TEKNİK ŞARTNAME 1. İŞİN TANIMI:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEKNİK ŞARTNAME 1. İŞİN TANIMI:"

Transkript

1 MKE PİRİNÇ FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ 300 KİŞİK YEMEKHANE BİNASI VE PİRİNÇ FABRİKASI FESİH MÜDÜRLÜĞÜ YEMEK SALONU BİNASININ DÜZENLENMESİ İŞİNE AİT MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK PROJELERİ İLE İHALE DOKÜMANI HAZIRLANMASI HİZMET ALIM İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME 1. İŞİN TANIMI: 2. KAPSAMI: Kurumumuz MKE Pirinç Fabrikası Müdürlüğünde, Pirinç Fabrikası Müdürlüğü 300 Kişilik yaklaşık 1100 m 2, Tek Katlı Betonarme Yemekhane Binası ve Fesih Müdürlüğü Tek Katlı 300 m 2 Yemek Salonunun Bulunduğu Bina Projelerinin Düzenlenmesi İşine ait Mimarlık ve Mühendislik Projeleri İle İhale Dokümanı Hazırlanması Hizmet Alım İşi dir. Bu şartnamede MKE Pirinç Fabrikası Müdürlüğünde: 1- Pirinç Fabrikası Müdürlüğü Yemekhane Binası: 220 ve 80 kişilik ayrı salonlardan oluşmak üzere toplamda 300 Kişilik standart bir yemekhanenin, lavabo ve tuvaletlerin, birer adet dinlenme salonunun ve kantinin, vb. gerekli olan diğer bölümlerin bulunduğu tek katlı, yaklaşık 1100 m 2 betonarme bina, 2- Pirinç Fabrikası Fesih Müdürlüğü Yemek Salonu Binası: Yemek salonunun bulunduğu ve yemek dağıtımının yapılacağı, gerekli ekipmanları bulunan, ayrıca lavabo ve tuvalet, dinlenme salonu, vb. gerekli olan diğer bölümleri ihtiva eden, tek katlı 300 m 2 betonarme bina, 3- Bu binaların çevre düzenlemelerinin yapılması işinin projelendirilmesi için gerekli tüm mühendislik hizmetleri, hizmet aşamaları, hizmetlerin görülmesinde uyulacak şartlar tanımlanmaktadır. Yeni yapılacak yemekhanede, mümkün mertebede, mevcut yemekhanede kullanılmakta olan mutfak ekipmanları kullanılacaktır. Bu nedenle, yemekhane dizaynı ve diğer proje ve şartnameleri, bu ekipmanların ölçüleri ve diğer gerekli bilgileri, yerinde, yüklenici tarafından alınarak, bunlara uygun olarak hazırlanacaktır. Yemekhane binasında, mevcut binaya gelen doğalgaz hattı kullanılacaktır. Doğalgaz altyapı ve iç tesisat projeleri için, yüklenici tarafından, Kırgaz onayı alınacaktır. Mevcut binayı besleyen elektrik hattının, güç hesaplarına göre yeterli gelmemesi halinde, binaya yeniden hat çekilecektir ve bununla ilgili gerekli projelendirmeler yapılacaktır. İdarece gerekli görüldüğünde her halükarda bu çalışmalar yapılacaktır. Pirinç Fabrikası Müdürlüğü Yemekhane Binası, Pirinç Fabrikası Fesih Müdürlüğü Yemek Salonu Binası ve bu binaların ihtiyacı olan yardımcı tesislerin altyapısının kurulmasına ilişkin projelerinin yapımı kapsamında hazırlanacak proje ve dokümanlar şunlardır Mimarlık ve Mühendislik Projeleri: Ön Proje Öneri Raporu Kesin Proje Uygulama Projesi Detaylar Proje Orijinallerinin İdareye Teslimi 1/8

2 2.2. İhale Dokümanı: Kesin Metraj Keşif İhale Dokümanı Zemin Etüdü Raporu Pirinç Fabrikası Müdürlüğü Yemekhane Binası yerleşim alanında 4 adet 15 m derinliğinde sondaj kuyusu açılması ve sondaj raporlarının hazırlanması, Pirinç Fabrikası Fesih Müdürlüğü Yemek Salonu Binası yerleşim alanında 3 adet 15 m derinliğinde sondaj kuyusu açılması ve sondaj raporlarının hazırlanması, 3. AÇIKLAMALAR: 3.1. Ön Proje: Mimari: Tüm tesisin vaziyet planı, binaların vaziyet planı, kat ve çatı planı, kesit ve görünüşler bulunmalıdır İnşaat İşleri: İdarece onaylanan öneri raporundaki esaslar dâhilinde yapıların genel hatları ile statik ön projesi bulunmalıdır Mekanik Tesisat İşeri: İdarece öneri raporunda kabul edilen tesisatın, boru ve kanallarının geçiş yerleri, proje ve hesaplara baz teşkil edecek hesap yöntemi bulunmalıdır Elektrik Tesisat İşleri: İdarece onaylanan öneri raporundaki esaslar dahilinde, ana hat ve kolonların geçtiği yerler, tabloların aperey ve kumanda noktalarının yerleri, cins ve özellikleri, santral ve cihazların yerleşimleri, proje ve hesaplara baz teşkil edecek hesap yöntemleri bulunmalıdır Altyapı İşleri: Binalar ve saha betonu üzerinde yer alacak olan ekipman için gerekli olan, tesisat için gerekli drenaj, yağmur suyu, pis su tesisatlarına ait şebeke ve deşarjın; şebeke suyu, sıcak su tesisatlarına ait depo ve şebekenin; topraklama, kuvvetli ve zayıf akım kablolama şebekesinin, mevcut sistemden binalar için kurulacak yeni yardımcı tesislere taşınacak hizmetlere ve yardımcı tesislerden de binaya taşınacak hizmetlere ilişkin altyapı ve üst taşıyıcı sistem yapılarının binadan mevcut yollara bağlantı güzergahlarının, çevre düzenlemesinin (çevre aydınlatma ve saha betonu, tretuvar, bordür v.s. imalatların) gösterileceği yeteri kadar kesit ihtiva eden ve boru çaplarının yaklaşık olarak hesaplanacağı vaziyet planı bulunmalıdır. Yüklenici ön projeleri onay için, 2 (iki ) ozalit kopya halinde İdareye teslim edecektir Öneri Raporu: İnşaat İşleri: Binaların temellerine ilişkin yapı strüktürünü belirtmeli, etüt, şema ve açıklamalar ile seçilen sistemlerin emniyet-ekonomi açılarından karşılaştırmaları bulunmalıdır Mekanik Tesisat İşleri: Muhtelif çözüm şekillerini ve tesisat çeşitlerini, işletme ve amortisman nazara alınarak mukayese ve rantabilite hesaplarına dayanan, ekonomik ve teknik etütleri, tesislerin prensip ve sistemleri üzerindeki önerileri, kroki şema ve hesaplarla belirtmelidir. 2/8

3 Elektrik Tesisat İşleri: Muhtelif çözüm şekillerini ve tesisat çeşitlerini, işletme ve amortisman nazara alınarak mukayese ve rantabilite hesaplarına dayanan, ekonomik ve teknik etütleri, tesislerin prensip ve sistemleri üzerindeki önerileri, kroki şema ve hesaplarla belirtmelidir Altyapı İşleri: Tesis binalarının ve saha betonlarının drenaj, yağmur suyu, pis su tesisatlarına ait şebeke ve deşarjın; şebeke suyu, sıcak su tesisatlarına ait depo ve şebekenin; topraklama, kuvvetli ve zayıf akım kablolama şebekesinin; mevcut sistemden binalar için kurulacak yeni yardımcı tesislere taşınacak hizmetlere ve yardımcı tesislerden de binaya taşınacak hizmetlere ilişkin altyapı ve üst taşıyıcı sistem yapılarının; binadan mevcut yollara bağlantı güzergâhlarının, çevre düzenlemesinin (çevre aydınlatma ve saha betonu, tretuvar, bordür v.s. imalatların) ne şekilde tertipleneceğinin izah edildiği rapor sunulacaktır. Yüklenici, öneri raporlarını onay için, 3 (üç) ozalit kopya halinde İdareye teslim edecektir Kesin Proje: Mimari: Yapının İdarece onaylanmış ön projesine göre, vaziyet planı, kat ve çatı planı, kesitler, görünüşler ve detay listesi bulunmalıdır. Tüm yapı elemanları ölçülendirilmiş olarak inşaat sistem ve gereçleri belirlenmiş olmalıdır. Yüklenici, kesin projelerini onay için, 3 (üç) ozalit kopya halinde İdareye teslim edecektir Uygulama Projesi: Mimari: İdarece onaylanmış kesin projeye göre, detaylara uygun ölçüde mimari elemanları, statik ve tesisatın inşaatı etkileyen ölçülerini, detay referanslarını ve gereç açıklamalarını kapsayacak şekilde binanın kat ve çatı planları ile kesit ve görünüşleri bulunmalıdır İnşaat İşleri: İdarece onaylanmış ön projesine göre yapının statik hesaplarını, betonarme, çelik ve ahşap hesapları bulunmalıdır Mekanik Tesisat İşleri: İdarece onaylı ön projesine göre tesisatın uygulama safhası için gerekli bütün hesaplarla birlikte, kapasite ve güç ölçülerini de içine alan tesisin bütünü ile yerleşim ve kolon şemalarını kapsamalıdır Elektrik Tesisat İşleri: Onaylanmış ön projesine göre tesislerin uygulama safhası için gerekli bütün bilgileri, hesapları veren, tesislerin bütününün şemalarını ihtiva eden projedir Altyapı İşleri: Tesis binalarının ve saha betonlarının üzerinde yer alacak olan ekipman için gerekli olan ve ekte yer alan tesisata için gerekli drenaj, yağmur suyu, pis su tesisatlarına ait şebeke ve deşarjın; şebeke suyu, sıcak su tesisatların ait depo ve şebekenin, topraklama, kuvvetli ve zayıf akım kablolama şebekesinin; mevcut sistemden binalar için kurulacak yeni yardımcı tesislere taşınacak hizmetlere ve yardımcı tesislerden de binaya taşınacak hizmetlere ilişkin altyapı ve üst taşıyıcı sistem yapılarının binadan mevcut yollara bağlantı güzergahlarının; çevre düzenlemesinin (çevre aydınlatma ve saha betonu, sundurma, tretuvar, bordür v.s. imalatların) gösterileceği, yeteri kadar kesit ihtiva eden, gerekli bütün bilgileri, statik hesapları veren, tesislerin tüm yerleşimini ve uygulamasını kapsayan projedir. 3/8

4 Yüklenici, uygulama ve altyapı projelerini onay için, 5 (beş) ozalit kopya halinde İdareye teslim edecektir. Ayrıca uygulama ve altyapı projeleri, 3 (üç) adet CD ile dijital ortamda da İdareye teslim edilecektir Detaylar: Mimari: Kesin proje safhasında düzenlenip İdarece onaylanmış olan detay listesindeki eleman ve mahallerin, tüm nokta ve sistem detayları (1/20, 1/10, 1/5, 1/1) ölçeklerinde hazırlanır İnşaat İşleri: Uygulama projesinin tatbiki için gerekli ölçekte kiriş, kolon, bağlantı ve ek yerleri ile kalıp ve iskele gibi yardımcı inşaat elemanları vb. yerlerin detay resimlerinin yapılmasını ve demir ve çelik listelerinin hazırlanmasını kapsar Mekanik Tesisat İşleri: Tesisatı yoğun olduğu hacimlerde 1/20 (gerekirse 1/10) ölçekli plan, kesit ve görünüşleri ile tecrit detayları, boru askı ve genleşme detayları ve benzeri kısımların uygulanması için gerekli (1/10, 1/5, 1/2, 1/1 gibi uygun ölçekli) detay projeleri ile özel imalat için daha detaylı imalat resimleridir Elektrik Tesisat İşleri: Elektrik tesisatı sistemlerinin 1/20 (gerekirse 1/10) ölçekli plan, kesit ve görünüşleri ile gerekli detayların uygulama için (1/10, 1/5, 1/2 gibi uygun ölçekli) detay projeleri, özel imalatlar için imalat resimleridir Altyapı İşleri: Uygulama projesinin tatbiki için gerekli ölçekte kiriş, kolon, bağlantı ve ek yerleri ile kalıp ve iskele gibi yardımcı inşaat elemanları vb. yerlerin detay resimlerinin yapılmasını ve demir ve çelik listelerinin hazırlanmasını kapsar. İdarece onaylanmış olan detay listesindeki eleman ve mahallerin, tüm nokta ve sistem detayları (1/20, 1/10, 1/5, 1/1) ölçeklerinde hazırlanır. Yüklenici, detay projeleri onay için, 5 (beş) ozalit kopya halinde İdareye teslim edecektir. Ayrıca detay projeler, 3 (üç) adet CD ile dijital ortamda da İdareye teslim edilecektir Proje Orijinallerinin Teslimi: Projelerin İdarece onaylanması sırasında yapılan değişikliklerin de işlendiği, proje orijinalleri İdareye teslim edilecektir. Ayrıca Proje ve Mühendislik hizmetleri kapsamındaki Orijinal projeleri, 3 (üç) adet CD ile dijital ortamda da İdareye teslim edilecektir Kesin Metraj: 3.8. Keşif: İhaleye esas tüm uygulama projeleri ve mahal listelerinde yer alan keşfe esas malzeme metrajları hazırlanacaktır. Yüklenici, kesin metrajı onay için, 3 (üç) kopya halinde İdareye teslim edecektir. Ayrıca kesin metraj, 1 (bir) adet CD ile dijital ortamda da İdareye teslim edilecektir İhaleye esas tüm uygulama projeleri ve mahal listelerinde yer alan iş kalemlerinden oluşan keşif ve keşif icmalini düzenlenecektir. 4/8

5 Bu işe ait keşif hazırlanırken, uygulama projeleri ve mahal listelerinde yer alan iş kalemleri için, öncelikli olarak Kamu Kurum ve Kuruluşları tarafından yayımlanan birim fiyatlar kullanılacaktır. Bunlar arasında birim fiyatı bulunmayan özel kalemler içinse, malzeme ve/veya iş kalemi olarak piyasa araştırması (birden fazla proforma fatura alınarak) yapılacak olup en düşük fatura değerlerine göre fiyat tespiti yapılacaktır. Yapılan fiyat tespitine %25 müteahhitlik kârı ve genel gider eklenecek ve fiyat analizi şeklinde düzenlenecektir. Yüklenici, keşfi onay için, 1 (bir) kopya halinde İdareye teslim edecektir İhale Dokümanı: İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinde; isteklilere talimatları da içeren idari şartnameler ile yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer belge ve bilgileri içerir doküman hazırlanacaktır. Yapım ihalesi 4734 sayılı "Kamu İhale Kanunu" ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu genel hükümlerine ve uygulama ilkelerine göre yapılacağından, bu kapsamda hazırlanacak proje ihale dosyalarının bu kanunda yer alan ihale usullerine uygun olarak hazırlanması şarttır Bütün iş kalemlerine ait birim fiyat tariflerinin hazırlanması, Özel ve Genel Teknik Şartnamelerin hazırlanması İdari Şartnamelerin hazırlanması Mevzuata uygun sözleşme tasarısı hazırlanması Yapım İşleri Genel Şartnamesi hazırlanması Standart formların hazırlanması. Yüklenici, İhale dokümanını onay için, 3 (üç) kopya halinde İdareye teslim edecektir. Ayrıca ihale dokümanı, 3 (üç) adet olarak Teknik Şartnamemizin 5. maddesi Genel Hususlar bölümünün 5.13 maddesinde belirtilen şartlara haiz şekilde CD ile dijital ortamda da İdareye teslim edilecektir Sondajlı Zemin Etüdü Raporu Pirinç Fabrikası Müdürlüğü ve Fesih Müdürlüğü yemek salonu binaları alanlarında yapılacak sondaj deliklerinin yeri, kontrol mühendisi ile karşılıklı olarak ilgili yönetmelikler çerçevesinde belirlenecek ve buna göre sondaj planı hazırlanarak kontrollükten onay alınacaktır. Bu şartnamede açıklandığı şekilde sondajlı zemin etüt raporu tanzim edilecektir. Zemin ve temel etüdü raporunun hazırlanmasında; Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafından hazırlanan son yürürlüğe konulmuş olan Zemin ve temel etüdü raporunun hazırlanmasına ilişkin esaslar da belirtilen: - Tanım - Kapsam - Etütlerin Planlanması - Etüt kategorileri - Zemin ve temel etütlerinin kapsamı - Zemin ve kaya parametrelerinin değerlendirilmesi - Zemin ve temel etüdü raporunun hazırlanmasında ilgili standart ve yönetmeliklere uyulacaktır. 5/8

6 Ayrıca temel zemin sondajı, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün Yapılar için Temel Sondajları Teknik Şartnamesi ne uygun olarak yapılacaktır. Zemin araştırmaları esnasında yapılan gerekli laboratuar çalışmaları; Bayındırlık ve İskân Bakanlığından yeterlik belgesine sahip Zemin araştırma laboratuarlarında yapılacaktır. Zemin etüt çalışmalarına yer teslimini müteakiben başlanacak olup, kesin projelerin onaya sunulmasından önce idareye teslim edilecektir. İşyerine verilecek her türlü zarar yüklenici firma tarafından karşılanacaktır. 4. AÇIKLAMALAR: 4.1. Genel: Pirinç Fabrikası Müdürlüğü Yemekhane Binası: Pirinç Fabrikası Müdürlüğü Yemekhane Binası yerleşim alanında plankote çalışmalarının yapılarak 4 adet 15 m derinliğinde sondaj çukuru açılması ve zemin emniyet raporu hazırlanması, öngörülen yaklaşık 1100 m 2 tek katlı binanın gerekli tüm mimari, statik betonarme, elektrik, mekanik (ısıtma, sıhhi, yangın söndürme vb) tesisatı ve çevre düzenlemesi projelerinin hazırlanması, Pirinç Fabrikası Fesih Müdürlüğü Yemek Salonu Binası: Pirinç Fabrikası Fesih Müdürlüğü Yemek Salonu Binası yerleşim alanında plankote çalışmalarının yapılarak 3 adet 15 m derinliğinde sondaj çukuru açılması ve zemin emniyet raporu hazırlanması, öngörülen yaklaşık 300 m 2 tek katlı binanın gerekli tüm mimari, statik betonarme, elektrik, mekanik (ısıtma, sıhhi, yangın söndürme vb) tesisatı ve çevre düzenlemesi projelerinin hazırlanması, 4.2. Yüklenici; yukarıda bahsedilen projeleri hazırlayacak ve İdarenin onayına sunacaktır. İşle ilgili hususlarda gerekebilecek resmi onay ve izinler ilgili Kurum ve Kuruluşlardan her türlü harç ve masrafları Kurumumuzca karşılanmak kaydıyla İdare adına alınacaktır (Proje onayı, rapor vs.). Yüklenici yaptığı projelerin ve hesapların eksiklik ve yanlışlıklarından, bunların bütün sonuçlarından doğrudan sorumludur. Projelerin İdare tarafından görülmüş olması yükleniciyi bu sorumluluktan kurtarmaz Vaziyet Planı: Yüklenici firma sahaya ait hâlihazır harita çalışmalarını kendisi yapacaktır Vaziyet planı tekniğine uygun olarak 1/500 ölçekli çizilecektir. Vaziyet Planında; tesislerin kurulacak alanı ve çevre yapıları da dahil olacak şekilde iki yönlü olarak alan köşe noktalarında tokometrik alımla yapılacak okumaların her bir noktada x,y,z koordinatları ve siyah kotların işlendiği ayrıca arazi topografyasını tamamlamada yardımcı olacak her türlü tepe, çukur, şev, dip, çeşme, bina gibi karakteristik noktalarda pafta üzerinde işaretlenecektir. Çizimler, elektronik ortamda ncz ve dwg olacaktır. Vaziyet Planında mekânsal kurgu aranacaktır. (Paftanın uygun bir yerinde toplam inşaat alanı verilecektir.) Vaziyet planı, pafta üzerinde kuzey yönü yukarıda kalacak şekilde düzenlenecektir Hâkim rüzgâr, manzara ve kuzey yönü işaretleri aynı yerde ve toplu olarak gösterilecektir Mevcut durum (hudut, yol, vb.) imar hatları ve saha düzenlemeye ait çizgiler farklı teknikte çizilecektir. 6/8

7 Yapıların yol ve komşu hudutlara uzaklıkları eksiksiz ölçülendirilecektir Yapıların tüm üst yapıları projelendirilmiş vaziyet planında gösterildiği şekilde tüm köşe kazıkları yerinde çakılacak ve koruma altına alınacak şekilde muhafaza edilecek bu şekliyle İdarenin onayına sunulacaktır Pirinç Fabrikası Müdürlüğü Yemekhane Binası için bina yerleşim alanında olmak üzere toplam 4 (dört) adet 15 metre sondaj kuyusu açılacaktır Pirinç Fabrikası Fesih Müdürlüğü Yemek Salonu Binası için bina yerleşim alanında olmak üzere toplam 3 (üç) adet 15 metre sondaj kuyusu açılacaktır. Yukarıda belirtilen işlere ait sondaj planı hazırlanarak kontrollükten onay alınacaktır. Bu şartnameye göre zemin etüt raporları hazırlanarak sunulacaktır Altyapı ve yardımcı tesislere yönelik mühendislik hizmetleri: Bu kapsamda; tesislerin elektrik, su, doğalgaz vb. ihtiyaçlarının temini amaçlı olarak temin noktasının Fabrika Müdürlüğünden teyit edilmek kaydıyla belirlenmesi ve bu noktalardan tesis içerisinde ihtiyaç duyulan noktaya kadar her bir hattın projelendirilmesidir Yangın Suyu ve Söndürme Sistemleri: Yeni yapılacak olan tesislere yangın söndürme tesisatı yapılacaktır. Yangın söndürme sisteminde kullanılacak olan su ihtiyacı Pirinç Fabrikası Müdürlüğünün yangın söndürme ve yangın suyu hatlarından alınacak ve Yangın yönetmeliğine uygun olarak projelendirilecektir Evsel Atık ve Yağmur Suyu: Arıtılan atıksular ve evsel atıksular mevcut bulunan hatlara bağlanacak şekilde projelendirilecektir Mekanik Tesisat İşleri: a) Sıhhi tesisat, b) Isıtma ve soğutma tesisatı, c) Mutfak tesisatı, d) Doğalgaz tesisatı; (doğalgaz altyapı ve iç tesisat projeleri Kırgaz onaylı olacaktır) e) Havalandırma tesisatı, f) Yangın tesisatı, g) Alt yapı tesisat, Hesap raporları ve Projeleri yapılacaktır 4.9. Elektrik Tesisat İşleri: Depolama alanları ve kapılı alanlarda Aydınlatma Tesisatı, Kuvvetli akım kolon şeması, yükleme cetvelleri, yapılan binaya uygun yangın algılama sisteminin projelendirilmesi, bina içinde kullanılacak cihazlara gerekli enerjiyi sağlayacak hatların projelendirilmesi yapılacaktır. Temelden başlanarak topraklama sistemi ve yıldırımdan korunma sistemi planlanacaktır. Tüm elektrik tesisatı Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ve Elektrik Tesislerinde Topraklama Yönetmeliği, Yangından korunma yönetmeliği ve Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ne uygun olacaktır. Elektrik Tesislerinde kullanılacak tüm malzemeler Ulusal ve Uluslararası standartları (DIN, VDE gibi) sağlayacaktır. Her paftada mutlaka semboller olacaktır Yangından korunmak amacıyla tercih edilecek yapı malzemelerinin seçimi, binaların tasarımı ve alınacak önlemlerde tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır. 7/8

8 5. GENEL HUSUSLAR: 5.1. Tüm projeler Türkçe olarak hazırlanacaktır. Projelendirme esnasında yüklenici tarafından eksik bilgi tespit edilmesi durumunda İdare tarafından en kısa sürede bilgiler temin edilecek olup, yüklenici bu durumdan ötürü herhangi bir süre ve ödeme talebinde bulunmayacaktır Projelerin hazırlanması; Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca hazırlanan Mühendislik ve Mimarlık Proje Düzenleme Esasları, İmar Planı ile diğer yönetmelik, şartname ve standartlara uygun olacaktır Uygulama projeleri ve hesapları ilgili mevzuata uygun olacaktır Son yayımlanan Binalarda Isı Yalıtımı Yönetmeliği ne uygun olacaktır Taşıyıcı sistem Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkındaki Yönetmelik ile TS 500 ve yürürlükteki standart, şartname ve esaslara göre projelendirilecektir Proje kapsamında kullanılacak tüm ürünlerin, insan sağlığı, can ve mal güvenliği, hayvan ve bitki yaşam ve sağlığı, çevre ve tüketicinin koruması açısından sahip olması gereken asgari güvenlik koşullarını belirleyen yürürlükteki yönetmeliklere uygun olarak seçimlerinin yapılması şarttır Yüklenici, Kurumun binalarla ilgili revize taleplerini itirazsız kabul edecek olup, bunlarla ilgili ek bedel ve süre talebinde bulunmayacaktır Yüklenici proje hazırlama işlerinde Kurum elemanları ile işbirliği yapmak zorundadır Yüklenici bütün proje, resim ve şartnameler Kurumca verilmiş verilere, TSE standartlarına, Uluslararası standartlar ve belgelerine uygun olarak en son teknik esaslara göre hazırlayacak ve uygulama özelliği olan standartları kullanacaktır. Yüklenici Kurumca verilmiş veriler dışında hiçbir iş kalemini Kurumun onayını almadan projelere işlemeyecek ve keşiflerine dâhil etmeyecektir Yurt içinde temin edilecek malzeme ve teçhizatla ilgili olarak aşağıdaki hususlar dikkate alınacaktır Türk standartlarına uygunluğu ve kalitesini taşıyacak TSE damgalı olanlar, Türk standartları olmayan fakat tespit edilmiş esaslara, Uluslararası veya yabancı standartlara uygunluğu ve kalitesini gösteren Türk Standartları Enstitüsünce verilecek belgeli olanlar Yüklenici ithal yoluyla temin edilecek malzemeleri tespit edecek ve bu tesis ve malzeme ile mamullerin bir listesi hazırlanarak ihale dosyasında yer alacaktır Düzenlenecek iş programında her iş grubu süresine idarenin inceleme ve onay süresi olarak 7 iş günü eklenecektir Verilecek CD ler bir defa yazılabilir nitelikte (CD-R) türünde olacaktır; yazılabilir-değiştirilebilir nitelikte olan (CD-RW) türünde CD lerin kullanılmayacaktır İş bu teknik şartname sözleşmenin tabi ekidir. 8/8

T.C. S A Ğ L IK B A K A N L IĞ I T Ü R K İY E H A L K S A Ğ L IĞ I K U R U M U Van Halk Sağlığı Müdürlüğü. Sayı : 37.811.563-934/ 28/02 2014

T.C. S A Ğ L IK B A K A N L IĞ I T Ü R K İY E H A L K S A Ğ L IĞ I K U R U M U Van Halk Sağlığı Müdürlüğü. Sayı : 37.811.563-934/ 28/02 2014 T.C. S A Ğ L IK B A K A N L IĞ I T Ü R K İY E H A L K S A Ğ L IĞ I K U R U M U Van Halk Sağlığı Müdürlüğü Sayı : 37.811.563-934/ 28/02 2014 Konu : Teklife Davet Sayın :... Tel : Faks : Kurumlunuzun ihtiyacı

Detaylı

T.C. MANİSA VALİLİĞİ MANİSA İL ÖZEL İDARESİ MANİSA İLİ GÖRDES İLÇESİ HUZUREVİ BİNASI UYGULAMA PROJESİ,ZEMİN ETÜDÜ VE İHALE DÖKÜMANLARININ HAZIRLANMASI

T.C. MANİSA VALİLİĞİ MANİSA İL ÖZEL İDARESİ MANİSA İLİ GÖRDES İLÇESİ HUZUREVİ BİNASI UYGULAMA PROJESİ,ZEMİN ETÜDÜ VE İHALE DÖKÜMANLARININ HAZIRLANMASI T.C. MANİSA VALİLİĞİ MANİSA İL ÖZEL İDARESİ MANİSA İLİ GÖRDES İLÇESİ HUZUREVİ BİNASI UYGULAMA PROJESİ,ZEMİN ETÜDÜ VE İHALE DÖKÜMANLARININ HAZIRLANMASI HİZMET ALIM İŞİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ MADDE 1- İŞİN

Detaylı

T.C MALİYE BAKANLIĞI

T.C MALİYE BAKANLIĞI T.C MALİYE BAKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DENETİM KURULU ATAŞEHİR HİZMET BİNASI VE İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATAKÖY HİZMET BİNALARINA AİT ZEMİN ETÜDLERİ, MİMARİ, STATİK, MEKANİK, ELEKTRİK, ALTYAPI VE

Detaylı

ADANA TİCARET ODASI YENİ HİZMET BİNASI STATİK / ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ / MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ / PEYZAJ MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMA PROJELERİ GENEL ŞARTNAMESİ

ADANA TİCARET ODASI YENİ HİZMET BİNASI STATİK / ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ / MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ / PEYZAJ MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMA PROJELERİ GENEL ŞARTNAMESİ ADANA TİCARET ODASI YENİ HİZMET BİNASI STATİK / ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ / MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ / PEYZAJ MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMA PROJELERİ GENEL ŞARTNAMESİ PROJE BİLGİLERİ Toplam İnşaat Alan: 15.000 m² (Yaklaşık)

Detaylı

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ,1037 ADA,1 PARSELE AİT UYGULAMA PROJELERİNİN HAZIRLANMASI HİZMET ALIMI İŞİNE AİT

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ,1037 ADA,1 PARSELE AİT UYGULAMA PROJELERİNİN HAZIRLANMASI HİZMET ALIMI İŞİNE AİT İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ,1037 ADA,1 PARSELE AİT UYGULAMA PROJELERİNİN HAZIRLANMASI HİZMET ALIMI İŞİNE AİT ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİ İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAMESİ MADDE 1: İşin Adı: İzmir İli, Konak

Detaylı

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ MİMARİ PROJELERİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ MİMARİ PROJELERİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ MİMARİ PROJELERİN HAZIRLANMASINA AİT 2013 İller Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu nun 25.04.2013 tarih ve 13/341 sayılı kararı doğrultusunda uygun görülmüştür. İÇİNDEKİLER Sayfa

Detaylı

TFF İDARİ HİZMET BİNASI MİMARİ-İÇ MİMARİ PROJELERİ TEKNİK VE İDARİ ŞARTNAMESİ

TFF İDARİ HİZMET BİNASI MİMARİ-İÇ MİMARİ PROJELERİ TEKNİK VE İDARİ ŞARTNAMESİ TFF İDARİ HİZMET BİNASI MİMARİ-İÇ MİMARİ PROJELERİ TEKNİK VE İDARİ ŞARTNAMESİ 1. ŞARTNAMENİN KONUSU: İşbu Teknik ve İdari Şartname, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (Bundan böyle TFF olarak anılacaktır.)

Detaylı

İşin Adı A- ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME

İşin Adı A- ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME ÇORLU BELEDİYESİ ATAKENT TİCARET MERKEZİ, KONFERANS SALONU VE KONUT YAPIMI İŞİNE AİT UYGULAMA PROJELERİ HAZIRLANMASI VE YAPILMASI PLANLANAN YAPIM İŞİNE AİT İHALE DOKÜMANLARININ HAZIRLANMASI HİZMET ALIMI

Detaylı

ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ PROJE HAZIRLAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ PROJE HAZIRLAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Resmi Gazete Tarihi: 03.12.2003 Resmi Gazete Sayısı: 25305 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ PROJE HAZIRLAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Uygulama, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

MĠMARLIK VE MÜHENDĠSLĠK HĠZMETLERĠ ġartnamesġ MEVCUT. T. C. BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIGI Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Sayı: 85/37. I. GĠRĠġ I.

MĠMARLIK VE MÜHENDĠSLĠK HĠZMETLERĠ ġartnamesġ MEVCUT. T. C. BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIGI Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Sayı: 85/37. I. GĠRĠġ I. T. C. BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIGI Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Sayı: 85/37 MĠMARLIK VE MÜHENDĠSLĠK HĠZMETLERĠ ġartnamesġ MEVCUT MĠMARLIK VE MÜHENDĠSLĠK HĠZMETLERĠ ġartnamesġ TASLAK 21.06.2011 NOT:TMMOB

Detaylı

T.C. Adana Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğü. VAKLAŞıK MALivETE ESAS FORM. MÜESSESESiNE

T.C. Adana Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğü. VAKLAŞıK MALivETE ESAS FORM. MÜESSESESiNE Sayı : 3.2. f Konu: Yaklaşık Maliyet T.C. Adana Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğü VAKLAŞıK MALivETE ESAS FORM ADANA QL / /11. / 2012.......... MÜESSESESiNE Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Bağlı Birimleri Deprem

Detaylı

MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YAPI RUHSATI İÇİN GEREKLİ İŞLEMLER 2014 (Makine İhtisas OSB zaman içinde olabilecek mevzuat, karar ve uygulama değişikliklerine göre değişiklik veya yeniden düzenleme

Detaylı

MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YAPI RUHSATI İÇİN GEREKLİ İŞLEMLER 2013 (Makine İhtisas OSB zaman içinde olabilecek mevzuat, karar ve uygulama değişikliklerine göre değişiklik veya yeniden düzenleme

Detaylı

ASB T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI SERBEST BÖLGELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA SERBEST BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA SERBEST BÖLGESİ

ASB T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI SERBEST BÖLGELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA SERBEST BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA SERBEST BÖLGESİ T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI SERBEST BÖLGELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA SERBEST BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ ASB AVRUPA SERBEST BÖLGESİ YAPI VE İNŞAAT ESASLARI EKİM 2000 1 MADDE 1 : AMAÇ VE KAPSAM Avrupa

Detaylı

YAPI RUHSATI (İNŞAAT İZNİ) ALINMASI. Yapı ruhsatı almak için belediyelere veya valiliklere verilecek belgeler aşağıda belirtilmiştir.

YAPI RUHSATI (İNŞAAT İZNİ) ALINMASI. Yapı ruhsatı almak için belediyelere veya valiliklere verilecek belgeler aşağıda belirtilmiştir. YAPI RUHSATI (İNŞAAT İZNİ) ALINMASI Yapı Ruhsatı (İnşaat izni) 1. Yapı (İnşaat) Ruhsatı Yapı ruhsatı, mücavir alanlar içerisinde ruhsata tâbi olan herhangi bir yapının inşaatına başlanabilmesi için belediyelerce,

Detaylı

RİVA MİLLİ TAKIMLAR TESİSLERİ ELEKTRİK PROJESİ TEKNİK VE İDARİ ŞARTNAMESİ

RİVA MİLLİ TAKIMLAR TESİSLERİ ELEKTRİK PROJESİ TEKNİK VE İDARİ ŞARTNAMESİ RİVA MİLLİ TAKIMLAR TESİSLERİ ELEKTRİK PROJESİ TEKNİK VE İDARİ ŞARTNAMESİ İşbu Teknik ve İdari Şartname, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (Bundan böyle TFF olarak anılacaktır.) kullanım hakkına sahip olduğu,

Detaylı

22.Çalışma Döneminde Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular konusunda Odamızca hazırlanan Rapor Formatları aşağıda verilmektedir.

22.Çalışma Döneminde Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular konusunda Odamızca hazırlanan Rapor Formatları aşağıda verilmektedir. 12.1.4- RAPOR FORMATLARI : Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular komisyonumuz ile üniversite, özel sektör ve kamu kurumlarında bu konuda görev yapan meslektaşımızın katılımı ile 5-6 Aralık 2009

Detaylı

Karar No:755 12.04.2013 - K A R A R -

Karar No:755 12.04.2013 - K A R A R - - K A R A R - Bakanlık Tip İmar Yönetmeliğine dayalı Büyükşehir İmar Yönetmeliğinin 14.80. 81. 82. 95. ve 97.maddelerinde değişiklik yapılmasına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 12.04.2013 gün

Detaylı

Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 19 Haziran 2002 Sayı : 24790 RESMİ GAZETE Sayfa : 183 TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar Amaç Madde 1-

Detaylı

GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş. İZMİT BİTMİŞ MAMUL AMBARI BİNASI İNŞAATI ÖZEL İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME

GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş. İZMİT BİTMİŞ MAMUL AMBARI BİNASI İNŞAATI ÖZEL İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş. İZMİT BİTMİŞ MAMUL AMBARI BİNASI İNŞAATI ÖZEL İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME ŞUBAT 2014 İçindekiler 0... 2 Madde 1- İşin Yeri... 2 Madde 2- İşin Süresi... 2 Madde 3- Sözleşme Konusu

Detaylı

MİMARLAR ODASI MİMARLIK HİZMETLERİ ŞARTNAMESİ VE EN AZ BEDEL TARİFESİ (28.12.2011 tarih 42/31 no.lu MYK toplantısında görüşülerek kabul edilmiştir.

MİMARLAR ODASI MİMARLIK HİZMETLERİ ŞARTNAMESİ VE EN AZ BEDEL TARİFESİ (28.12.2011 tarih 42/31 no.lu MYK toplantısında görüşülerek kabul edilmiştir. MİMARLAR ODASI MİMARLIK HİZMETLERİ ŞARTNAMESİ VE EN AZ BEDEL TARİFESİ (28.12.2011 tarih 42/31 no.lu MYK toplantısında görüşülerek kabul edilmiştir.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YAPI RUHSATI. (Ocak 2009)

TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YAPI RUHSATI. (Ocak 2009) TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YAPI RUHSATI (Ocak 2009) (TOSB zaman içinde olabilecek mevzuat, karar ve uygulama değişikliklerine göre değişiklik veya yeniden düzenleme yapma hakkını saklı tutar)

Detaylı

MÜHENDISLIK PROJE HIZMETLERİ KAPSAMI STATIK-BETONARME+ÇELİK PROJE HIZMETLERİ

MÜHENDISLIK PROJE HIZMETLERİ KAPSAMI STATIK-BETONARME+ÇELİK PROJE HIZMETLERİ MÜHENDISLIK PROJE HIZMETLERİ KAPSAMI STATIK-BETONARME+ÇELİK PROJE HIZMETLERİ Sistem Tasarım ve Ön Avan Proje - Temel Planları 1/200 - Kalıp Planları 1/200 - Kolon Yerleşim Planları 1/200 - Ön hesaplar

Detaylı

T.C. KIRIKKALE VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. KIRIKKALE VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. KIRIKKALE VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü EK-2 HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA 1. Bilgi Edinme ve BİMER 2. Kooperatif Kuruluşları İMAR İSKAN VE KOOPERATİF ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1- Başvuru sahiplerinin

Detaylı

1.06- Uygulamada tereddüde düşülmesi halinde uygulanacak çözümün takdirine İnceleme Kurulunun görüşünü alarak İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilidir.

1.06- Uygulamada tereddüde düşülmesi halinde uygulanacak çözümün takdirine İnceleme Kurulunun görüşünü alarak İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilidir. Yüksek Yapı Yönetmeliği 1- GENEL HÜKÜMLER 1.01- Amaç Bu Yönetmelik, Yüksek Yapıların tasarım, yapım ve denetim aşamalarında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın kent bütününde eşgüdümlü ve uyumlu uygulamayı

Detaylı

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ MİM 442 YAPIM YÖNETİMİ VE EKONOMİSİ Prof.Dr.Nilay COŞGUN Yrd.Doç.Dr.Ferhat PAKDAMAR Arş.Gör.SeherGÜZELÇOBAN MAYUK Arş.Gör.Selin ÖZTÜRK İHALE

Detaylı

YÖNETMELİK. ç) Arazide veya şantiyelerde geçici olarak kullanılan ve ulusal elektrik şebekesine bağlantısı olmayan seyyar jeneratör grupları,

YÖNETMELİK. ç) Arazide veya şantiyelerde geçici olarak kullanılan ve ulusal elektrik şebekesine bağlantısı olmayan seyyar jeneratör grupları, 30 Aralık 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 29221 (Mükerrer) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: YÖNETMELİK ELEKTRİK TESİSLERİ PROJE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

YÖNETMELİK ELEKTRİK TESİSLERİ PROJE YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK ELEKTRİK TESİSLERİ PROJE YÖNETMELİĞİ 30 Aralık 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 29221 (Mükerrer) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: YÖNETMELİK ELEKTRİK TESİSLERİ PROJE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

Avrupa Birliği Bakanlığı Mali İşbirliği Başkanlığı

Avrupa Birliği Bakanlığı Mali İşbirliği Başkanlığı Türkiye nin katılım sağladığı sınır ötesi işbirliği programlarından biri olan Bulgaristan-Türkiye IPA Sınır Ötesi işbirliği programı 2014-2020 döneminde de devam edecektir. Bir önceki dönemde olduğu gibi,

Detaylı

ELEKTRİK TESİSLERİ PROJE VE KABUL YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

ELEKTRİK TESİSLERİ PROJE VE KABUL YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar ELEKTRİK TESİSLERİ PROJE VE KABUL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; elektrik tesislerinin modern teknolojiye, ilgili mevzuat

Detaylı