İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. 30 HAZİRAN 2006 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. 30 HAZİRAN 2006 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU"

Transkript

1 İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. 30 HAZİRAN 2006 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU

2 İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. İÇİNDEKİLER GÖRÜŞ KONSOLİDE BİLANÇO KONSOLİDE GELİR TABLOSU KONSOLİDE ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU KONSOLİDE NAKİT AKIM TABLOSU KONSOLİDE MALİ TABLO DİPNOTLARI

3 İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLARA İLİŞKİN BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU İzmir Demir Çelik Sanayi Anonim Şirketi nin (Şirket) 30 Haziran 2006 tarihi itibariyle düzenlenmiş konsolide bilançosunu ve bu tarihte sona eren ara hesap dönemine ait konsolide gelir, özsermaye değişim ve nakit akım tablolarını denetlemiş bulunuyoruz. Bu mali tablolardan Şirket yönetimi sorumludur. Bizim sorumluluğumuz, yaptığımız denetime dayanarak bu mali tablolar üzerinde bir görüş beyan etmektir. Ara dönem mali tabloları üzerinde yaptığımız çalışma, yıllık mali tablolara ilişkin olarak SPK tarafından yayımlanan Türkiye'de genel kabul görmüş denetim ilke, esas ve standartlarına göre yapılan incelemeye oranla sınırlı tutulmuştur. İncelememiz esas olarak, ara bilânço ve gelir tablosunun hazırlanışındaki sistemi anlamaya yönelik olarak, analitik inceleme, bilgi toplama ve sınırlı denetim ilke ve kurallarının gerektirdiği çeşitli denetim tekniklerinin uygulanmasından oluşmuştur. Bu nedenle raporumuzun, yıllık bağımsız denetim raporlarından farklı olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Görüşümüze göre, ekli mali tablolar İzmir Demir Çelik Sanayi Anonim Şirketi nin 30 Haziran 2006 tarihi itibariyle konsolide mali durumunu ve aynı tarihte sona eren ara hesap dönemine ait konsolide faaliyet sonuçlarını ve nakit akımlarını, bütün önemli taraflarıyla Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ) tarafından yayımlanan Seri XI, No: 25 Sermaye Piyasalarında Muhasebe Standartları tebliğine uygun olarak yansıtmaktadır. ATA Uluslararası Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. Member Firm of Kreston International Dr. Ali YÜRÜDÜ Sorumlu Ortak, Baş Denetçi İstanbul,

4 İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. IZMDC Bağımsız Denetim'den Geçmiş Geçmiş BİLANÇO (YTL) Dipnot Referansları VARLIKLAR Cari / Dönen Varlıklar 223,959, ,309,985 Hazır Değerler 4 28,005,739 13,419,895 Menkul Kıymetler (net) Ticari Alacaklar (net) 7 44,194,751 6,186,910 Finansal Kiralama Alacakları (net) İlişkili Taraflardan Alacaklar (net) 9 89, ,666 Diğer Alacaklar (net) 10 4,011,033 1,480,512 Canlı Varlıklar (net) Stoklar (net) ,589, ,183,690 Devam Eden İnşaat Sözleşmelerinden Alacaklar (net) Ertelenen Vergi Varlıkları Diğer Cari/Dönen Varlıklar 15 1,069, ,122 Cari Olmayan / Duran Varlıklar 176,094, ,123,234 Ticari Alacaklar (net) Finansal Kiralama Alacakları (net) İlişkili Taraflardan Alacaklar (net) Diğer Alacaklar (net) Finansal Varlıklar (net) 16 1,585,852 1,260,407 Pozitif/Negatif Şerefiye (net) 17 25,378,306 26,063,951 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller (net) Maddi Varlıklar (net) ,985, ,002,462 Maddi Olmayan Varlıklar (net) , ,004 Ertelenen Vergi Varlıkları 14 9,600,841 8,548,201 Diğer Cari Olmayan/Duran Varlıklar TOPLAM VARLIKLAR 400,054, ,433,219 YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Yükümlülükler 170,434,182 88,015,549 Finansal Boçlar (net) 6 79,534,887 12,050,464 Uzun Vadeli Finansal Borçların Kısa Vadeli Kısımları (net) 6 3,101,150 2,796,950 Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar (net) ,572 Diğer Finansal Yükümlülükler (net) Ticari Borçlar (net) 7 76,435,841 67,038,501 İlişkili Taraflara Borçlar (net) 9 1,356, ,595 Alınan Avanslar 21 4,713,221 4,199,704 Devam Eden İnşaat Sözleşmeleri Hakediş Bedelleri (net) Borç Karşılıkları 23 11, ,119 Ertelenen Vergi Yükümlülüğü Diğer Yükümlülükler (net) 10 5,280,483 1,198,644 Uzun Vadeli Yükümlülükler 22,444,975 17,162,533 Finansal Borçlar (net) 6 17,535,756 11,750,520 Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar (net) Diğer Finansal Yükümlülükler (net) Ticari Borçlar (net) İlişkili Taraflara Borçlar (net) Alınan Avanslar Borç Karşılıkları 23 3,883,666 3,359,869 Ertelenen Vergi Yükümlülüğü 14 1,025,553 2,052,144 Diğer Yükümlülükler (net) ANA ORTAKLIK DIŞI PAYLAR 24 2,786 2,777 ÖZSERMAYE 207,172, ,252,360 Sermaye 25 62,250,000 62,250,000 Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi 0 0 Sermaye Yedekleri ,835, ,835,744 Hisse Senetleri İhraç Primleri 0 0 Hiss Senedi İptal Karları 0 0 Yeniden Değerleme Fonu 0 0 Finansal Varlıklar Değer Artış Fonu 0 0 Öz Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları ,835, ,835,744 Kar Yedekleri Yasal Yedekler 0 0 Statü Yedekleri 0 0 Olağanüstü Yedekler 0 0 Özel Yedekler 0 0 Sermayeye Eklenecek İştirak Hisseleri ve Gayrimenkul Satış Kazançları 0 0 Yabancı Para Çevrim Farkları 0 0 Net Dönem Karı/Zararı 15,989,720 12,739,609 Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 28 1,097,147 (11,572,993) TOPLAM ÖZ SERMAYE VE YÜKÜMLÜLÜKLER 400,054, ,433,219

5 İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. GELİR TABLOSU (YTL) Dipnot Referansları Bağımsız Denetim'den Geçmiş Geçmiş Geçmiş Geçmiş ESAS FAALİYET GELİRLERİ Satış Gelirleri (net) ,832, ,973, ,527, ,507,068 Satışların Maliyeti (-) 36 (321,108,261) (156,090,031) (209,928,956) (101,561,290) Hizmet Gelirleri (net) Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler / faiz+temettü+kira (net) BRÜT ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 40,723,970 32,883,345 (3,401,628) 2,945,778 Faaliyet Giderleri (-) 37 (6,097,309) (3,726,643) (6,502,319) (3,056,178) NET ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 34,626,661 29,156,702 (9,903,947) (110,400) Diğer Faaliyetlerden Gelir ve Karlar 38 4,145,558 2,721,493 26,524,158 1,366,031 Diğer Faaliyetlerden Gider ve Zararlar (-) 38 (5,979,884) (4,005,561) (4,441,328) (1,057,590) Finansman Giderleri (-) 39 (18,870,091) (17,219,425) (3,196,521) (627,506) FAALİYET KARI/ZARARI 13,922,244 10,653,209 8,982,362 (429,465) Net Parasal Pozisyon Kar/Zararı ANA ORTAKLIK DIŞI KAR/ZARAR 24 (10) (9) 41,750 14,664 VERGİ ÖNCESİ KAR/ZARAR 13,922,234 10,653,200 9,024,112 (414,801) Ve rgiler 41 2, 067,486 1,178,673 (77,946) 227,247 NET DÖNEM KARI/ZARARI 15, 989,720 11,831,873 8,946,166 (187,554) HİSSE BAŞINA KAZANÇ % 19.01% 14.37% -0.30%

6 İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. IZMDC BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ ve Tarihinde Sona Eren Dönemlere Ait Özsermaye Değişim Tablosu (YTL) Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Yasal Yedekler Olağanüstü Yedekler Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları Birikmiş Kar/(Zarar) Net Dönem Karı Toplam Öz Sermaye 1 Ocak 2005 Bakiyesi 62,250, , ,095 3,007, ,044,228 (266,196,420) 178,512,751 Azınlık paylarındaki değişimin etkisi - - 1, (2,067) - 0 İzmir Demir Çelik'in geçmiş yıl zararlarının mahsup işlemi - (180,533) (212,095) (3,007,315) (251,205,217) 254,605,160-0 Akdemir'in geçmiş yıl zararlarının mahsup işlemi - - (32,036) - (3,667) 35,703-0 Yasal yedeklere transfer , (15,369) - 0 Net Dönem karı/(zararı) ,739,609 12,739, Aralık 2005 Bakiyesi 62,250, ,835,744 (11,572,993) 12,739, ,252,360 1 Ocak 2006 Bakiyesi 62,250, ,835,744 (11,572,993) 12,739, ,252,360 Yedeklere transfer ,739,609 (12,739,609) 0 İzmir Demir Çelik'in taseronlarına ayrılan kıdem tazminatı karşılığının geçmiş yılllara etkisi (63,756) - (63,756) İDÇ Liman İsletmeciliği'nin geçmiş dönem vergi karşılığı farkı (5,713) - (5,713) Net dönem karı/(zararı) ,989,720 15,989, Haziran 2006 Bakiyesi 62,250, ,835,744 1,097,147 15,989, ,172,611

7 İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. IZMDC BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ ve Dönemlerine Ait Nakit Akım Tabloları (YTL) Net dönem karı / (zararı) 15,989,720 8,946,166 İsletme faaliyetlerinden sağlanan net nakitin vergi ve ana ortaklık dısı pay öncesi kar ile mutabakatına yönelik düzeltmeler: Amortisman ve itfa payları 5,889,555 6,543,104 Pozitif şerefiye amortismanı 685, ,242 Ertelenen vergi varlıklarında/yükümlülüklerindeki değişim (2,079,231) 77,946 Kıdem tazminatı karşılığı 371, ,433 Dönem vergi karşılığı 11,745 - İzmir Demir Çelik'in taşeronlarına ayrılan kıdem tazminatı karşılığının geçmiş yılllara etkisi (63,756) - İDÇ Liman İşletmeciliği'nin geçmiş dönem vergi karşılığı farkı (5,713) - İşletme varlık ve yükümlülüklerinde gerçekleşen değişimler (70,136,274) (6,149,405) İşletme faaliyetlerinde (kullanılan)/sağlanan net nakit (49,336,631) 10,560,486 Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımı: Menkul kıymetlerdeki değişim 190 (232,022) Finansal varlıklardaki değişim (325,445) (21,684,728) Maddi ve maddi olmayan duran varlık yatırım harcamaları (9,168,337) (914,022) Konsolidasyon yöntemindeki değişim etkisi - (549,218) Azınlık payındaki değişim 9 - Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit (9,493,583) (23,379,990) Finansman faaliyetlerinden sağlanan nakit akımı: Uzun ve kısa vadeli banka kredileri 73,573,859 6,050,431 Finansal kiralama borçları (157,801) (21,466) Finansman faaliyetlerinde (kullanılan)/sağlanan net nakit 73,416,058 6,028,965 Nakit ve nakit benzerlerindeki net (azalış) / artış 14,585,844 (6,790,539) Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri 13,419,895 8,605,073 Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri 28,005,739 1,814,534

8 1. ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. ( Şirket ) ve bağlı ortaklıklarının başlıca faaliyet konusu demirçelik üretimi, satışı, pazarlaması ve taşımasıdır. İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. nin ticaret siciline kayıtlı adresi Şair Eşref Bulvarı No: 23, 35210, İzmir dir. Şirket in Sermaye Piyasası Kurulu nun ( SPK ) Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ ine göre hazırlanan konsolide mali tablolarına dahil edilen şirketler aşağıda sunulmaktadır. Şirket İsmi Faaliyet Alanı 30 Haziran 2006 İştirak oranı 31 Aralık 2005 İştirak oranı Akdemir Çelik Sanayi ve Tic. A.Ş. Demir - çelik imalatı %99.98 %99.98 İDÇ Liman İşletmeleri A.Ş. Liman işletmeciliği %99.98 %99.98 Akdemir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin mali tabloları SPK nın Seri XI No: 25 sayılı Tebliği ve ilgili diğer mevzuatı uyarınca bağımsız denetimden geçmiş olup, grup içi satışlar, hizmet faturaları, grup içi borçlar, alacaklar ile ilgili düzeltmeler ve sermaye eliminasyonu yapılarak konsolide edilmiştir. Aliağa Asliye Hukuk Mahkemesinin 2004/194 D. İş sayılı kararı ile 17 Eylül 2004 tarihinde atanan bilirkişi heyetince hazırlanan 28 Eylül 2004 tarihli bilirkişi raporu doğrultusunda, Nemtaş Nemrut Liman İşletmeleri A.Ş. nin kısmi bölünmesiyle 15 Ekim 2004 tarihinde İDÇ Liman İşletmeleri A.Ş. adında yeni bir tüzel kişilik tesis edilmiştir. Nemtaş Nemrut Liman İşletmeleri A.Ş. nin bölünmeye konu edilen 13,638,000 YTL tutarındaki maddi duran varlıkları ayni sermaye olarak İDÇ Liman İşletmeleri A.Ş. ne konulmuştur. Şirket 31 Aralık 2004 itibariyle, Nemtaş Nemrut Liman İşletmeleri A.Ş. nden kısmi bölünme yolu ile kurulan İDÇ Liman İşletmeleri A.Ş. nin de %25.99 oranında hissedarı haline gelmiş; bu şirketin mali tabloları SPK nın Seri XI No: 21 sayılı Tebliği ve ilgili diğer mevzuatı uyarınca düzenlenmiş ve özkaynaktan pay alma metodu kullanılarak konsolide edilmiştir. 28 Ocak 2005 tarihinde T. İş Bankası A.Ş. nin sahip olduğu, İDÇ Liman İşletmeleri A.Ş. nin sermayesinde %73.83 oranında payı temsil eden 10,068,440 YTL nominal bedelli şirket hisseleri 26,577,000 ABD Doları karşılığında Şirket tarafından peşin bedelle satın alınmış ve Şirket in İDÇ Liman İşletmeleri A.Ş. deki hisse payı %99.81 oranına yükselmiştir. 25 Mayıs 2005 tarihinde Asmaş Ağır Sanayi Makinaları A.Ş., Deba Holding A.Ş. ve Sivri Ailesi'nin sahip olduğu, İDÇ Liman İşletmeleri A.Ş. nin sermayesinde %0.17 oranında payı temsil eden 25,436 YTL nominal bedelli şirket hisseleri, 67,142 ABD Doları karşılığında Akdemir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından peşin bedelle satın alınmıştır. Bu alım sonucunda Şirket in İDÇ Liman İşletmeleri A.Ş. deki efektif iştirak oranı %99.98 e yükselmiştir ve 31 Aralık 2005 ve 30 Haziran 2006 tarihleri itibariyle İDÇ Liman İşletmeleri A.Ş. nin Seri XI No: 25 sayılı Tebliği ve ilgili diğer mevzuatı uyarınca bağımsız denetimden geçmiş mali tabloları, grup içi satışlar, hizmet faturaları, grup içi borçlar, alacaklar ile ilgili düzeltmeler ve sermaye eliminasyonu yapılarak konsolide edilmiştir. Ayrıca 25 Mayıs 2005 tarihinde Deba Holding A.Ş. ve Sivri Ailesi'nin sahip olduğu, Akdemir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin sermayesinde %10.00 oranında payı temsil eden 309,729 YTL nominal bedelli şirket hisseleri 474,429 ABD Doları karşılığında İDÇ Liman İşletmeleri A.Ş. tarafından peşin bedelle satın alınmıştır. Söz konusu hisse alımı sonucunda Şirket in Akdemir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. deki efektif iştirak oranı %99.98 e yükselmiştir. 1

9 ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU (devamı) 28 Ocak 2005 tarihinde Şirket in sahip olduğu, Nemtaş Nemrut Liman İşletmeleri A.Ş. nin sermayesinde %25.99 oranında payı temsil eden 23,388,390 YTL nominal bedelli hisselerin 24,948,000 ABD Doları karşılığında T. İş Bankası A.Ş. ye satılması üzerine Şirket in bu şirketteki hissedarlığı sona ermiştir. Bu sebeple, söz konusu şirketin mali tabloları Şirket in 31 Aralık 2005 ve 30 Haziran 2006 tarihli mali tablolarında konsolide edilmemiştir. Daha önceki yıllarda Nemtaş Nemrut Liman İşletmeleri A.Ş. nin konsolide edilmesinden kaynaklanan etki ise 31 Aralık 2005 tarihli konsolide mali tablolarda ters çevrilmiştir. Trakya İplik Pazarlama A.Ş. ve Tasfiye Halindeki Liman ve Deniz İşleri A.Ş. nin mali tablolarının konsolide mali tablolar üzerinde önemli bir parasal etki yaratmayacağı düşünüldüğünden, adı geçen bu şirketler konsolidasyona dahil edilmemiştir. Ortaklık yapısı: Ortak adı Hisse tutarı (YTL) Hisse Adedi Hisse yüzdesi (%) Şahin - Koç Çelik Sanayi A.Ş. 47,277,792 47,277,791, Yabancı Ortaklar (Al Rajhi Ailesi) 3,203,000 3,203,000, Diğer (Halka Açık Kısım) 11,769,208 11,769,207, Toplam 62,250,000 62,250,000, Kategori itibariyle yıl içinde çalışan personelin ortalama sayısı : Dönem İşçi Memur Müdür Üst düzey Toplam 30 Haziran Aralık

10 ŞİRKETİN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU (devamı) İşletmenin iştirakleri ve bağlı ortaklıkları: Şirket in 30 Haziran 2006 itibariyle bağlı ortaklıkları ve iştirakleri aşağıdaki gibidir: Bağlı Menkul Kıymetler ve İştirakler Pay Oranı (%) YTL İtaş İzmir Teknopark A.Ş. <1 2,547 Sivas Demir Çelik Sanayi A.Ş. <1 445,357 Enda Enerji Holding A.Ş. <1 370,078 Egenda Ege Elektrik Dağıtım A.Ş. <1 18,214 Liman ve Deniz İşleri A.Ş ,039 İzmir Hava Yolları A.Ş ,000 İştiraklere sermaye taahhütleri İzmir Hava Yolları A.Ş. (56,250) Bağlı Ortaklıklar Trakya İplik Pazarlama A.Ş ,022,224 Değer Düşüklüğü Karşılığı Sivas Demir Çelik Sanayi A.Ş. (445,357) TOPLAM 1,585, MALİ TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR Uygulanan Muhasebe Standartları: SPK, 15 Kasım 2003 tarihinde Seri XI No: 25 sayılı Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ i yayımlamış bulunmaktadır. Bu Tebliğ, 1 Ocak 2005 tarihinden sonra sona eren ilk ara mali tablolardan geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. Şirket, defterlerini ve kanuni mali tablolarını ( Kanuni Mali Tablolar ) Türk Ticaret Kanunu ( TTK ) ve vergi mevzuatınca belirlenen muhasebe ilkelerine uygun olarak tutmakta ve hazırlamaktadır. Ekli mali tablolar Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Seri XI No: 25 sayılı Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ e uygun olarak Şirket in yasal kayıtlarına yapılan düzeltmeleri ve sınıflamaları içermektedir. 3

11 MALİ TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) Mali Tabloların Hazırlanmasındaki Esaslar: Şirket, mali tablolarını SPK tarafından yayımlanan muhasebe ve raporlama ilkelerine (SPK Muhasebe Standartları) uygun olarak hazırlamıştır. Ekli mali tablolar ve dipnotlar, SPK nın Seri XI No: 25 sayılı Tebliği çerçevesinde hazırlanmış ve SPK tarafından 20 Aralık 2004 tarihli duyuru ile uygulanması zorunlu kılınan formatlara uygun olarak sunulmuştur. SPK, 17 Mart 2005 tarihli toplantısında, Türkiye de faaliyette bulunan ve SPK Muhasebe Standartları na göre mali tablo hazırlayan şirketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasına son verilmesine karar vermiştir. Bu doğrultuda Şirket 2005 ve 2006 yıllarına ilişkin mali tablolarını hazırlarken enflasyon muhasebesine ilişkin düzeltmeleri yapmamıştır. Enflasyon Etkisinin Muhasebeleştirilmesi: 1 Ocak 2005 tarihinden önceki dönemlerde düzenlenen mali tablolar Türk Lirası nın satın alma gücündeki değişimin gösterilmesi amacıyla, SPK Seri XI No: 25, Kısım 15 hükümlerince öngörüldüğü üzere toptan eşya genel fiyat endeksleri kullanılarak enflasyon düzeltmeleri yapılmıştır. SPK Seri XI No: 25 Kısım 15, hiperenflasyonist ekonomilerin para birimi ile hazırlanan mali tabloların bilanço tarihindeki ölçüm biriminden gösterilmesi öngörülmektedir. SPK nın 17 Mart 2005 tarih ve 11/367 sayılı toplantısında, Seri XI No: 20 sayılı Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tabloların Düzeltilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ in 6 ncı maddesi ile Seri XI No: 25 sayılı Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ in buna tekabül eden 375 inci maddesi uyarınca, yüksek enflasyon döneminin sona erdiği; ayrıca, yüksek enflasyon döneminin devamına ilişkin diğer emarelerin de büyük ölçüde ortadan kalktığı hususları çerçevesinde, 2005 yılında mali tabloların enflasyona göre düzeltilmesi uygulamasına son verilmesine karar verilmiş, dolayısıyla 31 Aralık 2005 ve 30 Haziran 2006 tarihli mali tablolarda enflasyon muhasebesi uygulanmamıştır. 31 Aralık 2004 tarihi itibariyle ekte sunulan mali tabloların düzeltilmesinde kullanılan endeks ve katsayılar aşağıda belirtilmiştir: Endeks Katsayı 31 Aralık , Aralık , Aralık , Haziran , SPK Seri XI No: 25 Kısım 15 te belirtilen endeksleme işlemlerinin ana hatları aşağıdaki gibidir: 31 Aralık 2004 tarihi itibari ile, bilanço tarihinde cari satınalma gücü ile gösterilenler dışındaki tüm kalemler 31 Aralık 2004 tarihli toptan eşya genel fiyat endeksi ( TEFE ) katsayıları kullanılarak endekslenmiştir. 31 Aralık 2004 tarihli mali tablolardaki parasal aktif ve pasif kalemler, bilanço tarihinde cari olan satın alma gücü ile ifade edildiklerinden endekslemeye tabi tutulmamışlardır. Parasal kalemler nakit para ve nakit olarak alınacak veya ödenecek kalemlerdir. 4

12 MALİ TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 31 Aralık 2004 tarihli mali tablolardaki parasal olmayan aktif ve pasifler satın alma veya ilk kayda alınma tarihinden bilanço tarihine kadar olan süre içerisinde genel fiyat endeksinde meydana gelen değişikliklerin alım maliyetlerine ve birikmiş amortisman tutarlarına yansıtılması suretiyle yeniden ifade edilmiştir. Böylece maddi ve maddi olmayan varlıklar ve benzeri aktifler piyasa değerlerini geçmeyecek şekilde alım değerleri üzerinden endekslenmiştir. Amortismanlar da benzeri şekilde yeniden düzeltilmişlerdir. Özkaynakların içerisinde yeralan tutarlar, bu tutarların Şirket e katıldığı veya Şirket içerisinde oluştuğu dönemlerdeki genel fiyat endekslerinin uygulanması neticesinde yeniden düzeltilmiştir. 31 Aralık 2004 tarihi itibariyle, gelir tablosunda yeralan tüm kalemler, gelir ve gider hesaplarının mali tablolara ilk olarak yansıtıldıkları dönemler üzerinden hesaplanan katsayılar ile endekslenmiştir. 31 Aralık 2004 tarihi itibariyle, parasal olmayan bilanço kalemlerinin düzeltilmesine bağlı amortisman, sabit kıymet satış karı / (zararı) gibi özellik taşıyan gelir tablosu kalemleri endekslenmiş değerleriyle gelir tablosunda yer almaktadır. 31 Aralık 2004 tarihi itibariyle net parasal pozisyon üzerinden genel enflasyon neticesinde oluşan kazanç veya kayıp, parasal olmayan aktiflere, özkaynak kalemlerine ve gelir tablosu hesaplarına yapılan düzeltmelerin farkıdır. Net parasal pozisyon üzerinden hesaplanan bu kazanç veya kayıp net kara dahil edilmiştir. Konsolidasyon: Konsolide mali tablolar Şirket ve iştiraklerine ait mali tabloların Not 1 de açıklanan esaslara göre konsolide edilmesi suretiyle hazırlanmıştır. Konsolidasyona dahil tüm şirketlerin kendi aralarındaki borç ve alacak, alış ve satış, iştirak ve sermaye işlemleri netleştirilmiştir. Şirket in, doğrudan veya dolaylı olarak, %50 veya daha fazla hissesine sahip olduğu veya %50 üzerinde oy hakkı sahibi olduğu veya faaliyetleri üzerinde kontrol hakkına sahip olduğu şirketler tam konsolidasyona tabi tutulmuştur. Şirket kendi yararına mali ve idari politikaları belirleme hakkına sahipse kontrol söz konusu olmaktadır. Konsolidasyona dahil edilen şirketlerin uyguladıkları muhasebe politikaları gerekli olduğu hallerde değiştirilerek Şirket in muhasebe politikalarına uygun hale getirilmiştir. Şirket ve konsolidasyona dahil edilen iştirakleri arasındaki tüm önemli işlemler konsolidasyon sırasında elimine edilmiştir. Şirket, konsolide edilen şirketin %100 üne sahip değilse, üçüncü şahıslara ait özkaynak ve net kar, azınlık payları altında ayrıca gösterilmektedir. Finansal ve operasyonel politikalarıyla ilgili kararlarında Şirket in önemli ölçüde etki edebildiği tüzel kişilikler, iştirak olarak adlandırılırlar. Şirket in %20 ila %50 sini elinde bulundurduğu veya oy hakkına sahip olduğu, ancak faaliyetlerini önemli ölçüde kontrol edemediği iştirakler, özkaynak yöntemiyle muhasebeleştirilirler. Özkaynak yönteminde iştirak net varlık tutarıyla konsolide bilançoda gösterilir ve faaliyeti sonucunda ortaya çıkan Şirket payı konsolide gelir tablosuna dahil edilir. İştiraklerin net aktif değerindeki düşüşün geçici olmaması durumunda iştirak değeri, konsolide mali tablolarda azaltılmış değeriyle gösterilir. Şirket in %20 den az iştirak payı veya söz hakkına sahip olduğu şirketler, endekslenmiş maliyet değerleriyle dikkate alınmıştır. 5

13 MALİ TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) Konsolidasyon (devamı): Şerefiye: Şirket in satın aldığı varlık için net aktif değerinin üzerinde bedel ödemesi durumunda konsolidasyon sırasında şerefiye ortaya çıkmaktadır. Aynı şekilde, negatif şerefiye de Şirket in satın aldığı varlık için net aktif değerinin altında bedel ödemesi durumunda konsolidasyon sırasında ortaya çıkmaktadır. Şerefiye maliyet değerinden birikmiş itfa tutarları ve birikmiş değer düşüklüğü karşılıkları düşüldükten sonraki değeriyle bilançoda taşınır. Bu şekilde her bir bağlı ortaklık veya iştirak için hesaplanacak şerefiyeler aktifte Pozitif / (Negatif) Şerefiye - net olarak konsolide bilançoya yansıtılmaktadır. Pozitif şerefiye 20 yılda itfa edilmektedir. Kayıtlara alınan tanımlanabilir varlıklar ve yükümlülükler, elde etme tarihi itibariyle iktisap edilen şirketin tanımlanabilir varlık ve yükümlülüklerinden oluşur. Şerefiye veya negatif şerefiye iktisap maliyetinin tanımlanabilir varlık ve borçların mali tablolara alınmasından sonra kalan kısmını temsil etmektedir. İktisap sonrasında, tanımlanabilir varlık ve borçlar için belirlenmiş değerlerin tahminine yardımcı olabilecek ilave kanıtlar ortaya çıkmışsa, iktisap edilen bu tanımlanabilir varlık ve borçların ilk iktisap anındaki kayıtlı değerleri buna göre ayarlanır. Ayrıca, aşağıdaki şartlar dikkate alınarak şerefiye veya negatif şerefiye de ayarlanır; a) Yapılan düzeltme, şerefiyeyi geri kazanılabilir değerinin üstüne çıkartmamalıdır, ve b) Bu düzeltme, iktisaptan sonraki dönemde başlayan ilk mali yıl sonuna kadar yapılmalıdır. Karşılaştırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Mali Tabloların Düzeltilmesi: Cari dönem mali tabloların sunumu ile uygunluk sağlanması açısından karşılaştırmalı bilgiler gerekli görüldüğünde yeniden sınıflandırılmıştır. Şirket Seri XI No: 25 sayılı Tebliğini ilk kez 31 Mart 2005 ara dönem mali tablolarına uygulamış ve 31 Aralık 2004 mali tablolarını da Seri XI No: 25 sayılı Tebliğ uyarınca yeniden düzenlemiştir. Ancak 30 Haziran 2006 itibariyle, Şirket in sözleşme gereği taşeronlarının çalışanları için hesapladığı kıdem tazminatı karşılığı tutarı 30 Haziran 2006 ve geçmiş dönem etkisi de karşılaştırma yapılan 31 Aralık 2005 tarihli mali tablolarda düzeltilmiştir. Geçmiş yıl zararları ile ilişkilendirilen bu kayıt özkaynak hareket tablosunda ayrı olarak gösterilmiştir. 6

14 MALİ TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) Netleştirme / mahsup: Finansal varlıklar ve yükümlülükler, yasal olarak netleştirme hakkının var olması, net olarak ödenmesi veya tahsilinin mümkün olması, veya varlığın elde edilmesi ile yükümlülüğün yerine getirilmesinin eş zamanlı olarak gerçekleşebilmesi halinde, bilançoda net değerleri ile gösterilirler. Yeni Türk Lirası: 5083 sayılı Türkiye Cumhuriyeti nin Para Birimi Hakkında Kanun un yürürlük tarihi 1 Ocak 2005 olarak belirlenmiş olup, bu tarihten itibaren Türkiye Cumhuriyeti nin yeni para birimi Yeni Türk Lirası (YTL) ve alt birimi ise Yeni Kuruş (YKr) olarak tanımlanmıştır. İlgili Kanun un 2. maddesi ile Türk Lirası yeni para birimi olan Yeni Türk Lirası na dönüştürülmüş ve Türk Lirası ndan altı sıfır kaldırılarak, bir milyon Türk Lirası eşittir bir Yeni Türk Lirası (1,000,000 TL = 1 YTL) değişim oranında yeni bir değer getirilmiştir. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu nun MSD-10/ sayılı ve 1 Aralık 2004 tarihli yazısında açıklandığı üzere, 2005 yılı içerisinde kamuya açıklanacak olan hesap dönemlerine ilişkin mali tabloların, karşılaştırma amacıyla kullanılacak olan bir önceki döneme ait finansal veriler de dahil olmak üzere, YTL cinsinden sunulması gerekmektedir. Bu sebeple ekli mali tablolar YTL cinsinden hazırlanmıştır. 3. UYGULANAN DEĞERLEME İLKELERİ / MUHASEBE POLİTİKALARI Ekteki mali tabloların hazırlanmasında takip edilen değerleme ilkeleri ve muhasebe politikaları aşağıdaki gibidir: a. Hasılat Satış gelirleri, teslimatın gerçekleşmesi, gelir tutarının güvenilir şekilde belirlenebilmesi ve işlemle ilgili ekonomik faydaların Şirket e akmasının muhtemel olması üzerine alınan veya alınabilecek bedelin rayiç değeri üzerinden tahakkuk esasına göre kayıtlara alınır. Net satışlar, mal satışlarından iade, indirim ve komisyonların düşülmesi suretiyle gösterilmiştir. Kira gelirleri dönemsel tahakkuk esasına göre, faiz gelirleri etkin faiz yöntemi esasına göre, temettü geliri temettü tahsil etme hakkının ortaya çıktığı tarihte muhasebeleştirilir. b. Stoklar Stoklar, aylık hareketli ağırlıklı ortalama maliyet metoduna göre değerlenir. Mal alımlarında fiyatların içerisinde gizli olan vade farkları satılan malın maliyetinden ve stoklardan düşülür. Stoklar, maliyetin veya net makul değerin düşük olanı ile değerlenir. 7

15 UYGULANAN DEĞERLEME İLKELERİ / MUHASEBE POLİTİKALARI (devamı) c. Maddi Varlıklar Maddi varlıklar, 1 Ocak 2005 tarihinden önce satın alınan kalemler için 31 Aralık 2004 tarihi itibariyle enflasyonun etkilerine göre düzeltilmiş maliyet değerlerinden ve 2005 yılında alınan kalemler için satın alım maliyet değerlerinden birikmiş amortisman ve kalıcı değer düşüşleri ayrılarak kayıtlara yansıtılmıştır. Maddi varlıklara ilişkin amortismanlar, varlıkların faydalı ömürlerine göre varlıklara giriş veya montaj tarihleri esas alınarak eşit tutarlı, doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak ayrılmıştır. Şirket in kullandığı yıllık amortisman oranları aşağıdaki gibidir: Binalar %2 10 Yeraltı yer üstü düzenleri %10 Makine ve cihazlar %10 20 Taşıtlar %10 33 Demirbaşlar %10 20 d. Maddi Olmayan Varlıklar Maddi olmayan varlıklar, 1 Ocak 2005 tarihinden önce satın alınan kalemler için enflasyonun etkilerine göre düzeltilmiş maliyetlerinden ve 2005 yılında satın alınan kalemler için satın alım maliyet değerinden, birikmiş itfa ve tükenme payları ile kalıcı değer kayıpları düşülmüş olarak gösterilirler. Maddi olmayan varlık itfa payları gelir tablolarında, ilgili varlıkların tahmini ekonomik ömürleri üzerinden eşit tutarlı, doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak hesaplanması sonucu muhasebeleştirilir. Söz konusu maddi olmayan duran varlıklar kullanıma hazır oldukları tarihten itibaren itfa edilirler. Maddi olmayan varlıklar için kullanılan itfa oranı yıllık %20 dir. e. Varlıklarda Değer Düşüklüğü Ertelenmiş vergi aktifi ve finansal varlıklar dışındaki her varlık, her bir bilanço tarihinde, söz konusu varlığa ilişkin değer kaybının olduğuna dair herhangi bir gösterge olup olmadığının tespiti için değerlendirilir. Bir varlığın kayıtlı değeri, tahmini ikame değerinden büyük ise değer düşüklüğü karşılığı ayırmak gerekmektedir. İkame değeri, varlığın net satış değeri ile kullanım değerinden yüksek olanı olarak kabul edilir. Kullanım değeri, varlığın sürekli kullanımı sonucu gelecekte elde edilecek tahmini nakit girişlerinin ve kullanım ömrü sonundaki satış değerinin toplamının bugünkü değeridir. f. Borçlanma Maliyetleri Tüm finansman giderleri, oluştukları dönemlerde gelir tablosuna kaydedilmektedir. 8

16 UYGULANAN DEĞERLEME İLKELERİ / MUHASEBE POLİTİKALARI (devamı) g. Finansal Araçlar Yatırım amaçlı varlıklar, alım-satım amaçlı finansal varlıklar, vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar ve satılmaya hazır finansal varlıklar gruplarında sınıflandırılmaktadır. Fiyatlardaki kısa vadeli dalgalanmalardan kar elde etmek amacıyla satın alınan finansal araçlar, alım-satım amaçlı finansal varlıklar olarak sınıflandırılmaktadır ve cari varlıklara dahil edilmektedir. Şirket yönetiminin vade tarihine kadar elinde tutma niyetinde ve yeteneğinde olduğu belirli veya sabit ödemeleri olan ve sabit bir vadesi bulunan finansal araçlar, vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar olarak sınıflandırılmaktadır. Likidite ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak veya faiz oranlarındaki değişimler nedeniyle satılabilecek olan ve belirli bir süre gözetilmeksizin elde tutulan finansal araçlar, satılmaya hazır finansal varlıklar olarak sınıflandırılmaktadır. Satılmaya hazır finansal varlıklar, yönetimin bilanço tarihinden sonraki 12 aydan daha kısa bir süre için finansal aracı elde tutma niyeti olmadıkça veya işletme sermayesinin arttırılması amacıyla satışına ihtiyaç duyulmayacaksa (ki bu durumda dönen varlıklar içine dahil edilir) duran varlıklara dahil edilmektedir. Tüm finansal varlıklar, ilk olarak bedelin makul değeri olan ve yatırımla ilgili satın alma masrafları da dahil olmak üzere maliyet bedelleri üzerinden gösterilmektedir. Mali tablolara yansıtılmasından sonra satılmaya hazır finansal varlıklar olarak sınıflandırılan finansal araçlar, makul değerlerinin güvenilir bir şekilde hesaplanması mümkün olduğu sürece makul değerleri üzerinden değerlendirilmektedir. Rayiç değer, istekli ve bilgili alıcı ile satıcıların biraraya geldiği piyasalarda bir aktifin başka bir varlıkla değiştirilebileceği veya bir taahhüdün yerine getirilebileceği değerdir. Bir finansal aracın piyasa değeri, aktif bir pazarın mevcudiyeti durumunda, satıştan elde edilebilecek tutara veya satın almadan doğabilecek borca eşittir. Finansal araçların tahmini rayiç değeri piyasalara ilişkin bilgiler ve gerekli değerleme yöntemleri kullanılarak belirlenmektedir. Ancak, rayiç değerin belirlenmesinde kullanılan piyasa verilerinin yorumlanmasına gerek duyulmaktadır. Bu nedenle, bu raporda sunulan tahminler Şirket in varlıklarını elden çıkarması durumunda cari piyasa koşullarında elde edebileceği değerler olmayabilir. Banka mevduatları ve alacaklar, karşı tarafın anlaşmanın şartlarını yerine getirememesi durumunda, Şirket in finansal durumunu olumsuz yönde etkileyebilecek önemli finansal enstrümanlardır. Bazı finansal varlıkların maliyet değerine eşit olan kayıtlı değerlerinin, kısa vadeli nitelikleri nedeniyle rayiç değerlerine eşit olduğu varsayılmaktadır. 9

17 UYGULANAN DEĞERLEME İLKELERİ / MUHASEBE POLİTİKALARI (devamı) g. Finansal Araçlar (devamı) Aşağıda finansal araçların her bir grubunun en uygun tahmini rayiç değerini belirlemede kullanılan yöntemler ve tahminler belirtilmiştir. Hazır değerler: Yabancı para cinsinden olan banka bakiyeleri dönem sonu kurundan değerlenmiştir. Bilançodaki diğer kasa ve banka mevcudunun kayıtlı değeri, tahmini rayiç değeridir. Ticari alacaklar ve ticari borçlar: Tahsili şüpheli alacaklar karşılığı sonrası ticari alacaklar ile ticari borçların bilançodaki mevcut değerleri, belirli kredi süreleri çerçevesinde tutulan alacak ve borçlar bugünkü değerlerine indirgenmiş olanlar dışında, gerçeğe uygun tahmini değerleridir. İlişkili taraflardan alacaklar / borçlar: İlişkili taraflardan alacaklar / borçların bilanço değerleri, belirli kredi süreleri çerçevesinde tutulan alacak ve borçlar bugünkü değerlerine indirgenmiş olanlar dışında, gerçeğe uygun tahmini değerleridir. Finansal borçlar: Kullanılan krediler, kullanıldıkları tarihte sabitlenen ancak daha sonra piyasada geçerli olan faiz oranlarındaki dalgalanmalara göre değişen faiz oranlarına tabidir. Şirket olağan faaliyetleri sırasında akreditifler vb. gibi bilanço dışı riski bulunan finansal enstrümanlar kullanmaktadır. Şirket in bu tür enstrümanlardan kaynaklanabilecek zararları söz konusu enstrümanların sözleşme tutarlarına eşdeğerdir. Kredi riski: Şirket in kredi riski esas olarak alacaklarından doğabilmektedir. Alacaklar, Şirket yönetimince geçmiş tecrübeler ve cari ekonomik durum gözönüne alınarak değerlendirilmekte ve uygun oranda şüpheli alacak karşılığı ayrıldıktan sonra bilançoda net olarak gösterilmektedir. Likit fonlara ilişkin risk, söz konusu fonların kısa vadeli banka mevduatı olarak kullanılması nedeniyle sınırlıdır. Piyasa riski: Piyasa riski faiz oranlarında, kurlarda veya menkul kıymetlerin ve diğer finansal sözleşmelerin değerinde meydana gelecek ve Şirket i olumsuz etkileyecek değişimlerdir. Şirket için esas önemli riskler kurdaki ve faizdeki değişimlerdir. 10

18 UYGULANAN DEĞERLEME İLKELERİ / MUHASEBE POLİTİKALARI (devamı) g. Finansal Araçlar (devamı) Likidite riski: Şirket genellikle kısa vadeli finansal araçlarını nakide çevirerek; örneğin alacaklarını tahsil ederek ve bankalardaki mevduatlarını nakde dönüştürerek kendisine fon yaratmaktadır. Bu araçlardan elde edilen tutarlar rayiç değerleri ile kayıtlarda yer almaktadır. Şirket nakit ihtiyacı bulunması durumunda kreditörlerinden ve sermaye artışı yolu ile hissedarlarından fon sağlamaktadır. Türev Finansal Araçlar ve Riskten Korunma Amaçlı Araçlar: Türev araçların, ağırlıklı olarak vadeli döviz alım-satım sözleşmelerinin, ilk olarak kayda alınmasında elde etme maliyeti kullanılmakta ve bunlara ilişkin işlem maliyetleri elde etme maliyetine dahil edilmektedir. Türev araçlar kayda alınmalarını izleyen dönemlerde makul değer ile değerlenmektedir. Tüm türev araçlar makul değeriyle ölçülen ve gelir tablosuyla ilişkilendirilen bilanço dışı finansal varlıklar olarak sınıflandırılmaktadır. Türev araçların makul değeri piyasada oluşan makul değerlerinden veya indirgenmiş nakit akımı modelinin kullanılması suretiyle hesaplanmaktadır. Yapılan değerleme sonucu makul değeriyle ölçülen ve gelir tablosuyla ilişkilendirilen finansal varlık olarak sınıflandırılan türev araçların makul değerinde meydana gelen farklar gelir tablosuna yansıtılmaktadır. Vadeli döviz alım-satım sözleşmelerindeki kazanç ve zararlar, sözleşmenin bilanço tarihinde geçerli olan spot döviz kuru ile değerlenmesi ve bulunan tutarın sözleşmelerin başlangıcında geçerli olan spot döviz kurunun kullanılmasıyla doğrusal yöntem üzerinden hesaplanan orijinal tutarın karşılaştırılması ile hesaplanmıştır. Gelir tablosu ile ilişkilendirilen tutarlar, bilançoda diğer alacaklar ve diğer borçlar altında, gelir/gider tahakuku olarak sınıflandırılmıştır. h. İşletme Birleşmeleri Bulunmamaktadır. i. Kur Değişiminin Etkileri Yabancı para işlemleri işlem tarihindeki cari kurlardan muhasebeleştirilmektedir. Bilançoda yer alan yabancı para cinsinden varlık ve borçlar bilanço tarihindeki kurlardan çevrilmektedir. Bu işlemlerden doğan kur farkı gelir veya giderleri mali tablolara yansıtılmaktadır. Dönem sonununda kullanılan kurlar aşağıdaki gibidir: USD EURO GBP

19 UYGULANAN DEĞERLEME İLKELERİ / MUHASEBE POLİTİKALARI (devamı) j. Hisse Başına Kazanç Hisse başına kazanç/zarar miktarı, dönem kar/zararının Şirket hisselerinin dönem içindeki ağırlıklı ortalama pay adedine bölünmesiyle hesaplanır. k. Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar Bilanço tarihinden sonraki olaylar; karlılığa ilişkin herhangi bir duyuru veya diğer seçilmiş finansal bilgilerin kamuya açıklanmasından sonra ortaya çıkmış olsalar bile, bilanço tarihi ile bilançonun yayımı için yetkilendirilme tarihi arasındaki tüm olayları kapsar. Şirket; bilanço tarihinden sonraki düzeltme gerektiren olayların ortaya çıkması durumunda, mali tablolara alınan tutarları bu yeni duruma uygun şekilde düzeltir. l. Karşılıklar, Şarta Bağlı Yükümlülükler ve Şarta Bağlı Varlıklar Geçmiş olaylardan kaynaklanan mevcut bir hukuki veya zımni yükümlülüğün bulunması; yükümlülüğün yerine getirilmesi için ekonomik fayda içeren kaynakların işletmeden çıkmasının muhtemel olması ve yükümlülük tutarının güvenilir bir biçimde tahmin edilebiliyor olması durumlarında karşılık mali tablolarda yer almaktadır. m. Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklik ve Hatalar Muhasebe politikalarında yapılan önemli değişiklikler ve tespit edilen önemli muhasebe hataları geriye dönük olarak uygulanır ve önceki dönem mali tabloları yeniden düzenlenir. Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler, yalnızca bir döneme ilişkin ise, değişikliğin yapıldığı cari dönemde, gelecek dönemlere ilişkin ise, hem değişikliğin yapıldığı dönemde hem de gelecek dönemde, ileriye yönelik olarak uygulanır. n. Kiralama İşlemleri Finansal kiralamayla elde edilen varlıklar, alım tarihindeki gerçeğe uygun değerleriyle Şirket e ait bir varlık olarak görülür. Kiralayana karşı yükümlülük, bilançoda finansal kiralama yükümlülüğü olarak gösterilir. Toplam finansal kiralama taahhüdü ile varlığın gerçeğe uygun değeri arasındaki farkın oluşturduğu finansal giderler, her muhasebe dönemine düşen yükümlülüğün sabit faiz oranı ile dağıtılması suretiyle kiralama süresi boyunca oluştuğu döneme ait gelir tablosuna kaydedilir. o. İlişkili Taraflar Ekteki mali tablolarda Şirket in hissedarları ve Şirket le ilişkili olan şirketler, bunların yöneticileri ve ilişkili oldukları bilinen diğer gruplar, ilişkili taraflar olarak tanımlanmışlardır. p. Finansal Bilgilerin Bölümlere Göre Raporlanması Bölümlere göre raporlamayı gerektirecek herhangi bir farklı faaliyet alanı ve farklı coğrafi bölge bulunmamaktadır. r. İnşaat Sözleşmeleri Bulunmamaktadır. 12

20 UYGULANAN DEĞERLEME İLKELERİ / MUHASEBE POLİTİKALARI (devamı) s. Durdurulan Faaliyetler Bulunmamaktadır. t. Devlet Teşvik ve Yardımları 30 Haziran 2006 tarihi itibariyle cari dönem ve gelecek dönemlerde yararlanılacak yatırım indirimi toplam tutarı 74,456,888 YTL dir (31 Aralık 2005: 72,768,588 YTL). u. Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Bulunmamaktadır. v. Kurum Kazancı Üzerinden Hesaplanan Vergiler Mali tablolarda yer alan gelir vergileri, ilgili dönemin vergisi ile ertelenmiş vergilerdeki değişimi içermektedir. Mali tablolarda işletmenin faaliyet sonuçlarından doğacak kurumlar vergisi, gelir vergisi ve fonlara ilişkin yükümlülükler için tahmini karşılık ayrılmıştır. Cari dönem vergisi, Şirket faaliyet sonuçları üzerinden vergisel açıdan kabul edilmeyen giderler ve istisnalar dikkate alınarak hesaplanmaktadır. Ertelenen vergi yükümlülüğü veya varlığı, varlıkların ve yükümlülüklerin mali tablolarda gösterilen değerleri ile yasal vergi matrahı hesabında dikkate alınan tutarları arasındaki geçici farklılıkların bilanço yöntemine göre ve yasalaşmış vergi oranları dikkate alınarak hesaplanmasıyla belirlenmektedir. Ertelenen vergi yükümlülüğü veya varlığı, söz konusu geçici farklılıkların ortadan kalkacağı ilerideki dönemlerde ödenecek vergi tutarlarında yapacakları tahmin edilen artış ve azalış oranlarında mali tablolara yansıtılmaktadır. Ertelenen vergi varlığı, gelecek dönemlerde vergi avantajının sağlanması olası durumlarda ayrılır. Bu varlıktan yararlanılamayacağının anlaşıldığı oranda ilgili varlıktan tenzil edilerek karşılık ayırılır. y. Çalışanlara Sağlanan Faydalar / Kıdem Tazminatları Yürürlükteki kanunlara göre, Şirket, emeklilik dolayısıyla veya istifa ve İş Kanunu nda belirtilen davranışlar dışındaki sebeplerle istihdamı sona eren çalışanlara belirli bir toplu ödeme yapmakla yükümlüdür. Kıdem tazminatı karşılığı, tüm çalışanların emeklilikleri dolayısıyla ileride doğacak yükümlülük tutarlarının net bugünkü değerine göre hesaplanmış ve mali tablolarda yansıtılmıştır. z. Emeklilik Planları Bulunmamaktadır. aa. Tarımsal Faaliyetler Bulunmamaktadır. 13

21 UYGULANAN DEĞERLEME İLKELERİ / MUHASEBE POLİTİKALARI (devamı) ab. Nakit Akım Tablosu Nakit akım tablosunda, döneme ilişkin hazır değerlerdeki değişimler; esas, yatırım ve finansman faaliyetlerine dayalı bir biçimde sınıflandırılarak raporlanmıştır. Hazır değerler, kısa vadeli yükümlülükler için elde bulundurulan ve yatırım amacıyla veya diğer amaçlarla kullanılmayan kasa, banka gibi varlıklardır. 4. HAZIR DEĞERLER 30 Haziran Aralık 2005 Kasa 11,736 12,024 Vadeli mevduatlar 27,737,155 13,087,264 Vadesiz mevduatlar 256, ,607 Vadeli Mevduatlar: 28,005,739 13,419,895 Para Birimi Faiz Oranı Vade Tarihi 30 Haziran 2006 ABD Doları % ,595 EUR %3.0-% ,990,560 YTL %16.0-% ,865,000 Toplam 27,737,155 Para Birimi Faiz Oranı Vade Tarihi 31 Aralık 2005 ABD Doları % ,828,062 YTL % ,259,202 Toplam 13,087, MENKUL KIYMETLER, NET 30 Haziran Aralık 2005 Yatırım Fonu Aralık 2005 itibariyle yatırım fonları Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. fonlarından oluşmaktadır. Portföye alınan yatırım fonları girişte alım fiyatlarıyla kayda geçirilmektedir. 31 Aralık 2005 itibariyle Şirket in elinde bulunan yatırım fonları, değerleme tarihinde yayınlanan birim fon fiyatı ile değerlenmektedir. 14

22 6. FİNANSAL BORÇLAR, NET 30 Haziran Aralık 2005 Kısa vadeli banka kredileri 79,534,887 12,050,464 Uzun vadeli kredilerin kısa vadeli kısmı 3,101,150 2,796,950 Toplam kısa vadeli mali borçlar 82,636,037 14,847,414 Uzun vadeli banka kredileri 17,535,756 11,750,520 Toplam finansal borçlar 100,171,793 26,597,934 Bilanço tarihi sonrasında, finansal borçlar hesabında bulunan General Electric Capital Şirketi nden kullanılmış olan 7,295,833 ABD Doları (11,694,490 YTL) tutarındaki kredi borcu kapatılmıştır. Finansal borçların geri ödeme vadeleri aşağıdaki gibidir: 30 Haziran Aralık yıl içinde ödenecekler 82,636,037 14,847,414 2 yıl içinde ödenecekler 7,790,113 2,420,125 3 yıl içinde ödenecekler 2,178,618 2,420,125 4 yıl içinde ödenecekler 1,375,822 1,151,712 4 yıldan uzun vadeli krediler 6,191,203 5,758, ,171,793 26,597,934 Kısa vadeli banka kredileri 30 Haziran 2006 itibariyle aşağıdakilerden oluşmaktadır: Döviz Faiz Oranı Döviz 30 Haziran 2006 Cinsi % Vadesi Miktarı YTL Karşılığı ABD Doları ,907,000 43,129,230 ABD Doları ,000,000 12,823,200 ABD Doları ,250,000 8,415,225 YTL ,129,232 6,129,232 YTL ,000,000 1,000,000 EUR ,000,000 8,038,000 79,534,887 15

23 FİNANSAL BORÇLAR, NET (devamı) Uzun vadeli banka kredilerinin kısa vadeli kısımları 30 Haziran 2006 itibariyle aşağıdakilerden oluşmaktadır: Döviz Faiz Oranı Döviz 30 Haziran 2006 Cinsi % Vadesi Miktarı YTL Karşılığı ABD Doları ,332 1,375,820 EUR ,750 59,783 EUR ,000 1,605,590 CHF ,750 59,957 3,101,150 Uzun vadeli banka kredileri 30 Haziran 2006 itibariyle aşağıdakilerden oluşmaktadır: Döviz Faiz Oranı Döviz 30 Haziran 2006 Cinsi % Vadesi Miktarı YTL Karşılığı ABD Doları ,000,000 4,808,700 ABD Doları ,437,501 10,318,670 EUR ,198,500 2,408,386 17,535, Haziran 2006 tarihi itibariyle kısa vadeli banka kredileri ve uzun vadeli banka kredilerinin kısa vadeli kısımlarına ait sırasıyla 759,545 YTL ve 227,701 YTL lik faiz tahakkukları diğer yükümlülükler arasında gider tahakkuklarının üzerinde gösterilmiştir. Kısa vadeli banka kredileri 31 Aralık 2005 itibariyle aşağıdakilerden oluşmaktadır: Döviz Faiz Oranı Cinsi % Vadesi 31 Aralık 2005 YTL ,069,244 YTL ,005,814 YTL ,975,406 12,050,464 Uzun vadeli banka kredilerinin kısa vadeli kısımları 31 Aralık 2005 itibariyle aşağıdakilerden oluşmaktadır: Döviz Faiz Oranı Döviz 31 Aralık 2005 Cinsi % Vadesi Miktarı YTL Karşılığı ABD Doları ,332 1,294,611 EUR ,000 1,311,378 EUR ,500 94,829 CHF ,500 96,132 2,796,950 16

24 FİNANSAL BORÇLAR, NET (devamı) Uzun vadeli banka kredileri 31 Aralık 2005 itibariyle aşağıdakilerden oluşmaktadır: Döviz Faiz Oranı Döviz 31 Aralık 2005 Cinsi % Vadesi Miktarı YTL Karşılığı ABD Doları ,866,667 9,213,695 EUR ,598,000 2,536,825 11,750, Aralık 2005 tarihi itibariyle kısa vadeli banka kredileri ve uzun vadeli banka kredilerinin kısa vadeli kısımlarına ait sırasıyla 300,466 YTL ve 187,111 YTL lik faiz tahakkukları diğer yükümlülükler arasında gider tahakkukları üzerinde gösterilmiştir. 7. TİCARİ ALACAKLAR VE BORÇLAR, NET Ticari Alacaklar: Kısa vadeli ticari alacaklar 30 Haziran Aralık 2005 Ticari alacaklar 44,174,317 6,170,644 Şüpheli ticari alacaklar 2,686 74,791 Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-) (2,686) (74,791) Alacak çek ve senetleri 113,482 6,709 Alacakların reeskontu (-) (111,310) (7,329) Verilen depozito ve teminatlar 18,262 16,886 Toplam 44,194,751 6,186,910 Uzun vadeli ticari alacaklar 30 Haziran Aralık 2005 Verilen depozito ve teminatlar Toplam Ticari Borçlar: Kısa vadeli ticari borçlar 30 Haziran Aralık 2005 Ticari borçlar 76,501,580 67,605,485 Borç çek ve senetleri -- 10,061 Ticari borçların reeskontu (-) (126,967) (669,265) Alınan depozito ve teminatlar 60,541 91,378 Diğer ticari borçlar Toplam 76,435,841 67,038,501 17

25 TİCARİ ALACAKLAR VE BORÇLAR, NET (devamı) 30 Haziran 2006 tarihi itibariyle ticari borçların içinde ilişkili kuruluş olan İDÇ Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ye 50,766 YTL lik borç bulunmaktadır. Ticari borçlar hesabında bulunan, 29,615,383 YTL tutarlı EMR European Metal Recycling, 16,841,466 YTL tutarlı Metal Management ve 20,642,160 YTL tutarlı Hugo Neu Global adlı şirketlere olan, toplam 67,099,009 YTL lik borç tutarı, mal alımı için açılan akreditiflerin; İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. tarafından akreditifi açan yurtdışı banka ve aracı olan yurtiçi banka ile yapılan üçlü anlaşma ile vadeli olmasından kaynaklanmaktadır. Bu anlaşmaya bağlı olarak yukarıda adı geçen yurtdışı hammadde tedarikçisi şirketler alacaklarını iskonto ettirerek peşin tahsil etmişlerdir. 8. FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI VE BORÇLARI, NET 30 Haziran Aralık 2005 Finansal kiralama işlemlerinden kısa vadeli borçlar 1, ,368 Ertelenmiş finansal kiralama borçlanma faizleri (-) (355) (6,796) ,572 İlgili finansal kiralama işlemleri, geçmiş dönemlerde ilişkili taraf olan İş Finansal Kiralama A.Ş. ile yapılmıştır. 9. İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR, BORÇLAR VE İŞLEMLER İlişkili Taraflardan Alacaklar 30 Haziran Aralık ) İlişkili Kuruluşlardan Alacaklar 89,431 9,520 İDÇ Denizcilik San. Tic. A.Ş. -- 9,520 Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (*) 89, ) Personelden alacaklar ,146 TOPLAM 89, ,666 İlişkili Taraflara Borçlar 1-) Ortaklara Borçlar ) İlişkili Kuruluşlara Borçlar 561,041 1,850 Trakya İplik Pazarlama A.Ş. 561, Liman ve Deniz İşleri A.Ş. -- 1,850 3-) Personele Borçlar 794, ,969 TOPLAM 1,356, ,595 (*) İlişkili kuruluştan olan alacak, İstanbul büro için yapılan masrafların karşılanması için Dagi Giyim e ödenen tutarlardır. Dagi Giyim bu kapsamda karşıladığı masrafları İzmir Demir Çelik A.Ş. ye dekont etmektedir. 18

26 İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR, BORÇLAR VE İŞLEMLER (devamı) İlişkili Taraflardan Alımlar Çemaş Çelik Metal Tic. A.Ş. (*) ,540,361 7,110,551 Gemport Gemlik Liman İşl. A.Ş. (*) ,866,900 3,098,084 Nemtaş Nemrut Liman İşletmeleri A.Ş. (*) ,679,312 2,165,453 Petrol Ofisi A.Ş. (*) , ,008 Tarsan A.Ş. (*) , ,727 Anadolu Anonim Türk Sigorta Şti. (*) ,901 69,418 Koç Haddecilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 18,698,615 9,906, Diğer (*) (36,533) 18,698,615 9,906,926 24,501,069 12,995,708 İlişkili Taraflara Satışlar Ege Çelik San ve Tic. A.Ş. (*) ,467,926 8,251,160 Çemaş Çelik Metal Tic. A.Ş. (*) , ,356 Camiş Madencilik A.Ş. (*) , ,425 Trakya Cam San. A.Ş. (*) , ,836 Nemtaş Nemrut Liman İşletmeleri A.Ş. (*) ,848 46,070 İDÇ Denizcilik San. Tic. A.Ş. 27,760 3, Koç Haddecilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 9,188, , Greton San.Tic. A.Ş. (*) ,519 17,097 Gemport Gemlik Liman İşl. A.Ş. (*) ,442 8,442 9,216, ,094 21,273,018 9,533,386 İlişkili Taraflardan Faiz ve Kur Farkı Gelirleri T. İş Bankası A.Ş. (*) , ,753 Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. (*) , ,758 İlişkili Taraflardan Faiz ve Kur Farkı Giderleri T. İş Bankası A.Ş. (*) ,026, ,897 Nemtaş Nemrut Liman İşletmeleri A.Ş. (*) ,430 4,430 Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. (*) İDÇ Denizcilik San. Tic. A.Ş Trakya İplik Pazarlama A.Ş. 13,404 8, ,539 8,261 1,030, ,337 19

27 İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR, BORÇLAR VE İŞLEMLER (devamı) İlişkili Taraflardan Diğer Gelirler Anadolu Anonim Türk Sigorta Şti. (*) , Petrol Ofisi A.Ş. (*) İDÇ Denizcilik San. Tic. A.Ş. 2,400 1, ,400 1,200 48, İlişkili Taraflara Diğer Giderler Anadolu Anonim Türk Sigorta Şti. (*) , ,722 İş Genel Finansal Kiralama A.Ş. (*) ,196 89,347 Nemtaş Nemrut Liman İşletmeleri A.Ş. (*) , ,042 Asmaş Ağır Sanayi makineları A.Ş. (*) ,210 72,210 Petrol Ofisi A.Ş. (*) ,522 18,499 Anadolu Hayat Sigorta A.Ş. (*) ,746 11,801 İDÇ Denizcilik San. Tic. A.Ş. 220, Trakya İplik Pazarlama A.Ş 80,825 78, Liman ve Deniz İşleri A.Ş. 2, İş Net Elektronik Bilgi Hizm. A.Ş. (*) ,536 1,268 Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. (*) ,853 1,853 Paşabahçe Mağazaları A.Ş. (*) ,997 78, , ,742 (*) T. İş Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu nun 23 Eylül 2005 tarihli kararıyla; İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. nin YTL lik sermayesinde sahibi olduğu %54,68 oranında ve 34,037,960 YTL nominal değerdeki payının Şahin - Koç Çelik Sanayi A.Ş. ye satılmasına karar verilmiştir. Bu satışa ilişkin hisse satış sözleşmesi 23 Eylül 2005 tarihinde taraflar arasında imzalanmıştır. Hisse devir işlemleri, 14 Ekim 2005 tarihinde Rekabet Kurulu ndan gerekli izinin alınmasını takiben gerçekleştirilmiştir. Bu satış sonucunda, T. İş Bankası A.Ş. nin Şirket sermayesinde herhangi bir payı kalmamıştır. Şirket Yönetim Kurulu nun 21 Ekim 2005 tarih ve 35 no lu toplantısında söz konusu satışın onaylanmasına karar verilmiştir. T. İş Bankası A.Ş. ile Şirket in arasında herhangi bir ilişkili taraf ilişkisi kalmaması sebebiyle 31 Aralık 2005 itibari ile T. İş Bankası A.Ş. ve iştirakleri ile oluşan bakiyeler ilişkili şirketler dipnotundan çıkarılmış ve varolan bakiyeler ilgili oldukları mali tablo kalemleri içerisinde gösterilmiştir. Bahsi geçen taraflarla işlemler, 2005 yılı içindeki 1 Ocak Ekim 2005 tarihleri arasındaki tutarları göstermektedir. Şirket üst yönetimine 1 Ocak - 30 Haziran 2006 hesap dönemi içerisinde ödenen ücret ve benzeri faydaların toplam tutarı 494,815 YTL dir (01 Ocak 31 Aralık 2005: 730,917 YTL). 20

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 01.01. - 31.12. HESAP DÖNEMİNE AİT SPK NIN SERİ: XI NO: 25 SAYILI TEBLİĞİNE GÖRE HAZIRLANAN KONSOLİDE MALİ TABLOLARI VE DİPNOTLARI İZMİR DEMİR ÇELİK

Detaylı

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 HAZİRAN TARİHİ İTİBARİYLE SPK NIN SERİ: XI NO: 25 SAYILI TEBLİĞİNE GÖRE HAZIRLANAN KONSOLİDE ARA DÖNEM MALİ TABLOLARI İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.

Detaylı

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 01 OCAK 2005 31 MART 2005 ARA DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE DİPNOTLARI

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 01 OCAK 2005 31 MART 2005 ARA DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE DİPNOTLARI İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 01 OCAK 31 MART ARA DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE DİPNOTLARI İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. 1 OCAK 31 MART ARA DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLARINA

Detaylı

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. 01 OCAK 2006 31 MART 2006 HESAP DÖNEMİNE AİT SPK NIN SERİ:XI NO:25 TEBLİĞİNE GÖRE HAZIRLANAN KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE DİPNOTLARI İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. 31 MART 2006

Detaylı

BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR

BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Bağımsız Denetim'den BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Geçmemiş Geçmiş Dipnot Referansları 31.03.2007 31.12.2006 Cari / Dönen Varlıklar 43.974.109 42.366.791 Hazır Değerler 4 1.463.463 2.108.013 Menkul Kıymetler

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 30 EYLÜL 2004 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 30 EYLÜL 2004 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 30 EYLÜL TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU İş Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu na 1. İş Finansal Kiralama

Detaylı

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31 Aralık 2016 Konsolide Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Bağımsız Denetim'den Geçmiş Geçmiş BİLANÇO () Dipnot Referansları 30.06. 31.12. VARLIKLAR Cari / Dönen Varlıklar 823.709.054 840.744.856 Hazır Değerler 4 289.627.754

Detaylı

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) KLBMO VARLIKLAR

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) KLBMO VARLIKLAR KLBMO BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) Geçmiş VARLIKLAR Geçmiş Dipnot Referansları 30.06.2009 31.12.2008 Dönen Varlıklar 28,839,659 28,730,807 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 4,148,637 2,181,600

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar ve konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar

Detaylı

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜPRAŞTÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle ayrıntılı konsolide bilanço Varlıklar Dipnot 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 I- Cari Varlıklar A-Nakit ve Nakit

Detaylı

KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Denetim

Detaylı

TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları 30 Eylül 2014 Tarihi İtibariyle Konsolide Olmayan Finansal Tablolar

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide bilançolar... 1-5 Konsolide gelir

Detaylı

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden BİLANÇO XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden Cari Dönem Önceki Dönem Notlar 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.511.010 7.756.064 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6 804.012 4.228.916

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir Tabloları... 6-7 Konsolide Olmayan Nakit

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir

Detaylı

Kamuoyuna duyurulur. Ek: Mali Tablo ve Dipnot Formatları ile Kullanım Rehberi.

Kamuoyuna duyurulur. Ek: Mali Tablo ve Dipnot Formatları ile Kullanım Rehberi. ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI İLE UYUMLU SERİ:I, NO:25 SAYILI TEBLİĞ/UFRS UYARINCA DÜZENLENECEK MALİ TABLO VE DİPNOT FORMATLARI HAKKINDA DUYURU Bilindiği üzere, 15.11.2003 tarih ve 25290

Detaylı

ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor 216 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 1 Ocak 3 Haziran 216 ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal tablolar Bağımsız

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 Tarihleri İtibariyle Konsolide Finansal Durum Tabloları (Bilançolar) Bağımsız Denetim den ı Geçmiş Geçmiş 31.12.2010 31.12.2009 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 171.350.532 174.909.288

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 216-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Koçtaş Yapı Marketleri Ticaret A.Ş. 31.12.216 Bağımsız Denetim

Detaylı

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2009 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO. Dipnot Referansları.

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2009 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO. Dipnot Referansları. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR Dipnot Referansları Dönen Varlıklar 145.295.381 119.421.368 Nakit ve nakit benzerleri 6 116.183.344 86.203.958 Finansal yatırımlar

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2011 Tarihleri İtibariyle Konsolide Finansal Durum Tabloları (Bilançolar) Bağımsız Denetim den Geçmiş Geçmiş 31.12.2012 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 209.417.001 164.268.072

Detaylı

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL)

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Dipnot 30.09.2007 31.12.2006 I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 686.426 548.065 1- Kasa 1.119 772 2- Alınan Çekler 0 0 3- Bankalar 685.307 547.293 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu

Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ref. Sermaye Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları Hisse Senedi İhraç Primi kardan ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 447.814.449 394.414.565 1- Kasa 14-142 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 261.688.873 238.263.597

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Denetimden Cari Dönem Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 399.876.679 329.752.725 1- Kasa 14 3.009 2.079 2- Alınan

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar Varlıklar I- Cari varlıklar A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 272,991,104 268,144,617 1- Kasa 14 1,413 830 2- Alınan çekler 3- Bankalar 14 217,335,404 214,427,517 4- Verilen çekler ve ödeme

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.914.657.400 2.304.904.212 1- Kasa 14 49.481 18.864 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 2.517.458.090 1.937.834.876 4- Verilen Çekler

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 1 31 MART 2017 ve 31 ARALIK 2016 TARİHLİ ÖZET KONSOLİDE BİLANÇOLAR (Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) Dipnot Referansları 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 VARLIKLAR Dönen

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 400.623.476 329.752.725 1- Kasa 14 46 2.079 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 376.688.815 316.697.160 4- Verilen

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR Düzenlenmiş Sınırlı Bağımsız Not (2.1.6)) Bağımsız I- Cari Varlıklar 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 504.064.044 447.814.449

Detaylı

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31.12.2016 Finansal Rapor Bağımsız Denetçi

Detaylı

İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 VARLIKLAR

İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 VARLIKLAR Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilanço VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31 Aralık Dönen Varlıklar 147.230.613 145.295.381 Nakit ve nakit benzerleri 6 123.560.598 116.183.344 Finansal yatırımlar

Detaylı

VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş. Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot

VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş. Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 516.739.801

Detaylı

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Aksigorta A.Ş. 3.9.216 Tarihi İtibariyle Finansal Tabloları

Detaylı

İlişikteki dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2010 ve 31 ARALIK 2009 TARİHLERİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOLARI (BİLANÇOLAR) Denetim de n Denetim den ı Geçmemiş Geçmiş 31.03.2010 31.12.2009 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 174.443.959

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.781.687.233 2.304.904.212 1- Kasa 14 40.837 18.864 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 2.201.116.591 1.937.834.876 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 01/01/2016 30/06/2016 Dönemine ait Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi

Detaylı

A-

A- VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.364.314.943 2.304.904.212 1- Kasa 14 38.784 18.864 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 1.961.058.269 1.937.834.876 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

A-

A- VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 3.066.806.799 3.217.463.827 1- Kasa 14 30.243 35.109 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 2.669.454.374 2.795.907.111 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmemiş Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem Notlar 30.09.2013 31.12.2012

Detaylı

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31.12.2016 FİNANSAL RAPORLAR VE DİPNOT

Detaylı

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama ÖZAK GYO A.Ş. 31.12.2016 KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

Detaylı

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor 2017-1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 01.01.2017-31.03.2017 Dönemine Ait Finansal Tablolar

Detaylı

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A. Ş. 30 HAZİRAN 2005 TARİHİ İTİBARİYLE SPK NIN SERİ XI NO:25 SAYILI TEBLİĞİNE GÖRE HAZIRLANAN MALİ TABLOLAR

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A. Ş. 30 HAZİRAN 2005 TARİHİ İTİBARİYLE SPK NIN SERİ XI NO:25 SAYILI TEBLİĞİNE GÖRE HAZIRLANAN MALİ TABLOLAR ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A. Ş. 30 HAZİRAN 2005 TARİHİ İTİBARİYLE SPK NIN SERİ XI NO:25 SAYILI TEBLİĞİNE GÖRE HAZIRLANAN MALİ TABLOLAR 30 HAZİRAN 2005 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO (Tutarlar aksi belirtilmedikçe

Detaylı

ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem. Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem. Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 1.738.269.701 1.606.048.714 1- Kasa 14 53.092 37.347 2- Alınan Çekler 14 24.966-3- Bankalar 14 1.482.421.204 1.356.733.446 4- Verilen

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO. (30/09/2008) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa 1.396

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO. (30/09/2008) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa 1.396 AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR (3/9/28) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 47.487.893 1- Kasa 1.396 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar 14 47.485.676 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar ayrıntılı bilanço Varlıklar geçmiş Dipnot 31 Mart 2013 31 Aralık 2012 I- Cari varlıklar A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 340,950,876 299,185,453 1- Kasa 2.12, 14 1,486 1,844 2- Alınan Çekler

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 Tarihi İtibariyle Ayrıntılı Konsolide Olmayan Bilanço (Para Birimi Aksi Belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) Olarak Gösterilmiştir)

Detaylı

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 216 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 3.6.216 Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi

Detaylı

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden BİLANÇO XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31.03.2013 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.536.376 1.551.638 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6 7.695 2.755 Finansal Yatırımlar

Detaylı

Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim

Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Detaylı

VARLIKLAR. Dip Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Yeniden düzenlenmiş (*) I- Cari Varlıklar

VARLIKLAR. Dip Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Yeniden düzenlenmiş (*) I- Cari Varlıklar EGE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE SOLO BİLANÇO (Tutarlar Türk Lirası ''TL'' olarak ifade edimiştir.) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Not 31.12.2014 31.12.2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ 0 - FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 50.855.716 42.572.981 Nakit ve Nakit Benzerleri

Detaylı

TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 30.06.2016 Mali Tablolar Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 1.606.048.714 1.153.712.216 1- Kasa 14 37.347 49.256 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 1.356.733.446 901.838.577 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 114.597.862,85 97.908.467,33 1- Kasa 14 706,26 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 114.578.347,59

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 135.557.693,98 97.908.467,33 1- Kasa 14 1.504,78 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 135.110.587,67

Detaylı

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Geçmiş Önceki 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14,169,311 15,618,483 1- Kasa 2.12, 14 698 123 2- Alınan Çekler 3-

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 296.879.892 254.181.293 1- Kasa 2.12, 14 3.477 1.365 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 269.437.190 218.701.697 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Değerli Ortaklarımız, Şirketimizin Mart 2010 dönemine ilişkin faaliyetleri aşağıda özetlenmiştir.

Detaylı

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜPRAŞTÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot

VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot 31 MART 2014 ve 31 ARALIK 2013 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş 31 Mart 2014 31 Aralık 2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari BİLANÇO VARLIKLAR I Varlıklar A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,925,810 1 Kasa 14 2 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 4,889,175 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

SELKİM SELÜLOZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

SELKİM SELÜLOZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SELKİM SELÜLOZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Dipnot Cari Dönem Referansları Önceki Dönem Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Dönem 31.12.2012 31.12.2011 Raporlama Birimi TL TL V A R

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARİYLE VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/12/2015) (31/12/2014) A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 551.303.762 819.757.469 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 374.800.368

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO V A R L I K L A R

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR V A R L I K L A R A-Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 10.089.165 5.055.138 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 10.039.100 5.055.138 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) - -

Detaylı

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 31 Mart 2010 Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 31 Mart 2010 Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak- 31 Mart 2010 Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar İçindekiler Sayfa Bilanço 1-2 Gelir tablosu 3 Özkaynak değişim tablosu 4 Nakit akım tablosu 5 Özet

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmemiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 281.090.354 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 13.085 1.154 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12 ve 14

Detaylı

Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi (Eski Adıyla Unicorn Portföy Yönetimi Anonim Şirketi)

Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi (Eski Adıyla Unicorn Portföy Yönetimi Anonim Şirketi) Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Mart 2012 ara dönem özet finansal tablolar ve dipnotları Özet bilanço Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi İçindekiler Sayfa Özet bilanço 3 Özet gelir

Detaylı

Dipnot 31 Aralık Aralık 2015

Dipnot 31 Aralık Aralık 2015 6 KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR TABLOSU KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Aralık 2016 31 Aralık 2015 V A R L I K L A R DÖNEN VARLIKLAR 9.057.644 12.772.138 Nakit ve Nakit

Detaylı

TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama TT-30.06.2016 MALİ TABLOLAR Bağımsız Denetçi

Detaylı

UNİCO SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

UNİCO SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 302.097.565 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 8.726 1.154 2- Alınan Çekler

Detaylı

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE OLMAYAN) Geçmiş Geçmiş MSA

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE OLMAYAN) Geçmiş Geçmiş MSA MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. MSA BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE OLMAYAN) Geçmiş Geçmiş Dipnot Referansları 31.12.2008 31.12.2007 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 18,036,855 25,203,137

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 313.301.107 296.879.892 1- Kasa 2.12 ve 14 1.154 3.477 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12 ve 14 295.062.351 269.437.190 4- Verilen Çekler

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 1 VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 26,323,433 32,870,248 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 24,802,294 32,542,783 4- Verilen

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmemiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar

Bağımsız Denetimden Geçmemiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar ( ) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,14 54.400.683 28.327.786 1- Kasa 2.12,14 5.588 3.924 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12,14 32.366.735 8.595.579 4- Verilen Çekler

Detaylı

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 30.06.2016 Finansal Tablolar Bağımsız

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Sınırlı Bağımsız Dipnot Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 299.760.448 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 12.413 1.154 2- Alınan

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 153.735.677 147.648.170 1 Kasa 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 2.12, 14 141.629.618 137.321.333 4 Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart 2015 31 Aralık 2014

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 154.232.766 147.648.170 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12, 14 142.884.508 137.321.333 4- Verilen

Detaylı

YEŞİL İNŞAAT YAPI DÜZENLEME VE PAZARLAMA TİCARET A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

YEŞİL İNŞAAT YAPI DÜZENLEME VE PAZARLAMA TİCARET A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU YEŞİL İNŞAAT YAPI DÜZENLEME VE PAZARLAMA TİCARET A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Yeşil İnşaat Yapı Düzenleme ve Pazarlama Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu na Giriş

Detaylı

IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor 2016 3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 30.09.2016 Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş YILI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VE MALİ TABLOLAR

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş YILI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VE MALİ TABLOLAR 2015 YILI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VE MALİ TABLOLAR 1 1 OCAK 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN FİNANSAL TABLOLAR İLE İLGİLİ BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Ege Seramik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 1 OCAK 30 HAZİRAN 2016 ARA

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu

Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu m. Dipnotlar 2011 2010 2009 Faiz ve benzeri gelirler 6 34,878 28,779 26,953 Faiz giderleri 6 17,433 13,196 14,494 Net faiz geliri 6 17,445 15,583 12,459

Detaylı

ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 30.06.2016 ara dönem finansal

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar

Bağımsız Denetimden Geçmiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar ( ) VARLIKLAR Geçmiş I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,14 34,461,053 33,270,237 1- Kasa 2.12,14 5,399 3,936 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12,14 5,328,477 6,888,908 4- Verilen

Detaylı

Finansal Rapor. Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

Finansal Rapor. Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU UYUM GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER (31/12/2009) (31/12/2008) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4-6 - 6 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) 5 2.1 Alım

Detaylı