İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ"

Transkript

1 İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ

2 HİÇ HATA YAPMAMIŞ BİR İNSAN, YENİ BİR ŞEY DE DENEMEMİŞTİR. Albert EINSTEIN BAŞLARKEN

3 İŞ SAĞLIĞININ TANIMI Çalışma koşullarını ve üretim araçlarını sağlığa uygun hale getirmek, Çalışanları zararlı etkilerden koruyarak, işin ve çalışanın birbirine uyumunu sağlamak üzere yapılan çalışmalar bütünüdür.

4 İŞ SAĞLIĞI, İŞİN İNSANA İNSANIN DA İŞİNE UYGUN HALE GETİRİLMESİNİ HEDEFLER

5 İŞ GÜVENLİĞİNİN TANIMI İşyerlerinde işin yürütülmesi sırasında çalışma şartları ve teknik ekipmanların yarattığı tehlikelerin sağlığa verebileceği etkilerden korunmak Daha iyi bir çalışma ortamı gerçekleştirebilmek için yapılan sistemli ve bilimsel çalışmalardır.

6 İş güvenliği; çalışanların yanı sıra, işletme güvenliğini ve üretim güvenliğini de sağlar.

7 İş güvenliğinin amacı; Kaza ve hastalık şeklinde ortaya çıkan tehlikelerden çalışanları korumak, zarar verici etkileri asgariye indirmek, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden tam iyilik halini hedefleyip yüksek nitelikte hayat sağlayıp dolayısıyla çalışanların mutlu olmalarını gerçekleştirmektir.

8 İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ, HERKESİN HAKKI ve SORUMLULUĞUDUR.

9 İş Kazası ve Meslek Hastalığı Kaza nedir? Önceden planlanmayan,bilinmeyen veya kontrol dışına çıkan,çevresine zarar verebilecek nitelikteki olaylara KAZA denir. İş kazası nedir? Planlanmamış ve beklenmeyen bir olay sonucunda zarara, sakatlanmaya veya ölüme neden olan durumdur. İş güvenliği ile uğraşanlar kaza olmadan kaza ihtimallerini ortadan kaldırmaya, ya da alınacak önlemlerle, riskleri kabul edilebilir seviyeye çekmeye yönelik çalışmalar yapar.

10 İş kazasının yasal tanımı: 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu nun 13.maddesine göre; a) Sigortalının iş yerinde bulunduğu sırada, b) İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle veya görevi nedeniyle, sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş veya çalışma konusu nedeniyle işyeri dışında, c) Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak iş yeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda, d) Emziren kadın sigortalının, çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda, e) Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında, meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen özüre uğratan olaydır.

11 Meslek hastalığı nedir? 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu nun 14.maddesine göre; Sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal özürlülük halleridir.

12 İş Kazalarının Nedenleri a)çevresel Faktörler b)kişiye Bağlı Faktörler c)eğitim Yetersizliği

13 GÜVENLİK ASLA İNCİTMEZ. İŞ KAZALARI ACI VERİR!!!

14 İş Kazalarının Meydana Gelmesi İçin; Tehlikeli Durum(Kaza Oluşturma Potansiyeli) ve Tehlikeli Davranış faktörlerinin bir arada olması şarttır. İş kazaları; yukarıda belirtilen iki faktörden birinin ortadan kaldırılmasıyla önlenebilir.

15 Kazaların ; %78 i Emniyetsiz Çalışmalardan, %20 si Emniyetsiz Durumlardan, %2 si Doğal Olaylardan kaynaklanmaktadır. Bu oranlardan da görülüyor ki, iş kazalarının %98 inin nedeni insanlardır.

16 PERSONEL KAYNAKLI KAZALAR İşi basite indirgeme Emeği eksiltme çabası Riski göze alma isteği İhmal %65 iş kazalarındaki oranı Çalışma ortamı atmosferi Kişisel sorunlar İçki sigara alışkanlığı Personel- amir ilişkisi Kabiliyet meselesi Tecrübe eksikliği İş güvenliği prensiplerine uymama Uygun olmayan giyim veya koruyucu malzeme kullanma

17 Firma-Şirket Kaynaklı Kazalar Emniyetsiz şartlar Kusurlu araçlar Uygun olmayan çalışma zemini Uygun olmayan iş ortamı, gazlı gürültülü ortamlar

18 Teknik Hatadan Dolayı Oluşan Kazalar Teknik arızalar- ani arızalar- kopan hat, düşen vinç, devrilen makine Kusurlu alet araç kullanma Doğru göstermeyen ölçü aletleri

19 Kazaların %50 ye yakını sabah vardiya değişimine yakın saatlerde oluyor. Sebebi; uykusuzluk, tedbirsizlik işte ivedilik, işi zamanında yetiştirememe endişesi Yapılan araştırmalar sonucu İş kazaları kıştan yaza doğru artış göstermektedir, sonbaharda ise azalma saptanmaktadır.

20 TEHLİKELİ DEĞİLDİ KOLAYIMA GELDİ KİMSE DİKKATLİ OL DEMEDİ GÖRMEDİM ACELEM VARDI BANA BİR ŞEY OLMAZ İŞ KAZASININ MAZERETİ OLMAZ

21 BUNU BİLİYORMUYDUNUZ ÜLKEMİZDE. HER ALTI DAKİKADA BİR; BİR İŞ KAZASI MEYDANA GELİYOR İNANILIR GİBİ DEĞİLLLLLL L HER İKİ BUÇUK SAATTE BİR; BİR İŞÇİ SAKAT KALIYOR HER ALTI SAATTE BİR; BİR İŞÇİ ÖLÜYOR

22 "YANLIZCA BİR DELİ, SUYUN DERİNLİĞİNİ İKİ AYAĞIYLA ANLAMAYA KALKAR. Afrika atasözü

23 İş kazalarını önlemek için çalışanlar tarafından alınması gereken önlemler Çalışanlar, işveren tarafından kendilerine verilen eğitim ve talimatlar doğrultusunda; a) Makina, cihaz, araç-gereç, tehlikeli madde, taşıma ekipmanı ve diğer üretim araçlarını doğru şekilde kullanmakla, b) Kendilerine sağlanan kişisel koruyucu donanımı doğru kullanmak ve kullanımdan sonra muhafaza yerine uygun şekilde geri koymakla, c) İşyerindeki makina, cihaz, araç, gereç, tesis ve binalardaki güvenlik donanımlarını kurallara uygun olarak kullanmak ve bunları keyfi olarak çıkarmamak ve değiştirmemekle,

24 d) İşyerinde, sağlık ve güvenlik yönünden ciddi ve ani bir tehlike gördüklerinde, işverene veya iş sağlığı ve güvenliği çalışan temsilcisine derhal haber vermekle, e) İşyerinde, teftişe yetkili makam tarafından tespit edilen noksanlık ve mevzuata aykırılıkların giderilmesinde, işverenle veya iş sağlığı ve güvenliği çalışan temsilcisi ile sağlık ve güvenliğin korunması için işbirliği yapmakla, f) Kendi görev alanında, çalışma çevresi ve şartlarının güvenli ve risklerden arınmış olmasının işveren tarafından sağlamasında, işveren veya iş sağlığı ve güvenliği çalışan temsilcisi ile mevzuat uygulamaları doğrultusunda işbirliği yapmakla,yükümlüdürler.

25 "SİZİ YERE YIKAN YUMRUK, SERT OLANDAN ZİYADE, GELDİĞİNİ GÖRMEDİĞİNİZ YUMRUKTUR Jeo Torres

26 DİKATLİ ÇALIŞ! GÖRÜNMEZ KAZA DEDİĞİN SENİN GÖRMEDİĞİNDİR!!!

27 İş Kazalarında Maliyetler: a)doğrudan Maliyetler - SGK dışında işveren tarafından ödenen tıbbi tedavi ve ilaç masrafları, - Geçici ve sürekli iş göremezlik,ölüm ödenekleri, - Kazalıya ödenen tazminat, - Mahkeme masrafları,

28 b)dolaylı Maliyetler İşgücü Kayıpları (Kazalının bir süre ya da sürekli çalışamaması,kazalıya yapılan ilkyardım nedeniyle,kazalının arkadaşlarının çalışmaması nedeniyle,yöneticilerin kaza ile uğraşması,kazayı incelemek,yeni işçinin seçimi,yetiştirilmesi ve yasal işlemler için kaybedilen zaman kaybı) Mal ve Hizmet Üretimi Kayıpları (Kaza nedeniyle mal ve hizmet üretimine ara verilmesi,malzeme veya maddelerin zarara uğraması,makinaların durması yada hasara uğraması,diğer işçilerin etkilenmesi nedeniyle verimliliğin düşmesi,kazazedenin işe dönmesi durumunda verimin düşmesi) Tamir,Bakım v.b.harcamalar (Hasar gören tesisin,makine ve teçhizatın tamiri,bakımı,yeniden mal temini için yapılan harcamalar)

29 Görülüyor ki,iş kazalarını önleyememenin maliyeti ve yaratacağı sorunlar çok ağır olup önlemek için gerekenden daha fazla masraf gerektirmektedir. Önlemek,ödemekten daha ucuzdur.

30 İSG eğitimlerinin amacı: İşyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir ortamı temin etmek iş kazaları ve meslek hastalıklarını azaltmak, çalışanları hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek, onların karşı karşıya bulundukları mesleki riskler ile bu risklere karşı alınması gerekli tedbirleri öğretmek ve iş sağlığı ve güvenliği bilinci oluşturarak uygun davranış kazandırmaktır.

31 GÜVENLİK KÜLTÜRÜ BİR DAVRANIŞ BİÇİMİDİR. Güvenlik kültürünü benimseyerek hayatımızın her aşamasına uyarlamalı, Güvenli yaşam tarzını benimsemeli attığımız her adımda ÖNCE GÜVENLİK demeli, Ve en önemlisi BANA BİR ŞEY OLMAZ demekten vazgeçmeliyiz.

32 Çalışanların eğitimli olması,işyeri ortamında;yangın,patlama,iş kazası,hastalık vb.olayların en az düzeyde olmasını sağlayacağı gibi işverenin maddi,manevi kayıplarının da en az düzeyde olmasını sağlar. Bu nedenle eğitime yapılacak yatırım boş bir harcama değildir.

33 Verilen eğitim,çalışanların davranışlarına yansıyor ise amaca ulaşılmış demektir. Teknik emniyet önlemlerinin alınması ve eğitim çalışmalarının işverene bir maliyeti olup fakat karşılığında da çok önemli menfaatleri vardır.

34 Yasal Hükümler Her işveren,işçilere yapmakta oldukları işlerinde uymaları gerekli sağlık ve güvenlik tedbirlerini öğretmek ve iş değiştirecek işçilere yenisinin gerektiği bilgileri vermek zorundadır.(işçi Sağ.ve İş Güv.Tüz.Mad:3)

35 İşverenler işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak,araç ve gereçleri noksansız bulundurmak,işçiler de iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan her türlü önleme uymakla yükümlüdürler. İşverenler işyerlerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyulup uyulmadığını denetlemek,işçileri karşı karşıya bulundukları mesleki riskler,alınması gerekli tedbirler,yasal hak ve sorumluluklar konusunda bilgilendirmek ve gerekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimini vermek zorundadırlar.(iş Kanunu Madde:77)

36 Teknik Emniyet tedbirlerinin ve Eğitim Çalışmalarının İşverene Sağlayacağı Yararlar İmaj korunur, Çevre ve komşular için bir tehlike yaratılmaz, İş gücü kayıpları azalır, Sağlık giderleri azalır, İşveren, resmi kuruluşlardan ceza görmez, Yapılan işlerin ve işyerinin hizmet kalitesi artar, İşçiler daha rahat ve verimli çalışır, İşçi giriş ve çıkışları azalır, İşletme maliyeti azalır, Tasarruf sağlanır, İşverenin kazancı(kâr)artar.vb.

37 Amaç : Eğitim yoluyla çalışanlara ve işverenlere çalışılabilir,sağlıklı bir iş ortamının sağlanmasında önerilerde bulunmak, iş verimini arttırmak, iş kazalarını asgari düzeye indirmek, sosyal güvenlik sorunlarının çözümüne yardımcı olmak, böylece iş barışına katkıda bulunmak olarak ifade edilebilir.

38 GÜVENMEK İYİ BİR ŞEYDİR,AMA KONTROL ETMEK EN İYİSİDİR Alman Atasözü

39 BİR ZİNCİR, ANCAK EN ZAYIF HALKASI KADAR SAĞLAMDIR. Anonim

40 KÜÇÜK İHMALLER BÜYÜK TEHLİKELER DOĞURUR

41 Kişisel Koruyucular İş esnasında personellerin kişisel koruyucuları kullanma zorunlulukları vardır. BU KORUYUCULAR; Maruz kalınan tehlikeye karşı yeterli korumayı sağlamalıdır. Konforlu olmalıdır. İş sırasında işçinin hareketlerini engellememelidir. Dayanıklı olmalıdır. Rahat temizlenmelidir. Yeni bir sağlık ve güvenlik tehlikesi yaratmamalıdır.

42 KİŞİSEL KORUYUCULAR BAŞ KORUYUCULARI a) Baş koruyucusu, b) Kulak koruyucusu, c) Göz koruyucusu, d) Yüz koruyucusu, e) Solunum yolları koruyucuları GÖVDE KORUYUCULARI Dış gövde koruyucusu

43 BAŞ KORUYUCUSU: KORUDUĞU TEHLİKELER: Fırlayan veya yukarıdan baş üzerine düşen maddeler, çok ağır yaralanmalar Çalışırken başın sağa sola hareketi nedeniyle sert ve keskin kısımlara başın çarpması ile meydana gelebilecek kazalar Uzun saçların ve statik elektrik tesiri ile dağınık şekildeki saçların makinenin dönen kısmına sarılması sonucu meydana gelen ölümcül kazalar KORUYUCU MALZEMELER: Baret, Miğfer, Kask, Başlıklar, Saç Fileleri, Şapkalar ve kasketler.

44 KULAK KORUYUCUSU KORUDUĞU TEHLİKELER: Şiddetli ve yüksek gürültü sonunda işitme organlarında meydana gelebilecek hastalıklar Kişi üzerinde yorgunluk, rahatsızlık ve bezginlik yaratabilecek gürültüler Kişinin gürültü ile meydana gelebilecek yorgunluk sonucunda dikkatinin dağılması ile her an yapabileceği tehlikeli hareket sonunda oluşabilecek kazalar

45 KORUYUCU MALZEMELER: Pamuk tıkaçlar, (Gürültüyü %10-15 azaltır.) Plastik kulak tamponları, (Gürültüyü %20-25 azaltır.) Özel amaçlar için kullanılan ve üretilen kulak tamponları, (Gürültüyü %30-40 azaltır.) Kulaklıklar. Kulağı tamamen kaplayarak koruyan kulaklıklar, Başlıklara monte edilmiş yaylı kulaklıklar.

46 GÖZ KORUYUCUSU KORUDUĞU TEHLİKELER: Uçucu parçaların yarattığı tehlikeler Tozlar, rüzgar ve kıvılcımlar Gazların ve sıvıların sıçramaları Metal eriyik sıçramalar KORUYUCU MALZEMELER: Gözlükler, Maskeler.

47 YÜZ KORUYUCUSU KORUDUĞU TEHLİKELER Uçucu parçaların yarattığı tehlikeler Tozlar, rüzgar ve kıvılcımlar Gazların ve sıvıların sıçramaları Metal eriyik sıçramalar KORUYUCU MALZEMELER: Siperler, Maskeler.

48 SOLUNUM YOLLARI (İÇ ORGAN) KORUYUCULARI KORUDUĞU TEHLİKELER: Akciğer ve solunum yolları hastalıklarından, Kimyasal maddelerin gaz veya sıvı olarak solunum ve sindirim yolundan yeterli miktarda vücuda girmesi ile çalışanda aşağıda örnek olarak belirtilen bir veya birkaç hastalık Anemi, Böbrek Tıkanmaları, Felç, Dalgıç Hastalığı, Göz Tahrişleri, Şuur Kaybı, Kişilik Değişiklikleri, Merkezi Sinir Sisteminde Zehirlenme, Kan Zehirlenmesi, Deride Yanıklar, Diş ve Diş Etleri Çürümeleri, Görme Bozuklukları, Titreme, Deri Hastalıkları, Kanser, Ölüm. KORUYUCU MALZEMELER: Solunum cihazları (Oksijen tüpleri) Maskeler: Yarım yüz maskesi, Tam yüz maskesi.

49 KORUDUĞU TEHLİKELER: Güvenlik görevlilerinin yaptıkları operasyonlarda meydana gelecek olayda yaralanma veya ölüm ile sonuçlanabilecek kazalar Metal eriyik çalışmalarında eriyiğin sıçraması, kuvvet gerektiren işlerde malzemenin düşmesi ve çarpması, kimyasal işlerde asit sıçraması ve derinin alerjik olması, bazı iş kollarında darbenin ağır olması gibi DIŞ GÖVDE KORUYUCUSU durumlarda çalışanları meydana gelebilecek kazalar KORUYUCU MALZEMELER: Tulumlar, Ceketler, Yelekler vb. gibi iş elbiseleri.

50 EN SOLUK MÜREKKEP, EN İYİ HAFIZADAN DAHA KALICIDIR. Çin Atasözü

51 TÜM ÇALIŞANLAR İÇİN GENEL GÜVENLİK KURALLARI 1. Kendi güvenliğiniz ve birlikte çalıştığınız arkadaşlarınızın güvenliği için DAİMA dikkatli ve sorumlu hareket edin. 2. DAİMA işinize uygun ve güvenli araç-gereç kullanın.koruyucu ve güvenlik amacıyla yapılmış araçları ASLA bozmayın, zarar vermeyin. İşe başlamadan önce kullandığınız araçları DAİMA kontrol edin. İşiniz bittiğinde kullandığınız araçları DAİMA güvenli ve düzenli olarak bırakın.

52 3. Güvenli kullanım konusunda eğitimini almadığınız araçları ve maddeleri ASLA kullanmayın. Araç ve maddeleri kullanmadan önce uyarılara dikkat edin. Şüphelendiğiniz durumlarda DAİMA yetkililere sorun. 4. DAİMA işinize uygun kişisel koruyucu malzeme kullanın 5. Çalıştığınız alanı DAİMA temiz ve tertipli tutun.

53 6. Malzemeleri DAİMA güvenli bir şekilde taşıyın, kaldırın, itin veya çekin. 7. Elektrikli araçlara DAİMA bakım yapın, topraklayın.unutmayın elektrik öldürücüdür. 8. Fabrika içinde ve dışında DAİMA yavaş araç kullanın.asla hız sınırını aşmayın. Diğer araçlara ve yayalara DAİMA dikkat edin.

54 9. DAİMA güvenli olarak inin veya çıkın. Asla atlamayın. 10.Dikkat ve konsantrasyon isteyen işlerde çalışanları ASLA rahatsız etmeyin ve dikkatlerini dağıtmayın. 11. İşyerinde ASLA el şakası yapmayın. 12. İşyerine ASLA uykusuz ve içkili gelmeyin.

55 13. Sağlığınız için aldığınız geçici ve sürekli ilaçlar hakkında yetkililere DAİMA bilgi verin. 14. İşyerinde ASLA koşmayın. Canlı yürüyün. Kaygan zeminlere dikkat edin. 15. Kaza ihtimali olan durumları, şartları yetkililere DAİMA rapor edin.

56 16. Her türlü arızayı ve aksamayı DERHAL yetkilisine bildirin. 17. İşyerinden ve çalışma sahasından İZİNSİ ayrılmayın. 18. Talimat ve uyarı levhalarının YERLERİNİ değiştirmeyin

57 19. Makine çalışırken ASLA bakım ve tamirat yapmayın. 20. Çalışır durumdaki makinayı durdurmadan ASLA yağlamayın. 21. Bakım için yerlerinden çıkarılan koruyucu parçaları yerlerine takmadan ASLA makinayı çalıştırmayın.

58 22. Arızalı ve Tamirat Var levhası asılı kısımlara ASLA dokunmayın. 23. Arızalı takım ve malzemeyi ASLA kullanmayın. 24. İşyerine çalışmayanların girmesi yasak olduğundan,işyerine misafir ve diğer şahısları ASLA kabul etmeyin.

59 TEHLİKEYİ BERTARAF ETMEK AKILLICA KORUNMAKLA MÜMKÜNDÜR!

60 BİR ANLIK DALGINLIK ÖMÜR BOYU İZLERİNİ TAŞIYACAĞINIZ KAZALARA SEBEP OLABİLİR!

61 İŞİNLE DALGA GEÇERSEN BELKİ KOLUNDAN VE BACAĞINDAN DA VAZGEÇERSİN.

62 20 YILDA GÖRÜLMEYEN 20 SANİYEDE BAŞA GELEBİLİR.

63 GÜVENLİ ÇALIŞ! SEN AİLENE VE İŞİNE LAZIMSIN

64

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI Ankara, 2014 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

İŞÇİ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ REHBERİ İÇİNDEKİLER. (d-is/1)

İŞÇİ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ REHBERİ İÇİNDEKİLER. (d-is/1) İŞÇİ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ REHBERİ İÇİNDEKİLER (d-is/1) ============ İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ Amacı 1. Çalışanları Korumak 2. Üretim Güvenliğini Sağlamak 3. İşletme Güvenliğini Sağlamak İŞ YERLERİNDE

Detaylı

15 ŞUBAT 2013- ADANA. Yasin PEKEROĞLU İş Güvenliği Uzmanı

15 ŞUBAT 2013- ADANA. Yasin PEKEROĞLU İş Güvenliği Uzmanı MEVZUAT BİLGİLENDİRME TOPLANTISI İş Sağlığı ve Güvenliği 15 ŞUBAT 2013- ADANA İş Güvenliği Uzmanı Adım adım iş kazası 2 3 4 5 6 Ve HAYATA VEDA 7 KAZA GELİYORUM DER 8 9 10 İŞ KAZALARI İŞ KAZALARININ SEBEPLERİ

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU SELİM TORUN KİMYA MÜHENDİSİ A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU SELİM TORUN KİMYA MÜHENDİSİ A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU SELİM TORUN KİMYA MÜHENDİSİ A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN AMACI Çalışma ortamından kaynaklanan sağlık ve güvenlik risklerini önlemek,

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ 1 Bu iç yönetmelik el kitapçığı Marmara Üniversitesi nin uygulama faaliyetlerinde kullanılan büro malzemeleri, makine, ekipman ve diğer çalışma

Detaylı

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ALANINDA TEMEL BİLGİLER

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ALANINDA TEMEL BİLGİLER İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ALANINDA TEMEL BİLGİLER Baskı: 500 adet, Ekim 2011 Yayımlayan: TMMOB adına TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Sekreterya: Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Adres:

Detaylı

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönetmelik, MARSU Genel Müdürlüğü nde

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ 1 İÇİNDEKİLER KONULAR SAYFA NO: BİRİNCİ BÖLÜM v Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İKİNCİ BÖLÜM v İstatistikler, Formlar ve Bildirimler ÜÇÜNCÜ BÖLÜM v İşverenin Yükümlülükleri

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI & GÜVENLİĞİ KURULLARI EĞİTİM REHBERİ. Yayıma Hazırlayan: Prof. Dr. Ferdi TANIR

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI & GÜVENLİĞİ KURULLARI EĞİTİM REHBERİ. Yayıma Hazırlayan: Prof. Dr. Ferdi TANIR ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI & GÜVENLİĞİ KURULLARI EĞİTİM REHBERİ Yayıma Hazırlayan: Prof. Dr. Ferdi TANIR ÇİSAM-2014 Sayın İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Üyesi Çukurova Üniversitesi içindeki ilgili

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönergenin amacı; Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında

Detaylı

SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ

SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönetmelik, SASKİ Genel Müdürlüğü

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI DERS NOTLARI

İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI DERS NOTLARI İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI DERS NOTLARI Doç. Dr. Aydın DURMUŞ Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi 1 Önsöz Geçmişte toplumumuzda, İşçinin alın teri

Detaylı

09 Aralık 2003 Tarihli Resmi Gazete

09 Aralık 2003 Tarihli Resmi Gazete Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmelik, işyerlerinde sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi

Detaylı

GİRESUN BELEDİYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ

GİRESUN BELEDİYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ GİRESUN BELEDİYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu İç Yönetmelik Giresun Belediyesine ait işçi çalıştıran birimlerde sağlık ve

Detaylı

KONU BAŞLIKLARI : bildirimi, düzenlenmesi. n Kaza ve iş kazası kavramları, n İş kazalarının nedenleri, n İş kazası nedenli maddi ve manevi kayıplar,

KONU BAŞLIKLARI : bildirimi, düzenlenmesi. n Kaza ve iş kazası kavramları, n İş kazalarının nedenleri, n İş kazası nedenli maddi ve manevi kayıplar, İŞ KAZALARI KONU BAŞLIKLARI : n Kaza ve iş kazası kavramları, n İş kazalarının nedenleri, n İş kazası nedenli maddi ve manevi kayıplar, n İş kazalarının sınıflandırılması, n İş kazası istatistikleri, n

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ ÇLIŞM VE SOSYL GÜVENLİK BKNLIĞI İŞ SĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve çıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ dayın dı ve Soyadı : day Numarası (T.C. Kimlik No) : ÇLIŞM VE SOSYL

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 1 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ NEDİR? NEDEN İHTİYAÇ VARDIR? 2 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ NEDİR? İş Sağlığı ve Güvenliği; bir işyerinde çalışanların normal sağlıklı hallerini sürdürmeleri

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

GAZİ İLKOKULU İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ

GAZİ İLKOKULU İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ GAZİ İLKOKULU İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ GİRİŞ Bu kitapçığın amacı güvenlik ve sağlık bilginizi tamamlayarak, öğrencilerimizi ve okul personelimizin mutlu bir hayat sürmesine katkıda bulunmaktır. Kazaların

Detaylı

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununun 4857 sayılı iş kanunuyla ilişkisi

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununun 4857 sayılı iş kanunuyla ilişkisi 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununun 4857 sayılı iş kanunuyla ilişkisi NACİ ATASEVEN İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI www.antalyaisguvenligi.com 4857 SAYILI İŞ KANUNUNDA YÜRÜLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER 2 nci

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU ÖNSÖZ Uluslararası Çalışma Örgütü nün verilerine göre, bugün dünyada 1,2 milyarı kadın olmak üzere 3 milyar civarında iş gücü bulunuyor. Her gün yaşanan yaklaşık

Detaylı

ANTALYA SU VE ATIKSU ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĠĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

ANTALYA SU VE ATIKSU ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĠĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ANTALYA SU VE ATIKSU ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĠĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı, Antalya Su ve Atıksu İdaresi' ne ait işyerlerinde

Detaylı

KOÇ ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ

KOÇ ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ KOÇ ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Koç Üniversitesi nde İş Sağlığı ve Güvenliği şartlarının sağlanması amacıyla uyulması

Detaylı

BOYA ÜRETİMİ YAPILAN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROJE DENETİMİ DEĞERLENDİRME RAPORU

BOYA ÜRETİMİ YAPILAN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROJE DENETİMİ DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI BOYA ÜRETİMİ YAPILAN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROJE DENETİMİ DEĞERLENDİRME RAPORU AĞUSTOS 2005 ÖNSÖZ Çalışma ve Sosyal

Detaylı

MESLEK MENSUPLARINA YÖNELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YOL HARİTASI MESLEK MENSUPLARININ OFİSLERİNE YÖNELİK ÖRNEK RİSK ANALİZİ FORMU

MESLEK MENSUPLARINA YÖNELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YOL HARİTASI MESLEK MENSUPLARININ OFİSLERİNE YÖNELİK ÖRNEK RİSK ANALİZİ FORMU 2013 MESLEK MENSUPLARINA YÖNELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YOL HARİTASI MESLEK MENSUPLARININ OFİSLERİNE YÖNELİK ÖRNEK RİSK ANALİZİ FORMU 0 ÖNSÖZ Değerli Meslek Mensuplarımız Sağlıklı ve güvenli ortamda çalışma

Detaylı

Alt İşverenler Çalışma, İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatı

Alt İşverenler Çalışma, İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatı Alt İşverenler Çalışma, İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatı Hazırlanma Tarihi: 18.09.2013 İÇERİK 1. Amaç 2. Uygulama Alanı 3. Sorumluluk 4. Tanımlar 5. İşlem 6. Taşeron Firmalardan İstenilen Belgeler 7. Referanslar

Detaylı

KANUN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

KANUN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar 30 Haziran 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28339 KANUN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı;

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 11647 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 6331 Kabul Tarihi : 20/6/2012 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 30/6/2012 Sayı : 28339 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 52 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı