Pioneering for You. Wilo-Stratos PICO. Montaj ve kullanma kılavuzu Ed.01 /

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Pioneering for You. Wilo-Stratos PICO. Montaj ve kullanma kılavuzu. 4 185 964-Ed.01 / 2013-09"

Transkript

1 Pioneering for You Wilo-Stratos PICO tr Montaj ve kullanma kılavuzu Ed.01 /

2 Şek. 1: Şek. 2a: Şek. 2b: H H max H H max ½ H H min Q H H min Q

3 Şek. 3: Şek.4a: Şek. 4b: PE N L

4 Şek. 4c: Şek. 4d: Şek. 4e: Şek. 5:

5 Montaj 1ve Genel kullanma hususlarkılavuzu Döküman hakkında Orijinal montaj ve kullanma kılavuzunun dili Almancadır. Bu kılavuzdaki tüm diğer diller, orijinal montaj ve kullanım kılavuzunun bir çevirisidir. Montaj ve kullanım kılavuzu cihazın bir parçasıdır. İşbu kılavuz daima cihazın yanında bulundurulmalıdır. İşbu kılavuzda yer verilen talimatlara uyulması cihazın amacına uygun ve doğru kullanımı için ön koşuldur. Montaj ve kullanma kılavuzu, ürünün modeline ve bu kılavuzun basıldığı tarihte geçerli olan güvenlik tekniği yönetmeliklerine ve normlarına uygundur. AT Uygunluk Belgesi: AT Uygunluk belgesinin bir fotokopisi bu montaj ve kullanma kılavuzunun bir parçasıdır. Bize danışılmadan bu belgede belirtilen yapı türlerinde yapılan teknik bir değişiklikte veya montaj ve kullanım kılavuzunda ürünün/personelin emniyetine ilişkin açıklamaların dikkate alınmaması durumunda bu belge geçerliliğini kaybeder. 2 Emniyet Bu montaj ve kullanma kılavuzu, montaj, işletme ve bakım sırasında uyulması gereken temel notlar içerir. Bu nedenle, montaj ve ilk işletime alma işlemlerindenönce işbu montaj ve kullanma kılavuzu, montör ve yetkili uzman personel/işleticitarafından mutlaka okunmalıdır. Sadece bu emniyet ana maddesi altında sunulan genel emniyet tedbirleri değil, aynı zamanda müteakip ana maddeler altındaki tehlike sembolleri ile sunulanözel emniyet tedbirleri de dikkate alınmalıdır. Montaj ve kullanma kılavuzu Wilo-Stratos PICO 3

6 2.1 Çalıştırma talimatında kullanılan ikaz ve emniyet sembolleri Semboller: Genel tehlike sembolü Elektrik çarpmalarına karşı uyarı sembolü Not: Uyarı kelimeleri: TEHLIKE! Acil tehlike durumu. Önlemi alınmazsa ölüm veya ciddi yaralanmalara neden olabilir. UYARI! Ciddi yaralanma riski. 'Uyarı' notu, bu nota uyulmaması durumunda şahısların ağır yaralanma ihtimalinin yüksek olduğuna işaret eder. DIKKAT! Ürüne/tesise zarar verme tehlikesi mevcut. 'Dikkat' uyarısı, bu uyarının dikkate alınmaması durumunda üründe oluşabilecek muhtemel hasarlara işaret eder. NOT: Ürünün işletiminde faydalı bilgiler. Kullanıcıyı olası problemler konusunda uyarır. Doğrudan ürün üzerinde yer alan notlara, örn. Dönüş yönü oku, Bağlantılar için işaretler, İsim plakası, Uyarı etiketi, mutlaka uyulması gerekir ve bu notlar daima okunaklı durumda olmalıdır. 4 WILO SE 09/2013

7 2.2 Personel eğitimi Montaj, kumanda ve bakım için öngörülen personel, bu çalışmalar için ilgili uzmanlığa sahip olmalıdır. Personelin sorumluluk alanı, yetkisi ve denetimi, işletici tarafından sağlanmalıdır. Personel gerekli bilgilere sahip değilse, eğitilmeli ve bilgilendirilmelidir. Gerekli olduğu takdirde bu, işleticinin talimatıyla, ürünün üreticisi tarafından verilebilir. 2.3 Emniyet tedbirlerinin alınmadığı durumlarda karşılaşılacak tehlike Emniyet tedbirlerinin dikkate alınmaması, kişiler, çevre ve ürün/ tesis için tehlikeli durumlara yol açabilir. Güvenlik notlarının ihlali durumunda tüm garanti hakları ortadan kalkar. Bunlara uyulmaması durumunda, örneğin aşağıdaki tehlikeler meydana gelebilir: Elektriksel, mekanik ve bakteriyel nedenlerden kaynaklanan personel yaralanmaları, Tehlikeli maddelerin sızması nedeniyle çevre için tehlikeli bir durum oluşabilir, Maddi hasar, Ürünün/tesisin kritik işlevlerinin devre dışı kalması, Özel bakım ve onarım metotlarının uygulanamaması. 2.4 Güvenlik açısından bilinçli çalışma Bu kullanma kılavuzunda yer alan güvenlik notlarına, kazaların önlenmesine ilişkin ulusal kazaların önlenmesi ile ilgili yönetmeliklere ve de işleticinin şirket içi çalışma, işletme ve güvenlik talimatlarına uyulmalıdır. Montaj ve kullanma kılavuzu Wilo-Stratos PICO 5

8 2.5 İşletimciler için emniyet tedbirleri Bu cihaz, fiziksel, algılama veya ruhsal engeli olan ya da tecrübe ve/veya bilgi eksikliği bulunan kişiler tarafından kullanılamaz, ancak emniyetlerinden sorumlu bir kişinin denetiminde veya bu kişiden cihazın nasıl kullanılacağına dair talimatlar aldıklarında kullanılabilir. Çocuklar gözetim altında tutulmalı ve cihazla oynamamaları sağlanmalıdır. Soğuk veya sıcak bileşenler üründe/tesiste tehlike oluşturduğunda, bunlarla temasın müşteri tarafından önlenmesi gerekir. Hareketli bileşenlerin temas koruması (örn. kaplin), işletimde bulunan üründen çıkarılmamalıdır. Tehlikeli akışkanların (örn. patlayıcı, zehirli, sıcak) sızıntısı (örn. mil salmastrası), kişiler ve çevre için tehlike oluşturmayacak şekilde tahliye edilmelidir. Ulusal yasal talimatalara uyulmalıdır. Elektrik enerjisinden kaynaklanabilecek tehlikeler engellenmelidir. Yerel ve uluslararası kabul görmüş yönetmelikler ve yöresel elektrik dağıtım kuruluşlarının direktiflerine uyulmalıdır. 2.6 Montaj ve bakım çalışmaları için emniyet tedbirleri İşletici, tüm montaj ve bakım çalışmalarının, bu kılavuzu dikkatle okuyup anlamış, yeterli bilgiye sahip, yetkili ve kalifiye uzman personel tarafından gerçekleştirilmesini sağlamalıdır. Ürün/tesis üzerinde yapılacak çalışmalar yalnızca makine durdurulmuş durumdayken gerçekleştirilmelidir. Ürünü/tesisi durdurmak için montaj ve kullanma kılavuzunda belirtilen yönteme mutlaka uyulmalıdır. Çalışmalar tamamlandıktan hemen sonra tüm emniyet ve koruma teribatları tekrar takılmalı ya da işler duruma getirilmelidir. 6 WILO SE 09/2013

9 2.7 Onaylanmamış ürün değişikliği ve yedek parça üretimi Onaylanmamış ürün değişikliği ve yedek parça üretimi, ürünün/ personelin güvenliği için tehlike oluşturur ve böylece üretici tarafından verilen emniyetle ilgili belgeler geçerliliğini kaybeder. Ürün üzerindeki değişikliklere sadece üretici ile görüşüldükten sonra izin verilir. Orijinal yedek parçalar ve kullanımı üretici tarafından onaylanmış aksesuarlar gerekli güvenlik şartlar sağlamaktadır. Başka parçaların kullanılması, bunların sonuçlarından doğacak herhangi bir yükümlülüğü ortadan kaldırır. 2.8 Hatalı kullanım Teslimatı yapılan ürünün işletim güvenilirliği, sadece montaj ve kullanma kılavuzunun 4. bölümündeki talimatlara uygun olarak kullanıldığında garanti edilir. Katalogda/bilgi sayfasında belirtilen sınır değerleri kesinlikle aşılmamalıdır veya bu değerlerin altına düşülmemelidir. 3 Nakliye ve ara depolama Ürünü teslim aldıktan hemen sonra: Üründe nakliye hasarı olup olmadığı kontrol edilmeli, herhangi bir nakliye hasarı tespit edildiğinde, belirlenen süre dahilinde nakliye firmasına gerekli girişimlerde bulunulmalıdır. DIKKAT! Maddi hasar tehlikesi! Hatalı nakliye ve hatalı ara depolama, ürünün sistem özelliklerinde hasarlara neden olabilir. Pompa, nakliye ve ara depolama sırasında neme, donmaya ve çarpma/darbe sonucu mekanik hasarlara karşı korunmalıdır. Pompa, 10 C ilâ +50 C aralığı dışındaki ısılara maruz bırakılmamalıdır. Montaj ve kullanma kılavuzu Wilo-Stratos PICO 7

10 4 Kullanım amacı Wilo-Stratos PICO ürün serisinin sirkülasyon pompaları, sıcak sulu ısıtma sistemleri ve sürekli değişen debilerdeki benzeri sistemler için tasarlanmıştır. İzin verilen akışkanlar, VDI 2035'e uygun su/ glikol karışım oranı maks. 1:1 olan ısıtıcı sularıdır. Pompanın pompalama verileri, glikol karıştırılırken, oransal karışım miktarına bağlı olarak yüksek vizkoziteye uygun olarak düzeltilmelidir. İşbu kılavuzda amacına uygun kullanıma dahildir. Bunun dışındaki her türlü kullanım, amacına uygun olmayan kullanım olarak kabul edilir. 5 Ürün hakkında bilgiler 5.1 Tip kodlaması Örnek: Wilo-Stratos PICO 25/1-6 Stratos PICO Yüksek verimli pompa 25 Rakorlu bağlantı DN 25 (Rp 1) = minimum basma yüksekliği, m olarak (0,5 m'ye kadar ayarlanabilir) 6 = maksimum basma yüksekliği, Q = 0 m³/h'de m olarak 5.2 Teknik veriler Bağlantı voltajı 1 ~ 230 V ± %10, 50/60 Hz Koruma sınıfı IP Bkz. isim plakası Enerji verimliliği endeksi (EEI ) Bkz. isim plakası Maks. +25 C ortam ısısında su sıcaklığı +2 C ilâ +110 C Maks. +40 C ortam ısısında su sıcaklığı +2 C ilâ +95 C Maks. +60 C ortam ısısında su sıcaklığı +2 C ilâ +70 C * Maks. işletme basıncı 10 bar (1000 kpa) Minimum giriş basıncı +70 C/+95 C/+110 C 0,15 bar/0,3 bar/1,0 bar (15 kpa/30 kpa/100 kpa) * Pompa, aşırı yüklenmeye karşı koruyan, güç sınırlayıcı bir fonksiyona sahiptir. Bu, işletme koşullarına bağlı olarak basma gücünü etkileyebilir. 8 WILO SE 09/2013

11 5.3 Teslimat kapsamı Komple sirkülasyon pompası ısı yalıtım ceketi dahil Wilo-Connector dahil Montaj ve kullanma kılavuzu 6 Tanım ve işlev 6.1 Ürünün tanımı Pompa (şek. 1/1), bir hidrolik, ıslak rotorlu bir motor ve entegre edilmiş frekans konvertörü ile elektronik bir regülasyon modülünden oluşur. Regülasyon modülünde, tüm parametre ayarları ve güncel elektrik tüketimini W olarak ve ilk çalıştırmadan itibaren toplam elektrik tüketimini kwsaat olarak görüntülemek için bir ekran (şek. 1/2) ve kırmızı bir kumanda düğmesi bulunur. 6.2 İşlevler Tüm işlevler, kırmızı kumanda düğmesi ile ayarlanabilir, etkinleştirilebilir veya devre dışı bırakılabilir. O anki güç tüketiminin W cinsinden gösterimi. İlk çalıştırmadan itibaren toplam elektrik tüketiminin kwh cinsinden gösterimi. Basma yüksekliği ayarı, m olarak. Montaj ve kullanma kılavuzu Wilo-Stratos PICO 9

12 Regülasyon şekli: Fark basıncı değişken (Δp-v): Fark basıncı hedef değeri H, izin verilen debi aralığı üzerinden ½H ile H arasında lineer olarak artırılır (şek. 2a). Pompanın oluşturduğu fark basıncı ilgili fark basınç hedef değerine regüle edilir. Termostat valflerindeki akış gürültüleri azaldığı için bu regülasyon şekli, özellikle ısıtıcı olan ısıtma tesisatları için uygundur. Fark basıncı sabit (Δp-c): Fark basıncı hedef değeri H, izin verilen debi aralığında, ayarlı olan fark basıncı hedef değerinde maksimum karakteristik eğriye kadar sabit tutulur (şek. 2b). Wilo tarafından bu regülasyon şeklinin, zeminden ısıtma devrelerinde veya büyük boyutlu boru hatları olan eski ısıtma sistemlerinde, ve de değişmeyen boru şebekesi karakteristik eğrisi olan tüm uygulamalarda örn. Boiler yükleme pompası, kullanılması önerilir. Düşürme işletimi: Etkin olan düşürme işletiminde pompa, bir ısı sensörünün elektronik değerlendirmesi ile ısıtma tesisatının düşürme işletimini izler. Sonra minimum devir hızına geçer. Isı üretici yeniden ısındığında pompa, daha önce ayarlı olan hedef değer sınıfına geri döner. Düşürme işletimi kullanımında pompa, ısıtma sisteminin girişine monte edilmiş olmalıdır. Dynamic Adapt: Dynamic Adapt, yarıdan az tasarım debisinde pompanın kısmi yük alanındaki hedef değerin dinamik adaptasyonudur. Ayarlanan hedef değerden yola çıkarak pompa, ısı ihtiyacını analiz eder ve ayarlanan hedef değer bu analize göre kısme yükle işletimde sürekli olarak düzeltilir. Böylece pompa gücü bir regülasyon aralığı (Fig. 2a) içerisinde asgari enerjiye kadar devamlı optimize edilir. Çok düşük debilerde pompa bunun için bir hidrolik standby'a geçer. Isı ihtiyacının daha fazla olması nedeniyle debi artarsa, güç otomatik olarak yükselir ve kısa reaksiyon süresi sayesinde ısıtma sisteminin yetersiz beslenmesi önlenir. 10 WILO SE 09/2013

13 Hava boşaltma rutini: Hava boşaltma rutini etkinleştirildikten sonra 10 dakika sürer ve ekranda bir geri sayım ile görüntülenir. Tuş kilidi (Hold-Fonksiyonu): Tuş kilidi pompa ayarlarını kilitler ve pompayı istenmeyen veya yetkisiz ayarlara karşı korur. 7 Montaj ve elektrik bağlantısı TEHLİKE! Hayati tehlike! Hatalı yapılan montaj ve elektrik bağlantısı hayati tehlikelere neden olabilir. Montaj ve elektrik bağlantısı sadece uzman personel tarafından ve geçerli yönetmeliklere uygun şekilde yapılmalıdır! Kazaların önlenmesine ilişkin yönetmeliklere uyulmalıdır 7.1 Montaj Pompayı ancak, tüm kaynak ve lehim işlemlerini bitirdikten ve gerektiğinde boru sistemini yıkadıktan sonra monte ediniz. Kolay kontrol veya sökme işlemi için pompayı, erişimi rahat olan bir yere monte ediniz. Açık olan tesislerin girişine monte edildiğinde güvenlik girişi, pompadan önce dallara ayrılmalıdır (DIN 12828). Muhtemel bir pompa değişimini kolaylaştırmak için pompanın önünde ve arkasında kapatma armatürleri monte ediniz. Montajı, muhtemelen sızabilecek olan suyun, regülasyon modülüne damlamayacağı şekilde yapınız. Bunun için üst kesme sürgüsünü yana çekiniz. Isı yalıtım işlemlerinde, pompa motorunun ve modülün yalıtılmamasına dikkat ediniz. Kondens suyu delikleri açık olmalıdır. Montaj, yatay pompa motoru ile gerilimsiz olarak yapılmalıdır. Pompanın montaj konumları için bkz. Şek. 3. Diğer montaj konumları talep üzerine sağlanır. Montaj ve kullanma kılavuzu Wilo-Stratos PICO 11

14 Pompa gövdesindeki ve yalıtım gövdesindeki yön okları, akış yönünü gösterir. Modülün montaj konumu değiştirilmesi gerektiğinde motor gövdesi şu şekilde döndürülmelidir: Isı yalıtım ceketini tornavida aracılığıyla açın ve alın, Alyen başlı cıvataları gevşetin, Motor gövdesini regülasyon modülü ile birlikte çevirin. NOT: Genel olarak tesisi doldurmadan önce motor kafasını döndürün. Dolu olan bir tesiste, motor kafasını döndürürken kafayı pompa gövdesinden çıkarmayın. Suyun pompadan dışarı çıkmaması için motor ünitesine hafifçe bastırarak motor kafasını döndürün. DIKKAT! Maddi hasar tehlikesi! Motor gövdesini döndürüken conta hasar görebilir. Hatalı olan contaları hemen değiştirin. Alyen başlı cıvataları tekrar takın ve iyice sıkın, Isı yalıtım ceketini takın. 7.2 Elektrik bağlantısı TEHLİKE! Hayati tehlike! Hatalı yapılan elektrik bağlantısında, elektrik çarpmasından kaynaklanan hayati tehlike söz konusudur. Elektrik bağlantısı, yalnızca enerji sağlayan yerel kuruluşlar tarafından onaylanmış elektrik tesisatçısı tarafından, ilgili yerel yönetmeliklere uygun olarak yapılmalıdır. Yapılacak her türlü çalışmadan önce elektrik beslemesi kesilmelidir. Regülasyon modülündeki ayar ve kumanda elemanları izinsiz çıkarılırsa, iç taraftaki elektrik bileşenlerine dokunulduğunda elektrik çarpma tehlikesi söz konusudur. Yüksek etkinlikteki pompalar faz açısı kontrolünde çalıştırılmamalıdırlar! 12 WILO SE 09/2013

15 DIKKAT! Maddi hasar tehlikesi! Pompa harici kumanda düzenekleriyle açılıp/kapatıldığında, elektronik sistemde hasarları önlemek için şebeke geriliminin zamanlaması (örn. faz açısı kontrolü) devre dışı bırakılmalıdır. Pompanın zamanlı pompa ayarları ile çalıştırılmasının açık olmadığı zamanlarda, örn. depolama pompalarında, pompanın sinüs biçimli cihaz hızında çalışması için üreticinin sistem kontrolleri geçerli olacaktır. Elektrik türü ve gerilim, isim plakasındaki bilgilere uygun olmalıdır. Wilo-Connector'ün (Şek. 4a - 4e) bağlantısını yapınız. Elektrik şebekesi bağlantısı: L, N, PE. Maksimum ön sigorta: 10 A, ağır Pompayı yönetmeliklere uygun şekilde topraklayın. Wilo-Connector'ün sökme işlemini Şek. 5'e göre yapın. Bunun için bir tornavida gereklidir. Elektrik bağlantısı, VDE 0700/Bölüm 1'e göre bir konnektör tertibatı veya minimum 3 mm kontak açıklığı olan tüm kutuplu bir şaltere sahip, sabit bir bağlantı hattı üzerinden kurulmalıdır. Su damlama emniyeti ve çekme koruması için PG rakor bağlantısında, yeterli dış çapa sahip bir kablo bağlantısı gereklidir (örn. H05VV-F3G1,5). Pompaların, su sıcaklığı 90 C'nin üzerinde olan tesislerde kullanılması durumunda, ısıya dayanıklı olan uygun bir bağlantı hattı döşenmelidir. Bağlantı hattı, kesinlikle boru hattına ve/veya pompa ve motor gövdesine temas etmeyecek şekilde döşenmelidir. Özel durumlarda Triacs/yarı iletken röle üzerinden pompanın açılıp kapanması kontrol edilmelidir. Kumanda sıklığı: Şebek gerilimi üzerinden açma/kapatmalar 100/24 h. 20/h, şebeke gerilimi üzerinden açma/kapama işlemlerinde 1dak. bir kumanda frekansında. Montaj ve kullanma kılavuzu Wilo-Stratos PICO 13

16 8 İlk çalıştırma UYARI! İnsanların zarar görme tehlikesi ve sistem özelliklerinde hasar tehlikesi! İlk çalıştırma işleminin hatalı yapılması, kişilerin zarar görmesine ve sistem özelliklerinde hasarlara neden olabilir. İlk çalıştırma işlemi yalnızca eğitimli uzman personel tarafından yapılmalıdır! Pompanın ve/veya tüm tesisin işletim durumuna (basılan akışkanın sıcaklığına) bağlı olarak tüm pompa çok ısınabilir. Pompaya temas edilmesi durumunda yanma tehlikesi vardır! 8.1 Kumanda Pompa, kırmızı kumanda düğmesi üzerinden kumanda edilir. Döndürüldüğünde Menü noktalarına bakılır ve parametreler ayarlanır. Kısa basıldığında Menü noktaları seçilir ve girilen parametreler onaylanır. 8.2 Dolum ve hava tahliyesi Tesisi kurallara uygun şekilde doldurun ve havasını alın. Pompanın rotor bölümünde hava tahliye işlemi, kısa süreli bir işletimden sonra normalde kendiliğinden gerçekleşir. Ancak rotor bölümünün doğrudan hava tahliyesi gerekli olduğunda hava tahliyesi rutini başlatılabilir. Bunun için, kırmızı düğmeye basıp döndürerek hava tahliyesi için olan sembolü seçin ve basarak etkinleştirin. Sonra kırmızı düğmeyi döndürerek fonksiyonu etkinleştirin (ekranda ON görüntülenir). Hava tahliyesi rutini 10 dakika sürer ve ekranda bir geri sayım ile görüntülenir. Hava tahliye rutini sırasında gürültü oluşabilir. İşlem, kırmızı düğmyi döndürme ve basma yoluyla iptal edilebilir (ekranda OFF görüntülenir). 14 WILO SE 09/2013

17 NOT: Hava tahliye işlevi ile, pompanın rotor bölmesinde birikmiş olan hava uzaklaştırılır. Hava tahliye işlevi ile, ısıtma sistemindeki hava tahliye edilmez. 8.3 Basma yüksekliğinin ayarı Basma yüksekliğinin ayarı için, kırmızı düğmeye basılarak pompa gücü için olan sembol seçilir. Tekrar basılıp kırmızı düğmenin döndürülmesiyle basma yüksekliğinin değeri artırılabilir veya düşürülebilir. Ayarı kırmızı düğmeye basarak onaylayın. Fabrika ayarı: Stratos PICO : 2,5 m Stratos PICO : 4 m 8.4 Regülasyon şekli ayarı (Şek. 2a, 2b) Kırmızı düğmeye basılması ve düğmenin döndürülmesi ile regülasyon şeklinin sembolü seçilir. Bu aşamada tekrar basıldığında ve döndürüldüğünde regülasyon şekilleri arasında seçim yapılabilir. Fark basıncı değişken (Δp-v): Şek. 2a Fark basıncı sabit (Δp-c): Şek. 2b Ayarı kırmızı düğmeye basarak onaylayın. NOT: Dynamic Adapt işlevi etkinse ve aynı anda Δp-c etkinleştirilmişse, Dynamic Adapt işlevi devreden çıkartılır. Bu durum Dynamic Adapt sembolünün 5 kez yanıp sönmesiyle gösterilir, "auto" söner, Dynamic Adapt devreden çıkmıştır. Fabrika ayarı: Regülasyon şekli Δp-v 8.5 Dynamic Adapt işlevinin etkinleştirilmesi Kırmızı düğmeye basılması ve düğmenin döndürülmesi ile Dynamic Adapt işlevinin sembolü seçilir. Bu aşamada tekrar bastığınızda ve çevirdiğinizde Dynamic Adapt etkinleştirilir veya devreden çıkar. "auto" yazısı, Dynamic Adapt'in etkin olduğunu gösterir. "auto" yazısı yanmamışsa, fonksiyon devre dışıdır. Ayarı kırmızı düğmeye basarak onaylayın. Montaj ve kullanma kılavuzu Wilo-Stratos PICO 15

18 NOT: Dynamic Adapt etkinleştirilirken Δp-c regülasyon şekli etkinse, regülasyon şekli otomatik olarak Δp-v olarak değişir. Bu durum, Δp-v sembolünün 5 kez yanıp sönmesiyle gösterilir. Fabrika ayarı: Dynamic Adapt KAPALI 8.6 Düşürme işletimini etkinleştirme Kırmızı düğmeye basılması ve düğmenin döndürülmesi ile düşürme işletimi için olan sembol seçilir. Bu aşamada tekrar basılması ve döndürülmesiyle düşürme işletimi etkinleştirilir (ON) veya devre dışı (OFF) bırakılır. Ayarı kırmızı düğmeye basarak onaylayın. Fabrika ayarı: Düşürme işletimi KAPALI 8.7 Tuş kilidi (Hold-Fonksiyonu) Tuş kilidi etkinleştirilmesi için kırmızı düğmeye basılması ve düğmenin döndürülmesi ile ventilasyon işletimi için olan sembol seçilir. Kırmızı başlıklı düğmeyi 10 saniye boyunca basılı tutun. Ekranda 'on off' yazısı görüntülenir. Bu esnada döndürülerek tuş kilidi etkinleştirilebilir (ON) veya devre dışı bırakılabilir (OFF). Tuş kilidi etkinken, pompa ayarları artık değiştirilemez. 10 saniye sonra ekranda yeniden güç tüketimi ve güç tüketim sayacı görünür. Kırmızı düğmeye basılırsa "Hold" yazısı görüntülenir. Tui kilidinin devre dışı bırakılması da etkinleştirme ile aynı şekildedir. Fabrika ayarı: Tuş kilidi KAPALI NOT: Pompanın kapatılmasıyla tuş kilidi devre dışı bırakılmaz. Tuş kilidinin etkinleştirilmesiyle güç tüketimi sayacı fabrika ayarlarına geri dönmez. Tuş kilidi otomatik olarak etkinleştirilmez, örn. belli bir zaman sonrası için. 8.8 İşletim NOT: Herhangi bir şebeke kesintisinde tüm ayarlar ve göstergeler hafızada tutulur. 16 WILO SE 09/2013

19 Elektrik tüketim sayacını sıfırlama Pompa uyku modundayken kırmızı düğmeye 10 saniye boyunca basın. O anki sayaç durumu ekranda 5 kez yanıp söndükten sonra elektrik tüketim sayacı sıfırlanır. Fabrika ayarlarına dönme Pompa uyku modundayken kırmızı düğmeye 20 saniye boyunca basın, tüm LED öğeleri 2 saniye için yanar. Pompa tekrar fabrika ayarlarına (teslimattaki duruma) dönmüştür ve ekrandaki elektrik tüketim sayacı sıfır göstermektedir. 9 Bakım TEHLİKE! Hayati tehlike! Elektrikli cihazlardaki çalışmalarda, elektrik çarpmasından kaynaklanan hayati tehlike söz konusudur. Tüm bakım ve tamirat işlemlerinde, pompa gerilimsiz duruma getirilmeli ve yetkisi olmayan kişiler tarafından tekrar çalıştırılamayacak şekilde emniyete alınmalıdır. Bağlantı kablosunda meydana gelebilecek hasarlar ancak uzman bir elektrik tesisatçısı tarafından giderilmelidir. UYARI! Güçlü manyetik alan nedeniyle tehlike! Makinenin iç bölümünde daima güçlü bir manyetik alan vardır. Sökme işleminin hatalı yapılması durumunda kişilerin zarar görmesine ve sistem özelliklerinde hasarlara neden olabilir. Rotoru motor gövdesinden çıkarma işleminin, yalnızca teknik personel tarafından yapılmasına izin verilir! Çark, yatak levhası ve rotordan oluşan ünite, motordan çıkarılırken özellikle kalp pili, insülin pompası, işitme cihazı, implant veya benzeri yardımcı tıbbi cihazlar kullanan kişiler için tehlike söz konusudur. Bunun sonucunda ölüm, ağır yaralanma ve sistem özelliklerinde hasar meydana gelebilir. Bu kişiler için mutlaka çalışma sağlığı ile ilgili bir değerlendirme raporu gereklidir. Montaj ve kullanma kılavuzu Wilo-Stratos PICO 17

20 Monte edilmiş durumda rotorun manyetik alanı, motorun manyetik devresindedir. Böylece makinenin dışında sağlığa zararlı bir manyetik alan saptanmamıştır. Bakım ve onarım çalışmaları yapıldıktan sonra pompayı "Montaj ve elektrik bağlantısı" bölümüne göre monte edin ya da bağlayın. Pompanın çalıştırılması, "İlk çalıştırma" bölümüne göre gerçekleştirilir. 10 Arızalar, nedenleri ve giderilmeleri Arızalar Nedenleri Giderilmesi Pompa elektrik bağlantısı Elektrik sigortası arızalı. Sigortaları kontrol edin. açık olmasına Pompada voltaj yok. Voltaj kesintisini orta- rağmen çalışmıyor. dan kaldırın Pompa gürültülü ses çıkarıyor. Bina ısınmıyor Yetersiz giriş basıncı nedeniyle kavitasyon mevcut Isıtıcı yüzeylerinin ısı gücü çok az Sistem basıncını izin verilen aralıkta artırın Basma yüksekliği ayarını kontrol edin, gerektiğinde daha düşük yükseklik ayarlayın Hedef değeri yükseltin (bkz. 8.3) Düşürme işletimini kapatın (bkz. 8.6) Regülasyon modunu Δp-c olarak ayarlayın 18 WILO SE 09/2013

21 10.1 Arıza sinyalleri Kod no. Arızalar Nedenleri Giderilmesi E04 Düşük voltaj Şebeke tarafında elektrik beslemesi çok düşük E05 Aşırı voltaj Şebeke tarafında elektrik beslemesi çok yüksek Şebeke gerilimini kontrol edin Şebeke gerilimini kontrol edin E10 Blokaj Rotor bloke olmuş Yetkili servisi arayın E11 uyarı bildirimi Kuru çalışma Pompada hava var Su miktarını/basıncını kontrol edin E21 Aşırı yük Motor zorlanıyor Yetkili servisi arayın E23 Kısa devre Çok yüksek motor Yetkili servisi arayın akımı E25 Kontak/sargı Sargı arızalı Yetkili servisi arayın E 30 Modül aşırı sıcak Modülün iç bölümü çok sıcak Bölüm 5.2'deki kullanım koşullarını kontrol edin E 36 Modül arızalı Elektronik bileşenler arızalı Yetkili servisi arayın Arızaların giderilemediği durumlarda lütfen, uzman servislere veya Wilo yetkili servisine başvurunuz. Montaj ve kullanma kılavuzu Wilo-Stratos PICO 19

22 11 Yedek parçalar Yedek parça temini, yerel uzman servisler ve/veya Wilo yetkili servisi üzerinden gerçekleştirilir. Başka soruları ve hatalı siparişleri önlemek için, verilen her siparişte isim plakasında yer alan tüm bilgiler belirtilmelidir. 12 İmha etme Bu ürünün doğru şekilde imha edilmesi ve doğru şekilde geri dönüşümü ile, çevreye verilen zararlar ve kişilerin sağlığı ile ilgili tehlikeler önlenir. 1. Ürünün ve parçalarının imhası için kamusal veya özel imha şirketlerinden faydalanın. 2. Doğru biçimde imha ile ilgili diğer bilgiler belediyeden, imha kurumundan veya ürünün alındığı yerden temin edilir. NOT: Pompa evsel atıklarla birlikte bertaraf edilemez! Geri dönüşüm hakkında ayrıntılı bilgiler için bkz. Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır! 20 WILO SE 09/2013

23

24 NL EG-verklaring van overeenstemming Hiermede verklaren wij dat dit aggregaat in de geleverde uitvoering voldoet aan de volgende bepalingen: Elektromagnetische compatibiliteit 2004/108/EG EG-laagspanningsrichtlijn 2006/95/EG Richtlijn voor energieverbruiksrelevante producten 2009/125/EG gebruikte geharmoniseerde normen, in het bijzonder: zie vorige pagina ES Declaración de conformidad CE Por la presente declaramos la conformidad del producto en su estado de suministro con las disposiciones pertinentes siguientes: Directiva sobre compatibilidad electromagnética 2004/108/EG Directiva sobre equipos de baja tensión 2006/95/EG Directiva 2009/125/CE relativa a los productos relacionados con el consumo de energía normas armonizadas adoptadas, especialmente: véase página anterior SV CE- försäkran Härmed förklarar vi att denna maskin i levererat utförande motsvarar följande tillämpliga bestämmelser: EGElektromagnetisk kompatibilitet riktlinje 2004/108/EG EGLågspänningsdirektiv 2006/95/EG Direktivet om energirelaterade produkter 2009/125/EG tillämpade harmoniserade normer, i synnerhet: se föregående sida FI CE-standardinmukaisuusseloste Ilmoitamme täten, että tämä laite vastaa seuraavia asiaankuuluvia määräyksiä: Sähkömagneettinen soveltuvuus 2004/108/EG Matalajännite direktiivit: 2006/95/EG Energiaan liittyviä tuotteita koskeva direktiivi 2009/125/EY käytetyt yhteensovitetut standardit, erityisesti: katso edellinen sivu. HU EK-megfelel ségi nyilatkozat Ezennel kijelentjük, hogy az berendezés megfelel az alábbi irányelveknek: Elektromágneses összeférhet ség irányelv: 2004/108/EK Kisfeszültségü berendezések irányelv: 2006/95/EK Energiával kapcsolatos termékekr l szóló irányelv: 2009/125/EK alkalmazott harmonizált szabványoknak, különösen: lásd az el z oldalt IT Dichiarazione di conformità CE Con la presente si dichiara che i presenti prodotti sono conformi alle seguenti disposizioni e direttive rilevanti: Compatibilità elettromagnetica 2004/108/EG Direttiva bassa tensione 2006/95/EG Direttiva relativa ai prodotti connessi all'energia 2009/125/CE norme armonizzate applicate, in particolare: vedi pagina precedente PT Declaração de Conformidade CE Pela presente, declaramos que esta unidade no seu estado original, está conforme os seguintes requisitos: Compatibilidade electromagnética 2004/108/EG Directiva de baixa voltagem 2006/95/EG Directiva 2009/125/CE, produtos relacionados com o consumo de energia normas harmonizadas aplicadas, especialmente: ver página anterior NO EU-Overensstemmelseserklæring Vi erklærer hermed at denne enheten i utførelse som levert er i overensstemmelse med følgende relevante bestemmelser: EGEMVElektromagnetisk kompatibilitet 2004/108/EG EGLavspenningsdirektiv 2006/95/EG Direktiv energirelaterte produkter 2009/125/EF anvendte harmoniserte standarder, særlig: se forrige side DA EF-overensstemmelseserklæring Vi erklærer hermed, at denne enhed ved levering overholder følgende relevante bestemmelser: Elektromagnetisk kompatibilitet: 2004/108/EG Lavvolts-direktiv 2006/95/EG Direktiv 2009/125/EF om energirelaterede produkter anvendte harmoniserede standarder, særligt: se forrige side CS Prohláení o shod ES Prohlaujeme tímto, e tento agregát v dodaném provedení odpovídá následujícím p ísluným ustanovením: Sm rnice o elektromagnetické kompatibilit 2004/108/ES Sm rnice pro nízké nap tí 2006/95/ES Sm rnice pro výrobky spojené se spot ebou energie 2009/125/ES pouité harmoniza ní normy, zejména: viz p edchozí strana

25 PL Deklaracja Zgodno ci WE Niniejszym deklarujemy z pe n odpowiedzialno ci, e dostarczony wyrób jest zgodny z nast puj cymi dokumentami: dyrektyw dot. kompatybilno ci elektromagnetycznej dyrektyw niskonapi ciow 2006/95/WE Dyrektywa w sprawie ekoprojektu dla produktów zwi zanych z energi 2009/125/WE. stosowanymi normami zharmonizowanymi, a w szczególno ci: patrz poprzednia strona EL : E -2004/108/E E 2006/95/E 2009/125/E, : RO EC-Declara ie de conformitate Prin prezenta declar m c acest produs a a cum este livrat, corespunde cu urm toarele prevederi aplicabile: Compatibilitatea electromagnetic directiva 2004/108/EG Directiva privind tensiunea joas 2006/95/EG Directiv privind produsele cu impact energetic 2009/125/CE standarde armonizate aplicate, îndeosebi: vezi pagina precedent LV EC - atbilst bas deklar cija Ar o m s apliecin m, ka is izstr d jums atbilst sekojoiem noteikumiem: Elektromagn tisk s savietojam bas direkt va 2004/108/EK Zemsprieguma direkt va 2006/95/EK Direkt va 2009/125/EK par ar ene iju saist tiem produktiem piem roti harmoniz ti standarti, tai skait : skat t iepriek jo lappusi SK ES vyhlásenie o zhode Týmto vyhlasujeme, e kontrukcie tejto kontruk nej série v dodanom vyhotovení vyhovujú nasledujúcim prísluným ustanoveniam: Elektromagnetická zhoda - smernica 2004/108/ES Nízkonapä ové zariadenia - smernica 2006/95/ES Smernica 2009/125/ES o energeticky významných výrobkoch pouívané harmonizované normy, najmä: pozri predchádzajúcu stranu RU, : 2004/108/EG 2006/95/EG, 2009/125/, :. TR CE Uygunluk Teyid Belgesi Bu cihaz n teslim edildi i ekliyle a a daki standartlara uygun oldu unu teyid ederiz: Elektromanyetik Uyumluluk 2004/108/EG Alçak gerilim yönetmeli i 2006/95/EG Enerji ile ilgili ürünlerin çevreye duyarl tasar m na ili kin yönetmelik 2009/125/AT k smen kullan lan standartlar için: bkz. bir önceki sayfa ET EÜ vastavusdeklaratsioon Käesolevaga tõendame, et see toode vastab järgmistele asjakohastele direktiividele: Elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv 2004/108/EÜ Madalpinge direktiiv 2006/95/EÜ Energiamõjuga toodete direktiiv 2009/125/EÜ kohaldatud harmoneeritud standardid, eriti: vt eelmist lk LT EB atitikties deklaracija iuo paymima, kad is gaminys atitinka ias normas ir direktyvas: Elektromagnetinio suderinamumo direktyv 2004/108/EB emos tampos direktyv 2006/95/EB Su energija susijusi produkt direktyva 2009/125/EB pritaikytus vieningus standartus, o b tent: r. ankstesniame puslapyje SL ES izjava o skladnosti Izjavljamo, da dobavljene vrste izvedbe te serije ustrezajo slede im zadevnim dolo ilom: Direktiva o elektromagnetni zdruljivosti 2004/108/ES Direktiva o nizki napetosti 2006/95/ES Direktiva 2009/125/EG za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, povezanih z energijo uporabljeni harmonizirani standardi, predvsem: glejte prejnjo stran

Pioneering for You. Wilo-TOP-STG/-STGD. Montaj ve kullanma kılavuzu. 2 132 207-Ed.02 / 2013-12-Wilo

Pioneering for You. Wilo-TOP-STG/-STGD. Montaj ve kullanma kılavuzu. 2 132 207-Ed.02 / 2013-12-Wilo Pioneering for You Wilo-TOP-STG/-STGD tr Montaj ve kullanma kılavuzu 2 132 207-Ed.02 / 2013-12-Wilo Şek. 1: Şek. 2: Şek. 3: Şek. 4: 1~ 1~230V Şek. 4: 3~ Şek. 5: Şek. 6: Şek. 7: Montaj 1ve Genel kullanma

Detaylı

Kontrol Paralel Profibus DP Modbus Foundation Fieldbus

Kontrol Paralel Profibus DP Modbus Foundation Fieldbus Çok turlu aktüatörler SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Kontrol ünitesi: elektro mekanik Aktüatör kontrol ünitesi ile birlikte AUMATIC Kontrol Paralel Profibus DP Modbus Foundation Fieldbus Kullanma talimatı

Detaylı

Conex DIS-D, Conex DIS-PR

Conex DIS-D, Conex DIS-PR GRUNDFOS TALİMATLARI Conex DIS-D, Conex DIS-PR Ölçüm amplifikatörü ve kontrolör Montaj ve kullanım kılavuzu Declaration of conformity Declaration of conformity GB: EC declaration of conformity We, Grundfos,

Detaylı

Advanced Energy AE 3TL 40 46. Kurulum ve Kullanım Kullanım Kılavuzu

Advanced Energy AE 3TL 40 46. Kurulum ve Kullanım Kullanım Kılavuzu Advanced Energy AE 3TL 40 46 Kurulum ve Kullanım Kullanım Kılavuzu Mart 2015 570-10143-00A COPYRIGHT Bu el kitabı ve içindeki bilgiler Advanced Energy Industries, Inc. şirketinin fikri mülkiyetindedir.

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU UĞUR USMART DC İNVERTER KLİMALAR

KULLANIM KILAVUZU UĞUR USMART DC İNVERTER KLİMALAR KULLANIM KILAVUZU UĞUR USMART DC İNVERTER KLİMALAR BU KULLANIM KILAVUZU AŞAĞIDA YAZAN MODELLERİ KAPSAMAKTADIR. USMART 9 USMART 12 USMART 18 USMART 24 BİLGİLENDİRME Değerli Müşterimiz, Uğur Soğutma A.Ş.

Detaylı

Kullanma Kılavuzu Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 E/B

Kullanma Kılavuzu Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 E/B Split tipi hava/su ısı pompası 6 720 648 125-78.1I 6 720 810 499 (2014/02) Kullanma Kılavuzu Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 E/B aşağıdaki parçalardan oluşur: ODU 7,5-12t ile birlikte WPLS 7,5 veya 12IE ODU

Detaylı

Yoğuşmalı Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 Y LCD BK 25 Y LCD

Yoğuşmalı Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 Y LCD BK 25 Y LCD Yoğuşmalı Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 Y LCD BK 25 Y LCD Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmiş olan ürünümüzün size en

Detaylı

0212727tr 004 12.2009. Elektrikli kırıcı tabanca EHB 11 BL, BLM, BLS. Kullanma kılavuzu

0212727tr 004 12.2009. Elektrikli kırıcı tabanca EHB 11 BL, BLM, BLS. Kullanma kılavuzu 0212727tr 004 12.2009 Elektrikli kırıcı tabanca EHB 11 BL, BLM, BLS Kullanma kılavuzu Üretici Wacker Neuson SE Preußenstraße 41 80809 München www.wackerneuson.com Tel.: +49-(0)89-354 02-0 Fax: +49-(0)89-354

Detaylı

GRUNDFOS TALİMATLARI. AR kontrol ünitesi. Kurulum ve çalıştırma talimatlarına ek bilgiler

GRUNDFOS TALİMATLARI. AR kontrol ünitesi. Kurulum ve çalıştırma talimatlarına ek bilgiler GRUNDFOS TALİMATLARI AR kontrol ünitesi Kurulum ve çalıştırma talimatlarına ek bilgiler 2 Türkçe (TR) Montaj ve kullanım kılavuzu İngilizce orijinal metnin çevirisi. İÇINDEKILER Sayfa 1. Bu dokümanda kullanılan

Detaylı

İşletme kılavuzu. Patlama Korumalı Üç Fazlı Motorlar, Asenkron Motorlar. Baskı 10/2008 16715373 / TU

İşletme kılavuzu. Patlama Korumalı Üç Fazlı Motorlar, Asenkron Motorlar. Baskı 10/2008 16715373 / TU Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler Patlama Korumalı Üç Fazlı Motorlar, Asenkron Motorlar Baskı 10/2008 16715373 / TU İşletme kılavuzu SEWEURODRIVE Driving the world İçindekiler

Detaylı

TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR

TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR Bedienungsanleitung Operating insuctions Mode d emploi Használati utasítás Insukcja obsługi Инструкция по зксплуатации Návod k obsluze Návod na obsluhu Upute za

Detaylı

Kullanma kılavuzu. Elektrikli kırıcı tabanca 25, 65, 75. 0226245tr / 003

Kullanma kılavuzu. Elektrikli kırıcı tabanca 25, 65, 75. 0226245tr / 003 Kullanma kılavuzu Elektrikli kırıcı tabanca EH 25, 65, 75 04.2011 0226245tr / 003 Üretici Wacker Neuson SE Preußenstraße 41 80809 München www.wackerneuson.com Tel.: +49-(0)89-354 02-0 Fax: +49-(0)89-354

Detaylı

Üç Fazlı Ani Su Isıtıcısı Kullanma Kılavuzu B 500 TRF

Üç Fazlı Ani Su Isıtıcısı Kullanma Kılavuzu B 500 TRF Üç Fazlı Ani Su Isıtıcısı Kullanma Kılavuzu B 500 F Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi

Detaylı

Lcd Çift Eşanjörlü Kombi

Lcd Çift Eşanjörlü Kombi Lcd Çift Eşanjörlü Kombi DGK 20 HR DGK 20 BI Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmiş olan ürünümüzün size en iyi verimi sunmasını

Detaylı

Hava Tahrikli Diyafram Pompalar VERDERAIR VA 15 TALĠMATLAR PARÇA LĠSTESĠ 819.6900

Hava Tahrikli Diyafram Pompalar VERDERAIR VA 15 TALĠMATLAR PARÇA LĠSTESĠ 819.6900 TALĠMATLAR PARÇA LĠSTESĠ Hava Tahrikli Diyafram Pompalar 819.6900 Rev. Y TR Sıvı aktarım uygulamaları içindir.. Sadece profesyonel kullanım içindir. 100 psi; 0.7 MPa; 7 bar Maksimum Sıvı Çalışma Basıncı

Detaylı

Referans Kitapçığı. Elektrik Şebeke Koruması. Sepam seri 10

Referans Kitapçığı. Elektrik Şebeke Koruması. Sepam seri 10 Referans Kitapçığı Elektrik Şebeke Koruması Sepam seri 10 İçindekiler Güvenlik Bilgisi.....................................................7 Kitapçık Hakkında...................................................9

Detaylı

Montaj, Kullanma ve Servis Kılavuzu

Montaj, Kullanma ve Servis Kılavuzu 6303 5737 04/2003 TR Kullanıcı için Montaj, Kullanma ve Servis Kılavuzu Oda Termostatı RC10 Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Önsöz Bu cihaz ilgili norm ve yönetmelikler tarafından istenen şartları yerine

Detaylı

Durum İşletme modu Isıtma modu. Brülör durumu Açık

Durum İşletme modu Isıtma modu. Brülör durumu Açık Kullanıcı için işletme kılavuzu AM Gösterge modülü Durum İşletme modu Isıtma modu Brülör durumu Açık Wolf GmbH Posta kutusu 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Faks 08751/741600 İnternet: www.wolf-heiztechnik.de

Detaylı

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu AL 161 B AL 181 B AL 181 BS AL 182 B AL 191 B

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu AL 161 B AL 181 B AL 181 BS AL 182 B AL 191 B Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu AL 161 B AL 181 B AL 181 BS AL 182 B AL 191 B Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen

Detaylı

Açık kasa dizel jeneratör seti. Kullanım Kılavuzu

Açık kasa dizel jeneratör seti. Kullanım Kılavuzu Açık kasa dizel jeneratör seti Kullanım Kılavuzu Tek faz: KDE25E KDE30E KDE35E Üç faz: KDE13E3 KDE30E3 KDE45E3 KDE75E3 KDE20E3 KDE35E3 KDE60E3 KDE100E3 High speed: KDE40E3 Model yapısı(kde60e3 örnek alınmıştır)

Detaylı

Montaj İşletime Alma Bakım

Montaj İşletime Alma Bakım Pos: 2 /Layout/Titel _M ontage Inbetri ebnahme War tung @ 0\mod_1257953072735_31542.doc @ 31659 @ Pos: 3 /Layout/Hinweis_D eckbl att @ 0\mod_1257492952667_31542.doc @ 31598 @ === Ende der Liste für T extmar

Detaylı

SKM ÇOK KADEMELİ SANTRİFÜJ POMPALAR. MONTAJ, İŞLETME, BAKIM ve ONARIM KILAVUZU. Pompa Tipi :... Pompa Seri No :... Man. Yükseklik :...

SKM ÇOK KADEMELİ SANTRİFÜJ POMPALAR. MONTAJ, İŞLETME, BAKIM ve ONARIM KILAVUZU. Pompa Tipi :... Pompa Seri No :... Man. Yükseklik :... SKM SKM ÇOK KADEMELİ SANTRİFÜJ POMPALAR MONTAJ, İŞLETME, BAKIM ve ONARIM KILAVUZU Pompa Tipi :... Pompa Seri No :... Debi :...m³/h Man. Yükseklik :...m Motor Gücü :...kw Devir Sayısı :...d/dak BK SKM 0

Detaylı

AL 422 T AL 423 T AL 423 TS

AL 422 T AL 423 T AL 423 TS AL 422 T AL 423 T AL 423 TS Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen üründen en iyi verimi almanızı istiyoruz. Bu nedenle,

Detaylı

Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 HP LCD BK 20 HPT LCD BK 26 HP LCD

Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 HP LCD BK 20 HPT LCD BK 26 HP LCD Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 HP LCD BK 20 HPT LCD BK 26 HP LCD Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Beko ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş

Detaylı

Montaj ve İşletme Kılavuzu

Montaj ve İşletme Kılavuzu Tahrik tekniği \ Tahrik otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servis Montaj ve İşletme Kılavuzu R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W Serisi Redüktörler Baskı 03/2012 19336985 / TR SEW-EURODRIVE Driving the

Detaylı

Düşük ve yüksek voltajlı üç fazlı indüksiyon motorlar

Düşük ve yüksek voltajlı üç fazlı indüksiyon motorlar Motorlar Otomasyon Enerji İletim ve Dağıtım Kaplamalar Düşük ve yüksek voltajlı üç fazlı indüksiyon motorlar M serisi - Kolektör halkası rotoru - Yatay Kurulum, Çalıştırma ve Bakım Kılavuzu Kurulum, çalıştırma

Detaylı

Kullanım Talimatları 8417.8/14-TR BOAX BOAXMAT S S SF SF BOAX BOAXMAT

Kullanım Talimatları 8417.8/14-TR BOAX BOAXMAT S S SF SF BOAX BOAXMAT Kullanım Talimatları 8417.8/14-TR BOAX BOAXMAT BOAX BOAXMAT S S SF SF 1. Uygunluk Beyanı... 2. Kısmen tamamlanış makineler için montaj beyanı... 3. Genel... 4. Emniyet... 5. Nakliye ve geçici depolama...

Detaylı

VIESMANN VITODENS 200-W Gaz yakıtlı duvar tipi yoğuşmalı kazan 15,4-150,0 kw Çok kazanlı sistem olarak 2700,0 kw'a kadar

VIESMANN VITODENS 200-W Gaz yakıtlı duvar tipi yoğuşmalı kazan 15,4-150,0 kw Çok kazanlı sistem olarak 2700,0 kw'a kadar VIESMANN VITODENS 200-W Gaz yakıtlı duvar tipi yoğuşmalı kazan 15,4-150,0 kw Çok kazanlı sistem olarak 2700,0 kw'a kadar Planlama Kılavuzu VITODENS 200-W Tip B2HA Gaz yakıtlı duvar tipi yoğuşmalı kazan

Detaylı

Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 HK LCD

Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 HK LCD Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 HK LCD Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını

Detaylı

PSE18...PSE370 Tipi Yumuşak Yolvericiler Kurulum ve Devreye Alma Kılavuzu

PSE18...PSE370 Tipi Yumuşak Yolvericiler Kurulum ve Devreye Alma Kılavuzu PSE18...PSE370 Tipi Yumuşak Yolvericiler Kurulum ve Devreye Alma Kılavuzu PSE 18-600-70 PSE 18-600-70 PSE 18-600-70 Bu kılavuzun sahibi: 2 PSE18...PSE370 Tipi Yumuşak Yolvericiler Kurulum ve Devreye Alma

Detaylı