TIP FAKÜLTESİ DÖNEM VI DERS PROGRAMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 DÖNEM VI DERS PROGRAMI"

Transkript

1 YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI DÖNEM VI DERS PROGRAMI 351

2 EĞİTİM YILI DÖNEM VI STAJ PROGRAMI Staj Başlama Tarihi : 01 Temmuz 2014 Staj Bitiş Tarihi : 30 Haziran 2015 AKTS KREDİLERİ Stajın Adı Staj Toplam Kategorisi Süre AKTS Acil Hekimlik (2 Haftası Adli Tıp) Zorunlu 2 AY 10 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Zorunlu 2 AY 10 Halk Sağlığı ve Aile Hekimliği Zorunlu 2 AY 10 İç Hastalıkları Zorunlu 2 AY 10 Genel Cerrahi Zorunlu 1 AY 5 Kadın Hastalıkları ve Doğum Zorunlu 1 AY 5 Psikiyatri Zorunlu 1 AY 5 Seçmeli Staj Seçmeli 1 AY 5 Toplam 12 Ay 60 DÖNEM VI SEÇMELİ STAJ YAPILABİLECEK ANABİLİM DALLARI 1. Anesteziyoloji 10. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları 2. Çocuk Cerrahisi 11. Nöroloji 3. Dermatoloji 12. Nöroşirürji 4. Enfeksiyon Hastalıkları 13. Ortopedi 5. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 14. Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi 6. Göğüs Cerrahisi 15. Radyasyon Onkolojisi 7. Göğüs Hastalıkları 16. Radyoloji 8. Göz Hastalıkları 17. Tıp Tarihi - Etik ve Biyoistatistik 9. Kardiyoloji 18. Üroloji Not: Seçmeli staj veya stajlar; Dönem V de yapılmamış olan stajlar dikkate alınarak, Dönem VI Koordinatörü nce belirlenir. 352

3 YUZUNCU YIL UNIVERSITY FACULTY OF MEDICINE INTERNSHIP PROGRAM OF THE SIXTH YEAR ECTS CREDITS Name of the Internship Internship Total Category Duration ECTS Emergency Medicine (2 Weeks Forensic Medicine) Required 2 months 10 Pediatrics Required 2 months 10 Public Health and Family Medicine Required 2 months 10 Internal Medicine Required 2 months 10 General Surgery Required 1 month 5 Obstetrics and Gynecology Required 1 month 5 Psychiatry Required 1 month 5 Elective Internship Elective 1 month 5 Total 12 months 60 ELECTIVE INTERNSHIP PROGRAMS 1. Anesthesiology 10. Otorhinolaryngology 2. Pediatric Surgery 11. Neurology 3. Dermatology 12. Neurosurgery 4. Infectious Diseases 13. Orthopedics 5. Physical Medicine and Rehabilitation 14. Plastic and Reconstructive Surgery 6. Thoracic Surgery 15. Radiation Oncology 7. Chest Diseases 16. Radiology 8. Eye Diseases 17. Medical History-Ethics and Biostatistics 9. Cardiology 18. Urology 353

4 ÖĞRETİM YILI DÖNEM VI ROTASYON ÇİZELGESİ Staj Temmuz 2014 Ağustos 2014 Eylül 2014 Ekim 2014 Kasım 2014 Aralık 2014 Ocak 2015 Şubat 2015 Mart 2015 Nisan 2015 Mayıs 2015 Haziran 2015 Pediatri I. Grup II. Grup III. Grup IV. Grup V. Grup VI. Grup Acil Hekimlik İç Hastalıkları G. Cerrahi + Kadın Hst. Doğum Psikiyatri +Seçmeli Halk Sağlığı + Aile Hekimliği II. Grup III. Grup IV. Grup V. Grup VI. Grup I. Grup III. Grup IV. Grup V. Grup VI. Grup I. Grup II. Grup IV.A IV.B V. A V.B VI.A VI.B I. A I.B II. A II.B III.A III.B V. A V. B VI. A VI. B I. A I. B II. A II. B III. A III. B IV. A IV. B VI. A VI. B I. A I. B II. A II. B III. A III. B IV. A IV. B V. A V. B Staj hakkında önemli bilgiler 1) Eğitim-Öğretim yılı Dönem VI, Staj programı 01 Temmuz 2014 tarihinde başlayacaktır. 2) Acil Hekimlik stajının 1,5 aylık bölümü Acil stajı, 15 günlük bölümü ise Adli Tıp stajı olarak uygulanacaktır. 3) Dönem VI stajını yapan öğrenciler az olduğu için, Kadın Hastalıkları ve Doğum stajı ile Genel Cerrahi stajlarında gruplar bölünmeyecek, Bu stajlar tek grup halinde yapılacaktır. (Tüm grup 1 er ay Kadın Hastalıkları ve Doğum stajını, 1 er ay da Genel Cerrahi stajını yapacaklardır). 4) Seçmeli Stajlardan Tıp Tarihi ve Etik ile Biyoistatistik Stajları, 15 er gün olarak planlanmıştır 5) Nöbetler eğitim amaçlı olup, en sık 3 günde bir olarak organize edilir. Anabilim dalları eğitim programını aksatmamalı ve uygun görülürse ertesi gün izin verilebilmelidir. 6) Hizmet açığının kapatılması amacıyla nöbet sayısı artırılamaz. 354

5 DÖNEM VI STAJLARININ ÖĞRENİM HEDEFLERİ (Staj sonunda ulaşılması hedeflenen bilgi ve beceriler) ACİL TIP HEKİMLİK ANABİLİM DALI Amaç Acil Tıp Stajı Tıp Fakültesi altıncı sınıf öğrencilerine staj dönemi içinde acil servisine başvuran hastaların yönetiminde kazandıkları bilgi, beceri ve tutumları mesleki etik kurallara uygun olarak tüm meslek hayatı boyunca uygulayabilme yetisini kazandırmayı hedeflemektir. Öğrenim Hedefleri Acil serviste amaca yönelik hikâye alma ve fizik muayene konusunda bilgi, beceri ve davranış özelliklerini kazanma, Triyaj yapabilme, Göğüs ağrısı, nefes darlığı ve karın ağrısı gibi sık karşılaşılan başvuru yakınmalarının ayrıca tanısını yapabilme ve tedavi konusunda bilgi ve beceri kazanma Akut astım alevlenmesi, Konjestif kalp yetmezliği gibi sık başvuru yakınmaları ile acil servise gelen hastalar için uygun ve bedel-etkin yaklaşım planını yapabilme Acil servis hastalarına gerekli olan girişimler için hızlı bir şekilde karar verme ve uygulayabilme becerisi kazanma Uygun yara bakımını, basit kesiler için sütür tekniklerini ve benzeri steril teknik gerektiren girişimleri uygulayabilme EKG üzerinde iskemik durumları ve aritmileri tanıyabilme Tam kan sayımı, biyokimya, idrar tetkiki, arteriyel kan gazı ve sık yapılan laboratuar istemlerinde hız ve bedel etkinlik konusunda bilgi ve beceri kazanma ve sonuçları uygun şekilde yorumlama Akciğer, batın ve ekstremite grafilerini uygun şekilde yorumlama Hasta kayıtları tutulması konusunda beceri kazanma Temel yaşam desteği-ilk yardım ve ileri kardiyak yaşam desteği uygulamaları konusunda gerekli bilgi ve becerileri kazanma Çoklu travma hastasına genel yaklaşım konusunda bilgi ve beceri kazanma Ölüm haberinin verilmesi konusunda bilgi ve beceri kazanma Acil servisin idaresi konusunda bilgi ve beceri kazanma Hasta-hekim, hekim-hekim ilişkileri konusunda bilgi ve beceri kazanma Anadal ve yandal konsültasyonlarının endikasyonlarını tanıma Hastane öncesi acil hizmetler konusunda bilgi ve beceri kazanma Yapılması Beklenen Girişimler 1. Temel ve ileri yaşam desteği uygulamaları-maket ve/veya hasta üzerinde 2. Temel havayolu girişimleri maket ve /veya hasta üzerinde 3. Orofaringeal airway takılması, Balon Maske ile solutma 4. Orotrakeal Entübasyon 5. Vasküler uygulamalar (10 ar adet), damar yolu açılması, IM enjeksiyon, IV enjeksiyon, IV kan alma, IA kan alma 6. Nazogastrik tüp takılması, Foley kateter takılması 7. Lokal anestezi yapılması 8. Yara bakımı yanık pansumanı, sütur atılması 9. Kırık ve çıkıkların immobilizasyon ve atellme teknikleri Acil Tıp Eğitimi Sırasında Değerlendirilmesi Beklenen Hasta Grupları Göğüs ağrısı Zehirlenme Bilinç değişikliği Dispneik hasta Nöbet ve senkop Başağrısı Karın Ağrısı Hastane öncesi hasta bakımı (112 ile hastane öncesi alanda hasta transportu) Kan tranfüzyonu Çocuk travma hastasına yaklaşım Kanamalı hasta 355

6 ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI ANABİLİM DALI Tanı koymada genel ve soruna yönelik öykü alabilme, tam bir fizik muayene 1. yapabilme, laboratuar verilerini ve görüntüleme yöntemlerini yorumlayabilme Hasta dosyası hazırlayabilme, doğru kayıt tutabilme, bildirimler, doğru, uygun ve 2. okunaklı reçete düzenleyebilme, 3. Klinik tablonun aciliyetini değerlendirebilme 4. Epikriz hazırlayabilme, hastaları uygun sevk edilebilme 5. Uygun laboratuar testi ve diğer tanı araçlarını seçebilme Sık istenen laboratuar sonuçlarını değerlendirebilme (normal ve patolojik 6. yorumlama), gerekirse daha ileri tetkikleri planlayabilme 7. Ayırıcı tanı yaklaşımını geliştirebilme 8. Tedavinin gerekliliğini değerlendirebilme İlaç dışı tedaviyi planlayabilme, akılcı ilaç tedavisi planlayabilme, uygulayabilme ve izleyebilme, özel durumlarda (çocuklarda, yaşlılarda, gebelerde, emzirenlerde, 9. karaciğer ve böbrek hastalarında ilaç kullanımı prensiplerine uyabilmek, ilaç dozlarını doğru hesaplayabilme, uygulanacak ilaç dozlarını doğru hesaplayabilme Çocuklarda büyüme ve gelişmeyi izleyebilme (persentil eğrileri, Tanner 10. derecelendirmesi) 11. Yenidoğanın doğum odasında bakımını yapabilme 12. Yenidoğan bir bebeği hızlıca değerlendirme basamaklarını sayabilme Erken tanı için uygun tarama yöntemlerini seçebilme, uygulayabilme ve 13. yönlendirebilme 14. Yeni doğan bebeklerde anne sütü emme pratiği kazandırabilme 15. Sağlam çocuk izlemi yapabilme 16. Anne sütünün özelliklerini bilmek 17. Yaşa göre beslenmesini düzenleyebilme 18. Aşılamayı bilme Antropometrik ölçümlerin yapılabilme, sağlam çocuğunda büyümenin 19. değerlendirilmesini bilme 20. Sağlam çocuğun normal gelişim basamaklarını bilme Malnütrisyonu önlemek için yapılacakları bilmek ve bu çocukların karşılaştığı 21. problemler ve tedavi yollarını bilmek 22. Temel yaşam desteği (kalp masajı ve yapay solunum) sağlayabilme 23. Koruyucu sağlık hizmetlerinde yapılması gerekenleri bilmek Glukometre ile kan şekeri ölçümü yapabilmek, damar yolu açabilmek venöz, kapiller 24. kan örneği alabilmek, idrar sondası takabilme Kan gazı için arteriyel kan örneği alabilmek, pulse oksimetre uygulayabilme ve 25. değerlendirebilme Kan transfüzyonu yapabilme, lokal ve sistemik ilaç uygulamaları ve aşı yapabilme, 26. PPD testi uygulayabilme, uygulanacak ilaçları doğru şekilde hazırlayabilmek, insülin enjeksiyon tekniklerini uygulayabilme İlgili infeksiyona yönelik kültür örneklerini alabilmek (boğaz, gaita, püy, kan, deri, 27. vücut sıvıları), lavman yapabilme 28. Periferik venöz damar yolu açmayı bilmek ve yapabilme 29. Nazogastrik sonda uygulayabilme, mide yıkayabilme Çocuklarda oksijen verme yollarını ve hangi yolla ne yoğunlukta oksijen verileceğini 30. tanımlayabilme 31. Ateşli çocuğa yaklaşımı bilmek 32. Aneminin tanımını, sık nedenlerini ve demir eksikliği anemisini bilme 356

7 ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI ANABİLİM DALI (Devam) 33. İshali tanımlamak, ishalli hastalarında beklenen sorunları ve tedavi şeklini bilme 34. Doğumsal hipotiroidiyi tanıma ve tedavisini bilme 35. Raşitizmi tanımlamak, tanı yöntemlerini ve tedavisini bilme 36. Hiperbilrubinemili yenidoğanı tanımak ve tedavi ölçütlerini bilme 37. Yeniden canlandırma işlemleri uygulanan çocuğun yaşamsal işlevlerini değerlendirebilmek ve gerekli ileri yaşam desteği girişimlerini yapabilme 38. Febril konvülsiyonlu çocuğa yaklaşımı ve tedavisini bilme 39. İdrar yolu enfeksiyonunu tanımlamak, klinik bulgularını ve tedavisini bilme 40. Acil serviste sıvı elektrolit tedavisi verebilme Malnütrisyon ve dehidratasyonun tanısını, derecelendirilmesi yapabilme ve tedaviyi 41. planlayabilme 42. Solunum yetmezliğini ve sıkıntısını tanımlayabilmek, nedenlerini saptayabilmek Üst solunum yolu enfeksiyonlarını tanımak, ayırıcı tanısını yapabilmek ve reçete yazabilme Alt solunum yolu enfeksiyonlarını (pnömoni, TB) tanımak, ayırıcı tanısını yapabilmek ve reçete yazabilme 45. Kalp yetmezliği olan hastayı tanımak ve tedavisini bilmek 46. Dijitalizasyon ve diğer acil ilaçların bilinmesi 47. Akut romatizmal ateşi bilmek ve korunma ve tedavisini bilme 48. Menenjiti tanımlamak, etiyolojik ayırıcı tanısını yapabilmek ve tedavisini bilme Bebekler ve çocuklar için yeniden canlandırma uygulamalarının ABC sini tanımlayabilmek ve sırası ile uygulayabilme Siyanoz ve siyanozlu hastaya yaklaşımı bilme, ayırıcı tanısını yapabilmek ve tedavi ve acil sevkinin bilinmesi 51. Şok ve kardiyak arresti tanımlayabilme 52. Hipovolemik şokta sıvı tedavisinde kullanılan sıvıları ve tedavi dozlarını sayabilme 53. Kalbin ritm bozukluklarını klinik önem derecesine göre sayabilme 54. Artritli hastaya yaklaşım, tanı ve ayırıcı tanı yöntemlerini ve tedavisini bilme 357

8 GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI 1. Travmaya genel yaklaşım, teorik ve pratik olarak bilmeli ve yapabilmeli 2. Sütür yapabilmeli, pansuman yapabilmeli 3. Asepsi ve Antisepsi ilkelerini bilmeli ve buna göre davranmalı 4. Şokta olan sıvı elektrolit dengesizliği içinde olan hastalara yapılacak tedavi ilkelerini bilmeli 5. Hastanın ameliyata hazırlamasını ve ameliyat sonrası bakımını bilmeli yapabilmeli 6. Kan tranfüzyonu yapabilmeli ve komplikasyonlarını bilmeli 7. Parasentez ve peritoneal lavaj gibi girişimsel işlemleri yapabilmeli 8. Karın Travmalı bir hastaya yaklaşımı bilmeli 9. Kanserli hastaların cerrahi tedaviye hazırlanması bu hastaların özellikleri ve cerrahinin önemini kavramalı 10. Karın fizik muayenesini bilmeli 11. Tiroid fizik muayesini bilmeli 12. Meme fizik muayenesini bilmeli Akut karının cerrahi nedenlerini iyi bilmeli ayrıca tanıya gidebilmeli ve gerekli nonoperatif girişimleri yapabilmeli Girişimsel işlemler IV mayi takmalı, (NG sonda, idrar sondası) gibi işlemler yapabilmeli 358

9 AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI Öğrenim Hedefleri Amaç Aile Hekimliği temel ilke ve uygulamalarını benimsetmek, birinci basamak sağlık hizmetleri sunumu esnasında gerekli temel becerileri geliştirmek Bilgi Hedefleri 1. Aile dinamiklerini bilmeli 2. Temel iletişim bileşenlerini bilmeli 3. Tüm yaş gruplarında öykü alma içeriğini bilmeli 4. Tüm yaş gruplarında fizik muayene tekniklerini bilmeli 5. Gebelik, doğum ve doğum sonrası bakımı bilmeli 6. Sağlıklı infant ve çocuk bakımını bilmeli 7. Sağlıklı ergen bakımını bilmeli 8. Sağlıklı yaşlı bakımını bilmeli 9. Sağlıklı beslenme ilkelerini bilmeli 10. Sık rastlanan kronik hastalıklara yaklaşımı bilmeli 11. Sık rastlanan kronik davranışsal ve psikiyatrik sorunlara yaklaşımı bilmeli 12. Sık rastlananan akut hastalıkların tanı ve tedavisini bilmeli 13. İlk ve acil yardımın temel özelliklerini bilmeli 14. Sık rastlanan organ ve sistem sorunlarına yaklaşımı bilmeli 15. Evde bakım ilkeleri ve organizasyonu bilmeli 16. Hasta hekim ilişkisinin temel ilkelerini bilmeli 17. Araştırma planlama ve yürütmeyi bilmeli Beceri Hedefleri 1. Tüm yaş gruplarında tam ve ayrıntılı öykü alabilme 2. Genogram hazırlayabilme 3. Tüm yaş gruplarında tam ve ayrıntılı fizik muayene yapabilme 4. Jinekolojik muayene yapabilme 5. Obstetrik muayene ve izlem uygulamaları yapabilme 6. Büyüme ve gelişmeyi değerlendirebilme 7. Mental durum değerlendirmesi yapabilme 8. APGAR skorunu saptama ve değerlendirebilme 9. Aile görüşmesi yapabilme 10. Meme muayenesi yapma ve değerlendirebilme 11. Rektal tuşe yapma ve değerlendirebilme 12. PAP sürüntüsü alabilme ve sonuçları değerlendirebilme 13. İdrar ve vaginal akıntının mikroskobik tanısını yapabilme 14. Kültür ve antibiyogram için örnek alabilme 15. Periferik yayma uygulayabilme ve değerlendirebilme 16. İntravenöz kan alma ve kateterizasyon yapabilme 17. Foley sonda uygulayabilme 18. EKG çekebilme ve değerlendirebilme 19. Oral glukoz testini uygulayabilme ve değerlendirebilme saatlik kan şekeri takibi yapabilme 21. Solunum fonksiyon testi değerlendirebilme 22. Gestasyonel yaş tayini yapabilme 359

10 AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI Beceri Hedefleri (Devam) 23. Tüm yaş gruplarında resüsitasyon/temel yaşam desteği yapabilme 24. Hava yolu açma/entübasyon yapabilme Arteryel, venöz kan alma/kateterizasyon yapabilme 25. Nasogastrik lavaj yapabilme 26. RİA uygulayabilme ve çıkarabilme 27. Alçı atel uygulayabilme 28. İlk yardım yapabilme 29. Travma hastası için acil taşıma ilkelerine uygun taşınmasını sağlayabilme 30. Yara kapama Teknik seçimi (düğüm, staples, yapıştırma tekniği ile) Sütür seçimi yapabilme Pansuman yapabilme 31. Basit eksizyon yapabilme 32. Kist ve apselerin insizyonu ve drenajı yapabilme 33. Cilt altından yabancı cisim çıkarabilme 34. Yara debridmanı yapabilme Bilgi ve beceri hedeflerine ulaşmak için her gün beş saat teorik ders ile 3 saat pratik klinik uygulama yapılır. 360

11 HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI 1. Hastalarla iyi iletişim kurma becerisini geliştirmek 2. Sağlık personeli ile iyi iletişim kurma becerisini geliştirmek 3. Çalışma ortamının gerektirdiği disipline uyma becerisini geliştirmek Aile Sağlığı Merkezi çalışmalarının her alanını tanımak, olması gereken ve uygulamada var olan çalışmaları bilmek (gebe izlemi, doğurganlığı 4. düzenleme danışmanlığı, kontrasepsiyon yöntemleri, doğum sonrası bakım, yenidoğan takibi, sağlam çocuk izlemi, bağışıklama), bu çalışmaları yapabilmek Halk Sağlığının temel kavramlarını bilmek, gerekli bilgilere ulaşmak üzere 5. bilimsel kaynakları inceleyebilmek, bilgileri özümseyerek meslektaşlarına aktarabilmek 6. Karşılaştığı olguları halk sağlığı yaklaşımı ile değerlendirebilmek Sağlık hizmetinin her basamağında halk sağlığı yaklaşımı ile 7. çalışılabileceğini kavramak Mülki idari yapılanmayı tanımak; farklı sektörlerdeki sağlıkla ilgili 8. çalışmaları bilmek Çeşitli sağlık kuruluşlarındaki hizmet ve yönetim süreçlerini sistem yaklaşımı 9. içinde tanımak 1Ülkemizin başta sağlık sorunları olmak üzere toplumsal sorunlarını 10. irdeleyebilmek, çözüm önerileri geliştirebilmek ve çözüm için kendi rolünü değerlendirebilmek 11. Türkiye de uygulanan sağlık politikalarını ve sağlık sistemini tanımak Kendi özlük haklarının farkında olmak, bunları savunmanın mesleki kimlik 12. açışından önemini benimsemek Bir ekip çalışması gerektiren mesleğin öteki üyelerine karşı açık ve 13. paylaşımcı davranış sergilemek Evrensel insan hakları ilkelerinin mesleki uygulamalarını her alanında yaşama 14. geçirebilme Bireysel ve toplumsal düzeyde sağlık eğitimi ve sağlığı geliştirme 15. sorumluluğunu taşıyabilme 16. Her mesleki uygulamada toplum sağlığına öncelik verme Herhangi bir toplumda sağlıkla ilgili sorunları epidemiyolojik yöntemler 17. kullanarak saptayabilme ve çözüm yollarını ortaya koyabilme 18. Dijital bilimsel verilere ulaşabilme 361

12 İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI Akut gastrointestinal kanamalara acil yaklaşım tecrübesi edinmek, nasogastrik sonda 1. takmak 2. Hepatik ensefalopati tedavisini öğrenmek Peptik ülser, gastroesofageal reflü, gastrit, düodenit, irritabl barsak sendromu gibi sık 3. görülen gastrointestinal patolojilerde tedavi ilkelerini öğrenmek 4. Kronik hepatitlerin tanısı ve hepatit testlerinin yorumlanmasını öğrenmek 5. Kanama diatezlerinde tanısal yaklaşımı ve tedavi ilkelerini kavramak 6. Lenfoproliferatif ve myeloproliferatif hastalıklara tanısal yaklaşımı öğrenmek 7. Sık kullanılan sitotoksik ilaçların yan etkilerini öğrenmek 8. Nötropenik ateş tedavisini öğrenmek 9. Periferik yayma değerlendirmeyi öğrenmek 10. Anemide yaklaşım ve tedaviyi kavramak Oral antidiyabetik ve insülinleri tanımak, Tip I ve Tip II diyabetin tedavi ilkelerini 11. kavramak 12. Diabetik ketoasidoz ve non-ketotik hiperozmolar koma tedavisini öğrenmek 13. Tiroid fonksiyon testlerinin değerlendirilmesini öğrenmek 14. Acil hiperkalsemi tedavisini öğrenmek 15. Akut adrenal kriz ve tiroid fırtınasında tedavi yaklaşımlarını öğrenmek 16 Tiroid ince iğne aspirasyon biyopsisini öğrenmek 17. Hastanın nefrolojik açıdan volüm değerlendirmesini yapabilmek 18. Akut böbrek yetersizliğine yol açan nefrotoksik ajanları tanımak 19. Akut böbrek yetmezliğinde yaklaşımı bilmek 20. Kronik böbrek yetmezliği olan hastanın takip ve tedavi ilkelerini bilmek 21. Hipertansiyona yaklaşımı ve tedavisini bilmek 22. Acil diyaliz endikasyonlarını bilmek 23. Proteinüri ve hematüriye yaklaşımı bilmek 24. Crush sendromu ve akut böbrek yetmezliğinin önlenmesini bilmek 362

13 KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 6 öğrencilerinin Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı nda yapacakları stajın amacı, tüm eğitim süresince elde edinilen temel teorik ve pratik bilgilerin öğrencinin bizzat kendisi tarafından uygulanarak hem obstetrik hem de jinekolojik olgulara yaklaşım ve yönetimde teorik ve pratik reflekslerin kazanılmasını sağlamaktır. İçerik olarak ise; Kadın Hastalıkları ve Doğum servis, poliklinik, doğumhane ve ameliyathanesinde ilgili öğretim üyeleri ve asistanların gözetiminde hikâye alma, fizik muayene, uygulama, doğum eylemine aktif olarak katılmanın yanında ayaktan hasta izlemi, yatan hasta izlemi, tetkik- tedavi planlama konularında teorik ve pratik eğitiminin yanı sıra jinekolojik ve obstetrik cerrahi ve eğitimini kapsar. Hekimlik hizmeti sırasında daima karşılaşılacak obstetrik olgularda normal antenatal bakım, yüksek riskli gebeliklerin belirlenmesi ve takibi, doğum eylemi takibi ve normal vajinal doğum yaptırılması ve operatif doğumlar ve sezaryen doğumlarda aktif görev alırlar. Obstetrik acil durumların belirlenip bu olguların değerlendirilmesi ve yönetimine katılırlar. Jinekolojik olguların hikâyesini alıp tüm fizik ve pelvik muayenesini yaparak ayırıcı tanı ve teşhiste görüşlerini bildirerek yönetim konusunda teorik bilgilerini kullanırlar. Jinekolojik acil olguların ayırıcı tanısında teorik ve pratik bilgilerini kullanarak hem acil operasyonlarda hem de elektif jinekolojik operasyonlarda yardımcı görevler alarak pratik bilgi edinirler. Staj sonunda birinci basamak hekimlik hizmeti sırasında karşılaşacakları obstetrik ve jinekolojik olgulara doğru yaklaşımla ayırıcı tanı yaparak kısa sürede ve kesin tanıya ulaşabilmek ve acil müdahaleleri yapabilmek için gerekli teorik ve pratik eğitimlerini tamamlamış olacaklardır. Kadın Hastalıkları ve Doğum interninin yükümlülük ve görevleri aşağıda gösterilmiştir. Poliklinik 1 Cinsel yolla bulaşan hastalıkları tanımlayabilmek ve tedavi edebilmek 2. Kadında üriner sistem enfeksiyonlarını tanıyabilmek ve tedavi edebilmek 3. Amenoreyi tanımlayabilmek ve ayırıcı tanısı için ilk basamak girişimleri yapabilmek 4. Hirşutizmusu tanımak ve hastayı yönlendirebilmek 5. Menorajide palyatif önlemleri alabilmek ve hastayı yönlendirebilmek 6. Premenstrüel sendromu tanımak ve hastayı yönlendirebilmek 7. Dismenoreyi tanımak ve tedavi edebilmek 8. Pelvik ağrıda hastayı yönlendirebilmek 9. Endometriozisi tanıyabilmek ve hastayı yönlendirebilmek Erken ve gecikmiş puberteyi tanımlayabilmek, bu durumlara eşlik edebilecek 10. hormonal sorunlar veya kuşkulu genitalia açısından ilk basamak yönlendirmeyi 11. yapabilmek Yeme bozukluklarını (anorexia nervosa, bulimia nervosa) tanımak ve hastayı yönlendirebilmek 12. Erkek ve kadın infertilitesini tanımlamak ve eşleri yönlendirebilmek 13. Ektopik gebelik olasılığını tanımak 363

14 KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI (Devam) 14. Gebelikten korunma yöntemlerini bilmek ve hastayı bilgilendirmek 15. Menopozu tanımak ve hastayı yönlendirmek 16 Serviks kanserinin erken tanısı konusunda hastayı bilgilendirmek 17. Servikal smear yapabilmek (10 adet) 18. Postmenopozal kanamada hastayı yönlendirebilmek 19. Pelvik kitle ve over kanseri şüphesinde hastayı yönlendirebilmek 20. Normal gebelik takibini bilmek ve uygulamak 21. Hiperemesis gravidarumu tanımak ve tedavi edebilmek 22. Gebelikte kanamaları tanımak ve ilk basamak girişimleri yapabilmek ve hastayı yönlendirebilmek 23. Riskli gebelikleri tanıyabilmek ve hastayı yönlendirebilmek 24. Fetal sağlığı değerlendirebilmek 25. Gebelik diyabeti için taramayı, tanısını koymayı ve tedavisini bilmek 26. Çoğul gebeliği tanıyabilmek 27. Preeklampsiyi tanımak ve hastayı yönlendirebilmek 28. İntrauterin gelişme geriliğini tanımak ve hastayı yönlendirebilmek 29. Prenatal tanı konusunda hastayı yönlendirebilmek 30. Sık görülen genetik hastalıklar için hastayı yönlendirebilmek Gebelikte ilaçların istenmeyen ve teratojen etkileri açısından hastayı 31. yönlendirebilmek 32. Gebelik sonlandırılma yöntemlerini bilmek Obstetri jinekoloji servisi ve doğumhane: 1 Normal doğum yaptırabilmek 2. Eklampsiyi tanıyabilmek ve tedavi edebilmek Erken doğum tehdidi ve erken membran rüptürünü tanıyabilmek ve ilk müdahaleyi ve yönlendirmeyi yapabilmek Gebelik + kalp hastalığını tanıyabilmek ve ilk müdahaleyi ve yönlendirmeyi yapabilmek 5. İntrauterin enfeksiyonları tanımak ve ilk tedavisini yapabilmek 6. Prematür yenidoğanı tanıyabilmek 7. Diyabetik anne bebeğini tanıyabilmek 8. Postpartum hasta takibi yapabilmek 9. Postpartum kanamayı tanımak ve ilk müdahaleyi yapabilmek 10. Doğum travmasını tanımlayabilmek ve ilk müdahaleyi yapabilmek 364

15 PSİKİYATRİ ANABİLİM DALI Bu stajda, öğrencilerden toplumda sıklıkla görülen ruhsal hastalıklar (depresif bozukluklar, anksiyete boz. Psikotik boz. vs) hakkında ve bu hastalıkların biyolojik ve psikolojik tedavileri hakkında bilgi sahibi olmaları beklenmektedir. Ayrıca, bir hekim sorumluluğu içinde öncelikle hastalara ve özellikle ruhsal problemi olan insanlara yaklaşım prensiplerini öğrenmek ve uygulayabilmek ve profesyonel tutumları kazanmak hedeflenmektedir. Ayrıntılı ve güvenilir ruhsal anamnez almayı ve psikiyatrik muayene yapmayı 1. öğrenmek Psikiyatrik hastalıkların nedenleri, tanı ve tedavileri hakkında bilgi ve beceri kazanmak Birinci basamakta, özellikle toplumda sık görülen depresif bozukluklar, anksiyete boz. Psikotik boz. gibi hastalıkların tanı ve tedavisi hakkında bilgi sahibi olma 4. Sık uygulanan psikofarmakolojik uygulamaların etki ve yan etkilerini öğrenmek 5. Olgu formülasyonları yapmasını öğrenmek 6. Acil durumlarda psikiyatri hastasına yaklaşım prensiplerini öğrenmek 7. Temel psikoterapi ilkelerini öğrenmek 8. Öncelikle zarar vermeme ilkesini benimsemek 9. Hastalarla ilişki kurabilme becerilerini geliştirmek İnsan ve hasta haklarına saygılı olma, hasta bilgilerinin gizliliği ilkesini bir davranış 10. biçimi olarak benimsemek 11. Hasta hekim ilişkilerinde şefkatli, dürüst ve güvenilir olma 365

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM VI STAJ PROGRAMI

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM VI STAJ PROGRAMI BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM VI STAJ PROGRAMI Dekan Başkoordinatör Dönem VI Koordinatörü Dönem VI Koordinatör Yrd. : Prof. Dr. Kerim ÖZDEMİR : Prof. Dr. Nevin

Detaylı

DÖNEM VI İNTÖRN ÖĞRENCİ KARNESİ. Adı: Soyadı: Öğrenci No: Eğitim/Öğretim Yılı:

DÖNEM VI İNTÖRN ÖĞRENCİ KARNESİ. Adı: Soyadı: Öğrenci No: Eğitim/Öğretim Yılı: DÖNEM VI İNTÖRN ÖĞRENCİ KARNESİ Adı: Soyadı: Öğrenci No: Eğitim/Öğretim Yılı: 1 2 1. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 2. Halk Sağlığı 3. Aile Hekimliği 3. İç Hastalıkları 4. Kadın Hastalıkları ve Doğum 5.

Detaylı

AİLE HEKİMLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ ASİSTAN EL KİTABI

AİLE HEKİMLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ ASİSTAN EL KİTABI KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI AİLE HEKİMLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ ASİSTAN EL KİTABI ARALIK 2013, TRABZON Doç. Dr. Turan Set 0 İÇİNDEKİLER ÖZET... 3 HOŞGELDİNİZ!...

Detaylı

AİLE HEKİMLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ EL KİTABI

AİLE HEKİMLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ EL KİTABI ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ AD AİLE HEKİMLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ EL KİTABI MAY IS 2010, ERZURUM Prof. Dr. Zekeriya AKTÜRK, Yrd. Doç. Dr. Turan SET http://aile.atauni.edu.tr İÇİNDEKİLER

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ ÇEKİRDEK PROGRAM KONULARI

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ ÇEKİRDEK PROGRAM KONULARI İSTANUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ ÇEKİRDEK PROGRAM KONULARI İ.Ü. CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ ÇEKİRDEK MÜFREDAT KONULARI Tıp-Sağlık Eğitim Konseyinin belirlediği Tıp Fakültelerinin, mezuniyet öncesi

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 6. SINIF (2013-2014) VI.SINIF

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 6. SINIF (2013-2014) VI.SINIF VI.SINIF Dönem 6 Akademik Takvim (İntörn Eğitimi) İç Hastalıkları (29.07.2013-28.08.2013)/ (29.08.2013-28.09.2013) (29.09.2013-28.10.2013)/ (29.10.2013-28.11.2013) (29.11.2013-28.12.2013)/ (29.12.2013-28.01.2014)

Detaylı

TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 DÖNEM V DERS PROGRAMI

TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 DÖNEM V DERS PROGRAMI YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI DÖNEM V DERS PROGRAMI 265 2014-2015 ÖĞRETİM YILI DÖNEM -V STAJ PROGRAMI TARİHLER ANABİLİM DALI 11/08-29/08 01/09-19/09 22/09-10/10

Detaylı

DÖNEM VI ÇALIŞMA KILAVUZU

DÖNEM VI ÇALIŞMA KILAVUZU TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI DÖNEM VI ÇALIŞMA KILAVUZU i Bu Kılavuz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi nde(aütf) Dönem VI öğrencilerinin kullanımına yönelik,

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Ana Dal Uzmanlık Eğitimi Rehberi

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Ana Dal Uzmanlık Eğitimi Rehberi Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Ana Dal Uzmanlık Eğitimi Rehberi Anabilim dalımız mezuniyet sonrası eğitim programı Eğitimde Yeniden Yapılanma süreci çerçevesinde

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI İNTÖRN EĞİTİM UYGULAMA KARNESİ

T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI İNTÖRN EĞİTİM UYGULAMA KARNESİ T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI İNTÖRN EĞİTİM UYGULAMA KARNESİ sı : Genel ve soruna yönelik öykü alma, fizik muayene Genel ve soruna yönelik öykü alma, fizik muayene

Detaylı

GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ HYO 2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM PROGRAMI NSN:7610KK0278986 1 GATA Basımevi Yayın No: 2014/... 2 HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM

Detaylı

HEMŞİRELİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

HEMŞİRELİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: 19 Nisan 2011 HEMŞİRELİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 8/3/2010 tarihli ve 27515 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Hemşirelik Yönetmeliğinin 7 nci

Detaylı

YÖNETMELİK. Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin 8/3/2010 27515

YÖNETMELİK. Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin 8/3/2010 27515 19 Nisan 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 27910 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK HEMŞİRELİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 8/3/2010 tarihli ve 27515 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan

Detaylı

YÖNETMELİK HEMŞİRELİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK HEMŞİRELİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 19 Nisan 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 27910 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK HEMŞİRELİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 8/3/2010 tarihli ve 27515 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 4. ve 5. SINIF STAJ BLOKLARI KILAVUZU

EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 4. ve 5. SINIF STAJ BLOKLARI KILAVUZU EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 4. ve 5. SINIF STAJ BLOKLARI KILAVUZU 0 Değerli Öğrencilerimiz, Ülkemizin en köklü ve büyük Tıp Fakültelerinden olan Ege Tıp iyi bir hekim, kararlı bir sağlık savunucusu,

Detaylı

SÜREKLİ MESLEKİ GELİŞİM KURSLARI

SÜREKLİ MESLEKİ GELİŞİM KURSLARI Değerli Meslektaşlarımız, PRATİSYEN HEKİMLİK DERNEĞİ SÜREKLİ MESLEKİ GELİŞİM KURSLARI Pratisyen Hekimler, bir mesleki disiplin olmanın gereği olarak 1998 yılında mesleki bilimsel birliklerini yani Pratisyen

Detaylı

DÖNEM V STAJLAR VE KREDİLERİ

DÖNEM V STAJLAR VE KREDİLERİ DÖNEM V STAJLAR VE KREDİLERİ Stajın Staj Süresi Teorik Ders Kredisi Kodu Adı (Hafta) (Saat) Lokal AKTS Staj Sorumlusu MED 50 Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları 3 35 3 5 Dr. İbrahim Ketenci MED 50 Göz Hastalıkları

Detaylı

2 1 Hafta EPİDEMİYOLOJİ TOPLAM 40 Hafta 60

2 1 Hafta EPİDEMİYOLOJİ TOPLAM 40 Hafta 60 DÖNEM V Dönem V 255 Dönem V 256 DERS KODU STAJLAR 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM V STAJ PROGRAMI SÜRE AKTS TIP 5101 ADLİ TIP 3 Hafta 4 TIP 5102 ANESTEZİYOLOJİ ve REANİMASYON 2 Hafta 3 TIP 5103 ÇOCUK

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 5. SINIF (2012-2013) V.SINIF

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 5. SINIF (2012-2013) V.SINIF V.SINIF Kayıt Yenileme STAJ Güz Yarıyılı 03 Eylül 2012 Bahar Yarıyılı 11 Şubat 2013 SÜRE 03.09.2012 24.09.2012 (HAFTA) 21.09.2012 12.10.2012 15.10.2012 09.11.2012 Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

DÖNEM V STAJLAR VE KREDİLERİ

DÖNEM V STAJLAR VE KREDİLERİ DÖNEM V STAJLAR VE KREDİLERİ Stajın Staj Süresi Teorik Ders Kredisi Kodu Adı (Hafta) (Saat) Lokal AKTS Staj Sorumlusu MED501 Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları 3 35 3 5 Dr. İ. Ketenci MED502 Göz Hastalıkları

Detaylı

EĞİTİM DANIŞMANLARI Ali Çan Atilla Dağdeviren Gamze Çan Serdar Gürel Şebnem İlhan Zehra Dağlı 1/173

EĞİTİM DANIŞMANLARI Ali Çan Atilla Dağdeviren Gamze Çan Serdar Gürel Şebnem İlhan Zehra Dağlı 1/173 Tıpta Uzmanlık Kurulu (TUK), uzmanlık eğitiminde kullanılmak üzere çekirdek müfredat ve standartları belirlemek için Tıpta Uzmanlık Kurulu Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Sistemi (TUKMOS) çerçevesinde

Detaylı

2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV DERS PROGRAMI

2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV DERS PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV DERS PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV DERS PROGRAMI 1 Dünyada her şey için, maddiyat için, maneviyat için, muvaffakiyet için en hakiki yol gösterici

Detaylı

GENEL CERRAHİ UZMANLIK EĞİTİMİ ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMI

GENEL CERRAHİ UZMANLIK EĞİTİMİ ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMI GENEL CERRAHİ UZMANLIK EĞİTİMİ ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMI 1 2 Sürekli eğitim gereksinimini yaşamlarının vazgeçilmezi sayan tüm asistanlara ve onları eğitenlere Türk Cerrahi Yeterlik Yürütme Kurulu 3 ÖNSÖZ

Detaylı

Tıp Fakültesi 2011 2012 Eğitim Yılı Ö ğrenci Rehberi (3.SINIF)

Tıp Fakültesi 2011 2012 Eğitim Yılı Ö ğrenci Rehberi (3.SINIF) Haftalık Ders Saati Yıllık Toplam Saat I.Yarıyıl II.Yarıyıl Sıra No Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Pratik Teorik Pratik Teorik Pratik Z/S AKTS 1 T 301 4 0 4 0 120 0 Z 9 2 3 4 5 6 7 T 303 Bilimlere Giriş

Detaylı

HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI. : Prof. Dr. Behice ERCİ

HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI. : Prof. Dr. Behice ERCİ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Programın yürütücüsü: Programın Kadrolu Öğretim Üyeleri :Prof. Dr. Behice ERCİ : Prof. Dr. Behice ERCİ Doç. Dr. Rukuye AYLAZ Yrd. Doç. Dr. Meral

Detaylı

Programın Amaçları ve Öğrenme Hedefleri

Programın Amaçları ve Öğrenme Hedefleri Programın Amaçları ve Öğrenme Hedefleri Klinik eğitim programının misyonu nöroşirürjikal (Beyin ve Sinir Cerrahisi) eğitimi ve hasta bakımını mükemmelleştirmektir. Asistanlar (Araştırma Görevlileri) öncelikle

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI DÖNEM VI ACİL SERVİS ANABİLİM DALI INTÖRN PROGRAMI. Prof. Dr. Taner Bayraktaroğlu

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI DÖNEM VI ACİL SERVİS ANABİLİM DALI INTÖRN PROGRAMI. Prof. Dr. Taner Bayraktaroğlu T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI DÖNEM VI ACİL SERVİS ANABİLİM DALI INTÖRN PROGRAMI Dekan Prof. Dr. Taner Bayraktaroğlu Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Ferruh Niyazi Ayoğlu

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ANADOLU MESLEK PROGRAMI SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ANADOLU MESLEK PROGRAMI SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ANADOLU MESLEK PROGRAMI SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI Ankara, 2014 İÇİNDEKİLER PROGRAMLA İLGİLİ GENEL BİLGİLER... 1 PROGRAM

Detaylı

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Şanlıurfa İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Şanlıurfa İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Şanlıurfa İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi ADRES ŞANLIURFA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ESENTEPE

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi Komisyonu

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi Komisyonu T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi Komisyonu Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Eğitim Müfredatı 2010 Ankara 1 TUK Çocuk Sağlığı

Detaylı