T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PARASIZ YATILILIK VE BURSLULUK SINAVI (PYBS) e BAŞVURU KILAVUZU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PARASIZ YATILILIK VE BURSLULUK SINAVI (PYBS) e BAŞVURU KILAVUZU"

Transkript

1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 2009 PARASIZ YATILILIK VE BURSLULUK SINAVI (PYBS) e BAŞVURU KILAVUZU

2 1 Bu kılavuz, Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü nün Merkezi Sistem Sınav Yönergesi hükümlerine göre hazırlanmıştır. SINIF 5, 9, 10 ve 11 inci sınıflar SINAV ÜCRETİ 23 Mart 03 Nisan ncı sınıf Mart nci sınıf Mart inci sınıf Mart 2009 SINIFLARA GÖRE 2009 PYBS TAKVİMİ BAŞVURU İŞLEMLERİ 23 Mart 03 Nisan Mart 03 Nisan Mart 03 Nisan Mart 03 Nisan 2009 SINAV GİRİŞ BELGESİ SINAV SINAV SONUÇLARI 20 Nisan Mayıs Temmuz Haziran Haziran Temmuz Mayıs Haziran Temmuz Mayıs Haziran Temmuz 2009 İLETİŞİM BİLGİLERİ ORTAÖĞRENİM BURS VE YURTLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI Telefon: 0(312) Faks: 0(312) İnternet adresi: EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Telefon: Faks: Ölçme Değerlendirme ve Açık Öğretim Kurumları Daire Başkanlığı 0(312) İnternet adresi: okul.meb.gov.tr e Posta: : DİKKAT: 2009 Yılı Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavına ilişkin olarak bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayım tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek yasama, yürütme ve yargı organları ile Talim ve Terbiye Kurulu Kararları gerekli kıldığı takdirde değiştirilebilir. Böyle durumlarda izlenecek yol, Millî Eğitim Bakanlığınca belirlenir ve kamuoyuna duyurulur.

3 2 DİKKAT Parasız yatılılığa hak kazandığı okula süresi içerisinde parasız yatılı kaydını yaptırmayan öğrencilerin ilgili yönetmelik gereğince bursluluğa geçirilmeleri mümkün değildir. Bursluluğu kazanan öğrenciler, bu haklarını öğrenim gördükleri veya kayıt yaptırdıkları Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda kullanabilir. Özel okullara kayıt yaptıran ve öğrenimlerine bu okullarda devam eden öğrenciler bursluluktan ve parasız yatılılıktan faydalanamaz. Yabancı uyruklu öğrenciler parasız yatılık ve bursluluk sınavına giremez. Cinsiyetine, okul türüne alan ve dalına uygun pansiyonu olmayan okulları tercih edip kazananlar parasız yatılılık hakkından faydalanamaz. Bu durumdaki öğrencilerin bursluluğa geçirilmeleri de mümkün değildir. Kaydını süresi içerisinde yaptırmayan öğrenci bu haklarından vazgeçmiş sayılır. Tercihleri doğrultusunda parasız yatılı okul kazanan öğrenci bu hakkını başka okulda kullanamaz. Okul müdürlükleri bünyesinde kurulan komisyonlar, parasız yatılılık ve burslulukla ilgili belgeleri dikkatlice inceleyecektir. Başvuruları incelemeden kabul eden okul müdürlükleri ve komisyon hakkında yasal işlem yapılır. Başvuru şartlarını taşımadıkları halde sınava girerek parasız yatılılık veya bursluluğu kazanan öğrencilerin kayıtları yapılmayacaktır. Ortaöğretim kurumlarının 10 ve 11 inci sınıflarında okuyan öğrenciler, halen öğrenim gördükleri okul türü ve meslek alan/dalı bulunan pansiyonlu okulu tercih edecektir.

4 3 Sayın Veli e Başvuru Kılavuzunu dikkatlice okuyup, belirtilen esaslar doğrultusunda başvurunuzu yapınız. Başvurunuzdaki eksiklik veya hatalar çocuğunuzun sınava girmesini dolayısıyla da geleceğini etkileyecektir. Ayrıca; bu eksiklik ve hatalardan dolayı, tüm sorumluluk sizde olduğu için hiçbir yasal hak talebinde de bulunamayacaksınız. Başvuru işlemleri internet erişimi olan her yerden yapılabileceğinden okul müdürlükleri de başvuru işlemlerini takip edeceklerdir. Çocuğunuz özürlü ise, başvuru öncesi e Okul sisteminde durumunun belirtilmiş olduğunu kontrol ettiriniz. Okul müdürlüğü tarafından elektronik onaylama yapılmayan başvurular geçersiz sayılacaktır. Sınavla ilgili bilgilendirmeler, duyurular ve başvuru işlemleri internet üzerinden yapılacağından ile adreslerini takip ediniz. Sınav ve sınav sonrası işlemlere ilişkin esaslar e Başvuru Kılavuzu nda yer aldığı için başvuru işleminizi yaptıktan sonra e Başvuru Kılavuzu ve eklerini kayıt ve yerleştirme işlemleri tamamlanıncaya kadar saklayınız. Herhangi bir nedenle Bakanlığımıza danışma veya dilekçe verme gereği duyarsanız e Başvuru Kılavuzu nu yeniden dikkatlice inceleyiniz. Bakanlığımıza vereceğiniz dilekçelerde öğrencinin T.C. kimlik numarası, açık adresi ve veli imzası olmalıdır. Aksi durumda dilekçenizle ilgili hiçbir işlem yapılmayacaktır.

5 4 Sayın Yetkili Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavına (PYBS) başvuracak öğrencilerden hangi belgelerin istendiğini ve başvuru takvimini okul panosundan duyurunuz. PYBS ye başvuracak öğrencilerin, başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıklarını, özellikle de kontenjan türüyle ilgili belgeye sahip olup olmadığını mutlaka kontrol ediniz. Kontenjanla ilgili belgesi olmayıp, başvuru şartlarını taşıyan öğrencilerin diğer çocuk kontenjanından başvurusunu yapınız. Okulda kurulacak komisyon incelemesinden sonra başvuru şartlarını taşımayan veya koşulları taşıdığını belgelendiremeyen öğrencilerin başvurularını kabul etmeyiniz. Başvuru şartlarını taşımadıkları halde sınava girerek kazanan öğrencilerin parasız yatılılık veya bursluluk kayıtlarını yapmayınız. Başvuruda istenen; ailesinin maddi durumunu gösterir beyanname ve ekleri, öğretmen çocuğu, ailesinin oturduğu yerde okul olmayan çocuk ile 2828 sayılı veya 5395 sayılı Kanunlar kapsamında çocuk olduğuna dair belgelerin bir örneğini okul müdürlüğünüzde saklayınız (gerek duyulduğu takdirde Bakanlık tarafından istenecektir). Bu belgelerin asıllarını kayıt kabulde kullanılmak üzere öğrenci velisine veriniz. Başvuran öğrencilerden özürlü olan varsa mutlaka Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM) Müdürlüklerine yönlendirerek İLSİS RAM İşlemleri Modülüne kaydedilmesini sağlayınız. Öğrencinin başvuruyla ilgili tüm işlemleri bitirdikten sonra kontrol ederek elektronik onaylama yapınız. Bir hata oluşması durumunda geriye dönük düzeltme yapılmayacağı gibi hakkınızda idari soruşturma açılacağından bu konuda dikkatli davranmanız gerekmektedir.

6 5 1. GENEL AÇIKLAMALAR Bu kılavuzda; 2009 yılı Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı (PYBS)ile Yatılı İlköğretim Bölge Okullarına (YİBO) öğrenci yerleştirilmesiyle ilgili usul ve esaslar yer almaktadır. 5, 9, 10 ve 11 inci sınıfların Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı; 03 Mayıs 2009, 6 ncı sınıfların 13 Haziran 2009, 7 nci sınıfların 07 Haziran 2009 ve 8 inci sınıfların 06 Haziran 2009 tarihlerinde saat da, merkezi sistem sınavı olarak MEB Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecektir. PYBS tüm il merkezleri ile yurt dışında Lefkoşa, Trablusgarp, Riyad, Medine, Cidde, Aşgabat, Bakü ve Bişkek de gerçekleştirilecektir. Başvuru sayısının beklenenden fazla olması durumunda gerekli görülen bazı ilçe merkezlerinde de sınav yapılabilecektir. PYBS yurt dışındaki sınav merkezlerinde Türkiye saatiyle saat da merkezi sistemle, aynı anda yapılacaktır. Sınav başvurusu; (5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 inci sınıflar) 23 Mart 03 Nisan 2009 tarihleri arasında yapılacaktır. 6 ncı, 7 nci ve 8 inci sınıf öğrencilerinden PYBS na da girmek isteyenler için SBS sonuçlarına göre PYBS puanı hesaplanacaktır. Bu öğrenciler ayrıca bir sınava girmeyecektir. Sınav başvurusunun yapılabilmesi için öncelikle öğrencinin e okul sisteminde kayıtlı ve bilgilerinin güncel olması gerekmektedir. PYBS e Başvuru Kılavuzuna uygun olarak, doğru ve zamanında yapılmasından ÖĞRENCİ VELİSİ ve OKUL MÜDÜRLÜĞÜ sorumlu olacaktır. Veli, yaptığı başvuru ile başvuru kılavuzunda belirtilen bütün hükümleri kabul etmiş sayılacaktır. Açık Öğretim Lisesi, Açık İlköğretim Okulu ile Mesleki Açıköğretim Lisesi öğrencileri; yaygın eğitim sistemine dâhil olduğundan bu okullarda kayıtlı öğrenciler parasız yatılılık ve bursluluktan yararlanamazlar. Tutuklu ve hükümlü öğrenciler parasız yatılılık ve bursluluk sınavına başvuramazlar. Parasız yatılı olarak öğrenimini devam ettiren öğrencilere ayrıca burs verilmez eğitim öğretim yılından itibaren parasız yatılı veya burslu okumak isteyen, başvuru şartlarını taşıyan, maddi imkânları sınırlı öğrencilerin sınava katılmalarını sağlamak için okul müdürlükleri öğrencilere rehberlik edecektir.

7 6 2. BAŞVURU ŞARTLARI a. Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşı olmak, b. Bulunduğu sınıfta 1 (bir) yıldır öğrenim görüyor olmak (uzun süre tedavi gördüğünü resmî ve özel sağlık kurum/kuruluşlarından alınan sağlık raporuyla belgelendirenler hariç), c. Parasız yatılılığı tercih etmek için hâlen; İlköğretim okullarının 8 inci, Ortaöğretim okullarının hazırlık sınıfı hariç olmak üzere 9, 10 ve 11 inci sınıflarında öğrenim görüyor olmak, d. Bursluluğu tercih etmek için hâlen; İlköğretim okullarının 5, 6, 7 ve 8 inci, Ortaöğretim okullarının hazırlık sınıfı hariç olmak üzere 9, 10 ve 11 inci sınıflarında öğrenim görüyor olmak, e. YİBO kontenjanından sınavsız olarak parasız yatılı olarak yerleşmek için halen; Yatılı İlköğretim Bölge Okullarının 8 inci sınıfında yatılı öğrenci olarak öğrenim görüyor olmak, f. Maddi imkânlardan yoksun bulunmak, Bunun için ailenin yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın 2009 Malî Yılı için tespit edilen TL (dört bin üç yüz elli üç TL) yi geçmemesi gerekir. Bunun tespitinde ailenin 2008 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır. Maddi imkânlardan yoksun olduğunu belirten (EK 1) öğrenci ailesinin maddi durumunu gösterir beyannamede öngörülen ve bu beyana esas olan gelirin; velinin eşi çalışıyorsa eşiyle beraber ailenin bütün yıllık gelir durumunu gösteren vergi dairesi, muhasebe birimi veya ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan alınacak 2008 yılına ait 12 aylık toplam gelirini gösteren belge, aile nüfus kayıt örneği, velinin ve çalışıyorsa eşinin bakmakla yükümlü olduğu şahıslarla ilgili mahkeme kararının tasdikli örneğini de eklemek suretiyle belgelendirilmesi gerekir. g. Kontenjandan faydalanarak sınava giren öğrencilerden; 1. Anne veya babası Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî okullarda öğretmen olarak görev yapan, ölen veya emekli olanlardan, 2. Ailenin oturduğu yerleşim biriminde ilköğretim okulu (taşımalı eğitim kapsamında olanlar dâhil) bulunmayanlardan, İlgili makamdan (il/ilçe millî eğitim müdürlüğü) alınacak bu durumlarını gösteren belge ile EK 1 deki ailesinin maddi durumunu gösterir beyanname istenir sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu ile 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında giren ve yerleştirme yurtlarından gelen

8 7 veya aynı kanunlar gereğince haklarında tedbir kararı verilmiş olan öğrencilerden durumlarını gösterir belge istenir. (Bu öğrencilerden EK 1 deki ailesinin maddi durumunu gösteren beyanname istenmez) Bu beyanlar ve belgeler okul müdürünün, ilgili müdür yardımcısının veya görevlendirilen bir müdür yardımcısının başkanlığında en az 2 (iki) öğretmenden oluşan komisyonca, maddi durumları 2009 yılı için tespit edilen limiti geçmeyen ve kontenjanla ilgili durumunu belgelendiremeyen öğrencilerin başvurularının incelenip gerekli düzeltmelerin yapılmasından sonra diğer çocuk kontenjanından yapılması sağlanacaktır. Öğrenciler ilgili belgeleri ibraz etmedikleri takdirde sınavı kazansalar bile parasız yatılı veya burslu okuma haklarından yararlanamazlar. Parasız yatılılık ve bursluluk ile ilgili mevzuat ve belgelere adresinden erişilebilecektir. h. Gireceği okulun yönetmeliğinde tespit edilen kayıt kabul şartlarını taşımak (özel eğitime muhtaç çocukların özür durumları, parasız yatılılık ve bursluluk sınavına girmelerine engel teşkil etmez). i. Ortaöğretim kurumlarında, sınavın yapıldığı ders yılında okuldan tasdikname ile uzaklaştırma veya daha ağır bir ceza almamış olmaları. 3. BAŞVURU ÜCRETİ ve BANKA İŞLEMLERİ a. Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavına başvuracak, e Okul sisteminde kayıtlı öğrenciler; 10 (on) TL sınav ücretini T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. veya Türkiye Halk Bankası A.Ş. şubelerinden Kurumsal Tahsilât Programı aracılığıyla, öğrencinin T.C. kimlik numarasına göre yatıracaktır. b. Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavına 5, 9, 10 ve 11 inci sınıflardan başvuru yapacak öğrenciler sınav ücretini 23 Mart 03 Nisan 2009 tarihleri arasında, 6, 7 ve 8 inci sınıflardan başvuru yapacak öğrenciler sınav ücretini Mart 2009 tarihleri arasında (SBS ücretiyle) yatıracaktır c. Sınav ücreti yatırma işlemi sırasında öğrencinin e Okul sisteminde 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 inci sınıflarda kayıtlı olup olmadığı anında e Okul sisteminden karşılaştırılmaktadır. Başvuru kriterlerini taşımayan öğrencilerden tahsilât yapılmayacaktır. d. KKTC den sınava başvuracak öğrenciler sınav ücretini T.C. Ziraat Bankası A.Ş. şubelerinden Kurumsal Tahsilât Programı aracılığıyla öğrencinin T.C. kimlik numarasına göre yatıracaktır.

9 8 e. KKTC hariç, yurt dışından sınava başvuracak öğrenciler sistem uyumu olmadığı için sınav ücretini yurtiçindeki yakınları vasıtasıyla T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. veya Türkiye Halk Bankası A.Ş. şubelerinden Kurumsal Tahsilât Programı aracılığıyla, öğrencinin T.C. kimlik numarasına göre yatıracaktır. f. Öğrenciler, sınav ücreti yatırma işlemi için bankaya herhangi bir havale ücreti ve benzeri gider ödemeyecektir. g. Sınav ücreti kesinlikle Kurumsal Tahsilât Programı aracılığıyla bankaya yatırılacak; mektup, elden, havale, internet bankacılığı veya EFT yoluyla sınav ücreti tahsil edilmeyecektir. h. Banka dekontunda öğrencilerin T.C. kimlik numarası, adı, soyadı ve katıldığı sınavın açık adı bulunacaktır. Para yatırma işleminden sonra dekont üzerinde bulunan bilgilerin öğrenciye ait olup olmadığı kontrol edilecek, bilgilerden herhangi birinde yanlışlık varsa başvuru yapmadan aynı gün ödeme iptal ettirilerek öğrencinin e Okul sistemindeki bilgileri düzeltildikten sonra ödeme yeniden yapılacaktır. i. Öğrenciler ayrıca başvuru döneminde okul müdürlüğüne, kırtasiye, internet, fotokopi giderleri için okul aile birliği makbuzu karşılığında 2 (iki) TL ödeyecektir. j. Yatılı İlköğretim Bölge Okullarının 8 inci sınıfında yatılı öğrenci olarak öğrenim gören ve PYBS katılmayan ancak YİBO kontenjanlarından yararlanmak isteyen öğrenciler sınav ücreti yatırmayacaktır. Sınav ücreti, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu ile 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamına giren öğrencilerden alınmayacaktır. 4. BAŞVURU İŞLEMLERİ 4.1. Yurtiçinden Sınav Başvurusu a. Başvuruyla ilgili tüm iş ve işlemler ile okul.meb.gov.tr adreslerinden yapılacaktır. b. Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavına başvurular; 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 inci sınıflar 23 Mart 03 Nisan 2009 tarihleri arasında yapılacaktır. c. Başvuru yapabilecek öğrenci için veli, öğrencinin T.C. kimlik numarasıyla bankaya sınav ücretini yatıracaktır. 6 ncı, 7 nci ve 8 inci sınıf öğrencileri SBS ile sınava gireceği için ayrıca sınav ücreti yatırmayacaktır. d. Öğrenci, sınav ücretini yatırdığı gün; başvuru şartlarını taşıması halinde, kendisi bireysel olarak ya da öğrenim gördüğü okul müdürlüğünden PYBS başvurusunu ve tercihini yaptırabilecektir.

10 9 e. Başvurunun yapılabilmesi için öğrenci velisi okul müdürlüğüne öğrenci ailesinin maddi durumunu gösterir beyanname ve ekleri ile kontenjandan başvurabilecek öğrenciler için; öğretmen çocuğu, 2828 ile 5395 sayılı Kanunlar kapsamına giren çocuk ve ailesinin oturduğu yerde ilköğretim okulu (taşımalı eğitim kapsamında olanlar dâhil) bulunmayan çocuk olduklarına dair belgelerini getirerek işlemlerini yaptıracaktır. f. Öğretmen çocuğu kontenjanından yararlanmak isteyen öğrenciler için; Anne veya babasının Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî okullarda öğretmen olarak görev yaptığı, ölü ve ya emekli olup olmadığı başvuru sistemi tarafından kontrol edilecektir. Durumu uygun olmayanlar için bu bölüm kapalı olarak gelecektir. g. Süresi içinde bankaya sınav ücretini yatırmayan adaylar başvuru yapamayacaktır. h. Sınav başvurusu sadece elektronik ortamda öğrenci velileri, velilerin yapamaması durumunda okul yöneticileri veya öğretmenlerin rehberliğinde yapılacaktır. Başvuru işlemi esnasında öğrenciyle ilgili e Okul sisteminden alınan bilgiler görülecektir. Görülen bilgiler kontrol edilerek (adı/soyadı, baba adı, cinsiyeti, doğum yeri, doğum tarihi, özür durumu, alanı/dalı, sınıfı) varsa yanlışlıklar başvurudan önce düzeltilecektir. i. Kontrol işlemi tamamlandıktan sonra her adayın başvurusu okul müdürlüğünce e Okul sisteminde ayrı ayrı onaylanacaktır. Onaylanan başvurunun 2 (iki) adet çıktısı alınarak veliye inceletilecek ve imzalatılacaktır. Daha sonra her iki nüsha da mühürlenerek 1 (bir) tanesini veliye teslim edilerek, diğeri okul müdürlüğünde saklanacaktır. j. Yatılı İlköğretim Bölge Okullarının 8 inci sınıfında yatılı öğrenci olarak öğrenim gören ve YİBO kontenjanından yararlanarak sınavsız olarak ortaöğrenimlerine pansiyonlu okullarda devam etmek isteyen öğrencilerin başvuruları 23 Mart 03 Nisan 2009 tarihleri arasında PYBS başvurusuyla birlikte yapılacaktır. Okul müdürlüğü e Okul sisteminde başvuruyu onaylanacaktır. Onaylanan başvurunun 2 (iki) adet çıktısı alınarak veliye inceletilecek ve imzalatılacaktır. Daha sonra her iki nüsha da mühürlenerek 1 (bir) tanesini veliye teslim edilerek, diğerini okul müdürlüğünde saklanacaktır. k. Başvuru onaylandıktan sonra e Okul sisteminde yapılacak değişiklikler başvuru bilgilerini değiştirmeyecektir. Bu nedenle onaylama işleminden önce bilgilerin doğruluğu veli ve okul yöneticilerince titizlikle incelenecektir Yurtdışından e Okul Sistemine Kayıtlı Olan Öğrencilerin Sınav Başvurusu Yurt dışından başvuru yapmak isteyen öğrenciler öncelikle Tablo 1 de belirtilen okullardan, e Okul sisteminde kayıtlı değillerse, kayıt olacaktır. Bu öğrenciler; T.C. vatandaşı ise T.C. kimlik numarasıyla, KKTC vatandaşı ise e Okul sisteminde kayıtlı oldukları geçici numarayla başvuru yapacaklardır

11 10 Ülke Adı AZERBAYCAN KIRGIZİSTAN ÖZBEKİSTAN TÜRKMENİSTAN SUUDİ ARABİSTAN LİBYA KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ Tablo 1 Yurt Dışından Başvurunun Alınacağı Okullar Okul Adı Bakü Türk İlköğretim Okulu Bişkek Türk İlköğretim Okulu Taşkent Türk İlköğretim Okulu Aşgabat Türk İlköğretim Okulu Medine Uluslararası Türk Okulu Cidde Uluslararası Türk Okulu Riyad Uluslararası Türk Okulu Tebük Uluslararası Türk Okulu Libya Türk İlköğretim Okulu (Trablusgarp) Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu Anafartalar Lisesi Çanakkale Ortaokulu Şehit Turgut Ortaokulu Bekirpaşa Lisesi 4.3. Yurtdışında e Okul Sistemine Kayıtlı Olmayan Öğrencilerin Sınav Başvurusu e Okul sistemine kayıtlı olmayan yurt dışındaki okullardan başvuru yapmak isteyen öğrenci; T.C. vatandaşı ise T.C. kimlik numarasıyla, KKTC vatandaşı ise e Okul sisteminde kayıtlı oldukları geçici numarayla ile adreslerinde yayımlanan EK 2 deki formu eksiksiz ve doğru bilgilerle doldurup, çıktısını alarak başvuru süresi içinde Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme ve Açık Öğretim Kurumları Daire Başkanlığı Teknikokullar ANKARA adresine APS veya dengi posta yoluyla gönderecek, faksla veya e posta yoluyla gelen formlar kabul edilmeyecektir. e Okul sistemine kayıtlı olmayan yurt dışındaki okullardan başvuru yapmak isteyen öğrenciler T.C. Ziraat Bankası A.Ş Beşevler/ANKARA Şubesinin nolu hesabına 10 (on)tl sınav ücretini yatıracaktır. Öğrenci, sınav ücretini yatırdığı banka dekontunu saklayacaktır. 5. BAŞVURUNUN GEÇERSİZ SAYILDIĞI DURUMLAR Öğrencinin; a. e Okul sistemindeki bilgilerinde eksiklik, hata veya çelişki varsa, b. Sınav ücretini belirtilen sürede bankalardan birine yatırmamışsa (başvuru ücretinden muaf olan öğrenciler hariç), c. Elektronik ortamda okul müdürlüğü PYBS başvurusunu onaylamamışsa, d. Ailenin maddi durumunu gösterir beyanname ile kontenjan bilgi ve belgeleri [öğretmen çocuğu, 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu ve 2828 sayılı Kanun kapsamına giren çocuk ve ailesinin oturduğu yerde ilköğretim okulu (taşımalı eğitim kapsamında

12 11 olanlar dâhil) bulunmadığına dair belgeleri okul müdürlüğüne teslim etmeyen] e Okul sisteminde kaydedilmemişse. 6. MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNİN YAPACAĞI İŞLEMLER İl/ilçe millî eğitim müdürlükleri, a. e Okul sistemi MEM İşlemleri bölümünde yer alan raporlardan okul müdürlüklerince yapılan başvuruları izlemek. b. Başvuruların, süresi içinde okullarda yapılması ve onaylanmasıyla ilgili tedbirleri almak. c. Başvuruların onaylanması işlemlerini, süresi içinde yapmayan okul müdürlerini uyarmak. d. Sınava girecek özürlü öğrencilerin sınav hizmeti ile ilgili bilgilerinin Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünde, İLSİS RAM İşlemleri Modülünde öncelikle işlem görmesini sağlamak. 7. OKUL MÜDÜRLÜKLERİNİN YAPACAĞI İŞLEMLER a. Okulunda kayıtlı öğrencilerin e Okul sisteminden bilgilerinin doğruluğunu ve güncelliğini kontrol ve takip etmek, b. Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavına başvurmak isteyen öğrenciler ile velilere başvuru ve tercih işlemleriyle ilgili rehberlik etmek, başvuru şartlarını taşıdığı halde başvuru yapmayanları uyarmak, başvuruda istenen belgeleri ve başvuru takvimini okul panosunda duyurmak, c. PYBS e Başvuru Kılavuzu nun, veya adreslerinden çıktısını alarak isteyen öğrencilere dağıtmak, d. Okulunda sınava katılmak isteyen özürlü öğrenci varsa, Rehberlik ve Araştırma Merkezlerine yönlendirerek, özür bilgilerinin İLSİS RAM İşlemleri Modülüne işlenmesini sağlamak, e. Okulunda görmeyen öğrencilere, sınav sırasında sorular Braill alfabesinde hazırlanmış soru kitapçığı olarak, CD ortamında (MP3 dosyası olarak seslendirilerek) veya resim, şekil ve grafik içeren sorulardan muaf olarak basılmış soru kitapçı şeklinde sunulabileceğinden öğrencinin kullanım becerisine göre kendine uygun yöntemi seçmesine yardımcı olmak, f. Bu öğrencilerin tercihlerini başvuru tarihleri arasında e Okul sisteminde açılan ekran üzerinden öncelik sırasına göre yapmak,

13 12 g. Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavına başvuracak öğrencilerin, başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıklarını, özellikle de kontenjan türüyle ilgili belgeye sahip olup olmadıklarını okulda kurulan komisyon tarafından kontrol etmek, h. Öğrencinin başvurusunu elektronik ortamda onaylamak ve başvurunun 2 (iki) adet çıktısını alarak veliye inceletip imzalatmak ve mühürleyerek 1 (bir) tanesini veliye teslim etmek, diğerini okul müdürlüğünde saklamak, i. Okulun internet bağlantısı olmaması veya herhangi bir aksaklık nedeniyle başvuru onayının yapılamaması durumunda gerekli tedbirleri alarak başka bir okul veya il/ilçe millî eğitim müdürlüğünün internet erişim imkânlarını kullanarak öğrenci başvurularını onaylamak, j. Sınav giriş belgesini internet üzerinden alarak onaylayıp öğrenciye teslim etmek. Sınav giriş belgesini kaybeden öğrencilere belgenin yenisini çıkarıp onaylayarak vermek, k. Bursluluk sınavını kazanan ve kabul edilen öğrencilerin bursluluğa kayıt işlemlerini e burs modülü üzerinden yapmak. 8. ÖZÜRLÜ ÖĞRENCİLER Özürlü öğrencilerin sınavlarda, yetersizlik durumlarına uygun hizmet alabilmeleri amacıyla özür bilgilerinin işlenmesi için özürlü sağlık kurulu raporu, özürlü kimlik kartı veya özürlülük bilgisinin işlendiği nüfus cüzdan ından biriyle okul müdürlüğünün bulunduğu yerdeki Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğüne müracaat etmeleri zorunludur. Müracaatların Rehberlik ve Araştırma Merkezlerine yönlendirilme ve takibinde öğrencinin kayıtlı bulunduğu OKUL MÜDÜRLÜĞÜ birinci derecede sorumludur. Belirtilen belgelerin aslı veya belgeyi düzenleyen ilgili makamca aslı gibidir onayı olanların dışında herhangi bir rapor veya belge kabul edilmeyecektir. Üzerinde tahribat silinti ve kazıntı olan raporlar geçersiz sayılacak, Rehberlik ve Araştırma Merkezlerince işlem görmeyen yetersizlik durumu İLSİS RAM İşlemleri Modülünde işlenmeyen öğrencilere sınavlarda yetersizliği ile ilgili hizmet verilmeyecektir. Yetersizliği olan öğrencinin beyan ettiği rapor ya da belgenin bir nüshası Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünde saklanacaktır. Özürlü öğrencilere ait yetersizlik durumlarını gösteren belgeler Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne gönderilmeyecektir. Öğrenciler yetersizlik durumuna göre, Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlükleri tarafından, İLSİS RAM İşlemleri Modülüne işlenen bilgiler doğrultusunda düzenlenmiş salonlarda sınava alınacaktır. Özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler, sürekli kullandıkları araç gereç ve cihazları kendilerinin getirmesi kaydıyla sınavda kullanabilecektir.

14 Görme Yetersizliği Olan Öğrenciler Öğrencilerin yetersizliği ve alabileceği sınav hizmetleri şunlardır; a. Az Gören Öğrenciler Az gören öğrenciler için 18 puntolu soru kitapçığı ve cevap kâğıdı basılacaktır. Az gören öğrenci tek kişilik salonlarda sınava alınacaktır. Az gören öğrencilerin soru muafiyeti olmayacak başarı puanı tüm sorular üzerinden hesaplanacaktır. b.görmeyen Öğrenciler Görmeyen öğrenciler tek kişilik salonlarda okuyucu ve kodlayıcı eşliğinde sınava alınacaktır. Görmeyen öğrencilere sınavda ek olarak 30 dakika ek süre verilecektir. Görmeyen öğrencilere, sınav sırasında sorular Braill alfabesinde hazırlanmış soru kitapçığı olarak, CD ortamında (MP3 dosyası olarak seslendirilerek) veya resim, şekil ve grafik içeren sorulardan muaf olarak basılmış soru kitapçı şeklinde sunulabilecektir. Öğrenci kullanım becerisine göre bunlardan birini seçecektir. Bu öğrenciler başvuru tarihleri arasında öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne müracaat ederek sınavda kullanmak istediği yöntemi e Okul sisteminde açılan ekran üzerinden öncelik sırasına göre tercih edecektir. Söz konusu yöntemlerin herhangi birinde yeterince tercih olmaması durumunda Genel Müdürlüğümüz öğrencinin tercih sırasına göre en uygun düzenlemeyi yapacaktır İşitme Yetersizliği Olan Öğrenciler İşitme yetersizliği olan öğrenciler ilköğretim ve ortaöğretimde, istekleri doğrultusunda yabancı dil programlarındaki bazı bilgi ve becerilerin öğretiminde veya dersin tamamından muaf tutulurlar (Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinin 24/g maddesi). Bu durumda olan öğrenciler yabancı dil dersinden muaf olduklarına dair belgeyi okul müdürlüğüne ibraz etmeleri ve e Okul sistemine işlenmesi halinde yabancı dil sınavından muaf tutulacaktır. İşitme yetersizliği olan öğrenciler tek kişilik salonlarda sınava alınacaktır. İşitme yetersizliği olan öğrencilere e okul sisteminde işlenmesi durumunda sınav süresine 30 dakika ek süre verilecektir Ruhsal ve Duygusal Yetersizliği Olan Öğrenciler Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu ile özel öğrenme güçlüğü olan öğrenciler tek kişilik salonlarda sınava alınacaktır. Bu öğrencilere salonda yardımcı olması için iki öğretmen görevlendirilecektir. Okuma yitimi (disleksi) veya yazma yitimi (disgrafi) olan öğrencilere salon görevlilerinden 2(iki) öğretmen, kodlayıcı/okuyucu olarak yardımcı olacaktır.

15 Yaygın Gelişimsel Bozukluk Olan Öğrenciler Yaygın gelişimsel bozukluğu olan (Otizm, Rett Sendromu, Asperger Bozukluğu, Atipik Otizm) öğrenciler tek kişilik salonlarda sınava alınacaktır. Bu öğrencilere salonda yardımcı olması için iki öğretmen görevlendirilecektir Bedensel Yetersizliği Olan Öğrenciler Yazma becerisini engelleyecek derecede ince motor becerilerde yetersizliği olan ya da uzuv kaybı (ampütesi) olan öğrenciler tek kişilik salonlarda sınava alınacak, bir öğretmen kodlayıcı olarak yardımcı olacak ve sınav süresine 30 dakika ilave edilecektir. Kaba motor becerilerde yetersizlik gösteren ortez, protez, yardımcı araç gereç kullanan öğrenciler giriş katlarda bulunan salonlara yerleştirilecektir. Sınav salonunda kullanılacak masa ve sıra öğrencinin özelliklerine uygun olarak düzenlenecektir Süreğen Hastalık Olan Öğrenciler Süreğen hastalığı olan öğrenciler tek kişilik salonlarda sınava alınacaktır. Yatağa bağımlılığı olan ya da sağlık kurumunu terk etmeleri sakıncalı olan öğrenciler durumunu sağlık kurulu raporu ile belgelendirdikleri takdirde tedavi gördükleri sağlık merkezinde sınava alınacaktır. Şeker, astım, tansiyon ve epilepsi hastalıklardan dolayı sürekli ilaç kullanan öğrenciler diğer öğrencilerle birlikte yerleştirilecektir. Ancak, salonlarında görevli öğretmenler, İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince önceden bilgilendirilecektir. 9. SINAV GİRİŞ BELGESİ Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavının giriş belgelerinin; * 5, 9, 10 ve 11 inci sınıflar 20 Nisan 2009, * 6 ncı sınıf 01 Haziran 2009, * 7 nci ve 8 inci sınıflar 25 Mayıs 2009 tarihinden sonra e Okul sisteminden okul müdürlükleri tarafından fotoğraflı kesinlikle renkli çıktısı alınacak mühürlenerek öğrenciye teslim edilecektir. Öğrencilere sınav giriş belgesi ayrıca posta yoluyla gönderilmeyecektir. Fotoğraflı sınav giriş belgesinde öğrencinin kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav bölgesi (il), bina, salon ve sıra bilgileri yer alacaktır. Öğrenci, sınav giriş belgesinde yer alan sınav bölgesinde (ilinde), binada, salonda ve sırada sınava girecektir. Ancak; olağanüstü durumlarda (doğal afet, yangın, vb.) Bölge Sınav Yürütme Komisyonunun teklifi, Merkezin uygun görüşüyle öğrencinin sınav yeri değiştirilebilecektir. Fotoğraflı sınav giriş belgesini kaybeden öğrenciler belgenin yenisini başvuru yaptığı okul müdürlüklerinden alabilecektir.

16 15 Öğrencinin sınavdan önce sınava gireceği binaya giderek, sınav salonunu görmesi önerilir. 10. SINAV UYGULAMASI a. *5, 9, 10 ve 11 inci sınıfların sınavı 03 Mayıs 2009 Pazar günü saat da, *8 inci sınıfların sınavı 06 Haziran 2009 Cumartesi günü saat da, *7 nci sınıfların sınavı 07 Haziran 2009 Pazar günü saat da, *6 ncı sınıfların sınavı 13 Haziran 2009 Cumartesi günü saat da başlayıp, tek oturum olarak yapılacaktır. Yurt dışındaki sınav merkezlerinde de Türkiye saatiyle da merkezi sistemle aynı anda yapılacaktır. b. *5 inci sınıfların sınavı 120 dakika, *6 ncı sınıfların sınavı 90 dakika, *7 nci sınıfların sınavı 100 dakika, *8 inci sınıfların sınavı 120 dakika, *9, 10 ve 11 inci sınıfların sınavı 100 dakika olacaktır. c. Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için öğrenciler en geç saat da sınav giriş belgelerinde belirtilen salonda hazır bulunacaktır. Öğrenciler sınava gelirken yanlarında fotoğraflı sınav giriş belgesi, nüfus cüzdanı (veya pasaport) en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulunduracaktır. d. Kimlik belgeleri (nüfus cüzdanı veya pasaport) yanında olmayan öğrenciler kesinlikle sınava alınmayacaktır. e. Öğrenciler sınav salonlarına alınırken; yanlarında sözlük, hesap cetveli veya makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo gibi kaynaklar ile her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar ve saat fonksiyonu dışında özellikleri bulunan saatlerin bulunup bulunmadığı kontrol edilecek, varsa bunlar sınavdan sonra iade edilmek üzere toplanacaktır. Öğrenci bu araçlarla sınava alınmayacağı gibi sınav anında bulunduğu tespit edilirse sınav kurallarını ihlal ettiği için tutanakla sınavı geçersiz sayılacaktır. f. Öğrenciler sınava başı açık, temiz, düzenli ve aşırılığa kaçmayan bir kıyafetle girecektir. g. Öğrenciler sınav giriş belgesinde belirtilen sınav salonunda kendi sıra numarasında oturacak, gerektiğinde öğrencinin yerini değiştirme yetkisi salon başkanına ait olacaktır. Gerekli kimlik kontrolleri ve yerleştirme işlemlerinden sonra salon başkanı sınavda uyulacak kuralları hatırlatacak sınav evrakının bulunduğu güvenlik torbalarını öğrencilerin önünde açarak cevap kâğıtlarını dağıtacaktır.

17 16 h. Öğrenci, fotoğraflı cevap kâğıdında yazılı olan T.C. kimlik numarası, adı, soyadı bilgilerini kontrol edecek, hata varsa salon görevlilerine söyleyerek tutanak tutulmasını isteyecektir. Öğrencinin adına düzenlenmiş cevap kâğıdı bulunmuyorsa veya cevap kâğıdı kullanılamayacak durumdaysa yeni bir cevap kâğıdına öğrenci kimlik bilgileri salon başkanının açıklamalarına göre yazılacaktır. i. Sınav başladıktan sonra ilk 30 dakika içinde gelen öğrenciler sınava alınacak, ilk 60 dakika içinde ise sınav salonu terk edilmeyecektir. Sınav bitimine 10 dakika kala salonda özürlü öğrenciler hariç en az 2 (iki) öğrenci sınav salonunda kalacaktır. j. Salon görevlileri öğrencilere soru kitapçıklarını ve cevap kâğıtlarını kontrol ederek dağıtacaktır. Öğrencide kontrol ederek; eksik sayfa veya baskı hatası varsa kitapçığın değiştirilmesini isteyecektir. k. Öğrenci, cevap kâğıdı üzerinde işaretlemeleri kurşun kalemle yapacaktır. l. Cevap kâğıdındaki imza bölümü öğrenci tarafından mutlaka imzalanacaktır. m. Cevap kâğıdında bulunan Bu Bölüme Dokunmayınız kısmı hiçbir şekilde işaretlenmeyecektir. n. Soru kitapçığının A ve B olmak üzere iki ayrı türü olup öğrenci, A kitapçığını kullanıyorsa cevap kâğıdındaki kitapçık türü bölümünün A yuvarlağını, B kitapçığını kullanıyorsa B yuvarlağını işaretleyecektir. o. Öğrenciler cevaplarını soru kitapçığının kapağında belirtilen örnekte olduğu gibi, yuvarlağın dışına taşırmadan cevap kâğıdında ilgili seçeneği bularak işaretleyecektir. p. Her sorunun 4 (dört) seçeneği vardır. Bu seçeneklerden sadece 1 (bir) tanesi doğru cevaptır. Çift işaretlenmiş veya iyi silinmemiş cevaplar optik okuyucular tarafından yanlış cevap olarak değerlendirilecektir. r. Cevap kâğıdına işaretlenmeyen cevaplar değerlendirme işlemine alınmayacaktır. s. Sınavda cevap kâğıdının başkaları tarafından görülmesi ya da her hangi bir dokümandan kopya çekilmesi halinde salon görevlileri tutanakla durumu tespit edecektir. Ayrıca; bilgisayar ortamında ikili veya toplu kopya çekildiğinin analiz edilmesi halinde kopya işlemi yapılarak öğrencilerin sınavı geçersiz sayılacaktır. t. Öğrenciler sorulara verdiği cevapları almayacaktır. Bu kurala uymayanların sınavı geçersiz sayılacaktır. u. Sınav bitiminden sonra; Öğrenciler, soru kitapçığı ile cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim edecek ve salon yoklama tutanağını imzalayacaktır.

18 17 Salon görevlileri, salona ait sınav evrakını öğrencilerin önünde kontrol ederek toplayacak, sınav güvenlik torbasına koyup kapattıktan sonra bina sınav komisyonuna teslim edecektir. Bina sınav komisyonu, salonlardan gelen sınav güvenlik torbalarını ait oldukları sınav evrak kutularına koyarak seri numaralı güvenlik kilidi ile kapatacak ve görevli kuryelere tutanakla teslim edecektir. Bu kurallara uymadığı herhangi bir yolla tespit edilen öğrencilerin sınavı iptal edilecek ve devam etmelerine izin verilmeyecektir. Ancak, salon görevlileri diğer öğrencilerin dikkatini dağıtmamak, zaman kaybetmelerine yol açmamak açısından gerekli görürse kural dışı davranışlarda bulunanlara sınav sırasında uyarıda bulunmayabilecektir. Bu öğrencilerin kusurları ve kimlik bilgileri bir tutanakla sınav evrakına eklenecektir. Bu öğrencilerin sınavı geçersiz sayılacaktır. 11. SINAV DEĞERLENDİRMESİ Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavına 5, 9, 10 ve 11 inci sınıflardan katılacak öğrencilerin PYBS puanı aşağıdaki işlem basamaklarına göre hesaplanacaktır. 6 ncı, 7 nci ve 8 inci sınıflardan katılacak öğrencilerin PYBS puanı hesaplamalarıyla ilgili işlem basamakları ise SBS e başvuru kılavuzunda açıklanacaktır. a. Her öğrencinin cevap kâğıdı 2 (iki) adet optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle okutulacak. b. Türkçe/Türk Edebiyatı Dil ve Anlatım, Matematik, Fen ve Teknoloji/Fen Bilimleri ve Sosyal Bilgiler/ Sosyal Bilimler testlerinin her biri için doğru cevap ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. c. Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşı gelen ham puanlar bulunacak (şekilli sorulardan muaf olarak değerlendirmeye alınacak görme özürlü öğrencilerin ham puanları hesaplanırken önce her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşı gelen geçici ham puanlar bulunur. Bulunan geçici ham puanlar, testlerdeki toplam soru sayılarına ötelenerek değerlendirmeye esas ham puanlar hesaplanır). Böylece her öğrenci için dört ayrı ham puan hesaplanmış olacak. d. Her bir test için tüm öğrencilerin ham puanları toplanarak sınava giren öğrenci sayısına bölünüp her bir testin ortalaması bulunacak. e. Ham puanlar, ortalamalar ve sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanacak. f. Öğrencinin Türkçe testine ait standart puanı (SP); Türkçe testine ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50 ye, standart sapmasını 10 a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir. Diğer testlere ait standart puanların hesaplanmasında aynı yöntem uygulanacak.

19 18 g. Her test için hesaplanan standart puanlar tablo 2 de verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları (ASP Türkçe, ASP Mat, ASP Fen, ASP Sosyal) bulunacak. h. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak, öğrencilerin toplam ağırlıklı standart puanları (TASP) bulunacak. TASP hesaplanırken kullanılacak ağırlık katsayıları tablo 2 de verilmiştir. Tablo 2 Test No Test Adı Ağırlık Katsayıları 1 Türkçe/Türk Edebiyatı Dil ve Anlatım Matematik Fen ve Teknoloji/Fen Bilimleri Sosyal Bilgiler/ Sosyal Bilimler 2.5 TOPLAM 12 Standart puan ve toplam ağırlıklı standart puan hesaplama formülü aşağıda verilmiştir. Şekilli Sorulardan Muaf Olan Görme Özürlü Öğrencilerin Ham Puanı; HPXiGörme = Öğrencinin Xi Testindeki Doğru Sayısı (Öğrencinin Xi Testindeki Yanlış Sayısı / 3) HPXi = (HPXiGörme / Görme Özürlü Öğrencinin Xi Testindeki Sorumlu Olduğu Soru Sayısı) x Xi Testindeki Toplam Soru Sayısı Diğer Öğrencilerin Ham Puanı; HPXi = Öğrencinin Xi Testindeki Doğru Sayısı (Öğrencinin Xi Testindeki Yanlış Sayısı / 3) eder. Xi :Türkçe, Matematik, Sosyal Bil. veya Fen ve Tek./Fen Bil. Testlerinden herhangi birini ifade HPXi : Öğrencinin Xi Testi Ham Puanı HPXiGörme: Şekilli Sorulardan Muaf Görme Özürlü Öğrencinin Xi Testindeki Geçici Ham Puanı SPXi = SPX i ORTX i SS X i HPxi ORT xi x : X i Testi SSXİ Standart Puanı : X i Testinin Ham Puan Ortalaması : X i Testinin Standart Sapması ASPX i = AKX i x SPX i ASP X i : X i Testi Ağırlıklı Standart Puanı AK X i : X i Testi Ağırlık Katsayı TASP = ASP Türkçe + ASP Mat + ASP Fen + ASP Sosyal TASP ASP Türkçe ASP Mat ASP Fen ASP Sosyal : Toplam Ağırlıklı Standart Puan : Türkçe/Türk Edebiyatı Dil ve Anlatım Testi Ağırlıklı Standart Puanı : Matematik Testi Ağırlıklı Standart Puanı : Fen ve Teknoloji/Fen Bilimleri Testi Ağırlıklı Standart Puanı : Sosyal Bilgiler/ Sosyal Bilimler Testi Ağırlıklı Standart Puanı

20 19 Yukarıda açıklanan yolla hesaplanan toplam ağırlıklı standart puanlar (TASP), en küçüğü 100 ve en büyüğü 500 olan bir puan dağılımına dönüştürülecek. Dönüştürme işlemi sonucunda öğrencinin PYBS puanı elde edilecektir. Bu puanların bulunmasında aşağıdaki formül uygulanacaktır. PYBS = x (TASP En Küçük TASP) En Büyük TASP En Küçük TASP Formülde kullanılan En Küçük TASP Puanı; kopya taraması sonucu hiçbir testi ikili ya da toplu kopya nedeniyle iptal edilmeyen öğrencilerin içindeki En Küçük TASP Puan dır. Kopya taraması sonucu bazı testleri iptal edilen ve TASP Puan ları, En Küçük TASP Puan ın altında olan öğrencilerin, PYBS puanları 100 puan olarak kabul edilecektir. 12. SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ Sınav sonuçları (5, 6,7,8,9, 10 ve 11 inci sınıflar için) 31 Temmuz 2009 tarihinden itibaren Bakanlığın ile adreslerinde ilan edilecektir. YİBO yerleştirme sonuçları da 31 Temmuz 2009 tarihinde ilan edilecektir. Okul müdürlükleri internet aracılığıyla öğrencilerinin sınav sonuçlarının çıktısını alacak, onaylayıp, mühürleyerek öğrencilere imza karşılığı verecektir. Bursluluğu kazanan öğrencilerin işlemleri, Ortaöğrenim Burs ve Yurtlar Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecektir. 13. PARASIZ YATILILIK ve BURSLULUKLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR Sınavını Kazanan Öğrencilerin Kayıt Kabullerinde İstenen Belgeler tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Parasız Yatılılık, Burs ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği nin 19 uncu maddesine göre bursluluğun devamı veya kesilmesi iş ve işlemleri yapılacaktır Kayıt Kabul Tarihleri İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında parasız yatılı olarak okumaya hak kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri, kazandıkları pansiyonlu okul müdürlükleri tarafından 31 Ağustos 2009 tarihinde başlayacak 25 Eylül 2009 günü saat de bitecektir. Bursluluğu kazanan öğrencilerin bursluluk kayıt işlemleri, öğrencilerin öğrenim gördükleri veya kayıt yaptırdıkları Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî okul müdürlükleri tarafından öğrenci kayıtlarının başladığı tarihte başlayacak ve 30 Eylül 2009 günü saat de bitecektir.

21 20 Belirtilen süreler arasında kaydını yaptırmayan öğrenciler tüm haklarından vazgeçmiş sayılacaktır Bursun Devamı Kesilmesi Bursluluğun devamı kesilmesine ilişkin iş ve işlemler tarihli ve sayılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Parasız Yatılılık, Burs ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği nin 28 inci maddesine göre yapılacaktır Ortaöğretim Kurumlarında Parasız Yatılılığa Yerleştirme Parasız yatılığa yerleştirme, tarihli ve sayılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Parasız Yatılılık, Burs ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği nin 18 inci maddesine göre yapılacaktır. 1. Ortaöğretim yerleştirme puanı veya özel yetenek sınavı ile öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına kayıt yaptıran öğrenciler, istemeleri ve parasız yatılılık şartlarını taşımaları kaydıyla parasız yatılılık ve bursluluk sınavına girip girmediklerine bakılmaksızın kontenjan durumu ve okul giriş puanları esas alınarak okul müdürlüklerince yapılacak sıralamaya göre kayıtlı bulundukları okula ait pansiyonlara parasız yatılı olarak yerleştirilir. Boş kontenjan kalması halinde, ortaöğretim yerleştirme puanı veya özel yetenek sınavı ile öğrenci alan diğer okullarda öğrenim gören öğrenciler, aynı esaslar çerçevesinde il veya ilçe yatılılık ve bursluluk komisyonlarınca parasız yatılı olarak yerleştirilir. 2. Parasız yatılılık ve bursluluk sınavı sonucu veya sınavsız olarak parasız yatılılığa yerleştirilen öğrenci kayıtlarının bittiği tarihten sonra, açık kalan kontenjanlara mahalli sınav esaslarına göre il veya ilçe yatılılık ve bursluluk komisyonlarınca parasız yatılı olarak öğrenci yerleştirilir. 3. Bünyesinde sınavsız ve ortaöğretim yerleştirme puanı veya özel yetenek sınavı ile öğrenci alan birden fazla okul türü bulunan okullarda; a. Ortaöğretim yerleştirme puanı veya özel yetenek sınavı ile öğrenci alan okullardaki öğrenciler, b. Parasız yatılılık ve bursluluk sınavına girmeyen veya girdiği halde bu sınavda başarı gösteremeyen öğrenciler için pansiyonlu okulların açık kalan kontenjanları içerisinde; (a) bendindeki öğrenciler birinci fıkrada belirtilen esaslara göre okul müdürlüklerince, (b) bendindeki öğrenciler ise mahalli sınav esaslarına göre il veya ilçe yatılılık ve bursluluk komisyonlarınca yerleştirilir Teknik Lise ve Meslek Liselerine Parasız Yatılılığa Yerleştirme Teknik lise, endüstri meslek lisesi, kız meslek lisesi, ticaret meslek lisesi, çok programlı lise ile mesleki ve teknik eğitim merkezlerinin 10 ve 11 inci sınıflarında okuyan

22 21 öğrenciler; girmek istedikleri yatılı okulda meslek alanı/dalı ve cinsiyetlerine uygun pansiyon varsa, parasız yatılılık tercihi yapabilecektir. 9 uncu sınıflarında okuyan öğrenciler cinsiyetlerine uygun olmak kaydıyla ilan edilen okulları tercih edebileceklerdir. Sınavı kazanmaları halinde bu okullarda bulunan uygun bir meslek alan/dalına kayıt yaptırabileceklerdir. Meslek alanı/dalı bulunmadığı hâlde yanlış okul tercihi yapan öğrencilerden sınavı kazananların, parasız yatılı olarak kayıtlarının yapılması, meslek alanı/dalının değiştirilmesi ya da yatılılık haklarının bursluluğa çevrilmesi mümkün değildir. 14. YATILI İLKÖĞRETİM BÖLGE OKULLARI (YİBO) İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR Yatılı ilköğretim bölge okullarında (YİBO) parasız yatılı olarak öğrenim gören ve bu okullardan eğitim öğretim yılında mezun olacak 8 inci sınıf öğrencilerinden ortaöğretimlerine parasız yatılı olarak devam etmek isteyenlerin, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Parasız Yatılılık, Burs ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliğinin 17 nci maddenin 4 üncü fıkrasının (a) bendi hükümleri çerçevesinde ortaöğretim kurumları pansiyonlarında YİBO lar için ayrılan kontenjanlara başvuru ve yerleştirme işlemleri gerçekleştirilecektir. Bu iş ve işlemler tablo 3 de belirtilen tarihler arasında yapılacaktır. TARİH 23 Mart 03 Nisan Ağustos 11 Eylül Eylül 2009 (saat:17.00 e kadar) Eylül 2009 (saat:17.00 e kadar) Eylül 2009 Tablo 3 İŞLEM YİBO ların 8 inci sınıfında parasız yatılı olarak öğrenim gören öğrencilerin başvuruları. YİBO lardan herhangi bir ortaöğretim kurumuna asıl listeden parasız yatılı olarak yerleştirilen öğrencilerin kayıtları Ortaöğretim kurumu pansiyonlarında YİBO kontenjanı asıl listeden parasız yatılı olarak yerleştirilen öğrencilerin kayıtlarından sonra açık kalan kontenjanların ilanı YİBO lardan herhangi bir ortaöğretim kurumu pansiyonunun yedek listesinde ismi bulunan öğrencilerin ön kayıt başvuruları YİBO yedek listesinde bulunup kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kesin kayıtları 15. SINAVIN GEÇERSİZ SAYILDIĞI DURUMLAR a. Başvuru şartlarını taşımadığı halde öğrencinin sınava girmesi, b. Cevap kâğıdı ve soru kitapçığının dönüş sınav güvenlik torbasından çıkmaması/eksik çıkması, c. Öğrenci tarafından herhangi bir öğrenciden ya da dokümandan kopya çekildiğinin salon görevlilerince tespit edilmesi, d. Geçerli kimlik belgesinin ve sınav giriş belgesinin ibraz edilmemesi,

23 22 e. Başka öğrencinin sınav evrakının kullanılması, f. Öğrencinin yerine başkasının sınava girmesi, g. Her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar ve saat fonksiyonu dışında özellikleri bulunan saatler ile cep telefonu, telsiz vb. iletişim araçları ve defter, kitap, sözlük, hesap cetveli gibi araçları sınav anında öğrencinin yanında bulundurması, h. Sınav güvenlik kutuları dışında posta ya da farklı bir yolla sınav evrakı gönderilmesi, i. Sınav giriş belgesinde ve cevap kâğıdında bulunan fotoğraflarda uyuşmazlık varsa, j. Cevap kâğıdının değerlendirmesi yapılırken sistemin aynı salonda adayların oturduğu sıralar dikkate alınmaksızın yapılan kopya analizi sonucunda ikili/toplu kopya tespit edilmesi (durumunda adayın ilgili testi iptal edilir), k. Sınav evrağına zarar verilmesi (soru kitapçığını, cevap kâğıdını yırtmak, teslim etmemek ve benzeri), l. Merkezi Sistem Sınav Yönergesinde belirtilen sınav kurallarının ihlal edilmesi durumunda salon görevlilerinin ve Bakanlık temsilcilerinin tuttuğu tutanaklar da dikkate alınarak öğrencinin sınavı/testi geçersiz sayılır. 16. SINAV İTİRAZLARI a. Sınav sorularına, cevap anahtarına ve sonuçlara yapılacak olan itirazlar adresinden yayımlanmasından itibaren en geç 10 (on) gün içinde dilekçeyle Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne yapılabilecektir. b. İtirazların incelenmesi için öğrenci velisi tarafından T.C. Ziraat Bankası Beşevler/Ankara Şubesindeki Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi nin /5001 numaralı hesabına 10 (on) TL yatırılması gerekmektedir. c. Burs kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri ile ilgili itirazların kayıt süresi içinde yapılması şarttır. Yapılan itirazlar sırasıyla okul, ilçe/il milli eğitim müdürlükleri veya bakanlığın ilgili birimlerince süresi içinde değerlendirilir ve sonuçlandırılır. d. Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan, öğrencilerin/kurumların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır. Ancak; öğrencinin kendi kusuru dışında idari sebeple sınava giremeyen öğrenciler sınavın ait olduğu yıl içinde banka dekontu/ödendi makbuzu ile başvuruda bulunduğu takdirde kendisine ücret iadesi yapılabilecektir. e. Faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. f. İtirazların cevaplanmasında Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü gelen evrak kayıt tarihi dikkate alınacaktır. g. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile öğrencinin T.C. kimlik numarası belirtilmeyen, banka dekontu eklenmemiş, imza ve adresleri olmayan dilekçeler dikkate alınmayacaktır.

24 23 *Sınav merkezinde bulunan her türlü sınav evrağının aslı veya fotokopisi yargı organları dışında, Bilgi Edindirme Kanununun 7 nci maddesine göre öğrenci dâhil hiçbir kişiye ya da kuruma verilemez ve gösterilemez. *Bu sınavlara başvurmuş olanlar, bu kılavuzda yer alan hükümlerle ilgili mevzuatta belirtilmiş olan hususları kabul etmiş sayılırlar.

25 24 ÖĞRENCİ AİLESİNİN MADDİ DURUMUNU GÖSTEREN BEYANNAME EK 1 ÖĞRENCİ VELİSİNİN Adı Soyadı Öğrenciye Yakınlık Derecesi İş ve İşyeri Geliri; (Serbest meslek sahibi ise; vergi dairesinin adı, adresi ve hesap numarası belirtilen, basit ya da gerçek usulde vergiye bağlı olan mükelleflerin bir önceki yıla ait gelir vergisi matrahını) gösteren belge. Ücretli veya maaşlı çalışıyor ise; muhasebe birimi veya ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan alınacak aylar itibariyle bir önceki yıla ait 12 aylık toplam gelirini gösteren belge. Gelirin 12 ayı bulunmamamsı halinde son aylık geliri esas alınarak 12 ay üzerinden yıllık hesaplanacaktır.) Eşi çalışıyor ise kazancı; (Vergi dairesi, muhasebe birimi veya ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan alınacak aylar itibariyle bir önceki yıla ait 12 aylık toplam gelirini gösteren belge. Gelirin 12 ayın bulunmaması halinde son aylık geliri esas alınarak 12 ay üzerinden yıllık hesaplanacaktır.) Diğer gelirler Ailenin net yıllık gelir toplamı (Veli ile eşinin gelirleri toplamı.) Aile reisinin bakmakla yükümlü olduğu fertlerin adı soyadı ve yakınlık dereceleri: (Aile nüfus kayıt örneği, velinin ve çalışıyorsa eşinin bakmakla yükümlü olduğu anne ve babası ile ilgili tedavi yardımı beyannamesi, varsa diğer bakmakla yükümlü olduğu şahıslarla mahkeme kararı örneği.) Aile net yıllık gelir toplamının fert başına düşen yıllık tutarı: (Ailenin net yıllık toplam geliri, ailedeki fert sayısına bölünerek hesaplama yapılacaktır.) Aile maddi durumumum yukarıdaki beyannamede belirttiğim şekilde olduğunu beyan eder, velisi bulunduğum... Okulu/Lisesi... sınıfı öğrencilerinden... oğlu/kızı... nolu... ın... yılı parasız yatılılık ve bursluluk sınavlarına kabulünü arz ederim.(*)... /./2009 Velinin Adı Soyadı İmzası Başvuran öğrencinin Adı Soyadı : Adresi : ONAYLAYAN Adı Soyadı İmza ve Mühür(**) EKLER: 1. Yetkili kişi, kurum veya kuruluşlardan alınacak geçen yıla ait gelir durumunu gösteren belge, 2. Aile nüfus kayıt örneği, 3. Velinin ve çalışıyorsa eşinin bakmakla yükümlü olduğu anne ve babası ile ilgili tedavi yardım beyannamesi, varsa diğer bakmakla yükümlü olduğu şahıslarla ilgili mahkeme kararı örneği, 4. Kontenjanla ilgili belgeler. (*) Bu beyanname; başvuru, kayıt kabul ve iptal işlemlerinde kullanılacaktır. (**) Onay kısmı; vergi dairesi, muhasebe birimi veya ilgili kişi kurum ve kuruluşlarca onaylanacaktır.

Asil öğretmenliğe geçiş sınav yerleri açıklandı

Asil öğretmenliğe geçiş sınav yerleri açıklandı On5yirmi5.com Asil öğretmenliğe geçiş sınav yerleri açıklandı MEB asil öğretmenliğe geçiş sınav yerlerini açıkladı. Yayın Tarihi : 12 Mart 2016 Cumartesi (oluşturma : 2/3/2017) Milli Eğitim Bakanlığı asil

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PARASIZ YATILILIK VE BURSLULUK SINAVI (PYBS) e-başvuru KILAVUZU 2010 http://www.meb.gov.tr SINIF 5, 9, 10 ve 11 inci sınıflar SINIFLARA GÖRE 2010 PYBS YİBO TAKVİMİ PYBS- YİBO

Detaylı

Her öğretim yılında, parasız yatılı ve burslu okumak isteyen öğrencileri seçmek ve yerleştirmek için;

Her öğretim yılında, parasız yatılı ve burslu okumak isteyen öğrencileri seçmek ve yerleştirmek için; Her öğretim yılında, parasız yatılı ve burslu okumak isteyen öğrencileri seçmek ve yerleştirmek için; İlköğretim okullarının 5, 6 ve 7 nci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının 9 ve 10 uncu sınıfları,

Detaylı

Mazeret Sınavlarının Uygulanması

Mazeret Sınavlarının Uygulanması Mazeret Sınavlarının Uygulanması 1 Geçerli bir mazereti sebebiyle merkezi sınava giremeyen öğrenciler için önceden belirlenen bir hafta sonunda mazeret sınavı yapılacaktır. Merkezi sınava giremeyen öğrencilerden

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PARASIZ YATILILIK VE BURSLULUK SINAVI (PYBS) e BAŞVURU KILAVUZU

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PARASIZ YATILILIK VE BURSLULUK SINAVI (PYBS) e BAŞVURU KILAVUZU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 2009 PARASIZ YATILILIK VE BURSLULUK SINAVI (PYBS) e BAŞVURU KILAVUZU 2009 Yılı Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı (PYBS)ile Yatılı İlköğretim Bölge Okullarına (YİBO) başvuru

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 2014 YILI PARASIZ YATILILIK VE BURSLULUK SINAVI (PYBS) TERCİH ve YERLEŞTİRME e- KILAVUZU http://www.meb.gov.tr 1 Telefon Faks İnt. Adr. E-Posta İLETİŞİM Tercih ve Yerleştirme

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİCİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ FORMATÖR ÖĞRETMEN ADAYI SEÇME SINAVI BAŞVURU KILAVUZU Bu kılavuz, Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri

Detaylı

YUSUF ZİYA ÖNER FEN LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL PANSİYONU KAYIT KILAVUZU

YUSUF ZİYA ÖNER FEN LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL PANSİYONU KAYIT KILAVUZU YUSUF ZİYA ÖNER FEN LİSESİ 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL PANSİYONU KAYIT KILAVUZU MEB Okul Pansiyonları yönetmeliği uyarınca pansiyona yerleştirilecek öğrencilerin % 80 i parasız % 20 si paralı yatılı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ASLİ ÖĞRETMENLİĞE GEÇİŞ YAZILI SINAVI BAŞVURU KILAVUZU 2015 Bu kılavuz

Detaylı

PARASIZ YATILILIĞA TERCİH VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

PARASIZ YATILILIĞA TERCİH VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ PARASIZ YATILILIĞA TERCİH VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ Ortaöğretim okul/kurumlarında parasız yatılı olarak okumaya hak kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri; kazandıkları pansiyonlu okul müdürlükleri tarafından

Detaylı

VEHBİ KOÇ VAKFI KOÇ ÖZEL İLKOKULU VE ORTAOKULU 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

VEHBİ KOÇ VAKFI KOÇ ÖZEL İLKOKULU VE ORTAOKULU 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI VEHBİ KOÇ VAKFI KOÇ ÖZEL İLKOKULU VE ORTAOKULU 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3, 4 ve 5 inci SINIFLAR SEVİYE TESPİT SINAVI Başvuru : http://www.meb.gov.tr (Sınav ücreti yatırıldıktan sonra başvuru yapılabilmektedir.)

Detaylı

ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI BAŞVURU KILAVUZU

ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI BAŞVURU KILAVUZU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 15 16 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 2, 3, 4, 5 ve 6. SINIFLAR ÖĞRENCİ SEÇME

Detaylı

TOKİ SOSYAL BİLİMLER LİSESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI PANSİYON KAYIT KILAVUZU

TOKİ SOSYAL BİLİMLER LİSESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI PANSİYON KAYIT KILAVUZU AFYONKARAHİSAR TOKİ SOSYAL BİLİMLER LİSESİ 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI PANSİYON KAYIT KILAVUZU PANSİYONA KAYIT İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR Okulumuz Kız Pansiyonlu olup 2017 2018 eğitim-öğretim yılı için okulumuzu

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FEN LİSELERİ, SOSYAL BİLİMLER LİSELERİ, SPOR LİSELERİ İLE HER TÜRDEKİ ANADOLU LİSELERİ ÖĞRETMENLERİ SEÇME SINAVI

Detaylı

İSTANBUL ATATÜRK FEN LİSESİ 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL PANSİYONU KAYIT KILAVUZU

İSTANBUL ATATÜRK FEN LİSESİ 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL PANSİYONU KAYIT KILAVUZU İSTANBUL ATATÜRK FEN LİSESİ 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL PANSİYONU KAYIT KILAVUZU MEB Okul Pansiyonları yönetmeliği uyarınca pansiyona yerleştirilecek öğrencilerin % 80 i parasız % 20 si paralı yatılı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 EĞİTİM KURUMLARI MÜDÜR VE MÜDÜR YARDIMCILIĞI SEÇME SINAVI BAŞVURU KILAVUZU 2 Bu kılavuz, Bakanlık Makamı nın

Detaylı

ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI BAŞVURU KILAVUZU

ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI BAŞVURU KILAVUZU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 14 15 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2, 3, 4, 5 ve 6. SINIFLAR ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI BAŞVURU

Detaylı

OSMANCIK ÖMER DERİNDERE FEN LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI PANSİYON KAYIT KILAVUZU

OSMANCIK ÖMER DERİNDERE FEN LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI PANSİYON KAYIT KILAVUZU OSMANCIK ÖMER DERİNDERE FEN LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI PANSİYON KAYIT KILAVUZU Okulumuz pansiyonunda kalacak kız öğrencilerimiz pansiyon kayıt evraklarını pansiyona yerleşmeden önce

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FEN LİSELERİ, SOSYAL BİLİMLER LİSELERİ, SPOR LİSELERİ İLE HER TÜRDEKİ ANADOLU LİSELERİ ÖĞRETMENLERİ SEÇME SINAVI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI DİKKAT Devlet parasız yatılılığı kazandığı halde bu okullara parasız yatılı kaydını yaptırmayan öğrencilerin ilgili yönetmelik gereğince bursluluğa geçirilmeleri mümkün değildir.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Bu kılavuz, Bakanlık Makamı nın 19.04.2006 tarih ve 5855 sayılı onayı ve eki Merkezi Sistem Sınav Yönergesi hükümlerine göre hazırlanmış ve basılmıştır. DEVLET PARASIZ YATILILIK

Detaylı

http://www.meb.gov.tr

http://www.meb.gov.tr MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Sistemi SEVİYE BELİRLEME SINAVI e-başvuru Kılavuzu 2011 http://www.meb.gov.tr 1 SINIFLARA GÖRE 2011 SBS TAKVİMİ Sınıf Başvuru ve Ücret Yatırma Tarihi

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL YABANCI ORTAÖĞRETİM OKULLARINA GİRİŞ SINAVI BAŞVURU KILAVUZU

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL YABANCI ORTAÖĞRETİM OKULLARINA GİRİŞ SINAVI BAŞVURU KILAVUZU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 2009 ÖZEL YABANCI ORTAÖĞRETİM OKULLARINA GİRİŞ SINAVI BAŞVURU KILAVUZU 2 Özel Yabancı Ortaöğretim Okullarına Giriş Sınavı Başvuru Kılavuzu Bu kılavuz, Bakanlık Makamı nın Merkezi

Detaylı

19 Ağustos Eylül 2016

19 Ağustos Eylül 2016 EMİNE KONUKOĞLU ANADOLU LİSESİ 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL PANSİYONU KAYIT KILAVUZU MEB Okul Pansiyonları yönetmeliği uyarınca pansiyona yerleştirilecek öğrencilerin % 80 i parasız % 20 si paralı

Detaylı

DÜZEY BELİRLEME SINAVI

DÜZEY BELİRLEME SINAVI ÖZEL KÜLTÜR LİSESİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI HAZIRLIK, 9, 10 VE 11. SINIFLAR DÜZEY BELİRLEME SINAVI BAŞVURU KILAVUZU 2015-İSTANBUL 1 KÜLTÜR LİSESİ HAZIRLIK-9-10-11. SINIFLAR OKUYACAK ÖĞRENCİLER İÇİN DÜZEY

Detaylı

2017 ĠLKÖĞRETĠM VE ORTAÖĞRETĠM KURUMLARI BURSLULUK SINAVI (ĠOKBS) a. Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2017 ĠLKÖĞRETĠM VE ORTAÖĞRETĠM KURUMLARI BURSLULUK SINAVI (ĠOKBS) a. Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak. 2017 ĠLKÖĞRETĠM VE ORTAÖĞRETĠM KURUMLARI BURSLULUK SINAVI (ĠOKBS) 1. GENEL AÇIKLAMALAR 5, 6, 7. sınıflara yönelik olarak İOKBS, 10 Haziran 2017 tarihinde Türkiye saatiyle saat 14.00 da, ÖDSGM tarafından

Detaylı

PANSĠYON KAYIT TAKVĠMĠ SÜREÇ TARĠH AÇIKLAMA Pansiyon Kontenjanının Tespit Edilmesi ve Duyurulması Eylül Eylül 2015 ten itibaren

PANSĠYON KAYIT TAKVĠMĠ SÜREÇ TARĠH AÇIKLAMA Pansiyon Kontenjanının Tespit Edilmesi ve Duyurulması Eylül Eylül 2015 ten itibaren PANSYON KAYIT TAKVM SÜREÇ TARH AÇIKLAMA Pansiyon Kontenjanının Tespit Edilmesi ve Duyurulması 01 Temmuz 2015 TEOG yerleştirme sonuçlarının açıklanması 14 Ağustos 2015 Başvuruların Alınması 14 Ağustos 2015-7

Detaylı

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA GEÇİŞ UYGULAMASI TERCİH VE YERLEŞTİRME KILAVUZU. Sıkça Sorulan Sorular

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA GEÇİŞ UYGULAMASI TERCİH VE YERLEŞTİRME KILAVUZU. Sıkça Sorulan Sorular ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA GEÇİŞ UYGULAMASI TERCİH VE YERLEŞTİRME KILAVUZU Sıkça Sorulan Sorular 1.Okulların kontenjan tabloları ne zaman, hangi adresten ilan edilecek? Yerleştirme yapılacak okulların tercihlere

Detaylı

Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça Sorulan Sorular T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2015 ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA GEÇİŞ UYGULAMASI TERCİH VE YERLEŞTİRME KILAVUZU Sıkça Sorulan Sorular 1 1.Okulların kontenjan

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 2013 PARASIZ YATILILIK VE BURSLULUK SINAVI (PYBS) SINAV KILAVUZU http://www.meb.gov.tr SINIFLARA GÖRE 2013 PYBS TAKVİMİ SINIF PYBS BAŞVURU TARİHİ SINAV GİRİŞ BELGESİ SINAV TARİHİ

Detaylı

SAMSUN ATAKUM G-Z-Y FEN LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI PANSİYON KAYIT KILAVUZU

SAMSUN ATAKUM G-Z-Y FEN LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI PANSİYON KAYIT KILAVUZU SAMSUN ATAKUM G-Z-Y FEN LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI PANSİYON KAYIT KILAVUZU NOT: OKULUMUZDA YATILI OLARAK KALACAK ÖĞRENCİLER YATILILIK İÇİN GEREKLİ BELGELERİ KAYIT SIRASINDA GETİRECEKLERDİR.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PARASIZ YATILILIK VE BURSLULUK SINAVI (PYBS) SINAV KILAVUZU 2012 http://www.meb.gov.tr l SINIF SINIFLARA GÖRE 2012 PYBS YİBO TAKVİMİ PYBS- YİBO BAŞVURU TARİHİ SINAV GİRİŞ BELGESİ

Detaylı

ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI BAŞVURU KILAVUZU

ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI BAŞVURU KILAVUZU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 12 13 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2, 3, 4, 5 ve 6. SINIFLAR ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI BAŞVURU

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 2014 PARASIZ YATILILIK VE BURSLULUK SINAVI (PYBS) Başvuru ve Uygulama e-kılavuzu http://www.meb.gov.tr 2014 PARASIZ YATILILIK VE BURSLULUK SINAV TAKVİMİ SINIF PARASIZ YATILILIK

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MİLLÎ EĞİTİM BAKA ANLIĞI Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Sistemi SEVİYE BELİRLEME SINAVI e-başvuru Kılavu uzu 20100 http://www.meb.gov.tr SINIFLARA GÖRE 2010 SBS TAKVİMİ Sınıf Başvuru ve Ücret Yatırma Tarihi

Detaylı

T.C AKSARAY VALİLİĞİ. Merkez Ahmet Cevdet Paşa Sosyal Bilimler Lisesi Müdürlüğü Eğitim Öğretim Yılı OKUL PANSİYONU KONTENJAN DURUMU

T.C AKSARAY VALİLİĞİ. Merkez Ahmet Cevdet Paşa Sosyal Bilimler Lisesi Müdürlüğü Eğitim Öğretim Yılı OKUL PANSİYONU KONTENJAN DURUMU 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı OKUL PANSYONU KONTENJAN DURUMU 2017-2018 EĞTM ÖĞRETM YILI PANSYON BOŞ KONTENJANININ SINIFLAR BAZINDA DAĞILIMI ( T A S L A K ) SIRA NO PANSYONLU OKULUN ADI PANSYON TÜRÜ PANSYON

Detaylı

SEVİYE BELİRLEME SINAVI e-başvuru KILAVUZU

SEVİYE BELİRLEME SINAVI e-başvuru KILAVUZU 2009 SEVİYE BELİRLEME SINAVI e-başvuru KILAVUZU Seviye Belirleme Sınavı e-başvuru Kılavuzu -2- Bu kılavuz, Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü nün Merkezi Sistem Sınav Yönergesi

Detaylı

T.C DULKADİROĞLU KAYMAKAMLIĞI TOKİ Kazımkarabekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü

T.C DULKADİROĞLU KAYMAKAMLIĞI TOKİ Kazımkarabekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı OKUL PANSYONU KONTENJAN DURUMU SIRA NO PANSYONLU OKULUN ADI PANSYON TÜRÜ PANSYON KAPASTES PANSYON KONTENJANI YATILILIK TÜRÜ KONTENJAN 9 10 11 12 TOPLAM 1 TOK KAZIMKARABEKR

Detaylı

FEN LİSELERİ, SOSYAL BİLİMLER LİSELERİ, GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSELERİ İLE HER TÜRDEKİ ANADOLU LİSELERİ ÖĞRETMENLERİ SEÇME SINAVI e KILAVUZU

FEN LİSELERİ, SOSYAL BİLİMLER LİSELERİ, GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSELERİ İLE HER TÜRDEKİ ANADOLU LİSELERİ ÖĞRETMENLERİ SEÇME SINAVI e KILAVUZU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FEN LİSELERİ, SOSYAL BİLİMLER LİSELERİ, GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSELERİ İLE HER TÜRDEKİ ANADOLU LİSELERİ ÖĞRETMENLERİ

Detaylı

Pansiyon Evraklarının Teslim tarihi Kayıt yaptırdığınız tarihte A:İlk Kez Pansiyonda Kalmak İçin Müracaat Edecek Öğrencilerden İstenecek Belgeler

Pansiyon Evraklarının Teslim tarihi Kayıt yaptırdığınız tarihte A:İlk Kez Pansiyonda Kalmak İçin Müracaat Edecek Öğrencilerden İstenecek Belgeler Pansiyon Evraklarının Teslim tarihi Kayıt yaptırdığınız tarihte MACİDE RAMİZ TAŞKINLAR FEN LİSESİ PANSİYONU KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER (2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı) A:İlk Kez Pansiyonda Kalmak İçin

Detaylı

SEVİYE BELİRLEME SINAVI e BAŞVURU KILAVUZU

SEVİYE BELİRLEME SINAVI e BAŞVURU KILAVUZU 2009 SEVİYE BELİRLEME SINAVI e BAŞVURU KILAVUZU *Danıştay Sekizinci Daire Esas No: 2008/10580 kararı gereği sınıf puanı hesaplamasında davranış puanı dikkate alınmayacaktır. *Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma

Detaylı

SINAV UYGULAMA DUYURUSU

SINAV UYGULAMA DUYURUSU SINAV UYGULAMA DUYURUSU SINAVIN ADI Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE) Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı. SINAV ÜCRETİ Aday; 80 (seksen) TL KDV dahil sınav ücretini

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 2016 PARASIZ YATILILIK VE BURSLULUK SINAVI (PYBS) Başvuru ve Uygulama e-kılavuzu http://www.meb.gov.tr 2016 PARASIZ YATILILIK VE BURSLULUK SINAV TAKVİMİ SINIF PARASIZ YATILILIK

Detaylı

BURSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ. BURSA TEMEL EĞİTİM SONRASI KARİYER DANIŞMANLIĞI PROJESİ http://bursa.meb.gov.tr/oges

BURSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ. BURSA TEMEL EĞİTİM SONRASI KARİYER DANIŞMANLIĞI PROJESİ http://bursa.meb.gov.tr/oges MERKEZİ ORTAK SINAV TEMEL BİLGİLER BURSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BURSA TEMEL EĞİTİM SONRASI KARİYER DANIŞMANLIĞI PROJESİ http://bursa.meb.gov.tr/oges MODÜL 1 MERKEZİ ORTAK SINAVLARDA ÖZEL EĞİTİME İHTİYACI

Detaylı

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu ile Çocuk Koruma Kanunu kapsamına giren öğrencilerden sınav ücreti alınmayacak.

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu ile Çocuk Koruma Kanunu kapsamına giren öğrencilerden sınav ücreti alınmayacak. SBS, ilköğretim 7. sınıflar için 5 Haziran 2011 Cumartesi, 8. sınıflar için 4 Haziran 2011 Pazar günü yapılacak. Sınav, yurtiçinde 81 ilde, yurtdışında Lefkoşa, Trablus, Riyad, Medine, Cidde, Tebük, Kuveyt,

Detaylı

A S Y M ASYM DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME SINAVI UYGULAMA KILAVUZU

A S Y M ASYM DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME SINAVI UYGULAMA KILAVUZU ANKARA ÜNİVERSİTESİ SINAV YÖNETİM MERKEZİ A S Y M ASYM DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME SINAVI UYGULAMA KILAVUZU DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME SINAVI UYGULAMA KILAVUZU 1) GENEL BİLGİLER

Detaylı

TEOG tercih ve yerleştirme kılavuzu yayımlandı

TEOG tercih ve yerleştirme kılavuzu yayımlandı On5yirmi5.com TEOG tercih ve yerleştirme kılavuzu yayımlandı Milli Eğitim Bakanlığı, bu yıl ilk kez uygulanan Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi doğrultusunda lise tercih ve yerleştirme işlemleri

Detaylı

A S Y M ASYM GTHB-GKGM BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ BAYİ VE TOPTANCILIK SINAVI UYGULAMA KILAVUZU

A S Y M ASYM GTHB-GKGM BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ BAYİ VE TOPTANCILIK SINAVI UYGULAMA KILAVUZU ANKARA ÜNİVERSİTESİ SINAV YÖNETİM MERKEZİ A S Y M ASYM GTHB-GKGM BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ BAYİ VE TOPTANCILIK SINAVI UYGULAMA KILAVUZU GTHB-GKGM BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ BAYİ VE TOPTANCILIK SINAVI UYGULAMA KILAVUZU

Detaylı

T.C. DÜZCE VALİLİĞİ. Merkez Turgut Özal Anadolu Lisesi Müdürlüğü Eğitim Öğretim Yılı OKUL PANSİYONU KONTENJAN DURUMU

T.C. DÜZCE VALİLİĞİ. Merkez Turgut Özal Anadolu Lisesi Müdürlüğü Eğitim Öğretim Yılı OKUL PANSİYONU KONTENJAN DURUMU 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı OKUL PANSYONU KONTENJAN DURUMU 2015-2016 ÖĞRETM YILINDA ALINACAK ÖĞRENC KONTENJANI KIZ ERKEK TOPLAM Parasız Yatılı Öğrenci Kontenjanı Paralı Yatılı Öğrenci Kontenjanı 17 48

Detaylı

TRABZON SPOR LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE

TRABZON SPOR LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE TRABZON SPOR LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE Velisi bulunduğum okulu sınıfı Öğrencisi nın okulunuz pansiyonuna giriş çıkış saatleri ve evci adresi aşağıdaki çizelgede bulunmaktadır. Aşağıda belirttiğim pansiyon saatleri

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 2015 PARASIZ YATILILIK VE BURSLULUK SINAVI (PYBS) Başvuru ve Uygulama e-kılavuzu http://www.meb.gov.tr 2015 PARASIZ YATILILIK VE BURSLULUK SINAV TAKVİMİ SINIF PARASIZ YATILILIK

Detaylı

ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK ORTAK SINAVLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK ORTAK SINAVLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK ORTAK SINAVLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR TÜRKİYE DE SINAV SİSTEMİ 1997-2004 Yılları Arasında Liselere

Detaylı

ORTAK SINAVLARIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR

ORTAK SINAVLARIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR ORTAK SINAVLARIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR f. Dönüş sınav güvenlik kutuları dışında posta ya da farklı bir yolla sınav evrakı gönderilmesi, g. Cevap kâğıdı değerlendirilirken aynı sınıfta oturan adaylarının

Detaylı

ÇİĞLİ FEN LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ Eğitim Öğretim Yılı OKUL PANSİYONU KONTENJAN DURUMU

ÇİĞLİ FEN LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ Eğitim Öğretim Yılı OKUL PANSİYONU KONTENJAN DURUMU ÇİĞLİ FEN LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı OKUL PANSİYONU KONTENJAN DURUMU AÇIKLAMALAR Öğrenci Pansiyonuna 2017-2018 eğitim öğretim yılında Parasız Yatılı, Paralı Yatılı öğrencilere ilişkin

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 2013 Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Sistemi SEVİYE BELİRLEME SINAVI Başvuru Kılavuzu http://www.meb.gov.tr 2013 - SBS UYGULAMA TAKVİMİ Sınıf Başvuru ve Ücret Yatırma Tarihi Sınav

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2017 ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA GEÇİŞ UYGULAMASI SORULARLA TERCİH VE YERLEŞTİRME SÜRECİ 1 1. Tercih yapılacak okulların

Detaylı

PARASIZ YATILILIK VE BURSLULUK SINAVINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR - 13 HAZİRAN 2015 SAAT-14:00

PARASIZ YATILILIK VE BURSLULUK SINAVINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR - 13 HAZİRAN 2015 SAAT-14:00 PARASIZ YATILILIK VE BURSLULUK SINAVI (PYBS) 5, 6, 7, 9, 10 ve 11 inci sınıflar için gerçekleştirilecek Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı (PYBS); 13 Haziran 2015 Cumartesi günü saat 14.00 de yapılacaktır.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİMAR, MÜHENDİS, TEKNİKER VE TEKNİSYEN KADROLARI İÇİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI BAŞVURU KILAVUZU Bu kılavuz, Millî

Detaylı

2017 YILI HAYAT DIŞI SİGORTA HAKEMİ SINAVI BAŞVURU VE UYGULAMA KILAVUZU

2017 YILI HAYAT DIŞI SİGORTA HAKEMİ SINAVI BAŞVURU VE UYGULAMA KILAVUZU 2017 YILI HAYAT DIŞI SİGORTA HAKEMİ SINAVI BAŞVURU VE UYGULAMA KILAVUZU SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ 2017 ADRES : SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ Esentepe Mahallesi, Harman Sokak, TOBB Plaza, No: 10 K:3 Şişli

Detaylı

A S Y M ASYM TÜRKİYE CUMHURİYETİ DANIŞTAY BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI SINAVI UYGULAMA KILAVUZU

A S Y M ASYM TÜRKİYE CUMHURİYETİ DANIŞTAY BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI SINAVI UYGULAMA KILAVUZU ANKARA ÜNİVERSİTESİ SINAV YÖNETİM MERKEZİ A S Y M ASYM TÜRKİYE CUMHURİYETİ DANIŞTAY BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI SINAVI UYGULAMA KILAVUZU TÜRKİYE CUMHURİYETİ DANIŞTAY BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI SINAVI 1) GENEL

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADAY ÖĞRETMEN SINAV KILAVUZU 2016 Bu kılavuz Millî Eğitim Bakanlığı

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI PARASIZ YATILILIK VE BURSLULUK SINAVI (PYBS) e-baġvuru KILAVUZU 2011 http://www.meb.gov.tr SINIF SINIFLARA GÖRE 2011 PYBS YĠBO TAKVĠMĠ PYBS- YİBO BAŞVURU TARİHİ SINAV GİRİŞ

Detaylı

2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI NİĞDE ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SINAVI (NÜYÖS) KILAVUZU

2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI NİĞDE ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SINAVI (NÜYÖS) KILAVUZU 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI NİĞDE ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SINAVI (NÜYÖS) KILAVUZU 1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR 1.1. Niğde Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (NÜYÖS),

Detaylı

1-BAŞVURU İŞLEMLERİ ÖN KAYIT KOŞULLARI

1-BAŞVURU İŞLEMLERİ ÖN KAYIT KOŞULLARI BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ RESİM VE BASKI SANATLARI BÖLÜMLERİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖN KAYIT - YETENEK SINAVI UYGULAMA ESASLARI Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi Resim

Detaylı

Bu kılavuzda öğretim yılı ortak sınavları ile ilgili usul ve esaslar yer almaktadır.

Bu kılavuzda öğretim yılı ortak sınavları ile ilgili usul ve esaslar yer almaktadır. GENEL AÇIKLAMALAR Bu kılavuzda 2016-2017 öğretim yılı ortak sınavları ile ilgili usul ve esaslar yer almaktadır. Ortaokulların 8 inci sınıflarında Türkçe, matematik, fen bilimleri, din kültürü ve ahlak

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü 5580 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKİ ÖZEL OKULLARDA ÖĞRENİM GÖREN/GÖRECEK ÖĞRENCİLER İÇİN VERİLECEK EĞİTİM VE ÖĞRETİM DESTEĞİ UYGULAMA e-kilavuzu

Detaylı

MEMUR KADROLARI İÇİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVI BAŞVURU KILAVUZU

MEMUR KADROLARI İÇİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVI BAŞVURU KILAVUZU MEMUR KADROLARI İÇİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVI BAŞVURU KILAVUZU 2014 Bu kılavuz Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümlerine göre

Detaylı

MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI MEMUR KADROLARI İÇİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVI BAŞVURU KILAVUZU

MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI MEMUR KADROLARI İÇİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVI BAŞVURU KILAVUZU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI MEMUR KADROLARI İÇİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVI BAŞVURU KILAVUZU 2010 DİKKAT: Bu kılavuzu

Detaylı

Bilgi için: Suzan BALCI Müdür Yardımcısı

Bilgi için: Suzan BALCI Müdür Yardımcısı T.C 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı OKUL PANSYONU KONTENJAN DURUMU 2016-2017 Öğretim Yılında Alınacak Yatılı Öğrenci Kontenjanı : 52 YEN KAYIT YAPTIRACAK ÖĞRENCLER ÇN AYRILAN KONTENJAN Ara Sınıf Öğrencileri

Detaylı

RESİM- İŞ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖZEL YETENEK SINAVI

RESİM- İŞ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖZEL YETENEK SINAVI ÖZEL YETENEK SINAVI Sınav ve sınav sonrası işlemlere ilişkin kurallar bu kılavuzda yer almaktadır. Başvuru formunu teslim ettikten sonra, kayıt ve yerleştirme işlemleri tamamlanıncaya kadar kılavuzu İNTERNET

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK ve EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavı e-sınav Uygulama Kılavuzu ANKARA İLETİŞİM BİLGİLERİ Yazışma Adresi: Sınav uygulamasıyla

Detaylı

ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ UYGULAMASI. Mesut YAŞAR MEB Uzman Yardımcısı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü

ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ UYGULAMASI. Mesut YAŞAR MEB Uzman Yardımcısı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Mesut YAŞAR MEB Uzman Yardımcısı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Eğitimin doğasında var olan değişim ve gelişime paralel olarak, ortaöğretime geçişe dair yeni uygulamanın işlevsel,sürdürülebilir ve esnek

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEB ADAY ÖĞRETMENLERİ (SÖZLEŞMELİ/ KADROLU) ADAYLIK KALDIRMA SINAVI

Detaylı

SİLAH TAMİR YERİ AÇMA SINAV TALİMATI

SİLAH TAMİR YERİ AÇMA SINAV TALİMATI SİLAH TAMİR YERİ AÇMA SINAV TALİMATI 1. Sınav Takvimi 29 Eylül 2017 :Sınav başvurusu için son tarihtir. Bu tarihten sonra sistem kapatılacağından, il emniyet müdürlüğünce müracaat kabul edilmeyecek ve

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ASLİ ÖĞRETMENLİĞE GEÇİŞ SINAVI e-kilavuzu 2017 Bu kılavuz MEB Merkezi

Detaylı

ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ (OGES) ÖĞRENCİ ve VELİ KILAVUZU

ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ (OGES) ÖĞRENCİ ve VELİ KILAVUZU 2014 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ (OGES) ÖĞRENCİ ve VELİ KILAVUZU İstanbul Aydın Üniversitesinin öğrencilere armağanıdır. pergel_orta_ogretime_gecis_sistemi.indd 1 27.11.2013 09:57 pergel_orta_ogretime_gecis_sistemi.indd

Detaylı

DAZKIRI AHMET-ZÜBEYDE TURBA ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ Eğitim Öğretim Yılı OKUL PANSİYONU KONTENJAN DURUMU

DAZKIRI AHMET-ZÜBEYDE TURBA ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ Eğitim Öğretim Yılı OKUL PANSİYONU KONTENJAN DURUMU 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı OKUL PANSİYONU KONTENJAN DURUMU 9. SINIFA KAYIT YAPTIRACAK ÖĞRENCİLER İÇİN AYRILAN KONTENJAN OYP'ye Göre Yerleştirilecek Parasız Yatılı Öğrenci Kontenjanı %80 %20 %100 Yönetmeliğin

Detaylı

ZONGULDAK İMKB ANADOLU LİSESİ OKUL-PANSİYON KAYIT İŞLEMLERİ KLAVUZU

ZONGULDAK İMKB ANADOLU LİSESİ OKUL-PANSİYON KAYIT İŞLEMLERİ KLAVUZU ZONGULDAK İMKB ANADOLU LİSESİ OKUL-PANSİYON KAYIT İŞLEMLERİ KLAVUZU ORTAÖĞRETİM KURUMLARI TERCİH VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ TARİH İŞLEM 08 Haziran 2015 Ortak Sınav Puanlarının İlanı 24 Haziran 2015 Tercihlere

Detaylı

TEOG HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR

TEOG HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR TEOG HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR 1. Tercih yapılacak okulların tanıtım bilgileri (kontenjan, yabancı dil, pansiyon durumu, öğretim süresi, alan/dal...) nasıl öğrenilebilir? Okulların tanıtım bilgilerine

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME KILAVUZU 2015 (ÖN LİSANS ve LİSANS ÖĞRENİMİ)

EGE ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME KILAVUZU 2015 (ÖN LİSANS ve LİSANS ÖĞRENİMİ) EGE ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME KILAVUZU 2015 (ÖN LİSANS ve LİSANS ÖĞRENİMİ) Bu kılavuz, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın 21.01.2010, 17.03.2010, 13.02.2013

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL YABANCI ORTAÖĞRETİM OKULLARINA GİRİŞ SINAVI BAŞVURU KILAVUZU

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL YABANCI ORTAÖĞRETİM OKULLARINA GİRİŞ SINAVI BAŞVURU KILAVUZU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 2009 ÖZEL YABANCI ORTAÖĞRETİM OKULLARINA GİRİŞ SINAVI BAŞVURU KILAVUZU 2 Özel Yabancı Ortaöğretim Okullarına Giriş Sınavı Başvuru Kılavuzu Bu kılavuz, Bakanlık Makamı nın Merkezi

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME,DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME,DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME,DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ASLİ ÖĞRETMENLİĞE GEÇİŞ SINAVI e-kilavuzu 2016 Bu kılavuz MEB Merkezi

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAFRANBOLU FETHİ TOKER GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAFRANBOLU FETHİ TOKER GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ 1 T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAFRANBOLU FETHİ TOKER GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI RESİM BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU SINAV BAŞVURU KOŞULLARI 1. Lise yada dengi

Detaylı

A S Y M ASYM TÜRKİYE CUMHURİYETİ DANIŞTAY BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIM SINAVI UYGULAMA KILAVUZU

A S Y M ASYM TÜRKİYE CUMHURİYETİ DANIŞTAY BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIM SINAVI UYGULAMA KILAVUZU ANKARA ÜNİVERSİTESİ SINAV YÖNETİM MERKEZİ A S Y M ASYM TÜRKİYE CUMHURİYETİ DANIŞTAY BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIM SINAVI UYGULAMA KILAVUZU TÜRKİYE CUMHURİYETİ DANIŞTAY BAŞKANLIĞI İKİ ALANDA PERSONEL ALIM SINAVI

Detaylı

IĞDIR MEHMET MURAT İŞLER SOSYAL BİLİMLER LİSESİ 201-201 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ BİLGİ FORMU ADI SOYADI :..

IĞDIR MEHMET MURAT İŞLER SOSYAL BİLİMLER LİSESİ 201-201 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ BİLGİ FORMU ADI SOYADI :.. 1 IĞDIR MEHMET MURAT İŞLER SOSYAL BİLİMLER LİSESİ 201-201 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ BİLGİ FORMU ADI SOYADI :.. ÖĞRENCİNİN NÜFUS CÜZDANI BİLGİLERİ Bilgiler tarafımdan kontrol edilmiştir. VELİ BİLGİLERİ

Detaylı

ORTAÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ SEÇME ve YERLEŞTİRME SINAVI (OKS) BAŞVURACAK ADAYLAR İÇİN

ORTAÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ SEÇME ve YERLEŞTİRME SINAVI (OKS) BAŞVURACAK ADAYLAR İÇİN Bu kılavuz, Bakanlık Makamı nın 19.04.2006 tarih ve 5855 sayılı onayı ve eki Merkezi Sistem Sınav Yönergesi hükümlerine göre hazırlanmış ve basılmıştır. ORTAÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ SEÇME ve YERLEŞTİRME

Detaylı

Sanatkar, toplumda uzun çaba ve çalışmalardan sonra alnında ışığı ilk duyan insandır.

Sanatkar, toplumda uzun çaba ve çalışmalardan sonra alnında ışığı ilk duyan insandır. Sanatkar, toplumda uzun çaba ve çalışmalardan sonra alnında ışığı ilk duyan insandır. İÇİNDEKİLER SAYFA 1- BAŞVURU İŞLEMLERİ 4 Ön Kayıt Koşulları 4 Ön Kayıt İçin Gerekli Belgeler 5 Önemli Uyarılar 6 2-

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM KURUMLARI MÜDÜR BAŞYARDIMCILIĞI VE MÜDÜR YARDIMCILIĞI YAZILI SINAV BAŞVURU KILAVUZU

Detaylı

YAKUPLU Kemal Arıkan Ortaokulu rehberlik servisi

YAKUPLU Kemal Arıkan Ortaokulu rehberlik servisi YAKUPLU Kemal Arıkan Ortaokulu rehberlik servisi KAMİL ÖZKAN MERCİN (Rehber Öğretmen) (GÜNCELLENME TARİHİ 7 KASIM 2015) 2015-2016 Öğretim Yılında 8. sınıfta okuyan öğrenciler, Ortaöğretime (Liseye) yeni

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü 5580 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKİ ÖZEL OKULLARDA ÖĞRENİM GÖREN/GÖRECEK ÖĞRENCİLER İÇİN VERİLECEK EĞİTİM VE ÖĞRETİM DESTEĞİ UYGULAMA e-kilavuzu

Detaylı

TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI. Karar Sayısı : 3 Karar Tarihi : 24/01/2011

TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI. Karar Sayısı : 3 Karar Tarihi : 24/01/2011 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI Karar Sayısı : 3 Karar Tarihi : 24/01/2011 Konu : Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistemle Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumlarına Öğrenci Yerleştirme Yönergesi Eğitim Teknolojileri

Detaylı

T.C. KOCAELİ VALİLİĞİ BİLGE EĞİTİM KURUMLARI

T.C. KOCAELİ VALİLİĞİ BİLGE EĞİTİM KURUMLARI T.C. KOCAELİ VALİLİĞİ BİLGE EĞİTİM KURUMLARI 2014 2015 ÖĞRETİM YILI 4, 5, 6 ve 7. SINIFLAR BİLGE GİRİŞ SINAVI BAŞVURU KILAVUZU www.ozelbilge.k12.tr BAŞVURU TARİHİ : 25MART 2014 18 NİSAN 2014 SINAV TARİHİ

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAVLARI e- Kılavuzu http://www.meb.gov.tr ORTAK SINAVLAR UYGULAMA TAKVİMİ Sınıf Dönem Sınav Tarihleri Mazeret Sınavı Tarihleri

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ 2015 ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU Sınav ve sınav sonrası işlemlere ilişkin kurallar bu kılavuzda yer almaktadır. Başvuru formunu

Detaylı

KAYITLI OLANLARIN UYMASI GEREKEN KURALLAR

KAYITLI OLANLARIN UYMASI GEREKEN KURALLAR KAYITLI OLANLARIN UYMASI GEREKEN KURALLAR Aday, en fazla 4 (dört) yazılı, 4 (dört) uygulama sınavına girme hakkına sahiptir. Sınav döneminde sınava girmeyen adayın 1(bir) hakkı kullanılmış sayılır. Adayın

Detaylı

KISALTMALAR. Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı Yıl Sonu Başarı Puanı Yerleştirmeye Esas Puanı

KISALTMALAR. Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı Yıl Sonu Başarı Puanı Yerleştirmeye Esas Puanı KISALTMALAR AOSP PYBS YBP YEP Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı Yıl Sonu Başarı Puanı Yerleştirmeye Esas Puanı TERCİH İŞLEMLERİ 8 inci sınıfı başarıyla tamamlayan

Detaylı

A S Y M ASYM TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU

A S Y M ASYM TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU ANKARA ÜNİVERSİTESİ SINAV YÖNETİM MERKEZİ A S Y M ASYM TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GÖREVDE

Detaylı

ÖD.SHŞ.FR /5 SINAV UYGULAMA DUYURUSU. 20. Ulusal Bilim Olimpiyatları Sınavı ve 17. Ulusal İlköğretim Matematik Olimpiyatı Sınavı

ÖD.SHŞ.FR /5 SINAV UYGULAMA DUYURUSU. 20. Ulusal Bilim Olimpiyatları Sınavı ve 17. Ulusal İlköğretim Matematik Olimpiyatı Sınavı Doküman Kodu Yayın Revizyon Tarihi Revizyon No Sayfa No Tarihi ÖD.SHŞ.FR.01 25.06.2008 - - 1/5 SINAV UYGULAMA DUYURUSU SINAVIN ADI 20. Ulusal Bilim Olimpiyatları Sınavı ve 17. Ulusal İlköğretim Matematik

Detaylı

MEB ORTAK SINAVLAR UYGULAMADA TEMEL İLKELER. Ali ERDOĞAN PSİKOLOJİK DANIŞMAN

MEB ORTAK SINAVLAR UYGULAMADA TEMEL İLKELER. Ali ERDOĞAN PSİKOLOJİK DANIŞMAN MEB ORTAK SINAVLAR UYGULAMADA TEMEL İLKELER Ali ERDOĞAN PSİKOLOJİK DANIŞMAN Eğitimin doğasında var olan değişim ve gelişime paralel olarak, ortaöğretime geçişe dair yeni uygulamanın işlevsel,sürdürülebilir

Detaylı

KASTAMONU VALĠLĠĞĠ ÇATALZEYTĠN ġehġt ENGĠN AÇIKGÖZ ÇOK PROGRAMLI LĠSESĠ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU

KASTAMONU VALĠLĠĞĠ ÇATALZEYTĠN ġehġt ENGĠN AÇIKGÖZ ÇOK PROGRAMLI LĠSESĠ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU KASTAMONU VALĠLĠĞĠ ÇATALZEYTĠN ġehġt ENGĠN AÇIKGÖZ ÇOK PROGRAMLI LĠSESĠ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAġA SUNULAN HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ

Detaylı