ECE Senior Project I II Process. Bitirme Projesi I II dersleri Süreci

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ECE 491 492 Senior Project I II Process. Bitirme Projesi I II dersleri Süreci"

Transkript

1 ECE Senior Project I II Process Bitirme Projesi I II dersleri Süreci ( tarih ve 2012/10/16 sayılı Bölüm Kurulu kararı) Öğrencilerimizin Lisans Programımız kapsamında 4. Sınıf Güz döneminde (7. Dönem) açılan ECE 491 kodlu Bitirme Projesi I ve 4. Sınıf Bahar döneminde (8. Dönem) açılan ECE 492 kodlu Bitirme Projesi II derslerini başarıyla tamamlamaları gerekmektedir. Öğrencilerimiz bu iki dönem içinde tek bir proje yapmakta ve Bitirme Projeleri süreci 2 yarıyıl boyunca sürmektedir. Bitirme Projeleri öğrencilerimizin baştan sona bir tasarım deneyimi yaşaması için seçilen bir konuda, çeşitli fonksiyonları gerçekleştiren bir sistemi geliştirmeyi içerir. Öğrenciler sistemi geliştirirken gerekli dokümantasyonu da oluşturur. Proje bir veya birkaç danışman öğretim elemanı tarafından yönetilir. Proje konularının mümkün olduğunca bir sanayi kuruluşunun bir sorununa çözüm bulabilmek veya kuruluşun deneyiminden yararlanabilmek amacıyla bir sanayi kuruluşu ile ortak yürütülmesi hedeflenir. Bitirme Projeleri Süreci aşağıdaki adımları kapsar: I. Öğretim Elemanlarımızdan ve varsa öğrencilerimizden Bitirme Projeleri önerilerinin toplanması ve listelenerek duyurulması, II. Öğrencilerimizin duyurulan listedeki proje önerilerine aday olmaları, Danışmanların değerlendirmeleri ve yerleştirilme süreci, III. Proje sunumlarında değerlendirici durumundaki jüri üyelerinin belirlenmesi ve atama süreci, IV. Her Yarıyıl ortasında gerçekleştirilen Bitirme Projeleri Ön Sunumları, V. Her Yarıyıl sonunda gerçekleştirilen Bitirme Projeleri Yarıyıl Sonu Sunumları, VI. Öğrenci Başarı Notlarının oluşturulması, VII. Öğrencilerimizin hazırladığı Proje Raporu, Poster, sunum ve video dosyaları vb. dokümanların toplanması, VIII. Bitirme Projeleri Sürecindeki eksikliklerin belirlenmesi ve varsa önerilerin dikkate alınması, değerlendirilmesi ve sürecin bu değerlendirmeler ışığında iyileştirilmesi. 1

2 I. Öğretim Elemanlarımızdan ve varsa öğrencilerimizden Bitirme Projeleri önerilerinin toplanması ve listelenerek duyurulması Bölümümüz Bitirme Projelerini Üniversite Sanayi İşbirliği kapsamında firmalarla birlikte gerçekleştirmektedir. Yapılan Bitirme Projeleriyle hem sanayide mevcut olan eksiklikler giderilmeye çalışılmakta hem de Üniversite ve Sanayi platformları arasında düzenli ve sürekli bilgi alışverişi, pratik tecrübe ve veri akışı sağlanmakta ve toplanan verilerin geri bildirimiyle sürekli iyileştirme hedeflenmektedir. Bu nedenle, proje önerisinde bulunacak olan Öğretim Elemanlarımız tanımlanacak proje konusu hususunda bu durumu göz önünde bulundurmaktadır. Her yıl Haziran ayında final sınavları döneminde Öğretim Elemanlarımız bir sonraki öğretim yılında yapılacak olan Bitirme Projeleri önerilerini Proje Öneri Formu (Ek-1) ile birlikte, konu başlıkları, proje özet tanımları, ortak çalışılmasını önerdikleri firma bilgileri, projede çalışabilecek öğrenci sayısı ve varsa aday öğrenci bilgilerini belirterek Bitirme Projeleri Koordinatörüne iletirler. Buna ek olarak, proje yapacak öğrencilerimizin de Bitirme Projeleri konusunda önerileri varsa, proje danışmanı/ları olarak düşündükleri ilgili Öğretim Elemanı/ları tarafından uygun görülen Bitirme Projeleri önerileri, Proje Öneri Formu (Ek-1) ile birlikte, yine konu başlıkları, proje özet tanımları ve birlikte çalışılmasını önerdikleri firma bilgileri, projede çalışabilecek öğrenci sayısı ve aday öğrenci bilgileri belirtilerek ilgili Öğretim Elemanı/ları aracılığıyla Bitirme Projeleri Koordinatörüne iletilir. Bitirme Projeleri Koordinatörü Haziran ayı içerisinde taslak halinde olan Bitirme Projeleri öneri listesini oluşturup Bölüm Başkanlığına iletir. Toplanan proje önerileri proje konu başlıkları, proje danışmanları ve birlikte çalışılacak firma isimleri, aday öğrenciler ile birlikte Bitirme Projeleri Koordinatörü tarafından düzenlenip yeniden listelenerek Bitirme Projeleri Önerileri Listesi en geç Haziran ayı sonunda ilan edilir. 2

3 Bu şekilde, yaz döneminde öğrencilerimiz projeleri için hazırlık çalışması yapabilmektedir. II. Öğrencilerimizin duyurulan listedeki proje önerilerine aday olmaları, Danışmanların değerlendirmeleri ve yerleştirilme süreci Her öğretim yılı başlangıcında, kayıt yaptıran ve ECE 491 dersini ekleyen son sınıf öğrencilerimizin Ekim ayı içersinde belirlenecek bir tarihe kadar (genellikle Ders Ekle Sil haftası sonrası), Haziran ayı sonunda duyurulmuş olan Bitirme Projeleri öneri listesindeki henüz seçilmemiş olan projelere aday olmaları beklenmektedir. Öğrencilerimiz bu süreçte projelere danışmanlık yapacak olan Öğretim Elemanlarımızla sürekli temas halinde olmaktadırlar. İlgilendikleri projeleri en fazla ilgilendikleri en başta olmak üzere ilgi sırasıyla 3 projeyi aşmayacak şekilde bir liste haline getirip, önerilen projelere adaylık taleplerini Bitirme Projeleri Koordinatörüne iletirler. Belirlenen süre içerisinde öğrencilerimizden gelecek talepler Bitirme Projeleri Koordinatörü tarafından toparlanarak bir liste haline getirilir ve belirlenen süre sonunda proje atamaları için Bölüm Başkanlığına iletilir. Proje Öğrenci atamaları, öğrencilerimizden gelen talep listeleri doğrultusunda ve projelerde danışmanlık yapacak Öğretim Elemanlarımızın projeye aday olan öğrencilerimiz konusunda ilettikleri görüşler ışığında Bölüm Kurulu tarafından yapılır. Ekim ayı içersinde belirlenen ve öğrencilerimize taleplerini iletmeleri için verilen son tarihi takiben Bölüm Başkanı ve Bitirme Projeleri Koordinatörü tarafından bu kıstaslar çerçevesinde Proje Atama Taslak Listesi oluşturulur. Oluşturulan bu taslak liste Bitirme Projeleri Koordinatörü tarafından düzenlenip Bölüm Başkanına teslim edilir, duyuru yazısıyla birlikte bölüm içi Duyuru Panolarında ve Örün Sitesinde ilan edilir. Projelere atanan öğrencilerimiz aynı zamanda proje yapılacak firmayı da bilgilendirmeli ve projede çalışabilme konusunda hem danışmanlarından hem de projenin birlikte yürütüleceği firmanın projeyle ilgili temsilcilerinin onayını almalıdır. Bu konuda öğrencilerimizin hem kendilerinin, hem danışmanlarının hem de proje yapılacak firmanın temsilcilerinin doldurup imzalayacağı Proje Seçim 3

4 Formunu (Ek-2) hazırlamaları gerekmektedir. Bu formda gerekli bilgiler ilgili kişiler tarafından doldurulup imzalandıktan sonra formun ivedi biçimde Bitirme Projeleri Koordinatörüne iletilmesi gerekmektedir. Bu formlar Bölümün Proje dosyaları içinde projenin diğer dokümanları ile birlikte saklanır. Atamalar konusunda Öğretim Elemanlarımızın proje öğrenci değişimi konusunda talepleri varsa Bitirme Projeleri Koordinatörü tarafından Bölüm Başkanlığına iletilir. Bölüm Başkanlığınca uygun görülen değişimler taslak olan listede yapılır. Bu liste Bitirme Projeleri Koordinatörü tarafından yeniden oluşturularak Bölüm Başkanına teslim edilir. Eğer tam mutabakat sağlanamamışsa bu işlemler tam mutabakat sağlanana kadar tekrarlanır ve Bitirme Projeleri kesin Proje listesi Bölüm Başkanı tarafından oluşturulur ve Bölüm Kurulu onayına sunulur. Onaylanan Bitirme Projeleri kesin Proje listesine ek olarak Bitirme Projeleri Koordinatörü tarafından bu liste doğrultusunda hazırlanacak kesin Öğrenci Proje atamaları listesi ve kesin Öğretim Elemanlarının her birine düşen proje ve o projelerde çalışan öğrencilerin gösterildiği listeler de oluşturulur. Onaylanan ve kesinleşen Bitirme Projeleri listeleri aynı zamanda bölüm içi Duyuru Panolarında ve Örün Sitesinde ilan edilir. Bahar döneminde kayıt işlemlerini tamamlayan ve ECE 492 kodlu Bitirme Projesi II dersini eklemiş olan son sınıf öğrencilerimiz özel bir durum olmadığı müddetçe Güz döneminde başladıkları ve çalıştıkları projelere devam etmektedirler. Bazı öğrencilerimizin ECE 491 kodlu Bitirme Projesi I dersini önceki senelerde almış oldukları ve çeşitli nedenlerden dolayı bu dersin takibi olan ECE 492 kodlu Bitirme Projesi II dersini alamadıkları bilinmektedir. Buna ek olarak bazı öğrencilerimizin, ECE 491 kodlu dersi alıp Bahar döneminde ECE 492 kodlu dersi çeşitli nedenlerden dolayı ekleyemedikleri bilinmektedir. Bu tür olası durumlarda ve Bahar döneminde ECE 492 kodlu dersi alacak olan son sınıf öğrencilerimiz için, Bahar dönemi kayıtları sırasında yine proje tercihi ve hazır projelere adaylık konusunda öğrencilerimize ve gerektiğinde yeni proje önerilerinin Bitirme Projeleri Koordinatörüne iletilmesi konusunda Öğretim Elemanlarımıza Güz döneminde olduğu gibi, yeniden süre verilmektedir. Özellikle Mart ayı içerisinde 4

5 Bahar dönemi Ders Ekle Sil haftası bitimine kadar yeni öğrenci - proje atama işlemlerinin tamamlanması gerekmektedir. Bitirme Projeleri Koordinatörü tarafından Bölüm Kurulunun onayıyla gerekli eklemeler yapılan Bitirme Projeleri listelerimiz Güz döneminde olduğu gibi yeniden oluşturulur. Eğer listelerde Öğretim Elemanlarımızın değişim ve düzeltme talepleri olursa yine bu talepler değerlendirilerek liste Bölüm Başkanı tarafından tekrar düzenlenir. Bölüm Başkanlığınca uygun görülen değişim ve düzeltmeler yapılır. Bu konuda danışmanlık yapan Öğretim Elemanlarımız açısından proje listelerindeki değişimler konusunda tam mutabakat sağlanılarak Bitirme Projeleri listeleri son haline getirilir ve Bitirme Projeleri kesin listeleri Bölüm Başkanı tarafından Bölüm Kurulu onayına sunulur ve onaylanır. Onaylanan ve kesinleşen Bitirme Projeleri listelerinin son hali Güz döneminde olduğu gibi Bahar döneminde de aynı zamanda bölüm içi Duyuru Panolarında ve Örün Sitesinde ilan edilir. III. Proje sunumlarında değerlendirici durumundaki jüri üyelerinin belirlenmesi ve atama süreci Öğrencilerimizin bitirme projelerinde yaptıkları çalışmaların değerlendirilmesi ve bu değerlendirmeler ışığında başarı notu haline getirilmesi için her dönem ortası ve her dönem sonu olmak üzere bir Akademik yıl içerisinde projelerde yaptıkları bireysel/grup çalışmaları/nı aktaran 4 adet sunum gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Öğrencilerimizin yapmaları gereken proje sunumları, ilgili projenin danışmanlığını yürüten Öğretim Elemanlarımız ve Öğretim Elemanlarımız arasından belirlenecek olan ve ilgili proje konusunda değerlendirme yapabilecek 2 adet üyenin teşkil ettiği jüri tarafından değerlendirilir. Jüri üyeleri her dönem ortası gerçekleştirilecek olan Bitirme Projeleri Ön Sunumları etkinlikleri öncesinde, Bölüm Başkanı tarafından atanır. Jüri üyeleri 5

6 atamaları süresince Öğretim Elemanlarımızın danışmanlığını yürüttükleri proje sayısı ve jüri üyeliği yükü görev dağılımı göz önünde bulundurulur ve Öğretim Elemanlarımız arasında eşit görev paylaşımı sağlanmaya çalışılır. Jüri üyeleri belirlendikten sonra, Bitirme Projeleri Ön Sunumları Etkinlik Programı Bölüm Başkanı tarafından belirlenir. Onaylanan Etkinlik Programı etkinlikten önce bölüm içi Duyuru Panolarında ve Örün Sitesinde ilan edilir. Bahar döneminde kayıt işlemlerini tamamlayan ve ECE 492 kodlu Bitirme Projesi II dersini eklemiş olan son sınıf öğrencilerimiz özel bir durum olmadığı müddetçe Güz döneminde başladıkları ve çalıştıkları projelere devam etmektedirler. Yine özel bir durum ortaya çıkmadığı müddetçe, öğrencilerimizin ECE 492 kodlu Bitirme Projesi II dersi kapsamında yapacakları bütün sunumlarda ilgili projenin değerlendiricileri durumundaki jüri üyeleri, önceki dönem atanmış ve ilgili projenin ECE 491 kodlu Bitirme Projesi I notlarını değerlendiren aynı jüri üyelerinden oluşmaktadır. Bazı öğrencilerimizin ECE 491 kodlu Bitirme Projesi I dersini önceki senelerde almış oldukları ve çeşitli nedenlerden dolayı bu dersin takibi olan ECE 492 kodlu Bitirme Projesi II dersini alamadıkları bilinmektedir. Buna ek olarak bazı öğrencilerimizin, ECE 491 kodlu dersi alıp Bahar döneminde ECE 492 kodlu dersi çeşitli nedenlerden dolayı ekleyemedikleri bilinmektedir. Bu tür olası durumlarda ve Bahar döneminde ECE 492 kodlu dersi alacak son sınıf öğrencilerimiz için, proje sunumlarında değerlendirici durumunda olacak jüri üyelerinin jüri üyeleri atama işlemlerinin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle, öğrencilerimizin, Mart ayı içerisinde Bahar dönemi Ders Ekle Sil haftası bitimine kadar yapacakları projeleri belirlemiş olmaları gerekmektedir. Güz döneminde başlanan ve çalışılmakta olan ilgili projeye dahil olan yeni öğrencilerimizin yaptıkları çalışmalar yine ilgili projenin danışmanı/ları ve ilgili projeye Güz döneminde atanan jüri üyeleri tarafından değerlendirilir. Verilen süre içerisinde yeni öğrencilerimiz dahil olabilecekleri uygun bir proje bulamadıkları takdirde, Öğretim Elemanlarımız tarafından önerilecek yeni projelerde çalışmak üzere yerleştirilirler ve böylelikle öğrencilerimizin yalnızca yeni öğrenci - proje atama işlemleri tamamlanır. Bu tür olası durumlarda yeni projeleri değerlendirecek jüri üyelerinin belirlenmesi ve jüri üyeleri atama işlemlerinin de gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 6

7 Yeni projeleri değerlendirecek jüri üyeleri, Bahar dönemi Ekle Sil haftasını takiben, Güz dönemindeki gibi, belirlenen kıstaslar çerçevesinde, Bölüm Başkanı tarafından belirlenir. Bölüm Başkanı tarafından yapılan yeni atamalar, Bahar döneminde gerçekleştirilecek olan Bitirme Projeleri Ön Sunumları Etkinlik Programı nın taslak haline eklenir. Eğer listelerde Öğretim Elemanlarımızın değişim ve düzeltme talepleri olursa yine bu talepler Bitirme Projeleri Koordinatörüne iletilir. Liste üzerinde Bölüm Başkanlığınca uygun görülen değişim ve düzeltmeler yapılır. Onaylanan ve kesin olan Etkinlik Programının son hali Bahar dönemi Bitirme Projeleri Ön Sunumları etkinliğinden önce bölüm içi Duyuru Panolarında ve Örün Sitesinde ilan edilir. IV. Yarıyıl ortasında gerçekleştirilen Bitirme Projeleri Ön Sunumları Her yarıyıl ortasında birer defa olmak üzere, öğrencilerimizin bitirme projelerindeki yaptıkları çalışmaları değerlendirmek üzere proje izleme toplantıları düzenlenmektedir. Bu toplantılarda, her bir proje dakikayı geçmeyecek kısa sunumlar şeklinde tanıtılır. 3-4 dakika Soru Cevap süresi olacak şekilde düşünüldüğünden her projeye sunum için ayrılan toplam süre yaklaşık 15 dakika olarak belirlenmiştir. Program için ayrılan toplam sürenin kısıtlı olması nedeniyle sunum yapacak öğrencilerin kendilerine verilen süreyi dikkate alarak sunumlarını hazırlamaları ve sunum sırasında bu süreyi aşmamaları gerekmektedir. Bu sunumlar, projeler hakkında genel bilgilendirme amaçlı olup dönem ortasına kadar yapılan çalışmalardan ve bu aşamadan sonra yapılacaklardan bahsedilecektir. Öğrencilerimizin projelerdeki bireysel performansları ölçülecek ve dönem ortasına kadar yaptıkları çalışmalar değerlendirilecektir. Etkinlik sonunda bu değerlendirmeler neticesinde danışman ve jüri üyeleri tarafından verilecek başarı notları, öğrencilerimizin Güz döneminde ECE 491 Bitirme Projesi I veya Bahar döneminde ECE 492 Bitirme Projesi II derslerinin toplam başarı notlarının % 25 lik dilimini teşkil etmektedir. Öğrencilerimizin yapacakları Ön Sunumlar genel olarak aşağıdaki konuları kapsar: 7

8 İşbirliği yapılan firma hakkında bilgilendirme (1 saydam) Projenin amacı ve hedeflenen çıktılar Projenin tümünde yapılacakların özeti Projede dönem ortasına kadar yapılan çalışmalar Karşılaşılan problemler ve izlenecek yol İleride yapılması planlanan çalışmalar. Sunumlar İngilizce yapılır. Sunumlar hazırlanırken ve sunulurken öğrencilerimiz Bölüm Kurulu nca belirlenmiş olan dikkat edilmesi gereken hususları mutlaka göz önünde bulundurmalıdırlar. Bunlar önceki uygulamalardaki tecrübelerimizden de yararlanılarak aşağıdaki şekilde belirlenmiştir: Projenin amacı mutlaka sunumun başında belirtilmelidir. Sunum yapan öğrenci projesine ve bilgiye hakim olmalıdır. Buna ek olarak, öğrenci hazırlık yapmalı, önceden hazırlanan bir metinden sürekli okuyarak sunum yapmamalıdır. Öğrenci sunumdan önce mutlaka prova yapmalı, kendini hazırlamalıdır. Proje sunumları spesifik olmalıdır. Genel ifadeler kullanılmamalı, sistemlere ait özellikler, mühendis yaklaşımıyla somut, tutarlı ve sayısal verilerle ifade edilmelidir. Proje sunumlarında özellikle yapılan çalışmalar (Bireysel ve Grup) anlatılmalıdır. Projede çalışan her öğrenci kendi yaptığı iş üzerine odaklanmalı ve onları sunmalıdır. Öncelikle proje konusunun uygulama alanı ve hangi uygulamada kullanılacağı açıkça tanımlanmalı ve proje sürecinde bu husus dikkate alınmalıdır. Proje raporunda ve sunumlarda bilgi yanlışı yapılmasından kaçınmalı ve bunun için titiz bir çalışma yapılmalıdır. 8

9 Sunumlar profesyonelce hazırlanmalıdır. Sunumlar, mutlaka İngilizce yazım ve gramer kuralları yönünden gözden geçirilmeli ve basit hatalardan, format hatalarından arındırılmalıdır. Sunumlara gereken önem verilmeli, titiz bir yaklaşımla hazırlanmalıdır. Sunumlar sırasında diğer öğrenciler arkadaşlarının sunumlarını dikkatle izlemeli, anlamadıkları durumlarda sorular sorup, yorumlarda bulunmalıdır. Öğrenciler katılımcı olmalıdır. Projenin gerçekleştirilen kısmı gösterilmelidir. Bu gösterim, bir simülasyon veya video şeklinde olabileceği gibi tasarlanan ve gerçekleştirilen bir devrenin veya robotun sunum esnasında çalıştırılarak izleyicilerin görüşüne çıkarılması şeklinde de olabilir. Bu şekilde projede gelinen aşama izleyici tarafından daha net bir biçimde algılanır. Sunumlarda gösterilen videolar mümkün olduğunca sesli olmalıdır. İzleyici sunum esnasında gösterilen videoya dikkatini vereceği için arka planda anlatılanlar da videonun görsel kısmı kadar önemlidir. Sunumlarda, başkalarının yaptığı işler, simülasyonlar ve videoları sunmaktan mümkün olduğunca kaçınılmalıdır. Öğrenciler video göstermek istiyorlarsa, kendi projelerinde kendilerinin çektikleri videoları, yaptıkları simülasyonları ve kendi yaptıkları işleri sunumlarda öne çıkarmalıdır. Sunumlardaki asıl amaç öğrencilerin kendi çabalarını sunmalarıdır. Yapılan sunumun iyi olması kadar, sunumda projede yapılan çalışmaların aktarılması daha büyük önem arz etmektedir. Önemli olan projede yapılanlardır. Sunumu biten öğrenci, dinleyici sıralarına oturur ve kendisinden sonraki arkadaşlarının sunumunu izler. Önceden hazırlanmış olan ve Bölüm Kurulu nca onaylanan taslak halindeki Bitirme Projeleri Ön Sunumları Etkinlik Programı, etkinlik tarihi ve yeri Bölüm Başkanlığı nca belirlendikten sonra ilgili proje sunumları başlama saatleri de 9

10 belirlenerek Bitirme Projeleri Koordinatörü tarafından düzenlenip kesin Etkinlik Programı son haline getirilir (bkz. Ek-3). Bazı projelerde 2-3 öğrencinin çalışabilmesi olası bir durumdur. Projede olduğu kadar sunumlardaki bireysel performans da öğrencilere verilecek başarı notunu etkileyeceğinden bu projelerde çalışan öğrencilere eşit süre verilecek şekilde düzenlenmektedir (bkz. Ek-3). Burada unutulmaması gereken husus, her bir proje için ayrılan toplam süreyi (15 dakika) aşmamaktır. Hazırlanan Etkinlik Programı, Bitirme Projeleri Ön Sunumları etkinliklerinden önce Bitirme Projeleri Koordinatörü tarafından hazırlanacak Ön sunumlar konusunda Öğretim Elemanlarımıza ve öğrencilerimize etkinlik ve hazırlanacak sunumlar konusunda bilgilendirme yazısı ile birlikte bölüm içi Duyuru Panolarında ve Örün Sitesinde ilan edilir. Ayrıca, projelerde işbirliği yapılan firma temsilcileri ve Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) temsilcileri de yine Bitirme Projeleri Koordinatörü tarafından etkinliğe davet edilir. Bunlara ek olarak, diğer sınıf öğrencilerimizin etkinliğe izleyici olarak katılımını sağlamak maksadıyla, öğrencilerimizin kolaylıkla erişebileceği Üniversite içi Etkinlik Takviminde sunum etkinliklerimiz duyurulmakta ve etkinlik afişleri Üniversitemizin ortak kullanım alanlarına asılmaktadır. Proje sunumları ile ilgili dosyalar program öncesinde projede görev alan öğrencilerimiz tarafından Bitirme Projeleri Koordinatörüne teslim edilir. Ayrıca, sunum sırasında devre çalıştırmak isteyen öğrencilerimiz varsa yine bu dosyaların iletilmesi için önceden belirlenecek tarihe kadar gerekli donanım taleplerini yine Bitirme Projeleri Koordinatörüne iletirler. Proje Sunumlarına (Ön Sunumlar dahil) mazeretli olmayan bütün öğretim elemanları katılırlar. Öğretim elemanları sadece kendi projelerinin sunumlarını değil, diğer projelerin sunumlarını da izler. Aynı şekilde öğrenciler de tüm sunumları izlerler. Danışmanlar ve jüri üyelerinin bütün projeleri izlemeleri, onların kendi sorumluluklarındaki projeleri daha doğru bir şekilde değerlendirmeleri için çok önemlidir. Ayrıca karşısında öğretim elemanlarının tümünü gören öğrencilerin yapılan faaliyetin ciddiyetine, önemine olan inancı 10

11 artacak ve bu nedenle öğrenciler de Bitirme Projesi faaliyetlerine gereken önemi vereceklerdir. Sunum Saati gelen ilgili Proje Numarasındaki öğrenci(ler) Etkinlik Programında kendi(ler)ine ayrılan zaman dilimi içerisinde sunumlarını gerçekleştireceklerdir. Gerek sunum gerekse Soru Cevap sürelerinin uzaması veya beklenilenden daha kısa sürmesi olasılıkları da göz önünde bulundurularak sunumlar için önceden belirlenen başlama saatlerine uyulamayabileceği durumu da gerek öğrencilerimiz gerekse Öğretim Elemanlarımız tarafından bilinmektedir. Bu nedenle, sunumlara kesin başlama saatleri verilmesine rağmen sırası gelen öğrencinin sunum yapılacak salonda sunum başlama saatinden mümkün olduğunca erken bulunmaları büyük önem arz eder çünkü bir önceki sunumun bitiminden hemen sonra sırası gelen proje grubu sunumuna başlar. Bu şekilde etkinlik hız kesmeden, herhangi bir kopukluk olmadan devam eder ve tamamlanır. Örnek Bitirme Projeleri Etkinlik Programı Ek-3 de, örnek afiş formatı Ek-4 de gösterilmiştir. V. Bitirme Projeleri Yarıyıl Sonu Sunumları Bitirme Projeleri Yarıyıl Sonu Sunumları Etkinlikleri, ECE 491 Bitirme Projesi I ve ECE 492 Bitirme Projesi II derslerinin toplam başarı notlarının belirlenmesinde önemli bir yeri teşkil etmektedir. Bu etkinlikler kapsamında öğrencilerimizin yapacakları sunumlarda, Ön Sunumlardan farklı olarak, öğrencilerin yarıyıl başından sonuna kadar yaptıkları çalışmalar değerlendirilecektir. Etkinlik sonunda bu değerlendirmeler neticesinde danışmanlar ve jüri üyeleri tarafından verilecek başarı notları, öğrencilerimizin ECE 491 veya ECE 492 derslerinin toplam başarı notlarının % 75 lik kısmını teşkil etmektedir. Bu nedenle, yapılacak olan sunumlarda projeler hakkında kısa ve öz bilgilendirmenin ardından, öğrencilerimizin projelerde dönem sonuna kadar yaptıkları gerek grup gerekse bireysel çalışmaları anlatmaları ve projelerde kat edilen aşamalardan ve gelinen son nokta konusunda izleyicileri bilgilendirmeleri önem arz etmektedir. 11

12 Bitirme Projeleri Dönem Sonu Sunumları Etkinleri kapsamında öğrencilerimizin yapacakları sunumlar, öğrencilerimize dönem sonu verilecek ECE 491 veya ECE 492 başarı notlarının belirlenmesi konusunda ağırlıklı rol oynadığı için, dönem ortasında yapılan Ön sunumlardan farklı olarak etkinlik kapsamında her bir projeye toplam 30 dakika ayrılmıştır. Bu süreye Soru Cevap süresi de dahildir. Program için ayrılan toplam sürenin kısıtlı olması nedeniyle sunum yapacak öğrencilerin kendilerine verilen süreyi dikkate alarak sunumlarını hazırlamaları ve sunum sırasında verilen süreyi aşmamaları gerekmektedir. Dönem sonu sunumları Final Sınavlarından hemen sonra yapılır ve 2 gün içinde tamamlanır. Projenin özelliğine göre, bazı projelerde 2-3 öğrencinin çalışabilmesi olası bir durumdur. Projede olduğu kadar sunumlardaki bireysel performans da öğrencilere verilecek başarı notunu etkileyeceğinden, öğrencilere eşit süre verilmesi sağlanır (bkz. Ek-3). Burada unutulmaması gereken husus, her bir proje için ayrılan toplam süreyi (30 dakika) aşmamaktır. Öğrencilerimizin yapacakları Dönem Sonu Sunumları genel olarak aşağıdaki konuları kapsamalıdır: Projenin amacı, hedeflenen çıktılar ve proje hakkında kısa ve öz bilgi Projede yapılanların özeti Projede özellikle Bitirme Projeleri Ön Sunumlarından itibaren dönem sonuna kadar yapılan çalışmalar (Grup ve bireysel çalışmalar) (Detaylı) Sene başından dönem sonuna kadar yapılan bütün çalışmalar, projede kat edilen aşamalar ve projede gelinen son nokta (Grup veya bireysel çalışmalar) (Detaylı) İşbirliği yapılan firmayla gerçekleştirilen çalışmalar Projede bu aşamadan sonra bu konuda neler yapılabileceği. Sunumlar İngilizce yapılır. Sunumlar hazırlanırken ve sunulurken öğrencilerimiz yine Bölüm Kurulu nca belirlenmiş olan dikkat edilmesi gereken hususları (IV. Kısımda Sayfa 8-9 da belirtilmiştir.) mutlaka göz önünde bulundurmalıdırlar. 12

13 Bitirme Projeleri Yarıyıl Sonu Sunumları etkinlik tarihi ve yeri Bölüm Başkanlığı nca belirlendikten sonra hali hazır olan Bitirme Projeleri Ön Sunumları Etkinlik Programı nda, proje başına ayrılan toplam süre (30 dakika) göz önünde bulundurularak öğrencilerimize sunumlarını yapmak üzere ayrılacak süreler ve ilgili proje sunumları başlama saatleri, Bitirme Projeleri Koordinatörü ve Bölüm Başkanlığı nca yeniden belirlenir. Öğretim Elemanlarımız ve öğrencilerimiz tarafından varsa Etkinlik Programı konusunda talep edilen gerekli değişimlerle birlikte Etkinlik Programı, Bitirme Projeleri Koordinatörü tarafından yeniden düzenlenir. Yapılan düzenlemeler Bölüm Başkanlığınca onaylandıktan sonra kesin Bitirme Projeleri Dönem Sonu Sunumları Etkinlik Programı son haline getirilir (bkz. Ek-3). Hazırlanan Etkinlik Programı, Bitirme Projeleri Yarıyıl Sonu Sunumları etkinliklerinden önce Bitirme Projeleri Koordinatörü tarafından etkinlik ve hazırlanacak sunumlar konusunda bilgilendirme yazısı ile birlikte bölüm içi Duyuru Panolarında ve Örün Sitesinde ilan edilir. Ayrıca, projelerde işbirliği yapılan firma temsilcileri ve Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) temsilcileri de yine Bitirme Projeleri Koordinatörü tarafından etkinliğe davet edilir. Bunlara ek olarak, diğer sınıf öğrencilerimizin etkinliğe izleyici olarak katılımını sağlamak maksadıyla, öğrencilerimizin kolaylıkla erişebileceği Üniversite içi Etkinlik Takviminde sunum etkinliklerimiz duyurulmakta ve etkinlik afişleri Üniversitemizin ortak kullanım alanlarına asılmaktadır. Proje sunumları ile ilgili dosyalar program öncesinde projede görev alan öğrencilerimiz tarafından Bitirme Projeleri Koordinatörüne teslim edilir. Ayrıca, sunum sırasında devre veya robot çalıştırmak isteyen öğrencilerimiz varsa, bu dosyaların iletilmesi için önceden belirlenecek tarihe kadar gerekli donanım taleplerini Bitirme Projeleri Koordinatörüne iletirler. Proje Sunumlarına (Ön Sunumlar dahil) mazeretli olmayan bütün öğretim elemanları katılırlar. Öğretim elemanları sadece kendi projelerinin sunumlarını değil, diğer projelerin sunumlarını da izler. Aynı şekilde öğrenciler de tüm sunumları izlerler. 13

14 Sunum Saati gelen ilgili Proje Numarasındaki öğrenci(ler) Etkinlik Programında kendi(ler)ine ayrılan zaman dilimi içerisinde sunumlarını gerçekleştireceklerdir. Gerek sunum gerekse Soru Cevap sürelerinin uzaması veya beklenilenden daha kısa sürmesi olasılıkları da göz önünde bulundurularak sunumlar için önceden belirlenen başlama saatlerine uyulamayabileceği göz önüne alınarak, sunumlara kesin başlama saatleri verilmesine rağmen sırası gelen öğrencinin sunum yapılacak salonda sunum başlama saatinden mümkün olduğunca erken bulunmaları büyük gerekir. Bu şekilde etkinlik hız kesmeden, herhangi bir kopukluk olmadan devam eder ve tamamlanır. Örnek Bitirme Projeleri Etkinlik Programı Ek-3 de, örnek afiş formatı Ek-4 te verilmektedir. VI. Öğrenci Başarı Notlarının oluşturulması Lisans Programımızda her öğrencinin ECE 491 ve ECE 492 derslerini alıp başarıyla tamamlamaları gerekmektedir. Yapılan proje sunumları değerlendirmeleri neticesinde danışmanların ve jüri üyelerinin öğrencilerimize verdikleri notlar, her sunum etkinliği sonrasında Bitirme Projeleri Koordinatörü tarafından toplanarak, ilgili katsayılarla çarpılarak bir tablo haline getirilir. Bitirme Projeleri Sunumlarında uygulanan değerlendirme usulü konusunda öğrencilerimize her sunum sonu verilecek başarı notları, ilgili projenin Danışmanının yapacağı not değerlendirmelerinin % 60 ı ve ilgili projeyi değerlendiren Jüri üyelerinin yapacakları not değerlendirmelerinin her birinin % 20 si alınacak şekilde ağırlıklandırılarak belirlenmektedir (bkz. Ek-5). Bu ağırlıklandırmalar içerisinde, doğal olarak, danışmanların not değerlendirmeleri önemli yer tutmaktadır. Öğrencilerimizin sunumlardaki performansları kadar, proje toplantılarına devamlılıkları, çalışmaları, performansları, tuttukları proje defteri, yazdıkları proje raporları, projeye ilgileri, odaklanmaları, takipçilikleri, projedeki 14

15 üstlendikleri roller ve gösterdikleri performans Danışman olan Öğretim Elemanlarımızın verecekleri not içerisinde belli oranlarda ağırlıklandırılmaktadır. Bu ağırlıklandırmalar % 60 lık not dilimi içerisinde: % 25 Öğrencilerimizin sunumlarda ve projelerde gösterdikleri Performans % 10 Proje Defteri % 10 Proje Raporu % 15 Devamlılık şeklindedir. Dönem içerisinde öğrencilerimizin proje toplantılarına yaptıkları katılımlardaki devamlılık, tuttukları proje defteri, yazdıkları proje raporları ve gösterdikleri performans Danışman olan Öğretim Elemanlarımız tarafından doldurulacak olan Proje Değerlendirme Formu (Ek-6) üzerinden takip edilir. Her bir proje için gerektiğinde her bir öğrenci için ayrı hazırlanacak olan bu formlar her dönem sonunda Bölüm Başkanlığına iletilmek üzere Bitirme Projeleri Koordinatörüne teslim edilir. Proje sunumlarında jüri üyelerinin değerlendirmeleri konusunda önceden belirlenen herhangi bir ağırlıklandırma modeli yoktur. Her sunum etkinliği sonrası gerek danışman gerekse jüri üyeliği yapan Öğretim Elemanlarımızın yaptıkları not değerlendirmeleri ve ilgili ağırlıklandırmalar (bkz. Ek-5) dikkate alınarak yukarıda açıklanan belirli katsayılarla çarpılıp öğrencilerimize verilen bütün notlar ve bunların toplamı olan başarı notları Bitirme Projeleri Koordinatörü tarafından düzenlenerek bir tablo haline getirilir. Her dönem sonu, Bitirme Projeleri Ön Sunumları ve Dönem Sonu Sunumları etkinlikleri sonrası oluşturulan tablolardaki öğrencilerimize verilen başarı notları, Bitirme Projeleri Ön Sunumlarında aldıkları başarı notlarının % 25 i (bkz. Ek-7) ve Dönem Sonu Sunumlarında aldıkları başarı notlarının %75 i (bkz. Ek-8) alınacak şekilde Bitirme Projeleri Koordinatörü tarafından ağırlıklandırılıp toplanır. Bu ağırlıklandırmalar neticesinde, öğrencilerimizin Güz döneminde ECE 491 veya Bahar döneminde ECE 492 Bitirme Projeleri toplam başarı notları 15

16 oluşturulur. Bu notlar Bitirme Projeleri Koordinatörü tarafından yeniden bir tablo haline getirilerek Bölüm Başkanlığı na iletilir. Akademik Takvimde Dönem Sonu Notlarının Öğrenci İşleri Müdürlüğü ne iletilmesinin son tarihine kadar, öğrencilerimizin almış oldukları Bitirme Projeleri toplam başarı notları, Bölüm Başkanı tarafından bütün projelerde uyumlu bir değerlendirme yapılmasını gözetmek bakımından kontrol edilir. Değerlendirmeler neticesinde, öğrencilerimizin almış oldukları toplam puanlar, ECE 491 veya ECE 492 derslerinin harf notlarına dönüştürülür. Toplanan puanların harf notlarına dönüştürülmesi konusunda: arası AA (GEÇTİ) arası BA (GEÇTİ) arası BB (GEÇTİ) arası CB (GEÇTİ) arası CC (GEÇTİ) arası DC (GEÇTİ) arası DD (GEÇTİ) arası FD (KALDI) 0 35 arası FF (KALDI) 0 NA (KALDI) klasik katalog değerlendirme usulü kullanılır (bkz. Ek-5). Belirlenen harf notları, Bitirme Projeleri Koordinatörü tarafından hazırlanmış olan son tablo üzerinde belirtilir. Bu notlar Bölüm Başkanı tarafından Öğretim Görevlisi Bilgi Sistemine (OGBS) girilerek işlem tamamlanır. Örnek Ön Sunumlar Not Değerlendirme Tablosu için Ek-7 de, örnek Dönem Sonu Sunumları Not Değerlendirme Tablosu için Ek-8 de verilmektedir. 16

17 VII. Öğrencilerimizin hazırladığı Proje Raporu, Poster, sunum ve video dosyaları vb. dokümanların toplanması Sunumlardaki performans kadar, öğrencilerimizin proje toplantılarına yaptıkları katılımlardaki devamlılık, tuttukları proje defteri, projeye ilgileri, odaklanmaları, takipçilikleri, projedeki üstlendikleri roller ve gösterdikleri performans danışmanların vereceği not içerisinde belli oranlarda ağırlıklandırılmaktadır. Bu ağırlıklandırma içerisinde, öğrencilerimizin dönem sonu yazacakları proje raporları da önemli yer tutmaktadır. Öğrencilerimizin mezun olabilmeleri için yazdıkları proje raporlarını ve hazırladıkları posterleri her Bahar dönemi sonu gerçekleştirilen ECE 492 Bitirme Projeleri Dönem Sonu Sunumları etkinliği öncesinde Bitirme Projeleri Koordinatörü ne teslim etmeleri gerekmektedir. Yapılan sunumların ve sunumlar sırasında gösterilen videoların birer kopyaları her sunum etkinliği öncesinde Bitirme Projeleri Koordinatörü ne teslim edilmekte, gereken format çevrimi ve düzeltmeler Bitirme Projeleri Koordinatörü tarafından yapılıp, sunum etkinliği sonunda İnternet Sitesi Koordinatörü tarafından bölümümüzün örün sitesindeki Bitirme Projeleri için ayrılan ilgili sayfaya (bkz.) yüklenmektedir. Öğrencilerimiz yazacakları rapor konusunda Bölüm Kurulu nca belirlenen rapor formatına ve yazım kurallarına dikkat etmelidir. (Örnek rapor formatı Ek-9 da verilmektedir.) Raporlar İngilizce olmalıdır. Raporlar yazım hatalarından arındırılmalıdır. Raporlarda kesinlikle bilgi yanlışı yapılmamalıdır. Öğrenciler edindikleri bilgiye hakim olmalıdır. Elde ettikleri bilgileri doğrudan aktarmak yerine özümsemeli ve kendi cümleleriyle aktarmalıdır. Gereksiz bilgi karmaşasından kaçınılmalıdır. Sunumlardaki gibi raporlarda da teorik bilginin yanı sıra yapılan çalışmalar genişçe yer bulmalıdır. Edinilen bilgilerle projede yapılan çalışmalar 17

18 birbirleriyle ilişkilendirilmelidir. Çıkarımlar mühendislik yaklaşımıyla somut, tutarlı ve sayısal verilerle ifade edilmelidir. Sonuçlarla öğrenilen teorik bilgi arasında bağ kurulmalıdır. Alınan teorik bilgi, kullanılan kaynak ve yöntemler ve projede kullanılmak üzere dışarıdan alınan veriler, proje yapılan firmalardan alınan destek raporda belirtilmeli, alıntılar Referanslar kısmına mutlaka eklenmelidir. Bu hususa çok dikkat edilmeli ve gereken özen gösterilmelidir. Öğrencilerimiz Bölüm Kurulu nca belirlenen rapor formatına mutlaka uymalıdırlar. Genel hatları ile Rapor Tema yazı tipi: Arial Yazı: 11 punto, Başlıklar: 12 punto ve Bold 1.5 satır aralığı içermelidir. Özenle hazırlanmış bir kapak sayfasının ardından hazırlanacak rapor şu alt bölümleri içermelidir: Abstract (Projenin amacı ve uygulama alanı hakkında bilgi) Özet ( Abstract kısmının Türkçesi) Introduction (Giriş bölümünde yapılan çalışmalardan kısaca bahsedilmelidir.) Material and Methods (Teorik bilgi, model) Results (Yapılan çalışmalar, uygulamalar ve alınan sonuçlar) Discussion (Sonuçları yorumlama ve teorik bilgiyle ilişkilendirme) Conclusion (Sonuç ve projede bu aşamadan sonra neler yapılabileceği konusunda öneriler) Acknowledgement (Teşekkür kısmı Varsa belirtilmeli) References (Alıntılara mutlaka dikkat edilmelidir.) Alıntılar rapor içerisinde geçtiği yerde köşeli parantez içerisinde sayıyla belirtilmeli, referansın sayısı metin içinde geçiş sırasına göre verilmelidir.. Örnek: [1] Örnek rapor formatı Ek-9 da, örnek poster formatı Ek-10 da verilmektedir. 18

19 VIII. Bitirme Projeleri Sürecindeki eksikliklerin belirlenmesi ve varsa önerilerin dikkate alınması, değerlendirilmesi ve sürecin bu değerlendirmeler ışığında iyileştirilmesi Her sunum etkinliği sonrası, Bitirme Projeleri Süreci konusunda bir durum değerlendirmesi yapılmaktadır. Bu durum değerlendirmeleri Öğretim Elemanlarımızın ve öğrencilerimizin süreç konusundaki görüşlerini ve önerilerini içermekte olup, süreçteki eksiklikler veya aksaklıklar masaya yatırılmakta ve çözüm yolları irdelenmektedir. Sürecin iyileştirilmesi adına sistemde eksik, yetersiz olduğu veya aksadığı görülen kısımlar her sunum etkinliği sonrası Bitirme Projeleri Koordinatörü tarafından not alınarak Bölüm Başkanlığı nca Bölüm Kuruluna taşınmaktadır. Bölüm Kurulunda sürecin iyileştirilmesi adına bu görüşler değerlendirilmekte gerekli düzenlemeler yapılıp karara sunulmaktadır. Böylece, Bitirme Projeleri Süreci gerek Öğretim Elemanlarımız gerekse öğrencilerimiz için daha iyi imkanlar sunulması açısından sürekli olarak iyileştirilmektedir. 19

20 Ek-1: Proje Öneri Formu ECE 491 Senior Project I and ECE 492 Senior Project II PROJECT PROPOSAL FORM Date: Project Title: Supervisor(s): Industry: Student Capacity: Student(s): Date: Project Title: Supervisor(s): Industry: Student Capacity: Student(s): 20

21 Ek-2: Proje Seçim Formu ECE 491 Senior Project I / ECE 492 Senior Project II PROJECT SELECTION FORM Project Title: Project Description: 1. PROJECT MEMBER(S): (To be filled by the student(s)) Student(s) No Name Mobile Signature 2. INDUSTRY INFORMATION: (To be filled by the Industry Representative(s)) Company Name Address Contact Person(s) Phone Number(s) Seal and Signature(s) Date 3. SUPERVISOR(S): Supervisor(s) Name Department Signature Date Eskişehir Yolu 29. Km, 06810, Yenimahalle / ANKARA Tel: Faks: ece.cankaya.edu.tr 21

22 Ek-3: Örnek Bitirme Projeleri Etkinlik Programı 22

23 Ek-4: Örnek Afiş Formatı 23

24 Ek-5: ECE BAŞARI NOTU OLUŞTURULMASI - Tablo 1 (Yüzdelere Göre) - 24

25 - Tablo 2 (Mutlak Değerlere dayalı Not Tablosu) - 25

26 Ek-6: Proje Değerlendirme Formu Project Title: Supervisor(s): Industry: Student(s): ECE 491 Senior Project I / ECE 492 Senior Project II PROJECT EVALUATION FORM 1. ATTENDANCE: (Fill each box weekly if students come to meet the supervisor(s)) WEEKS PROJECT PRESENTATIONS: (Fill each box if the presentation files are submitted to the supervisor(s)) Interim Presentations Final Presentations 3. PROJECT REPORT: (Fill the box if the Project Report is submitted to thesupervisor(s)) 4. PROJECT POSTER (Only for ECE 492): (Fill the box if the Project Poster is submitted to the supervisor(s)) 5. PROJECT PERFORMANCE (Including Project Notebook): Supervisor Name(s): Supervisor Signature(s): Date: 26

27 Ek-7: Örnek Ön Sunumlar Not Değerlendirme Tablosu 27

28 Ek-8: Örnek Dönem Sonu Sunumları Not Değerlendirme Tablosu 28

29 Ek-9: Bitirme Projeleri Örnek Rapor Formatı PROJECT NAME Student Number(s) : xxxxx yyyyy Supervisor(s) : Report Date : DD,MM,YYYY Abstract In this Project, our aim is to Özet Bu projede, bizim amacımız 1. Introduction Our Project is formed by / includes these. parts 2. Material and Methods In the Literature, there are some methods [1]. We have learned theorem in the lecture. 29

30 3. Results We applied the rule discussed at [1] We formed the circut as the following We obtained AC voltage output as shown in Figure 1. We used the data taken from [2] Results are given at Table 1. FIGURE Figure 1. AC voltage output from regulator A B C Table 1. Current measurements from the ports A,B,C 4. Discussion We obtained the output voltage as shown in Figure 1 but we learned at [1] 5. Conclusion To sum up, we used the method at [1], but results show that the method at [2] is more effective to use in conditions. Acknowledgement I / We want to thank to my thesis supervisor(s). 30

31 References [1] N. Surname, Book Name, Publisher name, published city, pages -, year [2] N. Surname, Article name, Journal Name, Volume Number, Serial Number,pages , year 31

32 Ek-10: Bitirme Projeleri Örnek Poster Formatı 32

33 33

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR BİLİMLERİ BÖLÜMÜ. BİL4007 Bitirme Projesi Uygulama Planı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR BİLİMLERİ BÖLÜMÜ. BİL4007 Bitirme Projesi Uygulama Planı T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR BİLİMLERİ BÖLÜMÜ BİL4007 Bitirme Projesi Uygulama Planı 1. GİRİŞ Bu doküman, Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Fakültesi Bilgisayar Bilimleri Bölümü ndeki

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME PROJESİ HAZIRLIK (MMM 4709) ve BİTİRME PROJESİ (MMM 4098) DERSLERİ YÜRÜTME YÖNERGESİ 1. AMAÇ ve KAPSAM Madde 1: Bu yönerge (MMM4709) Bitirme Projesi Hazırlık ve (MMM 4098) Bitirme Projesi derslerinin

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA PROJESİ DERSİ UYGULAMA KURALLARI

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA PROJESİ DERSİ UYGULAMA KURALLARI BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA PROJESİ DERSİ UYGULAMA KURALLARI 1. Bu uygulama kurallarının amacı, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi bölümü 8. Yarıyılda

Detaylı

BİTİRME PROJELERİ UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ

BİTİRME PROJELERİ UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ GAZI ÜNI VERSI TESI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BI LGI SAYAR MÜHENDI SLI G I BÖLÜMÜ BİTİRME PROJELERİ UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü

Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü BİTİRME PROJESİ YÜRÜTME YÖNERGESİ 1. AMAÇ ve KAPSAM Madde 1: Bitirme projesi dersinde öğrencilerin önceki derslerde edindikleri bilgi ve becerileri kullanarak karmaşık bir sistemi, sistem bileşenini veya

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Revizyon Tarihi: 26.10.2016 Revizyon Numarası: 02 BME 491 VE BME 492/494 BİTİRME PROJELERİ UYGULAMA ESASLARI (YÖNETİM, DANIŞMANLIK

Detaylı

Bu prosedürün amacı, bölüm içinde yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde sorumluluk ve esasları belirlemektir.

Bu prosedürün amacı, bölüm içinde yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde sorumluluk ve esasları belirlemektir. SAYFA NO : 1/7 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, bölüm içinde yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde sorumluluk ve esasları belirlemektir. 2.UYGULAMA ALANI Bölüm Başkanı, Dekanlık

Detaylı

Trakya Üniversitesi. bilgisayar mühendisliği. kariyerinizi geliştirin. Proje - I (BM 415) Proje - II (BM 421) Lisans Programı

Trakya Üniversitesi. bilgisayar mühendisliği. kariyerinizi geliştirin. Proje - I (BM 415) Proje - II (BM 421) Lisans Programı Trakya Üniversitesi bilgisayar mühendisliği BM Proje - I (BM 415) Proje - II (BM 421) Lisans Programı kariyerinizi geliştirin İşinizle ilgili teknoloji! KENDĠNĠZĠ DENEME ġansi BU PROGRAM DA Proje I ve

Detaylı

şeklinde yürütülen geniş kapsamlı ve detaylı bir çalışmadır.

şeklinde yürütülen geniş kapsamlı ve detaylı bir çalışmadır. T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FENBİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞ GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI II. ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DÖNEM PROJESİ DERSİ YAZIM VE SUNUM KILAVUZU 1. GENEL KONULAR 1.1. Tanım Çukurova Üniversitesi,

Detaylı

T.C. ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü STAJ KILAVUZU.

T.C. ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü STAJ KILAVUZU. T.C. ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü STAJ KILAVUZU Staj Süreci 1. Staj eğitimi akademik tatillerde, 2 farklı staj alanında, her birisi

Detaylı

İŞ BAŞINDA MESLEKİ UYGULAMALAR (INDUSTRIAL- ON THE JOB TRAINING)

İŞ BAŞINDA MESLEKİ UYGULAMALAR (INDUSTRIAL- ON THE JOB TRAINING) NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTE ADI:... BÖLÜMÜ/PROGRAMI ADI:. İŞ BAŞINDA MESLEKİ UYGULAMALAR (INDUSTRIAL- ON THE JOB TRAINING) fotograf Öğrenci Bilgileri (Student Information) Adı ve Soyadı (Name and Surname)

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ STAJ UYGULAMA İLKE VE ESASLARI

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ STAJ UYGULAMA İLKE VE ESASLARI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ STAJ UYGULAMA İLKE VE ESASLARI Amaç: İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesinin vizyonu, misyonu ve ilgili yönetmeliklerle belirlenen amaç ve ilkeleri doğrultusunda

Detaylı

T. C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ Yabancı Diller Bölümü 2012-2013 Güz KAM 432 Topluluk Önünde Konuşma

T. C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ Yabancı Diller Bölümü 2012-2013 Güz KAM 432 Topluluk Önünde Konuşma T. C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ Yabancı Diller Bölümü 2012-2013 Güz KAM 432 Topluluk Önünde Konuşma KAM 432 İşletme Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü dördüncü sınıf öğrencileri için zorunlu bir

Detaylı

IENG 441 ve IENG 442 Uygulama Planı

IENG 441 ve IENG 442 Uygulama Planı IENG 441 ve IENG 442 Uygulama Planı I. İçerik Bitirme projesi iki ana aşamadan oluşmaktadır. Bunlar, birinci dönem sistem analizi ve genel tasarımının yapıldığı IENG 441 ve ikinci dönem sistem geliştirme

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TASARIM/BİTİRME ÇALIŞMASI UYGULAMA YÖNERGESİ NİSAN 2015, SAKARYA İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ... 2 II. TASARIM ÇALIŞMASI UYGULAMA YÖNERGESİ... 3 III.

Detaylı

STAJ ESASI VE USULLERİ

STAJ ESASI VE USULLERİ NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ STAJ ESASI VE USULLERİ Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu esas Necmettin Erbakan Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık

Detaylı

MARMARA UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING MECHANICAL ENGINEERING

MARMARA UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING MECHANICAL ENGINEERING MARMARA UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING MECHANICAL ENGINEERING ENGINEERING PROJECT I (ME 497) / ENGINEERING PROJECT II (ME 498) UYGULAMA ESASLARI 1- Bitirme Projesinin Amacı ve Bitirme Projesi Kriterleri

Detaylı

T.C MARMARA ÜNİVERSİTESİ MÜLKİYETİ KORUMA VE GÜVENLİK BÖLÜMÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROGRAMI ÖNLİSANS ÖĞRENCİLERİ ÖDEV HAZIRLAMA YÖNERGESİ

T.C MARMARA ÜNİVERSİTESİ MÜLKİYETİ KORUMA VE GÜVENLİK BÖLÜMÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROGRAMI ÖNLİSANS ÖĞRENCİLERİ ÖDEV HAZIRLAMA YÖNERGESİ T.C MARMARA ÜNİVERSİTESİ MÜLKİYETİ KORUMA VE GÜVENLİK BÖLÜMÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROGRAMI ÖNLİSANS ÖĞRENCİLERİ ÖDEV HAZIRLAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde 1-

Detaylı

İstanbul Bilgi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bitirme Projeleri Yürütme ve Değerlendirme Yönergesi

İstanbul Bilgi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bitirme Projeleri Yürütme ve Değerlendirme Yönergesi İstanbul Bilgi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bitirme Projeleri Yürütme ve Değerlendirme Yönergesi Tanım Son sınıf bitirme projeleri mühendislik müfredatının üç yıllık ders içeriğini nihai bir deneyime

Detaylı

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ YENİ DERS ÖNERİ FORMU MYO PROGRAM ADI ANABİLİM DALI/PROGRAM Dersin Adı: DÖNEMİ DİL DERSİN AMACI 3 Dersin Kodu: GÜZ TÜRKÇE Zorunlu Seçmeli Kredisi 1 : ECTS 2 : Teori/ Uygulama: İNGİLİZCE BAHAR DERSİN KATKISI

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KLAVUZU

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KLAVUZU ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KLAVUZU 1.Staj Süresi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünde en az 40 (kırk) iş günü staj yapma zorunluluğu vardır. Staj, esas olarak eğitim öğretimin fiilen

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI YÖNERGESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI YÖNERGESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI YÖNERGESİ MADDE 1 Bu yönergenin amacı; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın koordinasyonunda, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında, Ondokuz

Detaylı

T.C ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Ek 2. İş Yeri Eğitimi Dosyası Kapak Sayfası T.C ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞ YERİ EĞİTİMİ RAPOR DOSYASI ÖĞRENCİNİN Adı Soyadı : Programı : Numarası : Fotoğraf (Zorunlu) ADI

Detaylı

OMÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ PROJE YAPTIRMA ve DEĞERLENDİRME İLKELERİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

OMÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ PROJE YAPTIRMA ve DEĞERLENDİRME İLKELERİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak OMÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ PROJE YAPTIRMA ve DEĞERLENDİRME İLKELERİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak MADDE 1 - (1) Bu ilkeler; Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim-Öğretim

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER BİRİMİ YÖNERGESİ

GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER BİRİMİ YÖNERGESİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Gazi Üniversitesi Sağlık

Detaylı

TIP FAKÜLTESİ TIP EĞİTİM-ÖĞRETİM ÜST KURULU YÖNERGESİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ TIP EĞİTİM-ÖĞRETİM ÜST KURULU YÖNERGESİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIP EĞİTİM-ÖĞRETİM ÜST KURULU YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeki mezuniyet öncesi tıp eğitimi, tıpta uzmanlık eğitimi,

Detaylı

IENG 441 ve IENG 442 Uygulama Planı

IENG 441 ve IENG 442 Uygulama Planı IENG 441 ve IENG 442 Uygulama Planı I. İçerik Bitirme projesi iki ana aşamadan oluşmaktadır. Bunlar, birinci dönem sistem analizi ve genel tasarımının yapıldığı IENG 441 ve ikinci dönem sistem geliştirme

Detaylı

BİTİRME PROJELERİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

BİTİRME PROJELERİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ BİTİRME PROJELERİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Amaç Kapsam :Mühendislik Fakültesi öğrencilerince bitirme projesi derslerinde yapılacak proje çalışmalarının konu ve içeriklerinin belirlenmesi, gerçekleştirilmesi ve

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEKYÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİBÖLÜMÜM

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEKYÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİBÖLÜMÜM MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEKYÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİBÖLÜMÜM BİTİRME PROJESİ YÜRÜTME KILAVUZU 1. Bitirme projesi konuları güz dönemi ara sınav haftasından önce ilan edilir. Öğrencilerin

Detaylı

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI Dayanak MADDE 1- (1) Bu esaslar 28 Ağustos 2012 tarih ve

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI Dayanak MADDE 1- (1) Bu esaslar 28 Ağustos 2012 tarih ve 1 T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI Dayanak MADDE 1- (1) Bu esaslar 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Kafkas Üniversitesi

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam Madde 1 - Bu staj yönergesi, Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin teorik bilgilerini pratikle geliştirmek

Detaylı

İŞ AKIŞ ŞEMASI Birim Adı. Alt Süreç Adı

İŞ AKIŞ ŞEMASI Birim Adı. Alt Süreç Adı İŞ AKIŞ ŞEMASI Birim Adı Ana LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM Çift Anadal - Yandal Çift Anadal-Yandal Kontenjanlarının belirlenmesi ile ilgili Dekanlık Makamından gelen yazı Kurulunda görüşmek üzere Başkanına teslim

Detaylı

KTÜ - Of Teknoloji Fakültesi Tasarım Projesi ve Bitirme Çalışması Uygulama Yönergesi

KTÜ - Of Teknoloji Fakültesi Tasarım Projesi ve Bitirme Çalışması Uygulama Yönergesi KTÜ - Of Teknoloji Fakültesi Tasarım Projesi ve Bitirme Çalışması Uygulama Yönergesi BİRNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı Karadeniz Teknik Üniversitesi, Of Teknoloji

Detaylı

T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik Uygulaması-II Dersleri Kılavuzu. Şubat, 2015 İZMİR

T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik Uygulaması-II Dersleri Kılavuzu. Şubat, 2015 İZMİR T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik Uygulaması-II Dersleri Kılavuzu Şubat, 2015 İZMİR T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Yüksek Lisans ve Doktora Seminer Dersi Kılavuzu

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Yüksek Lisans ve Doktora Seminer Dersi Kılavuzu YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Yüksek Lisans ve Doktora Seminer Dersi Kılavuzu Şubat 2007 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 3 2. RAPOR HAZIRLAMA...

Detaylı

Üniversite, araştırma ve özel sektör kuruluşlarından temsilcilerin. biraraya gelerek, projelerini birbirlerine tanıtmaları ve işbirlikleri

Üniversite, araştırma ve özel sektör kuruluşlarından temsilcilerin. biraraya gelerek, projelerini birbirlerine tanıtmaları ve işbirlikleri Programın Amacı Üniversite, araştırma ve özel sektör kuruluşlarından temsilcilerin biraraya gelerek, projelerini birbirlerine tanıtmaları ve işbirlikleri kurmalarına yönelik düzenlenen ulusal veya uluslararası

Detaylı

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ VE TEZ YAZIM KILAVUZU

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ VE TEZ YAZIM KILAVUZU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ VE TEZ YAZIM KILAVUZU LEFKOŞA 2014 28 İÇİNDEKİLER 1.Genel Kurallar... 1.1. Genel Yazım Kuralları... 1.2. Etik Kurallar... 2.Tez Önerisi Hazırlama

Detaylı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA PROJESİ I-II DERSİ HAZIRLAMA KILAVUZU EYLÜL-2017 1-GENEL BİLGİ BATMAN BU KILAVUZUN HER HAKKI SAKLIDIR Araştırma

Detaylı

TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İşletme Bölümü Staj Yönergesi

TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İşletme Bölümü Staj Yönergesi Amaç ve Kapsam TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İşletme Bölümü Staj Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak MADDE 1 - Bu Yönerge, Türk-Alman Üniversitesi İktisadi ve

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ PROJESİ DERS YÖNERGESİ

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ PROJESİ DERS YÖNERGESİ AKSARAY ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ PROJESİ DERS YÖNERGESİ 1. AMAÇ Araştırma Projesinin amacı, öğrencinin eğitimini aldığı meslekle ilgili

Detaylı

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME (ADEK) ESASLARI

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME (ADEK) ESASLARI ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME (ADEK) ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Esaslar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu

Detaylı

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu yönergenin amacı; spor yöneticisi

Detaylı

tarih ve 06 sayılı Akademik Kurul tutanağının I nolu ekidir. İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

tarih ve 06 sayılı Akademik Kurul tutanağının I nolu ekidir. İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU İSTANBUL 2017 1 GİRİŞ İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ne teslim edilecek Yüksek Lisans ve Doktora tezleri

Detaylı

STAJ YÖNERGESİ Y02-RAI-008

STAJ YÖNERGESİ Y02-RAI-008 Sayfa : 1/6 1. AMAÇ Bu yönerge, öğrencilerin eğitim hayatları boyunca yapacakları stajları düzenlemek, akademik yıl içerisinde ve akademik yıl dışında yapılacak stajlarda uyulması gereken kuralları belirlemek,

Detaylı

1. Proje konusuyla ilgili yapılan tüm çalışmalar bir teknik rapor haline getirilmelidir.

1. Proje konusuyla ilgili yapılan tüm çalışmalar bir teknik rapor haline getirilmelidir. Ç.Ü. MÜHENDİSLİK - MİMARLIK FAKÜLTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ PROJESİ YAPTIRMA VE DEĞERLENDİRME İLKELERİ Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Eğitim-Öğretim Planının

Detaylı

3.SINIF VE 4. SINIF ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE

3.SINIF VE 4. SINIF ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE 3.SINIF VE 4. SINIF ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE BİTİRME TEZİ HAZIRLIK AŞAMASI Tüm öğrencilerimizin akademik etkinliklerde yer almasını istiyoruz. Bu amaçla aşağıdaki akademik etkinliklerin en az birine

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI ANKARA-2017 İÇİNDEKİLER 1. GENEL HÜKÜMLER... 3 2. İÇ DEĞERLENDİRMELER... 3 2.1. SÜREKLİ İZLEME... 3 2.2.

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI DANIŞMA KURULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI DANIŞMA KURULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI DANIŞMA KURULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç: MADDE 1- Bu yönergenin amacı, üniversite genelinde Meslek Yüksekokullarının, işgücü piyasası

Detaylı

Çevre Mühendisliği Bölümü Staj Esasları

Çevre Mühendisliği Bölümü Staj Esasları Çevre Mühendisliği Bölümü Staj Esasları TANIM: Staj, akademik öğrenim süresi boyunca edinilen teorik ve uygulamaya yönelik bilgilerin ışığında, uygun görülen birimlerde (laboratuvar, büro, işletme, arıtma

Detaylı

T.C. BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İşletme Bölümü Öğrenci Staj Yönergesi

T.C. BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İşletme Bölümü Öğrenci Staj Yönergesi T.C. BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İşletme Bölümü Öğrenci Staj Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak Amaç ve Kapsam MADDE 1 - Bu Yönerge, Bursa Orhangazi Üniversitesi

Detaylı

SDU-ATABEY MESLEK YÜKSEKOKULU İŞ SÜREÇLERİ

SDU-ATABEY MESLEK YÜKSEKOKULU İŞ SÜREÇLERİ SDU-ATABEY MESLEK YÜKSEKOKULU İŞ SÜREÇLERİ 1- ÖĞRENCİ STAJ SÜRECİ SÜREÇ ADI : Öğrenci Staj SÜREÇ NO 1 TARİH 27/06/2013 SÜRECİN SORUMLULARI SÜREÇ ORGANİZASYON İLİŞKİSİ ÜST SÜRECİ SÜRECİN AMACI SÜRECİN SINIRLARI

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ GÖREV TANIMI FORMU

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ GÖREV TANIMI FORMU T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ GÖREV TANIMI FORMU Birim: Görev Adı: Amiri İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bölüm Sekreterliği Birimi Bölüm Sekreteri Bölüm Başkanı / Fakülte Sekreteri / Dekan Sorumluluk

Detaylı

Amaç, BİLİMSEL ARASTIRMA YAPABİLME, HAKİM OLDUĞU BİR KONUYU BELİRLİ BİR FORMATTA HAZIRLAYIP SUNABİLME

Amaç, BİLİMSEL ARASTIRMA YAPABİLME, HAKİM OLDUĞU BİR KONUYU BELİRLİ BİR FORMATTA HAZIRLAYIP SUNABİLME SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İSG 203-SEMİNER DERSİ V Dönem 1702175 Amaç, BİLİMSEL ARASTIRMA YAPABİLME, HAKİM OLDUĞU BİR KONUYU BELİRLİ BİR FORMATTA HAZIRLAYIP

Detaylı

MEVLANA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MEVLANA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MEVLANA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, Mevlana Üniversitesi Tıp Fakültesinde

Detaylı

STAJ DEFTERİ KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ. KARABÜK-2017 İmalat Stajı. Ad Soyad: Bölüm: Numara:

STAJ DEFTERİ KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ. KARABÜK-2017 İmalat Stajı. Ad Soyad: Bölüm: Numara: KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ DEFTERİ Ad Soyad: Bölüm: Numara: Stajın yapıldığı yıl ve staj türü belirtilecek. (İmalat/ Yönetim Stajı) KARABÜK-2017 İmalat Stajı KARABÜK ÜNİVERSİTESİ,

Detaylı

ARAŞTIRMA PROJESİ HAZIRLAMA KILAVUZU

ARAŞTIRMA PROJESİ HAZIRLAMA KILAVUZU EGE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA PROJESİ HAZIRLAMA KILAVUZU (LİSANS ÖĞRENCİLERİ İÇİN) İktisat Bölümü A. GENEL BİLGİ Araştırma Projesi Araştırma projesi deneyimi,

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1. Stajın amacı, öğrencilerin, öğrenim gördükleri bölümler ile ilgili iş alanlarını tanımalarını,

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Programlarında Başarı Notunun Değerlendirilmesine Dair Senato Tarafından Belirlenen Usul ve Esaslar

Karadeniz Teknik Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Programlarında Başarı Notunun Değerlendirilmesine Dair Senato Tarafından Belirlenen Usul ve Esaslar Karadeniz Teknik Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Programlarında Başarı Notunun Değerlendirilmesine Dair Senato Tarafından Belirlenen Usul ve Esaslar Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Ön Lisans ve Lisans

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ KARAİSALI MYO BİTİRME ÖDEVİ İLKELERİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ KARAİSALI MYO BİTİRME ÖDEVİ İLKELERİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ KARAİSALI MYO BİTİRME ÖDEVİ İLKELERİ Karaisalı-ADANA, 2016 Ç.Ü. KARAİSALI MYO BİTİRME ÖDEVİ DERSLERİ İLE İLGİLİ İLKELER Ç.Ü. Karaisalı MYO nun tüm bölümlerinde Bitirme Ödevi adını

Detaylı

TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İşletme Bölümü Staj Yönergesi

TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İşletme Bölümü Staj Yönergesi TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İşletme Bölümü Staj Yönergesi Amaç ve Kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1 - Bu Yönerge, Türk-Alman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler

Detaylı

ORYANTASYON 23 EYLÜL 2016

ORYANTASYON 23 EYLÜL 2016 ORYANTASYON 23 EYLÜL 2016 OKUL YERLEŞİM ALANI Okulumuz idari bina, akademik bina ve dersliklerin bulunduğu bina olmak üzere 3 binadan oluşmaktadır. Okulumuzda ayrıca, basketbol-voleybol sahası, futbol

Detaylı

IE 407 ve IE 408 Uygulama Planı

IE 407 ve IE 408 Uygulama Planı IE 407 ve IE 408 Uygulama Planı I. İçerik Bitirme projesi bilindiği gibi iki ana bölümden oluşmaktadır. Bunlar, birinci dönem sistem analizi ve problem formülasyonunun yapıldığı IE 407 ve ikinci dönem

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA YÖNERGESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA YÖNERGESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Yönergesi

Detaylı

Rapor Hazırlama Kuralları

Rapor Hazırlama Kuralları Temel Bilgiler 1. Temel Bilgiler Rapor Hazırlama Kuralları Bilgisayar programcılıüı öğrencilerinin hazırlayacakları tüm proje ve bitirme projesiraporlarını bu belgede açıklandığı biçimde hazırlamaları

Detaylı

Özdeğerlendirme Raporu ve MÜDEK Değerlendirmesi Aşamaları

Özdeğerlendirme Raporu ve MÜDEK Değerlendirmesi Aşamaları ve MÜDEK Değerlendirmesi Aşamaları 10 Mayıs 2014 Mövenpick Hotel, Ankara Sunum İçeriği o İçeriği o Hazırlanması o Uyarılar MÜDEK Değerlendirmesi Aşamaları o Ziyaret Öncesi Aşaması o Kurum Ziyareti Aşaması

Detaylı

ÖDEV YAZIM YÖNERGESİ

ÖDEV YAZIM YÖNERGESİ ÖDEV YAZIM YÖNERGESİ Bu yönerge yapılacak her türlü ödev, uygulama raporu, tasarım projeleri raporu, deney raporları vb. için kullanılacaktır. A. YAZIM İLE İLGİLİ GENEL KURALLAR 1. Ödevler A4 (210 x 27

Detaylı

İ.Ü. ECZACILIK FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİMİ STAJ YÖNERGESİ

İ.Ü. ECZACILIK FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİMİ STAJ YÖNERGESİ İ.Ü. ECZACILIK FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİMİ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesinin vizyonu, misyonu ve

Detaylı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM POLİTİKALARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ PROJE ÖNERİSİ FORMU

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM POLİTİKALARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ PROJE ÖNERİSİ FORMU BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM POLİTİKALARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ PROJE ÖNERİSİ FORMU Proje Başlığı: Project Title: Proje Yürütücüsü: Proje Ekibi: İsim Görev Başvuru Tarihi: * Bu form TÜBİTAK Proje

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ POSTA HİZMETLERİ PROGRAMI (UPOS) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ POSTA HİZMETLERİ PROGRAMI (UPOS) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ POSTA HİZMETLERİ PROGRAMI (UPOS) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Uygulama Esaslarının

Detaylı

T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Öğretmenlik Uygulaması-I Dersi Kılavuzu. Şubat, 2015 İZMİR

T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Öğretmenlik Uygulaması-I Dersi Kılavuzu. Şubat, 2015 İZMİR T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Uygulaması-I Dersi Kılavuzu Şubat, 2015 İZMİR T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Uygulaması-I Dersi Kılavuzu Amaç: Bu kılavuz, Ege Üniversitesi

Detaylı

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ BES ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERS YÖNERGESİ

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ BES ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERS YÖNERGESİ T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ BES 434 - ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERS YÖNERGESİ AKSARAY - 2017 AKSARAY ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

Detaylı

Sınav ve Başarı Değerlendirme Yönergesi

Sınav ve Başarı Değerlendirme Yönergesi Sınav ve Başarı Değerlendirme Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Akdeniz Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul, konservatuar ve meslek yüksekokullarında

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÖĞRENCİ İŞLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÖĞRENCİ İŞLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI ŞEMA ADI: KONTENJAN BELİRLENMESİ İŞ AKIŞ ŞEMASI ŞEMA NO: 01 BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Anabilim Dallarına her eğitim-öğretim yılı güz ve bahar dönemleri için lisansüstü programlara kontenjan ve başvuru

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ PROJE DERSLERİ UYGULAMA VE DEĞERLENDİRME İLKELERİ BİRİNCİ BÖLÜM

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ PROJE DERSLERİ UYGULAMA VE DEĞERLENDİRME İLKELERİ BİRİNCİ BÖLÜM AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ PROJE DERSLERİ UYGULAMA VE DEĞERLENDİRME İLKELERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Mimarlık Fakültesi Proje Dersleri Uygulama ve

Detaylı

T.C. ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ SINAV VE BAŞARI DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ

T.C. ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ SINAV VE BAŞARI DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ T.C. ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ SINAV VE BAŞARI DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ne bağlı fakülte, yüksekokul ve enstitülerde

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam Madde: 1 Bu yönerge, Ege Üniversitesi (EÜ) Eczacılık Fakültesi öğrencilerinin eğitim planlarında yer alan stajlarla ile ilgili uygulama

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1-(1) Trakya Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü öğrencilerinin mesleki bilgi ve becerilerini

Detaylı

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ TÜBİTAK- SANAYİ DESTEKLİ BİTİRME PROJELERİ (I-II) ORGANİZASYON VE UYGULAMA YÖNERGESİ 1. Amaç Lisans bitirme projelerinde, öğrencilerin

Detaylı

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 2017/2018 AKADEMİK YILI LİSANS-LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK ORYANTASYON PROGRAMI

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 2017/2018 AKADEMİK YILI LİSANS-LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK ORYANTASYON PROGRAMI ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 2017/2018 AKADEMİK YILI LİSANS-LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK ORYANTASYON PROGRAMI AKADEMİK HAYATA İLİŞKİN BİLGİLER Akademik Takvim Akademik takvimde kayıt, ders,

Detaylı

GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ FĠZYOTERAPĠ VE REHABĠLĠTASYON BÖLÜMÜ FTR 403 VE FTR 404 KLĠNĠK UYGULAMA DERSĠ STAJ YÖNERGESĠ

GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ FĠZYOTERAPĠ VE REHABĠLĠTASYON BÖLÜMÜ FTR 403 VE FTR 404 KLĠNĠK UYGULAMA DERSĠ STAJ YÖNERGESĠ GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ FĠZYOTERAPĠ VE REHABĠLĠTASYON BÖLÜMÜ FTR 403 VE FTR 404 KLĠNĠK UYGULAMA DERSĠ STAJ YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM KAPSAM MADDE 1: Bu yönerge Gazi Üniversitesi Ön Lisans,

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK TASARIMI & BİTİRME PROJESİ DERSLERİ UYGULAMA YÖNERGESİ Fakülte Kurulu nun 01.07.2015 gün ve 40 Sayılı Toplantısında görüşülerek kabul edilmiştir.

Detaylı

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ NOT DEĞERLENDİRME SİSTEMİ YÖNERGESİ

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ NOT DEĞERLENDİRME SİSTEMİ YÖNERGESİ 1) Amaç İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ NOT DEĞERLENDİRME SİSTEMİ YÖNERGESİ * Dünyada ve ülkemizde kullanılan not değerlendirme sistemine entegre olmak. Dünyanın gelişmiş ülkelerinde kullanılan ACT, CEEB,

Detaylı

SBÜ TIP FAKÜLTESİNDE TEZ YÖNETİMİ VE TEZ SÜREÇLERİ

SBÜ TIP FAKÜLTESİNDE TEZ YÖNETİMİ VE TEZ SÜREÇLERİ SBÜ TIP FAKÜLTESİNDE TEZ YÖNETİMİ VE TEZ SÜREÇLERİ SBÜ TIP FAKÜLTESİNDE TEZ YÖNETİMİ VE TEZ SÜREÇLERİ 1-Zamanlama: Tıpta uzmanlık öğrencisine uzmanlık süresinin ilk yarısında tez konusu ve tez danışmanı

Detaylı

ECZACILIK EĞİTİMİ PROGRAMLARINI DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON DERNEĞİ ÖZ DEĞERLENDİRME ARA RAPORU HAZIRLAMA KILAVUZU

ECZACILIK EĞİTİMİ PROGRAMLARINI DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON DERNEĞİ ÖZ DEĞERLENDİRME ARA RAPORU HAZIRLAMA KILAVUZU ECZACILIK EĞİTİMİ PROGRAMLARINI DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON DERNEĞİ ÖZ DEĞERLENDİRME ARA RAPORU HAZIRLAMA KILAVUZU Sürüm 1.0. - 16.01.2017 www.eczakder.org.tr Öz Değerlendirme Ara Raporu Hazırlama Kılavuzu

Detaylı

SIKÇA SORULAN SORULAR

SIKÇA SORULAN SORULAR SIKÇA SORULAN SORULAR 1- Bağıl değerlendirme sistemi nedir; nasıl hesaplanır? Cevap: Bağıl sistemin esası, aynı sınıfta olan ve aynı dersi alan öğrencilerin başarılarının sınıf ortalamasına göre belirlenmesidir.

Detaylı

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK-MĠMARLIK FAKÜLTESĠ STAJ YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç Ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK-MĠMARLIK FAKÜLTESĠ STAJ YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç Ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK-MĠMARLIK FAKÜLTESĠ STAJ YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç Ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 - Bu Yönerge, Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Detaylı

GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BESLENME ve DĠYETETĠK BÖLÜMÜ 4. SINIF STAJ (UYGULAMA) YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM KAPSAM

GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BESLENME ve DĠYETETĠK BÖLÜMÜ 4. SINIF STAJ (UYGULAMA) YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM KAPSAM GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BESLENME ve DĠYETETĠK BÖLÜMÜ 4. SINIF STAJ (UYGULAMA) YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM KAPSAM MADDE 1: Bu yönerge 15 Ağustos 2013 tarihli Gazi Üniversitesi Eğitim-Öğretim

Detaylı

GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BESLENME ve DĠYETETĠK BÖLÜMÜ 4. SINIF STAJ (UYGULAMA) YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM KAPSAM

GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BESLENME ve DĠYETETĠK BÖLÜMÜ 4. SINIF STAJ (UYGULAMA) YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM KAPSAM GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BESLENME ve DĠYETETĠK BÖLÜMÜ 4. SINIF STAJ (UYGULAMA) YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM KAPSAM MADDE 1: Bu yönerge Gazi Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Öğretim ve Sınav

Detaylı

IENG 441 ve IENG 442 Uygulama Planı

IENG 441 ve IENG 442 Uygulama Planı IENG 441 ve IENG 442 Uygulama Planı I. İçerik Bitirme projesi iki ana aşamadan oluşmaktadır. Bunlar, birinci dönem sistem analizi ve genel tasarımının yapıldığı IENG 441 ve ikinci dönem sistem geliştirme

Detaylı

DENETİMLİ ÇALIŞMA İLKELERİ

DENETİMLİ ÇALIŞMA İLKELERİ DENETİMLİ ÇALIŞMA İLKELERİ Madde 1: Denetimli Çalışma, I - VIII. Yarıyıl için ilgili yarıyıldaki mesleki zorunlu, IX. Yarıyılda ise seçmeli derslerin öğretim üye ve elemanları tarafından verilen zorunlu

Detaylı

T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ KENTSEL TASARIM VE PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ STAJ ESASLARI GENEL ESASLAR

T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ KENTSEL TASARIM VE PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ STAJ ESASLARI GENEL ESASLAR T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ KENTSEL TASARIM VE PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ STAJ ESASLARI GENEL ESASLAR 1-Amaç : Mesleki Pratik Çalışma (staj), öğrencilerin Kentsel Tasarım

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TRABZON, 2013 DERS KAYIT Bölüme ait lisans ders programına, aşağıdaki link yardımıyla ulaşabilirsiniz. http://www.ktu.edu.tr/2014/endustri-lisansdersleri

Detaylı

KTO KARATAY UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING

KTO KARATAY UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING <DEPARTMENT NAME> KTO KARATAY UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING INTERNSHIP REPORT 2013 2014 Name and Surname : [Name Surname] Student ID : [Student ID] Field of Work : Internship Start

Detaylı

1- Öğrenci Değişim Programı İşlemleri (Farabi, Erasmus)

1- Öğrenci Değişim Programı İşlemleri (Farabi, Erasmus) 1- Öğrenci Değişim Programı İşlemleri (Farabi, Erasmus) Değişim Programı1.aşama Değişim Programı Kontenjanı kapsamında duyuru yayınlanır. Öğrenci ilgili üniversiteye başvuru yapar. Öğrencinin başvurusuyla

Detaylı

T.C. ÇANAKKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI

T.C. ÇANAKKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI T.C. ÇANAKKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI ÇANAKKALE 2017 T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BEDEN

Detaylı

Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi Yönergesi

Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi Yönergesi Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi Yönergesi v AMAÇ VE KAPSAM Madde 1: Bu Yönerge, Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi nin düzenli ve verimli bir ortamda gerçekleşmesi için Kongre öncesi ve Kongre nin açılışından

Detaylı

Üniversite Senatosunun 263 Sayılı Toplantısında görüşülerek kabul edilmiştir.

Üniversite Senatosunun 263 Sayılı Toplantısında görüşülerek kabul edilmiştir. Üniversite Senatosunun 263 Sayılı Toplantısında görüşülerek kabul edilmiştir. Amaç Madde 1. Bu yönergenin amacı, Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesindeki bütün programlarda okutulan

Detaylı

Sonuçların Raporlanması, Dokümantasyonu ve Bilimsel Etkinliklere Hazırlık

Sonuçların Raporlanması, Dokümantasyonu ve Bilimsel Etkinliklere Hazırlık Sonuçların Raporlanması, Dokümantasyonu ve Bilimsel Etkinliklere Hazırlık Proje Gelişme (Ara) Raporu Proje sözleşmesi imzalandıktan sonra, sözleşmede belirtilen tarihte proje başlamaktadır. Proje süresi

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi

Namık Kemal Üniversitesi Namık Kemal Üniversitesi Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışmaları Bilgilendirme Notu No. 2 Öğr. Gör. Özcan Konur Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü Mayıs Đçindekiler listesi Özet... 3

Detaylı