IVET-VENTURE EL KİTABI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "IVET-VENTURE EL KİTABI"

Transkript

1 IVET-VENTURE EL KİTABI Kentlerde mesleki eğitim anahtar becerilerini geliştirmek için deneyim esaslı aktiviteler İşbirliği ile:

2 KÜNYE

3 İÇİNDEKİLER Giriş... 2 City-Bound Yaklaşımı... 3 City-Bound'un tarihsel gelişimi... 4 City-Bound'un temel fikirleri... 5 City-Bound'dan öğrenme beklentileri IVET-Venture Yaklaşımı... 8 IVET-Venture's amaçları... 9 Uygulama Kentsel alanlardaki deneyim esaslı aktiviteleri denetlemek için ne gerekir?... 2 Denetim için gereksinimler... 3 Hazırlık ve materyal... 4 Süreç esaslı mesleksel beceriler... 5 IVET-Venture aktivitelerini yürütürken güvenlik durumları... 6 IVET-Venture-Seminer planlama ve hazırlığı Uygulama Bölümü... 9 Uygulama bölümü için tavsiye... 0 Tanışma için aktiviteler... 1 Alıştırma tanımları Deneyim esaslı uygulamalarda geri dönüt... 4 Geri dönütün önemi... 5 Geri dönütün aşamaları... 6 Geri dönüt metotları... 7 Küçük grup/büyük grup geri dönütleri... 8 Kişisel geri dönüt IVET-Venture Seminerlerinin genel uygulama yöntemleri... 2 Önbilgi... 3 Seminer sürecinde yapıcı bir ortam oluşturma... 4 Yeni ortamı oluşturma... 5 Sorunların çözümü... 6 Beklenti ve aşırı baskılamanın ayrıştırılması... 7 Dönütlerin önemi... 8

4 ORTAKLAR Institut Didaktik der Demokratie Leibnitz Universität Hannover Institut für Politische Wissenschaft Almanya bsj Marburg Almanya City Bound Wien Avusturya Kirsehir National Educational Directory Türkiye Technical College George Baritiu Romanya Tschool Inspectorate Buzeau County Romanya Nevsehir Teknik Lise ve Endustri Meslek Lisesi Türkiye Development Centre for SMEs Maramures Romanya

5 ÖNSÖZ IVET-VENTURE el kitabı öğretmenler ve profesyonel eğitmenler için öğrencilerin ve genç yetişkinlerin anahtar becerilerini geliştirmek adına bir önemli araçtır. Deneyim esaslı öğrenme ile kentsel becerilerin yansıra öğrenmeyi öğrenme ve sosyal becerileri geliştirmeyi amaçlar. Hayat boyu öğrenme ve aktif yurttaşlığın sosyal ve politik önemi son on yıl içinde durmadan artmıştır. İkisi de önemli sebeplerden dolayı Avrupalı ve ulusal eğitim politikalarının önceliği haline gelmiştir. Günümüz toplumları sosyal, ekonomik ve politik seviyelerdeki karmaşık görevlerdeki hızlı değişimlerden etkilenmiştir. Bu nedenle motive olmak ve diğerlerinin hayatı üzerinden öğrenip gelişme yeteneğine sahip olmak işyeri ile uğraşmak kadar toplumla uğraşmak için de önemlidir. Bu el kitabı IVET- VENTURE canlı deneyim seminerlerinin nasıl planlanıp uygulanacağına dair detaylı talimatları içermektedir. Materyal, öğrenciler ve kentsel bölgelerden her yaştan yetişkinler ile seminer için uygundur. Açıkhava aktivitelerinin hazırlık, denetim ve sonlandırılmasına dair rehberdir. Bölüm 1 genç insanların durumu ve eğitimdeki anahtar beceriler hakkında kısa bir giriştir. Bölüm 2 deneyim esaslı City Bound yaklaşımını tanıtır ve eğitim için potansiyelini tanımlar. Bölüm 3 City Bound'un IVET alanına uyarlanmasını betimler. Eğitimcilerin göz önünde bulundurması gereken kişisel ve lojistik önkoşullar 4. bölümde özetlenmiştir. Bölüm 5'te IVET VENTURE seminerinize dâhil edilmeye hazır aktiviteler bulabilirsiniz. Yazarlar detaylı tanımları ve aktivitelerle ilgili kendi pratik deneyimlerini paylaşmışlardır. Bölüm 6'da dönüt bölümlerine eşlik eden aktiviteler için kullanışlı bilgiler verilmiştir. Ülkelere özel çevrimiçi modüller bu el kitabını tamamlayacaktır. Bu yayın IVET-VENTURE A Participative Approach to Strengthen Key Competences of Trainees başlıklı proje çerçevesinde geliştirilmiştir. Çok tara ı IVET-VENTURE projesi Ekim Eylül 2015 arasında faaliyet gösterecek olan Avrupa Komisyonu tarafından nanse edilen yenilikçi bir projedir. Proje takımı politik eğitim, genç eğitimi ve temel mesleki eğitim alanlarında (IVET) Avusturya, Almanya, Romanya ve Türkiye'den bilirkişileri bir araya getirmiştir. Bu elkitabıyla IVET VENTURE seminerlerinizi başarıyla yürütmenize ilham kaynağı olmayı umuyoruz! 1

6 2

7 Bölüm 1 - Giriş 1. GİRİŞ AVRUPA'DA MESLEKİ EĞİTİM Vocational education and training - VET (mesleki eğitim ve staj) katılımcıların pratik becerilerini geliştirmeleri, yapabilme bilgisi ve belirli bir meslek ya da ticarette gereken anlayışı geliştirmeleri için tasarlandı. Var olan yaklaşımlar çeşitlidir ve üç gruba ayrılabilirler: Okul esaslı VET programları, işyeri temelli VET programları ve bu ikisini bir araya getiren ikili sistem. Avrupa'da ulusal eğitim sistemleri tarafından sunulan VET programları ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir. Avrupa'da IVET'in yansımaları Kaynak: Avrupa'da IVET incelemesi Kaynak: CEDEFOP HAYAT BOYU ÖĞRENME Avrupa Birliği için VET ile yakından ilişkili olan hayat boyu öğrenme en yüksek önceliğe sahiptir. Her yaştan Avrupalının hayat boyu öğrenmeye erişimi çoktan Eğitim ve Staj 2010 stratejisinin amacıdır. AVRUPA İŞ PİYASASI DURUMU Avrupa Birliği komisyon ve konsey önerilerine göre mesleki eğitim ve staj (VET) alanındaki ilerlemelerin günü geçmiştir. Eğitim alanındaki yatırımların uzun vadeli kazanç sağlaması, iş imkânı üretmesi ve Avrupa'da büyüme sağlaması gerekmektedir. Eğitim ve Staj için Avrupa Stratejisi genç işsizliğini azaltmayı ve temel mesleki eğitim ile eğitim stajındaki (IVET) okul bırakma oranını düşürmeyi öngörmektedir. Bunlar Avrupa Eğitim stratejik işbirliği çerçevesi 2020'de en önemli hede er olarak belirlenmiştir. (ET 2020). Direk olarak genç insanların istihdam edilebilirliğinin etkileyerek iş pazarına katılımlarına katkıda bulunur. Aynı zamanda, bunun birçok gencin sosyal açıdan dışlanmasına yol açan mahrumiyet döngüsünü sonlandırmaya önemli bir katkısı vardır. Bu noktada IVET VENTURE devreye girer. ET 2020 stratejisinin parçası olarak, üye ülkeler okuldan ayrılma oranlarını %10'un altına düşürmeyi ulusal hedef olarak belirleme konusunda anlaşmışlardır. Avrupa iş piyasasının yapısal problemleri üzerinde çalışmanın yanı sıra, gençler için önleme ve erken müdahale sorunla mücadele için önemli yollardır. ANAHTAR BECERİLER Avrupa Birliği anahtar becerileri çağdaş bilgi toplumlarında yaşamak için gereken becerilerin 1 toplamı olarak tanımlamıştır. Daha belirgin olarak, bunlar IVET'teki ergenlerin iş piyasası durumunun güçlendirilmesi üzerinde birincil öneme sahiptir

8 Bölüm 1 - Giriş 1990lardan beri, beceri 'competence' kavramı üst ve alt ikincil seviyelerde temel ve genel akademik eğitimde artan bir şekilde kullanılmaktadır. Birçok ülkede müfredat sadece farklı konularda bilgileri elde etmek için değil aynı zamanda tutum, beceri, kapasite, davranış, değer, yeterlik ya da beceri kazanımı için düzenlenmektedir.2 Becerilerin kazanımı hem hayat boyu öğrenme becerisi hem de iş piyasasında çalıştırılabilirlik açısından daha da önemli hale gelmiştir. Yeni yüzyılın başlangıcından beri yeni beceri esaslı paradigma eğitimsel ve mesleki tartışmalara egemen olmuştur ve politika hede eri ile müfredatı içeren sonuçlarını etkilemiştir. Bir yandan beceri esaslı müfredatın gelişimi insan kaynaklarının artan rolü ya da küresel ekonomideki artan rekabet gibi ekonomik kaygıların artan önemi ile açıklanabilir fakat diğer yandan bu değişim ile başa çıkma, kritik düşünme, artan farkındalık, topluma katılma ve demokratik karar verme gibi pedagojik esas hede ere tekabül eder. Avrupa Birliği iş piyasasına başarılı uyum için sekiz tane hayat boyu öğrenme için anahtar beceri belirledi: 1 Ana dilde iletişim Yabancı dillerde iletişim Bilim ve teknolojide matematik becerisi ve ana beceriler Dijital beceri Öğrenmeyi öğrenme Sosyal ve kentsel beceriler Girişimcilik duygusu Kültürel farkındalık ve ifade Hayat boyu Öğrenme Avrupa Anahtar beceriler çerçeve el kitabı (European Parliament and Council, 2006) bu beceriler durumlara uygun bilgi, yetenek ve tutumların birleşimi olarak tanımlanmıştır. Kapsam ve çeşitliliğin daha ileri yorumu, tari ve uygulamaları üye ülkelere bağlıdır. Başlangıç eğitimi ve staj bu anahtar becerilerin gelişimini gencin daha ileri öğrenmelerde ve iş hayatında aktif rol alabilmesine olanak sağlayacak seviyeye dek desteklemelidir. Ayrıca eğitim ve staj tüm yetişkinlere hayat boyu anahtar becerilerini geliştirme ve güncellemeleri adına gerçek imkânlar tanımalıdır. Avrupa Komisyonu iki çeşit anahtar beceriyi ayırır: Üç 'geleneksel' ve beş 'çapraz' anahtar beceri. Odak, anadilde iletişim, yabancı dillerde iletişim, matematik bilim ve teknoloji olan üç 'geleneksel' anahtar beceridedir. Buna karşılık bireysel konularla uzun süreli ilişkiye sahip olmayan beş 'çapraz' beceri daha az tanımlanmıştır. Bunun yerine bu beceriler disiplinler arası olarak öğretilmek zorundadır. Bu gerçekten öğrenme organizasyonu için zorlu bir görevdir ve okul liderleri ile öğretmenlerin kapasiteleri üzerinde çok önemli bir faktördür. Bu aynı zamanda okulların görevlerinin esas bölümü olarak öğrencilerini sonraki öğrenmelerine hazırlamaktan daha fazla sorumlu olmalarını gerektirir A._Michel_-_Key_competences_in_Europe_- _interpretation_policy_and_implementation.pdf 4

9 Bölüm 1 - Giriş Anahtar çalışmalar eğ t m n erken ve yüksek aşamalarında yen l kç ve öğrenc merkezl pedagoj k yaklaşımlarla çapraz becer ler n tüm 3 müfredatta sunulmasına yönel k önlemler n alındığını tem n ed yor. 1 Anahtar beceriler öğrencileri hayat boyu öğrenmeye hazırlayıp motive etmeyi hede ediği için bunların çeşitli ilgili ve özgün içeriğe uyarlanabilir olması gerekmektedir. Eğitimlerin genç insanların ihtiyaçlarına göre uyarlanmış olması gerekir. Örneğin, öğretme ve öğrenme uygulamaları genç insanların dijital kültürüne adapte edilebilir mi? Anahtar beceriler birkaç işlevsel basamak serisine dönüştürmeden öğrenmeyi planlamaya temel oluşturması için yeterince belirgin öğrenme çıktılarıyla sonuçlanmalıdır. Dahası, öğrenciler çoktan beceriler ile donatıldılar. Bu var olan beceriler nasıl tanınır, güçlendirilir ve bunların daha fazla farkına varılır? Bunların yeni içerikler ile bağlantısı kurulabilir mi? Bu noktada City-Bound devreye girer. İlerideki bölümler bu yaklaşımın 'çapraz' anahtar becerileri, özellikle sosyal ve kentsel becerileri, geliştirmeye nasıl uygun olduğunu anlatacak. City-Bound katılımcılarının günlük (mesleki) zorluklarla başa çıkmalarına olanak sağlar

10 Bölüm 1 - Giriş 1 6

11 Bölüm 2 - CITY-BOUND YAKLAŞIMI 2. CITY-BOUND YAKLAŞIMI AVRUPA'DA MESLEKİ EĞİTİM City-Bound öğrenme ortamı olarak şehri kullanan deneyim esaslı bir eğitimsel yaklaşımdır. Birkaç yıldır City-Bound iş eğitiminin yer aldığı gençlik çalışmalarında kullanılmaktadır. Esas amaç iş ve günlük aktiviteler için gereken niteliklerin, örneğin problem çözme ve organizasyon becerilerinin, empatinin, öz yeterliliğin niteliksel gelişimini desteklemektir. City-Bound seminerlerindeki egzersizleri başarıyla yürütebilmek için katılımcıların aktif ve iletişimsel olarak katılımı gerekmektedir. City-Bound-seminerleri çetre lli uygulama alıştırmaları ve bunları bireysel olarak günlük yaşama veya iş uygulamalarına aktarabilmeyi göz önünde bulunduran geri dönüt safhalarından oluşur. IVET-Venture's görüşü ve deneyim esaslı yöntem bu aktivitede yer alır. City-Bound gibi IVET- Venture da şehri öğrenme ortamı olarak kullanır. Temel odak noktası gençlerin iş yaşamlarında ve eğitimleri sonrasında ihtiyaç duyabilecekleri yetenekler olup, hedef kitlenin muhtemel ihtiyaçlarına da yönelik tasarlanmıştır. Örneğin genç insanların ve işletmelerin ihtiyaçları. IVET- Venture projesinin ulus ötesi oluşu nedeniyle kültürel özellikler anlayışın oluşmasında göz önünde bulundurulmalıdır. IVET-Venture'ı anlamak ve uygulamak için City-Bound yaklaşımının temel kirlerine bakılmalıdır CİTY-BOUND'UN TARİHSEL GELİŞİMİ City-Bound yaklaşımı zorlayıcı uygulamalar, geri dönütler, bir grubun kendi kendini izlemesi gibi sınıf dışı pedagojik alanda esas ilkeler içermektedir. Yalnızca eğitim doğadan şehre aktarılmıştır. Bu yaklaşım City-Bound'un oluşum sürecinde istisnaydı çünkü kentsel bölgeler sürekli eğitimin teorisinde ve pratikliğinde kötü anlamlar çağrıştırıyordu. Dikkatler sıklıkla hastalığa sebep olan faktörlere, kirli havaya, yalnızlığa, mutsuzluğa, şiddet ve kentsel bölgelerdeki tehlikeye çekiliyordu. İyileştirici alternatif bir dünyaya kaçış, yani doğa ise teşvik ediliyordu. (cf. Gierer 1995). City-Bound yaklaşımı kapalı bir teorik taslak değildir. Kendini 1960'larda test edilmiş farklı unsurlardan oluşan dış mekân eğitimsel kapsamlı bir yaklaşım olarak tanıtmıştır. Bu unsurlardan biri 50 yıl önce Freddie Fuller tarafından İngiltere'de geliştirilip test edilen pratik bir deneyim olan şehir görevi dir. Bu yaklaşımda şehir sosyal açıdan imkânları az olan gençler ile çalışmanın doğal bir parçası haline geldi. (cf. Gierer 1993). İngiltere'de Outward Bound Okulunda kendi çalışmalarını uygulamak için gerekli çalışmaları yürütmüş ve onun çalışmasında sosyal anlamda alt seviyedeki gençlerle çalışmaları için şehir, bir platform halini almıştır. 7

12 Bölüm 2 - CITY-BOUND YAKLAŞIMI Kısa süre içerisinde Fuller'in yaklaşımı yaygınlaştı ve içerisinde farklı etnik, sosyal grupları bulunduran Hollanda ve Belçika gibi ülkelerde kullanılmaya başladı. Kişilik gelişimi, sosyal öğrenme, ziksel hareket ve diğerlerine yardım gibi Açıkhava aktivitelerinin önemli ana kirleri şehirdeki iş ve uyum açısından yavaş yavaş zenginleştirildi. Şehirlerdeki açıkhava aktivitelerinin başarılı ulus ötesi genişlemesinin diğer bir nedeni şehirlerdeki açık hava eğitiminin sadece gencin yaşamına ve kültürel tercihlerine hitap etmesi değil aynı zamanda bu yaklaşımın mali olarak uzak yerlerde yapılanlara göre daha uygun olmasıdır. Giderek yaygınlaşan City-Bound yaklaşımı hemen kapı önünde bile uygulanabilir. İlk olarak aktivitelerin çeşitliliği geleneksel dış mekân eğitimsel aktivitelere doğasında var olan ziksel boyut ile uyum sağlar. Örneğin ev duvarlarına tırmanarak, köprülerden sarkarak, şehir sularında kano yaparak. Sadece son yıllarda hedef grup ve bir kavram meydana gelmiştir (cf. Crowther 2005). Doğadaki sportif aktivitelerin yan ısıra şehrin ayırt edici özelliklerini ve kaynaklarını benimseyen metotlar önem kazanmıştır (cf. chapter 4). Bugün City-Bound temsilcileri arasında birkaç kıtadan birçok ülke, New York, Berlin, Viyana ve Münih'in de bulunduğu birçok büyük ve küçük şehir vardır. Özel yaklaşımlar ve hedef gruplar çeşitlilik gösterebilir: Genç insanlara yönelik boş zaman aktiviteleri, sosyal imkânlardan yoksun ergenlere yönelik projeler ve idari müdürlere yönelik eğitim etkinlikleri vardır CİTY-BOUND'UN TEMEL FİKİRLERİ City-Bound anlayışı kapsamında katılımcıların yoğun ve devamlı şekilde uygulamalarda yer alabilmeleri için aktiviteler nasıl düzenlenmelidir? Özel olmasına rağmen her bireysel gruba değerlendirmesi için teorik sınırlamaların dışında bir City-Bound özellikleri taslağı yapılabilir. Bu aktivitelerin başarısını artırabilir. Buna göre Crowther ana kirleri belirtmiştir (cf. Crowther 2005): 1 Katılımcılar aktivitelere aktif ve iletişimsel şekilde katılırlar. 2 Aktiviteler bakış açısını değiştirme şansı sağlamalıdır. 3 Aktiviteler zorlayıcı olmalıdır. 4 Aktivite seçimi hedef esaslıdır. Bu aktiviteler kişilik gelişimi ve gelişimsel konulara yönelik çalışma ve tartışma imkânı sağlamalarıdır. 5 Biriktirilen deneyimler izleyen geri dönütlerle özümsenir. 8

13 Bölüm 2 - CITY-BOUND YAKLAŞIMI Ad 1: Aktiviteler her zaman katılımcıların başarılı olmak için aktif ve konuşkan olmalarını gerektirecek şekilde oluşturulur. Birçok aktivite görevin tamamlanması için yabancılar ile etkileşime geçmeyi gerektirir. Bu dikkate alındığında katılımcılar diğer insanlarla nasıl iletişim kuracakları ve kendilerini nasıl aktif hale getirecekleri konusunda eğitim almaktadırlar. Bu kendini, yaşanılan çevreyi ve etkileşim gücünü tecrübe etmek için tek yoldur. Eylemlerin karmaşık organizasyonu küçümsenemez. Diğer grup üyeleri ile devam eden uzlaşmanın yan ısıra seyircilerin tepkileri de gerçekçidir. Genel bir bakış elde edebilmek için karşıdakilerin işaretlerini çözmek ve ona göre davranmak önemlidir. Gerçek dünyadan uygulandığından aktiviteler gerçekçi bir hal alır. Rol canlandırmalarının aksine bu sadece bireysel ve anında eylemlerden bile etkilenir. Bu yüzden başarısızlık ya da başarı bireysel eylemlere indirgenebilir. 2 Ad 2: Aktiviteler içerisinde bakış açısı değiştirme şansı sağlanmalıdır. City-Bound küçük ve büyük aksamalarla çalışır. Bunun amacı iç sistemi zorlamaktır. Katı ve çıkmaza girmiş alışkanlık ve davranışları sorgulaması beklenir ve yeni tecrübelere izin vermelidir. Böylece perspekti n değişimi birçok uygulanabilir yolla mümkün olur. Şehir merkezinde sürülen bir tekerlekli sandalye veya ufukta süzülen bir kano gibi hayali aktiviteler, algılanma şeklini kolay hale getirebilir ve devamında kişisel olarak şehirden veya çevreden gelen algıları ve tecrübeleri kirlerin gelişmesine katkı sunabilir. Ek olarak City-Bound aktiviteleri katılımcılara sosyal tabularla yüzleşme sağlar. Katılımcıları yabancılarla etkileşime geçmeyi sağlayan aktivitelere davet ederek, eski alışkanlıkları terk etmelerini isteyerek eylemler için yeni stratejiler kullanır. Ad 3: Aktiviteler bireyleri zorlamalı onları limitlerine taşımalıdır. Daha iyi anlaşılması için Tom Senniger'e göre öğrenmenin nasıl tamamlandığına dair öğrenme bölgesi şemasını (Lernzonenmodel) sunmak istiyoruz. Senniger insan davranışlarını üç bölgede sını ar; rahatlık bölgesi, öğrenme bölgesi, panik bölgesi(cf. Senniger 2012). öğrenme bölgesi konfor bölgesi panik bölgesi 9

14 Bölüm 2 - CITY-BOUND YAKLAŞIMI Konfor Bölgesi: Bu bölge aşina olunan hareket ve tavırları içerir. Günlük rutinimiz bu bölge içinde yer alır. Rahatlık bölgesi bilinçli ve daha sonra hatırlayıp güvenle kullanabileceğimiz beceri ve rutini gerektirir. Öğrenme Bölgesi: Bu bölge yeni ve tanınmayan hareket ve tavırları içerir. Rahatlık bölgesinden öğrenme bölgesine geçiş güvensizlik ve korku ile algılanabilir. Gerginleşiriz, kalbimiz daha hızlı atar ve ellerimiz terler. Panik Bölgesi: Panik bölgesi bizi aşırı zorlayan davranışlar ve tavırlar içerir. Bu bölgede riskin çok yüksek ve başa çıkılamaz olduğunu hissederiz. Sonuç olarak hareket edemez hale geliriz. Bu yüzden bu bölgede öğrenmek imkânsızdır. 2 Senniger'a göre, öğrenme süreci Rahatlık bölgesinden ayrılarak başlar. Bir şey öğrenmek için kişisel dengemizi gevşetmeli ve yeni davranışlar gerektiren durumlarla karşılaşmalıyız. Bu öğrenmeye istekli birinin yol alabilmesi için rahatlık bölgesinden ayrılıp daha yüksek riskli olan öğrenme alanına girmesi anlamına gelir. Böylece alışkın olmadığımız durumlarla karşılaşıp onların üstesinden gelme şansı elde ederiz ve öğrenme süreci gerçekleşir. Zorluklar özneldir ve bunlarla başa çıkmak krize sebep olabilir. Katılımcıların bireysel zorluklar bulabileceği aktiviteler oluştururken yeterince alan sağlamak City-Bound eğitmeninin işidir. Bu alan tüm prosedürü planlamasının yanı sıra bireysel aktiviteler için çözümleri de içerir. Bu yüzden City-Bound eğitmeninin programı dayatmaması, bu konuda katılımcılara esnek davranması gereklidir (cf. chapter 4.1). Bu yüzden talebe gerek yoktur fakat aşırı zorlanmamalıdır. Özellikle City-bound tedbirlerinin yol açtığı bireysel zorluklar bu imkânı sağlar. Ad 4: Aktiviteler kişisel ve grup temelli gelişim üzerine çalışmak için hedef esaslı olmalıdır. Belirli bir hedefe yöneliklik katılımcılara ve içeriğe bağlı olarak çeşitli olabilir. Dolayısıyla önemli bir kişi ile röportaj sessiz bir katılımcı için büyük gelişme sağlayabilirken dilbaz bir katılımcı için sessiz kalmasını sağlayan deneyimler gereklidir. Ana amaçlarla birlikte, bireylerin kişisel çalışmalarına ve karakteristik yeteneklerine uygun metodlar kullanmak en doğru yaklaşımdır. Ad 5: City-Bound'un başlıca esası aktiviteler boyunca biriktirilen deneyimlere dair birbirini izleyen geri dönütlerdir (cf. chapter 6). Bunun katılımcıların günlük yaşantısına transferi transferi şöyle soruların bir parçası olabilir: Katılımcı görevi tamamlamadan önce, tamamlarken ve tamamladıktan sonra nasıl hissediyordu? Hede enen aktivite ürünü nasıl elde edilebilir. Neden amaçlanan hedefe ulaşılamadı? 10

15 Bölüm 2 - CITY-BOUND YAKLAŞIMI Gelecek sefer katılımcının farklı yapmak istediği şeyler neler? Bireysel deneyimler hangi şekillerde günlük yaşama faydalı biçimde kullanılabilir? Vs. Geri dönüt her bir görev ile zamanlı ve bağlamsal karşılıklı ilişki içindedir. Günlük hayata dönüşümden dolayı kavramsal algılar günlük yapıya yakın görünse bile (City-Bound aktivitelerinin zorlukları günlük hayattakiler ile benzerdir.), danışmanlar hala geri dönüt toplamaktan mesuldür. Dahası, geri dönütlerden elde edilen sonuçlar daha sonraki süreç planlamalarında kullanılmalıdır. Sonuç olarak her süreç planlama danışmanların esnek davranmasına olanak sağlayacak şekilde ve açık olarak yapılmalıdır CİTY-BOUND'DAN ÖĞRENME BEKLENTİLERİ Öğrenme ortamı olarak şehir farklı seviyelerde öğrenme süreci başlatabilen eğitimsel bir potansiyel taşır. City-Bound'un çeşitli öğrenme beklentileri kabaca 3 bölüme ayrılabilir: bireysel seviyede öğrenme beklentileri, grup için öğrenme beklentileri ve şehre ilişkin öğrenme beklentileri. Bu tablo kısa bir taslak sunuyor. (Deubzer/Feige 2004) Konu esaslı öğrenme beklentileri Grup için öğrenme beklentileri Şehre ilişkin öğrenme beklentileri Temas ve iletişim Grup içinde sosyal Bağımsız uyum becerileri uygulaması etkileşim Bölgenin altyapısını Sorumluluk alma Uyuşmazlık çözme edinme Bilinmeyenle karşılaşma stratejileri Çevrenin çeşitliliğini Sınırları test etme Önyargılarla başa çıkma keşfetme Bireysel hünerleri ve ve rol model oluşturma Ortak sorumlulukların kusurları saptama İş bölümü farkındalığı Empati Organizasyon becerileri Sistemleri keşfetmek ve İnisiyatif alma Diğerlerinin hüner ve arka planı anlamak Önyargıları azaltma kusurlarının kabulü Politik sistemleri anlamak Öz yeterlilik deneyimi Diğerlerini düşünme Çevreye uyum ve değişkenlik 11

16 Bölüm 2 - CITY-BOUND YAKLAŞIMI Farklı düzeylerdeki öğrenme beklentilerini anlaşılabilir kılmak için üç ''klasik'' City-Bound aktivitesi ve bunların eğitimsel potansiyeli ilerleyen bölümlerde anlatılmıştır. (cf. Deyfferth 2012 p. 18ff). a) Grup fotoğrafı Seminer danışmanı gruba umuma açık bir yerde farklı kültürlerde, yaşta, boyutta ve cinsiyette 30 ya da daha fazla insanla grup fotoğrafı çekme görevi verir. Ek olarak, fotoğrafta iki köpek, fayton, bisiklet ve bunlara benzer araçlar olmalıdır. Katılımcılar fotoğrafta yer almak zorunda değildirler. Grup fotoğrafı için belirlenen kriterler hedef gruba bağlı olarak çeşitlilik gösterebilir. Bu görevi tamamlamak için gereken süre dakikadır. Kulağa kolay gelen bu görev karmaşık öğrenme beklentileri içerir. Bireysel seviyede temas ve iletişim becerileri hem pratik edilebilir hem de utangaçlık azaltılabilir. Buna karşın, yabancılara yaklaşılmalı ve onlar anlaşılmaz gelen bir şeyi yapmaya ikna edilmelidir. City-Bound seminer katılımcıları ek olarak kendi hünerlerini ve kusurlarını tespit edebilirler. Birinin diğerlerine yaklaşmayı kolay ya da zor bulduğunu yoldan geçenlerden gelen grup fotoğrafındaki rolleri hakkında beklenmeyen tepkilere nasıl karşılık verdiğinden kolayca söyleyebilirsiniz. Bu nedenle, kişi öfke ile başa çıkmayı öğrenmelidir, örneğin yoldan geçen biri fotoğrafa katılmak istemediğinde ya da anlayışsız davrandığında. Bu görev katılımcılardan sabır ve sebat beklemektedir. Diğer yandan bu görev diğer insanları dinlemeye ve fotoğrafa katılmaya ikna ederken bireyin öz yeterlilik deneyimi yaşamasına olanak tanır. Grup seviyesinde bu görev grup içinde öncelikle sosyal etkileşim ve organizasyon gerektirmektedir. Yoldan geçen insanları ikna edebilmek için birlikte bir plan geliştirmek gerekmektedir. Aynı zamanda iş yükü ve görevler kabaca paylaşılır. Bu grubun diğer aktivitelerde de beraber çalışabilecek bir takıma dönüşmesi adına önemli bir adımdır. Birey, çalışma ve yaşama alanı olan şehirde farklı öğrenme boyutlarını gözlemleyebilir çünkü grup foto aktivitesi bağlantılı olmayan birçok bireyin bir araya gelerek oluşturduğu, aktif iletişimi ve homojenliği sağlamaya çalışan bir eylemdir. Aktivitenin çeşitliliği aslında grup oluşturulurken ortaya çıkan farklı boyutlarda ve altyapılardan gelen insanların bir araya gelmesinden kaynaklanmakta ve öğrenme aşamasını etkileşimsel ve bilinçli hale getirmekte ve kişinin kirsel oluşumunu şekillendirmektedir.. Sonuç olarak aslında çokta dikkat etmediğimiz o çevre bizler için normal yaşam alanının dışına çıkarak eğitici ve görevlerin yerine getirildiği bir platform halini alır. 2 12

17 Bölüm 2 - CITY-BOUND YAKLAŞIMI B) SCOTLAND YARD (DEDEKTİF MASASI) Öğrenme beklentileri: Grup içi sosyal etkileşim Çevreye uyum ve değişkenlik Toplu taşıma kullanımı 2 Grup boyutu: Küçük gruplar Materyal: Her gruba bir yol haritası Her gruba cep telefonu Yeterli sayıda toplu taşıma bileti Mr. X için ayırd edilebilir kıyafetler (örneğin parlak yeler ve güneş gözlüğü/şapka vb.) Süre: 1,5 3 saat Talimat: Genellikle danışmanlar tarafından oynanan bir ana merkeze, 3-4 kişilik avcı gruba ve 1-3 kişi suçluya ihtiyaç vardır. Avcılar: Avcılar suçluyu yakalamaya çalışır. Bu grubun görevi belirlenen alanda suçluyu yakalamaktır. Her küçük grup kendine bir isim bulur ve cep telefonu, ana merkez, harita ve biletlerle donatılır. Suçlu giyinirken gruplar küçük grup ya da birlikte büyük bir grup olarak çalışacaklarına karar verir dakika içinde yakalama süreci başlar. Bu kurallar göz önüne alınmalıdır. (Kurallar suçlu da dâhil herkes için geçerlidir.) Tek seferde sadece 2 durak gidilebilir. 2 durak sonunda trenden inmeli ana merkez ile nerede olduğunuza dair iletişime geçmelisiniz. Suçluların ve diğer grupların yerini de sorabilirsiniz. Birbirinizle sadece belirlenen kritere göre iletişime geçebilirsiniz. Örneğin her grup için iki arama. Ya da grup A sadece grup B'yi, grup B sadece grup C'yi, grup C sadece grup D'yi arayabilir. Bu jokerler ana merkeze danıştıktan sonra kullanılabilir. Tek seferde 5 durak; Tek seferde 3 durak; 1 durak Eğer suçlu görülürse yakalanmalıdır. Bunu yapmak için avcı ona dokunmalı ve ana merkez ile iletişime geçmelidir. Geçen zamana bağlı olarak ana merkez oyunun bitip bitmediğine ve ziksel temas devam ederken suçlunun başlama noktasına götürülmesine karar verir. Eğer temas bozulursa suçlu tekrar kaçabilir ve oyun devam eder. Suçlular değiştirilebilir ve yakalayıcılar suçlu olabilir. Her durumda ana merkezler küçük grupları bilgilendirirler. 13

18 Bölüm 2 - CITY-BOUND YAKLAŞIMI B) SCOTLAND YARD (DEDEKTİF MASASI) Suçlu: Gruptaki avcıların yakalayamaması için belirlenen alanda saklanmaya çalışır. Suçlu belirlenen kurallara göre kaçıp saklanmak için ana merkez ile iletişime geçtikten sonra başlama noktasına gidebilir. Eğer ziksel temas ile yakalanırsa hala kaçma şansın vardır. Teması bozarak kaçabilir fakat serbest kalmak için mücadele etmeye izin verilmez. 2 Versiyonlar & Eklemeler: Bu oyun için çeşitli alternati er vardır. Örneğin bu yayan bir kovalamaca olabilir. Senaryoyu destekleyen dijital dünya uygulamaları kullanılabilir. Yukarıdaki kurallar her gruba ve şehre uyarlanabilir. Pratik: Deneyimler göstermiştir ki hem avcı hem de suçlu tra k sistemi içinde kovalamaca sürerken tehlikeli durumlarla karşılaşabilirler. Böyle durumlar önceden düşünülmelidir. Bazı durumlarda küçük gruplar suçlunun olduğu yerden ters yöne giderek oyun ile iletişimi kaybeder. Bu durumda birisi grubu desteklemelidir. Örneğin tek seferde 5 durak jokerini kullanmalarını önerebilir. Eğer suçlu 1,5 saat sonunda yakalanamazsa son bir müsabaka düzenlenebilir. Bu durumda, suçlunun merkez istasyonda gözden ırak bir yere çekilmesi istenir ve o bir yerde 10 dakikadan fazla kalamaz. Eğer yakalanmamayı başarırsa oyunu kazanır. Tüm küçük gruplar ana merkez tarafından suçlunun merkez istasyonda olduğu ve 30 dakika boyunca kalacağı hakkında bilgilendirilir. Böylece nal kovalamacası başlar. C) BLIND DATE (TANIŞMA RANDEVUSU) Blind date görevinde bakış açısına bağlı olarak birden fazla ihtimal bulunmaktadır. Bu görev için katılımcılar iki kişilik gruplara ayrılır ve kentsel bir alana dağılırlar. Bir kişinin gözü bağlanır ve ''Pardon, yardıma ihtiyacım var ve hemen belediyeye gitmem gerekiyor'' yazılı bir tişört alır. İkinci kişi görmeyen takım üyesinin güvenliğinden sorumludur ve gidişatı belgelendirir. İlk olarak kör olan kişi dikkatleri kendine çekmelidir ve onu güvenli bir şekilde belediyeye yönlendirecek yoldan geçen birini bulmalıdır. İkinci kişi arka planda kalır, olanların fotoğrafını çeker ve sadece durum tehlikeli hale gelirse müdahale eder. Amaca ulaşıldığında roller değişilir ve ikinci etaba geçilir. Katılımcılara ve ulaşılmak istenen amaca bağlı olarak görev çeşitlendirilebilir. Örneğin katılımcılar ilk aşamada herhangi bir yabancının yardımı olmadan birbirini yönlendirebilir.(cf. chapter 5.2.)Bu görevin sağladığı bireysel öğrenme beklentileri çeşitlidir. İlk olarak, biri bir süreliğine kör olmayı ve şehri farklı duyularla algılamayı kabul etmelidir. Özellikle ilk etap boyunca iletişime geçme becerileri yabancılardan gelen yardımlara dayanarak kör grup üyesi tarafından pratik edilir. Etrafında kim olduğunu bilmeden dikkatleri üzerine çekmesi gerekir. Yoldan geçen biri ona yardım etmeyi kabul ettiğinde, tüm sorumluluğu tamamen ona devretmek zorundadır. 14

19 Bölüm 2 - CITY-BOUND YAKLAŞIMI Orantısız bağımlılık, amaç olan belediyeye ulaşılamadan yardım eden kişi olmaksızın sonuçlanır. Ek olarak, biri kendi iyi tara arının ve kusurlarının farkına varacağı tamamen yeni bir duruma girmek zorundadır: Nasıl hissederim? Sorumluluğu devretmek benim için nasıl bir şey? Başkalarının yardımını kabul etmek benim için ne kadar zor? Yaşam alanı olarak şehir, bu görev şehri yeni bir yoldan yaşamaya ve bir süreç için sadece sesleri ve kokuları algılamaya katkıda bulunur. Kısa bir süre için bir güven ilişkisi ahbaplıkla, bir anlık ihtiyacı için minnet duygusuyla, yardıma ihtiyacı olduğu daha açık olan başkalarına karşı paylaşılan sorumluluk duygusu aracılığıyla sonuçlanır. Grup odaklı öğrenme beklentileri iki kişilik takımda güven dayanışması ile sınırlıdır. Sonuç olarak şu belirtilmelidir ki, taslaklandırılan görevlerde yapısal olarak ortaya konan eğitsel potansiyel sadece bir seçenek olarak anlaşılabilir. Olanaklar katılımcılar tarafından eşit alınsa da alınmasa da her eğitsel pratikteki gibi açık olacaktır. 2 15

20 Bölüm 2 - CITY-BOUND YAKLAŞIMI 2 16

21 Bölüm 3 - IVET-Venture - Yaklaşımı 3. IVET-VENTURE YAKLAŞIMI Ivet-Venture yaklaşımı, meslek eğitiminin eğitimsel kısmını dışa dönük ya da içe dönük olarak yapan bir grup genç insana yöneliktir. Ivet_venture, öğrenmenin yenilikçi ve sınıf dışı etkinlikleriyle genç insanların yaşam tarzını ve ilgisini çekmek istiyor. Ivet-Venture, eğitimcilerin aktif katılımını hesaplar ve bununla genç insanların ilgisini; öğrenmenin değiştirilebilir, aktarılabilir ve aksiyon merkezli olmasına bağlar. Buna paralel olarak, Ivet-Venture sayısız eğitimcinin artık sürekli değişen meslek alanlarının, modern ve karışık ihtiyaçlarını karşılamadan yaşayamayacaklarını eleştirmelerine olanak sağlar. Sürekli dikkat çekilen eğitimdeki teorik boşluklara ek olarak, aynı zamanda; iletişim becerileri, bağımsızlık, kendi kendine karar verme ve yaratıcı kirlerde de eksiklikler vardır. Genç insanlar karışık durumlarda ve stresteyken zorlanırlar. Oyunvari bir yöntemle sunulan, kişisel dönütlerle tamamlanan gerçek öğrenme ortamları sayesinde IVET-Venture öğrenme sorunlarına çözüm üretmeyi hede emektedir. Böyle yaparak, meslek eğitiminin ortasında olan ya da yeni başlamış olan genç insanlar kendilerini test etme, geliştirme ve durumları değiştirme imkânına sahip olurlar. 3.1.IVET-VENTURE'NİN AMACI Ivet-Venture projesi sayesinde, hedef grubu başarıya ulaştırmak için şehir merkezli yaklaşımın coğra k ve sektörel transferi hede enmektedir. Asıl amaç hayatın ekonomik, politik ve sosyal bölümlerine aktif katılımını desteklemek için geçlerin yeterliliklerini güçlendirmektir. İlk olarak, Avrupa Birliği tarafında tanımlanan yeterlilikler güçlendirilmeli. Bu yeterlilikler: Sosyal yeterlilik/vatandaşlık eğitimi, Kendi kendine girişimcilik/girişimcilik yeteneği ve Öğrenme yeterliliğidir. Bu 3 yeterlilik alanı Avrupa'nın Hayat Boyu Öğrenmede Anahtar Yeterlilikler referans kitabında ayrı ayrı açıklanmıştır: 3 Sosyal yeterlilik/vatandaşlık eğitimi kişisel, kişiler arası ve kültürler arası yeterlilikleri içerir. Sosyal ve iş hayatında etkili ve yapısalcı bir şekilde bulunmalarına olanak sağlayan konulardaki tüm davranış şekilleriyle ilgilidir. Sosyal yeterlilik ve vatandaşlık eğitimi bireysel oluşumu güçlü bir şekilde birbirine bağlar ve farklı çevrelerdeki durumların ve davranışların oluşumunu içerir. Bu yeterliliğin özü farklı durumlarda yapıcı bir şekilde iletişim kurma becerisi ve farklı tutumları anlama ve açıklama becerisidir. Dahası herkes stresiyle ve hayal kırıklığıyla yapıcı bir şekilde baş edebilmeli, ön yargılarının üstesinden gelebilmeli ve uzlaşmalar yapabilmelidirler. Vatandaşlık eğitimi sosyal ve politik konulardaki bilgiye odaklanmış olan herkesi ulusal ve Avrupa seviyesindeki bir yerlinin şehir hayatına aktif olarak şehir hayatına aktif olarak katılması için hazırlar. 17

22 Bölüm 3 - IVET-Venture - Yaklaşımı Kendi kendine girişimcilik/girişimcilik kirleri gerçekleştirme becerisini içerir. Bunun özü yaratıcılık, yenilikçilik, risk alma ve proje organize etme becerisidir. Kişinin kendi kariyerini yaratmak için ve ileriye dönük aktif olmak için kişisel ve profesyonel aktiviteler fırsatlarını fark etmesi gereklidir. Diğer gereken yeterlilikler ise: Planlama ve organizasyon, isteklendirme ve kararlılık, grupla olduğu gibi bağımsız çalışma becerisi ve kişinin kendi erdemi ve hatasını değerlendirme. 3 Öğrenme yeterliliği-öğrenmeyi öğrenme bir öğrenme sürecine başlama ve devam etme yeterliliğidir. Öğrenme için uygulamacı giriş ihtiyaçlarının yanı sıra, okuma ve yazma yeteneği gibi kişisel öğrenme ihtiyaçları ve karşılaşılan öğrenme sorunlarıyla öğrenme stratejilerine karar verilmeli. Pozitif olma, problem çözme odaklı davranış ve bir miktar rahatlık, kendine güven, odaklanma ve motivasyon hayat boyu öğrenmeye devam etmek için engelleri değiştirmek ve engellerin üstesinden gelmek için gereklidir. Öğrenme yeterliliği hem kendi başına öğrenmeyi hem de başkalarıyla birlikte öğrenmeyi içerir. Heterojen grubun avantajlarını kullanma ve kişinin kendi yeteneklerini başkalarıyla paylaşması kişinin kendine aittir. 3.2 UYGULAMALI GERÇEKLEŞTİRME Ivet-Venture bilginin basit, alışılmış transferinin daha ötesine gider, günlük öğrenmeyi ve iş hayatını gerisinde bırakır ve kişinin kendi çevresini dizayn etmesi için motive eder. Her aktivite katılımcıların başarılı olmak için tanımadığı insanlarla iletişime geçmek zorunda olması yoluyla yaratılmıştır. Ivet-Venture 'un gelişmesine yardımcı olduğu ve desteklediği yeterlilikler aşağıda açıklanmıştır: Aşağıdaki 2 örnek bunu açıklıyor: Öğrenme yeterliliği Şehir araştırması gibi konularla güçlendirilebilir. Motivasyon ve merakı artırmak için öğrenme yeterliliğinin gücünü devam ettirme bilginin sadece tek düze toplanması değil aynı zamanda dünyadaki yaşanmışlığın bireysel içselleştirilmesidir. Konuyla ilgili Meslek eğitimi bitti-ya şimdi?-meslek eğitiminden sonra şehrimdeki ve etrafımdaki seçenekleri takip etme, bilgiyi bağımsızca toplama, öğrenme fırsatlarına dayalı olarak bilgi kaynaklarını bulma ve engellerin üstesinden gelme önemlidir. Eğer sınırlanmış bir zaman varsa, zamanı etkili kullanma ve bilgi yönetimi de desteklenir. Sonuç olarak, hayat boyu öğrenmenin sürekliliği için önceden gerekli olan şey ve pozitif öğrenme tecrübeleri toplanır. Açık alanda kahve içmek göreviyle, sosyal yeterlilik/vatandaşlık eğitimi desteklenebilir. Bu görev için grubun halka açık bir yerde bir sahne geliştirmeye ihtiyacı vardır. Kahve ve çay gibi materyaller tedarik edilmeli, ortalama 40 ila 60 ncan kahve etraftan geçen kişilere dağıtılmalı. 18

23 Bölüm 3 - IVET-Venture - Yaklaşımı Bunun yanı sıra, mümkün olduğunca çok insanla, bu görev için hazırlanmış olan kahve masasında iletişime geçilmeli. Buna ek olarak, katılımcı gruplar bu görev gerçekleşirken seminerin içeriğini ortaya çıkarmamalılar. Bunun yerine, etraftan geçen kişilerle paylaşabileceği kendilerine ait grup açıklamasına ihtiyaçları vardır. Onlar mesela bir sınavı başarılı bir şekilde geçmiş olan bir grup arkadaş olduklarını ve şimdi bunu diğerleriyle kutlamak istediklerini söyleyebilirler. Özellikle planlama aşamasında, yaratıcılık ve kir alış verişi önemlidir. Katılımcıların kirlerini paylaşmaya, uzlaşmaya varmaya ve engel durumunda engeli aşabilmeye ihtiyaçları vardır. Yapıcı kurulum sayesinde, bu durumda gerçeklik katılımcıların aktif katılımına dönüştürülebilir. Devamındaki süreçte, iş dünyasındaki bağlantılarla bilgi sağlanabilir ve bunun sonucunda tecrübeler transfer edilebilir. Bu görev sayesinde katılımcıların yeterliliklerini göstermelerini teşvik etmek için, kahve ve çay gibi gerekli materyalleri tedarik etmeksizin ifade edilmiş olan görevin kurulumunu sağlamakta düşünülebilir. Bunun sonucunda, grup her şeyden bağımsız bir şekilde organize olmaya zorlanır(cf. bölüm 4) Fikirleri gerçekleştirme becerisi, koordine olma, aktivitelerin arka planı hakkında diğer grup üyeleriyle aynı kirde olma ve kesin çizgilerle belirlenmiş sınırlı zamanda gerekli materyallerin (sandalye, masa, ncan, kahve vb.) organizasyonu gerekli katılımcı yeterliliği olarak adlandırılır ve görev süresince etkisi ortaya çıkar. Yaratıcı tasarım imkânları sayesinde, farkındalığın ucuz yolları ve birkaç gerekliliğin yanında çoklu öğrenme görüşü diğer sektörlere ve ülkelere transferi ideal görünüyor. Şehir merkezli Ivet- Venture profesyonel eğitimde bilinmiyor. Fakat yine de; iletişim becerileri, olumlu bağlılık, kendine güven, yaratıcılık ve çalışma sürecinin bağımsız organizasyonu her bireyin kurs eğitimini desteklemek ve meslek eğitiminden asıl mesleğe geçişi kolaylaştırmak için özellikle önemlidir. Yaşa göre heterojen grupların eğitimini sürdürmek, yeterlilikler, eğitim alanı vb. için Ivet-Venture katılımcıların bireysel öğrenme ihtiyaçları için bir çatı sunuyor. Bu görevlerle, öğrencilere yardımcı olmalı ve anlamlı görünen öğrenme teşvikleri ele alınır. 3 19

24 Bölüm 3 - IVET-Venture - Yaklaşımı 3 20

25 Bölüm 4 - Kırsal Kesimlerde Tecrübe Odaklı Aktivitelerin Gözden Geçirilmesi İçin Gerekli Olan Şeyler Nelerdir? 4 KIRSAL KESİMLERDE TECRÜBE ODAKLI AKTİVİTELERİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ İÇİN GEREKLİ OLAN ŞEYLER NELERDİR? Bir sonraki bölümde listelenmiş olan tavsiye Ivet-Venture'un görüşünü destekler ve Ivet-Venture aktiviteleri için gerekli pro lin taslağını çıkarır. Genel olarak bu amaç için, tecrübeye açık tekli erin farkındalığının düşündürülmesi için ihtiyaç duyulan eğitim rehberi basılacak ve Ivet-Venture aktivitelerinin gereklilikleri transfer edilecek. Projenin farklı ortak ülkelerine transferi gerçekleştiğinde, mevcut olan Mesleki eğitim in hedef grubunu temel alan özel gerekliliklerin yanı sıra hem de pedagojik temelli anlamayı temel alan ülkeye özgü karakteristik özellikler içerikle birleştirilmesi gerekir. 4.1.DENETİM GEREKLİLİĞİ Kimse eğitim sürecinin ve müdahalelerin ne hatanın kaynağını tanımlamak için açık bir yol olduğunu ne de başarı için garanti olduğunu söyleyebilir. Endüstri üretim sürecinden farklı olarak, eğitim süreci birbirinden kesinlikle izole edilemeyen birçok faktöre bağlıdır. Teknolojik eksiklik terimi ( Technologiede zit, Niklas Luhmann) eğitim ve ahlak eğitimi arasındaki bağlantıyı keser. Ivet-Venture aktiviteleri sürecin açıklığını hede ediğini ekler ve bu yüzden sonuca bağlı olarak belirsizlik derecesini belirler. Birçok aktivite gruba ve duruma bağlıdır ve bunun sonucunda her şey tamamen tahmin edilemez. Örneğin etraftan geçen kişilerin katılıma tepkileri planlanmıştır ve katılımcıların ve gözlemcilerin uyumlu tepkileri beklenmiştir. Bu tam olarak içeriğin niteliğini oluşturur. Sevimli sosyal çevrelerde saygılı oyuncularla diyalog durumları oluşur. Sonuç olarak, Ivet-Venture görevinin uzmanlaşması genellikle katılımcıların özel önemini gerektirir, çünkü görev gerçekçi bir şekilde tamamlanır ve yapay bir kurulum olmaz. Fakat yine de ilk olarak, Ivet-Venture projesinin eğitimci gözlemcilerinin tamamlaması gereken gereksinimleri sunulacak. Proje; sözel bilgi, metot repertuvarı, hareket sahasının çalışma ağı gibi oldukça temel yeterlilikler ile tecrübeye açık aktivitelerin yansıtılması ve aktivitelere eşlik edilmesi için gereken süreç odaklı liderlik yeterlilikleri farklılaştırılır HAZIRLIK VE MATERYAL Ivet-Venture aktivitelerini yönetmek için en önemli gereksinimler proje için seçilmiş faaliyet ve oyunun oynanacağı yere ait geniş bilgidir. Bu bilgi sadece aktivitenin uyumlu tekrarını planlamak için gereken hareketin bağımsızlığını sağlayabilir. Bu yüzden, oyunun oynanacağı yeri ve şehrin haritası, son zamanlama planı, yerli halkın ulaşımı ve şehir merkezi alanı gibi proje için gerekli olan istatistiksel bilgilerin kesinlikle bilinmesi gerekir. Ivet-Venture semineri için seçilmiş olan şehrin çeşitli özel yerleri planlanan aktivitelerin farkındalığına bağlı olarak kontrol edilmesi gerekir. 4 21

26 Bölüm 4 - Kırsal Kesimlerde Tecrübe Odaklı Aktivitelerin Gözden Geçirilmesi İçin Gerekli Olan Şeyler Nelerdir? Oyun kalabalık b r yerde m oynanır? Burada düzenl olarak kaç k ş bulunur? Bu bölge ne zaman kalabalıktır? Ne zaman değ ld r? Katılımcı grubu mümkün olduğu kadar rahatsız etmeden onların ç dünyasını fark etmek ç n ger plandak yer neres d r? Hang eylemsel alt yapı, hang orta n tel ktek firma ya da yönet c kurumu bulunab l r? Katılımcılar aktivite boyunca kendi başlarına oldukları için bireysel görevlerin farkındalığı ve uygulanabilirliği tam bir planlamaya, zorlukları detaylı bir şekilde tahmin etmeye, başarılma seviyelerine, katılımcıların değerlerinin ayırıcı tanısına ve hatalarının kesin olarak yerini saptamaya bağlıdır. Temel olarak görevlerin yönetilebilir ve durdurulabilir olduğunun garantilenmiş olması gerekir. Görev için katılımcı grubun katılımcı sayısını motive etmek için yo9ldan geçen 35 kişinin hızlıca fotoğrafını çekebileceği bir yer bulunması garantilenmelidir. Dahası, faaliyet alanında bulunması beklenen rmalar ve kurumlarla iletişim halinde olmak önemlidir. Bunun için daha önceden belirlenmiş olan yerel rmalarla ve kurumlarla olan iletişim ağı daha sonraki farkındalığı garantileyebilmek için yardımcıdır. Buna karşın yeniden bu görevin katılımcılar tarafından kendi kendilerine sürdürülebilirliğini kontrol altına almalarına bağlı olarak istek seviyelerini azaltmak için gözlemcilerin her görevi detaylı bir şekilde hazırlamaları gerekir anlamına gelmez. Aslında bu katılımcıların alternatif sonuçlar araştırmalarını cesaretlendirmek için başarısızlık riski ve açık uçlu sonuçlarla çalışmak Ivet-Venture aktivitesinin bir parçasıdır. Katılımcı kurumların açık olduğu saatler ve aktiviteleri çözmek için insan olmaması önceden araştırılmalı ve gözlemciler tarafından bilinmeli. Buna ek olarak, grup aktivitenin tüm zamanı boyunca tercihen bir seminer odasında ya da belirlenmiş bir noktada olmalı. Bu özellikle yansıma aşamasında yeterli sessizlik ve özellik sağlar ve aynı zamanda günün sonu ve başlangıcı için önemlidir. Katılımcılara materyalleri sağlamak için Ivet-Venture organizasyonu başlamadan önce gereken materyallerin gözden geçirilmesi gerekir. Şehir ve tra k haritalarının yanı sıra yeterli sayıda dijital kameralar ( eğer kendi kameraları yoksa her 2-3 katılımcı için bir kamera olmalı) Ivet- Venture semineri için temel donanımdır. Kameralar uygulanmış görevlerin dokümanları için gereklidir. Gözlemcilerle ya da bazı görevler için başka küçük gruplarla mümkün olduğu kadar iletişim halinde olmayı garantilemek için her grubun en az bir cep telefonu olması gerekir. Bazı aktiviteler daha fazla materyal gerektirir. Katılımcı grubun büyüklüğüne bağlı olarak Ivet-Venture seminerleri en az 2 eğitimci tarafından rehberlik edilmeli.(grubun büyüklüğü 30 kişiden daha fazla olmamalı.) Gözlemciler arasındaki düzenli meslektaş tavsiyesi alış verişi her duruma göre yeni aktivitelere ve yeni sürüm pratik modüllere yol açar. Farklı repertuvardaki metotlar ve çeşitli ve farklı Ivet-Venture aktivitelerinin kavranması uyumlu bir süreç yaratmak için temel gereksinimdir ve gözlemcilere grup odaklı eğitim yaklaşımlarını başarmalarını mümkün kılar. Bu durumda metot uzmanlığı terimi eşlik eden eğitimcilerin bilgi sahibi olduğunu, aktivitelerin çoktan planlanmış olduğunu, daha fazla alternatif görevler olduğunu ima eder ve özel sahneler için adapte edilmesini mümkün kılar. Kırsal kesimdeki tecrübe odaklı araştırmaların yeterli bilgisinin yanı sıra, seminer gözlemcileri yansıtıcı süreçlerin farkındalığının pratik tecrübelerine sahip olmalılar ve mümkün olduğu kadar çok yansıtıcı metot bilmeliler.(bölüm 52) Aktivitenin uzunluğuna ve süresine bağlı olarak yeterli sayıdaki aktiviteleri içermeli ve gerekli materyaller sağlanmalı. 4 22

27 Bölüm 4 - Kırsal Kesimlerde Tecrübe Odaklı Aktivitelerin Gözden Geçirilmesi İçin Gerekli Olan Şeyler Nelerdir? SÜREÇ ODAKLI MESLEKİ YETERLİLİKLER Birçok Ivet-Venture aktiviteleri cezbedici bir doğaya sahiptir. Eğer özellikle görevler bir grupla uygulanırsa, katılımcılar çok eğlenirler. Fakat yine de, katılımcılar arasındaki yüksek memnuniyeti kanıtlama aktivitelerini takiben uygulanan değerlendirme testleri bile çekici ve heyecan verici aktiviteleri düzenleme eğitim ve başarı süreci için yeterli değildir. Bu süreci destekleyen ve sürece eşlik eden gözlemcilerin profesyonel becerileri grupla iletişim halinde olma becerisi, katılımcıların ihtiyaçlarını hissetme, takdirkâr ve duruma göre tepki verme anlamına gelir. Bir sonraki bölümde Ivet-Venture aktivitelerini kolaylaştıracağına inandığımız aktivitelerin ilgili süreç odaklı yeterliliklerini ayrıntılı olarak açıklamaya çalışacağız. 4 KATILIMCILARIN İŞBİRLİĞİ Birçok kapalı grup Ivet-Venture seminerlerine kaydolur.6-30 katılımcı yeterlidir. Ivet- Venture proje sahipleri eylemsel ya da bilgisel içerikleri bütünleştirmek için, aktivitelerdeki gönüllü katılımcılar her zaman eğitimci olarak bulunamazlar ya ada öğrenciler eğitimsel içeriğe karar veremezler. Burada sahip olduğumuz şey dikkatli bir şekilde analiz edilmesi gereken hede erin bağdaşmaması ve eğer ihtiyaç duyulursa gruba isim verilmesidir. Okullardaki ya da rmalardaki halka açık bir teklif Ivet-Venture projesinde gönüllü bir katılımcıya seçenek sunacaktır. Ivet-Venture semineri öncesinde projenin gözlemcileri ve insanlardan sorumlu olan kişi (okullardaki öğretmenler ya da eğitim kampanyalarındaki eğitimci gözlemciler) arasında aktivitenin hede nin ön açıklaması gerekir. Bu ön açıklamanın bir sonucu Ivet-Venture aktivitesinin amacının net bir şekilde belirtilmesidir. Fakat yine de, proje gözlemcileri bireysel ve grup odaklı ön şartları teşhis etmek için her aktivitenin başlangıcında hedef grubu adapte edebilmeliler ve eğer gerekiyorsa grubun ön şartlarına göre amaçları doğrulamaları ve birlikte çalıştığı partneriyle uyuşmayı sağlamalı. Projenin bu açık sıralaması boyunca katılımcılara sadece içerikten anladıklarını farklılaştırmaları, yaşları, sosyal geçmişi ve üst düzey hede eri sorulmaz; buna karşın onların istekleri ve mümkün olduğu kadar aktiviteler entegre edilmesi gereken ihtiyaçları sorulur. Seminerin içeriğinde bir kişi resmi ve resmi olmayan hede er hakkında konuşur. Böylece, resmi olmayan hede er katılımcıların ihtiyaçlarını ve isteklerini tanımlar. Genellikle her katılımcının kişisel hede erine ulaştığı var sayılır. Bunların seminerin içeriğinde bulunması gerekmez. Eğer üst düzey hede er ve bireysel hede er arasında farklılık çok büyükse ve gözden geçirilmezse, seminerin hede erine ulaşması başarısız olabilir. Semineri şekillendirmeye katılma fırsatı genç insanlara ciddiye alındıklarını ve bakış açılarına önem verildiği sinyali verilir. Bu aynı zamanda seminerin ilerleyen sürecinde bireysel ve aktif katılımı destekler. Aktivitelerde motivasyon ve ilginin artırması beklenir. Pratikte katılımcıların çalışma öncesi beklentilerinin belirlenmesi ve süreç içereinde devamlı kontrolünü ifade etmektedir. Bireysel taleplerin en başından sürece girişik hale getirilmesi başarı artıran bir faktördür. Bu anlamada kişiye serbest zaman bırakılması ve çevre gözlemi yapmasına imkân tanınması verimliliği artıran bir unsurdur. 23

28 Bölüm 4 - Kırsal Kesimlerde Tecrübe Odaklı Aktivitelerin Gözden Geçirilmesi İçin Gerekli Olan Şeyler Nelerdir? SEÇİMLERE KARŞI KOYMA Tamamlanmış Ivet-Venture aktivitesinin nasıl ölçüleceği kararı eğer gerekirse gözlemciler tarafından desteklenebilen her birey ile oturulur. Her aktivite katılımcılara düzen için yeterli oda gerektirir; örneğin Kör Tarih aktivitesi için her katılımcı bireysel olarak hede n mesafesini seçer. Gözlemciler birçok farklı insan tarafından yönlendirilmesi için çok daha uzun mesafeyi seçmeye cesaretlenebilirler, fakat sonunda herkes tek tek oturur. Bu aynı zamanda bir kişinin sadece dökümancı rolünü oynamaya karar verdiği aktivite boyunca da olabilir. Bireysel destek sağlamak için gözlemcilerin değer özgürlüğü tavrı önemlidir. Katılımcıların kararlarının her zaman ciddiye alındığını hissetmelerine ihtiyaçları vardır ve gözlemciler de her zaman açık açık konuşmayı severler. Görevlerin amacı ve nedeni daima katılımcılara iletilmeli. Bireysel katılımcılarla iletişim halinde olmak gerekir ve bir sonraki aktiviteyi iş birliği içinde çalışmak gerekir. Bu yüzden, bu aşama boyunca katılımcılara kendi kararını kendisinin vermesi sahnesini anlatmak için karşı koyma prensibine göre Ivet-Venture projelerinin kurs yapısı daha önemlidir. Okul ya da rma gözlemcisiyle bağlantı kuran Ivet-Venture aktivitesinin bu basit yapıyı göz önünde bulundurması gerekir. Aktivite boyunca katılımcıların kendilerini açıklamaları ve sahneleme yöntemleri okul hayatında ya da iş hayatında olumsuz değerlendirmeye sebep olmayacağının garantilenmiş olması gerekir. Refakatçiler olmadan kişisel aşamalar planlanabilir. Uygulama liderleri aynı zamanda dersleride veren kimselser ise dışarıdan bir değerlendirici daha daha verimli olabilir. Örneğin bir pedagog kişisel aşamalrı değerlendirip kendisi nötr bir atmosferde inceleme yapabilir. Bir IVET-VENTURE programında eğitmenlerin kendi öğrencilerine talimatlat veriyor olmasını kapsamaz. Önyargısı olmayan bir idareci yapılan faaliyetlerden daha çok başarı elde edilmesini sağlar. Bireysel çalışmaların değerlendirilmesi katılımcıların aşamalrının yeteri oranda tepkime ile incelenmesi projenin verimliliğini artıracak ve işlemleri kişisellikten kurtaracaktır. 4 EMPATİ KURMAYA OLANAK SAĞLAMA Katılımcıların empati süreci ve samimi ilgisi proje kursu için temel gereksinimdir. Bu yüzden, Ivet-Venture seminerinin gözlemcileri genellikle kurs boyunca olan beklentilerini ve standartlarını sorgulamak zorunda kalırlar. Tabi ki de bazı aktiviteler belirli öğrenme görüşlerini ve tecrübelerini içerir; fakat yine de gözlemciler alternatif gelişmelere ve sonuçlara karşı açık olması gerekir. Tecrübeler ve öğrenme başarısı karıştırılmamalı. Yansıtma boyunca her zaman katılımcıların tecrübeleri ve hisleri için yeterli sayıda oda olmalı. Bireysel ve grup görevleriyle başa çıkmakta genç insanları motive etmek için onlara uygun bir şekilde eşlik etmek ve onlarla iletişim halinde olmak önemlidir. Bireylerle ve grupla iç yansıtma ve düzenli sohbet yardımcı araçlar olabilir. 24

128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21

128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21 Socrates-Comenius, Eylem 2.1. Projesi Bir Eğitim Projesi olarak Tarihi Olayları Yeniden Canlandırma Eğitimden Eyleme Referans: 128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21 ÖĞRETMEN EĞİTİMİ PROGRAMI PLAN DURUM Pek

Detaylı

Koçluk Oturumu/Seansı Canlandırma

Koçluk Oturumu/Seansı Canlandırma Hareketlilik Koçu Koçluk Seansı Canlandırma Eğitmen talimatları Grup çalışması Koçluk Oturumu/Seansı Canlandırma Ana hatları, yapısı ve tanımı Bu çalışmadaki saptanabilir beceri ve yeterlilikler Saptanabilir

Detaylı

KARANLIĞIN ALIŞILMADIK DENEYİMİ

KARANLIĞIN ALIŞILMADIK DENEYİMİ KARANLIĞIN ALIŞILMADIK DENEYİMİ DÜNYANIN EN BÜYÜK MARKALARI, GÖRMENİN ÖTESİNE GEÇTİLER. Onlara Katılın, Bugün. GÖRMENİN ÖTESİNDE GELİŞMEK Karanlıkta Diyalog Nedir? Karanlıkta Diyalog atölye çalışmaları

Detaylı

Öğrenci hakkında varsayımlar; Öğretmen hakkında varsayımlar; İyi bir öğretim programında bulunması gereken özellikler;

Öğrenci hakkında varsayımlar; Öğretmen hakkında varsayımlar; İyi bir öğretim programında bulunması gereken özellikler; Dersi iyi planlamak ve etkili sunmak öğrenci başarısını artırmanın ve sınıf düzenini sağlamanın yanında öğretmenin kendine olan güveninin de artmasını sağlar. Öğrenci hakkında varsayımlar; 1. Öğrenci saygılı

Detaylı

TÜRKİYE ÜNİVERSİTE SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZLERİ TERİMLER SÖZLÜĞÜ, BELGE TANIMLARI

TÜRKİYE ÜNİVERSİTE SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZLERİ TERİMLER SÖZLÜĞÜ, BELGE TANIMLARI Akreditasyon: (Accreditation) TÜRKİYE ÜNİVERSİTE SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZLERİ TERİMLER SÖZLÜĞÜ, BELGE TANIMLARI Bir eğitim kuruluşunun akademik standartlarının dış bir merci, birlik veya sınav organı veya

Detaylı

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir?

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir? Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir? Okul Temelli Mesleki Gelişim (OTMG), okul içinde ve dışında öğretmenlerin mesleki bilgi, beceri, değer ve tutumlarının gelişimini destekleyen, etkili öğrenme ve öğretme

Detaylı

UYGULAMALI EĞİTİM KALICI ÖĞRENİM

UYGULAMALI EĞİTİM KALICI ÖĞRENİM UYGULAMALI EĞİTİM KALICI ÖĞRENİM ARS Training, profesyonel iş dünyasında gereksinim duyulan eğitim ve danışmanlık hizmetlerini bütünsel yaklaşımla, duygu ve davranışları temel alarak uygulayan bir eğitim

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Girişimcilik İlkeleri BBA 204 Bahar 3, 0, 0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Girişimcilik İlkeleri BBA 204 Bahar 3, 0, 0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS Girişimcilik İlkeleri BBA 04 Bahar 3, 0, 0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI

DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI OCAK ARALIK KASIM EKİM EYLÜL AY HAFTA DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI ETKİNLİKLER YETERLİK ALANLARI KAZANIM NUMARASI VE KAZANIMLAR UYGULAMA Öğrencilerle tanışılması, okulun tanıtılması,

Detaylı

2. Gün: Stratejik Planlamanın Temel Kavramları

2. Gün: Stratejik Planlamanın Temel Kavramları 2. Gün: Stratejik Planlamanın Temel Kavramları Virpi Einola-Pekkinen 11.1.2011 1 Strateji Nedir? bir kağıt bir belge bir çalışma planı bir yol bir süreç bir ortak yorumlama ufku? 2 Stratejik Düşünme Nedir?

Detaylı

YENİ MÜFREDATIN EL KİTABI

YENİ MÜFREDATIN EL KİTABI YENİ MÜFREDATIN EL KİTABI Dezavantajlı hedef gruplar ve Yetişkin eğitimi ve nitelik alanında çalışan öğretmenler / eğitimciler için Sağlık Önlem Yeterlilikleri Geliştirme Bu belge, H-Code müfredatını uygulayacak

Detaylı

Yeni ilkokullar. - reformla ilgili kısa rehber. Yeni ilkokullar - reformla ilgili kısa rehber 1

Yeni ilkokullar. - reformla ilgili kısa rehber. Yeni ilkokullar - reformla ilgili kısa rehber 1 Yeni ilkokullar - reformla ilgili kısa rehber Yeni ilkokullar - reformla ilgili kısa rehber 1 Yeni ilkokullar - reformla ilgili kısa rehber İlkokullarda profesyonel yenilikler Danimarka'da gerçekten çok

Detaylı

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME 2 AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME Aktif öğrenme, bireyin öğrenme sürecine aktif olarak katılımını sağlama yaklaşımıdır. Bu yöntemle öğrenciler pasif alıcı konumundan çıkıp yaparak yaşayarak

Detaylı

Kısaca İçindekiler. KISIM I: Sosyal Bilgilere Giriş. KISIM II: Sosyal Bilgiler Öğretimin Temelleri

Kısaca İçindekiler. KISIM I: Sosyal Bilgilere Giriş. KISIM II: Sosyal Bilgiler Öğretimin Temelleri iv / Künye Kısaca İçindekiler KISIM I: Sosyal Bilgilere Giriş Bölüm 1: Sosyal Bilgiler Öğretiminin ve Öğreniminin Geçmişi, Bugünü ve Geleceği KISIM II: Sosyal Bilgiler Öğretimin Temelleri Bölüm 2: Sosyal

Detaylı

ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR

ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR Akıl Oyunları çocukların ve yetişkinlerin strateji geliştirme, planlama, mantık yürütmemantıksal bütünleme, görsel-uzamsal düşünme, yaratıcılık, dikkat - konsantrasyon, hafıza

Detaylı

1 Öğretmenlere Öneriler ÖĞRETMENLERE ÖNERĠLER

1 Öğretmenlere Öneriler ÖĞRETMENLERE ÖNERĠLER 1 Öğretmenlere Öneriler ÖĞRETMENLERE ÖNERĠLER 2 Öğretmenlere Öneriler Giriş Okul yaşantısı içinde öğrenci için en önemli unsur öğretmendir. Üstün yetenekli öğrencilere uygun eğitimin sağlanmasında öğretmenlere

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER

AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER Özgül ÜNLÜ HBÖ- HAREKETE GEÇME ZAMANI BU KONU NİÇİN ÇOK ACİLDİR? Bilgi tabanlı toplumlar ve ekonomiler bireylerin hızla yeni beceriler edinmelerini

Detaylı

Okulumuzda gelişimsel rehberlik anlayışı benimsenmiştir. Rehberlik

Okulumuzda gelişimsel rehberlik anlayışı benimsenmiştir. Rehberlik BAHÇELİİEVLER İİLKOKULU PDR HİİZMETLERİİNİİN TANIITIIMII 1. REHBERLİK SERVİSİ Rehberlik servisi; bireysel veya grupla psikolojik danışma, veli görüşmesi, rehberlik çalışmalarının dokümanlarının oluşturulması,

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 2 Sınıfı ve Materyalleri Düzenleme 11

İÇİNDEKİLER. 2 Sınıfı ve Materyalleri Düzenleme 11 İÇİNDEKİLER 1 Sınıf Yönetimine Giriş 1 Sınıflar Karmaşık Yerlerdir 2 Sınıf Yönetimini Öğrenmek 3 Sınıf Yönetiminin Öğretimin Diğer Yönleriyle İlişkisi 7 Bölümün Özeti 9 Okunması Önerilen Yayınlar 9 Önerilen

Detaylı

Tez Konularında Özel Çalışmalar (MECE 598) Ders Detayları

Tez Konularında Özel Çalışmalar (MECE 598) Ders Detayları Tez Konularında Özel Çalışmalar (MECE 598) Ders Detayları Ders Adı Tez Konularında Özel Çalışmalar Ders Kodu MECE 598 Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Bahar 0 0 0 0 10 Ön Koşul

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ VE ÖNEMİ BÖLÜM 2 EĞİTİM SÜRECİNDE REHBERLİK HİZMETLERİ

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ VE ÖNEMİ BÖLÜM 2 EĞİTİM SÜRECİNDE REHBERLİK HİZMETLERİ İÇİNDEKİLER ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ VE ÖNEMİ BÖLÜM 1 Çağdaş Anlayışa Göre Eğitim...3 Eğitimin Amaçları...3 İşlevi....4 Okulun Yapısı...4 Öğrenci Kişilik Hizmetleri (Ö.K.H.)....5

Detaylı

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE ÇİMENTO MEKANİK BAKIMCI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE ÇİMENTO MEKANİK BAKIMCI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü İNŞAAT TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE ÇİMENTO MEKANİK BAKIMCI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

İnternet Destekli Temel Bilgisayar Bilimleri Dersinde Anket Uygulaması

İnternet Destekli Temel Bilgisayar Bilimleri Dersinde Anket Uygulaması İnternet Destekli Temel Bilgisayar Bilimleri Dersinde Anket Uygulaması Yalçın Ezginci Selçuk Üniversitesi Elk.-Elt.Mühendisliği Konya ANKET Anket, insanlardan fikirleri, duyguları, sağlıkları, planları,

Detaylı

OKUL ÖNCESİ REHBERLİK HİZMETİ

OKUL ÖNCESİ REHBERLİK HİZMETİ OKUL ÖNCESİ REHBERLİK HİZMETİ Marmara Evleri Anaokulunda Rehberlik Hizmetleri (3 6 yaş) Okulumuzdaki tüm öğrencilerin her yönüyle sağlıklı gelişmeleri, okul ortamına uyum sağlamaları ve kapasitelerini

Detaylı

Yapay Zeka (MECE 441) Ders Detayları

Yapay Zeka (MECE 441) Ders Detayları Yapay Zeka (MECE 441) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Yapay Zeka MECE 441 Bahar 3 0 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i Yok Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SINIF YÖNETİMİNE ETKİ EDEN GENEL FAKTÖRLER

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SINIF YÖNETİMİNE ETKİ EDEN GENEL FAKTÖRLER İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SINIF YÖNETİMİNE ETKİ EDEN GENEL FAKTÖRLER A. Sosyal Değişim...2 B. Öğretmenlerin İşleri ve Kimlikleri...6 C. Akademisyen-Öğretmen Ayrımı...9 D. Geleceğe Bakış...10 E. Yapılandırıcılık

Detaylı

ERASMUS+ SPOR DESTEKLERİ

ERASMUS+ SPOR DESTEKLERİ ERASMUS+ SPOR DESTEKLERİ Moderatör Konuşmacılar : Bülent ÖZCAN (Başkan) : Dr. Ranâ KASAPOĞLU ÖNDER (İletişim Koordinatörü) Emirhan H. ASLAN (Uzman, Gençlik Hareketlilik Koordinatörlüğü) İstanbul, 19 Şubat

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Staj BBA 491 Güz 0+0+0 NC 7

DERS BİLGİLERİ. Staj BBA 491 Güz 0+0+0 NC 7 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS Staj BBA 491 Güz 0+0+0 NC 7 Ön Koşul Dersleri Üçüncü sınıf dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Ders Yazılımlarının Sahip Olması Gereken Özellikler:

Ders Yazılımlarının Sahip Olması Gereken Özellikler: 1 Ders Yazılımlarının Sahip Olması Gereken Özellikler: Amaç Öğesi İçerik Öğesi Yöntem Öğesi Öğretim Öğesi Değerlendirme Öğesi Kullanım Kolaylığı Öğesi Ekran Düzeni Öğesi Genel Özellikler Öğesi Yazılı Belgeler

Detaylı

5Element Eğitim ve Danışmanlık EĞİTİM KATALOĞU

5Element Eğitim ve Danışmanlık EĞİTİM KATALOĞU 5Element Eğitim ve Danışmanlık EĞİTİM KATALOĞU 2016 Çatışma Yönetimi: Kişi, Ekip ve Organizasyon Değişimi Koçluk Yaklaşımı ile Yönetmek Eğiticinin Eğitimi: Eğitime ve Kişiye Özel Ekip Yönetimi: Bütünsel

Detaylı

Proje Ekibi ve Sorumlulukları

Proje Ekibi ve Sorumlulukları Proje Ekibi ve Sorumlulukları Doç. Dr. Bilgen Başgut Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Klinik Eczacılık ABD, Farmakoloji ABD -Süpermen in modası geçeli çok oldu. Dikkate değer bir başarı elde

Detaylı

Mesleki eğitimde bilgisayar oyunu kullanma rehberi

Mesleki eğitimde bilgisayar oyunu kullanma rehberi LLP Leonardo da Vinci Project SCOGATT Serious Computer Games as a Teaching Tool Mesleki eğitimde bilgisayar oyunu kullanma rehberi Uyarlama, hazırlama ve transfer İÇİNDEKİLER TERİMLER GİRİŞ: MODÜL ÇERÇEVESİ

Detaylı

PROBLEM ÇÖZME BASAMAKLARI ve YARATICI DÜŞÜNME

PROBLEM ÇÖZME BASAMAKLARI ve YARATICI DÜŞÜNME PROBLEM ÇÖZME BASAMAKLARI ve YARATICI DÜŞÜNME Problem Nedir? Çözülmesi gereken mesele, soru, sorun veya aşılması gereken engel. Organizmanın karşılaştığı her türlü güçlük. Tek boyutlu veya çok boyutlu

Detaylı

eğiticinin değişen rolü ve eğitici gelişimi

eğiticinin değişen rolü ve eğitici gelişimi eğiticinin değişen rolü ve eğitici gelişimi Yrd. Doç. Dr. Hatice ŞAHİN EÜTF, TEAD 9 Kasım 2007 sunum planı değişim nedenleri değişime eğitici tepkisi eğitici rolleri rolleri bilmenin yararı eğitici gelişimi

Detaylı

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN Yakın Geçmiş... 1990 Eğitimi Geliştirme Projesi Dünya Bankası nın desteği - ÖME 1997 8 Yıllık Kesintisiz Eğitim 2000 Temel Eğitime

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik RPD 201 Not II Uz. Gizem ÖNERİ UZUN Eğitimde Rehberlik *Rehberlik, bireyin en verimli bir şekilde gelişmesini ve doyum verici

Detaylı

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Amacı Nedir?

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Amacı Nedir? Rehberlik Nedir? Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri; bireyin kendini tanıması, anlaması, sahip olduğu gizil güçleri keşfetmesi, geliştirmesi ve bulunduğu topluma aktif uyum sağlayarak kendini gerçekleştirmesi

Detaylı

Viktorya Uygulamalı Öğrenim Sertifikası (VCAL) 11. ve 12. Sınıf öğrencileri için pratik bir seçenektir.

Viktorya Uygulamalı Öğrenim Sertifikası (VCAL) 11. ve 12. Sınıf öğrencileri için pratik bir seçenektir. VCAL NEDİR? Viktorya Uygulamalı Öğrenim Sertifikası (VCAL) 11. ve 12. Sınıf öğrencileri için pratik bir seçenektir. VCAL size okuma-yazma ve matematik becerilerinin yanı sıra işle ilgili pratik deneyim,

Detaylı

DEĞERLER EĞİTİMİ (Teorik Çerçeve) Yrd. Doç. Dr. Mahmut ZENGİN Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

DEĞERLER EĞİTİMİ (Teorik Çerçeve) Yrd. Doç. Dr. Mahmut ZENGİN Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi DEĞERLER EĞİTİMİ (Teorik Çerçeve) Yrd. Doç. Dr. Mahmut ZENGİN Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Değerler Eğitimi Değer Kavramı? Okullar Değer Öğretimi Yapmalı mı? - Niçin Değerler Eğitimi? Hangi

Detaylı

İş Yaşamı İçin İletişim Becerileri II (ENG 302) Ders Detayları

İş Yaşamı İçin İletişim Becerileri II (ENG 302) Ders Detayları İş Yaşamı İçin İletişim Becerileri II (ENG 302) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İş Yaşamı İçin İletişim Becerileri II ENG 302 Bahar 3 0 0

Detaylı

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM SPORDA STRATEJİK YÖNETİM 5.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ STRATEJİK PLANLAMA GELECEĞE BAKIŞ Kuruluşlar, bu aşamada, misyon ve vizyonlarını ifade edecek, temel değerlerini belirleyecek,

Detaylı

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Daha kapsayıcı bir toplum için sözlerini eyleme dökerek çalışan iş dünyası ve hükümetler AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Avrupa da önümüzdeki

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. İşletmelerde Simülasyon MAN

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. İşletmelerde Simülasyon MAN DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İşletmelerde Simülasyon MAN424 8 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Almanca Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Zorunlu Dersin Koordinatörü Prof.Dr.

Detaylı

Endüstri Mühendisliği Tasarımı II (IE 402) Ders Detayları

Endüstri Mühendisliği Tasarımı II (IE 402) Ders Detayları Endüstri Mühendisliği Tasarımı II (IE 402) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Kodu Saati Saati Saati Endüstri Mühendisliği Tasarımı II IE 402 Güz 1 4 0 3 14 Ön Koşul

Detaylı

Liderlikte Güncel Eğilimler. Konuşan Değil, Dinleyen Lider. Şeffaf Dünyada Otantik Lider. Bahçevan İlkesi. Anlam Duygusu Veren Liderlik

Liderlikte Güncel Eğilimler. Konuşan Değil, Dinleyen Lider. Şeffaf Dünyada Otantik Lider. Bahçevan İlkesi. Anlam Duygusu Veren Liderlik Video Başlığı Açıklamalar Süresi Yetkinlikler Liderlikte Güncel Eğilimler Konuşan Değil, Dinleyen Lider Son on yıl içinde liderlik ve yöneticilik konusunda dört önemli değişiklik oldu. Bu videoda liderlik

Detaylı

Androgojik ve Pedagojik Yaklaşım

Androgojik ve Pedagojik Yaklaşım Androgojik ve Pedagojik Yaklaşım Pedagoji, Yunanca; paid (çocuk) ve agogos (rehberlik) köklerinden türetilmiştir ve özellikle "çocuklara öğretmenin bilim ve sanatı" anlamına gelir. Androgoji (ya da adragoloji)

Detaylı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı 3i Programme Taahhütname ARKA PLAN BİLGİSİ Temel denetim alanları olan mali denetim, uygunluk denetimi ve performans denetimini kapsayan kapsamlı bir standart seti (Uluslararası

Detaylı

Sosyal Bilimlerde İstatistik ve Araştırma Yöntemleri II (KAM 210) Ders Detayları

Sosyal Bilimlerde İstatistik ve Araştırma Yöntemleri II (KAM 210) Ders Detayları Sosyal Bilimlerde İstatistik ve Araştırma Yöntemleri II (KAM 210) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Sosyal Bilimlerde İstatistik ve Araştırma

Detaylı

AFETLERDE ERGOTERAPİ. Prof.Dr. Esra AKI H.Ü Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Bölümü

AFETLERDE ERGOTERAPİ. Prof.Dr. Esra AKI H.Ü Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Bölümü AFETLERDE ERGOTERAPİ Prof.Dr. Esra AKI H.Ü Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Bölümü Ergoterapi Nedir? Anlamlı ve amaçlı aktivitelerle sağlığı ve refahı geliştiren kişi merkezli bir sağlık mesleğidir.

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Aytekin ERDEM Namık Kemal Üniversitesi Meslek Yüksekokulu

Yrd.Doç.Dr. Aytekin ERDEM Namık Kemal Üniversitesi Meslek Yüksekokulu FE EĞĐTĐMĐ DE PROJE TABA LI ÖĞRE ME Yrd.Doç.Dr. Aytekin ERDEM Namık Kemal Üniversitesi Meslek Yüksekokulu PROJE TABA LI ÖĞRE MEDE KAVRAMLAR Proje: Tasarı ya da tasarı geliştirme Taban: Temel, temel ilke,

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRENİMDE KALİTE MEKANİZMASI

EĞİTİM-ÖĞRENİMDE KALİTE MEKANİZMASI EĞİTİM-ÖĞRENİMDE KALİTE MEKANİZMASI STRATEJİK PLAN AKREDİTASYON Nasıl bir insan? Nasıl bir işgücü? Nasıl bir mezun? KALİTE GÜVENCESİ 1 KALİTE GÜVENCESİ & AKREDİTASYON NEDİR VE NASIL SAĞLANIR? KALİTE GÜVENCESİ,

Detaylı

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖNSÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

Proje Hazırlama. Prof. Dr. Hasan Efeoğlu. Mühendislik Fakültesi E&E Müh. Bölümü

Proje Hazırlama. Prof. Dr. Hasan Efeoğlu. Mühendislik Fakültesi E&E Müh. Bölümü Proje Hazırlama Prof. Dr. Hasan Efeoğlu Mühendislik Fakültesi E&E Müh. Bölümü Hayat Sürecinde Kısa Orta ve Uzun Vadede planlanan bir yatırım-araştırma-geliştirme organizasyonları veya endüstriyel veya

Detaylı

Örnek ÇalıĢma 1 ÖĞRENME ġekġllerġne VE SEVĠYELERĠNE GÖRE FARKLILAġTIRILMIġ EĞĠTĠM Sevgi DENĠZ Güzin Dinçkök Ġlköğretim Okulu, Sınıf Öğretmeni Özet:

Örnek ÇalıĢma 1 ÖĞRENME ġekġllerġne VE SEVĠYELERĠNE GÖRE FARKLILAġTIRILMIġ EĞĠTĠM Sevgi DENĠZ Güzin Dinçkök Ġlköğretim Okulu, Sınıf Öğretmeni Özet: Örnek ÇalıĢma 1 ÖĞRENME ġekġllerġne VE SEVĠYELERĠNE GÖRE FARKLILAġTIRILMIġ EĞĠTĠM Sevgi DENĠZ Güzin Dinçkök Ġlköğretim Okulu, Sınıf Öğretmeni Özet:Eğitim sistemimizin oldukça büyük ve geniş bir müfredata

Detaylı

Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları

Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları Murat Demirbaş 1, Mustafa Bayrakci 2, Mehmet Polat Kalak 1 1 Kırıkkale University, Education Faculty, Turkey 2 Sakarya University, Education Faculty,

Detaylı

KARİYER GÜNLERİ PROJESİ. Şaban İNAT. N. Berrak ERKILIÇ

KARİYER GÜNLERİ PROJESİ. Şaban İNAT. N. Berrak ERKILIÇ KARİYER GÜNLERİ PROJESİ Şaban İNAT N. Berrak ERKILIÇ 2014-2015 PROJE SAHİBİ OLAN OKUL PROJENİN ADI PROJENİN AMACI KARATAY ANADOLU LİSESİ KARİYER GÜNLERİ PROJESİ KARATAY ANADOLU LİSESİ KARİYER GÜNLERİ >

Detaylı

İngilizce Konuşma ve Sunum (ELIT 110) Ders Detayları

İngilizce Konuşma ve Sunum (ELIT 110) Ders Detayları İngilizce Konuşma ve Sunum (ELIT 110) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İngilizce Konuşma ve Sunum ELIT 110 Bahar 3 0 0 3 3 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

SOSYAL HİZMETLER VE DANIŞMANLIK TÜRKİYE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

SOSYAL HİZMETLER VE DANIŞMANLIK TÜRKİYE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü SOSYAL HİZMETLER VE DANIŞMANLIK TÜRKİYE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

Sosyal Bilimlerde İstatistik ve Araştırma Yöntemleri I (KAM 209) Ders Detayları

Sosyal Bilimlerde İstatistik ve Araştırma Yöntemleri I (KAM 209) Ders Detayları Sosyal Bilimlerde İstatistik ve Araştırma Yöntemleri I (KAM 209) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Sosyal Bilimlerde İstatistik ve Araştırma

Detaylı

Çeviriye önsöz... xi Önsöz... xii Teşekkür... xv Kitabı kullanmanın yolları... xvii. Ortamı hazırlamak... 1

Çeviriye önsöz... xi Önsöz... xii Teşekkür... xv Kitabı kullanmanın yolları... xvii. Ortamı hazırlamak... 1 İÇİNDEKİLER Çeviriye önsöz... xi Önsöz... xii Teşekkür... xv Kitabı kullanmanın yolları... xvii K I S I M I... 1 Ortamı hazırlamak... 1 B Ö L Ü M 1... 3 Giriş... 3 Gerçek dünya araştırması nedir?... 3

Detaylı

Öğrenciler 2 yıllık çalışma sürecinde;

Öğrenciler 2 yıllık çalışma sürecinde; Diploma Programı Çerçevesi Diploma programı her kültürün kendisine adapte edebileceği esnek bir program sunarak kendi değerlerini yitirmeyen uluslararası farkındalığa ulaşmış bireyler yetiştirmeyi hedefler.

Detaylı

TTI TriMetrix. Kişisel Yetenekler Versiyonu 1..2011

TTI TriMetrix. Kişisel Yetenekler Versiyonu 1..2011 TTI TriMetrix Kişisel Yetenekler Versiyonu D 1..2011 Türkiye Ana Distribütörü Barbaros Bulvari, Ertugrul Sitesi, No 133, Kat 5, Daire 11, 34349 BESİKTAS - ISTANBUL - TURKIYE +90 (212) 258 7625 / +90 (212)

Detaylı

METAL TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE KALİTE KONTROL ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

METAL TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE KALİTE KONTROL ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü METAL TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE KALİTE KONTROL ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

Yaz Stajı I (ME 399) Ders Detayları

Yaz Stajı I (ME 399) Ders Detayları Yaz Stajı I (ME 399) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Yaz Stajı I ME 399 Güz 0 0 0 0 4 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin Seviyesi

Detaylı

Araştırma Metodları ve İletişim Becerileri (MMR 501) Ders Detayları

Araştırma Metodları ve İletişim Becerileri (MMR 501) Ders Detayları Araştırma Metodları ve İletişim Becerileri (MMR 501) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Araştırma Metodları ve İletişim Becerileri MMR 501 Her

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. İş Araştırma Metodolojisi BBA 381 Güz

DERS BİLGİLERİ. İş Araştırma Metodolojisi BBA 381 Güz DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS İş Araştırma Metodolojisi BBA 381 Güz 3+0+0 3 5 Ön Koşul Dersleri BBA 282 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin

Detaylı

Etkinlik Listesi BÖLÜM II İLİŞKİLENDİRME AŞAMASI 67

Etkinlik Listesi BÖLÜM II İLİŞKİLENDİRME AŞAMASI 67 İçindekiler Etkinlik Listesi Önsöz XII XIV BÖLÜM I GİRİŞ 1 1. Danışmanlık ve yardım nedir? 3 Bölüm sonuçları 3 Danışmanlık, psikoterapi ve yardım 4 Danışmanlık nedir? 9 Yaşam becerileri danışmanlığı yaklaşımı

Detaylı

PROJE SAHİBİ KURUM : Erzurum Cumhuriyet Kız Teknik Ve Meslek Lisesi (Erzurum Cumhuriyet Girl Technical And Vocational High School)

PROJE SAHİBİ KURUM : Erzurum Cumhuriyet Kız Teknik Ve Meslek Lisesi (Erzurum Cumhuriyet Girl Technical And Vocational High School) PROJE SAHİBİ KURUM : Erzurum Cumhuriyet Kız Teknik Ve Meslek Lisesi (Erzurum Cumhuriyet Girl Technical And Vocational High School) PROJE ADI : İletişim Ve Etkileşimde Avrupa Deneyimi (European Experience

Detaylı

NEDEN OKUL ÖNCESİ EĞİTİM? OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI PROGRAMIN TEMEL ÖZELLİKLERİ ÖĞRENME MERKEZLERİ AYLIK EĞİTİM PLANI GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI GÜNE

NEDEN OKUL ÖNCESİ EĞİTİM? OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI PROGRAMIN TEMEL ÖZELLİKLERİ ÖĞRENME MERKEZLERİ AYLIK EĞİTİM PLANI GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI GÜNE NEDEN OKUL ÖNCESİ EĞİTİM? OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI PROGRAMIN TEMEL ÖZELLİKLERİ ÖĞRENME MERKEZLERİ AYLIK EĞİTİM PLANI GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI GÜNE BAŞLAMA ZAMANI OYUN ZAMANI ETKİNLİK ZAMANI GÜNÜ DEĞERLENDİRME

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI GELİŞİMSEL ETKİNLİKLERİ ( 3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI GELİŞİMSEL ETKİNLİKLERİ ( 3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI GELİŞİMSEL ETKİNLİKLERİ ( 3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN

Detaylı

Öğretim içeriğinin seçimi ve düzenlenmesi

Öğretim içeriğinin seçimi ve düzenlenmesi Öğretim içeriğinin seçimi ve düzenlenmesi Öğretim hedefleri belirlendikten sonra öğrencileri bu hedeflere ulaştıracak içeriğin saptanması gerekmektedir. Eğitim programlarının geliştirilmesinde ikinci aşama

Detaylı

İŞYERİNDE SAĞLIĞI GELİŞTİRME ve PROGRAM PLANLAMA. Prof.Dr.Ayşe Beşer Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi ayse.beser@deu.edu.

İŞYERİNDE SAĞLIĞI GELİŞTİRME ve PROGRAM PLANLAMA. Prof.Dr.Ayşe Beşer Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi ayse.beser@deu.edu. İŞYERİNDE SAĞLIĞI GELİŞTİRME ve PROGRAM PLANLAMA Prof.Dr.Ayşe Beşer Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi ayse.beser@deu.edu.tr 1 HEDEFLER.Sağlığı, koruma ve geliştirme kavramlarını bilme İşyerlerinde

Detaylı

Endüstriyel Ekonomi (IE 415) Ders Detayları

Endüstriyel Ekonomi (IE 415) Ders Detayları Endüstriyel Ekonomi (IE 415) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Endüstriyel Ekonomi IE 415 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

FEN ve TEKNOLOJİ ÖĞRETİMİNDE. Neden işbirliği? Neden birbirimize yardım ederiz? İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME

FEN ve TEKNOLOJİ ÖĞRETİMİNDE. Neden işbirliği? Neden birbirimize yardım ederiz? İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME FEN ve TEKNOLOJİ ÖĞRETİMİNDE Temel amaç, öğrencilerin ortak bir amaç doğrultusunda küçük gruplar halinde, birbirinin öğrenmelerine yardım ederek çalışma yapmalarıdır. Heterojen (farklı özelliklerde) bir

Detaylı

Endüstri Mühendisliği Tasarımı I (IE 401) Ders Detayları

Endüstri Mühendisliği Tasarımı I (IE 401) Ders Detayları Endüstri Mühendisliği Tasarımı I (IE 401) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Kodu Saati Saati Saati Endüstri Mühendisliği Tasarımı I IE 401 Güz 2 2 0 3 11 Ön Koşul

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Uygulamalı İşletme İstatistiği BBA 282 Bahar 3+0+0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Uygulamalı İşletme İstatistiği BBA 282 Bahar 3+0+0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS Uygulamalı İşletme İstatistiği BBA 282 Bahar 3+0+0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin

Detaylı

Termodinamik ve Isı Aktarımı (MECE 310) Ders Detayları

Termodinamik ve Isı Aktarımı (MECE 310) Ders Detayları Termodinamik ve Isı Aktarımı (MECE 310) Ders Detayları Ders Adı Termodinamik ve Isı Aktarımı Ders Kodu MECE 310 Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Bahar 3 0 0 3 3 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI

ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI 15. MİLLİ ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI Doç. Dr. Ayşe GÜROL Atatürk Üniversitesi, ayseparlak42@gmail.com Bilim ve teknoloji alanında değişim

Detaylı

SAĞLIK ETKİ DEĞERLENDİRMESİ

SAĞLIK ETKİ DEĞERLENDİRMESİ SAĞLIK ETKİ DEĞERLENDİRMESİ SAĞLIK ETKİSİ Bir politikanın, bir stratejinin programın veya projenin nüfusun ve nüfus gruplarının sağlığı üzerinde dolaylı yada dolaysız etkileridir. SAĞLIK ETKİ DEĞERLENDİRMESİNİN

Detaylı

KKTC MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI

KKTC MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI KKTC MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE DAİRESİ ORTA OKUL TÜRKÇE, MATEMATİK, FEN VE SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİ İÇİN PROJE TABANLI ÖĞRENME PROJESİ Eylül 2005 LEFKOŞA ORTA OKUL TÜRKÇE, MATEMATİK,

Detaylı

SÇD için kurumsal ve organizasyonel değişim

SÇD için kurumsal ve organizasyonel değişim Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü

Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü Ek 1 ÖZ DEĞERLENDİRME FORMU (Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterliklerine İlişkin) Sayın Öğretmenim, Bu form, sizin kişisel ve mesleki yeterlik düzeyinizi kendi bakış açınızla değerlendirmeniz için hazırlanmıştır.

Detaylı

ERASMUS+ 2015 YILINA AİT TEKLİF ÇAĞRILARI

ERASMUS+ 2015 YILINA AİT TEKLİF ÇAĞRILARI ERASMUS+ 2015 YILINA AİT TEKLİF ÇAĞRILARI HASAN ORTAÇ İL AB PROJE KOORDİNATÖRÜ UŞAK VALİLİĞİ AB KOORDİNASYON MERKEZİ ERASMUS+ ÖZEL EYLEMLER (Grundtvig, Erasmus, Comenius, Leonardo) (Bireylerin Öğrenme

Detaylı

Türkiye deki yenilikçi okulları belirlemek, buluşturmak ve desteklemek için yeni bir program...

Türkiye deki yenilikçi okulları belirlemek, buluşturmak ve desteklemek için yeni bir program... Türkiye deki yenilikçi okulları belirlemek, buluşturmak ve desteklemek için yeni bir program... DeGiSen DUnyada GeliSmek Her Cocuk Fark yaratabilir Empati, Yaratıcılık, Liderlik, Ekip CalıSması Ashoka

Detaylı

BÖLÜM PSİKOLOJİK TİP TEORİSİ VE BİLİŞSEL ÖĞRENME STİLLERİ...

BÖLÜM PSİKOLOJİK TİP TEORİSİ VE BİLİŞSEL ÖĞRENME STİLLERİ... İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 PSİKOLOJİK TİP TEORİSİ VE BİLİŞSEL ÖĞRENME STİLLERİ... 1 1. Bilişsel Öğrenme-Öğretme Stilleri Nelerdir?... 2 1.1. Dışadönük tipler... 4 1.2. İçedönük tipler... 6 1.3. Duyusal tipler...

Detaylı

SÇD için kurumsal ve organizasyonel değişim

SÇD için kurumsal ve organizasyonel değişim Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

Liderlik Teorileri ve Pratiği I (PR 413) Ders Detayları

Liderlik Teorileri ve Pratiği I (PR 413) Ders Detayları Liderlik Teorileri ve Pratiği I (PR 413) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Liderlik Teorileri ve Pratiği I PR 413 Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE LOJİSTİK ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE LOJİSTİK ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ULAŞTIRMA HİZMETLERİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE LOJİSTİK ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. İşletme İçin Bilgisayar Uygulamaları BBA 181 Güz 3+0+0 3 6

DERS BİLGİLERİ. İşletme İçin Bilgisayar Uygulamaları BBA 181 Güz 3+0+0 3 6 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS İşletme İçin Bilgisayar Uygulamaları BBA 181 Güz 3+0+0 3 6 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin

Detaylı

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ Amaç: Programımız, kalite kültürüne verilen önem bağlamında, öğretim üyelerinin öğrencilerle birebir iletişim kurabilmesini, Bilgi ve İletişim Teknolojilerini yetkin

Detaylı

Seviye 1 Ünite 2 Çalışma Planı

Seviye 1 Ünite 2 Çalışma Planı Seviye 1 Ünite 2 Çalışma Planı Değerli Öğrencimiz, İşte bu haftanın çalışma planı. Bu planda detaylandırılmış aktiviteler üzerine 4-6 saat çalışmanızı öneriyoruz. Tavsiyemiz bütün aktiviteleri bir defada

Detaylı

Web Tasarımı ve Geliştirme (COMPE 518) Ders Detayları

Web Tasarımı ve Geliştirme (COMPE 518) Ders Detayları Web Tasarımı ve Geliştirme (COMPE 518) Ders Detayları Ders Adı Web Tasarımı ve Geliştirme Ders Kodu COMPE 518 Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Güz 3 0 0 3 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

EĞİTİM VE ÖĞRETİM 2020 BİLGİ NOTU

EĞİTİM VE ÖĞRETİM 2020 BİLGİ NOTU EĞİTİM VE ÖĞRETİM 2020 BİLGİ NOTU Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar Başkanlığı (ŞUBAT 2014) Ankara 0 Avrupa 2020 Stratejisi ve Eğitim de İşbirliğinin Artan Önemi Bilimsel ve teknolojik ilerlemeler

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

SATIŞTA KOÇLUK BECERİLERİ EĞİTİMİ

SATIŞTA KOÇLUK BECERİLERİ EĞİTİMİ Eğitimin Amacı: Koçluk prensiplerini ve satış yöntemlerini bir arada kullanmak, yaratıcı sorularla ikna yöntemleri geliştirmek, satışı hedeflenen ölçüde ve istikrarlı bir biçimde arttırmak, doğru sorularla

Detaylı

ISO 14001:20014 ve ISO 14001:2015 Şartları Arasındaki Eşleştirme Eşleştirme Kılavuzu

ISO 14001:20014 ve ISO 14001:2015 Şartları Arasındaki Eşleştirme Eşleştirme Kılavuzu Final ISO 14001:20014 ve ISO 14001:2015 Şartları Arasındaki Eşleştirme Eşleştirme Kılavuzu Giriş Bu doküman ISO 14001:2004 ve ISO 14001:2015 şartları arasındaki eşleştirmeyi sunmaktadır. Doküman yalnızca

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ ALANI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ ALANI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ ALANI ANKARA, 2014 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ ALANININ TANIMI VE AMACI 2 SERAMİK

Detaylı

I. GİRİŞ II. UZAK HEDEFLER. Üçüncü sınıf ders programının hedefleri:

I. GİRİŞ II. UZAK HEDEFLER. Üçüncü sınıf ders programının hedefleri: I. GİRİŞ Eğitim, Kosova nın toplumsal, siyasi ve ekonomik gelişmesinin etki alanını temsil eder. Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı (EBTB) savaşın bitiminden sonra başlayan, en gelişmiş uluslar arası

Detaylı

Örgütsel Davranış (MGMT 206) Ders Detayları

Örgütsel Davranış (MGMT 206) Ders Detayları Örgütsel Davranış (MGMT 206) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Örgütsel Davranış MGMT 206 Bahar 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

MADENCİLİK VE MADEN ÇIKARMA TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE NAKLİYAT ÜNİTELERİ ÇALIŞTIRICISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MADENCİLİK VE MADEN ÇIKARMA TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE NAKLİYAT ÜNİTELERİ ÇALIŞTIRICISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MADENCİLİK VE MADEN ÇIKARMA TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE NAKLİYAT ÜNİTELERİ ÇALIŞTIRICISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA

Detaylı