DÖVLƏT ORQANLARI TƏRƏFİNDƏN HƏYATA KEÇİRİLƏN XİDMƏTLƏRİN ELEKTRON REYESTRİ İNFORMASİYA SİSTEMİNDƏN İSTİFADƏ ÜZRƏ METODİKİ TÖVSİYƏLƏR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DÖVLƏT ORQANLARI TƏRƏFİNDƏN HƏYATA KEÇİRİLƏN XİDMƏTLƏRİN ELEKTRON REYESTRİ İNFORMASİYA SİSTEMİNDƏN İSTİFADƏ ÜZRƏ METODİKİ TÖVSİYƏLƏR"

Transkript

1 DÖVLƏT ORQANLARI TƏRƏFİNDƏN HƏYATA KEÇİRİLƏN XİDMƏTLƏRİN ELEKTRON REYESTRİ İNFORMASİYA SİSTEMİNDƏN İSTİFADƏ ÜZRƏ METODİKİ TÖVSİYƏLƏR

2 Mündəricat Giriş Ümumi müddəalar Elektron Reyestrin informasiya sisteminə daxil olma... 7 Şəkil 1. Asan İmza ilə giriş... 7 Şəkil 2. Elektron imza ilə giriş... 7 Şəkil 3. Möhür vurma səlahiyyəti olan Elektron imza (Asan İmza) sahibi tərəfindən sistemdən istifadə edəcək məsul şəxs(lər)in qeydiyyatının aparılması... 8 Şəkil 4. Asan İmza ilə daxil olduqda telefon və İD nömrəsinin əlavə edilməsi... 8 Şəkil 5. Asan imza ilə daxil olduqda bildirişin təsdiqlənməsi zamanı gözləmə səhifəsi 9 Şəkil 6. Elektron imza ilə daxil olduqda Elektron imza sertifikatının seçilərək təsdiqlənməsi... 9 Şəkil 7. Elektron imza kartının nömrəsinin (PİN kodunun) daxil edilərək təsdiqlənməsi Şəkil 8. Möhür vurma səlahiyyəti olan şəxs tərəfindən sistemdən istifadə edəcək məsul şəxs(lər)in əlavə edilməsi Şəkil 9. Asan imza ilə daxil olan məsul şəxs(lər)in əlavə edilməsi Şəkil 10. Elektron imza ilə daxil olan məsul şəxs(lər)in əlavə edilməsi Şəkil 11. Məsul şəxs(lər)ə sistemdən istifadəyə səlahiyyətin verilməsi və ya onun xitam edilməsi Şəkil 12. Ümumi məlumat mübadiləsinin (yazışmanın) aparılması üçün onlayn əlaqə vasitəsi Elektron Reyestrə xidmətlər barədə məlumatların daxil edilməsi Şəkil 13. Dövlət orqanları tərəfindən həyata keçirilən xidmətlərin qeydiyyatı Şəkil 14. Yeni xidmətin əlavə edilməsi Şəkil 15. Dövlət orqanı Şəkil 16. Xidmətin adı Şəkil 17. Xidmətin aid olduğu təsnifat Şəkil 18. Xidmətin növü Şəkil 20. Xidmətin məzmunu Şəkil 21. Xidməti həyata keçirən dövlət orqanının struktur bölməsinin adı

3 Şəkil 22. Xidmətin icrasında iştirak edən dövlət orqanının və (və ya) onun struktur bölməsinin adı Şəkil 23. Xidmətin hüquqi əsası Şəkil 24. Xidmətin həyata keçirilmə formaları Şəkil 25. Xidmətin həyata keçirilməsi və nəticəsi proseduru barədə məlumatlandırma forması Şəkil 26. Xidmətin həyata keçirilməsi üçün tələb olunan sənədlər və onların təqdimedilmə forması Şəkil 27. Xidmətin həyata keçirilməsi üçün doldurulması tələb olunan müvafiq sənədlərin (ərizə, blank və s.) nümunələri Şəkil 28. Xidmətin həyata keçirilməsinin nəticəsi Şəkil 29. Xidmət istifadəçisi barədə məlumat Şəkil 30. Xidmətin həyata keçirilmə müddəti, ödənişin məbləği, ödənilmə üsulları Şəkil 31. Xidmətin göstərilməsi üçün tələb olunan minimal vaxt Şəkil 32. Xidmətin həyata keçirilməsi üçün müraciətlərin qəbulunun vaxtı və müddəti Şəkil 33. Xidmətin göstərilmə yeri Şəkil 34. Xidmətin elektron ünvanı Şəkil 35. Xidmətin həyata keçirilməsinin dayandırılması və ya ondan imtina edilməsinin hüquqi əsasları Şəkil 36. Xidmətin həyata keçirilməsi üçün inzibati prosedurlar Şəkil 37. Müraciət (şikayət) forması Şəkil 38. Xidmətlərdən istifadə zamanı yaranan mübahisələrin məhkəməyəqədər (məhkəmədənkənar) həlli imkanları barədə məlumatlar Şəkil 39. Xidmətin həyata keçirilməsində istifadə edilən informasiya sistemi və ehtiyatları Şəkil 40. Xidmətin həyata keçirilməsində istifadə edilən fərdi məlumatların informasiya sistemləri Şəkil 41. Xidmətin elektronlaşma səviyyəsi Şəkil 42. Elektron xidmətin avtomatlaşdırılma səviyyəsi Şəkil 43. Xidmətlərdən istifadə edilməsi barədə statistik məlumatlar Şəkil 44. Xidmətdə dəyişikliklər edilməsinin və xidmətin ləğv olunmasının hüquqi əsası və tarixi Şəkil 45. Xidmətə dair məlumatların dəqiqləşdirilməsi və yekun olaraq təsdiqlənməsi Şəkil 46. Hər bir xidmət barədə ayrıca məlumat mübadiləsinin (yazışmanın) aparılması üçün onlayn əlaqə vasitəsi

4 4. Elektron Reyestrə xidmət göstərən dövlət orqanı barədə məlumatların daxil edilməsi.. 35 Şəkil 47. Dövlət orqanı barədə məlumat Şəkil 49. Təsnifat/Qurum adı Şəkil 50. Qurum/Bölmə adı Şəkil 51. VÖEN (vergi ödəyicisiinin eyniləşdirmə nömrəsi) Şəkil 52. Ünvan (poçt və yerləşdiyi ünvan) Şəkil 53. Telefon nömrəsi Şəkil 54. Faks nömrəsi Şəkil 55. E-poçt ünvanı Şəkil 56. Rəsmi internet informasiya ehtiyatının ünvanı Şəkil 57. İş qrafiki və orqan tərəfindən zəruri hesab edilən digər məlumatlar Şəkil 58. Xidmət göstərən dövlət orqanının ödəmə rekvizitləri Elektron Reyestrdə dəyişikliklərin edilməsi və ya oradan məlumatların çıxarılması üçün bildirişin göndərilməsi Şəkil 59. Elektron Reyestrdə dəyişikliklərin edilməsi və ya oradan məlumatların çıxarılması üçün bildirişin göndərilməsi Şəkil 60. Anketlərdə olan hər bir məlumat üzrə yeni mətnin daxil edilməsi

5 Giriş Dövlət orqanları tərəfindən həyata keçirilən xidmətlərin Elektron Reyestri (bundan sonra - Elektron Reyestr) dövlət orqanları tərəfindən həyata keçirilən xidmətlər (bundan sonra xidmətlər) haqqında məlumatların vahid mənbədə toplanması və sistemləşdirilməsi, xidmətlərin göstərilməsində təkrarlığın aradan qaldırılması və yeni növ xidmətlərin yaradılması yolu ilə bu sahədə idarəetmənin çevikliyinin təmin edilməsi, xidmətlər üzrə təhlil və proqnozlaşdırma imkanlarının artırılması məqsədi ilə "Dövlət orqanları tərəfindən həyata keçirilən xidmətlərin Elektron Reyestrinin yaradılması ilə bağlı tədbirlər haqqında" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2014-cü il 11 sentyabr tarixli 262 nömrəli Fərmanına əsasən yaradılmışdır. Həmin Fərmanın 4.2-ci bəndinin icrasını təmin etmək üçün Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2015-ci il 9 fevral tarixli 32 nömrəli qərarı ilə Dövlət orqanları tərəfindən həyata keçirilən xidmətlərin Elektron Reyestrinin aparılması Qaydaları (bundan sonra - Qaydalar) təsdiq edilmişdir. Qaydalara əsasən Elektron Reyestrin formalaşdırılmasını, aparılmasını, istifadəsini, mühafizəsini və bu istiqamətdə əlaqələndirməni təmin edən səlahiyyətli orqan Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyidir (bundan sonra Reyestrin operatoru). Elektron Reyestrin aparılması üçün xidmət göstərən dövlət orqanları ilə qarşılıqlı informasiya mübadiləsi informasiya sisteminin istifadəçi interfeysi vasitəsilə təmin edilir. Qaydaların 4.3-cü bəndinə əsasən Elektron Reyestrin elektron anketlərinin doldurulması Reyestrin operatorunun metodiki tövsiyələrinə uyğun həyata keçirilir. 1. Ümumi müddəalar 1.1. Dövlət orqanının məsul şəxsi xidmətlər barədə məlumatları müəyyən edərək Elektron Reyestrin elektron anketlərinə (bundan sonra - anket) doldurmalı və elektron imza ilə təsdiq etməlidir. Məsul şəxslər Elektron Reyestrə daxil edilmiş məlumatların tamlığını və düzgünlüyünü mütəmadi yoxlamalıdır Qaydaların ci yarımbəndinə əsasən dövlət xidmətinə verilən anlayışa (dövlət xidməti - dövlət orqanları tərəfindən səlahiyyətlərinin icrası zamanı göstərilən və müvafiq hüquqi nəticənin yaranmasına səbəb olan hərəkətlərin həyata keçirilməsi) uyğun gəlməyən xidmətlər Elektron Reyestrə daxil edilmir Xidmətin həyata keçirilməsi və nəticəsi proseduru barədə hər hansı bir məlumatın verilməsi ayrıca xidmət kimi Elektron Reyestrə daxil edilmir. Xidmətin həyata keçirilməsi və nəticəsi proseduru barədə məlumatlandırma hər bir xidmət üzrə Elektron Reyestrin müvafiq anketinə daxil edilir Hər hansı bir xidmətin həyata keçirilməsi və nəticəsi proseduru barədə məlumatlandırma ilə əlaqədar olmayan, dövlət orqanının səlahiyyətinin icrası ilə bağlı olan və müvafiq hüquqi nəticənin yaranmasına səbəb olan məlumatın verilməsi İnformativ xidmət adlı əsas xidmətin alt xidməti kimi Elektron Reyestrə daxil edilə bilər Dövlət orqanının işə qəbul olunma ilə əlaqədar xidməti Vakant olan vəzifələr (yerlər) ilə bağlı işə qəbulun həyata keçirilməsi adlı əsas xidmət kimi Elektron Reyestrə daxil edilə bilər. 5

6 1.6. Anketlərə daxil edilən məlumatlar lakonik formada, normaların ziddiyyətli təfsirini istisna edən sadə və aydın dildə, Azərbaycan ədəbi dilinin və hüquq terminologiyasının rəsmiişgüzar üslubuna əməl etməklə tərtib edilir Anketlərə daxil edilən məlumatların terminologiyası aydın anlaşılan sözlərdən və söz birləşmələrindən istifadə etməklə formalaşdırılmalıdır. Terminlər bir mənada işlədilməli və vahid formaya malik olmalıdır. İstifadə edilən terminlərin və onların tərifinin dəqiqləşdirilməsi zərurəti olduqda onların mənasını izah edən qeyd (hissə, bənd) yerləşdirilə bilər Anketlərə daxil edilən məlumatın mətnində aşağıdakıların ifadə edilməsinə yol verilmir: loru dili, Azərbaycan dilinin dialektləri və danışıq nitqinin ekspressiv formaları; eyni mənada müxtəlif anlayışlar (terminlər); Azərbaycan dilində eynimənalı sözlər və terminlər olduqda başqa dillərdən alınma sözlər; anlaşılmaz söz birləşmələri, ümumiləşdirilmiş düşüncələr, çağırışlar, bədii müqayisələr, epitetlər, metaforalar; abreviaturalar (məlum olanlar və mətndə açıqlanması verilənlər istisna olmaqla) Anketlərə daxil edilən məlumatlarda hüquqi aktın müddəalarında qeyd edilən hallar istisna olmaqla qeyri-müəyyən ifadələrdən istifadə olunmamalıdır: Məsələn: orqan edə bilər, bir qayda olaraq, müstəsna hallarda yol verilir, orqan öz səlahiyyətləri daxilində, zərurət olduqda Dövlət orqanlarının anketlərə daxil edilən adları onların əsasnamələrinə (nizamnamələrinə), yaradılması, adlandırılması və adlarının dəyişdirilməsi haqqında hüquqi aktlara tam uyğun olaraq göstərilməlidir. Anketlərdə dövlət orqanlarının adları tam və adlarında köməkçi sözlərdən başqa bütün sözlərin və onların tərkibinə daxil olan xüsusi isimlərin baş hərfi böyük yazılmalıdır: Məsələn: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi, Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi və s Anketlərdə dövlət orqanlarının struktur bölmələrinin və onların tərkibindəki ayrı-ayrı struktur vahidlərinin adının baş hərfi böyük, digər hərfləri kiçik yazılmalıdır: Məsələn: Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin Aparatının Əmək statistikası şöbəsi, Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi Bakı şəhəri Yasamal rayon qeydiyyat şöbəsi Anketlərdə rayon (şəhər) icra hakimiyyəti orqanlarının adlarında bütün sözlərin baş hərfi böyük yazılmalıdır: Məsələn: Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Binəqədi Rayon İcra Hakimiyyəti və s Anketlərdə başlanğıc hərflərindən yaradılmış mürəkkəb ixtisar adlardan mümkün qədər az istifadə olunmalıdır: Məsələn: Daxili İşlər Nazirliyi - DİN Anketlərdə hər abzas tire (-) işarəsi ilə başlamalı, abzasın birinci hərfi böyük hərflə yazılmalı, durğu işarələrinin istifadəsinə diqqət yetirilməli, sətirlər və hərflər arasında artıq boşluqlar buraxılmamalıdır Anketlərdə nömrələr ərəb rəqəmləri ilə yazılmalı, nömrə anlayışı işarəsi və ya nömrə (nömrəli) sözü ilə ifadə olunmalıdır. 6

7 2. Elektron Reyestrin informasiya sisteminə daxil olma 2.1. Elektron Reyestrə xidmətlər haqqında müvafiq məlumatlar Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin elektron informasiya sisteminə girməklə daxil edilir. Elektron informasiya sistemindən istifadə etmək üçün internet ünvanına daxil olaraq aşağıdakı şəkillərdə əks olunmuş autentifikasiya vasitələrinin birindən istifadə etməklə sistemə daxil olmaq mümkündür. Elektron informasiya sisteminə ilk dəfə giriş Möhür vurma səlahiyyəti olan Elektron imza (Asan İmza) sahibi tərəfindən həyata keçirilir. Şəkil 1. Asan İmza ilə giriş Şəkil 2. Elektron imza ilə giriş 7

8 2.2. Möhür vurma səlahiyyəti olan Elektron imza (Asan İmza) sahibi tərəfindən sistemdən istifadə edəcək məsul şəxs(lər)in qeydiyyatının aparılması üçün Sistemlə işləyəcək məsul əməkdaşların qeydiyyatı bölməsi seçilir. Şəkil 3. Möhür vurma səlahiyyəti olan Elektron imza (Asan İmza) sahibi tərəfindən sistemdən istifadə edəcək məsul şəxs(lər)in qeydiyyatının aparılması 2.3. Elektron informasiya sisteminə Asan İmza ilə daxil olmaq üçün imza istifadəçisinin telefon nömrəsi və İD nömrəsi (Asan İmza Sertifikatının aktivləşdirilməsi üçün nömrə) müvafiq sahələrə əlavə edilir. Şəkil 4. Asan İmza ilə daxil olduqda telefon və İD nömrəsinin əlavə edilməsi 8

9 2.4. Elektron informasiya sisteminə Asan İmza ilə daxil olduqda gözləmə səhifəsi açılır və bu zaman imza sahibinin telefon nömrəsinə gələn bildirişə telefon kartının PIN kodu qeyd olunaraq təsdiq edildikdə istifadəçi Elektron informasiya sisteminə daxil olur. Şəkil 5. Asan imza ilə daxil olduqda bildirişin təsdiqlənməsi zamanı gözləmə səhifəsi 2.5. Elektron informasiya sisteminə Elektron imza ilə daxil olduqda açılan pəncərədən uyğun Elektron imza sertifikatı seçilərək OK bölməsi sıxılmaqla təsdiqlənir. Bundan sonra açılan pəncərədə Elektron imza kartının nömrəsi (PİN kodu) daxil edilərək Login bölməsi sıxılmaqla təsdiqlənir. Şəkil 6. Elektron imza ilə daxil olduqda Elektron imza sertifikatının seçilərək təsdiqlənməsi 9

10 Şəkil 7. Elektron imza kartının nömrəsinin (PİN kodunun) daxil edilərək təsdiqlənməsi 2.6. Möhür vurma səlahiyyəti olan Elektron imza (Asan İmza) sahibi məsul şəxs(lər)in sistemdən istifadə edə bilməsi üçün Yeni istifadəçi bölməsini sıxmaqla məsul şəxs(lər)i Elektron informasiya sisteminə daxil edir. Şəkil 8. Möhür vurma səlahiyyəti olan şəxs tərəfindən sistemdən istifadə edəcək məsul şəxs(lər)in əlavə edilməsi 2.7. Möhür vurma səlahiyyəti olan şəxs tərəfindən Asan İmzası olan məsul şəxs(lər)in telefon nömrəsi və fərdi identifikasiya nömrəsi (FİN - vətəndaşın şəxsiyyət vəsiqəsinin aşağı sağ küncündə yerləşən, son simvol nəzərə alınmadan əvvəlki 7 simvoldan ibarət kod), Elektron imzası olan məsul şəxs(lər)in isə fərdi identifikasiya nömrəsi və Elektron imza kartının nömrəsi müvafiq sahələrə daxil edilir və Yoxla bölməsi sıxılır (məlumatlar düzgün daxil edildikdə sistem tərəfindən məsul 10

11 şəxs(lər)in fərdi məlumatları və şəkli avtomatlaşdırılmış qaydada görünür), həmçinin məsul şəxs(lər)ə sistemdən istifadə etməsi üçün müvafiq səlahiyyətlər (Redaktə etmək, Silmək, Təsdiq etmək, Yeni yazı daxil etmək və s.) verilərək təsdiqlənir. Şəkil 9. Asan imza ilə daxil olan məsul şəxs(lər)in əlavə edilməsi Şəkil 10. Elektron imza ilə daxil olan məsul şəxs(lər)in əlavə edilməsi 2.8. Möhür vurma səlahiyyəti olan şəxs aşağıdakı şəkildə qeyd edilən bölmələri sıxmaqla məsul şəxs(lər)ə Elektron informasiya sistemindən istifadəyə dair səlahiyyət verir və ya onun xitam edir. 11

12 Şəkil 11. Məsul şəxs(lər)ə sistemdən istifadəyə səlahiyyətin verilməsi və ya onun xitam edilməsi 2.9. İnformasiya sistemindən istifadə ilə bağlı ümumi məlumat mübadiləsi və sualların cavablandırılması onlayn əlaqə vasitəsi ilə həyata keçirilir. Bu zaman suallar aidiyyəti üzrə (hüquqi, texniki və ya elektronlaşdırmaya aid məsələlər) müvafiq bölmələr seçilərək verilir. Şəkil 12. Ümumi məlumat mübadiləsinin (yazışmanın) aparılması üçün onlayn əlaqə vasitəsi 12

13 3. Elektron Reyestrə xidmətlər barədə məlumatların daxil edilməsi 3.1. İnternet ünvanına daxil olduqdan sonra xidmətlər haqqında məlumatların Elektron Reyestrə yerləşdirilməsi üçün aşağıdakı şəkildə əks olunmuş Xidmətlərin qeydiyyatı bölməsi seçilir. Şəkil 13. Dövlət orqanları tərəfindən həyata keçirilən xidmətlərin qeydiyyatı 3.2. Açılmış yeni səhifədə Yeni xidmət bölməsi seçilərək xidmətlər barədə məlumatlar aidiyyəti üzrə anketlərə daxil edilir. Şəkil 14. Yeni xidmətin əlavə edilməsi 13

14 3.3. Dövlət orqanı - bu anketdə informasiya sisteminə daxil olan hər bir dövlət orqanı barədə məlumat avtomatlaşdırılmış qaydada sistem tərəfindən müəyyən ediləcək. - Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi; - Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi. Şəkil 15. Dövlət orqanı 3.4. Xidmətin adı - bu anketdə qanunvericiliyə uyğun olaraq həyata keçirilən xidmətin tam adı göstərilməlidir. - Nikahın qeydiyyatı; - Tütün məmulatlarının satışına xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi. Şəkil 16. Xidmətin adı 3.5. Xidmətin aid olduğu təsnifat bu anketdə xidmətlər aid olduğu və aşağıda qeyd edilən sahələr üzrə təsnifləşdirilir: Hüquq və inzibati idarəetmə üzrə sahələr: - Vətəndaşlıq, qeydiyyat və miqrasiya; 14

15 - Dövlət tənzimlənməsi və nəzarəti; - Asayişin və hüquqların mühafizəsi; - Ədalət mühakiməsi, cinayət və icra (cəzaların icrası); - Notariat fəaliyyəti; - Dövlət qulluğu; - Arxiv işi; - Hüquqi xidmətlər Təhlükəsizlik və müdafiə üzrə sahələr: - Milli təhlükəsizlik; - Müdafiə; - Fövqəladə hallar Sosial sahələr: - Sosial müdafiə və sosial təminat (sığorta); - Əmək və məşğulluq; - Səhiyyə və tibb; - Ailə, qadın və uşaq; - İdman və bədən tərbiyəsi; - Mənzil və kommunal təsərrüfatı İqtisadiyyat üzrə sahələr: - İqtisadiyyat (sənaye və texnologiya, istehsalat və ticarət); - Vergilər; - Gömrük; - Maliyyə və kredit; - Statistika; - Nəqliyyat və yol təsərrüfatı; - Kənd təsərrüfatı və aqrar-sənaye; - Sahibkarlıq və biznes fəaliyyəti; - Qiymətli kağızlar; - Rabitə, kommunikasiya və informasiya texnologiyaları; - Daşınmaz əmlak və mülkiyyət; - Şəhərsalma, arxitektura və tikinti Energetika və ekologiya üzrə sahələr: - Energetika; - Ekologiya, ətraf mühitdən istifadə və təbii sərvətlər; - Kartoqrafiya-geodeziya və hidrometeorologiya Elm və mədəniyyət üzrə sahələr: - Elm; - Təhsil; - Standartlaşdırma, metrologiya və patent; - Din; - Mədəniyyət və incəsənət; - KİV və reklam Xarici siyasət və beynəlxalq fəaliyyət üzrə sahələr: - Xarici siyasət və beynəlxalq fəaliyyət Digər (bu sahə yuxarıda qeyd edilən səhələrin heç birinə aid olmayan xidmətlər olduqda seçilir). 15

16 Şəkil 17. Xidmətin aid olduğu təsnifat 3.6. Xidmətin növü - bu anketdə xidmətlərin qruplaşdırılması və hər bir xidmət üzrə ətraflı təhlilin aparılması üçün xidmətlər əsas və alt xidmətlərə bölünür. Alt xidmət seçildikdə əsas və alt xidmətin adı qeyd edilir. - ümumvətəndaş pasportunun verilməsi əsas xidmət kimi, ümumvətəndaş pasportunun dəyişdirilməsi, ümumvətəndaş pasportunun 15 yaşı tamam olmamış vətəndaşa verilməsi və s. alt xidmətlər kimi qeyd olunur. Şəkil 18. Xidmətin növü 16

17 Şəkil 19. Alt xidmətin adı 3.7. Xidmətin məzmunu - bu anketdə xidmət və onun tətbiq sahəsi haqqında qısa məlumat qeyd edilir: - Azərbaycan Respublikası vətəndaşına şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin verilməsi; - Dövlət orqanları tərəfindən elektron qaydada təqdim edilən informasiya sistemləri, informasiya ehtiyatları və elektron xidmətlərlə bağlı layihələrə (təkliflərə) onların texniki və səmərəliliyi baxımından məqsədəuyğunluğu barədə rəy verilməsi. Şəkil 20. Xidmətin məzmunu 3.8. Xidməti həyata keçirən dövlət orqanının struktur bölməsinin adı - bu anketdə qanunvericiliyə uyğun olaraq xidməti həyata keçirən dövlət orqanının struktur bölməsinin tam adı yazılır. - Elektron xidmətlərin inkişafı və sosial innovasiyalar şöbəsi; - Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Sosial Təminat Xidməti; - Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin rayon, şəhər qeydiyyat şöbələri; 17

18 - Azərbaycan Respublikasının Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin yerli idarə, şöbə və bölmələri. Şəkil 21. Xidməti həyata keçirən dövlət orqanının struktur bölməsinin adı 3.9. Xidmətin icrasında iştirak edən dövlət orqanının və (və ya) onun struktur bölməsinin adı - bu anketdə qanunvericiliyə uyğun olaraq xidməti həyata keçirən dövlət orqanı ilə yanaşı digər icraçı dövlət orqanı varsa onun tam adı yazılır. Əgər belə bir orqan yoxdursa Yoxdur yazılır. - Dövlət Miqrasiya Xidmətinin həyata keçirdiyi Müvəqqəti yaşamaq üçün icazənin verilməsi xidməti üzrə - Azərbaycan Respublikasının Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi. Şəkil 22. Xidmətin icrasında iştirak edən dövlət orqanının və (və ya) onun struktur bölməsinin adı Xidmətin hüquqi əsası - bu anketdə qanunvericiliyə uyğun olaraq xidmətin göstərilməsini tənzimləyən hüquqi akt(lar)ın (konkret bəndləri göstərməklə) siyahısı qeyd edilir. 18

19 - Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2012-ci il 5 sentyabr tarixli 706 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş ASAN xidmət mərkəzlərinin fəaliyyətinin təşkili və xidmətlərin göstərilməsi Qaydaları nın 4.4-cü bəndi və ci yarımbəndi; - Pasportlar haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun 5-ci maddəsinin 1-ci hissəsi. Şəkil 23. Xidmətin hüquqi əsası Xidmətin həyata keçirilmə formaları - bu anketdə xidmətin elektron və (və ya) kağız daşıyıcılarda həyata keçirilməsi qeyd edilir. - Elektron; - Kağız daşıyıcılarda; - Elektron və Kağız daşıyıcılarda. Şəkil 24. Xidmətin həyata keçirilmə formaları Xidmətin həyata keçirilməsi və nəticəsi proseduru barədə məlumatlandırma forması - bu anketdə xidmət istifadəçiləri tərəfindən xidmətin həyata keçirilməsi və onun nəticəsi proseduru barədə məlumatın hansı formada alınması qeyd edilir. - Rəsmi internet saytı vasitəsi ilə; 19

20 - SMS vasitəsi ilə; - Telefon vasitəsi ilə; - Elektron poçt ünvanı vasitəsi ilə və s. Şəkil 25. Xidmətin həyata keçirilməsi və nəticəsi proseduru barədə məlumatlandırma forması Xidmətin həyata keçirilməsi üçün tələb olunan sənədlər və onların təqdimedilmə forması - bu anketdə qanunvericiliyə uyğun olaraq xidmətin həyata keçirilməsi üçün dövlət orqanına təqdim edilməli olan sənədlər və onların hansı formada təqdim edilməli olduğu qeyd edilir. - Xidmətin həyata keçirilməsi üçün aşağıdakı sənədlər kağız daşıyıcılarda və ya skan edilərək elektron formada təqdim edilir: - ərizə-anket; - pasportun və ya digər sərhədkeçmə sənədinin surəti (pasportun və ya digər sənədin etibarlılıq müddəti verilməsi nəzərdə tutulan müvəqqəti yaşama icazəsinin müddətinin bitməsi tarixindən azı 3 ay artıq olmalıdır); - doğum haqqında şəhadətnamənin və ya ona bərabər tutulan digər sənədin notariat qaydasında təsdiq olunmuş surəti (pasportu olmayan 18 yaşına çatmayan şəxslər üçün); - müvəqqəti yaşamaq üçün icazənin verilməsinə əsas olan halların mövcudluğunu notariat qaydasında və ya ona bərabər tutulan qaydada təsdiq edən sənəd; - Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq edilmiş yoluxucu xəstəliklərin (insanın immunçatışmazlığı virusu infeksiyası, hepatit B və C virusları) daşıyıcısı olmaması haqqında tibbi arayış; - Azərbaycan Respublikasının ərazisində müvəqqəti olma və ya müvəqqəti yaşama hüququ verən sənədin surəti; - iqtisadiyyat, sənaye, müdafiə, elm, mədəniyyət, idman və digər sahələr üzrə yüksək səviyyəli mütəxəssis olan əcnəbiləri və vətəndaşlığı olmayan şəxsləri Azərbaycan Respublikasına dəvət edən idarə, müəssisə və təşkilatın əsaslandırılmış vəsatəti; - 3,5x4,5 sm ölçüdə iki ədəd fotoşəkil; 20

21 - qeydiyyata alınacağı yaşayış sahəsinin sənədi (mülkiyyət hüququnun dövlət qeydiyyatına alınması haqqında daşınmaz əmlakın dövlət reyestrindən çıxarış, order, icarə (kirayə) müqaviləsi və ya Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş digər sənəd); - əcnəbiyə və ya vətəndaşlığı olmayan şəxsə yaşayış sahəsi verən şəxsin ərizəsi (əcnəbinin və ya vətəndaşlığı olmayan şəxsin mülkiyyətində yaşayış sahəsinin olduğu hallar istisna olmaqla); - əcnəbiyə və ya vətəndaşlığı olmayan şəxsə yaşayış sahəsi verən şəxsin şəxsiyyətini təsdiq edən sənədinin surəti (əcnəbinin və ya vətəndaşlığı olmayan şəxsin mülkiyyətində yaşayış sahəsinin olduğu hallar istisna olmaqla); - dövlət rüsumunun ödənilməsi barədə sənəd (dövlət rüsumunun ödənilməsi barədə sənəd Azərbaycan Respublikasının ərazisində müvəqqəti yaşamaq üçün icazə vəsiqəsi əcnəbilərə və vətəndaşlığı olmayan şəxslərə təqdim edildiyi zaman verilir). Şəkil 26. Xidmətin həyata keçirilməsi üçün tələb olunan sənədlər və onların təqdimedilmə forması Xidmətin həyata keçirilməsi üçün doldurulması tələb olunan müvafiq sənədlərin (ərizə, blank və s.) nümunələri - bu anketdə qanunvericiliyə uyğun olaraq xidmətin həyata keçirilməsi üçün tələb olunan sənədlərin nümunələri qeyd edilir və sistemə yüklənilir. 21

22 Şəkil 27. Xidmətin həyata keçirilməsi üçün doldurulması tələb olunan müvafiq sənədlərin (ərizə, blank və s.) nümunələri Xidmətin həyata keçirilməsinin nəticəsi - bu anketdə qanunvericiliyə uyğun olaraq xidmətin həyata keçirilməsi nəticəsi kimi xidmət üçün müraciət etmiş xidmət istifadəçisinə maddi (hər hansı bir sənəd) və qeyri-maddi (hər hansı hüquq, məlumat və ya izah) nemətlər verilməklə müvafiq hüquqi nəticənin yaranmasına səbəb olan məlumat əks etdirilir. - Şəxsiyyət vəsiqəsi; - Ümumvətəndaş pasportu; - Xidməti pasport; - Tütün məmulatlarının pərakəndə satışına xüsusi razılıq (lisenziya); - Məhkumluq barədə arayış; 22

23 - Qəyyumluqda və himayədə olanlarım əmlakı barədə rəy; - Sənədin notarial qaydada təsdiqlənməsi; - Qiymətli kağızların öhdəliklərdən azad edilməsi barədə girovsaxlayana məlumat verilir; - Doğum haqqında şəhadətnamə; - Nikah haqqında şəhadətnamə; - Yenidənqurma və yenidən planlaşdırma işlərinə icazə sənədi; - Fəaliyyət qabiliyyətli fiziki şəxslər üzərində patronaj təyin edilməsi Sərəncamı; - Təsərrüfat (iqtisadi) fəaliyyətlərinin həyata keçirilməsi ilə əlaqədar dövlət ekoloji ekspertiza rəyi və s. Şəkil 28. Xidmətin həyata keçirilməsinin nəticəsi Xidmət istifadəçisi barədə məlumat - bu anketdə qanunvericiliyə uyğun olaraq xidmət üçün müraciət etmək hüququ olan şəxs (şəxslər) qeyd edilir. - fiziki şəxslər; - hüquqi şəxslər; - dövlət orqanları; - yerli özünüidarəetmə orqanları. Şəkil 29. Xidmət istifadəçisi barədə məlumat 23

24 3.17. Xidmətin həyata keçirilməsi müddəti, ödənişin məbləği, ödənilmə üsulları (rüsum və xidmət haqqları ayrılıqda) və hüquqi əsası - bu anketdə qanunvericiliyə uyğun olaraq xidmətin həyata keçirilməsinin müddəti, həmçinin ödənişli xidmətin məbləği, ödənilmə üsulları (rüsum və xidmət haqqları ayrılıqda) və hüquqi əsası qeyd edilir. Əgər xidmətin göstərilməsi əvəzi olaraq hər hansı ödəniş tələb edilmirsə həmin qrafa boş buraxılır. - 1 iş günü; - 1 ay; - Dərhal; - Xidmətin icra müddəti sorğunun informasiya sistemində emalı müddətinə bərabərdir Xidmət ödənişlidirsə odənişin məbləği, hüquqi əsası və ödənilmə üsulları qeyd edilir: - 5 iş günü 20 manat Dövlət rüsumu haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun ci maddəsi; - 6 ayadək 60 manat Dövlət rüsumu haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun ci maddəsi; - Ödənilmə üsulları: online ödəniş, nağd ödəniş, bank vasitəsilə ödəniş, xüsusi ödəmə terminalları vasitəsi ilə ödəniş və s. Şəkil 30. Xidmətin həyata keçirilmə müddəti, ödənişin məbləği, ödənilmə üsulları Xidmətin göstərilməsi üçün tələb olunan minimal vaxt - bu anketdə bir xidmət istifadəçisinə xidmətin göstərilməsi ilə əlaqədar bütün əməliyyatların ən qısa hansı müddət (vaxt) ərzində başa çatması qeyd edilir dəqiqə; - onlayn (real vaxt rejimində); - 15 dəqiqə; - 30 dəqiqə; - 1 saat; - 1 gün; - 5 gün və s. 24

25 Şəkil 31. Xidmətin göstərilməsi üçün tələb olunan minimal vaxt Xidmətin həyata keçirilməsi üçün müraciətlərin qəbulunun vaxtı və müddəti - bu anketdə xidmət üçün müraciətlərin qəbulu üçün həftənin günləri, saatları və xidmət üçün müraciətin (sənədlərin) qəbul edilməsi üçün maksimum vaxt qeyd edilir. - Müraciət həftənin 1-5-ci günləri, saat 10:00-dan 17:00-dək qəbul edilir (nahar fasiləsi 13:00-14:00). Müraciət 30 dəqiqə ərzində qəbul edilir; - Müraciət həftənin 1-ci və bazar günləri, saat 09:00-dan 12:00-dək qəbul edilir. Müraciət 5 dəqiqə ərzində qəbul edilir; - Müraciət elektron qaydada təqvimin bütün günləri qəbul edilir. Müraciət məlumatları istifadəçi tərəfindən təsdiqləndiyi andan sistemdə qeydiyyata alınır və bu barədə istifadəçinin elektron poçtuna bildiriş göndərilir. Şəkil 32. Xidmətin həyata keçirilməsi üçün müraciətlərin qəbulunun vaxtı və müddəti Xidmətin göstərilmə yeri - bu anketdə xidmətin həyata keçirildiyi yer (orqanın və (və ya) onun struktur bölməsinin yerləşdiyi inzibati bina) qeyd edilir. 25

26 - Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyinin Qeydiyyat və notariat baş idarəsinin və notariat kontorlarının inzibati binaları; - Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin tabeliyində olan ASAN xidmət mərkəzlərinin inzibati binaları; - Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin ərazi və ixtisaslaşdırılmış polis idarələri və şöbələrinin inzibati binaları; - Azərbaycan Respublikasının Satınalmalar üzrə Dövlət Agentliyinin inzibati binası; - Azərbaycan Respublikası rayon və şəhər icra hakimiyyəti orqanlarının rayon tabeliyində olan şəhərlərdə, qəsəbələrdə və kəndlərdə nümayəndəliklərinin inzibati binaları. Şəkil 33. Xidmətin göstərilmə yeri Xidmətin elektron ünvanı - bu anketdə elektron qaydada həyata keçirilən xidmətlərin göstərildiyi internet informasiya ehtiyatının veb ünvanı qeyd edilir. Veb ünvan olmadıqda Yoxdur qeyd edilir

27 Şəkil 34. Xidmətin elektron ünvanı Xidmətin həyata keçirilməsinin dayandırılması və ya ondan imtina edilməsinin hüquqi əsasları - bu anketdə xidmətin qanunvericiliyə əsasən həyata keçirilməsinin və ya ondan imtina edilməsinin hüquqi əsasları qeyd edilir. Bu zaman imtinanın hüquqi əsası qeyd edilməlidir. Qanunvericilikdə imtina əsasları qeyd edilibsə maddəyə istinad edilməlidir. - Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2006-cı il 02 fevral tarixli 32 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş Sosial yardımın alınması üçün müraciət edilməsi, onun təyin olunması, verilməsi və verilməsindən imtina edilməsi Qaydalar ının 3.9-cu bəndinə əsasən aşağıdakı hallarda sosial yardımın təyin olunmasından imtina edilir: - sosial yardımın verilməsinə təsir edəcək hallar barədə zəruri məlumatların verilməməsi, yaxud ailə tərkibi və ailə üzvlərinin gəlirləri barədə düzgün və ya tam olmayan məlumatlar və sənədlər verildikdə. Bu halda Ünvanlı dövlət sosial yardımı haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun 10.2-ci maddəsinə uyğun olaraq həmin ailə 1 il müddətinə sosial yardım almaq hüququnu itirir; - yardım üçün müraciətdən 1 il əvvəl ailə mənzil aldıqda və yaxud respublika üzrə təsdiq edilmiş yaşayış minimumunun 10 mislindən çox məbləğdə təhsil haqqı ödədikdə və yaxud alqı-satqı etdikdə; - ailənin istifadəsində nəqliyyat vasitəsi olduqda (dövlət tərəfindən reabilitasiya məqsədləri üçün verilmiş nəqliyyat vasitələri istisna olunmaqla); - ailənin orta aylıq gəlirinin 50 faizindən çox məbləğdə aylıq kredit öhdəçiliyi olduqda; - ailənin əmək qabiliyyətli, işləməyən üzvü Baş Məşğulluq İdarəsinin yerli orqanı tərəfindən təklif olunmuş iki münasib işdən imtina etdikdə (bu halda ailənin sosial yardım hüququna onun təkrar müraciəti əsasında 1 aydan sonra baxıla bilər). - Sənədlər qanunvericiliyə uyğun təqdim edilmədikdə, sənədlərdə çatışmazlıqlar aşkar edildikdə və s. Şəkil 35. Xidmətin həyata keçirilməsinin dayandırılması və ya ondan imtina edilməsinin hüquqi əsasları 27

28 3.23. Xidmətin həyata keçirilməsi üçün inzibati prosedurlar - bu anketdə xidmətin həyata keçirilməsi zamanı müraciətin baxılması üçün dövlət orqanı tərəfindən həyata keçirilən inzibati prosedurlar qeyd edilir. - Dövlət orqanları elektron xidmətlərin təşkili və təkmilləşdirilməsi, informasiya sistemləri və informasiya ehtiyatlarının formalaşdırılması üçün müvafiq layihələrlə (sənədlərlə) birlikdə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinə müraciət edir; - Kağız daşıyıcıda və ya elektron sənəd (gücləndirilmiş imza ilə təsdiq olunmuş) formasında Dövlət Agentliyinə təqdim edilən layihələrə Dövlət Agentliyi sədrinin əmri əsasında, Dövlət Agentliyinin, aidiyyəti dövlət orqanlarının mütəxəssislərindən və digər müstəqil ekspertlərdən ibarət tərkibdə yaradılan Layihələrə rəylərin verilməsi üzrə işçi qrupu tərəfindən baxılır; - Dövlət Agentliyinə daxil olan layihələrə təqdim edən orqanın fəaliyyət istiqamətləri də nəzərə alınmaqla normativ-hüquqi aktların tələblərinə, texniki və təhlükəsizlik standartlarının tələblərinə uyğunluq, sosial-ictimai əhəmiyyət və iqtisadi faydalılıq, operativlik, modulluluq və miqyaslılıq, sistemlilik, istifadə asanlığı, səmərəlilik, şəffaflıq (sistem daxilində hesabatlılığın təmin edilməsi), inteqrasiya imkanları meyarları üzrə rəy verilir. Təqdim olunmuş layihələrin hazırlanmasında iştirak etmiş ekspertlər layihələrə rəy verilməsi prosesinə cəlb olunmur; - Layihələrdə yerində aradan qaldırılması mümkün olan çatışmazlıqlar (texniki qüsurlar) aşkar olunduqda dərhal dövlət orqanına 5 iş günü ərzində çatışmazlıqların aradan qaldırılması ilə bağlı bildiriş göndərilir. Çatışmazlıqlar aradan qaldırıldıqdan sonra layihələrə ən geci 30 gün müddətində baxılır, imtina üçün əsas оlmadıqda Layihələrə rəylərin hazırlanması üzrə işçi qrupu tərəfindən yekun rəy hazırlanır, Dövlət Agentliyinin rəhbəri tərəfindən imzalanır və aidiyyəti dövlət orqanına təqdim edilir; - Layihələr sosial-iqtisadi səmərəliliyin təmin edilməsi və izafi xərclərin aradan qaldırılması məqsədi ilə həmin dövlət orqanının tələbi olduqda Dövlət Agentliyi ilə birlikdə qanunvericiliyə uyğun olaraq təkrar layihələndirilir. Şəkil 36. Xidmətin həyata keçirilməsi üçün inzibati prosedurlar Xidmətlərdən istifadə zamanı yaranan mübahisələrin məhkəməyəqədər (məhkəmədənkənar) həlli imkanları barədə məlumatlar - bu anketdə xidmətin həyata keçirilməsi zamanı yaranan mübahisələrin məhkəməyəqədər (məhkəmədənkənar) həlli imkanları, yəni istifadəçinin inzibati qaydada şikayət imkanları barədə məlumatlar qeyd edilir. 28

29 Qeyd: - Xidmətlərin göstərilməsi ilə bağlı hüquqlarını və qanunla qorunan maraqlarını müdafiə etmək məqsədi ilə maraqlı şəxs (istifadəçı) inzibati aktdan, inzibati aktın qəbul edilməsindən imtinadan və yaxud inzibati orqanın hərəkət və ya hərəkətsizliyindən yuxarı səlahiyyətli orqana (vəzifəli şəxsə) inzibati qaydada və (və ya) məhkəməyə şikayət edə bilər. - İnzibati şikayətə "İnzibati icraat haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 78-ci maddəsinə uyğun olaraq 1 ay müddətində baxılır. - Ərizə və ya şikayət müvafiq olaraq İnzibati icraat haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun 74-cü maddəsinə uyğun olmalıdır. Şikayətə İnzibati icraat haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun 78-ci maddəsində və ya qanunvericilikdə müəyyən olunmuş digər müddətdə baxılır. - Şikayət daxil olduğu gündən 1 ay müddətində baxılır və mahiyyəti üzrə qərar qəbul edilir. 1 ay ərzində verilmiş şikayətə dair qərar qəbul edilmədikdə və ya qəbul edilmiş qərarla razılaşmadıqda, şikayətçi məhkəməyə şikayət verə bilər. İnzibati şikayət yazılı formada tərtib edilir. İnzibati şikayətdə aşağıdakı məlumatlar göstərilməlidir: Şikayətin verildiyi inzibati orqanın adı və ünvanı Şikayəti verən şəxsin soyadı, adı, atasının adı, yaşayış yeri və ya olduğu yer (hüquqi şəxsin adı və hüquqi ünvanı), inzibati icraatda prosessual vəziyyəti Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinə Xxxx şəhəri, X.Xxxxxx küçəsi, ev X, mənzil X-da yaşayan Xxxxxx Xxxx Xxxxxxx oğlu (qızı) tərəfindən Barəsində şikayət verilən inzibati akt və ya hərəkət (hərəkətsizlik) Şikayəti verən şəxsin tələbi və tələbin əsasları Şikayətin tərtib edildiyi tarix Şikayəti verən şəxsin imzası Şikayət Şikayətin məzmununda barəsində şikayət verilən orqanın hər hansı inzibati aktı və ya orqan əməkdaşının hər hansı qeyri-qanuni hərəkət və ya hərəkətsizliyi barədə əsaslandırılmış məlumat qeyd edilir Şikayəti verən şəxsin tələbi və tələbin əsasları barədə qısa məlumat qeyd edilir XX.XX.2015 Şikayəti verən və ya onun etibarnamə əsasında səlahiyyət verdiyi şəxsin imzası qeyd edilir Şəkil 37. Müraciət (şikayət) forması 29

30 Şəkil 38. Xidmətlərdən istifadə zamanı yaranan mübahisələrin məhkəməyəqədər (məhkəmədənkənar) həlli imkanları barədə məlumatlar Xidmətin həyata keçirilməsində istifadə edilən informasiya sistemi və ehtiyatları - bu anketdə xidmətin həyata keçirilməsi zamanı dövlət orqanı tərəfindən istifadə edilən hər hansı bir informasiya sistemi və ehtiyatından istifadə edilirsə həmin sistem barədə siyahıdan məlumat seçilir. Əgər dövlət orqanı tərəfindən istifadə edilən hər hansı bir informasiya sistemi və ehtiyatı yoxdursa Yoxdur yazılır. - Giriş-çıxış və qeydiyyat idarələrarası avtomatlaşdırılmış məlumat axtarış sistemi; - Avtomatlaşdırılmış Vergi İnformasiya Sistemi; - Azərbaycan Respublikası Dövlət Miqrasiya Xidmətinin vahid miqrasiya məlumat sistemi. Şəkil 39. Xidmətin həyata keçirilməsində istifadə edilən informasiya sistemi və ehtiyatları Xidmətin həyata keçirilməsində istifadə edilən fərdi məlumatların informasiya sistemləri - bu anketdə xidmətin həyata keçirilməsi zamanı dövlət orqanı tərəfindən istifadə edilən hər hansı bir fərdi məlumatların informasiya sistemlərindən istifadə edilirsə həmin sistem barədə siyahıdan məlumat seçilir. Əgər dövlət orqanı tərəfindən istifadə edilən hər hansı bir fərdi məlumatların informasiya sistemi yoxdursa Yoxdur yazılır. 30

31 - "Tələbə-məzun" dövlət elektron məlumat sistemi; - Stasionar telefonların abunəçi kartotekası üzrə informasiya sistemi. Şəkil 40. Xidmətin həyata keçirilməsində istifadə edilən fərdi məlumatların informasiya sistemləri Xidmətin elektronlaşma səviyyəsi - bu anketdə aşağıdakılardan birini seçməklə xidmətin elektronlaşma səviyyəsi qeyd edilir: - Elektronlaşdırılmayıb (Burada elektron təqdim edilməyən xidmətlər qeyd edilir). - Qismən elektronlaşdırılıb (Xidmət üzrə müraciətin qəbulu, emalı və nəticənin vətəndaşa çatıdırlması proseslərinin ancaq bir hissəsi informasiya-kommunikasiya texnologiyalarından istifadə edilməklə, tərəflər arasında bilavasitə təmas olmadan, elektron mühitdə həyata keçirilir.); - Tam elektronlaşdırılıb (Xidmət üzrə müraciətin qəbulu, emalı və nəticənin vətəndaşa çatıdırlması informasiya-kommunikasiya texnologiyalarından istifadə edilməklə, tərəflər arasında bilavasitə təmas olmadan, elektron mühitdə həyata keçirilir. ); Şəkil 41. Xidmətin elektronlaşma səviyyəsi 31

32 3.28. Elektron xidmətin avtomatlaşdırılma səviyyəsi - bu anketdə xidmətin avtomatlaşdırılma səviyyəsi qeyd edilir (bu bölmə ancaq tam elektonlaşdırılmış xidmətlər üçün aktivdir): - Avtomatlaşdırılmayıb (Xidmət üzrə müraciətin qəbulu, emalı və nəticənin vətəndaşa çatdırlması prosesləri informasiya sistemləri tərəfindən avtomatik rejimdə həyata keçirilmir) - Qismən avtomatlaşdırılıb (Xidmət üzrə müraciətin qəbulu, emalı və nəticənin vətəndaşa çatdırlması proseslərinin ancaq bir hissəsi informasiya sistemləri tərəfindən avtomatik rejimdə həyata keçirilir); - Tam avtomatlaşdırılıb (Xidmət üzrə müraciətin qəbulu, emalı və nəticənin vətəndaşa çatdırlması informasiya sistemləri tərəfindən tam avtomatik rejimdə həyata keçirilir. Tam avtomatlaşdırılmış elektron xidmət üçün xidmətin göstərilmə vaxtı sorğunun informasiya sistemləri tərəfindən emalı vaxtı ilə müəyyən edilir); Şəkil 42. Elektron xidmətin avtomatlaşdırılma səviyyəsi Xidmətlərdən istifadə edilməsi barədə statistik məlumatlar - bu anketdə xidmətin həyata keçirilməsi barədə rüblük rəsmi statistik məlumatlar yerləşdirilir ci ilin 1-ci rübü ərzində 1550 vətəndaşa nigah haqqında şəhadətnamə verilmişdir; ci ilin 2-ci rübü ərzində 560 əcnəbiyə iş icazəsi verilmişdir; ci ilin 1-ci rübü ərzində 33 yerli özünüidarəetmə orqanının qeydiyyata alınmaq üçün təqdim olunan normativ aktlarına dair rəy hazırlanmışdır. 32

33 Şəkil 43. Xidmətlərdən istifadə edilməsi barədə statistik məlumatlar Xidmətdə dəyişikliklər edilməsinin və xidmətin ləğv olunmasının hüquqi əsası və tarixi - bu anket yalnız Elektron Reyestrə daxil edilmiş məlumatların dəyişdirilməsi və ya çıxarılması zərurəti yarandıqda doldurulur. Bu zaman hüquqi aktın adı, nömrəsi, tarixi və konkret müddəalarına istinad edilir və dəyişikliyin qısa məzmunu qeyd olunur. - Yol hərəkəti haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının 2013-cü il 5 aprel tarixli, 595-IVQD nömrəli Qanununun 3- cü hissəsi; - Ölkədən getmək, ölkəyə gəlmək və pasportlar haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının 2013-cü il 19 aprel tarixli, 616-IVQD nömrəli Qanununun 1.2-ci maddəsi; - Azərbaycan Respublikasının Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsinin ləğv edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2015-cü il 5 fevral tarixli 453 nömrəli Fərmanının cü bəndləri. Şəkil 44. Xidmətdə dəyişikliklər edilməsinin və xidmətin ləğv olunmasının hüquqi əsası və tarixi 33

34 3.31. Xidmətlər haqqında bütün məlumatlar elektron anketə aidiyyəti üzrə doldurulduqdan sonra məlumatlar üzərində bir daha bütün dəqiqləşdirmələr aparılaraq onların tamlığına və düzgünlüyünə əmin olduqdan sonra məsul şəxs müvafiq bölmədə qeyd etməklə yekun təsdiq bölməsini sıxaraq xidmət barədə məlumatları təsdiq edir. Şəkil 45. Xidmətə dair məlumatların dəqiqləşdirilməsi və yekun olaraq təsdiqlənməsi Hər bir xidmət barədə ayrıca məlumat mübadiləsi və aidiyyəti sualların cavablandırılması həmin xidmətin sağ tərəfində yerləşən bölmənin üstünə sıxmaqla onlayn əlaqə (yazışma) vasitəsi ilə həyata keçirilir. 34

35 Şəkil 46. Hər bir xidmət barədə ayrıca məlumat mübadiləsinin (yazışmanın) aparılması üçün onlayn əlaqə vasitəsi 4. Elektron Reyestrə xidmət göstərən dövlət orqanı barədə məlumatların daxil edilməsi 4.1. Xidmət göstərən dövlət orqanı barədə məlumatlar bölməsində xidməti həyata keçirən orqanın və onun struktur bölməsinin yerləşdiyi ünvanı, poçt ünvanı, xidmət barədə məlumatın, məsləhətlərin əldə edilə biləcəyi telefon və faks nömrələri, rəsmi internet informasiya ehtiyatının veb və elektron poçt ünvanı, iş qrafiki barədə məlumatlar, ödənişli xidmət göstərən dövlət orqanının ödəmə rekvizitləri (hesabları) barədə məlumatlar, həmçinin orqan tərəfindən zəruri hesab edilən digər məlumatlar qeyd edilir. Şəkil 47. Dövlət orqanı barədə məlumat 4.2. Dövlət orqanı barədə məlumatlar bölməsinə daxil olduqdan sonra müvafiq dövlət orqanını və ya onun struktur bölməsini iki dəfə sıxmaqla açılmış pəncərəyə aidiyyəti məlumatlar daxil edilir. Dövlət orqanının yeni struktur bölməsi (Ədliyyə Nazirliyinin rayon, şəhər qeydiyyat şöbələri, Qeydiyyat və notariat baş idarəsi və ya Bakı şəhəri Yasamal rayon qeydiyyat şöbəsi, Vergilər Nazirliyinin Aparatı və ya ərazi vergilər departamenti və s.) daxil edildikdə siçanı struktur bölmənin tabe olduğu qurumun üzərinə gətirib sağ düyməsini sıxmaqla açılmış Yeni bölməsi seçilərək yeni pəncərəyə məlumatlar doldurularaq əlavə edilir. 35

36 Şəkil 48. Struktur bölmələrin və onlar barədə məlumatların daxil edilməsi 4.3. Təsnifat/Qurum adı - bu anketdə xidmət göstərən dövlət orqanının və ya onun struktur qurumlarının təsnifat adları qeyd edilir. - Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanı; - Yerli icra hakimiyyəti orqanı; - Dövlət orqanı; - Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin tabeliyində olan ASAN xidmət mərkəzləri; - Miqrasiya Xidməti; - Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyinin Aparatı; - Azərbaycan Respublikasının Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin tabeliyində olan İnformasiya Texnologiyalarının İnkişafı Dövlət Fondu; - Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyinin rayon, şəhər qeydiyyat şöbələri. 36

37 Şəkil 49. Təsnifat/Qurum adı 4.4. Qurum/Bölmə adı - bu anketdə qanunvericiliyə uyğun olaraq xidmətin həyata keçirən dövlət orqanının və ya onun struktur bölməsinin adı qeyd edilir. - Dövlət Gömrük Komitəsi; - Daxili İşlər Nazirliyi; - 1 saylı Bakı ASAN xidmət mərkəzi - Səyyar xidmətin təşkili şöbəsi; - Bələdiyyələrlə iş mərkəzi; - Qeydiyyat və notariat baş idarəsi; - Bakı şəhəri Yasamal rayon qeydiyyat şöbəsi; - Quba rayon polis şöbəsi və s. Şəkil 50. Qurum/Bölmə adı 4.5. VÖEN (vergi ödəyicisinin eyniləşdirmə nömrəsi - bu anketdə dövlət orqanının struktur bölməsinin (Bərdə regional ASAN xidmət mərkəzinin və s.) VÖEN-i qeyd edilir. Dövlət orqanının aparatına daxil olan struktur bölmələrin VÖEN-i qismində orqanın (Xarici İşlər Nazirliyinin və s.) VÖEN-i qeyd edilir. Əgər struktur bölmənin VÖEN-i yoxdursa Yoxdur yazılır. - VÖEN:

38 Şəkil 51. VÖEN (vergi ödəyicisiinin eyniləşdirmə nömrəsi) 4.6. Ünvan (poçt və yerləşdiyi ünvan) - bu anketdə xidmət göstərən dövlət orqanının struktur bölməsinin inzibati binasının yerləşdiyi ünvanı və poçt ünvanı barədə məlumatlar qeyd edilir. - Bakı şəhəri, Həsən Əliyev küçəsi 36, AZ1078. Şəkil 52. Ünvan (poçt və yerləşdiyi ünvan) 4.7. Telefon nömrəsi - bu anketdə xidmət barədə məlumatın, məsləhətlərin əldə edilə biləcəyi telefon nömrələri qeyd edilir. 38

39 - (012) ; - (012)108. Şəkil 53. Telefon nömrəsi 4.8. Faks nömrəsi - bu anketdə xidmət göstərən dövlət orqanının struktur bölməsinin faks nömrələri qeyd edilir. - (012)

40 Şəkil 54. Faks nömrəsi 4.9. E-poçt ünvanı - bu anketdə xidmət göstərən dövlət orqanının struktur bölməsinin elektron poçt ünvanı qeyd edilir. - Şəkil 55. E-poçt ünvanı Rəsmi internet informasiya ehtiyatının ünvanı - bu anketdə xidmət göstərən dövlət orqanının və ya olduğu halda onun struktur bölməsinin rəsmi internet informasiya ehtiyatının veb ünvanı qeyd edilir

41 Şəkil 56. Rəsmi internet informasiya ehtiyatının ünvanı İş qrafiki və orqan tərəfindən zəruri hesab edilən digər məlumatlar - bu anketdə xidmət göstərən dövlət orqanının struktur bölməsinin iş qrafiki və xidmət göstərən dövlət orqanını identikləşdirən digər zəruri məlumatlar qeyd edilir. - həftənin 1-5-ci günləri saat 10:00-dan 20:00-dək, şənbə və bazar günləri saat 11:00-dan 17:00-dək; - həftənin 1-5-ci günləri, saat 09:00-dan 18:00-dək (nahar fasiləsi 13:00-14:00). Şəkil 57. İş qrafiki və orqan tərəfindən zəruri hesab edilən digər məlumatlar 41

42 4.12. Xidmət göstərən dövlət orqanının ödəmə rekvizitləri - bu anketdə ödənişli xidmət göstərən dövlət orqanının ödəmə rekvizitləri (hesabları) barədə məlumatlar qeyd edilir. - VÖEN: Bank: XXXXXXXXXX Kod: Bank VÖEN: Müxbir hesab: AZ00XXXX SWIFT: XXXXXXX H/h: AZ000XXX Şəkil 58. Xidmət göstərən dövlət orqanının ödəmə rekvizitləri 5. Elektron Reyestrdə dəyişikliklərin edilməsi və ya oradan məlumatların çıxarılması üçün bildirişin göndərilməsi 5.1. Xidmətlər haqqında məlumatlar Elektron Reyestrə daxil edilib təsdiq edildikdən və reyestr nömrəsi aldıqdan sonra Elektron Reyestrdə olan məlumatlarda dəyişikliklərin edilməsi və ya onların çıxarılması zərurəti yarandıqda xidmət göstərən orqanın məsul şəxs(lər)i Reyestrin operatoruna müraciət edir (bildiriş göndərir) Xidmət göstərən dövlət orqanı yeni xidməti müəyyən edən normativ hüquqi aktın qüvvəyə mindiyi tarixdən 1 (bir) aydan gec olmayaraq Elektron Reyestrin müvafiq anketləri üzrə məlumatları təqdim edir, həmçinin Elektron Reyestrdə dəyişikliklər edilməsi zərurəti yarandıqda və ya oradan çıxarılmalı olan məlumatlar aşkar edildikdə Reyestrin operatorundan bildiriş aldıqdan 7 (yeddi) iş günü ərzində Elektron Reyestrin anketləri üzrə məlumatlarda müvafiq dəyişikliklər edərək onları yenidən göndərir Elektron Reyestrdən məlumatların çıxarılmasına aşağıdakılar əsasdır: xidmətin həyata keçirilməsi əsaslarını ləğv edən normativ hüquqi aktın qüvvəyə minməsi; 42

43 Elektron Reyestrə daxil edilmiş məlumatların normativ hüquqi aktlarda nəzərdə tutulmaması. Şəkil 59. Elektron Reyestrdə dəyişikliklərin edilməsi və ya oradan məlumatların çıxarılması üçün bildirişin göndərilməsi 5.4. Elektron Reyestrdə olan məlumatlarda dəyişikliklərin edilməsi və ya onların çıxarılması zərurəti yarandıqda xidmət göstərən orqanın məsul şəxs(lər)i Reyestrin operatoruna müraciət etdikdə (bildiriş göndərdikdə) anketdə olan hər bir məlumat üzrə yeni mətni açılmış pəncərəyə daxil edir, bir daha məlumatların tam və düzgün olmasını yoxlayır və sonra təsdiq edərək göndərir. Şəkil 60. Anketlərdə olan hər bir məlumat üzrə yeni mətnin daxil edilməsi 43

DÖVLƏT SOSİAL SIĞORTA ŞƏHADƏTNAMƏSİNİN DƏYİŞDİRİLMƏSİ VƏ YA DUBLİKATININ VERİLMƏSİ ÜÇÜN MÜRACİƏTİN QƏBULU İSTİFADƏÇİ TƏLİMATI

DÖVLƏT SOSİAL SIĞORTA ŞƏHADƏTNAMƏSİNİN DƏYİŞDİRİLMƏSİ VƏ YA DUBLİKATININ VERİLMƏSİ ÜÇÜN MÜRACİƏTİN QƏBULU İSTİFADƏÇİ TƏLİMATI DÖVLƏT SOSİAL SIĞORTA ŞƏHADƏTNAMƏSİNİN DƏYİŞDİRİLMƏSİ VƏ YA DUBLİKATININ VERİLMƏSİ ÜÇÜN MÜRACİƏTİN QƏBULU İSTİFADƏÇİ TƏLİMATI DSMF 16.09.2015 Mündəricat Giriş...2 Məqsəd... 2 Məzmun... 2 Xidmətin istifadəçiləri...

Detaylı

Fiziki şəxsin vergi uçotundan çıxarılması elektron xidməti üzrə inzibati reqlament. 1. Ümumi müddəalar

Fiziki şəxsin vergi uçotundan çıxarılması elektron xidməti üzrə inzibati reqlament. 1. Ümumi müddəalar Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyinin Kollegiyasının 2017-ci il 27 yanvar tarixli 1717050000005500 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir 6 nömrəli əlavə Fiziki şəxsin vergi uçotundan çıxarılması

Detaylı

İŞ YERİNƏ DAİR ARAYIŞ ELEKTRON XİDMƏTİNDƏN İSTİFADƏ ÜZRƏ MEDODİKİ GÖSTƏRİŞLƏR

İŞ YERİNƏ DAİR ARAYIŞ ELEKTRON XİDMƏTİNDƏN İSTİFADƏ ÜZRƏ MEDODİKİ GÖSTƏRİŞLƏR İŞ YERİNƏ DAİR ARAYIŞ ELEKTRON XİDMƏTİNDƏN İSTİFADƏ ÜZRƏ MEDODİKİ GÖSTƏRİŞLƏR Mündəricat 1. Elektron xidmətdən istifadə üçün sisteminə daxil olmaq.... 2 Şəkil 1. Sisteminə giriş... 2 Şəkil 2. Elektron

Detaylı

2. Elektron xidmətin göstərilməsinin həyata keçirilməsi

2. Elektron xidmətin göstərilməsinin həyata keçirilməsi Azərbaycan Respublikası Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsinin Kollegiyasının 07 aprel 2016-cı il tarixli 160116500013 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir. 1 nömrəli əlavə Uyğunluğu

Detaylı

Sentyabr AZƏRBAYCAN İQTİSADİ İSLAHATLAR İCMALI

Sentyabr AZƏRBAYCAN İQTİSADİ İSLAHATLAR İCMALI Sentyabr 2 0 1 7 AZƏRBAYCAN İQTİSADİ İSLAHATLAR İCMALI Azərbaycan Respublikasının diplomatik nümayəndəlikləri və konsulluqları vasitəsilə qeyrirezidentlərə elektron imza sertifikatının verilməsi Qaydası

Detaylı

[18] 1. Ümumi müddəalar

[18] 1. Ümumi müddəalar İqtisadiyyat Nazirliyinin kollegiyasının 14 iyun tarixli 3 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir. 3 nömrəli əlavə Kommersiya qurumlarına və publik hüquqi şəxslərə münasibətdə qrant müqavilələrinin (qərarlarının)

Detaylı

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ AİLƏ, QADIN VƏ Aktın növü

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ AİLƏ, QADIN VƏ Aktın növü AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİ AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ AİLƏ, QADIN VƏ Aktın növü UŞAQ PROBLEMLƏRİ ÜZRƏ DÖVLƏT KOMİTƏSİ KOLLEGİYASININ QƏRARI Qəbul edildiyi tarix 15.04.2013

Detaylı

1. Ümumi müddəalar Elektron xidmətin adı: daşınmaz əmlakla bağlı uzufruktun dövlət qeydiyyatı üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu

1. Ümumi müddəalar Elektron xidmətin adı: daşınmaz əmlakla bağlı uzufruktun dövlət qeydiyyatı üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu Azərbaycan Respublikasının Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi Kollegiyasının 21 aprel 2014-cü il tarixli 07 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir. Azərbaycan Respublikasının Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin

Detaylı

Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətində daxili proseduralarla bağlı qəbul edilmiş qaydalar

Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətində daxili proseduralarla bağlı qəbul edilmiş qaydalar Monitorinqi Xidmətində daxili proseduralarla bağlı qəbul edilmiş qaydalar Qaydanın adı «Azərbaycan Respublikasnın Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətində protokol işinin təşkili üzrə Qaydalar»

Detaylı

«Təsdiq edilmişdir»: Azərbaycan Respublikasının Milli Depozit Mərkəzinin Müşahidə Şurasının. Protokol 11 -li. «16» may 2016-cı il. Sədr B.

«Təsdiq edilmişdir»: Azərbaycan Respublikasının Milli Depozit Mərkəzinin Müşahidə Şurasının. Protokol 11 -li. «16» may 2016-cı il. Sədr B. «Təsdiq edilmişdir»: Azərbaycan Respublikasının Milli Depozit Mərkəzinin Müşahidə Şurasının Protokol 11 -li «16» may 2016-cı il Sədr B.Əzizov (Azərbaycan Respublikasının Müşahidə Şurasının 24 oktyabr 2016-cı

Detaylı

SərniĢinlərin icbari fərdi qəza sığortası üzrə sığorta Ģəhadətnaməsinin forması, çap olunması və doldurulması QAYDALARI

SərniĢinlərin icbari fərdi qəza sığortası üzrə sığorta Ģəhadətnaməsinin forması, çap olunması və doldurulması QAYDALARI Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin 06 dekabr 2011-ci il tarixli Q-01 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir. SərniĢinlərin icbari fərdi qəza sığortası üzrə sığorta Ģəhadətnaməsinin forması, çap

Detaylı

Azərbaycan Respublikasında çimərlik turizminin inkişafına dair ci illər üçün. Tədbirlər Planı

Azərbaycan Respublikasında çimərlik turizminin inkişafına dair ci illər üçün. Tədbirlər Planı Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017-ci il 30 mart tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir Azərbaycan Respublikasında çimərlik turizminin inkişafına dair -ci illər üçün Tədbirlər Planı Tədbirin adı

Detaylı

Azərbaycan Respublikasının bank sistemində ödəniş vasitələrinin maliyyə hesabatlarında uçotu Qaydaları

Azərbaycan Respublikasının bank sistemində ödəniş vasitələrinin maliyyə hesabatlarında uçotu Qaydaları Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı İdarə Heyəti 18 yanvar 2003-ci il tarixli qərarı ilə təsdiq edilmişdir. Protokol N 01 Reyestr N 32 İdarə Heyətinin Sədri Elman Rüstəmov Azərbaycan Respublikasının

Detaylı

Ümumi təhsil müəssisələri üzrə rəsmi hesabatların formalaşdırılması, təqdim və qəbul edilməsi Q A Y D A L A R I. I.

Ümumi təhsil müəssisələri üzrə rəsmi hesabatların formalaşdırılması, təqdim və qəbul edilməsi Q A Y D A L A R I. I. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 2 sentyabr 2013-cü il tarixli 791 saylı əmri ilə təsdiq edilmişdir. Ümumi təhsil müəssisələri üzrə rəsmi hesabatların formalaşdırılması, təqdim və qəbul edilməsi

Detaylı

ÖDƏNİŞ KARTLARI ÜZRƏ TARİFLƏR

ÖDƏNİŞ KARTLARI ÜZRƏ TARİFLƏR ÖDƏNİŞ KARTLARI ÜZRƏ TARİFLƏR 1.1 Kartın növü İllik (əsas kart) İllik (əlavə kart) 1. ÖDƏNİŞ KARTLARI ÜZRƏ TARİFLƏR Gold Virtual* Gold Gold İnfinite 1 il 10 AZN 5 AZN 5 AZN 8 AZN 20 AZN 40 AZN 3 AZN 10

Detaylı

ƏMƏK MÜQAVİLƏSİ BİLDİRİŞLƏRİNİN QEYDİYYATA ALINMASI VƏ BU BARƏDƏ İŞƏGÖTÜRƏNƏ MƏLUMATIN VERİLMƏSİ XİDMƏTİNDƏN İSTİFADƏ ÜZRƏ METODİKİ GÖSTƏRİŞLƏR

ƏMƏK MÜQAVİLƏSİ BİLDİRİŞLƏRİNİN QEYDİYYATA ALINMASI VƏ BU BARƏDƏ İŞƏGÖTÜRƏNƏ MƏLUMATIN VERİLMƏSİ XİDMƏTİNDƏN İSTİFADƏ ÜZRƏ METODİKİ GÖSTƏRİŞLƏR ƏMƏK MÜQAVİLƏSİ BİLDİRİŞLƏRİNİN QEYDİYYATA ALINMASI VƏ BU BARƏDƏ İŞƏGÖTÜRƏNƏ MƏLUMATIN VERİLMƏSİ XİDMƏTİNDƏN İSTİFADƏ ÜZRƏ METODİKİ GÖSTƏRİŞLƏR 22.08.2014 V6 Mündəricat 1. Əmək müqaviləsi bildirişi üzrə

Detaylı

Sentyabr AZƏRBAYCAN İQTİSADİ İSLAHATLAR İCMALI

Sentyabr AZƏRBAYCAN İQTİSADİ İSLAHATLAR İCMALI Sentyabr 2 0 1 7 AZƏRBAYCAN İQTİSADİ İSLAHATLAR İCMALI www.azexport.az internet portalı haqqında Əsasnamə Azərbaycan Respublikası Prezidenti tərəfindən imzalanmış 12 sentyabr 2017-ci il tarixli müvafiq

Detaylı

Qərar Q-14. Relizin Tarixi: Bakı şəhəri, 30 iyun 2014-cü il

Qərar Q-14. Relizin Tarixi: Bakı şəhəri, 30 iyun 2014-cü il İstehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığorta müqaviləsinin məzmununun və formasının təsdiq edilməsi haqqında Relizin Tarixi:

Detaylı

Mobil cihazların qeydiyyatının aparılması Qaydası

Mobil cihazların qeydiyyatının aparılması Qaydası 1. Ümumi müddəalar Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 28 dekabr tarixli, 212 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmişdir Mobil cihazların qeydiyyatının aparılması Qaydası 1.1. Bu Qayda Azərbaycan

Detaylı

YERLİ ŞİRKƏTİN YARADILMASININ PROSEDUR QAYDALARI

YERLİ ŞİRKƏTİN YARADILMASININ PROSEDUR QAYDALARI YERLİ ŞİRKƏTİN YARADILMASININ PROSEDUR QAYDALARI Yerli şirkətin yaradılması mərkəzləşdirilmiş qaydada vergi orqanında həyata keçirilir. Prosedur qaydalar: 1. Təsis sənədlərin a. Nizamnamə b. Hüquqi ünvan

Detaylı

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİ. AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MƏRKƏZİ BANKIN İDARƏ HEYƏTİNİN QƏRARI Qəbul edildiyi

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİ. AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MƏRKƏZİ BANKIN İDARƏ HEYƏTİNİN QƏRARI Qəbul edildiyi AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİ Aktın növü AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MƏRKƏZİ BANKIN İDARƏ HEYƏTİNİN QƏRARI Qəbul edildiyi 17.09.2013 tarix Qeydiyyat nömrəsi 19/1 Adı Azərbaycan

Detaylı

YAPI KREDİ BANK AZƏRBAYCAN QSC-də. İstehlakçıların müraciətlərinə baxılmasına dair Qaydalar

YAPI KREDİ BANK AZƏRBAYCAN QSC-də. İstehlakçıların müraciətlərinə baxılmasına dair Qaydalar Yapı Kredi Bank Azərbaycan QSC-nin Müşahidə Şurasının tarixli saylı Protokol üzrə qərarı ilə Təsdiq edimişdir Müşahidə Şurasının Sədri Faik Açıkalın YAPI KREDİ BANK AZƏRBAYCAN QSC-də İstehlakçıların müraciətlərinə

Detaylı

YERLİ BANKLARIN ŞÖBƏLƏRİNİN VƏ YERLİ NÜMAYƏNDƏLİKLƏRİNİN AÇILMASI ÜÇÜN İCAZƏ ALINMASI VƏ İCAZƏNİN LƏĞV EDİLMƏSİ QAYDALARI

YERLİ BANKLARIN ŞÖBƏLƏRİNİN VƏ YERLİ NÜMAYƏNDƏLİKLƏRİNİN AÇILMASI ÜÇÜN İCAZƏ ALINMASI VƏ İCAZƏNİN LƏĞV EDİLMƏSİ QAYDALARI Dövlət qeydiyyatına alınmışdır Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi Qeydiyyat 3092 16 noyabr 2004-cü il Nazir F.F.Məmmədov Təsdiq edilmişdir Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı İdarə Heyətinin 03

Detaylı

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI 2009-cu il 18 mart tarixli referendum nəticəsində qəbul edilmiş Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əlavələr və dəyişikliklər edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının referendum aktının tətbiqi

Detaylı

Mobil cihazların qeydiyyatının aparılması Qaydası nın təsdiq edilməsi haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI

Mobil cihazların qeydiyyatının aparılması Qaydası nın təsdiq edilməsi haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI Mobil cihazların qeydiyyatının aparılması Qaydası nın təsdiq edilməsi haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2009-cu il 8 oktyabr tarixli

Detaylı

Elektron Təhlükəsizlik Mərkəzi. Qaynar xətt: Ünvan: Azərbaycan, Bakı, Droqal döngəsi, 702-ci məhəllə

Elektron Təhlükəsizlik Mərkəzi. Qaynar xətt: Ünvan: Azərbaycan, Bakı, Droqal döngəsi, 702-ci məhəllə Qaynar xətt: 1654 Email: reports@cert.az Ünvan: Azərbaycan, Bakı, Droqal döngəsi, 702-ci məhəllə Elektron Təhlükəsizlik Mərkəzi, 2014 İnformasiya təhlükəsizliyi insidentlərinin qarşısının alınması və nəticələrinin

Detaylı

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ NAZİRLƏR KABİNETİ QƏRAR

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ NAZİRLƏR KABİNETİ QƏRAR "Elektron hökumət" portalına qoşulmalı olan informasiya sistemlərinin və ehtiyatlarının Siyahısı"nın və "İnformasiya sistemlərinin və ehtiyatlarının, elektron xidmətlərin "Elektron hökumət" portalına qoşulması

Detaylı

Sistem inzibatçıları üçün təlimat

Sistem inzibatçıları üçün təlimat Kütləvi Ödənişlər üzrə Mərkəzləşdirilmiş İnformasiya Sisteminin istismarı üzrə istifadəçilər üçün Təlimat a Əlavə 2 Bank təhlükəsizlik inzibatçısının Avtomatlaşdırılmış İş Yeri Sistem inzibatçıları üçün

Detaylı

Hüquqi şəxslərin Elektron imza sertifikatı almaları üçün E-ərizə ilə müraciət xidməti üzrə İSTİFADƏÇİ TƏLİMATI

Hüquqi şəxslərin Elektron imza sertifikatı almaları üçün E-ərizə ilə müraciət xidməti üzrə İSTİFADƏÇİ TƏLİMATI Hüquqi şəxslərin Elektron imza sertifikatı almaları üçün E-ərizə ilə müraciət xidməti üzrə İSTİFADƏÇİ TƏLİMATI Mündəricat: 1. Giriş... 3 2. Elektron xidmətin məzmunu... 3 3. Elektron xidməti göstərən dövlət

Detaylı

Rabitəbank ASC-də maliyyə xidmətləri istehlakçılarının şikayət xarakterli müraciətlərinə baxılması və cavablandırılmasına dair.

Rabitəbank ASC-də maliyyə xidmətləri istehlakçılarının şikayət xarakterli müraciətlərinə baxılması və cavablandırılmasına dair. «Təsdiq edilmişdir» Rabitəbank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Müşahidə Şurasının iclasının qərarı ilə saylı.2014-cü il tarixli protokolu Müşahidə Şurasının sədri Zakir Nuriyev (imza) Rabitəbank ASC-də maliyyə

Detaylı

Valyuta tənzimi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Valyuta tənzimi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu Valyuta tənzimi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu (27 noyabr 2001-ci il, 30 aprel 2002-ci il, 3 mart 2006-cı il, 17 aprel 2007-ci il, 7 dekabr 2007-ci il, 30 iyun 2009-cu il, 04 mart 2016-cı il,

Detaylı

Baş redaktor AZƏRBAYCAN İQTİSADİ İSLAHATLAR İCMALI. Dr. Vüsal Musayev. İqtisad Elmləri Doktoru London Universiteti FEVRAL 2017

Baş redaktor AZƏRBAYCAN İQTİSADİ İSLAHATLAR İCMALI. Dr. Vüsal Musayev. İqtisad Elmləri Doktoru London Universiteti FEVRAL 2017 FEVRAL 2017 1 Baş redaktor Dr. Vüsal Musayev İqtisad Elmləri Doktoru London Universiteti www.vusalmusayev.com dr.vusal.musayev@ereforms.org AZƏRBAYCAN İQTİSADİ İSLAHATLAR İCMALI 2 TİCARƏT FESTİVALLARI

Detaylı

AZƏRBAYCANDA INNOVASIYA POTENSIALı. Mehdiyev Əkbər 1313A

AZƏRBAYCANDA INNOVASIYA POTENSIALı. Mehdiyev Əkbər 1313A AZƏRBAYCANDA INNOVASIYA POTENSIALı Mehdiyev Əkbər 1313A Dunya təcrubəsi gostərir ki, innovasiya texnologiyalarından geniş istifadə olunması olkənin hərtərəfli inkişafına xidmət edir. Bu texnologiyalar

Detaylı

ACCESSPAY XİDMƏTİ. 7/23/2014 AccessBank Sales Training - 1 -

ACCESSPAY XİDMƏTİ. 7/23/2014 AccessBank Sales Training - 1 - ACCESSPAY XİDMƏTİ 7/23/2014 AccessBank Sales Training - 1 - ACCESSPAY XİDMƏTİ ƏSAS FUNKSİYALAR AccessBank-ın və ya digər Bankın plastik kartı vasitəsilə AccessBank-da olan cari, debit kart, əmanət hesablarına

Detaylı

Tibbi sığorta haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

Tibbi sığorta haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU Tibbi sığorta haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU Bu Qanun əhalinin tibbi sığortasının təşkilati, hüquqi və iqtisadi əsaslarını müəyyən edir, tibbi sığortanın subyektləri arasındakı münasibətləri

Detaylı

Vahid rüblük hesabat TƏLİMAT

Vahid rüblük hesabat TƏLİMAT Vahid rüblük hesabat 2016 Mündəricat 1. Proqram təminatına giriş.... 2 1.1. Elektron imza vasitəsilə giriş.... 3 1.2. Asan imza ilə giriş.... 4 2. Xidmətin istifadəsi.... 5 2.1. Sığortaedənin məlumatları....

Detaylı

Güzəştli mənzil elektron sistemindən istifadəyə dair TƏLİMAT

Güzəştli mənzil elektron sistemindən istifadəyə dair TƏLİMAT AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ YANINDA MƏNZİL İNŞAATI DÖVLƏT AGENTLİYİ Güzəştli mənzil elektron sistemindən istifadəyə dair TƏLİMAT Bakı şəhəri 2017 MÜNDƏRİCAT 1. Güzəştli mənzil sistemində elektron

Detaylı

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin cı il 5 oktyabr tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir. Əlavə Ümumi müddəalar

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin cı il 5 oktyabr tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir. Əlavə Ümumi müddəalar Xarici ölkələrə ixrac missiyalarının təşkilinə, xarici bazarların araşdırılması və marketinq fəaliyyətinə, Made in Azerbaijan brendinin xarici bazarlarda təşviqinə, yerli şirkətlərin ixracla bağlı xarici

Detaylı

"Azərbaycan Beynəlxalq Bankı" ASC-də ödəniş kartları üzrə T A R İ F C Ə D V Ə L İ

Azərbaycan Beynəlxalq Bankı ASC-də ödəniş kartları üzrə T A R İ F C Ə D V Ə L İ 10-May-2018 USD 1,7 Internet Card 1 / MC Web-Card 1 Electron 1 / Debit MC Standard 1 1 - Kartların buraxılış müddətindən asılı olaraq xidmət haqqı əvvəlcədən ödənilir "Azərbaycan Beynəlxalq Bankı" ASC-də

Detaylı

Baş redaktor AZƏRBAYCAN İQTİSADİ İSLAHATLAR İCMALI. Dr. Vüsal Musayev. İqtisad Elmləri Doktoru London Universiteti FEVRAL 2017

Baş redaktor AZƏRBAYCAN İQTİSADİ İSLAHATLAR İCMALI. Dr. Vüsal Musayev. İqtisad Elmləri Doktoru London Universiteti FEVRAL 2017 FEVRAL 2017 1 Baş redaktor Dr. Vüsal Musayev İqtisad Elmləri Doktoru London Universiteti www.vusalmusayev.com dr.vusal.musayev@ereforms.org AZƏRBAYCAN İQTİSADİ İSLAHATLAR İCMALI 2 AZƏRBAYCAN RƏQƏMSAL TİCARƏT

Detaylı

Psixoloji-tibbi-pedaqoji komissiya barədə Əsasnamənin təsdiq edilməsi haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI

Psixoloji-tibbi-pedaqoji komissiya barədə Əsasnamənin təsdiq edilməsi haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI Psixoloji-tibbi-pedaqoji komissiya barədə Əsasnamənin təsdiq edilməsi haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI Sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərin təhsili (xüsusi təhsil) haqqında

Detaylı

Hamiləliyə və doğuma görə müavinətlə bağlı haqq-hesab cədvəlinin təqdim edilməsi. İstifadəçi təlimatı

Hamiləliyə və doğuma görə müavinətlə bağlı haqq-hesab cədvəlinin təqdim edilməsi. İstifadəçi təlimatı Hamiləliyə və doğuma görə müavinətlə bağlı haqq-hesab cədvəlinin təqdim edilməsi DSMF 22.05.2014 Mündəricat 1. Elektron xidmətə giriş.... 2 2. Xidmətlərin istifadə qaydaları.... 3 2.1 Xidmət.... 3 2.1.1

Detaylı

Qrant haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Qrant haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu Qrant haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu Bu Qanun Azərbaycan Respublikasında qrantların (o cümlədən sub-qrantın, qranta əlavənin, habelə ianələr istisna olmaqla, bu Qanunun 1-ci maddəsinin birinci

Detaylı

Kassa dövriyyəsi haqqında statistik hesabatın tərtibi və təqdim olunması haqqında Təlimat. 1. Ümumi müddəalar

Kassa dövriyyəsi haqqında statistik hesabatın tərtibi və təqdim olunması haqqında Təlimat. 1. Ümumi müddəalar Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı İdarə Heyətinin _06_ oktyabr 2009-cu il tarixli qərarı ilə təsdiq edilmişdir. Protokol 28 Kassa dövriyyəsi haqqında statistik hesabatın tərtibi və təqdim olunması

Detaylı

Azər-Türk Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti üzrə xidmət haqqı tarifləri. Ödəniş kartları və onlarla aparılan əməliyyatlar üzrə tariflər cədvəli

Azər-Türk Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti üzrə xidmət haqqı tarifləri. Ödəniş kartları və onlarla aparılan əməliyyatlar üzrə tariflər cədvəli Azər-Türk Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti üzrə xidmət haqqı tarifləri Ödəniş kartları və onlarla aparılan əməliyyatlar üzrə tariflər cədvəli Xidmət növü MasterCard Debet (yalnız ə/h layihəsi üçün) VISA Electron

Detaylı

MALIYYƏ VƏZIYYƏTI HAQQINDA HESABAT VÖEN

MALIYYƏ VƏZIYYƏTI HAQQINDA HESABAT VÖEN MALIYYƏ VƏZIYYƏTI HAQQINDA HESABAT «Qeyri-hökumət təşkilatının illik maliyyə hesabatının forması, məzmunu və təqdim edilməsi Qaydası»na 1 nömrəli əlavə 31 dekabr 2009 il tarixə FORMA 1 VÖEN 1 3 0 0 1 2

Detaylı

«Proses iştirakçısının Elektron şəxsi kabineti»

«Proses iştirakçısının Elektron şəxsi kabineti» Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi «Elektron Məhkəmə» İnformasiya Sistemi «Proses iştirakçısının Elektron şəxsi kabineti» İstifadə qaydaları V2.0 Mündəricat 1. Keçid üsulları...3 2. Qeydiyyat

Detaylı

Mühasibat uçotu haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

Mühasibat uçotu haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU Mühasibat uçotu haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU Maddə 1. Qanunun təyinatı Fəsil I ÜMUMİ MÜDDƏALAR 1.1. Bu qanun mülkiyyət və təşkilati-hüquqi formasından asılı olmayaraq Azərbaycan Respublikası

Detaylı

Qeyri-dövlət (özəl) mühafizə fəaliyyəti haqqında

Qeyri-dövlət (özəl) mühafizə fəaliyyəti haqqında Qeyri-dövlət (özəl) mühafizə fəaliyyəti haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLĐKASININ Q A N U N U Maddə 1. Qanunun təyinatı Bu Qanun Azərbaycan Respublikasında qeyri-dövlət (özəl) mühafizə fəaliyyətinin həyata keçirilməsi

Detaylı

İnformasiya, informasiyalaşdırma və informasiyanın mühafizəsi haqqında. Azərbaycan Respublikasının Qanunu

İnformasiya, informasiyalaşdırma və informasiyanın mühafizəsi haqqında. Azərbaycan Respublikasının Qanunu İnformasiya, informasiyalaşdırma və informasiyanın mühafizəsi haqqında I fəsil Ümumi müddəalar Maddə 1. Qanunun təsir dairəsi Azərbaycan Respublikasının Qanunu Bu Qanun informasiyanın yığılması, işlənməsi,

Detaylı

Azərbaycan Respublikasının Miqrasiya Məcəlləsi

Azərbaycan Respublikasının Miqrasiya Məcəlləsi Azərbaycan Respublikasının Miqrasiya Məcəlləsi (2 iyul 2013-cü il tarixli, 713-IVQ nömrəli Azərbaycan Respublikası Qanunu ilə təsdiq edilmişdir) Azərbaycan Respublikasının Miqrasiya Məcəlləsi Azərbaycan

Detaylı

MobilBank. Mobil telefon vasitəsilə kart hesabının idarə olunması

MobilBank. Mobil telefon vasitəsilə kart hesabının idarə olunması MobilBank Mobil telefon vasitəsilə kart hesabının idarə olunması Xidmət siyahısı Kommunal xidmətlərin ödənişi Mobil operator xidmətlərinin ödənişi İnternet provayderlər xidmətlərinin ödənişi Pulun kartdan

Detaylı

İSTİFADƏ QAYDALARI. «Tələbələrin ölkə daxilində və xaricdə yerləşən ali təhsil müəssisələrindən köçürülməsi sistemi»

İSTİFADƏ QAYDALARI. «Tələbələrin ölkə daxilində və xaricdə yerləşən ali təhsil müəssisələrindən köçürülməsi sistemi» AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ «Tələbələrin ölkə daxilində və xaricdə yerləşən ali təhsil müəssisələrindən köçürülməsi sistemi» İSTİFADƏ QAYDALARI Sistemin ümumi iş prinsipləri Bu təsvirdə tələbələrin

Detaylı

T.C. DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI

T.C. DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI T.C. DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Birimi Temmuz 2013 T.C. DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI İçindekiler Azerbaycan Cumhuriyeti Hakkında Genel Bilgiler...5 Azerbaycan Cumhuriyeti

Detaylı

Daşınmaz əmlakın dövlət reyestri haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu I fəsil. Ümumi müddəalar

Daşınmaz əmlakın dövlət reyestri haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu I fəsil. Ümumi müddəalar Daşınmaz əmlakın dövlət reyestri haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu I fəsil. Ümumi müddəalar Bu Qanun daşınmaz əmlaka mülkiyyət hüququ və digər əşya hüquqlarının, bu hüquqların əmələ gəlməsi, məhdudlaşdırılması

Detaylı

FEVRAL Elektron Hökumət Bülleteni. Vətəndaş və dövlət qurumları münasibətlərində yeni səhifə. Elektron Hökumət Portalı

FEVRAL Elektron Hökumət Bülleteni.  Vətəndaş və dövlət qurumları münasibətlərində yeni səhifə. Elektron Hökumət Portalı Bülleten No: / fevral Elektron Hökumət Portalı www.egov.az your gateway to all public services FEVRAL Elektron Hökumət Bülleteni Vətəndaş və dövlət qurumları münasibətlərində yeni səhifə VAXTA QƏNAƏT ŞƏFFAF

Detaylı

Təsdiq edilmişdir Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı cü il. Sədr. Elman Rüstəmov

Təsdiq edilmişdir Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı cü il. Sədr. Elman Rüstəmov Təsdiq edilmişdir Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı Qərar 2014-cü il Sədr Elman Rüstəmov Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı tərəfindən ödəniş sistemlərində hesablaşmaların təşkili Qaydaları

Detaylı

Əlavə C3 ƏMSSTQ Əlavəsi Düzəlişlər Reyestri

Əlavə C3 ƏMSSTQ Əlavəsi Düzəlişlər Reyestri Əlavə C3 ƏMSSTQ Əlavəsi Düzəlişlər Reyestri QOŞMA C3 ƏMSSTQ SƏNƏDİNƏ ƏLAVƏYƏ DÜZƏLİŞLƏRİN REYESTRİ Qoşma C3: ƏMSSTQ sənədinə Əlavəyə Düzəlişlərin Reyestri i MÜNDƏRİCAT 1 MÜQƏDDİMƏ... I Cədvəllər Cədvəl

Detaylı

Fərdi ev və kottec qəsəbələri üçün IP həllər

Fərdi ev və kottec qəsəbələri üçün IP həllər Fərdi ev və kottec qəsəbələri üçün IP həllər sayta keçid www.grandstream.az Rəsmi nümayəndə Pronet şirkəti Fərdi ev və kottec qəsəbələri üçün IP həllər Grandstream avadanlığının bazası əsasında fərdi ev

Detaylı

MALIYYƏ VƏZIYYƏTI HAQQINDA HESABAT. 31 dekabr 2013-ci il tarixə

MALIYYƏ VƏZIYYƏTI HAQQINDA HESABAT. 31 dekabr 2013-ci il tarixə MALIYYƏ VƏZIYYƏTI HAQQINDA HESABAT "Qeyrihökumət təşkilatının forması, məzmunu və təqdim edilməsi Qaydası»na 1 nömrəli əlavə 31 dekabr 2013ci il tarixə FORMA 1 Müəssisə, təşkilat Vətəndaşların Əmək Hüquqlarını

Detaylı

AZƏRBAYCAN BANKLAR ASSOSİASİYASI BANK SEKTORU TRENDLƏRİ 2016 /12/

AZƏRBAYCAN BANKLAR ASSOSİASİYASI BANK SEKTORU TRENDLƏRİ 2016 /12/ AZƏRBAYCAN BANKLAR ASSOSİASİYASI BANK SEKTORU TRENDLƏRİ 2016 /12/ BAKI - 2017 1 MÜNDƏRİCAT BANKLARIN SAYI, XİDMƏT ŞƏBƏKƏSİ VƏ HEYƏTİ HAQQINDA 3 BANK SEKTORUNUN İCMAL BALANSI 4 BANK SEKTORUNUN MƏNFƏƏT (ZƏRƏR)

Detaylı

Elektron imza və elektron sənəd haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Elektron imza və elektron sənəd haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu Elektron imza və elektron sənəd haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu Bu qanun elektron imzanın və elektron sənədin istifadəsinin, onların elektron sənəd dövriyyəsində tətbiqinin təşkilati, hüquqi

Detaylı

Gözəl anlarını Azercell 4G ilə paylaş! Instagram müsabiqəsinin qaydaları

Gözəl anlarını Azercell 4G ilə paylaş! Instagram müsabiqəsinin qaydaları Gözəl anlarını Azercell 4G ilə paylaş! Instagram müsabiqəsinin qaydaları 1. Ümumi müddəalar. 1.1. Bu Qaydalar Gözəl anlarını Azercell 4G ilə paylaş! Instagram müsabiqəsinin (bundan sonra Müsabiqə) keçirilmə

Detaylı

Elektron imza və elektron sənəd haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Elektron imza və elektron sənəd haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu Elektron imza və elektron sənəd haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu Bu qanun elektron imzanın və elektron sənədin istifadəsinin, onların elektron sənəd dövriyyəsində tətbiqinin təşkilati, hüquqi

Detaylı

UniMiles 3 illik 100 AZN və ekvivalenti

UniMiles 3 illik 100 AZN və ekvivalenti Unibank Kommersiya Bankı Açıq Səhmdar Cəmiyyətində fiziki şəxslərə göstərilən Plastik kart xidməti üzrə tariflər (Yeni redaksiyada) PLASTİK KARTLAR ÜZRƏ TARİFLƏR 1. Plastik kartın verilməsi (illik xidmət

Detaylı

Elektron müraciət formasının doldurulması qaydalarına dair TƏLİMAT. Əsas anlayışlar:

Elektron müraciət formasının doldurulması qaydalarına dair TƏLİMAT. Əsas anlayışlar: Elektron müraciət formasının doldurulması qaydalarına dair TƏLİMAT Əsas anlayışlar: 1. EMF (Elekron müraciət forması) ARDNŞ-yə işə qəbul olunmaq istəyən vətəndaşlar və Şirkətin işçiləri tərəfindən özləri

Detaylı

MobilBank. Mobil telefon vasitəsilə kart hesabının idarə olunması

MobilBank. Mobil telefon vasitəsilə kart hesabının idarə olunması MobilBank Mobil telefon vasitəsilə kart hesabının idarə olunması Xidmət siyahısı Kommunal xidmətlərin ödənişi Mobil operator xidmətlərinin ödənişi İnternet provayderlər xidmətlərinin ödənişi Card-to-card

Detaylı

UNEC. Universitet Daxili İki Diplom Proqramı (UDİD)

UNEC. Universitet Daxili İki Diplom Proqramı (UDİD) Əlavə 1 UNEC Universitet Daxili İki Diplom Proqramı (UDİD) Bakı - 2017 1. ÜMUMİ MÜDDƏALAR 1.1. Bu Qaydalar "Təhsil haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin

Detaylı

May 2017 AZƏRBAYCAN İQTİSADİ İSLAHATLAR İCMALI

May 2017 AZƏRBAYCAN İQTİSADİ İSLAHATLAR İCMALI May 2017 AZƏRBAYCAN İQTİSADİ İSLAHATLAR İCMALI MÜNDƏRİCAT 1. VALYUTA TƏNZİMİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNUNDA DƏYİŞİKLİKLƏR...3 2.ÖDƏMƏ QABİLİYYƏTİNİ İTİRMİŞ BANKLARIN REZOLYUSİYASI VƏ SAĞLAMLAŞDIRMA

Detaylı

''Elektron ticarət haqqında'' Azərbaycan Respublikasının qanunu

''Elektron ticarət haqqında'' Azərbaycan Respublikasının qanunu ''Elektron ticarət haqqında'' Azərbaycan Respublikasının qanunu Bu Qanun Azərbaycan Respublikasında elektron ticarətin təşkili və həyata keçirilməsinin hüquqi əsaslarını, onun iştirakçılarının hüquq və

Detaylı

BLACKBERRY ENTERPRISE SERVICE 12 BULUD ÜÇÜN BLACKBERRY HƏLLİ ÜZRƏ LİSENZİYA MÜQAVILƏ ("ƏLAVƏ") ÜÇÜN ƏLAVƏ

BLACKBERRY ENTERPRISE SERVICE 12 BULUD ÜÇÜN BLACKBERRY HƏLLİ ÜZRƏ LİSENZİYA MÜQAVILƏ (ƏLAVƏ) ÜÇÜN ƏLAVƏ BLACKBERRY ENTERPRISE SERVICE 12 BULUD ÜÇÜN BLACKBERRY HƏLLİ ÜZRƏ LİSENZİYA MÜQAVILƏ ("ƏLAVƏ") ÜÇÜN ƏLAVƏ VACIB XƏBƏRDARLIQ: Daxil olmaq / və ya bu Cloud xidmətindən istifadə (aşağıda müəyyən edildiyi

Detaylı

Aprel 2017 AZƏRBAYCAN İQTİSADİ İSLAHATLAR İCMALI

Aprel 2017 AZƏRBAYCAN İQTİSADİ İSLAHATLAR İCMALI Aprel 2017 AZƏRBAYCAN İQTİSADİ İSLAHATLAR İCMALI PƏRAKƏNDƏ TİCARƏT FƏALİYYƏTİ SAHƏSİNDƏ VERGİTUTMA MƏQSƏDLƏRİ ÜÇÜN GƏLİRLƏRİN VƏ XƏRCLƏRİN UÇOTUNUN APARILMASI QAYDASI Azərbaycan Respublikası Prezidenti

Detaylı

Klirinq fəaliyyətinin həyata keçirilməsi Qaydalarından çıxarış. 1. Ümumi müddəalar

Klirinq fəaliyyətinin həyata keçirilməsi Qaydalarından çıxarış. 1. Ümumi müddəalar Təsdiq edilmişdir Milli Depozit Mərkəzi Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Səhmdarların Ümumi Yığıncağının il tarixli qərarı ( -li protokol) Sədr R.Aslanlı Klirinq fəaliyyətinin həyata keçirilməsi Qaydalarından

Detaylı

Bank sistemində pulların ekspertizasının təşkili və aparılması Q A Y D A L A R I

Bank sistemində pulların ekspertizasının təşkili və aparılması Q A Y D A L A R I Dövlət qeydiyyatına alınmışdır Təsdiq edilmişdir Azərbaycan Respublikasının Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi Mərkəzi Bankının İdarə Heyəti Qeydiyyat 3118 Protokol 05 18 mart 2005-ci il 03 mart

Detaylı

2017-Cİ İL ÜZRƏ İLLİK MONİTORİNQ VƏ QİYMƏTLƏNDİRMƏ HESABATI

2017-Cİ İL ÜZRƏ İLLİK MONİTORİNQ VƏ QİYMƏTLƏNDİRMƏ HESABATI 1 2 2017-Cİ İL ÜZRƏ İLLİK MONİTORİNQ VƏ QİYMƏTLƏNDİRMƏ HESABATI Azərbaycan Respublikasının milli iqtisadiyyat perspektivi üzrə Strateji Yol Xəritəsi* Görülmüş işlər barədə qısa məlumat: 2017-ci ildə Azərbaycan

Detaylı

Marketinq. Mehdiyev Əkbər

Marketinq. Mehdiyev Əkbər Marketinq Mehdiyev Əkbər 1313A Marketinqin mahiyyəti Marketinq, planlaşdirma prosesidir; Bu proses, məhsulun yaradilması, qiymətləndirilməsi, təbliğatının aparılması və yayılmasından ibarətdir; Marketinqin

Detaylı

DƏRMAN VASİTƏLƏRİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

DƏRMAN VASİTƏLƏRİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU www.stomatoloq.az DƏRMAN VASİTƏLƏRİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU Bu Qanun Azərbaycan Respublikasında dərman və tibb vasitələri ilə davranışın hüquqi və təşkilatı əsaslarını müəyyən edir,

Detaylı

QEYRİ-QANUNİ YOLLA ƏLDƏ EDİLMİŞ PUL VƏSAİTLƏRİNİN VƏ YA DİGƏR ƏMLAKIN BANKLAR VASİTƏSİLƏ LEQALLAŞDIRILMASININ QARŞISININ ALINMASINA DAIR

QEYRİ-QANUNİ YOLLA ƏLDƏ EDİLMİŞ PUL VƏSAİTLƏRİNİN VƏ YA DİGƏR ƏMLAKIN BANKLAR VASİTƏSİLƏ LEQALLAŞDIRILMASININ QARŞISININ ALINMASINA DAIR Təsdiq edilmişdir Azərbaycan Respublikası Milli Bankı İdarə Heyətinin _03_ noyabr 2006-cı il tarixli qərarı ilə Protokol 34 D/reyestr 160 QEYRİ-QANUNİ YOLLA ƏLDƏ EDİLMİŞ PUL VƏSAİTLƏRİNİN VƏ YA DİGƏR ƏMLAKIN

Detaylı

Biz eyni dalğadayıq TİRAJLI STİMULLAŞDIRICI LOTEREYADA İŞTİRAK ŞƏRTLƏRİ

Biz eyni dalğadayıq TİRAJLI STİMULLAŞDIRICI LOTEREYADA İŞTİRAK ŞƏRTLƏRİ Biz eyni dalğadayıq TİRAJLI STİMULLAŞDIRICI LOTEREYADA İŞTİRAK ŞƏRTLƏRİ 1. Tirajlı stimullaşdırıcı lotereyanın təşkilatçısı: OMG Azerbaijan Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyət, bundan sonra Təşkilatçı. Ünvan:

Detaylı

H E S A B A T Q E Y D Ə A L I N D I!

H E S A B A T Q E Y D Ə A L I N D I! R Ə S M İ S T A T İ S T İ K A H E S A B A T I 1-İstehsal -li forma Hesabatı təqdim edən müəssisənin adı: Bazarstore Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti Müəssisənin kodu: 1173024 Hesabat dövrü: 2016 -ci il 9

Detaylı

Yaşıl Kart Sistemi. Maddə Yaşıl Kart Sistemi ilə bağlı ümumi müddəalar

Yaşıl Kart Sistemi. Maddə Yaşıl Kart Sistemi ilə bağlı ümumi müddəalar Yaşıl Kart Sistemi Maddə 63 1. Yaşıl Kart Sistemi ilə bağlı ümumi müddəalar 63 1.1. Bu fəsildə avtonəqliyyat vasitələrinin qeydiyyatdan keçdiyi ölkədən xaricdə istifadəsi zamanı üçüncü şəxslərin sağlamlığına

Detaylı

KƏND TƏSƏRRÜFATI ÜZRƏ ELEKTRON QİYMƏT İNFORMASİYA PORTALININ STRUKTURUNA VƏ FƏALİYYƏTİNƏ DAİR TƏLİMAT. I. Ümumi bölmə

KƏND TƏSƏRRÜFATI ÜZRƏ ELEKTRON QİYMƏT İNFORMASİYA PORTALININ STRUKTURUNA VƏ FƏALİYYƏTİNƏ DAİR TƏLİMAT. I. Ümumi bölmə KƏND TƏSƏRRÜFATI ÜZRƏ ELEKTRON QİYMƏT İNFORMASİYA PORTALININ STRUKTURUNA VƏ FƏALİYYƏTİNƏ DAİR TƏLİMAT I. Ümumi bölmə 1. Bu Təlimat Kənd Təsərrüfatı üzrə Elektron İnformasiya Portalında (bundan sonra KEQİP)

Detaylı

"Azərbaycan Beynəlxalq Bankı" ASC-də ödəniş kartları üzrə T A R İ F C Ə D V Ə L İ

Azərbaycan Beynəlxalq Bankı ASC-də ödəniş kartları üzrə T A R İ F C Ə D V Ə L İ 27-Nov-2018 USD 1,7 "Azərbaycan Beynəlxalq Bankı" ASC-də ödəniş üzrə T A R İ F C Ə D V Ə L İ VISA Internet Card 1 / MC Web-Card 1 VISA Electron 1 / Debit MC Standard 1 4 10 Ödəniş nın buraxılmasına görə

Detaylı

TA-9106 AZE: AZƏRBAYCANDA HASİLAT SƏNAYESİNDƏ BENEFİSİAR SAHİBLİK MƏLUMATLARININ AÇIQLANMASINA DAİR YOL XƏRİTƏSİNİN TƏTBİQİNƏ DƏSTƏK ( )

TA-9106 AZE: AZƏRBAYCANDA HASİLAT SƏNAYESİNDƏ BENEFİSİAR SAHİBLİK MƏLUMATLARININ AÇIQLANMASINA DAİR YOL XƏRİTƏSİNİN TƏTBİQİNƏ DƏSTƏK ( ) TA-9106 AZE: AZƏRBAYCANDA HASİLAT SƏNAYESİNDƏ BENEFİSİAR SAHİBLİK MƏLUMATLARININ AÇIQLANMASINA DAİR YOL XƏRİTƏSİNİN TƏTBİQİNƏ DƏSTƏK (49451-001) SORĞU: BENEFİSİAR SAHİBLİYİN TƏRİFİ LAYİHƏSİ AZƏRBAYCAN

Detaylı

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ MƏRKƏZİ BANKI YANINDA MALİYYƏ MONİTORİNQİ XİDMƏTİNİN HÜQUQ VƏ METODOLOGIYA ŞÖBƏSİ HAQQINDA ƏSASNAMƏ

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ MƏRKƏZİ BANKI YANINDA MALİYYƏ MONİTORİNQİ XİDMƏTİNİN HÜQUQ VƏ METODOLOGIYA ŞÖBƏSİ HAQQINDA ƏSASNAMƏ Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin direktorunun 2009-cu il 25 dekabr tarixli əmri ilə təsdiq edilmişdir AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ MƏRKƏZİ BANKI YANINDA MALİYYƏ

Detaylı

Azərlotereya ASC tərəfindən Azərbaycan Respublikasında lotereya fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi, vətəndaşların hüquqlarının və qanuni mənafelərinin

Azərlotereya ASC tərəfindən Azərbaycan Respublikasında lotereya fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi, vətəndaşların hüquqlarının və qanuni mənafelərinin AZƏRLOTEREYA AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİNİN 2012-ci il üzrə İLLİK HESABATI Azərlotereya ASC tərəfindən Azərbaycan Respublikasında lotereya fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi, vətəndaşların hüquqlarının və qanuni

Detaylı

Expressbank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin 2016-ci il üzrə YARIMİLLİK HESABATI

Expressbank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin 2016-ci il üzrə YARIMİLLİK HESABATI Expressbank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin 2016-ci il üzrə YARIMİLLİK HESABATI 1 Emitentin tam və qısaldılmış adı, vergi Tam adı: Expressbank Açıq Səhmdar ödəyicisinin eyniləşdirmə nömrəsi (VÖEN), dövlət qeydiyyatının

Detaylı

Vergi Məcəlləsinə ci il tarixinə edilmiş son dəyişikliklərin müzakirəsi

Vergi Məcəlləsinə ci il tarixinə edilmiş son dəyişikliklərin müzakirəsi Vergi Məcəlləsinə 01.01.2017-ci il tarixinə edilmiş son dəyişikliklərin müzakirəsi Qalib Toğrul 18 yanvar 2017, Bakı Azərbaycan Respublikası Sahibkarlar (İşəgötürənlər) Təşkilatları Milli Konfederasiyası

Detaylı

Qeyri-hökumət təşkilatları (ictimai birliklər və fondlar) haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

Qeyri-hökumət təşkilatları (ictimai birliklər və fondlar) haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU Qeyri-hökumət təşkilatları (ictimai birliklər və fondlar) haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU Maddə 1. Bu Qanunun məqsədi I fəsil ÜMUMİ MÜDDƏALAR 1.1. bu Qanun ictimai birliklərin və fondların yaradılması

Detaylı

ADA Universitetində təhsil alan tələbələrin təhsil. haqqının maliyyələşdirilməsi üçün Təhsil krediti

ADA Universitetində təhsil alan tələbələrin təhsil. haqqının maliyyələşdirilməsi üçün Təhsil krediti ADA Universitetində təhsil alan tələbələrin təhsil haqqının maliyyələşdirilməsi üçün Təhsil krediti 03.09.2015 Ərizəçi (Borcalan) Universitetdə bakalavr və magistr pilləsində təhsilini başlayan və ya təhsilini

Detaylı

3. Mütəhərrik oyunlara fiziki tərbiyyə vasitəsi kimi nəzəri əsas verən kim olmuşdur (rus alimi)?

3. Mütəhərrik oyunlara fiziki tərbiyyə vasitəsi kimi nəzəri əsas verən kim olmuşdur (rus alimi)? s 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 sual 1. A.M.Qorki mütəhərrik oyun haqqında hansı fikri söyləmişdir? 2. Mütəhərrik oyunların təhsil sisteminə daxil olmasında, habelə oyunların nəzəri və praktiki

Detaylı

Yaponiyanın Azərbaycan Respublikasına göstərdiyi Rəsmi İnkişaf Yardımı (RİY)

Yaponiyanın Azərbaycan Respublikasına göstərdiyi Rəsmi İnkişaf Yardımı (RİY) Oktyabr, 2015 nın Azərbaycan Respublikasına göstərdiyi Rəsmi İnkişaf Yardımı (RİY) I. İki tərəfli RİY 1. Kreditlər RİY (mln.yen) (mln.$) Mübadilə Notalarının imzalanma tarixi Şimal QRES layihəsi 1 20,699

Detaylı

yeni səhifə İYUN 2013 Vətəndaş və dövlət qurumları münasibətlərində Elektron Hökumət Bülleteni Bülleten 06 / iyun 2013 VAXTA QƏNAƏT ŞƏFFAF ƏLVERİŞLİ

yeni səhifə İYUN 2013 Vətəndaş və dövlət qurumları münasibətlərində Elektron Hökumət Bülleteni Bülleten 06 / iyun 2013 VAXTA QƏNAƏT ŞƏFFAF ƏLVERİŞLİ Bülleten 6 / iyun 3 İYUN 3 Elektron Hökumət Bülleteni Vətəndaş və dövlət qurumları münasibətlərində yeni səhifə VAXTA QƏNAƏT ŞƏFFAF ƏLVERİŞLİ RAHAT Bülleten 6 / iyun 3 "Elektron hökumət" portalının mobil

Detaylı

Turizm haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

Turizm haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU Turizm haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU Bu Qanun Azərbaycan Respublikasında turizm bazarının hüquqi əsaslarının bərqərar edilməsinə yönəldilmiş dövlət siyasətinin prinsiplərini, turizm fəaliyyətinin

Detaylı

Azərbaycan İpoteka Fondu Açıq Səhmdar Cəmiyyəti

Azərbaycan İpoteka Fondu Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan İpoteka Fondu Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Bakı 2017 Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2015-ci il 27 oktyabr tarixli 661 nömrəli Fərmanına əsasən Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı nəzdində

Detaylı

Bülleten No: 29 / may 2015 MAY Mən həmişə fəxr etmişəm, bu gün də fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam! Heydər Əliyev

Bülleten No: 29 / may 2015 MAY Mən həmişə fəxr etmişəm, bu gün də fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam! Heydər Əliyev Bülleten No: 9 / may MAY 9 Mən həmişə fəxr etmişəm, bu gün də fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam! Heydər Əliyev Bцlleten No: 9 / may Yerli icra hakimiyyəti orqanlarında vətəndaşların müraciətləri üzrə

Detaylı

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ 2011-Cİ İL DÖVLƏT BÜDCƏSİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ 2011-Cİ İL DÖVLƏT BÜDCƏSİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ 2011-Cİ İL DÖVLƏT BÜDCƏSİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU Maddə 1. Azərbaycan Respublikasının 2011-ci il dövlət büdcəsinin gəlirləri 12 061 000,0 min manat, xərcləri

Detaylı

Protokolundan Çıxarış aprel 2016-cı il

Protokolundan Çıxarış aprel 2016-cı il MHŞT üzrə Çoxtərəfli Qrupun iclasının Protokolundan Çıxarış 43 Bakı şəhəri 15 aprel 2016-cı il İştirak edirdilər: Çoxtərəfli Qrupun sədri Şahmar Mövsümov - ARDNF-nin İcraçı direktoru, MHŞT üzrə Komissiyanın

Detaylı

və nəzarətinin hüquqi və iqtisadi əsaslarını müəyyən edir.

və nəzarətinin hüquqi və iqtisadi əsaslarını müəyyən edir. İnvestisiya fondları haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU 1 Bu Qanun Azərbaycan Respublikasında investisiya fondlarının təşkili, idarə edilməsi və ləğvinin prinsip və qaydalarını, habelə investisiya

Detaylı

«E-BANK» SİSTEMİNİN İSTİFADƏ ŞƏRTLƏRİ VƏ QAYDALARI

«E-BANK» SİSTEMİNİN İSTİFADƏ ŞƏRTLƏRİ VƏ QAYDALARI «E-BANK» SİSTEMİNİN İSTİFADƏ ŞƏRTLƏRİ VƏ QAYDALARI MÜNDƏRİCAT «E-BANK» sisteminin istifadə şərtləri və qaydaları... 2 Anlayışlar... 2 1. «E-BANK» sistemi vasitəsilə göstərilən xidmətlər və görülə bilən

Detaylı