Ders Kodu Kredi AKTS Ders Adı Sınıf Dönem Grup Ders Tipi DERS DÖNEMİ - 1.YARIYIL (GÜZ YARIYILI) DERS DÖNEMİ - 2.YARIYIL (BAHAR YARIYILI)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ders Kodu Kredi AKTS Ders Adı Sınıf Dönem Grup Ders Tipi DERS DÖNEMİ - 1.YARIYIL (GÜZ YARIYILI) DERS DÖNEMİ - 2.YARIYIL (BAHAR YARIYILI)"

Transkript

1 Ders Kodu Kredi AKTS Ders Adı Sınıf Dönem Grup Ders Tipi DERS DÖNEMİ - 1.YARIYIL (GÜZ YARIYILI) Arkeoloji de Bilimsel İnceleme ve Yayın Hazırlama 1 Güz Zorunlu Ders Zorunlu Ders SEC SEÇMELİ DERS HAVUZU 1 Güz [Ana Grup] Seçmeli Ders Eski Yakındoğu da Ticari İlişkiler ve Hammadde Kaynakları 1 Güz SEC-1.1 Seçmeli Ders Eski Yakındoğu da Günlük Hayat 1 Güz SEC-1.1 Seçmeli Ders Eski Yakındoğu Sanatı ve Sanat Prensipleri 1 Güz SEC-1.1 Seçmeli Ders Yunan Mimarlığı 1 Güz SEC-1.1 Seçmeli Ders Antik Çağ Mimari Bezemeciliği 1 Güz SEC-1.1 Seçmeli Ders Antik Çağda Kent ve Öğeleri 1 Güz SEC-1.1 Seçmeli Ders Doğu Lydia Bölgesi Yerleşimleri 1 Güz SEC-1.1 Seçmeli Ders Antik Çağ Heykel Sanatı'nda Tipoloji, İkonografi ve Stil 1 Güz SEC-1.1 Seçmeli Ders Güney Phrygia Bölgesi Yerleşimleri 1 Güz SEC-1.1 Seçmeli Ders Siyah ve Kırmızı Figür Tekniğindeki Ressamların Stil Analizleri 1 Güz SEC-1.1 Seçmeli Ders Arkeometrik Veriler Doğrultusunda Batı Anadolu'da Seramik Üretimi 1 Güz SEC-1.1 Seçmeli Ders Batı Anadolu Seramik Üslupları 1 Güz SEC-1.1 Seçmeli Ders Ön Tarihte Dinsel İnançlar ve Sistemleri 1 Güz SEC-1.1 Seçmeli Ders Erken Dönem Anadolu ve Trans-Kafkasya Kültürel İlişkileri 1 Güz SEC-1.1 Seçmeli Ders Anadolu Demir Çağı Kronolojisi 1 Güz SEC-1.1 Seçmeli Ders Yaban Keçisi Stilindeki Bölgesel Özellikler 1 Güz SEC-1.1 Seçmeli Ders İonia, Lydia ve Phrygia İlişkileri 1 Güz SEC-1.1 Seçmeli Ders Ticaret ve Kolonizasyon Hareketleri 1 Güz SEC-1.1 Seçmeli Ders DERS DÖNEMİ - 2.YARIYIL (BAHAR YARIYILI) Seminer 1 Bahar Zorunlu Ders Zorunlu Ders SEC SEÇMELİ DERS HAVUZU 1 Bahar [Ana Grup] Seçmeli Ders Kuzey Mezopotamya Kalkolitik Uruk Kültürü ve Yerel Kültürlerin İlişkileri Neolitik Dönem'den Demir Çağına Kadar Suriye nin Tarihi ve Arkeolojisi 1 Bahar SEC-2.1 Seçmeli Ders 1 Bahar SEC-2.1 Seçmeli Ders Höyük Kazısından Sergiye ve Arkeopark a 1 Bahar SEC-2.1 Seçmeli Ders Roma Mimarlığı 1 Bahar SEC-2.1 Seçmeli Ders

2 Antik Resim Sanatı 1 Bahar SEC-2.1 Seçmeli Ders Antik Çağda Hamam Kültürü ve Mimarisi 1 Bahar SEC-2.1 Seçmeli Ders Güney Phrygia'da Tanrılar ve Kült Merkezleri 1 Bahar SEC-2.1 Seçmeli Ders Antik Çağ'da Heykeltıraşlık Okulları 1 Bahar SEC-2.1 Seçmeli Ders Eski Çağ Toplumlarında Kadın 1 Bahar SEC-2.1 Seçmeli Ders Geç Kırmızı Figür Teknikli Seramik Üretim Merkezleri 1 Bahar SEC-2.1 Seçmeli Ders Antik Dönem Cam Teknolojisi 1 Bahar SEC-2.1 Seçmeli Ders Hellenistik ve Roma Seramik Sanatı 1 Bahar SEC-2.1 Seçmeli Ders Yakındoğu da Kentleşme Süreci ve Kent Modelleri (Başlangıcından Demir Çağ Sonuna Kadar) 1 Bahar SEC-2.1 Seçmeli Ders Demir Çağı Anadolu Kültürleri 1 Bahar SEC-2.1 Seçmeli Ders İran Arkeolojisi 1 Bahar SEC-2.1 Seçmeli Ders Lydia Seramiği 1 Bahar SEC-2.1 Seçmeli Ders Lydia ve Phrygia Ölü Gömme Gelenekleri 1 Bahar SEC-2.1 Seçmeli Ders Batı Anadolu Arkeolojisi 1 Bahar SEC-2.1 Seçmeli Ders TEZ DÖNEMİ - 3.YARIYIL (GÜZ YARIYILI) Uzmanlık Alan Dersi I 2 Güz Zorunlu Ders Zorunlu Ders Tez Çalışması I 2 Güz Zorunlu Ders Zorunlu Ders TEZ DÖNEMİ - 4.YARIYIL (BAHAR YARIYILI) Uzmanlık Alan Dersi II 2 Bahar Zorunlu Ders Zorunlu Ders Tez Çalışması II 2 Bahar Zorunlu Ders Zorunlu Ders Açıklamalar: 1- Tüm Ana Bilim / Ana Sanat Dalları Tezli Yüksek Lisans Programları Müfredatları Hazırlanırken Yukarıda Verilen Yapı Kullanılması Zorunludur. 2- Ders Dönemi Güz Yarıyılı "Bilimsel Araştırma Dersi" ve Bahar Yarıyılı "Seminer" Dersi Zorunlu Derslerdir. 3- Ders Dönemi ve Tez Dönemi Derslerinin Ders İçeriklerini Göndermek Zorunludur. Ders İçerikleri: Arkeoloji de Bilimsel İnceleme ve Yayın Hazırlama 1. Yarıyıl Bilimsel bir yayının oluşumu, aşamaları ve değerlendirilmesi konusunda ayrıntılı bilgiler verilecektir. Bu aşamada farklı bilimsel çalışmaların değerlendirilmesi sonucunda çağdaş araştırma tekniklerinin anlaşılması sağlanacaktır. Bilimsel bir çalışma yapabilmek için yapılması gereken adımlar anlatılarak öğrencilerin bilimsel çalışma denemeleri değerlendirilecektir. Eski Yakındoğu da Ticari İlişkiler ve Hammadde Kaynakları

3 Hammadde olmayan Mezopotamya ile hammaddenin bol olduğu komşu ülkeler arasında Neolitik Dönemden beri barışçıl (Uruk genişlemesi) veya düşmanca ilişkiler (Geç Asur İmparatorluğu) görülmektedir. Bu derste, filolojik belgelerle sanatsal ve arkeolojik kaynaklar kullanılırken madenlerin, inşaat malzemelerinin, kıymetli taşların, fildişinin veya tuzun kaynağı, ticaret yolları ve önemi incelenmekte ve tartışılmaktadır. Eski Yakındoğu da Günlük Hayat Eski Yakındoğuda saray ve mabet hayatı genellikle çok iyi bilinmektedir. Ancak, halkın nerede ve nasıl yaşadığı, ne tür kıyafetler giydiği, hangi yemekleri yediği, ne iş yaptığı ve yaşam koşullarının nasıl olduğu pek fazla bilinmez. Filolojik, sanatsal, arkeolojik ve arkeometrik(ms. paleobotanik, zooarkeoloji, antropoloji, mikroarkeoloji) kaynakların yardımıyla bu soruların cevapları bulunmaya çalışılacaktır. Eski Yakındoğu Sanatı ve Sanat Prensipleri Önasya sanatında perspektif pek fazla kullanılmamaktadır. Onun yerine farklı ifade biçimleri görülmektedir. Başlangıcı Neolitik Döneme uzanan rölyefler, heykeller, idoller ve gliptik sanatı incelenirken çeşitli şekil ve çizelge prensipleri anlaşılmaya çalışılacak ve komşu ülkelerin (Mısır, Miken) sanat anlayışıyla karşılaştırılacaktır. Ayrıca modern sanatçıların düşünceleri alınarak konu günümüz sanat çerçevesinde ele alınmaya çalışılacaktır. Yunan Mimarlığı Girit, Kıta Yunanistan ve Anadolu coğrafyasında ilk yerleşim izlerinden Roma İmparatorluk Çağı na kadar geçen süreç içerisinde mimarlık açısından yaşanan gelişmeler bu ders kapsamında ele alınmaktadır. Özellikle, deniz kavimleri göçünden sonra Ege caoğrafyasında ortaya çıkan yeni kültürler ve ardından taş mimariye geçiş süreciyle birlikte oluşan mimari üslup, özellikleri ve teknikleri, dinsel kamusal ve sivil mimarlık örnekleriyle birlikte değerlendirilmektedir. Antik Çağ Mimari Bezemeciliği İlk yerleşik hayatla birlikte, insanlar konutlarını ve tapınım yapılarını, çeşitli motiflerle süslemişlerdir. Bunlar genelde dinsel unsurlar olup, zaman zaman geometrik, bitkisel ve figürlü süsleme biçimlerine de yer verilmiştir. Eski çağ toplumlarının, kendi özgün gelenekleri ve teknolojileri derecesinde çeşitlilik gösteren bu süsleme ve dekorasyon unsurları, tarihsel süreç içerisinde kendi içlerinde tipolojik ve stilistik bir evrim yaşarlar. Taş mimarinin başladığı arkaik dönemden geç antik çağa kadar olan süreçteki dinsel ve kamusal mimarlık yapıtlarında sevilerek kullanılan çok çeşitli süsleme unsurları, bu ders kapsamında gerek ikonografik gerekse tipolojik ve stilistik açıdan incelenmektedir. Antik Çağda Kent ve Öğeleri Yerleşik düzene geçişle birlikte, toplu yaşamın gerektirdiği kurallar ve yaşam biçimleri gelişmeye başlar. Geçim kaynakları, coğrafi ve iklimsel koşulların doğrudan etkisinde gelişen kent yaşamı ve planlamacılığının antik çağ boyunca gösterdiği gelişim bu dersin içeriğini oluşturur. Kentlerin yer seçimine etki eden faktörler incelenirken, polis karakterini oluşturan yapı grupları, dinsel, kamusal ve sivil yapılar, kent içi - kent dışı ilişkisi, savunma sistemleri bu ders kapsamında ele alınır. Doğu Lydia Bölgesi Yerleşimleri Antik Dönem'de Lydia Bölgesi'nin doğusunda bulunan bölge, pek çok çalışmaya konu olmuş, kuzeye doğru Mysia, doğuda Phrygia ile sınırların belirlenmesinde bazı görüşler öne sürülmüştür. Bu bölge çoğu zaman Kuzeydoğu Lydia, Katakekaumene ya da Maionia olarak adlandırılmıştır. Lydia'nın merkezinde bulunan Sardeis dışında önemli kentlerin ortaya çıkışı ve gelişim süreci arkeolojik kalıntılar yoluyla belirlenebilmektedir. Bu sebeple Lydia Bölgesi'nin

4 doğusunda bulunan yerleşimlerin topografyası ve tarihi coğrafyası ile birlikte Hellenistik ve Roma Dönemi'ndeki kentleşme süreci arkeolojik materyal üzerinden bu ders kapsamında incelenecektir. Antik Çağ Heykel Sanatında Tipoloji, İkonografi ve Stil Batı Anadolu, Adalar ve Kıta Yunanistan'da MÖ. 8. yüzyıldan itibaren gelişmeye başlayan heykel sanatının gelişim süreci aşama aşama incelenecektir. Arkaik Dönem'de normal insan boyutlarında işlenmeye başlanan mermer ve kireç taşı malzemenin heykeltıraşlar tarafından geliştirilen serüveni üzerinde önemle durulacaktır. Heykelde, Klasik Dönem'de yaratılan güzel ırk imajı ile ideal güzelliğin yaratılmasında heykeltıraşların rolü irdelenecektir. Eserlerin tipolojik, ikonografik ve stilistik olarak değerlendirilmesi aşamasında karşılaşılan terminolojik sorunlar tartışılacaktır. Güney Phrygia Bölgesi Yerleşimleri Günümüzde Uşak ili ve çevresini içine alan bölge doğuda Afyon güneyde ise Burdur'a kadar uzanmaktadır. Bu ders kapsamında öncelikle Phrygia bölgesinin güneyindeki yerleşimlerin tarihi, coğrafi ve topografik özellikleri ile kentleşmesi ele alınacaktır. Yerleşmelerin en erkenden dönemden itibaren ortaya çıkışı, Arkaik ve Klasik Dönem'deki gelişimleri, yapıları, mimari özellikleri açısından ağırlıklı olarak incelenecektir. Phrygia'nın güneyinde 'Phrygia Pacatiane' olarak adlandırılan bölgede yer alan Hierapolis, Laodikeia, Kolossai, Aizanoi gibi kentler dışında bölgede sürdürülen yüzey araştırmaları, epigrafik çalışmalar ve kazı çalışmaları sonucunda belirlenen kentleri incelemeyi amaçlamaktadır. Kentlerin Hellenistik ve Roma Dönemi'ndeki lokalizasyonları, mimarisi, yazıtları ve işlikleri gibi günlük yaşama yönelik unsurları ele alınacaktır. Roma Dönemi yerleşimlerinin anlaşılabilmesi için Phrygia bölgesi dışındaki yakın kentlerle karşılaştırmalar ağırlık kazanacaktır. Siyah ve Kırmızı Figür Tekniğindeki Ressamların Stil Analizleri Dersin amacını, Yunan seramiğinin iki önemli tekniği olan siyah figür ve kırmızı figür tekniklerini kullanan ressamların üsluplarından yola çıkarak stil analizi yapmak oluşmaktadır. Attika gibi ana seramik üretim merkezlerindeki farklı stillerdeki vazoların tanımlanması yeteneğini kazandırmak için siyah ve kırmızı figür ressamların stil analizleri yapılacaktır. Dersin içeriğinde yer alan farklı seramik formları ve temel bezeme özellikleri, öğrencilerin benzer seramik guruplarını tanımlamalarına olanak vermektedir. Korinth de ilk defa karşılaştığımız siyah figür ile daha Attika da keşfedilen MÖ. 4. yüzyıl geç kırmızı figür ile son bulan kronolojik bir çalışma takip edilecektir. Arkeometrik Veriler Doğrultusunda Batı Anadolu'da Seramik Üretimi Dersin amacı, kil analizleriyle elde edilen verilerin seramik üretimi merkezlerini belirlemedeki yeri ve bu konudaki sorunsalları ortaya koymaktır. Her geçen gün artan teknoloji ve bunun sonucu olarak arkeometrinin gelişimi ile bunların kil analizlerinde uygulanması seramik üretim yerlerinin saptanması açısından oldukça güvenilir veriler sunmaktadır. Ancak bazı noktalarda sadece kil analizleriyle üretimin anlaşılmaya çalışılması sorunlara yol açmaktadır. Bu gibi durumlarda arkeolojik yöntemlerle de sonuçların tartışılması gerekmektedir. Ders kapsamında kil analizleri ile saptanmış üretim merkezleri ve bunların kesinliği tartışılacaktır. Batı Anadolu Seramik Üslupları Dersin amacını, Batı Anadolu seramik formları, seramik üretimi, gelişimi, bölgesel olarak oluşan farklılıklar ve üsluplar anlatılması oluşturacaktır. Bu derste Arkaik dönemde Ionia, Aiolis, Karia, Lydia gibi ana seramik üretim merkezlerini belirlemek ve farklı stillerdeki vazoların tanımlanması yeteneğini kazandırmak amaçlanmaktadır. Dersin içeriğinde yer alan farklı seramik formları ve temel bezeme özellikleri, öğrencilerin seramik guruplarını

5 tanımlamalarına olanak verecektir. T.C. Ön Tarihte Dinsel İnançlar ve Sistemleri Paleolitik Çağ avcı ve toplayıcı gruplarından itibaren Demir Çağı nın sonuna kadar geçen süreçte düşünsel, imgesel ve dinsel davranışlar, mimari ve küçük buluntular ile uygulamalar bu dersin genel kapsamını oluşturmaktadır. Ateş, su, toprak, hava veya doğa olaylarının yorumları ile bu imgeler ve olaylara insanoğlunun verdiği tepki dinsel bir inanışın doğuşu olarak mı değerlendirilmeli? Neolitik Dönem Anadolu sunda Göbekli Tepe ile başlayan dini mimari unsurların Kalkolitik, Tunç ve Demir Çağı süreçlerinde geçirdiği değişimler ve süreklilikler ortaya konulacaktır. Hitit ve Urartu gibi feodal görünümlü teokratik devletlerin dini inançları detaylandırılacaktır. Erken Dönem Anadolu ve Trans-Kafkasya Kültürel İlişkileri Anadolu ve Transkafkasya kültürel ilişkileri MÖ IV. binyılda takip edilir bir şekilde başlamıştır. Erken Transkafkasya Kültürü MÖ IV. bin ile MÖ II. bin yılın başına kadar Yakındoğu coğrafyasının büyük bir kısmında varlık gösteren çok bileşenli bir kültürdür. Bu kültür el yapımı zengin bezeme repertuvarına sahip iyi açkılı seramikleri, kare veya dikdörtgen planlı kerpiç veya çamur dal örgülü evleri ve taşınabilir-sabit ocak ve kap altlıklarıyla karakterize olur. Bu kültürün devamında yine Kafkasya ve Anadolu ortak kültür bölgesinde kendini gösteren yayla kültürleri dikkati çekmektedir. MÖ. II. binde Doğu Anadolu da yaygın olarak kendini gösteren göçebe kültür kurganlarından ele geçen zengin repertuvara sahip boyalı seramikleriyle karakterize olmaktadır. Geç Tunç Çağ ve Erken Demir Çağ da bölgenin dinamiklerine değinildikten sonra Urartu gibi Anadolu Demir Çağ uygarlıklarının yanı sıra MÖ. I. bin Kafkas kültürleri de ele alınacaktır. Anadolu Demir Çağı Kronolojisi Anadolu Demir Çağları Önasya Arkeolojisi için kabaca Hitit İmparatorluğu nun tarih sahnesinden çekilmeye başlaması (MÖ 1190) ile Büyük İskender in Anadolu ya girişi (MÖ 330) arasındaki dönemi kapsamaktadır. Demir Çağı kendi içinde kısmen mutlak (Radyo-karbon ve dendrokronolojik analizler) kısmen tarihsel olayların ve kısmen de buluntuların (Seramik vb.) şekillendirdiği nispi kronolojilere bağlı alt bölümlere ayrılır. Çoğu zaman tek başına etkili olmayan bu kronolojilerin arkeoloji yazımında ilişkilendirilerek kullanılması en doğru yoldur. Mutlak kronolojinin oluşturulması, her kentin kendi tarihleme ölçütlerini kullanması bakımından oldukça zordur. Demir Çağı için mutlak kronolojik veriler sınırlı ve tartışmalıdır. Anadolu yu Batı, Orta ve Doğu olmak üzere üç bölümde inceleyeceğimiz bu derste bölgelerin barındırdığı kronolojik verilerle yaklaşık ortak bir kronoloji oluşturulmaya çalışılacaktır. Batı ve doğu arasında oldukça farklılaşan kronolojik dizin arasındaki ortaklıklar kültürel benzerlik ve etkileşimlerle açıklanmaya çalışılacaktır. YabanKeçisiStilindekiBölgeselÖzellikler YabanKeçisiStilindebezenmişseramikleringörüldüğüvekarakteristiközelliklertaşıyanekollerintanıtılmasınıkapsar. Kuzey İonia, Güney İonia, AiolisveKariaYabanKeçisiStilindekiseramiklerinbirbirindenayrışmasınanedenolanözelliklerintanıtılması; kronolojilerineyöneliksorunlarvedağılımlarınıngetirdiğisonuçlarıntartışılmasınıiçerir. İonia Lydia ve Phrygia İlişkileri BronzÇağındanHellenistikdönemekadar İonia, Lydia ve Phrygia bölgelerininkültürelvesiyasiilişkilerihakkındabilgiedinilmesiniamaçlar. Her üçbölgeninbatıdanortaanadolu yakadarolanbölgedekurulmasısürecindenbaşlayarakkimmeristilaları, Lydia egemenliği, Persyönetimindegeçirdiğiortaktarihisüreçleri, ticareti,

6 maddikültüröğeleriileinançsistemindekietkileşimlerinitartışır. TicaretveKolonizasyonHareketleri DemirÇağındanitibarenYunankültürününyayılımıveticariilişkilerinikapsar. ErkenDemirÇağındakikolonizasyonhareketleri, Yakın DoğuveMısıruygarlıklarıileolanilişkiler, BatıAkdenizveKaradenizkoloniveticariilişkilerikapsamındaYunankültürünütartışır. Seminer 2. Yarıyıl Kuzey Mezopotamya Kalkolitik Uruk Kültürü ve Yerel Kültürlerin İlişkileri GuillermoAlgaze nin The Uruk World System adlı ünlü kitabı 1993 te yayınlandığından beri Güney Mezopotamya dan (Uruk, Susa) başlayan ve etrafındaki bölgeleri kapsayan Uruk Kültürü ve yerel kültürlerin etkisi tartışılacaktır. Güneydoğu Anadolu da baraj alanlarında gerçekleştirilen çok sayıda kazıyla açığa çıkarılan yeni buluntu yerleri ışığında Uruk kültürün etkisi incelenecektir. Uruk Kültürü tamamen ön planda mıydı, yoksa yerel kültürlerle birlikte mi yaşıyordu (Karum Kaniş gibi), yoksa hiç etkilenmedi mi? Uruk Kültürü olarak bilinen yapıların planları ve malzemeleri aynı şekilde kullanıldı mı, yoksa değiştirildi mi? Neolitik Dönemden Demir Çağına Kadar Suriye nin Tarihi ve Arkeolojisi Suriye nin arkeolojisi Önasya ve özellikle Anadolu da çalışan arkeologlar için çok önemlidir. Neolitik Dönemden sonra Kuzey Suriye, Güney Mezopotamya ve Anadolu arasında köprü konumunda olmuştur. Özellikle Kuzey Suriye nin verimli tarlaları ve arazileri hem Anadolu daki uygarlıkların (ms. Hititler) hem de Mezopotamya daki uygarlıkların (ms. Uruk Kültürü) ilgi odağında yer alıyor. Asur Koloni Çağı ticaret yolları Suriye deki merkezleri de etkilemiştir. Suriye arkeolojisinin önemli uygarlıkları, merkezleri, tarihi olayları ve özellikle Anadolu ve Güney Mezopotamya ile ilişkileri filolojik ve arkeolojik kaynaklar yardımıyla incelenecektir. Höyük Kazısından Sergiye ve Arkeopark a T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı nın yönergelerine göre her arkeolojik kazı projesi koruma ve sergileme ile ilgili bir takım uygulamalar yapması gerekmektedir. Genellikle kazılar tamamlandığında Arkeopark benzeri bir sergileme düşünülmektedir. Fakat kazmaya başlanan ilk günden itibaren sergi planlamalarının başlaması ve sergi malzemelerin toplanması gerekir. Höyük kazılarında genellikle alttaki tabakalara ulaşmak için üstteki geç tabakalar kaldırılır. Fakat sonra alan açık hava müzesi olarak düşünülürse Roma Dönemine ait bir toplu mezar veya Demir Çağı Dönemine ait çukurlar höyüğün tarihini anlatmak için gereklidir. Ders kapsamında, hem gerçekleştirilmiş açık hava müzeleri veya arkeo-parklar tartışılacak hem öğrencilerden yeni tasarımlar yapmaları istenecektir. Roma Mimarlığı Çok kültürlü bir etkileşime ve fazla sayıda yerel unsurlara sahip Roma mimarisinin genel karakteri, teknolojik gelişimleri ve bölgesel unsurları ders kapsamında irdelenir. Örnekler malzeme ve teknikleriyle ele alınırken, imparatorların propaganda amaçlı yatırım ve yardımlarının dinsel ve kamusal mimarideki gelişime doğrudan etkisi ele alınır. Antik Resim Sanatı Teknik açıdan ilk örnekleri tunç çağına kadar inse de, klasik dünyanın mozaik sanatı demir çağıyla başlatılır. İşçiliğinin zor ve masraflı olması sebebiyle ilk zamanlar tamamen lüks ve estetik yönü ön planda olan mozaikler zamanla yaygınlaşmış, hemen hemen tüm kamu yapılarının ve varsıl konutlarının vazgeçilmez bir unsuru olmuştur. Roma ve erken Bizans döneminde en popüler çağını yaşamış olan mozaik sanatının gelişiminde, cam için gereken

7 hammaddelere sahip bölgeler arasında olan Anadolu nun önemli bir yeri vardır. Diğer yandan, kökeni paleolitik mağaralara kadar dayanan duvar resimleri de geç antik çağa kadar paralel bir süreklilik gösterir. Bu ders kapsamında, yapıların başta taban olmak üzere, duvar, kemer, tonoz ve tavanlarını kaplayan mozaik ve fresko sanatının antik çağ içindeki hem teknik hem ikonografik gelişimi ele alınmaktadır. Antik Çağda Hamam Kültürü ve Mimarisi Bu ders kapsamında, kentin en önemli sosyal yapı komplekslerinden biri olan Hamam ların mimari ve teknik özellikleri incelenecektir. Diğer yandan, yıkanma ve temizlik kültürünün sosyal ve kültürel bir olgu olarak antik çağ toplumundaki yeri ve önemi üzerinde durulacaktır. Güney Phrygia'da Tanrılar ve Kült Merkezleri Antik Dönem'dePhrygia Bölgesi, Phrygia Magna, Phrygia Epiktetos, Phrygia Paroreios olarak bölümlere ayrılmıştır. Roma İmparatorluk Dönemi nin sonlarına doğru ise Pacatiane ve Saloutaria seklinde ikiye ayrıldığı bilinmektedir. Phrygia'nın güneyinde Pacatiane olarak ayrılan bölümde Hellenistik ve Roma Dönemi'ndeki dini yaşam arkeolojik veriler üzerinden değerlendirilecektir. Bölgede Hellenistik Dönem öncesindeki tanrı ve tanrıçalar ile tapınım merkezleri incelenecektir. Ardından devam eden dönemde ortaya çıkan tanrılar, yerel kültler, tapınım merkezleri, kutsal alanlar, dini festivaller bu ders kapsamında araştırılacak ve dinsel hayatın günlük yaşam üzerindeki etkileri tartışılacaktır. Antik Çağ da Heykeltıraşlık Okulları Antik Çağ'da özellikle Klasik Dönem'dePheidias, Alkamenes, Polykleitos ve Praxiteles gibi heykeltıraşların yaratmış olduğu sanatsal üslupların kendilerinden sonraki dönemi nasıl etkilediği sorgulanacaktır. M. Ö tarihleri arasında Anadolu, Adalar ve Kıta Yunanistan'daki heykel üretim merkezleri üzerinde durulacak; heykel ve kabartmaların stil kritikleri yapılacak ve sanat anlayışları incelenecektir. Ekol ve okul kavramları irdelenecek Pergamon, Tralleis, Rodos, Samos, Kos, Alexandria ve Atina daki gelişmeler ve bunların birbirleri ile olan etkileşimleri tartışılacaktır. Eski Çağ Toplumlarında Kadın Eski çağ kültürlerinin toplumsal cinsiyet rolleri (gender) üzerinden nasıl şekillendirildiği açıklanacaktır. Homeros ve Hesiodos'un söylemlerinin etkisinde gelişen Antik Yunan'da, erkek egemenliğinin hakimolduğu toplumda kadınların nasıl var olduğu, günlük yaşamları, toplum içindeki rolleri, epigrafik kaynaklar, edebi metinler, sanat eserleri vb. gibi arkeolojik veriler üzerinden incelenmeye çalışılacaktır. Pandora ve Troia'lı Helen'in hikayesi üzerinden kadınlara yüklenen misyon tartışılacaktır. Yunan toplumunda kadının sosyal konumuna aykırı bir örnek olarak Sparta kenti incelenecektir. Antik çağda tanrıça kültleri, kadın festivalleri, Yunan ve Roma sanatının kadın çalışmaları açısından önemine değinilecektir. Geç Kırmızı Figür Teknikli Seramik Üretim Merkezleri Dersin amacını, Kırmızı figür tekniğinin sonlarına doğru özellikle Güney İtalya bölgesinde ortaya çıkan atölyelerde bu tekniği devam ettiren vazolar oluşturmaktadır. Kıta Yunanistan dan Güney İtalya ya göç eden seramik ustalarının ortaya çıkardığı bu eserlerin ortaya çıkışları, kronolojileri, sanatçıları, çömlekçileri incelenecektir. Ayrıca bu dönemde üretim yapan Apulia, Campania, Lucania, Paestum, Sicilya daki merkezlerde üretilen eserlerin birbiri ile olan benzerlikleri ve farkları tartışılacaktır.

8 Antik Dönem Cam Teknolojisi T.C. Dersin amacı, camın ortaya çıkışından itibaren gösterdiği gelişim ve bu bağlamda teknik ve form açısından geçirdiği aşamaları aktarmaktır. Geç Bronz Çağ larından başlayarak Bizans Dönemi ne kadar camlar hakkında detaylı bilgi verilecektir. Ayrıca cam yapımında kullanılan malzemelerle, camın renklendirilmesi, üretim merkezleri, cam fırınları, formlardaki bölgesel farklılıklar anlatılacaktır. Bunların dışında camın ticari bir materyal olarak kullanılması ve metal ile seramik arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları incelenecektir. Hellenistik ve Roma Seramik Sanatı Dersin amacını, Hellenistik ve Roma İmparatorluk Dönemi nde Akdeniz, Ege, Anadolu, boyunca yapılan seramik üretimi, üretilen formlar, ticari unsurlar oluşturacaktır.hellenistik Dönem seramiğinin genel özellikleri ve Klasik Dönem Seramiği nden farklılıkları incelenecektir. Hellenistik Dönem Seramiği nde özellikle Anadolu ve Yunanistan daki seramik formları ile kronolojisi anlatılacaktır. Roma Dönemi Seramiği nde ise Roma İmparatorluğu sınırları içinde üretilen seramik formları ve bunların bölgesel olarak farkları detaylı olarak anlatılıp seramiklerin yapım teknikleri ve aşamaları hakkında ayrıntılı bilgi verilecektir. Yakındoğu da Kentleşme Süreci ve Kent Modelleri (Başlangıcından Demir Çağ Sonuna Kadar) Kültürel, dinsel ve ekonomik faaliyetlerin gerçekleştiği yerlerin merkezileşmesi sonucu ortaya çıkan kentler uygarlığın en önemli ögelerinden biri olarak kabul edilmektedir. Neolitik Çağ a kadar uzanan kent geçmişi içindeki arkeolojik verilerin köy topluluklarının nasıl birleşip kent unsurunu oluşturdukları incelenecektir. Arkeolojik kanıtların yanı sıra kuramsal yaklaşımlar çerçevesinde ilk kentlerin nerede, ne zaman ve nasıl doğduğu sorunları üzerine araştırmalar ve tartışmalar gerçekleştirilecektir. Gordon Childe ın tanımıyla Kent Devrimi nin gerçekleştiği bölge Aşağı Mezopotamya dır. Bu derste Anadolu merkezli olarak Mezopotamya, Mısır ve İndus a kadar uzanan bir bölgedeki kent unsuru tartışılarak kültür ve bölge özellikleri ortaya konacaktır. Ayrıca kronolojik düzen içinde Anadolu ya damgasını vurmuş Hitit, Urartu, Frig ve Lidya gibi uygarlıkların kentleşme özellikleri de bu der içinde seminerlerle vurgulanacaktır. Demir Çağı Anadolu Kültürleri Hitit İmparatorluğu gibi gelişkin ve yayılımcı bir kültürel sürecin ardından Anadolu nun neredeyse bugünkü coğrafi bölümleriyle örtüşen kültürel bölgeleri ortaya çıkmıştır. Doğu Anadolu Bölgesinde önce küçük beylikler veya aşiretler ardından Urartu lar Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Assur ve Geç Hitit uygarlıkları, Orta Anadolu da Frigler ve Assur yazılı kaynaklarından isimlerini bildiğimiz Tabal, Kaşku ve Muşki gibi oluşumlar ile Batı Anadolu da ise daha çok batı uygarlıklarına yakın kültürler görülmektedir. Demir Çağı nın geç evresinde etkili olan Pers-Akhamenid kültür etkisi Anadolu nun genelinde mimari olarak pek fazla göremesek de seramik ve diğer buluntularla izlenmektedir. Bu derste Anadolu da Demir Çağı na damgasını vuran söz konusu kültürler yerleşim şablonu ve materyal kültürü açısından ele alınacağı gibi diğer kültürler ile olan ilişkileri de incelenmeye çalışılacaktır. İran Arkeolojisi İran da 1850 yıllarında başlayan ilk arkeoloji kazılarının ardında 20. Yüzyıl sonlarına kadar Avrupalı bilim insanları tarafından farklı yerlerde ve farklı kültürler üzerine çeşitli kazı çalışmaları yapılmıştır. Dersin amacı İran ın barındırdığı kültürleri coğrafi yayılımı bölgeler arası etkileşimini anlamaktır. İran ın Erken tarım toplularından (Neolitik dönem) itibaren Kalkolitik, Tunç ve Demir Çağ kültür bölgeleri arkeolojik ve filolojik materyal üzerinden değerlendirilecektir. Her dönem coğrafyası ile ilgili bilgiler kendi konusu içinde tartışılacaktır. Bu kapsamda Kuzeybatı İran, Kuzeydoğu İran, Orta Zagros, Khuzestan, Luristan, Doğu İran ve Orta Alborz bölgelerindeki kültürel hareketlilik

9 ve Anadolu Mezopotamya ilişkisi ortaya konmaya çalışılacaktır. Tepe Sialk, Qazvin, Godin Tepe, Kangavar, Mahidasht, Yanık Tepe, Haftavan Tepe, Dinkha Tepe, Agrab Tepe, Nush-i Jan Tepe, Geoy Tepe, Susa, Pasargadae ve Persepolis gibi anahtar yerleşimler ışığından kültürel değerlendirmeler yapılacaktır. Lydia Seramiği BronzÇağı ndanm.ö. 546 daki Persistilasıile Lydia Krallığı nınyıkılışınakadarolansüreçteki Lydia seramiğinintanınmasınısağlar. Orientalizanetkili Lydia seramikleriveekolleri, Lydia nınmonokromveboyalıseramikleri (siyahüzerinekırmızı, mermertaklidi, bikrom, çizgili) veithalseramiklerininirdelenmesinisağlar. AyrıcaPersyönetimialtındakiLydia dagörülenkarakteristikseramikformlarıvebezemeöğelerinitanıtmayı da kapsar. Lydia ve Phrygia ÖlüGömmeGelenekleri Her ikibölgeninölügömmegeleneklerininirdelenmesiniamaçlar. BronzÇağından Roma dönemininsonunakadar Lydia ve Phrygia bölgelerindegörülenölügömmeadetlerinintanıtılması, ortakölügömmegeleneklerindekikültüreletkileşimlerintartışılmasınıiçerir. BatıAnadoluArkeolojisi İonia, Aiolia, Karia, Troas, ThrakiaKersonesos uvemysia yı da içinealanbircoğrafyanınerkendemirçağkolonizasyonundanitibaren Roma döneminekadarolantarihininvearkeolojisinintanınmasınıamaçlar. Sözkonusukentlerinarkeolojikverilerini, kronolojikproblemlerini, arkeolojikverilerledesteklenentarihiilişkilerinikapsar.

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ DERS KATALOĞU

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ DERS KATALOĞU ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ DERS KATALOĞU 27.2.2017 Arkeoloji Bölümü Düzey Teori Uyg. Lab. AKTS ARK101 - Arkeolojiye Giriş I L 2 0 0 4 Arkeoloji bilimine alt yapı

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ DERS KATALOĞU

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ DERS KATALOĞU ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ DERS KATALOĞU 23.9.2017 Arkeoloji Bölümü Düzey Teori Uyg. Lab. AKTS ARK101 - Arkeolojiye Giriş I L 2 0 0 4 Arkeoloji bilimine alt yapı

Detaylı

GÜZ DÖNEMİ SEÇMELİ DERS LİSTESİ

GÜZ DÖNEMİ SEÇMELİ DERS LİSTESİ V. Bilgi Kitapçığı (Program Katalogu Bilgileri) Program Tanıtımı Programı farklı yönlerden ( misyon, amaçlar, hedefler, programın gücü, mezunlar için fırsatlar vb. açılarından), akademik bir bakış açısıyla

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ SABİRE YAZICI FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS KATALOĞU I.SINIF 1.YARIYIL ZORUNLU DERSLER (1.

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ SABİRE YAZICI FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS KATALOĞU I.SINIF 1.YARIYIL ZORUNLU DERSLER (1. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ SABİRE YAZICI FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS KATALOĞU I.SINIF 1.YARIYIL ZORUNLU DERSLER (1.DÖNEM) ARK 101 Prehistorik Arkeoloji Terminolojisi I 2 0 2 3 ARK 103

Detaylı

2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ KESİNLEŞMİŞ HAFTALIK DERS PROGRAMI GÜN SAAT

2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ KESİNLEŞMİŞ HAFTALIK DERS PROGRAMI GÜN SAAT CUMA PERŞEMBE ÇARŞAMBA SALI PAZARTESİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ KESİNLEŞMİŞ HAFTALIK DERS PROGRAMI GÜN SAAT 1.SINIF 2.SINIF 3.SINIF 4.SINIF 08.00-09.00 ARK437 Arkeoloji Uygulamaları

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. SINIF (I. ve II. Yarıyıl) ARK 101-102 Arkeolojiye Giriş I-II (2) AKTS (3) Arkeolojinin tanımı, amacı, sınırları ve

Detaylı

2015-2016 GÜZ YARIYILI ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ 1. ÖĞRETİM HAFTALIK DERS PROGRAMI PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA 08-30 09-00 ARK131

2015-2016 GÜZ YARIYILI ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ 1. ÖĞRETİM HAFTALIK DERS PROGRAMI PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA 08-30 09-00 ARK131 I.SINIF 2015-2016 GÜZ YARIYILI ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ 1. ÖĞRETİM HAFTALIK DERS PROGRAMI 08-30 09-00 ARK131 Minos ve Myken Çağı Mimarlığı 09 15 ARK131 10 15 Minos ve Myken Çağı Mimarlığı 10 30 11 00 ARK101 Arkeolojiye

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL ZORUNLU SEÇMELİ DERSLER

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL ZORUNLU SEÇMELİ DERSLER KARABÜK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL ZORUNLU AIT181 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (2022) İçerik: İnkılabın tanımı ve Türk inkılabı, Kavram

Detaylı

ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ II. TASLAK HAFTALIK DERS PROGRAMI GÜN SAAT

ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ II. TASLAK HAFTALIK DERS PROGRAMI GÜN SAAT CUMA PERŞEMBE ÇARŞAMBA SALI PAZARTESİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ II. TASLAK HAFTALIK DERS PROGRAMI GÜN SAAT 1.SINIF 2.SINIF 3.SINIF 4.SINIF -ABCDEFGHIJK 10.00-11.00 MÜZ151 Müziğin

Detaylı

Frigler Frigler Troya VII-a nın tahribinden (M.Ö. 1190) hemen sonra Anadolu ya Balkanlar üzerinden gelen Hint Avupa kökenli kavimlerden biridir. Frig tarihini Frigler in yeterli sayıda yazılı belge bırakmamış

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : SANAT TARİHİNE GİRİŞ Ders No : 0310380032 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DOKTORA PROGRAMI DERSLER VE KUR TANIMLARI

TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DOKTORA PROGRAMI DERSLER VE KUR TANIMLARI TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DOKTORA PROGRAMI DERSLER VE KUR TANIMLARI GÜZ DÖNEMİ DERSLERİ Kodu Dersin Adı Statüsü T P K AKTS TAE 700 Özel Konular Z 5 0 0 30 TAE 701 Kültür Kuramları ve Türkiyat Araştırmaları

Detaylı

BATI MÜZİĞİ TARİHİ 1. ÜNİTE İLK ÇAĞ DÖNEMİ MÜZİĞİ

BATI MÜZİĞİ TARİHİ 1. ÜNİTE İLK ÇAĞ DÖNEMİ MÜZİĞİ BATI MÜZİĞİ TARİHİ 1. ÜNİTE İLK ÇAĞ DÖNEMİ MÜZİĞİ İÇERİK Müzikoloji nedir? Müzik tarihinin Müzikoloji içindeki yeri Müzik tarihinin temel kavramları Etimoloji (Müzik kelimesinin kökeni) Kültürel evrim

Detaylı

ANTROPOLOJİ BÖLÜMÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ ARA SINAV PROGRAMI. Dersin Adı Sınav Tarihi Sınav Saati

ANTROPOLOJİ BÖLÜMÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ ARA SINAV PROGRAMI. Dersin Adı Sınav Tarihi Sınav Saati ANTROPOLOJİ BÖLÜMÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ ARA SINAV PROGRAMI Sınıf Dersin Kodu Dersin Adı Sınav Tarihi Sınav Saati Derslik 1. Öğr. 1 1209252 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 16.03.2015

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ MİMARLIK BİLGİSİ YUNAN UYGARLIĞI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ MİMARLIK BİLGİSİ YUNAN UYGARLIĞI ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ MİMARLIK BİLGİSİ YUNAN UYGARLIĞI İÇİNDEKİLER Yunan Uygarlığı Hakkında Genel Bilgi Yunan Dönemi Kentleri Yunan Dönemi Şehir Yapısı Yunan Dönemi

Detaylı

Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Anıtı ve Çevresi Yüzey Araştırması 2013 Yılı Çalışmaları

Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Anıtı ve Çevresi Yüzey Araştırması 2013 Yılı Çalışmaları Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Anıtı ve Çevresi Yüzey Araştırması 2013 Yılı Çalışmaları Yrd. Doç. Dr. Yiğit H. Erbil, Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Anıtı

Detaylı

Prof.Dr. ENGİN AKDENİZ

Prof.Dr. ENGİN AKDENİZ Prof.Dr. ENGİN AKDENİZ Fen-edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Protohistorya Ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri 1987-1991 Lisans Ege Üniversitesi 1991-1993 Yüksek Lisans Ege Üniversitesi

Detaylı

ANTROPOLOJİ BÖLÜMÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ YARIYIL SONU SINAV PROGRAMI Dersin Adı Sınav Tarihi Sınav Saati

ANTROPOLOJİ BÖLÜMÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ YARIYIL SONU SINAV PROGRAMI Dersin Adı Sınav Tarihi Sınav Saati Dersin Kodu ANTROPOLOJİ BÖLÜMÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ YARIYIL SONU SINAV PROGRAMI Dersin Adı Sınav Tarihi Sınav Saati Derslik 1. Öğr. 1 1209202 Evrimin Temel İlke ve Kuramları 11.05.2015

Detaylı

Prof.Dr. ASLI SARAÇOĞLU

Prof.Dr. ASLI SARAÇOĞLU Prof.Dr. ASLI SARAÇOĞLU Arkeoloji Bölümü Klasik Eğitim Bilgileri 1985-1989 Lisans Atatürk Üniversitesi 1989-1991 Yüksek Lisans Atatürk Üniversitesi 1992-1997 Doktora Atatürk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü

Detaylı

Urla / Klazomenai Kazıları

Urla / Klazomenai Kazıları Urla / Klazomenai Kazıları Oniki İon kenti arasında anılan Klazomenai, Urla-Çeşme yarımadasının kuzey kıyısında, İzmir Körfezi'nin ortalarında yer almaktadır. Klazomenai arazisinin (khora) doğuda Smyrna

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. MURAT ÇEKİLMEZ

Yrd.Doç.Dr. MURAT ÇEKİLMEZ Yrd.Doç.Dr. MURAT ÇEKİLMEZ Arkeoloji Bölümü Klasik Eğitim Bilgileri Arkeoloji Bölümü 2001-2005 Lisans Adnan Menderes Üniversitesi Arkeoloji Pr. 2005-2008 Yüksek Lisans Adnan Menderes ÜniversitesiSosyal

Detaylı

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ENSTİTÜSÜ TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ENSTİTÜSÜ TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ENSTİTÜSÜ TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL Adı Adı TAR 501 Eski Anadolu Kültür 3 0 3 TAR 502 Eskiçağda Türkler 3 0 3 TAR 503 Eskiçağ Kavimlerinde

Detaylı

M.Ö. 1200' LERDEN GÜNÜMÜZE ANADOLU UYGARLIKLARI

M.Ö. 1200' LERDEN GÜNÜMÜZE ANADOLU UYGARLIKLARI M.Ö.. 1200' LERDEN GÜNÜMÜZE G ANADOLU UYGARLIKLARI M.Ö.. II. binin sonlarında, nda, boğazlar üzerinden Anadolu'ya olan Deniz Kavimleri GöçG öçleri köklk klü değişikliklere ikliklere neden olur. Anadolu'nun

Detaylı

NOT: TDB 1801 Türk Dili I dersi uzaktan eğitim olacak

NOT: TDB 1801 Türk Dili I dersi uzaktan eğitim olacak GÜN P A Z A R T E S İ Giriş-Çıkış Saati I.SINIF DERS KODU DERSİN ADI Dersi veren Öğretim Elemanı Derslik Giriş-Çıkış Saati FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL/MESLEK YÜKSEKOKULU ADI :... Edebiyat Fakültesi Dekanlığı BÖLÜM

Detaylı

İlkçağ Anadolu Uygarlıklarında Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapı Bağlamında Kütüphane/Arşiv Kurumu

İlkçağ Anadolu Uygarlıklarında Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapı Bağlamında Kütüphane/Arşiv Kurumu İlkçağ Anadolu Uygarlıklarında Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapı Bağlamında Kütüphane/Arşiv Kurumu Prof. Dr. Bülent Yılmaz Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü E-posta : byilmaz@hacettepe.edu.tr

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ ZORUNLU DERSLERİ

HİTİT ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ ZORUNLU DERSLERİ HİTİT ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ ZORUNLU DERSLERİ I.Yarıyıl 4360101 Arkeolojiye Giriş (3.0.3) Arkeoloji nin bir bilim dalı olarak uygulandığı 19. yy dan bu yana kuramsal gelişimi

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU ÖĞRETİM GÜZ YARIYILI

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU ÖĞRETİM GÜZ YARIYILI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU ÖĞRETİM 2012-2013-GÜZ YARIYILI Dersi Veren Birim: Bölüm Adı: Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans Formun Düzenlenme/Yenilenme Tarihi: 13.04.2012

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : İLKÇAĞ TARİHİ Ders No : 0020100003 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

PROTOHİSTORYA VE ÖNASYA ARKEOLOJİSİ ANABİLİM DALI 2015-2016 LİSANS EĞİTİM PROGRAMI

PROTOHİSTORYA VE ÖNASYA ARKEOLOJİSİ ANABİLİM DALI 2015-2016 LİSANS EĞİTİM PROGRAMI ANADAL EĞİTİM PROGRAMI ZORUNLU DERSLERİ 1. SINIF 1. YARIYIL 1 2 YDİ 101 YDA 101 YDF 101 GUS 101 GUS 103 HYK 101 BED 101 3 ATA 101 Temel Yabancı Dil İngilizce/ Basic English Temel Yabancı Dil Almanca/ Basic

Detaylı

Aynı Duvarda Düzlenmiş ve Düzlenmemiş Yüzeyler

Aynı Duvarda Düzlenmiş ve Düzlenmemiş Yüzeyler Aynı Duvarda Düzlenmiş ve Düzlenmemiş Yüzeyler PRİENE NİN KONUTLARI BERGAMA ANTİK KENTİ YUNAN DÖNEMİ ŞEHİR YAPISI MÖ 1050 yıllarından sonra ise genelde Polis adı verilen ilk kent devletleri kurulmaya

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS Tezli yüksek lisans programında eğitim dili Türkçedir. Programın öngörülen süresi 4

Detaylı

KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ

KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 1 632-1258 HALİFELER DÖNEMİ (632-661) Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali, her biri İslam ın yayılması için çalışmıştır. Hz. Muhammed in 632 deki vefatından sonra Arap

Detaylı

YAKIN DOĞU ARKEOLOJİSİ / GEÇ-HİTİT KRALLIĞI

YAKIN DOĞU ARKEOLOJİSİ / GEÇ-HİTİT KRALLIĞI YAKIN DOĞU ARKEOLOJİSİ / GEÇ-HİTİT KRALLIĞI Timothy P. Harrison PATİNA KRALLIĞI NIN BAŞKENTİ TELL TAYINAT Kazı çalışmaları, bit hilani olarak adlandırılan birkaç büyük saray kompleksini ve zarif bir şekilde

Detaylı

Eğitim-Öğretim Yılı Eşdeğeri Kaldırılan Ders. (Yeni Eklenen Ders) Uygulama Gerekçe (**) Kod Dersin Adı T U L AKTS Kod.

Eğitim-Öğretim Yılı Eşdeğeri Kaldırılan Ders. (Yeni Eklenen Ders) Uygulama Gerekçe (**) Kod Dersin Adı T U L AKTS Kod. FORM :3 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANLARI MESLEK YÜKSEKOKULU : BÖLÜM/ PROGRAM : SANAT TARİHİ 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Eşdeğeri Kaldırılan

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖRGÜN ÖĞRETİM ARA SINAV PROGRAMI (SEÇMELİ)

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖRGÜN ÖĞRETİM ARA SINAV PROGRAMI (SEÇMELİ) 17.11.2017 CUMA 16.11.2017 PERŞEMBE 15.11.2017 ÇARŞAMBA 14.11.2017 SALI 13.11.2017 PAZARTESİ 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖR ÖĞRETİM ARA SINAV PROGRAMI (SEÇMELİ) Altay

Detaylı

nzeyrek@uludag.edu.tr Tel: (224) 294 02 47-294 02 48 Tel iç hat: 402 47 Faks: (224) 294 09 29 Faks iç hat: 409 29 temel terim, kavramlar.

nzeyrek@uludag.edu.tr Tel: (224) 294 02 47-294 02 48 Tel iç hat: 402 47 Faks: (224) 294 09 29 Faks iç hat: 409 29 temel terim, kavramlar. ARKEOLOJİ 1 Ders Adi: ARKEOLOJİ 2 Ders Kodu: MRES215 3 Ders Türü: Seçmeli 4 Ders Seviyesi Önlisans 5 Dersin Verildiği Yıl: 2 6 Dersin Verildiği Yarıyıl 3 7 Dersin AKTS Kredisi: 3.00 8 Teorik Ders Saati

Detaylı

HABERLER ÖZBEKİSTAN-TÜRKİYE ULUSLARARASI ARKEOLOJİK ÇALIŞMALAR PROJESİ: ÖZBEKİSTAN DA YERKURGAN MERKEZ TAPINAĞI 2013 YILI ARKEOLOJİK KAZI ÇALIŞMASI

HABERLER ÖZBEKİSTAN-TÜRKİYE ULUSLARARASI ARKEOLOJİK ÇALIŞMALAR PROJESİ: ÖZBEKİSTAN DA YERKURGAN MERKEZ TAPINAĞI 2013 YILI ARKEOLOJİK KAZI ÇALIŞMASI HABERLER ÖZBEKİSTAN-TÜRKİYE ULUSLARARASI ARKEOLOJİK ÇALIŞMALAR PROJESİ: ÖZBEKİSTAN DA YERKURGAN MERKEZ TAPINAĞI 2013 YILI ARKEOLOJİK KAZI ÇALIŞMASI İlk Özbekistan-Türkiye uluslararası arkeolojik çalışmalar

Detaylı

Ders Adı : ARKEOLOJİYE GİRİŞ Ders No : Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri.

Ders Adı : ARKEOLOJİYE GİRİŞ Ders No : Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ARKEOLOJİYE GİRİŞ Ders No : 0050030024 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

PANAZTEPE- MENEMEN KAZISI

PANAZTEPE- MENEMEN KAZISI PANAZTEPE- MENEMEN KAZISI 1982 yılında Manisa Müzesine satılan bir grup eser bilim dünyasının dikkatini çekti. Bu eserler bir mezarlık soygununa işaret ediyordu. Soyulan mezarlar açıkça M.Ö. 2. binyılın

Detaylı

Tarih Öncesi Çağlar - PREHĠSTORĠK DEVĠRLER

Tarih Öncesi Çağlar - PREHĠSTORĠK DEVĠRLER Tarih Öncesi Çağlar - PREHĠSTORĠK DEVĠRLER 1. TaĢ Çağı a) Eski Taş / Kaba Taş (Paleolitik Çağ) = (M.Ö. 2.000.000-10.000) b) Orta Taş / Yontma Taş (Mezolitik Çağ) = (M.Ö. 10.000-8.000) c) Yeni Taş / Cilalı

Detaylı

Tarih Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans (Sak. Üni. Ort.) Programı Ders İçerikleri

Tarih Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans (Sak. Üni. Ort.) Programı Ders İçerikleri Tarih Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans (Sak. Üni. Ort.) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders İçerikleri Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri TAR701 1 3+0 6 Bu dersin temel amacı belli

Detaylı

Mimarlık Tarihi ve Kuramı I (MMR 517) Ders Detayları

Mimarlık Tarihi ve Kuramı I (MMR 517) Ders Detayları Mimarlık Tarihi ve Kuramı I (MMR 517) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Mimarlık Tarihi ve Kuramı I MMR 517 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Şehir devletlerinin merkezlerinde tapınak bulunurdu. Yönetim binası, resmî yapılar ve pazar meydanları tapınağın etrafında yer alırdı.

Şehir devletlerinin merkezlerinde tapınak bulunurdu. Yönetim binası, resmî yapılar ve pazar meydanları tapınağın etrafında yer alırdı. M.Ö 2000 den itibaren Eski Yunan da ve Ege de polis adı verilen şehir devletleri ortaya çıkmıştır. Bunlardan en önemlileri Atina,Sparta,Korint,Larissa ve Megara dır. Şehir devletlerinin merkezlerinde tapınak

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ AVANOS MESLEK YÜKSEKOKULU DERS İÇERİKLERİ

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ AVANOS MESLEK YÜKSEKOKULU DERS İÇERİKLERİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I 1 GÜZ AİT 101 2 0 2 Zorunlu İÇERİK: Atatürk ilke ve devrimlerinin tanıtılması: Demokrasinin oluşmasını etkileyen gelişmeler Tanzimat öncesi Osmanlı devleti: Tanzimat

Detaylı

II. İSTANBUL ARKEOLOJİ VE SANAT TARİHİ ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU PROGRAMI 11. ARALIK 1. GÜN

II. İSTANBUL ARKEOLOJİ VE SANAT TARİHİ ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU PROGRAMI 11. ARALIK 1. GÜN II. İSTANBUL ARKEOLOJİ VE SANAT TARİHİ ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU PROGRAMI 11. ARALIK 1. GÜN 10:30 Açılış Konuşması: Yrd. Doç. Dr. Kenan Eren 11:00-11:20 Ulaş Arslan Yaşamını Arkeolojiye Adamış Bir Bilim Kadını:

Detaylı

MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI

MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI TÜRKİYE DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI ENVANTERİ ENV. NO. 58.01.0.02 ÇİMENYENİCE KÖYÜ, KÖROĞLU TEPELERİ, I39-a4 MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI İL SİVAS İLÇE HAFİK MAH.-KÖY VE MEVKİİ Çimenyenice Köyü GENEL

Detaylı

Teos Çevre Düzenleme Projesi ve Uygulanması İle İlgili Çalışmalar:

Teos Çevre Düzenleme Projesi ve Uygulanması İle İlgili Çalışmalar: Teos Çevre Düzenleme Projesi ve Uygulanması İle İlgili Çalışmalar: Teos antik kentinde 25 Temmuz 2010 tarihinde başlayan yeni dönem kazı çalışmalarının öncelikli amacı, kazı evi ve deposunun yapımı için

Detaylı

Doktora Dersleri. SAN 700 Özel Konular

Doktora Dersleri. SAN 700 Özel Konular Doktora Dersleri SAN 700 Özel Konular Anabilim/Anasanat Dallarının tez aşamasında bulunan öğrencileri tarafından alınması zorunlu olan bu ders, alanın ileri ve özgün konularını içerir. Bu kapsamda alanla

Detaylı

Uygarlığın Doğuşu ve İlk Çağ Uygarlıkları Video Flash Anlatımı 2.ÜNİTE: UYGARLIĞIN DOĞUŞU VE İLK UYGARLI

Uygarlığın Doğuşu ve İlk Çağ Uygarlıkları Video Flash Anlatımı 2.ÜNİTE: UYGARLIĞIN DOĞUŞU VE İLK UYGARLI Uygarlığın Doğuşu ve İlk Çağ Uygarlıkları Video Flash Anlatımı 2.ÜNİTE: UYGARLIĞIN DOĞUŞU VE İLK UYGARLI 1.KONU: TARİHÎ ÇAĞLARA GİRİŞ 2.KONU: İLK ÇAĞ UYGARLIKLARI 1.K0NU TARİHİ ÇAĞLARA GİRİŞ İnsan, düşünebilme

Detaylı

Dersin Amacı. Ders İçeriği

Dersin Amacı. Ders İçeriği BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - DERS İZLENCESİ Ders Kodu Teorik Uygulama Lab. Türkiye de Turizm Coğrafyası Ulusal Kredi Öğretim planındaki AKTS 810000000001208 3 0 0 3 6 Ön Koşullar : Bu dersin ön koşulu ya da

Detaylı

B.Ü. TUYGAR Merkezi ve Turizm İşletmeciliği Bölümü

B.Ü. TUYGAR Merkezi ve Turizm İşletmeciliği Bölümü B.Ü. TUYGAR Merkezi ve Turizm İşletmeciliği Bölümü Türkiye de Toplum için Arkeoloji ve Boğaziçi Üniversitesi Garanti Kültür Merkezi Seminer Salonu-1 2 Nisan 2015 Perşembe Saat 13.30-17.30 Bursa Aktopraklık

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ - MİMARLIK BÖLÜMÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM PROGRAMI

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ - MİMARLIK BÖLÜMÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM PROGRAMI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ - MİMARLIK BÖLÜMÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM PROGRAMI 1.YARIYIL GÜZ DÖNEMİ MİM 1501 TEMEL TASARIM (*)(+) 4 4 6 10 MİM 1601 YAPIM BİLGİSİNE GİRİŞ I (+) 2 2 3 5 MİM 1503

Detaylı

DERS ÖĞRETİM PLANI. İktisat Tarihi. Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Türü. Seçmeli Doktora

DERS ÖĞRETİM PLANI. İktisat Tarihi. Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Türü. Seçmeli Doktora Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Türü DERS ÖĞRETİM PLANI Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi 8 Haftalık Ders Saati 3 Haftalık Uygulama Saati - Haftalık Laboratuar Saati - Dersin Verildiği Yıl Dersin Verildiği

Detaylı

Mimarlık Tarihi I (MMR 122) Ders Detayları

Mimarlık Tarihi I (MMR 122) Ders Detayları Mimarlık Tarihi I (MMR 122) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Mimarlık Tarihi I MMR 122 Bahar 3 0 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i - Dersin Dili Dersin

Detaylı

KODU DERSİN ADI T U K 403-404 Çağdaş Sanat I-II 2 0 2. Yard. Doç. Dr. Solmaz BUNULDAY HASGÜLER

KODU DERSİN ADI T U K 403-404 Çağdaş Sanat I-II 2 0 2. Yard. Doç. Dr. Solmaz BUNULDAY HASGÜLER ÇOMÜ / GSF / TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ BÖLÜM Temel Eğitim Bölümü (G.T.S. IV) Sanat Kuramları A.S.D. 403-404 Çağdaş Sanat I-II 2 0 2 ÖĞRETİM ELEMANI Yard. Doç. Dr. Solmaz BUNULDAY HASGÜLER İMZASI Çağdaş sanatın

Detaylı

Tarihi Mekanların Analizi (MMR 444) Ders Detayları

Tarihi Mekanların Analizi (MMR 444) Ders Detayları Tarihi Mekanların Analizi (MMR 444) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Tarihi Mekanların Analizi MMR 444 Seçmeli 2 0 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ YILLIK PLANI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ YILLIK PLANI KASIM EKİM 07-08 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ YILLIK PLANI Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı TARİH VE TARİH YAZICILIĞI

Detaylı

ORTA /OLGUN BRONZ ÇAĞ M.Ö

ORTA /OLGUN BRONZ ÇAĞ M.Ö ORTA /OLGUN BRONZ ÇAĞ M.Ö.2500-2000 Anadolu uzun bir duraklama sürecinden sonra Olgun Bronz Çağ da yeniden parlak bir dönem yaşar. Yazı henüz kullanılmamakla birlikte uygarlık üstün bir düzeye ulaşmıştır.

Detaylı

II. ULUSLARARASI IONIA KONFERANSI 30 MAYIS-1 HAZIRAN 2011, İZMİR

II. ULUSLARARASI IONIA KONFERANSI 30 MAYIS-1 HAZIRAN 2011, İZMİR Tarih Okulu The History School Mayıs - Ağustos 2011 May-August 2011 Sayı X, 245-250. Number X, 245-250. II. ULUSLARARASI IONIA KONFERANSI 30 MAYIS-1 HAZIRAN 2011, İZMİR Ergün LAFLI Özet Bu kısa haber niteliğindeki

Detaylı

DERS TANITIM BİLGİLERİ (TÜRKÇE)

DERS TANITIM BİLGİLERİ (TÜRKÇE) 1 DERS TANITIM BİLGİLERİ (TÜRKÇE) Ders Bilgileri Dersin Adı Kodu Yarıyılı Teori Uygulama Laboratuar Yerel AKTS (Saat/Hafta) (Saat/hafta) Kredi Sanat Tarihi EÜT Güz 2 0-2 2 141 Önkoşul(lar)-var ise - Dersin

Detaylı

Bu dersin ön koşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.

Bu dersin ön koşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ÇAĞDAŞ SANAT Ders No : 0310380125 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

Aphrodite nin Kenti Aphrodisias

Aphrodite nin Kenti Aphrodisias Aphrodite nin Kenti Aphrodisias Kenan Eren Yrd. Doç. Dr., Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Aphrodisias antik kenti ve Aphrodisias Müzesi, antik kentte son 50 yılda yoğunlaşan kazı

Detaylı

Sanat Tarihi (EÜT 141) Ders Detayları

Sanat Tarihi (EÜT 141) Ders Detayları Sanat Tarihi (EÜT 141) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Sanat Tarihi EÜT 141 Güz 2 0 0 2 2 Ön Koşul Ders(ler)i - Dersin Dili Dersin Türü Dersin

Detaylı

ARK433 Güz S - 3. Doç. Dr. Haluk Çetinkaya

ARK433 Güz S - 3. Doç. Dr. Haluk Çetinkaya T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS TANITIM FORMU Dersin Adı Bizans Sanatı I Kodu Dönemi Zorunlu/Seçmeli MSGSÜ Kredi AKTS ARK433 Güz S - 3 Ön

Detaylı

URARTULAR. topografik özelliklerinden dolayı federasyon üyelerinin birbirleriyle bağları gevşekti.

URARTULAR. topografik özelliklerinden dolayı federasyon üyelerinin birbirleriyle bağları gevşekti. E T KİNLİK 5 URARTULAR U Y G A R L I K L A R T A R İ H İ - I A Y D A N D E M İ R K U Ş K AY N A K 1 : 178 (Lloyd, Seton, Türkiye nin Tarihi, Tübitak Yayınları, 2007, s. 106) K AY N A K 2 Hitit İmparatorluğu

Detaylı

MMM291 MALZEME BİLİMİ

MMM291 MALZEME BİLİMİ MMM291 MALZEME BİLİMİ Ofis Saatleri: Perġembe 14:00 16:00 ayse.kalemtas@btu.edu.tr, akalemtas@gmail.com Bursa Teknik Üniversitesi, Doğa Bilimleri, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi, Metalurji ve Malzeme

Detaylı

Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir.

Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir. Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir. Kuzeyde Sırbistan ve Kosova batıda Arnavutluk, güneyde Yunanistan,

Detaylı

Görsel İletişim Tasarımı Öğr.Gör. Elif Dastarlı

Görsel İletişim Tasarımı Öğr.Gör. Elif Dastarlı SANAT TARİHİ I Görsel İletişim Tasarımı Öğr.Gör. Elif Dastarlı Gotik Sanat Ortaçağ: Antik Çağ ın sona ermesinden (6. yüzyılın ilk yarısından) Rönesans a kadar olan yaklaşık bin yıllık dönem - klasik çağ

Detaylı

Rönesans Heykel Sanatı

Rönesans Heykel Sanatı Rönesans Heykel Sanatı Ortaçağda heykel mimariye bağımlıdır. Fakat Rönesans döneminde, heykel mimariden bağımsız eserler olarak karşımıza çıkar. Heykeller meydanlarda, saraylarda ve köşklerde sergilenmeye

Detaylı

Yerel Yönetimler ve Kentsel Politikalar (KAM 403) Ders Detayları

Yerel Yönetimler ve Kentsel Politikalar (KAM 403) Ders Detayları Yerel Yönetimler ve Kentsel Politikalar (KAM 403) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Yerel Yönetimler ve Kentsel Politikalar KAM 403 Güz 3 0

Detaylı

YERYÜZÜNDE YAŞAM ANADOLU VE MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI

YERYÜZÜNDE YAŞAM ANADOLU VE MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI YERYÜZÜNDE YAŞAM ANADOLU VE MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI ANADOLU VE MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI YUNAN ANADOLU MEZAPOTAMYA İRAN MISIR HİNT ANADOLU VE MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI GENEL ÖZELLİKLERİ: 1- Genellikle iklim

Detaylı

128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21

128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21 Socrates-Comenius, Eylem 2.1. Projesi Bir Eğitim Projesi olarak Tarihi Olayları Yeniden Canlandırma Eğitimden Eyleme Referans: 128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21 ÖĞRETMEN EĞİTİMİ PROGRAMI PLAN DURUM Pek

Detaylı

1- Aşağıdakilerden hangisi tarih çağlarının başlangıcında ilkel endüstrinin ve sermaye birikiminin temelini oluşturmuştur.

1- Aşağıdakilerden hangisi tarih çağlarının başlangıcında ilkel endüstrinin ve sermaye birikiminin temelini oluşturmuştur. 1- Aşağıdakilerden hangisi tarih çağlarının başlangıcında ilkel endüstrinin ve sermaye birikiminin temelini oluşturmuştur. a) Tutsaklık düzeni b) Üretim artığının sağlanması c) Uzmanlaşmış zanaatçı sınıfı

Detaylı

İÇİNDEKİLER TEŞEKKÜR...11 ÖNSÖZ...13 GİRİŞ...15

İÇİNDEKİLER TEŞEKKÜR...11 ÖNSÖZ...13 GİRİŞ...15 İÇİNDEKİLER TEŞEKKÜR...11 ÖNSÖZ...13 GİRİŞ...15 BİRİNCİ BÖLÜM MEZOPOTAMYA Coğrafya...21 Mezopotamya nın Yazı Öncesi Tarihi...22 Mezopotamya nın Siyasi Tarihi...25 Sumerliler...25 Uruk, Cemdet Nasr ve Erken

Detaylı

15. MÜZE ÇALIŞMALARI ve KURTARMA KAZILARI SEMPOZYUMU

15. MÜZE ÇALIŞMALARI ve KURTARMA KAZILARI SEMPOZYUMU T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 15. MÜZE ÇALIŞMALARI ve KURTARMA KAZILARI SEMPOZYUMU 24-26 NİSAN 2006 ALANYA T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayın No : 3082

Detaylı

TARİH BÖLÜMÜ ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI

TARİH BÖLÜMÜ ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI TARİH BÖLÜMÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI I. YARIYIL ECTS II. YARIYIL ECTS BİL 150 Temel Bilgi Teknolojisi 4+0 5,0 TAR 107 İlkçağ Tarihi I 3+0 5,0 TAR 108 İlkçağ Tarihi II 3+0 5,0 TAR 115 Osmanlıca

Detaylı

ARKEOLOJİ ANA BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI GÜZ YARIYILI (DERS AŞAMASI) DERSİN

ARKEOLOJİ ANA BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI GÜZ YARIYILI (DERS AŞAMASI) DERSİN ARKEOLOJİ ANA BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI GÜZ YARIYILI ( AŞAMASI) ADI EOD5101 850301561-589 Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi Z 4 0 4 0 5 EOD5103 850301591 Yüksek Lisans Danışmanlık Z 0 1 1 0 1 ARK5001

Detaylı

En eski uygarlıklardan biri olan Mısır Uygarlığı Nil nehri vadisinde gelişmiştir. Mısır mimarisinin en önemli yapıtları Mısır Piramitleri dir.

En eski uygarlıklardan biri olan Mısır Uygarlığı Nil nehri vadisinde gelişmiştir. Mısır mimarisinin en önemli yapıtları Mısır Piramitleri dir. MISIR BAHÇELERİ En eski uygarlıklardan biri olan Mısır Uygarlığı Nil nehri vadisinde gelişmiştir. Mısır mimarisinin en önemli yapıtları Mısır Piramitleri dir. pramitler Mısırlıların kralarına yaptıkları

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN SANAT TARİHİ BÖLÜMÜ YENİ AKADEMİK PROGRAMI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN SANAT TARİHİ BÖLÜMÜ YENİ AKADEMİK PROGRAMI 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN SANAT TARİHİ BÖLÜMÜ YENİ AKADEMİK PROGRAMI 1. SAN101 Sanat Tarihi Terim ve Kavramları I (303 5) Sanat tarihinin anlaşılması için bilinmesi gerekli mimari, süsleme,

Detaylı

SANAT TARİHİ SANAT TARİHİ NEDİR? Sanat Tarihi, geçmişte varlık göstermiş uygarlıkların ortaya koyduğu her tür taşınır ve taşınmaz maddi kültür varlıklarını inceleyen bir bilim dalıdır. Güzel Sanatlar ve

Detaylı

BASIN METNİ 16.01.2012 BEYLİKDÜZÜ MİGROS ALIŞVERİŞ MERKEZİ ÇOCUK KÜLTÜR SANAT FESTİVALİ. Thema Anadolica!

BASIN METNİ 16.01.2012 BEYLİKDÜZÜ MİGROS ALIŞVERİŞ MERKEZİ ÇOCUK KÜLTÜR SANAT FESTİVALİ. Thema Anadolica! BASIN METNİ 16.01.2012 BEYLİKDÜZÜ MİGROS ALIŞVERİŞ MERKEZİ ÇOCUK KÜLTÜR SANAT FESTİVALİ Thema Anadolica! ECE TÜRKİYE - BEYLİKDÜZÜ MİGROS ALIŞVERİŞ MERKEZİ NDE UNUTULMAZ BİR KÜLTÜR-SANAT SERÜVENİ Thema

Detaylı

Uygarlık Tarihi (HIST 201) Ders Detayları

Uygarlık Tarihi (HIST 201) Ders Detayları Uygarlık Tarihi (HIST 201) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Uygarlık Tarihi HIST 201 Güz 3 0 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

Roma mimarisinin kendine

Roma mimarisinin kendine Roma Bahçe Sanatı Daha sonraları Roma İmparatorluğunun en fazla geliştiği yıllarda, Romalı generallerin harpler sonucu dünyanın dört köşesine Roma mimarisinin taşınmasına sebep olmuştur. Roma mimarisinin

Detaylı

TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERSLER VE KUR TANIMLARI

TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERSLER VE KUR TANIMLARI TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERSLER VE KUR TANIMLARI GÜZ DÖNEMİ DERSLERİ Kodu Dersin Adı Statüsü T P K AKTS TAE 600 Özel Konular Z 4 0 0 30 TAE 601 Türkiyat Araştırmalarına Giriş I Z

Detaylı

SEÇMELİ DERSLER: ARK121 Antik Çağda Sosyal Hayat -I (2023)

SEÇMELİ DERSLER: ARK121 Antik Çağda Sosyal Hayat -I (2023) KARABÜK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL ZORUNLU AIT181 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (2022) İçerik: İnkılabın tanımı ve Türk inkılabı, Kavram

Detaylı

2014 Yılı Akhisar Thyateira (Thyatira) Antik Kenti ve Hastane Höyüğü Kazıları

2014 Yılı Akhisar Thyateira (Thyatira) Antik Kenti ve Hastane Höyüğü Kazıları 2014 Yılı Akhisar Thyateira (Thyatira) Antik Kenti ve Hastane Höyüğü Kazıları Prof.Dr.Engin Akdeniz Adnan Menderes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Tepe Mezarlığı Hastane Höyüğü Akhisar

Detaylı

T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MİMARİ RESTORASYON PROGRAMI ÖN LİSANS DERS BİLGİ FORMU

T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MİMARİ RESTORASYON PROGRAMI ÖN LİSANS DERS BİLGİ FORMU T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MİMARİ RESTORASYON PROGRAMI ÖN LİSANS DERS BİLGİ FORMU Dersin Adı Geleneksel Konut Mimarisi Sözlüğü Kodu Dönemi Zorunlu/Seçmeli MSGSÜ Kredi

Detaylı

URARTU UYGARLIĞI. Gülsevilcansel YILDIRIM

URARTU UYGARLIĞI. Gülsevilcansel YILDIRIM URARTU UYGARLIĞI Gülsevilcansel YILDIRIM 120213060 Urartular MÖ birinci yüzyılın başında, Van Gölü ve çevresinde önemli bir devlet Kuran ve günümüze kadar buradaki uygarlıkları etkilemiş bir kavimdir.

Detaylı

İktisat Tarihi II. I. Hafta

İktisat Tarihi II. I. Hafta İktisat Tarihi II I. Hafta Tarih Öncesi Çağların Bölümlenmesi Taş Çağı Bakır Çağı Tunç veya Bronz Çağı Tarihsel gelişim türün sürdürülmesi ve çoğalmasına katkıda bulunma ölçütüne göre de yargılanabilir.

Detaylı

Uygarlık Tarihi (HIST 201) Ders Detayları

Uygarlık Tarihi (HIST 201) Ders Detayları Uygarlık Tarihi (HIST 201) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Uygarlık Tarihi HIST 201 Güz 3 0 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU KAZI DESTEĞİ: POLEMAİOS ONUR ANITININ KAZI, RESTİTÜSYON VE RESTORASYON RAPORU

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU KAZI DESTEĞİ: POLEMAİOS ONUR ANITININ KAZI, RESTİTÜSYON VE RESTORASYON RAPORU ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU KAZI DESTEĞİ: POLEMAİOS ONUR ANITININ KAZI, RESTİTÜSYON VE RESTORASYON RAPORU Kutsal alanlardaki Onur Anıtları, kente ya da kentin kutsal alanlarına maddi ve

Detaylı

Doğu Akdeniz de Tarım ve Şehirleşme Süreci. Elif Ünlü Boğaziçi Üniversitesi - Tarih Bölümü

Doğu Akdeniz de Tarım ve Şehirleşme Süreci. Elif Ünlü Boğaziçi Üniversitesi - Tarih Bölümü Doğu Akdeniz de Tarım ve Şehirleşme Süreci Elif Ünlü Boğaziçi Üniversitesi - Tarih Bölümü Arkeoloji insanların kültürlerini ortaya çıkarıp, belgelemek ve analizlerini yapmak suretiyle maddi kültür ve çevresel

Detaylı

Atölye Yürütücüleri: Serpil Muallaoğlu, Kaya Dinçer, Esra Karahan, Sadrettin Soylu Asistanlar:. Çalışma Alanı:

Atölye Yürütücüleri: Serpil Muallaoğlu, Kaya Dinçer, Esra Karahan, Sadrettin Soylu Asistanlar:. Çalışma Alanı: Atölye Adı: NİŞANCA Atölye Yürütücüleri: Serpil Muallaoğlu, Kaya Dinçer, Esra Karahan, Sadrettin Soylu Asistanlar:. Çalışma Alanı: Nişanca Mahallesi, güneyde Marmara Denizi kıyısında Kumkapı Balıkçı Barınağı

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ. Prehistorik Dönem Yapı Kültürü

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ. Prehistorik Dönem Yapı Kültürü ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ Prehistorik Dönem Yapı Kültürü PREHİSTORİK DÖNEM NEDİR? Yazının bulunmasından önceki çağlara prehistorik (tarih öncesi çağlar) dönem denir.

Detaylı

MUHSİN ERTUĞRUL MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ TAKI TARİHİ SORULARI 1) Yapılan kazılarda takılarla ilgili ilk bulgular hangi döneme aittir?

MUHSİN ERTUĞRUL MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ TAKI TARİHİ SORULARI 1) Yapılan kazılarda takılarla ilgili ilk bulgular hangi döneme aittir? MUHSİN ERTUĞRUL MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ TAKI TARİHİ SORULARI 1) Yapılan kazılarda takılarla ilgili ilk bulgular hangi döneme aittir? 2) Paleolitik çağda doğal malzemeleri hangi yöntemleri kullanıp şekillendirerek

Detaylı

ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ 2011 PLANI DERS İÇERİKLERİ

ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ 2011 PLANI DERS İÇERİKLERİ ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ 2011 PLANI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL ARK 113 Arkeoloji Biliminin Gelişimi I (Prof.Dr. Turan Takaoğlu) Bu ders öncelikli olarak arkeoloji biliminin tanımı, amaçları, araştırma yöntemleri,

Detaylı

COĞRAFYA BÖLÜMÜ NDEN EDREMİT KÖRFEZİ KUZEY KIYILARINA ARAZİ ÇALIŞMASI

COĞRAFYA BÖLÜMÜ NDEN EDREMİT KÖRFEZİ KUZEY KIYILARINA ARAZİ ÇALIŞMASI COĞRAFYA BÖLÜMÜ NDEN EDREMİT KÖRFEZİ KUZEY KIYILARINA ARAZİ ÇALIŞMASI Fen Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü 4. Sınıf öğrencilerine yönelik olarak Arazi Uygulamaları VII dersi kapsamında Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARI. Profesörler: Erol ALTINSAPAN, Cahit Yalçın BİLİM, İhsan GÜNEŞ, Abdulkadir GÜRER, Bilhan KARTAL, Nadir SUĞUR

EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARI. Profesörler: Erol ALTINSAPAN, Cahit Yalçın BİLİM, İhsan GÜNEŞ, Abdulkadir GÜRER, Bilhan KARTAL, Nadir SUĞUR EDEBİYAT FAKÜLTESİ Edebiyat Fakültesi, 1993 yılındaki yeniden yapılanma sonucunda 496 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuştur. 1982 sonrasında ülkemizde Edebiyat Fakültesi adıyla kurulan tek fakültedir.

Detaylı

İktisat Tarihi II. IV. Hafta

İktisat Tarihi II. IV. Hafta İktisat Tarihi II IV. Hafta İnsan Bilgisinde Devrim - devam Çağdaş yabanlarda olduğu gibi eski çağlarda tıp kuramının özü büyüydü. II. Devrimden sonra Babil de doktorlar aynı zamanda rahipti. Mısır da

Detaylı

Tokat ın 68 km güneybatısında yer alan Sulusaray, Sabastopolis antik kenti üzerinde kurulmuştur.

Tokat ın 68 km güneybatısında yer alan Sulusaray, Sabastopolis antik kenti üzerinde kurulmuştur. Çekerek ırmağı üzerinde Roma dönemine ait köprüde şehrin bu adı ile ilgili kitabe bulunmaktadır. Tokat ın 68 km güneybatısında yer alan Sulusaray, Sabastopolis antik kenti üzerinde kurulmuştur. Antik Sebastopolis

Detaylı