Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F G H I Tekerlek Þirket GSM:

2 Mersan Metal aðýrlýklý olarak tel ürünler, stand ve çeþitli market ekipmanlarý konusunda faaliyet göstermektedir yýlýnda baþlayan heyecanýmýz, güçlü makine parkuru ve tecrübeli iþ gücüyle proje bazýnda imalatýmýzla siz deðerli müþterilerimize hizmet vermekteyiz. Marka tescil belgesi ISO Çevre yönetim standardý belgesi

3 Market Arabalarý 210 lt. Market Arabasý Taþýma Kapasitesi: 125 kg. 140 lt. Market Arabasý Taþýma Kapasitesi: 90 kg. Yapý Market Arabasý Taþýma Kapasitesi: 80 kg. 100, 120, 140 lt. uygulama 120 lt. Market Arabasý Taþýma Kapasitesi: 80 kg. Çift Katli El Sepeti Arabasý Taþýma Kapasitesi: 25 kg. 22 lt. tel sepetlerde 22 ve 28 lt. plastik sepetlerde uygulama Market Arabasý Bebe Setli Taþýma Kapasitesi: 75 kg. 75, 100 lt. uygulama 1

4 Teþhir Sepetleri 3 ve 4 Katlý Aksiyon Sepet 55 cm. ve 120 cm. Teþhir Sepeti (Profil Ayak) Ölçüler: 50 x 50 cm., 50 x 60 cm., 60 x 60 cm., 60 x 70 cm., 60 x 80 cm., 70 x 80 cm., 70 x 120 cm., 80 x 80 cm., 80 x 120 cm. Kapasite: 250 kg., krom kaplama veya boyalý Katlý Teþhir Sepeti Ölçüler: 70 x 100 cm. Yükseklik: 145 cm. veya boya Palet Üstü Konteyner Ölçüler: 60 x 80 cm., 80 x 120 cm. Katlanýr Sepet Ölçüler: 50 x 50 cm., 60 x 60 cm., 60 x 80 cm. Kapasite: 200 kg. Katlý Sepet Ölçüler: 60 x 60 cm., 60 x 80 cm., 80 x 80 cm. Kapasite: 300 kg. 2

5 Yük Arabalarý Yük Taþýma Arabasý Ölçüler: 42 x 73 cm., 55 x 105 cm. Kapasite: 250 kg. Yan koruma istenen ölçüde yapýlabýlýr Yük Taþýma Arabasý Ölçüler: 42 x 73 cm. Kapasite: 150 kg. Yük Taþýma Arabasý Ölçüler: 55 x 110 cm. Kapasite: 250 kg. Demonte koruma Boyalý veya çinko kaplama Koli Taþýma Arabasý Ölçüler: 60 x 120 cm. Kapasite: 600 kg. Boyalý veya çinko kaplama Tekerlekli Konteyner Ölçüler: 80 x 120 x 80 cm. Kapasite: Tekerlek seçimine göre max 1000 kg. Rulot Standart Ölçü: 70 x 80 x 170 cm. Kapasite: 400 kg. Her ölçüde yapýlabilir 3

6 Geçiþ Sistemleri Kelebek Turnike Yaprak Turnike Fotoselli Turnike Bariyer Dikme 4

7 Market arabasýnýn icadý Günümüzde alýþveriþ merkezlerinin olmazsa olmaz araçlarýndan olan alýþveriþ arabalarýnýn icadý 1936'ya dayanmaktadýr. Alýþveriþ arabalarýnýn fikir babasý, ilk uygulayýcýsý ve önemli ölçüde geliþtiricisi Sylvan Goldman dýr. Goldman, Oklahoma City de bir market sahibiydi. 1936'da marketine gelen müþterilerini nasýl daha fazla mal alarak gönderebileceðinin yollarýný aramaktayken müþterilerinin çoðunluðunun bayan olduðunu ve bu kiþilerin marketlerdeki tek taþýma aracý olan, bugün de kullandýðýmýz sepetleri taþýrken zorlandýklarýný ve yorulduklarýný gözlemler. Goldman, bu sorunu nasýl çözebileceðini düþünürken gözü duvar kenarýnda duran katlanabilir iki tahta sandalyeye takýlýr. Bu sandalyeden esinlenerek iki sepet koyabileceði bir alýþveriþ arabasý yapýlabileceðini düþünür ve yetenekli bir marangoz olan Fred Young a gider. Ýkili, elimdekini sürekli nasýl daha da geliþtirebilirim sorusunu kendilerine sorarak arabayý sürekli geliþtirirler. Goldman, sandalye de dahil tüm ahþap aksamlarý çelikle deðiþtirmeyi dener, tekerlekler lastikle kaplanýr. Ayný zamanda arabadaki alt alta yer alan iki sepet kaldýrýlýnca arabalar katlanabilir, duvar kenarýnda yan yana sýralanabilir olabileceðini düþünerek marketlerde yaþanacak yer sorununu da çözer. Bugünkü arabalarýn arka cephesinde bulunan çocuk oturma yerini arabaya ekler. Aylarca süren yorucu çalýþmalar sonunda 1937'de alýþveriþ arabalarý Goldman ýn marketinde müþterilerin kullanýma sunulur, patent ise 15 Mart 1938'de alýnýr. Arabaya ilk tepkiler olumsuz olur, müþteriler kullanmak istemez. Goldman, bu sorunu da çözmek üzere çok akýlcý bir yol izler. Çevresinden farklý yaþ gruplarýndan 3 4 kiþiyi geçici olarak iþe alýp ellerine yeni alýþveriþ arabalarýný tutuþturur. Müþteri gibi market içinde arabalarla alýþveriþ yapmaya baþlarlar ve diðer müþteriler bunlarý görünce bu arabalarýn gayet kolay kullanýlabilir olduðunu görür, ayný zamanda sepetler dolusu alýþveriþ yapmanýn normal olduðunu düþünmeye baþlarlar. Bunun üzerine arabalar tutulmaya baþlar, Goldman alýþveriþ arabasý pazarlama iþine de girer, alýþveriþ arabalarý imalatýna baþlar. Alýþveriþ arabalarýna baþka katkýlar da gelmeye baþlar. Otoparklarda sürücülerin alýþveriþ arabalarýna çarpmamalarý için itme barlarý kýrmýzý veya turuncu gibi dikkat çekici renklere boyanýr. Market zeminlerinin çizilmemesi için tekerlekler lastikle kaplanýr.