0321 Cevher Hazırlama Laboratuvarı I Kırma İşlemi ve Değerlendirilmesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "0321 Cevher Hazırlama Laboratuvarı I Kırma İşlemi ve Değerlendirilmesi"

Transkript

1 Cevher Hazırlama Laboratuvarı I Kırma İşlemi ve Değerlendirilmesi Araştırma ve Tartışma Soruları a) Tek istinat kollu üstten mafsallı bir çeneli kırıcı ile çekiçli kırıcının basit şekillerini çizerek çalışma prensiplerini anlatınız. b) Boyut küçültme ile minerallerin kristal yapılarında bir değişme olup olmadığını araştırınız. c) Açık ve kapalı kırma devrelerinde kırıcı kapasitelerini şekil çizerek açıklayınız. 1. Deneyin amacı Kırma işlemini ve kırıcıları tanıma, cevher özellikleri ile kırma işlemi arasındaki ilişkiyi kavrayabilme, cevher özelliklerine göre kırıcı seçimi yapabilme, kırma devrelerini tanıma ve çözümleme deneyin amacını oluşturmaktadır. 2. Ufalama Ufalamanın amacı bağlı bulunan gang mineralleri ile değerli minerallerin birbirinden serbestleşmesini sağlamaktır. Ufalamanın mümkün olabilmesi için, dışarıdan kuvvet uygulayarak cisimleri birbirine bağlı tutan iç kuvvetlerin yenilmesi gerekir. Bu kuvvetler darbe, baskı (sıkıştırma) ve kesme (aşındırma) kuvvetleri şeklindedir. Ufalama ocakta patlatmayla başlamakta, kırma ve öğütme ile devam etmektedir. Kırma işlemleri Boyut Küçültme Oranı (BKO) 3-6 arasında kuru olarak yapılmaktadır. Ufalamayla birlikte yüzey alanı büyümektedir. Örneğin küp şeklindeki bir tane (x m 2 ) 8 eşit küpe bölündüğünde yüzey alanı (2x m 2 ) iki kat artmaktadır. Beslenen malzemenin max tan eboyutu Boyut Küçültme Oranı( BKO) Ufalanmıf malzemenin max tan eboyutu Ufalama iri kırma (1 m -10 cm), ince kırma (10 cm 1 cm) ve öğütme (-1 cm) şeklinde gerçekleştirilmektedir. Kırma boyut küçültme işleminin ilk basamağını meydana getirmektedir Ufalamanın Gayeleri Mineralleri serbest hale getirmek, Cevher zenginleştirme işlemi gerçekleştirebilmek için minerallerin serbest hale getirilmesi zorunludur. Aksi durumda zenginleştirme yapmak mümkün olmamaktadır. Zenginleştirme sırasında alınan Ara Ürünler çoğunlukla bağlı tanelerden oluşmaktadır. Dolayısıyla ara ürünler tesislerde genellikle tekrar boyut küçültme işlemine tabi tutulmaktadır. Hammaddenin aşırı ufalanmaya tabi tutulması ise maliyet arttırtıcı etkinin yanında zenginleştirme işlemine olumsuz etki (şlam oluşturma) yapmaktadır. Bu nedenle tane boyutunun istenen oranda küçültülmesi gerekmektedir. Zenginleştirme yöntemleri için istenen belirli büyüklük ve şekildeki tanelerin üretimi, Tane boyutunun önemli olduğu hususlarda endüstrinin istediği boyutta hammadde üretimi, Tanelerin yüzey alanını arttırmak, Taşımada kolaylık, şeklinde sıralanabilir.

2 Ufalamanın temel prensipleri Katılar genellikle farklı eksenler boyunca farklı özellikler gösteren homojen olmayan bir yapıda (kristal ve amorf yapı) bulunurlar. Minerallerin ve metallerin çoğu bulunu kristal yapıda (atomik ve moleküler kristal) bulunur. Kristal yapıda atom ve moleküllerin dizilişleri onları birlikte tutan fiziksel ve kimyasal bağların (iyonik bağ, kovalent bağ, hidrojen bağı, metalik bağ, Van der Waals bağı) büyüklük ve tipine bağlıdır. Ufalanmaya tabi tutulan malzemenin kırılabilmesi için gerekli kuvvet teorik olarak hesaplanırken iki varsayımdan hareket edilir. Kırma için malzeme içindeki bütün bağlar belirli bir limit noktasına kadar uzarlar ve bu noktadan sonra katı cisim pek çok sayıda her biri bir atom kalınlıkta düzlemlere ayrılmaktadır. Sadece klivaj düzlemleri civarındaki bağlar gerilmeye tabi tutulmaktadır. Gerçekte ise katı cisimler birinci modelin kabul ettiği kırılma kuvvetinin çok altında, ikinci modelde hesaplanan kuvvetin ise çok üstünde bir değerde kırılmaktadır. Atomlar arası bağlar gerildikleri zaman enerji depo eden küçük yaylara benzetilebilir. Kopma olmadığında serbest bırakıldığında enerjiyi geri verirler. Gerilme ve bunun sonucu olan uzama pratikte basma veya çekme kuvveti olarak ifade edilmektedir. Kayacı oluşturan minerallerin mekanik özelliklerine bağlı olan bir kopma meydana gelmektedir. Gerilmeler kayaç içerisindeki çatlak ve yarıkların olduğu yerde toplanmaktadır. Kopma çatlak, süreksizlik, klivaj, zayıf noktalar veya yüzeyler bölgesinde gelişmektedir. İri boyularda çatlak bulma ihtimali daha fazla olduğundan daha kolay kırılmaktadır. Atomlar arası bağlar kırılmayacak kadar az gerilmeye tabi olduklarında Hook kanununa göre aldıkları enerjiyi geri vermektedirler. Elastisite ( E) Gerilme kuvveti BirimUzama Elastisite (E) Young Modülu olarak bilinir ve uzama miktarının tatbik edilen kuvvetle orantılı olduğunu ifade etmektedir. Kopma meydana geldiğinde ise depo edilmiş olan enerji, serbest yüzey enerjisine veya başka bir deyişle yeni meydana gelen yüzeylerdeki atomların potansiyel enerjisine dönüşmektedir. Griffith bu durama göre Çatlağın yayılması ile serbest bırakılan elastik gerilme enerjisi, meydana gelen yeni yüzeylerin yüzey enerjisine eşit olduğu zaman çatlak kayaç içinde yayılmaktadır.

3 F X F x : malzemenin çekme kuvveti E : Elastisite (Young) modulü, : Yüzey enerjisi, L : Çatlak uzunluğu Buna göre; Malzemenin dayanımını etkileyen ana etkenler yüzey enerjisi ve çatlak uzunluğudur. Tane boyu küçüldükçe malzeme içinde büyük çatlak bulma olasılığı azalacağından tanelerin dayanımı, özgül yüzey alanı ve buna bağlı olarak yüzey enerjisi artacak ve tanenin mukavemeti artacaktır. İnce boyutlara inildikçe harcanacak enerji artacaktır. Enerji malzemenin şeklinin bozulması için harcanır (diskolasyon). Bu nedenle genellikle gevrek malzemeler parçalanır, sağlam malzemeler kopar. Tane içerisinde depo edilen enerjinin bir kısmı çatlağın yayılması ile serbest yüzey enerjisi haline geçmekte ve bu yüzeyler kimyasal olarak daha aktif, oksitlenmeye yatkın ve flotasyon reaktiflerine karşın duyarlılıkları yükselmektedir. Ufalama için gerekli enerji ortamda suyun bulunması halinde azalmaktadır. Katı yüzeyine bazı ilave kimyasal katkı maddelerinin yardımıyla enerji daha da azaltılabilmektedir. Bunun nedeni suyun ve kimyasal katkı maddelerinin yüzeye adsorplanması ve buradan çatlaklardaki bağları zayıflatması dolayısıyla kolay kırılmaya neden olmasıdır. Pratikte ufalama düzgün şekilde olmayan kayaçlara yapılmaktadır. Yükleme uniform olmayıp, çeşitli noktalardan uygulanmaktadır. Kırılma, basınç, gerilme ve kesme kuvvetleri etkisiyle olabilmektedir. Ufak parçaların azaltılması için baskı alanı küçültülmelidir. Bu durum kırıcılarda kırma yüzeylerinin oluklu yapılmasıyla sağlanmaktadır. Kırma yüzeyi kavisli olduğunda ise kırma zonu yukarı çıktığından daha çok ince malzeme üretilir. Şok ile kırmada oluşan taneler genellikle birbirine yakın boyuttadır. Aşındırma etkisiyle kırmada tanelerin birbirine teması sonucu görülür. Bu durum çok ince tanelerin oluşması nedeniyle cevher hazırlamada arzu edilmez. Örneğin kırıcıya yüksek besleme yapıldığında bu durum görülmektedir. Çarpma etkisiyle kırmada selektif bir kırma söz konusudur. Çünkü kırma sırasında parçalar özellikle zayıf olan yerlerden kırılmaktadır. Diskli kırıcılar örnek olarak verilebilir. Baskı zorlaması: Biri sabit biri hareketli ve zorlamayı ileten iki çalışan yüzey arasında taneler gidip gelme hareketi sırasında basınca tabi tutulurlar. Örneğin çeneli ve merdaneli kırıcılarda Kesme zorlaması: Nispeten küçük olan baskı kuvvetlerinin yanı sıra genellikle daha büyük ters yüklü kesme kuvvetlerinin etkisi altında gerçekleşir. Kesme zorlaması ile ufalamaya maruz kalan taneler birbirlerine göre ters yönlü hareket eden iki yüzey arasında bir gerilmeye maruz bırakılırlar. Un, kahve değirmeni gibi ufalayıcılar bu tip ufalanmaya örnektir. Ayrıca kendi ekseni etrafında dönen değirmenlerde (bilyalı ve çubuklu) kaskad çalışma şartlarında (değirmen hızı düşük) görülürler. Darbe zorlaması: Darbe yoluyla zorlama ya konik kırıcılarda olduğu gibi kırıcı koniler vasıtasıyla yada kendi ekseni etrafında dönen değirmenlerde (tambur) değirmenlerdeki gibi öğütücü ortam (katarakt) hareketidir. Çarpma zorlaması: Yüksek hızda serbest hareket eden tanelerin sabit bir çarpma elemanına veya diğerine çarpması halinde görülmektedir. Çarpma zorlaması ile ufalamada, parçalanma özellikle zayıf olan tane sınırları boyunca gerçekleşmektedir. Dolayısıyla selektif bir kırma söz konusudur. Örneğin şoklu, çekiçli kırıcı ve otojen öğütme verilebilir. 4E l 3

4 2.3. Kırma işlemi ve Kırma Devre Tertibinde Dikkat Edilecek Noktalar Beslenen malzemenin tek aşamada ince boyutlara ufalanması teknik olarak uygun değildir. Kırıcı yapısı ve cevher özelliklerine göre boyut küçültmenin kademeli yapılması gerekir. BKO kırıcı seçiminde göz önünde tutulması gerekli önemli parametrelerden biridir. Elle veya martapikorlerle kırma birinci kırma öncesi ızgaralarda yapılır. Laboratuarlarda bu işlemler balyoz, çekiç, tokmak veya havanla gerçekleştirilir. Buradaki amaç kırıcı girişine uygun büyüklükte malzeme üretmektir. Kırma devreleri aşamalı olarak açık veya kapalı devre olarak çalıştırılmaktadır. Diğer kırıcı tipleri ile karşılaştırılırsa, jiratör kırıcıların çok büyük serbest besleme açıklıkları mevcuttur. Kapasiteleri yüksektir (>900 t/h) ve kırıcıya beslenen malzemeyi kontrol etmeden direkt besleme yapılabilir. Şoklu ve darbeli kırıcılar çatlak ve zayıf yerlerden kırma yaparla. Sonuçta taneler kübik ve küremsi şekilli kırılırlar. Bu kırıcıların BKO yüksektir. 3. Kırıcılar ve Özellikleri Kırma işlemi ve Kırma Devre Tertibinde Dikkat Edilecek Noktalar Çok çeşitli ve boyutta kırıcılardan hangisinin uygun olacağı kırıcıya beslenecek maksimum tane boyutuna, boyut küçültme oranına (BKO), kırıcı kapasitesine ve cevher özelliklerine bağlıdır. Beslenen malzemenin tek aşamada ince boyutlara ufalanması teknik olarak uygun değildir. Kırıcı yapısı ve cevher özelliklerine göre boyut küçültmenin kademeli yapılması gerekir. BKO kırıcı seçiminde göz önünde tutulması gerekli önemli parametrelerden biridir. Elle veya martapikorlerle kırma birinci kırma öncesi ızgaralarda yapılır. Laboratuarlarda bu işlemler balyoz, çekiç, tokmak veya havanla gerçekleştirilir. Buradaki amaç kırıcı girişine uygun büyüklükte malzeme üretmektir. Kırma devreleri aşamalı olarak açık veya kapalı devre olarak çalıştırılmaktadır. Diğer kırıcı tipleri ile karşılaştırılırsa, jiratör kırıcıların çok büyük serbest besleme açıklıkları mevcuttur. Kapasiteleri yüksektir (>900 t/h) ve kırıcıya beslenen malzemeyi kontrol etmeden direkt besleme yapılabilir. Şoklu ve darbeli kırıcılar çatlak ve zayıf yerlerden kırma yaparla. Sonuçta taneler kübik ve küremsi şekilli kırılırlar. Bu kırıcıların BKO yüksektir. Genel olarak BKO>30 ise 3 kademe kırma, BKO<30 ise 2 kademe kırma tercih edilir. Son kademede boyut kontrolü için kapalı devre tertip edilir. Çeneli kırıcının BKO oranı 4-7 arasında değişir. Kırıcılar Kırmada kullanılan kırıcılar; Birincil kırıcılar (çeneli diğer adıyla konkasör, Jirator), İkincil kırıcılar (konik, çekiçli), Üçüncül kırıcılar (çekiçli, merdanleri) ve hatta dördüncül kırıcılar şeklinde sınıflandırmak mümkündür. Aynı makineler hem birincil kırmada hem de ikincil kırmada kullanılabilmektedir. Ancak birincil kırıcıların kapasiteleri ve boyutları ikincil kırıcılardan yüksektir. Kırıcılar kırmayı sağlayan hareketin cinsine göre de sınıflandırılmaktadır: En küçük parçaya en küçük hareketi yapan kırıcılar (çift istinat kollu çeneli kırıcı) En büyük parçaya en küçük hareketi yapan kırıcılar, Küçük ve büyük parçalara aynı hareketi yapan kırıcılar (univeral tip). 4

5 Birincil Kırıcılar Çeneli kırıcılar Mafsallarına göre sınıflandırılırlar. Blake tipi Dodge tipi Universal tip En küçük parçaya en büyük En büyük parçaya en büyük Bütün parçalara aynı hareketi hareketi yapar hareketi yapar yapar Çift istinat kollu çeneli kırıcı Tek istinat kollu çeneli kırıcı En küçük parçaya en küçük hareketi yapar. Salgı genliği aşağıya doğru arttığı için aletin tıkanması bir ölçüde azalmış olur. Daha hafif ve kompakt bir dizayn elde edilmiştir. Eksantrik milin dairesel yörüngeli salgı hareketi vardır. Oynar çene boyunca yukarıdan aşağıya doğru değişen ve eliptik salgı hareketi vardır. Daha büyük kapasitelidir. Tıkanıklı beslemeye uygundur. Aşınma fazla ve bakım masrafları fazladır. Yatırım maliyeti düşüktür. Ara kademe kırıcısıdır. Blake Tipi kırıcılarda Yapı Unsurları ve Özellikleri Gövde : Kırıcının bütün parçalarını bir arada tutar. Çeşitli kuvvet ve şoklara dayanıklıdır. Tek parça yerine montaj kolaylığı için birkaç parçadan imal edilir. Çene ve çene plakaları : Çene ve gövde aşınmalara karşı mangenezli çelik alaşımlı plakalardan üretilir. Plakalar düz, genellikle kavisli ve girintili yapılır. Kavisli çene plakası kullanmakla kırıcıdaki ince kırma zonu yukarı taşınmış ve böylece tıkanma önlenmiş olur. Volanlar : Kırma yapılmadığı sırada enerji volanlarda depo edilir. Kırma zou : Çene plakaları ile yan plakalar arasında ve parçaların kırıcıya girişi ve çıkışı arasında kalan bölgeye kırma bölgesi denir. Bütün çeneli kırıcılar ağır boyutları ile tanımlanır (25 x 50 cm). Çeneli kırıcıya verilecek en büyük tane boyutu ağız açıklığının (ağzın küçük boyutu) %80-90 ını geçmemelidir. Aksi durumda parça aşağı inemez ve çeneler tarafından kavranamamaktadır. Çeneli kırıcılarda genellikle o kavrama açısı kullanılmaktadır. 26 o üzerinde açılar kapasite kaybına ve aşınmalara neden olur.

6 6 2 tan 2 1 : Kavrama açısı : Plaka ile parça arasında sürtünme katsayısı (Taşla-Çelik arasında 0.3) Boğaz açıklık ayarı : Aşınmaları azaltmak amacıyla kırıcı üzerinde bulunan kamalı ayar mekanizmasıyla bir dereceye kadar ayar yapılabilir. Salgı genliği ve ayarı : Hareketli çenenin maksimum genliği kırılacak malzemeye bağlıdır (1-7 cm). Sağlam, plastik özellik gösteren malzemeler için büyük, sert ve kırılgan malzemeler için küçük genlikler kullanılır. Salgı genliği arttıkça tıkanmalar azalmasına rağmen, daha fazla ince ürün alınmaktadır. Salgı genliği çene boyunca değişiktir. Kırıcı salgı genliği boğazdan ölçülen genliktir. Küçük ayar istinat kolun dayandığı arka uç yatağı seviyesini alçaltıp yükseltmekle yapılırken, büyük ayar eksantrik tertibatın değişmesiyle yapılır. Hız ve hız ayarı: Hız çeneli kırıcının boyutu ile ters orantılıdır ( dev/dk). Kırılacak parçaların aşağı doğru yeni bir pozisyona hareket edip tekrar tutulmalarına yetecek kadar süre olmalıdır. Hız artışı düz çenelerde ürün ebadını değiştirmezken, kavisli çenelerde daha ince ürün alınmasına neden olur. Hız arttıkça kapasite de artmaktadır. Motor tahrik sistemini değiştirmekle belirli sınırlar içinde hız ayarlanabilir. Kapasite : Cevher özellikleri, kırıcı yapısı, tesis kuruluşu gibi bir çok değişkene bağlıdır. Taggart çeneli kırıcı kapasitesiyle ile ilgili ampirik bir formül vermiştir. T 0. 6xLxS T : Kapasite (ton/saat) L : Ağız açıklığı (inç) S : Çıkış açıklığı (inç) Çok büyük ve çok küçük kırıcılar haricinde bu formülün doğru sonuç verdiği iddia edilmektedir Jiroskopik Döner kırıcılar Çeneli kırıcılara göre daha fazla kapasite elde etmek için geliştirilmiştir. Ana mil: Köprü ortasında asılı ve alt kısmı hızla dönebilen ve sabit kırma zonu içinde eksantrik jiroskopik hareketi nedeniyle konik bir alanı taramaktadır. Göbek veya kırıcı kafa: Sert mangan çeliğinden yapılmıştır. Çan şeklinde ana mil ile birlikte dönmektedir. Gövde ve kabuk: Üst gövde iç yüzeyleri konkavlarla kaplı, ters koni şeklindedir. Alt kısım ise muhafaza ve taşıyıcı görevindedir.

7 7 Jiroskopik döner kırıcıların 2 ana tipi vardır. Oynar Milli Kırıcı ağzında küçük, boğaza doğru daha büyük bir salgı genliği yapılır. Tıkanma azdır. Sabit Milli Genlik sabittir. Küçük ve büyük parçalara aynı hareketi yapmaktadır. Kapasite yüksektir, tıkanmalar olur Döner kırıcıların pek çoğunda aşırı yükleme halinde hidrolik bir sistem vasıtasıyla ana mil aşağı doğru hareket ettirilerek, tıkanmaya neden olan parçaların aşağı düşmesi sağlanır. Jiroskopik kırıcılar tam süre ile kırma yaparlar. Bu nedenle kapasiteleri yüksektir. 900 t/h kapasitelerde bunlar seçilirler. Döner kırıcılar giriş açıklıkları ve kırıcı kafa alt çaplarıyla tanınırlar (42 x 70, 107 x 178 cm) Primer Kırıcıların Karşılaştırılması Bir tesiste çeneli veya döner kırıcının hangisinin kullanılacağına karar vermede en önemli faktörler, kırıcının kavraması istenen besleme malının maksimum tane büyüklüğü ve kapasitesidir. Döner kırıcıların kırma kapasiteleri yüksektir. Jiroskopik kırıcılar devamlı çalışırken, çeneli kırıcılar fasılalı olarak çalışırlar. Çenelik kırıcı bütün kırma yüzeyi ile yarı sürede kırma yaparken, döner kırıcılar yarım yüzeyleri ile tam sürede kırma yaparlar. Jiroskopik döner kırıcılar tıkanıklı beslemeye uygundur. Dolayısıyla kırma zonu sürekli dolu tutulabilmektedir. Döner kırıcılar büyük işletmeler için daha avantajlıdır. Maksimum kapasitesi ton cevher başına enerji sarfiyatı daha azdır. Çeneli kırıcılar kapasiteden ziyade kırıcı ağız açıklığının önemli olduğu hallerde daha avantajlıdır. Tesis dizaynında faydalı bir ampirik formül Taggart tarafından aşağıdaki şekilde verilmiştir; Kıırılacak cevher miktarı(t/h) Agiz 2 açikligi (m ) Çeneli kırıcı kullanmak aksi takdirde döner kırıcı kullanmak avantajlıdır Çeneli kırıcının ilk yatırım ve bakım masrafları döner kırıcıdan biraz daha düşüktür. Çeneli kırıcının bakım, montaj ve taşınma gibi avantajları vardır. Killi, rutubetli ve plastik özellik gösteren malzemelerin kırılmasında daha büyük salgı genliği nedeniyle çeneli kırıcı daha avantajlıdır. Döner kırıcılar daha ziyade sert, aşındırıcı malzemeler için tercih edilir. Hem çeneli kırıcının hem de döner kırıcıların ufalama oranları 3-11 arasında değişir.

8 İkincil Kırıcılar (Sekonder kırıcılar) Primer kırıcılardan daha küçük ve hafif kırıcılardır. Bu kırıcılara 15 cm den küçük boyutta malzeme beslenmektedir. Genel olarak ikincil (sekonder) kırıcılar aynı ufalama oranına sahip birincil kırıcılardan daha fazla enerji tüketir ve daha fazla aşınırlar. Sekonder kırma işlemlerinde en çok jiroskopik döner kırıcıların modifiye edilmiş şekli olan konik kırıcılar kullanılmaktadır. Çekiçli, çarpmalı ve darbeli kırıcılar ise kömür, kalker, çakıltaşı gibi kolay kırılan malzemeler, merdaneli kırıcılar ise özel uygulamalarda kullanılmaktadır Konik kırıcılar Oynar milli jiroskopik döner kırıcıya benzemektedir. Ana mil, kırıcı kafa ve göbek, kesik koni şeklinde 3 parçadan oluşur. Daha kısa olan ana mil, üstten asılma yerine kırıcı kafa altında bulunan alt gövdeyle irtibatlı küresel yatak tarafından taşınmaktadır. Geniş bir ağız açıklı gerekmediğinden üst gövde diğer döner kırıcılarda olduğu gibi, yukarıdan aşağıya daralan bir biçimde değil, genişleyen bir kesik koni şeklindedir. Kırılan malzeme için daha geniş bir boşalma alanı sağlar. Bu konik kırıcıya yüksek kapasite temin eder. Konik kırıcılar kırıcı kafa alt çapı ile tanınırlar. Göbek konisi salgı genliği primer kırıcılardan 5 kat daha fazla olabilir. Konik kırıcılarda yüksek dönme hızları ( dev/dk) kullanılır. Salgı genliği ve hız büyük olduğundan dolayı malzeme basınçtan ziyade darbe etkisiyle kırılır. Ufalama oranları 3-7 olmasına rağmen bazı durumlarda 28 e kadar çıkabilmektedir. Symons Konik kırıcısı Piyasada en çok tercih edilen kırıcıdır. İki tipi vardır. Standart tip: İkincil kırma işlemleri için tasarlanmıştır. Kısa kafalı tip: Daha ince veya üçüncül (tersiyer) kırma için tasarlanmıştır. İkisi arasındaki en önemli fark kırma zonundadır. Standart tipte kırma zonu basamak şeklinde astarlarla kaplıdır ve böylece daha iri besleme (0.5-6 cm) yapılabilir. Kısa kafalı tipte kırıcı kafanın konikliği daha diktir. Böylece ince malzemenin tıkanması önlenmiş olur.

9 Symons konik kırıcının önemli bir özelliği gövdenin çevresi boyunca eşit aralıkla yerleştirilmiş yaylar veya bir hidrolik sistemin, kırma zonuna sert bir parçanın girmesi durumunda kırıcının hasara uğramaması için üst gövdeye esneklik vermesidir. Ayrıca sert malzemenin kırılması sırasında yaylar devamlı açık kalırsa iri parçaların kaçma ihtimali artmaktadır Diskli kırıcılar Bu kırıcılar özel şekilli konik kırıcılardır. Çok ince ürün elde etmek için kullanılılar. Taş ocaklarında büyük miktarda -1 cm boyutunda kum veya çakılın ekonomik olarak elde edilmesinde uygulama alanı bulmuştur. Konik kırıcılardan temel farkı, kırma zonunun yapısıdır. Kırma hareketi, kırma zonunda tabakalı şekilde dizilen tanelerin darbe aşındırma yoluyla ufalanmasına dayanır. Kırma işlemi diğer konik kırıcılardaki tek tabaka halinde değildir. Tanelerin birbirleri üzerinde kırılması nedeniyle aletin çıkış açıklığı ayarı ile elde edilen ürün boyutu diğer kırıcılardaki gibi direkt ilişkili değildir. Taş ocaklarında açık devre halinde çalıştırıldıklarında, küp şeklinde -1cm altında belirli bir kum oranında mıcır üretilir Darbeli (impact) kırıcılar Hem birincil (primer) hem de ikilci (sekonder) kırma kademesinde kullanılır. Basınçla kırılan parçalarda iç gerilmeler daha sonra çatlamalara neden olurlar. Darbe ise ani kırılmalara neden olmakta ve parça içinde gerilme bırakmazlar. Bu durum tuğla yapımı, bina inşaatı, yol yapımı, çimento için önemlidir. Diğer önemli avantaj kübik yapıda ürün vermesidir. Taş ocaklarında mıcır üretiminde kullanılırlar. %15 den fazla silis olan cevherler için uygun değildir. Kömür, kalker, jips, çakıl ve beton agrega için uygundur. Yüksek ufalama oranı (BKO=40) istendiğinde, kırılan üründe fazla ince malzemenin zararlı olmadığı hallerde ve cevherin aşındırıcılığı fazla değilse primer kırma işlemlerinde kullanılabilirler. Çelikten yapılmış çeper içinde, yatay bir eksen etrafında dönen bir göbek ve bu göbeğin çevresine yerleştirilmiş çekiçler bulunmaktadır. Çekiçler mangan çeliği veya kromium karbit ihtiva eden nodüler dökme demirden aşınmaya dayanıklı olarak yapılmaktadır. Dik milli ve yatay milli olarak üretilirler. Dik milli olanların astar aşınması azdır. Dönen çekiçler üzerine parça önce çekiç darbesi ile sonra öğütme plakaları ve birbirlerine çarparak kırılırlar. Kırma bölgesinin altı açık veya bir elek-ızgara ile kaplıdır. 9

10 10 Çekiçli ve sabit paletli tipleri vardır. Sabit paletlide kırma rotorda, çekiçlide çekiçlerde gerçekleştirilmektedir. Rotor dönme hızları dev/dk arasında değişmektedir. Darbeli kırıcılar giriş ağız boyutlarıyla tanımlanır (45x60 cm) Merdaneli (rolls) kırıcılar Yatay ve paralel eksenler etrafında zıt yönlerde dönen iki silindirden ibarettir. Kırılacak parça bu iki tambur arasına girerek baskı zorlaması ile kırılır. Gövde (gergi çubuğu ve gergi yayı), merdaneler ve volanlar ana yapı unsurlarıdır. Merdaneli kırıcılar diğer kırıcılara nazaran daha az ince malzeme içeren ürün verirler ve ufalama oranları (BKO=2-4) düşüktür. Uygun bir ufalama oranı elde edebilmek amacıyla besleme malı boyutlarına göre çok büyük çaplı merdaneler yapılması gereği en önemli dezavantajıdır. Bu nedenle pahalı bir kırıcıdır. Gravite uygulanan tesislerde, çok kırılgan, yapışkan, kalker, kömür, jips, fosfat ve yumuşak demir cevherinde uygulama alanları bulunmaktadır. tan N 2 olmalıdır. N Cos 2 D S D d : Sürtünme katsayısı N : Kavrama açısı, D: Merdane yarıçapı, d : Tane yarıçapı, S : Merdaneler arası yarı mesafe, Cevher-merdane arası sürtünme katsayısı = olduğundan N max = 30 o yi geçmez. Düz yüzeyli merdaneler ince kırmada, oluklu ve dişli merdaneler iri kırmada tercih edilir. Yumuşak ve yapışkan demir cevheri, kırılgan kömür ve kireç taşı gibi malzemelerin iri kırmasında kullanılır. Merdaneli kırıcılar merdane çapları ve genişlikleriyle tanımlanırlar. Teorik kapasite; C 188.5* n* D* W * g * s C : Teorik kapasite, n : merdane hızı (dev/dk), D : merdane çapı (m), W : merdane genişliği (m), g : Besleme malının özgül ağırlığı (kg/m3), s : merdaneler arası mesafe (m) Pratik kapasite teorik kapasitenin %25 i kadardır.

11 11 4. Kırma Deneyi Sırasında Yapılacak İşlemler a) Deney hakkında bilgi, b) Araç, gereç ve malzeme hazırlığı, c) Kullanılacak kırıcılar hakkında bilgi, d) Kırılacak malzemenin özelliklerinin belirlenmesi, e) Çeneli kırıcının deney için hazırlanması, f) Serbestleşme boyutuna göre kırıcı ağız ve boğaz açıklıklarının belirlenmesi, g) Eleksiz açık devre kırma başlangıç süresinin belirlenmesi, h) Malzemenin çeneli kırıcıya beslenmesi ve kırmanın gerçekleştirilmesi, i) Kırma bitiş süresinin belirlenmesi, j) Malzemenin alınması ve çeneli kırıcının temizlenmesi, k) Çekiçli kırıcının deney için hazırlanması, l) Elekli açık devre kırma başlangıç süresinin belirlenmesi, m) Çeneli kırıcı ürünü malzemenin çekiçli kırıcıya beslenmesi ve kırma işlemi, n) Kırma bitiş süresinin belirlenmesi, o) Kırılmış ürünün çekiçli kırıcıdan alınması ve çekiçli kırıcının temizlenmesi. 5. Değerlendirme Soruları a) Deneysel çalışmalarda kullandığınız kırıcıların boyut küçültme oranlarını belirleyiniz. b) Deneysel çalışmalarda kullandığınız cevher için çeneli ve çekiçli kırıcının pratik kapasitelerini ton/saat (t/h) cinsinden hesaplayınız. c) Cevher özelliklerinin kırma işlemine ve kırıcıların kapasitelerine olan etkilerini açıklayınız. d) Deneyde uyguladığınız kırma işleminin aşamalarını, bir boyut küçültme akım şemasında gösteriniz. e) Bilyalı öğütmeye malzeme hazırlamak amacıyla üç kademeli kırma tesisi akım şeması çiziniz. f) Saatte 660 ton olan bir cevher ağız boyutları 160*210 cm olan kırıcıda ufalanmak isteniyor. Bu işlem için hangi birincil kırıcıyı seçersiniz, neden? g) Bir cevher 100 mm altına kırılmak isteniyor. Yeni besleme miktarı 250 ton/saat cevherde %65 oranında +100 mm (100 mm den iri) cevher mevcuttur. Kırıcıda çıkan kırılmış üründe +100 mm oranı %15 dir. Eleğin eleme verimini %92 kabul ederek; Kırıcının açık devre çalışma şeklini çizerek, kırıcıya ve eleğe gelen yükü hesaplayınız. Kırıcının kapalı devre çalışma şeklini çizerek, kırıcıya ve eleğe gelen toplam yükü hesaplayınız.

K.T.Ü. MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI CEVHER HAZIRLAMA LABORATUVAR DERSİ DENEY FÖYLERİ

K.T.Ü. MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI CEVHER HAZIRLAMA LABORATUVAR DERSİ DENEY FÖYLERİ K.T.Ü. MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ CEVHER ve KÖMÜR HAZIRLAMA ANABİLİM DALI CEVHER HAZIRLAMA LABORATUVAR DERSİ DENEY FÖYLERİ DENEY FÖYÜ KAPAĞI AŞAĞIDAKİ ŞEKİLDE OLMALIDIR. T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

CHZ 232 Zenginleştirme Öncesi Hazırlık İşlemleri. Uygulama Dersi Notları

CHZ 232 Zenginleştirme Öncesi Hazırlık İşlemleri. Uygulama Dersi Notları CHZ 232 Zenginleştirme Öncesi Hazırlık İşlemleri Uygulama Dersi Notları Soru 1) Ağırlıkça %20 si 62.5 mm üzerinde ve iş indeksi 15 kws/t olan iki tonluk bir numune bir konili kırıcıda 45 dakika içinde

Detaylı

BASMA DENEYİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. 1. Basma Deneyinin Amacı

BASMA DENEYİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. 1. Basma Deneyinin Amacı 1. Basma Deneyinin Amacı Mühendislik malzemelerinin çoğu, uygulanan gerilmeler altında biçimlerini kalıcı olarak değiştirirler, yani plastik şekil değişimine uğrarlar. Bu malzemelerin hangi koşullar altında

Detaylı

TANE KÜÇÜLTME. Tane Küçültme Cihazları

TANE KÜÇÜLTME. Tane Küçültme Cihazları 1 TANE KÜÇÜLTME Tane küçültme terimi, katı tanelerin kesilerek, kırılarak veya parçalanarak daha küçük boyutlardaki taneciklere ayrılmasını kapsayan tüm yöntemlere verilen ortak bir addır. Proses endüstrilerinde

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LABORATUAR FÖYÜ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LABORATUAR FÖYÜ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LABORATUAR FÖYÜ CEVHER HAZIRLAMA DENEYİ Yrd.Doç.Dr. Fatih ERDEMİR TRABZON 2016 CEVHER HAZIRLAMA DENEYİ DENEYİN

Detaylı

3. KIRMA-ELEME DEVRELERİNİN TASARIMI

3. KIRMA-ELEME DEVRELERİNİN TASARIMI 21 3. KIRMA-ELEME DEVRELERİNİN TASARIMI Ufalama (boyut küçültme) devrelerinin yatırım tutarlarının ve işletme giderlerinin tüm cevher hazırlama ve zenginleştirme tesisinin maliyeti ve giderleri içindeki

Detaylı

Malzeme yavaşça artan yükler altında denendiği zaman, belirli bir sınır gerilmede dayanımı sona erip kopmaktadır.

Malzeme yavaşça artan yükler altında denendiği zaman, belirli bir sınır gerilmede dayanımı sona erip kopmaktadır. YORULMA 1 Malzeme yavaşça artan yükler altında denendiği zaman, belirli bir sınır gerilmede dayanımı sona erip kopmaktadır. Bulunan bu gerilme değerine malzemenin statik dayanımı adı verilir. 2 Ancak aynı

Detaylı

0321 Cevher Hazırlama Laboratuvarı I Kırma İşlemi ve Değerlendirilmesi

0321 Cevher Hazırlama Laboratuvarı I Kırma İşlemi ve Değerlendirilmesi 1 Araştırma ve Tartışma Soruları 0321 Cevher Hazırlama Laboratuvarı I Kırma İşlemi ve Değerlendirilmesi a) Tek istinat kollu üstten mafsallı bir çeneli kırıcı ile çekiçli kırıcının basit şekillerini çizerek

Detaylı

İmalat Yöntemleri. Prof. Dr. Akgün ALSARAN

İmalat Yöntemleri. Prof. Dr. Akgün ALSARAN İmalat Yöntemleri Prof. Dr. Akgün ALSARAN Sınıflandırma Kütlesel şekilverme 1. Dövme 2. Haddelme 3. Ekstrüzyon 4. Tel çekme Sac şekilverme 1. Eğme 2. Derin çekme 3. Germe 4. Kesme Dövme Dövme, darbe ve

Detaylı

MALZEME BİLGİSİ DERS 7 DR. FATİH AY. www.fatihay.net fatihay@fatihay.net

MALZEME BİLGİSİ DERS 7 DR. FATİH AY. www.fatihay.net fatihay@fatihay.net MALZEME BİLGİSİ DERS 7 DR. FATİH AY www.fatihay.net fatihay@fatihay.net GEÇEN HAFTA KRİSTAL KAFES NOKTALARI KRİSTAL KAFES DOĞRULTULARI KRİSTAL KAFES DÜZLEMLERİ DOĞRUSAL VE DÜZLEMSEL YOĞUNLUK KRİSTAL VE

Detaylı

ISC. Sekonder Darbeli Kırıcılar. Yüksek performans, mükemmel kübik ürünler. s e r i s i

ISC. Sekonder Darbeli Kırıcılar. Yüksek performans, mükemmel kübik ürünler. s e r i s i ISC s e r i s i Sekonder Darbeli Kırıcılar Yüksek performans, mükemmel kübik ürünler ISC serisi sekonder darbeli kırıcılar, benzersiz ağır hizmet tipi 4 bıçaklı rotor dizaynı ve kırıcı gövde tasarımı ile

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MADEN İŞLETME LABORATUVARI. (2014-2015 Bahar Dönemi) BÖHME AŞINMA DENEYİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MADEN İŞLETME LABORATUVARI. (2014-2015 Bahar Dönemi) BÖHME AŞINMA DENEYİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MADEN İŞLETME LABORATUVARI (2014-2015 Bahar Dönemi) BÖHME AŞINMA DENEYİ Amaç ve Genel Bilgiler: Kayaç ve beton yüzeylerinin aşındırıcı maddelerle

Detaylı

ATOMİK YAPI. Elektron Yükü=-1,60x10-19 C Proton Yükü=+1,60x10-19 C Nötron Yükü=0

ATOMİK YAPI. Elektron Yükü=-1,60x10-19 C Proton Yükü=+1,60x10-19 C Nötron Yükü=0 ATOMİK YAPI Elektron Yükü=-1,60x10-19 C Proton Yükü=+1,60x10-19 C Nötron Yükü=0 Elektron Kütlesi 9,11x10-31 kg Proton Kütlesi Nötron Kütlesi 1,67x10-27 kg Bir kimyasal elementin atom numarası (Z) çekirdeğindeki

Detaylı

TOKLUK VE KIRILMA. Doç.Dr.Salim ŞAHĠN

TOKLUK VE KIRILMA. Doç.Dr.Salim ŞAHĠN TOKLUK VE KIRILMA Doç.Dr.Salim ŞAHĠN TOKLUK Tokluk bir malzemenin kırılmadan önce sönümlediği enerjinin bir ölçüsüdür. Bir malzemenin kırılmadan bir darbeye dayanması yeteneği söz konusu olduğunda önem

Detaylı

KTU MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MADEN İŞLETME LABORATUVARI Arş. Gör. Şener ALİYAZICIOĞLU LOS ANGELES AŞINMA DENEYİ

KTU MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MADEN İŞLETME LABORATUVARI Arş. Gör. Şener ALİYAZICIOĞLU LOS ANGELES AŞINMA DENEYİ LOS ANGELES AŞINMA DENEYİ Tanım: Darbe dayanımı, standart boyutlardaki kayaçların belirli bir doğrultuda darbelere karşı gösterdiği dirençtir. Kayaç malzemesinin darbe ve aşınma gibi etkilere karşı dayanıklılığının

Detaylı

PLASTİK ŞEKİLLENDİRME YÖNTEMLERİ

PLASTİK ŞEKİLLENDİRME YÖNTEMLERİ PLASTİK ŞEKİLLENDİRME YÖNTEMLERİ Metalik malzemelerin geriye dönüşü olmayacak şekilde kontrollü fiziksel/kütlesel deformasyona (plastik deformasyon) uğratılarak şekillendirilmesi işlemlerine genel olarak

Detaylı

322 Cevher Hazırlama Laboratuarı II Yoğunluk Farkına göre Zenginleştirme FALCON KONSANTRATÖR ile ZENGİNLEŞTİRME

322 Cevher Hazırlama Laboratuarı II Yoğunluk Farkına göre Zenginleştirme FALCON KONSANTRATÖR ile ZENGİNLEŞTİRME 1. Giriş 322 Cevher Hazırlama Laboratuarı II Yoğunluk Farkına göre Zenginleştirme FALCON KONSANTRATÖR ile ZENGİNLEŞTİRME Falcon cihazı temel olarak bir ayırma oluğu ile devamlı çalışan bir santrifüjün

Detaylı

TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ. Bölüm-4 MALZEMELERDE ÇEKME-BASMA - KESME GERİLMELERİ VE YOUNG MODÜLÜ. 4.1. Malzemelerde Zorlanma ve Gerilme Şekilleri

TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ. Bölüm-4 MALZEMELERDE ÇEKME-BASMA - KESME GERİLMELERİ VE YOUNG MODÜLÜ. 4.1. Malzemelerde Zorlanma ve Gerilme Şekilleri Bölüm-4 MALZEMELERDE ÇEKME-BASMA - KESME GERİLMELERİ VE YOUNG MODÜLÜ 4.1. Malzemelerde Zorlanma ve Gerilme Şekilleri Malzemeler genel olarak 3 çeşit zorlanmaya maruzdurlar. Bunlar çekme, basma ve kesme

Detaylı

METALİK MALZEMELERİN ÇEKME DENEYİ

METALİK MALZEMELERİN ÇEKME DENEYİ METALİK MALZEMELERİN ÇEKME DENEYİ Çekme deneyi, malzemelerin statik yük altında elastik ve plastik davranışını belirlemek amacıyla uygulanır. Çekme deneyi, asıl malzemeyi temsil etmesi için hazırlanan

Detaylı

2.1. GİRİŞ BÖLÜM 2 - CEVHER HAZIRLAMA

2.1. GİRİŞ BÖLÜM 2 - CEVHER HAZIRLAMA 2.1. GİRİŞ BÖLÜM 2 - CEVHER HAZIRLAMA Tabiatta bilinen 2500 tür mineral bulunmasına rağmen bunlardan ancak 250 kadarı ticari değer taşıyan yataklarda bulunmaktadır. Bu minerallerin oluşturduğu cevherden

Detaylı

IPC. Primer Darbeli Kırıcılar. Yüksek küçültme oranı, daha iyi performans. s e r i s i

IPC. Primer Darbeli Kırıcılar. Yüksek küçültme oranı, daha iyi performans. s e r i s i IPC s e r i s i Primer Darbeli Kırıcılar Yüksek küçültme oranı, daha iyi performans IPC Serisi primer darbeli kırıcılar, çağın gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlanmış yeni jenerasyon darbeli kırıcılardır.

Detaylı

TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ. Öğr. Gör. Adem ÇALIŞKAN

TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ. Öğr. Gör. Adem ÇALIŞKAN TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ 3 Malzemelerin esnekliği Gerilme Bir cisme uygulanan kuvvetin, kesit alanına bölümüdür. Kuvvetin yüzeye dik olması halindeki gerilme "normal gerilme" adını alır ve şeklinde

Detaylı

Teknoloji: Elde bulunan mevcut maddelerden yararlanarak istenilen ürünün elde edilmesi

Teknoloji: Elde bulunan mevcut maddelerden yararlanarak istenilen ürünün elde edilmesi Teknoloji: Elde bulunan mevcut maddelerden yararlanarak istenilen ürünün elde edilmesi Her türlü alet ve ekipman vs kısımlar Mekanik Kimyasal Maddenin iç yapısında bir değişiklik Organik inorganik Hammadde

Detaylı

IVC. Dik Milli Kırıcılar. Kusursuzluğu tecrübe edin. s e r i s i

IVC. Dik Milli Kırıcılar. Kusursuzluğu tecrübe edin. s e r i s i IVC s e r i s i Dik Milli Kırıcılar Kusursuzluğu tecrübe edin. IVC serisi dik milli kırıcılar genellikle kırma eleme tesislerinin tersiyer ya da dördüncül aşamalarında kullanılmaktadır. Değişik tipte kırıcı

Detaylı

Mühendislik Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü

Mühendislik Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü ÇEKME DENEYİ 1. DENEYİN AMACI Mühendislik malzemeleri rijit olmadığından kuvvet altında deforme olup, şekil ve boyut değişiklikleri gösterirler. Malzeme özelliklerini anlamak üzere mekanik testler yapılır.

Detaylı

Özgül Ağırlık Farkı veya Gravite ile Zenginleştirme

Özgül Ağırlık Farkı veya Gravite ile Zenginleştirme 1 Özgül Ağırlık Farkı veya Gravite ile Zenginleştirme 1. Özgül Ağırlık Farkı İle Zenginleştirmenin Genel Tanımı Mineral tanelerinin, aralarındaki özgül ağırlık farklılığının neden olduğu, akışkan ortamlardaki

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MIM331 MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METODLAR DERSİ

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MIM331 MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METODLAR DERSİ T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MIM331 MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METODLAR DERSİ 3 NOKTA EĞME DENEY FÖYÜ ÖĞRETİM ÜYESİ YRD.DOÇ.DR.ÖMER KADİR

Detaylı

TURBO GENEL ÖZELLİKLERİ OPSİYONEL DONANIM STANDART DANANIM GENEL ÖZELLİKLERİ STANDART DONANIM OPSİYONEL DONANIM

TURBO GENEL ÖZELLİKLERİ OPSİYONEL DONANIM STANDART DANANIM GENEL ÖZELLİKLERİ STANDART DONANIM OPSİYONEL DONANIM TURBO 700-900 GENEL ÖZELLİKLERİ GENEL ÖZELLİKLERİ İdeal kübik malzeme üretimi Kolay değiştirilebilen kasnaklar sayesinde rotor devri değiştirilerek gradasyon ayar imkanı Kapalı tip rotor ve rotor çevresindeki

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. 00321 CEVHER HAZIRLAMA LABORATUVARI l ÖĞÜTME DENEY FÖYÜ

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. 00321 CEVHER HAZIRLAMA LABORATUVARI l ÖĞÜTME DENEY FÖYÜ İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 00321 CEVHER HAZIRLAMA LABORATUVARI l ÖĞÜTME DENEY FÖYÜ DENEY HAZIRLIK SORULARI 1) Öğütme nedir? Öğütme işleminin gerçekleştirildiği endüstriyel uygulamalara

Detaylı

Sakarya Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü. İmalat Müh. Deneysel Metotlar Dersi MAK 320. Çalışma 3: SERTLİK ÖLÇÜMÜ

Sakarya Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü. İmalat Müh. Deneysel Metotlar Dersi MAK 320. Çalışma 3: SERTLİK ÖLÇÜMÜ Sakarya Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü İmalat Müh. Deneysel Metotlar Dersi MAK 320 Çalışma 3: SERTLİK ÖLÇÜMÜ Konuyla ilgili aşağıdaki soruları cevaplandırarak rapor halinde

Detaylı

Prof. Dr. İrfan KAYMAZ

Prof. Dr. İrfan KAYMAZ Prof. Dr. İrfan KAYMAZ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Giriş Bu bölüm sonunda öğreneceğiniz konular: Kayış-kasnak mekanizmalarının türü Kayış türleri Meydana gelen kuvvetler Geometrik

Detaylı

MALZEMELERİN MEKANİK ÖZELLİKLERİ

MALZEMELERİN MEKANİK ÖZELLİKLERİ MALZEMELERİN MEKANİK ÖZELLİKLERİ Bir cismin uygulanan kuvvetlere karşı göstermiş olduğu tepki, mekanik davranış olarak tanımlanır. Bu davranış biçimini mekanik özellikleri belirler. Mekanik özellikler,

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MADEN İŞLETME LABORATUVARI

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MADEN İŞLETME LABORATUVARI DENEY ADI: EĞİLME (BÜKÜLME) DAYANIMI TANIM: Eğilme dayanımı (bükülme dayanımı veya parçalanma modülü olarak da bilinir), bir malzemenin dış fiberinin çekme dayanımının ölçüsüdür. Bu özellik, silindirik

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Hüseyin YİĞİTER

Yrd.Doç.Dr. Hüseyin YİĞİTER Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü İNŞ2024 YAPI MALZEMESİ II SERTLEŞMİŞ BETONUN DİĞER ÖZELLİKLERİ Yrd.Doç.Dr. Hüseyin YİĞİTER http://kisi.deu.edu.tr/huseyin.yigiter EĞİLME DENEYİ ve EĞİLME

Detaylı

Şekil 1. Sarkaçlı darbe deney düzeneği

Şekil 1. Sarkaçlı darbe deney düzeneği DARBE DENEYİ Giriş Ani darbelere karşı dayanımı yüksek olan malzeme seçimi için, malzemenin kopmaya karşı olan direnci darbe testi ile ölçülmelidir. Malzemenin ani darbelere karşı dayanımı tokluğu ile

Detaylı

BURSA TECHNICAL UNIVERSITY (BTU) 2 DİŞLİ ÇARKLAR I: GİRİŞ

BURSA TECHNICAL UNIVERSITY (BTU) 2 DİŞLİ ÇARKLAR I: GİRİŞ Makine Elemanları 2 DİŞLİ ÇARKLAR I: GİRİŞ 1 Bu bölümden elde edilecek kazanımlar Güç Ve Hareket İletim Elemanları Basit Dişli Dizileri Redüktörler Ve Vites Kutuları : Sınıflandırma Ve Kavramlar Silindirik

Detaylı

MALZEME BİLİMİ. Mekanik Özellikler ve Davranışlar. Doç. Dr. Özkan ÖZDEMİR. (DERS NOTLARı) Bölüm 5.

MALZEME BİLİMİ. Mekanik Özellikler ve Davranışlar. Doç. Dr. Özkan ÖZDEMİR. (DERS NOTLARı) Bölüm 5. MALZEME BİLİMİ (DERS NOTLARı) Bölüm 5. Mekanik Özellikler ve Davranışlar Doç. Dr. Özkan ÖZDEMİR ÇEKME TESTİ: Gerilim-Gerinim/Deformasyon Diyagramı Çekme deneyi malzemelerin mukavemeti hakkında esas dizayn

Detaylı

Hakkımızda. Rulman Servisi

Hakkımızda. Rulman Servisi Rulman Servisi 1981 Hakkımızda 1973 yılından itibaren sektörün içinde yer alan Rulman Servisi nin sahipleri, 1982 yılında kendi firmasıyla sektörel firmalar arasında yerini almıştır. Çalışma faaliyetlerini

Detaylı

MAK-204. Üretim Yöntemleri

MAK-204. Üretim Yöntemleri MAK-204 Üretim Yöntemleri Taşlama ve Taşlama Tezgahı (12.Hafta) Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğt. Bölümü Taşlama Đşleminin Tanımı: Belirli bir formda imal

Detaylı

Bir cismin içinde mevcut olan veya sonradan oluşan bir çatlağın, cisme uygulanan gerilmelerin etkisi altında, ilerleyerek cismi iki veya daha çok

Bir cismin içinde mevcut olan veya sonradan oluşan bir çatlağın, cisme uygulanan gerilmelerin etkisi altında, ilerleyerek cismi iki veya daha çok Bir cismin içinde mevcut olan veya sonradan oluşan bir çatlağın, cisme uygulanan gerilmelerin etkisi altında, ilerleyerek cismi iki veya daha çok parçaya ayırmasına "kırılma" adı verilir. KIRILMA ÇEŞİTLERİ

Detaylı

İçindekiler. Besleyiciler. Kırıcılar. Elekler. Yıkayıcılar. Ekim 2014, Ankara. Titreşimli Izgaralı Besleyici Titreşimli Tablalı Besleyici...

İçindekiler. Besleyiciler. Kırıcılar. Elekler. Yıkayıcılar. Ekim 2014, Ankara. Titreşimli Izgaralı Besleyici Titreşimli Tablalı Besleyici... İçindekiler Besleyiciler Titreşimli Izgaralı Besleyici...2-7 Titreşimli Tablalı Besleyici...8-13 Kırıcılar Primer Çeneli Kırıcılar...14-21 Primer Darbeli Kırıcılar...22-29 Sekonder Darbeli Kırıcılar...30-37

Detaylı

LABORATUVARDA YAPILAN ANALİZLER

LABORATUVARDA YAPILAN ANALİZLER Laboratuvar Adı: Yapı Malzemesi ve Beton Laboratuvarı Bağlı Olduğu Kurum: Mühendislik Fakültesi- İnşaat Mühendisliği Bölümü Laboratuvar Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. M. Haluk Saraçoğlu E-Posta: mhsaracoglu@dpu.edu.tr

Detaylı

DİŞLİ ÇARKLAR II: HESAPLAMA

DİŞLİ ÇARKLAR II: HESAPLAMA DİŞLİ ÇARLAR II: HESAPLAMA Prof. Dr. İrfan AYMAZ Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Giriş Bu bölüm sonunda öğreneceğiniz konular: Dişli Çark uvvetleri Diş Dibi Gerilmeleri

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. 00321 CEVHER HAZIRLAMA LABORATUVARI l ÖĞÜTME DENEY FÖYÜ

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. 00321 CEVHER HAZIRLAMA LABORATUVARI l ÖĞÜTME DENEY FÖYÜ 1. DENEY HAZIRLIK SORULARI İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 00321 CEVHER HAZIRLAMA LABORATUVARI l ÖĞÜTME DENEY FÖYÜ a) Bir cevher hazırlama terimi olarak Öğütme nedir? Öğütme tane boyu ne demektir?

Detaylı

ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTESĠ MADEN MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ CEVHER HAZIRLAMA LABORATUVARI l ÖĞÜTME DENEY FÖYÜ

ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTESĠ MADEN MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ CEVHER HAZIRLAMA LABORATUVARI l ÖĞÜTME DENEY FÖYÜ DENEY HAZIRLIK SORULARI ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTESĠ MADEN MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ 00321 CEVHER HAZIRLAMA LABORATUVARI l ÖĞÜTME DENEY FÖYÜ 1) Genel anlamda öğütme nedir? Öğütme işleminin gerçekleştirildiği endüstriyel

Detaylı

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MADEN VE CEVHER HAZIRLAMA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ CEVHER VE KÖMÜR HAZIRLAMA LABORATUVARI CİHAZ KATALOĞU

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MADEN VE CEVHER HAZIRLAMA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ CEVHER VE KÖMÜR HAZIRLAMA LABORATUVARI CİHAZ KATALOĞU ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MADEN VE CEVHER HAZIRLAMA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ CEVHER VE KÖMÜR HAZIRLAMA LABORATUVARI CİHAZ KATALOĞU 1 CİHAZLAR Çeneli Kırıcı (Büyük)... 3 Çeneli Kırıcı (Küçük)...

Detaylı

RULMANLAR YUVARLANMALI YATAKLAR-I. Makine Elemanları 2. Doç.Dr. Ali Rıza Yıldız. BURSA TECHNICAL UNIVERSITY (BTU) Department of Mechanical Engineering

RULMANLAR YUVARLANMALI YATAKLAR-I. Makine Elemanları 2. Doç.Dr. Ali Rıza Yıldız. BURSA TECHNICAL UNIVERSITY (BTU) Department of Mechanical Engineering Makine Elemanları 2 YUVARLANMALI YATAKLAR-I RULMANLAR Doç.Dr. Ali Rıza Yıldız 1 Bu Bölümden Elde Edilecek Kazanımlar Yuvarlanmalı Yataklamalar Ve Türleri Bilyalı Rulmanlar Sabit Bilyalı Rulmanlar Eğik

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. 00321 CEVHER HAZIRLAMA LABORATUVARI l ELEK ANALİZİ DENEYİ

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. 00321 CEVHER HAZIRLAMA LABORATUVARI l ELEK ANALİZİ DENEYİ İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 00321 CEVHER HAZIRLAMA LABORATUVARI l ELEK ANALİZİ DENEYİ ARAŞTIRMA-TARTIŞMA SORULARI a) Mineral mühendisliği bakımından tane ve tane boyutu ne demektir? Araştırınız.

Detaylı

BÖLÜM 3 DİFÜZYON (YAYINIM)

BÖLÜM 3 DİFÜZYON (YAYINIM) BÖLÜM 3 DİFÜZYON (YAYINIM) 1 Mürekkebin suda yayılması veya kolonyanın havada yayılması difüzyona örnektir. En hızlı difüzyon gazlarda görülür. Katılarda atom hareketleri daha yavaş olduğu için katılarda

Detaylı

Sandvik, ufalama prosesinde yatırım, işçilik ve enerji. Vibrocone. Sahip Bir Kırıcı: Öğütme Performansına. Tanıtım www.madencilik-turkiye.

Sandvik, ufalama prosesinde yatırım, işçilik ve enerji. Vibrocone. Sahip Bir Kırıcı: Öğütme Performansına. Tanıtım www.madencilik-turkiye. Tanıtım www.madencilik-turkiye.com Öğütme Performansına Sahip Bir Kırıcı: Vibrocone Bu bir reklamdır. Sandvik, ufalama prosesinde yatırım, işçilik ve enerji maliyetlerini düşüren, dolayısıyla daha ekonomik

Detaylı

2. Amaç: Çekme testi yapılarak malzemenin elastiklik modülünün bulunması

2. Amaç: Çekme testi yapılarak malzemenin elastiklik modülünün bulunması 1. Deney Adı: ÇEKME TESTİ 2. Amaç: Çekme testi yapılarak malzemenin elastiklik modülünün bulunması Mühendislik tasarımlarının en önemli özelliklerinin başında öngörülebilir olmaları gelmektedir. Öngörülebilirliğin

Detaylı

REZA SHIRZAD REZAEI 1

REZA SHIRZAD REZAEI 1 REZA SHIRZAD REZAEI 1 Tezin Amacı Köprü analiz ve modellemesine yönelik çalışma Akberabad kemer köprüsünün analizi ve modellenmesi Tüm gerçek detayların kullanılması Kalibrasyon 2 KEMER KÖPRÜLER Uzun açıklıklar

Detaylı

1975 yılında kurulan firmamız Hoffman ve Tunel fırınlarının mekanik aksamları pişirme ekipmanları imalatı ile toprak sanayide hizmete başlamıştır.

1975 yılında kurulan firmamız Hoffman ve Tunel fırınlarının mekanik aksamları pişirme ekipmanları imalatı ile toprak sanayide hizmete başlamıştır. Hakkımızda 1975 yılında kurulan firmamız Hoffman ve Tunel fırınlarının mekanik aksamları pişirme ekipmanları imalatı ile toprak sanayide hizmete başlamıştır. Daha sonraki yıllarda tünel kurutma ve tünel

Detaylı

Fizik 101-Fizik I 2013-2014. Statik Denge ve Esneklik

Fizik 101-Fizik I 2013-2014. Statik Denge ve Esneklik 1 -Fizik I 2013-2014 Statik Denge ve Esneklik Nurdan Demirci Sankır Ofis: 364, Tel: 2924332 2 İçerik Denge Şartları Ağırlık Merkezi Statik Dengedeki Katı Cisimlere ler Katıların Esneklik Özellikleri 1

Detaylı

MALZEME SEÇİMİ ve PRENSİPLERİ

MALZEME SEÇİMİ ve PRENSİPLERİ MALZEME SEÇİMİ ve PRENSİPLERİ 1 MEKANİK ÖZELLİKLER Bu başlıkta limit değeri girilebilecek özellikler şunlardır: Young modülü (Young s modulus), Akma mukavemeti (Yield strength), Çekme mukavemeti (Tensile

Detaylı

ZnS (zincblende) NaCl (sodium chloride) CsCl (cesium chloride)

ZnS (zincblende) NaCl (sodium chloride) CsCl (cesium chloride) Seramik, sert, kırılgan, yüksek ergime derecesine sahip, düşük elektrik ve ısı iletimi ile iyi kimyasal ve ısı kararlılığı olan ve yüksek basma dayanımı gösteren malzemelerdir. Malzeme özellikleri bağ

Detaylı

SERTLİK DENEYİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. 1. Sertlik Deneylerinin Amacı

SERTLİK DENEYİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. 1. Sertlik Deneylerinin Amacı 1. Sertlik Deneylerinin Amacı Malzemeler üzerinde yapılan en genel deney, sertliğinin ölçülmesidir. Bunun başlıca sebebi, deneyin basit oluşu ve diğerlerine oranla numuneyi daha az tahrip etmesidir. Diğer

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 9B - BURULMA DENEYİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 9B - BURULMA DENEYİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 9B - BURULMA DENEYİ GİRİŞ Mekanik tasarım yaparken öncelikli olarak tasarımda kullanılması düşünülen malzemelerin

Detaylı

Tanım: Boyuna doğrultuda eksenel basınç kuvveti taşıyan elemanlara Basınç Çubuğu denir.

Tanım: Boyuna doğrultuda eksenel basınç kuvveti taşıyan elemanlara Basınç Çubuğu denir. BASINÇ ÇUBUKLARI Tanım: Boyuna doğrultuda eksenel basınç kuvveti taşıyan elemanlara Basınç Çubuğu denir. Basınç çubukları, sadece eksenel basınç kuvvetine maruz kalırlar. Bu çubuklar üzerinde Eğilme ve

Detaylı

29- Eylül KOÜ. Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü ( 1. ve 2. Öğretim 2. Sınıf / B Şubesi) Mukavemet Dersi - 1.

29- Eylül KOÜ. Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü ( 1. ve 2. Öğretim 2. Sınıf / B Şubesi) Mukavemet Dersi - 1. SORU-1) Şekildeki dikdörtgen kesitli kolonun genişliği b=200 mm. ve kalınlığı t=100 mm. dir. Kolon, kolon kesitinin geometrik merkezinden geçen ve tarafsız ekseni üzerinden etki eden P=400 kn değerindeki

Detaylı

BIVITEC. Yüksek ayırt edici sistemde zor elenebilir dökme ürünler

BIVITEC. Yüksek ayırt edici sistemde zor elenebilir dökme ürünler BIVITEC Yüksek ayırt edici sistemde zor elenebilir dökme ürünler Amaç Eleme amaçlı tasnif dökme ürünlerin işlenmesinde önemli bir adımdır. Binder+Co şirketi BIVITEC i, konvansiyonel eleme tekniğinin yetersiz

Detaylı

Endüstriyel Yatık Tip Redüktör Seçim Kriterleri

Endüstriyel Yatık Tip Redüktör Seçim Kriterleri Endüstriyel Yatık Tip Redüktör Seçim Kriterleri Gelişen imalat teknolojileri ile birlikte birim hacimde daha yüksek tork değerlerine sahip redüktörihtiyacı kullanıcıların en önemli beklentilerinden biri

Detaylı

DİŞLİ ÇARKLAR II. Makine Elemanları 2 HESAPLAMALAR. Doç.Dr. Ali Rıza Yıldız. BURSA TECHNICAL UNIVERSITY (BTU) Department of Mechanical Engineering

DİŞLİ ÇARKLAR II. Makine Elemanları 2 HESAPLAMALAR. Doç.Dr. Ali Rıza Yıldız. BURSA TECHNICAL UNIVERSITY (BTU) Department of Mechanical Engineering Makine Elemanları 2 DİŞLİ ÇARKLAR II HESAPLAMALAR Doç.Dr. Ali Rıza Yıldız 1 Bu Bölümden Elde Edilecek Kazanımlar Dişli Çark Kuvvetleri Diş Dibi Gerilmeleri Mukavemeti Etkileyen Faktörler Yüzey Basıncı

Detaylı

FRENLER SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE ELEMANLARI-II DERS NOTU

FRENLER SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE ELEMANLARI-II DERS NOTU FRENLER MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE ELEMANLARI-II DERS NOTU Frenler 2 / 20 Frenler, sürtünme yüzeyli kavramalarla benzer prensiplere göre çalışan bir makine elemanı grubunu oluştururlar. Şu şekilde

Detaylı

HALBACH & BRAUN. Madencilik ve hammadde sektörlerine hizmet veren H&B tüm dünyada kendini kanıtlamıştır.

HALBACH & BRAUN. Madencilik ve hammadde sektörlerine hizmet veren H&B tüm dünyada kendini kanıtlamıştır. HALBACH & BRAUN Bir aile şirketi olan H&B 1997 den bu yana Almanya Sprockhövel de faaliyet göstermektedir. Halbach Braun ürünleri yaratıcı ve sürekli yenilenen teknolojileri ile yer altı madenciliğinde

Detaylı

Mekanik Davranışın Temel Kavramları. Cisimlerin uygulanan dış kuvvetlere karşı gösterdiği tepkiye mekanik davranış denir.

Mekanik Davranışın Temel Kavramları. Cisimlerin uygulanan dış kuvvetlere karşı gösterdiği tepkiye mekanik davranış denir. ŞEKİL DEĞİŞTİRME 1 Mekanik Davranışın Temel Kavramları Cisimlerin uygulanan dış kuvvetlere karşı gösterdiği tepkiye mekanik davranış denir. Sürekli artan kuvvet altında önce şekil değiştirme oluşur. Düşük

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KİMYA TEKNOLOJİSİ KIRICI VE ÖĞÜTÜCÜLER 524KI0298

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KİMYA TEKNOLOJİSİ KIRICI VE ÖĞÜTÜCÜLER 524KI0298 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KİMYA TEKNOLOJİSİ KIRICI VE ÖĞÜTÜCÜLER 524KI0298 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

8. STOKLAMA VE STOKTAN ALMA

8. STOKLAMA VE STOKTAN ALMA 141 8. STOKLAMA VE STOKTAN ALMA 8.1. Stoklama Genel olarak tesiste cevher şekil 8.1 de görülen yerlerde stok edilebilir. Madenin ve birincil kırmanın kesikli çalışması, harmanlama yapılması ve cevherin

Detaylı

MAKİNE ELEMANLARI DERS SLAYTLARI

MAKİNE ELEMANLARI DERS SLAYTLARI MAKİNE ELEMANLARI DERS SLAYTLARI YORULMA P r o f. D r. İ r f a n K A Y M A Z P r o f. D r. A k g ü n A L S A R A N A r ş. G ör. İ l y a s H A C I S A L İ HOĞ LU Aloha Havayolları Uçuş 243: Hilo dan Honolulu

Detaylı

NEFELİNLİ SİYENİT Sodyum & Potasyum Feldspat B & S YATIRIM A.Ş. KIRŞEHİR NEFELİN İŞLETMELERİ

NEFELİNLİ SİYENİT Sodyum & Potasyum Feldspat B & S YATIRIM A.Ş. KIRŞEHİR NEFELİN İŞLETMELERİ NEFELİNLİ SİYENİT Sodyum & Potasyum Feldspat B & S YATIRIM A.Ş. KIRŞEHİR NEFELİN İŞLETMELERİ B& S YATIRIM A.Ş. Kırşehir Nefelin İşletmeleri w w w. b s ya t i r i m.co m.t r Ankara Merkez Kırşehir Nefelin

Detaylı

GÜNEŞ KIRICI SİSTEMLER

GÜNEŞ KIRICI SİSTEMLER GÜNEŞ KIRICI SİSTEMLER YAPI MARKET SAN.TİC.LTD.ŞTİ. Genellikle ticari amaçlı binalarda kullanılan, güneş enerjisinden maksimum derecede yararlanmak veya onu kontrol etmek amaçlı uygulanan sistemlerdir.

Detaylı

YUVARLANMALI YATAKLAR I: RULMANLAR

YUVARLANMALI YATAKLAR I: RULMANLAR Rulmanlı Yataklar YUVARLANMALI YATAKLAR I: RULMANLAR Prof. Dr. İrfan KAYMAZ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Giriş Rulmanlı Yataklar Bu bölüm sonunda öğreneceğiniz konular: Yuvarlanmalı

Detaylı

Hidrolik Paletli Pompa

Hidrolik Paletli Pompa Hidrolik Paletli Pompa 05532862889 bilgi@ahidrolikdunyasi.com http://www.ahidrolikdunyasi.com Hidrolik paletli pompalar tanımı Hidrolik paletli çalışma prensibi Hidrolik paletli kapasite çizelgesi Hidrolik

Detaylı

Malzemelerin Deformasyonu

Malzemelerin Deformasyonu Malzemelerin Deformasyonu Malzemelerin deformasyonu Kristal, etkiyen kuvvete deformasyon ile cevap verir. Bir malzemeye yük uygulandığında malzeme üzerinde çeşitli yönlerde ve çeşitli şekillerde yükler

Detaylı

Mukavemet 1. Fatih ALİBEYOĞLU. -Çalışma Soruları-

Mukavemet 1. Fatih ALİBEYOĞLU. -Çalışma Soruları- 1 Mukavemet 1 Fatih ALİBEYOĞLU -Çalışma Soruları- Soru 1 AB ve BC silindirik çubukları şekilde gösterildiği gibi, B de kaynak edilmiş ve yüklenmiştir. P kuvvetinin büyüklüğünü, AB çubuğundaki çekme gerilmesiyle

Detaylı

Kahl Valsli Değirmenleriyle ekonomik iri kırma

Kahl Valsli Değirmenleriyle ekonomik iri kırma Kahl Valsli Değirmenleriyle ekonomik iri kırma Kahl Valsli Kırıcıları Avantajları Ekonomik öğütme; %70 daha az enerji kullanımı Valslerin direkt akuple tahriki( Kaplin, kayış, zincir yok) Makinada aşinma

Detaylı

KONVEYÖR BANTLARINIZIN TEMİZLİĞİ VE BAKIMINDA EN İYİ SEÇİM

KONVEYÖR BANTLARINIZIN TEMİZLİĞİ VE BAKIMINDA EN İYİ SEÇİM Tasarım Mühendislik Imalat AYIK BAND San ve Tic. Ltd. Sti IMES 103. Sokak, Nº. 14 Y. Dudullu, Istanbul, Türkiye Tel: + 90 216 365 10 66 Faks: + 90 216 314 34 55 E-posta: bilgi@ayikband.com Web: www.ayikband.com

Detaylı

METALURJİ VE MALZEME MÜH. LAB VE UYG. DERSİ FÖYÜ

METALURJİ VE MALZEME MÜH. LAB VE UYG. DERSİ FÖYÜ METALURJİ VE MALZEME MÜH. LAB VE UYG. DERSİ FÖYÜ ALIN KAYNAKLI LEVHASAL BAĞLANTILARIN ÇEKME TESTLERİ A- DENEYİN ÖNEMİ ve AMACI Malzemelerin mekanik davranışlarını incelemek ve yapılarıyla özellikleri arasındaki

Detaylı

Yığma yapı elemanları ve bu elemanlardan temel taşıyıcı olan yığma duvarlar ve malzeme karakteristiklerinin araştırılması

Yığma yapı elemanları ve bu elemanlardan temel taşıyıcı olan yığma duvarlar ve malzeme karakteristiklerinin araştırılması Yığma yapı elemanları ve bu elemanlardan temel taşıyıcı olan yığma duvarlar ve malzeme karakteristiklerinin araştırılması Farklı sonlu eleman tipleri ve farklı modelleme teknikleri kullanılarak yığma duvarların

Detaylı

Deneyin Amacı Çekme deneyinin incelenmesi ve metalik bir malzemeye ait çekme deneyinin yapılması.

Deneyin Amacı Çekme deneyinin incelenmesi ve metalik bir malzemeye ait çekme deneyinin yapılması. 1 Deneyin Adı Çekme Deneyi Deneyin Amacı Çekme deneyinin incelenmesi ve metalik bir malzemeye ait çekme deneyinin yapılması. Teorik Bilgi Malzemelerin statik (darbesiz) yük altındaki mukavemet özelliklerini

Detaylı

BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ METALURJĠ VE MALZEME MÜHENDĠSLĠĞĠ

BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ METALURJĠ VE MALZEME MÜHENDĠSLĠĞĠ BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ METALURJĠ VE MALZEME MÜHENDĠSLĠĞĠ MALZEME LABORATUARI I DERSĠ BURULMA DENEY FÖYÜ BURULMA DENEYĠ Metalik malzemelerin burma deneyi, iki ucundan sıkıştırılırmış

Detaylı

BANTLI KONVEYÖRLER HAZIRLAYANLAR : GÖKHAN DURMAZ 20100254033 CEM ULUSOY 20100254032

BANTLI KONVEYÖRLER HAZIRLAYANLAR : GÖKHAN DURMAZ 20100254033 CEM ULUSOY 20100254032 BANTLI KONVEYÖRLER HAZIRLAYANLAR : GÖKHAN DURMAZ 20100254033 CEM ULUSOY 20100254032 TARİHÇESİ Sonsuz bantla taşıma çok eski zamanlardan beri kullanılmaktadır. 1868 yıllında İngiliz mühendis Lyster kauçukla

Detaylı

BURULMA DENEYİ 2. TANIMLAMALAR:

BURULMA DENEYİ 2. TANIMLAMALAR: BURULMA DENEYİ 1. DENEYİN AMACI: Burulma deneyi, malzemelerin kayma modülü (G) ve kayma akma gerilmesi ( A ) gibi özelliklerinin belirlenmesi amacıyla uygulanır. 2. TANIMLAMALAR: Kayma modülü: Kayma gerilmesi-kayma

Detaylı

KOMPOZİTLER Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği

KOMPOZİTLER Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Başlık KOMPOZİTLER Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Tanım İki veya daha fazla malzemenin, iyi özelliklerini bir araya toplamak ya da ortaya yeni bir özellik çıkarmak için, mikro veya makro seviyede

Detaylı

MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MADEN VE TÜNEL KAZILARINDA MEKANİZASYON LABORATUVAR DENEY FÖYÜ

MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MADEN VE TÜNEL KAZILARINDA MEKANİZASYON LABORATUVAR DENEY FÖYÜ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MADEN VE TÜNEL KAZILARINDA MEKANİZASYON LABORATUVAR DENEY FÖYÜ Deney 1. Sievers Minyatür Delme Deneyi Deney 2. Kırılganlık(S20) Deneyi Deney 3. Cerchar Aşındırıcılık İndeksi (CAI)

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 3 ÜÇ NOKTALI EĞİLME DENEYİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 3 ÜÇ NOKTALI EĞİLME DENEYİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 3 ÜÇ NOKTALI EĞİLME DENEYİ GİRİŞ Yapılan herhangi bir mekanik tasarımda kullanılacak malzemelerin belirlenmesi

Detaylı

MALZEME ANA BİLİM DALI Malzeme Laboratuvarı Deney Föyü. Deneyin Adı: Malzemelerde Sertlik Deneyi. Deneyin Tarihi:

MALZEME ANA BİLİM DALI Malzeme Laboratuvarı Deney Föyü. Deneyin Adı: Malzemelerde Sertlik Deneyi. Deneyin Tarihi: Deneyin Adı: Malzemelerde Sertlik Deneyi Deneyin Tarihi:13.03.2014 Deneyin Amacı: Malzemelerin sertliğinin ölçülmesi ve mukavemetleri hakkında bilgi edinilmesi. Teorik Bilgi Sertlik, malzemelerin plastik

Detaylı

Orijinal Ağır Tip Boru Anahtarı

Orijinal Ağır Tip Boru Anahtarı Kelepçeleme lar Orijinal Ağır Boru ı Dünyanın lider boru anahtarı üreticisi RIDGID, günümüzde her uygulamaya uygun tip ve boyutta milyonlarca anahtar üretmektedir. Şu andaki tüm RIDGID anahtarlarının atası

Detaylı

ATOM HAREKETLERİ ve ATOMSAL YAYINIM

ATOM HAREKETLERİ ve ATOMSAL YAYINIM ATOM HAREKETLERİ ve ATOMSAL YAYINIM 1. Giriş Malzemelerde üretim ve uygulama sırasında görülen katılaşma, çökelme, yeniden kristalleşme, tane büyümesi gibi olaylar ile kaynak, lehim, sementasyon gibi işlemler

Detaylı

İLERİ YAPI MALZEMELERİ-1 MALZEMELERİN GENEL TANIMI

İLERİ YAPI MALZEMELERİ-1 MALZEMELERİN GENEL TANIMI İLERİ YAPI MALZEMELERİ-1 MALZEMELERİN GENEL TANIMI MALZEMELERİN GENEL TANIMI Giriş: Tasarlanan yapının belirli bir amaca hizmet edebilmesinde en önemli öğe malzemedir. Bu nedenle yapı malzemelerinin özelliklerinin

Detaylı

YAYLAR. Bu sunu farklı kaynaklardan derlenmiştir.

YAYLAR. Bu sunu farklı kaynaklardan derlenmiştir. YAYLAR Gerek yapıldıktan malzemelerin elastiktik özellikleri ve gerekse şekillerinden dolayı dış etkenler (kuvvet, moment) altında başka makina elemanlarına kıyasla daha büyük bir oranda şekil değişikliğine

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ ve MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ METALİK MALZEMELERİN DARBE DENEY FÖYÜ. Arş. Gör.

BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ ve MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ METALİK MALZEMELERİN DARBE DENEY FÖYÜ. Arş. Gör. BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ ve MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ METALİK MALZEMELERİN DARBE DENEY FÖYÜ Arş. Gör. Emre ALP 1.Metalik Malzemelerin Darbe Deneyi Darbe deneyi gevrek kırılmaya

Detaylı

Makine Elemanları II Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Konik Dişli Çarklar DİŞLİ ÇARKLAR

Makine Elemanları II Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Konik Dişli Çarklar DİŞLİ ÇARKLAR Makine Elemanları II Prof. Dr. Akgün ALSARAN Konik Dişli Çarklar DİŞLİ ÇARKLAR İçerik Giriş Konik dişli çark mekanizması Konik dişli çark mukavemet hesabı Konik dişli ark mekanizmalarında oluşan kuvvetler

Detaylı

Vizyonumuz. Misyonumuz. Kalite Politikamız

Vizyonumuz. Misyonumuz. Kalite Politikamız Vizyonumuz Teknolojiyi sürekli takip ederek müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerinin ötesinde hizmet sunmak; talep edilen ürünleri eksiksiz ve zamanında teslim ederek müşterilerimizle iyi ilişkilerimizi

Detaylı

YAPI MALZEMESİ OLARAK BETON

YAPI MALZEMESİ OLARAK BETON TANIM YAPI MALZEMESİ OLARAK BETON Concrete kelimesi Latinceden concretus (grow together) ) kelimesinden gelmektedir. Türkçeye ise Beton kelimesi Fransızcadan gelmektedir. Agrega, çimento, su ve gerektiğinde

Detaylı

MAKİNE ELEMANLARI DERS SLAYTLARI

MAKİNE ELEMANLARI DERS SLAYTLARI MAKİNE ELEMANLARI DERS SLAYTLARI PERÇİN VE YAPIŞTIRICI BAĞLANTILARI P r o f. D r. İ r f a n K A Y M A Z P r o f. D r. A k g ü n A L S A R A N A r ş. G ör. İ l y a s H A C I S A L İ HOĞ LU Perçin; iki veya

Detaylı

5/3/2017. Verilenler: a) TS EN standardından XF1 sınıfı donma-çözülme ve XA3 sınıfı zararlı kimyasallar etkisi için belirlenen kriterler:

5/3/2017. Verilenler: a) TS EN standardından XF1 sınıfı donma-çözülme ve XA3 sınıfı zararlı kimyasallar etkisi için belirlenen kriterler: ÖRNEK: Endüstriyel bölgede yapılacak bir betonarme yapı için TS EN 206-1 standardına göre XF1 sınıfı donma-çözülme ve XA3 sınıfı zararlı kimyasallar etkisine karşı dayanıklı akıcı kıvamda bir beton karışım

Detaylı

Temel bilgiler-flipped Classroom Akslar ve Miller

Temel bilgiler-flipped Classroom Akslar ve Miller Makine Elemanları I Prof. Dr. İrfan KAYMAZ Temel bilgiler-flipped Classroom Akslar ve Miller İçerik Aks ve milin tanımı Akslar ve millerin mukavemet hesabı Millerde titreşim hesabı Mil tasarımı için tavsiyeler

Detaylı

DARBE DENEYİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. 1. Metalik Malzemelerin Darbe Deneyi

DARBE DENEYİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. 1. Metalik Malzemelerin Darbe Deneyi 1. Metalik Malzemelerin Darbe Deneyi Darbe deneyi gevrek kırılmaya neden olabilecek şartlar altında çalışan malzemelerin mekanik özelliklerinin saptanmasında kullanılır. Darbe deneyinin genel olarak amacı,

Detaylı

MUKAVEMET(8. Hafta) MALZEMENİN MEKANİK ÖZELLİKLERİ ÇEKME DENEYİ

MUKAVEMET(8. Hafta) MALZEMENİN MEKANİK ÖZELLİKLERİ ÇEKME DENEYİ MALZEMENİN MEKANİK ÖZELLİKLERİ ÇEKME DENEYİ MUKAVEMET(8. Hafta) Malzemenin mekanik özelliklerini ortaya çıkarmak için en yaygın kullanılan deney Çekme Deneyidir. Bu deneyden elde edilen sonuçlar mühendislik

Detaylı