TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI FİNANSAL ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI FİNANSAL ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI"

Transkript

1 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI FİNANSAL ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI Mayıs

2 Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi Özel Sağlık Kuruluşlarının Kamu Sağlık Tesislerinden Hizmet Alımı Hizmet Protokolleri Fatura İnceleme Komisyonları Nejdet OKTAN Finansal Analiz Daire Başkanlığı

3 Sunum Planı Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi Hizmet Protokolleri Fatura İnceleme Komisyonu Yönerge

4 Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ

5 Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ 03/06/2014 tarihli Bakanlık Makam Onayı Tarife öncesi? 2010/30 Genelge (mülga) Sağlık turizmi fiyat listesi (16/08/2012, sayılı onay) Estetik fiyat listesi Adli tıp fiyat listesi Yivli silah ruhsatı sağlık kurulu raporu paket fiyatı 506 sayılı Kanun kapsamındaki Vakıf mensuplarına sunulan hizmetlerin fiyatlandırılması Özel sağlık sigortalılarının fiyatlandırılması Vb.

6 Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ Tarife, Sağlık Bakanlığı na bağlı tüm sağlık tesisleri ve üniversite hastaneleri (vakıf üniversiteleri hariç) için bağlayıcıdır. Tarife; Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanmayan işlemler, Tedavi ücretleri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenmeyen kişileri kapsamaktadır.

7 Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi MAKAM ONAYI Ek-1. Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi Ek-2. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tanı Listesi Ek-3. İşlem Puanına Dâhil Basit Sıhhi Sarf Malzemeler Ek-4. Engelli Sağlık Kurulu Raporu Ücretlendirmesi Bilgilendirme ve Onam Formu Ek-5. Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi Usul ve Esasları Ek-6. Sağlık Turizmi Ülke İskonto Oranları

8 Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi Ek-1. Tarife A) Estetik, geleneksel, tamamlayıcı ve alternatif tıp ve diğer işlemler fiyat listesi Cilt Bakımı, Lazer Uygulamaları, Vücut Hatlarının Düzeltilmesi, Geleneksel, Tamamlayıcı, Alternatif Tıp Uygulamaları vb. alt başlıkları içermektedir. B) Diş tedavileri fiyat listesi C) Hizmet başı tedavi fiyat listesi D) Paket fiyat listesi E) Ambulans hizmetleri fiyat listesi F) Adli tıp fiyat listesi başlıklarından oluşmaktadır.

9 Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi Fiyatlandırma (1): Tarifede; Sağlık Bakanlığı fiyatı Üniversiteler için belirlenmiş tavan fiyat yer almaktadır. «Üniversite hastaneleri, Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesinde yer alan Sağlık Bakanlığı fiyatı ile Üniversiteler için belirlenen tavan fiyat arasında fiyat belirleyebilir.» Afiliye Hastaneler? Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarına Ait Sağlık Tesisleri ve Üniversitelere Ait İlgili Birimlerin Birlikte Kullanımı ve İşbirliği Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 9 uncu madde 1 inci fıkra: «Birlikte kullanımdaki sağlık tesisleri sundukları sağlık hizmetlerinin ücretlendirilmesi bakımından üniversite hastanesi statüsündedir.»

10 Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi Fiyatlandırma (2): Sağlık Turizmi ve Turist Sağlığı Kapsamında Sunulacak Sağlık Hizmetleri Hakkında Yönerge kapsamındaki yabancı hastalar: «Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık hizmet sunucularında Sağlık Bakanlığı Fiyatının 2 katına kadar, Üniversite Hastanelerinde ise Sağlık Bakanlığı Fiyatının 3 katına kadar sağlık hizmet sunucularınca belirlenebilir.» Sağlık hizmet sunucuları, bu yönerge kapsamındaki kişilere verilecek sağlık hizmet bedelleri üzerinden EK-6 da yer alan ülke iskontolarını uygulamak zorundadır. Afiliye Hastaneler?

11 Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi Fiyatlandırma (3): Başkanlık Makamı nın 09/10/2014 tarihli ve sayılı oluru. Sağlık Turizmi ve Turist Sağlığı Kapsamında Sunulacak Sağlık Hizmetleri Hakkında Yönerge kapsamındaki yabancı hastalar: Afiliye hastanelerde Protokol öncesi rolü A1 ve A1-DAL ise Sağlık Bakanlığı Fiyatının 3 (üç) katına kadar belirlenecek tutar üzerinden faturalandırılacaktır. Protokol öncesi rolü A1 ve A1-DAL dışında bir rol ise Sağlık Bakanlığı fiyatının 2 (iki) katına kadar belirlenecek tutar üzerinden faturalandırılacaktır. Diğer sağlık tesisleri Sağlık Bakanlığı Fiyatı nın 2 (iki) katına kadar. Ancak iskonto oranlarının uygulanması sonrasında Sağlık Bakanlığı Fiyatlarının altına düşmemeli.

12 Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi Sağlık Turizmi ve Turist Sağlığı Örnek Tablo Kodu İşlem Adı SUT Fiyatı Sağlık Bakanlığı Fiyatı Sağlık Turizmi Sağlık Bakanlığı Fiyatı (2 katı) %40 İskonto (2 katı üzerinden) Sağlık Turizmi Sağlık Bakanlığı Fiyatı (1,5 katı) %40 İskonto (1,5 katı üzerinden) 1 SP Nazal fraktür onarımı 39, ,8 118,5 71,1 2 SP Valvüloplasti, aort kapağı, açık 7.573, , , ,3 3 SP Kolesistektomi

13 Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi Fiyatlandırma (4): Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi kapsamındaki kişilere, Afiliye Hastanelerde sunulan hizmetlerin fiyatlandırılması: Protokol öncesi rolü A1 ve A1-DAL ise Sağlık Bakanlığı Fiyatı ile Üniversite Tavan Fiyatı arasında belirlenecek tutar üzerinden faturalandırılacaktır. Protokol öncesi rolü A1 ve A1-DAL dışında bir rol ise Sağlık Bakanlığı Fiyatı ile faturalandırılacaktır.

14 Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi Fiyatlandırma (5): Ayaktan tedavide ve dâhili branşlardaki yatan hasta tedavilerinde; Hizmet başı ödeme yöntemi, Girişimsel ve cerrahi işlemlerde; Paket fiyat listesindeki fiyatlar geçerli olacaktır.

15 Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi Fiyatlandırma (6): PAKET FİYAT LİSTESİ Paket Fiyat Listesinde yer alan işlemler için 15 gün belirlenmiş olup, belirlenen sürenin aşımı halinde, her gün için günlük yatak, refakat, ilaç ve tıbbi malzeme ücretleri ayrıca fatura edilir. Paket Fiyat Listesi işlem ücretlerine; Operasyon ve girişimler, Anestezi ilaçları, İlaç (kan ürünleri ve kemoterapi ilaçları hariç), Laboratuar Anestezi bedeli ( Spinal ve epidural anesteziler dahil değildir.), Paket Fiyat Listesinde belirtilen yatış süresi içerisindeki yatak ve refakatçi giderleri, dahildir.

16 Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi Fiyatlandırma (7): PAKET FİYAT LİSTESİ Paket fiyat listesindeki; robotik cerrahi yöntemi ile yapılan ameliyatlar, paket fiyat listesindeki ücretlere %50 ilave edilerek faturalandırılır. Fizik tedavi ve rehabilitasyon işlemlerinin, robotik rehabilitasyon sistemi ile yapılması durumunda paket fiyat listesindeki ücretlere %50 ilave edilerek faturalandırılır.

17 Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi Fiyatlandırma (8): TIBBİ MALZEME VE İLAÇLARIN TEMİN VE ÖDEME ESASLARI Hizmet sunucuları tarafından temin edilen tıbbi malzeme ile ilaçların bedelleri alış fiyatı üzerine; % 15 işletme gideri, hazine kesintisi, SHÇEK kesintisi ve KDV tutarı kadar bedel ilave edilerek fatura edilir. Fiyatlara basit sıhhi sarf malzemeleri (EK-3) dâhil olup, ayrıca fatura edilmeyecektir.

18 Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi USUL VE ESAS Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi Usul ve Esaslarında düzenleme bulunmayan durumlarda ve tarifede yer alan işlemlerin açıklamasında yer almayan hususlarda; usul ve esas yönünden SUT çerçevesinde işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

19 Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi SAĞLIK TURİZMİ VE TURİST SAĞLIĞI 1 Trafik kazaları (seyahat sigortası var ise fark sigorta şirketine fatura edilir), Savaş, afet, açlık vb. olağanüstü durumlarda, bu ülkelerin vatandaşları alacakları sağlık hizmetleri veya bu ülkelerden STK lar tarafından tedavi amacıyla getirilerek tedavi bedeli ödenen yabancı hasta ve yaralılar, Bakanlığımız, TİKA veya Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından uygun görülen STK lar tarafından, Balkanlardan ve Türk Cumhuriyetlerinden ülkemize tedavi amaçlı getirilen hastalar, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından getirilen hastalar,

20 Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi SAĞLIK TURİZMİ VE TURİST SAĞLIĞI 2 Uluslararası Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri kapsamında sağlık yardımı alma hakkı olan ülke vatandaşları. Ülkemize sağlık alanında Milletlerarası İkili İşbirliği Anlaşmaları kapsamında tedavi için gelen kişiler, Mülteciler, sığınma başvurusu sahibi, vatansızlar ve insan ticareti mağdurları, Türk Vatandaşlığı Kanunu nun 28 inci ve 44 üncü maddesi kapsamında bulunan kişiler (Çok Vatandaşlık, Mavi Kart), Türk soylu yabancılar, SUT hükümlerine göre işlem tesis edilir.

21 Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi SAĞLIK TURİZMİ VE TURİST SAĞLIĞI 3 Ülkemizde oturma izni almış ve geçici TC kimlik numarası olan yabancı uyruklu hastalar, Ülkemize eğitim, öğretim, kurs için gelen kişiler ve bunların eğitimleri süresince bakmakla yükümlü oldukları yakınları, (GSS den yararlanamaması halinde), Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi üzerinden ücretlendirme yapılır. İnsan ticareti mağduru olduğu tespit edilen ve sağlık hizmeti giderlerini karşılayacak durumda olmayan yabancı uyruklulara sağlık hizmetleri, resmi sağlık kurum ve kuruluşları tarafından ücretsiz olarak verilir.

22 Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi SAĞLIK TURİZMİ ÜLKE İSKONTO ORANLARI A Grubu Ülkelere (Afganistan, Bangladeş, Çad, Endonezya, Filistin, Gana, Hindistan, Kenya, Moritanya, Nijerya, Pakistan, Somali, Sudan, Yemen-Benin) % 40 indirim, B Grubu Ülkelere (Arnavutluk, Azerbaycan, Belarus, Bosna Hersek, Bulgaristan, Çin, Ermenistan, Gürcistan, Hırvatistan, Irak, İran, K.K.T.C, Karadağ, Kazakistan, Kırgızistan, Kosova, Makedonya, Malezya, Mısır, Moldova, Özbekistan, Romanya, Rusya Federasyonu, Sırbistan, Suriye, Tacikistan, Türkmenistan, Ukrayna, Yunanistan) % 20 indirim, C Grubu Ülkelere (Cezayir, Çek Cumhuriyeti, Fas, Letonya, Libya, Litvanya, Lübnan, Malta, Polonya, Slovenya, Tunus, Ürdün) % 10 indirim uygulanacaktır. A,B,C grubu ülkeler için belirlenmiş olan iskonto oranları, Kemik iliği ve organ nakillerine ait işlemler, Paket Fiyata Dâhil Olmayan Tıbbi Malzemeler ve ilaçlar ile kara ve hava ambulans hizmetleri için uygulanmayacaktır.

23 Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi KİME? HANGİ FİYAT TARİFESİNİ UYGULAYACAĞIZ? 14/04/2015

24 Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi ALGORİTMALAR Finansal Analiz Daire Başkanlığı

25 Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi Irak Uyruklu Uluslararası Hastalar 2015/7274 sayılı BKK 20/02/2015 tarihli Resmî Gazete de yayımlanarak yürürlüğe konulan, 26/01/2015 tarihli ve 2015/7274 sayılı Kararnamenin Eki Karar ile 28/1/2002 tarihli ve 2002/3654 sayılı Kararnamenin Eki Karara; MADDE 61- Ülkeye geliş ve ülkede bulunuş şekillerine bakılmaksızın 1/5/2014 tarihinden itibaren Irak tan ülkemize gelen ve kalış durumları İçişleri Bakanlığınca belirlenen Irak uyruklu yabancılara, kendilerine geçici koruma statüsü tanınmaksızın, Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları tarafından geçici koruma statüsü altındakilere sağlanan sağlık hizmetlerinin sunulması, 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaftır. maddesi eklenmiştir.

26 Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivinde Kayıtlı Ülkelerin Vatandaşı Fakir ve Garip Hastalar 2015/7248 sayılı BKK 19/02/2015 tarihli Resmî Gazete de yayımlanarak yürürlüğe konulan, 26/01/2015 tarihli ve 2015/7248 sayılı Kararnamenin Eki Karar ile 28/1/2002 tarihli ve 2002/3654 sayılı Kararnamenin Eki Karara; MADDE 60- Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait arşiv belgelerinde adı geçen ülkelerin vatandaşı olup Türkiye Cumhuriyeti Devletiyle vatandaşlık bağı bulunmayan fakir ve garip hastalara Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kurum ve kuruluşları ile üniversitelere bağlı tıp fakültesi hastanelerinde sağlanacak muayene, teşhis ve tedavi hizmetleri, Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği ve eklerine göre fiyatlandırılarak Vakıflar Genel Müdürlüğüne fatura edilmek üzere, 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaftır. maddesi eklenmiştir.

27 Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivinde Kayıtlı Ülkelerin Vatandaşı Fakir ve Garip Hastalar VGM nin konuya ilişkin 25/03/2015 tarihli yazısı: Vakfiyelerde yer alan hayır şartlarının yerine getirilmesi amacıyla planlanan bu hizmetin yürütülmesinde izlenecek işlem adımları şunlardır: 1 Vatandaşlarına ücretsiz tedavi hizmeti sağlanacak ülkelerin Vakıflar İdareleri ile bir protokol imzalanacaktır. İmzalanan bu protokol ile tedavi hizmeti verilecek hastanın fakir ve garip olduğu, ülkesindeki hastanelerde ve sağlık sisteminde tedavi imkânından mahrum olduğu belge ile tespit edildikten sonra hastanın hastalığı ile ilgili kısa medikal raporu Vakıflar Genel Müdürlüğü ne gönderilecektir. 2 Genel Müdürlükçe tedavi hizmeti sağlanacak hastane belirlendikten sonra bu hastane ile bir protokol imzalanarak hastanın tedavisi yaptırılacaktır. 3 Vakıflar Genel Müdürlüğü nce protokol imzalanmak suretiyle arşiv belgelerinde adı geçen ülkelerden getirilecek hastaların dışında her ne surette olursa olsun hiçbir hastaya tedavi hizmeti verilmeyecektir. denilmektedir.

28 Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi Geçici Koruma Kapsamına Alınanlar (Suriyeli Hastalar) Geçici Koruma Yönetmeliği 2014/4 AFAD Genelgesi Geçici Koruma Altına Alınanlara Verilecek Sağlık Hizmetlerine Dair Esaslar (25/03/2015 tarihli ve 2875 sayılı Bakanlık Makam Onayı) SUT usul ve esasları çerçevesinde faturalandırılacaktır.

29 ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARININ KAMU SAĞLIK TESİSLERİNDEN HİZMET ALIMI

30 Özel Sağlık Kuruluşlarının Kamu Sağlık Tesislerinden Hizmet Alımına İlişkin Yönerge Düzenleme ihtiyacının ortaya çıkışı (1) Özel Sağlık Kuruluşlarının Birlik ve Sağlık Tesislerinden, sağlık hizmet satışına yönelik talepte bulunmaları ve taleplerin yazılı olarak Kurum Başkanlığımıza intikali.

31 Özel Sağlık Kuruluşlarının Kamu Sağlık Tesislerinden Hizmet Alımına İlişkin Yönerge Özel Sağlık Kuruluşlarına Hizmet Satışı Talepleri Sıra No Birlik Sağlık Tesisi Talep Eden Özel Sağlık Kuruluşu Talep Konusu 1 Malatya KHB Bağlı sağlık tesisleri Özel..Bebek Merkezi Endokrin, Hematoloji, Biyokimya, İmmünolojik ve Patalojik Testler 2 Giresun KHB Prof.Dr.A.İlhan Özdemir DH Özel.. Hastanesi Nükleer Tıp Sintigrafi Çekimleri 3 Ankara 1. Bölge KHB Kazan Hamdi Eriş DH Özel. Diyaliz Merkezi Diyetisyenlik Danışmanlık Hizmeti 4 Çanakkale KHB Çanakkale DH Ortak Sağlık Güvenlik Birimi 5 6 İstanbul Anadolu Kuzey KHB İstanbul Anadolu Kuzey KHB Üsküdar DH Özel... Hastanesi Özel Sağlık Hizmetleri Ltd.Şti. Boğaz Kültürü, Burun Kültürü, Gaitada Amip ve Giardia Aranması (Gaita Mikroskopisi) Patoloji Laboratuarı Hizmetleri Haydarpaşa Numune EAH Üniversitesi Hastanesi Organ Nakilleri HLA Doku Tipleme Hizmeti 7 İstanbul Çekmece KHB Kanuni Sultan Süleyman EAH İstanbul Üniversitesi Kan ve Kan Ürünleri Işınlama Hizmeti 8 İstanbul Çekmece KHB Kanuni Sultan Süleyman EAH Özel. Hospital TPN ve İlaç Hazırlama Ünitesi Hizmeti 9 İstanbul Çekmece KHB Kanuni Sultan Süleyman EAH Özel. Hospital Kan ve Kan Bileşenleri Işınlama ve Kan Hizmetleri

32 Özel Sağlık Kuruluşlarının Kamu Sağlık Tesislerinden Hizmet Alımına İlişkin Yönerge Düzenleme ihtiyacının ortaya çıkışı (2) Mevzuat yönünden, özel sağlık kuruluşlarına hizmet satılabileceğine dair pozitif bir norm bulunmaması, Vergi (Kurumlar Vergisi ve KDV) mükellefiyeti açısından belirsizlik, Kurum Başkanlığımızın 28 Kasım 2013 tarihli ve sayılı yazısı. «yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar bu tür taleplere ilişkin herhangi bir işlem tesis edilmemesi»

33 Özel Sağlık Kuruluşlarının Kamu Sağlık Tesislerinden Hizmet Alımına İlişkin Yönerge Düzenleme yapılmasının katkıları-1 Özel sağlık kuruluşundan hizmet almak amacıyla müracaat etmiş hastalar için, bölgesel planlama sonucu kısıtlama getirilmesi nedeniyle özel sağlık kuruluşunun yapılanma sağlayamadığı alanlarda (örn. MR, CT) hizmet sunumu sağlanabilecek (özel sağlık kuruluşu açısından tetkik ve teşhis ve tedavi sürecinde kesintiye uğramadan hizmet sunumu).

34 Özel Sağlık Kuruluşlarının Kamu Sağlık Tesislerinden Hizmet Alımına İlişkin Yönerge Düzenleme yapılmasının katkıları-2 Hastanın tetkik için özelden sonra kamu sağlık tesisine müracaat etme suretiyle gereksiz muayene vb. işlemler tekrarlanmayacak ve SGK ya yersiz faturalandırma işlemi gerçekleşmeyecek, dolayısıyla gereksiz sağlık harcaması ortaya çıkmayacak.

35 Özel Sağlık Kuruluşlarının Kamu Sağlık Tesislerinden Hizmet Alımına İlişkin Yönerge Düzenleme yapılmasının katkıları-3 Kurumumuza bağlı sağlık tesislerimizin finansal sürdürebilirliği açısından önem arz eden bir konu, global bütçe dışında döner sermaye geliri elde etme imkânı sağlamaktadır. Bakanlık Kamu Sağlık Hizmetleri Satışı Tarifesi ile SUT fiyatlarının yaklaşık iki katı gelir söz konusu. Sağlık tesislerimizde atıl durumda olan tıbbi cihaz, insan kaynağı vb. kapasitenin değerlendirilmesi.

36 Özel Sağlık Kuruluşlarının Kamu Sağlık Tesislerinden Hizmet Alımına İlişkin Yönerge Yürürlük Özel Sağlık Kuruluşlarının Kamu Sağlık Tesislerinden Hizmet Alımına İlişkin Yönerge Bakanlık Makamının 21 Ocak 2015 tarihli ve 1046 sayılı Onayı ile yürürlüğe girmiştir.

37 Özel Sağlık Kuruluşlarının Kamu Sağlık Tesislerinden Hizmet Alımına İlişkin Yönerge I. Bölüm (Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar) Amaç Kapsam Dayanak Tanımlar II. Bölüm (Genel Usul ve Esaslar) Kamu Sağlık Tesislerinden Talep Edilebilecek Hizmetler Özel Sağlık Kuruluşlarına Hizmet Satışı Değerlendirme Komisyonlarının Teşkili Özel Sağlık Kuruluşlarına Hizmet Sunum Süreci Özel Sağlık Kuruluşu Tarafından Sunulacak Belgeler Hizmet Alımında Dikkat Edilecek Hususlar III. Bölüm (Sözleşme Düzenlenmesi ve Mali Hususlar) Sözleşme Düzenlenmesi Fiyatlandırma Faturalandırma ve Ödemeler Uyuşmazlıkların Halli Yürürlük Yürütme

38 Özel Sağlık Kuruluşlarının Kamu Sağlık Tesislerinden Hizmet Alımına İlişkin Yönerge Yönerge; Kapsamı Özel sağlık kuruluşları tarafından talep edilmesi ve Birlik Özel Sağlık Kuruluşlarına Hizmet Satışı Değerlendirme Komisyonu nca uygun görülmesi halinde, Ek-1 de yer alan hizmetlerin kamu sağlık tesislerinden temin edilebilmesine ilişkin düzenlemeleri, Kapsamaktadır.

39 Özel Sağlık Kuruluşlarının Kamu Sağlık Tesislerinden Hizmet Alımına İlişkin Yönerge Özel Sağlık Kuruluşlarının Kamu Sağlık Tesislerinden Alabileceği Hizmetler (Ek-1) A. Onkoloji, kemoterapi ve radyasyon onkolojisi tetkik ve tahlilleri, B. Hematoloji tetkikleri ve işlemleri, C. Tıbbi laboratuvar ve radyolojik görüntüleme ile genetik tanı hizmetleri, D. Hiperbarik tıp uygulamaları, E. Total Parenteral Nütrisyon (TPN) hazırlama hizmetleri, F. Cildiye PUVA tedavisi, G. Ağız ve diş sağlığı görüntüleme hizmetleri ve diş protez laboratuvar hizmetleri.

40 Özel Sağlık Kuruluşlarının Kamu Sağlık Tesislerinden Hizmet Alımına İlişkin Yönerge Özel Sağlık Kuruluşlarının Kamu Sağlık Tesislerinden Alabileceği Hizmetler (Ek-1) dışında kalan hizmetler

41 Özel Sağlık Kuruluşlarının Kamu Sağlık Tesislerinden Hizmet Alımına İlişkin Yönerge Özel Sağlık Kuruluşlarına Hizmet Sunum Süreci Ek-1 de yer alan hizmetler (algoritma) Ek-1 de yer almayan hizmetler(algoritma)

42 Özel Sağlık Kuruluşlarının Kamu Sağlık Tesislerinden Hizmet Alımına İlişkin Yönerge Komisyonlar (1): Birlik Özel Sağlık Kuruluşlarına Hizmet Satışı Değerlendirme Komisyonu Yönerge kapsamındaki hizmetlere yönelik olarak özel sağlık kuruluşlarından gelen talepleri değerlendirmek üzere, Genel Sekreterlik bünyesinde oluşturulan Komisyon.

43 Özel Sağlık Kuruluşlarının Kamu Sağlık Tesislerinden Hizmet Alımına İlişkin Yönerge Birlik Özel Sağlık Kuruluşlarına Hizmet Satışı Değerlendirme Komisyonu Genel Sekreter (komisyon başkanı), Tıbbi Hizmetler Başkanı, Mali Hizmetler Başkanı, İdari Hizmetler Başkanı, İlgili sağlık tesisinin hastane yöneticisi olmak üzere 5 (beş) üyeden oluşur.

44 Özel Sağlık Kuruluşlarının Kamu Sağlık Tesislerinden Hizmet Alımına İlişkin Yönerge Birlik Özel Sağlık Kuruluşlarına Hizmet Satışı Değerlendirme Komisyonu Komisyon, Genel Sekreterin daveti üzerine müracaat tarihinden itibaren bir ay içerisinde toplanır. Değerlendirme Komisyonu eksiksiz olarak toplanır ve oy çokluğuyla karar alır. Komisyon kararları bir tutanakla tespit edilir ve Genel Sekreterlik bünyesinde tutulur.

45 Özel Sağlık Kuruluşlarının Kamu Sağlık Tesislerinden Hizmet Alımına İlişkin Yönerge Komisyonlar (2): Kurum Özel Sağlık Kuruluşlarına Hizmet Satışı Değerlendirme Komisyonu Yönerge ekinde (Ek-1) yer almayan ancak yönerge kapsamındaki hizmetlere dâhil edilmesi amacıyla Birliklerden gelen talepleri değerlendirmek üzere Kurum bünyesinde oluşturulan Komisyon

46 Özel Sağlık Kuruluşlarının Kamu Sağlık Tesislerinden Hizmet Alımına İlişkin Yönerge Kurum Özel Sağlık Kuruluşlarına Hizmet Satışı Değerlendirme Komisyonu Tıbbi Hizmetler Kurum Başkan Yardımcısı (Komisyon Başkanı), Aynı Kurum Başkan Yardımcılığı ndan 2 (iki) Daire Başkanı, Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı ndan 2 (iki) Daire Başkanı, İzleme, Ölçme ve Değerlendirme Kurum Başkan Yardımcılığı ndan 1 (bir) Daire Başkanı, Strateji Geliştirme Daire Başkanı, olmak üzere teşkil edilir. Komisyonun sekreterya işlemlerini Tıbbi Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı yürütür.

47 Özel Sağlık Kuruluşlarının Kamu Sağlık Tesislerinden Hizmet Alımına İlişkin Yönerge Komisyonlar (3): Komisyon üyelerinin görevli, izinli vb. sebeplerle komisyona katılamaması halinde vekâlet eden kişi üye olarak katılır. Gerektiğinde alanında uzman personel komisyonlara davet edilir, uzman personel teknik görüşünü sunar ancak oy kullanamaz.

48 Özel Sağlık Kuruluşlarının Kamu Sağlık Tesislerinden Hizmet Alımına İlişkin Yönerge Özel Sağlık Kuruluşu Tarafından Sunulacak Belgeler Özel sağlık kuruluşu tarafından başvuru esnasında sunulacak belgeler: a) Özel Sağlık Kuruluşu Ticaret Sicil Gazetesi, b) Ruhsatname ve Faaliyet İzin Belgesi, c) İmza Sirküleri (Yetki Belgesi). Özel sağlık kuruluşu tarafından sözleşme esnasında sunulacak belgeler: Banka Kesin Teminat Mektubu

49 Özel Sağlık Kuruluşlarının Kamu Sağlık Tesislerinden Hizmet Alımına İlişkin Yönerge Banka Kesin Teminat Mektubu Özel sağlık kuruluşunun alacağı tahmini işlem/hizmet sayısı ile işlem/hizmet bedelinin çarpımı sonucu tahmini toplam bedel belirlenir, tahmini toplam bedelin % 6 (altı) sı oranında tutar Banka Kesin Teminat Mektubu tutarı olarak tespit edilir.

50 Özel Sağlık Kuruluşlarının Kamu Sağlık Tesislerinden Hizmet Alımına İlişkin Yönerge Hizmet Alımında Dikkat Edilecek Hususlar Özel sağlık kuruluşu tarafından, hastaya ve/veya yakınlarına tetkiklerin kamu sağlık tesisinde yapılacağına dair bilgi verilir. Görüntüleme vb. hizmet alımlarında tüm hastaların transferi özel sağlık kuruluşu tarafından yapılacaktır. Total Parenteral Nutrisyon (TPN) hizmet alımında kamu sağlık tesisi tarafından hazırlanan Parenteral Nutrisyon Solüsyonunun transferi özel sağlık kuruluşu tarafından yapılacaktır.

51 Özel Sağlık Kuruluşlarının Kamu Sağlık Tesislerinden Hizmet Alımına İlişkin Yönerge Hizmet Alımında Dikkat Edilecek Hususlar Tıbbi laboratuvar test hizmet alımlarında aşağıdakilere uyulması zorunludur: a) Hastadan, laboratuvar testini talep eden özel sağlık kuruluşu tarafından numune alınmalıdır. b) Numunelerin transferi; 25/09/2010 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Enfeksiyöz Madde ile Enfeksiyöz Tanı ve Klinik Örneği Taşıma Yönetmeliği ne uygun olarak özel sağlık kuruluşu tarafından sağlanır. Numunenin transferinin sağlanması ve sonucunun alınması hasta/hasta yakınlarından istenilemez. c) Tetkiki çalışan kamu sağlık tesisinin adı ve adresi tetkik sonuç raporunda yer alacaktır.

52 Özel Sağlık Kuruluşlarının Kamu Sağlık Tesislerinden Hizmet Alımına İlişkin Yönerge Sözleşme Düzenlenmesi Sözleşme, özel sağlık kuruluşu yetkilisi ve kamu sağlık tesisi hastane yöneticisi tarafından imzalanır, Genel Sekreter tarafından onaylanır. Sözleşmede; asgari olarak yönerge ekinde yer alan (Ek-2) tip sözleşme hükümleri yer almalıdır. Bildirimde bulunulmasına rağmen, özel sağlık kuruluşunun sözleşmeyi imzalamaması halinde, bir yıl süreyle Birlik kamu sağlık tesislerinden Yönerge kapsamında hizmet alamaz. Sözleşme imzalamayan özel sağlık kuruluşlarının listesi birliklerde güncel olarak bulundurulur ve süre takibi yapılır.

53 Özel Sağlık Kuruluşlarının Kamu Sağlık Tesislerinden Hizmet Alımına İlişkin Yönerge Sözleşme Düzenlenmesi Sözleşme imzalanmasına rağmen özel sağlık kuruluşunca taahhüt edilen sayıda ya da hiç talepte bulunulmaması halinde, katlanılan giderlerin karşılanmasına yönelik olarak Banka Kesin Teminat Mektubu işleme alınarak sağlık tesisine gelir kaydedilir. Sözleşme kapsamında özel sağlık kuruluşlarından gelen hastalara, kamu sağlık tesislerinde ayrıcalık veya öncelik sırası tanınmaz. Kamu sağlık tesisinin, Ek-1 de yer alsa dahi, hizmet satın alma yoluyla sunmuş olduğu hizmetler bu yönerge kapsamı dışında olup sözleşmeye konu edilemez.

54 Özel Sağlık Kuruluşlarının Kamu Sağlık Tesislerinden Hizmet Alımına İlişkin Yönerge Fiyatlandırma Özel sağlık kuruluşları ile kamu sağlık tesislerinin aralarındaki alıma konu hizmetler, Bakanlık tarafından yayımlanan güncel Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi ne göre fiyatlandırılır. Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarına Ait Sağlık Tesisleri ve Üniversitelere Ait İlgili Birimlerin Birlikte Kullanımı ve İşbirliği Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında üniversite ile birlikte kullanımda bulunan sağlık tesisleri, sundukları sağlık hizmetlerinin ücretlendirilmesi bakımından üniversite hastanesi statüsündedirler.

55 Özel Sağlık Kuruluşlarının Kamu Sağlık Tesislerinden Hizmet Alımına İlişkin Yönerge Faturalandırma ve Ödemeler Sunulan hizmetlerin bedeli, Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi ndeki fiyatlar üzerinden hizmeti veren kamu sağlık tesisince, özel sağlık kuruluşu adına yanında parantez içerisinde hasta adı belirtilerek faturalandırılır veya kamu sağlık tesisi, özel sağlık kuruluşuna düzenlenen fatura ekine muayene edilen hastalarının adı soyadı, T.C. kimlik numaralarını belirten listeyi ekler. Sunulan hizmetlerin bedeli, hizmeti alan özel sağlık kuruluşu tarafından fatura tarihinden itibaren, en geç 30 (otuz) gün içerisinde ödenir. Sözleşmede, faturanın düzenlenmesi ile ilgili özel koşullar ve ödeme süresi belirtilir.

56 Özel Sağlık Kuruluşlarının Kamu Sağlık Tesislerinden Hizmet Alımına İlişkin Yönerge Algoritma Muhasebe Kaydı Tahakkuk kaydı: / Özel Sağlık Kuruluşlarına Verilen Sağlık Hizmetlerinden Alacaklar Hes...B Sağlık Hizmeti Gelirleri Hesabının İlgili Alt Hes A / Tahsilat kaydı: / Bankalar Hesabının İlgili Alt Hesabı..B Özel Sağlık Kuruluşlarına Verilen Sağlık Hiz. Alacaklar Hes...A /

57 YÜRÜRLÜKTE OLAN HİZMET PROTOKOLLERİ

58 Yürürlükte Olan Hizmet Protokolleri Neden Protokol? Sağlık yardımlarından yararlanma hakkına sahip çalışan ve emekli üyeler ile bunların bakmakla yükümlü oldukları kişiler için Vakıfların, Kurumumuz sağlık tesislerinden sağlık hizmeti alımı talebine istinaden protokol yapılmıştır. Vakıf hak sahiplerinin Kurumumuz tesislerinde; muayene, teşhis ve tedavi edilmeleriyle ilgili usul ve esasların düzenlenmesi amaçlanmıştır.

59 Yürürlükte Olan Hizmet Protokolleri 506 sayılı Kanunun Geçici 20 nci maddesi kapsamındaki vakıflardan Kurumumuz arasında yapılmış ve yürürlükte olan 5 protokol bulunmaktadır. 1- T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve T. Halk Bankası A.Ş. Mensupları Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı ( tarihinde protokol yapılmış olup tarihinde Ek Protokol yapılarak revize edilmiştir.) 2-Türkiye Halk Bankası A.Ş. Emekli Sandığı Vakfı ( tarihinde protokol yapılmış olup tarihinde Ek Protokol yapılarak revize edilmiştir.) 3-Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Memur ve Müstahdemleri Yardım ve Emekli Vakfı ( tarihinde protokol yapılmış olup tarihinde Ek Protokol yapılarak revize edilmiştir.)

60 Yürürlükte Olan Hizmet Protokolleri 4-Şeker Sigorta A.Ş. Personeli Sigorta ve Yardım Sandığı Vakfı ( tarihinde protokol yapılmıştır.) 5-Odalar ve Borsalar Birlik Personeli Sigorta ve Emekli Sandığı Vakfı ( tarihinde protokol yapılmıştır. Vakfa 365 adet borsa ve oda bağlıdır.) Halihazırda, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Sağlık Yardım Vakfı ve ESBANK Eskişehir Bankası T.A.Ş. Mensupları Emekli Sandığı Vakfı ile protokol çalışmaları devam etmektedir.

61 Yürürlükte Olan Hizmet Protokolleri Hizmetin Kapsamı -Vakıf sağlık yardımlarından yararlanma hakkına sahip çalışan ve emekli üyeler ile bunların bakmakla yükümlü oldukları kişileri (eş, çocuk, anne, baba) kapsar. -Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi Ek-1 "A- ESTETİK, GELENEKSEL,TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TIP VE DİĞER İŞLEMLER FİYAT LİSTESİ nde belirtilen işlemler bu protokollerin kapsamı dışındadır. Ancak, bu işlemler için sevkli olarak gönderilenlerin işlem bedelleri ilgili Vakıf tarafından karşılanır.

62 Yürürlükte Olan Hizmet Protokolleri Usul ve Esas -Vakıf üyelerine hizmet sunumunda protokol hükümleri geçerli olup protokol hükümlerinde yer almayan konularda Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi Usul ve Esasları uygulanacaktır. Tarifede yer almayan konularda SUT Usul ve Esasları geçerlidir. -Muayene, teşhis ve tedavi hizmetleri Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesine göre fiyatlandırılır. -Afiliye hastaneler, fiyatlandırma açısından üniversite hastanesi statüsündedir.

63 Yürürlükte Olan Hizmet Protokolleri Tahakkuk kaydı Banka Sandıklarından Alacaklar BORÇ veya Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Borsalardan Alacaklar BORÇ 600-(Yurtiçi Satışlar)......ALACAK Tahsilat kaydı 102-Banka....BORÇ Banka Sandıklarından Alacaklar...ALACAK veya Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Borsalardan Alacaklar.. ALACAK

64 FATURA İNCELEME KOMİSYONLARI

65 Fatura İnceleme Komisyonları Fatura İnceleme Komisyonları 19/03/2015 tarihli ve 306 sayılı Makam Onayı SGK dışındaki diğer ödeme kuruluşları tarafından tedavi bedelleri ödenecek kişilere yönelik düzenlenen faturaların, Bakanlığımız Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi veya Sağlık Uygulama Tebliği usul ve esasları veyahut yürürlükte olan ilgili protokol hükümleri ile diğer mevzuata uygun düzenlenip düzenlenmediğine dair bir değerlendirmenin yapılabilmesi için Genel Sekreterlikler bünyesinde Fatura İnceleme Komisyonları oluşturulmuştur. Özel sigortalar, banka emekli ve yardım sandığı vakıfları, ticaret odaları, sanayi odaları, borsalar, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Bakanlıklar vb. AFAD tarafından ödemesi yapılacak olan hastalara ait faturalar bu komisyonlarda incelenmez, bunlar 2014/4 sayılı Genelge kapsamında ilgili Valilik bünyesinde oluşturulan komisyonlara gönderilir.

66

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI FİNANSAL ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI FİNANSAL ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI FİNANSAL ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI Nisan - 2015 Özel Sağlık Kuruluşlarının Kamu Sağlık Tesislerinden Hizmet Alımı Nejdet OKTAN Finansal

Detaylı

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı Finansal Analiz Daire Başkanlığı SEVİL DENER. Nisan 2015 KIRIKKALE

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı Finansal Analiz Daire Başkanlığı SEVİL DENER. Nisan 2015 KIRIKKALE Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı Finansal Analiz Daire Başkanlığı 506 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR KANUNU GEÇİCİ 20. MADDESİ KAPSAMINDA KURULMUŞ OLAN VAKIFLAR İLE PROTOKOLLER

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığı Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı Finansal Analiz Daire Başkanlığı

T.C. Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığı Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı Finansal Analiz Daire Başkanlığı T.C. Sağlık Bakanlığı Kamu astaneleri Kurumu Başkanlığı Mali izmetler Kurum Başkan Yardımcılığı Sağlık Tesislerimizce e Yönelik Mevcut Durum Analizinin Yapılması, Süreçlerin Belirlenmesi azırlayanlar Selim

Detaylı

SAĞLIK TURİZMİ VE TURİST SAĞLIĞI KAPSAMINDA SUNULACAK SAĞLIK HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNERGE

SAĞLIK TURİZMİ VE TURİST SAĞLIĞI KAPSAMINDA SUNULACAK SAĞLIK HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNERGE 23.07.2013 tarihli ve 25541 sayılı Bakan Onayı ile yürürlüğe konulan SAĞLIK TURİZMİ VE TURİST SAĞLIĞI KAPSAMINDA SUNULACAK SAĞLIK HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNERGE Amaç ve Kapsam Madde 1 (1) Bu Yönerge ile Ülkemize

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ 1. AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK 1.1. Amaç (1) Tebliğin amacı (bundan sonra SUT olarak ifade edilecektir); sağlık yardımları

Detaylı

Eczacı Tuncay ŞİMŞEK. e-posta:ecztuncaysimsek@hotmail.com. Değerli meslektaşlarım;

Eczacı Tuncay ŞİMŞEK. e-posta:ecztuncaysimsek@hotmail.com. Değerli meslektaşlarım; 1 Değerli meslektaşlarım; Hazırlanan bu CD, 1- SUT(sağlık uygulama tebliği sayfa 2-111):Günlük eczacılık işlerinizde size yol gösterecek hertürlü ilaç rapor ve ödeme koşullarını içeren bölüm, 2-2012 yılı

Detaylı

2010 YILI SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ (SUT)

2010 YILI SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ (SUT) 2010 YILI SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ (SUT) (25.03.2010 Tarihli 27532 Mükerrer sayılı RG) 03.06.2010 Tarihli 27600 Sayılı RG 06.08.2010 Tarihli 27664 Sayılı RG 15.10.2010 Tarihli 27730 Sayılı RG 25.11.2010

Detaylı

(1) 5510 sayılı Kanun gereği genel sağlık sigortasından yararlandırılan kişiler.

(1) 5510 sayılı Kanun gereği genel sağlık sigortasından yararlandırılan kişiler. Resmi Gazete Tarihi: 25.03.2010; Sayısı: 27532 (Mükerrer) SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ 1. AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK 1.1. Amaç (1)Tebliğin amacı (bundan sonra SUT olarak ifade edilecektir);

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler 1.1 - Amaç (1) Tebliğin amacı (bundan sonra SUT olarak ifade edilecektir); sağlık yardımları Sosyal Güvenlik Kurumunca (bundan

Detaylı

Resmi Gazete Tarih: 25.03.2010; Sayısı: 27532 (Mükerrer)

Resmi Gazete Tarih: 25.03.2010; Sayısı: 27532 (Mükerrer) Resmi Gazete Tarih: 25.03.2010; Sayısı: 27532 (Mükerrer) SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLĠĞĠ 1. AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK 1.1. Amaç (1) Tebliğin amacı (bundan sonra SUT olarak ifade edilecektir);

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ 1. AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK 1.1. Amaç (1) Tebliğin amacı (bundan sonra SUT olarak ifade edilecektir); sağlık yardımları

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler 1.1 - Amaç (1) Tebliğin amacı (bundan sonra SUT olarak ifade edilecektir); sağlık yardımları Sosyal Güvenlik Kurumunca (bundan

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ 1. AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK 1.1. Amaç (1) Tebliğin amacı (bundan sonra SUT olarak ifade edilecektir); sağlık yardımları

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ 1. AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK 1.1. Amaç (1) Tebliğin amacı (bundan sonra SUT olarak ifade edilecektir); sağlık yardımları

Detaylı

SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ

SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ 2.5. Sağlık Hizmeti Sunucularının Sınıflandırılması (1) Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunca, Sağlık Bakanlığınca basamaklandırılan sağlık hizmeti sunucularının ayaktan

Detaylı

Açıklamalar: Yardımcı olması dileği ile

Açıklamalar: Yardımcı olması dileği ile Açıklamalar: 1. 29 Eylül 2008 Pazartesi tarih, 27012 sayılı mükerrer resmi gazetede yayınlanan SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ ne dayanılarak hazırlanmıştır. 2. (22.10.2008 tarih 27032 sayılı

Detaylı

29 Eylül 2008 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27012 (Mükerrer)

29 Eylül 2008 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27012 (Mükerrer) 29 Eylül 2008 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27012 (Mükerrer) TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: 2008 YILI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ 1. Amaç, kapsam ve dayanak 1.1. Amaç

Detaylı

Sağlık turizminde sunulan hizmetler dört ana başlıkta incelenmektedir; 1. Sağlığı Geliştirmeye Yönelik Hizmetler; (Alternatif tamamlayıcı, SPA

Sağlık turizminde sunulan hizmetler dört ana başlıkta incelenmektedir; 1. Sağlığı Geliştirmeye Yönelik Hizmetler; (Alternatif tamamlayıcı, SPA İkamet edilen yerden başka bir ülkeye herhangi bir sebeple sağlık hizmeti almak için yapılan planlı seyahate Sağlık Turizmi, seyahat edene de Uluslararası Hasta denir. Amacında turistik faaliyet olmadığından

Detaylı

FATURALANDIRMADA Dönem Sonlandırma

FATURALANDIRMADA Dönem Sonlandırma FATURALANDIRMADA Dönem Sonlandırma Osman BAHÇEKAPILI KONYA 2014 SGK Mensubu Hastaların SUT ve Fatura İnceleme Usul ve Esasları Doğrultusunda Kayıt Kabulleri Yapılır. Hastaya ayaktan tedavisi ve/veya yatışı

Detaylı

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2008/09/20080929m1-1.htm

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2008/09/20080929m1-1.htm Page 1 of 45 29 Eylül 2008 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27012 (Mükerrer) TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: 2008 YILI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ 1. Amaç, kapsam ve dayanak

Detaylı

TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ (Sıra No: 6 )

TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ (Sıra No: 6 ) Resmî Gazete 23 Ekim 2008 PERŞEMBE Sayı : 27033 Maliye Bakanlığından: TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ (Sıra No: 6 ) 1. Amaç, kapsam ve dayanak 1.1. Amaç Bu Tebliğin amacı; kapsama dâhil hak sahiplerinin

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü. SAYI : B100THG0740003 / 166 04-01-2001 KONU : Genelge... VALİLİĞİNE GENELGE 2001/ 8

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü. SAYI : B100THG0740003 / 166 04-01-2001 KONU : Genelge... VALİLİĞİNE GENELGE 2001/ 8 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI : B100THG0740003 / 166 04-01-2001 KONU : Genelge AMAÇ :... VALİLİĞİNE GENELGE 2001/ 8 Bu genelge, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 84 / 8213

Detaylı

MİLLETVEKİLLERİNE, YASAMA ORGANI ESKİ ÜYELERİNE, DIŞARIDAN ATANDIKLARI BAKANLIK GÖREVİ SONA ERENLERE TEDAVİ YARDIMI YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MİLLETVEKİLLERİNE, YASAMA ORGANI ESKİ ÜYELERİNE, DIŞARIDAN ATANDIKLARI BAKANLIK GÖREVİ SONA ERENLERE TEDAVİ YARDIMI YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 29.03.2012 Sayı: 19 Resmi Gazete Tarihi: 02.05.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28280 MİLLETVEKİLLERİNE, YASAMA ORGANI ESKİ ÜYELERİNE, DIŞARIDAN ATANDIKLARI BAKANLIK GÖREVİ SONA

Detaylı

TEDAVĠ YARDIMINA ĠLĠġKĠN UYGULAMA TEBLĠĞĠ (SIRA NO: 6)

TEDAVĠ YARDIMINA ĠLĠġKĠN UYGULAMA TEBLĠĞĠ (SIRA NO: 6) Resmi Gazete Tarihi: 23.10.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27033 TEDAVĠ YARDIMINA ĠLĠġKĠN UYGULAMA TEBLĠĞĠ (SIRA NO: 6) 1. Amaç, kapsam ve dayanak 1.1. Amaç Bu Tebliğin amacı; kapsama dâhil hak sahiplerinin

Detaylı

TEBLİĞ. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: 2006 YILI SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI İLAÇ LİSTESİ VE UYGULAMA TEBLİĞİ (SERİ NO: 2006/1)

TEBLİĞ. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: 2006 YILI SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI İLAÇ LİSTESİ VE UYGULAMA TEBLİĞİ (SERİ NO: 2006/1) TEBLİĞ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: 2006 YILI SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI İLAÇ LİSTESİ VE UYGULAMA TEBLİĞİ (SERİ NO: 2006/1) BİRİNCİ BÖLÜM Yasal dayanak MADDE 1 (1) Bu Tebliğ, 506

Detaylı

SĐRKÜLER ĐZMĐR 29/09/2008 SAYI 4/160 REFERANS 2008/160. 29 Eylül 2008 PAZARTESĐ Resmî Gazete Sayı : 27012 (Mükerrer)

SĐRKÜLER ĐZMĐR 29/09/2008 SAYI 4/160 REFERANS 2008/160. 29 Eylül 2008 PAZARTESĐ Resmî Gazete Sayı : 27012 (Mükerrer) SĐRKÜLER ĐZMĐR 29/09/2008 SAYI 4/160 REFERANS 2008/160 29 Eylül 2008 PAZARTESĐ Resmî Gazete Sayı : 27012 (Mükerrer) Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: 2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 11 Eylül 2014 PERŞEMBE YASAMA BÖLÜMÜ KANUN Sayı : 29116 Mükerrer İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

Detaylı

KAMU HASTANELERİNDE SAĞLIK TURİZMİ VE TURİSTİN SAĞLIĞI UYGULAMA REHBERİ

KAMU HASTANELERİNDE SAĞLIK TURİZMİ VE TURİSTİN SAĞLIĞI UYGULAMA REHBERİ KAMU HASTANELERİNDE SAĞLIK TURİZMİ VE TURİSTİN SAĞLIĞI UYGULAMA REHBERİ HAZIRLAYANLAR > Dr. Dursun AYDIN / T.C. Sağlık Bakanlığı (Sağlık Turizmi Koordinatörü) > Süreyya ŞEKER / T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık

Detaylı

Resmî Gazete İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN

Resmî Gazete İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN 11 Eylül 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29116 (Mükerrer) Kaynak: http://emeklilik.fr/torba-kanun-resmi-gazetede-yayimlandi/ KANUN İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK

Detaylı

Kanun No. 6552 Kabul Tarihi: 10/9/2014

Kanun No. 6552 Kabul Tarihi: 10/9/2014 İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6552 Kabul Tarihi: 10/9/2014 MADDE 1-22/5/2003 tarihli

Detaylı