Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 ALITALIA GENEL TAŞIMA KOŞULLARI (YOLCULAR VE BAGAJ İÇİN) 2005 baskısı İÇİNDEKİLER - GENEL HÜKÜMLER - I TANIMLAR - II UYGULANABİLİRLİK - III BİLETLER - IV YOLCULUK ÜCRETİ VE VERGİLER - V REZERVASYONLAR - VI UÇUŞ ÖNCESİ KONTROL VE UÇAĞA BİNİŞ - VII TAŞIMA REDDİ VE SINIRLANDIRMASI - VIII BAGAJ - IX BAGAJ İÇERİKLERİNE İLİŞKİN KISITLAMALAR - X TARİFELER, GECİKMELER VE İPTALLER - XI PARA İADELERİ - XII UÇAKTA İŞLETİM - XIII EK HİZMETLER - XIV İDARİ FORMALİTELER - XV ARDIL TAŞIYICILAR - XVI TAŞIYICININ YOLCULARIN ÖLÜM VE YARALANMALARINA YÖNELİK SORUMLULUĞU - XVII TAŞIYICININ YÜK HASARINA YÖNELİK SORUMLULUĞU - XVIII TAŞIYICININ YOLCU VE BAGAJ TAŞIMADA YAŞANAN GECİKME NEDENİYLE HASARLARA YÖNELİK SORUMLULUĞU - XIX TAŞIYICININ SORUMLULUĞUNA İLİŞKİN TEK TİP KURALLAR - XX ALACAK VE DAVALARA İLİŞKİN SÜRE SINIRLANDIRMASI - XXI DEĞİŞİKLİK VE FERAGATLER

2 GENEL HÜKÜMLER ALITALIA GENEL TAŞIMA KOŞULLARININ AMACI ( G.C.C. ) Tarifeli uçuşlarda yolcu ve yük taşımacılığında (hava yoluyla) bulunan genel ekonomik yarar hizmetlerinin gerçekleştirilmesine yönelik sözleşmede G.C.C. kuralları uygulanır ( Sözleşme ). Sözleşme uyarınca Alitalia, sözleşmeli taşıyıcı olarak ( Taşıyıcı ) ilgili yolculuk ücretinin ödenmesi üzerine: - Yolcuları ve yolcuların bagajlarını kalkış noktasından varış noktasına kadar taşımak suretiyle tanımlı yol güzergâhı ve tarifeye göre yolculara mutabık kalınan taşıma hizmetini vermeyi; - Yolculara uçakta bir koltuk temin etmeyi ve gerekli olduğunda uçuş süresine bağlı olarak yolculara yiyecek ikram etmeyi; - Yolcuların emniyetini ve kişisel eşyalarının güvenliğini sağlamayı; - Yolcuların kontrol edilen bagajını muhafaza etmeyi; - Gerekli olduğunda veya mutabakata varıldığında taşımaya yardımcı bilumum sair hizmetleri gerçekleştirmeyi taahhüt eder. Yolcuların ise: - Taşıyıcının hizmetinin ücretsiz sağlandığı durumlar haricinde, taşıma ücretini ödemesi; - Taşıyıcının uçuşa ilişkin olarak verebileceği bilumum talimat ve ikazlara riayet etmesi gerekmektedir. İtalya dan kalkış, İtalya ya varış ve İtalya da mola içeren uçuşlar için Sözleşme: - İtalya Cumhuriyeti 26 sayılı ve 2 Şubat 1999 tarihli Resmi Gazetesi nin olağan ekinde yayımlanan 30 Aralık 1998 tarihli Başbakanlık Kararnamesi ile sadır olan ve Ulaştırma ve Denizcilik Bakanlığı na uygun olarak Kamu Yönetimi Daire Başkanlığı nca tanzim edilen genel referans tarifeye uygun olarak, Taşımacılık Sektörü Kamu Hizmet Planı veya Taşımacılık Planı (Carta dei Servizi Pubblici del Settore Trasporti - "Carta della Mobilità") ile tasdik edilen esaslar; - Alitalia Hizmet Planı esasları; - Alitalia Hava Yolu Yolcu Hizmet Taahhütnamesi ne (APSC) dayanmaktadır. Sözleşme maddelerinin özeti, bilet üzerinde bulunmaktadır. G.C.C. NİN GEÇERLİ OLDUĞU DİĞER HAVA TAŞIMACILIĞI ÇEŞİTLERİ TARİFESİZ UÇUŞLAR VE ÜCRETSİZ TAŞIMA G.C.C. hükümleri ayrıca, uygulanabildiği ölçüde, Taşıyıcı tarafından temin edilen ücretsiz veya indirimli navlunlu taşımanın yanı sıra tarifesiz uçuçlar için de geçerlidir. FİİLİ TAŞIMA VE/VEYA ALT TAŞIMA

3 G.C.C. kuralları, fiili taşıma ve/veya alt taşıma durumunda ve mümkün olduğunda, geçerli kural ve yönetmeliklere göre uygulanır. Bu durumlar, sözleşmeli taşıyıcının temsilcisi veya memuru olmamasına rağmen, aynıları ile yapılan sözleşme uyarınca (örneğin kod paylaşımı, Franchising, kiralama, vb.), kısmen veya tamamen, yolcular tarafından kabul edilen taşıma hizmetini sunan ve sözleşmeli taşıyıcıdan başka bir taşıyıcı tarafından gerçekleştirilen havayolu taşımacılığı durumunda zuhur eder. ARDIL TAŞIYICILAR TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN TAŞIMA HİZMETLERİ (BİRİKİMLİ TAŞIMA) Yolcu ve Taşıyıcının, taşıma hizmetinin ardıl taşıyıcılarca (bunlardan biri de Taşıyıcıdır) tek bir taşıma şeklinde gerçekleştirilecek olması durumunda, Sözleşme hükümleri, birleştirilmiş biletlerin kesilmesinin yanı sıra tek bir bilet kesildiğinde, sadece Taşıyıcı tarafından gerçekleştirilen taşıma için geçerli olacaktır. Taşımanın fiili taşıyıcı veya Taşıyıcı adına ve namına alt taşıyıcı tarafından gerçekleştirilse bile, Taşıyıcı, sadece o uçuşu veya uçuşun bir bölümünü gerçekleştiren TAŞIYICININ tanımlama bileti üzerindeki kutucuğun Alitalia tanımlama koduna haiz olduğu uçuşlar veya uçuş bölümleri esnasında vuku bulabilecek hasarlardan mesul olacaktır. Taşıyıcının bilet kesmesi veya yükü başka bir taşıyıcı tarafından taşınmak üzere kabul etmesi durumunda sadece bu taşıyıcının temsilcisi sıfatıyla hareket eder; bu nedenle Taşıyıcı, bu tür bir taşıma esnasında vuku bulabilecek hasarlardan sorumlu olmayacaktır. Bununla birlikte kontrol edilmiş bagaja ilişkin olarak yolcu, bagajının hasar gördüğü, kaybolduğu, zarar gördüğü veya geciktirildiği taşımayı gerçekleştiren taşıyıcıya olduğu kadar ilk veya son taşıyıcıya da dava açma hakkını haizdir. Taşıyıcılar, müştereken veya münferiden yolcuya karşı sorumludur. YARDIMCI VE/VEYA İKAME TAŞIMA Sözleşme hükümleri, yardımcı taşımanın havaalanına yakınlığı ile sınırlı olan bağlantılar için, Taşıyıcının adına ve namına gerçekleştirilmesi şartına ve bu taşımayı gerçekleştiren tarafın (Taşıyıcı dışında bir taraf ise) tek yükümlülüğüne bağlı olmak üzere, Taşıyıcıyla mutabakata varılan havayoluyla taşımanın ifasına ilişkin olarak uçağa biniş, uçaktan iniş veya yolcu ile bagaj transferleri için muhakkak gerekli olması haricinde, havaalanı dışında gerçekleştirilen taşıma türleri için tatbik olunmaz. Benzer şekilde Sözleşme hükümleri, mevcut uçak olmaması halinde uçağın ikame edilmesi suretiyle havaalanı haricinde kendisinin veya üçüncü şahsa ait bir vasıtayla Taşıyıcı tarafından gerçekleştirilen havayolu taşımasından başka taşıma çeşitleri için geçerli değildir. KOMBİNE TAŞIMA

4 Kombine taşıma hizmetinin bir kısmının uçak ve bir kısmının da başka bir ulaşım vasıtasıyla gerçekleştirilmesi durumunda Sözleşme hükümleri, sadece Taşıyıcı tarafından ifa edilen havayolu taşıması için geçerli olacaktır.

5 MADDE I TANIMLAR Aksi sarahaten belirtilmedikçe işbu G.C.C. de kullanılan şart ve tanımlar, aşağıdaki anlamları haiz olacaktır: Temsilci veya memurlar Taşıyıcıdan gayri birey, kurum ve şirketler ile (sadece örnek olması amacıyla) yolcuya seyahat acenteleri, hizmet acentesi, havaalanı yönetim organları, yiyecek işletmenleri, vb. de dâhil olmak üzere Taşıyıcı adına ve namına taşımacılık hizmetleri, tali hizmetler veya taşımaya yardımcı hizmetler sunan Taşıyıcının çalışanlarını ifade eder. Bunlar çoğunlukla Taşıyıcıdan bağımsız hareket ederler ve yolculara gelen her türlü zarardan doğrudan mesul olabilirler. Mutabık kalınan durak Bilet üzerinde veya yol güzergâhı boyunca planlı mola olarak evvelinde yolcu ile Taşıyıcı arasında mutabakata varılan tarifelerde belirtilen ara noktada (örn. kalkış ve varış yeri haricinde bir yerde) seyahate ara verilmesini ifade eder. Hava taşımacılığı Sözleşmenin amaçları doğrultusunda Taşıyıcının mutabık kalınan hizmeti yolcuya temin ettiği süreyi ifade eder. Bu süre, uçağa biniş işlemlerinin başlamasından itibaren karaya iniş işlemlerinin bitmesine kadar devam eden süredir. Hayvanlar Yolcuların yanlarında getirdikleri canlı evcil hayvanları ifade eder. Hayvanlar; tür, ağırlık ve büyüklüklerine bağlı olarak yolcu kabininde veya uçağın yük ambarının belirli bölmelerinde taşınabilir. Uçağın yük ambarında taşınması halinde hayvanlar, kontrol edilmiş fazlalık bagaj olarak kabul edilir. Geçerli yönetmelikler Bu tanım, ağırlıklı olarak aşağıdakilere atıfta bulunur: - taşıma sözleşmesi kapsamında yüklenilen yükümlülüklere ilişkin olarak, müteakiben değiştirilip tadil edildiği şekliyle 16 Mart 1942 tarihli ve 262 sayılı İtalyan Kraliyet Kararı ile tasdik olunan kuralları haiz İtalyan Medeni Kanunu uyarınca Taşıyıcı ve yolcu arasındaki ilişki ile tüketicinin korunmasını yöneten kurallar;

6 - taşıma sözleşmesinin şartlarına ait bazı yönlere ilişkin olarak, BT hizmetlerinin bazı yasal yönlerine ilişkin 2000/31 sayılı AB Direktifi'ni uygulayan 9 Nisan 2003 tarihli 70 sayılı İtalyan Kanun Hükmünde Kararname; - Taşıyıcının diğer sivil ve idari yükümlülükleri ile hava taşımacılığına uygulanacak cezai ve disiplin hükümlerine ilişkin olarak, 30 Mart 1942 tarihli ve 327 sayılı İtalyan Kraliyet Kararnamesi ve müteakip değişikliklerle tasdik edilen kuralların tamamını haiz İtalyan Seyrüsefer Kanunu; - Hava Taşıyıcısının sivil sorumluluğunun sınırları ve sisteme ilişkin olarak: a) Hava Yoluyla Uluslararası Taşımacılığa İlişkin Belirli Kuralların Birleştirilmesine Dair Sözleşme olarak kabul edilen, 28 Mayıs 1999 tarihinde Montreal'de imzalanan ve Avrupa Birliği'nde 28 Haziran 2004 tarihinde yürürlüğe giren Montreal Sözleşmesi; b) 13 Mayıs 2002 tarihli ve 889/02 sayılı AB Yönetmeliği ile tadil edilip takviye yapılan kaza durumunda Hava Taşıyıcısının sorumluluğuna ilişkin 9 Ekim 1997 tarihli ve 2027/97 sayılı AB Yönetmeliği; - Taşıyıcının yolcuların uçağa alınmama tazminatı, uçuşun iptal edilmesi veya rötar yapması durumunda tazmin ve yardım edilmesi ile ilgili yükümlülüklerine ilişkin olarak, Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin 11 Şubat 2004 tarihli ve 261/2004 sayılı AB Yönetmeliği; - gizliliğe ilişkin olarak "Kişisel bilgilerin korunmasına yönelik kanun" başlıklı 30 Haziran 2003 tarihli ve 196 sayılı İtalyan Kanun Hükmünde Kararname; - hava taşımacılığı ve genel ekonomik yarar hizmetleri olarak anlaşılan taşıma hizmeti sağlama yöntemlerine ilişkin bilumum sair yönlere ilişkin olarak: kanun hükümleri; yönetmelikler; düzenleme yetkilerini haiz ulusal veya uluslararası organ ve kuruluşlarının yanı sıra yetkili kamu mercileri tarafından tanzim edilen direktifler; Taşıyıcının kural veya talimatları; bunlar, örnek vermek gerekirse JAR (Ortak Havacılık Norm ve Standartları) ve İtalyan Bakanlıklar Arası Güvenlik Komisyonu (Comitato Interministeriale per la Sicurezza) veya benzer organlarca çıkarılan yönetmelikler ile yolcularca yeterli ve makul ölçüde bilinmektedir. Taşıyıcı, ayrıca havayolu taşıma sözleşmesine uygulanacak hükümleri içerdiği ölçüde 111/95 sayılı KHK ile İtalya'da uygulanan 90/314 sayılı AB Direktifi olarak anılan "her şey dâhil" seyahat, tatil ve turlara ilişkin kurallara da riayet etmelidir. Yetkili Acente

7 Yolcuya havayolu taşıma hizmetlerini satmak ve bu yolcu nezdinde Taşıyıcı temsil etmek üzere Taşıyıcı tarafından tayin edilen seyahat acentesini ifade eder. Yetkili Acente, bağımsız bir kişi veya hatta başka bir taşıyıcı olarak faaliyet gösteren birey veya şirket olabilir. Bagaj Yolcuya ait bu tür eşya, etki ve sair kişisel malzemenin yolcunun seyahati ile bağlantılı olarak ve Taşıyıcının yolcu taşıma sözleşmesine yardımcı bir yükümlülüğü yerine getiren yolcu ile birlikte sağladığı giyim, kullanım, konfor ve rahatlık için uygun veya gerekli olduğunu ifade eder. Aksi belirtilmedikçe yolcunun hem kontrol edilen hem de kontrol edilmemiş bagajını ihtiva edecektir. Bagaj kontrolü Yolcuya kontrol edilen bagajın Taşıyıcıya emanet bırakıldığına dair verilen ve bagajın kendisine yapıştırılan bagaj tanımlama etiketi ile uyuşan belgeyi ifade eder. Bu etiket; yolcu adına kontrol edilen bagaj ağırlığının yanı sıra yolcunun adını ve numarasını gösterir. Uçağa biniş ve karaya iniş işlemleri Taşıyıcı veya temsilci veya memurları tarafından yolcuların havaalanından uçağa veya uçaktan havaalanına götürmek üzere gerçekleştirilen işlemleri ifade eder. Yolcular ve kontrol edilmemiş bagaja ilişkin olarak: - uçağa biniş işlemleri, yolcular havaalanını terk ettiklerinde başlar ve uçağa girdiklerinden sona erer. - karaya iniş işlemleri, yolcular uçağı terk ettiklerinde başlar ve havaalanına girdiklerinden sona erer. Kontrol edilmiş bagaja ilişkin olarak: - uçağa biniş işlemleri, bagajın Taşıyıcı, temsilcileri veya memurları tarafından alınmasıyla başlar ve bagaj uçağa yüklendiğinde sona erer. - uçaktan iniş işlemleri, bagaj uçaktan çıkarıldığı an başlar ve bagajın yolcuya bagaj taşıma bandı üzerinden iade edildiği an sona erer. Kabin Uçağın yolcuları ve kontrol edilmemiş bagajı içeren bölümünü ifade eder.

8 Yük Ambarı Uçağın kontrol edilen bagaj, yük ve posta koymak üzere kullanılan bölümü. Taşıyıcı Havayoluyla taşıma işini gerçekleştiren tüzel kişiyi ifade eder. Sözleşmeli taşıyıcı ile fiilitaşıyıcı arasında bir ayrım yapılmalıdır. Sözleşmeli taşıyıcı, yolcunun ve/veya yolcunun bagajının taşınmasını gerçekleştiren veya aynısını gerçekleştireceğini taahhüt eden, bu tür bir taşımanın gerçekleştirilmesinden tamamen veya kısmen sorumlu olan ve taşıma sözleşmesine taraf olarak bilet kesen (yolcu veya yolcu adına hareket eden kişi tarafından mutabakata varılan) taşıyıcıyı ifade eder. Fiili taşıyıcı ise mutabakat ile veya sözleşmeli taşıyıcı tarafından yetkili kılınmak suretiyle taşıma işini kısmen veya tamamen fiilen gerçekleştiren ancak geçerli yönetmelikler uyarınca ardıl taşıyıcı olmayan her türlü taşıyıcıyı ifade eder. Taşıyıcının web sitesi Taşıyıcının işbu G.C.C. kuralları ile sair ilgili bilgileri içeren web sitesini ifade eder: (www.alitalia.com) Kontrol edilmiş bagaj Taşıyıcının emanet aldığı ve bagaj kontrolünü gerçekleştirdiği bagajı ifade eder. Bu tür bagaj, birden fazla parça veya kalemden oluşsa bile, ağırlığı bagaj sınırından az veya bu sınıra eşit olduğu takdirde ücretsiz olarak taşınır. Kontrol edilen bagajın ağırlığının ücretsiz bagaj haddini geçmesi durumunda fazlalık bagaj, fazlalık bagaj bileti ile birlikte ek ücrete tâbi olacaktır. Bagaj; geçerli kanunlar kapsamında bir yük olarak değerlendirilmemesi için daima makul boyut, ağırlık, şekil ve boyutlarda olmalı ve güvenli taşıma ve işleme için (sadece örnek olması açısından: bavullar, çantalar, sırt çantaları, vb.) uygun bölmelere yerleştirilmelidir. Tüketici Gerçekleşen durumda profesyonel veya işle ilgili faaliyetlerinden başka bir amaçla havayoluyla taşıma bileti satın alan yolcuyu ifade eder. Kupon

9 Yolcu kuponu veya makbuzunun yanı sıra uçuş kuponunu da ifade eder. Hasar Ekonomik anlamda haksızlıktan mütevellit zarar veya yolcuya ya da yolcunun kişisel eşyalarına aşağıdakiler nedeniyle gelen zararı ifade eder: - havayolu taşıması esnasında vuku bulan bir olay, - Taşıyıcının hizmetleri hatalı veya yanlış ifası. Derhal yürürlüğe girmek üzere (tahakkuk eden hasar) yolcunun fiziksel emniyeti, malı veya yolcunun haleflerinin malına fiili ve ekonomik değere sahip halel getirdiğinin ve/veya dolaylı ve arızi hasarlar haricinde gelecekteki kazançların kaybına (kâr kaybı) sebebiyet verdiğinin tasdikini içermelidir. Uçağa alınmama Sağlık, emniyet sebepleri veya seyahat belgelerinin eksikliği, vb. gibi yolcunun uçağa alınmamasına yönelik makul gerekçeler olmadıkça yolcu söz konusu uçuş rezervasyonunu teyit ettirmiş olsa ve Taşıyıcı, tur operatörü veya yetkili seyahat acentesi tarafından yazılı (veya elektronik ortamda) belirtilen saatte ve öngörülen şekilde ve zaman sınırının belirtilmemiş olması durumunda da yayınlanan kalkış saatinden en az 45 dakika önce uçağa binmek üzere hazır bulunsa bile uçuş için yolcunun Taşıyıcı tarafından uçağa kabul edilmemesini ifade eder. Elektronik kupon (e-kupon) Sözleşmenin öngördüğü ve Taşıyıcının, onun temsilci ve yardımcılarının veya Taşıyıcı yerine ve adına taşıma işini gerçekleştiren diğer taşıyıcıların bilgisayar sistemlerinde bulunan uçuşa ilişkin elektronik veri dizisini ifade eder. Fazlalık bagaj bileti Taşıyıcının ücretsiz bagaj haddini aşan taşımaya ve uçağın yük ambarında bulunan hayvanların taşınmasına yönelik ödeme makbuzu olarak kendi adına veya yetkili acenteleri tarafından Taşıyıcı namına verilen belgeyi ifade eder. Navlunlar Gerekirse yetkili mercilerce usulüne uygun olarak izin verilen ve Taşıyıcının dağıtım kanalları vasıtasıyla veya web sitesinde yayınlanan navlunları ifade eder. Navlunlar, bilet üzerindeki ilgili kutucukta görülmektedir. Bunlar, yolcunun her türlü ilâve, vergi ve kanunlarca getirilen sair masrafları ile birlikte mutabık kalınan taşıma hizmetine yönelik olarak Taşıyıcıya ödediği toplam bedelin bir parçasıdır.

10 Navlunlar, aşağıdakilere ilişkin olarak "Navlun Kuralları" olarak anılan belirli koşul ve/veya kısıtlamalar içerebilir: - biletin geçerliliği ve süresi; - rezervasyonlar ve bilet tanzimi; - bilet ücret iade kuralları; Bunlar, işbu G.C.C.'nin hükümlerine entegre edilebilir veya aynılarını değiştirebilir. Satılan bilete ilişkin olarak herhangi bir entegrasyon veya değişiklik halinde müşteriye bilgi verilir. Navlun kuralları Deniz Navlunları Uçuş veya Seyahat Mutabık kalınan taşıma hizmetinin bir veya daha fazla bölüm içerebilen yol güzergâhını ifade eder. Uçuş kuponu Yolcunun taşınma hakkını haiz olduğu yerleri belirten "taşıma için geçerlidir" ifadesini (veya elektronik bilet olması durumunda elektronik kupon için geçerlidir) haiz olan biletin ilgili bölümünü ifade eder. Ücretsiz bagaj haddi Kontrol edilen bagajın ücretsiz taşınma şeklini ifade eder. Özel ücretsiz bagaj haddine ilişkin bilgilere, Taşıyıcının ürün dağıtım kanalları yoluyla veya Taşıyıcının web sitesinden erişilebilir. Tam bilet Hiçbir özel koşul veya özel kısıtlama uygulanmayan ve bir yıl geçerli olan bileti ifade eder. I.A.T.A. (Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği) Dünyadaki havayollarının çoğunun üyesi olduğu özel bir tüzel kişilik olan Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği'ni ifade eder. Buna ilişkin bilgilere, web sitesinden erişilebilir. I.C.A.O. (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü) Sivil havacılık yönetmesi anlaşmasını imzalayan bir Birleşmiş Milletler kurumu olan Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'nü ifade eder. Daha fazla bilgi, web sitesinde mevcuttur.

11 Yol güzergâhı makbuzu Yolcunun adını ve sair yararlı uçuş bilgilerini haiz e-biletin tanzim edilmesi durumunda yolcuya verilen belgeyi ifade eder. MCO (Muhtelif Giderler Emri) Hamilinin Taşıyıcı tarafından verilen muhtelif hizmetlerden yararlanmasını sağlayan "Muhtelif Giderler Emri"ni ifade eder. Yolcu Söz konusu uçuşa ait uçuş mürettebatı veya kabin mürettebatının bir üyesi olmayan ve normal koşullarda geçerli navlunun ödenmesi üzerine Taşıyıcının muvafakatiyle uçakta taşınan veya taşınacak bireyleri ifade eder. Yolcu kupon veya makbuzu Yolcunun saklaması gereken biletin bir bölümünü ifade eder. SDR ("Özel Çekme Hakları") Değeri büyük finans gazetelerinde veya internette bildirilen uluslararası ticari işlemlere yönelik tek tip ve homojen bir para birimine sahip olmak amacıyla Uluslararası Para Fonu tarafından oluşturulan hesap birimini ifade eder. Segment Uçuşun ulusal, uluslararası veya kıtalararası ayaklarını ifade eder. Mola Kalkış noktası ile varış noktası arasındaki herhangi bir noktada planlı mola/duraklamayı ifade eder. TCV (Bilet Alacak Belgesi) Hamilinin Taşıyıcıdan belgenin üzerinde belirtilen miktara yönelik bilet kesmesini talep etme hakkını veren bir belge olan "Bilet Alacak Belgesi"ni ifade eder. Bilet İşbu G.C.C., sair gerekli bilgiler ile uçuş ve yolcu kuponunun hülasasını haiz olarak Taşıyıcı tarafından ve yetkili acenteler tarafından Taşıyıcı adına tanzime dilen "Yolcu Bileti ve Bagaj Kontrolü" başlıklı belgeyi ifade eder.

12 Bilet, kanunların zorunlu kıldığı havayoluyla taşıma sözleşmesinin şartlarına yönelik yazılı bir ispat/belge teşkil eder. Bilette tanzim yeri ve tarihi, kalkış yeri ve tarihi, varış yeri ve tarihi, taşıma hizmet sınıfı ve bedeli, yolcunun adı, Taşıyıcının adı ve adresi ile kontrol edilen bagajın ağırlığı belirtilmektedir. Ayrıca bilette yolcunun Taşıyıcıya ödemekle mükellef olduğu ilâve navlun, vergi veya tali masraf da belirtilmektedir. Taşıyıcının adı, IATA kıstaslarına göre baş harfler veya iki ila üç harfli tanımlama kodu şeklinde gösterilebilir. Bilet aşağıdakileri haiz olabilir: - muhtelif kupon ve yolcu kuponunun tümünü ihtiva eden "kağıt" dokümanı ifade eder. - Güzergâh makbuzu, elektronik kupon, gemiye biniş için geçiş, vb. "elektronik" biletin tanzimini tasdik eden muhtelif belgelerdir. Başka bir taşıyıcının uçuşlarına ilişkin olarak bilet kesen veya taşımak üzere kontrol edilen bagajı kabul eden herhangi bir taşıyıcı (sözleşmeli başka bir taşıyıcı), sadece sözleşmeli taşıyıcının temsilcisi olarak kabul edilecektir. Bu nedenle temsilci sıfatıyla hareket eden taşıyıcı, sözleşmeli taşıyıcıdan kaynaklanmak suretiyle yolcunun maruz kaldığı her türlü hata veya hasara veya sözleşmeli taşıyıcı tarafından tatbik olunan tazminat esasları ile tanzim olunan bilet üzerinde görülenler arasındaki herhangi bir tutarsızlığa yönelik olarak hiçbir sorumluluk kabul etmez. Birleştirilmiş bilet, yolcuya aynı anda kesilen ve hep birlikte tek bir taşıma sözleşmesini teşkil eden iki veya daha fazla bileti ifade eder. Süre sınırlamaları Sözleşmede bulunan hak, yükümlülük ve hükümlerin tatbik edilebileceği, yerine getirilmesi gereken veya aynı etkiyi haiz olduğu mevcut süre boyunca veya son tarihe kadar olacağı başlangıçtan itibaren süre referans noktalarını ifade eder. Süre sınırlamaları, yaygın olarak bilinen tarih, özel bir gün, saat, gün, ay veya yılı ifade edebilir. Süre sınırlamaları gün cinsinden ifade edildiği vakit il gün hesaba katılmaksızın (örneğin, geçerlilik süresini belirlemek amacıyla biletin kesildiği veya taşıma hizmetinin başladığı gün hesaplanmaz) son günün bitiminde sona ermiş olur. Süre sınırlamaları ay cinsinden ifade edildiği vakit her bir aydaki gün sayısı hesaba katılmaksızın son ayın bitiminde sona ermiş olur. Son ayın ilk aya tekabül eden günü haiz olmaması durumunda son tarih, son ayın son günüdür. Son tarihin tatil gününe denk gelmesi durumunda yetki üzerine bundan sonraki ilk çalışma gününe uzatılır.

13 Kontrol edilmeyen bagaj Kontrol edilmeyen, bu nedenle Taşıyıcıya emanet edilmeyen ve yolcu kabininde ücretsiz olarak taşınabilen her türlü bagaj veya hayvanı ifade eder. Ancak kontrol edilmeyen bagaja sadece boyutlarının geçerli yönetmeliklerce tanımlanan sınırlar dâhilinde olması durumunda izin verilecektir; aksi takdirde bu bagajın kontrol edilen bagaj olarak işleme alınması gerekmektedir.

14 MADDE II UYGULANABİLİRLİK Sözleşmenin tatbik olunduğu diğer havayoluyla taşıma türlerine yönelik genel hükümlere halel getirmeksizin işbu G.C.C., Taşıyıcının adı veya tanımlama kodunun bu uçuş veya uçuş segmentlerine yönelik olarak kesilen bilet üzerindeki kutucukta görülen Avrupa Birliği sınırları dâhilinde veya haricindeki varış noktalarına Taşıyıcı tarafından gerçekleştirilen bilumum uçuş veya uçuş segmentleri için geçerlidir. Taşıma hizmetinin taşıma navlun sözleşmesi uyarınca gerçekleştirilmesi halinde G.C.C., sadece sözleşme veya bilette sarahaten ifade edildiği takdirde geçerli olacaktır. Bazı uçuşlara ilişkin olarak Taşıyıcı, diğer havayolları ile "kod paylaşım" anlaşmaları akdetmiş olabilir. Bu, yolcu Taşıyıcının uçuşlarından birine rezervasyon yaptırsa ve adıyla veya IATA koduyla görünen Taşıyıcının uçuşu gerçekleştirecek olan taşıyıcı olduğunu belirten bir bilete sahip olsa bile yine de başka bir taşıyıcının bu tür bir hizmeti fiilen vermesi muhtemeldir. Bu durumda Taşıyıcı (pazarlama taşıyıcısı görevini üstlenen), yolcuyu rezervasyon saatinde işletmen taşıyıcının kimliği ile ilgili olarak bilgilendirecektir. İşbu G.C.C. ile Taşıyıcının Navlun Kuralları veya geçerli yönetmelikler arasında herhangi bir çelişki olması durumunda işbu G.C.C. yerine bu yönetmelikler geçerli olacaktır. İşbu G.C.C.'nin herhangi bir maddesinin geçerli yönetmeliklere göre geçersizliği, işbu G.C.C.'nin diğer maddelerini etkilemeyecektir. İşbu G.C.C., geçerli yönetmeliklere riayet amacıyla değişiklik ve tadillere tâbidir. Taşıyıcının web sitesinde bildirilen G.C.C. metni, Sözleşmenin kesin içeriğini belirlemek amacıyla dikkate alınacak tek metindir. İşbu G.C.C. şartlarına bağlı olarak aynıları ile Taşıyıcının özel bir amaç içeren usulleri arasında herhangi bir uyumsuzluk olması halinde bu usuller yerine G.C.C. geçerli olacaktır.

15 MADDE III BİLETLER 3.1. Taşıyıcı, sadece bilet üzerine adı görünen ve yasal olarak aynılarının hamili olan Yolcu için taşıma hizmeti ve bu hizmetin ücret iadesini temin edecektir. Güvenlik amacıyla Taşıyıcı, bileti gösteren kişinin gerçekten bu bilet üzerinde adı görünen kişi olup olmadığını kontrol etme hakkına sahiptir. Her halükârda bilet, tanzim eden Taşıyıcının malıdır ve öyle kalacaktır. Biletin taşınma veya para iadesi alma hakkına sahip olan yolcudan farklı bir kişi tarafından gösterilmesi durumunda Taşıyıcı (bileti feshetme hakkına bağlı olarak), bileti gösteren kişiye taşıma hizmeti sunmayacak ve para iadesi yapmayacaktır Biletin elektronik olmaması durumunda bilette sadece tamamı Taşıyıcının web sitesinde bulunan işbu G.C.C.'nin bir hülasasının görülmesi yeterli olacaktır. Bilet, Taşıyıcı ile bilet üzerine görülen yolcu arasındaki taşıma sözleşmesinin şartlarına dair belgeli bir kanıt teşkil eder. Bilet, kredi belgesi olmayıp, hayattaki kişiler arasında veya vefat nedeniyle devredilemez. Bununla beraber, 111/1995 sayılı KHK ile İtalya'da uygulanan 90/314 sayılı AB Direktifi ile düzenlenen seyahat paketi, tatil paketi ve tur paketine ilişkin kurallar, uygulanabilir olduğu ölçüde geçerli olacaktır Bilet elektronik olmadıkça yolcu, söz konusu uçuşa yönelik uçuş kuponu, diğer tüm kullanılmamış kuponlar ve ayrıca yolcu kuponu ile birlikte geçerli bileti ibraz etmemesi durumunda taşınma hakkına sahip olmayacaktır. İlâveten yolcu, gösterilen biletin iptal edilmiş olması, sahte olması veya Taşıyıcının yetkili acentelerinden gayri kişilerce değiştirilmiş olması halinde taşınma hakkına sahip olmayacaktır. Biletin elektronik olduğu takdirde yolcu, bu biletin kendi adına geçerli bir şekilde rezervasyon yaptırılmış olduğunu gösteren verileri sunmadıkça taşınma hakkına sahip olmayacaktır. Ekonomik değeri dikkate alındığında yolcu, bileti özenli bir şekilde muhafaza etmeli ve kısmen veya tamamen çalınmasını veya kaybolmasını önlemek için gerekli tedbirleri almalıdır. Biletin kısmen veya tamamen kaybolması, çalınması veya tahrip olması durumunda biletin bedeli ödenecek veya Madde XI'de belirtilen koşul ve şartlara bağlı olarak ikame edilecektir. 3.4 Bazı biletler, indirimli olarak veya özel ücretler üzerinden satılmaktadır ve kısmen veya tamamen geri iade edilemez.

16 Taşıyıcı, yolcuyu bu tür navlun ücretlerinin iade edilebilirlik durumu ile geçerli navlun kuralları hakkında yeterli şekilde bilgilendirecektir. Her halükârda yolcu, ihtiyaçlarına en uygun navlunu seçerken ihtimam göstermelidir Yolcunun hiç kullanılmamış ve kısmen veya tamamen iade edilemeyen bir biletin hamili olması ile mücbir sebeplerle seyahat edememesi durumunda Taşıyıcı, yolcunun böyle bir duruma ilişkin olarak derhal bildirimde bulunması ve bu nedeni kanıtlaması şartıyla yolcuya bilet tanzim etmeye yönelik net makul hizmet bedeli tutarında olmak üzere Taşıyıcıdan bir veya daha fazla bilet satın almak için kullanılmak üzere iade edilemeyen navlun tutarınca bir TCV (Bilet Alacak Belgesi) verecektir. 3.6 Bilet üzerinde ve biletin geçerlilik süresini değiştirebilecek geçerli navlun kurallarında aksi belirtilmedikçe (bu durumda değiştirilen süre, bilette belirtilecektir) bilet: (a) tanzim tarihinden itibaren bir yıl veya (b) tanzim tarihinden itibaren bir yıl içerisindeki seyahatin ilk ayağına bağlı olarak bilette belirtilen seyahatin ilk ayağının gerçekleştiği tarihten itibaren bir yıl boyunca geçerli olacaktır Yolcunun rezervasyon talep ettiği tarihte Taşıyıcının bu rezervasyonu teyit edememesi nedeniyle biletin geçerlilik süresi içerisinde seyahate başlayamaması durumunda biletin geçerlilik süresi uzatılacak veya yolcu, aşağıdaki Madde XI'in şartlarına bağlı olarak para iadesi almaya hak kazanacaktır Yolcunun seyahate başlayamaması veya başladıktan sonra hastalık sebebiyle biletin geçerlilik süresi içerisinde seyahatini tamamlayamaması durumunda Taşıyıcı, biletin geçerlilik süresini Taşıyıcıya ibraz edilmesi gereken sağlık raporu esas alınmak suretiyle seyahatin başlamış olduğu veya yeniden başladığı noktadan kalkan bu tarihi müteakip ilk uçuş için ve navlunun ödendiği bilet sınıfında müsait koltuk bulunan ilk uçuş için seyahat edebilir. Biletin (kâğıt veya elektronik olsun ya da olmasın) bir veya daha fazla mola öngörmesi durumunda biletin geçerlilik süresi, sağlık raporunun verildiği tarihten itibaren en fazla üç ay uzatılacaktır. Ayrıca yukarıda bahsedilen durumlarda Taşıyıcı, hasta yolcunun birlikte seyahat ettiği aile fertleri veya refakatçilerine veya kendisine eşlik eden benzer diğer kişilere ait olmak üzere biletlerin geçerlilik süresini uzatacaktır Yolcunun seyahat esnasında vefat etmesi durumunda (varsa) kendisiyle birlikte seyahat eden kişinin bileti, minimum kalış koşulu ortadan kaldırılmak veya geçerlilik süresi uzatılmak suretiyle değiştirilebilir.

17 Hâlihazırda seyahate başlamış olan yolcunun yakın aile fertleri, eşi veya arkadaşının mutabık kalınan mola yerinde veya seyahatin varış noktasında vefat etmesi durumunda yolcunun ve ayrıca yakın aile ferdinin, eşinin veya yolcuya eşlik eden arkadaşının biletlerinin geçerlilik süresi benzer şekilde değiştirilebilir. Uygun vefat ilmühaberinin ibrazı üzerine değişiklik yapılacak olup, biletin geçerlilik süresi, vefat tarihinden sonra 45 (kırk beş) günden fazla uzatılamaz Yolcu tarafından satın alınan bilet, durak yerleri de dâhil olmak üzere kalkış noktasından varış noktasına sadece bilet üzerinde belirtilen segment/segmentler için geçerlidir. Yolcu tarafından ödenen navlun, bilet üzerinde belirtilen taşıma hizmetine yöneliktir. Navlun ile geçerli kurallar, Madde I'de tanımlandığı üzere Sözleşmenin ayrılmaz ve elzem bir parçasıdır. Uçuş kuponlarının bilet için gerekli olan siparişte kullanılmaması, yolcunun seyahate ara molalardan veya mutabık kalınan durak yerlerinden birinden itibaren başlaması durumunda yolcu Taşıyıcıya niyetine ilişkin olarak önceden ihbarda bulunmadıkça ve buna yönelik muvafakat vermedikçe taşıma hakkına sahip olmayacaktır. Farklı biletlere ait uçuş kuponlarının, Taşıyıcının navlun kurallarından içtinap etme maksadıyla istimali yasaklanmıştır Yolcunun yol güzergâhını veya Sözleşmenin diğer bir yönünü değiştirmek istemesi durumunda Taşıyıcıya önceden uygun şekilde ihbarda bulunacaktır. Bu tür bir değişikliğin mümkün olması ve navlunda artış gerektirmesi durumunda yolcunun kabul veya reddetmesi için yolcuya bu artış uygun şekilde bildirilecektir. Yolcunun mücbir sebepler nedeniyle taşıma sözleşmesinin bir cihetini değiştirmek zorunda kalması durumunda yolcu, Taşıyıcıya tahmini kalkış tarihiyle ilgili olarak uygun şekilde bildirimde bulunacaktır. Taşıyıcı, yolcuyu mutabık kalınan ilk durak yerine veya daha önce ödenmiş navlunda herhangi bir değişikliğe gitmeksizin nihai varış noktasına taşımak için azami gayret sarf edecektir Yolcunun asıl taşıma hizmetini Taşıyıcının muvafakati olmaksızın değiştirmek istemesi durumunda yolcu, değişiklik yapılan taşıma hizmetine yönelik olarak ücretlendirilecektir. Yolcu, hangisi daha yüksekse ödenmiş navlun ile değişiklik yapılan taşıma hizmetine uygulanacak navlun arasındaki herhangi bir fiyat farkını ödemekle yükümlüdür. Taşıyıcı, yeni uygulanacak navlunun daha düşük olması durumunda yolcuya fiyat farkı için para iadesinde bulunacaktır. Yolcunun navlundaki daha yüksek olan fiyat farkını tediye etmemesi durumunda kullanılmamış uçuş kuponları ödenmeyecektir Bazı değişiklikler (ilk uçuş kuponunun kullanılmaması veya hâlihazırda başlamış olan seyahatin yönünü değiştirmeme yasağı durumunda navlun artışında seyahatin akışını tersine çevirmek) navlun artışına yansıyabilir. Pek çok navlun, sadece bilet üzerinde görülen uçuşlar için bu uçuş tarihlerinde geçerlidir ve hiçbir şekilde değiştirilemez ve sadece ilâve ücretin ödenmesi suretiyle tadil edilebilir Koltukların rezerve edildiği sınıfların taşınmasına ilişkin olarak Taşıyıcı

18 tarafımdan ahzu kabz edilecek sekiz uçuş kuponu. Biletin aslen belirli bir rezervasyon olmaksızın tanzim edilmesi durumunda bu bilete ait koltuk, yolcunun seçtiği bilete uygulanacak navlun kurallarının müsaade etmesi ve yolcunun seçtiği uçuş için müsait koltuk olması durumunda bu bilete ait bu koltuk, daha sonraki bir tarihe ertelenerek rezervasyon yapılabilir. Yolcunun rezerve edilen koltuğu kullanmaması ve Taşıyıcıyı önceden yeterli şekilde bilgilendirmemesi durumunda Taşıyıcı, müteakip uçuşlar veya dönüş uçuşu için rezervasyonları iptal edebilir veya başka bir taşıyıcıdan iptal etmesini isteyebilir Kurumsal kanun ve yazışmalardaki zorunlu göstergelere ilişkin kanunlara bağlı olarak Taşıyıcının adı, bilet üzerinde kısaltılmış şekilde görünebilir ve özellikle de Taşıyıcının tanımlama koduna kısaltılabilir. Aksi belirtilmedikçe taşıma amaçları doğrultusunda Taşıyıcının adresi, bilet üzerinde "TAŞIYICI" olarak işaretlenmiş kutucukta Taşıyıcının adının birinci kısaltmasının yanında belirtilen veya elektronik bilet durumunda Taşıyıcının Güzergâh Makbuzunda bulunan ilk uçuşu için belirtilen kalkış havaalanı olarak kabul edilecektir. Taşıyıcının doküman ve yazışmalarında şirketin tescil edildiği şirketler sicili, şirketin yasal merkezi, sicil numarası ile toplam sermayesi belirtilir.

19 MADDE IV NAVLUN VE MASRAFLAR Aksi sarahaten belirtilmedikçe kalkış havaalanından nihai varış noktasına taşıma için yolculuk ücretleri tatbik olunur. Yolculuk ücretlerine havaalanları arasındaki ve havaalanı ile şehir terminalleri arasındaki ulaşım hizmetleri dâhil değildir. Yolcu tarafından ödenen yolculuk ücreti, Taşıyıcının taşıma tarihlerinde ve burada belirtilen yol güzergâhına göre gerçekleştireceği biletin ödendiği tarihte yürürlükte olan yolculuk ücreti kuralları esas alınmak suretiyle hesaplanacaktır. Yolcunun yol güzergâhı veya tarihleri değiştirmemesi durumunda yolcunun ek ücret ödemesi gerekebilir. Zaman zaman uygulanacak yolculuk ücreti kurallarına, Taşıyıcının ürün dağıtım kanalları yoluyla veya Taşıyıcının web sitesinden erişilebilir. Aynı ücret üzerinden birden fazla yol güzergâhının mevcut olması halinde yolcu, tercih ettiği yol güzergâhını bilet kesilmeden önce Taşıyıcı ile birlikte düzenleme hakkına sahiptir ve bu yol güzergâhı, daha sonra değiştirilemez. Yolcu, yolculuk ücretlerine dâhil olmayan ancak kanunların getirdiği veya devlet kurumları veya diğer yetkili mercilerce zorunlu kılınan taşımaya uygulanacak bilumum vergi ve sair ilâve ücretleri tediye edecektir. Yolcu, bilet satın alındığında bu tür vergi, resim ve değişikliklerden haberdar edilecektir. Havayolu hizmetlerine ilişkin vergi ve resimler, sürekli olarak değişikliğe tâbi olduğundan, bilet üzerinde belirtilen herhangi bir verginin artması veya yeni vergi ya da yeni resmin bilet kesildikten sonra tatbik olunması durumunda yolcunun seyahatin başlangıç tarihine kadar bu tür bir artıştan veya tatbikattan hasıl olan daha yüksek meblağı tediye etmesi gerekecektir. Yolcunun bilet kesildiğinde veya seyahat başlangıç tarihine kadar biletin kesilmesine müteakip yolcunun Taşıyıcıya usulüne uygun olarak ödediği resim veya vergilerin seyahatin başlangıç tarihine kadar azalması veya yürürlükten kaldırılması durumunda yolcu, bu ödenen meblağın iadesini talep etme hakkına sahiptir. Taşıyıcı, kendi temsilci veya memurlarından (seyahat acenteleri gibi) talep edebileceği bilet tanzimi ile bağlantılı hizmetlere yönelik olarak hizmetlere herhangi bir takviye yapmakla yükümlü değildir. Yolculuk ücretleri, vergiler ve sair ilâve ücretler; bilet parası ödenmeden önce haklı bir nedenle ve sair meşru sebeplerle (örneğin yerel para biriminin çevrilemiyor olması) ödemenin başka bir para biriminden yapılması Taşıyıcı, onun acenteleri, temsilcileri ve memurları tarafından talep edilmedikçe biletin kesildiği ülkenin para biriminden ödenecektir.

20 MADDE V REZERVASYONLAR 5.1. Taşıyıcı veya yetkili acenteleri, yolcunun rezervasyonunu kaydedecek ve yolcuya talep ettiği yazılı teyidi verecektir. Sadece Taşıyıcının kendi uçuşlarına yönelik rezervasyonları kaydetmek için kullandığı sistemde onaylanan rezervasyon geçerli addedilecektir. Taşıyıcı, kendi ihmali veya niyetine atfedilememesi durumunda kayıt eksikliği veya hatalı kayıt işleminden kaynaklanan hasarlara yönelik sorumlu olmayacaktır. Bazı yolculuk ücreti kuralları, yolcunun Taşıyıcının uçuşlarına ilişkin rezervasyonlarını iptal etme veya değiştirme hakkını hariç tutan veya sınırlandıran koşullar ihtiva edebilir Yolcunun biletin son kesim tarihinden önce Taşıyıcı veya onun yetkili acenteleri tarafından rezervasyon saatinde belirtildiği şekilde bilet bedelini tediye etmemesi halinde Taşıyıcı, teyit edilen rezervasyonu iptal edebilir Rezervasyon saatinde Taşıyıcı, yolcuya uçakta özel bir koltuk seçme seçeneği sunar. Taşıyıcı, bu önceden yapılan koltuk taleplerini yerine getirmek için gayret sarf edecektir; ancak belirli bir uçuş için kullanılacak uçağın ikame edilmesi veya modifiye edilmesi durumunda Taşıyıcı, özel koltuk tahsisini teyit edilmiş olsa bile garanti edemez. İlâveten Taşıyıcının emniyet nedenleriyle gerekli olması halinde kalkıştan sonra bile dilediği zaman uçaktaki koltukların tahsisini değiştirme veya yeniden düzenleme hakkı mahfuzdur Yolcuya atfedilebilir bir nedenle teyit edilen rezervasyonun Taşıyıcı tarafından belirtilen son tarihe kadar iptal edilmemesi veya aşağıdaki Madde VI'da atıfta bulunulan kurallara riayet edilememesi nedeniyle biletin başkasına intikal etmesi durumunda Taşıyıcı, ödenen yolculuk ücretinin yolcunun başka bir uçuş için rezervasyon yaptırmasına müsaade etmesi şartıyla yolcunun maruz kalınan masrafları karşılamak için bir ceza ödemesini zorunlu kılabilir Ara veya dönüş seferleri için rezervasyonlar, Taşıyıcı tarafından belirtilen zaman limitleri dâhilinde teyide tâbi olabilir. Yolcu, ara veya dönüş seferlerine yönelik rezervasyonları ne zaman ve nasıl teyit etmesi gerektiğine ilişkin olarak Taşıyıcı veya onun temsilcileri tarafından bilgilendirilme hakkına sahiptir. Yolcunun öncelikli olarak Taşıyıcıyı bilgilendirmeden bir uçuşa ait rezervasyonu kullanması durumunda Taşıyıcı, ara veya dönüş seferleri için rezervasyonları iptal edebilir. Diğer yandan, yolcunun Taşıyıcıya zamanından bildirimde bulunması durumunda Taşıyıcı, ara veya dönüş seferlerine yönelik rezervasyonları iptal etmeyecektir.

21 Benzer şekilde Taşıyıcının teyit talep etmesi ve yolcunun da teyit etmesi durumunda Taşıyıcı, ara veya dönüş seferlerine yönelik rezervasyonları iptal edebilir. Bununla birlikte yolcunun Taşıyıcıya hâlâ ara veya dönüş seferlerinden yararlanmakla ilgilendiğine ilişkin uçaktaki koltukların müsait oluşuna bağlı olarak zamanında ihbarda bulunması durumunda Taşıyıcı, rezervasyonu yenileyecek ve yolcuya taşıma hizmeti sunacaktır. Yolcu tarafından seçilen koltuğun müsait olmaması durumunda Taşıyıcı, yolcuyu bir koltuğun müsait olacağı bir sonraki uçuşta sonraki varış noktasına veya nihai varış noktasına taşımak için mümkün olan her şeyi yapacaktır Rezervasyon işlemleri ve yolcu giriş işlemleri yoluyla Taşıyıcı, yolculardan onlara karşı akdi yükümlülüklerini yerine getirmek için gerekli olan kişisel bilgileri alır. Bu yükümlülüklerin ifası, bu tür verilere kesinlikle Taşıyıcının faal ve ticari personeli ve ayrıca birincisi "İşlemlerden Sorumlu Kişiler" ile ikincisi de "Veri İşletmenleri" olmak üzere üçüncü şahıs hizmet sağlayıcılar tarafından erişilmesini gerektirmektedir. Çoğunlukla bilgisayarlar kanalıyla yönetilen konuya ilişkin verilerin yönetilmesi için "Veri Kontrolörü" sıfatıyla Taşıyıcı, müşterilerini bu tür verilerin münhasıran yukarıda bahsedilen amaçlarla kullanılacağının bilgisini verecektir. Bu sebeple yolcu, Taşıyıcıya bu verileri depolamak ve kullanmak, aynılarını yetkili ofislerine, yetkili acentelerine, hükümet kuruluşlarına, diğer taşıyıcılara ve yukarıda atıfta bulunulan hizmet sağlayıcılara iletmek üzere yetkilendirir. Sorumlu kişilerin kimliği, ilâve bilgiler ile kişisel verilerin işlenmesi ve ayrıca yolcunun kişisel verilerinin işlenmesiyle ilgili haklarına ilişkin ilâve bilgiler; Taşıyıcının yetkili acentelerinin mevcut ofisleri, ürün dağıtım kanalları ve Taşıyıcı'nın web sitesinde mevcuttur.

22 MADDE VI GİRİŞTE KONTROL VE UÇAĞA BİNİŞ 6.1. Yolcuların uçağa binişlerine yönelik süre limiti, her havaalanında farklıdır. Bu nedenle yolcu, bu süre limitlerini öğrenerek bunlara riayet etmelidir. Kontrol için erken gelme, Taşıyıcı ve yolcunun formalitelerden en iyi şekilde geçmelerini sağlar. Taşıyıcı veya onun yetkili acenteleri, yolcuya bilette görülen ilk uçuşa yönelik kontrole ait süre limitine ilişkin bilgi verecektir. Tüm müteakip uçuşlar için yolcu, kontrol süre limitini öğrenmelidir Yolcu kontrol süre limitlerine ilişkin bilgiler, Sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olup, bu bilgilere Taşıyıcının ürün dağıtım kanalları yoluyla, Taşıyıcının web sitesinden veya Taşıyıcı veya onun yetkili acentelerinden birini üstlenmek suretiyle erişilebilir. Girişte kontrol süre limitine ilişkin olarak hiçbir bilgi verilmemişse yolcu, yayınlanan kalkış saatinden asgari 45 dakika önce havaalanında olmalıdır Yolcunun girişte kontrole yönelik süre limitine riayet etmemesi durumunda Taşıyıcının teyit edilmiş bir rezervasyonu iptal etme hakkı mahfuzdur. Aynısı, müteakip uçuşların yanı sıra bilet üzerinde belirtilen ilk uçuş için de geçerlidir Yolcu, uçağa biniş kapısına en geç Taşıyıcının girişte kontrol işlemlerine ilişkin olarak belirttiği saatte gelmelidir Taşıyıcı, yolcunun öngörülen süre içerisinde uçağa biniş kapısına gelmemesi durumunda rezervasyonu iptal edebilir Yolcuların bekleme sırasına göre yönetilmesine uygulanacak kanunlara ilişkin olarak ilgili kanun ve yönetmeliklere atıfta bulunulmalıdır Taşıyıcı, işbu maddenin koşul ve şartlarına riayet etmeyen bir yolcunun uğradığı masraf veya harcamadan sorumlu olmayacaktır.

23 MADDE VII TAŞIMA REDDİ VE SINIRLANDIRMASI Taşıyıcı, güvenlik sebepleri ile herhangi bir yolcuyu taşımayı aşağıdaki durumlarda reddedebilir: a) bu tür eylemin üzerinden uçulan ülkenin kalkış ve varış kanun, yönetmelik veya kurallarına riayet etmesini gerekli görürse, bagajının taşınmasının diğer yolculara güvenlik tehdidi teşkil etme ihtimali varsa veya diğer yolcular ile mürettebatın uçuşunu yeterince konforlu hale getiremezse; b) yolcunun davranış şekli, yaşı, fiziksel veya zihinsel durumunun: - Taşıyıcının özel yardımını gerektirmesi ve bu tür taşıma yöntemlerinin Taşıyıcı tarafından önceden kabul edilmemiş olması; - diğer yolcuların konforunu etkilemesi veya diğer yolculardan haklı şikâyetlerin gelmesine sebebiyet vermesi veya - kendini diğer yolcuları veya malı tehlikeye atması c) bu tür eylemin yolcularca Taşıyıcı tarafından meşru yollarla verilen talimatların izlenememesi ile gerekçelendirilmesi veya yolcunun bir önceki uçuş esnasında yasadışı veya disiplinsiz davranış sergilemekten sorumlu olması ve bu tür bir davranış şeklinin tekrarlanma ihtimalinin bulunması; d) yolcunun güvenlik kontrollerini göndermeyi reddetmesi; e) geçerli yolculuk ücretleri, vergi borçları ve diğer yardımcı masrafların tediye edilmemiş olması veya yolcunun geçerli seyahat belgelerine sahip olmaması; f) yolcunun üzerinden transit geçilecek ülkeye ve uçuşun nihai varıl noktasının bulunduğu ülkeye girmek için gerekli olan geçerli seyahat belgelerini onaylatmaması; g) yolcunun uçuş esnasında seyahat belgelerini yok etmesi veya bunları uçuş mürettebatına göstermeyi reddetmesi; h) yolcu tarafından gösterilen biletin: - (i) yasadışı yollarla alınmış olması veya Taşıyıcı ya da onun yetkili acentelerinden biri haricinde bir kişiden satın alınmış olması; - (ii) kaybolduğu veya çalındığının bildirilmesi; - (iii) sahte olması;

24 - (iv) tek bir uçuş kuponuna ilişkin olarak bile Taşıyıcı veya onun yetkili acentelerinden biri haricinde bir kişi tarafından değiştirilmiş veya eksik hale getirilmiş olması veya - (v) "YOLCUNUN ADI" kutucuğunda bileti gösteren kişiden başka bir kişinin adının görünmesi bu tür durumlarda Taşıyıcının bileti feshetme hakkının mahfuz olduğunun bilinmesi; i) yolcunun uçuş kuponları ve bunların kullanımına ilişkin müterakki siparişe ilişkin Madde III'te atıfta bulunulan gereklere riayet etmemesi veya Taşıyıcı veya onun yetkili acentelerinden başka bir tarafça herhangi bir surette kesilen veya değiştirilen bileti göstermemesi; j) yolcunun Taşıyıcının uçuş emniyet talimatlarına riayet etmemesi. Taşıyıcı; refakatsiz reşit çocuk, malul kişi, gebe kadın, hasta kişi veya özel yardıma ihtiyaç duyan diğer kişilerin giriş kontrolünü Taşıyıcıyla önceden varılan mutabakata bağlı olarak gerçekleştirecektir ki bu mutabakata, rezervasyon anında yolcu tarafından uygun biçimde bildirilmesi suretiyle varılır. Taşıyıcıyı özel ihtiyaçlarına ilişkin uygun şekilde bilgilendiren malul yolcular, mücbir sebepler gibi tarafsız nedenlerle imkânsız olmadıkça bu tür özel ihtiyaçlara uygun olarak taşınacaktır.

25 MADDE VIII BAGAJ Yolcu, zaman zaman Taşıyıcı tarafından belirlenen koşul ve limitler dâhilinde ücretsiz bagaj taşıma hizmetinden yararlanma hakkını haizdir. Bu tür limit ve koşullara, Taşıyıcının ürün dağıtım kanalları vasıtasıyla ve Taşıyıcının web sitesinden Taşıyıcının yetkili acentelerinin mevcut ofislerinde talep üzerine erişilebilir. Ücretsiz limit dâhilindeki kontrol edilen bagaja ilâveten havaalanı güvenliği ve uçuş güvenliği amaçlarıyla 8 Mayıs 2001 tarihli ve APT-09 sayılı ENAC (Ente Nazionale per l'aviazione Civile - Ulusal Havacılık Kurumu) Yönergesi ve 28 Ocak 1987 tarihli ve 1/36 sayılı Ulaştırma Bakanlığı Kararnamesi uyarınca her yolcunun boyutları (uzunluk, yükseklik ve derinlik) 115 cm'yi (yaklaşık 45,3 inç) aşmaması şartıyla yolcu tarafından yapıştırılacak bir etiketle (yolcunun adı ve soyadı) teşhis edilen sadece bir parça el çantasının mevcut bölmelerin kapasitesine uygun olarak bölmede ücretsiz taşımasına müsaade edilir. Yukarıda bahsi geçen elde taşınan bagaja ilâveten müsait alana uygun olmak kaydıyla yolcunun aşağıdaki eşyaları uçağa yanında sokmasına müsaade edilir: - bir el çantası, bavul veya taşınabilir kişisel bilgisayar; - fotoğraf makinesi, video kamera veya CD çalar; - pardösü veya palto; - şemsiye veya baston; - koltuk değneği veya sair yürümeye yardımcı aletler; - taşınabilir beşik ve uçuş için gerekli bebek maması; - okumalık bir şeyler; - Uçakta bulunan bölmelere kolayca yerleştirilebilmesi şartıyla "Gümrüksüz" dükkânlardan ve havaalanının yanında bulunan mağazalardan satın alınan eşyalar (sınırlı hacim ve ağırlıklarda). Kontrol edilecek bagajın Taşıyıcıya teslim edilmesi üzerine Taşıyıcı, bu bagajın sorumluluğunu üstlenir ve kontrol edilen her parça için bir bagaj tanımlama etiketi verir. Ücretsiz bagaj haddi dâhilinde veya bu haddi aşan kontrol edilmiş bagaj, kanıtlanan emniyet veya işlemler nedeniyle imkânsız olmadıkça yolcuyla aynı uçakta taşınır.

26 Bu durumda Taşıyıcı, bu bagajı bir sonraki uçuşta taşıyacak ve doğrudan yolcuya teslim edecektir. Kontrol edilen bagajın ücretsiz bagaj haddini aşması halinde yolcu, bir ücret ödeyecektir ki bu ücretin miktarı, Taşıyıcının yetkili acentelerinin mevcut ofislerinden, ürün dağıtım kanallarından ve Taşıyıcının web sitesinden istenildiğinde öğrenilebilir. Taşıyıcı, yolcuya geçerli sorumluluk limitini aşan kontrol edilmiş bagajın değerini beyan etme seçeneği sunar. Bu durumda, söz konusu ek ücret bedelini yolcu karşılayacaktır. Taşıyıcı, taşıma hizmetinin bir kısmının benzer bir seçenek sunmayan başka bir taşıyıcı tarafından veriliyor olması durumunda kontrol edilen bagaja ait kıymet beyanını kabul etmeyebilir. Yolcunun uçakta yanına alabileceği bagaj veya diğer eşyaların, yolcunun önündeki koltuğun altına veya yolcu kabinindeki bölmelere yerleştirilebilmesi gerekmektedir. Taşıyıcının bagaj veya eşya kabininde aşağıdakileri taşımayı yasaklama hakkı mahfuzdur: - ağırlığı, şekli ve/veya ebatları, yukarıda bahsedildiği şekilde yerleştirmeye müsait olmayanlar; - kabindeki taşıma güvenlik şartlarına riayet etmeyenler. Kabinde taşınmasına izin verilen bagaj veya eşyalar, yolcunun kontrol edilen bagajda bulunmaması gereken eşyaları bagajdan çıkarmasına izin verildikten sonra ve yolcuya bagaj tanımlama etiketi verilmesi üzerine kontrol edilen bagaj olarak yerleştirilecektir. Ambarda taşınması uygun olmayan bagaj ve eşyalar (örneğin kırılgan müzik enstrümanları ve benzeri eşyalar), sadece boş yer olması ve yolcu ile mürettebatın emniyetini sağlamak amacıyla Taşıyıcı tarafından belirtilen özel usullere göre olması halinde yolcu kabininde taşınmak üzere kabul edilebilir. Bu eşyaların taşınması, özel ücretlere tâbi olabilir. Taşıyıcı, kontrol edilen bagajın varış noktasında veya mutabık kalınan mola yerinde mümkün olduğunca en hızlı şekilde yolcuya verilecektir. Yolcunun bagajını istememesi durumunda Taşıyıcının taşınan malları teslim etmesine ilişkin uygulanan kanun hükümleri tatbik olunur.

27 MADDE IX YÜK İÇERİKLERİNE İLİŞKİN KISITLAMALAR 9.1. Aşağıdakiler bagaja yerleştirilemez: - işbu G.C.C.'nin 1. Maddesi'nde tanımlanan bagajı teşkil etmeyen eşyalar; - aşağıdakiler de dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla uçak, kişiler veya uçaktaki mallar için tehlike teşkil eden eşyalar: - çalışan elektronik cihazlar; - alarm donanımlı bavullar; - bütan, oksijen, likit nitrojen, kamp gazı ve aqualung silindir gibi sıkıştırılmış gazlar (derin dondurucuda dondurulmuş, alevlenebilir, yanmaz, zehirli) - asit, alkali, cıva ve ıslak hücre pilleri gibi paslandırıcı maddeler; - patlayıcı maddeler, silahlar, mühimmat (avcılık ve spor için olanlar hariç), mantar tabancası, havai fişek ve maytap ile ayrıca benzer görünümlü oyuncaklar; - çakmak ve yakıt gibi alevlenebilir sıvı ve katı maddeler, kibritler, boyalar, incelticiler, çözücüler; - manyetik, tehlikeli veya toksik malzemeleri gibi diğer tehlikeli maddeler; ağartma tozu ve peroksit gibi rahatsız edici ve çürük kokusu olan malzemeler; - zehirler ve enfeksiyöz maddeler, intektisitler, otkıranlar ve patojenik bileşen içeren malzemeler; - radyoaktif maddeler; - bunlara güç sağlamak için monte edilen alarm cihazları ve her türlü lityum pili; - kuru buz; - pili takılı olan sualtı el fenerleri; - taşınması uçağın kalktığı, indiği veya üzerinden geçtiği ülkede yürürlükte olan yönetmeliklerle yasaklanmış olan eşyalar; - Taşıyıcının kanaatince ağırlık, şekil, ebat, özellik veya ambalaj yönünden taşıma için uygun olmayan eşyalar;

28 - sadece işbu Maddede belirtilen hayvanlara ilişkin olması şartıyla canlı veya ölü hayvanlar Genel olarak kontrol edilen bagaj, aşağıdaki eşyaları (sadece örnek teşkil etmesi amacıyla) ihtiva edemez: değerli, kırılgan ya da bozulabilir nesneler, nakit para, mücevher, değerli metaller, gümüş eşyalar, bilgisayar ve aksesuarları, kişisel kullanım amaçlı elektronik alet veya cihazlar, kameralar ve fotoğraf ekipmanları, ciro veya devredilebilen menkul kıymetler, kredi belgeleri, devlet tahvilleri, hisse ve tahvil senetleri veya diğer menkul kıymetler, iş, işle ilgili ya da ticari belgeler, pasaport ve diğer kişisel kimlik belgeleri, örnek koleksiyonları, yadigârlar, eski eşyalar, antika veya zanaat ürünleri, değerli eşyalar, sanat eserleri, nadir kitaplar, değerli yayınlar veya el yazmaları. Avcılık veya spor amaçlı olması haricinde ateşli silahlar veya mühimmat, bagaj olarak taşınamaz. Bu eşyalar, sadece havayolu taşımacılığı güvenliğine ilişkin kanun ve yönetmeliklere uygun olması durumunda taşınabilir. Kan, üre, sperm, vb. gibi biyolojik sıvılar (sadece örnek teşkil etmesi için verilmiştir), bagaj olarak taşınamaz Uluslararası yönetmelikler ve 22 Temmuz 1999 tarihli entegre /DG sayılı ENAC Yönergesi ile entegre 18 Mart 1996 tarihli ve 40/0151 sayılı Ulaştırma Bakanlığı Yönergesi uyarınca tüm taşınabilir elektronik cihazların uçakta taşınması aşağıdakiler haricinde yasaklanmıştır: işitmeye yardımcı sistemler; kalp pilleri; elektronik tıraş makineleri; (i) lazer veya (ii) dijital taşınabilir ses sistemleri; seyir süresiyle sınırlı ölçüde ve sadece Kaptan Pilot tarafından özel olarak izin verilmesi durumunda yazıcı veya CD çalara bağlanmamış taşınabilir kişisel bilgisayarlar Yukarıda bahsedildiği şekilde bagaj olarak kabul edilmeyen eşyaların yine de bagaj bölmesine yerleştirilmesi, kaybolması veya hasar görmesi durumunda yolcu, bagajın içindekilerden kaynaklanan hasara ilişkin işbu G.C.C.'nin hükümlerine tâbi olmak suretiyle hiçbir tazminat veya hak talebinde bulunamaz Yolcu, aşağıdakileri taşıtma hakkına sahip olacaktır: - emniyet kilidi açık olarak boşaltılması ve yürürlükteki ICAO ve IATA usullerine uygun olması şartıyla kontrol edilen bagaj olarak avcılık ve spor amaçlı ateşli silahlar ve cephane; - yolcunun sağlık durumuyla ilgili olarak gerekli olan eşya ve ürünler; - kesinlikle kişisel ihtiyaçlara sınırlanan miktarlarda ilaç ve kozmetik ürünleri.

GENEL TAŞIMA KOŞULLARI (YOLCU VE BAGAJ)

GENEL TAŞIMA KOŞULLARI (YOLCU VE BAGAJ) GENEL TAŞIMA KOŞULLARI (YOLCU VE BAGAJ) MADDE 1 TANIMLAR İşbu Taşıma Koşullarında, bağlamın başka türlü bir yorumlama gerektirmediği ve açıkça başka türlü bir tanımlamada bulunulmadığı sürece aşağıdaki

Detaylı

EMIRATES YOLCU VE BAGAJ TAŞIMA KOŞULLARI

EMIRATES YOLCU VE BAGAJ TAŞIMA KOŞULLARI EMIRATES YOLCU VE BAGAJ TAŞIMA KOŞULLARI Not: Amerika Birleşik Devletleri nde bulunuyorsanız diğer Taşıma Kuralları uygulanacaktır: Bkz: www.emirates.com/us/english Yayınlandığı Tarih: 10 Mart 2012 GİRİŞ

Detaylı

Genel İşletme ve Taşıma Koşulları (Thomas Cook Airlines Belgium'un Genel İşletme ve Taşıma Koşulları (GİTK)) 20 Aralık 2013 tarihli versiyon

Genel İşletme ve Taşıma Koşulları (Thomas Cook Airlines Belgium'un Genel İşletme ve Taşıma Koşulları (GİTK)) 20 Aralık 2013 tarihli versiyon Genel İşletme ve Taşıma Koşulları (Thomas Cook Airlines Belgium'un Genel İşletme ve Taşıma Koşulları (GİTK)) 20 Aralık 2013 tarihli versiyon Genel İşletme ve Taşıma Koşulları (Thomas Cook Airlines Belgium'un

Detaylı

Bu belge Vacaciones edreams ve kullanıcı arasında bir sözleşmeyi oluşturur.

Bu belge Vacaciones edreams ve kullanıcı arasında bir sözleşmeyi oluşturur. ONLINE SATIN ALMA VE REZERVASYON İÇİN GENEL KOŞULLAR Bu belge Vacaciones edreams ve kullanıcı arasında bir sözleşmeyi oluşturur. Genel koşullarla ilgili herhangi bir durumla ilgili olarak bizimle iletişime

Detaylı

Genel İş ve Taşıma Koşulları (Condor Flugdienst GmbH GIK)

Genel İş ve Taşıma Koşulları (Condor Flugdienst GmbH GIK) Genel İş ve Taşıma Koşulları (Condor Flugdienst GmbH GIK) Versiyon 29 Nisan 2015 Genel İş- ve Taşıma Koşulları (Condor Flugdienst GmbH GIK) İçindekiler 1. Uygulama alanı... 3 2. Ödeme ve uçuş fiyatı...

Detaylı

Yurtdışı Seyahat Sigortası Poliçesi Genel Şartları

Yurtdışı Seyahat Sigortası Poliçesi Genel Şartları Yurtdışı Seyahat Sigortası Poliçesi Genel Şartları ÖNEMLİ BİLGİLER İletişim Bilgilerimiz Bu Poliçe, size HEPSTAR SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ (bundan sonra "Hepstar" olarak anılacak) tarafında

Detaylı

YURTDIŞI SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE ÖZEL ŞARTLARI

YURTDIŞI SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE ÖZEL ŞARTLARI YURTDIŞI SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE ÖZEL ŞARTLARI bu sigorta poliçesinde anılan sigortayı prim ödemesi karşılığında ve bu poliçenin genel ve özel şartlarına uyulmak kaydıyla Başvuru Formu nda adı geçen Sigortalı

Detaylı

Kullanım Şartları. : AKDENİZ PE-TUR TURİZM SEYAHAT ACENTASI VE TİC. A.Ş yi ifade eder. www.biletbank.com u ifade eder.

Kullanım Şartları. : AKDENİZ PE-TUR TURİZM SEYAHAT ACENTASI VE TİC. A.Ş yi ifade eder. www.biletbank.com u ifade eder. Kullanım Şartları Web Sitesi Kullanım Şartları Web Sitesi kullanım şartları, "Web Sitesi / Site" kullanırken uyulması gereken kuralları ve şartları açıklamaktadır. Kullanım Şartları dikkatli bir şekilde

Detaylı

Tata Steel İstanbul Metal San ve Tic. A.Ş Mal ve Hizmetlerin Satın Alma Şartları

Tata Steel İstanbul Metal San ve Tic. A.Ş Mal ve Hizmetlerin Satın Alma Şartları Tata Steel İstanbul Metal San ve Tic. A.Ş Mal ve Hizmetlerin Satın Alma Şartları April 2013 Title: Version: April 2013 Mal ve Hizmetlerin Satın Alma Şartları Mal ve Hizmetlerin Satın Alma Şartları Page

Detaylı

TRAVEL GUARD YURTDIŞI SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE ÖZEL ŞARTLARI AIG Sigorta A.Ş. bu sigorta poliçesinde anılan sigortayı prim ödemesi karşılığında ve bu poliçenin genel ve özel şartlarına uyulmak kaydıyla

Detaylı

YURTDIŞI SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE ÖZEL ŞARTLARI

YURTDIŞI SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE ÖZEL ŞARTLARI YURTDIŞI SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE ÖZEL ŞARTLARI Chartis SİGORTA A.Ş. bu sigorta poliçesinde anılan sigortayı prim ödemesi karşılığında ve bu poliçenin genel ve özel şartlarına uyulmak kaydıyla Başvuru

Detaylı

EĞİTMEN: YALÇIN POŞPOŞ

EĞİTMEN: YALÇIN POŞPOŞ EĞİTMEN: YALÇIN POŞPOŞ 1 AMAÇ: Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındaki karayolu taşımacılık faaliyetinde bulunacak sürücülere, ilgili mevzuatın sürücüler için getirdiği yasal

Detaylı

Ana Poliçe Numarası: OSI-03-AAA-101-14-01

Ana Poliçe Numarası: OSI-03-AAA-101-14-01 Ana Poliçe Numarası: OSI-03-AAA-101-14-01 Sigorta yapan: Air Arabia tarafından yapılan Tune Project Seyahat Sigortası GİRİŞ Bu Poliçe Şekli satın aldığınız plana göre uygulanır. Kapsam, şart, sınırlamalar

Detaylı

Kullanım Şartları. web.akgunler.com.tr yi ifade eder. : AKGÜNLER TURİZM LTD. e ait Web Sitesi olan

Kullanım Şartları. web.akgunler.com.tr yi ifade eder. : AKGÜNLER TURİZM LTD. e ait Web Sitesi olan Kullanım Şartları Web Sitesi Kullanım Şartları Web Sitesi kullanım şartları, "Web Sitesi/Site" kullanırken uyulması gereken kuralları ve şartları açıklamaktadır. Kullanım Şartları dikkatli bir şekilde

Detaylı

HAVAYOLU İLE SEYAHAT EDEN YOLCULARIN HAKLARINA DAİR YÖNETMELİK (SHY-YOLCU) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

HAVAYOLU İLE SEYAHAT EDEN YOLCULARIN HAKLARINA DAİR YÖNETMELİK (SHY-YOLCU) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden: HAVAYOLU İLE SEYAHAT EDEN YOLCULARIN HAKLARINA DAİR YÖNETMELİK (SHY-YOLCU) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Seyahat sigortanızın kapsamı sigorta sertifikanız üzerinde belirtilmiştir. Seyahat sigortası poliçenizin detaylarını lütfen dikkatlice okuyunuz.

Seyahat sigortanızın kapsamı sigorta sertifikanız üzerinde belirtilmiştir. Seyahat sigortası poliçenizin detaylarını lütfen dikkatlice okuyunuz. Seyahat sigortası poliçeniz hakkında; Tüm sigorta poliçeleri bazı sınırlamalar ve muafiyet ihtiva etmektedir. Teminatların ihtiyaçlarınıza uygun olduğundan lütfen emin olunuz. İşbu poliçe T.C.Vatandaşları

Detaylı

Seyahat sigortası poliçeniz hakkında; Tüm sigorta poliçeleri bazı sınırlamalar ve muafiyet ihtiva etmektedir. Teminatların ihtiyaçlarınıza uygun olduğundan lütfen emin olunuz. Seyahat sigortası temel özellikleri;

Detaylı

HÜKÜMLER VE KOŞULLAR P4800Tv4

HÜKÜMLER VE KOŞULLAR P4800Tv4 HÜKÜMLER VE KOŞULLAR P4800Tv4 1. KABUL: Satıcı, Alıcı'nın satın alma emrini ("Satın Alma Emri") yazılı onayla veya ifanın başlamasıyla kabul edebilir. Yazılı onay, Satın Alma Emri'nin verilmesini izleyen

Detaylı

Tüm sigorta poliçeleri bazı sınırlamalar ve muafiyet ihtiva etmektedir. Teminatların ihtiyaçlarınıza uygun olduğundan lütfen emin olunuz.

Tüm sigorta poliçeleri bazı sınırlamalar ve muafiyet ihtiva etmektedir. Teminatların ihtiyaçlarınıza uygun olduğundan lütfen emin olunuz. Seyahat sigortası poliçeniz hakkında; Tüm sigorta poliçeleri bazı sınırlamalar ve muafiyet ihtiva etmektedir. Teminatların ihtiyaçlarınıza uygun olduğundan lütfen emin olunuz. Seyahat sigortası temel özellikleri;

Detaylı

www.geographika.com Rezervasyon Şart ve Koşulları (Tüketici Sözleşmesi)

www.geographika.com Rezervasyon Şart ve Koşulları (Tüketici Sözleşmesi) www.geographika.com Rezervasyon Şart ve Koşulları (Tüketici Sözleşmesi) Aşağıdakiler, rezervasyonunuza dair şartlar ve koşullardır. Bu şart ve koşullar ile sözleşmeye bağlanacağınız için lütfen dikkatle

Detaylı

BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU

BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU V2 MÜŞTERİ NÜSHASI BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU Önemli Açıklama: Ekte bir örneği yer alan Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi ni ( Sözleşme ) imzalamak suretiyle, Bankamız nezdinde hesaplar

Detaylı

MOBİL ÖDEME SÖZLEŞMESİ ÜYE İŞ YERİ

MOBİL ÖDEME SÖZLEŞMESİ ÜYE İŞ YERİ MOBİL ÖDEME SÖZLEŞMESİ ÜYE İŞ YERİ MOBİL ÖDEME HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ İşbu Mobil Ödeme Hizmetleri Sözleşmesi,../../.( Yürürlük Tarihi ) tarihinde, İstanbul da, Bağlarbaşı Mahallesi, Ergenekon Sokak, Çakmak

Detaylı

SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI KULLANIM REHBERİ

SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI KULLANIM REHBERİ Sayın Sigortalımız, SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI KULLANIM REHBERİ Sahibi olduğunuz, Seyahat Sağlık Sigortası Poliçenize ilişkin özel ve genel şartlar, teminat yapıları ve plan içeriklerinize ilişkin tüm bilgileri

Detaylı

PAYNET ÖDEME HİZMETLERİ BAYİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

PAYNET ÖDEME HİZMETLERİ BAYİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ I. TARAFLAR : A. PAYNET ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. PAYNET ÖDEME HİZMETLERİ BAYİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Adres : Göktürk Mahallesi Göktürk Cad. No:4, 34077 Eyüp / İstanbul e-mail : destek@paynet.com.tr Tel : 444

Detaylı

ŞARTLAR & KOŞULLAR P4800Tv3

ŞARTLAR & KOŞULLAR P4800Tv3 ŞARTLAR & KOŞULLAR P4800Tv3 1. KABUL: Satıcı Alıcının satın alma emrini ( Satın Alma Emri") yazılı onay ya da icranın başlatılması yoluyla kabul edebilir. Hiç bir değişiklik, tadil ya da revizyon yazılı

Detaylı

SERİ : M SIRA :13 TÜRSAB SEYAHAT GÜVENCE SİGORTA POLİÇESİ

SERİ : M SIRA :13 TÜRSAB SEYAHAT GÜVENCE SİGORTA POLİÇESİ TÜRSAB SEYAHAT GÜVENCE SİGORTA POLİÇESİ SERİ : M SIRA :13 SİGORTA ETTİRENLER: TÜRKİYE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ (TÜRSAB) ve/veya Ekli listede isimleri yazılı veya bilahare ilave edilecek TÜRSAB üyesi

Detaylı

Araç Kiralama Sözleşmesi

Araç Kiralama Sözleşmesi Araç Kiralama Sözleşmesi 1. Tanımlar "Araba" veya "Araç", işbu Sözleşme'de belirtilen koşullara uyulması şartı ile önceden yapılan rezervasyon ile saptanan belirli bir süre için Üyelerin kullanımına sunulan

Detaylı

TRAVEL GUARD INCOMING SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE ÖZEL ŞARTLARI AIG Sigorta A.Ş. bu sigorta poliçesinde anılan sigortayı prim ödemesi karşılığında ve bu poliçenin genel ve özel şartlarına uyulmak kaydıyla

Detaylı

BİREYSEL BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

BİREYSEL BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ BİREYSEL BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ ADI VE SOYADI: Bu Sözleşme'de kullanılan tanım ve terimler ile bunların anlamları aşağıda belirtilmiştir. Banka: Akbank T.A.Ş. Şube: Hesabın bulunduğu

Detaylı

KALDIRAÇLI İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

KALDIRAÇLI İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ KALDIRAÇLI İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ ADI : SOYADI : HESAP NO : TARİH : / /201.. İMZA : Bu sözleşme Başkent Menkul Değerler A.Ş. Türkiye Sermaye Piyasaları Kaldıraçlı Alım-Satım İşlemleri hizmet

Detaylı