Sınav : TARIM TEKNOLOJİSİ ÖĞRETMENİ. Yarışma Sınavı. A ) Evapotranspirasyon B ) Evaporosyon C ) Transpirasyon D ) Translokasyon E ) Transportasyon

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sınav : TARIM TEKNOLOJİSİ ÖĞRETMENİ. Yarışma Sınavı. A ) Evapotranspirasyon B ) Evaporosyon C ) Transpirasyon D ) Translokasyon E ) Transportasyon"

Transkript

1 TRIM TEKNOLOJİSİ ÖĞRETMENİ 1 şağıdaki tarımsal uygulamaların hangisinde pestisit kullanımı olmaz? ) Biyolojik mücadele B ) Entegre mücadele C ) Organik tarım D )İyi tarım uygulamaları E ) Ekolojik tarım 4 Bahçe bitkilerinde toprak yüzeyinde meydana gelen su kaybına ne ad verilir? ) Evapotranspirasyon B ) Evaporosyon C ) Transpirasyon D ) Translokasyon E ) Transportasyon 2 şağıdakilerden hangisi bahçe bitkilerinde koruyucu önlemler içerisinde yer almaz? ) Bakım işlemelerinin zamanında ve düzenli yapılması B ) Temiz fide ve fidan kullanılması C ) Dayanıklı çeşitlerin kullanılması D ) Ekim-dikim öncesinde toprağın ilaçlanması E ) Bahçelerin temiz tutulması 5 şağıdakilerden hangisi çok yıllık bahçe bitkilerinin yetiştiriciliğinde aşının kullanılmasının nedenlerinden biri değildir? ) Yaralanan ağaçlara onarım aşısı yapılması B ) naçların iyi özelliklerinden yararlanma C ) Kaliteli ürün veren meyve bahçeleri tesis edilmesi D ) Köklenmesi kolay olan türlerin çoğaltılması E ) Islah yoluyla elde edilen yeni çeşitlerin ürünlerini kısa sürede görebilmek 3 Bir böceğin bir ilaca dayanıklılık kazandıktan sonra etki mekanizmasını birbirine yakın olan ilaçlara karşı da dayanıklılık göstermesi, hangi tip dayanıklılık olarak bilinir? ) Çapraz dayanıklılık B ) Çoklu dayanıklılık C ) Yapısal dayanıklılık D ) Fizyolojik dayanıklılık E ) Spesifik dayanıklılık 6 şağıdaki ürünlerden hangisinde hasat sonrası kayıplar en yüksektir? ) Domates B ) Elma C ) Çilek D ) Soğan E ) Portakal 1

2 TRIM TEKNOLOJİSİ ÖĞRETMENİ 7 Meyve ve sebzelerin taşınmasında aşağıdaki faktörlerden hangisi dikkate alınmaz? ) Pazar fiyatı B ) Ürünün olgunluk durumu C ) Ürünün C vitamini miktarı D ) Pazara uzaklık E ) Ürünün bozulmaya karşı hassasiyeti 8 şağıdakilerden hangisi iklim faktörleri arasında sayılmaz? ) Sıcaklık B ) Nem C ) Toprak D ) Rüzgar E ) Işık 9 şağıdakilerden hangisi meyve ağaçları ve bağlarda budama yapılmasının amaçlarından biri değildir? ) Yaprak alanının artmasını sağlamak B ) Kök ve kök üstü organlar arasında denge sağlamak C ) Kalitenin artmasını sağlamak D ) Verim süresini azaltmak E ) Kısa sürede verim almak 10 Direnç sorununu ortadan kaldırmak için temelde izlenmesi gereken yol aşağıdakilerden hangisidir? ) Tavsiyelerde yer almayan bitki koruma ürünlerinin de mücadeleye dâhil edilmesi B ) Bitki koruma ürünlerinin daha yüksek dozda kullanımı C ) Bitki koruma ürünlerinin daha sık aralıklarla kullanımı D ) Bitki koruma ürünü kullanımını en aza indirecek entegre mücadele uygulamalarına öncelik verilmesi E ) Bitki koruma ürünlerinin kullanılmaması 11 şağıda parantez içerisinde Türkçe karşılıkları belirtilmiş olan bitki koruma ürünü gruplarının hangisinin Türkçe karşılığı yanlıştır? ) İNSEKTİSİT (Böcek İlacı) B ) HERBİSİT (Yabancı Ot İlacı) C ) KRİSİT (Kırmızı örümcek ilacı) D ) MOLLUSSİSİT (Fare ilacı) E ) RODENTİSİT (Kemirgen ilacı) 12 şağıdakilerden hangisi zararlılara karşı yapılan tahmin ve erken uyarı çalışmalarında daha fazla öneme sahiptir? ) İlaçlama sayısı B ) Bitkinin fenelojisi C ) Yumurta sayısı D ) Döl sayısı E ) İlaçlama dozu 2

3 TRIM TEKNOLOJİSİ ÖĞRETMENİ 13 Organik tarımda öncelikli uygulanması gerekli iki mücadele yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? ) Kültürel önlemler Kanunsal tedbirler B ) Biyolojik mücadele Kültürel önlemler C ) Biyoteknik savaşım Kimyasal mücadele D ) Biyoteknik savaşım - Mekanik E ) Biyolojik mücadele - Kimyasal mücadele 16 Bitki koruma ürünlerinde son ilaçlama ile hasat arası beklenmesi gereken süre aşağıdakilerden hangisine bağlı olarak değişmez? ) İklim koşulları B ) Kültür bitkisinin boyu C ) Kültür bitkisinin çeşidi D ) Bitki koruma ürününün çeşidi E ) Bitki koruma ürününün kullanım dozu 14 şağıdakilerden hangisi bitki koruma ürünü etiketinde bulunması zorunlu olan kullanma bilgilerinden değildir? ) Bitki koruma ürününün kullanılması ve depolanması ile ilgili uyarılar B ) Bitki koruma ürününün net ve brüt ağırlıkları C ) Tavsiye ve dozlar D ) Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre E ) Bitki koruma ürünün aktif maddesi ve miktarı 17 Yabancı otları öldüren bitki koruma ürünleri aşağıdaki gruplardan hangisine girer? ) Rodentisit B ) İnsektisit C ) karisit D ) Herbisit E ) Nematisit 15 Toprağın malçlanması hangi bitkide hastalıklara karşı daha etkili olur? ) Karanfil B ) Çilek C ) Patlıcan D ) Biber E ) Taze fasulye 18 şağıdaki yem bitkilerinden hangisinin KKTC'de ekimi en fazladır? ) Fiğ B ) Yonca C ) rpa D ) Korunga E ) Mısır 19 şağıdakilerden hangisi KKTC de seralarda en fazla yetiştirilen sebzelerdir? ) Patlıcan - Biber B ) Domates - Kabak C ) Salatalık - Biber D ) Domates - Salatalık E ) Taze fasulye - Biber 3

4 TRIM TEKNOLOJİSİ ÖĞRETMENİ 20 Dünyadaki ekimi ve üretimi en çok yapılan sıcak iklim tahılı aşağıdakilerden hangisidir? ) Mısır B ) Buğday C ) Çeltik D ) rpa E ) Kuş yemi 24 Dünyada en fazla ekim alanı ve üretimine sahip yemlik tane baklagil aşağıdakilerden hangisidir? ) Nohut B ) Bakla C ) Mercimek D ) Böğrülce E ) Fasulye 21 Ülkemizde kullanılabilir tarım alanları en çok hangi sulama yöntemi ile sulanmaktadır? ) Yüzeyden sulama yöntemi B ) Yağmurlama sulama yöntemi C ) Uzun tava sulama yöntemi D ) Çizgi usulü sulama yöntemi E ) Damlama sulama yöntemi 22 Dünya genelinde en fazla üretilen genetiği değiştirilmiş(transgenik) bitki türü hangisidir? ) Domates B ) Soya C ) Pamuk D ) Mısır E ) Karpuz 25 şağıda KKTC'nin bazı bölgeleri ve bu bölgelerde yetiştirilen en önemli tarım ürünleri eşleştirilmiştir.bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? ) Çayönü - Patates B ) İskele - İncir C ) Yeşilırmak - Çilek D ) Mormenekşe - Enginar E ) Yıldırım - Karpuz 26 nız yakılması sonucu tarım alanlarında meydana gelen zararların en önemlisidir. ) Su kaynaklarının kirlenmesine yol açar B ) Daha çok gübre kullanımına neden olur C ) Topraktaki organik maddeleri yok eder D ) Toprak su ve rüzgar erozyonuna uğrar E ) Küresel ısınmaya katkıda bulunur 23 KKTC süt üretiminde fazladan aza doğru uygun sıralama hangisidir? ) Sığır, koyun, keçi B ) Koyun, sığır, keçi C ) Keçi, koyun, sığır D ) Sığır, keçi, koyun E ) Koyun, keçi, sığır 4

5 TRIM TEKNOLOJİSİ ÖĞRETMENİ 27 Bir tarlaya her yıl tahıl çeşitlerinin ekilmesi o tarlada hangi maddenin azalmasına neden olur? ) zot B ) Fosfor C ) Demir D ) Potasyum E ) Kompoze 31 Satışa arz edilen bir zirai mücadele alet ve makinesinin üzerinde aşağıdaki belirtilenlerden hangisi aranmaz? ) İmar yılı, seri numarası B ) Bandrol C ) Hangi ürünlerde tavsiye edildiği D ) Ticari adı E ) Marka, model ve tip bilgileri 28 şağıdaki yem bitkilerden hangisi çok yıllık bir yem bitkisidir? ) Burçak B ) Fiğ C ) rpa D ) Buğday E ) Yonca 32 Mastitiste bulaşma nasıl olur? ) Konjuktival B ) Sindirim C ) Solunum D ) Enjeksiyon E ) Sağım makineleri 29 Hayvan gübreleri içinde en önemli gübre aşağıdaki hangi hayvan gübresidir? ) Yarasa B ) Koyun C ) Tavuk D ) Sığır E ) t 30 şağıdakilerden hangisi bitkilerde görülen potasyum eksikliğinin belirtilerdir? 33 Bitkiler besinlerini yeterli alamadıkları zaman çok defa gözle görülen eksiklik belirtileri gösterirler. şağıdakilerden hangisi bitkilerde azot eksikliğinin belirtisidir? ) Bitkinin rengi morumsu olur. B ) Bitkinin rengi sararıp, yaprak uçları kırmızımsı kahverengi olur. C ) Uç tomurcuklar ölür. D ) Meyve çekirdekleri kuruyup büzülür. E ) Yapraklar yukarı doğru kıvrılır. ) Yaprak uçları kırmızımsı kahverengi olur B ) Kök gelişmesi engellenir C ) Yapraklar yukarı doğru kıvrılır D ) Yaprak uçları kavrulur, meyve çekirdekleri kuruyup büzülür E ) Olgunlaşmadan taç yapraklar dökülür 5

6 TRIM TEKNOLOJİSİ ÖĞRETMENİ 34 Bir yıl ekilerek ürünü kaldırılan toprak, ertesi yıl ekilmeden boş bırakılarak dinlendirilip kuvvetlendirilir. Bu işleme aşağıdakilerden hangisinin adı verilir? ) çma B ) Tav C ) Nadas D ) nız bozma E ) nız 37 Organik tarımda yüksek ve kaliteli üretimi sağlamak amacı ile değişik kültür bitkilerinin ardı ardına yetiştirilmesine ne denir? ) lternatif tarım B ) Ekim nöbeti C ) Karışık ekim D ) Dayanıklı çeşitlerin seçimi E ) Ekolojik tarım 35 şağıdakilerden hangisi kontrol ve sertifikasyon kuruluşlarının görevlerinden biridir? ) Tarım Bakanlığını denetler. B ) Organik üretim yapar. C ) Üreticiye bilgi verir. D ) Organik ürünlerin satışını yapar. E ) Organik üretimi denetler ve sertifika verir. 38 şağıdakilerden hangisi ekolojik tarımın özelliklerinden değildir? ) Kimyasal girdi kullanılmaması B ) Sağlıklı ve kaliteli ürün elde etmeyi hedeflemesi C ) Kontrollü ve sertifikalı ürün yetiştirilmesi D ) Fazla miktarda ürün elde etmeyi hedeflemesi E ) Toprak ve su kaynaklarını kirletmeden üretim yapılması 36 Tarım kimyasalları dahil yoğun girdili tarımsal üretime ne denir? ) Konvansiyonel tarım B ) Biyolojik tarım C ) Ekolojik tarım D ) Organik tarım E ) Biyolojik savaş 39 şağıdakilerden hangisi organik tarım ilkelerinden değildir? ) Doğaya zarar vermeden üretim yapmak B ) Genetik değişikliğe uğratılmış tohum kullanmak C ) Baklagil bitkilerinin yer aldığı ekim nöbeti uygulamak D ) Kimyasal gübre ve ilaç kullanmadan üretim yapmak E ) Satışa sunulan ürünlerin kontrol ve sertifikasyonunu yapmak 6

7 TRIM TEKNOLOJİSİ ÖĞRETMENİ 40 Organik tarımın amacı aşağıdakilerden hangisi değildir? ) Daha bol ürünler üretmek B ) İnsanların tüketebileceği kalitede ürünler üretmek C ) Tarımsal üretimin hammaddelerini korumak D ) Bozulan doğal dengeyi yeniden kurmak E ) İnsan ve hayvan sağlığını korumak 44 şağıdakilerden hangisi örtü altı yetiştiriciliğinin amaçlardan değildir? ) Bitkiyi dış etkilerden korumak B ) Buharlaşmayı hızlandırmak C ) Işığın bitkilere yeterli oranda ulaşmasını sağlamak D ) Bitkiyi haşarelerden korumak E ) Yabancı ot gelişimini önlemek 41 Dünyada ekolojik tarım uygulamasını başlatan ülke hangisidir? ) Fransa B ) BD C ) İngiltere D ) lmanya E ) İtalya 45 şağıdakilerden hangisi serada bitkilerin askıya alınma nedeni değildir? ) Bakım işleri B ) Topraktan daha etkili yararlanma C ) Üreticinin tercihi D ) Bitkiler arasında etkin hava geçişi E ) Bitkilerin izlenme kolaylığı 42 Organik tarımın dünyada düzenli bir şekilde yapılması için çalışma yapan kuruluş aşağıdakilerden hangisidir? ) ORYT B ) UNDP C ) COG D )İFOM E ) ICE 46 şağıdakilerden hangisi iyi tasarlanmış bir serada bulunması gereken özelliklerden değildir? ) Düşük ısı tüketimine sahip olmalıdır. B ) Yeterli havalandırma etkinliğine sahip olmalıdır. C ) Bitki gelişimi için gerekli iklim koşullarını sağlamalıdır. D ) Yıl boyunca üretime olanak tanımalıdır. E ) Işık geçirgenliği düşük olmalıdır. 43 Sera sebze yetiştiriciliğinde aşağıdaki sulama yöntemlerinden hangisi tercih edilmelidir? ) Damlama sulama yöntemi B ) Yüzeyden sulama yöntemi C ) Yağmurlama sulama yöntemi D ) Üstten yağmurlama yöntemi E ) Karık usulü sulama yöntemi 47 şağıdakilerden hangisi malç kullanılmasının yararlarından değildir? ) Toprakta nem tutulmasını önler B ) Hastalık ve zararlılara karşı bitkiyi korur C ) Yabancı ot gelişimini engeller D ) Ürün kalitesini artırır E ) Toprak yüzeyinde oluşacak buharlaşmayı azaltır 7

8 TRIM TEKNOLOJİSİ ÖĞRETMENİ 48 Bir ağacın bulunduğu yerden uygun bir şekilde çıkarılıp istenen başka bir yere nakledilerek dikilmesi işlemine ne ad verilir? ) Nakil B ) Şaşırtma C ) Transfer D ) Transplantasyon E ) Göçürme 49 şağıdaki tanımlardan hangisi "FLOR" kavramını doğru açıklar? ) "Flora" belirli bir bölgede yer alan odunsu ağaç türlerine verilen isimdir. B ) "Flora" özellikle ılıman iklim kuşağında en erken çiçek açan otsu bitkilere verilen isimdir. C ) "Flora" belirli bir bölgede bitki topluluklarına verilen isimdir. D ) "Flora" mısır buğday gıda temini amacı ile yetiştirilen tüm kültür bitkilerine verilen isimdir. E ) "Flora" özellikle taban suyu seviyesinin yüksek olduğu bölgelerde kendiliğinden çıkan ve erken ilkbaharda çiçek açan soğanlı türlerin genel adıdır. 51 Herdemyeşil bitki tanımı aşağıdakilerden hangisidir? ) Herdemyeşil bitki her mevsim yeşil yapraklı ağaçlar için kullanılan terimdir. B ) Herdemyeşil bitki, yaz ve kış aylarında çiçekli kalan bitkiler için kullanılan bir terimdir. C ) Herdemyeşil bitki otsu olan ve yer örtücü olarak kullanılan bitkilere verilen genel isimdir. D ) Herdemyeşil bitki yaprağını dökmeyen ibreli pullu ya da geniş yapraklı ağaç ve çalı grupları için kullanılan terimdir. E ) Herdemyeşil bitki, kış aylarında yaprağını dökmeyen yalnızca ibreli ağaçlar için kullanılır. 52 Kuraklık, yüksek ve düşük sıcaklıklar ve aşırı nemlilik gibi abiyotik zararların bulunduğu ortamlarda aşağıdaki yöntemlerden hangisinin kullanılması avantaj sağlar? ) Ekim B ) Budama C ) Şaşırtma D ) Dikim E ) Transplantasyon 50 Tarımda hatalı gübrelemeden dolayı oluşacak çevre sorunlarının önlenmesinde aşağıdaki seçeneklerden hangisi uygundur? ) Gübre kullanımından tamamen vazgeçilmesi B ) Organik tarımın desteklenmesi C ) zot içerikli gübre kullanımının yasaklanması D ) Fosfor içerikli gübre kullanımının yasaklanması E ) Çiftçinin yılda yalnızca bir kez gübreleme yapılmasına izin verilmesi 53 Diğer aletlerin parçalayamadığı keseleri ezerek kıran ve gevrek toprağı bastırarak oturmuş bir tohum yatağı hazırlamaya yarayan tarım aleti aşağıdakilerden hangisidir? ) Merdane B ) Tırmık C ) Kültüvatör D ) Toprak frezesi E ) Diskaro 8

9 TRIM TEKNOLOJİSİ ÖĞRETMENİ 54 Sıvı ilacı devamlı aynı konsantrasyonda ve eşit basınç altında iken,bitki korumasında kullanılan makinelere ne ad verilir? ) Kompresör B ) Lister C ) Pülverizatör D ) spiratör E ) Mibzer 58 Bir tohumun çimlenmesi için aşağıdakilerden hangisinin olması gerekli değildir? ) Oksijen B ) Su C ) Toprak D ) Sıcaklık E ) Işık 55 şağıdakilerden hangisi rüzgar erozyonun daha sık görüldüğü topraklardır? ) Kurak topraklar B ) Orman örtüsü kaplı topraklar C ) Sık bitki örtüsü ile kaplı topraklar D ) lüvyon topraklar E ) ğır bünyeli topraklar 56 Bakla yetiştiriciliğinde diğerlerinden daha önemli olan gübre aşağıdakilerden hangisidir? ) zotlu gübreler B ) Çinkolu gübreler C ) Potasyumlu gübreler D ) Kalsiyumlu gübreler E ) Fosforlu gübreler 57 şağıdaki tarım ürünlerinden hangi ikisinin aynı doğal şartlarda yetişmesi zordur? ) Çay - Fındık B ) yçiçeği - Haşhaş C ) Tütün - pamuk D ) Buğday - mısır E ) Şekerpancarı - Buğday 59 şağıdakilerden hangisi endüstri bitkisi değildir? ) Susam B ) Buğday C ) Tütün D ) Kenevir E ) Patates 60 şağıdakilerden hangisi azotun toprakta kaybolma yollarından biri değildir? ) Bitkiler tarafından alınması suretiyle azot kaybı B ) Erozyon ile azot kaybı C ) Yıkanarak azot kaybı D ) Gaz halinde azot kaybı E ) Toprağın işlenmesi suretiyle azot kaybı 61 şağıdakilerden hangisi bir toprak özelliği değildir? ) Havalanma B ) Seyreltme C ) Su tutma kapasitesi D ) Su geçirgenliği E ) Verimlilik düzeyi 9

10 TRIM TEKNOLOJİSİ ÖĞRETMENİ 62 şağıdaki besin maddelerinden hangisine bitkiler en çok ihtiyaç duyar? ) Potasyum B ) Fosfor C ) zot D ) Kalsiyum E ) Kükürt 65 Bitkilerin ihtiyaç duydukları besin elementlerinin tamamına yakınını hangi sistemleri aracılığıyla topraktan alırlar? ) Meyve B ) Dal C ) Yaprak D ) Kök E ) Gövde 63 şağıdakilerden hangisi toprakta ekim derinliğinin belirlenmesinde etkili olan faktörlerden değildir? TEST BİTTİ CEVPLRINIZI KONTROL EDİNİZ ) Toprak koşulları B ) Tohum maliyeti C ) Toprak nemi D )İklim E ) Tohum kalitesi 64 şağıdaki besin bitkilerinden hangisi bitkiler tarafından en çok alınan besin maddelerinden değildir? ) Demir B ) Potasyum C ) zot D ) Kalsiyum E ) Fosfor 10

BUĞDAY TARIMI. Dr. Sami SÜZER Yetiştirme Tekniği Böl. Başk. Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü e-mail : samisuzer@ttae.gov.tr

BUĞDAY TARIMI. Dr. Sami SÜZER Yetiştirme Tekniği Böl. Başk. Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü e-mail : samisuzer@ttae.gov.tr BUĞDAY TARIMI Dr. Sami SÜZER Yetiştirme Tekniği Böl. Başk. Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü e-mail : samisuzer@ttae.gov.tr 1. Buğday ın Türkiye, Trakya ve Edirne İçin Önemi: Hızla artan ülke nüfusumuzun

Detaylı

ORGANİK (=Ekolojik, Biyolojik) TARIM UYGULAMALARI

ORGANİK (=Ekolojik, Biyolojik) TARIM UYGULAMALARI ORGANİK (=Ekolojik, Biyolojik) TARIM UYGULAMALARI U. Aksoy 1, Y. Tüzel 1, A. Altındişli 2, H. Z. Can 3, E. Onoğur 4, D. Anaç 5, B. Okur 5, M. Çiçekli 6, Y. Şayan 7, F. Kırkpınar 7, Z. Kenanoğlu Bektaş

Detaylı

SÜPER EKİN EKİN 13-24-12 ALTIN ÇİÇEK 15-20-10+ME 10-25-20+20(SO3)+ME DAP MAP TSP 25-5-10 20-20-0

SÜPER EKİN EKİN 13-24-12 ALTIN ÇİÇEK 15-20-10+ME 10-25-20+20(SO3)+ME DAP MAP TSP 25-5-10 20-20-0 1 SÜPER EKİN EKİN 13-24-12 ALTIN ÇİÇEK 15-20-10+ME 10-25-20+20(SO3)+ME DAP MAP TSP 25-5-10 20-20-0 20-20-0+ME 15-15-15 15-15-15+ME 12-30-12 ÜRE BEYAZ İNCİ AMONYUM NİTRAT CAN AMONYUM SÜLFAT POTASYUM SÜLFAT

Detaylı

ÖNSÖZ Ülkemiz için mazisi pek eski olmayan patates, bugün yurdun hemen her yerinde yetiştirilebilmekle beraber özellikle Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz

ÖNSÖZ Ülkemiz için mazisi pek eski olmayan patates, bugün yurdun hemen her yerinde yetiştirilebilmekle beraber özellikle Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz ÖNSÖZ Ülkemiz için mazisi pek eski olmayan patates, bugün yurdun hemen her yerinde yetiştirilebilmekle beraber özellikle Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz ve Orta Anadolu da daha önemli durumdadır. Dünyada'

Detaylı

ORMAN FİDANI SÜS BİTKİSİ YETİŞTİRİCİLİĞİ VE KALİFİYE ORMAN İŞÇİLİĞİ EL KİTABI. Menderes Havzası Yeniköy ve Çatalca Orman Köylerini Destekleme Projesi

ORMAN FİDANI SÜS BİTKİSİ YETİŞTİRİCİLİĞİ VE KALİFİYE ORMAN İŞÇİLİĞİ EL KİTABI. Menderes Havzası Yeniköy ve Çatalca Orman Köylerini Destekleme Projesi BU PROJE İZMİR KALKINMA AJANSI TARAFINDAN FİNANSE EDİLMEKTEDİR. Menderes Havzası Yeniköy ve Çatalca Orman Köylerini Destekleme Projesi ORMAN FİDANI SÜS BİTKİSİ YETİŞTİRİCİLİĞİ VE KALİFİYE ORMAN İŞÇİLİĞİ

Detaylı

Toprak nefes alır. İçinde barındırdığı organizmaların çoğu, tıpkı insanlar gibi oksijen soluyup, karbondioksit verirler; yani nefes alırlar.

Toprak nefes alır. İçinde barındırdığı organizmaların çoğu, tıpkı insanlar gibi oksijen soluyup, karbondioksit verirler; yani nefes alırlar. Toprak Nedir ve Neden Önemlidir? Toprak, yerkabuğunu oluşturan kayaların, uzun yıllar boyunca parçalanıp ayrışması ile oluşan gevşek yeryüzü örtüsüne verilen genel bir isimdir. Fakat toprağın, önemine

Detaylı

Üzüm Yetiştiriciliği - Gözde Fidancılık 1. GİRİŞ

Üzüm Yetiştiriciliği - Gözde Fidancılık 1. GİRİŞ 1. GİRİŞ Asma, dünya üzerinde kültürü yapılan en eski meyve türlerinden birisidir. Yeryüzünde bağcılığın tarihçesi M.Ö. 5000 yılına kadar dayanır. Asmanın anavatanı Anadolu'yu da içine alan ve Küçük Asya

Detaylı

İklim Değişikliğinin Tarımsal Ürünlere Etkisi Üzerine Bir Araştırma Projesi. Proje No; TR51/12/TD/01/020

İklim Değişikliğinin Tarımsal Ürünlere Etkisi Üzerine Bir Araştırma Projesi. Proje No; TR51/12/TD/01/020 Karapınar Ziraat Odası İklim Değişikliğinin Tarımsal Ürünlere Etkisi Üzerine Bir Araştırma Projesi Proje No; TR51/12/TD/01/020 Hazırlayanlar Prof. Dr. Süleyman SOYLU Prof. Dr. Bayram SADE 2012-KONYA 1

Detaylı

ÇEVRENİN KORUNMASI ve REHABİLTASYONU ÜN TE 21

ÇEVRENİN KORUNMASI ve REHABİLTASYONU ÜN TE 21 ÇEVRENİN KORUNMASI ve REHABİLTASYONU ÜN TE 21 TOPRAĞIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİN YAŞAM İÇİN ÖNEMİ Organik Tarım, ekolojik sistemde hatalı uygulamalar sonucu kaybolan doğal dengeyi kurmaya yönelik, insana ve

Detaylı

T.C. HÜYÜK KAYMAKAMLIĞI

T.C. HÜYÜK KAYMAKAMLIĞI T.C. HÜYÜK KAYMAKAMLIĞI 1 HÜYÜK TE ORGANİK ÇİLEK ÜRETİMİNİN MARKALAŞMASI, PAZARLANMASI VE İHRACAAT KANALLARININ ARAŞTIRILMASI Kasım-2012 "Bu Rapor T.C. Mevlana Kalkınma Ajansının desteklediği HÜYÜK TE

Detaylı

Bitki Koruma Ürünleri Bayilik ve Toptancılık Sınavı (2008) - SINAV SORULARI

Bitki Koruma Ürünleri Bayilik ve Toptancılık Sınavı (2008) - SINAV SORULARI Bitki Koruma Ürünleri Bayilik ve Toptancılık Sınavı (2008) - SINAV SORULARI S1 - Bitki koruma ürünleri bayileri, sattıkları hangi grup bitki koruma ürünlerini ilgili İl Müdürlüklerine bildirirler? A) İnsektisit

Detaylı

PB www.hdfgubre.com www.hdfgubre.com 1

PB www.hdfgubre.com www.hdfgubre.com 1 www.hdfgubre.com 1 www.hdfgubre.com 2 www.hdfgubre.com İçindekiler Taban Gübreleri (Organomineral) 06-14 Mikrobiyal Gübreler 16 Toprak Düzenleyiciler 18-19 Organik Gübreler 20-29 Organomineral Gübreler

Detaylı

SERA HIYARINDA DENGELİ GÜBRELEME

SERA HIYARINDA DENGELİ GÜBRELEME SERA HIYARINDA DENGELİ GÜBRELEME Ülkemizde örtü altı (sera) ve açıkta yapılan yetiştiricilikte üretimi yapılan hıyar genellikle taze olarak tüketilmekte ve bunun yanında turşuluk (kornişon tipi) olarak

Detaylı

SÜS BİTKİLERİ HASTALIKLARIYLA MÜCADELE

SÜS BİTKİLERİ HASTALIKLARIYLA MÜCADELE SÜS BİTKİLERİ HASTALIKLARIYLA MÜCADELE HAZIRLAYAN Süreyya ALTUNIŞIK Ziraat Mühendisi İ.B.B. Park ve Bahçeler Müdürlüğü Bitki Koruma, Zirai Mücadele ve Bitki Besleme Şefliği 662 SÜS BİTKİLERİ HASTALIKLARIYLA

Detaylı

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü. PATLICAN Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü. PATLICAN Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü PATLICAN Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele Ankara - 2011 * Bu kitapçık Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü Bitki Sağlığı ve Karantina

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. SEKTÖREL ARAŞTIRMALAR TOHUMLUK SEKTÖRÜ SA/99-10-17 HAZIRLAYAN AHMET KANDEMİR NESLİHAN BESLER ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ Ağustos 1999 ANKARA TKB MATBAASI İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 1.

Detaylı

GÜBRELER VE GÜBRELEME. MÜSLÜM COŞKUN Ziraat Yüksek Mühendisi

GÜBRELER VE GÜBRELEME. MÜSLÜM COŞKUN Ziraat Yüksek Mühendisi GÜBRELER VE GÜBRELEME MÜSLÜM COŞKUN Ziraat Yüksek Mühendisi GÜBRE VE GÜBRELEME Tarımsal üretimin artırılması için, toprak işlenmeli, ekilmeli, sulanmalı, hastalık ve zararlılarla mücadele edilmelidir.

Detaylı

KİRAZ VİŞNE ÖNSÖZ. Mehmet Mehdi EKER Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı

KİRAZ VİŞNE ÖNSÖZ. Mehmet Mehdi EKER Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı ÖNSÖZ Bitkisel üretimde verim ve kaliteyi etkileyen en önemli unsurların başında kuşkusuz zararlı organizma olarak adlandırılan hastalık, zararlı ve yabancı otlar gelmektedir. Ülkemizde yetiştirilen kültür

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BAHÇECİLİK GÜL YETİŞTİRİCİLİĞİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BAHÇECİLİK GÜL YETİŞTİRİCİLİĞİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BAHÇECİLİK GÜL YETİŞTİRİCİLİĞİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim

Detaylı

ÇELİK, AŞI VE DOKU KÜLTÜRÜ YÖNTEMİYLE ÇOĞALTILAN KESME ÇİÇEK SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ

ÇELİK, AŞI VE DOKU KÜLTÜRÜ YÖNTEMİYLE ÇOĞALTILAN KESME ÇİÇEK SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TARIM TEKNOLOJİLERİ ÇELİK, AŞI VE DOKU KÜLTÜRÜ YÖNTEMİYLE ÇOĞALTILAN KESME ÇİÇEK SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ 622B00229 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında

Detaylı

ZĐRAĐ METEOROLOJĐ KURS NOTLARI

ZĐRAĐ METEOROLOJĐ KURS NOTLARI T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DEVLET METEOROLOJĐ ĐŞLERĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ZĐRAĐ METEOROLOJĐ KURS NOTLARI ZĐRAĐ METEOROLOJĐ VE ĐKLĐM RASATLARI DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI ZĐRAĐ METEOROLOJĐ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2007 - ANKARA

Detaylı

Çınar Ziraat tarafından yazıldı. Cumartesi, 10 Ekim 2009 18:33 - Son Güncelleme Çarşamba, 05 Ocak 2011 19:58

Çınar Ziraat tarafından yazıldı. Cumartesi, 10 Ekim 2009 18:33 - Son Güncelleme Çarşamba, 05 Ocak 2011 19:58 Ülkemizde Şeker Pancarı tarımı, şeker pancarı üretimiyle geçimini temin eden yaklaşık 500 bin çiftçinin, diğer bir ifadeyle 3 milyon insanın yanısıra; tarım, hayvancılık yani yem, ilaç, et, süt, nakliye

Detaylı

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü. DOMATES Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü. DOMATES Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü DOMATES Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele Ankara - 2011 * Bu kitapçık Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü Bitki Sağlığı ve Karantina

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.. MİLLÎ EĞİTİM KNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜÜRLÜĞÜ Ölçme eğerlendirme ve çıköğretim Kurumları aire aşkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ TRIM KÖYİŞLERİ KNLIĞI KORUM VE KONTROL GENEL MÜÜRLÜĞÜ İTKİ KORUM ÜRÜNLERİ

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. DENİZ GÜNEY (2014-2015 GÜZ DÖNEMİ)

Yrd. Doç. Dr. DENİZ GÜNEY (2014-2015 GÜZ DÖNEMİ) Tohum ve Fidanlık Tekniği Yrd. Doç. Dr. DENİZ GÜNEY (2014-2015 GÜZ DÖNEMİ) ÖRTÜ ALTI FİDAN ÜRETİMİ *ÖRTÜ ALTI FİDAN ÜRETİMİ *Örtü altı fidan üretimi; açık alan koşullarından farklı olarak, sera, sıcak

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ DESTEK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇE HİZMETLERİ EL KİTABI EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ DESTEK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇE HİZMETLERİ EL KİTABI EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ DESTEK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇE HİZMETLERİ EL KİTABI EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ DESTEK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇE

Detaylı

SEBZE HASTALIK ve ZARARLILARI

SEBZE HASTALIK ve ZARARLILARI SEBZE HASTALIK ve ZARARLILARI Üretimde karşımıza çıkan en önemli sorunlardan birisi hastalıklardır.ülkemiz ekonomisinde büyük kayıplar oluşturan hastalıklar çok çeşitlidir. Her hastalık ayrı bilgi ve mücadele

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BAHÇECİLİK MÜCADELE YÖNTEMLERİ ANKARA, 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim

Detaylı

Meyve Bahçelerinde Sulama

Meyve Bahçelerinde Sulama Meyvecilik Araştırma İstasyonu Müdürlüğü Yayın No: 44 Yayın Tarihi: 15.11.2011 Meyve Bahçelerinde Sulama Cenk KÜÇÜKYUMUK Lütfen Dikkat!... Küresel İklim değişiklikleri mevcut su kaynaklarını olumsuz etkilemektedir.

Detaylı

T C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BAHÇECİLİK KÜLTÜREL BAKIM ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim ve

Detaylı