2013 Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Tercih Kılavuzu 23 OCAK 2014

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2013 Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Tercih Kılavuzu 23 OCAK 2014"

Transkript

1 2013 Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Tercih Kılavuzu 23 OCAK 2014 Bu kılavuz, 16 Ocak 2014 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu ile 21 Ocak 2014 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu nda alınan kararlar doğrultusunda güncellenmiştir.

2 1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR 2013 yılında bazı Üniversitelerin bünyesinde açılacak Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına katılacakların yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından yürütülecektir. Bu kılavuz, Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı ile ilgili olarak yerleştirme esaslarını kapsamaktadır. 2. TERCİHLERİN ALINMASI Adaylar tercihlerini Ocak 2014 tarihleri arasında elektronik ortamda yapacaklardır. 28 Kasım 6 Aralık 2013 tarihleri arasında tercih yapan adaylar istedikleri takdirde tercihlerinde değişiklik yapabileceklerdir ALES Sonbahar Dönemi ile yıllarında herhangi bir ALES e katılan ve puanı hesaplanan adaylar tercih yapabileceklerdir ALES Sonbahar Dönemi ile yıllarından herhangi birine ait bir ALES puanı olmayan veya sınava katıldığı halde ALES puanı hesaplanmayan adaylar tercih yapamazlar. Adaylar tercihlerini, TC Kimlik Numaraları ve şifrelerini kullanarak, bireysel olarak https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden elektronik ortamda yapacaklardır. Tercih ve yerleştirme işlemlerinde, başvuran adayların ÖSYM Aday İşlemleri Sistemindeki bilgileri esas alınacaktır. Adayların, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemindeki program/üniversite bilgileri girdiği son sınavdaki bilgileridir. Mezun olduğu program/üniversite bilgisinde değişiklik yapmak isteyen adaylar bu bilgilerini, tercih süresi içinde https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden yapabileceklerdir. Tercih ücreti 10,00 TL olacaktır. Tercih yapılmadan önce ücretin yatırılmış olması gerekmektedir. 28 Kasım 6 Aralık 2013 tarihleri arasında tercih yapan adaylar yeniden tercih ücreti ödemeden tercihlerinde değişiklik yapabileceklerdir. Tablo-1, Pedagojik Formasyon Eğitimi yapılabilecek programların kodlarını, adlarını, kontenjanlarını göstermektedir. Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının Öğretmen Atamalarına Esas Olan Alanlara İlişkin 80 Sayılı Kararı uyarınca hazırlanan hangi lisans programından mezun olan adayların hangi pedagojik formasyon eğitimi programlarını tercih edebilecekleri Tablo-2 de verilmiştir. Adayların, tercihlerini sadece bu tabloda verilen ilgili alanları göz önünde tutarak Tablo-1 deki programlardan yapmaları gerekmektedir. Tercihlerin doğru olarak yapılabilmesi için önce Tablo-2 nin dikkatlice incelenmesi gerekmektedir. Bu tabloda, mezun olunan alan bulunarak hangi formasyon programlarının tercih edilebileceği belirlenecektir. Bunun dışındaki formasyon programlarından yapılacak tercihler geçersizdir. Mezun olduğu lisans programı, tercih ettiği ve/veya yerleştiği programla ilgili oluşabilecek sorunların sorumluluğu adaya aittir. Tablo-1 den en çok 30 tercih yapılabilecektir. Tercihlerin tümünün kullanılması zorunlu değildir. Tercih işlemi tamamlandıktan sonra yazıcıdan tercih listesi alınmalı ve özenle korunmalıdır. Yerleştirme işleminde, yeterli puana sahip olunması koşuluyla tercih sırası önem kazanmaktadır. Bu yüzden tercihler yapılırken eğitim görmek istenen programların en çok istenilenden başlanmak üzere sıralanması uygun bir yoldur. Tercih bildirim işlemi gerçekleştirildikten sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden tercihlerde değişiklik yapılabilecektir. Tercihlerde değişiklik/iptal talep eden dilekçeler işleme alınmayacaktır. Tercih işleminin son günü itibariyle mezun durumda olmayan adaylar tercih yapamazlar. Bu durumdaki adaylar tercih yaparak bir programa yerleştirilseler bile ilgili Üniversite tarafından kayıtları yapılmaz. Adayların yerleştirildikleri programlara kaydolmaları için ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuatta belirtilen koşulları karşılamaları gerekir. Yerleştirildikleri hâlde ilgili mevzuatta öngörülen koşulları karşılamayanların yerleştirildikleri Üniversite tarafından kayıtları yapılmaz. Bu nedenle adayların tercihlerini tamamlamadan önce ilgili kurumlar tarafından yayımlanan duyurular ve konu ile ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuatı dikkatlice incelemeleri gerekmektedir. 3. Y E R L E Ş T İ R M E Yerleştirmede, adayların geçerliliği devam eden tercih edilen ve programın puan türündeki en yüksek ALES puanı (2010 ALES Sonbahar Dönemi ile yılları) ve akademik not ortalamasından oluşturulan yerleştirme puanı kullanılacaktır. Bunun için; adayların geçerli ALES puanları 0-4 aralığına doğrusal olarak dönüştürülecek ve adayların 4 lük not sistemindeki diploma notları kullanılacaktır. Adayların akademik not ortalamaları, 4 lük sistem üzerinden değerlendirmeye alınacaktır. Mezun olduğu yükseköğretim kurumunun 4 lük sistemine göre akademik not ortalaması bildirilemeyen 100 lük sisteme göre bildirilen adayların, akademik not ortalamalarının 100 lük sistemden 4 lük sisteme dönüştürme 1

3 işlemlerinde Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanan dönüşüm tablosu kullanılacaktır. Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanan dönüşüm tablosu, Tablo-3 olarak ekte yer almaktadır. Daha önce yapılan ve ilan edilen tüm diploma notu dönüşümleri dikkate alınmayacaktır. 4 lük veya 100 lük sistemde notu olmayan adayların diploma notu 2 olarak değerlendirmeye alınacaktır. Yurt dışı üniversitelerden (KKTC hariç) mezun olup da programa başvuran adaylara YÖK dönüşüm tablosu uygulanacaktır. Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programlarına Yerleştirme Puanı 0-4 aralığına dönüştürülmüş ALES Puanının % 60'ı ile 4 lük Sistemdeki Diploma Notunun % 40'ı toplanıp 100 ile çarpılarak hesaplanmasından oluşacaktır. Yerleştirme bu puanlara göre ve adayların tercihleri doğrultusunda gerçekleştirilecektir. Bu yerleştirme işlemlerinde ALES puanı ile akademik not ortalaması için herhangi bir alt sınır uygulanmayacaktır. Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programlarına Yerleştirme Puanı-SAY (FYSAY)= %60 son üç yılın en yüksek ALES-SAY puanı (0-4 aralığına dönüştürülmüş hali) + %40 Akademik Not Ortalaması (4 lük not sisteminde) Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programlarına Yerleştirme Puanı-SÖZ (FYSÖZ)= %60 son üç yılın en yüksek ALES-SÖZ puanı (0-4 aralığına dönüştürülmüş hali) + %40 Akademik Not Ortalaması (4 lük not sisteminde) Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programlarına Yerleştirme Puanı-EA (FYEA)= %60 son üç yılın en yüksek ALES-EA puanı (0-4 aralığına dönüştürülmüş hali) + %40 Akademik Not Ortalaması (4 lük not sisteminde) Yerleştirme, adayların Yerleştirme Puanları ve tercihleri ile programların kontenjanları göz önünde tutularak bilgisayarla yapılacaktır. Adaylar arasından, bir programını tercih edenler puan sırasına koyularak ve en yüksek puan alandan başlanmak üzere kontenjan sayısı kadar aday ilgili programa yerleştirilecektir. Aynı programı tercih etmiş olan adayların puanlarının eşit olması durumunda, söz konusu programı daha üst tercihinde gösterene, eşitlik yine sürdüğü takdirde mezuniyet tarihi günümüze daha yakın (yeni mezun) olana, eşitlik yine de sürdüğü takdirde doğum tarihi günümüze daha yakın (yaşı küçük) olana öncelik verilecektir. 4. YERLEŞTİRME SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ VE KAYIT İŞLEMLERİ Yerleştirme sonuçları ÖSYM nin İnternet sayfasında yayımlanacak, adaylara belge gönderilmeyecektir. Programlara yerleşen adayları gösteren fotoğraflı yerleştirme sonuçları, adayların yerleştirildikleri programların bağlı olduğu üniversite rektörlüklerine ÖSYM tarafından elektronik ortamda gönderilecektir. Üniversiteler tarafından kayıtlar yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra 5 iş günü içerisinde yapılacaktır. Yerleşen adayların kayıt hakları yalnız öğretim yılı için geçerlidir. Yerleşen adaylar kayıt işlemleri için ilgili üniversiteye başvuracaklardır. ÖSYM nin yükseköğretim kurumlarındaki kayıt işlemleri ile hiçbir ilişkisi yoktur. Bu konudaki başvuruların doğrudan ilgili yükseköğretim kurumlarına yapılması gerekmektedir. Yükseköğretim Kurulu nun 14/11/2013 tarihli Genel Kurul toplantısında Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından ücret alınıp alınmamasının üniversiteler tarafından karara bağlanmasına, ücret alınacak ise devlet ve vakıf üniversiteleri tarafından belirlenecek miktarın 31 Ağustos 2013 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları Ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar da yer alan devlet üniversiteleri eğitim fakültelerinin ikinci öğretim programları için belirlenen ikinci öğretim ücretinin iki katını (2.054-TL) geçmemesine karar verilmiştir öğretim yılında ek yerleştirme yapılmayacaktır. 2

4 TERCİH ÜCRETİNİN YATIRILMASI Adayların, tercih ücretini yatırırken banka görevlisine; Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı tercih ücretini yatıracağını, T.C. Kimlik Numarasını, ad ve soyadı bilgilerini söylemeleri yeterlidir. Tercih ücreti bankaya yatırılmadan tercih işlemi yapılamaz. Tercih ücretini yatıran adayların banka şubesinden ayrılmadan önce, kendilerine verilen banka dekontunu dikkatle incelemeleri, bilgilerinde yanlışlık yoksa bankadan ayrılmaları, yanlışlık varsa mutlaka düzelttirerek bankadan ayrılmaları gerekmektedir. BANKALAR* T.C. Ziraat Bankasının tüm şubeleri ve İnternet bankacılığı T. Halk Bankasının tüm şubeleri ve İnternet bankacılığı Akbankın tüm şubeleri ve İnternet bankacılığı (KKTC den başvuracak adaylar hariç) Kuveyt Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri ve İnternet bankacılığı (KKTC den başvuracak adaylar hariç) Türk Ekonomi Bankasının tüm şubeleri ve İnternet bankacılığı Denizbank ın tüm şubeleri ve İnternet bankacılığı (KKTC den başvuracak adaylar hariç) Tüm PTT İş Yerleri (KKTC den başvuracak adaylar ASPOS-Gazi Magusa) *Tercih ücreti ÖSYM nin İnternet sayfasında yer alan ÖDEMELER alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir. EKLER: TABLO-1 Tercih Edilebilecek Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programları ( ) TABLO-2 Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programlarını Tercih Edebilecek Lisans Programları ( ) TABLO-3 YÜKSEKÖĞRETİM KURULU 4 lük Sistemdeki Notların 100 lük Sistemdeki Karşılıkları MEZUN OLUNAN LİSANS PROGRAMI MEZUN OLUNAN ÜNİVERSİTE 3

5 TABLO-1 TERCİH EDİLEBİLECEK PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMLARI Program Üniversite Adı Program Adı Üni. Kodu Kodu Kont. Puan Türü ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 5005 Biyoloji 40 SAY ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 5037 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 20 EA ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 5009 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 40 SÖZ ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 5012 Fizik 40 SAY ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 5016 Görsel Sanatlar / Resim 40 SAY/SÖZ/EA ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 5020 İngilizce 20 SAY/SÖZ/EA ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 5021 Kimya/Kimya Teknolojisi 40 SAY ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 5022 Matematik 80 SAY ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 5023 Müzik 20 SAY/SÖZ/EA ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 5024 Psikoloji 40 EA ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 5031 Tarih 40 SÖZ ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 5034 Türk Dili ve Edebiyatı 80 SÖZ ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 5005 Biyoloji 40 SAY ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 5007 Coğrafya 40 SÖZ ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 5012 Fizik 40 SAY ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 5022 Matematik 60 SAY ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 5029 Sanat Tarihi 20 SÖZ ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 5031 Tarih 40 SÖZ ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 5034 Türk Dili ve Edebiyatı 60 SÖZ ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 5005 Biyoloji 40 SAY ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 5007 Coğrafya 40 SÖZ ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 5011 Felsefe 60 EA ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 5012 Fizik 60 SAY ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 5021 Kimya/Kimya Teknolojisi 40 SAY ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 5022 Matematik 60 SAY ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 5028 Sağlık 40 SAY ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 5031 Tarih 60 SÖZ ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 5034 Türk Dili ve Edebiyatı 60 SÖZ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 5004 Bilişim Teknolojileri 20 SAY AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 5005 Biyoloji 40 SAY AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 5007 Coğrafya 40 SÖZ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 5009 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 60 SÖZ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 5016 Görsel Sanatlar / Resim 20 SAY/SÖZ/EA AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 5021 Kimya/Kimya Teknolojisi 40 SAY AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 5022 Matematik 60 SAY AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 5023 Müzik 20 SAY/SÖZ/EA AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 5031 Tarih 40 SÖZ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 5034 Türk Dili ve Edebiyatı 60 SÖZ AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ 5009 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 20 SÖZ AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ 5012 Fizik 40 SAY AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ 5021 Kimya/Kimya Teknolojisi 40 SAY AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ 5022 Matematik 40 SAY AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ 5031 Tarih 40 SÖZ AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ 5034 Türk Dili ve Edebiyatı 40 SÖZ AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ 5004 Bilişim Teknolojileri 20 SAY AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ 5005 Biyoloji 40 SAY AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ 5007 Coğrafya 40 SÖZ AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ 5012 Fizik 40 SAY AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ 5021 Kimya/Kimya Teknolojisi 40 SAY AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ 5022 Matematik 60 SAY AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ 5028 Sağlık 40 SAY AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ 5031 Tarih 40 SÖZ AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ 5033 Teknoloji ve Tasarım 20 SAY AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ 5034 Türk Dili ve Edebiyatı 60 SÖZ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 5005 Biyoloji 60 SAY AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 5037 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 20 EA AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 5011 Felsefe 80 EA AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 5012 Fizik 60 SAY AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 5020 İngilizce 40 SAY/SÖZ/EA AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 5021 Kimya/Kimya Teknolojisi 40 SAY AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 5022 Matematik 80 SAY AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 5028 Sağlık 40 SAY AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 5034 Türk Dili ve Edebiyatı 80 SÖZ AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 5005 Biyoloji 40 SAY 1

6 TABLO-1 TERCİH EDİLEBİLECEK PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMLARI Program Üniversite Adı Program Adı Üni. Kodu Kodu Kont. Puan Türü AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 5012 Fizik 40 SAY AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 5021 Kimya/Kimya Teknolojisi 40 SAY AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 5022 Matematik 60 SAY AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 5031 Tarih 60 SÖZ AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 5034 Türk Dili ve Edebiyatı 60 SÖZ AMASYA ÜNİVERSİTESİ 5009 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 80 SÖZ AMASYA ÜNİVERSİTESİ 5022 Matematik 60 SAY AMASYA ÜNİVERSİTESİ 5028 Sağlık 40 SAY AMASYA ÜNİVERSİTESİ 5031 Tarih 60 SÖZ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 5001 Adalet 20 EA ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 5005 Biyoloji 40 SAY ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 5009 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 60 SÖZ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 5011 Felsefe 60 EA ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 5012 Fizik 40 SAY ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 5014 Gazetecilik 40 SÖZ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 5016 Görsel Sanatlar / Resim 20 SAY/SÖZ/EA ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 5041 Grafik ve Fotoğraf 40 SAY/SÖZ/EA ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 5021 Kimya/Kimya Teknolojisi 40 SAY ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 5022 Matematik 60 SAY ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 5023 Müzik 20 SAY/SÖZ/EA ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 5031 Tarih 60 SÖZ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 5034 Türk Dili ve Edebiyatı 60 SÖZ ANKARA ÜNİVERSİTESİ 5002 Almanca 40 SAY/SÖZ/EA ANKARA ÜNİVERSİTESİ 5003 Arapça 20 SAY/SÖZ/EA ANKARA ÜNİVERSİTESİ 5036 Çince 10 SAY/SÖZ/EA ANKARA ÜNİVERSİTESİ 5009 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 40 SÖZ ANKARA ÜNİVERSİTESİ 5011 Felsefe 40 EA ANKARA ÜNİVERSİTESİ 5012 Fizik 40 SAY ANKARA ÜNİVERSİTESİ 5013 Fransızca 40 SAY/SÖZ/EA ANKARA ÜNİVERSİTESİ 5040 Gıda Teknolojileri 20 SAY ANKARA ÜNİVERSİTESİ 5042 Hasta ve Yaşlı Hizmetleri 20 SAY ANKARA ÜNİVERSİTESİ 5020 İngilizce 40 SAY/SÖZ/EA ANKARA ÜNİVERSİTESİ 5044 İspanyolca 20 SAY/SÖZ/EA ANKARA ÜNİVERSİTESİ 5045 İtalyanca 20 SAY/SÖZ/EA ANKARA ÜNİVERSİTESİ 5046 Japonca 20 SAY/SÖZ/EA ANKARA ÜNİVERSİTESİ 5025 Radyo-Televizyon 20 SÖZ ANKARA ÜNİVERSİTESİ 5027 Rusça 60 SAY/SÖZ/EA ANKARA ÜNİVERSİTESİ 5031 Tarih 50 SÖZ ANKARA ÜNİVERSİTESİ 5032 Tarım Teknolojileri 40 SAY ANKARA ÜNİVERSİTESİ 5034 Türk Dili ve Edebiyatı 80 SÖZ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 5002 Almanca 40 SAY/SÖZ/EA ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 5003 Arapça 40 SAY/SÖZ/EA ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 5005 Biyoloji 40 SAY ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 5007 Coğrafya 40 SÖZ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 5009 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 40 SÖZ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 5011 Felsefe 40 EA ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 5012 Fizik 60 SAY ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 5019 İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri 40 SÖZ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 5020 İngilizce 40 SAY/SÖZ/EA ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 5021 Kimya/Kimya Teknolojisi 40 SAY ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 5022 Matematik 60 SAY ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 5031 Tarih 40 SÖZ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 5034 Türk Dili ve Edebiyatı 80 SÖZ ATILIM ÜNİVERSİTESİ 5020 İngilizce 20 SAY/SÖZ/EA ATILIM ÜNİVERSİTESİ 5022 Matematik 40 SAY ATILIM ÜNİVERSİTESİ 5024 Psikoloji 40 EA ATILIM ÜNİVERSİTESİ 5031 Tarih 20 SÖZ ATILIM ÜNİVERSİTESİ 5034 Türk Dili ve Edebiyatı 40 SÖZ BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 5020 İngilizce 25 SAY/SÖZ/EA BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 5034 Türk Dili ve Edebiyatı 25 SÖZ BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 5005 Biyoloji 40 SAY BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 5007 Coğrafya 40 SÖZ BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 5012 Fizik 40 SAY BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 5020 İngilizce 20 SAY/SÖZ/EA 2

7 TABLO-1 TERCİH EDİLEBİLECEK PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMLARI Program Üniversite Adı Program Adı Üni. Kodu Kodu Kont. Puan Türü BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 5021 Kimya/Kimya Teknolojisi 40 SAY BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 5022 Matematik 80 SAY BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 5023 Müzik 20 SAY/SÖZ/EA BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 5031 Tarih 60 SÖZ BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 5034 Türk Dili ve Edebiyatı 80 SÖZ BARTIN ÜNİVERSİTESİ 5007 Coğrafya 40 SÖZ BARTIN ÜNİVERSİTESİ 5009 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 40 SÖZ BARTIN ÜNİVERSİTESİ 5011 Felsefe 40 EA BARTIN ÜNİVERSİTESİ 5020 İngilizce 20 SAY/SÖZ/EA BARTIN ÜNİVERSİTESİ 5022 Matematik 60 SAY BARTIN ÜNİVERSİTESİ 5031 Tarih 40 SÖZ BARTIN ÜNİVERSİTESİ 5034 Türk Dili ve Edebiyatı 40 SÖZ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 5042 Hasta ve Yaşlı Hizmetleri 20 SAY BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 5020 İngilizce 20 SAY/SÖZ/EA BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 5022 Matematik 40 SAY BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 5028 Sağlık 80 SAY BOZOK ÜNİVERSİTESİ 5005 Biyoloji 40 SAY BOZOK ÜNİVERSİTESİ 5009 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 40 SÖZ BOZOK ÜNİVERSİTESİ 5012 Fizik 40 SAY BOZOK ÜNİVERSİTESİ 5021 Kimya/Kimya Teknolojisi 40 SAY BOZOK ÜNİVERSİTESİ 5022 Matematik 40 SAY BOZOK ÜNİVERSİTESİ 5028 Sağlık 40 SAY BOZOK ÜNİVERSİTESİ 5031 Tarih 40 SÖZ BOZOK ÜNİVERSİTESİ 5034 Türk Dili ve Edebiyatı 40 SÖZ BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 5004 Bilişim Teknolojileri 20 SAY BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 5005 Biyoloji 40 SAY BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 5009 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 40 SÖZ BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 5012 Fizik 40 SAY BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 5020 İngilizce 40 SAY/SÖZ/EA BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 5021 Kimya/Kimya Teknolojisi 20 SAY BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 5022 Matematik 60 SAY BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 5031 Tarih 40 SÖZ BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 5034 Türk Dili ve Edebiyatı 60 SÖZ CANİK BAŞARI ÜNİVERSİTESİ 5012 Fizik 20 SAY CANİK BAŞARI ÜNİVERSİTESİ 5020 İngilizce 20 SAY/SÖZ/EA CANİK BAŞARI ÜNİVERSİTESİ 5021 Kimya/Kimya Teknolojisi 20 SAY CANİK BAŞARI ÜNİVERSİTESİ 5022 Matematik 60 SAY CANİK BAŞARI ÜNİVERSİTESİ 5024 Psikoloji 40 EA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 5005 Biyoloji 40 SAY CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 5009 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 60 SÖZ CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 5012 Fizik 40 SAY CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 5020 İngilizce 40 SAY/SÖZ/EA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 5021 Kimya/Kimya Teknolojisi 40 SAY CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 5022 Matematik 40 SAY CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 5028 Sağlık 20 SAY CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 5031 Tarih 40 SÖZ CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 5034 Türk Dili ve Edebiyatı 40 SÖZ CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 5005 Biyoloji 40 SAY CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 5009 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 40 SÖZ CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 5011 Felsefe 40 EA CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 5012 Fizik 40 SAY CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 5016 Görsel Sanatlar / Resim 20 SAY/SÖZ/EA CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 5019 İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri 60 SÖZ CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 5020 İngilizce 40 SAY/SÖZ/EA CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 5021 Kimya/Kimya Teknolojisi 40 SAY CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 5022 Matematik 40 SAY CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 5023 Müzik 20 SAY/SÖZ/EA CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 5031 Tarih 60 SÖZ CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 5034 Türk Dili ve Edebiyatı 40 SÖZ ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 5007 Coğrafya 40 SÖZ ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 5009 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 60 SÖZ ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 5012 Fizik 40 SAY ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 5042 Hasta ve Yaşlı Hizmetleri 20 SAY ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 5020 İngilizce 20 SAY/SÖZ/EA 3

8 TABLO-1 TERCİH EDİLEBİLECEK PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMLARI Program Üniversite Adı Program Adı Üni. Kodu Kodu Kont. Puan Türü ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 5021 Kimya/Kimya Teknolojisi 40 SAY ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 5022 Matematik 60 SAY ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 5023 Müzik 20 SAY/SÖZ/EA ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 5031 Tarih 40 SÖZ ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 5034 Türk Dili ve Edebiyatı 60 SÖZ ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ 5005 Biyoloji 40 SAY ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ 5007 Coğrafya 20 SÖZ ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ 5012 Fizik 40 SAY ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ 5022 Matematik 40 SAY ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ 5031 Tarih 40 SÖZ ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ 5034 Türk Dili ve Edebiyatı 60 SÖZ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 5005 Biyoloji 40 SAY ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 5009 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 40 SÖZ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 5011 Felsefe 40 EA ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 5012 Fizik 60 SAY ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 5016 Görsel Sanatlar / Resim 20 SAY/SÖZ/EA ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 5021 Kimya/Kimya Teknolojisi 40 SAY ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 5022 Matematik 40 SAY ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 5023 Müzik 20 SAY/SÖZ/EA ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 5034 Türk Dili ve Edebiyatı 60 SÖZ DİCLE ÜNİVERSİTESİ 5005 Biyoloji 40 SAY DİCLE ÜNİVERSİTESİ 5009 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 60 SÖZ DİCLE ÜNİVERSİTESİ 5012 Fizik 40 SAY DİCLE ÜNİVERSİTESİ 5019 İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri 60 SÖZ DİCLE ÜNİVERSİTESİ 5021 Kimya/Kimya Teknolojisi 40 SAY DİCLE ÜNİVERSİTESİ 5022 Matematik 40 SAY DİCLE ÜNİVERSİTESİ 5031 Tarih 60 SÖZ DİCLE ÜNİVERSİTESİ 5034 Türk Dili ve Edebiyatı 60 SÖZ DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 5004 Bilişim Teknolojileri 20 SAY DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 5005 Biyoloji 60 SAY DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 5012 Fizik 60 SAY DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 5020 İngilizce 20 SAY/SÖZ/EA DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 5021 Kimya/Kimya Teknolojisi 20 SAY DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 5022 Matematik 60 SAY DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 5034 Türk Dili ve Edebiyatı 80 SÖZ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 5002 Almanca 40 SAY/SÖZ/EA DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 5005 Biyoloji 40 SAY DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 5007 Coğrafya 40 SÖZ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 5008 Denizcilik 40 SAY DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 5012 Fizik 60 SAY DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 5013 Fransızca 40 SAY/SÖZ/EA DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 5016 Görsel Sanatlar / Resim 20 SAY/SÖZ/EA DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 5042 Hasta ve Yaşlı Hizmetleri 20 SAY DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 5019 İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri 60 SÖZ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 5020 İngilizce 40 SAY/SÖZ/EA DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 5021 Kimya/Kimya Teknolojisi 40 SAY DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 5022 Matematik 60 SAY DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 5023 Müzik 20 SAY/SÖZ/EA DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 5031 Tarih 40 SÖZ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 5034 Türk Dili ve Edebiyatı 60 SÖZ DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 5005 Biyoloji 40 SAY DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 5012 Fizik 40 SAY DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 5020 İngilizce 40 SAY/SÖZ/EA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 5021 Kimya/Kimya Teknolojisi 40 SAY DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 5022 Matematik 40 SAY DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 5031 Tarih 40 SÖZ DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 5034 Türk Dili ve Edebiyatı 60 SÖZ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 5005 Biyoloji 40 SAY DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 5007 Coğrafya 40 SÖZ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 5012 Fizik 40 SAY DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 5020 İngilizce 40 SAY/SÖZ/EA DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 5021 Kimya/Kimya Teknolojisi 40 SAY DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 5022 Matematik 40 SAY DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 5034 Türk Dili ve Edebiyatı 40 SÖZ 4

9 TABLO-1 TERCİH EDİLEBİLECEK PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMLARI Program Üniversite Adı Program Adı Üni. Kodu Kodu Kont. Puan Türü EGE ÜNİVERSİTESİ 5002 Almanca 40 SAY/SÖZ/EA EGE ÜNİVERSİTESİ 5007 Coğrafya 40 SÖZ EGE ÜNİVERSİTESİ 5010 Elektrik-Elektronik Teknolojisi 20 SAY EGE ÜNİVERSİTESİ 5011 Felsefe 40 EA EGE ÜNİVERSİTESİ 5012 Fizik 40 SAY EGE ÜNİVERSİTESİ 5014 Gazetecilik 40 SÖZ EGE ÜNİVERSİTESİ 5017 Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hiz. 60 SÖZ EGE ÜNİVERSİTESİ 5020 İngilizce 40 SAY/SÖZ/EA EGE ÜNİVERSİTESİ 5021 Kimya/Kimya Teknolojisi 40 SAY EGE ÜNİVERSİTESİ 5022 Matematik 40 SAY EGE ÜNİVERSİTESİ 5023 Müzik 40 SAY/SÖZ/EA EGE ÜNİVERSİTESİ 5024 Psikoloji 40 EA EGE ÜNİVERSİTESİ 5028 Sağlık 40 SAY EGE ÜNİVERSİTESİ 5029 Sanat Tarihi 40 SÖZ EGE ÜNİVERSİTESİ 5031 Tarih 40 SÖZ EGE ÜNİVERSİTESİ 5034 Türk Dili ve Edebiyatı 40 SÖZ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 5005 Biyoloji 40 SAY ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 5006 Biyomedikal Cihaz Teknolojileri 20 SAY ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 5007 Coğrafya 60 SÖZ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 5009 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 60 SÖZ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 5012 Fizik 60 SAY ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 5019 İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri 60 SÖZ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 5020 İngilizce 40 SAY/SÖZ/EA ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 5021 Kimya/Kimya Teknolojisi 40 SAY ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 5022 Matematik 60 SAY ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 5031 Tarih 60 SÖZ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 5034 Türk Dili ve Edebiyatı 80 SÖZ ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ 5005 Biyoloji 40 SAY ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ 5009 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 40 SÖZ ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ 5012 Fizik 40 SAY ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ 5019 İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri 20 SÖZ ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ 5021 Kimya/Kimya Teknolojisi 40 SAY ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ 5034 Türk Dili ve Edebiyatı 60 SÖZ ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ 5004 Bilişim Teknolojileri 50 SAY ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ 5005 Biyoloji 40 SAY ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ 5037 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 20 EA ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ 5007 Coğrafya 40 SÖZ ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ 5009 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 60 SÖZ ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ 5012 Fizik 40 SAY ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ 5019 İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri 60 SÖZ ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ 5021 Kimya/Kimya Teknolojisi 40 SAY ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ 5022 Matematik 60 SAY ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ 5028 Sağlık 40 SAY ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ 5031 Tarih 60 SÖZ ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ 5034 Türk Dili ve Edebiyatı 40 SÖZ FATİH ÜNİVERSİTESİ 5011 Felsefe 20 EA FATİH ÜNİVERSİTESİ 5019 İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri 20 SÖZ FATİH ÜNİVERSİTESİ 5020 İngilizce 20 SAY/SÖZ/EA FATİH ÜNİVERSİTESİ 5022 Matematik 40 SAY FATİH ÜNİVERSİTESİ 5031 Tarih 20 SÖZ FATİH ÜNİVERSİTESİ 5034 Türk Dili ve Edebiyatı 40 SÖZ FIRAT ÜNİVERSİTESİ 5005 Biyoloji 40 SAY FIRAT ÜNİVERSİTESİ 5007 Coğrafya 40 SÖZ FIRAT ÜNİVERSİTESİ 5009 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 40 SÖZ FIRAT ÜNİVERSİTESİ 5012 Fizik 40 SAY FIRAT ÜNİVERSİTESİ 5020 İngilizce 20 SAY/SÖZ/EA FIRAT ÜNİVERSİTESİ 5021 Kimya/Kimya Teknolojisi 40 SAY FIRAT ÜNİVERSİTESİ 5022 Matematik 80 SAY FIRAT ÜNİVERSİTESİ 5023 Müzik 20 SAY/SÖZ/EA FIRAT ÜNİVERSİTESİ 5031 Tarih 60 SÖZ FIRAT ÜNİVERSİTESİ 5034 Türk Dili ve Edebiyatı 60 SÖZ GAZİ ÜNİVERSİTESİ 5003 Arapça 40 SAY/SÖZ/EA GAZİ ÜNİVERSİTESİ 5005 Biyoloji 80 SAY GAZİ ÜNİVERSİTESİ 5007 Coğrafya 60 SÖZ 5

10 TABLO-1 TERCİH EDİLEBİLECEK PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMLARI Program Üniversite Adı Program Adı Üni. Kodu Kodu Kont. Puan Türü GAZİ ÜNİVERSİTESİ 5011 Felsefe 80 EA GAZİ ÜNİVERSİTESİ 5012 Fizik 80 SAY GAZİ ÜNİVERSİTESİ 5016 Görsel Sanatlar / Resim 40 SAY/SÖZ/EA GAZİ ÜNİVERSİTESİ 5020 İngilizce 40 SAY/SÖZ/EA GAZİ ÜNİVERSİTESİ 5022 Matematik 100 SAY GAZİ ÜNİVERSİTESİ 5023 Müzik 60 SAY/SÖZ/EA GAZİ ÜNİVERSİTESİ 5030 Sanat ve Tasarım 20 SAY/SÖZ/EA GAZİ ÜNİVERSİTESİ 5031 Tarih 60 SÖZ GAZİ ÜNİVERSİTESİ 5033 Teknoloji ve Tasarım 20 SAY GAZİ ÜNİVERSİTESİ 5034 Türk Dili ve Edebiyatı 100 SÖZ GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 5005 Biyoloji 40 SAY GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 5009 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 60 SÖZ GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 5039 Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi 40 SAY GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 5012 Fizik 60 SAY GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 5019 İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri 60 SÖZ GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 5020 İngilizce 20 SAY/SÖZ/EA GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 5022 Matematik 60 SAY GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 5023 Müzik 20 SAY/SÖZ/EA GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 5031 Tarih 60 SÖZ GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 5034 Türk Dili ve Edebiyatı 80 SÖZ GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 5009 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 60 SÖZ GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 5011 Felsefe 40 EA GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 5042 Hasta ve Yaşlı Hizmetleri 20 SAY GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 5019 İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri 40 SÖZ GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 5022 Matematik 40 SAY GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 5031 Tarih 40 SÖZ GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 5034 Türk Dili ve Edebiyatı 60 SÖZ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 5004 Bilişim Teknolojileri 20 SAY GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 5005 Biyoloji 40 SAY GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 5037 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 20 EA GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 5007 Coğrafya 40 SÖZ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 5009 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 60 SÖZ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 5012 Fizik 40 SAY GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 5031 Tarih 40 SÖZ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 5034 Türk Dili ve Edebiyatı 60 SÖZ GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ 5008 Denizcilik 20 SAY GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ 5014 Gazetecilik 20 SÖZ GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ 5042 Hasta ve Yaşlı Hizmetleri 20 SAY GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ 5025 Radyo-Televizyon 20 SÖZ GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ 5028 Sağlık 40 SAY HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 5002 Almanca 40 SAY/SÖZ/EA HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 5005 Biyoloji 60 SAY HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 5037 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 20 EA HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 5011 Felsefe 80 EA HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 5012 Fizik 60 SAY HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 5020 İngilizce 40 SAY/SÖZ/EA HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 5021 Kimya/Kimya Teknolojisi 40 SAY HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 5022 Matematik 80 SAY HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 5031 Tarih 60 SÖZ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 5034 Türk Dili ve Edebiyatı 100 SÖZ HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ 5002 Almanca 40 SAY/SÖZ/EA HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ 5020 İngilizce 100 SAY/SÖZ/EA HARRAN ÜNİVERSİTESİ 5005 Biyoloji 60 SAY HARRAN ÜNİVERSİTESİ 5007 Coğrafya 60 SÖZ HARRAN ÜNİVERSİTESİ 5019 İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri 60 SÖZ HARRAN ÜNİVERSİTESİ 5022 Matematik 60 SAY HARRAN ÜNİVERSİTESİ 5031 Tarih 60 SÖZ HARRAN ÜNİVERSİTESİ 5034 Türk Dili ve Edebiyatı 60 SÖZ İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 5009 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 60 SÖZ İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 5020 İngilizce 40 SAY/SÖZ/EA İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 5022 Matematik 60 SAY İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 5031 Tarih 60 SÖZ İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 5034 Türk Dili ve Edebiyatı 80 SÖZ İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 5004 Bilişim Teknolojileri 20 SAY 6

11 TABLO-1 TERCİH EDİLEBİLECEK PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMLARI Program Üniversite Adı Program Adı Üni. Kodu Kodu Kont. Puan Türü İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 5037 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 20 EA İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 5020 İngilizce 40 SAY/SÖZ/EA İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 5033 Teknoloji ve Tasarım 20 SAY İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 5034 Türk Dili ve Edebiyatı 60 SÖZ İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 5009 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 80 SÖZ İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 5020 İngilizce 80 SAY/SÖZ/EA İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ 5004 Bilişim Teknolojileri 20 SAY İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ 5011 Felsefe 40 EA İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ 5020 İngilizce 20 SAY/SÖZ/EA İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ 5024 Psikoloji 40 EA İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ 5034 Türk Dili ve Edebiyatı 40 SÖZ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 5003 Arapça 60 SAY/SÖZ/EA İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 5007 Coğrafya 60 SÖZ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 5009 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 60 SÖZ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 5012 Fizik 60 SAY İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 5019 İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri 60 SÖZ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 5020 İngilizce 40 SAY/SÖZ/EA İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 5022 Matematik 80 SAY İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 5031 Tarih 60 SÖZ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 5034 Türk Dili ve Edebiyatı 60 SÖZ KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 5009 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 60 SÖZ KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 5042 Hasta ve Yaşlı Hizmetleri 20 SAY KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 5021 Kimya/Kimya Teknolojisi 40 SAY KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 5022 Matematik 60 SAY KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 5023 Müzik 20 SAY/SÖZ/EA KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 5028 Sağlık 40 SAY KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 5031 Tarih 40 SÖZ KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 5034 Türk Dili ve Edebiyatı 40 SÖZ KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 5005 Biyoloji 40 SAY KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 5009 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 40 SÖZ KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 5011 Felsefe 40 EA KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 5012 Fizik 40 SAY KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 5019 İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri 40 SÖZ KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 5021 Kimya/Kimya Teknolojisi 40 SAY KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 5031 Tarih 40 SÖZ KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 5034 Türk Dili ve Edebiyatı 40 SÖZ KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 5004 Bilişim Teknolojileri 20 SAY KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 5007 Coğrafya 40 SÖZ KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 5009 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 60 SÖZ KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 5022 Matematik 40 SAY KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 5028 Sağlık 40 SAY KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 5029 Sanat Tarihi 40 SÖZ KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 5031 Tarih 40 SÖZ KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 5033 Teknoloji ve Tasarım 20 SAY KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 5034 Türk Dili ve Edebiyatı 60 SÖZ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 5005 Biyoloji 40 SAY KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 5037 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 20 EA KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 5007 Coğrafya 40 SÖZ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 5009 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 60 SÖZ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 5012 Fizik 40 SAY KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 5016 Görsel Sanatlar / Resim 20 SAY/SÖZ/EA KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 5041 Grafik ve Fotoğraf 40 SAY/SÖZ/EA KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 5018 Harita-Tapu-Kadastro 40 SAY KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 5020 İngilizce 40 SAY/SÖZ/EA KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 5021 Kimya/Kimya Teknolojisi 40 SAY KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 5022 Matematik 80 SAY KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 5023 Müzik 20 SAY/SÖZ/EA KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 5030 Sanat ve Tasarım 20 SAY/SÖZ/EA KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 5031 Tarih 40 SÖZ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 5034 Türk Dili ve Edebiyatı 60 SÖZ KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ 5009 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 60 SÖZ KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ 5012 Fizik 40 SAY KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ 5022 Matematik 100 SAY KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ 5034 Türk Dili ve Edebiyatı 100 SÖZ 7

12 TABLO-1 TERCİH EDİLEBİLECEK PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMLARI Program Üniversite Adı Program Adı Üni. Kodu Kodu Kont. Puan Türü KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 5005 Biyoloji 40 SAY KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 5037 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 20 EA KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 5011 Felsefe 40 EA KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 5012 Fizik 40 SAY KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 5019 İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri 60 SÖZ KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 5021 Kimya/Kimya Teknolojisi 40 SAY KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 5022 Matematik 40 SAY KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 5031 Tarih 40 SÖZ KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 5034 Türk Dili ve Edebiyatı 40 SÖZ KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 5004 Bilişim Teknolojileri 20 SAY KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 5005 Biyoloji 40 SAY KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 5012 Fizik 40 SAY KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 5020 İngilizce 40 SAY/SÖZ/EA KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 5021 Kimya/Kimya Teknolojisi 40 SAY KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 5022 Matematik 60 SAY KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 5029 Sanat Tarihi 20 SÖZ KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 5031 Tarih 60 SÖZ KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 5034 Türk Dili ve Edebiyatı 80 SÖZ LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ 5037 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 20 EA LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ 5007 Coğrafya 40 SÖZ LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ 5028 Sağlık 20 SAY LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ 5031 Tarih 40 SÖZ MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 5011 Felsefe 20 EA MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 5042 Hasta ve Yaşlı Hizmetleri 20 SAY MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 5019 İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri 20 SÖZ MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 5029 Sanat Tarihi 20 SÖZ MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 5031 Tarih 20 SÖZ MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 5034 Türk Dili ve Edebiyatı 20 SÖZ MARMARA ÜNİVERSİTESİ 5002 Almanca 40 SAY/SÖZ/EA MARMARA ÜNİVERSİTESİ 5007 Coğrafya 60 SÖZ MARMARA ÜNİVERSİTESİ 5009 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 60 SÖZ MARMARA ÜNİVERSİTESİ 5012 Fizik 60 SAY MARMARA ÜNİVERSİTESİ 5016 Görsel Sanatlar / Resim 40 SAY/SÖZ/EA MARMARA ÜNİVERSİTESİ 5019 İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri 60 SÖZ MARMARA ÜNİVERSİTESİ 5022 Matematik 80 SAY MARMARA ÜNİVERSİTESİ 5031 Tarih 60 SÖZ MARMARA ÜNİVERSİTESİ 5034 Türk Dili ve Edebiyatı 80 SÖZ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 5005 Biyoloji 40 SAY MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 5011 Felsefe 40 EA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 5012 Fizik 40 SAY MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 5041 Grafik ve Fotoğraf 40 SAY/SÖZ/EA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 5020 İngilizce 20 SAY/SÖZ/EA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 5022 Matematik 60 SAY MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 5023 Müzik 40 SAY/SÖZ/EA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 5031 Tarih 60 SÖZ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 5034 Türk Dili ve Edebiyatı 60 SÖZ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 5005 Biyoloji 60 SAY MERSİN ÜNİVERSİTESİ 5011 Felsefe 50 EA MERSİN ÜNİVERSİTESİ 5012 Fizik 60 SAY MERSİN ÜNİVERSİTESİ 5016 Görsel Sanatlar / Resim 20 SAY/SÖZ/EA MERSİN ÜNİVERSİTESİ 5020 İngilizce 40 SAY/SÖZ/EA MERSİN ÜNİVERSİTESİ 5021 Kimya/Kimya Teknolojisi 40 SAY MERSİN ÜNİVERSİTESİ 5047 Kuyumculuk Teknolojisi 30 EA MERSİN ÜNİVERSİTESİ 5031 Tarih 80 SÖZ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 5034 Türk Dili ve Edebiyatı 100 SÖZ MEVLANA ÜNİVERSİTESİ 5007 Coğrafya 20 SÖZ MEVLANA ÜNİVERSİTESİ 5009 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 20 SÖZ MEVLANA ÜNİVERSİTESİ 5042 Hasta ve Yaşlı Hizmetleri 20 SAY MEVLANA ÜNİVERSİTESİ 5020 İngilizce 20 SAY/SÖZ/EA MEVLANA ÜNİVERSİTESİ 5022 Matematik 60 SAY MEVLANA ÜNİVERSİTESİ 5026 Raylı Sistemler Teknolojisi 20 SAY MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 5016 Görsel Sanatlar / Resim 100 SAY/SÖZ/EA MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 5023 Müzik 100 SAY/SÖZ/EA MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 5030 Sanat ve Tasarım 100 SAY/SÖZ/EA 8

13 TABLO-1 TERCİH EDİLEBİLECEK PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMLARI Program Üniversite Adı Program Adı Üni. Kodu Kodu Kont. Puan Türü MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 5002 Almanca 40 SAY/SÖZ/EA MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 5011 Felsefe 60 EA MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 5012 Fizik 40 SAY MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 5020 İngilizce 20 SAY/SÖZ/EA MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 5022 Matematik 80 SAY MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 5031 Tarih 80 SÖZ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 5034 Türk Dili ve Edebiyatı 80 SÖZ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ 5035 Bahçecilik 40 SAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ 5005 Biyoloji 40 SAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ 5007 Coğrafya 40 SÖZ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ 5038 Eğlence Hizmetleri 40 SAY/SÖZ/EA MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ 5012 Fizik 40 SAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ 5021 Kimya/Kimya Teknolojisi 40 SAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ 5022 Matematik 40 SAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ 5030 Sanat ve Tasarım 20 SAY/SÖZ/EA MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ 5031 Tarih 40 SÖZ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ 5034 Türk Dili ve Edebiyatı 60 SÖZ NECMETTİN ERBAKAN (KONYA) ÜNİVERSİTESİ 5001 Adalet 40 EA NECMETTİN ERBAKAN (KONYA) ÜNİVERSİTESİ 5002 Almanca 40 SAY/SÖZ/EA NECMETTİN ERBAKAN (KONYA) ÜNİVERSİTESİ 5035 Bahçecilik 40 SAY NECMETTİN ERBAKAN (KONYA) ÜNİVERSİTESİ 5005 Biyoloji 40 SAY NECMETTİN ERBAKAN (KONYA) ÜNİVERSİTESİ 5009 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 60 SÖZ NECMETTİN ERBAKAN (KONYA) ÜNİVERSİTESİ 5011 Felsefe 80 EA NECMETTİN ERBAKAN (KONYA) ÜNİVERSİTESİ 5012 Fizik 40 SAY NECMETTİN ERBAKAN (KONYA) ÜNİVERSİTESİ 5040 Gıda Teknolojileri 20 SAY NECMETTİN ERBAKAN (KONYA) ÜNİVERSİTESİ 5041 Grafik ve Fotoğraf 40 SAY/SÖZ/EA NECMETTİN ERBAKAN (KONYA) ÜNİVERSİTESİ 5019 İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri 40 SÖZ NECMETTİN ERBAKAN (KONYA) ÜNİVERSİTESİ 5020 İngilizce 40 SAY/SÖZ/EA NECMETTİN ERBAKAN (KONYA) ÜNİVERSİTESİ 5028 Sağlık 40 SAY NECMETTİN ERBAKAN (KONYA) ÜNİVERSİTESİ 5031 Tarih 40 SÖZ NECMETTİN ERBAKAN (KONYA) ÜNİVERSİTESİ 5034 Türk Dili ve Edebiyatı 40 SÖZ NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 5005 Biyoloji 40 SAY NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 5019 İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri 40 SÖZ NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 5021 Kimya/Kimya Teknolojisi 40 SAY NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 5022 Matematik 40 SAY NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 5031 Tarih 40 SÖZ NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 5034 Türk Dili ve Edebiyatı 40 SÖZ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 5004 Bilişim Teknolojileri 20 SAY NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 5005 Biyoloji 40 SAY NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 5012 Fizik 40 SAY NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 5021 Kimya/Kimya Teknolojisi 40 SAY NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 5022 Matematik 40 SAY NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 5023 Müzik 20 SAY/SÖZ/EA NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 5031 Tarih 60 SÖZ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 5034 Türk Dili ve Edebiyatı 60 SÖZ OKAN ÜNİVERSİTESİ 5003 Arapça 20 SAY/SÖZ/EA OKAN ÜNİVERSİTESİ 5023 Müzik 40 SAY/SÖZ/EA OKAN ÜNİVERSİTESİ 5030 Sanat ve Tasarım 20 SAY/SÖZ/EA OKAN ÜNİVERSİTESİ 5034 Türk Dili ve Edebiyatı 80 SÖZ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 5007 Coğrafya 60 SÖZ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 5009 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 60 SÖZ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 5019 İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri 60 SÖZ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 5020 İngilizce 40 SAY/SÖZ/EA ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 5022 Matematik 80 SAY ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 5023 Müzik 60 SAY/SÖZ/EA ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 5031 Tarih 60 SÖZ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 5034 Türk Dili ve Edebiyatı 60 SÖZ PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ 5002 Almanca 20 SAY/SÖZ/EA PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ 5005 Biyoloji 40 SAY PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ 5011 Felsefe 40 EA PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ 5012 Fizik 40 SAY PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ 5020 İngilizce 20 SAY/SÖZ/EA PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ 5021 Kimya/Kimya Teknolojisi 40 SAY PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ 5022 Matematik 60 SAY 9

14 TABLO-1 TERCİH EDİLEBİLECEK PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMLARI Program Üniversite Adı Program Adı Üni. Kodu Kodu Kont. Puan Türü PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ 5023 Müzik 20 SAY/SÖZ/EA PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ 5031 Tarih 60 SÖZ PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ 5034 Türk Dili ve Edebiyatı 60 SÖZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN (RİZE) ÜNİVERSİTESİ 5035 Bahçecilik 40 SAY RECEP TAYYİP ERDOĞAN (RİZE) ÜNİVERSİTESİ 5005 Biyoloji 40 SAY RECEP TAYYİP ERDOĞAN (RİZE) ÜNİVERSİTESİ 5009 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 40 SÖZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN (RİZE) ÜNİVERSİTESİ 5019 İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri 60 SÖZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN (RİZE) ÜNİVERSİTESİ 5021 Kimya/Kimya Teknolojisi 40 SAY RECEP TAYYİP ERDOĞAN (RİZE) ÜNİVERSİTESİ 5031 Tarih 40 SÖZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN (RİZE) ÜNİVERSİTESİ 5034 Türk Dili ve Edebiyatı 60 SÖZ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 5007 Coğrafya 60 SÖZ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 5009 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 60 SÖZ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 5012 Fizik 60 SAY SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 5019 İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri 80 SÖZ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 5022 Matematik 80 SAY SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 5031 Tarih 80 SÖZ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 5034 Türk Dili ve Edebiyatı 80 SÖZ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 5002 Almanca 40 SAY/SÖZ/EA SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 5003 Arapça 40 SAY/SÖZ/EA SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 5020 İngilizce 40 SAY/SÖZ/EA SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 5023 Müzik 20 SAY/SÖZ/EA SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 5027 Rusça 20 SAY/SÖZ/EA SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 5033 Teknoloji ve Tasarım 20 SAY SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 5034 Türk Dili ve Edebiyatı 100 SÖZ SİİRT ÜNİVERSİTESİ 5007 Coğrafya 40 SÖZ SİİRT ÜNİVERSİTESİ 5009 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 40 SÖZ SİİRT ÜNİVERSİTESİ 5012 Fizik 40 SAY SİİRT ÜNİVERSİTESİ 5019 İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri 40 SÖZ SİİRT ÜNİVERSİTESİ 5022 Matematik 40 SAY SİİRT ÜNİVERSİTESİ 5031 Tarih 40 SÖZ SİİRT ÜNİVERSİTESİ 5034 Türk Dili ve Edebiyatı 40 SÖZ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 5005 Biyoloji 40 SAY SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 5007 Coğrafya 40 SÖZ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 5009 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 40 SÖZ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 5012 Fizik 40 SAY SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 5019 İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri 40 SÖZ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 5020 İngilizce 40 SAY/SÖZ/EA SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 5021 Kimya/Kimya Teknolojisi 40 SAY SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 5034 Türk Dili ve Edebiyatı 40 SÖZ TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 5009 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 20 SÖZ TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 5038 Eğlence Hizmetleri 40 SAY/SÖZ/EA TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 5016 Görsel Sanatlar / Resim 20 SAY/SÖZ/EA TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 5019 İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri 20 SÖZ TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 5020 İngilizce 40 SAY/SÖZ/EA TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 5022 Matematik 80 SAY TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 5031 Tarih 40 SÖZ TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 5034 Türk Dili ve Edebiyatı 60 SÖZ ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 5005 Biyoloji 40 SAY ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 5009 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 40 SÖZ ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 5011 Felsefe 60 EA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 5012 Fizik 40 SAY ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 5019 İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri 40 SÖZ ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 5021 Kimya/Kimya Teknolojisi 40 SAY ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 5022 Matematik 40 SAY ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 5028 Sağlık 40 SAY ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 5031 Tarih 40 SÖZ ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 5034 Türk Dili ve Edebiyatı 40 SÖZ ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ 5010 Elektrik-Elektronik Teknolojisi 20 SAY ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ 5024 Psikoloji 20 EA ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ 5032 Tarım Teknolojileri 20 SAY ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ 5034 Türk Dili ve Edebiyatı 60 SÖZ UŞAK ÜNİVERSİTESİ 5005 Biyoloji 40 SAY UŞAK ÜNİVERSİTESİ 5007 Coğrafya 40 SÖZ UŞAK ÜNİVERSİTESİ 5009 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 40 SÖZ 10

2013 Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Tercih Kılavuzu 23 OCAK 2014

2013 Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Tercih Kılavuzu 23 OCAK 2014 2013 Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Tercih Kılavuzu 23 OCAK 2014 Bu kılavuz, 16 Ocak 2014 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu ile 21 Ocak 2014 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu nda alınan

Detaylı

2013 Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Tercih Kılavuzu

2013 Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Tercih Kılavuzu 2013 Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Tercih Kılavuzu YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI 1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR 2013 yılında bazı Üniversitelerin bünyesinde açılacak Pedagojik

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA EK YERLEŞTİRME KILAVUZU

YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA EK YERLEŞTİRME KILAVUZU 2015 ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ (ÖSYS) YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA EK YERLEŞTİRME KILAVUZU DİKKAT: Tercih bildirim işleminizi tamamladıktan sonra Tercih Süresi içerisinde https://ais.osym.gov.tr

Detaylı

2013 Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programları Giriş Sınavı Kılavuzu

2013 Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programları Giriş Sınavı Kılavuzu 2013 Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programları Giriş Sınavı Kılavuzu Sınav ücretini bankaya yatırmak, Başvuru Merkezinden yeniden şifre edinmek vb. işlemler, başvuru için yeterli değildir.

Detaylı

Tablo 5 Özel Yetenek Sınavı Sonuçlarına Göre Öğrenci Alan Yükseköğretim Programları

Tablo 5 Özel Yetenek Sınavı Sonuçlarına Göre Öğrenci Alan Yükseköğretim Programları Adaylara yardımcı olmak üzere 2013-2014 ders yılında Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve/veya Özel Yetenek Sınavı sonuçlarına göre öğrenci alınması düşünülen PROGRAMIN yükseköğretim KODU VE ADI programları

Detaylı

YURT DIŞINA LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖRMEK ÜZERE GÖNDERİLECEK ADAYLARI SEÇME VE YERLEŞTİRME 2012-YLSY KILAVUZU

YURT DIŞINA LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖRMEK ÜZERE GÖNDERİLECEK ADAYLARI SEÇME VE YERLEŞTİRME 2012-YLSY KILAVUZU Yükseköğretim Kurumlarının Öğretim Elemanı ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Uzman Personel İhtiyacını Karşılamak Amacıyla T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Tarafından YURT DIŞINA LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖRMEK ÜZERE

Detaylı

AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES)

AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) 2011 AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) İLKBAHAR DÖNEMİ KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Ankara Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) ile ilgili

Detaylı

2012 ÜNİVERSİTELERARASI KURUL YABANCI DİL SINAVI (ÜDS) İLKBAHAR DÖNEMİ KILAVUZU

2012 ÜNİVERSİTELERARASI KURUL YABANCI DİL SINAVI (ÜDS) İLKBAHAR DÖNEMİ KILAVUZU 2012 ÜNİVERSİTELERARASI KURUL YABANCI DİL SINAVI (ÜDS) İLKBAHAR DÖNEMİ KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Ankara Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun

Detaylı

YURT DIŞINA LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖRMEK ÜZERE GÖNDERİLECEK ADAYLARI SEÇME VE YERLEŞTİRME (YLSY) KILAVUZU

YURT DIŞINA LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖRMEK ÜZERE GÖNDERİLECEK ADAYLARI SEÇME VE YERLEŞTİRME (YLSY) KILAVUZU 2010 Yükseköğretim Kurumlarının Öğretim Elemanı ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Uzman Personel İhtiyacını Karşılamak Amacıyla T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Tarafından YURT DIŞINA LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖRMEK

Detaylı

ABC. Sınav Tarihleri YGS 1 NİSAN 2012 LYS-1 16 HAZİRAN 2012 LYS-2 24 HAZİRAN 2012 LYS-3 23 HAZİRAN 2012 LYS-4 17 HAZİRAN 2012 LYS-5 16 HAZİRAN 2012

ABC. Sınav Tarihleri YGS 1 NİSAN 2012 LYS-1 16 HAZİRAN 2012 LYS-2 24 HAZİRAN 2012 LYS-3 23 HAZİRAN 2012 LYS-4 17 HAZİRAN 2012 LYS-5 16 HAZİRAN 2012 Sevgili gençler, 2012 YGS-LYS Taban Puanları Kitapçığı 2012 YGS-LYS Tercih Kitapçığı, siz değerli öğrencilerimize tercih dönemlerinde kaynak olması amacıyla Açı Yayınları tarafından hazırlanmıştır. Tercih

Detaylı

1 www.acidershaneleri.com.tr - www.aciyayinlari.com.tr

1 www.acidershaneleri.com.tr - www.aciyayinlari.com.tr Sevgili gençler, 2014 YGS-LYS Tercih Kitapçığı, siz değerli öğrencilerimize tercih dönemlerinde kaynak olması amacıyla Açı Yayınları tarafından hazırlanmıştır. Tercih dönemleri: 7 Temmuz- 17 Temmuz 2014

Detaylı

AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES)

AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) 2012 AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) İLKBAHAR DÖNEMİ KILAVUZU Sınava başvuru işleminizi tamamladıktan sonra, başvuru bilgilerinizi ÖSYM nin http://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden

Detaylı

YLSY-2011/2 KILAVUZU

YLSY-2011/2 KILAVUZU Yükseköğretim Kurumlarının Öğretim Elemanı ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Uzman Personel İhtiyacını Karşılamak Amacıyla T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Tarafından YURT DIŞINA LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖRMEK ÜZERE

Detaylı

ÜNİVERSİTELERİMİZİN 23 BİLİM ALANINA VE DÜNYA GENEL SIRALAMALARINA GÖRE DURUMU 25 HAZİRAN 2015 URAP (University Ranking by Academic Performance)

ÜNİVERSİTELERİMİZİN 23 BİLİM ALANINA VE DÜNYA GENEL SIRALAMALARINA GÖRE DURUMU 25 HAZİRAN 2015 URAP (University Ranking by Academic Performance) 2015 URAP Alan Sıralaması nda 2015 URAP Alan ÜNİVERSİTELERİMİZİN 23 BİLİM ALANINA VE DÜNYA GENEL SIRALAMALARINA GÖRE DURUMU 25 HAZİRAN 2015 URAP (University Ranking by Academic Performance) ODTÜ Enformatik

Detaylı

YLSY-2011/2 KILAVUZU

YLSY-2011/2 KILAVUZU Yükseköğretim Kurumlarının Öğretim Elemanı ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Uzman Personel İhtiyacını Karşılamak Amacıyla T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Tarafından YURT DIŞINA LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖRMEK ÜZERE

Detaylı

Yüksek Öğrenimlerini Tamamlamış Değerli Gençler;

Yüksek Öğrenimlerini Tamamlamış Değerli Gençler; JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSUNU TANIYALIM Yüksek Öğrenimlerini Tamamlamış Değerli Gençler; Ülkemizin %92 sinin güvenlik ve asayişinin sağlanmasından sorumlu olan Jandarma Genel Komutanlığının personeli

Detaylı

YURT DIŞINA LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖRMEK ÜZERE GÖNDERİLECEK ADAYLARI SEÇME VE YERLEŞTİRME (YLSY) KILAVUZU

YURT DIŞINA LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖRMEK ÜZERE GÖNDERİLECEK ADAYLARI SEÇME VE YERLEŞTİRME (YLSY) KILAVUZU 2011 Yükseköğretim Kurumlarının Öğretim Elemanı ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Uzman Personel İhtiyacını Karşılamak Amacıyla T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Tarafından YURT DIŞINA LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖRMEK

Detaylı

2014 YGS-LYS TABAN PUANLARI KİTAPÇIĞI

2014 YGS-LYS TABAN PUANLARI KİTAPÇIĞI Sevgili gençler, 2014 YGS-LYS TABAN PUANLARI KİTAPÇIĞI 2013 YGS-LYS Tercih Kitapçığı, siz değerli öğrencilerimize tercih dönemlerinde kaynak olması amacıyla Açı Yayınları tarafından hazırlanmıştır. Tercihler

Detaylı

GİRİŞ. 1- Yeni Sistem İle İlgili Bilgiler:

GİRİŞ. 1- Yeni Sistem İle İlgili Bilgiler: GİRİŞ 2012 Dikey Geçiş Sınavı sonuçları açıklandı ve puanlarınızı öğrendiniz. Tasarı Akademi olarak, bir yıl boyunca sınava hazırlık sürecinde olduğu gibi tercih sürecinde de sizlere rehberlik etmeye devam

Detaylı

TASARI AKADEMİ YAYINLARI

TASARI AKADEMİ YAYINLARI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Aile ve Tüketici Bilimleri 4 EA 2 4 249412 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu 4 EA 5 15 220 228166 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

Detaylı

2011 ÜNİVERSİTELERARASI KURUL YABANCI DİL SINAVI (ÜDS) SONBAHAR DÖNEMİ KILAVUZU

2011 ÜNİVERSİTELERARASI KURUL YABANCI DİL SINAVI (ÜDS) SONBAHAR DÖNEMİ KILAVUZU 2011 ÜNİVERSİTELERARASI KURUL YABANCI DİL SINAVI (ÜDS) SONBAHAR DÖNEMİ KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı Ankara Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) 2547 Sayılı Yükseköğretim

Detaylı

YGS - LYS TAVAN - TABAN

YGS - LYS TAVAN - TABAN 2013 YGS - LYS TAVAN - TABAN PUANLARI REHBERİ ÖN SÖZ Sevgili Gençler, İnsanın kendini her zaman eksik hisseden ve bu eksikliklerini tamamlamaya çalışan bir varlık olduğunu söyleyebiliriz. Bu eksikliklerimizi

Detaylı

MUVAZZAF SUBAY (ÖĞRETİM ELEMANI) BAŞVURU VE SEÇME SINAVLARI KILAVUZU

MUVAZZAF SUBAY (ÖĞRETİM ELEMANI) BAŞVURU VE SEÇME SINAVLARI KILAVUZU T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI A N K A R A MUVAZZAF SUBAY (ÖĞRETİM ELEMANI) BAŞVURU VE SEÇME SINAVLARI KILAVUZU 2012 (LİSE VE DENGİ OKUL MEZUNLARI, ÖNLİSANS MEZUNLARI VE TABLO-4 TE

Detaylı

YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER

YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER 2012 Konte Taban Program Adı Açıklama Üniversite Şehir Üniversite Puan Türü Türü njan Puan Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Abant

Detaylı

DIŞINA LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖRMEK ÜZERE GÖNDERİLECEK ADAYLARI SEÇME VE YERLEŞTİRME 2013-YLSY KILAVUZU

DIŞINA LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖRMEK ÜZERE GÖNDERİLECEK ADAYLARI SEÇME VE YERLEŞTİRME 2013-YLSY KILAVUZU Yükseköğretim Kurumlarının Öğretim Elemanı ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yetişmiş İnsan Kaynağı İhtiyacını Karşılamak Amacıyla T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Tarafından YURT DIŞINA LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖRMEK

Detaylı

DÜNYA SIRALAMALARINDA ÜNİVERSİTELERİMİZİN DURUMU TEMMUZ-2013 URAP

DÜNYA SIRALAMALARINDA ÜNİVERSİTELERİMİZİN DURUMU TEMMUZ-2013 URAP DÜNYA SIRALAMALARINDA ÜNİVERSİTELERİMİZİN DURUMU TEMMUZ-2013 URAP ABD üniversitelerini sıralayan US News and World Report un dünyadaki ilk üniversite sıralama sistemi olduğu kabul edilmektedir. Bu sıralamanın

Detaylı

GENEL KONT. (5) ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE PROGRAM ADI (2) ÖĞR. SÜRE (3)

GENEL KONT. (5) ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE PROGRAM ADI (2) ÖĞR. SÜRE (3) ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE PROGRAM ADI (2) ÖĞR. SÜRE (3) PUAN TÜRÜ (4) GENEL KONT. (5) ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR (6) 2014 ÖSYS EN KÜÇÜK ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİÇanakkale Sağlık YO Acil Yardım ve Afet

Detaylı

MUVAZZAF / SÖZLEŞMELİ SUBAY (ERKEK - BAYAN) BAŞVURU VE SEÇME SINAVLARI KILAVUZU

MUVAZZAF / SÖZLEŞMELİ SUBAY (ERKEK - BAYAN) BAŞVURU VE SEÇME SINAVLARI KILAVUZU T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI A N K A R A MUVAZZAF / SÖZLEŞMELİ SUBAY (ERKEK - BAYAN) BAŞVURU VE SEÇME SINAVLARI KILAVUZU 2012 (LİSE VE DENGİ OKUL MEZUNLARI, ÖNLİSANS MEZUNLARI VE

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM-3 52 52 416,64 463,57 412,35 412,42 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Psikoloji TM-3 62 62 415,67 454,89 408,47 410,20

Detaylı

2008'de Yeni Açılan Bölümler

2008'de Yeni Açılan Bölümler 2008'de Yeni Açılan Bölümler Derleyen: Burak KILANÇ Genel Koordinatörü DİL DEVLET DİCLE ÜNİ. Arap Dili ve Edebiyatı DOKUZ EYLÜL ÜNİ. Dilbilim ERZİNCAN ÜNİ. Fransızca Öğretmenliği KAFKAS ÜNİ. Gürcü Dili

Detaylı