T.C. M. Ü. SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ I. VE II. ÖĞRETİM EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MÜFREDATI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. M. Ü. SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ I. VE II. ÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MÜFREDATI"

Transkript

1 T.C. M. Ü. SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ I. VE II. ÖĞRETİM EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MÜFREDATI No Ortalama Yarıyıl = [30 / 4 = 7,5] + 3 = 11 T = 80 U = 20 Toplam Saat = 100 Kredi = 90 ECTS = YARIYIL 2. YARIYIL Adı T U Kredi ECTS No Adı T U Kredi ECTS 1 ATA121 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I ANT130 İlkyardım BYL115 Anatomi ATA122 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II BYL127 Fizyoloji RAD104 Radyasyon Güvenliği ve Radyasyondan Korunma FZK125 Fizik RAD106 Tıbbi Görüntüleme II KMY129 Kimya RADxxx Seçimlik RAD105 Tıbbi Görüntüleme I RADxxx Seçimlik RAD111 Tıbbi ve Radyolojik Terminoloji SGL114 Farmakoloji TRD121 Türk Dili I TRD122 Türk Dili II YDZx121 Yabancı Dil I YDZx122 Yabancı Dil II TOPLAM TOPLAM YARIYIL 4. YARIYIL No Adı T U Kredi ECTS No Adı T U Kredi ECTS 1 RAD205 Tıbbi Görüntüleme III RAD204 Radyoterapi RAD207 Tıbbi Görüntüleme Uygulamaları I RAD206 Tıbbi Görüntüleme IV RAD209 Radyolojik Anatomi RAD208 Tıbbi Görüntüleme Uygulamaları II RADxxx Seçimlik RAD210 Nükleer Tıp RADxxx Seçimlik RADxxx Seçimlik RADxxx Seçimlik RADxxx Seçimlik TOPLAM TOPLAM D1: 1. YARIYIL D2: 2. YARIYIL No Adı T U Kredi ECTS No Adı T U Kredi ECTS 1 YDZA121 Almanca I YDZA122 Almanca II YDZF121 Fransızca I YDZF122 Fransızca II YDZI121 İngilizce I YDZI122 İngilizce II TOPLAM TOPLAM No S1: 2. YARIYIL S2: 2. YARIYIL Adı T U Kredi ECTS No Adı T U Kredi ECTS 1 SGL130 Araştırma Yöntem ve Teknikleri SGL140 Meslek Etiği RAD256 Radyolojik Terimler RAD258 Radyoloji Tarihi TOPLAM TOPLAM S3: 3. YARIYIL S4: 3. YARIYIL

2 No Adı T U Kredi ECTS No Adı T U Kredi ECTS 1 BSP160 Bilgi ve İletişim Bilgisayarlı Tomografide RAD253 Teknolojisi Çekim Teknikleri RAD251 Floroskopik İncelemeler RAD255 Nükleer Tıp Çekim Teknikleri TOPLAM TOPLAM No S5: 3. YARIYIL S6: 4. YARIYIL Adı T U Kredi ECTS No Adı T U Kredi ECTS 1 ILT290 İletişim RAD254 MR Görüntülemede Çekim Teknikleri RAD252 Mamografide Çekim Teknikleri SYN144 Sağlık Yönetimi TOPLAM TOPLAM S7: 4. YARIYIL No Adı T U Kredi ECTS 1 SGL260 Kalite Güvencesi ve Standartları SGL290 Sağlık Hizmetlerinde Kalite Yönetimi SGL280 Çevre Koruma TOPLAM

3 I. YARIYIL T.C. M. Ü. SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ I. VE II. ÖĞRETİM EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MÜFREDATI DERS İÇERİKLERİ ATA121 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I (2+ 0) 2 Osmanlı Devleti'nin Çöküş Nedenleri, Ve II. Meşrutiyet, Fikir Akımları ve Trablusgarp savaşı, Balkan Savaşları, Birinci Dünya Savaşı Nedenleri Tarafların Oluşması ve Osmanlı'nın Savaşa Girişi, Cepheler, Mondros Ateşkes Antlaşması, Mustafa Kemal'in Hayatı, Cemiyetler, Mustafa Kemal'in Samsun'a Çıkışı ve Kongreler, Misak-ı Milli, Ayaklanmalar ve Sevr Anlaşması, Milli Ordunun Kurulması ve Cepheler, Mudanya Ateşkes ve Lozan Antlaşması BYL115 ANATOMİ (2+ 0) 2 Anatomi İle İlgili Temel Terim Ve Kavramlar, Hücrenin Yapısı ve Çeşitleri, İskelet Sistemi, Kas Sistemi, Kan ve Sıvı-Elektrolitler, Kalbin Anatomik Özellikleri ve Vasküler Yapılar, Üst ve Alt Solunum Yolu Anatomik Yapıları, Toraks ve Memenin Yapısı, Merkezi Sinir Sisteminin Anatomik Yapıları, Periferik Sinir Sisteminin Anatomik Yapıları, Duyu Organları, Hipofiz Bezi ve Diğer Endokrin Sistem Yapıları, Sindirim Yolu Organları ve Sindirime Yardımcı Organ ve Bezlerin Yapıları, Ürogenital Sistemi, Kadın ve Erkek Üreme Sistemini Yapıları BYL127 FİZYOLOJİ (2+ 0) 2 Fizyolojide Temel Kavram ve Terimleri, Hücrenin Görevleri, Solunum Mekaniği Kanda Oksijen ve Karbondioksitin Taşınması Ve Fonksiyonları, Kalbin Fonksiyonları, Kan ve Lenf Dolaşımı. Kan ve Sıvı- Elektrolitler, Santral Sinir Sistemi, Periferik Sistemi Endokrin Sistem, Boşaltım Sistemi, Sindirim Sistemi, Duyu Organları

4 FZK125 FİZİK (2+ 0) 2 Ölçme ve Birim Sistemleri, Sayısal ve Vektörel Nicelikler, Mekanik (Hız, ivme, vb,) Newton un Hareket Yasaları, Newton un Hareket Yasaları ve Statik (Denge, Ağırlık Merkezi, Tork Vb) Dairesel Hareket, Açısal Hız, Açısal İvme, İş, Güç ve Enerji (Potansiyel Ve Kinetik Enerji, Bağlanma Enerjisi), Çizgisel Momentum, Çizgisel Momentum Korunumu, Açısal Momentum, Açısal Momentum Korunumu, Tork, Elektrostatik, Elektriksel Yük, Coulomb Kanunu,, İletkenler ve Yalıtkanlar, Elektriksel, Kuvvetler ve Alanlar, Elektrik Alan ve Potansiyel Farkı, Paralel Metal Levhalar, Elektrik Akımı, Direnç ve Ohm Kanunu(Potansiyel Farkı(V), Akım (A) ve Direnç (Ohm)), Özdirenç, Güç ve Elektriksel Isı, Doğru Akım Devreleri, Devre Problemlerinin Çözümü, Ampermetreler ve Voltmetreler, Kondansatörler, Dielektrik Kavramı, Manyetizma ve Akımın Manyetik Alanı Biot Savart Yasası, Ampére Yasası, Manyetik Alan, Manyetik Alana Giren Hareketli Yüklere Etkiyen Manyetik Kuvvetler, Manyetik Alanda Bulunan Akım Geçen Kapalı Yola Etkiyen Manyetik Kuvvetler Ve Tork, Manyetik Akı ve Faraday Kanunu, Maddenin Manyetik Özellikleri, Alternatif Akım, Transformatörler KMY129 KİMYA (2+0) 2 Atom, Molekül Ve Bileşik Kavramı, MOL Kavramı Ve Kimyasal Hesaplamalar, Periyodik Sistemi Ve Özellikleri, Kimyasal Bağlar Ve Moleküller Arası Etkileşimler, Gazlar Ve Temel Gaz Yasaları, Dispers Sistemler, Çözeltiler Ve Konsantrasyon Hesaplamaları, Suyun Biyolojik Önemi Temel Asit-Baz, Tampon Ve Ph Kavramı, Kimyasal Termodinamik, Serbest Enerji, Entalpi Ve Entropi Kavramları, Kimyasal Kinetik, Gümüş Ve Gümüş Bileşikleri, Emülsiyon Ve Emülsiyonun Yapısı, Emülsiyonun Hazırlanması, Development İşlemleri Ve Kullanılan Kimyasallar, Sabitleştirme Ve Yıkama İşlemleri Ve Bu İşlemlerde Kullanılan Kimyasallar, Organik Bileşiklerin Genel Özellikleri Ve Adlandırılmaları Ve Organik Bileşiklerde İzomeri RAD105 TIBBİ GÖRÜNTÜLEME I (9+0) 9 Röntgen Cihazının Yapısı, X-Işınlarının Elde Edilmesi, Radyasyonun Madde İle Etkileşmesi, Saçılan Radyasyonu Etkileyen Parametreler, Radyografik Rezolüsyon Ve Etkileyen Parametreler, Bilgisayarlı Röntgen Sistemleri ve Dijital Röntgen Sistemleri, Radyoloji Bilgi Sistemi (RIS), Arşivleme Sistemi (PACS), Kafa ve Yüz Radyografileri, Akciğer ve Kalp Radyografileri, Gövde Radyografileri, Vertebra Radyografileri, Üst Ekstremite Radyografileri,

5 Alt Ekstremite Radyografileri, Karanlık Odanın Fiziki Yapısı Ve Karanlık Oda Malzemeleri, Karanlık Oda Malzemelerinin Kullanıma Hazırlanması, Film Banyo Ve Baskı Teknikleri, Karanlık Oda Kalite Kontrol İşlemleri RAD111 TIBBİ VE RADYOLOJİK TERMİNOLOJİ (2+ 0) 2 Terminolojiye Giriş (Tanım ve Tarih, Terimlerde Söyleyiş, Terimlerde Ögeler: Kökler, Önekler, Sonekler), Terim Çeşitleri (Genel Terimler, Eponim Terimler, Akronim Terimler), İnsan Anatomisine İlişkin Tıbbi Terimler, Hareket Sistemine İlişkin Tıbbi Terimler, Sinir Sistemine İlişkin Tıbbi Terimler, Psikiyatrik Hastalıklara İlişkin Tıbbi Terimler, Solunum Sistemine İlişkin Tıbbi Terimler, Sindirim Sistemine İlişkin Tıbbi Terimler, Kardiovasküler Sistem İle Kan Ve Kan Yapıcı Organlara İlişkin Tıbbi Terimler, Üriner, Genital Ve Endokrin Sisteme İlişkin Tıbbi Terimler, Duyu Organlarına İlişkin Terimler (Göz, Kulak-Burun-Boğaz Ve Deriye İlişkin Tıbbi Terimler), Radyolojik Tanısal Terimler I (Radyografi, Ultrasonografi, Mamografi, Floroskopi ve Kontrast Maddelere İlişkin Terimler, Anjiografi, Bilgisayarlı Tomografi, Manyetik Rezonans a İlişkin Terimler, Nükleer Tıp Ve Radyoterapi ye İlişkin Terimler) TRD121 TÜRK DİLİ I (2+ 0) 2 Dil Kavramı, Dil Olgusu, Dünya Dilleri, Yapı Bakımından Dünya Dilleri, Kaynak Bakımından Dünya Dilleri, Dil Çeşitleri, Türk Dilinin Bugünkü Durumu Ve Yayılma Alanları, Türk Dilinin Tarihsel Gelişimi, Türk Dilinin Gelişim Ve Değişim Dönemleri, Eski Türkçe Dönemi YDZI121 İNGİLİZCE I (2+ 0) 2 Verb to be, Possessive Adjectives, Verb to be question and negatives, Negatives and short answers, Present simple, Present simple question and negatives, There is there are/ some any, can/ can't/could, was/were, Past simple(regular verbs), Past simple(irregular verbs)

6 II. YARIYIL ANT130 İLKYARDIM (2+0) 2 İlk Yardımın Temel Uygulamaları, Birinci Ve İkinci Değerlendirme, Yetişkinlerde Temel Yaşam Desteği, Çocuklarda Ve Bebeklerde Temel Yaşam Desteği, Solunum Yolu Tıkanıklığında İlk Yardım, Dış Ve İç Kanamalar, Yara Ve Yara Çeşitleri, Bölgesel Yaralanmalarda, Baş Ve Omurga Kırıklarında İlk Yardım, Üst Ekstremite Kırık, Çıkık Ve Burkulmalarında İlk Yardım, Kalça Ve Alt Ekstremite Kırık, Çıkık Ve Burkulmalarında İlk Yardım, Acil Bakım Gerektiren Hastalıklarda İlk Yardım, Zehirlenmeler, Sıcak Çarpması, Yanık Ve Donmalar, Yabancı Cisim Kaçmalarında İlk Yardım, Acil Taşıma Teknikleri, Kısa Mesafede Hızlı Taşıma Teknikleri, Sedye Oluşturarak Hasta Veya Yaralıları Taşıma ATA 122 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ 2 (2+ 0) Yüzyılın Siyasal, Sosyal Ve Ekonomik İdeolojisinden Sonra 1. Dünya Savaşı, Kurtuluş Savaşı, Cumhuriyetin İlanı, Atatürk İlkeleri, Atatürkçülüğün Siyasal Ve Ekonomik Yönleri, 2. Dünya Savaşı Ve Türkiye ye Etkileri, Çok Partili Hayata Geçiş, Yılları Arasında İç Ve Dış Politika, Lozan Barış Antlaşması, Atatürk Devrimleri RAD104 RADYASYON GÜVENLİĞİ VE RADYASYONDAN KORUNMA (3+0) 3 Radyoloji Bölümlerinin Tasarım Özellikleri, İyonize Radyasyon Kullanılan Odaların Tasarım Özellikleri, Radyasyon Dozu Ve Birimleri, İyonize Radyasyona İnsanın Vücuduna Etkileri, Moleküler Ve Hücresel Radyobiyoloji, Radyasyonun Erken Dönem Etkileri, Radyasyonun Geç Dönem Etkileri, Epidomiyolojik Çalışmalar, Radyasyondan Korunmada Temel İlkeler, Çalışanın Kendisini Radyasyondan Koruması, Hasta Ve Hasta Yakınını Radyasyondan Koruma, Hastane Personelinin Radyasyondan Korunması, Çevrenin Radyasyondan Korunması, TAEK Radyasyon Güvenliği Mevzuatı, Radyasyon Güvenliği Komitelerini Yapısı, Radyasyon Güvenliği İle İlgili Diğer Yasal Mevzuat, Acil Durum Planlarının Yapılması, Acil Durum Planlarının Uygulanması

7 RAD106 TIBBİ GÖRÜNTÜLEME II (8+0) 8 Floroskopik Görüntüleme, Floroskopik İncelemelerde Kontrast Maddeler, Sindirim Sistemi ve Biliyer Sistem Floroskopik Görüntüleme, Üregenital Sistem Floroskopik Görüntüleme, Mamografi Cihazları, Mamografik İncelemeler, Anjiyografi Cihazları, Serebral ve Koroner Anjiografi, Stend Uygulamalarında Anjiografi, Abdominal Uygulamalarda Anjiografi, Toraks Uygulamalarında Anjiografi, Üst ve Alt Ekstremite Uygulamalarında Anjiografi, Diğer Anjiografi Uygulamaları SGL114 FARMAKOLOJİSİ (2+ 0) 2 Farmakolojiye Giriş, İlaç Uygulama Yolları Ve Farmasötik Şekiller, İlaçların Farmakokinetiği Genel Kavramlar, İlaçların Membranlardan Geçişi Ve İlaçların Farmakokinetiği (Emilim), İlaçların Farmakokinetiği (Dağılım, Metabolizma Ve Atılım), İlaç Etkisini Değiştiren Faktörler Ve İlaç Etkileşmeleri, İlaçların Toksik Etkileri, Laksatif Ve Purgatif İlaçlar, Radyokontrast Maddeler, Radyokontrast Maddelerin Tıptaki Kullanım Alanları, Radyokontrast Maddelerin Farmakolojisi TRD 122 TÜRK DİLİ 2 (2+ 0) 2 Türk Dilinin Fonotiği (Ses Bilgisi), Türk Dilinin Morfolojisi (Kelime Bilgisi), Türk Dilinin Sentaksı (Cümle Bilgisi), Günlük Türkçenin Özellikleri YDZI 122 İNGİLİZCE 2 (2+ 0) 2 Simple Tense, Progressive Tense, Perfect Tense Yapıları, Adjective Clause, Noun Clause, Active Passive Formlar

8 III. YARIYIL RAD205 TIBBİ GÖRÜNTÜLEME III (7+0) 7 Manyetik Rezonans Görüntüleme Cihazının Parametreleri, Manyetik Rezonans Görüntülemede Hasta Hazırlığı, Manyetik Rezonans Görüntülemede Görüntü Elde Etme, Manyetik Rezonans Görüntülemede Görüntü Kalitesini Değerlendirme, Manyetik Rezonans Görüntülerini İşleme, Manyetik Rezonans Görüntülemede Kontrast Maddeler, Kranial Manyetik Rezonans Görüntüleme, Boyun Manyetik Rezonans Görüntüleme, Toraks Ve Abdomen Manyetik Rezonans Görüntüleme, Vertebra Manyetik Rezonans Görüntüleme, Alt Ve Üst Ekstremite Manyetik Rezonans Görüntüleme, Mr Anjio Görüntüleme, İleri Manyetik Rezonans Görüntüleme, Bilgisayarlı Tomografi Görüntüleme İçin Parametreleri, Bilgisayarlı Tomografi Görüntüsü Elde Etme, Bilgisayarlı Tomografide Görüntü Kalitesini Değerlendirme, Bilgisayarlı Tomografi Görüntülerinin İşlemlenmesi (Post Processing), Baş Ve Boyun Bilgisayarlı Tomografi Görüntüleme, Vertebra Bilgisayarlı Tomografi Görüntüleme, Toraks Ve Abdomen Bilgisayarlı Tomografi Görüntüleme, Alt Ve Üst Ekstremite Bilgisayarlı Tomografi Görüntüleme, İleri Bilgisayarlı Tomografi Yöntemleri, RAD207 TIBBİ GÖRÜNTÜLEME UYGULAMALARI I (2+8) 6 Genel Anatomik Terimler Ve Anatomik Düzlemler, Tıbbi Ve Radyolojik Terminoloji, Radyografik Pozisyonlar Ve Radyografik Anatomi, Röntgen Fiziği, X Işınının Tarihçesi, X Işınının Özellikleri, X Işınlarının Elde Edilmesi, X Işınının Tanımı, Röntgen Tüpleri Ve Yapısı, Röntgen Tüplerinin Çalışma Prensipleri Ve Gücü, Kontrastlı Görüntüleme Yöntemleri, Kas İskelet Sistemi Radyolojisi, Solunum Sistemi Radyolojisi, Dolaşım Sistemi Radyolojisi, Dolaşım Sistemi Radyolojisi, Boşaltım Sistemi Radyolojisi, Merkezi Sinir Sistemi Radyolojisi, Üreme Sistemi ve Meme Radyolojisi, Özel Radyolojik Görüntüleme Yöntemleri RAD209 RADYOLOJİK ANATOMİ (2+0) 2 Kafa ve Yüz Radyografilerinde Anatomik Yapılar, Akciğer ve Gövde Radyografilerinde Anatomik Yapılar, Üst ve Alt Ekstremite Radyografilerinde Anatomik Yapılar, Mamografi Görüntüleri Üzerinde Anatomik Yapılar,

9 Baş ve Boyun Bilgisayarlı Tomografileri Kesitsel Anatomi, Gövde (Vertebra, Toraks, Abdomen, Pelvis) Bilgisayarlı Tomografileri Kesitsel Anatomi, Üst ve Alt Ekstremite Bilgisayarlı Tomografileri Kesitsel Anatomi, Baş ve Boyun Manyetik Rezonans Kesitsel Anatomi, Gövde (Vertebra, Toraks, Abdomen, Pelvis) Manyetik Rezonans Kesitsel Anatomi, Üst ve Alt Ekstremite Manyetik Rezonans Kesitsel Anatomi, Serebral Ve Boyun Anjiografilerinde Anatomik Yapılar, Toraks ve Abdominal Anjiografilerde Anatomik Yapılar, Üst ve Alt Ekstremite Anjiografilerde Anatomik Yapılar, Sindirim Sistemi, Biliyer ve Ürogenital Sistem Radyografilerinde Anatomik Yapılar

10 IV. YARIYIL RAD204 RADYOTERAPİ (2+0) 2 Radyoterapide Simulasyon, Görüntülemede Kullanılacak Cihazın Teknik Parametreleri, İmmobilizasyon, Bireysel Blok İşlemleri, Tedavi Planının Uygulanması, Radyoterapi lerinin Amacı Ve Radyoterapinin Tarihçesi, Radyoterapi Günlük Pratiğindeki Tanımlamalar, Radyoterapide Klinik Uygulamalar, Radyofizik Ve Radyobiyoloji: Sabit SSD, İzosentrik, Oblik, Tanjansiyel Işınlama Teknikler, Radyoterapi Tedavi Cihazları, Tedavide Hedef Volüm Tanımlamaları, İzodoz Eğrileri Ve Doz Dağılımları, Radyoterapide Planlama, Üç Boyutlu Planlama-Yoğunluk Ayarlı Radyoterapi, Radyasyonun Tümör Üzerine Etkisi Ve Temel Klinik Radyobiyoloji, Normal Dokunun Radyasyona Cevabı - Yan Etkiler, Pratik RAD206 TIBBİ GÖRÜNTÜLEME IV (2+0) 2 Dexa Cihazı Dexa Tarama Yöntemleri Ultrasonografi Cihazı Boyun Ve Yüzeysel Doku Ultrasonografileri Abdominal Ultrasonografiler Toraks Ultrasonografileri Pelvis Ultrasonografileri RAD208 TIBBİ GÖRÜNTÜLEME UYGULAMALARI II (2+12) 8 Radyografilerde Kalite Standartları, Mamografi Kalite Standartları, Bilgisayarlı Tomografide Kalite Standartları, Manyetik Rezonans Görüntülemede Kalite Standartları, Nükleer Tıp Kalite Standartları, Radyasyondan Korunma Prensipleri, RAD210 NÜKLEER TIP (3+0) 3 Nükleer Tıp Fiziği Nükleer Tıpta Kullanılan Radyasyon Dedektörleri Ve Sıcak Odanın Yapısı Gama Kamera Görüntüleme Yöntemleri Ve Hasta Hazırlığı Gama Kamera Cihazlarında Görüntü Kalitesini Etkileyen Faktörler Gama Kamera Görüntülerinin İşlenmesi Solunum, Dolaşım Sistemi Ve Vasküler Sistem Sintigrafileri Sindirim Sistemi Sintigrafileri Ürogenital Sistem Sintigrafileri Santral Sinir Sistemi Ve Endokrin Sistem Sintigrafileri İskelet Sistemi Sintigrafileri Enfeksiyon, Tümör Görüntüleme Pet-BT Ve Hasta Hazırlığı Pet-BT Görüntüleme

11 SEÇMELİ DERSLER S1: 2. YARIYIL SGL130 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ (2+0) 2 Araştırma Konularını Seçme Kaynak Araştırması Yapma Araştırma Sonuçlarını Değerlendirme Araştırma Sonuçlarını Rapor Hâline Dönüştürme Sunuma Hazırlık Yapma Sunumu Yapma Uygulama RAD256 RADYOLOJİK TERİMLER (2+0) 2 Radyolojik Terminolojiye Giriş, Radyografide Pozisyon Terminolojisi, Radyografide Düzlem Terminolojisi, Radyografide Terminoloji, Radyolojide Sık Karşılaşılan Patolojilerin Tanımlanması, Kranium, Servikal- Thorokal-Lumbosakral, Üst Batın- Alt Batın, Thoraks, Alt Ekstremite, Üst Ekstremite Radyografik Terminoloji S2: 2. YARIYIL SGL140 MESLEK ETİĞİ (2+0) 2 Etik Ve Ahlak Kavramları Etik Sistemlerinin İncelenmesi Ahlakın Oluşumunda Rol Oynayan Faktörler Meslek Etiği Mesleki Yozlaşma Ve Meslek Hayatında Etik Dışı Davranışların Sonuçları Sosyal Sorumluluk Kavramı RAD258 RADYOLOJİ TARİHİ (2+0) 2 Wilhelm Conrad Röntgen Hayatı Ve Çalışmaları, X Işınlarının Bulunması, Radyolojinin Tarihçesi, X Işınlarının Bulunmasından Günümüze Radyolojideki Değişiklikler, Bilgisayarlı Tomografinin Tarihçesi, Manyetik Rezonans Görüntülemenin Tarihçesi, Floroskopinin Tarihçesi, Ultrasonografinin Tarihçesi Mammografinin Tarihçesi, Radyoterapinin Tarihçesi, Nükleer Tıp Tarihçesi

12 S3: 3. YARIYIL BSP160 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ (2+0) 2 İnternet Ve İnternet Tarayıcısı Elektronik Posta Yönetimi Haber Grupları / Forumlar Web Tabanlı Öğrenme Kişisel Web Sitesi Hazırlama Elektronik Ticaret Kelime İşlemci Programında Özgeçmiş İnternet Ve Kariyer İş Görüşmesine Hazırlık İşlem Tablosu Formüller Ve Fonksiyonlar Grafikler Sunu Hazırlama Tanıtıcı Materyal Hazırlama RAD251 FLOROSKOPİK İNCELEMELER (2+0) 2 Floroskopik İncelemelerde Kullanılan Kontrast Maddeler, Özofagus İncelemesi, Mide- Duodenum İncelemesi, İnce Barsak İncelemesi, Kolon İncelemesi, Perkütan Transhepatik Kolanjiografi (PTK), Endoskopik Retrograd Kolanjiopankreotografi (ERCP), Intravenözpyelografi (IVP), Histerosalpingografi (HSG), Arteriografi, Venografi Ve Lenfanjiografi, Myelografi, Sistografi Ve Miksiyon Sistoüretrografisi, Retrograd Üretrografi, S4: 3. YARIYIL RAD253 BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİDE ÇEKİM TEKNİKLERİ (2+0) 2 Bilgisayarlı Tomografiye Giriş, Bilgisayarlı Tomografi Fiziği, Çalışma Prensipleri, Jenerasyonları, Bilgisayarlı Tomografide Artefaktlar, Spiral Bilgisayarlı Tomografi, Sella /Orbita Bilgisayarlı Tomografi Çekim Teknikleri, Cranial Ve Nazofarinks Bilgisayarlı Tomografi Çekim Teknikleri, Larinks Ve Cervical Bilgisayarlı Tomografi Çekim Teknikleri El Ve Ayak Bilgisayarlı Tomografi Çekim Teknikleri, Lumber Vertebra Bilgisayarlı Tomografi Çekim Teknikleri Thoraks Bilgisayarlı Tomografi Çekim Teknikleri, Alt/Üst Abdomen Ve Pelvis Bilgisayarlı Tomografi Çekim Teknikleri, Temporal Ve Paranasal Bilgisayarlı Tomografi Çekim Teknikleri Bilateral Diz Bilgisayarlı Tomografi Çekim Teknikleri

13 RAD255 NÜKLEER TIP ÇEKİM TEKNİKLERİ (2+0) 2 Gama Kameraların Yapısı, Çalışma Prensipleri ve Kalite Kontrolleri, Nükleer Tıpta Kullanılan Radyoaktif Maddeler, Farmasötikler Ve Radyoaktif Maddelerle İşaretleme Yöntemleri ve Kalite Kontrolleri, Kardiovasküler Ve Pulmoner Sistem Görüntüleme Ve Prosesleme, İskelet Sistemi Görüntüleme Ve Prosesleme, Endokrin Sistem Görüntüleme Ve Prosesleme, Gastrointestinal Sistem Görüntüleme Ve Prosesleme, Ürogenital Sistem Görüntüleme Ve Prosesleme, Merkezi Sinir Sistemi Görüntüleme Ve Prosesleme, Diğer Sintigrafik Yöntemler ve Çekim Teknikleri S5: 3. YARIYIL ILT290 İLETİŞİM (2+0 ) 2 Sözlü İletişim Kurma Yazılı İletişim Kurma Sözsüz İletişim Kurma Biçimsel (Formal) İletişim Kurma Biçimsel Olmayan (İnformal) İletişim Kurma Örgüt Dışı İletişim Kurma RAD252 MAMOGRAFİDE ÇEKİM TEKNİKLERİ (2+0) 2 Mammografiye Giriş, Memenin Yapısı, Mammografi Cihazının Yapısı, Mammografide Görüntü Kaydı, -Direkt Ekspojur Filmler, Ranfansatörlü Filmler, Kseromammografi, Görüntü Kalitesi, Mammografik Projeksiyonlar, Temel Projeksiyonlar (Mediolateral Oblik Projeksiyon, Kranio-Kaudal Projeksiyon) Tamamlayıcı Projeksiyonlar (Rotasyonda Kranio-Kaudal Projeksiyon, Ayakta Lateral Projeksiyon, Açılı Kranio-Kaudal Projeksiyon) Yardımcı Teknikler (Konla Kompresyon Tekniği, Magnifikasyon Tekniği) Mammografik Girişimler, Biyopsi, İşaretleme, Erkek Hastalarda Mammografi Çekim Teknikleri S6: 4. YARIYIL RAD254 MR GÖRÜNTÜLEMEDE ÇEKİM TEKNİKLERİ (2+0) 2 MRG ye Giriş, MRG Cihazının Kompenentlerinin Ve Çevresinin Tanıtımı, MRG Fiziği (Atomik Partiküller Ve Manyetizma/ MRG Fiziği (Proton- Magnet-Radyo Dalgaları), MRG Fiziği (Relaksasyon Ve Sinyal Kaydı- MRG de Görüntünün Oluşturulması /MRG Fiziği Temel Puls Sekansları) MRG Fiziği ( MRG de Anjiografi, Yağ Baskılama, Spektroskopi), MRG de Kontrast Maddeler MRG de Görüntü Kalitesini Etkileyen Faktörler,

14 Kranial MRG, Hipofiz MRG, IAC MRG Ve Kranial MRA Çekim Teknikleri, Servikal,Thorakal ve Lumbosakral Çekim Teknikleri, Abdomen MRG, Thorax MRG, MRCP, Diz MRG, Omuz MRG, Ayak Bileği MRG Ve Diğer Extremitelerin MRG leri, MRA Çekim Teknikleri SYN144 SAĞLIK YÖNETİMİ (2+0) 2 Çalışma Organizasyonu Hasta Bilgilendirme Sistemi Çalışma Ortamının Düzenlenmesi Hasta Görüntülerinin Arşivlenmesi Radyoloji Bölümlerinde Verilen Hizmetleri İzleme Mesleki Gelişim Faaliyetleri Mesleki Görev Ve Sorumluluk Bilinci S7: 4. YARIYIL SGL260 KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI (2+0) 2 Kalite Kavramı Standart Ve Standardizasyon Standardın Üretim Ve Hizmet Sektöründe Önemi Yönetim Kalitesi Ve Standartları Çevre Standartları Kalite Yönetim Sistemi Modelleri Stratejik Yönetim Yönetime Katılma Süreç Yönetim Sistemi Kaynak Yönetimi Sistemi EFQM Mükemmellik Modeli Üretimde Kalite Kontrolü Muayene Ve Örnekleme Toplam Kalite Kontrol Kontrol Diyagramları İstatistiksel Dağılımlar SGL290 SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTE YÖNETİMİ (2+0) 2 Sağlık Hizmetlerinde Kalite Kavramı Sağlık Hizmetlerinde Standart Ve Standardizasyon Standardın Sağlık Hizmetlerinde Sektöründe Önemi Sağlık Hizmetlerinde Yönetim Kalitesi Ve Standartları Hastanelerde Akreditasyon Sağlık Hizmetlerinde Kalite Yönetim Sistemi Modelleri Sağlık Hizmetlerinde Stratejik Yönetim Sağlık Hizmetlerinde Yönetime Katılma Sağlık Hizmetlerinde Süreç Yönetim Sistemi Sağlık Hizmetlerinde Kaynak Yönetimi Sistemi

15 Sağlık Hizmetlerinde EFQM Mükemmellik Modeli Sağlık Hizmetlerinde Kalite Kontrol Sağlık Hizmetlerinde Muayene Ve Örnekleme Sağlık Hizmetlerinde Toplam Kalite Kontrol Sağlık Hizmetlerinde Kontrol Diyagramları Sağlık Hizmetlerinde İstatistiksel Dağılımlar SGL280 ÇEVRE KORUMA (2+0) 2 Çevre Yönetmelik Bilgisi Risk Analizi Atık Depolama Kişisel Korunma Önlemleri Uluslararası Sağlık ve Güvenlik İkazları, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetmeliği

I. YARIYIL II. YARIYIL. Kodu Dersin Adı T U K Kodu Dersin Adı T U K. TGT 101 Tibbi Görüntüleme I 2 6 5 TGT102 Tibbi Görüntüleme II 4 4 6

I. YARIYIL II. YARIYIL. Kodu Dersin Adı T U K Kodu Dersin Adı T U K. TGT 101 Tibbi Görüntüleme I 2 6 5 TGT102 Tibbi Görüntüleme II 4 4 6 DERS MÜFREDATI I. YARIYIL II. YARIYIL Kodu Dersin Adı T U K Kodu Dersin Adı T U K TGT 101 Tibbi Görüntüleme I 2 6 5 TGT102 Tibbi Görüntüleme II 4 4 6 FİZ 101 Fizik 2 0 2 TGT104 Radyolojik Anatomi 2 0 2

Detaylı

İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI 2011 YILI DERS İÇERİKLERİ

İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI 2011 YILI DERS İÇERİKLERİ İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI 2011 YILI DERS İÇERİKLERİ SHAC111- ACİL HASTA BAKIMI-I (2 2) 5 Hasta ve yaralının birincil ve ikincil değerlendirmesini yapmak, birincil ve ikincil değerlendirme tekniklerini

Detaylı

YDI 101-YABANCI DİL I: Cümle yapısı ve ses bilgisi, Zamanlar, Zamirler, Aktif ve pasif yapılar.

YDI 101-YABANCI DİL I: Cümle yapısı ve ses bilgisi, Zamanlar, Zamirler, Aktif ve pasif yapılar. BİRİNCİ YARIYIL TUR 101-TÜRK DİLİ I: Dil ve diller, Türk Dili nin dünya dilleri arasındaki yeri, Türk Dili'nin tarihi gelişimi ve devirleri, Ses bilgisi, Kelimelerin yapısı, Anlam bilgisi, Cümle bilgisi.

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1.DÖNEM ACİL HASTA BAKIMI I (4 0 4) (AKTS:8) Dersin Tanıtımı: Giriş, amaç ve Öğrenim

Detaylı

1. YIL. Sayılar, Denklemler, Eşitsizlikler, Fonksiyonlar, Logaritma, Geometri, Trigonometri

1. YIL. Sayılar, Denklemler, Eşitsizlikler, Fonksiyonlar, Logaritma, Geometri, Trigonometri H.Ü. 2012-2013 ÖĞRETİM YILI KUR TANIMLARI POLATLI TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 614 GAZ ve TESİSATI TEKNOLOJİSİ PROGRAMI Ders İçerikleri ( Türkçe) 1. YIL GÜZ DÖNEMİ 1. YARIYIL TKD 103 Türk Dili I

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FATMA ŞENSES SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FATMA ŞENSES SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU I.DÖNEM KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FATMA ŞENSES SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 2404146-2452146 GENEL MUHASEBE I (3+1) MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI 2014-2015 DERS İÇERİKLERİ

Detaylı

KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ MESLEK YÜKSEKOKULU MAKĠNE VE METAL TEKNOLOJĠLERĠ BÖLÜMÜ ELEKTROMEKANĠK

KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ MESLEK YÜKSEKOKULU MAKĠNE VE METAL TEKNOLOJĠLERĠ BÖLÜMÜ ELEKTROMEKANĠK 1 KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ MESLEK YÜKSEKOKULU MAKĠNE VE METAL TEKNOLOJĠLERĠ BÖLÜMÜ ELEKTROMEKANĠK TAġIYICILAR PROGRAMI 2014-2015 ÖĞRETĠM YILI DERS ĠÇERĠKLERĠ I. YARIYIL KEM101 Doğru Akım Devre Analizi Elektrik

Detaylı

Radyoterapi Teknikerliği Programı Ders İçeriği

Radyoterapi Teknikerliği Programı Ders İçeriği Radyoterapi Teknikerliği Programı Ders İçeriği DERSİN ADI I I. DÖNEM (1. SINIF GÜZ YARIYILI) lık Ders Saati Okul Eğitimi Süresi Bireysel Öğrenme Süresi (Proje, Ödev, Araştırma, İş Yeri Eğitimi) 4 414=56

Detaylı

I. YARIYIL. Ders İçeriği: TÜR181 TÜRK DİLİ-I

I. YARIYIL. Ders İçeriği: TÜR181 TÜRK DİLİ-I KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ESKİPAZAR MESLEK YÜKSEKOKULU MAKİNE VE METAL TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ ELEKTROMEKANİK TAŞIYICILARR PROGRAMI 2012-2013 YILI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL AİT181 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP

Detaylı

İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ Anatomi Anatomi İle İlgili Temel Terim Ve Kavramlar, Hücrenin Yapısı Ve Çeşitleri, İskelet Sistemi, Kas Sistemi, Kan Ve Sıvı-Elektrolitler, Kalbin Anatomik Özellikleri

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/6 I. YARIYIL DERSLERİ OTO1001 FİZİK (3 0 3) AKTS:3 Ölçme ve fiziksel büyüklükler, vektörlerin grafik ve analitik yöntemlerle incelenmesi, statik, mekanik, dinamik, iş, enerji ve güç, akışkanlar,

Detaylı

Ders Kodu FIZ183 Ders Adı Genel Fizik I Yarıyıl 1

Ders Kodu FIZ183 Ders Adı Genel Fizik I Yarıyıl 1 BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ %30 İNGİLİZCE MÜFREDATINDAKİ DERSLERİN İÇERİKLERİ 1. YARIYIL Ders Kodu MAT183 Ders Adı Matematik I Yarıyıl 1 Teori 4 Pratik 0 Kredi 4 AKTS 4 Bu ders sayılar, mutlak değer, eşitsizlikler,

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PATOLOJİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ BÖLÜMÜ 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MÜFREDATI

MARMARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PATOLOJİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ BÖLÜMÜ 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MÜFREDATI MARMARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PATOLOJİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ BÖLÜMÜ 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MÜFREDATI Genel Toplam Ort. Yarıyıl = [28 / 4 = 7] + 3 = 10 T = 85 U = 36

Detaylı

AMASYA ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MOTORLU ARAÇLAR VE ULAŞTIRMA TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.

AMASYA ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MOTORLU ARAÇLAR VE ULAŞTIRMA TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. TC AMASYA ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MOTORLU ARAÇLAR VE ULAŞTIRMA TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL GAIT101 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I 2 0 2 (2AKTS)

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU GAZ VE TESİSATI TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU GAZ VE TESİSATI TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU GAZ VE TESİSATI TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. Yarıyıl (seçmeli derslerden 2 tanesi seçilecektir) KGT101 Mesleki Matematik I (4 0 4) Sayılar, Cebir, Denklemler

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ POLATLI TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 613 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA PROGRAMI 2012-2013 DERS İÇERİKLERİ TÜRKÇE 1.

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ POLATLI TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 613 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA PROGRAMI 2012-2013 DERS İÇERİKLERİ TÜRKÇE 1. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ POLATLI TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 613 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA PROGRAMI 2012-2013 DERS İÇERİKLERİ TÜRKÇE 1. YIL GÜZ DÖNEMİ 1. YARIYIL TKD 103 Türk Dili I (2.0.2) AKTS 2 Dil

Detaylı

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI PROGRAMI 1. YARIYIL GÜZ DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI PROGRAMI 1. YARIYIL GÜZ DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI PROGRAMI ADI 1. YARIYIL GÜZ DÖNEMİ İÇERİKLERİ ING111 İngilizce I İngilizce 2 0 2 2 TÜRÜ: Zorunlu Ders İÇERİĞİ: Okuma, yazma,

Detaylı

I. YARIYIL II. YARIYIL. Kodu Dersin Adı T U K Kodu Dersin Adı T U K

I. YARIYIL II. YARIYIL. Kodu Dersin Adı T U K Kodu Dersin Adı T U K DERS MÜFREDATI I. YARIYIL II. YARIYIL Kodu Dersin Adı T U K Kodu Dersin Adı T U K AİİT 101 Atatürk İlk. ve İnkılâp Tarihi I 2 0 2 AİİT 102 Atatürk İlk. ve İnkılâp Tarihi II 2 0 2 TUR 101 Türk Dili I 2

Detaylı

I. YARIYIL. YDL183 Yabancı Dil I (2 0 2) İngilizce dili ile konuşma, dinleme-anlama, yazma, okuma-anlama becerileri kazanma.

I. YARIYIL. YDL183 Yabancı Dil I (2 0 2) İngilizce dili ile konuşma, dinleme-anlama, yazma, okuma-anlama becerileri kazanma. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRONİK VE OTOMASYON BÖLÜMÜ UZAKTAN EĞİTİM ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ PROGRAMI 2011-2012 ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ 1 I. YARIYIL KET117 Doğru Akım Devre Analizi

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MEKATRONİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MEKATRONİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/7 I. YARIYIL DERSLERİ MKT1001 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM (2 1) Programa giriş ve temel parametreler, katmanlar ve çizgiler, 2b geometrik şekillerin çizilmesi ve düzenlenmesi, 2b çizim ve şekillerin

Detaylı

TIP MÜHENDİSLİĞİ %30 İNGİLİZCE MÜFREDATINDAKİ DERSLERİN İÇERİKLERİ 1. YARIYIL

TIP MÜHENDİSLİĞİ %30 İNGİLİZCE MÜFREDATINDAKİ DERSLERİN İÇERİKLERİ 1. YARIYIL TIP MÜHENDİSLİĞİ %30 İNGİLİZCE MÜFREDATINDAKİ DERSLERİN İÇERİKLERİ 1. YARIYIL Ders Kodu TPM105 Ders Adı Tıbbi Terminoloji Yarıyıl 1 Anatomik Terimler; Sinir, Solunum, Dolaşım, Sindirim, Ürogenital, Kas-İskelet,

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I.SINIF 1. YARIYIL AIT 181 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (2 0 2) Temel Kavram Bilgisi, Osmanlı Devleti

Detaylı

H.Ü. HACETTEPE ANKARA SANAYİ ODASI I. OSB MESLEK YÜKSEKOKULU MAKİNE PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ HMK 109 FİZİK 2 0 2 AKTS 2

H.Ü. HACETTEPE ANKARA SANAYİ ODASI I. OSB MESLEK YÜKSEKOKULU MAKİNE PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ HMK 109 FİZİK 2 0 2 AKTS 2 H.Ü. HACETTEPE ANKARA SANAYİ ODASI I. OSB MESLEK YÜKSEKOKULU MAKİNE PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ GÜZ DÖNEMİ 1.YARIYIL HMK 109 FİZİK 2 0 2 AKTS 2 Birim Sistemleri (CGS, SI), Vektörler, Statik (Kütle Merkezi,

Detaylı

Siirt Üniversitesi SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU. Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

Siirt Üniversitesi SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU. Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Siirt Üniversitesi SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU TGT 103 ANATOMİ Yarıyıl Kodu Adı T+U 1 TGT 103 Kredi AKTS 2 2 3 Dersin Dili Türkçe Dersin Düzeyi Meslek Yüksekokulu Dersin Staj Durumu Yok Bölümü/Programı

Detaylı

Niğde Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Elektronik ve Otomasyon Bölümü Mekatronik Teknolojisi Programı

Niğde Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Elektronik ve Otomasyon Bölümü Mekatronik Teknolojisi Programı I.Yarıyıl Bilgisayar Destekli Tasarım (2 1 4) Görünüş çıkarma, kesit görünüşü, perspektif çıkarabilme, ölçülendirme, programa giriş ve temel parametreler, katmanlar ve çizgiler, 2b geometrik şekillerin

Detaylı

T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÇOCUK GELİŞİMİ (İÖ) BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÇOCUK GELİŞİMİ (İÖ) BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÇOCUK GELİŞİMİ (İÖ) BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI 1. SINIF GÜZ YARIYILI (I.YARIYIL) Y. Yıl I.YARIYIL Adı Top. OZD 001 TÜRK DİLİ- I 2 - - 2 2 2 OZD 003 ATATÜRK

Detaylı

ÖĞRETİM PLANI AKADEMİK YILI 2012-2013 1.YARIYIL DERSİN KODU ADI Teorik Pratik Kredi ECTS

ÖĞRETİM PLANI AKADEMİK YILI 2012-2013 1.YARIYIL DERSİN KODU ADI Teorik Pratik Kredi ECTS ÖĞRETİM PLANI AKADEMİK YILI 2012-2013 1.YARIYIL AIT181 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 0 2 2 Temel Kavram Bilgisi, Osmanlı Devleti ve Çöküşü, Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemleri, Osmanlı Devletinin

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU YAŞLI BAKIMI BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU YAŞLI BAKIMI BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/5 I. YARIYIL DERSLERİ YAB1001 YAŞLI BAKIM İLKE VE UYGULAMALARI (2 2 0) YAB1003 TIBBİ TERMİNOLOJİ (2 0 0) Girişi, temel tanım ve kavramlar; insan yapısına ilişkin temel tanım ve terimler, hastalıklara

Detaylı

BİRİNCİ YIL. Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı

BİRİNCİ YIL. Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı BİRİNCİ YIL I. YARIYIL II. YARIYIL Kodu Dersin Adı T U K Kodu Dersin Adı T U K TAR101 Atatürk İlk. ve İnkılâp Tarihi I 2 0 2 TAR 102 Atatürk İlk. ve İnkılâp Tarihi II 2 0 2 TUR 101 Türk Dili I 2 0 2 TUR

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU FİZYOTERAPİ PROGRAMI

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU FİZYOTERAPİ PROGRAMI NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU FİZYOTERAPİ PROGRAMI A.Amaçlar Konusuyla ilgili kavram ve ilkeleri özümsemiş alanında evrensel bilim ve eğitimi temel alan, kuramsal bilgi birikimini pratikle

Detaylı