İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. 30 HAZİRAN 2006 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. 30 HAZİRAN 2006 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU"

Transkript

1 İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. 30 HAZİRAN 2006 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU

2 İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. İÇİNDEKİLER GÖRÜŞ KONSOLİDE BİLANÇO KONSOLİDE GELİR TABLOSU KONSOLİDE ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU KONSOLİDE NAKİT AKIM TABLOSU KONSOLİDE MALİ TABLO DİPNOTLARI

3 İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLARA İLİŞKİN BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU İzmir Demir Çelik Sanayi Anonim Şirketi nin (Şirket) 30 Haziran 2006 tarihi itibariyle düzenlenmiş konsolide bilançosunu ve bu tarihte sona eren ara hesap dönemine ait konsolide gelir, özsermaye değişim ve nakit akım tablolarını denetlemiş bulunuyoruz. Bu mali tablolardan Şirket yönetimi sorumludur. Bizim sorumluluğumuz, yaptığımız denetime dayanarak bu mali tablolar üzerinde bir görüş beyan etmektir. Ara dönem mali tabloları üzerinde yaptığımız çalışma, yıllık mali tablolara ilişkin olarak SPK tarafından yayımlanan Türkiye'de genel kabul görmüş denetim ilke, esas ve standartlarına göre yapılan incelemeye oranla sınırlı tutulmuştur. İncelememiz esas olarak, ara bilânço ve gelir tablosunun hazırlanışındaki sistemi anlamaya yönelik olarak, analitik inceleme, bilgi toplama ve sınırlı denetim ilke ve kurallarının gerektirdiği çeşitli denetim tekniklerinin uygulanmasından oluşmuştur. Bu nedenle raporumuzun, yıllık bağımsız denetim raporlarından farklı olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Görüşümüze göre, ekli mali tablolar İzmir Demir Çelik Sanayi Anonim Şirketi nin 30 Haziran 2006 tarihi itibariyle konsolide mali durumunu ve aynı tarihte sona eren ara hesap dönemine ait konsolide faaliyet sonuçlarını ve nakit akımlarını, bütün önemli taraflarıyla Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ) tarafından yayımlanan Seri XI, No: 25 Sermaye Piyasalarında Muhasebe Standartları tebliğine uygun olarak yansıtmaktadır. ATA Uluslararası Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. Member Firm of Kreston International Dr. Ali YÜRÜDÜ Sorumlu Ortak, Baş Denetçi İstanbul,

4 İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. IZMDC Bağımsız Denetim'den Geçmiş Geçmiş BİLANÇO (YTL) Dipnot Referansları VARLIKLAR Cari / Dönen Varlıklar 223,959, ,309,985 Hazır Değerler 4 28,005,739 13,419,895 Menkul Kıymetler (net) Ticari Alacaklar (net) 7 44,194,751 6,186,910 Finansal Kiralama Alacakları (net) İlişkili Taraflardan Alacaklar (net) 9 89, ,666 Diğer Alacaklar (net) 10 4,011,033 1,480,512 Canlı Varlıklar (net) Stoklar (net) ,589, ,183,690 Devam Eden İnşaat Sözleşmelerinden Alacaklar (net) Ertelenen Vergi Varlıkları Diğer Cari/Dönen Varlıklar 15 1,069, ,122 Cari Olmayan / Duran Varlıklar 176,094, ,123,234 Ticari Alacaklar (net) Finansal Kiralama Alacakları (net) İlişkili Taraflardan Alacaklar (net) Diğer Alacaklar (net) Finansal Varlıklar (net) 16 1,585,852 1,260,407 Pozitif/Negatif Şerefiye (net) 17 25,378,306 26,063,951 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller (net) Maddi Varlıklar (net) ,985, ,002,462 Maddi Olmayan Varlıklar (net) , ,004 Ertelenen Vergi Varlıkları 14 9,600,841 8,548,201 Diğer Cari Olmayan/Duran Varlıklar TOPLAM VARLIKLAR 400,054, ,433,219 YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Yükümlülükler 170,434,182 88,015,549 Finansal Boçlar (net) 6 79,534,887 12,050,464 Uzun Vadeli Finansal Borçların Kısa Vadeli Kısımları (net) 6 3,101,150 2,796,950 Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar (net) ,572 Diğer Finansal Yükümlülükler (net) Ticari Borçlar (net) 7 76,435,841 67,038,501 İlişkili Taraflara Borçlar (net) 9 1,356, ,595 Alınan Avanslar 21 4,713,221 4,199,704 Devam Eden İnşaat Sözleşmeleri Hakediş Bedelleri (net) Borç Karşılıkları 23 11, ,119 Ertelenen Vergi Yükümlülüğü Diğer Yükümlülükler (net) 10 5,280,483 1,198,644 Uzun Vadeli Yükümlülükler 22,444,975 17,162,533 Finansal Borçlar (net) 6 17,535,756 11,750,520 Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar (net) Diğer Finansal Yükümlülükler (net) Ticari Borçlar (net) İlişkili Taraflara Borçlar (net) Alınan Avanslar Borç Karşılıkları 23 3,883,666 3,359,869 Ertelenen Vergi Yükümlülüğü 14 1,025,553 2,052,144 Diğer Yükümlülükler (net) ANA ORTAKLIK DIŞI PAYLAR 24 2,786 2,777 ÖZSERMAYE 207,172, ,252,360 Sermaye 25 62,250,000 62,250,000 Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi 0 0 Sermaye Yedekleri ,835, ,835,744 Hisse Senetleri İhraç Primleri 0 0 Hiss Senedi İptal Karları 0 0 Yeniden Değerleme Fonu 0 0 Finansal Varlıklar Değer Artış Fonu 0 0 Öz Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları ,835, ,835,744 Kar Yedekleri Yasal Yedekler 0 0 Statü Yedekleri 0 0 Olağanüstü Yedekler 0 0 Özel Yedekler 0 0 Sermayeye Eklenecek İştirak Hisseleri ve Gayrimenkul Satış Kazançları 0 0 Yabancı Para Çevrim Farkları 0 0 Net Dönem Karı/Zararı 15,989,720 12,739,609 Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 28 1,097,147 (11,572,993) TOPLAM ÖZ SERMAYE VE YÜKÜMLÜLÜKLER 400,054, ,433,219

5 İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. GELİR TABLOSU (YTL) Dipnot Referansları Bağımsız Denetim'den Geçmiş Geçmiş Geçmiş Geçmiş ESAS FAALİYET GELİRLERİ Satış Gelirleri (net) ,832, ,973, ,527, ,507,068 Satışların Maliyeti (-) 36 (321,108,261) (156,090,031) (209,928,956) (101,561,290) Hizmet Gelirleri (net) Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler / faiz+temettü+kira (net) BRÜT ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 40,723,970 32,883,345 (3,401,628) 2,945,778 Faaliyet Giderleri (-) 37 (6,097,309) (3,726,643) (6,502,319) (3,056,178) NET ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 34,626,661 29,156,702 (9,903,947) (110,400) Diğer Faaliyetlerden Gelir ve Karlar 38 4,145,558 2,721,493 26,524,158 1,366,031 Diğer Faaliyetlerden Gider ve Zararlar (-) 38 (5,979,884) (4,005,561) (4,441,328) (1,057,590) Finansman Giderleri (-) 39 (18,870,091) (17,219,425) (3,196,521) (627,506) FAALİYET KARI/ZARARI 13,922,244 10,653,209 8,982,362 (429,465) Net Parasal Pozisyon Kar/Zararı ANA ORTAKLIK DIŞI KAR/ZARAR 24 (10) (9) 41,750 14,664 VERGİ ÖNCESİ KAR/ZARAR 13,922,234 10,653,200 9,024,112 (414,801) Ve rgiler 41 2, 067,486 1,178,673 (77,946) 227,247 NET DÖNEM KARI/ZARARI 15, 989,720 11,831,873 8,946,166 (187,554) HİSSE BAŞINA KAZANÇ % 19.01% 14.37% -0.30%

6 İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. IZMDC BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ ve Tarihinde Sona Eren Dönemlere Ait Özsermaye Değişim Tablosu (YTL) Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Yasal Yedekler Olağanüstü Yedekler Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları Birikmiş Kar/(Zarar) Net Dönem Karı Toplam Öz Sermaye 1 Ocak 2005 Bakiyesi 62,250, , ,095 3,007, ,044,228 (266,196,420) 178,512,751 Azınlık paylarındaki değişimin etkisi - - 1, (2,067) - 0 İzmir Demir Çelik'in geçmiş yıl zararlarının mahsup işlemi - (180,533) (212,095) (3,007,315) (251,205,217) 254,605,160-0 Akdemir'in geçmiş yıl zararlarının mahsup işlemi - - (32,036) - (3,667) 35,703-0 Yasal yedeklere transfer , (15,369) - 0 Net Dönem karı/(zararı) ,739,609 12,739, Aralık 2005 Bakiyesi 62,250, ,835,744 (11,572,993) 12,739, ,252,360 1 Ocak 2006 Bakiyesi 62,250, ,835,744 (11,572,993) 12,739, ,252,360 Yedeklere transfer ,739,609 (12,739,609) 0 İzmir Demir Çelik'in taseronlarına ayrılan kıdem tazminatı karşılığının geçmiş yılllara etkisi (63,756) - (63,756) İDÇ Liman İsletmeciliği'nin geçmiş dönem vergi karşılığı farkı (5,713) - (5,713) Net dönem karı/(zararı) ,989,720 15,989, Haziran 2006 Bakiyesi 62,250, ,835,744 1,097,147 15,989, ,172,611

7 İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. IZMDC BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ ve Dönemlerine Ait Nakit Akım Tabloları (YTL) Net dönem karı / (zararı) 15,989,720 8,946,166 İsletme faaliyetlerinden sağlanan net nakitin vergi ve ana ortaklık dısı pay öncesi kar ile mutabakatına yönelik düzeltmeler: Amortisman ve itfa payları 5,889,555 6,543,104 Pozitif şerefiye amortismanı 685, ,242 Ertelenen vergi varlıklarında/yükümlülüklerindeki değişim (2,079,231) 77,946 Kıdem tazminatı karşılığı 371, ,433 Dönem vergi karşılığı 11,745 - İzmir Demir Çelik'in taşeronlarına ayrılan kıdem tazminatı karşılığının geçmiş yılllara etkisi (63,756) - İDÇ Liman İşletmeciliği'nin geçmiş dönem vergi karşılığı farkı (5,713) - İşletme varlık ve yükümlülüklerinde gerçekleşen değişimler (70,136,274) (6,149,405) İşletme faaliyetlerinde (kullanılan)/sağlanan net nakit (49,336,631) 10,560,486 Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımı: Menkul kıymetlerdeki değişim 190 (232,022) Finansal varlıklardaki değişim (325,445) (21,684,728) Maddi ve maddi olmayan duran varlık yatırım harcamaları (9,168,337) (914,022) Konsolidasyon yöntemindeki değişim etkisi - (549,218) Azınlık payındaki değişim 9 - Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit (9,493,583) (23,379,990) Finansman faaliyetlerinden sağlanan nakit akımı: Uzun ve kısa vadeli banka kredileri 73,573,859 6,050,431 Finansal kiralama borçları (157,801) (21,466) Finansman faaliyetlerinde (kullanılan)/sağlanan net nakit 73,416,058 6,028,965 Nakit ve nakit benzerlerindeki net (azalış) / artış 14,585,844 (6,790,539) Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri 13,419,895 8,605,073 Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri 28,005,739 1,814,534

8 1. ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. ( Şirket ) ve bağlı ortaklıklarının başlıca faaliyet konusu demirçelik üretimi, satışı, pazarlaması ve taşımasıdır. İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. nin ticaret siciline kayıtlı adresi Şair Eşref Bulvarı No: 23, 35210, İzmir dir. Şirket in Sermaye Piyasası Kurulu nun ( SPK ) Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ ine göre hazırlanan konsolide mali tablolarına dahil edilen şirketler aşağıda sunulmaktadır. Şirket İsmi Faaliyet Alanı 30 Haziran 2006 İştirak oranı 31 Aralık 2005 İştirak oranı Akdemir Çelik Sanayi ve Tic. A.Ş. Demir - çelik imalatı %99.98 %99.98 İDÇ Liman İşletmeleri A.Ş. Liman işletmeciliği %99.98 %99.98 Akdemir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin mali tabloları SPK nın Seri XI No: 25 sayılı Tebliği ve ilgili diğer mevzuatı uyarınca bağımsız denetimden geçmiş olup, grup içi satışlar, hizmet faturaları, grup içi borçlar, alacaklar ile ilgili düzeltmeler ve sermaye eliminasyonu yapılarak konsolide edilmiştir. Aliağa Asliye Hukuk Mahkemesinin 2004/194 D. İş sayılı kararı ile 17 Eylül 2004 tarihinde atanan bilirkişi heyetince hazırlanan 28 Eylül 2004 tarihli bilirkişi raporu doğrultusunda, Nemtaş Nemrut Liman İşletmeleri A.Ş. nin kısmi bölünmesiyle 15 Ekim 2004 tarihinde İDÇ Liman İşletmeleri A.Ş. adında yeni bir tüzel kişilik tesis edilmiştir. Nemtaş Nemrut Liman İşletmeleri A.Ş. nin bölünmeye konu edilen 13,638,000 YTL tutarındaki maddi duran varlıkları ayni sermaye olarak İDÇ Liman İşletmeleri A.Ş. ne konulmuştur. Şirket 31 Aralık 2004 itibariyle, Nemtaş Nemrut Liman İşletmeleri A.Ş. nden kısmi bölünme yolu ile kurulan İDÇ Liman İşletmeleri A.Ş. nin de %25.99 oranında hissedarı haline gelmiş; bu şirketin mali tabloları SPK nın Seri XI No: 21 sayılı Tebliği ve ilgili diğer mevzuatı uyarınca düzenlenmiş ve özkaynaktan pay alma metodu kullanılarak konsolide edilmiştir. 28 Ocak 2005 tarihinde T. İş Bankası A.Ş. nin sahip olduğu, İDÇ Liman İşletmeleri A.Ş. nin sermayesinde %73.83 oranında payı temsil eden 10,068,440 YTL nominal bedelli şirket hisseleri 26,577,000 ABD Doları karşılığında Şirket tarafından peşin bedelle satın alınmış ve Şirket in İDÇ Liman İşletmeleri A.Ş. deki hisse payı %99.81 oranına yükselmiştir. 25 Mayıs 2005 tarihinde Asmaş Ağır Sanayi Makinaları A.Ş., Deba Holding A.Ş. ve Sivri Ailesi'nin sahip olduğu, İDÇ Liman İşletmeleri A.Ş. nin sermayesinde %0.17 oranında payı temsil eden 25,436 YTL nominal bedelli şirket hisseleri, 67,142 ABD Doları karşılığında Akdemir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından peşin bedelle satın alınmıştır. Bu alım sonucunda Şirket in İDÇ Liman İşletmeleri A.Ş. deki efektif iştirak oranı %99.98 e yükselmiştir ve 31 Aralık 2005 ve 30 Haziran 2006 tarihleri itibariyle İDÇ Liman İşletmeleri A.Ş. nin Seri XI No: 25 sayılı Tebliği ve ilgili diğer mevzuatı uyarınca bağımsız denetimden geçmiş mali tabloları, grup içi satışlar, hizmet faturaları, grup içi borçlar, alacaklar ile ilgili düzeltmeler ve sermaye eliminasyonu yapılarak konsolide edilmiştir. Ayrıca 25 Mayıs 2005 tarihinde Deba Holding A.Ş. ve Sivri Ailesi'nin sahip olduğu, Akdemir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin sermayesinde %10.00 oranında payı temsil eden 309,729 YTL nominal bedelli şirket hisseleri 474,429 ABD Doları karşılığında İDÇ Liman İşletmeleri A.Ş. tarafından peşin bedelle satın alınmıştır. Söz konusu hisse alımı sonucunda Şirket in Akdemir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. deki efektif iştirak oranı %99.98 e yükselmiştir. 1

9 ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU (devamı) 28 Ocak 2005 tarihinde Şirket in sahip olduğu, Nemtaş Nemrut Liman İşletmeleri A.Ş. nin sermayesinde %25.99 oranında payı temsil eden 23,388,390 YTL nominal bedelli hisselerin 24,948,000 ABD Doları karşılığında T. İş Bankası A.Ş. ye satılması üzerine Şirket in bu şirketteki hissedarlığı sona ermiştir. Bu sebeple, söz konusu şirketin mali tabloları Şirket in 31 Aralık 2005 ve 30 Haziran 2006 tarihli mali tablolarında konsolide edilmemiştir. Daha önceki yıllarda Nemtaş Nemrut Liman İşletmeleri A.Ş. nin konsolide edilmesinden kaynaklanan etki ise 31 Aralık 2005 tarihli konsolide mali tablolarda ters çevrilmiştir. Trakya İplik Pazarlama A.Ş. ve Tasfiye Halindeki Liman ve Deniz İşleri A.Ş. nin mali tablolarının konsolide mali tablolar üzerinde önemli bir parasal etki yaratmayacağı düşünüldüğünden, adı geçen bu şirketler konsolidasyona dahil edilmemiştir. Ortaklık yapısı: Ortak adı Hisse tutarı (YTL) Hisse Adedi Hisse yüzdesi (%) Şahin - Koç Çelik Sanayi A.Ş. 47,277,792 47,277,791, Yabancı Ortaklar (Al Rajhi Ailesi) 3,203,000 3,203,000, Diğer (Halka Açık Kısım) 11,769,208 11,769,207, Toplam 62,250,000 62,250,000, Kategori itibariyle yıl içinde çalışan personelin ortalama sayısı : Dönem İşçi Memur Müdür Üst düzey Toplam 30 Haziran Aralık

10 ŞİRKETİN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU (devamı) İşletmenin iştirakleri ve bağlı ortaklıkları: Şirket in 30 Haziran 2006 itibariyle bağlı ortaklıkları ve iştirakleri aşağıdaki gibidir: Bağlı Menkul Kıymetler ve İştirakler Pay Oranı (%) YTL İtaş İzmir Teknopark A.Ş. <1 2,547 Sivas Demir Çelik Sanayi A.Ş. <1 445,357 Enda Enerji Holding A.Ş. <1 370,078 Egenda Ege Elektrik Dağıtım A.Ş. <1 18,214 Liman ve Deniz İşleri A.Ş ,039 İzmir Hava Yolları A.Ş ,000 İştiraklere sermaye taahhütleri İzmir Hava Yolları A.Ş. (56,250) Bağlı Ortaklıklar Trakya İplik Pazarlama A.Ş ,022,224 Değer Düşüklüğü Karşılığı Sivas Demir Çelik Sanayi A.Ş. (445,357) TOPLAM 1,585, MALİ TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR Uygulanan Muhasebe Standartları: SPK, 15 Kasım 2003 tarihinde Seri XI No: 25 sayılı Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ i yayımlamış bulunmaktadır. Bu Tebliğ, 1 Ocak 2005 tarihinden sonra sona eren ilk ara mali tablolardan geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. Şirket, defterlerini ve kanuni mali tablolarını ( Kanuni Mali Tablolar ) Türk Ticaret Kanunu ( TTK ) ve vergi mevzuatınca belirlenen muhasebe ilkelerine uygun olarak tutmakta ve hazırlamaktadır. Ekli mali tablolar Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Seri XI No: 25 sayılı Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ e uygun olarak Şirket in yasal kayıtlarına yapılan düzeltmeleri ve sınıflamaları içermektedir. 3

11 MALİ TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) Mali Tabloların Hazırlanmasındaki Esaslar: Şirket, mali tablolarını SPK tarafından yayımlanan muhasebe ve raporlama ilkelerine (SPK Muhasebe Standartları) uygun olarak hazırlamıştır. Ekli mali tablolar ve dipnotlar, SPK nın Seri XI No: 25 sayılı Tebliği çerçevesinde hazırlanmış ve SPK tarafından 20 Aralık 2004 tarihli duyuru ile uygulanması zorunlu kılınan formatlara uygun olarak sunulmuştur. SPK, 17 Mart 2005 tarihli toplantısında, Türkiye de faaliyette bulunan ve SPK Muhasebe Standartları na göre mali tablo hazırlayan şirketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasına son verilmesine karar vermiştir. Bu doğrultuda Şirket 2005 ve 2006 yıllarına ilişkin mali tablolarını hazırlarken enflasyon muhasebesine ilişkin düzeltmeleri yapmamıştır. Enflasyon Etkisinin Muhasebeleştirilmesi: 1 Ocak 2005 tarihinden önceki dönemlerde düzenlenen mali tablolar Türk Lirası nın satın alma gücündeki değişimin gösterilmesi amacıyla, SPK Seri XI No: 25, Kısım 15 hükümlerince öngörüldüğü üzere toptan eşya genel fiyat endeksleri kullanılarak enflasyon düzeltmeleri yapılmıştır. SPK Seri XI No: 25 Kısım 15, hiperenflasyonist ekonomilerin para birimi ile hazırlanan mali tabloların bilanço tarihindeki ölçüm biriminden gösterilmesi öngörülmektedir. SPK nın 17 Mart 2005 tarih ve 11/367 sayılı toplantısında, Seri XI No: 20 sayılı Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tabloların Düzeltilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ in 6 ncı maddesi ile Seri XI No: 25 sayılı Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ in buna tekabül eden 375 inci maddesi uyarınca, yüksek enflasyon döneminin sona erdiği; ayrıca, yüksek enflasyon döneminin devamına ilişkin diğer emarelerin de büyük ölçüde ortadan kalktığı hususları çerçevesinde, 2005 yılında mali tabloların enflasyona göre düzeltilmesi uygulamasına son verilmesine karar verilmiş, dolayısıyla 31 Aralık 2005 ve 30 Haziran 2006 tarihli mali tablolarda enflasyon muhasebesi uygulanmamıştır. 31 Aralık 2004 tarihi itibariyle ekte sunulan mali tabloların düzeltilmesinde kullanılan endeks ve katsayılar aşağıda belirtilmiştir: Endeks Katsayı 31 Aralık , Aralık , Aralık , Haziran , SPK Seri XI No: 25 Kısım 15 te belirtilen endeksleme işlemlerinin ana hatları aşağıdaki gibidir: 31 Aralık 2004 tarihi itibari ile, bilanço tarihinde cari satınalma gücü ile gösterilenler dışındaki tüm kalemler 31 Aralık 2004 tarihli toptan eşya genel fiyat endeksi ( TEFE ) katsayıları kullanılarak endekslenmiştir. 31 Aralık 2004 tarihli mali tablolardaki parasal aktif ve pasif kalemler, bilanço tarihinde cari olan satın alma gücü ile ifade edildiklerinden endekslemeye tabi tutulmamışlardır. Parasal kalemler nakit para ve nakit olarak alınacak veya ödenecek kalemlerdir. 4

12 MALİ TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 31 Aralık 2004 tarihli mali tablolardaki parasal olmayan aktif ve pasifler satın alma veya ilk kayda alınma tarihinden bilanço tarihine kadar olan süre içerisinde genel fiyat endeksinde meydana gelen değişikliklerin alım maliyetlerine ve birikmiş amortisman tutarlarına yansıtılması suretiyle yeniden ifade edilmiştir. Böylece maddi ve maddi olmayan varlıklar ve benzeri aktifler piyasa değerlerini geçmeyecek şekilde alım değerleri üzerinden endekslenmiştir. Amortismanlar da benzeri şekilde yeniden düzeltilmişlerdir. Özkaynakların içerisinde yeralan tutarlar, bu tutarların Şirket e katıldığı veya Şirket içerisinde oluştuğu dönemlerdeki genel fiyat endekslerinin uygulanması neticesinde yeniden düzeltilmiştir. 31 Aralık 2004 tarihi itibariyle, gelir tablosunda yeralan tüm kalemler, gelir ve gider hesaplarının mali tablolara ilk olarak yansıtıldıkları dönemler üzerinden hesaplanan katsayılar ile endekslenmiştir. 31 Aralık 2004 tarihi itibariyle, parasal olmayan bilanço kalemlerinin düzeltilmesine bağlı amortisman, sabit kıymet satış karı / (zararı) gibi özellik taşıyan gelir tablosu kalemleri endekslenmiş değerleriyle gelir tablosunda yer almaktadır. 31 Aralık 2004 tarihi itibariyle net parasal pozisyon üzerinden genel enflasyon neticesinde oluşan kazanç veya kayıp, parasal olmayan aktiflere, özkaynak kalemlerine ve gelir tablosu hesaplarına yapılan düzeltmelerin farkıdır. Net parasal pozisyon üzerinden hesaplanan bu kazanç veya kayıp net kara dahil edilmiştir. Konsolidasyon: Konsolide mali tablolar Şirket ve iştiraklerine ait mali tabloların Not 1 de açıklanan esaslara göre konsolide edilmesi suretiyle hazırlanmıştır. Konsolidasyona dahil tüm şirketlerin kendi aralarındaki borç ve alacak, alış ve satış, iştirak ve sermaye işlemleri netleştirilmiştir. Şirket in, doğrudan veya dolaylı olarak, %50 veya daha fazla hissesine sahip olduğu veya %50 üzerinde oy hakkı sahibi olduğu veya faaliyetleri üzerinde kontrol hakkına sahip olduğu şirketler tam konsolidasyona tabi tutulmuştur. Şirket kendi yararına mali ve idari politikaları belirleme hakkına sahipse kontrol söz konusu olmaktadır. Konsolidasyona dahil edilen şirketlerin uyguladıkları muhasebe politikaları gerekli olduğu hallerde değiştirilerek Şirket in muhasebe politikalarına uygun hale getirilmiştir. Şirket ve konsolidasyona dahil edilen iştirakleri arasındaki tüm önemli işlemler konsolidasyon sırasında elimine edilmiştir. Şirket, konsolide edilen şirketin %100 üne sahip değilse, üçüncü şahıslara ait özkaynak ve net kar, azınlık payları altında ayrıca gösterilmektedir. Finansal ve operasyonel politikalarıyla ilgili kararlarında Şirket in önemli ölçüde etki edebildiği tüzel kişilikler, iştirak olarak adlandırılırlar. Şirket in %20 ila %50 sini elinde bulundurduğu veya oy hakkına sahip olduğu, ancak faaliyetlerini önemli ölçüde kontrol edemediği iştirakler, özkaynak yöntemiyle muhasebeleştirilirler. Özkaynak yönteminde iştirak net varlık tutarıyla konsolide bilançoda gösterilir ve faaliyeti sonucunda ortaya çıkan Şirket payı konsolide gelir tablosuna dahil edilir. İştiraklerin net aktif değerindeki düşüşün geçici olmaması durumunda iştirak değeri, konsolide mali tablolarda azaltılmış değeriyle gösterilir. Şirket in %20 den az iştirak payı veya söz hakkına sahip olduğu şirketler, endekslenmiş maliyet değerleriyle dikkate alınmıştır. 5

13 MALİ TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) Konsolidasyon (devamı): Şerefiye: Şirket in satın aldığı varlık için net aktif değerinin üzerinde bedel ödemesi durumunda konsolidasyon sırasında şerefiye ortaya çıkmaktadır. Aynı şekilde, negatif şerefiye de Şirket in satın aldığı varlık için net aktif değerinin altında bedel ödemesi durumunda konsolidasyon sırasında ortaya çıkmaktadır. Şerefiye maliyet değerinden birikmiş itfa tutarları ve birikmiş değer düşüklüğü karşılıkları düşüldükten sonraki değeriyle bilançoda taşınır. Bu şekilde her bir bağlı ortaklık veya iştirak için hesaplanacak şerefiyeler aktifte Pozitif / (Negatif) Şerefiye - net olarak konsolide bilançoya yansıtılmaktadır. Pozitif şerefiye 20 yılda itfa edilmektedir. Kayıtlara alınan tanımlanabilir varlıklar ve yükümlülükler, elde etme tarihi itibariyle iktisap edilen şirketin tanımlanabilir varlık ve yükümlülüklerinden oluşur. Şerefiye veya negatif şerefiye iktisap maliyetinin tanımlanabilir varlık ve borçların mali tablolara alınmasından sonra kalan kısmını temsil etmektedir. İktisap sonrasında, tanımlanabilir varlık ve borçlar için belirlenmiş değerlerin tahminine yardımcı olabilecek ilave kanıtlar ortaya çıkmışsa, iktisap edilen bu tanımlanabilir varlık ve borçların ilk iktisap anındaki kayıtlı değerleri buna göre ayarlanır. Ayrıca, aşağıdaki şartlar dikkate alınarak şerefiye veya negatif şerefiye de ayarlanır; a) Yapılan düzeltme, şerefiyeyi geri kazanılabilir değerinin üstüne çıkartmamalıdır, ve b) Bu düzeltme, iktisaptan sonraki dönemde başlayan ilk mali yıl sonuna kadar yapılmalıdır. Karşılaştırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Mali Tabloların Düzeltilmesi: Cari dönem mali tabloların sunumu ile uygunluk sağlanması açısından karşılaştırmalı bilgiler gerekli görüldüğünde yeniden sınıflandırılmıştır. Şirket Seri XI No: 25 sayılı Tebliğini ilk kez 31 Mart 2005 ara dönem mali tablolarına uygulamış ve 31 Aralık 2004 mali tablolarını da Seri XI No: 25 sayılı Tebliğ uyarınca yeniden düzenlemiştir. Ancak 30 Haziran 2006 itibariyle, Şirket in sözleşme gereği taşeronlarının çalışanları için hesapladığı kıdem tazminatı karşılığı tutarı 30 Haziran 2006 ve geçmiş dönem etkisi de karşılaştırma yapılan 31 Aralık 2005 tarihli mali tablolarda düzeltilmiştir. Geçmiş yıl zararları ile ilişkilendirilen bu kayıt özkaynak hareket tablosunda ayrı olarak gösterilmiştir. 6

14 MALİ TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) Netleştirme / mahsup: Finansal varlıklar ve yükümlülükler, yasal olarak netleştirme hakkının var olması, net olarak ödenmesi veya tahsilinin mümkün olması, veya varlığın elde edilmesi ile yükümlülüğün yerine getirilmesinin eş zamanlı olarak gerçekleşebilmesi halinde, bilançoda net değerleri ile gösterilirler. Yeni Türk Lirası: 5083 sayılı Türkiye Cumhuriyeti nin Para Birimi Hakkında Kanun un yürürlük tarihi 1 Ocak 2005 olarak belirlenmiş olup, bu tarihten itibaren Türkiye Cumhuriyeti nin yeni para birimi Yeni Türk Lirası (YTL) ve alt birimi ise Yeni Kuruş (YKr) olarak tanımlanmıştır. İlgili Kanun un 2. maddesi ile Türk Lirası yeni para birimi olan Yeni Türk Lirası na dönüştürülmüş ve Türk Lirası ndan altı sıfır kaldırılarak, bir milyon Türk Lirası eşittir bir Yeni Türk Lirası (1,000,000 TL = 1 YTL) değişim oranında yeni bir değer getirilmiştir. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu nun MSD-10/ sayılı ve 1 Aralık 2004 tarihli yazısında açıklandığı üzere, 2005 yılı içerisinde kamuya açıklanacak olan hesap dönemlerine ilişkin mali tabloların, karşılaştırma amacıyla kullanılacak olan bir önceki döneme ait finansal veriler de dahil olmak üzere, YTL cinsinden sunulması gerekmektedir. Bu sebeple ekli mali tablolar YTL cinsinden hazırlanmıştır. 3. UYGULANAN DEĞERLEME İLKELERİ / MUHASEBE POLİTİKALARI Ekteki mali tabloların hazırlanmasında takip edilen değerleme ilkeleri ve muhasebe politikaları aşağıdaki gibidir: a. Hasılat Satış gelirleri, teslimatın gerçekleşmesi, gelir tutarının güvenilir şekilde belirlenebilmesi ve işlemle ilgili ekonomik faydaların Şirket e akmasının muhtemel olması üzerine alınan veya alınabilecek bedelin rayiç değeri üzerinden tahakkuk esasına göre kayıtlara alınır. Net satışlar, mal satışlarından iade, indirim ve komisyonların düşülmesi suretiyle gösterilmiştir. Kira gelirleri dönemsel tahakkuk esasına göre, faiz gelirleri etkin faiz yöntemi esasına göre, temettü geliri temettü tahsil etme hakkının ortaya çıktığı tarihte muhasebeleştirilir. b. Stoklar Stoklar, aylık hareketli ağırlıklı ortalama maliyet metoduna göre değerlenir. Mal alımlarında fiyatların içerisinde gizli olan vade farkları satılan malın maliyetinden ve stoklardan düşülür. Stoklar, maliyetin veya net makul değerin düşük olanı ile değerlenir. 7

15 UYGULANAN DEĞERLEME İLKELERİ / MUHASEBE POLİTİKALARI (devamı) c. Maddi Varlıklar Maddi varlıklar, 1 Ocak 2005 tarihinden önce satın alınan kalemler için 31 Aralık 2004 tarihi itibariyle enflasyonun etkilerine göre düzeltilmiş maliyet değerlerinden ve 2005 yılında alınan kalemler için satın alım maliyet değerlerinden birikmiş amortisman ve kalıcı değer düşüşleri ayrılarak kayıtlara yansıtılmıştır. Maddi varlıklara ilişkin amortismanlar, varlıkların faydalı ömürlerine göre varlıklara giriş veya montaj tarihleri esas alınarak eşit tutarlı, doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak ayrılmıştır. Şirket in kullandığı yıllık amortisman oranları aşağıdaki gibidir: Binalar %2 10 Yeraltı yer üstü düzenleri %10 Makine ve cihazlar %10 20 Taşıtlar %10 33 Demirbaşlar %10 20 d. Maddi Olmayan Varlıklar Maddi olmayan varlıklar, 1 Ocak 2005 tarihinden önce satın alınan kalemler için enflasyonun etkilerine göre düzeltilmiş maliyetlerinden ve 2005 yılında satın alınan kalemler için satın alım maliyet değerinden, birikmiş itfa ve tükenme payları ile kalıcı değer kayıpları düşülmüş olarak gösterilirler. Maddi olmayan varlık itfa payları gelir tablolarında, ilgili varlıkların tahmini ekonomik ömürleri üzerinden eşit tutarlı, doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak hesaplanması sonucu muhasebeleştirilir. Söz konusu maddi olmayan duran varlıklar kullanıma hazır oldukları tarihten itibaren itfa edilirler. Maddi olmayan varlıklar için kullanılan itfa oranı yıllık %20 dir. e. Varlıklarda Değer Düşüklüğü Ertelenmiş vergi aktifi ve finansal varlıklar dışındaki her varlık, her bir bilanço tarihinde, söz konusu varlığa ilişkin değer kaybının olduğuna dair herhangi bir gösterge olup olmadığının tespiti için değerlendirilir. Bir varlığın kayıtlı değeri, tahmini ikame değerinden büyük ise değer düşüklüğü karşılığı ayırmak gerekmektedir. İkame değeri, varlığın net satış değeri ile kullanım değerinden yüksek olanı olarak kabul edilir. Kullanım değeri, varlığın sürekli kullanımı sonucu gelecekte elde edilecek tahmini nakit girişlerinin ve kullanım ömrü sonundaki satış değerinin toplamının bugünkü değeridir. f. Borçlanma Maliyetleri Tüm finansman giderleri, oluştukları dönemlerde gelir tablosuna kaydedilmektedir. 8

16 UYGULANAN DEĞERLEME İLKELERİ / MUHASEBE POLİTİKALARI (devamı) g. Finansal Araçlar Yatırım amaçlı varlıklar, alım-satım amaçlı finansal varlıklar, vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar ve satılmaya hazır finansal varlıklar gruplarında sınıflandırılmaktadır. Fiyatlardaki kısa vadeli dalgalanmalardan kar elde etmek amacıyla satın alınan finansal araçlar, alım-satım amaçlı finansal varlıklar olarak sınıflandırılmaktadır ve cari varlıklara dahil edilmektedir. Şirket yönetiminin vade tarihine kadar elinde tutma niyetinde ve yeteneğinde olduğu belirli veya sabit ödemeleri olan ve sabit bir vadesi bulunan finansal araçlar, vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar olarak sınıflandırılmaktadır. Likidite ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak veya faiz oranlarındaki değişimler nedeniyle satılabilecek olan ve belirli bir süre gözetilmeksizin elde tutulan finansal araçlar, satılmaya hazır finansal varlıklar olarak sınıflandırılmaktadır. Satılmaya hazır finansal varlıklar, yönetimin bilanço tarihinden sonraki 12 aydan daha kısa bir süre için finansal aracı elde tutma niyeti olmadıkça veya işletme sermayesinin arttırılması amacıyla satışına ihtiyaç duyulmayacaksa (ki bu durumda dönen varlıklar içine dahil edilir) duran varlıklara dahil edilmektedir. Tüm finansal varlıklar, ilk olarak bedelin makul değeri olan ve yatırımla ilgili satın alma masrafları da dahil olmak üzere maliyet bedelleri üzerinden gösterilmektedir. Mali tablolara yansıtılmasından sonra satılmaya hazır finansal varlıklar olarak sınıflandırılan finansal araçlar, makul değerlerinin güvenilir bir şekilde hesaplanması mümkün olduğu sürece makul değerleri üzerinden değerlendirilmektedir. Rayiç değer, istekli ve bilgili alıcı ile satıcıların biraraya geldiği piyasalarda bir aktifin başka bir varlıkla değiştirilebileceği veya bir taahhüdün yerine getirilebileceği değerdir. Bir finansal aracın piyasa değeri, aktif bir pazarın mevcudiyeti durumunda, satıştan elde edilebilecek tutara veya satın almadan doğabilecek borca eşittir. Finansal araçların tahmini rayiç değeri piyasalara ilişkin bilgiler ve gerekli değerleme yöntemleri kullanılarak belirlenmektedir. Ancak, rayiç değerin belirlenmesinde kullanılan piyasa verilerinin yorumlanmasına gerek duyulmaktadır. Bu nedenle, bu raporda sunulan tahminler Şirket in varlıklarını elden çıkarması durumunda cari piyasa koşullarında elde edebileceği değerler olmayabilir. Banka mevduatları ve alacaklar, karşı tarafın anlaşmanın şartlarını yerine getirememesi durumunda, Şirket in finansal durumunu olumsuz yönde etkileyebilecek önemli finansal enstrümanlardır. Bazı finansal varlıkların maliyet değerine eşit olan kayıtlı değerlerinin, kısa vadeli nitelikleri nedeniyle rayiç değerlerine eşit olduğu varsayılmaktadır. 9

17 UYGULANAN DEĞERLEME İLKELERİ / MUHASEBE POLİTİKALARI (devamı) g. Finansal Araçlar (devamı) Aşağıda finansal araçların her bir grubunun en uygun tahmini rayiç değerini belirlemede kullanılan yöntemler ve tahminler belirtilmiştir. Hazır değerler: Yabancı para cinsinden olan banka bakiyeleri dönem sonu kurundan değerlenmiştir. Bilançodaki diğer kasa ve banka mevcudunun kayıtlı değeri, tahmini rayiç değeridir. Ticari alacaklar ve ticari borçlar: Tahsili şüpheli alacaklar karşılığı sonrası ticari alacaklar ile ticari borçların bilançodaki mevcut değerleri, belirli kredi süreleri çerçevesinde tutulan alacak ve borçlar bugünkü değerlerine indirgenmiş olanlar dışında, gerçeğe uygun tahmini değerleridir. İlişkili taraflardan alacaklar / borçlar: İlişkili taraflardan alacaklar / borçların bilanço değerleri, belirli kredi süreleri çerçevesinde tutulan alacak ve borçlar bugünkü değerlerine indirgenmiş olanlar dışında, gerçeğe uygun tahmini değerleridir. Finansal borçlar: Kullanılan krediler, kullanıldıkları tarihte sabitlenen ancak daha sonra piyasada geçerli olan faiz oranlarındaki dalgalanmalara göre değişen faiz oranlarına tabidir. Şirket olağan faaliyetleri sırasında akreditifler vb. gibi bilanço dışı riski bulunan finansal enstrümanlar kullanmaktadır. Şirket in bu tür enstrümanlardan kaynaklanabilecek zararları söz konusu enstrümanların sözleşme tutarlarına eşdeğerdir. Kredi riski: Şirket in kredi riski esas olarak alacaklarından doğabilmektedir. Alacaklar, Şirket yönetimince geçmiş tecrübeler ve cari ekonomik durum gözönüne alınarak değerlendirilmekte ve uygun oranda şüpheli alacak karşılığı ayrıldıktan sonra bilançoda net olarak gösterilmektedir. Likit fonlara ilişkin risk, söz konusu fonların kısa vadeli banka mevduatı olarak kullanılması nedeniyle sınırlıdır. Piyasa riski: Piyasa riski faiz oranlarında, kurlarda veya menkul kıymetlerin ve diğer finansal sözleşmelerin değerinde meydana gelecek ve Şirket i olumsuz etkileyecek değişimlerdir. Şirket için esas önemli riskler kurdaki ve faizdeki değişimlerdir. 10

18 UYGULANAN DEĞERLEME İLKELERİ / MUHASEBE POLİTİKALARI (devamı) g. Finansal Araçlar (devamı) Likidite riski: Şirket genellikle kısa vadeli finansal araçlarını nakide çevirerek; örneğin alacaklarını tahsil ederek ve bankalardaki mevduatlarını nakde dönüştürerek kendisine fon yaratmaktadır. Bu araçlardan elde edilen tutarlar rayiç değerleri ile kayıtlarda yer almaktadır. Şirket nakit ihtiyacı bulunması durumunda kreditörlerinden ve sermaye artışı yolu ile hissedarlarından fon sağlamaktadır. Türev Finansal Araçlar ve Riskten Korunma Amaçlı Araçlar: Türev araçların, ağırlıklı olarak vadeli döviz alım-satım sözleşmelerinin, ilk olarak kayda alınmasında elde etme maliyeti kullanılmakta ve bunlara ilişkin işlem maliyetleri elde etme maliyetine dahil edilmektedir. Türev araçlar kayda alınmalarını izleyen dönemlerde makul değer ile değerlenmektedir. Tüm türev araçlar makul değeriyle ölçülen ve gelir tablosuyla ilişkilendirilen bilanço dışı finansal varlıklar olarak sınıflandırılmaktadır. Türev araçların makul değeri piyasada oluşan makul değerlerinden veya indirgenmiş nakit akımı modelinin kullanılması suretiyle hesaplanmaktadır. Yapılan değerleme sonucu makul değeriyle ölçülen ve gelir tablosuyla ilişkilendirilen finansal varlık olarak sınıflandırılan türev araçların makul değerinde meydana gelen farklar gelir tablosuna yansıtılmaktadır. Vadeli döviz alım-satım sözleşmelerindeki kazanç ve zararlar, sözleşmenin bilanço tarihinde geçerli olan spot döviz kuru ile değerlenmesi ve bulunan tutarın sözleşmelerin başlangıcında geçerli olan spot döviz kurunun kullanılmasıyla doğrusal yöntem üzerinden hesaplanan orijinal tutarın karşılaştırılması ile hesaplanmıştır. Gelir tablosu ile ilişkilendirilen tutarlar, bilançoda diğer alacaklar ve diğer borçlar altında, gelir/gider tahakuku olarak sınıflandırılmıştır. h. İşletme Birleşmeleri Bulunmamaktadır. i. Kur Değişiminin Etkileri Yabancı para işlemleri işlem tarihindeki cari kurlardan muhasebeleştirilmektedir. Bilançoda yer alan yabancı para cinsinden varlık ve borçlar bilanço tarihindeki kurlardan çevrilmektedir. Bu işlemlerden doğan kur farkı gelir veya giderleri mali tablolara yansıtılmaktadır. Dönem sonununda kullanılan kurlar aşağıdaki gibidir: USD EURO GBP

19 UYGULANAN DEĞERLEME İLKELERİ / MUHASEBE POLİTİKALARI (devamı) j. Hisse Başına Kazanç Hisse başına kazanç/zarar miktarı, dönem kar/zararının Şirket hisselerinin dönem içindeki ağırlıklı ortalama pay adedine bölünmesiyle hesaplanır. k. Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar Bilanço tarihinden sonraki olaylar; karlılığa ilişkin herhangi bir duyuru veya diğer seçilmiş finansal bilgilerin kamuya açıklanmasından sonra ortaya çıkmış olsalar bile, bilanço tarihi ile bilançonun yayımı için yetkilendirilme tarihi arasındaki tüm olayları kapsar. Şirket; bilanço tarihinden sonraki düzeltme gerektiren olayların ortaya çıkması durumunda, mali tablolara alınan tutarları bu yeni duruma uygun şekilde düzeltir. l. Karşılıklar, Şarta Bağlı Yükümlülükler ve Şarta Bağlı Varlıklar Geçmiş olaylardan kaynaklanan mevcut bir hukuki veya zımni yükümlülüğün bulunması; yükümlülüğün yerine getirilmesi için ekonomik fayda içeren kaynakların işletmeden çıkmasının muhtemel olması ve yükümlülük tutarının güvenilir bir biçimde tahmin edilebiliyor olması durumlarında karşılık mali tablolarda yer almaktadır. m. Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklik ve Hatalar Muhasebe politikalarında yapılan önemli değişiklikler ve tespit edilen önemli muhasebe hataları geriye dönük olarak uygulanır ve önceki dönem mali tabloları yeniden düzenlenir. Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler, yalnızca bir döneme ilişkin ise, değişikliğin yapıldığı cari dönemde, gelecek dönemlere ilişkin ise, hem değişikliğin yapıldığı dönemde hem de gelecek dönemde, ileriye yönelik olarak uygulanır. n. Kiralama İşlemleri Finansal kiralamayla elde edilen varlıklar, alım tarihindeki gerçeğe uygun değerleriyle Şirket e ait bir varlık olarak görülür. Kiralayana karşı yükümlülük, bilançoda finansal kiralama yükümlülüğü olarak gösterilir. Toplam finansal kiralama taahhüdü ile varlığın gerçeğe uygun değeri arasındaki farkın oluşturduğu finansal giderler, her muhasebe dönemine düşen yükümlülüğün sabit faiz oranı ile dağıtılması suretiyle kiralama süresi boyunca oluştuğu döneme ait gelir tablosuna kaydedilir. o. İlişkili Taraflar Ekteki mali tablolarda Şirket in hissedarları ve Şirket le ilişkili olan şirketler, bunların yöneticileri ve ilişkili oldukları bilinen diğer gruplar, ilişkili taraflar olarak tanımlanmışlardır. p. Finansal Bilgilerin Bölümlere Göre Raporlanması Bölümlere göre raporlamayı gerektirecek herhangi bir farklı faaliyet alanı ve farklı coğrafi bölge bulunmamaktadır. r. İnşaat Sözleşmeleri Bulunmamaktadır. 12

20 UYGULANAN DEĞERLEME İLKELERİ / MUHASEBE POLİTİKALARI (devamı) s. Durdurulan Faaliyetler Bulunmamaktadır. t. Devlet Teşvik ve Yardımları 30 Haziran 2006 tarihi itibariyle cari dönem ve gelecek dönemlerde yararlanılacak yatırım indirimi toplam tutarı 74,456,888 YTL dir (31 Aralık 2005: 72,768,588 YTL). u. Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Bulunmamaktadır. v. Kurum Kazancı Üzerinden Hesaplanan Vergiler Mali tablolarda yer alan gelir vergileri, ilgili dönemin vergisi ile ertelenmiş vergilerdeki değişimi içermektedir. Mali tablolarda işletmenin faaliyet sonuçlarından doğacak kurumlar vergisi, gelir vergisi ve fonlara ilişkin yükümlülükler için tahmini karşılık ayrılmıştır. Cari dönem vergisi, Şirket faaliyet sonuçları üzerinden vergisel açıdan kabul edilmeyen giderler ve istisnalar dikkate alınarak hesaplanmaktadır. Ertelenen vergi yükümlülüğü veya varlığı, varlıkların ve yükümlülüklerin mali tablolarda gösterilen değerleri ile yasal vergi matrahı hesabında dikkate alınan tutarları arasındaki geçici farklılıkların bilanço yöntemine göre ve yasalaşmış vergi oranları dikkate alınarak hesaplanmasıyla belirlenmektedir. Ertelenen vergi yükümlülüğü veya varlığı, söz konusu geçici farklılıkların ortadan kalkacağı ilerideki dönemlerde ödenecek vergi tutarlarında yapacakları tahmin edilen artış ve azalış oranlarında mali tablolara yansıtılmaktadır. Ertelenen vergi varlığı, gelecek dönemlerde vergi avantajının sağlanması olası durumlarda ayrılır. Bu varlıktan yararlanılamayacağının anlaşıldığı oranda ilgili varlıktan tenzil edilerek karşılık ayırılır. y. Çalışanlara Sağlanan Faydalar / Kıdem Tazminatları Yürürlükteki kanunlara göre, Şirket, emeklilik dolayısıyla veya istifa ve İş Kanunu nda belirtilen davranışlar dışındaki sebeplerle istihdamı sona eren çalışanlara belirli bir toplu ödeme yapmakla yükümlüdür. Kıdem tazminatı karşılığı, tüm çalışanların emeklilikleri dolayısıyla ileride doğacak yükümlülük tutarlarının net bugünkü değerine göre hesaplanmış ve mali tablolarda yansıtılmıştır. z. Emeklilik Planları Bulunmamaktadır. aa. Tarımsal Faaliyetler Bulunmamaktadır. 13

21 UYGULANAN DEĞERLEME İLKELERİ / MUHASEBE POLİTİKALARI (devamı) ab. Nakit Akım Tablosu Nakit akım tablosunda, döneme ilişkin hazır değerlerdeki değişimler; esas, yatırım ve finansman faaliyetlerine dayalı bir biçimde sınıflandırılarak raporlanmıştır. Hazır değerler, kısa vadeli yükümlülükler için elde bulundurulan ve yatırım amacıyla veya diğer amaçlarla kullanılmayan kasa, banka gibi varlıklardır. 4. HAZIR DEĞERLER 30 Haziran Aralık 2005 Kasa 11,736 12,024 Vadeli mevduatlar 27,737,155 13,087,264 Vadesiz mevduatlar 256, ,607 Vadeli Mevduatlar: 28,005,739 13,419,895 Para Birimi Faiz Oranı Vade Tarihi 30 Haziran 2006 ABD Doları % ,595 EUR %3.0-% ,990,560 YTL %16.0-% ,865,000 Toplam 27,737,155 Para Birimi Faiz Oranı Vade Tarihi 31 Aralık 2005 ABD Doları % ,828,062 YTL % ,259,202 Toplam 13,087, MENKUL KIYMETLER, NET 30 Haziran Aralık 2005 Yatırım Fonu Aralık 2005 itibariyle yatırım fonları Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. fonlarından oluşmaktadır. Portföye alınan yatırım fonları girişte alım fiyatlarıyla kayda geçirilmektedir. 31 Aralık 2005 itibariyle Şirket in elinde bulunan yatırım fonları, değerleme tarihinde yayınlanan birim fon fiyatı ile değerlenmektedir. 14

22 6. FİNANSAL BORÇLAR, NET 30 Haziran Aralık 2005 Kısa vadeli banka kredileri 79,534,887 12,050,464 Uzun vadeli kredilerin kısa vadeli kısmı 3,101,150 2,796,950 Toplam kısa vadeli mali borçlar 82,636,037 14,847,414 Uzun vadeli banka kredileri 17,535,756 11,750,520 Toplam finansal borçlar 100,171,793 26,597,934 Bilanço tarihi sonrasında, finansal borçlar hesabında bulunan General Electric Capital Şirketi nden kullanılmış olan 7,295,833 ABD Doları (11,694,490 YTL) tutarındaki kredi borcu kapatılmıştır. Finansal borçların geri ödeme vadeleri aşağıdaki gibidir: 30 Haziran Aralık yıl içinde ödenecekler 82,636,037 14,847,414 2 yıl içinde ödenecekler 7,790,113 2,420,125 3 yıl içinde ödenecekler 2,178,618 2,420,125 4 yıl içinde ödenecekler 1,375,822 1,151,712 4 yıldan uzun vadeli krediler 6,191,203 5,758, ,171,793 26,597,934 Kısa vadeli banka kredileri 30 Haziran 2006 itibariyle aşağıdakilerden oluşmaktadır: Döviz Faiz Oranı Döviz 30 Haziran 2006 Cinsi % Vadesi Miktarı YTL Karşılığı ABD Doları ,907,000 43,129,230 ABD Doları ,000,000 12,823,200 ABD Doları ,250,000 8,415,225 YTL ,129,232 6,129,232 YTL ,000,000 1,000,000 EUR ,000,000 8,038,000 79,534,887 15

23 FİNANSAL BORÇLAR, NET (devamı) Uzun vadeli banka kredilerinin kısa vadeli kısımları 30 Haziran 2006 itibariyle aşağıdakilerden oluşmaktadır: Döviz Faiz Oranı Döviz 30 Haziran 2006 Cinsi % Vadesi Miktarı YTL Karşılığı ABD Doları ,332 1,375,820 EUR ,750 59,783 EUR ,000 1,605,590 CHF ,750 59,957 3,101,150 Uzun vadeli banka kredileri 30 Haziran 2006 itibariyle aşağıdakilerden oluşmaktadır: Döviz Faiz Oranı Döviz 30 Haziran 2006 Cinsi % Vadesi Miktarı YTL Karşılığı ABD Doları ,000,000 4,808,700 ABD Doları ,437,501 10,318,670 EUR ,198,500 2,408,386 17,535, Haziran 2006 tarihi itibariyle kısa vadeli banka kredileri ve uzun vadeli banka kredilerinin kısa vadeli kısımlarına ait sırasıyla 759,545 YTL ve 227,701 YTL lik faiz tahakkukları diğer yükümlülükler arasında gider tahakkuklarının üzerinde gösterilmiştir. Kısa vadeli banka kredileri 31 Aralık 2005 itibariyle aşağıdakilerden oluşmaktadır: Döviz Faiz Oranı Cinsi % Vadesi 31 Aralık 2005 YTL ,069,244 YTL ,005,814 YTL ,975,406 12,050,464 Uzun vadeli banka kredilerinin kısa vadeli kısımları 31 Aralık 2005 itibariyle aşağıdakilerden oluşmaktadır: Döviz Faiz Oranı Döviz 31 Aralık 2005 Cinsi % Vadesi Miktarı YTL Karşılığı ABD Doları ,332 1,294,611 EUR ,000 1,311,378 EUR ,500 94,829 CHF ,500 96,132 2,796,950 16

24 FİNANSAL BORÇLAR, NET (devamı) Uzun vadeli banka kredileri 31 Aralık 2005 itibariyle aşağıdakilerden oluşmaktadır: Döviz Faiz Oranı Döviz 31 Aralık 2005 Cinsi % Vadesi Miktarı YTL Karşılığı ABD Doları ,866,667 9,213,695 EUR ,598,000 2,536,825 11,750, Aralık 2005 tarihi itibariyle kısa vadeli banka kredileri ve uzun vadeli banka kredilerinin kısa vadeli kısımlarına ait sırasıyla 300,466 YTL ve 187,111 YTL lik faiz tahakkukları diğer yükümlülükler arasında gider tahakkukları üzerinde gösterilmiştir. 7. TİCARİ ALACAKLAR VE BORÇLAR, NET Ticari Alacaklar: Kısa vadeli ticari alacaklar 30 Haziran Aralık 2005 Ticari alacaklar 44,174,317 6,170,644 Şüpheli ticari alacaklar 2,686 74,791 Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-) (2,686) (74,791) Alacak çek ve senetleri 113,482 6,709 Alacakların reeskontu (-) (111,310) (7,329) Verilen depozito ve teminatlar 18,262 16,886 Toplam 44,194,751 6,186,910 Uzun vadeli ticari alacaklar 30 Haziran Aralık 2005 Verilen depozito ve teminatlar Toplam Ticari Borçlar: Kısa vadeli ticari borçlar 30 Haziran Aralık 2005 Ticari borçlar 76,501,580 67,605,485 Borç çek ve senetleri -- 10,061 Ticari borçların reeskontu (-) (126,967) (669,265) Alınan depozito ve teminatlar 60,541 91,378 Diğer ticari borçlar Toplam 76,435,841 67,038,501 17

25 TİCARİ ALACAKLAR VE BORÇLAR, NET (devamı) 30 Haziran 2006 tarihi itibariyle ticari borçların içinde ilişkili kuruluş olan İDÇ Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ye 50,766 YTL lik borç bulunmaktadır. Ticari borçlar hesabında bulunan, 29,615,383 YTL tutarlı EMR European Metal Recycling, 16,841,466 YTL tutarlı Metal Management ve 20,642,160 YTL tutarlı Hugo Neu Global adlı şirketlere olan, toplam 67,099,009 YTL lik borç tutarı, mal alımı için açılan akreditiflerin; İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. tarafından akreditifi açan yurtdışı banka ve aracı olan yurtiçi banka ile yapılan üçlü anlaşma ile vadeli olmasından kaynaklanmaktadır. Bu anlaşmaya bağlı olarak yukarıda adı geçen yurtdışı hammadde tedarikçisi şirketler alacaklarını iskonto ettirerek peşin tahsil etmişlerdir. 8. FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI VE BORÇLARI, NET 30 Haziran Aralık 2005 Finansal kiralama işlemlerinden kısa vadeli borçlar 1, ,368 Ertelenmiş finansal kiralama borçlanma faizleri (-) (355) (6,796) ,572 İlgili finansal kiralama işlemleri, geçmiş dönemlerde ilişkili taraf olan İş Finansal Kiralama A.Ş. ile yapılmıştır. 9. İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR, BORÇLAR VE İŞLEMLER İlişkili Taraflardan Alacaklar 30 Haziran Aralık ) İlişkili Kuruluşlardan Alacaklar 89,431 9,520 İDÇ Denizcilik San. Tic. A.Ş. -- 9,520 Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (*) 89, ) Personelden alacaklar ,146 TOPLAM 89, ,666 İlişkili Taraflara Borçlar 1-) Ortaklara Borçlar ) İlişkili Kuruluşlara Borçlar 561,041 1,850 Trakya İplik Pazarlama A.Ş. 561, Liman ve Deniz İşleri A.Ş. -- 1,850 3-) Personele Borçlar 794, ,969 TOPLAM 1,356, ,595 (*) İlişkili kuruluştan olan alacak, İstanbul büro için yapılan masrafların karşılanması için Dagi Giyim e ödenen tutarlardır. Dagi Giyim bu kapsamda karşıladığı masrafları İzmir Demir Çelik A.Ş. ye dekont etmektedir. 18

26 İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR, BORÇLAR VE İŞLEMLER (devamı) İlişkili Taraflardan Alımlar Çemaş Çelik Metal Tic. A.Ş. (*) ,540,361 7,110,551 Gemport Gemlik Liman İşl. A.Ş. (*) ,866,900 3,098,084 Nemtaş Nemrut Liman İşletmeleri A.Ş. (*) ,679,312 2,165,453 Petrol Ofisi A.Ş. (*) , ,008 Tarsan A.Ş. (*) , ,727 Anadolu Anonim Türk Sigorta Şti. (*) ,901 69,418 Koç Haddecilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 18,698,615 9,906, Diğer (*) (36,533) 18,698,615 9,906,926 24,501,069 12,995,708 İlişkili Taraflara Satışlar Ege Çelik San ve Tic. A.Ş. (*) ,467,926 8,251,160 Çemaş Çelik Metal Tic. A.Ş. (*) , ,356 Camiş Madencilik A.Ş. (*) , ,425 Trakya Cam San. A.Ş. (*) , ,836 Nemtaş Nemrut Liman İşletmeleri A.Ş. (*) ,848 46,070 İDÇ Denizcilik San. Tic. A.Ş. 27,760 3, Koç Haddecilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 9,188, , Greton San.Tic. A.Ş. (*) ,519 17,097 Gemport Gemlik Liman İşl. A.Ş. (*) ,442 8,442 9,216, ,094 21,273,018 9,533,386 İlişkili Taraflardan Faiz ve Kur Farkı Gelirleri T. İş Bankası A.Ş. (*) , ,753 Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. (*) , ,758 İlişkili Taraflardan Faiz ve Kur Farkı Giderleri T. İş Bankası A.Ş. (*) ,026, ,897 Nemtaş Nemrut Liman İşletmeleri A.Ş. (*) ,430 4,430 Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. (*) İDÇ Denizcilik San. Tic. A.Ş Trakya İplik Pazarlama A.Ş. 13,404 8, ,539 8,261 1,030, ,337 19

27 İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR, BORÇLAR VE İŞLEMLER (devamı) İlişkili Taraflardan Diğer Gelirler Anadolu Anonim Türk Sigorta Şti. (*) , Petrol Ofisi A.Ş. (*) İDÇ Denizcilik San. Tic. A.Ş. 2,400 1, ,400 1,200 48, İlişkili Taraflara Diğer Giderler Anadolu Anonim Türk Sigorta Şti. (*) , ,722 İş Genel Finansal Kiralama A.Ş. (*) ,196 89,347 Nemtaş Nemrut Liman İşletmeleri A.Ş. (*) , ,042 Asmaş Ağır Sanayi makineları A.Ş. (*) ,210 72,210 Petrol Ofisi A.Ş. (*) ,522 18,499 Anadolu Hayat Sigorta A.Ş. (*) ,746 11,801 İDÇ Denizcilik San. Tic. A.Ş. 220, Trakya İplik Pazarlama A.Ş 80,825 78, Liman ve Deniz İşleri A.Ş. 2, İş Net Elektronik Bilgi Hizm. A.Ş. (*) ,536 1,268 Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. (*) ,853 1,853 Paşabahçe Mağazaları A.Ş. (*) ,997 78, , ,742 (*) T. İş Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu nun 23 Eylül 2005 tarihli kararıyla; İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. nin YTL lik sermayesinde sahibi olduğu %54,68 oranında ve 34,037,960 YTL nominal değerdeki payının Şahin - Koç Çelik Sanayi A.Ş. ye satılmasına karar verilmiştir. Bu satışa ilişkin hisse satış sözleşmesi 23 Eylül 2005 tarihinde taraflar arasında imzalanmıştır. Hisse devir işlemleri, 14 Ekim 2005 tarihinde Rekabet Kurulu ndan gerekli izinin alınmasını takiben gerçekleştirilmiştir. Bu satış sonucunda, T. İş Bankası A.Ş. nin Şirket sermayesinde herhangi bir payı kalmamıştır. Şirket Yönetim Kurulu nun 21 Ekim 2005 tarih ve 35 no lu toplantısında söz konusu satışın onaylanmasına karar verilmiştir. T. İş Bankası A.Ş. ile Şirket in arasında herhangi bir ilişkili taraf ilişkisi kalmaması sebebiyle 31 Aralık 2005 itibari ile T. İş Bankası A.Ş. ve iştirakleri ile oluşan bakiyeler ilişkili şirketler dipnotundan çıkarılmış ve varolan bakiyeler ilgili oldukları mali tablo kalemleri içerisinde gösterilmiştir. Bahsi geçen taraflarla işlemler, 2005 yılı içindeki 1 Ocak Ekim 2005 tarihleri arasındaki tutarları göstermektedir. Şirket üst yönetimine 1 Ocak - 30 Haziran 2006 hesap dönemi içerisinde ödenen ücret ve benzeri faydaların toplam tutarı 494,815 YTL dir (01 Ocak 31 Aralık 2005: 730,917 YTL). 20

PETROL OFİSİ A.Ş. 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

PETROL OFİSİ A.Ş. 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK 31 ARALIK 2005 HESAP DÖNEMİNE AİT DENETİM RAPORU 1. Petrol Ofisi A.Ş. nin ( Şirket ) 31 Aralık 2005 tarihi itibariyle

Detaylı

SODA SANAYİİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 HAZİRAN 2006 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT SINIRLI DENETİMDEN GEÇMİŞ KONSOLİDE MALİ TABLOLAR

SODA SANAYİİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 HAZİRAN 2006 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT SINIRLI DENETİMDEN GEÇMİŞ KONSOLİDE MALİ TABLOLAR SODA SANAYİİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 HAZİRAN TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT SINIRLI DENETİMDEN GEÇMİŞ KONSOLİDE MALİ TABLOLAR SODA SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT SINIRLI

Detaylı

PETROL OFİSİ A.Ş. 01 OCAK-30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE DİPNOTLARI

PETROL OFİSİ A.Ş. 01 OCAK-30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE DİPNOTLARI 01 OCAK-30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE DİPNOTLARI 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT SINIRLI DENETİM RAPORU 1. Petrol Ofisi A.Ş. nin ("Şirket") 30 Haziran

Detaylı

ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 HAZİRAN 2005 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLAR

ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 HAZİRAN 2005 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLAR ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 HAZİRAN TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLAR ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT SINIRLI DENETİM

Detaylı

ULUSAL FAKTORİNG A.Ş. 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE SPK NIN SERİ XI NO: 25 SAYILI TEBLİĞİNE GÖRE HAZIRLANAN MALİ TABLOLAR

ULUSAL FAKTORİNG A.Ş. 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE SPK NIN SERİ XI NO: 25 SAYILI TEBLİĞİNE GÖRE HAZIRLANAN MALİ TABLOLAR 31 ARALIK TARİHİ İTİBARİYLE SPK NIN SERİ XI NO: 25 SAYILI TEBLİĞİNE GÖRE HAZIRLANAN MALİ TABLOLAR Ulusal Faktoring A.Ş. Yönetim Kurulu na: BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Ulusal Faktoring A.Ş. nin ( Şirket

Detaylı

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2005 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLAR

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2005 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2005 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLAR 31 MART 2005 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE MALİ TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE BİLANÇOLAR... 1-2 KONSOLİDE GELİR TABLOSU... 3 ÖZSERMAYE

Detaylı

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 01.01. 30.06.2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 01.01. 30.06.2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 01.01. 30.06.2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU NİN 01.01.-30.06.2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ

Detaylı

Finans Finansal Kiralama Anonim Şirketi. 31 Aralık 2006 Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

Finans Finansal Kiralama Anonim Şirketi. 31 Aralık 2006 Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Finans Finansal Kiralama Anonim Şirketi 31 Aralık 2006 Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 8 Mart 2007

Detaylı

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU nin 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME

Detaylı

PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2005 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR

PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2005 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR MALİ TABLOLAR 1 OCAK- 30 EYLÜL 2005 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-2 GELİR TABLOLARI... 3 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI... 4-5 ARA DÖNEM MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR...

Detaylı

Dipnot Referanslar ı

Dipnot Referanslar ı ÜLKER GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR Dipnot Referanslar ı Cari / Dönen Varlıklar 522.004.406 771.303.921 Hazır Değerler 4 26.425.571 179.545.696

Detaylı

YILI FAALİYET RAPORU

YILI FAALİYET RAPORU VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2005 YILI FAALİYET RAPORU Genel Müdürlük: Büyükdere Cad. Gazeteciler Sitesi Matbuat Sok No: 17 Esentepe/İstanbul Tel: 90 (212) 3376767 (Santral) Fax: 90 (212) 3376799 www.vakifleasing.com.tr

Detaylı

Taksim Yatırım Anonim Şirketi. 01 OCAK 2010-31 MART 2010 Tarihli Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar Ve Dipnotlar

Taksim Yatırım Anonim Şirketi. 01 OCAK 2010-31 MART 2010 Tarihli Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar Ve Dipnotlar Taksim Yatırım Anonim Şirketi 01 OCAK 2010-31 MART 2010 Tarihli Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar Ve Dipnotlar İÇİNDEKİLER Sayfa Bilanço 2-3 Gelir Tablosu 4 Öz Sermaye Değişim Tablosu 5 Nakit Akım Tablosu

Detaylı

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 01.01. 31.03.2008 ARA DÖNEM KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE İNCELEME RAPORU

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 01.01. 31.03.2008 ARA DÖNEM KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE İNCELEME RAPORU SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 01.01. 31.03.2008 ARA DÖNEM KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE İNCELEME RAPORU 01.01.-31.03.2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU

Detaylı

DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2005 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2005 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 30 HAZİRAN 2005 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE MALİ TABLOLAR DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş. nin 1 OCAK 31 ARALIK 2005 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Detaylı

MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2006 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama

Detaylı

MİGROS TÜRK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 31 MART 2005 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLAR

MİGROS TÜRK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 31 MART 2005 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2005 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLAR 1 OCAK 31 MART 2005 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE BİLANÇOLAR... 1-2 KONSOLİDE GELİR TABLOSU...

Detaylı

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2007 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2007 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2007 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers

Detaylı

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2006, HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2006, HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2006, HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULUNA; Kartonsan Karton Sanayi

Detaylı

SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Sayfa No: 1

SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Sayfa No: 1 Sayfa No: 1 1. ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayii ve Ticaret A.Ş. (Şirket, Sarkuysan) 02.05.1972 de kurulmuş hisselerinin tamamı İstanbul Menkul Kıymetler Borsası

Detaylı

Deutsche Securities Menkul Değerler Anonim Şirketi

Deutsche Securities Menkul Değerler Anonim Şirketi Deutsche Securities Menkul Değerler Anonim Şirketi 30 Haziran 2007 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci

Detaylı

BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. 30 Kasım 2007 Hesap Dönemine Ait Konsolide Mali Tablolar ve Dipnotları

BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. 30 Kasım 2007 Hesap Dönemine Ait Konsolide Mali Tablolar ve Dipnotları BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 30 Kasım 2007 Hesap Dönemine Ait Konsolide Mali Tablolar ve Dipnotları 30 KASIM 2007 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

Detaylı

PENGUEN GIDA SANAYĐ ANONĐM ŞĐRKETĐ NĐN 01.01.-31.12.2006 HESAP DÖNEMĐNE AĐT KONSOLĐDE MALĐ TABLOLARI VE BAĞIMSIZ DENETĐM RAPORU

PENGUEN GIDA SANAYĐ ANONĐM ŞĐRKETĐ NĐN 01.01.-31.12.2006 HESAP DÖNEMĐNE AĐT KONSOLĐDE MALĐ TABLOLARI VE BAĞIMSIZ DENETĐM RAPORU PENGUEN GIDA SANAYĐ ANONĐM ŞĐRKETĐ NĐN 01.01.-31.12.2006 HESAP DÖNEMĐNE AĐT KONSOLĐDE MALĐ TABLOLARI VE BAĞIMSIZ DENETĐM RAPORU 01.01.-31.12.2006 HESAP DÖNEMĐNE AĐT BAĞIMSIZ DENETÇĐ RAPORU Penguen Gıda

Detaylı

DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2007 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU

DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2007 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2007 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU NİN 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2007 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

Detaylı

BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. 29 Şubat 2008 Hesap Dönemine Ait Konsolide Mali Tablolar ve Dipnotları

BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. 29 Şubat 2008 Hesap Dönemine Ait Konsolide Mali Tablolar ve Dipnotları BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 29 Şubat 2008 Hesap Dönemine Ait Konsolide Mali Tablolar ve Dipnotları 29 ŞUBAT 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT SERİ: XI NO: 25 SAYILI TEBLİĞE GÖRE

Detaylı

BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 OCAK - 31 MART 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU

BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 OCAK - 31 MART 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU 01 OCAK - 31 MART 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 2-3 GELİR TABLOSU... 4 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU... 5 NAKİT AKIM TABLOSU... 6 MALİ TABLOLARA

Detaylı

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE BİLANÇOLAR... 1-2 KONSOLİDE GELİR

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULUNUN SERİ:X, NO:22 NUMARALI TEBLİĞİN İKİNCİ KISMININ 26. MADDESİ GEREĞİ BEYANIMIZDIR

SERMAYE PİYASASI KURULUNUN SERİ:X, NO:22 NUMARALI TEBLİĞİN İKİNCİ KISMININ 26. MADDESİ GEREĞİ BEYANIMIZDIR MALİ TABLOLARIN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU NUN KARAR TARİHİ: 03.11.2006 KARAR SAYISI :338 SERMAYE PİYASASI KURULUNUN SERİ:X, NO:22 NUMARALI TEBLİĞİN İKİNCİ KISMININ 26. MADDESİ GEREĞİ BEYANIMIZDIR

Detaylı

Ek 1 Son 3 Yıla İlişkin Finansal Tablolar Ve Finansal Tablolara İlişkin Bağımsız Denetim Raporları

Ek 1 Son 3 Yıla İlişkin Finansal Tablolar Ve Finansal Tablolara İlişkin Bağımsız Denetim Raporları 20. EKLER Ek 1 Son 3 Yıla İlişkin Finansal Tablolar Ve Finansal Tablolara İlişkin Bağımsız Denetim Raporları 01 OCAK 31 MART 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Euro Yatırım

Detaylı

GÜVEN MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ

GÜVEN MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 1-GİRİŞ GÜVEN MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ FAALİYET RAPORU 1. Raporun Dönemi : 01.01.2013 31.03.2013 2. Ortaklığın Ünvanı : GÜVEN MENKUL DEĞERLER A.Ş. 3.Ticaret Sicil Numarası : 262909 4.Merkez Adresi

Detaylı