Arama ve Kurtarma Bilgisi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Arama ve Kurtarma Bilgisi"

Transkript

1 Bu testte 20 soru bulunmaktadır. Arama ve Kurtarma Bilgisi DİKKAT! Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Arama ve Kurtarma Bilgisi testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. Afetlere uluslararası yardım ve destek sağlanmasını koordine eden OCHO kısaltması ile bilinen uluslararası kuruluş aşağıdakilerden hangisidir? A) Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi B) Uluslararası Yardım ve Müdahale Grubu C) Uluslararası Sivil Savunma Örgütü D) Uluslararası Arama Kurtarma Dayanışma Grubu 4. Deprem anında kişilerin kendini nasıl koruyacağını bilmeleri önemlidir. Çök-Kapan-Tutun öğre si, sadece çocuklar için değil; herkes için gereklidir. Bu nedenle, ye şkinlerin de mutlaka bu güvenlik hareke ni öğrenip deprem anında doğru bir şekilde uygulaması gerekir. Her Çök-Kapan-Tutun egzersizi çalışıldığında, gerçek bir depremde insanların paniğe kapılmadan doğru hareket etme şansının.. ar ğı bilimsel verilerle vurgulanmaktadır. Paragra a boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi ge rilmelidir? E) Uluslararası Kızılhaç Komitesi A) on kat B) üç kat C) dört kat D) iki kat E) beş kat 2. I. Uluslararası Denizcilik Arama ve Kurtarma Sözleşmesi II. Kızılay Sözleşmesi III. Uluslararası Denizde Can Güvenliği Sözleşmesi 5. Türk Silahlı Kuvvetleri tara ndan verilen nükleer, biyolojik, kimyasal silahların tanımı, etkileri ve korunma, temizleme, müdahale etme yöntemleri eği mi aşağıdakilerden hangisidir? IV. WHA Sözleşmesi A) Profesyonel arama kurtarma eği mi V. Kızılhaç Sözleşmesi B) ABCD eği mi Yukarıdakilerden hangileri dünyada arama ve kurtarma ile ilgili olarak yürürlükte olan sözleşmelerdendir? C) Lojis k eği mi D) Amatör telsizcilik eği mi A) I ve III E) NBC eği mi B) II ve V C) I, II ve III D) II, IV ve V E) III, IV ve V 3. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye de faaliyet gösteren özel arama ve kurtarma ekiplerinden biri değildir? A) Arama Kurtarma Araş rma Derneği B) İ aiye Teşkila C) Ulusal Acil Durum Arama ve Kurtarma Derneği D) Arama Kurtarma Derneği E) Türk Can Kurtarma Derneği

2 6. I. Kızarıklık II. Şiddetli baş ağrısı, baş dönmesi 9. Aşağıda kapalı alan atmosferinde rastlanabilecek bazı gazlar ve bunların emniyet limitleri verilmiş r. Bunlardan hangisinin müsaade edilen konsantrasyonu yanlış r? III. Mide bulan sı, kusma IV. Hâlsizlik, isteksizlik, bitkinlik V. Yanma, kaşınma Yukarıdakilerden hangileri akut radyasyona maruz kalan kişilerde görülen belir lerdendir? A) Gazın adı Müsaade edilen konsantrasyonu A) Oksijen (O 2) En az %18 B) Metan (CH 4) En fazla %1 C) Karbondioksit (CO 2) En fazla %0,5 veya 5000 ppm A) I, II ve III D) Karbonmonoksit (CO) En fazla %0,005 veya 50 ppm B) I, II ve V E) Hidrojen Sülfür (H 2S) En fazla %0,0007 veya 7 ppm C) I, III ve V D) II, III ve IV E) III, IV ve V 7. Arama ve kurtarma çalışanları arasında ölümlerin en çok yaşandığı birim aşağıdakilerden hangisidir? A) Polis ve An terör mleri B) Belediye işçileri C) İ aiyeciler D) Doktorlar, hemşireler E) Kurtarma personeli 10. Toplumun tamamının veya belli kesimlerinin normal hayat ve faaliyetlerini durduran veya kesin ye uğratan ve acil müdahaleyi gerek ren olayları ve bu olayların oluşturduğu kriz hâlini oluşturan durum aşağıdakilerden hangisidir? A) İyileş rme B) Acil durum C) Müdahale D) Afet ve Acil Durum Yöne m Merkezi E) Afet 8. Üç tane kazazede toplam hacmi 250 m 3 olan bir kapalı alanda mahsur kalmış r. Kapalı alana temiz hava ulaşmamaktadır. Oksijen oranı %15 in al na düşmeden önce arama ve kurtarma ekibinin en fazla ne kadar süresi kalmış r? (Not: Her bir kazazedenin O 2 tüke mi 0,28 litre/dakika alınabilir, solunan havadaki oksijen konsantrasyonu: %21,0 dir.) A) 18,9 saat B) 26,7 saat C) 27,8 saat D) 28,5 saat E) 29,7 saat 11. Acil durumlarda mekânlarda arama ve kurtarma ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlış r? A) Acil durum hâlinde meydana gelecek elektrik kesin lerinde kişileri dış alana çıkaracak ikinci bir aydınlatma kaynağı olmalı ve kolayca devreye girmelidir. B) Binalarda bulunacak yangın merdivenleri yangından etkilenmeyecek malzemeden yapılmış olmalı ve kişileri emniyetli alana/zemine ulaş racak şekilde dizayn edilmelidir. C) Çıkış kapıları menteşeli olmalı ve içeriye doğru açılmalıdır. D) Çıkış kapılarının arasındaki uzaklık ve kapı genişlikleri uygun mesafelerde olmalıdır. E) Çıkış kapıları kolayca görülecek şekilde işaretlenmeli ve bu kapıların önünde ve civarında çıkış veya bunların görülmesini güçleş recek herhangi bir engel bulunmamalıdır.

3 12. Aşağıdakilerden hangisi Coğrafi Bilgi Sistemleri nin temel bileşenlerinden biri değildir? A) Yazılım B) Veri C) Yöntem D) Taşıt E) Donanım 15. I. Söndürme ekibi (en az 3 kişi) II. Kurtarma ekibi (en az 4 kişi) III. Koruma ekibi (en az 2 kişi) IV. İlk yardım ekibi (en az 3 kişi) Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik e göre 50 kişiden fazla insan bulunan her türlü binada oluşturulacak ekiplerle ilgili yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri yanlış r? B) I ve III C) II ve IV D) III ve IV 13. Arama ve kurtarma komuta ve kontrol düzeni ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış r? A) Kara olay yeri koordinatörü, olayın meydana geldiği arama kurtarma alt merkezi sorumluluk sınırları içerisinde bulunan ilin Büyükşehir Belediye Başkanı veya Başkanın uygun gördüğü bir başkan yardımcısıdır. B) Arama ve kurtarma bölgesinde kara ve adalar üzerindeki hizme n arama ve kurtarma koordinatörü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüdür. C) Arama ve kurtarma bölgesinde kıyılardan i baren deniz sahalarındaki arama ve kurtarma faaliyetlerinin koordinatörü, Sahil Güvenlik Komutanlığıdır. 16. W70 Tahlisiye cihazının ana parçalarından biri olan Alkali patron un görevi aşağıdakilerden hangisidir? A) %2-3 CO 2 li havayı % CO 2 ye indirmek r. B) %3-4 CO 2 li havayı % CO 2 ye indirmek r. C) %4-5 CO 2 li havayı % CO 2 ye indirmek r. D) %5-6 CO 2 li havayı % CO 2 ye indirmek r. E) %3-4 CO 2 li havayı % CO 2 ye indirmek r. D) Kara-Arama Kurtarma Birliği istasyonları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sivil Savunma Genel Müdürlüğü tara ndan kurulur. E) Arama ve kurtarma faaliye nin koordinatörlüğü deniz ve hava arama kurtarma koordinasyon merkezlerine verilmiş r. 14. Acil bir durumda geminin batması hâlinde otoma k olarak gemiden ayrılıp denizde yüzer hâlde kendi kendine çalışmaya başlayan ve cinsine göre telsiz istasyonlarına veya uydular aracılığı ile uydu kara istasyonlarına belirli forma a tehlike sinyali gönderebilen bir cihaza... denir. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi ge rilmelidir? A) Inmarsat B) Epirb C) GMDSS 17. Aşağıdakilerden hangisi afet sonrası kazaya uğrayan kişilerin maruz kalabileceği olağan dışı durumların ortak özelliklerinden biri değildir? A) Yaşam kaynaklarına, altyapıya zarar verir. B) Hiçbir vakit ne zaman olacağı tahmin edilemez. C) Oluştuğunda şok etkisi yara r. D) Bazıları ani olur, bazıları yavaş gelişir. E) İlk anlarda organize müdahale gerçekleşemeyebilir. D) Telsiz E) Sart

4 18. Bir arama ve kurtarma ekibi,. saat boyunca yerel kaynakları kullanmadan kendi kendine yetecek donanıma ve iaşeye sahip olmalıdır. Ayrıca afet bölgesinde... güne kadar faaliyet gösterebilmelidir. Cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri ge rilmelidir? A) B) 24-5 C) D) Denizde Arama ve Kurtarma Uluslararası Sözleşmesi yılında imzalanmış, yılında yürürlüğe girmiş r. Cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi ge rilmelidir? A) haziran 1980 B) nisan 1986 C) ağustos 1982 D) eylül 1981 E) temmuz 1985 E) Türkiye nin Arama ve Kurtarma Organizasyon Merkezi aşağıdakilerden hangisidir? A) Adana B) İzmir C) Trabzon D) Ankara E) Antalya

5 Çalışma İlişkileri ve Etik DİKKAT! Bu testte 20 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Çalışma İlişkileri ve Etik testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. Devlet ve sistemin aktörleri arasındaki çalışma haya ve sosyoekonomik olgular konusunda iyileşmeyi hedefleyen ilişki ve etkileşim süreci aşağıdakilerden hangisidir? 4. Değişen piyasa koşulları birçok ülkede çalışma ilişkilerinin yapısını ve işleyişini de değiş rmiş r. Aşağıdakilerden hangisi son dönem çalışma ilişkileri uygulamalarından biri değildir? A) E k A) Tüm çalışanlar bilgi üreten ve kullanan konumuna gelmiş r. B) Sosyal ilişki B) Sendikalaşma hızlanmış ve önem kazanmış r. C) Ekonomi D) Çalışma ilişkileri E) Yönetsel ilişkiler C) İşçilerin toplu çıkarlarından çok, bireysel çıkarları öne çıkmış r. D) Esnek iş, tele çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri gelişmiş r. E) Taşeronlaşma hızlanmış ve yaygınlaşmış r. 2. Üre min genele yayılması ile birlikte, çalışan ve yöne ci arasında belirgin bir çizginin ve çalışma ilişkilerinde belirli kuralların oluşturulduğu poli k yapıdaki toplumsal dönüşümü ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir? 5. I. Kişiyi diğerlerinden ayıran özelliklerdir. II. Kişinin kendisi ve çevresi ile uyumunu sağlar. III. Kişinin haya boyunca devam eden dinamik bir süreç r. A) Endüstri toplumu B) Tarım toplumu Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri kişilik özellikleri arasında yer alır? C) Bilgi toplumu D) Enformasyon toplumu E) Medya toplumu C) Yalnız III D) I ve II 3. Aşağıdakilerden hangisi çalışma ilişkilerini tanımlayan üniter (tekil) anlayışın özelliklerinden biri değildir? 6. İnsanda tutum ve davranışlarla birlikte düşünceleri de etkileyen içsel durumlar aşağıdakilerden hangisidir? A) İşletme, birbiriyle bütünleşmiş kişilerden oluşur. A) Duygu B) Basit düzeyde bir otorite vardır. B) Huy C) Karşılıklı bağlılık vardır. C) Mizaç D) Güç, yöne ci ve işçiler arasında paylaşılmış r. D) Kişilik E) Otoriteye karşı çıkmak irrasyonel sayılmaktadır. E) Dürtü

6 7. Bir işletmenin amaç ve poli kalarına hizmet eden değerler aşağıdakilerden hangisidir? A) Bireysel B) İdeolojik C) Örgütsel D) Ahlaki E) Sosyal 10. Stoneer ve Freeman ın iki ya da daha fazla örgüt üyesi veya grup arasında işlerin fonksiyonel bağımlılığı nedeniyle farklı statüler, amaçlar, değerler ya da algılamalara sahip olmalarından kaynaklanan anlaşmazlık olarak tanımladıkları kavram aşağıdakilerden hangisidir? A) Uyumsuzluk B) Rekabet C) Mücadele D) Ça şma E) Ters düşme 8. Bir iş yerindeki çalışanların ortak bir amaç doğrultusunda, birbirleriyle etkileşim hâlinde oluşturduğu toplumsal yapı aşağıdakilerden hangisidir? A) Kalabalık B) Grup C) Toplum D) Kitle E) Yığın 11. I. İşletmenin büyüklüğü II. Dene m biçimi III. Algılama ve yorumlama farklılıkları Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri ça şmaların sosyal biçimsel yapıya ilişkin nedenleri arasında yer alır? C) Yalnız III D) I ve II 9. Bir çalışan için başarı ve davranışlarını örnek aldığı yöne cilerin oluşturduğu grup türü aşağıdakilerden hangisidir? A) Referans grupları B) Üyelik grupları C) Temel gruplar D) Ekonomik gruplar E) Resmî gruplar 12. I. Stresin kaynağı değişik olsa da biyolojik tepki hep aynıdır. II. Stres, fizyolojik sonuçlara yol açabilir. III. Stres, bazı durumlarda gereklidir. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri stres için söylenebilir? C) Yalnız III D) I ve II

7 13. Araş rmalar; rekabetçi, saldırgan, aşırı duyarlı, sabırsız ve aceleci kişilerin strese karşı daha az dirençli olduğunu göstermiş r. Bu özelliklere sahip kişilik pi tanımlaması aşağıdakilerden hangisidir? A) A Tipi Kişilik B) B Tipi Kişilik C) C Tipi Kişilik D) D Tipi Kişilik 17. Aşağıdakilerden hangisi yirminci yüzyıldaki işletmelerde uygulanan insan kaynakları yöne mi anlayışlarından biri değildir? A) Ortak bilgi ve temelli projeler B) Teknolojiyi sosyal sistemle bütünleş rme C) Ayrış rılmış endüstriyel bazda bireysel işler D) Tüm aşamalara dağı lmış bir liderlik E) Tüm paydaşlar için değer üretme çabası E) E Tipi Kişilik 14. I. Sendikalar, par lerin aracı ya da kolu olamaz II. Sendikalar devlet kuruluşlarının güdümünde kalamaz III. Sendikalar, işverenlerin istemlerine bağlı olarak davranamaz Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri işçi sendikalarının kuruluş, amaç ve işleyişleri için geçerlidir? 18. Bir çalışanın iş yerindeki diğer çalışanlarla bütünleş ği ve iş yerinin amaç ve hedefleriyle gönül birliği kurduğu psikolojik sözleşme biçimi aşağıdakilerden hangisidir? A) İşlemsel sözleşmeler B) Araçsal sözleşmeler C) İlişkisel sözleşmeler D) Bireyci sözleşmeler E) Uzun vadeli sözleşmeler C) Yalnız III D) I ve II 15. Aşağıdakilerden hangisi toplu iş sözleşmesinin unsurlarından biri değildir? A) Özel hukuk sözleşmesi olması B) Tarafların işveren, işçi sendikası veya işveren olması C) Düzenleyici hükümlerin varlığı D) Tarafların istediği hükmü koyması E) Sözleşmenin yazılı olması 19. Bir çalışanın işe ve çalışmaya karşı geliş rdiği tutum ve davranışlar aşağıdakilerden hangisidir? A) Çalışma e ği B) Yönetsel e k C) İşletmecilik ahlakı D) Mesleki e k E) Bireysel e k 16. Aşağıdakilerden hangisi toplu pazarlığın niteliklerinden biri değildir? A) Toplu nitelik taşıması B) Kurumsal nitelik taşıması C) Pazarlık niteliği taşıması D) Demokra k bir nitelik taşıması E) Her ay düzenli olarak yenilenmesi 20. Aşağıdakilerden hangisi bireysel ahlaki ilkelerden biri değildir? A) Başkalarına saygı göstermek B) Doğru ve dürüst olmak C) Sorumluluk sahibi olmak D) Kendi yeteneklerinin farkına varmak E) Adaletli davranmak

8

9 Bu testte 20 soru bulunmaktadır. Hukukun Temel Kavramları DİKKAT! Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Hukukun Temel Kavramları testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. Hukuk ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış r? 3. Din kuralları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış r? A) Sosyal haya a yalnızca kişilerin birbirleri ile olan ilişkilerini düzenleyen kuralları kapsar. B) Sosyal bir varlık olan insanın varlığının karakterinde yer alır. C) Kamu gücü ile desteklenmiş bulunan sosyal kurallardan oluşur. D) Sosyal haya a sürekli bir varlığa sahip r. E) Toplum hâlinde kaynaşmış insanların genel iradesini taşır. A) Din kuralları büyük ölçüde değişmez nitelik gösterirler. B) İhlal edilen din kuralı devlet tara ndan her zaman maddi bir tepki ile karşılaşacak r. C) Din kurallarına uymamanın yap rımı manevi nitelik taşır. D) İlk çağlarda hukuki kurallar din görevlilerince yerine ge rilmiş r. E) Din kuralları hem birey ile tanrı arasındaki ilişkileri hem de bireyler arasındaki ilişkileri düzenler. 2. I. Hukuk toplum haya nda uyulması zorunlu bir kısım kuralları belir rken, hak sözcüğü bu kurallardan kişiler lehine doğan yetkiyi ifade eder. 4. Türk Medeni Kanunu, Borçlar Kanunu ve Türk Ceza Kanunu gibi birçok temel kanunda ahlakın hukuk üzerindeki etkisi açıkça görülmektedir. II. Hukuk kelimesi kısmen bir usul terimi olarak bir davanın niteliğini belirtmek ya da bir grup davayı veya mahkemeyi diğ erlerinden ayırmak için de kullanılabilir. III. Dar anlamıyla hukuk kelimesi belirli bir konudaki hukuk kurallarını veya hukuk biliminin bir dalını ifade etmekte de kullanılabilir. Aşağıdakilerden hangisi ahlakın etki e ği hukuk kurallarından biri değildir? A) Eşler arasında sadakat ve yardımcı olma yükümü (TMK m.185) B) Nafaka yükümü (TMK m. 364) IV. Hukuk bazen bir düzeni veya kurallar sistemini belirtmek iç in de kullanılabilir. Hukuk ve hak kavramları ile ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur? C) Küçük üzerindeki vesayet (TMK m. 470) D) Yalan tanıklık (TCK m. 272) E) Yalan yere yemin (TCK m.275) A) I ve II B) III ve V C) I, II ve III D) II, III ve IV E) I, II, III ve IV

10 Anayasası hem değiş rilemeyecek hükümler içermesi hem de zor değiş rilme prosedürüne bağlanmış olması sebebiyle ne çeşit bir anayasadır? A) Yumuşak anayasa B) Kazuis k anayasa C) Çerçeve anayasa D) Sert (ka ) anayasa E) Teamüli anayasa 8. Aşağıdakilerden hangisi tüzel kişiliğin kuruluş sistemlerinden biri değildir? A) İzin sistemi B) Serbest kuruluş sitemi C) Bildirim sistemi D) Tescil sistemi E) Tasfiye sistemi 6. Kanun yapım süreci aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiş r? 9. Aşağıdakilerden hangisi haksız fiilin unsurlarından biri değildir? A) Cumhurbaşkanının kanun teklifi-toplan ya ka lanların yarısının görüşme isteği-meclis genel kurulunun kabulü B) Kanun tasarısı veya teklifi-meclis Genel Kurulunun salt çoğunluğunun görüşme isteği-cumhurbaşkanının onayı A) Hukuka aykırılık B) Zarar C) Kusur ve nihayet C) En az 184 kişi tara ndan Genel Kurulda görüşme isteği-139 kişiden az olmamak koşulu ile toplan ya ka lanların yarısından bir fazlasınca kabul- Kanun tasarısı veya teklifi D) Taksir E) Nedensellik bağı D) Kanun tasarısı veya teklifi- En az 139 kişi tara ndan genel kurulda görüşme isteği-184 kişiden az olmamak koşulu ile toplan ya ka lanların yarısından bir fazlasınca kabul E) Kanun tasarısı veya teklifi- En az 184 kişi tara ndan genel kurulda görüşme isteği-139 kişiden az olmamak koşulu ile toplan ya ka lanların yarısından bir fazlasınca kabul 7. Kurucu unsurlarında eksiklik olan bir hukuki işlem aşağıdaki yap rımlardan hangisi ile karşılaşır? A) Mutlak butlan B) Yokluk C) Nispi butlan D) Cebri icra E) Maddi tazminat 10. Aşağıdakilerden hangisi hukuka aykırılığı kaldıran hâllerden biri değildir? A) Zarar verenin rızası B) Kamu hukukuna dayanan bir yetkinin kullanılması C) Haklı savunma D) Zorda kalma (ız rar) hâli E) Üstün nitelikte özel ya da kamusal yarar

11 11. I. Herkese karşı ileri sürülebilen, sahibine en geniş yetkiyi veren haklardır. II. Bu hakka aykırı davranılırsa hak sahibi saldırıda bulunandan bu eylemini sonlandırmasını istemek veya bu eylemi ortadan kaldırmak hakkına sahip r. III. Borç ilişkisinden doğarlar. IV. Herkese karşı değil, borçluya karşı ileri sürülür. V. Mallar üzerinde veya kişiler üzerinde olabilen haklardır. Yukarıdakilerden hangileri mutlak hakların özelliklerindendir? 14. Kamu hukuk-özel hukuk ayrımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış r? A) Kara Avrupası hukukunda böyle bir ayrım mevcut değildir. B) Roma Hukuku'ndan günümüze kadar gelen bir ayrımdır. C) Anglo-Sakson Hukuku'nda böyle bir ayrım yapılmamış r. D) Menfaat kiriteri kamu hukuku-özel hukuk ayrımını açıklamaya çalışan kriterlerden biridir. E) Kamu hukuku-özel hukuk ayrımını reddeden görüşler de mevcu ur. A) I, II ve III B) II, III ve IV C) I, II ve V D) III, IV ve V E) I, IV ve V 12. Common Law Hukuk Sistemi ni diğer hukuk sistemlerinden ayıran özellik aşağıdakilerden hangisidir? A) Yazılı hukuk kurallarına dayanmaması ve mahkeme iç hatlarını (yargı kararlarını) en önemli hukuk kaynağı olarak kabul etmesi B) İki milyardan fazla insanın bu hukuk sistemine dâhil olması C) Amerika Birleşik Devletleri'nde geçerli hukuk sitemi olması D) Hukuk bölümlere ayrılmamış ve bir bütün olarak değerlendirilmiş olması 15. Aşağıdakilerden hangisi caret hukukunun konularından biri değildir? A) Kıymetli evrak hukuku B) Kanunlar ih la hukuku C) Sigorta hukuku D) Taşıma hukuku E) Şirketler hukuku E) Mahkemelerin uzmanlaş rılmamış olması Ekim 1926 da yürürlüğe giren Türk Medeni Kanunu ve Borç lar Kanunu hangi ülkeden ik bas edilmiş r? A) Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği B) İtalya C) Almanya D) İsviçre E) İşveç 16. Türk vatandaşı bir erkek ile Suriye vatandaşı bir bayanın evlenmesi sonucu Suriye vatandaşı bayanın Türk vatandaşlığını evlenme yoluyla kazanma şartları hangi hukuk dalının konusudur? A) Medeni hukuk B) Medeni usul hukuku C) Devletler özel hukuku D) Borçlar hukuku E) Ticaret hukuku

12 17. Hukuk Muhakemeleri Kanunu'na tabi ve özel hukuk uyuş mazlıklarına ilişkin olan davalarda genel yetkili mahkeme aşağıdakilerden hangisidir? A) Davalının iş yerinin bulunduğu yer mahkemesi B) Davacının mutad meskeninin bulunduğu yer mahkemesi C) Sözleşmenin kurulduğu yer mahkemesi D) Davalı gerçek veya tüzel kişinin davanın açıldığı tarihteki yerleşim yeri mahkemesi E) Davalı gerçek veya tüzel kişinin davanın konusunun meydana geldiği tarihteki yerleşim yeri mahkemesi 19. Taşınır ve taşınmaz mal veya hakkın paylaş rılmasına ve ortaklığın giderilmesine ilişkin davalara bakmakla görevli tek hâkimli mahkeme aşağıdakilerden hangisidir? A) Sulh hukuk mahkemeleri B) Asliye hukuk mahkemeleri C) Ağır ceza mahkemeleri D) İş mahkemeleri E) Aile mahkemeleri 18. Avukatlık mesleği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış r? A) Serbest bir meslek r. B) Zorunlu üyelik ve zorunlu aidat usulüne göre üye kabul eden, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olarak görev yapan baroya kayıtlı kişiler tara ndan yürütülür. C) Kâr amacı güden bir meslek r. D) Kamu hizme faaliye dir. E) Türkiye de yalnızca Türk vatandaşlarının yapabileceği bir meslek r. 20. Kira sözleşmesine taraf olan bir kişinin kira sözleşmesini sona erdirmek için kendisine tanınan fesih hakkı aşağıdakilerden hangisidir? A) Kurucu yenilik doğuran hak B) Bozucu yenilik doğuran hak C) Değiş rici yenilik doğuran hak D) Devredilebilen hak E) Devredilemeyen hak

13 İş Sağlığı ve Güvenliği DİKKAT! Bu testte 20 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın İş Sağlığı ve Güvenliği testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. Aşağıdakilerden hangisi antropometri alanını tanımlamaktadır? 4. Aşağıdakilerden hangisi iş kazalarına sebep olan faktörlerden biri değildir? A) Çalışma yerinde organizasyonel düzenleme yapılması A) Çalışma ortam koşulları B) Çalışma yerinde gürültü, aydınlatma ve sıcaklık koşullarının düzenlenmesi C) Çalışma yerinin ölçülerek işe çalışma yerlerine uygun boyutlardaki insanların alınması B) Yeterli bakım ve onarımlı ekipman C) Yeterli eği m verilmemesi D) Yöne m ve dene m eksikliği D) Çalışma ortamındaki fiziksel koşulların düzenlenmesi E) Güvensiz durumlar ve davranışlar E) İnsan boyutlarının ölçülerek çalışma yeri, araç-gereç ve kişisel koruyucu araçların kullanıcının boyutlarına göre üre lmesi 2. Aşağıdakilerden hangisi ergonominin kapsamında yer alan temel bilgi alanlarından biri değildir? A) Meslek hastalıkları tedavisi B) İş fizyolojisi C) Enformasyon D) Organizasyon E) İş güvenliği 5. İş kazalarının oluşmasına neden olan etkenlerden en önemlileri, iş yerlerindeki güvensiz durumlar ile çalışanların yap ğı güvensiz davranışlardır. Aşağıdakilerden hangisi güvensiz davranışlardan biri değildir? A) Dalgınlık ve dikkatsizlik B) Makina koruyucularının olmaması C) Tehlikeli hızda çalışmak D) Kişisel koruyucuları kullanmamak E) İşe uygun makina kullanmamak 3. Aşağıdakilerden hangisi acil durumlarda ih yaç duyulacak dokümanlardan biri değildir? 6. Aşağıdakillerden hangisi fiziksel ortam ölçümlerinden biri değildir? A) Acil durum çağrı listesi A) Gürültü ölçümleri B) Malzeme Tahliye Formu B) Titreşim ölçümleri C) Meslek hastalığı kayıtları C) Toz ölçümleri D) İh yaç duyulabilecek kaynakların listesi D) Aydınlatma ölçümleri E) Bina ve tesis genel vaziyet planı E) Basınç ölçümleri

14 7. Aşağıdakilerden hangisi iş güvenliği uzmanının çalışma ortamı göze mi kapsamındaki görevlerinden biri değildir? A) Periyodik eği m ve tatbikatları yap rmak B) Acil durum planları hazırlamak C) Ortam ölçümlerini planlamak D) Çalışma ortamı göze mini yapmak E) Sağlık göze mi sonuçlarını değerlendirmek 11. Aşağıdakilerden hangisi İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında kişisel koruyucu donanım olarak kullanılabilir? A) Gaz ölçüm cihazı B) Elektrikten korunmak için yalı m taburesi C) Toza karşı koruyucu tulum D) Elektronik parçaları korumak için giyilen eldiven E) Yangın alarm cihazı 8. Aşağıdakilerden hangisi iş yerinde sağlık göze mi için yapılan muayenelerden biri değildir? A) İşe giriş muayenesi B) Periyodik muayeneler C) İşe dönüş muayenesi D) Risk gruplarının muayenesi E) Portör muayeneleri 12. Aşağıdaki tehlike-risk eşleş rmelerinden hangisi yanlış r? A) Elektrikle çalışma - Elektrik çarpması B) Yüksekte çalışma - Düşme C) Titreşim - İşitme kaybı D) Kimyasal madde - Zehirlenme E) Yetersiz aydınlatma - Görme bozukluğu 9. Az tehlikeli işlerde periyodik sağlık muayeneleri en geç kaç yılda bir yapılır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) Aşağıdaki meslek gruplarından hangisinin görevleri arasında iş yerinde risk değerlendirme çalışmalarına ka lmak yer almaz? A) İşveren vekili B) Diğer sağlık personeli C) İş güvenliği uzmanı D) Çalışan temsilcisi E) İş yeri hekimi 10. Aşağıdaki kişisel koruyucu donanımlardan hangisi Kişisel Koruyucu Donanım Mevzua na göre Kategori II olarak sınıflandırılır? A) Yüksekten düşmeye karşı kullanılan emniyet kemeri B) 220 V gerilim ile çalışmalarda kullanılan eldiven C) Yüzme veya dalgıç gözlüğü D) Tozdan korunmak için kullanılan maske E) Sta k elektriğe karşı koruyucu donanım 14. İnsanda ağır hastalıklara neden olan, çalışanlar için ciddi tehlike oluşturan, topluma yayılma riski bulunabilen ancak genellikle etkili korunma veya tedavi imkânı olan biyolojik etkenler hangi gruba girer? A) 1. grup B) 2. grup C) 3. grup D) 4. grup E) 5. grup

15 15. Aşağıdakilerden hangisi mobbing (bezdirme) davranışlarının bileşenlerinden biri değildir? A) Sosyal izolasyon B) Mesleki i bara saldırı C) Niteliksiz işlerde çalış rma D) Zorlayıcı ortam koşullarında çalış rma E) Ça şmaların çözümü 18. Aşağıdakilerden hangisi vücuda alındığında akut veya kronik zehirlenmeye sebep olmaz? A) Kurşun B) Kadmiyum C) Krom D) Magnezyum E) Vanadyum 16. OHSAS de tehlike ve risklerin belirlenmesi aşağıdakilerden hangisi çerçevesinde yapılır? A) Planlama B) Poli ka C) Uygulama D) Yöne min gözden geçirmesi E) Dene m 19. İşçinin işe iade davasını kazanması ve işe başlatmama seçeneğinin kullanılması hâlinde işveren en çok kaç aylık ücret tutarı bir tazminat ödemek zorundadır? A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) Gürültü Yönetmeliği ne göre en yüksek maruziyet eylem değeri, en düşük maruziyet eylem değeri ve maruziyet sınır değeri sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiş r? A) 85 db, 80dB, 75 db B) 85 db, 80dB, 87dB C) 87 db, 80 db, 85 db D) 80 db, 75 db, 87dB E) 87 db, 85 db, 80 db 20. I sayılı Kanun II sayılı Kanun III sayılı Kanun IV sayılı Kanun Yukarıdaki kanunlardan hangisi ya da hangileri İş Kanunu sını na girer? C) II ve III D) I ve IV

16 Temel Bilgi Teknolojileri I DİKKAT! Bu testte 20 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Temel Bilgi Teknolojileri I testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. Aşağıdakilerden hangisi 15 sayısının 2 lik tabandaki karşılığıdır? 3. I. Microso Word bir kelime işlem programıdır. II. Microso PowerPoint bir hesap tablosu programıdır. A) 1111 III. Microso MovieMaker bir sunum programıdır. B) 1101 C) 1001 Üretkenlik yazılımları ile ilgili olarak yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur? D) 1100 E) 1110 C) I ve II D) II ve III 2. I. Hâlihazırda çalışan programların ih yaç duyduğu verileri tutar. 4. I. Dosyaları Geri Dönüşüm Kutusu'na göndermeden silmek için CRTL + Delete kombinasyonu kullanılır. II. Bilgisayar kapa lıp açıldığında işle m sistemine ait bilgiler silinmez. II. Dosya aramalarında? karakteri bilinmeyen tek bir karakteri ifade eder. III. Programlar tara ndan üre len sonuçları tutar. RAM ile ilgili olarak yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur. C) I ve II D) I ve III III. Masa üstünü açmak için klavyeden Windows logo tuşu+l tuş bileşeni kullanılır. Windows 8 de bulunan özellikler ile ilgili olarak yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur? C) I ve II D) II ve III

17 5. Zararlı yazılımlar ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlış r? 8. I. Aygıt Yöne cisi bilgisayarın sahip olduğu tüm donanımların listelenmesini sağlamaktadır. A) Virüsler kendilerini kopyalayarak çoğalmaktadırlar. B) Truva atları bulundukları bilgisayardaki kişisel şifreleri kötü niyetli kişilere ulaş rırlar. C) Ağ solucanları kendini kopyalayamayan ancak ağ işlemlerini sekteye uğratan programlardır. D) Arka Kapı (Backdoor), sisteme dışardan erişim için bağlan noktalarının açılmasını sağlar. II. Aygıt Yöne cisi kullanılarak her bir donanım biriminin sürücüsü yüklenebilir. III. Aygıt Yöne cisi bilgisayar sağ tuş menüsü Özellikler Aygıt Yöne cisi yolu izlenerek görüntülenebilir. Aygıt yöne cisi ile ilgili olarak yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur? E) Keylogger, klavyede basılan tuşların kaydını alan programlardır. C) I ve II D) II ve III 6. I. OneDrive (SkyDrive) çevrimiçi bir depolama alanıdır. II. OneDrive depolama alanı hem uygulama üzerinden hem de dosya gezgini üzerinden kullanılabilir. 9. I. Sadece me n oluşturmak için kullanılan basit bir kelime işlemcidir. II. Oluşturulan dosyaların uzan sı varsayılan olarak TXT dir. III. OneDrive kullanabilmek için microso hesabı olması gerekir. III. "Sözcük Kaydır" komutu ile yazılan me n belgesinin pencerenin boyutuna sığdırılmasını sağlar. OneDrive (SkyDrive) ile ilgili olarak yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur? Not De eri Yazılımı ile ilgili olarak yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur? C) I ve II C) I ve II D) II ve III D) II ve III 7. Aşağıdaki Windows kısa yollarından hangisinin açıklaması yanlış r? A) Ctrl + V Kopyalanan ögeyi yapış rır. B) SHIFT + DELETE Seçilen nesneyi geri dönüşüme göndermeden siler. C) Ctrl + C Seçilen ögeyi kopyalar. D) Ctrl + F2 Seçilen nesnenin yeniden isimlendirilmesine imkân sağlar. E) Ctrl + X Seçilen nesneyi taşımak üzere kesme işlemi yapar. 10. Aşağıdakilerden hangisi Başlat Tüm Programlar Dona lar menüsü al nda bulunmaz? A) Not De eri B) Word Pad C) Hesap Makinesi D) Dene m Masası E) Sistem Geri Yükleme

18 11. I. ALT : Şeridin etkin sekmesini seçip erişim anahtarlarını etkinleş rir. II. F10 + Sol Ok - Sağ Ok : Şeri eki sekmeler arasında gezinmeyi sağlar. III. Shi + F10 : Seçili komutun kısayol menüsünü görüntüler. Word 2010 da şerit ile ilgili işlemlerde kullanılan yukarıdaki kısayol tanımlamalarından hangisi ya da hangileri doğrudur? C) I ve II D) II ve III 14. Word 2010 da Bul ve Değiş r penceresinin gelişmiş arama seçenekleri mevcu ur. Bu seçenekler ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlış r? A) AtaAöf ifadesi arandığında arama sonuçlarında sadece AtaAöf ifadesi bulunur. B) Aranan ifadenin tam kelime olarak aranabilmesi için Yalnızca tam sözcükleri bul seçim kutucuğu işaretlenmelidir. C) Joker karakter kullan seçim kutusu işaretlenerek * karakteri kullanılabilir. D) Kelimenin ön tara ndaki harflerin yer aldığı ifadeleri aramak için önek eşleş r seçim kutusu işaretlenir. E) Kelimenin son tara ndaki harflerin yer aldığı ifadeleri aramak için sonek eşleş r seçim kutusu kullanılabilir. 12. Aşağıdakilerden hangisinde Word 2010 da bulunan Gözden Geçir sekmesinin görevlerden biridir? A) Açıklama me nleri oluşturma B) Sayfa düzenini değiş rme C) Tablo kenarlıklarını düzenleme D) İçindekiler tablosu oluşturma E) Sayfa filigranını düzenleme 15. Bir öğrenci Word 2010 kullanarak ödev hazırlamış r. Ödevi inceleyen ders öğretmeni birtakım düzeltmeler yapmaktadır. Öğrencinin bu düzeltmeleri görmesinin en uygun yolu aşağıdakilerden hangisidir? A) Yorum ekleme B) Değişiklikleri izleme C) Düzenlemeleri yeni bir belgede yapma D) Biçimlendirmeyi kısıtlama E) Değişiklikleri anlamak için sözcük sayımı yapma 13. I. Tablo oluşturmak için Ekle sekmesindeki bağlan lar grubu kullanılır. II. Bir tablo oluşturulduğunda sa r ve sütun sayısı değiş rilemez. III. Tablolarda sa r ve sütunların kesiş ği her bir birime hücre adı verilir. Tablolar ile ilgili olarak yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur? C) I ve II D) II ve III 16. I. Hücre isimleri sütun ve sa r numarası ile belir lir. II. Hücreler birbirinden kılavuz çizgileri ile ayrılmış r. III. İçindekiler alanı oluşturmak için kullanılır. Excel programı ile ilgili olarak yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur? C) I ve II D) II ve III

19 17. Excel programında hücrelerin görünümleri ve içerisindeki veri türlerinin ayarlanması hücre biçimlendirme olarak adlandırılır. Hücre biçimlendirme işleminde kullanılan veri pleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlış r? A) Sayı olarak biçimlendirilmiş bir hücredeki ifade sı r ile başlayamaz. B) Kesir olarak biçimlendirilmiş bir hücrede 2/8 ifadesi, 1/4 olarak görünür. C) Yüzde oranı olarak biçimlendirilmiş hücrede 1/4 ifadesi, 25,00% olarak görünür. D) Me n olarak biçimlendirilmiş hücreye sayısal ifade girilemez. E) Genel biçimlendirme hücrenin girilen veriye göre biçim almasını sağlayan hücre biçimidir. 19. I. BAĞ_DEĞ_SAY fonksiyonu, verilen şar sağlayan hücrelerin sayısını verir. II. EĞERSAY fonksiyonu sayı içeren hücre sayısını verir. III. Mak fonksiyonu bir koşula göre farklı değerler üretmek için kullanılır. Excel fonksiyonları ile ilgili olarak yukarıdaki tanımlardan hangisi ya da hangileri doğrudur? C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III 18. Microso Office Excel deki =Topla(A1:A3;A7:A10) formülünün açılımı aşağıdakilerden hangisidir? A) A1+A2+A3+A7 B) A1 C) A1+A3+A7+A10 D) A1+A2+A3+A7+A8+A9+A10 E) A3+A2+A7+A I. Sıralama sadece sayısal değerler için yapılır. II. Filtrelemede bir veri dizisinde belirli şartları sağlamayan veriler silinir. III. Grafiklerin gösterilebilmesi için veri kaynaklarının belirlenmesi gereklidir. Excel programıyla ilgili yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur? C) Yalnız III D) I ve II

20 İşletme Bilimlerine Giriş DİKKAT! Bu testte 20 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın İşletme Bilimlerine Giriş testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. Güdümlü Ekonomi (Komünizm) ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış r? A) Devlet işletmelerin tamamına ya da çoğuna sahip r. 4. Aşağıdakilerden hangisi aynı iş kolunda faaliyet gösteren iki veya daha fazla işletmenin, hukuksal ve ekonomik bağımsızlıklarını kaybetmeden gerçekleş rdiği birleşme türüdür? B) Büyüme ve yaygınlaşma beklenmektedir. A) Şirket C) Piyasayı bütünüyle devlet idare etmektedir. B) Konsorsiyum D) Çok çalışmaya yönelik bir teşvik yoktur. C) Kartel E) Devlet bürokrasisi merkezî planlama ile yöne m faaliye ni gerçekleş r. D) Tröst E) Holding 2. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin uzak çevre unsurlarından biri değildir? 5. Aşağıdakilerden hangisi ortak girişim yöntemlerinden biri değildir? A) Poli k çevre A) Sözleşmeli üre m B) Yasal çevre B) Yöne m hizmetleri sözleşmesi C) Sendikalar C) Doğrudan sa ş ve pazarlama D) Ekonomik çevre D) Dışarıda ortak üre m E) Sosyokültürel çevre E) Franchsing 3. Ticari bir işletmeyi bir caret unvanı al nda çalış rmak amacıyla özel kişiler tara ndan kurulan ve ortakların hiçbirinin sorumluluğunun sınırlandırılmadığı şirket türüdür. Tanımı verilen şirket türü aşağıdakilerden hangisidir? A) Kolek f şirket B) Komandit şirketler C) Anonim şirket D) Limited şirket E) Adi şirket

21 6. I. İç rekabe n baskısından kurtulma arzusu II. İşletme kârlılık oranlarının daha yüksek olması 8.., çalışanların örgütsel amaçları başarma yolunda mo ve edilebilmesi için etki olgusundan yararlanılmasıdır. III. Dış piyasada kullanılabilecek kapasitenin olmaması Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri uluslararasılaşma nedenleri arasında yer alır? Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi ge rilmelidir? A) Planlama I B) Kontrol I C) Yöneltme C) I ve II D) Örgütleme D) II ve III E) Denetleme 7. I. Ölçek ekonomileri 9. I. Miktar uygunluğu II. Kalite II. Kalite uygunluğu III. Maliyetler III. Zaman uygunluğu IV. Kuruluş yeri IV. Müşteri uygunluğu Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri kapasite seçimini etkileyen faktörler arasında yer alır? Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri tedarikte kullanılan uygunluk kriterleri arasında yer almaz? II II B) I ve II B) I ve II C) I, II ve III C) I ve IV D) I, III ve IV D) III ve IV E) II, III ve IV

22 10. Doğal hâli ile insan ih yaçlarını karşılamayan bazı ham maddelerin şeklinin değiş rilmesi sure yle yeni ürünler hâline dönüştürüldüğü üre m pi aşağıdakilerden hangisidir? A) Anali k üre m B) Birincil üre m C) Fabrikasyon üre m D) Montaj üre mi E) Sente k üre m 13. Aşağıdakilerden hangisi karar almaya ilişkin yönetsel rollerden biri değildir? A) Girişimci B) Uyuşmazlıkları çözücü C) Kaynak dağı cı D) Yetkili konuşmacı E) Müzakereci 11. I. Ürünlerin tasarımı II. Ürünlerin fiyatlandırılması III. Ürünlerin tutundurulması Yukarıdaki faaliyetler pazarlama yöne m sürecinin hangi aşamasında gerçekleş rilir? A) Pazarlama planlaması B) Pazar rsatlarının analizi C) Hedef pazarların seçimi D) Pazarlama karmasının geliş rilmesi E) Pazarlama çabalarının yürütülmesi 14. kredili bir mal ve hizmet sa şından doğan alacak haklarının, bu konuda uzmanlaşmış bir finansman kuruluşuna, rücu hakkı olmaksızın sa lmasını içeren genellikle orta vadeli bir ihracat finansmanı yöntemidir. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi ge rilmelidir? A) Tahvil B) Leasing (Finansal kiralama) C) Forfai ng D) Liki de rasyoları E) Bilanço 12. Belirli nitelikleri ya da markaları nedeniyle tüke cilerin sa n almak için özel çaba harcadıkları mallar aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir? A) Kolayda mallar B) Özelliği olan mallar C) Aranmayan mallar D) Beğenmeli mallar E) Pahalı mallar 15. Aşağıdakilerden hangisi iş analizi yöntemlerinden biri değildir? A) Gözlem Yöntemi B) Bire Bir Görüşme Yöntemi C) Günlük Tutma Yöntemi D) Çalışanları Sorgulama Yöntemi E) Birleşik Yöntem

23 16. I. Doğrudan Sıralama Yöntemi II. Zorunlu Dağılım Yöntemi III. İkili Karşılaş rma Yöntemi Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri karşılaş rmalı standartlar yaklaşımı yöntemleri arasında yer alır? I I 19. Halkla ilişkilerin genel özellikleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış r? A) Örgütlere özgü bir faaliye r. B) İle şim, anlayış, kabul ve iş birliğidir. C) Yanıl cı ve ikna edici bir faaliye r. D) Bir yöne m fonksiyonudur. E) Örgütle ilgili çevrelere yönelik bir faaliye r. C) I ve III D) II ve III 17.. izleyen bir işletme bütün enerjisini, teknolojik yenilik yapmak yerine, mevcut teknolojik gücünü ve konumunu korumak için harcar. Cümlede boş brakılan yere aşağıdakilerden hangisi ge rilmelidir? A) Taklitçi strateji B) Saldırgan yenilik stratejisi C) Savunmaya yönelik strateji D) Fırsatları elde etme stratejisi E) Geleneksel strateji sa şı ve müşteri memnuniye ni teşvik eden; şirketleri ve ürünleri tüke cilerin istekleri, ih yaçları, çıkarları ve özel ilgi alanları ile özleş ren; inanılır, güvenilir, bilgi ve etkileşim ile şimini kullanan toplam bir planlama, yürütme ve değerlendirme programı sürecidir. Cümlde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi ge rilmelidir? A) Pazarlama yönlü halkla ilişkiler B) Proak f halkla ilişkiler C) Reak f halkla ilişkiler D) Uzmanlaşmış halkla ilişkiler E) Araş rma yönlü halkla ilişkiler 18. Aşağıdaki yenilik türlerinden hangisi farklı ürünleri bir araya ge rerek yeni ürünler ortaya çıkarmayı ifade eder? A) Değişime yol açan yenilik B) Değişimin sonucu olan yenilik C) Kopyalama D) Sentez E) Süreç yeniliği

24 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ YARIYIL SINAVI CEVAP ANAHTARLARI Arama ve Kurtarma Bilgisi A A B D E D C E A B C D A B C E B C D E İş Güvenliği ve Sağlığı E A C B B C A E E E C C B C E A B D E C Çalışma İlişkileri ve Etik D A D B E A C B A D D E A E D E C C A D Hukukun Temel Kavramları A E B C D E B E D A C A D A B C D C A B Temel Bilgi Teknolojileri I A D A B C E D E E D E A İPTAL A B C D D A C İşletme Bilimlerine Giriş B C A C E C D C E C D B D C D E C D C A

Temel Bilgi Teknolojileri I

Temel Bilgi Teknolojileri I Temel Bilgi Teknolojileri I DİKKAT! Bu testte 20 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Temel Bilgi Teknolojileri I testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. Aşağıdakilerden hangisi 15

Detaylı

Arama ve Kurtarma Bilgisi

Arama ve Kurtarma Bilgisi Arama ve Kurtarma Bilgisi DİKKAT! Bu testte 20 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Arama ve Kurtarma Bilgisi testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. Afetlere uluslararası yardım ve

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği İş Sağlığı ve Güvenliği DİKKT! Bu testte 25 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın İş Sağlığı ve Güvenliği testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. Dünyada ilk mineraloji bilgini olan...

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR Ders Adı : Temel Bilgi Teknolojileri-1 Sınav Türü : Bütünleme WWW.NETSORULAR.COM Sınavlarınızda Başarılar Dileriz... Temel Bilgi Teknolojileri

Detaylı

ADANA TİCARET ODASI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

ADANA TİCARET ODASI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ADANA TİCARET ODASI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ Madde 1 Hizmetin Konusu Bu Teknik Şartnamenin konusu Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) hizmeti sunan firmalardan temin edilecek

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR Ders Adı : Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim Sınav Türü : Final WWW.NETSORULAR.COM Sınavlarınızda Başarılar Dileriz... A Sağlık Kurumlarında

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS TİCARET HUKUKU Yrd. Doç. Dr. Orhan Aldanmaz

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS TİCARET HUKUKU Yrd. Doç. Dr. Orhan Aldanmaz DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS Saat TİCARET HUKUKU 0102401 4 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri YOK Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Zorunlu

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI MİCROSOFT EXCEL PROGRAMI Programın Açılışı: Başlat Tüm Programlar Microsoft Office Microsoft

Detaylı

İSTANBUL KİMLİK OSGB,

İSTANBUL KİMLİK OSGB, İSTANBUL KİMLİK OSGB, Bursa da 2012 yılında kurulmuş olan Yeşil Nokta OSGB nin kurucu ortakları tarafından oluşturulmuş bir firma olup, 2017 yılının başlarında kurulmuş, ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR Ders Adı : İş Sağlığı ve Güvenliği Sınav Türü : Bütünleme WWW.NETSORULAR.COM Sınavlarınızda Başarılar Dileriz... A İş Sağlığı ve Güvenliği DİKKAT!

Detaylı

3. Aşağıdakilerden hangisi B5 hücresinin değerini getirir (Kopyalar)? a-) =B5 b-) B5 c-) =B(5) d-) =5B

3. Aşağıdakilerden hangisi B5 hücresinin değerini getirir (Kopyalar)? a-) =B5 b-) B5 c-) =B(5) d-) =5B 1. Aşağıdakilerden hangisi hücrenin içini desen ile doldurur? a-) Biçim - Hücreler -Yazı Tipi b-) Biçim - Hücreler - Desen c-) Biçim - Hücreler Kenarlık d-) Biçim - Hücreler Hizalama 2. Aşağıdaki fonksiyonlardan

Detaylı

AVUKAT BÜROSU RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

AVUKAT BÜROSU RİSK DEĞERLENDİRME FORMU AVUKAT BÜROSU RİSK DEĞERLENDİRME FORMU İşveren Büro Adresi Yapılan İş Çalışan Sayısı Toplam: Hukuki Danışmanlık, Dava ve İcra İşlemleri Takibi Erkek Kadın Çocuk Stajyer Öğrenci RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPILMASININ

Detaylı

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI CEVAP ANAHTARLARI

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI CEVAP ANAHTARLARI AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI CEVAP ANAHTARLARI Adalet Meslek Etiği A B E C D E A C D D A D B E D E C A E D Adli Sosyal Hizmet C C A D E B A C E D E

Detaylı

Temel Bilgi Teknolojileri - I Ayrıntılı Ders İçerikleri

Temel Bilgi Teknolojileri - I Ayrıntılı Ders İçerikleri Temel Bilgi Teknolojileri - I Ayrıntılı Ders İçerikleri Bilgi Teknolojileri (IT) Kavramları, Bilgisayar Kullanımı ve Dosyaların Yönetimi, Bilgi ve İletişim HAFTA 1 1. Genel Kavramlar(Bilgisayarın tanımı,bilgi

Detaylı

A B C D E B. Çalışan. C. Memur. D. İşveren. E. İşçi

A B C D E B. Çalışan. C. Memur. D. İşveren. E. İşçi ÇALIŞAN HAKLARI VE GÜVENLİĞİ SİSTEM SORULARI 1. Ölüme, hastalığa, yaralanmaya, hasara veya diğer kayıplara sebebiyet veren istenmeyen olaya... denir. İnsanın bedence ve ruhça iyilik haline denir. Cümleyi

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ve Öncelikle Uygulanacak Hüküm

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ve Öncelikle Uygulanacak Hüküm GAYRİKABİL-İ RÜCÜ SİCİLDEN TERKİN VE İHRAÇ TALEBİ YETKİ FORMU NUN (IDERA) KAYDA ALINMASINA, İPTAL EDİLMESİNE VE İCRASINA İLİŞKİN TALİMAT(SHT-IDERA Rev.01) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Piraye Erdem. Özgeçmiş

Piraye Erdem. Özgeçmiş Piraye Erdem piraye@erdem-erdem.av.tr Özgeçmiş Piraye Erdem, Erdem & Erdem Ortak Avukatlık Bürosu nun kurucu ve yönetici ortağıdır. Uyuşmazlık Çözümü biriminin yöneticisidir. Kendisinin milli ve milletlerarası

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1.Bölüm: TEMEL İŞLETMECİLİK KAVRAM VE TANIMLARI... 2 Giriş... 3 1.1. Temel Kavramlar ve Tanımlar... 3 1.2. İnsan İhtiyaçları... 8 1.3.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii. 1. Bölüm EKONOMİK GÖSTERGE ANALİZİ

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii. 1. Bölüm EKONOMİK GÖSTERGE ANALİZİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii 1. Bölüm EKONOMİK GÖSTERGE ANALİZİ A. MİKROEKONOMİK GÖSTERGELER... 2 1. Ekonomik Sistemler... 2 1.1. Kapitalist Sistem... 2 1.2. Sosyalist Sistem... 3 1.3. Karma Ekonomik Sistem...

Detaylı

2) İdari teşkilatları tanır. 3) İdari usul kavramını ve ilkelerini yorumlar. 4) İdarenin işlemlerini karşılaştırır. 5) İdarenin sözleşmelerini kavrar.

2) İdari teşkilatları tanır. 3) İdari usul kavramını ve ilkelerini yorumlar. 4) İdarenin işlemlerini karşılaştırır. 5) İdarenin sözleşmelerini kavrar. DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS Saat İDARE HUKUKU 0102819 8 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri YOK Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Seçmeli

Detaylı

Temel Bilgi Teknolojileri II

Temel Bilgi Teknolojileri II Temel Bilgi Teknolojileri II DİKKAT! Bu testte 25 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Temel Bilgi Teknolojileri II testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. A 1. I. Zamanlama provası II.

Detaylı

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI CEVAP ANAHTARLARI

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI CEVAP ANAHTARLARI AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI CEVAP ANAHTARLARI Adalet Meslek Etiği D E D A B B A B C D D B B D E A D E A E Adli Sosyal Hizmet A B D B D B E D C D A

Detaylı

4 -Ortak normlar paylasan ve ortak amaçlar doğrultusunda birbirleriyle iletişim içinde büyüyen bireyler topluluğu? Cevap: Grup

4 -Ortak normlar paylasan ve ortak amaçlar doğrultusunda birbirleriyle iletişim içinde büyüyen bireyler topluluğu? Cevap: Grup 1- Çalışma ilişkilerinin ve endüstriyel demokrasinin başlangıcı kabul edilen tarih? Cevap: 1879 Fransız ihtilalı 2- Amerika da başlayan işçi işveren ilişkilerinde devletin müdahalesi zorunlu kılan ve kısa

Detaylı

Şekil 7.14: Makro Kaydet Penceresi

Şekil 7.14: Makro Kaydet Penceresi 7.2.4. Makrolar Kelime işlemci programında sık kullanılan bir görevi (çok kullanılan düzenleme ve biçimlendirme işlemlerini hızlandırma, birden çok komutu birleştirme, iletişim kutusu içinde daha kolay

Detaylı

İş Sağlığı ve İş Güvenliğinde Çalışan Katılımının Önemi

İş Sağlığı ve İş Güvenliğinde Çalışan Katılımının Önemi İş Sağlığı ve İş Güvenliğinde Çalışan Katılımının Önemi Y.Doç.Dr.Nezih VAROL, Halk Sağlığı & Adli Tıp Uzmanı Biruni Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hastanelerde İSG Sempozyumu 27.05.2014 Dünya

Detaylı

TDS 220 İŞÇİ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ

TDS 220 İŞÇİ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ TDS 220 İŞÇİ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ Yrd.Doç.Dr. Soner METE Ders Hakkında Çalışanların sağlık ve güvenliklerini tehdit eden etmenleri, bu etmenlerin önlenmesine ilişkin yürütülen politikalar, işverenlerin

Detaylı

Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 4 Aralık 2013. Dr. K. Ahmet Sevimli Yardımcı Doçent Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 4 Aralık 2013. Dr. K. Ahmet Sevimli Yardımcı Doçent Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 4 Aralık 2013 Dr. K. Ahmet Sevimli Yardımcı Doçent Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi K. Ahmet Sevimli Kimdir? 1972 yılında İstanbul da doğdu. 1990 yılında Bursa

Detaylı

ECZANE ÇALIŞANLARININ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ AÇISINDAN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

ECZANE ÇALIŞANLARININ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ AÇISINDAN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI ECZANE ÇALIŞANLARININ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ AÇISINDAN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI Mad. Yük. Müh. Deniz ARIKAN (PhD) A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı İSG Koordinatörü İÇERİK İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,

Detaylı

Microsoft Office Excel 2007

Microsoft Office Excel 2007 2014 Microsoft Office Excel 2007 Öğr. Gör. Serkan KORKMAZ Harran Üniversitesi Birecik Meslek Yüksekokulu İçindekiler MİCROSOFT OFFİCE EXCEL 2007... 4 EXCEL ORTAMINDA ÇALIŞMAK... 4 EXCEL ÇALIŞMA SAYFASI...

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Akdeniz Üniversitesi Bilgi Teknolojileri Kullanımı Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi

Detaylı

SAB 103 TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI

SAB 103 TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI SAB 103 TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI Kelime İşlemci - Word Prof.Dr. Fatih TANK Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri Bölümü Prof.Dr. Fatih TANK - Temel - Ders

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR TATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR Ders Adı : Temel Bilgi Teknolojileri-1 Sınav Türü : Final WWW.NETSORULAR.COM Sınavlarınızda Başarılar Dileriz... TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ-I DİKKAT

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ACİL DURUMLAR

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ACİL DURUMLAR T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ACİL DURUMLAR Yusuf Ziya BOLAT İş Sağlığı ve Güvenliği Uzman Yardımcısı Endüstri Mühendisi 2014, ANKARA İçerik Acil Durum

Detaylı

ENFORMATİK Dersin Amacı

ENFORMATİK Dersin Amacı ENFORMATİK - 2015 Dersin Amacı Bilgisayar ve donanımlarını tanıtmak, Temel bilgi teknolojisi kavramlarını ve uygulamalarını tanıtmak, İşletim sistemini etkin bir şekilde kullanmak, İnternet ve İnternet

Detaylı

GENEL RİSK DEĞERLENDİRMESİ ÖRNEK FORMU

GENEL RİSK DEĞERLENDİRMESİ ÖRNEK FORMU GENEL RİSK DEĞERLENDİRMESİ ÖRNEK FORMU Risk Değerlendirme No: Tarih: İşveren: İşyeri Adresi: Yapılan İş Nedir? (Kısaca açıklayınız) İşçi sayısı: Erkek Kadın Çocuk Çırak Öğrenci RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPILMASININ

Detaylı

2015-1 ARAMA VE KURTARMA BİLGİSİ ARA SINAV SORULARI VE CEVAPLARI

2015-1 ARAMA VE KURTARMA BİLGİSİ ARA SINAV SORULARI VE CEVAPLARI 2015-1 ARAMA VE KURTARMA BİLGİSİ ARA SINAV SORULARI VE CEVAPLARI 1. 7126 sayılı Sivil Savunma Yasası çerçevesinde kurulacak servislerdeki görevlilerin yaş aralığı kaç olmalıdır? A) 16-65 B) 17-70 C) 18-65

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar 1. Belli miktarda bir mal veya kıymetin ve bunların karşılığı olan paranın işlemin ardından el değiştirmesini sağlayan piyasalara ne ad verilir? A) Swap B) Talep piyasası C) Spot piyasa D) Vadeli piyasa

Detaylı

İŞLETME BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİK. (04/12/2009 tarih ve 27422 sayılı RG)

İŞLETME BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİK. (04/12/2009 tarih ve 27422 sayılı RG) İŞLETME BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİK (04/12/2009 tarih ve 27422 sayılı RG) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işletme belgesi verilmesinde uygulanacak

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Temel Bilgi Teknolojileri Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (x ) Lisans ( X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim ( X) Uzaktan

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Temel Bilgi Teknolojileri Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (x ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim ( X) Uzaktan

Detaylı

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM HUKUK HAKKINDA GENEL BİLGİLER A. HUKUK B. TOPLUMSAL KURALLAR VE MÜEYYİDELERİ 1. Toplumsal Kuralların Gerekliliği 2. Toplumsal Kuralların Sınıflandırılması a. Görgü

Detaylı

Dersin Konusu ve Amaçları: Ders P lanı: Bölüm 1: Bilgi Teknolojilerinde Temel Kavramlar

Dersin Konusu ve Amaçları: Ders P lanı: Bölüm 1: Bilgi Teknolojilerinde Temel Kavramlar Bilgi Teknolojileri ve Uygulamalarına Giriş Dersin Konusu ve Amaçları: Bu dersin amacı daha önce bilgisayar ve bilgi teknolojileri alanında herhangi bir bilgi ve/veya deneyime sahip olmayan öğrenciye bilgi

Detaylı

Kelime işlemcilerin işlevlerini öğrenmek. Başlıca kelime işlemcileri tanımak. Microsoft Word 2010 programı hakkında temel bilgileri öğrenmek.

Kelime işlemcilerin işlevlerini öğrenmek. Başlıca kelime işlemcileri tanımak. Microsoft Word 2010 programı hakkında temel bilgileri öğrenmek. Amaçlarımız 2 Kelime işlemcilerin işlevlerini öğrenmek. Başlıca kelime işlemcileri tanımak. programı hakkında temel bilgileri öğrenmek. da metin biçimlendirmek. 1 Kelime İşlemcilerin İşlevleri 3 Kelime

Detaylı

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN BU DERSTE NELER ÖĞRENECEĞİZ? Hukukun Dallara Ayrılması (Kamu Hukuku-Özel Hukuk) Kamu Hukuku Özel Hukuk Ayrımı Hukuk kuralları için yapılan eski ayrımlardan biri, hukukun kamu

Detaylı

3. İşyerinde risk değerlendirmesi yapıldıktan sonra önlemlere karar verilirken, hangi öncelik sıralamasının yapılması doğrudur?

3. İşyerinde risk değerlendirmesi yapıldıktan sonra önlemlere karar verilirken, hangi öncelik sıralamasının yapılması doğrudur? ÇALIŞMA SORULARI-İŞ KAZALARI-Bilal ÇOLAK 1. Aşağıda verilenlerden hangisi tehlikeli kimyasal maddelerle yapılan çalışmalarda riskin elimine edilmesi ya da azaltılması adına diğerlerine göre önceliğe sahiptir?

Detaylı

M i c r o s o f t E X C E L ÇALIŞMA SORULARI

M i c r o s o f t E X C E L ÇALIŞMA SORULARI M i c r o s o f t E X C E L ÇALIŞMA SORULARI 1. Elektronik tablolama veya hesaplama programı olarak adlandırılan uygulama aşağıdakilerden hangisidir? a. Microsoft Windows b. Microsoft Excel c. Microsoft

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM-1. BİLGİSAYARIN TANIMI VE ÇALIŞMA PRENSİBİ...1 BÖLÜM-2. WİNDOWS XP İŞLETİM SİSTEMİ...27

İÇİNDEKİLER BÖLÜM-1. BİLGİSAYARIN TANIMI VE ÇALIŞMA PRENSİBİ...1 BÖLÜM-2. WİNDOWS XP İŞLETİM SİSTEMİ...27 İÇİNDEKİLER BÖLÜM-1. BİLGİSAYARIN TANIMI VE ÇALIŞMA PRENSİBİ...1 1.1. GİRİŞ...1 1.2. BİLGİSAYARIN TANIMI VE TARİHSEL GELİŞİMİ...3 1.3. BİLGİSAYARIN FONKSİYONLARI...3 1.4. BİLGİSAYARIN YAPISI VE BİLGİSAYARI

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMET TEKLİFİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMET TEKLİFİ ANKARA DİŞ HEKİMLERİ ODASI na Sayın İlgili; Tehlikeli sınıfta yer alan Diş Hekimliği Uygulama Faaliyeti ile Çok Tehlikeli sınıfta yer alan Diş Laboratuarının Faaliyeti gösteren işyerleri için; 20.06.2012

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI İşletim Sisteminde Yapılan Uygulamalar Bir Bilgisayarda Hangi İşletim Sistemi Yüklü Olduğunu

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR Ders Adı : Örgütsel Davranış Sınav Türü : Final WWW.NETSORULAR.COM Sınavlarınızda Başarılar Dileriz... A Örgütsel Davranış A DİKKAT! Bu testte

Detaylı

BIRINCI BOLUM Sadakat Borcu Kavramı

BIRINCI BOLUM Sadakat Borcu Kavramı Giriş, Konunun Takdimi ve Sınırlama 1 BIRINCI BOLUM Sadakat Borcu Kavramı 1 Sadakat Borcunun Kaynağı ve Tarihi Gelişimi 2 I. Medeni Kanun Madde 2 3 1. Kaynaklan 3 A. Borçlar Hukuku 4 B. Eşya Hukuku 5 C.

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 8 OCAK 2013 ÖNDER KAHVECİ

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 8 OCAK 2013 ÖNDER KAHVECİ 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 8 OCAK 2013 ÖNDER KAHVECİ T Ü R K İ Y E K A M U - S E N G E N E L S E K R E T E R İ T Ü R K S A Ğ L I K - S E N G E N E L B A Ş K A N

Detaylı

Ġşlem tablosu kavramını tanımlamak ve işlem tablolarının işlevlerini öğrenmek. Ġşlem tablolarının temel kavramlarını tanımlamak.

Ġşlem tablosu kavramını tanımlamak ve işlem tablolarının işlevlerini öğrenmek. Ġşlem tablolarının temel kavramlarını tanımlamak. Amaçlarımız 2 Ġşlem tablosu kavramını tanımlamak ve işlem tablolarının işlevlerini öğrenmek. Ġşlem tablolarının temel kavramlarını tanımlamak. Microsoft Excel 2010 da bilgi girişi yapabilmek. Excel de

Detaylı

SUNUŞ...ix 1. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN İŞLETME YÖNETİMİ AÇISINDAN ÖNEMİ GENEL DEĞERLENDİRME...9. iii

SUNUŞ...ix 1. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN İŞLETME YÖNETİMİ AÇISINDAN ÖNEMİ GENEL DEĞERLENDİRME...9. iii İçindekiler SUNUŞ...ix 1. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN İŞLETME YÖNETİMİ AÇISINDAN ÖNEMİ...1 1.1. Sağlık Programları... 5 1.2. Güvenlik Programları... 5 1.3. Eğitim Programları... 6 2. GENEL DEĞERLENDİRME...9

Detaylı

Windows İşletim Sistemi

Windows İşletim Sistemi Windows İşletim Sistemi Bilgisayar (Özellikler) Bilgisayarınızın özelliklerini görüntülemek için : Masaüstünde Bilgisayar simgesine sağ tıklayarak Özellikler e tıklayın. Çıkan pencerede bilgisayarınızda

Detaylı

Entegre Acil Durum Yönetimi Sistemine Giriş

Entegre Acil Durum Yönetimi Sistemine Giriş İstanbul Teknik Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü CBS & UA ile Afet Yönetimi Entegre Acil Durum Yönetimi Sistemine Giriş Amaçlar (1) Kriz yönetimi kavramının tartışılması Tehlike, acil durum ve

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI GÖZETİMİ. İş güvenliği uzmanlarının çalışmarındaki yeri ve önemidir.

ÇALIŞMA ORTAMI GÖZETİMİ. İş güvenliği uzmanlarının çalışmarındaki yeri ve önemidir. ÇALIŞMA ORTAMI GÖZETİMİ Eğitimin Amacı Çalışma ortamı gözetiminin tanımı ve kapsamı, İş güvenliği uzmanlarının çalışmarındaki yeri ve önemidir. Çalışma Ortamı Gözetiminin Tanımı Çalışma ortamı gözetimi;

Detaylı

EXCEL 2007 ELEKTRONİK ÇİZELGE

EXCEL 2007 ELEKTRONİK ÇİZELGE EXCEL 2007 ELEKTRONİK ÇİZELGE Excel, Microsoft Office paketinde yer alan ve iş hayatında en sık kullanılan programlardandır. Bir hesap tablosu programıdır. Excel, her türlü veriyi (özellikle sayısal verileri)

Detaylı

TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA. Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR

TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA. Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR ANAYASANıN TEMEL ILKELERI 2 1. madde Türkiye devleti bir cumhuriyettir. 2. Madde Cumhuriyetin nitelikleri Cumhuriyetçilik Başlangıç ilkeleri Atatürk

Detaylı

Engellilik ve Sosyal Hizmet

Engellilik ve Sosyal Hizmet Engellilik ve Sosyal Hizmet DİKKAT! Bu testte 20 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Engellilik ve Sosyal Hizmet testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1., vücu aki bir enzimin eksik

Detaylı

Dosya ve Klasör İşlemleri

Dosya ve Klasör İşlemleri Öğr.Gör.Günay TEMÜR Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu Dosya ve Klasör İşlemleri Dosya ve Klasör İşlemleri 1 Dosya ve Klasör Nedir? 2 Bilinen Dosya Uzantıları 3 Yeni Klasör Oluşturmak 4 Dosya ve Klasörleri Yeniden

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

GSG Hukuk Aylık İş Hukuku Bülteni Sayı -11

GSG Hukuk Aylık İş Hukuku Bülteni Sayı -11 Aylık İş Hukuku Bülteni Sayı -11 Aylık İş Hukuku Bülteni Ekim 2017 Çalışanların holding veya şirketler topluluğu içinde transferleri Bilindiği üzere holding firmalarında çalışanların yerleri zaman zaman

Detaylı

YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I

YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I YONT 101- İŞLETMEYE GİRİŞ I 1 İşletmeleri gruplandırırken genellikle 6 farklı ölçüt kullanılmaktadır. Bu ölçütler aşağıdaki şekilde sıralanabilir: 1. Üretilen mal ve hizmet çeşidine

Detaylı

TOPLU İŞ HUKUKU (HUK302U)

TOPLU İŞ HUKUKU (HUK302U) TOPLU İŞ HUKUKU (HUK302U) KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ.

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Akdeniz Üniversitesi Bilgi ve İletişim Teknolojisi Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (x) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi

Detaylı

ALTINCI BÖLÜM BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

ALTINCI BÖLÜM BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI ALTINCI BÖLÜM BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI ALTINCI BÖLÜM Bilgi İşlem Müdürlüğü nün Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esasları Kuruluş

Detaylı

Bu sekme ile genel olarak biçimlendirme ile ilgili ayarlamaların yapıldığı sekmedir.

Bu sekme ile genel olarak biçimlendirme ile ilgili ayarlamaların yapıldığı sekmedir. 3. GİRİŞ SEKMESİ Bu sekme ile genel olarak biçimlendirme ile ilgili ayarlamaların yapıldığı sekmedir. 3.1. Excel 2010 da Kesme, Kopyalama, Yapıştırma ve Biçim Boyacısı Giriş sekmesinin ilk grubu olan Pano

Detaylı

Endüstriyel Tasarım Tescilinde Yenilik ve Ayırt Edici Nitelik Değerlendirmesi. İç Mimarlık Ve Çevre Tasarımı Bölümü, Beytepe Kampusu 06800 Ankara,

Endüstriyel Tasarım Tescilinde Yenilik ve Ayırt Edici Nitelik Değerlendirmesi. İç Mimarlık Ve Çevre Tasarımı Bölümü, Beytepe Kampusu 06800 Ankara, Endüstriyel Tasarım Tescilinde Yenilik ve Ayırt Edici Nitelik Değerlendirmesi Öğr. Gör. Dr. Gülçin Cankız ELİBOL Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, İç Mimarlık Ve Çevre Tasarımı Bölümü, Beytepe

Detaylı

PowerPoint 2010 Sunu Hazırlama Programı

PowerPoint 2010 Sunu Hazırlama Programı PowerPoint 2010 Sunu Hazırlama Programı 1 1-PowerPoint i Tanıyalım 2-PowerPoint programını açmak 3-Slayt Kavramı ve yeni slaytlar ekleme 4-Slayt Düzeni işlemleri 5-Slayt Tasarımı 6-Slayt geçişleri 7-Animasyonlar

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HİZMETLERİ

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HİZMETLERİ İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI BİLİŞİM İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş olup, iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gereken tüm hizmetleri

Detaylı

UKS EĞİTİM LİSTESİ 1 PREZİ EĞİTİMİ 2 2 AİLE ŞİRKETLERİ YÖNETİMİ VE KURUMSALLAŞMA EĞİTİMİ 3 3 ÇATIŞMA YÖNETİMİ 2

UKS EĞİTİM LİSTESİ 1 PREZİ EĞİTİMİ 2 2 AİLE ŞİRKETLERİ YÖNETİMİ VE KURUMSALLAŞMA EĞİTİMİ 3 3 ÇATIŞMA YÖNETİMİ 2 I-GENEL YÖNETİM EĞİTİM PROGRAMI 1 PREZİ EĞİTİMİ 2 2 AİLE ŞİRKETLERİ YÖNETİMİ VE KURUMSALLAŞMA EĞİTİMİ 3 3 ÇATIŞMA YÖNETİMİ 2 4 ETKİN TAKIM KURMA, YÖNETME VE TAKIMDAŞLIK EĞİTİMİ 3 5 İŞ GELİŞTİRME EĞİTİMİ

Detaylı

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri çalışanlara yönelik iş sağlığı ve güvenliği ile yakından ilgilidir?

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri çalışanlara yönelik iş sağlığı ve güvenliği ile yakından ilgilidir? 2015-1 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARA SINAV SORULARI VE CEVAPLARI 1. I. Çalışanların korunması II. Üretim güvenliğinin sağlanması III. İşletme güvenliğinin sağlanması Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri

Detaylı

Süleyman Sevinç. Özgeçmiş

Süleyman Sevinç. Özgeçmiş Süleyman Sevinç suleymansevinc@erdem-erdem.av.tr Özgeçmiş Süleyman Sevinç Erdem & Erdem Ortak Avukatlık Bürosu nda Ortak ve Davalı İşler Lideri olarak görev yapmaktadır. Kendisi yaklaşık 20 senedir, yerli

Detaylı

Windows İşletim Sistemi

Windows İşletim Sistemi Windows İşletim Sistemi Microsoft Windows Kullanıcıya grafik arabirimler ve görsel iletilerle yaklaşarak, yazılımları çalıştırmak, komut vermek gibi klavyeden yazma zorunluluğunu ortadan kaldıran, Microsoft

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU İş sağlığı ve güvenliği ilk kez müstakil bir kanunda ele alındı. İş Kanunu:

Detaylı

DIŞ KAYNAKLI GÜNCEL DOKÜMAN LİSTESİ

DIŞ KAYNAKLI GÜNCEL DOKÜMAN LİSTESİ 5393 Belediye Kanunu 03.07.25 Arşiv Sorumlusu www.basbakanlik.gov.tr 5216 Büyükşehir Belediyesi Kanunu 10.07.24 Arşiv Sorumlusu 6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 20.06.2012 Arşiv Sorumlusu TS 12174 Şehir

Detaylı

1. MİCROSOFT EXCEL 2010 A GİRİŞ

1. MİCROSOFT EXCEL 2010 A GİRİŞ 1. MİCROSOFT EXCEL 2010 A GİRİŞ 1.1. Microsoft Excel Penceresi ve Temel Kavramlar Excel, Microsoft firması tarafından yazılmış elektronik hesaplama, tablolama ve grafik programıdır. Excel de çalışılan

Detaylı

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Birinci Bölüm AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Birinci Bölüm AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Birinci Bölüm AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Gençlik ve

Detaylı

IV. Ünite A. BAŞLANGIÇ B. TEMEL İŞLEMLER C. FORMÜLLER VE FONKSİYONLAR D. BİÇİMLEME E. İLERİ ÖZELLİKLER ELEKTRONİK TABLOLAMA

IV. Ünite A. BAŞLANGIÇ B. TEMEL İŞLEMLER C. FORMÜLLER VE FONKSİYONLAR D. BİÇİMLEME E. İLERİ ÖZELLİKLER ELEKTRONİK TABLOLAMA IV. ELEKTRONİK TABLOLAMA Ünite A. BAŞLANGIÇ B. TEMEL İŞLEMLER C. FORMÜLLER VE FONKSİYONLAR D. BİÇİMLEME E. İLERİ ÖZELLİKLER 99 A BAŞLANGIÇ Konuya Hazırlık 1. Excel le Word ün farklılıkları neler olabilir?

Detaylı

6331 sayılı İş Kanunu kapsamında iş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışmalar yaparak, Şifa Ortak Sağlık Güvenlik Birimi tarafından ;

6331 sayılı İş Kanunu kapsamında iş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışmalar yaparak, Şifa Ortak Sağlık Güvenlik Birimi tarafından ; 17.12.2013 İŞ GÜVENLİĞİ KAPSAMINDAKİ HİZMET TEKLİFİ TEKLİF BİLGİLERİ YETKİLİ ANKARA DİŞ HEKİMLERİ ODASI DANIŞMAN ŞİFA ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ ADRES: HEPKEBİRLER MAH. NASRULLAH İŞ MERKEZİ KAT:5

Detaylı

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ VE İL ÖZEL İDARELERİ TARAFINDAN AFET VE ACİL DURUMLAR İLE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARA AYRILAN BÜTÇEDEN YAPILACAK HARCAMALARA

Detaylı

Sağlıklı ve güvenli alandasınız!

Sağlıklı ve güvenli alandasınız! Sağlıklı ve güvenli alandasınız! Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi nedir? İş yerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmeti sunan T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nca yetkilendirilen birimdir. OSGB ler,

Detaylı

GENEL OLARAK DEVLET TEŞKİLATI SORULARI

GENEL OLARAK DEVLET TEŞKİLATI SORULARI 1.... ilkesi, Devlet organları arasında üstünlük sıralaması anlamına gelmez. Belli devlet yetki ve görevlerinin kullanılmasından ibaret olup bununla sınırlı medeni bir iş bölümü ve işbirliği olduğunu anlatır.

Detaylı

SAÜ BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ORTAK BİLGİSAYAR DERSLERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ WİNDOWS 7 BÖLÜM SORULARI

SAÜ BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ORTAK BİLGİSAYAR DERSLERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ WİNDOWS 7 BÖLÜM SORULARI SAÜ BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ORTAK BİLGİSAYAR DERSLERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ WİNDOWS 7 BÖLÜM SORULARI 1.Windows 7 Temelleri 1.2. Masaüstü 1. Windows 7 de dosyaların hangi programla açılacağını

Detaylı

VERİ TABANI UYGULAMALARI

VERİ TABANI UYGULAMALARI V. Ünite VERİ TABANI UYGULAMALARI A. BAŞLANGIÇ B. BİR VERİ TABANI YARATMA C. FORMLARIN KULLANIMI D. BİLGİYE ERİŞİM E. RAPORLAMA 127 A BAŞLANGIÇ Konuya Hazırlık 1. Veri tabanı programları hangi amaç için

Detaylı

SUNU PLANI SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME 2- ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

SUNU PLANI SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME 2- ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI SUNU PLANI 1-6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME 2- ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI -1-6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME

Detaylı

Çalışma Ortamı Gözetiminin Tanımı

Çalışma Ortamı Gözetiminin Tanımı Çalışma Ortamı Gözetiminin Tanımı Çalışma ortamı gözetimi; işyerlerinde çalışanların maruz kalabilecekleri endüstriyel kirlenmelerin (Ör: gürültü, kimyasal gazlar, tozlar vb.) iş sağlığı ve güvenliği mevzuatları

Detaylı

DENEME SINAVI CEVAP ANAHTARI

DENEME SINAVI CEVAP ANAHTARI DENEME SINAVI CEVAP ANAHTARI ECDL BAŞLANGIÇ Bilgisayarı Kullanmak ve Dosyaları Yönetmek 1) Bilgisayar ı doğru şekilde kapatıp, açmak için uygun metodu uygulayınız.(bilgisayarı kapatın ve tekrar açın.)

Detaylı

Ders İzlencesi Eğitim Yılı ve Bahar Dönemi Program Adı: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROGRAMI

Ders İzlencesi Eğitim Yılı ve Bahar Dönemi Program Adı: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROGRAMI Ders İzlencesi 2016-2017 Eğitim Yılı ve Bahar Dönemi Program Adı: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROGRAMI Dersin adı: İş Mevzuatı Dersin veriliş şekli: Yüz yüze Dersin genel içeriği: İş Tedbirlerinin Denetim

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR Ders Adı : İş Sağlığı ve Güvenliği Sınav Türü : Final WWW.NETSORULAR.COM Sınavlarınızda Başarılar Dileriz... A İş Sağlığı ve Güvenliği DİKKAT!

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER TOPLUM İÇİN ÇALIŞANLAR TESİ. Yukarıda aşağıdaki bakanlıklardan hangisinin görevlerinden bahsedilmiştir?

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER TOPLUM İÇİN ÇALIŞANLAR TESİ. Yukarıda aşağıdaki bakanlıklardan hangisinin görevlerinden bahsedilmiştir? 1- - Eğitim sisteminin belirlenmesi - Eğitime ilişkin planların yapılması - Okullarda okutulacak derslerin hazırlanıp uygulanması - Okul yapmak ve yaptırmak Yukarıda aşağıdaki bakanlıklardan hangisinin

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI GÖNÜLLÜ İTFAİYECİLİK YÖNETMELİĞİ

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI GÖNÜLLÜ İTFAİYECİLİK YÖNETMELİĞİ T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI GÖNÜLLÜ İTFAİYECİLİK YÖNETMELİĞİ Amaç Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı İtfaiyecilik mesleğinin kamuoyuna tanıtılması ve benimsetilmesi, yangın ve

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. Yıl - GÜZ DÖNEMİ ZORUNLU DERSLER İş Sağlığı Epidemiyolojisi ISG701 1 3 + 0 6 İş sağlığı ve epidemiyoloji kavramlarının

Detaylı

Doküman camı seçeneği

Doküman camı seçeneği Xerox WorkCentre 9/9 Çok İşlevli Yazıcı Kopyalama yapma. Dokümanlarınızı doküman besleyici giriş kasetine yüzleri yukarı dönük şekilde yükleyin. Kılavuzu dokümanlara dokunacak. Önceki tüm programlama seçimlerini

Detaylı

İZMİR BAROSU 01.01.2011-31.12.2011 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

İZMİR BAROSU 01.01.2011-31.12.2011 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ İZMİR BAROSU 01.01.2011-31.12.2011 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 01.01.2011-31.12.2011 DÖNEMİ AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ Avukatlık ücreti peşin ödenir. Tarifede belirlenen ücretler

Detaylı

Excel Nedir? Microsoft Excell. Excel de Çalışma sayfası-tablo

Excel Nedir? Microsoft Excell. Excel de Çalışma sayfası-tablo Microsoft Excell Excel Nedir? Excel programı; veriler üzerinde hesap yapabilme, verileri tabloya dönüştürebilme, verileri karşılaştırıp sonuç üretebilme, grafik oluşturma, veri yönetimi yapabilir. http://mf.dpu.edu.tr/~eyup

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar I Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x)

Detaylı

HAZİRAN 2013 MEVZUAT BÜLTENİ. Çevre & İş Güvenliği

HAZİRAN 2013 MEVZUAT BÜLTENİ. Çevre & İş Güvenliği HAZİRAN 2013 MEVZUAT BÜLTENİ Çevre & İş Güvenliği MEVZUATIN ADI : ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE GÖREVLENDİRİLEBİLECEK (C) SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI HAKKINDA TEBLİĞ R. G. TARİHİ / SAYISI : 14.06.2013 / 28677

Detaylı

ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ HİZMETLERİMİZ İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HİZMETLERİ: MEGA çözümler için TEK ortağınız. Tehlike sınıfınızı biliyor musunuz?

ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ HİZMETLERİMİZ İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HİZMETLERİ: MEGA çözümler için TEK ortağınız. Tehlike sınıfınızı biliyor musunuz? ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ HİZMETLERİMİZ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) olarak siz değerli danışanlarımızın İş güvenliği Uzmanı,

Detaylı