ADANA TİCARET ODASI YENİ HİZMET BİNASI STATİK / ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ / MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ / PEYZAJ MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMA PROJELERİ GENEL ŞARTNAMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ADANA TİCARET ODASI YENİ HİZMET BİNASI STATİK / ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ / MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ / PEYZAJ MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMA PROJELERİ GENEL ŞARTNAMESİ"

Transkript

1 ADANA TİCARET ODASI YENİ HİZMET BİNASI STATİK / ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ / MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ / PEYZAJ MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMA PROJELERİ GENEL ŞARTNAMESİ PROJE BİLGİLERİ Toplam İnşaat Alan: m² (Yaklaşık) Yapı Sınıfı: IVB Arsa Alanı: m² Bina Oturum alanı:1.840 m² (Yaklaşık) BETONARME PROJELERİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME GENEL ESASLAR: Projelerde, Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında 2007 Yönetmelik hükümleri Bayındırlık Bakanlığı Genel Teknik Şartnamesi Yapı Elemanlarının Boyutlandırılmasında Alınacak Yükler TS498 Betonarme Yapıların Hesap ve Yapım Kuralları TS500 Nervürlü Çelik Çubukların Betonarme Yapılarda Kullanılma Kuralları TS499 Bayındırlık Bakanlığı Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesi Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü İnşaat Mühendisliği Proje Düzenleme Esasları Beton Çelik çubuklar TS708 TS 648 Çelik Yapıların Hesap ve Yapım Kuralları TS 647 Ahşap Yapıların Hesap ve Yapım Kuralları Yol Su Köprü vb. yapıların hesabı ile ilgili yönetmelikler ile Yürürlükteki diğer ilgili Şartname ve Yönetmelikler ile Türk Standartlarına, o konuda bir Türk standardının mevcut olmaması halinde, uluslararası normlara uyulacaktır. ÖN PROJE İşe ait Zemin Jeolojik etüdü Kurumdan temin edilebilecektir. Bütün malzemelerin seçiminde idarenin onayı alınacaktır. İdarenin Onayı alınmadan hiçbir malzeme kullanılmayacaktır. Mimari projeye uygun ve genel esaslardaki yönetmeliklere uygun olarak taşıyıcı sistemin tasarlanarak, 1/100 ölçekli kesin projesinin hazırlanmasıdır. Taşıyıcı sistemi gösteren kalıp ve uygulama planları verilecek, gerekli yerlerden kesitler alınarak çizilecektir. Kullanılan çelik ve beton malzemesi belirtilecektir. TS 498 de belirtilen yüklemelere göre yük hesapları yapılacak ve yük kombinasyonları gösterilecektir. 3 takım olarak Kuruma tetkik ve tasdik edilmek üzere verilecektir. UYGULAMA PROJESİ Mimari projeye uygun olarak statik, dinamik ve betonarme hesaplarını yapmak ve hesaplara göre 1/50 ölçekli kalıp, kolon ve temel planlarını çizmektir. Statik-betonarme hesaplarda tüm elemanların statik-betonarme hesapları, yük analizleri, seçilen kabuller, beton ve çelik malzemesi ve tahkik değerleri gösterilecektir. Hesapların içinde deprem hesabına ilişkin ayrı bir hesap bulunacaktır. Bu raporda binada mevcut düzensizlikler, binanın bulunduğu deprem bölgesi, deprem katsayıları, süneklik düzeyi ve taşıyıcı sistem davranış katsayısı seçim kriterleri ve hesap yönteminin seçim nedeni açık olarak belirtilecektir.

2 Ayrıca tüm kolonları kesme güvenliği ve kolonların kirişlerden güçlü olma koşulu tahkik edilecek ve gerekli şartların sağlandığı gösterilecektir. Kalıp planlarında döşemelerin isimleri yazılacak, düşük döşemeler belirtilecektir. Kalıp ve donatı planlarında döşeme demirlerinin kısmi uzunlukları tek tek gösterilecek ve demirlerin üstlerine toplam uzunlukları yazılacaktır. Kalıp planlarında ve genellikle bütün planlarda akslar, kotlar, boyutlar ve bunlar gibi bütün bilgiler bulunacaktır. Kalıp planlarında her iki yönden kesitler alınacak, ayrıca gerekli yerlerden kısmi kesitler çizilecek ve bütün kesitler üzerine kotlar yazılacaktır. Kalıp planlarında; çatıya çıkış, baca, merdiven, tesisat boşlukları gösterilecektir. Kalıp planlarında tüm taşıyıcı elemanlara ayrı poz numarası verilecektir. Statik-betonarme hesap ve kiriş detaylarının çiziminde kalıp planındaki poz numarası sırasına uyulacaktır. Kiriş detaylarının bulunduğu pafta numarası belirtilecektir ve kiriş detaylarında kiriş isimleri pafta başına yazılacaktır. Kalıp ve donatısı birbirinin aynı olmayan her kat için ayrı kalıp ve kolon aplikasyon planı çizilecektir. Kalıp ve kolon aplikasyon planlarında perdelerdeki pencere ve kapı boşlukları gösterilecektir. Kolon aplikasyon planlarında tüm kolonlar donatısı ile birlikte gösterilecektir. Kolon isimleri kalıp planındaki isimlerle uyumlu olacaktır. Boyutları, konumları ve donatıları aynı olan kolonlar benzetilebilir. Benzetilen kolon isimleri kolon aplikasyon planında gösterilecektir. Bodrum perdelerinde ve diğer kat perdelerindeki pencere ve kapı boşlukları kalıp ve kolon aplikasyon planında gösterilecektir. Temel hesapları, tesis arsası için hazırlanan geoteknik raporunda verilen parametrelere göre yapılacak ve temel detayları verilecektir. Ayrıca zeminde yeraltı suyu varsa, drenaj ve yalıtım projesi detayları da hazırlanacaktır. Bina çevresi emniyeti için her türlü iksa projeleri ve istinat duvarı projeleri hazırlanacaktır. Temele ait paftalar üzerine zemin emniyet gerilmesi, zemin grubu, yerel zemin sınıfı, yatak katsayısı yazılacaktır. Temel kalıp planında mimariye uygun kotlar ile arazi kotu gösterilecektir. Temel içi dolgu özellikleri geoteknik raporda verildiği gibi temel kesitleri üzerine yazılacaktır. DETAY PROJELERİ Yapılan statik-betonarme hesaplara ve hazırlanan kalıp planlarına göre kiriş, kolon, temel ve merdiven detaylarının 1/20 ölçekli olarak hazırlanmasıdır. Kalıp planlarından alınan nokta detayları (parapet, guse, saçak, kot değişimi, vb.) 1/5 veya 1/10 ölçekli olacaktır. Kalıp ve donatısı tamamen aynı olmayan kirişler aynı detayda gösterilmeyecek, boyutları, konumları ve donatıları aynı olan en fazla iki kiriş aynı detay üzerinde gösterilebilir. Kiriş mesnetlerinde donatı sıkışıklığına dikkat edilecek, en fazla üç(3) adet pilye aynı yerde kırılabilecektir. Kiriş detaylarında etriye sıklaştırılması kolondan mesafeleri ile birlikte gösterilecektir. Ters kirişler kalıp planında ve detayda kiriş isimlerinin başına T harfi (TK102 gibi) konularak isimlendirilecektir. Tüm kirişlerden enkesitler alınarak donatılar ve döşeme durumları gösterilecektir. Aynı aks üzerinde kirişlerde kot farkı varsa bu husus kiriş detaylarında gösterilecektir. Eğik ve kırık kirişler detayda da aynı şekilde gösterilecek, kiriş donatıları bu husus dikkate alınarak yerleştirilecektir. Kiriş detaylarında düşey akslar gösterilecektir. Geniş kirişlerde (50 cm) çift etriye kullanılacaktır. Perdelerde uç donatılar mesafeleriyle birlikte gösterilecektir. 2

3 Boyutları farklı tüm kolonlar için etriye açılımları verilecek ve açılımın yanına etriye çapı ve aralığı yazılacaktır. Kolon boy demirleri açılım ve detayları temel filizleri ile her kat için ayrı ayrı verilecektir. Katlar arasında boyut değişimi olan kolonların boy demir açılımı detayı mutlaka verilecektir. Uzun kolonlarda ve perdelerde uç bölgelere ait donatılar mesafeleriyle birlikte verilecek, çiroz etriyeler gösterilecektir. Etriyenin açılımı yanına çapı ve aralığı yazılacaktır. Deprem bölgelerinde, kolonlarda, özel deprem etriyeleri kullanılacaktır. Geniş kolonlarda (40 cm den fazla) çift etriye kullanılacaktır. Perdelerdeki ve döşemelerdeki boşluklar için ayrıca detay verilecektir. Tüm tekil temel hesapları verilecektir. Boyutları ve donatıları yakın olan temeller gruplandırılabilir. Radye temellerde alt ve üst donatı belirtilecektir. Kazıklı temellerde, kazık başının radye temelle birleştiği noktanın donatı detayları ve derinlikleri verilecektir. Her kata ait merdiven kalıp planları, mimariye uygun olarak 1/20 ölçekli olarak verilecektir. Her iki yönden alınacak kesitler üzerine tüm kotlar yazılacak, detaylar verilecektir. Merdiven parapetleri ve detayları merdiven planı paftasında gösterilecektir. Yapı elemanları ve mahallerine ait tip nokta detayları imalat ve inşaat sırasında kolayca izlenebilir sıra ile paftalarda yer alacaktır. Ayrıca her detayın statik projelerde nereye ait olduğu gösterilecektir. Plan kesit veya görünüş üzerine detaylandırılacak yer bir harfle vb kodlandırılacak, detay paftasında aynı kodla isimle yer alacaktır. ÇİZGİ VE YAZI TEKNİĞİ Paftalar mümkün olduğu kadar aynı büyüklükte olacak ve 90 cm den geniş, 200 cm den uzun, 110 gr/m2 den hafif pafta kullanılmayacaktır. Paftaların kenarına paftaların boyutları A4 boyutunda, ciltli olarak özel şartnamede belirtilen sayıda verilecektir. Projeler üzerindeki bütün çizgi ve yazılar, teknik resim kaidelerine uygun olarak çizilecektir. Kalıp planlarında kolon ve perdeler daha kalın çizgilerle gösterilecektir. Her paftanın altına norm ebatta (19/29cm) başlık (antet) tanzim edilecek, orijinal başlıklar parça veya ek şeklinde olmayacak ve aşağıdaki bilgileri içerecektir.. Yapının adı ve yeri Projenin adı Paftada neyin çizildiği Blok kat ismi Projeyi hazırlayan mühendisin adı-soyadı, diploma no, TMMOB oda no. ve imzası Mimarın adı-soyadı Ölçeği Pafta no Beton ve çelik malzemesi Deprem bölgesi Deprem hesabında kullanılan değerler(r, Ao, Z, I gibi) Zemin emniyet gerilmesi Tarih Her paftanın antetinin üst kısmına binanın küçük bir vaziyet planı çizilerek, planla ilgili blok belirtilecektir. Hesap ve çizimlerin bilgisayar dökümleri, 3 CD halinde idareye teslim edilecektir. CD lerin içinde projeye ait tüm veriler bulunacaktır. Disketlerdeki DWG uzantılı çizim dosyaları ve diğer dosyalar ya sıkıştırılmayacak ya da Pkzip ya da Winzip programlarından biriyle sıkıştırılmış olacaktır. Pafta ozalitleri norma uygun olarak katlanacak, dosyalar içerisine konulacak ve dosyanın iç kapağına fihrist yapıştırılacaktır. 3

4 Proje ozalit kopyalarının tamamı projeyi yapan tarafından imzalanacak ve paftaların üzerine bağlı bulunduğu vergi dairesinin ismi ve vergi sicil (hesap) numarası, kayıtlı bulunduğu oda ve oda sicil numarası yazılacaktır. Paftalar mütemadi olarak numaralandırılacaktır. İlk ve son paftalarda toplam pafta sayısı belirtilecektir. Bloklar kendi içinde numaralandırılabilir. Hazırlanan Statik Projeye ait metraj ve keşif raporları düzenlenerek imalat teknik şartnamesi hazırlanacaktır. İşin keşfinde kullanılacak Özel pozlar için farklı firmalardan en az 3 adet proforma faturalı teklif alınacak ve bu faturalar Sanayi ve Ticaret Odası tarafından onaylı olacaktır. Hazırlanacak tüm projeler ( mimari, statik,tesisat, mekanik, peyzaj, detaylar vb)birbiriyle uyumlu olacak, bu koordinasyonu proje koordinatörü sağlayacaktır. SORUMLULUKLAR Yüklenici ileride projenin yanlış, etütlerin eksik yapılmasından dolayı karşılaşılacak durumlardan sorumlu olacaktır. İdarece projenin kontrollerinin yapılmış ve tasdik edilmiş olması Yükleniciyi, Proje Müdürünü/Mimar ve ilgili Mühendisleri sorumluluktan kurtarmaz. Yüklenici tarafından hazırlanan detayların inşaatların yapımı sırasında yeterli bulunulmaması durumunda, yüklenicinin kendisine bildirilen eksik detayları en kısa sürede hazırlama veya uygulanabilirliği olmayan detayları uygulanabilir hale getirme sorumluluğu devam edecektir. Yüklenici bu görevlerini yerine getirirken inşaatlardaki ilerlemenin zarar görmemesi için azami çaba gösterecektir. Bu çalışmalar için ek bir ücret talep etmeyecektir. MEKANİK TESİSAT PROJE HİZMETLERİ ETÜDLER VE ÖN PROJE RAPORU Mekanik Proje Ön Sistem Raporunun Hazırlanması Mekanik proje konseptine göre teknik hacimler ve şaftlar ve asma tavan yüksekliklerinin tayin edilmesi ve mimari projeye aktarılması. Ön mekanik ihtiyaçlar listesi (Su,AtıkSu,YağmurSuyu,Isıtma,Soğutma Kapasiteleri) Tesisattan gelecek elektrik güç ihtiyaçlarının elektrik projelerine aktarılmak üzere tayini Ön sistem P&ID şemalarının hazırlanarak işverene sunulacaktır. RUHSAT PROJELERİ Mimari grup tarafından hazırlanacak olan mimari belediye ruhsat projeleri altlık olarak kullanılarak mekanik tesisat belediye ruhsat projeleri hazırlanacaktır.mekanik tesisat belediye ruhsat projeleri 1/100 ölçekli olarak çalışılacaktır.mekanik tesisat belediye ruhsat projeleri aşağıdaki dökümantasyonu ihtiva edecektir; Belediye projesi kat planları Belediye projesi P&ID akış şemaları Belediye projesi tesisat merkezleri cihaz yerleşimleri Belediye projesi kolon şemaları Isı yalıtım projelerinin hazırlanması Belediye projesi hesap raporları Bu belirtilen dökümanlar Belediye ruhsat projesi formatında hazırlanarak işverene sunulacaktır. UYGULAMA PROJELERİ Mimari grup tarafından hazırlanacak olan mimari belediye ruhsat projeleri altlık olarak kullanılarak mekanik tesisat uygulama projeleri hazırlanacaktır.mekanik tesisat uygulama projeleri 1/100 ölçekli olarak çalışılacaktır.mekanik tesisat uygulama projeleri aşağıdaki dökümantasyonu ihtiva edecektir; 4

5 Uygulama projesi kat planları ve yoğun bölgelerden kesitler Uygulama projesi P&ID akış şemaları Uygulama projesi tesisat merkezleri cihaz yerleşimleri Uygulama projesi kolon şemaları Uygulama projeleri teknik merkezler detay planları ve kesitleri Uygulama projesi hesap raporları (Uygulama sistem raporu,isı Kaybı Kazancı Hesapları,Mekanik Ekipman Seçim Hesapları,Psikrometrikdiyagramlar,Boru ve Kanal basınç kaybı hesapları) Tipik Detaylar Projeler Hazırlanırken gerekli mevzuat ve yönetmelikler dikkate alınarak projelerin hazırlanması. Bu belirtilen dökümanlar Uygulama projesi formatında hazırlanarak işverene sunulacaktır. İHALE DOKÜMANLARI Statik / Betonarme uygulama projeleri ile yapılması planlanan inşaat işlerine ait ihale dosyası şu bölümlerden oluşacaktır; - Teknik şartname, - Metraj listesi, keşif Tasarımcı, ihale dosyasını ve eklerini işverenin vereceği format ve detaylara uygun olarak hazırlayacaktır. TEKLİF HARİCİ İŞLER Mekanik tesisat ekipmanları ile ilgili elektrik projeleri Altyapı ve Altyapı ile ilgili ada içi-dışı proje işleri Bep-Tr Programı ile bina enerji karnesinin hazırlanması mühendislik hizmetleri ELEKTRİK TESİSAT PROJE HİZMETLERİ ELEKTRİK TESİSATI ÖNERİ PROJE RAPORU Yapının veya tesisin konsept projeleri üzerinde; işletme fonksiyonlarını sağlayacak sistemler seçilerek ayrıntılı bir şekilde anlatılacaktır. Projelendirilecek sistemlerle ilgili alternatif çözümler, enerjinin nereden ne şekilde sağlanacağı belirtilerek yapılabilirlik ve ekonomiklik açısından etüt edilecektir. Öneri raporunda seçilecek sistemlerle ilgili, en az aşağıdaki bilgiler bulunmalıdır. RUHSAT PROJELERİ Elektrik tesisat belediye ruhsat projeleri 1/50 ölçekli olarak çalışılacaktır. Bu belirtilen dökümanlar Belediye ruhsat projesi formatında hazırlanarak işverene sunulacaktır. UYGULAMA PROJELERİ Mimari grup tarafından hazırlanacak olan mimari uygulama projeleri altlık olarak kullanılarak elektrik tesisat uygulama projeleri hazırlanacaktır. Elektrik tesisat uygulama projeleri 1/50 ölçekli olarak çalışılacaktır. Elektrik tesisatı uygulama projeleri aşağıdaki dokümantasyonu ihtiva edecektir; Orta Gerilim Tesisatı Alçak gerilim enerji dağıtım tesisatı Dahili aydınlatma tesisatı Dış cephe aydınlatma tesisatı Güvenlik aydınlatma tesisatı 5

6 Priz tesisatı Kuvvet tesisatı Topraklama tesisatı Yıldırımdan korunma tesisatı Kompanzasyon tesisatı UPS tesisatı Generatör grubu tesisatı Enerji ölçme ve faturalama tesisatı Telefon, data TV tesisatı Yangın ihbar ve alarm tesisatı Seslendirme tesisatı CCTV tesisatı Hırsız ihbar ve güvenlik tesisatı Giriş kontrol Otopark giriş kontrol Gaz, su algılama sistemleri Patlayıcı kontrol, İnterkom, Otomasyon- elektrik İHALE DOKÜMANLARI Statik / Betonarme uygulama projeleri ile yapılması planlanan inşaat işlerine ait ihale dosyası şu bölümlerden oluşacaktır; - Teknik şartname, - Metraj listesi, keşif Tasarımcı, ihale dosyasını ve eklerini işverenin vereceği format ve detaylara uygun olarak hazırlayacaktır. PEYZAJ MİMARLIĞI HİZMETLERİ YAPISAL PEYZAJ UYGULAMA PROJESİ: Yapısal unsurların; mimari üniteler, duvarlar, taşıt/servis/yaya yolları ve bağlantıları, toplanma mekânları, su oyunları, plastik ve/veya sanatsal öğeler, mobilyalar, prefabrik elemanlar, hasır ve sentetik örtüler vb. kullanımların, uygulamaya yönelik olarak isimlendirilmesi, kotlandırılması, ölçülendirilmesi ve/veya koordinatlarının tespiti, listelemesi, Tüm yapısal elemanlar, kent ve bahçe mobilyaları ile aydınlatma elemanlarının tasarım sisteminin ve yerlerinin tespiti, Arazi biçimlendirme, Yüzey drenajının sağlanması (mazgal, rögar vb.) otomatik/manüel sulama, havuz, çeşme, sıhhi tesisat vb. alt yapı sistemlerinin üst yapıya yansıyan tüm verileri ile tasarıma ilişkin sistem önerilerini, Mahal listeleri, kesitler ve görünüşleri kapsar. BİTKİSEL PEYZAJ UYGULAMA PROJESİ: İğne yapraklı ağaç ve ağaççıklar/ibreli bitkiler, Yapraklı ağaç ve ağaççıklar, 6

7 Yaprak döken ve her dem yeşil çalılar, Sarılıcılar (sarmaşıklar), Mevsimlik ve çok yıllık (perenniyal) çiçekler/yer örtücüler, Su içi ve kıyısı bitkiler, İHALE DOSYASI DÜZENLEME HİZMETLERİ İhale dosyasının parçası olarak yapılması planlanan imalatların metrajları çıkartılacak ve yaklaşık maliyet ve pursantaj % leri ile analiz (Kamu İhale Tebliğ Genel Hükümlerine uygun) hesap dosyası oluşturulacaktır. Yaklaşık maliyet o döneme ait Bayındırlık Bakanlığı Birim fiyatları, Resmi Kurumlar tarafından yayınlanmış Birim Fiyatlar ile piyasa rayiçleri dikkate alınarak hazırlanacaktır. Tüm projeler ilgili belediyelere onaylattırılacaktır. 7

T.C MALİYE BAKANLIĞI

T.C MALİYE BAKANLIĞI T.C MALİYE BAKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DENETİM KURULU ATAŞEHİR HİZMET BİNASI VE İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATAKÖY HİZMET BİNALARINA AİT ZEMİN ETÜDLERİ, MİMARİ, STATİK, MEKANİK, ELEKTRİK, ALTYAPI VE

Detaylı

PROJE KONTROL FORMU ÖRNEĞİ

PROJE KONTROL FORMU ÖRNEĞİ EK-3 FORM - 1 PROJE KONTROL FORMU ÖRNEĞİ Denetimi Üstlenilecek İş İl / İlçe : İlgili İdare : Pafta/Ada/Parsel No : Yapı Adresi : Yapı Sahibi : Yapı Sahibinin Adresi : Yapı Denetim Kuruluşu İzin Belge No

Detaylı

TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YAPI RUHSATI. (Ocak 2009)

TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YAPI RUHSATI. (Ocak 2009) TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YAPI RUHSATI (Ocak 2009) (TOSB zaman içinde olabilecek mevzuat, karar ve uygulama değişikliklerine göre değişiklik veya yeniden düzenleme yapma hakkını saklı tutar)

Detaylı

ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ PROJE HAZIRLAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ PROJE HAZIRLAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Resmi Gazete Tarihi: 03.12.2003 Resmi Gazete Sayısı: 25305 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ PROJE HAZIRLAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Uygulama, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ELEKTRİK VE OTOMASYON PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ELEKTRİK VE OTOMASYON PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ELEKTRİK VE OTOMASYON PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT 2013 İller Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu nun 25.04.2013 tarih ve 13/341 sayılı kararı doğrultusunda uygun görülmüştür. İÇİNDEKİLER

Detaylı

MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YAPI RUHSATI İÇİN GEREKLİ İŞLEMLER 2013 (Makine İhtisas OSB zaman içinde olabilecek mevzuat, karar ve uygulama değişikliklerine göre değişiklik veya yeniden düzenleme

Detaylı

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI BURSA ŞUBESİ PROJE KONTROL LİSTESİ AÇIKLAMALI EL KİTABI

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI BURSA ŞUBESİ PROJE KONTROL LİSTESİ AÇIKLAMALI EL KİTABI TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI BURSA ŞUBESİ PROJE KONTROL LİSTESİ AÇIKLAMALI EL KİTABI -v02.01- Son Güncellenme: 17.02.2012 İçindekiler I. ÖNSÖZ... 8 A. GENEL BİLGİLER... 9 A.100. SUNUM BİLGİLERİ... 9

Detaylı

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ,1037 ADA,1 PARSELE AİT UYGULAMA PROJELERİNİN HAZIRLANMASI HİZMET ALIMI İŞİNE AİT

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ,1037 ADA,1 PARSELE AİT UYGULAMA PROJELERİNİN HAZIRLANMASI HİZMET ALIMI İŞİNE AİT İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ,1037 ADA,1 PARSELE AİT UYGULAMA PROJELERİNİN HAZIRLANMASI HİZMET ALIMI İŞİNE AİT ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİ İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAMESİ MADDE 1: İşin Adı: İzmir İli, Konak

Detaylı

Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 19 Haziran 2002 Sayı : 24790 RESMİ GAZETE Sayfa : 183 TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar Amaç Madde 1-

Detaylı

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI PROJE (MEKANİK TESİSAT, ASANSÖR, A.İ.T.M.) HAZIRLAMA ve MESLEKİ DENETİM ESASLARI

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI PROJE (MEKANİK TESİSAT, ASANSÖR, A.İ.T.M.) HAZIRLAMA ve MESLEKİ DENETİM ESASLARI tmmob makina mühendisleri odası TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI PROJE (MEKANİK TESİSAT, ASANSÖR, A.İ.T.M.) HAZIRLAMA ve MESLEKİ DENETİM ESASLARI Aralık 2008 / ANKARA tmmob makina mühendisleri odasý Meşrutiyet

Detaylı

1.06- Uygulamada tereddüde düşülmesi halinde uygulanacak çözümün takdirine İnceleme Kurulunun görüşünü alarak İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilidir.

1.06- Uygulamada tereddüde düşülmesi halinde uygulanacak çözümün takdirine İnceleme Kurulunun görüşünü alarak İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilidir. Yüksek Yapı Yönetmeliği 1- GENEL HÜKÜMLER 1.01- Amaç Bu Yönetmelik, Yüksek Yapıların tasarım, yapım ve denetim aşamalarında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın kent bütününde eşgüdümlü ve uyumlu uygulamayı

Detaylı

SAĞLIKYAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (AF-WB2-GÜÇL-ONAR-05)

SAĞLIKYAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (AF-WB2-GÜÇL-ONAR-05) Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) Kredi No: 8033-TU SAĞLIKYAPILARI GÜÇLENDİRME

Detaylı

Mimarlar Odası Mimari Proje Çizim ve Sunuş Standartları

Mimarlar Odası Mimari Proje Çizim ve Sunuş Standartları Mimarlar Odası Mimari Proje Çizim ve Sunuş Standartları MİMARİ PROJE ÇİZİM VE SUNUŞ STANDARTLARI MIMAR, mesleğini uygularken, çalışmalarında tasarımını çizili belgeler ile bu belgeleri destekleyen yazılı

Detaylı

BARAJLAR VE HİDROELEKTRİK SANTRALLER YAPISAL TASARIM REHBERİ

BARAJLAR VE HİDROELEKTRİK SANTRALLER YAPISAL TASARIM REHBERİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BARAJLAR VE HİDROELEKTRİK SANTRALLER YAPISAL TASARIM REHBERİ REHBER NO: 006 EKİM 2012 ANKARA ÖNSÖZ Birçok medeniyetin kesişme noktası

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ KUVVET PROJELERİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (WB3-GÜÇL-ONAR-75)

EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (WB3-GÜÇL-ONAR-75) Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) Kredi No: 4784-TU EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME

Detaylı

DÜZCE TİCARET VE SANAYİ ODASI

DÜZCE TİCARET VE SANAYİ ODASI DÜZCE TİCARET VE SANAYİ ODASI DÜZCE TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET BİNASI ULUSAL MİMARİ PROJE YARIŞMASI 2010 DÜZCE 1 BAŞKAN LARDAN Nusret ÖZSOY Metin BÜYÜK Meclis Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı Ticaret

Detaylı

MİMARLAR ODASI MİMARLIK HİZMETLERİ ŞARTNAMESİ VE EN AZ BEDEL TARİFESİ (28.12.2011 tarih 42/31 no.lu MYK toplantısında görüşülerek kabul edilmiştir.

MİMARLAR ODASI MİMARLIK HİZMETLERİ ŞARTNAMESİ VE EN AZ BEDEL TARİFESİ (28.12.2011 tarih 42/31 no.lu MYK toplantısında görüşülerek kabul edilmiştir. MİMARLAR ODASI MİMARLIK HİZMETLERİ ŞARTNAMESİ VE EN AZ BEDEL TARİFESİ (28.12.2011 tarih 42/31 no.lu MYK toplantısında görüşülerek kabul edilmiştir.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ YG TESİS PROJE VE ŞEMALARI Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI YAPI İ LERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞİŞLERİ KONGRE MERKEZİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI ŞARTNAME

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI YAPI İ LERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞİŞLERİ KONGRE MERKEZİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI ŞARTNAME ŞARTNAME 1 DI İ LERİ BAKANLIĞI KONGRE MERKEZİ BİNASI MİMARİ PROJE YARI MASI ARTNAMESİ I. YARI MANIN KONUSU VE AMACI: Dışişleri Bakanlığı Kongre Merkezi Binası mimari projelerinin elde edilmesi işi Bayındırlık

Detaylı

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İÇMESUYU MEKANİK PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İÇMESUYU MEKANİK PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İÇMESUYU MEKANİK PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT 2013 İller Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu nun 25.04.2013 tarih ve 13/341 sayılı kararı doğrultusunda uygun görülmüştür. İÇİNDEKİLER

Detaylı

TASARIM YÖNETİMİ 0426829. EK (Ders-05) Doç. Dr. Deniz Güney. 01 Kasım 2013 ULUSAL MİMARİ PROJE YARIŞMASI

TASARIM YÖNETİMİ 0426829. EK (Ders-05) Doç. Dr. Deniz Güney. 01 Kasım 2013 ULUSAL MİMARİ PROJE YARIŞMASI TASARIM YÖNETİMİ 0426829 EK (Ders-05) Doç. Dr. Deniz Güney Y. Mimar Vedat Akan 01 Kasım 2013 1 ULUSAL MİMARİ PROJE YARIŞMASI Türkiye de mimari proje yarışmaları genelde serbest, ulusal ve tek kademeli

Detaylı

İZMİR KALKINMA AJANSI (İZKA) HİZMET BİNASI MİMARİ PROJE YARIŞMA ŞARTNAMESİ. (Son Teslim Tarihi: 02.Aralık.2013)

İZMİR KALKINMA AJANSI (İZKA) HİZMET BİNASI MİMARİ PROJE YARIŞMA ŞARTNAMESİ. (Son Teslim Tarihi: 02.Aralık.2013) (İZKA) HİZMET BİNASI MİMARİ PROJE YARIŞMA ŞARTNAMESİ (Son Teslim Tarihi: 02.Aralık.2013) İZKA-2013 1 İZKA HİZMET BİNASI MİMARİ PROJE YARIŞMA ŞARTNAMESİ GİRİŞ Türkiye de günümüze dek uygulanan bölgesel

Detaylı

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ MİM 442 YAPIM YÖNETİMİ VE EKONOMİSİ Prof.Dr.Nilay COŞGUN Yrd.Doç.Dr.Ferhat PAKDAMAR Arş.Gör.SeherGÜZELÇOBAN MAYUK Arş.Gör.Selin ÖZTÜRK İHALE

Detaylı

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İÇMESUYU TESİSLERİ ETÜT, FİZİBİLİTE VE PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İÇMESUYU TESİSLERİ ETÜT, FİZİBİLİTE VE PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İÇMESUYU TESİSLERİ ETÜT, FİZİBİLİTE VE PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME 2013 İller Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu nun 25.04.2013 tarih ve 13/341 sayılı kararı doğrultusunda

Detaylı

EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (WB3-GÜÇL-ONAR-58)

EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (WB3-GÜÇL-ONAR-58) Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) Kredi No: 4784-TU EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME

Detaylı

TMMOB Mimarlar Odası Mimarlık Hizmetleri Şartnamesi

TMMOB Mimarlar Odası Mimarlık Hizmetleri Şartnamesi TMMOB Mimarlar Odası Mimarlık Hizmetleri Şartnamesi TMMOB MĠMARLAR ODASI MĠMARLIK HĠZMETLERĠ ġartnamesġ VE EN AZ BEDEL TARĠFESĠ (22.12.2006 tarih 40/17 no.lu MYK toplantısında görüşülerek kabul edilmiştir.)

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAMELER BÖLÜM 1: GENEL

TEKNİK ŞARTNAMELER BÖLÜM 1: GENEL TEKNİK ŞARTNAMELER BÖLÜM 1: GENEL 1. BÖLÜM GENEL Madde Sayfa No 1.1. İŞ KAPSAMI 1 1.2. PROJE YÖNETİMİ 2 1.2.1. Yüklenicinin Örgütlenişi ve İş Programı 2 1.2.2. İlerleme Raporu 3 1.2.3. Emniyet 3 1.2.4.

Detaylı

@tr. A tt, Turk Muqavir Mtihendisler ve Mimarlar Birligi Association of Turkish Consulting Engineers and Architects ANKARA. Uyesi. Tarlh: '11.03.

@tr. A tt, Turk Muqavir Mtihendisler ve Mimarlar Birligi Association of Turkish Consulting Engineers and Architects ANKARA. Uyesi. Tarlh: '11.03. Turk Muqavir Mtihendisler ve Mimarlar Birligi Association of Turkish Consulting Engineers and Architects @tr Uyesi Tarlh: '11.03.2013 Sayr: 13 / 084 T.C. ENERJIVE TABII KAYNAKLAR BAKANLIGI ANKARA Konu;

Detaylı

T.C. ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ASANSÖR AVAN PROJE VE ASANSÖR AVAN PROJE İLE İLGİLİ DİĞER PROJELERDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Yapı Ruhsatı almak üzere hazırlanan mimari, yapı aplikasyon, statik, sıhhi tesisat, asansör, ısı yalıtım,

Detaylı