İKİNCİ BÖLÜM. Öğrenci Kabulü ve Kayıt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İKİNCİ BÖLÜM. Öğrenci Kabulü ve Kayıt"

Transkript

1 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Antalya Devlet Konservatuvarı Yarı Zamanlı Müzik ve Bale İlköğretim ve Ortaöğretim Okulu Eğitim-Öğretim ve Özel Yetenek Sınavı Yönergesi(1),(2),(3) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1-(1) Bu yönergenin amacı, Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuvarı bünyesinde bulunan Yarı Zamanlı Müzik ve Bale İlköğretim ve Ortaöğretim Okulu na alınacak çocuklara uygulanacak özel yetenek sınavlarının ve yarı zamanlı eğitim programlarının işleyişi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir. Dayanak Madde 2-(1) Bu yönerge; 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 7 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Kapsam Madde 3-(1) Bu Esaslar, Akdeniz Üniversitesi Devlet Konservatuvarı bünyesinde bulunan Müzik ve Bale İlköğretim ve Ortaöğretim Okulu yarı zamanlı programlarının kayıtkabul, dersler, başarı-başarısızlık, sınavlar, devam-devamsızlık, katılım ve başarı belgesi konularına ilişkin yöntem ve ilkeleri kapsar. Tanımlar ve Kısaltmalar Madde 4-(1) Bu yönergede geçen; a) Üniversite: Akdeniz Üniversitesi ni, b) Senato: Akdeniz Üniversitesi Senatosu nu, c) Üniversite Yönetim Kurulu: Akdeniz Üniversitesi Yönetim Kurulu nu, ç) Rektörlük: Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü nü, d) Rektör: Akdeniz Üniversitesi Rektörü nü, e) Konservatuvar: Bünyesinde Yarı Zamanlı Müzik ve Bale İlköğretim ve Ortaöğretim Okulu, Tam Zamanlı Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi ile Müzik, Sahne Sanatları ve Geleneksel Türk Müziği lisans programları bulunan Devlet Konservatuvarı nı, f) Konservatuvar Kurulu: 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 20 inci maddesine göre oluşturulan Konservatuvar Kurulu nu, g) Konservatuvar Yönetim Kurulu: 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 20 inci maddesine göre oluşturulan Yönetim Kurulu nu, ğ) Konservatuvar Müdürü: Antalya Devlet Konservatuvarı Müdürü nü, h) İlk ve Ortaöğretim Okulu: Antalya Devlet Konservatuvarı bünyesinde bulunan Yarı Zamanlı Müzik ve Bale İlköğretim ve Ortaöğretim Okulu nu, ı) Bölüm Başkanı: Antalya Devlet Konservatuvarı bünyesinde bulunan ilgili Bölüm Başkanı nı, i) Müzik Bölümü: Yaylı Çalgılar, Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar, Piyano Ana Sanat Dalları ndan oluşan bölümü, bu dallar: 1) Yaylı Çalgılar Ana Sanat Dalı: Keman, Viyola, Viyolonsel ve Kontrabas Sanat Dalları nı, 2) Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar Ana Sanat Dalı: Flüt, Obua, Klarinet, Fagot, Korno, Trompet, Trombon, Tuba ve Vurmalı Çalgılar Sanat Dalları nı, 3) Piyano Ana Sanat Dalı: Piyano, Arp ve Gitar Sanat Dalları nı, Y-50

2 j) Sahne Sanatları Bölümü: Bale Ana Sanat Dalı ve bu dala bağlı Klasik Bale Sanat Dalı ndan oluşan bölümü, k) Ana Sanat Dalı Başkanı: Antalya Devlet Konservatuvarı bünyesinde bulunan Ana Sanat Dalı Başkanı nı, l) Akademik Takvim: Bir eğitim-öğretim yılındaki kayıt, kayıt yenileme, birinci ve ikinci yarıyıl başlangıç ve bitiş tarihleri, resmi ve yarıyıl tatilleri ile genel sınav tarihlerini belirten ve üniversite senatolarınca kabul edilen takvimi, m) Alan Dersleri: Ders çizelgelerinin zorunlu veya ortak dersler kısmında yer alan müzik ve sahne sanatları bölümlerinin ilgili ana sanat dallarının temel derslerini, n) Yardımcı Alan Dersleri: Ders çizelgelerinin zorunlu veya ortak dersler kısmında yer alan müzik ve sahne sanatları bölümlerinin ilgili ana sanat dallarının yardımcı alan derslerini, o) Öğrenci: Yarı Zamanlı Müzik ve Bale İlköğretim ve Ortaöğretim Okulu düzeyindeki öğrenimini, Konservatuvar bünyesinde sürdüren öğrenciyi, ö) Veli: Öğrencinin annesi veya babası ya da yasal olarak sorumluluğunu üstlenen kişiyi, p) Yarı Zamanlı: Öğrenimlerini konservatuvar dışındaki diğer okullarda, müzik ve sahne sanatları alanındaki mesleki ve sanatsal eğitimlerini konservatuvarda sürdüren öğrencileri, r) Öğretim Elemanı: Alan, Bölüm, Dal dersleri ile ilgili olarak; 2547 Sayılı Kanun da belirtilen nitelikleri taşıyan öğretim üyelerini ve görevlilerini, s) Yarıyıl: Derslerin başladığı tarihten yarıyıl tatiline, yarıyıl tatili bitiminden ders bitimine kadar geçen süreyi, ş) Öğretim Yılı: Eğitim-Öğretimin başladığı tarihten itibaren bir sonraki öğretim yılının başlamasına kadar geçen süreyi, t) Diğer Okullar: Devlet Konservatuvarlarının dışında kalan resmi ve özel ilk ve ortaöğretim kurumlarını, u) Sınav Notları: Konservatuvar öğrencilerinin her dersten yarıyıl, yılsonu ve genel sınavlarda aldığı puanları, ü) Birinci Yarıyıl Sonu Sınavı: Konservatuvar öğrencilerinin Konservatuvar Yönetim Kurulu nca oluşturulacak komisyonlarca, öğrencilerin bir ders yarıyılında aldığı derslerdeki kazanımları ölçmek amacıyla genel sınavlardan önce yapacağı sınavları, v) Yıl Sonu Sınavı: Öğretim elemanının, öğrencilerin bir ders yılında aldığı derslerdeki kazanımları ölçmek amacıyla genel sınavlardan önce yapacağı sınavları, y) Genel Sınav: Konservatuvar öğrencilerinin Konservatuvar Yönetim Kurulu nca oluşturulacak komisyonlarca, öğrencilerin bir ders yılında aldığı derslerdeki kazanımlarını ölçmek amacıyla ders yılı sona ermeden önce tüm derslerden yapılan sınavları, z) Sınav Kurulu: Sınavların işleyiş ve uygulanmasından sorumlu kurulu, a.a ) Sınav Uygulama Kurulları: Sınavda sorulacak soruları hazırlayan ve sınav jüri üyelerinden oluşan kurulu, ifade eder. Y-51

3 İKİNCİ BÖLÜM Öğrenci Kabulü ve Kayıt Öğrenci Kabul Şartları Madde 5-(1) Müzik ve Bale İlköğretim Okulu ile Ortaöğretim Okulu na Yarı Zamanlı olarak alınacak öğrencilerde, programların gerektirdiği niteliklere göre aranacak genel ve özel şartlar, Konservatuvar Kurulu nun görüşü alınarak Konservatuvar Yönetim Kurulu tarafından hazırlanır ve Senato kararı ile kesinleşir. Öğrenci Kontenjanlarının Belirlenmesi Madde 6-(1) Müzik ve Bale İlköğretim Okulu ile Ortaöğretim Okulu na, sanat dalları düzeyinde alınacak Yarı Zamanlı öğrenci sayısı, Konservatuvar Kurulu nun önerisi ve Konservatuvar Yönetim Kurulu nun kararı üzerine senato tarafından belirlenir. Aday Başvuru Kayıtları Madde 7-(1) Aday kayıt tarihleri, her yıl Konservatuvar Kurulu nun önerisi ve Konservatuvar Yönetim Kurulu nun kararı üzerine Senato tarafından belirlenir ve Rektörlükçe ilan edilir. 2) Başvurular adayın velisi tarafından, ilan edilen süre içinde tercih ettikleri bölüm ve/veya sanat dalları düzeyinde kayıt formlarını doldurup, aşağıda belirtilen belgeleri eksiksiz tamamlayarak, Konservatuvar Müdürlüğü ne teslim etmek koşulu ile yapılır.(başvuruda adayın bulunması zorunludur.) 3) Belirtilen tarihlerde kayıtlarını yaptırmayan öğrenciler başvuruda bulunmamış sayılır. 4) Başvurusu kabul edilen adaylara SINAV GİRİŞ BELGESİ verilir. 5) Sınav giriş belgesi, öğrencinin kabul edildiği sınav için geçerlidir. Sınav giriş belgesi olmayan aday sınava alınmaz. 6) Aday kayıt formunda ve/veya istenen diğer belgelerde yanlış beyanda bulunanlar ve belgelerinde tahrifat yapanların, özel yetenek giriş sınavlarında başarılı olsalar dahi kayıtları yapılmaz. Gerçek dışı bilgi ve belgelere göre aday kaydı veya kesin kaydı yapılmış olduğu belirlenenlerin kayıtları silinir. Ön Kayıt İçin Gerekli Belgeler Madde 8-(1) (1) Ön kayıt için başvuru dilekçesi, (2) İlköğretim okulundaki durumunu belirten belgenin aslı, (3) T.C. Kimlik belgesinin aslı (T.C. Kimlik No.lu ) ve onaylanmak üzere bir adet fotokopisi, (4) İki adet yeni çekilmiş 4,5 x 6 cm boyutunda vesikalık fotoğraf, (5) Sınav giderleri ödendi belgesi, (6) İkinci sınıftan itibaren başvuran adayların son karnelerinin fotokopisi, Y-52

4 Başvuru ve Sınav Tarihi Madde 9-(1) Başvuru ve sınav tarihi en az 1 (bir) ay önceden Rektörlük tarafından ilan edilip basında duyurulur. Adaylar Özel Yetenek Giriş Sınavları na, ilan edilen gün ve saatte girmek zorundadır. Aksi halde o yıl için haklarından vazgeçmiş sayılırlar. Başvuru Yeri Madde 10-(1) Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuvarı Akdeniz Üniversitesi Yerleşkesi(Kampüs) Dumlupınar Bulvarı 07058/ANTALYA Özel Yetenek Sınavı Sınav Üst Kurulu Madde 11-(1) Üniversite Yönetim Kurulu tarafından bir Rektör Yardımcısı başkanlığında, Konservatuvar Müdürü nün de yer aldığı 3 (üç) kişilik Sınav Üst Kurulu oluşturulur. Sınav Üst Kurulu, sınavların sağlıklı yürütülmesinden birinci derecede sorumludur. Sınav Kurulu Madde 12-(1) Birim Yönetim Kurulu, aynı zamanda özel yetenek sınavlarının işleyişinden ve yürütülmesinden sorumlu sınav kuruludur. Bu kurul, Sınav Üst Kurulu na karşı sorumludur. Sınav Uygulama Kurulları (Sınav Alt Kurulları) Madde 13-(1) Sınav Uygulama Kurulu/Kurulları, bölüm ve/veya ana sanat dalı başkanlıklarında kadrolu olarak görev yapan öğretim elemanları arasından Konservatuvar Yönetim Kurulu tarafından seçilecek en az 3 (üç) üyeden oluşturulur. (2) Sınav Uygulama Kurulları, sınavın hemen öncesinde, sınavda sorulacak soruları hazırlamakla ve her konu başlığı için verilebilecek toplam puanlamayı belirlemekle yükümlüdür. (3) Eğer Akdeniz Üniversitesi nde ilgili sanat dalında yeterli sayıda kadrolu öğretim elemanı yoksa, başka Üniversite ve/veya Devlete bağlı sanat kurumlarından uzman öğretim elemanı/ sanatçı istenerek yukarıdaki ölçütlerde sınav alt kurulları oluşturma yoluna gidilir. (4) Sınav Uygulama Kurulları, Sınav Kurulu na karşı sorumludur. Y-53

5 Kabul Sınavları Madde 14-(1) Adayların okula kabul edilebilmeleri için kayıt-kabul şartlarını taşımaları ve Konservatuvar Yönetim Kurulu nca belirlenen sınav uygulama kurullarının düzenleyeceği Özel Yetenek Sınavları nda başarılı olmaları gerekir. Müzik ve Sahne Sanatları Bölümleri nde sınavlar, Baraj Sınavı ile Kesin Kabul Sınavı olmak üzere iki aşamadan oluşur. a) Baraj Sınavı: Baraj Sınavı nda; bölüm ve ana sanat dallarının gerektirdiği genel yetenek, duyuş ve fiziksel yapı değerlendirmesi yapılır. Baraj Sınavı nda yüz (100) tam puan üzerinden yetmiş (70) ve üzeri puan alan adaylar Kesin Kabul Sınavı na girmeye hak kazanır. b) Kesin Kabul Sınavı: Kesin Kabul Sınavı nda; Baraj Sınavı nda başarılı olan adayların, sanat dallarının gerektirdiği özel yetenek ve fiziksel yapı değerlendirmesi yapılır. Özel Yetenek Kesin Kabul Sınav Komisyonu, başarılı olan adayın tercihini, yeteneğini, fiziksel uygunluğunu ve öğrenci kontenjanlarını dikkate alarak, adaya en uygun sanat dalını tespit eder. Adaylar, komisyonun kararına uymak ve tespit edilen sanat dalına kayıtlarını yaptırmak zorundadır. Aksi halde haklarından vazgeçmiş sayılırlar. c) Kesin Kabul Sınavı değerlendirme ölçütleri: Duyuş Sınavı: %50 Fiziksel uygunluk/performans: %50 ağırlık puanı üzerinden değerlendirilir. 2) Sınavda yüz (100) tam puan üzerinden yetmiş (70) ve üzeri puan alan adaylar, kontenjan sayısı itibariyle en yüksek puandan, en düşük puana doğru sıralanarak Müzik ve Bale İlköğretim veya Ortaöğretim Okulu na Yarı Zamanlı olarak kayıt yaptırmaya hak kazanır. Kontenjan sayısının tamamlanamadığı hallerde 70 puan barajını aşan yedek adaylar sırası ile kayıt yaptırabilir. Kontenjan açığı bulunsa dahi Yetmiş (70) puanın altında alanlar değerlendirmeye alınmaz. (3) Adaylar aynı sınav döneminde başvurdukları iki ana sanat dalının sınavına girebilir. Her iki sanat dalının sınavını başarmaları halinde adaylar, kontenjan dahilinde ancak bir sanat dalına kesin kayıt yaptırabilir. (4) Adaylar eşit puan aldıkları takdirde yaşı küçük olan aday tercih edilir. Yaşlarının da eşit olması halinde komisyon huzurunda kura çekilerek belirlenir. Y-53/1

6 Sınav Değerlendirme Ölçütleri Madde 15-(1) Müzik Bölümü a)duyuş Sınavı İlkokul 1 1 ses, 2 ses, 2/4 lük iki ölçü ezgi ve ritim (sekizlik, onaltılık, terazi) (ikinci ölçü ikinci vuruş notası her zaman dörtlük nota değerinde biter.) 1 ses 2 ses Ezgi 1 Ezgi 2 Ritim 1 Ritim 2 5 adet 5 adet 1 adet 1 adet 1 adet 1 adet 10 puan 10 puan 10 puan 10 puan 10 puan 10 puan Puanlama sistemi: a. 1 ses ve 2 ses her biri ikişer puan olarak hesaplanır. b. ezgi 1, ezgi 2, ritim 1 ve ritim 2 şu kriterlere göre puanlanır: - 8 ve 10 puan arası: bir nota dışında temiz okudu, bir hata dışında keskin ritim duygusu var, bir nota hatası dışında melodiyi doğru verdi. - 5 ve 7 puan arası: iki-üç nota dışında temiz okudu, iki-üç ritim hatası yaptı, iki-üç nota hatası dışında melodiyi doğru verdi. - 0 ve 4 puan arası: dört ve daha fazla notayı temiz okuyamadı, üçten fazla ritim hatası yaptı, melodide üç notadan daha fazla hata yaptı. c. Puanlama 60 üzerinden yapılır. Elde edilen değer 100 lük sisteme çevrilir. İlkokul ses, 2 ses, 3 ses, 2/4 lük iki ölçü ve 6/8 lik iki ölçü ezgi ve ritim (sekizlik, onaltılık, terazi, noktalı sekizlik onaltılık ve tersi, senkop; sekizlik sekizliğe bağlı, sekizlik onaltılığa bağlı) 1 ses 2 ses 3 ses Ezgi 1 Ezgi 2 Ritim 1 Ritim 2 5 adet 5 adet 5 adet 1 adet 1 adet 1 adet 1 adet 10 puan 10 puan 10 puan 10 puan 10 puan 10 puan 10 puan Puanlama sistemi: a. 1 ses, 2 ses ve 3 ses her biri ikişer puan olarak hesaplanır. b. ezgi 1, ezgi 2, ritim 1 ve ritim 2 şu kriterlere göre puanlanır: - 8 ve 10 puan arası: bir nota dışında temiz okudu, bir hata dışında keskin ritim duygusu var, bir nota hatası dışında melodiyi doğru verdi. - 5 ve 7 puan arası: iki-üç nota dışında temiz okudu, iki-üç ritim hatası yaptı, iki-üç nota hatası dışında melodiyi doğru verdi. - 0 ve 4 puan arası: dört ve daha fazla notayı temiz okuyamadı, üçten fazla ritim hatası yaptı, melodide üç notadan daha fazla hata yaptı. c. Puanlama 70 üzerinden yapılır. Elde edilen değer 100 lük sisteme çevrilir. Y-53/2

7 Ortaokul ses, 2 ses, 3 ses, 4 ses, 2/4 lük iki ölçü ve 6/8 lik iki ölçü ezgi ve ritim (sekizlik, onaltılık, terazi, noktalı sekizlik onaltılık ve tersi, senkop: sekizlik sekizliğe bağlı, sekizlik onaltılığa bağlı, onaltılık onaltılığa bağlı, onaltılık sekizliğe bağlı) 1 ses 2 ses 3 ses 4 ses Ezgi 1 Ezgi 2 Ritim 1 Ritim 2 5 adet 5 adet 5 adet 5 adet 1 adet 1 adet 1 adet 1 adet 0 puan 10 puan 10 puan 10 puan 10 puan 10 puan 10 puan 10 puan Puanlama sistemi: a. 1 ses, 2 ses, 3 ses ve 4 ses her biri ikişer puan olarak hesaplanır. b. ezgi 1, ezgi 2, ritim 1 ve ritim 2 şu kriterlere göre puanlanır: - 8 ve 10 puan arası: bir nota dışında temiz okudu, bir hata dışında keskin ritim duygusu var, bir nota hatası dışında melodiyi doğru verdi. - 5 ve 7 puan arası: iki-üç nota dışında temiz okudu, iki-üç ritim hatası yaptı, iki-üç nota hatası dışında melodiyi doğru verdi. - 0 ve 4 puan arası: dört ve daha fazla notayı temiz okuyamadı, üçten fazla ritim hatası yaptı, melodide üç notadan daha fazla hata yaptı. c. Puanlama 70 üzerinden yapılır. Elde edilen değer 100 lük sisteme çevrilir. Ortaokul 8 Birinci kur hedeflerinden sorumludur. Sıfırdan başlayacak öğrenciler için düzenlenen özel yetenek sınavına başvuramaz. b) Piyano ve Yaylı Çalgılar Ana Sanat Dalları ile Gitar Sanat Dalı nda: 1) Müzik ve Bale İlköğretim ve Ortaöğretim Okulu Piyano, Gitar, Keman, Viyola ve Viyolonsel Sanat Dalları nda, ve 5. sınıfa kadar başvuran adaylar için, adayın genel müzik yeteneğini ölçmeye yönelik sınav yapılır: genel zihinsel algılama, ritim algılama, ezgi algılama, bir veya birden çok ses algılama, fiziksel uygunluk gibi konularda ölçme ve değerlendirme yapılır. Piyano Sanat Dalına 5. sınıf için başvuran adayların başlangıç seviyesinde 1 Etüt ( Leshgorn, Bertini, Czerny ) ile J.S.Bach iki sesli invention kitabından 1 parça çalmaları, enstrumana yönelik fiziksel yatkınlığın ölçülebilmesi için Gitar sanat dalına yine 5. sınıfa başvuran adayların başlangıç düzeyinde eserler çalabilmesi gerekir. Söz konusu sanat dallarına 6. sınıftan itibaren başvurmak isteyen adaylar, girmek istedikleri sınıfın Konservatuvar Kurulu tarafından onaylanmış en az bir alt sınıf müfredatına denk bir programdan çalgı ve işitsel kuram alanında sınava tabii tutulur. Y-53/2

8 2) Kontrabas Sanat Dalı nda; ve 7. sınıftan itibaren adayın genel müzik yeteneğini ölçmeye yönelik sınav yapılır: Genel zihinsel algılama, ritim algılama, ezgi algılama, bir veya birden çok ses algılama, fiziksel uygunluk gibi konularda ölçme ve değerlendirme yapılır. Sanat dalına 7. sınıfta başlamaya hak kazanan adaylar, çalgı ve işitsel kuram alanında hızlandırılmış bir programa tabii tutulur. Öğrenciler 8. sınıfın sonunda çalgı ve işitsel kuram 3. kur müfredatını tamamlamak zorundadır. Söz konusu sanat dalına 8. sınıftan itibaren başvurmak isteyen adaylar, çalgı ve işitsel kuram alanında, Konservatuvar kurulu tarafından onaylanmış en az 1. kur müfredatına denk bir programdan sınava tabii tutulur. c) Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar Anasanat Dalları nda: (1) Obua, Flüt, Klarinet, Fagot, Korno, Trompet ve Trombon Sanat Dalları nda ise, ve 7. sınıftan itibaren adayın genel müzik yeteneğini ölçmeye yönelik sınav yapılır: genel zihinsel algılama, ritim algılama, ezgi algılama, bir veya birden çok ses algılama, fiziksel uygunluk (parmak, diş, dudak) gibi konularda ölçme ve değerlendirme yapılır. Sanat dallarından birine 7. sınıfta başlamaya hak kazanan adaylar, çalgı ve işitsel kuram alanında hızlandırılmış bir programa tabii tutulur. Öğrenciler 8.sınıfın sonunda, çalgı ve işitsel kuram 3. kur müfredatını tamamlamak zorundadır. Söz konusu sanat dallarına 8. sınıftan itibaren başvurmak isteyen adaylar, çalgı ve işitsel kuram alanında en az 1. kur müfredatına denk bir programdan sınava tabii tutulur. (2) Sahne Sanatları Bölümü a) Bale Anasanat Dalı nda: 1) Müzik ve Bale Ortaöğretim Okulu Bale Ana Sanat Dalı na 5. sınıftan başvuran adaylar için bale yapmaya elverişli olup olmadığını belirlemeye yönelik uygulamalı sınav yapılır. Fiziksel uygunluk, genel zihinsel algılama, ritim algılama, ezgi algılama, bir veya birden çok ses algılama gibi konularda değerlendirme yapılır. Bunun içinde vücut esnekliği, kemik ve kas yapısının bale yapmaya uygunluğu, ses, ritm, haraket algısı gibi konularda ölçme ve değerlendirme yapılır. Söz konusu sanat dalına 6.,7. ve 8. sınıflardan başvurmak isteyen adaylar, girmek istedikleri sınıfın Konservatuvar Kurulu tarafından onaylanmış en az bir alt sınıf müfredatına denk bir programdan: bar, orta, zıplama kombinasyonlarından oluşan bir Klasik Bale Dersi sınavına tabii tutulur. Vücut esnekliği, baleye uygunluğu, hareket algısı ve hareketlerin teknik özellikleri doğruluk açısından değerlendirilir. Ayrıca adayların müzik kulağını ölçmek için bir sınav yapılır, ritm, ezgi, bir veya birden çok ses algılama gibi konularda ölçme ve değerlendirme yapılır. 2) Sınav Uygulama Kurulları nda 1 (bir) adet ortopedi dalında uzman hekim, bulundurma zorunluluğu vardır. Ortopedi uzmanı adayın fiziksel olarak uygunluğunu değerlendirmek amacıyla Sınav Uygulama Kurulu nda yer alır. Uzman hekimin, adayın bale yapmaya fiziksel olarak uygun olmadığı yönünde görüş bildirmesi durumunda adayın sınavı, notları göz önünde bulundurulmaksızın geçersiz sayılır. Adayın bale yapmaya engel bir durumunun olmadığının tespit edilmesi halinde ortopedi uzmanının değerlendirmesi yetenek sınavı not ortalamasının dışında tutulur. Y-53/3

9 Asil ve Yedek Aday Kayıtları Madde 16-(1) Sınav sonuçları en yüksek puandan, en düşüğe doğru sıralanır, başarı notu 100 üzerinden 70 puandır. 70 ve üzeri puan alan adaylar kontenjan ve puan sıralamasına göre kayıt yaptırmaya hak kazanır. Kontenjan sayısının tamamlanamadığı hallerde 70 puan barajını aşan yedek adaylar sırası ile kayıt yaptırabilirler. 70 puanın altında kalan adaylar kontenjan açığı bulunsa bile değerlendirmeye alınmazlar. Sınav Sonucuna İtiraz Madde 17-(1) Sınav sonuçlarına itiraza ilişkin dilekçeler; sonuçların duyurulduğu günü izleyen ilk iş günü çalışma saati bitimine kadar Konservatuvar Müdürlüğü ne verilir. Dilekçe, ilgili kurullarda değerlendirilir. Kurul kararı kesindir. Diğer Kurallar Madde 18-(1)Sınavların yapılış biçimi ve sınavla ilgili gerekli görülen açıklamalar, sınav haftasında Antalya Devlet Konservatuvarı web sayfasından duyurulur. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Kesin Kayıt Kesin Kayıt Madde 19-(1)Müzik ve Bale İlköğretim Okulu veya Ortaöğretim Okulu na Yarı Zamanlı olarak girmeye hak kazanan öğrenciler, kesin kayıtlarını Rektörlükçe ilan edilen tarihlerde yaptırmak zorundadır. Aksi halde haklarından vazgeçmiş sayılırlar. Kesin Kayıtta İstenen Belgeler Madde 20- (1) Antalya Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale İlköğretim ve Ortaöğretim Okulu Özel Yetenek Sınavı nı kazanan adaylardan aşağıdaki belgeler istenir: a) T.C.Kimlik belgesinin aslı ve onaylanmak üzere bir adet fotokopisi, (TC Kimlik numarası bulunan) b) Kayıtlı olduğu ilköğretim okulundan alınacak öğrenci belgesi, c) Öğrencinin velisinden alınacak kesin kayıt dilekçesi, ç) On iki adet yeni çekilmiş 4,5 x 6 cm boyutunda vesikalık fotoğraf, d) Kesin Kayıt ödendi belgesi, e) İkametgâh Belgesi, f) Başvurduğu alanla ilgili sağlık yönünden elverişli olduğunu gösterir, tam donanımlı resmi hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu. Bildirim Madde 21-(1) Her çeşit bildirim, adayların Antalya Devlet Konservatuvarı na ön kayıtta belirttiği adrese yazıyla ve/veya Konservatuvar duyuru tahtasında yapılır. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Programa Kayıt, Eğitim-Öğretim Esasları Okulun Amacı, Esas ve İlkeleri Madde 22 (1) Okulun amacı, Müzik ve sahne sanatları alanlarında özel yetenek ve kabiliyetleri olan öğrencilerin;

10 Y-53/4 a) İlgi ve yetenekleri doğrultusunda eğitim-öğretim görmelerini, b) Özel yetenek gerektiren üst öğretim programlarına hazırlanmalarını, c) Yetenekleri doğrultusunda yorum ve uygulamalar yapabilen, yaratıcı ve üretken kişiler olarak yetişmelerini, ç) Araştırmacılığa yönelmelerini, d) Ulusal ve uluslararası eserleri tanımalarını ve yorumlamalarını, sağlamaktır. Bölüm ve Dallar Madde 23 (1) Müzik ve Bale İlköğretim ve Ortaöğretim Okulu nda Müzik ve Sahne Sanatları olmak üzere iki bölümde eğitim yapılır. Bu bölümlerden; a) Müzik Bölümü: Yaylı çalgılar, Üflemeli ve Vurmalı çalgılar ve Piyano Ana Sanat Dalları ndan oluşur. Bu dallar: 1) Yaylı Çalgılar Ana Sanat Dalı: Keman, Viyola, Viyolonsel, Kontrabas, 2) Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar Ana Sanat Dalı: Flüt, Obua, Klarinet, Fagot, Korno, Trompet, Trombon, Tuba ve Vurmalı Çalgılar, 3) Piyano Ana Sanat Dalı: Piyano ve Gitar gibi Sanat Dallarından oluşur. b) Sahne Sanatları Bölümü: Bale Ana Sanat Dalı ve bu dala bağlı Bale Dansçılığı Sanat Dalı ndan oluşur. Kayıt Yenileme Madde 24-(1)Kabul sınavlarının sonuçlarına göre ilk sınıflara girmeye hak kazanan öğrenciler ile seviye sınavları sonuçlarına göre ileri sınıflara alınan öğrencilerin kayıtlarını akademik takvimde belirtilen tarihlerde yaptırmaları zorunludur. Kayıtlarını yenilemeyen öğrencilerin konservatuvarla ilişikleri kesilir. 2) Müzik ve Bale İlköğretim ve Ortaöğretim Okulu nda Yarı Zamanlı olarak eğitim gören öğrenciler, Akademik takvimde belirtilen dönemlerde kayıtlarını yaptırmak zorundadır. Kayıtlarını yenilemeyen öğrencilerin okulla ilişikleri kesilir. 3) Müzik ve Bale İlköğretim ve Ortaöğretim Okulu Yarı Zamanlı programına, diğer Konservatuvarlardan sınavsız nakil geçiş yapılamaz. Nakil ve Geçiş Madde 25- (1) Okullar arası nakil ve geçişler öğrencinin; a) Nakil olacağı okulda kontenjan bulunması, b) Bir üst sınıfa doğrudan geçmiş olması, c) Konservatuvar Yönetim Kurulu nca belirlenen nakil geçiş sınav komisyonunca yapılacak sınavlarda başarılı olması, halinde yapılır. (2) Ara sınıflara diğer okullardan öğrencilerin nakil ve geçişleri, a) Eğitim-öğretim yılı başlamadan 30 gün önce Konservatuvar Müdürlüğü ne yazılı olarak başvurulması, b) Kontenjan bulunması, c) Nakil olunacak sınıfın gerektirdiği alan ve yardımcı alan derslerinden yapılacak seviye tespit sınavlarında başarılı olunması, halinde yapılır. d)alan dersleri sınavlarından herhangi birinden başarısız olan öğrenci diğer alan ve yardımcı alan derslerinin sınavlarına alınmaz.

11 Y-53/5 Eğitim Öğretim Süresi Madde 26 -(1) Müzik ve Bale İlköğretim Okulu ile Ortaöğretim Okulu eğitimöğretim süresi, Müzik Bölümü ne bağlı Yaylı Çalgılar ve Piyano Ana Sanat Dalları nda sekiz, Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar ile Bale Ana Sanat Dalı nda dört yıldır. Ders Yılı Süresi ve Ön Koşul Madde 27- (1) Konservatuvar eğitiminde bir öğretim yılı iki yarıyıldan oluşur. (2) Akademik takvim ile haftalık ders ve sınav programları, öğrencinin diğer öğretim kurumlarındaki çalışma takvimleri göz önünde bulundurulmak koşuluyla, Konservatuvarın fiziki kapasitesi ve öğretim kadrosu esas alınarak yapılır. Gerekli hallerde dersler ve sınavlar, Rektörlüğün onayı ile Cumartesi, Pazar ve mesai saatleri dışında da yapılabilir. (3) Konservatuvarda her öğretim yılında okutulan alan dersleri, bir önceki yılın tamamlayıcısı ve o yılın eğitimine bağlı ön koşullu dersler olarak kabul edilir. Bu nedenle ders geçme değil sınıf geçme sistemi uygulanır. Öğretim Programları Madde 28- (1) Öğretim programları, Konservatuvar Kurulu nun önerisi ve Konservatuvar Yönetim Kurulu nun kararı ile belirlenir. Devam Devamsızlık Madde 29-(1) a) Derslere devam zorunludur. b) Bir ders yılı içinde alan dersleri ile yardımcı alan derslerinden herhangi birine sekiz saatten fazla özürsüz olarak girmeyen öğrenciler, dönem puanı veya notlarına bakılmaksızın o yıl için genel sınav hakkını kaybeder. Ancak 8 (sekiz) saatin üzerindeki devamsızlıklarını bir özüre dayalı olarak yaptıklarını belgelendirenlerin sınava girebilmeleri, beş saate kadar olan devamsızlıklarda müdürün, daha fazlası için ise Konservatuvar Yönetim Kurulu nun vereceği karara bağlıdır. c) Bir gün içinde, alan dersleri ile yardımcı alan derslerinden 1 (bir) saatten fazla programlanmış aynı adı taşıyan derslerdeki devamsızlık bir ders saati olarak kabul edilir. d) Sağlık raporu ve özür belgeleri, özrün sona erdiği tarihten itibaren ilk iş günü içerisinde velinin dilekçesi ile okul yönetimine verilir. Okula Geç Gelme Madde 30-(1)Okula zamanında gelmeyip de özürleri Okul Müdürlüğü nce kabul edilen öğrenciler derslere alınmakla beraber o gün için geç gelmiş sayılırlar. Geç gelme birinci ders saati için söz konusudur. Birinci ders saatinden sonra okula gelenler derse alınırlar. Ancak yarım gün devamsız sayılırlar. Başarının Değerlendirilmesi Madde 31-(1) Alan dersleri ile yardımcı alan derslerinin değerlendirmesinde; a) Öğrenciler, alan derslerinden birinci yarıyıl sonunda komisyonlu yarıyıl sonu sınavına alınır. Sınav tarihleri birinci dönemin son dört haftasında ilgili ana sanat ve bölüm başkanının önerisi üzerine müdürlükçe belirlenir. Dersin öğretim elemanı, dönem içi yapacağı değerlendirmeler sonucunda her öğrenci için bir kanaat puanı veya notu verir. Birinci yarıyıl puanı veya notu, yarıyıl sonu komisyonlu sınav puanı veya notu ile kanaat puanı veya notunun aritmetik ortalamasıdır. İkinci yarıyıl puanı veya notu ise öğretim elemanının yapacağı sınav puanı veya notu ile kanaat puanı veya notunun aritmetik ortalamasından oluşur.

12 Y-53/6 b) Yardımcı alan derslerinin yarıyıl ve yılsonu puanı veya notu ise, öğretim elemanının yapacağı sınav puanı veya notu ile kanaat puanı veya notunun aritmetik ortalamasından oluşur. (2) Öğrenciler ders yılı sona ermeden, alan derslerinin her birinden, dersin özelliğine göre yapılacak komisyonlu Genel Sınav a alınır. Ancak öğrencinin bu sınavlara girebilmesi için; a) Devam koşulunu yerine getirmiş olması, b) Birinci ve ikinci dönem puanı veya notlarının aritmetik ortalamasının en az 70 veya birinci dönem puanı veya notuna bakılmaksızın ikinci dönem puanı veya notunun en az 70 olması gerekir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenciler, o ders yılı için genel sınav haklarını kaybeder ve alan derslerinden başarısız sayılır. Bu durumdaki öğrenciler, başarısız sayıldıkları derslerden bütünleme sınavına girer. c) Gerekli koşulları sağlayan öğrenciler yılsonunda yapılacak komisyonlu Genel Sınav lara alınır. Bu sınavlarda başarı puanı veya notu 100 üzerinden 70 tir. Öğrencinin bu sınavlardan aldığı puan veya not, o derse ilişkin sınıf geçme puanı veya notu sayılır. 70 puanın veya notun altında kalan öğrenciler o derslerden bütünleme sınavına girer. d)yardımcı alan derslerinde ders yılı sonunda ikinci dönem puan veya notunun en az 70 olması koşuluyla, birinci ve ikinci dönem puanı veya notlarının aritmetik ortalamasının en az 70 olması gerekir. Öğrenciler, başarısız oldukları yardımcı alan derslerinden bütünleme sınavına alınır. Bütünleme Sınavları ve Başarının Belirlenmesi Madde 32-(1) Bütünleme Sınavları, yılsonu Genel Sınavların bitiminden sonra 30 gün içerisinde okul müdürlüğünce belirlenen tarihte yapılır. Öğrencinin bu sınavlarda başarılı olabilmesi için, alan ve yardımcı alan derslerinden en az 70 puan alması gerekir. Öğrencinin bu sınavlarda aldığı puanı veya notu o dersin yılsonu puanı veya notu sayılır. Mazeret Sınavları Madde 32-(1) Alan dersleri ile yardımcı alan derslerinin dönem sonu veya bütünleme sınavlarına özürleri nedeniyle katılmayan ve özürleri yönetimce kabul edilen öğrenciler, Konservatuvar müdürlüğünce belirlenen bir tarihte mazeret sınavlarına alınır. İlişik kesme Madde 33-(1)Bütünleme Sınavları sonunda; Müzik ve Bale İlköğretim ve Orta Öğretim Okulu nda herhangi bir alan veya yardımcı alan dersinden başarısız olan öğrencilerin okul ile ilişiği kesilir. Kurul ve Komisyonlar Madde 34 (1) Alan dersleri ile yardımcı alan derslerinin yarıyıl sonu, genel, bütünleme, sanat dalı değiştirme, nakil-geçiş, seviye tespit ve mazeret sınav komisyonları, ilgili ana sanat dalı ve bölüm başkanının önerisi ve Konservatuvar Yönetim Kurulu nun onayı ile oluşturulur. Y-53/7

13 Değerlendirmede Esas Alınan Puan, Not ve Dereceler Madde 35- (1) Alan ve yardımcı alan puan, not ve dereceleri aşağıda gösterilmiştir: Puan Not Derece Pekiyi İyi Orta Yetersiz-Geçmez Başarısız-Geçmez Başarı ve Katılım Belgesi Verilmesi Madde 36 - (1) A.Ü. Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale İlköğretim ve Ortaöğrenimini başarıyla tamamlayanlara öğrenim alanı ve seviyesine göre formatı Müdürlükçe belirlenen Devlet Konservatuvarı Başarı Belgesi düzenlenir. (2) Düzenlenen başarı ve katılım belgeleri Konservatuvar Müdürü tarafından imzalanır. Sanat Dalı veya Ana Sanat Dalı Değişikliği Madde 37- (1) Yarı zamanlı Müzik ve Bale İlköğretim veya Ortaöğretim öğrencilerinin ana sanat veya sanat dalı değişikliği; Bir eğitim öğretim yılı içerisinde Ana Sanat Dalı veya Sanat Dalı değişikliği mümkün değildir. Alanlarında değişiklik yapmak isteyen öğrenciler bir sonraki eğitim öğretim yılı için yapılacak olan Özel Yetenek Sınavlarında başarılı olmaları halinde ilgili sanat dalına kayıt yaptırmaya hak kazanır. Sanat Dalı Öğretim Elemanı Değişikliği Madde 38 (1) Sanat dalı öğretim elemanı değişikliği eğer aynı sanat dalında birden fazla öğretim elemanı var ise ana sanat dalı başkanının görüşü alınarak Konservatuvar Yönetim Kurulu kararı ile yapılır. Kayıt Dondurma Madde 39 (1) Müzik ve Bale İlköğretim ve Ortaöğretim öğrencilerine, belgeleyecekleri haklı ve geçerli nedenleri bulunması durumunda, Konservatuvar Müdürlüğü ne dilekçe yoluyla başvurdukları takdirde, ilgili ana sanat dalı başkanlığının onayı ve Konservatuvar Yönetim Kurulu kararı ile eğitim süresince bir defaya mahsus olmak üzere ve en fazla bir eğitim-öğretim yılı kayıt dondurma hakkı verilir. Konservatuvar Müdürlüğü ne hiçbir şekilde haber vermeden devamsız sayılan, genel ve bütünleme sınavlarına mazeret bildirmeden katılmayan öğrencilerin okulla ilişiği kesilir. Y-53/8

14 Karneler Madde 40-(1) Öğrencilere yarıyıl ve eğitim-öğretim yılı sonunda derslerdeki başarısı, davranış gelişimi ve okula devam durumunu belirten karne verilir. (2) Karneler; Müzik ve Bale İlköğretim ve Ortaöğretim Okulu nda, İlköğretim ve Ortaöğretim Okulu Müdürü ve Konservatuvar Müdürü tarafından imzalanır. BEŞİNCİ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Madde 41 - (1) Bu Esaslar Akdeniz Üniversitesi Senatosu nun onayladığı tarihten itibaren yürürlüğe girer. Yürütme Madde 42 - (1) Bu Esasların hükümlerini Akdeniz Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müdürü yürütür tarih ve 10/85 sayılı Senato Kararı ile kabul edildi. Y-53/9

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI YARI ZAMANLI PROGRAM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI YARI ZAMANLI PROGRAM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI YARI ZAMANLI PROGRAM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, müzik alanında özel yetenek ve kabiliyetleri

Detaylı

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ DEVLET KONSERVATUVARI MÜZĠK VE BALE ĠLKÖĞRETĠM OKULU ĠLE MÜZĠK VE SAHNE SANATLARI LĠSESĠ SERTĠFĠKA PROGRAMI YÖNERGESĠ

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ DEVLET KONSERVATUVARI MÜZĠK VE BALE ĠLKÖĞRETĠM OKULU ĠLE MÜZĠK VE SAHNE SANATLARI LĠSESĠ SERTĠFĠKA PROGRAMI YÖNERGESĠ ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ DEVLET KONSERVATUVARI MÜZĠK VE BALE ĠLKÖĞRETĠM OKULU ĠLE MÜZĠK VE SAHNE SANATLARI LĠSESĠ SERTĠFĠKA PROGRAMI YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1. (1)

Detaylı

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ DEVLET KONSERVATUVARI YARI ZAMANLI PROGRAM YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ DEVLET KONSERVATUVARI YARI ZAMANLI PROGRAM YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ DEVLET KONSERVATUVARI YARI ZAMANLI PROGRAM YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, müzik alanında özel yetenek ve kabiliyetleri

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI DEVLET KONSERVATUVARLARI MÜZİK VE BALE İLKÖĞRETİM KURUMLARI İLE MÜZİK VE SAHNE SANATLARI LİSELERİ YÖNETMELİĞİ (1)

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI DEVLET KONSERVATUVARLARI MÜZİK VE BALE İLKÖĞRETİM KURUMLARI İLE MÜZİK VE SAHNE SANATLARI LİSELERİ YÖNETMELİĞİ (1) YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI DEVLET KONSERVATUVARLARI MÜZİK VE BALE İLKÖĞRETİM KURUMLARI İLE MÜZİK VE SAHNE SANATLARI LİSELERİ YÖNETMELİĞİ (1) Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1)

Detaylı

D.E.Ü. DEVLET KONSERVATUVARI MÜZİK VE BALE ORTAOKULU ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAVI İLE NAKİL VE GEÇİŞ SEVİYE TESPİT SINAVI YÖNERGESİ

D.E.Ü. DEVLET KONSERVATUVARI MÜZİK VE BALE ORTAOKULU ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAVI İLE NAKİL VE GEÇİŞ SEVİYE TESPİT SINAVI YÖNERGESİ D.E.Ü. DEVLET KONSERVATUVARI MÜZİK VE BALE ORTAOKULU ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAVI İLE NAKİL VE GEÇİŞ SEVİYE TESPİT SINAVI YÖNERGESİ Amaç ve Dayanak Madde 1- (1) Yükseköğretim Kurumları Devlet Konservatuvarları

Detaylı

D.E.Ü. DEVLET KONSERVATUVARI MÜZİK VE SAHNE SANATLARI LİSESİ ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAVI İLE NAKİL VE GEÇİŞ SEVİYE TESPİT SINAVI YÖNERGESİ

D.E.Ü. DEVLET KONSERVATUVARI MÜZİK VE SAHNE SANATLARI LİSESİ ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAVI İLE NAKİL VE GEÇİŞ SEVİYE TESPİT SINAVI YÖNERGESİ D.E.Ü. DEVLET KONSERVATUVARI MÜZİK VE SAHNE SANATLARI LİSESİ ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAVI İLE NAKİL VE GEÇİŞ SEVİYE TESPİT SINAVI YÖNERGESİ Amaç ve Dayanak Madde 1 - ( 1 ) Yükseköğretim Kurumları Devlet Konservatuvarları

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI MÜZİK VE BALE ORTAOKULU İLE MÜZİK VE SAHNE SANATLARI LİSESİ KAYIT VE KABUL YÖNERGESİ

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI MÜZİK VE BALE ORTAOKULU İLE MÜZİK VE SAHNE SANATLARI LİSESİ KAYIT VE KABUL YÖNERGESİ T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI MÜZİK VE BALE ORTAOKULU İLE MÜZİK VE SAHNE SANATLARI LİSESİ KAYIT VE KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1)

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ANKARA DEVLET KONSERVATUVARI MÜZİK VE BALE ORTAOKULU İLE MÜZİK VE SAHNE SANATLARI LİSESİ KAYIT KABULVE NAKİL- GEÇİŞ YÖNERGESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ANKARA DEVLET KONSERVATUVARI MÜZİK VE BALE ORTAOKULU İLE MÜZİK VE SAHNE SANATLARI LİSESİ KAYIT KABULVE NAKİL- GEÇİŞ YÖNERGESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ANKARA DEVLET KONSERVATUVARI MÜZİK VE BALE ORTAOKULU İLE MÜZİK VE SAHNE SANATLARI LİSESİ KAYIT KABULVE NAKİL- GEÇİŞ YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam Madde-l) Bu yönerge, Yükseköğretim Kurumları

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI MÜZİK VE BALE ORTAOKULU MÜZİK BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖN KAYIT ESASLARI

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI MÜZİK VE BALE ORTAOKULU MÜZİK BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖN KAYIT ESASLARI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI MÜZİK VE BALE ORTAOKULU MÜZİK BÖLÜMÜ 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖN KAYIT ESASLARI 1- Üniversitemiz Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümüne 2017-2018 eğitim-öğretim

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI MÜZİK VE BALE ORTAOKULU MÜZİK BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖN KAYIT ESASLARI

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI MÜZİK VE BALE ORTAOKULU MÜZİK BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖN KAYIT ESASLARI TRAKYA ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI MÜZİK VE BALE ORTAOKULU MÜZİK BÖLÜMÜ 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖN KAYIT ESASLARI 1- Üniversitemiz Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümüne 2016-2017 eğitim-öğretim

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI MÜZİK VE BALE ORTAOKULU MÜZİK BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖN KAYIT ESASLARI

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI MÜZİK VE BALE ORTAOKULU MÜZİK BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖN KAYIT ESASLARI TRAKYA ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI MÜZİK VE BALE ORTAOKULU MÜZİK BÖLÜMÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖN KAYIT ESASLARI 1- Üniversitemiz Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümüne 2015-2016 eğitim-öğretim

Detaylı

YÖNETMELİK. e) Ders yılı: Derslerin başladığı tarihten kesildiği tarihe kadar geçen ve iki dönemi kapsayan süreyi,

YÖNETMELİK. e) Ders yılı: Derslerin başladığı tarihten kesildiği tarihe kadar geçen ve iki dönemi kapsayan süreyi, YÖNETMELİK Millî Eğitim Bakanlığından: YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI DEVLET KONSERVATUVARLARI MÜZİK VE BALE İLKÖĞRETİM KURUMLARI İLE MÜZİK VE SAHNE SANATLARI LİSELERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ DEVLET KONSERVATUVARI MÜZĠK BÖLÜMÜ LĠSANS ÖĞRETĠM YÖNERGESĠ

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ DEVLET KONSERVATUVARI MÜZĠK BÖLÜMÜ LĠSANS ÖĞRETĠM YÖNERGESĠ ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ DEVLET KONSERVATUVARI MÜZĠK BÖLÜMÜ LĠSANS ÖĞRETĠM YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç Madde 1 - Bu Yönergenin amacı; Müzik ve Sahne Sanatları alanında eğitim-öğretim

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI LİSANS DÖNEMİ MÜZİK BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖNKAYIT ESASLARI

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI LİSANS DÖNEMİ MÜZİK BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖNKAYIT ESASLARI TRAKYA ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI LİSANS DÖNEMİ MÜZİK BÖLÜMÜ 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖNKAYIT ESASLARI Üniversitemiz Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü ne 2016-2017 öğretim yılında Lisans

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI DEVLET KONSERVATUVARLARI MÜZİK VE BALE İLKÖĞRETİM KURUMLARI İLE MÜZİK VE SAHNE SANATLARI LİSELERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI DEVLET KONSERVATUVARLARI MÜZİK VE BALE İLKÖĞRETİM KURUMLARI İLE MÜZİK VE SAHNE SANATLARI LİSELERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 15 Ocak 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29237 YÖNETMELİK Millî Eğitim Bakanlığından: YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI DEVLET KONSERVATUVARLARI MÜZİK VE BALE İLKÖĞRETİM KURUMLARI İLE MÜZİK VE SAHNE SANATLARI LİSELERİ

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı Çukurova Üniversitesine bağlı lisans

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK

Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK 29 Nisan 2017 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30052 YÖNETMELİK MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

SINAV HAKKINDA DETAYLI BİLGİ İÇİN AŞAĞIDA YER ALAN KAYIT KABUL YÖNERGESİNİ OKUYUNUZ

SINAV HAKKINDA DETAYLI BİLGİ İÇİN AŞAĞIDA YER ALAN KAYIT KABUL YÖNERGESİNİ OKUYUNUZ SINAV HAKKINDA DETAYLI BİLGİ İÇİN AŞAĞIDA YER ALAN KAYIT KABUL YÖNERGESİNİ OKUYUNUZ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI LİSANS KAYIT KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ DİL HAZIRLIK EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ DİL HAZIRLIK EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ DİL HAZIRLIK EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1.Bu Yönetmeliğin amacı, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)Bu Yönetmeliğin amacı; Düzce Üniversitesi zorunlu ve isteğe bağlı

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Selçuk Üniversitesi Teknoloji Fakültesi bölümlerine

Detaylı

MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ PEDAGOJĠK FORMASYON EĞĠTĠMĠ YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ PEDAGOJĠK FORMASYON EĞĠTĠMĠ YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ PEDAGOJĠK FORMASYON EĞĠTĠMĠ YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına

Detaylı

T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge nin amacı;

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Pedagojik Formasyon Eğitimi Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Pedagojik Formasyon Eğitimi Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Pedagojik Formasyon Eğitimi Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS UYGULAMA İLKELERİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS UYGULAMA İLKELERİ ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS UYGULAMA İLKELERİ Amaç MADDE 1- (1) Bu Uygulama İlkelerinin amacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun

Detaylı

16 Ağustos 2016 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 5 YÖNETMELİKLER AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL VE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

16 Ağustos 2016 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 5 YÖNETMELİKLER AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL VE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 16 Ağustos 2016 Sayı : 29803 RESMÎ GAZETE Sayfa : 5 YÖNETMELİKLER Ahi Evran Üniversitesinden: AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL VE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ANKARA DEVLET KONSERVATUVARI LİSE DEVRESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM ve SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Dayanak ve Tanımlar

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ANKARA DEVLET KONSERVATUVARI LİSE DEVRESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM ve SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Dayanak ve Tanımlar HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ANKARA DEVLET KONSERVATUVARI LİSE DEVRESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM ve SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; müzik ve sahne sanatları

Detaylı

T.C. İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU ZORUNLU VE İSTEĞE BAĞLI HAZIRLIK SINIFI ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

T.C. İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU ZORUNLU VE İSTEĞE BAĞLI HAZIRLIK SINIFI ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ T.C. İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU ZORUNLU VE İSTEĞE BAĞLI HAZIRLIK SINIFI ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ (Yüksekokul Kurulu nun 20.06.2017 tarih ve 73 sayılı kararı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İNTİBAK PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Senato: (Tarih: 07/02/2012, Karar No: 2012/299-5)

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İNTİBAK PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Senato: (Tarih: 07/02/2012, Karar No: 2012/299-5) MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İNTİBAK PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Senato: (Tarih: 07/02/2012, Karar No: 2012/299-5) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Marmara Üniversitesi

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA YÖNERGESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA YÖNERGESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Yönergesi

Detaylı

MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ FAKÜLTESĠ ĠNTĠBAK PROGRAMI EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ

MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ FAKÜLTESĠ ĠNTĠBAK PROGRAMI EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ FAKÜLTESĠ ĠNTĠBAK PROGRAMI EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ Senato: 25 Ocak 2011 / 287-2-A Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Marmara Üniversitesi Teknoloji

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak Amaç Madde. 1 - Bu yönergenin amacı, 04.12.2008

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ

T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı; Nevşehir Üniversitesi'nin zorunlu ve isteğe

Detaylı

24/12/2013 Senato Kararı 2013/61 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

24/12/2013 Senato Kararı 2013/61 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ 24/12/2013 Senato Kararı 2013/61 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, 04.12.2008 tarih

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HARRAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HARRAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Harran Üniversitesi

Detaylı

HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU ĠNGĠLĠZCE HAZIRLIK EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU ĠNGĠLĠZCE HAZIRLIK EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU ĠNGĠLĠZCE HAZIRLIK EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Harran Üniversitesi

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

BARTIN ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM BARTIN ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, Bartın

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BARTIN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BARTIN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFLARI YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönerge nin amacı ve kapsamı Bartın Üniversitesi

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVLARI YÖNERGESİ Senato: 16 Mayıs 2014 / 324-3-B

MARMARA ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVLARI YÖNERGESİ Senato: 16 Mayıs 2014 / 324-3-B MARMARA ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVLARI YÖNERGESİ Senato: 16 Mayıs 2014 / 324-3-B Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Marmara Üniversitesi Atatürk

Detaylı

Çift Ana Dal Programı

Çift Ana Dal Programı T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL VE YAN DAL PROGRAMI YÖNERGESİ Dayanak MADDE 1- (1) Bu Yönerge; 24/4/2010 tarih ve 27561 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ MEZUNLAR İÇİN PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ

HARRAN ÜNİVERSİTESİ MEZUNLAR İÇİN PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM HARRAN ÜNİVERSİTESİ MEZUNLAR İÇİN PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı

Detaylı

28/09/2016 Senato Kararı 2016/86

28/09/2016 Senato Kararı 2016/86 28/09/2016 Senato Kararı 2016/86 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ BAYBURT EĞİTİM FAKÜLTESİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI ZORUNLU HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç,

Detaylı

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Yandal programının amacı, kayıtlı olduğu lisans programını başarı ile yürüten öğrencilerin ilgi duydukları başka bir dalda bilgilenmelerini

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ POSTA HİZMETLERİ PROGRAMI (UPOS) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ POSTA HİZMETLERİ PROGRAMI (UPOS) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ POSTA HİZMETLERİ PROGRAMI (UPOS) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Uygulama Esaslarının

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA (İLİTAM) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA (İLİTAM) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA (İLİTAM) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı;

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Sayfa No 1 / 5 ABANT İZZET BAYSAL BÖLÜMÜ EĞİTİM- ÖĞRETİM VE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak Amaç Madde 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Bursa Teknik Üniversitesi

Detaylı

ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Alanya Alaaddin

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE Amaç ve Kapsam MADDE 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bu Yönergenin amacı,

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 Bu Yönergenin amacı; İlahiyat

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU YURTDIŞI VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAVI YÖNERGESİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU YURTDIŞI VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAVI YÖNERGESİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU YURTDIŞI VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAVI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ MADDE 1: Bu yönergenin

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı Ondokuz Mayıs Üniversitesine bağlı

Detaylı

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL ve YANDAL LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ*

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL ve YANDAL LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ* T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL ve YANDAL LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ* Amaç Madde 1. (1). Bu yönergenin amacı, İstanbul Medipol Üniversitesinde kayıtlı olduğu lisans programlarını üstün başarıyla

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL PROGRAMININ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Kültür Üniversitesi

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 18 Temmuz 2013 PERŞEMBE YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Ankara Üniversitesinden: YÖNETMELİKLER Sayı : 28711 Mükerrer ANKARA

Detaylı

08 09/07/ /1 1. Üniversitemiz Senatosu Rektör Prof. Dr. Mehmet Bakır Başkanlığında toplandı.

08 09/07/ /1 1. Üniversitemiz Senatosu Rektör Prof. Dr. Mehmet Bakır Başkanlığında toplandı. 08 09/07/2008 2008/1 1 Üniversitemiz Senatosu Rektör Prof. Dr. Mehmet Bakır Başkanlığında toplandı. Karar No 1- Cumhuriyet Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği nin

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA (İLİTAM) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA (İLİTAM) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI 29.09.2011 tarihli Senato toplantısından alınan 2011/240 sayılı kararın ekidir. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA (İLİTAM) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

YABANCI DİL ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ

YABANCI DİL ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ YABANCI DİL ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı; yabancı dil öğretimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI MÜZİK BÖLÜMÜ GELENEKSEL TÜRK MÜZİKLERİ ANASANAT DALI

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI MÜZİK BÖLÜMÜ GELENEKSEL TÜRK MÜZİKLERİ ANASANAT DALI Amaç ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI MÜZİK BÖLÜMÜ GELENEKSEL TÜRK MÜZİKLERİ ANASANAT DALI HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Madde 1- Bu Yönergenin amacı Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Detaylı

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ* BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ* BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ* Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Medipol Üniversitesinde

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI YÖNERGESİ

T.C. SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI YÖNERGESİ T.C. SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, T.C. Süleyman Şah Üniversitesi yabancı dil hazırlık

Detaylı

Üniversitemiz Senatosunun 27.06.2014 tarih ve 11 sayılı toplantısında kabul edilmiştir.

Üniversitemiz Senatosunun 27.06.2014 tarih ve 11 sayılı toplantısında kabul edilmiştir. Üniversitemiz Senatosunun 27.06.2014 tarih ve 11 sayılı toplantısında kabul edilmiştir. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ YAN DAL PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Birim: Giresun Üniversitesine bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, anabilim dalı, bölüm ve programlarını,

YÖNETMELİK. b) Birim: Giresun Üniversitesine bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, anabilim dalı, bölüm ve programlarını, 5 Temmuz 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28698 Giresun Üniversitesinden: YÖNETMELİK GİRESUN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TÜRK MÜZİĞİ LİSANS PROGRAMI ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU

2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TÜRK MÜZİĞİ LİSANS PROGRAMI ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TÜRK MÜZİĞİ LİSANS PROGRAMI ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU Özel yetenek sınavı başvuruları 17 21 Ağustos 2015 tarihleri

Detaylı

SENATO 2016 /09-I

SENATO 2016 /09-I 23.08.2016 SENATO 2016 /09-I BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ ZORUNLU VE İSTEĞE BAĞLI ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM- ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT BİLİMLERİ FAKÜLTESİ %100 ARAPÇA İLAHİYAT LİSANS PROGRAMI ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı; Nevşehir Hacı

Detaylı

Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Lise Devresi Yönetmeliği

Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Lise Devresi Yönetmeliği Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Lise Devresi Yönetmeliği Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; Müzik ve Sahne Sanatları alanında eğitimöğretim

Detaylı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Yönetmeliği (Resmi Gazete 01 Temmuz 2012 / 28340 )

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Yönetmeliği (Resmi Gazete 01 Temmuz 2012 / 28340 ) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Yönetmeliği (Resmi Gazete 01 Temmuz 2012 / 28340 ) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI YARI ZAMANLI İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI YARI ZAMANLI İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI YARI ZAMANLI İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1 Bu

Detaylı

(Üniversitemiz Senatosu nun 09/09/2016 tarih ve 16 sayılı oturumunda kabul edilmiştir.) DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ

(Üniversitemiz Senatosu nun 09/09/2016 tarih ve 16 sayılı oturumunda kabul edilmiştir.) DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ (Üniversitemiz Senatosu nun 09/09/2016 tarih ve 16 sayılı oturumunda kabul edilmiştir.) DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ALMANCA HAZIRLIK SINIFI İLE LİSANS PROGRAMLARINDA İNGİLİZCE DERSLERİNİN EĞİTİM ÖĞRETİMİ VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

11. İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

11. İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ AMAÇ 11. İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı; Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan ön lisans

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ

HİTİT ÜNİVERSİTESİ YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ HİTİT ÜNİVERSİTESİ YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Hitit Üniversitesinin fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında normal ve ikinci öğretimlerde anadal önlisans/lisans

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK PROGRAMI YÖNERGESİ

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK PROGRAMI YÖNERGESİ KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Amaç İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönerge nin

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAVI YÖNERGESİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAVI YÖNERGESİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAVI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ MADDE 1: Bu yönergenin amacı; Selçuk Üniversitesi (S.Ü.) Beden

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL VE YAN DAL PROGRAMI YÖNERGESİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL VE YAN DAL PROGRAMI YÖNERGESİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL VE YAN DAL PROGRAMI YÖNERGESİ Dayanak MADDE 1- (1) Bu Yönerge; 24/4/2010 tarih ve 27561 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki

Detaylı

YÖNETMELİK. Trakya Üniversitesinden: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Trakya Üniversitesinden: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 13 Nisan 2009 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27199 YÖNETMELİK Trakya Üniversitesinden: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Eğitim-Öğretim Yılı Ön Kayıt-Özel Yetenek Sınavı Takvimi ve Açıklamalar:

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Eğitim-Öğretim Yılı Ön Kayıt-Özel Yetenek Sınavı Takvimi ve Açıklamalar: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 2017 2018 Eğitim-Öğretim Yılı Ön Kayıt-Özel Yetenek Sınavı Takvimi ve Açıklamalar: FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL BÖLÜM/PROGRAM PUAN TÜRÜ (2017) TABAN PUANI ÖN KAYIT KURS KAYIT KURS/SINAV

Detaylı

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ NEŞET ERTAŞ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ NEŞET ERTAŞ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ AMAÇ T.C AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTESİ ÖZEL YETENEK SINAVI (Senatonun 04.05.2016 tarih ve 2016/08-03 sayılı kararıyla kabul edilmiştir.) Madde 1) Bu yönergenin amacı AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Neşet Ertaş

Detaylı

MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ ATATÜRK EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ GÜZEL SANATLAR EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVLARI YÖNERGESĠ

MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ ATATÜRK EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ GÜZEL SANATLAR EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVLARI YÖNERGESĠ MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ ATATÜRK EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ GÜZEL SANATLAR EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVLARI YÖNERGESĠ Senato: (TASLAK v07) Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde. 1- Bu yönergenin amacı, Kocaeli

Detaylı

ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI İÇİN SIKÇA SORULAN SORULARA CEVAPLAR

ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI İÇİN SIKÇA SORULAN SORULARA CEVAPLAR ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI İÇİN SIKÇA SORULAN SORULARA CEVAPLAR SORU: İlahiyat Fakültesi Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı eğitim-öğretimi kim tarafından yürütülür? CEVAP: Kırklareli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÇİFT ANADAL VE YAN DAL UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÇİFT ANADAL VE YAN DAL UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÇİFT ANADAL VE YAN DAL UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönerge; Gazi Üniversitesine bağlı Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve bir eğitim-öğretim

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, Çankaya Üniversitesi nde yürütülen çift anadal programlarına ilişkin

Detaylı

2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavı Kılavuzu

2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavı Kılavuzu DEVLET KONSERVATUVARI 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı L A TEX ile belgeyi hazırlayan: Prof. Server ACİM MALATYA - 2014 İçindekiler 1 GENEL ŞARTLAR 2 1.1 Online Kayıt İçin Web Sayfası....................................

Detaylı

Başkent Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu. Yabancı Dil Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi

Başkent Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu. Yabancı Dil Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi 1 Başkent Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu yönergenin amacı, Başkent Üniversitesi Yabancı

Detaylı

T. C. ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ARÜ TÖMER)

T. C. ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ARÜ TÖMER) T. C. ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ARÜ TÖMER) Amaç ve kapsam Eğitim-Öğretim Kayıt Ve Sınav Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1)

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA ÇİFT ANADAL (ÇAP) ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA ÇİFT ANADAL (ÇAP) ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA ÇİFT ANADAL (ÇAP) ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönergenin amacı, Sakarya Üniversitesi

Detaylı

T.C ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI BAŞVURU VE ÖZEL YETENEK SINAV KOŞULLARI

T.C ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI BAŞVURU VE ÖZEL YETENEK SINAV KOŞULLARI T.C ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI BAŞVURU VE ÖZEL YETENEK SINAV KOŞULLARI 2012-2013 Eğitim Öğretim yılında Üniversitemiz Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü Piyano ve Yaylı Çalgılar

Detaylı

T.C BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ

T.C BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ T.C BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Bilimsel Hazırlık Sınıfı Programı Yönergesi

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Bilimsel Hazırlık Sınıfı Programı Yönergesi Süleyman Demirel Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Bilimsel Hazırlık Sınıfı Programı Yönergesi Amaç ve Kapsam Madde 1 (1) Bu yönergenin amacı, Süleyman Demirel Üniversitesi Teknoloji Fakültesi bölümlerine

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi

Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Karadeniz

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ MUSTAFA YAZICI DEVLET KONSERVATUVARI MÜZĠK BÖLÜMÜ ĠLKÖĞRETĠM VE LĠSE DÜZEYĠ SERTĠFĠKA PROGRAMI YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ MUSTAFA YAZICI DEVLET KONSERVATUVARI MÜZĠK BÖLÜMÜ ĠLKÖĞRETĠM VE LĠSE DÜZEYĠ SERTĠFĠKA PROGRAMI YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ MUSTAFA YAZICI DEVLET KONSERVATUVARI MÜZĠK BÖLÜMÜ ĠLKÖĞRETĠM VE LĠSE DÜZEYĠ SERTĠFĠKA PROGRAMI YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1. (1) Bu

Detaylı

T.C. TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ NE YURTDIŞI ÖĞRENCİ KABULÜNDE UYGULANACAK ESASLARA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ KISIM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

T.C. TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ NE YURTDIŞI ÖĞRENCİ KABULÜNDE UYGULANACAK ESASLARA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ KISIM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR T.C. TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ NE YURTDIŞI ÖĞRENCİ KABULÜNDE UYGULANACAK ESASLARA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ KISIM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR AMAÇ Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Türk-Alman Üniversitesi

Detaylı

T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARI TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI KARAR TARİHİ /22 14/02/2013

T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARI TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI KARAR TARİHİ /22 14/02/2013 T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARI TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI KARAR TARİHİ 03 2013/22 14/02/2013 KARAR NO: 2013/22 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Pedagojik Formasyon Eğitimi Yönergesi

Detaylı

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ. Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınavı Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ. Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınavı Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınavı Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Dayanak Madde 1- Akdeniz Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 23

Detaylı