AÇIKLAMALAR. 1. Faaliyet Raporları 2014 yılı dönemi için hazırlanacaktır.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AÇIKLAMALAR. 1. Faaliyet Raporları 2014 yılı 01.01.2014 31.12.2014 dönemi için hazırlanacaktır."

Transkript

1 AÇIKLAMALAR 1. Faaliyet Raporları 2014 yılı dönemi için hazırlanacaktır. 2. Bütçe ile ödenek tahsis edilen tüm harcama birimlerince Faaliyet Raporu hazırlanacaktır. 3. Tüm Harcama Yetkilileri İç Kontrol Güvence Beyanı düzenleyeceklerdir. İç Kontrol Güvence Beyanı imzalanarak gönderilecektir. Harcama Yetkilisinin İç Kontrol Güvence Beyanının eklenmesi zorunludur. Güvence beyanının düzenlenmesinde dipnotlar dikkate alınacaktır. 4. Faaliyet Raporu, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına yazılı döküm olarak ve e-posta adresine elektronik ortamda gönderilecektir. 5. Faaliyet Raporları Microsoft Word de hazırlanacaktır. 6. Faaliyet Raporları en geç 23 Ocak 2015 mesai bitimine kadar gönderilecektir.

2 T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 1

3 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Birime İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4- İnsan Kaynakları 5- Sunulan Hizmetler 6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi D- Diğer Hususlar II- AMAÇ ve HEDEFLER A- Birimin Amaç ve Hedefleri B- Temel Politikalar ve Öncelikler C- Diğer Hususlar III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- Mali Bilgiler 1- Bütçe Uygulama Sonuçları 2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar 3- Mali Denetim Sonuçları 4- Diğer Hususlar B- Performans Bilgileri 1- Faaliyet ve Proje Bilgileri 2- Performans Sonuçları Tablosu 3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi 4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi 5- Diğer Hususlar IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar C- Değerlendirme V- ÖNERİ VE TEDBİRLER EK: Harcama Yetkilisinin İç Kontrol Güvence Beyanı 2

4 BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU Konservatuvarımız Ulu Önder Atatürk ün ilke ve inkılapları doğrultusunda, Evrensel ve Ulusal Çoksesli Müzik ve Sahne Sanatları alanında,ilköğretim kademesinden lisans eğitimine kadar kaliteli, çağdaş, uluslararası düzeyde bir eğitim vererek ; ülkemizin ve dünyanın çağdaş sanat kurum ve kuruluşlarına aydın, modern, çok yönlü, vizyonu geniş, değer yaratan, nitelikli sanatçı ve akademisyen yetiştirmektedir. Başta Adana ve Çukurova olmak üzere, ülkemizin dört bir yanından gelen öğrencilere, yerli ve yabancı öğretim elemanı kadrosuyla üst düzeyde hizmet veren kurumumuz; Müzik Bölümünde Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı, Piyano Anasanat Dalı, Üflemeli- Vurmalı Çalgılar Anasanat Dalı, Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Anasanat Dalı, Sahne Sanatları Bölümünde ise Opera Şan Anasanat Dalı, Tiyatro ve Oyunculuk Anasanat Dalı ve Bale Anasanat Dalı olmak üzere yedi eğitim-öğretim programında faaliyetlerini sürdürmektedir. Kurumumuzda kuruluşundan günümüze kadar Müzik ve Sahne Sanatları alanlarında gerçekleştirdiğimiz gerek Ulusal gerekse Uluslararası birçok faaliyetle, başta bölgemize verdiğimiz hizmetlerle kent yaşamına ve ülkemiz sanat hayatına katkı sağlamak amacıyla çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürmekteyiz. Ayrıca yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirilen prestijli yarışma ve sanatsal etkinliklerde kazandığımız ödül ve dereceler, kurum olarak verdiğimiz nitelikli eğitimin başarısını ortaya koymaktadır. Yurtdışında birçok üniversiteyle ikili işbirliği anlaşması bulunan kurumumuz, bu sayede öğrenci ve öğretim elemanı değişimiyle mesleki eğitim hareketliliğine imkan sağlamakta ve bünyesindeki öğrencilerin yurtdışında eğitim olanağına da sahip olabilmelerini sağlamaktadır. Lisans eğitimini başarıyla tamamlayan çok sayıda öğrencimiz, yurt içinde ve yurt dışında birçok opera, senfoni orkestrası ve tiyatroda sanatçı olarak performans göstermekte, ülkemiz sanat hayatına katkı sağlamakta ve yine ülkemizin kültürel anlamda tanıtımını sağlama yönünde hizmet vermektedir. Hiç şüphesiz bu başarı aynı zamanda Çukurova Üniversitesi nin ülkemize sunduğu, birçok hizmetin parçası olarak da sayılmalıdır. Tüm bu avantajlarımızın yanı sıra konservatuvarımızda diğer bölümlerimizdeki enstrüman, sınıf, derslik sayısı ve stüdyo sayılarındaki yetersizliğin yanında Sahne Sanatları Bölümünde eğitim öğretim yılından itibaren Opera-Şan Anasanat Dalı Lisans devresinde mesleki hazırlık sınıfı açılarak 1+ 4 ( 5 ) yıllık bir program olarak eğitime başlamış olup fiziki imkanlarımızın yetersizliği, yoğun eğitim-öğretim programımız içerisinde daha da artmış bulunmaktadır. Ayrıca eğitim-öğretim yılından itibaren öğrenci almaya başlayan Bale Anasanat Dalı nında fiziki yetersizlikler nedeniyle önümüzdeki yıllarda öğrenci kontenjanı açamama durumu söz konusudur. Konservatuvarımızda branş derslerinin birçoğunda birebir eğitim yapıldığı için özellikle Üflemeli-Vurmalı Çalgılar Anasanat Dalı nda kadro imkanlarının yetersiz oluşu nedeniyle öğretim üyesi ve öğretim elemanı sıkıntısı yaşanmakta, bütçe sıkıntısı nedeniyle de dışarıdan görevlendirme ile getirilen öğretim elemanlarının da ücretleri ödenememektedir. Konservatuvarımızın mevcut kadrosu ile yurt içi ve yurt dışı etkinlik ve projeler gerçekleştirme ideali ve sıklığı göz önüne alındığında, bu etkinliklerin daha artması ve verimli olabilmesi adına kurumumuzda öğretim üyesi, idari ve teknik personel eksikliği, araç-gereç, eğitim ve öğretim materyalleri eksikliklerinin giderilmesine ve en önemlisi dünya standartlarında yeni bir konservatuvar binasına ihtiyaç duymaktayız. Diğer birçok alanda olduğu gibi sanat alanında da dünya ile yarışan bir Adana, muasır medeniyet yolundaki yerini hızla almakta ve tüm bu mevcut eksikliklere rağmen modern dünyanın vazgeçilmez ritmi olan sanatın, Adana daki temsilcileri olarak hizmet vermekten onur duymaktayız. Doç.C.Hakan ÇUHADAR Konservatuvar Müdürü 3

5 I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon MİSYONUMUZ Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı olarak; Evrensel ve Ulusal Çoksesli Müzik ve Sahne Sanatları alanında nitelikli, çağdaş, uluslararası düzeyde bir eğitim vererek ; ülkemizin ve dünyanın çağdaş sanat kurumlarına aydın, modern, çok yönlü, vizyonu geniş, değer yaratan sanatçılar yetiştirmek için çalışıyoruz. VİZYONONUMUZ Konservatuvarımızı; Verdiği kaliteli eğitimle, yetiştirdiği başarılı sanatçılarla, katıldığı ulusal ve uluslararası yarışmalarda aldığı ödüllerle ve yaptığı etkinliklerle öne çıkarmak, Türkiye'de ve dünyada adından söz ettirerek ileri düzeyde fark yaratan bir konservatuvar olmasını sağlamak, bizim en büyük vizyonumuzdur. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 2547 sayılı Yasa ve Akademik Teşkilat Yönetmeliği hükümlerine göre Konservatuvarın yönetiminden Konservatuvar Müdürü yetkili ve sorumlu olup, kendisine yardımcı olmak üzere iki müdür yardımcısı bulunmaktadır. Konservatuvar Müdürü 5018 sayılı Yasa gereğince Konservatuvarın Harcama Yetkilisi olup, mali kaynakların amaca uygun olarak kullanımını sağlamaktadır. Konservatuvar idari örgütünün başında Konservatuvar Sekreteri görev yapmakta, idari büroların tüm faaliyetleri ile 5018 sayılı Yasa gereğince Konservatuvarda Harcama Yetkilisinin direktifleri doğrultusunda hareket ederek Gerçekleştirme Görevlisi olarak mali kaynakların harcanması için hazırlık yapmak, lüzumlu belgeleri düzenlemek, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Muhasebe Yetkilisine bildirilmesini sağlamakla yükümlüdür. Konservatuvarda eğitim ve öğretimin yürütülmesi için Müzik Bölüm Başkanlığı, Sahne Sanatları Bölüm Başkanlığı ve Müzikoloji Bölüm Başkanlığı kurulmuş olup; Müzikoloji Bölümü daha sonra kapatılmıştır. Müzik Bölüm Başkanlığına Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı Başkanlığı, Piyano Anasanat Dalı Başkanlığı, Üflemeli-Vurmalı Çalgılar Anasanat Dalı ile Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Anasanat Dalı Başkanlıkları bağlanmıştır. Sahne Sanatları Bölüm Başkanlığına ise Opera-Şan Anasanat Dalı Başkanlığı, Bale Anasanat Dalı Başkanlığı ile Tiyatro (Oyunculuk) Anasanat Dalı Başkanlıkları bağlıdır. Konservatuvar idari örgütünün başında Yüksekokul Sekreteri görev yapmakta olup, tüm idari büroların sevk ve idaresinden Konservatuvar Müdürüne karşı sorumludur. 4

6 C- Birime İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı Birim Ç.Ü.Devlet Konservatuvarı Blok Sayısı (Adet) Kapalı Alan (m 2 ) Toplam Alan (m 2 ) 3457 Not: Kapalı alan m 2 hesabı Konservatuvar binası için verilmiş olup; toplam m 2 hesabı ise Tiyatro salonu, koro ve orkestra çalışma salonları ile birlikte verilmiştir Eğitim Alanları EĞİTİM ALANLARI Sayısı (Adet) Kapalı Alanı (m 2 ) Kapasitesi (Kişi) Amfi Sınıf Diğer Laboratuvarlar Stüdyo Etüd Koro Çalışma Salonu Orkestra Çalışma Salonu Makyaj Odası Kütüphane TOPLAM Not: Koro ve Orkestra çalışma salonları Konservatuvar binasının dışında yer almaktadır Sosyal Alanlar Kantinler ve Kafeteryalar Sayısı (Adet) Kapalı Alanı (m 2 ) Kapasitesi (Kişi) Kantin Kafeterya TOPLAM Yemekhaneler Sayısı (Adet) Kapalı Alanı (m 2 ) Kapasitesi (Kişi) Öğrenci Yemekhanesi Personel Yemekhanesi TOPLAM

7 1.2.3.Misafirhaneler Kapasitesi Sayısı Kapalı Alanı (Adet) (m 2 (Kişi) ) K E Toplam Misafirhane Öğrenci Yurtları Kapasitesi Oda Sayısı Kapalı Alanı (Adet) (m 2 (Kişi) ) K E Toplam Öğrenci Yurdu Spor Tesisleri Sayısı (Adet) Alanı (m 2 ) AÇIKLAMALAR Kapalı Spor Tesisi Açık Spor Tesisi Toplantı - Konferans Salonları SALON Sayısı Kapalı Alanı Kapasitesi (Adet) (m 2 ) (Kişi) Toplantı Salonu Konferans Salonu Konser Salonu Tiyatro Salonu Not: Afife Jale Tiyatro Salonu Konservatuvar binasının dışında yer almakta olup; Tiyatro çalışmaları ve oyunlar bu salonda gerçekleşmektedir Eğitim ve Dinlenme Tesisleri Sayısı Kapalı Alanı (Adet) (m 2 ) Eğitim ve Dinlenme Tesisi Öğrenci Kulüpleri Sayısı (Adet) Öğrenci Kulübü Mezun Öğrenciler Derneği Sayısı (Adet) Mezun Öğrenciler Derneği - 6

8 Okul Öncesi Eğitimi Sayısı (Adet) Kapalı Alanı (m 2 ) Kapasitesi (Kişi) Anaokulu Hizmet Alanları Akademik Personel Hizmet Alanları Sayısı Kapalı Alanı Kullanan (Adet) (m 2 ) Sayısı (Kişi) Çalışma Odası İdari Personel Hizmet Alanları Sayısı (Adet) Kapalı Alanı (m 2 ) Kullanan Sayısı (Kişi) Servis Çalışma Odası Öğretmenler Odası TOPLAM Ambar, Arşiv ve Atölye Alanları Sayısı (Adet) Alanı (m 2 ) Ambar - - Arşiv 1 25 Atölye 1 45 Depo Hastane Alanları Birim Sayısı (Adet) Kapalı Alanı (m 2 ) Acil Servis - - Yoğun Bakım - - Ameliyathane - - Klinik - - Laboratuar - - Eczane - - Radyoloji Alanı - - Nükleer Tıp Alanı - - Sterilizasyon Alanı - - Hemodiyaliz - - Teknik Servis - - Mutfak - - Çamaşırhane Diğer - - TOPLAM - - 7

9 1.6- Taşıtlar Taşıtın Cinsi Göreve Tahsis Edilmiş, Kuruma Ait Taşıtlar Göreve Tahsis Edilmiş, Hizmet Alımı Yoluyla Edinilmiş Taşıtlar Adet TOPLAM Örgüt Yapısı (Birim Teşkilat Şeması oluşturulacak ve örgütsel yapı hakkında bilgi verilecek.) KONSERVATUVAR MÜDÜRÜ Lise Müdürü Ortaokul Müdürü Müdür Yardımcısı Müdür Yardımcısı Konservatuvar Sekreteri Lise Müdür Yardımcısı Ortaokul Müdür Yardımcısı Ortaokul Müdür Yardımcısı Konservatuvar Kurulu Konservatuvar Yönetim Kurulu Müdür Özel Kalem İdare Amirliği Öğrenci İşleri Personel ve Yazı İşleri MÜZİK BÖLÜM BAŞKANLIĞI SAHNE SANATLARI BÖLÜM BAŞKANLIĞI Tahakkuk-Satın alma- Muhasebe Taşınır Kayıt Kontrol Yaylı Çalgılar ASD Bölüm Sekreterliği Opera-Şan ASD. Bakım-Onarım Üflemeli-Vurmalı Çalgılar ASD. Tiyatro-Oyunculuk ASD. Kütüphane Santral Piyano ASD. Bale ASD. Afife Jale Tiyatro Salonu Komp.ve Ork. Şef. ASD. 8

10 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak Ortaöğretim ve Lise devrelerinde e-okul sistemi kullanılmaktadır Yazılımlar Bilgisayarlar Cinsi Adet Masaüstü Bilgisayar 57 Taşınabilir Bilgisayar Kütüphane Kaynakları Adet Kitap 925 Notalar 1184 Tezler 39 CD 307 DVD Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Cinsi Adet Projeksiyon 2 Slayt Makinesi 1 Tepegöz 1 Episkop - Barkot Okuyucu - Baskı Makinesi 1 Fotokopi Makinesi 2 Faks - Fotoğraf Makinesi - Kamera 3 Televizyon 5 Yazıcı 16 Tarayıcı 1 Müzik Seti 1 Mikroskop - DVD Player 3 Cd Çalar 3 Video 2 9

11 4- İnsan Kaynakları 4.1- Akademik Personel Kadroların Kadroların UNVAN Doluluk Oranına Göre İstihdam Şekline Göre Dolu Boş Toplam Tam Zamanlı Yarı Zamanlı Profesör Doçent Yardımcı Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Çevirici Eğitim-Öğretim Planlamacısı Araştırma Görevlisi Uzman TOPLAM Akademik Personel Atamaları Profesör Doçent Yardımcı Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Araştırma Görevlisi Uzman TOPLAM Açıktan Naklen TOPLAM Akademik Personel Unvan Değişiklikleri Eski Unvanı Yeni Unvanı Sayı (Kişi) Üniversitemizden Ayrılan Akademik Personel Profesör Doçent Yardımcı Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Araştırma Görevlisi Uzman TOPLAM Nakil İstifa Emekli İlişik Kesme Vefat Kurum içinde yer değiştirme TOPLAM

12 Yabancı Uyruklu Akademik Personel UNVAN Geldiği Ülke Çalıştığı Bölüm Profesör Bulgaristan-Gürcistan- Azerbaycan Sahne Sanatları Bölümü- Müzik Bölümü Doçent Bulgaristan- Sahne Sanatları Bölümü Yardımcı Doçent - - Öğretim Görevlisi Bulgaristan-Tataristan- Azerbaycan-Gürcistan- Sahne Sanatları Bölümü- Kazakistan Müzik Bölümü Okutman - - Çevirici - - Eğitim-Öğretim Planlamacısı - - Araştırma Görevlisi - - Uzman Diğer Üniversitelerde Görevlendirilen Akademik Personel UNVAN Bağlı Olduğu Bölüm Görevlendirildiği Üniversite Profesör - - Doçent - - Yardımcı Doçent Öğretim Görevlisi Sahne Sanatları Bölümü Müzik Bölümü Okutman - - Çevirici - - Eğitim-Öğretim Planlamacısı - - Araştırma Görevlisi - - Uzman - - Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Başka Üniversitelerden Üniversitemizde Görevlendirilen Akademik Personel UNVAN Çalıştığı Bölüm Geldiği Üniversite Profesör - - Doçent - - Yardımcı Doçent - - Öğretim Görevlisi - - Okutman - - Çevirici - - Eğitim-Öğretim Planlamacısı - - Araştırma Görevlisi - - Uzman

13 Sözleşmeli Akademik Personel UNVAN Kişi Sayısı Profesör 4 Doçent 1 Yardımcı Doçent - Öğretim Görevlisi 8 Uzman - Okutman - Sanatçı Öğretim Elemanı 3 Sahne Uygulatıcısı 1 TOPLAM Akademik Personelin Hizmet Süreleri İtibariyle Dağılımı 1-3 Yıl 4-6 Yıl 7-10 Yıl Yıl Yıl 21 - Üzeri Kişi Sayısı Yüzde Not : 13/b ile görev yapan öğretim elemanlarının hizmet süreleri hesaplanmamıştır Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş 51 - Üzeri Kişi Sayısı Yüzde Akademik Personelin Cinsiyet İtibariyle Dağılımı UNVAN Bayan Bay TOPLAM Profesör Doçent Yardımcı Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Çevirici Eğitim-Öğretim Planlamacısı Araştırma Görevlisi Uzman TOPLAM

14 4.2- İdari Personel İdari Personel Sayısı Kadroların Doluluk Oranına Göre SINIF Dolu Boş TOPLAM Genel İdari Hizmetler Sınıfı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Teknik Hizmetleri Sınıfı Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı 5-5 Avukatlık Hizmetleri Sınıfı Din Hizmetleri Sınıfı Yardımcı Hizmetli Sınıfı TOPLAM İdari Personel Atamaları GİHS SHS THS EÖHS Av.HS DHS YHS TOPLAM Açıktan Naklen TOPLAM İdari Personel Unvan Değişiklikleri Eski Unvanı Yeni Unvanı Sayısı (Kişi) Üniversitemizden Ayrılan İdari Personel GİHS SHS THS EÖHS Av.HS DHS YHS TOPLAM Nakil İstifa Emekli İlişik Kesme Vefat Kurum içinde yer değiştirme TOPLAM

15 İdari Personelin Eğitim Durumu İlköğretim Lise Ön Lisans Lisans Yüksek Lisans Doktora Kişi Sayısı Yüzde İdari Personelin Hizmet Süreleri 1-3 Yıl 4-6 Yıl 7-10 Yıl Yıl Yıl 21 - Üzeri Kişi Sayısı Yüzde Not : 13/b ile görev yapan idari personelin hizmet süreleri hesaplanmamıştır İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş 51 - Üzeri Kişi Sayısı Yüzde İdari Personelin Cinsiyet İtibariyle Dağılımı SINIF Bayan Bay TOPLAM Genel İdari Hizmetler Sınıfı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Teknik Hizmetleri Sınıfı Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı Avukatlık Hizmetleri Sınıfı Din Hizmetleri Sınıfı Yardımcı Hizmetli Sınıfı TOPLAM Sözleşmeli Personel Sözleşmeli Personel Sayısı UNVAN Çalıştığı Birim Sayı (Kişi) TOPLAM

16 Sözleşmeli Personelin Hizmet Süreleri 1-3 Yıl 4-6 Yıl 7-10 Yıl Yıl Yıl 21 - Üzeri Kişi Sayısı Yüzde Sözleşmeli Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş 51 - Üzeri Kişi Sayısı Yüzde Sözleşmeli Personelin Cinsiyet İtibariyle Dağılımı UNVAN Bayan Bay TOPLAM TOPLAM İşçiler İşçi Sayısı Çalıştıkları Pozisyonlara Göre Dolu Boş Toplam Sürekli İşçiler Vizeli Geçici İşçiler (adam/ay) 1-1 Vizesiz İşçiler (3 Aylık) TOPLAM Sürekli İşçilerin Hizmet Süreleri İtibariyle Dağılımı 1-3 Yıl 4-6 Yıl 7-10 Yıl Yıl Yıl 21 - Üzeri Kişi Sayısı Yüzde Sürekli İşçilerin Yaş İtibariyle Dağılımı Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş 51 - Üzeri Kişi Sayısı Yüzde

17 Sürekli İşçilerin Cinsiyet İtibariyle Dağılımı UNVAN Bayan Bay TOPLAM TOPLAM Sunulan Hizmetler Eğitim-Öğretim Hizmetleri Öğrenci Sayısı Birimin Adı Ç.Ü.Devlet Konservatuvarı Lisans Devresi Ç.Ü.Devlet Konservatuvarı Lise Devresi Ç.Ü.Devlet Konservatuvarı Ortaöğretim Devresi I. Öğretim II. Öğretim TOPLAM E K Toplam E K Toplam E K Ders Veren Kadrolu Öğretim Elemanı Sayısı Ders Veren Birimin Adı Kadrolu Öğretim Elemanı Sayısı Ç.Ü.Devlet Konservatuvarı Ders Veren Kadrolu Öğretim Elemanı Başına Öğrenci Sayısı Ders Veren Birimin Adı Kadrolu Öğretim Elemanı Başına Öğrenci Sayısı Ç.Ü.Devlet Konservatuvarı 4 16

18 Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Öğrenci Sayısı Yabancı Dil Eğitimi Gören Hazırlık Sınıfı Öğrenci Sayıları ve Oranı I. Öğretim II. Öğretim Birimin Adı (Öğrenci Sayısı) E K Toplam E K Toplam TOPLAM Yüzde (%) Öğrenci Kontenjanları ve Doluluk Oranı Birimin Adı ÖSS Kontenjanı Kayıt Olan Doluluk Oranı (%) Boş Kalan Ç.Ü.Devlet Konservatuvarı ,54 63, Yüksek Lisans ve Doktora Programları Birimin Adı Programı Yüksek Lisans Tezli Tezsiz Doktora TOPLAM Ç.Ü.Devlet Konservatuvarı Opera-Şan ASD Ç.Ü.Devlet Konservatuvarı Tiyatro- Oyunculuk Ç.Ü.Devlet Konservatuvarı Yaylı Çalgılar ASD Ç.Ü.Devlet Konservatuvarı Piyano ASD Ç.Ü.Devlet Üflemeli-Vurmalı Konservatuvarı Çalgılar ASD. Ç.Ü.Devlet Konservatuvarı Koro Şefliği TOPLAM Yabancı Uyruklu Öğrenciler Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Sayısı ve Bölümleri Birimin Adı Bölümü K E TOPLAM Ç.Ü.Devlet Konservatuvarı TOPLAM Öğrenci Değişim Programları İle Giden Öğrenci Sayısı Birimin Adı Gittiği Ülke Giden Öğrenci Sayısı Ç.Ü.Devlet Konservatuvarı Almanya 1 17

19 Öğrenci Değişim Programları İle Gelen Öğrenci Sayısı Birimin Adı Geldiği Ülke Giden Öğrenci Sayısı Ç.Ü.Devlet Konservatuvarı Eğitim-Öğretim Yılında Mezun Olan Öğrenci Sayısı Birimin Adı I. Öğretim II. Öğretim TOPLAM Ç.Ü.Devlet Konservatuvarı Lisans Devresi Ç.Ü.Devlet Konservatuvarı Lise Devresi Ç.Ü.Devlet Konservatuvarı Ortaöğretim Devresi Sağlık Hizmetleri Birim Yatak Sayısı Hasta Sayısı Tetkik Sayısı Acil Servis Yoğun Bakım Klinik Ameliyat Poliklinik Laboratuvar Radyoloji Nükleer Tıp Mediko Sosyal İdari Hizmetler 5.4- Diğer Hizmetler - Araştırma-yayın - Kültür hizmetleri - Spor hizmetleri - Diğer sosyal hizmetler - Üretim faaliyetleri 18

20 6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi 2547 sayılı Yasa ve Akademik Teşkilat Yönetmeliği hükümlerine göre Konservatuvarın yönetiminden Konservatuvar Müdürü yetkili ve sorumlu olup, kendisine yardımcı olmak üzere iki müdür yardımcısı bulunmaktadır. Konservatuvar Müdürü 5018 sayılı Yasa gereğince Konservatuvarın Harcama Yetkilisi olup, mali kaynakların amaca uygun olarak kullanımını sağlamaktadır. Konservatuvar idari örgütünün başında Konservatuvar Sekreteri görev yapmakta, idari büroların tüm faaliyetleri ile 5018 sayılı Yasa gereğince Konservatuvarda Harcama Yetkilisinin direktifleri doğrultusunda hareket ederek Gerçekleştirme Görevlisi olarak mali kaynakların harcanması için hazırlık yapmak, lüzumlu belgeleri düzenlemek, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Muhasebe Yetkilisine bildirilmesini sağlamakla yükümlüdür. Konservatuvarda eğitim ve öğretimin yürütülmesi için Müzik Bölüm Başkanlığı ve Sahne Sanatları Bölüm Başkanlığı kurulmuştur. Müzik Bölüm Başkanlığına Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı Başkanlığı, Piyano Anasanat Dalı Başkanlığı, Üflemeli-Vurmalı Çalgılar Anasanat Dalı ile Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Anasanat Dalı Başkanlıkları bağlanmıştır. Sahne Sanatları Bölüm Başkanlığına ise Opera-Şan Anasanat Dalı Başkanlığı, Tiyatro (Oyunculuk) Anasanat Dalı Başkanlığı ve Bale Anasanat Dalı bağlanmıştır. Konservatuvar idari örgütünün başında Yüksekokul Sekreteri görev yapmakta olup, tüm idari büroların sevk ve idaresinden Konservatuvar Müdürüne karşı sorumludur. D- Diğer Hususlar

21 II- AMAÇ VE HEDEFLER A- Birimin Amaç ve Hedefleri STRATEJİK AMAÇLAR STRATEJİK HEDEFLER GERÇEKLEŞME DURUMU Stratejik Amaç-1 Fiziksel Yapı ve Araç-Gereç İhtiyaçlarının giderilmesi Hedef-1 Hedef-2 Hedef-3 Stüdyo, etüt odası ve dersliklerin arttırılması. Dört farklı düzeyde (Yarı zamanlı- Ortaokul-Lise-Lisans) ve altı farklı alanda (Yaylı Çalgılar, Üflemeli- Vurmalı Çalgılar, Piyano, Bale, Opera-Şan, Tiyatro-Oyunculuk) eğitim verildiğinden, yuetersiz fiziki şartlarımızdan dolayı yeni bir konservatuvar binasının kurulması. Yeni bir Bale Stüdyosunun yapılması. Stratejik Amaç-2 Eğitim-Öğretim Kalitesini Arttırılması. Stratejik Amaç-3 Kurumun kimliğini ve sanatsal faaliyetlerini ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtılması. Hedef-4 Hedef -1 Hedef-2 Hedef-3 Hedef-4 Hedef-5 Hedef-1 Hedef-2 Tüm akademik birimlerin eğitim araç-gereç (enstrüman, bilgisayar vb.) ve laboratuar donanım ihtiyaçlarının karşılanması. Konservatuvarımıza daha fazla öğrenci kazandırmak ve yetenekli, başarılı sanatçı olmaya aday öğrencilerin sayısını arttırılması. Öğretim elemanı kadrosu arttırılarak eğitim kalitesini arttırılması. Lisans ve Lisansüstü öğrencilerin en az %10 nun uluslararası öğrenci değişim programlarından yararlanmasının sağlanması. Şuanda yürütülen derslerin %100 nün içeriklerinin web ortamına aktarılmasının sağlanması. Doktora programının açılması. Ulusal ve uluslararası yarışma, festival vb. etkinliklere katılımın arttırılması. Ulusal ve Uluslararası sanat eğitimi ve öğretimi alanlarındaki projelerde daha çok yer alınması. B- Temel Politikalar ve Öncelikler

22 C- Diğer Hususlar III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER (Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi.. c) Faaliyetlere ilişkin bilgi ve değerlendirmeler: Bu bölümde, mali bilgiler ile performans bilgilerine detaylı olarak yer verilir. ) A- Mali Bilgiler (Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğin 18/c maddesi gereğince Mali Bilgiler başlığı altında, -Kullanılan kaynaklara, -Bütçe hedef ve gerçekleşmeleri ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, -Varlık ve yükümlülükler ile yardım yapılan birlik, kurum ve kuruluşların faaliyetlerine ilişkin bilgilere, -Temel mali tablolara ve bu tablolara ilişkin açıklamalara yer verilir. Ayrıca, iç ve dış mali denetim sonuçları hakkındaki özet bilgiler de bu başlık altında yer alır.) 21

23 1- Bütçe Uygulama Sonuçları Bütçe Giderleri GİDER TÜRÜ 2013 Bütçe Başlangıç Ödeneği (TL) 2013 Gerçekleşme Toplamı (TL) Gerçekleşme Oranı (%) 01 - Personel Giderleri 2,636,000,00 2,519,628,81 95, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 488,000,00 484,209,04 99, Mal ve Hizmet Alım Giderleri 93,000,00 90,556,33 97, Cari Transferler Sermaye Giderleri BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI 3,217,000,00 3,094,394,18 96,19 Bütçe hedef ve gerçekleşmeleri ile meydana gelen sapmaların nedenleri; Birimimizdeki personel artışı nedeniyle Personel ve Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Prim Giderleri fazlalaşmıştır Bütçe Gelirleri GELİR TÜRÜ 2013 Bütçe Tahmini (TL) 2013 Gerçekleşme Toplamı (TL) Gerçekleşme Oranı (%) 03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar Diğer Gelirler BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI Bütçe hedef ve gerçekleşmeleri ile meydana gelen sapmaların nedenleri;

24 2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Mali Denetim Sonuçları Diğer Hususlar

25 B- Performans Bilgileri (Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğin 18/c maddesi gereğince Performans bilgileri başlığı altında, -idarenin stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine, -performans programında yer alan performans hedef ve göstergelerinin gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, -diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmelere yer verilir.) 1- Faaliyet ve Proje Bilgileri Faaliyet Bilgileri Faaliyet Türü Sayısı Sempozyum ve Kongre 5 Tiyatro 7 Konser 65 Öğrenci Seçmeleri 2 Turnuva 11 Eğitim Semineri 5 Dans Gösterisi 5 Yarışma 6 Master Clases 3 Toplantı 7 TOPLAM Yayınlarla İlgili Faaliyet Bilgileri İndekslere Giren Hakemli Dergilerde Yapılan Yayınlar Birimin Adı Uluslar arası Makale Ulusal Makale YAYIN TÜRÜ Uluslar arası Bildiri Ulusal Bildiri Kitap Ç.Ü.Devlet Konservatuvarı TOPLAM 24

26 1.3- Davalarla İlgili Faaliyet Bilgileri Açılan Dava Sayısı Kurum Lehine Sonuçlanan Dava Sayısı Kurum Aleyhine Sonuçlanan Dava Sayısı Devam Eden Dava Sayısı Üniversiteler Arasında Yapılan İkili Anlaşmalar Üniversite Adı Conservatorio Santa Cecilia (İtalya) Vorarlberger Landeskonservatorium Gmbh (Avusturya) Real Conservatorio Superior De Musica de Valencia JOAQUIN RODRIGO (İspanya) Victoria Eugenia De Granada VICTORIA EUGENIA(İspanya) Lietuvos Muzikos Ir Teatro Akademija(Litvanya) Universta Di Bologne (İtalya) Kleipedos Universitetas (Litvanya) Conservatorio Di Musica S.Giacomontoria Cosenza(İtalya) Hochschule für Musik und Theater HAMBURG(Almanya) National Academy of Music Sofia (Bulgaristan) New Bulgarian Unversity Sofia(Bulgaristan) Folkwang Universitat der Künste (Almanya) Uniwesytet Muzyczny Fryderyka Chopina (Polonya) Academy Music in Lodz (Polonya) Putra University (Maleyzya) Khazar Universty (Azerbaycan) Sant Petersburg State Conservatory (Rusya) Belarusian State academy of Music Minsk Anlaşmanın İçeriği Erasmus programı çerçevesinde. Erasmus programı çerçevesinde Erasmus programı çerçevesinde Erasmus programı çerçevesinde Erasmus programı çerçevesinde Erasmus programı çerçevesinde Erasmus programı çerçevesinde Erasmus programı çerçevesinde Erasmus programı çerçevesinde Erasmus programı çerçevesinde Erasmus programı çerçevesinde Erasmus programı çerçevesinde Erasmus programı çerçevesinde Erasmus programı çerçevesinde Mevlana Programı Mevlana Programı Mevlana Programı İkili Protokol 25

27 1.5- Proje Bilgileri Bilimsel Araştırma Projeleri PROJELER Önceki Yıldan Devreden Proje Yıl İçinde Eklenen Proje Toplam Yıl İçinde Tamamlanan Proje Toplam Ödenek (TL) DPT TÜBİTAK A.B BAP - DİĞER - TOPLAM Ödüller Ödül Sahibi Gözde Gülce DAĞHAN Yunus Emre Kemal SÖNMEZ Ödülün Adı ve Konusu 4. concorse musicale internazionale Cittadi Ostuni 2. lik ödülü 6.Ulusal Genç Yetenekler Şan Yarışması 1.lik ödülü Hangi Alanda Verildiği Veriliş Tarihi Verildiği Yer/Ülke Müzik/Piyano İTALYA Şan İZMİR 26

28 Yatırım Projeleri Proje Adı AÇIKLAMA Performans Sonuçları Tablosu Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi Diğer Hususlar -- KonservatuvarımızdaYarı Zamanlı Ortaokul- Lise ve Lisans düzeyinde altı farklı Müzik ve Sahne Sanatları alanında eğitim verildiğinden binamızın fiziki şartları, özellikle etüd odalarımız, dersliklerimiz, bale stüdyomuz ve konser salonumuz yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle yeni bir konservatuvar binasının yapılması en iyi çözüm olacaktır. Okula giren öğrencilerin çoğunluğu ilk yıl enstrüman alamadığından okula her yıl ihtiyaç duyulan belli sayıda enstrüman alınması gerekmektedir. Ayrıca okulumuzda kullanılmakta olan diğer enstrümanlarda yeterince eskimiş durumdadır. Bu ihtiyaçların karşılanması için mevcut ödenekler yetersiz kalmaktadır. Öğretim Elemanlarımızın ve öğrencilerimizin yurt içi ve yurt dışı etkinliklere katılımının arttırılabilmesi için yolluk miktarımızın da arttırılması eğitimimize katkı sağlayacaktır. 27

29 IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler Konservatuvarımızda eğitim vermekte olan Akademik personelin özverili, üretken, çalışkan ve başarılı olması, yurt içi ve yurt dışı etkinliklerde (konser, yarışma, festival vb) başarılı sonuçlar elde edilmesi. Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası, TUGFO, JUNGENÇ Flarmoni Orkestrası, ve Ulusal Gençlik Senfoni Orkestralarında öğrencilerimizin görev alarak Konservatuvarımızı ulusal ve uluslararası alanda başarılı bir şekilde temsil etmesi. B- Zayıflıklar Ç.Ü. Devlet Konservatuvarının en büyük eksikliği, enstrüman, çalışma odaları ve öğretim elemanlarının yeterli sayıda olmayışıdır. Maalesef çok kısıtlı bir bütçe ile birçok ihtiyaç giderilmeye çalışılmakta ve oldukça zorlanılmaktadır. Kadro imkanlarının yetersiz oluşu nedeni ile öğretim elemanı eksikliği yaşanmakta, bütçe sıkıntısı nedeni ile dışarıdan görevlendirme ile getirilen öğretim elemanlarının ücretleri ödenememektedir. Yetersiz enstrüman ve çalışma odasının az olması öğrencilerimizi etkileyen diğer faktörlerdir. Yine maddi olanaksızlıklar nedeni ile öğrencilerimiz katılmak istedikleri birçok ulusal ve uluslararası etkinlik, faaliyet ve yarışmalara katılamamaktadırlar. C- Değerlendirme Konservatuvar gibi sanat öğretim kurumlarında öğretim elemanı sıkıntısı gidermek için; eksik kadrolara atama yapabileceğimiz kadroların temin edilmesi gerekmektedir. Ayrıca diğer sanat kurumlarından ve deneyimli sanat öğreticilerinden yararlanılması için böyle elemanları mali yönden teşvik edecek tedbirler alınmalıdır. V- ÖNERİ VE TEDBİRLER Konser ve etkinlik sayılarının arttırılması eğitim ve öğretim ile toplumsal beklentileri olumlu yönde etkileyecektir. Bu yönde teşvik edici mali destek ve sponsorluk oluşumlarının önü açılmalı; ayrıca bu sistemle bağ kuracak Halkla İlişkiler Bürosunun ilgili kurumda kurulması gereklidir. 28

30 EK: Harcama Yetkilisinin İç Kontrol Güvence Beyanı İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI [1] Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. [2] Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. [3] (Yer-Tarih) İmza Ad-Soyad Unvan [1] Harcama yetkilileri tarafından imzalanan iç kontrol güvence beyanı birim faaliyet raporlarına eklenir. [2] [3] Yıl içinde harcama yetkilisi değişmişse benden önceki harcama yetkilisi/yetkililerinden almış olduğum bilgiler ibaresi de eklenir. Harcama yetkilisinin herhangi bir çekincesi varsa bunlar liste olarak bu beyana eklenir ve beyanın bu çekincelerle birlikte dikkate alınması gerektiği belirtilir. 29

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI 2014-2018 STRATEJİK PLANI

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI 2014-2018 STRATEJİK PLANI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI 2014-2018 STRATEJİK PLANI İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Birime İlişkin

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ 2006 YILI..ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU (BİRİMLER İÇİN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTİTÜ/DAİRE BAŞKANLIĞI/HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ)

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C-

Detaylı

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER

EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER Akademik Personel Hizmet Alanları Sayısı (Adet) Alanı (m 2 ) Kullanan Kişi Sayısı Çalışma Odası 51 720 85 Öğretim Elemanı Dinlenme Odası - - - Toplam 51 720 85

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.. 3 I- GENEL BİLGİLER...4 A- Misyon ve Vizyon....4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar.....4

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI EREĞLİ KEMAL AKMAN MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B-

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU.. 2 I- GENEL BİLGİLER.. 3 A-Misyon ve Vizyon 4 B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 C-Birime İlişkin Bilgiler..

İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU.. 2 I- GENEL BİLGİLER.. 3 A-Misyon ve Vizyon 4 B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 C-Birime İlişkin Bilgiler.. İÇİNDEKİLER SAYFA BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU.. 2 I- GENEL BİLGİLER.. 3 A-Misyon ve Vizyon 4 B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar.... 4 C-Birime İlişkin Bilgiler.. 5 1-Fiziksel Yapı...... 5 2-Örgüt Yapısı... 9 3-Bilgi

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı (TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEK OKULU) Birim Faaliyet Raporu

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı (TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEK OKULU) Birim Faaliyet Raporu ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı (TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEK OKULU) Birim Faaliyet Raporu Ocak 2015 Adana Çukurova Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Balcalı /ADANA http://tbmyo.cu.edu.tr/

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2016 Yılı (TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEK OKULU) Birim Faaliyet Raporu

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2016 Yılı (TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEK OKULU) Birim Faaliyet Raporu ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2016 Yılı (TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEK OKULU) Birim Faaliyet Raporu Ocak 2017 Adana Çukurova Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ORG.SAN.BÖLG. /ADANA http://tbmyo.cu.edu.tr/

Detaylı

2013 Yılı Birim Faaliyet Raporu

2013 Yılı Birim Faaliyet Raporu T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 Yılı Birim Faaliyet Raporu [ MART 2014 ] İçindekiler Birim Yöneticisinin Sunuşu I GENEL BİLGİLER A MİSYON VE VİZYON B YETKİ,

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ

YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ 2008 YILI NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ, BĐYOLOJĐ BÖLÜMÜ FAALĐYET RAPORU 2 ĐÇĐNDEKĐLER ÜST YÖNETĐCĐ SUNUŞU I- GENEL

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER... A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Birime İlişkin Bilgiler... 1- Fiziksel

Detaylı

T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ BOZDOĞAN MESLEK YÜKSEKOKULU 2008 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ BOZDOĞAN MESLEK YÜKSEKOKULU 2008 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ BOZDOĞAN MESLEK YÜKSEKOKULU 2008 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler....

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU ANKARA, OCAK 2016 1 İçindekiler BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I. GENEL BİLGİLER... 4 I.I.

Detaylı

2013 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU

2013 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU 2013 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel Yapı.

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU HAKKARİ ŞUBAT 2014 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU.... 1 I- GENEL BİLGİLER...... 2 A. MİSYON VE VİZYON..... 2 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR..

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

2014 YILI KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANILIĞI FAALİYET RAPORU

2014 YILI KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANILIĞI FAALİYET RAPORU 2014 YILI KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANILIĞI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER...

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... İçindekiler SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 A. Misyon ve Vizyon... 2 1. Misyon (Özgörev);... 2 2. Vizyon (Özgörüş);... 2 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 1.Yetki... 2 2.Görev... 2 3.Sorumluluk...

Detaylı

2014 YILI. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU

2014 YILI. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU 2014 YILI YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye

Detaylı

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 C. Birime

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Yılı Sağlık Bilimleri Enstitüsü Birim Faaliyet Raporu

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Yılı Sağlık Bilimleri Enstitüsü Birim Faaliyet Raporu ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Sağlık Bilimleri Enstitüsü Birim Faaliyet Raporu Ocak 2015 Adana BİRİM FAALİYET RAPORU BİRİM YÖNETİCİSİ SUNUŞU 1 Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Balcalı

Detaylı

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2016 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2016 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2016 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler....

Detaylı

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SINAV UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SINAV UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015 MALİ YILI FAALİYET RAPORU T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SINAV UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015 MALİ YILI FAALİYET RAPORU SUNUŞ Üniversitemiz Rektörlüğü nün, Sınav Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulması konusundaki talebi, 04/12/2013

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YII EREĞİ EĞİTİM FAKÜTESİ FAAİYET RAPORU İÇİNDEKİER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİER I- GENE BİGİER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Detaylı

T.C. ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

T.C. ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Bölüm 1. Faaliyet Raporu Hazırlanmasında Uyulması Zorunlu Olan Usul Ve Esaslar: 1. Faaliyet raporu 2010 takvim yılını kapsayacaktır. 2. Faaliyet raporları mali

Detaylı

2011 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU

2011 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU 2011 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ANKARA DEVLET KONSERVATUVARI

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ANKARA DEVLET KONSERVATUVARI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ANKARA DEVLET KONSERVATUVARI 2012-2013 AKADEMİK YILI 15 ŞUBAT 2012 TARİHİNDEN 17 EYLÜL 2012 TARİHİNE KADAR GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER I. MÜZİK BÖLÜMÜ AKADEMİK TEŞKİLAT ŞEMASI A)

Detaylı

2016 YILI FAALİYET RAPORU

2016 YILI FAALİYET RAPORU N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki,

Detaylı

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER...

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... İçindekiler SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 A. Misyon ve Vizyon... 2 1. Misyon (Özgörev);... 2 2. Vizyon (Özgörüş);... 2 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 1.Yetki... 2 2.Görev... 2 3.Sorumluluk...

Detaylı

2015 Yılı Birim Faaliyet Raporu

2015 Yılı Birim Faaliyet Raporu NİĞDE ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 Yılı Birim Faaliyet Raporu [ OCAK 2016 ] İçindekiler BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 Çukurova Üniversitesi Pozantı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü 2014 İÇİNDEKİLER HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU 2 I- GENEL BİLGİLER 3 A-

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 1. Yetki... 3

Detaylı

Bölüm 1. Faaliyet Raporu Hazırlanmasında Uyulması Zorunlu Olan Usul Ve Esaslar:

Bölüm 1. Faaliyet Raporu Hazırlanmasında Uyulması Zorunlu Olan Usul Ve Esaslar: YENİMAHALLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Bölüm 1. Faaliyet Raporu Hazırlanmasında Uyulması Zorunlu Olan Usul Ve Esaslar: 1. Faaliyet raporu 2015 takvim yılını kapsayacaktır.

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Dağıtım

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Dağıtım *BEND4KTDB* T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayı : 97490392-040.05- Konu : 2015 Yılı Birim Faaliyet Raporu Dağıtım 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 41 inci

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Birime

Detaylı

GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ

GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 C. Birime İlişkin

Detaylı

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI MERKEZİ ARAŞTIRMA LABARATUVARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI MERKEZİ ARAŞTIRMA LABARATUVARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI MERKEZİ ARAŞTIRMA LABARATUVARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU Rize 2016 1 1-SUNUŞ Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı

Detaylı

T.C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU T.C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Ocak 2016-1 - İÇİNDEKİLER SAYFA ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU...3 I- GENEL BİLGİLER.4 A- Misyon ve Vizyon..4 B- Yetki, Görev

Detaylı

TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU 2016 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU 2016 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU 2016 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Ocak 2017-1 - İÇİNDEKİLER SAYFA ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU......3 I- GENEL BİLGİLER...4 A- Misyon ve Vizyon...4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar....4

Detaylı

2015 YILI FAALİYET RAPORU

2015 YILI FAALİYET RAPORU NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YII FEN BİİMERİ ENSTİTÜSÜ FAAİYET RAPORU İÇİNDEKİER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİER I- GENE BİGİER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Birime

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU I.GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon Misyon Teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek uyumlu ve hızlı olarak kullanıcıların

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ 2014 YILI KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ

Detaylı

FAALİYET RAPORLARI HAZIRLANMASI BİRİMLERCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI İÇERİĞİ

FAALİYET RAPORLARI HAZIRLANMASI BİRİMLERCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI İÇERİĞİ FAALİYET RAPORLARI HAZIRLANMASI 5018 sayılı yasa gereği hazırlanan Birim Faaliyet Raporları 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim Yasasının 41 maddesi gereği her yıl Kurumsal Faaliyet raporu hazırlama işlemleri

Detaylı

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU OCAK/ 2015, ANKARA BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41. Maddesi

Detaylı

2015 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU

2015 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU 2015 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İZMİT MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM FAALİYET RAPORU 2014 YILI

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İZMİT MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM FAALİYET RAPORU 2014 YILI KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İZMİT MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM FAALİYET RAPORU 2014 YILI 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... I- GENEL BİLGİLER... A. Misyon ve Vizyon... B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C. İdareye İlişkin Bilgiler...

Detaylı

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI İçindekiler SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... 1 A. Misyon ve Vizyon... 1 1. Misyon (Özgörev);... 1 2. Vizyon (Özgörüş);... 1 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 1.Yetki...

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ

YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ 2008 YILI NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ZĐRAAT FAKÜLTESĐ TOPRAK BÖLÜMÜ FAALĐYET RAPORU 2 ĐÇĐNDEKĐLER ÜST YÖNETĐCĐ SUNUŞU

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 2015 MALİ YILI SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM FAALİYET RAPORU Üst Yönetici Doç.Dr.Ayla KEÇECİ (M.Y.O. Müdürü) aylakececi@duzce.edu.tr / 0 (380) 542 10 15 Düzenleyen

Detaylı

2008 YILI NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FAALĐYET RAPORU ŞUBAT 2009/TEKĐRDAĞ

2008 YILI NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FAALĐYET RAPORU ŞUBAT 2009/TEKĐRDAĞ 2008 YILI NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FAALĐYET RAPORU ŞUBAT 2009/TEKĐRDAĞ 1 ĐÇĐNDEKĐLER SUNUŞ... 3 A. Misyon ve Vizyon... 4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 C. Đdareye

Detaylı

2013 YILI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

2013 YILI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 1/23 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C-

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki,

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SUNUMU

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SUNUMU KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SUNUMU Resmi Gazete Sayısı: 26111, 29183 HAZIRLAYAN: TANER GÜLER - STRATEJİK YÖNETİM VE PLANLAMA MÜDÜRÜ AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK Bu

Detaylı

DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2011 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2011 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2011 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Bursa 2012 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I- GENEL BİLGİLER... 4 A. MİSYON VE VİZYON... 4 B. YETKİ GÖREV SORUMLULUKLAR...

Detaylı

2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU

2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU 2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU Bağlarbaşı Mahallesi/Gümüşhane/ TÜRKİYE Tel : 0 456 233 75 50 Fax : 0 456 233 74 27 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI.. BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

Ç.Ü FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2014-2018 YILI STRATEJİK PLANI

Ç.Ü FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2014-2018 YILI STRATEJİK PLANI Ç.Ü FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2014-2018 YILI STRATEJİK PLANI Adana 2014 Çukurova Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 2014 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki,

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev

Detaylı

2007 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2007 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2007 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 1 2 SUNUŞ İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı

Detaylı

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PERFORMANS ANALİZİ

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PERFORMANS ANALİZİ ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ.4. Eğitim Alanları PERFORMANS ANALİZİ Adı Sayısı Alanı (m²) Toplam Kapasite (Kişi) Sınıf 0 650 Anfi 0 650 Bilgisayar Laboratuvarı 4 00 Araştırma Laboratuvarı

Detaylı

19 MAYIS SAMSUN DEVLET KONSERVATUVARI

19 MAYIS SAMSUN DEVLET KONSERVATUVARI 19 MAYIS SAMSUN DEVLET KONSERVATUVARI İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 1.Yetki...

Detaylı

2015 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ KENT İÇİ ULAŞIM TEKNOLOJİLERİ ERİŞEBİLİRLİK, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU

2015 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ KENT İÇİ ULAŞIM TEKNOLOJİLERİ ERİŞEBİLİRLİK, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU 2015 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ KENT İÇİ ULAŞIM TEKNOLOJİLERİ ERİŞEBİLİRLİK, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER... 4 A. Misyon ve Vizyon... 4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ÇERKEŞ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI FAALİYET RAPORU

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ÇERKEŞ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ÇERKEŞ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI -2016 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 BİRİM / ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I- GENEL BİLGİLER... 4 A. Misyon

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev

Detaylı

Ç.Ü. KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2018 YILI STRATEJİK PLANI

Ç.Ü. KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2018 YILI STRATEJİK PLANI Ç.Ü. KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2018 YILI STRATEJİK PLANI Adana 2014 Çukurova Üniversitesi Karaisalı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, 2014 İÇİNDEKİLER HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU 2 I- GENEL BİLGİLER 3

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PERFORMANS ANALİZİ (30.06.2014)

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PERFORMANS ANALİZİ (30.06.2014) KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 1.4. Eğitim Alanları PERFORMANS ANALİZİ (30.06.2014) Toplam Kapasite Adı Sayısı Alanı (m²) (Kişi) Sınıf 4 540 120 Anfi Bilgisayar Laboratuvarı

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Kartepe Turizm Meslek Yüksekokulu FAALİYET RAPORU

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Kartepe Turizm Meslek Yüksekokulu FAALİYET RAPORU T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Kartepe Turizm Meslek Yüksekokulu FAALİYET RAPORU 2016 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar C. İdareye İlişkin Bilgiler 1-

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Birime

Detaylı

2014 Yılı Birim Faaliyet Raporu

2014 Yılı Birim Faaliyet Raporu T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi 2014 Yılı Birim Faaliyet Raporu [ OCAK 2014 ] İçindekiler BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev

Detaylı

T.C. ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü

T.C. ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü 2009 YILI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Bölüm 1. Faaliyet Raporu Hazırlanmasında Uyulması Zorunlu Olan Usul Ve Esaslar: 1. Faaliyet raporu 2009 takvim yılını kapsayacaktır. 2. Faaliyet raporları mali

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU MARMARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin

Detaylı

2015 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU

2015 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU 2015 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Detaylı

TURİZM FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU -2014-

TURİZM FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU -2014- TURİZM FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU -2014- İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Birime İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ BİRİM FALİYET RAPORU

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ BİRİM FALİYET RAPORU GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ BİRİM FALİYET RAPORU GÜMÜŞHANE 2016 SUNUŞ Gümüşhane Üniversitesi Eğitim Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak

Detaylı

T.C. XXX. BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü

T.C. XXX. BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü T.C. XXX. BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü Sayı : Konu : Bilindiği üzere, faaliyet raporları, 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 56.maddesi gereği, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun

Detaylı

FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Birim Yöneticisinin Sunuşu İçindekiler I - GENEL BİLGİLER A. Misyon, Vizyon ve Değerler B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar C. Birime İlişkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2.

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU. 2015 Yılı Birim Faaliyet Raporu

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU. 2015 Yılı Birim Faaliyet Raporu T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2015 Yılı Birim Faaliyet Raporu [ OCAK 2016 ] İçindekiler BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2012 YILI FALİYET RAPORU

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2012 YILI FALİYET RAPORU SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2012 YILI FALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ; 1- Üst Yönetici Sunuşu 2- Genel Bilgiler 3- Misyon 4- Vizyon 5- Fiziki Yapı; 5-a ) Örgüt Yapısı 5-b ) Enstitü Yönetim Kurulu 5-c ) Enstitü

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 2016 BİRİM FAALİYET RAPORU Ocak-2017 1 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ağustos 2011 tarihinde

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI TAKI TEKNOLOJİSİ VE TASARIMI YÜKSEKOKULU BİRİM FAALİYET RAPORU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI TAKI TEKNOLOJİSİ VE TASARIMI YÜKSEKOKULU BİRİM FAALİYET RAPORU MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI TAKI TEKNOLOJİSİ VE TASARIMI YÜKSEKOKULU BİRİM FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU..3 I- GENEL BİLGİLER.. 4 A- Misyon ve Vizyon...5 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar......5

Detaylı

2016 YILI FAALİYET RAPORU

2016 YILI FAALİYET RAPORU N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2016 YII EREĞİ EĞİTİM FAKÜTESİ FAAİYET RAPORU İÇİNDEKİER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİER I- GENE BİGİER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Detaylı

SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER...

SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... MİMARLIK FAKÜLTESİ İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 4 A. Misyon ve Vizyon... 4 1. Misyon (Özgörev);... 4 2. Vizyon (Özgörüş);... 4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 1.Yetki... 4 2.Görev...

Detaylı

2015 Yılı Birim Faaliyet Raporu

2015 Yılı Birim Faaliyet Raporu T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ BOR MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 Yılı Birim Faaliyet Raporu [ OCAK 2016 ] İçindekiler BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Detaylı

TURİZM FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU -2015-

TURİZM FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU -2015- TURİZM FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU -2015- İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Birime İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel

Detaylı

19 ARALIK 2016 FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

19 ARALIK 2016 FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI 19 ARALIK 2016 FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI Bilgi Notu I. Harcama Yetkilisi (daire başkanı) İç Kontrol Güvence Beyanı, imzalı olarak Birim Faaliyet Raporuna Eklenecektir.

Detaylı

2015 YILI FAALİYET RAPORU

2015 YILI FAALİYET RAPORU 2015 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU (SAĞLIK YÜKSEKOKULU) İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Birime

Detaylı

2016 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ

2016 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ KENT İÇİ ULAŞIM TEKNOLOJİLERİ ERİŞEBİLİRLİK, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 5 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU (2016 YILI)

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU (2016 YILI) GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU (2016 YILI) İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU..3 I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon..4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar....4 C- İdareye

Detaylı

2016 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU

2016 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU 2016 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel Yapı.

Detaylı

2013 Yılı Birim Faaliyet Raporu

2013 Yılı Birim Faaliyet Raporu T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 Yılı Birim Faaliyet Raporu [ ŞUBAT 2013 ] İçindekiler BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEKE MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2014 2018)

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEKE MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2014 2018) T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEKE MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2014 2018) ADANA / FEKE MART 2014 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. GENEL BİLGİLER...3 1.1. Tarihçe...4 1.2. Organizasyon Şeması...5 1.3. Fiziki

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Birime

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ

YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ 2007 YILI NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ZĐRAAT FAKÜLTESĐ TARIM MAKĐNALARI BÖLÜMÜ FAALĐYET RAPORU (BĐRĐMLER ĐÇĐN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTĐTÜ/DAĐRE

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A- Misyon ve Vizyon... 3 B- Yetki, Görev

Detaylı