TIP FAKÜLTESİ DÖNEM VI DERS PROGRAMI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 DÖNEM VI DERS PROGRAMI"

Transkript

1 YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI DÖNEM VI DERS PROGRAMI 351

2 EĞİTİM YILI DÖNEM VI STAJ PROGRAMI Staj Başlama Tarihi : 01 Temmuz 2014 Staj Bitiş Tarihi : 30 Haziran 2015 AKTS KREDİLERİ Stajın Adı Staj Toplam Kategorisi Süre AKTS Acil Hekimlik (2 Haftası Adli Tıp) Zorunlu 2 AY 10 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Zorunlu 2 AY 10 Halk Sağlığı ve Aile Hekimliği Zorunlu 2 AY 10 İç Hastalıkları Zorunlu 2 AY 10 Genel Cerrahi Zorunlu 1 AY 5 Kadın Hastalıkları ve Doğum Zorunlu 1 AY 5 Psikiyatri Zorunlu 1 AY 5 Seçmeli Staj Seçmeli 1 AY 5 Toplam 12 Ay 60 DÖNEM VI SEÇMELİ STAJ YAPILABİLECEK ANABİLİM DALLARI 1. Anesteziyoloji 10. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları 2. Çocuk Cerrahisi 11. Nöroloji 3. Dermatoloji 12. Nöroşirürji 4. Enfeksiyon Hastalıkları 13. Ortopedi 5. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 14. Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi 6. Göğüs Cerrahisi 15. Radyasyon Onkolojisi 7. Göğüs Hastalıkları 16. Radyoloji 8. Göz Hastalıkları 17. Tıp Tarihi - Etik ve Biyoistatistik 9. Kardiyoloji 18. Üroloji Not: Seçmeli staj veya stajlar; Dönem V de yapılmamış olan stajlar dikkate alınarak, Dönem VI Koordinatörü nce belirlenir. 352

3 YUZUNCU YIL UNIVERSITY FACULTY OF MEDICINE INTERNSHIP PROGRAM OF THE SIXTH YEAR ECTS CREDITS Name of the Internship Internship Total Category Duration ECTS Emergency Medicine (2 Weeks Forensic Medicine) Required 2 months 10 Pediatrics Required 2 months 10 Public Health and Family Medicine Required 2 months 10 Internal Medicine Required 2 months 10 General Surgery Required 1 month 5 Obstetrics and Gynecology Required 1 month 5 Psychiatry Required 1 month 5 Elective Internship Elective 1 month 5 Total 12 months 60 ELECTIVE INTERNSHIP PROGRAMS 1. Anesthesiology 10. Otorhinolaryngology 2. Pediatric Surgery 11. Neurology 3. Dermatology 12. Neurosurgery 4. Infectious Diseases 13. Orthopedics 5. Physical Medicine and Rehabilitation 14. Plastic and Reconstructive Surgery 6. Thoracic Surgery 15. Radiation Oncology 7. Chest Diseases 16. Radiology 8. Eye Diseases 17. Medical History-Ethics and Biostatistics 9. Cardiology 18. Urology 353

4 ÖĞRETİM YILI DÖNEM VI ROTASYON ÇİZELGESİ Staj Temmuz 2014 Ağustos 2014 Eylül 2014 Ekim 2014 Kasım 2014 Aralık 2014 Ocak 2015 Şubat 2015 Mart 2015 Nisan 2015 Mayıs 2015 Haziran 2015 Pediatri I. Grup II. Grup III. Grup IV. Grup V. Grup VI. Grup Acil Hekimlik İç Hastalıkları G. Cerrahi + Kadın Hst. Doğum Psikiyatri +Seçmeli Halk Sağlığı + Aile Hekimliği II. Grup III. Grup IV. Grup V. Grup VI. Grup I. Grup III. Grup IV. Grup V. Grup VI. Grup I. Grup II. Grup IV.A IV.B V. A V.B VI.A VI.B I. A I.B II. A II.B III.A III.B V. A V. B VI. A VI. B I. A I. B II. A II. B III. A III. B IV. A IV. B VI. A VI. B I. A I. B II. A II. B III. A III. B IV. A IV. B V. A V. B Staj hakkında önemli bilgiler 1) Eğitim-Öğretim yılı Dönem VI, Staj programı 01 Temmuz 2014 tarihinde başlayacaktır. 2) Acil Hekimlik stajının 1,5 aylık bölümü Acil stajı, 15 günlük bölümü ise Adli Tıp stajı olarak uygulanacaktır. 3) Dönem VI stajını yapan öğrenciler az olduğu için, Kadın Hastalıkları ve Doğum stajı ile Genel Cerrahi stajlarında gruplar bölünmeyecek, Bu stajlar tek grup halinde yapılacaktır. (Tüm grup 1 er ay Kadın Hastalıkları ve Doğum stajını, 1 er ay da Genel Cerrahi stajını yapacaklardır). 4) Seçmeli Stajlardan Tıp Tarihi ve Etik ile Biyoistatistik Stajları, 15 er gün olarak planlanmıştır 5) Nöbetler eğitim amaçlı olup, en sık 3 günde bir olarak organize edilir. Anabilim dalları eğitim programını aksatmamalı ve uygun görülürse ertesi gün izin verilebilmelidir. 6) Hizmet açığının kapatılması amacıyla nöbet sayısı artırılamaz. 354

5 DÖNEM VI STAJLARININ ÖĞRENİM HEDEFLERİ (Staj sonunda ulaşılması hedeflenen bilgi ve beceriler) ACİL TIP HEKİMLİK ANABİLİM DALI Amaç Acil Tıp Stajı Tıp Fakültesi altıncı sınıf öğrencilerine staj dönemi içinde acil servisine başvuran hastaların yönetiminde kazandıkları bilgi, beceri ve tutumları mesleki etik kurallara uygun olarak tüm meslek hayatı boyunca uygulayabilme yetisini kazandırmayı hedeflemektir. Öğrenim Hedefleri Acil serviste amaca yönelik hikâye alma ve fizik muayene konusunda bilgi, beceri ve davranış özelliklerini kazanma, Triyaj yapabilme, Göğüs ağrısı, nefes darlığı ve karın ağrısı gibi sık karşılaşılan başvuru yakınmalarının ayrıca tanısını yapabilme ve tedavi konusunda bilgi ve beceri kazanma Akut astım alevlenmesi, Konjestif kalp yetmezliği gibi sık başvuru yakınmaları ile acil servise gelen hastalar için uygun ve bedel-etkin yaklaşım planını yapabilme Acil servis hastalarına gerekli olan girişimler için hızlı bir şekilde karar verme ve uygulayabilme becerisi kazanma Uygun yara bakımını, basit kesiler için sütür tekniklerini ve benzeri steril teknik gerektiren girişimleri uygulayabilme EKG üzerinde iskemik durumları ve aritmileri tanıyabilme Tam kan sayımı, biyokimya, idrar tetkiki, arteriyel kan gazı ve sık yapılan laboratuar istemlerinde hız ve bedel etkinlik konusunda bilgi ve beceri kazanma ve sonuçları uygun şekilde yorumlama Akciğer, batın ve ekstremite grafilerini uygun şekilde yorumlama Hasta kayıtları tutulması konusunda beceri kazanma Temel yaşam desteği-ilk yardım ve ileri kardiyak yaşam desteği uygulamaları konusunda gerekli bilgi ve becerileri kazanma Çoklu travma hastasına genel yaklaşım konusunda bilgi ve beceri kazanma Ölüm haberinin verilmesi konusunda bilgi ve beceri kazanma Acil servisin idaresi konusunda bilgi ve beceri kazanma Hasta-hekim, hekim-hekim ilişkileri konusunda bilgi ve beceri kazanma Anadal ve yandal konsültasyonlarının endikasyonlarını tanıma Hastane öncesi acil hizmetler konusunda bilgi ve beceri kazanma Yapılması Beklenen Girişimler 1. Temel ve ileri yaşam desteği uygulamaları-maket ve/veya hasta üzerinde 2. Temel havayolu girişimleri maket ve /veya hasta üzerinde 3. Orofaringeal airway takılması, Balon Maske ile solutma 4. Orotrakeal Entübasyon 5. Vasküler uygulamalar (10 ar adet), damar yolu açılması, IM enjeksiyon, IV enjeksiyon, IV kan alma, IA kan alma 6. Nazogastrik tüp takılması, Foley kateter takılması 7. Lokal anestezi yapılması 8. Yara bakımı yanık pansumanı, sütur atılması 9. Kırık ve çıkıkların immobilizasyon ve atellme teknikleri Acil Tıp Eğitimi Sırasında Değerlendirilmesi Beklenen Hasta Grupları Göğüs ağrısı Zehirlenme Bilinç değişikliği Dispneik hasta Nöbet ve senkop Başağrısı Karın Ağrısı Hastane öncesi hasta bakımı (112 ile hastane öncesi alanda hasta transportu) Kan tranfüzyonu Çocuk travma hastasına yaklaşım Kanamalı hasta 355

6 ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI ANABİLİM DALI Tanı koymada genel ve soruna yönelik öykü alabilme, tam bir fizik muayene 1. yapabilme, laboratuar verilerini ve görüntüleme yöntemlerini yorumlayabilme Hasta dosyası hazırlayabilme, doğru kayıt tutabilme, bildirimler, doğru, uygun ve 2. okunaklı reçete düzenleyebilme, 3. Klinik tablonun aciliyetini değerlendirebilme 4. Epikriz hazırlayabilme, hastaları uygun sevk edilebilme 5. Uygun laboratuar testi ve diğer tanı araçlarını seçebilme Sık istenen laboratuar sonuçlarını değerlendirebilme (normal ve patolojik 6. yorumlama), gerekirse daha ileri tetkikleri planlayabilme 7. Ayırıcı tanı yaklaşımını geliştirebilme 8. Tedavinin gerekliliğini değerlendirebilme İlaç dışı tedaviyi planlayabilme, akılcı ilaç tedavisi planlayabilme, uygulayabilme ve izleyebilme, özel durumlarda (çocuklarda, yaşlılarda, gebelerde, emzirenlerde, 9. karaciğer ve böbrek hastalarında ilaç kullanımı prensiplerine uyabilmek, ilaç dozlarını doğru hesaplayabilme, uygulanacak ilaç dozlarını doğru hesaplayabilme Çocuklarda büyüme ve gelişmeyi izleyebilme (persentil eğrileri, Tanner 10. derecelendirmesi) 11. Yenidoğanın doğum odasında bakımını yapabilme 12. Yenidoğan bir bebeği hızlıca değerlendirme basamaklarını sayabilme Erken tanı için uygun tarama yöntemlerini seçebilme, uygulayabilme ve 13. yönlendirebilme 14. Yeni doğan bebeklerde anne sütü emme pratiği kazandırabilme 15. Sağlam çocuk izlemi yapabilme 16. Anne sütünün özelliklerini bilmek 17. Yaşa göre beslenmesini düzenleyebilme 18. Aşılamayı bilme Antropometrik ölçümlerin yapılabilme, sağlam çocuğunda büyümenin 19. değerlendirilmesini bilme 20. Sağlam çocuğun normal gelişim basamaklarını bilme Malnütrisyonu önlemek için yapılacakları bilmek ve bu çocukların karşılaştığı 21. problemler ve tedavi yollarını bilmek 22. Temel yaşam desteği (kalp masajı ve yapay solunum) sağlayabilme 23. Koruyucu sağlık hizmetlerinde yapılması gerekenleri bilmek Glukometre ile kan şekeri ölçümü yapabilmek, damar yolu açabilmek venöz, kapiller 24. kan örneği alabilmek, idrar sondası takabilme Kan gazı için arteriyel kan örneği alabilmek, pulse oksimetre uygulayabilme ve 25. değerlendirebilme Kan transfüzyonu yapabilme, lokal ve sistemik ilaç uygulamaları ve aşı yapabilme, 26. PPD testi uygulayabilme, uygulanacak ilaçları doğru şekilde hazırlayabilmek, insülin enjeksiyon tekniklerini uygulayabilme İlgili infeksiyona yönelik kültür örneklerini alabilmek (boğaz, gaita, püy, kan, deri, 27. vücut sıvıları), lavman yapabilme 28. Periferik venöz damar yolu açmayı bilmek ve yapabilme 29. Nazogastrik sonda uygulayabilme, mide yıkayabilme Çocuklarda oksijen verme yollarını ve hangi yolla ne yoğunlukta oksijen verileceğini 30. tanımlayabilme 31. Ateşli çocuğa yaklaşımı bilmek 32. Aneminin tanımını, sık nedenlerini ve demir eksikliği anemisini bilme 356

7 ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI ANABİLİM DALI (Devam) 33. İshali tanımlamak, ishalli hastalarında beklenen sorunları ve tedavi şeklini bilme 34. Doğumsal hipotiroidiyi tanıma ve tedavisini bilme 35. Raşitizmi tanımlamak, tanı yöntemlerini ve tedavisini bilme 36. Hiperbilrubinemili yenidoğanı tanımak ve tedavi ölçütlerini bilme 37. Yeniden canlandırma işlemleri uygulanan çocuğun yaşamsal işlevlerini değerlendirebilmek ve gerekli ileri yaşam desteği girişimlerini yapabilme 38. Febril konvülsiyonlu çocuğa yaklaşımı ve tedavisini bilme 39. İdrar yolu enfeksiyonunu tanımlamak, klinik bulgularını ve tedavisini bilme 40. Acil serviste sıvı elektrolit tedavisi verebilme Malnütrisyon ve dehidratasyonun tanısını, derecelendirilmesi yapabilme ve tedaviyi 41. planlayabilme 42. Solunum yetmezliğini ve sıkıntısını tanımlayabilmek, nedenlerini saptayabilmek Üst solunum yolu enfeksiyonlarını tanımak, ayırıcı tanısını yapabilmek ve reçete yazabilme Alt solunum yolu enfeksiyonlarını (pnömoni, TB) tanımak, ayırıcı tanısını yapabilmek ve reçete yazabilme 45. Kalp yetmezliği olan hastayı tanımak ve tedavisini bilmek 46. Dijitalizasyon ve diğer acil ilaçların bilinmesi 47. Akut romatizmal ateşi bilmek ve korunma ve tedavisini bilme 48. Menenjiti tanımlamak, etiyolojik ayırıcı tanısını yapabilmek ve tedavisini bilme Bebekler ve çocuklar için yeniden canlandırma uygulamalarının ABC sini tanımlayabilmek ve sırası ile uygulayabilme Siyanoz ve siyanozlu hastaya yaklaşımı bilme, ayırıcı tanısını yapabilmek ve tedavi ve acil sevkinin bilinmesi 51. Şok ve kardiyak arresti tanımlayabilme 52. Hipovolemik şokta sıvı tedavisinde kullanılan sıvıları ve tedavi dozlarını sayabilme 53. Kalbin ritm bozukluklarını klinik önem derecesine göre sayabilme 54. Artritli hastaya yaklaşım, tanı ve ayırıcı tanı yöntemlerini ve tedavisini bilme 357

8 GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI 1. Travmaya genel yaklaşım, teorik ve pratik olarak bilmeli ve yapabilmeli 2. Sütür yapabilmeli, pansuman yapabilmeli 3. Asepsi ve Antisepsi ilkelerini bilmeli ve buna göre davranmalı 4. Şokta olan sıvı elektrolit dengesizliği içinde olan hastalara yapılacak tedavi ilkelerini bilmeli 5. Hastanın ameliyata hazırlamasını ve ameliyat sonrası bakımını bilmeli yapabilmeli 6. Kan tranfüzyonu yapabilmeli ve komplikasyonlarını bilmeli 7. Parasentez ve peritoneal lavaj gibi girişimsel işlemleri yapabilmeli 8. Karın Travmalı bir hastaya yaklaşımı bilmeli 9. Kanserli hastaların cerrahi tedaviye hazırlanması bu hastaların özellikleri ve cerrahinin önemini kavramalı 10. Karın fizik muayenesini bilmeli 11. Tiroid fizik muayesini bilmeli 12. Meme fizik muayenesini bilmeli Akut karının cerrahi nedenlerini iyi bilmeli ayrıca tanıya gidebilmeli ve gerekli nonoperatif girişimleri yapabilmeli Girişimsel işlemler IV mayi takmalı, (NG sonda, idrar sondası) gibi işlemler yapabilmeli 358

9 AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI Öğrenim Hedefleri Amaç Aile Hekimliği temel ilke ve uygulamalarını benimsetmek, birinci basamak sağlık hizmetleri sunumu esnasında gerekli temel becerileri geliştirmek Bilgi Hedefleri 1. Aile dinamiklerini bilmeli 2. Temel iletişim bileşenlerini bilmeli 3. Tüm yaş gruplarında öykü alma içeriğini bilmeli 4. Tüm yaş gruplarında fizik muayene tekniklerini bilmeli 5. Gebelik, doğum ve doğum sonrası bakımı bilmeli 6. Sağlıklı infant ve çocuk bakımını bilmeli 7. Sağlıklı ergen bakımını bilmeli 8. Sağlıklı yaşlı bakımını bilmeli 9. Sağlıklı beslenme ilkelerini bilmeli 10. Sık rastlanan kronik hastalıklara yaklaşımı bilmeli 11. Sık rastlanan kronik davranışsal ve psikiyatrik sorunlara yaklaşımı bilmeli 12. Sık rastlananan akut hastalıkların tanı ve tedavisini bilmeli 13. İlk ve acil yardımın temel özelliklerini bilmeli 14. Sık rastlanan organ ve sistem sorunlarına yaklaşımı bilmeli 15. Evde bakım ilkeleri ve organizasyonu bilmeli 16. Hasta hekim ilişkisinin temel ilkelerini bilmeli 17. Araştırma planlama ve yürütmeyi bilmeli Beceri Hedefleri 1. Tüm yaş gruplarında tam ve ayrıntılı öykü alabilme 2. Genogram hazırlayabilme 3. Tüm yaş gruplarında tam ve ayrıntılı fizik muayene yapabilme 4. Jinekolojik muayene yapabilme 5. Obstetrik muayene ve izlem uygulamaları yapabilme 6. Büyüme ve gelişmeyi değerlendirebilme 7. Mental durum değerlendirmesi yapabilme 8. APGAR skorunu saptama ve değerlendirebilme 9. Aile görüşmesi yapabilme 10. Meme muayenesi yapma ve değerlendirebilme 11. Rektal tuşe yapma ve değerlendirebilme 12. PAP sürüntüsü alabilme ve sonuçları değerlendirebilme 13. İdrar ve vaginal akıntının mikroskobik tanısını yapabilme 14. Kültür ve antibiyogram için örnek alabilme 15. Periferik yayma uygulayabilme ve değerlendirebilme 16. İntravenöz kan alma ve kateterizasyon yapabilme 17. Foley sonda uygulayabilme 18. EKG çekebilme ve değerlendirebilme 19. Oral glukoz testini uygulayabilme ve değerlendirebilme saatlik kan şekeri takibi yapabilme 21. Solunum fonksiyon testi değerlendirebilme 22. Gestasyonel yaş tayini yapabilme 359

10 AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI Beceri Hedefleri (Devam) 23. Tüm yaş gruplarında resüsitasyon/temel yaşam desteği yapabilme 24. Hava yolu açma/entübasyon yapabilme Arteryel, venöz kan alma/kateterizasyon yapabilme 25. Nasogastrik lavaj yapabilme 26. RİA uygulayabilme ve çıkarabilme 27. Alçı atel uygulayabilme 28. İlk yardım yapabilme 29. Travma hastası için acil taşıma ilkelerine uygun taşınmasını sağlayabilme 30. Yara kapama Teknik seçimi (düğüm, staples, yapıştırma tekniği ile) Sütür seçimi yapabilme Pansuman yapabilme 31. Basit eksizyon yapabilme 32. Kist ve apselerin insizyonu ve drenajı yapabilme 33. Cilt altından yabancı cisim çıkarabilme 34. Yara debridmanı yapabilme Bilgi ve beceri hedeflerine ulaşmak için her gün beş saat teorik ders ile 3 saat pratik klinik uygulama yapılır. 360

11 HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI 1. Hastalarla iyi iletişim kurma becerisini geliştirmek 2. Sağlık personeli ile iyi iletişim kurma becerisini geliştirmek 3. Çalışma ortamının gerektirdiği disipline uyma becerisini geliştirmek Aile Sağlığı Merkezi çalışmalarının her alanını tanımak, olması gereken ve uygulamada var olan çalışmaları bilmek (gebe izlemi, doğurganlığı 4. düzenleme danışmanlığı, kontrasepsiyon yöntemleri, doğum sonrası bakım, yenidoğan takibi, sağlam çocuk izlemi, bağışıklama), bu çalışmaları yapabilmek Halk Sağlığının temel kavramlarını bilmek, gerekli bilgilere ulaşmak üzere 5. bilimsel kaynakları inceleyebilmek, bilgileri özümseyerek meslektaşlarına aktarabilmek 6. Karşılaştığı olguları halk sağlığı yaklaşımı ile değerlendirebilmek Sağlık hizmetinin her basamağında halk sağlığı yaklaşımı ile 7. çalışılabileceğini kavramak Mülki idari yapılanmayı tanımak; farklı sektörlerdeki sağlıkla ilgili 8. çalışmaları bilmek Çeşitli sağlık kuruluşlarındaki hizmet ve yönetim süreçlerini sistem yaklaşımı 9. içinde tanımak 1Ülkemizin başta sağlık sorunları olmak üzere toplumsal sorunlarını 10. irdeleyebilmek, çözüm önerileri geliştirebilmek ve çözüm için kendi rolünü değerlendirebilmek 11. Türkiye de uygulanan sağlık politikalarını ve sağlık sistemini tanımak Kendi özlük haklarının farkında olmak, bunları savunmanın mesleki kimlik 12. açışından önemini benimsemek Bir ekip çalışması gerektiren mesleğin öteki üyelerine karşı açık ve 13. paylaşımcı davranış sergilemek Evrensel insan hakları ilkelerinin mesleki uygulamalarını her alanında yaşama 14. geçirebilme Bireysel ve toplumsal düzeyde sağlık eğitimi ve sağlığı geliştirme 15. sorumluluğunu taşıyabilme 16. Her mesleki uygulamada toplum sağlığına öncelik verme Herhangi bir toplumda sağlıkla ilgili sorunları epidemiyolojik yöntemler 17. kullanarak saptayabilme ve çözüm yollarını ortaya koyabilme 18. Dijital bilimsel verilere ulaşabilme 361

12 İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI Akut gastrointestinal kanamalara acil yaklaşım tecrübesi edinmek, nasogastrik sonda 1. takmak 2. Hepatik ensefalopati tedavisini öğrenmek Peptik ülser, gastroesofageal reflü, gastrit, düodenit, irritabl barsak sendromu gibi sık 3. görülen gastrointestinal patolojilerde tedavi ilkelerini öğrenmek 4. Kronik hepatitlerin tanısı ve hepatit testlerinin yorumlanmasını öğrenmek 5. Kanama diatezlerinde tanısal yaklaşımı ve tedavi ilkelerini kavramak 6. Lenfoproliferatif ve myeloproliferatif hastalıklara tanısal yaklaşımı öğrenmek 7. Sık kullanılan sitotoksik ilaçların yan etkilerini öğrenmek 8. Nötropenik ateş tedavisini öğrenmek 9. Periferik yayma değerlendirmeyi öğrenmek 10. Anemide yaklaşım ve tedaviyi kavramak Oral antidiyabetik ve insülinleri tanımak, Tip I ve Tip II diyabetin tedavi ilkelerini 11. kavramak 12. Diabetik ketoasidoz ve non-ketotik hiperozmolar koma tedavisini öğrenmek 13. Tiroid fonksiyon testlerinin değerlendirilmesini öğrenmek 14. Acil hiperkalsemi tedavisini öğrenmek 15. Akut adrenal kriz ve tiroid fırtınasında tedavi yaklaşımlarını öğrenmek 16 Tiroid ince iğne aspirasyon biyopsisini öğrenmek 17. Hastanın nefrolojik açıdan volüm değerlendirmesini yapabilmek 18. Akut böbrek yetersizliğine yol açan nefrotoksik ajanları tanımak 19. Akut böbrek yetmezliğinde yaklaşımı bilmek 20. Kronik böbrek yetmezliği olan hastanın takip ve tedavi ilkelerini bilmek 21. Hipertansiyona yaklaşımı ve tedavisini bilmek 22. Acil diyaliz endikasyonlarını bilmek 23. Proteinüri ve hematüriye yaklaşımı bilmek 24. Crush sendromu ve akut böbrek yetmezliğinin önlenmesini bilmek 362

13 KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 6 öğrencilerinin Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı nda yapacakları stajın amacı, tüm eğitim süresince elde edinilen temel teorik ve pratik bilgilerin öğrencinin bizzat kendisi tarafından uygulanarak hem obstetrik hem de jinekolojik olgulara yaklaşım ve yönetimde teorik ve pratik reflekslerin kazanılmasını sağlamaktır. İçerik olarak ise; Kadın Hastalıkları ve Doğum servis, poliklinik, doğumhane ve ameliyathanesinde ilgili öğretim üyeleri ve asistanların gözetiminde hikâye alma, fizik muayene, uygulama, doğum eylemine aktif olarak katılmanın yanında ayaktan hasta izlemi, yatan hasta izlemi, tetkik- tedavi planlama konularında teorik ve pratik eğitiminin yanı sıra jinekolojik ve obstetrik cerrahi ve eğitimini kapsar. Hekimlik hizmeti sırasında daima karşılaşılacak obstetrik olgularda normal antenatal bakım, yüksek riskli gebeliklerin belirlenmesi ve takibi, doğum eylemi takibi ve normal vajinal doğum yaptırılması ve operatif doğumlar ve sezaryen doğumlarda aktif görev alırlar. Obstetrik acil durumların belirlenip bu olguların değerlendirilmesi ve yönetimine katılırlar. Jinekolojik olguların hikâyesini alıp tüm fizik ve pelvik muayenesini yaparak ayırıcı tanı ve teşhiste görüşlerini bildirerek yönetim konusunda teorik bilgilerini kullanırlar. Jinekolojik acil olguların ayırıcı tanısında teorik ve pratik bilgilerini kullanarak hem acil operasyonlarda hem de elektif jinekolojik operasyonlarda yardımcı görevler alarak pratik bilgi edinirler. Staj sonunda birinci basamak hekimlik hizmeti sırasında karşılaşacakları obstetrik ve jinekolojik olgulara doğru yaklaşımla ayırıcı tanı yaparak kısa sürede ve kesin tanıya ulaşabilmek ve acil müdahaleleri yapabilmek için gerekli teorik ve pratik eğitimlerini tamamlamış olacaklardır. Kadın Hastalıkları ve Doğum interninin yükümlülük ve görevleri aşağıda gösterilmiştir. Poliklinik 1 Cinsel yolla bulaşan hastalıkları tanımlayabilmek ve tedavi edebilmek 2. Kadında üriner sistem enfeksiyonlarını tanıyabilmek ve tedavi edebilmek 3. Amenoreyi tanımlayabilmek ve ayırıcı tanısı için ilk basamak girişimleri yapabilmek 4. Hirşutizmusu tanımak ve hastayı yönlendirebilmek 5. Menorajide palyatif önlemleri alabilmek ve hastayı yönlendirebilmek 6. Premenstrüel sendromu tanımak ve hastayı yönlendirebilmek 7. Dismenoreyi tanımak ve tedavi edebilmek 8. Pelvik ağrıda hastayı yönlendirebilmek 9. Endometriozisi tanıyabilmek ve hastayı yönlendirebilmek Erken ve gecikmiş puberteyi tanımlayabilmek, bu durumlara eşlik edebilecek 10. hormonal sorunlar veya kuşkulu genitalia açısından ilk basamak yönlendirmeyi 11. yapabilmek Yeme bozukluklarını (anorexia nervosa, bulimia nervosa) tanımak ve hastayı yönlendirebilmek 12. Erkek ve kadın infertilitesini tanımlamak ve eşleri yönlendirebilmek 13. Ektopik gebelik olasılığını tanımak 363

14 KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI (Devam) 14. Gebelikten korunma yöntemlerini bilmek ve hastayı bilgilendirmek 15. Menopozu tanımak ve hastayı yönlendirmek 16 Serviks kanserinin erken tanısı konusunda hastayı bilgilendirmek 17. Servikal smear yapabilmek (10 adet) 18. Postmenopozal kanamada hastayı yönlendirebilmek 19. Pelvik kitle ve over kanseri şüphesinde hastayı yönlendirebilmek 20. Normal gebelik takibini bilmek ve uygulamak 21. Hiperemesis gravidarumu tanımak ve tedavi edebilmek 22. Gebelikte kanamaları tanımak ve ilk basamak girişimleri yapabilmek ve hastayı yönlendirebilmek 23. Riskli gebelikleri tanıyabilmek ve hastayı yönlendirebilmek 24. Fetal sağlığı değerlendirebilmek 25. Gebelik diyabeti için taramayı, tanısını koymayı ve tedavisini bilmek 26. Çoğul gebeliği tanıyabilmek 27. Preeklampsiyi tanımak ve hastayı yönlendirebilmek 28. İntrauterin gelişme geriliğini tanımak ve hastayı yönlendirebilmek 29. Prenatal tanı konusunda hastayı yönlendirebilmek 30. Sık görülen genetik hastalıklar için hastayı yönlendirebilmek Gebelikte ilaçların istenmeyen ve teratojen etkileri açısından hastayı 31. yönlendirebilmek 32. Gebelik sonlandırılma yöntemlerini bilmek Obstetri jinekoloji servisi ve doğumhane: 1 Normal doğum yaptırabilmek 2. Eklampsiyi tanıyabilmek ve tedavi edebilmek Erken doğum tehdidi ve erken membran rüptürünü tanıyabilmek ve ilk müdahaleyi ve yönlendirmeyi yapabilmek Gebelik + kalp hastalığını tanıyabilmek ve ilk müdahaleyi ve yönlendirmeyi yapabilmek 5. İntrauterin enfeksiyonları tanımak ve ilk tedavisini yapabilmek 6. Prematür yenidoğanı tanıyabilmek 7. Diyabetik anne bebeğini tanıyabilmek 8. Postpartum hasta takibi yapabilmek 9. Postpartum kanamayı tanımak ve ilk müdahaleyi yapabilmek 10. Doğum travmasını tanımlayabilmek ve ilk müdahaleyi yapabilmek 364

15 PSİKİYATRİ ANABİLİM DALI Bu stajda, öğrencilerden toplumda sıklıkla görülen ruhsal hastalıklar (depresif bozukluklar, anksiyete boz. Psikotik boz. vs) hakkında ve bu hastalıkların biyolojik ve psikolojik tedavileri hakkında bilgi sahibi olmaları beklenmektedir. Ayrıca, bir hekim sorumluluğu içinde öncelikle hastalara ve özellikle ruhsal problemi olan insanlara yaklaşım prensiplerini öğrenmek ve uygulayabilmek ve profesyonel tutumları kazanmak hedeflenmektedir. Ayrıntılı ve güvenilir ruhsal anamnez almayı ve psikiyatrik muayene yapmayı 1. öğrenmek Psikiyatrik hastalıkların nedenleri, tanı ve tedavileri hakkında bilgi ve beceri kazanmak Birinci basamakta, özellikle toplumda sık görülen depresif bozukluklar, anksiyete boz. Psikotik boz. gibi hastalıkların tanı ve tedavisi hakkında bilgi sahibi olma 4. Sık uygulanan psikofarmakolojik uygulamaların etki ve yan etkilerini öğrenmek 5. Olgu formülasyonları yapmasını öğrenmek 6. Acil durumlarda psikiyatri hastasına yaklaşım prensiplerini öğrenmek 7. Temel psikoterapi ilkelerini öğrenmek 8. Öncelikle zarar vermeme ilkesini benimsemek 9. Hastalarla ilişki kurabilme becerilerini geliştirmek İnsan ve hasta haklarına saygılı olma, hasta bilgilerinin gizliliği ilkesini bir davranış 10. biçimi olarak benimsemek 11. Hasta hekim ilişkilerinde şefkatli, dürüst ve güvenilir olma 365

TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 DÖNEM VI DERS PROGRAMI

TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 DÖNEM VI DERS PROGRAMI YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI DÖNEM VI DERS PROGRAMI 252 2013-2014 EĞİTİM YILI DÖNEM VI STAJ PROGRAMI Staj Başlama Tarihi : 01 Temmuz 2013 Staj Bitiş Tarihi :

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem VI Ön Hekimlik Acil Tıp Hekimliği Uygulama Dilimi (Zorunlu) Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Yrd. Doç. Dr. Ahmet UYSAL

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem VI Ön Hekimlik Acil Tıp Hekimliği Uygulama Dilimi (Seçmeli) Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Doç. Dr. Okhan AKDUR Doç.

Detaylı

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJI DERS PROGRAMI AKADEMİK YILI

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJI DERS PROGRAMI AKADEMİK YILI T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJI DERS PROGRAMI 2011-2012 AKADEMİK YILI Dersin adı: Kadın Hastalıkları ve Doğum Dersin Kodu: MED603 AKTS Kredisi: 10 Dönem VI Lisans

Detaylı

Ölçme Değerlendirme. Yöntem ve gereç:

Ölçme Değerlendirme. Yöntem ve gereç: Ölçme Değerlendirme Amaç: Uzmanlık öğrencilerinin aldığı eğitimin, AH uzmanlık eğitimi çekirdek müfredat başlıkları ile uyumu açısından değerlendirilmesi. Hedefler: uzmanlık öğrencisinin; bilgi tutum beceri

Detaylı

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ Dönem 6 Öğrenim Esasları. A. Genel Tanıtım B. Çalışma Kılavuzu C. Rotasyon Tablosu D.Dönem Kurulu E.

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ Dönem 6 Öğrenim Esasları. A. Genel Tanıtım B. Çalışma Kılavuzu C. Rotasyon Tablosu D.Dönem Kurulu E. İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ Dönem 6 Öğrenim Esasları A. Genel Tanıtım B. Çalışma Kılavuzu C. Rotasyon Tablosu D.Dönem Kurulu E. İletişim A. GENEL TANITIM Dönem 6, tıp eğitiminin önceki 5 yılında edinilen bilgi,

Detaylı

DÖNEM VI GRUP F DERS PROGRAMI

DÖNEM VI GRUP F DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 2013 2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Detaylı

2009-2010 Öğretim Yılı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Derslerinin Kredileri ve ECTS Kredileri

2009-2010 Öğretim Yılı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Derslerinin Kredileri ve ECTS Kredileri 1. Sınıf / 1st Year Ders kodu Ders adı (TR) Ders adı (İng) Ders tipi Sömestir Kredi ECTS kredisi 101 Türk Dili 1 Turkish Language 1 Zorunlu / Obligatory 1 2 2 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 Ataturk's

Detaylı

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 1. GÜN 08.15-09.00 Pratik Ders Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinin Tanıtılması 09.15-10.00 Teorik Ders Jinekolojik Anamnez M. ÇOLAKOĞLU 10.15-11.00 Teorik Ders Jinekolojik

Detaylı

Dersin adı: Kadın Hastalıkları ve Doğum. Görüşme Saatleri: Pazartesi: 12:00-13:00

Dersin adı: Kadın Hastalıkları ve Doğum. Görüşme Saatleri: Pazartesi: 12:00-13:00 Dersin adı: Kadın Hastalıkları ve Doğum Dersin Kodu: TIP 603 AKTS Kredisi: 13 Dönem VI Lisans Zorunlu 2 Ay Uygulanma 2 ay Dersin dili: Türkçe Dersin Koordinatörü, iletişim bilgileri ve görüşme saatleri

Detaylı

4. Temel Hekimlik Uygulamaları Listesi

4. Temel Hekimlik Uygulamaları Listesi 82. Temel Hekimlik Uygulamaları Listesi Temel hekimlik uygulamaları listesi diğer üç ana bileşenle (yeterlikler, semptomlar / durumlar, çekirdek hastalıklar / klinik problemler) birlikte ülkemizde tüm

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem VI Ön Hekimlik İç Hastalıkları (Zorunlu) Uygulama Dilimi Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI ASİSTAN KARNESİ ARALIK 2013, TRABZON Doç. Dr. Turan Set 0 İÇİNDEKİLER ASİSTAN KARNESİ... 2 AİLE HEKİMLİĞİ... 3 İÇ HASTALIKLARI...

Detaylı

VI.DÖNEM (AİLE HEKİMLİĞİ) 12 AY KESİNTİSİZ DEVAM EDER. 15 TEMMUZ TEMMUZ 2017

VI.DÖNEM (AİLE HEKİMLİĞİ) 12 AY KESİNTİSİZ DEVAM EDER. 15 TEMMUZ TEMMUZ 2017 VI.DÖNEM (AİLE HEKİMLİĞİ) 12 AY KESİNTİSİZ DEVAM EDER. 2016-2017 BAŞLAYIŞ BİTİŞ 15 TEMMUZ 2016 14 TEMMUZ 2017 AYLARA GÖRE STAJ TARİHLERİ AŞAĞIDAKİ GİBİDİR. 1) 15.07.2016/14.09.2016 2) 15.09.2016/14.11.2016

Detaylı

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 1. GÜN 08.15-09.00 Pratik Ders Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinin Tanıtılması 09.15-10.00 Teorik Ders Jinekolojik Anamnez M. ÇOLAKOĞLU 10.15-11.00 Teorik Ders Jinekolojik Muayene Usulleri M. ÇOLAKOĞLU

Detaylı

EBELİK ÖĞRENCİ UYGULAMA DEĞERLENDİRME DOSYASI

EBELİK ÖĞRENCİ UYGULAMA DEĞERLENDİRME DOSYASI EBELİK ÖĞRENCİ DOSYASI ÖĞRENCİ TANITIM Öğrencinin Adı ve Soyadı: Öğrenci Numarası: I: Bu bölüm İl Uygulama Koordinatörü tarafından öğrencinin uygulama hastanesine sevki için doldurulacaktır. Uygulama Yapılacak

Detaylı

2010-2011 Öğretim Yılı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Derslerinin Kredileri ve ECTS Kredileri

2010-2011 Öğretim Yılı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Derslerinin Kredileri ve ECTS Kredileri 1. Sınıf / 1st Year Ders kodu Ders adı (TR) Ders adı (İng) Ders tipi Sömestir Kredi ECTS kredisi 101 Türk Dili 1 Turkish Language 1 Zorunlu / Obligatory 1 2 2 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 Ataturk's

Detaylı

1. HAFTA PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA. Hasta Başı Eğitim / İş Başında Öğrenme Hasta viziti, poliklinik, doğumhane ve ameliyathanede pratik

1. HAFTA PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA. Hasta Başı Eğitim / İş Başında Öğrenme Hasta viziti, poliklinik, doğumhane ve ameliyathanede pratik 1. HAFTA Stajın Tanıtımı Hekimlik Uygulaması Obstetrik antenatal vizit ve anamnez Puberte ve bozuklukları Hekimlik Uygulaması Jinekolojik anamnez, muayene Non-invaziv ve invaziv antenatal tetkikler Kadın

Detaylı

DÖNEM IV GRUP C DERS PROGRAMI

DÖNEM IV GRUP C DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 2015 2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Detaylı

DÖNEM IV GRUP A DERS PROGRAMI

DÖNEM IV GRUP A DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 2015 2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem VI Ön Hekimlik Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Uygulama Dilimi (Zorunlu) Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Doç. Dr. Okhan

Detaylı

Dersin adı: Elektif (Çocuk Psikiyatrisi) Görüşme Saatleri: Salı:14:00-15:00

Dersin adı: Elektif (Çocuk Psikiyatrisi) Görüşme Saatleri: Salı:14:00-15:00 Dersin adı: Elektif (Çocuk Psikiyatrisi) Dersin Kodu: TIP 517 AKTS Kredisi: 3 Dönem V Lisans Seçmeli 60 saat / 2 hafta Teorik: 20 saat / 2 hafta, lı: 40 saat / 2 hafta Dersin dili: Türkçe Dersin Koordinatörü,

Detaylı

SINIF 4 3.grup (Kadın doğum, uroloji ve çocuk cerrahisi)

SINIF 4 3.grup (Kadın doğum, uroloji ve çocuk cerrahisi) SINIF 4 3.grup (Kadın doğum, uroloji ve çocuk cerrahisi) 31.8.2015 08:30 Bilimsellik komitesi 09:30 Bilimsellik komitesi 10:30 Bilimsellik komitesi 11:30 Bilimsellik komitesi Bilimsellik komitesi 13:30

Detaylı

DÖNEM VI Amaç ÖĞRENİM HEDEFLERİ Bilgi Beceri Tutum

DÖNEM VI Amaç ÖĞRENİM HEDEFLERİ Bilgi Beceri Tutum DÖNEM VI Hekim adayının tıp eğitiminin daha önceki dönemlerinde edindiği bilgi ve beceriler ile ilgili klinik ve saha uygulamaları yaptırarak, hekimlik sanatının uygulanmasında deneyim ve beceri kazandırmak

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI DÖNEM VI GRUP B-2 DERS PROGRAMI

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI DÖNEM VI GRUP B-2 DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 2015 2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Detaylı

16 KASIM 2015 ÇARŞAMBA

16 KASIM 2015 ÇARŞAMBA İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2016-2017 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJI C GRUBU TEORİK VE PRATİK DERS PROGRAMI (14.11.2016-23.12.2016) 14 KASIM 2016 PAZARTESİ 08.30-09.20

Detaylı

UÜ-SK AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI HİZMET KAPSAMI

UÜ-SK AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI HİZMET KAPSAMI Rev. No : 03 Rev.Tarihi : 28 Şubat 2012 1 / 5 1 HİZMET KAPSAMI: Aile Hekimliği Anabilim Dalı yaş, cinsiyet, yakınma, hastalık ayrımı yapmaksızın, yaşamın bütün evrelerinde ve süreklilik içinde, sağlığın

Detaylı

DÖNEM VI GRUP F-1 DERS PROGRAMI

DÖNEM VI GRUP F-1 DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 2015 2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Detaylı

CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM BÖLÜMÜ DERS BĠLGĠLERĠ FORMU. Kadın Hastalıkları ve Doğum. Lisans

CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM BÖLÜMÜ DERS BĠLGĠLERĠ FORMU. Kadın Hastalıkları ve Doğum. Lisans CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM BÖLÜMÜ DERS BĠLGĠLERĠ FORMU Bölüm Kadın Hastalıkları ve Doğum Yıl/yarıyıl 6/1-2 Dersin Adı Ders düzeyi (Önlisans, lisans,vb) Dersin Türü(Z/S)

Detaylı

DÖNEM VI GRUP F-2 DERS PROGRAMI

DÖNEM VI GRUP F-2 DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 2015 2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ A.D. İNTÖRN DOKTOR STAJ KARNESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ A.D. İNTÖRN DOKTOR STAJ KARNESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ A.D. İNTÖRN DOKTOR STAJ KARNESİ İNTÖRN DOKTORUN ADI-SOYADI İNTÖRN DOKTOR İLETİŞİM BİLGİLERİ GSM: e-mail: GENEL CERRAHİ STAJI BAŞLAMA TARİHİ GENEL CERRAHİ

Detaylı

UYGULAMA FAALİYET RAPORU

UYGULAMA FAALİYET RAPORU UYGULAMA FAALİYET RAPORU SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİNİN Programı : Adı ve Soyadı :... Okul Numarası :... Uygulama Dersi :... MARMARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU İLK

Detaylı

DÖNEM VI GRUP A-2 DERS PROGRAMI

DÖNEM VI GRUP A-2 DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 2015 2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem VI Ön Hekimlik Psikiyatri (Seçmeli) Uygulama Dilimi Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Doç.

Detaylı

DÖNEM VI STAJ SÜRELERİ DÖNEM VI SEÇMELİ STAJ YAPILABİLECEK ANABİLİM DALLARI

DÖNEM VI STAJ SÜRELERİ DÖNEM VI SEÇMELİ STAJ YAPILABİLECEK ANABİLİM DALLARI DÖNEM VI PROGRAMI 1 DÖNEM VI STAJ SÜRELERİ STAJ DİLİMİ STAJ İSMİ SÜRE ACİL TIP VE ADLİ TIP DİLİMİ ACİL TIP 1,5 ay ADLİ TIP 0,5 ay ÇOCUK SAĞLIĞI VE HAST. DİLİMİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 2 ay HALK SAĞLIĞI

Detaylı

Ders ve Staj Tarihleri 3.Grup 1.Grup 4.Grup 2.Grup

Ders ve Staj Tarihleri 3.Grup 1.Grup 4.Grup 2.Grup 31.8.2015 9.11.2015 1.2.2016 11.4.2016 08:30 Bilimsellik komitesi PAZARTESİ Bilimsellik komitesi 10:30 Bilimsellik komitesi Bilimsellik komitesi Bilimsellik komitesi 13:30 Bilimsellik komitesi Bilimsellik

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem VI Ön Hekimlik Psikiyatri (Zorunlu) Uygulama Dilimi Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Doç.

Detaylı

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 20

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 20 3/06/00 tarih ve 8 sayılı Karar Sayfa / 0 a Gönderen Alanı Yılı Acil Tıp Anesteziyoloji ve Reanimasyon Genel Cerrahi Göğüs Hastalıkları İç Hastalıkları Kardiyoloji 3 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 3 Kadın

Detaylı

02.07.2015 Travma tahtası uygulaması Yrd. Doç. Dr. M. KILDIRAN. 03.07.2015 Nazogastrik sonda takılması Yrd. Doç. Dr. M. KILDIRAN

02.07.2015 Travma tahtası uygulaması Yrd. Doç. Dr. M. KILDIRAN. 03.07.2015 Nazogastrik sonda takılması Yrd. Doç. Dr. M. KILDIRAN SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 DÖNEM VI (İNTERN) ACİL TIP STAJ PROĞRAMI GRUP E 01.07.2015 Öykü alınması ve fizik bakı, dosya kaydı 02.07.2015 Travma tahtası uygulaması 03.07.2015

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI İNTÖRN EĞİTİM UYGULAMA KARNESİ

T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI İNTÖRN EĞİTİM UYGULAMA KARNESİ T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI İNTÖRN EĞİTİM UYGULAMA KARNESİ sı : Genel ve soruna yönelik öykü alma, fizik muayene Genel ve soruna yönelik öykü alma, fizik muayene

Detaylı

Dersin adı: Dönem IV Kadın Hastalıkları ve Doğum. Dahili Tel. No: 1134

Dersin adı: Dönem IV Kadın Hastalıkları ve Doğum. Dahili Tel. No: 1134 Dersin adı: Dönem IV Kadın Hastalıkları ve Doğum Dersin Kodu TIP 403 AKTS Kredisi:13 Dönem IV Lisans Zorunlu 183 saat / 8 hafta Teorik:57 saat / 8 hafta lı:126 saat / 8 hafta Dersin dili: Türkçe Dersin

Detaylı

13.15-14.00 Yenidoğanda respiratuvar distres R. ÖRS 14.15-15.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS 15.15-16.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS

13.15-14.00 Yenidoğanda respiratuvar distres R. ÖRS 14.15-15.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS 15.15-16.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 1. GÜN 08.15-09.00 Pediatri stajı hakkında bilgilendirme R. ÖRS 09.15-10.00 Hasta dosyası hazırlama H.YAVUZ 10.15-11.00 Hikaye alma H.YAVUZ 11.15-12.00 Fizik muayene H.TOKGÖZ

Detaylı

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi 205-206 Eğitim Öğretim Yılı Dönem IV ACİL TIP STAJI Stajyer Öğrenci Karnesi Hazırlayan Acil Tıp Anabilim Dalı 2 ACİL TIP ANABİLİM DALI STAJ(DERS) KODU-ADI

Detaylı

DÖNEM VI GRUP E-1 DERS PROGRAMI

DÖNEM VI GRUP E-1 DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 2015 2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Detaylı

DÖNEM VI GRUP D 1 DERS PROGRAMI

DÖNEM VI GRUP D 1 DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 2015 2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Detaylı

2 EYLÜL 2015 ÇARŞAMBA

2 EYLÜL 2015 ÇARŞAMBA İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJI D GRUBU TEORİK VE PRATİK DERS PROGRAMI (31.08.2015 16.10.2015) 31 AĞUSTOS 2015 PAZARTESİ

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL ZORUNLU DERSLER

T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL ZORUNLU DERSLER T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL ZORUNLU DERSLER PSH 501 - Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği Temelleri

Detaylı

TKD/TKYK KORONER BAKIM İLERİ KLİNİK UYGULAMALAR SERTİKASYON PROGRAMININ ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMI

TKD/TKYK KORONER BAKIM İLERİ KLİNİK UYGULAMALAR SERTİKASYON PROGRAMININ ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMI TKD/TKYK KORONER BAKIM İLERİ KLİNİK UYGULAMALAR SERTİKASYON PROGRAMININ ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMI Kardiyovasküler olaylar tüm dünyada en önemli ölüm nedenidir. İnsan ömrünün uzaması kardiyak sorunu olan

Detaylı

4. S I N I F - 2. G R U P 2. D E R S K U R U L U (Nefroloji, Endokrin, Üroloji, Jinekoloji, Obstetrik)

4. S I N I F - 2. G R U P 2. D E R S K U R U L U (Nefroloji, Endokrin, Üroloji, Jinekoloji, Obstetrik) Ü R O G E N İ T A L S İ S T E M H A S T A L I K L A R I - D O Ğ U M B İ L G İ S İ ( 0 2 Ş U B A T 2 0 1 5 1 0 N İ S A N 2 0 1 5 ) Dekan : Prof. Dr. Enr İHTİYAR Dekan Yardımcısı (Eğitimden Sorumlu) : Prof.

Detaylı

T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları

T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 4. ve 5. Sınıf Stajları Öğrenci Değerlendirme Anket Analizi 2012-2013 Bahar Yarıyılı Anket Analizi 2012-2013 Bahar

Detaylı

DÖNEM VI GRUP D 2 DERS PROGRAMI

DÖNEM VI GRUP D 2 DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 2015 2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI STAJ PROGRAMI

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI STAJ PROGRAMI T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2016-2017 ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI STAJ PROGRAMI Dekan Dekan Yardımcıları Başkoordinatör Prof. Dr. Ali BORAZAN Prof. Dr. Şehmus

Detaylı

03.06.15 09:30 BİYOKİMYA-MİKROBİYOLOJİ-FARMAKOLOJİ 10:30 HALK SAĞLIĞI 11:30 PATOLOJİ 13:30 İYİ HEKİMLİK UYG. 6 Hafta. Kurul Süresi: 10 saat 10 saat

03.06.15 09:30 BİYOKİMYA-MİKROBİYOLOJİ-FARMAKOLOJİ 10:30 HALK SAĞLIĞI 11:30 PATOLOJİ 13:30 İYİ HEKİMLİK UYG. 6 Hafta. Kurul Süresi: 10 saat 10 saat Yeni Yüzyıl Üniversitesi TIP FAKÜLTESİ Prof. Dr. Demir Budak Dekan Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten 215 216 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEM III DERS KURULU 6 TIP TIP 332- ÜREME SİSTEMİ HASTALIKLARI

Detaylı

ÖĞRENİM HEDEFLERİ Öğrenciler 3. sınıfın sonunda;

ÖĞRENİM HEDEFLERİ Öğrenciler 3. sınıfın sonunda; 3. SINIF VE Bu sınıfta öğrencilere, yaşamın evreleri içinde ve organ sistemleri temelinde hastalık oluşumunun genel özellikleri, nedenleri, temel mekanizmaları, patolojik bulguları, laboratuvar ve görüntüleme

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ Dersin Kodu HEM 00352 Dersin Adı AFETLERDE HEMŞİRELİK BAKIMI VE İLK YARDIM Yıl III Yarı Yıl Bahar 1- Afetlerde hemşirelik bakımı ve ilk yardıma giriş 2- Hasta ve yaralının muayenesi ve değerlendirilmesi

Detaylı

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 12

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 12 Sayfa 1 / 12 Acil Tıp 1 1 Kardiyoloji 2 2 3 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 3 3 1 Radyoloji 1 2 İç Hastalıkları 1 1 Genel Cerrahi 2 1 Ortopedi ve Travmatoloji 2 1 Kadın Hastalıkları ve Doğum 1 1 Göğüs Hastalıkları

Detaylı

2015 YILI BÖLÜM İÇİ EĞİTİM PLANI

2015 YILI BÖLÜM İÇİ EĞİTİM PLANI ACİL HASTA,HASTA YAKINI VE ÇALIŞANI İLİŞKİSİ-İLETİŞİM-HASTA MEMNUNİYETİ HASTA GÜVENLİĞİ ŞUBAT CPR (ŞOK VE ARREST YÖNETİMİ) MART HBTC KULLANIMI MAYIS TRİYAJ HAZİRAN ATIK AYRIŞTIRMASI EYLÜL YANIKLAR EKİM

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM A.D. İNTÖRN DOKTOR STAJ KARNESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM A.D. İNTÖRN DOKTOR STAJ KARNESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN LIKLARI ve DOĞUM A.D. İNTÖRN DOKTOR STAJ KARNESİ İNTÖRN DOKTORUN ADI-SOYADI İNTÖRN DOKTOR İLETİŞİM BİLGİLERİ GSM: e-mail: KADIN LIKLARI ve DOĞUM STAJI BAŞLAMA TARİHİ

Detaylı

DÖNEM VI GRUP C 2 DERS PROGRAMI

DÖNEM VI GRUP C 2 DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 2015 2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Detaylı

SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP D TEORİK DERS PROGRAMI

SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP D TEORİK DERS PROGRAMI SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI 0-05 EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP D TEORİK DERS PROGRAMI Hft Tarih Saat Konu Süre Öğretim Üyesi 09 Şubat 05 09.00 İç Hastalıkları ve Anamnez () Toraks muayenesi

Detaylı

Teorik/Theory Lab./Lab. Uyg./Practice Toplam/Total Kredi/Credit ECTS MD 103 Temel Biyokimya-I Basic Biochemistry-I ,5 5,5

Teorik/Theory Lab./Lab. Uyg./Practice Toplam/Total Kredi/Credit ECTS MD 103 Temel Biyokimya-I Basic Biochemistry-I ,5 5,5 Kodu/Co I.Sınıf I.Yarıyıl (01) I. st Year I. st Semester (01) MD 103 Temel Biyokimya-I Basic Biochemistry-I 2 1-3 2,5 5,5 MD 105 Biyofizik Biophysics 2 - - 2 2 4 MD 107 Tıbbi Biyoloji ve Genetik-I Medical

Detaylı

TOPLAM/TOTAL ,5 30 Dersin TOPLAM/TOTAL Dersin

TOPLAM/TOTAL ,5 30 Dersin TOPLAM/TOTAL Dersin Kodu/Code I.Sınıf I.Yarıyıl (01) I. st Year I. st Teorik/Theory Lab./Lab. Uyg./PracticeToplam/Total Kredi/Credit ECTS Semester (01) MD 103 Temel Biyokimya-I Basic Biochemistry-I 2 1-3 2,5 5,5 MD 105 Biyofizik

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI A.D. İNTÖRN DOKTOR STAJ KARNESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI A.D. İNTÖRN DOKTOR STAJ KARNESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI ve LIKLARI A.D. İNTÖRN DOKTOR STAJ KARNESİ İNTÖRN DOKTORUN ADI-SOYADI İNTÖRN DOKTOR İLETİŞİM BİLGİLERİ GSM: e-mail: STAJ BAŞLAMA TARİHİ STAJ BİTİŞ TARİHİ

Detaylı

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 1. GÜN 08.15-09.00 Pediatri stajı hakkında bilgilendirme R. ÖRS 09.15-10.00 Hasta dosyası hazırlama H.YAVUZ 10.15-11.00 Hikaye alma H.YAVUZ 11.15-12.00 Fizik muayene H.TOKGÖZ

Detaylı

06 Şubat Nisan SAAT P a z a r t e s i S a l ı Ç a r ş a m b a P e r ş e m b e C u m a. Primer Glomerüler Hastalıklar 1

06 Şubat Nisan SAAT P a z a r t e s i S a l ı Ç a r ş a m b a P e r ş e m b e C u m a. Primer Glomerüler Hastalıklar 1 TARİH 06.02.2017 07.02.2017 08.02.2017 09.02.2017 10.02.2017 GEÇEN DERS UNUN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YENİ DERS UNUN TANITIMI Ders Kurul Başkanı Prof.Dr.Aydın YENİLMEZ Primer Glomerüler Hastalıklar 1 Doç.Dr.Sultan

Detaylı

LABORATUVAR TESTLERİ VE İLGİLİ DİĞER İŞLEMLERİ

LABORATUVAR TESTLERİ VE İLGİLİ DİĞER İŞLEMLERİ LABORATUVAR TESTLERİ VE İLGİLİ DİĞER İŞLEMLERİ 1 BİYOLOJİK MATERYALLE ÇALIŞMA İLKELERİNİ UYGULAYABİLME Adli Tıp 5 Adli Tıp Adli olguda, delillerin toplanması; canlı muayeneleri ve ölü muayenesi otopside,

Detaylı

12:30 15:30 16:30 17:30. 2.9.2015 08:30 Bilimsellik komitesi 12:30. 3.9.2015 08:30 Üst solunum yolu enfeksiyonları TT K ÇOCUK SAĞLIĞI Özden TÜREL

12:30 15:30 16:30 17:30. 2.9.2015 08:30 Bilimsellik komitesi 12:30. 3.9.2015 08:30 Üst solunum yolu enfeksiyonları TT K ÇOCUK SAĞLIĞI Özden TÜREL SINIF 4 2.grup (Çocuk Hastalıkları) 31.8.2015 08:30 Bilimsellik komitesi 09:30 Bilimsellik komitesi 10:30 Bilimsellik komitesi 11:30 Bilimsellik komitesi Bilimsellik komitesi 13:30 Bilimsellik komitesi

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem V Nöroloji Staj Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Yrd. Doç. Dr. Baran GENCER Yrd. Doç. Dr. Erkam KÖMÜRCÜ Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

2.9.2015 08:30 Bilimsellik komitesi. 3.9.2015 08:30 Memede kitle Atp GENEL CERRAHİ Yeliz Emine ERSOY Per

2.9.2015 08:30 Bilimsellik komitesi. 3.9.2015 08:30 Memede kitle Atp GENEL CERRAHİ Yeliz Emine ERSOY Per SINIF 4 4.grup (Genel cerrahi, plastik Cerrahi ve Anestezi) 31.8.2015 08:30 Bilimsellik komitesi 09:30 Bilimsellik komitesi 10:30 Bilimsellik komitesi Bilimsellik komitesi Bilimsellik komitesi 13:30 Bilimsellik

Detaylı

SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP A TEORİK DERS PROGRAMI

SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP A TEORİK DERS PROGRAMI SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI 0-05 EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP A TEORİK DERS PROGRAMI Hft Tarih Saat Konu Süre Öğretim Üyesi 7 Kasım 0 09.00 İç Hastalıkları ve Anamnez () Toraks muayenesi

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem IV Kadın Hastalıkları ve Doğum Stajı Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Yrd. Doç. Dr. Fatih Köksal BİNNETOĞLU Yrd. Doç.

Detaylı

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI ve UZMANLIK ÖĞRENCİSİ ÇALIŞMA KARNESİ

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI ve UZMANLIK ÖĞRENCİSİ ÇALIŞMA KARNESİ T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI ve UZMANLIK ÖĞRENCİSİ ÇALIŞMA KARNESİ Tıpta Uzmanlık Öğrencisinin: Adı ve Soyadı: Tıpta Uzmanlık

Detaylı

1)SML 2) Ön lisans 3) Lisans 4) Yüksek lisans 5) Doktora 3. Çalışma Yılı:.. yıl

1)SML 2) Ön lisans 3) Lisans 4) Yüksek lisans 5) Doktora 3. Çalışma Yılı:.. yıl Ebelerde Bilgi Beceri Kursu Eğitim Modülü Belirleme Anketi Sayın Güney Genel Sekreterliğine Bağlı Bulunan Hastanelerde Çalışan Ebe Meslektaşlarımız. Ebelik eğitimi almış, ancak daha sonraki yıllarda farklı

Detaylı

4. S I N I F - 1. G R U P 2. D E R S K U R U L U (Nefroloji, Endokrin, Üroloji, Jinekoloji, Obstetrik)

4. S I N I F - 1. G R U P 2. D E R S K U R U L U (Nefroloji, Endokrin, Üroloji, Jinekoloji, Obstetrik) Ü R O G E N İ T A L S İ S T E M H A S T A L I K L A R I - D O Ğ U M B İ L G İ S İ ( 1 0 K A S I M 2 0 1 4 1 6 O C A K 2 0 1 5 ) Dekan : Prof. Dr. Bekir YAŞAR Dekan Yardımcısı (Eğitimden Sorumlu) : Prof.

Detaylı

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi 1 İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Dönem IV GÖĞÜS HASTALIKLARI STAJI Stajyer Öğrenci Karnesi Hazırlayan Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı 2 GÖĞÜS HASTALIKLARI

Detaylı

Dekan: Prof. Dr. Demir Budak Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten. 110 saat 10 saat

Dekan: Prof. Dr. Demir Budak Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten. 110 saat 10 saat Yeni Yüzyıl Üniversitesi TIP FAKÜLTESİ Dekan: Prof. Dr. Demir Budak Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten 214 215 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEM III DERS KURULU 6 (TIP 331) ÜREME SİSTEMİ HASTALIKLARI

Detaylı

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİ UYGULAMA DEĞERLENDİRME DOSYASI

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİ UYGULAMA DEĞERLENDİRME DOSYASI HEMŞİRELİK ÖĞRENCİ DOSYASI ÖĞRENCİ TANITIM Öğrencinin Adı ve Soyadı: Öğrenci Numarası: I: Bu bölüm İl Uygulama Koordinatörü tarafından öğrencinin uygulama hastanesine sevki için doldurulacaktır. Uygulama

Detaylı

3 EYLÜL 2014 ÇARŞAMBA

3 EYLÜL 2014 ÇARŞAMBA İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJI D GRUBU TEORİK VE PRATİK DERS PROGRAMI (01.09.2014 10.10.2014) 1 EYLÜL 2014 PAZARTESİ 09.30-10.20

Detaylı

Ders ve Staj Tarihleri SINIF 4 4.Grup 2.Grup 3.Grup 1.Grup

Ders ve Staj Tarihleri SINIF 4 4.Grup 2.Grup 3.Grup 1.Grup 4.Grup 2.Grup 3.Grup 1.Grup Genel Cerrahi, Plastik Cerrahi ve Anestezi 31.8.2015 9.11.2015 1.2.2016 11.4.2016 08:30 Bilimsellik komitesi PAZARTESİ Bilimsellik komitesi Bilimsellik komitesi Bilimsellik

Detaylı

SEÇMELİ DERS ÖNERİ FORMU

SEÇMELİ DERS ÖNERİ FORMU Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı SEÇMELİ DERS ÖNERİ FORMU Dersin adı Üreme Sağlığı Anabilim dalı Sorumlu öğretim üyesi E-posta adresi Halk Sağlığı Prof.Dr.Haldun SÜMER

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2011 2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 4. SINIF DERS PROGRAMI

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2011 2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 4. SINIF DERS PROGRAMI ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2011 2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 4. SINIF DERS PROGRAMI TARİHLER 05/09/2011 24/10/2011 01/11/2011 14/11/2011 02/01/2012 09/01/2012 16/01/2012 30/01/2012 19/03/2012

Detaylı

ADOLESANA VERİLMESİ GEREKEN KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ. Doç Dr Müjgan Alikaşifoğlu

ADOLESANA VERİLMESİ GEREKEN KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ. Doç Dr Müjgan Alikaşifoğlu ADOLESANA VERİLMESİ GEREKEN KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ Doç Dr Müjgan Alikaşifoğlu Sağlık Hizmetlerinin Özellikleri Ergenin yaşına, gelişim düzeyine uygun Bireysel, kültürel ve sosyoekonomik farklılıklara

Detaylı

ACİL SERVİS TRİYAJ TALİMATI

ACİL SERVİS TRİYAJ TALİMATI REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 07.11.2012 Renk kodlaması yerine (Kırmızı, Sarı, Yeşil) numaratik 01 (1-2-3) triyaj kodlaması olarak belirlendi. Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Yrd.

Detaylı

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV GRUP 4

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV GRUP 4 DÖNEM-4 KARDİYOLOJİ STAJI GENEL AMAÇ VE ÖĞRENİM HEDEFLERİ 1-Kalp hastalarından medikal öykü alır ve fizik muayenesini yapar. (Psikomotor) 2-Kalp hastalıklarında, tanıya götürecek temel laboratuvar yöntemlerini

Detaylı

DÖNEM VI GRUP A-1 DERS PROGRAMI

DÖNEM VI GRUP A-1 DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 2015 2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Detaylı

ACİL SERVİS HEMŞİRESİ BİRİM ORYANTASYON DEĞERLENDİRME FORMU

ACİL SERVİS HEMŞİRESİ BİRİM ORYANTASYON DEĞERLENDİRME FORMU ACİL SERVİS HEMŞİRESİ BİRİM ORYANTASYON DEĞERLENDİRME FORMU Adı-Soyadı: Kadrosu: İşe Başlama i: Bölümü: ACİL SERVİS HEMŞİRESİ Oryantasyıon Bitiş i: Formun İnsan Kaynaklarına Geliş i: Uygulama Puanları

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem VI Ön Hekimlik Ortopedi ve Travmatoloji (Seçmeli) Uygulama Dilimi Programı Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Doç.

Detaylı

HEPATİTLER (SARILIK HASTALIĞI) VE 0212 5294400 2182 KRONİK BÖBREK HASTALIKLARI VE 0212 5294400 2182

HEPATİTLER (SARILIK HASTALIĞI) VE 0212 5294400 2182 KRONİK BÖBREK HASTALIKLARI VE 0212 5294400 2182 İSTANBUL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI HASTA OKULU PLANI HASTANE ADI TARİH SAAT KONU EĞİTİM YERİ HASTA OKULU PROGRAMI İÇİN HASTA VE YAKINLARININ İLETİŞİM KURABİLECEKLERİ TELEFON NUMARASI HASEKİ 28/01/2013

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem VI Ön Hekimlik ÜROLOJİ (Seçmeli) Uygulama Dilimi Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Doç. Dr.

Detaylı

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 14

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 14 Sayfa 1 / 14 a Gönderen Alanı Acil Tıp Adli Tıp 1 1 Genel Cerrahi 1 1 Göğüs Hastalıkları 1 2 İç Hastalıkları 1 1 Kardiyoloji 2 2 3 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 3 2 1 Kadın Hastalıkları ve Doğum 2 1 Nöroloji

Detaylı

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI ve UZMANLIK ÖĞRENCİSİ ÇALIŞMA KARNESİ

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI ve UZMANLIK ÖĞRENCİSİ ÇALIŞMA KARNESİ T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI ve UZMANLIK ÖĞRENCİSİ ÇALIŞMA KARNESİ T ıpta Uzmanlık Öğrencisinin: Adı ve Soyadı:

Detaylı

CERRAHİ HASTALIKLAR BLOĞU GELİŞİM İZLEM DOSYASI

CERRAHİ HASTALIKLAR BLOĞU GELİŞİM İZLEM DOSYASI MÜTF FAZ 2 EĞİTİM PROGRAMI 2014-15 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI CERRAHİ HASTALIKLAR BLOĞU GELİŞİM İZLEM DOSYASI STAJYER ÖĞRENCİNİN ADI ve SOYADI:... DANIŞMAN ÖĞRETİM ÜYESİNİN ADI ve SOYADI:. 1 GELİŞİM İZLEM DOSYASI

Detaylı

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM VI İNTÖRNLÜK KARNESİ Adı Soyadı : No : İNTÖRNLÜĞE BAŞLAMA TARİHİ /../ 1 2 İNTERN DOKTOR GÖREV VE SORUMLULUKLARI A. GÖREVE İLİŞKİN BİLGİLER Birimi : Tıp

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP ANABİLİM DALI ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ ÇOCUK ACİL ROTASYON HEDEFLERİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP ANABİLİM DALI ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ ÇOCUK ACİL ROTASYON HEDEFLERİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP ANABİLİM DALI ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ ÇOCUK ACİL ROTASYON HEDEFLERİ HEDEFLER Yenidoğan ve çocuk resüsitasyon becerilerini geliştirmesi. Büyüme ve gelişme dahil

Detaylı

Yard. Doç. Dr. Vehbi Alpman KURUL SINAVI KURUL SINAVI

Yard. Doç. Dr. Vehbi Alpman KURUL SINAVI KURUL SINAVI Yeni Yüzyıl Üniversitesi TIP FAKÜLTESİ Prof. Dr. Demir Budak Dekan Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten 216 217 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEM III DERS KURULU 6 TIP TIP 332- ÜREME SİSTEMİ HASTALIKLARI

Detaylı

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 17

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 17 Eğitimi Yılı 1 Süresi (Ay) Sayfa 1 / 17 a Gönderen Alanı a Gönderilen Alanı Acil Tıp 1 1 Genel Cerrahi 1 1 Göğüs Hastalıkları 1 2 İç Hastalıkları 1 1 Kardiyoloji 2 2 3 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 3 2

Detaylı

2012 YILI SÖKE FEHİME FAİK KOCAGÖZ DEVLET HASTANESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM PLANI

2012 YILI SÖKE FEHİME FAİK KOCAGÖZ DEVLET HASTANESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM PLANI 0 YILI SÖKE FEHİME FAİK KOCAGÖZ DEVLET HASTANESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM PLANI KONULAR AMAÇLAR YÖNTEM VE TEKNİKLER KNAK, ARAÇ VE GEREÇLER 0.0.05.0. 0.0 TÜBERKÜLOZ VE SOLUNUM İZOLASYONU Tüberküloz tanı, belirti

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Dönem T+U Saat Kredi AKTS. VI. Ders Kurulu TIP 111 1 0 + 84 4 4

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Dönem T+U Saat Kredi AKTS. VI. Ders Kurulu TIP 111 1 0 + 84 4 4 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Dönem T+U Saat Kredi AKTS VI. Ders Kurulu TIP 111 1 0 + 84 4 4 Kurul Dersleri Teorik Pratik Toplam Dezenfeksiyon, sterilizasyon, antisepsi, dekontaminasyon sağlayabilme /Biyolojik

Detaylı

1. Amaç: Bu talimat, UÜ-SK ya başvuran çocuk hastalara detaylı tıbbi değerlendirme yapılmasına yönelik bir sistem oluşturmayı amaçlamaktadır.

1. Amaç: Bu talimat, UÜ-SK ya başvuran çocuk hastalara detaylı tıbbi değerlendirme yapılmasına yönelik bir sistem oluşturmayı amaçlamaktadır. 1 / 5 1. Amaç: Bu talimat, UÜ-SK ya başvuran çocuk a detaylı tıbbi değerlendirme yapılmasına yönelik bir sistem oluşturmayı amaçlamaktadır. 2. Kapsam: Bu talimat çocuk ın değerlendirilmesine ilişkin faaliyetleri

Detaylı

ACİL TIP ANABİLİM DALI NA HASTA KABUL KRİTERLERİ

ACİL TIP ANABİLİM DALI NA HASTA KABUL KRİTERLERİ Rev. No : 03 Rev.Tarihi : 28 Şubat 2012 1 / 5 1. HİZMET KAPSAMI: Acil Tıp Anabilim Dalı acil servisine 18 yaşın üzerindeki tüm hastalar ve 18 yaş altı travma ve yanık hastaları kabul edilir ve UÜ-SK Acil

Detaylı