Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1

2 1

3 2

4 3

5 4

6 5

7 6

8 7

9 Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak! We need but one thing, to work hard! 8

10 9

11 Lütfi ELVAN Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Minister of Transport, Maritime and Communication Son yıllarda dünya üzerinde yaşanan politik, ekonomik, kültürel ve teknolojik gelişmelerin gerisinde kalmamak ve sürekli ileriye gitmek adına, ülke olarak tüm bu yenilikleri yakından takip etmemiz gerekmektedir. Ülkemiz dünyadaki önemini her geçen gün artırmakta ve genç nüfusu sayesinde her daim değişime ayak uydurmayı başarabilmekte, sadece tüketim toplumu olarak değil sektörel gelişmelere de yön veren bir ülke olma yolunda hızla ilerlemektedir. Ülkemizin en eski tarihe sahip Kurumları arasında bulunan PTT, bugün baktığımızda yaşının verdiği tecrübeyi, işletme prensipleri ile birleştirmiş ve en dinamik kurumlar arasında olmayı başarmıştır. PTT, bizleri posta, kargo ve lojistik hizmetleriyle her an bir yenilikle tanıştırmakta ve hizmet sektöründe sınırın olamayacağını, müşteri odaklı hizmet anlayışının her zaman kazandığını göstermektedir. İstikrarın önemini kavradığımız son yıllarda tüm sektörler gibi hizmet sektöründeki kurum ve kuruluşlarda rekabetlerini bu yönde geliştirmektedir. Bu rekabet ortamında geçen son yıllar bizlere göstermiştir ki, PTT taşıdığı liderlik bayrağını kolay kolay kimseye vermeyecek ve daha uzun yıllar öncü Kuruluş olarak anılacaktır. Dinamik kadrosuyla her geçen gün başarı grafiğini artıran PTT gibi Kuruluşlara ve başarıya giden yolda ülke olarak her insanımızın özverisine, çalışkanlığına ihtiyacımız bulunmaktadır. Saygılarımla. In order to move forward continuously and not to stay behind the political, economical, cultural and technological developments in the world in recent years, we should follow all these improvements closely. Our country increases its importance day by day and thanks to its young population, can always manage to adapt itself to change, rapidly progressing in the way of being not only a consumption society but also being a country leading sectoral developments. PTT, being one of the institutions having the oldest history in our country, has today merged its historical experience with operational principles and succeeded to be among the most dynamic institutions. PTT continuously introduces us an innovation with its postal, cargo and logistics services and shows that no boundaries can be present in service sector and customer oriented service approach always wins. In latest years that we understood the importance of stabilization, like in all sectors, the institutions and enterprises in service sector develop their competitiveness in this direction. The latest years have shown us that PTT will not give its leadership flag easily to anybody and will be remembered as the leader institution for long years. 10 We need such institutions like PTT which increases its success graphic everyday with its dynamic staff and the self-sacrifice and diligence of everyone. Cordially.

12 11

13 Sunuş / Foreword Organizasyon Yapısı / Organizational Structure Vizyonumuz, Misyonumuz, Kalite Politikamız, Müşteri Memnuniyet Politikamız Our Vision, Our Mission, Our Quality Policy, Our Customer Satisfaction Policy Tarihçe / History Hukuki Statü / Legal Status Kalite Yönetim Sistemi / Quality Management System Posta ve Kargo Hizmetleri / Postal and Cargo Services Bankacılık Hizmetleri / Banking Services Tanıtım ve Pazarlama Faaliyetleri / Activities of Promotion and Marketing Uluslararası Faaliyetler / International Activities Destek Hizmetleri / Support Services İnsan Kaynakları Yönetimi / Human Resources Management Ekonomik Göstergeler / Economic Indicators

14 13

15 Osman TURAL PTT Yönetim Kurulu Başkanı / Genel Müdür Chairman of the Board Director / General of PTT Sürekli gelişim ve değişime odaklı yaşayan insanoğlu yaşadığı dünyayı da bu isteğine bağlı olarak sürekli geliştirip yenilemektedir. Sektörler arasındaki ilerlemelere baktığımızda belki de en keskin değişim hizmet sektöründe yaşanmaktadır. Kuruluşlar, müşterilerine sundukları hizmetlerde farkındalık oluşturmak adına, hedef kitlelerine her zaman en iyiyi en yeniyi sunmak zorundadırlar. Ülkemizdeki tarihsel sürecin her anına tanıklık eden PTT, bu gelişme sürecinin gerisinde kalmamayı başararak çağın hızına ayak uydurmuş ve adeta zamanı kendi lehine kullanarak sektörün genç aktörleri arasında bulunmayı başarmıştır. PTT, sadece teknolojik gelişmelerle değil, değişen hizmet anlayışı ve dinamik kadrosunun güleryüzü ile müşteri ihtiyaç ve beklentileri karşılayabilme anlayışını kurumsal kimliğinin ayrılmaz bir parçası haline getirmiştir. Müşterilerine her zaman en iyi hizmeti, en hızlı şekilde ulaştırmak gayesini taşıyan PTT, artık sektörde öncü olma misyonunu da taşımakta ve bu bilinçle hareket etmektedir. PTT olarak, değerli müşterilerimize sadece kaliteli hizmet sunmak için değil yeni ufuklar açmak için de var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Taşıdığımız misyonun bilinci içinde hep birlikte daima ilerlemek dileğiyle PTT Ailesi adına değerli müşterilerimize teşekkür eder, saygılarımı sunarım. Mankind who live oriented to continuous improvement and change, continuously changes the world he lives in according to his will. When we look at the improvements among sectors, the most drastic change is lived in the service sector. The institutions always have to serve their target group the best and the newest in order to create awareness of the ser vice they offer to their customers. PTT which witnessed every moment of our country s historical process has succeeded to keep up with the age not falling behind in this development process and has found a place among the young actors of the sector by using the time in its favor. PTT has made its changing service mentality, good-humoured dynamic staff and its approach to meet customer needs and expectations, an inseparable part of its institutional identity. Having always the aim of offering the best service in the fastest way, PTT bears the mission of being the leader of the sector and acts with this awareness. As PTT, we work with all our power not only to offer qualified service to our customers but also to open new horizons. With 14 the awareness of the mission we have undertaken and the wish to move always forward together, I thank to our valuable customers and pay my respects on behalf of PTT Family.

16 ORGANİZASYON YAPISI ORGANIZATIONAL STRUCTURE Osman TURAL Yönetim Kurulu Başkanı / Genel Müdür Chairman of the Board / Director General Celile Özlem TUNÇAK Yönetim Kurulu Başkan Vekili Acting Chairman of the Board Prof. Dr. Ender Ethem ATAY Yönetim Kurulu Üyesi Member of the Board Dr. Ahmet GENÇ Yönetim Kurulu Üyesi Member of the Board Mutlu KOÇ Yönetim Kurulu Üyesi Member of the Board 15 Yusuf TOPRAK Özay ATBAŞ Ali İhsan KARACA Genel Müdür Yardımcısı Deputy Director General Genel Müdür Yardımcısı Deputy Director General Genel Müdür Yardımcısı Deputy Director General

17 ORGANİZASYON ŞEMASI ORGANIZATIONAL CHART 16 Heryerde... Daima...

18 17

19 18

20 TARİHÇE HISTORY 19 Everywhere... Always... İlk Posta Teşkilatı Tanzimat Fermanı ile yaşanan gelişmelerin sonucu olarak Osmanlı Devletinin tüm halkının ve yabancıların posta ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla Nezaret olarak 23 Ekim 1840 tarihinde kurulmuştur. İlk Postahane ise İstanbul da Yeni Camii avlusunda Postahane-i Amire adı ile açılmış İlk memurlar Süleyman Ağa, tahsildar Sofyalı Ağyazar Türkçe dışında yazılmış gönderilerin adreslerini tercüme etmek üzere mütercim olarak atanmışlardır yılında telgrafın icadını müteakip 11 yıl sonra ülkemizde de telgraf hizmeti başlamış, bu hizmeti disipline etmek üzere 1855 yılında ayrı bir Telgraf Müdürlüğü kurulmuştur yılında ise Posta Nazırlığı ile Telgraf Müdürlüğü birleştirilerek Posta ve Telgraf Nezaretine dönüştürülmüştür yılında milletlerarası posta nakli şebekesi kurulmuş, 1901 yılında ise koli ve havale işleminin kabulüne başlanmıştır. 23 Mayıs 1909 tarihinde ilk manuel telefon santralının İstanbul da hizmete verilmesinden sonra Posta ve Telgraf Nezareti, 1909 yılında Posta, Telgraf ve Telefon Nezareti haline dönüştürülmüş, 1913 yılında da Posta, Telgraf ve Telefon Umum Müdürlüğü adını almıştır. Cumhuriyetimizin ilk yıllarında İçişleri Bakanlığına bağlı olarak görev yapan PTT Genel Müdürlüğü 1933 yılında katma bütçeli bir idare olarak Bayındırlık Bakanlığına, 1939 da ise Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına bağlanarak hizmetine devam etmektedir Yılında Kamu İktisadi Teşebbüsü (KİT) olan PTT Genel Müdürlüğü, 1984 yılında Kamu İktisadi Devlet Teşebbüslerinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili olarak çıkarılan 233 sayılı KHK ile Kamu İktisadi Kuruluşu (KİK) statüsüne geçirilmiştir tarih ve 4000 sayılı Kanun ile PTT İşletmesi Genel Müdürlüğünün, T.C. Posta İşletmesi Genel Müdürlüğü ve Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi şeklinde yeniden yapılanması öngörülmüş olup, tarihinden itibaren T.C. Posta İşletmesi Genel Müdürlüğü müstakilen çalışmaya başlamıştır tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4502 sayılı kanunun 24. maddesi ile T.C. Posta İşletmesi Genel Müdürlüğü olan Kuruluşumuzun adı T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT) olarak değiştirilmiştir tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanunu ile Kuruluşumuz görevleri yeniden düzenlenmiş ve Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi adı ile yeniden yapılandırılmıştır. As the result of the developments that have been experienced with the Firman of Reform, the first Postal Organization was established as the Ministry on 23 October 1840, for the purpose of satisfying the postal needs of the whole community of the Ottoman Empire and of foreigners. The first Post-Office was opened under the name of Postahane-I Amire ( Department of Post-Office) at the courtyard of Yeni Camii (Mosque) in İstanbul, and the first officials, Süleyman Ağa, collector Sofyalı Ağyazar were appointed as translators in order to translate the addresses of postal items written in languages other than Turkish. 11 years later, following the invention of telegraph in 1843, telgraph service had been started also in our country, and a separate Directorate of Telegraph had been established in 1855 in order to provide this service. In 1871, the Ministry of Post and the Directorate of Telegraph where united under the name of Ministry of Post and Telegraph. In 1876 international postal transportation network had been established, and in 1901, parcel and money order were started to be accepted. After the establishment of the first manual telephone exchange in Istanbul on 23 May 1909, the Ministry of Post and Telegraph was turned into the Ministry of Post, Telegraph and Telephone in 1909 and it took the name of the General Directorate of Post, Telegraph and Telephone in The General Directorate of PTT which had served as subordinate to the Ministry of Internal Affairs in the early years of our Republic, became subordinate to the Ministry of Public Works an Settlement as an annexed budget administration in 1933, and since 1939 has been carrying out its services as subordinate to the Ministry of Transport, Maritime Affairs and Communications. General Directorate of PTT, which became a State Economic Enterprise (SEE) in 1954, has been transferred into the status of the State Economic Establishment (SEE) by the Decree Law No. 233 on Reorganization of the State Enterprises in By the Law dated and No. 4000, the General Directorate of PTT was restructured and divided into two as, the General Directorate of Posts and Turk Telecom Coop., and the General Directorate of Posts started to give service independently since The name of Our Administration which had been The General Directorate of Posts was amended as The General Directorate of Post and Telegraph Organization (PTT) under the Article 24 of the Law No.4502, which entered into force by being published in the Official Newspaper numbered 23948, dated With the Law on Postal Services No:6475 which was been adopted and put into force by being issued on the Offical Newspaper dated and numbered 28655, the duties of our Corporation were rearranged and restructured with the name of Postal and Telegraph Corporation.

21 HUKUKİ STATÜ LEGAL STATUS 6145 sayılı Kanun ile kurulan, Türkiye Cumhuriyeti Posta Telgraf ve Telefon İşletmesi; 4000 Sayılı Kanun ile Türk Telekomünikasyon A.Ş. ve Posta İşletmesi Genel Müdürlüğü şeklinde yeniden yapılandırılmış olup 4000 sayılı Kanun ile Posta ve Telgraf Tesis ve İşletmesine ilişkin hizmetlerin T.C. Posta İşletmesi Genel Müdürlüğü (P.İ.) tarafından yürütüleceği hükme bağlanmıştır. Republic of Turkey Post and Telegraph Corporation was established with the Law no 6145; restructured with the Law Nr:4000 as Turkish Telecommunication Corp. and the General Directorate of Post Corp. and with the Law Nr:4000 it was adopted that the services pertaining to Post and Telegraph Facility and Administration shall be carried out by the General Directorate of Posts. 29/01/2000 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 27/01/2000 tarihli ve 4502 sayılı Kanunun 24. maddesi ile 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu ve diğer mevzuatta geçen T.C. Posta İşletmesi Genel Müdürlüğü (P.İ.) ibareleri T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT) olarak değiştirilmiştir. Organisation title, of which the name was General Directorate of Posts was changed as General Directorate of Post and Telegraph Organization (PTT) in accordance with the Law Nr. 4502, article 24 and the Law on Telegraph and Telephone Nr:406 which entered into force by being published in the Official Journal numbered 23948, dated Sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin 3 üncü fıkrasında; PTT, Kuruluş sermayesinin tamamı devlete ait olup tekel niteliğindeki mal ve hizmetleri kamu yararı gözeterek üretmek ve pazarlamak üzere kurulan ve gördüğü bu kamu hizmeti dolayısıyla ürettiği mal ve hizmetler imtiyaz sayılan kamu iktisadi teşebbüsüdür şeklinde tanımlanmıştır. PTT was defined as a State Economic Establishment subject to the Decree Law Nr. 233 of the State Economic Enterprises article 2 paragraph 3; The whole capital of which belongs to the state, which is established with the aim of producing and marketing the goods and services within the reserved area with the consideration of the public interest and accordingly the goods and services of which are considered as privileges. Ülke genelinde posta hizmetlerinin kaliteli, sürekli, tüm kullanıcılar için karşılanabilir bir ücretle, etkin rekabete dayalı esaslar çerçevesinde sunulması, sektörün serbestleştirilerek mali açıdan güçlü, istikrarlı ve şeffaf hale getirilmesi, düzenleme ve denetim mekanizmasının kurulması, PTT nin anonim şirket şeklinde yeniden yapılandırılarak sektördeki diğer hizmet sunucularıyla eşit koşullarda rekabet edebilmesini teminen PTT nin de A.Ş. olarak yeniden yapılanmasını düzenleyen Posta Hizmetleri Kanun Tasarısı 09/05/2013 tarihinde TBMM Genel Kurulunda görüşülerek kabul edilmiş ve 23 Mayıs 2013 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. The Draft Law on Postal Services which will ensure permanent provision of a postal services of specified quality at all points throughout territory at affordable prices for all users, liberalizing the sector making it financially powerful, stable and transparent, establishing regulation and supervision, restructuring PTT as a corporation for competing with other service providers in equal conditions was adopted on 09/05/2013 by being discussed in the General Assembly of the TGNA and put into force by being issued on the Offical Newspaper dated 23/05/2013 and numbered Heryerde... Daima...

22 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ QUALITY MANAGEMENT SYSTEM KALİTE VE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ YÖNETİM SİSTEMİ ÇALIŞMALARI QUALITY AND CUSTOMER SATISFACTION MANAGEMENT SYSTEM STUDIES PTT, hizmet kalitesini artırmanın yanı sıra bürokratik işleyişindeki iş ve işlemlerinde kaliteyi artırmak ve tescil ettirmek amacıyla yaptığı çalışmalar sonucu 2005 yılında TS EN ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi almıştır. Besides increasing the quality of service of PTT, in order to increase the quality in bureaucratic procedures and register, TS EN ISO 9001:2000 Quality Management System Certificate was obtained in Genel Müdürlüğümüzde 10/11/2010 tarihinde yapılan Belge Yenileme (Geçiş) tetkiki sonucu TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi alınmasına hak kazanılmıştır. Belgenin kapsamını genişletmek amacıyla, Burdur PTT Başmüdürlüğünün 2008, Ankara PTT Başmüdürlüğünün 2009 yılında belgelerini almaları sağlanmış, 2010 yılında Ankara PTT Başmüdürlüğü ve Burdur PTT Başmüdürlüğüne bağlı işyerleri ile birlikte, 2012 yılında ise Yalova ve Konya PTT Başmüdürlükleri ile bağlı işyerleri ve Antalya PTT Başmüdürlüğü TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi almışlardır. İstanbul Anadolu Yakası, İstanbul Avrupa Yakası, Denizli, İzmir, Adana, Kocaeli, Bolu, Eskişehir, Bursa, Gaziantep ve Mersin PTT Başmüdürlükleri ile bağlı işyerlerinde, Kalite Yönetim Sistemi Belgesi alma çalışmaları devam etmekte olup 2014 yılı içerisinde belgelendirme için TSE ye müracaat edilecektir. As a result of Re-certification (Transition) audit on , TS EN ISO 9001:2008 Quality Management System Certificate was obtained. With the aim of extending the scope of the certificate, the certificate was obtained for Burdur Regional Directorate in 2008, for Ankara Regional Directorate in 2009 and in 2010 with their affiliated centers Ankara and Burdur Regional Directorates, Yalova and Konya Regional Directorates in 2012 with their affiliated centers, and Antalya PTT Regional Directorate obtained TS EN ISO 9001:2008 Quality Management System Certificate. The studies of receiving a Quality Management System Certificate in Istanbul Asian Side, Istanbul European Side, Denizli, Izmir, Adana, Kocaeli, Bolu, Eskişehir, Bursa, Gaziantep and Mersin PTT Regional Directorates and the affiliated workplaces continue and application will be made to Turkish Standards Institution for their certification in Yılı Yönetimin Gözden Geçirmesi toplantısında alınan karar gereğince; 2014 yılı içerisinde Malatya, Kahramanmaraş, Kayseri, Sivas, Trabzon, Samsun, Erzurum, Erzincan, Diyarbakır, Şanlıurfa, Balıkesir, Çanakkale and Muğla PTT Başmüdürlükleri ile bağlı iş yerlerinde, belge alma çalışmalarının başlatılması kararı alınmıştır. In accordance with the decision taken in Management Review Meeting in 2013; it has been decided that studies have been started for obtaining certificate for Malatya, Kahramanmaraş, Kayseri, Sivas, Trabzon, Samsun, Erzurum, Erzincan, Diyarbakır, Şanlıurfa, Balıkesir, Çanakkale, and Muğla PTT Regional Directorates the affiliated workplaces.

23 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ QUALITY MANAGEMENT SYSTEM Kalite Yönetim Sistemi belge alma çalışmaları devam eden İstanbul Anadolu Yakası, İstanbul Avrupa Yakası, Denizli, İzmir ve Adana PTT Başmüdürlüklerinden toplam 26 personele 28-29/03/2013 tarihinde İç Tetkik Uygulama Eğitimi verilmiştir Yönetimin Gözden Geçirmesi Toplantısında alınan karar gereğince; /2013 tarihleri arasında Genel Müdürlük birimlerinde, /2013 tarihleri arasında belge alma çalışmaları devam eden Başmüdürlüklerde toplam 325 personele Kalite Çemberleri Eğitimi verilmiştir. Müşterilerden gelen tüm şikayet/yakınma, teşekkür, soru, bilgi talebi ve önerilerin kayıt altına alınması, sistemli ve etkin bir şekilde değerlendirilmesi, sonuçlandırılması ve müşterilere geri bildirimi sağlayan TS ISO Kalite Yönetimi-Müşteri Memnuniyeti-Kuruluşlarda Müşteri Şikayetlerinin Ele Alınması İçin Kılavuz Bilgiler Standardı çalışmaları başlatılmış olup yazılım ve eğitim aşamaları tamamlanmış ve İnfo yazılımı üzerinden uygulanmaya başlanmıştır /2013 tarihleri arasında Müşteri Memnuniyet Yönetim Sistemi iç tetkik ve takip tetkiki faaliyetleri gerçekleştirilmiştir yılında Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi belgesinin alınması için TSE ye müracaat edilmesi planlanmaktadır. In Istanbul European Side, Istanbul Anatolian Side, Denizli, Izmir and Adana PTT Regional Directorates, in total 26 personnel were trained on 28-29/03/2013 with Internal Inspection Implementation Training. In accordance with the decision taken in Management Review Meeting in 2012, between /2013 in the General Directorate Units and between /2013 in the Regional Directorates in which the certification studies continue, in total 325 personnel were trained with Quality Circles Training. Studies have been started for TS EN ISO Quality Management-Customer Satisfaction- Guide Information on Complaint Handling of Customers in Institutions Standards which ensures registration of all complaints, thanks, questions, information requests and proposals, systematical and efficient evaluation and conclusion and feedback to customers, the software and training phases were completed and the implementation was started via Info software. Between /2013, Customer Satisfaction Management System internal inspection and monitoring activities were realized. It is planned to make application to the Turkish Standardization Institute for obtaining Customer Satisfaction Management System Certificate in Ayrıca; 11-13/11/2013 tarihleri arasında KALDER tarafından düzenlenen 22. Kalite Kongresi ne katılım sağlanmıştır. On the other hand; participation was ensured in the 22. Quality Congress organised by Turkish Quality Association (KALDER) between 11-13/11/ Heryerde... Daima...

24 23

25 24

26 Press in PTT Basında 25 PTT

27 26

28 Posta ve Kargo Hizmetleri Postal and Cargo Services 27 POSTA HİZMETLERİ KAPSAMINDAKİ FAALİYETLER Dağıtım hizmetleri Posta İşleme Merkezleri ve PTT Merkezlerince gerçekleştirilmekte iken, gönderilerin yerinden dağıtımının sağlanarak gönderilerin alıcılarına kısa sürede ulaştırılması amacıyla Posta Dağıtım Merkezleri oluşturulması çalışmalarına devam edilmiş ve 56 adede ulaştırılmış olup yaygınlaştırılması hususundaki çalışmalar sürdürülmektedir. Posta Gönderileri Hizmeti Postası gönderileri; kayıtlı ve kayıtsız haberleşme gönderileri ile kitap, katalog, gazete ve süreli yayınları içeren en fazla 5 kg ağırlığa veya 50 desi m³ hacme sahip posta maddesi ile posta kolisi veya kargosunu kapsamaktadır. Şirketimiz Evrensel Hizmet Yükümlüsü olarak belirlenmiş olup, 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanununun 6. Maddesinde: a) Temel ücret göz önünde bulundurularak Kurumun önerisi ve Bakanlığın teklifi ile Bakanlar Kurulu tarafından ağırlığı veya ücreti belirlenen yurt içi ve yurt dışı haberleşme gönderilerinin kabulü, toplanması, işlenmesi, sevki, dağıtımı ve teslimi. b) 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun elektronik tebliğe ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 7201 sayılı Kanun ve diğer kanunlar kapsamındaki elektronik ortam dâhil her türlü tebligatın kabulü, toplanması, işlenmesi, sevki, dağıtımı ve teslimi. c) Barışta Türk Silahlı Kuvvetlerinin posta hizmetleri. ç) Postada alınacak ücretleri gösteren posta pulları, kişisel pul, anma pulları, posta kartları ve ilk gün zarflarının bastırılıp satışa çıkarılmasının tekelinde olduğu hüküm altına alınmıştır. Buna ilaveten Yargıtay ın sayılı kararı gereğince kredi kartları, hesap ekstreleri de haberleşme maddesi olarak tekel kapsamında değerlendirilmektedir. ACTIVITIES UNDER POSTAL SERVICES While distribution services are being performed by Postal Sorting Centers and PTT Centers, the studies of forming Postal Distribution Centers have been started with aim of delivering the items to their addressees as soon as possible, and the number has reached to 56 and the studies widening these services have been continuing. Postal Items Services Letter post items consist of ordinary and registered letters, books, catalogues and periodical items which utmost 5 kg or 50 deci m3 postal items parcels and cargo. As stated in the Article 6 of Law numbered 6475 our Corporation was designated as Universal Service Obligator and the following activities are under the monopoly of PTT Corporation: a) Acceptance, collection, sorting, transportation, distribution and delivery of the international and domestic postal items of correspondence whose fees and weights are determined by the recommendation of PTT Corporation and the proposal of the Ministery by taking into consideration of basic fees. b) Save for electronic notification Tax Procedurial Law dated 04/01/1961 numbered 213, acceptance, collection, sorting, transportation, distribution and delivery of all kind of legal notifications, including electronic ones, within the scope of Law numbered 7201 and other laws. c) Postal Services of Turkish Armed Forces at peacetime. ç) Publishing and sale of postal stamps, individual stamps, commemoratings, postal cards, first day envelopes. Furthermore, pursuant to Decree of Supremecourt numbered , credit cards, statement of account as communication articles are considered within the context of monopoly.

29 Posta ve Kargo Hizmetleri Postal and Cargo Services Yıllara Göre Mektup Postası Gönderileri Adet ve Gelirleri Number and Revenues of Telegraph Service by Years ADET (BİN) NUMBER (THOUSAND) GELİR ( BİN TL) REVENUE ( THOUSAND TL) 2012 yılında kabul edilen 1 milyar 18 milyon 926 bin adet mektup postası gönderisi karşılığı 1 milyar 250 milyon 529 bin TL gelir elde edilmiş iken, 2013 yılında 959 milyon 417 bin gönderi karşılığı, 1 milyar 381 milyon 560 bin TL gelir elde edilmiş olup, 2012 yılına göre adette %5,84 azalışa karşılık gelirde %10,48 artış kaydedilmiştir. While a revenue of 1 billion 250 million 529 thousand TL was obtained from 1 billion 18 million 926 thousand pieces of letter mail items in 2012, a revenue 1 billion 381 million 560 thousand TL was from 959 million 417 thousand pieces of letter mail items in This means a decrease of 5,84 % in traffic and an increase of 10,48 % in revenue was obtained in Heryerde... Daima...

30 Posta ve Kargo Hizmetleri Postal and Cargo Services Telgraf Hizmeti Haberleşmenin gelişiminde önemli bir nokta olan ve yıllar öncesinde alternatifi sadece mektup olan telgraf hizmeti, gelişen internet ve iletişim teknolojilerinin karşısında yıllar itibariyle adetsel olarak azalma göstermiştir. Telgraf hizmetinde yenilikler sürdürülmekte olup bu çerçevede internet kullanan müşterilerimize kurumsal sayfamızdan gerekli bölümler doldurularak telgraf gönderme imkanı sunulmakta olup hizmetin ücreti ise kredi kartından tahsil edilmektedir. PTT işyerlerinden (tüm Türkiye de numaralı Çağrı Merkezi üzerinden ücreti telefon faturasından tahsil edilerek Fonotelgraf), 28 adet Fakstel Servisinden ve internet üzerinden Ankara Telgraf Merkezindeki Telgraf Kontrol birimi aracılığı ile telgraflar kabul edilmekte, kelime sayım ve ücretlendirilmesi otomatik olarak yapılarak varış yerine sistem vasıtasıyla iletilmektedir. Bu telgrafların teslimine kadar her aşaması bilgisayar ortamında takip edilerek kayıt altına alınmakta, müşteriler tarafından sistemden sorgulanarak teslim bilgileri edinilmektedir. Telegraph Service Telegraph service which is an important point in development of the communication and of which only alternative was letter many years ago, has indicated a decrease in traffic in years due to developing Internet and communication technologies. Innovations in telegraph service are continued and in this context, we are offering an opportunity to our customers using internet to send a telegram by filling out the required parts on our web site The fee of service is collected from the credit card. Telegraphs are accepted from PTT offices (all over the Turkey, Fonotelgraph is charged over customer s telephone bill via the call center numbered as ) from 28 Fakstel services and on Internet via Telegraph Control unit at Ankara Telegraph Center. Word counting and pricing are automatically transmitted to the destination via the system. All phases of these telegraphs upto delivery are trackable on electronic enviroment. Customers may access the delivery info by inquiring over the system. Yıllara Göre Telgraf Hizmeti Adet ve Gelirleri Number and Revenues of Telegraph Service By Years 29 ADET (BİN) NUMBER (THOUSAND) GELİR ( BİN TL) REVENUE ( THOUSAND TL)

31 Posta ve Kargo Hizmetleri Postal and Cargo Services Ayrıca, müşterilerimize internet üzerinden telgraf göndermede daha da kolaylık sağlamak amacıyla e-telgraf Abonelik Hizmeti verilmesine başlanmıştır. Herhangi bir PTT işyerinde e-telgraf Abonelik Sözleşmesi imzalayarak abone olunması halinde gerekli belgelerdeki abonelik bilgileri ile gerçek veya tüzel kişiler olarak sistemimize internet üzerinden telgraf kabul edilmekte ücretinin de kredi kartından ödemesinin yanı sıra posta çeki hesabından tahsil edilmesi alternatifi de sunulmaktadır yılında 846 bin adet telgraf kabulü karşılığında 5 milyon 141 bin TL gelir elde edilmiş iken, 2013 yılında 747 bin adet telgraf karşılığı 6 milyon 786 bin TL gelir elde edilmiş olup adette %11,70 azalışa karşılık gelirde %32 artış kaydedilmiştir. Posta Hizmetleri Toplam Gönderi Adet ve Gelirleri ( Mektup Postası, Telgraf, Tele Post ve Diğerleri ) yılında kabul edilen toplam posta hizmetlerinden 1 milyar 21 milyon 471 bin adet gönderi karşılığın da 1 milyar 257 milyon 836 bin TL gelir elde edilmiş iken, 2013 yılında 961 milyon 927 bin adet gönderi karşılığı, gelir ise %10,31 artışla 1 milyar 387 milyon 462 bin TL gelir elde edilmiş olup adette %5,83 azalışa karşılık gelirde % 10,31 artış kaydedilmiştir. Also e-telegraph Subscription Service is started to ease sending telegram online. As real and legal person it is possible to send telegraph on Internet and pay the fee by credit card, or postal cheque account by signing an e-telegraph Subscription Agreement at any PTT business place by submitting related documents bearing subscription info. A revenue of TL was gained against telegraphs in 2012, whereas a revenue of TL was gained against telegraphs in This means a decrease of 11,70 % and an increase of 32 % in revenue. Total Traffic and Revenue in Postal Services ( Letter Mail, Telegraph, Tele post and others ). A revenue of 1 billion 257 million 836 thousand TL was gained against postal items in 2012, whereas a revenue of 1 billion 387 million 462 thousand TL was gained against items in This means a decrease of 5,83 % in income against an increase of %. Posta Hizmetleri Toplam Gönderi Adet ve Gelirleri (Mektup Postası, Telgraf, Tele post ve diğerleri) Total Number and Revenues of Postal Services (Letter Post, Telegraph, Tele post and others) 30 ADET (BİN) NUMBER (THOUSAND) GELİR ( BİN TL) REVENUE ( THOUSAND TL) Heryerde... Daima...

Dönem içinde belli zamanlarda pay sahiplerinden telefonla bilgi talebi gelebilmekte olup gereken cevaplar verilmektedir.

Dönem içinde belli zamanlarda pay sahiplerinden telefonla bilgi talebi gelebilmekte olup gereken cevaplar verilmektedir. TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1-Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Türk Tuborg tarafından da benimsenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin aşağıda belirtilenler

Detaylı

ÇALIŞTAY SONUÇ RAPORU

ÇALIŞTAY SONUÇ RAPORU BALKAN ÜLKELERİ İLE KAMU YÖNETİMİNDE ETKİNLİK VE VERİMLİLİK ÇALIŞTAYI WORKSHOP ON EFFICIENCY AND EFFECTIVENESS IN PUBLIC ADMINISTRATION AMONG BALKAN COUNTRIES 24-25 Nisan 2014, Ankara, April 24-25,2014,

Detaylı

Çalışan El Kitabı ve İş Etiği Kuralları

Çalışan El Kitabı ve İş Etiği Kuralları Çalışan El Kitabı ve İş Etiği Kuralları Employee Handbook and Rules of Business Ethics Şubat 2012 Rev: 01 İçindekiler 1 Kurumsal Değerlerimiz 5 Kurumsal Misyonumuz Kurumsal Vizyonumuz Görevimiz 7 Performans

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLMAYAN SERMAYE ŞİRKETLERİNDE DENETİMİN ÖNEMİ

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLMAYAN SERMAYE ŞİRKETLERİNDE DENETİMİN ÖNEMİ **001**T BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLMAYAN SERMAYE ŞİRKETLERİNDE DENETİMİN ÖNEMİ Dr. Hakan Taştan UBYO, Muhasebe ve Finansal Yönetim Bölümü Okan Üniversitesi Özet 6102 sayılı TTK ile murakıplık sistemi tamamıyla

Detaylı

TÜLOMSAŞ MAL ALIM İHALELERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN)

TÜLOMSAŞ MAL ALIM İHALELERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN) TÜLOMSAŞ MAL ALIM İHALELERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN) TULOMSAS STANDARD AGREEMENT FOR GOODS PROCUREMENTS (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS) SÖZLEŞME TARİHİ: CONTRACT DATE:

Detaylı

MAGAZINE FORCES JOIN IN THE CAPITAL MARKETS SERMAYE PİYASALARINDA GÜÇ BİRLİĞİ LAURA TUCK SANİ ŞENER INTERNATIONAL INTERVIEW / ULUSLARARASI RÖPORTAJ

MAGAZINE FORCES JOIN IN THE CAPITAL MARKETS SERMAYE PİYASALARINDA GÜÇ BİRLİĞİ LAURA TUCK SANİ ŞENER INTERNATIONAL INTERVIEW / ULUSLARARASI RÖPORTAJ BORSA istanbul SPRING / İLKBAHAR 2014 ISSUE / SAYI 02 PUBLICATION OF BORSA İSTANBUL COMPLIMENTARY COPY / BORSA İSTANBUL YAYINIDIR - ÜCRETSİZDİR MAGAZINE FORCES JOIN IN THE CAPITAL MARKETS The agreement

Detaylı

2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations

2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations OCTOBER 2012 ISSUE 47 / EKİM 2012 SAYI 47 2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations İÇİNDEKİLER INDEX 2012 YILI SONU BEKLENTİLERİ 2012 YEAR - END EXPECTATIONS ING BANK, PINAR ABAY: BÜYÜMENİN

Detaylı

Review. Nasıl pilot oldular? How do I become a pilot? Boeing Raporu; 1 milyon pilot ihtiyacı olacak! 1 million pilots predicted to be needed.

Review. Nasıl pilot oldular? How do I become a pilot? Boeing Raporu; 1 milyon pilot ihtiyacı olacak! 1 million pilots predicted to be needed. IFTE İstanbul Havacılık Eğitim Fuarı nın resmi dergisi ve kataloğudur. / IFTE Istanbul Flight Training Exhibition official magazine. www.ifteistanbul.com Review Ekim / October 2014 www. ifteistanbul.com

Detaylı

Turizmde Türkiye farkı

Turizmde Türkiye farkı BAŞ Ş KAN DAN-FROM A N THE PRESIDENT Turizmde Türkiye farkı Turkey s Difference in Tourism Dünya turizm liginde ilk beşe girmeye hazırlanan Türkiye, bu yıl 30 milyon turist ve 22,5 milyar dolarlık turizm

Detaylı

SAYI 4/2012 www.havakargoturkiye.com

SAYI 4/2012 www.havakargoturkiye.com SAYI 4/2012 KÜNYE TÜRKİYE IDENTITY DISC İLK ULUSAL ETKİNLİĞİMİZİ GERÇEKLEŞTİRDİK H ava Kargo Türkiye ailesi olarak; ilk ulusal etkinliğimizi 4 Mayıs 2012 tarihinde Anadolu Üniversitesi Sivil Havacılık

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ve KOBİ ler En İyi Uygulamalar. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY and SMEs Best Practices

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ve KOBİ ler En İyi Uygulamalar. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY and SMEs Best Practices KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ve KOBİ ler En İyi Uygulamalar CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY and SMEs Best Practices İçindekiler Önsöz Teşekkür Giriş 4 6 8 1. Bölüm: Genel Bilgi Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Detaylı

TÜRKİYE NİN YÜZ AKI 50 SİNE BASTI

TÜRKİYE NİN YÜZ AKI 50 SİNE BASTI HAZAR STRATEJİ ENSTİTÜSÜ YAYINIDIR PUBLICATION OF CASPIAN STRATEGY INSTITUTE MAYIS 2015 SAYI 30 - MAY 2015 ISSUE 30 TÜRKİYE NİN YÜZ AKI 50 SİNE BASTI FİYAT- PRICE 5 TL TURKEY S HONOR TURNED 50 КРАТКОЕ

Detaylı

Ar-Ge ile küresele SAN. VE TİC. A.Ş. OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. OYAK

Ar-Ge ile küresele SAN. VE TİC. A.Ş. OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. OYAK YILYEAR: 14 SAYIISSUE: 63 OCAKJANUARY- ŞUBATFEBRUARY 2012 TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİCİLERİ DERNEĞİ ASSOCIATION OF AUTOMOTIVE PARTS & COMPONENTS MANUFACTURERS AKIM METAL SAN. VE TİC. A.Ş. ANADOLU ISUZU OTOMOTİV

Detaylı

EKOL. Güç Birliğinin Somut Başarısı. Achievement of Partnership INTERNATIONAL KINA MAREKS MARTAŞ OTO İSMAİL ÖZAŞ SÜLEYMAN

EKOL. Güç Birliğinin Somut Başarısı. Achievement of Partnership INTERNATIONAL KINA MAREKS MARTAŞ OTO İSMAİL ÖZAŞ SÜLEYMAN KINA MAREKS INTERNATIONAL Achievement of Partnership Güç Birliğinin Somut Başarısı MARTAŞ OTO İSMAİL ÖZAŞ AD Ekol is a company that 7 entrepreneur businessmen established with the philosophy of Union makes

Detaylı

ISPS Code. Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodu. ve SOLAS Değişiklikleri. Kaptan Kader TERZİ. (12 Aralık 2002 tarihinde kabul edilmiştir)

ISPS Code. Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodu. ve SOLAS Değişiklikleri. Kaptan Kader TERZİ. (12 Aralık 2002 tarihinde kabul edilmiştir) ISPS Code Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodu ve SOLAS Değişiklikleri (12 Aralık 2002 tarihinde kabul edilmiştir) Kaptan Kader TERZİ Önsöz Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodu (ISPS

Detaylı

Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası. All Municipal and Puplic Services Workers Trade Union

Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası. All Municipal and Puplic Services Workers Trade Union Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası All Municipal and Puplic Services Workers Trade Union İÇİNDEKİLER CONTENTS Sunuş... Genel Tanıtım... Uluslararası İlişkiler... İşbirliği Anlaşmalarımız...

Detaylı

DANIŞTAY DERGİSİ ULUSLARARASI SÖZLEŞMELERE ATIF YAPILAN DANIŞTAY KARARLARI

DANIŞTAY DERGİSİ ULUSLARARASI SÖZLEŞMELERE ATIF YAPILAN DANIŞTAY KARARLARI ISSN 1300-0187 DANIŞTAY DERGİSİ YIL : 2012 SAYI : 131 ULUSLARARASI SÖZLEŞMELERE ATIF YAPILAN DANIŞTAY KARARLARI DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA

Detaylı

International Labour Office, Ankara Uluslararası Çalışma Ofisi, Ankara. Turkey in Geneva Roundtable on Good Practices in Combating Child Labour

International Labour Office, Ankara Uluslararası Çalışma Ofisi, Ankara. Turkey in Geneva Roundtable on Good Practices in Combating Child Labour Newsletter International Labour Office, Ankara Uluslararası Çalışma Ofisi, Ankara International Labour Office, Ankara ISSN 1564-510 X Cenevre de düzenlenen Çocuk İşçiliği ile Mücadelede İyi Örnekler konulu

Detaylı

2023'E NE KADAR YAKINIZ?

2023'E NE KADAR YAKINIZ? YILYEAR: 15 SAYIISSUE: 74 KASIMNOVEMBER- ARALIKDECEMBER 2013 İhracata dayalı büyümeye ağırlık vermemiz gerekiyor We need to focus on growth by exports Mehmet BÜYÜKEKŞİ TİM Yönetim Kurulu Başkanı TIM President

Detaylı

Customs and Foreign Trade Advisory Services. Gümrük ve Dış Ticaret Danışmanlık Hizmetleri

Customs and Foreign Trade Advisory Services. Gümrük ve Dış Ticaret Danışmanlık Hizmetleri Customs and Foreign Trade Advisory Services Gümrük ve Dış Ticaret Danışmanlık Hizmetleri Customs and foreign trade advisory services You can trust global resources, knowledge and experience provided by

Detaylı

SİGORTACILIK VE BİREYSEL EMEKLİLİK FAALİYETLERİ HAKKINDA RAPOR

SİGORTACILIK VE BİREYSEL EMEKLİLİK FAALİYETLERİ HAKKINDA RAPOR T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI Sigorta Denetleme Kurulu SİGORTACILIK VE BİREYSEL EMEKLİLİK FAALİYETLERİ HAKKINDA RAPOR 2012 ANNUAL REPORT ABOUT INSURANCE AND PRIVATE PENSION ACTIVITIES REPUBLIC OF

Detaylı

Tarım bankacılığına farklı bir bakış

Tarım bankacılığına farklı bir bakış 8 Tarım bankacılığına farklı bir bakış A A different view on agricultural banking A Hazırlayan / Editorial: Mehmet Yıldız Kıdemli Tarımsal Kredilendirme Uzmanı (Senior Agricultural Lending Expert), Erdal

Detaylı

Uluslararası Ekonomik Sorunlar Dergisi. Yıl: 10 Sayı: 38 Ağustos 2010

Uluslararası Ekonomik Sorunlar Dergisi. Yıl: 10 Sayı: 38 Ağustos 2010 Uluslararası Ekonomik Sorunlar Dergisi Yıl: 10 Sayı: 38 Ağustos 2010 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sahibi T.C. Dışişleri

Detaylı

MM B Endüstriyel Tasar m Yar flmalar 2010. MM B Industrial Design Contests 2010

MM B Endüstriyel Tasar m Yar flmalar 2010. MM B Industrial Design Contests 2010 MM B Endüstriyel Tasar m Yar flmalar 2010 Bünyesinde 26.000 i aflk n ihracatç firmay bar nd ran ve her y l ülke ihracat n n üçte birini gerçeklefltiren stanbul Maden ve Metaller hracatç Birlikleri ( MM

Detaylı

Türkiye de Eğitim Yönetimi Bilgi Sistemleri ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar

Türkiye de Eğitim Yönetimi Bilgi Sistemleri ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar Educational Administration: Theory and Practice 2007, Issue, 51, pp: 395-420 Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi 2007, Sayı,51, ss: 395-420 Türkiye de Eğitim Yönetimi Bilgi Sistemleri ve Uygulamada Karşılaşılan

Detaylı

Enerji Piyasası. Bülteni ISSN : 1308-8262. Enerji Uzmanları Derneği Bültenidir. Sayı: 33. Mayıs-Haziran 2014. Energy Market.

Enerji Piyasası. Bülteni ISSN : 1308-8262. Enerji Uzmanları Derneği Bültenidir. Sayı: 33. Mayıs-Haziran 2014. Energy Market. Enerji Piyasası Bülteni Enerji Uzmanları Derneği Bültenidir. Sayı: 33 ISSN : 1308-8262 Mayıs-Haziran 2014 Energy Market Bulletin ENERJİ PİYASA VE DÜZENLEME enerji piyasasına ve düzenlenmesine ilişkin

Detaylı

İ Ç İ N D E K İ L E R

İ Ç İ N D E K İ L E R 02 ÖNSÖZ FOREWORD 04 KRONOLOJİ CHRONOLOGY İ Ç İ N D E K İ L E R 06 ÖNEMLİ GELİŞMELER HIGHLIGHTS C O N T E N T S 11 STRATEJİK PLANLAMA FAALİYETLERİ STRATEGIC PLANNING ACTIVITIES AR-GE FAALİYETLERİ R & D

Detaylı

Uluslararas Marka Olmak Ne Demek?

Uluslararas Marka Olmak Ne Demek? RÖPORTAJ Bülent Bulgurlu: Uluslararas Marka Olmak Ne Demek? FULYA SARI MA 76 fulya.sari@mac.com Sizce uluslararası marka olmak ne demektir? BB: Kolay bir iş değil uluslararası bir marka olmak. Ama yaptığınız

Detaylı

TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜNDE EVRENSEL HİZMET KAVRAMI

TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜNDE EVRENSEL HİZMET KAVRAMI TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜNDE EVRENSEL HİZMET KAVRAMI Bülent KENT ÖZET Bilgi ve iletişim teknolojileri olarak ifade edilen geniş bir sektörün bir bölümünü oluşturan telekomünikasyon sektörü bütün sektörler

Detaylı

Kış çiçekleri Winter flowers Sıra mağara turizminde Caving tourism in next Başkan Başaran Ulusoy rekor kırdı Chairman Başaran Ulusoy broke the record

Kış çiçekleri Winter flowers Sıra mağara turizminde Caving tourism in next Başkan Başaran Ulusoy rekor kırdı Chairman Başaran Ulusoy broke the record Kış çiçekleri Winter flowers Sıra mağara turizminde Caving tourism in next Başkan Başaran Ulusoy rekor kırdı Chairman Başaran Ulusoy broke the record Dünya'nın biletini kesiyoruz! AIR 2.267 Seyahat Acentesi

Detaylı