KIYMET TAKDĠRĠ ve RĠSK ANALĠZĠ RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KIYMET TAKDĠRĠ ve RĠSK ANALĠZĠ RAPORU"

Transkript

1 Rapor No 10/10/KT/126 Rapor Tarihi KIYMET TAKDĠRĠ ve RĠSK ANALĠZĠ RAPORU ġirketinizin talebi doğrultusunda Türkiye Barolar Birliği nin, Oğuzlar Mah Sok. No Balgat/ANKARA adresindeki B, C, D ve E Blok taģınmazına ait geniģ kapsamlı Yangın Sigortası na konu kıymetler için kıymet takdir raporu düzenlenmiģtir. Takdirlerinize sunarız Ekspertizi Ġsteyen Riziko Adresi Ekspertiz Konusu Saygılarımızla TÜRKIYE BAROLAR BIRLIĞI Oğuzlar Mah Sok. No Balgat/ANKARA Bina DemirbaĢ (+Elektronik Cihaz) Makine Tesisat Cam Mutabakatlı Değer Tespiti Ekspertiz Talep Tarihi Ekspertiz Tarihi Ġ C M A L Yeni Ġkame Bedeli A. BĠNA DEĞERĠ (Çevre Düzenleme vs. Dahil) ,00 TL B. DEMĠRBAġ DEĞERĠ ,00 TL C. MAKĠNA TESĠSAT DEĞERĠ ,00 TL D. CAM DEĞERĠ ,00 TL TOPLAM DEĞER TL 1

2 I. TaĢınmazın Çevre Ve Konumu Ekspertize konu taģınmaz, Barolar Birliği BaĢkanlığı, Latia Hotel &SPA, Kongre Merkezi, Çok Amaçlı Binası ve Havuz Ģeklinde 5 bloktan oluģmakta olup, yerģeģkesi aģağıdaki gibidir. A Blok Barolar Birliği C Blok Kongre Merkezi B Blok Litai Hotel E Blok Havuz ve MüĢtemilatı D Blok Çok Amaçlı Bina Ankara Ģehir merkezine 5 dakika, AġTĠ'ye 5 dakika, Esenboğa Havalimanı na 45 dakika, Ankara Adliyesi, Yargıtay ve DanıĢtay'a ise 10 dakika mesafededir. Blok Kapalı Alan Açık Alan B 7537 m m 2 C 4365 m m 2 D 3459 m m 2 E 695 m m 2 2

3 B BLOK TBB SYDF Littai Hotel & SPA C BLOK Av. Özdemir Özok Kongre Ve Kültür Merkezi D BLOK Çok Amaçlı Bina / Kafeterya 3

4 E BLOK Havuz ve MüĢtemilatı RĠZĠKO TEFTĠġĠ En Yakın Ġtfaiye Yangın Suyu,Kaynak,Depolama,Dağıtım Büyük ġehir Ġskitler Ġtfaiyesi 8 Km 12 Dak Esat Ġtfaiyesi 7 Km 20 Dak. Yangın suyu rezervi bulunmamaktadır. Su Ģehir Ģebekesinden ikmal edilmektedir. Yangın pompa sistemi bulunmamaktadır. Yangın Söndürme Tüpleri Yangın Söndürme Dolabı Yangın Duman / Isı / Patlama / Gaz Dedektörü Otomatik Algılama / Spring Söndürme Sistemi Hidrant Deposu Yangın Alarm Butonu Yangın Merdiveni Yangın Ekibi Ve Ġtfaiye Acil Durum ÇıkıĢları Ve Tahliye Planı Acil ÇıkıĢ ĠĢaretleme Var - Her Bölümde Mevcut Var - Her Bölümde Mevcut Var - Her Bölümde Mevcut Var - Her Bölümde Mevcut Var Var - Her Bölümde Mevcut Var 5 Ad. Yazılı Bir Yangın Planı Bulunmamaktadır. Bulunmamaktadır 4

5 Sigara Ġçme Yasağı Acil Durum Aydınlatması Alarm ve Anons Sistemi Bina Bölümleri ve Yangın Duvarları Alev ve Isı Kullanımı Güvenlik Personeli Sayısı En Yakın Karakol Binaya GiriĢ RĠZĠKO TEFTĠġĠ Var Duvarlarda Uyarı AfiĢleri Mevcut Var - Her Bölümde Mevcut Var - Her Bölümde Mevcut Var Yemekhane Mutfak Kafeterya 11 KiĢi - 3 Vardiya (Silahsız) 50.Yıl Polis Karakolu - 2 Km Ön Cephe Ana GiriĢ Arka Cephe Havuz GiriĢi BitiĢik Kongre Salonu Ġle Ara GeçiĢ GiriĢi Bariyer Güvenlik Personeli Binaya GiriĢ Güvenliği X Ray Paket Bavul Çanta Arama El ve Kapı Dedektörü Kapalı Devre Kamera Sistemi ile Ġzleme GiriĢ Kapıları Otomatik Döner Kapı (+ Kanatlı Kapı) Paratoner Var - 1 Adet Çatıda Isıtma Sistemi Doğalgaz Kazanı Jeneratör Pis Su Pompası (Dalgıç) Havalandırma Santrali Kesintisiz Güç Kaynağı Kompresör Chiller Soğutma Grubu Otopark GiriĢi Diğer TaĢeron Hizmet Alımı Deprem Bölgesi Meteoroloji Bilgisi Var Var Yok Var Var Var Güvenlik Personeli Otomatik Bariyer Kontrollü Ġstinad duvarı Demir Parmaklık Binanın giriģ kısmı çevresinde çevre düzenlemesi var Saha Betonu Tabela Güvenlik 4.Derece En Çok YağıĢ ,9 kg/m 2 En Hızlı Rüzgar ,8 km/s En Yüksek Kar cm 5

6 RĠSK ANALĠZĠ Yangın / Patlama Yer Kayması / Heyelan Yangın riski az seviyededir Mutfak Izgara / fırın yangın riski orta Çevre yerleģim birimlerine sirayeti riski az Bina arazisinde eğim bulunmaktadır ancak yer kaymasına sebebiyet verecek boyutta değildir. Bina civarında herhangi bir dere yatağı bulunmamaktadır. Yer kayması / heyelan riski düģüktür. Hırsızlık Hırsızlık riski düģük olarak değerlendirilmiģtir. Sabotaj, Grev, Sivil KargaĢalık ve Terör Fırtına / Yıldırım Dahili Su Tesisin Ģehir merkezinden uzak olması sivil kargaģalık durumu çok az olarak değerlendirilmiģtir. Fırtınaya bağlı hasar riski düģüktür. Paratoner vardır. ĠnĢaa tarihi ve kalitesi dikkate alındığında küçük boyutlu hasarlar harici dahili tesisattan kaynaklanacak su basması riski azdır. Sel / Kanalizasyon TaĢması Kar Ağırlığı Kara / Hava TaĢıtı Çarpması Sel riski düģüktür. Kar ağırlığı riski düģüktür. Risk düģük seviyededir.. Makine kırılması ve Elektronik Cihazlar Isıtma / soğutma gruplarında lokal hasar riski orta seviyededir. EC riski az olarak görülmüģtür. RĠZĠKO TEFTĠġĠ Oda Sayısı Yatak Kapasitesi Kat -3.Kat -2. Kat -1.Kat, Zemin, 1.Kat, 2.Kat, 3.Kat 4.kat Havuz Derinliği 60 (10 Ad Suit + 50 Ad. Standart) ÇamaĢırhane, Personel Mutfak, DuĢ / WC Teknik Birim, Ofisler 72 Araçlık Otopark Mal Kabul, Soğuk Kuru Depolar,Kazan Dairesi Elektrik Odası, çöp odası, Güvenlik Odası Ofisler, Toplantı Odaları, SPA, Fitness, Vitamin Bar Makine Dairesi, Mutfak, Vestiyer, Su Deposu, 39 Araçlık Otopark, Jeneratör Odası Resepsiyon, Snack Bar, Ġnternet odası, Çok Amaçlı Salon, sahne, Restoran, Mutfak, Havuz Resepsiyon, Yüzme Havuzu, Kafe, Ofisler Normal ve Suit odalar Roof Restoran, Teras, Mutfak 150 cm 6

7 YANGIN HASAR TAHMĠNLERĠ Maksimum Öngörülebilir Hasar (MFL) (Güçlü patlayıcıların patlaması / kundaklama / uçak düģmesi tahmin dıģıdır.) Kazan bölümünde meydana gelecek yangın hadisesinde, yangına geç müdahale durumunda; Bina % 25 Makine/Tesisat % 50 Cam % 20 DemirbaĢ % 15 Muhtemel Maksimum Hasar (PML) ÇalıĢma ofislerinde meydana gelecek yangın hadisesinde mevcut yangın koruma sistemlerinin ortalama kullanabilir durumunda ve organizasyonların müdahalesi durumunda, Bina % 15 Makine/Tesisat % 10 DemirbaĢ % 30 Cam % 10 Tahmini Maksimum Hasar (EML) (Bu riski değiģtirebilecek kaza, sıra dıģı kabul edilen ve doğal olmayan nedenler koģul dıģı bırakılmıģtır. PML hesabında göz önüne alınan koģullar değerlendirildiğinde, etkin algılama ve müdahale ile Bina % 10 Makine/Tesisat % 10 DemirbaĢ % 10 Cam % 10 7

8 DEĞERLENDĠRMELER A. BĠNA B BLOK - TBB-SYDF LĠTAĠ HOTEL & SPA Yapı Tarzı Kat Adedi Çatı Kaplama Betonarme -4, -3, -2, -1, GiriĢ, + 4 Kat (Toplam 9 Katlı) Yalıtımlı Gizli Teras / Seramik Reflekte Cam Giydirme DıĢ Cephe Tavan Duvarlar Andazit TaĢı Ön Kolonlar Alüminyum Giydirme Alçıpan Asma Tavan Panel Asma Tavan Dekoratif Havuz Tavan Alçı + Boya Tuğla - Bims Sıva Alçıpan Bölme Al. Doğramalı Camekan Bölme Yalıtım Sıva + Alçı + Boya + Ġthal Duvar Kağıdı + Lambiri Zemin DöĢemeler Ġç Kapılar Pencereler Camlar Sıhhi Tesisat Elektrik Tesisat Isıtma Aydınlatma Laminant Parke + Granit + Halıfleks + PVC Zemin DöĢemesi Masif AhĢap Alüminyum Doğrama Reflekte Çift Cam Çelik - Plastik Boru Sıva Altı Sıva Altı - Koruma Fazlı Merkezi Doğalgaz Kazanlı Spot + Armatür + Flörasan Diğer Tesisatlar Telefon Hatları Network Ağı Uydu Yayını Birim Fiyat TL / m² Tutarı Kullanım Alanı m ² ,00 TL ,00 TL 8

9 C BLOK - KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZĠ Kongre Salon Kapasite Balo Salonu Yapı Tarzı Kat Adedi Çatı Kaplama DıĢ Cephe 1000 KiĢilik 650 KiĢilik Betonarme -1, GiriĢ, ve Asma Kat Alüminyum Panel Andazit TaĢı Tavan Duvarlar Alçıpan Asma Tavan Özel Ses Yalıtımı Dekoratif Havuz Tavan Alçı + Boya Tuğla - BimsSıvaAlçıpan BölmeAl. Doğramalı Camekan, Ses Yaltımı BölmeYalıtımLambiriSıva + Alçı + Boya + Ġthal Duvar Kağıdı + Lambiri Zemin DöĢemeler Ġç Kapılar Sıhhi Tesisat Elektrik Tesisat Isıtma Aydınlatma Laminant Parke + Granit + Halıfleks + PVC Zemin DöĢemesi Masif AhĢap Çelik - Plastik Boru Sıva Altı Sıva Altı - Koruma Fazlı Merkezi Doğalgaz Kazanlı Spot + Armatür + Flörasan Diğer Tesisatlar Telefon Hatları Network Ağı Uydu Yayını Profesyonel Ses / Görüntü / IĢık sistemi Birim Fiyat TL / m² Tutarı Kullanım Alanı m ² ,00 TL ,00 TL 9

10 D BLOK - ÇOK AMAÇLI BĠNA Yapı Tarzı Kat Adedi Çatı Kaplama Betonarme GiriĢ + 1.Kat + Teras Teras - Yalıtımlı Zemin DıĢ Cephe Reflekte Cam Giydirme Andazit TaĢı Tavan Alçıpan Asma Tavan Alçı + Boya Duvarlar Tuğla - Bims Sıva Alçıpan Bölme Al. Doğramalı Camekan Bölme Yalıtım Sıva + Alçı + Boya Zemin DöĢemeler Ġç Kapılar Pencereler Camlar Sıhhi Tesisat Elektrik Tesisat Isıtma Aydınlatma Laminant Parke + Granit + Halıfleks + PVC Zemin DöĢemesi Masif AhĢap Alüminyum Doğrama Reflekte Çift Cam Çelik - Plastik Boru Sıva Altı Sıva Altı - Koruma Fazlı Merkezi Doğalgaz Kazanlı Gömme Spot + Armatür + Flörasan Diğer Tesisatlar Telefon Hatları Network Ağı Uydu Yayını Birim Fiyat TL / m² Tutarı Kullanım Alanı m ² ,00 TL ,00 TL 10

11 E BLOK - HAVUZ ve ALT MÜġTEMĠLATI Yapı Tarzı Kat Adedi Duvarlar Zemin DöĢemeler Betonarme GiriĢ ve -1.Kat -1.Kat Seramik Mermer - Seramik Sıhhi Tesisat Çelik - Plastik Boru Sıva Altı -1.Kat Denge Deposu Elektrik Tesisat Sıva Altı - Koruma Fazlı Aydınlatma Havuz Ġçten Gömme - DıĢ Direkli Aydınlatma -1.Kat Duvar lambası Filitreleme, dezenfeksiyon, su ısıtma sistemleri hatta su altı aydınlatma lambaları, paslanmaz çelik merdiven, su akıntı pompaları gibi aksesuarlar Diğer Tesisatlar Havuz dibinden emiģ hattı Denge tankı veya skimmerden emme hattı Vakum süpürme hattı Havuz besleme hattı Filitre ters yıkama ve durulama hattı TaĢma sularını toplama hattı Havuzun pompa ile boģaltılması hattı Havuz makine dairesi, su toplama çukuru tahliye hattı Havuz Isı Pompaları Havuz Elektrikli Isıtıcılar Havuz Plakalı Isı EĢanjörleri Birim Fiyat TL / m² Tutarı Kullanım Alanı m ² ,00 TL ,00 TL ÇEVRE DÜZENLEME VS. (B, C, D, E Bloklar Ġçin) Saha betonu, mermer, istinad duvarı, demir parmaklık, çevre düzenleme, pezaj, bayçe/çevre aydınlatma ve tesisatı, sıhhi tesisat, dıģ cephe adı zikredilmeyen diğer yardımcı yapılar Birim Fiyat TL / m² Tutarı Kullanım Alanı ,00 TL ,00 TL 11

12 B BLOK - TBB-SYDF LĠTAĠ HOTEL & SPA... C BLOK KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZĠ.. D BLOK - ÇOK AMAÇLI BĠNA. E BLOK - HAVUZ ve ALT MÜġTEMĠLATI ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL % 10 Temel Payı ,00 TL ,00 TL ÇEVRE DÜZENLEME VS. (B, C, D, E Bloklar Ġçin) ,00 TL ,00 TL Yuvarlama B - C - D ve E BLOK BĠNA BEDELĠ -50,00 TL ,00 TL B. DEMĠRBAġLAR Açıklama Yeni Ġkame Değeri DemirbaĢ - Sabit Elektronik Cihazlar ,00 TL DemirbaĢ - TaĢınabilir Elektronik Cihazlar (notebook, cep telefonu vs) ,00 TL DemirbaĢ Oda, Ofis, Mutfak, Fitness, SPA, Ses, Görüntü, IĢık, ortak alan ve adı zikredilmeyen diğer demirbaģlar üzerine ,00 TL DEMĠRBAġLAR DEĞERĠ ,00 TL 12

13 C. MAKĠNA TESĠSAT Açıklama Yeni Ġkame Değeri Chiller Grupları Ve Tesisatı Kazan Doğalgazlı Ve Tesisatı Havalandırma/Aspiratör / Fan / Baca Ve Tesisatları Yangın Söndürme Tesisatı Klima Santralleri, VRV Ve Tesisatı Trafo ve Kompanizasyon Panoları, Jeneratör ve Tesisatları Pompa Grubu Asansörler Panolar ve Busbar Havuz Pompa, Filtrasyon,Elektrik ve Tesisatı Döner Ve Kayar Kapılar Adı Zikredilmeyen Diğer Makine Ve Tesisatlar Üzerine MAKĠNA TESSĠAT BEDELĠ ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL D. CAM Açıklama Yeni Ġkame Değeri Dış cephe giydirme Saçak / Kep Camları Sabit ve Hareketli Camlar ,00 TL Cam üstü logo, yazı vs. eklemeler dahil Adı zikredilmeyen diğer camlar üzerine CAM DEĞERĠ ,00 TL 13

14 Ġ C M A L SĠGORTA KONUSU B - C - D ve E BLOK BĠNA BEDELĠ DEMĠRBAġLAR DEĞERĠ.. MAKĠNA TESSĠAT BEDELĠ.. CAM DEĞERĠ.. TOPLAM DEĞER Yeni Ġkame Bedeli ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL TL Rapora ĠliĢkin Notlar 1. Bina kıymeti hesabında arsa bedeli (ġerefiye vs.) değerlendirmeye alınmamıģtır. 2. Değer hesaplamaları KDV hariç Bedeller üzerinden yapılmıģtır. 3. Bina değerlendirmesinde sıva altı elektrik tesisatı, ısıtma tesisatı, sıhhi tesisat bina (m 2 ) içerisinde değerlendirilmiģtir. 4. Raporumuzda yer alan bilgiler; sigortalıdan temin edilen belgeler, yapılan piyasa araģtırmaları ve değerleme tekniği içinde kullanılan kabuller doğrultusunda belirlenmiģtir. 5. Poliçe dönemi içerisinde kıymetlerde yapılacak değiģikliklerin sigortacıya bildirilmesi tavsiye edilmektedir. 6. Bina dıģındaki tabela bina bedeli içerisinde değerlendirmeye alınmıģtır. 7. Barolar Birliği BaĢkanlığına ait A Blok faaliyeti bakımından farklılık arz ettiğinden ayrı bir rapor tanzim edilmiģtir. OKTAY YILMAZ EKSPER Levha No E10/G0029 MUSTAFA NAZLIER EKSPER Levha No E07/G

TÜRKĠYE BĠNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELĠK

TÜRKĠYE BĠNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELĠK TÜRKĠYE BĠNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELĠK Bakanlar Kurulunun 27.11.2007 gün ve 2007/12937 sayılı kararı ile resmi gazetenin 19.12.2007 gün ve 26735 sayılı sayısında yayınlanan Binaların

Detaylı

Kullanılacak tüm malzemeler ilgili TSE standartlarına veya gerektiğinde CE vb uluslararası normlara uygun olacaktır.

Kullanılacak tüm malzemeler ilgili TSE standartlarına veya gerektiğinde CE vb uluslararası normlara uygun olacaktır. ORYAPARK KONUT TEKNİK ŞARTNAME Bu teknik şartname ORYATAŞ İNŞAAT ve TİCARET A.Ş. tarafından yaptırılan ORYAPARK projesi bütününde, yapının ana konstrüksiyonu, kullanılacak sistem ve malzemelerin genel

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler, Binaların Kullanımı ve Tehlike Sınıfları. ĠKĠNCĠ BÖLÜM Görevler, Yetkiler, Sorumluluklar ve Yasaklar

ĠÇĠNDEKĠLER. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler, Binaların Kullanımı ve Tehlike Sınıfları. ĠKĠNCĠ BÖLÜM Görevler, Yetkiler, Sorumluluklar ve Yasaklar ĠÇĠNDEKĠLER Ġçindekiler DeğiĢiklik Çizelgesi Amaç Kapsam Dayanak Tanımlar BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler, Binaların Kullanımı ve Tehlike Sınıfları ĠKĠNCĠ BÖLÜM Görevler, Yetkiler, Sorumluluklar ve Yasaklar

Detaylı

İstanbul un orta yerinde 2. perde!

İstanbul un orta yerinde 2. perde! İstanbul un orta yerinde 2. perde! 2 Yukarıdaki görsel tanıtım amaçlı olup ARTAŞ teknik gereklilik olması halinde Emlak Konut GYO A.Ş. nin onayı ile değişiklik yapma hakkına sahiptir. 3 A B 4 Yukarıdaki

Detaylı

İNŞAAT İŞLERİ. Omv Petrol Ofisi Aş Mühendislik Departmanı. Burak AŞLAMACI Mühendislik Müdürü. Ersin GÜLCAN İstasyon Mühendisi.

İNŞAAT İŞLERİ. Omv Petrol Ofisi Aş Mühendislik Departmanı. Burak AŞLAMACI Mühendislik Müdürü. Ersin GÜLCAN İstasyon Mühendisi. İNŞAAT İŞLERİ 0 Yeni Şartname Omv Petrol Ofisi Aş Mühendislik Departmanı Ersin GÜLCAN İstasyon Mühendisi Burak AŞLAMACI Mühendislik Müdürü REV. AÇIKLAMA HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN 01.10.2013 00

Detaylı

S.S.ANTALYA PALM CİTY KONAKLARI ARSA VE KONUT YAPI KOOPERATİFİ TARAFINDAN YAPTIRILACAK VİLLA VE DAİRELERİN İNŞAAT TEKNİK ŞARTNAMESİDİR.

S.S.ANTALYA PALM CİTY KONAKLARI ARSA VE KONUT YAPI KOOPERATİFİ TARAFINDAN YAPTIRILACAK VİLLA VE DAİRELERİN İNŞAAT TEKNİK ŞARTNAMESİDİR. S.S.ANTALYA PALM CİTY KONAKLARI ARSA VE KONUT YAPI KOOPERATİFİ TARAFINDAN YAPTIRILACAK VİLLA VE DAİRELERİN İNŞAAT TEKNİK ŞARTNAMESİDİR. İŞİN KONUSU : Birinci etap olarak DöşemealtI 654 ada 1 parselde yapılması

Detaylı

1) GENEL 2) YAPI NİTELİKLERİ

1) GENEL 2) YAPI NİTELİKLERİ 1) GENEL Site her katta 4 er adet olmak üzere 16 adet daire ve zemin katta 1 adet işyerinden oluşmaktadır. Tek ana girişe sahip 2 adet merdiven holü ve 2 adet asansör ile dağılım yapılarak her dairenin

Detaylı

AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Rapor Tarihi: 03.02.2014 Değer Tarihi: 31.12.2013 R. No: 2013REVF77 IBIS OTEL SEYHAN / ADANA TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ TBMM Başkanlık Makamının Onay Tarihi : 09.05.2012 Sayı : 65496 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-

Detaylı

SEKİZİNCİ KISIM Tehlikeli Maddelerin Depolanması ve Kullanılması

SEKİZİNCİ KISIM Tehlikeli Maddelerin Depolanması ve Kullanılması SEKİZİNCİ KISIM - Tehlikeli Maddelerin Depolanması ve Kullanılması SEKİZİNCİ KISIM Tehlikeli Maddelerin Depolanması ve Kullanılması BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Tehlikeli maddeler ile ilgili olarak uygulanacak

Detaylı

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANKARA İLİ ÇANKAYA İLÇESİ'NDE YER ALAN 5708 ADA 63 PARSEL ÜZERİNDEKİ İŞ KULE BİNASI GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU 1 ISGY-1410001 ANKARA ÇANKAYA İŞ KULE RAPOR BİLGİLERİ

Detaylı

BUCA. 2. Etap 1. Faz 291 Konut Projesi

BUCA. 2. Etap 1. Faz 291 Konut Projesi 2. Etap 1. Faz 291 Konut Projesi BUCA İÇİNDEKİLER 2 3 4 6 7 14 19 20 22 49 Tahsise Kimler Katılabilecek? Tahsise Kimler Katılamayacak? Mahal Listesi Başvuru ve Tahsis Takvimi Ödeme Koşulları (2. Etap 1.

Detaylı

tmmob makina mühendisleri odası ALİ İNCE MAKİNA MÜHENDİSİ

tmmob makina mühendisleri odası ALİ İNCE MAKİNA MÜHENDİSİ tmmob makina mühendisleri odası ALİ İNCE MAKİNA MÜHENDİSİ 1 Katı,sıvı veya gaz türünde bir yakıtın yakılması suretiyle enerji elde edilmesi ve bu enerjinin değişik amaçlarla verimli kullanıma sunulması,

Detaylı

ÖN PROTOKOL. Karatay İlçesi. Mahallesi pafta, ada,.. parsel nolu

ÖN PROTOKOL. Karatay İlçesi. Mahallesi pafta, ada,.. parsel nolu ÖN PROTOKOL Karatay İlçesi. Mahallesi pafta, ada,.. parsel nolu m 2 lik gayrimenkulün hissedarları olarak hissemi. daire karşılığında Karatay Belediyesine vermeyi kabul ediyoruz. 1: Bu ön anlaşmaya göre

Detaylı

SüperEko. Sigortası Özel ve Genel Şartları

SüperEko. Sigortası Özel ve Genel Şartları SüperEko Sigortası Özel ve Genel Şartları Değerli Sigortalımız, Şirketimiz tarafından düzenlenmiş sigorta poliçeniz ekte yer almaktadır. Yapı Kredi Sigorta nın size özel hizmet ve avantajlarından kesintisiz

Detaylı

Genel Hükümler, Binaların Kullanım ve Tehlike Sınıfları

Genel Hükümler, Binaların Kullanım ve Tehlike Sınıfları Resmi Gazete 19 Aralık 2007 Çarşamba Sayı : 26735 Resmi Gazete 9 Eylül 2009 Çarşamba Sayı : 27344 BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 27/11/2007 No : 2007/12937

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 27/11/2007 No : 2007/12937 5243 BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 27/11/2007 No : 2007/12937 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 19/12/2007 No : 26735 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler,

Detaylı

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK 2007/12937 KARAR SAYILI BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK RESMİ GAZETE TARİH : 19 ARALIK 2007 ÇARŞAMBA SAYI : 26735 19 Aralık 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26735 YÖNETMELİK Karar Sayısı

Detaylı

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2009/15316 Ekli Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik in yürürlüğe konulması; Bayındırlık

Detaylı

Ancak yüksektekiler bilir

Ancak yüksektekiler bilir Ancak yüksektekiler bilir Ona, çıkabileceğiniz yüksekleri söyleyin, size kim olduğunuzu söylesin!.. Çünkü onun, aşağılarla da, aşağıdakilerle de işi yok!.. O sadece yüksekler için; yükseklere göre!.. 03

Detaylı

KONUT POLİÇESİ KLOZ VE ÖZEL ŞARTLARI

KONUT POLİÇESİ KLOZ VE ÖZEL ŞARTLARI KONUT POLİÇESİ KLOZ VE ÖZEL ŞARTLARI Değerli Sigortal m z, Konut Sigortas Poliçemizi tercih ettiğiniz için teflekkür ederiz. Konut sigortas ek teminatlar ndan ve Anadolu Hizmet ve Anadolu Acil Sağlık hizmetlerinden

Detaylı

3030 SAYILI KANUN KAPSAMI DIŞINDA KALAN BELEDİYELER TİP İMAR YÖNETMELİĞİ

3030 SAYILI KANUN KAPSAMI DIŞINDA KALAN BELEDİYELER TİP İMAR YÖNETMELİĞİ 3030 SAYILI KANUN KAPSAMI DIŞINDA KALAN BELEDİYELER TİP İMAR YÖNETMELİĞİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığı: Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 02/11/1985 Yayımlandığı Resmi Gazete No: 18916 (Mükerrer) Yönetmelik

Detaylı

BOLU DAĞI TÜNELİ ELEKTROMEKANİK SİSTEMLERİ

BOLU DAĞI TÜNELİ ELEKTROMEKANİK SİSTEMLERİ BOLU DAĞI TÜNELİ ELEKTROMEKANİK SİSTEMLERİ TELEKONTROL SİSTEMİ Tünel ve Otoyol Elektromekanik sistemleri her an denetim altındadır. Bu amaçla tünelde ve otoyol kesiminde muhtelif yerlerde tesis edilmiş

Detaylı

YÜKSEK YAPILARDA TESİSAT VE PRATİK BİLGİLER

YÜKSEK YAPILARDA TESİSAT VE PRATİK BİLGİLER 235 YÜKSEK YAPILARDA TESİSAT VE PRATİK BİLGİLER Rüknettin KÜÇÜKÇALI ÖZET Yüksek yapılar, Batı da olduğu gibi, Türkiye de de büyük şehirlerde daha yaygın olarak kullanılmaya başlanan bir yapı cinsidir.

Detaylı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-1/4/2010-27539) (1) Bu Yönetmeliğin amacı, binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ YANGIN ALGILAMA VE İHBAR SİSTEMLERİ MONTAJI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1 Hakkımızda. 2 FM200 Temiz Gazlı Söndürme Sistemleri. 3 Inert (Argon) Gazlı Söndürme Sistemleri. 4 CO2 Gazlı Söndürme Sistemleri

İÇİNDEKİLER. 1 Hakkımızda. 2 FM200 Temiz Gazlı Söndürme Sistemleri. 3 Inert (Argon) Gazlı Söndürme Sistemleri. 4 CO2 Gazlı Söndürme Sistemleri İÇİNDEKİLER 1 Hakkımızda 2 FM200 Temiz Gazlı Söndürme Sistemleri 3 Inert (Argon) Gazlı Söndürme Sistemleri 4 CO2 Gazlı Söndürme Sistemleri 5 Panel İçi (Fire Trace) Söndürme Sistemleri 6 NOVEC 1230 Söndürme

Detaylı

Cumhuriyet Caddesi, Sipahi Apartmanı, No: 187/6 ELMADAĞ İSTANBUL Tel: +90 212 296 40 33(pbx) Fax: +90 212 296 06 58 web: www.tkd.com.

Cumhuriyet Caddesi, Sipahi Apartmanı, No: 187/6 ELMADAĞ İSTANBUL Tel: +90 212 296 40 33(pbx) Fax: +90 212 296 06 58 web: www.tkd.com. YÖNETİCİ ÖZETİ RAPOR BİLGİLERİ Değerlemeyi Talep Eden Kurum/Kişi Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Dayanak Sözleşmesi Tarihi 28.10.2011 Ekspertiz Tarihi 31.10.2011 Rapor Tarihi 16.11.2011 Değerlenen

Detaylı

ACİL DURUM PLANI. İzmir İli Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

ACİL DURUM PLANI. İzmir İli Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İzmir İli Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL DURUM PLANI PARAF İZMİR İLİ GÜNEY BÖLGESİ KAMU HASTANELERİ

Detaylı

1.19. Anadolu Hizmet Konut Klozu

1.19. Anadolu Hizmet Konut Klozu 1.19. Anadolu Hizmet Konut Klozu A. AC L H ZMETLER Poliçede belirtilen tüm genel şart ve kloz hükümleri saklı kalmak kaydıyla ani ve beklenmedik bir kaza ya da olay sonucu sigortalı konutun su/sıhhi tesisatı,

Detaylı