ESOL Programı Ebeveyn/Velilere Bilgi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ESOL Programı Ebeveyn/Velilere Bilgi"

Transkript

1 ESOL Programı Ebeveyn/Velilere Bilgi ESOL Program Parent/Guardian Information Turkish

2 ESOL ne demek? EL ne demek? ESOL, Başka Dilleri Konuşanlar için İngilizce anlamına gelen bir kısaltmadır. EL İngilizce Öğrenen bir öğrenciyi tanımlar.

3 ESOL Programı nedir? İngilizce Öğrenenler (EL ler) İngilizce dil becerileri henüz gelişmekteyken akademik içerik öğrenmeye çabalarken benzersiz zorluklarla karşılaşır. Fulton County ESOL programı, İngilizce dil edinimi ve içeriktemelli eğitimde dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerinin geliştirilmesine yönelik destek sağlamaktadır. Eğitim ikinci dil edinimi ve içerik bilgisi konusunda uzman ESOL öğretmenleri tarafından verilir. Öğretmenler dil ağırlıklı derslerle standartlar temelli eğitimi birleştirerek öğrencileri genel eğitim sınıflarında tam katılım göstermelerine hazırlarken, hem besleyici hem de akademik olarak titiz bir ortam yaratırlar.

4 Bir öğrencinin ESOL programına uygun olduğu nasıl belirlenir? Kayıt sırasında alınan bilgiler bir dil taraması gereksinimini gösteriyorsa öğrenciye W-APT dil atama sınavı yapılır.

5 Uygunluk Testi Tarama sonuçları kayıttan itibaren on gün içinde ebeveyne/veliye bildirilir. Okul sistemi yasalar uyarınca ESOL programına uygun öğrencileri belirleme ve taramakla yükümlüdür, bu nedenle tarama için ebeveyn/veli izni gerekli değildir. Öğrenci uygun bulunuyorsa ebeveyne/veliye bildirilir ve hizmetler başlatılır. Her yıl ESOL hizmetleri için uygun bulunan öğrenciler dil gelişmesini ve uygunluklarının devam edip etmeyeceğini belirlemek için ACCESS for ELLs testine alınır.

6 Öğrenciler ESOL programına katılarak ne kazanırlar? Birçok öğrenci sosyal olarak iletişim kurabiliyor olsa da, akademik amaçlar için kullanılan dille sıkıntı yaşar. Öğrencilerin karmaşık metin yapılanmaları, biçimsel dilbilgisi kullanımı ve soyut kavramları içeren bu akademik dili geliştirmeleri birçok yıl sürebilir. ESOL programı öğrencilere günlük bazda doğrudan eğitim sunarak hem sosyal hem de akademik dilde İngilizce edinmelerine yardımcı olur. Program İngilizce öğrenenlerin Amerikan okullarında başarılı olmaları için gereken becerilere hakim olmalarını sağlayan hedeflenmiş destek sunar.

7 Öğrencimin ESOL programından fayda göreceğini kabul etmiyorsam? Ebeveynler/Veliler gündelik ESOL hizmetleri almayı reddetme ve cari öğretim yılı için hizmetler için feragatname imzalama hakkına sahiptir. Ebeveynleri/Velileri feragatname imzalamış olan öğrenciler ESOL programında verilen doğrudan bilgilerden yararlanamaz.

8 ESOL Hizmetlerinden Veli Feragatı (Devam) Dil eksiklikleri çoğalabilir ve okula devam ederken akademik performanslarını olumsuz yönde etkileyebilir. Özellikle yazma becerileri ve karmaşık metinleri kavrama yetisi açısından akranlarına yetişemeyebilirler. Ebeveyni/velisi cari yılda günlük ESOL hizmetlerinden feragat etmiş bir öğrencinin hizmetleri alma hakkı devam eder ve federal koşullar uyarınca tüm sınıflarda gerekli desteği alacaktır. ESOL öğretmeni, öğrencinin öğretmenleriyle görüşerek, akademik gelişmesini yakından izleyerek, öğrenci destek toplantılarına katılarak ve ebeveynle/veliyle temas kurarak öğrencinin eğitimi ile etkin bir biçimde ilgilenecektir. Ebeveyn/veli günlük ESOL hizmetlerinden feragat etme ya da feragati dilediği zaman iptal etme hakkına sahiptir. Feragat iptal edildiği takdirde EL öğrenci en kısa sürede ESOL sınıflarına yerleştirilecektir.

9 ESOL Hizmetlerinden Veli Feragatı (Devam) Cari eğitim yılı için herhangi bir feragat imzalanmamışsa, federal koşullar uyarınca öğrenci ESOL program hizmetini doğrudan alacaktır. Hak feragati yapılmış öğrenciler hala İngilizce öğrencisi oldukları ve hizmetleri alma hakkı devam ettiği için yıllık ACCESS for ELLs testine girmek zorundadırlar. Test sonuçlarına ve Georgia Eğitim Başkanlığı ESOL/ Title III Müdürlüğü tarafından belirlenen çıkış ölçütlerine bağlı olarak, öğrenciler ertesi eğitim yılında da hizmet almak için uygun kalacak ya da ESOL programından çıkacaktır. Mayıs sonunda ebeveyn/veli geçmişte hizmetten feragat etmiş bile olsa tüm hak eden öğrencilere ESOL hizmetleri sunulur. Ebeveyn/veli gelecek eğitim yılında hizmetleri istemiyorsa yeniden feragatname imzalamalıdır.

10 Öğrencim hangi ESOL hizmetlerini alacak?

11 İlk Okul Anaokulu ile 3. sınıf arası ESOL öğrencileri genellikle günde bir ESOL dersi alır. 4 ve 5. sınıf öğrencileri günde bir ya da iki ESOL dersi alır. Ders sayısı ESOL öğretmeni sayısı, okuldaki EL sayısı, öğrenci yeterlik düzeyi vb. gibi çeşitli etkene bağlıdır. ESOL hizmetleri sheltered veya push-in sınıflarda verilebilir. Her iki modelde de ESOL öğretmeni ESOL eğitimine ek olarak ilköğretim sertifikasyonuna sahiptir. Sheltered ders - öğrenciler genel eğitim sınıfından alınarak küçük bir grup ortamında İngilizce dil eğitimine ek olarak Dil Sanatları veya Okuma dersi alır. Push-in ders - öğrenciler içerik öğretmeninden ders aldıkları (dil sanatları, okuma, matematik, fen, sosyal bilimler) genel eğitim sınıfında ESOL öğretmeninden dil desteği alırlar.

12 Orta Okul 6 ve 8. sınıftaki ESOL öğrencileri günde bir ya da iki ESOL dersi alır. Ders sayısı ESOL öğretmeni sayısı, okuldaki EL sayısı, öğrenci yeterlik düzeyi vb. gibi çeşitli etkene bağlıdır. ESOL hizmetleri programlanmış bir ESOL dersinde, bir sheltered Dil Sanatları dersinde veya bir push-in içerik dersinde verilebilir. Tüm modellerde ESOL öğretmeni ESOL eğitimine ek olarak orta öğretim sertifikasyonuna sahiptir. Sheltered ders - öğrenciler küçük bir grup ortamında İngilizce dili ve Dil Sanatları dersi alır. Programlanmış ders - öğrenciler küçük bir grup ortamında İngilizce dili ve Okuma dersi alır. Push-in ders - öğrenciler içerik öğretmeninden ders aldıkları (dil sanatları, okuma, matematik, fen, sosyal bilimler) genel eğitim sınıfında ESOL öğretmeninden dil desteği alırlar.

13 Lise 9 ve 12. Sınıf ESOL öğrencileri ESOL desteği sunan beş derse kadar kaydolabilirler. Ders sayısı ESOL öğretmeni sayısı, okuldaki EL sayısı, öğrenci yeterlik düzeyi vb. gibi çeşitli etkene bağlıdır. ESOL hizmetleri programlanmış bir ESOL dersinde, bir sheltered içerik dersinde veya bir push-in içerik dersinde verilebilir. Programlanmış ESOL ders - öğrenciler küçük bir grup ortamında hedeflenmiş İngilizce dili dersi alır. Sheltered ders İngilizce ediniminin başlangıç aşamalarındaki öğrenciler, sadece İngilizce öğrenenleri içeren bir sınıfta içerik (dil sanatları, matematik, fen, sosyal bilimler) eğitimi alır. Push-in ders - öğrenciler içerik öğretmeninden ders aldıkları (dil sanatları, okuma, matematik, fen, sosyal bilimler) genel eğitim sınıfında ESOL öğretmeninden dil desteği alırlar.

14 Öğrencimin gidişatını ESOL Programı nasıl izleyecek? Öğrencinizin İngilizce yeterliği, Georgia eyaleti tarafından federal direktif uyarınca her yıl dinleme, konuşma, okuma ve yazma alanlarında dil yeterliğindeki gelişmeyi belirlemek amacıyla seçilen ACCESS for ELLs testi ile ölçülecektir. Testin ana amacı öğretmenlerin, yöneticilerin, ebeveyn/velilerin ve öğrencilerin bir öğrencinin gelişmekte olan İngilizce dil yeterliğini anlamlandırmalarına yardımcı olmaktır. Test ayrıca bir öğrencinin ne zaman ESOL hizmetine gereksinimi kalmadığını belirlemeye yardımcı olmak için kullanılır.

15 Test Hakkında ACCESS for ELLs testi neleri içerir? ACCESS for ELLs dört anahtar dil becerisi olan dinleme, okuma, konuşma ve yazmayı ölçer. Dinleme ve okuma bölümlerinde çok-seçenekli sorular kullanılır. Konuşma, hazırlanmış bir yüz yüze görüşme aracılığıyla değerlendirilir. Yazma bölümü üç ya da dört yazı ödevi içerir. Öğrencim ACCESS for ELLs testine ne zaman girecek? ESOL Programından ne zaman ayrılacak? ACCESS for ELLs test dönemi Ocak/Şubat aylarıdır ve sonuçlar bölgeye Mayıs ortasında ulaşır. ACCESS for ELLs notları öğrencilerin Georgia Eğitim Başkanlığınca belirlenen çıkış ölçütlerine sahip olduklarını (http:// Speakers-of-Other-Languages-%28ESOL%29-and-Title-III.aspx) ya da öğrencilerin hizmet almayı sürdürmeleri gerektiğini belirler. Test sonuçları ebeveyne/veliye Mayıs sonunda bildirilecek ve öğrencilerinin ESOL hizmetlerinden yararlanmaları konusunda bilgilendirilecektir.

16 Öğrencim ESOL programından çıkınca? Öğrenciler artık ESOL programına uygun olarak nitelenmedikleri zaman federal yönetmelik uyarınca genel eğitim derslerine yumuşak bir geçiş yapmalarını sağlamak amacıyla iki ders yılı boyunca izlenecektir.

17 Her okulun öğrencileri izlemekle yükümlü bir görevlisi bulunur. İki yıllık izleme döneminde bu öğrenciler gerektiği takdirde eğitsel uyumsamalar ya da test uyumsamalar için uygundurlar. Okul her öğrenci için yıllık bir uyumsama/test planı yaratacaktır. Nadiren ESOL programından ayrılan bir öğrencinin genel eğitim derslerinde başarı için gereken akademik dil yeterliğini gösteremez. Böyle durumlarda öğrenci destek ekibi ESOL programına yeniden katılmasını önerebilir. Federal yönetmelik iki yıllık izleme dönemi sona erdikten sonra ESOL a yeniden katılmaya izin vermemektedir.

18 ESOL için AMAO lar (Yıllık Ölçülebilir Başarı Hedefleri) nedir? hat happens when my student exits the ESOL program? Federal eğitim yasası No Child Left Behind (Hiçbir Çocuk Geride Bırakılmayacak), her eyaletin EL lerin eğitimiyle ilgili okul bölgeleri için üç hedefi gözetmesini gerektirmektedir. Bu hedeflere Annual Measurable Achievement Objectives (AMAO - Yıllık Ölçülebilir Başarı Hedefleri) adı verilir ve gelişme üç farklı yolla ölçülür: 1. İlk hedef (AMAO 1) İngilizcede yeterliğe doğru gelişme gösteren öğrencilerin yüzdesini ölçer. 2. İkinci hedef (AMAO 2) İngilizcede yeterliğe ulaşmış öğrencilerin yüzdesini ölçer. 3. Üçüncü hedef (AMAO 3) Okul bölgesindeki EL öğrencilerin matematik ve okumada akademik hedefleri tutturabilme durumunu ele alır.

19 Uyumsama nedir? Öğrencim uyumsamalar alıyor mu? Uyumsamalar ders ve sınavların öğrenciler için anlaşılır olmalarına destek verirler. İngilizce öğrenenler için uygun uyumsamalar her yıl ESOL ve içerik öğretmen tavsiyelerine göre belirlenir. Öğretmenler sınıf ve standart test yapma uyumsamaları için bireyselleştirilmiş bir plan belirler. Önerilen standardize test uyumsamaları ebeveynlerle/velilerle paylaşılır.

20 Küresel Standartta Eğitsel Tasarım ve Değerlendirme (WIDA) WIDA Standartları hat nedir? happens when my student exits the ESOL program? Georgia sınıfiçi eğitimi için beş WIDA İngilizce dil geliştirme standartlarını benimsemiştir. WIDA standartları şunları içerir: Sosyal ve eğitsel dil Dil sanatlarının dili Matematik dili Bilim dili Sosyal Bilimler dili Daha fazla bilgi için:

21 Öğrencim diğer ESOL öğrencileriyle aynı eğitimi mi alacak? Evet. Tüm öğretmenler Georgia Performans Standartlarını izlemektedir; bu nedenle ESOL öğrencileri diğer öğrencilerle aynı içeriklere erişebilir. ESOL öğrencileri için eğitim İngilizce dil geliştirmede WIDA standartları tarafından desteklenmektedir. ESOL öğretmenleri içeriğe erişim sağlamak ve öğrencilerin dil gelişmesini desteklemek için farklı malzemeler ve stratejiler kullanabilir.

22 ESOL öğrencimi nasıl hat destekleyebilirim? happens when my student exits the ESOL Evde Öğrenimi Destekleyin program? Television/video oyunları/internet kullanımını sınırlayın Çalışmak için sessiz alanlar sağlayın Ev için bir rutin belirleyin (ev ödevi, yatma saati için zamanlar belirleyin) Aile dili/ingilizce iletişimi teşvik edin (okul/ mahalle/dünya olaylarını, dostlukları, zorlukları, stresi, hedefleri vb. tartışın)

23 Okulda Öğrenimi Destekleyin Öğrencinin her gün okula gitmesini, ev ödevini yapmasını ve sınıflara tam anlamıyla katılmasını sağlayın. Okula devam durumunu ve notları izlemek için Home ACCESS Merkezini kullanın. (http:// Öğretmenlerle, iki-dilli mahalli bağlantılarla, rehber öğretmenlerle, mezuniyet çalıştırıcılarıyla ve okul müdürleriyle iletişim ve işbirliği kurun. Birçok durumda okul personeliyle temas kurmak için e- mail etkin bir yöntemdir. Ebeveyn/öğretmen toplantılarına, okul etkinliklerine ve faaliyetlere katılın. Bölge disiplin elkitabında öğrenciler için belirlenen beklentileri ve sonuçları bilin.

24 Okulda Öğrenimi Destekleyin devam... Standardize test tarihlerinden haberdar olun ve öğrencinizin okula dinlenmiş olarak ve zamanında gelmesini sağlayın. Lise mezuniyeti için gerekenleri ve lise sonrası eğitim olanaklarını öğrenin. Öğrencinizi okul sonrası kulüpler, sporlar, orkestra vb. gibi müfredat dışı faaliyetlere katılmaya teşvik edin. ESOL öğretmenlerinden, iki-dilli mahalli bağlantılar, sosyal hizmet görevlileri ve rehber öğretmenlerden edinilebilen başka kaynaklar isteyin

25 Ek bilgi için: Barbara Beaverson ESOL Koordinatörü

26 Notlar

27 Notlar

28

Bu kitapçıktaki bilgiler Sabancı Üniversitesi Mütevvelli Heyeti kararları ile yönetmelik ve yönergelere tabiidir. Sabancı Üniversitesi ndeki

Bu kitapçıktaki bilgiler Sabancı Üniversitesi Mütevvelli Heyeti kararları ile yönetmelik ve yönergelere tabiidir. Sabancı Üniversitesi ndeki Bu kitapçıktaki bilgiler Sabancı Üniversitesi Mütevvelli Heyeti kararları ile yönetmelik ve yönergelere tabiidir. Sabancı Üniversitesi ndeki eğitiminiz süresince tüm düzenlemelere ait güncel bilgileri

Detaylı

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMLARININ GELİŞTİRİLMESİ

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMLARININ GELİŞTİRİLMESİ 1 BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMLARININ GELİŞTİRİLMESİ Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP) Nedir? Bireyselleştirilmiş eğitim programı özel gereksinimli bireyin gelişim ve ona uygulanan programın

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRETMEN ADAYI ÖĞRETMENLİK UYGULAMA EĞİTİMİ KOMİSYONUNUN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUKLARI VE UYGULAMA İLKELERİ

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRETMEN ADAYI ÖĞRETMENLİK UYGULAMA EĞİTİMİ KOMİSYONUNUN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUKLARI VE UYGULAMA İLKELERİ T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRETMEN ADAYI ÖĞRETMENLİK UYGULAMA EĞİTİMİ KOMİSYONUNUN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUKLARI VE UYGULAMA İLKELERİ Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu kurulun amacı;

Detaylı

Eğitim: Eyüboğlu. eyuboglu.k12.tr

Eğitim: Eyüboğlu. eyuboglu.k12.tr Eğitim: Eyüboğlu eyuboglu.k12.tr Eyüboğlu Bir başarı öyküsü... Eğitim Kurumlarının yükselişinin ve başarısının arkasında hayatını eğitime adamış bir isim var: Dr. Yük. Müh. Rüstem Eyüboğlu. Dr. Yük. Müh.

Detaylı

T.C. Uşak Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu 2015-2016 Akademik Yılı Öğrenci El Kitabı

T.C. Uşak Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu 2015-2016 Akademik Yılı Öğrenci El Kitabı 1 T.C. Uşak Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu 2015-2016 Akademik Yılı Öğrenci El Kitabı 2 Bu kitapçık Uşak Üniversitesi'ne yeni kayıt yaptıran ve Yabancı Diller Yüksekokulu'nda İsteğe Bağlı İngilizce/Almanca

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ. A. IRMAK OKULLAR a. Amacımız... 6 b. Vizyonumuz... 6 c. İlkelerimiz... 6

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ. A. IRMAK OKULLAR a. Amacımız... 6 b. Vizyonumuz... 6 c. İlkelerimiz... 6 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ A. IRMAK OKULLAR a. Amacımız... 6 b. Vizyonumuz... 6 c. İlkelerimiz... 6 B. ORGANİZASYON YAPISI a. Yönetim Kurulu... 6 b. Okul Yönetim Kadrosu... 6 c. Bölüm Başkanları... 6 7 d. Bölüm

Detaylı

ÖZEL ENKA İLKÖĞRETİM OKULU ÖEL ENKA ORTAOKULU VELİ - ÖĞRENCİ EL KİTABI. Sunuş ve Hoş Geldiniz... Error! Bookmark not defined. 1. Okulun Temelleri...

ÖZEL ENKA İLKÖĞRETİM OKULU ÖEL ENKA ORTAOKULU VELİ - ÖĞRENCİ EL KİTABI. Sunuş ve Hoş Geldiniz... Error! Bookmark not defined. 1. Okulun Temelleri... ÖZEL ENKA İLKÖĞRETİM OKULU ÖEL ENKA ORTAOKULU VELİ - ÖĞRENCİ EL KİTABI 2015 2016 İçindekiler Sunuş ve Hoş Geldiniz... Error! Bookmark not defined. 1. Okulun Temelleri... 4 Misyon... 4 Felsefe... 4 İlkeler...

Detaylı

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU. YABANCI DiLLERYÜKSEK OKULU HAZIRLIK SINIFI BiLGiLENDiRME KiTAPÇIĞI. www.sfl.bou.edu.tr

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU. YABANCI DiLLERYÜKSEK OKULU HAZIRLIK SINIFI BiLGiLENDiRME KiTAPÇIĞI. www.sfl.bou.edu.tr YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DiLLERYÜKSEK OKULU HAZIRLIK SINIFI BiLGiLENDiRME KiTAPÇIĞI www.sfl.bou.edu.tr 2 YABANCI DiLLERYÜKSEK OKULU HAZIRLIK SINIFI BiLGiLENDiRME KiTAPÇIĞI Bu kitapçıkta yazan

Detaylı

Özel engelliler lisesi

Özel engelliler lisesi İsveç Eğitim Sistemi: Lise 01/01/08 de basılmıştır Lise Zorunlu eğitim programını tamamlayan öğrencilerin hemen hemen hepsi liseye gitmektedir. İsveç liselerinde iş hayatı, sosyal yaşam ve yüksek öğrenim

Detaylı

A.GENEL BİLGİLER 03. 1. Özel MEF Ortaokulunun Misyon ve Hedefleri 03 2. Özel MEF Okulları Tarihçesi 03 B. MEF ORTAOKULU 04

A.GENEL BİLGİLER 03. 1. Özel MEF Ortaokulunun Misyon ve Hedefleri 03 2. Özel MEF Okulları Tarihçesi 03 B. MEF ORTAOKULU 04 1 İÇİNDEKİLER A.GENEL BİLGİLER 03 1. Özel MEF Ortaokulunun Misyon ve Hedefleri 03 2. Özel MEF Okulları Tarihçesi 03 B. MEF ORTAOKULU 04 1. EĞİTİM ve ÖĞRETİM 05 a) Eğitim Öğretim Yılı 05 b) Akademik Program

Detaylı

İçindekiler. İlköğretime Hoşgeldiniz. Veli Haber Bülteni. 2010 Yılı İçin Victoria Devlet İlköğretim Okulları Hakkında Velilere Yönelik Kılavuz.

İçindekiler. İlköğretime Hoşgeldiniz. Veli Haber Bülteni. 2010 Yılı İçin Victoria Devlet İlköğretim Okulları Hakkında Velilere Yönelik Kılavuz. İlköğretime Hoşgeldiniz 2010 Yılı İçin Victoria Devlet İlköğretim Okulları Hakkında Velilere Yönelik Kılavuz İçindekiler Bakanların mesajı 2 Giriş 3 Okula hazırlık 4 Okula başlamak 9 Sınıf içinde 12 Öğrencilere

Detaylı

Đlköğretime Hoşgeldiniz

Đlköğretime Hoşgeldiniz Đlköğretime Hoşgeldiniz Victoria Devlet Đlköğretim Okulları Hakkında Velilere Yönelik Kılavuz Đçindekiler sayfa Bakanların mesajı 2 Giriş 3 Okula hazırlık 4 Okula başlamak 8 Sınıf içinde 12 Öğrencilere

Detaylı

tepav tepav Türkiye deki Devlet Okullarında İngilizce Dilinin Öğretimine İlişkin Ulusal İhtiyaç Analizi

tepav tepav Türkiye deki Devlet Okullarında İngilizce Dilinin Öğretimine İlişkin Ulusal İhtiyaç Analizi tepav Türkiye deki Devlet Okullarında İngilizce Dilinin Öğretimine İlişkin Ulusal İhtiyaç Analizi Türkiye genelinde devlet okullarında İngilizce eğitimi ihtiyaçlarını belirlemeyi ve politika önerileri

Detaylı

T.C CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

T.C CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ T.C CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL DENEYİMİ ÖĞRETMEN ADAYININ ADI SOYADI FAKÜLTE NO BÖLÜMÜ / ANA BİLİM DALI ÖĞRETİM YILI VE DÖNEMİ UYGULAMA OKULUNUN ADI UYGULAMA ÖĞRETMENİ : : : : : : UYGULAMA

Detaylı

Türkiye deki Devlet Okullarında İngilizce Dilinin Öğretimine İlişkin Ulusal İhtiyaç Analizi KASIM 2013

Türkiye deki Devlet Okullarında İngilizce Dilinin Öğretimine İlişkin Ulusal İhtiyaç Analizi KASIM 2013 Türkiye deki Devlet Okullarında İngilizce Dilinin Öğretimine İlişkin Ulusal İhtiyaç Analizi KASIM 2013 TEPAV Proje Ekibi Efşan Nas Özen (Proje Yöneticisi), İdil Bilgiç Alpaslan, Aysen Çağlı, İdil Özdoğan,

Detaylı

2014-2015 ÖĞRETİM YILI

2014-2015 ÖĞRETİM YILI 2014-2015 ÖĞRETİM YILI VEGA İLKOKULU VEGA ORTAOKULU ÖĞRENCİ VELİ EL KİTABI Eylül 2014 İstanbul VİZYON-MİSYON VİZYON Tüm dünya tarafından tanınan, global eğitim alanında saygı duyulan, öğrenim standartlarının

Detaylı

MUALLİM RIFAT EĞİTİM FAKÜLTESİ

MUALLİM RIFAT EĞİTİM FAKÜLTESİ MUALLİM RIFAT EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL DENEYİMİ DERSİ UYGULAMA KLAVUZU 2014 2015 OKUL DENEYİMİ ETKİNLİKLERİ ETKİN LİK NO TARİH ETKİNLİK ADI AÇIKLAMA Okulu Tanıma Öğretmen ve öğrencileri tanıma, okulun genel

Detaylı

http://sfl.bou.edu.tr/ YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU, HAZIRLIK SINIFI TANITIM KİTAPÇIĞI

http://sfl.bou.edu.tr/ YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU, HAZIRLIK SINIFI TANITIM KİTAPÇIĞI YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU HAZIRLIK SINIFI TANITIM KİTAPÇIĞI http://sfl.bou.edu.tr/ 1 İÇİNDEKİLER 1. ÖNSÖZ 3 2. İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI PROGRAMI... 4 9 2.1 Modüller..5 2.2 Devamsızlık...7 2.3 Akademik

Detaylı

İnönü Üniversitesinden: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İnönü Üniversitesinden: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 25 Ocak 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28539 YÖNETMELİK Amaç İnönü Üniversitesinden: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1)

Detaylı

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI 2014-2015 AKADEMİK YILI ÖĞRENCİ EL KİTABI 1 İÇİNDEKİLER I. HAZIRLIK OKULU MİSYONU VE VİZYONU II. III. IV. HAZIRLIK OKULU HAKKINDA

Detaylı

ÖĞRENCİ-VELİ EL KİTABI

ÖĞRENCİ-VELİ EL KİTABI ÖZEL FENERBAHÇE EĞİTİM KURUMLARI ÖĞRENCİ-VELİ EL KİTABI 2013-2014 1 İÇİNDEKİLER Fenerbahçe Koleji Marşı Fenerbahçe Eğitim Kurumları OKULLARIMIZ Vizyonumuz Misyonumuz İlkelerimiz Anaokulu İlkokul Ortaokul

Detaylı

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI ÖĞRENCİ KİTAPÇIĞI 2015-2016 1 Sevgili Öğrenciler, İzmir Ekonomi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu na hoş geldiniz. Yeni bir öğretim yılına başlarken

Detaylı

Öğretmenlik Uygulaması Dosyası

Öğretmenlik Uygulaması Dosyası T.C. KIRIKKALE ÜNİVERİSTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Dosyası Sorumlu Öğretim Elemanı.. Öğretmen Adayının Adı Soyadı : Numarası : Bölümü : Anabilim Dalı : Uygulama

Detaylı

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ KİTAPÇIĞI İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI 2014-2015 1 Sevgili Öğrenciler, İzmir Ekonomi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu na hoş geldiniz.

Detaylı

CAMBRIDGE ENGLISH SINAVLARI BAŞLIYOR!

CAMBRIDGE ENGLISH SINAVLARI BAŞLIYOR! Pİ KOLEJİ CAMBRIDGE ENGLISH SINAVLARI BAŞLIYOR! Sayın Velimiz, Yabancı dil öğreniminin çocuklarımızın global bir dünyaya açılması için en önemli gereksinim olduğu gerçeğini büyük filozof ve dilbilimci

Detaylı

AMERİKAN KÜLTÜR KOLEJİ VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI

AMERİKAN KÜLTÜR KOLEJİ VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI AMERİKAN KÜLTÜR KOLEJİ VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI Amerikan Kültür Kolejine Hoş Geldiniz... 2 İletişim Detayları 2 Amacımız... 2 İşleyiş... 2 Okul Saatleri.. 3 Teneffüs 3 Aile İletişimi... 3 Veli Görüşmeleri...

Detaylı

İNGİLİZCE DİL OKULU ÖGRENCI EL KITABI

İNGİLİZCE DİL OKULU ÖGRENCI EL KITABI İNGİLİZCE DİL OKULU ÖGRENCI EL KITABI Sevgili Öğrenciler, TED Üniversitesi, İngilizce Dil Okulu na hoş geldiniz. Bu el kitabı size İngilizce Dil Okulu hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. El

Detaylı

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Resmî Gazete : 3.7.2002/24804 Tebliğler Dergisi : AĞUSTOS 2002/2539 Ek ve Değişiklikler: 1) 23.3.2004/25411 RG NİSAN 2004/2559 TD 2) 5.1.2005/25691 RG OCAK 2005/2568

Detaylı

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ZORUNLU İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ZORUNLU İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ZORUNLU İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 Bu Yönergenin amacı; İzmir Üniversitesi İngilizce Hazırlık

Detaylı

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE HAZIRLIK OKULU 2014-2015 AKADEMİK YILI ÖĞRENCİ EL KİTABI İÇİNDEKİLER o Giriş o İngilizce Hazırlık Programı o Modül sistemi ve Modüller o Muafiyet & Yeterlik Sınavları Şartları

Detaylı