vizyon escarus hakkında misyon hakkında Escarus un misyonu, müşterilerine sürdürülebilirlik çözümleri sunan öncü bir şirket olmaktır.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "vizyon escarus hakkında misyon hakkında Escarus un misyonu, müşterilerine sürdürülebilirlik çözümleri sunan öncü bir şirket olmaktır."

Transkript

1

2 escarus hakkında Nisan 2011 de faaliyetine başlayan Escarus Sürdürülebilir Danışmanlık A.Ş., deneyimli ve profesyonel kadrosuyla sürdürülebilirlik çözümleri geliştirerek, danışmanlık hizmetleri vermek ve dünyada kabul görmüş global, çevresel ve sürdürülebilir yaklaşımları Türk iş dünyasına entegre etmek üzere kurulmuş bir TSKB kuruluşudur. Escarus un temelleri TSKB nin 62 yıllık bilgi birikimi, başarılı bir şekilde uygulanan çevre ve sürdürülebilirlik yaklaşımı ve modellerine ve bu alanlarda yurtdışında son üç yıldır IFC ve Financial Times tarafından ödüllerle taçlandırılan tecrübelerine dayanmaktadır. misyon Escarus un misyonu, müşterilerine sürdürülebilirlik çözümleri sunan öncü bir şirket olmaktır. vizyon Çalışanlarına, yenilikçi ve yaratıcı düşünme yeteneklerini kullanmalarına fırsat tanıyan ve teşvik eden bir kuruluş olmak. Gezegenimizin sürdürülebilirliği için fark yaratan ve sorumlu bir paydaş olmak Üretkenlik ve verimlilik için etkili, yalın ve hızlı hareket eden bir danışmanlık firması olmak hakkında Faaliyetlerine 1950 yılında başlayan Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), Türkiye nin ilk özel sermayeli kalkınma ve yatırım bankasıdır. Ana hissedarı T. İş Bankası Grubu (%50,1) olan TSKB nin hisselerinin %32,6 sı İMKB Ulusal Pazarında TSKB sembolü ile işlem görmektedir. Öncelik Çevre ve Sürdürülebilirlik 1950 den beri sanayi ve hizmet sektörünün yatırım projelerini finanse eden TSKB, finansman sağladığı kurumların ve projelerin çevresel riskini de göz önünde bulundurmaktadır. Ayrıca, sağladığı çevre ve yenilenebilir enerji kredileri ile, çevre konusunda, Türkiye de sayıca en fazla projeye imza atmış olan TSKB, ISO Çevre Yönetim Sistemi Standardı na sahip ilk Türk bankasıdır. TSKB; Sürdürülebilir bankacılık kavramının kurumsal yönetişim, çevre ve sosyal sorumluluk kriterlerini, bankacılık hizmetlerine başarıyla entegre etmiştir.

3 Mevcut Tesislerin Teknik Değerlemesi: > Tesislerin mevcut durumunun değerlendirmesi, > Çevresel mevzuata uyum analizi, > Üretim projeksiyonu ve sınai maliyet, > Yatırım ihtiyaçlarının saptanması, Yatırım Projeleri Teknik Değerleme: > Yatırım maliyetlerinin saptanması, > Üretim projeksiyonları, > Yatırımın sosyal ve çevresel etki analizi, > İleriye dönük yatırım ihtiyacının belirlenmesi, > İş modellerinin oluşturulması. Çevre Yönetimi: > Çevre durum ve boşluk analizi, > Su/atıksu, emisyon, gürültü, katı atık ve tehlikeli atık yönetimi, > Çevre mevzuatına uyum analizi, > Çevre yönetimi ve izleme planı, > İzleme ve raporlama. Sürdürülebilirlik Yönetimi: > Sürdürülebilirlik ekseninde risklerin ve fırsatların belirlenmesi, > Sürdürülebilirlik performans kriterlerinin belirlenmesi ve hedeflerin koyulması, > Şirketlerin sürdürülebilirlik stratejilerinin dizayn edilmesi, > Sürdürülebilirlik stratejilerinin yönetimi ve iyileştirilmesi. Karbon Yönetimi: > Sıfırkarbon sertifikasyonu, > Yönetim sistemlerinin kurulması, > Karbon emisyonlarının hesaplanması, > Karbon emisyonlarının harici ve dahili olarak azaltılması, > İklim değişikliği stratejisi ve iletişimi, Karbon envanterinin sistematik yönetimi. Mevcut Tesislerin Teknik Değerlemesi Yatırım Projeleri Teknik Değerleme Çevre Yönetimi Sürdürülebilirlik Yönetimi Karbon Yönetimi Danışmanlık & Mühendislik

4 Enerji Projeleri Teknik Değerleme Eğitimi: Finansal kuruluşlara, enerji projeleri finansmanında olası risklerin ve fırsatların belirlenmesi, üretim rakamlarının hazırlanması ve maliyet yapısının fizibilitesinin yapılması konularında eğitimler. Çevresel ve Sosyal Risk Etki Belirleme ve Kategorizasyonu Eğitimi (ERET): Finansal kuruluşlara, kredilendirilmek üzere değerlendirilen projelerin çevresel ve sosyal etki boyutlarının analiz edilip karar vericilere yönelik gerekli raporlamaların yapılması konularında, özel olarak geliştirilmiş vakalar içeren uygulamalı eğitim programları. Sürdürülebilirlik Eğitimi: Sürdürülebilirlik konusunda, uygulamalarla kanıtlı deneyimleri ve The Global Compact - Global Reporting Initiative tarafından ortaya koyulan uluslararası kabul gören ilke ve prensipler ışığında sürdürülebilirlik yönetimi konularında eğitimler. İklim Değişikliği & Karbon Eğitimi: İklim değişikliğinin sebebi nedir ve karbon emisyonları ne demek? Siz, işiniz ve ekonomi için ne anlama geliyor? Karbon emisyonlarının hesaplanması ile ilgili altyapının oluşturulması ve karbon emisyonlarının azaltılması ile ilgili alınacak aksiyonlar hakkında eğitimler. Enerji Projeleri Teknik Değerleme Eğitimi Çevresel ve Sosyal Risk Etki Belirleme ve Kategorizasyonu Eğitimi (ERET) Sürdürülebilirlik Eğitimi İklim Değişikliği & Karbon Eğitimi Eğitim

5 Çevresel İzleme > Çevresel verilerin toplanması ve analiz edilmesi, > Çevre yönetim planı izleme > Çevre mevzuatına uyum izlemesi, izin ve lisansların takibi, > İnşaat ve işletme aşamalarında etki azaltma önlemlerinin izlenmesi. Teknik İzleme > Yatırımların, proje ve portföy seviyelerinde fiziksel ve finansal ilerleme durumlarının izlenmesi > Yatırımın fiziksel ilerleyişinin takip edilmesi, > Planlanan yatırım programında oluşan değişikliklerin tespit edilmesi ve izlenmesi, > Maliyet artışına neden olabilecek unsurlar ile olası risklerin belirlenmesi, Raporlama > Çevresel ve sosyal izleme sonuçlarının periyodik olarak raporlanması, > Çevresel ve Sosyal etki azaltma önlemlerinin etkinliği hakkında geri bildirim, > Teknik İzleme sonuçlarının raporlanması, > Çevresel ve Teknik İzlemelerin istatistiksel değerlendirmesi ve geri bildirim. Çevresel İzleme Teknik İzleme Raporlama İzleme & Raporlama

6 Sertifikasyon Karbon ayak izi; bireylerin ve şirketlerin doğrudan veya kullandığı ürünlerin üretimi açısından enerji kullanımıyla dünyaya bıraktıkları toplam sera gazı emisyonu anlamına gelmektedir. SıfırKarbon Sertifikası: SıfırKarbon Prensipleri, Escarus un karbon hizmetleri bünyesinde geliştirilen bir sertifikasyon sisteminin parçasıdır ve Türkiye nin düşük karbon ekonomisine geçiş sürecinde şirket ve organizasyonların sera gazı emisyonlarını ölçümlemesi ve raporlaması konusunda pratik ve geniş kapsamlı bir araç olmak amacını taşımaktadır. SıfırKarbon hizmetleri sayesinde şirketler, karbon nötr olmak yolundaki süreçlerini yönetebilmekte ve azaltım taahhütlerini kamuoyu ile saydam bir şekilde paylaşabilmektedirler. SıfırKarbon Prensipleri kurum, ürün ve özneler için üç farklı sertifikasyon çeşidi sunmaktadır: SıfırKarbon Kurum, farklı tüzel kişilikteki müşterilerin sera gazı emisyon kaynaklarının belirlenmesi, sera gazı emisyonunun hesaplanması, gerekli azaltım stratejilerinin belirlenmesi, bu stratejiler dahilinde iç (azaltıcı önlemler) ve dış (karbon kredilerinin satın alınması) aksiyonlarda bulunulması ve gerçekleştirilen çalışmanın SıfırKarbon Sertifikasyon süreci ile kamuoyuna iletişimi faaliyetlerini içermektedir. SıfırKarbon Ürün, satışı yapılan fiziksel ürünlerin yaşam döngüsü analizi doğrultusunda belirlenmiş olan karbon emisyonlarının ölçümlenmesi, raporlanması, azaltımı ve ürün müşterilerinin bilgilendirilmesi amacıyla sertifikalandırılması süreçlerini içermektedir. SıfırKarbon Hizmet: Bir hizmetin, mobil veya sabit faaliyetler sonucu sağlanması süresince meydana gelen sera gazı emisyonlarının ölçümlenmesi, raporlanması ve müşterilerin bilgilendirilmesi amacıyla sertifikalandırılması süreçlerini içermektedir. Sertifikasyon SıfırKarbon Sertifikası Sertifikasyon & SıfırKarbon

7 Çevresel RiskDeğerlendirme Modeli 2000 li yıllarda TSKB tarafından geliştirilmiş, bir çevresel ve sosyal risk değerlendirme modeli olan ERET, 2011 yılından itibaren Escarus tarafından özel sektör ile paylaşılmaya başlanmıştır. ERET, firmayı ve finanse edilecek olan projeyi 36 farklı konu başlığı altında sorgulamaktadır, > Yatırımın yeri ve etrafındaki yerleşim durumu, > Yatırımın enerji ve kaynak tüketimi (yenilenebilir, fosil diğer), > Flora ve fauna üzerine etkisi, > Atıklar, > Hava kirleticileri, > Doğal kaynaklara olası zararlar, > İş sağlığı ve güvenliği vb.. Sorgulama sonrası ERET firmanın mevcut faaliyetini ve proje kapsamını 4 farklı risk kategorisine ayırır; A (Çok Yüksek Risk) B+ (Yüksek Risk) B- (Orta Risk) C (Minimum Risk) Escarus, müşterileri için çevresel riskin ortalamanın üzerinde çıkması ve/veya riskin yüksek bulunması durumlarında, çevresel etkilerin azaltılması ve izlenmesi konularında danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. SıfırKarbon SıfırKarbon Prensipleri kurum, ürün ve özneler için üç farklı sertifikasyon çeşidi sunmaktadır. Karbonmetre ESCARUS oluşturduğu Karbonmetre aracıyla hem faaliyetlerin hem de kurumların ayakizi ölçümlerini yapmaktadır. Karbonmetre aracı, firmaların karbon ayakizine neden olan tüketimlerini web üzerinden veri girişi yapmalarına olanak sağlamaktadır. Veri girişinin yapılmasının ardından, tarafımızca yapılan kontrollerden sonra verilerin onaylanması ile karbon ayak izi hesaplaması sistem üzerinden gerçekleşmektedir. ERET SıfırKarbon KarbonMetre Araçlarımız

8 Projelerimizden Bazıları Referanslarımız

9 ESCARUS Sürdürülebilir Danışmanlık A.Ş. Meclisi Mebusan Cad. No: Fındıklı Beyoğlu / İstanbul Tel : Fax :

Ocak 2013 SIFIR KARBON PRENSİPLERİ. V 1.0 Escarus-Sürdürülebilir Danışmanlık A.Ş.

Ocak 2013 SIFIR KARBON PRENSİPLERİ. V 1.0 Escarus-Sürdürülebilir Danışmanlık A.Ş. Ocak 2013 SIFIR KARBON PRENSİPLERİ V 1.0 Escarus-Sürdürülebilir Danışmanlık A.Ş. İçindekiler Giriş... 3 Türkiye... 3 SıfırKarbon Prensipleri Hakkında... 4 Escarus Hakkında... 4 Teşekkür... 4 Kullanım,

Detaylı

TSKB SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU

TSKB SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU TSKB SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2011 2012 VİZYON VE MİSYONUMUZ 2 YÖNETİM KURULU BAŞKANI NIN MESAJI 3 GENEL MÜDÜR ÜN MESAJI 4 KURUMSAL PROFİL 6 TSKB NİN ORTAKLIK YAPISI 6 TSKB NİN İŞTİRAKLERİ 7 TSKB NİN ÜRÜN

Detaylı

Binalarda Enerji Verimliliği

Binalarda Enerji Verimliliği sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler Bu sayıda BOYNER BURSAGAZ COCA-COLA ECZACIBAŞI GARANTİ BANKASI SHELL TSKB UNILEVER VEN ESCO VODAFONE TÜRKİYE AKZO NOBEL ROCHE SCHNEIDER ELECTRIC Binalarda

Detaylı

ÇEVRESEL YATIRIMLARIN FİNANSMANINDA BANKALAR COŞKUN KANBEROĞLU 07/06/2012

ÇEVRESEL YATIRIMLARIN FİNANSMANINDA BANKALAR COŞKUN KANBEROĞLU 07/06/2012 ÇEVRESEL YATIRIMLARIN FİNANSMANINDA BANKALAR COŞKUN KANBEROĞLU 07/06/2012 TSKB Hakkında Ortaklık Yapısı 9.5 milyar TL aktif büyüklüğü 350 çalışan, 3 şube 1.7 milyar TL MCAP Halka açık kısmın %50 si yabancı

Detaylı

ÇEVRE YATIRIM PROJELERİNİN FİNANSMANI BURAK AKGÜÇ 05/12/2007

ÇEVRE YATIRIM PROJELERİNİN FİNANSMANI BURAK AKGÜÇ 05/12/2007 ÇEVRE YATIRIM PROJELERİNİN FİNANSMANI BURAK AKGÜÇ 05/12/2007 Kısaca TSKB Türkiye de özel sektöre ait ilk kalkınma ve yatırım bankası olup 1950 yılında Dünya Bankası ve T.C. Merkez Bankası desteğiyle kurulmuştur.

Detaylı

2012 Faaliyet Raporu. 2012 Faaliyet Raporu. Harekete Geçin!

2012 Faaliyet Raporu. 2012 Faaliyet Raporu. Harekete Geçin! 2012 Faaliyet Raporu 2012 Faaliyet Raporu Harekete Geçin! 26.03.2013 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi 1. Açılış, Banka Esas Sözleşmesine göre Toplantı Başkanlığı teşkili ve toplantı tutanaklarının

Detaylı

Geleceğimizin temelinde. Akçansa 2007-2009 Sürdürülebilirlik Raporu

Geleceğimizin temelinde. Akçansa 2007-2009 Sürdürülebilirlik Raporu Geleceğimizin temelinde 1 Rapor Hakkında Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Akçansa), 2007-2009 dönemini kapsayan ekonomik, çevresel ve sosyal performansını, 100. yılını kutlayan Türkiye çimento sektöründe

Detaylı

2012 Faaliyet Raporu. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası www.tskb.com.tr

2012 Faaliyet Raporu. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası www.tskb.com.tr 2012 Faaliyet Raporu Türkiye Sınai Kalkınma Bankası www.tskb.com.tr B BÖLÜM I 26.03.2013 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi 1. Açılış, Banka Esas Sözleşmesine göre Toplantı Başkanlığı teşkili

Detaylı

2008-2009 I. YARIYIL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU. İnsanlığın ve dünyanın geleceğine yatırım

2008-2009 I. YARIYIL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU. İnsanlığın ve dünyanın geleceğine yatırım 2008-2009 I. YARIYIL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU İnsanlığın ve dünyanın geleceğine yatırım İÇİNDEKİLER 4 Bu Rapor Hakkında 5 Giriş 6 Özetle TSKB 7 TSKB nin Misyonu, Vizyonu, Güç Kaynakları ve Hedefleri 8

Detaylı

BÜROSİT 2014 KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU

BÜROSİT 2014 KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU BÜROSİT 2014 KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİMİN MESAJI... 3 RAPOR HAKKINDA... 4 KURUMSAL PROFİL... 5 MARKALAR, ÜRÜNLER VE HİZMETLER... 6 HİZMET VERİLEN PAZARLAR... 6 OPERASYONEL

Detaylı

İçindekiler. Raporumuz Hakkında 7. Paydaşlarımıza Mesajımız 8. Kurumsal Profilimiz 12. Rakamlarla Zorlu Enerji Grubu 13

İçindekiler. Raporumuz Hakkında 7. Paydaşlarımıza Mesajımız 8. Kurumsal Profilimiz 12. Rakamlarla Zorlu Enerji Grubu 13 1 2 İçindekiler Raporumuz Hakkında 7 Paydaşlarımıza Mesajımız 8 Kurumsal Profilimiz 12 Rakamlarla Zorlu Enerji Grubu 13 Grup Şirketlerimiz ve Faaliyet Alanları 14 Stratejimiz ve Yönetim Yaklaşımımız 16

Detaylı

Geleceğe ulaşmak için yaşanabilir dünya. 2012-2013 Sürdürülebilirlik Raporu

Geleceğe ulaşmak için yaşanabilir dünya. 2012-2013 Sürdürülebilirlik Raporu Geleceğe ulaşmak için yaşanabilir dünya 2012-2013 Sürdürülebilirlik Raporu İçindekiler Rapor Hakkında Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Mesajı Kurumsal Profil 2020 Sürdürülebilirlik Hedefleri İlerleme

Detaylı

Sürdürülebilirlik Raporu 2014

Sürdürülebilirlik Raporu 2014 Sürdürülebilirlik Raporu 2014 İçindekiler Genel Müdürün Mesajı 2 Kurumsal Profil 4 Sürdürülebilirlik Yaklaşımımız 10 Kurumsal Yönetim ve Risk Yönetimi 18 Değer Zincirinde Sorumluluk 24 Çevre 28 İş Sağlığı

Detaylı

Geleceğe ulaşmak için yaşanabilir dünya. 2012-2013 Sürdürülebilirlik Raporu

Geleceğe ulaşmak için yaşanabilir dünya. 2012-2013 Sürdürülebilirlik Raporu Geleceğe ulaşmak için yaşanabilir dünya 2012-2013 Sürdürülebilirlik Raporu İçindekiler Rapor Hakkında Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Mesajı Kurumsal Profil 2020 Sürdürülebilirlik Hedefleri İlerleme

Detaylı

IFC nin. Çevresel ve Sosyal Sürdürülebilirlik Politikası

IFC nin. Çevresel ve Sosyal Sürdürülebilirlik Politikası IFC nin Çevresel ve Sosyal Sürdürülebilirlik Politikası İÇİNDEKİLER I. Politikanın Amacı..... 1 II. IFC nin Taahhütleri 2 III. IFC nin Görev ve Sorumlulukları 4 Çevresel ve Sosyal Mevcut Durum Değerlendirmesi..

Detaylı

Yaşam boyu bazen aynı yolları bazen de farklı yolları kullanarak bir yerlere ulaşıyoruz

Yaşam boyu bazen aynı yolları bazen de farklı yolları kullanarak bir yerlere ulaşıyoruz İdealimizin yolunda... Yaşam boyu bazen aynı yolları bazen de farklı yolları kullanarak bir yerlere ulaşıyoruz İnsanoğlu aslında daha dünyaya gözünü açar açmaz atar ilk adımını Adım adım ulaşmak için hayalleri

Detaylı

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu. 1 Ocak 2011-31 Aralık 2011

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu. 1 Ocak 2011-31 Aralık 2011 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu 1 Ocak 2011-31 Aralık 2011 İçindekiler Rapor Hakkında Murahhas Aza Mesajı CCİ 2020 Vizyonu ve Stratejik Yönetim Çerçevesi 2011 Yılında Gerçekleşenler Sürdürülebilirlik

Detaylı

2012 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş.

2012 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. 2012 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. İÇİNDEKİLER 2 RAPOR HAKKINDA 4 YÖNETİM KURULU BAŞKANI MESAJI 6 KURUMSAL PROFİL 8 Başlıca Finansal Göstergeler 10 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE YÖNETİŞİM

Detaylı

İçindekiler I. ÖZETLE 2013 YILI

İçindekiler I. ÖZETLE 2013 YILI RAP RU İçindekiler I. ÖZETLE 2013 YILI II. MESAJLAR a. YÖNETİM KURULU BAŞKANI b. GENEL MÜDÜR III. KURUMSAL PROFİL a. ÇİMSA HAKKINDA b. MİSYONUMUZ c. ÜRÜNLERİMİZ ve HİZMETLERİMİZ IV. İŞ YAPMA İLKELERİMİZ

Detaylı

www.pwc.com/tr/energy Yetkinliğimiz Türkiye enerji, altyapı hizmetleri ve madencilik sektörleri

www.pwc.com/tr/energy Yetkinliğimiz Türkiye enerji, altyapı hizmetleri ve madencilik sektörleri www.pwc.com/tr/energy Yetkinliğimiz Türkiye enerji, altyapı hizmetleri ve madencilik sektörleri Giriş Türkiye deki enerji, altyapı hizmetleri ve madencilik sektörlerinin görünümü önemli ölçüde değişiyor.

Detaylı

AKKÖK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2012

AKKÖK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2012 AKKÖK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 212 İçindekiler 1 Rapor Hakkında 2 Üst Yönetim Mesajı 4 Kurumsal Profil 12 Sürdürülebilirlik Yaklaşımımız 18 Çevre 3 Çalışanlarımız 44 İş Sağlığı ve Güvenliği 52 Tedarik

Detaylı

Akenerji Sürdürülebilirlik Raporu

Akenerji Sürdürülebilirlik Raporu Akenerji Sürdürülebilirlik Raporu 2013 İçindekiler 02 04 12 22 28 34 40 49 57 58 Genel Müdürün Mesajı Kurumsal Profil Sürdürülebilirlik Yaklaşımımız Kurumsal Yönetim ve Risk Yönetimi Ürün ve Hizmet Sorumluluğu

Detaylı

Her şey daha iyi bir dünya için

Her şey daha iyi bir dünya için Her şey daha iyi bir dünya için Sürdürülebilirlik Raporu 2009-2010 I. Yarıyıl Bu Rapor Hakkında Raporun kapsamı ve sınırları Bu rapor Zorlu Enerji Grubu tarafından yayınlanan ilk sürdürülebilirlik raporudur.

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU www.kibar.com İÇİNDEKİLER RAPOR HAKKINDA 3 MesajLAR 4 Kibar Grubu 6 Çalışma Hayatı Çevre Bilincimiz Topluma Kattığımız Değer 16 19 24 2 RAPOR HAKKINDA Bu rapor, Küresel İlkeler

Detaylı

ÜRÜN SORUMLULUĞU. Ürün kalitesi. Su tüketimi ve atık su yönetimi 4. Ürün güvenliği. Malzeme kullanımı ve atık yönetimi 8. Ürünlerin ulaşılabilirliği

ÜRÜN SORUMLULUĞU. Ürün kalitesi. Su tüketimi ve atık su yönetimi 4. Ürün güvenliği. Malzeme kullanımı ve atık yönetimi 8. Ürünlerin ulaşılabilirliği Sürdürülebilirlik Raporu 2010-2011 içindekiler 2 Genel Müdür ün mesajı 34 ÜRÜN SORUMLULUĞU 64 SU ve ATIK YÖNETİMİ 37 Ürün kalitesi 67 Su tüketimi ve atık su yönetimi 4 AYGAZ ve ENERJİ SEKTÖRÜ 38 Ürün güvenliği

Detaylı

TAV HAVALİMANLARI SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2010. www.tavhavalimanlari.com TAV HAVALİMANLARI SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2010. Terkos Gölü, İstanbul

TAV HAVALİMANLARI SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2010. www.tavhavalimanlari.com TAV HAVALİMANLARI SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2010. Terkos Gölü, İstanbul www.tavhavalimanlari.com TAV HAVALİMANLARI SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2010 TAV HAVALİMANLARI SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2010 Terkos Gölü, İstanbul Bu sürdürülebilirlik raporunun basımında %100 geri dönüşümlü

Detaylı

YAPI KREDİ İNSAN HAKLARI BEYANI

YAPI KREDİ İNSAN HAKLARI BEYANI YAPI KREDİ İNSAN HAKLARI BEYANI YAPI KREDİ İNSAN HAKLARI BEYANI 1 KAPSAM VE TEMEL PRENSİPLER 1.1. GİRİŞ Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. ( Yapı Kredi ), tüm operasyonlarını İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2013 İÇİNDEKİLER 3 RAPOR HAKKINDA 11 AKSA HAKKINDA 20 YÖNETİŞİM 36 SÜRDÜRÜLEBİLİR OPERASYONLAR 53 ÇEVRE 67 İNSAN KAYNAKLARI 87 TOPLUM 93 PERFORMANS TABLOLARI 101 GRI GÖSTERGELERİ

Detaylı

-%10,8. milyon. milyon TL. bin. saat 01/2011-06/2012 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU

-%10,8. milyon. milyon TL. bin. saat 01/2011-06/2012 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 52 milyon Finanse edilen faal durumdaki yenilenebilir enerji santrallerinin karbon azaltımına eşdeğer ağaç sayısı 52 milyon -%10,8 Karbon azaltım hedefi üzerinden 2011 yılı sonunda kaydedilen azalma %10,8

Detaylı

İÇERİK. 4 Rollmech te İş Sağlığı & Güvenliği. 1 Yönetim Mesajı 2 Rollmech te Kurumsal Yönetim 3 Rollmech te İnsan

İÇERİK. 4 Rollmech te İş Sağlığı & Güvenliği. 1 Yönetim Mesajı 2 Rollmech te Kurumsal Yönetim 3 Rollmech te İnsan Global Compact İlerleme Raporu 2014 İÇERİK 1 Yönetim Mesajı 2 Rollmech te Kurumsal Yönetim 3 Rollmech te İnsan 4 Rollmech te İş Sağlığı & Güvenliği 5 Rollmech te Çevre 6 Rollmech te Etik 7 Rollmech te

Detaylı