ANDIRIN İLÇESİ KÖYLERİNE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİNİNİN KURULUŞU VE ÇALIŞMA USULLERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANDIRIN İLÇESİ KÖYLERİNE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİNİNİN KURULUŞU VE ÇALIŞMA USULLERİ"

Transkript

1 ANDIRIN İLÇESİ KÖYLERİNE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİNİNİN KURULUŞU VE ÇALIŞMA USULLERİ Andırın İlçesi Köylerine Hizmet Götürme Birliği o tarihte ilçeye bağlı (53) köy muhtarlığının katılımı ile 1986 yılında kuruldu Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununa göre kurulan Birliğin Başkanı İlçe Kaymakamıdır. Birliğin organları; Birlik Başkanı, Birlik Meclisi ve Birlik Encümeninden oluşmaktadır. Birlik Meclisi, üye köy muhtarlıkları ve Birlik Meclisi tarafından seçilen (2) İl Genel Meclisinden oluşmaktadır. Birlik Encümeni, Kaymakam başkanlığında, Birlik Meclisi tarafından seçilen (2) köy muhtarı ve (2) İl Genel Meclisinden oluşmaktadır. Birlik hizmetleri için Birlik Müdürü ve Birlik Saymanı görevlendirilerek hizmet verilmektedir.

2 1. İLÇENİN GENEL OLARAK TANITILMASI: ANDIRIN İLÇESİNİN GENEL DURUMU a)tarihi ve coğrafi yapısı: Andırın ve çevresinin tarihi devrelerdeki iskanı hakkında kesin belgeler bulunmamakta ise de; zaman zaman Beyliklere, hatta devletlere sahne olmuştur. Etiler tarafından işgal edilen yerler içinde kalmış, daha sonra Frigya, Roma, Bizans sınırları içinde kalmıştır. Mevcut kaleler bu devirlere aittir. Tarihi eserler ve bölgeden çıkarılan bir takım eşyalar Andırın ın önemli bir yerleşim yeri olduğunu göstermektedir. Anadolu Selçuklu Devletinin Moğol istilası ile çöküşü sırasında Maraş ve çevresinde Dulkadiroğulları Beyliği nin sınırları içinde 200 yıl kadar kalan Andırın,1515 yılında bu Beyliğin Osmanlı İmparatorluğuna bağlanması ile Andırın da İmparatorluk sınırları içinde kalmıştır. Yavuz Sultan Selim 1514 yılında çıktığı Çaldıran seferinden dönerken sefere çağrılmasına rağmen Osmanlı ordusuna katılmayan Dulkadir Beyi Alaüddevle üzerine yürüdüğünde Andırın ın Akkale mevkiine geldiğinde; kendisini karşılayan eşrafın gençlerini işaret ederek Bunlar arasından Mekteb-i Enderun a talebe alınsın şeklinde emir verdiği, bu mektebe öğrenci olarak gidenlere izine gelişlerinde Enderunlu buna izafeten yerleşim yerine Enderun denildiği, bu kelimenin daha sonra Andıran ve Andırın şeklinde söylenmeye başlandığı söylenmektedir. İlçe 1855 yılında Kesim köyüne,1863 yılında ise tekrar Andırın a nakledilmiş, bu tarihte Maraş Halep vilayetine bağlanınca Andırın da Halep e bağlı kalmıştır yılında II.Meşrutiyetin ilanı ile Maraş Halep ten ayrılmış, görülen lüzum üzerine Andırın ilçe teşkilatı lağvedilerek Göksun a bağlı Nahiye şekline getirilmiştir. 30 Ekim 1918 de Mondros Mütarekesinin imzalanmasından sonra işgal hareketleri ile birlikte Fransızlarla birlikte Ermeniler de Maraş a girmişlerdir. Ermeniler Fransızların giremediği Andırın a girmişler, insanlık dışı imha hareketleri ile bir çok köyü yakıp yıkmışlar, önlerine gelenleri akıl almaz bir şekilde öldürmüşlerdir. Kurtuluş savaşı yıllarında bütün Çukurova aynı durumda idi. Kurtuluş savaşında Çukurova (Klikya) Doğu Bölgesi savaşının merkezini teşkil eden Andırın ın hizmeti büyük olmuştur Eylül 1919 tarihleri arasında yapılan Heyeti Temsiliye nin seçildiği Sivas Kongresinden sonra Çukurova Bölgesi Kuvayi Milliye Teşkilatını kurması için bizzat Mustafa Kemal tarafından görevlendirilen Osman Tufan Paşa 1920 yılı Ocak ayı başında Sivas-Develi-Göksun güzergahını takiben Andırın' a gelmiştir. Andırın da teşkilatını hemen oluşturan Osman Tufan Paşa, İbrahim ve Ali Yaycıoğlu, Musa Bayazıt, Hacı Zülkadiroğlu, Ahmet Paşa,Musa Kayıran ve Şakir Bozdoğan gibi yiğit Grup ve Bölük Komutanlarından oluşan birlikleri ile Andırın, Kadirli, Haruniye, Osmaniye ve Kozan ın kurtuluş hareketlerinin öncüsü olmuştur. Milli mücadeledeki büyük hizmetlerinden dolayı Andırın; 1925 yılında ikinci kez ilçe teşkilatına kavuşmuştur. Andırın İlçesi; Akdeniz bölgesinin kuzey doğusundadır. Kuzeyinde Göksun ve Saimbeyli, Batısında; Feke, Güneybatısında Kadirli, Güneyinde Bahçe ve Düziçi ilçeleri, Doğusunda ise Kahramanmaraş ili bulunmaktadır. Arazi yapısı oldukça engebelidir..220 metre rakımdan metre rakıma kadar değişen kademeli bir arazı yapısı mevcuttur. İlçenin yüzölçümü km2.dir. İlçe merkezinin rakımı metredir.

3 İlçe yüzölçümünün 970 km2.lik kısmı dağlık ve arızalı sahalar, kalan 208 km2.lik kısmı ise ova ve düzlük alandan oluşur. İlçedeki dağlar genelde parça parça yükselen bir görünüme sahiptir. Dağları arasında az da olsa platolar vardır. Önemli dağlar; Balk, Işık, Elmadağ, Sarımsak, Kayıranlı ve Tırıl dağlarıdır. En yüksek tepe Boncuk Tepesidir.(2.249 m.) Vadiler, kuzey-güney doğrultusundadır. Ceyhan nehrine karışan dere ve çaylar bu vadiler içinde akarlar. En büyük vadiler Keşiş suyu ve Andırın suyu vadisidir. Vadi yamaçları çok diktir. Keşiş suyu ve Andırın sularının yataklarının uç kısımlarında küçük ova ve düzlükler mevcuttur. En büyüğü Aşağı Andırın ovasıdır dekarlık tarım arazisine sahiptir. Çokak köyü güneyinde uzanan düzlükler, vadi tabanları, Geben Kasabası, Kocaçukur ve Kargaçıyırı köylerinde bulunan düzlükler akarsular tarafından oluşturulmuş plato şeklindedir. Vadi tabanlarında sulu tarım yapılmaktadır. b)nüfus Durumu : 2007 Adrese Dayalı Nüfus Tespit çalışmaları sonucunda yayınlanan 2013 Yılı TUİK verilerine göre ilçenin toplam nüfusu: olup, yerleşim yerleri itibariyle nüfus dağılımı aşağıya çıkartılmıştır. 1- Nüfus Durumu a-ilçe merkezi :7.989 b-geben kasabası :1.890 c-yeşilova beldesi :2.360 d-köyler : TOPLAM : Yerleşim Yerleri Sayıları a-köy sayısı :52 b)bağlı sayısı :120

4 3-Altyapı Durumu (Envanter Kayıtlarına göre) 1-Yol Durumu a-ham Yol b)tesviye yol c)stabilize yol d)asfalt yol :0 km :48 km :383 km :91 km TOPLAM YOL AĞI :522 km Envanter kayıtlarında bulunmayan yol ağı ile bu miktar yaklaşık 700 km.ye ulaşmaktadır. (22) km köy içi yol bulunmakta olup, bunun (14) km. si stabilize, (8) km.si asfalttır yılları arasında yapılan çalışma ile % 4,4 olan asfalt yol ağı % 17,43 e yükseltildi. 2-İçme Suyu Durumu İlçeye bağlı (52) köy merkezi ve bunlara bağlı (120) bağlıdan; (170) ünitenin içme suyu sulu- şebekeli, (2) ünitenin içme suyu Sulu-çeşmelidir. İlçenin arazi yapısının çok dağınık olması, köy yolu ağının fazla olması ve 2005 yılına kadar özellikle içme suyu ve yol standardının yükseltilmesi çalışmalarında görülen yetersizlik nedeniyle, 2005 yılından itibaren uygulamaya konulan ve Andırın İlçesi Köylerine Hizmet Götürme Birliği tarafından Köylerin Altyapısını Destekleme Projesi (KÖYDES) kapsamında ilçeye tahsis edilen ve İl Özel İdaresi Programları ile İl Özel İdaresi ve diğer kaynaklardan sağlanan ödeneklerin kullanılması ile içme suyu yatırımlarına öncelik verilip tüm yerleşim yerlerinin sağlıklı içme suyuna kavuşturulması planlanarak projelendirilmiş, artan ödeneğin kullanımı ile yol standardının yükseltilmesine yönelik projeler uygulanmıştır. 3-Sosyal Durum İlçe halkı genelde dar gelirlidir. Bu nedenle sosyal yaşantılarında belirgin bir özellik bulunmamaktadır. İş sahasının azlığı ve çalışma hayatının zorluğu nedeniyle artan nüfus zamanla ilçe dışına akmıştır. Bu nedenle bu yıllarda konut sorunu hissedilmemiştir. Ancak son 10 yıl içinde ilçeye atanan memur sayısında meydana gelen artış yeterli konut üretilememesi nedeniyle bu sorunu gündeme getirmiştir. İlçede kamu kurumlarının yeterli konutunun olmaması da bu sorunu artırmıştır. İlçenin komşu yerleşim yerleri ile yeterli yol bağlantısının ve herhangi bir sanayi tesisinin olmaması, dolayısıyla iş sahasının bulunmaması işsiz sayısını devamlı artırmış, bu durum ilçenin gelişmesi yönünde olumsuz etki yapmıştır.

5 C-Eğitim ve Kültür Durumu A-Türlerine göre okul sayıları Okul Türleri Sayısı Anadolu Lisesi 1 Çok Programlı Lise 3 İmam Hatip Lisesi 1 Müstakil İlköğretim Kurumları 18 İlkokul 2 1 Kademeli İlkokul-Ortaokul 1 Yatılı Bölge İlköğretim Okulu 1 Anaokulu 1 Birleştirilmiş Sınıflı İlköğretim Okulu 31 B-Özel Öğretim Kurumları Kurum adı Sayısı Dershane 3 Özel motorlu Taşıtlar Sürücü Kursu 1 Orta öğretim Öğrenci yurdu (özel) 3 Yükseköğretim öğrenci yurdu 1 Rehabilitasyon Merkezi 2 Okul Türü C-Öğretmen, öğrenci ve personel durumu Derslik Sayısı Öğrenci Sayısı Öğretmen Sayısı Derslik başına düşen öğrenci sayısı İlköğretim Kurumları (İlkokul+Ortaokul) İlkokul Ortaokul Liseler Okul öncesi 35 (Şube) ,0 TOPLAM

6 İlçemizde (12) İlköğretim Okulunda Bilgi Teknoloji Sınıfı bulunmaktadır. Bünyesinde ana sınıfı olan okul sayısı : 31 -Yurt ve Pansiyon Durumu: 1-Andırın ÇPL ne bağlı olarak erkek öğrenci pansiyonu mevcut olup (40) öğrenci barınmaktadır. 2-Kız öğrenci yurdunda, Andırın ÇPL, İmam Hatip Lisesi ve Şehit Tacettin Çeribaş Anadolu Lisesinden (104) kız öğrenci barınmaktadır. 3-İlçe merkezinde bulunan Şehit Yasin Höbek Yatılı Bölge Ortaokulunda (82) kız ve (93) erkek öğrenci olmak üzere (175) öğrenci yatılı olarak öğrenim görmektedir. -Halk Eğitim Müdürlüğü faaliyetleri öğretim yılında (19) branşta (57) adet kurs açılmıştır. İlçe merkezinde KSÜ Rektörlüğüne bağlı olarak öğretim yılında açılan Andırın Meslek Yüksek Okulu bulunmakta olup, İl Özel İdaresine ait binada hizmet vermektedir. Bu okulun, kendi binasında hizmet vermesine yönelik olarak Kaymakamlığımız koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda ilçe merkezinde Orman Genel Müdürlüğüne ait arsanın 10 dekarlık kısmının tahsis edilerek belirlenen bedel tespiti üzerinden satış işlemi çalışması tamamlanmış ve tapusu alınmıştır. Yapım işinin ihalesi KSÜ Rektörlüğünce yapılmış olup öğretim yılında kendi binasında hizmet verecektir. Andırın Meslek Yüksek Okulunda; (17) si akademik personel olmak üzere (39) personel görev yapmaktadır. Meslek Yüksek Okulunda; 1-Mobilya ve Dekorasyon, 2-Bahçe Tarımı, 3-Bilgisayar Programcılığı 4-Ormancılık ve orman ürünleri 5-Elektrik Enerjisi Üretim İletim ve Dağıtımı Bölümleri mevcut olup (250) öğrenci öğrenim görmektedir. Kütüphane: İlçede Karacaoğlan Halk Kütüphanesine bağlı olarak 1981 yılında kurulan İlçe Halk Kütüphanesi mevcuttur. Kitap Sayısı : Okuyucu sayısı : Kayıtlı üye sayısı : 457 Ödünç verilen kitap sayısı : 4.002

7 2005 YILI KÖYDES FAALİYETLERİ KAHRAMANMARAŞ İLİ 2005 YILI KÖYDES PROJESİ ÖDENEK DAĞILIM CETVELİ KÖY YOLLARI İÇME SULARI TOPLAM İLCE PROJE SAYISI ÖDENEK MİKTARI PROJE SAYISI ÖDENEK MİKTARI PROJE SAYISI ÖDENEK MİKTARI MERKEZ AFŞİN ANDIRIN ÇAĞLAYANCERİT EKİNÖZÜ ELBİSTAN GÖKSUN NURHAK PAZARCIK TÜRKOĞLU TOPLAM

8 İLİ İLÇESİ SEKTÖRÜ PROJE ADI YERİ (KÖY/ÜNİTE) NÜFUS NİTELİĞİ YENİ TES. TESİS GELİŞ TUTARI STABİLİZE GERÇEKLEŞME YÜZDESİ Km FİZİKİ MADDİ BİTTİ İŞİN DURUMU BAŞLANAM ADI AÇIKLAMALAR Kahramanmaraş Andırın İçme suyu Kuzgun köyü içme suyu yapımı Kuzgun köyü , Proje Kuzgun köyü muhtarlığının projenin uygulanmasını yazılı olarak talep etmesi üzerine iptal edilerek mevcut ödenek Valilik onayı ile Başdoğan Gr.İçme suyu projesine aktarıldı. Kahramanmaraş Andırın İçmesuyu Başdoğan köyü İçme suyu yapımı Başdoğan köyü , Kahramanmaraş Andırın İçme suyu Boztopraklı köyü içme suyu Boztopraklı , yapımı köyü Kahramanmaraş Andırın YOL Kızık köyü stabilize yapımı Kızık köyü ,00 2, Valilik oluru ile Kuzgun köyü içme suyu projesinden aktarılan YTL. Ödenek ile birlikte proje ödeneği olan YTL ile birlikte YTL. Ödenek projenin grup içme suyu projesi şeklinde hazırlanarak uygulanacak olması nedeniyle 2006 yılı projesinde değerlendirilmek üzere aktarıldı. Kahramanmaraş Andırın YOL Beşbucak köyü stabilize yapımı Beşbucak köyü ,00 3, Kahramanmaraş Andırın YOL Anacık köyü stabilize yapımı Anacık köyü ,00 2, Kahramanmaraş Andırın YOL Bulgurkaya köyü stabilize yapımı Bulgurkaya köyü ,00 3, Kahramanmaraş Andırın YOL Akçakoyunlu köyü stabilize yapımı Akçakoyunlu köyü ,00 2, TOPLAM ,00 14,

9 I-ÖDENEK DURUMU VE HARCAMALAR 1-Proje Yılı Yılı Ödeneği ,00 YTL 3-Önceki yıldan devreden ödenek (varsa) 0 4-Diğer projelerden aktarılan ödenek Özel idaresinden aktarılan ödenek (varsa) 0 6-Toplam Ödenek ,00 YTL 7-Yaklaşık Maliyeti 8-İhale bedeli ,00 9-Harcanan ödenek ,00 YTL 10-Kalan ödenek 0 11-İhale bedelinden artan ödenekten diğer projelere aktarılan miktar 0 12-Harcama ve aktarma sonunda kalan ödenek miktarı II-YAPILMASI TAAHHÜT EDİLEN VE KESİNLEŞEN PROGRAM a-projenin Adı: Stabilize Yapımı b-uygulandığı Yerler 1- Kızık köyünde (2) km 2- Beşbucak köyünde (3) km 3- Anacık köyünde (2) km 4- Bulgurkaya köyünde (3) km 5- Akçakoyunlu köyünde (2) km olmak üzere toplam (12) km stabilize yapımı projelendirilmiştir. c-proje ile yapılan işler: Yapılan ihale sonucunda proje ödeneğinden artan ödeneğin kullanımı ile; 1- Kızık köyünde (2.200) km 2- Beşbucak köyünde (3.850) km 3- Anacık köyünde (2.240) km 4- Bulgurkaya köyünde (3.800) km 5- Akçakoyunlu köyünde (2.260) km olmak üzere toplam metre stabilize yapımı sanat yapısı ile birlikte tamamlanmıştır. 0

10 I-ÖDENEK DURUMU VE HARCAMALAR 1-Proje Yılı Yılı Ödeneği Önceki yıldan devreden ödenek (varsa) 0 4-Diğer projelerden aktarılan ödenek 0 5-İl Özel İdaresinden aktarılan ödenek (varsa) 0 6-Toplam Ödenek Yaklaşık Maliyeti 0 8-İhale bedeli 0 9-Harcanan ödenek 0 10-Kalan ödenek İhale bedelinden artan ödenekten diğer projelere aktarılan miktar Harcama ve aktarma sonunda kalan ödenek miktarı 0 II-YAPILMASI TAAHHÜT EDİLEN VE KESİNLEŞEN PROGRAM a-projenin adı : Kuzgun Köyü İçme Suyu Projesi b-uygulanacağı yerler : Kuzgun Köyü c-proje ile yapılan işler: Projenin uygulanacağı Kuzgun Köyü Muhtarlığınca Kaymakamlığımıza yapılan başvuruda projenin uygulanmamasının talep edilmesi üzerine proje ödeneği Valilik Makamının onayı ile Başdoğan Köyü İçme Suyu Projesine aktarılması ile nedeni ile proje uygulanmamıştır.

11 I-ÖDENEK DURUMU VE HARCAMALAR 1-Proje Yılı Yılı Ödeneği Onceki yıldan devreden ödenek(varsa) 0 4-Diğer projelerden aktarılan ödenek Özel idaresinden aktarılan ödenek (varsa) 0 6-Toplam Ödenek Yaklaşık Maliyeti 0 8-Ihale bedeli 0 9-Harcanan ödenek 0 10-Kalan ödenek İhale bedelinden artan ödenekten diğer projelere aktarılan miktar 0 12-Harcama ve aktarma sonunda kalan ödenek miktarı 0 II-YAPILMASI TAAHHÜT EDİLEN VE KESİNLEŞEN PROGRAM a-projenin adı: Başdoğan köyü içme suyu projesi b-uygulanacağı yerler: Başdoğan köyü c-proje ile yapılan işler: Proje, Grup içme suyu projesi olarak yeniden hazırlanacak olması nedeniyle 2005 yılında uygulanmamıştır.

12 I-ÖDENEK DURUMU VE HARCAMALAR 1-Proj e Yılı Yılı Ödeneği ,00 TL 3-Önceki yıldan devreden ödenek (varsa) 0 4-Diğer projelerden aktarılan ödenek Özel idaresinden aktarılan ödenek (varsa) 0 6-Toplam Ödenek TL 7-Yaklaşık Maliyeti ,54 TL 8-Ihale bedeli 9-Harcanan ödenek ,00 TL 10-Kalan ödenek 0 11-İhale bedelinden artan ödenekten diğer projelere aktarılan miktar 0 12-Harcama ve aktarma sonunda kalan ödenek miktar 0 II. YAPILMASI TAAHHÜT EDİLEN VE KESİNLEŞEN PROGRAMLAR a-projenin adı : Boztopraklı Köyü İçme Suyu Projesi b-uygulandığı yerler: Boztopraklı Köyü ve bu köye bağlı (4) ünite. c-proje ile yapılan işler: Proje; (6514) m. İsale ve terfi hattı ile (14784) m. Şebeke hattı ile (2) adet depoyu kapsamaktadır. Projede PVC boru kullanılmıştır. Projenin 2005 yılı ödeneğinin kullanımı ile Andırın İlçesi Köylerine Hizmet Götürme Birliğince ,00 YTL tutarında (9204) m. PVC boru alınmıştır metrelik isale ve şebeke hattı kanalı açtırılarak boruları döşettirilmiş, boru güzergâhlarının açılması, boruların döşenmesi, gömleklenmesi ve kapatılması için de ,00 YTL harcanmıştır.

13 2006 YILI KÖYDES FAALİYETLERİ

14 PROJE NİTELİĞİ STABİLİZE 1. KAT ASFALT 2. KAT ASFALT GERÇEKLEŞME YÜZDESİ İLİ İLÇESİ SEKTÖRÜ ADI YERİ NÜFUSU YENİ TESİS TES. GELİŞ. TUTARI Km Km Km FİZİKİ AÇIKLAMALAR Kahramanmaraş Andırın YOL Geben Andırın ilt.akgümüş- Altınyayla asfalt kaplama Kahramanmaraş Andırın YOL Yeşiltepe köyü asfalt kaplama Kahramanmaraş Andırın YOL Kaıgaçayın-Halbur asfalt kaplama Kahramanmaraş Andırın YOL Kargaçaym-Kaleboynu asfalt kaplama Kahramanmaraş Andırın YOL Yeşiltepe köyü asfalt kaplama Kahramanmaraş Andırın YOL Yeşilova-Kabaağaç-Alameşe köyleri asfalt yapımı Geben-Akgümüş- Altınyayla , Yeşiltepe , Kargaçayırı-Halbur , Kargaçaym-Kaleboynu ,00 2,5 100 Yeşiltepe , Kabaağaç-Alameşe , Tüm asfalt yol ihalesinden artan YTL ödeneğin YTLsı Valilik onayı ile Stabilize yol yapımına YTL sı Rifatiye-Osmancık Gr.içme suyu projesine aktarıldı Kahramanmaraş Andırın Yol Kahramanmaraş Andırın Yol Ayşepman köyü stabilize yapımı Kahramanmaraş Andırın Yol Kargaçayın köyü stabilize yapımı Kahramanmaraş Andırın Yol Orhan iye köyü stabilize yapımı Kahramanmaraş Andırın YOL Rifâtiye-Kurupınar yolu stabilize yapımı Kahramanmaraş Andırm YOL Kuzgun-Dereyolu stabilize yapımı Kahramanmaraş Andırın YOL Canbaz-Güzelbeyli stabilize yapımı Kahramanmaraş Andırın YOL Çukurkoz-Karbasan stabilize yapımı Kahramanmaraş Andırın YOL Boğazören-Bostanlı köyleri stabilize yapımı Başdoğan-Sanbıyıklı stabilize yapımı Başdoğan , Ayşepman , Kargaçayın , Orhaniye , Rifatiye , Kuzgun , Canbaz , Torlar , Boğazören-Bostanlı , Asfalt projesinden artan YTL stabilize projelerinde kullanılmak üzere aktarıldı.

15 PROJE NİTELİĞİ STABİLİZE 1. KAT ASFALT 2. KAT ASFALT GERÇEKLEŞME YÜZDESİ İLİ İLÇESİ SEKTÖRÜ ADI YERİ NÜFUSU YENİ TESİS TES. GELİŞ. TUTARI Km Km Km FİZİKİ AÇIKLAMALAR Kahramanmaraş Andırın YOL Kahramanmaraş Andırın YOL Kahramanmaraş Andırın YOL Kahramanmaraş Andırın YOL Kahramanmaraş Andırın YOL Boğazören-Bostanlı-Güssek stabilize yapımı Boğazören Orhaniye köyü stabilize yapımı Orhaniye Kargaçayırı-Kaleboyn stabilize yapımı Kargaçayırı Geben-Akgümüş-Altınyayla stabilize yapımı Yeşiltepe köyü stabilize yapımı Akgümüş-Altın yayla Yeşiltepe Kahramanmaraş Andırın YOL Çığşar köyü stabilize yapımı Çığşar Kahramanmaraş Andırın YOL Çiçekli köyü stabilize yapımı Çiçekli Kahramanmaraş Andırın YOL Gökçeli köyü stabilize yapımı Gökçeli Kahramanmaraş Andım YOL Sumaklı köyü stabilize yapımı Sumaklı Valilik Makamının tarih ve 2492 sayılı onayı ile stbilize prjesi ödeneğinden artan ödenek ile asıl projeye ek olarak yapıldı. Valilik Makamının tarih ve 2492 sayılı onayı ile stbilize projesi ödeneğinden artan ödenek ile asıl projeye ek olarak Valilik Makamının yapıldı tarih ve 2492 sayılı onayı ile stbilize prjesi ödeneğinden artan ödenek ile asıl projeye ek olarak yapıldı. Valilik Makamının tarih ve 2492 sayılı onayı ile stbilize prjesi ödeneğinden artan ödenek ile asıl projeye ek olarak yapıldı. Valilik Makamının tarih ve 2492 sayılı onayı ile stbilize prjesi ödeneğinden artan ödenek ile asıl projeye ek olarak yapıldı. Valilik Makamının tarih ve 2492 sayılı onayı ile stbilize prjesi ödeneğinden artan ödenek ile asıl projeye ek olarak yapıldı. Valilik Makamının tarih ve 2492 sayılı onayı ile stbilize prjesi ödeneğinden artan ödenek ile asıl projeye ek olarak yapıldı. Valilik Makamının tarih ve 2492 sayılı onayı ile stbilize prjesi ödeneğinden artan ödenek ile asıl projeye ek olarak yapıldı. Valilik Makamının tarih ve 2492 sayılı onayı ile stbilize prjesi ödeneğinden artan ödenek ile asıl projeye ek olarak yapıldı.

16 PROJE NİTELİĞİ STABİLİZE 1. KAT ASFALT 2. KAT ASFALT GERÇEKLEŞME YÜZDESİ İLİ İLÇESİ SEKTÖRÜ ADI YERİ NÜFUSU YENİ TESİS TES. GELİŞ. TUTARI Km Km Km FİZİKİ AÇIKLAMALAR Kahramanmaraş Andırın YOL Karapınar köyü stabilize yapımı Karapınar ,00 TOPLAM , ,5 7 Valilik Makamının tarih ve 2492 sayılı onayı ile stbilize prjesi ödeneğinden artan ödenek ile asıl projeye ek olarak yapıldı. İl Özel İdaresinin tarih ve 1098 sayılı yazıları gereği, içme suyu projelerinin yapılması için otomatik proje çizim proğramı artan ödeneklerden alınarak karşılandı. NOT : yılında gönderilen ödenek dışında Başdoğan grubu içme suyu projesine ait olup, 2005 yılından devredilen 250,000 YTL diğer projelere aktarılarak harcanmıştır. 2-İI Özel İdaresinden aktarılan YTL Rifatiye-Osmancık Grubu ve Torlar köyü içme suyu projesinde kullanılmıştır.

17 I-ÖDENEK DURUMU VE HARCAMALAR 1-Proje Yılı Yılı Ödeneği ,00 TL 3-Önceki yıldan devreden ödenek (varsa) 0 4-Diğer projelerden aktarılan ödenek ,00 TL 5-11 Özel İdaresinden aktanlan ödenek (varsa) 0 6-Toplam Ödenek ,00 TL 7-Yaklaşık Maliyeti ,54 TL 8-İhale bedeli ,00 TL 9-Harcanan ödenek ,00 TL 10-Kalan ödenek 0 11-İhale bedelinden artan ödenekten diğer projelere aktanlan miktar 0 12-Harcama ve aktarma sonunda kalan ödenek miktarı 0 II- YAPILMASI TAAHHÜT EDİLEN VE KESİNLEŞEN PROGRAM a-projenin adı: Boztopraklı köyü içme suyu projesi b-uygulandığı yerler : Boztopraklı köyü ve (4) ünite. c-proje ile yapılan işler: Proje; (6514) m. İsale ve terfi hattı ile (14784) m. Şebeke hattı ile (2) adet depoyu kapsamaktadır. Projede PVC boru kullanılmıştır. Proje 2005 yılında YTL ödenek ile başlatılmış olup, yıl içinde Köylere Hizmet Götürme Birliğince ,00 YTL tutarında 9204 metre PVC boru alınmış, 9204 metre isale ve şebeke hattı kanalı açtırılarak boruların döşenmesi sağlanmıştır. Güzergah açılması, boruların döşenmesi, gömleklenmesi ve kapatılması için YTL harcanmıştır yılı Toplam harcama tutan YTL.dır. Proje, 2006 yılında ayrılan YTL ödenek, Başdoğan Grubu içme suyu projesi ödeneğinden aktarılan YTL ödenek ile birlikte toplam YTL ödenek harcanarak gerçekleştirilmiş ve vatandaşlarn istifadesine sunulmuştur. Yapım işi için gerekli metre PVC boru Boztopraklı köyü muhtarlığınca alınmış, bedeli Birlik tarafından ilgili köy muhtarlığı hesabına aktarılarak ödeme yaptırılmıştır. Köy muhtarlığınca (2) adet 100 m3. lük depo yapımı, boruların geçeceği güzergahın açılması, boruların döşenmesi, gömleklenmesi ve kapatılması ile yapım için gerekli demir, çimento ile projenin gerektirdiği diğer aksamların yapılması karşılığında köy muhtarlığı hesabına Birlikçe ödenek aktarılarak proje gerçekleştirilmiştir. Yapılan tüm işlemler Birlik kontrolü altında sürdürülmüştür.

18 I-ÖDENEK DURUMU VE HARCAMALAR 1-ProjeYılı Yılı Ödeneği ,00 TL 3-Önceki yıldan devreden ödenek (varsa) 0 4-Diğer projelerden aktarılan ödenek Özel İdaresinden aktarılan ödenek (varsa) 0 6-Toplam ödenek ,00 TL 7-Yaklaşık Maliyeti ,28 TL 8-İhale bedeli ,00 TL 9-Harcanan ödenek ,00 TL 10-Kalan ödenek 0 11-İhale bedelinden artan ödenekten diğer projelere aktarılan miktar 0 12-Harcama ve aktarma sonunda kalan ödenek miktarı 0 II-YAPILMASI TAAHHÜT EDİLEN VE KESİNLEŞEN PROGRAM a-projenin adı :Çokak köyü içme suyu projesi. b-uygulandığı yerler: Çokak köyü c-proje ile yapılan işler: Proje, (3260) metre şebeke hattı ve (1) adet depo yapımını kapsamaktadır. PVC boru kullanılmıştır. III. İHALE SÜRECİ VE İŞLERİN YAPILIŞ ŞEKİLLERİ (GEREKLİ DOKÜMANLAR VE DETAYLI AÇIKLAYICI BİLGİLER) Projenin gerçekleştirilmesi, şebeke hattı için gerekli ,00 YTL tutarındaki 3260 metre PVC borunun alımı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından ilgili köy muhtarlığı hesabına aktarılan ödenek ile yapılmış olup, (1) adet 100 M3. lük depo ile şebeke hattı boru güzergahının açılması, boruların gömülmesi ve kapatılması ile yapım işinde kullanılan demir ve çimento alımı için sarf edilen ,00 YTL olmak üzere toplam ,00 YTL. nın ilgili Çokak Köyü Muhtarlığı hesabına Birlikçe aktarılan ödenek ile ödeme yapılmıştır.

19 I-ÖDENEK DURUMU VE HARCAMALAR 1-Proje Yılı Yılı Ödeneği ,00 TL 3-Önceki yıldan devreden ödenek (varsa) 0 4-Diğer projelerden aktarılan ödenek Özel idaresinden aktarılan ödenek (varsa) 0 6-Toplam Ödenek ,00 TL 7-Yaklaşık Maliyeti ,40 TL 8-İhale bedeli 0 9-Harcanan ödenek 0 10-Kalan ödenek ,00 TL 11-İhale bedelinden artan ödenekten diğer projelere aktarılan miktar ,00 TL 12-Harcama ve aktarma sonunda kalan ödenek miktarı II-YAPILMASI TAAHHÜT EDİLEN VE KESİNLEŞEN PROGRAM a-projenin adı :Darıovası-Efîrağızlı Gr. İçme Suyu Projesi b-uygulandığı yerler :Darıovası ve Efirağızlı köyleri c-proje ile yapılan işler: KÖYDES programında ayrı ayrı projelendirilen işler her iki köyün birbirine komşu olması ve aynı kaynaktan su alacak olmaları nedeniyle birleştirilerek tek proje haline getirilmiştir. Projeden daha fazla yerleşim biriminin faydalanması amacı mevcut ödenek ile projenin tamamlanamayacağı düşünülerek proje 2007 Yılı KÖYDES Programına teklif edilmesi nedeni ile proje uygulanmamıştır. Mevcut ödenekten ,00 YTL Valilik Onayı ile Torlar ve Rifatiye-Osmancık Grubu içme suyu projesine aktarılmıştır.

20 I-ÖDENEK DURUMU VE HARCAMALAR 1-Proje Yılı Yılı Ödeneği ,00 TL 3-Önceki yıldan devreden ödenek (varsa) 0 4-Diğer projelerden aktarılan ödenek 5-11 Özel idaresinden aktarılan ödenek (varsa) 6-Toplam Ödenek 7-Yaklaşık Maliyeti 8-İhale bedeli 9-Harcanan ödenek 10-Kalan ödenek 11-İhale bedelinden artan ödenekten diğer projelere aktarılan miktar 12-Harcama ve aktarma sonunda kalan ödenek miktar ,45 TL ,45 TL Başdoğan Gr.içme Suyu Projesi ,00 TL Darıovası-Efirağızlı Gr.içme Suyu ,00 Projesi TL ,00 YTL Sathi Kaplama asfalt projesi TL ,40 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL Valilik onayı ile proje hazırlanması için gerekli ölçüm ve çizim aleti alınması için harcandı. 0 II- YAPILMASI TAAHHÜT EDİLEN VE KESİNLEŞEN PROGRAM a-projenin adı :Rifatiye-Osmancık Grubu ve Torlar köyü içme suyu projesi b-uygulandığı yerler: Rifatiye, Osmancık ve Torlar köyleri ve bağlı (11) ünite. c-proje ile yapılan işler: Proje; (25729) m. İsale ve terfi hatları ile (28727) m. Şebeke hattını ve (10) adet depoyu kapsamaktadır. Projede HDPE boru kullanılmıştır.

21 I- ÖDENEK DURUMU VE HARCAMALAR 1-Proje Yılı Yılı Ödeneği ,00 TL 3-Önceki yıldan devreden ödenek (varsa) 4-Diğer projelerden aktarılan ödenek Özel İdaresinden aktarılan ödenek (varsa) 0 6-Toplam ödenek 7-Yaklaşık Maliyeti 8-İhale bedeli 9-Harcanan ödenek 10-Kalan ödenek ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,55 TL ,08 TL 1.317,47 TL 11-İhale bedelinden artan ödenekten diğer projelere aktarılan miktar 12-Harcama ve aktarma sonunda kalan ödenek miktarı ,45 TL ,00 YTL Boztopraklı içme suyu projesine ,45 YTL Rifatiye-Osmancık Gr. içme suyu projesine 1.317,47 YTL. II-YAPILMASI TAAHHÜT EDİLEN VE KESİNLEŞEN PROGRAM a-projenin adı: Başdoğan Grubu içme suyu Projesi b-uygulandığı yerler: Projeden Başdoğan, Çiçekli, Alınoluk, Torun ve Hacıveliuşağı köyleri ve bağlı (16) ünitesi faydalanmaktadır. c-proje ile yapılan işler: Proje; (33448) m. İsale ve terfi hatları, (23924) m. Şebeke hattını kapsamakta olup projede (6) adet depo bulunmaktadır.

22 I-ÖDENEK DURUMU VE HARCAMALAR 1-Proje Yılı Yılı Ödeneği ,00 TL 3-Önceki yıldan devreden ödenek (varsa) 0 4-Diğer projelerden aktarılan ödenek Özel idaresinden aktarılan ödenek (varsa) 0 6-Toplam Ödenek 7-Yaklaşık Maliyeti 8-İhale bedeli 9-Harcanan ödenek 10-Kalan ödenek 11-İhale bedelinden artan ödenekten diğer projelere aktarılan miktar ,00 TL ,34 TL ,38 TL ,00 TL 3.568,00 TL ,00 TL ,00 TL sı Stabilize yol yapımına ,00 TL sı Rifatiye-Osmancık Gr. İçme suyu projesine 12-Harcama ve aktarma sonunda kalan ödenek miktarı 3.568,00 TL YAPILMASI TAAHHÜT EDİLEN VE KESİNLEŞEN PROGRAM a-projenin adı :Sathi Kaplama Asfalt yol Yapımı Projesi b-uygulandığı yerler: c-proje ile yapılan işler ç-projede; 1- Geben -Andırın İly.İlt. Altınyayla Akgümüş yolunda (9) km I.kat, 2- Yeşiltepe köyünde (1) km. I.kat, 3- Kargaçayırı Halbur yaylasında (0.3) km. I.Kat, 4- Kargaçayırı-Kaleboynu obasında (2.5) km. I.kat, Olmak üzere (12.8) km. I.Kat ve, 5- Yeşilova-Kabaağaç-Alemeşe köylerinde (4) km. II.Kat, 6- Yeşiltepe köyünde (3) km. II.Kat Olmak üzere (7) km. II.Kat Sathi Kaplama Asfalt yol yapımı bulunmaktadır. Toplam yol uzunluğu (19.8) km.dir.proje sayısı (6) dır.

23 I-ÖDENEK DURUMU VE HARCAMALAR 1-Proje Yılı Yılı Ödeneği ,00 TL 3-Önceki yıldan devreden ödenek (varsa) 0 4-Diğer projelerden aktarılan ödenek ,00 TL Sathi Kaplama Asfalt Yol Projesinden 5-11 Özel idaresinden aktarılan ödenek (varsa) 0 6-Toplam Ödenek ,00 TL 7-Yaklaşık Maliyeti 8-İhale bedeli 9-Harcanan ödenek ,00 TL 10-Kalan ödenek 0 11-İhale bedelinden artan ödenekten diğer projelere aktarılan miktar 0 12-Harcama ve aktarma sonunda kalan ödenek miktarı 0 II-YAPILMASI TAAHHÜT EDİLEN VE KESİNLEŞEN PROGRAM a-projenin adı:stabilize yol yapımı projesi b-uygulandığı yerler c-proje ile yapılan işler Proje ile; 1. Başdoğan köyünde (2) km) 2. Ayşepınarı köyünde (4) km 3. Kargaçayırı köyünde (4) km 4. Orhaniye köyünde (1) km 5. Rifatiye köyünde (2) km 6. Kuzgun köyünde (5) km 7. Canbaz köyünde (1) km 8. Çukurkoz-Karbasan-Aynacı köyünde (3) km 9. Boğazören-Bostanlı-Güssek köyünde (2) km. Olmak üzere toplam (24) km. uzunluğunda (9) proje programa alınmıştır. 4-Projedeki mevcut ödenek ile projelendirilen (24) km yolunun tamamlanması yanında Valilik Makamından alman onay ile de; a-başdoğan köyünde (4) km. b-kuzgun köyünde (3) km c-boğazören-bostanlı köyünde (4) km d-orhaniye köyünde (1) km e)çığşar köyünde (7) km f)çiçekli köyünde (1) km

24 g-geben-andırın İly.İlt.Altınyayla-Akgümüş köyünde (5) km h-yeşiltepe köyünde (3) km ı-kargaçayırı köyünde (4) km. j-karapınar köyünde (5) km. olmak üzere (37) km. ek stabilize yol yapımı gerçekleştirilmiştir. Valilik Makamında alınan onay ile ise; 1- Gökçeli köyünde (2) km 2- Sumaklı köyünde (2) km Olmak üzere toplam (65) km stabilize yol yapımı gerçekleştirilmiştir.

25 KÖY SAYISI ÜNİTE SAYISI KÖY + ÜNİTE 2006 YILI KÖYYOLLARI ÇALIŞMALARI HİZMET GÖTÜRÜLEN KÖY NÜFUSU HİZMET GÖTÜRÜLEN ÜNİTE NÜFUSU HİZMET GÖTÜRÜLEN TOPLAM NÜFUS SENE BAŞINDA PROGRAMA ALINAN (KM) EK PROGRA MA ALINAN (KM) TOPLAM UYGULANA N TOPLAM İHALE BEDELİ 1. KAT ASFALT , II. KAT ASFALT STABİLİZE ONARIM MENFEZ KÖPRÜ BÜZ İSTİNAT DUVARI TOPLAM , YILI İÇMESUYU ÇALIŞMALARI İÇMESULARI UYGULAMASI YAPILAN PROJE FAYDALANAN FAYDALANAN SONDAJ SENE BAŞINDA EK PROGRAM PROGRAM A ALINAN A ALINAN (ADET) (ADET) TOPLAM UYGULANAN KÖY SAYISI ÜNİTE SAYISI KÖY + ÜNİTE TOPLAMI KÖY NÜFÜSU ÜNİTE NÜFUSU KÖY + ÜNİTE TOPLAMI KÖY ÜNİT E KÖY + ÜNİT E TOPL AMI İÇMESULARI DEPO (30 M 3 ) Adet DEPO (50 M 3 ) Adet DEPO (75 M 3 ) Adet DEPO (100 M 3 ve üstü Adet DEPO TOPLAM İSALE HATTI UZUNLUG U (Mt.) TERFİ HATTI UZUNLUG U (Mt.) ŞEBEKE UZUNLUG U (Mt.) TOPLAM (Mt.)

26 2007 YILI KÖYDES FAALİYETLERİ KODU İLİ İLÇESİ PROJE İŞLERİN DURUMU ARTAN NÜFUS NİTELİĞİ KONUSU TUTARI ÖDENEK ADI YERİ BİTTİ BAŞLAMADI AÇIKLAMALAR EK K.Maraş Andırın Altyapı Darıovası-Efirağızlı Gr.İçmeyu 1560 TES.GELŞ. YETERSİZ , YTL Bulgurkaya-Karadut-Murtlu projesine, YTL Torlar-Ayvazlı projesine, YTL.Rifatiye-Kurupinar- Güney projesine, YTL Başdoğan Gru.içme suyuna aktarıldı YTL Gökgedik projesinden aktarıldı EK Andırın Altyapı Torlar-Ayvazlı 163 TES.GELŞ. YETERSİZ ,00 1 Darıovası-Efirağızlı Gr.dan YTL aktarıldı. EK Andırın Altyapı Rifatiye-Kurupınar- Güney EK Andırın Altyapı Boztopraklı-Küstük- Mirikli 153 TES.GELŞ. YETERSİZ ,00 1 Darıovası-Efirağızlı Gr.dan YTL.Kargaçayırı-Halbur projesinden YTL. Sumaklı projesinden YTL aktarıldı 280 TES.GELŞ. SUSUZ , YTLSumaklı projesinden, YTL Gökgedik porjesinden aktarıldı EK Andınn Altyapı Karapınar 331 TES.GELŞ. YETERSİZ , YTL Ek Stabilize yol projesine aktarıldı. EK Andırın Altyapı Bulgurkaya-Karadut- Murtlu 380 TES.GELŞ. YETERSİZ , YTL Darıovası-Efirağızlı projesinden aktarıldı EK Andırın Altyapı Boğazören-Senir 247 TES.GELŞ. YETERSİZ , YTL Ek Stabilize yol projesine aktarıldı EK Andırın Altyapı Çiçekli-Karahamzali 110 YENİ SUSUZ , YTL Ek Stabilize Yol projesine aktarıldı. EK Andırın Altyapı Çuhadarlı 189 TES.GELŞ. YETERSİZ ,00 1 EK Andırın Altyapı Sumaklı 100 TES.GELŞ. YETERSİZ ,00 1 Köklü içme suyu projesinden YTL aktarıldı. Gökgedik projesinden YTL, Gökgedik projesinden YTL aktarıldı YTL Boztopraklı-Küstük-Mirlikli projesine,5.789 YTL Başdoğan Gr.içme suyuna, YTL Rifatiye-Güney- Kurupınar projesine, ,51 YTL Ek Stabilize Yol projesine aktarıldı. EK Andırın Altyapı Gökgedik 280 TES.GELŞ. YETERSİZ , YTL Boztopraklı-Küstük-Mirikli, YTL Çuhadarlı, YTL Ek Stabilize,4.000YTLÇuhadariı içme suyu projesine, YTL. Çiçekli-Karahamzali su ve yol çalışmalarında çalıştırılan iş makinesi ve araçların gideri için aktarıldı YTL Darğovası-Efirağızlı projesine, YTL Kabaklar içmesuyu deposu için yapılan projeye, YTL ek stabilize yol yapımı projesine aktarıldı. EK Andırın Altyapı Köklü 104 TES.GELŞ. YETERSİZ , ,00 YTL Çuhadarlı içme suyu projesine, ,00 YTL Et Stabilize yol projesine, YTL YPK kararının 11.maddesine göre harcanmak üzere

27 KODU İLİ İLÇESİ PROJE ARTAN İŞLERİN DURUMU NÜFUS NİTELİĞİ KONUSU TUTARI ADI YERİ ÖDENEK BİTTİ BAŞLAMADI AÇIKLAMALAR EK Andırın Altyapı Canbaz-Osmancık- Kızıloluk 400 TES.GELŞ. YETERSİZ ,00 1 EK Andırın Altyapı Kargaçayırı-Halbur 180 TES.GELŞ. YETERSİZ 0 1 Kaynak yargıda bulunmakta, bu nedenle proje yılı içerisinde tamamlanamayacağından projenin iptali teklif edilerek YTL ödenek Rifatiye-Güney-Kurupınar projesine aktarıldı , Başdoğan Gr.içme suyu projesine aktarılan ve ödenen ,00 YPK kararının 11. maddesi gereği toplam köydes ödeneği olan YTL nın %05 i oranında kesilen ödenekle yapılan harcamalar(köklü içme suyu projesinden) ,00 İhale tenzilatlarından Stabilize yol yapımına aktarılan EK Andırın Altyapı Kabaklar 215 TES.GELŞ. YETERSİZ ,00 1 Gökgedik içme suyu projesinden aktarılan YTL ödenek ile YPK kararının 10.maddesi gereğince yapılan yeni içme suyu deposu yapımı projesi TOPLAM ,00 564,

28 KODU İLİ İLÇESİ PROJE ARTAN STABİLİZE GERÇEKLEŞME NÜFUS NİTELİĞİ KONUSU TUTARI ÖDENEK (km) YÜZDESİ ADI YERİ BİTTİ İŞLERİN DURUMU EK K. Maraş Andırın YOL Alanlı-Ayvazlı-T opçalı 145 STND. GEL. STABİLİZE 8.135,00 1, Artan ödenek EK Stabilize yol projesine aktarıldı EK K. Maraş Andırın YOL Yeniköy-Köy içi 226 STND. GEL. STABİLİZE 4.649,00 1, Artan ödenek EK Stabilize yol projesine aktarıldı EK K. Maraş Andırın YOL Kargaçayırı-Altınyayia 909 STND. GEL. STABİLİZE 4.649,00 1, Artan ödenek EK Stabilize yol projesine aktarıldı EK K. Maraş Andırın YOL Göksün lltgökgedik 586 STND. GEL. STABİLİZE ,00 7, Artan ödenek EK Stabilize yol projesine aktarıldı EK K. Maraş Andırın YOL Gökçeli-Arıklar 965 STND. GEL. STABİLİZE , ,00 3, Artan ödenek EK Stabilize yol projesine aktanldı. Projenin 3.4 km.tik kısmı tamamlandı,1.6 km.tik kısmı tamamlandı,1.6 km.lik kısımda onarım yapılması gerektiğinden stabilize çalışması yapılmadı.ödeme hakediş üzerinden yapılacaktır. EK K. Maraş Andırın YOL Torlar-Kuşçular 135 STND. GEL. STABİLİZE 4.649,00 0, Artan ödenek EK Stabilize yol projesine aktarıldı EK K. Maraş Andırın YOL Akifiye-Rifatiye-Canbaz STND. GEL. STABİLİZE ,00 5, Artan ödenek EK Stabilize yol projesine aktarıldı Karapınar EK K. Maraş Andırın YOL Karapınar-Armutboynu 133 STND. GEL. STABİLİZE ,00 2, Artan ödenek EK Stabilize yol projesine aktarıldı EK K. Maraş Andırın YOL Hacıveliuşağı-Çakırcılar 85 STND. GEL. STABİLİZE ,00 3, Artan ödenek EK Stabilize yol projesine aktarıldı EK K. Maraş Andırın YOL Çiçekli-Boztopraklı STND. GEL. STABİLİZE ,00 10, Artan ödenek EK Stabilize yol projesine aktarıldı Bulgurkaya EK K. Maraş Andırın YOL Boztopraklı-Başdoğan-T 1919 STND. GEL. STABİLİZE ,00 5, Artan ödenek EK Stabilize yol projesine aktarıldı orun Gr.Yolu EK K. Maraş Andırın YOL Boztopraklı-Küstük- 280 STND. GEL. STABİLİZE ,00 6, Artan ödenek EK Stabilize yol projesine aktarıldı Gökçekayrak EK K. Maraş Andırın YOL Oarıovası-Boğazören 1488 STND. GEL. STABİLİZE ,00 3, Artan ödenek EK Stabilize yol projesine aktarıldı EK K. Maraş Andırın YOL Boğazören-Bostanlı llt STND. GEL. STABİLİZE ,00 3, Artan ödenek EK Stabilize yol projesine aktarıldı Boynuyoğunlu EK K. Maraş Andırın YOL Kızık-Akçakoyunlu 1734 STND. GEL. STABİLİZE ,00 2, Artan ödenek EK Stabilize yol projesine aktarıldı EK K. Maraş Andırın YOL Kızık-Çamarası 100 STND. GEL. STABİLİZE 9.298,00 2, Artan ödenek EK Stabilize yol projesine aktarıldı EK K. Maraş Andırın YOL Beşbucak-Kuzgurı-Sumaklı 2475 STND. GEL. STABİLİZE Beşbucak-Fetene deresi-gökömerli-kuzgun güzergahında bulunması nedeniyle iptal edildi. EK K. Maraş Andırın YOL Camuzluk-Soğancılar STND. GEL. STABİLİZE 9.298,00 1, Artan ödenek EK Stabilize yol projesine aktarıldı Beşbucak EK K. Maraş Andırın YOL Kumarlı köy içi 747 STND. GEL. STABİLİZE 4.649,00 1, Artan ödenek EK Stabilize yol projesine aktarıldı EK K. Maraş Andırın YOL Köklü-Alanlı-Ayvaziı 1026 STND. GEL. STABİLİZE ,00 3, Artan ödenek EK Stabilize yol projesine aktarıldı

29 KODU İLİ İLÇESİ PROJE ARTAN STABİLİZE GERÇEKLEŞME NÜFUS NİTELİĞİ KONUSU TUTARI ADI YERİ ÖDENEK (km) YÜZDESİ BİTTİ İŞLERİN DURUMU EK K. Maraş Andınn YOL Güdenli-köleli-kızılkayaerenler yolu EK K. Maraş Andırın YOL Işıkdibi-sumaklı-güdenli yolu STND. GEL. STABİLİZE ,00 15, Stabilize projesinden artan ödenek aktarıldı 250 STND. GEL. STABİLİZE ,00 14, Stabilize projesinden artan ödenek aktarıldı EK K. Maraş Andırın YOL Kerimler-Beşbucak yolu 85 STND. GEL. STABİLİZE ,00 2, Stabilize projesinden artan ödenek aktarıldı EK K. Maraş Andırın YOL Kızık-çamarası yolu STND. GEL. STABİLİZE ,00 5, Stabilize projesinden artan ödenek aktarıldı EK K. Maraş Andırın YOL Kumar!ı köyiçi 200 STND. GEL. STABİLİZE 7.300,00 2, Stabilize projesinden artan ödenek aktarıldı EK K. Maraş Andırın YOL Kızık köy içi 200 STND. GEL. STABİLİZE ,00 3, Stabilize projesinden artan ödenek aktarıldı EK K. Maraş Andırın YOL Kumariı köy içi STND. GEL. STABİLİZE ,00 2, İçme suyu projelerinden aktarıldı EK K. Maraş Andırın YOL Beş bucak-kerimli-k el aliler 110 STND. GEL. STABİLİZE 7.554,00 1, İçme suyu projelerinden aktarıldı EK K. Maraş Andırın YOL Kabaağaç köyiçi 200 STND. GEL. STABİLİZE ,00 4, İçme suyu projelerinden aktarıldı EK K. Maraş Andırın YOL Köklü-Alanlı 600 STND. GEL. STABİLİZE ,00 3, İptal edilen (4) km. uzunluğundaki Beşbucak- Kuzgun-Sumaklı yolu yerine projelendirildi. EK K. Maraş Andırın YOL Arıklar 530 STND. GEL. STABİLİZE 4.744,00 1, İptal edilen (4) km. uzunluğundaki Beşbucak- Kuzgun-Sumaklı yolu yerine projelendirildi. TOPLAM , ,00 244,43

30 I-ÖDENEK DURUMU VE HARCAMALAR 1- Proje Yılı Yılı Ödeneği ,00 TL 3- Önceki yıldan devreden ödenek (varsa) 4-Diğer projelerden aktarılan ödenek ,00 TL 5-11 Özel İdaresinden aktarılan ödenek (varsa) 0 6-Toplam Ödenek 7-Yaklaşık Maliyeti 8-İhale bedeli 9-Harcanan ödenek 10-Kalan ödenek 11-İhale bedelinden artan ödenekten diğer projelere aktarılan miktar 12-Harcama ve aktarma sonunda kalan ödenek miktarı ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL; ,00 TL Bulgurkaya içme suyu projesine, 4.970,00YTL Torlar-Ayvazlı içme suyu projesine, ,00 TL Rifatiye-Kurupınar içme suyu projesine, ,00YTL Başdoğan Gr.içme suyu projesine 270,00 TL II-YAPILMASI TAAHHÜT EDİLEN VE KESİNLEŞEN PROGRAM a-projenin adı:darıovası-efirağızlı Ğr. İçme Suyu Projesi b-uygulandığı yerler: Darıovası ve Efirağızlı köyleri ile bağlı (8) ünite c-proje ile yapılan işler Proje; (14828) m. İsale ve terfi hatları, (13323)m şebeke hattını kapsamakta olup, projede (3) adet depo mevcuttur.

31 I-ÖDENEK DURUMU VE HARCAMALAR 1- Proje Yılı Yılı Ödeneği ,00 TL 3- Önceki yıldan devreden ödenek (varsa) 0 4-Diğer projelerden aktarılan ödenek Özel İdaresinden aktarılan ödenek (varsa) 0 6-Toplam Ödenek ,00 TL 7-Yaklaşık Maliyeti ,93 TL 8-İhale bedeli ,00 TL 9-Harcanan ödenek ,00 TL 10-Kalan ödenek ,00 TL 11-İhale bedelinden artan ödenekten diğer projelere aktarılan miktar 0 12-Harcama ve aktarma sonunda kalan ödenek miktarı ,00 TL II-YAPILMASI TAAHHÜT EDİLEN VE KESİNLEŞEN PROGRAM a-projenin adı: Stabilize yapımı projesi b-uygulandığı yerler : (21) yerleşim yerinde uygulanmıştır. c-proje ile yapılan işler Proje ile 2007 Yılı KÖYDES programına alman (21) proje km. stabilize yapımı ile tamamlanmış olup, yapım işinde ,50 m3 malzeme serilmiş, proje sırasında 133 m lik ve 432 m. 500 lük büz konulmuştur.

32 I-ÖDENEK DURUMU VE HARCAMALAR 1- Proje Yılı Yılı Ödeneği ,00 TL 3- Önceki yıldan devreden ödenek (varsa) 0 4-Diğer projelerden aktarılan ödenek 5-11 Özel İdaresinden aktarılan ödenek (varsa) 0 6-Toplam Ödenek 7-Yaklaşık Maliyeti ,00 TL ,00 TL ,73 TL 8-İhale bedeli 9-Harcanan ödenek 10-Kalan ödenek 11-İhale bedelinden artan ödenekten diğer projelere aktarılan miktar 12-Harcama ve aktarma sonunda kalan ödenek miktarı ,00 TL 1-İhale bedeli: ,00 TL ,00 TL 2-İlave iş artışı: ,00 YTL 7.439,00 TL ,00 TL II-YAPILMASI TAAHHÜT EDİLEN VE KESİNLEŞEN PROGRAM a- Projenin adı: Stabilize Yapımı Projesi b-uygulandığı yerler: (33) yerleşim yerinde uygulanmıştır. c- Proje ile yapılan işler: İhale sonucunda (163.88) km. ve ilave iş artışı karşılığında (7) km olmak üzere toplam (170.88) km. stabilize yol yapılmış olup, yapımı işi sırasında (1825) adet büz atılmıştır.

33 I-ÖDENEK DURUMU VE HARCAMALAR 1- Proje Yılı Yılı Ödeneği ,00 TL 3- Önceki yıldan devreden ödenek (varsa) 0 4-Diğer projelerden aktarılan ödenek 5-11 Özel İdaresinden aktarılan ödenek (varsa) 0 6-Toplam Ödenek 4.970,00 TL ,00 TL 7-Yaklaşık Maliyeti 8-İhale bedeli ,30 TL ,00 TL 9-Harcanan ödenek ,00 TL 10-Kalan ödenek 0 11-İhale bedelinden artan ödenekten diğer projelere aktarılan miktar 0 12-Harcama ve aktarma sonunda kalan ödenek miktarı 0 II-YAPILMASI TAAHHÜT EDİLEN VE KESİNLEŞEN PROGRAM a-projenin adı: Torlar - Ayvazlı İçme suyu Projesi. b- Uygulandığı yerler: Torlar köyü Ayvazlı ünitesi c- Proje ile yapılan işler Proje ile;(4959) m. isale ve şebeke hattı ile projedeki diğer imalatlar yapılmıştır.

34 I-ÖDENEK DURUMU VE HARCAMALAR 1- Proje Yılı Yılı Ödeneği ,00 TL 3- Önceki yıldan devreden ödenek (varsa) 0 4-Diğer projelerden aktarılan ödenek ,00 TL 5-11 Özel İdaresinden aktarılan ödenek (varsa) 0 6-Toplam Ödenek 7-Yaklaşık Maliyeti ,00 TL ,04 TL 8-İhale bedeli ,00 TL 9-Harcanan ödenek ,00 TL 10-Kalan ödenek 0 11-İhale bedelinden artan ödenekten diğer projelere aktarılan miktar 0 12-Harcama ve aktarma sonunda kalan ödenek miktarı 0 II-YAPILMASI TAAHHÜT EDİLEN VE KESİNLEŞEN PROGRAM a-projenin adı :Rifatiye-Güney-Kurupmar İçme Suyu Projesi. b-uygulandığı yerler: Rifatiye köyü ve (2) ünitesi c-proje ile yapılan işler Proje ile (7952) m isale ve şebeke hattı ile projesindeki diğer imalatlar yapılmıştır.

35 I-ÖDENEK DURUMU VE HARCAMALAR 1- Proje Yılı Yılı Ödeneği ,00 TL 3- Önceki yıldan devreden ödenek (varsa) 0 4-Diğer projelerden aktarılan ödenek ,00 TL ,00 TL Sumaklı içme suyu projesinden 5-11 Özel İdaresinden aktarılan ödenek (varsa) ,00 YTL Gökgedik içme suyu projesinden 6-Toplam Ödenek ,00 TL 7-Yaklaşık Maliyeti ,00 TL 8-İhale bedeli ,00 TL 9-Harcanan ödenek ,00 TL 10-Kalan ödenek 0 11-İhale bedelinden artan ödenekten diğer projelere aktarılan miktar 0 12-Harcama ve aktarma sonunda kalan ödenek miktarı 0 II-YAPILMASI TAAHHÜT EDİLEN VE KESİNLEŞEN PROGRAM a-projenin adı :Boztopraklı köyü içme suyu projesi b-uygulandığı yerler: Boztopraklı köyü ve (4) ünitesi c-proje ile yapılan işler Proje; (1751) m isale ve (6945) m.şebeke hattını kapsamakta olup, projede (1) adet 50m3. depo mevcut olup proje uygulanmıştır.

36 I-ÖDENEK DURUMU VE HARCAMALAR 1- Proje Yılı Yılı Ödeneği ,00 TL. 3- Önceki yıldan devreden ödenek (varsa) 0 4-Diğer projelerden aktarılan ödenek Özel İdaresinden aktarılan ödenek (varsa) 0 6-Toplam Ödenek ,00 TL 7-Yaklaşık Maliyeti ,00 TL 8-İhale bedeli 9-Harcanan ödenek 10-Kalan ödenek 11-İhale bedelinden artan ödenekten diğer projelere aktarılan miktar ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 YTL Ek stabilize yapımına aktanldı. 12-Harcama ve aktarma sonunda kalan ödenek miktarı 0 II-YAPILMASI TAAHHÜT EDİLEN VE KESİNLEŞEN PROGRAM a-projenin adı: Çiçekli-Karahamzalı içme suyu projesi. b-uygulandığı yerler : Çiçekli köyü Karahamzalı ünitesi c-proje ile yapılan işler: Proje ile; (2543) m. isale hattı, (5134) m. şebeke hattı yapılmıştır. Proje ile (1) adet 30 m3. depo yapılmıştır.

37 I-ÖDENEK DURUMU VE HARCAMALAR 1- Proje Yılı Yılı Ödeneği ,00 TL 3- Önceki yıldan devreden ödenek (varsa) 0 4-Diğer projelerden aktarılan ödenek Özel İdaresinden aktarılan ödenek (varsa) 0 6-Toplam Ödenek 7-Yaklaşık Maliyeti 8-İhale bedeli 9-Harcanan ödenek 10-Kalan ödenek 11-İhale bedelinden artan ödenekten diğer projelere aktarılan miktar TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL TL Çuhadarlı içme suyu projesine TL Ek stabilize yapımına 12-Harcama ve aktarma sonunda kalan ödenek miktarı YTL YPK Kararının 11. maddesi gereğince harcanmak üzere ayrıldı. II-YAPILMASI TAAHHÜT EDİLEN VE KESİNLEŞEN PROGRAM a-projenin adı :Köklü-Emlikler içme suyu projesi b-uygulandığı yerler:köklü köyü emlikler ünitesi c-proje ile yapılan işler: Proje ile; (2304) m. isale ve (300) m. şebeke hattı döşenmiş ve (1) adet 30 m3. lük depo yapılmıştır.

38 I-ÖDENEK DURUMU VE HARCAMALAR 1- Proje Yılı Yılı Ödeneği ,00 TL 3- Önceki yıldan devreden ödenek (varsa) 0 4-Diğer projelerden aktarılan ödenek Özel İdaresinden aktarılan ödenek (varsa) 0 6-Toplam Ödenek 7-Yaklaşık Maliyeti 8-İhale bedeli 9-Harcanan ödenek 10-Kalan ödenek 11-İhale bedelinden artan ödenekten diğer projelere aktarılan miktar ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL Boztopraklı içme suyu projesine 5.789,00 TL Başdoğan Gr. İçme suyu projesine 12-Harcama ve aktarma sonunda kalan ödenek miktarı 7.984,00 YTL Rifatiye-Güney-Kurupınar içme suyu projesine ,00 YTL Ek stabilize yapımına II-YAPILMASI TAAHHÜT EDİLEN VE KESİNLEŞEN PROGRAM a-projenin adı :Sumaklı-Güdenli içme suyu projesi b-uygulandığı yerler : Sumaklı köyü Güdenli ünitesi c-proje ile yapılan işler: Proje ile; (10) m. isale ve (930) m. şebeke hattı döşenmiş ve (1) adet 30 m3. lük depo yapılmıştır.

39 I-ÖDENEK DURUMU VE HARCAMALAR 1- Proje Yılı Yılı Ödeneği ,00 TL 3- Önceki yıldan devreden ödenek (varsa) 0 4-Diğer projelerden aktarılan ödenek Özel İdaresinden aktarılan ödenek (varsa) 0 6-Toplam Ödenek 0 7-Yaklaşık Maliyeti ,00 TL 8-İhale bedeli ,00 TL 9-Harcanan ödenek ,00 TL 10-Kalan ödenek 0 11-İhale bedelinden artan ödenekten diğer projelere aktarılan miktar 0 12-Harcama ve aktarma sonunda kalan ödenek miktarı 0 II-YAPILMASI TAAHHÜT EDİLEN VE KESİNLEŞEN PROGRAM a-projenin adı :Canbaz Osmancık Kızıloluk içme suyu projesi b-uygulandığı yerler:canbaz ve Osmancık köyleri Kızıloluk ünitesi. c-proje ile yapılan işler: Proje ile; (8552) m. isale ve (600) m. şebeke hattı döşenmiştir.

40 I-ÖDENEK DURUMU VE HARCAMALAR 1- Proje Yılı Yılı Ödeneği ,00 TL 3- Önceki yıldan devreden ödenek (varsa) 0 4-Diğer projelerden aktarılan ödenek ,00 TL TL Köklü içme suy projesinden Özel İdaresinden aktarılan ödenek (varsa) YTL Gökgedik içme suyu projesinden 6-Toplam Ödenek ,00 TL 7-Yaklaşık Maliyeti ,00 TL 8-İhale bedeli ,00 TL 9-Harcanan ödenek ,00 TL 10-Kalan ödenek 0 11-İhale bedelinden artan ödenekten diğer projelere aktarılan miktar 0 12-Harcama ve aktarma sonunda kalan ödenek miktarı 0 II-YAPILMASI TAAHHÜT EDİLEN VE KESİNLEŞEN PROGRAM a-projenin adı:çuhadarlı içme suyu projesi b-uygulandığı yerler:çuhadarlı köyü c-proje ile yapılan işler: Proje ile; (2173) m. isale hattı ve (2476) m. şebeke hattı döşenmiş ve 1 adet (50) m3.lük depo yapılmıştır.

41 I-ÖDENEK DURUMU VE HARCAMALAR 1- Proje Yılı Yılı Ödeneği ,00 TL 3- Önceki yıldan devreden ödenek (varsa) 0 4-Diğer projelerden aktarılan ödenek Özel İdaresinden aktarılan ödenek (varsa) 0 6-Toplam Ödenek 7-Yaklaşık Maliyeti 8-İhale bedeli 9-Harcanan ödenek 10-Kalan ödenek 11-İhale bedelinden artan ödenekten diğer projelere aktarılan miktar ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL -Ek stabilize yapımı projesine. 12-Harcama ve aktarma sonunda kalan ödenek miktarı 0 II-YAPILMASI TAAHHÜT EDİLEN VE KESİNLEŞEN PROGRAM a-projenin adı :Boğazören-Senir içme suyu projesi b-uygulandığı yerler:boğazören-senir ünitesi c-proje ile yapılan işler: Proje ile; (2321) m. isale hattı ve (2960) m. şebeke hattı döşenmiştir.

42 I-ÖDENEK DURUMU VE HARCAMALAR 1- Proje Yılı Yılı Ödeneği ,00 TL 3- Önceki yıldan devreden ödenek (varsa) 0 4-Diğer projelerden aktarılan ödenek Özel İdaresinden aktarılan ödenek (varsa) 0 6-Toplam Ödenek 7-Yaklaşık Maliyeti ,00 TL ,00 TL 8-İhale bedeli 9-Harcanan ödenek 10-Kalan ödenek 11-İhale bedelinden artan ödenekten diğer projelere aktarılan miktar 12-Harcama ve aktarma sonunda kalan ödenek miktarı ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ek stabilize yapımı projesine aktanldı. II-YAPILMASI TAAHHÜT EDİLEN VE KESİNLEŞEN PROGRAM a-projenin adı: Karapınar içme suyu projesi. b-uygulandığı yerler: Karapınar köyü. c-proje ile yapılan işler: Proje ile; (2127) m. isale hattı ve (9562) m. şebeke hattı döşenmiş olup, proje ile (2) adet 30 m3.1ük (1) adet 50 m3.1ük repo yapılmıştır.

43 I-ÖDENEK DURUMU VE HARCAMALAR 1- Proje Yılı Yılı Ödeneği ,00 TL 3- Önceki yıldan devreden ödenek (varsa) 0 4-Diğer projelerden aktarılan ödenek ,00 TL ,00 YTL Danovası-Efırağızlı içme suyu projesinden Özel İdaresinden aktarılan ödenek (varsa) 0 6-Toplam Ödenek 7-Yaklaşık Maliyeti ,00 TL ,00 TL 8-İhale bedeli ,00 TL 9-Harcanan ödenek ,00 TL 10-Kalan ödenek 0 11-İhale bedelinden artan ödenekten diğer projelere aktarılan miktar 0 12-Harcama ve aktarma sonunda kalan ödenek miktarı 0 II-YAPILMASI TAAHHÜT EDİLEN VE KESİNLEŞEN PROGRAM a-projenin adı : Bulgurkaya içme suyu projesi b-uygulandığı yerler: Bulgurkaya köyü karadut ve murtlu üniteleri. c-proje ile yapılan işler: Proje ile; (3982) m. isale hattı ve (1315) m. şebeke hattı döşenmiş olup, proje ile (2) adet 30 m3. lük depo yapılmıştır.

44 I-ÖDENEK DURUMU VE HARCAMALAR 1- Proje Yılı Yılı Ödeneği ,00 TL 3- Önceki yıldan devreden ödenek (varsa) 0 4-Diğer projelerden aktarılan ödenek Özel İdaresinden aktarılan ödenek (varsa) 0 6-Toplam Ödenek 7-Yaklaşık Maliyeti 0 8-İhale bedeli 9-Harcanan ödenek 10-Kalan ödenek 11-İhale bedelinden artan ödenekten diğer projelere aktarılan miktar 12-Harcama ve aktarma sonunda kalan ödenek miktarı ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL TL Boztopraklı içme suyu projesine, ,00 YTL Ek stabilize yapımına, ,00YTL Çuhadarlı içme suyu projesine, ,00 YTL Çiçekli-Karahamazali içme suyu projesine, ,00 YTL Danovası-Efırağızlı içme suyu projesine ve ,00 YTL Kabaklar içme suyu projesine 294,00 TL II-YAPILMASI TAAHHÜT EDİLEN VE KESİNLEŞEN PROGRAM a-projenin adı :Gökgedik içme suyu projesi b-uygulandığı yerler :Gökgedik köyü c-proje ile yapılan işler Proje ile mevcut içme suyu tesisinin çalışır duruma getirilmesi sağlandı.

45 I-ÖDENEK DURUMU VE HARCAMALAR 1- Proje Yılı Yılı Ödeneği ,00 TL 3- Önceki yıldan devreden ödenek (varsa) 0 4-Diğer projelerden aktarılan ödenek Özel İdaresinden aktarılan ödenek (varsa) 0 6-Toplam Ödenek 7-Yaklaşık Maliyeti 8-İhale bedeli 0 9-Harcanan ödenek 0 10-Kalan ödenek 11-İhale bedelinden artan ödenekten diğer projelere aktarılan miktar 12-Harcama ve aktarma sonunda kalan ödenek miktarı ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL -Kaynak yargıda bulunduğundan ödeneğin tamamı Rifatiye-Güney-Kurupınar içme suyu projesine aktarıldı. II-YAPILMASI TAAHHÜT EDİLEN VE KESİNLEŞEN PROGRAM a-projenin adı :Emirler-Halbur depo yapımı b-uygulandığı yerler:emirler köyü halbur ünitesi c-proje ile yapılan işler Proje, kaynağın yargıda bulunması nedeniyle uygulanmamıştır.

46 I-ÖDENEK DURUMU VE HARCAMALAR 1- Proje Yılı Yılı Ödeneği 0 3- Önceki yıldan devreden ödenek (varsa) 0 4-Diğer projelerden aktarılan ödenek ,00 TL 5-11 Özel İdaresinden aktarılan ödenek (varsa) 0 6-Toplam Ödenek ,00 TL 7-Yaklaşık Maliyeti 8-İhale bedeli ,00 TL ,00 TL 9-Harcanan ödenek TL 10-Kalan ödenek 0 11-İhale bedelinden artan ödenekten diğer projelere aktarılan miktar 0 12-Harcama ve aktarma sonunda kalan ödenek miktarı 0 II-YAPILMASI TAAHHÜT EDİLEN VE KESİNLEŞEN PROGRAM a-projenin adı :Kabaklar içme suyu depo yapımı b-uygulandığı yerler:kabaklar köyü c-proje ile yapılan işler Proje ile (1) adet 50 m3. lük depo yapılmıştır.

47 2007 YILI KÖYYOLLARI ÇALIŞMALARI KÖY SAYISI ÜNİTE SAYISI KÖY + ÜNİTE KÖY NÜFUSU ÜNİTE NÜFUSU TOPLAM NÜFUS SENE BAŞINDA PROGRAMA ALINAN (KM) EK PROGRAMA ALINAN (KM) TOPLAM UYGULANAN TOPLAM İHALE BEDELİ 1. KAT ASFALT II. KAT ASFALT STABİLİZE ONARIM MENFEZ KÖPRÜ BÜZ İSTİNAT DUVARI Stabilize yapımı ihale bedeli içindedir. TOPLAM

48 2007 YILI İÇMESUYU ÇALIŞMALARI UYGULAMASI YAPILAN PROJE FAYDALANAN FAYDALANAN SONDAJ İÇMESULARI Sene Başında Programa Alınan (Adet) Ek Programa Alınan Toplam Uygulanan Köy Sayısı Ünite Sayısı Köy + Ünite Toplamı Köy Nüfüsu (Adet) Ünite Nüfusu Köy + Ünite Toplamı Köy Ünite Köy + Ünite Toplamı İÇMESULARI DEPO (30 M3) Adet DEPO (50 M3) Adet DEPO (75 M3) Adet DEPO (100 M3) ve üstü Adet DEPO TOPLAM İSALE HATTI UZUNLUGU (Mt.) TERFİ HATTI UZUNLUGU (Mt.) ŞEBEKE UZUNLUGU (Mt.) TOPLAM (mt.)

49 2008 YILI KÖYDES ÇALIŞMALARI S.N. İşin Adı İşin Niteliği (Karakteristiği) Prog. Öden. Proje Bedeli (KDV Dahil) İhale Bedeli (İş Artışları Dahil) Sözleşme tarihi Fiz. Gerçekleşme Nak Gerçekleşme Açıklama 1 Bulgurkaya 2 Ayşepınarı 3 Canbaz - Gedik 4 Orhaniye İçme suyu tesisi yapımı İçme suyu tesisi yapımı İçme suyu tesisi yapımı İçme suyu tesisi yapımı , , ,04 04/07/ BİTTİ , , ,40 15/07/ BİTTİ , , ,00 04/07/ BİTTİ , , ,28 22/08/ BİTTİ 5 Altınboğa - Yeşiltepe İçme suyu tesisi yapımı , , ,53 08/08/ BİTTİ 6 Bulgurkaya OG Projesi İçme suyu tesisi yapımı , , ,28 22/08/ BİTTİ TOPLAM , , ,53

50 2008 YILI KÖYDES İÇME SUYU PROJESİ İŞİN ADI Bulgurkaya köyü içme suyu HANE SAYISI 84 NÜFÜSU 328 AYRILAN ÖDENEK ,00 TL İHALE BEDELİ (KDV DAHİL) İŞİN BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ ,04 TL 08/07/ /09/2008 DURUMU PROJENİN İZAHI TAMAMLANDI 784 metre kodunda yer alan kaynaktan alınan 2 lt.suyun yapılan 1 Adet 100 m3.lük depoya metre isale hattı döşenerek aktarımı yapıldı ve 200 metre şebeke hattı döşendi.

51 2008 YILI KÖYDES İÇME SUYU PROJESİ İŞİN ADI Ayşepınarı köyü içme suyu HANE SAYISI 58 NÜFÜSU 286 AYRILAN ÖDENEK İHALE BEDELİ (KDV DAHİL) İŞİN BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ DURUMU TL ,40 TL 22/07/ /10/2008 TAMAMLANDI PROJENİN İZAHI m. kodundaki kaynaktan itibaren metre isale ve metre şebeke hattı döşendi. 1 Adet 30 m3.lük depo yapıldı.

52 2008 YILI KÖYDES İÇME SUYU PROJESİ İŞİN ADI Canbaz-Gedik İçme suyu HANE SAYISI 29 NÜFÜSU 136 AYRILAN ÖDENEK ,00 TL İHALE BEDELİ (KDV DAHİL) İŞİN BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ DURUMU ,00 TL 08/07/ /09/2008 TAMAMLANDI PROJENİN İZAHI 1257 metre kotundaki kaynaktan alınan lt. suyun metre isale hattı ile yapılarak 1 Adet 50 m3. lük depoya aktarımı yapıldı. İsale hattını müteakip tesiste metre şebeke hattı döşendi.

53 2008 YILI KÖYDES İÇME SUYU PROJESİ İŞİN ADI Orhaniye Köyü içme suyu HANE SAYISI 79 NÜFÜSU 288 AYRILAN ÖDENEK İHALE BEDELİ (KDV DAHİL) İŞİN BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ DURUMU TL ,28 TL 22/08/ /10/2008 Tamamlandı PROJENİN İZAHI 1617 metre kodunda yer alan kaynaktan alınan 1,5 lt. suyun mevcut 50 m3.lük depoya metre isale hattı döşenerek aktarılması ağlandı ve metre şebeke hattı döşendi.

54 2008 YILI KÖYDES İÇME SUYU PROJESİ İŞİN ADI Altunboğa-Yeşiltepe köyleri içme suyu HANE SAYISI 269 NÜFÜSU 430 AYRILAN ÖDENEK TL İHALE BEDELİ (KDV DAHİL) İŞİN BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ ,23 TL 13/08/ /10/2008 DURUMU PROJENİN İZAHI TAMAMLANDI 1436 metre kodundaki kaynaktan alınan 2,5 lt.su 50 m3.lük depoya metre isale hattı döşenerek aktarıldı ve şebeke hattı olarak metre boru döşendi.

55 2008 YILI KÖYDES İÇME SUYU PROJESİ İŞİN ADI Bulgurkaya köyü içme suyu OG yapımı HANE SAYISI 84 NÜFÜSU 328 AYRILAN ÖDENEK İHALE BEDELİ (KDV DAHİL) İŞİN BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ DURUMU TL ,33 TL 25/08/ /10/2008 TAMAMLANDI PROJENİN İZAHI Bulgurkaya-Karadut içme suyu tesisinin faaliyete geçirilmesi için projelendirilen OG projesi ile 25 KVA gücünde 34,5/0,4 KV gerilimli Direk tipi trafo tesisi yapıldı.

56 2008 YILI İL ÖZEL İDARESİ YATIRIMLARI S. No İşin Adı İşin Niteliği (Karakteristiği) Program Ödeneği (YTL) Proje Bedeli (KDV Dahil) İhale Bedeli(İŞ ARTIŞLARI DAHİL) Sözleşme tarihi Fiziki Gerçekleşme (%) Nakdi Gerçekleşme Açıklama 1 Akifiye köyü Kanalizasyon Tesisi , ,00 20/08/2008 %100 %100 BİTTİ TOPLAM , ,00 İŞİN ADI YAPILACAĞI KÖY BAĞLISI AYRILAN ÖDENEK 2007 YILI ENVANTERİNDEKİ DURUMU YAPILACAK İŞ MİKTARI Kanalizasyon Akifiye Köyü Merkez ,00 TL İhale bedeli kadar ödenek ayrıldı. KANALİZASYON TESİSİ YOK Kanalizasyon ve Doğal Arıtma Tesisi Yapımı PROJENİN İZAHI TAMAMLANDI

57 2008 YILI İLLER BANKASI KÖY KALKINMA PAYI İLE YAPILAN İŞLER 1-ALINOLUK KÖYÜ İÇME SUYU ŞEBEKE HATTI TESİSİ Yaklaşık maliyeti 2007 yılı birim fiyatları ile ,80 TL. olan iş; İller Bankası Köy Kalkınma Payından ayrılan ,00 TL ödenek kullanılarak tamamlanmıştır. Çalışma sırasında metre içme suyu şebeke hattı HDPE boru kullanılarak döşenmiştir. Hazırlanan proje ödenek ile tamamlanmıştır. 2-AKGÜMÜŞ KÖYÜ İÇME SUYU TESİSİ Yaklaşık maliyeti 2007yılı birim fiyatları ile ,80 TL. olan iş; İller Bankası Köy Kalkınma Payından ayrılan ,00 TL ödenek kullanılarak tamamlanmıştır. Çalışma sırasında metre içme suyu terfi hattı HDPE boru kullanılarak döşenmiş, 1 Adet motopomp, 1 Adet güneş enerjili klorlama cihazı yerleştirilmiş ve mevcut 100 m3. lük deponun bakım onarımı ödenek ile tamamlanmıştır.

58 2009 YILI KÖYDES ÇALIŞMALRI

59 2009 YILI KÖYDES İÇME SUYU PROJESİ YATIRIMCI KURULUŞ : ANDIRIN KAYMAKAMLIĞI Adı : İçme Suyu Projesi Yeri : Kuzgun Merkez (Soğucak) Obası Niteliği : Tesis Geliştirme Kaynağı : KÖYDES Proje Tutarı (TL) : ,13 İhale Bedeli : ,00 TL Başlama Tarihi :03/07/2009 Bitiş Tarihi :16/08/2009 Açıklama ( Alanı, Fiziki Durumu, Kapasitesi vb.) : Sulu Çeşmeli Projeden (202) kişi yararlanmaktadır. Proje ile, (196) m. isale, (499) m. terfi ve (2012) m. şebeke hattı döşenecek, (1) adet 50 m3.lük depo ve projesinde yazılı diğer imalatlar yapıldı. Projede ile ayrıca AGŞ tesisi yapıldı. Proje TAMAMLANDI.

60 YATIRIMCI KURULUŞ : ANDIRIN KAYMAKAMLIĞI 2009 YILI KÖYDES İÇME SUYU PROJESİ Adı : İçme Suyu Projesi Yeri : Kuzgun Merkez (Soğucak) Obası Niteliği : Tesis Geliştirme Kaynağı : KÖYDES Proje Tutarı (TL) : ,13 İhale Bedeli : ,00 TL Başlama Tarihi :03/07/2009 Bitiş Tarihi :16/08/2009 Açıklama ( Alanı, Fiziki Durumu, Kapasitesi vb.) : Sulu Çeşmeli Projeden (202) kişi yararlanmaktadır. Proje ile, (196) m. isale, (499) m. terfi ve (2012) m. şebeke hattı döşenecek, (1) adet 50 m3.lük depo ve projesinde yazılı diğer imalatlar yapıldı. Projede ile ayrıca AGŞ tesisi yapıldı. Proje TAMAMLANDI.

61 YATIRIMCI KURULUŞ : ANDIRIN KAYMAKAMLIĞI 2009 YILI KÖYDES İÇME SUYU PROJESİ Adı : İçme Suyu Projesi Yeri : Sumaklı Merkez-Boynuyoğunlu-Karaçalılık Niteliği : Tesis Geliştirme Kaynağı : KÖYDES Proje Tutarı (TL) : ,32 İhale Bedeli : ,59 TL Başlama Tarihi :03/07/2009 Bitiş Tarihi :16/08/2009 Açıklama ( Alanı, Fiziki Durumu, Kapasitesi vb.) : Sulu Çeşmeli-Projeden (264) kişi yararlanmaktadır. Proje ile, (7564) m. şebeke, (374) m. terfi hattı, (1) adet 75 m3.lük depo, (3067) m. abone hattı, (77) adet abone bağlantısı ve projede yazılı diğer imalatlar yapıldı. Proje TAMAMLANDI.

62 YATIRIMCI KURULUŞ : ANDIRIN KAYMAKAMLIĞI 2009 YILI KÖYDES İÇME SUYU PROJESİ Adı : İçme Suyu Projesi Yeri : Hacıveliuşağı Köyü Çakırcılar Obası Niteliği : Tesis Geliştirme Kaynağı : KÖYDES Proje Tutarı (TL) : ,00 İhale Bedeli : ,00 TL Başlama Tarihi :03/07/2009 Bitiş Tarihi :16/08/2009 Açıklama ( Alanı, Fiziki Durumu, Kapasitesi vb.) : Sulu Şebekeli-Projeden (68) kişi yararlanmaktadır. Proje ile, (100) m. isale hattı, (150) m. depo ünite içi bağlantısı, (1) adet 30 m3.lük depo, (1) Adet Güneş enerjili tam otomatik klorlama cihazı yapıldı. Proje % 100 TAMAMLANDI.

63 YATIRIMCI KURULUŞ : ANDIRIN KAYMAKAMLIĞI 2009 YILI KÖYDES İÇME SUYU PROJESİ Adı : İçme Suyu Projesi Yeri : Arıklar Merkez Niteliği : Tesis Geliştirme Kaynağı : KÖYDES Proje Tutarı (TL) : ,13 İhale Bedeli : ,53 TL Başlama Tarihi :30/06/2009 Bitiş Tarihi :12/09/2009 Açıklama ( Alanı, Fiziki Durumu, Kapasitesi vb.) : Sulu Çeşmeli (Projeden (319) kişi yararlanmaktadır. Proje ile, (10778) m. şebeke, (340) m. isale ve (207) m. terfi hattı, (1) adet 30 m3.lük, (1) adet 75 m3.lük depo, (1904) m. abone tülü, (91) adet abone sayacı yapıldı, Ayrıca proje ile AGŞ tesisi yapıldı. Proje TAMANLANDI.

64 YATIRIMCI KURULUŞ : ANDIRIN KAYMAKAMLIĞI 2009 YILI KÖYDES İÇME SUYU PROJESİ Adı :Orta Gerilim Projesi Yeri : Sumaklı-Merkez, Boynuyoğunlu-Karaçalılık Niteliği :Tesis Geliştirme Kaynağı : KÖYDES Proje Tutarı (TL) : ,53 İhale Bedeli : ,00 TL Başlama Tarihi :03/07/2009 Bitiş Tarihi :16/08/20009 Açıklama ( Alanı, Fiziki Durumu, Kapasitesi vb.) : Sulu Şebekeli-Projeden (264) kişi yararlanmaktadır. Hazırlanan projede tespit edilen işler yapıldı. Proje TAMAMLANDI.

65 2009 YILI KÖYDES STABİLİZE YOL LİSTESİ S.N İşin Adı Niteliği Konusu Ödeneği Açıklamalar 1 Kumarlı Merkez Stabilize Yol Standardının Gel. (2 Km) ,00TL BİTTİ 2 Kabaağaç-Kartallı Stabilize Yol Standardının Gel. (3,5 Km) ,00TL BİTTİ 3 Kumarlı-Kabaağaç Stabilize Yol Standardının Gel. (8 Km) ,00TL BİTTİ 4 Çiçekli Stabilize Yol Standardının Gel. (3,7 Km) ,00TL BİTTİ 5 Darıovası-Köklü Stabilize Yol Standardının Gel. (5,5 Km) ,00TL BİTTİ 6 Beşbucak Stabilize Yol Standardının Gel. (2 Km) ,00TL BİTTİ 7 Köklü-Emlikler Mah. Stabilize Yol Standardının Gel. (1,5 Km) ,00TL BİTTİ Toplam 26,2 Km ,00TL

66 2009 YILI KÖYDES STABİLİZE YOL PROJESİ BEŞBUCAK ÇİÇEKLİ DARIOVASI KABAAĞAÇ KÖYÜ -KARTALLI

67 2009 YILI KÖYDES STABİLİZE YOL PROJESİ KÖKLÜ KUMARLI

68 2009 KÖYDES STABİLİZE YOL ÇALIŞMALRI S.n. Projenin Adı Faydalanan Nüfus 1 Çokak - Çiğşar 630 Niteliği Konusu Tutarı (YTL) Yol Standardının Geliştirilmesi İhale Bedeli İhale Tarihi Km Açıklamalar Stabilize ,00 18/07/ BİTTİ 2 Boğazören Senir 291 Yol Standardının Geliştirilmesi Stabilize ,98 18/07/ BİTTİ 3 Camuzluk İncirli 27 Yol Standardının Geliştirilmesi Stabilize ,793,80 18/07/ BİTTİ 4 Akçakoyunlu Fatmalı 110 Yol Standardının Geliştirilmesi Stabilize ,903,50 18/07/ BİTTİ 5 Kabaağaç Kartallı 117 Yol Standardının Geliştirilmesi Stabilize ,60 18/07/ BİTTİ 6 Gökgedik Değirmenbaşı 69 Yol Standardının Geliştirilmesi Stabilize ,50 18/07/2008 2,5 BİTTİ 7 Kabaağaç- Kartallı 117 Yol Standardının Geliştirilmesi Stabilize 0 6,395,60 18/07/ BİTTİ 8 Arıklar 589 Yol Standardının Geliştirilmesi Stabilize ,75 18/07/2008 0,5 BİTTİ 9 Darıovası Kundakçılar 133 Yol Standardının Geliştirilmesi Stabilize ,20 18/07/ BİTTİ 10 Darıovası Boğazören Işıkdibi 219 Yol Standardının Geliştirilmesi Stabilize ,00 18/07/ BİTTİ

69 S.n. Projenin Adı Faydalanan Nüfus Niteliği Konusu Tutarı (YTL) İhale Bedeli İhale Tarihi Km. Açıklamalar 11 Andırın Kadirli İlt. Alınoluk 407 Yol Standardının Geliştirilmesi Stabilize ,25 18/07/2008 6,5 BİTTİ 12 Başdoğan Çınar 76 Yol Standardının Geliştirilmesi Stabilize ,40 18/07/ BİTTİ 13 Köleli Kızılkaya Akyıldız 92 Yol Standardının Geliştirilmesi Stabilize ,40 18/07/ BİTTİ 14 Köleli akyıldız Kayaönü 161 Yol Standardının Geliştirilmesi Stabilize ,00 18/07/ BİTTİ 15 Orhaniye Merkez 288 Yol Standardının Geliştirilmesi Stabilize ,50 18/07/2008 1,3 BİTTİ 16 Orhaniye 107 İskenderli 17 Çiçekli köy içi Arıklar Andırın İlt. Boztoraklı 20 Boztopraklı İspirli Yol Standardının Geliştirilmesi Yol Standardının Geliştirilmesi Yol Standardının Geliştirilmesi Yol Standardının Geliştirilmesi Yol Standardının Geliştirilmesi Stabilize ,50 18/07/2008 0,7 BİTTİ Stabilize ,30 18/07/ BİTTİ Stabilize ,50 18/07/ BİTTİ Stabilize ,90 18/07/2008 3,5 BİTTİ Stabilize ,40 18/07/ BİTTİ

70 S.n. Projenin Adı Faydalanan Nüfus Niteliği Konusu Tutarı (YTL) İhale Bedeli İhale Tarihi Km Açıklamalar 21 Sumaklı Tırtatlı 233 Yol Standardının Geliştirilmesi Stabilize ,70 18/07/ BİTTİ 22 Boztopraklı Mirikli 70 Yol Standardının Geliştirilmesi Stabilize ,00 18/07/ BİTTİ 23 Çiğşar Köyü 300 Yol Standardının Geliştirilmesi Stabilize ,50 18/07/ BİTTİ 24 Torun Köy İçi 596 Yol Standardının Geliştirilmesi Stabilize 0 8,024,000 18/07/ BİTTİ 25 İncirlli-Gedik kuyu 27 Yol Standardının Geliştirilmesi Stabilize ,00 18/07/ BİTTİ 26 Boztopraklı Gr.Yolu 620 Yol Standardının Geliştirilmesi Stabilize ,48 18/07/ BİTTİ 27 Çiçekli Köy içi 400 Yol Standardının Geliştirilmesi Stabilize ,20 18/07/2008 1,5 BİTTİ 28 Çuhadarlı köy içi 120 Yol Standardının Geliştirilmesi Stabilize ,080 18/07/ BİTTİ TOPLAM , ,76 60,5

71 2009 YILI KÖYDES STABİLİZE YOL ÇALIŞMALRI AKÇAKOYUNLU ARIKLAR BAŞDOĞAN BOĞAZÖREN BOZTOPRAKLI CAMUZLUK

72 2009 YILI KÖYDES STABİLİZE ÇALIŞMALARI ÇİĞŞAR GÖKGEDİK KÖLELİ SUMAKLI ORHANİYE KABAAĞAÇ

73 2009 YILI KÖYDES I.KAT ASFALT YOL LİSTESİ S.N İşin Adı Niteliği Konusu Ödeneği 1 Efirağızlı - Boğazören Camuzluk - Kuzgun Sumaklı - Köleli Köyü G-66 Grup Yolu Asfalt Yol Standardının Geliştirilmesi (8 Km) ,00TL Toplam 8 Km ,00TL

74 YATIRIMCI KURULUŞ : ANDIRIN KAYMAKAMLIĞI 2009 YILI KÖYDES I.KAT ASFALT YOL PROJESİ Adı : I.Kat Sathi Kaplama Asfalt Yapımı Yeri : Efirağızlı-Boğazören-Camuzluk-Kuzgun- Sumaklı- Köleli Köyleri.( Gr-66 Yolu ) Niteliği : 1. Kat Asfalt Kaynağı : KÖYDES Proje Tutarı (TL) : ,00 İhale Bedeli : ,00 TL Başlama Tarihi :26/06/2009 Bitiş Tarihi :18/09/2009 Açıklama ( Alanı, Fiziki Durumu, Kapasitesi vb.) : Toplam uzunluğu 8 km dir. Yol genişliği ortalama 6 m.dir m2. alanda I.Kat Sathi Kaplama asfalt yapıldı.

75 2009 İL ÖZEL İDARESİ İÇME SUYU PROGRAMI S.N İşin Adı İşin Niteliği Ödeneği 1 Kızık Beşbucak Anacık Erenler Köyleri Tesis Geliştirme ,00TL TOPLAM ,00TL YATIRIMCI KURULUŞ : ANDIRIN KAYMAKAMLIĞI Adı : İçme Suyu Projesi Yeri : Kızık-Beşbucak-Anacık-Erenler köyleri Niteliği : Tesis Geliştirme Kaynağı : İl Özel İdaresi Proje Tutarı (TL) : 1.217,784,00 İhale Bedeli : ,00 TL Başlama Tarihi :08/06/2009 Bitiş Tarihi : Açıklama : Projeden faydalanan nüfus (2374) dür. İsale hattı uzunluğu metre olup bunun; 9823 m.si HDPE boru, m.si çelik borudur. -Şebeke hattı uzunluğu :7490 metredir. Proje kapsamında; 1 Adet 50 m3.lük depo 1 Adet 100 m3.lük depo yapılmıştır.

76 YATIRIMCI KURULUŞ : ANDIRIN KAYMAKAMLIĞI İLLER BANKASI KÖY KALKINMA PAYI İLE YAPILAN İŞLER Adı : İçme suyu Yeri :Kabaklar Köyü Niteliği :Revize (Yenileme) Projesi Kaynağı : İLLER BANKASI Proje Tutarı (TL) : ,41 TL İhale Bedeli : ,00 TL Başlama Tarihi :30/09/2009 Bitiş Tarihi :30/10/2009 Açıklama ( Alanı, Fiziki Durumu, Kapasitesi vb.) : Projenin uygulanması ile 1546 Mt. İsale hattı döşenip, 15 m. drenaj, 1 adet kaptaj, 20 metre dere geçici, 3 adet tahliye 2 adet vantuz yapılmıştır.

77 YATIRIMCI KURULUŞ : ANDIRIN KAYMAKAMLIĞI İLLER BANKASI KÖY KALKINMA PAYI İLE YAPILAN İÇME SUYU PROJESİ Adı : İçme suyu Yeri :Sumaklı Köyü Tırtatlı bağlısı Niteliği :Tesis Geliştirme Projesi Kaynağı : İLLER BANKASI Proje Tutarı (TL) : ,94 TL İhale Bedeli : ,00 TL Başlama Tarihi :30/09/2009 Bitiş Tarihi :30/10/2009 Açıklama ( Alanı, Fiziki Durumu, Kapasitesi vb.) : Projenin uygulanması ile 835 Mt. İsale hattı döşenip, 1 adet 30 m3.lük depo, 20 metre dere geçici, 3 adet tahliye 2 adet vantuz, 1 adet klorlama cihazı yapılmıştır.

78 YATIRIMCI KURULUŞ : ANDIRIN KAYMAKAMLIĞI İLLER BANKASI KÖY KALKINMA PAYI İLE YAPILAN İÇME SUYU PROJESİ Adı : İçme suyu Yeri :Hacıveliuşağı Köyü Yahyalar-Aşıklar Mah. Niteliği :Tesis Geliştirme Projesi Kaynağı : İLLER BANKASI Proje Tutarı (TL) : ,79 TL İhale Bedeli : ,00 TL Başlama Tarihi :30/09/2009 Bitiş Tarihi :30/10/2009 Açıklama ( Alanı, Fiziki Durumu, Kapasitesi vb.) : Projenin uygulanması ile 4307 Mt. Şebeke hattı döşenip, 1 adet tahliye, 909 metre abone tülü yapılıp, 27 adet abone sayacı takılmıştır.

79 İL ÖZEL İDARESİNDEN GÖNDERİLEN ÖDENEK İLE YAPILAN ÇALIŞMALAR Boğazören-Taşoluk Işıkdibi İlköğretim Okulu Kalorifer Tesisatı onarım işi: Kaymakamlığımız Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından Boğazören Taşoluk Işıkdibi İlköğretim Okulu nun kalorifer tesisatı onarım işi yapıldı.

80 OKULLARIMIZIN İHTİYAÇLARININ KARŞILANMASI Kaymakamlığımız Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından ihtiyaçları tespit edilen okullar için malzeme (iç-dış cephe boyası, kireç ve çimento) alınıp okullara dağıtımı yapılarak ihtiyaç doğrultusunda kullanımı sağlandı.

81 ANDIRIN FUTBOL SAHASI BAKIM VE ONARIMI İl Özel İdaresinden Birliğimize aktarılan ,00 YTL ödenek ile, İlçe merkezinde bulunan futbol sahasının kafes telinin değiştirilmesi, kapı yapılması, güneş enerjisi takılması, soyunma odasına su çekilmesi ve elektrik tesisatı çekilmesi işleri yaptırılarak iş tamamlanmıştır.

82 2010 YILI KÖYDES ÇALIŞMALARI

83 2010 YILI KÖYDES PROGRAM İCMALİ Sıra No Hizmet Programının Adı Proje Sayısı Miktarı Ödeneği (TL) 1 İçme suyu ünite Sathi Kaplama Asfalt km Toplam

84 2010 YILI İÇME SUYU PROJE LİSTESİ S.N İşin Adı İşin Niteliği Konusu Ödeneği (TL) Açıklamalar 1 Başdoğan-Çiçekli-Hacıveliuşağı, Alınoluk köyleri içme suyu Bakım Onarım Sulu Şebekeli ,00 BİTTİ 2 Sumaklı-Tırtatlı içme suyu Yeni Tesis Sulu Çeşmeli ,00 BİTTİ 3 Rifatiye (Merkez, Güney, İmirler, Kurupınar, Serintepe) Osmancık köyleri içme suyu Bakım Onarım Sulu Şebekeli ,00 BİTTİ 4 Başdoğan - Sarııbıyıklı / Büyükesik içme suyu Bakım Onarım Sulu Şebekeli ,00 BİTTİ 5 Gökgedik-Pertler Bakım onarım Sulu Şebekeli ,00 BİTTİ 6 Kabaklar Bakım onarım Sulu şebekeli ,00 BİTTİ 7 Emirler-halbur Bakım onarım Sulu şebekeli ,00 BİTTİ

85 S.N İşin Adı İşin Niteliği Konusu 8 Osmancık-Fenk 9 Arıklar-Arıklı Tesis Geliştirme Tesis Geliştirme Ödeneği (TL) Sulu çeşmeli ,00 BİTTİ. Sulu çeşmeli ,00 Açıklamalar sözleşme ve yer teslimini müteakip işe başlanıldı. yüklenici tarafından yapılan talep üzerine; hava durumu dikkate alınarak iş durduruldu, işin sözleşmesine ve sözleşme fiyatına göre herhangi bir fiyat farkı talep edilmeden 2011 yılında idarece belirlenecek tarihte başlanılarak tamamlanmasına karar varildi. 10 Boğazören-Merkez-Işıkdibi Bakım onarım Sulu şebekeli ,00 Sözleşme ve yer teslimini müteakip işe başlanıldı. yüklenici tarafından yapılan talep üzerine; birlik encümeni kararı ile, hava durumu dikkate alınarak beton imalatın sanat kurallarına uygun yapılamayacağından iş durduruldu, işin sözleşmesine ve sözleşme fiyatına göre herhangi bir fiyat farkı talep edilmeden 2011 yılında idarece belirlenecek tarihte başlanılarak tamamlanmasına karar varildi. 11 Hacıveliuşağı-Merkez Bakım onarım Sulu şebekeli ,00 BİTTİ 12 Beşbucak-Kerimler Bakım onarım Sulu şebekeli ,00 BİTTİ 13 Akifiye-Kırıtlı Tesis geliştirme Sulu çeşmeli ,00 BİTTİ 14 Başdoğan-Sarıbıyıklı/Büyükesik Bakım onarım Sulu şebekeli ,00 BİTTİ 15 Torun-Merkez (Kastal) Bakım onarım Sulu şebekeli ,00 BİTTİ TOPLAM ,00

86 2010 YILI İÇME SUYU PROJESİ YATIRIMCI KURULUŞ : ANDIRIN KAYMAKAMLIĞI Adı :İçme Suyu Projesi Yeri :Başdoğan, Çiçekli, Hacıveliuşağı, Alınoluk ve Torun köyleri Niteliği :Bakım Onarım Kaynağı :KÖYDES Proje Tutarı (TL) : ,48 İhale Bedeli : ,00 TL Başlama Tarihi :02/07/2010 Bitiş Tarihi :10/08/2010 Açıklama: Projenin uygulanması ile; 315/10 Atü 444 m. İsale hattı döşendi, 60 m. drenaj, 1 adet kaptaj, 1 adet vantuz yapılmıştır. Projeden faydalanacak nüfus: 2651 BİTTİ

87 2010 YILI İÇME SUYU PROJESİ YATIRIMCI KURULUŞ : ANDIRIN KAYMAKAMLIĞI Adı :İçme suyu Projesi Yeri :Sumaklı-Tırtatlı Niteliği :Yeni Tesis Kaynağı :KÖYDES Proje Tutarı (TL) : ,04 İhale Bedeli :99.120,00 Başlama Tarihi :29/06/2010 Bitiş Tarihi :27/08/2010 Açıklama: Projenin uygulanması ile; 1560 m. isale hattı, 300 m. terfi hattı, 2970 m. şebeke hattı, 1 adet 30 m3 depo, 1 adet biriktirme deposu, 1 adet terfi binası ve motopomp, 1 adet klorlama cihazı, 2 basınç kırıcı vana yapılmıştır. Projeden faydalanacak nüfus: 60 BİTTİ.

88 2010 YILI İÇME SUYU PROJESİ YATIRIMCI KURULUŞ : ANDIRIN KAYMAKAMLIĞI Adı :İçme Suyu Projesi Yeri :Rifatiye (Merkez, Güney, İmirler, Kurupınar, Serintepe) Osmancık köyleri içme suyu Niteliği :Bakım Onarım Kaynağı :KÖYDES Proje Tutarı (TL) : ,25 İhale Bedeli : ,00 TL Başlama Tarihi :02/07/2010 Bitiş Tarihi :14/09/2010 Açıklama ; Projenin uygulanması ile; 4200 m. isale hattı, 8850 m. şebeke hattı, 2 maslak, 2 dağıtım maslağı, 2 vantuz, 3 vana rögarı, 1 tahliye, mevcut depolara 3 adet klorlama cihazı yapılmıştır. Projeden faydalanacak nüfus: 604 BİTTİ.

89 2010 YILI İÇME SUYU PROJESİ YATIRIMCI KURULUŞ : ANDIRIN KAYMAKAMLIĞI Adı :İçme Suyu Projesi Yeri :Başdoğan Sarıbıyıklı / Büyükesik Niteliği :Bakım Onarım Kaynağı :KÖYDES Proje Tutarı (TL) : ,48 İhale Bedeli : ,00 TL Başlama Tarihi :29/06/2010 Bitiş Tarihi :26/09/2010 Açıklama : Projenin uygulanması ile; 8126 mt isale hattı, 2 adet 30 m3 depo, 10 adet tahliye, 9 adet vantuz, 1 adet vanalı ayırım rögarı, 2 adet klorlama cihazı yapılmıştır. Projeden faydalanacak nüfus: 119 BİTTİ

90 2010 YILI İÇME SUYU PROJESİ YATIRIMCI KURULUŞ : ANDIRIN KAYMAKAMLIĞI Adı : İçme Suyu Projesi Yeri : Gökgedik Pertler Niteliği : Bakım Onarım Kaynağı : KÖYDES Proje Tutarı (TL) : ,53 TL İhale Bedeli : ,00 TL Başlama Tarihi :17/09/2010 Bitiş Tarihi : Açıklama :Proje ile, 4200 m. Şebeke hattı, 4074 m.isale hattı döşenecek, 1 adet 50 m3.lük depo, 3 adet tahliye, 1 adet kaptaj, 3 adet vantuz, 7 adet vana roğarı, 10 adet tahliye, 9 adet vantuz, 85 mt. Dere geçidi, 1 adet güneş enerjili klorlama cihazı, 900 m. Güzergah açılması yapıldı. Projeden faydalanacak nüfus 267 BİTTİ

91 2010 YILI İÇME SUYU PROJESİ YATIRIMCI KURULUŞ : ANDIRIN KAYMAKAMLIĞI Adı : İçme Suyu Projesi Yeri : Kabaklar Köyü Niteliği : Bakım Onarım Kaynağı : KÖYDES Proje Tutarı (TL) : ,72 TL İhale Bedeli :71.980,00 TL Başlama Tarihi :17/09/2010 Bitiş Tarihi :28/10/2010 Açıklama :Proje ile, 4054 m.şebeke hatı döşendi, 14 m. Dere geçidi, 5 adet vanalı ayrım roğarı, 1 adet vana roğarı, 1 adet yangın musluğu, 1 adet güneş enerjili klorlama cihazı takıldı. Projeden faydalanacak nüfus 244 BİTTİ

92 2010 YILI İÇME SUYU PROJESİ YATIRIMCI KURULUŞ : ANDIRIN KAYMAKAMLIĞI Adı : İçme Suyu Projesi Yeri : Emirler Halbur Obası Niteliği : Bakım Onarım Kaynağı : KÖYDES Proje Tutarı (TL) : ,50 TL İhale Bedeli :62.540,00 TL Başlama Tarihi :17/09/2010 Bitiş Tarihi : Açıklama : Proje ile, 610 M. İsale, 1983 m. Şebeke hattı, 1 ad. 50 m3.lük depo, 2 adet tahliye, 1 adet maslak, yapıldı, 1 adet güneş enerjili klorlama cihazı konuldu. Projeden faydalanacak nüfus 47 BİTTİ

93 2010 YILI İÇME SUYU PROJESİ YATIRIMCI KURULUŞ : ANDIRIN KAYMAKAMLIĞI Adı : İçme Suyu Projesi Yeri : Osmancık Fenk Obası Niteliği : Tesis Geliştirme Kaynağı : KÖYDES Proje Tutarı (TL) : ,79 TL İhale Bedeli :47.424,00 TL Başlama Tarihi :29/09/2010 Bitiş Tarihi : Açıklama : Proje ile,2280 m. İsale 670 m. 1 adet kaptaj, 1 adet Basınç kırıcı vanana, 1 adet maslak, 60 m. Dere geçidi yapıldı. Projeden faydalanacak nüfus 26 BİTTİ

94 2010 YILI İÇME SUYU PROJESİ YATIRIMCI KURULUŞ : ANDIRIN KAYMAKAMLIĞI Adı : İçme Suyu Projesi Yeri : Arıklar Arıklı Köyü Niteliği : Tesis Geliştirme Kaynağı : KÖYDES Proje Tutarı (TL) : ,60 TL İhale Bedeli : ,00 Başlama Tarihi :20/10/2010 Bitiş Tarihi : Açıklama : sözleşme ve yer teslimini müteakip işe başlanıldı. yüklenici tarafından yapılan talep üzerine; hava durumu dikkate alınarak iş durduruldu, işin sözleşmesine ve sözleşme fiyatına göre herhangi bir fiyat farkı talep edilmeden 2011 yılında idarece belirlenecek tarihte başlanılarak tamamlanmasına karar varildi. BİTTİ

95 2010 YILI İÇME SUYU PROJESİ YATIRIMCI KURULUŞ : ANDIRIN KAYMAKAMLIĞI Adı : İçme Suyu Projesi Yeri : Hacıveliuşağı Merkez Niteliği : Bakım Onarım Kaynağı : KÖYDES Proje Tutarı (TL) : ,80TL İhale Bedeli :24.208,00 TL Başlama Tarihi :29/09/2010 Bitiş Tarihi :15/10/2010 Açıklama :Proje ile 2300 m. İsale hattı döşendi. Projeden faydalanacak nüfus 155 BİTTİ

96 2010 YILI İÇME SUYU PROJESİ YATIRIMCI KURULUŞ : ANDIRIN KAYMAKAMLIĞI Adı : İçme Suyu Projesi Yeri : Beşbucak - Kerimler Niteliği : Bakım Onarım Kaynağı : KÖYDES Proje Tutarı (TL) : ,54 TL İhale Bedeli :88.500,00 TL Başlama Tarihi :20/10/2010 Açıklama :Proje ile, 2926 m. İsale hattı, 1652 m. Şebeke hattı döşenecek, 1 adet 30 m3.lük depo, 1 adet maslak, 2 adet tahliye, 1 adet vantuz, 455 m.abone tülü yapılıp, 19 adet abone sayacı ve 1 adet güneş enerjili klorlama cihazı konuldu. Projeden faydalanacak nüfus 131 BİTTİ

97 2010 YILI İÇME SUYU PROJESİ YATIRIMCI KURULUŞ : ANDIRIN KAYMAKAMLIĞI Adı : İçme Suyu Projesi Yeri : Akifiye - Kırıtlı Niteliği : Tesis Geliştirme Kaynağı : KÖYDES Proje Tutarı (TL) : ,47 TL İhale Bedeli :27.588,00 TL Başlama Tarihi :29/09/2010 Bitiş Tarihi :15/10/2010 Açıklama :Proje ile, 1450 m. İsale, 650 m. Şebeke hattı, 1 adet kaptaj, 1 adet maslak, 10 mt. Dere geçidi yapıldı. Faydalanacak nüfus 50 BİTTİ

98 2010 YILI İÇME SUYU PROJESİ YATIRIMCI KURULUŞ : ANDIRIN KAYMAKAMLIĞI Adı : İçme Suyu Projesi Yeri : Başdoğan Sarıbıyıklı - Büyükesik Niteliği : Bakım Onarım Kaynağı : KÖYDES Proje Tutarı (TL) : ,82 TL İhale Bedeli :82.600,00 TL Başlama Tarihi :20/10/2010 Bitiş Tarihi : Açıklama : Proje ile, 5939 m. Şebeke hattı, 8 adet vanalı ayrım odası, 985 m. Abone tülü yapılacak ve 43 adet abone sayacı takıldı. Projeden faydalanacak nüfus:119 BİTTİ

99 2010 YILI İÇME SUYU PROJESİ YATIRIMCI KURULUŞ : ANDIRIN KAYMAKAMLIĞI Adı : İçme Suyu Projesi Yeri : Torun Merkez (Kastal) Niteliği : Bakım Onarım Kaynağı : KÖYDES Proje Tutarı (TL) : ,83 TL İhale Bedeli :31.765,00 TL Başlama Tarihi :29/09/2010 Bitiş Tarihi : Açıklama : 150 m3. depo bakım ve onarımı, 1000 mt. İsale hattı yapıldı. Faydalanacak nüfus 610 BİTTİ

100 2010 YILI KÖYDES I.KAT ASFALT YOL LİSTESİ S.N İşin Adı Niteliği Konusu Ödeneği (TL) 1 Andırın-Kahramanmaraş İlt.Alanlı - Topçalı Standart Geliştirme 6.1 Km ,00 Toplam ,00 YATIRIMCI KURULUŞ : ANDIRIN KAYMAKAMLIĞI Adı :I.Kat Sathi Kaplama Asfalt Yapımı Yeri :Andırın-Kahramanmaraş İlt.Alanlı - Topçalı Niteliği :Standart Geliştirme Kaynağı :KÖYDES Proje Tutarı (TL) : ,99 İhale Bedeli : ,77 TL Başlama Tarihi :31/08/2010 Bitiş Tarihi :18/10/2010 Açıklama : Proje ile 6.1 km yolda m2 I.Kat Sathi Kaplama Asfalt yapılmıştır. Projeden faydalanacak nüfus: 2031 BİTTİ

101 2010 YILI İL ÖZEL İDARESİ YATIRIMLARI LİSTESİ Sıra No Hizmet Programının Adı Proje Sayısı Miktarı Ödeneği (TL) 1 İçme suyu 4 13 Ünite ,00 2 Stabilize ve sanat yapısı 1 9 km ,00 Toplam ,00 S.N İşin Adı İşin Niteliği 1 Yeniköy İçme Suyu Kargaçayırı - Sıtmalı İçme Suyu Efirağızlı - Darıovası Köyleri İçme Suyu Orhaniye - Parmaksızlar İçme Suyu Hacıveliuşağı Çakırcılar Bakım Onarım 2010 İL ÖZEL İDARESİ İÇME SUYU PROGRAMI Ödeneği (TL) ,00 BİTTİ Yeni Tesis ,00 BİTTİ Bakım Onarım Bakım Onarım ,00 İsale Hattı ,00 TOPLAM , ,61 BİTTİ Açıklamalar Kaynakta ihtilaf bulunduğundan, projenin ,00 TL ödeneği Kargaçayırı-Sıtmalı içme suyu projesine aktarıldı. Yapılan proje değişikliği ile kalan ,00 TL ödenek Hacıveliuşağı-Çakırcılar içme suyu tesisinin asbest borusunun PVC boru ile değiştirilmesi için hazırlanan projeye aktarılmıştır.

102 2010 YILI İÇME SUYU PROJESİ YATIRIMCI KURULUŞ : ANDIRIN KAYMAKAMLIĞI Adı :İçme Suyu Projesi Yeri :Yeniköy Niteliği :Bakım Onarım Kaynağı :İl Özel İdaresi Proje Tutarı (TL) : ,70 İhale Bedeli :95.580,00 TL Başlama Tarihi :02/07/2010 Bitiş Tarihi :14/09/2010 Açıklama : Projenin uygulanması ile; 672 m. isale hattı, 1532 m. ebeke hattı, 35 m. drenaj, 5 adet kaptaj, 1 adet toplama odası, 45 m dere geçidi, 1 adet klorlama cihazı, 100 m3 deponun onarımı yapılmıştır. Projeden faydalanacak nüfus: 304 TAMAMLANDI

103 2010 YILI İÇME SUYU PROJESİ YATIRIMCI KURULUŞ : ANDIRIN KAYMAKAMLIĞI Adı :İçme Suyu Projesi Yeri :Kargaçayırı Sıtmalı Niteliği :Yeni Tesis Kaynağı :İl Özel İdaresi Proje Tutarı (TL) : ,68 TL İhale Bedeli : ,00 TL Başlama Tarihi :20/10/2010 Bitiş Tarihi : Açıklama : Sondaj çalışması sırasında ünitenin ihtiyacına yetecek miktarda su bulunmuş olup, proje ile 1561 mt. Şebeke hattı, 384 mt. Terfi hattı, 1 adet terfi binası, 1 adet tahliye 1 adet 30 m3.lük depo, 2 adet vanalı ayrım roğarı, 1 adet motopomp, 1 adet güneş enerjili klorlama cihazı, 1 adet enerji nakil hattı (ENH) Projeden faydalanacak nüfus 57 BİTTİ.

104 2010 YILI İÇME SUYU PROJESİ YATIRIMCI KURULUŞ : ANDIRIN KAYMAKAMLIĞI Adı :İçme Suyu Projesi Yeri :Orhaniye - Parmaksızlar Niteliği :Bakım Onarım Kaynağı : İl Özel İdaresi Proje Tutarı (TL) : ,00 İhale Bedeli :53.099,61 TL Başlama Tarihi :16/07/2010 Bitiş Tarihi :13/09/2010 Açıklama : Projenin uygulanması ile; 1335 m. isale hattı, 310 m. şebeke hattı, 20 m. drenaj, 1 kaptaj, 30 m. dere geçidi, 1 adet tahliye, 1adet vantuz, 1 adet klorlama cihazı ve 75 m3 gömme depo onarımı yapılmıştır. Projeden faydalanacak nüfus: 300 BİTTİ

105 2010 YILI İÇME SUYU PROJESİ YATIRIMCI KURULUŞ : ANDIRIN KAYMAKAMLIĞI Adı :İçme Suyu Projesi Yeri :Hacıveliuşağı - Çakırcılar Niteliği : Bakım Onarım Kaynağı : İl Özel İdaresi Proje Tutarı (TL) :33.000,00 İhale Bedeli :33.000,00TL Başlama Tarihi :10/12/2010 Bitiş Tarihi : Açıklama : Proje ile 3820 M. Asbest borulu isale hattı HDPE boru ile Değiştirilecektir. 3 Vantuz, 3 tahliye, 1 ayırım vanası yapılacaktır. Faydalanacak Nüfus 65 dir.

106 2010 İL ÖZEL İDARESİ BETON ASFALT YOL YAPIM PROGRAMI S.N İşin Adı İşin Niteliği 1 Andırın Kadirli İlt. Efirağızlı Çatak / Boğazören Işıkdibi (9 Km.) Stabilize ve sanat yapısı yapımı Ödeneği (TL) ,00 TOPLAM ,00 Açıklamalar İhale bedeli+%30 iş artışı ile km. arasında stabilize işleri tamamlandı km. arası yarma ve dolgu işleri tamamlandı. 9 ad.menfez, 5 ad.ilave menfez yapıldı. 90 m. Q1000 lik büz konuldu. 47m istinat duvarı yapıldı km. ile km. arasında %30 haricinde 2 ad.menfez yapıldı ve 1 ad. Menfezin gro betonu döküldü. YATIRIMCI KURULUŞ : ANDIRIN KAYMAKAMLIĞI Adı Yeri (9 Km.) Niteliği Kaynağı : Stabilize ve sanat yapısı : Andırın Kadirli ilt. Efirağızlı Çatak / Boğazören Işıkdibi : Standart Geliştirme : İl Özel İdaresi Proje Tutarı (TL) : ,00 İhale Bedeli : ,74 TL Başlama Tarihi :31/08/2010 Bitiş Tarihi : Açıklama :İhale bedeli+%30 iş artışı ile km. arasında stabilize işleri tamamlandı km. arası yarma ve dolgu işleri tamamlandı. 9 ad.menfez, 5 ad.ilave menfez yapıldı. 90 m. Q1000 lik büz konuldu. 47m istinat duvarı yapıldı km. ile km. arasında %30 haricinde 2 ad.menfez yapıldı ve 1 ad. Menfezin gro betonu döküldü. %30 dahilinde 800 m. Stabilize yapıldı.

107 2011 YILI KÖYDES ÇALIŞMALARI

108 2011 YILI KÖYDES PROGRAM İCMALİ Sıra No Hizmet Programının Adı Proje Sayısı Miktarı Ödeneği (TL) 1 İçme suyu 5 18 ünite ,00 2 I.Kat Sathi Kaplama Asfalt km ,00 3 Stabilize Yol 4 24,7 Km ,00 TOPLAM ,00

109 2011 YILI İÇME SUYU PROJE LİSTESİ S.N İşin Adı İşin Niteliği Konusu Ödeneği Açıklamalar 1 Torun-Hacıveliuşağı İçme Suyu Projesi Bakım Onarım Sulu Şebekeli ,00 BİTTİ 2 Emirler-Halbur İçme Suyu Projesi Bakım Onarım Sulu Şebekeli ,00 BİTTİ 3 Kızık ve Beşbucak köyleri İçme Suyu Projesi Bakım Onarım Sulu Şebekeli ,00 BİTTİ 4 Hacıveliuşağı-Avanlar İçme Suyu Projesi Bakım Onarım Sulu Şebekeli ,00 BİTTİ 5 Boztopraklı-Mirikli İçme Suyu Projesi Bakım onarım Sulu Şebekeli ,00 BİTTİ TOPLAM ,00

110 2011 YILI İÇME SUYU PROJESİ YATIRIMCI KURULUŞ : ANDIRIN KAYMAKAMLIĞI Adı Yeri Niteliği :İçme Suyu Projesi :Torun-Hacıveliuşağı :Bakım onarım Kaynağı :KÖYDES Proje Tutarı (TL) : ,00 İhale Bedeli : ,00 TL Başlama Tarihi :18/07/2011 Bitiş Tarihi : Açıklama: BİTTİ mt.isale hattı, 1000 mt. Şebeke hattı, 1 adet 20 m3. biriktirme deposu, 1 adet 10 m3. biriktirme deposu, 40 mt. Dere geçidi, 20 mt. Drenaj, 1 adet kaptaj, 4 adet tahliye, 6 adet vantuz yapıldı. Projeden faydalanacak nüfus:765 dir.

111 KÖY-DES İÇME SUYU ÇALIŞMALARI YATIRIMCI KURULUŞ: ANDIRIN KAYMAKAMLIĞI Adı: İçme Suyu Projesi Yeri: Emirler-Halbur Niteliği Kaynağı :Bakım onarım :KÖYDES Proje Tutarı (TL) :28.680,00 İhale Bedeli: ,00 TL Başlama Tarihi: 01/07/2011 Bitiş Tarihi: 30/08/2011 Açıklama: BİTTİ mt. Şebeke hattı, 20 mt. Çift taraflı drenaj, 2 adet kaptaj, 450 m3. güzergah açılması yapıldı. Projeden faydalanacak nüfus :60 dır.

112 YATIRIMCI KURULUŞ : ANDIRIN KAYMAKAMLIĞI KÖY-DES İÇME SUYU ÇALIŞMALARI Adı :İçme Suyu Projesi Yeri :Kızık ve Beşbucak köyleri Niteliği :Bakım onarım Kaynağı :KÖYDES Proje Tutarı (TL) : ,00 İhale Bedeli : ,00 TL Başlama Tarihi :18/11/2011 Bitiş Tarihi :Devam ediyor. Açıklama: Asbest borulu 5253 mt. İsale hattı, 1300 mt. Şebeke bağlantısı olmak üzere 6553 mt. Hat HDPE boru döşenerek değiştirildi, 1 adet maslak, 185 mt. Dere geçidi yapıldı 2 adet vanalı ayrım rogarı, 5 adet tahliye, 9 adet vantuz konuldu. Projeden Kızık, Beşbucak, Anacık ve Erenler köyleri faydalanmaktadır. KÖY-DES İÇME SUYU ÇALIŞMALARI

113 YATIRIMCI KURULUŞ : ANDIRIN KAYMAKAMLIĞI Adı: İçme Suyu Projesi Yeri: Hacıveliuşağı-Avanlar Niteliği: Bakım onarım Kaynağı: KÖYDES Proje Tutarı (TL) :88.723,00 İhale Bedeli :76.700,00 TL Başlama Tarihi :02/12/2011 Bitiş Tarihi :Devam ediyor. Açıklama: Devam ediyor mt. İsale hattı, 2 adet tahliye, 2 adet vantuz, 1 adet ayrım maslağı, 1 adet 20 ton depo, 20 mt. Dere geçidi yapılacak ve 1 adet klorlama cihazı takılacak. Projeden faydalanacak nüfus :75 dir. KÖY-DES İÇME SUYU ÇALIŞMALARI

114 YATIRIMCI KURULUŞ : ANDIRIN KAYMAKAMLIĞI Adı :İçme Suyu Projesi Yeri Niteliği Kaynağı :Boztopraklı-Mirikli :Bakım onarım :KÖYDES Proje Tutarı (TL) :55.019,00 İhale Bedeli : TL Başlama Tarihi :11/07/2011 Bitiş Tarihi : Açıklama: BİTTİ mt. İsale hattı, 790 mt. şebeke hattı, 10 m3. biriktirme deposu, 1 adet maslak, 1 adet kaptaj, 1 adet tahliye,10 mt. Çift taraflı drenaj yapıldı, 1 adet güneş enerjili klorlama cihazı takıldı. projeden faydalanacak nüfus:40 dır YILI KÖYDES I.KAT ASFALT YOL LİSTESİ

115 S.N İşin Adı Niteliği Konusu Ödeneği Durumu 1 Yeniköy M-05 yolu I.Kat Sathi Kaplama Yol Standardının geliştirilmesi (1.5 km) ,00 BİTTİ 2 Torlar ( M-28) I.Kat Sathi Kaplama Yol standardının geliştirilmesi (4,6 km) ,00 BİTTİ 3 Çatak-Efirağızlı-Camuzluk Gr. 66 yolu I.Kat Sathi Kaplama Yol standardının geliştirilmesi (10,75 km) ,00 BİTTİ TOPLAM , YILI I.KAT ASFALT YOL PROJESİ

116 YATIRIMCI KURULUŞ : ANDIRIN KAYMAKAMLIĞI Adı :Yol Standardının geliştirilmesi Yeri :Yeniköy Niteliği :I.Kat Sathi Kaplama Kaynağı :KÖYDES Proje Tutarı (TL) : ,65 İhale Bedeli :85.760,00 TL Başlama Tarihi :13/05/2011 Bitiş Tarihi :13/08/2011 Açıklama :BİTTİ km I.Kat Sathi Kaplama yapıldı. Projeden faydalan nüfus: 306 dır.

117 2011 YILI I.KAT ASFALT YOL PROJESİ YATIRIMCI KURULUŞ: ANDIRIN KAYMAKAMLIĞI Adı: Yol Standardının geliştirilmesi Yeri: Torlar Niteliği: I.Kat Sathi Kaplama Kaynağı: KÖYDES Proje Tutarı (TL) : ,31 İhale Bedeli: ,00 TL Başlama Tarihi: Bitiş Tarihi: 13/08/2011 Açıklama: BİTTİ - 4,6 km I.Kat Sathi Kaplama yapıldı. Projeden faydalanan nüfus: 927 dir.

118 YATIRIMCI KURULUŞ : ANDIRIN KAYMAKAMLIĞI 2011 YILI I.KAT ASFALT YOL PROJESİ Adı :Yol Standardının geliştirilmesi Yeri :Çatak-Efirağızlı Camuzluk-Işıkdibi Niteliği :I.Kat Sathi Kaplama Kaynağı :KÖYDES Proje Tutarı (TL) : ,00 İhale Bedeli : ,00 TL Başlama Tarihi :13/05/2011 Bitiş Tarihi :13/08/2011 Açıklama :BİTTİ km I.Kat Sathi Kaplama yapıldı. Projeden Efirağızlı, Camuzluk, Boğazören, Sumaklı, Boynuyoğunlu, Köklü köyleri faydalanmaktadır. Faydalanacak nüfus dır.

119 2011 YILI KÖYDES STABİLİZE YOL LİSTESİ S.N İşin Adı Niteliği Konusu Ödeneği Açıklamalar 1 Işıkdibi-Bahçeciler-Doburlu- Kundakçılar-Kavaklı (Gr-61 yolu) Stabilize Yol Standardının geliştirilmesi (9.6 km) ,00 BİTTİ 2 Darıovası-Akpınar-Nebiler (M- 149, M-67, M-73) Stabilize Yol Standardının geliştirilmesi (5.6 km ,00 BİTTİ 3 Andırın Geben yol ayrımı- Torlar-Çukurkoz (M-13, M-28) Stabilize Yol Standardının geliştirilmesi (5 km) ,00 BİTTİ 4 Kuzgun-Çamlık (M-84 yolu) Stabilize Yol Standardının geliştirilmesi (4.5 km ,00 BİTTİ TOPLAM ,00

120 2011 YILI KÖYDES STABİLİZE YOL PROJESİ YATIRIMCI KURULUŞ : ANDIRIN KAYMAKAMLIĞI YATIRIMIN Adı Yeri Niteliği Kaynağı :Yol Standardının Geliştirilmesi :Işıkdibi-Bahçeciler-Doburlu-Kavaklı :Stabilize :KÖYDES Proje Tutarı (TL) : ,10 İhale Bedeli : TL Başlama Tarihi :17/06/2011 Bitiş Tarihi : Açıklama : BİTTİ 9.6 km Stabilize yapıldı. Faydalanacak nüfus: 1389 dur.

121 2011 YILI KÖYDES STABİLİZE YOL PROJESİ YATIRIMCI KURULUŞ : ANDIRIN KAYMAKAMLIĞI YATIRIMIN Adı Yeri Niteliği Kaynağı :Yol Standardının Geliştirilmesi :Darıovası-Akpınar-Nebiler :Stabilize :KÖYDES Proje Tutarı (TL) : ,45 İhale Bedeli : TL Başlama Tarihi :17/06/2011 Bitiş Tarihi : Açıklama : BİTTİ- 5.6 km Stabilize yapıldı. Faydalanacak nüfus:448 dir.

122 2011 YILI KÖYDES STABİLİZE YOL PROJESİ YATIRIMCI KURULUŞ : ANDIRIN KAYMAKAMLIĞI Adı Yeri Niteliği Kaynağı :Yol Standardının Geliştirilmesi :Andırın Geben ayrımı-torlar-çukurkoz :Stabilize :KÖYDES Proje Tutarı (TL) :98.933,62 İhale Bedeli : TL Başlama Tarihi :17/06/2011 Bitiş Tarihi : Açıklama :BİTTİ- 5 km Stabilize yapıldı. Faydalanacak nüfus: 927 dir.

123 2011 YILI KÖYDES STABİLİZE YOL PROJESİ YATIRIMCI KURULUŞ : ANDIRIN KAYMAKAMLIĞI YATIRIMIN Adı Yeri Niteliği Kaynağı :Yol Standardının geliştirilmesi :Kuzgun-M-84 yolu :Stabilize :KÖYDES Proje Tutarı (TL) :89.706,12 İhale Bedeli : TL Başlama Tarihi :17/06/2011 Bitiş Tarihi : Açıklama : BİTTİ- 4.5 km Stabilize yapıldı. Faydalanacak nüfus:329 dur.

124 2012 YILI KÖYDES ÇALIŞMALARI

125 2012 YILI KÖYDES PROGRAM İCMALİ Sıra No Hizmet Programının Adı Proje Sayısı Miktarı Ödeneği (TL) 1 Stabilize Yol 1 1 Ünite İçme Suyu 9 45 Ünite Toplam

126 2012 YILI İÇME SUYU PROJE LİSTESİ S.N İşin Adı İşin Niteliği Konusu Ödeneği Açıklamalar 1 Güneş Enerjili Klorlama Cihazı Alınması ve Takılması BAKIM ONARIM SULU ŞEBEKELİ BİTTİ 2 Sumaklı-Güdenli İçme Suyu BAKIM ONARIM SULU ŞEBEKELİ BİTTİ 3 Kızık-Beşbucak-Erenler-Anacık köyleri içme suyu BAKIM ONARIM SULU ŞEBEKELİ BİTTİ 4 Çokak köyü içme suyu BAKIM ONARIM 5 Orhaniye Köyü içme suyu BAKIM ONARIM 6 Boğazören-Işıkdibi içme suyu BAKIM ONARIM 7 Hacıveliuşağı-Yahyalar içme suyu BAKIM ONARIM 8 Gökgedik-Merkez içme suyu BAKIM ONARIM 9 Akifiye-Çamtepe içme suyu BAKIM ONARIM SULU ŞEBEKELİ SULU ŞEBEKELİ SULU ŞEBEKELİ SULU ŞEBEKELİ SULU ŞEBEKELİ SULU ŞEBEKELİ BİTTİ BİTTİ BİTTİ BİTTİ BİTTİ BİTTİ TOPLAM

127 2012 YILI KÖYDES İÇME SUYU PROJESİ YATIRIMCI KURULUŞ : ANDIRIN KAYMAKAMLIĞI YATIRIMIN Adı Yeri : Güneş Enerjili Tam Otomatik Klorlama Cihazı Alınması ve Takılması : 37 Köy ve bağlısı Niteliği : Tesis Geliştirme (39 içme suyu deposu) Kaynağı : KÖYDES Proje Tutarı (TL) : İhale Bedeli : ,00 TL Başlama Tarihi : Bitiş Tarihi : Açıklama ( Alanı, Fiziki Durumu, Kapasitesi vb.) : BİTTİ 37 yerleşim yerindeki 39 içme suyu deposuna klorlama cihazı takıldı.

128 2012 YILI KÖYDES İÇME SUYU PROJESİ YATIRIMCI KURULUŞ : ANDIRIN KAYMAKAMLIĞI YATIRIMIN Adı Yeri Niteliği Kaynağı : İçme Suyu Projesi : Sumaklı-Güdenli köyü : Bakım Onarım : KÖYDES Proje Tutarı (TL) : ,00 İhale Bedeli : ,00 Başlama Tarihi : Bitiş Tarihi : Açıklama ( Alanı, Fiziki Durumu, Kapasitesi vb.) : BİTTİ (6350) mt. İsale, (3250) mt. Şebeke hattı döşendi. (1) adet 50 m.lük depo yapıldı. (14) adet tahliye, (54) mt. Dere geçidi, (11) adet vantuz yapıldı. (1) adet güneş enerjili tam otomatik klorlama cihazı takıldı. Projeden faydalanacak nüfus: 158

129 2012 YILI KÖYDES İÇME SUYU PROJESİ YATIRIMCI KURULUŞ : ANDIRIN KAYMAKAMLIĞI Adı : İçme Suyu Projesi Yeri : Kızık-Beşbucak-Anacık-Erenler Köyleri Niteliği Kaynağı : Bakım Onarım : KÖYDES Proje Tutarı (TL) : ,00 İhale Bedeli :37.804,00 Başlama Tarihi : Bitiş Tarihi : Açıklama ( Alanı, Fiziki Durumu, Kapasitesi vb.) : BİTTİ (2250) mt. Şebeke hattı döşendi. (3) adet tahliye, (3) adet vantuz yapıldı. Projeden faydalanacak nüfus: 1.551

130 2012 YILI KÖYDES İÇME SUYU PROJESİ YATIRIMCI KURULUŞ : ANDIRIN KAYMAKAMLIĞI YATIRIMIN Adı Yeri : İçme Suyu Projesi :Çokak köyü Niteliği Kaynağı : Bakım Onarım : KÖYDES Proje Tutarı (TL) : ,00 İhale Bedeli : ,00 Başlama Tarihi : Bitiş Tarihi : Açıklama ( Alanı, Fiziki Durumu, Kapasitesi vb.) : BİTTİ (3222) mt isale hattı ve (290) mt. Şebeke hattı döşendi. (1) adet tahliye, (1) kaptaj, (20) mt. Çit taraflı drenaj ve (12) mt. Dere geçidi, (10) mt. Koruma duvarı ve (1) adet depoda bakım onarım çalışması yapıldı. Projeden faydalanan nüfus: 458 dir.

131 2012 YILI KÖYDES İÇME SUYU PROJESİ YATIRIMCI KURULUŞ : ANDIRIN KAYMAKAMLIĞI YATIRIMIN Adı Yeri Niteliği Kaynağı : İçme Suyu Projesi : Orhaniye köyü : Bakım Onarım : KÖYDES Proje Tutarı (TL) : ,00 İhale Bedeli : ,00 Başlama Tarihi : Bitiş Tarihi : Açıklama ( Alanı, Fiziki Durumu, Kapasitesi vb.) : BİTTİ (5216) mt. Şebeke hattı döşendi. (2) adet kaptaj, (1) adet tahliye, (15) mt. Dere geçidi yapıldı. (1) adet güneş enerjili tam otomatik klorlama cihazı takıldı. Projeden faydalanan nüfus: 403

132 2012 YILI KÖYDES İÇME SUYU PROJESİ YATIRIMCI KURULUŞ : ANDIRIN KAYMAKAMLIĞI Adı Yeri Niteliği Kaynağı : İçme Suyu Projesi :Boğazören-Işıkdibi köyü : Bakım Onarım : KÖYDES Proje Tutarı (TL) :96.368,00 İhale Bedeli :87.320,00 Başlama Tarihi : Bitiş Tarihi : Açıklama ( Alanı, Fiziki Durumu, Kapasitesi vb.) : BİTTİ (5384) mt. Şebeke hattı döşendi, (20) mt. Dere dere geçidi yapıldı. Projeden faydalanan nüfus: 100

133 2012 YILI KÖYDES İÇME SUYU PROJESİ YATIRIMCI KURULUŞ : ANDIRIN KAYMAKAMLIĞI YATIRIMIN Adı Yeri Niteliği Kaynağı : İçme Suyu Projesi : Hacıveliuşağı-Yahyalar köyü : Bakım Onarım : KÖYDES Proje Tutarı (TL) :55.553,00 İhale Bedeli : Başlama Tarihi : Bitiş Tarihi : Açıklama ( Alanı, Fiziki Durumu, Kapasitesi vb.) : BİTTİ (1) Adet 50 m3.lük depo yapıldı. (100) mt.şebeke hattı döşendi. (1) adet güneş enerjili tam otomatik klorlama cihazı takıldı. Projeden faydalanacak nüfus: 56

134 2012 İÇME KÖYDES SUYU PROJESİ YATIRIMCI KURULUŞ : ANDIRIN KAYMAKAMLIĞI Adı Yeri Niteliği Kaynağı : İçme Suyu Projesi : Gökgedik köyü : Bakım Onarım : KÖYDES Proje Tutarı (TL) : ,00 İhale Bedeli :77.998,00 Başlama Tarihi : Bitiş Tarihi : Açıklama ( Alanı, Fiziki Durumu, Kapasitesi vb.) : DEVAM EDİYOR Projenin uygulanması ile; (733) mt. İsale hattı, (2044) mt. Şebeke hattı döşenecek, (1) Adet kaptaj, (1) adet tahliye, (75) mt. Dere geçidi )1) adet 30 m3.lük depo ve kaynak çalışması yapılacak. Faydalanacak nüfus: 48

135 2012 İÇME KÖYDES SUYU PROJESİ YATIRIMCI KURULUŞ : ANDIRIN KAYMAKAMLIĞI YATIRIMIN Adı : İçme Suyu Projesi Yeri : Akifiye köyü Niteliği Kaynağı : Bakım Onarım : KÖYDES Proje Tutarı (TL) : ,00 İhale Bedeli : ,00 Başlama Tarihi : Bitiş Tarihi : Açıklama ( Alanı, Fiziki Durumu, Kapasitesi vb.) : BİTTİ (1423) mt. İsale hattı, (2537) mt. Şebeke hattı, (264) mt. Terfi hattı döşendi. (1) adet 50 m3. depo yapıldı. (2) adet tahliye, (26) mt. Dere geçidi ve Alçak Gerilim tesisi yapıldı. Faydalanan nüfus: 290

136 2012 YILI KÖYDES STABİLİZE YOL LİSTESİ S.N İşin Adı Niteliği Konusu Ödeneği Açıklamalar Bitti 1 Akgümüş STANDART GELİŞTİRME HAM YOL (1 KM) Toplam

137 2012 KÖYDES YOL PROJESİ YATIRIMCI KURULUŞ : ANDIRIN KAYMAKAMLIĞI Adı Yeri Niteliği : Yol Standardının Geliştirilmesi : Akgümüş Köyü : Yol Standardının geliştirilmesi Kaynağı : KÖYDES Proje Tutarı (TL) : TL İhale Bedeli : Başlama Tarihi : Bitiş Tarihi : Açıklama ( Alanı, Fiziki Durumu, Kapasitesi vb.) : Bitti. Projeden faydalanacak nüfus: 364

138 2012 YILI İL ÖZEL İDARESİ PROGRAMI S.N İşin Adı İşin Niteliği Ödeneği Açıklamalar 1 Yol Genişletme, Şarampol Düzenleme, Dolgu ve Altyapı Yapımı Standardı Geliştirme BİTTİ 2 Yol Genişleme, Sanat Yapıları ve Stabilize Kaplama Yapım İşi Standardı Geliştirme BİTTİ 3 I.Kat Sathi Kaplama ve II.Kat Asfalt Kaplama Yapım İşi Standardı Geliştirme BİTTİ 4 Malzemeli Bakım Köy Yolları bakım ve onarımı BİTTİ TOPLAM

139 2012 İL ÖZEL İDARESİ YOL PROGRAMI YATIRIMCI KURULUŞ : ANDIRIN KAYMAKAMLIĞI YATIRIMIN Adı Yeri : Yol Genişletme Şarampol Düzenleme, Dolgu ve Altyapı Yapımı. : Altunboğa-Yeşiltepe köy yolu Niteliği Kaynağı : Yol Standardını Geliştirme : İl Özel İdaresi Proje Tutarı (TL) : ,00 İhale Bedeli : ,00 TL Başlama Tarihi : Bitiş Tarihi : Açıklama : (5) Km yolda Yol Genişletme, şarampol düzenleme, dolgu ve alt yapı çalışması yapıldı. BİTTİ. Projeden faydalanacak nüfus: 449

140 2012 İL ÖZEL İDARESİ YOL PROGRAMI YATIRIMCI KURULUŞ : ANDIRIN KAYMAKAMLIĞI YATIRIMIN Adı : Yol Genişletme, Sanat Yapıları ve Stabilize Kaplama İşi Yeri : Çiçekli-Boztopraklı köyleri Niteliği Kaynağı : Yol Standardını Geliştirme : İl Özel İdaresi Proje Tutarı (TL) : ,00 İhale Bedeli : ,00 TL Başlama Tarihi : Bitiş Tarihi : Açıklama (9.5) Km. yolda yol genişletme, sanat yapıları stabilize kaplama yapıldı. BİTTİ. Projeden faydalanacak nüfus: 1.012

141 2012 İL ÖZEL İDARESİ YOL PROGRAMI YATIRIMCI KURULUŞ : ANDIRIN KAYMAKAMLIĞI YATIRIMIN Adı : Malzemeli Bakım Yeri Niteliği Kaynağı : İlçeye bağlı muhtelif köy yolları : Köy yolları bakım ve onarımı : İl Özel İdaresi Proje Tutarı (TL) : İhale Bedeli : ,00 Başlama Tarihi : Bitiş Tarihi : Açıklama : İl Özel İdaresine ait araçlara ilave olarak hizmet alımı usulü ile iş makinesi kiralanması suretiyle muhtelif köy yollarında (27) km. malzemeli bakım çalışması yapılmıştır.

142 ALTINYAYLA İLKÖĞRETİM OKULU YAPIM PROJESİ YATIRIMCI KURULUŞ: ANDIRIN KAYMAKAMLIĞI YATIRIMIN Adı: Altınyayla İlköğretim Okulu Yeri: Altınyayla Köyü Niteliği: 8 Derslikli İlköğretim Okulu Kaynağı: BOTAŞ İnternational Ltd. Şti. ve İl Özel İdaresi Proje Tutarı (TL) : ,00 TL İhale Bedeli: ,00 TL (+KDV) Başlama Tarihi: Bitiş Tarihi: Açıklama: 8 Derslikli Altınyayla İlköğretim Okulunun Proje Bedeli olan ,00 TL nin ,00 TL si BOTAŞ İnternational Ltd. Şti tarafından ve ,00 TL ise İl Özel İdaresi tarafından karşılanmıştır. Tamamlandı

143 2013 YILI KÖYDES ÇALIŞMALARI

144 2013 YILI KÖYDES PROGRAM İCMALİ Sıra No Hizmet Programının Adı Proje Sayısı Miktarı Ödeneği (TL) 1 İçme Suyu Ünite ,00 2 Yol 1 5 köy ,00 Toplam ,00

145 2013 YILI İÇME SUYU PROJE LİSTESİ S.N İşin Adı İşin Niteliği Konusu Ödeneği Açıklamalar 1 Başdoğan Gr.İçme Suyu Tesisi Yapımı Bakım onarım Sulu Şebekeli Bitti 2 Torlar Köyü içme suyu tesisi yapımı Bakım onarım Sulu Şebekeli Bitti 3 Akgümüş Köyü içme suyu tesisi yapımı Bakım onarım Sulu Şebekeli Bitti 4 Hacıveliuşağı-Karataşlı köyü içme suyu tesisi Bakım onarım Sulu Şebekeli Bitti 5 Torun-Arifler köyü içme suyu tesisi yapımı Bakım onarım Sulu Şebekeli Bitti 6 Yeniköy içme suyu tesisi yapımı Bakım onarım Sulu Şebekeli Bitti 7 Kızık-Beşbucak Gr. İçme suyu tesisi yapımı Bakım onarım Sulu Şebekeli Bitti 8 Çokak-Kabacalar köyü içme suyu tesisi yapımı Bakım onarım Sulu Şebekeli Bitti 9 Köleli köyü içme suyu tesisi yapımı Bakım onarım Sulu Şebekeli Bitti 10 Akifiye Köyü içme suyu tesisi yapımı Bakım onarım Sulu Şebekeli Bitti 11 Alınoluk köyü içme suyu tesisi yapımı Bakım onarım Sulu Şebekeli Bitti 12 Başdoğan Gr. Revize İçme suyu projesi ve Çiçekli- Karahamzalı içme suyu tesisi yapımı Yeni Tesis Sulu Şebekeli Bitti TOPLAM

146 2013 KÖYDES İÇME SUYU PROJESİ YATIRIMCI KURULUŞ : ANDIRIN KAYMAKAMLIĞI YATIRIMIN Adı Yeri Niteliği Kaynağı : İçme Suyu Projesi : Başdoğan Gr.içme suyu tesisi :Bakım onarım : KÖYDES Proje Tutarı (TL) :24.559,00 TL İhale Bedeli : ,11 TL Başlama Tarihi : Bitiş Tarihi : Açıklama ( Alanı, Fiziki Durumu, Kapasitesi vb.) : (411) 180 mm 10 atü HDPE boru döşendi, (5) adet hava bacası yapıldı. Tamamlandı. Projeden faydalanacak nüfus: 1.808

147 2013 YILI KÖYDES İÇME SUYU PROJESİ YATIRIMCI KURULUŞ : ANDIRIN KAYMAKAMLIĞI YATIRIMIN Adı Yeri Niteliği Kaynağı : İçme Suyu Projesi : Torlar köyü : Bakım onarım : KÖYDES Proje Tutarı (TL) : ,00 TL İhale Bedeli : ,00 TL Başlama Tarihi : Bitiş Tarihi : Açıklama ( Alan, Fiziki Durumu, Kapasitesi vb.) : (8127) mt. isale+şebeke hattı yapıldı. Tamamlandı. Projeden faydalanacak nüfus: 779

148 2013 YILI KÖYDES İÇME SUYU PROJESİ YATIRIMCI KURULUŞ : ANDIRIN KAYMAKAMLIĞI YATIRIMIN Adı Yeri Niteliği Kaynağı : İçme Suyu Projesi : Akgümüş köyü :Bakım onarım : KÖYDES Proje Tutarı (TL) : ,00 TL İhale Bedeli : ,20 TL Başlama Tarihi : Bitiş Tarihi : Açıklama ( Alanı, Fiziki Durumu, Kapasitesi vb.) : (7495) mt. isale isale ve (1) adet (75) m3. depo yapıldı. Tamamlandı. Projeden faydalanacak nüfus: 364

149 2013 KÖYDES İÇME SUYU PROJESİ YATIRIMCI KURULUŞ : ANDIRIN KAYMAKAMLIĞI YATIRIMIN Adı Yeri Niteliği Kaynağı : İçme Suyu Projesi :Hacıveliuşağı-Karataşlı köyü : Bakım onarım : KÖYDES Proje Tutarı (TL) : ,56 TL İhale Bedeli : ,00 TL Başlama Tarihi : Bitiş Tarihi : Açıklama ( Alanı, Fiziki Durumu, Kapasitesi vb.) : (2778) mt. isale hattı 1 adet (30) m3. depo yapıldı. Projeden faydalanacak nüfus: 143

150 2013 KÖYDES İÇME SUYU PROJESİ YATIRIMCI KURULUŞ : ANDIRIN KAYMAKAMLIĞI YATIRIMIN Adı Yeri Niteliği Kaynağı : İçme Suyu Projesi :Torun-Arifler köyü : Bakım onarım : KÖYDES Proje Tutarı (TL) : ,65 TL İhale Bedeli : ,00 TL Başlama Tarihi : Bitiş Tarihi : Açıklama ( Alanı, Fiziki Durumu, Kapasitesi vb.) : (1644) mt. şebeke hattı ve (1000) mt. abone tülü yapıldı. Tamamlandı. Projeden faydalanacak nüfus: 75

151 2013 KÖYDES İÇME SUYU PROJESİ YATIRIMCI KURULUŞ : ANDIRIN KAYMAKAMLIĞI YATIRIMIN Adı Yeri Niteliği Kaynağı : İçme Suyu Projesi : Yeniköy köyü : Bakım onarım : KÖYDES Proje Tutarı (TL) : ,00 TL İhale Bedeli : ,00 TL Başlama Tarihi : Bitiş Tarihi : Açıklama ( Alanı, Fiziki Durumu, Kapasitesi vb.) : (1000) mt. isale hattı yapıldı. Tamamlandı. Projeden faydalanacak nüfus: 272

152 2013 KÖYDES İÇME SUYU PROJESİ YATIRIMCI KURULUŞ : ANDIRIN KAYMAKAMLIĞI YATIRIMIN Adı : İçme Suyu Projesi Yeri Niteliği Kaynağı : Kızık-Beşbucak köyleri : Bakım onarım : KÖYDES Proje Tutarı (TL) : ,00 TL İhale Bedeli : ,00 TL Başlama Tarihi : Bitiş Tarihi : Açıklama ( Alanı, Fiziki Durumu, Kapasitesi vb.) : (5) Adet vantuz,(2) adet havalandırma bacası yapıldı, (125) mt. isale hattı döşendi. Tamamlandı. Projeden faydalanacak nüfus: 1.420

153 2013 KÖYDES İÇME SUYU PROJESİ YATIRIMCI KURULUŞ : ANDIRIN KAYMAKAMLIĞI YATIRIMIN Adı Yeri Niteliği Kaynağı : İçme Suyu Projesi : Çokak-(Kabacalar) köyü : Bakım onarım : KÖYDES Proje Tutarı (TL) : ,43 İhale Bedeli : ,00 TL Başlama Tarihi : Bitiş Tarihi : Açıklama ( Alanı, Fiziki Durumu, Kapasitesi vb.) : (2764) mt. isale hattı ve 1 adet (50) m3. depo yapıldı. Tamamlandı. Projeden faydalanacak nüfus: 85

154 2013 KÖYDES İÇME SUYU PROJESİ YATIRIMCI KURULUŞ : ANDIRIN KAYMAKAMLIĞI YATIRIMIN Adı : İçme Suyu Projesi Yeri Niteliği Kaynağı : Köleli köyü : Bakım onarım : KÖYDES Proje Tutarı (TL) : ,00 TL İhale Bedeli : ,00 TL Başlama Tarihi : Bitiş Tarihi : Açıklama ( Alanı, Fiziki Durumu, Kapasitesi vb.) : (6425) mt. isale hattı (799) mt. şebeke hattı döşendi, 1 adet (30) m3. ve 1 adet (75) m3. depo yapıldı. Tamamlandı. Projeden faydalanacak nüfus: 151

155 2013 KÖYDES İÇME SUYU PROJESİ YATIRIMCI KURULUŞ : ANDIRIN KAYMAKAMLIĞI YATIRIMIN Adı Yeri Niteliği Kaynağı : İçme Suyu Projesi : Akifiye köyü : Bakım onarım : KÖYDES Proje Tutarı (TL) : ,24 TL İhale Bedeli :29.790,70 TL Başlama Tarihi : Bitiş Tarihi : Açıklama ( Alanı, Fiziki Durumu, Kapasitesi vb.) : (16) mt. 400 mm. İsale hattı ve su alma yapısı ile (8) mt. tek taraflı drenaj yapıldı. Tamamlandı. Projeden faydalanacak nüfus: 395

156 2013 KÖYDES İÇME SUYU PROJESİ YATIRIMCI KURULUŞ : ANDIRIN KAYMAKAMLIĞI YATIRIMIN Adı Yeri Niteliği Kaynağı : İçme Suyu Projesi : Çiçekli-Alınoluk, Başdoğan,Torun-Hacıveliuşağı köyleri : Yeni Tesis+Bakım onarım : KÖYDES Proje Tutarı (TL) : ,90 TL İhale Bedeli : ,00 TL Başlama Tarihi : Bitiş Tarihi : Açıklama ( Alanı, Fiziki Durumu, Kapasitesi vb.) : (9572) mt. isale, (700) mt. şebeke, (1717) mt. terfi hattı, 1 adet ENH, 1 adet (20)m3 biriktirme deposu, 1 adet (50) m3. depo yapılmıştır. Tamamlandı. Projeden faydalanacak nüfus: KÖYDES İÇME SUYU PROJESİ

157 YATIRIMCI KURULUŞ : ANDIRIN KAYMAKAMLIĞI YATIRIMIN Adı Yeri Niteliği Kaynağı : İçme Suyu Projesi : Alınoluk köyü : Bakım onarım : KÖYDES Proje Tutarı (TL) : ,61 TL İhale Bedeli : ,00 TL Başlama Tarihi : Bitiş Tarihi : Açıklama ( Alanı, Fiziki Durumu, Kapasitesi vb.) : (3073) mt. isale hattı döşendi. Tamamlandı. Projeden faydalanacak nüfus: 261

158 2013 YILI YOL PROJE LİSTESİ S.N İşin Adı İşin Niteliği Konusu Ödeneği Açıklamalar 1 Sanat Yapısı (Menfez) Yapımı Yeni Tesis Alt yapı yapımı ,00 Bitti 2 TOPLAM ,00

159 2013 KÖYDES YOL PROJESİ YATIRIMCI KURULUŞ : ANDIRIN KAYMAKAMLIĞI YATIRIMIN: Adı Yeri : Sanat Yapısı (Menfez) Yapımı : Akifiye-Rifatiye-Canbaz-Karapınar Gr. Yolu Niteliği Kaynağı : Yeni tesis : KÖYDES Proje Tutarı (TL) : ,00 TL İhale Bedeli : ,00 TL Başlama Tarihi : Bitiş Tarihi : Açıklama ( Alanı, Fiziki Durumu, Kapasitesi vb.) : (6) Adet sanat yapısı (Menfez) yapıldı Tamamlandı. Projeden faydalanacak nüfus: 1.551

160 2013 YILI İL ÖZEL İDARESİ YATIRIMLARI S. No ANDIRIN SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIMI PROJE SAYISI BİTEN PROJE ÖDENEGİ (TL) TOPLAM PROJE SAYISI ,00 1 ULAŞIM ,75 7,5 Km 1.KAT ASFALT SATHİ KAPLAMA 136 Km STABİLİZE 11 ADET SANAT YAPISI (MENFEZ) 1 ADET SANAT YAPISI (KÖPRÜ) 2 İÇME SULARI ,92 3 TARIMSAL SULAMA ,33 1 ADET 180 TONLUK SULAMA HAVUZU

161 2013 YILI İL ÖZEL İDARESİ PROJESİ YATIRIMCI KURULUŞ : ANDIRIN KAYMAKAMLIĞI Adı : I.KAT SATHİ KAPLAMA YAPIMI Yeri Niteliği : ANDIRIN - ÇİÇEKLİ KÖYÜ : STANDART GELİŞTİRME Kaynağı : İL ÖZEL İDARESİ ÖDENEĞİ : ,00 TL İhale Bedeli : ,90 TL Açıklama ( Alanı, Fiziki Durumu, Kapasitesi vb.) : (3 km) 1.kat asfalt sathi kaplama yapıldı. Tamamlandı. Projeden faydalanacak nüfus: 538

162 2013 YILI İL ÖZEL İDARESİ PROJESİ YATIRIMCI KURULUŞ : ANDIRIN KAYMAKAMLIĞI Adı Yeri Niteliği Kaynağı ÖDENEĞİ : I.KAT SATHİ KAPLAMA YAPIMI : ALTINBOĞA-YEŞİLTEPE KÖY YOLU : STANDART GELİŞTİRME : İL ÖZEL İDARESİ : ,00 TL İhale Bedeli : ,93 TL Açıklama ( Alanı, Fiziki Durumu, Kapasitesi vb.) : (3 km) 1.kat asfalt sathi kaplama yapıldı. Tamamlandı. Projeden faydalanacak nüfus: 449

163 YATIRIMCI KURULUŞ : ANDIRIN KAYMAKAMLIĞI Adı : SANAT YAPISI VE YOL GENİŞLETME YAPIMI Yeri : AKİFİYE-AKİFİYE-KIZILOLUK RIFATİYE- KARAPINAR KÖYLERİ GRUP YOLU Niteliği :YENİ TESİS Kaynağı : İL ÖZEL İDARESİ ÖDENEĞİ : ,00 TL İhale Bedeli : ,00 TL Açıklama ( Alanı, Fiziki Durumu, Kapasitesi vb.) : İş tamamlanmıştır. 1 adet (3*3 mt, 5 adet 2*2 mt kutu menfez) ve stabilize yapıldı. Projeden faydalanacak nüfus: 1551

164 2013 YILI İL ÖZEL İDARESİ PROJESİ YATIRIMCI KURULUŞ : ANDIRIN KAYMAKAMLIĞI Adı : SANAT YAPISI (MENFEZ)YAPIMI Yeri Niteliği :BAŞDOĞAN KÖYÜ(SOKU DERESİ) : YENİ TESİS Kaynağı ÖDENEĞİ İhale Bedeli : İL ÖZEL İDARESİ : ,00 TL : ,60 TL Açıklama ( Alanı, Fiziki Durumu, Kapasitesi vb.) : 1 adet 1X5.40 mt menfez yapıldı. Tamamlandı. Projeden faydalanacak nüfus: 90

165 YATIRIMCI KURULUŞ : ANDIRIN KAYMAKAMLIĞI Adı Yeri Niteliği Kaynağı : SANAT YAPISI (MENFEZ) YAPIMI :KIZIK KÖYÜ (FETENE DERESİ) :YENİ TESİS : İL ÖZEL İDARESİ ÖDENEĞİ : 0,00 İhale Bedeli : ,00 TL Artan program ödeneğinden kullanıldı. Açıklama ( Alanı, Fiziki Durumu, Kapasitesi vb.) : 1 adet 1X5.40 mt menfez yapıldı. Tamamlandı. Projeden faydalanacak nüfus: 805

166 2013 YILI İL ÖZEL İDARESİ PROJESİ YATIRIMCI KURULUŞ : ANDIRIN KAYMAKAMLIĞI Adı : SANAT YAPISI (MENFEZ) YAPIMI Yeri Niteliği Kaynağı ÖDENEĞİ İhale Bedeli :CANBAZ KÖYÜ TORUNLAR OBASI : YENİ TESİS : İL ÖZEL İDARESİ : ,00 TL : ,00 TL Açıklama ( Alanı, Fiziki Durumu, Kapasitesi vb.) : 1 adet 2X5.40 mt menfez yapıldı. Tamamlandı. Projeden faydalanacak nüfus: 45

167 2013 YILI İL ÖZEL İDARESİ PROJESİ YATIRIMCI KURULUŞ : ANDIRIN KAYMAKAMLIĞI Adı Yeri Niteliği Kaynağı ÖDENEĞİ İhale Bedeli : SANAT YAPISI (MENFEZ) YAPIMI :ARIKLAR KÖYÜ : YENİ TESİS : İL ÖZEL İDARESİ : ,75 TL : ,00 TL Açıklama ( Alanı, Fiziki Durumu, Kapasitesi vb.) : 1 adet 1X5.40 mt menfez yapıldı. Tamamlandı. Projeden faydalanacak nüfus: 532

168 2013 YILI İL ÖZEL İDARESİ PROJESİ YATIRIMCI KURULUŞ : ANDIRIN KAYMAKAMLIĞI Adı Yeri Niteliği Kaynağı ÖDENEĞİ İhale Bedeli : SANAT YAPISI (MENFEZ) YAPIMI :CAMUZLUK KÖYÜ : SANAT YAPISI(MENFEZ) : İL ÖZEL İDARESİ : ,00 TL : ,00 TL Açıklama ( Alanı, Fiziki Durumu, Kapasitesi vb.) : 1 adet 1X5.40 mt menfez yapıldı. Tamamlandı. Projeden faydalanacak nüfus: 42

169 2013 YILI İL ÖZEL İDARESİ PROJESİ YATIRIMCI KURULUŞ : ANDIRIN KAYMAKAMLIĞI Adı Yeri Niteliği Kaynağı ÖDENEĞİ İhale Bedeli : SANAT YAPISI (MENFEZ) YAPIMI :EFİRAĞIZLI KÖYÜ : YENİ TESİS : İL ÖZEL İDARESİ : ,00 TL : ,00 TL Açıklama ( Alanı, Fiziki Durumu, Kapasitesi vb.) : 1 Adet 3X3 mt. L=12 mt. beton kutu menfez yapıldı. İş tamamlanmıştır. Projeden faydalanacak nüfus: 105

170 2013 YILI İL ÖZEL İDARESİ PROJESİ YATIRIMCI KURULUŞ : ANDIRIN KAYMAKAMLIĞI Adı Yeri :MUHTELİF KÖY YOLLARI STABİLİZE VE MALZEMELİ BAKIM : MUHTELİF KÖY YOLLARI Niteliği Kaynağı ÖDENEĞİ İhale Bedeli : BAKIM ONARIM : İL ÖZEL İDARESİ : ,00 TL : ,00 TL TL ödenek diğer projelerden artan ödenekten karşılandı. Açıklama ( Alanı, Fiziki Durumu, Kapasitesi vb.) : 16 köye toplamda 136 km. malzemeli bakım çalışması işi yapıldı.

171 2013 YILI İL ÖZEL İDARESİ PROJESİ YATIRIMCI KURULUŞ : ANDIRIN KAYMAKAMLIĞI Adı Yeri Niteliği Kaynağı ÖDENEĞİ : SANAT YAPISI (KÖPRÜ)YAPIMI : ALANLI KÖYÜ : YENİ TESİS : İL ÖZEL İDARESİ : ,00 TL İhale Bedeli : ,00 TL Açıklama ( Alanı, Fiziki Durumu, Kapasitesi vb.) : Tarihinde yer teslimi yapıldı. 1 Adet L=14,00 mt e=5,35 mt. köprü yapılacak Devam ediyor. Projeden faydalanacak nüfus: 136

172 STABİLİZE TAKİP TABLOSU İLÇESİ SEKTÖR UYGULAMA YERİ PROJENİN KONUSU KM ANDIRIN Ulaşım Akgümüş Stabilize, Malzemeli Bakım 3 ANDIRIN Ulaşım Alanlı Stabilize, Malzemeli Bakım 15 ANDIRIN Ulaşım Alameşe Stabilize, Malzemeli Bakım 2 ANDIRIN Ulaşım Başdoğan Stabilize, Malzemeli Bakım 4 ANDIRIN Ulaşım Boğazören Stabilize, Malzemeli Bakım 9 ANDIRIN Ulaşım Bostanlı Stabilize, Malzemeli Bakım 9 ANDIRIN Ulaşım Camuzluk Stabilize, Malzemeli Bakım 16 ANDIRIN Ulaşım Darıovası Stabilize, Malzemeli Bakım 18 ANDIRIN Ulaşım Efirağızlı Stabilize, Malzemeli Bakım 14 ANDIRIN Ulaşım Kabaağaç Stabilize, Malzemeli Bakım 1 ANDIRIN Ulaşım Karapınar Stabilize, Malzemeli Bakım 3 ANDIRIN Ulaşım Kargaçayıra Stabilize, Malzemeli Bakım 14 ANDIRIN Ulaşım Altınyayla Stabilize, Malzemeli Bakım 8 ANDIRIN Ulaşım Köklü Stabilize, Malzemeli Bakım 18 ANDIRIN Ulaşım Kuzgun Stabilize, Malzemeli Bakım 0,5 ANDIRIN Ulaşım YeniKöy Stabilize, Malzemeli Bakım 1 TOPLAM 16 KÖY 136 KM

173 2013 YILI İL ÖZEL İDARESİ PROJESİ YATIRIMCI KURULUŞ : ANDIRIN KAYMAKAMLIĞI Adı : İÇME SUYU TESİSİ YAPIMI Yeri Niteliği Kaynağı ÖDENEĞİ İhale Bedeli : ALTINYAYLA KÖYÜ : YENİ TESİSİ : İL ÖZEL İDARESİ : ,67 TL : ,06 TL Açıklama ( Alanı, Fiziki Durumu, Kapasitesi vb.) : (9145 mt) isale, 150 m3. lük depo onarımı yapıldı. Tamamlandı. Projeden faydalanacak nüfus: 804

174 2013 YILI İL ÖZEL İDARESİ PROJESİ YATIRIMCI KURULUŞ : ANDIRIN KAYMAKAMLIĞI Adı Yeri Niteliği : İÇME SUYU TESİSİ YAPIMI : BAŞDOĞAN KÖYÜ (SARIVELİLER OBASI) :BAKIM VE ONARIM Kaynağı ÖDENEĞİ İhale Bedeli : İL ÖZEL İDARESİ : ,00 TL : 6.490,00 TL Açıklama ( Alanı, Fiziki Durumu, Kapasitesi vb.) : 2 adet (63 mm-10 Atü) (140*140*130) Basınç Kırıcı vana yapıldı. Tamamlandı. Projeden faydalanacak nüfus: 35

175 2013 YILI İL ÖZEL İDARESİ PROJESİ YATIRIMCI KURULUŞ : ANDIRIN KAYMAKAMLIĞI Adı Yeri Niteliği Kaynağı ÖDENEĞİ İhale Bedeli : İÇME SUYU TESİSİ YAPIMI : KÖLELİ KÖYÜ : YENİ TESİS : İL ÖZEL İDARESİ : ,00 TL : ,00 TL Açıklama ( Alanı, Fiziki Durumu, Kapasitesi vb.) : (9344 mt) isale hattı döşendi. Tamamlındı. Projeden faydalanacak nüfus: 123

176 2013 YILI İL ÖZEL İDARESİ PROJESİ YATIRIMCI KURULUŞ : ANDIRIN KAYMAKAMLIĞI Adı Yeri Niteliği Kaynağı ÖDENEĞİ İhale Bedeli : İÇME SUYU DEPO YAPIMI VE İŞ ARTIŞI : AKGÜMÜŞ KÖYÜ : BAKIM ONARIM : İL ÖZEL İDARESİ : ,00 TL : ,00 TL Açıklama ( Alanı, Fiziki Durumu, Kapasitesi vb.) : 1 Adet 85 m3. depo yapılacak, ,00 TL ödenek Köydes Programında bulunan Akgümüş köyü içme suyu projesine aktarıldı. Tamamlandı. Projeden faydalanacak nüfus: 364

177 2013 YILI İL ÖZEL İDARESİ PROJESİ YATIRIMCI KURULUŞ : ANDIRIN KAYMAKAMLIĞI Adı Yeri Niteliği Kaynağı ÖDENEĞİ İhale Bedeli : İÇME SUYU TESİSİ YAPIMI : EFİRAĞIZLI KÖYÜ (Çatal obası) : YENİ TESİS : İL ÖZEL İDARESİ : ,00 TL : ,00 TL Açıklama ( Alanı, Fiziki Durumu, Kapasitesi vb.) (1463 mt) isale ve şebeke hattı, (290) mt. abone hattı 1 adet ENH,1 adet terfi binası, 30 m3. depo yapıldı, 1 adet güneş enerjili klorlama cihazı takıldı. Tamamlandı. Projeden faydalanacak nüfus: 37

178 2013 YILI İL ÖZEL İDARESİ PROJESİ YATIRIMCI KURULUŞ : ANDIRIN KAYMAKAMLIĞI Adı Yeri Niteliği Kaynağı ÖDENEĞİ İhale Bedeli : İÇME SUYU TESİSİ YAPIMI : AKİFİYE KÖYÜ : BAKIM ONARIM : İL ÖZEL İDARESİ : ,25 TL : TL Açıklama ( Alanı, Fiziki Durumu, Kapasitesi vb.) : Köydes programında bulunan ve ödeneği yetersiz olan Akifiye köyü içme suyu projesine aktarılarak kullanıldı. Tamamlandı. Projeden faydalanacak nüfus: 395

179 2013 YILI İL ÖZEL İDARESİ PROJESİ YATIRIMCI KURULUŞ : ANDIRIN KAYMAKAMLIĞI Adı Yeri : TARIMSAL SULAMA SUYU TESİSİ (SULAMA HAVUZU) YAPIMI : ALAMEŞE KÖYÜ Niteliği Kaynağı ÖDENEĞİ İhale Bedeli : YENİ TESİS : İL ÖZEL İDARESİ : ,33 TL : ,46 TL Açıklama ( Alanı, Fiziki Durumu, Kapasitesi vb.) : 1 adet 180 tonluk betonarme sulama havuzu yapıldı. Tamamlandı. Projeden faydalanacak nüfus: 237

180 KÖYDES ÇALIŞMALARI 2005 YILI TAHSİS EDİLEN ÖDENEK ,00 TL Köyde içme suyu çalışması ,00 4 köy yolunda 14,35 km stabilize yapıldı , YILI TAHSİS EDİLEN ÖDENEK ,00 TL 7 Köyde içme suyu çalışması 2, ,00 65 km stabilize yapıldı , km I. Kat Sathi Kaplama , km II. Kat Asfalt , YILI TAHSİS EDİLEN ÖDENEK ,00 TL 14 Köyde içme suyu çalışması ,00 244,43 Km stabilize yapıldı , YILI TAHSİS EDİLEN ÖDENEK ,00 TL 6 Köyde içme suyu çalışması ,00 60,5 Km stabilize yapıldı ,00

181 2009 YILI TAHSİS EDİLEN ÖDENEK ,00 TL 7 Köyde içme suyu çalışması ,00 25,35 km stabilize yapıldı , Km I. Kat Sathi Kaplama , YILI TAHSİS EDİLEN ÖDENEK ,00 TL 17 Köyde içme suyu çalışması , Km I. Kat Sathi Kaplama yapıldı , YILI TAHSİS EDİLEN ÖDENEK ,00 TL 6 Köyde içme suyu çalışması , km stabilize yapıldı , Km I. Kat Sathi Kaplama , YILI TAHSİS EDİLEN ÖDENEK ,00 TL 8 Köyde içme suyu çalışması ,00 40 köy içme suyu deposuna Güneş Enerjili Tam Otomatik Klorlama Cihazı takıldı ,00 1 Km tesviye yol stabilize yapıldı ,00

182 2013 YILI TAHSİS EDİLEN ÖDENEK ,00 TL 12 Köyde içme suyu çalışması ,00 10 km altyapı(6 adet) çalışması yapıldı ,00 İL ÖZEL İDARE PROGRAMLARI TAHSİS EDİLEN ÖDENEK 1 Köyde kanalizasyon çalışması 2008 YILI ,00 TL TAHSİS EDİLEN ÖDENEK 4 köyün faydalandığı içme suyu çalışması yapıldı YILI ,00 TL 2010 YILI TAHSİS EDİLEN ÖDENEK ,00 TL 4 Köyde içme suyu çalışması ,00 10,2 km köy yolunda sanat yapısı ve stabilize çalışması yapıldı ,00

183 2011 YILI TAHSİS EDİLEN ÖDENEK TL 18.3 km yolda projeli yol yapımı ,000 1 köyde kanalizasyon çalışması ,00 2 köyde suluma suyu tesisi , km yolda yol genişletme ve stabilize ,00 82,5 km Muhtelif köy yollarında malzemeli bakım , YILI TAHSİS EDİLEN ÖDENEK ,00 TL 1.0 km I. Kat Sathi Kaplama , km II. Kat asfalt Yapımı , km yolda sanat yapısı ve stabilize yapıldı , km yolda yol genişletme ve stabilize , km yolda malzemeli bakım çalışması , YILI TAHSİS EDİLEN ÖDENEK ,00 TL 6 köyde içme suyu çalışması ,92 1 köyde tarımsal sulama havuzu , km I. Kat Sathi Kaplama ,00 13 adet menfez yapımı ,75

184 TOPLAM YATIRIMLAR VE SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIMI; yılları arasında Andırın İlçesi Köylerine Hizmet Götürme Birliğince; 1- KÖYDES Programından tahsis edilen ,00 TL 2- İl Özel İdaresinden tahsis edilen ,00 TL, 3- İller Bankası Köy Kalkınma Fonundan tahsis edilen ,00 TL, 4- Kalkınma Bakanlığından tahsis edilen 1.000,000,00 TL, 5- BOTAŞ International Ltd.(BIL) den sağlanan ,00 TL, olmak üzere; Toplam ,00 TL ödenek kullanılmıştır. YATIRIMLARIN SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIMLARI: SEKTÖRÜ YATIRIM TUTARI (TL) ULAŞTIRMA 1-1-(65.3) km. I.Kat Sathi Kaplama ,77 2- (22,0) km II.Kat Asfalt Kaplama 3- (692.1) km Stabilize ve yol genişletme 4- (130) mt. büz İÇME SUYU 1- (97) adet İçme Suyu Tesisi Projesi ,15 2- (39) adet Tam Otomatik Güneş Enerjili Klorlama cihazı TARIMSAL SULAMA 1- (2) köyde Tarımsal Sulama Projesi ,33 KANALİZASYON 1- (2) köyde kanalizasyon tesisi ,00 SANAT YAPISI (Menfez+köprü) 1- (19) adet Menfez yapımı ,75 2- (1) adet Köprü yapımı EĞİTİM ,00 1- (1) adet Okul yapımı

185 DİĞER FAALİYETLER

186 EĞİTİM ALANINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR Andırın Çok Programlı Lisesinde öğrenim gören öğrenciler tarafından yurt olarak kullanılan bina, Andırın Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğinin ,00TL katkısı da alınmak sureti ile bakım ve onarıma tabi tutularak modern hale getirildi. Yurtta halen (40) Erkek öğrenci barınmaktadır.

187 Andırın ÇPL Erkek Öğrenci Yurdu Yeni Hali Eski Hali

188 Yeni Hali Eski Hali

189 Andırın Ç.P.Lisesi Ahmet Yaycıoğlu Pansiyonu Andırın Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğince yapımına 2007 yılında başlanılan pansiyon binası 5 katlı olarak, İl Özel İdaresinden sağlanan TL nakdi ve Kaymakamlığımız tarafından sağlanan nakdi katkı ve Kaymakamlığımızca yapılan girişim sonucunda mahalli imkânlarla sağlanan yaklaşık TL ayni yardımla TL ye tamamlandı. Binanın çevre ve bahçe düzenlemesi malzeme temini ve yapımı ile mefruşatın bir bölümü Kaymakamlığımızca sağlandı. Binanın 1. ve 2. katları öğretmenevi olarak, ve 5. katları öğrenci yemekhanesi ve yatakhanesi olarak kullanılmaktadır. Pansiyon kapasitesi (104) olup, halen (104) Kız öğrenci barınmaktadır.

190 Andırın Ç.P.Lisesi Ahmet Yaycıoğlu Pansiyonu

191 Öğretmenevi Öğrenci pansiyonu binası ile birlikte inşa edilmiş olup, binanın 1. ve 2. katlarında hizmet vermektedir. 1. Kat lokal, 2.kat misafirhane olarak kullanılmaktadır. Misafirhane kapasitesi (20) dir.

192

193 Kara Fatma Hatunun Mezarının Restore Edilmesi

194 Geçici Katı Atık Toplama, Depolama Ve Bertaraf Edilmesi -Kaymakamlığımızca (40) adet çöp bidonu alınarak (15) köy muhtarlığına dağıtımı yapıldı. İl Çevre ve Orman Müdürlüğünce belirlenen çöp bidonlarından alınması için sipariş verilerek hazırlanmış olup, dağıtımı yapılmaktadır. Dağıtım sonucu artan çöp bidonu talepleri Birliğimizce alınarak karşılanmıştır. -İlçemize bağlı (30) yerleşim yerinin geçici katı atık depolama alanı İl Çevre ve Orman Müdürlüğünce incelenmiş olup, (22) yerleşim yerinin katı atık depolama alanı uygun görülmüştür.

195 2-Atık Pillerin Toplanması, Depolanması ve Bertaraf Edilmesi İlçemizde, atık pillerin toplanması için kampanya başlatıldı. Kaymakamlığımız ile Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği ile protokol imzalandı. Protokol çerçevesinde ilgili dernekten gönderilen (50) adet toplama bidonu ve (100) adet toplama kutusu, tüm okullara, kamu kurum ve kuruluşlarına, belediyelere sivil toplum kuruluşlarına ve marketlere teslim edilerek yerleştirmesi yapılmıştır.

196 Hibe Programı Kahramanmaraş Valiliği Tarafından Düzenlenen ve İl Özel İdaresi Tarafından Desteklenen Hizmette Yarışıyoruz-2 Hibe Programı Kapsamında Desteklenmeye Değer Bulunan Ve Andırın İlçesi Köylerine Hizmet Götürme Birliği Tarafından Yürütülen Projeler 1-Katı Atıkların Kaynağında Ayrıştırılıp Bertaraf Edilmesi Projesi Genel hedef(ler): Andırın ilçesinin köylerini kapsayacak şekilde ambalaj atıklarının kaynağında ayrıştırılarak bertaraf edilmesidir. Özel hedef(ler): Ambalaj atıklarını 4 ana grupta (kağıt, plastik, metal, cam) toplanması, toplanan atıkların depolama alanının oluşturulması, ilçe köylerinde ve ilçe merkezinde ambalaj atıklarının kaynağında toplanmasına yönelik bilinç geliştirme etkinlikleri, geri dönüşüm kavramını halkın her kesimine benimsetmektir. Toplam Uygun Proje Maliyeti: 50876,00 TL

197 2- Andırın Tarih Ve Kültür Varlıkları Envanteri Projesi Genel hedef(ler) : İlçedeki tarihi ve kültürel varlıkların korunmasının sağlanması, tanıtılması ve turizme kazandırılmasına katkı sağlamaktır. Özel hedef: Andırın ilçesinde bulunan tarihi eserlerin tanıtım materyallerinin ve içeriklerinin hazırlanması, Tescili yapılmamış eserlerin tescillenmesi için gerekli başvuru evraklarının hazırlanması ve başvurunun yapılması, Yerel ağız, yaşayış, yemek, edebiyat ve yerel efsaneler gibi halk kültürünün metne dökülerek ileriki yıllara aktarılması, Andırın ilçesindeki kültür ve tabiat varlıklarının korunması ve tanıtılmasına yönelik farkındalık yaratılmasına katkı sağlanması, Tarihi ve kültürel varlıklarımızın iç ve dış turizme kazandırılması.toplam Uygun Proje Maliyeti: ,00 TL

198 3-Teknoloji Destekli Eğitim Projesi Genel hedef(ler):- Andırın İlçesinde işbirlikçi bir yaklaşımla yeni öğretim ortamları geliştirmek ve eğitim kurumlarının teknolojik altyapılarının güçlendirilmeleri ile eğitim kalitesinin ve başarının arttırılmasıdır. Özel hedef(ler): İnternet forum sitesi oluşturmak, bu forum üzerinden online sınavlar yapmak, ÖSS ve SBS ile ilgili her ders ve konuyu video ile kaydedip forum üzerinden yayınlamak ve bu konuları çoğaltarak öğrencilerin kullanımına sunmak, Öğrencilerin okul içinde ve okul dışında değişik yollarla öğrenme ortamlarına ulaşabilmelerini sağlamak, Müstakil okullara akıllı tahta marifetiyle sanal ortamlarda ders yapma imkanı sunmak, Teknoloji desteği ile eğitimi mümkün olduğunca gerçek hayata yaklaştırarak kalitesinin arttırmak ve öğrencilerimizin okul başarılarının artmasına katkı sağlamaktır. Toplam Uygun Proje Maliyeti: ,00 TL

199 4- Meyve Bahçelerinde Entegre Mücadele Projesi Genel hedef(ler): İlçenin önemli bir tarımsal alanını oluşturan meyveciliğin geliştirilmesini sağlamak ve desteklemek suretiyle potansiyel işgücünü etkin ve aktif kılmak, meyve bahçelerindeki ilaçlama miktarlarını düşürerek, insan ve çevre sağlığına, su kaynaklarına olan olumsuz etkileri en aza indirmek, maliyetleri düşürerek üreticilerin sosyal ve ekonomik seviyelerini yükseltmektir. Özel hedef(ler): Bitkisel üretimin arttırılması kaliteli ve pestisit kalıntısı bulunmayan ürün elde edilmesi erken uyarı sistemi ile ürün veriminin arttırılması ve entegre mücadelenin sürdürülmesi, doğal düşmanların korunması ve teşvik edilmesi, tarla, bahçe ve bağların düzenli kontrol edilebilmesi, çiftçilerin kendi tarlası, bahçesi ve bağının uzmanı haline getirilmesidir. Toplam Uygun Proje Maliyeti: ,00 TL Erken Uyarı Cihazı Kiraz Sineği Cezbedicisi Ve Tuzağı

200 AB PROJELERİ Kaymakamlığımız AB Ve Ulusal Projeler Rehberlik Ve Danışma Merkezi rehberliğinde; 1- Hayat Boyu Öğrenme programları kapsamında Tufanpaşa İ.Ö.O. tarafından başvurulan; Biz Arkadaşlığı Seçtik. ve Andırın Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından başvurulan Eğitimde Yeni Yaklaşımlar projeleri kabul edildi.

Köye Yönelik Alt Yapı Yatırımlar Destekleme Projesi

Köye Yönelik Alt Yapı Yatırımlar Destekleme Projesi Köye Yönelik Alt Yapı Yatırımlar Destekleme Projesi 2013 ADIYAMAN VALİLİĞİ KÖYDES PROJESİ FAALİYET RAPORU Ülke genelinde suyu ve yolu olmayan köy kalmayacak parolasıyla, 2005 yılında hayata geçirilen KÖYDES

Detaylı

İDARESİ 2012 YILI KÖYDES

İDARESİ 2012 YILI KÖYDES EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI KÖYDES Yüksek Planlama Kurulunun 18.04.2012 tarih ve 2012/3 sayılı kararı ile KÖYDES projesi için ilimize 3.491.000 TL. ödenek ayrılmıştır.ödeneğin ilçeler bazında dağılımı

Detaylı

KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ 2011 YILI FAALİYETLERİ

KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ 2011 YILI FAALİYETLERİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ 2011 YILI FAALİYETLERİ ŞARKİKARAAĞAÇ İLÇESİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ Birliğin Kuruluşu Şarkikaraağaç İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği 16.02.1991 tarih ve 20788

Detaylı

2005 YILI KÖYDES PROGRAMI

2005 YILI KÖYDES PROGRAMI 2005 YILI KÖYDES PROGRAMI SIRA NO İŞİN ADI NÜFUSU UZUNLUK KM HARCANAN PARA 1 Alıçlı Köy Yolu Stabilize Kaplama 116 TESİS GELİŞTİRME 15,241.82 3.20 15,241.82 2 Yuvacık Köy Yolu Stabilize Kaplama 101 TESİS

Detaylı

II. Organize Sanayi Bölgesi

II. Organize Sanayi Bölgesi 2 II. Organize Sanayi Bölgesi 2.1 İmar Planı 25.08.2008 tarihinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca onaylanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımız 15.09.2008 tarihinde Ankara Valiliği

Detaylı

BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ 2013 YATIRIM ve ÇALIŞMA PROĞRAMI BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ. 2013 MALİ YILI YATIRIM ve ÇALIŞMA PROĞRAMI

BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ 2013 YATIRIM ve ÇALIŞMA PROĞRAMI BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ. 2013 MALİ YILI YATIRIM ve ÇALIŞMA PROĞRAMI BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ 2013 MALİ YILI YATIRIM ve ÇALIŞMA PROĞRAMI BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI YATIRIM ve ÇALIŞMA PROGRAMI DEĞERLENDİRMESİ 2013 Yılı Bütçesi ödenek miktarı; Mal ve Hizmet Alımları

Detaylı

PROJE ADI : Düziçi Bayındırlı -Gökçayır Grup Köyleri İçmesuyu Projesi. : 12 Adet

PROJE ADI : Düziçi Bayındırlı -Gökçayır Grup Köyleri İçmesuyu Projesi. : 12 Adet PROJE ADI : Düziçi Bayındırlı -Gökçayır Grup Köyleri İçmesuyu Projesi PROJE BAŞLANGIÇ TARİHİ : 30.11.2005 PROJE BİTİŞ TARİHİ : 14.12.2007 PROJE MALİYETİ : 3.502.000 TL. ANA İSALE HATTI UZUNLUĞU : 71.000

Detaylı

T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ KÖY İÇMESUYU TESİSLERİ YAPIM-İŞLETME-BAKIM VE ONARIM YÖNETMELİĞİ

T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ KÖY İÇMESUYU TESİSLERİ YAPIM-İŞLETME-BAKIM VE ONARIM YÖNETMELİĞİ T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ KÖY İÇMESUYU TESİSLERİ YAPIM-İŞLETME-BAKIM VE ONARIM YÖNETMELİĞİ Amaç Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı İl Özel İdaresi ve Köylere Hizmet Götürme Birlikleri tarafından yapılmış

Detaylı

BOZKURT KAYMAKAMLIĞI KÖYLERE HĐZMET GÖTÜRME BĐRLĐĞĐ 2009 YILI FAALĐYET RAPORU

BOZKURT KAYMAKAMLIĞI KÖYLERE HĐZMET GÖTÜRME BĐRLĐĞĐ 2009 YILI FAALĐYET RAPORU BOZKURT KAYMAKAMLIĞI KÖYLERE HĐZMET GÖTÜRME BĐRLĐĞĐ 2009 YILI FAALĐYET RAPORU 1.SUNUŞ Bozkurt Köylere Hizmet Götürme Birliği Bakanlar kurulunun 17/07/1992 tarih ve 92/3545 sayılı kararıyla Birlik Tüzüğünün

Detaylı

2006 YILI KÖYDES ÇALIŞMALARI

2006 YILI KÖYDES ÇALIŞMALARI 2006 YILI KÖYDES ÇALIŞMALARI Yüksek Planlama Kurulunun 15.02.2006 tarih ve 2006/3 sayılı 2006 yılı Köylere Yönelik Altyapı Yatırım ödeneklerinin İller ve alt hizmet programları ile dağılımı kullandırılması,

Detaylı

SÖZLEŞME TARİHİ YER TESLİM TARİHİ İŞİN BİTİRİLECEĞİ TARİH 25.000 0 25.000 İPTAL

SÖZLEŞME TARİHİ YER TESLİM TARİHİ İŞİN BİTİRİLECEĞİ TARİH 25.000 0 25.000 İPTAL S. NO PROJENİN ADI ÖDENEK İHALE BEDELİ FARK İHALE TÜRÜ SÖZLEŞME TARİHİ YER TESLİM TARİHİ İŞİN BİTİRİLECEĞİ TARİH SSK YAZISI TEKNİK PERSONEL AÇIKLAMALAR 1 AÇIKLAMALAR 2 1 Karademir Köyü içme suyu şebekesi

Detaylı

KÖYDES PROJESİ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ REHBERİ TEMMUZ-2012

KÖYDES PROJESİ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ REHBERİ TEMMUZ-2012 KÖYDES PROJESİ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ REHBERİ TEMMUZ-2012 1 SUNUM PLANI KÖYDES Projesi Genel Bilgi KÖYDES Projesi Sayısal Haritaların (Altlık Verilerin) Oluşturulması) KÖYDES Projesi CBS Çalışmaları KÖYDES

Detaylı

OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ SU, KANAL VE TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ AKDAM-HÖYÜK GRUP İÇME SUYU TESİSİ BİLGİ NOTU

OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ SU, KANAL VE TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ AKDAM-HÖYÜK GRUP İÇME SUYU TESİSİ BİLGİ NOTU AKDAM-HÖYÜK GRUP İÇME SUYU TESİSİ BİLGİ NOTU Kadirli ye bağlı Kösepınarı Köyü sınırları içerisinde yer alan Evrenpınarı membasından beslenmektedir. Proglamlanan isale miktarı 23,50lt/sn dir. Membanın yüksek

Detaylı

T.C. BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ KÖY KANALİZASYON TESİSLERİ İŞLETME-BAKIM VE ONARIM YÖNERGESİ

T.C. BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ KÖY KANALİZASYON TESİSLERİ İŞLETME-BAKIM VE ONARIM YÖNERGESİ T.C. BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ KÖY KANALİZASYON TESİSLERİ İŞLETME-BAKIM VE ONARIM YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, köy kanalizasyon tesislerinin işletme, bakım ve onarımına dair hususları düzenlemektir.

Detaylı

TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ EĞİTİM

TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ EĞİTİM g TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ EĞİTİM TABLOLAR Tablo 1. Hatay İli ve İlçeleri Okuma Yazma Oranları... 3 Tablo 2. Kahramanmaraş İli ve İlçeleri Okuma Yazma Oranları... 4 Tablo 3. Osmaniye İli ve İlçeleri

Detaylı

Nuh KARA Ali KILIÇ İbrahim AKKUŞ İl Genel Meclis Başkanı Katip Katip

Nuh KARA Ali KILIÇ İbrahim AKKUŞ İl Genel Meclis Başkanı Katip Katip Birleşim : 1 Oturum : 1 Karar Tarihi : 01.10.2015 Karar No : 323 Konusu: İlimize bağlı, Bahçe İlçesi, Yaylalık İnderesi grup yolunun 1.5 Km lik 2.kat asfalt yapım işinin 2015 Mali yılı yatırım programına

Detaylı

İDARESİ 2013 YILI KÖYDES PROGRAMI

İDARESİ 2013 YILI KÖYDES PROGRAMI EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI KÖYDES PROGRAMI Yüksek Planlama Kurulunun 16.04.2013 tarih ve 2013/2 sayılı kararı ile KÖYDES projesi için ilimize 3.558.000 TL. ödenek ayrılmıştır. Ödeneğin ilçeler bazında

Detaylı

BİNGÖL ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

BİNGÖL ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ BİNGÖL ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ BİNGÖL ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İşin Niteliği Toplam Alan Parsel Sayısı Parsellerin Arsa Bedeli Parsel Yüzölçümleri Tahsisi Yapılan Parsel Sayısı Tahsisi Yapılan;Faaliyete

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BOLU BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

COĞRAFİ YAPISI VE İKLİMİ:

COĞRAFİ YAPISI VE İKLİMİ: TARİHİ : Batı Toroslar ın zirvesinde 1288 yılında kurulan Akseki İlçesi nin tarihi, Roma İmparatorluğu dönemlerine kadar uzanmaktadır. O devirlerde Marla ( Marulya) gibi isimlerle adlandırılan İlçe, 1872

Detaylı

T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ GİRESUN İLİ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI

T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ GİRESUN İLİ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ GİRESUN İLİ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI 03/04/2015 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM YATIRIMLARIN GENEL DURUMU İKİNCİ BÖLÜM a) Yatırımların Sektörlere

Detaylı

KUMRU İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ FORMU

KUMRU İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ FORMU KUMRU İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ FORMU 1- FAALİYETLER A-Okullar yapılan tadilat onarım ve dağıtımları: 2013 Yılında ilçemiz okulları için İl özel İdaresi tarafından 100.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş

Detaylı

Nuh KARA Ali KILIÇ İbrahim AKKUŞ İl Genel Meclis Başkanı Katip Katip

Nuh KARA Ali KILIÇ İbrahim AKKUŞ İl Genel Meclis Başkanı Katip Katip Birleşim : 1 Karar Tarihi : 01.07.2014 Karar No : 142 Konusu: Sumbas İlçesi, Yeşilyayla Köyü, 117 ada, 64 nolu taşınmaz üzerine Konut amaçlı 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar planlarının, 3194 Sayılı İmar

Detaylı

SAYI : 199 KARAR TARİHİ : 07.08.2015

SAYI : 199 KARAR TARİHİ : 07.08.2015 SAYI : 199 KARAR TARİHİ : 07.08.2015 ÖZÜ: İlimize bağlı, Düziçi İlçesi, Özel İdare İşhanında bulunan, Balkon altı 4 nolu işyerini 1.850,00 muhammen bedel üzerinden, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 51.maddesinin

Detaylı

Her işin esas hedefine kısa ve kestirme yoldan varmak arzu edilmekle beraber, yolun kabul edilebilir; mantıki ve özellikle ilmî olması şarttır.

Her işin esas hedefine kısa ve kestirme yoldan varmak arzu edilmekle beraber, yolun kabul edilebilir; mantıki ve özellikle ilmî olması şarttır. Her işin esas hedefine kısa ve kestirme yoldan varmak arzu edilmekle beraber, yolun kabul edilebilir; mantıki ve özellikle ilmî olması şarttır. Mustafa Kemal Atatürk Müdürlüğümüzün Tarihçesi : İlköğretim

Detaylı

BİLECİK KÖYDES 2012 YILI PROJELERİ KÖYDES PROJELERİ SEKTÖREL DAĞILIMI (31.12.2012 TARİHİ İTİBARIYLA) SEKTÖR ÖDENEK PROJE ADEDİ EK PROGRAM TOPLAM

BİLECİK KÖYDES 2012 YILI PROJELERİ KÖYDES PROJELERİ SEKTÖREL DAĞILIMI (31.12.2012 TARİHİ İTİBARIYLA) SEKTÖR ÖDENEK PROJE ADEDİ EK PROGRAM TOPLAM BİLECİK KÖYDES 2012 YILI PROJELERİ KÖYDES PROJELERİ SEKTÖREL DAĞILIMI (31.12.2012 TARİHİ İTİBARIYLA) SEKTÖR ÖDENEK PROJE ADEDİ EK PROGRAM TOPLAM FAYDALANAN NÜFUS KÖYYOLLARI 2.580.000,00 12 11 23 8.069

Detaylı

T.C. OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI

T.C. OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI T.C. OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI I. ULAŞTIRMA HİZMETLERİ II. III. IV. İÇİNDEKİLER A- Yol Onarım Yapımı 2 Yol Onarım Yapımı İcmal 3 B- Malzemeli Bakım ve Stabilize Kaplama Yapımı

Detaylı

Köy yolları S. NO PROJENİN ADI ÖDENEK HAKEDİŞ FARK 1 AKINCILAR-EDE-YUKARIBOĞALI BETONLAMA 140.000,00 122.150,06 17.849,94

Köy yolları S. NO PROJENİN ADI ÖDENEK HAKEDİŞ FARK 1 AKINCILAR-EDE-YUKARIBOĞALI BETONLAMA 140.000,00 122.150,06 17.849,94 S. NO PROJENİN ADI ÖDENEK HAKEDİŞ FARK Köy yolları 1 AKINCILAR-EDE-YUKARIBOĞALI BETONLAMA 140.000,00 122.150,06 17.849,94 2 ARAGERĠġ BETONLAMA 70.000,00 56.949,75 13.050,25 3 ARSLANCIK BETONLAMA 35.000,00

Detaylı

PROJE VE YAPIM İŞLERİNDEN SORUMLU ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE VE YAPIM İŞLERİNDEN SORUMLU ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PROJE VE YAPIM İŞLERİNDEN SORUMLU ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ADIYAMAN MERKEZ HASANCIK 8 DERSLİKLİ ORTAOKUL İNŞAATINA AİT : HASANCIK : BEDİR GÜRSOY İHALE TARİHİ : 11.03.2013 SÖZLEŞME TARİHİ : 24.04.2013 YER TESLİM

Detaylı

2009 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2009 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2009 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. Yönetici Özeti 2009 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı eki cetvellerin parantez hükmü gereğince

Detaylı

KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLERİ DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI

KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLERİ DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLERİ Bu çalışmada Kalkınma Bakanlığı desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler ilgili kurum sitelerinden alıntıdır. DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI İçindekiler

Detaylı

T.C. KIRKLARELĐ ĐL ÖZEL ĐDARESĐ KÖY ĐÇME SUYU TESĐSLERĐ ĐŞLETME, BAKIM VE ONARIM YÖNETMELĐĞĐ. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Esaslar

T.C. KIRKLARELĐ ĐL ÖZEL ĐDARESĐ KÖY ĐÇME SUYU TESĐSLERĐ ĐŞLETME, BAKIM VE ONARIM YÖNETMELĐĞĐ. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Esaslar T.C. KIRKLARELĐ ĐL ÖZEL ĐDARESĐ KÖY ĐÇME SUYU TESĐSLERĐ ĐŞLETME, BAKIM VE ONARIM YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Esaslar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, mülga Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Detaylı

YATIRIM VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMALARI

YATIRIM VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMALARI YATIRIM VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMALARI İzmir Büyükşehir Belediyesi Sınırları içinde 2004-2008 Döneminde Aşağıda Özet Olarak Verilen Yatırımlar Yapılmıştır. 208,600 m uzunlukta değişik çaplarda

Detaylı

Bayraklı İlçe Raporu

Bayraklı İlçe Raporu 2014-2023 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Mayıs, 2013 Nüfus Yapısı Genel Bilgiler Yüzölçümü, 2002: 37 km 2 Nüfus, ADNKS, 2012: 309.137 kişi Nüfus Yoğunluğu, 2012: 8.350 kişi Şehirleşme Oranı, 2012:

Detaylı

T.C. ŞANLIURFA İL ÖZEL İDARESİ

T.C. ŞANLIURFA İL ÖZEL İDARESİ YOL ve ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK İŞLER 1- Proje Yaklaşık Maliyet ASFALT EKİBİ 1-1. Kat Asfalt Ekibi 2-2. Kat Asfalt Ekibi 3- Sıkıştırma 4- Büz Ekibi 5- Sanat Yapıları YAMA EKİBİ 1- Sıkıştırma

Detaylı

K A R A R. Amaç ve Hedefler Kısmındaki;

K A R A R. Amaç ve Hedefler Kısmındaki; SAYI : 266 KARAR TARİHİ : 03.09.2014 ÖZÜ: 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 31. maddesi gereğince hazırlanan İl Özel İdaresinin 2015-2019 yıllarını kapsayan Stratejik planı ile ilgili incelemenin görüşülerek

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ İLİ 2017 YILI YATIRIM PROGRAMI (SEKTÖRLERE GÖRE)

KAHRAMANMARAŞ İLİ 2017 YILI YATIRIM PROGRAMI (SEKTÖRLERE GÖRE) T.C KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ KAHRAMANMARAŞ İLİ 2017 YILI YATIRIM PROGRAMI (SEKTÖRLERE GÖRE) (14 Ocak 2017 TARİHLİ VE 29.948 SAYILI MÜKERRER RESMİ GAZETE DEN DERLENMİŞTİR.) OCAK 2017 2016-2017 YILLARI RESMİ

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI BAKIM ONARIM HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

KISA TARİHÇE : ŞEHİR ÖZELLİKLERİ :

KISA TARİHÇE : ŞEHİR ÖZELLİKLERİ : KISA TARİHÇE : Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, 1992 yılında kurulmuş olan bir devlet üniversitesidir. KSÜ bünyesinde Avşar, Bahçelievler ve Karacasu olmak üzere üç kampus bulunmaktadır. KSÜ ana

Detaylı

SAYI : 112 KARAR TARİHİ : 03.04.2015 K A R A R

SAYI : 112 KARAR TARİHİ : 03.04.2015 K A R A R SAYI : 112 KARAR TARİHİ : 03.04.2015 ÖZÜ: İlimize bağlı, Bahçe İlçesi, Savranlı Köyü, Gökçedağ mevkiinde, Akoluk pınarı kaynağından çıkan 0,20 lt/sn.debili kaynak suyunu içme ve damacana suyu olarak dolum

Detaylı

OSMANİYE-KADİRLİ KOÇLU GRUP İÇMESUYU PROJESİ

OSMANİYE-KADİRLİ KOÇLU GRUP İÇMESUYU PROJESİ OSMANİYE-KADİRLİ KOÇLU GRUP İÇMESUYU PROJESİ PRJENİN ADI Kadirli / Koçlu Grup İçme Suyu Projesi PROJE ETÜT (Ön Proje) YILI 2008 PROJE BAŞLAMA TARİHİ 21.10.2008 PROJE BİTİŞ TARİHİ Proje Devam Ediyor PROJE

Detaylı

T.C KARABÜK İLİ İL GENEL MECLİSİ 2015 YILI MART AYI KARAR ÖZETLERİ

T.C KARABÜK İLİ İL GENEL MECLİSİ 2015 YILI MART AYI KARAR ÖZETLERİ K. No. Karar Tarihi KARAR ÖZETLERİ 57 02.03.2015 58 02.03.2015 59 02.03.2015 60 03.03.2015 61 03.03.2015 62 04.03.2015 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 39 uncu maddesi; Vali, Kamu Mali Yönetimi ve

Detaylı

2012 YILI MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İL ÖZEL İDARESİ PROGRAMI

2012 YILI MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İL ÖZEL İDARESİ PROGRAMI 2012 YILI MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İL ÖZEL İDARESİ PROGRAMI NO OKUL ADI DERSLİK SAYISI YAPILAN İŞLER İlköğretim Okulları (Milli Eğitim Bakanlığı na onaya gönderilen yatırım programları 2011 yılından devam

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Ocak 2015 İÇİNDEKİLER 1. GENEL DEĞERLENDİRME... 3 1.1 KURULUŞUN YATIRIMLARININ

Detaylı

İL/İlçe Okul Adı Kont Taban Puanı. KAHRAMANMARAŞ ONİKİŞUBAT Çukurova Elektrik Anadolu Lisesi ,844

İL/İlçe Okul Adı Kont Taban Puanı. KAHRAMANMARAŞ ONİKİŞUBAT Çukurova Elektrik Anadolu Lisesi ,844 İL/İlçe Okul Adı Kont Taban Puanı Kahramanmaraş TOBB Fen Lisesi 150 483,753 İMKB Süleyman Demirel Fen Lisesi 150 479,059 Çukurova Elektrik Anadolu Lisesi 170 469,844 ELBİSTAN Elbistan İMKB Fen Lisesi 150

Detaylı

ĠVRĠNDĠ ĠLÇESĠ KÖYLERE HĠZMET GÖTÜRME BĠRLĠĞĠ BAġKANLIĞI 2013 YILI FAALĠYET RAPORU

ĠVRĠNDĠ ĠLÇESĠ KÖYLERE HĠZMET GÖTÜRME BĠRLĠĞĠ BAġKANLIĞI 2013 YILI FAALĠYET RAPORU ĠVRĠNDĠ ĠLÇESĠ KÖYLERE HĠZMET GÖTÜRME BĠRLĠĞĠ BAġKANLIĞI 2013 YILI FAALĠYET RAPORU 1- Birliğimizin 2013 Yılı Gelir ve Gider Bütçesi meclisimizce 1.958,00.TL.sı olarak kabul edilip yürürlüğe girmiģtir.

Detaylı

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ TOPLANTININ TARİHİ : 01/07/2015 TOPLANTININ SAYISI : 26 SAAT : 16:00 1- Gündem oluşmadığından toplantı kapatılmıştır. Ahmet KARA Vali TOPLANTININ TARİHİ : 08/07/2015 TOPLANTININ SAYISI : 27 SAAT : 16:00

Detaylı

K A R A R. İl Özel İdaresinin 03.02.2016 tarih ve 1234 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde;

K A R A R. İl Özel İdaresinin 03.02.2016 tarih ve 1234 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde; SAYI : 14 KARAR TARİHİ : 05.02.2016 ÖZÜ: İlimize bağlı, Düziçi İlçesi, Böcekli-Celiller Mahallesinde ihale edilmiş saha dışından hammadde üretim izni olmadan 4.096 ton bazalt madeni kaçak olarak üretip

Detaylı

Köy kanalizasyon projeleri, Karar kapsamı dışında olup, bu projelere ait yatırım ödeneklerinin İl Özel İdaresi bütçesinden karşılanması esastır.

Köy kanalizasyon projeleri, Karar kapsamı dışında olup, bu projelere ait yatırım ödeneklerinin İl Özel İdaresi bütçesinden karşılanması esastır. 2008 YILI KÖYLERİN ALTYAPISININ DESTEKLENMESİ (KÖYDES) PROJESİ ÖDENEĞİNİN İLLER BAZINDA DAĞILIMI, KULLANDIRILMASI, İZLENMESİ VE DENETİMİNE İLİŞKİN ESAS VE USULLERE DAİR KARAR I. Amaç Bu Kararın amacı,

Detaylı

D- YAPIM VE PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR

D- YAPIM VE PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR D- YAPIM VE PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR 1-2012 YILI GENEL BÜTÇELİ YATIRIM PROGRAMINDA OLAN İŞLER; Yalova Bayındırlık ve İskan Hizmet Binası işinin sözleşmesi yapıldı. Yapım aşamasında. Altınova

Detaylı

Nuh KARA Ali KILIÇ İbrahim AKKUŞ İl Genel Meclis Başkanı Katip Katip

Nuh KARA Ali KILIÇ İbrahim AKKUŞ İl Genel Meclis Başkanı Katip Katip Birleşim : 1 Oturum : 1 Karar Tarihi : 01.09.2015 Karar No : 289 Konusu: Bahçe İlçesi, İnderesi Köyü içme ve kullanma suyu temini amacı ile Kavurgalı mevkiinde bulunan Q=0,62 lt/sn debili Kavurgalı membasının,

Detaylı

DİYARBAKIR İLİ, KAYAPINAR İLÇESİ, ÜÇKUYULAR GECEKONDU ÖNLEME BÖLGESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU

DİYARBAKIR İLİ, KAYAPINAR İLÇESİ, ÜÇKUYULAR GECEKONDU ÖNLEME BÖLGESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU DİYARBAKIR İLİ, KAYAPINAR İLÇESİ, ÜÇKUYULAR GECEKONDU ÖNLEME BÖLGESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI ŞUBAT 2016 A) PLANLAMA ALANI KONUMU Planlama alanı; Diyarbakır İli, Kayapınar İlçesi, Üçkuyu Mahallesinde;

Detaylı

Kastamonu - Merkez İlçe

Kastamonu - Merkez İlçe Kastamonu - Merkez İlçe YATIRIM YERİ KATALOĞU Kastamonu - Merkez İlçesi uygun yatırım yerleri www.kuzka.org.tr Kastamonu OSB, şehre ve bölgeye ciddi ekonomik girdiler sağlamaktadır. OSB'de değişik sanayi

Detaylı

İMAR VE BAYINDIRLIK HİZMETLERİ KOMİSYONU RAPORU

İMAR VE BAYINDIRLIK HİZMETLERİ KOMİSYONU RAPORU İMAR VE BAYINDIRLIK HİZMETLERİ KOMİSYONU RAPORU İl Genel Meclisinin 06.04.2015 tarihli toplantıda Komisyonumuza havale edilen, İl Özel İdaresinin 06.04.2015 tarih ve 2715 sayılı yazı ile teklif edilen,

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARIMSAL HİZMETLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARIMSAL HİZMETLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL SAYISI Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğümüz 04.06.2015 yılında kurulmuş olup; 1 Şube Müdürü 1 Ziraat Yüksek Mühendisi 3 Ziraat Mühendisi 1 Topograf 4HizmetAlımPersoneli, personelinden oluşan kadro

Detaylı

GAP BÖLGESİNDE YER ALAN İLLERİN YATIRIM FAALİYETLERİ BÖLGESEL TOPLANTISI

GAP BÖLGESİNDE YER ALAN İLLERİN YATIRIM FAALİYETLERİ BÖLGESEL TOPLANTISI T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI GAP BÖLGESİNDE YER ALAN İLLERİN YATIRIM FAALİYETLERİ BÖLGESEL TOPLANTISI Prof. Dr. Veysel EROĞLU Çevre ve Orman Bakanı 18 Ağustos 2009 - Şanlıurfa GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ

Detaylı

Kastamonu - Tosya YATIRIM YERİ KATALOĞU. Kastamonu - Tosya ilçesi uygun yatırım yerleri. www.kuzka.org.tr

Kastamonu - Tosya YATIRIM YERİ KATALOĞU. Kastamonu - Tosya ilçesi uygun yatırım yerleri. www.kuzka.org.tr Kastamonu - Tosya YATIRIM YERİ KATALOĞU Kastamonu - Tosya ilçesi uygun yatırım yerleri www.kuzka.org.tr Tosya girişimciliği ile önplana çıkmış bir ilçedir. Halkın dinlenmesi ve eğlenmesi için Yeşilgöl

Detaylı

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 İÇİNDEKİLER TABLOSU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İçindekiler Tablosu...

Detaylı

2009 KÖYDES PROJESİ TOPLAM 5.176.000,00 A) ĐÇMESULARI: B) KÖY YOLLARI: İŞİN ADI KÖY YOLLARI VE KÖY İÇME SULARI İÇİN 5.025.758,00

2009 KÖYDES PROJESİ TOPLAM 5.176.000,00 A) ĐÇMESULARI: B) KÖY YOLLARI: İŞİN ADI KÖY YOLLARI VE KÖY İÇME SULARI İÇİN 5.025.758,00 2009 YILI KÖYDES SĐ Köylerin altyapısının desteklenmesi projeleri için Đlimize 2009 yılı için Tahsis edilen 5.176.000,00 TL ödenek Đl Tahsisat komisyonu tarafından Đl Genel Meclisi tarafından kabul edilen

Detaylı

İHALE TARİHİ : 05.07.2012 İŞE BAŞLAMA : 31.08.2012

İHALE TARİHİ : 05.07.2012 İŞE BAŞLAMA : 31.08.2012 1/2 İŞİN ADI : Spil Dağı Milli Parkı Alt Yapı Yapım İşi İDARE : Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü YÜKLENİCİ : As İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. İHALE BEDELİ : 11.890.000,00

Detaylı

ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ KÖYDES PROGRAMI İÇME SUYU 17 861.500,00 1. KAT ASFALT 26,2 2.197.720,95 2. KAT ASFALT 8,9 257.854,20 STABİLİZE 22 343.

ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ KÖYDES PROGRAMI İÇME SUYU 17 861.500,00 1. KAT ASFALT 26,2 2.197.720,95 2. KAT ASFALT 8,9 257.854,20 STABİLİZE 22 343. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ KÖYDES PROGRAMI İLGİLİ YATIRIM MÜDÜRLÜĞÜ İŞİN KONUSU İŞİN NİTELİĞİ adet km YATIRIM TUTARI SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İÇME SUYU 17 861.500,00 TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ SULAMA

Detaylı

KIRŞEHİR ULAŞTIRMA RAPORU

KIRŞEHİR ULAŞTIRMA RAPORU 2013 KIRŞEHİR ULAŞTIRMA RAPORU Gökhan GÖMCÜ Kırşehir Yatırım Destek Ofisi 15.04.2013 KIRŞEHİR ULAŞTIRMA RAPORU 1. Karayolu Taşımacılığı Karayolu taşımacılığı, başlangıç ve varış noktaları arasında aktarmasız

Detaylı

T.C. BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ İL ÖZEL İDARESİ YATIRIM ve UYGULAMALARI 30.11.2012. Halis NALBANT Genel Sekreter

T.C. BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ İL ÖZEL İDARESİ YATIRIM ve UYGULAMALARI 30.11.2012. Halis NALBANT Genel Sekreter T.C. BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ İL ÖZEL İDARESİ YATIRIM ve UYGULAMALARI 30.11.2012 Halis NALBANT Genel Sekreter YATIRIM ve UYGULAMALAR 289 Proje 17.083.480 TL Ödenek 272 Proje Tamamlandı 8.880.140 TL Harcama

Detaylı

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ A) GENEL BİLGİLER Fen İşleri Müdürlüğü tarafından; program dahilinde köprü, menfez ve sanat yapılarına ait bakım ve onarımların keşfini hazırlamak, teknik ve idari işlerini yürütmek,

Detaylı

Şube Şeflikleri. Sat. Kap. Şantiyesi

Şube Şeflikleri. Sat. Kap. Şantiyesi T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Otoyol Devlet Yolu İl Yolu Yol Ağı Uzunluğu Bölünmüş Yol Şube Şeflikleri Bakımevi Sat. Kap. Şantiyesi 74 km 2.247 km 2.460

Detaylı

SİVAS İÇANADOLU ENERJİ FORUMU ( İÇEF ) ÇAMLIBEL ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

SİVAS İÇANADOLU ENERJİ FORUMU ( İÇEF ) ÇAMLIBEL ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. SİVAS İÇANADOLU ENERJİ FORUMU ( İÇEF ) ÇAMLIBEL ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. SUNUMU Elektriğin Tarihçesi, Elektrik enerjisi dünyada ilk kez 1876 yılında günlük hayatta kullanılmaya başlandı. İlk elektrik santrali

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 10/06/1997 Yayımlandığı Resmi Gazete No: 23015 BİRİNCİ KISIM : Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç Madde

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Sayı : B.08.0.SGB.0.03.00.00 / 5827 03/ 08 /2011 Konu : 2012-2014 Dönemi Yat. Prog. Haz.

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Sayı : B.08.0.SGB.0.03.00.00 / 5827 03/ 08 /2011 Konu : 2012-2014 Dönemi Yat. Prog. Haz. YATIRIM PROGRAMININ HAZIRLANMASI ĠLE ĠLGĠLĠ AÇIKLAMALAR 2011 Yılı Devlet Yatırım Programında olan ve 2011 yılı sonuna kadar ödenek yetersizliği veya inşaatın tamamlanamayacak olması nedeniyle 2012 yılında

Detaylı

BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ 2012 YATIRIM ve ÇALIŞMA PROĞRAMI BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ. 2012 MALİ YILI YATIRIM ve ÇALIŞMA PROĞRAMI

BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ 2012 YATIRIM ve ÇALIŞMA PROĞRAMI BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ. 2012 MALİ YILI YATIRIM ve ÇALIŞMA PROĞRAMI BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ 2012 MALİ YILI YATIRIM ve ÇALIŞMA PROĞRAMI BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI YATIRIM, ÇALIŞMA PROGRAMI ve PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ 2012 Yılı Bütçesi ödenek miktarı; Mal ve Hizmet

Detaylı

2013 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU

2013 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN/2014 EK-3 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. GENEL DEĞERLENDİRME Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ İl Genel Meclisi Kararları

T.C. ESKİŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ İl Genel Meclisi Kararları TOPLANTI YILI : 2011 TOPLANTI TARİHİ : 01/02/2011 TOPLANTI BİRLEŞİMİ : 1 TOPLANTI SAATİ : 13.00 T.C. ESKİŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ İl Genel Meclisi Kararları 1 01/02/2011 Sözlü önerge. Gündem madde değişikliği.

Detaylı

MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI

MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI TÜRKİYE DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI ENVANTERİ ENV. NO. 58.01.0.02 ÇİMENYENİCE KÖYÜ, KÖROĞLU TEPELERİ, I39-a4 MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI İL SİVAS İLÇE HAFİK MAH.-KÖY VE MEVKİİ Çimenyenice Köyü GENEL

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Mart 2016-Bartın Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı İÇİNDEKİLER Üst Yönetici Sunuşu 1. Genel Değerlendirme-----------------------------------------------------------------------------------------------1

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ

T.C. BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ T.C. BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI ĠZLEME VE DEĞERLENDĠRME RAPORU Mart 2014-Bartın Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı ĠÇĠNDEKĠLER Yönetici Özeti 1. Genel Değerlendirme-----------------------------------------------------------------------------------------------1

Detaylı

2016 Başkale nin Tarihçesi: Başkale Coğrafyası:

2016 Başkale nin Tarihçesi: Başkale Coğrafyası: Başkale nin Tarihçesi: Başkale Urartular zamanında Adamma olarak adlandırılan bir yerleşme yeriydi. Ermeniler buraya Adamakert ismini vermişlerdir. Sonraları Romalılar ve Partlar arasında sınır bölgesi

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA YILDIRIM BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Niğde İli Köydes ve CBS çalışmaları

Niğde İli Köydes ve CBS çalışmaları 19. Esri Kullanıcıları Konferansı 22-23 Ekim 2014 ODTÜ, Ankara Niğde İli Köydes ve CBS çalışmaları Mustafa BOZDAĞ Esri UC 2014 Demo Niğde Niğde İli ülkemizin iç Anadolu bölgesinin güneydoğusundadır. Rakımı

Detaylı

2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU MART 2012 EK-2 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. Genel Değerlendirme 1.1 Kuruluşun Yatırımlarını

Detaylı

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ TOPLANTININ TARİHİ : 06/05/2015 TOPLANTININ SAYISI : 18 SAAT : 16:00 Sıra No Geldiği Birim 4- İskilip İlçesi sınırları içerisinde, G3c2 ve G3d1 paftalarda 4.200 hektar alanlı ve 012 ruhsat numaralı jeotermal

Detaylı

İL GENEL MECLİSİNİN 01 TEMMUZ 2015 ÇARŞAMBA GÜNÜ YAPILAN 1. BİRLEŞİM ZABIT ÖZETİ

İL GENEL MECLİSİNİN 01 TEMMUZ 2015 ÇARŞAMBA GÜNÜ YAPILAN 1. BİRLEŞİM ZABIT ÖZETİ İL GENEL MECLİSİNİN 01 TEMMUZ 2015 ÇARŞAMBA GÜNÜ YAPILAN 1. BİRLEŞİM ZABIT ÖZETİ, Meclis Başkanı Nuh KARA nın Başkanlığında Toplantı salonunda 01.07.2015 Çarşamba günü saat 14.00 da toplandı. Gündemin

Detaylı

SÜLOĞLU ALİ AYAĞ ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI

SÜLOĞLU ALİ AYAĞ ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI 2015 SÜLOĞLU ALİ AYAĞ ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI Fikret TİRFİL Okul Müdürü 28.09.2015 Sayfa 1 / 8 İçindekiler Tablosu BİRİNCİ BÖLÜM... 3 GENEL BİLGİLER... 3 İKİNCİ BÖLÜM...

Detaylı

EK -2 ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ TARIM ve ALTYAPI HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

EK -2 ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ TARIM ve ALTYAPI HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 36 Yerüstü suyundan cazibeli sulama tesisi yapımı 1- Muhtarlık veya Belediye başkanlığı tarafından verilecek dilekçe (Örnek-1 ) 2- Üzerinde inşaat çalışması yapılacak olan arazi sahiplarinden alınacak

Detaylı

VARTO HÜRRİYET İLKOKULU

VARTO HÜRRİYET İLKOKULU VARTO HÜRRİYET İLKOKULU 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI İÇİNDEKİLER 1. I.BÖLÜM: OKUL GENEL BİLGİLERİ 2. II. BÖLÜM: BİNA, DONANIM VE PERSONEL BİLGİLERİ 3. III. BÖLÜM: MEVCUT BİNA DONANIM DURUMLARI I.BÖLÜM

Detaylı

Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Anıtı ve Çevresi Yüzey Araştırması 2013 Yılı Çalışmaları

Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Anıtı ve Çevresi Yüzey Araştırması 2013 Yılı Çalışmaları Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Anıtı ve Çevresi Yüzey Araştırması 2013 Yılı Çalışmaları Yrd. Doç. Dr. Yiğit H. Erbil, Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Anıtı

Detaylı

T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ GİRESUN İLİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI

T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ GİRESUN İLİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ GİRESUN İLİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI 01/04/2014 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM YATIRIMLARIN GENEL DURUMU İKİNCİ BÖLÜM a) Yatırımların Sektörlere

Detaylı

OKUL DÖNÜŞÜMLERİ. 100 Yıl Ortaokulunda bulunan İlkokul ögretmen ve öğrencilerinin Reşit Gümüşer İlkokulu'na aktarılmasına

OKUL DÖNÜŞÜMLERİ. 100 Yıl Ortaokulunda bulunan İlkokul ögretmen ve öğrencilerinin Reşit Gümüşer İlkokulu'na aktarılmasına İLÇE 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDAKİ ÖĞRENİM DURUMU İDARECİ-ÖGRETMEN VE ÖĞRENCİLERİN OKUL OKUL DÖNÜŞÜMLERİ AKTARILACAGI AÇIKLAMA 100.Yıl Ortaokulu 100 Yıl Ortaokulunda bulunan İlkokul ögretmen ve öğrencilerinin

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Meclis ve Encümen Şube Müdürlüğü

T.C. KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Meclis ve Encümen Şube Müdürlüğü KARAR TARİHİ KARAR NO KARARIN ÖZETİ 1- RAPOR/GÜNDEM NO 01: Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının İSKEP Projesi kapsamında, pilot illerdeki proje koordinatörleri olarak Kültür ve Sosyal İşler Dairesi

Detaylı

İLÇESİ : İLKADIM İŞİN PROGRAM YILINA KADAR YAPILAN HARCAMA TUTARI ( TL ) 2014 YILI ÖDENEĞİ ( TL ) PROJE TUTARI ( TL ) PROJE NO SIRA NO KURULUŞ

İLÇESİ : İLKADIM İŞİN PROGRAM YILINA KADAR YAPILAN HARCAMA TUTARI ( TL ) 2014 YILI ÖDENEĞİ ( TL ) PROJE TUTARI ( TL ) PROJE NO SIRA NO KURULUŞ İLÇESİ : İLKADIM SIRA 1 İLBNK-7 İLBANK A.Ş. BÖLGE (Alt Yapı) Beton Yol, Kaldırım Kaplama işi-9/1 Yol Yapımı 2013 2014 924.032 582.304 Devam Ediyor 2 İLBNK-8 İLBANK A.Ş. BÖLGE (Alt Yapı) Beton Yol, Kaldırım

Detaylı

ANTALYA ÇEVRE YOLLARI

ANTALYA ÇEVRE YOLLARI ANTALYA ÇEVRE YOLLARI Toplam 29 km uzunluğundaki 2003 yılından önce 24,6 km si sathi kaplamalı, 4,4 km si BSK kaplamalı bölünmüş yol olarak trafiğe açılmıştır. 2003 2008 yılları arasında ise 4,1 km si

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YENİ HİZMET ALANI

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YENİ HİZMET ALANI SAMSUN SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YENİ HİZMET ALANI 5216 sayılı yasadan önceki Belediye Hizmet Alanı (7.000 ha) 5747 sayılı yasadan sonra Büyükşehir Belediyesi Mücavir Alan Çizgisi (79.000 ha) 6360 sayılı

Detaylı

2012 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU

2012 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU 2012 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MART/2013 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. GENEL DEĞERLENDİRME Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Almanya

Detaylı

SARILAR ZEKİ VARGÜN İLKÖĞRETİM OKULU. MEVCUT DURUM Mevcut Durum Devam Eden Çalışmalar Hedefler

SARILAR ZEKİ VARGÜN İLKÖĞRETİM OKULU. MEVCUT DURUM Mevcut Durum Devam Eden Çalışmalar Hedefler SARILAR ZEKİ VARGÜN İLKÖĞRETİM OKULU MEVCUT DURUM Mevcut Durum Devam Eden Çalışmalar Hedefler OKUL MÜDÜRÜ AHMET İYİOL MEVCUT DURUM Mevcut Durum Devam Eden Çalışmalar Hedefler MEVCUT DURUM Okulumuz Manavgat

Detaylı

Nuh KARA Ali KILIÇ İbrahim AKKUŞ İl Genel Meclis Başkanı Katip Katip

Nuh KARA Ali KILIÇ İbrahim AKKUŞ İl Genel Meclis Başkanı Katip Katip Oturum : 1 Karar Tarihi : 05.05.2014 Karar No : 82 Konusu: İller Bankası Genel Kurul toplantılarında İl Özel İdaresini temsil etmek üzere nce kendi üyeleri arasından 1 üyenin seçilmesi ile ilgili teklifin

Detaylı

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ TOPLANTININ TARİHİ : 02/04/2015 TOPLANTININ SAYISI : 13 SAAT : 16:00 Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, Sungurlu İlçesi Özel İdare işhanı binasında bulunan 18 adet bağımsız bölümden oluşan işyerleri, İskilip

Detaylı

T.C. KIRŞEHİR VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi. Ağustos 2015 Kırşehir

T.C. KIRŞEHİR VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi. Ağustos 2015 Kırşehir T.C. KIRŞEHİR VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2015-2016 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi Ağustos 2015 Kırşehir 1 T.C. KIRŞEHİR VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü İlgi : M.E.B.Ortaöğretim Genel

Detaylı

2005-2010 YILLARI ARASI DEVLET VE İL YOLLARI BAKIM-İŞLETME HARCAMALARI ANALİZİ

2005-2010 YILLARI ARASI DEVLET VE İL YOLLARI BAKIM-İŞLETME HARCAMALARI ANALİZİ T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 25-21 YILLARI ARASI DEVLET VE İL YOLLARI BAKIM-İŞLETME HARCAMALARI ANALİZİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI ULAŞIM MALİYETLERİ

Detaylı

T.C. AFYONKARAHİSAR İL ÖZEL İDARESİ İL GENEL MECLİSİ BAŞKANLIĞI. : İl Genel Meclisinin 2015 Yılı Nisan Ayı Toplantısına Ait Gündem

T.C. AFYONKARAHİSAR İL ÖZEL İDARESİ İL GENEL MECLİSİ BAŞKANLIĞI. : İl Genel Meclisinin 2015 Yılı Nisan Ayı Toplantısına Ait Gündem T.C. AFYONKARAHİSAR İL ÖZEL İDARESİ İL GENEL MECLİSİ BAŞKANLIĞI KONU : İl Genel Meclisinin 2015 Yılı Nisan Ayı Toplantısına Ait Gündem TOPLANTI YERİ : Özel İdare İş Hanındaki İl Genel Meclisi Salonu. TOPLANTI

Detaylı

K A R A R. İl Özel İdaresinin 16.04.2014 tarih ve 2886 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde;

K A R A R. İl Özel İdaresinin 16.04.2014 tarih ve 2886 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde; SAYI : 147 KARAR TARİHİ : 16.04.2014 ÖZÜ: İlimize bağlı, Bahçe İlçesi, Örencik Köyünde bulunan 104 ada 4 nolu parselde kayıtlı taşınmazın, İl Genel Meclisinin 06.01.2014 tarih ve 07 sayılı kararıyla onaylanan

Detaylı

Celalettin CERRAH Hüseyin KARALAR Hamza TOR Ali KILIÇ Vali Genel Sekreter V. Üye Üye Encümen Başkanı

Celalettin CERRAH Hüseyin KARALAR Hamza TOR Ali KILIÇ Vali Genel Sekreter V. Üye Üye Encümen Başkanı SAYI : 117 KARAR TARİHİ :04.04.2012 ÖZÜ: İl Özel İdaresinin 2011 Mali yılına ait Gelir-Gider Kesin hesabı ile ilgili incelemenin görüşülerek karara bağlanması. Osmaniye, İl Encümeni Vali Celalettin CERRAH

Detaylı

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2016 ANTALYA I. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ BÜTÇE GİDERLERİNİN

Detaylı