Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Raporu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Raporu 2011-2012"

Transkript

1 Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Raporu

2 İçindekiler 2 RAPOR KAPSAMI 3 YÖNETİM KURULU NUN MESAJI 5 AKKÖK GRUBU NA BAKIŞ 6 SAYILARLA AKKÖK 7 AKKÖK ÜN SOSYAL SORUMLULUĞU 16 AKKÖK TE İNSAN HAKLARI 22 AKKÖK GRUBU ÇALIŞANLARI 41 AKKÖK VE ÇEVRE 53 AKKÖK TE ETİK DEĞERLER 55 KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ VE AKKÖK

3 1 Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact), küreselleşmenin artan hızına paralel olarak sürdürülebilirlik ve kurumsal sorumluluk anlayışları çerçevesinde hem politika üretmek hem de uygulamaya geçmek üzere oluşturulan en kapsamlı platformdur. Akkök Grubu olarak 2007 den beri bu platformda yer alıyoruz. Çünkü Akkök Grubu şirketleri, birer kurumsal vatandaş oldukları bilinciyle, tüm faaliyetlerini paydaşlarına karşı açıklık, şeffaflık ve hesap verebilirlik anlayışıyla sürdürmektedir. Bu doğrultuda Küresel İlkeler Sözleşmesi çerçevesinde 4. İlerleme Raporu nu yayımlıyoruz. Rapor, Grup şirketlerimizin döneminde kaydettiği ilerlemeyi gözler önüne seriyor.

4 2 Akkök Şirketler Grubu Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Raporu Rapor Kapsamı Akkök Grubu, sürdürülebilir büyüme ve sosyal sorumluluk alanlarını, kurumsal yönetim stratejisinin temel bileşenleri arasında görmektedir. Stratejik hedeflerini yeniden yapılandırdığı 2005 yılından itibaren kimya, enerji, gayrimenkul, tekstil ve liman işletmeciliği sektörlerindeki öncü konumunu güçlendirecek yeni adımlara odaklanan Akkök Grubu, 2007 yılında Küresel İlkeler Sözleşmesi ni imzalayarak yenilikçi yaklaşımını kurumsal sosyal sorumluluk alanına da taşımıştır. Her geçen yıl paydaşlarıyla beraber daha büyük değerler yaratan Akkök Grubu nun en büyük güvencesi; güçlü sermaye yapısı, başarma azmi ve sektörlerinin en iyilerinden oluşan zengin insan kaynağıdır. Kurumsal vatandaş olma bilinciyle faaliyetlerine yön veren Akkök Grubu, sürdürülebilir büyüme ve sosyal sorumluluk alanlarını, kurumsal yönetim stratejisinin temel bileşenleri arasında görmektedir. Şeffaflık, hesap verebilirlik ilkelerinin özel sektör kuruluşlarında genel kabul görmesinde büyük payı olan Grup, yenilikçi yaklaşımıyla bu alandaki güncel uluslararası uygulamaları hızla kurumsal bünyesine dahil etmektedir. Akkök Grubu nun 2007 yılında imzaladığı KİS (Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi) doğrultusunda gündemine aldığı hedef ve uygulamaları özetleyen bu dördüncü rapor, Grup şirketlerinin KİS kapsamında döneminde kaydettiği ilerlemeyi gözler önüne sermektedir. Rapor da öncelikle Aksa, Ak-Kim, Akenerji, SEDAŞ, Akiş, Akmerkez, Ak-Tops, Akport ve Aktek olmak üzere Grup şirketlerinin bu alandaki örnek ve en iyi uygulamalarına yer verilmektedir. KİS kapsamında Akkök Grubu nun kat ettiği aşamaları özetleyen bu İlerleme Bildirimi nde, önceki dönemlere kıyasla Grup şirketlerinin bu yöndeki çalışmalarını daha yüksek bir bilinç ve şevkle sürdürdüğü gözler önüne serilmiştir. Küresel İlkeler konusundaki farkındalık düzeyinin artırılması için Akkök Grubu, dördüncü İlerleme Bildirimi ni kurumsal web sitesi, de genel erişime sunmaktadır.

5 3 Yönetim Kurulu nun Mesajı Akkök Grubu, Küresel İlkeler rehberliğinde çevre, çalışma yaşamı, iş sağlığı ve güvenliği alanlarındaki yükümlülüklerini yerine getirmeye azami özen göstermektedir. Odaklandığı kimya, enerji, gayrimenkul, sektörlerinde yürüttüğü başarılı finansal ve operasyonel iş süreçleriyle Türkiye nin istikrarlı büyüme sürecine güç veren Akkök Grubu, sosyal sorumluluk alanında sürdürdüğü kapsamlı projelerle de her dönem, Türk toplumunun sosyo-kültürel gelişimine katkı sunmayı hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda, 2007 yılında BM Küresel İlkeler Sözleşmesi ni imzalayan Grubumuz, aradan geçen beş yıllık süre zarfında insan kaynakları, çalışma yaşamı, çevre ve şeffaf kurumsal yönetim ilişkileri alanlarında paydaşları nezdinde örnek teşkil edecek adımlar atmıştır. Bu rapor vesilesiyle, Grup şirketlerimizin döneminde küresel ilkeler sözleşmesi doğrultusunda yürüttüğü başarılı faaliyetleri sizlerle paylaşmanın kıvanç ve mutluluğunu taşımaktayız. Çevre, insan hakları gibi alanlarda ortaya çıkan uluslararası sorunlar karşısında küresel çözümler gerektiği düşüncesinden hareketle Birleşmiş Milletler öncülüğünde özel şirketlerin, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla oluşturulan Küresel İlkeler Sözleşmesi, bugün dünyanın 135 ülkesinden 9 bine yakın katılımcıya sahiptir. Sözleşmenin özünü oluşturan 10 temel ilke çerçevesinde kendisini örnek bir kurumsal vatandaş olarak konumlandıran Akkök Grubu, beş yıllık süre zarfında sosyal sorumluluk faaliyetlerini daha sistematik ve kapsamlı hale getirmenin yanı sıra Sözleşme nin etki alanının genişlemesi için yoğun çaba sarf etmiştir. Grup Şirketlerinden Aksa Akrilik ve Ak- Kim, çeşitli dönemlerde Küresel İlkeler Türkiye Ağı Yürütme Kurulu nda görev alarak kendi deneyimleri ışığında sözleşmenin özel sektörde yaygınlaşmasına odaklanmıştır. Akkök Grubu, döneminde de eğitimden mesleki projelere kadar yayılan geniş bir alanda sürdürülebilirlik odaklı sosyal sorumluluk projelerine imza atmıştır. Bu projelerin önemli bir kısmı, Grup şirketleri tarafından etki alanında kalıcı sonuçlar yaratmak adına içeriği sürekli güncellenen Ak-Kim Açık Kapı Uygulaması, Aksa Halk Okulu gibi gelenekselleşmiş projelerdir. Akkök Grubu nun kurumsal desteğiyle Yalova da 2009 yılından bu yana faaliyet gösteren TEGV Ateşböceği Gezici Öğrenim Birimi nden yararlanan öğrenci sayısı ise e ulaşmıştır. Akkök Grubu nun Yalova ya duyduğu vefa borcunun karşılığı olarak 2011 yılında hizmete açılan Raif Dinçkök Kültür Merkezi ne yönelik kurumsal destek, 2012 yılında da sürdürülmüştür. Akkök Grubu, kendi geliştirdiği ve yürüttüğü sosyal sorumluluk projelerinin yanı sıra mesleki kuruluşlar ve üniversiteler tarafından yürütülen etkinliklere ve projelere de sponsor olmaya devam etmiştir.

6 4 Akkök Şirketler Grubu Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Raporu Yönetim Kurulu nun Mesajı Bu doğrultuda, Grup şirketlerinden Ak-Kim, SEDEFED (Sektörel Dernekler Federasyonu) tarafından hazırlanan Kimya Sektörü Rekabet Gücü Raporu na sponsor olmuş ve tarihinde düzenlenen Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği (TKSD) Yönetim Kurulu Toplantısı na ev sahipliği yapmıştır. Akkök Grubu şirketleri tarafından yürütülen sosyal sorumluluk projelerinin etki alanındaki başarısı, 2012 yılında da sivil toplum kuruluşları tarafından değer görülen ödüllerle tescillenmiştir. Grubumuzun öncü şirketlerinden Aksa nın Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği (TSSKD) tarafından düzenlenen KSS Çözümleri Pazaryeri etkinliğinde Üçlü Sorumluluk Yönetim Sistemi uygulaması ile 2011 yılında iki ayrı ödüle lâyık görülmesi, tüm Grup şirketleri için önemli bir motivasyon kaynağı olmuştur. Akkök Grubu, çeşitli alanlarda yürütmekte olduğu kurumsal sosyal sorumluluk projelerinin yanı sıra Küresel İlkeler rehberliğinde çevre, çalışma yaşamı, iş sağlığı ve güvenliği alanlarındaki yükümlülüklerini eksiksiz bir biçimde yerine getirmeye azami özen göstermektedir. Grup şirketlerinden Akenerji, kredi sözleşmesi imzaladığı Uluslararası Finans Kuruluşu nun (IFC) kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği alanlarında belirlediği performans kriterlerini başarıyla kendi üretim santrallerine uyarlamıştır. Şirketimizin bu alandaki referans uygulamaları sayesinde Çerkezköy ve Bozüyük Santralleri T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çevre beraatı ile ödüllendirilmiştir. Akkök Grubu şirketlerinin sürdürülebilirlik odaklı olarak yürüttüğü bir diğer faaliyet ise çevreci ürünlerin geliştirilmesidir. Bu doğrultuda, yenilikçi yönetim anlayışıyla önemli Ar-Ge çalışmaları yürüten Aksa Akrilik, 2012 yılında da piyasaya elyaf esaslı çevre dostu ürünler sunmuştur. Bir diğer önemli Grup şirketi olan Ak-Kim ise, geleceğin dünyasında kimyasalı daha az kullandıracak çözümlere yönelik çalışmalarına aralıksız devam etmektedir. Akkök Grubu; önümüzdeki dönemde de faaliyetlerini, BM Küresel İlkeler Sözleşmesi nin özünü oluşturan insan haklarına saygı, çevre dostu üretim, hesap verebilir ve şeffaf kurumsal yönetim gibi ilkeleri gözeterek yürütme kararlığındadır. Organizasyon yapısı içerisinde en iyi kurumsal sosyal sorumluluk uygulamalarını hayata geçirerek kendisini örnek bir kurumsal vatandaş olarak konumlandıran Grubumuz, etki alanındaki paydaşlarıyla var olan ilişkileri de küresel ilkeler sözleşmesi ışığında daha kapsamlı hale getirmeyi hedeflemektedir. Elli yılı aşkın bir deneyim ve uzmanlıktan beslenerek faaliyetlerine yön veren Akkök Grubu nun toplum adına değer yaratmayı hedefleyen sosyal sorumluluk faaliyetlerine desteklerini esirgemeyen iş ortaklarımıza, çalışanlarımıza, müşterilerimize ve sosyal paydaşlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sürdürülebilirlik yaklaşımının tüm toplumsal kesimlerce paylaşıldığı bir geleceğe erişmek dileğiyle. Saygılarımızla, Akkök Yönetim Kurulu

7 5 Akkök Grubu na Bakış AKKÖK GRUP ŞİRKETLERİ KİMYA Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. Ak-Kim Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. DowAksa İleri Kompozit Malzemeler Sanayi Ltd. Şti. Enerjİ Akenerji Elektrik Üretim A.Ş. SEDAŞ Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. Egemer Elektrik Üretim A.Ş. Gayrİmenkul Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Ak Turizm ve Dış Ticaret A.Ş. SAF Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Tekstİl Ak-Al Tekstil Sanayii A.Ş. Ak-Tops Tekstil Sanayi A.Ş. Aksa Egypt Acrylic Fiber Industry S.A.E. Hİzmetler Akport Tekirdağ Liman İşletmesi A.Ş. Akmerkez Lokantacılık Gıda San. ve Tic. A.Ş. Akpa Tekstil İhracat Pazarlama A.Ş. Aktek Bilgi İletişim Teknolojisi San. ve Tic. A.Ş. Dinkal Sigorta Acenteliği A.Ş. Sosyal Sorumluluk Kültürel Katkılar Raif Dinçkök Kültür Merkezi Yadigâr-ı İstanbul Kitabı Eğitime Yapılan Katkılar Raif Dinçkök İlköğretim Okulu, Aksa Anadolu Teknik Lisesi ve Endüstri Meslek Lisesi, Güzin Dinçkök İlköğretim Okulu, İstanbul Teknik Üniversitesi Maslak Yurtları, İSOV Mesleki Eğitim Merkezi ve Sosyal Tesisleri, Dinçkök Anadolu Teknik Lisesi, Akkök Ateşböceği Gezici Öğrenim Birimi, Avrupa Koleji Master Programı na akademik yılında bursiyer olarak destek verilmesi, Ak-Kim & MAREM projesi ve Ak- Kim & İstanbul Erkek Lisesi Kültür Haftası ile Kısa Film Yarışması ana sponsorluğu, Ak-Kim & TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi 10. Kimyasal Fizik Kongresi Sponsorluğu, Ak-Kim & Muğla Üniversitesi 26. Ulusal Kimya Kongresi sponsorluğu, Ak-Kim & RETEP(Rüzgâr Enerjisi Teknoloji Platformu) Konferans Sponsorluğu, Ak-Kim & SEDEFED (Sektörel Dernekler Federasyonu) Kimya Sektörü Rekabet Gücü Raporu Sponsorluğu, Ak-Kim & Koç Üniversitesi Business Trip Etkinliği Sponsorluğu

8 6 Akkök Şirketler Grubu Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Raporu Sayılarla Akkök NET SATIŞLAR (Kombine) (Milyon ABD doları) %10 NET SATIŞLAR (Konsolide) (UFRS Milyon ABD doları) % Akkök Şirketler Grubu nun kombine net satışları, özellikle kimya ve gayrimenkul sektöründeki şirketlerin katkılarıyla bir önceki yıla kıyasla %10 oranında artışla milyon ABD dolarına ulaşmıştır Akkök Şirketler Grubu nun konsolide net satışları, özellikle kimya ve gayrimenkul sektöründeki şirketlerin katkılarıyla bir önceki yıla kıyasla %16 oranında artışla milyon ABD dolarına ulaşmıştır. FVAÖK (Kombine) (Milyon ABD doları) %89 FVAÖK (Konsolide) (UFRS Milyon ABD doları) % yılı kombine faiz, vergi ve amortisman öncesi kârı (FVAÖK), Akkök Şirketler Grubu nun odaklandığı ana sektörler olan enerji, kimya ve gayrimenkul sektörlerinde iyileşen marjların etkisiyle, bir önceki yıla kıyasla %89 oranında artışla 437 milyon ABD dolarına ulaşmıştır yılı konsolide faiz vergi ve amortisman öncesi kârı (FVAÖK), Akkök Şirketler Grubu nun odaklandığı ana sektörler olan enerji, kimya ve gayrimenkul sektörlerinde iyileşen marjların etkisiyle, bir önceki yıla kıyasla %68 oranındaartışla 190 milyon ABD dolarına ulaşmıştır. NET KÂR (Kombine) (Milyon ABD doları) -%23 NET KÂR (Konsolide) (UFRS Milyon ABD doları) -% Yatırım nedeniyle yabancı para cinsinden uzun vadeli borçlanan Akkök Grubu şirketlerinde TRL nin değer kaybı sonucu artan kur farkı giderlerine rağmen Akkök Grubu, 2011 yılında 85 milyon ABD doları ile kârlı bir yıl geçirmiştir Yatırım nedeniyle yabancı para cinsinden uzun vadeli borçlanan şirketlerimizde, TRL nin değer kaybı sonucu artan kur farkı giderlerine rağmen Akkök Grubu, 2011 yılında 42 milyon ABD doları ile kârlı bir yıl geçirmiştir.

9 7 Akkök ün Sosyal Sorumluluğu Etki alanında köklü çözümler yaratacak sosyal sorumluluk projeleri geliştirmeyi ilke edinen Akkök Grubu, proje süreçlerinde paydaş katılımını teşvik etmektedir. Özel sektörde yarım asrı aşan kurumsal deneyim ve uzmanlığından güç alan Akkök Grubu, başta şirketlerinin faaliyet gösterdiği bölgeler olmak üzere tüm Türkiye genelinde referans toplumsal sorumluluk projelerine imza atmaktadır. Ekonomik alanda yarattığı katma değeri sosyal sorumluluk projeleriyle zenginleştiren Grup; sivil toplum kuruluşları, kamu kuruluşları ve üniversitelerle eşgüdümlü çalışmalar yürüterek toplumsal faydayı azami düzeye çıkarmaya odaklanmaktadır. Sürdürülebilir kalkınma için yenilikçi ve çevre dostu ürünler üreten ve geliştiren Grup şirketleri, eğitim, çevre, kültür-sanat alanlarında geliştirdiği projelerle de toplumsal gelişime ve çevrenin korunmasına katkı sunmaktadır. Etki alanında köklü çözümler yaratacak sosyal sorumluluk projeleri geliştirmeyi ilke edinen Akkök Grubu, ilgili proje süreçlerinde paydaş katılımını teşvik etmektedir. Böylece, Akkök Grubu kurumsal kültürünün toplumsal olarak tanıtılması ve paydaşlarla uzun soluklu, kalıcı ilişkiler geliştirilmesi hedeflenmektedir. Akkök ün içinde bulunduğu çevreye ve topluma karşı yükümlülüklerinin bilincinde olduğunu sergileyen sürdürülebilir büyüme ve sosyal sorumluluk yaklaşımı, Grup şirketlerinin her faaliyet döneminde bu alanlarda aldığı ödüllerle de belgelenmektedir. Eğitim Eğitimli genç nesillerin sürdürülebilir kalkınma açısından taşıdığı kilit rolden hareketle, Akkök Grubu sosyal sorumluluk faaliyetlerinde her dönem eğitime büyük bir önem atfetmiştir. Grup, Milli Eğitim Bakanlığı adına çok sayıda okul yapımından burs programlarına kadar geniş bir alanda sosyal sorumluluk projesi üretmektedir. Akkök Grubu Tarafından Yaptırılan Okullar Raif Dinçkök İlköğretim Okulu, Çerkezköy/Tekirdağ Aksa Anadolu Teknik Lisesi ve Endüstri Meslek Lisesi/Yalova Güzin Dinçkök İlköğretim Okulu, Maltepe/İstanbul İstanbul Teknik Üniversitesi Maslak Yurtları, Maslak/İstanbul İSOV Mesleki Eğitim Merkezi ve Sosyal Tesisleri, Dinçkök Anadolu Teknik Lisesi, Zincirlikuyu/ İstanbul Akkök Grubu, ekonomik ve sosyal açıdan zor durumda olan üstün/ özel yetenekli öğrencilere uygun bir öğrenim ortamı sunmak amacıyla kurulmuş özel bir lise olan TEV İnanç Türkeş Lisesi ne de ayırdığı mesai ile destek vermektedir. Etkin bir biçimde içinde yer aldığı tüm bu projelerin yanı sıra Akkök Şirketler Grubu, ülkemizdeki eğitim standartlarının yükseltilmesine yönelik platformlara etkin bir biçimde katılım göstermektedir. Akkök ün Yalovalı Çocuklara Armağanı: Akkök Ateşböceği Gezici Öğrenim Birimi Akkök Grubu, kurumsal gelişiminde önemli bir yere sahip Yalova nın sosyal ve kültürel gelişimine katkıda bulunmaya büyük önem vermektedir. Bu kapsamda, Ekim 2009 tarihinden itibaren Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Ateşböceği Gezici Öğrenim Birimi projesinin Yalova çalışmaları, Grup şirketlerinden Aksa Akrilik, Ak-Kim ve Ak-Tops un desteğiyle sürdürülmektedir. Akkök Grubu, bu proje sayesinde Türkiye nin geleceğini oluşturan çocukların kişisel gelişimine katkıda bulunmayı, daha bilinçli ve aydınlık bir neslin oluşmasına destek vermeyi amaçlamaktadır.

10 8 Akkök Şirketler Grubu Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Raporu Akkök ün Sosyal Sorumluluğu Akkök Ateşböceği Gezici Öğrenim Birimi nde öğrenciler bilgisayar okur-yazarlığının yanı sıra gönüllüler kanalıyla birçok farklı eğitim etkinliği gerçekleştirmektedir eğitim-öğretim döneminde Yalova da ilköğretim öğrencisi, hedeflendiği üzere gezici öğrenim biriminden yararlanmıştır. İçinde 12 bilgisayarlı bilişim ve teknoloji alanı, bir adet serbest etkinlik odası ve bir adet yaşam alanı barındıran tır dorselerinin oluşturduğu Ateşböceği Gezici Öğrenim Birimleri nin amacı, eğitim parkı ve öğrenim birimleri olmayan bölgelerde yaşayan çocuklara eğitim desteği ulaştırmaktır. İlköğretim çağı çocuklarının okul dışı zamanlarda çok yönlü bir eğitim desteği alarak çağdaş olanaklardan yararlanmasını ve yaşam becerileri kazanmasını hedefleyen TEGV, Ateşböceği Gezici Öğrenim Birimi projesi kapsamında, bugüne kadar yaklaşık 80 bin kilometre yol kat ederek 500 bine yakın çocuğa eğitim desteği sağlamıştır. Yalova daki proje çerçevesinde teknolojide yaşanan hızlı gelişmelerin çocuklara yansıtılmasına hizmet eden Akkök Ateşböceği Gezici Öğrenim Birimi, öğretim dönemlerinde Taşköprü İlköğretim Okulu ndan başlayarak, Yusuf Ziya, Şaban Temüge, Saffet Çam, Mareşal Fevzi Çakmak, İsmetpaşa Mazlum Palabıyık ve Orgeneral Selahattin Risalet Demircioğlu, Atatürk ve Müfettiş Hamdi Girgin İlköğretim Okulu nda öğrencileri ağırlamaya devam etmiştir. Ateşböceği Gezici Öğrenim Birimi nde sunulan eğitimler arasında yer alan Kendime Yolculuk ve Toplumsal Yaşam adlı programlarla çocukların kişisel farkındalık kazanmaları amaçlanmaktadır sınıflar, sınıflar, sınıflar ve 8. sınıflar için grupların ihtiyaçlarına yönelik dört ayrı etkinlik içeriğine sahip olan Kendime Yolculuk programı ile çocukların sosyal becerilerini geliştirmeleri hedeflenmektedir. Yaratıcılığı teşvik eden programda, çocukların grup etkinliklerinde birbirlerine saygı göstermeyi ve takım çalışmasını öğrenmeleri amaçlanmaktadır. Genç Çevreciler, Haklarımı Öğreniyorum ve Trafik konu başlıklarından oluşan Toplumsal Yaşam programı ise öğrencilerin toplumsal kurallar hakkında bilgilenmelerini sağlamaktadır. Çocuklara eğitim desteğinin her yerde verilebileceğinin en etkili örneklerinden biri olan ve okulların bahçesine park edilen Akkök Ateşböceği Gezici Öğrenim Birimi nde çocuklar, gönüllüler eşliğinde bilgisayar okur-yazarlığı yanında okuma köşesi aktiviteleri gibi kişisel gelişimi destekleyen çeşitli etkinliklere katılmaktadırlar. Ateşböceği Gezici Öğrenim Birimi nde, Akkök ün diğer tüm projelerinde olduğu gibi treylerin tamamında çevreye duyarlı geri dönüşümlü malzemeler kullanılmıştır. Akkök projesi için özel olarak Otokar tarafından üretilen, enerji verimliliği sağlayan, çevre dostu öğrenim birimi olarak işlev gören tırda kullanılan malzemelerin %80 i ekonomik ömrünü tamamladığında geri kazanılabilmektedir. Yalovalı çocuklar Akkök Çocuk Şenliği nde buluştu Akkök Grubu tarafından ilk kez gerçekleştirilen Akkök Çocuk Şenliği, 3 Kasım 2012 tarihinde Raif Dinçkök Kültür Merkezi nde Yalovalı çocuklarla buluşmuştur.şenlik kapsamında Yalovalı çocuklara yönelik palyaço,yüzboyama, animasyon, müzik, tahta bacak gibi aktivitelerin yer aldığı etkinlikler düzenlenmiştir. Akkök Çocuk Şenliği, Yalovalı çocuklara eğlenceli bir gün yaşatmanın yanı sıra onlar için çok özel bir etkinliğe de imza atmıştır. Bu doğrultuda,şenliğe katılan çocukların şenliğe özel kalıcı bir eser ortaya çıkarmaları amacıyla, bir boyama etkinliği düzenlenmiştir. Şenliğe katılan çocuklar ressam Seymen Şener ile birlikte 54 parçadan oluşan Çiçek Dürbünü adlı eseri boyayarak kendi sanat eserlerine imza atmıştır. Boyanan parçaların bir araya getirilmesiyle ortaya çıkan Çiçek Dürbünü nün Raif Dinçkök Kültür Merkezi nde süresiz olarak sergilenmesi panlanmaktadır. TEGV Ateşböceği Gezici Öğrenim Birimi de Yalovalı çocukların kişisel gelişimine katkı sağlamak amacıyla etkinlik boyunca kültür merkezinin bahçesinde yer almıştır. Bu sayede, şenlik katılımcısı çocuklar Ateşböceği Eğitim Programı nı daha yakından tanıma fırsatı yakalamıştır.

11 9 Akkök, Yalovalı çocukların kendi ilgi ve becerileri doğrultusunda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak ve onların kişisel gelişimlerine destek olmak amacıyla Akkök Çocuk Şenliği etkinliklerini önümüzdeki yıllarda da devam ettirmeyi planlamaktadır. Akkök Grubu ndan Avrupa Koleji Master Programı na Destek Eğitimli bir neslin Türkiye nin aydınlık geleceği olduğuna inanan Akkök Şirketler Grubu, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği tarafından yürütülen Avrupa Koleji Master Programı na akademik yılı için vermiş olduğu burs desteğini akademik yılında da devam ettirme kararı almıştır. Avrupa Birliği İletişim Stratejileri kapsamında gençlere burs olanakları yaratma hedefiyle oluşturulan program kapsamında bir öğrencinin yüksek lisans eğitimi sürecindeki eğitim ve yaşam masrafları, Grup tarafından üstlenilmiştir. Kültür, Sanat ve Tarih Akkök Grubu; Yalova da yapımını üstlendiği Raif Dinçkök Kültür Merkezi (RDKM), Yadigâr-ı İstanbul kitap ve sergi etkinliği gibi kalıcı projelerle her dönem kültür-sanat çalışmalarını desteklemektedir. Raif Dinçkök Kültür Merkezi Akkök Grubu nun 1969 yılından bu yana faaliyet gösterdiği Yalova nın sosyo-kültürel yaşamına katkıda bulunmak amacıyla yaptırdığı Raif Dinçkök Kültür Merkezi, 12 Mayıs 2011 tarihinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ın katıldığı açılış töreninin ardından Yalova Belediyesi bünyesinde hizmet vermeye başlamıştır. Kısa sürede kentin kültürel yaşamının odak noktası haline gelen merkez, Yalova Belediyesi tarafından tahsis edilen 10 bin m 2 büyüklüğündeki bir alan üzerinde dört ayrı blok olarak inşa edilmiştir. Akkök Grubu nun kurucusu merhum Raif Dinçkök adına yaptırılan merkezin bir diğer özelliği ise çeşitli kültür-sanat faaliyetlerinin en iyi şekilde temsiline olanak verecek şekilde tasarlanmasıdır. Değişik kapasitelerde çok amaçlı salonları, örgün eğitim atölyeleri, fuaye, sergi, kafeterya alanları, seyir ve teras gibi bölümleri içeren bir kompleks olarak kurgulanan merkez, fiziki altyapısında kullanılan çevre dostu çözümlerle de dikkat çekmektedir. Bağımsız bloklardan oluşan yapıda bakım kolaylığı, dayanıklılığı, sessiz çalışması, yedekleme gerektirmemesi ve çevre dostu özellikleri nedeniyle merkezi klima sistemine alternatif olarak VRF sistemleri kullanılmıştır.

12 10 Akkök Şirketler Grubu Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Raporu Akkök ün Sosyal Sorumluluğu Akkök Grubu, açılışı ardından Yalova Belediyesi ne devrettiği merkeze kurumsal destek vermeyi sürdürmektedir. Raif Dinçkök Kültür Merkezi nin sunduğu tasarım çözümleri, elde ettiği başarılarla da tescillenmektedir. Merkez, 24 Eylül 2010 tarihinde, Londra da gerçekleşen, gayrimenkul alanında dünyadaki en başarılı projeleri ödüllendirmeyi hedefleyen, 2010 Avrupa Gayrimenkul Ödülleri nde (2010 European Property Awards), 39 ülkeden katılan rekor sayıda proje arasında, Ticari/Rekreasyon Yapıları kategorisinde Avrupa nın en iyileri arasına girme başarısını göstermiştir. Bunun yanı sıra, Raif Dinçkök Kültür Merkezi, dünyanın en önemli 100 mimarının kendi projelerine ait yorumlarından oluşan Ideas by 100 Architects isimli kitapta, tasarımcısı Mimar Emre Arolat ın yedi farklı projesinden biri olarak yer almıştır. Ekim 2010 tarihinde Raif Dinçkök Kültür Merkezi, bu kez Dubai emlak ve inşaat sektörünün en önemli etkinliği olan Cityscape yarışmasında iki ayrı kategoride finale kalarak sertifikayla ödüllendirilmiştir. Merkez, ayrıca, bu başarısı nedeniyle Toplum ve Sosyal Hayat kategorilerinde takdire değer bulunmuştur. Raif Dinçkök Kültür Merkezi, Mart 2012 tarihinde düzenlenen ArkiPARC Gayrimenkul Ödülleri nde ise alternatif yatırımlar kategorisinde ödüle layık görülmüştür. Yadigâr-ı İstanbul Projesi Prof. Dr. Nurhan Atasoy un danışmanlığında Yıldız Sarayı fotoğraf albümlerinden derlenerek Mart 2007 de Akkök ün desteğiyle yayımlanan Yadigâr-i İstanbul adlı eserin ikinci baskısı yapılarak 2010 yılında sanatseverlerin beğenisine sunulmuştur. Kitabın içinde yer alan fotoğraflar, Prof. Dr. Nurhan Atasoy un 70 li yıllardan itibaren sürdürdüğü titiz bir çalışma sonucunda, Yıldız Sarayı Kütüphanesi nde bulunan albümler arasından seçilmiştir. Sultan II. Abdülhamid dönemine dek uzanan bu albümler zaman içinde 430 fotoğrafçının fotoğrafını barındıran bir koleksiyona dönüşmüştür. Bir kısmı Sultan Abdülaziz ve Sultan Reşad devrinden, çoğunluğu ise Sultan II. Abdülhamid döneminden seçilmiş fotoğraflardan oluşan kitap, devrin İstanbul unu yansıtmanın yanı sıra Saray ın İstanbul a bakışını da sergilemektedir. Yadigâr-ı İstanbul un bir başka özelliği de Osmanlı da fotoğrafın ortaya çıkışına ve yaygınlaşmasına ilişkin değerli veriler sunmasıdır. Kitap, fotoğrafın Osmanlı yaşamına girmesi, fotoğrafhanelerin kurulması, fotoğrafçılığın özendirilmesi ve ödüllendirilmesi, fotoğrafçılığı öğreten yayınların yapılması, ülkenin çeşitli yerlerinin fotoğraflanması, polis teşkilatında fotoğrafçılık, nüfus tezkerelerine ve pasaportlara fotoğraf koyulması, suçluların fotoğraflarla belgelenmesi, yabancılara fotoğraf çekme izni verilmesi, fotoğraflarla sergilere katılım gibi konularda yepyeni bilgiler içermektedir. Kitaptan seçilen fotoğraflardan oluşan ve Yıldız Sarayı Silahhane Binası nda açılan sergi, bu değerli çalışmayı sanatseverlerle buluşturmuştur. Yine Akkök Şirketler Grubu nun desteğiyle gerçekleştirilen sergiyle Yadigâr-ı İstanbul, kültürel ve tarihsel boyutunun da ötesinde kamuyla paylaşılarak daha geniş kitleler tarafından izlenme olanağına kavuşmuştur. Kitabın ilk baskısının satışından elde edilen gelir Türk Eğitim Vakfı na bağışlanarak eğitim projelerine de katkı sağlanmıştır. Toplum Akkök Grubu, varlığını borçlu olduğu Türkiye nin gelişimine hizmet edebilmek için faaliyetlerini toplumsal fayda gözeterek yürütmektedir. Bu doğrultuda, Grup, üyesi olduğu tüm sivil toplum kuruluşları ve mesleki birliklerde aktif rol almakta, bilgi birikimi ve uzmanlığını toplumsal projeler için seferber etmektedir. İstanbul Sanayi Odası gibi kuruluşların düzenlediği kongrelerde katılımcı olarak yer alan Akkök, Türk sanayi dünyasının gündemindeki konulara nitelikli katkı sunarak Türkiye nin gelişimine kurumsal destek sağlamaktadır. Akkök Grubu, faaliyette bulunduğu bölgelerde topluma katkı sağlayacak projeleri hayata geçirmeyi öncelikleri arasında görmektedir. Grup şirketlerinden birer temsilcinin doğal üyesi bulunduğu İletişim Komitesi, iştiraklere ait işletmelerin bulunduğu yerleşim birimlerinden gelen talepleri inceleyerek

13 11 bu alanlarda ihtiyaç duyulan malzemelerin karşılanması için gerekli kaynakları sağlamakta ve ilgili yerlere ulaştırılmasını organize etmektedir. Akkök, faaliyet gösterdiği illerde öncelikli olarak çocukların ve gençlerin yaşam kalitesini artıracak projelere ağırlık vermektedir. Yalova da Grup şirketlerinin ortak katılımıyla her yıl gerçekleştirilen ve kentteki okulların katıldığı 23 Nisan Çocuk Şenliği bu projelerden sadece birisidir. Aksa Akrilik in Kurumsal Sosyal Sorumluluk Çalışmaları Aksa Akrilik Halk Okulu Aksa Akrilik in toplumun bilinçlenmesine yönelik uzun süredir sürdürdüğü projelerin başında Aksa Akrilik Halk Okulu yer almaktadır. Şirket in büyük bir önem atfettiği bu proje kapsamında Aksa Akrilik yöneticileri, gönüllü çalışanlar ve uzmanlardan oluşan bir ekip, her yıl üretim tesislerinin yakınındaki farklı bir köye bilgilendirme ziyaretinde bulunmaktadır. Doktor, hemşire, iş güvenliği ve çevre uzmanı, sosyal güvenlik kurumu temsilcisi gibi alanında uzman kişilerden oluşan bu ekip, köy halkına sağlıklı beslenme, ev kazalarından korunma yöntemleri, anne-çocuk sağlığı, çevrenin korunması, emeklilerin sosyal hakları ve benzeri konularda eğitim vererek kırsal kalkınmaya destek olmaya gayret göstermektedir. Aksa Akrilik Halk Okulu, köy muhtarı Mustafa Eryiğit ten gelen istek üzerine 2011 yılında Yalova nın Geyikdere Köyü nde gerçekleştirilmiştir. Köy halkının önerileri dikkate alınarak bir gündem hazırlanmış ve uzmanlar tarafından köy kahvesinde sunumlar gerçekleştirilmiştir. Etkinlik kapsamında Aksa tanıtım sunumu düzenlenerek köy halkı Aksa nın temel faaliyet alanı hakkında bilgilendirilmiştir.

14 12 Akkök Şirketler Grubu Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Raporu Akkök ün Sosyal Sorumluluğu Köy halkının talebi doğrultusunda, Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü nden bir uzman Karpuz Yetiştiriciliği, Emniyet Genel Müdürlüğü uzmanları ise Trafik, Narkotik ve Kadına Şiddet konularında bilgilendirme sunumu gerçekleştirmiştir. Ayrıca, etkinlikler kapsamında, İTÜ Maden Fakültesi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Orhan Kural tarafından Çevrenin Korunması ve Sigaranın Sağlığa Zararları konulu bir konferans verilmiştir. Etkinlik sonunda Aksa tarafından hazırlanan Katı Atıklar ve Geri Kazanım bilgi kitapçığı tüm öğrencilere dağıtılmıştır. Ayrıca, Geyikdere Köyü nü temsilen muhtar Mustafa Eryiğit e teşekkür plaketi, Halk Okulu katılımcılarına ise Aksa serasında yetiştirilen ağaç fideleri hediye edilmiştir. Yalova Geyikdere Köyü Aksa Halkokulu, İTÜ Maden Mühendisliği Fakültesi Bölüm Başkanı Prf. Dr. Orhan Kural ın konuşmacı olduğu Çevrenin Korunması ve Sigaranın Sağlığa Zararları başlıklı panel Aksa Akrilik in Ağaçlandırma Çalışmaları Aksa Akrilik, atmosfere salınımı gerçekleştirilen sera gazlarının dengede tutulması amacıyla, önemli karasal karbon yutakları olan orman alanlarının genişletilmesine yönelik olarak kurulduğu günden bu yana yoğun çaba sarf etmektedir. Şirket e ait serada yetiştirilen bitki ve ağaç fideleri, önceki yıllarda olduğu gibi döneminde de Halk Okulu, Açık Kapı gibi çeşitli organizasyonlar aracılığıyla katılımcılara ve dilekçe ile istek yapan tüm kişi ve kuruluşlara ücretsiz olarak dağıtılmıştır döneminde yaklaşık 4 bin adet fide ücretsiz olarak doğaseverlere teslim edilmiştir.

15 13 Sosyal Sorumluluk Pazaryeri nden Aksa Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri ne İki Ödül Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği (TKSSD) tarafından düzenlenen KSS Çözümleri Pazaryeri etkinliğine Üçlü Sorumluluk Yönetim Sistemi uygulaması ile davet edilen Aksa, iki ayrı ödüle layık görülmüştür. Özel sektör kurumsal sosyal sorumluluk projelerini teşvik etmeyi amaçlayan etkinlik kapsamında, katılımcı uygulamalar bir yıl boyunca izlenmekte ve değerlendirilmektedir. Aksa, KSS Pazaryeri etkinliğinde Toplumsal Danışma Paneli, Halk Okulu, Açık Kapı Etkinlikleri, Sera Gazı Envanteri ve Ağaçlandırma, Çevre Bilinçlendirme ve Aksa Kurtarma Takımı faaliyetleri ile yer almıştır. Şirket, etkinlik kapsamında, jüri değerlendirmesiyle belirlenen En İyi Paydaş İletişim Ödülü nün yanı sıra 750 ziyaretçinin oyları ile seçilen Paydaş Yönetimi ve İletişimi Üçüncülük Ödülü nü kazanarak bir kez daha sosyal sorumluluk alanında sahip olduğu birikim ve duyarlılığı paydaşları nezdinde ortaya koymuştur Aksa Akrilik Sürdürülebilirlik Çalışmalarını GRI Formatında Raporlamaya Devam Ediyor Aksa; ekonomi, çevre, iş sağlığı ve güvenliği ve kurumsal sorumluluk alanlarında gerçekleştirdiği etkinlikleri, 2004 yılından bu yana hem kurumsal web sitesinde hem de Global Compact in kendi sitesinde tüm paydaşlarının erişimine sunmaktadır. Şirket, Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) ve Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (Global Compact) ile işbirliği içerisinde çalışan ve kâr amacı gütmeyen bir organizasyon olan GRI ın (Global Reporting Initiative) oluşturduğu küresel sürdürülebilirlik raporlama rehberi ile çevresel, sosyal ve ekonomik faaliyetlerini ve bu faaliyetlerinin sonuçlarını C seviyesinde düzenli bir biçimde raporlamaktadır. Bu kapsamda Şirket in 2010 Sürdürülebilir Kalkınma Raporu Aksa web sitesinde paydaşların dikkatine sunulmuştur. Aksa Akrilik Toplumu Bilgilendiriyor Şeffaflık ve hesap verebilirliği kurumsal yönetim ilkelerinin ayrılmaz bileşenleri arasında gören Aksa Akrilik, Yalova Valiliği, Yalova ilçe belediyeleri, meclis üyeleri ve muhtarların da içinde olduğu paydaşlarını faaliyetleri hakkında bilgilendirmeye 2012 yılında da devam etmiştir. Paydaşlara yönelik olarak hazırlanan sunumların ardından yapılan saha gezileri ile ziyaretçiler, Aksa yı yakından tanıma fırsatı bulmuştur.

16 14 Akkök Şirketler Grubu Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Raporu Akkök ün Sosyal Sorumluluğu Aksa nın topluma yönelik çevre konusundaki bilinçlendirme çalışmaları kapsamında Yalova da bulunan Hacı Ali Saruhan İlköğretim Okulu nda çevre konusunda dünyada en çok konferans veren akademisyenler arasında yer alan İTÜ Maden Fakültesi Bölüm Başkanı Orhan Kural ın konuşmacı olarak katıldığı bir panel düzenlenmiştir. Şirket in desteği ile okulun konferans salonunda yapılan Çevre ve Hayvanların Korunması konulu konferansa Aksa temsilcileri ve yaklaşık 500 okul öğrencisi katılım göstermiştir. Konferans sonunda Prof. Dr. Orhan Kural, okul kütüphanesine kendi kitaplarından hediye etmiştir. Proses Laboratuvarı Aksa Akrilik çalışanları ve Aksa Akrilik Meslek Lisesi öğrencilerine hizmet vermek üzere Şirket bünyesindeki proses laboratuvarı, perşembe ve cuma günleri kullanıma açılmıştır. Ak-Kim Sponsorluk Çalışmaları 2011 Dünya Kimya Yılı çalışmaları kapsamında MAREM (Marmara Denizi nin Değişen Oşinografik Şartlarının İzlenmesi Projesi) projesine ana sponsor olarak destek veren Ak-Kim ise bu sponsorluğunu 2012 yılında da sürdürmüştür. Doğaya ve sürdürülebilir kaynaklara verdiği önemi destek verdiği projelerle de gözler önüne seren Ak-Kim in ana sponsor olarak destek verdiği proje kapsamında çarpıcı sonuçlara ulaşılmıştır. 24 Temmuz 2012 tarihinde proje çıktıları, MAREM ölçümleme ve araştırma çalışmalarında kullanılan Oktay 4 gemisinde basın mensuplarının bilgisine sunulmuştur. Ak-Kim, 2012 yılı sponsorluk faaliyetleri kapsamında, 28 Mayıs-4 Haziran tarihleri arasında 21 incisi düzenlenen İstanbul Lisesi Kültür Etkinlikleri Haftası na destek olmuştur. Bu etkinlik kapsamında, İstanbul Lisesi nde hafta boyunca konserler, paneller, konferanslar, söyleşiler, sergiler, kısa film gösterimleri ile birlikte açılış, kapanış ve öğrenci geceleri düzenlenmiştir. Ak-Kim in 2012 yılı sponsorluk çalışmaları doğrultusunda destek olduğu bir başka proje ise; TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Bölümü nün düzenlediği 10. Kimyasal Fizik Kongresi olmuştur Ekim 2012 tarihleri arasında gerçekleştirilen kongreye, Moleküllerin Yapıları, Özellikleri ve Dinamikleri; Spektroskopi; Kinetik; İstatistiksel Mekanik; Moleküler Kuantum Teorisi; Gevşeme Olayları (Relaksasyon); Moleküler Reaktivitede Temel Problemler; Etkileşen Sistemler; İleri Malzemeler, Polimerler, Biyomoleküler Sistemler; Yüzeyler/ Arayüzeyler; Nanoyapılar, Nanomalzemeler; Enformasyon Teorisi; Yoğun Fazlar konularında yurt dışından ve yurt içinden çok sayıda bilim adamı konuşmacı olarak katılmıştır. Şirket in 2012 yılında sponsorluk desteği sağladığı bir diğer kurum ise Muğla Üniversitesi dir. Ak- Kim sponsorluğunda 1-6 Ekim 2012 tarihleri arasında Muğla Üniversitesi nde gerçekleştirilen 26. Ulusal Kimya Kongresi nde Analitik Kimya, Anorganik Kimya, Biyokimya, Fizikokimya ve Organik Kimya konularında oturumlar, poster sunumları ve çalıştaylar gerçekleştirilmiştir. Sürdürülebilirlik ve Yeşil Enerji konularına büyük önem atfeden Ak-Kim, 2012 yılında önemli bir adım atarak RETEP (Rüzgâr Enerjisi Teknoloji Platformu) Otomotivden Rüzgâr Enerjisine Sanayi Devrimi konferansına sponsor olmuştur. RETEP; Türkiye de rüzgâr enerjisi teknolojileri ile birlikte sanayinin gelişimini sağlayarak; Türkiye yi bölgesel güç ve tedarik merkezine dönüştürmeyi ve rüzgâr enerjisinin Türkiye enerji karmasındaki payını artırmayı amaçlamaktadır.

17 15 Ak-Kim in 2012 yılında sponsor olduğu bir diğer çalışma ise, Türkiye kimya sektörü açısından büyük önem arz eden Kimya Sektörü Rekabet Gücü Raporu dur. SEDEFED (Sektörel Dernekler Federasyonu) tarafından yürütülen çalışma ile sürdürülebilir bir model yaratılarak Türkiye nin rekabet gücü temelinde, kimya sektörünün özeline inilmesi, rekabet gücünün ortaya çıkartılması, bunların ölçülerek karar vericilere yol gösterici bir rehber oluşturulması hedeflenmektedir. Kimya sektörünün rekabet gücünü ortaya koyan bu rapor, 15 Kasım 2012 tarihinde düzenlenen 8. Rekabet Kongresi nde sektör temsilcileri ve kamuoyu ile paylaşılmıştır. Dünya Kimya Yılı Etkinlikleri ve Ak-Kim 2011 Dünya Kimya Yılı kapsamında çalışmalarına MAREM projesine ana sponsor olarak başlayan Ak-Kim, bu faaliyetle denizlerdeki doğal yaşamın sürdürülebilmesine destek olmayı ve dünyada yılda 2 milyon ton kanalizasyon, endüstriyel ve tarımsal atığın su kaynaklarına bırakılmasının yarattığı tehlikeye dikkat çekmeyi amaçlamıştır. 20 Ağustos 2011 tarihine kadar devam eden proje kapsamında, tüm Marmara Denizi nin, (Boğaziçi Karadeniz çıkışından, Çanakkale Boğazı Ege Denizi çıkışına kadar olan bölge) Oşinografik (Fiziksel- Kimyasal), Sedimantolojik, Klimatolojik, Hidrolojik, Kimyasal, Biyolojik (Genel Biyolojik ve Balıkçılık Biyolojisi) ve Jeolojik etüdü gerçekleştirilmiştir. Dünya Kimya Yılı kapsamındaki sponsorluk çalışmalarını Sabancı Üniversitesi tarafından düzenlenen Business Beyond Borders girişimini destekleyerek sürdüren Ak-Kim, 10 Ekim 2011 de Sakıp Sabancı Müzesi nde gerçekleştirilen Business Beyond Borders konferansları lansman etkinliğinin ana sponsoru olmuştur. Günümüz konjonktürünün etkisiyle değişime uğrayan dünya ekonomisinin en önemli aktörlerinden biri olarak kabul edilen Türkiye ekonomisini ve Türk şirketlerini desteklemek amacıyla kurulan girişim, düzenlediği konferanslar serisinde global alanda oyuncu olacak şirketler için ufuk açıcı ve çok yönlü programlara yer vermektedir. Türkiye Kimya Derneği nin; Dünya Kimya Yılı kapsamında Nobel Ödüllü Kimyacıları Türkiye ye getirme projesine de destek olan Ak-Kim; NMR konusunda ödüllü Prof. R. Ernst i Türkiye ye getirerek Marmara Üniversitesi ve Sainten Pulchérie Fransız Lisesi nde konferanslar vermesine imkân sağlamıştır. Ak-Kim, aynı zamanda; adsorpsiyon ve adsorbentler uzmanı İspanyol Bilim adamı Conchi Ania nın Marmara ve İstanbul Üniversitesi nde düzenlediği konferanslara sponsor olmuştur. Ak-Kim, 2012 yılında Koç Üniversitesi tarafından düzenlenen Business Trip etkinliğine sponsor olarak destek vermiştir. Koç Üniversitesi İşletme Kulübü tarafından gerçekleştirilen Business Trip adlı etkinlik; alanlarında üstün başarıya ulaşmış şirketlerin üst düzey yöneticileriyle, Türkiye nin çeşitli üniversitelerinden seçilmiş 360 başarılı öğrenciyi bir araya getirmiştir. Ak-Kim; kariyerlerinin henüz başında olan öğrencilerin, ilgilendikleri sektörler hakkında bilgi edinerek, bilinçli karar vermelerini sağlayan etkinliğe sponsor olarak; eğitime verdiği önemi bir kez daha göstermiştir.

18 16 Akkök Şirketler Grubu Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Raporu Akkök te İnsan Hakları Aksa Akrilik, Toplumsal Danışma Paneli ve Açık Kapı Günleri etkinlikleri sayesinde paydaşlarıyla şeffaf ve karşılıklı etkileşime açık ilişkiler geliştirmektedir. Akkök Grubu, tüm iş süreçlerini evrensel insan hakları normları çerçevesinde yürütmeyi kurumsal kültürünün en önemli bileşenleri arasında görmektedir. Bu anlayış çerçevesinde, gerek organizasyon yapısı içerisindeki uygulamalarda gerekse paydaşlarla geliştirilen ilişkilerde etnik köken, dil, din, ırk, politik görüş, cinsiyet gibi ayrımlar dikkate alınmamaktadır. 10 Aralık 1948 tarihinde Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, binlerce yıllık insanlık tarihinin iyi ve kötü deneyimlerinden süzülerek ve mutsuz bireylerden mutlu toplumlar yaratılamayacağı anlayışıyla kaleme alınmıştır. Bu anlayışı kurumsal kültürünün bir parçası haline getiren Akkök Grubu, organizasyonel yapısında ve toplumla ilişkilerinde insan haklarının korunup geliştirilmesine azami dikkat göstermektedir. Akkök Grubu nun tedarikçiler ve alt işverenlerin dâhil olduğu ekonomik paydaşlarla olan ilişkileri de kurumsal ve etik değerler çerçevesinde yürütülmektedir. Düzenli saha ziyaretleriyle tedarikçileri denetleyen Grup Şirketleri; çocuk işçi çalıştırılması, sigortasız ya da zorla işçi çalıştırılması gibi hak ihlali içinde bulunan kurumlarla ticari ilişkisini kesmektedir. Ayrıca, taşeron firma çalışanlarına iş sağlığı ve güvenliği konularında her yıl kapsamlı eğitimler verilmektedir. Aksa Akrilik in 1999 yılından bu yana başarıyla uyguladığı insan kaynakları politika ve yaklaşımları, çalışanların mutlu, sağlıklı ve verimli bir ortamda, açık ve yakın iletişim içinde çalışmalarını, bireysel gelişimlerini kesintisiz bir biçimde sürdürmelerini güvence altına almayı amaç edinmektedir. Aksa Akrilik te eğitim notuna dönüştürülmüş olan İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, oryantasyon eğitimlerinde ve Aksa Akrilik TV de çalışanların dikkatine sunulmaktadır. AkCez Ortak Girişim Grubu nun Şubat 2009 tarihinde elektrik dağıtım hizmetinin özelleştirilmesi kapsamında devraldığı SEDAŞ, toplumsal fayda konusundaki duyarlılığıyla kaliteli ve kesintisiz elektrik dağıtım hizmetini faaliyet amaçlarının başına koymuştur. Öte yandan Şirket, sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında başlattığı Enerjinin Verimli Kullanımı kampanyasıyla okullarda bilgilendirme ve bilinçlendirme toplantıları düzenlemiştir. İl Milli Eğitim Müdürlükleri ile işbirliği halinde yürüttüğü ve görsel malzemelerle de desteklenen bu kampanyanın mesajını toplumun en geniş kesimlerine olabildiğince yaygın bir biçimde ulaştırmaya çalışmaktadır. SEDAŞ (Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.), 2011 yılında, Sakarya Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde İzzet Şükrü Enez Toplum Merkezi, Şeker Toplum Merkezi ve Hızırtepe Dostluk Toplum Merkezi nde enerji verimliliği konulu eğitim seminerleri düzenleyerek ev hanımlarına yönelik bilgilendirme faaliyetlerini sürdürmüştür.

19 17 Ak-Kim de de yılda iki defa Yalova Kızılay Şubesi ile ortaklaşa Kan Bağışı kampanyası yürütülmektedir. SEDAŞ, 2011 yılında Kocaeli Açık Ceza ve İnfaz Kurumu Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde Elektriği Verimli Kullan, Doğal Kaynakları İsraf Etme, Çevreye Katkı Sağla sloganından yola çıkarak hükümlülere yönelik Kandıra Cezaevi nde enerji tasarrufu seminerleri düzenlemiştir. Enerji Tasarrufu Haftası Etkinlikleri kapsamında düzenlenen seminerde toplu yaşam merkezlerinde enerji tasarrufu nasıl olmalı, enerjinin verimli kullanımı ve bu davranışın ülke ekonomisine, çevreye katkıları nedir? konularına değinilmiştir. SEDAŞ Kurumsal İletişim Birimi ve SEDAŞ Dağıtım Merkezleri Birimi yöneticilerinin konuşmacı olarak katıldığı seminer, cezaevi yöneticileri ve hükümlüler tarafından ilgi ve dikkatle dinlenmiştir. Enerji verimliliği konusundaki bilinç düzeyini artırmayı hedefleyen seminere 250 hükümlü katılım göstermiş, bilgilendirici sunumların yanı sıra katılımcı soruları ayrıntılı biçimde cevaplanmıştır. Kızılay ile işbirliği içinde Gönüllü Kan ve Organ Bağışı kampanyası düzenleyen ve Sakarya Kızılay Kan Merkezi tarafından Teşekkür Belgesi ile onurlandırılan SEDAŞ, insan haklarına saygı ve tarafsızlık ilkelerini insan kaynakları politikalarına başarıyla entegre etmiştir yılında Sakarya Kızılay Kan Merkezi nin Gönüllü Kan Bağışı kampanyasına destek vermeye başlayan Şirket, 2011 ile 2012 yıllarında da Kızılay Kan Merkezi tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyasına katkı sağlamaya devam etmiştir. Bu doğrultuda, Kocaeli Kan Merkezi ile işbirliğine gidilerek Kocaeli ilinde SEDAŞ lokasyonlarında çalışanların gönüllü katılımıyla kan bağışı kampanyası düzenlenmiştir. Bunun yanında, kampanya sırasında çalışanların sağlık açısından bilinçlenmesine toplumsal duyarlılığın artırılmasına çalışılmıştır. Şirket in bu yöndeki çalışmalarına gönüllü olarak destek veren SEDAŞ çalışanları örnek bir davranış sergilemiştir. Ak-Kim de de yılda iki defa Yalova Kızılay Şubesi ile ortaklaşa Kan Bağışı kampanyası yürütülmekte ve yılda yaklaşık 70 personel bu kampanyaya katılmaktadır. Akkök Grubu nun insan hakları konusundaki duyarlılığı toplumla ilişkilerinde karşılığını bulmaktadır. Grup şirketleri, faaliyet gösterdikleri bölgelerde hayata geçirdiği çevresel, sosyal ve kültürel projelerle toplumsal yaşamın ayrılmaz birer parçası haline gelmiştir. Aksa Akrilik in Toplumsal Danışma Paneli ve Açık Kapı Günleri bu etkinlikler arasındaki referans proje olarak öne çıkmaktadır.

20 18 Akkök Şirketler Grubu Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Raporu Akkök te İnsan Hakları Aksa Akrilik in Açık Kapı Günleri Açık Kapı Politikası nı yazılı hale getiren Aksa Akrilik, bu politikayla çalışanların işte ve iş dışı her türlü konuda yöneticileriyle; müşteriler, toplum, iş ortakları ve hissedarların ise ilgili kuruluş yetkilileriyle kolaylıkla ve çekincesiz olarak iletişim kurabilmesini amaçlamaktadır. Üçlü Sorumluluk takımı üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen Açık Kapı Günleri nde önce basın mensupları, ardından Yalova ve çevre yerleşim birimlerinin sakinleri Aksa Akrilik tesislerinde misafir edilmekte; iş süreçleri, çevre yönetim sistemleri ve Aksa Akrilik in kente katkıları hakkında bilgi sahibi olmaktadır. Açık Kapı Günleri nin başladığı 1999 yılından bu yana toplam 17 binin üzerinde ziyaretçi Aksa Akrilik tesislerini gezmiş ve bilgi sahibi olmuştur. Aksa Akrilik, Açık Kapı Günleri nde, Yalova Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, Yalova ve civar illerdeki eğitim kurumlarından gelen ziyaretçileri ağırlamanın yanı sıra kıyaslama ve vaka çalışmalarını yürütmek üzere yurt içi ve yurt dışındaki kurumlardan gelen pek çok temsilciyle de işbirliği yapmaktadır. Paydaşlarla İlişkiler Aksa Akrilik, müşterilerin beklenti ve gereksinimleri hakkındaki portföyünü satış sonrası hizmetler, müşteri yemekleri, fuarlar, Müşteri Memnuniyeti Anketi, özel müşteri talebi yapılabilirlik bilgileri, Müşteri ile Öğrenme Merkezi gibi bir dizi etkinlikle toplamaktadır. Çalışanların beklenti ve gereksinimleri ise Çalışan Memnuniyeti Anketi, Temsil Heyeti, bireysel performans değerlendirme görüşmeleri, bölüm yemekleri, sosyal faaliyetler ve yüz yüze görüşmelerde alınmaktadır. Aksa Akrilik, iş ortaklarının gereksinim ve beklentilerini fuarlar, düzenli toplantılar; tedarikçilerin gereksinim ve beklentilerini ziyaretler, toplantılar, tedarikçi performans değerlendirme çalışmaları düzenleyerek elde etmektedir. Toplumun gereksinim ve beklentilerine de büyük değer veren Şirket; Açık Kapı Günleri, günlük basının izlenmesi ve sosyal faaliyetlerden alınan geri bildirimler gibi bir dizi etkinlikle toplumsal alanda kurumsal iletişimini yürütmektedir. Aksa Akrilik, hissedarların gereksinim ve beklentilerini karşılamak için Genel Kurul, Yönetim Kurulu, İcra Kurulu, üç ayda bir düzenlenen yurt içi bilgilendirme toplantıları, altı ayda bir düzenlenen yurt dışı bilgilendirme toplantılarını düzenli bir biçimde sürdürmektedir. Stratejik planlama çalışmalarında, bu platformlarda elde edilen veriler ve geri bildirimler dikkate alınmakta ve şirket hedeflerinin gerçekleşme durumlarından ve süreç performansları ile diğer öğrenme verilerinden yararlanılmaktadır. Ak-Kim Açık Kapı Politikası Açık Kapı Politikası nın uygulandığı Ak-Kim de, çalışanlar paylaşmak istedikleri her konuda yöneticilerine rahatça ulaşabilmekte, görüşlerini dile getirebilmektedir. Bu politika çerçevesinde, Şirket ve ürünleri hakkında bilgi sahibi olmak isteyen resmi kurum ve kuruluşlar ile ilköğretimden üniversiteye kadar her düzeyden öğrenci, Şirket in üretim tesislerini ziyaret olanağı bulmaktadır. Ayrıca, yılda iki kez düzenlenen Genel Müdür ile Sohbet toplantıları aracılığıyla çalışanlar sağlık, çalışma koşulları, iş güvenliği gibi konularda görüş ve önerilerini açık bir biçimde dile getirmektedir. Ak-Kim in uzun yıllardır sürdürdüğü Açık Kapı Politikası doğrultusunda her yıl olduğu gibi 2012 yılında da ziyaretçiler üretim tesislerinde ağırlanmış ve sanayi-toplum iletişimini artırmaya yönelik çalışmalara aralıksız devam edilmiştir. Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği Toplantısı Ak-Kim de Yapıldı Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği (TKSD) Yönetim Kurulu Toplantısı tarihinde Yönetim Kurulu Başkanı Timur Erk in başkanlığında, TKSD Yönetim Kurulu üyesi Ak-Kim Genel Müdürü Fatih Tanverdi nin ev sahipliğinde Yalova da bulunan Ak-Kim Sosyal Tesisi Akmotel de gerçekleştirilmiştir.

21 YILI AÇIK KAPI ZİYARETLERİ Okulun Adı Tarih Sayı 1. Yalova Üniversitesi Yalova Fen Lisesi Yalova Fen Lisesi Hacettepe Üniversitesi Kimya Bölümü Yalova Şehit Osman Altınkuyu Anadolu Lisesi Karamürsel Anadolu Lisesi Marmara Üniversitesi Kimya Bölümü Kocaeli Üniversitesi Yalova Üniversitesi Yalova Fen Lisesi YILI AÇIK KAPI ZİYARETLERİ Okulun Adı Tarih Sayı 1. YTSO - İl Kadın Girişimciler Kurulu Çanakkale 18 Mart Üniversitesi YTSO İl Kadın Girişimciler Kurulu ndan Ak-Kim e Ziyaret Yalova Ticaret ve Sanayi Odası (YTSO) İl Kadın Girişimciler Kurulu, 4 Mayıs 2012 tarihinde Ak-Kim Yalova tesislerine tanıma amaçlı bir ziyaret gerçekleştirmiştir. YTSO İl Kadın Girişimciler Kurul Üyesi olan Ak-Kim İnsan Kaynakları ve Yönetim Sistemleri Direktörü Sibel Keçeci Bekler işyeri ziyareti ve bilgilenme amaçlı olarak gerçekleşen ziyaret kapsamında öncelikli olarak katılımcılara tanıtım sunumu düzenlemiş ardından da Ak-Kim yöneticilerine yönelik YTSO İl Kadın Girişimciler Kurulu tanıtım sunumu gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, ziyaret sırasında, kurul üyeleri Ak-Kim üretim sahalarını gezmiş ve kadın üretim mühendislerinden bilgi almıştır. 3. Gazi Abdurrahman İlköğretim Okulu Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği Yalova Fen Lisesi Yönetim Kurulu toplantısı ardından Ak-Kim üretim tesislerini ziyaret eden Yönetim Kurulu üyelerine, öncelikli olarak Ak- Kim tanıtım sunumu yapılmış, sonrasında ise saha gezisi organize edilmiştir. Ak-Kim de yer alan Sodyummetabisülfit, Klor Alkali, Hidrojen Peroksit ve Sodyumperkarbonat üretim tesislerini ziyaret eden üyelere Üretim Direktörü, Üretim Bölüm Yöneticisi ve Üretim Mühendisleri tarafından üretim prosesleri hakkında bilgi verilmiştir. Toplantıya Timur Erk (TKSD Yön. Krl. Başkanı), Erkan Baykut (TKSD), Caner Zanbak (TKSD - Çevre Danışmanı), Emel Saçaklı (TKSD), Fatih Tanverdi (Ak-Kim Genel Md. ve Yön. Krl. Üyesi), Selami Karaca (Bayer Türk), Engin Denizmen (Çukurova Grubu), Şahit Kanuni (Deteks Kimya), İhsan Necipoğlu (Dow Türkiye), Haluk Erceber (Organik Kimya), Necati Hakoğlu (Polisan), Ünsal Hekiman (Pharmavision) ve Kevser İnceler (Şişe Cam) katılım göstermiştir.