FRANSIZCA ÖĞRENEN TÜRKLERİN YAPTIKLARI BİÇİMBİLİMSEL VE SÖZDİZİMSEL YANLIŞLARIN ÇÖZÜMLENMESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FRANSIZCA ÖĞRENEN TÜRKLERİN YAPTIKLARI BİÇİMBİLİMSEL VE SÖZDİZİMSEL YANLIŞLARIN ÇÖZÜMLENMESİ"

Transkript

1 ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YABANCI DİL ÖĞRETİMİ ANABİLİM DALI FRANSIZCA ÖĞRENEN TÜRKLERİN YAPTIKLARI BİÇİMBİLİMSEL VE SÖZDİZİMSEL YANLIŞLARIN ÇÖZÜMLENMESİ DOKTORA TEZİ Sebahat ALAN Ankara

2 ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YABANCI DİL ÖĞRETİMİ ANABİLİM DALI FRANSIZCA ÖĞRENEN TÜRKLERİN YAPTIKLARI BİÇİMBİLİMSEL VE SÖZDİZİMSEL YANLIŞLARIN ÇÖZÜMLENMESİ DOKTORA TEZİ Sebahat ALAN TEZ DANIŞMANLARI Prof. Dr. Cahit KAVCAR Prof. Dr. Ayşe KIRAN Ankara

3 ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YABANCI DİL ÖĞRETİMİ ANABİLİM DALI FRANSIZCA ÖĞRENEN TÜRKLERİN YAPTIKLARI BİÇİMBİLİMSEL VE SÖZDİZİMSEL YANLIŞLARIN ÇÖZÜMLENMESİ Doktora Tezi TEZ DANIŞMANLARI Prof. Dr. Cahit KAVCAR Prof. Dr. Ayşe KIRAN Tez Jürisi Üyeleri Adı ve Soyadı Prof. Dr. Cahit KAVCAR Prof. Dr. Ayşe KIRAN Prof. Dr. Güray KÖNİG Prof. Dr. Özcan DEMİREL Doç. Dr. N. Engin UZUN İmzası Tez Sınav Tarihi:

4 İÇİNDEKİLER Önsöz X Çizelgeler Listesi. XII Şekiller Listesi. XIV Grafikler Listesi.. XV Kısaltmalar XVI 1. GİRİŞ 1.1. Tezin Konusu Tezin Amacı Tezin Önemi Varsayımlar Sınırlılıklar YÖNTEM 2.1. Verilerin Toplanması Verilerin Çözümlenmesi Yanlışların Saptanması Yanlışların Sınıflanması Kurlara ve Türlerine Göre Yanlış Sayısının Belirlenmesi Yanlışların Nedenlerinin Saptanması Verilerin Toplandığı Ortama İlişkin Bilgiler Ankara Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Araştırma ve Uygulama Merkezi TÖMER TÖMER de Eğitim Ortamı TÖMER de Kurslar TÖMER de Fransızca Kursları Fransızca Eğitim Materyalleri Fransızca Öğretim Kitabının İçeriği Kullanılan Yöntem ve Teknikler 24 I

5 Fransızca Okutman Kadrosu TÖMER de Fransızca Öğrenen Öğrencilerin Genel Profili Dil Geçmişi Anketinin Değerlendirilmesi Anket Sorularının Çözümlenmesi TÜRKÇE ve FRANSIZCANIN DÜNYA DİLLERİ ARASINDAKİ YERİ ve BİÇİMBİLİMSEL ve SÖZDİZİMSEL ÖZELLİKLERİ 3.1. Türkçe ve Fransızcanın Dünya Dilleri Arasındaki Yeri Biçimsel Sınıflandırma Kaynak Bakımından Sınıflandırma Türkçenin Biçimbilimsel Özellikleri Türkçenin Biçimbirimleri Türkçede Ekler Fransızcanın Biçimbilimsel Özellikleri Fransızcanın Biçimbirimleri Fransızcanın Ekleri Önekler (Les Préfixes) Sonekler (Les Suffixes) Fransızcada Diğer Sözcük Türetim Olanakları Türkçenin ve Fransızcanın Sözdizimsel Özellikleri Türkçenin Sözdizimsel Özellikleri Fransızcanın Sözdizimsel Özellikleri UYGULAMALI DİLBİLİM VE YANLIŞ ÇÖZÜMLEMESİ 4.1. Uygulamalı Dilbilim Ayrımsal (Karşıtsal) Dilbilim Yanlış Çözümlemesi ve Aradil Olumsuz Aktarım ve Olumsuz Aktarım Türleri. 98 II

6 5. ÖĞRENEN YANLIŞLARINA İLİŞKİN BULGULAR 5.1. Biçimsözdizimsel Yanlışlar Tanımlık Yanlışları Yanlış Tanımlık Kullanımı Parça Bildiren Tanımlık Yanlışları (Article Partitif) Bileşik Tanımlık Yanlışları (Article Contracté) İlgeç Yanlışları Sıfat Yanlışları İşaret Sıfatı Yanlışları İyelik Sıfatı Yanlışları (Adjectifs Possessifs) Yanlış İyelik Sıfatı Kullanımı İyelik Sıfatı Yerine Farklı Sözcük Kullanımı Sıfat Uyumlarına İlişkin Yanlışlar Özne-Sıfat Uyumsuzluğu Ad-Sıfat Uyumsuzluğu Sıfat-Ad Uyumsuzluğu Adıl (Nesne Durumunda)-Sıfat Uyumsuzluğu Adlarla İlgili Yanlışlar Çoğul Ad Yapım Yanlışı Tanımlık-Ad Uyumsuzluğu Adın Gereksiz Çoğul Yapımı İyelik Sıfatı-Ad Uyumsuzluğu Sayı Sıfatı-Ad Uyumsuzluğu Adıl Yanlışları İşaret Adılı ve Soru Adılı Yanlışları Kişi Adılı Yanlışları Yanlış Adıl Kullanımı Yanlış Dönüşlü Adıl Kullanımı Adıl Yerine İyelik Sıfatı Kullanımı İlgi Adılı Yanlışları III

7 Belgisiz Adıl Yanlışları Bağlaç Yanlışları Yanlış Bağlaç Kullanımı Bağlaç Yerine İlgeç Kullanımı Eylem Yanlışları Eylem Çekim Yanlışları Ana Eylem Çekim Yanlışları Çekimli Eylem Yerine Mastar Eylem Kullanımı Mastar Eylem Yerine Çekimli Eylem Kullanımı Eylemin Yanlış Zamanda Çekimine İlişkin Yanlışlar Özne-Yüklem Uyumsuzluğuna İlişkin Yanlışlar Sıfat Eylem (Participe Passé) Yanlışları Özne-Sıfat Eylem Uyumsuzluğu Gereksiz Özne-Sıfat Eylem Uyumu Adıl-Sıfat Eylem Uyumsuzluğu Nesne-Sıfat Eylem Uyumsuzluğu Sıfat Eylem Yerine Mastar Eylem Kullanımı Sıfat Eylem Yerine Çekimli Eylem Kullanımı Yanlış Sıfat Eylem Kullanımı Yanlış Yardımcı Eylem Kullanımına ilişkin Yanlışlar Sözdizimsel Yanlışlar Eksik Üye Kullanımı Tanımlık Kullanmama İlgeç Kullanmama İyelik Sıfatı Kullanmama Yardımcı Eylem Kullanmama Adıl Kullanmama Bağlaç Kullanmama Olumsuzluk Belirteci veya Biçimbirimi Kullanmama İlgi Adılı Kullanmama Yüklem (Eylem) Kullanmama Nesne Kullanmama. 238 IV

8 Gereksiz Üye Kullanımı Gereksiz Tanımlık Kullanımı Gereksiz İlgeç Kullanımı Gereksiz İşaret Sıfatı Kullanımı Gereksiz İyelik Sıfatı Kullanımı Gereksiz Nesne Kullanımı Gereksiz Olumsuzluk Biçimbirimi Kullanımı Gereksiz Olumsuzluk Belirteci Kullanımı Gereksiz Bağlaç Kullanımı Gereksiz Belirteç Kullanımı Gereksiz Kişi Adılı Kullanımı Gereksiz Soru Adılı Kullanımı Gereksiz Yan Tümce Kullanımı Gereksiz Yardımcı Eylem Kullanımı Adıllara İlişkin Yanlışlar Adılın Eylemden Önce Kullanımı Belgisiz Adıl (Pronom Indéfini) Personne un Eylemden Önce Kullanımı Çift Adıllı Tümcelerde Adıl Dizilişi Yanlışı Adılın Yardımcı Eylemden Sonra Kullanımı Dönüşlü Eylemin Adılının Yanlış Yerde Kullanımı Adılın Eylemden Sonra Kullanımı Adılın Olumsuzluk Biçimbiriminden Önce Kullanımı Olumsuzluk Biçimbirimine ve Belirtecine İlişkin Yanlışlar Olumsuzluk Biçimbiriminin Eylemden Önce Kullanımı Olumsuzluk Biçimbiriminin Eylemden Sonra Kullanımı Belirteçlere İlişkin Yanlışlar Belirtecin Eylemden Önce Kullanımı Belirtecin Eylemden Sonra Kullanımı Belirtecin Nesneden Sonra Kullanımı Ad-Ad Dizilişine İlişkin Yanlışlar Sıfat-Ad dizilişine İlişkin Yanlışlar 266 V

9 Sıfatın Addan Önce Kullanımı Kısıtlama Biçimbirimine (ne. que.. ) İlişkin Yanlışlar Yanlışların Sayısal Olarak İncelenmesi Biçimsözdizimsel Yanlışlar Eylem Yanlışları Tanımlık Yanlışları Sıfat Uyumu Yanlışları Adıl Yanlışları İlgeç Yanlışları Sıfat Yanlışları Yanlış Yardımcı Eylem Kullanımına İlişkin Yanlışlar Adlarla İlgili Yanlışlar Bağlaç Yanlışları Sözdizimsel Yanlışlar Eksik Üye Kullanımına İlişkin Yanlışlar Gereksiz Üye Kullanımına İlişkin Yanlışlar Belirteçlere İlişkin Yanlışlar Adıl Yanlışları Sıfat-Ad Dizilişine İlişkin Yanlışlar Olumsuzluk Biçimbirimine İlişkin Yanlışlar Ad-Ad Dizilişine İlişkin Yanlışlar Kısaltma Biçimbirimine İlişkin Yanlışlar Yanlışların İstatistiksel Olarak Karşılaştırılması ÖĞRENEN YANLIŞLARININ NEDENLERİNİN İRDELENMESİ 6.1. Biçimsözdizimsel Yanlışlar Tanımlık Yanlışları İlgeç Yanlışları Sıfat Yanlışları İşaret Sıfatı Yanlışları İyelik Sıfatı Yanlışları VI

10 Sıfat Uyumlarına İlişkin Yanlışlar Özne-Sıfat Uyumsuzluğuna İlişkin Yanlışlar Ad-Sıfat Uyumsuzluğuna İlişkin Yanlışlar Adıl (Nesne Durumunda)-Sıfat Uyumsuzluğuna İlişkin Yanlışlar Adlarla İlgili Yanlışlar Çoğul Ad Yapım Yanlışları Sayı Sıfatı-Ad Uyumsuzluğu Adıl Yanlışları İşaret Adılı ve Soru Adılı Yanlışları Kişi Adılı Yanlışları Yanlış Adıl Kullanımı Adıl Yerine İyelik Sıfatı Kullanımı İlgi Adılı Yanlışları Eylem Yanlışları Eylem Çekim Yanlışları Ana Eylem Çekim Yanlışları Çekimli Eylem Yerine Mastar Eylem Kullanımı Mastar Eylem Yerine Çekimli Eylem Kullanımı Eylemin Yanlış zamanda Çekimine İlişkin Yanlışlar Özne-Yüklem Uyumsuzluğuna İlişkin Yanlışlar Sıfat Eylem (Participe Passé) Yanlışları Özne-sıfat Eylem Uyumsuzluğu Gereksiz Özne-Sıfat Eylem Uyumu Sıfat Eylem Yerine Mastar Eylem Kullanımı Sıfat Eylem Yerine Çekimli Eylem Kullanımı Yanlış Sıfat Eylem Kullanımı Yanlış Yardımcı Eylem Kullanımına İlişkin Yanlışlar Sözdizimsel Yanlışlar Eksik Üye Kullanımı Tanımlık Kullanmama İlgeç Kullanmama 321 VII

11 İyelik Sıfatı Kullanmama Yardımcı Eylem Kullanmama Adıl Kullanmama Bağlaç Kullanmama Olumsuzluk Belirteci veya Biçimbirimi Kullanmama Yüklem Kullanmama Gereksiz Üye Kullanımı Gereksiz Tanımlık Kullanımı Gereksiz İlgeç Kullanımı Gereksiz Olumsuzluk Biçimbirimi kullanımı Gereksiz Bağlaç Kullanımı Gereksiz Kişi Adılı Kullanımı Gereksiz Yardımcı Eylem kullanımı Adılın Eylemden Sonra Kullanımına İlişkin Yanlışlar Olumsuzluk Biçimbiriminin Eylemden Sonra Kullanımına İlişkin Yanlışlar Belirteçlere İlişkin Yanlışlar Belirtecin Eylemden Önce Kullanımı Belirtecin Eylemden Sonra Kullanımı Belirtecin Nesneden Sonra Kullanımı Sıfatın Addan Önce Kullanımına İlişkin Yanlışlar SONUÇ VE ÖNERİLER 7.1. TÖMER de Fransızca Öğrenen Türklere Uygulanan Dil Geçmişi Anketine İlişkin Sonuçlar Biçimsözdizimsel ve Sözdizimsel Yanlışlara İlişkin Sonuçlar Yanlışların Nedenlerine İlişkin Sonuçlar Biçimsözdizimsel Yanlışların Nedenlerine İlişkin Sonuçlar Sözdizimsel Yanlışların Nedenlerine İlişkin Sonuçlar Öneriler Fransızca Öğretenlere Yönelik Öneriler 342 VIII

12 Fransızca Öğrenen Türklere Yönelik Öneriler Araştırmacılara Yönelik Öneriler. 346 KAYNAKÇA ÖZET ABSTRACT RESUME EKLER EK 1. Türkiye de Fransızcanın Yabancı Dil Olarak Öğretimiyle İlgili Yapılan Yüksek Lisans ve Doktora Çalışmaları 360 EK 2. Ankara Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Araştırma ve Uygulama Ve Uygulama Merkezi TÖMER de Fransızca Öğrenen Türk Öğrencilere Uygulanan Dil Geçmişi Anketi. 368 EK 3. Öğrenenlerin Dilbilgisi ve Yazılı Anlatım Sınav Kağıtları IX

13 ÖNSÖZ Dil öğrenen her öğrenci, öğreniminin herhangi bir aşamasında güçlükle karşılaşabilir ve yanlış yapabilir. Bir yabancı dilde öğrendiklerini yazılı veya sözlü olarak ifade etmek, yanlış yapma olasılığını göze almak demektir. Eğer öğrenci yanlış yaptığında bu yanlışını ayrımsamaz ve düzeltmezse, bu görev öğretene düşer. O da üzerine düşeni yapmazsa, öğrenci bunu doğruymuş gibi algılar ve daha sonra da bu yanlışı tekrarlamaya devam eder, hatta bu yanlış öğrenenin öğrendiği bilgiler arasına yerleşir. Daha sonraki öğrenimleri bu yanlış öğrenmeden olumsuz etkilenir. Bu nedenle, yapılan yanlışların nedenlerinin bilinmesi ve bu nedenleri en aza indirecek çalışmaların yapılması çok önemlidir. Bu tezi hazırlayan bir öğreten olarak biz de, on altı yıldır Fransızca öğretiminin içinde olduğumuz için öğrencilerimizin zaman zaman bazı güçlüklerle karşılaştıklarını ve kimi zaman bu güçlükleri aşmada sıkıntı çektiklerini gördük. Öğrencilerimizin, Fransızca öğrenirken özellikle tanımlık, ilgeç kullanımı ve eylem çekimlerinde çok fazla yanlış yaptıklarını gözlemledik. Yaptığımız araştırmalarda Türk öğrencilerin Fransızca öğrenirken yaptıkları yanlışlar konusunda ayrıntılı bir çalışmaya rastlayamadık. Yapılan çalışmaların, genelde Fransızca ve Türkçenin bazı alanlarda karşılaştırılmasına ve birkaç konuda Türk öğrenenlerin yapabileceği yanlışlara yönelik olduğunu gördük. Bu nedenle, böyle bir tez çalışmasıyla, Türklerin Fransızca öğrenirken yaptıkları biçimbilimsel ve sözdizimsel yanlışları somut bir biçimde ortaya koyarak bu yanlışların nedenlerini araştırmayı amaçladık. Çalışmamız, Türk öğrenenlerin Fransızca öğrenimine katkıda bulunduğu ölçüde amacına ulaşmış olacaktır. Bu çalışmayı yaparken bana her türlü desteği veren ve yardımlarını esirgemeyen değerli hocalarım ve danışmanlarım Sayın Prof. Dr. Cahit KAVCAR ve Sayın Prof. Dr. Ayşe KIRAN a, Tez İzleme Komitemde bulunan ve yaptığım bu çalışmada beni yönlendiren ve destekleyen değerli hocalarım Sayın Prof. Dr. Güray KÖNİG ve Sayın Prof. Dr. Özcan DEMİREL e, engin bilgisiyle beni yönlendiren değerli hocam, TÖMER Müdürü Sayın Doç. Dr. N. Engin UZUN a, değerli bilgilerinden X

14 yararlandığım Sayın Doç. Dr. Ece KORKUT a, değerli görüşlerinden yararlandığım TÖMER Ankara Şubeleri Koordinatörü Sayın Dr. Gülser AKDOĞAN a, yanlışların sınıflanması konusunda sonsuz yardımını gördüğüm Sayın Dr. Özgür AYDIN a, değerli görüşlerinden yararlandığım Sayın Dr. Aygül ŞIKLAR ÇELİK e, bu çalışmam sırasında verileri elde etmem konusunda bana yardımcı olan TÖMER Kızılay Şubesi Fransızca Bölümü Öğretim Elemanlarına ve bölüm öğrencilerine, beni her zaman yüreklendiren ve destekleyen, verilerin bilgisayar ortamına aktarılarak değerlendirilmesi ve istatistiklerinin yapılması konusunda sonsuz yardımını gördüğüm eşim Sayın Murat ALAN a, ve çok küçük olmalarına karşın beni anlamaya çalışarak kendilerince bana çalışma zamanı bırakan oğlum Uğur Arman a ve kızım Bilgesu ya sonsuz teşekkürlerimi sunarım. XI

15 ÇİZELGELER LİSTESİ Çizelge 1: Orta Okulda Yabancı Dil Öğrenilen Şehirler. 35 Çizelge 2: Yabancı Dil Öğrenilen Liselerin Bulunduğu Şehirler.. 37 Çizelge 3: Üniversitede Yabancı Dil Öğrenilen Şehirler.. 39 Çizelge 4: Dil Öğrenilen Dil Merkezleri. 42 Çizelge 5: Dil Merkezlerinde Haftalık Yabancı Dil Öğrenme Saati Sayısı 43 Çizelge 6: Biçimsözdizimsel Yanlışların Türlerine ve Kurlara Göre Dağılımı Çizelge 7: Eylem Yanlışları. 275 Çizelge 8: Tanımlık Yanlışları Çizelge 9: Sıfat Uyumu Yanlışları 277 Çizelge 10: Adıl Yanlışları Çizelge 11: İlgeç Yanlışları 280 Çizelge 12: Sıfat Yanlışları Çizelge 13: Yanlış Yardımcı Eylem Kullanımına İlişkin Yanlışlar Çizelge 14: Adlarla İlgili Yanlışlar 283 Çizelge 15: Bağlaç Yanlışları. 284 Çizelge 16: Sözdizimsel Yanlışların Türlerine ve Kurlara Göre Dağılımı 287 Çizelge 17: Eksik Üye Kullanımına İlişkin Yanlışlar. 290 Çizelge 18: Gereksiz Üye Kullanımı. 293 Çizelge 19: Belirteç Yanlışları Çizelge 20: Adıl Yanlışları 297 Çizelge 21: Sıfat-Ad Dizilişine İlişkin Yanlışlar Çizelge 22: Olumsuzluk Biçimbirimine İlişkin Yanlışlar Çizelge 23: Biçimsözdizimsel Yanlışlarda Temel ve Yüksek Düzey Arasındaki Farklılık Çizelge 24: Biçimsözdizimsel Yanlışlarda Temel 1 ve Temel 5 Arasındaki Farklılık Çizelge 25: Biçimsözdizimsel Yanlışlarda Yüksek 1 ve Yüksek 2 Arasındaki Farklılık XII

16 Çizelge 26: Sözdizimsel Yanlışlarda Temel ve Yüksek Düzey Arasındaki Farklılık Çizelge 27: Sözdizimsel Yanlışlarda Temel 1 ve Temel 5 Arasındaki Farklılık Çizelge 28: Sözdizimsel Yanlışlarda Yüksek 1 ve Yüksek 2 Arasındaki Farklılık Çizelge 29: Biçimsözdizimsel ve Sözdizimsel Yanlışlar Arasındaki Farklılık XIII

17 ŞEKİLLER LİSTESİ Şekil 1: Aksan a Göre Ural-Altay Dil Ailesindeki Diller.. 51 Şekil 2: Adalı ya Göre Türkçenin Biçimbirimleri.. 55 Şekil 3: Malstrom a Göre Kurallar Dizgesinin Bileşenleri. 65 Şekil 4: Kıran a Göre Fransızcadaki Bileşik Tümcelerin Oluşumu 75 Şekil 5: Corder a Göre Aradil 96 Şekil 6: Bayraktaroğlu na Göre Ayrımsal Çözümlemenin ve Yanlış Çözümlemesinin Yabancı Dil Öğretimine Uygulanışı. 100 Şekil 7: Frato nun Düzeltme Ödevi Adlı Resmi XIV

18 GRAFİKLER LİSTESİ Grafik 1: Öğrencilerin Yaş Grupları. 27 Grafik 2: Öğrencilerin Cinsiyeti 28 Grafik 3: Öğrencilerin Öğrenim Düzeyi 28 Grafik 4: Öğrencilerin Meslek Grupları. 29 Grafik 5: Öğrencilerin Dil Düzeyleri. 29 Grafik 6: Öğrencilerin Fransızca Öğrenme Nedenleri 30 Grafik 7: Öğrencilerin Yabancı Dil Öğrenmeye Başlama Yaşı. 31 Grafik 8: İlkokulda Yabancı Dil Öğrenimi 32 Grafik 9: İlkokulda Yabancı Dil Öğrenilen Şehirler.. 32 Grafik 10: İlkokulda Yabancı Dil Öğrenilen Okulun Statüsü 33 Grafik 11: İlkokulda Yabancı Dil Öğrenme Süresi 33 Grafik 12: İlkokulda Haftalık Yabancı Dil Ders Saati Sayısı 34 Grafik 13: Orta Okulda Öğrenilen Yabancı Dil. 34 Grafik 14: Yabancı Dil Öğrenilen Orta Okulların Statüsü. 35 Grafik 15: Orta Okulda Yabancı Dil Öğrenme Süresi 36 Grafik 16: Orta Okulda Haftalık Yabancı Dil Ders Saati.. 36 Grafik 17: Orta Okulda Öğrenilen Yabancı Diller. 37 Grafik 18: Yabancı Dil Öğrenilen Liselerin Statüsü..38 Grafik 19: Öğrencilerin Lisede Yabancı Dil Öğrenme Süreleri. 38 Grafik 20: Öğrencilerin Lisede Haftalık Yabancı Dil Ders Saati Sayısı. 38 Grafik 21: Öğrencilerin Üniversitede Öğrendikleri Yabancı Diller 39 Grafik 22: Yabancı Dil Öğrenilen Üniversitelerin Statüsü 40 Grafik 23: Öğrencilerin Üniversitede Yabancı Dil Öğrenme Süreleri 40 Grafik 24: Öğrencilerin Üniversitede Haftalık Yabancı Dil Ders Saati Sayısı 41 Grafik 25: Daha Önce Yabancı Dil Kursuna Giden Öğrencilerin Oranı. 41 Grafik 26: Dil Kursunda Öğrenilen Yabancı Diller 42 Grafik 27: Öğrencilerin Dil Merkezlerinde Yabancı Dil Öğrenme Süresi. 43 Grafik 28: Daha Önce Özel Ders Alan Öğrenciler. 44 Grafik 29: Öğrencilerin Aldıkları Özel Yabancı Dil Ders Saati Toplamı 44 Grafik 30: Biçimsözdizimsel Yanlışların Kurlara Göre Dağılımı Grafik 31: Sözdizimsel Yanlışların Kurlara Göre Dağılımı 288 XV

19 KISALTMALAR A.Ü. : Ankara Üniversitesi AEÇY : Ana Eylem Çekim Yanlışları AEÖK : Adılın Eylemden Önce Kullanımı AESK : Adılın Eylemden Sonra Kullanımı AOBSK : Adılın Olumsuzluk Biçimbiriminden Sonra Kullanımı ASEU : Adıl-Sıfat Eylem Uyumsuzluğu AYESK : Adılın Yardımcı Eylemden Sonra Kullanımı AYİSK : Adıl Yerine İyelik Sıfatı Kullanımı BAPEÖK : Belgisiz Adıl Personne un Eylemden Önce Kullanımı BAY : Belgisiz Adıl Yanlışları Bkz. : Bakınız C.O.D. : Complément d Objet Direct C.O.I. : Complément d Objet Indirect ÇATADY : Çift Adıllı Tümcelerde Adıl Dizilişi Yanlışı ÇEYMEK : Çekimli Eylem Yerine Mastar Eylem Kullanımı D. : Denek DEAYYK : Dönüşlü Eylemin Adılının Yanlış Yerde Kullanımı EYZÇ : Eylemin Yanlış Zamanda Çekimi Fr. : Fransızca GBEK : Gereksiz Belirteç Kullanımı GBK : Gereksiz Bağlaç Kullanımı GİK : Gereksiz İlgeç Kullanımı GİSK : Gereksiz İşaret Sıfatı Kullanımı GİYSK : Gereksiz İyelik Sıfatı Kullanımı GKAK : Gereksiz Kişi Adılı Kullanımı GNK : Gereksiz Nesne Kullanımı GOBBK : Gereksiz Olumsuzluk Biçimbirimi Kullanımı GOBK : Gereksiz Olumsuzluk Belirteci Kullanımı GÖSEU : Gereksiz Özne-Sıfat Eylem Uyumu GSAK : Gereksiz Soru Adılı Kullanımı XVI

20 GTK GYEK GYTK İAY İAY İt. Lat. MEYÇEK NSEU Örn. ÖSEU ÖYU SEYÇEK SEYMEK YAK YDAK YSEK Yun. : Gereksiz Tanımlık Kullanımı : Gereksiz Yardımcı Eylem Kullanımı : Gereksiz Yan Tümce Kullanımı : İlgi Adılı Yanlışları : İşaret Adılı Yanlışları : İtalyanca : Latince : Mastar Eylem Yerine Çekimli Eylem Kullanımı : Nesne-Sıfat Eylem Uyumsuzluğu : Örneğin : Özne-Sıfat Eylem Uyumsuzluğu : Özne-Yüklem Uyumsuzluğu : Sıfat Eylem Yerine Çekimli Eylem Kullanımı : Sıfat Eylem Yerine Mastar Eylem Kullanımı : Yanlış Adıl Kullanımı : Yanlış Dönüşlü Adıl Kullanımı : Yanlış Sıfat Eylem Kullanımı : Yunanca XVII

21 1. GİRİŞ 1.1. TEZİN KONUSU Ankara Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Araştırma ve Uygulama Merkezi TÖMER de Temel ve Yüksek Seviyede Fransızca öğrenen Türk öğrencilerin yaptıkları biçimbilimsel ve sözdizimsel yanlışların saptanması, en fazla rastlanan yanlışların belirlenmesi, bu yanlışların çözümlenmesi ve nedenlerinin araştırılması tezin konusunu oluşturmaktadır TEZİN AMACI Bu tezin temel amacı, Ankara Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Araştırma ve Uygulama Merkezi TÖMER de Temel ve Yüksek Seviyede Fransızca öğrenen çeşitli yaş ve meslek grubundaki öğrencilerin yaptıkları biçimbilimsel ve sözdizimsel yanlışların saptanması ve bu yanlışların çözümlenmesidir. Bu amaç doğrultusunda, anadili ve yabancı dil arasındaki etkileşim, bu etkileşimin Fransızca öğrenimine etkisi araştırılmaya çalışılacak ve aşağıdaki sorulara yanıtlar aranacaktır: 1. Yabancı dil öğretim ortamı nasıldır? (sınıflar, eğitim materyalleri, öğretmen vb.) 2. Fransızca öğreniminde öğrenciler en çok hangi biçimbilimsel ve sözdizimsel yanlışları yapmaktadırlar? 3. Bu yanlışların nedenleri nelerdir? 4. Türkçenin biçimbilimsel ve sözdizimsel özelliklerinin Fransızca öğrenimine etkileri nelerdir? 5. Türklerin Fransızca öğrenirken yaptıkları yanlışlar en aza indirilebilir mi? 1

22 1.3. TEZİN ÖNEMİ Bugün küreselleşen dünyada ülkeler arasındaki siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilerin gelişmesiyle birçok uluslararası kuruluş ortaya çıkmıştır. Türkiye de bu kuruluşların bir çoğunun üyesidir ve bu kuruluşlarda ortak iletişim aracı olarak birkaç ulusun dili kullanılmaktadır (Demirel, 1990: 5). Uluslararası ilişkilerin yoğun olduğu bu dönemde Türkiye'de de özellikle bu uluslararası örgütlerde resmi dil olarak kabul edilen batı dillerinden birkaçının öğretilmesine gereksinim duyulmaktadır. Eskiden bir yabancı dil bilmek bir ayrıcalık sayılırken, bugün oldukça normal karşılanan bir durum haline gelmiştir. Çünkü bir işe girmenin temel şartlarından biri de en azından bir yabancı dil bilmektir. Birçok kurum veya kuruluş ise, adaylarda en az iki yabancı dil bilme şartı aramaktadır. Bu nedenle gün geçtikçe yabancı dil bilmenin önemi ve gereksinimi artmaktadır. Tezimizin asıl konusu Fransızca öğretimi olduğundan, Türkiye'deki Fransızca öğretimine kısaca değinmek istiyoruz. Fransızca, ülkemize 1700 lü yılların başında XIV. Louis döneminde girmeye başlamıştır. Çünkü bu dönemde, Fransa Avrupa daki gücünü yitirmiş ve üstünlüğünü İngiltere ye kaptırmıştır. O dönemin güçlü ülkeleri olan İngiltere ve Hollanda, Osmanlı İmparatorluğuyla ticari ilişkilerini mamul madde satıp, Osmanlılardan hammadde alarak sınırlı tutmuşlardır. Güçsüz düşen ve Doğu ile ticaretini Akdeniz üzerinden yapan Fransa, Osmanlılarla ilişkilerini o dönemin ticaret adamları sayesinde geliştirmeye başlamıştır. İki devlet arasındaki ticari ilişkilerin gelişmesi, Fransızların 19. yüzyıla kadar sürekli en ayrıcalıklı ulus ve en güçlü müttefik olarak kalmalarını sağlar (Aksoy, 1990: 9). Türkiye'de Fransızca, özellikle 18. yüzyılın sonlarında büyük bir önem kazanmaya başlamıştır. Batılılaşma hareketiyle birlikte Fransızca, Türkiye'de okul programlarına giren ilk batı dili olmuştur (Demirel, 1990: 7). 19. yüzyılın başlarından itibaren, Türk aydınlarının en büyük amaçlarından biri de, bir batı dilini öğrenmek ve Batı'yı tanımak olmuştur. Bu nedenle Fransızca konuşmak, yıllarca bir ayrıcalık olarak görülmüştür. 2

23 1 Eylül 1868 tarihinde Galatasaray Lisesinin açılmasıyla Fransızca, orta öğretim düzeyinde yabancı dille öğretim yapılan ilk dil olmuştur (Demirel, 1990: 8). Türkiye'de devlet okullarında öğretilmeye başlanan ilk dil olmasına karşın Fransızca, zamanla İngilizce ve Almancadan sonra üçüncü sıraya yerleşmiştir yılında uygulamaya koyulan basamaklı kur sistemi ile okullar öğrencilere üç dilden birini seçme olanağı tanımış ve bu da İngilizce sınıflarının birden bire artmasıyla sonuçlanmıştır (Perez, 1990: 13). Daha sonra bu sistemden vazgeçilmesine karşın İngilizceye olan aşırı istek, zamanla Fransızca ve Almancanın devlet okullarından neredeyse tamamen kalkmasına neden olmuştur. Fransızca ve Almanca öğretmenleri ise genellikle Türk Dili dersleri vermeye başlamışlardır. Bugün Fransızca, orta öğretimde birkaç özel okul ve Anadolu Lisesi ile birkaç pilot devlet okulunda öğretilmektedir. Son birkaç yıldır Milli Eğitim Bakanlığının, bazı pilot okullarda Fransızcayı ikinci yabancı olarak seçimli dersler arasına koyması sevindiricidir. Birçok üniversitenin Fransız Dili ve Edebiyatı, Fransız Dili Eğitimi ve Fransızca Mütercim Tercümanlık gibi bölümleri vardır. Fakat buralardan mezun olanların çoğu kendi alanlarının dışında bir işte çalışmaktadır. Son yıllarda Milli Eğitim Bakanlığının hiç Fransızca Öğretmeni almaması, Fransızcanın geleceği konusunda bu bölüm mezunları için olumsuz bir tablo sergilemektedir. Fransız kültürünün ve dilinin Türkiye'de saygınlığının yüksek olmasına karşın, toplumumuzda Fransızcanın zor öğrenilen bir dil olduğu kanısı uyanmıştır. Bunda Türkler için yazılmış bir kitabın bulunmamasının, kullanılan kitapların güncelliğini yitirmesinin, öğretimde kullanılan yöntem ve tekniklerin dört temel becerinin hepsinin (Okuma-Anlama, Dinleme-Anlama, Konuşma ve Yazma) kazandırılmasına yönelik olmamasının veya bu becerilerin öncelik sıralamalarında yapılan yanlışlardan dolayı tam öğrenmenin sağlanamamış olmasının çok büyük etkisi vardır. Dört temel becerinin kazandırılmasında, yardımcı bir etkinlik olarak görülmesi gereken dilbilgisinin büyük önemi vardır. Çünkü dilbilgisi, doğru düşünme, doğru konuşma ve yazmaya yardımcı bir çalışma alanıdır ve dilbilgisi öğretimiyle, öğrenciler dilin olanaklarını, sınırlarını ve gizil gücünü ortaya çıkarırlar (Sever, 1997:24). Dilbilgisi kurallarının doğru kullanılması sayesinde anlatılmak istenen doğru bir şekilde anlatılabilir. Aksi takdirde anlatım bozuklukları 3

24 ortaya çıkar. Kavcar ve diğerleri (2002: 28), Yazılı ve Sözlü Anlatım adlı kitaplarında, iyi bir tümcenin özelliklerinin doğruluk, açıklık, duruluk ve yalınlık olduğunu belirterek, doğru anlatımda dilbilgisinin önemli bir yere sahip olduğunu ifade etmektedirler. Dilbilgisi, sesleri, sözcükleri, cümleleri inceler. Daha doğru, daha kusursuz düşünmemize yardımcı olur. Doğru konuşmamızda ve yazmamızda etkili olur (Kavcar ve diğerleri, 2004: 74). Anadili öğretiminde dilbilgisinin önemi ne kadar büyükse, yabancı dil öğretiminde de o kadar büyüktür. Çünkü bir yabancı dilin dilbilgisini iyi bilmemek demek, o dilde çoğu zaman doğru tümce üretememek, dinlediğini doğru anlayamamak veya anlatmak istediğini doğru anlatamamak demektir. Bu da yabancı dilde iletişim kurmayı güçleştirir veya yanlış anlamalara neden olabilir. O halde dilbilgisi, bir dilde yazılı veya sözlü anlama ve anlatma için oldukça fazla öneme sahiptir. Yaptığımız araştırmalar sonucu, Türkiye'de Fransızca öğrenen Türklerin yaptığı biçimbilimsel ve sözdizimsel yanlışları somut verilere dayandırarak araştıran pek fazla ayrıntılı çalışmaya rastlanamamıştır. Bu konuda ulaşılabilen kaynakların listesi EK-1 de sunulmuştur. Çalışmaların daha çok edebi metinler üzerinde yoğunlaştığı görülmüştür. Bu nedenle, bu tez çalışmasının alanla ilgili boşluğu bir ölçüde dolduracağı ve bundan sonra yapılacak çalışmalara ışık tutacağı ümit edilmektedir. Ayrıca bu çalışmanın sadece araştırma verilerinin elde edildiği A.Ü. TÖMER'de değil, çeşitli kurum ve kuruluşlarda Fransızca öğrenen ve öğretenlere de, Fransızca öğretimi açısından katkıda bulunacağı ve Türkler için yazılacak yeni Fransızca öğretim kitapları için dil araştırmacılarına ve kitap yazarlarına yararlı olacağı düşünülmektedir VARSAYIMLAR 1- Dil öğretiminde, dört temel becerinin kazanılmasında dilbilgisi kuralları önemli bir yere sahiptir. 2. Fransızca öğrenen öğrenciler bazen hem Türkçeden, hem de Fransızcadan etkilenerek bir aradil oluştururlar. 4

25 3. Ayrımsal çözümleme yolu ile dil öğrenimindeki biçimbilimsel ve sözdizimsel güçlüklerin büyük bir bölümü önceden saptanabilir. 4. Temel ve yüksek düzey öğrencilerinin hepsi Türk olduklarından aynı evrenden gelmektedirler ve benzer özellikler göstermektedirler SINIRLILIKLAR yılları arasında Fransızca öğrenmek amacıyla Ankara Üniversitesi TÖMER e gelen Türk öğrencilerin sınav kağıtlarındaki bilgilerin hepsi, bu araştırmanın evrenini oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise, yılları arasında A.Ü. TÖMER de Temel ve Yüksek Seviyelerde Fransızca öğrenen öğrencilerin sınav kağıtları bilgiler oluşturmaktadır. Bu araştırma için, Ankara Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Araştırma ve Uygulama Merkezi TÖMER Kızılay şubesi seçilmiştir. TÖMER Kızılay Şubesinin seçilme nedeni, bu şubede Fransızca öğrenen öğrencilerin sayısının diğer şubelere göre daha fazla olmasıdır. Araştırmanın verileri yılları arasında toplanmıştır. Verilerin dört yılda toplanmasının nedeni, her kur döneminde öngörülen öğrenci sayısına (temel kurlar için her düzeyden 25, yüksek kurlar için her düzeyden 40 öğrenci) ulaşılamamış olması ve verilerin elde edildiği kurların (özellikle yüksek kurların), her kur döneminde açılamamasıdır. Bu çalışma, TÖMER Kızılay Şubesinde Temel ve Yüksek düzeyde yılları arasında Fransızcayı ikinci yabancı dil olarak öğrenen 205 Türk öğrencinin yazılı anlatım ve dilbilgisi final sınavı kağıtlarından elde edilen verilerle sınırlıdır. 5

26 6

27 2. YÖNTEM Bu çalışmanın kuramsal tabanını Uygulamalı Dilbilimin bir dalı olan Ayrımsal Dilbilim ve Yanlış Çözümlemesi oluşturmaktadır. Ayrımsal Çözümleme yönteminin ilkeleri çerçevesinde, öncelikle Fransızca ve Türkçenin biçimbilimsel ve sözdizimsel özellikleri betimlenmiş ve birbirinden farklı yönleri ortaya konmaya çalışılmıştır. Daha sonra elde edilen veriler (saptanan yanlışlar) çözümlenmiş ve nedenleri araştırılmıştır Verilerin Toplanması Veriler, Ankara Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Araştırma ve Uygulama Merkezi TÖMER Kızılay Şubesinde yılları arasında Temel ve Yüksek kurlarda Fransızca öğrenen öğrencilerin yazılı anlatım ve dilbilgisi final sınav kağıtları incelenerek elde edilmiştir. Her kurda istenen öğrenci sayısının bulunamaması veya her dönem her kurun açılamaması verilerin bu kadar uzun zaman içinde toplanmasına neden olmuştur. Özellikle yüksek kurların çok az açılması ve açılan sınıflarda az öğrenci olması veri toplama süresini uzatmıştır. Veriler toplanırken öğrencilerin uyruklarının Türk ve anadillerinin Türkçe olmasına dikkat edilmiştir. Yazılı anlatım ve dilbilgisi sınavlarından tam puan alan öğrencilerin kağıtları toplanmamış, eksik puan alan öğrencilerin kağıtları toplanmıştır. Toplanan kağıtlar arasında az yanlış yapan veya çok yanlış yapan öğrenci şeklinde bir ayrım yapılmamış, kağıtlar gelişigüzel seçilmiştir. Bazı öğrenciler bir ya da iki yanlış yaparken, bazıları yanlış yapmıştır Verilerin Çözümlenmesi Yazılı anlatım ve dilbilgisi final sınav kağıdı incelen öğrenci sayısı 205 tir. Kurlara göre sınav kağıdı incelenen öğrenci sayısı aşağıdaki gibidir: 6

28 KURU DENEK SAYISI Temel 1 25 Temel 2 25 Temel 3 25 Temel 4 25 Temel 5 25 Yüksek 1 40 Yüksek 2 40 TOPLAM 205 Toplam 205 öğrencinin yazılı anlatım ve dilbilgisi sınav kağıdı incelenmiştir. Dilbilgisi sınavları, o kurda öğrencilerin sınıfta gördüğü dilbilgisi kurallarını içerdiğinden, temelin ilk kurlarında genellikle birer tümcelik sorulardan oluşmaktadır. Toplam soru sayısı kurun içeriğine göre soru arasında değişmektedir. Yüksek kurlarda tek tümceli soru tiplerinin yanında, bırakılan boşlukların tamamlanmasını gerektiren metinler de yer almaktadır. Yanlışların çözümlenmesi üç aşamada gerçekleşmiştir: Yanlışların Saptanması Bu araştırmanın verilerini öğrenen yanlışları oluşturduğundan, ilk aşamada, öğrenenlerin ürettikleri tüm tümceler incelenmiş, bu tümcelerin hedef dil Fransızcada doğru olup olmadığına bakılmıştır. Fransızcada biçimbilimsel veya sözdizimsel olarak doğru kabul edilemeyecek tümceler, önce denek olarak tanımladığımız öğrenenlere göre sıralanmıştır. Sıralamada Denek yerine D kullanılmıştır. Yanlışlar önce deneklerin yaptığı yanlış sayısına göre D.2.1., D.2.2., D.2.3. şeklinde sıralanmıştır. 7

29 Yanlışların Sınıflanması Deneklere göre sıralanan yanlışlar, daha sonra hangi sınıfa giriyorsa (biçimbilimsel veya sözdizimsel) ona göre sınıflanmış, daha sonra bu yanlış sınıfı içinde alt gruplara yerleştirilmiştir. Bazı tümcelerde birden çok yanlışın yer alması sınıflamalarda bazı zorluklara neden olmuştur. Örneğin, bir tümcede biçimbilimsel bir yanlış olarak görebileceğimiz tanımlık yanlışının yanında belirtecin eylemden önce kullanılması gibi bir sözdizimsel yanlışla da karşılaşılmıştır. Böyle durumlarda, aynı tümce birkaç yanlış türünde yer almaktadır. Çünkü tümce çözümlendiğinde, yanlışlar farklı sözcük türü veya tümce öğesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle, yanlışlar ait olduğu yanlış türüne göre ayrı ayrı sınıflanmıştır. Yanlışlar, Biçimsözdizimsel Yanlışlar (Fr.Les Erreurs morphosyntaxiques) ve Sözdizimsel Yanlışlar olmak üzere iki ana başlık altında toplanmıştır. Biçimsözdizimsel Yanlışlar bölümüne çoğunluğu biçimbilimin konusu olan eylem çekimleri, tanımlık gibi yanlışların yanı sıra ad-sıfat uyumları, özne sıfat uyumları gibi sözdizimini ilgilendiren yanlışlar da konulmuştur. Sözdizimsel Yanlışlar bölümüne ise tümce öğelerinin yerleriyle ilgili yanlışlar veya eksik ve fazla üye kullanımına ilişkin yanlışlar konulmuştur. Yanlışları tanımlarken birçok sözcükbilimsel ve anlambilimsel yanlış da tanımlanmış ve sınıflanmıştır, fakat bu çalışmanın asıl konusu bu alanlar olmadığından bu yanlış türleri çalışmamızdan çıkarılmıştır. Ayrıca çok sayıda yazım yanlışına da rastlanmıştır Kurlara ve Türlerine Göre Yanlış Sayısının Belirlenmesi Saptanan yanlışlar, türlerine göre bilgisayar ortamına aktarılmıştır. Bu yanlışlar sayılarak her yanlış grubunda ne kadar yanlış yapıldığı ve bu yanlışların kurlara göre sayısı saptanmıştır. Daha sonra Excel programında her yanlış türüne ait bir sayfa açılarak veriler tek tek girilmiş ve yanlışların kesin sayısı belirlenmiştir. Bu 8

30 sayılar temel alınarak temelde ve yüksekte toplam kaç yanlış yapıldığı, bu yanlışların türlerine göre yüzdelik oranlarının ne kadar olduğu hesaplanmıştır Yanlışların nedenlerinin Saptanması Yanlışların saptanması ve sınıflanması tamamlandıktan sonra, bu yanlışların neden kaynaklandığına ilişkin bir çalışma yapılmıştır. Bu aşama, çalışmanın en zor aşaması olmuştur. Çünkü öğrenenin neden bu tür yanlışı yaptığı, tümceleri yazarken ne düşündüğü, o kurda neleri tam öğrendiği, hangi konularda sorun yaşadığı iyi bilinmediğinden tek bir yanlışa göre yanlışın nedenini saptamak doğru değildir. Bizim için ölçüt öğrenenlerin anadillerinin Türkçe olduğu, ilk yabancı dillerinin İngilizce olduğu ve o kura gelinceye kadar hangi dilbilgisi konularını bildikleridir. Öğrenenlerin ders işledikleri kitabı çok iyi tanımanın, konu akışını iyi bilmenin ve Fransızcanın yabancı dil olarak öğretimindeki deneyimlerin bu çözümlemeleri yaparken bize büyük kolaylık sağladığını söyleyebiliriz Verilerin Toplandığı Ortama İlişkin Bilgiler Tezimizin bu bölümünde, araştırma verilerini elde ettiğimiz kurum olan Ankara Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Araştırma ve Uygulama Merkezi TÖMER den, TÖMER deki eğitim ortamından, Fransızca Bölümü Öğretim Elemanlarından, Fransızca öğretim yöntemi, araç ve gereçlerinden ve Fransızca öğrenen öğrencilerin genel özelliklerinden kısaca söz etmek istiyoruz Ankara Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Araştırma ve Uygulama Merkezi TÖMER TÖMER, Ankara Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde Türk işçi çocuklarına, elçilik mensuplarına ve Türkçeyi öğrenmek isteyen yabancılara Türkçe öğretmek, Türkçenin anadili ve yabancı dil olarak öğretimi üzerine programlar hazırlayıp yöntemler geliştirmek amacıyla 1984 yılında kurulmuştur. Daha sonra Avrupa Topluluğunda görev alacak memur ve müdürlerin yabancı dil öğrenme gereksinimi 9

31 üzerine 1987 yılından itibaren Almanca, İngilizce ve Fransızca bölümlerini de açarak yabancı dil öğretimine başlamıştır (Hengirmen, 1994: 84) yılından itibaren ise İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Rusça, gibi diğer yabancı dillerin öğretimine geçilmiştir. Bugün TÖMER de öğretilen diller şunlardır: Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Rusça, Hollandaca, Çağdaş Yunanca, Arapça, Çince, Bulgarca, Macarca, Korece, Latince, Osmanlıca ve beş Türk Lehçesi. TÖMER de üç ana bölüm bulunmaktadır. Bunlar Türkçe, İngilizce ve Yabancı Diller Bölümüdür. Türkçe ve İngilizce dışındaki bütün diller Yabancı Diller Bölümü adı altında toplanmıştır. Sadece Kızılay Şubesinde öğrenci ve okutman sayısının fazla olması nedeniyle Türkçe ve İngilizce Bölümlerinin yanı sıra Almanca ve Fransızca Bölümleri de vardır. TÖMER in Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Alanya, Kayseri, Bursa, Samsun ve Trabzon da toplam 10 şubesi vardır. Bütün şubelerde standart bir eğitim verilebilmesi için gerekli tüm çalışmalar, Merkez Bölüm Başkanlıkları tarafından yapılmaktadır. TÖMER de Almanca, Fransızca ve Japonca 14 kur, İspanyolca ve İtalyanca 10 kur, diğer diller ise 12 kurdur. Temel ve orta kurları bitiren öğrencilere sertifika, yüksek kurları bitiren öğrencilere ise diploma verilmektedir. Ayrıca Mayıs 2004 te Avrupa Konseyinin TÖMER in hazırlamış olduğu Avrupa Dil Portfolyosunu kabul etmesi ve onay numarası vermesiyle TÖMER, Türkiye de Avrupa Dil Pasaportu verme yetkisine sahip bir Dil Merkezi haline gelmiştir. Öğrettiği bütün dillerin kurlarını Avrupa Dil Pasaportunda belirtilen ölçütlere göre düzenlemiştir. TÖMER de dil öğretiminin yanı sıra seminer ve konferanslar düzenlenmekte ve akademik çalışmalara oldukça fazla önem verilmektedir. TÖMER in şu anda Anadili Dergisi ve Dil Dergisi olmak üzere iki süreli yayını bulunmaktadır. Ayrıca Türkçe öğrenen yabancı öğrenciler için yazılmış bir de Hitit Seti mevcuttur. 10

32 Bu yayınların dışında yapılan sempozyum bildirilerinin yer aldığı bir çok önemli yayını vardır TÖMER de Eğitim Ortamı TÖMER de sınıflar 8-14 kişiliktir. Sınıflar, öğrencilerin birbirlerini rahatlıkla görebilmeleri için U masa düzenli ve DVD donanımlıdır. Bütün şubelerde öğrencilerin ders dışında yararlanabilecekleri Video Kulüp ve kütüphane vardır. Öğrenciler TÖMER öğrenci kimliklerini göstererek video kulüpten ve kütüphaneden yararlanabilmektedirler. Ayrıca öğrencilerin konuşma becerilerini geliştirebilmeleri için yabancı uzmanlar tarafından yürütülen Konuşma Kulüpleri vardır. Bu Konuşma Kulüpleri farklı seviyelerde açılmakta ve TÖMER öğrencilerine ücretsiz hizmet vermektedir. Dersler 50 dakikadır. Her 50 dakika sonunda 10 dakikalık ara verilmektedir. Bu aralarda öğrenciler, TÖMER in kafeteryasından istedikleri gibi yararlanabilmektedirler. TÖMER, haftanın yedi günü saat 9.00 dan a kadar hizmet vermektedir. Kurslar yoğun ve normal olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Normal kurlar haftada 6 saattir, yoğun kurlar ise haftada 10 saattir. Normal kurlar iki aylık 48 saat, yoğun kurlar ise bir aylık 40 saattir. Ayrıca öğrencilerin isteğine göre haftalık ders saati artırılabilmektedir TÖMER de Kurslar TÖMER de kurslar, Genel Dil Kursları ve Özel Amaçlı Kurslar olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Genel Dil Kursları kur kur giden ve temelden başlayıp yükseğe kadar devam eden kurslardır. Özel Amaçlı Kurslar ise dillere göre değişen kurslardır. Türkçedeki Özel Amaçlı Dil Kursları şunlardır: Doğru ve Etkili Konuşmak için Diksiyon ve Hitabet Kursu, sunucu ve spiker olmak için Mesleki Türkçe Kursu, Hızlı Okuma Kursu ve Yaratıcı Yazarlık Kursu. Özel amaçlı yabancı dil kursları ise 11

33 şunlardır: KPDS, ÜDS, YDS, TOELF, DELF, DALF, DELE, TUS, çeviri kursları, Yüksek Lisans ve Doktora Dil Sınavlarına Hazırlık Kursları, Cop Proficiency, vb TÖMER de Fransızca Kursları 1987 yılından bu yana TÖMER de Fransızca kursları verilmektedir. Fransızca kursları 2003 yılına kadar 12 kur, 2003 yılından bu yana ise 14 kur olarak düzenlenmektedir. Kurslarda temel düzey 5, orta düzey 5 ve yüksek düzey 4 kurdan oluşmaktadır. Bütün genel dil kurslarında olduğu gibi Fransızca kurslarında da her kurda bir ara sınav ve bir final sınavı yapılır. Ara sınav notu öğrencilerin kendilerini sınamaları ve TÖMER deki sınav sistemini görmeleri için yapılır. Bu nedenle ara sınavda alınan not, öğrencinin kur atlamasında değerlendirmeye alınmaz. Final sınavı ise, o kurda görülen konuları içerir ve öğrencinin kur atlaması için bu sınavda geçer not alması gerekir. Bütün dillerde olduğu gibi Fransızca Bölümünde de altı dalda sınav yapılmaktadır. Bunlar okuma-anlama, dinleme-anlama, yazılı anlatım, konuşma, dilbilgisi ve diktedir. Dört temel becerinin yanında dilbilgisi ve dikte yan beceri olarak yer almaktadır. Öğrencilerin bu sınavlardan almaları gereken notlar aşağıdaki gibidir: Beceriler En Az En çok Dikte 9 15 Yazılı Anlatım Sözlü Anlatım Okuma Anlama Dinleme Anlama 9 15 Dilbilgisi 6 10 TOPLAM

34 Öğrenci yukarıdaki becerilerin birinden en az alınması gereken notu alamazsa, tek ders sınavına girer ve başarılı olursa bir üst kura geçer. Öğrenci, birden fazla beceriden en az alması gereken notu alamazsa okuduğu kuru tekrar eder. Yukarıda belirttiğimiz sınav türleri arasında yer alan dilbilgisi ve dikte sınavları Ekim 2004 ten itibaren uygulanmamaktadır. Çünkü bu tarihten itibaren TÖMER, Avrupa Dil Portfolyosu vermeye başlamıştır. Yeni düzenlemeye göre Konuşma becerisi, sözlü anlatım ve karşılıklı konuşma olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Bu yeni uygulamaya göre sınavların puanlaması aşağıdaki gibidir: En Az En Çok Dinleme Okuma Karşılıklı Konuşma 9 15 Sözlü Anlatım 6 10 Yazılı Anlatım Toplam Fransızca Eğitim Materyalleri TÖMER Fransızca Bölümünde, Genel Fransızca Kursları için Le Nouvel Espaces kitabı okutulmaktadır. Le Nouvel sözcüğünün tekil, Espaces sözçüğünün çoğul olmasının nedeni, daha önce var olan Espaces kitabının yenilenerek yeniden kullanıma sunulmasından kaynaklanmaktadır. Temel düzeyde Le Nouvel Espaces 1, orta düzeyde Le Nouvel Espaces 2 ve yüksek düzeyde Le Nouvel Espaces 3 kitabı kullanılmaktadır. Bu kitaplardaki üniteler kurlara göre dağıtılmış ve eksik olduğu düşünülen konular için ayrıca ek materyaller oluşturulmuştur. Bu serinin ders kitabı ve alıştırma kitabının yanında öğrencilerin gördükleri konularla ilgili çeşitli kitaplardan derlenmiş veya okutmanlar tarafından hazırlanmış ek materyal kitabı kullanılmaktadır. Ayrıca Le Nouvel Espaces kitabının ses kasetleri ve video kasetleri ile bazı video ve ses kasetleri de kurlardaki konu içeriklerine göre yan materyal 13

35 olarak kullanılmaktadır. Özellikle orta kurların sonlarında ve yüksek kurlarda Fransızca gazete ve dergilerden alınmış makale ve çeşitli konulardaki haberler de sınıfa götürülmektedir. Le Nouvel Espaces ın Kurlara Göre Dağılımı Şöyledir: Kitap Adı Kur Üniteler Le Nouvel Espaces 1 Temel 1 Dossier 0-2 Temel 2 Dossier 3-5 Temel 3 Dossier 6-8 Temel 4 Dossier 9-10 Temel 5 Dossier Le Nouvel Espaces 2 Orta 1 Dossier 1-2 Orta 2 Dossier 3-4 Orta 3 Dossier 5-6 Orta 4 Dossier 7-9 Orta 5 Dossier Le Nouvel Espaces 3 Yüksek 1 Dossier 1-4 Yüksek 2 Dossier 5-8 Yüksek 3 Dossier 9-12 Yüksek 4 Dossier Ocak 2004 e kadar Le Nouvel Espaces 3 kitabı yerine Le Nouveau Sans Frontières 3 kullanılmaktaydı ve 12 kurdan oluşan Fransızca kur sisteminde Orta 4 Le Nouvel Espaces 2, Dossier 7-8, Orta 5 ise Dossier 9-10 dan oluşmaktaydı. İki kur olan yüksek düzeyde ise, Yüksek 1 de Dossier 11-12, Yüksek 2 de de le Nouveau Sans Frontières 3 ten seçme metinler işlenmekteydi. Bizim verilerimizi elde ettiğimiz dönemde ( yılları arası) yüksek düzey iki kurdan oluşmaktaydı. 14

36 Fransızca Öğretim Kitabının İçeriği Le Nouvel Espaces 1 ve 2 kitabında sözlü iletişim durumları, yazılı iletişim durumları, Kavramlar, söz edimi, dilbilgisi, sesbilgisi, sosyo-kültürel görünümlerin keşfi, prosedür ve etkinlik türleri gibi çeşitli bölümler yer almakta ve bu bölümlerin ayrı ayrı hedefleri bulunmaktadır. Bizim çalışmamız biçimbilim ve sözdizimiyle ilgili olduğu için biz sadece kitaptaki dilbilgisi bölümlerinde nelerin öğretildiğini başlıklar halinde vermekle yetineceğiz. LE NOUVEL ESPACES 1 Dosya 0 * Etre (olmak) avoir (sahip olmak), s appeler (adı. olmak) eylemleri (şimdiki zaman, tekil kişiler) sen ve siz, ben, sen, siz adılları Kim? Ne? 1 den 60 a kadar sayılar C est. ve il est (Bu ve o kalıpları) Eril ve dişil tanımlıklar Dosya 1 * Tanımlıklar (tekil tanımlıklar) İyelik sıfatları (tekil sıfatlar) Ne? Nerede? Nasıl? Dosya 2 * Çoğul adlar, iyelik sıfatları ve tanımlıklar Avoir (sahip olmak) ve être (olmak) eylemleri Gelmek ve yapmak eylemleri (şimdiki zaman) - ER ile biten birinci grup eylemler Olumsuzluk eki Nerede? Nereden? 15

37 Dosya 3 * Il y a. (orada.. var) Il n y a pas de. (orada yok) İşaret sıfatları Yer ilgeçleri Koymak ve almak eylemleri (şimdiki zaman ve emir kipi) Sıra sayı sıfatları Si ile yanıt Dosya 4 * pouvoir (.-Ebilmek eylemi, şimdiki zaman) aller (gitmek) eylemi (şimdiki zaman ve emir kipi) Niçin? Çünkü. Yer ilgeçleri ve yer zarfları Dosya 5 * Vouloir (istemek) eylemi (şimdiki zaman) Emir kipi Il (ne) faut (pas) (gerekiyor, gerekmiyor) Nesne durumundaki adıllar (Belirtili Nesne (COD), Dolaylı tümleç (COI) Dosya 6 * Zaman zarfları Şimdiki zamanın kullanımı -IR ile biten eylemlerin ve dönüşlü eylemlerin şimdiki zamanda çekimi Passé Composé (belirli geçmiş zaman) Dosya 7 * Miktar bildiren sözcükler Parça bildiren tanımlık En = de + ad Gelecek zaman Yakın gelecek zaman 16

38 - ER le biten özel durumlu eylemler Dosya 8 * y ve en yer adılları Zaman ilgeçleri Özne ve eylemin yer değiştirmesi Qui est-ce qui / que, qu est-ce qui /que kalıpları Tanımak ve bilmek eylemleri En train de (. yapmakta olmak) Dosya 9 * Belirli geçmiş zaman Participe passé (sıfat eylem) yapımı Sıfatların cinsi ve yeri C est que.. kalıbı Kısıtlama kalıbı: ne.. que Dosya 10 * Karşılaştırma kalıbı (ad, sıfat, eylem ve belirteç ile kullanımı) İşaret ve soru adılları Moi aussi (ben de), moi non plus (olumsuz ben de), moi si (ben evet), pas moi (ben hayır, ben değil) kalıpları Yakın geçmiş zaman: venir de Dosya 11 * Subjonctif présent (dilek kipi) Yan tümcede mastar veya dilek kipi Pour que (.. yapmak için) Il faut que ( gerekiyor) Dosya 12 * Imparfait (şimdiki zamanın hikayesi) Belirli geçmiş zamanın (passé composé) ve şimdiki zamanın hikayesinin (imparfait) farklı kullanımları Donc (o halde) 17

39 LE NOUVEL ESPACES 2 Dosya 1 * Şimdiki zamanın hikayesi ve belirli geçmiş zaman İlgi adılı qui ve que Sans + mastar eylem (. maksizin, -madan) Renk sıfatlarının uyumu Dosya 2 * Gérondif (ulaç) devoir (-mek zorunda olmak) + mastar eylem İlgi adılı où Dilek kipi Geçmiş zamanda dolaylı anlatım Niteleme belirteci (adverbe de manière) Dosya 3 * Haber kipi ve dilek kipinin kullanımları Edilgen yapı Devoir ( mek zorunda olmak), vouloir (istemek), pouvoir ( Ebilmek) + mastar eylemin edilgen kullanımı Belirtili nesnenin (COD) ve sıfat eylemin uyumu Dosya 4 * Gelecek zaman Futur antérieur (Geçmiş gelecek zaman) Plus-que-parfait (Geçmiş zaman) Dosya 5 * Faire (yapmak) + mastar eylem (ettirgen yapı) -able soneki ile türemiş sıfatlar Üstünlük bildiren belirteçler İyelik adılları Dosya 6 * Participe présent (ortaçlar) Kişi adıllarının yeri 18

40 Dosya 7 * Le conditionnel (Koşul bileşik zamanı) Si + imparfait / conditionnel présent kalıbı (Eğer + şimdiki zamanın hikayesi / koşul bileşik zamanı) Dosya 8 * Le passé simple (belirli geçmiş zaman) Passé composé / imparfait (belirli geçmiş zaman / şimdiki zamanın hikayesi Dosya 9 * Plus-que-parfait /futur antérieur (geçmiş zaman /geçmiş gelecek zaman) Geçmiş koşul bileşik zamanı (Le conditionnel passé) Dosya 10 * Çift olumsuzluk eki kullanımı: ne. ni..ni (ne., ne ) Çünkü ve mademki Olumsuzluk bildiren yan tümceler Dosya 11 * Les doubles comparatifs (çift karşılaştırma kalıpları) Sonuç bildiren yantümceler La modalisation (kipselleştirme) Dosya 12 * Mastar eylemin kullanımı Dilek kipinden sonra kullanılan bağlaçlar Dolaylı anlatım: futur dans le passé (geçmişte gelecek zaman) LE NOUVEL ESPACES 3 Dossier 1 * Nasıl genelleştirmeli (Metin üretmenin altı aşaması veriliyor) Dossier 2 * Olayları zamana göre yerleştirme Dossier 3 * Sözcenin bir elemanına vurgu yapma Pasif kullanım 19

41 Adlaştırma Dossier 4 * Karşılaştırma yapmak: Karşılaştırma (comparatifs) ve üstünlük (superlatifs) ifadeleri Juxtaposition (bağımsız sıralı tümce), coordination (bağımlı sıralı tümce), subordination (yan tümce) Dossier 5 * Dolaylı anlatım Dossier 6 * Adı niteleme ve değiştirme: Niteleme sıfatları İlgi adıllı yan tümceler İlgeç + ad / + mastar eylem Dossier 7 * Tümcenin öğelerini değiştirmek veya öne çıkarmak: Belirteçler Dossier 8 * Koşul ve hipotez tümceleri kurma Dossier 9 Dossier 10 * Zıtlık ifade etme * Neden ifade etme Dossier 11 * Adlandırma veya belirtmeden kaçınmak: Belgisiz sıfatlar ve belgisiz adıllar Edilgen tümceye çevirme Özne durumundaki belgisiz adıllar (tournures impersonnelles) Dossier 12 * Sonuç ve amaç ifade etme Dossier 13 * Önlemleri almak ve değişik tarzda tümce kullanmak (düşüncesini doğrudan söylemek yerine çeşitli yazım tarzları ve ifadeleri kullanarak metin oluşturma) 20

42 Dossier 14 * Bir metnin tutarlılığını ortaya çıkarmak ve onu destekleyen tümceleri bulmak Dosssier 15 * Bir metni çözümleme aşamaları Kitabın dilbilgisi bölümlerinden de anlaşılacağı gibi bu kitapta öğrencilerin şimdiye kadar öğrendiklerini kullanmalarına olanak sağlayacak okuma ve yazma çalışmalarına oldukça fazla önem verilmiştir. Öğrencinin okuduğunu anlayıp çözümlemesine ve bu okuduğundan hareketle yeni bir metin oluşturmasına yönelik çalışmalar oldukça fazladır Kullanılan Yöntem ve Teknikler Le Nouvel Espaces kitabı iletişimsel yönteme göre hazırlanmış bir kitaptır. Öğrencilerin sözlü ve yazılı iletişim kurabilmelerini amaçlamaktadır. Dört temel becerinin geliştirilmesine önem verilmektedir. Konular basitten karmaşığa, bilinenden bilinmeyene doğru sıralanmıştır. Sözkonusu kitaplardan ilk ikisi 12 şer dosyadan, üçüncüsü ise 15 dosyadan oluşmaktadır. Dosyaların yapısı şu şekildedir: Bilgi / Hazırlık: Her dosyada, dosyanın önemli dilbilgisi ve sözvarlığı ile ilgi 4 sayfalık döküman ve alıştırma yer almaktadır. Dilbilgisi kuralları açıklamalı olarak verilmekte, ders kitabında ve alıştırma kitabında her dilbilgisi konusuyla ilgili alıştırmalar bulunmaktadır. Konuşmalar: Her dosyada farklı öykülerin anlatıldığı bir çizgi roman yer almaktadır. Bu çizgi roman dinleme anlama ve konuşma becerisini geliştirmeye yönelik olarak hazırlanmıştır. Bu becerileri geliştirmek için her dosyada 4 sayfalık etkinlik yer almaktadır. Okuma Metinleri ve Yazma Çalışmaları: Okuma anlama ve yazma çalışmaları için her dosyada üç sayfa ayrılmıştır. Bu okuma metinleri genelde çizgi 21

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Fransızca III BİS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Fransızca III BİS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Fransızca III BİS407 7 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Fransızca Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin Koordinatörü

Detaylı

T.C. HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ Sosyal Bilimler Enstitüsü

T.C. HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ Sosyal Bilimler Enstitüsü GENEL BĐLGĐLER T.C. HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ Sosyal Bilimler Enstitüsü Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı Đngilizce Mütercim-Tercümanlık Bilim Dalı YÜKSEK LĐSANS PROGRAMI Mütercim-Tercümanlık Bölümü, Edebiyat

Detaylı

FRANSIZCA HAZIRLIK BİRİMİ LATITUDES METOD DERSİ GÜNLÜK DERS PLANI

FRANSIZCA HAZIRLIK BİRİMİ LATITUDES METOD DERSİ GÜNLÜK DERS PLANI 2016- FRANSIZCA HAZIRLIK BİRİMİ LATITUDES METOD DERSİ GÜNLÜK DERS PLANI I.Dönem : Latitudes A1-A2 192 saat 1 Selam veren insanları Pazartesi anlama Selamlaşma Tu ve vous ayrımı 1 3-7 Ekim 2016 1 1 Biriyle

Detaylı

Fransızca-Türkçe Çeviriye Giriş I (ETI371) Ders Detayları

Fransızca-Türkçe Çeviriye Giriş I (ETI371) Ders Detayları Fransızca-Türkçe Çeviriye Giriş I (ETI371) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Fransızca-Türkçe Çeviriye Giriş I ETI371 Güz 3 0 0 3 4 Ön Koşul

Detaylı

Çevirmenler için Dilbilgisi (ETI252) Ders Detayları

Çevirmenler için Dilbilgisi (ETI252) Ders Detayları Çevirmenler için Dilbilgisi (ETI252) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Çevirmenler için Dilbilgisi ETI252 Bahar 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. İleri Dilbilgisi Çalışmaları II BIS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. İleri Dilbilgisi Çalışmaları II BIS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İleri Dilbilgisi Çalışmaları II BIS302 6 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Almanca Lisans Yüz Yüze /

Detaylı

Temel Fransızca II (ETI172) Ders Detayları

Temel Fransızca II (ETI172) Ders Detayları Temel Fransızca II (ETI172) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Temel Fransızca II ETI172 Bahar 3 0 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i Temel Fransızca

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS FRANSIZCA III AFFA 201 1 3 + 0 3 3

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS FRANSIZCA III AFFA 201 1 3 + 0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS FRANSIZCA III AFFA 201 1 3 + 0 3 3 Ön Koşul Dersleri AFFA 102 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Fransızca Lisans

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS FRANSIZCA V AFFA 301 1 3 + 0 3 3

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS FRANSIZCA V AFFA 301 1 3 + 0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS FRANSIZCA V AFFA 301 1 3 + 0 3 3 Ön Koşul Dersleri AFA 202 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Fransızca Lisans

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. KISIM YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNE KURAMSAL YAKLAŞIMLAR

İÇİNDEKİLER I. KISIM YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNE KURAMSAL YAKLAŞIMLAR İÇİNDEKİLER I. KISIM YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNE KURAMSAL YAKLAŞIMLAR I.A-YABANCI DİL ÖĞRETİMİ YAKLAŞIMLARI VE YÖNTEMLERİ / Derya YAYLI - Demet YAYLI 1- Giriş... 3 2- Yaklaşım, Yöntem, Teknik

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 BÖLÜM 2

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÖNSÖZ DİL NEDİR? / İsmet EMRE 1.Dil Nedir?... 1 2.Dilin Özellikleri.... 4 3.Günlük Dil ile Edebî Dil Arasındaki Benzerlik ve Farklılıklar... 5 3.1. Benzerlikler... 5 3.2. Farklılıklar...

Detaylı

YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ SERTİFİKA PROGRAMLARI. Hazırlayan Mustafa Altun

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ SERTİFİKA PROGRAMLARI. Hazırlayan Mustafa Altun YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ SERTİFİKA PROGRAMLARI Hazırlayan Mustafa Altun İnternet Bağlantı Adresi: http://www.dilbilimi.net/yabanci_dil_olarak_turkcenin_ogretimi_arastirmalari.htm#egiticilerin_egitimi

Detaylı

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ Amaç: Programımız, kalite kültürüne verilen önem bağlamında, öğretim üyelerinin öğrencilerle birebir iletişim kurabilmesini, Bilgi ve İletişim Teknolojilerini yetkin

Detaylı

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2011-2012 AKADEMİK YILI İNGİLİZCE DERS PROGRAMI

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2011-2012 AKADEMİK YILI İNGİLİZCE DERS PROGRAMI MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2011-2012 AKADEMİK YILI İNGİLİZCE DERS PROGRAMI Dersin adı: İngilizce Dersin kodu: E N G 2 5 1 AKTS Kredisi: 2 2.yıl - 1.yarıyıl Lisans Seçmeli 14h/ 30s Teorik: 14h/30s

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I BÖLÜM II. Sayfa ÖNSÖZ... 10

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I BÖLÜM II. Sayfa ÖNSÖZ... 10 İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ... 10 BÖLÜM I ANADİLİ ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER... 1 Anadilinin Birey ve Toplum Yaşamındaki Önemi... 1 Anadili Öğretiminin Temel İşlevleri... 5 ANADİLİ ÖĞRETİMİNİN ETKİNLİK

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ERKEN YAŞTA DİL ÖĞRENME... 1

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ERKEN YAŞTA DİL ÖĞRENME... 1 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ERKEN YAŞTA DİL ÖĞRENME... 1 Erken Yaşta Dil Öğrenenler... 1 Çocuklar ana dillerini nasıl öğrenirler?... 2 Ana dil ediniminin aşamaları... 3 Yabancı dil öğrenimine erken başlamak faydalı

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Türkçe 1: Yazılı Anlatım TRD 101 1 2+0 2 2

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Türkçe 1: Yazılı Anlatım TRD 101 1 2+0 2 2 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Türkçe 1: Yazılı Anlatım TRD 101 1 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze

Detaylı

Temel Fransızca becerisi kazandırmak. Temel Fransızca konuları

Temel Fransızca becerisi kazandırmak. Temel Fransızca konuları DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Fransızca I BİS 311 5 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Fransızca Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin Koordinatörü

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS FRANSIZCA I (ÇEVİRİBİLİM) AFFF 101 1 2 + 2 3 3

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS FRANSIZCA I (ÇEVİRİBİLİM) AFFF 101 1 2 + 2 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS FRANSIZCA I (ÇEVİRİBİLİM) AFFF 101 1 2 + 2 3 3 Ön Koşul Dersleri - Dili Seviyesi Türü Koordinatör ü Dersi Verenler Yardımcıları Amacı İçeriği Fransızca

Detaylı

Seminer (AB500) Ders Detayları

Seminer (AB500) Ders Detayları Seminer (AB500) Ders Detayları Ders AdıDers Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Seminer AB500 Bahar 3 0 0 0 0 Ön Koşul Ders(ler)i - Dersin Dili Dersin Türü Dersin Seviyesi

Detaylı

Söylem Çözümlemesi (ETI205) Ders Detayları

Söylem Çözümlemesi (ETI205) Ders Detayları Söylem Çözümlemesi (ETI205) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Söylem Çözümlemesi ETI205 Güz 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

Fransızca-Türkçe Çeviri I (ETI471) Ders Detayları

Fransızca-Türkçe Çeviri I (ETI471) Ders Detayları Fransızca-Türkçe Çeviri I (ETI471) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Fransızca-Türkçe Çeviri I ETI471 Güz 3 0 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i Fransızca-Türkçe

Detaylı

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri 1. Yıl Ders Planı 1. Yarıyıl Türkçe Öğretiminde Çağdaş Yaklaşımlar ETO701 1 2 + 1 7 Türkçe öğretiminde geleneksel uygulamalardan

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS FRANSIZCA II AFFA

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS FRANSIZCA II AFFA DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS FRANSIZCA II AFFA 102 2 3 + 0 3 3 Ön Koşul Dersleri AFFA 101 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Fransızca Lisans

Detaylı

Baleybelen Müfredatı

Baleybelen Müfredatı Baleybelen Müfredatı Dil veya Lisan, İnsanlar arasında anlaşmayı sağlayan doğal veya yapay bir araç, kendisine özgü kuralları olan ve ancak bu kurallar içerisinde gelişen canlı bir varlık, temeli tarihin

Detaylı

Ölçme Yöntemleri 1) Dilbilgisi ve dil bilimin temel kavramlarını tanır. 1,2 1,2

Ölçme Yöntemleri 1) Dilbilgisi ve dil bilimin temel kavramlarını tanır. 1,2 1,2 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TÜRK DİLİ II TRK112 2 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Fransızca II (FRE202) Ders Detayları

Fransızca II (FRE202) Ders Detayları Fransızca II (FRE202) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Fransızca II FRE202 Bahar 3 0 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i FRE201 Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

MURAT ÖZBAY SERİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

MURAT ÖZBAY SERİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME DAŞÖZ, T. (2016). Murat Özbay Serisi Üzerine Bir Değerlendirme. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 5(1), 526-533. MURAT ÖZBAY SERİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Tuğçe DAŞÖZ Geliş Tarihi:

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU Dersin Kodu : AFYA 101 Dersin Adı : Yabancılar için Türk Dili ve Kültürü I Okutman : E-posta : Telefon : 0.216.578 00 00 (Dahili: 2178) Ders Amacı Yabancılar

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Bitirme Çalışması 1 YDA

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Bitirme Çalışması 1 YDA DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Bitirme Çalışması 1 YDA 409 7 2+2 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Almanca Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin

Detaylı

Teknik Yazım ve Çeviri (ETI421) Ders Detayları

Teknik Yazım ve Çeviri (ETI421) Ders Detayları Teknik Yazım ve Çeviri (ETI421) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Teknik Yazım ve Çeviri ETI421 Güz 3 0 0 3 7 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

İNGİLİZCE FİLOLOJİ YILLIK PLAN ORTA DÜZEY. * Cümle. tamamlama. * Cümle kurma * Noktalama işaretleri. * Çoktan seçmeli.

İNGİLİZCE FİLOLOJİ YILLIK PLAN ORTA DÜZEY. * Cümle. tamamlama. * Cümle kurma * Noktalama işaretleri. * Çoktan seçmeli. 2016-2017 İNGİLİZCE FİLOLOJİ YILLIK PLAN ORTA DÜZEY TARİH ÜNİTELER DİLBİLGİSİ YAZMA DİNLEME KONUŞMA EKSTRA MATERYAL 22.09.2016 EYLÜL YETERLİK SINAVI I. AŞAMA 23.09.2016 EYLÜL YETERLİK SÖZLÜ SINAVI II.AŞAMA

Detaylı

Fransızca-Türkçe Çeviri II (ETI472) Ders Detayları

Fransızca-Türkçe Çeviri II (ETI472) Ders Detayları Fransızca-Türkçe Çeviri II (ETI472) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Fransızca-Türkçe Çeviri II ETI472 Bahar 3 0 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Dilbilim ve Çeviri (ETI105) Ders Detayları

Dilbilim ve Çeviri (ETI105) Ders Detayları Dilbilim ve Çeviri (ETI105) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Dilbilim ve Çeviri ETI105 Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. İleri Okuma Becerileri1 YDA

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. İleri Okuma Becerileri1 YDA DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İleri Okuma Becerileri1 YDA 207 3 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Almanca Lisans Zorunlu / Yüz Yüze

Detaylı

MÜTERCİM (ÇEVİRMEN) Bir dilde yazılı bir metni başka bir dile çeviren kişidir. Mütercim bir dilden, bir başka dile veya dillere çeviri yaparken;

MÜTERCİM (ÇEVİRMEN) Bir dilde yazılı bir metni başka bir dile çeviren kişidir. Mütercim bir dilden, bir başka dile veya dillere çeviri yaparken; TANIM Bir dilde yazılı bir metni başka bir dile çeviren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Mütercim bir dilden, bir başka dile veya dillere çeviri yaparken; - Çeviri yapacağı dilde

Detaylı

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKÖĞRETİME HAZIRLIK SINIFLARI ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKÖĞRETİME HAZIRLIK SINIFLARI ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 24.07.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27651 GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKÖĞRETİME HAZIRLIK SINIFLARI ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. İleri Yazma Becerileri1 YDA

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. İleri Yazma Becerileri1 YDA DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İleri Yazma Becerileri1 YDA 205 3 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Almanca Lisans Zorunlu / Yüz Yüze

Detaylı

EDEBİYAT. Edebiyat okumak bakmak ve görmek arasındaki hassas çizgiyi anlamayı sağlayan bir yolculuğa çıkmaktır. (By Oleg Shuplyak)

EDEBİYAT. Edebiyat okumak bakmak ve görmek arasındaki hassas çizgiyi anlamayı sağlayan bir yolculuğa çıkmaktır. (By Oleg Shuplyak) Hoş geldiniz. 19. YIL EDEBİYAT Edebiyat okumak bakmak ve görmek arasındaki hassas çizgiyi anlamayı sağlayan bir yolculuğa çıkmaktır. (By Oleg Shuplyak) NEDEN EDEBİYAT? Edebiyat en iyi dil öğrenme yoludur.

Detaylı

Öğrencilerin Üst Düzey Zihinsel Becerilerinin Belirlenmesi. Öğrenci Portfolyoları

Öğrencilerin Üst Düzey Zihinsel Becerilerinin Belirlenmesi. Öğrenci Portfolyoları Öğrencilerin Üst Düzey Zihinsel Becerilerinin Belirlenmesi Öğrenci Portfolyoları Doç.Dr. İsmail KARAKAYA Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Eğitim Bil. Böl. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme ABD. 1

Detaylı

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI Ders ismi Ders kodu Dönem Teori+Pratik Kredi AKTS Türk Dili II :Cümle ve Metin

Detaylı

İleri İngilizce Dilbilgisi ve Yazma I (ELIT 107) Ders Detayları

İleri İngilizce Dilbilgisi ve Yazma I (ELIT 107) Ders Detayları İleri İngilizce Dilbilgisi ve Yazma I (ELIT 107) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İleri İngilizce Dilbilgisi ve Yazma I ELIT 107 Güz 3 0 0

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ BATI DİLLLERİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ BATI DİLLLERİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ BATI DİLLLERİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ Ders Planı - AKTS Kredileri T: Teorik (saat/hafta) U: Uygulama (saat/hafta) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi 1. Yarıyıl

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KARŞILAŞTIRMALI KAMU YÖNETİMİ KKY423 7 3 + 0 3 4

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KARŞILAŞTIRMALI KAMU YÖNETİMİ KKY423 7 3 + 0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KARŞILAŞTIRMALI KAMU YÖNETİMİ KKY423 7 3 + 0 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

Arnavutça (DİL-2) Boşnakça (DİL-2)

Arnavutça (DİL-2) Boşnakça (DİL-2) Arnavutça () Programın amacı, Arnavut dili, kültürü, tarihi ve edebiyatını tanıyan bu alanda çalışma yapacak nitelikte bireyler yetiştirmektir Metinlerinden yola çıkarak Arnavut dilinde metin okur ve yazar,

Detaylı

T.C ÇANKAYA KAYMAKAMLIĞI Yeni Karaca Eğitim Merkezi Müdürlüğü

T.C ÇANKAYA KAYMAKAMLIĞI Yeni Karaca Eğitim Merkezi Müdürlüğü T.C ÇANKAYA KAYMAKAMLIĞI Yeni Karaca Eğitim Merkezi Müdürlüğü SAYI:2015/ 03.005 T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Size özel Genel İngilizce Programları (Başlangıç Düzeyi, Orta Düzey, Orta Üstü Düzey)

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRKİYE TÜRKÇESİNİN SÖZ DİZİMİ Ders No : 8107010023 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 0 Ders Bilgileri Ders Türü - Seçiniz

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin Koordinatörü

Detaylı

Almanca IV (GER302) Ders Detayları

Almanca IV (GER302) Ders Detayları Almanca IV (GER302) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Almanca IV GER302 Bahar 0 0 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i Almanca I (GER201) ve Almanca II

Detaylı

İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI 5. SEVİYE ÖĞRENCİ ÖĞRETİM PROGRAMI

İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI 5. SEVİYE ÖĞRENCİ ÖĞRETİM PROGRAMI Seviye: 5 CEFR Seviyesi: B2 Ders programı: Dersler 8 hafta sürmektedir. Öğrenciler, her gün 5 saat olmak üzere haftanın beş günü İngilizce eğitimi almaktadırlar. (8x 25 saat= 200 saat) Ofis saatleri: Okutmanlar,

Detaylı

Fransızca III (FRE301) Ders Detayları

Fransızca III (FRE301) Ders Detayları Fransızca III (FRE301) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Fransızca III FRE301 Güz 3 0 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i FRE202 Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Yabancı Dil IV FTR214 Bahar 3-3 4 Önkoşullar

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Yabancı Dil IV FTR214 Bahar 3-3 4 Önkoşullar YABANCI DİL IV Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori Laboratuar Yabancı Dil IV FTR214 Bahar 3-3 4 Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin amacı Dersin

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ Yabancı Diller Bölümü 2012-2013 Bahar KAM 332 ELEŞTİREL OKUMA

ATILIM ÜNİVERSİTESİ Yabancı Diller Bölümü 2012-2013 Bahar KAM 332 ELEŞTİREL OKUMA ATILIM ÜNİVERSİTESİ Yabancı Diller Bölümü 2012-2013 Bahar KAM 332 ELEŞTİREL OKUMA Amaç KAM 332 dersinin sonunda, öğrenciler okuma becerileri konusunda kendilerine güvenlerini ve bağımsızlıklarını temel

Detaylı

Öğretim Üyesinin Adı: Yrd. Doç. Dr. Milena Yordanova

Öğretim Üyesinin Adı: Yrd. Doç. Dr. Milena Yordanova Öğretim Üyesinin Adı: Yrd. Doç. Dr. Milena Yordanova AKTS: 13+8* Dersin Adı: Uygulamalı Türk Dili 1 yordanova_milena@yahoo.com Dersin Yılı: 1 Dersin Yarıyılı: 1 (kış dönemi) En az Orta seviyede (Avrupa

Detaylı

NEDEN BOĞAZİÇİ? Özgür düşünceli Araştırmacı Kendine güvenen Önyargısız Topluma saygılı Girişimci. bireyler

NEDEN BOĞAZİÇİ? Özgür düşünceli Araştırmacı Kendine güvenen Önyargısız Topluma saygılı Girişimci. bireyler NEDEN BOĞAZİÇİ? Özgür düşünceli Araştırmacı Kendine güvenen Önyargısız Topluma saygılı Girişimci bireyler NEDEN TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ? TEL: 0 212 359 66 56 E-posta: tkl@boun.edu.tr Web: www.turkishliterature.boun.edu.tr

Detaylı

Çeviri I (ELIT 205) Ders Detayları

Çeviri I (ELIT 205) Ders Detayları Çeviri I (ELIT 205) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Çeviri I ELIT 205 Güz 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i Yok Dersin Dili Dersin Türü Dersin

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Öğretim Tek. Ve Mat.Tasarımı MB 202 4 2+2 3 4

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Öğretim Tek. Ve Mat.Tasarımı MB 202 4 2+2 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Öğretim Tek. Ve Mat.Tasarımı MB 202 4 2+2 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze

Detaylı

Course Content for Freshmen

Course Content for Freshmen Course Content for Freshmen Yarıyıl (Güz Dönemi) Bilgi ve Belge Yönetimine Giriş (AKTS 4) 3 saat Bilgi ve belge yönetiminin temel kavramlarının yer aldığı dersin temel konu başlıkları; bilgi nedir, bilgi

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Bitirme Çalışması 2 YDA

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Bitirme Çalışması 2 YDA DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Bitirme Çalışması 2 YDA 410 8 2+2 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Almanca Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Yazınbilim I BİS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Yazınbilim I BİS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Yazınbilim I BİS 303 5 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Almanca Lisans Dersin Türü Yüz Yüze / Seçmeli Dersin Koordinatörü

Detaylı

İçindekiler. İçindekiler... vii 1. BÖLÜM SES TEMELLİ CÜMLE YÖNTEMİ VE YAPILANDIRMACILIK. Yrd. Doç. Dr. Meral GÖZÜKÜÇÜK

İçindekiler. İçindekiler... vii 1. BÖLÜM SES TEMELLİ CÜMLE YÖNTEMİ VE YAPILANDIRMACILIK. Yrd. Doç. Dr. Meral GÖZÜKÜÇÜK İçindekiler Önsöz... iii İçindekiler... vii 1. BÖLÜM SES TEMELLİ CÜMLE YÖNTEMİ VE YAPILANDIRMACILIK Yrd. Doç. Dr. Meral GÖZÜKÜÇÜK Giriş... 1 Dil ve Anadili Tanımı... 2 Türkçenin Özellikleri... 4 İlkokul

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS FRANSIZCA IV AFFA

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS FRANSIZCA IV AFFA DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS FRANSIZCA IV AFFA 202 2 3 + 0 3 3 Ön Koşul Dersleri AFFA 201 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Fransızca Lisans

Detaylı

Bölüm A: Kişisel Bilgiler. Lütfen e postanızı belirtiniz. []Cinsiyetiniz * Erkek Kadın. Giriş

Bölüm A: Kişisel Bilgiler. Lütfen e postanızı belirtiniz. []Cinsiyetiniz * Erkek Kadın. Giriş Giriş Bu anket dil öğretiminde dil işlemeyle ilgili teknolojilerin kullanımını araştırmaktadır. Neden bu ankete katılıyorsunuz? Bu anket Avrupa da dil öğreniminde kullanılmakta olan dil ve/ya metin işleme

Detaylı

TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI (TEDÜ - İYS)

TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI (TEDÜ - İYS) TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI (TEDÜ - İYS) TEDÜ-İYS ileri düzey bir İngilizce sınavı olup, üniversitemizde lisans eğitimi almak için başvuran öğrencilerin ilgili fakültelerdeki bölümlerinde

Detaylı

BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ FRANSIZCA MÜTERCİM-TERCÜMANLIK ANABİLİM DALI

BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ FRANSIZCA MÜTERCİM-TERCÜMANLIK ANABİLİM DALI BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ FRANSIZCA MÜTERCİM-TERCÜMANLIK ANABİLİM DALI BÖLÜM BAŞKANI YARDIMCI DOÇENTLER : Prof. Dr. İlhami SIĞIRCI : Yrd.Doç.Dr. Duran İÇEL Yrd.Doç.Dr. Bayram KÖSE Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

Çizgi Roman ve Mizah Çevirisi (ETI438) Ders Detayları

Çizgi Roman ve Mizah Çevirisi (ETI438) Ders Detayları Çizgi Roman ve Mizah Çevirisi (ETI438) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Çizgi Roman ve Mizah Çevirisi ETI438 Bahar 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

SPİKER TANIM A- GÖREVLER. Spikerleri, radyoda ve televizyonda görev yapanlar olarak iki gruba ayırabiliriz.

SPİKER TANIM A- GÖREVLER. Spikerleri, radyoda ve televizyonda görev yapanlar olarak iki gruba ayırabiliriz. TANIM Daha önce hazırlanan haber bültenlerini ve diğer duyuruları radyo veya televizyon kanalıyla izleyici veya dinleyicilere aktaran kişidir. TRT nin yapmış olduğu tanım: Dilbilgisi, fonetik, diksiyon,

Detaylı

ADRES BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

ADRES BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ADRES BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İspanyolca I (ÇEVİRİBİLİM) AFSF 101 1 2 + 2 3 3 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler İspanyolca

Detaylı

Akademik İngilizce III (ENG201) Ders Detayları

Akademik İngilizce III (ENG201) Ders Detayları Akademik İngilizce III (ENG201) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Akademik İngilizce III ENG201 Güz 3 0 0 3 3 Ön Koşul Ders(ler)i ENG101 & ENG102

Detaylı

Türkçe Ders Kitaplarının İncelenmesi

Türkçe Ders Kitaplarının İncelenmesi Türkçe Ders Kitaplarının İncelenmesi Yazar Prof.Dr. Özcan DEMİREL ÜNİTE 10 Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Türkçe ders kitaplarını incelerken dikkat edilecek ölçütleri sıralayabilecek, ölçüt dayanıklı

Detaylı

Doç. Dr. Nazmiye TOPÇU TECELLİ Hacettepe Üniversitesi TÖMER Müdürü

Doç. Dr. Nazmiye TOPÇU TECELLİ Hacettepe Üniversitesi TÖMER Müdürü Değerli Kursiyerlerimiz, İnsanları diğer canlı türlerinden ayıran niteliklerin başında, sahip oldukları dil becerisi gelir. Dil; duygu ve düşünceyi başkalarına aktararak insan topluluklarını bir yığın

Detaylı

YABANCI DİL ÖĞRETMENİ

YABANCI DİL ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, İngilizce, Fransızca, Almanca, Japonca ve Arapça dillerinden birinde eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER Yabancı dil ile ilgili

Detaylı

Çeviri Eleştirisi (ETI402) Ders Detayları

Çeviri Eleştirisi (ETI402) Ders Detayları Çeviri Eleştirisi (ETI402) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Çeviri Eleştirisi ETI402 Bahar 2 0 0 2 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2011-2012 AKADEMİK YILI İNGİLİZCE DERS PROGRAMI

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2011-2012 AKADEMİK YILI İNGİLİZCE DERS PROGRAMI MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2011-2012 AKADEMİK YILI İNGİLİZCE DERS PROGRAMI Dersin adı: İngilizce Dersin kodu: ENG 252 AKTS Kredisi: 2 2.yıl - 2.yarıyıl Lisans Seçmeli 14h/ 30s Teorik: 14h/30s Dersin

Detaylı

Genel Çeviri II (ETI420) Ders Detayları

Genel Çeviri II (ETI420) Ders Detayları Genel Çeviri II (ETI420) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Genel Çeviri II ETI420 Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

Akademik İngilizce I (ENG101) Ders Detayları

Akademik İngilizce I (ENG101) Ders Detayları Akademik İngilizce I (ENG101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Akademik İngilizce I ENG101 Güz 4 0 0 4 3.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

Akademik İngilizce III (ENG201) Ders Detayları

Akademik İngilizce III (ENG201) Ders Detayları Akademik İngilizce III (ENG201) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Akademik İngilizce III ENG201 Güz 3 0 0 3 3 Ön Koşul Ders(ler)i ENG102 Dersin

Detaylı

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Editörler Ramazan SEVER Erol KOÇOĞLU Yazarlar Ramazan SEVER Hilmi DEMİRKAYA Erol KOÇOĞLU Ömer Faruk SÖNMEZ Cemal AKÜZÜM Döndü ÖZDEMİR

Detaylı

Akademik İngilizce I (ENG101) Ders Detayları

Akademik İngilizce I (ENG101) Ders Detayları Akademik İngilizce I (ENG101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Akademik İngilizce I ENG101 Güz 4 0 0 4 3.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

Türk Dili I (TURK 101) Ders Detayları

Türk Dili I (TURK 101) Ders Detayları Türk Dili I (TURK 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Türk Dili I TURK 101 Güz 2 0 0 2 2 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Almanca Dilbilgisi 1 YDA

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Almanca Dilbilgisi 1 YDA DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Almanca Dilbilgisi 1 YDA 107 1 4+0 4 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Almanca Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin

Detaylı

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU w w w. y d y o. u l u d a g. e d u. t r Y A B A N C I D İ L K U R S L A R I AVRUPA DİL KRİTERLERİNE UYGUN AKADEMİK DİL EĞİTİMİ Kurumumuzda Avrupa Dil Kriterleri nin CEF (Common

Detaylı

Programları Gerçekleştiren Birimler: İKÜSEM ve Yabancı Diller Bölümü. İletişim Masası: Yabancı Diller Bölümü-

Programları Gerçekleştiren Birimler: İKÜSEM ve Yabancı Diller Bölümü. İletişim Masası: Yabancı Diller Bölümü- İSTANBUL KÜLTÜR UNİVERSİTESİ İKÜSEM VE YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ İNGİLİZCE KURS PROGRAMLARI KURS GENEL BİLGİLERİ Programları Gerçekleştiren Birimler: İKÜSEM ve Yabancı Diller Bölümü Kurs Yeri: İstanbul Kültür

Detaylı

AKTS (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) Yabancı Dil I BES123 1.Güz 3-3 4

AKTS (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) Yabancı Dil I BES123 1.Güz 3-3 4 Yabancı Dil I Teori Uygulama Laboratuar Dersin Adı Kodu Yarıyıl AKTS (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) Yabancı Dil I BES123 1.Güz 3-3 4 Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme

Detaylı

Akademik İngilizce II (ENG102) Ders Detayları

Akademik İngilizce II (ENG102) Ders Detayları Akademik İngilizce II (ENG102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Akademik İngilizce II ENG102 Bahar 2 2 0 4 3,5 Ön Koşul Ders(ler)i ENG101 Dersin

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM-I. Doç. Dr. Günseli GİRGİN

İÇİNDEKİLER BÖLÜM-I. Doç. Dr. Günseli GİRGİN İÇİNDEKİLER BÖLÜM-I Doç. Dr. Günseli GİRGİN ÇAĞDAŞ EĞİTİM SİSTEMLERİNDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK... 1 Giriş... 2 Çağdaş Eğitimde Öğrenci Kişilik Hizmetlerinin Yeri... 2 Psikolojik Danışma

Detaylı

1,2 1,2 1,2 1,2 DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS KÜRESEL VE BÖLGESEL SİYASET II KBS Ön Koşul Dersleri - Türkçe

1,2 1,2 1,2 1,2 DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS KÜRESEL VE BÖLGESEL SİYASET II KBS Ön Koşul Dersleri - Türkçe DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS KÜRESEL VE BÖLGESEL SİYASET II KBS108 2 3 3 4 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Akademik İngilizce I (ENG101) Ders Detayları

Akademik İngilizce I (ENG101) Ders Detayları Akademik İngilizce I (ENG101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Akademik İngilizce I ENG101 Güz 4 0 0 4 3.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

Türk Dili II (TURK 102) Ders Detayları

Türk Dili II (TURK 102) Ders Detayları Türk Dili II (TURK 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Türk Dili II TURK 102 Her İkisi 2 0 0 2 2 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

Aday Meslek Memurluğu Sınavı için aranan genel koşullara ek olarak adayların bilmeleri gereken hususlar:

Aday Meslek Memurluğu Sınavı için aranan genel koşullara ek olarak adayların bilmeleri gereken hususlar: Dışişleri Bakanlığı Giriş Sınavları (PS. İstanbul Aydın Üniversitesinin bu programı, öğrencileri Ekonomi Bakanlığı Diş Ticaret Müsteşarlığı, AB Bakanlığı, MIT Müsteşarlığı gibi kurumların giriş sınavlarına

Detaylı

Akademik İngilizce III (ENG201) Ders Detayları

Akademik İngilizce III (ENG201) Ders Detayları Akademik İngilizce III (ENG201) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Akademik İngilizce III ENG201 Güz 3 0 0 3 3 Ön Koşul Ders(ler)i ENG102 Dersin

Detaylı

1. İnsan kaynakları kavramı, önemi ve özellikleri 1,2 1,2

1. İnsan kaynakları kavramı, önemi ve özellikleri 1,2 1,2 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İŞL307 5 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

Dil Gelişimi. temel dil gelişimi imi bilgileri

Dil Gelişimi. temel dil gelişimi imi bilgileri Dil Gelişimi Yaş gruplarına göre g temel dil gelişimi imi bilgileri Çocuklarda Dil ve İletişim im Doğumdan umdan itibaren çocukların çevresiyle iletişim im kurma çabaları hem sözel s hem de sözel olmayan

Detaylı

Akademik İngilizce III (ENG201) Ders Detayları

Akademik İngilizce III (ENG201) Ders Detayları Akademik İngilizce III (ENG201) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Akademik İngilizce III ENG201 Güz 3 0 0 3 3 Ön Koşul Ders(ler)i ENG102 Dersin

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. KİTAP. BÖLÜM I Program KavraMI ve TÜRKÇE ÖğRETİM PrograMI. BÖLÜM II TÜRKÇE Öğretim PrograMININ TARİhî Gelişimi BÖLÜM III

İÇİNDEKİLER 1. KİTAP. BÖLÜM I Program KavraMI ve TÜRKÇE ÖğRETİM PrograMI. BÖLÜM II TÜRKÇE Öğretim PrograMININ TARİhî Gelişimi BÖLÜM III İÇİNDEKİLER BEŞİNCİ BASKI İÇİN SUNUŞ...iii DÖRDÜNCÜ BASKI İÇİN SUNUŞ... v ÜÇÜNCÜ BASKI İÇİN SUNUŞ... vi İKİNCİ BASKI İÇİN SUNUŞ...vii ÖN SÖZ...viii 1. KİTAP BÖLÜM I Program KavraMI ve TÜRKÇE ÖğRETİM PrograMI

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI SON SINIF ÖĞRENCİ ANKET FORMU. Aralık,2013

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI SON SINIF ÖĞRENCİ ANKET FORMU. Aralık,2013 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI SON SINIF ÖĞRENCİ ANKET FORMU Sevgili U.Ü.Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Programı Öğrencileri, Aralık,2013 Uludağ Üniversitesi

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Yabancı Dil Öğrenme Kuramları BİS 202 4 2+0 2 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Yabancı Dil Öğrenme Kuramları BİS 202 4 2+0 2 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Yabancı Dil Öğrenme Kuramları BİS 202 4 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kırklareli Üniversitesine bağlı

Detaylı