Kompresör. Art.-Nr.: I.-Nr.: BT-AC 190/6 OF

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kompresör. Art.-Nr.: 40.204.90 I.-Nr.: 11012 BT-AC 190/6 OF"

Transkript

1 Kompresör Art.-Nr.: I.-Nr.: BT-AC 190/6 OF

2 2

3 İkaz yaralanma riskini azaltmak için Kullanma Talimatını okuyunuz Kulaklık takın. Çalışma esnasında oluşan gürültü işitme kaybına yol açabilir. Dikkat! Elektrik akımı Dikkat! Cihazın bazı parçaları sıcak olabilir. Dikkat! Cihaz uzaktan kontrollüdür ve herhangi bir uyarı olmadan çalışabilir. 3

4 TR mönemli! Bu cihazı kullanırken, yaralanmaları ve zararı önlemek amacıyla birtakım güvenlik önlemleri alınmalıdır. Lütfen tüm kullanım kılavuzunu ve güvenlik önlemlerini gereken özenle okuyunuz. Bilgiye her an ulaşmak için bu yönetmeliği güvenli bir yerde saklayınız. Cihazı başka birine verirseniz, aletle birlikte bu kullanım ve güvenlik önlemleri kılavuzunu da veriniz. Bu kullanım ve güvenlik kılavuzunu okumamaktan doğan herhangi bir zarar ya da yaralanma durumunda sorumluluk kabul edilmemektedir. 1. Güvenlik Önlemleri İlgili güvenlik bilgisi ekli kitapçıkta bulunabilir. Dikkat! Tüm güvenlik önlemlerini ve talimatları okuyunuz. Güvenlik önlemlerini ve talimatları izlerken yapılmış herhangi bir hata elektrik çarpması, yangın ya da ciddi yaralanmalara sebep olabilir. Gelecekteki kullanımı için güvenlik önlemleri ve talimatlarını içeren kitapçığı güvenilir bir yerde saklayınız. 2. Aletin krokisi ve içerdiği parçalar 2.1 Kroki ( Şek. 1/2) görmediğini kontrol ediniz. ŸEğer mümkünse, lütfen garanti süresinin sonuna kadar paketi saklayınız. Cihaz ve paketleme malzemeleri oyuncak değildir. Çocukların plastik torbalarla, folyolarla ya da diğer küçük parçalarla oynamasına izin vermeyiniz. Yutma ve boğulma tehlikesi bulunmaktadır! ŸOrjinal kullanım kılavuzu ŸGüvenlik talimatları 3. Uygun kullanım Kompresör sıkıştırılmış havayla çalışan cihazlar için sıkıştırılmış hava üretmek amacıyla tasarlanmıştır. Cihaz sadece tanımlanmış amacı için kullanılır. Başka herhangi bir kullanım yanlış kullanım olarak değerlendirilir. Böyle bir durumun sonucu olarak meydana gelecek zarar ve yaralanmalardan cihazın üreticisi değil kullanıcısı ya da operatörü sorumlu olacaktır. Lütfen cihazımızın reklam, ticaret ya da sanayi uygulamaları için tasarlanmadığını dikkate alınız. Makina; reklam, ticaret ya da endüstriyel iş kollarında ya da benzer amaçlarla kullanılırsa garantimiz hükümsüz sayılacaktır. 4. Teknik veriler 1. Yuva kapağı 2. Basınç tankı 3. Kablo yuvası için kanca 4. Destek ayağı 5. Çabuk kilit kavraması (ayarlanmış basınçlı hava) 6. Basınçölçer (istenilen basınç değerini okumak için) 7. Basınç ayar düğmesi 8. Açma/Kapama düğmesi 9. Taşıma kolu 10. Güvenlik valfi 11. Yoğuşan su için drenaj valfi Güç kaynağı: Motor gücü: İşletim modu: Kompresör hızı İşletim basıncı: Basınç tankı hacmi: Teorik alım hızı: Koruma tipi: Ağırlık: 230 V ~50 Hz 1.1 kw S3 %25 10 dk 3550 d/dk 8 bar 6 litre 185 l/dk IP 20 9 kg 2.2 İçerdiği Parçalar Lütfen ürünün teslimat kapsamı içerisinde belirtildiği şekilde eksiksiz olduğunu kontrol ediniz. Eğer bazı bölümler eksikse, lütfen geçerli satın alma faturanızla birlikte ürünü satın aldığınız günden sonraki 5 iş günü içerisinde servis merkezimizle ya da satın almayı yaptığınız yere en yakın satış mağazasıyla temasa geçiniz. Ayrıca, işletim talimatlarının sonunda yer alan garanti hükümleri içerisindeki garanti tablosuna başvurunuz. Paketi açınız ve cihazı dikkatlice dışarı çıkarınız. ŸPaketleme malzemesini ve varsa paketleme ve/veya taşıma askılarını sökünüz. Ÿ Bütün parçaların eksiksiz olduğunu kontrol ediniz ŸCihaz ve parçaların nakliye esnasında zarar görüp 4 L pa ses basınç düzeyi: K pa belirsizliği L WA ses basınç düzeyi K WA belirsizliği 75 db(a) 2 db 97 db(a) 2 db Gürültü Gürültü emisyon değerleri EN ISO 3744 ile uyumlu olarak ölçülmüştür.

5 5. Cihazı çalıştırmadan önce Cihazı şehir şebekesine bağlamadan önce ana şebeke akımıyla cihazın üzerinde ölçülen değerin aynı olduğunu kontrol ediniz. Ÿ Makinada oluşmuş nakliye kaynaklı zararları inceleyiniz. Kompresörde meydana gelmiş herhangi bir zararı nakliye şirketine rapor ediniz. Ÿ Kompresör, cihazı kullanacak kişinin yanında kurulmalıdır. Ÿ Uzun hava borularından ve uzun güç kablolarından (uzatmalardan) kaçınınız. Ÿ İçeri giren havanın kuru olduğundan ve toz barındırmadığından emin olunuz. Ÿ Kompresörün kurulumunu nemli veya ıslak bir odada yapmayınız. Ÿ Kompresör yalnızca uygun odalarda kullanılabilir (havalandırması iyi olan ve ortam sıcaklığı +5 C ile +40 C arasında). Odada toz, asit, buhar, patlayıcı veya yanıcı gazlar bulunmamalıdır. Ÿ Kompresör kuru odalarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Kompresörü basınçlı suyla temas edecek ortamlarda kullanmak tehlikelidir. 6. Montaj ve çalıştırma Cihazı ilk kez çalıştırmadan önce montajını eksiksiz olarak yapmalısınız. 6.1 Voltaj Cihazı kullanmadan önce, cihazın üzerinde belirtilen oran tablosundaki özelliklerle şebeke voltajının uyumlu olduğundan emin olunuz. Uzun elektrik kabloları, uzatmalar, kablo makaraları vs. voltaj düşüklüğüne sebep olur ve motorun çalışmasını engeller. +5 C'nin altındaki düşük sıcaklıklarda motorun çalıştırılması rijitlik (bükülme direnci) nedeniyle riske atılır. 6.2 Açma/Kapama düğmesi (8) Cihazı açmak için Açma/Kapama düğmesini (8) pozisyon 1'e getiriniz. Cihazı kapatmak için Açma/Kapama düğmesini (8) pozisyon 0'a getiriniz. 6.3 Basıncı ayarlamak: (Şek. 1) ŸBasıncı, basınçölçer (6) üzerindeki basınç ayar düğmesiyle (7) ayarlayabilirsiniz. ŸAyarlanan basınç değeri çabuk kilit kavramasında görülebilir (5). Elektrik kablosu zarar görmüşse, olası tehlikeleri önlemek için üretici veya satış sonrası servis tarafından ya da eğitimli bir personel tarafından değiştirilmelidir. 8. Temizleme, bakım ve yedek parça siparişi Temizlik ve bakım işlemlerinden önce cihazın elektrik kablosunu prizden çıkarınız. Kompresör tamamen soğuyana kadar bekleyiniz. Yanma riski vardır Temizlik ve bakımdan önce mutlaka tankın basınç seviyesini düşürünüz. 8.1 Temizleme Ÿ Bütün güvenlik aksamlarını, hava deliklerini ve motor haznesini her türlü kir ve tozdan olabildiğince koruyunuz. Cihazı temiz bir bezle ya da düşük basınçlı hava vererek temizleyiniz. Ÿ Cihazı her defasında ve kullanımdan hemen sonra temizlemenizi tavsiye ederiz. Ÿ Cihazı düzenli olarak nemli bir bez ve yumuşak bir sabunla temizleyiniz. Temizlik deterjanı veya çözücü madde kullanmayınız; plastik parçalar zarar görebilir. Cihazın içine su sızmadığından emin olunuz. Elektrikli cihazların içine giren su elektrik çarpması riskini artırır. Ÿ Kompresörü temizlemeden önce hortumu ve mevcut püskürtücü aletleri cihazdan ayırınız. Kompresörü su, çözücü madde vb. şeylerle temizlemeyiniz. 8.2 Yoğuşmuş su Dikkat! Basınç tankının (2) size uzun yıllar hizmet etmesini istiyorsanız, her kullanımdan sonra drenaj valfini (11) açarak yoğuşmuş suyu boşaltınız. Kompresör tankını, drenaj valfi tankın en alt seviyesine inene kadar eğiniz. Bütün yoğuşmuş su artık dışarı çıkabilir. 8.3 Güvenlik valfi (10) Güvenlik valfi; basınç tankının basınç seviyesinin izin verilen en yüksek değeri için ayarlanmıştır. Güvenlik valfini ayarlamak veya mühürünü kaldırmak yasaktır. Güvenlik valfini zaman zaman çalıştırarak gerekli olduğu zaman çalışacağından emin olunuz. Halkayı sıkışmış havanın dışarı çıkma sesini duyana kadar aşırı güç kullanmadan çekiniz. Sonra tekrar halkayı bırakınız. 6.4 Basınç anahtarını kurma Basınç anahtarı fabrikada kurulur. 8.4 Saklama Basınç anahtarını açma 6 bar Basınç anahtarını kapama 8 bar Elektrik fişini prizden çıkarınız ve aksamlar ile bütün bağlantılı pnömatik parçaları havalandırınız. 7. Elektrik kablosunu değiştirme Kompresörü kapatınız ve cihazın yetkili olmayan bir kişi tarafından yeniden çalıştırılamayacak şekilde 5 TR

6 TR güvenilir bir durumda olduğundan emin olunuz. Kompresörü kuru bir yerde yetkisiz kişilerin erişimine engel olacak biçimde saklayınız. Cihazı her zaman yukarı bakacak şekilde saklayınız, asla eğmeyiniz! 8.5 Yedek parça siparişi: Lütfen yedek parça siparişini verirken aşağıdaki bilgileri ekleyiniz : ŸMakinanın tipi ŸMakinanın ürün numarası ŸMakinanın seri numarası ŸGerekli parçanın yedek parça numarası 9. İmha etme ve geri dönüşüm Cihazın taşıma esnasında zarar görmemesi için teslimatı ambalajlı olarak yapılmaktadır. Ambalajda kullanılan hammadde yeniden kullanılabilir ve geri dönüştürülebilir. Cihaz ve aksamları metal ve plastik gibi çeşitli maddelerden yapılmıştır. Arızalı parçaları kesinlikle evsel atıklarınızla birlikte atmayınız. Cihaz gerektiği şekilde imha edilmek üzere uygun bir toplama merkezine alınmalıdır. Böyle uygun bir toplama merkezinin nerede olduğunu bilmiyorsanız, yerel yöneticilerinize sormanız gerekir. KULLANIM ÖMRÜ: 10 YIL İTHALATÇI FİRMA EINHELL İNTRATEK MÜHENDİSLİK VE DIŞ TİCARET A.Ş. Atatürk Mah. Girne Cad. No Ataşehir / İSTANBUL - Türkiye Tel : 0216 / Fax : /

7 10. Muhtemel arıza sebepleri Problem Neden Çözüm Kompresör çalışmıyor 1. Şebeke elektriği yok. 2. Şebeke elektriği yetersiz. 3. Dış ortam sıcaklığı çok düşük. 4. Motor aşırı ısınmış. 1. Şebeke elektriğini, elektrik fişini ve prizi kontrol et. 2. Uzatma kablosunun çok uzun olmadığından emin ol. Daha çok hattı olan bir uzatma kablosu kullan C'nin altındaki ortam sıcaklıklarında cihazı çalıştırma. 4. Motorun soğumasını bekle, aşırı ısınmanın önüne geçecek çözümler bul. Kompresör çalışıyor fakat basınç yok. 1. Tek yönlü valfte sızıntı var. 2. Mühürler zarar görmüş. 3. Yoğuşmuş suyun (11) drenaj vidası gevşemiş. 1. Tek yönlü valfi değiştir. 2. Mühürleri kontrol et ve zarar görmüş mühürlerin bir servis merkezi tarafından değiştirilmesini sağla. 3. Vidayı elle sıkıştır. Vidanın üzerindeki mühürü kontrol et, gerekirse değiştir. Kompresör çalışmaya başlıyor, basınç basınç ölçerde gözüktüğü gibi, fakat aletler çalışmıyor 1. Gevşek hortum bağlantısı 2. Hızlı kilit kavramasında sızıntı 3. Basınç düzenlenirken yetersiz basınç ayarlanmış. 1. Basınçlı hava hortumunu kontrol et ve gerekirse değiştir. 2. Hızlı kilit kavramasını kontrol et gerekirse değiştir. 3. Basınç düzenleyiciyi biraz daha aç. 7

8 8

9 9

10 Kullanım Ömrü: 10 Yıl KOMPRESÖR BT-AC 190/6 OF 10

11 YETKİLİ TEKNİK SERVİS LİSTESİ POZ. BAĞLI OLDUĞU İL / İLÇE SERVİS ADI / ÜNVANI ADRES TELEFON

12 YETKİLİ TEKNİK SERVİS LİSTESİ POZ. BAĞLI OLDUĞU İL / İLÇE SERVİS ADI / ÜNVANI Güncel servis listesi için adresine giriniz. ADRES TELEFON

Orjinal Kullanma Talimatı Kılıç Testere. Art.-Nr.: 43.261.35 I.-Nr.: 11010 RT-AP 1050 E

Orjinal Kullanma Talimatı Kılıç Testere. Art.-Nr.: 43.261.35 I.-Nr.: 11010 RT-AP 1050 E Orjinal Kullanma Talimatı Kılıç Testere Art.-Nr.: 43.261.35 I.-Nr.: 11010 RT-AP 1050 E TR Uyarı: Yaralanma riskini azaltmak için kullanım kılavuzunu okuyunuz. Kulaklık takın Ses seviyesi duyma bozukluğu

Detaylı

Orjinal Kullanma Talimatı SDS MAX KIRICI. Art.-Nr.: 101014 DB 11-1500 B

Orjinal Kullanma Talimatı SDS MAX KIRICI. Art.-Nr.: 101014 DB 11-1500 B Orjinal Kullanma Talimatı SDS MAX KIRICI Art.-Nr.: 101014 DB 11-1500 B TR İKAZ yaralanma riskini azaltmak için Kullanma Talimatını okuyunuz Kulaklık takın. Çalışma esnasında oluşan gürültü işitme kaybına

Detaylı

TC-DW 225. Orijinal Kullanma Talimatı Alçıpan Duvar Zımpara Makinası

TC-DW 225. Orijinal Kullanma Talimatı Alçıpan Duvar Zımpara Makinası TC-DW 225 Orijinal Kullanma Talimatı Alçıpan Duvar Zımpara Makinası 7 Art.-Nr.: 42.599.30 I.-Nr.:11014 İkaz - Yaralanma riskini azaltmak için Kullanma Talimatını okuyunuz. Kulaklık takın. Çalışma esnasında

Detaylı

TH-XG 75 Kit. Orijinal Kullanma Talimatı Taş Motoru

TH-XG 75 Kit. Orijinal Kullanma Talimatı Taş Motoru TH-XG 75 Kit Orijinal Kullanma Talimatı Taş Motoru 7 Art.-Nr.: 44.125.60 I.-Nr.:11013 5 İkaz - Yaralanma riskini azaltmak için Kullanma Talimatını okuyunuz. Kulaklık takın. Çalışma esnasında oluşan

Detaylı

GE-BC 43 AS. Orijinal Kullanma Talimatı Benzin Motorlu Tırpan

GE-BC 43 AS. Orijinal Kullanma Talimatı Benzin Motorlu Tırpan GE-BC 43 AS Orijinal Kullanma Talimatı Benzin Motorlu Tırpan 1 Art.-Nr.: 34.046.10 I.-Nr.:11013 TR İçindekiler 1. Güvenlik uyarıları 2. Alet açıklaması ve sevkiyatın içeriği 3. Kullanım amacına uygun

Detaylı

VESTEL V-CARE SERİSİ 1000 LİLA SAÇ KURUTMA MAKİNESİ KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL

VESTEL V-CARE SERİSİ 1000 LİLA SAÇ KURUTMA MAKİNESİ KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL VESTEL V-CARE SERİSİ 1000 LİLA SAÇ KURUTMA MAKİNESİ KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL 2 Cihazınızın parçaları a Konsantratör b Hava giriş ızgarası c Kilitleme özellikli SOĞUK ÜFLEME basmalı düğmesi d 2 aşamalı

Detaylı

Kullanım Kılavuzu ve Montaj Talimatı Davlumbaz

Kullanım Kılavuzu ve Montaj Talimatı Davlumbaz Kullanım Kılavuzu ve Montaj Talimatı Davlumbaz Cihazı kurmadan ve çalıştırmadan önce Kullanım Kılavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazınızı gelecek zararlardan korumuş olursunuz. tr-tr M.-Nr.

Detaylı

GAZ-ISITMALI KONVEKSİYONLU FIRINLAR MKF-20G/MKF-40G (GN 1/1) KURULUM, KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU

GAZ-ISITMALI KONVEKSİYONLU FIRINLAR MKF-20G/MKF-40G (GN 1/1) KURULUM, KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU Fatih Mh. 1181 Sk. No:1 Sarnıç. Gaziemir İzmir Türkiye Tel: +90 232 254 29 17 Fax: +90 232 281 33 11 GAZ-ISITMALI KONVEKSİYONLU FIRINLAR MKF-20G/MKF-40G (GN 1/1) KURULUM, KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU GAS-HEATED

Detaylı

Kullanım Kılavuzu ve Montaj Talimatı Davlumbaz

Kullanım Kılavuzu ve Montaj Talimatı Davlumbaz Kullanım Kılavuzu ve Montaj Talimatı Davlumbaz Cihazı kurmadan ve çalıştırmadan önce Kullanım Kılavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazınızı gelecek zararlardan korumuş olursunuz. tr-tr M.-Nr.

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU PASTÖRİZATÖR DONDURMA MAKİNESİ

KULLANIM KILAVUZU PASTÖRİZATÖR DONDURMA MAKİNESİ KULLANIM KILAVUZU PASTÖRİZATÖR DONDURMA MAKİNESİ BU KULLANIM KILAVUZU AŞAĞIDA YAZAN MODELLERİ KAPSAMAKTADIR. L 55 L 110 BİLGİLENDİRME Değerli Müşterimiz, Uğur Soğutma A.Ş. tesislerinde büyük bir özenle

Detaylı

VESTEL V-CARE SERİSİ 3000 SİYAH SAÇ DÜZLEŞTİRİCİ KULLANIM KILAVUZU 2 YIL GARANTİ

VESTEL V-CARE SERİSİ 3000 SİYAH SAÇ DÜZLEŞTİRİCİ KULLANIM KILAVUZU 2 YIL GARANTİ VESTEL V-CARE SERİSİ 3000 SİYAH SAÇ DÜZLEŞTİRİCİ KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL 2 KİLİTLİ AÇIK 3 4 Cihazınızın parçaları a Gösterge ışıklı iyon AÇMA/KAPATMA düğmesi (yeşil) b AÇMA/KAPATMA düğmesi c Isı

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU UĞURMATİK DONDURMA MAKİNESİ

KULLANIM KILAVUZU UĞURMATİK DONDURMA MAKİNESİ KULLANIM KILAVUZU UĞURMATİK DONDURMA MAKİNESİ BU KULLANIM KILAVUZU AŞAĞIDA YAZAN MODELLERİ KAPSAMAKTADIR. L 350 HAVA SOĞUTMALI L 350 SU SOĞUTMALI BİLGİLENDİRME Değerli Müşterimiz, Uğur Soğutma A.Ş. tesislerinde

Detaylı

Çamaşır Makinesi ALM 781. Kullanma Kılavuzu. Document Number 2820523648 / 05-09-13.(16:28)

Çamaşır Makinesi ALM 781. Kullanma Kılavuzu. Document Number 2820523648 / 05-09-13.(16:28) ALM 781 Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu Document Number 2820523648 / 05-09-13.(16:28) Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Altus ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek

Detaylı

Ani Su Isıtıcısı Kullanma Kılavuzu E 7525 ASI

Ani Su Isıtıcısı Kullanma Kılavuzu E 7525 ASI Ani Su Isıtıcısı Kullanma Kılavuzu E 7525 ASI Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Arçelik ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş olan ürününüzün

Detaylı

518707-28 TR GTC800. www.blackanddecker.com.tr

518707-28 TR GTC800. www.blackanddecker.com.tr 518707-28 TR GTC800 www.blackanddecker.com.tr 2 3 TÜRKIYE Kullanım Amacı Black & Decker çit budama ve kesme makinesi çit ve çalı budamak için tasarlanmıştır. Hafi f hizmet ve hobi kullanımı içindir. Black

Detaylı

Çamaşır Makinesi ALM 581 A. Kullanma Kılavuzu. Document Number 2820523218 / 14-12-12.(13:45)

Çamaşır Makinesi ALM 581 A. Kullanma Kılavuzu. Document Number 2820523218 / 14-12-12.(13:45) ALM 581 A Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu Document Number 2820523218 / 14-12-12.(13:45) Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Altus ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek

Detaylı

FXH 401 - FXH 401 X OCAK KULLANIM KILAVUZU

FXH 401 - FXH 401 X OCAK KULLANIM KILAVUZU FXH 401 - FXH 401 X OCAK KULLANIM KILAVUZU Değerli Müşterimiz, Öncelikle doğa ve teknoloji dostu bir VESTEL ürününü tercih ettiğiniz için sizi kutlarız. Beklentilerinizin üzerinde ürün sunmayı amaç edinen

Detaylı

Çamaşır Makinesi ALM 601. Kullanma Kılavuzu. Document Number 2820523754 / 17-02-14.(19:49)

Çamaşır Makinesi ALM 601. Kullanma Kılavuzu. Document Number 2820523754 / 17-02-14.(19:49) ALM 601 Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu Document Number 2820523754 / 17-02-14.(19:49) Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Altus ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek

Detaylı

Çamaşır Makinesi ALM 701 S. Kullanma Kılavuzu. Document Number 2820524124 / 27-05-14.(8:15)

Çamaşır Makinesi ALM 701 S. Kullanma Kılavuzu. Document Number 2820524124 / 27-05-14.(8:15) ALM 701 S Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu Document Number 2820524124 / 27-05-14.(8:15) 1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları Bu bölümde, yaralanma ya da maddi hasar tehlikelerini önlemeye yardımcı

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU UĞUR EV TİPİ BUZ MAKİNESİ

KULLANIM KILAVUZU UĞUR EV TİPİ BUZ MAKİNESİ KULLANIM KILAVUZU UĞUR EV TİPİ BUZ MAKİNESİ BU KULLANIM KILAVUZU AŞAĞIDA YAZILI MODELLERİ KAPSAMAKTADIR. UBM 20 BİLGİLENDİRME Değerli Müşterimiz, Uğur Soğutma A.Ş. tesislerinde büyük bir özenle kalite

Detaylı

0800 341 48 02 TÜKETİCİ DANIŞMA HATTI

0800 341 48 02 TÜKETİCİ DANIŞMA HATTI 0800 341 48 02 TÜKETİCİ DANIŞMA HATTI Değerli Müşterimiz, Sahip olduğunuz ocak kalitesinin kalıcılığını sağlamak için cihazınızı monte etmeden ve kullanmadan önce bu kitapçığı dikkatle okuyunuz ve gerektiğinde

Detaylı

AKHL1250E(CE) YÜKSEK BASINÇLI KOMPRESÖR KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU

AKHL1250E(CE) YÜKSEK BASINÇLI KOMPRESÖR KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU AKHL1250E(CE) YÜKSEK BASINÇLI KOMPRESÖR KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU TÜRKÇE BU KOMPRESÖRÜ KULLANMADAN ÖNCE, GÜVENLİK VE TALİMATLARINI YERİNE GETİRMEK İÇİN BU KILAVUZU İNCELEYİN. GELECEKTE KULLANMAK ÜZERE

Detaylı

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu D4 6081 E Döküman Numarası 2820524346 / 22-11-14.(9:34) Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Beko ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek

Detaylı

bulaşık makinesi kullanma kılavuzu 9380 SI 9380 SS

bulaşık makinesi kullanma kılavuzu 9380 SI 9380 SS bulaşık makinesi kullanma kılavuzu 9380 SI 9380 SS Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen üründen en iyi verimi almanızı

Detaylı

AL 422 T AL 423 T AL 423 TS

AL 422 T AL 423 T AL 423 TS AL 422 T AL 423 T AL 423 TS Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen üründen en iyi verimi almanızı istiyoruz. Bu nedenle,

Detaylı

566808-97 TR. Çevirisi orijinal talimatlardan yapılmıştır EPL7I

566808-97 TR. Çevirisi orijinal talimatlardan yapılmıştır EPL7I 566808-97 TR Çevirisi orijinal talimatlardan yapılmıştır EPL7I 2 TÜRKIYE Kullanım amacı Black & Decker matkap/tornavidanız vida takma/sökme uygulamaları ve ahşap, metal ve plastik delme işlemleri için

Detaylı

520101-01 TR. Çevirisi orijinal talimatlardan yapılmıştır GT5050 GT5055 GT5560 GT6060

520101-01 TR. Çevirisi orijinal talimatlardan yapılmıştır GT5050 GT5055 GT5560 GT6060 520101-01 TR Çevirisi orijinal talimatlardan yapılmıştır GT5050 GT5055 GT5560 GT6060 2 Kullanım amacı Black & Decker çit budama ve kesme makinesi ağaç dalları ve çalılıkları budamak için tasarlanmıştır.

Detaylı

Kullanmadan önce ilgili talimatnameyi okuyun, kolay ulaşılan bir yerde bulundurun!

Kullanmadan önce ilgili talimatnameyi okuyun, kolay ulaşılan bir yerde bulundurun! 3702303 V1/1113 TR TÜRKÇE Çalışma talimatnamesinin aslının çevirisidir Kullanmadan önce ilgili talimatnameyi okuyun, kolay ulaşılan bir yerde bulundurun! 1. Genel bilgiler... 182 1.1 Kullanma klavuzuna

Detaylı

Kurutmalı Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu

Kurutmalı Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu Kurutmalı Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu 9146 YK Döküman Numarası 2820523531/ 13-05-13.(17:06) Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Arçelik ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Detaylı

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu D2 5062 B D2 5061 B

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu D2 5062 B D2 5061 B Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu D2 5062 B D2 5061 B Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen üründen en iyi verimi

Detaylı