K A R A R. Amaç ve Hedefler Kısmındaki;

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "K A R A R. Amaç ve Hedefler Kısmındaki;"

Transkript

1 SAYI : 266 KARAR TARİHİ : ÖZÜ: 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 31. maddesi gereğince hazırlanan İl Özel İdaresinin yıllarını kapsayan Stratejik planı ile ilgili incelemenin görüşülerek karara bağlanması. Osmaniye, İl Encümeni Vali Dr. Mehmet ODUNCU nun başkanlığında ler, Genel Sekreter Mehmet YANIK, Hanifi İSPİR, Musa DOĞAN, Mehmet YILDIRIM ve Levent ALİBEKİROĞLU nun huzuru ile tarihinde saat da toplandı. İl Özel İdaresinin tarih ve 6863 sayılı yazısı ile teklif edilen ve İl Encümeninin tarih ve 263 sayılı kararı ile incelemeye alınan, 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 31. maddesi gereğince hazırlanan İl Özel İdaresinin yıllarını kapsayan Stratejik planı ile ilgili inceleme raporunun görüşülmesinde; Söz konusu; İl Özel İdaresinin tarih ve 6863 sayılı yazısı ekinde sunulan, İl Özel İdaresinin yıllarını kapsayan Stratejik planının, Amaç ve Hedefler Kısmındaki; 1- Hedef-1.1 deki 185 Km lik 1.kat asfaltın, 358 Km.ye çıkartılmasına, 2- Hedef-1.2 deki 350 Km lik 2.kat asfaltın, 631 Km.ye çıkartılmasına, 3- Hedef-1.3 deki 1350 Km lik onarım-stabilizenin Km.ye düşürülmesine, 4- Hedef-1.6 daki 1000 Adet Sanat yapısının, 34 Adet Köprü, Adet Menfez, Adet Büz, Mt istinat duvarı ve Mt Beton trapez kanal olarak değiştirilmesine, 5- Hedef-1.7 deki m2 Parke taşı beton yol miktarının, m2 (Yaklaşık 200 Km ye) çıkarılmasına, 6- Hedef-1.8 deki 15 Km olan Bitümlü sıcak karışım yol miktarının, 50 Km ye çıkarılmasına, 7- Hedef-2.1 deki 54 adet içme suyu deposunun 84 adede çıkarılmasına, 8- Hedef-2.2 deki 100 Adet Klorlama cihazının, 200 Adede çıkarılmasına, 9- Hedef-2.1 deki 54 adet içme suyu deposunun 84 adede çıkarılmasına, 10- Hedef-4.1 deki İmar planı yapılacak olan Köy sayısı 25 dan 160 a çıkarılmasına, 2 Nolu amacın hedefler kısmına, Hedef-2.4: Tüm köylerin içme suyu depoları haznelerinin içinin fayans, seramik kaplamalarının yapılması. Ayrıca depo kapıları ve pencerelerinden kanatlı sürüngen ve böceklerin depolara girişini engellemek amacıyla depo ve pencerelere sineklik takılması. Hedef-2.5: Tüm köylerin membalarının çevresine direkli tel örgü inşa edilmek suretiyle membaların içme suyunun kirlenmesine karşı hayvanların müdahalesi engellenecektir. Hedef-2.6: Tüm köylerin ekonomik ve fiziki açıdan ömrünü tamamlamış tesislerinin yeniden inşa edilmesi sağlanacaktır. Bu amaçla isale hatları ve şebeke hatlarında çalışmalar yapılacaktır, olarak eklenmesine, 3 Nolu amacın hedefler kısmına, Hedef-3.2: Osmaniye İli Tarım Stratejisi ve Eylem Planında belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda, ıslah edilmiş nitelikli tohumluk ve fidan kullanmak suretiyle tarımsal üretimde verim artışı elde edilmesi ve zor durumda olan çitçilerin gelir getirici tarımsal faaliyetlerinin desteklenmesi sağlanacaktır. Hedef-3.3: Tarım Stratejisi ve Eylem Planında belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda, zoonoz hastalıklarıyla mücadele amacıyla İl genelindeki büyükbaş ve küçükbaş hayvanların koruyucu aşılarının yapılması sağlanacaktı olarak eklenmesine,

2 Sayfa-2 Kaynak Tablosunun aşağıda gösterildiği şekilde değiştirilmesine; Kaynaklar Genel Bütçe Özel Bütçe Yerel Yönetimler , , , , ,00 Sos.Güv.Kurumları Bütçe Dışı Fonlar Döner Sermaye Vakıf ve Dernekler Dış Kaynak Diğer TOPLAM , , , , ,00 MALİYETLENDİRMENİN AŞAĞIDA GÖSTERİLDİĞİ ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLMESİNE, Maliyet Tablosu AMAÇ VE HEDEFLER Amaç , , , , ,00 Hedef , , , , ,00 Hedef , , , , ,00 Hedef , , , , ,00 Hedef , , , , ,00 Hedef , , , , ,00 Hedef , , , , ,00 Hedef , , , , ,00 Hedef , , , , ,00 Amaç , , , , ,00 Hedef , , , , ,00 Hedef , , , , ,00 Hedef , , , ,00 Hedef , , , , ,00 Hedef , , , , ,00 Hedef , , , , ,00 Amaç , , , , ,00 Hedef , , , , ,00 Hedef , , , , ,00 Hedef , , , , ,00 Amaç , , , , ,00 Hedef , , , , ,00 Hedef , , , , ,00 Amaç , , , , ,00 Hedef , , , , ,00 Amaç , , , , ,00 Hedef , , , , ,00 Amaç , , , , ,00 Hedef , , , , ,00

3 Sayfa-3 Amaç , , , , ,00 Hedef , , , , ,00 Amaç , , , , ,00 Hedef , , , , ,00 Amaç , , , , ,00 Hedef , , , , ,00 Amaç , , , , ,00 Hedef , , , , ,00 Hedef , , , , ,00 Hedef , , , , ,00 Amaç , , , , ,00 Hedef , , , , ,00 Hedef , , , , ,00 Amaç , , , , ,00 Hedef , , , , ,00 Hedef , , , , ,00 Amaç , , , , ,00 Hedef , , , , ,00 Hedef , , , , ,00 Amaç , , , , ,00 Hedef , , , , ,00 Hedef , , , , ,00 Hedef , , , , ,00 Amaç , , , , ,00 Hedef , , , , ,00 Hedef , , , , ,00 Hedef , , Amaç , , , , ,00 Hedef , , , , ,00 Hedef , , , , ,00 Hedef , , , , ,00 Hedef , , , , ,00 Hedef , , , , ,00 TOPLAM , , , , ,00 Yukarıda yapılan değişikliklerin inceleme raporu doğrultusunda teklif edildiği şekli ile aynen kabulüne, İl Genel Meclisine sunulmak üzere (Mali Hizmetler Müdürlüğüne) gönderilmesine oy birliği ile karar verildi. Dr.Mehmet ODUNCU Mehmet YANIK Hanifi İSPİR Musa DOĞAN Vali Genel Sekreter (İzinli) Yazı İşleri Müdür V. Destek Hiz. Müd.

4 SAYI : 267 KARAR TARİHİ : ÖZÜ: 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 45.maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 24.maddesi gereğince ,00 olarak hazırlanan, İl Özel İdaresinin 2015 Mali Yılı gelir-gider hazırlık bütçesi ile ilgili teklifin görüşülerek karara bağlanması. Osmaniye, İl Encümeni Vali Dr. Mehmet ODUNCU nun başkanlığında ler, Genel Sekreter Mehmet YANIK, Hanifi İSPİR, Musa DOĞAN, Mehmet YILDIRIM ve Levent ALİBEKİROĞLU nun huzuru ile tarihinde saat da toplandı. İl Özel İdaresinin tarih ve 6979 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde; 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 45.maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 24.maddesi geregince, İl Özel İdaresinin 2014 Mali yılına ait ,00 Gelir ve Gider hazırlık bütçesinin İl Encümen lerince araştırma yapılmak üzere dosyanın incelemeye alınmasına oy birliği ile karar verildi. Dr.Mehmet ODUNCU Mehmet YANIK Hanifi İSPİR Musa DOĞAN Vali Genel Sekreter (İzinli) Yazı İşleri Müdür V. Destek Hiz. Müd.

5 SAYI : 268 KARAR TARİHİ : ÖZÜ: Gıda, Tarım ve Hayvancılık il Müdürlüğünce, aşılama çalışmalarında kullanılmak üzere, ,00 ödeneğin "yedek ödenek" harcama kaleminden alınarak "Canlı Hayvan Alım, Bakım ve Diğer Giderler" harcama kalemine aktarılması ile ilgili talebin görüşülerek karara bağlanması. Osmaniye, İl Encümeni Genel Sekreter Mehmet YANIK ın başkanlığında ler, Hanifi İSPİR, Musa DOĞAN, Mehmet YILDIRIM, Mehmet KARİP ve Levent ALİBEKİROĞLU nun huzuru ile tarihinde saat da toplandı. İl Özel İdaresinin tarih ve 7306 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde; Tarım ve Hayvancılık il Müdürlüğünce, aşılama çalışmalarında kullanılmak üzere, ,00 ödeneğin "yedek ödenek" harcama kaleminden alınarak "Canlı Hayvan Alım, Bakım ve Diğer Giderler" harcama kalemine aktarılması ile ilgili talebin görüşülmesinde; Söz konusu; İl Özel İdaresinin 2014 Mali Yılı Gider Bütçesinin Yedek Ödenek harcama kaleminden alınarak, "Canlı Hayvan Alım, Bakım ve Diğer Giderler" harcama kalemine ,00 nın Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 38.maddesi gereğince aktarılmasına İl Encümenimizce karar verilmiş olup, ona göre gereği yapılmak üzere kararın tasdikli bir suretinin İl Özel İdaresine (Mali Hİzmetler Müdürlüğü) gönderilmesine oy birliği ile karar verildi. Mehmet YANIK Hanifi İSPİR Musa DOĞAN Genel Sekreter Yazı İşleri Müdür V. Destek Hiz. Müd.

6 SAYI : 269 KARAR TARİHİ : ÖZÜ: İlimize bağlı, Düziçi İlçesi, Söğütlügöl köyünde köy ihtiyar heyetinden izin alınmaksızın kaçak konut yaptığı tespit edilen Hüseyin YAZAR'a 730,85 idari para cezası verilmesi ile ilgili talebin görüşülerek karara bağlanması. Osmaniye, İl Encümeni Genel Sekreter Mehmet YANIK ın başkanlığında ler, Hanifi İSPİR, Musa DOĞAN, Mehmet YILDIRIM, Mehmet KARİP ve Levent ALİBEKİROĞLU nun huzuru ile tarihinde saat da toplandı. İl Özel İdaresinin tarih ve 7278 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde; İlimize bağlı, Düziçi İlçesi, Söğütlügöl köyünde, Hüseyin YAZAR tarafından, Köy İhtiyar Heyetinden izin almaksızın konut inşaatı yaptığı tespit edildiğinden dolayı 730,85 idari para cezası verilmesi ile ilgili talebin görüşülmesinde; İlimize bağlı, Düziçi İlçesi, Söğütlügöl köyünde, Hüseyin YAZAR tarafından, Köy İhtiyar Heyetinden izin almaksızın konut inşaatı yaptığı tespit edildiğinden dolayı, İmar Kanununun 42.maddesi uyarınca ruhsat almaksızın yapılan yapıların (konut 3.sınıf A grubu) beher m2 si için 24,48 para cezası uygulanmaktadır. Buna göre; 24,48 X 88 m2 = 2.154,24 yapmaktadır Sayılı İmar Kanununun 27. ve 42.maddelerinde; İl Özel İdaresince belirlenmiş köy yerleşme alanı sınırları içinde köyün nüfusuna kayıtlı olan ve köyde sürekli oturanlar tarafından, projeleri İl Özel İdaresince incelenerek fen, sanat ve sağlık şartlarına uygun olmasına rağmen muhtarlık izni olmaksızın konut ve zatî maksatlı tarım ve hayvancılık yapısı inşa edilmesi halinde yapı sahibine 300,00 idari para cezası verilir. Bu yapılardaki diğer aykırılıklar ve ruhsata tabi tarım ve hayvancılık maksatlı yapılardaki aykırılıklar için verilecek olan idari para cezası, 300,00 ndan az olmamak üzere, ikinci fıkraya göre hesaplanan toplam ceza miktarının beşte biri olarak uygulanır denilmektedir. Söz konusu yapı için, 2.154,24 para cezası, Köy yerleşik alanı içinde olduğundan (cezanın beşte biri) 2.154,24/5 = 430, ,00 (Köy kararı almadığı için) 730,85 İdari para cezası uygulanmasına, uygulanan bu para cezasının inşaat sahibi Hüseyin YAZAR dan (T.C No ) tahsil edilmesine İl Encümenimizce karar verilmiş olup, ona göre gereği yapılmak üzere kararın tasdikli bir sureti ile dosyasının İl Özel İdaresine (İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü) gönderilmesine oy birliği ile karar verildi. Mehmet YANIK Hanifi İSPİR Musa DOĞAN Genel Sekreter Yazı İşleri Müdür V. Destek Hiz. Müd.

7 SAYI : 270 KARAR TARİHİ : ÖZÜ: İlimize bağlı, Düziçi İlçesi, Çamiçi köyü sınırları içerisinde izinsiz yapı inşa ettiği tespit edilen Yusuf KUÇUK'a 1.063,78 idari para cezası verilmesi ile ilgili talebin görüşülerek karara bağlanması. Osmaniye, İl Encümeni Genel Sekreter Mehmet YANIK ın başkanlığında ler, Hanifi İSPİR, Musa DOĞAN, Mehmet YILDIRIM, Mehmet KARİP ve Levent ALİBEKİROĞLU nun huzuru ile tarihinde saat da toplandı. İl Özel İdaresinin tarih ve 7279 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde; İlimize bağlı, Düziçi İlçesi, Çamiçi köyü köyünde, Yusuf KUÇUK tarafından, Köy İhtiyar Heyetinden izin almaksızın konut inşaatı yaptığı tespit edildiğinden dolayı 1.063,78 idari para cezası verilmesi ile ilgili talebin görüşülmesinde; İlimize bağlı, Düziçi İlçesi, Çamiçi köyü köyünde, Yusuf KUÇUK tarafından yapıldığı tespit edilen, Köy yerleşik alanı içinde 3.sınıf A grubu tek katlı m x m = m² alanlı temel, kolon ve üst tabliye betonu dökülmüş inşaat olduğu, parsel hissedarlarından muvafakat olmadığı görülmüş, 3194 sayılı İmar Kanunu nun 42., 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 6/b ve 57. maddeleri uyarınca, yapı tespit tutanağı düzenlenerek bir sureti inşaat mahalline asılmış ve bir sureti de köy muhtarlığına bırakılmıştır. Söz konusu yapı için, 3194 sayılı İmar Kanunu nun 42. maddesi hükmü gereğince; kaçak inşaatın sahibine: m² X 24,48 = 2.937,60 para cezası, hisseli parselde diğer maliklerden muvafakat alınmadan yapıldğından cezanın % 30 u 881,28 (2.937, ,28 = 3.818,88 ) idari para cezasının Köy yerleşik alanı içinde olduğundan (cezanın beşte biri) 3.818,88/5 = 763,78 + köy muhtarlık izni olmadığından dolayı 300,00 olmak üzere toplam 1.063,78 İdari para cezası uygulanmasına, uygulanan bu para cezasının inşaat sahibi Yusuf KUÇUK dan (T.C No ) tahsil edilmesine İl Encümenimizce karar verilmiş olup, ona göre gereği yapılmak üzere kararın tasdikli bir sureti ile dosyasının İl Özel İdaresine (İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü) gönderilmesine oy birliği ile karar verildi. Mehmet YANIK Hanifi İSPİR Musa DOĞAN Genel Sekreter Yazı İşleri Müdür V. Destek Hiz. Müd. ÖZÜ: İlimize bağlı, Düziçi İlçesi, Çamiçi köyü

8 SAYI : 271 KARAR TARİHİ : Osmaniye, İl Encümeni Genel Sekreter Mehmet YANIK ın başkanlığında ler, Hanifi İSPİR, Musa DOĞAN, Mehmet YILDIRIM, Mehmet KARİP ve Levent ALİBEKİROĞLU nun huzuru ile tarihinde saat da toplandı. İl Özel İdaresinin tarih ve 7280 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde; İlimize bağlı, Düziçi İlçesi, Çamiçi köyü köyünde, Ahmet KUÇUK tarafından, Köy İhtiyar Heyetinden izin almaksızın konut inşaatı yaptığı tespit edildiğinden dolayı 1.168,80 idari para cezası verilmesi ile ilgili talebin görüşülmesinde; İlimize bağlı, Düziçi İlçesi, Çamiçi köyü köyünde, Ahmet KUÇUK tarafından yapıldığı tespit edilen, Köy yerleşik alanı içinde 3.sınıf A grubu tek katlı m x m = m² m x 5.50 m = m² cıkması olan toplam m² kaba inşaatı tamamlanmış, sıvasız inşaat olduğu, parsel hissedarlarından muvafakat olmadığı görülmüş, 3194 sayılı İmar Kanunu nun 42., 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 6/b ve 57. maddeleri uyarınca, yapı tespit tutanağı düzenlenerek bir sureti inşaat mahalline asılmış ve bir sureti de köy muhtarlığına bırakılmıştır. Söz konusu yapı için, 3194 sayılı İmar Kanunu nun 42. maddesi hükmü gereğince; kaçak inşaatın sahibine: m² X 24,48 = 3.341,52 para cezası, hisseli parselde diğer maliklerden muvafakat alınmadan yapıldığından cezanın % 30 u 1.002,46 (3.341, ,46 = 4.343,98 ) idari para cezasının Köy yerleşik alanı içinde olduğundan (cezanın beşte biri) 4.343,98/5 = 868,80 + köy muhtarlık izni olmadığından dolayı 300,00 olmak üzere toplam 1.168,80 İdari para cezası uygulanmasına, uygulanan bu para cezasının inşaat sahibi Ahmet KUÇUK dan (T.C. No ) tahsil edilmesine İl Encümenimizce karar verilmiş olup, ona göre gereği yapılmak üzere kararın tasdikli bir sureti ile dosyasının İl Özel İdaresine (İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü) gönderilmesine oy birliği ile karar verildi. Mehmet YANIK Hanifi İSPİR Musa DOĞAN Genel Sekreter Yazı İşleri Müdür V. Destek Hiz. Müd. SAYI : 272 ÖZÜ: İlimize bağlı, Düziçi İlçesi, Çamiçi köyü sınırları içerisinde izinsiz yapı inşa ettiği tespit

9 KARAR TARİHİ : Osmaniye, İl Encümeni Genel Sekreter Mehmet YANIK ın başkanlığında ler, Hanifi İSPİR, Musa DOĞAN, Mehmet YILDIRIM, Mehmet KARİP ve Levent ALİBEKİROĞLU nun huzuru ile tarihinde saat da toplandı. İl Özel İdaresinin tarih ve 7281 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde; İlimize bağlı, Düziçi İlçesi, Çamiçi köyü köyünde, Durdu Mehmet KUÇUK tarafından, Köy İhtiyar Heyetinden izin almaksızın konut inşaatı yaptığı tespit edildiğinden dolayı 1.101,96 idari para cezası verilmesi ile ilgili talebin görüşülmesinde; İlimize bağlı, Düziçi İlçesi, Çamiçi köyü köyünde, Durdu Mehmet KUÇUK tarafından yapıldığı tespit edilen, Köy yerleşik alanı içinde 3.sınıf A grubu tek katlı m x 9.00 m = m² kaba inşaatı tamamlanmış, sıvasız, kapı ve pencereleri takılmamış inşaat olduğu, parsel hissedarlarından muvafakat alınmadığı görülmüş, 3194 sayılı İmar Kanunu nun 42., 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 6/b ve 57. maddeleri uyarınca, yapı tespit tutanağı düzenlenerek bir sureti inşaat mahalline asılmış ve bir sureti de köy muhtarlığına bırakılmıştır. Söz konusu yapı için, 3194 sayılı İmar Kanunu nun 42. maddesi hükmü gereğince; kaçak inşaatın sahibine: m² X 24,48 = 3.084,48 para cezası, hisseli parselde diğer maliklerden muvafakat alınmadan yapıldığından cezanın % 30 u 925,34 (3.084, ,34 = 4.009,82 ) idari para cezasının Köy yerleşik alanı içinde olduğundan (cezanın beşte biri) 4.009,82/5 = 801,96 + köy muhtarlık izni olmadığından dolayı 300,00 olmak üzere toplam 1.101,96 İdari para cezası uygulanmasına, uygulanan bu para cezasının inşaat sahibi Durdu Mehmet KUÇUK dan (T.C No ) tahsil edilmesine İl Encümenimizce karar verilmiş olup, ona göre gereği yapılmak üzere kararın tasdikli bir sureti ile dosyasının İl Özel İdaresine (İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü) gönderilmesine oy birliği ile karar verildi. Mehmet YANIK Hanifi İSPİR Musa DOĞAN Genel Sekreter Yazı İşleri Müdür V. Destek Hiz. Müd. SAYI :273 KARAR TARİHİ : ÖZÜ: Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait olan CİTY 328 konutlarından ekli listede bahsedilen 23 adet konutun, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi uyarınca taliplilerine ihale edilmesi ile ilgili talebin görüşülerek karara bağlanması.

10 Osmaniye, İl Encümeni Vali Dr. Mehmet ODUNCU nun başkanlığında ler, Genel Sekreter Mehmet YANIK, Hanifi İSPİR, Musa DOĞAN, Mehmet YILDIRIM, Mehmet KARİP ve Levet ALİBEKİROĞLU nun huzuru ile tarihinde saat da toplandı. İl Özel İdaresinin tarih ve 7621 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde; Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait olan Adnan Menderes (Raufbey) Mahallesi, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesinde bulunan CITY 328 Konutlarından ekli listedeki 23 adet konutu, aşağıda belirlenen muhammen bedelleri üzerinden, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile ihaleye çıkarılmasına ait yapılan teklifin görüşülmesinde; Söz konusu; Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait olan Adnan Menderes (Raufbey) Mahallesi, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesinde bulunan CITY 328 Konutlarından 23 adet konut niteliğindeki, aşağıda isimleri ve muhammen bedelleri yazılı bulunan taşınmazların; Sıra No Blok No Kat No Daire No Alanı (m²) Binadaki Ortak Paylı Daire Alanı Oda Sayısı Banyo Sayısı Balkon Sayısı Niteliği MUHAMMEN BEDELİ (TL) 1 A1 ZEMİN ,00m² KONUT ,00 2 B1 ZEMİN ,00m² KONUT ,00 3 B2 ZEMİN ,00m² KONUT ,00 4 B3 ZEMİN ,00m² KONUT ,00 5 B4 ZEMİN ,00m² KONUT ,00 6 A2 ZEMİN ,50m² KONUT ,00 7 A3 ZEMİN ,50m² KONUT ,00 8 A4 ZEMİN ,50m² KONUT ,00 9 B2 ZEMİN ,50m² KONUT ,00 10 B3 ZEMİN ,50m² KONUT ,00 11 B4 ZEMİN ,50m² KONUT ,00 12 A1 4.KAT m² Teras DUBLEKS ,00 13 A2 4.KAT m² Teras DUBLEKS ,00 14 A2 4.KAT m² Teras DUBLEKS ,00 15 A3 4.KAT m² Teras DUBLEKS ,00 16 A3 4.KAT m² Teras DUBLEKS ,00 17 A4 4.KAT m² Teras DUBLEKS ,00 18 A4 4.KAT m² Teras DUBLEKS ,00 19 B2 4.KAT m² Teras DUBLEKS ,00 20 B3 4.KAT m² Teras DUBLEKS ,00 21 B3 4.KAT m² Teras DUBLEKS ,00 22 B4 4.KAT m² Teras DUBLEKS ,00 23 B4 4.KAT m² Teras DUBLEKS ,00 23 konutun 6 tanesinin Kamu konutu olarak tahsis edilmesi için İl Genel Meclisinden yetki istenmesine, yukarıda belirtilen konutların muhammen bedelleri üzerinden, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi gereğince Açık Teklif usulü ile taliplilerine Çarşamba günü saat da İl Encümenince ilan sırasına göre ayrı ayrı ihalesinin yapılmasına, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 17.maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda ihale ilanı ve gereği yapılmak üzere kararın tasdikli bir sureti ile dosyanın İl Özel İdaresine (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü) gönderilmesine İl Encümenimizce oy birliği ile karar verildi. Dr.Mehmet ODUNCU Mehmet YANIK Hanifi İSPİR Musa DOĞAN Vali Genel Sekreter Yazı İşleri Müdür V. Destek Hiz. Müd. SAYI :274 KARAR TARİHİ : ÖZÜ: Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait olan, İlimiz Merkez Karaboyunlu Mahallesi 1745 ada, 9 parselde kayıtlı 2.193,17 m2'lik arsanın, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi uyarınca taliplilerine ihale

11 Osmaniye, İl Encümeni Vali Dr. Mehmet ODUNCU nun başkanlığında ler, Genel Sekreter Mehmet YANIK, Hanifi İSPİR, Musa DOĞAN, Mehmet YILDIRIM, Mehmet KARİP ve Levet ALİBEKİROĞLU nun huzuru ile tarihinde saat da toplandı. İl Özel İdaresinin tarih ve 7623 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde; Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait olan, İlimiz Merkez Karaboyunlu Mahallesi 1745 ada, 9 parselde kayıtlı 2.193,17 m2'lik arsanın, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi uyarınca taliplilerine ihale edilmek üzere, ihale ilanına çıkarılması ile ilgili talebin görüşülmesinde; Söz konusu; Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait olan, İlimiz Merkez Karaboyunlu Mahallesi 1745 ada, 9 parselde kayıtlı 2.193,17 m2'lik arsanın muhammen bedeller üzerinden, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi gereğince Açık Teklif usulü ile taliplilerine Çarşamba günü saat da İl Encümenince ilan sırasına göre ayrı ayrı ihalesinin yapılmasına, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 17.maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda ihale ilanı ve gereği yapılmak üzere kararın tasdikli bir sureti ile dosyanın İl Özel İdaresine (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü) gönderilmesine İl Encümenimizce oy birliği ile karar verildi. Dr.Mehmet ODUNCU Mehmet YANIK Hanifi İSPİR Musa DOĞAN Vali Genel Sekreter Yazı İşleri Müdür V. Destek Hiz. Müd. SAYI : 275 KARAR TARİHİ : ÖZÜ: 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 45.maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 24.maddesi gereğince ,00 olarak hazırlanan, İl Özel İdaresinin 2015 Mali Yılı gelir-gider hazırlık bütçesi ile ilgili incelemenin görüşülerek karara bağlanması.

12 Osmaniye, İl Encümeni Vali Kerem AL ın başkanlığında ler, Genel Sekreter Mehmet YANIK, Hanifi İSPİR, Musa DOĞAN, Mehmet YILDIRIM, Mehmet KARİP ve Levent ALİBEKİROĞLU nun huzuru ile tarihinde saat da toplandı. İl Özel İdaresinin tarih ve 6979 sayılı yazısı ile teklif edilen ve İl Encümeninin tarih ve 267 sayılı kararı ile incelemeye alınan, 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 45.maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 24.maddesi geregince, İl Özel İdaresinin 2014 Mali yılına ait ,00 Gelir ve Gider hazırlık bütçe tasarısı ile ilgili incelemenin görüşülmesinde; GİDER BÜTÇESİ: olarak hazırlanan Gider Bütçesinin 15, artırılarak ye yükseltilmesine, Yol ve Ulaşım Müdürlüğünün mal ve malzeme alımlarına , eklenerek Yol ve Ulaşım Müdürlüğü ödeneğinin ye çıkarılmasına, Plan Proje Müdürlüğü AB projelerinin olan ödeneği artırılarak ye yükseltilmesine ve Plan Proje Müdürlüğü ödeneğinin den ye çıkarılmasına, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünün Tarım Hizmetleri Fidan ve tohum alımları harcama kalemine eklenerek ye yükseltilmesi, hayvan sağlığı ve zabıtası payı ödeneğine eklenerek ye yükseltilmesi, olan yapım ödeneğinin azaltılarak ye indirilmesine, Merkez Şekerdere köyü sulama suyu tesisi yapımı ödeneğinin ilave edilerek ye çıkarılması, Merkez Serinova köyü sulama suyu tesisi yapım ödeneğinin den ye indirilmesine eklenen ödeneklerle birlikte Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ödeneğinin ye yükseltilmesine, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü mikro kredi ödeneğine eklenerek ye çıkarılmasına, spor malzemeleri alım ödeneğine eklenerek ye çıkarılmasına, spor tesislerinin bakım ve onarım giderlerinde kullanılmak üzere ödenek eklenmesine, yapılan eklemelerle birlikte Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü ödeneğinin ye yükseltilmesine, Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü Akçakoyunlu Köyü Biyolojik Arıtma Tesisi yapım ödeneği nin iptal edilmesine, içme suları tesis yapım ödeneği den sinin alınarak aynı işlerde kullanılma üzere hizmet alım kalemine aktarılmasına, yapılan eksiltmelerle birlikte Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü ödeneğinin ye indirilmesine, Mali Hizmetler Müdürlüğü yedek ödenekler harcama kalemindeki ödeneğin artırılarak, ,00 ye çıkarılmasına, Mali Hizmetler Müdürlüğü bütçesine Köylere yapılacak yardımlar adı altında faaliyet ve proje açılarak ,00 ödenek konulmak sureti ile Mali Hizmetler Müdürlüğü bütçesinin ,00 ye yükseltilmesine, Bahçe İlçe Özel İdare Müdürlüğü, Kaymakam evi demirbaş donanım ödeneğinin TL den ye çıkarılmasına, olan Köylere Hizmet Götürme Birliğine yardım ödeneğinin ye çıkarılmasına, Düziçi İlçe Özel İdare Müdürlüğü Kaymakam Evi demirbaş donanım ödeneğinin ye çıkarılmasına, TL olan Kaymakam Lojmanı onarım ödeneğinin ye çıkarılmasına, olan Köylere Hizmet Götürme Birliklerine yardım ödeneğinin ye çıkarılmasına,../.. Hasanbeyli İlçe Özel İdare Müdürlüğü Kaymakam Evi demirbaş donanım ödeneğinin den ye yükseltilmesine, Köylere Hizmet Götürme Birliklerine yardım ödeneğinin ödeneğinin ye yükseltilmesine,

13 Kadirli İlçe Özel İdare Müdürlüğü Kaymakam Evi demirbaş alımlarına ödenek konulmuştur, olan Köylere Hizmet Götürme Birliği ödeneğinin ye yükseltilmesine, Sumbas İlçe Özel İdare Müdürlüğü Kaymakam Evi demirbaş donanım ödeneğinin den ye yükseltilmesine, olan Köylere Hizmet Götürme Birliğine yardım ödeneğinin ye yükseltilmesine, Toprakkale İlçe Özel İdare Müdürlüğü Kaymakam Evi demirbaş donanım giderlerine ödenek konulmasına, olan Köylere Hizmet Götürme Birliklerine yardım ödeneğinin ye yükseltilmesine böylece ,00 olan İlçe Özel İdare Müdürlükleri Bütçesinin ,00 ye çıkarılmıştır. Destek Hizmetleri Müdürlüğüne ,00, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne ,00, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğüne ,00, Yazı İşleri Müdürlüğüne ,00, Sağlık İşleri Müdürlüğüne ,00, Ruhsat Denetim Müdürlüğüne , İmar Kentsel İyileştirme Müdürlüğüne , Acil Afet Durum Müdürlüğüne ,00 ve Emlak İstimlâk Müdürlüğüne olmak üzere 2015 yılı gider bütçesinin olmasına, Eğitim Hizmetlerine ait yatırım ödeneklerinin de Yatırım ve İnşaat Müdürlüğünde olduğu görülmüştür. GELİR BÜTÇESİ mali yılı ,00 gider hazırlık bütçesine karşılık olarak tahmin edilen ,00 gelirin de Sermaye (bina ve arsa satış) gelirlerinin de artırılarak, İller bankası payının ise ,00 artırılarak toplamda ye çıkarılması, 1) Harç Gelirlerinden 2) Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden, 3) 7.00 Alınan Bağış ve Yardımlardan, 4) Diğer Gelirlerden, 5) ,00 Sermaye Gelirlerinden (Bina ve arsa satışları) olmak üzere toplam ,00 gelir tahmini yapılmış olup, hazırlanan 2015 Mali Yılı Bütçesinin denk bir şekilde yapılan değişikliklerle birlikte aynen kabulüne, ona göre gereği yapılmak üzere kararın tasdikli bir sureti ile bütçenin İl Özel İdaresine (Mali Hizmetler Müdürlüğü) gönderilmesine oy birliği ile karar verildi. Kerem AL Mehmet YANIK Hanifi İSPİR Musa DOĞAN Vali Genel Sekreter Yazı İşleri Müdür V. Destek Hiz. Müd.

SAYI : 114 ÖZÜ:Sevk ve irsaliye fişi olmadan kaçak olarak K A R A R

SAYI : 114 ÖZÜ:Sevk ve irsaliye fişi olmadan kaçak olarak K A R A R SAYI : 114 ÖZÜ:Sevk ve irsaliye fişi olmadan kaçak olarak KARAR TARİHİ : 01.07.2011 Kum-Çakıl malzemesi sevkıyatı yapan İsmail KAŞLI' ya idari para cezası verilmesi. Osmaniye, İl Encümeni Vali Celalettin

Detaylı

Nuh KARA Ali KILIÇ İbrahim AKKUŞ İl Genel Meclis Başkanı Katip Katip

Nuh KARA Ali KILIÇ İbrahim AKKUŞ İl Genel Meclis Başkanı Katip Katip Birleşim : 1 Oturum : 1 Karar Tarihi : 03.11.2014 Karar No : 232 Konusu: İl Özel İdaresinin 16.10.2014 tarih ve 8808 sayılı yazısı ile teklif edilen, İl Özel İdaresinin 2015 Mali Yılına ait 70.000.000,00

Detaylı

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İl Encümeni

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İl Encümeni Karar No : 260 Karar Tarihi : 02/10/2014 T.C. ÖZÜ: İlimiz Babaoğlu köyü sınırları içerisinde Çorum-Alaca kenarında bulunan stabilize malzemeden 1.500,000 m 3 malzemenin muhammen bedel tespit raporuna göre

Detaylı

Selçuk ACAR Duran Turan SOYKAN Ali KILIÇ İl Genel Meclis Başkanı Katip Katip

Selçuk ACAR Duran Turan SOYKAN Ali KILIÇ İl Genel Meclis Başkanı Katip Katip Birleşim : 1 Karar Tarihi : 02.01.2012 Karar No : 01 Konusu: İlimiz sınırları içerisinde, İl Özel İdaresi tarafından verilen İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarından 2012 yılı için alınan ruhsat harçlarının

Detaylı

Nuh KARA Ali KILIÇ İbrahim AKKUŞ İl Genel Meclis Başkanı Katip Katip

Nuh KARA Ali KILIÇ İbrahim AKKUŞ İl Genel Meclis Başkanı Katip Katip Oturum : 1 Karar Tarihi : 05.05.2014 Karar No : 82 Konusu: İller Bankası Genel Kurul toplantılarında İl Özel İdaresini temsil etmek üzere nce kendi üyeleri arasından 1 üyenin seçilmesi ile ilgili teklifin

Detaylı

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ Karar Tarihi : 06.01.2009 Karar No : 1 PALANDÖKEN BELEDİYE DAİMİ ENCÜMENİ, Palandöken Belediye Başkan Vekili Abdulsettar DEMİR ın Başkanlığında isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile toplandı.

Detaylı

KARAR TARIHI : 04/06/2012 KARAR NOSU : 144. GELDİĞİ SERVİS : BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARARIN KONUSU : Açılış ve Yoklama ve Önergeler

KARAR TARIHI : 04/06/2012 KARAR NOSU : 144. GELDİĞİ SERVİS : BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARARIN KONUSU : Açılış ve Yoklama ve Önergeler TARIHI : 04/06/2012 NOSU : 144 IN KONUSU : Açılış ve Yoklama ve Önergeler ÖZÜ: Gündemin 1.Maddesi Belediye Meclis Başkanı Lokman ÖZDEN 4.Dönem 25. Birleşim 1.Oturum meclis toplantısı açılışını yaparak,

Detaylı

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Yavuz KOCAMAN Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Yavuz KOCAMAN Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 33 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 67.maddesinde Belediyede belediye meclisinin, belediyeye bağlı kuruluşlarda yetkili organın kararı ile park, bahçe, sera, refüj, kaldırım ve havuz bakımı ve

Detaylı

İrfan MANDALI Bülent ERES Nalan ÇOLAK Belediye Başkanı Meclis Katibi Meclis Katibi

İrfan MANDALI Bülent ERES Nalan ÇOLAK Belediye Başkanı Meclis Katibi Meclis Katibi KAPAKLI BELEDİYESİ MECLİS KARARI --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Karar Tarihi: 02.04.2015 Toplantı No:5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ İL GENEL MECLİSİ 2014 YILI DENETİM KOMİSYONU RAPORU

OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ İL GENEL MECLİSİ 2014 YILI DENETİM KOMİSYONU RAPORU OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ İL GENEL MECLİSİ 2014 YILI DENETİM KOMİSYONU RAPORU MART 2015 1 içindekiler ÖZEL İDARE TEŞKİLAT ŞEMASI... 3 1- DENETİM AMACI... 4 2- DENETİMİN YASAL DAYANAĞI... 4-5 3- DENETİMİN

Detaylı

2014 YILI KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

2014 YILI KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2014 YILI KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 1 SUNUŞ Her geçen gün büyüyen ve gelişen Kapaklı;günümüzde kentleşme,yeşil alan, güvenli yaşam ve diğer hizmet alanlarında yapmış olduğu atılımlarla

Detaylı

Belediye Başkanı Lokman ÖZDEN Harun OLMUŞ Galip KARABUDAK Meclis Başkanı Meclis Kâtibi Meclis Kâtibi

Belediye Başkanı Lokman ÖZDEN Harun OLMUŞ Galip KARABUDAK Meclis Başkanı Meclis Kâtibi Meclis Kâtibi TARIHI : 02/07/2012 NOSU : 178 IN KONUSU: ÖZÜ: Açılış Yoklama ve Önergeler Belediye Meclis Başkanı Lokman ÖZDEN 4.Dönem 30. Birleşim 1.Oturum meclis toplantısı açılışını yaparak, meclis üyelerini saygı

Detaylı

T.C. BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ

T.C. BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ T.C. BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU BİLECİK, MART 2012 ii SUNUŞ 1 A-MİSYON VE VİZYON 8 1.Vizyon: 8 2. Misyon: 8 3. İlkeler Bildirimi: 8 B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 8 C- İDAREYE

Detaylı

T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 35. maddesi gereğince,

Detaylı

2010 Yılı Harcama Dağılımı 46 2010 Yılı Bütçe Özet Tablosu... 47 2010 Yılı K.H.G.B. İlçelere Gönderilen Ödenekler. 47

2010 Yılı Harcama Dağılımı 46 2010 Yılı Bütçe Özet Tablosu... 47 2010 Yılı K.H.G.B. İlçelere Gönderilen Ödenekler. 47 SUNUŞ Sürekli ilerlemeyi ve gelişmeyi temel ilke olarak benimsediğimiz, çağdaş bir yerel yönetimcilik anlayışı içerisinde, Sivas ın önceliklerini göz önünde bulundurarak sahip olduğumuz kaynakları verimli

Detaylı

2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI KARS İL ÖZEL İDARESİ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 0 SUNUŞ Yönetimde gelinen nokta yönetişimdir. Değişimin en hızlı yaşandığı yönetim alanında yöneten ve yönetilen ikilisi artık yerini ortak anlayışa bırakmıştır.

Detaylı

3 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 2012 yılında Belediye Meclisi Tatil Ayının Ağustos ayı olmasına oybirliği ile karar verildi.

3 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 2012 yılında Belediye Meclisi Tatil Ayının Ağustos ayı olmasına oybirliği ile karar verildi. 1 Tekirdağ Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince OCAK 2012 Ayı toplantısının 1.OTURUMUNU 04 Ocak 2012 Çarşamba günü saat 10:00 da yapmış olup, alınan karar özetleri aşağıya

Detaylı

T.C. DERELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. DERELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. DERELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Mart 2014 Sayfa 1 / 74 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...2 SUNUŞ:...3 1- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyonumuz....4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...4-8

Detaylı

2015 YILI OCAK AYI İL ENCÜMENİ KARAR ÖZETLERİ

2015 YILI OCAK AYI İL ENCÜMENİ KARAR ÖZETLERİ 2015 YILI OCAK AYI İL ENCÜMENİ KARAR ÖZETLERİ KARAR TARİHİ NO SU ÖZÜ 07/01/2015 1 Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, İlimiz Merkez Karakaş Mh. 7 pafta, 245 ada, 31 parselde kayıtlı 6.650,00 m² yüzölçümlü

Detaylı

ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI. GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK

ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI. GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Esaslar Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı; Görev ve yetkileri

Detaylı

OSMANİYE İL GENEL MECLİSİ 2010 YILI DENETİM KOMİSYONU RAPORU

OSMANİYE İL GENEL MECLİSİ 2010 YILI DENETİM KOMİSYONU RAPORU OSMANİYE İL GENEL MECLİSİ 2010 YILI DENETİM KOMİSYONU RAPORU MART 2011 1 İÇİNDEKİLER : ÖZEL İDARE TEŞKİLAT ŞEMASI. 3 1- DENETİM AMACI 4 2- DENETİMİN YASAL DAYANAĞI.. 4 3- DENETİMİN KAPSAMI... 5 4- DENETİM

Detaylı

2015 YILI OCAK AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR

2015 YILI OCAK AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 2015 YILI OCAK AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 05/01/2015 KARAR NO: 2015-1 Belediyemiz ekmek fırının durumu hakkımda bilgi verilmesi ile ilgili Meclise sunulan 1 nolu önerinin gündeme alınmasına

Detaylı

T.C. DURAĞAN BELEDİYESİ

T.C. DURAĞAN BELEDİYESİ T.C. DURAĞAN BELEDİYESİ 2013 MALİ YILI FAALİYET RAPORU Durağan - Mart 2014 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 2 GİRİŞ 3 I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon 3 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 1- Belediyenin Yetki ve imtiyazları

Detaylı

T.C. MANİSA İLİ Yunusemre Belediye Başkanlığı Meclis Kararı

T.C. MANİSA İLİ Yunusemre Belediye Başkanlığı Meclis Kararı Havale Tarihi :09.04.2014 Kararın Tarihi :11.04.2014 Karar No :01 5393 Sayılı Kanunun 18. Maddesinin (k) bendi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 19. Maddesi gereği 1. ve 2. Meclis Başkan Vekillerinin

Detaylı

II- AMAÇ ve HEDEFLER.. 30 A- İdarenin Amaç ve Hedefleri. 30 B- Temel Politikalar ve Öncelikler 38

II- AMAÇ ve HEDEFLER.. 30 A- İdarenin Amaç ve Hedefleri. 30 B- Temel Politikalar ve Öncelikler 38 İÇİNDEKİLER... 1 I- GENEL BİLGİLER.. 2 A- Misyon ve Vizyon.. 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 C- İdareye İlişkin Bilgiler 8 1- Fiziksel Yapı 8 2- Örgüt Yapısı. 9 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar. 16

Detaylı

KARAR TARIHI : 01/09/2014 KARAR NOSU : 174. GELDİĞİ SERVİS : BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARARIN KONUSU : ÖZÜ: Açılış ve Yoklama ve Önergeler

KARAR TARIHI : 01/09/2014 KARAR NOSU : 174. GELDİĞİ SERVİS : BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARARIN KONUSU : ÖZÜ: Açılış ve Yoklama ve Önergeler KARAR TARIHI : 01/09/2014 KARAR NOSU : 174 GELDİĞİ SERVİS : BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARARIN KONUSU : ÖZÜ: Açılış ve Yoklama ve Önergeler Belediye Meclis Başkanı Dr Tuncay ACEHAN 6.Dönem 24.Birleşim 1.oturum

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 14-17 KASIM 2013 / ADANA

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 14-17 KASIM 2013 / ADANA HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 14-17 KASIM 2013 / ADANA Grup Adı : 14. Daire Grup Konusu : Danıştay 14. Dairesinin Görev Konuları Grup Başkanı : Ahmet ARSLAN (Danıştay

Detaylı

2014 YILI İL ENCÜMENİ KARAR ÖZETLERİ

2014 YILI İL ENCÜMENİ KARAR ÖZETLERİ 2014 YILI İL ENCÜMENİ KARAR ÖZETLERİ KARAR TARİHİ NO SU ÖZÜ 08/01/2014 1 İlimiz Pınarhisar İlçesi, Kaynarca Beldesi hudutları dâhilinde bulunan 2500 hektar alana sahip doğal mineralli su arama sahasında

Detaylı

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Orhan GÖZGEÇ Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Orhan GÖZGEÇ Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 1 Mülkiyeti Harun ŞAHİNTÜRK e ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Yunus Emre Mahallesi, Ada: 997, Parsel:2 da kayıtlı taşınmaz 18 L-III 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda blok boşluğu

Detaylı

05 MAYIS 2015 İKİNCİ DÖNEM-BEŞİNCİ TOPLANTI-1. BİRLEŞİM -1. OTURUM TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETLERİ

05 MAYIS 2015 İKİNCİ DÖNEM-BEŞİNCİ TOPLANTI-1. BİRLEŞİM -1. OTURUM TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETLERİ 05 MAYIS 2015 İKİNCİ DÖNEM-BEŞİNCİ TOPLANTI-1. BİRLEŞİM -1. OTURUM TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETLERİ Yunusemre Belediye Meclisinin 2. Toplantı yılı, Mayıs ayı toplantısının 1.Birleşimi 05.Mayıs.2015

Detaylı