Sağlık, Güvenlik ve Çevre Politikası

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sağlık, Güvenlik ve Çevre Politikası"

Transkript

1 Sağlık, Güvenlik ve Çevre Politikası Novartis Global Politikası 1 Mart 2014 Versiyon HSE 001.V1.TR

2 1. Giriş Novartis'te amacımız, Sağlık, Güvenlik ve Çevre (HSE) konusunda lider şirketler arasında yer almaktır. Uzun vadeli ve sürdürülebilir bir şirket oluşturarak sorumluluk bilinciyle faaliyet göstermeye çabalıyoruz. Bunu bakım ve iyileştirme amacımıza paralel olarak gerçekleştiriyoruz. HSE, Novartis in uzun vadeli şirket stratejisinin temel unsurlarından biridir. HSE uygulamalarını çalışanlarımızı, komşularımızı, hastalarımızı, ticari değerlerimizi, doğal kaynaklarımızı ve çevremizi korumak amacıyla, sağlık alanındaki küresel faaliyetlerimizin tamamı bağlamında değerlendiririz. Bu taahhüt, bilim insanının araştırmaya başladığı andan üretime, dağıtıma, müşterilerimizin ve hastalarımızın nihai ürünü kullanıp attığı ana kadar yaptığımız her şeyin bir parçasıdır. Bu Politika, Novartis'in Novartis Davranış Kuralları'nda belirtildiği gibi iş sağlığı, güvenliği ve çevre koruma konusunda her açıdan bir lider olmasını sağlayan ilkeleri ve yönetim uygulamalarını gösterir. Sağlık, güvenlik, çevre risklerini ve bunların kötü etkilerini minimum seviyeye indirmek için Novartis in benimsediği yaklaşımı tanımlar. HSE kapsamında tüm çalışanlardan beklenenleri açıklar ve zorunlu şirket içi HSE Kılavuz i'ne uyulması için bir temel niteliğindedir. HSE herkesin sorumluluğu olmakla birlikte Yönetim kendi idaresi altındaki alanlarda iyi sağlık, güvenlik ve çevre uygulamalarını yerine getirmekten ve bu uygulamaların sürdürülmesinden sorumludur. 1.1 Kapsam ve Uygulanabilirlik Bu Politika Novartis AG ve bağlı şirketlerinin ( Grup ) tüm çalışanları için geçerlidir. Bu Politika kapsamındaki ilkeler, Novartis'in operasyonel sorumluluğunun olduğu yerlerde, örneğin bir Novartis şirketi tarafından işletilen veya kontrol edilen tesisler (Novartis mülkü veya kiralanmış olabilir) ve Novartis'in operasyon sorumluluğu üstlendiği ortak girişimlerde geçerlidir. Novartis'in küresel ilkelerini ve yönetim uygulamalalarını içeren bu Politika, yürürlükte olan uluslararası çevre yönetim standartları (ISO 14001), iş sağlığı ve güvenliği (OHSAS 18001) gibi kanunlar ve yönetmeliklere uygundur. Bu Politika, tüm Grup şirketlerinde küresel olarak uygulanacak, yerel yasa veya yönetmeliklerin daha kısıtlayıcı olduğu durumlarda gerekli değişiklikler yapılacaktır. 2 / 7

3 2., Kurallar ve Tanımlar 2.1 Taahhüdümüz Sürdürülebilirlik için çabalarız Şirket kültürümüzde, çalışanlarımız, komşularımız ve şirket faaliyetlerimizden etkilenen diğer kişilerin sağlık ve güvenliğini korumak, çevreyi korumak temel değerler olarak kabul edilir ve diğer temel ticari amaçlarımız ile eşit derecede önem arz eder. Yönetim iyi sağlık, güvenlik ve çevre uygulamalarını yerine getirmek ve korumak, herkese örnek olmaktan (sağlıklı, güvenli ve çevreye karşı sorumlu çalışan davranışları göstermek gibi) sorumlu olsa da, çalışanların da HSE konularını anlaması ve bunlara diğer ticari hedeflerle eşit derecede önem vermesi gerekir. Çalışanlardan, görevlerini her zaman bir sosyal sorumluluk duygusuyla yerine getirmeleri beklenir Çalışanlarımızın sağlık ve güvenliğine önem veririz Çalışanlarımızın sağlığını korumak ve geliştirmek için yasalar çerçevesinde mümkün olan her yerde sigarasız çalışma alanları sunmak gibi programları destekleriz. Çalışanlar gönüllü sağlık programlarından yararlanmaları ve aşağıdaki gibi sağlıklı davranışları benimsemeleri konusunda teşvik edilir: düzenli olarak egzersiz yapmak günlük rutine hareket katmak sağlıklı yiyecek seçimleri yapmak sağlık taramalarına katılmak mümkün olduğunda çalışan yardımı ve işe dönüş programlarından faydalanmak. Yönetimden, çalışanlarının sağlıklı bir yaşam sürme konusundaki çabalarını desteklemesi beklenir. Çalışanlarımıza güvenli çalışma koşulları sağlarız ve onları sağlık konusundaki tehditlere ve yaralanmalara karşı korumaya çalışırız. Potansiyel olarak tehlikeli olan bir işe başlamadan önce Süreç Risk Analizi veya İşyeri Sağlık Riski Değerlendirmesi gibi bir risk değerlendirmesi yapılmalıdır. Yönetim, risk değerlendirmesi yapmak ve çalışanlarla işbirliği içerisinde koruyucu önlemler geliştirmekten sorumludur. Çalışanlar yerel güvenlik gerekliliklerini öğrenmeli ve bunlara uymalıdır. gerekli olduğunda yeterli kişisel koruma ekipmanı kullanmak güvenlik uyarı işaretlerine ve alarmlara uymak zorunlu tesis güvenliği eğitimi, sürücü güvenlik eğitimi, davranış temelli güvenlik programı gibi eğitim ve gözlem programlarına katılmak güvenli olmayan davranışları, koşulları ve güvenlik risklerini rapor etmek. Çalışanlardan, çalışma arkadaşlarına dikkat etmeleri ve güvenli olmayan davranışlar konusunda onları uyarmaları beklenir. 3 / 7

4 2.1.3 Çevreye önem veririz Doğal kaynakları sorumlu bir şekilde kullanmaya, faaliyetlerimizin ve ürünlerimizin kullanım süreleri boyunca çevreye yaptıkları etkiyi minimum seviyeye indirmeye çabalarız. Buna iklim değişikliğiyle ilgili genel hedeflerimize ulaşmak için operasyonlarımızda enerji verimliliğini maksimum seviyeye çıkarmak, araştırma, geliştirme ve üretim faaliyetlerimizde mümkün olduğu sürece sürdürülebilir ambalajlama ve yeşil kimya uygulamalarını uygulamak dâhildir. Çalışanlar, atık azaltma önlemlerinin (atık oluşumunu önleme, azaltma ve tüm materyallerin geri dönüştürülmesi ve yeniden kullanılması) öncelik sırasına dikkat etmek de dahil olmak üzere günlük işlerinde çevresel ayak izlerini en aza indirmek için ellerinden geleni yapmalıdır. Örnekler: Enerjinin verimli bir şekilde kullanılması Çalışanlar her zaman enerjiyi en verimli şekilde nasıl kullanabileceklerini düşünmeli ve iş yerinde enerji tüketimini azaltmak için fırsat aramalıdır. Buna, kullanılmadığı zamanlarda ışıkları ve ofis/laboratuvar ekipmanını kapatmak dâhildir. Kalite sorumluları ve tesis yöneticileri, odanın temizliği ve diğer şartlarıyla ilgili noktaları (örneğin sıcaklık, nem ve hava değişim oranı), yönetmeliklere veya uyum standartlarına göre kabul edilebilir sınırlar içinde belirlerken ve bunları uygularken enerjinin verimli kullanılması ilkesini göz önünde bulundurmalıdır. Projeler enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kullanımı açısından gözden geçirilir. Kullanım ömrü boyunca enerji verimliliğini geri dönüşle artıran yatırım projeleri tercih edilir. Sera gazı emisyonlarının azaltılması Çalışanlar mümkün olduğu sürece seyahatlerini en aza indirmeli, şirket tarafından kabul edilmesi ve mümkün olması halinde video veya telekonferans seçeneklerini kullanmalıdır. Satış çalışanları yakıt tasarrufu sağlamak ve CO2 emisyonlarını minimum seviyeye indirmek için yakıt verimliliği sağlayan araçlar seçmeli ve bu araçları güvenli ve eko-verimli bir şekilde kullanmalıdır. Atıkların geri dönüştürülmesi veya miktarının en aza indirilmesi Çalışanlar atık oluşumundan kaçınmalı ve yerel geri dönüşüm imkanları mevcutsa, buna uygun olarak geri dönüşüm seçeneklerinden faydalanmalıdır. E-postaları, e-posta eklerini ve işle ilgili diğer belgeleri yazdırmadan önce çevre üzerindeki etkilerini düşünmelidir. Ambalaj tasarımcıları, çevreye kötü etkisi olmayacak materyallerden, sadeleştirilmiş veya küçültülmüş ambalajlar tasarlamalıdır. Süreç geliştirme uzmanları solvent kullanımını azaltacak veya kullanılan solventin geri dönüştürülmesini mümkün kılacak teknikler kullanmalıdır. Üretim çalışanları, atık sularda oluşan ara maddeleri ve etkin maddeleri azaltmanın yollarını aramalıdır. Suyun verimli bir şekilde kullanılması Çalışanlar suyu en verimli şekilde kullanmaya çabalamalı ve işyerinde su kullanımını azaltma imkânı sağlayacak fırsatları tespit etmelidir. 4 / 7

5 2.1.4 Ürün ve teknoloji geliştirme süreçlerinde HSE uygulamalarını göz önünde bulundururuz Şirket faaliyetlerimiz, süreçlerimiz, hastalarımız ve çevre üzerindeki olumlu etkilerin, alınan tüm önlemlere karşı mevcut olan risklerden daha fazla olmasını sağlamak için, çalışanların modern HSE risk analizi ve ilgili etki değerlendirmelerinin de dâhil olduğu net bir süreç takip etmeleri beklenir. Çalışanlar, HSE ile ilgili olarak dikkate alınacak hususların ürün ve süreç geliştirme, tedarik, üretim süreçlerine ve büyük projelere erken bir aşamada entegre edilmesini sağlamalıdır. Çalışanlar ürün geliştirme süreçlerinde yeşil kimya ve ambalaj tasarım süreçlerinde sürdürülebilir ambalajlama uygulamalarının yerine getirilmesini sağlamalıdır. Çalışanların birbirlerini tarafsız olarak değerlendirmesini sağlarız. İnovasyonun faydalarını ve risklerini, yapılandırılmış, bilimsel ve şeffaf bir şekilde değerlendiririz Sorumlu bir iş ortakları ağı oluştururuz Üçüncü Taraf Tedarikçilerin, uluslararası standartlara ve herhangi bir standardın mercut olmadığı yerlerde en iyi uygulamalara göre hazırlanan Novartis Tedarikçi Kuralları'ndaki HSE beklentilerini karşılamaları beklenir. 2.2 Uyum, Sürekli İyileştirme ve Bilgilendirme Yerel yasalara, yönetmeliklere ve tüm şirket içi gerekliliklere uyarız Yönetim, Novartis HSE Kılavuz ini hazırlar ve bu kılavuz ilkelerle aynı zamanda yerel yasa ve yönetmeliklere uyulmasını sağlamak için düzenli olarak denetimler ve yönetim sistemi değerlendirmeleri gerçekleştirir. Tesisler global olarak tanınmış standartlara (örneğin ISO14001 ve OHSAS18001) uygun olarak sertifikalandırılmaya teşvik edilir. Çalışanlar en iyi uygulamaları öğrenip paylaşmak için sektördeki ağlara katılır HSE yönetim sistemlerimizi ve performansımızı sürekli olarak iyileştirmeye çalışıyoruz Yönetim yıllık hedefler belirler, bu hedeflere göre performansı düzenli olarak ölçer. Hedeften sapma durumunda çalışanlardan erkenden harekete geçmesi beklenir. Çalışanlar HSE temel performans göstergelerini dürüst bir şekilde raporlar. Meydana gelen kazalardan ve olaylardan ders çıkarırız, standartlarımızı yükseltmek ve iyileştirmek, meydana gelen kaza ve olayların tekrarlanmaması için bunları çalışanlarımızla paylaşırız. Çalışanlar, yeni ürünler, süreçler ve teknolojilerin faydalarının, olağan risklerden daha fazla olması için bu ürün, süreç ve teknolojilerle ilişkili HSE risklerini değerlendirir ve azaltmaya çalışır. Bu değerlendirmeler, yeni durumlar veya kanıtlar ışığında düzenli olarak gözden geçirilir. İlgili sektör standartlarıyla karşılaştırarak da değerlendirme yapılır Çalışanlarımızın HSE ile ilgili çalışmalara aktif olarak katılmalarını sağlamak için onları eğitir ve görevlendiririz HSE yeterliliği, uygun işe alım, eğitim ve geliştirme faaliyetleriyle sağlanır. Çalışanlar hedefe bağlılıklarını göstermek ve süreçlere katılmakla yükümlüdür. Aynı zamanda HSE konusundaki sorumluluklarını anlamak ve bu sorumluluklarını en iyi şekilde yerine getirmekle görevlidir. 5 / 7

6 HSE performansının iyileştirilmesi için, yönetimin HSE ile ilgilili ortaya çıkan her türlü durumu dikkate alması gerekir İletişimimiz şeffaftır HSE sonuçlarını şirket içinde ve dışında, örneğin Novartis web sitesinde ve Novartis Yıllık Raporu'nda açık bir şekilde belirtiriz. HSE performansımızı, sınıfının en iyisi uluslararası raporlama inisiyatiflerine uygun olarak, şeffaf bir şekilde raporlarız. Toplumun ve paydaşların HSE konularıyla ilgili kaygıları varsa bunları belirleriz ve bunlara çözüm bulmaya odaklanırız Tanımlar Tanımlar Sağlık, Güvenlik ve Çevre (HSE) iş sağlığı, iş güvenliği ve çevrenin korunmasıyla ilgilidir. Bunlarla sınırlı olmamakla birlikte HSE kapsamındaki konular şunlardır: sağlığın korunması ve geliştirilmesi, biyogüvenlik, süreç güvenliği, kimyasal güvenlik, yangın güvenliği, nakliye güvenliği, hava ve suya bırakılan emisyonların azaltılması, atık miktarının minimum seviyeye indirilmesi, doğal kaynaklar, su ve enerjinin korunması Referanslar Bu Politika kapsamında adı geçen çalışanlar, üçüncü taraf personel de dâhil olmak üzere Novartis tesislerinde çalışan tüm kişileri ve satış temsilcileri gibi Novartis tesisleri dışında çalışan Novartis personelini kapsamaktadır. Referanslar Destek araçları dahil olmak üzere Şirket HSE Kılavuz i ve Kılavuz Notları Novartis Tedarik Politikası Novartis Tedarikçi Kuralları 6 / 7

7 3. Uygulama 3.1 Eğitim Çalışanlardan bu Politika'yı öğrenmeleri ve çalıştıkları tesiste düzenli olarak gerçekleştirilen HSE eğitimlerine katılmaları beklenir. 3.2 Muhtemel Suistimalin Rapor Edilmesi/Misillemeden Korunma Çalışanların ilgili yasa ve yönetmeliklere, aynı zamanda Novartis için geçerli olan Kılavuz ve prosedürlere kesin surette uyması beklenir. İlgili kanunların veya bu Politika'nın muhtemel ihlalinden haberdar olan her çalışan, Novartis Davranış Kuralları'nın "Muhtemel suistimal nasıl rapor edilmeli" başlıklı kısmına istinaden şüphesini derhal rapor etmekle yükümlüdür'. İlgili kanunların ya da bu Politika'nın muhtemel ihlalini rapor eden herkes her türlü misillemeden korunacaktır. 3.3 Bu Politika'nın İhlali 3.4 İstisnalar 3.5 Uygulama 3.6 Denetim Bu Politika kapsamındaki yükümlülüklerin ihlal edilmesi tolere edilmeyecektir ve her türlü ihlal iş sözleşmesinin feshedilmesinin de dâhil olduğu disiplin cezalarına ve diğer yaptırımlara yol açabilir. Bu Politika için herhangi bir istisna söz konusu değildir. HSE kapsamındaki konularda, Politika'da güncelleme yapılmasını gerektirecek herhangi bir değişiklik varsa, Şirket HSE birimi bu değişikliği yapacaktır. Bu Politika'yı sorumluluk bölgesinde uygulamak, davranışlarıyla güvenli, sağlıklı ve çevreye karşı sorumlu davranışlara örnek teşkil etmek ve astı olan çalışanlara yol göstermek her Novartis yöneticisinin sorumluluğudur. Yönetim, bu Politika'ya uyum sağlamak için gerekli ve yeterli kaynakların sunulmasını sağlar. HSE performansına dair göstergeler aylık olarak, global bir veri yönetimi sistemi kullanılarak raporlanır. Bunlar yine global olarak Departman ve Şirket HSE birimi tarafından denetlenir. Ayrıca HSE yönetimi tarafından departmanlar için üç ayda bir, tüm şirket için yılda bir HSE değerlendirmeleri yapılır. Tesisler, HSE risk profillerine göre düzenli olarak denetlenir. Denetim sonuçları Novartis HSE Yürütme Komitesi'ne, özetler Novartis Yönetim Kurulu'na, Denetim ve Uyum Komitesi'ne raporlanır. Bu HSE Politikası Şirket HSE Birimi'ne aittir. 7 / 7

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu. 1 Ocak 2011-31 Aralık 2011

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu. 1 Ocak 2011-31 Aralık 2011 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu 1 Ocak 2011-31 Aralık 2011 İçindekiler Rapor Hakkında Murahhas Aza Mesajı CCİ 2020 Vizyonu ve Stratejik Yönetim Çerçevesi 2011 Yılında Gerçekleşenler Sürdürülebilirlik

Detaylı

Çevresel ve Sosyal Sürdürebilirlik Performans Standartları

Çevresel ve Sosyal Sürdürebilirlik Performans Standartları Çevresel ve Sosyal Sürdürebilirlik Performans Standartları Genel Bakış 1. IFC nin risk yönetimi yaklaşımının ayrılmaz bir parçası olan Sürdürülebilirlik Çerçevesi, IFC nin sürdürülebilir kalkınmaya yönelik

Detaylı

Nestlé Kurumsal İş İlkeleri

Nestlé Kurumsal İş İlkeleri Zorunlu İlkeler Haziran 2010 Zorunlu İlkeler Haziran 2010 Yazar / yayınlayan departman Yönetim Kurulu Başkanı ve Nestlé Dünya Başkanı Hedef kitle Tüm çalışanlar İlgili Grup İlkeleri / Politikalar, Standartlar

Detaylı

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönetmelik, MARSU Genel Müdürlüğü nde

Detaylı

Mavi Kitap. UYUMA Bağlılık. Dürüstlük ve bütünlükle hareket etmek, birlikte çalıştığımız insanların güvenini ve saygısını kazanmamıza yardımcı olur.

Mavi Kitap. UYUMA Bağlılık. Dürüstlük ve bütünlükle hareket etmek, birlikte çalıştığımız insanların güvenini ve saygısını kazanmamıza yardımcı olur. Mavi Kitap İş Yönetimine İlişkin Pfizer Politikalarının Özeti UYUMA Bağlılık Dürüstlük ve bütünlükle hareket etmek, birlikte çalıştığımız insanların güvenini ve saygısını kazanmamıza yardımcı olur. Değerli

Detaylı

sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK

sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği - Türkiye, 2015 Göksu Evleri Göztepe Mah. Akkavak Cad.

Detaylı

İŞ ETİĞİ KURALLARI (KORDSA GLOBAL ETİK)

İŞ ETİĞİ KURALLARI (KORDSA GLOBAL ETİK) İŞ ETİĞİ KURALLARI (KORDSA GLOBAL ETİK) Versiyon : 2 Onaylayan : Kordsa Global Yönetim Kurulu Onay Tarihi : 15 Eylül 2009 NOT: Bu el kitabı Kordsa Global çalışanlarının bilmesi gereken önemli politikaları,

Detaylı

Çevre Yönetim Sistemi Rehberi

Çevre Yönetim Sistemi Rehberi Çevre Yönetim Sistemi Rehberi Çevre Yönetim Sistemi Rehberi Aralık 2008 ISBN 978-9944-60-399-7 1. Baskı, 750 Adet Aralık 2008 İstanbul Sanayi Odası Yayınları No: 2008/11 Çevre Şubesi Meşrutiyet Caddesi

Detaylı

Avrupa Birliği nin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri İyi Uygulamaları

Avrupa Birliği nin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri İyi Uygulamaları Avrupa Birliği nin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri İyi Uygulamaları Bu yayın, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İSGİP (Türkiye`de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

Detaylı

Davranış Kuralları Xxxxxxxx. Vodafone Davranış Kuralları. Vodafone Way İlkeleri Doğrultusunda Çalışmak

Davranış Kuralları Xxxxxxxx. Vodafone Davranış Kuralları. Vodafone Way İlkeleri Doğrultusunda Çalışmak Davranış Kuralları Xxxxxxxx Vodafone Davranış Kuralları 1 Vodafone Way İlkeleri Doğrultusunda Çalışmak Davranış Kuralları Xxxxxxxx Yaptığımız her şeyde güven esastır. 2 Davranış Kuralları Xxxxxxxx İcra

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI KALİTE KONTROL STANDARDI 1 (TASLAK)

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI KALİTE KONTROL STANDARDI 1 (TASLAK) TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI KALİTE KONTROL STANDARDI 1 (TASLAK) FİNANSAL TABLOLARIN BAĞIMSIZ DENETİMLERİ, İNCELEMELERİ İLE DİĞER GÜVENCE DENETİMLERİNİ VE İLGİLİ HİZMETLERİ YÜRÜTEN BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞLARI

Detaylı

OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi

OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi 1 Önsöz 1. OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi (Rehber), hükümetler tarafından çok uluslu şirketlere yapılan tavsiyelerdir. Rehber, çok uluslu şirketlerin faaliyetlerinin

Detaylı

SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ

SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönetmelik, SASKİ Genel Müdürlüğü

Detaylı

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ Bu rehber, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İSGİP (Türkiye`de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönergenin amacı; Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında

Detaylı

Enerji Tüketiminde Dönüşüm İçin. Binalarda Enerji Verimliliği. Yol Haritası

Enerji Tüketiminde Dönüşüm İçin. Binalarda Enerji Verimliliği. Yol Haritası Enerji Tüketiminde Dönüşüm İçin Binalarda Enerji Verimliliği Yol Haritası 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 Binaların Enerji Tüketiminde Dönüşüm için Yol Haritası - Giriş Enerjiyi verimli

Detaylı

Ürün Tedarikine İlişkin C&A Davranış Kuralları

Ürün Tedarikine İlişkin C&A Davranış Kuralları Ürün Tedarikine İlişkin C&A Davranış Kuralları Dikkat: Bu doküman İngilizce den çeviridir. Orijinal İngilizce doküman yasal olarak bağlayıcılık arz eder. - Nisan 2015 - Giriş C&A iş modelinin amacı, yüksek

Detaylı

İş Ahlakına Dair Davranış Kuralları

İş Ahlakına Dair Davranış Kuralları İş Ahlakına Dair Davranış Kuralları 2011 Sayın Citi Çalışanları: 200. kuruluş yıldönümümüze yaklaştığımız bugünler, iş yapma şekillerimizi gözden geçirmemiz ve davranış biçimlerimizin en yüksek standartlara

Detaylı

Avrupa Birliği nden Çevre Alanında İyi Uygulama Örnekleri

Avrupa Birliği nden Çevre Alanında İyi Uygulama Örnekleri Avrupa Birliği nden Çevre Alanında İyi Uygulama Örnekleri Avrupa Birliği nden Çevre Alanında İyi Uygulama Örnekleri REC Türkiye Hakkında REC Türkiye, siyasî görüşlerden ve çıkar gruplarından bağımsız,

Detaylı

The Electrolux Çalışma Yeri Standartları. Haziran 2014 Onaylı

The Electrolux Çalışma Yeri Standartları. Haziran 2014 Onaylı The Electrolux Çalışma Yeri Standartları Haziran 2014 Onaylı Electrolux Çalışma Yeri Standartlarının bu sürümü 2014 yılının Haziran ayında onaylanmıştır ve önceki sürümlerin yerini alır. İşbu belge, İngilizce

Detaylı

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI KILAVUZU

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI KILAVUZU HİZMETE ÖZEL T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI KILAVUZU V.1 2014 I Bu kılavuz çevre duyarlılığı kapsamında kâğıt ortamda basılmayarak; elektronik

Detaylı

ÇEVRESEL VE SOSYAL POLİTİKA: Yönetim Kurulu tarafından 7 Mayıs 2014 tarihinde onaylanmıştır.

ÇEVRESEL VE SOSYAL POLİTİKA: Yönetim Kurulu tarafından 7 Mayıs 2014 tarihinde onaylanmıştır. ÇEVRESEL VE SOSYAL POLİTİKA: Yönetim Kurulu tarafından 7 Mayıs 2014 tarihinde onaylanmıştır. Orijinal metnin çevirileri EBRD tarafından sadece okuyucuya kolaylık sağlamak için sunulmaktadır. EBRD çevirilerin

Detaylı

Güven Kazanmak. İşimizin Temeli. Davranış Kurallarımız her durumda ilkelerimize sadık kalmamıza yardımcı olur

Güven Kazanmak. İşimizin Temeli. Davranış Kurallarımız her durumda ilkelerimize sadık kalmamıza yardımcı olur Güven Kazanmak İşimizin Temeli Davranış Kurallarımız her durumda ilkelerimize sadık kalmamıza yardımcı olur AEGON Hakkında* AEGON uluslararası bir hayat sigortası, emeklilik ve varlık yönetimi şirketidir.

Detaylı

EKO-VERİMLİLİK PROGRAMI

EKO-VERİMLİLİK PROGRAMI EKO-VERİMLİLİK PROGRAMI İçindekiler Ulusal Temiz Üretim/Eko Verimlilik Programı ------------------------------------------------------------------ 1 Program ile Ne Amaçlanmaktadır? -------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

2012 İŞ İDARESİ ETİK VE STANDARTLARI KURALLARIMIZ VE DEĞERLERĠMĠZ İLE DÜRÜSTLÜKLE ÖNCÜLÜK ETMEK

2012 İŞ İDARESİ ETİK VE STANDARTLARI KURALLARIMIZ VE DEĞERLERĠMĠZ İLE DÜRÜSTLÜKLE ÖNCÜLÜK ETMEK 2012 İŞ İDARESİ ETİK VE STANDARTLARI KURALLARIMIZ VE DEĞERLERĠMĠZ İLE DÜRÜSTLÜKLE ÖNCÜLÜK ETMEK BRISTOL-MYERS SQUIBB MİSYONU VE HEDEFİ Şirketimizin misyonu, hastaların ciddi hastalıkları yenmelerine yardımcı

Detaylı

Coca-Cola çecek Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu

Coca-Cola çecek Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu Coca-Cola çecek Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu (Türkiye) Ocak 2007-Mart 2008 ÇER K CEO Mesaj 01 Alkolsüz çecekler Pazar 03 Rapor hakk nda 04 CC TÜRK YE'DE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK YAKLAfiIMI Gerçeklefltirdiklerimiz

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2008 YILI KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU Kurumsal Yönetim Uyum Beyanı Şirketimiz, kurumsal yönetimin bütün

Detaylı

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI İÇİNDEKİLER 3-0-1-Giriş -2-Borsanın Görevleri 4-0-3-Borsanın Faydaları 0-4-Diğer Borsalarla Entegrasyon 5-0-5-Revizyon Takip Çizelgesi 6-0-6-Çapraz Çizelge 7-0-6-Çapraz

Detaylı

BORUSANLI NIN EL KİTABI İş İlkeleri, İş Etiği ve İnsan Kaynakları Uygulamaları

BORUSANLI NIN EL KİTABI İş İlkeleri, İş Etiği ve İnsan Kaynakları Uygulamaları BORUSANLI NIN EL KİTABI İş İlkeleri, İş Etiği ve İnsan Kaynakları Uygulamaları 2012 Değerli Borusanlılar, Borusan Grubu nun 1944 yılından bu yana benimsediği kurumsal değerleri ve çalışma prensipleri çalışanlarımız

Detaylı

09 Aralık 2003 Tarihli Resmi Gazete

09 Aralık 2003 Tarihli Resmi Gazete Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmelik, işyerlerinde sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi

Detaylı