Arş. Gör. Mustafa MORTAŞ (C sınıfı İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı) Prof. Dr. Fehmi YAZICI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Arş. Gör. Mustafa MORTAŞ (C sınıfı İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı) Prof. Dr. Fehmi YAZICI"

Transkript

1 Samsun, 2013 Arş. Gör. Mustafa MORTAŞ (C sınıfı İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı) Prof. Dr. Fehmi YAZICI Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü

2 BİLGİLENDİRME Uluslararası Çalışma Örgütü ne göre; -Dünyada 1.2 milyarı bayan olmak üzere 3 milyar civarında iş gücü bulunmaktadır. -1 Milyon iş kazası olmakta, çalışan işle ilgili hastalıklar,1.096 çalışan iş kazası nedeniyle ölmektedir.

3 BİLGİLENDİRME Türkiye de her gün; -172 iş kazası olmakta, -4 kişi iş kazası nedeniyle ölmekte, -6 kişi sürekli iş göremez hale gelmektedir.

4 BİLGİLENDİRME 2012 yılı istatistiklerine göre; sigortalı işçi kaza geçirdi (%93 erkek) (2011 yılına göre %8 artış) -744 kişi hayatını kaybetti (735 i erkek) -İş kazaları sonucu 2.036, meslek hastalıkları sonucu 173 kişi olmak üzere toplam kişi sürekli iş göremez hale gelmiştir.

5 BİLGİLENDİRME yılında meydana gelen iş kazalarının si el yaralanması ile sonuçlanırken, ı parmak yaralanması ile sonuçlandı. -Ayakta tedavilerde , yatarak tedavi nedeni ile iş günü olmak üzere, geçici iş göremezlik nedeni ile toplam iş günü kaybedildi.

6 BİLGİLENDİRME Her bir ölüm ve sürekli iş göremezlik için iş günü kaybedildiği kabul edilirse, ölüm ve sürekli iş göremezlik nedeni ile iş gününün, toplam olarak iş gününün kaybedildiği görülmektedir.

7 İş Kazaları Piramidi 1 Ölümcül Kaza 400 Kayıtlı Kaza İş Günü Kayıplı Yaralanmalar Ramak Kala Kazalar Güvensiz (Riskli) Davranışlar

8 -Hastane masrafları -Hastaneye ulaşım masrafları -İş göremezlik süresine bağlı olarak personel mesai kayıpları -Üst personelin konu ile ilgili yaptığı mesai kayıpları -Personel eksikliğine bağlı olarak iş kaybı konusunda diğer personelin verim düşüklüğü. şeklinde doğrudan ya da dolaylı etkiler sıralanabilir!

9 RİSK? Bir tehlikenin gerçekleşme olasılığı ile, gerçekleşmesi halinde yol açacağı sonucun şiddetinin birlikte ele alınmasıdır. Risk, tehlikenin olasılığı ile şiddetinin bir fonksiyonu olarak ifade edilmek durumundadır. R = f ( O, Ş ) R = O x Ş Belirli bir tehlikenin gerçekleşme olasılığı ve ilgili sonuçlardır.

10 TEHLİKE? Tehlike; zarar verme potansiyeline sahip herhangi bir sey. Tehlikeler insana, mala ve prosese etki edebilir; Kazalara ve hastalıklara, ürün kaybına, makine hasarlarına, vb. sebep olabilir.

11

12 KAZA? Kaza, normal şartlar dışında, bir işleyişin normal sürecini engelleyen ve insana, çevreye, mala zarar veren veya verebilecek olan her türlü beklenmedik durumdur.

13

14 Laboratuvar & Risk & Tehlike Gıda Laboratuvarları sahip olduğu cihaz, ekipman, kimyasallar ve çalışanlar nedeniyle çok değişkenli bir yapı olup, bünyesinde risk ve tehlike etmenlerini barındırmaktadır.

15 Laboratuvar güvenliği ile ilgili son haberler Türkiye de meslek hastalıkları bile genellikle bildirilmemekte iken kaza kayıtları tam anlamıyla tutulamamaktadır. Bu nedenle kaza sayıları ve buna bağlı olarak nedenleri ile ilgili veriler eksik durumdadır.

16 Dünya da durum nedir? Is your lab as safe as it should be? By Kelly Williams, Market Analyst On Tuesday, September 10, 2013 In Labconco News

17

18

19

20

21

22

23 BAŞLANGIÇ NOKTASI??? 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İşyeri Hekimi, İş Güvenliği Uzmanı çalıştırılmalı (Madde-8/30) İş yerinin tehlike sınıfı (A,B,C) belirlenmeli (Madde-9). İşyeri için risk değerlendirilmesi yapılmalı (Madde-10). İşyeri için acil eylem planı yapılmalı (Madde-11). İş sağlığı ve güvenliği kayıtları onaylı defterde tutularak, iş kazası ve mesleki hastalıklarının da onaylı defterde kayıt altına alınması sağlanmalıdır (Madde-14).

24 BAŞLANGIÇ NOKTASI??? Çalışanlara ilkyardım ile yangın eğitimi ve sertifikası verilmelidir (Madde-16). İşyerlerinde tüm çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmelidir (Madde-17). Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışanlara mesleki eğitim verilmeli (Madde-17). Çalışan temsilcisi atama veya seçimle belirlenmelidir (Madde-20).

25 BAŞLANGIÇ NOKTASI??? 50 ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve 6 aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu oluşturulmalıdır (Madde-22). İş güvenliği malzemeleri temin edilmeli ve kullandırılmalıdır (Kişisel Koruyucu Donanımlar vb) Kazan, basınçlı kaplar, elektrikli aletler ve jeneratörler kontrol edildikleri belgelendirilmeli ortam ölçümleri yapılmalıdır.

26 LABORATUVAR KAZALARI NEDENLERİ

27 YANGIN Alevlenir ve Patlayıcı Maddeler nedenler arasındadır. -Alevlenir Maddeler (katı-sıvı-gaz formda olabilir) SIVILAR

28 Damıtma düzenekleri yakınlarında gerçekleşen parlamaların nedeni bu bölümde yer almaktadır (eter damıtma) Yağ düzeneklerinde eter sızıntısı Çeker ocağının çalışmaması Alkolle sterilizasyon sonrası alevlenme

29 Katılar Alkali metaller Li, Na, K, Ca, Sr, Ba Magnezyum ve Alüminyum metalleri özellikle toz formda ise Metal Hidritler Organometalik bileşikler Fosfor ve Sülfür

30 GÜVENLİK Miktarı minimuma indirmek Depolama yangına dayanıklı dolaplarda ve kilitli olmalı (gerekirse havalandırmalı) Solventler lavaboya verilmemeli uygun şekilde bertaraf edilmeli Yangın tüpleri kontrolü ve uygun yerlere yerleştirme Acil numaralar görülür yerlere asılmalı İlkyardım eğitimi verilmeli ilkyardım malzemeleri temini Çıkış yolları açık tutulmalı İyi bir havalandırma sağlanmalı

31

32 ELEKTRİK Yüksek elektrik gereksinimi ile çalışan cihazlar için 3 lü faz durumlarına dikkat edilmesinin yanı sıra aynı prize birden fazla cihaz bağlanmaması hususunda hassas olunmalıdır. Elektrik tesisatı kontrol ettirilmelidir. Elektrikli cihazların bakımları yapılmalı kontrol ettirilmelidir.

33 BASINÇLI KAPLAR Örnek hazırlanmasında azot vs kullanımında izole edilmeli Gaz kromatografisinde kuru hava, helyum, hidrojen, azot kullanımında tüpleri dışarı veya ayrı bölümde konumlandırılıp sabitlenmelidir. Sprey kurutucudaki kompresör kontrolleri yapılmalıdır. Reometredeki kompresör kontrolleri yapılmalıdır.

34 HAVALANDIRMA Çeker ocak baca kontrolleri yapılmalıdır. Çalışmaya başlamadan önce çeker ocağının kontrolleri yapılarak çalışmaya başlanmalıdır. Laboratuvarda protein yakma ünitesinin sızıntısının olmadığı kontrol edilmelidir.

35 TEMİZLİK Laboratuvar çalışmaları sonrasında tezgah üzerinde herhangi kimyasal bırakılmamalıdır. Tezgah üzerine dökülen kimyasallar temizlenmelidir. Yere dökülen kimyasallar temizlenerek zeminde kayıp düşmelere karşı uyarı işaretleri konmalıdır.

36 LABORATUVAR KAZALARI Etiketlenmemiş kaplardan direkt tüketim Etüv, otoklav, ısıtıcı vb gibi sıcak cihazlardan yanmalar Kırık, çatlak cam malzemeler kaynaklı kesikler Kırık, çatlak cam malzemelerden veya dikkatsizlik sonucu dökülmeler ve buna bağlı olarak kimyasal yanmalar

37 LABORATUVAR KAZALARI Reaksiyona girebilecek kimyasallar sonucu yanmalar Puarsız pipet kullanımı sonucu damlamalar veya kimyasal yutulması

38 LABORATUVAR KAZALARI Kimyasal reaksiyonlar sonucu zehirli gaz soluma Sıkışmış cam malzemelerin ayrımı sırasında yaşanan kesikler

39

40 GÖZ DUŞU

41 İLKYARDIM

42 ÖNEMLİ NUMARALAR? İTFAİYE :110 ACİL :112 ZEHİR DANIŞMA:114 GAZ ARIZA :187

43 DEPOLAMA & ETİKETLEME Kimyasalların piktogramları bilinmelidir!!!!

44

45

46 DEPOLAMA & ETİKETLEME Kimyasallar alfabeye göre depolanmamalı!!!!

47

48 Mikrobiyoloji Laboratuvarı Enfeksiyon riskleri Alkolle el dezenfeksiyonuna bağlı olarak yanmalar Genel cam malzemeye bağlı kesikler

49 Mikrobiyoloji Laboratuvarı Kullanılmış petri bertarafı Kültür muhafazası Ekim kabinindeki UV ışıktan muhafaza

50 Ergonomi Ergonomi terimi kısaca "fiziksel çevrenin insana uyumlaştırılması süreci" şeklinde tanımlanabilir.

51 Laboratuvar & Ergonomi Laboratuvarda uygun olmayan çalışma ortamıyla beraber, laboratuvar çalışanında başlıca; bel ağrısı bilek, kol, dirsek, boyun ve omuz ağrıları uyuşma, güçsüzlük veya yorgunluk kramp Parmaklarda ve bilekte şişme, karıncalanma şeklinde durumlar ortaya çıkmaktadır.

52 Laboratuvarda ergonomik strese neden olan unsurlar Laboratuvar tezgahları Pipetle uzun süre ve çoklu çalışma Çeker ocaklarda çalışma Mikroskop ile çalışma Uzun süre ayakta çalışma

53 Başlıca çözümler Pipetle çoklu çalışmaya bağlı olarak başparmak kramplarına karşı esnetme ve dinlendirme yapılmalı (20 dakika aralıklarla) Tezgah seviyelerine ve yapılan işe göre ayarlanabilir tabure ve sandalyelerle çalışma Rafların yükseklikleri ayarlanabilir ve ulaşılabilir olmalı

54 İzlenecek Yollar -Eğitim ŞART!!! (Lisans-Yüksek Lisans-Doktora öğrencilerinin ve çalışanların eğitilmesi) -TAKİP!!! -UYARI!!! -YAPTIRIM!!!

55 İzlenecek Yollar DİKKAT!!! Analiz öncesi kullanılacak malzemeler hakkında analiz yapma prosedürüne hazırlık gibi hazırlık yapılması. Gerekli iznin alınması. Yapılacak analiz ve yapan çalışanın kayıt edilmesi. Tek çalışmama. Çalışılacak alan ayrımı.

56 İzlenecek Yollar Tatbikat (yangın-kimyasal yanma-patlamakörleme göz duşu aranması..) Acil numaraların kolay görülebilir yerlere asılması. İlkyardım eğitimi. Depolama eğitimi, depolama şekli ve raf güvenliği. Çalışmaya uygun kişisel koruyucu donanımlar kullanılmalıdır.

57

58

59

60

61

62 İzlenecek Yollar Acil durum planları, risk ve tehlike değerlendirmeleri yapılmalıdır.

63

64

65

66 İhtim al Şidde t Yaşanmış Kaza İhtimal Şiddet RİSK DEĞERLENDİRME FORMU Doküman No : RSK.02/00 Yayın Tarihi : Rev. Tarihi :./ /.. Sayfa No : 1/1 BÖLÜM Risk Öncelik Durumu : R<=1''Anlamsız'': R<=6''Kabul Edilebilir (Düşük)'': R<=16''Orta'': R<=20''Yüksek'' :R=25''Kabul Edilemez (Acil)'': Risk Değerlendirme Kriterleri : İhtimal : 1-Yılda bir 2- Üç Ayda bir 3-Ayda bir 4- Haftada bir 5-Sürekli her vardiyede Şiddet : 1-Hafif 2-İlk yardımlı 3-İstirahatli 4-Üç günden büyük 5-İş Görmez /Ölümlü Blm. Adı Yer / Makine Malzeme rafı Tehlike Hata Genel Kimler Etkilenebil No ir Çalışan Bölg.Gece n Kurutma Fırını Genel Çalışan 2 Masa Üstü Genel alan Genel Genel Çalışan Bölg. Gecen Çalışan Bölg.Bulu nan Nedeni Malzeme raflarında iki tarafı açık koruyucu dayama yapılan tarafın karşısında koruyucu korkuluklar yok. Kurutma fırının üzerinde ( eldiven kullanmadan açma ) uyarı ikaz levhası yok. Maket bıcağı, kesici delici aletler açık alanda gelişigüzel, muhafasız bırakılmış. Tezgah için kullanıma hazır bekletilen tüpün muhafaza alanı uygun nitelikte değil. Maruziye t (Vardiya) (KişixSür e) Risk Değeri Öncelik Durumu Yok 4x Yüksek Yok 1x Orta Yok 2x Orta Yok 4x Yüksek Malzeme Yapısı Genel Çalışan Poliamid malzemenin MSDS malzeme 5 güvenlik bilgi formu yok. Yok 4x Orta Genel alan Genel Çalışan Malzeme güvenlik bilgi formu ile ilgili 6 personele bilgilendirme yapılmamıştır. Yok 4x Orta UYGUNSUZLUK GİDERME FAALİYET PLANI No Uygulanacak Faaliyetler Sorumlu Hedef Gerçekleş Risk Tarih en Tarih Değeri 1 Raflarda koruyucu bariyerlerin oluşturulması gerekiyor Eldiven kullanmadan fırın kapısını açma ikaz yazısı konulmalıdır Kesici ve delici aletler çalışma sonrasında kapalı alanda muhafaza edilmesi sağlanmalıdır. Tespit edilen risk ile ilgili personel bilgilendirilmelidir. Tüp uygun bir alanda kullanıma hazır bir şekilde muhafaza edilmelidir. 5 Malzeme güvenlik bilgi formu talimatı oluşturulmalıdır. 6 Malzeme güvenlik bilgi formları hakkında bilgi verilmelidir Öncelik Durumu Kişisel Koruyucu Durumu İş kıyafeti, Ayakkabı,Maske, Eldiven Durum

67

68

69

70

71

72

73 -Laboratuvar çalışma kurallarını belirleme süresi: 1 dakika -Kuralları uygulamaya koymak : 1 ay -Kurallar sayesinde rahat ve ve güvenli çalışılabilir aksi durumda hayatınızın tehlikeye girmesi için 1 saniye bile yeterlidir.

74 Laboratuvar çalışmalarında bana bir şey olmaz DEMEMEK, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurallarını ve Düzenlemelerini BİLMEK ve UYGULAMAK gereklidir!!!

75 Kaynaklar İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU, İsmail GERİM, İSG Genel Müdür Yrd., Ekim 2012,Sunum. İ.T.Ü. KİMYA METALURJİ FAKÜLTESİ KİMYASAL HİJYEN PLANI, http://firatozel.wordpress.com/2012/08/13/isg-tehlike-siniflari-ve-uygulama-farklari/ sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

76

METAL SEKTÖRÜ RİSK ANALİZİ ÇALIŞMASI

METAL SEKTÖRÜ RİSK ANALİZİ ÇALIŞMASI YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ METAL SEKTÖRÜ RİSK ANALİZİ ÇALIŞMASI Bitirme Projesi Fatma ARSLANTAŞ 131101466 Bölüm: İş Sağlığı ve Güvenliği Danışman Prof. Dr. Gönül KUNT KANDEMİR

Detaylı

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI MUĞLA DEVLET HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI LABORATUVAR GÜVENLİK REHBERİ Doküman No : REH 001 İlk Yayın Tarihi : 04/07/2011 Revizyon Tarihi : 00 Revizyon No : 00 1. AMAÇ: Hasta ve çalışan güvenliğini,

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUN TEKSTİL SEKTÖRÜNDE UYGULAMALARI

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUN TEKSTİL SEKTÖRÜNDE UYGULAMALARI YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUN TEKSTİL SEKTÖRÜNDE UYGULAMALARI Bitirme Projesi Yusuf GEDİK 131101439 Bölüm: İş Sağlığı ve Güvenliği Danışman

Detaylı

OKUL VE KURUMLARIMIZ İÇİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KİTAPÇIĞI

OKUL VE KURUMLARIMIZ İÇİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KİTAPÇIĞI OKUL VE KURUMLARIMIZ İÇİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KİTAPÇIĞI HATAY İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2015 HATAY İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BİRİMİ 0 İÇİNDEKİLER: ÖNSÖZ... 1 GİRİŞ...2 BÖLÜM

Detaylı

GÜVENLİ SOSYAL YAŞAM EĞİTİM MODÜLÜ

GÜVENLİ SOSYAL YAŞAM EĞİTİM MODÜLÜ GÜVENLİ SOSYAL YAŞAM EĞİTİM MODÜLÜ GÜVENLİ SOSYAL YAŞAM EĞİTİM MODÜLÜ Ankara, 2014 1 Bu çalışma; Mehmetçik İçin Yurttaşlık Eğitimi (MİYE) Projesi kapsamında Prof. Dr. İlker Yılmaz, Doç. Dr. Sarp Üner,

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖZGÜNLÜK BİLGİRGESİ...I ÖZET. II GİRİŞ...3 BÖLÜM 1.İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KAVRAMI...4 1.1. İŞ GÜVENLİĞİNİN TANIMI...4 1.2.

İÇİNDEKİLER ÖZGÜNLÜK BİLGİRGESİ...I ÖZET. II GİRİŞ...3 BÖLÜM 1.İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KAVRAMI...4 1.1. İŞ GÜVENLİĞİNİN TANIMI...4 1.2. İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZGÜNLÜK BİLGİRGESİ.......I ÖZET. II GİRİŞ.........3 BÖLÜM 1.İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KAVRAMI....4 1.1. İŞ GÜVENLİĞİNİN TANIMI...4 1.2. İŞ GÜVENLİĞİNİN ÖNEMİ VE AMACI...5 1.3. İŞ GÜVENLİĞİNİN

Detaylı

önlem alın T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ YÜKÜMLÜLÜK

önlem alın T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ YÜKÜMLÜLÜK T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ risk almayın önlem alın AMAÇ Bu kontrol listesi, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile 29/12/2012

Detaylı

PATOLOJİ LABORATUVARI GÜVENLİK REHBERİ

PATOLOJİ LABORATUVARI GÜVENLİK REHBERİ PATOLOJİ LABORATUVARI GÜVENLİK REHBERİ ANKARA ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMATOLOJİ ONKOLOJİ EAH PATOLOJİ LABORATUVARI GÜVENLİK REHBERİ 2012 HAZIRLAYAN Uzm. Dr. Esra KARAKUŞ DÜZENLEYEN Uzm. Biy. Başak

Detaylı

önlem alın T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ YÜKÜMLÜLÜK

önlem alın T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ YÜKÜMLÜLÜK T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ risk almayın önlem alın AMAÇ Bu kontrol listesi, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile 29/12/2012

Detaylı

Önlem Alınması Risk Değerlendirmesinde Kullanılan Kavramlar

Önlem Alınması Risk Değerlendirmesinde Kullanılan Kavramlar Risk Değerlendirmesi Türkiye'de her yıl yaklaşık 80.000 iş kazası meydana gelmekte, bu kazalarda 1.000 den fazla işçi hayatını kaybetmekte, 5.000 den fazla işçi ise sakat kalmaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliğinde Güncel Uygulamalar. Kimya Laboratuvarlarında İSG Uygulamaları EZGİ ALKAN

İş Sağlığı ve Güvenliğinde Güncel Uygulamalar. Kimya Laboratuvarlarında İSG Uygulamaları EZGİ ALKAN İş Sağlığı ve Güvenliğinde Güncel Uygulamalar Kimya Laboratuvarlarında İSG Uygulamaları EZGİ ALKAN Kimya Laboratuvarları Kimya laboratuvarlarında bir tehlike kaynağı daima bulunabilir. Tehlikeleri azaltmak

Detaylı

önlem alın T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ YÜKÜMLÜLÜK

önlem alın T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ YÜKÜMLÜLÜK T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ risk almayın önlem alın AMAÇ YÜKÜMLÜLÜK 1. Bu kontrol listesi, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği

Detaylı

ENVER KIR ELEKTRİK MÜHENDİSİ-İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI

ENVER KIR ELEKTRİK MÜHENDİSİ-İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI ENVER KIR ELEKTRİK MÜHENDİSİ-İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI Amaç ve Kapsam Kanun tarihi: 22.05.2003 Kanun No: 4857 R.G Tarih : 10.06.2003 Bu kanunun amacı işverenler ile işçilerin çalışma şartları ve çalışma ortamlarına

Detaylı

C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI DENEME SINAVI - III

C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI DENEME SINAVI - III 1. Bütün maddeler zehirdir. Zehir olmayan hiçbir madde yoktur. Uygun doz, zehir ve ilaç arasındaki farkı yaratır. Bu sözleri söyleyen ve toksikolojinin kurucusu olduğu kabul edilen, işçilerin sağlığı ile

Detaylı

LABORATUVAR GÜVENLĠĞĠ

LABORATUVAR GÜVENLĠĞĠ KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ KĠMYA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ LABORATUVAR GÜVENLĠĞĠ EL KĠTABI KOCAELĠ, 2013 ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA NO: 1. Laboratuar Güvenliği 1 2. Kimya Laboratuarlarında Güvenlik 2

Detaylı

SİVAS İL ÖZEL İDARESİ

SİVAS İL ÖZEL İDARESİ SİVAS İL ÖZEL İDARESİ RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU TEHLİKE SINIFI: TEHLİKELİ GEÇERLİLİK TARİHİ:15.05.2019 İŞYERİ SGK NO İŞ YERİ TEHLİKE SINIFI RAPOR NO SAYFA SAYISI RAPOR TARİHİ RAPOR GEÇERLİLİK TARİHİ İDARE

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MESLEKİ EĞİTİM ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI PROJESİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MESLEKİ EĞİTİM ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI PROJESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MESLEKİ EĞİTİM ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI PROJESİ GENEL TANIM TRA1(Erzurum/Erzincan/Bayburt) bölgesindeki mesleki ve teknik eğitim kurumları, iş sağlığı ve güvenliği mesleki eğitim

Detaylı

önlem alın T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ YÜKÜMLÜLÜK

önlem alın T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ YÜKÜMLÜLÜK T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ risk almayın önlem alın AMAÇ Bu kontrol listesi, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile 29/12/2012

Detaylı

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönetmelik, MARSU Genel Müdürlüğü nde

Detaylı

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DERS NOTLARI (2014)

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DERS NOTLARI (2014) Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DERS NOTLARI (2014) TÜRK-İŞ Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Bayındır Sokak No. 10 Yenişehir - Ankara Tel : (0.312) 433 31 25 (4 hat)

Detaylı

önlem alın T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ YÜKÜMLÜLÜK

önlem alın T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ YÜKÜMLÜLÜK T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ risk almayın önlem alın AMAÇ Bu kontrol listesi, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile 29/12/2012

Detaylı

önlem alın T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ YÜKÜMLÜLÜK

önlem alın T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ YÜKÜMLÜLÜK T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ risk almayın önlem alın AMAÇ YÜKÜMLÜLÜK Bu kontrol listesi, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Detaylı

YÜKSEKTE ÇALIŞMALARDA İSG

YÜKSEKTE ÇALIŞMALARDA İSG YÜKSEKTE ÇALIŞMALARDA İSG Dr. Mustafa ONÜÇYILDIZ İnşaat Yüksek Mühendisi m13yildiz@selcuk.edu.tr NEDEN YÜKSEĞE ÇIKARIZ? Bina dış cephelerinin temizliği (çatı, duvar, cam vb.) Bina içi yüksek alan temizlikleri

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TANDOĞAN YERLEŞKESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİİÇ YÖNETMELİĞİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TANDOĞAN YERLEŞKESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİİÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ANKARA ÜNİVERSİTESİ TANDOĞAN YERLEŞKESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİİÇ YÖNETMELİĞİ Amaç MADDE 1) (1) Bu İç Yönetmelik, Ankara Üniversitesi Tandoğan Yerleşkesinde

Detaylı

EKRANLI ARAÇLAR İSG. Ekranlı araç Uygulanan işlemin içeriğine bakılmaksızın ekranında harf, rakam, şekil, grafik ve resim gösteren her türlü araç.

EKRANLI ARAÇLAR İSG. Ekranlı araç Uygulanan işlemin içeriğine bakılmaksızın ekranında harf, rakam, şekil, grafik ve resim gösteren her türlü araç. EKRANLI ARAÇLAR İSG Ekranlı araç Uygulanan işlemin içeriğine bakılmaksızın ekranında harf, rakam, şekil, grafik ve resim gösteren her türlü araç. Nerelerde uygulanmaz? Hareketli makine ve araçların kumanda

Detaylı

SAĞLIKLI VE GÜVENLİ OKUL

SAĞLIKLI VE GÜVENLİ OKUL SAĞLIKLI VE GÜVENLİ OKUL Okul ve Kurumlarımız İçin İSG REHBERİ Orhan ALABAZ İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı EĞİTİM KURUMLARI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ REHBERİ Bu doküman Mesleki Teknik Eğitim Okulları için

Detaylı

İstanbul Sağlık Müdürlüğü TEMEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ. İdari İşler Şube Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi

İstanbul Sağlık Müdürlüğü TEMEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ. İdari İşler Şube Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi İstanbul Sağlık Müdürlüğü TEMEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ İdari İşler Şube Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi Eğitimin Amacı Eğitim sonunda; Katılı cıları iş güve liği bilincinin art ası, ülkemiz

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

www.batiakademi.com.tr

www.batiakademi.com.tr T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı ÇLIŞM VE SOSYL GÜVENLİK BKNLIĞI İŞ SĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Soru Sayısı: 100 2. GRUP: C SINIFI

Detaylı