TÜRK OFTALMOLOJİ DERNEĞİ MERKEZ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU (ARALIK KASIM 2007 DÖNEMİ )

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK OFTALMOLOJİ DERNEĞİ MERKEZ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU (ARALIK 2005- KASIM 2007 DÖNEMİ )"

Transkript

1 TÜRK OFTALMOLOJİ DERNEĞİ MERKEZ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU (ARALIK KASIM 2007 DÖNEMİ ) dönemi MYK, 30 Aralık Ekim 2007 tarihleri arasında 19 kez toplanmıştır. Bu toplantıların 4 ü Şube Başkanları, 4 ü Birim Başkanları, 4 ü Etik Kurul Başkanları, 4 ü TOG Editörü ve Komisyonu ile Genişletilmiş MYK toplantıları şeklinde gerçekleşmiş ve alınan kararlarda Şube, Birim, Kurul ve Komisyonların direkt katılımı ve etkinliği sağlanmıştır. 18 Kasım 2007 tarihine kadar Genel Merkez e 1010 evrak gelmiş, 694 evrak gönderilmiştir. İnternet ortamının hızlı haberleşme avantajlarından da yararlanılarak gerek maddi yönden gerekse zaman kullanımı açısından tasarruf sağlanmıştır. Bu döneme ait faaliyetler aşağıdaki şekilde özetlenmiştir. ŞUBELER : döneminde 8 Şube 2006 yılında Genel Merkez Gözlemcilerinin de katılımı ile şube genel Kurullarını ve görev dağılımlarını gerçekleştirmişlerdir. 2- Şubeler TOD Ulusal takviminde yer alan toplantıları yanı sıra Lokal Bilimsel Gece Toplantıları nı yapmışlar, TOD Akademik Puan Sistemi ve TTB Kredilendirmesine özen göstermişlerdir. 3- Şubelerin Takvimli Bilimsel Toplantıları na Birimlerin aktivasyon talepleri entegre edilerek bilimsel programlar zenginleştirilmiştir yılları Ulusal Oftalmoloji Kongreleri TOD Ulusal Kongre Düzenleme Yönergesi Doğrultusunda TOD Konya-Antalya ve TOD Çukurova Şubeleri nin katkılarıyla başarıyla gerçekleşmiştir yılı Ulusal Oftalmoloji Kongresi nin startı Ekim 2007 de verilmiştir. UKOK yoğun bir şekil de çalışmalarına başlamıştır. 6- Üçüncü Mart Sempozyumu Mart 2006 tarihinde TOD Diyarbakır Şubesi tarafından gerçekleştirilmiştir. Dördüncü Mart Sempozyumu 9-11 Mart 2007 tarihinde TOD Erzurum- Trabzon Şubesi tarafından gerçekleştirilmiştir. 7- Genişletilmiş Şube Başkanları MYK Toplantılarında TOD Ulusal ve Uluslararası Bilimsel Takvim Program Taslakları 2009 yılı dahil yapılmış 1

2 ve kesinleşen 2008 takvimi dahil diğer program taslakları da Web sitemizde yayınlanarak ilan edilmiştir. 8- Şubeler arası kayıt sisteminde homojenite sağlamak amacı ile TOD- Net veri tabanı yeniden planlanmış ve geniş biçimde kullanıma sokularak şube yetkililerince üye kayıt, nakil, adres ve aidat bilgilerinin zamanında işlenmesinde çok önemli bir disiplin sağlanmıştır. Ayrıca ilk defa bu dönemde 2005 yılı ve daha eski yıllara ait aidat borcu olan üyelerimiz askıya alınmış ve askıya alınma süresi içinde de aidatlarını ödemeyen üyelerimiz Ana Tüzüğümüzdeki Madde 5- Üyelikten çıkma ve çıkarılma, c bendine göre aidat yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi gereğince TOD üyeliğinden çıkarılmışlardır. 9- Şubelerimizin her yıl Nisan ve Eylül aylarında vermekle yükümlü oldukları Şube Faaliyet ve Şube Mali Raporları formlar şeklinde standardize edilerek TOD- Net sayfamızda yayınlanmıştır.şubelerimiz faaliyet ve mali raporlarını bu formlar üzerinde hazırlayarak göndermişlerdir. 10- Ahlaklı bir Tıp ortamının teşkili için etik konularda büyük bir çaba gösterilmiştir. MYK ve TOD Etik Kurulu koordine bir şekilde çalışmıştır ve İl Sağlık Müdürlükleri ile İl Tabib Odaları nezdinde girişimlerde bulunmuşlardır. BİRİMLER: 1- Birimler tarafından başta Ulusal Kongrelerimiz olmak üzere TOD nin birçok bilimsel ve sosyal programları hazırlanmış olup oturum başkanlığı, konferansçı, panelist, kurs eğitmenliği, jüri üyeliği gibi birçok görev birimlerimizin değerli Yürütme Kurulu ve aktif üyeleri tarafından başarı ile yerine getirilmiştir. Birim üyelerimizin olağanüstü gayretleri neticesinde 2006 ISRS Toplantısı ve 2007 Avrupa Nöro-Oftalmoloji Kongresi ( EUNOS ) ülkemizde yapılmıştır Internasyonel Glokom Cerrahisi, 2008 Oküler Enflemasyon Dakriosistil ve Kuru Göz toplantısı ülkemiz de yapılacaktır. Ayrıca, Mart 2007 de Atina da IGS nin toplantısında Glokom Birimi tarafından Türk Günü yapılmıştır. 2- Birimlerimizin TOD nin takvimli toplantılarından müstakil Canlı Cerrahi Uygulamaları şeklinde olmak üzere ayrıca çok sayıda faaliyette bulunmuşlardır. Her yıl yapılan Glokom Canlı Cerrahisi yapıldı. İlk defa Katarakt Canlı Cerrahisi yapılmıştır. Ayrıca 2

3 Vitreoretinal Cerrahi Birimi, Kornea Birimi ve Oküloplasti Birimi talepleri doğrultusunda 2008 yılında canlı carrahi yapacaklardır yılından başlamak üzere her sene EPB tarafından Birim Müstakil aktivasyonu olarak Oftalmolojide Eğitim Buluşması toplantılarının üçüncüsü 12 Mayıs 2005, dördüncüsü 10 Mayıs 2007 tarihinde TOD İstanbul Şubesi tarafından düzenlenen Bahar Sempozyumu öncesinde gerçekleştirilmiştir. Firma destekleri bir havuzda toplanmış, her eğitim kliniğinden 3 asistan temsilcisinin karayolu ulaşım ve 2 günlük konaklama giderleri bu havuzdan karşılanmıştır. Yine bu toplantılarda asistanlarımız Moderatör Yardımcısı, Raportör olarak görevlendirilmiş ve asistanlarımız kürsüde hocaları ile birlikte oturumları yönetmişlerdir.toplantı sonunda Asistan, Eğitici, Dinleyici Bildirgeleri yayınlanmıştır. 4- Birimlerimizin kendi konularında kitap yazma çabaları bu dönemde de devam etmiş ve TOD Eğitim Yayınları-1 kapsamında basılan Oküloplasti Kitabı (2003) nın ardından TOD Genel Merkezi Kitap komisyonu ve yayın sorumlusunun da çabaları ile TOD Eğitim Yayınları-2 kapsamında TOD KRCB nce hazırlanmış olan Fakoemülsifikasyon Kitabı (2004), TOD Eğitim Yayınları-3 kapsamında TOD Vitreoretinal Cerrahi Birimi nce hazırlanan Vitreoretinal Cerrahi Kitabı (2005), TOD Eğitim Yayınları- 4 kapsamında TOD Kontakt Lens Birimi nce hazırlanan Kontakt Lensler ve Uygulanması Kitabı (2005) ve son olarak da TOD Eğitim Yayınları -5 kapsamında TOD Oküler Travma ve Medikolegal Oftalmoloji Birimi nce hazırlanan Oküler Travma Medikolegal Oftalmoloji Yeni Yasal Düzenlemeler Kitabı basılarak satışa sunulmuş büyük ilgi görmüştür. Diğer Birimlerin de hazırlayacakları kitapların en kısa zamanda basımı için TOD Genel Merkezi Kitap Komisyonu yoğun çalışmalarını sürdürmektedir Dönemi Birim Yürütme Kurulu üyelikleri seçimi TOD Birimler Yönergesi doğrultusunda, ilk defa Internet ortamında TOD-Net te elektronik oylama usulü ile başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir ve aynı gün TOD-Net te yayınlanmıştır. 6- Tüm Birimlere olan yoğun aktif üyelik başvurularında, TOD Akademik Kredi Puan Sistemi ve Aktif Üyelik Kredi Puanı Alt Sınırları dikkate alınmıştır. 7- Birimlerin Aktif Üyelik Kredi Puanı Alt Sınırları konusundaki teklifleri değerlendirilmiş ve yeniden düzenlenmiştir. 8- TOD Web sitesinde birimlerimize geniş yer ayrılmış ve özellikle Birimlerin idari 3

4 yapılanmaları, haberleşme ve kamuoyu bilgilendirilmeleri ve tartışma odalarının bulunmasına özen gösterilmiştir. 9- Birimlerimizin ilgili yönerge gereği Nisan ve Eylül aylarında vermekle yükümlü oldukları Birim Faaliyet Raporları form şeklinde standardize edilerek TOD- Net sayfamızda yayınlanmıştır. Birimlerimiz faaliyet raporlarını bu form üzerinde hazırlayarak göndermişlerdir. TÜZÜK: Derneğimizin Ana Tüzüğünde yeni dernekler kanununa göre yapılması zorunlu değişikliklerin yapılabilmesi için, Göz Hastalıkları ve Sağlığı alanında ülkemizdeki tek ulusal mesleki sivil toplum örgütü olan derneğimizi kurumsallaştırmak ve şimdiye kadar başarı ile yürüttüğümüz eğitim faaliyetlerine ek olarak meslektaşlarımızın her türlü sorununa çözüm getirebilecek daha sağlam ve daha dinamik bir yapıya kavuşturmak amacı ile, Tüzük Tadili Komisyonu, TOD MYK ve TOD Şube Başkanları ile birlikte yoğun ve çok titiz bir şekilde çalışma yapılarak Tüzüğün bazı maddeleri değiştirilerek yeni Tüzük taslağı Olağan Genel Kurulda görüşülmek üzere hazırlandı. YÖNERGELER: 1. TOD Birimler Yönergesi redakte edilerek yürürlüğe girmiştir. 2. TOD UKOK Yönergesi redakte edilerek yürürlüğe girmiştir. YENİ TCK VE ONAM FORMLARI : Görevde olduğumuz süre içersinde bir başka yasal düzenleme de TCK nın bizleri ilgilendiren 91 maddesidir. Bu kanunun yasallaşmaya kadar geçen süresi de TOD tarafından titizlikle takip edilmiş ve gerek adalet komisyonu ve gerekse Sağlık Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunularak 2238 sayılı organ ve doku alınması, saklanması ve nakli hakkındaki kanunun kornea alınması ve saklanması ile ilgili 14 maddenin geçerliliği korunmuştur.yeni TCK yasası göz önünde bulundurularak Onam Formları hazırlanmış ve TOD- Net sayfamızda yayınlanmıştır. Onam Formlarının alt başlıkları şu şekildedir: 4

5 - GENEL ONAM Formu - KATARAKT AMELİYATI Onam Formu - GLOKOM CERRAHİSİ Onam Formu - ŞAŞILIK CERRAHİSİ Onam Formu - DAKRİYOSİSTORHİNOSTOMİ AMELİYATI Onam Formu - KORNEA NAKLİ Onam Formu - PARA PLANA VİTREKTOMİCERRAHİSİ Onam Formu - RETİNA LASER FOTOKOAGULASYONU Onam Formu - FOTODİNAMİK Tedavi Onam Formu - FLUORESEİNANJİOGRAFİ FFA Onam Formu sitemizde yayınlanmıştır. TÜRK OFTALMOLOJİ DERNEĞİ EĞİTİM DEĞERLENDİRME KURULU( TOD-EDK): 1- Birçok batılı ülkede uzmanlık eğitiminin kalitesinin yükseltilmesi ve eğitim birimlerinin kendi aralarındaki standardizasyonun koordine edilmesi amacıyla eğitim değerlendirme kurulları oluşturulmuştur. Bu bağlamda bilindiği üzere 2001 yılında hayata geçen ve çalışmalarını bağımsız olarak yürüten TOD-Eğitim Değerlendirme Kurulu ( TOD-EDK) (eski adıyla TOYK) kurulmuştur. TOD-EDK halen mesleki ve eğitsel standartları geliştirerek oftalmoloji alanında sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi ve üst düzeyde sürdürülmesi amacıyla Türk Oftalmoloji Derneği nin her türlü katkı, desteği ve işbirliğiyle çalışmalarını sürdürerek, çeşitli komisyonlar kurmuş tüm oftalmoloji kliniklerinde kullanılmak üzere: a) Asistan karnesi ( log-book ), b) Çekirdek eğitim ( müfredat ) programları, c) Oftalmoloji Eğitimi veren kliniklerde mutlaka bulunması gereken alet parkı bilgilerini hazırlamıştır. 2- TOD-EDK Yönetim Kurulu 1/3 üye yenileme seçimi için TOD-EDK Genel Kurulu tarihinde toplanmış ve bu üyeler tespit edilmiştir. 3- TOD-EDK nun en önemli görevlerinden biri TOD- EDK sınavını düzenlemek ve koordine etmektir.tod- EDK sınavı ile ilgili gelişmelere göz attığımızda olumlu mesafeler katledildiğini ve sonuçlar alındığını görmekteyiz.tod-edk sınavı YAZILI SINAV ve PRATİK SINAV olmak üzere 2 sınavdan oluşmaktadır. 5

6 a- TOD-EDK yazılı sınavı International Council of Ophtalmology (ICO) (Uluslar arası Oftalmoloji Konseyi) nin sınavı ile birleştirilmiştir. Bu sınav her yıl 75 ülkede eş zamanlı olarak ve aynı sorularla her yıl Nisan ayında yapılmaktadır ten itibaren Türkçe yapılmaya başlanmıştır. İlk Türkçe ICO sınavı 7 Nisan 2005 tarihinde Ankara da yapılmıştır. b- TOD-EDK pratik sınavı klasik sözlü sınavlardan farklı olarak batı ülkelerinde tıp alanında son yıllarda yaygın olarak uygulanmakta olan OBJECTIVE STRUCTURED CLINICAL EXAMINATION (OSCE) = NESNEL ÖRGÜN KLİNİK SINAV (NÖKS) tarzında yapılmaktadır. Bu sınav şekli: *Geleneksel sözlü sınavların sorunlu yönlerini gidermektedir. *Duraklar şeklinde hazırlanmış sanal ortamlarda yapılır. Her durakta sanal hastaların ve klinik problemlerin çözümü konusunda hekimin BİLGİ, BECERİ ve TUTUMU ölçülür. *Tüm adaylara aynı sürede aynı sorular sorulur; soru ve tüm veriler bilgisayar ortamında adaya aktarılır, fantom, oftalmoskop maket veya video kullanılabilir; jüri üyesi adayın soruyu yanıtlamasına müdahale etmez. *Adayların verdiği yanıtlar jüri tarafından değerlendirme formuna kaydedilir; sınavda puanlama daha önceden kesin olarak belirlenmiş kriterler üzerinden yapılmaktadır. Ülkemizde ilk TOD- EDK pratik sınavı 9 Nisan 2005 tarihinde Ankara da yapılmış, başarılı olan 8 üyemiz TOD- EDK sertifikası almaya hak kazanmışlardır. İkinci TOD-EDK Pratik sınavı da 15 Nisan 2007 tarihinde Ankara da yapılmış, başarılı olan 6 üyemiz TOD-EDK sertifikası almaya hak kazanmışlardır. 4- Asistan eğitim karneleri de bu dönemde bastırılarak ABD Eğitim kliniklerinin hizmetine sunulmuştur. Tüm bu çalışmalar TOD-MYK ve TOD-EDK Yönetim Kurullarının koordinasyonu ile başarılı bir şekilde yürütülmüştür Ekim 2007 tarihinde yapılan TOD MYK toplantısında TOD-EDK seçimlerinin İnternet ortamında on-line sistemle 13 Ocak 2008 de yapılmasına karar verilmiştir. TOD WEB SİTESİ Derneğimiz 2000 yılında açtığı İnternet Web sitesini bu dönemde çeşitli yönleri ile geliştirmiştir. Web sitesinin yeni yapısı planlanırken; 6

7 a- Dernek mevzuatına herkesin kolayca ulaşmasını mümkün kılacak, b- Üye kayıtlarının düzenli tutulup, üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesini kolaylaştıracak, c- Üyeler arası ve diğer sağlık mensupları arasında iletişim ve etkileşime katkıda bulunacak, d- Meslek içi eğitime katkıda bulunacak, e- Meslektaşlarımız arasında kapsamlı, ucuz ve hızlı bir haberleşmeye olanak verecek, f- Halkı bilgilendirmek için siteler açmak, g- Kongre düzenlemelerini daha da kolaylaştıracak bir yapı düşünülmüş ve tüm bu tür amaçlara son iki yılda ( profesyonel şirketlerle çalışılarak) büyük ölçüde ulaşılmıştır. Bu çalışmalar sonucunda; 1- Veri Tabanı : 2005 yılında Lookus firması ile çalışılmaya başlanmış ve sitenin tüm alt yapısı değiştirilmiştir. Gittikçe büyüyen dernek veri tabanını gelecekte de taşıyabilecek, güvenli, stabil, kolay kullanılan bir site hazırlanmış ve içerik yöntemi dahil olmak üzere birçok yenilik ve esneklik getirilmiştir. İlk kez bu dönemde TOD veri tabanı güvenli mali bir yapıya oturtulmuştur. Üyelerimizin mali bilgileri ve kurumsal bilgileri her an görülebilecek şekilde TOD-Net veri tabanına işlenmiştir. Bunun sonucu olarak TOD gelirlerinin artığını ve kurumsal etiğimizin güçlendirildiğini görmekteyiz. Üyelerimize ait temel demografik, eğitimsel ve ilgi alanlarına ait istatistikler de tutan veri Web sayfamız hem meslek değerlendirilmeler de hem de ilerideki bilimsel toplantılarda yararlı olacak çok sayıda veriyi de taşımaktadır. 2- Web Sayfası : Aktif bir web sayfası oluşturularak anlık gelişmeleri üyelerimizin görmesi sağlanmıştır. Güncelin sunulması sonucunda üyelerin ziyaret sayıları artmıştır. Son bir yılın günlük ziyaretçi ortalaması 600 kişi düzeyindedir, bu toplam TOD üyelerinin % 23 nün her gün sayfayı ziyaret ettiğini göstermektedir. Web sayfası Derneğin çatısını oluşturan tüm yönetsel dökümanları barındırdığı gibi, ilanlar, toplantı duyuruları ve iletişim sayfaları aracılığı ile de önemli fonksiyonlar yerine getirmektedir. 3- TOD-Net Haber : Üyelerimizin bilgisayarlarını açtığı anda TOD haberlerini okuyabilmesi amacı ile hazırlanan bir programdır, halen 924 ( % 35.3 ) üyenin bilgisayarında aktif olarak kullanılmaktadır. 4- TOD-Net Sözlük : Yine bu dönemde MYK nun aldığı karar üzerine dil birlikteliğimizi sağlamak amacı ile üyelerimizin katkısıyla oluşturulan TOD-Net Sözlük Sitesi kurulmuştur. TOd- Net Sözlük Sitesine 1422 kelime girilmiştir. Oftalmolojide Dil Birlikteliği Komisyonu bu sözcükler arasında bir değerlendirme yaparak Gözbilim Yazım Klavuzu nu üyelerimizin kullanımına sunmuştur. 5- Göz Sağlığım Sitesi : TOD-Net son bir yılda hasta bilgilendirimi konusuna ağırlık vermiştir. Türk Oftalmoloji Derneği nin resmi yayın organı olan Göz Sağlığım Sitesi açılmış ve halka yönelik web sayfası kısa sürede halk tarafından yoğun ilgi ile karşılanmıştır. 1 aydır glokom halkı bilgilendirme kampanyasına paralel olarak 7

8 glokom halkı bilgilendirme sayfası açıldı. 120 bini geçen ziyaretçi sayısı ile Göz Sağlığım Sitesi Türkiye de son aylarda en çok ziyaret edilen göz siteleri arasına girmiştir. 6- Seçimler : İlk kez bu dönemde gerçekleştirilen birim seçimleri, ciddi bir hata olmaksızın başarı ile sonuçlandırılmıştır. 7- PUB-Med Türk : Üyelerimizin önemli yayınlarını duyuran bu bölüm, yeni yayınları teşvik edici de bir misyon üstlenmiştir. 8- Chat Saati : Her ayın ikinci salısı yapılan aktivite ile özgür soru sorma imkanı yaratılmış, seans başına ortalama 250 ziyaretçi çekmiştir. 9- TOD Üyeliği dişi üyelikler: Uluslar arası, bilimsel ve hemşire-teknik personel üyelikleri de yaratılarak daha geniş bir aile olmamız sağlanmıştır. Halen bu grupta 278 üye vardır. 10- Seminer Havuzu ve Video kütüphanesi : 48 dokümanın girildiği bu bölüm, TOD-Net in en çok ziyaretçi çeken bölümüdür. 11- TOD-Net Kongre ilişkileri : Ulusal Kongreler TOD-Net in sağladığı veri aktarımı üzerinden yapılmaktadır. Bu hizmetleri şu başlıklar altında toplayabiliriz; a. Kongre duyurularının yapıldığı web sayfası b. Bilimsel yayın kabulü ve değerlendirilmesi c. Kayıt ve konaklama programına veri aktarımı. 12- TOD-Net TOG ilişkileri: Web Sitemizdeki bir yeni yapılanmada Türk Oftalmoloji Gazetesinin e-baskısının hazırlanması çalışmasıdır. Gazete basılması istenilen çalışmaların çevrimiçi gönderimi, hakem değerlendirilmeleri ve gazetenin e-baskısının üyelerimizin kullanımına sunulmasıdır. Pek yakında eski sayıların da e-baskısı siteye eklenerek hepimizin büyük bir gereksinim duyduğu Türkçe kaynak tarama kavuşmuş olacağıdır. 13- Web ana sayfasının bu yıl değiştiği sitede Ulusal ve Uluslar arası toplantı takvimleri, literatür arama ve Sağlık bakanlığına ait linkler bulunmaktadır. Türkçe Ulakbim, Türkçe Medline, TOYI siteleri bilgiye erişimi kolaylaştırmakta, Bakanlığın SABEM sitesi de yönetmeliklere ve diğer bilgilere ulaşmayı kolaylaştırmaktadır. TÜRK OFTALMOLOJİ GAZETESİ ( TOG ) : 1971 den beri yayınlanmakta olan TOG nin gerek yurdumuzda ( Ulakbim veri tabanı, Türk Tıp Dizini, Medline) gerekse yurt dışında (SCI ve diğer Modeller ) tanıtımının sağlanması ve TOG nin Uluslar arası platforma taşınması amacı ile yeniden yapılanmaya gidilmiştir. Bu yeni yapılanma ile ilgili çalışmalar yapılarak Türk Oftalmoloji Gazetesi Yönergesi hazırlanmış ( ) ve TOD-Net te yayınlanmıştır. Bu 8

9 yönergeyle TOG nin içeriği, işleyiş prensipleri, kurulların görev ve sorumlulukları belirlenmiştir. Bu kapsamda TOG nin sahibi olan Genel Başkan ile Gazetenin Editörü ayrılmış ve MYK nın denetiminde gazetenin sorumluluğu Editöre devredilmiştir. MYK toplantısında TOD-Net te ilan edilen gönüllü editörlük başvuruları değerlendirilerek Prof. Dr. Ercan Öngör Editör olarak atanmıştır. Editör tarafından editör yardımcılığına Prof. Dr. Acun Gezer atanmıştır. TOG nin çalışmaları özetlenecek olursa : 1- TOG bu dönemde gelen yazıların yoğunluğu da dikkate alınarak gerektiğinde ek sayılar ile birlikte düzenli olarak basılmıştır yılından itibaren geçerli olmak üzere kapak değişikliği yapılmıştır. Bu kapak düzeni gene Prof. Dr. Uğur Erdener tarafından gerçekleştirilmiştir. 3- Dergimizin tümü ile elektronik ortamda haberleşmesi ve yazıların kabulü, hakemlere gönderilmesi ve geri dönüşü, düzeltmelerin yapılması sistemi üzerinde araştırmalar tamamlanmış olup, TOG Haziran 2007 tarihinden bu yana on-line (çevrim içi ) hizmet vermeye başlamıştır. TOG e-baskısı 2008 yılından itibaren tam kapasite ile Journel Agent sistemi üzerinden tüm üyelerimizin hizmetine sunulacaktır. Çevrimiçi çalışmaya geçilmesi nedeniyle bugüne kadar büyük şikayet konusu olan kargo şirketi eli ile haberleşme kaldırılmış ve yazar- editörhakem yazar döngüsü çabuklaştırılarak daha sağlıklı bir hale kavuşturulmuştur. 4- Yayın kurallarının içeriğine etik kısıtlamaların girmesi yönünde ulusal dergilerin ve Ulakbim in uygulama ve önerileri dikkate alınarak çalışmalar yapılmaktadır.doğal olarak Uluslararası dergilerin uygulamaları da dikkate alınmaktadır.tog nin Uluslararası indekslere girişi için çalışmalar devam etmekte olup ISSN numarası düzeltilmiştir. ULAKBİM listesine girilmiştir. 5- Bilim Dilimizin Türkçeleştirilmesi yönünde çaba sarfedilmektedir. 6- Yayın kuralları içinde gönderilen yazıların 16 A4 sayfasını geçmeyecek büyüklükte olması kuralı kabul edilmiştir. TTB İLİŞKİLERİ: 1- TOD MYK tarafından görevlendirilen TTB-UDKK temsilcileri Derneğimizi TTB ve TTB- UDKK nın Genel Kurul 9

10 ve Kurultayları na katılarak başarıyla temsil etmişlerdir ve 10.Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultaylarında olduğu gibi bu dönem de 11 ve 12. Tıpta uzmanlık Eğitimi Kurultaylarına TOD aktif görevler alarak katılmıştır. 3- Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan Tüzük ve Yönergeler üzerinde Dernek görüşümüz TTB ye sunulmak suretiyle aktif katılım sağlanmıştır. 4- TTB ve İl Tabib Odaları ile etik konularda işbirliğine gidilmiş, Etik Kurullarımızın vermiş oldukları kararlarda yakın destekleri sağlanmıştır. 5- Tabib Odalarının talepleri doğrultusunda yeni TCK Yasası ile ilgili olarak her Şubeden 2 kişi olmak üzere bilirkişiler belirlenerek TTB ye bildirilmiştir. 6- Üyelerimizin bireysel olarak yaşadıkları hukuki sorunları için yaptıkları müracaatlarda, TTB den temin edilen konu ile ilgili belgeler ve içtihat kararları gönderilerek üyelerimize hukuki kaynak desteği verilmiştir. 7- TTB-UDKK üyeliğimizle ilgili aidatlarımızın tamamı ödenmiştir. 8- Full-time yasası ile ilgili çalışmalar TTB ve Uzmanlık Dernekleri ile birlikte sürdürülmektedir. SAĞLIK POLİTİKASINDAKİ YENİ YAPILANMALAR Sağlık politikasında yapılan değişikliklerle bir özelleştirme süreci başlatılmış ve SSK, Emekli Sandığı, Bağ-Kur gibi sağlık güvenlik kurumları, özel sektörle anlaşma yaparak hizmet alımı gerçekleştirmiştir. Biz TOD olarak sağlık politikasında yapılan bu değişikliklerin hekim- hasta ilişkilerini ilgilendiren önemli yönlerindeki yanlış uygulamalara dikkat çekmek ve hastalara bireysel bazda hekim seçme şansını verecek şekilde hekimlerle de bireysel anlaşmalar yapmak gibi düzeltilmesi gereken hususlara dikkat çekerek gereken hassasiyetin gösterilmesi amacı ile TOD nin üyelerinin imzalı katılımı ile hazırlanan yazılarımız T.C. Sağlık Bakanı Dr. Recep AKDAĞ ve TTB Merkez Konseyi ne gönderilmiştir. Yönetimimiz esnasında bu görüşümüz ilgili mercilere tekrar bildirilmiştir. T.C. Sağlık Bakanlığından ilgili yazımıza gelen cevapta göz hekimlerimize ait dilekçelerin, yeni yapılan mevzuat çalışmalarında değerlendirilmek üzere Bakanlık kayıtlarına alınmış 10

11 olduğunu bildirmişlerdir. KOMİSYONLAR, GÖREVLENDİRMELER, İHALELER VE SATIN ALINAN HİZMETLER TOD Olağan Genel Kurulu nda yasalar doğrultusunda, Dernek Faaliyetlerinin daha organize ve geniş tabanlı yönetime katılımlı bir şekilde yürütülmesi için MYK tarafından Kurul, Komite ve Komisyonlar oluşturulmuştur. 1- Kurul, Komite ve Komiyonlar: a. Etik Kurul Yönergesi Redaksiyon Komisyonu, b. Kontakt Lens ve Optisyenlik Komisyonu, c. Optometrislik Yasası İzleme Komisyonu, d. Birimler Yönergesi Redaksiyonu Komisyonu e. Firmalar Komisyonu, f. İlaç ve Eczacılık Komisyonu g ve 2008 yılları Ulusal Kongre Organizasyon Komitesi(UKOK), h. TOD Kitap Komisyonu ı. Ana Tüzük Redaksiyon Komisyonu j. Oftalmoloji de Dil Birlikteliği Komisyonu k. Oftalmoloji Tarihi Yazma Komisyonu l. TOD Takvimli Top. Yönergesi Redaksiyon Komisyonu m. TOD Bilimsel Araştırmalar Eşgüdüm Komisyonu n. TOD TTB- UDKK Temsilcileri ( Uzman Dernekleri Koordinasyon Kurulu ) o. TOD Hukuk Bürosu Komisyonu ö. TOD ICO / IFOS Temsilcisi p. TOD UEMS Temsilcisi r. TOD SOE Temsilcisi s. TOD Genel Merkez Etik Kurulu 2- Yazılı ve görsel basında yer alan Etik konuların titizlikle izlenmesi için Medya Takip Merkezi (2005) ile sözleşme yapılmış ve ilgili dökümanların Genel Merkez e ulaşması sağlanmıştır. 3- Hukuki konularda doğabilecek sorunların takibi ve çözümlenmesi amacı ile derneğimizin Hukuk Bürosu kurularak Av. Filiz Çalgın- Av. Ömer Serdar Yavuz ve Av. Ziya Erdem Kaplıhan ile anlaşma yapılmıştır. 11

12 yılında Web sitemizin idamesi için Lookus firması ile anlaşma yapılmıştır. 5- Türk Oftalmolojisiyle ilgili canlı tarih, dökümantasyon ve dökümanter film projesi ile ilgili olarak Prof. Dr. Oğuz Makal ile anlaşma yapılmıştır. YURT DI ŞI İLİŞKİLER : Uluslararası idari ve bilimsel toplantılarda TOD başarıyla temsil edilmektedir: 1- AAO- TOD işbirliği ile Academy- Express ortak bir e-bülten şeklinde haftalık olarak çıkarılmaya başlanmıştır ve üyelerimize ücretsiz olarak maillerine gönderilmektedir. TOD a ait haberler bu bültende yer almaktadır. 2- Derneklerle birlikte bilimsel toplantılar düzenlenmiştir ve düzenlenecektir. ( Birim faaliyetlerinde anlatıldığı gibi ) 3- TOD Avrupa Birliği nin tek ve resmi meslek örgütü olarak tanınan UEMS in Genel Kurulları nda UEMS temsilcimiz Dr. Bora Eldem, SOE temsilcimiz Dr. Berati Hasanreisoğlu Türk Oftalmolojisi ni tüm özellikleri ile düzenli olarak temsil etmişlerdir. 4- Türk Cumhuriyetleri ile sıcak ilişkilerimiz devam etmiş, 2006 ve 2007 kongrelerimize şeref konukları davet edilmiştir. Bu ülkelerdeki meslektaşlarımız asistan ücretleri ile kayıtlarını yaptırmışlar, kurslara ücretsiz katılmışlar ve olumlu izlenimlerini ve minnettarlıklarını dile getirmişlerdir. 5- Uluslar arası Derneklerle birimlerimizin de önerileri alınarak iletişimi sağlayacak temsilcilerin TOD tarafından görevlendirilmesi için girişimde bulunuldu. 6- Avrupa Oftalmoloji Bord Sınavı 4-5 Mayıs 2007 tarihinde Pariste yapıldı. Ülkemizden ilk defa TOD adına 4 examiner (sınayıcı) ve 4 aday katıldı. Bu 4 aday sözlü ve yazılı sınavı başarı ile geçmişlerdir. ETİK KONULAR: 1- TOD Genel Merkezi ne Medya Takip Merkezinden 2040 adet gazete küpürü gelmiştir. TOD Genel Merkezi Etik Kurulu tarihleri arasında 5 adet etik kurul toplantısı yaparak Medya Takip Merkezinden gelen küpürleri yasa, tüzük ve yönergelere uygun şekilde değerlendirerek görüşlerini Genel Merkez e bildirmişlerdir.tod Genel Merkez Etik Kurulu tarafından 12

13 gönderilen değerlendirme, TOD MYK nda karara bağlanmıştır. 2- Bazı meslektaşlarımıza etik dışı davrandıkları için TOD Meslek Etiği Yönergesi doğrultusunda yaptırım uygulanmıştır. 3- Etik dışı yayınlarda bulunan bazı yayın kuruluşları (gazete,televizyon ve dergi) Basın Konseyine bildirilmiştir ve bu kurumlar etik olmayan beyanlarda bulundukları için Basın Konseyi tarafından uyarı cezası almışlardır. 4- Yaptırım uygulanan üyelerimizin aynı konulardan dolayı TTB ve İl Tabip Odaları nezdinde de soruşturma ve yaptırıma uğramaları, benzer konulardan muzdarip diğer uzman dernekleri için de bir model oluşturmuştur. 5- Etik çalışmayan bazı sağlık kuruluşları T.C. Sağlık Bakanlığı na, T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketici ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü ne, TTB Başkanlığı na, Radyo Televizyon Üst Kurulu Başkanlığı na bildirilmiştir. Bu sağlık kuruluşlarının T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketici ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından idari para ve durdurma cezaları almaları sağlanmıştır. MESLEĞİMİZİ İLGİLENDİREN YASA VE YÖNETMELİKLERLE İLGİLİ ÇALI ŞMALAR : 1- Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile ilgili çıkacak yönetmelikte, kanunun tüm hekimlerimizi kapsaması ve anlaşmalarda ana unsurun hekim olması şeklinde başvurumuz yakinen takip edilmektedir. 2- Özürlülük Ölçütünün Belirlenmesi hakkındaki yönetmeliğe itirazımız Sağlık Bakanlığı tarafından kabul edilmiş ve Derneğimize verilen görev ile Görme Özürlülüğü Ölçütü Yönetmeliği tarafımızdan hazırlanıp, Sağlık Bakanlığı na bildirilmiştir. 3- Off-Label ilaç kullanımı ile ilgili çalışmalarımız semeresini vermiş olup 24 Temmuz 2007 tarihinde yeni genelge yayınlanmıştır. 4- Bir diğer önemli konu da Optik ve Optometrik Meslekler Derneği nin çabalarıdır.( Hem mesleğimizin geleceğini, hem de halkımızın sağlığını tehdit edecek) Bu konu üzerinde hassasiyetle durmaktayız. Hem YÖK, hem de Sağlık Bakanlığı nezdinde çalışmalarımız sürmektedir. 5- Türk Oftalmoloji Tarihini yazma çalışmaları başlatıldı ve birinci ayağı sonlanarak 41. Ulusal Kongre de CD olarak dağıtılmıştır. 6- Dil Birlikteliğimizi sağlamak amacı ile TOD- Sözlük projesi başlatıldı. Göz Bilim Yazım Klavuzu olarak TOD-Net te yayınlanmıştır. 13

14 HALKA YÖNELİK ÇALIŞMALAR 1- TOD ni halka tanıtmak ve halkımızı göz hastalıkları konusunda bilgilendirmek amacıyla iki proje başlattık. Bunlardan birincisi Kanaltürk ile 52 haftalık bir televizyon programı anlaşması yapılmasıdır. Her hafta salı günleri bir üyemiz hem derneğimizin tanıtılması hem de halkı göz sağlığında bilgilenmesi için bu programa konuk olmuştur. İkinci çok önemli projemiz TOD Glokom Halkı bilgilendirme kampanyamızdır. 28 Ekim 2007 tarihinde kampanyamız gazetelerde 1 ay boyunca ( Türkiye genelinde ), İstanbul, Ankara otobüs arkalarında 3 ay, ayrıca duvar panoları şeklinde olması dışında bazı havalimanlarındaki bilbordlarda, Ankara metrosundaki panolarda ilanlarımız halen yayınlanmaktadır. Bunun dışında adet el kitapları tarzında bilgilendirme broşürleri yanında hastanelere asılacak posterler, eczanelerdeki poşetlerin ön ve arka yüzlerine de ilanlar basılmıştır. Bu kampanyada danışma hattımız ve göz sağlığım sitemiz aracılığıyla halk bilgilendirilmiştir. 2- TOD 41. Ulusal Kongre nin yapıldığı tarihlerde şehit olan Mehmetciklerimizden dolayı duyduğumuz büyük üzüntü nedeniyle iptal edilen gala yemeğinin YTL lik maddi tasarrufu Mehmetcik Vakfı şehit ailelerine yardım olarak derneğimiz adına gönderilmiştir Dönemi TOD Faaliyetleri yukarıda özetlenmiştir. Bu süre zarfında MYK, TOD nin tüm organlarından, komisyon ve üyelerinden büyük destek görmüş ve son derece uyum ve dayanışma içerisinde çalışmıştır. TOD bu devrede de Ulusal ve Uluslararası çağdaş bilimsel etkinliklerin yanı sıra,hasta ve hekim haklarına sahip çıkmış, meslek onurunun korunması için gayret sarfetmiş, demokrasi ve hukuk kuralları içerisinde kurumsal niteliğine uygun çalışmalar yapmış, şeffaf ve çok katılımlı yönetim anlayışı ile çalışmalarından üyelerini haberdar etmiş, üyelerinin destek ve katılımlarıyla çağdaş bir sivil toplum örgütü ve uzman kuruluşu olduğunu kanıtlamış, kamuoyunun ve Tıp camiasının taktirine mazhar olmuştur. Bu gururu sizinle paylaşır, ekte bulunan Mali Raporumuzun okunmasından sonra Dönemimizin aklanmasını Genel Kurulumuzdan talep eder, yeni seçilecek TOD MYK na başarı dileklerimizle hepinize saygı ve sevgilerimizi sunarız Dönemi TOD Merkez Yönetim Kurulu 14

TTB - UDEK BÜLTEN yıl: 2009 sayı: 4

TTB - UDEK BÜLTEN yıl: 2009 sayı: 4 TTB - UDEK BÜLTEN yıl: 2009 sayı: 4 ÖNSÖZ Prof. Dr. Gençay Gürsoy 15 YILIN ARDINDAN... TTB-UDEK: 1994-2009 Prof. Dr. Raşit Tükel TTB-UDEK 2007-2009 DÖNEMİ ÇALIŞMA RAPORU Uzm. Dr. Ali Özyurt TTB-UDEK ÇALIŞMA

Detaylı

ÖNSÖZ. 4 1- EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ. 5 2-DURUM ANALİZİ. 7 2.1. EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ. 7 2.2. 8 2.3.

ÖNSÖZ. 4 1- EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ. 5 2-DURUM ANALİZİ. 7 2.1. EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ. 7 2.2. 8 2.3. 1 2 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 4 1- EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 5 2-DURUM ANALİZİ... 7 2.1. EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ... 7 2.2. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ... 8 2.3.KURULUŞUN

Detaylı

YETERLİK SINAVI BAŞVURU KOŞULLARI, TARİHİ ve SON BAŞVURU TARİHİ

YETERLİK SINAVI BAŞVURU KOŞULLARI, TARİHİ ve SON BAŞVURU TARİHİ YETERLİK SINAVI BAŞVURU KOŞULLARI, TARİHİ ve SON BAŞVURU TARİHİ NÖROŞİRÜRJİ YETERLİK SINAVI 22 NİSAN 2011 TARİHİNDE TÜRK NÖROŞİRÜRJİ KONGRESİ SIRASINDA ANTALYA DA YAPILACAKTIR YETERLİK SINAVINA KATILMA

Detaylı

STRATEJİK PLAN. 2014 2018 www.kanser.org

STRATEJİK PLAN. 2014 2018 www.kanser.org STRATEJİK PLAN 2014 www.kanser.org 2013 İÇİNDEKİLER YÖNETİM SUNUŞU... 3 RAPOR ÖZETİ... 4 1. BÖLÜM: STRATEJİK ANALİZ... 8 1.1. DERNEĞİN TARİHÇESİ... 8 1.2. HİZMETLER ve FAALİYET ALANLARI... 10 1.3. DERNEK

Detaylı

Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan-2008 İÇİNDEKİLER BAKAN SUNUŞU i ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.. iii I- GENEL BİLGİLER 1 A- MİSYON VE VİZYON.. 1 B- YETKİ,

Detaylı

TÜRK OMURGA DERNEĞİ TURKISH SPINE SOCIETY

TÜRK OMURGA DERNEĞİ TURKISH SPINE SOCIETY 1 TÜRK OMURGA DERNEĞİ TURKISH SPINE SOCIETY TÜRK OMURGA DERNEĞİ STRATEJİK EYLEM PLANI 2015-2017 2 İÇİNDEKİLER: 1- ÖNSÖZ 2- GİRİŞ 3- KURUMSAL BAKIŞ a) Özgörev (Misyon) b) Özgörüş (Vizyon) c) Temel İlkeler

Detaylı

TMMOB FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI

TMMOB FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI TMMOB FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI 28. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2012-2013 i TMMOB FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI 28. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU (2012-2013) 24 Şubat 2014, Ankara Mithatpaşa Cad. 44/16 Kızılay/Ankara Tel: 0.312

Detaylı

2008 YILI FAALİYET RAPORU

2008 YILI FAALİYET RAPORU 2008 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ 2009 2 BAKAN SUNUŞU Günümüzde patent ve faydalı modeller, markalar, endüstriyel tasarımlar, coğrafi işaretler ve entegre devre topografyalarından

Detaylı

K A M U A L I M L A R I N D A DEVLETMALZEME OFİSİ D O Ğ R U T E R C İ H

K A M U A L I M L A R I N D A DEVLETMALZEME OFİSİ D O Ğ R U T E R C İ H K A M U A L I M L A R I N D A D O Ğ R U DEVLETMALZEME OFİSİ T E R C İ H STRATEJİKPLAN2010-2014 DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SUNUŞ Kamu iktisadi teşebbüsleri ile özel sektör şirketleri arasında

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANININ SUNUŞU

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANININ SUNUŞU STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANININ SUNUŞU Bilindiği üzere, kamu yönetimi sistemimizde özellikle son yıllarda önemli reformlar gerçekleştirilmiş olup, bu reformlar ile kamu yönetiminin yeniden yapılandırılması

Detaylı

Turcas, 2013 yılı Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu ile Kurumsal Yönetim İlkeleri ne büyük ölçüde uyum sağlamıştır.

Turcas, 2013 yılı Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu ile Kurumsal Yönetim İlkeleri ne büyük ölçüde uyum sağlamıştır. 1 Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu Turcas, 2013 yılı Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu ile Kurumsal Yönetim İlkeleri ne büyük ölçüde uyum sağlamıştır. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Beyanı Turcas

Detaylı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı BAKAN SUNUŞU 2009 yılı bütün dünyayı derinden etkileyen küresel finansal krizin gölgesinde geçti. Dünyanın pek çok ülkesinde küresel krizin etkilerini azaltmak üzere bir yandan anlık ve geçici tedbirler

Detaylı

TÜRKİYE PROJESİ KISA DÖNEM EYLEM PLANI SONUÇ RAPORU DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MAYIS

TÜRKİYE PROJESİ KISA DÖNEM EYLEM PLANI SONUÇ RAPORU DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MAYIS e-dönüşüm TÜRKİYE PROJESİ KISA DÖNEM EYLEM PLANI SONUÇ RAPORU DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MAYIS 2005 http://www.bilgitoplumu.gov.tr İÇİNDEKİLER Sayfa I) KDEP Eylem Gerçekleşme Durumları: Değerlendirme Tablosu...

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ BAKAN SUNUŞU 2023 yılında dünyanın en büyük on ekonomisi arasında yer almayı hedefleyen Türkiye nin, bu hedefe ulaşma sürecinde kullanacağı en önemli araçların başında sınai

Detaylı

YÖNETİM SUNUŞU 3 RAPOR ÖZETİ 4 1. BÖLÜM: STRATEJİK ANALİZ 8 1.1. DERNEĞİN TARİHÇESİ 8. 1.2. HİZMETLER ve FAALİYET ALANLARI 10

YÖNETİM SUNUŞU 3 RAPOR ÖZETİ 4 1. BÖLÜM: STRATEJİK ANALİZ 8 1.1. DERNEĞİN TARİHÇESİ 8. 1.2. HİZMETLER ve FAALİYET ALANLARI 10 İÇİNDEKİLER YÖNETİM SUNUŞU 3 RAPOR ÖZETİ 4 1. BÖLÜM: STRATEJİK ANALİZ 8 1.1. DERNEĞİN TARİHÇESİ 8 1.2. HİZMETLER ve FAALİYET ALANLARI 10 1.3. DERNEK YÖNETİM ŞEMASI 11 1.4. KAYNAKLAR 12 1.5. STRATEJİK PLANLAMA

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ AKREDİTASYON SÜRECİ ARA DEĞERLENDİRME RAPORU

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ AKREDİTASYON SÜRECİ ARA DEĞERLENDİRME RAPORU KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ AKREDİTASYON SÜRECİ ARA DEĞERLENDİRME RAPORU EKİM 2014 İÇİNDEKİLER A. FAKÜLTENİN TANITIMI VE ARA DEĞERLENDİRME SÜRECİ 2 B. SON ÜÇ YILDAKİ

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN 2009-2013 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. BAŞBAKANLIK BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN 2009-2013 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI T.C. BAŞBAKANLIK BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN 2009-2013 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ANKARA TEMMUZ 2008 T.C. Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü

Detaylı

TÜRK CERRAHİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU

TÜRK CERRAHİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU TÜRK CERRAHİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU (2012-2014) Bu yayının her hakkı saklıdır. Tamamı ya da bir parçası, tanıtım için yapılacak alıntılar dışında, Türk Cerrahi Derneği nin yazılı izni olmaksızın hiçbir

Detaylı

10.YILINDA. Kamu-BĐB. Türkiye Bilişim Derneği

10.YILINDA. Kamu-BĐB. Türkiye Bilişim Derneği 10.YILINDA Kamu-BĐB Türkiye Bilişim Derneği 2 ĐÇĐNDEKĐLER BÖLÜM 1 Kamu-BİB in Tarihçesi 09-15 BÖLÜM 2 Kamu-BİB Etkinlikleri 16-26 BÖLÜM 3 Bilgi Toplumu Strajesine Kamu-BİB Etkisi 27-32 BÖLÜM 4 Kamu-BİB

Detaylı

Bölüm 2 TİCARETE YÖN VEREN KÖKLÜ BİR KURUM: İZMİR TİCARET ODASI

Bölüm 2 TİCARETE YÖN VEREN KÖKLÜ BİR KURUM: İZMİR TİCARET ODASI Bölüm 2 TİCARETE YÖN VEREN KÖKLÜ BİR KURUM: İZMİR TİCARET ODASI BÖLÜM II TİCARETE YÖN VEREN KÖKLÜ BİR KURUM: İZMİR TİCARET ODASI 1. İzmir de Köklü Bir Kurum: İzmir Ticaret Odası nın Tarihi İzmir Ticaret

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER CEDAW KOMİTESİNE SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN TÜRKİYE YEDİNCİ DÖNEMSEL RAPORU

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER CEDAW KOMİTESİNE SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN TÜRKİYE YEDİNCİ DÖNEMSEL RAPORU BİRLEŞMİŞ MİLLETLER CEDAW KOMİTESİNE SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN TÜRKİYE YEDİNCİ DÖNEMSEL RAPORU 2014 GİRİŞ 7. Dönemsel Ülke Raporu 1 ilgili kamu kuruluşları, akademisyenler ve kadının insan hakları ile

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE CUMHURİYETİ MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2012 FAALİYET RAPORU Mart 2013 Kapak Resimleri: http://www.thefundraisingauthority.com/fundraising-resources/online-fundraising-training/

Detaylı

BİRLİKTE BAŞARDIKLARIMIZ

BİRLİKTE BAŞARDIKLARIMIZ BİRLİKTE BAŞARDIKLARIMIZ Uludağ Üniversitesi 2011-2014 2015 ÖNSÖZ Saygıdeğer Akademisyenlerimiz, İdari Personelimiz ve Sevgili Öğrencilerimiz, Mart 2015 tarihinde Üniversitemiz Rektörlüğü olarak yönetimdeki

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ T.C. T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 2012 2012 T.C. ÖNSÖZ Sevgili Paydaşlarımız, Ülkemizin önde gelen akademik kurumlarından biri olan üniversitemizi, dünyanın da önde gelen akademik

Detaylı

Milli Prodüktivite Merkezi 2007-2011. Stratejik Planı. Aralık 2006, Ankara

Milli Prodüktivite Merkezi 2007-2011. Stratejik Planı. Aralık 2006, Ankara Milli Prodüktivite Merkezi 2007-2011 Stratejik Planı Aralık 2006, Ankara Bakan Sunuşu Kamu yönetiminin etkinlik düzeyini yükseltmek ve küreselleşmenin temel dinamiklerini hayata geçirmek için, 1980 lerde,

Detaylı

Yay ma Haz rlayan: Strateji Gelifltirme Müdürlü ü

Yay ma Haz rlayan: Strateji Gelifltirme Müdürlü ü Sayfa bofl Yay ma Haz rlayan: Strateji Gelifltirme Müdürlü ü Sayfa bofl Sayfa bofl B Bakan Sunuflu Kamu idarelerinde yeni bir yönetim anlayışının oluşturulması, kamu harcama yönetiminin iyileştirilmesi

Detaylı

FMO 27.DÖNEM YÖNETİM KURULU

FMO 27.DÖNEM YÖNETİM KURULU YÖNETİM ANLAYIŞIMIZ İnsan haklarına saygılı, demokrasi kültürünü özümsemiş, laik, demokrat, hoşgörülü, katılımcı, paylaşımcı, Atatürk ilke ve devrimlerine inanan, sürdürülebilir kalkınma çerçevesinde,

Detaylı

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI 1 Ocak - 31 Aralık 2014 faaliyet dönemini kapsayan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ) nun 3 Ocak 2014 tarih, 28871

Detaylı

T.C. TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ 2006 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ 2006 YILI FAALİYET RAPORU T.C. TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ 2006 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ 2007 2 STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ 2007 3 SUNUŞ: Son dönemde uluslararası alanda siyasi sınırların kalkmasının, müşterek

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-320-7333 15 Mayıs 2002 GENELGE 2002/14

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-320-7333 15 Mayıs 2002 GENELGE 2002/14 T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü Sayı : B.02.0.PPG.0.12-320-7333 15 Mayıs 2002 Konu : Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu nun 24.12.2001 ve 15.4. 2002 tarihli toplantıları.

Detaylı