ViewSonic. 3DPF8 3D Digital Photo Frame دليل المستخدم - - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ViewSonic. 3DPF8 3D Digital Photo Frame دليل المستخدم - - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario"

Transkript

1 ViewSonic 3DPF8 3D Digital Photo Frame - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guía del usuario - Guida dell utente - Guia do usuário - Kullanιcι kιlavuzu - Gebruikshandleiding - Pyководство пользователя - 使 用 手 冊 ( 繁 體 ) - 使 用 手 册 ( 简 体 ) - 사용자 안내서 - ユーザーガイド دليل المستخدم - Model No. : VS13808

2 Uygunluk Bilgisi FCC Beyanı Bu cihaz FCC Kuralları 15. Kısmına uygundur. Çalışması aşağıdaki iki duruma bağlıdır: (1) bu cihaz zararlı etkileşime sebep olamaz ve (2) bu cihaz istenmeyen çalışmaya sebep olabilecek etkileşim de dahil olmak üzere alınan herhangi bir etkileşimi kabul etmelidir. Bu ekipman FCC Yasalarının 15. kısmına uygun olarak test edilmiş ve B Sınıfı dijital cihaz sınırlarına uygun olduğu görülmüştür. Bu sınırlar mesken kurulumlarında zararlı parazitlenmelere karşı yeterli koruma sağlanması için tasarlanmıştır. Bu ekipman radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır, bu enerjiyi saçabilir ve talimatlara uygun şekilde kurulmadığında ve kullanılmadığında, radyo iletişiminde zararlı parazitlenmelere sebep olabilir. Ancak özel bir kurulumda parazitlenme olacağına dair herhangi bir garanti bulunmamaktadır. Eğer bu ekipman radyo veya televizyon alıcılarında zararlı parazitlenmeye sebep olursa, bu durum cihaz açıp kapatılarak saptanabilir, kullanıcının aşağıdaki önlemlerden birini ya da birkaçını yapmak suretiyle parazitlenmeyi gidermeye çalışması tavsiye edilir: Alıcı antenini yeniden yönlendirin veya yerini değiştirin. Ekipman ile alıcı arasındaki açıklığı artırın. Cihazı alıcının bağlandığı devreden farklı bir prize takın. Yardım için yetkili satıcıya ya da deneyimli bir radyo/tv teknisyenine danışın. Uyarı: Uyumdan sorumlu kişi tarafından açıkça onaylanmayan değişiklikler veya modifikasyonlar yetkilinin cihazı kullanma yetkisini boşa çıkarabilir. Kanada için B Sınıfı dijital alet Kanada ICES-003 kuralı ile uyumludur. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. Avrupa Ülkeleri için CE Uyumu Aygıt 2004/108/ec sayılı EMC yönergesi ve 2006/95/EC sayılı Düşük Voltaj Yönergesi ile uyumludur. Aþaðýdaki bilgi sadece AB üyesi ülkeler içindir: Sağda gösterilen işaret Atık Elektrikli ve Elektronik Cihaz Yönergesi 2002/96/EC (WEEE) ile uyumludur. İşaret, cihazın belediye atıkları ile ATILMAMASI gerektiğini, bunun yerine yerel yasalara gore toplama sistemlerine bırakılması gerektiğini gösterir. Bu cihazda bulunan pil, batarya ve saat pillerinde Hg, Cd veya Pb kimyasal sembolleri bulunuyorsa, bu pilin % Civa dan daha fazla, %0.002 Kadmiyum dan daha fazla ya da %0.004 Kurşun dan daha fazla ağır metal içeriğine sahip olduğu anlamına gelmektedir. ViewSonic i 3DPF8

3 Önemli Güvenlik Talimatları 1. Cihazı kullanmadan önce bu talimatları tamamen okuyunuz. 2. Bu talimatları güvenli bir yerde muhafaza ediniz. 3. Tüm uyarıları göz önünde bulundurunuz. 4. Tüm talimatları yerine getiriniz. 5. Bu cihazı su yakınında kullanmayınız. Uyarı: Yangın veya elektrik çarpması riskini düşürmek için, bu aleti yağmura veya neme maruz bırakmayın. 6. Yumuşak, kuru bir bez kullanarak temizleyiniz. 7. Havalandırma açıklıklarını kapatmayınız. Cihazı üretici firmanın talimatlarına uygun şekilde kurunuz. 8. Radyatör, ısı kaynakları, soba, fırın ve ısı çıkaran diğer cihazların yanına (amplifikatörler dahil) kurmayınız. 9. Polarize edilmiş ya da topraklanmış türde fişlerin güvenlik provizyonlarını tehlikeye atmayınız. Polarize fişde biri diğerinden daha geniş iki ağız bulunmaktadır. Topraklama türündeki fişte iki ağız ve ucuncu bir topraklama dişi bulunmaktadır. Geniş ağız ve üçüncü diş güvenliğiniz için bulunmaktadır. Eğer fiş prizinize uygun değilse, prizi değiştirmek için bir elektrik teknisyeni ile görüşünüz. 10. Güç kablosunu üzerine basılmasına ya da özellikle prizde bükülmesine karşı koruyunuz ve cizhazdan göründüğü yere yönlendirin. Elektrik prizinin ekipmana yakın bir yere yerleştirildiğinden emin olun, böylece prize kolayca erişebilesiniz. 11. Sadece üretici firma tarafından belirtilen ekleri/aksesuarları kullanın. 12. Sadece üretici firma tarafından belirlenen bir araba, sehpa, üç ayaklı sehpa, destek veya masa ile birlikte ya da cihaz ile birlikte verilenle kullanın. Araba kullanıldığında, arabayı/cihazı hareket ettirirken devrilerek yaralanmaya sebep olmaması için dikkat ibaresi kullanın. 13. Uzun süre kullanılmayacaksa bu cihazı prizden çekin. 14. Tüm servis işlerinin kalifiye servis personeli tarafından yapılmasını sağlayın. Ünite herhangi bir şekilde zarar görmüşse servis görmesi gerekmektedir, örneğin: Güç besleme kablosunun veya tapanın hasar görmesi, sıvı sıçraması veya ünitenin üzerine bir cisim düşmesi, ünitenin yağmura veya neme maruz kalması ya da ünitenin normal çalışmaması veya yere düşmesi. 15. Dikkat: yanlış pil tipi kullanılırsa, patlama tehlikesi vardır. Kullanılmış pilleri yönergelere göre atın. 16. Yalnızca ViewSonic tarafından onaylanmış Pil Paketlerini kullanın. ViewSonic ii 3DPF8

4 RoHS Uyum Beyanı Bu ürün, Elektrikli ve elektronik cihazlardaki belirli tehlikeli madde kullanımını sınırlandıran (RoHS Yönergesi) Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin 2002/95/EC numaralı direktifine uygun olarak tasarlanmıº ve üretilmiºtir ve Avrupa Teknik Adaptasyon Komitesi (TAC) tarafından yayınlanan ve aºağıda gösterilen azami yoğunlaºma değerlerine uyacağı beklenmektedir: Madde Önerilen Maksimum Yoğunluk Gerçek Yoğunluk Kurºun (Pb) 0.1% < 0.1% Civa (Hg) 0.1% < 0.1% Kadmiyum (Cd) 0.01% < 0.01% Heksavalent Krom (Cr 6+ ) 0.1% < 0.1% Polibrominat bifeniller (PBB) 0.1% < 0.1% Polibrominat difenil eterler (PBDE) 0.1% < 0.1% Yukarıda belirtilen üründeki bazı bileºenler aºağıda belirtildiği üzere RoHS Yönergelerinin Eki doğrultusunda çıkarılmıºtır: Çıkarılan bileºenlerin örnekleri: 1. Lamba baºına 5 mg ı geçmeyen kopmak flörosan lambalardaki ve RoHS Direktifinin Ekinde özellikle belirtilmeyen diğer lambalardaki cıva. 2. Katot ıºın tüplerinin, elektronik bileºenlerin, flörosan tüplerinin ve elektronik seramik parçalarının (örn. Piezoelektronik cihazlar) camındaki kurºun. 3. Yüksek sıcaklık türündeki lehimlerde bulunan kurºun (örn. Ağırlığının %85 i veya daha fazlası kurºuna dayalı olan alaºımlar). 4. Ağırlığının %0.35 ine kadar çelik, ağırlığının %0.4 ü kadar alüminyum ve ağırlığının %4 ü kadar bakır bulunan alaºımdaki kurºun. ViewSonic iii 3DPF8

5 Telif Hakkı Bilgileri Telif Hakkı ViewSonic Corporation, Tüm Hakları saklıdır. ViewSonic in üç kuşlu simgesi, OnView, ViewMatch ve ViewMeter ViewSonic Corporation şirketinin tescilli ticari markalarıdır. Feragat: ViewSonic Corporation bu belgede geçen teknik veya yayınsal hatalardan sorumlu olmayacaktır; ve bu malzemenin ifşa edilmesi veya bu ürünün kullanılması ve uygulanması sonucu oluşan rastlantısal ya da sonuçsal hasarlardan da sorumlu olmayacaktır. Ürünün sürekli olarak geliştirilmesi sebebiyle ViewSonic Corporation herhangi bir bildiride bulunmadan ürünün teknik özelliklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Bu belgede belirtilen bilgilerde bildiride bulunmadan değişiklik yapılabilir. Bu belgenin hiçbir bölümü, ViewSonic Corporation dan önceden alınan yazılı izin olmaksızın kopyalanamaz, yeniden üretilemez veya herhangi bir şekilde iletilemez. Ürün Kaydı Gelecekteki gereksinimlerinizi karşılaması ve hazır olduğunda ek ürün bilgilerini alabilmeniz için lütfen ürününüzü aşağıdaki web adresinde kaydediniz: ViewSonic Sihirbazı CD-ROM u kayıt formunu ViewSonic e posta ile gönderebilmeniz ya da faks çekebilmeniz için formu yazdırabilmenize olanak sağlamaktadır. Kayıtlarınız için Ürün Adı: Model Numarası: Belge Numarası: Seri Numarası: Satın Alınma Tarihi: 3DPF8 ViewSonic 3D Digital Photo Frame VS DPF8_UG_TRK Rev. 1A Ürün ömrünün bitiminde ürünün imha edilmesi ViewSonic, çevreye saygı gösterir ve çevreci çalışmaya ve yaşamaya bağlıdır. Daha Akıllı, Daha Çevreci Bilgisayar Kullanımının bir parçası olduğunuz için teşekkür ederiz. Daha fazla bilgi almak için lütfen ViewSonic web sitesini ziyaret edin. ABD & Kanada: Avrupa: Tayvan: ViewSonic iv 3DPF8

6 İçindekiler Giriş... 1 Özellikler... 1 Paket İçeriği... 2 Uzaktan Kumanda... 2 Başlarken... 3 Resim Çerçevesine Genel Bakış... 3 Genel Kullanım... 4 Temel Kurulum... 4 Çalıştırma... 4 Resim çerçevesini açma/kapatma... 4 Bellek kartı ve USB sürücüyü takın... 4 İşlemler ve İşlevler... 5 Ana Menü... 5 Fotoğraf Modu... 5 Fotoğraf Görüntü Ayarlarının Yapılandırılması... 6 Video Modu... 7 Video Oynatmanın Yapılandırılması... 7 Müzik Modu... 8 Müzik Oynatmanın Yapılandırılması... 8 Tarih/Saat modu... 9 Depolama modu KUR MENÜSÜ Bağlantı Kişisel Bilgisayara Bağlantı Teknik Özellikler Sorun Giderme ViewSonic v 3DPF8

7 Giriş Özellikler Parlak 8 (4:3) yüksek çözünürlüklü renkli 3D TFT LCD panel 2D fotoğrafları ve videoları otomatik olarak 3D fotoğraflara ve videolara dönüştürme ViewSonic 3DV5 3D video kamera ve 3DSC5 3D kamera ile uyumlu Fonda kişisel MP3 müziğiniz ile birlikte otomatik slayt gösterisi MPEG 4 biçimindeki video dosyalarını hızlı bir biçimde oynatma Taşınabilir kullanım için entegre pil USB flash sürücü ve SD/SDHC/MMC ile uyumlu Müzik çalma için entegre hoparlör Kolay dosya aktarımı için kişisel bilgisayarınız ile doğrudan USB bağlantısı Saat, alarm ve tarih işlevleri Otomatik Kapanma Kişisel çalar saat ayarları - favori MP3 şarkınızla uyandırma 1. Ekran çok hassastır ve üzerine aşırı kuvvet uygulandığında hasar görebilir. 2. Ekranı silmek için fotoğraf makinesi merceği temizlik bezi gibi yumuşak, aşındırıcı olmayan bir bez kullanın. ViewSonic 1 3DPF8

8 Paket İçeriği Lütfen pakette aşağıdaki bileşenlerin bulunup bulunmadığını kontrol edin: Resim çerçevesi CD Hızlı Başlatma Kılavuzu USB Kablosu Güç Adaptörü Uzaktan kumanda Paket içeriğinde eksiklik olması halinde, lütfen derhal satıcınızla iletişime geçin. Uzaktan Kumanda Uzaktan kumandayı cihazın uzaktan kumanda alıcısına doğrultarak uzaktan kumanda üzerinde Güç düğmesine basın. Güç Açma/Kapama Menü Düğmesi Geri Düğmesi Giriş/Oynat/Duraklat Yön Düğmeleri Ses Aşağı Ses Yukarı ViewSonic 2 3DPF8

9 Başlarken Resim Çerçevesine Genel Bakış Gezinti düğmesi Ses Düğmesi Kızılötesi alıcı OK/Oynat/Duraklat düğmesi Geri Düğmesi Menü Düğmesi Güç Açma/Kapama SD Kart Yuvası USB Konektör LED DC-Giriş Hoparlör Sıfırla Ayak DC güç jakı/ Bilgisayar için USB konektör ViewSonic 3 3DPF8

10 Genel Kullanım Temel Kurulum Fotoğraf Çerçevesi nin arkasındaki ayağı yuvasından çekip çıkarın. Bir "takılma" sesi duyduktan sonra, ayağı 45 döndürerek kaldırın. Bu yapıldığında, montaj işlemi tamamlanmış olur. Çalıştırma Resim çerçevesini kullanmadan önce, resim çerçevesi bir güç kaynağına bağlanmalıdır. Güç adaptörünün bağlantı kablosunu resim çerçevesine takın ve ardından güç kablosunu duvardaki prize takın. Resim çerçevesini açma/kapatma Fotoğraf çerçevesine güç sağlamak için, lütfen Güç düğmesini 3 saniyeden uzun bir süre basılı tutun. Fotoğraf çerçevesinin gücünü kapatmak için, lütfen Güç düğmesine tekrar basın. Yeşil ikaz ışığı yanacak ve cihaz ViewSonic ekranını gösterecektir. Fotoğraf çerçevesinin yan tarafındaki veya uzaktan kumandadaki Güç düğmesine tekrar basın. İkaz ışığı sönecektir. [Not] Uzaktan kumandadaki güç tuşu, ayarı sadece Fotoğraf Çerçevesi çerçevenin yan tarafındaki Güç düğmesi ile açıldığında Açık ve Bekleme modu arasında değiştirebilir. Bellek kartı ve USB sürücüyü takın Bellek kartını (ürünle birlikte verilmez) durana kadar yavaşça ilgili kart yuvasının içerisine itin. Bir SD/ SDHC/MMC kartını takarken, temas yerlerinin arkayı gösterdiğinden emin olun. Bunun yerine USB sürücüyü USB yuvasına da yerleştirebilirsiniz. ViewSonic 4 3DPF8

11 İşlemler ve İşlevler Ana Menü 3D Dijital Resim Çerçevesini açtığınızda, ekranda FOTOĞRAF, VİDEO, MÜZİK, TARİH/SAAT, DEPOLAMA ve KUR işlevlerine hızlı erişim sağlayan Ana Menü görüntülenir. Bu bölümde cihazın bu işlevlerinin nasıl kullanılacağı açıklanmıştır. Fotoğraf Modu 1. Ana Menüde FOTOĞRAF öğesini seçin ve ardından Küçük Resim Moduna girmek için OK düğmesine basın. Tüm fotoğrafların küçük resimlerine göz atabilirsiniz. 2. Resimler arasında gezinmek için Gezinti düğmelerini kullanın. 3. Resmi tek tek görüntüleme modunda görüntülemek için seçili küçük resim üzerindeki OK düğmesine basın. 4. Bir resmi görüntülerken, Geri düğmesine basarak kolaylıkla Küçük Resim Moduna geri dönebilirsiniz. 5. Küçük Resim Modunda: Ana Menüye gitmek için Geri düğmesine basabilir veya Fotoğraf Menüsüne girmek için Menü düğmesine basabilirsiniz. Küçük Resim Modu ViewSonic 5 3DPF8

12 FOTOĞRAF MENÜSÜ FOTOĞRAF MENÜSÜ slayt gösterisi hızı, resim modu, çalınacak fon müziği gibi resimleri görüntülerken ayarları yapılandırmanıza izin verir. Ayarların yapılandırması hakkında ayrıntılı bilgi için sonraki bölüme bakınız. Fotoğraf Görüntü Ayarlarının Yapılandırılması Fotoğraf Listesi ekranında, Fotoğraf Menüsüne girmek için Menü düğmesine basın. Ayarlar Slayt hızı Slayt gösterisi modu Resim Modu Fon Müziği Kullanılabilir Seçenekler Slayt gösterisi esnasında resimler arasındaki zaman aralığını seçin: KAPAT, 5 san., 10 san., 15 san., 30 san., 1 dak., 5 dak., 10 dak., 30 dak., 1 saat, 4 saat, 8 saat veya 12 saat. Klasör - Seçili klasördeki resimlerin slayt gösterisini başlat. Tümünü - Cihazdaki tüm resimlerin slayt gösterisini başlat. Karışık - Slayt gösterisi oynatılırken resimleri rastgele görüntüle. Otomatik Sığdır - Seçili resim ekran boyutuna otomatik olarak sığdırılacak şekilde görüntülenecektir. Tam Ekran - Seçili resim tam ekran modunda görüntülenecektir. Kapat - Slayt gösterisi esnasında müzik çalma işlevini devre dışı bırak. Tümünü - Slayt gösterisi esnasında tüm müzik dosyalarını çal. Albüm - Slayt gösterisi esnasında seçili albümdeki müzik dosyalarını çal. Karışık - Slayt gösterisi esnasında rastgele müzik çal. Tek tek - Slayt gösterisi esnasında müziği tek tek çal. ViewSonic 6 3DPF8

13 Video Modu 1. Ana Menüde VİDEO öğesini seçin ve ardından Video Listesini görüntülemek için OK düğmesine basın. Tüm video dosyalarının listesine göz atabilirsiniz. 2. Video dosyaları arasında gezinmek için Gezinti düğmelerini kullanın. 3. Videoyu tam ekran modunda oynatmak için OK düğmesine basın. 4. Oynatılan videoyu durdurmak için Geri düğmesine basın. Ardından oynatmak istediğiniz bir sonraki videoyu seçebilirsiniz. Video Listesi Video Oynatmanın Yapılandırılması Video Listesi ekranında, Video Menüsüne girmek için Menü düğmesine basın. Klasör Tümünü Ayarlar Açıklama Seçili klasördeki videoları oynatmaya başla. Cihazdaki tüm videoları oynatmaya başla. ViewSonic 7 3DPF8

14 Müzik Modu 1. Ana Menüde MÜZİK öğesini seçin ve ardından Müzik Listesini görüntülemek için OK düğmesine basın. Tüm müzik dosyalarının listesine göz atabilirsiniz. 2. Müzik dosyaları arasında gezinmek için Gezinti düğmelerini kullanın. 3. Müziği çalmaya başlamak için OK düğmesine basın. 4. Çalınan müziği durdurmak ve Müzik Listesine geri dönmek için Geri düğmesine basın. Ardından çalmak istediğiniz bir sonraki müziği seçebilirsiniz. Müzik Listesi Müzik Oynatmanın Yapılandırılması Müzik Listesi ekranında, Müzik Menüsüne girmek için Menü düğmesine basın. Ayarlar Seçenek Açıklama Çalma Modu Tümünü Cihazdaki tüm müzikleri çalmaya başla. Alarm sesi olarak kaydet Albüm Karışık Tek tek Alarm 1~4 Seçili albümdeki müzik dosyalarını çalmaya başla. Müziği rastgele çal. Müziği sırayla çal. Seçili müzik dosyalarını sistemin alarm sesi olarak ayarla. ViewSonic 8 3DPF8

15 Tarih/Saat modu Ana Menüde TARİH/SAAT öğesini seçin ve ardından sistemin tarih ve saatini ayarlamak için OK düğmesine basın. Ayrıca, sistem için dört farklı alarm ayarlayabilirsiniz. Ayarlar Saat Açıklama Doğru saat ayarlarını seçmek için YUKARI / Aşağı Gezinti düğmelerini kullanın. Tarih Tarih biçimini seçin (M/D/Y, Y/M/D veya D/M/Y. M: ay, D: gün, Y: yıl) ve ardından doğru tarih ayarlarını yapmak için YUKARI / Aşağı / Sol / Sağ Gezinti düğmelerini kullanın. Alarm Alarm öğesini (1~4) seçin ve ardından istenen ayarları tamamlayın: AÇIK/KAPAT - Alarmı etkinleştirir veya devre dışı bırakır. Saat - Alarm saatini ayarlamak için YUKARI / Aşağı / Sol / Sağ Gezinti düğmelerini kullanın. Tekrarla - Alarm için tekrarlama süresini seçin. Saat ayarlarında tutarsızlık olması halinde, ekranda Çatışma Ayarlar mesajı görüntülenir. ViewSonic 9 3DPF8

16 Depolama modu Ana Menüde DEPOLAMA öğesini seçin ve ardından SD/SDHC/MMC kartı, USB aygıt veya Dahili bellek arasından depolama ortamını seçmek için OK düğmesine basın. Ayarlar SD/MMC USB Dahili Bellek Açıklama Depolama ortamı olarak takılı SD/MMC kartını seçin. Depolama ortamı olarak bağlı USB aygıtı seçin. Depolama ortamı olarak dahili belleği seçin. KUR MENÜSÜ Ana Menüde KUR öğesini seçin ve ardından 3D Dijital Resim Çerçevenizi kişiselleştirmek için OK düğmesine basın. Ayarlar Dil Oto. Kapanma Simge Parlaklık Karşıtlık Standart Açıklama Sistem için tercih edilen dili seçin. Oto. Kapanma olarak bu ayarı ayarlayabilirsiniz. Sistem simgesini etkinleştirin veya devre dışı bırakın. LCD ekranın parlaklık seviyesini ayarlayın. LCD ekranın karşıtlık seviyesini ayarlayın. Fabrika standart ayarlarına geri dönmek için seçin. ViewSonic 10 3DPF8

17 Bağlantı Kişisel Bilgisayara Bağlantı Verileri dahili bellek içerisine kopyalamak için, 3D Dijital Fotoğraf Çerçevesini USB bağlantısı ile doğrudan bilgisayara bağlayabilirsiniz. Ürünle birlikte verilen USB kablosunu ve bilgisayarınızı kullanın, daha sonra yan taraftaki GÜÇ düğmesini kullanarak çerçeveyi açın. Şimdi tüm gerekli sistem sürücüleri kurulacaktır, birkaç saniye sonra bir açılır pencere ekrana gelecek ve veri depolaması için kullanılabilecek aygıtı gösterecektir. Masaüstü/Dizüstü Bilgisayara Fotoğraf çerçevesi DC girişine ViewSonic 11 3DPF8

18 Teknik Özellikler Öğe Açıklama Panel Panel boyutu: 8 Panel çözünürlüğü: 800 x 600 3D görüntü biçimi Fotoğraf Video Ses İşlevler Depolama Fotoğraf: Orijinal 3D fotoğraf yan yana biçimi desteği (*.JPG) Video: *.MP4 (MPEG H.264) ile orijinal 3D video yan yana klip desteği Maks. Video Çözünürlüğü: 720P/30fps. Fotoğraf biçimi: JPEG Maks. çözünürlük: 16 Megapiksel Otomatik slayt gösterisi: Evet Video biçimi: *.MP4 (H.264) Klip: 720P/30fps *.MP4 (H.264) Ses biçimi: MP3 Fon müziği: Evet Hoparlör: Evet Tarih: Evet Takvim: Evet Alarm: Evet Oto. kapanma: Evet Dahili bellek: 128MB Harici bellek kartı: SD/SDHC/MMC (en fazla 32GB) USB flash sürücü: Evet (USB 2.0 host & slave) Güç Harici Güç Kaynağı: AC 100~240V, 50~60 Hz, 5V, 2A Pil Şarj edilebilir Li-polimer 1200mAH, gömülü ViewSonic 12 3DPF8

19 Sorun Giderme Sorun Nedeni Çözüm Güç göstergesi yanmıyor. Başlatma arabirimi görüntülenmiyor. Başlatma saati görüntüleniyor ancak ilerlemiyor (kart veya USB sürücüsü takılı iken) Görüntü dosyalarının sırası istediğim gibi değil. Güç Kapat veya güç göstergesi arızalı. AC adaptör tam olarak takılmamış veya normal olarak güç vermiyor. Kart doğru olarak takılı değil veya kart bozuk veya tam olarak uyumlu değil. Dosyalar dosya adına göre sıralanır. Sayılar harflerden önce gelir. AC adaptörünün tam olarak takılı olup olmadığını ve güç kaynağının normal olarak çalışıp çalışmadığını kontrol edin. AC adaptörünün tam olarak takılı olup olmadığını ve resim çerçevesine normal olarak güç gidip gitmediğini kontrol edin. Kartı doğru şekilde takın; dosyaları kopyalamadan önce biçimlendirin veya yeni bir kart ile değiştirin. Dosyaları yeniden adlandırın. Çok farklı bellek kartı markası bulunduğu için, bellek kartı satın alırken lütfen kartın cihaz ile uyumlu olup olmadığını kontrol edin. Bu dijital resim çerçevesi korsan kartları desteklemeyebilir. Bellek kartı doğru biçimde takılı ve başlatma arabirimi görüntüleniyor fakat resim çerçevesi kartı okuyamıyorsa, lütfen resim çerçevesini kapatın ve yeniden başlatın veya kartı biçimlendirin ve dosyaları yeniden kopyalayın. ViewSonic 13 3DPF8

20 Müşteri Desteği Teknik destek veya ürün servisi için aşağıdaki tabloya bakınız veya yetkili satıcınız ile temasa geçiniz. NOT: Ürün seri numarasını vermeniz gerekecektir. Ülke Web sitesi Telefon E-posta Türkiye com/tr/ support/call-desk/ viewsoniceurope.com ViewSonic 14 3DPF8

21 Sınırlı Garanti ViewSonic Fotoğraf Çerçevesi Garanti kapsamı: ViewSonic, garanti süresince malzemede ve işçilikte hata bulunmadığını garanti etmektedir. Eğer garanti süresi boyunca ürünün malzemesinde veya işçilikte arıza bulunduğu kanıtlanırsa, ViewSonic kendi isteğine bağlı olarak ürünü onaracak ya da benzeri bir ürünle değiştirecektir. Değiştirme ürünü veya parçaları yeniden üretilen veya yenilenen parçaları veya komponentleri içerebilir. Garanti ne kadar etkili kalır: ViewSonic Fotoğraf Çerçevesi duruşmalarını ise 1 yıl emek tarihinden itibaren ilk müşteri satın almak. Garanti neyi kapsamamaktadır: Bu garanti sadece ürünü ilk satın alan kişi için geçerlidir. Garanti neyi kapsamamaktadýr: 1. Seri numarasının kazındığı, değiştirildiği veya çıkarıldığı herhangi bir ürün. 2. Aşağıdakilerden kaynaklanan hasar, bozulma veya arızalanma: a. Kaza, yanlış kullanım, ihmal, yangın, su, yıldırım veya diğer doğal afetler, ürünün izinsiz değiştirilmesi veya ürün ile birlikte verilen talimatların yerine getirilmemesi. b. Nakliye sebebiyle üründe meydana gelen herhangi bir hasar. c. Ürünün sökülmesi veya kurulumu. d. Elektrik gücündeki dalgalanmalar veya arızalanmalar gibi üründen kaynaklanmayan sebepler. e. ViewSonic'in teknik özelliklerini yerine getirmeyen malzemeler veya parçalar. f. Normal yıpranma ve yırtılma. g. Ürün arızası ile ilgili olmayan diğer bir sebep. 3. Üründe uzun süreli olarak statik görüntü oluþtuðunda meydana gelen ve genel olarak "görüntü yanmasý" olarak bilinen bir durumdaki herhangi bir ürün. 4. Sökme, kurma, tek yönlü taşıma, sigorta ve ayar hizmeti için olan masraflar. Nasıl hizmet alırım: 1. Garanti altında hizmet almak ile ilgili bilgi için ViewSonic Müşteri Desteği ile temasa geçiniz (lütfen Müşteri Desteği sayfasına bakınız).ürünün seri numarasını vermeniz gerekecektir. 2. Garanti altında hizmet almak için aşağıdakileri sağlamanız gerekecektir (a) satış tarihi bulunan satış makbuzu, (b) adınız, (c) adresiniz, (d) sorunun açıklaması ve (e) ürünün seri numarası. 3. Ürünü ön ödemeli olarak yetkili bir ViewSonic servis merkezine veya ViewSonic e orijinal kutusunda gönderin. 4. Ek bilgi almak için ua da en yakın ViewSonic servis merkezini öğrenmek için ViewSonic ile temas kurunuz. ViewSonic 15 3DPF8

22 Zımni garanti sınırlaması Satışa uygunlukla ilgili olarak verilen zımni garanti ve belli bir amaca uygunluk da dahil olmak üzere zımni ya da beyan edilen herhangi bir garanti bulunmamaktadır. Hasarların hariç bırakılması ViewSonic in sorumluluğu onarım maliyetleri veya ürünün değiştirilmesi ile sınırlıdır. ViewSonic aşağıdakiler için sorumlu değildir: 1. Üründeki herhangi bir hasar sebebiyle diğer mülklere verilen hasar, uygun olmama, ürünün kullanılmaması, zaman kaybı, iş fırsatlarının kaybı, itibar kaybı, iş ilişkilerinin zarar görmesi veya bu tür kayıpların bildirilmesine rağmen diğer ticari kayıplar sebebiyle oluşan hasarlar. 2. Rastlantısal, sonuçsal veya diğer türlü hasarlar. 3. Diğer tarafların ortaya attığı diğer iddialar. 4. ViewSonic tarafından yetki verilmeyen bir kişi tarafından onarılması veya onarılmaya çalışılması. 4.3: ViewSonic 3D Camcorder Warranty 3DC_LW01 Rev. 1A ViewSonic 16 3DPF8

23

ViewSonic. VFM1586 Digital Photo Frame. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario.

ViewSonic. VFM1586 Digital Photo Frame. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. Digital Photo Frame - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guía del usuario - Guia do usuário - Käyttöopas - Руководство пользователя - Kullanιcι kιlavuzu - Οδηγός χρηστ ών - 使 用

Detaylı

VFD1078w Dijital Fotoğraf Çerçevesi Kullanιcι kιlavuzu

VFD1078w Dijital Fotoğraf Çerçevesi Kullanιcι kιlavuzu VFD1078w Dijital Fotoğraf Çerçevesi Kullanιcι kιlavuzu Model No. VS14962 Uygunluk Bilgisi FCC Beyanı Bu cihaz FCC Kuralları 15. Kısmına uygundur. Çalışması aşağıdaki iki duruma bağlıdır: (1) bu cihaz zararlı

Detaylı

ViewSonic. VX2439wm LCD Display. Model No. : VS12841

ViewSonic. VX2439wm LCD Display. Model No. : VS12841 ViewSonic VX2439wm LCD Display Model No. : VS12841 İçindekiler Uygunluk Bilgisi... 1 Önemli Güvenlik Talimatları... 2 RoHS Uyum Beyanı... 3 Telif Hakkı Bilgileri... 4 Ürün Kaydı... 4 Başlangıç Paket Muhteviyatı...

Detaylı

VFA724W / VFD824 Digital Photo Frame

VFA724W / VFD824 Digital Photo Frame VFA724W / VFD824 Digital Photo Frame - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guía del usuario - Käyttöopas - Руководство пользователя - Kullanιcι kιlavuzu - Οδηγός χρηστών Model No.:

Detaylı

ViewSonic. VFM886 Digital Photo Frame. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario.

ViewSonic. VFM886 Digital Photo Frame. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. Digital Photo Frame - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guía del usuario - Guia do usuário - Käyttöopas - Руководство пользователя - Kullanιcι kιlavuzu - Οδηγός χρηστ ών Model

Detaylı

Инструкция для ViewSonic VA705B-2 Перейти в карточку товара

Инструкция для ViewSonic VA705B-2 Перейти в карточку товара Инструкция для ViewSonic VA705B-2 Перейти в карточку товара 8 800 775 98 98 л чит т нич ю н льт цию. гл т чн. Б з вы дны www.sotmarket.ru д бн я инф м ция т в, тзывы, бз ы и ы ViewSonic VA705m/VA705b LCD

Detaylı

ViewSonic. VA2231w/VA2231wm LCD Display. Model No. : VS13223

ViewSonic. VA2231w/VA2231wm LCD Display. Model No. : VS13223 ViewSonic VA2231w/VA2231wm LCD Display Model No. : VS13223 İçindekiler Uygunluk Bilgisi... 1 Önemli Güvenlik Talimatları... 2 RoHS Uyum Beyanı... 3 Telif Hakkı Bilgileri... 4 Ürün Kaydı... 4 Başlangıç

Detaylı

ViewSonic. VX2835wm LCD Display. Model No. : VS11531

ViewSonic. VX2835wm LCD Display. Model No. : VS11531 ViewSonic VX2835wm LCD Display Model No. : VS11531 İçindekiler TCO Bilgisi... i Uygunluk Bilgisi... 1 Önemli Güvenlik Talimatları... 2 RoHS Uyum Beyanı... 3 Telif Hakkı Bilgileri... 4 Ürün Kaydı... 4 Başlangıç

Detaylı

VFD875 Dijital Fotoğraf Çerçevesi'ni Kullanιcι kιlavuzu

VFD875 Dijital Fotoğraf Çerçevesi'ni Kullanιcι kιlavuzu VFD875 Dijital Fotoğraf Çerçevesi'ni Kullanιcι kιlavuzu Model No. VS13787 Uygunluk Bilgisi Avrupa Ülkeleri için CE Uyumu Cihaz 2004/108/EC EMC Yönergesi ve 2006/95/EC Düşük Gerilim Yönergesi ile uyumludur.

Detaylı

VEB620 / VEB625 ebook

VEB620 / VEB625 ebook VEB620 / VEB625 ebook - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guida dell utente - Guía del usuario - Gebruikshandleiding - Guia do usuário - Käyttöopas - Kullanιcι kιlavuzu - Οδηγός

Detaylı

VA951S Ekran Kullanıcı kılavuzu

VA951S Ekran Kullanıcı kılavuzu VA951S Ekran Kullanıcı kılavuzu Model Numarası: VS15843 ViewSonic i seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Görsel çözümler sağlayıcısı olarak 25 yılı aşkın bir süredir dünya lideri olan ViewSonic, dünyanın teknolojik

Detaylı

VX2270Smh-LED LCD EKRANI Kullanıcı Kılavuzu

VX2270Smh-LED LCD EKRANI Kullanıcı Kılavuzu VX2270Smh-LED LCD EKRANI Kullanıcı Kılavuzu Model No. VS15052 çindekiler Uygunluk Bilgisi... 1 Önemli Güvenlik Talimatları... 2 RoHS Uyum Beyanı... 3 Telif Hakkı Bilgileri... 4 Ürün Kaydı... 4 Ba langıç

Detaylı

SD-T225 Thin Client Monitör Kullanıcı kılavuzu

SD-T225 Thin Client Monitör Kullanıcı kılavuzu SD-T225 Thin Client Monitör Kullanıcı kılavuzu Model Numarası: VS15741 Uygunluk Bilgisi NOT: Bu bölümde yönetmeliklerle ilgili tüm gereksinimlere ve ifadelere değinilmektedir. Onaylanan ilgili uygulamalar

Detaylı

ViewSonic. PJD5112 DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente

ViewSonic. PJD5112 DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente ViewSonic PJD5112 DLP Projector - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guía del usuario - Guida dell utente - Guia do usuário - Användarhandbok - Käyttöopas - Руководство пользователя

Detaylı

ViewSonic. PJD6221 DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente

ViewSonic. PJD6221 DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente ViewSonic PJD6221 DLP Projector - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guía del usuario - Guida dell utente - Guia do usuário - Användarhandbok - Käyttöopas - Руководство пользователя

Detaylı

ViewSonic. VPAD10 Tablet PC

ViewSonic. VPAD10 Tablet PC Tablet PC - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guía del usuario - Användarhandbok - Kullanιcι kιlavuzu - Pyководство пользователя - 使 用 手 冊 ( 繁 體 ) Model No. : VS13790 Uygunluk

Detaylı

ViewSonic. Pro8450w DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente

ViewSonic. Pro8450w DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente ViewSonic Pro8450w DLP Projector - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guía del usuario - Guida dell utente - Guia do usuário - Användarhandbok - Käyttöopas - Руководство пользователя

Detaylı

ViewPad 10pro Kullanιcι kιlavuzu

ViewPad 10pro Kullanιcι kιlavuzu ViewPad 10pro Kullanιcι kιlavuzu Model No. VS14140 Uygunluk Bilgisi Avrupa Ülkeleri için CE Uyumu Aygıt 2004/108/ec sayılı EMC yönergesi ve 2006/95/EC sayılı Düşük Voltaj Yönergesi ile uyumludur. R&TTE

Detaylı

ViewSonic. PJD7383/ PJD7383i PJD7583w/PJD7583wi DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario

ViewSonic. PJD7383/ PJD7383i PJD7583w/PJD7583wi DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario ViewSonic PJD7383/ PJD7383i PJD7583w/PJD7583wi DLP Projector - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guía del usuario - Guida dell utente - Guia do usuário - Användarhandbok - Käyttöopas

Detaylı

VA2265S/VA2265S-W VA2265Sh/-CN VA2265Smh/-CN Display Ekran Kullanıcı kılavuzu

VA2265S/VA2265S-W VA2265Sh/-CN VA2265Smh/-CN Display Ekran Kullanıcı kılavuzu VA2265S/VA2265S-W VA2265Sh/-CN VA2265Smh/-CN Display Ekran Kullanıcı kılavuzu Model Numarası: VS16029 ViewSonic i seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Görsel çözümler sağlayıcısı olarak 25 yılı aşkın bir süredir

Detaylı

VA2261 Ekran Kullanıcı kılavuzu

VA2261 Ekran Kullanıcı kılavuzu VA2261 Ekran Kullanıcı kılavuzu Model Numarası: VS15867 ViewSonic i seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Görsel çözümler sağlayıcısı olarak 25 yılı aşkın bir süredir dünya lideri olan ViewSonic, dünyanın teknolojik

Detaylı

PJD5151/PJD5153/PJD5155/ PJD5250/PJD5253/PJD5255/ PJD5555w_Tiger DLP Projektör Kullanıcı kılavuzu

PJD5151/PJD5153/PJD5155/ PJD5250/PJD5253/PJD5255/ PJD5555w_Tiger DLP Projektör Kullanıcı kılavuzu PJD5151/PJD5153/PJD5155/ PJD5250/PJD5253/PJD5255/ PJD5555w_Tiger DLP Projektör Kullanıcı kılavuzu Model Numarası: VS15871/VS15872/VS15873/ VS15874/VS14115/VS15875/ VS15876 ViewSonic i seçtiğiniz için teşekkür

Detaylı

PJD6345/PJD6544w DLP Projektör Kullanιcι kιlavuzu

PJD6345/PJD6544w DLP Projektör Kullanιcι kιlavuzu PJD6345/PJD6544w DLP Projektör Kullanιcι kιlavuzu Model numarası: VS14971/VS14973 Uygunluk Bilgileri FCC Beyanı Bu cihaz FCC Yönetmeliğinin 15. bölümüne uygundur. Kullanımı aşağıda belirtilen iki koşula

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz VIEWSONIC VX2835WM http://tr.yourpdfguides.com/dref/3475413

Kullanım kılavuzunuz VIEWSONIC VX2835WM http://tr.yourpdfguides.com/dref/3475413 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz VIEWSONIC VPC220 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3474987

Kullanım kılavuzunuz VIEWSONIC VPC220 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3474987 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

PJD7820HD DLP Projektör Kullanιcι kιlavuzu

PJD7820HD DLP Projektör Kullanιcι kιlavuzu PJD7820HD DLP Projektör Kullanιcι kιlavuzu Model numarası: VS14937 Uygunluk Bilgileri FCC Beyanı Bu cihaz FCC Yönetmeliğinin 15. bölümüne uygundur. Kullanımı aşağıda belirtilen iki koşula bağlıdır: (1)

Detaylı

TD2220 LCD EKRANI. Model No. VS14833

TD2220 LCD EKRANI. Model No. VS14833 TD2220 LCD EKRANI Kullan c K lavuzu Model No. VS14833 TCO Bilgisi Congratulations! This display is designed for both you and the planet! The display you have just purchased carries the TCO Certified label.

Detaylı

10.1 Tablet PC Kullanıcı Kılavuzu [Türkçe]

10.1 Tablet PC Kullanıcı Kılavuzu [Türkçe] 10.1 Tablet PC Kullanıcı Kılavuzu [Türkçe] İÇİNDEKİLER Bildirim... Önsöz... 1.1. Bu Kılavuza Dair Notlar... 1.2. Ürün Kaydı... Temel bilgiler... 2.1. Ürüne Genel Bakış... 2.2. Tablet PC nin Hazırlanması...

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz VIEWSONIC VG930M http://tr.yourpdfguides.com/dref/3475294

Kullanım kılavuzunuz VIEWSONIC VG930M http://tr.yourpdfguides.com/dref/3475294 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

SoundLink. Air. dijital müzik sistemi. Kullanma Kılavuzu

SoundLink. Air. dijital müzik sistemi. Kullanma Kılavuzu SoundLink Air dijital müzik sistemi Kullanma Kılavuzu GÜVENLİK BİLGİSİ Lütfen bu kullanma kılavuzunu okuyun Lütfen bu kullanma kılavuzundaki talimatları dikkatle takip etmek için yeterli zamanı ayırın.

Detaylı