SERMAYE PİYASALARINDA HİSSE SENEDİ HALKA ARZLARI VE SONRASINDA UYGULANAN FİYAT İSTİKRARI YÖNTEMLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SERMAYE PİYASALARINDA HİSSE SENEDİ HALKA ARZLARI VE SONRASINDA UYGULANAN FİYAT İSTİKRARI YÖNTEMLERİ"

Transkript

1 SERMAYE PİYASALARINDA HİSSE SENEDİ HALKA ARZLARI VE SONRASINDA UYGULANAN FİYAT İSTİKRARI YÖNTEMLERİ Metin Özhan Kurumsal Finansman

2 Bu çalışmanın hazırlanmasında bana yol gösteren değerli hocam Sayın Dr. Reha Tanör e, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. İcra Kurulu Başkanı Sayın Metin Ar a, Genel Müdür Yardımcısı Sayın Çağan Erkan a ve Kurumsal Finansman Müdürü Sayın Akın Aydın a vermiş oldukları destek için teşekkür ederim. Bu çalışma Galatasaray Üniversitesi Ekonomi Hukuku İkinci Öğretim Yüksek Lisans Programı Dönem Projesi olarak hazırlanmış olup referans gösterilmek suretiyle kaynak olarak kullanılabilir. ii

3 İÇİNDEKİLER GİRİŞ HİSSE SENEDİ HALKA ARZLARI Hisse Senedi Nedir? Halka Arz ve Hisse Senedi Halka Arzları Halka Arzlarda Aracı Kuruluş İhraççı İlişkileri Halka Arza Hazırlık Süreci Halka Arz Süreci Halka Arz Sonrası FİYAT İSTİKRARI İŞLEMLERİ Tanım Fiyat İstikrarını Sağlamaya Yönelik Yöntemler Doğrudan Alım Ek Alım Hakkı (Green Shoe Option) Ceza Fiyat İstikrarı İşlemlerinin İşlevi Yabancı Mevzuatlardaki Düzenlemeler Avrupa Birliği Mevzuatı Amerika Birleşik Devletleri Mevzuatı Türk Mevzuatı ve Uygulamalar Türk Mevzuatı Uygulamalar Türk Traktör ve Doğuş Otomotiv Halka Arzları SONUÇ KAYNAKÇA EK iii

4 GİRİŞ Serbest ekonomi sisteminde küçük ve orta boylu işletmelerden büyük sanayi şirketlerine pek çok şirket için temel amaç kâr etmek ve bulundukları piyasada pazar paylarını arttırarak bu kârı en üst seviyeye getirmektir. Bunu sağlamak için firmalar üretimde bulunur ve bu üretimin geliştirilmesini, mal ve hizmetlerden oluşan ürünlerin tanıtılmasını sağlayacak faaliyetlerde bulunurlar. Şirketlerin faaliyetlerini devam ettirebilmek ve sektörde gelişerek öne çıkabilmek için zaman zaman kendi kaynaklarının sağlayacağı finansman olanaklarından daha fazlasına ihtiyaç duydukları gözlenmektedir. Böyle durumlarda gerekli kaynakların sağlanması için şirketler finansman olanağı bulunan diğer ekonomik aktörlere başvurmaktadır. Temel ekonomi sektörlerinin içinde ihtiyaç duyulan finansmanı sağlamak için başvurulabilecek iki piyasa bulunmaktadır. Bunlardan kaynak arayışında bulunan firmalar dışında, günlük yaşantılarının getirdiği gereksinimler nedeni ile de insanlar tarafından son derece iyi bilinen para piyasası, diğeri ise para piyasasına oranla sokaktaki insan tarafından sürekli bir şekilde kullanmadığından fazla dikkatini çekmeyen, ancak buna rağmen diğeri kadar öneme sahip olan sermaye piyasalarıdır. Para piyasalarında faaliyet gösteren finansal kuruluşlar, bu kuruluşlar bankalar başta olmak üzere finansman sağlama yolunda çeşitli yöntemlerle para toplayan kuruluşlardır. Bireylerin tasarruflarını ve kendi bünyelerinde toplanan diğer mevduatı, karşılığında bu paraları bünyelerinde tuttukları süre ile orantılı olarak serbest piyasada oluşan belirli faiz karşılıkları ödemek suretiyle toplarlar. Bu finansman kuruluşları toplamış oldukları paraları, kendi yasal çerçevelerinin izin verdiği oranda (Basel prensipleri ve ülkelerin bankacılık sistemlerinin yasal zorunluluk olarak belirlediği diğer unsurlar) ihtiyaç sahiplerine kredi olarak sunarlar. Bu noktada finansal kuruluşlar küçük birikimleri olan kesim ile kaynak ihtiyacı olan kesim arasında aracı konumunda bulunmakta ve talep edenlere verdikleri kredilerin faizleri ile topladıkları tasarruflar arasındaki farkı kendilerine gelir olarak almaktadırlar. Kendilerine kredi yolu ile kaynak sağlayan firmalar için, kredilerin geri ödemesi sırasında ödenen faizler, kullanılan kaynak üstünde önemli boyutlara ulaşabilecek maliyet oluşturmaktadır. Bu şekilde gerçekleştirilen finansman yöntemi daha ziyade kısa vadelidir. Şirketlerin kaynak yaratmak amacıyla başvuracakları bir diğer yöntem ise sermaye piyasalarıdır. Sermaye piyasası olarak adlandırdığımız piyasa, finansman ihtiyacı duyan 1

5 firmalar ile tasarruf sahiplerinin pazarda karşılaştıkları ve finansman talebi ile finansman arzının araya başka bir aracı kuruluş girmeksizin karşı karşıya geldiği piyasalardır. Sermaye piyasalarından elde edilen kaynakların maliyeti kaynak talep eden firmalar açısından arada ödeme yapılan başka bir aracı kuruluş (bankalar ve diğer aracılar) bulunmamasından dolayı daha düşük maliyetli ve para piyasalarından elde edilen kaynaklara oranla daha uzun vadeli olabilmektedir. Bu piyasalar aracılığıyla tasarruflarını değerlendiren tasarruf sahibi için ise elinde bulunan tasarrufları başka para piyasasında aktif olan bankaların benzeri bir aracılık sistemi olmadığı için daha yüksek getiriler elde edebilen tasarruf sahibi için ise daha kazançlı olabilmektedir. Bilinen para piyasalarından farklı bir şekilde işleyen finansal piyasaların yaygınlaşması ile birlikte bu piyasaların kendi özellikleri çerçevesinde ilişkileri, bu piyasalarda alış veriş yapan tarafların yükümlülük ve haklarını belirleyen kurallar oluşmuştur. Öz kaynaklarının yanında klasik bankacılık sisteminin sağlamış olduğu kredi olanaklarının da dışında sermaye piyasalarından borçlanmak isteyen firmalar diğer kuralların yanında bu sistemin de kurallarına uymak zorundadırlar. Sermaye piyasalarında zamanla piyasa aktörlerinin taleplerine bağlı olarak çeşitli borçlanma araçları ortaya çıkmış ve bu araçlar hukuk sistemi ile düzenlenmektedir. Türk Hukuku nda da bu piyasalarda işlem gören borçlanma araçları düzenlenmiştir. İşte Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde belirlenmiş olan bu araçlara Kanunun 3. maddesinde belirtilmiş olan genel ad ile Sermaye Piyasası Araçları adı verilmektedir. Çok çeşitli sermaye piyasası araçları bulunmak ile beraber sermaye piyasası araçlarını ortak özellikleri hukuki açıdan kıymetli evrak niteliği taşımalarındadır. Bu araçların nelerden oluştuğu ilgili maddede ve Sermaye Piyasası Kurulu nun düzenlediği diğer kurallar çerçevesinde belirlenmekte olup, geniş yatırımcı kitlelerine ulaşmaları ise halka arz yolu ile gerçekleşmektedir. Çıkarıldıkları ülkelerde veya özel kurallar çerçevesinde çıkarıldıkları ülkeler dışındaki ülkelerin menkul kıymet piyasalarında işlem görmeleri nedeniyle sürekli göz önünde olan ve takip edilen sermaye piyasası aracı hisse senetleridir. Diğer sermaye piyasası araçlarından farklı olarak hisse senetleri, ellerinde bulundukları kişilere, paylarını temsil ettiği şirkette ortaklık hakkı vermektedir. Yatırımcısına sabit getiri yerine, ortağı konumunda bulunduğu şirketin dönem sonunda elde etmiş olduğu kardan, yatırımcının sahip olduğu pay oranında kar payı alma hakkı dışında, paydaşlara şirketin ortağı olarak sahip olunan pay oranı ile bağlı 2

6 olmakla beraber, şirket yönetimine katılma, denetçi atanmasını talep etmek 1 vb. gibi yönetsel haklar da tanımaktadır. Diğer sermaye piyasası araçlarında olduğu gibi hisse senetlerinin de piyasaya çıkışı halka arz yöntemi ile gerçekleşir. Belirli bir büyüklüğe ulaşan şirketler, bu çalışmada da incelendiği üzere çeşitli sebeplerden ötürü hisse senetlerini halka arz etmek suretiyle paylarını yatırımcılarla paylaşmak yoluna giderler. Hisse senetlerinin halka arzı olarak tanımlanan bu operasyonlar, şirketini halka arz ederek bünyesine yeni ortaklar ve bu ortaklar tarafından sağlanacak olan kaynaklar katmak isteyen şirketler ile bu işin aracılığını yürüten aracı kuruluşlar ve varsa diğer danışmanlar aracılığı ile yürütülmektedir. Şirket hisse senetlerini halka arz ederken, yatırımcılar tarafından hisse senetlerine olan talep bu şirkete, şirketin ortaklarına ve yönetimine olan güvenin de bir yansıması olarak düşünülmektedir. İşte bu nedenle hisse senetlerini diğer sermaye piyasası araçlarından daha farklı bir yerde tutmak gerekmektedir. Borsalarda pek çok yatırımcı ellerindeki hisse senetlerini fiyatlarının belirli sürelerdeki fiyat değişikliklerine göre alıp satmak suretiyle kar elde etmek istemektedir. İleriye dönük olarak yapılan tahminlerde geçmişe dönük olan verilerin de önemli bir yeri olduğu göz önüne alınacak olursa, halka yeni arz edilen ve borsada işlem görecek olan bir hisse senedinin, borsadaki ilk gününde, hisse senedini ihraç eden tarafından destekleneceğinin bilinmesi ve/veya desteklediğinin görülmesi, henüz yeni doğmuş bir hisse senedinin ilk adımlarını sağlam atması ve borsada tutunması için önemlidir. Piyasaya arz edilen hisse senetlerinin ihtiyaç duyduğu bu yardım için çeşitli yöntemler mevcut olup uluslararası borsalarda kullanılmaktadır. Ülkemizde de Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile kurumsallaştırılan bu uygulamalar mevzuatımızda yeni sayılabilecek kadar gençtir. Hazırlamış olduğumuz bu çalışmada fiyat destek mekanizmaları adı verdiğimiz bu yöntemleri tanıtabilmek için ilk olarak hisse senedi ve halka arz kavramlarını tanıtacak, ardından hisse senedi halka arzlarının piyasa aktörleri için olan önemine ve halka arz sonrasında gerçekleştirilen fiyat destek mekanizmaları üzerinde duracağız. Varolan en gelişmiş sermaye piyasası olarak tanımlayabileceğimiz Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği ndeki kurallar çerçevesinde bu mekanizmaların nasıl düzenlendiğine yer verecek, Türkiye deki mevcut düzenleme ile karşılaştırma olanağı bulacağız. Piyasalarımızda 1 Pay sahibinin hakları; malvarlıksal haklar, katılma hakları, aydınlatma hakları, koruyucu haklar olarak tanımlanmaktadır. Bu haklar ile beraber, madalyonun diğer yüzü olarak, pay sahibinin diğer ortaklara ve şirkete karşı yükümlülükleri de bulunmaktadır. 3

7 yakın zamanda düzenlenen fiyat destek mekanizmalarının, düzenlenmesinden bu yana gerçekleştirilen halka arz işlemlerinde ne şekilde kullanıldığını ve bunun sonuçlarını irdeleyerek Türkiye de uygulanan sistemin ne derece yeterli olduğunu bulmaya çalışacağız. 4

8 1. HİSSE SENEDİ HALKA ARZLARI 1.1. Hisse Senedi Nedir? Anonim ortaklıklarda, şirketin oluşumunda temel unsur paydır. Şirkete katılan ortakların her biri, şirkete olan katkıları karşılığında, oluşturulan şirkette belirli bir oranda pay a sahip olurlar. Şirket ortaklarının sahip olduğu paylar ve oranı ortaklar açısından önemlidir 2. Ortaya çıkış sebebine bakılarak değerlendirildiği takdirde pay, şirketin esas (veya ödenmiş) sermayesinde şirket ortağının sahip olduğu oranı temsil eder. Sermayenin bu şekilde bölünmüş olan paylarının birbirine eşit değerleri olma zorunluluğu bulunmayabilir ancak ortakların sahip olduğu payların toplamı daima şirketin sermayesini vermektedir. Pay sahibi, şirkete, elinde bulundurduğu payların toplamının sermayeye oranı kadar ortak konumdadır. Anonim ortaklıklar bu şekilde paylara bölünmüştür. Şirketin paylara bölünmüş olması şirketin ortaklarına, şirkete karşı sorumluluklar yüklemektedir (sermaye taahhüdü gibi). Bununla beraber, madalyonun bir diğer yüzü olarak, şirket ortakları çeşitli haklara da sahip olurlar. Bölünmüş olan her payın, pay sahibinin şirkette sahip olduğu hakları temsil ettiğinden, önemi büyüktür. Şirketin pay sahipleri, sermayeye koymuş oldukları sermaye oranında şirketin ve paylarının kendilerine sağladıkları haklara sahiptirler. Anonim ortaklıklarda payların özelliklerinden bir diğeri bahsettiğimiz payların kıymetli evrak niteliğinde senetlere bağlanabilmesidir. Ticaret Kanunu nda anonim ortaklıkların paylarının senede bağlanması gibi bir zorunluluk bulunmamaktadır. Hisse senedine bağlanan payın alınıp satılması, el değiştirmesi daha kolay bir şekilde gerçekleşebilmesi ve temsil ettiği payın tedavül olanağının artmasından dolayı payları temsil eden hisse senetleri tercih edilebilmektedir. Ticaret Kanunu nda anonim ortaklıklara hisse senedi basılması mecburiyeti olmasa da, Sermaye Piyasası Kanunu na göre halka açık anonim ortaklıklarda paylarını temsil eden hisse senetlerinin bastırılarak sahiplerine verilmesi zorunluluğu bulunmaktadır 3. Senede bağlanan paylarla diğer paylar arasında hakların miktarı veya muhtevası veya sınırları açısından hiçbir farklılık yoktur 4. 2 POROY Reha, TEKİNALP Ünal, ÇAMOĞLU, Ersin; Ortaklıklar ve Kooperatif Hukuku, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş, 9. Bası, İstanbul 2003, sf Kasım 2005 tarihinden bu yana şirket paylarını temsil eden hisse senetlerinin basılması mecburiyeti ortadan kalkmış olup, işlem gören paylar Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından takip edilmektedir. 4 POROY Reha, TEKİNALP Ünal, ÇAMOĞLU, Ersin; Ortaklıklar ve Kooperatif Hukuku, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş, 9. Bası, İstanbul 2003, sf 624 5

9 1.2. Halka Arz ve Hisse Senedi Halka Arzları Halka arzın tanımı Sermaye Piyasası Kanunu nun üçüncü maddesinde Sermaye piyasası araçlarının satın alınması için her türlü yoldan halka çağrıda bulunulmasını; halkın bir anonim ortaklığa katılmaya veya kurucu olmaya davet edilmesini; hisse senetlerinin borsalar veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda devamlı işlem görmesini; bu kanunlar dolaysıyla halka açık anonim ortaklıkların sermaye artırımları dolayısıyla paylarının veya hisse senetlerinin satışını ifade eder. şeklinde verilmektedir. Tanımdan da anlaşıldığı üzere halka arz kavramı, genelde düşülen yanılgının aksine sadece şirketlerin hisse senetlerinin halka arzı için değil, yine aynı Kanunda ve ilgili mevzuatta düzenlemesi yapılan tüm sermaye piyasası araçları için kullanılmaktadır. Buna karşın konumuz olan halka arz sonrası fiyat destek mekanizmaları sadece hisse senetlerinin halka arzı sonrasında gerçekleştirilmekte, bu çerçevede şirketinin hisse senetlerini halka arz eden şirket veya ortaklar ile aracı kuruluşlar arasındaki ilişkiler önem kazanmaktadır. Bu nedenle halka arz sonrası fiyat destek mekanizmalarını anlamak için halka arz sırasında tarafların talep ve endişelerini daha iyi kavramak gerekmektedir. Hisse senetlerinin halka arzı, sermaye artırımı yöntemi ile ortakların kendi paylarını satmaları olarak iki şekilde söz konusu olmaktadır. Şirketine ek kaynak sağlamak ve yapısını güçlendirmek isteyen şirket için kullanılacak yöntem sermaye artırımına gitmektir. Sermaye artırımı yöntemi belirlendiği durumda şirket oluşan yeni hisseleri halka arz etmek suretiyle satabilir ve bu yolla edindiği geliri bünyesine dahil eder. Bu yöntemle şirkete getirilen finasman dış kaynaklı olarak ifade edilir. Şirketin sermayesi ile birlikte ortak sayısında da artış görülebilir. Bu tip halka arzlara, birincil halka arz adı verilmektedir ( IPO Initial Public Offerings ). Hisse senetlerinin halka arz edildiği bir diğer nokta ise sermaye şirketinin mevcut ortaklarının isteyenlerin kendi ellerindeki payları temsil eden hisse senetlerini satmak yoluyla gerçekleştirilen halka arzlardır. Bu şekilde gerçekleştirilen halka arzlara Anglosakson sistemde, ikincil halka arz ( SPO Secondary Public Offering ) adı verilmektedir. 6

10 1.3. Halka Arzlarda Aracı Kuruluş İhraççı İlişkileri Sermaye Piyasası Kanunu na göre, şirketlerin yapacakları hisse senetleri halka arzlarında yine aynı mevzuat ile yetkileri ve çalışma prensipleri belirli çerçeve içine alınmış olan aracı kuruluşlardan halka arz sürecinde aracılık hizmeti almaları için bir mecburiyet bulunmamaktadır. 5 Bu durumdan, isteyen ihraççıların mevzuatın belirlemiş olduğu prosedürü takip etmek ve gerekli belgeleri hazırlamak suretiyle Kurul a yapacakları başvurunun ardından hisse senetlerini halka arz edebilecekleri anlaşılmaktadır. Kanunda varolan serbestiye karşılık SPK tarafından yayınlanan Seri V No:46 sayılı Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğin 41. maddesinde sermaye piyasası araçlarının halka arzının, sermaye piyasası aracını halka arz eden ihraççı ile aracı kuruluş arasında yapılacak yazılı bir anlaşmaya bağlanması mecburi kılınmıştır. Bu sözleşmeye yetkilendirme sözleşmesi adı verilmektedir. Bu nedenle Türkiye de gerçekleştirilen halka arz işlemlerinde ihraççılar aracı kuruluşların verdikleri bu hizmeti alarak halka arz işlemlerini gerçekleştirirler. Bir halka işlemine bir bütün olarak bakıldığında işlemini halka arz işlemini üç bölümde incelemek mümkündür. Halka arza gidilen yolda ilk süreç olan bu zaman zarfında ihraççı ortaklık halka arza hazır hale getirilir, halka arz ile ilgili hazırlıklar yapılır, mevzuat gereklilikleri yerine getirilir. Bu bölüme Halka Arza Hazırlık Süreci adını vermek uygun olacaktır. Halka arza hazırlık sürecini takip eden ikinci süreç, halka arz işleminin gerçekleştirildiği Halka Arz sürecidir. Üçüncü ve son aşama ise özellikle halka arz edilen hisse senetlerinin borsa ve benzeri diğer piyasalarda işlem görmesi halinde önem kazanan Halka Arz Sonrası süreçtir. Bu süreç, hisse senetlerinin teşkilatlanmış piyasalarda işlem görmesi halinde bu çalışmanın konusunu içeren Fiyat Destek İşlemleri ni da kapsamaktadır. Halka arz sürecinin anlaşılmasına yardımcı olmak ve hisse senedi halka arzlarında görülen uygulamalardan bahsetmek için bu üç sürece, mevzuatta bulunmayan yönleri açısından kısaca değinmekte fayda vardır. Aracı kuruluşların halka arz işlemi kapsamında gerçekleştirdiği hizmetler genel hatlarıyla SPK nun yayınladığı Seri V No:46 Sayılı Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kurululara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği nde belirtilmiştir Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu nun Sermaye Piyasası Araçlarının halka satışı başlıklı 7. Maddesinde Kurul, pay sahiplerinin ve yatırımcıların haklarını korumak amacıyla, sermaye piyasası araçlarının halka arz veya satışının gerektiğinde satın alma taahhüdü ile birlikte aracı kuruluşlar aracılığıyla yapılmasını isteyebileceği belirtilmiştir. Bununla beraber günümüzde halka arzların hepsi aracı kuruluşlar tarafından gerçekleştirilmektedir. 7

11 Şirketler halka arz sürecine girmeden evvel, bu düşüncelerini, piyasada bu tür işlemleri gerçekleştiren aracı kuruluşların üst düzey yöneticilerine aktarırlar. Ardından bu talebi değerlendirmek isteyen kuruluşlardan kendilerine olası bir halka arz ile ilgili sunum yapmalarını, olası bir halka arz işlemi durumunda aracı kuruluşun kendilerine ne gibi imkanlar sunabileceğini göstermelerini ve aracı kuruluşun planladığı halka arz yol haritasını görmek isterler. Aracı kuruluşların Kurumsal Finansman Departmanı nda çalışan yöneticiler ve yardımcıları şirketin faaliyette bulunduğu sektöre ilişkin bilgileri ve kendilerine sağlanması durumunda şirketin kendi finansal durumuna ilişkin diğer bilgileri değerlendirerek halka arzı düşünen şirkete yapacakları sunumla kendilerinden teklif istenen diğer aracı kuruluşlar arasından sıyrılarak; teklif veren aracı kuruluşun halka arz işlemlerinin konusunda çok iyi olduğunu düşündükleri bir aracı kuruluş olması, bağlı oldukları grubun bir aracı kuruluşu olması nedeni ile birlikte çalışmak zorunda oldukları bir aracı kuruluş veya karar verme sürecinde önemli rol oynayan başka bir neden bulunmadığı takdirde, kendilerine en iyi teklifi sunan aracı kuruluşu halka arz sürecinde hizmet alacakları aracı kuruluş olarak görevlendirirler. Halka arz süreci, şirket yetkililerinin bu yöndeki niyetlerini kesin olarak ortaya koymalarını ardından halka arz işlemine aracılık edecek olan aracı kuruluşu seçmeleri ile birlikte başlar Halka Arza Hazırlık Süreci İhraççı şirketin halka arzda beraber çalışacağı aracı kuruluşun belirlenmesinin ve bu kuruluşun yetkili kılınmasının ardından halka arz süreci başlar. Bu yetkilendirmenin ardından taraflar birbirlerine karşı yükümlülükler üstlenirler 6. Yetkilendirme sözleşmesinin yapılmasının ardından aracı kuruluş halka arz ile ilgili konularda genel koordinatör konumunu alır ve halka arza hazırlık süreci başlamış olur. Bu süreç zarfında aracı kuruluş, ihraççının halka arz için gerekli olan yasal prosedürleri işleme koyması ve ihraççının yapısını halka arza hazır hale getirmesi için çalışmalar yapılması, SPK nezdinde gerekli başvuruların yapılması gibi sürece ilişkin işleri takip eder. Bu çerçevede halka arz sırasında yayınlanacak olan izahname ve sirküler ile yurtdışı pazarlamada kullanılacak olan izahnamenin 7 (prospectus) 6 Taraflara halka arz sürecinde çeşitli yükümlülükler yükleyen yetkilendirme sözleşmeleri ve tarafların bu yükümlülükler ile ilgili daha detaylı bilgi için bkz. TANÖR, Reha; Türk Sermaye Piyasası, 2. Cilt (Halka Arz) Beta Yayınları, Kasım 2000, Sf 264 vd. 7 Halka arz sürecinde hazırlanan en önemli doküman, yatırımcılara ortaklığın ayrıntılı tanıtımı ile geleceğe dönük yatırım planlarına yönelik olan bilgilerin verildiği ve ortaklığı yatırımcı önünde taahhüt altına sokan izahnamedir. İzahname SPK nezdinde kaydettirilip yayınlansa da yurtdışında yapılan pazarlama çalışmalarında kullanılmak üzere ikinci bir izahname hazırlanmaktadır. Sektörün çalışanları tarafından prospectus olarak adlandırılan bu doküman ortaklığın yabancı yatırımcılara olan taahhütlerini içermekte ancak herhangi bir resmi otorite tarafından kontrol edilmemekte, bir onaya tabi olmayıp kaydedilmemektedir. 8

12 hazırlanmasını temin eder ve bu dokümanların hazırlanması sürecinde yardımına ihtiyaç olabilecek hukuk danışmanlarının, SPK na yapılan başvuruda ve izahnamelerde yer verilen, yurtdışında ve yurtiçinde yapılacak olan pazarlama sürecinde de yatırımcılar tarafından talep edilecek olan mali tabloların mevzuat tarafından kabul edilen uluslararası standartlara göre hazırlanmasını temin etmek için ihtiyaç duyulacak olan denetçi firmanın ve yardımına ihtiyaç duyulabilecek diğer danışmanların seçilerek çalışmalarını sağlar 8. SPK ya yapılacak başvuru için yapılan çalışmaların yanında aracı kurulun yapmış olduğu bir diğer işlem de halka arzın yapısına yönelik çalışmalardır. Halka arz edilecek olan anonim ortaklık ile aracı kuruluş arasında yapılan çalışmalar neticesinde halka arzın sermaye artırımı şeklinde mi yoksa ortak satışı şeklinde mi yapılacağı, tahsisat grupları ve bunların oranları gibi konularda karara varılır. Aracı kuruluşun gerçekleştirdiği bir diğer önemli görev ortaklığın detaylı incelemesinin gerçekleştirilmesi, bulunduğu sektör, kendi mali yapısı ve genel ekonomik konjonktür ile karşılaştırılarak halka arz değerinin tespit edilmesidir. Değerleme işlemi tarafların hak ve yararlarını yakından ilgilendirdiği için üzerinde çok dikkatle çalışılmasını gerektirir. 9 Ortaklığa ait olarak ihraç edilecek hisse senedinin değeri ihraççı, aracı, yatırımcı üçgeninde değişik açılara göre farklı beklentilerin konusudur. i) Hisse senetlerinin satışından sağlayacağı kaynağın olabilecek en üst seviyede olmasını isteyen ihraççı hisse senedinin fiyatının yüksek olmasını, belirlenmiş olan primli fiyattan çıkarılması planlanan hisse senetlerinin hepsinin satılmasını ve halka arz işlemi bittikten sonra da hisse senetlerinin teşkilatlanmış piyasalarda işlem görmesi halinde fiyatında belirli bir istikrarın sağlanmış olmasını ve buna bağlı olarak da kendi itibarının kuvvetli olmasını ister. ii) Piyasaya sürülecek olan hisse senetlerini almak düşüncesinde olan yatırımcı, hisse senetlerini herhangi bir alıcının da isteyeceği gibi olabilecek en düşük fiyattan almak ister. 8 Halka arz işleminde yabancı yatırımcılara da satış yapılmasının planlanması durumunda seçilecek olan danışmanlar işlemin başarısı için büyük önem taşımaktadır. Yabancı yatırımcılar, kendilerine teklif edilen halka arzdan hisse senedi almak için talepte bulunmadan önce payları halka arz edilen ortaklığın hukuki ve finansal yapısını kendilerine sunulan raporlarla ayrıntılı bir şekilde incelemektedirler. İnceleme sırasında hazırlanmış olan mali tablolar ve diğer bilgilerin uluslararası camiada tanınan ve çeşitli işler kapsamında daha evvel çalışmış oldukları ve finans çevrelerinde de tanınan uluslararası firmalar olmalarına dikkat etmekte ve genelde bu firmalar tarafından hazırlanmış olan raporlara itimat etmektedirler. Bu sebeple danışman seçimi büyük önem taşımakta, halka arzın maliyetini yükseltse dahi işlemin başarısı için olmazsa olmaz niteliği taşımaktadır. 9 TANÖR, Reha; Türk Sermaye Piyasası, 2. Cilt, Sf. 302, Beta Yayınevi, Kasım

13 Bu sayede ödemiş olduğu fiyata bağlı kazancı en üst seviyede tutacak, piyasalarda işlem görmesi halinde elindeki hisse senedini elden çıkararak alım satım arasındaki karı en üst seviyede tutmak isteyecektir. Dolayısıyla yatırımcı satın alacağı hisse senedinin kendisine iskontolu fiyattan teklif edilmesini ister. iii) Halka arz edilecek hisse senetlerinin satışına aracılık edecek ve bundan gelir edecek olan aracı kuruluş ise hem ihraççının hem de satıcının talepleri doğrultusunda çeşitli endişeler içermektedir. Aracı kuruluş, yetkilendirme sözleşmesini almak için çaba gösterdiği müşterisi olan ihraççıyı memnun etmek, memnun kalmaması halinde başka aracı kuruluşla çalışmasını engellemek ve aracılık işlemi neticesinde elde edeceği aracılık gelirini artırmak için ihraca konu hisse senedinin birim fiyatını olması gereken değerden yüksek tutmak eğilimi gösterebilir. Buna karşın fiyatın olması gereken seviyenin üstünde tutulması halinde, yatırımcılardan halka arza gelecek olan ilginin düşük olması ihtimali, ihraç edilen payların satılamaması durumunda aracı kuruluşun taahhüt etmiş olduğu yüklenim 10 kapsamında ihraççıya karşı olan yükümlülükleri ve başarısız bir halka arzın lideri olarak sektörde kaybedeceği itibar, halka açılacak olan ortaklığın hisse senetlerinin fiyatlandırılmasında aracı kuruluşu daima gerçekçi çalışma yapmaya iten etkenlerdir. Halka arza hazırlık sürecince gerçekleştirilen bir diğer çalışma da pazarlama ve tanıtım faaliyetleridir. Bu faaliyetleri, yurtiçinde halka azda liderlik üstlenen aracı kuruluş; yurtdışında ise lider aracı kuruluş global koordinatör sıfatıyla kendisi veya halka arz edilecek olan ortaklık ile beraber seçilen bir yabancı aracı kuruluş yürütür 11. Yurtiçinde ve yurtdışında yapılacak pazarlama faaliyetleri halka arzın başarısı için önemlidir. Yurtiçinde halka arz edilecek ortaklığın tanıtımı aracı kuruluş ve şirket yetkililerinin katılımı ile gerçekleştirilen ve aracı kuruluşların araştırma ve kurumsal finansman departmanlarının katıldığı Analist Sunumu toplantıları ile gazete ve dergilerde yapılan ilanlar ve çeşitli diğer yayınlarla gerçekleştirilir. Yurtdışında satış yapılması düşünülen halka arzlarda aracı kuruluşun yetkilileri ile bazı hallerde ihraççıdan temsilciler beraber uluslararası finans merkezlerine ve kurumsal 10 Halka arza aracılık faaliyetleri kapsamında yer alan yüklenim türleri için bkz. Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Tebliği (Seri V No 46) Md Türk şirketlerinin halka arzlarının yurtdışında pazarlanması halinde genelde tanınmış bir yabancı aracı kuruluşun yurtdışı pazarlama ve satış işlemlerinde önemli rol oynadıklarını görmekteyiz. Bu şekilde yapılan pazarlama faaliyetleri yatırımcılara, uluslararası danışmanların sağladığı güvenceye benzer bir güvence sağlamaktadır. 10

14 yatırımcılara bir veya iki haftalık tanıtım gezileri düzenleyerek halka az edilecek olan ortaklığın tanıtımını yaparlar. Bu tanıtım gezilerine roadshow adı verilmektedir. Yurtdışında yapılan tanıtımlar sırasında, yurtiçinde SPK tarafından onaylanarak kayda alınacak olan izahname henüz onaylanmamış olduğundan, yabancı yatırımcılara sadece yurtdışı yatırımcılara verilen prospectus verilir. Prospectus, herhangi bir ülkenin yetkili otoritesi tarafından kayda alınmaz. Halka arz işlemi dahilinde, ihraççı ve aracı kurumun resmi olarak yükümlülüklerini belirten izahnamenin yetkili bir otorite tarafından onaylanmasından evvel aslında bir kaydı olmayan bir başka izahname (prospectus) ile talep toplanması, verilen taahhütlerin finansal piyasalarda yetkili otoriteler tarafından sağlanan güvencelerin yanında, kurumların birbirlerinin sözlerine verdikleri değer ile finansal piyasalarda karşılıklı güven unsurunun ne derece önemli olduğunun en büyük göstergesidir. Yurtdışında gerçekleştirilen bu tanıtım gezileri sırasında gerçekleştirilen bir diğer önemli aşama Book Building in gerçekleştirilmesidir. Yurtdışında gerçekleştirilen çalışmalar süresince lider aracı kuruluş pazarlamasını yaptıkları şirketin paylarına olan talebi belirlerler. Şirket ile ilgilenen yatırımcılar halka arz neticesinde tanıtımı yapılan ortaklığın hisse senetlerinden ne kadar talepte bulunacaklarını bildirirler. Book building işleminin gerçekleştirilmesinin ardından elde edilen veriler ile halka arza olan talep ölçülür ve gerektiği takdirde halka arz fiyatı gözden geçirilir. Gelecek olan taleplere ilişkin bilgi edinildiğinden ek satış hakkının kullanılıp kullanılmayacağına ilişkin olarak bazı veriler elde edilebilir. Bu konuya ilerideki bölümlerde değinilecektir Halka Arz Süreci Halka arz süreci ile ilgili çalışmaların ardından hazırlanmış olan izahname, talep toplama tarihleri ve belirlenen fiyat aralığı SPK na kayda alınma başvurusu yapılması için iletilir. SPK haftada bir gerçekleştirdiği haftalık Kurul Toplantılarında konuyu görüşmesinin ve onaylanmasının hemen ardından halka arz ile ilgili olarak yayınlanması gereken sirküler gazetelerde yayınlanır. Sirkülerde talep toplama tarihleri, halka arz fiyatı (fiyat aralığı uygulanması söz konusu ise fiyat aralığı), talep toplayacak olan konsorsiyum üyeleri belirtilir. Konsorsiyum üyeleri talep toplama gününde gelen yatırımcıların taleplerini ve beraberinde talep etmiş oldukları miktara karşılık gelen hisse senedi satın alım bedellerini alırlar. Talep toplama süresince SPK tarafından kayda alınmış olan izahname ve sirkülerin örnekleri isteyen yatırımcılara verilmek üzere başvuru yerlerinde hazır bulundurulur. Konsorsiyum üyeleri talep toplama işlemi başlamadan evvel ihtiyaç duyacakları basılı izahname ve sirküler seti 11

15 miktarını konsorsiyum liderine iletirler. Talep toplama işleminin sona ermesinin ardından, üyeler kendilerine gelen talepleri lider aracı kuruluşa iletirler. Talep toplama süresince toplanan paralar halka arz için oluşturulmuş ola özel bir hesapta tutulur. Lider aracı kuruluş kendisine iletilen talep listelerini birleştirerek gelen talep doğrultusunda talep sahiplerine paylarına düşen hisse senetlerini dağıtır. Dağıtım işlemi sırasında, aracı kuruluş talep eden yatırımcılar arasında halka arz işlemine katılması yasaklı kişilerin 12 olup olmadığını kontrol eder ve bu tür kimselerden gelmiş olan talepler iptal edilerek paraları kendilerine iade edilir. Talep toplama işleminin ardından kesin talebin satışa sunulan hisse senedi miktarından fazla olması halinde izahnamede gerekli açıklamaların yapılması koşuluyla, bu talebi karşılamak amacıyla ek satış gerçekleştirilebilir 13. Hisse senedi talep eden yatırımcıların listesinin ihraççı tarafından onaylanmasının ardından talep toplama işleminin sonuçları SPK ya, hisse senetlerinin teşkilatlanmış piyasalarda işlem görmesi isteniyorsa İMKB ye gönderilir. Halka arz süreci bununla beraber sona ermiş olur Halka Arz Sonrası Temel amacına sadık kalındığı takdirde, halka arz işlemi talep toplamasının ardından yatırımcılara paylarına düşen hisse senedi dağıtımlarının yapılması, sonuçların SPK ya bildirilmesi ve halka arzın SPK tarafından onaylanmasının, onaylanan listelerde ismi bulunan yatırımcıların hesaplarına hisse senetlerinin virmanlarının yapılmasının ardından sona erer. Yapılan bu son işlemlerin ardından halka arz kavramı çerçevesindeki işlemler sona ermiş olur. Halka açık anonim ortaklıklar hakkındaki hakim olan kanı hepsinin Borsa da işlem gördüğü şeklindedir. Oysa bir anonim ortaklığın halka açık olması hisse senetlerinin teşkilatlanmış herhangi bir piyasada işlem görmesi anlamına gelmediği gibi, bir şirketin halka açık anonim ortaklık sıfatı kazanması için paylarını halka arz etmesi gibi bir zorunluluk da bulunmamaktadır 14. Buna karşın, hisse senetlerinin talep toplanması yolu ile halka arz edilen şirketler aynı zamanda senetlerinin Borsa pazarlarında işlem görmesini arzu etmekte ve bu nedenle başvuruda bulunarak şirketlerini kotasyona aldırmaktadırlar 15. Bir şirketin 12 Konsorsiyum üyesi aracı kuruşların kurumsal finansman departmanlarında çalışanlar, ihraççının ortakları ve bu kişilerin birinci derece hısımları halka arz işlemlerinden hisse senedi talep edemezler. 13 Hisse Senetlerinin Kurul Kaydına Alınmasına ve Satışına İlişkin Esaslar Tebliği (Seri I No 26) Md. 21, 1inci fıkra. 14 Sermaye Piyasası Kanunu nun 11inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca ortaklarının sayısı 250 yi geçen bir anonim ortaklık Halka Açık Anonim Ortaklık Sayılmakta ve Sermaye Piyasası Mevzuatı na tabi olmaktadır. Kurul Ağustos 2005 tarihli Yeni Sermaye Piyasası Kanunu Tasarısı Taslağında bu sayıyı 500 e çıkarmıştır. 15 İMKB Kotasyon Yönetmeliği Md.6; Bir menkul kıymetin ilgili pazara kabulüne ihraççı kuruluşun veya elinde söz konusu menkul kıymetten Yönetim Kurulunca tespit edilecek asgari miktarda bulunduran borsa üyeleri ile ilgili menkul kıymetin halka arzına aracılık hizmeti veren aracı kuruluşun başvurusu üzerine Yönetim Kurulu karar verebilir. 12

HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖRME

HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖRME HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖRME Borsa İstanbul Pazarlama ve Satış Bölümü T: 0212 298 25 50 F: 0212 298 25 00 www.borsaistanbul.com www.bilincliyatirimci.org HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM

Detaylı

GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI

GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI Ders Kodu: 1002 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı,

Detaylı

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2 Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2 Ders Kodu: 1004 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı, Türev Araçlar Sınavı Bu çalışma

Detaylı

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi OCAK 2010 1 Bu notlar; Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından

Detaylı

SERMAYE PİYASASI, BANKACILIK, SİGORTACILIK VE ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI

SERMAYE PİYASASI, BANKACILIK, SİGORTACILIK VE ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI SERMAYE PİYASASI, BANKACILIK, SİGORTACILIK VE ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI www.firstgate.com.tr SERMAYE PİYASASI, BANKACILIK, SİGORTACILIK VE ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI SERMAYE PİYASASI, BANKACILIK, SİGORTACILIK

Detaylı

İMKB ve Sermaye Piyasaları 5

İMKB ve Sermaye Piyasaları 5 İMKB ve Sermaye Piyasaları 5 Borsaların Piyasa Değeri 8 Borsalarda Şirket Sayıları 9 İMKB ve Endeks Performansları 10 İMKB ve Halka Arzlar 12 Halka Arz Nedir? 16 Halka Arzın Tanımı 17 Halka Arzın Avantajları

Detaylı

Sermaye Piyasası ve Finansal Kurumlar Dersi.Sayfa 1. 200 Soruda İMKB

Sermaye Piyasası ve Finansal Kurumlar Dersi.Sayfa 1. 200 Soruda İMKB Sermaye Piyasası ve Finansal Kurumlar Dersi.Sayfa 1 200 Soruda İMKB 1- Piyasa Nedir, Kaça Ayrılır? Piyasa, alıcı ve satıcıların karşılaştıkları; mal dolaşımının gerçekleştirildiği yerdir. Piyasalar, iktisadi

Detaylı

Cevaplarla Borsa ve Sermaye Piyasası

Cevaplarla Borsa ve Sermaye Piyasası Cevaplarla Borsa ve Sermaye Piyasası www.imkb.gov.tr İçindekiler Sermaye Piyasaları 3 Sermaye Piyasası Kurulu 5 İstanbul Menkul Kıymetler Borsası 8 Piyasalar ve Pazarlar 10 Hisse Senetleri 12 Yatırım Fonları

Detaylı

GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI

GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI Ders Kodu: 1002 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı,

Detaylı

Gelişen İşletmeler Piyasası GIP

Gelişen İşletmeler Piyasası GIP Gelişen İşletmeler Piyasası GIP www.imkb.gov.tr İÇİNDEKİLER İMKB Gelişen İşletmeler Piyasası (GİP) Nedir? 1 Hisse Senetleri Piyasası (HSP) ile GİP e Yapılacak Başvuru Sürecinin Temel Farkları Nelerdir?

Detaylı

SERMAYE PİYASASI BANKACILIK SİGORTACILIK ve ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI

SERMAYE PİYASASI BANKACILIK SİGORTACILIK ve ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI T.C. KAMU GÖZETİMİ MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MODÜL - III SERMAYE PİYASASI BANKACILIK SİGORTACILIK ve ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Sudi APAK Doç.

Detaylı

ŞİRKET BİRLEŞME-DEVRALMA VE HALKA ARZI

ŞİRKET BİRLEŞME-DEVRALMA VE HALKA ARZI ŞİRKET BİRLEŞME-DEVRALMA VE HALKA ARZI Şirket Satın Alama Birleşmelerinde Temel Amaçlar Azınlık Hissesinin satın Alınması Joint Venture (50-50) Çoğunluk Hissesinin satın Alınması %100 Satın Alma Şirket

Detaylı

DİĞER TEŞKİLATLANMIŞ PİYASA VE BORSALAR

DİĞER TEŞKİLATLANMIŞ PİYASA VE BORSALAR DİĞER TEŞKİLATLANMIŞ PİYASA VE BORSALAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi MART 2010 Bu notlar; Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği tarafından () Lisanslama Sınavlarına

Detaylı

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Dayanak, Tanım ve Kısaltmalar

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Dayanak, Tanım ve Kısaltmalar Resmi Gazete Sayı: 27323 Resmî Gazete Tarihi: 18 Ağustos 2009 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ KISIM Amaç, Dayanak, Tanım ve Kısaltmalar MADDE 1 (1)

Detaylı

GüNDeM SAYI 101 OCAK 2011 ISSN 1304-8155

GüNDeM SAYI 101 OCAK 2011 ISSN 1304-8155 sermaye piyasasında GüNDeM SAYI 101 OCAK 2011 ISSN 1304-8155 Açığa Satış (sayfa 8) Merkezi Karşı Taraf (sayfa 23) TSPAKB TSPAKB Adına İmtiyaz Sahibi E. Nevzat Öztangut Başkan Genel Yayın Yönetmeni İlkay

Detaylı

1.GİRİŞ 2. DÜNYADA MERKEZ BANKALARI:

1.GİRİŞ 2. DÜNYADA MERKEZ BANKALARI: 1.GİRİŞ Hemen her ülkede para ve kredi işlerinin ekonomik ihtiyaca göre ayarlanması zorunluluğu, devletin ve bankaların kısa vadeli kredi ihtiyacını karşılayan nihai bir kredi kurumuna ihtiyaç duyulması

Detaylı

TRANSFER FİYATLANDIRMASI AÇISINDAN GRUP İÇİ (HOLDİNG) YÖNETİM HİZMETLERİ. A. Feridun Güngör 1 Hakan Orhan 2 I. GİRİŞ

TRANSFER FİYATLANDIRMASI AÇISINDAN GRUP İÇİ (HOLDİNG) YÖNETİM HİZMETLERİ. A. Feridun Güngör 1 Hakan Orhan 2 I. GİRİŞ TRANSFER FİYATLANDIRMASI AÇISINDAN GRUP İÇİ (HOLDİNG) YÖNETİM HİZMETLERİ A. Feridun Güngör 1 Hakan Orhan 2 I. GİRİŞ Globalleşme, teknolojik imkânlardaki gelişmeler, maliyet baskısı ve kontrolü artırma

Detaylı

13 Mart 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28586 YÖNETMELİK. Sermaye Piyasası Kurulundan:

13 Mart 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28586 YÖNETMELİK. Sermaye Piyasası Kurulundan: 13 Mart 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28586 Sermaye Piyasası Kurulundan: YÖNETMELİK EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KURULUŞ VE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU ÖZEL DURUMLAR REHBERİ Eylül 2013, Ankara

SERMAYE PİYASASI KURULU ÖZEL DURUMLAR REHBERİ Eylül 2013, Ankara SERMAYE PİYASASI KURULU ÖZEL DURUMLAR REHBERİ Eylül 2013, Ankara İÇİNDEKİLER I. YASAL ÇERÇEVE... 4 II. SÜREKLİ BİLGİLER... 4 1. SÜREKLİ BİLGİLERİN AÇIKLANMASINA İLİŞKİN ESASLAR... 4 2. SERMAYE PİYASASI

Detaylı

Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça Sorulan Sorular Sıkça Sorulan Sorular İçindekiler I- Para Politikası ve Enflasyon Hedeflemesi... 1 II- Finansal İstikrar... 13 III- TCMB Döviz Kuru Politikası ve Rezerv Yönetimi... 16 IV- Emisyon... 28 V- Sermaye ve Hissedarlık

Detaylı

PAYLARIN ĠHRACINA ĠLĠġKĠN ESASLAR TEBLĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

PAYLARIN ĠHRACINA ĠLĠġKĠN ESASLAR TEBLĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar PAYLARIN ĠHRACINA ĠLĠġKĠN ESASLAR TEBLĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, halka açık ortaklıkların sermaye artırımı yoluyla paylarının ihracına, mevcut paylarının

Detaylı

TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notudur

TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notudur TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notudur Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../... tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın

Detaylı

ÖZEL DURUMLAR REHBERİ

ÖZEL DURUMLAR REHBERİ ÖZEL DURUMLAR REHBERİ 1 İÇİNDEKİLER I. YASAL ÇERÇEVE... 3 II. İÇSEL BİLGİLER... 3 1. İÇSEL BİLGİ NEDEN AÇIKLANMALIDIR?... 3 2. İÇSEL BİLGİ NEDİR?... 3 2.1. Bilginin Niteliklerinin Belirli Olması... 4 2.2.

Detaylı

Yatırım Kuruluşlarının internet sitesinde yer verilmesi gerekenler;

Yatırım Kuruluşlarının internet sitesinde yer verilmesi gerekenler; Yatırım Kuruluşlarının internet sitesinde yer verilmesi gerekenler; a) Hangi tür hizmetleri sunmaya yetkili oldukları HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 23/12/1996 tarihinde kurulmuştur. Ödenmiş sermayesi

Detaylı

REFERANS MENKUL DEĞERLER A.Ş.

REFERANS MENKUL DEĞERLER A.Ş. REFERANS MENKUL DEĞERLER A.Ş. YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU Önemli Açıklama: Şirketimiz tarafından sunulan İşlem Platformu üzerinden yapacağınız Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri

Detaylı

Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi

Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi www.pwc.com.tr Yeni Türk Ticaret Kanunu Düzenlemelerine Uygun Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi İçindekiler Standartlar ve İçerik 4 I. Yönetim Kurulu Başkanı/ İcra Kurulu Başkanı (CEO)/Genel Müdür

Detaylı

kéçáê=_ì=hìêìãë~ä v åéíáã\

kéçáê=_ì=hìêìãë~ä v åéíáã\ Kurumsal Yönetim Serisi kéçáê=_ì=hìêìãë~ä v åéíáã\ Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği ve Deloitte ortak yayını OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri nin yayınlanmış olduğu 1999 yılından bu yana, ülkemizde konuya

Detaylı

8. Bölüm ÖZEL EMEKLİLİK SİSTEMLERİ. Yrd. Doç. Dr. Faruk AKIN

8. Bölüm ÖZEL EMEKLİLİK SİSTEMLERİ. Yrd. Doç. Dr. Faruk AKIN 8. Bölüm ÖZEL EMEKLİLİK SİSTEMLERİ Yrd. Doç. Dr. Faruk AKIN AMAÇLARIMIZ Bu bölümü tamamladıktan sonra; aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz: Özel emeklilik sistemlerinin dünya genelinde

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2008 YILI KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU Kurumsal Yönetim Uyum Beyanı Şirketimiz, kurumsal yönetimin bütün

Detaylı

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş, Amaç ve Konu MADDE 1 MADDE 2 MADDE 3 MADDE 4 MADDE 5 Kuruluş Şirketin unvanı Amaç ve konu Şirketin merkezi Şirketin süresi

Detaylı