DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI"

Transkript

1 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Uygulama Esaslarının amacı 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu nun 4.ve 5. maddelerinde ve Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği nde belirtilen amaç ve ana ilkeler doğrultusunda Sağlık Bilimleri Enstitüsü nde uygulanacak esasları belirlemektir. Akademik Takvim ve Öğretimin Başlatılması Madde 2- (Değişik:SK-17/03/ /09)Enstitünün akademik takvimi Enstitünün önerileri göz önüne alınarak Üniversitemiz Senatosu tarafından belirlenir. Bu Uygulama Esasları kapsamında geçen Tanımlar a)akts: Avrupa Kredi Transfer Sistemini, b)ales: ÖSYM tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını, c)orpheus:organisation for PhD Education in Biomedicine and Health Sciences in the European System ( Biyotıp ve Sağlık Bilimleri Alanında Avrupa Doktora Eğitimi Organizasyonu) ç)anabilim Dalı Başkanı: Lisansüstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5.maddesinde anabilim dalı için tanımlanan başkanı, d)danışman: Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüne kayıtlı öğrenciye ders ve tez dönemlerinde rehberlik etmek üzere Enstitü Yönetim Kurulu tarafından atanan öğretim üyesini, e)enstitü: Dokuz Eylül Üniversitesine bağlı Sağlık Bilimleri Enstitüsünü, f)enstitü Kurulu: Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kurulunu, g)enstitü Yönetim Kurulu: Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulunu, h)müdür: Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürünü, ı)öğrenci: Lisansüstü öğretim için Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüne kayıtlı öğrenciyi, i)öğrenci iş yükü: Ders saatlerinin yanı sıra ödev, sunum, sınava hazırlık, seminer, uygulama,bireysel çalışmalar gibi eğitim-öğretim etkinliklerinde harcanan bütün zamanı, j)ösym: T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini, k)senato: Dokuz Eylül Üniversitesi Senatosunu, l)tez: Yüksek lisans tezi ya da doktora tezini, m)tömer: Ankara Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezini, n)uzmanlık alanı dersi: Tez çalışması yaptıran öğretim üyelerinin yaptırdığı tez çalışmaları alanında açılan dersi, o)üniversite: Dokuz Eylül Üniversitesini, ö)yds: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını ifade eder. Öğrenci Kabulü, Lisansüstü Başvuru ve Seçme Sınavları Madde 3-(Değişik:SK-17/03/ /09) a) Doktora programlarına başvurabilmek için adayların tezli yüksek lisans diplomasına, hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli tıp, diş hekimliği ve veteriner fakülteleri diplomasına, eczacılık ve fen fakültesi lisans veya yüksek lisans derecesine veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları. b) Temel veya Klinik tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için tıp, diş hekimliği. eczacılık ve veteriner fakülteleri mezunlarının lisans diplomasına, diğer programlardan mezun olanların tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları. c) Temel veya Klinik tıp bilimleri doktora programlarına başvurular hariç, lisans veya tezli yüksek lisans derecesiyle doktora programlarına başvurularda lisans derecesi ile başvuranların lisans,

2 yüksek lisans derecesi ile başvuranların yüksek lisans mezuniyet not ortalamalarının 100 üzerinden en az 80, 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puana sahip olmaları. d) Doktora giriş sınavlarına ÖSYM tarafından yapılan ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) ndan son üç yıl içinde Enstitü Kurulunun belirlediği ALES puan türünden en az 60 veya TUS (Tıpta Uzmanlık Sınavı) ndan en az 50 Puan alınmış olması gerekir. e) Lisans derecesi ile doktora programlarına başvuran adayların, doktora programında başvurdukları puan türünden 80 puandan az olmamak üzere Enstitü Kurulu kararı ile belirlenen ALES puanına veya GRE ya da GMAT sınavlarından senato tarafından belirlenen eşdeğer bir puana sahip olmaları. f) Yüksek lisans derecesi ile doktora programlarına başvuran adayların, doktora programında başvurdukları puan türünden en az 60 ALES puanına veya GRE ya da GMAT sınavlarından senato tarafından belirlenen eşdeğer bir puana sahip olmaları. g) Temel veya Klinik tıp bilimleri doktora programlarına başvuran adaylardan tıp fakültesi mezunlarının Tıpta Uzmanlık Sınavından 50 Temel Tıp veya Klinik Tıp puanına veya Enstitü Kurulunun belirlediği puan türünden 60 ALES puanına veya GRE ya da GMAT sınavlarından senato tarafından belirlenen eşdeğer bir puana, tıp fakültesi mezunu olmayanların ise ALES in Enstitü Kurulunun belirlediği puan türünden 60 ALES puanına veya GRE ya da GMAT sınavlarından senato tarafından belirlenen eşdeğer bir puana sahip olmaları. h) Yurt dışındaki üniversitelerden lisans veya tezli yüksek lisans mezunu yabancı uyruklu adaylar ile yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının doktora programları müracaatları; yüksek lisans, lisans notları dikkate alınarak, enstitünün belirlediği şartları sağlamak koşulu ile anabilim dalı başkanlığının görüşü doğrultusunda enstitü yönetim kurulunca karara bağlanır. Yurt dışından alınmış yüksek lisans diplomalarının tanınırlığının Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış olması gerekir. ı) Doktora ve temel tıp bilimlerinde doktora programlarına öğrenci kabulünde program dili Türkçe olan programlarda, adayların anadilleri dışında İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca, Farsça dillerinin birinden; yabancı dille eğitim yapılan programlarda programın öğretim dilinden veya programın öğretim dilinin anadili olması halinde yabancı uyruklu adayların bu fıkrada belirtilen dillerden birinden merkezî yabancı dil sınavından en az 60 puan veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından bu puan muadili bir puan alması zorunludur. Yabancı Dil Belgesi üzerinde geçerlilik süresi belirtilmiş ise bu süre, belirtilmemiş ise sınav tarihinden itibaren 3 yıl geçerlidir. j) Tamamen Türkçe eğitim yapılan programlarda İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin birinden, kısmen veya tamamen yabancı dille eğitim yapılan programlarda programın öğretim dilinden, programın öğretim dilinin adayın ana dili olması halinde bu bentte sayılan ikinci bir yabancı dilden Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabacı dil sınavından bu puan muadili bir puanın veya Yabancı Diller Yüksekokulunca yapılacak olan yabancı dil yeterlilik sınavından, Dokuz Eylül Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Uygulama Esasları ile isteğe bağlı hazırlık sınıfları için belirlenen asgari yabancı dil yeterlilik puanın sağlanması gerekir. k) Doktora öğrenci kabulü; Lisansüstü Başvuru ve Seçme sınavlarında giriş sınavının niyet mektubunu da içeren portfolyo (bilimsel dosya), sınav sırasında yazılacak olan kompozisyon (yazılı yerine geçecek) ve mülakat (araştırma yeterliliği, başvurduğu proje ile ilgili bilgisi ve kritik düşünme yetkinliği sınanacak) şekilde standart olarak yapılır.

3 l) Yabancı uyruklu adaylardan lisansüstü derslere başlayabilmeleri için TÖMER veya DEDAM diploması/belgesi istenir. %100 yabancı dilde eğitim yapan programlarda TÖMER veya DEDAM diploması/belgesi eğitim süresi içinde getirilebilir. Mali Yükümlülük Madde 4- Öğrenciler, öğrenimlerine başlayabilmek, devam edebilmek ve diploma alabilmek için Üniversite Yönetim Kurulu kararı dikkate alınarak 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu nun değişik 46. maddesi uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen mali yükümlülükleri yerine getirmekle yükümlüdür. (*) Özel Öğrenci Madde 5- (Değişik:SK-17/03/ /09)Lisans düzeyinde bir öğretim programından mezun olup, Sağlık Bilimleri Enstitüsü nde mevcut programlarından birinde bilgilerini artırmak isteyen kişiler ALES ve bilim sınav koşulu aranmaksızın anabilim dalı başkanlığının olumlu görüşü doğrultusunda Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile Özel Öğrenci olarak kayıt yaptırabilirler. Özel öğrenci kayıtları Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenen tarihlerde yapılır. Özel öğrenci statüsünde ders alan öğrenciye hiçbir diploma ve unvan verilmez, ancak öğrenci isterse kendisine izlediği dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösterir bir belge verilebilir. Doktora Programında Derslerin Düzenlenmesi Madde 6- (Değişik:SK-17/03/ /09)Doktora programı öğretim planlarında belirtilen ders gruplarından alınmak suretiyle en az yirmi bir kredi ve en çok otuz kredi olmak koşuluyla en az yedi ders, tez önerisi, yeterlilik sınavı ve tez çalışmasından oluşur. Doktora eğitimi normal süresi sekiz yarıyıldır (dört yıl). Ancak, Doktora eğitimi en fazla 12 yarıyıl (6 yıl) içinde tamamlanabilir. Doktora programı derslerini tamamlama süresi üç yarıyıldır, bu süre en fazla dört yarıyıl olabilir (90 AKTS tamamlanmalıdır). Doktora dersleri haftalık bloklar şeklinde düzenlenebilir. Her bloğun bir sorumlu öğretim üyesi ve birden fazla öğretim üyesinin görev aldığı bloklarda bir koordinatörü vardır. Haftalık bloklarda 15 saat teorik (ya da 30 saat uygulama) 1 krediye ve 3 AKTS ye karşılık gelir. Bir yarıyıl için öğrenci iş yükü 30 AKTS, doktora programının tamamlanabilmesi için gerekli toplam öğrenci iş yükü 240 AKTS dir. Öğrenci doktora eğitimi boyunca katılacağı akademik etkinliklerden puanlandırma tablosuna göre kredilendirilir. 15 puan 1 krediye karşılık gelir. Alınan bu 1 kredi (3 AKTS), seçmeli ders kredisi olarak değerlendirilir. Bilimsel etkinliklere katılımdan 1 krediden fazla alınamaz. Enstitü nün düzenleyeceği ve her akademik yıl için Enstitü Kurulu tarafından onaylanacak olan, belirli konularda uzmanların davet edileceği, ya da öğretim üyelerimiz tarafından verilecek bir kredilik Yoğunlaştırılmış Ortak Seçimlik Dersler e de öğrenciler seçimli olarak katılabilirler. Ortak seçimlik derslerden alınan kredi Anabilim Dalının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile 1. ya da 2. gruba sayılabilir. Ortak yoğunlaştırılmış derslerden 1.grup derslere sadece 1 kredi kabul edilir (3 AKTS). Ortak yoğunlaştırılmış derslerden alacağı diğer krediler 2. gruba sayılır. Tüm derslerin AKTS karşılıkları öğretim planlarında yer almalıdır. Devam Zorunluluğu ve Devamın Denetlenmesi Madde 7- Öğrencilerin derslere ve diğer çalışmalara devamı zorunludur. Öğrencilerin devam durumları devam çizelgelerinde imza ettirilerek izlenir. Öğretim üyeleri bu çizelgeleri yarıyıl sonunda diğer çalışmalar ve sınav evrakı ile birlikte Enstitü Müdürlüğü ne teslim ederler. Öğrenciler teorik derslerin % 70 ine, uygulamalı ve diğer çalışmaların % 80 ine devam etmek zorundadır. Devam etmeyen öğrenci için ilgili derse ilişkin çalışmaları öğretim üyesi tarafından D = FF olarak değerlendirilir.

4 Sınavlar ve Değerlendirme Madde 8- (Değişik:SK-17/03/ /09)Her dersin içeriği, öğrenme çıktıları, ilgili kaynak listesi ve değerlendirmenin nasıl yapılacağı gibi bilgilerini içeren Ders Tanıtım Çizelgesi, ders koordinatörü tarafından ORACLE Bologna bilişim sistemine girilir. Ders Koordinatörü, tarihlendirilmiş ders programını enstitü öğrenci işleri birimine iletir. Yüksek lisans dersleri için her yarıyılda en az bir ara sınav yapılır. Yüksek lisans dersi tamamlandıktan sonra akademik takvimde belirtilen sınav dönemi içinde yarıyıl sonu sınavı yapılır. Doktora derslerine ait bloğun tamamlanmasından sonra en geç bir hafta içinde dersin sınavı yapılır. Sınav sonuçları sınav tarihini izleyen 15 gün içinde öğretim üyesi tarafından Oracle programına girilir ve ayrıca Enstitü Eğitim Koordinatörlüğüne yazılı olarak bildirilir. Ders Tekrarı Madde 9- (Değişik:SK-17/03/ /09)Lisansüstü derslerde bütünleme sınavı açılır. Başarısız olunan dersi öğrenci azami ders alma süresi içinde tekrar alır. Söz konusu dersin seçimlik olması halinde dersin yerine aynı kredi değerinde danışmanın gerekçeli önerisi, Enstitü Yönetim Kurulu nun onayı ile bir başka dersi de alabilir. Öğrencinin yarıyıl not ortalaması ders tekrarı sonrası verilir. Başarısız dersler daha sonraki yarıyılda, tekrarlanır. Not Yükseltme Madde 10- Öğrenciler, Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla başarılı oldukları dersleri tekrarlayabilirler. Not yükseltme istemi, ilgili derse ait yarıyılın başında yapılır. Yarıyıl not ortalaması ders tekrarından sonra hesaplanır. Ders tekrarı isteminde bulunan öğrenci başarılı olsa dahi önceki notundan vazgeçmiş sayılır. Aynı ders için birden fazla ders tekrarı isteminde bulunulamaz. Tez çalışması devam eden öğrenci, genel not ortalamasını yükseltmek üzere tez teslim süresi içinde de not yükseltme isteminde bulunabilir. Tez tesliminden sonra not yükseltme isteminde bulunulamaz. Danışman atanması Madde 11- (Değişik:SK-17/03/ /09) a. Doktora danışmanlığı kriterleri 1.Tez danışmanı, öğrencinin kayıtlı olduğu anabilim dalında görevli profesör ve doçent öğretim üyeleri arasından, enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu kararıyla giriş sınavını takiben atanır. Ancak yurtiçi / yurt dışı akademik kurumlarda Yardımcı Doçent olarak en az 3 yıl çalışmış veya Doçentlik başvuru kriterlerini sağlayan Yardımcı Doçent unvanına sahip öğretim üyeleri anabilim dalı kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile tez danışmanı olarak atanabilir. Doktora tezinin niteliğine göre birden fazla tez danışmanı atanabilir. İkinci tez danışmanının doktora veya eşdeğer derecesine ve enstitü yönetim kurulunca belirlenen diğer niteliklere sahip olması gerekir. Öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi ve ders kayıt işlemleri tez danışmanı tarafından, tez danışmanı atanıncaya kadar ise anabilim dalı başkanlığı tarafından yürütülür. Tez danışmanı, öğrencinin ve danışmanının gerekçeli talebi üzerine, anabilim dalı başkanının görüşü alınarak enstitü yönetim kurulu kararı ile değiştirilebilir. 2. Doktora tez çalışmasının maddi destek gerektirdiği durumlarda, tez konusu ile ilgili projesi DEÜ BAP a ya da TÜBİTAK, DPT gibi yurt-içi ya da NIH, Avrupa Topluluğu 6. Çerçeve programı gibi yurt-dışı destek programlarına, vakıflara ya da sanayi kuruluşlarına destek için başvurmuş olması ve en geç Enstitünün her yıl belirleyeceği tarihe kadar proje ile ilgili Etik Kuruluna başvuru belgesinin ibraz edilmiş olması gerekmektedir. Doktora tez çalışmasının maddi destek gerektirmediği tez konusu önerileri için de, en geç Enstitünün her yıl belirleyeceği tarihe kadar ilgili Etik Kurul başvuru belgesinin ibraz edilmiş olması gerekmektedir. 3. Öğretim üyeleri, başvuru ile birlikte doktora için 6 yılı aşmamış en çok 5 öğrencisine danışmanlık yapabilir. Öğretim üyelerinin Yüksek Lisans danışmanlık sayıları Anabilim Dalı tarafından belirlenir.

5 b. Doktora Kontenjanlarının Belirlenmesi ve Danışman Atanması İle İlgili Prosedür 1.Kontenjanların belirlenmesi sürecinde danışman adayları, Öğretim Üyesi Tarafından Önerilen Doktora Tez Konusu Formu nu doldurarak Anabilim Dalı Başkanlığına başvurur. Anabilim Dalı nın doktora programında danışmanlık yapmak isteyen ve doktora danışmanlık kriterlerine uyan başka anabilim dalı öğretim üyeleri de, ilgili Anabilim Dalı na başvurabilirler. Başvurular Anabilim Dalı Kurulunda görüşülerek Enstitüye gönderilir. Enstitü Yönetim Kurulu danışman adaylarının kesinleşmesine karar verir. Kabul edilen danışman aday sayıları göz önüne alınarak kontenjanlar belirlenir (Bir öğretim üyesi başına düşen doktora öğrencisi sayısı, başvuru ile birlikte, 5 i geçmemelidir) ve Enstitü Kurulunda kontenjan sayıları kesinleştirilir. 2. Enstitü Web sitesinde, anabilim dalları, program(lar), danışman adayları ve tez konuları duyurulur. 3. Ön kayıt yaptıran öğrencilerin, ilgi duydukları tez konuları için danışman adayları ile görüşmeleri sağlanır ve doktora giriş sınavından önce öğrenci adaylarından aynı anabilim dalından olmak üzere öncelik sırasıyla en fazla üç tez konusu tercihi alınır. 4. Doktora giriş sınavı jürileri ilgili anabilim dalı başkanlıkları tarafından oluşturulur ve Enstitü Yönetim Kurulunca karara bağlanır. Danışman adaylarının jüride yer alması sağlanır. Danışman adayı herhangi bir nedenle sınavda bulunamıyorsa danışmandan öğrencilerle ilgili yazılı tercihi alınır ve jüri tarafından değerlendirilir. 5. Giriş sınavını kazanan öğrencilerin kayıt sırasındaki yazılı tercihleri ve danışman adayı öğretim üyelerinin sınavdaki tercihleri, ya da sınavda bulunamamaları halinde yazılı tercihleri göz önünde bulundurularak danışman-öğrenci eşleşmesi yapılır. Giriş sınavı sonuçları, sınavı kazanan öğrencilerin kesinleşen danışman isimleri Danışman Atama/Değiştirme/İkinci Danışman Atama Formu ile birlikte Enstitü ye Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından iletilir. Enstitü Yönetim Kurulunda danışmanlar kesinleşir. Danışmanı herhangi bir nedenle kurum dışında bulunan ve sınavda başarılı olan öğrencinin kaydı dondurulabilir. 6. Sonuçlar, Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile en geç bir hafta içinde ilan edilir. 7. Doktora tezinin birden fazla disiplini ilgilendirmesi halinde, ikinci bir tez danışmanı daha atanması mümkündür. İkinci tez danışmanı giriş sınavının kesinleşmesiyle birlikte ya da gerek görüldüğünde daha sonra atanabilir. İkici tez danışmanı öğretim üyesidir ya da en az doktora derecesine sahiptir. c. Yüksek Lisans Öğrencisi İçin Danışman Atanması İle İlgili Prosedür Danışman, Enstitüye kayıtlanan yüksek lisans öğrencisine ders ve tez dönemlerinde rehberlik etmek amacıyla, birinci yarıyılın başında atanır. Danışman atamasında izlenilen yol ve uygulama esasları aşağıda özetlenmektedir: 1. Öğrencinin ve danışmanlığı üstlenmek isteyen öğretim elemanının yazılı görüşleri alınır (İlgili formlar doldurtulur). 2. Enstitü Anabilim Dalı Kurulunda görüşülerek danışman atama önerisi, Enstitüye gönderilir. 3. Enstitü Anabilim Dalı önerisi, Enstitü Yönetim Kurulunda görüşülerek karara bağlanır. 4. Lisansüstü tezinin birden fazla disiplini ilgilendirmesi halinde, yukarıda belirtilen yöntemle, ikinci bir tez danışmanı daha atanması mümkündür. 5. Danışmanların toplam yüksek lisans danışmanlık sayıları Anabilim Dalı tarafından belirlenir. Yüksek lisans danışmanlıklarının öğretim üyeleri ve doktoralı öğretim görevlilerine dengeli dağılımı esastır. Danışman Değiştirilmesi Madde 12- (Değişik:SK-17/03/ /09) Danışmanın 3 aydan daha uzun süreli yurt dışında görevli olması, uzun süreli tedavi görmesini gerektirecek sağlık sorunu veya sorunlarının olması hallerinde veya idari bir göreve atanması halinde isteği üzerine; ilgili Anabilim Dalı Kurulu nun görüşü alınarak, Enstitü Yönetim Kurulu nun kararı ile danışman değişikliği yapılır.

6 Danışman öğretim üyesinin emeklilik, başka bir üniversiteye geçme, istifa gibi nedenlerle Enstitü ile ilişiğinin kesilmiş olması halinde ayrılan danışmanın ve öğrencinin görüşü alınır. Devam etmek istemeleri durumunda (projenin yasal basamaklarının tamamlanmış olması, tez önerisinin Enstitü tarafından kabulü, projenin başvurulan proje fonu tarafından kabul edilmiş olması ve ilgili etik kurul onayının alınmış olması.) Anabilim Dalının uygun görüşü üzerine aynı öğretim üyesinin danışmanlığı devam eder. Aksi takdirde öğrenciye yeni bir danışman atanır. Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 29. maddesinin 3. paragrafı uyarınca; tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sahiptir. Enstitü Yönetim Kurulu, öğrencinin ve danışmanının özel durumları ile bilimsel gerekleri dikkate alarak, aşağıdaki durumlarda danışmanı resen değiştirme yetkisine sahiptir: 1. Doktora öğrenci sayısının 5, Yüksek Lisans öğrenci sayısının ise Anabilim Dalı tarafından kabul edilenden fazla olması gibi nedenlerle danışmanlıkların öğretim üyeleri üzerinde dengeli dağılım esaslarına aykırı olarak yoğunlaşmasının anlaşılması, 2. Öğrenci ile danışman arasındaki ilişkilerin devamının olanaksız hale geldiğinin anlaşılması ve bu durumun Anabilim Dalı Kurulu nca, ayrıca gerekli hallerde Enstitü Müdürlüğü nce onaylanması. İkinci Tez Danışmanı Atanması Madde 13- İkinci tez danışmanının doktora veya eşdeğer dereceye (tıpta uzmanlık) sahip olması gerekir. İkinci tez danışmanı dilerse öğrencinin tez izleme komite toplantılarına katılabilir. Doktora Yeterlilik Sınavına Girebilme Koşulları Madde 14- (Değişik:SK-17/03/ /09)Doktora Yeterlilik sınavının amacı öğrencinin temel konular ve doktora çalışması ile ilgili konularda yeterli bilgiye sahip olup olmadığının sınanmasıdır. Yeterlilik sınavı Enstitü Yönetim Kurulu nun belirleyeceği tarihlerde yılda iki kez yapılır. Yeterlik sınavı, doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite; sürekli görev yapmak üzere anabilim dalı başkanlığının önerisi üzerine enstitü yönetim kurulunca seçilen beş kişiden oluşur. Doktora yeterlik komitesi, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla ilgili uzmanlık alanındaki öğretim üyelerinin görev aldığı sınav jürilerini enstitü kurulunca belirlenen ilkeler doğrultusunda kurar. Öğrencinin, danışman görüşü yeterlik jürisine sunulur. Yeterlilik jürisi 1 i Anabilim Dalı Dışından 1 i üniversite dışından olmak üzere 3 veya 5 kişiden oluşur. Kredilerini tamamlayan, derslerini başarıyla veren ve enstitü yönetim kurulunca belirlenen aşağıdaki koşulları yerine getiren doktora öğrencisi, en geç dördüncü yarıyılın sonuna kadar, Lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına alınır. Adayın, doktora yeterlilik sınavına girebilmesi için; Derslerini başarılı olarak tamamlamış olması; ARBİS formatında bir özgeçmişinin ve aşağıda belirtilen belgelerin bulunduğu portfolyosunu sunması gerekmektedir. Dosyasında; o En az bir adet tez konusu ile ilişkili, ulusal/uluslararası hakemli bir dergiye göre hazırlanmış (elektronik dergi olabilir) ve adayın ilk iki isimden biri olduğu makale/ derleme/ araştırma makalesi/ olgu sunumu teslim yazısı, o En az bir adet bilimsel toplantıda yapılmış sözlü/ poster sunum özeti ve bilgilerinin bulunması gerekmektedir. Doktora yeterlilik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır.

7 Yeterlik sınavlarının yazılı bölümü; portfolyo sunumu, manuskript, en az 1 adet bilimsel toplantıda sözel/ poster sunumunun belgelendirilmesi ve ARBİS formatında özgeçmiş sunumundan oluşur. Yazılıda, bunlara ek olarak bilimsel sorular yer alır. Yeterlik sınavlarının sözlü bölümü ise; manuskriptin sunulması ve bilimsel olarak değerlendirilmesi şeklindedir. Buna ek olarak çalıştığı alanla ilgili sorular yer alır. Doktora yeterlik komitesi; öğrencinin, sınavlardaki başarı durumunu ve sınav jürisinin önerilerini değerlendirerek başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, anabilim dalı başkanlığınca yeterlilik sınavını izleyen üç gün içinde müdürlüğe tutanakla bildirilir. Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavdan da başarısız olan öğrenciye, kendisinin ve danışmanının gerekçeli talebi üzerine anabilim dalı başkanlığının önerisi üzerine enstitü yönetim kurulunca yeni bir tez konusu belirlenerek yeni bir danışman atanabilir. Öğrenci yeni danışmanının önerisi ve enstitü anabilim dalı başkanının uygun görüşü ile enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen dersleri başardıktan sonra iki yeterlik sınav hakkı daha kazanır. Bu süreç sonunda yeniden başarısız olan öğrenci için aynı uygulama devam eder. Doktora yeterlik komitesi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının 1/3 ünü geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Lisans derecesi ile kabul edilmiş ve en az 7 dersini başarı ile tamamlamış bir öğrenci Yüksek Lisans programına geçebilir. Yüksek Lisans programına geçme şartları ilgili Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenir Tez İzleme Komitesi Madde 15- (Değişik:SK-17/03/ /09)Doktora öğrencisi için ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile en geç ikinci yarıyıl başında bir Tez İzleme Komitesi oluşturulur. Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede; tez danışmanından başka, anabilim dalı içinden ve dışından (alan dışından) birer üye yer alır. İkinci tez danışmanı olması durumunda, ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir ancak, tez izleme komitesi üyesi olamaz. Tez izleme komitesi üyesi/üyeleri gerektiğinde elektronik iletişim yoluyla tez izleme toplantısına katılabilir. Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki yarıyıllarda, anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir. Doktora Tez Önerisi Savunması Madde 16- (Değişik:SK-17/03/ /09)Doktora öğrencisi; yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini en geç ikinci yarıyıl sonuna kadar Tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Tez önerisi sınavı Enstitüde ya da Enstitünün belirleyeceği bir salonda dinleyiciye açık olarak yapılır. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine teslim eder. Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya ret kararını salt çoğunlukla verir. Bu karar, anabilim dalı başkanlığınca tez önerisini izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Tez önerisi savunmasına bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen süre içerisinde girmeyen öğrencinin tez önerisi reddedilmiş sayılır. Tez önerisi reddedilen öğrenciye, yeni bir tez konusu verilir ve yeni bir danışman atanabilir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi oluşturulabilir. Tez İzleme Toplantıları Madde 17- (Değişik:SK-17/03/ /09)Tez önerisi kabul edilen öğrenci için Tez İzleme Komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Danışman öğretim üyesi Komite üyeleri ve öğrenci ile temas kurarak tespit edilen toplantı tarihini ve yerini Enstitü Müdürlüğü ne toplantıdan on beş gün önceden bildirir. Tez İzleme

8 Toplantıları, dinleyicilere açık olarak yapılır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az onbeş gün önce komite üyelerine yapmış olduğu çalışmalarını yazılı bir rapor halinde ayrı ayrı teslim eder. Bu raporda o güne kadar yapılan çalışmaların özeti ve daha sonraki dönemde yapılacak çalışma planını belirtir. Öğrencinin tez çalışması komite tarafından Gelişmekte Olan (G) veya Yetersiz (Y) olarak belirlenir. Yapılan değerlendirme sonucu, danışman tarafından Tez İzleme Komitesi üyelerinin doldurduğu Tez İzleme Formu ve öğrencinin hazırladığı raporun bir örneği ile birlikte tez izleme toplantısının yapıldığı tarihten sonraki üç gün içinde Yönetim Kurulunda görüşülmek üzere Enstitü Müdürlüğü ne yazılı olarak gönderilir. Atanmış olması halinde dilerse ikinci tez danışmanı da oy hakkı olmaksızın tez izleme toplantılarına katılabilir. Tez savunma sınavına girme aşamasında olan öğrenciler için ilgili döneme ait Tez İzleme Komitesi toplantısı yapılmasına gerek yoktur. Komite Raporları ve Tutanaklarının Enstitüye İletilmesi Tez İzleme Komitesi toplanmasına rağmen, öğrencinin önceden belirlenen toplantıya katılmaması veya öğrenciye ait rapor ve tutanakların komite tarafından zamanında Enstitüye gönderilmemesi halinde öğrenci kendiliğinden Yetersiz (Y) olarak değerlendirilir ve Enstitü Yönetim Kurulunda karara bağlanır. Öğrencinin geçerli bir mazereti olduğu takdirde Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla tez izleme toplantısı ileri bir tarihe ertelenir. Tez Çalışması İçin Ek Süre Madde 18- Tez çalışmasını 8. yarıyılın sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen doktora öğrencilerine tezini jüri önünde savunabilmesi için danışmanın istemi üzerine birer yarıyıl olmak üzere toplam 4 yarıyıl ek süre Enstitü Yönetim Kurulu Kararıyla verilir. Dördüncü yarıyıl sonuna kadar tez çalışmasını tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen yüksek lisans öğrencileri için aynı prosedürle toplam 2 yarıyıl ek süre verilir. Tez Adı Değişikliği Madde 19- Tez Önerisi Formu yeniden doldurularak danışman öğretim üyesinin teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulu nun kararı ile kesinleşen tez adı, tez izleme komitesinin ortak önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla değiştirilebilir. Tez savunma sınavında düzeltme kararı verilen tezlerde doktora öğrencilerine en geç altı ay içinde tezini düzeltme süresi verilir. Düzeltme süresi içinde tez adı değişikliği önerilmez. Doktora Tez Savunma Sınavına Girebilme Koşulları, Sınavların Uygulanış Şekli ve Tezin Enstitüye Teslimi Madde 20-(Değişik:SK-26/05/ /14)Doktora programındaki bir öğrencinin, elde ettiği sonuçları; enstitü tarafından kabul edilen kurallara uygun biçimde sunması ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunması gerekir. Doktora tez sınavına müracaat edebilmek için tez ve tezle ilişkili konulardan, uluslararası hakemli dergilerde en az ikisi yayımlanmış ya da yayımlanmak üzere kabul edilmiş, biri de manuskript (dergiye gönderilmiş) olarak hazırlanmış toplam üç adet araştırma makalesi sunulmalıdır. Bu makalelerden en az ikisi genişletilmiş SCI/SSCI (ya da SCI/SSCI kapsamında indekslenen) dergilerde olmalıdır. Yayına kabul edilmiş bir makalenin dergi impakt faktörü 4 ve yukarısı ise, ilk isim olmak kaydıyla, iki yerine tek makale de kabul edilebilir. Üç makaleden en az birinde aday birinci isim olmalıdır. Projesi ile ilgili ulusal/uluslar arası patent kuruluşlarına başvurusu inceleme aşamasına gelmiş olanlar için birinci isim makale şartı aranmaz. Bu kişilerin diğer yayınları için yukarıdaki şartlar geçerlidir. Ayrıca, tüm öğrencilerin tezi ile ilgili çalışmaları hakkında uluslararası etkinliklerde en az bir kere sözlü, yazılı veya görsel olarak sunum yapmış olması şartı, teze müracaat için aranır. Tez danışmanınca tezi (ve tezle ilgili makaleleri/patenti,vb) kabul edilen öğrenci, tez sınavına girmek için anabilim dalı başkanlığına başvurur. Anabilim dalı başkanlığı, tez jürisi önerisi ile birlikte tezin ciltlenmemiş sekiz kopyasını enstitüye iletir. Makaleler ve diğer bilgiler tezin ekler

9 bölümünde bulunmalıdır. Tez jürisi, anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile üçü öğrencinin tez izleme komitesi ve en az ikisi üniversite dışından öğretim üyesi olmak üzere altı asil iki yedek üyeden oluşur. İkinci danışman jüri üyesi olamaz. Danışman Jüri başkanı olamaz. Jüri Başkanı, jüri üyeleri tarafından sınavın başlangıcında belirlenir. Sınav sırasında Üniversite dışında bulunan üye(ler) gerektiği durumlarda elektronik iletişim yolu ile sözlü sınava katılabilir. Jüri üyeleri, tezin teslim edildiği tarihten itibaren bir ay içinde Enstitü ye bağımsız, yazılı değerlendirmelerini iletirler. Bu değerlendirmeler öğrenciye bildirilir ve öğrenci tez savunma sınavına, varsa gerekli düzeltmeleri yaparak katılır. Jüri, tezin tesliminden sonra en geç iki ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, altmış dakikadan az olmamak üzere tez çalışması sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur ve dinleyicilere açıktır. Tez sınav yeri Enstitü tarafından belirlenir ve Enstitüden bir görevli (Akademik / İdari Personel) de bulunur. Sınav sonunda jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında kabul, ret veya düzeltme kararını salt çoğunlukla verir. Danışman oy kullanmaz. Jüri, doktora tezini ve sınavı değerlendiren bir ortak sonuç raporu düzenler. Bu rapora, önceki yazılı değerlendirmeler eklenir. Tezin oy çokluğuyla kabul edilmesi durumunda ret oyu veren jüri üyelerinin görüşleri ve gerekçeleri de bu raporda yer alır. Jürinin kararı anabilim dalı başkanlığı tarafından en geç üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. En fazla süresi sonunda tezini teslim etmeyen veya tezi reddedilen öğrenciye, öğrencinin isteği ve enstitü yönetim kurulu kararı ile yeni bir tez konusu ve gerekirse yeni bir danışman atanarak iki yıl süre verilir. Yeni bir tez konusu alan öğrenci tezini en erken enstitü yönetim kurulunca belirlenen sürede teslim edebilir. Yeniden başarısızlık halinde bu madde hükümleri tekrarlanır. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlara talepleri halinde bu Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin üçüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir. -Tez sınavında tezi kabul edilen öğrenci, aşağıdaki belgeleri SBE Öğrenci İşleri Birimine, tez savunma sınavından sonraki bir ay içinde teslim etmek zorundadır: 1- Tez Kabul ve Yazım Kuralları kitapçığına uygun yazılmış, kapaklı ve/veya ciltli, imzaları orijinal, danışmanın yazılı olarak onayladığı 2 adet ciltli tez. 2- Ayrıca 2 adet (CD) kompakt disk ortamında (pdf) dijital olarak tez ve 3 adet boş CD teslim edilecektir. Dolu CD ler ayrı ayrı CD zarflarına konacak ve üzerleri etiketlenecektir. CD içinde3 adet pdf dosya olacaktır. 1. pdf dosyanın içinde, tez 1. sayfasından itibaren sonuna kadar (imzalı onay sayfası, etik kurul onayı ve varsa kurum izinleri ile bilgisayar ortamında olmayan diğer belgeler taranarak, 2. pdf dosyasının içinde, İngilizce tez özeti, 3. pdf dosyasının içinde, Türkçe tez özeti olmalıdır. CD üzerindeki etiket; tezin başlığı, yazar adı, yükseköğretim kurumu adı, enstitü adı bilgilerini içermelidir. 3- Tezlerin başlıkları ve özet (abstrakt) sayfaları, Tez Veri Tabanının taranabilir alanlarına yüklenmektedir. Bu nedenle bu gibi metin alanları, italik yazı tipi, tablo, şekil, grafik, kimyasal veya matematiksel formüller, semboller, alt veya üst simge (subscript, superscript), Yunan harfleri veya diğer standart olmayan simge veya karakterler içermemelidir. 4- Özetler, sayfa başına tezin başlığı ve yazar adı belirtilerek biri Türkçe diğeri İngilizce olmak üzere iki dilde 250 şer kelimeyi geçmeyecek şekilde hazırlanmalıdır. (Tezin bulunduğu CD ye pdf olarak kaydedilecektir)

10 5- Tezler, tezin teslim edildiği enstitü ve üniversite ismini, tez başlığını, kimin tarafından teslim edildiğini, tez savunma tarihini, tez danışmanı ve diğer jüri üyelerinin isimlerini, üniversitelerini, anabilim dallarını ve imzalarını içeren Onay Sayfası nı mutlaka içermelidir. Onay sayfasından ayrıca 2 adet YÖK e gönderilmek üzere hazırlanmalıdır. 6- YÖK ün Tez veri tabanı yenilenmiştir. adresinden Ulusal Tez Merkezi başlığı altından "Yeni tez tarama" (http://tez2.yok.gov.tr/tezjic/tez.htm) sitesine üye olmanız gerekmektedir. Daha sonra size verilen şifre ile "üye oturumu" ndan giriş yaparsanız veri giriş formuna erişebilirsiniz. Her tez için Tez Veri Giriş Formu tez yazarı tarafından online olarak doldurulup, referans numarası alınmalı ve 2 adet çıktısı imzalanarak tezle birlikte teslim edilmelidir. 7-Telif ile ilgili olan belge ile veri giriş formu birleştirilmiştir. Veri giriş formu doldurulurken kısıt VAR veya YOK ibaresine göre bu metin otomatik olarak oluşturulur. 8- Öğrenci kimlikleri ve nüfus cüzdan fotokopisini Enstitümüz Öğrenci İşleri Birimine teslim etmelidir. 9-Doktora tezlerinin Sağlık Bilimleri Enstitüsü ne teslimi sırasında tezle birlikte, yurt dışında genişletilmiş SCI kapsamında bir derginin yazım kurallarına uygun olarak teslime hazır ve danışmanı tarafından onaylanmış olarak ekte sunulan Makale Taslağı Formu na eklenmesi gerekmektedir. 10-Ekte sunulan Bilimsel Etkinlik Puanlama Formu doldurulmalıdır. Buna ARBİS formatında bir özgeçmiş eklenmelidir. 11-Tez sınavında başarılı olan öğrenci, bir ay içinde belgelerini ekte sunulan dilekçe de doldurularak Enstitümüz Öğrenci İşleri Birimine teslim etmek zorundadır. Belgelerini eksik teslim eden öğrenciye mezuniyet belgesi verilmez. 12- Öğrenci DEBİS Kişisel bilgiler bölümünden aldığı Kariyer Planlama Koordinatörlüğü ne ait Mezun Öğrenci Bilgi Formu doldurulmalıdır. 13- Kütüphane İlişik Kesme Formu doldurulmalıdır. Lisansüstü Öğrencilerinin Öğrenim Süresinden Sayılmayan Durumları Madde 21-(Değişik:SK-17/03/ /09) 1. Bilimsel hazırlık süresinde geçen süreler 2. Yüksek lisans, doktora öğrencilerinin haklı ve geçerli gerekçesi nedeniyle Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile hakları dondurulan veya saklı tutulan süreler, kabul edilen sağlık raporları. Sağlık raporlarının rapor bitim tarihinden itibaren 5 gün içinde Enstitü Müdürlüğü ne bildirilmesi gerekmektedir. Öğrenime Ara Verme İzni Madde 22- Enstitü Yönetim Kurulu tarafından aşağıdaki durumlar haklı gerekçe nedeni sayılarak öğrenime ara verilebilir (Hak dondurma yapılabilir): 1. Öğrencinin askere alınması 2. Çalışmış olduğu resmi kurumun yurtdışında görevlendirmiş olması 3. Araştırma ve inceleme yapmak amacıyla yurtdışına gitmesi 4. Tam donanımlı devlet hastanesi ya da üniversite hastanesinden alınan heyet raporu Enstitü Yönetim Kurulu nun kabul edebildiği diğer hallerde öğrenime bir defada bir yarıyıl ara verilebilir. Öğrenime ara verebilmek için öğrenci, gerekçesinin ortaya çıktığı tarihten itibaren 15 gün içinde gerekçe belgesini eklediği, danışmanı ve Anabilim Dalı Başkanının onayını içeren bir dilekçe ile Enstitü Müdürlüğü ne başvurmak zorunluluğundadır. Ödüllendirme Sistemi

11 Madde 23- (Değişik:SK-17/03/ /09) Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafından her yıl mezuniyet töreninde başarılı öğrencilere verilecek ödüller: Doktora Başarı Ödülü Birincilik İkincilik Üçüncülük Yüksek Lisans Başarı Ödülü Birincilik İkincilik Üçüncülük Ödül için değerlendirmeye alınma koşulları: Eğitim süresinin herhangi bir diliminde okutman, öğretim görevlisi, yardımcı doçent, doçent ve profesör unvan ya da kadrosunda bulunmamak ve ikinci kez doktora yapıyor olmamak. Bilimsel etkinlik puanı olarak doktora için en az 5, yüksek lisans için en az 1 puana sahip olmak. Başarı Ödülü Puanının Hesaplanması: Doktora Başarı Ödülü nün değerlendirilmesinde, ders ortalaması (100 üzerinden ifade edilecek) % 30, bilimsel etkinlik puanı % 70 ağırlıkta alınır. Yüksek Lisans Başarı Ödülü nün değerlendirilmesinde, ders ortalaması (100 üzerinden ifade edilecek) % 60, bilimsel etkinlik puanı % 40 ağırlıkta alınır. Bilimsel etkinlik puanında, mezun olacak öğrencilerden en yüksek bilimsel etkinlik puanı 100 olarak derecelendirilecek ve diğer öğrencilerin bilimsel etkinlik puanları kademeli olarak hesaplanır Bilimsel Etkinliklerin Puanlandırılması: Önceden başka bir alanda akademik çalışma yapmış olan doktora ve yüksek lisans öğrencilerinin yalnızca mezun oldukları program ile ilişkili eğitim süresinde, ilgili alanda yapmış oldukları bilimsel etkinliklere dayalı eserler değerlendirmeye alınır. Başarı ödül kriterlerinde dikkate alınacak puanlama sistemi 8, 9,10 ve 14. maddeler hariç aşağıdaki gibi hesaplanacaktır. İlk yazar Tek isim 1 birim +2 İki isim 0.50 birim +2 Üç isim 0.33 birim +2 Dört isimi 0.25 birim +2 Beş isim ve üstü 0.20 birim Kendine atıf değerlendirmeye alınmaz. 2. Tüm atıflar belgelenmelidir. (örneğin uluslararası yayın için of knowledge.com) Doktora Programına Kayıtlı Öğrencilerin Durumu Geçici Madde 26- (Değişik:SK-17/03/ /09) Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin yürürlüğe girdiği 06 Kasım 2013 tarihinden önce kayıtlı öğrenciler eski yönetmelik hükümlerine tabidir. Bu öğrenciler 31 Mayıs 2015 tarihine kadar Enstitüye dilekçe ile başvurmaları halinde yeni yönetmelik hükümlerine tabi olabilirler. Başvurular Enstitü ORPHEUS Komisyonun görüşü alınmak suretiyle, Enstitü Yönetim Kurulunca değerlendirilir ve intibak işlemleri yapılır.

12 Akademik Yılı güz/ bahar yarıyılından itibaren kayıt olan öğrenciler; 90 AKTS ders ve 3 yayın -tez ve tezle ilişkili konulardan, uluslararası hakemli dergilerde (Genişletilmiş SCI) en az ikisi yayımlanmış ya da yayımlanmak üzere kabul edilmiş, biri de hakemli bir dergiye gönderilmiş manuskript olarak hazırlanmış toplam üç adet araştırma makalesi- şartlarına tabidir. Etik dersini aldıkları takdirde, ORPHEUS etiket sürecine dahil olacaklardır Akademik Yılı ndan önce kayıtlanan öğrenciler ORPHEUS etiket sürecine başvurmaları halinde; SBE ORPHEUS Etiket Komisyonu tarafından durumu değerlendirilir. Öğrenci, Komisyon un önerilerini yerine getirdiği takdirde enstitü yönetim kurulu kararı ile sürece dahil olabilecektir Akademik Yılı ndan önce kayıtlanan öğrencilerden; ORPHEUS etiket sürecine dahil olmuş öğrenciler, SBE ORPHEUS Etiket Komisyonun incelemesi sonucu gerekli şartları yerine getiremeyeceği anlaşıldığında, enstitü yönetim kurulu kararıyla kayıtlandığı yarıyılın doktora koşullarını yerine getirmek suretiyle mezun olabilirler.

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 1/7/1996 tarihli ve 22683 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 2 nci

Detaylı

YÖNETMELİK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE

YÖNETMELİK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE 6 Şubat 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28551 YÖNETMELİK Üniversitelerarası Kurul Başkanlığından: LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 1/7/1996 tarihli

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ UYGULAMA ESASLARI

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ UYGULAMA ESASLARI T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ UYGULAMA ESASLARI Amaç, kapsam ve tanımlar MADDE 1 (1) Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS İŞ AKIŞ ŞEMASI

HARRAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS İŞ AKIŞ ŞEMASI HARRAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS İŞ AKIŞ ŞEMASI Öğrenim Süresi Ders Kredisi Yüksek Lisans tamamlama için gerekli olan koşullar : 4 yarıyıl (2 yarıyıl ders, 2 yarıyıl tez çalışması)

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI TOPLANTI TARİHİ : 16 ARALIK 2016 TOPLANTI SAYISI : 13 KARAR 15: Trakya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği nin 5. maddesinde değişiklik yapılmasına

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ UYGULAMA ESASLARI

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ UYGULAMA ESASLARI T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ UYGULAMA ESASLARI MADDE 1 Amaç, kapsam ve tanımlar (1) Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 1 of 17 26.01.2011 15:13 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Teknik Üniversitesine

Detaylı

KTÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Yürütme Esasları

KTÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Yürütme Esasları KTÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Yürütme Esasları 1. Öğretim Programı Öğretim programları 5000,6000, 7000, 8000 ve 9000 kodlu derslerden oluşur. 5000, 6000 ve 7000 kodlu dersler kredili

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN

BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN Üniversitemiz Eğitim Bilimleri Enstitüsü nün aşağıda isimleri yazılı anabilim dallarına 17-18 Akademik Yılı GÜZ yarıyılında Yüksek Lisans ve Doktora öğrencisi alınacaktır.

Detaylı

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 01.07.1996 Resmi Gazete Sayısı: 22683 LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Amaç ve Kapsam MADDE 1- a) 2547 sayılı Kanun'un 65. maddesi hükmü gereğince Üniversitelerarası Kurul

Detaylı

I-FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ II-ORTA ÖĞRETİM ALAN ÖĞRETMENLİĞİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ

I-FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ II-ORTA ÖĞRETİM ALAN ÖĞRETMENLİĞİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ Adnan Menderes Üniversitesi FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ I-FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ II-ORTA ÖĞRETİM ALAN ÖĞRETMENLİĞİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ 118 T.C. ADNAN

Detaylı

YENİ YÖNETMELİK VE BAZI ÖNEMLİ HATIRLATMALAR

YENİ YÖNETMELİK VE BAZI ÖNEMLİ HATIRLATMALAR Yeni Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre dikkat edilmesi gereken bazı hususlar aşağıda verilmiştir. Buradaki bilgiler özet çıkarımlardır; ayrıntı için Yönetmeliğimize başvurmakta yarar vardır.

Detaylı

Tezli Yüksek Lisans Programı Tezsiz Yüksek Lisans Programı Yüksek Lisans Dereceli Doktora Lisans Dereceli Doktora Tez yazım kuralları Sistem Tanıtımı

Tezli Yüksek Lisans Programı Tezsiz Yüksek Lisans Programı Yüksek Lisans Dereceli Doktora Lisans Dereceli Doktora Tez yazım kuralları Sistem Tanıtımı Tezli Yüksek Lisans Programı Tezsiz Yüksek Lisans Programı Yüksek Lisans Dereceli Doktora Lisans Dereceli Doktora Tez yazım kuralları Sistem Tanıtımı Tezli Yüksek Lisans Programı En az 7 adet ders, 21

Detaylı

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü YÜKSEK LİSANS EĞİTİM KILAVUZU Sosyal Bilimler Enstitüsü AÇIKLAMA Bu kılavuz, yaşar Üniversitesi Sosyal Blimler Enstitüsü Yüksek Lisans Programlarında öğrenim gören öğrencileri

Detaylı

T. C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DANIŞMAN KILAVUZU

T. C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DANIŞMAN KILAVUZU T. C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DANIŞMAN KILAVUZU "Danışman, öğrencinin kendi özgüveninin gelişiminde, kariyere doğru ilerlemesinde ve gelecekte fırsatlar yakalamasında başlıca yol göstericisidir."

Detaylı

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Yandal programının amacı, kayıtlı olduğu lisans programını başarı ile yürüten öğrencilerin ilgi duydukları başka bir dalda bilgilenmelerini

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN

GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN Lisansüstü Programlarımıza 2015 2016 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında öğrenci alınacaktır. Başvuru ile ilgili detay bilgiler aşağıda verilmiştir.

Detaylı

I-FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ II-ORTA ÖĞRETİM ALAN ÖĞRETMENLİĞİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ

I-FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ II-ORTA ÖĞRETİM ALAN ÖĞRETMENLİĞİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ Adnan Menderes Üniversitesi FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ I-FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ II-ORTA ÖĞRETİM ALAN ÖĞRETMENLİĞİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ T.C. ADNAN MENDERES

Detaylı

BAHAR YARIYILI

BAHAR YARIYILI 2016-2017 BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ ALIMI Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitülerine aşağıda isimleri yazılı anabilim dallarında 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar yarıyılında Yüksek Lisans ve

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. (6 Kasım 2013 tarih ve 28813 sayılı Resmi Gazete)

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. (6 Kasım 2013 tarih ve 28813 sayılı Resmi Gazete) DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (6 Kasım 2013 tarih ve 28813 sayılı Resmi Gazete) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 01.07.1996 Resmi Gazete Sayısı: 22683 LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Amaç ve Kapsam MADDE 1- a) 2547 sayılı Kanun'un 65. maddesi hükmü gereğince Üniversitelerarası Kurul

Detaylı

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 01.07.1996 Resmi Gazete Sayısı: 22683 LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Amaç ve Kapsam MADDE 1- a) 2547 sayılı Kanun'un 65. maddesi hükmü gereğince Üniversitelerarası Kurul

Detaylı

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. Amaç ve Kapsam

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. Amaç ve Kapsam LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu yönetmelik, 2547 Sayılı Kanunun 65'inci maddesi hükmü gereğince Üniversitelerarası Kurul tarafından hazırlanan Temmuz l996 tarihli Resmi

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı Ondokuz Mayıs Üniversitesine bağlı

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 24 Mayıs 2013 gün ve 28656 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI TEZLİ ve TEZSİZ YÜKSEK LİSANS KONTENJANLARI

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI TEZLİ ve TEZSİZ YÜKSEK LİSANS KONTENJANLARI TEZLİ ve TEZSİZ YÜKSEK LİSANS KONTENJANLARI ANABİLİM DALI SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZLİ-TEZSİZ YÜKSEK LİSANS KONTENJANLARI TC YABANCI ALES UYRUKLU UYRUKLU PUAN TÜRÜ İÇİ DIŞI İÇİ DIŞI PROGRAMA BAŞVURU

Detaylı

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Çift Anadal Programının amacı, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi'nde bir programda lisans öğrenimini yüksek başarı ile sürdüren öğrencilerin

Detaylı

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR, KAYIT VE KABUL YÖNETMELİĞİ

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR, KAYIT VE KABUL YÖNETMELİĞİ DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR, KAYIT VE KABUL YÖNETMELİĞİ DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM, ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ KURULUŞ, İŞLEYİŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI TÜZÜĞÜ (Madde

Detaylı

Doktora - 4 - - 5 2 - 10 2

Doktora - 4 - - 5 2 - 10 2 Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü nün aşağıda yazılan anabilim dallarına 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında yüksek lisans ve doktora öğrencisi alınacaktır. Adayların 19-23 Ocak 2015

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ UZAKTAN EĞİTİM TEZLİ VE TEZSİZ YÜKSEK LİSANS UYGULAMA YÖNERGESİ

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ UZAKTAN EĞİTİM TEZLİ VE TEZSİZ YÜKSEK LİSANS UYGULAMA YÖNERGESİ KARABÜK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ UZAKTAN EĞİTİM TEZLİ VE TEZSİZ YÜKSEK LİSANS UYGULAMA YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam Madde 1- (1) Bu yönerge, Karabük Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Detaylı

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 01.07.1996 Resmi Gazete Sayısı: 22683 LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Amaç ve Kapsam MADDE 1- a) 2547 sayılı Kanun'un 65. maddesi hükmü gereğince Üniversitelerarası Kurul

Detaylı

31 Temmuz 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28724 YÖNETMELİK

31 Temmuz 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28724 YÖNETMELİK 31 Temmuz 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28724 YÖNETMELİK Cumhuriyet Üniversitesinden: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2013-2014 BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA ÖĞRENCİ ALIMI

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2013-2014 BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA ÖĞRENCİ ALIMI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2013-2014 BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA ÖĞRENCİ ALIMI Lisansüstü Programlara Başvurularının Alınması Mülakat Sınavına Girmeye Hak Kazanan Öğrenci

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 31 Ağustos 2015 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29461 YÖNETMELİK Gümüşhane Üniversitesinden: GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ (İYTE) LİSANS ÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ (İYTE) LİSANS ÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ (İYTE) LİSANS ÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Amaç ve Kapsam Madde 1. a) Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından hazırlanan ve 01 Temmuz 1996 tarihinde yürürlüğe

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Atatürk Üniversitesine bağlı lisansüstü eğitim veren

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

SİİRT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 21 Temmuz 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29067 SİİRT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Amaç ve Kapsam MADDE 1. a) 2547 sayılı Kanun un 65. maddesi hükmü gereğince Üniversitelerarası Kurul tarafından hazırlanan bu Yönetmelik Yükseköğretim kurumlarında

Detaylı

-T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

-T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ -T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Enstitümüz İktisat, Türk Dili ve Edebiyatı ile Tarih ana bilim dalı yüksek lisans ve doktora programlarına öğrenci alınacaktır. TAKVİM Başvuru

Detaylı

T.C. PAMUKKKALE ÜNİVERSİTESİ ile T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. PAMUKKKALE ÜNİVERSİTESİ ile T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. PAMUKKKALE ÜNİVERSİTESİ ile T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ ORTAK DOKTORA PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ 2015 T.C. Pamukkkale Üniversitesi İle T.C.

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN

GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN Lisansüstü Programlarımıza 2015 2016 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında öğrenci alınacaktır. Başvuru ile ilgili detay bilgiler aşağıda verilmiştir.

Detaylı

İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI 1. Enstitüde yer alan programlara nasıl ve ne zaman başvurulabilir? Akademik

Detaylı

TOROS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME DOKTORA PROGRAMI YÖNERGESİ (Kabulü: 19/09/2014 tarih ve 10/58 no.lu Senato Kararı) BİRİNCİ BÖLÜM

TOROS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME DOKTORA PROGRAMI YÖNERGESİ (Kabulü: 19/09/2014 tarih ve 10/58 no.lu Senato Kararı) BİRİNCİ BÖLÜM TOROS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME DOKTORA PROGRAMI YÖNERGESİ (Kabulü: 19/09/2014 tarih ve 10/58 no.lu Senato Kararı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönerge,

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN

GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN Lisansüstü Programlarımıza 2014 2015 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında öğrenci alınacaktır. Başvuru ile ilgili detay bilgiler aşağıda verilmiştir.

Detaylı

LĠSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAġVURU ĠÇĠN GEREKLĠ BELGELER

LĠSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAġVURU ĠÇĠN GEREKLĠ BELGELER LĠSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAġVURU ĠÇĠN GEREKLĠ BELGELER 1. BaĢvuru Formu; İlgili Enstitü Müdürlüğünden ve/veya web sitesinden temin edilecek form dilekçe. 2. ALES sonuç belgesi; *Yüksek Lisans/Doktora Programları

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YANDAL İLE DEĞİŞİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YANDAL İLE DEĞİŞİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YANDAL İLE DEĞİŞİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç Madde 1 (1) Bu yönergenin

Detaylı

YÖNETMELİK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ 20 Nisan 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29690 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: YÖNETMELİK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Gebze Teknik Üniversitesinden: GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Gebze Teknik Üniversitesine

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 31.07.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26953

Resmi Gazete Tarihi: 31.07.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26953 Resmi Gazete Tarihi: 31.07.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26953 ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA NAKLEN VEYA AÇIKTAN YAPILACAK ATAMALARDA UYGULANACAK MERKEZİ SINAV İLE GİRİŞ SINAVLARINA İLİŞKİN

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SENATO ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SENATO ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM SAKARYA ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SENATO ESASLARI Amaç, Dayanak ve Kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Madde 1- Uzaktan Eğitim Programlarının amacı; Yükseköğretimi yeni öğrenci kitlelerine

Detaylı

T.Ü. LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

T.Ü. LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ R.G: 21.07.2013/28714EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ T.Ü. LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Trakya Üniversitesine

Detaylı

TEZ TESLİM VE SINAV AŞAMALARI

TEZ TESLİM VE SINAV AŞAMALARI TEZ TESLİM VE SINAV AŞAMALARI Yüksek Lisans Programı Öğrencileri (2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılından Önceki Yarıyıllarda kaydolan öğrenciler de dahil) Zorunlu ders yükünü tamamlamış (en az

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ. Öğrenci İşlemleri SIKÇA SORULAN SORULAR

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ. Öğrenci İşlemleri SIKÇA SORULAN SORULAR SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Öğrenci İşlemleri SIKÇA SORULAN SORULAR İstanbul, 2017 İÇİNDEKİLER 1 BAŞVURU İŞLEMLERİ... 2 2 KAYIT İŞLEMLERİ... 3 3 GENEL KONULAR... 4 4 TEZLİ YÜKSEK LİSANS... 5 5 TEZSİZ YÜKSEK

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Atatürk Üniversitesine bağlı lisansüstü eğitim veren

Detaylı

LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği K.B.V Mütevelli Heyeti, Lefke Avrupa Üniversitesi Kuruluş Tüzüğü nün 24. maddesi uyarınca aşağıdaki yönetmeliği yapar. BÖLÜM I : GENEL

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ BAŞVURULARI LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN TAKVİM

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ BAŞVURULARI LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN TAKVİM YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ BAŞVURULARI LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN TAKVİM 26 Nisan 2014 Yabancı Dil Sınavı (Yüksek Lisans Başvuruları

Detaylı

Page 1 of 14 15 Ağustos 2016 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29802 YÖNETMELİK Dokuz Eylül Üniversitesinden: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KONTENJANLARI

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KONTENJANLARI SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KONTENJANLARI YÜKSEK LİSANS DOKTORA ANABİLİM DALLARI T.C. Vatandaşı Yatay Geçiş Yabancı Uyruklu T.C. Vatandaşı

Detaylı

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü. Sayı : E /12/2016 Konu : İlan metni

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü. Sayı : E /12/2016 Konu : İlan metni Evrak Tarih ve Sayısı: 30/12/2016-E.80325 T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü *BEKA9JJZ* Sayı : 49072339-402.01-E.80325 30/12/2016 Konu : İlan metni REKTÖRLÜK

Detaylı

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AKADEMİK YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KONTENJANLARI ve BAŞVURU KOŞULLARI

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AKADEMİK YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KONTENJANLARI ve BAŞVURU KOŞULLARI T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2016-2017 AKADEMİK YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KONTENJANLARI ve BAŞVURU KOŞULLARI PROGRAM KONTENJAN BAŞVURU KOŞULLARI VE AÇIKLAMALAR Sınıf Öğretmenliği

Detaylı

ALES PUAN AÇIKLAMA DALI TÜRÜ SÖZ EA SAY 7* 3** 5*** 10 SÖZ

ALES PUAN AÇIKLAMA DALI TÜRÜ SÖZ EA SAY 7* 3** 5*** 10 SÖZ TC UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü 2014-2015 öğretim yılı bahar yarıyılında lisansüstü programlara alınacak öğrenci kabul koşulları, kontenjanları, yatay geçiş

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Birim: Giresun Üniversitesine bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, anabilim dalı, bölüm ve programlarını,

YÖNETMELİK. b) Birim: Giresun Üniversitesine bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, anabilim dalı, bölüm ve programlarını, 5 Temmuz 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28698 Giresun Üniversitesinden: YÖNETMELİK GİRESUN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

14.09.2015 www.mevzuat.gov.tr/metin.aspx?mevzuatkod=7.5.8317&mevzuatiliski=0&sourcexmlsearch=lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

14.09.2015 www.mevzuat.gov.tr/metin.aspx?mevzuatkod=7.5.8317&mevzuatiliski=0&sourcexmlsearch=lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Oturum Aç ANASAYFA MEVZUAT TÜRÜ RESMİ GAZETE SIK KULLANILAN KANUNLAR KANUNLAR FİHRİSTİ FAYDALI LİNKLER HAKKIMIZDA İLETİŞİM Resmi Gazete Tarihi: 01.07.1996 Resmi Gazete Sayısı: 22683 LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN

GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN Lisansüstü Programlarımıza 2015 2016 Eğitim-Öğretim Yılı Güz yarıyılında öğrenci alınacaktır. Başvuru ile ilgili detay bilgiler aşağıda verilmiştir.

Detaylı

İKTİSAT TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI* TC Uyruklu (Alan içi) TC Uyruklu (Alan dışı)

İKTİSAT TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI* TC Uyruklu (Alan içi) TC Uyruklu (Alan dışı) T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ ALIMI İLANI Enstitümüz Lisansüstü programlarına 2016-2017

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 a) Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından hazırlanan ve 01 Temmuz 1996 tarihinde yürürlüğe konulan Lisansüstü

Detaylı

26 Mayıs 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29367 YÖNETMELİK

26 Mayıs 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29367 YÖNETMELİK 26 Mayıs 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29367 YÖNETMELİK Gebze Teknik Üniversitesinden: GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesine

Detaylı

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR, KAYIT VE KABUL YÖNETMELİĞİ

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR, KAYIT VE KABUL YÖNETMELİĞİ DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR, KAYIT VE KABUL YÖNETMELİĞİ DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM, ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ KURULUŞ, İŞLEYİŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI TÜZÜĞÜ (Madde

Detaylı

Kamu Hizmet Standartları Tablosu

Kamu Hizmet Standartları Tablosu Sıra No Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Belgeler ve Süreçleri 1 Lisansüstü Programlara Kayıt için Kontenjanların Belirlenmesi, Ön Koşullar ve Duyurular 2 Öğrenci Kabulü 3 Adaylar Sınavlara Girmeden 1- Anabilim

Detaylı

İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ DOKTORA PROGRAMI

İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ DOKTORA PROGRAMI MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÜSTÜ (DOKTORA, TEZLİ/TEZSİZ ) PROGRAM İLANI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI İÇİN; BAŞVURU TARİHLERİ: 06-10 Temmuz 2015 tarihleri arasında

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS UYGULAMA İLKELERİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS UYGULAMA İLKELERİ ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS UYGULAMA İLKELERİ Amaç MADDE 1- (1) Bu Uygulama İlkelerinin amacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Celal Bayar Üniversitesine bağlı Enstitülerde yürütülen

Detaylı

T.C. NECMETTĐN ERBAKAN ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. NECMETTĐN ERBAKAN ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ T.C. NECMETTĐN ERBAKAN ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde bulunan Anabilim Dalları'na 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı Güz Yarıyılında

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Teknik Üniversitesine bağlı enstitülerde

Detaylı

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 21.08.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28742 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Askerlik İşlemleri Ne Şekilde Yapılmaktadır? Lisansüstü öğretim programlarının açılması nasıl olur?

Askerlik İşlemleri Ne Şekilde Yapılmaktadır? Lisansüstü öğretim programlarının açılması nasıl olur? Askerlik İşlemleri Ne Şekilde Yapılmaktadır? Askerlik sevk tehir işlemleri 1111 Sayılı Askerlik Kanununun 35/E maddesine göre yapılır. Lisansüstü programlarda yasa gereği Askerlik Sevk Tehir İşlemleri

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN

GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN Lisansüstü Programlarımıza 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında öğrenci alınacaktır. Programlara Kabul Şartları, Kontenjanlar ve başvuru

Detaylı

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: )

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: ) LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Tarihi: 01.07.1996 Resmi Gazete Sayısı: 22683 ) Amaç ve Kapsam MADDE 1- a) 2547 sayılı Kanun'un 65. maddesi hükmü gereğince Üniversitelerarası Kurul

Detaylı

TEZ TESLİM VE MEZUNİYET AŞAMALARI

TEZ TESLİM VE MEZUNİYET AŞAMALARI TEZ TESLİM VE MEZUNİYET AŞAMALARI Yüksek Lisans Doktora Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Programı Öğrencileri a) 2016-2017 Eğitim Öğretim yılı Güz yarıyılı (dâhil) ve

Detaylı

İLAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

İLAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN İLAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Eğitim Bilimleri Enstitüsü 205-206 Eğitim - Öğretim yılı Güz yarıyılı için ilgili Anabilim Dallarına aşağıda belirtilen sayıda Kadrosuz Yüksek Lisans

Detaylı

LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ (Resmi Gazete Tarihi: 01.07.1996 Resmi Gazete Sayısı: 22683 )

LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ (Resmi Gazete Tarihi: 01.07.1996 Resmi Gazete Sayısı: 22683 ) LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ (Resmi Gazete Tarihi: 01.07.1996 Resmi Gazete Sayısı: 22683 ) Amaç ve Kapsam MADDE 1- a) 2547 sayılı Kanun'un 65. maddesi hükmü gereğince Üniversitelerarası Kurul

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Celal Bayar Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen

Detaylı

SİNEMA ve TELEVİZYON ANABİLİM DALI ALES

SİNEMA ve TELEVİZYON ANABİLİM DALI ALES T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KONTENJANLARI ve BAŞVURU KOŞULLARI SİNEMA ve TELEVİZYON ANABİLİM DALI

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN

GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN Lisansüstü Programlarımıza 2016 2017 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında öğrenci alınacaktır. Başvuru ile ilgili detay bilgiler aşağıda verilmiştir.

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM UYGULAMA ESASLARI

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM UYGULAMA ESASLARI ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı, Atatürk Üniversitesine bağlı enstitülerde

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 7 Mayıs 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28640 Bayburt Üniversitesinden: YÖNETMELİK BAYBURT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Muş Alparslan Üniversitesi lisansüstü eğitim

Detaylı

T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ ALIM İLANI

T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ ALIM İLANI T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü 2016-2017 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ ALIM İLANI Kontenjanlar Anabilim Dalı T.C. Vatandaşı Yabancı Uyruklu 1/5 Biyoloji 7 - -

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN

GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN Lisansüstü Programlarımıza 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında öğrenci alınacaktır. Başvuru ile ilgili detay bilgiler aşağıda verilmiştir. ÖNEMLİ

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

GAZİ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN GAZİ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN Lisansüstü Programlarımıza 2016 2017 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında öğrenci alınacaktır. Başvuru ile ilgili detay bilgiler aşağıda verilmiştir.

Detaylı

24 Haziran 2010 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27621 YÖNETMELİK

24 Haziran 2010 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27621 YÖNETMELİK 24 Haziran 2010 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27621 YÖNETMELİK Gaziantep Üniversitesinden: GAZĠANTEP ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Uygulama Esasları; Yaşar Üniversitesi ne bağlı Enstitülerde yürütülen lisansüstü

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU TAKVİMİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU TAKVİMİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU TAKVİMİ Başvuru ve Ön Kayıt : 11-15 Ocak 2016 Adaylar başvuru linki; http://oys.msgsu.edu.tr/fenbilimleri/basvuru/olustur üzerinden yapacakları başvuru

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI VE YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI VE YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI VE YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ Senato: 11 Eylül 2012 / 306-3-C Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Marmara Üniversitesi bünyesinde yer alan lisans düzeyindeki

Detaylı

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ BURSLU LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNERGESİ

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ BURSLU LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNERGESİ T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ BURSLU LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNERGESİ Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönergenin amacı, Turgut Özal Üniversitesi bünyesinde yürütülmekte olan lisansüstü programlara burslu olarak

Detaylı

Ana Sayfa Kurumsal Üniversiteler Akademik Projeler Yayınlar Öğrenci İstatistikler İletişim

Ana Sayfa Kurumsal Üniversiteler Akademik Projeler Yayınlar Öğrenci İstatistikler İletişim G iriş EN Ana Sayfa Kurumsal Üniversiteler Akademik Projeler Yayınlar Öğrenci İstatistikler İletişim LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Tarihi: 01.07.1996 Resmi Gazete Sayısı: 22683

Detaylı

T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ Yüksek Öğretim Kurulu tarafından belirlenen öncelikli alanlarda devlet üniversitelerinde doktoralı insan kaynağına olan ihtiyacı karşılamak

Detaylı

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ İlk Yayın Tarihi MH Onay Tarihi Revizyon Tarih/No -/00. Doküman No YNRG.02 YAN DAL PROGRAMI YÖNERGESİ

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ İlk Yayın Tarihi MH Onay Tarihi Revizyon Tarih/No -/00. Doküman No YNRG.02 YAN DAL PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi nde bir dalda lisans programını yüksek başarı ile sürdüren öğrencilerin ilgi duydukları

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN

GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN Lisansüstü Programlarımıza 2014 2015 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında öğrenci alınacaktır. Başvuru ile ilgili detay bilgiler aşağıda verilmiştir.

Detaylı