Madde 3. Dernek 2. maddede belirtilen amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıda gösterilen etkinliklerde bulunur.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Madde 3. Dernek 2. maddede belirtilen amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıda gösterilen etkinliklerde bulunur."

Transkript

1 İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BÖLÜM 1 Derneğin Adı, Merkezi, Amaç ve Etkinlikleri Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1. Derneğin adı "İş Güvenliği Uzmanları Derneğidir. Derneğin kısa adı İGUD olacaktır. Merkezi İstanbul dadır. Dernek yurt içi ve yurt dışında şube açabilir. Derneğin amblemi " İş Güvenliği Uzmanları Derneği in ilk harflerinden oluşmuştur. Amblem aşağıda gösterilmiştir. İGUD Derneğin Amacı Madde 2. Derneğin amacı; üyeleri arasında sosyal ve ekonomik yardımlaşmayı İş Güvenliği Uzmanlarının mesleki ve kültürel gelişmelerine katkıda bulunmak, rol ve işlevleri açısından çalışma yaşamında etkin bir biçimde yer almalarını sağlamak, iş sağlığı ve güvenliği gibi çalışma yaşamını ilgilendiren konularda bilimsel araştırma ve incelemeler yapmak, yaptırmak ve yayınlamak, bu konulardaki çalışmalara yönetsel ve maddi destek vermek, meslekte çağdaş bakış açısının oluşmasına katkıda bulunmak, bu amaçla eğitimler vermek, verdirmek ve ulusal-uluslararası bazda toplantılar düzenlemek meslek ahlakını ve disiplinini korumak ve geliştirmektir. Faaliyet Alanı Madde 3. Dernek 2. maddede belirtilen amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıda gösterilen etkinliklerde bulunur. a)üyelerinin çalışmalarını kolaylaştırmak, çalışma yaşamından kaynaklanan sorunlarına çözüm üretmek için etkinliklerde bulunmak, b)meslek ahlakını ve disiplinini korumak, c)yardımlaşmak, mesleki dayanışmayı kurmak, güçlendirmek ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla gerekli çalışmaları gerçekleştirmek, d)üyelerin yönetim hukukundan kaynaklanan haklarını korumak ve her türlü hukuksal yardımda Bulunmak, e)üyelerin mesleki bilgi ve görgülerini geliştirmek amacıyla eğitim etkinliklerinde bulunmak ve Gerektiğinde bu amaçla ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak, f)çalışma yaşamı ile ilgili alan ve konularda araştırma ve incelemeler yapmak, üyelerini bu yönde Özendirmek ve onlara çalışmalarında yardımcı olmak, g)üyeleri arasında iletişimi gerçekleştirici çalışmalar yapmak

2 h) Çalışma yaşamı ile ilgili alan ve konularda toplantı, konferans, panel, açık oturum ve seminer gibi Etkinlikler düzenlemek, bu konuda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, ı)her türlü mesleki yayın yapmak, çalışma yaşamı alanında eğitim faaliyetleri yürütmek ve bu Etkinliklere gelir elde etmek amacıyla iktisadi müesseseler kurmak, i)diğer ülkelerdeki iş güvenliği denetimi ile ilgili uygulama ve gelişmeleri izlemek ve bunları üyelerine duyurmak için gerekli çalışmaları yapmak, j)çalışma alanında etkinlik gösteren Ulusal ve Uluslararası dernek veya kuruluşlarla ilişki kurmak, iş birliği yapmak ve gerektiğinde üye olmak, gerekli ilişkileri kurarak kongre ve toplantılarına temsilci Göndermek, birlikte yurtiçi toplantılar yapmak, konferans, seminer gibi etkinlikler düzenlemek, k)dernek amacına uygun olan taşınmazları edinmek ve üyelerinin gereksinimlerini karşılamak üzere Vakıf, yardım sandığı, kooperatif ve tesisler kurmak, l)dernek üyelerinin çocukları için kreş, yuva, emekli üyeleri için yaşlı evleri açmak, m)dernek tüm etkinliklerinde, karar alma süreçlerinde üyelerinin katılımcı olmalarını sağlamak için Gereken önlemleri alır ve katılımcılığı özendirir. n) İş Sağlığı ve güvenliği alanında yasal kurallar çerçevesinde danışmanlık hizmetleri verebilmek ya da üyelerinin yasal kurallar çerçevesinde danışmanlık yapması konusunda çalışmalar yapmasına yardım etmek. o) Çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak, görsel yayınlar yapmak. p) İşçi sağlığı poliklinikleri, iş güvenliği, ergonomi, iş psikolojisi laboratuvarlarının iş birliği ile işletmelerde oluşan sağlık zararlarının niteliklerini ve niceliklerini saptamak üzere uygulama ve araştırma merkezi açmak. Derneğin Çalışma Biçimi Madde 4. Dernek amacını gerçekleştirmek, çalışmalarını etkin bir şekilde yürütmek için gerekli araştırmayı yapıp karar ve projeleri oluşturduktan sonra çalışma yöntemini belirler. Bu etkinlikleri gerçekleştirmek için Genel Kurul Kararı ile Şube'ler açabilir. Derneğin Kurucuları Madde 5. Derneğin kurucuları, hepsi T.C. uyruklu olan aşağıda kimlikleri, görevleri ve adresleri yazılı kişilerdir.

3 DETAM Danışmanlık Eğitim Teknik Araştırma Mühendislik Ltd. Şti. firması da derneğin kurucu üyesidir. AD SOYAD MESLEK ADRES İbrahim OĞUR İş Müfettişi 19. Mayıs Cad. No:7 Şişli/İstanbul İbrahim Volkan TAŞCAN Çevre Mühendisi Huzur Mah. Oyak Sit. 15-B Blok 13 Sarıyer/İSTANBUL Ahmet NESİMİOĞLU İnşaat Mühendisi Barış tepe Mah. 791.Sok. 3A/22 Yenimahalle/ANKARA Merve BOZDEMİR Çevre Mühendisi Akpınar Mah. 850.cadde 852 sokakno:3/19 Dikmen/Ankara Çankaya Esin AKPINAR Jeofizik Mühendisi Duralialıç Mah. Sultan Fatih Cad Sokak Cumhuriyet Sitesi A-Blok No25 Mamak/Ankara Yunus KAÇAN Çevre Mühendisi Çavuş Cad. Akkuş Sok. No:6 D 2 Firüzköy Avcılar İlker SÜSLÜ Jeoloji Mühendisi Turgut Özal Mah Sok. Serdaroğlu konutları 4/20 Batıkent Yenimahalle/Ankara Buket AKİRMAN Çevre Mühendisi Fevzi Çakmak Mah. Erenler Sok. No:31/4 Bahçelievler/İSTANBUL Engin ÖZAYDIN Maden Mühendisi Gürsel Mahallesi Dünür Sokak No:12/2 Kağıthane / İSTANBUL Süleyman GAZAİOĞLU İnşaat Mühendisi Kıbrıs şehitleri cd Sok no:8 daire 405 İzmir Elif Öney Meracı Kimya Mühendisi Akpınar Mah. Ahmet Yasevi Cad. Batı Sitesi, no:62/2 Dikmen Ankara Andaç ABAY Çevre Mühendisi Atakent Mah. D-5 Blok 57/14 Halkalı/İstanbul Ömer KARCIGİL İnşaat Mühendisi Halide Edip Adıvar mh. Tanır sk. 10/42 Şişli/İSTANBUL Feride BAŞER Jeofizik Mühendisi Esenknet Mah.Fatih Cad. Birlik Apt. A Blok D:5 Maltepe İST Tolga OĞUR DETAM Yetkilisi Oğuzlar Mah. Barış Manço Cad. No:1Balgat / Çankaya BÖLÜM II Dernek Üyeliği Madde 6. Dernek üyeliği asli ve fahri olmak üzere iki çeşittir. a) Asli üye: Dernek Tüzüğünde yer alan koşulları taşıyan kişilerin başvurusu ve Genel Yönetim Kurulu'nun kararı ile üyelik kazanan ve dernek organları için yapılacak seçimlerde seçme ve seçilme hakkı olan kişidir. Üyelik müracaatı yazılı olarak yapılır.

4 b) Fahri üye: Derneğin asli üyesi olmamakla birlikte, çalışma yaşamına, iş güvenliği denetimine katkıda bulunmuş kişilerden Genel Yönetim Kurulu'nun alacağı kararla fahri üyelik sıfatı verilen kişilerdir. Fahri üyelerin oy kullanma ve dernek organlarına seçilme hakları yoktur. Ancak, bu üyeler istedikleri takdirde aidat verebilirler. Fahri üyelik, Genel Yönetim Kurulu'nun üçte iki (2/3 si) yeter sayısı ile toplanıp aynı çoğunluk sayısı ile aldığı karar üzerine belirlenir. Üye Olabilme Koşulları Madde 7. Derneğe, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından ayrılmış olan İş Müfettişleri, İş Güvenliği Uzmanları, İşyeri Hekimleri, İşyeri Sağlık Personelleri, iş hukuku alanında uzman olanlar üye olabilirler. Dernek Yönetim Kurulu, üyelik için yapılan başvuruları en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlar. Kararın sonucu başvuruyu yapana yazılı olarak bildirilir. Üyelik Yükümlülükleri Madde 8. Her üye aşağıdaki kurallara uymakla yükümlüdür; a) Üyelik aidatlarını ödemek, b) Derneğin tüzük ve amacına uygun hareketlerde bulunmak, c) Meslek ahlakını ve disiplinini her koşulda korumak, d) Mesleki işlev, karar ve önerilerde mesleki yararları ön planda tutmak ve mesleki değerlerden Ayrılmamak, e) Mesleğe ve çalışanlarına zarar vermemek. Üyelik Hakları Madde 9. Hiç kimse derneğe üye olmaya veya dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa hakkına sahiptir. Dernek üyeliğinden istifa yazılı dilekçe ile yapılır. İstifa eden üye, istifa ettiği tarihe kadar olan üyelik aidat borçlarını Derneğe ödemek zorundadır. Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin (asli üye) Genel Kurul'da bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanmakla yükümlüdür. Ancak, kurucu üyeler hariç olmak üzere üyeliğin başlangıç tarihinden itibaren bir ay geçmeden Genel Merkez ve Şube Genel Kurullarında oy kullanılamaz. Üyelikten Çıkarılma Madde 10. Vefat edenler, yıllık aidatlarını 6 ay üst üste ödemeyenler ve yazılı uyarıya rağmen ödememekte ısrar edenler, temyiz kudretini kaybedenler, üye olduğunda yasal engel yokken daha sonra bu niteliğini kaybedenler, dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunanlar, verilen görevlerden sürekli kaçınanlaryönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır ve üyelik kayıtları silinir. Üyelerden, dernek TÜZÜĞÜ nün 8. Maddesinin b, c, d ve e bentlerine aykırı hareket edenler, Onur Kurulu'nun önerisi ve Yönetim Kurulu'nun kararı ile cezalandırılırlar. Üyelerden bu gibi davranışları görülenlerle ilgili iddialar Onur Kurulu'nca üyenin savunması alınarak görüşülür ve sonuç Yönetim Kurulu'na bildirilir. Üye savunmasını, savunma talep yazısını tebellüğ tarihinden itibaren 15 gün içinde

5 Onur Kurulu'na vermek zorundadır. Aksi takdirde üyenin savunması olmaksızın karar alınır. Onur Kurulu'nun önerisi Yönetim Kurulu'nca bir ay içinde karara bağlanarak üyeye bildirilir. Disiplin cezaları, uyarı ve dernek üyeliğinden çıkarmadır. Verilen cezalara ilk genel kurul toplantısında üyeler tarafından itiraz edilebilir. Karar Genel Kurul'a katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Aidatlarını ödememe nedeni dışında üyelikten çıkarılanlar yeniden üye olamazlar. Aidatlarını ödememe nedeni ile üyelikten çıkarılanlar, ancak bir yıl sonra ve geçmişteki üyeliği sırasında ödemediği aidatları son aidat miktarı üzerinden ödemek koşulu ile yeniden derneğe üye olabilirler. Yeniden Üye Olma Madde 11. Dernekten çıkan üyenin başvurusu üzerine Derneğe üye kaydedilmesi tamamen yeni üye kaydı gibi yapılır. BÖLÜM III Derneğin Organları, Kuruluş ve Görevleri Derneğin Organları Madde 12. Dernek genel merkezde; a)merkez Genel Kurulu, b)genel Yönetim Kurulu, c)genel Denetim Kurulu, d)onur Kurulu'ndan oluşur. Ayrıca Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek konu ve alanlarla ilgili olarak çalışmalar yapmak üzere sürekli veya geçici çalışma kurulları kurulup etkinlikleri sağlanabilir. Merkez Genel Kurulu Madde 13. Merkez Genel Kurulu Derneğin en yüksek karar organıdır. Genel Kurul, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerden oluşur. Merkez Genel Kurulu iki yılda bir mayıs ayında Genel Yönetim Kurulu'nun saptayacağı ve ilan edeceği tarihte olağan olarak toplanır. Toplantı yeri ISTANBUL dur. Olağan toplantı dışında Merkez Genel Kurulu, Genel Yönetim veya Genel Denetleme Kurulu'nun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü olarak toplanır. Genel Denetleme Kurulu'nun veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine Genel Yönetim Kurulu, Merkez Genel Kurulunu bir ay içerisinde toplantıya çağırmazsa Genel Denetim Kurulu'nun veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin başvurusu üzerine o yerin sulh hukuk yargıcı duruşma

6 yaparak dernek üyeleri arasından üç kişilik bir kurulu Genel Merkez Genel Kurulunu toplantıya çağırmakla görevlendirir. Merkez Genel Kurulunun Toplantıları Madde 14. Genel Yönetim Kurulu Merkez Genel Kuruluna katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Merkez Genel Kuruluna katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Merkez Genel Kuruluna sunulacak Genel Yönetim ve Genel Denetim Kurulu raporları ile bilanço ve gelir-gider hesabı, gelecek dönem için hazırlanmış bütçe önerisi, gündem ile birlikte toplantı gününden on beş gün önce üyelere duyurulur. İlk toplantıda çoğunluğun sağlanamaması veya herhangi bir nedenle toplantının geri bir tarihe bırakılması halinde, ikinci toplantı için herhangi bir duyuruya gerek kalmayacak biçimde birinci ilanda durum belirtilir. İkinci toplantının geri bırakılan tarihten itibaren en geç bir ay içinde yapılması zorunludur. Genel Kurul Toplantı Sayısı Madde 15. Genel Kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınır. Genel Kurul Toplantı Yapılış Usulü Madde 16. Genel Kurula katılacak üyeler, Yönetim Kurulu'nca düzenlenen listedeki adları karşısına imza atarak toplantı yerine girerler. Yeterli çoğunluk sağlanmışsa durum bir tutanakla saptanır ve Merkez Genel Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden birinin toplantıyı açması ile çalışmaya başlar. Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir Başkan ve yeteri kadar Başkan Vekili ile Yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur. Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri (1/10 i) tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur. Oy Hakkı Madde 17. Üyeler toplantıya bizzat katılırlar. Her üyenin bir oy hakkı vardır.

7 Kararlar Madde 18. Genel Kurulda kararlar tersi belirtilmemişse, katılan üyelerin salt çoğunluğu ile açık oyla verilir. Yönetim ve Denetim Kurulları seçimleri gizli oyla yapılır. Merkez Genel Kurulunun Görev ve Yetkileri Madde 19. Merkez Genel Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterildiği gibidir. a) Genel Yönetim Kurulu'nca Genel Kurula sunulan çalışma raporu ile iki yıllık kesin hesabı ve bu konulardaki Genel Denetim Kurulu raporunu incelemek, b) Genel Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu'nu aklamak ya da sorumluluklarının aranması için karar vermek, c) Genel Yönetim Kurulu'nca hazırlanan iki yıllık tahmini bütçeyi görüşüp aynen veya değiştirerek kabul etmek, d) Toplantıya katılanların üçte ikisinin(2/3 ünün) oyları ile Dernek Tüzüğünde yapılması gerekli görülen değişiklikleri yapmak, e) Genel Yönetim Kurulu, Genel Denetim Kurulu ile Onur Kurulu asil ve yedek üyelerini gizli oy usulü ile seçmek, f) Dernek üyelerine verilen cezalara yapılan itirazlar hakkında onaylama veya kaldırma kararı vermek, g) Dernek için gerekli taşınmaz malın satın alınması, var olan taşınmaz malların satılması konusunda Genel Yönetim Kuruluna yetki vermek, h) Dernek şubelerinin açılmasına karar vermek, ı)toplantıya katılanların en az üçte ikisinin (2/3 ünün) oyları ile Derneğin feshine, tasfiyesine, tasfiye esaslarının saptanmasına karar vermek, i) Derneğin Ulusal ve Uluslararası etkinliklerde bulunmasına, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmasına ve üyelikten ayrılmasına karar vermek, j) Mevcut mevzuat hükümleri çerçevesinde Genel Kurulca karar verilmesi öngörülen başkaca işler hakkında karar vermek, k) Ulusal ve Uluslararası Mesleki Kuruluşlara, Federasyonlara, vb. örgütlenmelerle gereken bağ ve yakınlaşmayı sağlamak, kongrelerine katılmak için temsilci göndermek, ortak etkinliklerde bulunmak üzere mevcut mevzuat hükümlerine uygun olarak girişimlerde bulunmak, işbirliği yapmak. Genel Yönetim Kurulu Madde 20. Genel Yönetim Kurulu dokuz (9) asil ve dokuz (9) yedek üyeden oluşur. Asil üyelerden herhangi bir nedenle oluşacak boşalmada, yedek üyelerden en fazla oy almış olanlar boşalan yere Genel Yönetim Kurulu'nca çağırılır. Genel Yönetim Kurulu toplantılarına geçerli bir neden olmaksızın üst üste üç kez katılmayanların üyelikleri düşer. Genel Yönetim Kurulu ilk toplantısında kendi arasında görev bölümü yaparak Genel Başkan, Genel Başkan Vekili, Genel Sekreter, Genel Sayman, Kültür ve Yayın İşleri Sekreteri ve Sosyal İşler Sekreterini seçer. Genel Başkan, Derneği, idari makamlar ve yargı organları ile üçüncü kişilere karşı temsil eder. Derneğin işlerinin ve mallarını Dernek adına mevzuat hükümlerine uygun olarak ve Genel Merkez Genel Kurulu ve Genel Yönetim Kurulu kararlarına göre yönetir. Genel Yönetim Kurulu'nca

8 onaylanacak sözleşme, protokol gibi evrakları imzalar. Kurumlar, Resmi Daireler, Bankalarla para konusu işlemlere ait evrak ve senetleri Genel Sayman ile birlikte imzalar. Genel Başkan Vekili, Genel Başkanın bulunmadığı veya hastalık gibi herhangi bir nedenle görevini yapma olanağı bulunmadığı zamanlarda Genel Başkanın sahip olduğu bütün yetkileri kullanarak Dernek hizmetlerini yerine getirmekle görevli ve yetkilidir. Genel Sekreter, Derneğin büro işlerini yürütür. Karar defterini tutar, Genel Yönetim Kurulu toplantı gündemini hazırlar ve toplanmasını sağlar. Kabul edilebilir nedeni olmaksızın üst üste toplantıya katılmayan üyenin görevinden ayrılmış sayılması halinde yedek üyeyi göreve davet eder. Genel Sayman, Derneğin gelirlerini toplar, muhasebe işlerini yürütür. Gerekli defter ve kayıtları tutar. Bilanço gelir tablosu ve bütçe tasarısını hazırlar. Olağan harcamalar için Genel Yönetim Kurulu'nca saptanacak miktar dâhilinde avans bulundurur ve gerekli harcamaları yapar. Kültür ve Yayın İşleri Sekreteri, kültür ve yayın kurulu oluşturabilir, kurulla Genel Yönetim Kurulu arasındaki iletişimi sağlar, ilişkileri düzenler, öneriler ve tasarılar hakkında ön inceleme yapar ve Genel Yönetim Kurulu'na sunar, kabul edilen öneri ve tasarılarla ilgili fizibilite çalışmalarını yapar, tamamlanmış projeler üretir, kurs, panel, sempozyum vb. her türlü kültürel ve bilimsel etkinlik konusunda gerektiğinde ilgili kurulların görüşünü alarak Genel Yönetim Kurulu'na öneride bulunur, sürekli ve süreksiz yayınlarla ilgili yayın politikalarını geliştirir, basınla ilişkileri düzenler. Sosyal İşler Sekreteri, Derneğin düzenleyeceği eğlence, gezi, balo, lokal vb. işleri yürütür. Genel Merkez Yönetim Kurulu en az ayda bir çoğunlukla toplanır. Kararlar katılan üyelerin oy çokluğu ile alınır. Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri Madde 21. Derneğin yürütme organı olan Genel Yönetim Kurulu'nun görev ve yetkileri aşağıda yazıldığı gibidir. a) Merkez Genel Kurulu'nda alınan kararları uygulamak, b) Derneğin amacına uygun her türlü etkinlik ve çalışmaları yerine getirmek, c) Derneğe kayıtlı bütün üyelerin mesleki onur, hak ve çıkarlarını koruyacak önlemleri saptamak, almak ve bu konuda gerekli girişim ve ilişkilerde bulunmak, d) Genel Merkez Genel Kurulu'na sunulmak üzere çalışma raporu ve bilanço ile yeni dönem gelir ve gider bütçelerini hazırlamak ve en az 15 gün önceden üyelerin incelemesine sunmak, e) Genel Merkez Genel Kurulu'nun yerini, saatini ve gündemini belirleyerek toplantı öncesinde üyelere bildirmek, toplantı için tüm formaliteleri tamamlamak, f) Mesleğin uygulanması, gelişimi hakkında araştırmalar yapmak veya yaptırmak, buna ait raporları değerlendirmek, ilgili merciler nezdinde girişimlerde bulunmak, g) Mesleki gelişmeleri üyelerine duyurmak, uygulama ve öğretisel alanda meslektaşlarının yararlanacağı yayınlarda bulunmak ve kuruluşlarca bu tür yayınlar yapılması için girişimlerde bulunmak, h) Gerekli gördüğü konularda çalışma yapmak üzere sürekli ve/veya geçici kurulları oluşturmak, ı) Ulusal ve Uluslararası Mesleki Kuruluşlara, Federasyonlara, vb. örgütlenmelerle gereken bağ ve yakınlaşmayı sağlamak, kongrelerine katılmak için temsilci göndermek, ortak etkinliklerde bulunmak üzere mevcut mevzuat hükümlerine uygun olarak girişimlerde bulunmak, işbirliği yapmak, i) Derneğin sahip olduğu taşınmazları yönetmek,

9 j) Derneğe üye olmak isteyenlerin başvuruları hakkında karar vermek, bağışları kabul etmek, k) Hakkında cezai işlem kararı alınan üyelerin durumlarını Genel Merkez Genel Kurulu'na sunmak, l)merkez Genel Kurulunun yetki vermesi halinde şube açılması işlemlerini yürütmek, şube kurucularına yetki vermek, Şube Yönetim Kurullarının etkinliklerini kontrol etmek, hesaplarını incelemek, Şube Genel Kurulunca kabul edilmiş bütçe ve diğer kararları onaylamak (bütçenin onaylanmasına kadar şube gelir ve giderlerinin % 20 sine kadar olan kısmının tahsil ve sarfına Şube Yönetim Kurulları yetkilidir), idari işlemleri yerine getirmek, m) Fahri üyeliğe kabul edilecekler hakkında karar vermek, n) Tüzüğün ve ilgili mevzuatın Genel Yönetim Kurulu'na verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak. Genel Yönetim Kurulunun Yedek Üyelerle Toplanamaması Madde 22. Genel Yönetim Kurulu üye sayısı boşalmalar nedeniyle yedeklerin de getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, Genel Merkez Genel Kurulu, mevcut Genel Yönetim Kurulu üyeleri veya Genel Denetleme Kurulu tarafından bir ay içerisinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılamaması halinde, dernek üyelerinden birinin başvurusu üzerine, o yerin sulh hukuk yargıcı duruşma yaparak dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi, bir ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendirir. Genel Denetleme Kurulu Madde 23. a) Genel Denetleme Kurulu, Merkez Genel Kurulunca seçilen üç (3) asil, üç (3) yedek üyeden oluşur. Genel Denetleme Kurulu en geç yılda bir olmak üzere, Genel Yönetim Kurulu'nun çalışmalarını, Tüzük ve mevzuat hükümlerine uygunluk açısından denetler, denetleme sonuçlarını bir rapor halinde Genel Yönetim Kurulu'na ve toplandığında Merkez Genel Kurulu'na sunar. b) İç Denetim; derneğin iç denetimi esastır. Dernek iç denetimi genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurullardan birisi tarafından yapılabileceği gibi ayrı ayrı da yapılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması denetim kurulunun yükümlülüğünü kaldırmaz. c) Derneğin hesap ve kayıtları Genel Denetleme Kurulunca her yıl iç denetim esaslarına uygun olarak yapılır ve iç denetim raporu düzenlenir. Denetçiler raporlarını birlikte yazarlar, görüş ayrılığı halinde karşı görüşlü denetçi karşı olma nedenini aynı rapor üzerinde yazılı olarak belirtir. Onur Kurulu Madde 24. Onur Kurulu, Genel Merkez Genel Kurulu'nca seçilen beş (5) asil ve beş (5) yedek üyeden kurulur. Onur Kurulu, derneğin amaçlarına, Tüzüğüne ve meslek ahlak ve disiplinine aykırı hareket edenler hakkında karar alır. Disiplin cezaları sırasıyla uyarı ve dernek üyeliğinden çıkarmadır.

10 Onur Kurulu, tam sayısı ile toplanır ve kararlarını salt çoğunlukla alır. Onur Kurulu kendisine gönderilen konuları en geç üç ay içerisinde incelemek ve sonuçlandırmakla yükümlüdür. Onur Kurulu'nun bir karara varabilmesi için: a) Hakkında karar verilecek üyenin yazılı savunmasına başvurması, b) Şikâyetçi ile gösterilen tanıkları gereğince dinlemiş ve bunları bir tutanakla saptamış olması gereklidir. Onur Kurulu'nun kararları, gerekçeleri ile beraber sonuç karara varılmak ve uygulanmak üzere Genel Yönetim Kurulu'na işlemli dosya ile birlikte teslim edilir. Onur Kurulu'nun kararı, Genel Yönetim Kurulu'nun kararı onaylaması ve üyeye tebliği ile kesinlik kazanır. Üyeye tebligat, Genel Yönetim Kurulu'nca en geç bir ay içerisinde yapılır. Onur Kurulunun, kendisine verilen işleri yürütmesi için gerekli gördüğü her türlü giderler Genel Yönetim Kurulu kararı ile Genel Merkez kasasından karşılanır. Danışma Komisyonu Madde 25. Derneğin geçmiş dönem Yönetim Kurullarında görev almış olan üyelerden dokuz (9) kişi Danışma Kurulu üyesi olarak seçilir. Yönetim Kurulu yılda en az 1 kez Danışma Kurulu'nu toplantıya çağırır. Toplantı, 15 gün önce Kurul Üyelerine yazılı olarak duyurulur. Danışma Kurulu'nun alacağı kararlar Yönetim Kurulu'na tavsiye niteliğindedir. Çalışma Grupları Madde 26. Genel Yönetim Kurulu tarafından belirlenen konu ve alanlarda çalışmak üzere çalışma grupları oluşturularak etkinlik kazandırılır. Çalışma grupları, İş Güvenliği mesleğinin yoğun olarak uygulandığı konu ve alanlarda ilgili çalışmaları izlemek, gerekli bilgileri düzenli olarak toplayıp değerlendirmek, gerekli önerileri oluşturmak amacıyla kurulurlar. Çalışma süreleri en fazla bir yıldır. Çalışmaların devam etmesine gerek duyuluyorsa Genel Yönetim Kurulu aynı üyeyi yeniden görevlendirebileceği gibi yeni üyeyi de görevlendirebilir. BÖLÜM IV Dernek Şubeleri Şubenin Kuruluşu Madde 27. Genel Merkez Genel Kurulunun kararı ile şube açılabilir. Dernek Şubeleri Genel Merkez Yönetim Kurulu'nun kararlarına uygun olarak çalışmalarını düzenler. Dernek Şubesinin kurulması, Genel Yönetim Kurulu'nun en az üç (3) üyeye yetki vermesi ve bu kişilerin Dernek Şubesinin açılacağı yerin en büyük mülki amirliğine yazılı başvuruda bulunması ile gerçekleşir. Bu yazıda, kurucuların adı ve soyadı, baba adı, doğum yeri ve tarihi, mesleği, ikametgahı

11 ile Şube Merkezinin adresinin bildirilmesi ve yazıya Dernek Tüzüğü' nden iki örnek ile yetki belgelerinin eklenmesi gereklidir. Ayrıca a) Şube kuruluşunda tüzel kişilerin bulunması halinde bu tüzel kişilerin ünvanı, yerleşim yeri ve kuruluşuna ait belgeler ile tüzel kişiliklerin organları tarafından yetkilendirilen gerçek kişi de belirtilmek kaydı ile bu konuda alınmış kararın fotokopisi, b) Geçici yönetim kurulu üyeleri ile yazışma ve tebligatı almaya yetkili kişi veya kişilerin adı, soyadı, yerleşim yerlerini ve imzalarını belirten liste, c) Şube açılması için yönetim kuruluna verilmiş yetkiyi gösteren genel kurul kararının fotokopisi, d) kurucu olarak yetkilendirilmiş kişiler için alınmış dernek yönetim kurulu kararı fotokopisi, e) Büyükşehir Belediyesi içinde kalan ilçeler hariç diğer ilçelerdeki şube kuruluş işlemlerinde istenen belgeler, çift nüsha olarak verilir. Şubenin Organları Madde 28. Şubenin organları: a) Genel Kurul, b) Yönetim Kurulu, c) Denetleme Kurulundan oluşur. Şube Genel Kurulu Madde 29. Şube Genel Kurulları iki yılda bir Şubat ayında toplanır. Toplantıya çağrı ve kararların alınması bu tüzük ve Dernekler Kanunu hükümlerine göre yapılır. Toplantıda Genel Merkezden en az bir gözlemci bulunur. Şube Genel Kurullarının Görev ve Yetkileri Madde 30. Dernek Şubesinin görev ve yetkileri şunlardır: a) Dernek Şubesi Yönetim ve Denetim Kurullarının raporlarını görüşerek, ibra hususunda karara varmak, b) Dernek Şubesinin yeni dönem bütçesini incelemek, aynen veya değiştirerek onaylamak, c) Merkez Genel Kurulu'na ve Genel Yönetim Kurulu'na gerekli görülen hususlarda önerilerde bulunmak, d) Şube Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu asil ve yedek üyelerini gizli oy ile seçmek. Şube Yönetim Kurulu Madde 31. Dernek Şubesi Yönetim Kurulları Şube Genel Kurulu tarafından seçilen beş (5) asil ve beş (5) yedek üyeden oluşur. Asil üyeler içlerinden bir Başkan, bir Sekreter ve bir Sayman olacak şekilde görev bölümü yaparlar. Şube Yönetim Kurulları görevlerinin yerine getirilmesinde Şube Genel Kurulları ile Genel Merkez Genel Kuruluna karşı sorumludur.

12 Şube Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri Madde 32. Şube Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır: a) Şube Genel Kurulunca kabul edilmiş ve Genel Yönetim Kurulunca onaylanmış kararları uygulamak, b) Genel Yönetim Kurulunca kendisine verilmiş, Dernek amacının gerçekleşmesi için gerekli olan işleri yapmak, c) Şube gelirlerini toplamak, giderleri usulüne uygun olarak yapmak, d) Şubeye gelir sağlayacak etkinliklerde bulunmak, e) Yeni Yönetim Kurulu olarak, 15 gün içerisinde hazırlayacakları yeni döneme ait etkinlik programını onaylanmak üzere Genel Merkez Yönetim Kuruluna göndermek, f) Yapılan işler, gelir ve giderler hakkında altı (6) ayda bir Genel Yönetim Kuruluna bilgi vermek, g) Dernek Şubesine kayıt olmuş üyelerin kimliklerini bir liste halinde düzenli olarak Genel Yönetim Kuruluna göndermek, h) Şubenin bağış dışı gelirlerinin % 25 ini her üç ayda bir Genel Yönetim Kurulu hesabına yatırmak. Şube Denetleme Kurulu Madde 33. Dernek Şubesi Denetleme Kurulu, Şube Genel Kurulunca seçilen üç (3) asil ve üç.(3) yedek üyeden oluşur. Denetleme Kurulu her altı ayda bir, Şube Yönetim Kurulunun etkinliklerini denetler ve denetim sonuçlarını Genel Yönetim Kuruluna bir rapor halinde bildirir. Raporun düzenlenmesinde, Genel Denetleme Kurulu raporlarına ait hükümler, Şube Denetim raporları için de geçerlidir. Dernek Şubesi etkinliklerini denetlemekle Genel Yönetim Kurulu ve Şube Denetleme Kurulu yetkili olup, bunlar istedikleri zaman denetim yapabilirler. Şubelerin, Dernek Merkez Genel Kurulunda Temsili: Madde 34. Şubelere bağlı üyeler Merkez genel kurulunda üyelere ait tüm haklara sahiptirler. Şubelerdeki üyelerin tamamı genel merkez genel kuruluna temsilci olarak katılabilir. BÖLÜM V Mali Hükümler Derneğin Gelirleri Madde 35. Derneğin gelir kaynakları şunlardır: a) Dernek üyelerinin yıllık aidat tutarı, 180,00 TL(Yüz seksen Türk Lirası)'dır. b) Dernek üyesi Tüzel Kişiliklerden derneğe girişte bir defaya özgü olmak üzere en az 200TL.(ikiyüz Türk Lirası) tutarında giriş aidatı alınır, c) Gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak her türlü bağış, d) Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar, e) Dernek yayınlarının satışından veya bunlarda yer alan reklamlardan sağlanan bedeller, f) Derneğin yapacağı eğitim, konferans, sergi, konser, gezi, balo, piyango, spor gösterileri ve Konferanslar gibi etkinliklerden sağlanan gelirler, g) Dernek mal varlıklarından sağlanan gelirler, h) Diğer gelirler.

13 i) Borçlanma usulleri: Dernek gerek duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanabilir. Taşınmaz mal alımlarına ait borçlanmalar Genel Kurulda kararlaştırılır. Derneğin Giderleri Madde 36. Derneğin amacı ve etkinlik konuları çerçevesinde yapılan işler, alınan malzemeler, taşınır veya taşınmaz mal bedelleri ile gereksinim halinde istihdam edilecek personel ücretlerinden meydana gelen her türlü giderler. Gelir ve Giderlerle İlgili Esaslar Madde 37. Dernek giderleri, bütçeye uygun olarak yönetim kurullarınca alınacak kararlara göre yapılır. Ancak acil durumlarda bir bölümden diğer bölüme aktarma yapmaya Yönetim Kurulları yetkilidir. Acil durumlarda Genel Başkan, içinde bulunulan yılın günlük harcırah tutarının iki katına, Şube Başkanı ise bir günlük harcırah tutarına kadar Yönetim Kurulu kararı ile harcama yapabilirler. Dernek gelirleri makbuz karşılığında Dernekler Kanunu hükümlerine göre toplanır. Yönetim Kurulunca belirlenecek miktar dışındaki paralar en geç onbeş gün içinde Ulusal bir bankaya Sayman tarafından yatırılır. Diğer yönetim kurulu üyelerince tahsil edilmiş aidat ve her türlü gelirler en geç bir hafta içinde Saymana teslim edilir. Dernek tüzüğü mali hükümleri Dernek Şubeleri için de aynen geçerlidir. Taşınmaz Malların Bildirimi Madde 38. Dernek amacını gerçekleştirmek için her türlü taşınmaz mal edinebilir. Bütün bu mallar genel merkez adına tapuya kaydettirilir. Gerektiğinde ilgili Dernek Şubesine tahsis edilebilir. Herhangi bir dernek şubesinin kapanması halinde tüm malları ile parası genel merkeze intikal eder. Şubeler kendi adlarına taşınmaz mal edinemezler. Derneğin taşınmaz malları üzerinde yapılacak satış, hibe veya mülkiyetinin her türlü devrine ilişkin tasarruf ile alacaklarının silinmesi konularında ancak Merkez Genel Kurulu yetkilidir. Genel kurul kararları toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Derneğin taşınmaz malları üzerindeki tasarrufla ilgili önerinin asil üyelerin en az yarısının bulunacağı genel merkez genel kurul toplantısında görüşülüp bu konu ile ilgili kararların mevcudun en az dörtte üçünün (3/4 ünün) oyu ile karara bağlanması esastır. Taşınmaz mallar üzerindeki mülkiyetin devrine ilişkin bir tasarrufun Genel Kurulda görüşülebilmesi için yapılacak tasarrufun niteliğinin, bütün asil üyelerin adresine toplantı tarihinden en az 15 gün önce yazılı olarak bildirilmesi ve taşınmaz mallar üzerindeki mülkiyetin devrine ilişkin tasarruf önerisinin gazete ile duyurulan gündeme girmiş olması zorunludur. Derneğin taşınmaz malları üzerindeki tasarrufla ilgili önerinin, asil üyelerin en az yarısının bulunacağı Genel Merkez Genel Kurul toplantısında görüşülüp bu konu ile ilgili kararların mevcudun en az dörtte üçünün (3/4 ünün) oyu ile karara bağlanması koşuldur. Genel Merkez Payları Madde 39. Dernek şubeleri bağış dışı makbuz gelirlerinin % 25 ini Genel Merkez payı olarak genel merkeze göndermek zorundadır. Dernek şubeleri her üç ayda bir genel merkeze paylarını gönderirler.

ilgili yayınlaraa ulusal ve uluslararası

ilgili yayınlaraa ulusal ve uluslararası MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BÖLÜM 1 DERNEĞİN ADI, MERKEZİ VE FAALİYET ALANI Madde 1-- Derneğin adı Mühendislik Jeolojisi Derneği olup, kısa adı MJD dir. Derneğin merkezi Ankara dır. Şubesi ve

Detaylı

TASLAK ÜNİVERSİTE VE ARAŞTIRMA KÜTÜPHANECİLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

TASLAK ÜNİVERSİTE VE ARAŞTIRMA KÜTÜPHANECİLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ 1 TASLAK ÜNİVERSİTE VE ARAŞTIRMA KÜTÜPHANECİLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: ÜNİVERSİTE VE ARAŞTIRMA KÜTÜPHANECİLERİ DERNEĞİ dir. Kısa adı "ÜNAK"dır. Derneğin merkezi

Detaylı

Derneğin faaliyet alanı: Dernek sağlık alanında faaliyet gösterir. Derneğe üye olma

Derneğin faaliyet alanı: Dernek sağlık alanında faaliyet gösterir. Derneğe üye olma Hücresel tedavi ve Rejeneratif Tıp Derneği Tüzüğü Madde 1. Derneğin adı " Hücresel tedavi ve Rejeneratif Tıp Derneği" dir. Derneğin merkezi Ankara'dır. Madde 2. Yaşam kalitesini kaybetmeden uzun süre yaşamak

Detaylı

KALİBRASYON ve DENEY LABORATUARLARI DERNEĞİ DERNEK TÜZÜĞÜ. Derneğin adı, Kalibrasyon ve Deney Laboratuarları Derneği dir.

KALİBRASYON ve DENEY LABORATUARLARI DERNEĞİ DERNEK TÜZÜĞÜ. Derneğin adı, Kalibrasyon ve Deney Laboratuarları Derneği dir. KALİBRASYON ve DENEY LABORATUARLARI DERNEĞİ DERNEK TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM DERNEĞİN ADI MADDE 1 Derneğin adı, Kalibrasyon ve Deney Laboratuarları Derneği dir. DERNEĞİN MERKEZİ MADDE 2 Derneğin merkezi İstanbul

Detaylı

Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için, tüm üyeler aktif olarak görev alacak şekilde;

Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için, tüm üyeler aktif olarak görev alacak şekilde; İSTANBUL PROJE YÖNETİM DERNEĞİ TÜZÜĞÜ MADDE 1 DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ Derneğin adı İstanbul Proje Yönetim Derneği'dir. Derneğin merkezi İstanbul'dadır. MADDE 2 DERNEĞİN AMACI VE FAALİYETLERİ MADDE 2.1

Detaylı

KADIN MATEMATĠKÇĠLER DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ

KADIN MATEMATĠKÇĠLER DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ KADIN MATEMATĠKÇĠLER DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Kadın Matematikçiler Derneği dir. Derneğin merkezi Çorum dur. Şubesi açılmayacaktır. Derneğin Amacı ve Bu Amacı GerçekleĢtirmek

Detaylı

Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Başka Bir Okul Mümkün Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dur. Şubesi açılmayacaktır.

Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Başka Bir Okul Mümkün Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dur. Şubesi açılmayacaktır. BAŞKA BİR OKUL MÜMKÜN DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Başka Bir Okul Mümkün Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dur. Şubesi açılmayacaktır. Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek

Detaylı

TASİAD Tüm Asansör Sanayici ve İş Adamları Derneği Ana Tüzüğü

TASİAD Tüm Asansör Sanayici ve İş Adamları Derneği Ana Tüzüğü TASİAD Tüm Asansör Sanayici ve İş Adamları Derneği Ana Tüzüğü Madde 1 - Derneğin Adı Tüm Asansör Sanayici ve İş Adamları Derneği'dir. Derneğin kısa adı TASİAD'dır. Madde 2 - Derneğin Merkezi Derneğin merkezi

Detaylı

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı Derneğin Adı ve Merkezi ÂİLE MECLİSİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Madde 1- Derneğin Adı: "AİLE MECLİSİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ" dür. Derneğin kısa adı ÂİLEM&DER" dir. Derneğin MerkeziANKARA dır. Adres: GMK Bulvarı Onur Çarşısı

Detaylı

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Çalışma Alanları:

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Çalışma Alanları: TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BÖLÜM 01 Derneğin Adı ve Merkezi: Madde 1: Derneğin adı "Türkiye Bilişim Derneği"dir. Türkiye Bilişim Derneği 19 Nisan 1994 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 7 Mart 1994

Detaylı

VATANDAŞIN VERGĐSĐNĐ KORUMA DERNEĞĐ ANATÜZÜĞÜ (17 Mart 2001, 22 Şubat 2003 ve 03 Şubat 2007 tarihli Genel Kurullarda yapılan değişiklikler dahil)

VATANDAŞIN VERGĐSĐNĐ KORUMA DERNEĞĐ ANATÜZÜĞÜ (17 Mart 2001, 22 Şubat 2003 ve 03 Şubat 2007 tarihli Genel Kurullarda yapılan değişiklikler dahil) VATANDAŞIN VERGĐSĐNĐ KORUMA DERNEĞĐ ANATÜZÜĞÜ (17 Mart 2001, 22 Şubat 2003 ve 03 Şubat 2007 tarihli Genel Kurullarda yapılan değişiklikler dahil) I. BÖLÜM - Kuruluş Hükümleri Kuruluş Madde 1- Yasalar ile

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTELİLER BİRLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTELİLER BİRLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTELİLER BİRLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BİRLİĞİN ADI VE MERKEZİ : MADDE 1-17.05.1926'da Merkezi Ankara'da kurulan ''Türk Yüksek Mühendisleri Birliği Derneği'nin adı 26.03.2006 tarihli Genel

Detaylı

BÜYÜK KULÜP DERNEK TÜZÜĞÜ

BÜYÜK KULÜP DERNEK TÜZÜĞÜ 1882 BÜYÜK KULÜP DERNEĞİ (Cercle d Orient) BÜYÜK KULÜP DERNEK TÜZÜĞÜ İSTANBUL 2013 FİHRİST BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER Derneğin Adı, Merkezi, Amblemi: 1 Derneğin Amacı ve Çalışmaları: 2 Madde No BÖLÜM II ÜYE

Detaylı

İSTANBUL ATLI SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜDÜR Her üçü de müteveffa NURİ OĞLAKÇI, ZİYA BORA, MEHMET ALİ YALIM tarafından 28.1.1957 gününde kurulup, o günden bu yana sportif faaliyetini sürdürmüş olan İSTANBUL

Detaylı

www.alomaliye.com Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen; Bakanlık : İçişleri Bakanlığını, Bakan : İçişleri Bakanını,

www.alomaliye.com Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen; Bakanlık : İçişleri Bakanlığını, Bakan : İçişleri Bakanını, DERNEKLER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde l - Bu Yönetmeliğin amacı; dernekler ile kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve bu Yönetmelik kapsamına giren vakıfların tabi

Detaylı

BİRLİK HABER-SEN TÜZÜĞÜ I.GENEL ESASLAR

BİRLİK HABER-SEN TÜZÜĞÜ I.GENEL ESASLAR BİRLİK HABER-SEN TÜZÜĞÜ I.GENEL ESASLAR SENDİKANIN ADI, KISA ADI, GENEL MERKEZİ VE ADRESİ MADDE - 1 Sendikanın Adı: "BİRLİK HABERLEŞME VE İLETİŞİM ÇALIŞANLARI SENDİKASI dır. Kısa Adı : "BİRLİK HABER- SEN"

Detaylı

EGELĠ TENĠS VETERAN DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ

EGELĠ TENĠS VETERAN DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ EGELĠ TENĠS VETERAN DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Egeli Tenis Veteran Derneği dir. Derneğin merkezi Vali Hüseyin Öğütcen cad. No:53/1 Balçova-ĠZMĠR dır. ġubesi yoktur..

Detaylı

CUMHURİYET HALK PARTİSİ YÖNETMELİKLERİ

CUMHURİYET HALK PARTİSİ YÖNETMELİKLERİ CUMHURİYET HALK PARTİSİ YÖNETMELİKLERİ 2014 CUMHURİYET HALK PARTİSİ YÖNETMELİKLERİ 2014 İÇİNDEKİLER Kurultay Yönetmeliği... 5 Parti Meclisi ve Merkez Yönetim Kurulu Çalışma Yönetmeliği...23 İl ve İlçe

Detaylı

SİNEMA OYUNCULARI MESLEK BİRLİĞİ (BİROY) TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

SİNEMA OYUNCULARI MESLEK BİRLİĞİ (BİROY) TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER SİNEMA OYUNCULARI MESLEK BİRLİĞİ (BİROY) TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Birliğin adı, merkezi ve faaliyet alanı Madde 1-5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun 5101 sayılı Kanun'la değişik

Detaylı

SINIRLI SORUMLU. YAPI KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ ANA SÖZLEŞMESİ

SINIRLI SORUMLU. YAPI KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ ANA SÖZLEŞMESİ SINIRLI SORUMLU. YAPI KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ ANA SÖZLEŞMESİ 1 .YAPI KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ ANASÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ, TÜZEL KİŞİLİĞİN KAZANILMASI VE ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ UNVAN, MERKEZ, SÜRE,

Detaylı

1- Her yas grubunda sportif turnuvalar, geziler, gösteriler, \~~fl ç~~~~1it ve sergiler düzenlemek,

1- Her yas grubunda sportif turnuvalar, geziler, gösteriler, \~~fl ç~~~~1it ve sergiler düzenlemek, EGELI TENIs VETERAN DERNEGI TÜZÜGÜ Dernegin Adi ve Merkezi Madde 1- Dernegin Adi: "Egeli Tenis Veteran Dernegi" dir. Dernegin merkezi Vali Hüseyin Ögütcen cad. No:53/1 Balçova-IZMIR'dir. Subesi yoktur..

Detaylı

V26 HERKESE HER YERDE KİTAP VAKFI RESMİ SENEDİ

V26 HERKESE HER YERDE KİTAP VAKFI RESMİ SENEDİ V26 HERKESE HER YERDE KİTAP VAKFI RESMİ SENEDİ Türkiye'de kitap okuma alışkanlığını oluşturmak, geliştirmek ve yaygınlaştırmak, yayınlanmış her kitabın, Türkiye'nin her yerinde tüm okuyucular tarafından

Detaylı

SOSYAL-İŞ SENDİKASI TÜZÜĞÜ BÖLÜM I - GENEL HÜKÜMLER

SOSYAL-İŞ SENDİKASI TÜZÜĞÜ BÖLÜM I - GENEL HÜKÜMLER SOSYAL-İŞ SENDİKASI TÜZÜĞÜ BÖLÜM I - GENEL HÜKÜMLER MADDE - 1) SENDİKANIN ADI Sendikanın adı, Türkiye Sosyal Sigortalar, Eğitim, Büro, Ticaret, Kooperatif ve Güzel Sanatlar İşçileri Sendikası, kısa adı

Detaylı

TİP STATÜ FİKİR VE SANAT ESERİ SAHİPLERİ İLE BAĞLANTILI HAK SAHİPLERİ MESLEK BİRLİKLERİ TİP STATÜSÜ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

TİP STATÜ FİKİR VE SANAT ESERİ SAHİPLERİ İLE BAĞLANTILI HAK SAHİPLERİ MESLEK BİRLİKLERİ TİP STATÜSÜ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler TİP STATÜ FİKİR VE SANAT ESERİ SAHİPLERİ İLE BAĞLANTILI HAK SAHİPLERİ MESLEK BİRLİKLERİ TİP STATÜSÜ 30.01.2003 tarih ve 25009 sayılı Resmi Gazete Bakanlar Kurulu Kararı Karar Sayısı : 2003/5167 Ekli Fikir

Detaylı

ZİRAAT ODALARI VE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ KANUNU

ZİRAAT ODALARI VE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ KANUNU ZİRAAT ODALARI VE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ KANUNU KANUN NO:6964 MAYIS 2010 6964 SAYILI KANUNUN MADDE BAŞLIKLARI MADDE MADDE BAŞLIĞI NO BÖLÜM I Ziraat Odaları 1 Odaların kuruluş amacı ve kapsamı 1/A Tanımlar

Detaylı

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Tarih: 22 Ağustos 2009 Sayı: 27327 Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİ KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ

ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİ KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİ KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ Bu Anasözleşme, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 88 inci maddesi uyarınca hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER KONU MADDE KONU

Detaylı

ANA STATÜ VE YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER

ANA STATÜ VE YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER ANA STATÜ VE YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER Türkiye Golf Federasyonu Başkanlığından: TÜRKĠYE GOLF FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Ana Statünün amacı,

Detaylı

Belediyesi,Gürçayır Belediyesi,Cemel Belediyesi,Deliilyas Belediyesi,dir. Birliğin Üyeleri;

Belediyesi,Gürçayır Belediyesi,Cemel Belediyesi,Deliilyas Belediyesi,dir. Birliğin Üyeleri; ŞARKIŞLA-GEMEREK- ALTINYAYLA KATI ATIK BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ Birliğin Adı : Madde-1 : Birliğin adı: ŞARKIŞLA, GEMEREK, ALTINYAYLA KATI ATIK BİRLİĞİ dir. Ve birliğin kısa adı GAŞ tır Birliğin Merkezi : Madde-2

Detaylı

KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU (1)

KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU (1) 7997 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU (1) Kanun Numarası : 4688 Kabul Tarihi : 25/6/2001 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 12/7/2001 Sayı : 24460 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5, Cilt

Detaylı