Madde 3. Dernek 2. maddede belirtilen amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıda gösterilen etkinliklerde bulunur.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Madde 3. Dernek 2. maddede belirtilen amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıda gösterilen etkinliklerde bulunur."

Transkript

1 İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BÖLÜM 1 Derneğin Adı, Merkezi, Amaç ve Etkinlikleri Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1. Derneğin adı "İş Güvenliği Uzmanları Derneğidir. Derneğin kısa adı İGUD olacaktır. Merkezi İstanbul dadır. Dernek yurt içi ve yurt dışında şube açabilir. Derneğin amblemi " İş Güvenliği Uzmanları Derneği in ilk harflerinden oluşmuştur. Amblem aşağıda gösterilmiştir. İGUD Derneğin Amacı Madde 2. Derneğin amacı; üyeleri arasında sosyal ve ekonomik yardımlaşmayı İş Güvenliği Uzmanlarının mesleki ve kültürel gelişmelerine katkıda bulunmak, rol ve işlevleri açısından çalışma yaşamında etkin bir biçimde yer almalarını sağlamak, iş sağlığı ve güvenliği gibi çalışma yaşamını ilgilendiren konularda bilimsel araştırma ve incelemeler yapmak, yaptırmak ve yayınlamak, bu konulardaki çalışmalara yönetsel ve maddi destek vermek, meslekte çağdaş bakış açısının oluşmasına katkıda bulunmak, bu amaçla eğitimler vermek, verdirmek ve ulusal-uluslararası bazda toplantılar düzenlemek meslek ahlakını ve disiplinini korumak ve geliştirmektir. Faaliyet Alanı Madde 3. Dernek 2. maddede belirtilen amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıda gösterilen etkinliklerde bulunur. a)üyelerinin çalışmalarını kolaylaştırmak, çalışma yaşamından kaynaklanan sorunlarına çözüm üretmek için etkinliklerde bulunmak, b)meslek ahlakını ve disiplinini korumak, c)yardımlaşmak, mesleki dayanışmayı kurmak, güçlendirmek ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla gerekli çalışmaları gerçekleştirmek, d)üyelerin yönetim hukukundan kaynaklanan haklarını korumak ve her türlü hukuksal yardımda Bulunmak, e)üyelerin mesleki bilgi ve görgülerini geliştirmek amacıyla eğitim etkinliklerinde bulunmak ve Gerektiğinde bu amaçla ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak, f)çalışma yaşamı ile ilgili alan ve konularda araştırma ve incelemeler yapmak, üyelerini bu yönde Özendirmek ve onlara çalışmalarında yardımcı olmak, g)üyeleri arasında iletişimi gerçekleştirici çalışmalar yapmak

2 h) Çalışma yaşamı ile ilgili alan ve konularda toplantı, konferans, panel, açık oturum ve seminer gibi Etkinlikler düzenlemek, bu konuda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, ı)her türlü mesleki yayın yapmak, çalışma yaşamı alanında eğitim faaliyetleri yürütmek ve bu Etkinliklere gelir elde etmek amacıyla iktisadi müesseseler kurmak, i)diğer ülkelerdeki iş güvenliği denetimi ile ilgili uygulama ve gelişmeleri izlemek ve bunları üyelerine duyurmak için gerekli çalışmaları yapmak, j)çalışma alanında etkinlik gösteren Ulusal ve Uluslararası dernek veya kuruluşlarla ilişki kurmak, iş birliği yapmak ve gerektiğinde üye olmak, gerekli ilişkileri kurarak kongre ve toplantılarına temsilci Göndermek, birlikte yurtiçi toplantılar yapmak, konferans, seminer gibi etkinlikler düzenlemek, k)dernek amacına uygun olan taşınmazları edinmek ve üyelerinin gereksinimlerini karşılamak üzere Vakıf, yardım sandığı, kooperatif ve tesisler kurmak, l)dernek üyelerinin çocukları için kreş, yuva, emekli üyeleri için yaşlı evleri açmak, m)dernek tüm etkinliklerinde, karar alma süreçlerinde üyelerinin katılımcı olmalarını sağlamak için Gereken önlemleri alır ve katılımcılığı özendirir. n) İş Sağlığı ve güvenliği alanında yasal kurallar çerçevesinde danışmanlık hizmetleri verebilmek ya da üyelerinin yasal kurallar çerçevesinde danışmanlık yapması konusunda çalışmalar yapmasına yardım etmek. o) Çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak, görsel yayınlar yapmak. p) İşçi sağlığı poliklinikleri, iş güvenliği, ergonomi, iş psikolojisi laboratuvarlarının iş birliği ile işletmelerde oluşan sağlık zararlarının niteliklerini ve niceliklerini saptamak üzere uygulama ve araştırma merkezi açmak. Derneğin Çalışma Biçimi Madde 4. Dernek amacını gerçekleştirmek, çalışmalarını etkin bir şekilde yürütmek için gerekli araştırmayı yapıp karar ve projeleri oluşturduktan sonra çalışma yöntemini belirler. Bu etkinlikleri gerçekleştirmek için Genel Kurul Kararı ile Şube'ler açabilir. Derneğin Kurucuları Madde 5. Derneğin kurucuları, hepsi T.C. uyruklu olan aşağıda kimlikleri, görevleri ve adresleri yazılı kişilerdir.

3 DETAM Danışmanlık Eğitim Teknik Araştırma Mühendislik Ltd. Şti. firması da derneğin kurucu üyesidir. AD SOYAD MESLEK ADRES İbrahim OĞUR İş Müfettişi 19. Mayıs Cad. No:7 Şişli/İstanbul İbrahim Volkan TAŞCAN Çevre Mühendisi Huzur Mah. Oyak Sit. 15-B Blok 13 Sarıyer/İSTANBUL Ahmet NESİMİOĞLU İnşaat Mühendisi Barış tepe Mah. 791.Sok. 3A/22 Yenimahalle/ANKARA Merve BOZDEMİR Çevre Mühendisi Akpınar Mah. 850.cadde 852 sokakno:3/19 Dikmen/Ankara Çankaya Esin AKPINAR Jeofizik Mühendisi Duralialıç Mah. Sultan Fatih Cad Sokak Cumhuriyet Sitesi A-Blok No25 Mamak/Ankara Yunus KAÇAN Çevre Mühendisi Çavuş Cad. Akkuş Sok. No:6 D 2 Firüzköy Avcılar İlker SÜSLÜ Jeoloji Mühendisi Turgut Özal Mah Sok. Serdaroğlu konutları 4/20 Batıkent Yenimahalle/Ankara Buket AKİRMAN Çevre Mühendisi Fevzi Çakmak Mah. Erenler Sok. No:31/4 Bahçelievler/İSTANBUL Engin ÖZAYDIN Maden Mühendisi Gürsel Mahallesi Dünür Sokak No:12/2 Kağıthane / İSTANBUL Süleyman GAZAİOĞLU İnşaat Mühendisi Kıbrıs şehitleri cd Sok no:8 daire 405 İzmir Elif Öney Meracı Kimya Mühendisi Akpınar Mah. Ahmet Yasevi Cad. Batı Sitesi, no:62/2 Dikmen Ankara Andaç ABAY Çevre Mühendisi Atakent Mah. D-5 Blok 57/14 Halkalı/İstanbul Ömer KARCIGİL İnşaat Mühendisi Halide Edip Adıvar mh. Tanır sk. 10/42 Şişli/İSTANBUL Feride BAŞER Jeofizik Mühendisi Esenknet Mah.Fatih Cad. Birlik Apt. A Blok D:5 Maltepe İST Tolga OĞUR DETAM Yetkilisi Oğuzlar Mah. Barış Manço Cad. No:1Balgat / Çankaya BÖLÜM II Dernek Üyeliği Madde 6. Dernek üyeliği asli ve fahri olmak üzere iki çeşittir. a) Asli üye: Dernek Tüzüğünde yer alan koşulları taşıyan kişilerin başvurusu ve Genel Yönetim Kurulu'nun kararı ile üyelik kazanan ve dernek organları için yapılacak seçimlerde seçme ve seçilme hakkı olan kişidir. Üyelik müracaatı yazılı olarak yapılır.

4 b) Fahri üye: Derneğin asli üyesi olmamakla birlikte, çalışma yaşamına, iş güvenliği denetimine katkıda bulunmuş kişilerden Genel Yönetim Kurulu'nun alacağı kararla fahri üyelik sıfatı verilen kişilerdir. Fahri üyelerin oy kullanma ve dernek organlarına seçilme hakları yoktur. Ancak, bu üyeler istedikleri takdirde aidat verebilirler. Fahri üyelik, Genel Yönetim Kurulu'nun üçte iki (2/3 si) yeter sayısı ile toplanıp aynı çoğunluk sayısı ile aldığı karar üzerine belirlenir. Üye Olabilme Koşulları Madde 7. Derneğe, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından ayrılmış olan İş Müfettişleri, İş Güvenliği Uzmanları, İşyeri Hekimleri, İşyeri Sağlık Personelleri, iş hukuku alanında uzman olanlar üye olabilirler. Dernek Yönetim Kurulu, üyelik için yapılan başvuruları en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlar. Kararın sonucu başvuruyu yapana yazılı olarak bildirilir. Üyelik Yükümlülükleri Madde 8. Her üye aşağıdaki kurallara uymakla yükümlüdür; a) Üyelik aidatlarını ödemek, b) Derneğin tüzük ve amacına uygun hareketlerde bulunmak, c) Meslek ahlakını ve disiplinini her koşulda korumak, d) Mesleki işlev, karar ve önerilerde mesleki yararları ön planda tutmak ve mesleki değerlerden Ayrılmamak, e) Mesleğe ve çalışanlarına zarar vermemek. Üyelik Hakları Madde 9. Hiç kimse derneğe üye olmaya veya dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa hakkına sahiptir. Dernek üyeliğinden istifa yazılı dilekçe ile yapılır. İstifa eden üye, istifa ettiği tarihe kadar olan üyelik aidat borçlarını Derneğe ödemek zorundadır. Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin (asli üye) Genel Kurul'da bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanmakla yükümlüdür. Ancak, kurucu üyeler hariç olmak üzere üyeliğin başlangıç tarihinden itibaren bir ay geçmeden Genel Merkez ve Şube Genel Kurullarında oy kullanılamaz. Üyelikten Çıkarılma Madde 10. Vefat edenler, yıllık aidatlarını 6 ay üst üste ödemeyenler ve yazılı uyarıya rağmen ödememekte ısrar edenler, temyiz kudretini kaybedenler, üye olduğunda yasal engel yokken daha sonra bu niteliğini kaybedenler, dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunanlar, verilen görevlerden sürekli kaçınanlaryönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır ve üyelik kayıtları silinir. Üyelerden, dernek TÜZÜĞÜ nün 8. Maddesinin b, c, d ve e bentlerine aykırı hareket edenler, Onur Kurulu'nun önerisi ve Yönetim Kurulu'nun kararı ile cezalandırılırlar. Üyelerden bu gibi davranışları görülenlerle ilgili iddialar Onur Kurulu'nca üyenin savunması alınarak görüşülür ve sonuç Yönetim Kurulu'na bildirilir. Üye savunmasını, savunma talep yazısını tebellüğ tarihinden itibaren 15 gün içinde

5 Onur Kurulu'na vermek zorundadır. Aksi takdirde üyenin savunması olmaksızın karar alınır. Onur Kurulu'nun önerisi Yönetim Kurulu'nca bir ay içinde karara bağlanarak üyeye bildirilir. Disiplin cezaları, uyarı ve dernek üyeliğinden çıkarmadır. Verilen cezalara ilk genel kurul toplantısında üyeler tarafından itiraz edilebilir. Karar Genel Kurul'a katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Aidatlarını ödememe nedeni dışında üyelikten çıkarılanlar yeniden üye olamazlar. Aidatlarını ödememe nedeni ile üyelikten çıkarılanlar, ancak bir yıl sonra ve geçmişteki üyeliği sırasında ödemediği aidatları son aidat miktarı üzerinden ödemek koşulu ile yeniden derneğe üye olabilirler. Yeniden Üye Olma Madde 11. Dernekten çıkan üyenin başvurusu üzerine Derneğe üye kaydedilmesi tamamen yeni üye kaydı gibi yapılır. BÖLÜM III Derneğin Organları, Kuruluş ve Görevleri Derneğin Organları Madde 12. Dernek genel merkezde; a)merkez Genel Kurulu, b)genel Yönetim Kurulu, c)genel Denetim Kurulu, d)onur Kurulu'ndan oluşur. Ayrıca Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek konu ve alanlarla ilgili olarak çalışmalar yapmak üzere sürekli veya geçici çalışma kurulları kurulup etkinlikleri sağlanabilir. Merkez Genel Kurulu Madde 13. Merkez Genel Kurulu Derneğin en yüksek karar organıdır. Genel Kurul, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerden oluşur. Merkez Genel Kurulu iki yılda bir mayıs ayında Genel Yönetim Kurulu'nun saptayacağı ve ilan edeceği tarihte olağan olarak toplanır. Toplantı yeri ISTANBUL dur. Olağan toplantı dışında Merkez Genel Kurulu, Genel Yönetim veya Genel Denetleme Kurulu'nun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü olarak toplanır. Genel Denetleme Kurulu'nun veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine Genel Yönetim Kurulu, Merkez Genel Kurulunu bir ay içerisinde toplantıya çağırmazsa Genel Denetim Kurulu'nun veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin başvurusu üzerine o yerin sulh hukuk yargıcı duruşma

6 yaparak dernek üyeleri arasından üç kişilik bir kurulu Genel Merkez Genel Kurulunu toplantıya çağırmakla görevlendirir. Merkez Genel Kurulunun Toplantıları Madde 14. Genel Yönetim Kurulu Merkez Genel Kuruluna katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Merkez Genel Kuruluna katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Merkez Genel Kuruluna sunulacak Genel Yönetim ve Genel Denetim Kurulu raporları ile bilanço ve gelir-gider hesabı, gelecek dönem için hazırlanmış bütçe önerisi, gündem ile birlikte toplantı gününden on beş gün önce üyelere duyurulur. İlk toplantıda çoğunluğun sağlanamaması veya herhangi bir nedenle toplantının geri bir tarihe bırakılması halinde, ikinci toplantı için herhangi bir duyuruya gerek kalmayacak biçimde birinci ilanda durum belirtilir. İkinci toplantının geri bırakılan tarihten itibaren en geç bir ay içinde yapılması zorunludur. Genel Kurul Toplantı Sayısı Madde 15. Genel Kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınır. Genel Kurul Toplantı Yapılış Usulü Madde 16. Genel Kurula katılacak üyeler, Yönetim Kurulu'nca düzenlenen listedeki adları karşısına imza atarak toplantı yerine girerler. Yeterli çoğunluk sağlanmışsa durum bir tutanakla saptanır ve Merkez Genel Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden birinin toplantıyı açması ile çalışmaya başlar. Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir Başkan ve yeteri kadar Başkan Vekili ile Yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur. Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri (1/10 i) tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur. Oy Hakkı Madde 17. Üyeler toplantıya bizzat katılırlar. Her üyenin bir oy hakkı vardır.

7 Kararlar Madde 18. Genel Kurulda kararlar tersi belirtilmemişse, katılan üyelerin salt çoğunluğu ile açık oyla verilir. Yönetim ve Denetim Kurulları seçimleri gizli oyla yapılır. Merkez Genel Kurulunun Görev ve Yetkileri Madde 19. Merkez Genel Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterildiği gibidir. a) Genel Yönetim Kurulu'nca Genel Kurula sunulan çalışma raporu ile iki yıllık kesin hesabı ve bu konulardaki Genel Denetim Kurulu raporunu incelemek, b) Genel Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu'nu aklamak ya da sorumluluklarının aranması için karar vermek, c) Genel Yönetim Kurulu'nca hazırlanan iki yıllık tahmini bütçeyi görüşüp aynen veya değiştirerek kabul etmek, d) Toplantıya katılanların üçte ikisinin(2/3 ünün) oyları ile Dernek Tüzüğünde yapılması gerekli görülen değişiklikleri yapmak, e) Genel Yönetim Kurulu, Genel Denetim Kurulu ile Onur Kurulu asil ve yedek üyelerini gizli oy usulü ile seçmek, f) Dernek üyelerine verilen cezalara yapılan itirazlar hakkında onaylama veya kaldırma kararı vermek, g) Dernek için gerekli taşınmaz malın satın alınması, var olan taşınmaz malların satılması konusunda Genel Yönetim Kuruluna yetki vermek, h) Dernek şubelerinin açılmasına karar vermek, ı)toplantıya katılanların en az üçte ikisinin (2/3 ünün) oyları ile Derneğin feshine, tasfiyesine, tasfiye esaslarının saptanmasına karar vermek, i) Derneğin Ulusal ve Uluslararası etkinliklerde bulunmasına, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmasına ve üyelikten ayrılmasına karar vermek, j) Mevcut mevzuat hükümleri çerçevesinde Genel Kurulca karar verilmesi öngörülen başkaca işler hakkında karar vermek, k) Ulusal ve Uluslararası Mesleki Kuruluşlara, Federasyonlara, vb. örgütlenmelerle gereken bağ ve yakınlaşmayı sağlamak, kongrelerine katılmak için temsilci göndermek, ortak etkinliklerde bulunmak üzere mevcut mevzuat hükümlerine uygun olarak girişimlerde bulunmak, işbirliği yapmak. Genel Yönetim Kurulu Madde 20. Genel Yönetim Kurulu dokuz (9) asil ve dokuz (9) yedek üyeden oluşur. Asil üyelerden herhangi bir nedenle oluşacak boşalmada, yedek üyelerden en fazla oy almış olanlar boşalan yere Genel Yönetim Kurulu'nca çağırılır. Genel Yönetim Kurulu toplantılarına geçerli bir neden olmaksızın üst üste üç kez katılmayanların üyelikleri düşer. Genel Yönetim Kurulu ilk toplantısında kendi arasında görev bölümü yaparak Genel Başkan, Genel Başkan Vekili, Genel Sekreter, Genel Sayman, Kültür ve Yayın İşleri Sekreteri ve Sosyal İşler Sekreterini seçer. Genel Başkan, Derneği, idari makamlar ve yargı organları ile üçüncü kişilere karşı temsil eder. Derneğin işlerinin ve mallarını Dernek adına mevzuat hükümlerine uygun olarak ve Genel Merkez Genel Kurulu ve Genel Yönetim Kurulu kararlarına göre yönetir. Genel Yönetim Kurulu'nca

8 onaylanacak sözleşme, protokol gibi evrakları imzalar. Kurumlar, Resmi Daireler, Bankalarla para konusu işlemlere ait evrak ve senetleri Genel Sayman ile birlikte imzalar. Genel Başkan Vekili, Genel Başkanın bulunmadığı veya hastalık gibi herhangi bir nedenle görevini yapma olanağı bulunmadığı zamanlarda Genel Başkanın sahip olduğu bütün yetkileri kullanarak Dernek hizmetlerini yerine getirmekle görevli ve yetkilidir. Genel Sekreter, Derneğin büro işlerini yürütür. Karar defterini tutar, Genel Yönetim Kurulu toplantı gündemini hazırlar ve toplanmasını sağlar. Kabul edilebilir nedeni olmaksızın üst üste toplantıya katılmayan üyenin görevinden ayrılmış sayılması halinde yedek üyeyi göreve davet eder. Genel Sayman, Derneğin gelirlerini toplar, muhasebe işlerini yürütür. Gerekli defter ve kayıtları tutar. Bilanço gelir tablosu ve bütçe tasarısını hazırlar. Olağan harcamalar için Genel Yönetim Kurulu'nca saptanacak miktar dâhilinde avans bulundurur ve gerekli harcamaları yapar. Kültür ve Yayın İşleri Sekreteri, kültür ve yayın kurulu oluşturabilir, kurulla Genel Yönetim Kurulu arasındaki iletişimi sağlar, ilişkileri düzenler, öneriler ve tasarılar hakkında ön inceleme yapar ve Genel Yönetim Kurulu'na sunar, kabul edilen öneri ve tasarılarla ilgili fizibilite çalışmalarını yapar, tamamlanmış projeler üretir, kurs, panel, sempozyum vb. her türlü kültürel ve bilimsel etkinlik konusunda gerektiğinde ilgili kurulların görüşünü alarak Genel Yönetim Kurulu'na öneride bulunur, sürekli ve süreksiz yayınlarla ilgili yayın politikalarını geliştirir, basınla ilişkileri düzenler. Sosyal İşler Sekreteri, Derneğin düzenleyeceği eğlence, gezi, balo, lokal vb. işleri yürütür. Genel Merkez Yönetim Kurulu en az ayda bir çoğunlukla toplanır. Kararlar katılan üyelerin oy çokluğu ile alınır. Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri Madde 21. Derneğin yürütme organı olan Genel Yönetim Kurulu'nun görev ve yetkileri aşağıda yazıldığı gibidir. a) Merkez Genel Kurulu'nda alınan kararları uygulamak, b) Derneğin amacına uygun her türlü etkinlik ve çalışmaları yerine getirmek, c) Derneğe kayıtlı bütün üyelerin mesleki onur, hak ve çıkarlarını koruyacak önlemleri saptamak, almak ve bu konuda gerekli girişim ve ilişkilerde bulunmak, d) Genel Merkez Genel Kurulu'na sunulmak üzere çalışma raporu ve bilanço ile yeni dönem gelir ve gider bütçelerini hazırlamak ve en az 15 gün önceden üyelerin incelemesine sunmak, e) Genel Merkez Genel Kurulu'nun yerini, saatini ve gündemini belirleyerek toplantı öncesinde üyelere bildirmek, toplantı için tüm formaliteleri tamamlamak, f) Mesleğin uygulanması, gelişimi hakkında araştırmalar yapmak veya yaptırmak, buna ait raporları değerlendirmek, ilgili merciler nezdinde girişimlerde bulunmak, g) Mesleki gelişmeleri üyelerine duyurmak, uygulama ve öğretisel alanda meslektaşlarının yararlanacağı yayınlarda bulunmak ve kuruluşlarca bu tür yayınlar yapılması için girişimlerde bulunmak, h) Gerekli gördüğü konularda çalışma yapmak üzere sürekli ve/veya geçici kurulları oluşturmak, ı) Ulusal ve Uluslararası Mesleki Kuruluşlara, Federasyonlara, vb. örgütlenmelerle gereken bağ ve yakınlaşmayı sağlamak, kongrelerine katılmak için temsilci göndermek, ortak etkinliklerde bulunmak üzere mevcut mevzuat hükümlerine uygun olarak girişimlerde bulunmak, işbirliği yapmak, i) Derneğin sahip olduğu taşınmazları yönetmek,

9 j) Derneğe üye olmak isteyenlerin başvuruları hakkında karar vermek, bağışları kabul etmek, k) Hakkında cezai işlem kararı alınan üyelerin durumlarını Genel Merkez Genel Kurulu'na sunmak, l)merkez Genel Kurulunun yetki vermesi halinde şube açılması işlemlerini yürütmek, şube kurucularına yetki vermek, Şube Yönetim Kurullarının etkinliklerini kontrol etmek, hesaplarını incelemek, Şube Genel Kurulunca kabul edilmiş bütçe ve diğer kararları onaylamak (bütçenin onaylanmasına kadar şube gelir ve giderlerinin % 20 sine kadar olan kısmının tahsil ve sarfına Şube Yönetim Kurulları yetkilidir), idari işlemleri yerine getirmek, m) Fahri üyeliğe kabul edilecekler hakkında karar vermek, n) Tüzüğün ve ilgili mevzuatın Genel Yönetim Kurulu'na verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak. Genel Yönetim Kurulunun Yedek Üyelerle Toplanamaması Madde 22. Genel Yönetim Kurulu üye sayısı boşalmalar nedeniyle yedeklerin de getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, Genel Merkez Genel Kurulu, mevcut Genel Yönetim Kurulu üyeleri veya Genel Denetleme Kurulu tarafından bir ay içerisinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılamaması halinde, dernek üyelerinden birinin başvurusu üzerine, o yerin sulh hukuk yargıcı duruşma yaparak dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi, bir ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendirir. Genel Denetleme Kurulu Madde 23. a) Genel Denetleme Kurulu, Merkez Genel Kurulunca seçilen üç (3) asil, üç (3) yedek üyeden oluşur. Genel Denetleme Kurulu en geç yılda bir olmak üzere, Genel Yönetim Kurulu'nun çalışmalarını, Tüzük ve mevzuat hükümlerine uygunluk açısından denetler, denetleme sonuçlarını bir rapor halinde Genel Yönetim Kurulu'na ve toplandığında Merkez Genel Kurulu'na sunar. b) İç Denetim; derneğin iç denetimi esastır. Dernek iç denetimi genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurullardan birisi tarafından yapılabileceği gibi ayrı ayrı da yapılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması denetim kurulunun yükümlülüğünü kaldırmaz. c) Derneğin hesap ve kayıtları Genel Denetleme Kurulunca her yıl iç denetim esaslarına uygun olarak yapılır ve iç denetim raporu düzenlenir. Denetçiler raporlarını birlikte yazarlar, görüş ayrılığı halinde karşı görüşlü denetçi karşı olma nedenini aynı rapor üzerinde yazılı olarak belirtir. Onur Kurulu Madde 24. Onur Kurulu, Genel Merkez Genel Kurulu'nca seçilen beş (5) asil ve beş (5) yedek üyeden kurulur. Onur Kurulu, derneğin amaçlarına, Tüzüğüne ve meslek ahlak ve disiplinine aykırı hareket edenler hakkında karar alır. Disiplin cezaları sırasıyla uyarı ve dernek üyeliğinden çıkarmadır.

10 Onur Kurulu, tam sayısı ile toplanır ve kararlarını salt çoğunlukla alır. Onur Kurulu kendisine gönderilen konuları en geç üç ay içerisinde incelemek ve sonuçlandırmakla yükümlüdür. Onur Kurulu'nun bir karara varabilmesi için: a) Hakkında karar verilecek üyenin yazılı savunmasına başvurması, b) Şikâyetçi ile gösterilen tanıkları gereğince dinlemiş ve bunları bir tutanakla saptamış olması gereklidir. Onur Kurulu'nun kararları, gerekçeleri ile beraber sonuç karara varılmak ve uygulanmak üzere Genel Yönetim Kurulu'na işlemli dosya ile birlikte teslim edilir. Onur Kurulu'nun kararı, Genel Yönetim Kurulu'nun kararı onaylaması ve üyeye tebliği ile kesinlik kazanır. Üyeye tebligat, Genel Yönetim Kurulu'nca en geç bir ay içerisinde yapılır. Onur Kurulunun, kendisine verilen işleri yürütmesi için gerekli gördüğü her türlü giderler Genel Yönetim Kurulu kararı ile Genel Merkez kasasından karşılanır. Danışma Komisyonu Madde 25. Derneğin geçmiş dönem Yönetim Kurullarında görev almış olan üyelerden dokuz (9) kişi Danışma Kurulu üyesi olarak seçilir. Yönetim Kurulu yılda en az 1 kez Danışma Kurulu'nu toplantıya çağırır. Toplantı, 15 gün önce Kurul Üyelerine yazılı olarak duyurulur. Danışma Kurulu'nun alacağı kararlar Yönetim Kurulu'na tavsiye niteliğindedir. Çalışma Grupları Madde 26. Genel Yönetim Kurulu tarafından belirlenen konu ve alanlarda çalışmak üzere çalışma grupları oluşturularak etkinlik kazandırılır. Çalışma grupları, İş Güvenliği mesleğinin yoğun olarak uygulandığı konu ve alanlarda ilgili çalışmaları izlemek, gerekli bilgileri düzenli olarak toplayıp değerlendirmek, gerekli önerileri oluşturmak amacıyla kurulurlar. Çalışma süreleri en fazla bir yıldır. Çalışmaların devam etmesine gerek duyuluyorsa Genel Yönetim Kurulu aynı üyeyi yeniden görevlendirebileceği gibi yeni üyeyi de görevlendirebilir. BÖLÜM IV Dernek Şubeleri Şubenin Kuruluşu Madde 27. Genel Merkez Genel Kurulunun kararı ile şube açılabilir. Dernek Şubeleri Genel Merkez Yönetim Kurulu'nun kararlarına uygun olarak çalışmalarını düzenler. Dernek Şubesinin kurulması, Genel Yönetim Kurulu'nun en az üç (3) üyeye yetki vermesi ve bu kişilerin Dernek Şubesinin açılacağı yerin en büyük mülki amirliğine yazılı başvuruda bulunması ile gerçekleşir. Bu yazıda, kurucuların adı ve soyadı, baba adı, doğum yeri ve tarihi, mesleği, ikametgahı

11 ile Şube Merkezinin adresinin bildirilmesi ve yazıya Dernek Tüzüğü' nden iki örnek ile yetki belgelerinin eklenmesi gereklidir. Ayrıca a) Şube kuruluşunda tüzel kişilerin bulunması halinde bu tüzel kişilerin ünvanı, yerleşim yeri ve kuruluşuna ait belgeler ile tüzel kişiliklerin organları tarafından yetkilendirilen gerçek kişi de belirtilmek kaydı ile bu konuda alınmış kararın fotokopisi, b) Geçici yönetim kurulu üyeleri ile yazışma ve tebligatı almaya yetkili kişi veya kişilerin adı, soyadı, yerleşim yerlerini ve imzalarını belirten liste, c) Şube açılması için yönetim kuruluna verilmiş yetkiyi gösteren genel kurul kararının fotokopisi, d) kurucu olarak yetkilendirilmiş kişiler için alınmış dernek yönetim kurulu kararı fotokopisi, e) Büyükşehir Belediyesi içinde kalan ilçeler hariç diğer ilçelerdeki şube kuruluş işlemlerinde istenen belgeler, çift nüsha olarak verilir. Şubenin Organları Madde 28. Şubenin organları: a) Genel Kurul, b) Yönetim Kurulu, c) Denetleme Kurulundan oluşur. Şube Genel Kurulu Madde 29. Şube Genel Kurulları iki yılda bir Şubat ayında toplanır. Toplantıya çağrı ve kararların alınması bu tüzük ve Dernekler Kanunu hükümlerine göre yapılır. Toplantıda Genel Merkezden en az bir gözlemci bulunur. Şube Genel Kurullarının Görev ve Yetkileri Madde 30. Dernek Şubesinin görev ve yetkileri şunlardır: a) Dernek Şubesi Yönetim ve Denetim Kurullarının raporlarını görüşerek, ibra hususunda karara varmak, b) Dernek Şubesinin yeni dönem bütçesini incelemek, aynen veya değiştirerek onaylamak, c) Merkez Genel Kurulu'na ve Genel Yönetim Kurulu'na gerekli görülen hususlarda önerilerde bulunmak, d) Şube Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu asil ve yedek üyelerini gizli oy ile seçmek. Şube Yönetim Kurulu Madde 31. Dernek Şubesi Yönetim Kurulları Şube Genel Kurulu tarafından seçilen beş (5) asil ve beş (5) yedek üyeden oluşur. Asil üyeler içlerinden bir Başkan, bir Sekreter ve bir Sayman olacak şekilde görev bölümü yaparlar. Şube Yönetim Kurulları görevlerinin yerine getirilmesinde Şube Genel Kurulları ile Genel Merkez Genel Kuruluna karşı sorumludur.

12 Şube Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri Madde 32. Şube Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır: a) Şube Genel Kurulunca kabul edilmiş ve Genel Yönetim Kurulunca onaylanmış kararları uygulamak, b) Genel Yönetim Kurulunca kendisine verilmiş, Dernek amacının gerçekleşmesi için gerekli olan işleri yapmak, c) Şube gelirlerini toplamak, giderleri usulüne uygun olarak yapmak, d) Şubeye gelir sağlayacak etkinliklerde bulunmak, e) Yeni Yönetim Kurulu olarak, 15 gün içerisinde hazırlayacakları yeni döneme ait etkinlik programını onaylanmak üzere Genel Merkez Yönetim Kuruluna göndermek, f) Yapılan işler, gelir ve giderler hakkında altı (6) ayda bir Genel Yönetim Kuruluna bilgi vermek, g) Dernek Şubesine kayıt olmuş üyelerin kimliklerini bir liste halinde düzenli olarak Genel Yönetim Kuruluna göndermek, h) Şubenin bağış dışı gelirlerinin % 25 ini her üç ayda bir Genel Yönetim Kurulu hesabına yatırmak. Şube Denetleme Kurulu Madde 33. Dernek Şubesi Denetleme Kurulu, Şube Genel Kurulunca seçilen üç (3) asil ve üç.(3) yedek üyeden oluşur. Denetleme Kurulu her altı ayda bir, Şube Yönetim Kurulunun etkinliklerini denetler ve denetim sonuçlarını Genel Yönetim Kuruluna bir rapor halinde bildirir. Raporun düzenlenmesinde, Genel Denetleme Kurulu raporlarına ait hükümler, Şube Denetim raporları için de geçerlidir. Dernek Şubesi etkinliklerini denetlemekle Genel Yönetim Kurulu ve Şube Denetleme Kurulu yetkili olup, bunlar istedikleri zaman denetim yapabilirler. Şubelerin, Dernek Merkez Genel Kurulunda Temsili: Madde 34. Şubelere bağlı üyeler Merkez genel kurulunda üyelere ait tüm haklara sahiptirler. Şubelerdeki üyelerin tamamı genel merkez genel kuruluna temsilci olarak katılabilir. BÖLÜM V Mali Hükümler Derneğin Gelirleri Madde 35. Derneğin gelir kaynakları şunlardır: a) Dernek üyelerinin yıllık aidat tutarı, 180,00 TL(Yüz seksen Türk Lirası)'dır. b) Dernek üyesi Tüzel Kişiliklerden derneğe girişte bir defaya özgü olmak üzere en az 200TL.(ikiyüz Türk Lirası) tutarında giriş aidatı alınır, c) Gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak her türlü bağış, d) Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar, e) Dernek yayınlarının satışından veya bunlarda yer alan reklamlardan sağlanan bedeller, f) Derneğin yapacağı eğitim, konferans, sergi, konser, gezi, balo, piyango, spor gösterileri ve Konferanslar gibi etkinliklerden sağlanan gelirler, g) Dernek mal varlıklarından sağlanan gelirler, h) Diğer gelirler.

13 i) Borçlanma usulleri: Dernek gerek duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanabilir. Taşınmaz mal alımlarına ait borçlanmalar Genel Kurulda kararlaştırılır. Derneğin Giderleri Madde 36. Derneğin amacı ve etkinlik konuları çerçevesinde yapılan işler, alınan malzemeler, taşınır veya taşınmaz mal bedelleri ile gereksinim halinde istihdam edilecek personel ücretlerinden meydana gelen her türlü giderler. Gelir ve Giderlerle İlgili Esaslar Madde 37. Dernek giderleri, bütçeye uygun olarak yönetim kurullarınca alınacak kararlara göre yapılır. Ancak acil durumlarda bir bölümden diğer bölüme aktarma yapmaya Yönetim Kurulları yetkilidir. Acil durumlarda Genel Başkan, içinde bulunulan yılın günlük harcırah tutarının iki katına, Şube Başkanı ise bir günlük harcırah tutarına kadar Yönetim Kurulu kararı ile harcama yapabilirler. Dernek gelirleri makbuz karşılığında Dernekler Kanunu hükümlerine göre toplanır. Yönetim Kurulunca belirlenecek miktar dışındaki paralar en geç onbeş gün içinde Ulusal bir bankaya Sayman tarafından yatırılır. Diğer yönetim kurulu üyelerince tahsil edilmiş aidat ve her türlü gelirler en geç bir hafta içinde Saymana teslim edilir. Dernek tüzüğü mali hükümleri Dernek Şubeleri için de aynen geçerlidir. Taşınmaz Malların Bildirimi Madde 38. Dernek amacını gerçekleştirmek için her türlü taşınmaz mal edinebilir. Bütün bu mallar genel merkez adına tapuya kaydettirilir. Gerektiğinde ilgili Dernek Şubesine tahsis edilebilir. Herhangi bir dernek şubesinin kapanması halinde tüm malları ile parası genel merkeze intikal eder. Şubeler kendi adlarına taşınmaz mal edinemezler. Derneğin taşınmaz malları üzerinde yapılacak satış, hibe veya mülkiyetinin her türlü devrine ilişkin tasarruf ile alacaklarının silinmesi konularında ancak Merkez Genel Kurulu yetkilidir. Genel kurul kararları toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Derneğin taşınmaz malları üzerindeki tasarrufla ilgili önerinin asil üyelerin en az yarısının bulunacağı genel merkez genel kurul toplantısında görüşülüp bu konu ile ilgili kararların mevcudun en az dörtte üçünün (3/4 ünün) oyu ile karara bağlanması esastır. Taşınmaz mallar üzerindeki mülkiyetin devrine ilişkin bir tasarrufun Genel Kurulda görüşülebilmesi için yapılacak tasarrufun niteliğinin, bütün asil üyelerin adresine toplantı tarihinden en az 15 gün önce yazılı olarak bildirilmesi ve taşınmaz mallar üzerindeki mülkiyetin devrine ilişkin tasarruf önerisinin gazete ile duyurulan gündeme girmiş olması zorunludur. Derneğin taşınmaz malları üzerindeki tasarrufla ilgili önerinin, asil üyelerin en az yarısının bulunacağı Genel Merkez Genel Kurul toplantısında görüşülüp bu konu ile ilgili kararların mevcudun en az dörtte üçünün (3/4 ünün) oyu ile karara bağlanması koşuldur. Genel Merkez Payları Madde 39. Dernek şubeleri bağış dışı makbuz gelirlerinin % 25 ini Genel Merkez payı olarak genel merkeze göndermek zorundadır. Dernek şubeleri her üç ayda bir genel merkeze paylarını gönderirler.

14 Gerekli görülen hallerde Genel Yönetim Kurulu bu payların alınmaması yönünde karar verme hakkı ve yetkisine sahiptir. Ancak, böyle bir uygulama için geçerli nedenlerin açıkça belirlenmesi gerekir. BÖLÜM VI Dernekçe Tutulacak Defter ve Kayıtlar Defter ve Kayıtlar Madde 40. Dernekçe aşağıdaki yazılı defterler tutulur: a) Karar Defteri: Yönetim Kurullarının kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı Başkan ve üyelerce imzalanır. b) Üye Kayıt Defteri: Derneğe girenlerin kimlikleri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri, bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidatları bu deftere işlenebilir. c) Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evrak lar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır. d) Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler i ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir. e) İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir. Bütçe Kesin Hesap ve Bilanço Defteri: Bütçe, kesin hesap ve bilançolar bu deftere işlenir. f) Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir. Tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlanmadan önce İl Dernekler Müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. BÖLÜM VII Çeşitli Hükümler Tüzük Değişikliği, Tasfiye ve Fesih Madde 41. Derneğin tüzük değişikliği ve feshi hallerinde dernek üyelerinin üçte ikisinin katılımı ile toplanır. Genel kurul kararları toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Dernek Şubelerinin feshi, Dernek Genel Merkezinin feshi ile ilgili hükümler çerçevesinde Şube Genel Kurulu tarafından yapılabilir. Derneğin feshine karar verilmesi durumunda Dernek malları Genel Kurul' un belirleyeceği tasfiye kurulu aracılığıyla iş güvenliği denetimi ile bir ilgili kurum veya kuruluşa devredilir. Derneğin feshi, Genel Yönetim Kurulu tarafından beş (5) gün içinde en büyük mülki amirliğe yazı ile bildirilir.

15 Tüzükte Yer Almayan Hükümler Madde 42. Bu Tüzükte yer almayan veya açık olamayan hususlarda Dernekler Kanunu ve diğer ilgili Kanun hükümleri uygulanır. Kurucular Madde 43. Dernek kurucuları aynı zamanda yönetim kurulu olup aşağıdaki kişilerden oluşmaktadır. AD SOYAD İbrahim OĞUR İbrahim Volkan TAŞCAN Buket AKİRMAN Ahmet NESİMİOĞLU Merve BOZDEMİR Yunus KAÇAN İlker SÜSLÜ Andaç ABAY Ömer KARCIGİL GÖREV Genel Başkan Genel Başkan Vekili Genel Sekreter Genel Sayman Kültür ve Yayın İşleri Sekreteri Sosyal İşleri Sekreteri Üye Üye Üye Yürürlük Madde 44. Bu tüzük yayını tarihinde yürürlüğe girer. İbrahim OĞUR İ. Volkan TAŞKAN Buket AKİRMAN Genel Başkan Genel Başkan Vekili Genel Sekreter Ahmet NESİMİOĞLU Merve BOZDEMİR Yunus KAÇAN Genel Sayman Kültür ve Yayın İşleri Sekreteri Sosyal İşler Sekreteri İlker SÜSLÜ Ömer KARCIGİL Andaç ABAY Üye Üye Üye

DERNEĞİN ADI MADDE 1:Derneğin adı Türk Dâhili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği dir.

DERNEĞİN ADI MADDE 1:Derneğin adı Türk Dâhili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği dir. DERNEĞİN ADI MADDE 1:Derneğin adı Türk Dâhili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği dir. DERNEĞİN MERKEZİ MADDE 2: Derneğin merkezi Ankara ilindedir. Şubesi yoktur. DERNEĞİN AMACI VE BU AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK

Detaylı

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR UZMANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Derneğin Adı, Kısa Adı ve Merkezi. İKİNCİ BÖLÜM Amaç ve Faaliyetler

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR UZMANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Derneğin Adı, Kısa Adı ve Merkezi. İKİNCİ BÖLÜM Amaç ve Faaliyetler ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR UZMANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Madde 1 Derneğin Adı ve Kısa Adı BİRİNCİ BÖLÜM Derneğin Adı, Kısa Adı ve Merkezi 1. Derneğin adı: Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzmanları Derneği dir. 2.

Detaylı

ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜP TÜZÜĞÜ ŞABLONU

ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜP TÜZÜĞÜ ŞABLONU ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜP TÜZÜĞÜ ŞABLONU İtalik yazıyla belirtilen ifadeler kulüp üyeleri tarafından kulüp amaçlarına uygun olarak doldurulacaktır. Normal yazı tipi ile yazılmış diğer

Detaylı

TÜRKİYE DEPREM MÜHENDİSLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

TÜRKİYE DEPREM MÜHENDİSLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ TÜRKİYE DEPREM MÜHENDİSLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BÖLÜMLER. Birinci Bölüm: İkinci Bölüm: Üçüncü Bölüm: Dördüncü Bölüm: Beşinci Bölüm: Altıncı Bölüm: Derneğin Adı, Merkezi, Amacı ve Faaliyet Alanları Üyelik, Üyelik

Detaylı

Madde 1: Derneğin Adı ve Merkezi

Madde 1: Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1: Derneğin Adı ve Merkezi 1. Derneğin Adı: Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği dir 2. Birliğin Merkezi, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Binası, Gönyeli - Yenikent, dır Madde 2: Derneğin Amaçları

Detaylı

OMÜ TOPLULUKLARI TÜZÜĞÜ

OMÜ TOPLULUKLARI TÜZÜĞÜ OMÜ TOPLULUKLARI TÜZÜĞÜ Tanım Madde 1- Omü... Topluluğu 2547sayılı yüksek öğretim kanununun 47 nci maddesi esas alınarak hazırlanan Ondokuz Mayıs üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı

Detaylı

GERMANİ STLER DERNEĞİ

GERMANİ STLER DERNEĞİ GERMANİ STLER DERNEĞİ Dernek Tüzüğ ü Derneğin Adı ve Merkezi BÖLÜM I Derneğin Adı, Amacı, Merkezi ve Faaliyetleri Madde 1. a. Derneğin adı»germanistler Derneği«dir. Kısa adı: GERDER b. Derneğin Merkezi:

Detaylı

HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ GO KULÜBÜ TÜZÜĞÜ

HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ GO KULÜBÜ TÜZÜĞÜ HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ GO KULÜBÜ TÜZÜĞÜ Kulübün Adı BĐRĐNCĐ BÖLÜM Kulübün adı, Amaç, Çalışma Şekli, Dayanak ve Kurucular Madde 1: GO oyununu tanıtmak ve GO oyuncuları yetiştirmek amacıyla Hitit Üniversitesi

Detaylı

TÜRK TIP EĞİTİMİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

TÜRK TIP EĞİTİMİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1 a. Derneğin Adı: Türk Tıp Eğitimi Derneği dir. b. Derneğin merkezi Ankara dır. c. Şubesi açılmayacaktır. TÜRK TIP EĞİTİMİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek

Detaylı

İsviçre Türk Kadınları Derneği 1. Tüzük

İsviçre Türk Kadınları Derneği 1. Tüzük İsviçre Türk Kadınları Derneği 1 Tüzük Önsöz İsviçre Türk Kadınları Derneği 21 Mayıs 1978 tarihinde Türk Dernekler Kanunu kuralları esas alınarak kurulmuştur. Genel kurul, derneğin kuruluşundan bu yana

Detaylı

KULÜP TÜZÜĞÜ. Kuruluş ve Amaç MADDE 1 - amacı ile Çukurova Üniversitesi bünyesinde faaliyet göstermek üzere adında bir öğrenci kulübü kurulmuştur.

KULÜP TÜZÜĞÜ. Kuruluş ve Amaç MADDE 1 - amacı ile Çukurova Üniversitesi bünyesinde faaliyet göstermek üzere adında bir öğrenci kulübü kurulmuştur. KULÜP TÜZÜĞÜ EK - 3 Kuruluş ve Amaç MADDE 1 - amacı ile Çukurova Üniversitesi bünyesinde faaliyet göstermek üzere adında bir öğrenci kulübü kurulmuştur. Kulüp Faaliyet Alanları MADDE 2 - (1) (2) (3) (4)

Detaylı

İLÇESİ.ÜRÜNLERİ TARIMSAL ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ, AMAÇ VE ÇALIŞMA KONULARI AMAÇ

İLÇESİ.ÜRÜNLERİ TARIMSAL ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ, AMAÇ VE ÇALIŞMA KONULARI AMAÇ İLÇESİ.ÜRÜNLERİ TARIMSAL ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ, AMAÇ VE ÇALIŞMA KONULARI AMAÇ MADDE 1- üreticilerinin bir araya gelerek; 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunun da öngörülen

Detaylı

ANTALYA SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLER ODASI ODA ĐÇ YÖNETMELĐĞĐ

ANTALYA SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLER ODASI ODA ĐÇ YÖNETMELĐĞĐ ANTALYA SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLER ODASI ODA ĐÇ YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM AMAÇ VE KAVRAMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası nın, Yönetim Kuruluna

Detaylı

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ. Öğrenci Toplulukları Kurulma ve Çalışma İlkeleri Yönergesi

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ. Öğrenci Toplulukları Kurulma ve Çalışma İlkeleri Yönergesi T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Öğrenci Toplulukları Kurulma ve Çalışma İlkeleri Yönergesi GENEL İLKELER Madde 1 - Yaşar Üniversitesi Öğrencilerinin Atatürk İlkeleri doğrultusunda toplumsal ve kültürel gelişmelerine

Detaylı

MERSİN İDMAN YURDU SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

MERSİN İDMAN YURDU SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DÖRDÜNCÜ BÖLÜM DÖRDÜNCÜ BÖLÜM MADDE 21 KULÜBÜN GELİR KAYNAKLARI : Kulübün gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır. 1. Üye Aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak 500,00 TL., aylık olarak ta 50,00 TL. Aidat alınır. Üye aidatları

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Kuruluş ve Amaç Çalışma Konuları. Amaç

BİRİNCİ BÖLÜM. Kuruluş ve Amaç Çalışma Konuları. Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş ve Amaç Çalışma Konuları Amaç Madde -1 Merkez Birliğine üye olan Süt Üreticileri Birliği nin ürettikleri Sütü, ulusal düzeydeki üretim planlamasına ve Sütün pazarlanmasına ilişkin

Detaylı

Kocaali Öğretmenler Sitesi. Dayanışma ve Güzelleştirme Derneği Tüzüğü

Kocaali Öğretmenler Sitesi. Dayanışma ve Güzelleştirme Derneği Tüzüğü Kocaali Öğretmenler Sitesi Dayanışma ve Güzelleştirme Derneği Tüzüğü (Genel Kurulun 04.08.2010 tarihli toplantısında kabul edilen değişiklikleri içeren son şekil) 2 İçindekiler Derneğin Adı ve Merkezi...

Detaylı

Dernek Tüzüğü Version: 4.0

Dernek Tüzüğü Version: 4.0 Version: 4.0 Dernek : Adres : Türk Sanat Enstitüsü İsviçre TSEI / TKIS, 8046 Zürich / Schweiz İçindekiler 1 Genel bilgiler... 2 1.1 Derneğin ismi ve ikametgâh adresi... 2 1.2 Derneğin amacı... 2 1.3 Derneğin

Detaylı

DeM DENEYİMSEL EĞİTİM MERKEZİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

DeM DENEYİMSEL EĞİTİM MERKEZİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ MADDE 1 A. Derneğin Adı: DeM Deneyimsel Eğitim Merkezi Derneği dir. B. Derneğin İngilizce Adı: "DeM Experiential Training Center Association" dır. C. Derneğin Kısaltması: "DeM"

Detaylı

TED ALANYA KOLEJİ MEZUNLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

TED ALANYA KOLEJİ MEZUNLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ TED ALANYA KOLEJİ MEZUNLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ I. BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER KURULUŞ Madde 1 Derneğin adı: TED ALANYA KOLEJİ MEZUNLARI DERNEĞİ dir. Derneğin merkezi Alanya dadır. Şubesi açılmayacaktır. Dernek yetkili

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ.TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ.TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ.TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ MADDE 1- DAYANAK Topluluğu İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğrenci Toplulukları Yönergesi doğrultusunda kurulur ve faaliyette bulunur. MADDE 2- TOPLULUĞUN

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ROBOT TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ROBOT TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 31.03.2010 gün 27538 Sayılı Resmi Gazete Amaç ATILIM ÜNİVERSİTESİ ROBOT TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

TAVŞANLI KAYMAKAMLIĞI İlçe Dernekler Büro Şefliği HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

TAVŞANLI KAYMAKAMLIĞI İlçe Dernekler Büro Şefliği HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TAVŞANLI KAYMAKAMLIĞI İlçe Dernekler Büro Şefliği HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDA A SUNULAN HİZMETİN ADI BA VURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 Dernek kuruluş

Detaylı

TARIM ORKAM-SEN SENDİKA MERKEZ GENEL MECLİSİ YÖNETMELİĞİ ( ANKARA) (TARIM VE ORMANCILIK HİZMETLERİ KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI)

TARIM ORKAM-SEN SENDİKA MERKEZ GENEL MECLİSİ YÖNETMELİĞİ ( ANKARA) (TARIM VE ORMANCILIK HİZMETLERİ KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI) TARIM ORKAM-SEN (TARIM VE ORMANCILIK HİZMETLERİ KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI) SENDİKA MERKEZ GENEL MECLİSİ YÖNETMELİĞİ (2014 - ANKARA) 1 Amaç BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı Tarım ve

Detaylı

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İNTERNET TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ ÇALIŞMA İLKELERİ

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İNTERNET TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ ÇALIŞMA İLKELERİ DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İNTERNET TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ ÇALIŞMA İLKELERİ Tanım 1. Bu ilkeler "Doğu Akdeniz Üniversitesi İnternet Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi"nin (İTAM)

Detaylı

-> 5 07.08.2014 13:06

-> 5 07.08.2014 13:06 27 Temmuz 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29073 Adıyaman Üniversitesinden: YÖNETMELİK ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

KIRMIZI ET ÜRETİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ

KIRMIZI ET ÜRETİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ KIRMIZI ET ÜRETİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ KURULUŞ VE AMAÇ KURULUŞ, BİRLİĞİN ADI VE MERKEZİ Madde 1- Bu tüzük hükümlerini kabul eden Kırmızı Et üretimi yapan tarım üreticileri tarafından asgari ilçe

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Kadın Araştırmaları

Detaylı

MADDE 2 - Derneğin Merkezi Fatih ilçesine bağlı Fındıkzade semtindedir. Derneğin şubesi yoktur.

MADDE 2 - Derneğin Merkezi Fatih ilçesine bağlı Fındıkzade semtindedir. Derneğin şubesi yoktur. PSİKOLOJİK TESTLER DERNEĞİ ANA TÜZÜĞÜ Derneğin Adı Ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Psikolojik Testler Derneği dir. Derneğin Merkezi İstanbul dadır. MADDE 2 - Derneğin Merkezi Fatih ilçesine bağlı Fındıkzade

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI ÖRNEĞİ

SANKO ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI ÖRNEĞİ SANKO ÜNİVERSİTESİ..... ÖĞRENCİ KULÜBÜ ÇALIŞMA ESASLARI ÖRNEĞİ Dayanak Madde 1-:. Kulübü SANKO Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Ana Yönergesi doğrultusunda kurulur ve faaliyette bulunur. Kulübün Adı Madde

Detaylı

..TARIMSAL SÜT ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ, AMAÇ VE ÇALIŞMA KONULARI AMAÇ

..TARIMSAL SÜT ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ, AMAÇ VE ÇALIŞMA KONULARI AMAÇ ..TARIMSAL SÜT ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ, AMAÇ VE ÇALIŞMA KONULARI AMAÇ MADDE 1- üreticilerinin bir araya gelerek; 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunun da öngörülen üretimini

Detaylı

MADDE 1 : Derneğin adı Sosyal Haklar Derneği dir. Derneğin kısa adı SHD dir.

MADDE 1 : Derneğin adı Sosyal Haklar Derneği dir. Derneğin kısa adı SHD dir. SOSYAL HAKLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI MADDE 1 : Derneğin adı Sosyal Haklar Derneği dir. Derneğin kısa adı SHD dir. DERNEĞİN MERKEZİ MADDE 2 : Derneğin merkezi İstanbul dur. DERNEĞİN AMACI MADDE 3 :

Detaylı

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 05.02.

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 05.02. MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Amaç ve kapsam Madde 2 Dayanak Madde 3 Tanımlar İkinci Bölüm - Konseyin Kuruluş Amacı, Oluşumu ve

Detaylı

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ AVUKAT HAKLARI MERKEZİ YÖNERGESİ (AHM)

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ AVUKAT HAKLARI MERKEZİ YÖNERGESİ (AHM) Kabul Tarihi :Y.K./03.01.2014/2014-6 (Gen.Sek.Sun.) TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ AVUKAT HAKLARI MERKEZİ YÖNERGESİ (AHM) I. BÖLÜM KURULUŞ, AMAÇ, DAYANAK, KAPSAM VE TANIMLAR KURULUŞ Madde 1: Türkiye Barolar Birliği

Detaylı

NİŞASTA VE GLİKOZ ÜRETİCİLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

NİŞASTA VE GLİKOZ ÜRETİCİLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ NİŞASTA VE GLİKOZ ÜRETİCİLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Madde 1 - Derneğin Adı Derneğin Adı: Nişasta ve Glikoz Üreticileri Derneği dir. Kısa adı, NÜD dür. Madde 2 - Derneğin Merkezi Derneğin merkezi İstanbul dadır.

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Madde 1 Bu Yönetmelik, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak

Detaylı

T.C. MUĞLA VALİLİĞİ İl Dernekler Müdürlüğü

T.C. MUĞLA VALİLİĞİ İl Dernekler Müdürlüğü T.C. MUĞLA VALİLİĞİ İl Dernekler Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 5253 sayılı Dernekler Kanununa göre Dernek

Detaylı

T.C. ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ KULÜPLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Tanımlar,

T.C. ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ KULÜPLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Tanımlar, T.C. ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ KULÜPLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Tanımlar, Amaç MADDE 1- (1) Yönergenin amacı, Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin, Atatürk

Detaylı

YÖNETMELİK İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 30 Mart 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28249 YÖNETMELİK İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ELEKTRO-EROZYON İLE İŞLEME TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ELEKTRO-EROZYON İLE İŞLEME TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ (27.12.2009 gün ve 27445 Sayılı Resmi Gazete) ATILIM ÜNİVERSİTESİ ELEKTRO-EROZYON İLE İŞLEME TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği. www.irisakademi.com

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği. www.irisakademi.com Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği www.irisakademi.com Resmi Gazete Tarihi:05.02.2013 Resmi Gazete Sayısı:28550 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

LĐSANSLI BÜRO KOMĐSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

LĐSANSLI BÜRO KOMĐSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI LĐSANSLI BÜRO KOMĐSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI Amaç Madde 1- (1) Bu çalışma usul ve esaslarının amacı, Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Yönetmelik gereğince kurulan Lisanslı

Detaylı

ANİMASYON TEKNOLOJİLERİ VE OYUN GELİŞTİRME KULÜBÜNÜN TÜZÜĞÜ

ANİMASYON TEKNOLOJİLERİ VE OYUN GELİŞTİRME KULÜBÜNÜN TÜZÜĞÜ ANİMASYON TEKNOLOJİLERİ VE OYUN GELİŞTİRME KULÜBÜNÜN TÜZÜĞÜ MADDE 1-DAYANAK: Bu tüzük Karabük Üniversitesi Senatosunun 15.01.2009 tarih ve 2009/02 sayılı kararıyla kabul edilen Öğrenci Kulüpleri Kuruluş

Detaylı

T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ YÖNERGESİ

T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ YÖNERGESİ T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Erzurum Teknik Üniversitesinin bağlı birimlerinde

Detaylı

T.C. FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ

T.C. FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ T.C. FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge nin amacı, Öğrenci Kültür-Sanat,

Detaylı

Güçsüzler Yurdu Sakinleri Koruma, Yardımlaşma, Dayanışma, Eğitim ve Kültür Derneği

Güçsüzler Yurdu Sakinleri Koruma, Yardımlaşma, Dayanışma, Eğitim ve Kültür Derneği Güçsüzler Yurdu Sakinleri Koruma, Yardımlaşma, Dayanışma, Eğitim ve Kültür Derneği Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Güçsüzler Yurdu Sakinleri Koruma, Yardımlaşma Dayanışma, Eğitim ve Kültür

Detaylı

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ MEZUNLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ I.BÖLÜM

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ MEZUNLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ I.BÖLÜM 1 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ MEZUNLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ KURULUŞ Madde 1 I.BÖLÜM Derneğin Adı: ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ MEZUNLARI DERNEĞİ dir. Aşağıdaki maddelerde ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

Ortadoğu Çamlık sitesi 87/7 Karakusunlar/Ankara Telefon: 312 210 5280 Faks: 312 210 2542 bdmd@biyomalzeme.org.tr

Ortadoğu Çamlık sitesi 87/7 Karakusunlar/Ankara Telefon: 312 210 5280 Faks: 312 210 2542 bdmd@biyomalzeme.org.tr BİYOMALZEME VE DOKU MÜHENDİSLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Biyomalzeme ve Doku Mühendisliği Derneği dir. Derneğin merkezi Ankara dır. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında

Detaylı

DERNEĞİN ADI MADDE 1: Derneğin adı Türk Dâhili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği dir.

DERNEĞİN ADI MADDE 1: Derneğin adı Türk Dâhili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği dir. DERNEĞİN ADI MADDE 1: Derneğin adı Türk Dâhili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği dir. DERNEĞİN MERKEZİ MADDE 2: Derneğin merkezi Ankara ilindedir. Şubesi yoktur. DERNEĞİN AMACI VE BU AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK

Detaylı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğrencilerinin

Detaylı

İHALECİ ECZA DEPOLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ Derneğin adı: MADDE 1- Derneğin adı İhaleci Ecza Depoları Derneği dir. MADDE 2- Derneğin merkezi İstanbul dadır. DERNEĞİN AMACI VE BU AMACI

Detaylı

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA TÜZÜK

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA TÜZÜK İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA TÜZÜK 07.04.2006 tarih ve 2006/10333 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren "İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kurulları Hakkında Tüzüğün Yürürlükten

Detaylı

06.07.2004 / 25514 TARIMSAL ÜRETİCİ BİRLİKLERİ KANUNU. Kanun No. 5200. Kabul Tarihi : 29.6.2004. Amaç ve kapsam

06.07.2004 / 25514 TARIMSAL ÜRETİCİ BİRLİKLERİ KANUNU. Kanun No. 5200. Kabul Tarihi : 29.6.2004. Amaç ve kapsam 06.07.2004 / 25514 TARIMSAL ÜRETİCİ BİRLİKLERİ KANUNU Kanun No. 5200 Kabul Tarihi : 29.6.2004 Amaç ve kapsam MADDE 1. - Bu Kanunun amacı; üretimi talebe göre plânlamak, ürün kalitesini iyileştirmek, kendi

Detaylı

İCRA MEMURLARI DERNEĞİ, DERNEK TÜZÜĞÜ

İCRA MEMURLARI DERNEĞİ, DERNEK TÜZÜĞÜ İCRA MEMURLARI DERNEĞİ, DERNEK TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1 Derneğin Adı: İCRA MEMURLARI DERNEĞİ dir. Derneğin merkezi İstanbul dur. Dernek, yurt içinde şube açabilir. Derneğin Amacı ve Bu Amacı

Detaylı

HAK TEMELLİ POLİTİKALAR İÇİN HÜMANİST GRUP DERNEĞİ

HAK TEMELLİ POLİTİKALAR İÇİN HÜMANİST GRUP DERNEĞİ HAK TEMELLİ POLİTİKALAR İÇİN HÜMANİST GRUP DERNEĞİ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1 - Derneğin Adı: Hak Temelli Politikalar İçin Hümanist Grup Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dadır. Dernek, yurt

Detaylı

ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI İŞLEYİŞİ

ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI İŞLEYİŞİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI İŞLEYİŞİ Topluluklar, her eğitim ve öğretim yılı başında ve sonunda olmak üzere yılda en az 2 (iki) defa genel kurul toplantılarını yapmak zorundadır. Genel kurul, katılma hakkı bulunan

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Sürekli Eğitim, Uygulama

Detaylı

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜPLERİ YÖNERGESİ. Amaç. MADDE1-(1)Yönergenin amacı, Üsküdar Üniversitesi Öğrencilerinin,

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜPLERİ YÖNERGESİ. Amaç. MADDE1-(1)Yönergenin amacı, Üsküdar Üniversitesi Öğrencilerinin, ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜPLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE1-(1)Yönergenin amacı, Üsküdar Üniversitesi Öğrencilerinin, Amaç, Dayanak, Tanımlar, Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda sosyal,

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ İSTATİSTİK ARAŞTIRMA TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ

EGE ÜNİVERSİTESİ İSTATİSTİK ARAŞTIRMA TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ EGE ÜNİVERSİTESİ İSTATİSTİK ARAŞTIRMA TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ İSİM VE NİTELİK /Madde 1/ BÖLÜM 1 Ege Üniversitesi İstatistik Araştırma Topluluğu, Ege Üniversitesi topluluk faaliyetleri uyarınca Ege Üniversitesi

Detaylı

GAZETECĐLĐK TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ

GAZETECĐLĐK TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ GAZETECĐLĐK TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ Topluluğun Adı ve Merkezi a) Topluluğun Adı : Gazetecilik Topluluğu b) Topluluğun Merkezi : Sakarya dır. Topluluğun Amacı, Çalışma Konuları ve Faaliyet Alanı Madde 1-Topluluğun

Detaylı

U.R. 2440. BÖLGE ROTARACT TEMSİLCİLİĞİ 2015-2016 DÖNEMİ

U.R. 2440. BÖLGE ROTARACT TEMSİLCİLİĞİ 2015-2016 DÖNEMİ U.R. 2440. BÖLGE ROTARACT TEMSİLCİLİĞİ 2015-2016 DÖNEMİ U.R. 2440. Bölge Başkanlar Eğitim Semineri 16 Mayıs 2015 İzmir Fuar Anemon Otel «HİZMETLERİNİZ DÜNYAYA ARMAĞAN OLSUN» Rtc. Ece ŞAHİNOĞLU U.R. 2440.

Detaylı

İZMİR GO OYUNCULARI DERNEĞİ (GOİZM) TÜZÜĞÜ

İZMİR GO OYUNCULARI DERNEĞİ (GOİZM) TÜZÜĞÜ İZMİR GO OYUNCULARI DERNEĞİ (GOİZM) TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: İzmir Go Oyuncuları Derneği dir, kısa adı "Goizm"dir. Derneğin merkezi İzmir dir. Şubesi açılmayacaktır. Derneğin

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TÜZÜĞÜ - MADDE DEĞİŞİKLİKLERİ ÇİZELGESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TÜZÜĞÜ - MADDE DEĞİŞİKLİKLERİ ÇİZELGESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TÜZÜĞÜ - MADDE DEĞİŞİKLİKLERİ ÇİZELGESİ MEVCUT TÜZÜK MADDE METNİ DEĞİŞİK MADDE METNİ MADDE 3 - Dernek, amacını gerçekleştirmek için kurucusu bulunduğu Darüşşafaka Lisesi ile mevcut

Detaylı

JAPONYA ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ J.A.D. ANA TÜZÜK

JAPONYA ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ J.A.D. ANA TÜZÜK JAPONYA ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ J.A.D. ANA TÜZÜK JAPONYA ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ ANA TÜZÜĞÜ Derneğin Adı Madde 1 -Derneğin adı Japonya Araştırmaları Derneği dir Derneğin Merkezi Madde 2 -Derneğin merkezi İstanbul

Detaylı

Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1 -

Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1 - Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1 - Derneğin adı "Erken Çocuklukta Müdahale Derneği"dir. Derneğin merkezi Eskişehir'dir. Derneğin Kısaltması: EÇOMDER Derneğin Logosu: Beyaz zemin üzerine gri renkli anne-baba-çocuk

Detaylı

1976 Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nin Kuruluş Yasası (01/03/2005) KTMMOB KURULUŞ YASASI-1976

1976 Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nin Kuruluş Yasası (01/03/2005) KTMMOB KURULUŞ YASASI-1976 1976 Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nin Kuruluş Yasası (01/03/2005) KTMMOB KURULUŞ YASASI-1976 KIBRIS TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ KURULUŞ YASASI Kıbrıs Türk Federe Devleti Kurucu

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ KULÜBÜ KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ KULÜBÜ KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ KULÜBÜ KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ MADDE-1 Kulübün İsmi, Logosu ve Adresi a. Kulübün ismi Kocaeli Üniversitesi Makine Mühendisliği Kulübü ve kısa

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ GENÇ GİRİŞİMCİLER KULÜBÜ TÜZÜĞÜ MADDE 1-DAYANAK:

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ GENÇ GİRİŞİMCİLER KULÜBÜ TÜZÜĞÜ MADDE 1-DAYANAK: KARABÜK ÜNİVERSİTESİ GENÇ GİRİŞİMCİLER KULÜBÜ TÜZÜĞÜ MADDE 1-DAYANAK: Bu tüzük Karabük Üniversitesi Senatosunun 15.01.2009 tarih ve 2009/02 sayılı kararıyla kabul edilen Öğrenci Kulüpleri Kuruluş ve işleyiş

Detaylı

SUALTI VE HİPERBARİK TIP DERNEĞİ TÜZÜĞÜ. Madde 1. Derneğin adı Sualtı ve Hiperbarik Tıp Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dadır.

SUALTI VE HİPERBARİK TIP DERNEĞİ TÜZÜĞÜ. Madde 1. Derneğin adı Sualtı ve Hiperbarik Tıp Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dadır. SUALTI VE HİPERBARİK TIP DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin adı ve merkezi Madde 1. Derneğin adı Sualtı ve Hiperbarik Tıp Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dadır. Derneğin amacı ve bu amacı gerçekleştirmek için

Detaylı

Karakutu Derneği Tüzüğü

Karakutu Derneği Tüzüğü Karakutu Derneği Tüzüğü Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1 Derneğin adı "Karakutu Derneği" olarak belirlenmiştir. Derneğin merkezi İstanbul'dadır ve şubesi açılmayacaktır. Derneğin Amacı ve Faaliyet Alanı

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ COĞRFAYA KULÜBÜ TÜZÜĞÜ

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ COĞRFAYA KULÜBÜ TÜZÜĞÜ KARABÜK ÜNİVERSİTESİ COĞRFAYA KULÜBÜ TÜZÜĞÜ MADDE 1-DAYANAK: Bu tüzük Karabük Üniversitesi Senatosu nun 15.01.2009 tarih ve 2009/02 sayılı kararıyla kabul edilen Öğrenci Kulüpleri Kuruluş ve işleyiş Yönergesi

Detaylı

KANITA DAYALI TIP DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

KANITA DAYALI TIP DERNEĞİ TÜZÜĞÜ KANITA DAYALI TIP DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Kanıta Dayalı Tıp Derneği dir. Derneğin merkezi Ankara dır. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir. Derneğin Amacı

Detaylı

Madde 2-Bu Yönetmelik 6643 sayılı yasanın l inci maddesinde belirtildiği gibi Türk Eczacıları Birliği'ne kayıtlı olan tüm eczacıları kapsar.

Madde 2-Bu Yönetmelik 6643 sayılı yasanın l inci maddesinde belirtildiği gibi Türk Eczacıları Birliği'ne kayıtlı olan tüm eczacıları kapsar. TEB YARDIMLAŞMA SANDIĞI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Yayım Tarihi: 08.05.1997 Sayı: 22983) BiRiNCi BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Türk Eczacıları Birliği

Detaylı

KTÜ DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEZUNLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

KTÜ DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEZUNLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ KTÜ DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEZUNLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı, Merkezi ve Logosu Madde 1 (1) Derneğin Adı: KTÜ Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü Mezunları Derneği dir.

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE ( Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı)

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE ( Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı) .././20... YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE ( Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı) Üniversitemiz Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösterecek olan Yıldırım Beyazıt

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ TOPLUMSAL DUYARLILIK TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ TOPLUMSAL DUYARLILIK TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ TOPLUMSAL DUYARLILIK TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ Topluluğun Amacı MADDE 1- a) Muş Üniversitesi öğrencilerinin serbest zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmelerini sağlamak b) Öğrenciler

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ DÜŞÜNCE VE ETKİLEŞİM TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ DÜŞÜNCE VE ETKİLEŞİM TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ DÜŞÜNCE VE ETKİLEŞİM TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ AMAÇLAR: MADDE 1-1- Muş Alparslan Üniversitesi öğrencileri ve toplumun düşünmesine ve sorgulamasına katkı sağlamak. 2. Öğrencilerin toplumla

Detaylı

COĞRAFYACILAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

COĞRAFYACILAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ COĞRAFYACILAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: COĞRAFYACILAR DERNEĞİ dir. Derneğin merkezi BALIKESİR dir. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir. Derneğin Amacı

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

DEĞERLER VE PROJELER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

DEĞERLER VE PROJELER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ 1 DEĞERLER VE PROJELER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Değerler ve Projeler Derneği dir. Derneğin merkezi Ankara dır. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir. Derneğin

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SAKARYA ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKÖĞRETİM ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ ( 03/07/2016 gün ve 29761 sayılı R.G.de yayımlanmıştır) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

EĞİTİMHANE DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

EĞİTİMHANE DERNEĞİ TÜZÜĞÜ 1 EĞİTİMHANE DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Eğitimhane Derneği dir. Derneğin kısa adı: EHD dir. Dernek, gerektiğinde genel kurul kararı ile yurt içinde ve yurt dışında şube

Detaylı

İSTANBUL DÜŞÜNCE DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

İSTANBUL DÜŞÜNCE DERNEĞİ TÜZÜĞÜ İSTANBUL DÜŞÜNCE DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: İSTANBUL DÜŞÜNCE DERNEĞİ dir. Derneğin merkezi İstanbul dur. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir. Derneğin Amacı

Detaylı

1/9 HER YERDE SANAT DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

1/9 HER YERDE SANAT DERNEĞİ TÜZÜĞÜ 1/9 HER YERDE SANAT DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Her Yerde Sanat Derneği dir. Derneğin merkezi Mardin dir. Şubesi açılmayacaktır. Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek

Detaylı

BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNETMELİĞİ (Yüksekokul Kurulu Toplantı Tarihi: 28.11.2008 Toplantı Sayısı: 2008/02)

BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNETMELİĞİ (Yüksekokul Kurulu Toplantı Tarihi: 28.11.2008 Toplantı Sayısı: 2008/02) BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNETMELİĞİ (Yüksekokul Kurulu Toplantı Tarihi: 28.11.2008 Toplantı Sayısı: 2008/02) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT KULÜBÜ TÜZÜĞÜ MADDE 1-DAYANAK:

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT KULÜBÜ TÜZÜĞÜ MADDE 1-DAYANAK: KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT KULÜBÜ TÜZÜĞÜ MADDE 1-DAYANAK: Bu tüzük Karabük Üniversitesi Senatosunun 15.01.2009 tarih ve 2009/02 sayılı kararıyla kabul edilen Öğrenci Kulüpleri Kuruluş ve işleyiş Yönergesi

Detaylı

F İ K R İ M Ü L K İ Y E T H A K L A R I K O R U M A D E R N E Ğ İ İ Ç İ Ş L E Y İ Ş Y Ö N E T M E L İ Ğ İ

F İ K R İ M Ü L K İ Y E T H A K L A R I K O R U M A D E R N E Ğ İ İ Ç İ Ş L E Y İ Ş Y Ö N E T M E L İ Ğ İ F İ K R İ M Ü L K İ Y E T H A K L A R I K O R U M A D E R N E Ğ İ İ Ç İ Ş L E Y İ Ş Y Ö N E T M E L İ Ğ İ AMAÇ Madde 1. Bu Yönetmeliğin amacı; Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği nin üyelerinin hakları,

Detaylı

15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 Gedik Üniversitesinden: YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

15 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28766 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ASYA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

15 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28766 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ASYA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 15 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28766 Gedik Üniversitesinden: YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ASYA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

MARKALAŞMA, YENİLİKÇİLİK ve KALİTE GELİŞTİRME DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

MARKALAŞMA, YENİLİKÇİLİK ve KALİTE GELİŞTİRME DERNEĞİ TÜZÜĞÜ MARKALAŞMA, YENİLİKÇİLİK ve KALİTE GELİŞTİRME DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Markalaşma, Yenilikçilik ve Kalite Geliştirme Derneği dir. Derneğin Kısaltılmış adı MARKAYDER

Detaylı

( tarih ve sayılı Resmi Gazete)

( tarih ve sayılı Resmi Gazete) TÜRK-YABANCI, YABANCI-TÜRK TİCARET, SANAYİ VE DENİZ TİCARET ODA DERNEKLERİNİN KURULUŞ, İŞLEYİŞ VE DENETİM USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (6.4.2007 tarih ve 26485 sayılı Resmi Gazete) BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

Madde-2 : Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

Madde-2 : Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri TÜRK MANYETİK REZONANS DERNEĞİ ANA TÜZÜĞÜDÜR. Madde1-Derneğin Adı ve Merkezi : a) Derneğin adı Türk Manyetik Rezonans Derneği dir. Kısaltılmış adı TMRD olarak kullanılır. b) Derneğin merkezi İzmir dedir.

Detaylı

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU 12265 İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU Kanun Numarası : 6570 Kabul Tarihi : 20/11/2014 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 29/11/2014 Sayı : 29190 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 55 Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

Bursa tüm aşçılar BUTAD DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1

Bursa tüm aşçılar BUTAD DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1 Bursa tüm aşçılar BUTAD DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Bursa tüm aşçılar Butad Derneği dir. Derneğin merkezi Bursa dır. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir.

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (OKÜSEM) YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (OKÜSEM) YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (OKÜSEM) YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nin eğitim verdiği örgün lisans

Detaylı

MALTEPEÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜPLERİ/TOPLULUKLARI YÖNERGESİ

MALTEPEÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜPLERİ/TOPLULUKLARI YÖNERGESİ TC MALTEPEÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜPLERİ/TOPLULUKLARI YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1 Bu yönerge, Maltepe Üniversitesi öğrencilerinin bilimsel, kültürel, sanatsal, sosyal ve sportif etkinliklerini gerçekleştirmek

Detaylı

SENDİKA VE KONFEDERASYONLARIN DENETİM ESASLARI VE TUTACAKLARI DEFTERLER İLE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ

SENDİKA VE KONFEDERASYONLARIN DENETİM ESASLARI VE TUTACAKLARI DEFTERLER İLE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ Amaç ve kapsam SENDİKA VE KONFEDERASYONLARIN DENETİM ESASLARI VE TUTACAKLARI DEFTERLER İLE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ SİCİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:26.11.2013/28833 BİRİNCİ

Detaylı

e-posta Elektronik Ağ : dernekler@icisleri.gov.tr : www.dernekler.gov.tr

e-posta Elektronik Ağ : dernekler@icisleri.gov.tr : www.dernekler.gov.tr e-posta Elektronik Ağ : dernekler@icisleri.gov.tr : www.dernekler.gov.tr Dernek Dernekler Gerçek veya tüzel en az yedi kişinin kazanç paylaşma dışında belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere,

Detaylı