ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Korkut ERSOY 2. Doğum Tarihi: Unvanı: Profesör 4. Öğrenim Durumu:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Korkut ERSOY 2. Doğum Tarihi: 1955 3. Unvanı: Profesör 4. Öğrenim Durumu:"

Transkript

1 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Korkut ERSOY 2. Doğum Tarihi: Unvanı: Profesör 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Uluslar arası İlişkiler Gazi Üniversitesi 1979 Y.Lisans Sağlık Kurumları Yönetimi Hacettepe Üniversitesi 1983 Doktora Sağlık Kurumları Yönetimi Hacettepe Üniversitesi Akademik Unvanlar: Yardımcı Doçentlik Tarihi: Doçentlik Tarihi: Profesörlük Tarihi: Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri Yüksek Lisans Tezleri Kaymakoğlu, Beyza (2004). Yönetim Bilgi Sistemleri ve Sağlık Kurumları İşletmeciliğinde Bilgi Sistemlerinin Kullanımı: Başkent Üniversitesi Öğrenci Sağlık Merkezi İçin Bir Model Uygulaması, Yüksek Lisans Tezi, Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Yüksek Lisans Programı. Veyisoğlu, G. Demet (2002). Dinlenme ve Bakımevinde Kalan Yaşlılarda Yaşam Kalitesi, Yüksek Lisans Tezi, Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sağlık Kurumları İşletmeciliği Yüksek Lisans Programı. Tokyürek, Simten (1998). Bir Üniversite Hastanesi Hemodiyaliz Ünitesinde Talep Analizi ve Talep Tahminlemesiyle İlgili Örnek Çalışma, Yüksek Lisans Tezi, Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Cihangiroğlu, Necmettin (1996). GATA Hastanesinde Yatan Hastaların Tatmini, Yüksek Lisans Tezi, Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezleri Teke, Abdülkadir (2000). Gülhane Askeri Tıp Akademisi Eğitim Hastanesi cerrahi kliniklerinde yatak kullanım uygunluğunun değerlendirilmesi, Doktora Tezi, Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü

2 Güçlü, Abdülkadir (1999). Türk Silahlı Kuvvetleri hastanelerinde teknik verimlilik ölçümü veri zarflama analizi uygulaması, Doktora Tezi, Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Esatoğlu, Efsun Ezel (1997). Hastanelerde hasta tatmininin hastane yönetimi açısından değerlendirilmesi ve kullanıma yönelik model önerisi, Doktora Tezi, H.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Kurumları Yönetimi Programı Seçer, İsmail (1995). GATA Yataklı Eğitim Hastanesinde Ameliyat ve Uyanma Odalarının Simulasyon Tekniği ile Planlanması. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fedai, Turan (1995). GATA Diş Hekimliği Merkezi Diş Hastalıkları ve Tedavisi Polikliniğinde Yöneylem Araştırma Teknikleri Kullanılarak Hasta Bekleme Sürelerinin Düzenlenmesi. (Yayınlanmamış Bilim Uzmanlığı Tezi). Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Özgen, Hacer (1993). Hasta Bakım Kontrolünün Hastane Yönetimi Açısından Önemi (Yayınlanmamış Bilim Uzmanlığı Tezi. H.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Kurumları Yönetimi Programı. Varankesh, Nadia Akbari (1993). Hacettepe Üniversitesi Uygulama Hastanesi 1990 Yılında Inguinal Hernia Vakalarında Yatış Sürelerini Etkileyen Faktörler. (Yayınlanmamış Bilim Uzmanlığı Tezi) H.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Kurumları Yönetimi Programı. 7. Yayınlar 7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler Kisa, A., Ersoy, K. and Kavuncubasi, S. (2006). The Influence of Financial Officers on the Decision-Making Process in Health Facilities: A Study in Ankara, The Health Care Manager, 2006 (January-March), Issue 25(1): Kisa, A. and Ersoy, K. (2005). The Need for Time Management Training is Universal: Evidence from Turkey, Hospital Topics, Winter 2005, 83(5): Kisa, A. and Ersoy, K. (2005). Physicians Concerns About Home Health Care in Turkey: How Supportive Are They? Home Health Care Management & Practice, 17(6). Sozen, C. and Ersoy, K. (2005). Web Based Distance Learning as an Efficient Tool for In- Service Training to Improve Technical Skills, International Journal of Business, Management and Economics, 2/5, Teke, K., Kisa, A., Demir, C. and Ersoy, K. (2004). Appropriateness of Admission and Length of Stay in a Turkish Military Hospital, Journal of Medical Systems, 28(6):

3 Sozen, C., Kisa, A., Kavuncubasi, S. and Ersoy, K. (2003). A great Potential In Turkey For Telemedicine Teleeducation Applications, Telemedicine Journal and E-Health, Volume 9, Supplement 1. Sozen, C., Kisa, A. and Ersoy, K. (2003). Can Rural Telemedicine Help To Solve The Health Care Access Problems in Turkey? Clinical Research and Regulatory Affairs, 20(1): Kisa, A., Kavuncubasi, S. and Ersoy, K. (2002). Is the Turkish Health Care System ready to be a Part of the European Union, Journal of Medical Systems, 20 (2). Kavuncubasi, S, Esatoglu A and Ersoy, K (2000). Dimensions of Health Professionals- Patient Interaction, Medicine and Law, 19(1): Kavuncubasi, S. and Ersoy, K. (1998). Human Resources Management in Health Care, Hospital Management, 3(2): 3-6. Kavuncubasi, Ş., Esatoglu, A. and Ersoy. K (1998). Dimensions of Health Professionals- Patient Interaction, Medicine and Law- World Association for Medical Law,19(1): Ersoy, K., Kavuncubasi, S., Ozcan. Y.A. and Harris, J.M. (1997). Technical Efficiencies of Turkish Hospitals: DEA Approach, Journal of Medical Systems, 21 (2): Ersoy, K., Kavuncubasi, Ş. and Ozcan, A. Yasar (1995). Measuring Technical Efficiencies of General Hospitals in Turkey: An Application of Data Envelopment Analysis, Hospital Management International. Kavuncubasi, Ş. And Ersoy, K. (1995). Technical Efficiency Measurement in Province Health Facilities, Public Administration Review, 28(3): Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler Malhan, S., Oksuz, E. ve Ersoy, K. (2006) İlaç Sektörüne Farklı Bir Bakış: Farmakoekonomi, Hastane Yönetimi, 10(2): Yılmaz, F., Kısa, A., Kavuncubaşı, Ş. ve Ersoy, K. (2006). Yoksulluk ve Sağlık Hizmetleri Kullanımı, Sağlık ve Toplum Dergisi, 4 (Ekim-Aralık): Çolak, M., Ersoy, K. ve Kavuncubaşı, Ş.(2005). Klinik, Hastane ve Toplum Tabanlı Hasta Eğitim Programları Ana Hatlar, Hastane, 25: Çolak, M., Ersoy, K. ve Kavuncubaşı, Ş.(2005). Hasta Eğitimi Modülü nün Dizayn Edilmesi ve Kullanılması, Hastane, 26.

4 Ersoy, K. ve Çolak, M. (2001). Sağlık Yönetiminde Karar Verme ve Bilgi Gereksinimi, Yeni Türkiye Dergisi Sağlık Özel Sayısı, Cilt II: Ersoy K., Aksoy, B. ve Songut, M. (2000), Public Relations and Health Care Organizations, Ankara Deontoloji Dergisi, 7. Ersoy, K. (1998). Kalite Çalışmalarında Bilgi Gereksinimi, Hastane Yönetimi Dergisi, Nisan. Kavuncubaşı, Ş, ve Ersoy, K. (1998). Sağlık İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi, Modern Hastane Yönetimi, 2(8) :4-6. Ağırbaş, İ. ve Ersoy, K. (1996). Yönetsel Stres ve TCDD Merkez Teşkilatında Görev Yapan Yöneticilerin Stres ve Nedenleri Hakkındaki Düşüncelerini Belirlemeye Yönelik Araştırma, TCDD Hastaneleri Tıp Bülteni, 8(I-II): Ersoy, K. ve Kavuncubaşı, Ş. (1996). Hastane Yönetimi: Nereden Başlamalı?, Toplum ve Hekim, 69-70:6-9. Ersoy, K. ve Erigüç, G. (1995). Hacettepe Üniversitesi Büyük Hastanesi Arşiv Müdürlüğünde Çalışan Personelin Devamsızlığı, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. Ersoy, K. ve Kavuncubaşı, Ş. (1995). Diskriminant Analizi Yoluyla Kapasite Kullanım Oranı Açısından Hastanelerin Sınıflandırılması, Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 3(1): Ersoy, K. ve Kavuncubaşı, Ş. (1995). Hastanelerde İş Değeri ve Ücret Arasındaki Uyum, Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 3(1): Ersoy, K. ve Kavuncubaşı, Ş. (1995). Mülkiyet Yapısı ve Örgütsel Performans, Toplum ve Hekim, 66: Kavuncubaşı, Ş. ve Ersoy, K. (1995). İl Sağlık Olanaklarında Teknik Verimlilik Ölçümü, Sağlık Dergisi,1-4: Kavuncubaşı, Ş. ve Ersoy, K. (1995). Hastanelerde Teknik Verimlilik Ölçümü, Amme İdaresi Dergisi, 28(3): Ersoy, K. ve Özcan, Y.A. (1994). Efficiency of Health Care In The Republic of Turkey. TIMS XXXII, June 13, 1994:1-13. Ersoy, K. (1993). Hastanelerde Kalite Kontrolü, Toplum ve Hekim Dergisi, 54: Ersoy, K. ve Menderes, M. (1993). Genel Sistem Kuramı ve Sağlık Sistemi, Hastane Sistemi ve Hasta Bakım Alt Sistemi, Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 2. Ersoy, K., Toraman, R. ve Seçer, İ. (1993). Hastanelerde Hasta Bakımını Destekleyen Bilgi Sistemleri, Deniz Tıp Bülteni, 26(1):15-21.

5 Ersoy, K., Toraman, R. ve Seçer, İ. (1993). Hastanelerde Yönetim Destek Bilgi Sistemleri, Deniz Tıp Bülteni, 26(1): Ersoy, K. (1987). Planlama ve Sağlık, Sağlık Yönetimi Dergisi, Yıl: 1(1) Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler Colak, M. and Ersoy, K. (2007). Latent Class Model for Emergency Department Utilization Pattern: Segmentation of Emergency Department Admissions, 56 Th International Statistics Institute Conference, Lizbone, Portaque. Kisa, A., Yilmaz, F., Kavuncubasi, S. and Ersoy, K. (2006). Delayed Use Of Healthcare Services Among The Poor In Turkey, in Business & Health Administration Association Proceedings, Peter Fitzpatrick, Editor: Ozgulbas N., Koyuncugil A. S., Sozen C. and Ersoy K. (2006). Determination of Success Limit of Capacity Utilization Rate and Its Impact Factors Via Data Mining, 2nd International Conference on Business Management & Economics, June 15-18, Cesme, Turkey. Sozen, C., Ozgulbas, N. and Ersoy, K. (2006). A Conceptual Framework To Explain Characteristics Of Network Activities Of The Organizations, 2nd International Conference on Business Management & Economics, June 15-18, Cesme, Turkey. Colak, M., Malhan, S., Oksuz, E. and Ersoy, K. (2005). An assessment of stereotypes about HIV/AIDS in higher education students in Ankara, Turkey, APHA, 133rd Annual Meeting And Exposition, Philadelphia. Colak, M., Ersoy, K. and Cetinkaya, F. (2005). Legal abortion opinions of selected group in Turkey, APHA 133 Th Annual Meeting, December, Philadelphia, USA. Kisa, A. and Ersoy, K. (2005). The Influence of Financial Officers on the Decision- Making Process in Health Facilities: A Study in Ankara, in Business & Health Administration Association Proceedings, Mary K. Madsen and Peter Fitzpatrick, Editors: Malhan, S., Oksuz, E., Colak, M. and Ersoy, K. (2005). Reliability and validity of Turkish SF 10: Quality of Life measurement in Children s health care, APHA, 133rd Annual Meeting and Exposition, Philadelphia. Oksuz, E., Malhan, S., Colak and Ersoy, K. (2005). Tobacco use among university students in Ankara, Turkey: A questionnaire study, APHA, 133rd Annual Meeting and Exposition, Philadelphia.

6 Sozen. and Ersoy, K.(2005). Web Based Distance Learning as an Effective Tool for In- Service Training to Improve Technical Skills, 1st International Conference on Business, Management & Economics, İzmir. Sozen., Ersoy, K. and Diler V. (2004). Assessing the Effectiveness of Teleradiology in TB Diagnosis, Third International Healthcare Systems Conference, Charleston, West Virginia, ABD. Sozen, C., Kisa, A., Kavuncubasi, S. and Ersoy, K. (2004). Telemedicine: An Effective Tool for Using Healthcare Resources in Turkey, in Proceedings of Third International Healthcare Conference, Ashish Chandra, Editor. Sozen, C., Kisa, A. and Ersoy, K.(2004). Distance Learning in the Health Sector: Experiences from a Countrywide Web-Based Program for Turkish Health Administrators & Planners, Third International Healthcare Systems Conference, Charleston, West Virginia, ABD. Sozen, C., Kisa, A., Kavuncubasi, S. and Ersoy, K. (2003). A Great Potential in Turkey for Telemedicine & Teleeducation Applications, Annual Meeting of American Telemedicine Association Proceedings, Orlando, Florida, USA. Malhan, S., Kisa, A. and Ersoy K.(2002). Self Reported Functional Status and Quality of Life in a Selected Group of Miner Workers in Turkey, APHA,129th Annual Meeting and Exposition, Atlanta, Georgia. Kisa, A. and Ersoy, K. (2001). Time Management Problems of Turkish Health Administrators, Association of University Programs in Health Administration Annual Meeting, Atlanta. Kisa, A. and Ersoy, K. (2001). Patient Rights in Turkey: What Do We Need To Teach in Health Administration Courses, Association of University Programs in Health Administration Annual Meeting, Atlanta. Malhan, S., Kisa, A. and Ersoy, K. (2001). Self-Reported Functional Status and Quality of Life in a Selected Group of Mine Workers in Turkey, APHA, 129 th Annual Meeting, Atlanta. Kisa, A., Akinci, F. and Ersoy, K. (2000). Can Privatization Help To Solve Crises in The Turkish Public Hospitals?, in Proceedings of Local Healthcare, Global Markets: An International Conference on Healthcare Systems for the New Millennium, Ashish Chandra, Editor: Kisa, A., Kavuncubasi, S. and Ersoy, K. (2000). Is the Turkish Healthcare System Ready to Be a Part of the European Union?, in Proceedings of Local Healthcare, Global Markets: An International Conference on Healthcare Systems for the New Millennium, Ashish Chandra, Editor: 1-6. Kisa, A., Kavuncubasi, S. and Ersoy, K. (2000). The Turkish Commercial Health Insurance Industry, in Proceedings of Local Healthcare, Global Markets: An

7 International Conference on Healthcare Systems for the New Millennium, Ashish Chandra, Editor: Kisa, A., Kavuncubasi, S. and Ersoy, K. (2000). Is the Turkish Social Insurance Organization Ready for the 21 st Century, in Proceedings of Local Healthcare, Global Markets: An International Conference on Healthcare Systems for the New Millennium, Ashish Chandra, Editor: Kisa, A. Kavuncubasi, S. and Ersoy, K (2000). A Collaborative Education Program to Help Turkish Health Administrators to Conduct Better Research in the Field. Presented in AUPHA Annual Meeting. June , 2000, Los Angeles CA. Malhan, S. and Ersoy, K. (2000). Application of SERVQUAL Scale in Higher Education: A Pilot Study At A Turkish University of Results From & , Allied Academics Conference Association of University Programs in Health Administration (AUPHA), Annual Meeting Los Angeles, California. Kavuncubasi, Ş., Esatoglu, A. and Ersoy. K (1998). Dimensions of Health Professionals- Patient Interaction, Presented in 12 World Congress on Medical Law, Hungary. Ersoy, K. and Ozcan, Yasar A. (1994). Efficiency of Health Care In The Republic of Turkey, June 13, 1994, TIMS XXXII, Anchorage, Alaska, USA Ulusal kongre, sempozyum, çalıştay gibi bilimsel toplantılarda sunularak tam metin olarak yayımlanmış bildiri Malhan S., Oksuz E., Ersoy K., Osteoporoz Tedavisi için Kullanılan İlaçların Farmakoekonomik Değerlendirmesi: İlaç Maliyetlerinin Üniversite ve Devlet Hastanesinde Karşılaştırılması V. Ulusal Sağlık Kuruluşları Yönetimi Kongresi, , Belek Antalya, 2007 Öksüz, E., Malhan, S., Ersoy, K., Koroner by-pass Uygulanan Hastalarda Yaşam Kalitesi II.Ulusal Sağlık ve Hastane Yönetimi Kongresi, , Ankara, 2005 Malhan, S., Öksüz, E., Ersoy, K., Bir Yaşlı Dinlenme-Bakımevinde Memnuniyet Araştırması II.Ulusal Sağlık ve Hastane Yönetimi Kongresi, , Ankara, 2005 Malhan, S., Ersoy, K. Hemşirelikte İletişime Yönelik Bir Araştırma : Johari Penceresi, 4. Ulusal Sağlık ve Hastane Yönetimi Sempozyumu, , İstanbul, Malhan, S., Colak, M., Ersoy, K. Başkent Üniversitesi Geriyatri ve Psiko-sosyal Rehabilitasyon Merkezi Personelinin Kalite Algılamaları Toplam Kalite Yönetimi Prensiplerinin Sağlık Hizmetlerinde Uygulamaları, Ankara, , Malhan, S., Ersoy, K., Kısa, A. Hizmet Kalitesi Ölçeğinin Uygulanması : Bir Pilot Çalışma Olarak Sağlık Kurumları İşletmeciliği Öğrencileri, Yüksek Öğretimde

8 Toplam Kalite Yönetimi Prensiplerinin Uygulanması Sempozyumu, 15-24, Ankara, Tokyürek, S., Ersoy, K. Sağlık İdaresi ve İşletmesi Yüksekokulunda Toplam Kalite Yönetimi Çalışmaları ve Bir Örnek Uygulama Yüksek Öğretimde Sürekli Kalite İyileştirme Sempozyumu, , Ankara, Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler Yılmaz, F., Koyuncugil, A.S., Özgülbaş, N., Tarcan M. ve Ersoy K. (2007). Hastanelerde Alacakların Önemi ve Alacak Yönetiminin Finansal Göstergelere Etkileri, V. Ulusal Sağlık Kuruluşları Yönetimi Kongresi, Nisan, Antalya. Aksoy, B. ve Ersoy, K. (2006). Stratejik Yönetimde Yöneticiler ve Örgüt Kültürü: Sınırlar Ya Da Geniş Ufuklar, IV. Ulusal Sağlık Kuruluşları Yönetimi Kongresi, Fethiye, Nisan. Çolak, M. ve Ersoy, K. (2006). Gizli Sınıf Analiz Yöntemlerinin İşletme ve Yönetim Alanlarında Uygulanması: Pazar Segmentasyonu ve Tüketici Davranışlarının İncelenmesi, 5. İstatistik Günleri Sempozyumu, Mayıs, Antalya. Çolak, M., Kaymakoğlu, B. ve Ersoy, K. (2006). Sağlık Bakanlığı na Bağlı Özel Hastanelerin Web Sitelerinin Değerlendirilmesi, 3. Tıp Bilişimi Kongresi, Antalya. Çolak M., Ersoy K., Özgülbaş N. ve Torun G. (2006). Yönetim Epidemiyolojisi ve Sağlık Kurumları Yönetiminde Planlama: Acil Servis Başvuruları Üzerine Ampirik Çalışma. IV. Ulusal Sağlık Kuruluşları Yönetimi Kongresi, Nisan, Fethiye. Öksüz, E., Malhan, S., Mutlu, T. ve Ersoy, K.(2006). Üniversite Öğrencilerinde Beden Algısının Cinsel Çifte Standart Üzerine Etkisi, 7. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, Çeşme. Öksüz, E., Malhan, S., Mutlu, T.ve Ersoy, K. (2006). Sigara Kullanımının Yaşam Kalitesine Etkisi, 7. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, Çeşme. Öksüz, E., Malhan, S., Mutlu, T., Şimşek, D.ve Ersoy, K (2006). Şoförlerde Bel Ağrısı, 7. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, Çeşme. Öksüz, E., Malhan, S., Mutlu, T., Şimşek, D.ve Ersoy, K (2006). Geriatrik Popülasyonda Bel Ağrısı Prevelansı ve Tercihe Dayalı Sağlık Durumlarına Etkisi, 7. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, Çeşme. Öksüz, E., Şimşek, D., Malhan, S.ve Ersoy, K. (2006). Üniversite Öğrencilerinde Günlük Kalori Alımı ve Etkili Faktörler, 7. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, Çeşme.

9 Özgülbaş N., Aksoy B., Çolak M., Koyuncugil A. S. ve Ersoy K. (2006). Hastanelerde Büyüklük ve Finansal Performans İlişkisi, IV. Ulusal Sağlık Kuruluşları Yönetimi Kongresi, Nisan, Fethiye. Çolak, M. ve Ersoy, K.(2005). Bu Okul Hastaların: Hasta Eğitimi ve Hasta Okulu Uygulaması, 9. Ulusal Halk Sağlığı Günleri-GATA, Kızılcahamam. Çolak, M., Hanoğlu, Z. ve Ersoy, K.(2005). Notthingham Sağlık Profili İle Akademisyenlerin İyilik Hallerinin Değerlendirilmesi, 9. Ulusal Halk Sağlığı Günleri-GATA, Kızılcahamam, Ankara. Çolak, M., Özgülbaş, N. ve Ersoy, K. (2005). Sağlık Hizmetlerinde Yönetim Epidemiyolojisinin Finansal Yönetimdeki Rolü, III. Ulusal Sağlık Kuruluşları Yönetimi Kongresi, İzmir. Çolak, M., Sümbüloğlu, V., Sözen, C. ve Ersoy, K. (2005). Tele Radyoloji Uygulamasında Gözlemciler arası Uyumun Gizli Sınıf Analizi İle Değerlendirilmesi, VIII. Ulusal Biyoistatistik Kongresi, Bursa. Çolak, M., Sümbüloğlu, V., Sözen, C. ve Ersoy, K.(2005). Tele-radyoloji Uygulaması Etkililiğinin Gizli Sınıf Analizi ile Değerlendirilmesi, 8.Ulusal Biyoistatistik Kongresi Bildiri Kitapçığı, Bursa. Malhan, S., Oksuz, E.ve Ersoy, K. (2005). Bir Yaşlı ve Dinlenme Bakımevinde Memnuniyet Araştırması, Sağlık ve Hastane Yönetimi 2. Ulusal Kongresi: , Ankara. Malhan, S., Oksuz, E.ve Ersoy, K. (2005). Panendoskopi Uygulanan Dispepsi Hastalarında Yaşam Kalitesi, Sağlık ve Hastane Yönetimi 2. Ulusal Kongresi:595, Ankara. Oksuz, E., Malhan, S.ve Ersoy, K. (2005). Koroner By pass Uygulanan Hastalarda Yaşam Kalitesi, Sağlık ve Hastane Yönetimi 2. Ulusal Kongresi: , Ankara. Oksuz, E., Malhan, S. ve Ersoy, K. (2005). Romatoid Artrit Hastalarında Yaşam Kalitesi, 7. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi: 172, Belek-Antalya. Özgülbaş, N., Çolak, M. ve Ersoy, K. (2005). Çalışma Sermayesi Yatırım Politikaları ve Finanslama Stratejilerinin İşletme Karlılığına Etkisi, III. Ulusal Sağlık Kuruluşları Yönetimi Kongresi, Mart, İzmir, Kuşadası. Malhan, S. Oksuz, E., Biberoğlu G. ve Ersoy, K. (2004). İnfertilite Tedavisi Uygulanan Kadın Hastalarda Yaşam Kalitesi, Birinci Ulusal Sağlıkta Yaşam Kalitesi Sempozyumu:68, İzmir. Malhan, S. Oksuz, E., Pazarbas, C. ve Ersoy, K. (2004). Koroner Anjiyoplasti ve Stent Uygulanan Hastalarda Yaşam Kalitesi, Birinci Ulusal Sağlıkta Yaşam Kalitesi Sempozyumu:71, İzmir.

10 Malhan, S. Oksuz, E., Yılmaz, F. ve Ersoy, K. (2004). Geriatrik Hipertansiyon Hastalarında Yaşam Kalitesi, VI. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi:169,Bursa. Oksuz, E., Malhan, S. ve Ersoy, K. (2004). Dinleme ve Bakımevi Sakinlerinde Geriatrik Depresyon Ölçeği Uygulanması, Birinci Ulusal Sağlıkta Yaşam Kalitesi Sempozyumu: 24, İzmir. Oksuz, E., Malhan, S., Demirezen, H. ve Ersoy, K.(2004). Multipl Skleroz Hastalarında Performans ve Yaşam Kalitesi, Birinci Ulusal Sağlıkta Yaşam Kalitesi Sempozyumu:56, İzmir. Malhan, S., Yardımcı, A. ve Ersoy K. (2002). Kanser Hasta Yakınlarının Depresyon Düzeyinin İncelenmesi Üzerine Bir araştırma, 5. Ulusal Sağlık Kuruluşları ve Hastane Yönetimi Sempozyumu: 421, Eskişehir. Ersoy, K., Aksoy, B. ve Günsoy, G. (2001). İnternette Sağlık Hizmetleri Danışmanlığının Bir Üniversite Öğrenci Sağlık Merkezinde Uygulanma Aşamaları, IV. Ulusal Sağlık Kuruluşları ve Hastane Yönetimi Sempozyum Kitabı. Marmara Üniversitesi. Malhan, S. ve Ersoy, K.(2001). Hemşirelikte İletişime Yönelik Bir Araştırma : Johari Penceresi, 4. Ulusal Sağlık ve Hastane Yönetimi Sempozyumu: , İstanbul. Aksoy, B., Ersoy, K. ve Özgen, G. (2000). Determination Of Adolescent Health and Social Status Using Dartmouth Picture and Word Charts and an Application III. National Health Organizations and Hospital Management Symposium Book, Ankara. Ersoy, K. ve Aksoy, B. (2000). Today and Tomorrow in Health Care Public Relations: Situation And Suggestions for the Future, III. National Health Organizations and Hospital Management Symposium Book, Ankara. Malhan, S., Çolak, M. ve Ersoy, K. (1999). Başkent Üniversitesi Geriatri ve Psiko-sosyal Rehabilitasyon Merkezi Personelinin Kalite Algılamaları, Toplam Kalite Yönetimi Prensiplerinin Sağlık Hizmetlerinde Uygulamaları, Ankara: Malhan, S., Ersoy, K. ve Kısa, A. (1998). Hizmet Kalitesi Ölçeğinin Uygulanması: Bir Pilot Çalışma Olarak Sağlık Kurumları İşletmeciliği Öğrencileri, Yüksek Öğretimde Toplam Kalite Yönetimi Prensiplerinin Uygulanması Sempozyumu:15-24, Ankara. Ersoy, K. (1997). Sağlık Konusunda Alınması Gereken Tedbirler, Milli Güvenlik Akademisi Komutanlığı Doğu ve Güneydoğudaki Terör Sorunu Sempozyumu, Ankara. Ersoy, K. ve Tokyürek, S. (1997). SİİYO da Toplam Kalite Yönetimi Çalışmaları ve Bir Örnek Uygulama, Başkent Üniversitesi Yüksek Öğretimde Sürekli Kalite İyileştirme Sempozyumu, Ankara. Ersoy, K. ve Kavuncubaşı, Ş. (1996). Hastane Kanser Vakalarının Yönetsel Açıdan İncelenmesi, E.Ü. Kanserle Savaş Uygulama ve Araştırma Merkezi Kanser

11 Epidemiyolojisi ve Kayıtlarının Standardizasyonu Sempozyumu Kitabı. İzmir: Esatoğlu, A.E. ve Ersoy, K. (1996). Hasta Tatminin Ölçülmesi, Başkent Üniversitesi Sağlık Hizmetlerinde Toplam Kalite Yönetimi ve Performans Ölçümü Sempozyumu, Ankara. Kavuncubaşı, Ş., Ersoy, K. ve Giray A.Ü. (1996). İl Verem Savaş Dispanserlerinde Teknik Verimlilik Ölçümü, V. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Bildiri Kitabı, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayınları, İstanbul: Kaya, S. ve Ersoy, K. (1996). Dahiliye Servisinde Yatan Hastalarda Gecikme, V. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, İstanbul. Tokyürek, S. ve Ersoy, K.(1996). Sağlık İdaresi ve İşletmesi Yüksekokulunda Toplam Kalite Yönetimi Çalışmaları ve Bir Örnek Uygulama, Yüksek Öğretimde Sürekli Kalite İyileştirme Sempozyumu: , Ankara. Fedai, T., Ersoy, K., Şişik, Ü. ve Aktan, T. (1995). Yöneylem Araştırması Teknikleri Kullanılarak Hasta Kuyrukta Bekleme Sürelerinin Düzenlenmesi, Kara Harp Okulu, 1. Sistem Mühendisliği ve Savunma Uygulamaları Sempozyumu. Teke, A., Aktan, T. M., Ersoy, K. ve Bakır, B. (1995). Bir Eğitim Hastanesinde Halkla İlişkiler Üzerine Bir Araştırma, On Dokuz Mayıs Ünv. Halk Sağlığı Günleri Özet Kitabı, Samsun. Ersoy, K. (1994). Hastanelerde Toplam Kalite Yönetimi, Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Hastane Yönetiminde Yenilikler ve Verimlilik Paneli, Ersoy, K. ve Kavuncubaşı, Ş. (1994). Hastanelerde Kalite Yönetimi Programı içinde Muammer Doğan ve Diğ, (Ed) I. Ulusal Sağlık Kuruluşları ve Hastane Yönetimi Sempozyumu Kitabı, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları, İzmir: Yazılan ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler : Ersoy, K. (2007). Sağlık Bilgi Sistemleri içinde Aktan, C.C. ve Saran, U.(Ed) Sağlık Ekonomisi ve Sağlık Yönetimi. Ankara: Sağlıkta Umut Vakfı Yayını. Ersoy, K. ve Kavuncubaşı, Ş. (ed) (2000). Sağlık Kuruluşları ve Hastane Yönetimi. Ankara: Haberal Eğitim Vakfı. Ersoy, K. ve Kavuncubaşı, Ş. (1997). Halkla İlişkiler içinde Babadoğan C. (Ed) Çevik Kuvvet Eğiticilerinin Eğitimi Programı Ders Notları. Ankara: EPAR: Konuşmacı: Kamuoyu ve Halkla İlişkiler Sürekli Konferans Konuşmacısı, Milli Güvenlik Akademisi.

12 9. Ulusal hakemsiz dergilerde makaleler: Malhan S., Öksüz E., Ersoy K., Farmakoekonomik Analizlerin Ülkemize Neler Kazandıracağının Farkında Mıyız? Pharma&Life, Temmuz-Eylül 2006, 31-32, Projeler: Ulusal Hastalık Yükü ve Maliyet Etkililik Projesi, T.C Sağlık Bakanlığı- Başkent Üniversitesi Dünya Bankası Projesi (Dünya Bankası $), Proje Koordinatörü Türkiye Sağlık Araştırması Ulusal Sözel Otopsi Araştırması Ulusal Maliyet Etkililik Araştırması Ulusal Hastalık Yükü Araştırması 2000 e Bir Kala Sağlık Kurumları İşletmeciliği Sertifika Programı Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Program Yöneticisi ve Eğitimci Dünya Bankası Sağlık Projesi, Danışman TCDD Hastanelerindeki Sağlık Yöneticilerinin Yönetsel Yeteneklerini Geliştirme, Program Yöneticisi ve Eğitimci Sağlık Yönetimi Eğitim Programı SSK Ankara Sağlık İşleri Müdürlüğü, Ankara Sağlık Müdürlüğü ve Ankara Tabip Odası, Program Yöneticisi ve Eğitimci Sağlık Kuruluşları Yönetimi,1998. Program Yöneticisi ve Eğitimci Emniyet Genel Müdürlüğü Çevik Kuvvet Eğiticilerinin Eğitimi Programı, Ankara, Eğitimci Türk Silahlı Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerinden Emekli Olacak Subay ve Astsubayların Emekliliğe Hazırlık Programı, Eğitimci Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Sürekli Kalite İyileştirme Eğitimi, Sağlık Bakanlığı, Eğitimci Hastane Yöneticileri Eğitimi, Program Yöneticisi ve Eğitimci Sağlık Hizmetleri Eğitiminde Toplam Kalite Yönetimi, Kurs Yöneticisi ve Eğitimci Baştabip Oryantasyon Programı, Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Ankara, Eğitimci TCDD Genel Müdürlüğü, Sağlık Üst Düzey Personel Eğitimi, Eğitimci

13 Sağlık Meslek Lisesi Öğretmenleri Eğitim Formasyonu Tazeleme Programı, Bakanlığı, Eğitimci Sağlık Halkla İlişkilerde Araştırma, Polis Teşkilatı Eğitimcilerinin Eğitimi, Eğitimci Örgütsel Yapı ve Performans". Ankara: Hacettepe Üniversitesi, Araştırma Fonu Başkanlığı, Proje Yöneticisi SSK Genel Müdürlüğü Hastane Müdürlerinin Eğitimi, Eğitimci İlk Kademe Yöneticilerinin Eğitimi Öğreticiliği, Hacettepe Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı, Hizmet içi Eğitim Programı, Eğitimci Hastanelerde İş Analizi ve İş Değerlemesi: Ankara Hastanesi Örnek Uygulaması Projesi, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi, Proje Yöneticisi Sağlık Bakanlığı Hastanelerdeki Performans Ölçülmesi Araştırma ve Değerlendirme Projesi, Proje İl Sorumlusu 11. İdari Görevler Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı, Başkent Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü Bölüm Başkanı, Başkent Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Başkent Üniversitesi Sağlık İdaresi ve İşletmesi YO Müdürü, Başkent Üniversitesi Öğrenci İşleri Dekanı, 12. Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler Türk Sosyal Bilimler Derneği Sağlık İdarecileri Derneği Sağlık Yöneticileri Derneği

14 13. Son iki yılda verilen lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler Akademik Yıl Dönem Güz İlkbahar Yaz Güz İlkbahar Dersin Adı Sağlık İşletmelerinde Halkla İlişkiler Haftalık Saati Teorik Uygulama 3 15 Seminer 0 1 Tez 0 1 Bitirme Projesi Tez 0 1 Sağlık İşletmelerinde Stratejik Yönetim ve Pazarlama 3 9 Sağlık İşletmelerinde Kalite Yönetimi 3 10 Sağlık İşletmelerinde Halkla İlişkiler 3 8 Sağlık İşletmelerinde Halkla İlişkiler 3 24 Sağlık İşletmelerinde Halkla İlişkiler 3 4 Öğrenci Sayısı

ÖZGEÇMİŞ BERNA SİMTEN MALHAN

ÖZGEÇMİŞ BERNA SİMTEN MALHAN ÖZGEÇMİŞ BERNA SİMTEN MALHAN Doğum Tarihi: 27 Nisan 1971 Unvanı: Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ekonomi Bilkent Üniversitesi İktisadi ve 1993 İdari Bilimler Fakültesi

Detaylı

National Burden Of Disease and Cost Effectiveness Project, Word Bank/WHO/Başkent University,

National Burden Of Disease and Cost Effectiveness Project, Word Bank/WHO/Başkent University, Özgeçmiş Doç. Dr. Meriç Yavuz ÇOLAK Öğrenim Durumu : Derece Program Üniversite Yıl Lisans İstatistik Orta Doğu Teknik Ünv. Haziran 1991 Y.Lisans İstatistik Orta Doğu Teknik Ünv. Mayıs 1994 Doktora Biyoistatistik

Detaylı

P R O F. D R. N E R M İ N Ö Z G Ü L B A Ş KİŞİSEL BİLGİLER

P R O F. D R. N E R M İ N Ö Z G Ü L B A Ş KİŞİSEL BİLGİLER P R O F. D R. N E R M İ N Ö Z G Ü L B A Ş KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı : Nermin Özgülbaş Doğum Tarihi : 09. 06. 1968 Medeni Durumu : Evli Çocuk Sayısı : 1 Yabancı Dil : İngilizce İş Adresi Başkent Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE YAYINLAR LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE YAYINLAR LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE YAYINLAR LİSTESİ Adı Soyadı: Gülfer Bektaş Doğum Tarihi: 15.10.1965 Akademik Unvanı: Yardımcı Doçent Bölümü: Sağlık Yönetimi Elektronik Posta Adresi: gulfer.bektas@acibadem.edu.tr; gulferb@hotmail.com,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı - Soyadı : Ahmet Zafer Öztek. 2. Doğum Yeri ve Tarihi: Amasya - 30 Ağustos 1945 3. Unvanı: Profesör 4.

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı - Soyadı : Ahmet Zafer Öztek. 2. Doğum Yeri ve Tarihi: Amasya - 30 Ağustos 1945 3. Unvanı: Profesör 4. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı - Soyadı : Ahmet Zafer Öztek 2. Doğum Yeri ve Tarihi: Amasya - 30 Ağustos 1945 3. Unvanı: Profesör 4. Öğrenim Durumu İlk ve Orta Eğitim Derece Okul İl Yıl İlkokul Mithat Paşa İlkokulu Giresun

Detaylı

Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM (Haziran 2015) BİYOGRAFİ

Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM (Haziran 2015) BİYOGRAFİ Doç. Dr. Hasan Hüseyin Yıldırım-CV 1/28 Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM (Haziran 2015) Öğretim Üyesi Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık İdaresi Bölümü Beytepe 06800 Ankara

Detaylı

GÜLFER BEKTAS CURRICULUM VITAE

GÜLFER BEKTAS CURRICULUM VITAE GÜLFER BEKTAS CURRICULUM VITAE Date of Birth : Oct. 15, 1965 Nationality Title Address E-mail : Turkish : Assistant Professor : Acıbadem University School of Medicine Department of Health Management Kerem

Detaylı

Doç. Dr. Menderes TARCAN

Doç. Dr. Menderes TARCAN Doç. Dr. Menderes TARCAN I- KİŞİSEL BİLGİLER Adı ve Soyadı Menderes TARCAN Doğum Tarihi 18.07.1971 Doğum Yeri Ankara Yabancı Dili İngilizce (ÜDS:81,25) İş Adresi Osmangazi Üniversitesi Sağlık Kurumları

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ. Prof. Dr. Ünsal Sığrı usigri@baskent.edu.tr

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ. Prof. Dr. Ünsal Sığrı usigri@baskent.edu.tr AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ Prof. Dr. Ünsal Sığrı usigri@baskent.edu.tr Prof. Dr. Ünsal Sığrı; İşletme Yönetimi alanındaki lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenimlerini müteakip, 2010 yılında yönetim ve organizasyon

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: GÜL PINAR Doğum Tarihi: 25 Şubat 1970 Lisans Y. Lisans Y. Lisans Doktora Postdoctora Derece Bölüm/Program Üniversite Öğretim Yılı Hemşirelik Bölümü Halk Sağlığı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Nurhan BAYRAKTAR (DOĞAR) 2. Doğum Tarihi: 23 / 01 / 1966 3. Unvanı: Prof. Dr.

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Nurhan BAYRAKTAR (DOĞAR) 2. Doğum Tarihi: 23 / 01 / 1966 3. Unvanı: Prof. Dr. ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı : Nurhan BAYRAKTAR (DOĞAR) 2. Doğum Tarihi: 23 / 0 / 966 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Hemşirelik Yüksekokulu Hacettepe Üniversitesi Lisans

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Hemşirelik Yüksekokulu Hacettepe Üniversitesi Lisans ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Besti ÜSTÜN e-posta: besti.ustun@uskudar.edu.tr Tel: 05053569725 2. Doğum Tarihi: 12.01.1964 3. Unvanı: Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Hemşirelik Yüksekokulu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Adı Soyadı: Zeynep Erdoğan. Doğum Tarihi: 09.02.1978. Yabancı Dil: İngilizce. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Adı Soyadı: Zeynep Erdoğan. Doğum Tarihi: 09.02.1978. Yabancı Dil: İngilizce. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Zeynep Erdoğan Doğum Tarihi: 09.02.1978 Yabancı Dil: İngilizce ÖĞRENİM DURUMU Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Y. Lisans Hemşirelik Doktora

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ali HALICI Doğum Tarihi: 08 Ağustos 1964 Unvanı: Doç.Dr. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Ön lisans Turizm Hacettepe Üniversitesi 1983 Ankara

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Hemşirelik İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Hemşirelik İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Ükke Karabacak Doğum Tarihi: 18 Haziran 1966 ÖĞRENİM DURUMU Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Dalı, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı. Doçentlik Tarihi : 2011

ÖZGEÇMİŞ. Dalı, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı. Doçentlik Tarihi : 2011 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Gülnur Eti İçli 2. Doğum Tarihi: 20.03.1972 3. Unvanı: DOÇ. DR. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Y. Lisans SBE İşletme

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Salih Haluk ÖZSARI Doğum Tarihi: 23 Mayıs 1960 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İstanbul Üniversitesi

Detaylı

Prof. Dr. M. Erdal BALABAN Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi erdal.balaban@isikun.edu.tr ÖZGEÇMİŞ

Prof. Dr. M. Erdal BALABAN Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi erdal.balaban@isikun.edu.tr ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mehmet Erdal Balaban Prof. Dr. M. Erdal BALABAN Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi erdal.balaban@isikun.edu.tr ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi ve Yeri: 5 / 7 / 1953, Hendek(Sakarya) 3. Unvanı:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Ömer TORLAK 2. Doğum Tarihi : 06.09.1961 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Ömer TORLAK 2. Doğum Tarihi : 06.09.1961 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Ömer TORLAK 2. Doğum Tarihi : 06.09.1961 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi 1982 Yüksek Lisans

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Yönetimi Marmara Üniversitesi 2003. Y. Lisans Uluslararası Kalite Yönetimi Marmara Üniversitesi 2004

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Yönetimi Marmara Üniversitesi 2003. Y. Lisans Uluslararası Kalite Yönetimi Marmara Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: BİRKAN TAPAN 2. Doğum Tarihi: 09.11.1980 3. Unvanı: YARD. DOÇ. DR. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Yönetimi Marmara Üniversitesi 2003 Y. Lisans Uluslararası

Detaylı

Öğrenim Düzeyi. Özge. Adı. UZUN Prof. Dr. Malatya. Soyadı Unvan Doğum Yeri ve Tarihi Birimi/B ölümü E-posta/web

Öğrenim Düzeyi. Özge. Adı. UZUN Prof. Dr. Malatya. Soyadı Unvan Doğum Yeri ve Tarihi Birimi/B ölümü E-posta/web Adı Soyadı Unvan Doğum Yeri ve Tarihi Birimi/B ölümü E-posta/web Özge UZUN Prof. Dr. Malatya Yusuf Şerefoğlu Sağlık Yüksekokulu/ Hemşirelik ozgeuzun@kilis.edu.tr Yabancı Dil- İngilizce Puanı Tel 0348 8143096

Detaylı

Prof. Dr. M. Erdal BALABAN İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi balaban@istanbul.edu.tr ÖZGEÇMİŞ

Prof. Dr. M. Erdal BALABAN İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi balaban@istanbul.edu.tr ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mehmet Erdal Balaban Prof. Dr. M. Erdal BALABAN İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi balaban@istanbul.edu.tr ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi ve Yeri: 5 / 7 / 1953, Hendek(Sakarya) 3. Unvanı:

Detaylı

2. Doğum Tarihi : 15.02.1961 3. Unvanı Prof.Dr : 4. Öğrenim durumu Derece Alan Üniversite Lisans. Hacettepe Üniversitesi, Hemşirelik Yüksekokulu

2. Doğum Tarihi : 15.02.1961 3. Unvanı Prof.Dr : 4. Öğrenim durumu Derece Alan Üniversite Lisans. Hacettepe Üniversitesi, Hemşirelik Yüksekokulu ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı GÜLER CİMETE İletişim Bilgileri Adres Mail Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Maltepe Eğitim Köyü, Başıbüyük Maltepe-İstanbul gulercimete@maltepe.edu.tr 2. Doğum Tarihi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Gülümser DOLGUN Doğum Tarihi: 18/01/1956 ÖĞRENİM DURUMU Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Yüksek Sağlık

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Atilla Akbaba Doğum Tarihi: 19 Ocak 1969 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Akdeniz Üniversitesi 1992 Otelcilik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Eğitim Bilgileri Derece Alan Üniversite Yıl Doktora S.B.E Eğitim Bilimleri Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. 1. Eğitim Bilgileri Derece Alan Üniversite Yıl Doktora S.B.E Eğitim Bilimleri Bölümü Doç. Dr. Ali SABANCI Adres Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi ÖZGEÇMİŞ E-posta alisabanci@akdeniz.edu.tr/ali_sabanci@yahoo.co.uk Telefon +902423102077 Faks +902422261953 1. Eğitim Bilgileri Derece

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl. Lisans İşletme Mühendisliği İstanbul Teknik Üniversitesi 1989

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl. Lisans İşletme Mühendisliği İstanbul Teknik Üniversitesi 1989 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: RANA ÖZEN KUTANİS Doğum Tarihi: 18 Mayıs 1968 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl Lisans İşletme Mühendisliği İstanbul Teknik Üniversitesi

Detaylı

Y.Lisans Sağlık Bilimleri Enstitüsü/ Hemşirelik Erciyes Üniversitesi 2004

Y.Lisans Sağlık Bilimleri Enstitüsü/ Hemşirelik Erciyes Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Sibel ARGUVANLI ÇOBAN Doğum Tarihi: 09.07.1977 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/anabilim dalı Üniversite Yıl Lisans Antalya Sağlık Yüksekokulu Akdeniz Üniversitesi 1999 Hemşirelik Bölümü

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisat Kara Harp Okulu (ANKARA) 1980 Y. Lisans Ulusal Güvenlik,

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisat Kara Harp Okulu (ANKARA) 1980 Y. Lisans Ulusal Güvenlik, ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Fahri ERENEL Doğum Tarihi: 27.08.1959 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisat Kara Harp Okulu (ANKARA) 1980 Y. Lisans Ulusal Güvenlik, Kara Harp Akademisi

Detaylı