LPG Yakıtlı Motorda Hava Fazlalık Katsayısı Değişiminin Açık Kaynak Kodlu Modelleme Aracı ile İncelenmesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "LPG Yakıtlı Motorda Hava Fazlalık Katsayısı Değişiminin Açık Kaynak Kodlu Modelleme Aracı ile İncelenmesi"

Transkript

1 6 th International Advanced Technologies Symposium (IATS 11), May 011, Elazığ, Turkey LPG Yakıtlı Motorda Hava Fazlalık Katsayısı Değişiminin Açık Kaynak Kodlu Modelleme Aracı ile İncelenmesi Ş.A. Baydır 1 ve H.S. Yücesu 1 Afyon Kocatepe Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Afyonkarahisar/Türkiye, Gazi Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Ankara/Türkiye, An Investigation of an Excess Air factor of Liquefied Petroleum Gas (LPG) Fueled Engine using Open Source Modeling Abstract This paper presents a computational investigation of a Liquefied Petroleum Gas (LPG) fueled spark ignition engine modeling. Nowadays, usage of LPG as an alternative fuel has become widespread in parallel to the economic and environmental factors. In this study, it is explained that open source multidimensional modeling tool which is used on internal combustion engine modeling. KIVA4 codes containing different numerical models/approaches, then it was used to investigate the effect of excess air factor on LPG combustion. The single-step oxidation reactions were used to compare combustion of different fuels (isooctane, butane, propane, LPG and gasoline). A two dimensional mesh was used for defining engine geometry. Keywords LPG, excess air factor, SI engine modeling, multidimensional, open source code, numerical modeling tool. S I. GİRİŞ IVILAŞTIRILMIŞ petrol gazı (LPG), kullanımdaki geleneksel yakıtlara göre daha ucuz olmasından dolayı oldukça talep gören alternatif bir yakıttır. LPG, buji ile ateşlemeli motorda ilk olarak 1930 ların başında kullanılmıştır [1]. Ayrıca yenilenebilir kaynaklardan elde edilebilir ve daha temiz bir yanma, iyi bir performans sağladığı için ulaşım alanında umut vaat eden yakıt olarak görülmektedir []. Ekonomik olması ve düşük kirletici salınımı yapan bir yakıt olması nedeniyle LPG li taşıtlar geliştirilmektir. LPG ve bazı yeni yakıtların karışımının mevcut dizel ve benzin motorlarında kullanımı ile ilgili pek çok deneysel ve sayısal araştırma bulunmaktadır. Li ve diğerleri (00), LPG yakıtlı küçük bir benzin motorunda yanma ve emisyon karakteristiklerini, farklı sıkıştırma oranlarında, ateşleme avanslarında, hava fazlalık katsayılarında, devir ve yükler altında deneysel olarak incelemiştir. Emisyon karakteristiklerinin başlıca hava fazlalık katsayısına bağlı olduğu, LPG için doğru yakıt/hava oranının emisyon kontrolüne yardımcı olacağı belirtilmiştir. LPG kullanımıyla hidrokarbon (HC) ve karbonmonoksit (CO) emisyonlarının oldukça düştüğünü ancak NOx emisyonlarının arttığını tespit etmişlerdir [3]. Dinler ve Yücel (00), iki farklı benzin motorunda LPG yakıtı ile farklı yükler altında deneysel çalışma yaparak emisyon değişimini incelemiştir. Tüm yüklerde aynı sonuç olmamakla birlikte genel olarak LPG kullanımıyla benzine göre daha az HC ve CO emisyonları, daha çok NOx emisyonları tespit edilmiştir [4]. Sayın ve diğerleri (004), çift yakıtlı (benzin+lpg) bir benzin motorunda emisyon ürünlerine bağlı olarak optimum karışım oranını incelemiştir. Yanma oranındaki değişim, Olikara ve Borman(1990) tarafından hazırlanmış olan yazılımla incelenmiştir. 4 farklı benzin-lpg oranlı yakıtla yapmış oldukları çalışmada, karışımdaki LPG oranının artmasıyla CO ve NO x emisyonlarının azaldığı tespit edilmiştir [5]. Sayın ve diğerleri (005), benzin ve LPG karışımının yakıt olarak buji ile ateşlemeli motorda kullanımının performans ve emisyonlara etkilerini deneysel olarak incelemiş ve özgül yakıt tüketimi(öyt), CO ve partikül emisyonlarında iyileşme tespit etmişlerdir [6]. Çelik ve Balki (007), tek silindirli LPG yakıtlı bir benzin motorunda farklı sıkıştırma oranları (5:1,7:1,9:1) altındaki motor performans ve egzoz emisyonlarındaki değişimini deneysel olarak incelenmişlerdir. LPG li çalışmada, 9:1 sıkıştırma oranında, benzine göre güçte artış, ÖYT de ve CO, HC ve CO emisyonlarında azalma tespit edilmiştir [7]. Özcan ve Yamin (008), değişken sıkıştırma oranı ve kurs boyunda LPG li 4 zamanlı bir buji ile ateşlemeli motordaki performans ve emisyon karakteristiklerini bir bilgisayar simülasyonu ile incelemiş ve sonuçları literatürdeki deneysel sonuçlarla teyit etmişlerdir. LPG nin yakıt olarak kullanıldığı, egzoz emisyonları ile buji ateşlemeli motor çevriminin sıkıştırma, ateşleme ve genişleme süreçlerini simüle eden, yarısıfır boyutlu, çok bölgeli model kullanmışlardır. Kullanmış oldukları sıfır boyutlu model termodinamiğin 1. kanununu temel almaktadır. Karmaşık kimyasal denge bileşenlerinin termodinamik özelliklerinin, özgül ısıların, iç enerjilerin, entalpilerin, entropilerin ve termodinamik analizde kullanışlı olan diğer kısmi türevlerin tanımlanması için Olikara ve Borman(1990) metodunun matlab versiyonu kullanılmıştır [1]. Saleh (008), LPG bileşimindeki değişikliğin performans ve emisyonlar üzerine etkisini çift yakıtlı bir dizel motorunda 166

2 LPG Yakıtlı Motorda Hava Fazlalık Katsayısı Değişiminin Açık Kaynak Kodlu deneysel olarak incelemiştir. Egzoz emisyonları ve yakıt dönüşüm veriminin farklı LPG bileşim oranlarından etkilendiği gözlemlenmiş, bütan oranının artışıyla daha düşük NOx seviyelerine, propan oranının artışıyla daha düşük CO seviyelerine ulaşıldığı tespit edilmiştir []. Tablo 1 de özellikleri belirtilmiş buji ile ateşlemeli benzin motoru, LPG yakıtının, farklı hava fazlalık katsayısı şartlarındaki etkilerinin tespiti amacı ile boyutlu olarak KIVA4 kodu ile modellenmiştir. Yakıtların hava ile emme manifoldunda karıştırılarak homojen bir şekilde silindire alındığı kabul edilmiş ve bu şekilde modellenmiştir. Tablo 1: Sayısal Modele ilişkin özellikler. Motor zaman, silindir ve supap sayısı 4 Zamanlı, tek silindirli, supaplı, buji ile ateşlemeli Biyel boyu 16,69 cm Silindir çapı,kurs 9,843 cm, 9,55 cm Boşluk yüksekliği 0, cm Sıkıştırma oranı 11:1 Motor devri /min Yakıt LPG, izooktan, benzin, propan, bütan Hava fazlalık katsayısı-hfk 0,65-0,8-1-1,5-1,6 Ateşleme Avası 15 o Boyutlu model simülasyon -10 o, +60 o (ÜÖN:0 o ) aralığı Türbülans modeli Standart k-epsilon modeli Simülasyon başlangıcındaki (-10 ) sıcaklık ve basınç 300 K, 100 kpa Simülasyon başlangıcındaki cidar, silindir kapak, piston 430 K, 450 K, 450 K sıcaklıkları LPG Hacimsel-Kütlesel C 3 H 8 %30- %4,53 Yüzdesi C 4 H 10 %70-%75,47 LPG bileşimdeki propan ve bütan oranları ülkeden ülkeye değişmektedir. Bu çalışmada hesaplamalarda kullanılan LPG, Türkiye deki hacimsel oranları %30 propan (C 3 H 8 ) ile %70 oranında bütan (C 4 H 10 ) karışımından oluşmaktadır. LPG (propan, bütan) ve benzinin özellikleri Tablo de verilmiştir. II. SAYISAL MODEL A. KİVA KODU 1985 den beri açık kaynak kodlu KIVA kodları endüstriyel amaçlı geliştirilmiş paket yazılımlara göre daha ucuz olmasından ve kaynak kodunun uygunluğundan dolayı özellikle akademik araştırmalarda yaygın olarak kullanılmaktadır [8, 9, 10]. KIVA kodları kullanılarak çeşitli motor geometrilerinin akış alanı içinde zamana bağlı, sıkıştırılabilir, üç boyutlu, iki fazlı, türbülanslı akış ve çok bileşenli reaktif gazların korunum denklemleri çözülmektedir. Kodun kapasitesi karmaşık geometrilerin çözümü için sınırlıdır. KIVA kodlarının açık kaynaklı olması nedeniyle incelenen konuya göre alt yordamların değiştirilmesi veya yeni modellerin eklenmesi mümkündür [9]. KIVA4 kod sistemindeki yordamlar (subroutine) ve giriş dosyaları çalışılacak duruma uygun biçimde düzenlendikten sonra gfortran derleyici ile derlenerek çalıştırılabilir bir yazılım oluşturulmuştur. KIVA4 sonuçlarının görselleştirilmesi için Los Alamos ulusal laboratuarlarınca geliştirilmiş olan GMV (General Mesh Viewer-Versiyon 4.5) yazılımı kullanılmıştır. Kodun çalışması sırasında oluşturulan plotgmv* dosyaları GMV yazılımında kullanılabilecek özel ağ yapısı dosyalarıdır. Yapılan simülasyon denemelerine ait resimlerin ve animasyonların oluşturulmasında kullanılan veriler bu dosyalardan alınmıştır. Stokiyometrik (HFK=1) orandaki LPG kullanımının boyutlu geometri ile modellendiği çalışmada sonucunda GMV yazılımı ile görselleştirilmiş emme supabı kapanışındaki ve ÜÖN daki silindir içi sıcaklık dağılımı ve ağ yapısı Şekil 1 de gösterilmektedir. Şekilde solda emme supabı kapanışındaki sıcaklık dağılımı görülmektedir. Yakıt hava karışımının silindire giriş sıcaklığı 300 K, piston, silindir cidar ve kapak sıcaklığı Tablo 1 de gösterilmiştir. Bu yüzden dış kısımların sıcaklığı daha fazladır. Sağda ise ateşlemeden sonra ÜÖN daki sıcaklık dağılımı görülmektedir. Bu kez dış kısımlara ısı geçişi olduğundan sıcaklıkları iç kısma göre daha düşüktür. Tablo : Propan, bütan, benzin ve LPG nin özellikleri [6,7]. Özellikler Propan Bütan Benzin LPG(S ayın Kimyasal formülü C 3H 8 C 4H 10 C 6-8 H C005) 3.7H 9,4 Moleküler ağırlığı (kg/mol) Özgül ağırlığı (kg/litre) 0,51 0,58 0,73-0,78 Kaynama Noktası ( C) Alt ısıl değeri (MJ/kg) 46,50 45,46 44,03 45,84 Tutuşma Noktası ( C) Tutuşma Sınırları (hacimsel %),1-9,5 1,5-8,5 1,3-7,6 Yanma Hızı (m/s) 0,4 0,4 0,35 0,4 Hava / Yakıt Oranı 15,8 15,6 14,7 15,8 Araştırma oktan sayısı Motor oktan sayısı Şekil 1: boyutlu modelde ağ yapısı ve sıcaklık dağılımı. 167

3 Ş. A. Baydır, H. S. Yücesu B. YANMA SÜRECİ İçten yanmalı motorlardaki reaksiyon hızı, özellikle basınç, sıcaklık, bileşim oranı gibi yerel şartlara ve bu sınır şartları altında birkaç yüzden binlere varan ara reaksiyonların reaksiyon oranlarına bağlıdır. Ancak içten yanmalı motorlardaki gibi 3 boyutlu türbülans alevlerinde tüm ara reaksiyonların tanımlanması oldukça hesaplama yükü açısından aşırı derecede maliyetli olmaktadır [11]. Böyle bir tanımlama yine de birçok belirsizlik barındıracaktır. Bahsedilen bu nedenlerden ve kimyasal reaksiyonların, türbülans ve karışım oluşturma gibi fiziksel mekanizmalardan çok daha hızlı gerçekleşmesinden dolayı bir global (tek adımlı) reaksiyon oranı için yüksek derecede sadeleştirilmiş formülasyonlar oldukça yeterli sonuçlar vermektedir [11]. C x H y hidrokarbon bileşeninin yanması aşağıdaki toplam reaksiyon eşitliği ile tanımlanabilir. y y CxH y+ x+ O xco HO 4 Westbrook ve Dryer(1981), hidrokarbonlar için global reaksiyonların reaksiyon oranı için aşağıdaki bağıntıyı önermiştir. d CxH y E m A = Aexp CxH y O dt RT Modelleme çalışmasında propan ve bütan için tek adımlı oksidasyon reaksiyonlarında kullanılmış olan m, n ve aktivasyon sıcaklığı olarak adlandırılan (E A /R) parametreleri tabloda gösterilmiştir. Tablo 3: Tek adımlı reaksiyon için reaksiyon parametreleri [11, 1]. Bileşen/ A Aktivasyon m n Yakıt (mol cm s) Sıcaklığı E A /R (-) (-) (K) C 3 H 8 8, ,1 1,65 C 4 H 10 7, ,15 1,6 n (1) () Tablo 4: Kinetik reaksiyonlar ve bağıntıları. 1C 3 H 8 + 5O 3CO + 4H O =8,6x10 exp - T k br =0 (Reaksiyon 1 tek yönlü olduğu için geri 1 reaksiyon katsayısı 0) ,1 yakıt1 1,65 = k fr1 O W yakıt1 C 4 H O 8CO + 10H O =7,4x10 exp - T k br =0 (Reaksiyon tek yönlü olduğu için geri reaksiyon katsayısı 0) yakıt 1,6 = k fr O W yakıt O + N N + NO =1,5587x10 exp- T k =7,5x10 1 br =k O N k N NO fr br O + N O+ NO =,6484x10 exp- T kbr =1,6x10 exp - T N + OH H + NO =,13x10 exp- 4 T k =0 br 0,5 =k N OH fr 0,15 =k O N k O NO fr br LPG yakıtı için KIVA kodunda 5 adet kinetik reaksiyon hesaplanmıştır. Propan ve bütanın yanması için sadeleştirilmiş tek adımlı oksidasyon reaksiyonları kullanılmıştır. NO x oluşumu için genişletilmiş Zeldovich mekanizması kullanılmaktadır. KIVA3V-R kodunda Zeldovich mekanizmasındaki ileri-geri reaksiyon oranı katsayılarının hesaplanmasında Heywood [13] tarafından geliştirilen bağıntılar kullanılırken KIVA4 kodunda nolu NASA teknik notunda belirtilen katsayılar kullanılmaktadır. Reaksiyon katsayıları genelleştirilmiş Arrhenius formülü ile hesaplanmaktadır. Propan ve bütanın yanma ve NO X oluşum reaksiyonları için kullanılan bağıntılar Tablo 3 de belirtilmiştir. III. SAYISAL SONUÇLAR A. FARKLI YAKITLARLA ELDE EDİLEN SAYISAL SONUÇLAR Yakıt olarak buji ateşlemeli motor modellemesinde sıklıkla kullanılmakta olan izo-oktan-(ic 8 H 18 ), kiva kodunda C 8 H 17 ile temsil edilen benzin, LPG ve bileşimindeki propan ve bütan kullanılmıştır. Tek bileşenli yakıtlar için sadeleştirilmiş tek adımlı oksidasyon reaksiyonu kullanılmıştır. NO x oluşumu için genişletilmiş Zeldovich mekanizması kullanılmaktadır. İlk olarak aynı geometri ve çalışma şartları altında KIVA4 kodu kullanılarak stokiyometrik oranlarda silindire gönderilmiş olan farklı yakıtlarla elde edilen silindirdeki basınç ve sıcaklık değişimi Şekil de gösterilmiştir. Farklı yakıtların farklı hava yakıt oranları bulunmaktadır ve karşılaştırma stokiyometrik hava yakıt oranları (HFK=1) için yapılmıştır. Yakıtlardan 168

4 HFK=1,6 HFK=1,5 HFK=1 HFK=0,8 HFK=0,65 LPG Yakıtlı Motorda Hava Fazlalık Katsayısı Değişiminin Açık Kaynak Kodlu C 8 H 17 nin hava yakıt oranı en düşük olduğu için diğerlerine göre başlangıçta kütlesel olarak daha fazla yakıt olacaktır bu yüzden açığa çıkan enerji daha çok olup maksimum basıncın diğer yakıtlara göre daha yüksek çıkması doğaldır. LPG ise propandan sonra kütlesel olarak en az olarak silindire alınmış olmasına rağmen ısıl değeri propandan daha düşük olduğu için en düşük enerjiyi açığa çıkarmış ve basınç değişimi diğerlerinden daha düşük gerçekleşmiştir. (a) paralel olarak silindir içi maksimum basınç ve sıcaklık değerleri artmaktadır ve bu tepe noktalara ulaşma daha çabuk gerçekleşmektedir. Tablo 6: Simülasyon başlangıcındaki kütlesel oranlar. Propan(C 3 H 8 ) 0, Bütan(C 4 H 10 ) 0, Oksijen(O ) 0, Azot(N ) 0, Propan(C 3 H 8 ) 0, Bütan(C 4 H 10 ) 0, Oksijen(O ) 0, Azot(N ) 0, Propan(C 3 H 8 ) 0, Bütan(C 4 H 10 ) 0, Oksijen(O ) 0, Azot(N ) 0, Propan(C 3 H 8 ) 0, Bütan(C 4 H 10 ) 0, Oksijen(O ) 0,0953 Azot(N ) 0, Propan(C 3 H 8 ) 0, Bütan(C 4 H 10 ) 0, Oksijen(O ) 0, Azot(N ) 0, (b) Şekil : Basınç ve sıcaklık değişimi (HFK=1). B. FARKLI HFK ŞARTLARINDA LPG İLE ELDE EDİLEN SAYISAL SONUÇLAR Aynı çalışma şartları ve geometri altında LPG yakıtının farklı hava fazlalık katsayısı oranlarındaki çalışması incelenmiştir. Bunun için ilk olarak simülasyonun başlangıcındaki, emme supabı kapanışındaki, farklı HFK oranları için silindir içindeki maddelerin kütlesel yüzdelik oranları hesaplanmıştır. İçeri alınan yakıt miktarına bağlı olarak silindir cidar ve emme supabı kapanışındaki sıcaklık değişimleri, hava bileşiminde nispeten daha bulunan Ar, CO ve H O bileşenleri modelde göz ardı edilmiştir. Tablo 6 da modellenen 5 farklı HFK durumu ve bu durumlar için hesaplanmış, simülasyonda başlangıç değer olarak kullanılmış silindir içi maddelerin kütlesel oranları gösterilmektedir. LPG yakıtı ile farklı HFK oranlarındaki modellemeler sonucunda elde edilmiş olan silindir içi basınç ve sıcaklık değişimleri Şekil 3 de gösterilmiştir. HFK oranının azalması, dolayısıyla karışımın zenginleşmesiyle, içeri alınan yakıt miktarının artışının neden olduğu açığa çıkan enerji artışına Şekil 3: Farklı HFK şartlarındaki basınç ve sıcaklık değişimi. ÜÖN dan önce maksimum basınca ulaşma iş kaybına neden olacağı için HFK 1,6 nın altındaki nispeten zengin karışım değerlerinde ateşleme avansının azaltılması gerekliliği 169

5 Ş. A. Baydır, H. S. Yücesu görülmektedir. LPG yakıtı ile farklı HFK oranlarındaki modellemeler sonucunda elde edilmiş olan CO ve NO x emisyonları değişimleri Şekil 4 de gösterilmiştir. Benzin ve izo-oktanla olan çalışmaya göre LPG ile elde edilen CO değerleri daha düşüktür. (a) (b) oluşumuna neden olmaktadır. Şekil 4.b ve 4.c de görüldüğü üzere ateşleme ile birlikte oluşan yüksek sıcaklık ve yüksek O bulunan bölgelerde NO x emisyonu ani bir biçimde artmaktadır. Yanma ile O derişiminin azalması, genişleme stroku ile sıcaklığın düşmesi ile NO x azalır ve dengeye ulaşır. Karışımın fakirleşmesi buna bağlı olarak silindir içi maksimum sıcaklığında düşmesiyle birlikte NO x emisyonlarının azaldığı görülmektedir. Ancak HFK=0,65 değerinde diğerlerinden farklı bir durum elde edilmiştir. Bunun nedeni olarak en zengin ve yanma hızının en fazla olduğu bu karışım değerinde NO x oluşumu için gerekli yüksek sıcaklığın olmasına rağmen yanma hızından dolayı çabuk tüketilen O nin etkisi olduğu düşünülmektedir. IV. SONUÇ VE ÖNERİLER Yaygın kullanımdaki yakıtların fiyatlarındaki düzensizlik, kaynakların sınırlı ve bağımlı olması ve yürürlüğe giren yeni emisyon sınırlamalarının etkisi ile yakıt olarak LPG kullanımına talep her geçen gün artmaktadır. Bu çalışmada hava fazlalık katsayısı parametresinin LPG yakıtının yanma sürecine ve egzoz emisyonlarına etkisi iki boyutlu sayısal model ve LPG bileşimindeki bileşiklerin tek adımlı oksidasyonları reaksiyonları ile aracılığıyla araştırılmıştır. Model sonuçları, planlanan deney sayısını azaltabilir. Deney sonuçlarından elde edilen verilerle model düzenlenerek daha doğru sonuçların alınması, ölçümü yapılamayan değerlerin tespit edilmesi mümkün olmaktadır. Geçerliliği kanıtlanmış modelle daha detaylı parametrik çalışmalar yapılabilir. Ayrıca üç boyutlu geometri ile LPG için geliştirilmiş kimyasal kinetik reaksiyonlar kullanılarak hesaplama yükü oldukça fazla ancak daha hassas hesaplamalar yapılabilir. Tek bölgeli veya çok bölgeli kimyasal kinetik modellerle detaylı kimyasal reaksiyonların kullanılmasıyla emisyon oluşum ve değişimleri daha doğru tespit edilebilir. Kullanılan kodda ve sayısal modelde iyileştirme ve geliştirilme çalışmaları devam etmektedir. Daha güncel sayısal modellerin, kimyasal reaksiyon mekanizmalarının kullanılmasıyla daha gerçekçi simülasyon sonuçlarına ulaşılacaktır. (c) Şekil 4: Farklı HFK şartlarındaki CO ve NO x bileşenlerinin değişimi. Şekil 4.a da görüldüğü üzere daha zengin karışımın alınmasıyla silindire daha çok karbon gireceğinden CO emisyonu artmıştır. Ayrıca zenginleşen karışımla birlikte, silindir içi sıcaklık artışı daha çabuk gerçekleşmekte, CO ye dönüşüm hızı artışı görülmekte bu da yanma hızının artığını göstermektedir. Hemen hemen tüm durumlarda yanma piston ÜÖN ya ulaşmadan önce tamamlanmıştır. Silindir içindeki yüksek sıcaklık ve yüksek oksijen derişimi azot oksit Ar CO CO ic 8 H 18 GMV HC HFK İYM LPG NO NOx SI ÖYT ÜÖN KISALTMALAR Argon Karbonmonoksit Karbondioksit izo-oktan General Mesh Viewer Hidrokarbon Hava fazlalık katsayısı İçten yanmalı motorlar Sıvılaştırılmış Petrol Gazı Azotoksit Azotoksitler Buji ile ateşlemeli Özgül yakıt tüketimi Üst Ölü Nokta 170

6 LPG Yakıtlı Motorda Hava Fazlalık Katsayısı Değişiminin Açık Kaynak Kodlu TEŞEKKÜR Bu çalışma, Gazi Üniversitesi BAP komisyonu tarafından 07/ proje kodu ile desteklenmiştir. Desteklerinden dolayı Gazi Üniversitesine teşekkür ederiz. KAYNAKLAR [1] H. Özcan, J. A.A. Yamin, Performance and emission characteristics of LPG powered four stroke SI engine under variable stroke length and compression ratio, Energy Conversion and Management 49, , 008. [] H.E. Saleh, Effect of variation in LPG composition on emissions and performance in a dual fuel diesel engine, Fuel, 87, , 008. [3] L. Li, Z. Wang, B. Deng, Y. Han ve H. Wang, Combustion and Emissions Characteristics of a Small Spark-Ignited LPG Engine, SAE Technical Paper Series, , 00. [4] N. Dinler ve N. Yücel, Benzin ve LPG Kullanılarak İki Farklı Motorun Egzoz Emisyon Davranışının Deneysel İncelenmesi, 7.Uluslararası Yanma Sempozyumu Bildiri Kitabı, 4-49, 00. [5] C. Sayın, M. Çanakçı, İ. Kılıçaslan ve N. Özsezen, Çift yakıtlı (Benzin+Sıvılaştırılmış Petrol Gazı) bir benzin motorunun ideal emisyon ürürnlerine bağlı olarak optimal karışım oranının incelenmesi, DEÜ Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi, cilt:6, sayı:, 35-45, Mayıs 004. [6] C. Sayın, M. Çanakçı ve İ. Kılıçaslan, Benzinli bir motorda Benzin+LPG kullanımının performans ve emisyonlara etkisi, Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 1, (1-), , 005. [7] M. B. Çelik ve M. K. Balki, Düşük Güçlü Bir Motorda Farklı Sıkıştırma Oranlarında LPG Kullanımının Performans Ve Emisyonlara Etkisi, Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Dergisi, cilt:, sayı:1, 81-86, 007. [8] O. Yasar, Computational Engine Modeling, [9] C. Soruşbay, M. Ergeneman, A. İmren, A.T. Çalık, Experimental and Numerical Air Flow and Spray Dynamics Investigation in Internal Combustion Engines, 104M355 nolu Tübitak Projesi Raporu, 008. [10] A.A. Amsden, 1999, KIVA3V-Release Improvements to KIVA3V. [11] G. P. Merker, C. Schwarz,, G. Stiesch, ve F. Otto, Simulating Combustion: Simulation of combustion and pollutant formation for engine development, Springer- Verlag Berlin Heidelberg, 006. [1] KIVA3-Report-LA-1503-MS, Mart [13] J.B. Heywood, Internal Combustion Engine Fundamentals, McGraw Hill, New York,

Bölüm 2 Kirletici Maddelerin Oluşumu

Bölüm 2 Kirletici Maddelerin Oluşumu Egzoz Gazları Emisyonu Prof.Dr. Cem Soruşbay Bölüm 2 Kirletici Maddelerin Oluşumu İstanbul Teknik Üniversitesi Otomotiv Laboratuvarı İçerik Motorlu taşıtlarda kirletici maddelerin oluşumu Egzoz gazları

Detaylı

Bölüm 3 Motor Çalışma Koşullarının Emisyonlara Etkisi

Bölüm 3 Motor Çalışma Koşullarının Emisyonlara Etkisi Egzoz Gazları Emisyonu Prof.Dr. Cem Soruşbay Bölüm 3 Motor Çalışma Koşullarının Emisyonlara Etkisi İstanbul Teknik Üniversitesi Otomotiv Laboratuvarı İşletme Koşullarının Etkisi 1 Hava Fazlalık Katsayısı

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 6 Sayı: 2 s Mayıs 2004

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 6 Sayı: 2 s Mayıs 2004 DEÜ MÜENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜENDİSLİK DERGİSİ ilt: 6 Sayı: s. 3-4 Mayıs 4 ÇİFT YAKITLI (BENZİN + SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZI) BİR BENZİN MOTORUNUN İDEAL EMİSYON ÜRÜNLERİNE BAĞLI OLARAK OPTİMAL KARIŞIM

Detaylı

Diesel Motorlarında Doldurma Basıncının ve Egzoz Gazı Resirkülasyonunun Azot Oksit ve Partikül Madde Emisyonlarına Etkisi.

Diesel Motorlarında Doldurma Basıncının ve Egzoz Gazı Resirkülasyonunun Azot Oksit ve Partikül Madde Emisyonlarına Etkisi. Diesel Motorlarında Doldurma Basıncının ve Egzoz Gazı Resirkülasyonunun Azot Oksit ve Partikül Madde Emisyonlarına Etkisi Proje No: 109M729 Prof.Dr. Cem SORUŞBAY Prof.Dr. Metin ERGENEMAN Dr. Alper Tolga

Detaylı

http://dx.doi.org/10.7240/ MJS.2014266163

http://dx.doi.org/10.7240/ MJS.2014266163 Marmara Üniversitesi http://dx.doi.org/10.7240/ MJS.2014266163 Alkol Yakıtların Buji Ateşlemeli Motorlarda Kullanımının Performans ve Emisyonlara Etkisinin İncelenmesi Ali Şenbahçe, Mustafa Temür, Cenk

Detaylı

Halit YAŞAR. Doç. Dr. Makina Mühendisliği Bölümü Otomotiv Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Halit YAŞAR. Doç. Dr. Makina Mühendisliği Bölümü Otomotiv Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PROJECT MOTORLAR TITLE Doç. Dr. Halit YAŞAR Makina Mühendisliği Bölümü Otomotiv Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 1/44 MOTORLAR DERS NOTLARINI FOTOKOPİDEN TEMİN EDEBİLİRSİNİZ 2/44 KAYNAKLAR 1) HEYWOOD, J.H.,

Detaylı

Buji ile Ateşlemeli Bir Motorda Çalışma Parametrelerinin Egzoz Emisyonlarına Etkilerinin Deneysel Olarak İncelenmesi

Buji ile Ateşlemeli Bir Motorda Çalışma Parametrelerinin Egzoz Emisyonlarına Etkilerinin Deneysel Olarak İncelenmesi Politeknik Dergisi Journal of Polytechnic Cilt: 8 Sayı: 1 s. 43-47, 25 Vol: 8 No: 1 pp. 43-47, 25 Buji ile Ateşlemeli Bir Motorda Çalışma Parametrelerinin Egzoz Emisyonlarına Etkilerinin Deneysel Olarak

Detaylı

İÇTEN YANMALI MOTORLAR 2. BÖLÜM EK DERS NOTLARI

İÇTEN YANMALI MOTORLAR 2. BÖLÜM EK DERS NOTLARI İÇTEN YANMALI MOTORLAR 2. BÖLÜM EK DERS NOTLARI 1.Kısmi Gaz Konumunda Çalışan Benzin (OTTO) Motoru Şekil 1. Kısmi gaz konumunda çalışan bir benzin motorunun ideal Otto çevrimi (6-6a-1-2-3-4-5-6) Dört zamanlı

Detaylı

Suat SARIDEMİR 1 Bülent ERYAKALI 2 TÜRKİYE.

Suat SARIDEMİR 1 Bülent ERYAKALI 2 TÜRKİYE. İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi Journal of Advanced Technology Sciences ISSN:2147-3455 ETANOL-BENZİN KARIŞIMLARININ MOTOR PERFORMANSI VE EGZOZ EMİSYONLARINA OLAN ETKİSİNİN İNCELENMESİ Suat SARIDEMİR

Detaylı

DİZEL MOTORLARINDA DİZEL YAKITI + LPG KULLANIMININ PERFORMANS VE EMİSYONA ETKİSİ

DİZEL MOTORLARINDA DİZEL YAKITI + LPG KULLANIMININ PERFORMANS VE EMİSYONA ETKİSİ SELÇUK TEKNİK ONLİNE DERGİSİ / ISSN 1302 6178 Volume 2, Number: 1 2001 DİZEL MOTORLARINDA DİZEL YAKITI + LPG KULLANIMININ PERFORMANS VE EMİSYONA ETKİSİ Araş. Gör. Murat CİNİVİZ a Doç. Dr. M. Sahir SALMAN

Detaylı

BUJİ İLE ATEŞLEMELİ MOTORLARDA TEK NOKTA YAKIT ENJEKSİYON VE KARBÜRATÖR SİSTEMLERİNİN PERFORMANSA ETKİLERİ ÜZERİNE DENEYSEL BİR ARAŞTIRMA

BUJİ İLE ATEŞLEMELİ MOTORLARDA TEK NOKTA YAKIT ENJEKSİYON VE KARBÜRATÖR SİSTEMLERİNİN PERFORMANSA ETKİLERİ ÜZERİNE DENEYSEL BİR ARAŞTIRMA Politeknik Dergisi Journal of Polytechnic Cilt: 6 Sayı: 1 s. 391-395, 23 Vol: 6 No: 1 pp. 391-395, 23 BUJİ İLE ATEŞLEMELİ MOTORLARDA TEK NOKTA YAKIT ENJEKSİYON VE KARBÜRATÖR SİSTEMLERİNİN PERFORMANSA ETKİLERİ

Detaylı

MOTORLAR-5 HAFTA GERÇEK MOTOR ÇEVRİMİ

MOTORLAR-5 HAFTA GERÇEK MOTOR ÇEVRİMİ MOTORLAR-5 HAFTA GERÇEK MOTOR ÇEVRİMİ Yrd.Doç.Dr. Alp Tekin ERGENÇ GERÇEK MOTOR ÇEVRİMİ Gerçek motor çevrimi standart hava (teorik) çevriminden farklı olarak emme, sıkıştırma,tutuşma ve yanma, genişleme

Detaylı

İÇTEN YANMALI MOTORLARDA ÇEVRİMSEL FARKLARIN ÖNEMİ

İÇTEN YANMALI MOTORLARDA ÇEVRİMSEL FARKLARIN ÖNEMİ Ordu Üniv. Bil. Tek. Derg., Cilt:4, Sayı:1, 014,7-35/Ordu Univ. J. Sci. Tech., Vol:4, No:1, 014,7-35 İÇTEN YANMALI MOTORLARDA ÇEVRİMSEL FARKLARIN ÖNEMİ İ. Volkan ÖNER 1*, M. Akif CEVİZ Erdoğan GÜNER 3,

Detaylı

Atık Kızartma Yağı Metil Esterinin Bir Dizel Motorunda, Motor Performansı ve Egzoz Emisyonlarına Etkisinin Araştırılması

Atık Kızartma Yağı Metil Esterinin Bir Dizel Motorunda, Motor Performansı ve Egzoz Emisyonlarına Etkisinin Araştırılması Atık Kızartma Yağı Metil Esterinin Bir Dizel Motorunda, Motor Performansı ve Egzoz Emisyonlarına Etkisinin Araştırılması R. Behçet 1, S. Aydın 1, C. İlkılıç 2, H. Aydın 1, A.V. Çakmak 3 1 Batman Üniversitesi,

Detaylı

Bir HCCI motorun 0-boyutlu yanma analizi. Zero dimensional combustion analysis of an HCCI engine

Bir HCCI motorun 0-boyutlu yanma analizi. Zero dimensional combustion analysis of an HCCI engine SAÜ Fen Bil Der 19. Cilt, 2. Sayı, s. 203-211, 2015 Bir HCCI motorun 0-boyutlu yanma analizi Üsame Demir 1*, Ömer Mustafa Göbeloğlu 2 Hakan S.Soyhan 3, Ekrem Büyükkaya 4 16.05.2014 Geliş/Received, 02.10.2014

Detaylı

İçten Yanmalı Motorların Doğalgazla Çalışır Hale Getirilmeleri ve Dönüştürülmüş Motorların Performans Parametrelerinin Analizi

İçten Yanmalı Motorların Doğalgazla Çalışır Hale Getirilmeleri ve Dönüştürülmüş Motorların Performans Parametrelerinin Analizi İçten Yanmalı Motorların Doğalgazla Çalışır Hale Getirilmeleri ve Dönüştürülmüş Motorların Performans Parametrelerinin Analizi (Conversion of Internal Combustion Engines to Usage of Natural Gas and Performance

Detaylı

FARKLI ALKOL YAKITLARIN BUJİ ATEŞLEMELİ BİR MOTORUN PERFORMANS, EMİSYON VE YANMA KARAKTERİSTİKLERİNE ETKİSİNİN DENEYSEL İNCELENMESİ

FARKLI ALKOL YAKITLARIN BUJİ ATEŞLEMELİ BİR MOTORUN PERFORMANS, EMİSYON VE YANMA KARAKTERİSTİKLERİNE ETKİSİNİN DENEYSEL İNCELENMESİ FARKLI ALKOL YAKITLARIN BUJİ ATEŞLEMELİ BİR MOTORUN PERFORMANS, EMİSYON VE YANMA KARAKTERİSTİKLERİNE ETKİSİNİN DENEYSEL İNCELENMESİ Mustafa Kemal BALKİ, Cenk SAYIN, Mustafa ÇANAKCI Sinop Üniversitesi,

Detaylı

MOTORLAR. 1 Ders Adi: MOTORLAR 2 Ders Kodu: MAK Ders Türü: Seçmeli 4 Ders Seviyesi Lisans

MOTORLAR. 1 Ders Adi: MOTORLAR 2 Ders Kodu: MAK Ders Türü: Seçmeli 4 Ders Seviyesi Lisans MOTORLAR 1 Ders Adi: MOTORLAR 2 Ders Kodu: MAK4301 3 Ders Türü: Seçmeli 4 Ders Seviyesi Lisans 5 Dersin Verildiği Yıl: 4 6 Dersin Verildiği Yarıyıl 7 7 Dersin AKTS Kredisi: 4.00 8 Teorik Ders Saati (saat/hafta)

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE LABORATUVAR DERSİ. Yakıt Püskürtme Sistemleri Deneyi

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE LABORATUVAR DERSİ. Yakıt Püskürtme Sistemleri Deneyi BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE LABORATUVAR DERSİ Yakıt Püskürtme Sistemleri Deneyi Laboratuvar Tarihi: Laboratuvarı Yöneten: Laboratuvar Yeri: Laboratuvar Adı: Öğrencinin Adı-Soyadı

Detaylı

Bölüm 6 Emisyonların Kontrolu

Bölüm 6 Emisyonların Kontrolu Egzoz Gazları Emisyonu Prof.Dr. Cem Soruşbay Bölüm 6 Emisyonların Kontrolu İstanbul Teknik Üniversitesi Otomotiv Laboratuvarı Taşıtlardan Kaynaklanan Emisyonlar Egzoz gazları Buharlaşma yoluyla atmosfere

Detaylı

7. Krank Mili 8. Biyel Kolu 9. Pistonlar 10. Segmanlar 11. Kam Mili 12. Subaplar

7. Krank Mili 8. Biyel Kolu 9. Pistonlar 10. Segmanlar 11. Kam Mili 12. Subaplar Deney-1 1/6 DENEY 1 TEK SĐLĐNDĐRLĐ DĐZEL MOTORUNUN PERFORMANS PARAMETRELERĐNĐN BELĐRLENMESĐ Amaç :Motor parçaları ve motor yapısının incelenmesi. Tek Silindirli bir dizel motorunun performans parametrelerinin

Detaylı

ATEŞLEME AVANSININ MOTOR PERFORMANSINA VE EGZOZ EMİSYONLARINA ETKİLERİNİN SAYISAL OLARAK İNCELENMESİ

ATEŞLEME AVANSININ MOTOR PERFORMANSINA VE EGZOZ EMİSYONLARINA ETKİLERİNİN SAYISAL OLARAK İNCELENMESİ ATEŞLEME AVANSININ MOTOR PERFORMANSINA VE EGZOZ EMİSYONLARINA ETKİLERİNİN SAYISAL OLARAK İNCELENMESİ Ahmet Alper YONTAR, Emrah KANTAROĞLU, Yahya DOĞU Kırıkkale Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makina

Detaylı

DÜŞÜK GÜÇLÜ BİR MOTORDA FARKLI SIKIŞTIRMA ORANLARINDA LPG KULLANIMININ PERFORMANS VE EMİSYONLARA ETKİSİ

DÜŞÜK GÜÇLÜ BİR MOTORDA FARKLI SIKIŞTIRMA ORANLARINDA LPG KULLANIMININ PERFORMANS VE EMİSYONLARA ETKİSİ Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ. Cilt 22, No 1, 81-86, 2007 Vol 22, No 1, 81-86, 2007 DÜŞÜK GÜÇLÜ BİR MOTORDA FARKLI SIKIŞTIRMA ORANLARINDA LPG KULLANIMININ PERFORMANS VE EMİSYONLARA

Detaylı

BENZİN MOTORLARINDA TÜRBÜLANSLI YANMANIN TERMODİNAMİK MODELLENMESİ

BENZİN MOTORLARINDA TÜRBÜLANSLI YANMANIN TERMODİNAMİK MODELLENMESİ I EGE ENERJİ SEMPOZYUMU VE SERGİSİ Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Denizli, Mayıs 2003 BENZİN MOTORLARINDA TÜRBÜLANSLI YANMANIN TERMODİNAMİK MODELLENMESİ Rafig MEHDİYEV, Cem SORUŞBAY ve Feridun

Detaylı

Egzoz Gazına H 2 O 2 Eklenmesinin Yanmamış Hidrokarbon (UHC) Emisyonuna Etkisinin Kimyasal Kinetikler ve Reaktif Akış Modelleme ile İncelenmesi

Egzoz Gazına H 2 O 2 Eklenmesinin Yanmamış Hidrokarbon (UHC) Emisyonuna Etkisinin Kimyasal Kinetikler ve Reaktif Akış Modelleme ile İncelenmesi Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 12, No: 2, 2015 (97-106) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 12, No: 2, 2015 (97-106) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

BUJİ İLE ATEŞLEMELİ MOTORLARDA KISMİ GAZ KELEBEK AÇIKLIĞINDA LPG KULLANIMI ÜZERİNE DENEYSEL BİR ARAŞTIRMA

BUJİ İLE ATEŞLEMELİ MOTORLARDA KISMİ GAZ KELEBEK AÇIKLIĞINDA LPG KULLANIMI ÜZERİNE DENEYSEL BİR ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ, (2001), Sayı 1-2, 69-74 TEKNOLOJİ BUJİ İLE ATEŞLEMELİ MOTORLARDA KISMİ GAZ KELEBEK AÇIKLIĞINDA LPG KULLANIMI ÜZERİNE DENEYSEL BİR ARAŞTIRMA Can ÇINAR* Yakup SEKMEN* Ali AKBAŞ* Mustafa BALCI*

Detaylı

BENZİNLİ BİR MOTORDA BENZİN+LPG KULLANIMININ PERFORMANS VE EMİSYONLARA ETKİSİ. Cenk SAYIN*, Mustafa ÇANAKÇI, İbrahim KILIÇASLAN ÖZET

BENZİNLİ BİR MOTORDA BENZİN+LPG KULLANIMININ PERFORMANS VE EMİSYONLARA ETKİSİ. Cenk SAYIN*, Mustafa ÇANAKÇI, İbrahim KILIÇASLAN ÖZET Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 1 (1-), 117-17, 005 BENZİNLİ BİR MOTORDA BENZİN+ KULLANIMININ PERFORMANS VE EMİSYONLARA ETKİSİ Cenk SAYIN*, Mustafa ÇANAKÇI, İbrahim KILIÇASLAN Kocaeli

Detaylı

EMME MANİFOLDUNDAKİ TÜRBÜLANS ARTIŞININ MOTOR PERFORMANSINA ETKİSİ ÜZERİNE DENEYSEL BİR ÇALIŞMA

EMME MANİFOLDUNDAKİ TÜRBÜLANS ARTIŞININ MOTOR PERFORMANSINA ETKİSİ ÜZERİNE DENEYSEL BİR ÇALIŞMA TEKNOLOJİ, Yıl 5, (2002), Sayı 3-4, 113-119 TEKNOLOJİ EMME MANİFOLDUNDAKİ TÜRBÜLANS ARTIŞININ MOTOR PERFORMANSINA ETKİSİ ÜZERİNE DENEYSEL BİR ÇALIŞMA Cenk SAYIN İbrahim KILIÇASLAN Kocaeli Üniversitesi,

Detaylı

Journal of ETA Maritime Science

Journal of ETA Maritime Science 27 H. E. DOĞAN, H. ARSLAN, R. MEHDİYEV / Journal of ETA Maritime Science Vol. 1, No. 2, (2013), 27-38. Journal of ETA Maritime Science journal homepage: www.gemimo.org LPG Dönüşümü Yapılmış Bir Dizel Motorunda

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Buca/İZMİR. Yanma. Prof.Dr. Abdurrahman BAYRAM

Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Buca/İZMİR. Yanma. Prof.Dr. Abdurrahman BAYRAM Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Buca/İZMİR Yanma Prof.Dr. Abdurrahman BAYRAM Telefon: 0232 3017494 Faks: 0232 3017498 E-Mail: abayram@deu.edu.tr ÇEV 3016 Hava

Detaylı

Yeni bir yanma odasına sahip benzin motorunda farklı sıkıştırma oranlarının ve ateşleme avanslarının performans ve emisyonlara etkisi.

Yeni bir yanma odasına sahip benzin motorunda farklı sıkıştırma oranlarının ve ateşleme avanslarının performans ve emisyonlara etkisi. Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Vol(No): pp, year SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ SAKARYA UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE e-issn: 2147-835X Dergi sayfası: http://dergipark.gov.tr/saufenbilder

Detaylı

İçten yanmalı motorlarda temel kavramlarının açıklanması Benzinli ve dizel motorların çalışma prensiplerinin anlatılması

İçten yanmalı motorlarda temel kavramlarının açıklanması Benzinli ve dizel motorların çalışma prensiplerinin anlatılması Sakarya 2010 İçten yanmalı motorlarda temel kavramlarının açıklanması Benzinli ve dizel motorların çalışma prensiplerinin anlatılması Temel Kavramlar Basınç; Birim yüzeye etki eden kuvvettir. Birimi :bar,atm,kg/cm2

Detaylı

MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 4.HAFTA

MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 4.HAFTA MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 4.HAFTA Hazırlayan: Öğr. Gör. Tuğberk ÖNAL MALATYA 2016 1.TEORİK OTTO ÇEVRİMİ Gerçek motor çalışmasında yanma işlemi motor silindirinde gerçekleşir. Yanma sonu açığa çıkan

Detaylı

BUJİ İLE ATEŞLEMELİ BİR MOTORDA PROPAN VE FARKLI ORANLARDA PROPAN/BÜTAN KULLANIMININ PERFORMANSA ETKİLERİNİN DENEYSEL ANALİZİ

BUJİ İLE ATEŞLEMELİ BİR MOTORDA PROPAN VE FARKLI ORANLARDA PROPAN/BÜTAN KULLANIMININ PERFORMANSA ETKİLERİNİN DENEYSEL ANALİZİ Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ. Cilt 21, No 2, 303-309, 2006 Vol 21, No 2, 303-309, 2006 BUJİ İLE ATEŞLEMELİ BİR MOTORDA PROPAN VE FARKLI ORANLARDA PROPAN/BÜTAN KULLANIMININ

Detaylı

2-Emisyon Ölçüm Raporu Formatı

2-Emisyon Ölçüm Raporu Formatı 2-Emisyon Ölçüm Raporu Formatı A) İşletmenin Sınıfı (1- İşletmenin faaliyetinin Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik Madde 4 kapsamında yeri,) B) Faaliyetinin Anlatımı

Detaylı

DOĞAL GAZ YAKITLI BİR YANMA ODASINDA HAVA VE YAKIT SICAKLIKLARININ SICAKLIK, ENTALPİ VE ENTROPİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

DOĞAL GAZ YAKITLI BİR YANMA ODASINDA HAVA VE YAKIT SICAKLIKLARININ SICAKLIK, ENTALPİ VE ENTROPİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ Ordu Üniv. Bil. Tek. Derg., Cilt:4, Sayı:2, 2014,24-31/Ordu Univ. J. Sci. Tech., Vol:4, No:2,2014,24-31 DOĞAL GAZ YAKITLI BİR YANMA ODASINDA HAVA VE YAKIT SICAKLIKLARININ SICAKLIK, ENTALPİ VE ENTROPİ ÜZERİNDEKİ

Detaylı

Buji ile ateşlemeli motorlar için teorik çevrimin (Hava Standart OTTO çevrimi) Sıkıştırma ile ateşlemeli motorlar için teorik çevrimin (Dizel Teorik

Buji ile ateşlemeli motorlar için teorik çevrimin (Hava Standart OTTO çevrimi) Sıkıştırma ile ateşlemeli motorlar için teorik çevrimin (Dizel Teorik SAKARYA 2010 Buji ile ateşlemeli motorlar için teorik çevrimin (Hava Standart OTTO çevrimi) Sıkıştırma ile ateşlemeli motorlar için teorik çevrimin (Dizel Teorik çevrimi) açıklanması Çevrim Prosesin başladığı

Detaylı

BUJİ ATEŞLEMELİ BİR MOTORDA ALTERNATİF YAKIT OLARAK SAF ETANOLUN KULLANILMASI

BUJİ ATEŞLEMELİ BİR MOTORDA ALTERNATİF YAKIT OLARAK SAF ETANOLUN KULLANILMASI Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ. Cilt 23, No 3, 619-626, 2008 Vol 23, No 3, 619-626, 2008 BUJİ ATEŞLEMELİ BİR MOTORDA ALTERNATİF YAKIT OLARAK SAF ETANOLUN KULLANILMASI M. Bahattin

Detaylı

Prof. Dr. Selim ÇETİNKAYA

Prof. Dr. Selim ÇETİNKAYA Prof. Dr. Selim ÇETİNKAYA Performans nedir? Performans nedir?... Performans: İcraat, başarı 1. Birinin veya bir şeyin görev veya çalışma biçimi; Klimaların soğutma performansları karşılaştırıldı."; Jetin

Detaylı

ÇİFT YAKIT (BENZİN+LPG) KULLANIMININ MOTOR PERFORMANSI VE EMİSYONLAR ÜZERİNE ETKİSİNİN DENEYSEL ANALİZİ

ÇİFT YAKIT (BENZİN+LPG) KULLANIMININ MOTOR PERFORMANSI VE EMİSYONLAR ÜZERİNE ETKİSİNİN DENEYSEL ANALİZİ Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ. Cilt 0, No 4, 483-490, 005 Vol 0, No 4, 483-490, 005 ÇİFT YAKIT (BENZİN+) KULLANIMININ MOTOR PERFORMANSI VE EMİSYONLAR ÜZERİNE ETKİSİNİN DENEYSEL

Detaylı

3. KİRLETİCİ MADDELERİN MOTORLARDAKİ OLUŞUM MEKANİZMALARI. 3.1 Giriş

3. KİRLETİCİ MADDELERİN MOTORLARDAKİ OLUŞUM MEKANİZMALARI. 3.1 Giriş 3. KİRLETİCİ MADDELERİN MOTORLARDAKİ OLUŞUM MEKANİZMALARI 3.1 Giriş Son zamanlara kadara CO 2 bir kirletici olarak düşünülmüyordu. Motor içerisinde yalnızca karbon ve hidrojenden oluşan motor yakıtının

Detaylı

YAKIT OLARAK CH 4 KULLANAN DEĞİŞKEN SIKIŞTIRMA ORANLI BUJİ İLE ATEŞLEMELİ BİR MOTORUN İDEAL HAVA-YAKIT ÇEVRİM ANALİZİ İLE TEORİK SİMÜLASYONU

YAKIT OLARAK CH 4 KULLANAN DEĞİŞKEN SIKIŞTIRMA ORANLI BUJİ İLE ATEŞLEMELİ BİR MOTORUN İDEAL HAVA-YAKIT ÇEVRİM ANALİZİ İLE TEORİK SİMÜLASYONU TEKNOLOJİ, Cilt 7, (04), Sayı 2, 211-218 TEKNOLOJİ YAKIT OLARAK CH 4 KULLANAN DEĞİŞKEN SIKIŞTIRMA ORANLI BUJİ İLE ATEŞLEMELİ BİR MOTORUN İDEAL HAVA-YAKIT ÇEVRİM ANALİZİ İLE TEORİK SİMÜLASYONU Perihan SEKMEN*

Detaylı

ALTERNATİF YAKITLARIN VE İKİNCİL HAVA ENJEKSİYONUN KATALİTİK KONVERTÖR VERİMİNE ETKİSİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ.

ALTERNATİF YAKITLARIN VE İKİNCİL HAVA ENJEKSİYONUN KATALİTİK KONVERTÖR VERİMİNE ETKİSİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ. ALTERNATİF YAKITLARIN VE İKİNCİL HAVA ENJEKSİYONUN KATALİTİK KONVERTÖR VERİMİNE ETKİSİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ Erdi DEMİRCİ YÜKSEK LİSANS TEZİ MAKİNA EĞİTİMİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Detaylı

Dizel Motorlarda Yakıta Hidrojen Katkısının Yanma, Performans ve Emisyonlar Üzerine Etkilerinin İncelenmesi

Dizel Motorlarda Yakıta Hidrojen Katkısının Yanma, Performans ve Emisyonlar Üzerine Etkilerinin İncelenmesi Fırat Üniv. Müh. Bil. Dergisi Science and Eng. J of Fırat Univ. 29(1), 101-108, 2017 29(1),101-108, 2017 Dizel Motorlarda Yakıta Hidrojen Katkısının Yanma, Performans ve Emisyonlar Üzerine Etkilerinin

Detaylı

GERÇEK YOL ŞARTLARINDA LPG VE BENZİNLE ÇALIŞAN İKİ TAŞITIN EMİSYON BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

GERÇEK YOL ŞARTLARINDA LPG VE BENZİNLE ÇALIŞAN İKİ TAŞITIN EMİSYON BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 11, Sayı 1, GERÇEK YOL ŞARTLARINDA LPG VE BENZİNLE ÇALIŞAN İKİ TAŞITIN EMİSYON BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI M. Bahattin ÇELİK Abdurrazzak

Detaylı

BUJİ ATEŞLEMELİ MOTORLARDA TÜRBÜLANSLI YANMA MEKANİZMASI KULLANILARAK AZOT OKSİT EMİSYONLARININ BELİRLENMESİ

BUJİ ATEŞLEMELİ MOTORLARDA TÜRBÜLANSLI YANMA MEKANİZMASI KULLANILARAK AZOT OKSİT EMİSYONLARININ BELİRLENMESİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BUJİ ATEŞLEMELİ MOTORLARDA TÜRBÜLANSLI YANMA MEKANİZMASI KULLANILARAK AZOT OKSİT EMİSYONLARININ BELİRLENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Müh. Feridun ÇOĞALAN

Detaylı

BUJİ ATEŞLEMELİ BİR MOTORDA 3/4 KELEBEK AÇIKLIĞINDA MOTOR PERFORMANS VE EMİSYON PARAMETRELERİNİN DENEYSEL VE 1-B SAYISAL ANALİZ İLE İNCELEMESİ

BUJİ ATEŞLEMELİ BİR MOTORDA 3/4 KELEBEK AÇIKLIĞINDA MOTOR PERFORMANS VE EMİSYON PARAMETRELERİNİN DENEYSEL VE 1-B SAYISAL ANALİZ İLE İNCELEMESİ OTEKON 16 8. Otomotiv Teknolojileri Kongresi 23 24 Mayıs 2016, BURSA BUJİ ATEŞLEMELİ BİR MOTORDA 3/4 KELEBEK AÇIKLIĞINDA MOTOR PERFORMANS VE EMİSYON PARAMETRELERİNİN DENEYSEL VE 1-B SAYISAL ANALİZ İLE

Detaylı

Otto ve Dizel Çevrimlerinin Termodinamik Analizi. Bölüm 9: Gaz Akışkanlı Güç Çevrimleri

Otto ve Dizel Çevrimlerinin Termodinamik Analizi. Bölüm 9: Gaz Akışkanlı Güç Çevrimleri Otto ve Dizel Çevrimlerinin Termodinamik Analizi 1 GÜÇ ÇEVRİMLERİNİN ÇÖZÜMLEMESİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR Güç üreten makinelerin büyük çoğunluğu bir termodinamik çevrime göre çalışır. Ideal Çevrim: Gerçek

Detaylı

İÇTEN YANMALI MOTORLARDA SOĞUTMA SUYU SICAKLIĞININ MOTOR PERFORMANSINA ETKİLERİ ÜZERİNE DENEYSEL BİR ARAŞTIRMA

İÇTEN YANMALI MOTORLARDA SOĞUTMA SUYU SICAKLIĞININ MOTOR PERFORMANSINA ETKİLERİ ÜZERİNE DENEYSEL BİR ARAŞTIRMA SELÇUK TEKNİK ONLİNE DERGİSİ / ISSN 1302 6178 Volume 2, Number: 1 2001 İÇTEN YANMALI MOTORLARDA SOĞUTMA SUYU SICAKLIĞININ MOTOR PERFORMANSINA ETKİLERİ ÜZERİNE DENEYSEL BİR ARAŞTIRMA Tolga TOPGÜL Can ÇINAR

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Ders 3

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Ders 3 Enerji Kaynakları MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Ders 3 Enerji kaynakları Yakıtlar Doğa kuvvetleri Özel doğa kuvvetleri Yrd. Doç. Dr. Yüksel HACIOĞLU Katı Sıvı Gaz Odun Petrol Doğal Gaz Hidrolik Güneş Rüzgar

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 5. Soğutma Şekline Göre Hava soğutmalı motortar: Bu motorlarda, silindir yüzeylerindeki ince metal kanatçıklar vasıtasıyla ısı transferi yüzey alanı artırılır. Motor krank milinden hareket alan bir fan

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 9 Sayı: 1 s. 21-34 Ocak 2007

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 9 Sayı: 1 s. 21-34 Ocak 2007 DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 9 Sayı: 1 s. 21-34 Ocak 2007 ALTERNATİF YAKIT KULLANIMININ EGZOZ SUPABINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ (INVESTIGATION OF THE EFFECT OF USING ALTERNATIVE

Detaylı

Deðiþik Oktan Sayýlý Yakýtlarýn Farklý Gaz Kelebeði Açýklýklarýndaki Motor Performansý ve Egzoz Emisyonlarý

Deðiþik Oktan Sayýlý Yakýtlarýn Farklý Gaz Kelebeði Açýklýklarýndaki Motor Performansý ve Egzoz Emisyonlarý Ekoloji 18, 72, 54-64 (2009) Deðiþik Oktan Sayýlý Yakýtlarýn Farklý Gaz Kelebeði Açýklýklarýndaki Motor Performansý ve Egzoz Emisyonlarý Ýsmet ÇELÝKTEN 1*, Selçuk KORKMAZ 2 1Gazi Üniversitesi, Teknik Eðitim

Detaylı

SU ÜRÜNLERİNDE MEKANİZASYON

SU ÜRÜNLERİNDE MEKANİZASYON SU ÜRÜNLERİNDE MEKANİZASYON 4 Yrd.Doç.Dr. Mehmet Ali Dayıoğlu Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları & Teknolojileri Mühendisliği Bölümü Kaynak: Tarım Alet ve Makinaları, Ünite 3, Traktörler,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Orhan DURGUN İletişim Bilgileri Adres

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Orhan DURGUN İletişim Bilgileri Adres ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Orhan DURGUN İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail 2. Doğum Tarihi : 01.07.1951 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : : Avrasya Üniversitesi Yomra Yerleşkesi Hükümet Caddesi

Detaylı

Temel Motor Teknolojisi

Temel Motor Teknolojisi Temel Motor Teknolojisi İçerik Otomotiv Tarihçesi Otto Motorlarda 4 Zaman Krank Mili Kam Mili Lambda Vuruntu Motor Yerleşim Tipleri Güç ve Tork 2 Otomotiv Tarihçesi İlk Buharlı otomobil 1769.(Fransız Joseph

Detaylı

Dizel Motorlarında Enjeksiyon Basıncı ve Maksimum Yakıt Miktarının Motor Performansı ve Duman Emisyonlarına Etkilerinin İncelenmesi

Dizel Motorlarında Enjeksiyon Basıncı ve Maksimum Yakıt Miktarının Motor Performansı ve Duman Emisyonlarına Etkilerinin İncelenmesi Politeknik Dergisi Journal of Polytechnic Cilt: 7 Sayı: 4 s. 321-326, 2004 Vol: 7 No: 4 pp. 321-326, 2004 Dizel Motorlarında Enjeksiyon Basıncı ve Maksimum Yakıt Miktarının Motor Performansı ve Duman Emisyonlarına

Detaylı

YANMA. Derlenmiş Notlar. Mustafa Eyriboyun ZKÜ - 2009

YANMA. Derlenmiş Notlar. Mustafa Eyriboyun ZKÜ - 2009 YANMA Derlenmiş Notlar Mustafa Eyriboyun ZKÜ - 2009 FAZ DENGESĐ Denge çözümlerinde, yanma sonrası ürün konsantrasyonlarının hesaplanmasında üç farklı yöntem kullanılabilir (Pratt and Wormeck, 1976): Bunlar,

Detaylı

Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi TÜRKİYE 10. ENERJİ KONGRESİ

Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi TÜRKİYE 10. ENERJİ KONGRESİ Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi TÜRKİYE 10. ENERJİ KONGRESİ ALTERNATİF YAKIT OLARAK FARKLI ORANLARDA BİYODİZELİN TEK SİLİNDİRLİ BİR MOTORDA KULLANILMASININ VE PÜSKÜRTME BASINCININ PERFORMANSA

Detaylı

BUTANOL, ETANOL VE BENZİN KARIŞIMLARININ BUJİ İLE ATEŞLEMELİ MOTORLARDA ÖZGÜL YAKIT TÜKETİMİ VE EMİSYONA OLAN ETKİSİ

BUTANOL, ETANOL VE BENZİN KARIŞIMLARININ BUJİ İLE ATEŞLEMELİ MOTORLARDA ÖZGÜL YAKIT TÜKETİMİ VE EMİSYONA OLAN ETKİSİ BUTANOL, ETANOL VE BENZİN KARIŞIMLARININ BUJİ İLE ATEŞLEMELİ MOTORLARDA ÖZGÜL YAKIT TÜKETİMİ VE EMİSYONA OLAN ETKİSİ Ali KESKİN 1, İbrahim Aslan REŞİTOĞLU 2 1 Mersin Üniversitesi, Tarsus Teknik Eğitim

Detaylı

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com ISSN:4-44 Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi 8 (4) -8 TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR Makale Fatih AKSOY, Ş. Ayhan BAYDIR, Hüseyin BAYRAKÇEKEN Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik

Detaylı

Termal Bariyer Kaplı Bir Buji Ateşlemeli Motora Su Enjeksiyonunun Motor Performans ve Egzoz Emisyonları Üzerine Etkilerinin İncelenmesi

Termal Bariyer Kaplı Bir Buji Ateşlemeli Motora Su Enjeksiyonunun Motor Performans ve Egzoz Emisyonları Üzerine Etkilerinin İncelenmesi Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 13, No: 3, 2016 (31-40) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 13, No: 3, 2016 (31-40) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

MPI Enjeksiyon Sistemli Araçlarda LPG ve Benzin Kullanımının Taşıt Performansı ve Egzoz Emisyonlarına Etkisinin İncelenmesi

MPI Enjeksiyon Sistemli Araçlarda LPG ve Benzin Kullanımının Taşıt Performansı ve Egzoz Emisyonlarına Etkisinin İncelenmesi Taşıt Teknolojileri Elektronik Dergisi (TATED) Cilt: 4, No: 1, 2012 (23-30) Electronic Journal of Vehicle Technologies (EJVT) Vol: 4, No: 1, 2012 (23-30) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com

Detaylı

Experimental and Numerical Air Flow and Spray Dynamics Investigation in Internal Combustion Engines. Proje No: 104M355

Experimental and Numerical Air Flow and Spray Dynamics Investigation in Internal Combustion Engines. Proje No: 104M355 Experimental and Numerical Air Flow and Spray Dynamics Investigation in Internal Combustion Engines Proje No: 14M355 Prof.Dr. Cem SORUŞBAY Prof.Dr. Metin ERGENEMAN Araş.Gör. Abdurrahman İMREN Araş.Gör.Dr.

Detaylı

Doğalgaz Yakıtlı HCCI Bir Motorda Hidrojen İlavesinin Yanma Karakteristikleri Üzerindeki Etkilerinin Nümerik Olarak İncelenmesi

Doğalgaz Yakıtlı HCCI Bir Motorda Hidrojen İlavesinin Yanma Karakteristikleri Üzerindeki Etkilerinin Nümerik Olarak İncelenmesi Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 12, No: 2, 2015 (15-26) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 12, No: 2, 2015 (15-26) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. İçten Yanmalı Makineler MK-412 4/Güz (2+0+0) 2 5

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. İçten Yanmalı Makineler MK-412 4/Güz (2+0+0) 2 5 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS İçten Yanmalı Makineler MK-412 4/Güz (2+0+0) 2 5 Dersin Dili : Türkçe Dersin Seviyesi

Detaylı

BENZİN MOTORLARI. (Ref. e_makaleleri, Rafineri Prosesleri)

BENZİN MOTORLARI. (Ref. e_makaleleri, Rafineri Prosesleri) BENZİN MOTORLARI (Ref. e_makaleleri, Rafineri Prosesleri) Bir benzin (veya dizel) motorunun görevi yakıtı hareket haline dönüştürmektir. Bunun en kolay yolu yakıtı motor içinde yakmaktır; yanma motorun

Detaylı

ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ YAKIT KİMYASI DERSİ DOĞALGAZIN YAKIT OLARAK MOTORLU ARAÇLARDA KULLANILMASI

ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ YAKIT KİMYASI DERSİ DOĞALGAZIN YAKIT OLARAK MOTORLU ARAÇLARDA KULLANILMASI ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ YAKIT KİMYASI DERSİ DOĞALGAZIN YAKIT OLARAK MOTORLU ARAÇLARDA KULLANILMASI EREN SOYLU Enerji Sistemleri Mühendisliği 100105045 İÇERİK 0. Özet 1. Giriş 2. Doğalgazın Özellikleri

Detaylı

DÖRT ZAMANLI, TEK SİLİNDİRLİ, DEĞİŞKEN SIKIŞTIRMA ORANLI BİR DİZEL MOTORUNUN BİLGİSAYAR YARDIMI İLE TEORİK SİMÜLASYONU VE PERFORMANS ANALİZİ

DÖRT ZAMANLI, TEK SİLİNDİRLİ, DEĞİŞKEN SIKIŞTIRMA ORANLI BİR DİZEL MOTORUNUN BİLGİSAYAR YARDIMI İLE TEORİK SİMÜLASYONU VE PERFORMANS ANALİZİ 1 DÖRT ZAMANLI, TEK SİLİNDİRLİ, DEĞİŞKEN SIKIŞTIRMA ORANLI BİR DİZEL MOTORUNUN BİLGİSAYAR YARDIMI İLE TEORİK SİMÜLASYONU VE PERFORMANS ANALİZİ Seyfi POLAT YÜKSEK LİSANS TEZİ MAKİNE EĞİTİMİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Soru 5) Pistonun, silindir içersinde iki ölü nokta arasında yaptığı tek bir harekete ne denir? a) Çevrim b) Vakum c) Basma d) Zaman

Soru 5) Pistonun, silindir içersinde iki ölü nokta arasında yaptığı tek bir harekete ne denir? a) Çevrim b) Vakum c) Basma d) Zaman Soru 1) Pistonun silindir içersinde yön değiştirmek üzere bir an durakladığı yere ne ad verilir? a) Silindir başı b) Silindir eteği c) Ölü nokta d) Piston durağı Soru 4) Silindir hacmi aşağıdakilerden

Detaylı

Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliği

Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliği Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Buca/İZMİR Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliği Prof.Dr. Abdurrahman BAYRAM Telefon: 0232 3017494 Faks: 0232 3017498 E-Mail: abayram@deu.edu.tr

Detaylı

Lpg İle Çalışan Benzinli Bir Motora Kademeli Dolgu Yapılmasının Performans Üzerindeki Etkisinin Deneysel Olarak İncelenmesi

Lpg İle Çalışan Benzinli Bir Motora Kademeli Dolgu Yapılmasının Performans Üzerindeki Etkisinin Deneysel Olarak İncelenmesi 6th International Advanced Technologies Symposium (IATS 11), 16-18 May 2011, Elazığ, Turkey Lpg İle Çalışan Benzinli Bir Motora Kademeli Dolgu Yapılmasının Performans Üzerindeki Etkisinin Deneysel Olarak

Detaylı

Biyodizel Yakıtla Çalıştırılan Küçük Güçlü Bir Diesel Motorun Performans ve Emisyonuna Giriş Hava Basıncının Etkisinin İncelenmesi

Biyodizel Yakıtla Çalıştırılan Küçük Güçlü Bir Diesel Motorun Performans ve Emisyonuna Giriş Hava Basıncının Etkisinin İncelenmesi Biyodizel Yakıtla Çalıştırılan Küçük Güçlü Bir Diesel Motorun Performans ve Emisyonuna Giriş Hava Basıncının Etkisinin İncelenmesi A.Konuralp ELİÇİN 1, Doğan ERDOĞAN 2 1 Dicle Üniversitesi, Ziraat Fakültesi,

Detaylı

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com ISSN:1304-4141 Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi 2007 (3) 55-60 TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR Teknik Not Abdurrazzak AKTAŞ ZKÜ Karabük Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğitimi

Detaylı

SERAMİK KAPLI BİR DİZEL MOTORUNDA BİYODİZEL KULLANIMININ EMİSYON PARAMETRELERİNE ETKİSİNİN DENEYSEL OLARAK ARAŞTIRILMASI

SERAMİK KAPLI BİR DİZEL MOTORUNDA BİYODİZEL KULLANIMININ EMİSYON PARAMETRELERİNE ETKİSİNİN DENEYSEL OLARAK ARAŞTIRILMASI Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 12, No: 4, 2015 (51-60) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 12, No: 4, 2015 (51-60) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Dizel Motor; Egzoz Emisyonu; Soğukta İlk Harekete Geçiş.

Anahtar Kelimeler: Dizel Motor; Egzoz Emisyonu; Soğukta İlk Harekete Geçiş. Ordu Üniv. Bil. Tek. Derg., Cilt:4, Sayı:1, 214,15-26/Ordu Univ. J. Sci. Tech., Vol:4, No:1, 214,15-26 DİZEL MOTORLARINDA SOĞUKTA İLK HAREKET ESNASINDAKİ EGZOZ EMİSYON KARAKTERİSTİKLERİNİN BELİRLENMESİ

Detaylı

BİNEK ARAÇLARINDA SÜRÜŞ KOŞULLARININ KİRLETİCİ EGZOZ EMİSYONLARINA ETKİSİ

BİNEK ARAÇLARINDA SÜRÜŞ KOŞULLARININ KİRLETİCİ EGZOZ EMİSYONLARINA ETKİSİ BİNEK ARAÇLARINDA SÜRÜŞ KOŞULLARININ KİRLETİCİ EGZOZ EMİSYONLARINA ETKİSİ Cem SORUŞBAY (*), Metin ERGENEMAN, H.A. Taha ÖZTÜRK ve Ender SEL İstanbul Teknik Üniversitesi, Makina Fakültesi, Otomotiv Laboratuvarı,

Detaylı

Sıfır ve üç boyutlu yanma simulasyonu yazılımlarının HCCI motorunun yüksek hava fazlalık oranı için modellenmesindeki performanslarının incelenmesi

Sıfır ve üç boyutlu yanma simulasyonu yazılımlarının HCCI motorunun yüksek hava fazlalık oranı için modellenmesindeki performanslarının incelenmesi Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 21 (5), 750~758, 2017 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ SAKARYA UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE e-issn: 2147-835X Dergi sayfası: http://dergipark.gov.tr/saufenbilder

Detaylı

TECHNOLOGICAL APPLIED SCIENCES Received: June 2009. Habib Gürbüz Accepted: March 2010

TECHNOLOGICAL APPLIED SCIENCES Received: June 2009. Habib Gürbüz Accepted: March 2010 ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2010, Volume: 5, Number: 2, Article Number: 2A0040 TECHNOLOGICAL APPLIED SCIENCES Dinçer Buran Received: June 2009 Habib Gürbüz Accepted: March 2010

Detaylı

METİL VE ETİL ESTERİN DİZEL YAKITI OLARAK KULLANILMA İMKANLARININ DENEYSEL OLARAK ARAŞTIRILMASI ÖZET

METİL VE ETİL ESTERİN DİZEL YAKITI OLARAK KULLANILMA İMKANLARININ DENEYSEL OLARAK ARAŞTIRILMASI ÖZET Politeknik Dergisi Journal of Polytechnic Cilt: 6 Sayı: 2 s. 459-464, 2003 Vol: 6 No: 2 pp. 459-464, 2003 METİL VE ETİL ESTERİN DİZEL YAKITI OLARAK KULLANILMA İMKANLARININ DENEYSEL OLARAK ARAŞTIRILMASI

Detaylı

ALKOL-BENZİN KARIŞIMLARININ KULLANILDIĞI BİR TAŞITTA YANMA VERİMİNİN İNCELENMESİ

ALKOL-BENZİN KARIŞIMLARININ KULLANILDIĞI BİR TAŞITTA YANMA VERİMİNİN İNCELENMESİ 11th International Combustion Symposium June 24th - 27th 2010, SARAJEVO ALKOL-BENZİN KARIŞIMLARININ KULLANILDIĞI BİR TAŞITTA YANMA VERİMİNİN İNCELENMESİ Ahmet Necati Özsezen, Mustafa Çanakcı, İbrahim Kılıçaslan

Detaylı

SAYISAL SİMÜLASYONLA DİZEL MOTORDA KİRLETİCİ OLUŞUM TAHMİNİ

SAYISAL SİMÜLASYONLA DİZEL MOTORDA KİRLETİCİ OLUŞUM TAHMİNİ Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University Cilt 28, No 1, 167-172, 201 Vol 28, No 1, 167-172, 201 SAYISAL SİMÜLASYONLA DİZEL MOTORDA KİRLETİCİ

Detaylı

OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ

OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ Prof. Dr. Atatürk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümü, Erzurum Bu hafta Buji Ateşlemeli -- Dizel (Sıkıştırma Ateşlemeli) Motorlar - Temel Motor parçaları

Detaylı

FOSİL YAKITLARIN YANMASI

FOSİL YAKITLARIN YANMASI Kömür, sıvı yakıtlar ve doğal gazın yakılması sırasında açığa çıkan bazı gazların zehirleyici etkileri ve çevre için zararları vardır. Kükürtdioksit (SO 2 ) ve (NO x ) ler bu zararlı gazların miktar ve

Detaylı

Benzin nitrometan karışımlarının özgül yakıt sarfiyatı ve emisyonlara etkisinin incelenmesi

Benzin nitrometan karışımlarının özgül yakıt sarfiyatı ve emisyonlara etkisinin incelenmesi SAÜ. Fen Bil. Der. 17. Cilt, 2. Sayı, s. 271-276, 2013 SAU J. Sci. Vol 17, No 2, p. 271-276, 2013 nitrometan karışımlarının özgül yakıt sarfiyatı ve emisyonlara etkisinin incelenmesi İsmet Çevik 1*, Samet

Detaylı

ETANOL-BENZİN VE METANOL-BENZİN KARIŞIMLARININ BUJİ İLE ATEŞLEMELİ BİR MOTORUN YANMA PARAMETRELERİNE VE EGZOZ EMİSYONLARINA

ETANOL-BENZİN VE METANOL-BENZİN KARIŞIMLARININ BUJİ İLE ATEŞLEMELİ BİR MOTORUN YANMA PARAMETRELERİNE VE EGZOZ EMİSYONLARINA Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ. Cilt 26, No 3, 499-507, 2011 Vol 26, No 3, 499-507, 2011 ETANOL-BENZİN VE METANOL-BENZİN KARIŞIMLARININ BUJİ İLE ATEŞLEMELİ BİR MOTORUN YANMA

Detaylı

FARKLI KATALIZÖR VE YIKAMA SUYU KULLANILAN KANOLA METIL ESTERININ DIZEL MOTORLARDA KULLANIMININ EMISYONLAR ÜZERINE ETKISI

FARKLI KATALIZÖR VE YIKAMA SUYU KULLANILAN KANOLA METIL ESTERININ DIZEL MOTORLARDA KULLANIMININ EMISYONLAR ÜZERINE ETKISI FARKLI KATALIZÖR VE YIKAMA SUYU KULLANILAN KANOLA METIL ESTERININ DIZEL MOTORLARDA KULLANIMININ EMISYONLAR ÜZERINE ETKISI Hasan AYDOĞAN Selçuk Üniversitesi haydogan@selcuk.edu.tr Engin ÖZÇELİK Selçuk Üniversitesi

Detaylı

BUJİ ATEŞLEMELİ MOTORDA FARKLI SIKIŞTIRMA ORANLARINDA LPG KULLANIMININ PERFORMANS VE EMİSYONLARA ETKİSİ M. Kemal BALKİ Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Eğitimi Anabilim Dalında

Detaylı

TÜPRAŞ HAM PETROL ÜNİTESİNDE ENERJİ ve EKSERJİ ANALİZİ

TÜPRAŞ HAM PETROL ÜNİTESİNDE ENERJİ ve EKSERJİ ANALİZİ TÜPRAŞ HAM PETROL ÜNİTESİNDE ENERJİ ve EKSERJİ ANALİZİ Başak BARUTÇU, Nüket YAPII, Zehra ÖZÇELİK Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Bornova İzmir e-posta: zozcelik@bornova.ege.edu.tr

Detaylı

Binaların Isı Merkezlerinde Bulunan Kalorifer Kazanlarının Yanma Havası ve Hava Fazlalık Katsayılarına Göre Yanma Gazlarının Özelliklerindeki Değişim

Binaların Isı Merkezlerinde Bulunan Kalorifer Kazanlarının Yanma Havası ve Hava Fazlalık Katsayılarına Göre Yanma Gazlarının Özelliklerindeki Değişim Binaların Isı Merkezlerinde Bulunan Kalorifer Kazanlarının Yanma Havası ve Hava Fazlalık Katsayılarına Göre Yanma Gazlarının Özelliklerindeki Değişim Okan KON 1*, Bedri YÜKSEL 1 1 Balıkesir Üniversitesi

Detaylı

Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ 187 KÜÇÜK GÜÇLÜ İÇTEN PATLAMALI MOTORLARIN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ VE POMPA AKUPLASYONU

Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ 187 KÜÇÜK GÜÇLÜ İÇTEN PATLAMALI MOTORLARIN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ VE POMPA AKUPLASYONU Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ 187 KÜÇÜK GÜÇLÜ İÇTEN PATLAMALI MOTORLARIN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ VE POMPA AKUPLASYONU Characteristic Specifications of Low Power Internal Combustion

Detaylı

Yanma Kaynaklı Kirleticiler

Yanma Kaynaklı Kirleticiler Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Buca/İZMİR Yanma Kaynaklı Kirleticiler Prof.Dr. Abdurrahman BAYRAM Telefon: 0232 3017113-3017080 Faks: 0232 4530922 E-Mail: abayram@deu.edu.tr

Detaylı

Hava Kirliliği ve Sağlık Etkileri

Hava Kirliliği ve Sağlık Etkileri Environment International Hava Kirliliği ve Sağlık Etkileri Hoş Geldiniz 23 Temmuz 2010 Wim van Doorn TEMĠZ HAVA NEDĠR? Temiz hava bileşimi Azot Oksijen Su buharı Diğer kirleticiler Karbon dioksit Organik

Detaylı

Bir Dizel Motorunda Kısmi ve Tam HCCI Uygulaması

Bir Dizel Motorunda Kısmi ve Tam HCCI Uygulaması 6 th International Advanced Technologies Symposium (IATS 11), 16-18 May 11, Elazığ, Turkey Bir Motorunda Kısmi ve Tam HCCI Uygulaması H. S. Yücesu a, Ö. Can a, C. Çınar a, H. Güçlü Yavuzcan b, M. Önder

Detaylı

Benzine Powermax Katkısının Motor Performansına Etkisinin İncelenmesi

Benzine Powermax Katkısının Motor Performansına Etkisinin İncelenmesi th International Advanced Technologies Symposium (IATS ), 1-1 May 20, Elazığ, Turkey Benzine Powermax Katkısının Motor Performansına Etkisinin İncelenmesi A. Calam, Y. İçingür, T. Topgül ve H. Solmaz Gazi

Detaylı

Alkol Yakıtların Buji Ateşlemeli Motorlarda Kullanımının Performans ve Emisyonlara Etkisinin İncelenmesi

Alkol Yakıtların Buji Ateşlemeli Motorlarda Kullanımının Performans ve Emisyonlara Etkisinin İncelenmesi DOI: 10.7240/mufbed.60276 ın Buji Ateşlemeli Motorlarda Kullanımının Performans ve Emisyonlara Etkisinin İncelenmesi Ali Şenbahçe 1, Mustafa Temür 2, Cenk SAYIN 3 1,2,3 Marmara Üniversitesi, Teknoloji

Detaylı

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ADAPAZARI TRAFİK KARAKTERİZASYONUN BELİRLENMESİ VE EMİSYON HAZIRLAYANLAR : 0501.12007 ÖZGÜR YILMAZ KOLGU 0601.12003 EMEL YİĞİT

Detaylı

EMİSYON ENVANTERİ NASIL HAZIRLANIR

EMİSYON ENVANTERİ NASIL HAZIRLANIR EMİSYON ENVANTERİ NASIL HAZIRLANIR Dr. Ali CAN 17.07.2009 1 EMISYON ENVANTERI Bir ülkenin emisyon envanteri 2 bileşenden oluşmaktadır. 17.07.2009 2 EMISYON ENVANTERI Ulusal Emisyon Envanter Raporu Metodolojiler

Detaylı

BUJĐ ATEŞLEMELĐ MOTORLARDA HĐDROKARBON EMĐSYON KAYNAKLARI

BUJĐ ATEŞLEMELĐ MOTORLARDA HĐDROKARBON EMĐSYON KAYNAKLARI makale BUJĐ ATEŞLEMELĐ MOTORLARDA HĐDROKARBON EMĐSYON KAYNAKLARI M. Đhsan KARAMANGĐL Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü Bu çalışmada, buji ateşlemeli motorlarda

Detaylı

MAKİNE VE TEÇHİZAT İŞLERİNDE İSG

MAKİNE VE TEÇHİZAT İŞLERİNDE İSG MAKİNE VE TEÇHİZAT İŞLERİNDE İSG 3.HAFTA Hazırlayan: Öğr. Gör. Tuğberk ÖNAL MALATYA 2017 YAKITLAR -YANMA Enerji birçok ülke için günümüzün en önemli sorunlarının başında gelmektedir. Özellikle ülkemiz

Detaylı