ViewSonic. DVP5 Pocket Camcorder Projector دليل المستخدم - - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ViewSonic. DVP5 Pocket Camcorder Projector دليل المستخدم - - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario"

Transkript

1 ViewSonic DVP5 Pocket Camcorder Projector - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guía del usuario - Guida dell utente - Guia do usuário - Kullanιcι kιlavuzu - Gebruikshandleiding - Pyководство пользователя - 使 用 手 冊 ( 繁 體 ) - 使 用 手 册 ( 简 体 ) - 사용자 안내서 - ユーザーガイド دليل المستخدم - Model No. : VS13783

2 Uygunluk Bilgisi FCC Beyanı Bu cihaz FCC Kuralları 15. Kısmına uygundur. Çalışması aşağıdaki iki duruma bağlıdır: (1) bu cihaz zararlı etkileşime sebep olamaz ve (2) bu cihaz istenmeyen çalışmaya sebep olabilecek etkileşim de dahil olmak üzere alınan herhangi bir etkileşimi kabul etmelidir. Bu ekipman FCC Yasalarının 15. kısmına uygun olarak test edilmiş ve B Sınıfı dijital cihaz sınırlarına uygun olduğu görülmüştür. Bu sınırlar mesken kurulumlarında zararlı parazitlenmelere karşı yeterli koruma sağlanması için tasarlanmıştır. Bu ekipman radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır, bu enerjiyi saçabilir ve talimatlara uygun şekilde kurulmadığında ve kullanılmadığında, radyo iletişiminde zararlı parazitlenmelere sebep olabilir. Ancak özel bir kurulumda parazitlenme olacağına dair herhangi bir garanti bulunmamaktadır. Eğer bu ekipman radyo veya televizyon alıcılarında zararlı parazitlenmeye sebep olursa, bu durum cihaz açıp kapatılarak saptanabilir, kullanıcının aşağıdaki önlemlerden birini ya da birkaçını yapmak suretiyle parazitlenmeyi gidermeye çalışması tavsiye edilir: Alıcı antenini yeniden yönlendirin veya yerini değiştirin. Ekipman ile alıcı arasındaki açıklığı artırın. Cihazı alıcının bağlandığı devreden farklı bir prize takın. Yardım için yetkili satıcıya ya da deneyimli bir radyo/tv teknisyenine danışın. Uyarı: Uyumdan sorumlu kişi tarafından açıkça onaylanmayan değişiklikler veya modifikasyonlar yetkilinin cihazı kullanma yetkisini boşa çıkarabilir. Kanada için B Sınıfı dijital alet Kanada ICES-003 kuralı ile uyumludur. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. Avrupa Ülkeleri için CE Uyumu Aygıt 2004/108/ec sayılı EMC yönergesi ve 2006/95/EC sayılı Düşük Voltaj Yönergesi ile uyumludur. Aþaðýdaki bilgi sadece AB üyesi ülkeler içindir: Sağda gösterilen işaret Atık Elektrikli ve Elektronik Cihaz Yönergesi 2002/96/EC (WEEE) ile uyumludur. İşaret, cihazın belediye atıkları ile ATILMAMASI gerektiğini, bunun yerine yerel yasalara gore toplama sistemlerine bırakılması gerektiğini gösterir. Bu cihazda bulunan pil, batarya ve saat pillerinde Hg, Cd veya Pb kimyasal sembolleri bulunuyorsa, bu pilin % Civa dan daha fazla, %0.002 Kadmiyum dan daha fazla ya da %0.004 Kurşun dan daha fazla ağır metal içeriğine sahip olduğu anlamına gelmektedir. ViewSonic i DVP5

3 Önemli Güvenlik Talimatları 1. Cihazı kullanmadan önce bu talimatları tamamen okuyunuz. 2. Bu talimatları güvenli bir yerde muhafaza ediniz. 3. Tüm uyarıları göz önünde bulundurunuz. 4. Tüm talimatları yerine getiriniz. 5. Bu cihazı su yakınında kullanmayınız. Uyarı: Yangın veya elektrik çarpması riskini düşürmek için, bu aleti yağmura veya neme maruz bırakmayın. 6. Yumuşak, kuru bir bez kullanarak temizleyiniz. 7. Havalandırma açıklıklarını kapatmayınız. Cihazı üretici firmanın talimatlarına uygun şekilde kurunuz. 8. Radyatör, ısı kaynakları, soba, fırın ve ısı çıkaran diğer cihazların yanına (amplifikatörler dahil) kurmayınız. 9. Polarize edilmiş ya da topraklanmış türde fişlerin güvenlik provizyonlarını tehlikeye atmayınız. Polarize fişde biri diğerinden daha geniş iki ağız bulunmaktadır. Topraklama türündeki fişte iki ağız ve ucuncu bir topraklama dişi bulunmaktadır. Geniş ağız ve üçüncü diş güvenliğiniz için bulunmaktadır. Eğer fiş prizinize uygun değilse, prizi değiştirmek için bir elektrik teknisyeni ile görüşünüz. 10. Güç kablosunu üzerine basılmasına ya da özellikle prizde bükülmesine karşı koruyunuz ve cizhazdan göründüğü yere yönlendirin. Elektrik prizinin ekipmana yakın bir yere yerleştirildiğinden emin olun, böylece prize kolayca erişebilesiniz. 11. Sadece üretici firma tarafından belirtilen ekleri/aksesuarları kullanın. 12. Sadece üretici firma tarafından belirlenen bir araba, sehpa, üç ayaklı sehpa, destek veya masa ile birlikte ya da cihaz ile birlikte verilenle kullanın. Araba kullanıldığında, arabayı/cihazı hareket ettirirken devrilerek yaralanmaya sebep olmaması için dikkat ibaresi kullanın. 13. Uzun süre kullanılmayacaksa bu cihazı prizden çekin. 14. Tüm servis işlerinin kalifiye servis personeli tarafından yapılmasını sağlayın. Ünite herhangi bir şekilde zarar görmüşse servis görmesi gerekmektedir, örneğin: Güç besleme kablosunun veya tapanın hasar görmesi, sıvı sıçraması veya ünitenin üzerine bir cisim düşmesi, ünitenin yağmura veya neme maruz kalması ya da ünitenin normal çalışmaması veya yere düşmesi. ViewSonic ii DVP5

4 RoHS Uyum Beyanı Bu ürün, Elektrikli ve elektronik cihazlardaki belirli tehlikeli madde kullanımını sınırlandıran (RoHS Yönergesi) Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin 2002/95/EC numaralı direktifine uygun olarak tasarlanmıº ve üretilmiºtir ve Avrupa Teknik Adaptasyon Komitesi (TAC) tarafından yayınlanan ve aºağıda gösterilen azami yoğunlaºma değerlerine uyacağı beklenmektedir: Madde Önerilen Maksimum Yoğunluk Gerçek Yoğunluk Kurºun (Pb) 0.1% < 0.1% Civa (Hg) 0.1% < 0.1% Kadmiyum (Cd) 0.01% < 0.01% Heksavalent Krom (Cr 6+ ) 0.1% < 0.1% Polibrominat bifeniller (PBB) 0.1% < 0.1% Polibrominat difenil eterler (PBDE) 0.1% < 0.1% Yukarıda belirtilen üründeki bazı bileºenler aºağıda belirtildiği üzere RoHS Yönergelerinin Eki doğrultusunda çıkarılmıºtır: Çıkarılan bileºenlerin örnekleri: 1. Lamba baºına 5 mg ı geçmeyen kopmak flörosan lambalardaki ve RoHS Direktifinin Ekinde özellikle belirtilmeyen diğer lambalardaki cıva. 2. Katot ıºın tüplerinin, elektronik bileºenlerin, flörosan tüplerinin ve elektronik seramik parçalarının (örn. Piezoelektronik cihazlar) camındaki kurºun. 3. Yüksek sıcaklık türündeki lehimlerde bulunan kurºun (örn. Ağırlığının %85 i veya daha fazlası kurºuna dayalı olan alaºımlar). 4. Ağırlığının %0.35 ine kadar çelik, ağırlığının %0.4 ü kadar alüminyum ve ağırlığının %4 ü kadar bakır bulunan alaºımdaki kurºun. ViewSonic iii DVP5

5 Telif Hakkı Bilgileri Telif Hakkı ViewSonic Corporation, Tüm Hakları saklıdır. ViewSonic in üç kuşlu simgesi, OnView, ViewMatch ve ViewMeter ViewSonic Corporation şirketinin tescilli ticari markalarıdır. Feragat: ViewSonic Corporation bu belgede geçen teknik veya yayınsal hatalardan sorumlu olmayacaktır; ve bu malzemenin ifşa edilmesi veya bu ürünün kullanılması ve uygulanması sonucu oluşan rastlantısal ya da sonuçsal hasarlardan da sorumlu olmayacaktır. Ürünün sürekli olarak geliştirilmesi sebebiyle ViewSonic Corporation herhangi bir bildiride bulunmadan ürünün teknik özelliklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Bu belgede belirtilen bilgilerde bildiride bulunmadan değişiklik yapılabilir. Bu belgenin hiçbir bölümü, ViewSonic Corporation dan önceden alınan yazılı izin olmaksızın kopyalanamaz, yeniden üretilemez veya herhangi bir şekilde iletilemez. Ürün Kaydı Gelecekteki gereksinimlerinizi karşılaması ve hazır olduğunda ek ürün bilgilerini alabilmeniz için lütfen ürününüzü aşağıdaki web adresinde kaydediniz: ViewSonic Sihirbazı CD-ROM u kayıt formunu ViewSonic e posta ile gönderebilmeniz ya da faks çekebilmeniz için formu yazdırabilmenize olanak sağlamaktadır. Kayıtlarınız için Ürün Adı: Model Numarası: Belge Numarası: Seri Numarası: Satın Alınma Tarihi: DVP5 ViewSonic Pocket Camcorder Projector VS13783 DVP5_UG_TRK Rev. 1C Ürün ömrünün bitiminde ürünün imha edilmesi Bu üründeki lamba, size ve çevreye zararlı olabilecek cıva içerir. Lütfen dikkatli kullanın ve yerel, devlet veya federal yasalara uygun olarak imha edin. ViewSonic, çevreye saygı gösterir ve çevreci çalışmaya ve yaşamaya bağlıdır. Daha Akıllı, Daha Çevreci Bilgisayar Kullanımının bir parçası olduğunuz için teşekkür ederiz. Daha fazla bilgi almak için lütfen ViewSonic web sitesini ziyaret edin. ABD & Kanada: Avrupa: Tayvan: ViewSonic iv DVP5

6 İçindekiler Başlarken... 1 Ürüne genel bakış... 1 Paket İçeriği... 2 Uzaktan Kumanda... 2 LCD göstergelerin okunması... 3 Pilin şarj edilmesi... 3 Bir bellek kartının takılması (isteğe bağlı)... 4 Projektörü açma/kapama... 4 Dil ayarı... 4 Düğme Kullanımı... 5 LCD göstergelerin okunması... 5 Temel İşlemler... 6 Video klip kaydetme... 6 Hareketsiz resim çekme... 6 Dosyaları yansıtma... 7 Diğer aygıtlardaki dosyaları oynatma İleri Düzey İşlemler Menü Ayarı öğeleri Bilgisayar ile dosya yönetimi Titreme Ayarı Tablosu Pil Ömrü Göstergesi AV-IN (AV-Girişi) den kayıt (isteğe bağlı) USB Projeksiyon (isteğe bağlı) Teknik Özellikler Sorun Giderme ViewSonic DVP5

7 Başlarken Ürüne genel bakış Deklanşör düğmesi Projeksiyon düğmesi Kaydet düğmesi Menü düğmesi Sol düğme (Klasör) Yukarı düğmesi (Yakınlaştır) Dönüş Düğmesi Sağ düğme (LED ışığı) TAMAM düğmesi Aşağı düğmesi (Uzaklaştır) Odak düğmesi Kýzýlötesi Alýcý Güç Düğmesi Micro SD kart yuvası Mik Üç ayak soketi Hoparlör Güç/Şarj LED i HDMI çıkışı DC Girişi/USB konektörü AV girişi / Kulaklık çıkışı LED Işık Video Kamera Merceği Projeksiyon Merceği ViewSonic 1 DVP5

8 Paket İçeriği Projektör Hızlı Kılavuz CD AC güç adaptörü USB kablosu AV kablosu (RCA dişi -> mini jak) AV kablosu (mini jak -> mini jak) Uzaktan Kumanda Uzaktan Kumanda Yukarı düğmesi Projeksiyon açık/kapalı Kaydet düğmesi Sol düğme Menü düğmesi Aşağı düğmesi Deklanşör düğmesi Tamam/Oynat/Duraklat düğmesi Sağ düğme Dönüş düğmesi Ses düzeyi denetleme düğmeleri ViewSonic 2 DVP5

9 LCD göstergelerin okunması Projektör dolduğunda Güç LED i yanar. Bekleme modunda AC adaptörüne bağlıyken veya pil tam şarjlıyken Güç LED'i yeşil yanar. Pilin şarj edilmesi 1 Birlikte verilen AC adaptörün bir ucunu projektörün USB bağlantı noktasına diğer ucunu duvar prizine takın. YA DA Birlikte verilen USB kablonun bir ucunu projektörün USB bağlantı noktasına diğer ucunu açık durumdaki bir bilgisayara takın. Projektörün kapalı olduğundan emin olun. 2 Şarj LED i turuncu renkte yanar ve şarj işlemi başlar. 3 Kesildiğinde LED söner. Şarj durumu Güç KAPALI, AC adaptörüyle şarj ediliyor Güç KAPALI, USB ile şarj ediliyor Güç AÇIK ve AC adaptörüne bağlı Güç AÇIK ve USB'ye bağlı Şarj süresi yaklaşık 4 saat yaklaşık 7 saat şarj yapılmaz şarj yapılmaz ViewSonic 3 DVP5

10 Bir bellek kartının takılması (isteğe bağlı) 1 Micro SD kartının kapağını açın. 2 Kart yuvanın sonuna ulaşıncaya kadar kartı gösterildiği gibi (altın parmaklar yukarıya doğru) nazikçe itin. 3 Kart başarılı bir şekilde takıldığında, ekranda ( ) simgesi görünür. Kartı çıkarmak için, kartı iterek serbest bırakın ve hafifçe dışa doğru çekin. 4 Kapağı geri takın. Projektörü açma/kapama Projektörü açmak için Güç anahtarını ON konuma getirin. Projektörü kapatmak için Güç anahtarını OFF konuma getirin. Dil ayarı 1 Projeksiyon cihazın açın. 2 Setting (Ayar) ekranına girmek için MENÜ düğmesine basın. 3 Dil öğesini seçmek için Yukarı/Aşağı düğmesini kullanın ve doğrulamak için TAMAM düğmesine basın. 4 Dili seçmek için Yukarı/Aşağı düğmesini kullanın. 5 Bittiğinde, ayarı doğrulamak için TAMAM düğmesine basın. ViewSonic 4 DVP5

11 Düğme Kullanımı Nasıl yapılır Menü açma Vurgulu çubuğu hareket ettirme Alt menüye girme/bir öğeyi onaylama Menüden çıkma/üst menüye dönme Eylem MENÜ düğmesine basın. Yukarı/Aşağı/Sol/Sağ düğmesine basın. Tamam düğmesine basın. Dönüş düğmesine basın (alt menüdeyken). LCD göstergelerin okunması 00:03:12 1 Video çözünürlüğü Dahili bellek/sd kartı takılı Resim çözünürlüğü LED ışık Pil ömrü Yakınlaştırma oranı göstergesi Kayıt süresi ViewSonic 5 DVP5

12 Temel İşlemler Video klip kaydetme 1 Yakınlaştırmak ya da uzaklaştırmak için Yukarı/Aşağı düğmelerini kullanın. 2 Kayıt işlemini başlatmak için Kaydet ( ) düğmesine basın. 3 Kayıt işlemini durdurmak için tekrar Kaydet düğmesine ( ) basın. 4 Kayıt yaparken kaydı duraklatmak için TAMAM/Hızlı Oynat ( ) düğmesine ve kayda devam etmek için tekrar ( ) düğmesine basın. Güç tasarrufu ayarı nedeniyle video kaydı 25 dakika sonra durdurulur. Kayda devam etmek isterseniz, tekrar Kayıt düğmesine basın. Daha iyi görüntü kalitesi için, video klip kaydı sırasında ışıklandırmanın yetersiz olduğu durumlarda ilave ışık takviyesi yapabilirsiniz. LED ışığını açmak için Sağ düğmesine basın Seçenek Simge Tanım Açık LED ışığını etkinleştirin. Kapalı LED ışığını devredışı bırakın. Hareketsiz resim çekme 1 Yakınlaştırmak ya da uzaklaştırmak için Yukarı/Aşağı düğmelerini kullanın. 2 Resim çekmek için Deklanşö ( ) düğmesine basın. Daha iyi görüntü kalitesi için, resim çekerken ışıklandırmanın yetersiz olduğu durumlarda ilave ışık takviyesi yapabilirsiniz. LED ışığını açmak için Right (Sağ) düğmesine basın Seçenek Simge Tanım Açık LED ışığını etkinleştirin. Kapalı LED ışığını devredışı bırakın. ViewSonic 6 DVP5

13 Dosyaları yansıtma 1 TAMAM/Hızlı Oynat ( ) veya Sol düğmesine basın. 2 Hedef klasörü seçmek için Yukarı/Aşağı düğmelerini kullanın. 3 Tek dosya seçildiğinde oynatmak için TAMAM düğmesine basın. 4 Yansıtmak için Projeksiyon düğmesine ( ) basın. ( çalışma modunda mavi yanar; bekleme modunda beyaz yanar.) Dosyaları görüntülemek için iki yöntem vardır. TAMAM/Hızlı Oyna düğmesi Sol düğme Video DCIM Resim 0001/ MEDIA 0001/0001 DCIM 100MEDIA 100MEDIA 0001/ MEDIA PICT0010.JPG 0005/ MEDIA CLIP0007.MP4 00:00:07 PICT0005.JPG 1MB CLIP0008.MP4 00:05:12 PICT0007.JPG 611KB PICT0010.JPG 809KB PICT0011.JPG 0005/ KB ViewSonic 7 DVP5

14 Oynatma sırasında Video Oynatma 1 Önceki/sonraki dosyaya gitmek için Sol/Sağ düğmesine basın. Hızlı ileri ve geri sarmak için Sol/Sağ düğmesine uzun basın. 2 Ses düzeyini denetlemek için Yukarı/Aşağı düğmesini kullanın. 3 Videoyu duraklatmak için TAMAM düğmesine basın (devam etmek için tekrar TAMAM'a basın). Aşağıdaki durum bilgileri gösterilir. Simge Öğe Tanım Geri Sar Duraklat Oynat Hızlı İleri Sarma Sol düğmesine basın: dosyalar yukarı kaydırılır. Sol düğmesine uzun basın: hızlı geri sarar. Bu, oynatma sırasında Video dosyasını duraklatan düğmedir. Bu, seçilen Video dosyasını oynatan düğmedir. Sağ düğmesine basın: dosyalar aşağı kaydırılır. Sağ düğmesine uzun basın: hızlı ileri sarar. Fotoğraf Oynatma 1 Hedef klasörü veya önizleme modunda gösterilen fotoğrafı seçmek için Yukarı/ Aşağı düğmesini kullanın. 2 Fotoğraf seçildikten sonra, bu fotoğrafı tam boyutta göstermek için TAMAM düğmesine basın. 3 Önceki veya sonraki fotoğrafı göstermek için Sol/Sağ düğmesini kullanın. Öğe Yakınlaştırma/ Uzaklaştırma Yakınlaştırma oranını kilitleme/bırakma Büyütülmüş resme göz atma Tanım Yukarı/Aşağı düğmesine basın. Yakınlaştırma oranı 1.0x'den büyükse, TAMAM düğmesine basın. Yakınlaştırma oranı kilitli olduğunda resme göz atmak için Joystick i kullanın. ViewSonic 8 DVP5

15 Oynatma modunda bulunan menü öğeleri Video veya fotoğraf dosyaları oynatıldığında, aşağıdaki özellikleri ayarlamak için Menü ( ) düğmesine basın. Menü düğmesine basıldığında, menü ekranı açılır veya kapatılır. Silme Öğe Tekrarla Slayt gösterisi hızı Simge Tanım Dosyaları silin. Klasördeki dosyaların oynatılmasını tekrarlar. Dört seçenek vardır: Kapalı, Tek, Tümü ve Rastgele. Slayt gösterisi hızını 3, 5 veya 8 saniye olarak ayarlayın. Ekranda OSD simgelerinin görülmesini etkinleştirir/devre dışı bırakır. PowerPoint/PDF belgelerini kullanarak sunum yapmak için lütfen PPT/PDF dosyasını.jpeg biçiminde kaydedin. Odaklama Ayarı Daha keskin ve net bir resim elde etmek için Odak anahtarıyla Odak'ı ayarlayın. ViewSonic 9 DVP5

16 Yansıtılan Görüntüyü Ayarlama Projeksiyon Mesafesi (A) Ekran boyu - Genişlik (B) Ekran Boyu - Yükseklik (C) EKran Köşegen (D) (cm) (inç) (cm) (inç) (cm) (inç) (cm) (inç) 19,0 7,5 12,2 4,8 9,1 3,6 15,2 6,0 38, ,4 9,6 18,3 7,2 30,5 12,0 63, ,6 16,0 30,5 12,0 50,8 20,0 101,3 39,9 65,0 25,6 48,8 19,2 81,3 32,0 133,0 52,4 85,3 33,6 64,0 25,2 106,7 42,0 158,5 62,4 101,6 40,0 76,2 30,3 127,0 50,0 190,2 74,9 121,9 48,0 91,4 36,0 152,4 60,0 206,6 81,1 132,1 52,0 99,1 39,0 165,1 65,4 ViewSonic 10 DVP5

17 Diğer aygıtlardaki dosyaları oynatma Projektörü ortam yürütücülerinize bağlama Ortam yürütücünüzü projektöre bağlamadan önce, ortam yürütücüsüne özel kompozit AV çıkış kablosu ve projektör AV kablosunu hazır bulundurmanız gerekir. Projektör AV kablosu (kırmızı) (beyaz) AV ÇIKIŞ (sarı) <AV kablosu> Kompozit AV çıkış kablosu (kırmızı) (beyaz) (sarı) DVD Oynatıcı/ Uydu Alıcısı Taşınabilir Ortam Yürütücüsü Oyun konsolu 1 Kompozit AV çıkış kablosunu ortam yürütücüye bağlayın. 2 Her iki AV kablosunu da takın (sarı ile sarı, beyaz ile beyaz, kırmızı ile kırmızı eşleşecek şekilde). Bazı ortam yürütücülerde veya kablolarda beyaz siyah olabilir. Lütfen, medya yürütücünüzde AV Çıkışı işlevinin etkin olduğundan emin olun. Projektörü taşınabilir ortam aygıtlarına bağlama 1 Projektör kablosunun diğer ucunu Projektörün AV jakına bağlayın. 2 Artık taşınabilir aygıtlarınızdaki fotoğraf ve videoları yansıtabilirsiniz. Aynı zamanda ses düzeyini denetim masasından da denetleyebilirsiniz (Yukarı/Aşağı düğmesi). Video/Müzik Oynatıcı Cep Telefonu <AV kablosu> (isteğe bağlı) Dijiral video kamera/ kamera Taşınabilir Ortam Yürütücüsü ViewSonic 11 DVP5

18 Projektörü HDTV'ye bağlama (isteğe bağlı) TV HDMI Girişi HDMI kablosu (İsteğe bağlı) HDMI Çıkışı 1 HDTV nizi açın. 2 HDMI kablosunun HDMI giriş konektörünü (büyük uç) HDTV ye bağlayın. 3 Video kamerayı açın. 4 HDMI kablosunun diğer ucunu video kameranıza bağlayın. 5 HDTV yi HDMI giriş moduna geçirin. ViewSonic 12 DVP5

19 İleri Düzey İşlemler Menü Ayarı öğeleri Öğe Seçenek Tanım Video Çözünürlüğü Resim çözünürlüğü Kart Seç Tuş sesi QVGA VGA DVD HD (720P) 3M 5M 8M Dahili bellek/ Micro SD kart Kapalı Açık Video çözünürlüğünü QVGA (320x240 piksel) e ayarlar. Video çözünürlüğünü VGA (640x480 piksel) e ayarlar. Video çözünürlüğünü DVD (720x480 piksel) e ayarlar. Video çözünürlüğünü HD 720P (1280x720 piksel) e ayarlar. Resim çözünürlüğünü 3 mega piksele ayarlar. Resim çözünürlüğünü 5 mega piksele ayarlar. Resim çözünürlüğünü 8 mega piksele ayarlar. Dahili bellek ve Micro SD kart arasından depolama aygıtını seçin. Tuş sesini devre dışı bırakır. Tuş sesini etkinleştirir. Simge Açık/Kapalı Ekranda OSD simgelerinin görülmesini etkinleştirir/devre dışı bırakır. Saat - Tarih ve saati ayarlar Dil - Ekran görüntüsü için kullanılan dili seçmenize yarar. Klavye Hassaslığı -2 ~ +2 Dokunmatik yüzey hassasiyetini ayarlayın. Ekran Otomatik Kapatma Frekans Formatla Varsayılan Açık/Kapalı 50Hz 60Hz Hayır Evet Hayır Evet Güç tasarrufu amacıyla LCD monitör ekranını Etkinleştirin/Devredışı Bırakın. Titreme frekansını 50Hz e ayarlar. Titreme frekansını 60Hz e ayarlar. Eylemi iptal eder. Depolama ortamını formatlar. Ortamda depolanan tüm dosyaların silineceğini unutmayın. Eylemi iptal eder. Fabrika değerlerini geri yükler. Geçerli ayarlarınızın üzerine yazılacağını unutmayın. ViewSonic 13 DVP5

20 Bilgisayar ile dosya yönetimi Sadece seçili model için. Ayrıntılı teknik özellikler için lütfen paket baskısına müracaat edin. Bilgisayar veya dizüstü bilgisayar kullanarak yerleşik bellek veya bellek kartındaki dosyaları yönetmek için aşağıdaki prosedürleri uygulayın. 1 Projektörün kapalı olduğundan emin olun. 2 Birlikte verilen USB kablonun bir ucunu projektörün USB portuna diğer ucunu açık durumdaki bir bilgisayara takın. 3 Lütfen projektörü açın ve projeksiyon ekranında aşağıdaki resim görünene kadar bekleyin. Disk moduna girmek için TAMAM'a basın. Disk USB Projeksiyon 4 Bilgisayarım da iki adet çıkarılabilir disk görünür. Disk Adı Tanım Çıkarılabilir Disk DV Projektör kayıtlarınızı depolamak için. AMC, E-kılavuz ve USB Sürücü depolamak için Bilgisayar daima yalnızca tek depolama ortamını tanıyabilir (Projektörde SD Kart varsa, bilgisayar SD Kartı algılayacaktır. Dahili belleği algılamak istiyorsanız, SD Kartı çıkarmalısınız.) Çalışırken depolama ortamını değiştirmeyin. Projektörü açmadan PC USB portuna bağlarken, PC projektörün içindeki pili doldurmaya başlar. Bellekteki dosyaları okumak için Güç düğmesine basın. ViewSonic 14 DVP5

21 YouTube video, projeksiyon için nasıl indirilir ArcSoft Media Converter (AMC) kurulumu sırasında, ArcSoft Video Downloader ı da kurmanızı tavsiye ederiz. Projeksiyon cihazınızda oynatmak için video ları internetten daha rahat indirmenizi ve mp4 biçimine dönüştürmenizi sağlayacaktır. Bunu yaptıktan sonra onları aileniz ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. ArcSoft Video Downloader nasıl kullanılır 1 ArcSoft Video Downloader kurulumunu tamamlayın. 2 Internet Explorer 6 veya daha üst sürümünü çalıştırın. 3 Sık kullandığınız web sayfasını başlatın ve daha sonra imlecinizi video klipe ilerletin. 4 Pencerenin sol üst köşesindeki download (indir) düğmesine tıklayın. 5 Bu video dosyası otomatik olarak AMC ye indirilecektir. Lütfen dosya varış yerini belirleyin ve dosyayı dönüştürmek için Start (Başlat) a basın. 6 Dönüştürülen video atanan dizine mp4 biçiminde kaydedilecektir. ViewSonic 15 DVP5

22 Frekans Ayarı Tablosu Bölge İngiltere Almanya Fransa İtalya İspanya Hollanda Rusya Ayar 50Hz 50Hz 50Hz 50Hz 50Hz 50Hz 50Hz Bölge Portekiz Amerika Tayvan Çin Japonya Kore Tayland Ayar 50Hz 60Hz 60Hz 50Hz 50/60Hz 60Hz 50Hz Pil Ömrü Göstergesi Simge Tanım Pil ömrü tam Pil ömrü orta dereceli Pil ömrü zayıf Pil boş Not 1: Güç kaynağının aniden kesilmesini önlemek için önce AC güç adaptörünü takmanız ve simge zayıf pil ömrü gösterdiğinde pili değiştirmeniz önerilir. Not 2: Ekranda Pil Zayıf mesajı göründüğünde, projektör otomatik olarak kapanır. ViewSonic 16 DVP5

23 Sadece seçili model için. Ayrıntılı teknik özellikler için lütfen paket baskısına müracaat edin. AV-IN (AV-Girişi) den kayıt (isteğe bağlı) Bu projektör, AV-in (AV giriş) jakından alınan videoyu kaydedebilir. 1 Video oynatılırken düğmesine basıldığında; video, seçilen belleğe kaydedilir ve ekranın sol üst köşesinde REC ( KAYIT ) işareti yanıp söner. 2 Yeniden tuşuna bastığınızda, kayıt durdurulur ve REC ( KAYIT ) işareti kaybolur. Kaydeilen video dosyası, \DCIM\100MEDIA\ dizininse mp4 video dosyası olarak saklanır. Çözünürlük 720x480 Piksel (30fps ye kadar) Orantılı görüntü 4:3 Dosya formatı MP4 (H.264) Ses kompresyon teknolojisi AAC (48k bps) En fazla video cekim kapasitesi 1.7GB Bellek dolduğunda, ekranda Bellek Dolu yazısı görüntülenecektir. ViewSonic 17 DVP5

24 Sadece seçili model için. Ayrıntılı teknik özellikler için lütfen paket baskısına müracaat edin. USB Projeksiyon (isteğe bağlı) Sistem gereksinimleri - Pentium 4 / Athlon / Core 2 Duo 2.6 GHz veya daha üstü işlemci. - 1GB RAM veya daha yükseği (en iyi performans için daha yüksek bellek önerilir) - Kullanılabilir USB 2.0 bağlantı noktası - Windows XP SP2 / Windows Vista / Windows 7 - Video projeksiyonu için Önerilen Çözünürlük: 800*600 ViewSonic 18 DVP5

25 Sürücü Kurma 1 Projektörün kapalı olduğundan emin olun. 2 Birlikte verilen USB kablonun bir ucunu projektörün USB portuna diğer ucunu açık durumdaki bir bilgisayara takın. 3 Lütfen projektörü açın ve projeksiyon ekranında aşağıdaki resim görünene kadar bekleyin. Disk moduna girmek için TAMAM'a basın. Disk USB Projeksiyon 4 Bilgisayarım da iki adet çıkarılabilir disk görünür. Lütfen DV Projektör -> USB sürücüsü klasörü -> Setup.exe programı adlı diski çift tıklatın. 5 Devam etmek için Next (İleri)'ye tıklayın. ViewSonic 19 DVP5

26 6 Kurulumu başlatmak için Install (Kur)'u tıklayın. 7 Sürücü kuruluyor. (Mevcut ekran kullandığınız işletim sistemine bağlı olarak değişebilir.) 8 Finish (Bitir)'i tıklayın. ViewSonic 20 DVP5

27 9 Lütfen Disk modundan çıkmak için USB kablosunu bir saniyeliğine çıkarın. Ardından, bilgisayarınızı yeniden başlatıp USB kablosunu tekrar takın. 10 Lütfen projektörü açın ve projeksiyon ekranında aşağıdaki resim görünene kadar bekleyin. USB Projeksiyon u seçin ve TAMAM'a basın. Disk USB Projeksiyon 11 Bilgisayarınızın işlev çubuğunda küçük bir projeksiyon simgesi ( ) göreceksiniz. Not 1: Projeksiyon cihazı simgesine sağ tıklayın ve o anda yansıtılmakta olan ekranı dondurmak için Screenshot (Ekran Resmi) ne tıklayın. Yalnızca PC ekranı çalışma modundadır. Not 2: Projeksiyon cihazı simgesine sağ tıklayın ve gerçek zamanlı yansıtma işlemini yeniden başlatmak için Start (Başlat) a tıklayın. ViewSonic 21 DVP5

28 Doğrulama aygıtı sürücü kurulumu Aşağıdaki işlem aygıt sürücüsü kurulumunu doğrulamanıza izin verir. 1 Lütfen Bilgisayarım a sağ tıklayıp -> Özellikler -> Donanım -> Aygıt Yöneticisi 'ne tıklayın. (Windows XP kullanıcıları için) Lütfen Başlat a sağ tıklayıp -> Bilgisayarım -> Aygıt Yöneticisi ne tıklayın. (Windows Vista ve Windows 7 kullanıcıları için) 2 Ardından Imaging devices (Görüntüleme aygıtları) 'na çift tıklayın. Imaging devices (Görüntüleme aygıtları) 'nda Pico Projector (Pico Projeksiyon Cihazı) 'nı göreceksiniz. ViewSonic 22 DVP5

29 Teknik Özellikler Öğe Işık Kaynağı LCD Ekran Parlaklık En Boy Oranı 4:3 Çözünürlük Projeksiyon İmaj Boyutu Projeksiyon Mesafesi Tanım RGB LED i Kontrast Oranı 200:1 Yakınlaştırma & Odaklama Projeksiyon Kaynağı Oynatma Biçimi Sensör Çözünürlüðü Video Klip Fotoğraf Çözünürlüğü Mercek Odağı Çıkış Ses Hoparlörü Dahili Bellek 2,4 (6 cm) LCD 15 Lümen (AC Modu); 12 Lümen (Pil Modu) 640 x 480 (VGA) Piksel 15 cm ~ 165,1 cm (6 ~ 65 Köşegen) 19 cm ~ 206 cm Manüel Üçü bir arada AV jakı, dahili bellek veya bellek kartından harici olarak Fotoğraf: JPEG Video: MPEG-4( ASF), H.264(MP4), M-JPEG(AVI) Ses: MP3 5M HD 720p, DVD, VGA, QVGA 8M, 5M, 3M Sabit HDMI, Ses Mono 32MB (Depolama için 13.4MB) Bellek Yuvası 32GB a kadar MicroSD Güç Kaynağı AC güç adaptörü (5V/2A) ya da 2100mAH yeniden şarj edilebilir pil Pil ömrü 120 dakikaya kadar Güç tüketimi Çalışma modu: 5 W Bekleme modu (Projektör ışığı kapalı): 3,5W Çalışma sıcaklığı 0 C ~ 35 C Donanımla gelen Yazılım Arcsoft Media Converter ViewSonic 23 DVP5

30 Öğe Boyut (UxGxY) Paket İçeriği İsteğe Bağlı Aksesuar Tanım 125 x 62 x 24 mm AV kablosu (RCA dişi -> mini jak), AV kablosu (mini jak -> mini jak), USB kablosu, AC güç adaptörü, Hızlı Kılavuz, Uzaktan kumanda, CD (Kullanιcι kιlavuzu) ipod kablosu, AV kablosu (RCA erkek -> mini jak), HDMI Kablosu, Kılıf, Projeksiyon ekranı, Fotoğraf Sehpası Düzenlemeler CE, FCC, ICES003, BSMI, LVD, C-Tick, Gost-R/Hygienic Not: Teknik özellikler hiçbir bildirimde bulunmadan değişime tabidir. Dönüştürme için desteklenen dosya biçimleri (Giriş dosya biçimleri) - Windows AVI dosyaları (*.AVI) - Gelişmiş Sistem Biçimi (*.ASF) - Video CD (*.DAT) - Quick Time dosyaları (*.MOV) - MP4 dosyaları (*.MP4; *.M4V) - MPEG (*.MPG; *.MPEG; *.MPE) - RealMedia Video (*.RMVB) - Windows Media Video (*.WMV) - Microsoft PowerPoint (*.ppt, *.pps) Projektöre verme için desteklenen dosya türleri - MPEG4 MP4 (H.264) ViewSonic 24 DVP5

31 Sorun Giderme Projektörünüz düzgün çalışmıyorsa, yetkili servis merkezine başvurmadan önce aşağıdaki öğeleri kontrol edin. Belirti Projektör açılmıyor. Yansıtılan görüntü çok karanlık. Yansıtılan görüntü belirsiz. Görüntü oynatılmıyor. AV aygıtı bağlandığında görüntü yansıtılmıyor. Bilgisayar bağlandığında görüntü yansıtılmıyor. Projektörün yüzey sıcaklığı yükseldi. Kontrol Noktası Pilin tam şarjlı olduğundan veya AC güç adaptörünün kullanıldığından emin olun Projektörü daha karanlık bir ortamda kullanın. AC güç adaptörünü kullanarak parlaklığı artırın. Görüntüyü düz ve beyaz bir yüzeye yansıtın. Yansıtılan görüntünün boyutunu azaltın. Odaklama ayarı. Lütfen Odaklama Ayarı bölümüne bakın. Merceğin kirli olup olmadığını kontrol edin. Daha yüksek çözünürlüklü görüntüyle değiştirin. Görüntü biçiminin uyumlu olduğundan emin olun. Başka bir dosya veya bellek kartıyla değiştirin. Dosyayı birlikte verilen AMC yazılımıyla dönüştürün. Bağlanan aygıtta AV Çıkışı işlevi bulunduğundan emin olun. AV Kablosunun bağlı olup olmadığını ve projektörün AV Girişi işlevine geçirilip geçirilmediğini kontrol edin. AV Kablosunun doğru bir şekilde takılıp takılmadığını kontrol edin. USB Kablosunun doğru bir şekilde takılıp takılmadığını kontrol edin. Bilgisayarın ekrana yansıtmak üzere ayarlandığından emin olun. Bilgisayar ekranının görüntü çözünürlüğünün 640x480 veya 800x600 olduğundan emin olun. Projektöre takılan yüksek lümenli LED uzun süre kullanıldığında ısı ürettiğinden, projektör muhafazası ısıyı dağıtmaya yardımcı olduğundan yüzey sıcaklığı artar. Bu, projektörün performansını etkilemez. Lütfen, projektörü mümkün olduğunca iyi havalandırılan bir ortamda çalıştırın. ViewSonic 25 DVP5

32 Müşteri Desteği Teknik destek veya ürün servisi için aşağıdaki tabloya bakınız veya yetkili satıcınız ile temasa geçiniz. NOT: Ürün seri numarasını vermeniz gerekecektir. Ülke Web sitesi Telefon E-posta Türkiye com/tr/ support/call-desk/ viewsoniceurope.com ViewSonic 26 DVP5

33 Sınırlı Garanti ViewSonic Cep Tipi Video Kamera Projektör Garanti kapsamı: ViewSonic, garanti süresince malzemede ve işçilikte hata bulunmadığını garanti etmektedir. Eğer garanti süresi boyunca ürünün malzemesinde veya işçilikte arıza bulunduğu kanıtlanırsa, ViewSonic kendi isteğine bağlı olarak ürünü onaracak ya da benzeri bir ürünle değiştirecektir. Değiştirme ürünü veya parçaları yeniden üretilen veya yenilenen parçaları veya komponentleri içerebilir. Garanti ne kadar etkili kalır: ViewSonic Cep Tipi Video Kamera Projektör duruşmalarını ise 1 yıl emek tarihinden itibaren ilk müşteri satın almak. Garanti neyi kapsamamaktadır: Bu garanti sadece ürünü ilk satın alan kişi için geçerlidir. Garanti neyi kapsamamaktadýr: 1. Seri numarasının kazındığı, değiştirildiği veya çıkarıldığı herhangi bir ürün. 2. Aşağıdakilerden kaynaklanan hasar, bozulma veya arızalanma: a. Kaza, yanlış kullanım, ihmal, yangın, su, yıldırım veya diğer doğal afetler, ürünün izinsiz değiştirilmesi veya ürün ile birlikte verilen talimatların yerine getirilmemesi. b. Nakliye sebebiyle üründe meydana gelen herhangi bir hasar. c. Ürünün sökülmesi veya kurulumu. d. Elektrik gücündeki dalgalanmalar veya arızalanmalar gibi üründen kaynaklanmayan sebepler. e. ViewSonic'in teknik özelliklerini yerine getirmeyen malzemeler veya parçalar. f. Normal yıpranma ve yırtılma. g. Ürün arızası ile ilgili olmayan diğer bir sebep. 3. Üründe uzun süreli olarak statik görüntü oluþtuðunda meydana gelen ve genel olarak "görüntü yanmasý" olarak bilinen bir durumdaki herhangi bir ürün. 4. Sökme, kurma, tek yönlü taşıma, sigorta ve ayar hizmeti için olan masraflar. Nasıl hizmet alırım: 1. Garanti altında hizmet almak ile ilgili bilgi için ViewSonic Müşteri Desteği ile temasa geçiniz (lütfen Müşteri Desteği sayfasına bakınız).ürünün seri numarasını vermeniz gerekecektir. 2. Garanti altında hizmet almak için aşağıdakileri sağlamanız gerekecektir (a) satış tarihi bulunan satış makbuzu, (b) adınız, (c) adresiniz, (d) sorunun açıklaması ve (e) ürünün seri numarası. 3. Ürünü ön ödemeli olarak yetkili bir ViewSonic servis merkezine veya ViewSonic e orijinal kutusunda gönderin. 4. Ek bilgi almak için ua da en yakın ViewSonic servis merkezini öğrenmek için ViewSonic ile temas kurunuz. ViewSonic 27 DVP5

34 Zımni garanti sınırlaması Satışa uygunlukla ilgili olarak verilen zımni garanti ve belli bir amaca uygunluk da dahil olmak üzere zımni ya da beyan edilen herhangi bir garanti bulunmamaktadır. Hasarların hariç bırakılması ViewSonic in sorumluluğu onarım maliyetleri veya ürünün değiştirilmesi ile sınırlıdır. ViewSonic aşağıdakiler için sorumlu değildir: 1. Üründeki herhangi bir hasar sebebiyle diğer mülklere verilen hasar, uygun olmama, ürünün kullanılmaması, zaman kaybı, iş fırsatlarının kaybı, itibar kaybı, iş ilişkilerinin zarar görmesi veya bu tür kayıpların bildirilmesine rağmen diğer ticari kayıplar sebebiyle oluşan hasarlar. 2. Rastlantısal, sonuçsal veya diğer türlü hasarlar. 3. Diğer tarafların ortaya attığı diğer iddialar. 4. ViewSonic tarafından yetki verilmeyen bir kişi tarafından onarılması veya onarılmaya çalışılması. 4.3: ViewSonic Pocket Camcorder Projector Warranty DVP_LW01 Rev. 1A ViewSonic 28 DVP5

35

ViewSonic. 3DPF8 3D Digital Photo Frame دليل المستخدم - - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario

ViewSonic. 3DPF8 3D Digital Photo Frame دليل المستخدم - - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario ViewSonic 3DPF8 3D Digital Photo Frame - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guía del usuario - Guida dell utente - Guia do usuário - Kullanιcι kιlavuzu - Gebruikshandleiding -

Detaylı

3D Snap 3DSC5 3D Dijital fotoğraf makinesia Kullanιcι kιlavuzu

3D Snap 3DSC5 3D Dijital fotoğraf makinesia Kullanιcι kιlavuzu 3D Snap 3DSC5 3D Dijital fotoğraf makinesia Kullanιcι kιlavuzu Uygunluk Bilgisi FCC Beyanı Bu cihaz FCC Kuralları 15. Kısmına uygundur. Çalışması aşağıdaki iki duruma bağlıdır: (1) bu cihaz zararlı etkileşime

Detaylı

ViewSonic. VX2439wm LCD Display. Model No. : VS12841

ViewSonic. VX2439wm LCD Display. Model No. : VS12841 ViewSonic VX2439wm LCD Display Model No. : VS12841 İçindekiler Uygunluk Bilgisi... 1 Önemli Güvenlik Talimatları... 2 RoHS Uyum Beyanı... 3 Telif Hakkı Bilgileri... 4 Ürün Kaydı... 4 Başlangıç Paket Muhteviyatı...

Detaylı

Инструкция для ViewSonic VA705B-2 Перейти в карточку товара

Инструкция для ViewSonic VA705B-2 Перейти в карточку товара Инструкция для ViewSonic VA705B-2 Перейти в карточку товара 8 800 775 98 98 л чит т нич ю н льт цию. гл т чн. Б з вы дны www.sotmarket.ru д бн я инф м ция т в, тзывы, бз ы и ы ViewSonic VA705m/VA705b LCD

Detaylı

VX2370Smh-LED LCD EKRANI Kullanıcı Kılavuzu

VX2370Smh-LED LCD EKRANI Kullanıcı Kılavuzu VX2370Smh-LED LCD EKRANI Kullanıcı Kılavuzu Model No. VS14880 TCO Bilgisi Congratulations! This display is designed for both you and the planet! The display you have just purchased carries the TCO Certified

Detaylı

VFD1078w Dijital Fotoğraf Çerçevesi Kullanιcι kιlavuzu

VFD1078w Dijital Fotoğraf Çerçevesi Kullanιcι kιlavuzu VFD1078w Dijital Fotoğraf Çerçevesi Kullanιcι kιlavuzu Model No. VS14962 Uygunluk Bilgisi FCC Beyanı Bu cihaz FCC Kuralları 15. Kısmına uygundur. Çalışması aşağıdaki iki duruma bağlıdır: (1) bu cihaz zararlı

Detaylı

ViewSonic. VA2231w/VA2231wm LCD Display. Model No. : VS13223

ViewSonic. VA2231w/VA2231wm LCD Display. Model No. : VS13223 ViewSonic VA2231w/VA2231wm LCD Display Model No. : VS13223 İçindekiler Uygunluk Bilgisi... 1 Önemli Güvenlik Talimatları... 2 RoHS Uyum Beyanı... 3 Telif Hakkı Bilgileri... 4 Ürün Kaydı... 4 Başlangıç

Detaylı

ViewSonic. VX2835wm LCD Display. Model No. : VS11531

ViewSonic. VX2835wm LCD Display. Model No. : VS11531 ViewSonic VX2835wm LCD Display Model No. : VS11531 İçindekiler TCO Bilgisi... i Uygunluk Bilgisi... 1 Önemli Güvenlik Talimatları... 2 RoHS Uyum Beyanı... 3 Telif Hakkı Bilgileri... 4 Ürün Kaydı... 4 Başlangıç

Detaylı

ViewSonic. VFM886 Digital Photo Frame. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario.

ViewSonic. VFM886 Digital Photo Frame. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. Digital Photo Frame - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guía del usuario - Guia do usuário - Käyttöopas - Руководство пользователя - Kullanιcι kιlavuzu - Οδηγός χρηστ ών Model

Detaylı

ViewSonic. VFM1586 Digital Photo Frame. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario.

ViewSonic. VFM1586 Digital Photo Frame. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. Digital Photo Frame - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guía del usuario - Guia do usuário - Käyttöopas - Руководство пользователя - Kullanιcι kιlavuzu - Οδηγός χρηστ ών - 使 用

Detaylı

VFA724W / VFD824 Digital Photo Frame

VFA724W / VFD824 Digital Photo Frame VFA724W / VFD824 Digital Photo Frame - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guía del usuario - Käyttöopas - Руководство пользователя - Kullanιcι kιlavuzu - Οδηγός χρηστών Model No.:

Detaylı

ViewSonic. PJD6211 DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente

ViewSonic. PJD6211 DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente ViewSonic PJD6211 DLP Projector - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guía del usuario - Guida dell utente - Guia do usuário - Användarhandbok - Käyttöopas - Руководство пользователя

Detaylı

ViewSonic. PJD5112 DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente

ViewSonic. PJD5112 DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente ViewSonic PJD5112 DLP Projector - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guía del usuario - Guida dell utente - Guia do usuário - Användarhandbok - Käyttöopas - Руководство пользователя

Detaylı

ViewSonic. PJD6221 DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente

ViewSonic. PJD6221 DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente ViewSonic PJD6221 DLP Projector - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guía del usuario - Guida dell utente - Guia do usuário - Användarhandbok - Käyttöopas - Руководство пользователя

Detaylı

SD-T225 Thin Client Monitör Kullanıcı kılavuzu

SD-T225 Thin Client Monitör Kullanıcı kılavuzu SD-T225 Thin Client Monitör Kullanıcı kılavuzu Model Numarası: VS15741 Uygunluk Bilgisi NOT: Bu bölümde yönetmeliklerle ilgili tüm gereksinimlere ve ifadelere değinilmektedir. Onaylanan ilgili uygulamalar

Detaylı

VA951S Ekran Kullanıcı kılavuzu

VA951S Ekran Kullanıcı kılavuzu VA951S Ekran Kullanıcı kılavuzu Model Numarası: VS15843 ViewSonic i seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Görsel çözümler sağlayıcısı olarak 25 yılı aşkın bir süredir dünya lideri olan ViewSonic, dünyanın teknolojik

Detaylı

VFA770W Dijital Fotoğraf Çerçevesi Kullanιcι kιlavuzu

VFA770W Dijital Fotoğraf Çerçevesi Kullanιcι kιlavuzu VFA770W Dijital Fotoğraf Çerçevesi Kullanιcι kιlavuzu Model No. VS14400 1 Uygunluk Bilgisi Avrupa Ülkeleri için CE Uyumu Cihaz 2004/108/EC EMC Yönergesi ve 2006/95/EC Düşük Gerilim Yönergesi ile uyumludur.

Detaylı

VFD875 Dijital Fotoğraf Çerçevesi'ni Kullanιcι kιlavuzu

VFD875 Dijital Fotoğraf Çerçevesi'ni Kullanιcι kιlavuzu VFD875 Dijital Fotoğraf Çerçevesi'ni Kullanιcι kιlavuzu Model No. VS13787 Uygunluk Bilgisi Avrupa Ülkeleri için CE Uyumu Cihaz 2004/108/EC EMC Yönergesi ve 2006/95/EC Düşük Gerilim Yönergesi ile uyumludur.

Detaylı

VX2270Smh-LED LCD EKRANI Kullanıcı Kılavuzu

VX2270Smh-LED LCD EKRANI Kullanıcı Kılavuzu VX2270Smh-LED LCD EKRANI Kullanıcı Kılavuzu Model No. VS15052 çindekiler Uygunluk Bilgisi... 1 Önemli Güvenlik Talimatları... 2 RoHS Uyum Beyanı... 3 Telif Hakkı Bilgileri... 4 Ürün Kaydı... 4 Ba langıç

Detaylı

VFD870 Dijital Fotoğraf Çerçevesi Kullanιcι kιlavuzu

VFD870 Dijital Fotoğraf Çerçevesi Kullanιcι kιlavuzu VFD870 Dijital Fotoğraf Çerçevesi Kullanιcι kιlavuzu Model No. VS14894 Uygunluk Bilgisi Avrupa Ülkeleri için CE Uyumu Cihaz 2004/108/EC EMC Yönergesi ve 2006/95/EC Düşük Gerilim Yönergesi ile uyumludur.

Detaylı

VEB620 / VEB625 ebook

VEB620 / VEB625 ebook VEB620 / VEB625 ebook - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guida dell utente - Guía del usuario - Gebruikshandleiding - Guia do usuário - Käyttöopas - Kullanιcι kιlavuzu - Οδηγός

Detaylı

ViewSonic. VPAD10 Tablet PC

ViewSonic. VPAD10 Tablet PC Tablet PC - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guía del usuario - Användarhandbok - Kullanιcι kιlavuzu - Pyководство пользователя - 使 用 手 冊 ( 繁 體 ) Model No. : VS13790 Uygunluk

Detaylı

ViewSonic. Pro8450w DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente

ViewSonic. Pro8450w DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente ViewSonic Pro8450w DLP Projector - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guía del usuario - Guida dell utente - Guia do usuário - Användarhandbok - Käyttöopas - Руководство пользователя

Detaylı

ViewSonic. Pro8200 DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente

ViewSonic. Pro8200 DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente ViewSonic Pro8200 DLP Projector - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guía del usuario - Guida dell utente - Guia do usuário - Användarhandbok - Käyttöopas - Руководство пользователя

Detaylı

ViewSonic. PJD7383/ PJD7383i PJD7583w/PJD7583wi DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario

ViewSonic. PJD7383/ PJD7383i PJD7583w/PJD7583wi DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario ViewSonic PJD7383/ PJD7383i PJD7583w/PJD7583wi DLP Projector - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guía del usuario - Guida dell utente - Guia do usuário - Användarhandbok - Käyttöopas

Detaylı

ViewPad 10pro Kullanιcι kιlavuzu

ViewPad 10pro Kullanιcι kιlavuzu ViewPad 10pro Kullanιcι kιlavuzu Model No. VS14140 Uygunluk Bilgisi Avrupa Ülkeleri için CE Uyumu Aygıt 2004/108/ec sayılı EMC yönergesi ve 2006/95/EC sayılı Düşük Voltaj Yönergesi ile uyumludur. R&TTE

Detaylı

PJD5151/PJD5153/PJD5155/ PJD5250/PJD5253/PJD5255/ PJD5555w_Tiger DLP Projektör Kullanıcı kılavuzu

PJD5151/PJD5153/PJD5155/ PJD5250/PJD5253/PJD5255/ PJD5555w_Tiger DLP Projektör Kullanıcı kılavuzu PJD5151/PJD5153/PJD5155/ PJD5250/PJD5253/PJD5255/ PJD5555w_Tiger DLP Projektör Kullanıcı kılavuzu Model Numarası: VS15871/VS15872/VS15873/ VS15874/VS14115/VS15875/ VS15876 ViewSonic i seçtiğiniz için teşekkür

Detaylı

PJD7822HDL DLP Projektör Kullanıcı kılavuzu

PJD7822HDL DLP Projektör Kullanıcı kılavuzu PJD7822HDL DLP Projektör Kullanıcı kılavuzu Model Numarası: VS16000 ViewSonic i seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Görsel çözümler sağlayıcısı olarak 25 yılı aşkın bir süredir dünya lideri olan ViewSonic,

Detaylı

VG2860mhl-4K Ekran Kullanıcı kılavuzu

VG2860mhl-4K Ekran Kullanıcı kılavuzu VG2860mhl-4K Ekran Kullanıcı kılavuzu Model Numarası: VS15883 ViewSonic i seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Görsel çözümler sağlayıcısı olarak 25 yılı aşkın bir süredir dünya lideri olan ViewSonic, dünyanın

Detaylı

VA2265S/VA2265S-W VA2265Sh/-CN VA2265Smh/-CN Display Ekran Kullanıcı kılavuzu

VA2265S/VA2265S-W VA2265Sh/-CN VA2265Smh/-CN Display Ekran Kullanıcı kılavuzu VA2265S/VA2265S-W VA2265Sh/-CN VA2265Smh/-CN Display Ekran Kullanıcı kılavuzu Model Numarası: VS16029 ViewSonic i seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Görsel çözümler sağlayıcısı olarak 25 yılı aşkın bir süredir

Detaylı