T.C. VA ĐL ÖZEL ĐDARESĐ Đl Genel Meclisi. Toplantı : Temmuz Karar Sayısı : 108 Birleşim : 02/07/2010 Karar Tarihi : 02/07/2010

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. VA ĐL ÖZEL ĐDARESĐ Đl Genel Meclisi. Toplantı : Temmuz Karar Sayısı : 108 Birleşim : 02/07/2010 Karar Tarihi : 02/07/2010"

Transkript

1 T.C. VA ĐL ÖZEL ĐDARESĐ Đl Genel Meclisi Dönem : 2010 Konu: Önerge Toplantı : Temmuz Karar Sayısı : 108 Birleşim : 02/07/2010 Karar Tarihi : 02/07/2010 Đl Genel Meclisinin Haziran 2010 tarihli toplantısında verilen öneriye istinaden gündeme alınan ve incelenerek rapora bağlamak üzere Meclis Kararları ve Önergelerini Takip Etme Komisyonuna havale edilen; Van Đl Özel Đdaresi Makine parkına alımı kararlaştırılan araçlar ile ödenek durumu hakkında hazırlanan raporunu yasal süre içersinde Meclis Başkanlığına sunmuş konu Đl Genel Meclisinin Temmuz 2010 ayı toplantı gündemine yeniden alınmıştır. Meclisimizce Komisyon raporu üzerinde yapılan müzakereler neticesinde; Komisyon raporunda belirtilen 15 Kamyon ihalesi, Stabilize Yol Bakım-Onarım Çatak Đlçesi Demirkazık köyü, 5 binek aracın kiralanması, binek araçların alınması, Edremit Đlçesi köylerinin içme suyu sorunu, sözleşmeli olarak çalıştırılacak şoför ve operatörlerin durumu, Đlçelerde çalışan personelin izin durumları, yeni alınan araçlara görevlendirilen şoförlerin görevlendirmesinde nelere dikkat edildiği, 2010 yılında alımına karar verilen iş makineleri, binek araçlar ile parke taşı makinesinin maliyeti, Rotmix ve Konkasör makinesinin yıllık kira bedeli olarak alınan mıcırın kullanılması hususlarında Birim Müdürlerince verilen bilgiler yeterli bulunmadığından ve yazılı bilgi alınması amacıyla Meclis Kararı ve Komisyon raporunun birer suretinin Đl Özel Đdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü ile Đşletme Müdürlüğüne bilgi için Đl Özel Đdaresi Genel Sekreterliğine gönderilmesine; Đl Genel Meclisimizin Temmuz 2010 ayı toplantısının 02/07/2010 tarihli birleşiminde yapılan işarı oylamada oybirliği ile karar verildi. Semira VARLĐ Mehdi Zana DĐ Ç Senar ELTER Đl Genel Meclis Başkanı Katip Katip

2 T.C. VA ĐL ÖZEL ĐDARESĐ Đl Genel Meclisi Dönem : 2010 Konu : Đl Özel Đd Yılı Ek Çalış. Programı Toplantı :Temmuz Karar Sayısı : 109 Birleşim : 02/07/2010 Karar Tarihi : 02/07/2010 Van Đl Özel Đdaresi 2010 Yılı Đş Programında bulunmayıp yapımı zorunluluk arz eden işler hakkında (Tarımsal Hizmetler, Su ve Kanal Hizmetleri ve Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüklerinin talep yazıları ile 5302 sayılı kanununun 13. maddesi uyarınca 2010 çalışma programına dahil edilmesi için Đl Genel Meclisinin gündemine alınmasını ve Đl Genel Meclisi tarafından görüşülerek karara bağlanması Đl Makamınca teklif edilmiştir. Konu Đl Genel Meclisinin Haziran 2010 tarihli toplantı gündemine alınmış incelenerek rapora bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmiştir. Komisyon Başkanı yasal süresi içinde raporunu hazırlayıp Meclis Başkanlığına sunmuş konu Đl Genel Meclisinin Temmuz 2010 ayı toplantı gündemine yeniden alınmıştır. Meclisimizce Đdarenin teklifi ve Komisyon raporu üzerinde yapılan müzakereler neticesinde; 2010 YILI SULAMA KA ALLARI VE GÖLETLERĐ Đ ĐŞ MAKĐ ALARI ĐLE TEMĐZLE MESĐ ĐŞ PROĞRAMI Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüzce 2010 yılında iş makineleriyle yapılacak olan kanal ve gölet temizleme iş programını S.NO ĐLÇESĐ KÖYÜ ĐŞĐN NĐTELĐĞĐ 1 MERKEZ Arıtoprak Gölet Temizliği 2 MERKEZ Köşkköy Gölet Temizliği 3 MERKEZ Arısu Gölet Temizliği 4 MERKEZ Gendelova Kanal Temizliği 5 MERKEZ Beşçatak Gölet Temizliği 6 MERKEZ Yaylıyaka Gölet Temizliği 7 MERKEZ Yukarı Çitli Gölet Temizliği 8 MERKEZ Hıdır Gölet Temizliği 9 MERKEZ Dibekli Kanal Temizliği 10 BAŞKALE Saçan Kanal Temizliği 11 BAŞKALE Eşmepınar Kanal ve Gölet Temizliği 12 BAŞKALE Savaş Gölet Temizliği 13 BAŞKALE Bilgeç Gölet Temizliği 14 BAŞKALE Aydemir Kanal Temizliği 15 BAŞKALE Işıklı Kanal Temizliği 16 BAŞKALE Aşalan Kanal Temizliği 17 BAŞKALE Özpınar Kanal Temizliği 18 BAŞKALE Hasanbey Kanal Temizliği

3 19 BAŞKALE Azıklı Kanal Temizliği 21 BAŞKALE Tahıl Kanal Temizliği 22 BAŞKALE Yukarı Dikmen Kanal ve Gölet Temizliği 23 BAŞKALE Erek Kanal Temizliği 24 BAŞKALE Yanal Kanal Temizliği 25 BAŞKALE Kavurgalı Kanal Temizliği 26 BAŞKALE Yurttepe Kanal Temizliği 27 BAŞKALE Barış Kanal Temizliği 28 BAŞKALE Örenkale Kanal Temizliği 29 BAŞKALE Böğrüpek Kanal Temizliği 30 BAŞKALE Albayrak Kanal Temizliği 31 BAŞKALE Tınazlı Kanal Temizliği 32 BAŞKALE Örencik Kanal Temizliği 33 BAŞKALE Konuksever Kanal Temizliği 34 BAŞKALE Kaşkol Kanal Temizliği 35 BAŞKALE Gelenler Kanal Temizliği 36 BAŞKALE Aşağı Küme Kanal Temizliği 37 BAŞKALE Bölekli Kanal Temizliği 38 BAŞKALE Büklümdere Kanal Temizliği 39 BAŞKALE Güleçler Kanal Temizliği 40 BAŞKALE Dereiçi Kanal Temizliği 41 ÇATAK Çılga Kanal Temizliği 42 ÇATAK Işınlı-Bağlan Mez. Kanal Temizliği 43 ÇATAK Sözveren Kanal Temizliği 44 ÇATAK Çılga-Bağlan Gölet Temizliği 45 ÇATAK Sırma-Küllüce Kanal Temizliği 46 ÇATAK Dokuzdam alantaş toprak kanal Kanal Temizliği 47 ÇATAK Korulu-Albucak Mez. Kanal Onarımı 48 ÇATAK Sugeldi Kanal Temizliği 49 ÇALDIRAN Selik Koçlar Mahallesi Kanal Temizliği 50 ÇALDIRAN Kanal Temizliği 51 ÇALDIRAN Hangediği Kanal Temizliği

4 52 ÇALDIRAN Soğuksu Kanal Temizliği 53 ÇALDIRAN/Merkez Tapiyan Mevkii Drenaj Kanalı 54 ERCĐŞ Đşbaşı Köyü Kanal Temizliği 55 ERCĐŞ Görüşlü Yayıktaş Mez. Kanal Temizliği 56 ERCĐŞ Đkizçalı-Sabanbüken- Yünören 57 ERCĐŞ Đkizçalı-Çakırbey-Đşbaşı Grubu Kanal Temizliği Kanal Temizliği 58 ERCĐŞ Ağaçören Kanal Temizliği 59 ERCĐŞ Đkizçalı Bent Bağlama 60 ERCĐŞ Köycük Kanal Temizliği 61 ERCĐŞ Đşbaşı Kanal Temizliği 62 ERCĐŞ Doluca Köyü Kanal Temizliği 63 ERCĐŞ Sabanbüken Kanal Temizliği 64 ERCĐŞ Ulupamir Kanal Temizliği 65 GEVAŞ Aladüz Gölet Temizliği 66 GEVAŞ Dokuzağaç Kanal ve Gölet Temizliği 67 GEVAŞ Timar Kanal Temizliği 68 GÜRPINAR Bozyiğit Kanal Temizliği 69 GÜRPINAR Marataldı Kanal Temizliği 70 GÜRPINAR Erkaldı Kanal Temizliği 71 GÜRPINAR Çavuştepe Gölet Temizliği 72 GÜRPINAR Yoldüştü Kanal Temizliği 73 GÜRPINAR Bağrıyanık Kanal ve Gölet Temizliği 74 GÜRPINAR Kuşdağı Gölet Temizliği 75 GÜRPINAR Giyimli Gölet Temizliği 76 GÜRPINAR Yedi Salkım Gölet Temizliği 77 GÜRPINAR Alınak Gölet Temizliği 78 GÜRPINAR Çepkenli ve Beşparmak Mezrası Kanal Temizliği 79 GÜRPINAR Öveçli Gölet Temizliği 80 GÜRPINAR Üçgen Kanal ve Gölet Temizliği 81 GÜRPINAR Dalıçkan Gölet Temizliği 82 GÜRPINAR Arındı Kanal ve Gölet Temizliği

5 83 GÜRPINAR Çatak dibi Mezralar Kanal Temizliği 84 GÜRPINAR Beşbudak Eski Kanal Açılımı 85 GÜRPINAR Geçenli Kanal Temizliği 86 GÜRPINAR Geziyurt Gölet Onarımı 87 GÜRPINAR Bükeç Kanal Temizliği 88 MERKEZ Gedikbulak Kanal ve Gölet Temizliği 89 MERKEZ Kozluca Kanal Temizliği 90 MERKEZ Atmaca Gölet Temizliği 91 MURADĐYE Ovapınar Gölet Temizliği 92 MURADĐYE Babacan Gölet Temizliği 93 MURADĐYE Doğangün Gölet Temizliği 94 ÖZALP Bağrıaçık Gölet Temizliği ÖZALP Karlıyamaç Kanal Temizliği 97 ÖZALP Damlacık Kanal Temizliği ÖZALP Gözdeğmez Gölet Temizliği 101 ÖZALP Kanal Temizliği 102 ÖZALP 103 SARAY Sırımlı Kanal Temizliği 104 SARAY Beyarslan Gölet Temizliği 105 SARAY Örenburç Kanal ve Gölet Temizliği 106 SARAY Kurucan Kanal ve Gölet Temizliği Ayrıca Đl Özel Đdaresi 2010 Çalışma (Đş) programı dışında kalan aşağıda belirtilen köymezraların (arazi yolunun) bakım-onarımları ve tarih itibari ile geriye kalan yerleşim yerlerinin Muhtar ve Đl Genel Meclis Üyesinin talebi doğrultusunda, arazi yolunun açılması, yeni yol yapılması ve arazi yollarının bakım ve onarımın yapılması için, Đl genel Meclis Başkanının ve Đl Özel Đdaresi Genel Sekreterliğinin (Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün) yazısı ile çalışmanın başlatılması uygun olacağı kanaatine varılmıştır. VAN İLİNE BAĞLI KÖYLERE AİT ARAZİ YOLU TALEPLERİ NO İLÇESİ KÖY ADI İHTİYAÇ 1 MERKEZ ATMACA KÖYÜ ONARIM

6 2 MERKEZ DİBEKDÜZÜ ve ALAKÖY ARASI YENİ YOL 3 MERKEZ ESENPINAR KÖYÜ ONARIM 4 MERKEZ YE İLSU KÖYÜ ONARIM 5 MERKEZ HALKALI KÖYÜ ONARIM 6 MERKEZ ERMİ LER KÖYÜ ONARIM 7 MERKEZ DEREBEY KÖYÜ ONARIM 8 MERKEZ PİRGARİP KÖYÜ ONARIM 9 MERKEZ MEYDANCIK KÖYÜ ONARIM 10 MERKEZ DEĞİRMENÖZÜ KÖYÜ ONARIM 11 MERKEZ GÖVEÇLİ ARAZİ YOLU 12 MERKEZ YEMLİCE ARAZİ YOLU 13 MERKEZ ARISU ARAZİ YOLU 14 MERKEZ BAKLATEPE ONARIM ARAZİ YOLU 15 MERKEZ GÖLARDI KÖYÜ ONARIM 16 MERKEZ DİLİMLİ KÖYÜ ONARIM VE MENFEZ 17 MERKEZ AKÇAÖREN KÖYÜ ONARIM 18 MERKEZ TOPAKTA ONARIM 19 MERKEZ KEVENLİ KÖYÜ YAPIM 20 MERKEZ KAYMAKLI KÖYÜ YAPIM 21 MERKEZ KÖ EBA I KÖYÜ ONARIM 22 MERKEZ BE ÇATAK KÖYÜ ONARIM 23 MERKEZ ORTANCAKÖYÜ VE GÖVELEK ONARIM VE MENFEZ KÖYÜ 24 MERKEZ YATIKSIRT KÖYÜ ONARIM 25 MERKEZ ÇALIMLI KÖYÜ ONARIM 26 MERKEZ YAYLIYAKA KÖYÜ ONARIM 27 MERKEZ AHGELDİ ARAZİ YOLU 28 MERKEZ KARAGÜNDÜZ KÖYÜ ONARIM 29 MERKEZ A İT ve ARAZİ YOLU ve YOL ONARIMI 30 MERKEZ A İT KÖYÜ KÖY İÇİ STABİLİZE 31 MERKEZ SOSRET ARAZİ YOLU 32 MERKEZ KALECİK ONARIM 33 MERKEZ BARDAKÇI ONARIM 34 MERKEZ ORTANCA DERE GÜZERGAH DEĞİ İKLİĞİ 35 MERKEZ KELLE KÖYÜ KÖY İÇİ STABİLİZE 36 MERKEZ GENDELOVA KÖYÜ KÖY İÇİ STABİLİZE

7 37 MERKEZ KOZLUCA KÖYÜ YANLIZAĞAÇ MEZ. KÖY İÇİ STABİLİZE 38 MERKEZ KARPUZALAN KÖYÜ KÖY İÇİ STABİLİZE 39 MERKEZ KAVUNCU KÖY İÇİ STABİLİZE 40 MERKEZ DAĞÖNÜ KÖYÜ KÖY İÇİ STABİLİZE 41 MERKEZ AĞARTI KÖYÜ YOL GÜZERGAH DEĞİ İMİ VE OKUL YOLU STABİLİZE 42 MERKEZ HIDIR KÖYÜ ONARIM 43 MERKEZ ARITOPRAK KÖYÜ ONARIM 44 MERKEZ KOÇ-KIZILBULAK ARAZİ YOLU 45 MERKEZ DİLİMLİ KÖYÜ-SATİBEY KÖYÜ ARAZİ YOLU ARASI 46 MERKEZ KOÇ KÖYÜ ARAZİ YOLU 47 MERKEZ DEREBEY KÖYÜ ARAZİ YOLU 48 MERKEZ ALABAYIR KÖYÜ ARAZİ YOLU 49 MERKEZ SATİBEY ARAZİ YOLU 50 MERKEZ KOLSATAN ARAZİ YOLU 51 MERKEZ KASIMOĞLU ARAZİ YOLU 52 MERKEZ KOÇ KÖYÜ KIZILBULAK ARAZİ YOLU 53 MERKEZ KUMLUCA ARAZİ YOLU 54 MERKEZ ERMİ LER KÖYÜ ARAZİ YOLU 55 MERKEZ ÇOBANOĞLU ONARIM-ARAZİ YOLU 56 MERKEZ AKIN KÖYÜ ARAZİ YOLU 57 MERKEZ ÇAKIRBEY ARAZİ YOLU 58 MERKEZ KARAKOÇ KÖYÜ ONARIM 59 MERKEZ KURUBA KÖYÜ ONARIM 60 MERKEZ ALABAYIR KÖYÜ ARAZİ YOLU 61 MERKEZ ÇİTÖREN KÖYÜ ARAZİ YOLU 62 MERKEZ AĞZIKARA KÖY İÇİ STABİLİZE- ARAZİ YOLU 63 MERKEZ BAKRAÇLI KÖYÜ ONARIM 64 BAHÇESARAY ALTINDERE ARAZİ YOLU 65 BAHÇESARAY ÖZBEYLİ ARAZİ YOLU 66 BAHÇESARAY PA A KÖYÜ ÇAY MEVKİ BÜZ 67 BA KALE KÖPRÜAĞZI KÖYÜ ARAZİ YOLU 68 BA KALE DAVUTABAT YENİ YOL 69 BA KALE ÖMEROVA ARAZİ YOLU 70 BA KALE BE OCAK KÖYÜ YENİ YOL 71 BA KALE A AĞI DİKMEN ONARIM 72 BA KALE ERENLER ONARIM

8 73 BA KALE YAVLUCAK KÖYÜ ONARIM 74 BA KALE YK VE A AĞI DURAK KÖYLERİ ONARIM 75 BA KALE A.DALLI.YK DALLI KÖYLERİ ONARIM VE MENFEZ 76 BA KALE TAHIL KÖYÜ VE TOKLUCA ONARIM 77 BA KALE KOVALIPINAR KÖYÜ ONARIM VE MENFEZ 78 BA KALE POYRAZALAN KÖYÜ ARAZİ YOLU 79 BA KALE BÜĞRÜ İPEK KÖYÜ ONARIM 80 BA KALE YURTTEPE YÜKSEL İLE AHİNTEPE MEZ. ARASI (4 KM) YOL YAPIM STABİLİZE 81 BA KALE ALBAYRAK KÖYÜ KÖY İÇİ ONARIM 82 ÇALDIRAN KUSKUNKIRAN KÖYÜ KÖY İÇİ STABİLİZE 83 ÇALDIRAN YK.YANIKTA KÖYÜ VE YA KÜTÜK KÖY İÇİ STABİLİZE 84 ÇALDIRAN KOÇOVASI KÖY İÇİ STABİLİZE 85 ÇALDIRAN UMUTTEPE KÖY İÇİ STABİLİZE 86 ÇALDIRAN YUKARI MUTLU KÖY İÇİ STABİLİZE 87 ÇALDIRAN A AĞI MUTLU KÖY İÇİ STABİLİZE 88 ÇALDIRAN TEKİNDERE KÖY İÇİ STABİLİZE 89 ÇALDIRAN ALİKELLE KÖY İÇİ STABİLİZE 90 ÇALDIRAN KARADULDA KÖY İÇİ STABİLİZE 91 ÇALDIRAN SARIÇİMEN KÖY İÇİ STABİLİZE 92 ÇALDIRAN YAYKILIÇ KÖY İÇİ STABİLİZE 93 ÇALDIRAN KİLİMLİ KÜMBET ARASI YOL STABİLİZE 94 ÇALDIRAN YÜCELEN A AĞI ÇİLLİ ARASI KÖY İÇİ STABİLİZE 95 ÇALDIRAN YK BALÇIKLI, YK ÇİLLİ ARASI YOL ONARIMI 96 ÇALDIRAN YK. SAĞMALI KÖYÜ AKİRBULAK h.mehi YAYLASI 97 ÇALDIRAN BURÇAKALAN, YK DEĞİRMEN MAH. ARAZİ YOLU YOL ONARIMI 98 ÇALDIRAN TEKİNDERE YAVUZLAR ARASI YENİ YOL 99 ÇALDIRAN YUKARI YANIKTA GÖL 100 ÇATAK KONALGA KÖYÜ DEMİRKAZIK YENİ YOL ARAZİ YOLU 101 ÇATAK TOYGA KÖYÜ- TOZ KOPARAN YENİ YOL 102 ÇATAK ALACAYIR KARAKAVAK YOL ONARIMI STABİLİZE

9 103 ÇATAK KONALGA SIMALI ve DOKUZDAM ARASI 104 ÇATAK I INLI KÖYÜ MERÇAT MEVKİİ YENİ YOL 105 ÇATAK DALBASTI DOĞANAY MEZ YENİ YOL 106 ÇATAK ÖVECEK ÖNLÜCE ve SELAT YOL ONARIMI-STABİLİZE YENİ YOL 107 ÇATAK BİLGİ KÖYÜ- ÜÇÜZLER STABİLİZE 108 ÇATAK BİLGİ KÖYÜ- UR MEZRALARI YENİ YOL 109 ÇATAK NARLI KÖYÜ- ARUH YAYLASI YENİ YOL 110 ÇATAK TEKNECİK SAYGIN ARAZİ YOLU 111 ÇATAK GÖRENTA KÖYÜ ARAZİ YOLU 112 ÇATAK SU GELDİ ARAZİ YOLU 113 ÇATAK ÖVECE KIYICAK KÖY İÇİ STABİLİZE- ARAZİ YOLU 114 ÇATAK AKÇABUK EKENEK ve VAREBUKA ARAZİ YOLU 115 ÇATAK ÖVECEK USANMAZ STABİLİZE 116 ÇATAK ALACAYIR MERKEZ ARAZİ YOL ONARIM 117 ÇATAK KORULU KÖYÜ YAPIM 118 ÇATAK ÖVECEK KÖYÜ ÜNLÜCE YAPIM 119 ÇATAK SÖZVEREN TA ALTI ARAZİ YOLU 120 ÇATAK TOYGA MELKİ AN ARAZİ YOLU 121 ÇATAK SÖZVEREN TAKUH ARAZİ YOLU 122 ÇATAK ELİAÇIK ALACAYIR BİLGİ GRUP YOL KAV AĞININ YAPILMASI 123 ÇATAK KURULU BAHÇESARAY İLÇESİ İLE BAĞLANTI YOLU 124 ÇATAK KONALGA DEREİÇİ ANALDE T YAPIM YENİ YOL YENİ YOL (REGLAJ) 125 ÇATAK KORULUKÖY ARAZİ YOLU 126 ÇATAK I INLI KÖYÜ MİRÇAT MEVKİİ ONARIM 127 ÇATAK BİLGİ KÖYÜ ONARIM 128 EDREMİT DOĞANLAR ARAZİ YOLU 129 EDREMİT AYAZPINAR ARAZİ YOLU 130 EDREMİT BAKACIK KÖYÜ ARAZİ YOLU 131 EDREMİT DİLKAYA ARAZİ YOLU 132 EDREMİT KÖ K KÖYÜ ARAZİ YOLU

10 133 EDREMİT DÖNEMEÇ ARAZİ YOLU 134 EDREMİT ÇAYBA I ARAZİ YOLU 135 ERCİ TOPRAKLI KÖYÜ DEREDAM ONARIM 136 ERCİ DEREKENT KÖYÜ ONARIM 137 ERCİ KAYABOYUN ONARIM 138 ERCİ ÇUBUKLU-NAVİKOM ARASI ONARIM 139 ERCİ ÇATALTEPE KÖYÜ ONARIM 140 ERCİ YILANLI KÖYÜ ONARIM 141 ERCİ ABDAL KÖYÜ YAPIM 142 ERCİ TA EVLER ONARIM 143 ERCİ GERGİLİ ve MEZRALARI YOL YENİ YOL GEN. 144 ERCİ ORTAYAYLA KÖY İÇİ STABİLİZE 145 ERCİ ÇETİNTA KÖY İÇİ STABİLİZE 146 ERCİ HACIKA KÖY İÇİ STABİLİZE 147 ERCİ GEDİKDİBİ KÖY İÇİ STABİLİZE 148 ERCİ EKİCİLER KÖY İÇİ STABİLİZE 149 ERCİ ERGÜCÜ YAPIM 150 ERCİ DÖVENCİ KÖYÜ KÖY İÇİ STABİLİZE 151 ERCİ HASANABDAL KÖYÜ KÖY İÇİ STABİLİZE 152 ERCİ KADİRASKER KÖYÜ KÖY İÇİ STABİLİZE 153 ERCİ HOCAALİ KÖY İÇİ STABİLİZE 154 ERCİ EVBEYLİ KÖYÜ KÖY İÇİ STABİLİZE 155 ERCİ AĞIRKAYA KÖYÜ KÖY İÇİ STABİLİZE 156 ERCİ KARLYAYLA KÖYÜ KÖY İÇİ STABİLİZE 157 ERCİ A.-YK.ÇÖKEK KÖYLERİ KÖY İÇİ STABİLİZE 158 ERCİ SALMANAĞA KÖY İÇİ STABİLİZE 159 ERCİ GÖRÜ LÜ KÖYÜ YAYIKTA KÖY İÇİ STABİLİZE KÖYÜ 160 ERCİ BOZYAKA KÖY İÇİ STABİLİZE 161 ERCİ ÇİMEN KÖY İÇİ STABİLİZE 162 GEVA KU LUK KÖYÜ ONARIM 163 GEVA BARI IK VE YOLDÖNDÜ KÖYÜ ONARIM 164 GEVA KAZANÇ KÖYÜ ONARIM 165 GEVA KURULTU KÖYÜ ONARIM 166 GEVA ANAKÖY KÖYÜ ONARIM 167 GEVA DOKUZAĞAÇ KÖYÜ ONARIM 168 GEVA İKİZLER KÖYÜ ONARIM 169 GEVA ALTINSAÇ KÖYÜ ONARIM 170 GEVA AYDINOCAK KÖYÜ ONARIM

11 171 GEVA YEMİ LİK KÖYÜ ONARIM 172 GEVA İLİ KÖYÜ ONARIM 173 GEVA TİMAR KÖYÜ ONARIM 174 GEVA TÖRELİ 175 GEVA YUVA KÖYÜ ONARIM 176 GEVA KOÇAK KÖYÜ ONARIM 177 GEVA DEĞİRMİTA KÖYÜ ONARIM 178 GEVA DALDERE KÖYÜ ONARIM 179 GÜRPINAR SAVACIK KÖYÜ ONARIM 180 GÜRPINAR ÖRMELİ KÖYÜ ONARIM 181 GÜRPINAR UZUNGEDİK KÖYÜ VE ÇILGI ONARIM 182 GÜRPINAR BÜKEÇ ve MEZRALARI YENİ YOL 183 GÜRPINAR TEPEGÖREN KÖYÜ ONARIM 184 GÜRPINAR GİYİMLİ KÖYÜ ONARIM 185 GÜRPINAR DELİAHMET YAPIM 186 GÜRPINAR TUTMAÇ KÖYÜ YAPIM 187 GÜRPINAR YOLA AN KÖYÜ ONARIM 188 GÜRPINAR OĞULDAMI KÖYÜ ONARIM 189 GÜRPINAR BOZYİĞİT KÖYÜ ONARIM 190 GÜRPINAR TA DÖNDEREN KÖYÜ ONARIM 191 GÜRPINAR TOPÇU DEĞİRMENİ VE ONARIM MEZRALARI 192 GÜRPINAR SICAKSU KORUK MEVKİ YENİ YOL 193 GÜRPINAR GEZİYURT YENİ YOL 194 GÜRPINAR YALINCA ARAZİ YOLU 195 GÜRPINAR BE BUDAK ONARIM 196 GÜRPINAR DOLAYLI KYÜ ONARIM 197 GÜRPINAR ÇATAKDİBİ, A AĞI BE PARMAK YENİ YOL YOL BAĞLANTISI, DEREYOL BAĞ. 198 GÜRPINAR ÇATAKDİBİ VE MEZRALARI ONARIM 199 GÜRPINAR OĞULDAMI, DİKBIYIK MEZRALARINA BAĞLANTI YOLU YENİ YOL 200 GÜRPINAR DAĞSEVEN YAYLA YOLU YENİ YOL 201 GÜRPINAR DİKBIYIK ve MEZRALARI YENİ YOL 202 GÜRPINAR KIRGEÇİT KÖYÜ ONARIM 203 GÜRPINAR YOLDÜ TÜ KÖYÜ ONARIM 204 GÜRPINAR KOÇGÜDEN KÖYÜ ONARIM 205 GÜRPINAR MOLLAHÜSEYİN KÖYÜ ONARIM 206 GÜRPINAR PARMAKKAPI ONARIM

12 207 GÜRPINAR ELAÇMAZ KÖYÜ ONARIM 208 GÜRPINAR TOPSAKAL ARAZİ YOLU 209 GÜRPINAR ÇATAK İLÇESİNE BAĞLI YENİ YOL SÜRMELİ KÖY KAR IYAKA TOPYILDIZ GRUP YOLUNA BAĞLANMASI 210 GÜRPINAR ARINDI YENİ YOL 211 MURADİYE AKÇAÇAY KÖYÜ YENİ YOL 212 MURADİYE ADAKLI KÖYÜ ARAZİ YOLU 213 MURADİYE A AĞI ARGİT ARAZİ YOLU 214 MURADİYE YUKARI ARGİT ARAZİ YOLU 215 MURADİYE SERAÇ KÖYÜ ARAZİ YOLU 216 MURADİYE GÖRECEK KÖYÜ ARAZİ YOLU 217 MURADİYE GÖNDERME KÖYÜ ARAZİ YOLU 218 MURADİYE BABACAN KÖYÜ ARAZİ YOLU 219 MURADİYE TOPUZARPA ARAZİ YOLU 220 MURADİYE GÜMİ TEPE ARAZİ YOLU 221 MURADİYE ÇİÇEKLİ KÖYÜ ARAZİ YOLU 222 MURADİYE BE PARMAK ARAZİ YOLU 223 MURADİYE KU ÇU ARAZİ YOLU 224 MURADİYE ÇAKMAK- SARIMEMET ARASI YOL ONARIM 225 MURADİYE ULU AR MEZRA ARASI ARAZİ YOLU 226 MURADİYE DAĞVEREN ARAZİ YOLU 227 MURADİYE AÇIKYOL ARAZİ YOLU 228 MURADİYE GÜLLÜÇİMEN KÖYÜ ONARIM 229 MURADİYE KEÇİKIRAN KÖYÜ ONARIM 230 MURADİYE ALKASNAK KÖYÜ ONARIM 231 MURADİYE YUMAKLI ARAZİ YOLU 232 MURADİYE ÇAKMAK- YARIMKAYA ARASI YOL ONARIMI 233 MURADİYE AKBULAK KÖYÜ ONARIM 234 ÖZALP AKÇAGÖLLER VE MEZRALARI ARAZİ YOLU 235 ÖZALP YUKARI YORGANLI- A AĞI YOL YAPIM STABİLİZE BALÇIKLI 236 ÖZALP GÖZDEĞMEZ -YUNKU AK YOL YAPIM STABİLİZE ARASI 237 ÖZALP ÇAVDARLIK KÖY İÇİ YOL YAPIMI 238 ÖZALP A AĞI BALÇIKLI-YUKARI ONARIM BALÇIKLI 239 ÖZALP GÜNYÜZLÜ KÖYÜ KÖY İÇİ YOL YAPIMI 240 ÖZALP OYMAKLI KÖYÜ KÖY İÇİ YOL YAPIMI 241 ÖZALP YAVUZLAR - YK BALÇIKLI ARAZİ YOLU 242 ÖZALP HACIALİ KÖYÜ ONARIM 243 ÖZALP BOĞAZKESEN KÖYÜ ONARIM

13 244 ÖZALP SAVATLI KÖYÜ ONARIM 245 ÖZALP MOLLHASAN KÖYLERİ ONARIM 246 ÖZALP KARLIYAMAÇ KÖYÜ ONARIM 247 ÖZALP Y.YORGALI-A.BALÇIKLI STABİLİZE 248 ÖZALP BAĞRIAÇIK HAZİNE STABİLİZE 249 ÖZALP GÜLTEPE KÖYÜ ONARIM 250 ÖZALP YARIMKAYA MENFEZ 251 ÖZALP MOLLATOPUZ AYDINLAR STABİLİZE 252 ÖZALP A.AYAZCA KÖY İÇİ STABİLİZE 253 ÖZALP DAĞDEVİREN KÖYÜ ONARIM 254 SARAY BALTEPE KÖYÜ ONARIM 255 SARAY ÖRENBURÇ KÖYÜ ONARIM 256 SARAY KAPIKÖY KÖYÜ ONARIM 257 SARAY TURAN KÖYÜ ONARIM 258 SARAY SIRIMLI KÖYÜ ONARIM 259 SARAY BEYASLAN KÖYÜ ONARIM 260 SARAY KURUCAN KÖYÜ ONARIM 261 SARAY BAKI IK KÖYÜ ONARIM 262 SARAY KARAHİSAR KÖYÜ ONARIM 263 SARAY KEKLİKDÜZÜ KÖYÜ ONARIM 264 SARAY KOÇBA I VE ZNCİRKIRAN KÖYLERİ ONARIM Gereği için Meclis Karar ve Komisyon raporunun birer suretini Đl Özel Đdaresi Strateji Geliştirme Müdürlüğüne, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğüne, Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğüne ve Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne tevdiine; Đl Genel Meclisimizin 02/07/2010 tarihli birleşimde yapılan işarı oylamada oy çokluğu ile karar verildi. Semira VARLĐ Mehdi Zana DĐ Ç Senar ELTER Đl Genel Meclis Başkanı Katip Katip

14 T.C. VA ĐL ÖZEL ĐDARESĐ Đl Genel Meclisi Dönem : 2010 Konu : Đl Özel Đd. Disiplin Amirleri Yönetmeliği Toplantı :Temmuz Karar Sayısı : 110 Birleşim : 02/07/2010 Karar Tarihi : 02/07/ /07/1965 tarih ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 134. maddesi uyarınca 17/09/1982 tarih ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkındaki Yönetmeliğin 16. maddesi gereğince Van Đl Özel Đdaresi Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkındaki Yönetmelik düzenlenerek ekte gönderilmiştir. Đl Özel Đdaresi Kanunun 13. maddesi uyarınca Đl Genel Meclisinin gündemine alınması Đl Özel Đdaresi Đnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 13/05/2010 tarih ve 540 sayılı yazıları ile Đl Makamınca teklif edilmiştir. Konu Đl Genel Meclisinin Haziran 2010 ayı toplantı gündemine alınmış ve incelenerek rapora bağlanmak üzere Đçişleri komisyonuna havale edilmiştir. Komisyon Başkanı yasal süresi içinde raporunu hazırlayıp Meclis Başkanlığına sunmuş konu Đl Genel Meclisinin Temmuz 2010 ayı toplantı gündemine yeniden alınmıştır. Meclisimizce Đdarenin teklifi ve Komisyon raporu üzerinde yapılan müzakereler neticesinde; EK-1 VA ĐL ÖZEL ĐDARESĐ DĐSĐPLĐ AMĐRLERĐ Ü VA I 1. DĐSĐPLĐ AMĐRĐ 2. DĐSĐPLĐ AMĐRĐ GENEL SEKRETER VALĐ ĐÇ DENETÇĐ VALĐ GENEL SEKRETER YARDIMCISI GENEL SEKRETER VALĐ HUKUK MÜŞAVĐRĐ GENEL SEKRETER VALĐ ŞUBE MÜDÜRLERĐ GENEL SEKRETER VALĐ AVUKAT HUKUK MÜŞAVĐRĐ GENEL SEKRETER UZMAN ŞUBE MDÜRÜ GENEL SEKRETER MALĐ HĐZMETLER UZMANI MALĐ HĐZMETLER UZMAN YARDIMCISI ŞEF VE DĐĞER MEMURLAR(**) ŞUBE MDÜRÜ GENEL SEKRETER ĐLÇE ÖZEL ĐDARE MÜDÜRÜ KAYMAKAM VALĐ (*) ĐLÇE ÖZEL ĐDARE MEMURLARI ĐLÇE ÖZEL ĐDARE KAYMAKAM (*) MÜDÜRÜ ĐL AFET ACĐL DURUM MÜDÜRÜ VALĐ SĐVĐL SAVUNMA ARAMA VE KUTARMA VALĐ BĐRLĐK MÜDÜRÜ ĐL AFET VE ACĐL ŞUBE MÜDÜRLERĐ ĐL AFET VE ACĐL VALĐ DURUM MÜDÜRÜ ĐL AFET VE ACĐL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ ŞEF VE DĐĞER MEMURLAR ŞÜBE MÜDÜRÜ ĐL AFET VE ACĐL DURUM MÜDÜRÜ SĐVĐL SAVUNMA ARAMA VE KUTARMA ĐL AFET VE ACĐL VALĐ BĐRLĐK ŞUBE MÜDÜRLERĐ DURUM MÜDÜRÜ SĐVĐL SAVUNMA ARAMA VE KUTARMA BĐRLĐK ŞEF VE DĐĞER MEMURLARI ŞUBE MÜDÜRÜ ĐL AFET VE ACĐL DURUM MÜDÜRÜ

15 VA ĐL ÖZEL ĐDARESĐ DĐSĐPLĐ AMĐRLERĐ YÖ ETMELĐĞĐ Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik 14/07/1965 tarihli 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 134 üncü maddesi uyarınca 17/09/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesi gereğince; Van Đl Özel Đdaresinde görevli Memurların Disiplin Amirlerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Kapsam MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Van Đl Özel Đdaresinde görevli memurlar hakkında uygulanır. Disiplin Amirleri MADDE 3- (1) Disiplin Amirleri bu yönetmeliğin ekli çizelgelerinde gösterilmiştir. Memurların Disiplin Đşleri MADDE 4- (1) Memurların Disiplin Đş ve Đşlemelerinde Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır. Yürürlük MADDE 5- (1) Bu Yönetmelik; Van Đl Genel Meclisi Kararı ile kabulü ve yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 6- (1) Bu Yönetmeliği; Van Valisi yürütür. Gereği için Meclis Karar ve Komisyon raporunun birer suretini Đl Özel Đdaresi Đnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesine; Đl Genel Meclisimizin 02/07/2010 tarihli birleşimde yapılan işarı oylamada oy birliği ile karar verildi. Semira VARLĐ Mehdi Zana DĐ Ç Senar ELTER Đl Genel Meclis Başkanı Katip Katip

16 T.C. VA ĐL ÖZEL ĐDARESĐ Đl Genel Meclisi Dönem : 2010 Konu : Đl Özel Đd. Sicil Amirleri Yönetmeliği Toplantı :Temmuz Karar Sayısı : 111 Birleşim : 02/07/2010 Karar Tarihi : 02/07/ sayılı Devlet Memurları Kanununun 112 ve 121 inci maddeleri uyarınca düzenlenen Van Đl Özel Đdaresi Sicil Amirleri Yönetmeliği ekte gönderilmiştir. Yönetmeliğin; 5302 sayılı Đl Özel Đdaresi Kanunun 10. maddesinin (k) bendi uyarınca görüşülerek karara bağlamak üzere aynı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Đl Genel Meclisinin gündemine alınması Đl Özel Đdaresi Đnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 02/06/2010 tarih ve 580 sayılı yazıları ile Đl Makamınca teklif edilmiştir. Konu Đl Genel Meclisinin Haziran 2010 ayı toplantı gündemine alınmış ve incelenerek rapora bağlanmak üzere Çeşitli işler komisyonuna havale edilmiştir. Komisyon Başkanı yasal süresi içinde raporunu hazırlayıp Meclis Başkanlığına sunmuş konu Đl Genel Meclisinin Temmuz 2010 ayı toplantı gündemine yeniden alınmıştır. Meclisimizce Đdarenin teklifi ve Komisyon raporu üzerinde yapılan müzakereler neticesinde; EK-1 VA ĐL ÖZEL ĐDARESĐ SĐCĐL AMĐRLERĐ Ü VA I 1. SĐCĐL AMĐRĐ 2. SĐCĐL AMĐRĐ 3. SĐCĐL AMĐRĐ GENEL SEKRETER VALĐ ĐÇ DENETÇĐ VALĐ GENEL SEKRETER GENEL SEKRETER VALĐ YARDIMCISI HUKUK MÜŞAVĐRĐ GENEL SEKRETER VALĐ BĐRĐM MÜDÜRLERĐ GENEL SEKRETER GENEL SEKRETER VALĐ YARDIMCISI AVUKAT HUKUK MÜŞAVĐRĐ GENEL SEKRETER VALĐ UZMAN BĐRĐM MDÜRÜ GENEL SEKRETER VALĐ MALĐ HĐZMETLER UZMANI MALĐ HĐZMETLER UZMAN YARDIMCISI ŞEF VE DĐĞER MEMURLAR BĐRĐM MDÜRÜ GENEL SEKRETER VALĐ ĐL AFET VE ACĐL DURUM VALĐ MÜDÜRÜ SĐVĐL SAVUNMA ARAMA VE VALĐ KUTARMA BĐRLĐK MÜDÜRÜ ĐL AFET VE ACĐL BĐRĐM ĐL AFET VE ACĐL VALĐ MÜDÜRLERĐ DURUM MÜDÜRÜ ĐL AFET VE ACĐL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ ŞEF VE DĐĞER MEMURLAR BĐRĐM MÜDÜRÜ ĐL AFET VE ACĐL DURUM MÜDÜRÜ SĐVĐL SAVUNMA ARAMA VE KUTARMA BĐRLĐK BĐRĐM MÜDÜRLERĐ SĐVĐL SAVUNMA ARAMA VE KUTARMA BĐRLĐK ŞEF VE DĐĞER MEMURLARI ĐL AFET VE ACĐL DURUM MÜDÜRÜ BĐRĐM MÜDÜRÜ VALĐ ĐL AFET VE ACĐL DURUM MÜDÜRÜ ĐLÇE ÖZEL ĐDARE MÜDÜRÜ GENEL SEKRETER KAYMAKAM VALĐ DĐĞER MEMURLAR ĐLÇE ÖZEL ĐDARE KAYMAKAM VALĐ MÜDÜRÜ

17 VA ĐL ÖZEL ĐDARESĐ SĐCĐL AMĐRLERĐ YÖ ETMELĐĞĐ Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 112 nci ve 121 inci maddeleri uyarınca 08/09/1986 tarihli ve 86/10985 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Sicil Yönetmeliğinin 11 inci maddesi gereğince; Van Đl Özel Đdaresinde görevli Memurların Sicil Amirlerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Kapsam MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik Van Đl Özel Đdaresinde görevli memurlar hakkında uygulanır. Sicil Amirleri MADDE 3- (1) Sicil Amirleri bu yönetmeliğin ekli çizelgelerinde gösterilmiştir. Memurların Sicilleri MADDE 4- (1) Memur Sicilleri ile ilgili bütün iş ve işlemelerde Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Yürürlük MADDE 5- (1) Bu Yönetmelik Van Đl Genel Meclisi Kararı ile kabulü ve yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 6- (1) Bu Yönetmeliği Van Valisi yürütür. Gereği için Meclis Karar ve Komisyon raporunun birer suretini Đl Özel Đdaresi Đnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesine; Đl Genel Meclisimizin 02/07/2010 tarihli birleşimde yapılan işarı oylamada oy birliği ile karar verildi. Semira VARLĐ Mehdi Zana DĐ Ç Senar ELTER Đl Genel Meclis Başkanı Katip Katip

Çalışma Türü. Adet 1

Çalışma Türü. Adet 1 ĐŞ (ÇALIŞMA) PROGRAMI 2007 MAKĐNE ĐKMAL Sıra Đlçe No Çalışma Türü Adet Đl Özel Đdaresi Yapım Greyderi Alımı 2 Đl Özel Đdaresi Paletli Excavatör Alımı 3 Đl Özel Đdaresi Kar Makinesi (Rotatif) Alımı 4 Đl

Detaylı

Van-Tuşba Belediye Meclisi Nisan Ayı Karar Özetleri

Van-Tuşba Belediye Meclisi Nisan Ayı Karar Özetleri Van-Tuşba Belediye Meclisi Nisan Ayı Karar Özetleri Kararı Sayısı : 97 Đmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Tuşba Đlçesi Polatoğlu Mahallesi 1137 ada, 22 nolu parsel ile 14 ada, 1 nolu parsel 1/1000 ölçekli

Detaylı

Nuh KARA Ali KILIÇ İbrahim AKKUŞ İl Genel Meclis Başkanı Katip Katip

Nuh KARA Ali KILIÇ İbrahim AKKUŞ İl Genel Meclis Başkanı Katip Katip Birleşim : 1 Oturum : 1 Karar Tarihi : 03.11.2014 Karar No : 232 Konusu: İl Özel İdaresinin 16.10.2014 tarih ve 8808 sayılı yazısı ile teklif edilen, İl Özel İdaresinin 2015 Mali Yılına ait 70.000.000,00

Detaylı

T.C. KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İL GENEL MECLİSİ

T.C. KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İL GENEL MECLİSİ KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İL GENEL MECLİSİ DÖNEM KARAR NO : 4 ŞUBAT KARAR NO : 1 BİRLEŞİM TARİHİ : 05.02.2014 BİRLEŞİM NO : 3 KOMİSYONA HAVALE GEREKÇESİ : Bütçeyi ve komisyonlarının görev alanını ilgilendirmesi

Detaylı

Alâaddin YÜKSEL. Antalya Valisi

Alâaddin YÜKSEL. Antalya Valisi T.C. ANTALYA ĐL ÖZEL ĐDARESĐ 2009 YILI FAALĐYET RAPORU 2010 ŞUBAT ANTALYA SUNUŞ Đlimiz Özel Đdaresinin 2009 Mali Yılı Bütçesi Đl Genel Meclisimizce 67.000.000.TL olarak kabul edilmiştir. Antalya nın coğrafi

Detaylı

OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ İL GENEL MECLİSİ 2011 YILI DENETİM KOMİSYONU RAPORU

OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ İL GENEL MECLİSİ 2011 YILI DENETİM KOMİSYONU RAPORU OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ İL GENEL MECLİSİ 2011 YILI DENETİM KOMİSYONU RAPORU MART 2012 1 İÇİNDEKİLER : ÖZEL İDARE TEŞKİLAT ŞEMASI 3 1- DENETİM AMACI 4 2- DENETİMİN YASAL DAYANAĞI..4-5 3- DENETİMİN KAPSAMI

Detaylı

Encümenimizin 25.01.2000 tarih ve 34 sayılı kararı ile Erzurum Merkez Çırçır Mahallesi

Encümenimizin 25.01.2000 tarih ve 34 sayılı kararı ile Erzurum Merkez Çırçır Mahallesi T.C ERZURUM Karar Tarihi : 02.02.2009 Karar No : 10 Mülkiyeti S.S.Berke Konut Yapı Kooperatifi Başkanlığı na ait Erzurum merkez Çırçır Mahallesi, Kadastronun Pafta:90, Ada:6045, Parsel:5 de kayıtlı taşınmaz

Detaylı

KIRKLARELĐ ĐL ÖZEL ĐDARESĐ ĐMZA YETKĐLERĐ YÖNERGESĐ

KIRKLARELĐ ĐL ÖZEL ĐDARESĐ ĐMZA YETKĐLERĐ YÖNERGESĐ KIRKLARELĐ ĐL ÖZEL ĐDARESĐ ĐMZA YETKĐLERĐ YÖNERGESĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM GENEL ESASLAR 1- AMAÇ Bu Yönergenin amacı, Kırklareli Đl Özel Đdaresi nde Vali adına imzaya yetkili makamları belirlemek, verilen yetkileri

Detaylı

T.C. OSMANİYE BELEDİYESİ Yazı İşleri Müdürlüğü 2012 YILI KASIM AYI MECLİS KARARLARI

T.C. OSMANİYE BELEDİYESİ Yazı İşleri Müdürlüğü 2012 YILI KASIM AYI MECLİS KARARLARI T.C. OSMANİYE BELEDİYESİ Yazı İşleri Müdürlüğü 2012 YILI KASIM AYI MECLİS KARARLARI Dönemi : 2012 Yılı Birleşim: 1 Toplantı : Kasım Ayı Oturum: 1 Karar Tarihi : 01.11.2012 Toplantıya Katılanlar Üyeler

Detaylı

Komisyon Bşk. Başkan Yardımcısı Üye Erhan KAYA

Komisyon Bşk. Başkan Yardımcısı Üye Erhan KAYA Rapor No :01 09.01.2015 Komisyonumuza 06.01.2015tarihli ve 06no lumeclis Kararı ile havale edilen İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü nün 26.12.2014 tarihli ve 9081sayılı yazısı üzerine Komisyonumuzun

Detaylı

MART 2015 MECLİS KARARLARI

MART 2015 MECLİS KARARLARI MART 2015 MECLİS KARARLARI Karar Tarihi Karar No Kararın- Plan ve Bütçe Komisyonuna Üye Seçimi. 02 / 03 /2015 ( 22 ) Konusu ÜYELER : Coşkun TANIŞ (Katılmadı)-Emre SARISALTIKOĞLU (Katılmadı)-İbrahim IŞIK-

Detaylı

Selçuk ACAR Duran Turan SOYKAN Ali KILIÇ İl Genel Meclis Başkanı Katip Katip

Selçuk ACAR Duran Turan SOYKAN Ali KILIÇ İl Genel Meclis Başkanı Katip Katip Birleşim : 1 Karar Tarihi : 02.01.2012 Karar No : 01 Konusu: İlimiz sınırları içerisinde, İl Özel İdaresi tarafından verilen İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarından 2012 yılı için alınan ruhsat harçlarının

Detaylı

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İl Encümeni

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İl Encümeni Karar No : 260 Karar Tarihi : 02/10/2014 T.C. ÖZÜ: İlimiz Babaoğlu köyü sınırları içerisinde Çorum-Alaca kenarında bulunan stabilize malzemeden 1.500,000 m 3 malzemenin muhammen bedel tespit raporuna göre

Detaylı

Nuh KARA Ali KILIÇ İbrahim AKKUŞ İl Genel Meclis Başkanı Katip Katip

Nuh KARA Ali KILIÇ İbrahim AKKUŞ İl Genel Meclis Başkanı Katip Katip Oturum : 1 Karar Tarihi : 05.05.2014 Karar No : 82 Konusu: İller Bankası Genel Kurul toplantılarında İl Özel İdaresini temsil etmek üzere nce kendi üyeleri arasından 1 üyenin seçilmesi ile ilgili teklifin

Detaylı

ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYE MECLİSİNİN 05.03.2014 TARİH VE 105 SAYILI KARARI

ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYE MECLİSİNİN 05.03.2014 TARİH VE 105 SAYILI KARARI 05.03.2014 TARİH VE 105 SAYILI KARARI Gündemin 2. Maddesi Karar No. 105 Özü: İsim Verme Komisyonu raporu doğrultusunda Şirinyalı Mahallesi eski Lara Caddesi-İsmet Gökşen Caddesi kesişimindeki parka Gezi

Detaylı

KÜTAHYA İL GENEL MECLİSİ 2011 YILI 28-29-30 KASIM TARİHLERİNDE ALINAN KARAR ÖZETLERİ

KÜTAHYA İL GENEL MECLİSİ 2011 YILI 28-29-30 KASIM TARİHLERİNDE ALINAN KARAR ÖZETLERİ KÜTAHYA İL GENEL MECLİSİ 2011 YILI 28-29-30 KASIM TARİHLERİNDE ALINAN KARAR ÖZETLERİ Kütahya İl Genel Meclisi 28-29-30 Kasım tarihlerinde 8 gündem maddesini görüşerek karara bağlamıştır. 218- İlimiz merkez

Detaylı

ŞUBAT 2015 MECLİS KARARLARI

ŞUBAT 2015 MECLİS KARARLARI ŞUBAT 2015 MECLİS KARARLARI SAYFA : (1) Karar Tarihi Karar No Kararın- Muhtarlık giderlerinin ödenmesi. 06 / 02 /2015 (15) Konusu GÜNDEMİN ( 1. ) MADDESİ : M E V Z U : Büyükçekmece İlçesi sınırlarındaki

Detaylı

KANUN AFET VE ACĐL DURUM YÖNETĐMĐ BAŞKANLIĞININ TEŞKĐLAT VE GÖREVLERĐ HAKKINDA KANUN

KANUN AFET VE ACĐL DURUM YÖNETĐMĐ BAŞKANLIĞININ TEŞKĐLAT VE GÖREVLERĐ HAKKINDA KANUN 17 Haziran 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27261 KANUN AFET VE ACĐL DURUM YÖNETĐMĐ BAŞKANLIĞININ TEŞKĐLAT VE GÖREVLERĐ HAKKINDA KANUN Kanun No. 5902 Kabul Tarihi: 29/5/2009 BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam

Detaylı

İrfan MANDALI Bülent ERES Nalan ÇOLAK Belediye Başkanı Meclis Katibi Meclis Katibi

İrfan MANDALI Bülent ERES Nalan ÇOLAK Belediye Başkanı Meclis Katibi Meclis Katibi KAPAKLI BELEDİYESİ MECLİS KARARI --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Karar Tarihi: 02.04.2015 Toplantı No:5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

T.C. ÇİĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ÇİĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK T.C. ÇİĞLİ BELEDİYESİ EĞİTİM KÜLTÜR SPOR VE YARDIMLAŞMA KOMİSYONU RAPORU Karar:2011/03 Konu: Yönetmelik. Sayın Meclis Heyetine /03/2011 Belediyemiz Meclisinin 03.03.2011 Tarihli Toplantısında Komisyonumuza

Detaylı

T.C. MANİSA İLİ ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. MANİSA İLİ ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. MANİSA İLİ ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. Maddesi gereğince 01 Aralık 2014 Pazartesi günü saat 18:00 de ve 05 Aralık 2014 Cuma günü saat 18:30

Detaylı

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ ULAŞIM KOORDİNAZYON MERKEZİ (UKOME) KILAVUZU Bu kitapçık TBB Ulaşım Çalışma Komisyonun katkılarıyla hazırlanmıştır. Ankara-Mayıs 2014 1 ÖNSÖZ 5216 sayılı yasa ile Büyükşehirlerden

Detaylı

05 MAYIS 2015 İKİNCİ DÖNEM-BEŞİNCİ TOPLANTI-1. BİRLEŞİM -1. OTURUM TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETLERİ

05 MAYIS 2015 İKİNCİ DÖNEM-BEŞİNCİ TOPLANTI-1. BİRLEŞİM -1. OTURUM TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETLERİ 05 MAYIS 2015 İKİNCİ DÖNEM-BEŞİNCİ TOPLANTI-1. BİRLEŞİM -1. OTURUM TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETLERİ Yunusemre Belediye Meclisinin 2. Toplantı yılı, Mayıs ayı toplantısının 1.Birleşimi 05.Mayıs.2015

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 08.01.2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 08.01.2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ r L O o.''' 08.0.205 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT EXP0206 AN TALYA 08-0-205 0:30 ' Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.0.205 tarihli Meclis Gündemi birimlerden gelen teklifler ve önergelerle birlikte

Detaylı

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. Maddesi gereğince 01 Temmuz 2015 Çarşamba günü saat 21.30 da Belediye Meclis Başkanı Ömer Faruk ÇELİK Başkanlığında

Detaylı

T.C. TORBALI BELEDİYESİ 2014 YILI EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI 2. BİRLEŞİMİN 1. OTURUMUNA AİT MECLİS KARARI

T.C. TORBALI BELEDİYESİ 2014 YILI EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI 2. BİRLEŞİMİN 1. OTURUMUNA AİT MECLİS KARARI T.C. TORBALI BELEDİYESİ 2014 YILI EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI 2. BİRLEŞİMİN 1. OTURUMUNA AİT MECLİS KARARI Karar Tarihi : 10.10.2014 Karar No : M.35.3.TOR.0.10/10-15/177 Birleşim No : 2. Oturum No : 1.

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORİNASYON MERKEZİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORİNASYON MERKEZİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan Ulaşım Koordinasyon Merkezinin kuruluş, görev, yetki, sorumluluk ve çalışmalarını

Detaylı

MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç Kapsam ve Dayanak

MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç Kapsam ve Dayanak MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Kapsam ve Dayanak Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönerge; İdare yazışmalarının daha etkin ve verimli bir şekilde

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI TARİFE-İMAR VE BAYINDIRLIK-TARIM ORMAN VE KÖY HİZMETLERİ KOMİSYONU MÜŞTEREK 210 2012/2160 KONUNUN ÖZÜ: Tarım ve Hayvancılık Amaçlı Yapılar Hk. KOMİSYON İNCELEMESİ: İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin

Detaylı

T.C. ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM DAYANAK TANIMLAR VE TEMEL İLKELER AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Alaşehir Belediye

Detaylı