TÜRK OFTALMOLOJİ DERNEĞİ MERKEZ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU (ARALIK KASIM 2007 DÖNEMİ )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK OFTALMOLOJİ DERNEĞİ MERKEZ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU (ARALIK 2005- KASIM 2007 DÖNEMİ )"

Transkript

1 TÜRK OFTALMOLOJİ DERNEĞİ MERKEZ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU (ARALIK KASIM 2007 DÖNEMİ ) dönemi MYK, 30 Aralık Ekim 2007 tarihleri arasında 19 kez toplanmıştır. Bu toplantıların 4 ü Şube Başkanları, 4 ü Birim Başkanları, 4 ü Etik Kurul Başkanları, 4 ü TOG Editörü ve Komisyonu ile Genişletilmiş MYK toplantıları şeklinde gerçekleşmiş ve alınan kararlarda Şube, Birim, Kurul ve Komisyonların direkt katılımı ve etkinliği sağlanmıştır. 18 Kasım 2007 tarihine kadar Genel Merkez e 1010 evrak gelmiş, 694 evrak gönderilmiştir. İnternet ortamının hızlı haberleşme avantajlarından da yararlanılarak gerek maddi yönden gerekse zaman kullanımı açısından tasarruf sağlanmıştır. Bu döneme ait faaliyetler aşağıdaki şekilde özetlenmiştir. ŞUBELER : döneminde 8 Şube 2006 yılında Genel Merkez Gözlemcilerinin de katılımı ile şube genel Kurullarını ve görev dağılımlarını gerçekleştirmişlerdir. 2- Şubeler TOD Ulusal takviminde yer alan toplantıları yanı sıra Lokal Bilimsel Gece Toplantıları nı yapmışlar, TOD Akademik Puan Sistemi ve TTB Kredilendirmesine özen göstermişlerdir. 3- Şubelerin Takvimli Bilimsel Toplantıları na Birimlerin aktivasyon talepleri entegre edilerek bilimsel programlar zenginleştirilmiştir yılları Ulusal Oftalmoloji Kongreleri TOD Ulusal Kongre Düzenleme Yönergesi Doğrultusunda TOD Konya-Antalya ve TOD Çukurova Şubeleri nin katkılarıyla başarıyla gerçekleşmiştir yılı Ulusal Oftalmoloji Kongresi nin startı Ekim 2007 de verilmiştir. UKOK yoğun bir şekil de çalışmalarına başlamıştır. 6- Üçüncü Mart Sempozyumu Mart 2006 tarihinde TOD Diyarbakır Şubesi tarafından gerçekleştirilmiştir. Dördüncü Mart Sempozyumu 9-11 Mart 2007 tarihinde TOD Erzurum- Trabzon Şubesi tarafından gerçekleştirilmiştir. 7- Genişletilmiş Şube Başkanları MYK Toplantılarında TOD Ulusal ve Uluslararası Bilimsel Takvim Program Taslakları 2009 yılı dahil yapılmış 1

2 ve kesinleşen 2008 takvimi dahil diğer program taslakları da Web sitemizde yayınlanarak ilan edilmiştir. 8- Şubeler arası kayıt sisteminde homojenite sağlamak amacı ile TOD- Net veri tabanı yeniden planlanmış ve geniş biçimde kullanıma sokularak şube yetkililerince üye kayıt, nakil, adres ve aidat bilgilerinin zamanında işlenmesinde çok önemli bir disiplin sağlanmıştır. Ayrıca ilk defa bu dönemde 2005 yılı ve daha eski yıllara ait aidat borcu olan üyelerimiz askıya alınmış ve askıya alınma süresi içinde de aidatlarını ödemeyen üyelerimiz Ana Tüzüğümüzdeki Madde 5- Üyelikten çıkma ve çıkarılma, c bendine göre aidat yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi gereğince TOD üyeliğinden çıkarılmışlardır. 9- Şubelerimizin her yıl Nisan ve Eylül aylarında vermekle yükümlü oldukları Şube Faaliyet ve Şube Mali Raporları formlar şeklinde standardize edilerek TOD- Net sayfamızda yayınlanmıştır.şubelerimiz faaliyet ve mali raporlarını bu formlar üzerinde hazırlayarak göndermişlerdir. 10- Ahlaklı bir Tıp ortamının teşkili için etik konularda büyük bir çaba gösterilmiştir. MYK ve TOD Etik Kurulu koordine bir şekilde çalışmıştır ve İl Sağlık Müdürlükleri ile İl Tabib Odaları nezdinde girişimlerde bulunmuşlardır. BİRİMLER: 1- Birimler tarafından başta Ulusal Kongrelerimiz olmak üzere TOD nin birçok bilimsel ve sosyal programları hazırlanmış olup oturum başkanlığı, konferansçı, panelist, kurs eğitmenliği, jüri üyeliği gibi birçok görev birimlerimizin değerli Yürütme Kurulu ve aktif üyeleri tarafından başarı ile yerine getirilmiştir. Birim üyelerimizin olağanüstü gayretleri neticesinde 2006 ISRS Toplantısı ve 2007 Avrupa Nöro-Oftalmoloji Kongresi ( EUNOS ) ülkemizde yapılmıştır Internasyonel Glokom Cerrahisi, 2008 Oküler Enflemasyon Dakriosistil ve Kuru Göz toplantısı ülkemiz de yapılacaktır. Ayrıca, Mart 2007 de Atina da IGS nin toplantısında Glokom Birimi tarafından Türk Günü yapılmıştır. 2- Birimlerimizin TOD nin takvimli toplantılarından müstakil Canlı Cerrahi Uygulamaları şeklinde olmak üzere ayrıca çok sayıda faaliyette bulunmuşlardır. Her yıl yapılan Glokom Canlı Cerrahisi yapıldı. İlk defa Katarakt Canlı Cerrahisi yapılmıştır. Ayrıca 2

3 Vitreoretinal Cerrahi Birimi, Kornea Birimi ve Oküloplasti Birimi talepleri doğrultusunda 2008 yılında canlı carrahi yapacaklardır yılından başlamak üzere her sene EPB tarafından Birim Müstakil aktivasyonu olarak Oftalmolojide Eğitim Buluşması toplantılarının üçüncüsü 12 Mayıs 2005, dördüncüsü 10 Mayıs 2007 tarihinde TOD İstanbul Şubesi tarafından düzenlenen Bahar Sempozyumu öncesinde gerçekleştirilmiştir. Firma destekleri bir havuzda toplanmış, her eğitim kliniğinden 3 asistan temsilcisinin karayolu ulaşım ve 2 günlük konaklama giderleri bu havuzdan karşılanmıştır. Yine bu toplantılarda asistanlarımız Moderatör Yardımcısı, Raportör olarak görevlendirilmiş ve asistanlarımız kürsüde hocaları ile birlikte oturumları yönetmişlerdir.toplantı sonunda Asistan, Eğitici, Dinleyici Bildirgeleri yayınlanmıştır. 4- Birimlerimizin kendi konularında kitap yazma çabaları bu dönemde de devam etmiş ve TOD Eğitim Yayınları-1 kapsamında basılan Oküloplasti Kitabı (2003) nın ardından TOD Genel Merkezi Kitap komisyonu ve yayın sorumlusunun da çabaları ile TOD Eğitim Yayınları-2 kapsamında TOD KRCB nce hazırlanmış olan Fakoemülsifikasyon Kitabı (2004), TOD Eğitim Yayınları-3 kapsamında TOD Vitreoretinal Cerrahi Birimi nce hazırlanan Vitreoretinal Cerrahi Kitabı (2005), TOD Eğitim Yayınları- 4 kapsamında TOD Kontakt Lens Birimi nce hazırlanan Kontakt Lensler ve Uygulanması Kitabı (2005) ve son olarak da TOD Eğitim Yayınları -5 kapsamında TOD Oküler Travma ve Medikolegal Oftalmoloji Birimi nce hazırlanan Oküler Travma Medikolegal Oftalmoloji Yeni Yasal Düzenlemeler Kitabı basılarak satışa sunulmuş büyük ilgi görmüştür. Diğer Birimlerin de hazırlayacakları kitapların en kısa zamanda basımı için TOD Genel Merkezi Kitap Komisyonu yoğun çalışmalarını sürdürmektedir Dönemi Birim Yürütme Kurulu üyelikleri seçimi TOD Birimler Yönergesi doğrultusunda, ilk defa Internet ortamında TOD-Net te elektronik oylama usulü ile başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir ve aynı gün TOD-Net te yayınlanmıştır. 6- Tüm Birimlere olan yoğun aktif üyelik başvurularında, TOD Akademik Kredi Puan Sistemi ve Aktif Üyelik Kredi Puanı Alt Sınırları dikkate alınmıştır. 7- Birimlerin Aktif Üyelik Kredi Puanı Alt Sınırları konusundaki teklifleri değerlendirilmiş ve yeniden düzenlenmiştir. 8- TOD Web sitesinde birimlerimize geniş yer ayrılmış ve özellikle Birimlerin idari 3

4 yapılanmaları, haberleşme ve kamuoyu bilgilendirilmeleri ve tartışma odalarının bulunmasına özen gösterilmiştir. 9- Birimlerimizin ilgili yönerge gereği Nisan ve Eylül aylarında vermekle yükümlü oldukları Birim Faaliyet Raporları form şeklinde standardize edilerek TOD- Net sayfamızda yayınlanmıştır. Birimlerimiz faaliyet raporlarını bu form üzerinde hazırlayarak göndermişlerdir. TÜZÜK: Derneğimizin Ana Tüzüğünde yeni dernekler kanununa göre yapılması zorunlu değişikliklerin yapılabilmesi için, Göz Hastalıkları ve Sağlığı alanında ülkemizdeki tek ulusal mesleki sivil toplum örgütü olan derneğimizi kurumsallaştırmak ve şimdiye kadar başarı ile yürüttüğümüz eğitim faaliyetlerine ek olarak meslektaşlarımızın her türlü sorununa çözüm getirebilecek daha sağlam ve daha dinamik bir yapıya kavuşturmak amacı ile, Tüzük Tadili Komisyonu, TOD MYK ve TOD Şube Başkanları ile birlikte yoğun ve çok titiz bir şekilde çalışma yapılarak Tüzüğün bazı maddeleri değiştirilerek yeni Tüzük taslağı Olağan Genel Kurulda görüşülmek üzere hazırlandı. YÖNERGELER: 1. TOD Birimler Yönergesi redakte edilerek yürürlüğe girmiştir. 2. TOD UKOK Yönergesi redakte edilerek yürürlüğe girmiştir. YENİ TCK VE ONAM FORMLARI : Görevde olduğumuz süre içersinde bir başka yasal düzenleme de TCK nın bizleri ilgilendiren 91 maddesidir. Bu kanunun yasallaşmaya kadar geçen süresi de TOD tarafından titizlikle takip edilmiş ve gerek adalet komisyonu ve gerekse Sağlık Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunularak 2238 sayılı organ ve doku alınması, saklanması ve nakli hakkındaki kanunun kornea alınması ve saklanması ile ilgili 14 maddenin geçerliliği korunmuştur.yeni TCK yasası göz önünde bulundurularak Onam Formları hazırlanmış ve TOD- Net sayfamızda yayınlanmıştır. Onam Formlarının alt başlıkları şu şekildedir: 4

5 - GENEL ONAM Formu - KATARAKT AMELİYATI Onam Formu - GLOKOM CERRAHİSİ Onam Formu - ŞAŞILIK CERRAHİSİ Onam Formu - DAKRİYOSİSTORHİNOSTOMİ AMELİYATI Onam Formu - KORNEA NAKLİ Onam Formu - PARA PLANA VİTREKTOMİCERRAHİSİ Onam Formu - RETİNA LASER FOTOKOAGULASYONU Onam Formu - FOTODİNAMİK Tedavi Onam Formu - FLUORESEİNANJİOGRAFİ FFA Onam Formu sitemizde yayınlanmıştır. TÜRK OFTALMOLOJİ DERNEĞİ EĞİTİM DEĞERLENDİRME KURULU( TOD-EDK): 1- Birçok batılı ülkede uzmanlık eğitiminin kalitesinin yükseltilmesi ve eğitim birimlerinin kendi aralarındaki standardizasyonun koordine edilmesi amacıyla eğitim değerlendirme kurulları oluşturulmuştur. Bu bağlamda bilindiği üzere 2001 yılında hayata geçen ve çalışmalarını bağımsız olarak yürüten TOD-Eğitim Değerlendirme Kurulu ( TOD-EDK) (eski adıyla TOYK) kurulmuştur. TOD-EDK halen mesleki ve eğitsel standartları geliştirerek oftalmoloji alanında sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi ve üst düzeyde sürdürülmesi amacıyla Türk Oftalmoloji Derneği nin her türlü katkı, desteği ve işbirliğiyle çalışmalarını sürdürerek, çeşitli komisyonlar kurmuş tüm oftalmoloji kliniklerinde kullanılmak üzere: a) Asistan karnesi ( log-book ), b) Çekirdek eğitim ( müfredat ) programları, c) Oftalmoloji Eğitimi veren kliniklerde mutlaka bulunması gereken alet parkı bilgilerini hazırlamıştır. 2- TOD-EDK Yönetim Kurulu 1/3 üye yenileme seçimi için TOD-EDK Genel Kurulu tarihinde toplanmış ve bu üyeler tespit edilmiştir. 3- TOD-EDK nun en önemli görevlerinden biri TOD- EDK sınavını düzenlemek ve koordine etmektir.tod- EDK sınavı ile ilgili gelişmelere göz attığımızda olumlu mesafeler katledildiğini ve sonuçlar alındığını görmekteyiz.tod-edk sınavı YAZILI SINAV ve PRATİK SINAV olmak üzere 2 sınavdan oluşmaktadır. 5

6 a- TOD-EDK yazılı sınavı International Council of Ophtalmology (ICO) (Uluslar arası Oftalmoloji Konseyi) nin sınavı ile birleştirilmiştir. Bu sınav her yıl 75 ülkede eş zamanlı olarak ve aynı sorularla her yıl Nisan ayında yapılmaktadır ten itibaren Türkçe yapılmaya başlanmıştır. İlk Türkçe ICO sınavı 7 Nisan 2005 tarihinde Ankara da yapılmıştır. b- TOD-EDK pratik sınavı klasik sözlü sınavlardan farklı olarak batı ülkelerinde tıp alanında son yıllarda yaygın olarak uygulanmakta olan OBJECTIVE STRUCTURED CLINICAL EXAMINATION (OSCE) = NESNEL ÖRGÜN KLİNİK SINAV (NÖKS) tarzında yapılmaktadır. Bu sınav şekli: *Geleneksel sözlü sınavların sorunlu yönlerini gidermektedir. *Duraklar şeklinde hazırlanmış sanal ortamlarda yapılır. Her durakta sanal hastaların ve klinik problemlerin çözümü konusunda hekimin BİLGİ, BECERİ ve TUTUMU ölçülür. *Tüm adaylara aynı sürede aynı sorular sorulur; soru ve tüm veriler bilgisayar ortamında adaya aktarılır, fantom, oftalmoskop maket veya video kullanılabilir; jüri üyesi adayın soruyu yanıtlamasına müdahale etmez. *Adayların verdiği yanıtlar jüri tarafından değerlendirme formuna kaydedilir; sınavda puanlama daha önceden kesin olarak belirlenmiş kriterler üzerinden yapılmaktadır. Ülkemizde ilk TOD- EDK pratik sınavı 9 Nisan 2005 tarihinde Ankara da yapılmış, başarılı olan 8 üyemiz TOD- EDK sertifikası almaya hak kazanmışlardır. İkinci TOD-EDK Pratik sınavı da 15 Nisan 2007 tarihinde Ankara da yapılmış, başarılı olan 6 üyemiz TOD-EDK sertifikası almaya hak kazanmışlardır. 4- Asistan eğitim karneleri de bu dönemde bastırılarak ABD Eğitim kliniklerinin hizmetine sunulmuştur. Tüm bu çalışmalar TOD-MYK ve TOD-EDK Yönetim Kurullarının koordinasyonu ile başarılı bir şekilde yürütülmüştür Ekim 2007 tarihinde yapılan TOD MYK toplantısında TOD-EDK seçimlerinin İnternet ortamında on-line sistemle 13 Ocak 2008 de yapılmasına karar verilmiştir. TOD WEB SİTESİ Derneğimiz 2000 yılında açtığı İnternet Web sitesini bu dönemde çeşitli yönleri ile geliştirmiştir. Web sitesinin yeni yapısı planlanırken; 6

7 a- Dernek mevzuatına herkesin kolayca ulaşmasını mümkün kılacak, b- Üye kayıtlarının düzenli tutulup, üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesini kolaylaştıracak, c- Üyeler arası ve diğer sağlık mensupları arasında iletişim ve etkileşime katkıda bulunacak, d- Meslek içi eğitime katkıda bulunacak, e- Meslektaşlarımız arasında kapsamlı, ucuz ve hızlı bir haberleşmeye olanak verecek, f- Halkı bilgilendirmek için siteler açmak, g- Kongre düzenlemelerini daha da kolaylaştıracak bir yapı düşünülmüş ve tüm bu tür amaçlara son iki yılda ( profesyonel şirketlerle çalışılarak) büyük ölçüde ulaşılmıştır. Bu çalışmalar sonucunda; 1- Veri Tabanı : 2005 yılında Lookus firması ile çalışılmaya başlanmış ve sitenin tüm alt yapısı değiştirilmiştir. Gittikçe büyüyen dernek veri tabanını gelecekte de taşıyabilecek, güvenli, stabil, kolay kullanılan bir site hazırlanmış ve içerik yöntemi dahil olmak üzere birçok yenilik ve esneklik getirilmiştir. İlk kez bu dönemde TOD veri tabanı güvenli mali bir yapıya oturtulmuştur. Üyelerimizin mali bilgileri ve kurumsal bilgileri her an görülebilecek şekilde TOD-Net veri tabanına işlenmiştir. Bunun sonucu olarak TOD gelirlerinin artığını ve kurumsal etiğimizin güçlendirildiğini görmekteyiz. Üyelerimize ait temel demografik, eğitimsel ve ilgi alanlarına ait istatistikler de tutan veri Web sayfamız hem meslek değerlendirilmeler de hem de ilerideki bilimsel toplantılarda yararlı olacak çok sayıda veriyi de taşımaktadır. 2- Web Sayfası : Aktif bir web sayfası oluşturularak anlık gelişmeleri üyelerimizin görmesi sağlanmıştır. Güncelin sunulması sonucunda üyelerin ziyaret sayıları artmıştır. Son bir yılın günlük ziyaretçi ortalaması 600 kişi düzeyindedir, bu toplam TOD üyelerinin % 23 nün her gün sayfayı ziyaret ettiğini göstermektedir. Web sayfası Derneğin çatısını oluşturan tüm yönetsel dökümanları barındırdığı gibi, ilanlar, toplantı duyuruları ve iletişim sayfaları aracılığı ile de önemli fonksiyonlar yerine getirmektedir. 3- TOD-Net Haber : Üyelerimizin bilgisayarlarını açtığı anda TOD haberlerini okuyabilmesi amacı ile hazırlanan bir programdır, halen 924 ( % 35.3 ) üyenin bilgisayarında aktif olarak kullanılmaktadır. 4- TOD-Net Sözlük : Yine bu dönemde MYK nun aldığı karar üzerine dil birlikteliğimizi sağlamak amacı ile üyelerimizin katkısıyla oluşturulan TOD-Net Sözlük Sitesi kurulmuştur. TOd- Net Sözlük Sitesine 1422 kelime girilmiştir. Oftalmolojide Dil Birlikteliği Komisyonu bu sözcükler arasında bir değerlendirme yaparak Gözbilim Yazım Klavuzu nu üyelerimizin kullanımına sunmuştur. 5- Göz Sağlığım Sitesi : TOD-Net son bir yılda hasta bilgilendirimi konusuna ağırlık vermiştir. Türk Oftalmoloji Derneği nin resmi yayın organı olan Göz Sağlığım Sitesi açılmış ve halka yönelik web sayfası kısa sürede halk tarafından yoğun ilgi ile karşılanmıştır. 1 aydır glokom halkı bilgilendirme kampanyasına paralel olarak 7

8 glokom halkı bilgilendirme sayfası açıldı. 120 bini geçen ziyaretçi sayısı ile Göz Sağlığım Sitesi Türkiye de son aylarda en çok ziyaret edilen göz siteleri arasına girmiştir. 6- Seçimler : İlk kez bu dönemde gerçekleştirilen birim seçimleri, ciddi bir hata olmaksızın başarı ile sonuçlandırılmıştır. 7- PUB-Med Türk : Üyelerimizin önemli yayınlarını duyuran bu bölüm, yeni yayınları teşvik edici de bir misyon üstlenmiştir. 8- Chat Saati : Her ayın ikinci salısı yapılan aktivite ile özgür soru sorma imkanı yaratılmış, seans başına ortalama 250 ziyaretçi çekmiştir. 9- TOD Üyeliği dişi üyelikler: Uluslar arası, bilimsel ve hemşire-teknik personel üyelikleri de yaratılarak daha geniş bir aile olmamız sağlanmıştır. Halen bu grupta 278 üye vardır. 10- Seminer Havuzu ve Video kütüphanesi : 48 dokümanın girildiği bu bölüm, TOD-Net in en çok ziyaretçi çeken bölümüdür. 11- TOD-Net Kongre ilişkileri : Ulusal Kongreler TOD-Net in sağladığı veri aktarımı üzerinden yapılmaktadır. Bu hizmetleri şu başlıklar altında toplayabiliriz; a. Kongre duyurularının yapıldığı web sayfası b. Bilimsel yayın kabulü ve değerlendirilmesi c. Kayıt ve konaklama programına veri aktarımı. 12- TOD-Net TOG ilişkileri: Web Sitemizdeki bir yeni yapılanmada Türk Oftalmoloji Gazetesinin e-baskısının hazırlanması çalışmasıdır. Gazete basılması istenilen çalışmaların çevrimiçi gönderimi, hakem değerlendirilmeleri ve gazetenin e-baskısının üyelerimizin kullanımına sunulmasıdır. Pek yakında eski sayıların da e-baskısı siteye eklenerek hepimizin büyük bir gereksinim duyduğu Türkçe kaynak tarama kavuşmuş olacağıdır. 13- Web ana sayfasının bu yıl değiştiği sitede Ulusal ve Uluslar arası toplantı takvimleri, literatür arama ve Sağlık bakanlığına ait linkler bulunmaktadır. Türkçe Ulakbim, Türkçe Medline, TOYI siteleri bilgiye erişimi kolaylaştırmakta, Bakanlığın SABEM sitesi de yönetmeliklere ve diğer bilgilere ulaşmayı kolaylaştırmaktadır. TÜRK OFTALMOLOJİ GAZETESİ ( TOG ) : 1971 den beri yayınlanmakta olan TOG nin gerek yurdumuzda ( Ulakbim veri tabanı, Türk Tıp Dizini, Medline) gerekse yurt dışında (SCI ve diğer Modeller ) tanıtımının sağlanması ve TOG nin Uluslar arası platforma taşınması amacı ile yeniden yapılanmaya gidilmiştir. Bu yeni yapılanma ile ilgili çalışmalar yapılarak Türk Oftalmoloji Gazetesi Yönergesi hazırlanmış ( ) ve TOD-Net te yayınlanmıştır. Bu 8

9 yönergeyle TOG nin içeriği, işleyiş prensipleri, kurulların görev ve sorumlulukları belirlenmiştir. Bu kapsamda TOG nin sahibi olan Genel Başkan ile Gazetenin Editörü ayrılmış ve MYK nın denetiminde gazetenin sorumluluğu Editöre devredilmiştir. MYK toplantısında TOD-Net te ilan edilen gönüllü editörlük başvuruları değerlendirilerek Prof. Dr. Ercan Öngör Editör olarak atanmıştır. Editör tarafından editör yardımcılığına Prof. Dr. Acun Gezer atanmıştır. TOG nin çalışmaları özetlenecek olursa : 1- TOG bu dönemde gelen yazıların yoğunluğu da dikkate alınarak gerektiğinde ek sayılar ile birlikte düzenli olarak basılmıştır yılından itibaren geçerli olmak üzere kapak değişikliği yapılmıştır. Bu kapak düzeni gene Prof. Dr. Uğur Erdener tarafından gerçekleştirilmiştir. 3- Dergimizin tümü ile elektronik ortamda haberleşmesi ve yazıların kabulü, hakemlere gönderilmesi ve geri dönüşü, düzeltmelerin yapılması sistemi üzerinde araştırmalar tamamlanmış olup, TOG Haziran 2007 tarihinden bu yana on-line (çevrim içi ) hizmet vermeye başlamıştır. TOG e-baskısı 2008 yılından itibaren tam kapasite ile Journel Agent sistemi üzerinden tüm üyelerimizin hizmetine sunulacaktır. Çevrimiçi çalışmaya geçilmesi nedeniyle bugüne kadar büyük şikayet konusu olan kargo şirketi eli ile haberleşme kaldırılmış ve yazar- editörhakem yazar döngüsü çabuklaştırılarak daha sağlıklı bir hale kavuşturulmuştur. 4- Yayın kurallarının içeriğine etik kısıtlamaların girmesi yönünde ulusal dergilerin ve Ulakbim in uygulama ve önerileri dikkate alınarak çalışmalar yapılmaktadır.doğal olarak Uluslararası dergilerin uygulamaları da dikkate alınmaktadır.tog nin Uluslararası indekslere girişi için çalışmalar devam etmekte olup ISSN numarası düzeltilmiştir. ULAKBİM listesine girilmiştir. 5- Bilim Dilimizin Türkçeleştirilmesi yönünde çaba sarfedilmektedir. 6- Yayın kuralları içinde gönderilen yazıların 16 A4 sayfasını geçmeyecek büyüklükte olması kuralı kabul edilmiştir. TTB İLİŞKİLERİ: 1- TOD MYK tarafından görevlendirilen TTB-UDKK temsilcileri Derneğimizi TTB ve TTB- UDKK nın Genel Kurul 9

10 ve Kurultayları na katılarak başarıyla temsil etmişlerdir ve 10.Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultaylarında olduğu gibi bu dönem de 11 ve 12. Tıpta uzmanlık Eğitimi Kurultaylarına TOD aktif görevler alarak katılmıştır. 3- Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan Tüzük ve Yönergeler üzerinde Dernek görüşümüz TTB ye sunulmak suretiyle aktif katılım sağlanmıştır. 4- TTB ve İl Tabib Odaları ile etik konularda işbirliğine gidilmiş, Etik Kurullarımızın vermiş oldukları kararlarda yakın destekleri sağlanmıştır. 5- Tabib Odalarının talepleri doğrultusunda yeni TCK Yasası ile ilgili olarak her Şubeden 2 kişi olmak üzere bilirkişiler belirlenerek TTB ye bildirilmiştir. 6- Üyelerimizin bireysel olarak yaşadıkları hukuki sorunları için yaptıkları müracaatlarda, TTB den temin edilen konu ile ilgili belgeler ve içtihat kararları gönderilerek üyelerimize hukuki kaynak desteği verilmiştir. 7- TTB-UDKK üyeliğimizle ilgili aidatlarımızın tamamı ödenmiştir. 8- Full-time yasası ile ilgili çalışmalar TTB ve Uzmanlık Dernekleri ile birlikte sürdürülmektedir. SAĞLIK POLİTİKASINDAKİ YENİ YAPILANMALAR Sağlık politikasında yapılan değişikliklerle bir özelleştirme süreci başlatılmış ve SSK, Emekli Sandığı, Bağ-Kur gibi sağlık güvenlik kurumları, özel sektörle anlaşma yaparak hizmet alımı gerçekleştirmiştir. Biz TOD olarak sağlık politikasında yapılan bu değişikliklerin hekim- hasta ilişkilerini ilgilendiren önemli yönlerindeki yanlış uygulamalara dikkat çekmek ve hastalara bireysel bazda hekim seçme şansını verecek şekilde hekimlerle de bireysel anlaşmalar yapmak gibi düzeltilmesi gereken hususlara dikkat çekerek gereken hassasiyetin gösterilmesi amacı ile TOD nin üyelerinin imzalı katılımı ile hazırlanan yazılarımız T.C. Sağlık Bakanı Dr. Recep AKDAĞ ve TTB Merkez Konseyi ne gönderilmiştir. Yönetimimiz esnasında bu görüşümüz ilgili mercilere tekrar bildirilmiştir. T.C. Sağlık Bakanlığından ilgili yazımıza gelen cevapta göz hekimlerimize ait dilekçelerin, yeni yapılan mevzuat çalışmalarında değerlendirilmek üzere Bakanlık kayıtlarına alınmış 10

11 olduğunu bildirmişlerdir. KOMİSYONLAR, GÖREVLENDİRMELER, İHALELER VE SATIN ALINAN HİZMETLER TOD Olağan Genel Kurulu nda yasalar doğrultusunda, Dernek Faaliyetlerinin daha organize ve geniş tabanlı yönetime katılımlı bir şekilde yürütülmesi için MYK tarafından Kurul, Komite ve Komisyonlar oluşturulmuştur. 1- Kurul, Komite ve Komiyonlar: a. Etik Kurul Yönergesi Redaksiyon Komisyonu, b. Kontakt Lens ve Optisyenlik Komisyonu, c. Optometrislik Yasası İzleme Komisyonu, d. Birimler Yönergesi Redaksiyonu Komisyonu e. Firmalar Komisyonu, f. İlaç ve Eczacılık Komisyonu g ve 2008 yılları Ulusal Kongre Organizasyon Komitesi(UKOK), h. TOD Kitap Komisyonu ı. Ana Tüzük Redaksiyon Komisyonu j. Oftalmoloji de Dil Birlikteliği Komisyonu k. Oftalmoloji Tarihi Yazma Komisyonu l. TOD Takvimli Top. Yönergesi Redaksiyon Komisyonu m. TOD Bilimsel Araştırmalar Eşgüdüm Komisyonu n. TOD TTB- UDKK Temsilcileri ( Uzman Dernekleri Koordinasyon Kurulu ) o. TOD Hukuk Bürosu Komisyonu ö. TOD ICO / IFOS Temsilcisi p. TOD UEMS Temsilcisi r. TOD SOE Temsilcisi s. TOD Genel Merkez Etik Kurulu 2- Yazılı ve görsel basında yer alan Etik konuların titizlikle izlenmesi için Medya Takip Merkezi (2005) ile sözleşme yapılmış ve ilgili dökümanların Genel Merkez e ulaşması sağlanmıştır. 3- Hukuki konularda doğabilecek sorunların takibi ve çözümlenmesi amacı ile derneğimizin Hukuk Bürosu kurularak Av. Filiz Çalgın- Av. Ömer Serdar Yavuz ve Av. Ziya Erdem Kaplıhan ile anlaşma yapılmıştır. 11

12 yılında Web sitemizin idamesi için Lookus firması ile anlaşma yapılmıştır. 5- Türk Oftalmolojisiyle ilgili canlı tarih, dökümantasyon ve dökümanter film projesi ile ilgili olarak Prof. Dr. Oğuz Makal ile anlaşma yapılmıştır. YURT DI ŞI İLİŞKİLER : Uluslararası idari ve bilimsel toplantılarda TOD başarıyla temsil edilmektedir: 1- AAO- TOD işbirliği ile Academy- Express ortak bir e-bülten şeklinde haftalık olarak çıkarılmaya başlanmıştır ve üyelerimize ücretsiz olarak maillerine gönderilmektedir. TOD a ait haberler bu bültende yer almaktadır. 2- Derneklerle birlikte bilimsel toplantılar düzenlenmiştir ve düzenlenecektir. ( Birim faaliyetlerinde anlatıldığı gibi ) 3- TOD Avrupa Birliği nin tek ve resmi meslek örgütü olarak tanınan UEMS in Genel Kurulları nda UEMS temsilcimiz Dr. Bora Eldem, SOE temsilcimiz Dr. Berati Hasanreisoğlu Türk Oftalmolojisi ni tüm özellikleri ile düzenli olarak temsil etmişlerdir. 4- Türk Cumhuriyetleri ile sıcak ilişkilerimiz devam etmiş, 2006 ve 2007 kongrelerimize şeref konukları davet edilmiştir. Bu ülkelerdeki meslektaşlarımız asistan ücretleri ile kayıtlarını yaptırmışlar, kurslara ücretsiz katılmışlar ve olumlu izlenimlerini ve minnettarlıklarını dile getirmişlerdir. 5- Uluslar arası Derneklerle birimlerimizin de önerileri alınarak iletişimi sağlayacak temsilcilerin TOD tarafından görevlendirilmesi için girişimde bulunuldu. 6- Avrupa Oftalmoloji Bord Sınavı 4-5 Mayıs 2007 tarihinde Pariste yapıldı. Ülkemizden ilk defa TOD adına 4 examiner (sınayıcı) ve 4 aday katıldı. Bu 4 aday sözlü ve yazılı sınavı başarı ile geçmişlerdir. ETİK KONULAR: 1- TOD Genel Merkezi ne Medya Takip Merkezinden 2040 adet gazete küpürü gelmiştir. TOD Genel Merkezi Etik Kurulu tarihleri arasında 5 adet etik kurul toplantısı yaparak Medya Takip Merkezinden gelen küpürleri yasa, tüzük ve yönergelere uygun şekilde değerlendirerek görüşlerini Genel Merkez e bildirmişlerdir.tod Genel Merkez Etik Kurulu tarafından 12

13 gönderilen değerlendirme, TOD MYK nda karara bağlanmıştır. 2- Bazı meslektaşlarımıza etik dışı davrandıkları için TOD Meslek Etiği Yönergesi doğrultusunda yaptırım uygulanmıştır. 3- Etik dışı yayınlarda bulunan bazı yayın kuruluşları (gazete,televizyon ve dergi) Basın Konseyine bildirilmiştir ve bu kurumlar etik olmayan beyanlarda bulundukları için Basın Konseyi tarafından uyarı cezası almışlardır. 4- Yaptırım uygulanan üyelerimizin aynı konulardan dolayı TTB ve İl Tabip Odaları nezdinde de soruşturma ve yaptırıma uğramaları, benzer konulardan muzdarip diğer uzman dernekleri için de bir model oluşturmuştur. 5- Etik çalışmayan bazı sağlık kuruluşları T.C. Sağlık Bakanlığı na, T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketici ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü ne, TTB Başkanlığı na, Radyo Televizyon Üst Kurulu Başkanlığı na bildirilmiştir. Bu sağlık kuruluşlarının T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketici ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından idari para ve durdurma cezaları almaları sağlanmıştır. MESLEĞİMİZİ İLGİLENDİREN YASA VE YÖNETMELİKLERLE İLGİLİ ÇALI ŞMALAR : 1- Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile ilgili çıkacak yönetmelikte, kanunun tüm hekimlerimizi kapsaması ve anlaşmalarda ana unsurun hekim olması şeklinde başvurumuz yakinen takip edilmektedir. 2- Özürlülük Ölçütünün Belirlenmesi hakkındaki yönetmeliğe itirazımız Sağlık Bakanlığı tarafından kabul edilmiş ve Derneğimize verilen görev ile Görme Özürlülüğü Ölçütü Yönetmeliği tarafımızdan hazırlanıp, Sağlık Bakanlığı na bildirilmiştir. 3- Off-Label ilaç kullanımı ile ilgili çalışmalarımız semeresini vermiş olup 24 Temmuz 2007 tarihinde yeni genelge yayınlanmıştır. 4- Bir diğer önemli konu da Optik ve Optometrik Meslekler Derneği nin çabalarıdır.( Hem mesleğimizin geleceğini, hem de halkımızın sağlığını tehdit edecek) Bu konu üzerinde hassasiyetle durmaktayız. Hem YÖK, hem de Sağlık Bakanlığı nezdinde çalışmalarımız sürmektedir. 5- Türk Oftalmoloji Tarihini yazma çalışmaları başlatıldı ve birinci ayağı sonlanarak 41. Ulusal Kongre de CD olarak dağıtılmıştır. 6- Dil Birlikteliğimizi sağlamak amacı ile TOD- Sözlük projesi başlatıldı. Göz Bilim Yazım Klavuzu olarak TOD-Net te yayınlanmıştır. 13

14 HALKA YÖNELİK ÇALIŞMALAR 1- TOD ni halka tanıtmak ve halkımızı göz hastalıkları konusunda bilgilendirmek amacıyla iki proje başlattık. Bunlardan birincisi Kanaltürk ile 52 haftalık bir televizyon programı anlaşması yapılmasıdır. Her hafta salı günleri bir üyemiz hem derneğimizin tanıtılması hem de halkı göz sağlığında bilgilenmesi için bu programa konuk olmuştur. İkinci çok önemli projemiz TOD Glokom Halkı bilgilendirme kampanyamızdır. 28 Ekim 2007 tarihinde kampanyamız gazetelerde 1 ay boyunca ( Türkiye genelinde ), İstanbul, Ankara otobüs arkalarında 3 ay, ayrıca duvar panoları şeklinde olması dışında bazı havalimanlarındaki bilbordlarda, Ankara metrosundaki panolarda ilanlarımız halen yayınlanmaktadır. Bunun dışında adet el kitapları tarzında bilgilendirme broşürleri yanında hastanelere asılacak posterler, eczanelerdeki poşetlerin ön ve arka yüzlerine de ilanlar basılmıştır. Bu kampanyada danışma hattımız ve göz sağlığım sitemiz aracılığıyla halk bilgilendirilmiştir. 2- TOD 41. Ulusal Kongre nin yapıldığı tarihlerde şehit olan Mehmetciklerimizden dolayı duyduğumuz büyük üzüntü nedeniyle iptal edilen gala yemeğinin YTL lik maddi tasarrufu Mehmetcik Vakfı şehit ailelerine yardım olarak derneğimiz adına gönderilmiştir Dönemi TOD Faaliyetleri yukarıda özetlenmiştir. Bu süre zarfında MYK, TOD nin tüm organlarından, komisyon ve üyelerinden büyük destek görmüş ve son derece uyum ve dayanışma içerisinde çalışmıştır. TOD bu devrede de Ulusal ve Uluslararası çağdaş bilimsel etkinliklerin yanı sıra,hasta ve hekim haklarına sahip çıkmış, meslek onurunun korunması için gayret sarfetmiş, demokrasi ve hukuk kuralları içerisinde kurumsal niteliğine uygun çalışmalar yapmış, şeffaf ve çok katılımlı yönetim anlayışı ile çalışmalarından üyelerini haberdar etmiş, üyelerinin destek ve katılımlarıyla çağdaş bir sivil toplum örgütü ve uzman kuruluşu olduğunu kanıtlamış, kamuoyunun ve Tıp camiasının taktirine mazhar olmuştur. Bu gururu sizinle paylaşır, ekte bulunan Mali Raporumuzun okunmasından sonra Dönemimizin aklanmasını Genel Kurulumuzdan talep eder, yeni seçilecek TOD MYK na başarı dileklerimizle hepinize saygı ve sevgilerimizi sunarız Dönemi TOD Merkez Yönetim Kurulu 14

TÜRK OFTALMOLOJİ DERNEĞİ- TÜRK OFTALMOLOJİ YETERLİK KURULU GENEL SINAV KILAVUZU (Adaylar için hazırlanmıştır)

TÜRK OFTALMOLOJİ DERNEĞİ- TÜRK OFTALMOLOJİ YETERLİK KURULU GENEL SINAV KILAVUZU (Adaylar için hazırlanmıştır) TÜRK OFTALMOLOJİ DERNEĞİ- TÜRK OFTALMOLOJİ YETERLİK KURULU GENEL SINAV KILAVUZU (Adaylar için hazırlanmıştır) TÜRK OFTALMOLOJİ YETERLİK KURULU (TOYK) Türk Oftalmoloji Yeterlik Kurulu (TOYK), Türk Oftalmoloji

Detaylı

22 Eylül 2006. Dr. Atay Atabey Dr. Cemil Dalay Dr. Ferit Demirkan Dr. Ahmet Terzioğlu

22 Eylül 2006. Dr. Atay Atabey Dr. Cemil Dalay Dr. Ferit Demirkan Dr. Ahmet Terzioğlu 22 Eylül 2006 Dr. Lütfü Baş Dr. Figen Özgür Dr. Akın Yücel Dr. Atay Atabey Dr. Cemil Dalay Dr. Ferit Demirkan Dr. Ahmet Terzioğlu Başkan 2. Başkan, Sayman Genel Sekreter Yeterlik Kurulu Dr. Lütfü Baş Yeterlik

Detaylı

TÜRK NÖROLOJİ YETERLİLİK KURULU (BOARD) İÇ YÖNERGESİ

TÜRK NÖROLOJİ YETERLİLİK KURULU (BOARD) İÇ YÖNERGESİ TÜRK NÖROLOJİ YETERLİLİK KURULU (BOARD) İÇ YÖNERGESİ Türkiye de Nörolojide uzmanlık eğitimini düzenleyen Türk Nöroloji Yeterlilik üst Kurulu (Board u) özerk çalışan, kar amacı olmayan, sivil bir kurul

Detaylı

EĞİTİLENLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER

EĞİTİLENLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER GENEL BİLGİLER Asistan karnesi, uzmanlık eğitimi süresince bir asistanın katıldığı tüm cerrahi ve medikal uygulamalar ile alınan teorik eğitim ve tüm akademik aktivitelerin kayıt ve izlemi için hazırlanmıştır.

Detaylı

TÜRK KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ YETERLİK KURULU YENİDEN BELGELENDİRME YÖNERGESİ

TÜRK KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ YETERLİK KURULU YENİDEN BELGELENDİRME YÖNERGESİ TÜRK KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ YETERLİK KURULU YENİDEN BELGELENDİRME YÖNERGESİ Madde 1. Dayanak: Bu yönerge Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi (Türk KBB ve BBC) Yeterlik Kurulu

Detaylı

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1-

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ. EĞİTİM VE GENEL AMAÇLI KURUL VE KOMİSYONLARIN KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Amaç

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ. EĞİTİM VE GENEL AMAÇLI KURUL VE KOMİSYONLARIN KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Amaç ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM VE GENEL AMAÇLI KURUL VE KOMİSYONLARIN KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu yönerge, Tıp Fakültesi ndeki eğitim ve genel amaçlı kurul ve komisyonların

Detaylı

TÜRK FİZYOLOJİK BİLİMLER DERNEĞİ KONGRE DÜZENLEME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRK FİZYOLOJİK BİLİMLER DERNEĞİ KONGRE DÜZENLEME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRK FİZYOLOJİK BİLİMLER DERNEĞİ KONGRE DÜZENLEME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı Türk Fizyolojik Bilimler Derneği Kongresinin hazırlık ve yürütme

Detaylı

İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ

İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ 4913 İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10/4/2006 No : 2006/10343 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/11/2005 No : 5429 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 5/5/2006 No : 26159 Yayımlandığı

Detaylı

TIP FAKÜLTESİ TIP EĞİTİM-ÖĞRETİM ÜST KURULU YÖNERGESİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ TIP EĞİTİM-ÖĞRETİM ÜST KURULU YÖNERGESİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIP EĞİTİM-ÖĞRETİM ÜST KURULU YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeki mezuniyet öncesi tıp eğitimi, tıpta uzmanlık eğitimi,

Detaylı

YÖNETMELİK İPEK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK İPEK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Yönetmelik 22 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28773 İpek Üniversitesinden: YÖNETMELİK İPEK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

TÜRK KULAK BURUN BOĞAZ VE BAġ BOYUN CERRAHĠSĠ DERNEĞĠ YETERLĠK KURULU YENĠDEN BELGELENDĠRME YÖNERGESĠ

TÜRK KULAK BURUN BOĞAZ VE BAġ BOYUN CERRAHĠSĠ DERNEĞĠ YETERLĠK KURULU YENĠDEN BELGELENDĠRME YÖNERGESĠ Sayfa 1 / 5 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Yaşam boyu öğrenmeyi ve sürekli mesleki gelişimi teşvik etmek, bilgi ve beceri düzeyini artırıp koruyucu ve tedavi edici

Detaylı

Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Derneği. Kulak Burun Boğaz Okulları. Rinoloji-Rinoplasti-Alerji-Uyku Okulu Çalışma İlkeleri. 1.

Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Derneği. Kulak Burun Boğaz Okulları. Rinoloji-Rinoplasti-Alerji-Uyku Okulu Çalışma İlkeleri. 1. Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Derneği Kulak Burun Boğaz Okulları Rinoloji-Rinoplasti-Alerji-Uyku Okulu Çalışma İlkeleri 1. Amaç Rinoloji-Rinoplasti-Alerji-Uyku Okulu Türkiye çapında görev

Detaylı

MEDİKAL FİZİK DERNEĞİ KONGRE DÜZENLEME YÖNERGESİ

MEDİKAL FİZİK DERNEĞİ KONGRE DÜZENLEME YÖNERGESİ MEDİKAL FİZİK DERNEĞİ KONGRE DÜZENLEME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı Medikal Fizik Derneği Kongresinin hazırlık ve yürütme aşamaları ile kongre

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı Sayı : B.100.APK.000000/ASOD - 1355 21 Mart 2005 Konu: Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi.VALİLİĞİ (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/48 Yurdumuzda ve yurtdışında başta deprem olmak üzere olası afetlerde

Detaylı

YAYIN BİRİMİ ÇALIŞMALARI

YAYIN BİRİMİ ÇALIŞMALARI YAYIN BİRİMİ ÇALIŞMALARI 153 Odamızın meslek alanlarımıza ilişkin bilimsel araştırmalarını, üyelerimizin mesleki birikimlerini, güncel konulara ve mesleki kavramlara ilişkin tartışmaları yazılı belge haline

Detaylı

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 05.02.

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 05.02. MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Amaç ve kapsam Madde 2 Dayanak Madde 3 Tanımlar İkinci Bölüm - Konseyin Kuruluş Amacı, Oluşumu ve

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Fırat Üniversitesine bağlı olarak kurulan Proje

Detaylı

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği. www.irisakademi.com

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği. www.irisakademi.com Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği www.irisakademi.com Resmi Gazete Tarihi:05.02.2013 Resmi Gazete Sayısı:28550 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

ERASMUS+ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞANLARI GÖREV TANIMLARI

ERASMUS+ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞANLARI GÖREV TANIMLARI ERASMUS+ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞANLARI GÖREV TANIMLARI Erasmus Kurum Koordinatörü Üniversite ile Ulusal Ajans arasındaki iletişimin ve koordinasyonun sağlanması İkili Anlaşmalar: AB Programları çerçevesinde

Detaylı

T.C. FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ

T.C. FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ T.C. FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge nin amacı, Öğrenci Kültür-Sanat,

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU BİLGİ NOTU

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU BİLGİ NOTU YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU BİLGİ NOTU Yükseköğretim Kalite Kurulunun Kurulma Nedeni Yükseköğretimde yapısal değişikliği gerçekleştirecek ilk husus Kalite Kuruludur. Yükseköğretim Kurulu girdi ile ilgili

Detaylı

Yönetim sistemleri Birimi 0422 341 06 60 /2157 yonetimsistemleri@hotmail.com

Yönetim sistemleri Birimi 0422 341 06 60 /2157 yonetimsistemleri@hotmail.com Yönetim sistemleri Birimi 0422 341 06 60 /2157 yonetimsistemleri@hotmail.com Çağdaş sağlık hizmetini, en kaliteli ve güvenilir şekilde, çevresine zarar vermeden sunmayı hedefleyen kurumumuz, çalışmalarını

Detaylı

HABERLEŞME - İLETİŞİM STRATEJİSİ

HABERLEŞME - İLETİŞİM STRATEJİSİ HABERLEŞME - İLETİŞİM STRATEJİSİ KONU SORUMLU YAPILACAK GÖZDEN GEÇİRME PER. GÖS. 1 Her yıl üye bilgilerinde güncelleme yapılması, üye durumlarının ( faaı- askıda- terk ) belirlenmesi Üyeler telefonlar

Detaylı

2014 YILI EĞİTİMDE VE PSİKOLOJİDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERNEĞİ FAALİYET RAPORU

2014 YILI EĞİTİMDE VE PSİKOLOJİDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERNEĞİ FAALİYET RAPORU 2014 YILI EĞİTİMDE VE PSİKOLOJİDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERNEĞİ FAALİYET RAPORU Derneğin Kuruluşu (28 Mart 2013) 06-106-093 kütük numarası ile 28 Mart 2013 tarihinde derneğimiz resmen kurulmuştur. Olağan

Detaylı

TÜRK FİZYOLOJİK BİLİMLER DERNEĞİ KONGRE DÜZENLEME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRK FİZYOLOJİK BİLİMLER DERNEĞİ KONGRE DÜZENLEME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRK FİZYOLOJİK BİLİMLER DERNEĞİ KONGRE DÜZENLEME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı Türk Fizyolojik Bilimler Derneği Kongresinin hazırlık ve yürütme

Detaylı

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ Konu Madde 1- Bu Yönergenin konusu, Plato Meslek Yüksekokulu nun Yurt Dışı Yükseköğretim

Detaylı

TÜRK DERMATOLOJİ YETERLİK KURULU ÇALIŞMA RAPORU ( )

TÜRK DERMATOLOJİ YETERLİK KURULU ÇALIŞMA RAPORU ( ) TÜRK DERMATOLOJİ YETERLİK KURULU ÇALIŞMA RAPORU (2008-2010) Türk Dermatoloji Yeterlik Kurulu (TDYK), Kasım 2008 de yapılan seçim sonrasında çalışmalarına başlamıştır. Çalışma raporunda bu iki içinde yürütülen

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

-> 5 07.08.2014 13:06

-> 5 07.08.2014 13:06 27 Temmuz 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29073 Adıyaman Üniversitesinden: YÖNETMELİK ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ. BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ. BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Basın

Detaylı

YÖNETİMİN SORUMLULUĞU PROSEDÜRÜ

YÖNETİMİN SORUMLULUĞU PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ Doküman No: P / 5.1 Revizyon No : 0 Sayfa : 1 / 5 Yayın Tarihi: 19.01.2010 Bu prosedürün amacı, İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Yönetimi nin Kalite Politikası ve hedeflerini oluşturmak, yönetim sistemini

Detaylı

TÜRK KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ DERNEĞİ YETERLİK YÜRÜTME KURULU TOPLANTISI KARAR FORMU

TÜRK KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ DERNEĞİ YETERLİK YÜRÜTME KURULU TOPLANTISI KARAR FORMU Sayfa 1 / 6 1- Açılış yapıldı ve Gündem okundu. Toplantıya Yürütme Kurulu Üyeleri Dr. Adil Eryılmaz, Dr. Özgür Yiğit, Dr. Çağatay Oysu, Dr. Tayyar Kalcıoğlu, Dr. Tamer Erdem, Dr. Necdet Fazıl Ardıç ve

Detaylı

Turizm Şurası Yönetmeliği

Turizm Şurası Yönetmeliği TURİZM ŞURASI YÖNETMELİĞİ Turizm Şurası Yönetmeliği Kültür ve Turizm Bakanlığı Resmi Gazete Tarihi: 13/10/1998 Resmi Gazete Sayısı: 23492 BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler Amaç Madde 1 -Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

SEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

SEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK SEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

MİMARLAR DERNEĞİ 1927

MİMARLAR DERNEĞİ 1927 MİMARLAR DERNEĞİ 1927 11.06.2006 25.05.2008 68. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU DERNEK KOD NO: 6-168298 ÇALIŞMA DÖNEMİ İÇİNDE ARAMIZDAN AYRILAN MESLEKTAŞLARIMIZIN ANILARI ÖNÜNDE SAYGI İLE EĞİLİYORUZ 11 HAZİRAN 2006

Detaylı

Türk Cerrahi Derneği GENEL CERRAHİ ALANI İLE İLİŞKİLİ DERNEKLER TANITIM FORMU

Türk Cerrahi Derneği GENEL CERRAHİ ALANI İLE İLİŞKİLİ DERNEKLER TANITIM FORMU Türk Cerrahi Derneği GENEL CERRAHİ ALANI İLE İLİŞKİLİ DERNEKLER TANITIM FORMU ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Lütfen aşağıdaki

Detaylı

T.C AHİLER KALKINMA AJANSI 2015 MALİ DESTEK PROGRAMLARI BAŞLANGIÇ TOPLANTISI VE PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ RAPORU

T.C AHİLER KALKINMA AJANSI 2015 MALİ DESTEK PROGRAMLARI BAŞLANGIÇ TOPLANTISI VE PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ RAPORU T.C AHİLER KALKINMA AJANSI 2015 MALİ DESTEK PROGRAMLARI BAŞLANGIÇ TOPLANTISI VE PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ RAPORU İZLEME VE DEĞERLENDİRME BİRİMİ 31.07.2015 GİRİŞ Ahiler Kalkınma Ajansı 2015 Yılı Enerji

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan ve Rektör Yardımcısı

Detaylı

ACİL TIP ASİSTAN BİRLİĞİ YÖNERGESİ

ACİL TIP ASİSTAN BİRLİĞİ YÖNERGESİ ACİL TIP ASİSTAN BİRLİĞİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1 Bu yönergenin amacı; Acil Tıp Asistan Birliği nin kuruluş, görev, yetki ve çalışma esaslarını düzenlemektir.

Detaylı

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ KURULUŞ ve AMAÇ: Madde 1 T.C. Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilimsel Araştırma

Detaylı

6. TOPLANTI. Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Yeterlilik Kurulu Yürütme Kurulu 6. toplantısı Manisa, 16 17 Aralık 2006

6. TOPLANTI. Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Yeterlilik Kurulu Yürütme Kurulu 6. toplantısı Manisa, 16 17 Aralık 2006 6. TOPLANTI Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Yeterlilik Kurulu Yürütme Kurulu 6. toplantısı Manisa, 16 17 Aralık 2006 Gündem 1 Açılış 2 Gündeme eklenecek maddeler ve gündemin oya sunulması

Detaylı

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI AKADEMİK DERGİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI AKADEMİK DERGİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI AKADEMİK DERGİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu esasların amacı, Akademik Dergiler

Detaylı

18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR

18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi AB Çevresel Bilgiye Erişim Direktifi nin Uyumlaştırılması ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü Semineri 18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR 1 2003/4 Çevresel

Detaylı

TOD MYK TOPLANTISI GÜNDEM VE KARARLARI Toplantı No: 2014/01 Yer: TOD Genel Merkez İstanbul Tarih: 05 Ocak 2014 Saat: 10:00 18:00 Sayfa 1

TOD MYK TOPLANTISI GÜNDEM VE KARARLARI Toplantı No: 2014/01 Yer: TOD Genel Merkez İstanbul Tarih: 05 Ocak 2014 Saat: 10:00 18:00 Sayfa 1 Sayfa 1 KATILANLAR: Dr. Bora Eldem Dr. Hikmet Başmak Dr. Yonca Akova Dr. Osman Arslan Dr. Huban Atilla Dr. İzzet Can Dr. Reha Ersöz Dr. Belgin İzgi Dr. Ziya Kapran Dr. Süleyman Okudan Dr. Emrullah Taşındı

Detaylı

TÜRK FİZYOLOJİK BİLİMLER DERNEĞİ BİLİM KURULU YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanım ve Kısaltmalar

TÜRK FİZYOLOJİK BİLİMLER DERNEĞİ BİLİM KURULU YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanım ve Kısaltmalar TÜRK FİZYOLOJİK BİLİMLER DERNEĞİ BİLİM KURULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanım ve Kısaltmalar Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı Türk Fizyolojik Bilimler Derneği (TFBD) Bilim Kurulu nun

Detaylı

Türk Dermatoloji Yeterlik Kurulu Yeniden Belgelendirme Yönergesi

Türk Dermatoloji Yeterlik Kurulu Yeniden Belgelendirme Yönergesi Türk Dermatoloji Yeterlik Kurulu Yeniden Belgelendirme Yönergesi Giriş Türk Dermatoloji Yeterlik Belgeleri Türk Dermatoloji Yeterlik Kurulu Yönergesi doğrultusunda 2009 yılından beri verilmektedir ve yeterlik

Detaylı

KAYHAM STRATEJİK PLANINA GÖRE 2015 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

KAYHAM STRATEJİK PLANINA GÖRE 2015 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI KAYHAM STRATEJİK PLANINA GÖRE 2015 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Tel: 0(352) 437 49 37 PAYDAŞLARIMIZ KAYHAM STRATEJİK PLANINDA 2015 YILI İÇİN PLANLANAN FAALİYETLER Stratejik Amaç 1: KAYHAM ın Kayseri konulu kitap

Detaylı

TÜRK KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ DERNEĞİ YETERLİK YÜRÜTME KURULU TOPLANTISI KARAR FORMU

TÜRK KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ DERNEĞİ YETERLİK YÜRÜTME KURULU TOPLANTISI KARAR FORMU Sayfa 1 / 7 1- Açılış yapıldı ve Gündem okundu. Toplantıya Yürütme Kurulu Üyeleri Dr. Adil Eryılmaz, Dr. Özgür Yiğit, Dr. Çağatay Oysu, Dr. Tayyar Kalcıoğlu, Dr. Tamer Erdem, Dr. M. Cem Miman, Dr. Necdet

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi Sağlık, Kültür

Detaylı

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( )

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( ) KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN (2014 2016) MİSYON Kayseri nin geçmişini doğru anlayarak, bugünü verimli/iyi değerlendirerek ve geleceğini akıllı planlayarak, Kayseri nin

Detaylı

NÜFUS PLANLAMASI HİZMETLERİNİ YÜRÜTME YÖNETMELİĞİ

NÜFUS PLANLAMASI HİZMETLERİNİ YÜRÜTME YÖNETMELİĞİ NÜFUS PLANLAMASI HİZMETLERİNİ YÜRÜTME YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarih: 6.10.1983; Sayı: 18183 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç: Madde 1 - Bu yönetmeliğin amacı, kişilerin istedikleri sayıda, istedikleri

Detaylı

15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 Gedik Üniversitesinden: YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU KURUMSAL DIŞ DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU KURUMSAL DIŞ DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU KURUMSAL DIŞ DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönerge, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yükseköğretim

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIPTA UZMANLIKEĞİTİMİ KOORDİNASYON KURULU KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIPTA UZMANLIKEĞİTİMİ KOORDİNASYON KURULU KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIPTA UZMANLIKEĞİTİMİ KOORDİNASYON KURULU KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Kuruluş ve Amaç Madde-1. 2547 sayılı kanununun 16. Maddesininb bendinin

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI TARAFINDAN 2010-2014 YILLARI ARASINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN EĞİTİM-ARAŞTIRMA KONULARINDAKİ YENİ UYGULAMALAR PROF. DR. OKTAY DİNÇ 1 A- ALT YAPI İLE İLGİLİ FAALİYETLER

Detaylı

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM RAPORU

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM RAPORU ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. 2014 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM RAPORU Mart 2014 1 RAPOR NO : 1 RAPOR TARİHİ : Mart 2014 İNCELEMEYİ YAPAN : Kurumsal Yönetim Komitesi İNCELEMENİN KONUSU : Kurumsal

Detaylı

T.C. Plato Meslek Yüksekokulu

T.C. Plato Meslek Yüksekokulu T.C. Plato Meslek Yüksekokulu Yayın Komisyonu Yönergesi Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu yönerge, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu nun ilgili hükümleri uyarınca düzenlenen "Üniversiteler Yayın Yönetmeliği" kapsamında,

Detaylı

Öğrenci Üyelik Koşulları, Üyelik Belgesi Verilmesi, Üyeliğin Sürdürülmesi, Üyelik Hak ve Sorumlulukları Öğrenci Üyelik koşulları

Öğrenci Üyelik Koşulları, Üyelik Belgesi Verilmesi, Üyeliğin Sürdürülmesi, Üyelik Hak ve Sorumlulukları Öğrenci Üyelik koşulları TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI Öğrenci Üye Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, ülkemizdeki üniversitelerin inşaat mühendisliği bölümlerinde

Detaylı

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI AKADEMİK DERGİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI AKADEMİK DERGİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI AKADEMİK DERGİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu esasların amacı, Akademik Dergiler

Detaylı

TÜRK TORAKS DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI YÖNERGESİ (29 Ekim 2009 tarihinde TTD GYK ve MYK onayı ile yürürlüğe girmiştir.)

TÜRK TORAKS DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI YÖNERGESİ (29 Ekim 2009 tarihinde TTD GYK ve MYK onayı ile yürürlüğe girmiştir.) TÜRK TORAKS DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI YÖNERGESİ (29 Ekim 2009 tarihinde TTD GYK ve MYK onayı ile yürürlüğe girmiştir.) 1. Çalışma Grupları, TTD Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından gerekli görülen konularda

Detaylı

YÖNETMELİK. Gaziosmanpaşa Üniversitesinden: GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ PALYATİF BAKIM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Gaziosmanpaşa Üniversitesinden: GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ PALYATİF BAKIM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 13 Ekim 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29144 Gaziosmanpaşa Üniversitesinden: YÖNETMELİK GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ PALYATİF BAKIM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

PDF Yeterlik Kurulu Tarihçesi

PDF Yeterlik Kurulu Tarihçesi PDF Yeterlik Kurulu Tarihçesi Hazırlayan: Figen Söylemezoğlu 12/12/2016 Patoloji camiası, Patoloji Dernekleri Federasyonu (PDF) çatısı altında bir araya gelmeden önceleri de ülkemizdeki patoloji eğitimini

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi

Namık Kemal Üniversitesi Namık Kemal Üniversitesi Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışmaları Bilgilendirme Notu No. 2 Öğr. Gör. Özcan Konur Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü Mayıs Đçindekiler listesi Özet... 3

Detaylı

Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı İptal Edildi

Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı İptal Edildi Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını Düzenleyen Yönetmelik Değiştirildi. 28.04.2007 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını düzenleyen Yönetmeliğin geçici birinci

Detaylı

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İçerik Kamu İç Kontrol Standartları Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı ve Eylem Planı Rehberi Eylem Planının Genel Yapısı Eylem Planının Hazırlanmasında

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KÜLTÜR-SANAT, SPOR ve BİLİM TOPLULUKLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KÜLTÜR-SANAT, SPOR ve BİLİM TOPLULUKLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KÜLTÜR-SANAT, SPOR ve BİLİM TOPLULUKLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK Amaç Madde 1. Bu Yönergenin amacı Öğrenci Kültür-Sanat, Spor ve Bilim Toplulukları nın

Detaylı

TIBBİ CİHAZ SATIŞ, REKLAM VE TANITIM YÖNETMELİĞİ NİN UYGULANMASINA İLİŞKİN KILAVUZ

TIBBİ CİHAZ SATIŞ, REKLAM VE TANITIM YÖNETMELİĞİ NİN UYGULANMASINA İLİŞKİN KILAVUZ TIBBİ CİHAZ SATIŞ, REKLAM VE TANITIM YÖNETMELİĞİ NİN UYGULANMASINA İLİŞKİN KILAVUZ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Kılavuz, 15/05/2014 tarihli ve 29001 sayılı Resmî Gazete de

Detaylı

BÖLÜM-11 BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ ÇALIŞMALARI 43.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2012-2014

BÖLÜM-11 BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ ÇALIŞMALARI 43.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2012-2014 BÖLÜM-11 BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ ÇALIŞMALARI 43.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2012-2014 Odamızda kullanılan bilgisayar teknolojileri günümüz ihtiyaçlarına cevap verecek düzeydedir. Tüm üyelik hizmetleri mevcut bilgisayarlar

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, Tunceli Üniversitesi Kalite Komisyonunun amaçlarına, faaliyet alanlarına,

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK PSİKİYATRİSİ ANABİLİM DALI STRATEJİK PLANI

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK PSİKİYATRİSİ ANABİLİM DALI STRATEJİK PLANI KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK PSİKİYATRİSİ ANABİLİM DALI STRATEJİK PLANI MİSYON: Çağdaş bilimsel gelişmeler ışığında ve iyi hekimlik ilkeleri doğrultusunda nitelikli çocuk ruh sağlığı hizmeti

Detaylı

MEVLANA ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN ÖĞRETİM YÖNERGESİ

MEVLANA ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN ÖĞRETİM YÖNERGESİ MEVLANA ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN ÖĞRETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Mevlana Üniversitesinde, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı ön

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 26453

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 26453 Resmi Gazete Tarihi: 05.03.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26453 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

Sağlık Bilimleri Kongresi

Sağlık Bilimleri Kongresi Sağlık Bilimleri Kongresi Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi 24-25 Kasım, 2016 Ankara Oturum-7 Sağlık Bilimlerinde Kalite Güvencesi ve Akreditasyon 25 Kasım Öz Değerlendirme Raporu (ÖDR) Prof. Dr. Sevim

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Görevleri (663 sayılı KHK ya istinaden) MADDE 14- (1) Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: a) Sağlık

Detaylı

DÜNYA TÜRK İŞ KONSEYİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ

DÜNYA TÜRK İŞ KONSEYİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ DÜNYA TÜRK İŞ KONSEYİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu ve İş Konseyleri Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik esasları

Detaylı

İstanbul Sağlık Yönetimi Öğrenci Platformu Tüzüğü

İstanbul Sağlık Yönetimi Öğrenci Platformu Tüzüğü İstanbul Sağlık Yönetimi Öğrenci Platformu Tüzüğü 1 - PLATFORMUN ADI VE MERKEZİ Madde 1- Platformun adı İstanbul Sağlık Yönetimi Öğrenci Platformu dur. Merkezi İstanbul dur. 2- PLATFORMUN AMACI VE ÇALIŞMA

Detaylı

OMÜ TOPLULUKLARI TÜZÜĞÜ

OMÜ TOPLULUKLARI TÜZÜĞÜ OMÜ TOPLULUKLARI TÜZÜĞÜ Tanım Madde 1- Omü... Topluluğu 2547sayılı yüksek öğretim kanununun 47 nci maddesi esas alınarak hazırlanan Ondokuz Mayıs üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı

Detaylı

KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU YABANCI DİLLER YÖNERGESİ

KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU YABANCI DİLLER YÖNERGESİ KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU YABANCI DİLLER YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Kapadokya Meslek Yüksekokulunda okutulan ortak zorunlu yabancı dil dersleri dâhil tüm seçimlik ve zorunlu yabancı

Detaylı

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 Sunum Planı Yolsuzlukla Mücadele Alanında Bugüne Kadar Yapılanlar Yapılan Çalışmaların Uluslar arası Yolsuzluk Ölçümlerine

Detaylı

YABANCI DİLLER YÖNERGESİ

YABANCI DİLLER YÖNERGESİ SAYFA 1 / 5 Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Kapadokya Meslek Yüksekokulunda okutulan ortak zorunlu yabancı dil dersleri dâhil tüm seçimlik ve zorunlu yabancı dil derslerinin yürütülmesini sağlayacak

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YUTMA BOZUKLUKLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YUTMA BOZUKLUKLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YUTMA BOZUKLUKLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hacettepe Üniversitesine bağlı

Detaylı

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIRA NO KURUM KODU STANDAR T DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI HİZMETTEN MEVZUATIN ADI/ MADDE

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği

Detaylı

2103 yılı faaliyet raporu

2103 yılı faaliyet raporu Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Eğitim ve Öğretim Grubu 2103 yılı faaliyet raporu Grubumuz son olarak 23.11.2013 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında üyeliğe kabul

Detaylı

I. TÜRKİYE ÇOCUK ve MEDYA KONGRESİ KONGRE PLANI

I. TÜRKİYE ÇOCUK ve MEDYA KONGRESİ KONGRE PLANI I. TÜRKİYE ÇOCUK ve MEDYA KONGRESİ KONGRE PLANI Bu Kongre Planı, Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, Çocuk Vakfı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu arasında Mart 2013 te imzalanan Protokol

Detaylı

Bu prosedürün amacı, bölüm içinde yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde sorumluluk ve esasları belirlemektir.

Bu prosedürün amacı, bölüm içinde yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde sorumluluk ve esasları belirlemektir. SAYFA NO : 1/7 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, bölüm içinde yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde sorumluluk ve esasları belirlemektir. 2.UYGULAMA ALANI Bölüm Başkanı, Dekanlık

Detaylı

GENEL KONULAR 1. Tanım: TKYK, aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda özerk çalışan bir kuruluştur. 2. Amaç: TKYK nun temel amaçları:

GENEL KONULAR 1. Tanım: TKYK, aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda özerk çalışan bir kuruluştur. 2. Amaç: TKYK nun temel amaçları: (17 Şubat 2002'de oybirliği ile kabul edilmiş; 27 Kasım 2004'te, 21 Ekim 2007 de, 29 Ekim 2011'de ve 13 Ekim 2012 de yapılan 3. Seçimli Olağan TKYK Genel Kurulu nca yapılan değişikliklerle son şekline

Detaylı

T.C. HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

T.C. HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ T.C. HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ Amaç ve kapsam Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı ve kapsamı, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Uluslar arası İlişkiler Koordinatörlüğünün

Detaylı

TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ YAYIN YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ YAYIN YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ YAYIN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 Amaç: Türkiye İç Denetim Enstitüsü Derneği (TİDE), tüzüğünde belirtilen amaçlar doğrultusunda ve Dernek Tüzüğü

Detaylı

Kamu Hizmet Standartları Tablosu. Başvuruda İstenen Belgeler ve Süreçleri

Kamu Hizmet Standartları Tablosu. Başvuruda İstenen Belgeler ve Süreçleri Sıra No Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Belgeler ve Süreçleri Hizmetin Ortalama Tamamlanma Süresi (En Geç) 1 Öğrenci Kontenjanları 15 Dakika 2 Üniversiteye Kayıt (ÖSYM tarafından Yerleşen Öğrencilerin Kaydı)

Detaylı

15 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28766 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ASYA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

15 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28766 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ASYA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 15 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28766 Gedik Üniversitesinden: YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ASYA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

Bursa Teknik Üniversitesi Açık Erişim Sistemi Yönergesi

Bursa Teknik Üniversitesi Açık Erişim Sistemi Yönergesi Bursa Teknik Üniversitesi Açık Erişim Sistemi Yönergesi Amaç Madde 1- (1) Bu yönerge, Bursa Teknik Üniversitesi adresli bilimsel çalışmaların, Bursa Teknik Üniversitesi Açık Erişim Sistemi nde arşivlenerek

Detaylı

BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ. Sınav Uygulama, Ölçme ve Değerlendirme Yönergesi Esasları

BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ. Sınav Uygulama, Ölçme ve Değerlendirme Yönergesi Esasları BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Sınav Uygulama, Ölçme ve Değerlendirme Yönergesi Esasları 1. AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK a. Amaç: Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi nde lisans öğreniminde

Detaylı

YÖNETMELİK. (4) Üçüncü fıkrada belirtilen şekilde seçilen üyeler mali yılsonuna kadar görev yaparlar. Üyeliğe tekrar seçilmek mümkündür.

YÖNETMELİK. (4) Üçüncü fıkrada belirtilen şekilde seçilen üyeler mali yılsonuna kadar görev yaparlar. Üyeliğe tekrar seçilmek mümkündür. 5 Temmuz 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29051 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNDE GÖREVLİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

Detaylı

TÜRK CERRAHİ YETERLİK KURULU

TÜRK CERRAHİ YETERLİK KURULU TÜRK CERRAHİ YETERLİK KURULU EĞİTİM KURUMLARI VE PROGRAMI DEĞERLENDİRME KOMİSYONU Form-1 EĞİTİM KURUMU (ANABİLİM DALI/KLİNİK) ve PROGRAMI DEĞERLENDİRME FORMU (UEMS ve ACGME Eğitim Kurumları değerlendirme

Detaylı