Güneş Enerjisi ile Çalışan Bir Stirling Motorunun Performans Testleri. The Performance Tests of a Stirling Engine Working with Solar Energy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Güneş Enerjisi ile Çalışan Bir Stirling Motorunun Performans Testleri. The Performance Tests of a Stirling Engine Working with Solar Energy"

Transkript

1 Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 8, No: 2, 2011 (55-62) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 8, No: 2, 2011 (55-62) TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR e-issn: Makale (Article) Güneş Enerjisi ile Çalışan Bir Stirling Motorunun Performans Testleri Halit KARABULUT *, Fatih AKSOY **, * Gazi Üniversitesi Teknoloji Fak. Otomotiv Müh. Böl., Ankara/TÜRKĐYE ** Afyon Kocatepe Üniversitesi Tek. Eğt. Fak. Makine Eğt. Böl., Afyonkarahisar/TÜRKĐYE Geliş Tarihi: Kabul tarihi: Özet Bu çalışmada, düşük sıcaklıklarda çalışan beta tipi bir Stirling motorunun performansı ısı kaynağı olarak güneş enerjisi ve çalışma maddesi olarak helyum kullanarak belirlenmiştir. Çalışma maddesi motor bloğuna şarj edilmiştir. Deneyler 4.0 ve 4.7 bar şarj basınçlarında gerçekleştirilmiştir. Güneş enerjisi yer değiştirme silindirinin üzerine yerleştirilen kaviti içerisine fresnel mercek kullanılarak odaklanmıştır. Deneyler 185 ±5 ºC kaviti sıcaklığı ve 820 ±30 W/m 2 güneş radyasyonunda gerçekleştirilmiştir. Maksimum motor gücü, torku ve verimi 4.7 şarj basıncında sırası ile W, 1.09 Nm ve %2.95 olarak elde edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Stirling motoru, Güneş Enerjisi, Motor performans The Performance Tests of a Stirling Engine Working with Solar Energy Abstract In this study, the performance of a beta type Stirling engine which works at relatively lower temperatures has been investigated by solar energy as the heat source and helium as the working fluid. The working fluid was charged into the block of the engine. Tests were conducted at 4.0 and 4.7 bar charge pressure. Solar energy was focused into a copper cavity adjacent to the hot end of the displacer cylinder by using a fresnel lens. Tests were conducted at 185 ±5 ºC cavity temperature and 820 ±30 W/m 2 solar radiation. The maximum power, torque and efficiency of the engine were determined as W, 1.09 Nm and 2.95%, respectively at 4.7 bar charge pressure. Keywords : Stirling engine, Solar Energy, Engine Performance 1. GĐRĐŞ Enerji ihtiyacının büyük çoğunluğu fosil kaynaklardan, hidrolik ve nükleer enerjiden sağlanmaktadır. Enerji kaynakları, üretildiği miktarlar göz önüne alınarak, birincil enerji kaynakları ve ikincil enerji kaynakları olarak iki grupta incelenebilir. Birincil enerji kaynaklarını fosil kaynaklar (kömür, petrol, vb.) ve nükleer enerji oluşturmaktadır. Güneş enerjisi, jeotermal enerji, gel-git git enerjisi, dalga enerjisi, rüzgar enerjisi, füzyon enerjisi vb. ikinci enerji kaynaklarını oluşturmaktadır [1]. Enerji ihtiyacının temininde, genellikle kömür, petrol, doğalgaz gibi yakıtlar kullanılmaktadır. Ancak bu yakıtların yakın bir gelecekte Bu makaleye atıf yapmak için Karabulut H. *, Aksoy F. *, Güneş Enerjisi ile Çalışan Bir Stirling Motorunun Performans Testleri Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi 2011, 8(2) How to cite this article Karabulut H. *, Aksoy F. *, The Performance Tests of a Stirling Engine Working with Solar Energy Electronic Journal of Machine Technologies,, 8(2) 55-62

2 Teknolojik Araştırmalar: MTED 2011 (8) Güneş Enerjisi ile Çalışan Bir Stirling Motorunun Performans tükenme olasılığı oldukça fazladır. Endüstrinin gelişmesine paralel olarak bu kaynaklar azalmaktadır. Aynı şekilde, nükleer santrallerinin temel enerji kaynağı olan uranyum ve toryum rezervleri de oldukça sınırlıdır [2]. Dünya enerji ihtiyacının %88 ini karşılayan fosil yakıtların kullanımı çevre kirliliğinin artmasına ve küresel ısınmaya sebep olmaktadır. Kömür, doğalgaz ve petrol gibi binlerce yılda oluşmuş kaynaklar yaşam kalitesini artırmak amacıyla tüketildikçe; atıkları ile hava, su ve toprak kirletilmektedir. Buna ilave olarak yakıtlarının yanması ile meydana gelen egzoz gazları giderek artmakta ve çevreye büyük zararlar vermektedir. Atmosferdeki CO 2 miktarının artması ile küresel ısınma da artmaktadır. Ayrıca SO 2, NO x, HC ve partikül parçacıklarının emisyonları çevresel problemlere sebep olmaktadır. Bu kirlilik ekolojik dengenin bozulmasına ve dünya yaşamını tehdit etmektedir. Hava kirliliğindeki bu ciddi değişimler doğal olarak insan sağlığını da olumsuz yönde etkilemektedir [2] li yıllarda yaşanan petrol krizi, gelişmiş ülkeleri yenilenebilir enerji kaynaklarına yöneltmiştir. Yenilenebilir enerji teknolojisi sürekli ve temiz enerjiye ulaşmayı sağlamaktadır. Dünyanın her yerinde yenilenebilir enerji kaynaklarının bir ya da birkaç çeşidine rastlamak mümkündür. Bu kaynakların en büyük avantajlarından birisi de ekolojik dengeye zarar vermemesidir [2]. Güneş, rüzgar, jeotermal, biokütle, katı atık ve gelgit enerjileri yenilenebilir enerji kaynaklarını oluşturmaktadır. Bu enerji kaynakları arasında güneş enerjisi en önemli potansiyele sahiptir [3]. Yeryüzünden yaklaşık olarak milyon km uzaklıktaki güneşin içerisinde sürekli olarak hidrojenin helyuma dönüştüğü füzyon reaksiyonları gerçekleşmekte ve oluşan kütle farkı ısı enerjisine dönüşerek uzaya yayılmaktadır. Ancak bu enerjinin çok küçük bir kısmı yeryüzüne ulaşmaktadır. Yeryüzüne ulaşan güneş ışınımı değeri yaklaşık 1000 W/m 2 olarak kabul edilmektedir [4]. Türkiye 36 ve 42 enlemleri arasında kuzey yarımkürede yer aldığı için güneş enerji potansiyeli oldukça yüksektir [5]. Türkiye nin yıllık güneş enerji potansiyeli 1,3 milyar ton petrole eşittir [6]. Türkiye nin ortalama yıllık toplam güneşlenme süresi 2640 saat, ortalama toplam ışınım şiddeti günlük toplam 3,6 kwh/m²-gün olduğu tespit edilmiştir [7-9]. Şekil 1 de Türkiye nin yıllık güneş radyasyonu atlası görülmektedir [10]. Şekilde görüldüğü gibi özellikle Güney Doğu Anadolu ve Akdeniz bölgeleri güneş enerjisi uygulamaları için oldukça elverişlidir. Şekil 1. Türkiye nin yıllık toplam güneş radyasyon atlası [10] Güneş enerjisi ile temel amaç elektrik üretmektir. Güneş enerjisinden elektrik üretiminde parabolik oluklu kollektörler, güneş enerji kule sistemleri, ayna-ısı makinesi sistemleri, güneş bacaları ve fotovoltaik sistemler kullanılmaktadır. Parabolik oluklu kollektör sistemlerinde güneş radyasyonu bir ısı transfer akışkanını ısıtmak için bir cam tüp içersinde yer alan bir metalik tüp üzerine odaklanır. Bir ısı eşanjörü içerisinde ısıtılmış akışkanın 56

3 Karabulut H., Aksoy F. Teknolojik Araştırmalar: MTED 2011 (8) dolaşmasıyla, kızgın buhar üretilir. Kızgın buhar kullanılarak türbin-jeneratör sisteminde elektrik üretilir [11, 12]. Güneş enerji kule sistemi, bir kule, kulenin üzerine yerleştirilmiş bir alıcı, kulenin etrafına yerleştirilen heliostatlar, bir buhar jeneratörü ve bir buhar türbininden oluşmaktadır. Heliostatlar güneş ışınlarını güneş enerji kulesi üzerindeki alıcıya odaklamakta ve elde edilen termal enerji bir çalışma maddesi kullanılarak türbin-jeneratör sistemine aktarılmaktadır [11,12]. Fotovoltaik piller, yüzeylerine gelen güneş ışınlarını doğrudan elektrik enerjisine dönüştüren yarı iletken maddelerdir. Güneş pillerinin yüzey alanları 100 cm 2 civarında, kalınlıkları ise 0,2-0,4 mm arasındadır. Fotovoltaik pillerin yüzeylerine ışık düştüğünde elektrik gerilimi oluştururlar [13]. Güneş bacalarının temel bileşenlerini sistemin ortasına yerleştirilen kule (baca), kule etrafına yerleştirilen altında havanın güneş radyasyonu ile ısıtılmasını sağlayan cam toplayıcı ve ısınan havanın kinetik enerjisinden elektrik üreten rüzgar türbininden oluşturmaktadır [14]. Ayna-ısı makinesi sisteminde güneş enerjisi bir alıcı üzerine odaklanır. Alıcı güneş radyasyonunu ısıya dönüştürür ve ısı bir ısı motorunun çalışma maddesine direkt olarak transfer edilebilir ya da alıcı bir çalışma maddesine ısıyı aktararak buhar türbini-elektrik jeneratörüne iletir [11,12]. Parabolik ayna-ısı makinesi sisteminde Stirling ya da Brayton çevrimi ile çalışan ısı makineleri kullanılmaktadır [15]. Bu ısı makineleri arasında Stirling motoru en yaygın olanıdır [16]. Parabolik oluklu kollektör, güneş enerji kuleleri ve parabolik ayna-ısı makinesi sistemlerinin verimleri sırası ile %21, %23 ve %29 dir [17]. Fotovoltaik hücrelerin güneş enerjisini elektrik enerjisine dönüşüm verimi ise %5-20 arasında değişmektedir [18]. Bu sistemler arasında parabolik ayna/ısı-motoru sistemi ön plana çıkmaktadır. Bu çalışmada, beta tipi bir Stirling motoruna güneş enerjisi uygulayarak motor performansının belirlenmesi amaçlanmıştır. Güneş enerjisini belirli bir bölgeye odaklamak amacı ile fresnel mercek kullanılmıştır. Bu enerjiyi Stirling motorunun sıcak hacminde bulunan çalışma maddesine aktarmak amacı ile kaviti tasarlanmıştır. Bakır malzemeden imal edilen kavitinin motor performansına etkileri çalışma maddesi olarak helyum kullanılarak farklı şarj basınçları için incelenmiştir. 2. MATERYAL ve METOT Test motorunun teknik özellikleri Tablo 1 de verilmiştir. Beta tipi Stirling motorunun silindiri birbirine bağlı üç parçadan oluşmaktadır. Piston gömleği olarak görev yapan birinci parça yağ çeliğinden imal edilmiştir. Piston gömleğinin iç yüzeyi hassas bir şekilde honlanmıştır. Yer değiştirme silindiri olarak görev yapan ikinci parça ASTM paslanmaz çelik malzemeden imal edilmiştir. Üçüncü parça ise kaviti olarak adlandırılmaktadır. Kaviti %3 zirkonyum katkılı bakır malzemeden imal edilmiştir. Kaviti hem güneş ışınlarını absorbe ederek sistem için gerekli olan ısı transferini sağlamakta hem de yer değiştirme silindirinin üzerini kapatarak yer değiştirme silindiri olarak görev yapmaktadır. Yer değiştirme silindiri ve kavitinin iç yüzeyine 3 mm derinliğinde 2 mm genişliğinde dikdörtgen biçiminde kanallar açılarak ısı transfer yüzey alanı artırılmıştır. Yer değiştirme silindiri yüzeyi rejeneratör görevi gerçekleştirdiği için sistemde ilave bir rejeneratör kullanılmamıştır. Kaviti dış yüzeyi ısı kayıplarını azaltmak için izolasyon malzemesi ile kaplanmıştır. Yapılan diğer çalışmalarda motorun teknik detayları ve tasarım parametreleri ile ilgili bilgiler verilmiştir [19-21]. Şekil 1 de deneylerde kullanılan kaviti görülmektedir. Tablo 1. Test motorunun teknik özellikleri Motor tipi Beta Yer değiştirme pistonu Çap (mm) 69 Kurs (mm) 79 Süpürme hacmi (cc) 295 Güç pistonu Çap (mm) 70 Kurs (mm) 60 Süpürme hacmi (cc) 230 Çalışma maddesi Helyum Sıkıştırma oranı 1.65 Isı kaynağı Güneş enerjisi 57

4 Teknolojik Araştırmalar: MTED 2011 (8) Güneş Enerjisi ile Çalışan Bir Stirling Motorunun Performans Şekil 1. Bakır kaviti Şekil 2 de deney düzeneğinin şematik resmi görülmektedir. Stirling motoru volan üzerine yerleştirilen mekanik frenleme prensibine göre çalışan prony tip bir dinamometre kullanılarak test edilmiştir. Dinamometre; volan üzerine bir mil yardımı ile yerleştirilen disk, diski sıkıştırarak yüklemeyi sağlayan bir mekanik fren tertibatı, bir yük hücresi ve frenleme kuvvetini yük hücresine ileten bir moment kolundan oluşmaktadır. Yük hücresi Esit BB20 olup % 0,03 ölçüm hassasiyetine sahiptir. Motorun devrini ölçmek için Esit marka, manyetik puls ile çalışan elektronik bir takometre kullanılmıştır. Deneyler sırasında kaviti sıcaklığını ölçmek için K tipi termokupl kullanılmıştır. Şarj basıncı 0-10 bar arasında ve 0.1 bar hassasiyetinde ölçüm yapabilen Bourdon manometresi kullanılarak ölçülmüştür. Şarj basıncını ayarlamak için bir basınç düzenleme valfi kullanılmıştır. Çalışma maddesi motor bloğu içerisine şarj edilmiştir. Güneş enerjisini kaviti içerisine odaklamak için fresnel mercek kullanılmıştır. Fresnel mercek 1.4 m 2 yüzey alanına sahiptir. Güneş enerjisi yoğunluğunu ölçmek için Kipp&Zonen marka ikinci sınıf bir piranometre kullanılmıştır. Piranometrede alınan sonuçlar ile karşılaştırmak amacı ile Ankara ili ağustos 2010 güneş ışınımı verileri Devlet Meteoroloji Đşleri Genel Müdürlüğü nden temin edilmiştir. Şekil 2. Deney düzeneğinin şematik resmi Deneylere başlamadan önce mekanik ve termal problemleri ortadan kaldırmak amacı ile motor birkaç çalışma koşulunda çalıştırılmıştır. Test parametreleri sıcak kaynak sıcaklığı, soğuk kaynak sıcaklığı, blok basıncı, motor devri ve motor torku ölçümlerinden oluşmaktadır. Testler sırasında kaviti sıcaklığı sürekli 58

5 Karabulut H., Aksoy F. Teknolojik Araştırmalar: MTED 2011 (8) olarak ölçülmüştür. Motor torku ve devri birbiri ile ilişkili olduğu için motor torku ve devri eş zamanlı olarak ölçülmüştür. Deneyler fresnel mercek kullanılarak, 4.0 ve 4.7 bar şarj basınçlarında gerçekleştirilmiştir. Bakır kaviti kullanılarak gerçekleştirilen deneyler 820 ±30 W/m 2 güneş ışınımında gerçekleştirilmiştir. Kaviti alt nokta sıcaklığı 167 ±5 ºC ye ulaştığında motor tepki vermeye başlamıştır. Deneyler 185 ±5 ºC kaviti sıcaklığında ve sürekli olmayan şartlarda gerçekleştirilmiştir. Deneylerde çalışma maddesi olarak helyum gazı kullanılmıştır. Devlet Meteroloji Đşleri nden elde edilen güneş ışınım verileri (G ü ş ), fresnel merceğin yüzey alanı (A) ve fresnel merceğin yansıtma oranı (η ) kullanılarak kavitiye gelen ışınım (G ) belirlenmiştir. Fresnel merceğin verimi deneysel olarak %65 olarak belirlenmiştir. Fresnel merceğin yüzey alanı (A) 1,4 m 2 dir. Güneşten kavitiye gelen ışınım; G =G ü ş.a.η (1) ile elde edilir. Kavitiye gelen güneş ışınımı (G ) ve deneylerde elde edilen motor gücü ( ) kullanılarak toplam verim (η ), η =P G (2) elde edilir. 3. DENEYSEL ÇALIŞMA VE TARTIŞMA Şekil 3 ve Şekil 4 de motor torku ve gücünün değişimleri 4.0 ve 4.7 bar şarj basınçları için sırası ile verilmiştir. Maksimum motor güçleri 4.0 ve 4.7 bar şarj basınçları için sırası ile W ve W olarak elde edilmiştir. Maksimum motor torkları ise 4.0 ve 4.7 bar şarj basınçları için sırası ile 0.73 ve 1.09 Nm olarak elde edilmiştir. Düşük motor devirlerinde motor torku yüksek iken, motor devrinin artması ile azalmaktadır. Motor devri ısıtma-soğutma süresini etkilemektedir. Düşük motor devirlerinde ısıtma-soğutma süresi uzun iken, motor devrinin artması ile azalmaktadır. Bu nedenle düşük motor devirlerinde daha yüksek motor torku elde edilmiştir. Motor gücü motor devri ve motor torkuna bağlıdır. Motor devrinin artması ile motor gücü belirli bir değere kadar artış göstermekte ve bu değerden sonra azalmaktadır. Motor devrinin artması ile ısı değişim süresi kısalmaktadır. Bu yüzden çalışma maddesine transfer edilen ısı yetersiz kalmaktadır. Ayrıca, motor devrinin artışına bağlı olarak mekanik kayıplarda artmaktadır. Bu nedenlerden dolayı motor gücü azalmaktadır. Şekil bar şarj basıncında motor devrine bağlı olarak motor gücü ve torklarının değişimi 59

6 Teknolojik Araştırmalar: MTED 2011 (8) Güneş Enerjisi ile Çalışan Bir Stirling Motorunun Performans Şekil bar şarj basıncında motor devrine bağlı olarak motor gücü ve torklarının değişimi Şekil 5 de 4.0 ve 4.7 bar şarj basınçlarında motor devrine bağlı olarak toplam verim değişimi verilmiştir. Deneysel çalışmanın gerçekleştiği zamanda güneş ışınımı G güneş =820 ±30 W/m 2 olarak tespit edilmiştir. Kavitiye gelen ışınım Eş. 1 yardımıyla 746,2 W/m 2 olarak belirlenmiştir. Toplam verim, motor gücünün kavitiye gelen ışınıma oranıdır. Bu nedenle motor gücü ve toplam verim eğrileri birbirine benzerlik göstermektedir. 4 ve 4,7 bar şarj basınçlarında maksimum toplam verimler sırası ile %2,7 ve %2,95 olarak elde edilmiştir. Bakır kaviti yüzeyi ısıya maruz kaldıktan sonra oksitlenmiş ve güneş enerjisi uygulandığında oksitlenen yüzey üzerinde pul şeklinde dökülmeler meydana gelmiştir. Kaviti yüzeylerinin oksitlenmesinin gelen güneş ışınımının kavitinin iç bölgelerine ve çalışma maddesine aktarımını engellediği düşünülmektedir. Ayrıca yalıtılmış yüzeylerden ve kaviti ağzından radyasyon ve taşınım ile olan ısı kayıplarının da motor performansında azalmaya sebep olduğu düşünülmektedir. Şekil ve 4.7 bar şarj basınçlarında motor devrine bağlı olarak verim değişimi 4. SONUÇ VE ÖNERĐLER Günümüzde ülkelerin enerji ihtiyacı fosil kökenli enerji kaynaklarından sağlanmaktadır. Fosil enerji kaynaklarının rezervlerinin azalması nedeni ile yenilenebilir enerji kaynakları üzerine yapılan çalışmalar hız kazanmıştır. Güneş enerjisi yenilenebilir enerji kaynakları arasında oldukça büyük bir öneme sahiptir. Türkiye kuzey yarım kürede yer aldığı için güneş enerjisi potansiyeli oldukça yüksektir. Bu çalışmada, 60

7 Karabulut H., Aksoy F. Teknolojik Araştırmalar: MTED 2011 (8) beta tipi bir Stirling motorunun performansı güneş enerjisi kullanarak belirlenmiştir. Bakır kaviti kullanılarak yapılan deneylerde maksimum motor gücü, torku ve toplam verim 4.7 şarj basıncında sırası ile W, 1.09 Nm ve %2.95 olarak elde edilmiştir. Bakır malzemenin ısı iletim katsayısının oldukça yüksek olmasına rağmen elde edilen motor gücü ve toplam verim oldukça düşüktür. Buna bakır kavitinin yüzeylerinin oksitlenmesinin ve oluşan ısı kayıplarının sebep olduğu düşünülmektedir. 5. TEŞEKKÜR Bu çalışma 07/ no lu proje kapsamında Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmektedir. Yazarlar olarak Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimine teşekkür ederiz. 6. KAYNAKLAR 1. Okyay, Y., Kütahya koşullarında fotovoltaik sistemin deneysel incelenmesi ve ekonomik analizi, Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, (2006). 2. Akkaya, S., Yenilenebilir enerji kaynaklarının Türkiye açısından önemi ve bir rüzgar enerjisi uygulaması, Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Elazığ, 1-8 (2007). 3. Zan, B., Bir fotovoltaik sistemden optimal gücün sağlanması, Yüksek Lisans Tezi, Kırıkkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kırıkkale, (2006). 4. Özkılıç Keleş, C., Türkiye de binalarda enerji verimliliği açısından fotovoltaik sistemlerin kullanılmasına yönelik bir inceleme, Yüksek Lisans Tezi, Đstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Đstanbul, 1-40 (2008). 5. Saylan, L., Şen, O., Toros, H., Arısoy, A., Solar energy potential for heating and cooling systems in big cities of Turkey, Energy Conversion and Management, 43 (14): (2002). 6. Oğulata, R. T., Potential of Renewable Energies in Turkey, J. Energy Engrg., 133 (1): (2007). 7. Balat, H., Contribution of green energy sources to electrical power production of Turkey: A review, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 12 (6): (2008). 8. Evrendilek, F., Ertekin, C., Assessing the potential of renewable energy sources in Turkey, Renewable Energy, 28 (15): (2003). 9. Akpınar, A., Kömürcü, M. I., Kankal, M., Özölçer, Đ. H., Kaygusuz, K., Energy situation and renewables in Turkey and environmental effects of energy use, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 12 (8): (2008). 10. Đnternet: Elektirik Đşleri Etüt Đdaresi Genel Müdürlüğü Güneş Enerjisi Potansiyel Atlası (2010). 11. Minassians, A. D., Stirling engines for low-temperature solar-thermal- electric power generation, Ph.D. Dissertation, California University Electirical Engineering and Computer Sciences, Berkeley, 1-20 (2007). 12. Gasem Agha, R. K., Solar thermal electricity generation, Ph.D. Thesis, University of Miami, Florida, 1-15 (1993). 61

8 Teknolojik Araştırmalar: MTED 2011 (8) Güneş Enerjisi ile Çalışan Bir Stirling Motorunun Performans 13. Özgöçmen, A., Güneş pilleri kullanarak elektrik üretimi, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 8-10 (2007). 14. Metin, Đ., Elektrik enerjisi üretiminde kullanılan güneş kulesi içindeki doğal konveksiyonun sayısal olarak incelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, (2006). 15. Farret, F. A., Godoy Simões, M., Integration of Alternative Sources of Energy, A John Wiley & Sons Inc. Publication, (2006). 16. Breeze, P., Power Generation Technologies, Jordan Hill, Oxford, (2005). 17. Goswami, D. Y., Kreith, F., Energy Conversion, CRC Press, (2008). 18. Charalambous, P. G., Maidment, G. G., Kalogirou, S. A., Yiakoumetti, K., Photovoltaic thermal (PV/T) collectors: A review, Applied Thermal Engineering, 27: (2007). 19. Karabulut, H., Aksoy, F., Öztürk, E., 2009, Thermodynamic analysis of a β type Stirling engine with a displacer driving mechanism by means of a lever, Renewable Energy, 34, 1, Karabulut, H., Çınar, C., Yücesu, H. S., Aksoy, F., 2010, An experimental study on the development of a β-type Stirling engine for low and moderate temperature heat sources, Applied Energy, 86, 1, Karabulut, H., Çınar, C., Yücesu, H.S., Aksoy, F., 2010, Improved Stirling engine performance through displacer surface treatment, International Journal of Energy Research, 34, 3,

YUNUS ACI 2011282001

YUNUS ACI 2011282001 YUNUS ACI 2011282001 Güneş enerjisi,güneşten yayılan ısı ve ışık enerjsine verilen gelen isimdir.güneş ışınları rüzgar ve dalga enerjisi,biyokütle ve hidroelektrik ile birlikte yenilenebilir enerji kaynaklarının

Detaylı

BETA TİPİ RHOMBİC HAREKET MEKANİZMALI BİR STİRLİNG MOTORUN İMALATI VE TESTLERİ

BETA TİPİ RHOMBİC HAREKET MEKANİZMALI BİR STİRLİNG MOTORUN İMALATI VE TESTLERİ BETA TİPİ RHOMBİC HAREKET MEKANİZMALI BİR STİRLİNG MOTORUN İMALATI VE TESTLERİ 1 Halit KARABULUT, 1 Can ÇINAR, * 2 Fatih AKSOY, 1 Hamit SOLMAZ, 2 Yaşar Önder ÖZGÖREN, 2 Muhammed ARSLAN, 2 Faruk Emre AYSAL

Detaylı

Halil İbrahim AYDINÖZ 1. TEİAŞ Batı Akdeniz Yük Tevzi İşl. Müdürlüğü 1. Giriş. Özet. Abstract

Halil İbrahim AYDINÖZ 1. TEİAŞ Batı Akdeniz Yük Tevzi İşl. Müdürlüğü 1. Giriş. Özet. Abstract Model Bir Çanak/Stirling Motor Tipi Güneş Santralin Tasarımı ve Performans Değerlendirmesi Design and Performance Evaluating of a Novel Solar Dish/Stirling Engine Power System Halil İbrahim AYDINÖZ 1 1

Detaylı

SU ÜRÜNLERİNDE MEKANİZASYON-2

SU ÜRÜNLERİNDE MEKANİZASYON-2 SU ÜRÜNLERİNDE MEKANİZASYON-2 Yrd.Doç.Dr. Mehmet Ali Dayıoğlu Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları & Teknolojileri Mühendisliği Bölümü Kaynak: YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE TEKNOLOJİLERİ

Detaylı

Hava Şarjlı Rhombic Hareket Mekanizmalı Bir Stirling Motorunun Performans Testleri

Hava Şarjlı Rhombic Hareket Mekanizmalı Bir Stirling Motorunun Performans Testleri Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 12, No: 3, 2015 (27-35) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 12, No: 3, 2015 (27-35) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

Jeotermal Enerji Kullanılarak Termoelektrik Jeneratör İle Elektrik Enerjisi Üretimi

Jeotermal Enerji Kullanılarak Termoelektrik Jeneratör İle Elektrik Enerjisi Üretimi Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 6, No: 3, 29 (59-64) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 6, No: 3, 29 (59-64) TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:134-4141

Detaylı

Enerji Sektörüne İlişkin Yatırım Teşvikleri

Enerji Sektörüne İlişkin Yatırım Teşvikleri Enerji Sektörüne İlişkin Yatırım Teşvikleri 5 Kasım 2015 Ekonomi Bakanlığı 1 Enerji Sektöründe Düzenlenen Teşvik Belgeleri V - 20.06.2012-30.06.2014 Döneminde Düzenlenen Yatırım Teşvik Belgelerinin Kaynaklarına

Detaylı

Dr. Fatih AY. Tel: 0 388 225 22 55 ayfatih@nigde.edu.tr

Dr. Fatih AY. Tel: 0 388 225 22 55 ayfatih@nigde.edu.tr Dr. Fatih AY Tel: 0 388 225 22 55 ayfatih@nigde.edu.tr Düzlemsel Güneş Toplayıcıları Vakumlu Güneş Toplayıcıları Yoğunlaştırıcı Sistemler Düz Toplayıcının Isıl Analizi 2 Yapı olarak havası boşaltılmış

Detaylı

ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI

ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI KONULAR 1-Güneş Enerjisi i 2-Rüzgar Enerjisi 4-Jeotermal Enerji 3-Hidrolik Enerji 4-Biyokütle Enerjisi 5-Biyogaz Enerjisi 6-Biyodizel Enerjisi 7-Deniz Kökenli Enerji 8-Hidrojen

Detaylı

GÜNE ENERJ PV Sistemleri: PV uygulamaları

GÜNE ENERJ  PV Sistemleri: PV uygulamaları GÜNEŞ ENERJİSİ Güneşin enerjisini üç yolla kullanabiliriz, güneş enerjisi derken bu üçü arasındaki farkı belirtmek önemlidir: 1. Pasif ısı. Güneşten bize doğal olarak ulaşan ısıdır. Bina tasarımında dikkate

Detaylı

Enerjinin varlığını cisimler üzerine olan etkileri ile algılayabiliriz. Isınan suyun sıcaklığının artması, Gerilen bir yayın şekil değiştirmesi gibi,

Enerjinin varlığını cisimler üzerine olan etkileri ile algılayabiliriz. Isınan suyun sıcaklığının artması, Gerilen bir yayın şekil değiştirmesi gibi, ENERJİ SANTRALLERİ Enerji Enerji soyut bir kavramdır. Doğrudan ölçülemeyen bir değer olup fiziksel bir sistemin durumunu değiştirmek için yapılması gereken iş yoluyla bulunabilir. Enerjinin varlığını cisimler

Detaylı

HAVA ŞARJLI KÜÇÜK GÜÇLÜ BİR STİRLİNG MOTORUNUN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ

HAVA ŞARJLI KÜÇÜK GÜÇLÜ BİR STİRLİNG MOTORUNUN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K BİLİMLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2004 : 10 : 1 : 51-55 HAVA

Detaylı

Güneş Enerjisiyle Isıtma ve Soğutmanın Ticari Uygulamaları İŞ ENERJİ Aclan KAYA Proje Mühendisi

Güneş Enerjisiyle Isıtma ve Soğutmanın Ticari Uygulamaları İŞ ENERJİ Aclan KAYA Proje Mühendisi Güneş Enerjisiyle Isıtma ve Soğutmanın Ticari Uygulamaları İŞ ENERJİ Aclan KAYA Proje Mühendisi -Neden Güneş Enerjisi? -Türkiyedeki Güneşlenme Süreleri -Neden CSP? -CSP Sistemleri -CSP Çalışma Prensibi

Detaylı

SOLAREX İSTANBUL Güneş Enerjisi & Teknolojileri Fuarı

SOLAREX İSTANBUL Güneş Enerjisi & Teknolojileri Fuarı SOLAREX İSTANBUL Güneş Enerjisi & Teknolojileri Fuarı MONO KRİSTAL FOTOVOLTAİK MODÜLLERİN SICAKLIK KATSAYILARINA GENEL BAKIŞ Dr. Ertan ARIKAN GTC Dış Ticaret Organize Sanayi Bölgesi Adıyaman İçindekiler

Detaylı

İstanbul Bilgi Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği. Çevreye Duyarlı Sürdürülebilir ve Yenilenebilir Enerji Üretimi ve Kullanımı

İstanbul Bilgi Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği. Çevreye Duyarlı Sürdürülebilir ve Yenilenebilir Enerji Üretimi ve Kullanımı İstanbul Bilgi Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Çevreye Duyarlı Sürdürülebilir ve Yenilenebilir Enerji Üretimi ve Kullanımı Günlük Hayatımızda Enerji Tüketimi Fosil Yakıtlar Kömür Petrol Doğalgaz

Detaylı

Yenilenebilir olmayan enerji kaynakları (Birincil yahut Fosil) :

Yenilenebilir olmayan enerji kaynakları (Birincil yahut Fosil) : Günümüzde küresel olarak tüm ülkelerin ihtiyaç duyduğu enerji, tam anlamıyla geçerlilik kazanmış bir ölçüt olmamakla beraber, ülkelerin gelişmişlik düzeylerini gösteren önemli bir kriterdir. İktisadi olarak

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Ders 3

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Ders 3 Enerji Kaynakları MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Ders 3 Enerji kaynakları Yakıtlar Doğa kuvvetleri Özel doğa kuvvetleri Yrd. Doç. Dr. Yüksel HACIOĞLU Katı Sıvı Gaz Odun Petrol Doğal Gaz Hidrolik Güneş Rüzgar

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK - 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 4

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK - 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 4 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK - 0 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY İÇİNDE SABİT SICAKLIKTA SİLİNDİRİK ISITICI BULUNAN DİKDÖRTGEN PRİZMATİK SAC KUTU YÜZEYLERİNDEN ZORLANMIŞ TAŞINIM

Detaylı

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.org ISSN:1304-4141 Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi 2006 (3) 33-37 TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR Makale Kemal ATİK, Hakkı ÇAKIR Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Karabük Teknik

Detaylı

RÜZGAR ENERJİSİ. Cihan DÜNDAR. Tel: Faks :

RÜZGAR ENERJİSİ. Cihan DÜNDAR. Tel: Faks : RÜZGAR ENERJİSİ Cihan DÜNDAR Tel: 312 302 26 88 Faks : 312 361 20 40 e-mail :cdundar@meteor.gov.tr Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü A r a ş t ı r m a Ş u b e M ü d ü r l ü ğ ü Enerji Kullanımının

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE DALGA ENERJİSİ. O.Okan YEŞİLYURT Gökhan IŞIK

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE DALGA ENERJİSİ. O.Okan YEŞİLYURT Gökhan IŞIK YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE DALGA ENERJİSİ O.Okan YEŞİLYURT Gökhan IŞIK NEDİR BU ENERJİ? İş Yapabilme Yeteneğidir. Canlı Tüm Organizmalar Enerjiye İhtiyaç Duyar. İnsanlık Enerjiye Bağımlıdır. Yaşam

Detaylı

Fotovoltaik Teknoloji

Fotovoltaik Teknoloji Fotovoltaik Teknoloji Bölüm 3: Güneş Enerjisi Güneşin Yapısı Güneş Işınımı Güneş Spektrumu Toplam Güneş Işınımı Güneş Işınımının Ölçülmesi Dr. Osman Turan Makine ve İmalat Mühendisliği Bilecik Şeyh Edebali

Detaylı

Türkiye nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi Türkiye nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi -Çimento Sanayinde Enerji Geri Kazanımı Prof. Dr. İsmail Hakkı TAVMAN Dokuz Eylül Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Enerji Kaynakları Kullanışlarına Göre

Detaylı

ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİNDE KULLANILAN KAYNAKLAR

ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİNDE KULLANILAN KAYNAKLAR ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİNDE KULLANILAN KAYNAKLAR Alternatör Elektrik elde etmek için bir mıknatısı iletken sargı içinde kendi çevresinde döndürmemiz yeterlidir. Manyetik alanın hareketi ile de elektrik

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI ENERJİ Artan nüfus ile birlikte insanların rahat ve konforlu şartlarda yaşama arzuları enerji talebini sürekli olarak artırmaktadır. Artan enerji talebini, rezervleri sınırlı

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi YATLARDA KULLANILAN GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİNİN TASARIMI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi YATLARDA KULLANILAN GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİNİN TASARIMI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA YATLARDA KULLANILAN GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİNİN TASARIMI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 1 Onur GÜNAY, 2 Yiğit GÜLMEZ, 3 Oğuz ATİK 1 Araş.Gör., Dokuz Eylül Üniversitesi, Denizcilik Fakültesi, İzmir, onur.gunay@deu.edu.tr

Detaylı

Mühendislik Çevre Danışmanlık Gıda Tarım Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ

Mühendislik Çevre Danışmanlık Gıda Tarım Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ Mühendislik Çevre Danışmanlık Gıda Tarım Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Ülkemizde 2010-2011 yılı itibari ile çeşitli

Detaylı

GÜNEŞ ENERJĐSĐ IV. BÖLÜM. Prof. Dr. Olcay KINCAY

GÜNEŞ ENERJĐSĐ IV. BÖLÜM. Prof. Dr. Olcay KINCAY GÜNEŞ ENERJĐSĐ IV. BÖLÜM Prof. Dr. Olcay KINCAY DÜZ TOPLAYICI Düz toplayıcı, güneş ışınımını, yararlı enerjiye dönüştüren ısı eşanjörüdür. Akışkanlar arasında ısı geçişi sağlayan ısı eşanjörlerinden farkı,

Detaylı

TÜRKİYE NİN YENİLENEBİLİR ENERJİ STRATEJİSİ VE POLİTİKALARI. Ramazan USTA Genel Müdür Yardımcısı

TÜRKİYE NİN YENİLENEBİLİR ENERJİ STRATEJİSİ VE POLİTİKALARI. Ramazan USTA Genel Müdür Yardımcısı TÜRKİYE NİN YENİLENEBİLİR ENERJİ STRATEJİSİ VE POLİTİKALARI Ramazan USTA Genel Müdür Yardımcısı 27-03-2015 1 Sunum İçeriği YEGM Sorumlulukları ve Enerji Politikalarımız YENİLENEBİLİR ENERJİ POTANSİYELİ

Detaylı

STIRLING ÇEVRİMİ İLE ÇALIŞAN BETA TİPİ BİR MOTORUN İMALİ VE PERFORMANS TESTLERİ

STIRLING ÇEVRİMİ İLE ÇALIŞAN BETA TİPİ BİR MOTORUN İMALİ VE PERFORMANS TESTLERİ Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ. Cilt 22, No 2, 411-415, 2007 Vol 22, No 2, 411-415, 2007 STIRLING ÇEVRİMİ İLE ÇALIŞAN BETA TİPİ BİR MOTORUN İMALİ VE PERFORMANS TESTLERİ Can

Detaylı

Elektrik Üretiminde Enerji Verimliliği için KOJENERASYON VE TRİJENERASYON

Elektrik Üretiminde Enerji Verimliliği için KOJENERASYON VE TRİJENERASYON Elektrik Üretiminde Enerji Verimliliği için KOJENERASYON VE TRİJENERASYON 27 MAYIS 2015 - İZMİR Yavuz Aydın Başkan TÜRKOTED KÜRESEL ENERJİ PİYASALARINDA GELİŞMELER VE BEKLENTİLER 2 02.06.2015 The future

Detaylı

DOĞRUSAL YOĞUNLAŞTıRıCı (PARABOLIK OLUK. DOLAYLı ELEKTRIK ÜRETIMI GÜNEŞ ENERJİSİNDEN ELEKTRİK ÜRETİMİ

DOĞRUSAL YOĞUNLAŞTıRıCı (PARABOLIK OLUK. DOLAYLı ELEKTRIK ÜRETIMI GÜNEŞ ENERJİSİNDEN ELEKTRİK ÜRETİMİ GÜNEŞ ENERJİSİNDEN ELEKTRİK ÜRETİMİ DOLAYLı ELEKTRIK ÜRETIMI Doğrudan elektrik üretimi Dolaylı elektrik üretimi Olmak üzere iki farklı Grupta incelenmektedir. Odaklayıcı sistemler kullanılarak güneş enerjisinin

Detaylı

Binalarda Isı Yalıtımı ile Güneş Kontrolünün Önemi

Binalarda Isı Yalıtımı ile Güneş Kontrolünün Önemi Binalarda Isı Yalıtımı ile Güneş Kontrolünün Önemi Dünyamızda milyarlarca yıl boyunca oluşan fosil yakıt rezervleri; endüstri devriminin sonucu olarak özellikle 19.uncu yüzyılın ikinci yarısından itibaren

Detaylı

Bizim bu projeyi lego parçalarına indirgeyerek yaptığımız robotumuz ise şu şekildedir:

Bizim bu projeyi lego parçalarına indirgeyerek yaptığımız robotumuz ise şu şekildedir: GİRİŞ Dünya nüfusundaki hızlı artış, sanayileşme, teknolojik araç ve gereçlerin insan yaşamında yoğun bir şekil de yer alması, enerji tüketiminin çok hızlı artmasına sebep olmaktadır. Fabrikalar, atölyeler,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü 80000 Osmaniye/Türkiye Telefon : 03288251818/3688 Faks : 03288251866

ÖZGEÇMİŞ. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü 80000 Osmaniye/Türkiye Telefon : 03288251818/3688 Faks : 03288251866 Doç. Dr. ÖNDER KAŞKA Doğum Yılı: 1975 Yazışma Adresi : ÖZGEÇMİŞ Makine Mühendisliği Bölümü 80000 Osmaniye/ Telefon : 03288251818/3688 Faks : 03288251866 e-posta : EĞİTİM BİLGİLERİ onderkaska@osmaniye.edu.tr

Detaylı

Binalarda Isı Yalıtımı ile Güneş Kontrolünün Önemi

Binalarda Isı Yalıtımı ile Güneş Kontrolünün Önemi Binalarda Isı Yalıtımı ile Güneş Kontrolünün Önemi Dünyamızda milyarlarca yıl boyunca oluşan fosil yakıt rezervleri; endüstri devriminin sonucu olarak özellikle 19.uncu yüzyılın ikinci yarısından itibaren

Detaylı

BAZI İLLER İÇİN GÜNEŞ IŞINIM ŞİDDETİ, GÜNEŞLENME SÜRESİ VE BERRAKLIK İNDEKSİNİN YENİ ÖLÇÜMLER IŞIĞINDA ANALİZİ

BAZI İLLER İÇİN GÜNEŞ IŞINIM ŞİDDETİ, GÜNEŞLENME SÜRESİ VE BERRAKLIK İNDEKSİNİN YENİ ÖLÇÜMLER IŞIĞINDA ANALİZİ Güneş Günü Sempozyumu 99-28 Kayseri, 2-27 Haziran 1999 BAZI İLLER İÇİN GÜNEŞ IŞINIM ŞİDDETİ, GÜNEŞLENME SÜRESİ VE BERRAKLIK İNDEKSİNİN YENİ ÖLÇÜMLER IŞIĞINDA ANALİZİ Hüsamettin BULUT Çukurova Üni. Müh.

Detaylı

İçten yanmalı motorlarda temel kavramlarının açıklanması Benzinli ve dizel motorların çalışma prensiplerinin anlatılması

İçten yanmalı motorlarda temel kavramlarının açıklanması Benzinli ve dizel motorların çalışma prensiplerinin anlatılması Sakarya 2010 İçten yanmalı motorlarda temel kavramlarının açıklanması Benzinli ve dizel motorların çalışma prensiplerinin anlatılması Temel Kavramlar Basınç; Birim yüzeye etki eden kuvvettir. Birimi :bar,atm,kg/cm2

Detaylı

İZMİR KEMALPAŞA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ GÜNEŞ SANTRALİ UYGULAMASI

İZMİR KEMALPAŞA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ GÜNEŞ SANTRALİ UYGULAMASI İZMİR KEMALPAŞA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ GÜNEŞ SANTRALİ UYGULAMASI Mustafa Orçun ÖZTÜRK mustafaozturk@kosbi.org.tr ÖZET Günümüzde fosil yakıtlarının sonunun gelecek olması maliyetlerinin fazla olması ve

Detaylı

TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ

TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ 7.Ç.1. Enerjinin Dönüşümü ve Tasarım Burdur İl Koordinatörleri Bu ünitede su, rüzgar ve güneş gibi doğal kaynakları kullanarak temiz ve sürdürülebilir enerji elde etme teknolojilerini

Detaylı

SANAYĠ KAYNAKLI HAVA KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ

SANAYĠ KAYNAKLI HAVA KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ SANAYĠ KAYNAKLI HAVA KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ İsken Sugözü Termik Santrali Adana Türkiye de 200 binin üzerinde iģletme, 70 bin dolayında üretim/sanayi iģletmesi bulunmaktadır. Bunlar arasında; Enerji tesisleri

Detaylı

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.org ISSN:1304-4141 Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi 005 (3) 59-63 TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR Teknik Not Düzlemsel Güneş Kolektörlerinde Üst Yüzeyden Olan Isıl Kayıpların

Detaylı

FRANCİS TÜRBİNİ DENEY SİMÜLASYONU

FRANCİS TÜRBİNİ DENEY SİMÜLASYONU 1 COK-0430T 2 COK-0430T FRANCİS TÜRBİN DENEYİ DENEYİN AMACI: Francis türbinin çalışma prensibini uygulamalı olarak öğrenmek ve performans karakteristiklerinin deneysel olarak ölçülmesi ile performans karakteristik

Detaylı

Enerji Kaynakları ENERJİ 1) YENİLENEMEZ ENERJİ KAYNAKLARI 2) YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI

Enerji Kaynakları ENERJİ 1) YENİLENEMEZ ENERJİ KAYNAKLARI 2) YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI ENERJİ Enerji, iş yapabilme kabiliyetidir. Bir sistemin enerjisi, o sistemin yapabileceği azami iştir Enerji Kaynakları 1) YENİLENEMEZ ENERJİ KAYNAKLARI 2) YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI YENİLENEMEZ ENERJİ

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 5. Soğutma Şekline Göre Hava soğutmalı motortar: Bu motorlarda, silindir yüzeylerindeki ince metal kanatçıklar vasıtasıyla ısı transferi yüzey alanı artırılır. Motor krank milinden hareket alan bir fan

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİSİ. Prof. Dr. İlhami Horuz Gazi Üniversitesi TEMİZ ENERJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (TEMENAR)

GÜNEŞ ENERJİSİ. Prof. Dr. İlhami Horuz Gazi Üniversitesi TEMİZ ENERJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (TEMENAR) GÜNEŞ ENERJİSİ Prof. Dr. İlhami Horuz Gazi Üniversitesi TEMİZ ENERJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (TEMENAR) Güneş, hidrojen ve helyum gazlarından oluşan orta büyüklükte bir yıldızdır. Sıcaklığı merkeze

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİSİ (SOLAR ENERGY)

GÜNEŞ ENERJİSİ (SOLAR ENERGY) GÜNEŞ ENERJİSİ (SOLAR ENERGY) GÜNEŞ ENERJİSİ NEDİR? Güneş enerjisi, güneşten yayılan ışık ve ısı enerjisine verilen genel isimdir. Antik çağlardan beri bu enerji sürekli gelişen teknolojiler yardımı ile

Detaylı

YOĞUNLAŞTIRICI GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİ İLE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ

YOĞUNLAŞTIRICI GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİ İLE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ YOĞUNLAŞTIRICI GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİ İLE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ Celal TABAK 1 Hasan DİNÇER 2 Kevser KARAYAZI 3 Erdal ARSLAN 4 Mehmet H.YILDIZ 5 Salih KARAYAZI 6 1 Kocaeli Üniversitesi,Elektronik

Detaylı

YOĞUNLAŞTIRILMIŞ GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ

YOĞUNLAŞTIRILMIŞ GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ YOĞUNLAŞTIRILMIŞ GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ Doç. Dr. Haydar LİVATYALI TUBITAK Marmara Araştırma Merkezi Enerji Enstitüsü Nisan 2011 SUNUM PLANI Neden CSP? Parabolik oluk sistemler Merkezî alıcılar Dünyadaki

Detaylı

makale Dağılmış Alıcı Sistemi Fiber dağıtıcıyı son toplayıcı olarak kullanmak, bir derecede özgürlük sağlar fakat önceki güneşsel tasarımlar için uygun değildir. Bugünkü güneşsel tasarımlarda ışınım toplanır

Detaylı

TAMGA ENDÜSTRİYEL KONTROL SİSTEMLERİ LTD.ŞTİ., ENERJİ YÖNETİMİNDE SINIRSIZ ÇÖZÜMLER SUNAR. HOŞGELDİNİZ

TAMGA ENDÜSTRİYEL KONTROL SİSTEMLERİ LTD.ŞTİ., ENERJİ YÖNETİMİNDE SINIRSIZ ÇÖZÜMLER SUNAR. HOŞGELDİNİZ TAMGA ENDÜSTRİYEL KONTROL SİSTEMLERİ LTD.ŞTİ., ENERJİ YÖNETİMİNDE SINIRSIZ ÇÖZÜMLER SUNAR. HOŞGELDİNİZ TAMGA TRİO YANMA VERİMİ Yakma ekipmanları tarafından yakıtın içerdiği enerjinin, ısı enerjisine dönüştürülme

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Türkiye Güneş Enerjisi Geleceği Solar TR2016, 06 Aralık

YENİLENEBİLİR ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Türkiye Güneş Enerjisi Geleceği Solar TR2016, 06 Aralık YENİLENEBİLİR ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Türkiye Güneş Enerjisi Geleceği Solar TR2016, 06 Aralık 1 YE ve EV Politika,Mevzuat İzin süreçleri Enerji Verimliliği Yenilenebilir Enerji YEGM Teknik Etki Analizleri

Detaylı

NİTELİKLİ CAMLAR ve ENERJİ TASARRUFLU CAMLARIN ISI YALITIMINA ETKİSİ

NİTELİKLİ CAMLAR ve ENERJİ TASARRUFLU CAMLARIN ISI YALITIMINA ETKİSİ NİTELİKLİ CAMLAR ve ENERJİ TASARRUFLU CAMLARIN ISI YALITIMINA ETKİSİ Dr. Ş.Özgür ATAYILMAZ 28. Ders İÇERİK 1. Cam ve Pencerenin Gelişimi 2. Enerji Tasarrufu 3. Camlarda Isı yalıtımı 4. Tek Camdan Isı Kaybı

Detaylı

İÇTEN YANMALI MOTORLARDA MOMENT, GÜÇ ve YAKIT SARFİYATI KARAKTERİSTİKLERİNİN BELİRLENMESİ

İÇTEN YANMALI MOTORLARDA MOMENT, GÜÇ ve YAKIT SARFİYATI KARAKTERİSTİKLERİNİN BELİRLENMESİ İÇTEN YANMALI MOTORLARDA MOMENT, GÜÇ ve YAKIT SARFİYATI KARAKTERİSTİKLERİNİN BELİRLENMESİ 1. Deneyin Amacı İçten yanmalı motorlarda moment, güç ve yakıt sarfiyatı karakteristiklerinin belirlenmesi deneyi,

Detaylı

GÜNEŞİMİZ. Ankara Üniversitesi Kreiken Rasathanesi

GÜNEŞİMİZ. Ankara Üniversitesi Kreiken Rasathanesi GÜNEŞİMİZ Ankara Üniversitesi Kreiken Rasathanesi Genel Özellikleri Çapı ~ 700000 km Yer in çapının 109 katı Kütlesi: 1.99x10 33 gram Yer in kütlesinin 333000 katı Gaz yapılıdır (Ort. yoğunluk = 1.4 g/cm

Detaylı

TERMAL ve ENERJİ MÜHENDİSLİĞİ. Rıdvan YAKUT

TERMAL ve ENERJİ MÜHENDİSLİĞİ. Rıdvan YAKUT TERMAL ve ENERJİ MÜHENDİSLİĞİ Rıdvan YAKUT Termal ve Enerji Mühendisliği Bu bölümde, içten yanmalı motorlar, uçak itki sistemleri, ısıtma ve soğutma sistemleri, yenilenebilir enerji kaynakları, yenilenemez

Detaylı

İÇTEN YANMALI MOTORLARDA SOĞUTMA SUYU SICAKLIĞININ MOTOR PERFORMANSINA ETKİLERİ ÜZERİNE DENEYSEL BİR ARAŞTIRMA

İÇTEN YANMALI MOTORLARDA SOĞUTMA SUYU SICAKLIĞININ MOTOR PERFORMANSINA ETKİLERİ ÜZERİNE DENEYSEL BİR ARAŞTIRMA SELÇUK TEKNİK ONLİNE DERGİSİ / ISSN 1302 6178 Volume 2, Number: 1 2001 İÇTEN YANMALI MOTORLARDA SOĞUTMA SUYU SICAKLIĞININ MOTOR PERFORMANSINA ETKİLERİ ÜZERİNE DENEYSEL BİR ARAŞTIRMA Tolga TOPGÜL Can ÇINAR

Detaylı

Temiz hava ile enerji geri kazanımı!

Temiz hava ile enerji geri kazanımı! Temiz hava ile enerji geri kazanımı! KBA-CleanAir Modern Hava Temizleme Teknolojileri Surface Treatment EURASIA İstanbul, 11 14 Şubat 2016 www.kba-cleanair.de KBA-MetalPrint Konum KBA-MetalPrint: Ürün

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİSİ Termal Sistemler 25.10.2014 SOLİMPEKS AKADEMİ İZMİR

GÜNEŞ ENERJİSİ Termal Sistemler 25.10.2014 SOLİMPEKS AKADEMİ İZMİR GÜNEŞ ENERJİSİ Termal Sistemler 25.10.2014 SOLİMPEKS AKADEMİ İZMİR Güneş Enerjisi Dünyadaki tüm enerjinin kaynağı Güneştir. Güneş Enerjisi Gerek ışınımla Dünyaya ulaşan enerji Gerekse Dünyanın Güneşten

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

YENİLENEBİLİR ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YENİLENEBİLİR ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ M E H M E T A Ş K E R, 2 5. 0 9. 2 0 1 3 I S T A N B U L TÜRKİYE'NİN YENİLENEBİLİR ENERJİ POLİTİKALARI : Elektrik enerjisi üretmek için yenilenebilir kaynakların kullanımını

Detaylı

Halit YAŞAR. Doç. Dr. Makina Mühendisliği Bölümü Otomotiv Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Halit YAŞAR. Doç. Dr. Makina Mühendisliği Bölümü Otomotiv Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PROJECT MOTORLAR TITLE Doç. Dr. Halit YAŞAR Makina Mühendisliği Bölümü Otomotiv Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 1/44 MOTORLAR DERS NOTLARINI FOTOKOPİDEN TEMİN EDEBİLİRSİNİZ 2/44 KAYNAKLAR 1) HEYWOOD, J.H.,

Detaylı

Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ 187 KÜÇÜK GÜÇLÜ İÇTEN PATLAMALI MOTORLARIN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ VE POMPA AKUPLASYONU

Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ 187 KÜÇÜK GÜÇLÜ İÇTEN PATLAMALI MOTORLARIN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ VE POMPA AKUPLASYONU Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ 187 KÜÇÜK GÜÇLÜ İÇTEN PATLAMALI MOTORLARIN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ VE POMPA AKUPLASYONU Characteristic Specifications of Low Power Internal Combustion

Detaylı

Küçük ve Mikro Ölçekli Enerji Yatırımları için Hibrit Enerji Modeli

Küçük ve Mikro Ölçekli Enerji Yatırımları için Hibrit Enerji Modeli Küçük ve Mikro Ölçekli Enerji Yatırımları için Hibrit Enerji Modeli Mustafa Yıldız Enerji Mühendisliği Yüksek Lisans Programı Bitirme Tezi Danışman: Yard. Doç. Dr. Ferhat Bingöl 4. İzmir Rüzgar Sempozyumu

Detaylı

MAK101 MAKĠNE MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ. MAKĠNA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ BAġKENT ÜNĠVERSĠTESĠ 2010-2011 GÜZ DÖNEMĠ. Proje BaĢlığı

MAK101 MAKĠNE MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ. MAKĠNA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ BAġKENT ÜNĠVERSĠTESĠ 2010-2011 GÜZ DÖNEMĠ. Proje BaĢlığı MAK101 MAKĠNE MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ MAKĠNA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ BAġKENT ÜNĠVERSĠTESĠ 2010-2011 GÜZ DÖNEMĠ Proje BaĢlığı Prof. Dr. Faruk Elaldı Öğr. Gör. Andaç T. ġamiloğlu Hazırlayanlar Ġsim SOYĠSĠM Ġsim

Detaylı

Güneş Enerjili Su Isıtma Sisteminin Deneysel İncelenmesi

Güneş Enerjili Su Isıtma Sisteminin Deneysel İncelenmesi Kadir BAKIRCI Bedri YÜKSEL Güneş Enerjili Su Isıtma Sisteminin Deneysel İncelenmesi Abs tract: Running out of energy sources used at the present and their high cost are extremely affected to the economy

Detaylı

ENERJİ KAYNAKLARI. Yrd.Doç.Dr. Cabbar Veysel BAYSAL Erciyes Üniversitesi Müh. Fak. Elektrik-Elektronik Müh. Böl.

ENERJİ KAYNAKLARI. Yrd.Doç.Dr. Cabbar Veysel BAYSAL Erciyes Üniversitesi Müh. Fak. Elektrik-Elektronik Müh. Böl. ENERJİ KAYNAKLARI Yrd.Doç.Dr. Cabbar Veysel BAYSAL Erciyes Üniversitesi Müh. Fak. Elektrik-Elektronik Müh. Böl. cvbaysal@erciyes.edu.tr 1 Giriş Enerji Nedir? Enerji, en basit tarifle, iş yapabilme yetisidir.

Detaylı

KÜRESELLEŞEN DÜNYA GERÇEKLERİ TÜRKİYE NİN ENERJİ GÖRÜNÜMÜ VE TEMİZ TEKNOLOJİLER

KÜRESELLEŞEN DÜNYA GERÇEKLERİ TÜRKİYE NİN ENERJİ GÖRÜNÜMÜ VE TEMİZ TEKNOLOJİLER KÜRESELLEŞEN DÜNYA GERÇEKLERİ TÜRKİYE NİN ENERJİ GÖRÜNÜMÜ VE TEMİZ TEKNOLOJİLER Prof.Dr. Hasancan OKUTAN İTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü okutan@itu.edu.tr 24 Ekim 2014 29. Mühendislik Dekanları Konseyi Toplantısı

Detaylı

ENERJİ ÜRETİMİ VE ÇEVRESEL ETKİLERİ

ENERJİ ÜRETİMİ VE ÇEVRESEL ETKİLERİ ENERJİ ÜRETİMİ VE ÇEVRESEL ETKİLERİ Prof. Dr. Ferruh Ertürk Doç. Dr. Atilla Akkoyunlu Çevre Yük. Müh. Kamil B. Varınca 31 Mart 2006 İstanbul İçindekiler İÇİNDEKİLER...İ ÇİZELGELER LİSTESİ...İİİ ŞEKİLLER

Detaylı

Vakum Tüplü Kollektörlerin Güneş Havuzu Performansı Üzerine Etkisi. ismail_bozkurt44@yahoo.com

Vakum Tüplü Kollektörlerin Güneş Havuzu Performansı Üzerine Etkisi. ismail_bozkurt44@yahoo.com Adıyaman Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 4 (1) (2014) 1-10 Vakum Tüplü Kollektörlerin Güneş Havuzu Performansı Üzerine Etkisi Ayhan Atız 1, İsmail Bozkurt 2*, Mehmet Karakılçık 1 1 Çukurova Üniversitesi,

Detaylı

Dr. Fatih AY. Tel: 0 388 225 22 55 ayfatih@nigde.edu.tr www.fatihay.net

Dr. Fatih AY. Tel: 0 388 225 22 55 ayfatih@nigde.edu.tr www.fatihay.net Dr. Fatih AY Tel: 0 388 225 22 55 ayfatih@nigde.edu.tr www.fatihay.net % 40 Ara Sınav (% 20 Ödev ve Sunumu) %40 Final Sınavı (Ödev Finale dahil edilecek) 2 GÜNEŞ ENERJİSİ (1. Hafta) GÜNEŞ GEOMETRİSİ ve

Detaylı

HELYUM VE HAVANIN İŞ GAZI OLARAK KULLANILDIĞI BETA TİPİ BİR STIRLING MOTORUNUN PERFORMANSININ DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ

HELYUM VE HAVANIN İŞ GAZI OLARAK KULLANILDIĞI BETA TİPİ BİR STIRLING MOTORUNUN PERFORMANSININ DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ. Cilt 24, No 2, 221-228, 2009 Vol 24, No 2, 221-228, 2009 HELYUM VE HAVANIN İŞ GAZI OLARAK KULLANILDIĞI BETA TİPİ BİR STIRLING MOTORUNUN PERFORMANSININ

Detaylı

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 4 (2016) 686-696 Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Derleme Makalesi Organik Rankine Çevrimi Prensibi ile Düşük Sıcaklıktaki Kaynaklardan Elektrik

Detaylı

GÜNEŞ ENERJISININ DIĞER UYGULAMA GÜNEŞ ENERJISI İLE KURUTMA GÜNEŞ MIMARISI. ALANLARı

GÜNEŞ ENERJISININ DIĞER UYGULAMA GÜNEŞ ENERJISI İLE KURUTMA GÜNEŞ MIMARISI. ALANLARı GÜNEŞ ENERJISININ DIĞER UYGULAMA ALANLARı GÜNEŞ MİMARİSİ GÜNEŞ ENERJİSİ İLE KURUTMA GÜNEŞ BACALARI GÜNEŞ FIRINLARI GÜNEŞ ENERJISI İLE KURUTMA Kurutma işlemi maddenin içindeki suyun buharlaştırılarak uzaklaştırılması

Detaylı

Abs tract: Key Words: Elif ŞAHİN Erkan DİKMEN Arzu ŞENCAN ŞAHİN

Abs tract: Key Words: Elif ŞAHİN Erkan DİKMEN Arzu ŞENCAN ŞAHİN 1Elif sahin:sablon 12.08.2014 10:48 Page 5 Düşük Sıcaklıklarda Çalışan Farklı Tip Güneş Kolektörlerinin Deneysel İncelenmesi Elif ŞAHİN Erkan DİKMEN Arzu ŞENCAN ŞAHİN Abs tract: ÖZET Düşük sıcaklık uygulamalarında

Detaylı

TABİİ DOLAŞIMLI, ENDİREKT ISITMALI PRİZMATİK TİP KOLLEKTÖRLÜ GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİNİN DENEYSEL İNCELENMESİ

TABİİ DOLAŞIMLI, ENDİREKT ISITMALI PRİZMATİK TİP KOLLEKTÖRLÜ GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİNİN DENEYSEL İNCELENMESİ TEKNOLOJİ, Cilt 7, (2004), Sayı 3, 395-400 TEKNOLOJİ TABİİ DOLAŞIMLI, ENDİREKT ISITMALI PRİZMATİK TİP KOLLEKTÖRLÜ GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİNİN DENEYSEL İNCELENMESİ İlhan CEYLAN Hikmet DOĞAN Kenan YALÇIN

Detaylı

ENERJİ TASARRUFUNDA CAM FAKTÖRÜ

ENERJİ TASARRUFUNDA CAM FAKTÖRÜ GÜNDEM ENERJİ NEDİR KÜRESEL ISINMA ve KYOTO PROTOKOLÜ TÜRKİYE DE NELER YAPILIYOR? ENERJİ KİMLİK BELGESİ ve LEED SERTİFİKASI YALITIM MALZEMESİ OLARAK CAM ISI, GÜNEŞ VE IŞIK SÖZ KONUSU OLDUĞUNDA CAM İLE

Detaylı

MAKİNE ELEMANLARINA GİRİŞ

MAKİNE ELEMANLARINA GİRİŞ MAKİNE ELEMANLARINA GİRİŞ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE ELEMANLARI-I DERS NOTU Makineler 2 / 30 Makineler: Enerjiyi bir formdan başka bir forma dönüştüren, Enerjiyi bir yerden başka bir yere ileten,

Detaylı

TERMİK SANTRALLERDEKİ ATIK ENERJİNİN KULLANILABİLİRLİĞİ: ÇAN ONSEKİZ MART TERMİK SANTRALİ. Celal KAMACI. Dr. Zeki KARACA.

TERMİK SANTRALLERDEKİ ATIK ENERJİNİN KULLANILABİLİRLİĞİ: ÇAN ONSEKİZ MART TERMİK SANTRALİ. Celal KAMACI. Dr. Zeki KARACA. 111 Dergisi 3 TERMİK SANTRALLERDEKİ ATIK ENERJİNİN KULLANILABİLİRLİĞİ: ÇAN ONSEKİZ MART TERMİK SANTRALİ Celal KAMACI Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çan Meslek Yüksekokulu celal@comu.edu.tr Dr. Zeki

Detaylı

The Effects On Energy Saving Thermal Insulation Thickness In Used Different Structure Materials

The Effects On Energy Saving Thermal Insulation Thickness In Used Different Structure Materials Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi ilt: 8, No: 1, 2011 (47-56) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 8, No: 1, 2011 (47-56) TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

Hidrojen Depolama Yöntemleri

Hidrojen Depolama Yöntemleri Gazi Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü Maltepe-Ankara Hidrojen Depolama Yöntemleri Y.Doç.Dr.Muhittin BİLGİLİ İçerik Enerji taşıyıcısı olarak H 2 ve uygulamaları, Hidrojen depolama metodları, Sıkıştırılmış

Detaylı

TÜRKIYE NİN MEVCUT ENERJİ DURUMU

TÜRKIYE NİN MEVCUT ENERJİ DURUMU TÜRKIYE NİN MEVCUT ENERJİ DURUMU Zinnur YILMAZ* *Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, SİVAS E-mail: zinnuryilmaz@cumhuriyet.edu.tr, Tel: 0346 219 1010/2476 Özet Yüzyıllardan

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE ÇEVRE MEVZUATI

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE ÇEVRE MEVZUATI YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE ÇEVRE MEVZUATI Dr. Gülnur GENÇLER ABEŞ Çevre Yönetimi ve Denetimi Şube Müdürü Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 06/02/2016 YENİLENEBİLİR ENERJİ NEDİR? Sürekli devam eden

Detaylı

AKM 205-BÖLÜM 2-UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ

AKM 205-BÖLÜM 2-UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ AKM 205-BÖLÜM 2-UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ 1 Bir otomobil lastiğinin basıncı, lastik içerisindeki havanın sıcaklığına bağlıdır Hava sıcaklığı 25 C iken etkin basınç 210 kpa dır Eğer lastiğin hacmi 0025

Detaylı

ATMOSFERİK FAKTÖRLERİN MERMER VE GRANİT CEPHE KAPLAMA MALZEMELERİ ÜZERİNDEKİ PARLAKLIK KAYBINA OLAN ETKİLERİ

ATMOSFERİK FAKTÖRLERİN MERMER VE GRANİT CEPHE KAPLAMA MALZEMELERİ ÜZERİNDEKİ PARLAKLIK KAYBINA OLAN ETKİLERİ ATMOSFERİK FAKTÖRLERİN MERMER VE GRANİT CEPHE KAPLAMA MALZEMELERİ ÜZERİNDEKİ PARLAKLIK KAYBINA OLAN ETKİLERİ Yrd. Doç. Dr. Emrah GÖKALTUN Anadolu Üniversitesi Müh-Mim. Fakültesi Mimarlık Bölümü İkieylül

Detaylı

ILISU (HASANKEYF) BARAJINA ALTERNATİF OLARAK GÜNEŞ ENERJİSİ

ILISU (HASANKEYF) BARAJINA ALTERNATİF OLARAK GÜNEŞ ENERJİSİ ILISU (HASANKEYF) BARAJINA ALTERNATİF OLARAK GÜNEŞ ENERJİSİ Ülkemiz, coğrafi konumu nedeniyle sahip olduğu güneş enerjisi potansiyeli açısından birçok ülkeye göre şanslı durumdadır. Devlet Meteoroloji

Detaylı

KOJENERASYON ve TRİJENERASYON TEKNOLOJİLER

KOJENERASYON ve TRİJENERASYON TEKNOLOJİLER KOJENERASYON ve TRİJENERASYON TEKNOLOJİLER LERİ 1 Mayıs 2009 Mehmet Türkel Türkiye Kojenerasyon Derneği Kojenerasyon ve Trijenerasyon Teknolojileri Tanımlar, Tipleri ve Örnekler Yararları Çevresel Değerlendirme

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ FİLTREN DÖNDÜKÇE ELEKTRİK ELDE ET

ÖZEL EGE LİSESİ FİLTREN DÖNDÜKÇE ELEKTRİK ELDE ET ÖZEL EGE LİSESİ FİLTREN DÖNDÜKÇE ELEKTRİK ELDE ET HAZIRLAYAN ÖĞRENCİLER: Öykü Doğa TANSEL DANIŞMAN ÖĞRETMEN: Gökhan TUFAN İZMİR 2016 İÇİNDEKİLER 1. Projenin amacı.. 2 2. Projenin hedefi.. 2 3. Elektrik

Detaylı

İÇTEN YANMALI MOTORLARIN ÇALIŞMA PRENSİPLERİ DİZEL MOTORLARI

İÇTEN YANMALI MOTORLARIN ÇALIŞMA PRENSİPLERİ DİZEL MOTORLARI İÇTEN YANMALI MOTORLARIN ÇALIŞMA PRENSİPLERİ DİZEL MOTORLARI DİZEL MOTORLARI (Tarihçesi) İLK DİZEL MOTORU DİZEL MOTORLARI DÖRT ZAMANLI ÇEVRİM Çalışma prensibi Dizel motor, benzinli motorlardan farklı olarak

Detaylı

METEOROLOJİ. IV. HAFTA: Hava basıncı

METEOROLOJİ. IV. HAFTA: Hava basıncı METEOROLOJİ IV. HAFTA: Hava basıncı HAVA BASINCI Tüm cisimlerin olduğu gibi havanın da bir ağırlığı vardır. Bunu ilk ortaya atan Aristo, deneyleriyle ilk ispatlayan Galileo olmuştur. Havanın sahip olduğu

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ ATIK ISIDAN ELEKTRİĞE GEÇİŞ

ÖZEL EGE LİSESİ ATIK ISIDAN ELEKTRİĞE GEÇİŞ ÖZEL EGE LİSESİ ATIK ISIDAN ELEKTRİĞE GEÇİŞ HAZIRLAYAN ÖĞRENCİ: Emir İSKİFOĞLU Dilara ŞEKURİ DANIŞMAN ÖĞRETMEN: Melike GÜZEL İZMİR 2016 İÇİNDEKİLER 1.Proje özeti...2 2.Projenin amacı...2 3. Giriş...3-4

Detaylı

Taxim Hill Hotel İstanbul 20 Ocak 2012

Taxim Hill Hotel İstanbul 20 Ocak 2012 GENSED Güneşin Güçbirliği Prof. Dr. Engin TÜRE GENSED Yönetim Kurulu Başkanı Taxim Hill Hotel İstanbul 20 Ocak 2012 Kuruluş Tarihi 01 Ekim 2009 Kuruluş Tarihi 01 Ekim 2009 Kuruluş Amacı Türkiye de güneş

Detaylı

ENERJİ TASARRUFUNDA KOMBİNE ÇEVRİM VE KOJENERASYONUN YERİ VE ÖNEMİ. Yavuz Aydın 10 Ocak 2014

ENERJİ TASARRUFUNDA KOMBİNE ÇEVRİM VE KOJENERASYONUN YERİ VE ÖNEMİ. Yavuz Aydın 10 Ocak 2014 ENERJİ TASARRUFUNDA KOMBİNE ÇEVRİM VE KOJENERASYONUN YERİ VE ÖNEMİ Yavuz Aydın 10 Ocak 2014 Enerji Tasarrufunda Kombine Çevrim ve Kojenerasyon Yaşadığımız dünyada elektrik üretiminin % 80 i fosil yakıtlardan

Detaylı

TEMİZ ENERJİ TEKNOLOJİLERİ KURSU. Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü Osmanbey Kampüsü, Şanlıurfa

TEMİZ ENERJİ TEKNOLOJİLERİ KURSU. Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü Osmanbey Kampüsü, Şanlıurfa TEMİZ ENERJİ TEKNOLOJİLERİ KURSU Prof. Dr. Hüsamettin BULUT Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü Osmanbey Kampüsü, Şanlıurfa KISA ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. Hüsamettin BULUT EĞİTİM

Detaylı

SANAYİ FIRINLARINDA MERKEZİ REKÜPERATÖR, REKÜPERATİF VE REJENERATİF YAKICILAR III. ENERJİ VERİMLİLİĞİ KONGRESİ 01 NİSAN 2011.

SANAYİ FIRINLARINDA MERKEZİ REKÜPERATÖR, REKÜPERATİF VE REJENERATİF YAKICILAR III. ENERJİ VERİMLİLİĞİ KONGRESİ 01 NİSAN 2011. SANAYİ FIRINLARINDA MERKEZİ REKÜPERATÖR, REKÜPERATİF VE REJENERATİF YAKICILAR III. ENERJİ VERİMLİLİĞİ KONGRESİ 01 NİSAN 2011 Sultan ÖRENAY ENDÜSTRİYEL ISIL İŞLEM PROSESLERİNDE ENERJİ KAYIPLARI Endüstriyel

Detaylı

BİR DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALİNDE EKSERJİ UYGULAMASI

BİR DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALİNDE EKSERJİ UYGULAMASI BİR DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALİNDE EKSERJİ UYGULAMASI Süha Orçun MERT, Zehra ÖZÇELİK Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Bornova İzmir e-posta: orcunmert@mynet.com,

Detaylı

THE EFFECTS OF REGIONAL VARIABLE TEMPERATURE OF TURKEY ON THE EFFECTIVENESS OF SOLAR PANELS.

THE EFFECTS OF REGIONAL VARIABLE TEMPERATURE OF TURKEY ON THE EFFECTIVENESS OF SOLAR PANELS. 12 ÖZET 2008 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 22, s.12-20 TÜRKĐYE DEKĐ BÖLGESEL SICAKLIK DEĞĐŞĐMLERĐNĐN GÜNEŞ PANELLERĐNĐN VERĐMLĐLĐĞĐNE ETKĐSĐ Selçuk KEÇEL 1 Hüseyin

Detaylı

Tesisatlarda Enerji Verimliliği & Isı Yalıtımı

Tesisatlarda Enerji Verimliliği & Isı Yalıtımı Türk Sanayisinde Enerji Verimliliği Semineri - 11 Mart 2009 İstanbul Sanayi Odası - Türkiye Tesisatlarda Enerji Verimliliği & Isı Yalıtımı Timur Diz Teknik İşler ve Eğitim Koordinatörü İZODER Isı Su Ses

Detaylı

Yenilenebilir Enerji Kaynakları

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Yenilenebilir Enerji Kaynakları Türkiye Enerji Fırsatları Enerji Kaynakları Genel Görünümü Enerji Kaynaklarına Göre Maliyet Ve Fırsatları Enerji Sektöründeki Büyük Oyuncuların Yeri Türkiye de Enerji Sektörü

Detaylı

Enervis H o ş g e l d i n i z Ekim 2015

Enervis H o ş g e l d i n i z Ekim 2015 Enervis H o ş g e l d i n i z Ekim 2015 Dünya Enerji Genel Görünümü Genel Görünüm Dünya Birincil Enerji Tüketimi 2013-2035 2013 2035F Doğalgaz %24 Nükleer %4 %7 Hidro %2 Yenilenebilir Petrol %33 Kömür

Detaylı

2006-07 Öğretim Yılı Merkezi Ölçme-Değerlendirme I.Dönem Sonu 6.Sınıf Fen ve Teknoloji Ders Sınavı Sınav Başlama Saati:08:30 Tarih:22 Ocak 2007

2006-07 Öğretim Yılı Merkezi Ölçme-Değerlendirme I.Dönem Sonu 6.Sınıf Fen ve Teknoloji Ders Sınavı Sınav Başlama Saati:08:30 Tarih:22 Ocak 2007 2006-07 Öğretim Yılı Merkezi Ölçme-Değerlendirme I.Dönem Sonu 6.Sınıf Fen ve Teknoloji Ders Sınavı Sınav Başlama Saati:08:30 Tarih:22 Ocak 2007 İsim/ Soy isim: Sınıf:.. SORULAR 1. Yukarıdaki şekilde de

Detaylı