2013 Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Tercih Kılavuzu 23 OCAK 2014

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2013 Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Tercih Kılavuzu 23 OCAK 2014"

Transkript

1 2013 Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Tercih Kılavuzu 23 OCAK 2014 Bu kılavuz, 16 Ocak 2014 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu ile 21 Ocak 2014 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu nda alınan kararlar doğrultusunda güncellenmiştir.

2 1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR 2013 yılında bazı Üniversitelerin bünyesinde açılacak Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına katılacakların yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından yürütülecektir. Bu kılavuz, Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı ile ilgili olarak yerleştirme esaslarını kapsamaktadır. 2. TERCİHLERİN ALINMASI Adaylar tercihlerini Ocak 2014 tarihleri arasında elektronik ortamda yapacaklardır. 28 Kasım 6 Aralık 2013 tarihleri arasında tercih yapan adaylar istedikleri takdirde tercihlerinde değişiklik yapabileceklerdir ALES Sonbahar Dönemi ile yıllarında herhangi bir ALES e katılan ve puanı hesaplanan adaylar tercih yapabileceklerdir ALES Sonbahar Dönemi ile yıllarından herhangi birine ait bir ALES puanı olmayan veya sınava katıldığı halde ALES puanı hesaplanmayan adaylar tercih yapamazlar. Adaylar tercihlerini, TC Kimlik Numaraları ve şifrelerini kullanarak, bireysel olarak https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden elektronik ortamda yapacaklardır. Tercih ve yerleştirme işlemlerinde, başvuran adayların ÖSYM Aday İşlemleri Sistemindeki bilgileri esas alınacaktır. Adayların, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemindeki program/üniversite bilgileri girdiği son sınavdaki bilgileridir. Mezun olduğu program/üniversite bilgisinde değişiklik yapmak isteyen adaylar bu bilgilerini, tercih süresi içinde https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden yapabileceklerdir. Tercih ücreti 10,00 TL olacaktır. Tercih yapılmadan önce ücretin yatırılmış olması gerekmektedir. 28 Kasım 6 Aralık 2013 tarihleri arasında tercih yapan adaylar yeniden tercih ücreti ödemeden tercihlerinde değişiklik yapabileceklerdir. Tablo-1, Pedagojik Formasyon Eğitimi yapılabilecek programların kodlarını, adlarını, kontenjanlarını göstermektedir. Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının Öğretmen Atamalarına Esas Olan Alanlara İlişkin 80 Sayılı Kararı uyarınca hazırlanan hangi lisans programından mezun olan adayların hangi pedagojik formasyon eğitimi programlarını tercih edebilecekleri Tablo-2 de verilmiştir. Adayların, tercihlerini sadece bu tabloda verilen ilgili alanları göz önünde tutarak Tablo-1 deki programlardan yapmaları gerekmektedir. Tercihlerin doğru olarak yapılabilmesi için önce Tablo-2 nin dikkatlice incelenmesi gerekmektedir. Bu tabloda, mezun olunan alan bulunarak hangi formasyon programlarının tercih edilebileceği belirlenecektir. Bunun dışındaki formasyon programlarından yapılacak tercihler geçersizdir. Mezun olduğu lisans programı, tercih ettiği ve/veya yerleştiği programla ilgili oluşabilecek sorunların sorumluluğu adaya aittir. Tablo-1 den en çok 30 tercih yapılabilecektir. Tercihlerin tümünün kullanılması zorunlu değildir. Tercih işlemi tamamlandıktan sonra yazıcıdan tercih listesi alınmalı ve özenle korunmalıdır. Yerleştirme işleminde, yeterli puana sahip olunması koşuluyla tercih sırası önem kazanmaktadır. Bu yüzden tercihler yapılırken eğitim görmek istenen programların en çok istenilenden başlanmak üzere sıralanması uygun bir yoldur. Tercih bildirim işlemi gerçekleştirildikten sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden tercihlerde değişiklik yapılabilecektir. Tercihlerde değişiklik/iptal talep eden dilekçeler işleme alınmayacaktır. Tercih işleminin son günü itibariyle mezun durumda olmayan adaylar tercih yapamazlar. Bu durumdaki adaylar tercih yaparak bir programa yerleştirilseler bile ilgili Üniversite tarafından kayıtları yapılmaz. Adayların yerleştirildikleri programlara kaydolmaları için ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuatta belirtilen koşulları karşılamaları gerekir. Yerleştirildikleri hâlde ilgili mevzuatta öngörülen koşulları karşılamayanların yerleştirildikleri Üniversite tarafından kayıtları yapılmaz. Bu nedenle adayların tercihlerini tamamlamadan önce ilgili kurumlar tarafından yayımlanan duyurular ve konu ile ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuatı dikkatlice incelemeleri gerekmektedir. 3. Y E R L E Ş T İ R M E Yerleştirmede, adayların geçerliliği devam eden tercih edilen ve programın puan türündeki en yüksek ALES puanı (2010 ALES Sonbahar Dönemi ile yılları) ve akademik not ortalamasından oluşturulan yerleştirme puanı kullanılacaktır. Bunun için; adayların geçerli ALES puanları 0-4 aralığına doğrusal olarak dönüştürülecek ve adayların 4 lük not sistemindeki diploma notları kullanılacaktır. Adayların akademik not ortalamaları, 4 lük sistem üzerinden değerlendirmeye alınacaktır. Mezun olduğu yükseköğretim kurumunun 4 lük sistemine göre akademik not ortalaması bildirilemeyen 100 lük sisteme göre bildirilen adayların, akademik not ortalamalarının 100 lük sistemden 4 lük sisteme dönüştürme 1

3 işlemlerinde Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanan dönüşüm tablosu kullanılacaktır. Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanan dönüşüm tablosu, Tablo-3 olarak ekte yer almaktadır. Daha önce yapılan ve ilan edilen tüm diploma notu dönüşümleri dikkate alınmayacaktır. 4 lük veya 100 lük sistemde notu olmayan adayların diploma notu 2 olarak değerlendirmeye alınacaktır. Yurt dışı üniversitelerden (KKTC hariç) mezun olup da programa başvuran adaylara YÖK dönüşüm tablosu uygulanacaktır. Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programlarına Yerleştirme Puanı 0-4 aralığına dönüştürülmüş ALES Puanının % 60'ı ile 4 lük Sistemdeki Diploma Notunun % 40'ı toplanıp 100 ile çarpılarak hesaplanmasından oluşacaktır. Yerleştirme bu puanlara göre ve adayların tercihleri doğrultusunda gerçekleştirilecektir. Bu yerleştirme işlemlerinde ALES puanı ile akademik not ortalaması için herhangi bir alt sınır uygulanmayacaktır. Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programlarına Yerleştirme Puanı-SAY (FYSAY)= %60 son üç yılın en yüksek ALES-SAY puanı (0-4 aralığına dönüştürülmüş hali) + %40 Akademik Not Ortalaması (4 lük not sisteminde) Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programlarına Yerleştirme Puanı-SÖZ (FYSÖZ)= %60 son üç yılın en yüksek ALES-SÖZ puanı (0-4 aralığına dönüştürülmüş hali) + %40 Akademik Not Ortalaması (4 lük not sisteminde) Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programlarına Yerleştirme Puanı-EA (FYEA)= %60 son üç yılın en yüksek ALES-EA puanı (0-4 aralığına dönüştürülmüş hali) + %40 Akademik Not Ortalaması (4 lük not sisteminde) Yerleştirme, adayların Yerleştirme Puanları ve tercihleri ile programların kontenjanları göz önünde tutularak bilgisayarla yapılacaktır. Adaylar arasından, bir programını tercih edenler puan sırasına koyularak ve en yüksek puan alandan başlanmak üzere kontenjan sayısı kadar aday ilgili programa yerleştirilecektir. Aynı programı tercih etmiş olan adayların puanlarının eşit olması durumunda, söz konusu programı daha üst tercihinde gösterene, eşitlik yine sürdüğü takdirde mezuniyet tarihi günümüze daha yakın (yeni mezun) olana, eşitlik yine de sürdüğü takdirde doğum tarihi günümüze daha yakın (yaşı küçük) olana öncelik verilecektir. 4. YERLEŞTİRME SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ VE KAYIT İŞLEMLERİ Yerleştirme sonuçları ÖSYM nin İnternet sayfasında yayımlanacak, adaylara belge gönderilmeyecektir. Programlara yerleşen adayları gösteren fotoğraflı yerleştirme sonuçları, adayların yerleştirildikleri programların bağlı olduğu üniversite rektörlüklerine ÖSYM tarafından elektronik ortamda gönderilecektir. Üniversiteler tarafından kayıtlar yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra 5 iş günü içerisinde yapılacaktır. Yerleşen adayların kayıt hakları yalnız öğretim yılı için geçerlidir. Yerleşen adaylar kayıt işlemleri için ilgili üniversiteye başvuracaklardır. ÖSYM nin yükseköğretim kurumlarındaki kayıt işlemleri ile hiçbir ilişkisi yoktur. Bu konudaki başvuruların doğrudan ilgili yükseköğretim kurumlarına yapılması gerekmektedir. Yükseköğretim Kurulu nun 14/11/2013 tarihli Genel Kurul toplantısında Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından ücret alınıp alınmamasının üniversiteler tarafından karara bağlanmasına, ücret alınacak ise devlet ve vakıf üniversiteleri tarafından belirlenecek miktarın 31 Ağustos 2013 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları Ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar da yer alan devlet üniversiteleri eğitim fakültelerinin ikinci öğretim programları için belirlenen ikinci öğretim ücretinin iki katını (2.054-TL) geçmemesine karar verilmiştir öğretim yılında ek yerleştirme yapılmayacaktır. 2

4 TERCİH ÜCRETİNİN YATIRILMASI Adayların, tercih ücretini yatırırken banka görevlisine; Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı tercih ücretini yatıracağını, T.C. Kimlik Numarasını, ad ve soyadı bilgilerini söylemeleri yeterlidir. Tercih ücreti bankaya yatırılmadan tercih işlemi yapılamaz. Tercih ücretini yatıran adayların banka şubesinden ayrılmadan önce, kendilerine verilen banka dekontunu dikkatle incelemeleri, bilgilerinde yanlışlık yoksa bankadan ayrılmaları, yanlışlık varsa mutlaka düzelttirerek bankadan ayrılmaları gerekmektedir. BANKALAR* T.C. Ziraat Bankasının tüm şubeleri ve İnternet bankacılığı T. Halk Bankasının tüm şubeleri ve İnternet bankacılığı Akbankın tüm şubeleri ve İnternet bankacılığı (KKTC den başvuracak adaylar hariç) Kuveyt Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri ve İnternet bankacılığı (KKTC den başvuracak adaylar hariç) Türk Ekonomi Bankasının tüm şubeleri ve İnternet bankacılığı Denizbank ın tüm şubeleri ve İnternet bankacılığı (KKTC den başvuracak adaylar hariç) Tüm PTT İş Yerleri (KKTC den başvuracak adaylar ASPOS-Gazi Magusa) *Tercih ücreti ÖSYM nin İnternet sayfasında yer alan ÖDEMELER alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir. EKLER: TABLO-1 Tercih Edilebilecek Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programları ( ) TABLO-2 Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programlarını Tercih Edebilecek Lisans Programları ( ) TABLO-3 YÜKSEKÖĞRETİM KURULU 4 lük Sistemdeki Notların 100 lük Sistemdeki Karşılıkları MEZUN OLUNAN LİSANS PROGRAMI MEZUN OLUNAN ÜNİVERSİTE 3

5 TABLO-1 TERCİH EDİLEBİLECEK PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMLARI Program Üniversite Adı Program Adı Üni. Kodu Kodu Kont. Puan Türü ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 5005 Biyoloji 40 SAY ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 5037 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 20 EA ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 5009 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 40 SÖZ ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 5012 Fizik 40 SAY ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 5016 Görsel Sanatlar / Resim 40 SAY/SÖZ/EA ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 5020 İngilizce 20 SAY/SÖZ/EA ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 5021 Kimya/Kimya Teknolojisi 40 SAY ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 5022 Matematik 80 SAY ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 5023 Müzik 20 SAY/SÖZ/EA ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 5024 Psikoloji 40 EA ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 5031 Tarih 40 SÖZ ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 5034 Türk Dili ve Edebiyatı 80 SÖZ ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 5005 Biyoloji 40 SAY ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 5007 Coğrafya 40 SÖZ ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 5012 Fizik 40 SAY ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 5022 Matematik 60 SAY ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 5029 Sanat Tarihi 20 SÖZ ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 5031 Tarih 40 SÖZ ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 5034 Türk Dili ve Edebiyatı 60 SÖZ ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 5005 Biyoloji 40 SAY ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 5007 Coğrafya 40 SÖZ ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 5011 Felsefe 60 EA ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 5012 Fizik 60 SAY ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 5021 Kimya/Kimya Teknolojisi 40 SAY ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 5022 Matematik 60 SAY ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 5028 Sağlık 40 SAY ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 5031 Tarih 60 SÖZ ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 5034 Türk Dili ve Edebiyatı 60 SÖZ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 5004 Bilişim Teknolojileri 20 SAY AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 5005 Biyoloji 40 SAY AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 5007 Coğrafya 40 SÖZ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 5009 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 60 SÖZ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 5016 Görsel Sanatlar / Resim 20 SAY/SÖZ/EA AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 5021 Kimya/Kimya Teknolojisi 40 SAY AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 5022 Matematik 60 SAY AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 5023 Müzik 20 SAY/SÖZ/EA AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 5031 Tarih 40 SÖZ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 5034 Türk Dili ve Edebiyatı 60 SÖZ AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ 5009 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 20 SÖZ AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ 5012 Fizik 40 SAY AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ 5021 Kimya/Kimya Teknolojisi 40 SAY AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ 5022 Matematik 40 SAY AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ 5031 Tarih 40 SÖZ AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ 5034 Türk Dili ve Edebiyatı 40 SÖZ AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ 5004 Bilişim Teknolojileri 20 SAY AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ 5005 Biyoloji 40 SAY AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ 5007 Coğrafya 40 SÖZ AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ 5012 Fizik 40 SAY AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ 5021 Kimya/Kimya Teknolojisi 40 SAY AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ 5022 Matematik 60 SAY AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ 5028 Sağlık 40 SAY AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ 5031 Tarih 40 SÖZ AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ 5033 Teknoloji ve Tasarım 20 SAY AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ 5034 Türk Dili ve Edebiyatı 60 SÖZ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 5005 Biyoloji 60 SAY AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 5037 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 20 EA AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 5011 Felsefe 80 EA AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 5012 Fizik 60 SAY AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 5020 İngilizce 40 SAY/SÖZ/EA AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 5021 Kimya/Kimya Teknolojisi 40 SAY AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 5022 Matematik 80 SAY AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 5028 Sağlık 40 SAY AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 5034 Türk Dili ve Edebiyatı 80 SÖZ AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 5005 Biyoloji 40 SAY 1

6 TABLO-1 TERCİH EDİLEBİLECEK PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMLARI Program Üniversite Adı Program Adı Üni. Kodu Kodu Kont. Puan Türü AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 5012 Fizik 40 SAY AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 5021 Kimya/Kimya Teknolojisi 40 SAY AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 5022 Matematik 60 SAY AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 5031 Tarih 60 SÖZ AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 5034 Türk Dili ve Edebiyatı 60 SÖZ AMASYA ÜNİVERSİTESİ 5009 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 80 SÖZ AMASYA ÜNİVERSİTESİ 5022 Matematik 60 SAY AMASYA ÜNİVERSİTESİ 5028 Sağlık 40 SAY AMASYA ÜNİVERSİTESİ 5031 Tarih 60 SÖZ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 5001 Adalet 20 EA ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 5005 Biyoloji 40 SAY ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 5009 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 60 SÖZ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 5011 Felsefe 60 EA ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 5012 Fizik 40 SAY ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 5014 Gazetecilik 40 SÖZ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 5016 Görsel Sanatlar / Resim 20 SAY/SÖZ/EA ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 5041 Grafik ve Fotoğraf 40 SAY/SÖZ/EA ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 5021 Kimya/Kimya Teknolojisi 40 SAY ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 5022 Matematik 60 SAY ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 5023 Müzik 20 SAY/SÖZ/EA ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 5031 Tarih 60 SÖZ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 5034 Türk Dili ve Edebiyatı 60 SÖZ ANKARA ÜNİVERSİTESİ 5002 Almanca 40 SAY/SÖZ/EA ANKARA ÜNİVERSİTESİ 5003 Arapça 20 SAY/SÖZ/EA ANKARA ÜNİVERSİTESİ 5036 Çince 10 SAY/SÖZ/EA ANKARA ÜNİVERSİTESİ 5009 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 40 SÖZ ANKARA ÜNİVERSİTESİ 5011 Felsefe 40 EA ANKARA ÜNİVERSİTESİ 5012 Fizik 40 SAY ANKARA ÜNİVERSİTESİ 5013 Fransızca 40 SAY/SÖZ/EA ANKARA ÜNİVERSİTESİ 5040 Gıda Teknolojileri 20 SAY ANKARA ÜNİVERSİTESİ 5042 Hasta ve Yaşlı Hizmetleri 20 SAY ANKARA ÜNİVERSİTESİ 5020 İngilizce 40 SAY/SÖZ/EA ANKARA ÜNİVERSİTESİ 5044 İspanyolca 20 SAY/SÖZ/EA ANKARA ÜNİVERSİTESİ 5045 İtalyanca 20 SAY/SÖZ/EA ANKARA ÜNİVERSİTESİ 5046 Japonca 20 SAY/SÖZ/EA ANKARA ÜNİVERSİTESİ 5025 Radyo-Televizyon 20 SÖZ ANKARA ÜNİVERSİTESİ 5027 Rusça 60 SAY/SÖZ/EA ANKARA ÜNİVERSİTESİ 5031 Tarih 50 SÖZ ANKARA ÜNİVERSİTESİ 5032 Tarım Teknolojileri 40 SAY ANKARA ÜNİVERSİTESİ 5034 Türk Dili ve Edebiyatı 80 SÖZ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 5002 Almanca 40 SAY/SÖZ/EA ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 5003 Arapça 40 SAY/SÖZ/EA ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 5005 Biyoloji 40 SAY ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 5007 Coğrafya 40 SÖZ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 5009 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 40 SÖZ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 5011 Felsefe 40 EA ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 5012 Fizik 60 SAY ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 5019 İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri 40 SÖZ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 5020 İngilizce 40 SAY/SÖZ/EA ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 5021 Kimya/Kimya Teknolojisi 40 SAY ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 5022 Matematik 60 SAY ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 5031 Tarih 40 SÖZ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 5034 Türk Dili ve Edebiyatı 80 SÖZ ATILIM ÜNİVERSİTESİ 5020 İngilizce 20 SAY/SÖZ/EA ATILIM ÜNİVERSİTESİ 5022 Matematik 40 SAY ATILIM ÜNİVERSİTESİ 5024 Psikoloji 40 EA ATILIM ÜNİVERSİTESİ 5031 Tarih 20 SÖZ ATILIM ÜNİVERSİTESİ 5034 Türk Dili ve Edebiyatı 40 SÖZ BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 5020 İngilizce 25 SAY/SÖZ/EA BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 5034 Türk Dili ve Edebiyatı 25 SÖZ BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 5005 Biyoloji 40 SAY BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 5007 Coğrafya 40 SÖZ BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 5012 Fizik 40 SAY BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 5020 İngilizce 20 SAY/SÖZ/EA 2

7 TABLO-1 TERCİH EDİLEBİLECEK PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMLARI Program Üniversite Adı Program Adı Üni. Kodu Kodu Kont. Puan Türü BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 5021 Kimya/Kimya Teknolojisi 40 SAY BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 5022 Matematik 80 SAY BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 5023 Müzik 20 SAY/SÖZ/EA BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 5031 Tarih 60 SÖZ BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 5034 Türk Dili ve Edebiyatı 80 SÖZ BARTIN ÜNİVERSİTESİ 5007 Coğrafya 40 SÖZ BARTIN ÜNİVERSİTESİ 5009 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 40 SÖZ BARTIN ÜNİVERSİTESİ 5011 Felsefe 40 EA BARTIN ÜNİVERSİTESİ 5020 İngilizce 20 SAY/SÖZ/EA BARTIN ÜNİVERSİTESİ 5022 Matematik 60 SAY BARTIN ÜNİVERSİTESİ 5031 Tarih 40 SÖZ BARTIN ÜNİVERSİTESİ 5034 Türk Dili ve Edebiyatı 40 SÖZ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 5042 Hasta ve Yaşlı Hizmetleri 20 SAY BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 5020 İngilizce 20 SAY/SÖZ/EA BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 5022 Matematik 40 SAY BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 5028 Sağlık 80 SAY BOZOK ÜNİVERSİTESİ 5005 Biyoloji 40 SAY BOZOK ÜNİVERSİTESİ 5009 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 40 SÖZ BOZOK ÜNİVERSİTESİ 5012 Fizik 40 SAY BOZOK ÜNİVERSİTESİ 5021 Kimya/Kimya Teknolojisi 40 SAY BOZOK ÜNİVERSİTESİ 5022 Matematik 40 SAY BOZOK ÜNİVERSİTESİ 5028 Sağlık 40 SAY BOZOK ÜNİVERSİTESİ 5031 Tarih 40 SÖZ BOZOK ÜNİVERSİTESİ 5034 Türk Dili ve Edebiyatı 40 SÖZ BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 5004 Bilişim Teknolojileri 20 SAY BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 5005 Biyoloji 40 SAY BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 5009 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 40 SÖZ BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 5012 Fizik 40 SAY BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 5020 İngilizce 40 SAY/SÖZ/EA BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 5021 Kimya/Kimya Teknolojisi 20 SAY BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 5022 Matematik 60 SAY BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 5031 Tarih 40 SÖZ BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 5034 Türk Dili ve Edebiyatı 60 SÖZ CANİK BAŞARI ÜNİVERSİTESİ 5012 Fizik 20 SAY CANİK BAŞARI ÜNİVERSİTESİ 5020 İngilizce 20 SAY/SÖZ/EA CANİK BAŞARI ÜNİVERSİTESİ 5021 Kimya/Kimya Teknolojisi 20 SAY CANİK BAŞARI ÜNİVERSİTESİ 5022 Matematik 60 SAY CANİK BAŞARI ÜNİVERSİTESİ 5024 Psikoloji 40 EA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 5005 Biyoloji 40 SAY CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 5009 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 60 SÖZ CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 5012 Fizik 40 SAY CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 5020 İngilizce 40 SAY/SÖZ/EA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 5021 Kimya/Kimya Teknolojisi 40 SAY CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 5022 Matematik 40 SAY CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 5028 Sağlık 20 SAY CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 5031 Tarih 40 SÖZ CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 5034 Türk Dili ve Edebiyatı 40 SÖZ CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 5005 Biyoloji 40 SAY CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 5009 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 40 SÖZ CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 5011 Felsefe 40 EA CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 5012 Fizik 40 SAY CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 5016 Görsel Sanatlar / Resim 20 SAY/SÖZ/EA CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 5019 İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri 60 SÖZ CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 5020 İngilizce 40 SAY/SÖZ/EA CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 5021 Kimya/Kimya Teknolojisi 40 SAY CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 5022 Matematik 40 SAY CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 5023 Müzik 20 SAY/SÖZ/EA CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 5031 Tarih 60 SÖZ CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 5034 Türk Dili ve Edebiyatı 40 SÖZ ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 5007 Coğrafya 40 SÖZ ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 5009 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 60 SÖZ ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 5012 Fizik 40 SAY ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 5042 Hasta ve Yaşlı Hizmetleri 20 SAY ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 5020 İngilizce 20 SAY/SÖZ/EA 3

8 TABLO-1 TERCİH EDİLEBİLECEK PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMLARI Program Üniversite Adı Program Adı Üni. Kodu Kodu Kont. Puan Türü ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 5021 Kimya/Kimya Teknolojisi 40 SAY ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 5022 Matematik 60 SAY ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 5023 Müzik 20 SAY/SÖZ/EA ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 5031 Tarih 40 SÖZ ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 5034 Türk Dili ve Edebiyatı 60 SÖZ ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ 5005 Biyoloji 40 SAY ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ 5007 Coğrafya 20 SÖZ ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ 5012 Fizik 40 SAY ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ 5022 Matematik 40 SAY ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ 5031 Tarih 40 SÖZ ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ 5034 Türk Dili ve Edebiyatı 60 SÖZ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 5005 Biyoloji 40 SAY ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 5009 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 40 SÖZ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 5011 Felsefe 40 EA ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 5012 Fizik 60 SAY ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 5016 Görsel Sanatlar / Resim 20 SAY/SÖZ/EA ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 5021 Kimya/Kimya Teknolojisi 40 SAY ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 5022 Matematik 40 SAY ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 5023 Müzik 20 SAY/SÖZ/EA ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 5034 Türk Dili ve Edebiyatı 60 SÖZ DİCLE ÜNİVERSİTESİ 5005 Biyoloji 40 SAY DİCLE ÜNİVERSİTESİ 5009 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 60 SÖZ DİCLE ÜNİVERSİTESİ 5012 Fizik 40 SAY DİCLE ÜNİVERSİTESİ 5019 İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri 60 SÖZ DİCLE ÜNİVERSİTESİ 5021 Kimya/Kimya Teknolojisi 40 SAY DİCLE ÜNİVERSİTESİ 5022 Matematik 40 SAY DİCLE ÜNİVERSİTESİ 5031 Tarih 60 SÖZ DİCLE ÜNİVERSİTESİ 5034 Türk Dili ve Edebiyatı 60 SÖZ DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 5004 Bilişim Teknolojileri 20 SAY DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 5005 Biyoloji 60 SAY DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 5012 Fizik 60 SAY DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 5020 İngilizce 20 SAY/SÖZ/EA DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 5021 Kimya/Kimya Teknolojisi 20 SAY DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 5022 Matematik 60 SAY DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 5034 Türk Dili ve Edebiyatı 80 SÖZ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 5002 Almanca 40 SAY/SÖZ/EA DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 5005 Biyoloji 40 SAY DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 5007 Coğrafya 40 SÖZ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 5008 Denizcilik 40 SAY DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 5012 Fizik 60 SAY DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 5013 Fransızca 40 SAY/SÖZ/EA DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 5016 Görsel Sanatlar / Resim 20 SAY/SÖZ/EA DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 5042 Hasta ve Yaşlı Hizmetleri 20 SAY DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 5019 İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri 60 SÖZ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 5020 İngilizce 40 SAY/SÖZ/EA DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 5021 Kimya/Kimya Teknolojisi 40 SAY DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 5022 Matematik 60 SAY DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 5023 Müzik 20 SAY/SÖZ/EA DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 5031 Tarih 40 SÖZ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 5034 Türk Dili ve Edebiyatı 60 SÖZ DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 5005 Biyoloji 40 SAY DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 5012 Fizik 40 SAY DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 5020 İngilizce 40 SAY/SÖZ/EA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 5021 Kimya/Kimya Teknolojisi 40 SAY DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 5022 Matematik 40 SAY DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 5031 Tarih 40 SÖZ DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 5034 Türk Dili ve Edebiyatı 60 SÖZ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 5005 Biyoloji 40 SAY DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 5007 Coğrafya 40 SÖZ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 5012 Fizik 40 SAY DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 5020 İngilizce 40 SAY/SÖZ/EA DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 5021 Kimya/Kimya Teknolojisi 40 SAY DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 5022 Matematik 40 SAY DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 5034 Türk Dili ve Edebiyatı 40 SÖZ 4

9 TABLO-1 TERCİH EDİLEBİLECEK PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMLARI Program Üniversite Adı Program Adı Üni. Kodu Kodu Kont. Puan Türü EGE ÜNİVERSİTESİ 5002 Almanca 40 SAY/SÖZ/EA EGE ÜNİVERSİTESİ 5007 Coğrafya 40 SÖZ EGE ÜNİVERSİTESİ 5010 Elektrik-Elektronik Teknolojisi 20 SAY EGE ÜNİVERSİTESİ 5011 Felsefe 40 EA EGE ÜNİVERSİTESİ 5012 Fizik 40 SAY EGE ÜNİVERSİTESİ 5014 Gazetecilik 40 SÖZ EGE ÜNİVERSİTESİ 5017 Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hiz. 60 SÖZ EGE ÜNİVERSİTESİ 5020 İngilizce 40 SAY/SÖZ/EA EGE ÜNİVERSİTESİ 5021 Kimya/Kimya Teknolojisi 40 SAY EGE ÜNİVERSİTESİ 5022 Matematik 40 SAY EGE ÜNİVERSİTESİ 5023 Müzik 40 SAY/SÖZ/EA EGE ÜNİVERSİTESİ 5024 Psikoloji 40 EA EGE ÜNİVERSİTESİ 5028 Sağlık 40 SAY EGE ÜNİVERSİTESİ 5029 Sanat Tarihi 40 SÖZ EGE ÜNİVERSİTESİ 5031 Tarih 40 SÖZ EGE ÜNİVERSİTESİ 5034 Türk Dili ve Edebiyatı 40 SÖZ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 5005 Biyoloji 40 SAY ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 5006 Biyomedikal Cihaz Teknolojileri 20 SAY ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 5007 Coğrafya 60 SÖZ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 5009 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 60 SÖZ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 5012 Fizik 60 SAY ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 5019 İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri 60 SÖZ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 5020 İngilizce 40 SAY/SÖZ/EA ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 5021 Kimya/Kimya Teknolojisi 40 SAY ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 5022 Matematik 60 SAY ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 5031 Tarih 60 SÖZ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 5034 Türk Dili ve Edebiyatı 80 SÖZ ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ 5005 Biyoloji 40 SAY ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ 5009 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 40 SÖZ ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ 5012 Fizik 40 SAY ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ 5019 İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri 20 SÖZ ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ 5021 Kimya/Kimya Teknolojisi 40 SAY ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ 5034 Türk Dili ve Edebiyatı 60 SÖZ ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ 5004 Bilişim Teknolojileri 50 SAY ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ 5005 Biyoloji 40 SAY ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ 5037 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 20 EA ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ 5007 Coğrafya 40 SÖZ ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ 5009 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 60 SÖZ ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ 5012 Fizik 40 SAY ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ 5019 İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri 60 SÖZ ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ 5021 Kimya/Kimya Teknolojisi 40 SAY ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ 5022 Matematik 60 SAY ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ 5028 Sağlık 40 SAY ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ 5031 Tarih 60 SÖZ ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ 5034 Türk Dili ve Edebiyatı 40 SÖZ FATİH ÜNİVERSİTESİ 5011 Felsefe 20 EA FATİH ÜNİVERSİTESİ 5019 İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri 20 SÖZ FATİH ÜNİVERSİTESİ 5020 İngilizce 20 SAY/SÖZ/EA FATİH ÜNİVERSİTESİ 5022 Matematik 40 SAY FATİH ÜNİVERSİTESİ 5031 Tarih 20 SÖZ FATİH ÜNİVERSİTESİ 5034 Türk Dili ve Edebiyatı 40 SÖZ FIRAT ÜNİVERSİTESİ 5005 Biyoloji 40 SAY FIRAT ÜNİVERSİTESİ 5007 Coğrafya 40 SÖZ FIRAT ÜNİVERSİTESİ 5009 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 40 SÖZ FIRAT ÜNİVERSİTESİ 5012 Fizik 40 SAY FIRAT ÜNİVERSİTESİ 5020 İngilizce 20 SAY/SÖZ/EA FIRAT ÜNİVERSİTESİ 5021 Kimya/Kimya Teknolojisi 40 SAY FIRAT ÜNİVERSİTESİ 5022 Matematik 80 SAY FIRAT ÜNİVERSİTESİ 5023 Müzik 20 SAY/SÖZ/EA FIRAT ÜNİVERSİTESİ 5031 Tarih 60 SÖZ FIRAT ÜNİVERSİTESİ 5034 Türk Dili ve Edebiyatı 60 SÖZ GAZİ ÜNİVERSİTESİ 5003 Arapça 40 SAY/SÖZ/EA GAZİ ÜNİVERSİTESİ 5005 Biyoloji 80 SAY GAZİ ÜNİVERSİTESİ 5007 Coğrafya 60 SÖZ 5

10 TABLO-1 TERCİH EDİLEBİLECEK PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMLARI Program Üniversite Adı Program Adı Üni. Kodu Kodu Kont. Puan Türü GAZİ ÜNİVERSİTESİ 5011 Felsefe 80 EA GAZİ ÜNİVERSİTESİ 5012 Fizik 80 SAY GAZİ ÜNİVERSİTESİ 5016 Görsel Sanatlar / Resim 40 SAY/SÖZ/EA GAZİ ÜNİVERSİTESİ 5020 İngilizce 40 SAY/SÖZ/EA GAZİ ÜNİVERSİTESİ 5022 Matematik 100 SAY GAZİ ÜNİVERSİTESİ 5023 Müzik 60 SAY/SÖZ/EA GAZİ ÜNİVERSİTESİ 5030 Sanat ve Tasarım 20 SAY/SÖZ/EA GAZİ ÜNİVERSİTESİ 5031 Tarih 60 SÖZ GAZİ ÜNİVERSİTESİ 5033 Teknoloji ve Tasarım 20 SAY GAZİ ÜNİVERSİTESİ 5034 Türk Dili ve Edebiyatı 100 SÖZ GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 5005 Biyoloji 40 SAY GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 5009 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 60 SÖZ GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 5039 Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi 40 SAY GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 5012 Fizik 60 SAY GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 5019 İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri 60 SÖZ GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 5020 İngilizce 20 SAY/SÖZ/EA GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 5022 Matematik 60 SAY GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 5023 Müzik 20 SAY/SÖZ/EA GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 5031 Tarih 60 SÖZ GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 5034 Türk Dili ve Edebiyatı 80 SÖZ GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 5009 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 60 SÖZ GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 5011 Felsefe 40 EA GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 5042 Hasta ve Yaşlı Hizmetleri 20 SAY GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 5019 İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri 40 SÖZ GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 5022 Matematik 40 SAY GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 5031 Tarih 40 SÖZ GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 5034 Türk Dili ve Edebiyatı 60 SÖZ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 5004 Bilişim Teknolojileri 20 SAY GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 5005 Biyoloji 40 SAY GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 5037 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 20 EA GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 5007 Coğrafya 40 SÖZ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 5009 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 60 SÖZ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 5012 Fizik 40 SAY GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 5031 Tarih 40 SÖZ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 5034 Türk Dili ve Edebiyatı 60 SÖZ GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ 5008 Denizcilik 20 SAY GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ 5014 Gazetecilik 20 SÖZ GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ 5042 Hasta ve Yaşlı Hizmetleri 20 SAY GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ 5025 Radyo-Televizyon 20 SÖZ GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ 5028 Sağlık 40 SAY HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 5002 Almanca 40 SAY/SÖZ/EA HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 5005 Biyoloji 60 SAY HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 5037 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 20 EA HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 5011 Felsefe 80 EA HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 5012 Fizik 60 SAY HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 5020 İngilizce 40 SAY/SÖZ/EA HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 5021 Kimya/Kimya Teknolojisi 40 SAY HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 5022 Matematik 80 SAY HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 5031 Tarih 60 SÖZ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 5034 Türk Dili ve Edebiyatı 100 SÖZ HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ 5002 Almanca 40 SAY/SÖZ/EA HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ 5020 İngilizce 100 SAY/SÖZ/EA HARRAN ÜNİVERSİTESİ 5005 Biyoloji 60 SAY HARRAN ÜNİVERSİTESİ 5007 Coğrafya 60 SÖZ HARRAN ÜNİVERSİTESİ 5019 İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri 60 SÖZ HARRAN ÜNİVERSİTESİ 5022 Matematik 60 SAY HARRAN ÜNİVERSİTESİ 5031 Tarih 60 SÖZ HARRAN ÜNİVERSİTESİ 5034 Türk Dili ve Edebiyatı 60 SÖZ İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 5009 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 60 SÖZ İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 5020 İngilizce 40 SAY/SÖZ/EA İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 5022 Matematik 60 SAY İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 5031 Tarih 60 SÖZ İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 5034 Türk Dili ve Edebiyatı 80 SÖZ İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 5004 Bilişim Teknolojileri 20 SAY 6

11 TABLO-1 TERCİH EDİLEBİLECEK PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMLARI Program Üniversite Adı Program Adı Üni. Kodu Kodu Kont. Puan Türü İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 5037 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 20 EA İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 5020 İngilizce 40 SAY/SÖZ/EA İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 5033 Teknoloji ve Tasarım 20 SAY İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 5034 Türk Dili ve Edebiyatı 60 SÖZ İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 5009 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 80 SÖZ İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 5020 İngilizce 80 SAY/SÖZ/EA İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ 5004 Bilişim Teknolojileri 20 SAY İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ 5011 Felsefe 40 EA İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ 5020 İngilizce 20 SAY/SÖZ/EA İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ 5024 Psikoloji 40 EA İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ 5034 Türk Dili ve Edebiyatı 40 SÖZ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 5003 Arapça 60 SAY/SÖZ/EA İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 5007 Coğrafya 60 SÖZ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 5009 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 60 SÖZ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 5012 Fizik 60 SAY İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 5019 İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri 60 SÖZ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 5020 İngilizce 40 SAY/SÖZ/EA İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 5022 Matematik 80 SAY İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 5031 Tarih 60 SÖZ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 5034 Türk Dili ve Edebiyatı 60 SÖZ KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 5009 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 60 SÖZ KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 5042 Hasta ve Yaşlı Hizmetleri 20 SAY KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 5021 Kimya/Kimya Teknolojisi 40 SAY KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 5022 Matematik 60 SAY KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 5023 Müzik 20 SAY/SÖZ/EA KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 5028 Sağlık 40 SAY KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 5031 Tarih 40 SÖZ KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 5034 Türk Dili ve Edebiyatı 40 SÖZ KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 5005 Biyoloji 40 SAY KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 5009 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 40 SÖZ KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 5011 Felsefe 40 EA KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 5012 Fizik 40 SAY KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 5019 İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri 40 SÖZ KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 5021 Kimya/Kimya Teknolojisi 40 SAY KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 5031 Tarih 40 SÖZ KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 5034 Türk Dili ve Edebiyatı 40 SÖZ KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 5004 Bilişim Teknolojileri 20 SAY KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 5007 Coğrafya 40 SÖZ KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 5009 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 60 SÖZ KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 5022 Matematik 40 SAY KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 5028 Sağlık 40 SAY KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 5029 Sanat Tarihi 40 SÖZ KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 5031 Tarih 40 SÖZ KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 5033 Teknoloji ve Tasarım 20 SAY KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 5034 Türk Dili ve Edebiyatı 60 SÖZ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 5005 Biyoloji 40 SAY KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 5037 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 20 EA KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 5007 Coğrafya 40 SÖZ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 5009 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 60 SÖZ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 5012 Fizik 40 SAY KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 5016 Görsel Sanatlar / Resim 20 SAY/SÖZ/EA KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 5041 Grafik ve Fotoğraf 40 SAY/SÖZ/EA KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 5018 Harita-Tapu-Kadastro 40 SAY KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 5020 İngilizce 40 SAY/SÖZ/EA KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 5021 Kimya/Kimya Teknolojisi 40 SAY KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 5022 Matematik 80 SAY KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 5023 Müzik 20 SAY/SÖZ/EA KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 5030 Sanat ve Tasarım 20 SAY/SÖZ/EA KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 5031 Tarih 40 SÖZ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 5034 Türk Dili ve Edebiyatı 60 SÖZ KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ 5009 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 60 SÖZ KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ 5012 Fizik 40 SAY KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ 5022 Matematik 100 SAY KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ 5034 Türk Dili ve Edebiyatı 100 SÖZ 7

12 TABLO-1 TERCİH EDİLEBİLECEK PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMLARI Program Üniversite Adı Program Adı Üni. Kodu Kodu Kont. Puan Türü KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 5005 Biyoloji 40 SAY KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 5037 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 20 EA KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 5011 Felsefe 40 EA KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 5012 Fizik 40 SAY KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 5019 İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri 60 SÖZ KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 5021 Kimya/Kimya Teknolojisi 40 SAY KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 5022 Matematik 40 SAY KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 5031 Tarih 40 SÖZ KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 5034 Türk Dili ve Edebiyatı 40 SÖZ KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 5004 Bilişim Teknolojileri 20 SAY KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 5005 Biyoloji 40 SAY KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 5012 Fizik 40 SAY KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 5020 İngilizce 40 SAY/SÖZ/EA KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 5021 Kimya/Kimya Teknolojisi 40 SAY KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 5022 Matematik 60 SAY KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 5029 Sanat Tarihi 20 SÖZ KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 5031 Tarih 60 SÖZ KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 5034 Türk Dili ve Edebiyatı 80 SÖZ LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ 5037 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 20 EA LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ 5007 Coğrafya 40 SÖZ LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ 5028 Sağlık 20 SAY LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ 5031 Tarih 40 SÖZ MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 5011 Felsefe 20 EA MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 5042 Hasta ve Yaşlı Hizmetleri 20 SAY MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 5019 İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri 20 SÖZ MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 5029 Sanat Tarihi 20 SÖZ MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 5031 Tarih 20 SÖZ MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 5034 Türk Dili ve Edebiyatı 20 SÖZ MARMARA ÜNİVERSİTESİ 5002 Almanca 40 SAY/SÖZ/EA MARMARA ÜNİVERSİTESİ 5007 Coğrafya 60 SÖZ MARMARA ÜNİVERSİTESİ 5009 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 60 SÖZ MARMARA ÜNİVERSİTESİ 5012 Fizik 60 SAY MARMARA ÜNİVERSİTESİ 5016 Görsel Sanatlar / Resim 40 SAY/SÖZ/EA MARMARA ÜNİVERSİTESİ 5019 İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri 60 SÖZ MARMARA ÜNİVERSİTESİ 5022 Matematik 80 SAY MARMARA ÜNİVERSİTESİ 5031 Tarih 60 SÖZ MARMARA ÜNİVERSİTESİ 5034 Türk Dili ve Edebiyatı 80 SÖZ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 5005 Biyoloji 40 SAY MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 5011 Felsefe 40 EA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 5012 Fizik 40 SAY MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 5041 Grafik ve Fotoğraf 40 SAY/SÖZ/EA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 5020 İngilizce 20 SAY/SÖZ/EA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 5022 Matematik 60 SAY MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 5023 Müzik 40 SAY/SÖZ/EA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 5031 Tarih 60 SÖZ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 5034 Türk Dili ve Edebiyatı 60 SÖZ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 5005 Biyoloji 60 SAY MERSİN ÜNİVERSİTESİ 5011 Felsefe 50 EA MERSİN ÜNİVERSİTESİ 5012 Fizik 60 SAY MERSİN ÜNİVERSİTESİ 5016 Görsel Sanatlar / Resim 20 SAY/SÖZ/EA MERSİN ÜNİVERSİTESİ 5020 İngilizce 40 SAY/SÖZ/EA MERSİN ÜNİVERSİTESİ 5021 Kimya/Kimya Teknolojisi 40 SAY MERSİN ÜNİVERSİTESİ 5047 Kuyumculuk Teknolojisi 30 EA MERSİN ÜNİVERSİTESİ 5031 Tarih 80 SÖZ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 5034 Türk Dili ve Edebiyatı 100 SÖZ MEVLANA ÜNİVERSİTESİ 5007 Coğrafya 20 SÖZ MEVLANA ÜNİVERSİTESİ 5009 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 20 SÖZ MEVLANA ÜNİVERSİTESİ 5042 Hasta ve Yaşlı Hizmetleri 20 SAY MEVLANA ÜNİVERSİTESİ 5020 İngilizce 20 SAY/SÖZ/EA MEVLANA ÜNİVERSİTESİ 5022 Matematik 60 SAY MEVLANA ÜNİVERSİTESİ 5026 Raylı Sistemler Teknolojisi 20 SAY MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 5016 Görsel Sanatlar / Resim 100 SAY/SÖZ/EA MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 5023 Müzik 100 SAY/SÖZ/EA MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 5030 Sanat ve Tasarım 100 SAY/SÖZ/EA 8

13 TABLO-1 TERCİH EDİLEBİLECEK PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMLARI Program Üniversite Adı Program Adı Üni. Kodu Kodu Kont. Puan Türü MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 5002 Almanca 40 SAY/SÖZ/EA MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 5011 Felsefe 60 EA MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 5012 Fizik 40 SAY MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 5020 İngilizce 20 SAY/SÖZ/EA MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 5022 Matematik 80 SAY MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 5031 Tarih 80 SÖZ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 5034 Türk Dili ve Edebiyatı 80 SÖZ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ 5035 Bahçecilik 40 SAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ 5005 Biyoloji 40 SAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ 5007 Coğrafya 40 SÖZ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ 5038 Eğlence Hizmetleri 40 SAY/SÖZ/EA MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ 5012 Fizik 40 SAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ 5021 Kimya/Kimya Teknolojisi 40 SAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ 5022 Matematik 40 SAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ 5030 Sanat ve Tasarım 20 SAY/SÖZ/EA MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ 5031 Tarih 40 SÖZ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ 5034 Türk Dili ve Edebiyatı 60 SÖZ NECMETTİN ERBAKAN (KONYA) ÜNİVERSİTESİ 5001 Adalet 40 EA NECMETTİN ERBAKAN (KONYA) ÜNİVERSİTESİ 5002 Almanca 40 SAY/SÖZ/EA NECMETTİN ERBAKAN (KONYA) ÜNİVERSİTESİ 5035 Bahçecilik 40 SAY NECMETTİN ERBAKAN (KONYA) ÜNİVERSİTESİ 5005 Biyoloji 40 SAY NECMETTİN ERBAKAN (KONYA) ÜNİVERSİTESİ 5009 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 60 SÖZ NECMETTİN ERBAKAN (KONYA) ÜNİVERSİTESİ 5011 Felsefe 80 EA NECMETTİN ERBAKAN (KONYA) ÜNİVERSİTESİ 5012 Fizik 40 SAY NECMETTİN ERBAKAN (KONYA) ÜNİVERSİTESİ 5040 Gıda Teknolojileri 20 SAY NECMETTİN ERBAKAN (KONYA) ÜNİVERSİTESİ 5041 Grafik ve Fotoğraf 40 SAY/SÖZ/EA NECMETTİN ERBAKAN (KONYA) ÜNİVERSİTESİ 5019 İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri 40 SÖZ NECMETTİN ERBAKAN (KONYA) ÜNİVERSİTESİ 5020 İngilizce 40 SAY/SÖZ/EA NECMETTİN ERBAKAN (KONYA) ÜNİVERSİTESİ 5028 Sağlık 40 SAY NECMETTİN ERBAKAN (KONYA) ÜNİVERSİTESİ 5031 Tarih 40 SÖZ NECMETTİN ERBAKAN (KONYA) ÜNİVERSİTESİ 5034 Türk Dili ve Edebiyatı 40 SÖZ NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 5005 Biyoloji 40 SAY NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 5019 İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri 40 SÖZ NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 5021 Kimya/Kimya Teknolojisi 40 SAY NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 5022 Matematik 40 SAY NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 5031 Tarih 40 SÖZ NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 5034 Türk Dili ve Edebiyatı 40 SÖZ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 5004 Bilişim Teknolojileri 20 SAY NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 5005 Biyoloji 40 SAY NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 5012 Fizik 40 SAY NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 5021 Kimya/Kimya Teknolojisi 40 SAY NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 5022 Matematik 40 SAY NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 5023 Müzik 20 SAY/SÖZ/EA NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 5031 Tarih 60 SÖZ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 5034 Türk Dili ve Edebiyatı 60 SÖZ OKAN ÜNİVERSİTESİ 5003 Arapça 20 SAY/SÖZ/EA OKAN ÜNİVERSİTESİ 5023 Müzik 40 SAY/SÖZ/EA OKAN ÜNİVERSİTESİ 5030 Sanat ve Tasarım 20 SAY/SÖZ/EA OKAN ÜNİVERSİTESİ 5034 Türk Dili ve Edebiyatı 80 SÖZ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 5007 Coğrafya 60 SÖZ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 5009 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 60 SÖZ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 5019 İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri 60 SÖZ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 5020 İngilizce 40 SAY/SÖZ/EA ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 5022 Matematik 80 SAY ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 5023 Müzik 60 SAY/SÖZ/EA ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 5031 Tarih 60 SÖZ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 5034 Türk Dili ve Edebiyatı 60 SÖZ PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ 5002 Almanca 20 SAY/SÖZ/EA PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ 5005 Biyoloji 40 SAY PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ 5011 Felsefe 40 EA PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ 5012 Fizik 40 SAY PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ 5020 İngilizce 20 SAY/SÖZ/EA PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ 5021 Kimya/Kimya Teknolojisi 40 SAY PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ 5022 Matematik 60 SAY 9

14 TABLO-1 TERCİH EDİLEBİLECEK PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMLARI Program Üniversite Adı Program Adı Üni. Kodu Kodu Kont. Puan Türü PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ 5023 Müzik 20 SAY/SÖZ/EA PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ 5031 Tarih 60 SÖZ PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ 5034 Türk Dili ve Edebiyatı 60 SÖZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN (RİZE) ÜNİVERSİTESİ 5035 Bahçecilik 40 SAY RECEP TAYYİP ERDOĞAN (RİZE) ÜNİVERSİTESİ 5005 Biyoloji 40 SAY RECEP TAYYİP ERDOĞAN (RİZE) ÜNİVERSİTESİ 5009 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 40 SÖZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN (RİZE) ÜNİVERSİTESİ 5019 İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri 60 SÖZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN (RİZE) ÜNİVERSİTESİ 5021 Kimya/Kimya Teknolojisi 40 SAY RECEP TAYYİP ERDOĞAN (RİZE) ÜNİVERSİTESİ 5031 Tarih 40 SÖZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN (RİZE) ÜNİVERSİTESİ 5034 Türk Dili ve Edebiyatı 60 SÖZ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 5007 Coğrafya 60 SÖZ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 5009 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 60 SÖZ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 5012 Fizik 60 SAY SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 5019 İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri 80 SÖZ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 5022 Matematik 80 SAY SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 5031 Tarih 80 SÖZ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 5034 Türk Dili ve Edebiyatı 80 SÖZ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 5002 Almanca 40 SAY/SÖZ/EA SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 5003 Arapça 40 SAY/SÖZ/EA SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 5020 İngilizce 40 SAY/SÖZ/EA SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 5023 Müzik 20 SAY/SÖZ/EA SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 5027 Rusça 20 SAY/SÖZ/EA SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 5033 Teknoloji ve Tasarım 20 SAY SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 5034 Türk Dili ve Edebiyatı 100 SÖZ SİİRT ÜNİVERSİTESİ 5007 Coğrafya 40 SÖZ SİİRT ÜNİVERSİTESİ 5009 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 40 SÖZ SİİRT ÜNİVERSİTESİ 5012 Fizik 40 SAY SİİRT ÜNİVERSİTESİ 5019 İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri 40 SÖZ SİİRT ÜNİVERSİTESİ 5022 Matematik 40 SAY SİİRT ÜNİVERSİTESİ 5031 Tarih 40 SÖZ SİİRT ÜNİVERSİTESİ 5034 Türk Dili ve Edebiyatı 40 SÖZ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 5005 Biyoloji 40 SAY SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 5007 Coğrafya 40 SÖZ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 5009 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 40 SÖZ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 5012 Fizik 40 SAY SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 5019 İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri 40 SÖZ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 5020 İngilizce 40 SAY/SÖZ/EA SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 5021 Kimya/Kimya Teknolojisi 40 SAY SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 5034 Türk Dili ve Edebiyatı 40 SÖZ TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 5009 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 20 SÖZ TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 5038 Eğlence Hizmetleri 40 SAY/SÖZ/EA TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 5016 Görsel Sanatlar / Resim 20 SAY/SÖZ/EA TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 5019 İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri 20 SÖZ TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 5020 İngilizce 40 SAY/SÖZ/EA TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 5022 Matematik 80 SAY TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 5031 Tarih 40 SÖZ TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 5034 Türk Dili ve Edebiyatı 60 SÖZ ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 5005 Biyoloji 40 SAY ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 5009 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 40 SÖZ ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 5011 Felsefe 60 EA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 5012 Fizik 40 SAY ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 5019 İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri 40 SÖZ ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 5021 Kimya/Kimya Teknolojisi 40 SAY ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 5022 Matematik 40 SAY ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 5028 Sağlık 40 SAY ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 5031 Tarih 40 SÖZ ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 5034 Türk Dili ve Edebiyatı 40 SÖZ ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ 5010 Elektrik-Elektronik Teknolojisi 20 SAY ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ 5024 Psikoloji 20 EA ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ 5032 Tarım Teknolojileri 20 SAY ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ 5034 Türk Dili ve Edebiyatı 60 SÖZ UŞAK ÜNİVERSİTESİ 5005 Biyoloji 40 SAY UŞAK ÜNİVERSİTESİ 5007 Coğrafya 40 SÖZ UŞAK ÜNİVERSİTESİ 5009 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 40 SÖZ 10

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programları

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programları 100150077 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 5007 Biyoloji 50 SAY 100150110 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 5011 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 10 EA 100150137 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 5013 Din Kültürü

Detaylı

2013 Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Tercih Kılavuzu 23 OCAK 2014

2013 Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Tercih Kılavuzu 23 OCAK 2014 2013 Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Tercih Kılavuzu 23 OCAK 2014 Bu kılavuz, 16 Ocak 2014 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu ile 21 Ocak 2014 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu nda alınan

Detaylı

2014-Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Mayıs Dönemi)

2014-Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Mayıs Dönemi) Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin ve lar (Mayıs Dönemi) Üniversite Adı Program Adı Türü Yerleşen 100150077 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Biyoloji SAY 50 50 0 254,12181 302,32772 100150110 ABANT İZZET BAYSAL

Detaylı

Tablo 6. Toplam Akademik Performans Puan

Tablo 6. Toplam Akademik Performans Puan Tablo 6. Toplam Akademik Performans Puan ÜNİVERSİTE Makale Atıf Toplam Yayın Doktora Ogretim Uyesi/Ogrenci TOPLAM PUAN 1 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 156.44 184.57 195.39 155.32 46.65 738.39 2 ORTA DOĞU TEKNİK

Detaylı

2016-2018 YATIRIMLARI VİZE TABLOSU KURULUŞ: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BİN TL)

2016-2018 YATIRIMLARI VİZE TABLOSU KURULUŞ: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BİN TL) KURULUŞ: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BİN TL) 2016 2017 884 0 884 999 0 999 1.110 0 1.110 2018 A) DEVAM EDEN PROJELER I 884 0 884 a) 2016'den Sonraya Kalanlar 884 0 884 1998H050080 Açık ve Kapalı Spor

Detaylı

2015-2017 YATIRIMLARI VİZE TABLOSU KURULUŞ: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BİN TL)

2015-2017 YATIRIMLARI VİZE TABLOSU KURULUŞ: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BİN TL) KURULUŞ: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BİN TL) 2015 2016 2017 800 0 800 884 0 884 975 0 975 A) DEVAM EDEN PROJELER I 800 0 800 a) 2015'den Sonraya Kalanlar 800 0 800 1998H050080 Açık ve Kapalı Spor

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(BOLU) İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 62 62 382,96 457,21 259,14 305,59 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(BOLU) Matematik (İngilizce) MF-1 72 72 279,93 372,86 ABANT

Detaylı

2011 - TABLO 7: TÜM ÜNİVERSİTELERİN GENEL PUAN TABLOSU

2011 - TABLO 7: TÜM ÜNİVERSİTELERİN GENEL PUAN TABLOSU 2011 - TABLO 7: TÜM ÜNİVERSİTELERİN GENEL PUAN TABLOSU Puanlarla ilgili açıklamalar tablonun sonunda verilmektedir. SIRA ÜNİVERSİTE 1 2 3 HACETTEPE ORTA DOĞU TEKNİK İSTANBUL 2010 Yılı Makale Puanı 1 Toplam

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

TASARI AKADEMİ YAYINLARI

TASARI AKADEMİ YAYINLARI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Aile ve Tüketici Bilimleri 4 EA 2 4 249412 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu 4 EA 5 15 220 228166 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Sınıf Öğretmenliği TM-2 113 113 371,81 391,92 348,99 353,41 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Kamu Yönetimi TM-2 82 82 332,89 366,36 284,58 284,58 ABANT İZZET

Detaylı

2013 Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Tercih Kılavuzu

2013 Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Tercih Kılavuzu 2013 Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Tercih Kılavuzu YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI 1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR 2013 yılında bazı Üniversitelerin bünyesinde açılacak Pedagojik

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 72 72 371,81 385,86 335,47 342,30 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 62 62 368,74 393,23 272,37 279,22 ADNAN

Detaylı

En Küçük Puanı. Puan Türü. Kont. YGS- 2. Fatih Üniversitesi Hemşirelik (Tam Burslu) 5 422,34389 441,05042. Hacettepe

En Küçük Puanı. Puan Türü. Kont. YGS- 2. Fatih Üniversitesi Hemşirelik (Tam Burslu) 5 422,34389 441,05042. Hacettepe Üniversite Adı Programın Adı Puan Türü Kont. En Küçük Puanı En Büyük Puanı Şifa (Tam Burslu) MF-3 7 439,55166 464,54450 Şifa (%50 Burslu) MF-3 7 44,17197 437,58960 Fatih (Tam Burslu) Hacettepe Koç İstanbul

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM-3 52 52 416,64 463,57 412,35 412,42 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Psikoloji TM-3 62 62 415,67 454,89 408,47 410,20

Detaylı

Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programı 2013 Puanları

Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programı 2013 Puanları Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programı 2013 Puanları Üniversite Adı Bölüm Adı Puan Türü Kont. Taban Puan Tavan Puan 1 Boğaziçi Okul Öncesi Ögretmenligi(Ingili zce) 2 Ortadoğu Teknik (ODTÜ) Okul Öncesi

Detaylı

YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER

YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER 2012 Konte Taban Program Adı Açıklama Üniversite Şehir Üniversite Puan Türü Türü njan Puan Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Abant

Detaylı

TARİH BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI.

TARİH BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. TARİH BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. ÜNİVERSİTE ADI TÜRÜ PROGRAM Açıklaması Öğrenim T. OGR. SÜRE PUAN TÜRÜ 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2013- BAŞARI SIRASI (0,12) 2013

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Devlet ADANA Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri MF-2 280,446 255,689 47 192.000 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YÜKSEKÖĞRETİM BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ. 17 Mart 2014 Afyon

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YÜKSEKÖĞRETİM BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ. 17 Mart 2014 Afyon YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YÜKSEKÖĞRETİM BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ (Temel İstatistikler) 17 Mart 2014 Afyon Tablo 1. Yükseköğretim Temel Göstergeler Temel Göstergeler Devlet Vakıf Vakıf TOPLAM/OR Üniversiteleri

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 67 67 267,57 293,61 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Biyoloji (İngilizce) MF-2 72 68 210,65 294,51 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 KOÇ ÜNİVERSİTESİ Vakıf İSTANBUL İnsani Bilimler ve Edebiyat Fak. Arkeoloji ve Sanat Tarihi İNG TS-1 449,145 446,594 8 3.550 4 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Devlet ESKİŞEHİR İletişim Bilimleri Fak. Basın ve Yayın

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM TEMEL GÖSTERGELERİ

YÜKSEKÖĞRETİM TEMEL GÖSTERGELERİ YÜKSEKÖĞRETİM TEMEL GÖSTERGELERİ Nisan 2014 Tablo 1. Yükseköğretim Temel Göstergeler Temel Göstergeler Devlet Üniversiteleri Vakıf Üniversiteleri Vakıf MYO TOPLAM / ORAN Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde

Detaylı

5 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ http://www.adiyaman.edu.tr/ 6 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ http://www.adu.edu.tr

5 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ http://www.adiyaman.edu.tr/ 6 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ http://www.adu.edu.tr LIST OF UNIVERSITIES IN TURKEY No University name Web addresses 1 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ http://www.ibu.edu.tr 2 ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ http://www.agu.edu.tr 3 ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ http://www.acibadem.edu.tr

Detaylı

MÜHENDİSLİK EĞİTİMİNİN DURUMU, SORUNLARI ve EĞİLİMLER

MÜHENDİSLİK EĞİTİMİNİN DURUMU, SORUNLARI ve EĞİLİMLER MÜHENDİSLİK EĞİTİMİNİN DURUMU, SORUNLARI ve EĞİLİMLER Prof. Dr. Durmuş Günay YÖK Yürütme Kurulu Üyesi 24-25 Mayıs 2013 Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya 1 FAKÜLTE SAYISI Sıra No MÜHENDİSLİK EĞİTİMİ VEREN

Detaylı

2009 ÖSYS'de LİSANS PROGRAMLARINA OKUL BİRİNCİLİĞİ KONTENJANINDAN YERLEŞENLER Hazırlayan: Burak KILANÇ, Tercih Bülteni TV Programı Akademik Danışmanı

2009 ÖSYS'de LİSANS PROGRAMLARINA OKUL BİRİNCİLİĞİ KONTENJANINDAN YERLEŞENLER Hazırlayan: Burak KILANÇ, Tercih Bülteni TV Programı Akademik Danışmanı 2009 ÖSYS'de LİSANS PROGRAMLARINA BİRİNCİLİĞİ NDAN LER TÜRÜ LİSANS PROGRAMI EK LA EK DİL 1 Amerikan Kültürü ve Edebiyatı EGE ÜNİVERSİTESİ 2 1 1 1 4921 DİL 1 İngiliz Dili ve Edebiyatı BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 BAKÜ DEVLET ÜNİVERSİTESİ YDevlet BAKU Filoloji Fak. Azerbaycan Dili ve Edebiyatı TS-2 273,082 232,896 10 301.000 4 BAKÜ SLAVYAN ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Boğaziçi (İngilizce) Puan Küçük Büyük TM-3 72 451,404 483,791 5980 Hacettepe TM-3 67 425,767 481,887 14400 İstanbul TM-3 57 425,623 509,868 14500 Bahçeşehir (İngilizce) (Tam TM-3 6 422,725 445,145 15800

Detaylı

EN BÜYÜK PUAN PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK PUAN

EN BÜYÜK PUAN PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK PUAN KAMU YÖNETİMİ YEDİTEPE ÜNİV. (İST.) Kamu Yönetimi (Tam Burs) TM- 2 399.70925 405.83489 İSTANBUL ÜNİV. (İST.) Kamu Yönetimi TM- 2 393.22890 433.71128 GAZİ ÜNİV. (ANKARA) Kamu Yönetimi TM- 2 383.63500 429.91429

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Fen Fak. Aktüerya Bilimleri MF-1 411,216 337,320 72 66.100 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Fen Fak. Astronomi ve Uzay Bilimleri MF-1 241,591 197,251 72 315.000

Detaylı

KASIM 2009 DA YÖK ÜN 2008 YAYIN SAYILARI VE LİSTEYE YENİ EKLEDİĞİ ÜNİVERSİTELERLE İLGİLİ VERİLER DE KULLANILARAK YENİ SIRALAMA İLAN EDİLECEKTİR

KASIM 2009 DA YÖK ÜN 2008 YAYIN SAYILARI VE LİSTEYE YENİ EKLEDİĞİ ÜNİVERSİTELERLE İLGİLİ VERİLER DE KULLANILARAK YENİ SIRALAMA İLAN EDİLECEKTİR TÜRK ÜNİVERSİTELERİ NİN AKADEMİK PERFORMANSA GÖRE SIRALAMASI TOPLAM PUAN TABLOLARI (HAZİRAN - 2009 ) Tabloların hazırlanmasında kullanılan 9 indikatörle ilgili tüm verilere www.uralalkbulut.com.tr adresindeki

Detaylı

ÜNİVERSİTELER YÜKSEKÖĞRETİM VE SAĞLIK SEKTÖRÜ TAŞIT TAHSİS TABLOSU

ÜNİVERSİTELER YÜKSEKÖĞRETİM VE SAĞLIK SEKTÖRÜ TAŞIT TAHSİS TABLOSU MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ TOPLAMI EĞİTİM TOPLAMI ÜNİVERSİTELER YÜKSEKÖĞRETİM VE SAĞLIK Ü TABLOSU BÜTÇE TÜRÜ KURULUŞ TÜRÜ EĞİTİM (Yükseköğretim) MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ T-2

Detaylı

2014 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2014 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) Türkçe Öğretmenliği 93 93 TS-2 389,78293 19.300 460,04419 351,98063 382,48539

Detaylı

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi. Tam Burslu %50 Burslu Bolu Devlet Abant İzzet Baysal Üniversitesi Örgün -

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi. Tam Burslu %50 Burslu Bolu Devlet Abant İzzet Baysal Üniversitesi Örgün - YGS PUAN TÜRÜNDEN YERLEŞEBİLECEK BÖLÜMLER Program Adı ŞEHİR DEVLET VAKIF ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM ÖZEL DURUM Puan Türü 205 BAŞARI SIRASI 205 TABAN PUANI Aktüerya İstanbul Devlet Marmara Üniversitesi Örgün Basım

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı 2013 Puanları Üniversite Adı Bölüm Adı Puan Türü. Danismanlik (Ingilizce) Danismanlik.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı 2013 Puanları Üniversite Adı Bölüm Adı Puan Türü. Danismanlik (Ingilizce) Danismanlik. Danışmanlık Lisans Programı 2013 Puanları Üniversite Adı Bölüm Adı Puan Türü 1 Boğaziçi 2 Hacettepe 3 İstanbul 4 Fatih 5 Fatih 6 Ankara 7 Marmara 8 Gazi 9 Bahçeşehir (Ingilizce) (Ingilizce) (Ingilizce)

Detaylı

ÜNİVERSİTELER YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMININ ADI TABAN PUANLAR

ÜNİVERSİTELER YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMININ ADI TABAN PUANLAR ÜNİVERSİTELER YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMININ ADI TABAN PUANLAR KONTENJANI 2004 DGS 2005 DGS 2006 DGS 2007 DGS GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği EA 5 252.800 248.822 267.253

Detaylı

Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin. Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre)

Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin. Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre) Sıra No Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin Üniversite 1 Sabancı Üniversitesi (İSTANBUL) Vakıf Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre) Bölüm

Detaylı

2013 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2013 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 52 52 TM-3 402,77465 27.300 438,68010 389,15547 390,01457 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Psikoloji 62 62 TM-3 402,49366 27.500 413,60594 381,63164 388,63617

Detaylı

ÜNİVERSİTE PROGRAM EN KÜÇÜK PUAN ( TABAN PUAN) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 462,659 ABANT İZZET BAYSAL Ü. (BOLU) Sosyoloji 382,533

ÜNİVERSİTE PROGRAM EN KÜÇÜK PUAN ( TABAN PUAN) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 462,659 ABANT İZZET BAYSAL Ü. (BOLU) Sosyoloji 382,533 1 2 2010 ÖSYS KLAVUZUNA GÖRE TÜRKİYE DEKİ FELSEFE - FELSEFE GRUBU ÖĞRT - SOSYOLOJİ VE REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK PROGRAMLARI TABAN PUNLARI KARŞILAŞTIRMASI ÜNİVERSİTE PROGRAM EN KÜÇÜK PUAN Rehberlik

Detaylı

İnönü Üniversitesi Farabi Değişim Programı Anlaşmalı Üniversite ve Bölümleri

İnönü Üniversitesi Farabi Değişim Programı Anlaşmalı Üniversite ve Bölümleri İnönü Farabi Değişim Programı Anlaşmalı Üniversite ve Bölümleri Üniversite Bölüm Ö.L L Y.L D Dicle Adalet 2 Süleyman Demirel Adalet 3 Bülent Ecevit Ağırlama Hizmetleri 2 Kırıkkale Ağız Diş Çene Hastalıkları

Detaylı

Sıra No. Yükseköğretim Kurumu Adı

Sıra No. Yükseköğretim Kurumu Adı Yükseköğretim Kurumları Staj Hareketliliği Faaliyeti Süre Hibe sine Talep 1 2015-1-TR01-KA103-019704 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 50 100 0 50.000,00 20.200,00 20.200,00 20.000,00 141,04 20.100,00 20

Detaylı

2016-2018 YATIRIMLARI VİZE TABLOSU KURULUŞ: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BİN TL.)

2016-2018 YATIRIMLARI VİZE TABLOSU KURULUŞ: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BİN TL.) KURULUŞ: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BİN TL.) 25.200 0 25.200 28.489 0 28.489 31.648 0 31.648 A) ETÜD-PROJE İŞLERİ I 100 0 100 a) 2016'te Bitenler 100 0 100 Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi 100 0 100

Detaylı

TIP FAKÜLTESİ - Tıp Lisans Programı Sıra No Üniversite Program Puan T. Kont. Taban Tavan 1 İstanbul Üniversitesi Tıp (İngilizce) Cerrahpaşa MF-3 77

TIP FAKÜLTESİ - Tıp Lisans Programı Sıra No Üniversite Program Puan T. Kont. Taban Tavan 1 İstanbul Üniversitesi Tıp (İngilizce) Cerrahpaşa MF-3 77 TIP FAKÜLTESİ - Tıp Lisans Programı Sıra No Üniversite Program Puan T. Kont. Taban Tavan 1 İstanbul Üniversitesi Tıp (İngilizce) Cerrahpaşa MF-3 77 526,60898 572,2366 2 Hacettepe Üniversitesi (Ankara)

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2015-ÖSYS SPOR DALLARINDA ÜSTÜN BAŞARILI OLAN ADAYLAR İÇİN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI *** LÜTFEN TERCİHLERİNİZİ BELİRLEMEDEN ÖNCE BAKINIZ KOŞULLARINI OKUYUNUZ. PROGRAM PROGRAM ADI SÜRE

Detaylı

Kontenjan ARTIŞ. Artış Azalma Doluluk Farkı En Küçük 2014 En Büyük 2014 En Küçük 2015 En Büyük 2015

Kontenjan ARTIŞ. Artış Azalma Doluluk Farkı En Küçük 2014 En Büyük 2014 En Küçük 2015 En Büyük 2015 Toplam 2014 Toplam 2015 Toplam 2015 TABAN PUAN Toplam 2014 Toplam 2014 2014 Toplam 2015 2015 Kontenjan Üniversiteler BOŞ KALAN TOPLAM BOŞ KALAN KONTENJAN YERLEŞEN Doluluk YERLEŞEN Doluluk Artış Azalma

Detaylı

2014 DGS TERCİH KLAVUZU ZAFERFEN AKADEMİ KPSS - DGS - ALES - YDS Ayrıntılar; www.zaferfen.com' da.

2014 DGS TERCİH KLAVUZU ZAFERFEN AKADEMİ KPSS - DGS - ALES - YDS Ayrıntılar; www.zaferfen.com' da. 102710387 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Acil Yardım ve Afet Yönetimi 4 SAY 6 8342 6 6 266,05894 304,1808 102730231 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Acil Yardım ve Afet Yönetimi (iö) 4 SAY 6 2

Detaylı

ÖZEL BÜTÇELİ İDARELERİN FİNANSAL SINIFLANDIRMAYA GÖRE ERTESİ YILA DEVREDİLEN ÖDENEKLER CETVELİ

ÖZEL BÜTÇELİ İDARELERİN FİNANSAL SINIFLANDIRMAYA GÖRE ERTESİ YILA DEVREDİLEN ÖDENEKLER CETVELİ BÜTÇELİ İN FİNANSAL SINIFLANDIRMAYA GÖRE ERTESİ YILA DEVREDİLEN CETVELİ BÜTÇELİ 3801 YÜKSEK ÖĞRETIM KURULU 3802 ANKARA ÜNIVERSITESI 3.002.149,28 624,05 3.002.773,33 3803 ORTADOĞU TEKNIK ÜNIVERSITESI 159.780,73

Detaylı

1.7 BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

1.7 BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU 25 GENEL KAMU HİZMETLERİ 42.0.624.09,5 Yasama ve Yürütme Organları, Finansal ve Mali İşler, Dışişleri Hizmetleri 2.249.56.920,6 Yasama ve yürütme organları hizmetleri 445.82,86 Yasama ve yürütme organları

Detaylı

Mekatronik Mühendisliği

Mekatronik Mühendisliği 202510422 İSTANBUL BİLGİ Üniv. (İng.) (T.B.) Özel İSTANBUL TS-1 8 + 0 8 8 439,234 2570 1.890 203410129 İSTANBUL TİCARET Üniv. (T.B.) Özel İSTANBUL TS-1 4 + 0 4 4 431,991 3960 2.520 202311352 İSTANBUL AREL

Detaylı

TASARI DGS KURSLARI LİSANS PROGRAMLARINA GÖRE ALFABETİK OLARAK DÜZENLENMİŞ KARŞILAŞTIRMALI TABAN PUANLAR (2004-2008)

TASARI DGS KURSLARI LİSANS PROGRAMLARINA GÖRE ALFABETİK OLARAK DÜZENLENMİŞ KARŞILAŞTIRMALI TABAN PUANLAR (2004-2008) TASARI KURSLARI 2004 GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği EA 5 252,800 248,822 267,253 255.397 272,642 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Dil ve Tarih Coğrafya Fak. Antropoloji TM-3 325,416 283,745 57 218.000 4 MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Devlet BURDUR Fen-Edebiyat Fak. Antropoloji TM-3 289,322 243,240

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

FARABİ KURUM KODLARI

FARABİ KURUM KODLARI FARABİ KURUM KODLARI İstanbul 1. Boğaziçi D34-FARABİ-01 2. Galatasaray D34-FARABİ-02 3. İstanbul Teknik D34-FARABİ-03 Eskişehir 1. Anadolu D26-FARABİ-01 2. Eskişehir Osmangazi D26-FARABİ-02 Konya 1. Selçuk

Detaylı

Kimya Mühendisliği. 2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) www.acidershaneleri.com.tr - www.acidergisi.com.tr

Kimya Mühendisliği. 2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) www.acidershaneleri.com.tr - www.acidergisi.com.tr 109710145 ULUDAĞ Üniv. Devlet BURSA MF-2 80 + 2 88 84 197,605 228000 218.000 109730052 ULUDAĞ Üniv. (İÖ) Devlet BURSA MF-2 80 + 2 88 5 199,186 299000 218.000 100410103 AFYON KOCATEPE Üniv. Devlet AFYONKARAHİSAR

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI 1 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Tıp Fakültesi MF-3 103 103 490,69 504,86 483,72 485,47 ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon MF-3 36 36 397,16 444,53 ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Spor Yöneticiliği. Spor Yönetimi. 2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) www.acidershaneleri.com.tr - www.acidergisi.com.

Spor Yöneticiliği. Spor Yönetimi. 2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) www.acidershaneleri.com.tr - www.acidergisi.com. 204710195 OKAN Üniv. Özel İSTANBUL TM-3 13 + 0 27 2 237,764 597000 352.000 200510101 BAHÇEŞEHİR Üniv. (İng.) Özel İSTANBUL TM-3 10 + 0 4 4 233,413 559000 365.000 202311104 İSTANBUL AREL Üniv. (%50 B.)

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM TEMEL GÖSTERGELERİ

YÜKSEKÖĞRETİM TEMEL GÖSTERGELERİ YÜKSEKÖĞRETİM TEMEL GÖSTERGELERİ 1 Nisan 2014 Tablo 1. Yükseköğretim Temel Göstergeler Temel Göstergeler Devlet Üniversiteleri Vakıf Üniversiteleri Vakıf MYO TOPLAM / ORAN Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde

Detaylı

2014-ÖSYS SPOR DALLARINDA ÜSTÜN BAŞARILI OLAN ADAYLAR İÇİN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI

2014-ÖSYS SPOR DALLARINDA ÜSTÜN BAŞARILI OLAN ADAYLAR İÇİN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI 2014-ÖSYS SPOR DALLARINDA ÜSTÜN BAŞARILI OLAN ADAYLAR İÇİN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI PROGRAM KODU LÜTFEN TERCİHLERİNİZİ BELİRLEMEDEN ÖNCE AÇIKLAMALARI OKUYUNUZ. PROGRAM ADI KONTENJAN ABANT

Detaylı

Sayı : 20330265-051.02/50449 17/09/2013 Konu: Toplantı Duyurusu Hakkında

Sayı : 20330265-051.02/50449 17/09/2013 Konu: Toplantı Duyurusu Hakkında Sayı : 20330265-051.02/50449 17/09/2013 Konu: Toplantı Duyurusu Hakkında DAĞITIM YERLERİNE İlgi: Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu Derneği'nin 12.09.2013 tarih ve 26 sayılı yazısı.. Anadolu

Detaylı

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Radyo, Tv ve Sinema (Tam Burslu) 4 TS-1 483,980 423

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Radyo, Tv ve Sinema (Tam Burslu) 4 TS-1 483,980 423 KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Radyo, Tv ve Sinema (Tam Burslu) 4 TS-1 483,980 423 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Medya ve Görsel Sanatlar (İng.) (Tam Burslu) 8 TS-1 465,251 1.030 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

Detaylı

Sosyal Hizmet. 2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) www.acidershaneleri.com.tr - www.acidergisi.com.tr

Sosyal Hizmet. 2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) www.acidershaneleri.com.tr - www.acidergisi.com.tr 109110106 SİNOP Üniv. Devlet SİNOP TS-1 45 + 2 52 52 362,707 31600 26.500 108710139 RECEP TAYYİP ERDOĞAN Devlet RİZE TS-1 50 + 2 57 57 362,577 32100 26.600 103610049 ERZİNCAN Üniv. Devlet ERZİNCAN TS-1

Detaylı

2013 ÖSYS - LİSANS PROGRAMLARI BOŞ KALAN KONTENJANLAR www.saugundem.com www.facebook.com/saugundem

2013 ÖSYS - LİSANS PROGRAMLARI BOŞ KALAN KONTENJANLAR www.saugundem.com www.facebook.com/saugundem 2013 ÖSYS - LİSANS PROGRAMLARI BOŞ KALAN KONTENJANLAR Programın Kodu Programın Adı Puan Türü ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Genel Kontenjan Yerleşen Aday Sayısı Boş Kontenjan Min Puan Max Puan

Detaylı

2014 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2014 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI 2014 ÖSYS TAVAN VE TABAN LARI ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ACIBADEM ACIBADEM ADIYAMAN ADIYAMAN 52 52 TM-3 397,79277 31.400 434,59528

Detaylı

4 DİL-1 1 2560 515 455,69566. Burslu) 2014-ÖSYS EK PUANLI BAŞARI SIRASI 2014-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN 2014-ÖSYS BAŞARI SIRASI GENEL KONT.

4 DİL-1 1 2560 515 455,69566. Burslu) 2014-ÖSYS EK PUANLI BAŞARI SIRASI 2014-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN 2014-ÖSYS BAŞARI SIRASI GENEL KONT. Öğrencilerin tercihlerine yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Buradan elde edilen bilgileri, ÖSYM'nin resmi bilgileri ile karşılaştırmadan KESİNLİKLE KULLANMAYINIZ. Bilgiler arasında farklılık olması

Detaylı

2013 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2013 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI 2013 ÖSYS TAVAN VE TABAN LARI ABANT İZZET BAYSAL ABANT İZZET BAYSAL ABANT İZZET BAYSAL Zihin Engelliler Öğretmenliği 62 62 YGS-4 409,95634 56.900 438,46947 405,71863 405,93047 İlahiyat 62 62 YGS-4 379,60527

Detaylı

REHBERLİK SERVİSİ ÇOCUK GELİŞİMİ 2012-2013 TABAN VE TAVAN PUANLARI PUAN TÜRÜ

REHBERLİK SERVİSİ ÇOCUK GELİŞİMİ 2012-2013 TABAN VE TAVAN PUANLARI PUAN TÜRÜ ÇOCUK GELİŞİMİ 2012-2013 TABAN VE TAVAN LARI KONT YERLEŞEN TABAN P. TAVAN P. Hacettepe Üniversitesi (Ankara) Çocuk Gelişimi TM-3 77 77 396,37429 432,69959 Ankara Üniversitesi Çocuk Gelişimi TM-3 57 57

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ Devlet ANKARA Askeri Tıp Fak. Askeri Tıp Fakültesi Sivil Lise-Erkek MF-3 491,589 470,441 221 17.400 4

Detaylı

YGS 5 PUAN TÜRÜYLE YERLEŞEBİLECEK BÖLÜMLER 2015 BAŞARI SIRASI 2015 TABAN PUANI ÖZEL DURUM DEVLET- VAKIF. Puan Türü

YGS 5 PUAN TÜRÜYLE YERLEŞEBİLECEK BÖLÜMLER 2015 BAŞARI SIRASI 2015 TABAN PUANI ÖZEL DURUM DEVLET- VAKIF. Puan Türü YGS PUAN TÜRÜYLE YERLEŞEBİLECEK BÖLÜMLER Program Adı ŞEHİR DEVLET- VAKIF ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM ÖZEL DURUM Puan Türü 201 BAŞARI SIRASI 201 TABAN PUANI Çocuk Gelişimi Aydın Devlet Adnan Menderes Üniversitesi

Detaylı

(I) SAYILI CETVEL 2013 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU GEREĞİNCE AÇIKTAN ATAMA VE NAKİL SAYILARININ KAMU İDARE KURUM VE KURULUŞLARA DAĞILIMI

(I) SAYILI CETVEL 2013 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU GEREĞİNCE AÇIKTAN ATAMA VE NAKİL SAYILARININ KAMU İDARE KURUM VE KURULUŞLARA DAĞILIMI A-KAMU İDARE, KURUM VE KURULUŞLARI 1 BAŞBAKANLIK 100 2 ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI 30 3 YARGITAY BAŞKANLIĞI 100 4 DANIŞTAY BAŞKANLIĞI 30 5 HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU 40 6 SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 45

Detaylı

Acil Yardım ve Afet Yönetimi Kod Üniversite P.Türü 2014 Kon. 2015 Kon. 2014 Puan 2015 Puan 2013 Sıra 2014 Sıra 2015 Sıra OK.Bİ.T.P.

Acil Yardım ve Afet Yönetimi Kod Üniversite P.Türü 2014 Kon. 2015 Kon. 2014 Puan 2015 Puan 2013 Sıra 2014 Sıra 2015 Sıra OK.Bİ.T.P. Acil Yardım ve Afet Yönetimi 207610036 BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (T.B.) İSTANBUL MF 3 4 4 303026 307,50300 108000 106000 102710387 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÇANAKKALE YGS 2 62 62 317815 306,34397 179000

Detaylı

Sayı : 20330265-051.02/37401 12/07/2013 Konu: ÜNAK 2013 Bilgi Sistemleri

Sayı : 20330265-051.02/37401 12/07/2013 Konu: ÜNAK 2013 Bilgi Sistemleri Sayı : 20330265-051.02/37401 12/07/2013 Konu: ÜNAK 2013 Bilgi Sistemleri Konferansı Duyurusu DAĞITIM YERLERİNE İlgi: Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği'nin (ÜNAK) 17.06.2013 tarih ve 2013/07

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) İngilizce Öğretmenliği DİL-1 62 62 420,91 491,13 280,62 338,84 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) Fransız Dili ve Edebiyatı DİL-1 52 52 244,77 351,51 ADNAN MENDERES

Detaylı

2014 Yılına Ait Üniversite Taban Puanları ve Yaklaşık Sıraları Kitapçığı LİSANS PROGRAMLARI

2014 Yılına Ait Üniversite Taban Puanları ve Yaklaşık Sıraları Kitapçığı LİSANS PROGRAMLARI 2014 Yılına Ait Üniversite Taban Puanları ve Yaklaşık Sıraları Kitapçığı LİSANS PROGRAMLARI www.salimunsal.com web adresi için hazırlanmıştır. İzinsiz kopya edilemez ve yayınlanamaz. ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI

Detaylı

2011 ÖSYS LİSANS PROGRAMLARININ TABAN PUAN VE BAŞARI SIRALARI YGS-5. www.dogrutercih.com

2011 ÖSYS LİSANS PROGRAMLARININ TABAN PUAN VE BAŞARI SIRALARI YGS-5. www.dogrutercih.com LİSANS PROGRAMLARININ TABAN PUAN VE BAŞARI SIRALARI YGS-5 Dosya : 1112/17 KASIM 2011 Bu dosyada yer alan yükseköğretim programları : Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) El Sanatları Tasarımı ve Üretimi (M.T.O.K.)

Detaylı

2011 ÖSYS LİSANS PROGRAMLARININ TABAN PUAN VE BAŞARI SIRALARI YGS-1. www.dogrutercih.com

2011 ÖSYS LİSANS PROGRAMLARININ TABAN PUAN VE BAŞARI SIRALARI YGS-1. www.dogrutercih.com LİSANS PROGRAMLARININ TABAN PUAN VE BAŞARI SIRALARI YGS-1 Dosya : 1112/12 KASIM 2011 Bu dosyada yer alan yükseköğretim programları : Aktüerya (Yüksekokul) Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri (Yüksekokul)

Detaylı

Temel Tıp Bilimleri En Küçük/En Büyük ÖYP Puanları Tüm İlanlar (Alan Sınav Puanı Dahil)

Temel Tıp Bilimleri En Küçük/En Büyük ÖYP Puanları Tüm İlanlar (Alan Sınav Puanı Dahil) Temel Tıp Bilimleri En Küçük/En Büyük ÖYP Puanları Tüm İlanlar (Alan Sınav Puanı Dahil) Satır Etiketleri En Küçük Büyük OYP/ASP En Büyük OYP/ASP2 34143 61,904 61,904 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ 61,904 61,904

Detaylı

DİKKAT! Tercih işlemlerinde ÖSYM nin kılavuzunu dikkate alınız. Bu çalışma sadece size bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. www.dgsdoktoru.

DİKKAT! Tercih işlemlerinde ÖSYM nin kılavuzunu dikkate alınız. Bu çalışma sadece size bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. www.dgsdoktoru. Devlet Kontenjanları 845 Vakıf Kontenjanları 470 KKTC Kontenjanları 154 Toplam Kontenjan 1469 Küçük 103110636 Bilgisayar Bilimleri Dokuz Eylül Ünv. Fen Fakültesi İzmir Devlet 3 SAY 4 #YOK #YOK 101110581

Detaylı

2013 DGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI TABAN PUAN VE BOŞ KONTENJANLAR & FEMKARİYER (BÖLÜM SIRALI)

2013 DGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI TABAN PUAN VE BOŞ KONTENJANLAR & FEMKARİYER (BÖLÜM SIRALI) 102710387 Acil Yardım ve Afet Yönetimi Çanakkale Onsekiz Mart Ünv.Çanakkale Sağlık Y.O. Çanakkale Devlet 6 4 SAY 266,05894 304,1808 0 102730231 Acil Yardım ve Afet Yönetimi Çanakkale Onsekiz Mart Ünv.Çanakkale

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI KADRO ADI 310011985 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRE (BOLU MERKEZ Merkez) 2 0 75,31530 84,49528 310012511 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ (BOLU MERKEZ Merkez) 2 0 75,66450

Detaylı

PROGRAM KODU. En Küçük Puan. ÜNİVERSİTE İL Türü FAKÜLTE PROGRAM ADI

PROGRAM KODU. En Küçük Puan. ÜNİVERSİTE İL Türü FAKÜLTE PROGRAM ADI PROGRAM KODU ÜNİVERSİTE İL Türü FAKÜLTE PROGRAM ADI En Küçük Puan En Büyük Puan 102710387 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÇANAKKALE DEVLET Çanakkale Sağlık Yüksekokulu Acil Yardım ve Afet Yönetimi

Detaylı

101110581 Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği MF-4 2 347,463 359,586 101411037 Atatürk Üniversitesi

101110581 Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği MF-4 2 347,463 359,586 101411037 Atatürk Üniversitesi Lisans_KODU UniversiteAdi FakulteYuksekOkulAdi ProgramAdi PuanTuru OkulBirincisiKontenjani OBKTabanPuan OBKTavanPuan 102710387 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Çanakkale Sağlık Yüksekokulu Acil Yardım

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA İİBF Aile ve Tüketici Bilimleri TM-2 346,419 323,010 82 152.000 4 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Haziran 2013 Engellilere Tahsisli Kadro Kontenjanlarının Karşılaştırmalı Durum Cetveli. Memur Sayısı

Haziran 2013 Engellilere Tahsisli Kadro Kontenjanlarının Karşılaştırmalı Durum Cetveli. Memur Sayısı Haziran lere Tahsisli Kadro Kontenjanlarının Karşılaştırmalı Durum Cetveli %() ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ ADALET BAKANLIĞI ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ ADIYAMAN

Detaylı

2011 ÖSYS LİSANS PROGRAMLARININ TABAN PUAN VE BAŞARI SIRALARI DİL-1. www.dogrutercih.com

2011 ÖSYS LİSANS PROGRAMLARININ TABAN PUAN VE BAŞARI SIRALARI DİL-1. www.dogrutercih.com LİSANS PROGRAMLARININ TABAN PUAN VE BAŞARI SIRALARI DİL-1 Dosya : 1112/01 KASIM 2011 Bu dosyada yer alan yükseköğretim programları : Alman Dili ve Edebiyatı Almanca Öğretmenliği Amerikan Kültürü ve Edebiyatı

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

FARABİ KURUM KODLARI

FARABİ KURUM KODLARI FARABİ KURUM KODLARI İstanbul 1. Boğaziçi D34-FARABİ-01 2. Galatasaray D34-FARABİ-02 3. İstanbul Teknik D34-FARABİ-03 4. İstanbul D34-FARABİ-04 5. Marmara D34-FARABİ-05 Eskişehir 1. Anadolu D26-FARABİ-01

Detaylı

2013 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2013 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) Diş Hekimliği Fakültesi 47 47 MF-3 448,93377 17.600 453,99456 428,06847 429,71079 Tıp Fakültesi 123 123 MF-3 466,97221 11.000 494,58463 454,42468 459,01860

Detaylı

MEVLANA KURUM KODLARI MEVLANA INSTITUTIONAL CODES

MEVLANA KURUM KODLARI MEVLANA INSTITUTIONAL CODES MEVLANA KURUM KODLARI MEVLANA INSTITUTIONAL CODES İstanbul 1. Boğaziçi D34-MEVLANA-01 2. Galatasaray D34-MEVLANA-02 3. İstanbul Teknik D34-MEVLANA-03 4. İstanbul D34-MEVLANA-04 5. Marmara D34-MEVLANA-05

Detaylı

Sevgili gençler, Tercihlerinizde başarılar dileriz Açı Yayınları. 2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı)

Sevgili gençler, Tercihlerinizde başarılar dileriz Açı Yayınları. 2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) Sevgili gençler, 2013 YGS-LYS Tercih Kitapçığı, siz değerli öğrencilerimize tercih dönemlerinde kaynak olması amacıyla Açı Yayınları tarafından hazırlanmıştır. Tercihler bireysel (internet üzerinden: http://ais.osym.gov.tr/)

Detaylı

2013 YGS-LYS TABAN PUANLARI KİTAPÇIĞI ( NET DAĞILIMI)

2013 YGS-LYS TABAN PUANLARI KİTAPÇIĞI ( NET DAĞILIMI) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Üniversite D/Ö P. Türü Olasılık 12_Puan BOĞAZİÇİ Üniv. Devlet TM-3 1.Olasılık 459,648 40 35 30 0 6 6 54 24 BOĞAZİÇİ Üniv. Devlet TM-3 2.Olasılık 459,648 40 35 30 0 44

Detaylı

2015 PROGRAM ADI ÜNİVERSİTE FAKÜLTE İL Türü Öğrenim Şekli Dili Burs KONT/YERLEŞEN

2015 PROGRAM ADI ÜNİVERSİTE FAKÜLTE İL Türü Öğrenim Şekli Dili Burs KONT/YERLEŞEN PROGRAM ADI ÜNİVERSİTE FAKÜLTE İL Öğrenim Şekli Dili Burs Büyük 102710387 Acil Yardım ve Afet Yönetimi Çanakkale Onsekiz Mart Ünv. Çanakkale Sağlık Yüksekokulu Çanakkale Devlet 6 6 SAY 27802316 29506409

Detaylı

Ankara 1996 PUAN TÜRÜ TABAN PUAN SIRALAMA ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜM ADI KONTENJAN

Ankara 1996 PUAN TÜRÜ TABAN PUAN SIRALAMA ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜM ADI KONTENJAN KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İngiliz Dili ve Karş. Edebiyat (İngilizce) (Tam Burslu) 3 DİL-1 507,023 229 BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Mütercim-Terc. (İng-Fra-Türkçe) (Tam Burslu) 5 DİL-1 496,128 414 BOĞAZİÇİ

Detaylı

11 200350914 AVRASYA ÜNİV(TRABZON) Sağlık Hizmetleri Meslek YO Acil Durum ve Afet Yönetimi (Ücretli) 2 YGS 2 25 776 Kont Dolmamış

11 200350914 AVRASYA ÜNİV(TRABZON) Sağlık Hizmetleri Meslek YO Acil Durum ve Afet Yönetimi (Ücretli) 2 YGS 2 25 776 Kont Dolmamış S.NO PROGRAM KODU (1) ÜNİVERSİTE FAKÜLTE PROGRAM ADI (2) ÖĞ R. SÜR E (3) PUAN TÜRÜ (4) GENEL KONT (5) ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR (6) 2014-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (7) Ö 2014-ÖSYS YERLEŞTİRME ÖNCELİKLERİ 1 103650657

Detaylı

2013 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2013 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) Hemşirelik 205 205 YGS-2 336,40324 138.000 474,09287 295,82515 336,17216 21 21 YGS-2 478,58860 16.900 503,72791 450,92800 450,92800 ADIYAMAN Ebelik 67

Detaylı

2014 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2014 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) Hemşirelik 175 175 YGS-2 336,30905 135.000 407,38702 309,31156 328,92630 52 52 YGS-2 461,90470 21.700 483,57847 438,97585 447,11705

Detaylı

T.C. ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU Türk Dil Kurumu Başkanlığı SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE

T.C. ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU Türk Dil Kurumu Başkanlığı SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE T.C. ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU Türk Dil Kurumu Başkanlığı Sayı : 63434571 824.00 3872 Konu : Resimli Deney Hayvanları Terimleri Sözlüğü. 12/12/2014 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE Resimli

Detaylı