ECE Senior Project I II Process. Bitirme Projesi I II dersleri Süreci

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ECE 491 492 Senior Project I II Process. Bitirme Projesi I II dersleri Süreci"

Transkript

1 ECE Senior Project I II Process Bitirme Projesi I II dersleri Süreci ( tarih ve 2012/10/16 sayılı Bölüm Kurulu kararı) Öğrencilerimizin Lisans Programımız kapsamında 4. Sınıf Güz döneminde (7. Dönem) açılan ECE 491 kodlu Bitirme Projesi I ve 4. Sınıf Bahar döneminde (8. Dönem) açılan ECE 492 kodlu Bitirme Projesi II derslerini başarıyla tamamlamaları gerekmektedir. Öğrencilerimiz bu iki dönem içinde tek bir proje yapmakta ve Bitirme Projeleri süreci 2 yarıyıl boyunca sürmektedir. Bitirme Projeleri öğrencilerimizin baştan sona bir tasarım deneyimi yaşaması için seçilen bir konuda, çeşitli fonksiyonları gerçekleştiren bir sistemi geliştirmeyi içerir. Öğrenciler sistemi geliştirirken gerekli dokümantasyonu da oluşturur. Proje bir veya birkaç danışman öğretim elemanı tarafından yönetilir. Proje konularının mümkün olduğunca bir sanayi kuruluşunun bir sorununa çözüm bulabilmek veya kuruluşun deneyiminden yararlanabilmek amacıyla bir sanayi kuruluşu ile ortak yürütülmesi hedeflenir. Bitirme Projeleri Süreci aşağıdaki adımları kapsar: I. Öğretim Elemanlarımızdan ve varsa öğrencilerimizden Bitirme Projeleri önerilerinin toplanması ve listelenerek duyurulması, II. Öğrencilerimizin duyurulan listedeki proje önerilerine aday olmaları, Danışmanların değerlendirmeleri ve yerleştirilme süreci, III. Proje sunumlarında değerlendirici durumundaki jüri üyelerinin belirlenmesi ve atama süreci, IV. Her Yarıyıl ortasında gerçekleştirilen Bitirme Projeleri Ön Sunumları, V. Her Yarıyıl sonunda gerçekleştirilen Bitirme Projeleri Yarıyıl Sonu Sunumları, VI. Öğrenci Başarı Notlarının oluşturulması, VII. Öğrencilerimizin hazırladığı Proje Raporu, Poster, sunum ve video dosyaları vb. dokümanların toplanması, VIII. Bitirme Projeleri Sürecindeki eksikliklerin belirlenmesi ve varsa önerilerin dikkate alınması, değerlendirilmesi ve sürecin bu değerlendirmeler ışığında iyileştirilmesi. 1

2 I. Öğretim Elemanlarımızdan ve varsa öğrencilerimizden Bitirme Projeleri önerilerinin toplanması ve listelenerek duyurulması Bölümümüz Bitirme Projelerini Üniversite Sanayi İşbirliği kapsamında firmalarla birlikte gerçekleştirmektedir. Yapılan Bitirme Projeleriyle hem sanayide mevcut olan eksiklikler giderilmeye çalışılmakta hem de Üniversite ve Sanayi platformları arasında düzenli ve sürekli bilgi alışverişi, pratik tecrübe ve veri akışı sağlanmakta ve toplanan verilerin geri bildirimiyle sürekli iyileştirme hedeflenmektedir. Bu nedenle, proje önerisinde bulunacak olan Öğretim Elemanlarımız tanımlanacak proje konusu hususunda bu durumu göz önünde bulundurmaktadır. Her yıl Haziran ayında final sınavları döneminde Öğretim Elemanlarımız bir sonraki öğretim yılında yapılacak olan Bitirme Projeleri önerilerini Proje Öneri Formu (Ek-1) ile birlikte, konu başlıkları, proje özet tanımları, ortak çalışılmasını önerdikleri firma bilgileri, projede çalışabilecek öğrenci sayısı ve varsa aday öğrenci bilgilerini belirterek Bitirme Projeleri Koordinatörüne iletirler. Buna ek olarak, proje yapacak öğrencilerimizin de Bitirme Projeleri konusunda önerileri varsa, proje danışmanı/ları olarak düşündükleri ilgili Öğretim Elemanı/ları tarafından uygun görülen Bitirme Projeleri önerileri, Proje Öneri Formu (Ek-1) ile birlikte, yine konu başlıkları, proje özet tanımları ve birlikte çalışılmasını önerdikleri firma bilgileri, projede çalışabilecek öğrenci sayısı ve aday öğrenci bilgileri belirtilerek ilgili Öğretim Elemanı/ları aracılığıyla Bitirme Projeleri Koordinatörüne iletilir. Bitirme Projeleri Koordinatörü Haziran ayı içerisinde taslak halinde olan Bitirme Projeleri öneri listesini oluşturup Bölüm Başkanlığına iletir. Toplanan proje önerileri proje konu başlıkları, proje danışmanları ve birlikte çalışılacak firma isimleri, aday öğrenciler ile birlikte Bitirme Projeleri Koordinatörü tarafından düzenlenip yeniden listelenerek Bitirme Projeleri Önerileri Listesi en geç Haziran ayı sonunda ilan edilir. 2

3 Bu şekilde, yaz döneminde öğrencilerimiz projeleri için hazırlık çalışması yapabilmektedir. II. Öğrencilerimizin duyurulan listedeki proje önerilerine aday olmaları, Danışmanların değerlendirmeleri ve yerleştirilme süreci Her öğretim yılı başlangıcında, kayıt yaptıran ve ECE 491 dersini ekleyen son sınıf öğrencilerimizin Ekim ayı içersinde belirlenecek bir tarihe kadar (genellikle Ders Ekle Sil haftası sonrası), Haziran ayı sonunda duyurulmuş olan Bitirme Projeleri öneri listesindeki henüz seçilmemiş olan projelere aday olmaları beklenmektedir. Öğrencilerimiz bu süreçte projelere danışmanlık yapacak olan Öğretim Elemanlarımızla sürekli temas halinde olmaktadırlar. İlgilendikleri projeleri en fazla ilgilendikleri en başta olmak üzere ilgi sırasıyla 3 projeyi aşmayacak şekilde bir liste haline getirip, önerilen projelere adaylık taleplerini Bitirme Projeleri Koordinatörüne iletirler. Belirlenen süre içerisinde öğrencilerimizden gelecek talepler Bitirme Projeleri Koordinatörü tarafından toparlanarak bir liste haline getirilir ve belirlenen süre sonunda proje atamaları için Bölüm Başkanlığına iletilir. Proje Öğrenci atamaları, öğrencilerimizden gelen talep listeleri doğrultusunda ve projelerde danışmanlık yapacak Öğretim Elemanlarımızın projeye aday olan öğrencilerimiz konusunda ilettikleri görüşler ışığında Bölüm Kurulu tarafından yapılır. Ekim ayı içersinde belirlenen ve öğrencilerimize taleplerini iletmeleri için verilen son tarihi takiben Bölüm Başkanı ve Bitirme Projeleri Koordinatörü tarafından bu kıstaslar çerçevesinde Proje Atama Taslak Listesi oluşturulur. Oluşturulan bu taslak liste Bitirme Projeleri Koordinatörü tarafından düzenlenip Bölüm Başkanına teslim edilir, duyuru yazısıyla birlikte bölüm içi Duyuru Panolarında ve Örün Sitesinde ilan edilir. Projelere atanan öğrencilerimiz aynı zamanda proje yapılacak firmayı da bilgilendirmeli ve projede çalışabilme konusunda hem danışmanlarından hem de projenin birlikte yürütüleceği firmanın projeyle ilgili temsilcilerinin onayını almalıdır. Bu konuda öğrencilerimizin hem kendilerinin, hem danışmanlarının hem de proje yapılacak firmanın temsilcilerinin doldurup imzalayacağı Proje Seçim 3

4 Formunu (Ek-2) hazırlamaları gerekmektedir. Bu formda gerekli bilgiler ilgili kişiler tarafından doldurulup imzalandıktan sonra formun ivedi biçimde Bitirme Projeleri Koordinatörüne iletilmesi gerekmektedir. Bu formlar Bölümün Proje dosyaları içinde projenin diğer dokümanları ile birlikte saklanır. Atamalar konusunda Öğretim Elemanlarımızın proje öğrenci değişimi konusunda talepleri varsa Bitirme Projeleri Koordinatörü tarafından Bölüm Başkanlığına iletilir. Bölüm Başkanlığınca uygun görülen değişimler taslak olan listede yapılır. Bu liste Bitirme Projeleri Koordinatörü tarafından yeniden oluşturularak Bölüm Başkanına teslim edilir. Eğer tam mutabakat sağlanamamışsa bu işlemler tam mutabakat sağlanana kadar tekrarlanır ve Bitirme Projeleri kesin Proje listesi Bölüm Başkanı tarafından oluşturulur ve Bölüm Kurulu onayına sunulur. Onaylanan Bitirme Projeleri kesin Proje listesine ek olarak Bitirme Projeleri Koordinatörü tarafından bu liste doğrultusunda hazırlanacak kesin Öğrenci Proje atamaları listesi ve kesin Öğretim Elemanlarının her birine düşen proje ve o projelerde çalışan öğrencilerin gösterildiği listeler de oluşturulur. Onaylanan ve kesinleşen Bitirme Projeleri listeleri aynı zamanda bölüm içi Duyuru Panolarında ve Örün Sitesinde ilan edilir. Bahar döneminde kayıt işlemlerini tamamlayan ve ECE 492 kodlu Bitirme Projesi II dersini eklemiş olan son sınıf öğrencilerimiz özel bir durum olmadığı müddetçe Güz döneminde başladıkları ve çalıştıkları projelere devam etmektedirler. Bazı öğrencilerimizin ECE 491 kodlu Bitirme Projesi I dersini önceki senelerde almış oldukları ve çeşitli nedenlerden dolayı bu dersin takibi olan ECE 492 kodlu Bitirme Projesi II dersini alamadıkları bilinmektedir. Buna ek olarak bazı öğrencilerimizin, ECE 491 kodlu dersi alıp Bahar döneminde ECE 492 kodlu dersi çeşitli nedenlerden dolayı ekleyemedikleri bilinmektedir. Bu tür olası durumlarda ve Bahar döneminde ECE 492 kodlu dersi alacak olan son sınıf öğrencilerimiz için, Bahar dönemi kayıtları sırasında yine proje tercihi ve hazır projelere adaylık konusunda öğrencilerimize ve gerektiğinde yeni proje önerilerinin Bitirme Projeleri Koordinatörüne iletilmesi konusunda Öğretim Elemanlarımıza Güz döneminde olduğu gibi, yeniden süre verilmektedir. Özellikle Mart ayı içerisinde 4

5 Bahar dönemi Ders Ekle Sil haftası bitimine kadar yeni öğrenci - proje atama işlemlerinin tamamlanması gerekmektedir. Bitirme Projeleri Koordinatörü tarafından Bölüm Kurulunun onayıyla gerekli eklemeler yapılan Bitirme Projeleri listelerimiz Güz döneminde olduğu gibi yeniden oluşturulur. Eğer listelerde Öğretim Elemanlarımızın değişim ve düzeltme talepleri olursa yine bu talepler değerlendirilerek liste Bölüm Başkanı tarafından tekrar düzenlenir. Bölüm Başkanlığınca uygun görülen değişim ve düzeltmeler yapılır. Bu konuda danışmanlık yapan Öğretim Elemanlarımız açısından proje listelerindeki değişimler konusunda tam mutabakat sağlanılarak Bitirme Projeleri listeleri son haline getirilir ve Bitirme Projeleri kesin listeleri Bölüm Başkanı tarafından Bölüm Kurulu onayına sunulur ve onaylanır. Onaylanan ve kesinleşen Bitirme Projeleri listelerinin son hali Güz döneminde olduğu gibi Bahar döneminde de aynı zamanda bölüm içi Duyuru Panolarında ve Örün Sitesinde ilan edilir. III. Proje sunumlarında değerlendirici durumundaki jüri üyelerinin belirlenmesi ve atama süreci Öğrencilerimizin bitirme projelerinde yaptıkları çalışmaların değerlendirilmesi ve bu değerlendirmeler ışığında başarı notu haline getirilmesi için her dönem ortası ve her dönem sonu olmak üzere bir Akademik yıl içerisinde projelerde yaptıkları bireysel/grup çalışmaları/nı aktaran 4 adet sunum gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Öğrencilerimizin yapmaları gereken proje sunumları, ilgili projenin danışmanlığını yürüten Öğretim Elemanlarımız ve Öğretim Elemanlarımız arasından belirlenecek olan ve ilgili proje konusunda değerlendirme yapabilecek 2 adet üyenin teşkil ettiği jüri tarafından değerlendirilir. Jüri üyeleri her dönem ortası gerçekleştirilecek olan Bitirme Projeleri Ön Sunumları etkinlikleri öncesinde, Bölüm Başkanı tarafından atanır. Jüri üyeleri 5

6 atamaları süresince Öğretim Elemanlarımızın danışmanlığını yürüttükleri proje sayısı ve jüri üyeliği yükü görev dağılımı göz önünde bulundurulur ve Öğretim Elemanlarımız arasında eşit görev paylaşımı sağlanmaya çalışılır. Jüri üyeleri belirlendikten sonra, Bitirme Projeleri Ön Sunumları Etkinlik Programı Bölüm Başkanı tarafından belirlenir. Onaylanan Etkinlik Programı etkinlikten önce bölüm içi Duyuru Panolarında ve Örün Sitesinde ilan edilir. Bahar döneminde kayıt işlemlerini tamamlayan ve ECE 492 kodlu Bitirme Projesi II dersini eklemiş olan son sınıf öğrencilerimiz özel bir durum olmadığı müddetçe Güz döneminde başladıkları ve çalıştıkları projelere devam etmektedirler. Yine özel bir durum ortaya çıkmadığı müddetçe, öğrencilerimizin ECE 492 kodlu Bitirme Projesi II dersi kapsamında yapacakları bütün sunumlarda ilgili projenin değerlendiricileri durumundaki jüri üyeleri, önceki dönem atanmış ve ilgili projenin ECE 491 kodlu Bitirme Projesi I notlarını değerlendiren aynı jüri üyelerinden oluşmaktadır. Bazı öğrencilerimizin ECE 491 kodlu Bitirme Projesi I dersini önceki senelerde almış oldukları ve çeşitli nedenlerden dolayı bu dersin takibi olan ECE 492 kodlu Bitirme Projesi II dersini alamadıkları bilinmektedir. Buna ek olarak bazı öğrencilerimizin, ECE 491 kodlu dersi alıp Bahar döneminde ECE 492 kodlu dersi çeşitli nedenlerden dolayı ekleyemedikleri bilinmektedir. Bu tür olası durumlarda ve Bahar döneminde ECE 492 kodlu dersi alacak son sınıf öğrencilerimiz için, proje sunumlarında değerlendirici durumunda olacak jüri üyelerinin jüri üyeleri atama işlemlerinin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle, öğrencilerimizin, Mart ayı içerisinde Bahar dönemi Ders Ekle Sil haftası bitimine kadar yapacakları projeleri belirlemiş olmaları gerekmektedir. Güz döneminde başlanan ve çalışılmakta olan ilgili projeye dahil olan yeni öğrencilerimizin yaptıkları çalışmalar yine ilgili projenin danışmanı/ları ve ilgili projeye Güz döneminde atanan jüri üyeleri tarafından değerlendirilir. Verilen süre içerisinde yeni öğrencilerimiz dahil olabilecekleri uygun bir proje bulamadıkları takdirde, Öğretim Elemanlarımız tarafından önerilecek yeni projelerde çalışmak üzere yerleştirilirler ve böylelikle öğrencilerimizin yalnızca yeni öğrenci - proje atama işlemleri tamamlanır. Bu tür olası durumlarda yeni projeleri değerlendirecek jüri üyelerinin belirlenmesi ve jüri üyeleri atama işlemlerinin de gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 6

7 Yeni projeleri değerlendirecek jüri üyeleri, Bahar dönemi Ekle Sil haftasını takiben, Güz dönemindeki gibi, belirlenen kıstaslar çerçevesinde, Bölüm Başkanı tarafından belirlenir. Bölüm Başkanı tarafından yapılan yeni atamalar, Bahar döneminde gerçekleştirilecek olan Bitirme Projeleri Ön Sunumları Etkinlik Programı nın taslak haline eklenir. Eğer listelerde Öğretim Elemanlarımızın değişim ve düzeltme talepleri olursa yine bu talepler Bitirme Projeleri Koordinatörüne iletilir. Liste üzerinde Bölüm Başkanlığınca uygun görülen değişim ve düzeltmeler yapılır. Onaylanan ve kesin olan Etkinlik Programının son hali Bahar dönemi Bitirme Projeleri Ön Sunumları etkinliğinden önce bölüm içi Duyuru Panolarında ve Örün Sitesinde ilan edilir. IV. Yarıyıl ortasında gerçekleştirilen Bitirme Projeleri Ön Sunumları Her yarıyıl ortasında birer defa olmak üzere, öğrencilerimizin bitirme projelerindeki yaptıkları çalışmaları değerlendirmek üzere proje izleme toplantıları düzenlenmektedir. Bu toplantılarda, her bir proje dakikayı geçmeyecek kısa sunumlar şeklinde tanıtılır. 3-4 dakika Soru Cevap süresi olacak şekilde düşünüldüğünden her projeye sunum için ayrılan toplam süre yaklaşık 15 dakika olarak belirlenmiştir. Program için ayrılan toplam sürenin kısıtlı olması nedeniyle sunum yapacak öğrencilerin kendilerine verilen süreyi dikkate alarak sunumlarını hazırlamaları ve sunum sırasında bu süreyi aşmamaları gerekmektedir. Bu sunumlar, projeler hakkında genel bilgilendirme amaçlı olup dönem ortasına kadar yapılan çalışmalardan ve bu aşamadan sonra yapılacaklardan bahsedilecektir. Öğrencilerimizin projelerdeki bireysel performansları ölçülecek ve dönem ortasına kadar yaptıkları çalışmalar değerlendirilecektir. Etkinlik sonunda bu değerlendirmeler neticesinde danışman ve jüri üyeleri tarafından verilecek başarı notları, öğrencilerimizin Güz döneminde ECE 491 Bitirme Projesi I veya Bahar döneminde ECE 492 Bitirme Projesi II derslerinin toplam başarı notlarının % 25 lik dilimini teşkil etmektedir. Öğrencilerimizin yapacakları Ön Sunumlar genel olarak aşağıdaki konuları kapsar: 7

8 İşbirliği yapılan firma hakkında bilgilendirme (1 saydam) Projenin amacı ve hedeflenen çıktılar Projenin tümünde yapılacakların özeti Projede dönem ortasına kadar yapılan çalışmalar Karşılaşılan problemler ve izlenecek yol İleride yapılması planlanan çalışmalar. Sunumlar İngilizce yapılır. Sunumlar hazırlanırken ve sunulurken öğrencilerimiz Bölüm Kurulu nca belirlenmiş olan dikkat edilmesi gereken hususları mutlaka göz önünde bulundurmalıdırlar. Bunlar önceki uygulamalardaki tecrübelerimizden de yararlanılarak aşağıdaki şekilde belirlenmiştir: Projenin amacı mutlaka sunumun başında belirtilmelidir. Sunum yapan öğrenci projesine ve bilgiye hakim olmalıdır. Buna ek olarak, öğrenci hazırlık yapmalı, önceden hazırlanan bir metinden sürekli okuyarak sunum yapmamalıdır. Öğrenci sunumdan önce mutlaka prova yapmalı, kendini hazırlamalıdır. Proje sunumları spesifik olmalıdır. Genel ifadeler kullanılmamalı, sistemlere ait özellikler, mühendis yaklaşımıyla somut, tutarlı ve sayısal verilerle ifade edilmelidir. Proje sunumlarında özellikle yapılan çalışmalar (Bireysel ve Grup) anlatılmalıdır. Projede çalışan her öğrenci kendi yaptığı iş üzerine odaklanmalı ve onları sunmalıdır. Öncelikle proje konusunun uygulama alanı ve hangi uygulamada kullanılacağı açıkça tanımlanmalı ve proje sürecinde bu husus dikkate alınmalıdır. Proje raporunda ve sunumlarda bilgi yanlışı yapılmasından kaçınmalı ve bunun için titiz bir çalışma yapılmalıdır. 8

9 Sunumlar profesyonelce hazırlanmalıdır. Sunumlar, mutlaka İngilizce yazım ve gramer kuralları yönünden gözden geçirilmeli ve basit hatalardan, format hatalarından arındırılmalıdır. Sunumlara gereken önem verilmeli, titiz bir yaklaşımla hazırlanmalıdır. Sunumlar sırasında diğer öğrenciler arkadaşlarının sunumlarını dikkatle izlemeli, anlamadıkları durumlarda sorular sorup, yorumlarda bulunmalıdır. Öğrenciler katılımcı olmalıdır. Projenin gerçekleştirilen kısmı gösterilmelidir. Bu gösterim, bir simülasyon veya video şeklinde olabileceği gibi tasarlanan ve gerçekleştirilen bir devrenin veya robotun sunum esnasında çalıştırılarak izleyicilerin görüşüne çıkarılması şeklinde de olabilir. Bu şekilde projede gelinen aşama izleyici tarafından daha net bir biçimde algılanır. Sunumlarda gösterilen videolar mümkün olduğunca sesli olmalıdır. İzleyici sunum esnasında gösterilen videoya dikkatini vereceği için arka planda anlatılanlar da videonun görsel kısmı kadar önemlidir. Sunumlarda, başkalarının yaptığı işler, simülasyonlar ve videoları sunmaktan mümkün olduğunca kaçınılmalıdır. Öğrenciler video göstermek istiyorlarsa, kendi projelerinde kendilerinin çektikleri videoları, yaptıkları simülasyonları ve kendi yaptıkları işleri sunumlarda öne çıkarmalıdır. Sunumlardaki asıl amaç öğrencilerin kendi çabalarını sunmalarıdır. Yapılan sunumun iyi olması kadar, sunumda projede yapılan çalışmaların aktarılması daha büyük önem arz etmektedir. Önemli olan projede yapılanlardır. Sunumu biten öğrenci, dinleyici sıralarına oturur ve kendisinden sonraki arkadaşlarının sunumunu izler. Önceden hazırlanmış olan ve Bölüm Kurulu nca onaylanan taslak halindeki Bitirme Projeleri Ön Sunumları Etkinlik Programı, etkinlik tarihi ve yeri Bölüm Başkanlığı nca belirlendikten sonra ilgili proje sunumları başlama saatleri de 9

10 belirlenerek Bitirme Projeleri Koordinatörü tarafından düzenlenip kesin Etkinlik Programı son haline getirilir (bkz. Ek-3). Bazı projelerde 2-3 öğrencinin çalışabilmesi olası bir durumdur. Projede olduğu kadar sunumlardaki bireysel performans da öğrencilere verilecek başarı notunu etkileyeceğinden bu projelerde çalışan öğrencilere eşit süre verilecek şekilde düzenlenmektedir (bkz. Ek-3). Burada unutulmaması gereken husus, her bir proje için ayrılan toplam süreyi (15 dakika) aşmamaktır. Hazırlanan Etkinlik Programı, Bitirme Projeleri Ön Sunumları etkinliklerinden önce Bitirme Projeleri Koordinatörü tarafından hazırlanacak Ön sunumlar konusunda Öğretim Elemanlarımıza ve öğrencilerimize etkinlik ve hazırlanacak sunumlar konusunda bilgilendirme yazısı ile birlikte bölüm içi Duyuru Panolarında ve Örün Sitesinde ilan edilir. Ayrıca, projelerde işbirliği yapılan firma temsilcileri ve Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) temsilcileri de yine Bitirme Projeleri Koordinatörü tarafından etkinliğe davet edilir. Bunlara ek olarak, diğer sınıf öğrencilerimizin etkinliğe izleyici olarak katılımını sağlamak maksadıyla, öğrencilerimizin kolaylıkla erişebileceği Üniversite içi Etkinlik Takviminde sunum etkinliklerimiz duyurulmakta ve etkinlik afişleri Üniversitemizin ortak kullanım alanlarına asılmaktadır. Proje sunumları ile ilgili dosyalar program öncesinde projede görev alan öğrencilerimiz tarafından Bitirme Projeleri Koordinatörüne teslim edilir. Ayrıca, sunum sırasında devre çalıştırmak isteyen öğrencilerimiz varsa yine bu dosyaların iletilmesi için önceden belirlenecek tarihe kadar gerekli donanım taleplerini yine Bitirme Projeleri Koordinatörüne iletirler. Proje Sunumlarına (Ön Sunumlar dahil) mazeretli olmayan bütün öğretim elemanları katılırlar. Öğretim elemanları sadece kendi projelerinin sunumlarını değil, diğer projelerin sunumlarını da izler. Aynı şekilde öğrenciler de tüm sunumları izlerler. Danışmanlar ve jüri üyelerinin bütün projeleri izlemeleri, onların kendi sorumluluklarındaki projeleri daha doğru bir şekilde değerlendirmeleri için çok önemlidir. Ayrıca karşısında öğretim elemanlarının tümünü gören öğrencilerin yapılan faaliyetin ciddiyetine, önemine olan inancı 10

11 artacak ve bu nedenle öğrenciler de Bitirme Projesi faaliyetlerine gereken önemi vereceklerdir. Sunum Saati gelen ilgili Proje Numarasındaki öğrenci(ler) Etkinlik Programında kendi(ler)ine ayrılan zaman dilimi içerisinde sunumlarını gerçekleştireceklerdir. Gerek sunum gerekse Soru Cevap sürelerinin uzaması veya beklenilenden daha kısa sürmesi olasılıkları da göz önünde bulundurularak sunumlar için önceden belirlenen başlama saatlerine uyulamayabileceği durumu da gerek öğrencilerimiz gerekse Öğretim Elemanlarımız tarafından bilinmektedir. Bu nedenle, sunumlara kesin başlama saatleri verilmesine rağmen sırası gelen öğrencinin sunum yapılacak salonda sunum başlama saatinden mümkün olduğunca erken bulunmaları büyük önem arz eder çünkü bir önceki sunumun bitiminden hemen sonra sırası gelen proje grubu sunumuna başlar. Bu şekilde etkinlik hız kesmeden, herhangi bir kopukluk olmadan devam eder ve tamamlanır. Örnek Bitirme Projeleri Etkinlik Programı Ek-3 de, örnek afiş formatı Ek-4 de gösterilmiştir. V. Bitirme Projeleri Yarıyıl Sonu Sunumları Bitirme Projeleri Yarıyıl Sonu Sunumları Etkinlikleri, ECE 491 Bitirme Projesi I ve ECE 492 Bitirme Projesi II derslerinin toplam başarı notlarının belirlenmesinde önemli bir yeri teşkil etmektedir. Bu etkinlikler kapsamında öğrencilerimizin yapacakları sunumlarda, Ön Sunumlardan farklı olarak, öğrencilerin yarıyıl başından sonuna kadar yaptıkları çalışmalar değerlendirilecektir. Etkinlik sonunda bu değerlendirmeler neticesinde danışmanlar ve jüri üyeleri tarafından verilecek başarı notları, öğrencilerimizin ECE 491 veya ECE 492 derslerinin toplam başarı notlarının % 75 lik kısmını teşkil etmektedir. Bu nedenle, yapılacak olan sunumlarda projeler hakkında kısa ve öz bilgilendirmenin ardından, öğrencilerimizin projelerde dönem sonuna kadar yaptıkları gerek grup gerekse bireysel çalışmaları anlatmaları ve projelerde kat edilen aşamalardan ve gelinen son nokta konusunda izleyicileri bilgilendirmeleri önem arz etmektedir. 11

12 Bitirme Projeleri Dönem Sonu Sunumları Etkinleri kapsamında öğrencilerimizin yapacakları sunumlar, öğrencilerimize dönem sonu verilecek ECE 491 veya ECE 492 başarı notlarının belirlenmesi konusunda ağırlıklı rol oynadığı için, dönem ortasında yapılan Ön sunumlardan farklı olarak etkinlik kapsamında her bir projeye toplam 30 dakika ayrılmıştır. Bu süreye Soru Cevap süresi de dahildir. Program için ayrılan toplam sürenin kısıtlı olması nedeniyle sunum yapacak öğrencilerin kendilerine verilen süreyi dikkate alarak sunumlarını hazırlamaları ve sunum sırasında verilen süreyi aşmamaları gerekmektedir. Dönem sonu sunumları Final Sınavlarından hemen sonra yapılır ve 2 gün içinde tamamlanır. Projenin özelliğine göre, bazı projelerde 2-3 öğrencinin çalışabilmesi olası bir durumdur. Projede olduğu kadar sunumlardaki bireysel performans da öğrencilere verilecek başarı notunu etkileyeceğinden, öğrencilere eşit süre verilmesi sağlanır (bkz. Ek-3). Burada unutulmaması gereken husus, her bir proje için ayrılan toplam süreyi (30 dakika) aşmamaktır. Öğrencilerimizin yapacakları Dönem Sonu Sunumları genel olarak aşağıdaki konuları kapsamalıdır: Projenin amacı, hedeflenen çıktılar ve proje hakkında kısa ve öz bilgi Projede yapılanların özeti Projede özellikle Bitirme Projeleri Ön Sunumlarından itibaren dönem sonuna kadar yapılan çalışmalar (Grup ve bireysel çalışmalar) (Detaylı) Sene başından dönem sonuna kadar yapılan bütün çalışmalar, projede kat edilen aşamalar ve projede gelinen son nokta (Grup veya bireysel çalışmalar) (Detaylı) İşbirliği yapılan firmayla gerçekleştirilen çalışmalar Projede bu aşamadan sonra bu konuda neler yapılabileceği. Sunumlar İngilizce yapılır. Sunumlar hazırlanırken ve sunulurken öğrencilerimiz yine Bölüm Kurulu nca belirlenmiş olan dikkat edilmesi gereken hususları (IV. Kısımda Sayfa 8-9 da belirtilmiştir.) mutlaka göz önünde bulundurmalıdırlar. 12

13 Bitirme Projeleri Yarıyıl Sonu Sunumları etkinlik tarihi ve yeri Bölüm Başkanlığı nca belirlendikten sonra hali hazır olan Bitirme Projeleri Ön Sunumları Etkinlik Programı nda, proje başına ayrılan toplam süre (30 dakika) göz önünde bulundurularak öğrencilerimize sunumlarını yapmak üzere ayrılacak süreler ve ilgili proje sunumları başlama saatleri, Bitirme Projeleri Koordinatörü ve Bölüm Başkanlığı nca yeniden belirlenir. Öğretim Elemanlarımız ve öğrencilerimiz tarafından varsa Etkinlik Programı konusunda talep edilen gerekli değişimlerle birlikte Etkinlik Programı, Bitirme Projeleri Koordinatörü tarafından yeniden düzenlenir. Yapılan düzenlemeler Bölüm Başkanlığınca onaylandıktan sonra kesin Bitirme Projeleri Dönem Sonu Sunumları Etkinlik Programı son haline getirilir (bkz. Ek-3). Hazırlanan Etkinlik Programı, Bitirme Projeleri Yarıyıl Sonu Sunumları etkinliklerinden önce Bitirme Projeleri Koordinatörü tarafından etkinlik ve hazırlanacak sunumlar konusunda bilgilendirme yazısı ile birlikte bölüm içi Duyuru Panolarında ve Örün Sitesinde ilan edilir. Ayrıca, projelerde işbirliği yapılan firma temsilcileri ve Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) temsilcileri de yine Bitirme Projeleri Koordinatörü tarafından etkinliğe davet edilir. Bunlara ek olarak, diğer sınıf öğrencilerimizin etkinliğe izleyici olarak katılımını sağlamak maksadıyla, öğrencilerimizin kolaylıkla erişebileceği Üniversite içi Etkinlik Takviminde sunum etkinliklerimiz duyurulmakta ve etkinlik afişleri Üniversitemizin ortak kullanım alanlarına asılmaktadır. Proje sunumları ile ilgili dosyalar program öncesinde projede görev alan öğrencilerimiz tarafından Bitirme Projeleri Koordinatörüne teslim edilir. Ayrıca, sunum sırasında devre veya robot çalıştırmak isteyen öğrencilerimiz varsa, bu dosyaların iletilmesi için önceden belirlenecek tarihe kadar gerekli donanım taleplerini Bitirme Projeleri Koordinatörüne iletirler. Proje Sunumlarına (Ön Sunumlar dahil) mazeretli olmayan bütün öğretim elemanları katılırlar. Öğretim elemanları sadece kendi projelerinin sunumlarını değil, diğer projelerin sunumlarını da izler. Aynı şekilde öğrenciler de tüm sunumları izlerler. 13

14 Sunum Saati gelen ilgili Proje Numarasındaki öğrenci(ler) Etkinlik Programında kendi(ler)ine ayrılan zaman dilimi içerisinde sunumlarını gerçekleştireceklerdir. Gerek sunum gerekse Soru Cevap sürelerinin uzaması veya beklenilenden daha kısa sürmesi olasılıkları da göz önünde bulundurularak sunumlar için önceden belirlenen başlama saatlerine uyulamayabileceği göz önüne alınarak, sunumlara kesin başlama saatleri verilmesine rağmen sırası gelen öğrencinin sunum yapılacak salonda sunum başlama saatinden mümkün olduğunca erken bulunmaları büyük gerekir. Bu şekilde etkinlik hız kesmeden, herhangi bir kopukluk olmadan devam eder ve tamamlanır. Örnek Bitirme Projeleri Etkinlik Programı Ek-3 de, örnek afiş formatı Ek-4 te verilmektedir. VI. Öğrenci Başarı Notlarının oluşturulması Lisans Programımızda her öğrencinin ECE 491 ve ECE 492 derslerini alıp başarıyla tamamlamaları gerekmektedir. Yapılan proje sunumları değerlendirmeleri neticesinde danışmanların ve jüri üyelerinin öğrencilerimize verdikleri notlar, her sunum etkinliği sonrasında Bitirme Projeleri Koordinatörü tarafından toplanarak, ilgili katsayılarla çarpılarak bir tablo haline getirilir. Bitirme Projeleri Sunumlarında uygulanan değerlendirme usulü konusunda öğrencilerimize her sunum sonu verilecek başarı notları, ilgili projenin Danışmanının yapacağı not değerlendirmelerinin % 60 ı ve ilgili projeyi değerlendiren Jüri üyelerinin yapacakları not değerlendirmelerinin her birinin % 20 si alınacak şekilde ağırlıklandırılarak belirlenmektedir (bkz. Ek-5). Bu ağırlıklandırmalar içerisinde, doğal olarak, danışmanların not değerlendirmeleri önemli yer tutmaktadır. Öğrencilerimizin sunumlardaki performansları kadar, proje toplantılarına devamlılıkları, çalışmaları, performansları, tuttukları proje defteri, yazdıkları proje raporları, projeye ilgileri, odaklanmaları, takipçilikleri, projedeki 14

15 üstlendikleri roller ve gösterdikleri performans Danışman olan Öğretim Elemanlarımızın verecekleri not içerisinde belli oranlarda ağırlıklandırılmaktadır. Bu ağırlıklandırmalar % 60 lık not dilimi içerisinde: % 25 Öğrencilerimizin sunumlarda ve projelerde gösterdikleri Performans % 10 Proje Defteri % 10 Proje Raporu % 15 Devamlılık şeklindedir. Dönem içerisinde öğrencilerimizin proje toplantılarına yaptıkları katılımlardaki devamlılık, tuttukları proje defteri, yazdıkları proje raporları ve gösterdikleri performans Danışman olan Öğretim Elemanlarımız tarafından doldurulacak olan Proje Değerlendirme Formu (Ek-6) üzerinden takip edilir. Her bir proje için gerektiğinde her bir öğrenci için ayrı hazırlanacak olan bu formlar her dönem sonunda Bölüm Başkanlığına iletilmek üzere Bitirme Projeleri Koordinatörüne teslim edilir. Proje sunumlarında jüri üyelerinin değerlendirmeleri konusunda önceden belirlenen herhangi bir ağırlıklandırma modeli yoktur. Her sunum etkinliği sonrası gerek danışman gerekse jüri üyeliği yapan Öğretim Elemanlarımızın yaptıkları not değerlendirmeleri ve ilgili ağırlıklandırmalar (bkz. Ek-5) dikkate alınarak yukarıda açıklanan belirli katsayılarla çarpılıp öğrencilerimize verilen bütün notlar ve bunların toplamı olan başarı notları Bitirme Projeleri Koordinatörü tarafından düzenlenerek bir tablo haline getirilir. Her dönem sonu, Bitirme Projeleri Ön Sunumları ve Dönem Sonu Sunumları etkinlikleri sonrası oluşturulan tablolardaki öğrencilerimize verilen başarı notları, Bitirme Projeleri Ön Sunumlarında aldıkları başarı notlarının % 25 i (bkz. Ek-7) ve Dönem Sonu Sunumlarında aldıkları başarı notlarının %75 i (bkz. Ek-8) alınacak şekilde Bitirme Projeleri Koordinatörü tarafından ağırlıklandırılıp toplanır. Bu ağırlıklandırmalar neticesinde, öğrencilerimizin Güz döneminde ECE 491 veya Bahar döneminde ECE 492 Bitirme Projeleri toplam başarı notları 15

16 oluşturulur. Bu notlar Bitirme Projeleri Koordinatörü tarafından yeniden bir tablo haline getirilerek Bölüm Başkanlığı na iletilir. Akademik Takvimde Dönem Sonu Notlarının Öğrenci İşleri Müdürlüğü ne iletilmesinin son tarihine kadar, öğrencilerimizin almış oldukları Bitirme Projeleri toplam başarı notları, Bölüm Başkanı tarafından bütün projelerde uyumlu bir değerlendirme yapılmasını gözetmek bakımından kontrol edilir. Değerlendirmeler neticesinde, öğrencilerimizin almış oldukları toplam puanlar, ECE 491 veya ECE 492 derslerinin harf notlarına dönüştürülür. Toplanan puanların harf notlarına dönüştürülmesi konusunda: arası AA (GEÇTİ) arası BA (GEÇTİ) arası BB (GEÇTİ) arası CB (GEÇTİ) arası CC (GEÇTİ) arası DC (GEÇTİ) arası DD (GEÇTİ) arası FD (KALDI) 0 35 arası FF (KALDI) 0 NA (KALDI) klasik katalog değerlendirme usulü kullanılır (bkz. Ek-5). Belirlenen harf notları, Bitirme Projeleri Koordinatörü tarafından hazırlanmış olan son tablo üzerinde belirtilir. Bu notlar Bölüm Başkanı tarafından Öğretim Görevlisi Bilgi Sistemine (OGBS) girilerek işlem tamamlanır. Örnek Ön Sunumlar Not Değerlendirme Tablosu için Ek-7 de, örnek Dönem Sonu Sunumları Not Değerlendirme Tablosu için Ek-8 de verilmektedir. 16

17 VII. Öğrencilerimizin hazırladığı Proje Raporu, Poster, sunum ve video dosyaları vb. dokümanların toplanması Sunumlardaki performans kadar, öğrencilerimizin proje toplantılarına yaptıkları katılımlardaki devamlılık, tuttukları proje defteri, projeye ilgileri, odaklanmaları, takipçilikleri, projedeki üstlendikleri roller ve gösterdikleri performans danışmanların vereceği not içerisinde belli oranlarda ağırlıklandırılmaktadır. Bu ağırlıklandırma içerisinde, öğrencilerimizin dönem sonu yazacakları proje raporları da önemli yer tutmaktadır. Öğrencilerimizin mezun olabilmeleri için yazdıkları proje raporlarını ve hazırladıkları posterleri her Bahar dönemi sonu gerçekleştirilen ECE 492 Bitirme Projeleri Dönem Sonu Sunumları etkinliği öncesinde Bitirme Projeleri Koordinatörü ne teslim etmeleri gerekmektedir. Yapılan sunumların ve sunumlar sırasında gösterilen videoların birer kopyaları her sunum etkinliği öncesinde Bitirme Projeleri Koordinatörü ne teslim edilmekte, gereken format çevrimi ve düzeltmeler Bitirme Projeleri Koordinatörü tarafından yapılıp, sunum etkinliği sonunda İnternet Sitesi Koordinatörü tarafından bölümümüzün örün sitesindeki Bitirme Projeleri için ayrılan ilgili sayfaya (bkz.) yüklenmektedir. Öğrencilerimiz yazacakları rapor konusunda Bölüm Kurulu nca belirlenen rapor formatına ve yazım kurallarına dikkat etmelidir. (Örnek rapor formatı Ek-9 da verilmektedir.) Raporlar İngilizce olmalıdır. Raporlar yazım hatalarından arındırılmalıdır. Raporlarda kesinlikle bilgi yanlışı yapılmamalıdır. Öğrenciler edindikleri bilgiye hakim olmalıdır. Elde ettikleri bilgileri doğrudan aktarmak yerine özümsemeli ve kendi cümleleriyle aktarmalıdır. Gereksiz bilgi karmaşasından kaçınılmalıdır. Sunumlardaki gibi raporlarda da teorik bilginin yanı sıra yapılan çalışmalar genişçe yer bulmalıdır. Edinilen bilgilerle projede yapılan çalışmalar 17

18 birbirleriyle ilişkilendirilmelidir. Çıkarımlar mühendislik yaklaşımıyla somut, tutarlı ve sayısal verilerle ifade edilmelidir. Sonuçlarla öğrenilen teorik bilgi arasında bağ kurulmalıdır. Alınan teorik bilgi, kullanılan kaynak ve yöntemler ve projede kullanılmak üzere dışarıdan alınan veriler, proje yapılan firmalardan alınan destek raporda belirtilmeli, alıntılar Referanslar kısmına mutlaka eklenmelidir. Bu hususa çok dikkat edilmeli ve gereken özen gösterilmelidir. Öğrencilerimiz Bölüm Kurulu nca belirlenen rapor formatına mutlaka uymalıdırlar. Genel hatları ile Rapor Tema yazı tipi: Arial Yazı: 11 punto, Başlıklar: 12 punto ve Bold 1.5 satır aralığı içermelidir. Özenle hazırlanmış bir kapak sayfasının ardından hazırlanacak rapor şu alt bölümleri içermelidir: Abstract (Projenin amacı ve uygulama alanı hakkında bilgi) Özet ( Abstract kısmının Türkçesi) Introduction (Giriş bölümünde yapılan çalışmalardan kısaca bahsedilmelidir.) Material and Methods (Teorik bilgi, model) Results (Yapılan çalışmalar, uygulamalar ve alınan sonuçlar) Discussion (Sonuçları yorumlama ve teorik bilgiyle ilişkilendirme) Conclusion (Sonuç ve projede bu aşamadan sonra neler yapılabileceği konusunda öneriler) Acknowledgement (Teşekkür kısmı Varsa belirtilmeli) References (Alıntılara mutlaka dikkat edilmelidir.) Alıntılar rapor içerisinde geçtiği yerde köşeli parantez içerisinde sayıyla belirtilmeli, referansın sayısı metin içinde geçiş sırasına göre verilmelidir.. Örnek: [1] Örnek rapor formatı Ek-9 da, örnek poster formatı Ek-10 da verilmektedir. 18

19 VIII. Bitirme Projeleri Sürecindeki eksikliklerin belirlenmesi ve varsa önerilerin dikkate alınması, değerlendirilmesi ve sürecin bu değerlendirmeler ışığında iyileştirilmesi Her sunum etkinliği sonrası, Bitirme Projeleri Süreci konusunda bir durum değerlendirmesi yapılmaktadır. Bu durum değerlendirmeleri Öğretim Elemanlarımızın ve öğrencilerimizin süreç konusundaki görüşlerini ve önerilerini içermekte olup, süreçteki eksiklikler veya aksaklıklar masaya yatırılmakta ve çözüm yolları irdelenmektedir. Sürecin iyileştirilmesi adına sistemde eksik, yetersiz olduğu veya aksadığı görülen kısımlar her sunum etkinliği sonrası Bitirme Projeleri Koordinatörü tarafından not alınarak Bölüm Başkanlığı nca Bölüm Kuruluna taşınmaktadır. Bölüm Kurulunda sürecin iyileştirilmesi adına bu görüşler değerlendirilmekte gerekli düzenlemeler yapılıp karara sunulmaktadır. Böylece, Bitirme Projeleri Süreci gerek Öğretim Elemanlarımız gerekse öğrencilerimiz için daha iyi imkanlar sunulması açısından sürekli olarak iyileştirilmektedir. 19

20 Ek-1: Proje Öneri Formu ECE 491 Senior Project I and ECE 492 Senior Project II PROJECT PROPOSAL FORM Date: Project Title: Supervisor(s): Industry: Student Capacity: Student(s): Date: Project Title: Supervisor(s): Industry: Student Capacity: Student(s): 20

21 Ek-2: Proje Seçim Formu ECE 491 Senior Project I / ECE 492 Senior Project II PROJECT SELECTION FORM Project Title: Project Description: 1. PROJECT MEMBER(S): (To be filled by the student(s)) Student(s) No Name Mobile Signature 2. INDUSTRY INFORMATION: (To be filled by the Industry Representative(s)) Company Name Address Contact Person(s) Phone Number(s) Seal and Signature(s) Date 3. SUPERVISOR(S): Supervisor(s) Name Department Signature Date Eskişehir Yolu 29. Km, 06810, Yenimahalle / ANKARA Tel: Faks: ece.cankaya.edu.tr 21

22 Ek-3: Örnek Bitirme Projeleri Etkinlik Programı 22

23 Ek-4: Örnek Afiş Formatı 23

24 Ek-5: ECE BAŞARI NOTU OLUŞTURULMASI - Tablo 1 (Yüzdelere Göre) - 24

25 - Tablo 2 (Mutlak Değerlere dayalı Not Tablosu) - 25

26 Ek-6: Proje Değerlendirme Formu Project Title: Supervisor(s): Industry: Student(s): ECE 491 Senior Project I / ECE 492 Senior Project II PROJECT EVALUATION FORM 1. ATTENDANCE: (Fill each box weekly if students come to meet the supervisor(s)) WEEKS PROJECT PRESENTATIONS: (Fill each box if the presentation files are submitted to the supervisor(s)) Interim Presentations Final Presentations 3. PROJECT REPORT: (Fill the box if the Project Report is submitted to thesupervisor(s)) 4. PROJECT POSTER (Only for ECE 492): (Fill the box if the Project Poster is submitted to the supervisor(s)) 5. PROJECT PERFORMANCE (Including Project Notebook): Supervisor Name(s): Supervisor Signature(s): Date: 26

27 Ek-7: Örnek Ön Sunumlar Not Değerlendirme Tablosu 27

28 Ek-8: Örnek Dönem Sonu Sunumları Not Değerlendirme Tablosu 28

29 Ek-9: Bitirme Projeleri Örnek Rapor Formatı PROJECT NAME Student Number(s) : xxxxx yyyyy Supervisor(s) : Report Date : DD,MM,YYYY Abstract In this Project, our aim is to Özet Bu projede, bizim amacımız 1. Introduction Our Project is formed by / includes these. parts 2. Material and Methods In the Literature, there are some methods [1]. We have learned theorem in the lecture. 29

30 3. Results We applied the rule discussed at [1] We formed the circut as the following We obtained AC voltage output as shown in Figure 1. We used the data taken from [2] Results are given at Table 1. FIGURE Figure 1. AC voltage output from regulator A B C Table 1. Current measurements from the ports A,B,C 4. Discussion We obtained the output voltage as shown in Figure 1 but we learned at [1] 5. Conclusion To sum up, we used the method at [1], but results show that the method at [2] is more effective to use in conditions. Acknowledgement I / We want to thank to my thesis supervisor(s). 30

31 References [1] N. Surname, Book Name, Publisher name, published city, pages -, year [2] N. Surname, Article name, Journal Name, Volume Number, Serial Number,pages , year 31

32 Ek-10: Bitirme Projeleri Örnek Poster Formatı 32

33 33

BÜTÜNLEŞİK SİSTEM TASARIMI ÖĞRENCİ KILAVUZU Güz-Bahar 2014-2015. A. END4093 ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ SEMİNERİ ve END4092 BİTİRME ÖDEVİ

BÜTÜNLEŞİK SİSTEM TASARIMI ÖĞRENCİ KILAVUZU Güz-Bahar 2014-2015. A. END4093 ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ SEMİNERİ ve END4092 BİTİRME ÖDEVİ BÜTÜNLEŞİK SİSTEM TASARIMI ÖĞRENCİ KILAVUZU Güz-Bahar 2014-2015 A. END4093 ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ SEMİNERİ ve END4092 BİTİRME ÖDEVİ 1. KAPSAM Bütünleşik Sistem Tasarımı dersi, öğretim elemanı odaklı ders

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KILAVUZU

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KILAVUZU BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KILAVUZU 2014 Başkent Üniversitesi Senato Kurulunun 28 Mayıs 2012 tarih ve 709 sayılı kararı gereğince, 2012-2013 Güz Dönemi ve

Detaylı

END 497 Bitirme Tasarım Projesi EL KİTABI

END 497 Bitirme Tasarım Projesi EL KİTABI ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ END 497 Bitirme Tasarım Projesi EL KİTABI 2015 Bahar Ders web sitesi: http://www.endtasarim.etu.edu.tr/ Ders haberleşme grubu: https://groups.google.com/forum/#!forum/end497-bahar15

Detaylı

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ EĞĠTĠM YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ EĞĠTĠM YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ EĞĠTĠM YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinde, eğitim faaliyetlerinde

Detaylı

Yazılım Mühendisliği Eğitiminde Bitirme Projesi Dersinin Öğrenci Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi

Yazılım Mühendisliği Eğitiminde Bitirme Projesi Dersinin Öğrenci Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi Yazılım Mühendisliği Eğitiminde Bitirme Projesi Dersinin Öğrenci Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi Murat Karakaya 1 Atila Bostan 2 1,2 Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Atılım Üniversitesi, Ankara kmkaraya@atilim.edu.tr,

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; Sinop Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü programlara ilişkin hükümleri kapsar.

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; Sinop Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü programlara ilişkin hükümleri kapsar. 10 Şubat 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28909 Sinop Üniversitesinden: YÖNETMELİK SİNOP ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU Endüstri Mühendisliği Lisans Programı 29.07.2013 Sayfa 0 MÜDEK ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE BAKANLIĞI İÇ KONTROL İZLEME VE DEĞERLENDİRME REHBERİ. Ocak 2014, Ankara. Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE BAKANLIĞI İÇ KONTROL İZLEME VE DEĞERLENDİRME REHBERİ. Ocak 2014, Ankara. Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE BAKANLIĞI İÇ KONTROL İZLEME VE DEĞERLENDİRME REHBERİ Ocak 2014, Ankara Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE BAKANLIĞI İÇ KONTROL İZLEME VE DEĞERLENDİRME

Detaylı

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2010/08/20100803-9.htm

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2010/08/20100803-9.htm Sayfa 1 / 9 3 Ağustos 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27661 YÖNETMELİK Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinden: OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Osmaniye Korkut Ata Üniversitesine bağlı enstitülerdeki

Detaylı

TÜRK PSİKOLOGLAR DERNEĞİ PSİKOLOJİ LİSANS EĞİTİMİ AKREDİTASYON EL KİTABI (TPD-PLESA)

TÜRK PSİKOLOGLAR DERNEĞİ PSİKOLOJİ LİSANS EĞİTİMİ AKREDİTASYON EL KİTABI (TPD-PLESA) TÜRK PSİKOLOGLAR DERNEĞİ PSİKOLOJİ LİSANS EĞİTİMİ AKREDİTASYON EL KİTABI (TPD-PLESA) EKİM 2010, ANKARA 1 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I AKREDİTASYONUN TANIMI VE AMACI... 3 BÖLÜM II PSİKOLOJİ LİSANS PROGRAMLARI AKREDİTASYON

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 4 Ağustos 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28728 Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinden: YÖNETMELİK OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ahi Evran Üniversitesine bağlı enstitülerde

Detaylı

YÖNETMELİK AHĠ EVRAN ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ

YÖNETMELİK AHĠ EVRAN ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ 31 Temmuz 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28370 Ahi Evran Üniversitesinden: YÖNETMELİK AHĠ EVRAN ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

TEZ ÖNERİSİ, DÖNEM PROJESİ VE TEZ YAZIM İLKELERİ

TEZ ÖNERİSİ, DÖNEM PROJESİ VE TEZ YAZIM İLKELERİ TEZ ÖNERİSİ, DÖNEM PROJESİ VE TEZ YAZIM İLKELERİ EYLÜL 2009 ÖNSÖZ Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Seminer, Tez Önerisi, Dönem Projesi ve Tez Yazım Kılavuzu, Sosyal Bilimler

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KILAVUZU

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KILAVUZU BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KILAVUZU İÇİNDEKİLER 1. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ 2. STAJLAR VE İZLENECEK YOL 3. İŞYERİ SEÇİMİ 4. İŞE DEVAM 5.

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 25 Mayıs 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29010 YÖNETMELİK Avrasya Üniversitesinden: AVRASYA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanaklar Ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı İşletme Fakültesi nde yürütülen

Detaylı

Amaç ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. BİTİRME ÇALIŞMASI YAPTIRMA ve DEĞERLENDİRME İLKELERİ

Amaç ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. BİTİRME ÇALIŞMASI YAPTIRMA ve DEĞERLENDİRME İLKELERİ Amaç ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME ÇALIŞMASI YAPTIRMA ve DEĞERLENDİRME İLKELERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak MADDE 1 - (1) Bu ilkeler; Ondokuz

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KILAVUZU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KILAVUZU MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KILAVUZU 1 İÇİNDEKİLER 1. STAJ UYGULAMA YÖNERGESİ 3 2. STAJ GRUPLARI VE STAJ YERLERİ İÇİN ÖNGÖRÜLEN KRİTERLER 9 3.

Detaylı

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ BİTİRME PROJESİ KILAVUZU. (Bitirme Projesi I - Bitirme Projesi II) 2013-2014 Öğretim Yılı

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ BİTİRME PROJESİ KILAVUZU. (Bitirme Projesi I - Bitirme Projesi II) 2013-2014 Öğretim Yılı T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ BİTİRME PROJESİ KILAVUZU (Bitirme Projesi I - Bitirme Projesi II) 2013-2014 Öğretim Yılı Sinema ve Televizyon Bölümü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Görsel

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

SİİRT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ SİİRT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesine bağlı enstitülerde

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ KILAVUZU

T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ KILAVUZU T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ KILAVUZU NEVŞEHİR Haziran 2013 İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 5 1. TEZ ÖNERİSİ... 6 1.1. Tez Önerisi Hazırlama Süresi...6 1.2. Tez Önerisi Hazırlama

Detaylı

İş Tanımı Hazırlama Rehberi

İş Tanımı Hazırlama Rehberi AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği ne Entegrasyon Sürecini Destekleme Faaliyetleri İş Tanımı Hazırlama Rehberi TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Mustafa Kemal Mahallesi 2082. Cadde No:

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KILAVUZU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KILAVUZU MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KILAVUZU 1 İÇİNDEKİLER 1. STAJ UYGULAMA YÖNERGESİ 3 2. STAJ GRUPLARI VE STAJ YERLERİ İÇİN ÖNGÖRÜLEN KRİTERLER 9 3. STAJLARDA İZLENECEK

Detaylı

ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU KOMİSYONLARIN GÖREVLERİ SARI RENKLE BELİRTİLMİŞTİR.

ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU KOMİSYONLARIN GÖREVLERİ SARI RENKLE BELİRTİLMİŞTİR. ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU Mühendislik Lisans Programları Değerlendirme Ölçütleri Sürüm 2.0 ile kullanılmak üzere hazırlanmıştır KOMİSYONLARIN GÖREVLERİ SARI RENKLE BELİRTİLMİŞTİR. MÜDEK Mühendislik Eğitim

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 13 Kasım 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28466 YÖNETMELİK Yıldız Teknik Üniversitesinden: YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 25 Mayıs 2014 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 23 Mayıs 2014 69471265-305-4010

Detaylı

MADDE 3 (1) 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14, 19, 44 ve 46 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 3 (1) 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14, 19, 44 ve 46 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. 2 Haziran 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29018 YÖNETMELİK Türk-Alman Üniversitesinden: TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

MÜDEK ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

MÜDEK ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜDEK ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü Tınaztepe

Detaylı