KRDAE TÜRKİYE DEPREM AĞININ GELİŞİMİ: BÜTÜNLEŞİK SİSMİK AĞ TASARIMI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KRDAE TÜRKİYE DEPREM AĞININ GELİŞİMİ: BÜTÜNLEŞİK SİSMİK AĞ TASARIMI"

Transkript

1 KRDAE TÜRKİYE DEPREM AĞININ GELİŞİMİ: BÜTÜNLEŞİK SİSMİK AĞ TASARIMI D. Kalafat 1, M. Suvarıklı 1, Z. Öğütcü 1, K. Kekovalı 1, Y. Güneş 1 M. Yılmazer 1, M. Çomoğlu 1, S. Tunç 1 ve Ö. Çok 1 1 Doktor, Ulusal Deprem İzleme Merkezi, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve DAE., Çengelköy- İstanbul ÖZET: Depremlerin sonuçlarının kontrol altına alınabilmesi için depremlerin sürekli ve eş zamanlı olarak gözlenmesi çok önemlidir. Hasara ve can kaybına neden olabilen büyük depremlerin yerinin ve büyüklüğünün en kısa zamanda ve en doğru şekilde belirlenmesi, ilgili kurumlara ivedi olarak iletilmesi afet ve acil durum yönetimi açısından çok önemlidir. Türkiye de her gün ortalama 60 adet hasar yaratmayan ancak ve her gün birkaç tane insanlar tarafından hissedilebilen deprem meydana gelmektedir. Bu depremlerin de konum ve büyüklüklerinin sağlıklı olarak belirlenmesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) nün ve Enstitüye bağlı Ulusal Deprem İzleme Merkezi (UDİM) in temel faaliyetlerinden birisini oluşturmaktadır. KRDAE, özellikle 1999 depremlerinde yaşanan olumsuzlukları ve konu ile ilgili olarak dünya çapındaki gelişmeleri dikkate alarak, ülke çapında Deprem Ağını geliştirmiş, deprem istasyon sayısını arttırmış ve mevcut istasyonları günün teknolojisine uygun olarak modernize etmiştir ve bu çalışmalarına yoğun bir şekilde devam etmektedir. Modern deprem bilgi sistemlerinin amacı, deprem parametrelerini (oluş zamanı, lokasyonu ve büyüklüğünü) ve yer hareketini karakterize eden parametrelerin dağılımlarının (ivme, hız, deplasman, spektral genlik ve olası hasar ve can kayıplarının) çok çabuk belirleyerek acil yardımın en gerekli olduğu yerleri değerlendirmek ve bu değerlendirmeleri karar verici kurumlara çok çabuk iletmektir. Bu sistemler, aynı zamanda, deprem olan bölgede hızlı yeniden yapılanma ve iyileştirme çalışmaları için nelerin/hangi kaynakların gerekli olacağını belirlemedeki süreci kısaltmaya yardım ve katkıda bulunmaktadır. Bu hedef doğrultusunda Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Ulusal Deprem İzleme Merkezi (UDİM) 2012 yılı sonuna kadar çağdaş teknoloji kullanılarak ülke çapında zayıf hareket (WM) ve kuvvetli hareket (SM) deprem istasyonlarının kurulmasına ve ağ yoğunluğunun arttırılmasına yönelik çalışmalarına devam etmiştir. İstasyonlardan gelen veriler merkezde eş zamanlı kaydedilmekte ve değerlendirilmektedir. Bugün kurumun çalıştırdığı geniş bantlı (BB) deprem istasyonu sayısı 135 adettir. KRDAE Doğu Avrupa nın en gelişmiş deprem ağına sahip kurumlarından birisidir ve istasyonlarının büyük çoğunluğu uydu bağlantılı, geniş-bantlı olarak ileri teknoloji ile hizmet vermektedir. 30 ü kıyılarımızda olmak üzere 80 kuvvetli yer hareketi (SM) istasyonunun kurulumu 2012 yılı içerisinde tamamlamıştır ve bu istasyonların kurulmasına ülke çapında devam edilmektedir. Son yıllarda özellikle Orta, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde meydana gelen deprem etkinliklerinin izlenmesinde, önemli depremlerin kaynak parametrelerinin hesaplanmasında yeni kurulan zayıf ve kuvvetli hareket istasyonlarının büyük katkısı olmaktadır. KRDAE-UDİM in Bütünleşik Sismik Ağ Tasarımında gerçekleştirdiği ve temel aldığı ana hedefler; 1- Gerçek-zamanlı (Real-time) gözlem yapmak, 1

2 2- Depremin kaynağı, oluş mekanizması ile ilgili fiziksel bilgiler edinmeye ve bilimsel çalışma yapmaya yönelik gözlem yapmak, 3- Kritik yapıların yer seçimi konusunda katkı sağlamak, 4- Depremden hemen sonra Deprem Yer Hareketi Dağılım ve Kayıp haritalarını (ShakeMap/ Loss Map) üretmek 5- WM ve SM Deprem Kayıt İstasyonlarının teknolojik olarak gelişmini sağlamak, 6. Deprem veri sorgulamasına yönelik Veri Bankası oluşturmak, ANAHTAR KELİMELER: Deprem ağı, zayıf hareket, kuvvetli hareket, gerçek-zamanlı, veri bankası. AMAÇ Depremlerin önceden belirlenmesi bugünkü teknolojik olanaklarla mümkün değildir. Ancak, depremlerin sonuçlarının kontrol altına alınabilmesi için depremlerin sürekli ve gerçek zamanlı olarak gözlenmesi bugün için tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de çok önem arzetmektedir. Hasara ve can kaybına neden olabilen büyük depremlerin yerinin ve büyüklüğünün en kısa zamanda ve en doğru şekilde belirlenmesi, ilgili kurumlara ivedi olarak iletilmesi afet ve acil durum yönetimi açısından çok önemlidir. Türkiye de 2011 yılında mevcut deprem ağı kullanılarak her gün ortalama 30 adet hasar yaratmayan ancak insanlar tarafından hissedilebilen deprem meydana gelmekte iken, deprem şebekesinin gelişmesi ile birlikte bu yıl günde 60 adet depremin kaydedilmesine olanak sağlanmıştır. Bu depremlerin konum ve büyüklüklerinin daha sağlıklı olarak belirlenmesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) nün ve Enstitüye bağlı Ulusal Deprem İzleme Merkezi (UDİM) in faaliyetlerinden birisini oluşturmaktadır. KRDAE, özellikle 1999 depremlerinde yaşanan olumsuzlukları ve dünya çapındaki gelişmeleri dikkate alarak, ülke çapında Deprem Şebekesini geliştirmekte, deprem istasyon sayısını arttırmaktadır ve mevcut istasyonları günün teknolojisine uygun olarak modernize etmektedir. Modern deprem bilgi sistemlerinin amacı, deprem parametrelerini (oluş zamanı, lokasyonu ve magnitüdünü) ve yer hareketini karakterize eden parametrelerin dağılımlarının (ivme, hız, deplasman, spektral genlik ve olası hasar ve can kayıplarının) çok çabuk belirleyerek acil yardımın en gerekli olduğu yerleri değerlendirmek ve bu değerlendirmeleri karar verici kurumlara çok çabuk iletmektir. Bu sistemler, aynı zamanda, deprem olan bölgede hızlı yeniden yapılanma ve iyileştirme çalışmaları için nelerin / hangi kaynakların gerekli olacağını belirlemedeki süreci kısaltmaya yardım ve katkıda bulunmaktadır. Özellikle sanayileşmiş bölgelerde, depremden sonraki acil müdahale zamanını minimize etmek, can ve mal kaybını azaltmayı hedefleyen arama ve kurtarma faaliyetleri açısından çok önemlidir. Bu acil müdahale sürecini daha da azaltmak, ulaşım, iletişim, finansal şirketler, ticari ve lokal endüstriler için kritik bir öneme sahiptir. Türkiye de Kocaeli (1999) ve Düzce (1999) depremleri ve dünyada yakın zamanda meydana gelmiş depremlerde benzer sistemlerin gerekliliğini açık bir şekilde göstermiştir. Eğer bu sistemlerin hedeflediği bilgiler üretilmiş olsaydı (şiddet haritaları, kayıp haritaları, hasar haritaları vb.) hem acil müdahale zamanı kısaltılabilirdi ve imkanlar gerektiği kadarı ile sağlık, kurtarma ekiplerinin ve ihtiyaçların doğru yerlere gönderilebilmesi sağlanabilirdi. Örneğin 1995 Kobe depremi esnasında sismik ağlar ve iletişim sistemleri, kuvvetli sarsıntı nedeniyle çöktüğünden meydana gelen hasarın genişliği ve büyüklüğü çok saatler sonrasına kadar Tokyo merkezi hükümetince bilinememiştir. 2

3 Deprem sonrası meydana gelen ağır ekonomik kayıplar, iletişim ve ulaşımın durması, doğalgaz santrallerinin servo sistemlerinin olmaması ve bunun sonucu oluşan yangınlar can kaybının ve ağır hasarın artmasına neden olmuştur. Aynı şey 1999 Kocaeli depreminde de yaşanmış ve depremin yarattığı hasar ve daha da önemlisi depremin aletsel dış merkezinin Kocaeli yakınları olmasına rağmen, iletişimin kesilmesi ve Kocaeli-Gölcük ten ilk birkaç saat bilgi alınamaması, ve aynı zamanda depremin Avcılar civarında da ağır hasara neden olması depremin merkezi konusunda tereddütler oluşturmuş ve saatler sonrasına kadar bu belirsizlik devam etmiş ve ağır can kaybı ve hasar ile ilgili net bilgi oluşturulamamış dolayısıyla arama ve kurtarma faaliyetleri ancak biriki gün sonra başlayabilmiştir. Bugün gelinen noktada gerçek zamanlı sistemler deprem ve yer hareketi ile ilgili parametrik bilgileri dakikalar içinde belirleyebilmektedirler. Hatta, yakın gelecekte, bu bilgiler on saniyeler içinde belirlenebilecek, deprem dalgalarının özellikle hasar yaratıcı etkisi olan S- ve yüzey dalgaları, hasara maruz kalacak olan bölgeye varmadan bu bölgedeki önemli-kritik yapılar (elektrik, doğalgaz, nükleer santraller, hızlı tren, metro vb.) uyarılarak otomatik kapatma (shutdown) sistemleri devreye sokulabilecektir. Çok yönlü deprem kayıt istasyonlarından oluşan yoğun sismik ağlar (zayıf hareket ve kuvvetli hareket) kurulmasından sağlanabilecek belki de en büyük yarar, depremde oluşacak yer hareketinin çok daha iyi bilinecek-anlaşılacak olması ve dolayısıyla da yer hareketi dağılımının çok daha iyi tahmin edilebilecek olmasıdır. Bu bağlamda KRDAE özellikle Marmara Bölgesinde Erken Uyarı ve Hızlı Müdahale Sistemini aktif olarak çalıştırmaktadır. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Ulusal Deprem İzleme Merkezi (UDİM) 2013 yılı ilk altı ayı içerisinde çağdaş teknoloji kullanılarak ülke çapında geniş-bantlı ve kuvvetli hareket deprem istasyonlarının kurulmasına ve şebeke yoğunluğunun arttırılmasına yönelik çalışmalarına devam etmiştir. İstasyonlardan gelen veriler merkezde eş zamanlı kaydedilmekte ve değerlendirilmektedir. Bugün kurumun çalıştırdığı geniş bantlı deprem istasyonu sayısı 135 adettir. KRDAE Doğu Avrupa nın en gelişmiş Deprem Şebekesine sahip kurumlarından biri olmuştur ve istasyonlarının büyük çoğunluğu uydu bağlantılı, geniş-bantlı olarak ileri teknoloji ile hizmet vermektedir. Ayrıca çoğunluğu kıyılarımız boyunca olmak üzere 80 adet kuvvetli hareket istasyonunun kurulumunu bu süre içerisinde tamamlamıştır. Özellikle son yıllarda meydana gelen önemli depremler ve bu yörelerin depremselliğinin izlenmesine yönelik olarak Simav ve çevresinde, Van ve çevresinde deprem istasyonları kurulmuş, ayrıca Doğu Anadolu da meydana gelen yoğun aktivitenin izlenmesine yönelik olarak da Bingöl-Karlıova, Muş-Malazgirt, Erzurum- Pasinler, Van-Gevaş, Çayeli, Tunceli, Akkuyu-Mersin geniş bantlı deprem istasyonları faaliyete geçirilmiştir. Bu yılın ilk altı ayı içerisinde ülke çapında kurulmuş olan toplam istasyon sayısı 15 olup, istatistiksel dağılımı aşağıda verilmiştir. Yıllar İstasyon tipi İstasyon tipi Toplam İstasyon Sayısı Zayıf Hareket Kuvvetli Hareket ilk 6 ay

4 2. Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı Ülkemizde yoğun deprem etkinliğinin gözlendiği yörelerde özellikle Doğu Anadolu da Van ve çevresinde geniş bantlı deprem istasyonları faaliyete geçirilmiştir. Türkiye Deprem İstasyonları Şebekesi kapsamında kurulan geniş-bantlı istasyonların güncel dağılımı. Bunun yanında özellikle büyük depremlerde çok değerli bilgi sağlayan kuvvetli yer hareketi (SMA) istasyonlarının kurulumuna bu yılın ilk altı ayında devam edilmiş ve 9 adet SM istasyonunun bu dönem içerisinde kurulumu tamamlanmıştır. 4

5 2. Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı Türkiye Deprem İstasyonları Şebekesi kapsamında kurulan kuvvetli yer hareketi istasyonların güncel dağılımı Türkiye Deprem İstasyonları Şebekesi kapsamında kurulan geniş bantlı (BB) ve kuvvetli yer hareketi istasyonlarının (SM) yıllara göre artışı ve artışı KRDAE Bütünleşik Sismik Ağ Tasarımında gerçekleştirdiği ve temel aldığı ana hedefler; 5

6 1. GERÇEK-ZAMANLI (REAL-TİME) GÖZLEM YAPMAK Amaç tüm deprem istasyonlarından gelen gerçek-zamanlı, sürekli verinin hemen işlenip değerlendirilerek çok kısa bir zaman içinde ülkemizde veya bölgemizde olan depremlerle ilişkili deprem parametrelerini, kamuoyuna ve ilgili uluslararası sismoloji merkezlerine ivedi bir şekilde göndermektir. Bu parametreler: a. Depremin oluş zamanı ve her bir istasyonun ayrı ayrı varış zamanları, b. Depremin dış merkezinin (epicenter) coğrafi koordinatları, c. Deprem odak derinliğini, d. Depremin yeri (lokasyonunu), e. Depremin büyüklüğü (magnitüd), f. Depremin şiddeti vb. bilgiler Burada KRDAE nün en önemli işlevi deprem bilgilerinin süratle ilgili birimlere bildirilmesi, depremin yaratabileceği olası tahribat ve can kaybı hakkında kamu ile ilgili birimlere bir ön bilgi verilmesi ve bu birimlerin deprem sonrası arama-kurtarma ve yardım gibi konulardaki alacakları kararlara ve ön planlamaya ışık tutmaktır. Örneğin; büyük bir deprem sonrası ilgili sağlık, ilk yardım, sivil savunma vb. kuruluşların deprem yöresine ivedi bir şekilde intikal etmesi bu bilginin çok kısa bir zamanda ve sağlıklı olarak verilmesi ile sağlanmaktadır. 2. DEPREMİN KAYNAĞI, OLUŞ MEKANİZMASI İLE İLGİLİ FİZİKSEL BİLGİLER EDİNMEYE VE BİLİMSEL ÇALIŞMA YAPMAYA YÖNELİK GÖZLEM YAPMAK Burada amaç depremin bilimsel açıdan yorumlanması için gerekli olan sayısal kayıtların temini ve bu kayıtlar üzerinde sismolojik çalışmalar yapmaktır. Bunun için proje kapsamında kurulmuş ve kurulmakta olan geniş bantlı deprem istasyonlarının önemi çok değerli katkısı olmuştur ve çoğaltılması gerekmektedir. Bu yüzden KRDAE bu tür deprem istasyonlarının sayısını sürekli arttırmayı hedeflemektedir. Bu tür deprem istasyon verileri ile çok çeşitli bilimsel çalışmalar yapılabilmektedir. Sayısal ortamda data arşivlenebilmekte ve uluslararası sismoloji kuruluşları arasında verinin paylaşımı sağlanmaktadır. 6

7 2. Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı Avrupa da hızlı moment tensör çözümü yapabilen merkezler (KOERI Kandilli Rasathanesi ve DAE. göstermektedir) 3. KRİTİK YAPILARIN YER SEÇİMİ KONUSUNDA KATKI SAĞLAMAK Burada amaç özellikle barajlar, tüneller, petrol ve doğalgaz boru hatları geçiş güzergahları, Nükleer santral yer tespiti, hızlı tren yolları geçiş güzergahları, termik santraller vb. büyük mühendislik yapılarının yer tespit çalışmaları için gerekli fay aktivite bilgilerini sağlamak. Bu kapsamda özellikle Akkuyu ve çevresi çok hassas bir şekilde KRDAE tarafından gerçek-zamanlı olarak izlenmektedir. Böylece bölgedeki mikro-deprem etkinliği izlenerek, bölgenin bilinen tektonik yapısının yeni veriler ışığında tekrar değerlendirimesine olanak sağlanmaktadır. Konu ile ilgili olarak Enstitümüz Akkuyu Nükleer Santral alanının Mikro-depremselliğinin ortaya çıkarılmasına yönelik olarak bölgede 13 istasyondan oluşan yoğun bir yerel sismik ağ kurmuştur. Bu sayede Nükleer Santral yapılmadan önce bölgedeki deprem aktivitesi gözlem altına alınmış ve gerçek zamanlı izlenmeye başlanmıştır. 4. DEPREMDEN HEMEN SONRA DEPREM YER HARİTALARINI (SHAKEMAP / LOSS MAP) ÜRETMEK HAREKETİ DAĞILIM VE KAYIP Amaç, depremden çok kısa bir zaman sonra etkilenen yerleşim yerleri, buralardaki tahmini hasarlı bina, ölü ve yaralı tahmini, acil barınma ve beslenme ihtiyacı hakkında harita ve bilgi üretmektir. Bu bilgiler gerek internet ve gerekse diğer acil iletişim vasıtaları ile ilgili makamlara özellikle Türkiye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı na ve Kızılay a bildirilecektir. Tüm bilgiler aynı zamanda olası sigorta hasar talepleri ile ilgili hazırlık çalışmalarının yapılması için Doğal Afetler Sigorta Kurumu na da (DASK) da aktarılacaktır. 7

8 Ülkemizde son yıllarda meydana gelmiş bazı depremler için hazırlanmış Deprem Yer Hareketi Dağılım ve Kayıp haritaları (ShakeMap/ Loss Map) bu konudaki çalışmalara örnek olarak verilebilir. 15 HAZİRAN 2013 GİRİT ADASI-AKDENİZ DEPREMİ (M=6.0) Şiddet Dağılım Haritası (ShakeMap) RT ELER Depremden hemen sonrası otomatik olarak üretilen şiddet dağılım haritası 8

9 08 OCAK 2013 KUZEY EGE DENİZİ DEPREMİ Şiddet Dağılım Haritası (ShakeMap) Enstitümüz Ulusal Deprem İzleme Merkezi tarafından yapılan hızlı faylanma mekanizması çözümü depremin KD-GB gidişli bir fay doğrultu atımlı bir parçasının kırılması sonucu meydana geldiğini ortaya koymuştur. 9

10 Depremin Faylanma Mekanizması Çözümü ve artçı depremlerin dağılımı Kuzey Ege Denizi (Ml= 6.2) Depreminin Marmara Deniz Tabanı Sismometrelerindeki dalga biçimleri ve maximum ivme değerleri. 10

11 11

12 16 MAYIS 2013 ULA (MUĞLA) DEPREMİ (Ml=4.6) Depremin Faylanma Mekanizması Çözümü 12

13 17 Şubat 2009, Kütahya Depremi Büyüklük: 5 (KOERI) Derinlik:7.3 km Enlem-Boylam: K D 17 Şubat 2009 Kütahya Depremi (M=5.0) Deprem Yer Hareketi Dağılım Haritası (ShakeMap) Tahmini Hasar Sonuçları Yıkık Bina (D5) = 0 Ağır Hasar (D4) = 2 Orta Hasar (D3) = 47 13

14 Bu tür haritaların üretilmesinde Kuvveti Yer hareketi Kayıtçıları tüm ülke sathına yaygın olarak konuşlandırılması çok önem arz etmektedir. İvme ölçer kayıtçılarına bugün dinamik menzilleri ve hassasiyetleri geniş-bantlı (broad-band BB) kayıtçılarına yaklaşmış bulunmaktadır. Ölçülen değerler doğrudan ivme olduğu için gerek kalibrasyonları ve gerekse veri değerlendirmesi daha kolay olmaktadır. Çünkü son yıllarda ülkemizde meydana gelen önemli depremlerde özellikle geniş-bantlı istasyonların genliklerinin tıraşlandığı görülmüştür. Bu tür olumsuzlukların yaşanmaması ve özellikle bir büyük deprem sonrası Afet ve Acil Durum Yönetimi ve acil yardım, kurtarma ile ilgili birimlerin hızlı müdahalesinde çok önemli olan hızlı ve güvenilir bilgiler sağlamak çok önemli olmaktadır. Olası depremin dış merkezi, yıkık-hasarlı bina sayısı, can kaybı, tahmini şiddet ve ivme haritalarının elde edilmesinde proje kapsamında satın alınmış olan yüksek hassasiyetli ivme ölçerlerin katkısı büyük olmaktadır. 5. DEPREM KAYIT İSTASYON ŞEBEKESİ İLE İLGİLİ GELİŞMELER Sismik şebekelerde Kuvvetli Hareket Kayıtçılarının önemi büyüktür. Enstitümüz özellikle Zayıf Hereket (WM) ve Kuvvetli Hareket (SM) cihazlarının aynı istasyonda kullanılmasına bu yıl başlamıştır. Böylece gerek mühendislik açısından, gerekse bilimsel açıdan çoklu veri sağlanmasına olanak sağlanmıştır. Yapılmış bulunan planlama ile satın alınan zayıf hareket ve kuvvtli hareket-ivme ölçer cihazlarını birlikte kullanarak tüm ülke sathına ve başta deprem etkinliği yüksek bölgelerde şebeke yoğunluğunu arttırmak amacı ile kurmaya başlamıştır. Halen 15 yeni sitasyonun ekipmanları alınmış, yer seçimi işlemler başlatılmış ve Ağustos ayı içerisinde kurulumlarının tamamlanması hedeflenmektedir. Proje kapsamında önümüzdeki ay kurulacak olan zayıf hareket ve kuvvetli hareket deprem istasyonlarının dağılımı aşağıda gösterilmiştir; 1. Uzunköprü-Edirne 2. Başmakçı-Afyon 3. Kırka-Eskişehir 4. Seydişehir-Konya 5. Kıbrıscık-Bolu 6. Hotamış-Konya 7. Çamardı-Niğde 8. Gümüşhacıköy-Amasya 9. Kozaklı-Nevşehir 10. Altınyayla-Sivas 11. Çelikhan-Adıyaman 12. Akçakale-Şanlıurfa 13. Lice-Diyarbakır 14. Refahiye-Erzincan 15. Şemdinli-Hakkari 14

15 2. Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı 2013 yılı sonuna kadar kurulması planlanan WM-SM deprem istasyonlarının dağılımı Mevcut Ağın Performansı Tüm istasyonların teknik bakımları onarımları ve verimli çalışmaları için ihale açılmış, böylece istasyonların periyodik bakım ve kontrollerinin yapılması, arızalı cihazların onarımının yapılması ve istasyonların kesintisiz olarak çalışması sağlanmıştır. Böylece personelin ofis ve laboratuvar ortamında daha verimli çalışması olanağı sağlanmıştır. Mevcut Deprem ağının yıl içerisindeki verimlilik performansı uluslararası kriterler göz önünde tutulduğunda başarılı olup, verimlilik ortalama % 80 civarındadır. Kurulan istasyon sayısı arttıkça mevcut sismik ağın deprem algılama eşiği de düşmektedir. Bu ise ülke çapındaki depremleri izleme kapasitesinin attığını göstermektedir. Her bir istasyondan bilgi transferi gerçek zamanlı olarak yapılmakta ve merkeze uydu aracılığı ile sayısal formda, güvenli ve kaliteli olarak aktarılmaktadır. Bugün KRDAE-UDİM de deprem sonrası bilgi dağıtımı otomatik olarak SMS, e-faks, , telsiz, Özel Deprem Hattı, twitter, akıllı telefonlara Android ve Ipone vb. yöntemlerle gerçek zamanlı olarak yapılmaktadır. Ülkemizde afet konusunda görev yapan kurumlara, afete ivedi müdahalenin yapılması yönelik deprem bilgisi UDİM tarafından gönderilmektedir. Ayrıca bu yıl Cep telefonu ve tablet kullanıcıları için Mobil Deprem Bilgi Sistemi (MDBS) adını taşıyan yeni bir bilgisayar programını hizmete sunmuştur. Tüm Android telefon, tablet, iphone ve ipad lere yüklenebilecek olan bu uygulamanın amacı, Türkiye ve yakın çevresinde gerçekleşen depremler hakkında 15

16 kullanıcıları bilgilendirmek, Türkiye nin depremsellik verilerine ulaşılması ve verilerin harita üzerinde görüntülenmesini sağlamaktır. Uygulamayı cep telefonu veya tabletlerine kurmuş olan kullanıcılara, bir deprem olduğunda depremi nasıl hissettiklerini Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ne iletme imkânını da sunmaktadır. Bu sayede herhangi bir deprem olduğunda o depremin nerede, nasıl hissedildiği ve depremin etkilediği alanın belirlenmesi mümkün olacaktır. Çalışma ülkemizin depremselliğinin ve aktif fayların çok sağlıklı olarak izlenebilmesine olanak sağlamıştır. Aynı zamanda özellikle yer bilimleri alanında Üniversitelerin veri ihtiyaçları karşılanarak Üniversitelerin öğrenci tezleri ve akademisyenlerin bilimsel çalışmaları yapmalarına katkı sağlanmıştır. Özellikle son meydana gelen 23 Ekim 2011 Van Depremi ile ilgili yapılan ulusal ve uluslararası yayınların % 95 i KRDAE-UDIM veri bankasını ve buradan temin edilen verileri kullanmışlardır. Son yıllarda özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde meydana gelen deprem etkinliklerinin izlenmesinde, önemli depremlerin kaynak parametrelerinin hesaplanmasında yeni kurulan geniş bantlı (BB) ve kuvvetli yer hareketi deprem istasyonlarının büyük katkısı olmaktadır. B.Ü. KRDAE özellikle Yer Bilimleri ve deprem konusunda diğer üniversite ve kurumlara bilimsel ve teknik anlamda katkı vermeye devam etmektedir. Bunlara örnek olarak Süleyman Demirel Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Çanakkale Üniversitesi, Eskişehir Anadolu Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi Üniversitesi verilebilir. Aynı zamanda çeşitli kamu kurumlarıyla da deneyimlerini paylaşmaktadır. 6. DEPREM VERİ BANKASI OLUŞTURMAK Hedeflenen deprem konusunda üniversiteleri ve araştırmacıları destekleyen bir alt yapı ve interaktif gerçek zamanlı bilgi bankasını oluşturmak ve kapasitesini arttırmaktır. Bu konudaki özellikle kapasite, depolama ve yayınlama çalışmalarını 2004 yılından beri her yıl geliştirerek sürdürmektedir. KRDAE-UDİM Uluslararası sismoloji merkezleri ile eş-zamanlı veri değişimi yapan, paylaşan bir merkezdir. Ulusal Deprem İzleme Merkezi nde oluşturulan deprem bilgi bankasında biriken sayısal veriler özel bir internet sunucusu ile ulusal ve uluslararası kullanıcıların hizmetine otomatik olarak sunulmaktadır. Bugün KRDAE toplam 24 TB lık bir veri depolama ünitesine sahiptir, ve tüm deprem verilerini yakın eş zamanlı bir şekilde web tabanlı interaktif programlar ile araştırmacıların ve kurumların hizmetine sunmaktadır. Aynı zamanda tüm veriler yedekli olarak geniş kapasiteli HD lere depolanmaktadır. Ayrıca veri depolama kapasitesi DPT projesinden alınan kaynak ile her yıl kapasitesini arttırmaktadır. Ülkemizde Deprem konusunda en geniş kapasiteye sahip veri bankası merkezimiz tarafından işletilmektedir. Gerek ulusal gerekse uluslararası alanda deprem konusu ile ilgili veri istekleri mevcut olan veri bankası aracılığı ile interaktif olarak karşılanmaktadır. KRDAE, Dünyadaki benzer enstitüler gibi 200 den fazla istasyonun verisine DRS (data request system) aracılığıyla yakın eşzamanlı ve ücretsiz olarak ulaşım sağlamaktadır. KRDAE-UDİM, ayrıca ISC, EMSC, USGS, ORFEUS, GFZ gibi uluslararası deprem merkezlerine de veri sağlamakta ve bunu ülkemiz adına özellikle son 8 yıldır başarı ile sürdürmektedir. 16

27 KASIM 2013 MARMARA DENİZİ DEPREMİ

27 KASIM 2013 MARMARA DENİZİ DEPREMİ B.Ü. KANDİLLİ RASATHANESİ ve DAE. ULUSAL DEPREM İZLEME MERKEZİ 27 KASIM 2013 MARMARA DENİZİ DEPREMİ BASIN BÜLTENİ 27 Kasım 2013 tarihinde Marmara Ereğlisi Açıklarında (Tekirdağ) Marmara Denizi nde yerel

Detaylı

24 MAYIS 2014 GÖKÇEADA AÇIKLARI - EGE DENİZİ DEPREMİ BASIN BÜLTENİ

24 MAYIS 2014 GÖKÇEADA AÇIKLARI - EGE DENİZİ DEPREMİ BASIN BÜLTENİ . ULUSAL DEPREM İZLEME MERKEZİ 24 MAYIS 2014 GÖKÇEADA AÇIKLARI - EGE DENİZİ DEPREMİ BASIN BÜLTENİ 24 Mayıs 2014 tarihinde Gökçeada Açıkları Ege Denizi nde yerel saat ile 12.25 de büyüklüğü Ml=6,5 olan

Detaylı

B.Ü. KANDİLLİ RASATHANESİ ve DAE.

B.Ü. KANDİLLİ RASATHANESİ ve DAE. B.Ü. KANDİLLİ RASATHANESİ ve DAE. ULUSAL DEPREM İZLEME MERKEZİ 23 OCAK 2015 UĞURLUPINAR-MUSTAFAKEMALPAŞA (BURSA) DEPREMİ BASIN BÜLTENİ 23 Ocak 2015 tarihinde Uğurlupınar-Mustafakemalpaşa da (Bursa) yerel

Detaylı

28 ARALIK 2013 ANTALYA KÖRFEZİ - AKDENİZ DEPREMİ

28 ARALIK 2013 ANTALYA KÖRFEZİ - AKDENİZ DEPREMİ B.Ü. KANDİLLİ RASATHANESİ ve DAE. ULUSAL DEPREM İZLEME MERKEZİ 28 ARALIK 2013 ANTALYA KÖRFEZİ - AKDENİZ DEPREMİ BASIN BÜLTENİ 28 Aralık 2013 tarihinde Antalya Körfezi Açıkları Akdeniz de yerel saat ile

Detaylı

B.Ü. KANDİLLİ RASATHANESİ ve DAE.

B.Ü. KANDİLLİ RASATHANESİ ve DAE. B.Ü. KANDİLLİ RASATHANESİ ve DAE. ULUSAL DEPREM İZLEME MERKEZİ 10 ŞUBAT 2015 GÖZLÜCE-YAYLADAĞI (HATAY) DEPREMİ BASIN BÜLTENİ 10 Şubat 2015 tarihinde Gözlüce-Yayladağı nda (Hatay) yerel saat ile 06:01 de

Detaylı

Boğaziçi Üniversitesi. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü. Ulusal Deprem İzleme Merkezi

Boğaziçi Üniversitesi. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü. Ulusal Deprem İzleme Merkezi Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Ulusal Deprem İzleme Merkezi 10 HAZİRAN 2012 ÖLÜDENİZ AÇIKLARI - FETHİYE (MUĞLA) DEPREMİ 10 Haziran 2012 Türkiye saati ile 15 44

Detaylı

B.Ü. KANDİLLİ RASATHANESİ ve DAE. BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ 12 HAZİRAN 2017 KARABURUN AÇIKLARI- EGE DENİZİ DEPREMİ

B.Ü. KANDİLLİ RASATHANESİ ve DAE. BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ 12 HAZİRAN 2017 KARABURUN AÇIKLARI- EGE DENİZİ DEPREMİ B.Ü. KANDİLLİ RASATHANESİ ve DAE. BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ 12 HAZİRAN 2017 KARABURUN AÇIKLARI- EGE DENİZİ DEPREMİ 12 Haziran 2017 tarihinde Karaburun Açıkları Ege Denizi

Detaylı

Sismolojik Açıdan Yapılan Çalışmalarda Sismik Ağların Katkıları: Gerçek Zamanlı Sismolojik Bilgi Sistemi

Sismolojik Açıdan Yapılan Çalışmalarda Sismik Ağların Katkıları: Gerçek Zamanlı Sismolojik Bilgi Sistemi Özet Sismolojik Açıdan Yapılan Çalışmalarda Sismik Ağların Katkıları: Gerçek Zamanlı Sismolojik Bilgi Sistemi Doğan KALAFAT B.Ü. Kandilli Rasathanesi ve DAE., Ulusal Deprem İzleme Merkezi (UDİM), 34684,

Detaylı

Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi

Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi Yavuz GÜNEŞ TA2MYG Jeofizik Mühendisi İş Güvenliği Uzmanı Deprem ve Afet Eğitmeni gunesy@boun.edu.tr www.yavuzgunes.com 1 Ekim 2016 EMO Afetlerde

Detaylı

:51 Depremi:

:51 Depremi: B.Ü. KANDİLLİ RASATHANESİ ve DAE. BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ 06 ŞUBAT- 12 MART 2017 GÜLPINAR-AYVACIK (ÇANAKKALE) DEPREM ETKİNLİĞİ RAPORU 1. 06.02.2017 06:51 Depremi: 06 Şubat

Detaylı

:51 Depremi:

:51 Depremi: B.Ü. KANDİLLİ RASATHANESİ ve DAE. BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ 06-09 ŞUBAT 2017 GÜLPINAR-AYVACIK (ÇANAKKALE) DEPREM ETKİNLİĞİ RAPORU 1. 06.02.2017 06:51 Depremi: 06 Şubat 2017

Detaylı

B.Ü. KANDİLLİ RASATHANESİ ve DAE. BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ

B.Ü. KANDİLLİ RASATHANESİ ve DAE. BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ B.Ü. KANDİLLİ RASATHANESİ ve DAE. BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ 06-07 ŞUBAT 2017 GÜLPINAR-AYVACIK (ÇANAKKALE) DEPREM ETKİNLİĞİ BASIN BÜLTENİ 1. 06.02.2017 06:51 Depremi: 06 Şubat

Detaylı

DEPREM TEHLİKE VE RİSK ÇALIŞMALARINDA SİSMOLOJİK GÖZLEM AĞLARININ ÖNEMİ: TÜRKİYE ULUSAL SİSMOLOJİK GÖZLEM AĞINDAKİ SON GELİŞMELER, 2011

DEPREM TEHLİKE VE RİSK ÇALIŞMALARINDA SİSMOLOJİK GÖZLEM AĞLARININ ÖNEMİ: TÜRKİYE ULUSAL SİSMOLOJİK GÖZLEM AĞINDAKİ SON GELİŞMELER, 2011 DEPREM TEHLİKE VE RİSK ÇALIŞMALARINDA SİSMOLOJİK GÖZLEM AĞLARININ ÖNEMİ: TÜRKİYE ULUSAL SİSMOLOJİK GÖZLEM AĞINDAKİ SON GELİŞMELER, 2011 1 Kılıç, T., 1 Kartal, R.F., 1 Zünbül, S., 1 Kadirioğlu, F.T., 1

Detaylı

24.05.2014 EGE DENİZİ DEPREMİ

24.05.2014 EGE DENİZİ DEPREMİ 24.05.2014 EGE DENİZİ DEPREMİ ÖN ARAŞTIRMA RAPORU Hazırlayanlar Dr. Mustafa K. Koçkar Prof. Dr. Özgür Anıl Doç. Dr. S. Oğuzhan Akbaş EGE DENİZİ DEPREMİ (24.05.2014; M w :6.5) GİRİŞ 24 Mayıs 2014 tarihinde,

Detaylı

B.Ü. KANDİLLİ RASATHANESİ ve DAE. BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ 21 TEMMUZ 2017 GÖKOVA KÖRFEZİ- AKDENİZ DEPREMİ

B.Ü. KANDİLLİ RASATHANESİ ve DAE. BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ 21 TEMMUZ 2017 GÖKOVA KÖRFEZİ- AKDENİZ DEPREMİ B.Ü. KANDİLLİ RASATHANESİ ve DAE. BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ 21 TEMMUZ 2017 GÖKOVA KÖRFEZİ- AKDENİZ DEPREMİ 21 Temmuz 2017 tarihinde Gökova Körfezi- Akdeniz de yerel saat ile

Detaylı

YIL: 8 - SAYI: 86 İSTANBUL

YIL: 8 - SAYI: 86 İSTANBUL ULUSAL DEPREM İZLEME MERKEZİ 2011 ŞUBAT AYI BÜLTENİ YIL: 8 - SAYI: 86 İSTANBUL Hazırlayan ve Katkıda Bulunanlar D. Kalafat K. Kekovalı K. Kılıç Y. Güneş Z. Öğütcü M. Kara M. Yılmazer M. Suvarıklı E.Görgün

Detaylı

ULUSAL KUVVETLİ YER HAREKETLERİ KAYIT ŞEBEKESİ NATIONAL STRONG GROUND MOTION NETWORK

ULUSAL KUVVETLİ YER HAREKETLERİ KAYIT ŞEBEKESİ NATIONAL STRONG GROUND MOTION NETWORK ULUSAL KUVVETLİ YER HAREKETLERİ KAYIT ŞEBEKESİ NATIONAL STRONG GROUND MOTION NETWORK Z.A. Denizlioğlu -1, B. Tüzel -2,Y. İravul -3, M.A. Alkan -4 Posta Adresi: Afet İşleri Genel Müdürlüğü, Deprem Araştırma

Detaylı

YIL: 8 - SAYI: 87 İSTANBUL

YIL: 8 - SAYI: 87 İSTANBUL ULUSAL DEPREM İZLEME MERKEZİ 2011 MART AYI BÜLTENİ YIL: 8 - SAYI: 87 İSTANBUL Hazırlayan ve Katkıda Bulunanlar D. Kalafat K. Kekovalı K. Kılıç Y. Güneş Z. Öğütcü M. Kara M. Yılmazer M. Suvarıklı E.Görgün

Detaylı

DEPREM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ULUSAL SİSMOLOJİK GÖZLEM AĞI ÇALIŞMA GRUBU

DEPREM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ULUSAL SİSMOLOJİK GÖZLEM AĞI ÇALIŞMA GRUBU DEPREM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ULUSAL SİSMOLOJİK GÖZLEM AĞI ÇALIŞMA GRUBU Nisan 2012 ULUSAL SİSMOLOJİK GÖZLEM AĞI (USAG) Ulusal Sismolojik Gözlem Ağı (USAG): 2004 yılında İstanbul'da düzenlenen DEPREM ŞURASI

Detaylı

AKILLI TELEFONLAR ARACILIĞI İLE DEPREM SONRASI ŞİDDET TAHMİNİ

AKILLI TELEFONLAR ARACILIĞI İLE DEPREM SONRASI ŞİDDET TAHMİNİ ÖZET: AKILLI TELEFONLAR ARACILIĞI İLE DEPREM SONRASI ŞİDDET TAHMİNİ B. Eravcı 1, M. Baykal 1, K. Yanık 1, G. Yenilmez 1, D. Yalçın 1 ve Y. Fahjan 2 1 Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Detaylı

25 OCAK 2005 HAKKARİ DEPREMİ HAKKINDA ÖN DEĞERLENDİRME

25 OCAK 2005 HAKKARİ DEPREMİ HAKKINDA ÖN DEĞERLENDİRME 25 OCAK 2005 HAKKARİ DEPREMİ HAKKINDA ÖN DEĞERLENDİRME Ömer Emre, Ahmet Doğan, Selim Özalp ve Cengiz Yıldırım Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Jeoloji Etütleri Dairesi Yer Dinamikleri Araştırma ve

Detaylı

Şekil :51 Depremi Kaynak Spektral Parametreleri

Şekil :51 Depremi Kaynak Spektral Parametreleri 06 Şubat 2017 Depremi (Mw=5.4) Bilgi Notu (Guncellenmiş) 06 Şubat 2017 Ayvacık - Gülpınar'da (Mw=5.5, KRDAE, Mw=5.3, AFAD, Mw=5.4, COMU) 06:51 de orta büyüklükte bir deprem olmuştur. Bu deprem sonrası

Detaylı

B.Ü. KANDİLLİ RASATHANESİ ve DAE. BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ 21 TEMMUZ 2017 GÖKOVA KÖRFEZİ - AKDENİZ DEPREMİ

B.Ü. KANDİLLİ RASATHANESİ ve DAE. BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ 21 TEMMUZ 2017 GÖKOVA KÖRFEZİ - AKDENİZ DEPREMİ B.Ü. KANDİLLİ RASATHANESİ ve DAE. BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ 21 TEMMUZ 2017 GÖKOVA KÖRFEZİ - AKDENİZ DEPREMİ BASIN BÜLTENİ 21 Temmuz 2017 tarihinde Gökova Körfezi - Akdeniz

Detaylı

21 NİSAN 2017, 17h12, Mw=4.9 MANİSA-ŞEHZADELER DEPREMİ SİSMOLOJİK ÖN DEĞERLENDİRME RAPORU

21 NİSAN 2017, 17h12, Mw=4.9 MANİSA-ŞEHZADELER DEPREMİ SİSMOLOJİK ÖN DEĞERLENDİRME RAPORU 21 NİSAN 2017, 17h12, Mw=4.9 MANİSA-ŞEHZADELER DEPREMİ SİSMOLOJİK ÖN DEĞERLENDİRME RAPORU 25.04.2017 Buca / İZMİR 1. SİSMOTEKTONİK 21 Nisan 2017 günü, TSİ ile saat 17:12 de Manisa-Şehzadeler merkezli bir

Detaylı

ANKARA YÖRESİ ZAYIF VE KUVVETLİ YER HAREKETİ KAYIT AĞININ KURULMASI

ANKARA YÖRESİ ZAYIF VE KUVVETLİ YER HAREKETİ KAYIT AĞININ KURULMASI Ankara nın Deprem Tehlikesi ve Riski Çalıştayı Bildiriler Kitabı nın Deprem Tehlikesi ve Riski Çalıştayı Depreme Hazır Mı? ANKARA YÖRESİ ZAYIF VE KUVVETLİ YER HAREKETİ KAYIT AĞININ KURULMASI Arş.Gör.Ahmet

Detaylı

YIL: 6 - SAYI: 70 İSTANBUL

YIL: 6 - SAYI: 70 İSTANBUL ULUSAL DEPREM İZLEME MERKEZİ 2009 EKİM AYI BÜLTENİ YIL: 6 - SAYI: 70 İSTANBUL Hazırlayan ve Katkıda Bulunanlar D. Kalafat K. Kekovalı K. Kılıç Y. Güneş M. Yılmazer Z. Öğütcü M. Kara M. Suvarıklı A. Küsmezer

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI DEPREM DAİRESİ BAŞKANLIĞI. BASINA VE KAMUOYUNA (Ön Bilgi Formu)

T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI DEPREM DAİRESİ BAŞKANLIĞI. BASINA VE KAMUOYUNA (Ön Bilgi Formu) Konu: 12.09.2016 Akhisar Manisa Depremi BASINA VE KAMUOYUNA (Ön Bilgi Formu) Tarih-Saat: 12.09.2016 11.26 (TS) Yer: Akhisar-MANİSA Büyüklük: 4.6 (Mw) Derinlik: 17.78 (km) Enlem: 38.9050 K Boylam: 27.7451

Detaylı

YIL: 7 - SAYI: 74 İSTANBUL

YIL: 7 - SAYI: 74 İSTANBUL ULUSAL DEPREM İZLEME MERKEZİ 2010 ŞUBAT AYI BÜLTENİ YIL: 7 - SAYI: 74 İSTANBUL Hazırlayan ve Katkıda Bulunanlar D. Kalafat K. Kekovalı K. Kılıç Y. Güneş Z. Öğütcü M. Kara M. Yılmazer M. Suvarıklı M. Çomoğlu

Detaylı

AFET KOORDİNASYON MERKEZİNİ (AKOM)KURDUK

AFET KOORDİNASYON MERKEZİNİ (AKOM)KURDUK AFET KOORDİNASYON MERKEZİNİ (AKOM)KURDUK ABD nin Los Angeles kentindeki Afet Yönetim Merkezi nin bir örneği olarak yapılan AKOM da bütün sistem 3 yedeklidir ve akıllı bina olarak inşa edilmiştir. İki farklı

Detaylı

AFET KOORDİNASYON MERKEZİNİ (AKOM)KURDUK

AFET KOORDİNASYON MERKEZİNİ (AKOM)KURDUK AFET KOORDİNASYON MERKEZİNİ (AKOM)KURDUK ABD nin Los Angeles kentindeki Afet Yönetim Merkezi nin bir örneği olarak yapılan AKOM da bütün sistem 3 yedeklidir ve akıllı bina olarak inşa edilmiştir. İki farklı

Detaylı

BASIN DUYURUSU. 10 Haziran 2012 FETHİYE KÖRFEZİ Depremi

BASIN DUYURUSU. 10 Haziran 2012 FETHİYE KÖRFEZİ Depremi BASIN DUYURUSU 10 Haziran 2012 FETHİYE KÖRFEZİ Depremi 10 Haziran 2012 tarihinde Türkiye Saati ile 15.44 te Fethiye körfezinde Fethiye ilçesine 35 km. uzaklıkta 6.0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.

Detaylı

Ulusal Kuvvetli Yer Hareketi Kayıt Şebekesi Veri Tabanının Uluslararası Ölçütlere Göre Derlenmesi

Ulusal Kuvvetli Yer Hareketi Kayıt Şebekesi Veri Tabanının Uluslararası Ölçütlere Göre Derlenmesi Ulusal Kuvvetli Yer Hareketi Kayıt Şebekesi Veri Tabanının Uluslararası Ölçütlere Göre Derlenmesi Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Kamu Kurumları Destek Başvurusunda Bulunan (Öneren) Kurum Araştırma

Detaylı

YIL: 8 - SAYI: 85 İSTANBUL

YIL: 8 - SAYI: 85 İSTANBUL ULUSAL DEPREM İZLEME MERKEZİ 2011 OCAK AYI BÜLTENİ YIL: 8 - SAYI: 85 İSTANBUL Hazırlayan ve Katkıda Bulunanlar D. Kalafat K. Kekovalı K. Kılıç Y. Güneş Z. Öğütcü M. Kara M. Yılmazer M. Suvarıklı E.Görgün

Detaylı

İNM Ders 1.2 Türkiye nin Depremselliği

İNM Ders 1.2 Türkiye nin Depremselliği İNM 424112 Ders 1.2 Türkiye nin Depremselliği Doç. Dr. Havvanur KILIÇ İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı İletişim Bilgileri İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı E-mail:kilic@yildiz.edu.tr

Detaylı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ VE CİVARININ POISSON YÖNTEMİ İLE DEPREM TEHLİKE TAHMİNİ

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ VE CİVARININ POISSON YÖNTEMİ İLE DEPREM TEHLİKE TAHMİNİ DOĞU ANADOLU BÖLGESİ VE CİVARININ POISSON YÖNTEMİ İLE DEPREM TEHLİKE TAHMİNİ ÖZET: Tuğba TÜRKER 1 ve Yusuf BAYRAK 2 1 Araştırma Görevlisi, Jeofizik Müh. Bölümü, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon 2

Detaylı

80. YILINDA 1935 MARMARA

80. YILINDA 1935 MARMARA 75. YILINDA 1939 ERZİNCAN DEPREMİ KONFERANSI BİLDİRGESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - MİMAR VE MÜHENDİSLER GRUBU -BAKIRKÖY BELEDİYESİ 80. YILINDA 1935 MARMARA ADALARI DEPREMİ KONFERANSI BİLDİRGESİ Konferans

Detaylı

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü YENİLENMİŞ TÜRKİYE DİRİ FAY HARİTALARI VE DEPREM TEHLİKESİNİN BELİRLENMESİ AÇISINDAN ÖNEMİ Dr. Tamer Y. DUMAN MTA Genel Müdürlüğü, Jeoloji Etütleri Dairesi Türkiye neden bir deprem ülkesi? Yerküre iç-dinamikleri

Detaylı

17-21 EKIM 2005 SIGACIK KÖRFEZI-SEFERIHISAR (IZMIR) DEPREMLERI

17-21 EKIM 2005 SIGACIK KÖRFEZI-SEFERIHISAR (IZMIR) DEPREMLERI ULUSAL DEPREM IZLEME MERKEZI 17-21 Ekim 2005 SIGACIK KÖRFEZI- SEFERIHISAR (IZMIR) DEPREMLERI Ön Degerlendirme Raporu 31 Ekim 2005 17-21 EKIM 2005 SIGACIK KÖRFEZI-SEFERIHISAR (IZMIR) DEPREMLERI Bölgede

Detaylı

17-28 EKİM 2005 SIĞACIK KÖRFEZİ-SEFERİHİSAR (İZMİR) DEPREMLERİ

17-28 EKİM 2005 SIĞACIK KÖRFEZİ-SEFERİHİSAR (İZMİR) DEPREMLERİ ULUSAL DEPREM İZLEME MERKEZİ 17-28 Ekim 2005 SIĞACIK KÖRFEZİ- SEFERİHİSAR (İZMİR) DEPREMLERİ Ön Değerlendirme Raporu 28 Ekim 2005 17-28 EKİM 2005 SIĞACIK KÖRFEZİ-SEFERİHİSAR (İZMİR) DEPREMLERİ Bölgede

Detaylı

MapCodeX Web Client ELER, AKOM Modülleri

MapCodeX Web Client ELER, AKOM Modülleri MapCodeX Web Client ELER, AKOM Modülleri İçerik MapCodeX Web Client? Kullanım Alanları AKOM ELER MapCodeX Web Client MapCodeX Web Client uygulaması, MapCodeX GIS ailesinin görüntüleme, sorgulama ve gelişmiş

Detaylı

'Marmara Depremi'nin 10.Yılında...

'Marmara Depremi'nin 10.Yılında... On5yirmi5.com 'Marmara Depremi'nin 10.Yılında... 17 Ağustos 1999, saat 03.02; Türkiye'nin en talihsiz günlerinden biri. Binlerce insanın ölüm uykusuna daldığından habersiz ortak bir kadere uyumaları. İnsanoğlunun

Detaylı

EN BÜYÜK OLASILIK YÖNTEMİ KULLANILARAK BATI ANADOLU NUN FARKLI BÖLGELERİNDE ALETSEL DÖNEM İÇİN DEPREM TEHLİKE ANALİZİ

EN BÜYÜK OLASILIK YÖNTEMİ KULLANILARAK BATI ANADOLU NUN FARKLI BÖLGELERİNDE ALETSEL DÖNEM İÇİN DEPREM TEHLİKE ANALİZİ EN BÜYÜK OLASILIK YÖNTEMİ KULLANILARAK BATI ANADOLU NUN FARKLI BÖLGELERİNDE ALETSEL DÖNEM İÇİN DEPREM TEHLİKE ANALİZİ ÖZET: Y. Bayrak 1, E. Bayrak 2, Ş. Yılmaz 2, T. Türker 2 ve M. Softa 3 1 Doçent Doktor,

Detaylı

ELER Programı İle Dinamik Çalışan Web Tabanlı Afet Koordinasyon Sistemi

ELER Programı İle Dinamik Çalışan Web Tabanlı Afet Koordinasyon Sistemi ELER Programı İle Dinamik Çalışan Web Tabanlı Afet Koordinasyon Sistemi Bu doküman, İstanbul Kalkınma Ajansı nın desteklediği Afetlere Hazırlık Mali Destek Programı kapsamında hazırlanmıştır. Projenin

Detaylı

ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI

ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI Valilik Makamının 04/11/2015 tarih ve 1260 Sayılı Olur ları kapsamında şube müdürlüklerinin görev tanımları yeniden düzenlenmiştir. Buna göre; I- PLANLAMA VE ZARAR AZALTMA

Detaylı

6 Ocak 2016 tarihli Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti Nükleer Denemesi. İlk Değerlendirme Raporu

6 Ocak 2016 tarihli Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti Nükleer Denemesi. İlk Değerlendirme Raporu BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ KANDİLLİ RASATHANESİ VE DEPREM ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ BELBAŞI NÜKLEER DENEMELERİ İZLEME MERKEZİ 6 Ocak 2016 tarihli Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti Nükleer Denemesi İlk Değerlendirme

Detaylı

16 NİSAN 2015 GİRİT (YUNANİSTAN) DEPREMİ

16 NİSAN 2015 GİRİT (YUNANİSTAN) DEPREMİ 16 NİSAN 2015 GİRİT (YUNANİSTAN) DEPREMİ 16 Nisan 2015 günü Türkiye saati ile 21:07 de Akdeniz de oldukça geniş bir alanda hissedilen ve büyüklüğü M L : 6,1 (KRDAE) olan bir deprem meydana gelmiştir (Çizelge

Detaylı

24/05/2014 GÖKÇEADA AÇIKLARI EGE DENİZİ DEPREMİ Mw:6.5

24/05/2014 GÖKÇEADA AÇIKLARI EGE DENİZİ DEPREMİ Mw:6.5 ÖN RAPOR 24/05/2014 GÖKÇEADA AÇIKLARI EGE DENİZİ DEPREMİ Mw:6.5 www.afad.gov.tr www.deprem.gov.tr 24 Mayıs 2014 tarihinde Türkiye Saati ile 12:25 te Gökçeada açıklarında (Ege Denizi) bir deprem meydana

Detaylı

Kütahya Simav da. Makale

Kütahya Simav da. Makale Kütahya Simav da Deprem 19 Mayıs 2011 tarihinde gece saat 23:15 te meydana gelen deprem, kısa bir süre önce siyanür barajındaki çökmeyle sarsılan Kütahya yı vurdu. 19 Mayıs 2011 günü Türkiye saati ile

Detaylı

DEPREM BİLGİ SİSTEMİ

DEPREM BİLGİ SİSTEMİ ÖZET: DEPREM BİLGİ SİSTEMİ C. Tarhan 1, Z. Coşkun 2 ve C. Zülfikar 3 1 Yüksek Lisans Öğrencisi, Deprem Müh. Anabilim Dalı, Boğaziçi Üniversitesi, KRDAE 2 Doktora Öğrencisi, Deprem Müh. Anabilim Dalı, Boğaziçi

Detaylı

MADEN TETKĐK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MADEN TETKĐK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MADEN TETKĐK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 10 OCAK 2016 ÇĐÇEKDAĞI (KIRŞEHĐR) DEPREMĐ (Mw 5,0) BĐLGĐ NOTU JEOLOJĐ ETÜTLERĐ DAĐRESĐ Yer Dinamikleri Araştırma ve Değerlendirme Koordinatörlüğü Aktif Tektonik Araştırmaları

Detaylı

TÜRKİYE ULUSAL KUVVETLİ YER HAREKETİ GÖZLEM AĞINDAKİ GELİŞMELER

TÜRKİYE ULUSAL KUVVETLİ YER HAREKETİ GÖZLEM AĞINDAKİ GELİŞMELER TÜRKİYE ULUSAL KUVVETLİ YER HAREKETİ GÖZLEM AĞINDAKİ GELİŞMELER ÖZET: E. Tepeuğur 1, U. Çeken 1, T. Kuru 1, A. Apak 1, D. Kökbudak 1, V. Özsaraç 1, S. Sezer 1 K. Tekin 1, E. Ateş 1 ve C. Şahin 1 1 Başbakanlık,

Detaylı

12 HAZİRAN 2017 (15:28 TSİ), Mw=6.2 İZMİR KARABURUN (EGE DENİZİ) DEPREMİ SİSMOLOJİK ÖN DEĞERLENDİRME RAPORU

12 HAZİRAN 2017 (15:28 TSİ), Mw=6.2 İZMİR KARABURUN (EGE DENİZİ) DEPREMİ SİSMOLOJİK ÖN DEĞERLENDİRME RAPORU 12 HAZİRAN 2017 (15:28 TSİ), Mw=6.2 İZMİR KARABURUN (EGE DENİZİ) DEPREMİ SİSMOLOJİK ÖN DEĞERLENDİRME RAPORU 14.06.2017 Buca - İZMİR 1. SİSMOLOJİK-SİSMOTEKTONİK GÖZLEMLER T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum

Detaylı

DEPREMLER - 1 İNM 102: İNŞAAT MÜHENDİSLERİ İÇİN JEOLOJİ. Deprem Nedir? Oluşum Şekillerine Göre Depremler

DEPREMLER - 1 İNM 102: İNŞAAT MÜHENDİSLERİ İÇİN JEOLOJİ. Deprem Nedir? Oluşum Şekillerine Göre Depremler İNM 102: İNŞAAT MÜHENDİSLERİ İÇİN JEOLOJİ 03.03.2015 DEPREMLER - 1 Dr. Dilek OKUYUCU Deprem Nedir? Yerkabuğu içindeki fay düzlemi adı verilen kırıklar üzerinde biriken enerjinin aniden boşalması ve kırılmalar

Detaylı

9 Eylül 2016 tarihli Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti Nükleer Denemesi. İlk Değerlendirme Raporu

9 Eylül 2016 tarihli Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti Nükleer Denemesi. İlk Değerlendirme Raporu BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 9 Eylül 2016 tarihli Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti Nükleer Denemesi İlk Değerlendirme Raporu Merkezi Viyana-Avusturya da bulunan Nükleer Denemelerin Kapsamlı Yasaklanması Anlaşması

Detaylı

AFET VE ACİL DURUMLARDA EMNİYET HAVACILIK

AFET VE ACİL DURUMLARDA EMNİYET HAVACILIK AFET VE ACİL DURUMLARDA EMNİYET HAVACILIK İÇERİK 1- EMNİYET HAVACILIK DAİRE BAŞKANLIĞI 2- HAVA ARAÇLARININ TABİİ AFETLERDEKİ ROLÜ 3- EMNİYET HAVA ARAÇLARININ TEKNOLOJİK ÖZELLİKLERİ POLİS HAVACILIK 1940-

Detaylı

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi & DAE

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi & DAE Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi & DAE Ulusal Deprem İzleme Merkezi ŞARKÖY - TEKİRDAĞ UYDU BAĞLANTILI GENİŞ BANTLI DEPREM İSTASYONU KURULUŞ RAPORU 14 Nisan 2006 ŞARKÖY İSTASYON HAKKINDA Şarköy

Detaylı

İGABİS. İGDAŞ Altyapı Bilgi Sistemi

İGABİS. İGDAŞ Altyapı Bilgi Sistemi İGABİS İGDAŞ Altyapı Bilgi Sistemi İGDAŞ * 12 milyonluk bir Mega Kent te * 1,7 milyonu bulan abonesiyle * İstanbul un %55 ine ulaşan * Hızla büyüyen ve gelişen bir DOĞALGAZ DAĞITIM kuruluşudur. İGDAŞ IN

Detaylı

SİSMOTEKTONİK (JFM ***)

SİSMOTEKTONİK (JFM ***) SİSMOTEKTONİK (JFM ***) Prof. Dr. Murat UTKUCU Sakarya Üniversitesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü 22.02.2016 Murat UTKUCU 1 Dersin Amacı ve öğrenim çıktıları Öğrenciye deprem-tektonik ilişkisinin ve deprem

Detaylı

Kamu Güvenliği İçin Acil Çağrı Merkezi Çözümü.

Kamu Güvenliği İçin Acil Çağrı Merkezi Çözümü. Kamu Güvenliği İçin Acil Çağrı Merkezi Çözümü www.aselsan.com.tr KAMU GÜVENLİĞİ İÇİN ACİL ÇAĞRI MERKEZİ ÇÖZÜMÜ PSAP KAMU GÜVENLİĞİ İÇİN ACİL ÇAĞRI MERKEZİ ÇÖZÜMÜ ASELSAN ın Acil Çağrı Merkezi Çözümü, normal

Detaylı

Afet Yönetimi (INM 476)

Afet Yönetimi (INM 476) Afet Yönetimi (INM 476) Prof. Dr. Murat UTKUCU Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü 15.3.2016 Murat UTKUCU 1 Türkiye de Afet yönetimi Türkiye sahip olduğu tektonik,

Detaylı

TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ POTANSİYELİ. Mustafa ÇALIŞKAN EİE - Yenilenebilir Enerji Kaynakları Şubesi Müdür Vekili

TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ POTANSİYELİ. Mustafa ÇALIŞKAN EİE - Yenilenebilir Enerji Kaynakları Şubesi Müdür Vekili TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ POTANSİYELİ Mustafa ÇALIŞKAN EİE - Yenilenebilir Enerji Kaynakları Şubesi Müdür Vekili Dünya nüfusunun, kentleşmenin ve sosyal hayattaki refah düzeyinin hızla artması, Sanayileşmenin

Detaylı

SİMAV VE EMET FAY ZONLARINDAKİ DEPREMLERİN OPTIMUM KAYNAK PARAMETRELERINİN ANALİZİ

SİMAV VE EMET FAY ZONLARINDAKİ DEPREMLERİN OPTIMUM KAYNAK PARAMETRELERINİN ANALİZİ SİMAV VE EMET FAY ZONLARINDAKİ DEPREMLERİN OPTIMUM KAYNAK PARAMETRELERINİN ANALİZİ Tolga BEKLER 1, Alper DEMİRCİ 1, Süha ÖZDEN 2 ve Doğan KALAFAT 3 1 Yard. Doç. Dr., Jeofizik Mühendisliği Bölümü, Çanakkale

Detaylı

AR&GE BÜLTEN 2010 ġubat SEKTÖREL DEPREM GERÇEĞĠ

AR&GE BÜLTEN 2010 ġubat SEKTÖREL DEPREM GERÇEĞĠ DEPREM GERÇEĞĠ Övgü PINAR Nurel KILIÇ Dünyada ve ülkemizde sık sık meydana gelen deprem, heyelan, çığ, sel baskını vb. olaylar sonucunda can ve mal kaybında büyük artışlar gözlenmekte olup ülkemizde son

Detaylı

19 Mayıs 2011 M w 6.0 Simav-Kütahya Depreminin Kaynak Parametreleri ve Coulomb Gerilim Değişimleri

19 Mayıs 2011 M w 6.0 Simav-Kütahya Depreminin Kaynak Parametreleri ve Coulomb Gerilim Değişimleri 19 Mayıs 2011 M w 6.0 Simav-Kütahya Depreminin Kaynak Parametreleri ve Coulomb Gerilim Değişimleri E. Görgün 1 1 Doçent, Jeofizik Müh. Bölümü, Sismoloji Anabilim Dalı, İstanbul Üniversitesi, Avcılar ÖZET:

Detaylı

Kamu Güvenliği İçin Acil Çağrı Merkezi Çözümü.

Kamu Güvenliği İçin Acil Çağrı Merkezi Çözümü. Kamu Güvenliği İçin Acil Çağrı Merkezi Çözümü www.aselsan.com.tr PSAP KAMU GÜVENLİĞİ İÇİN ACİL ÇAĞRI MERKEZİ ÇÖZÜMÜ ASELSAN ın Acil Çağrı Merkezi Çözümü, normal yaşantıda ve kriz/afet durumunda vatandaştan

Detaylı

05 Kasım 2015. Mustafa GÜNİNDİ Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Proje sorumlusu. 05 Kasım 2015 1

05 Kasım 2015. Mustafa GÜNİNDİ Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Proje sorumlusu. 05 Kasım 2015 1 Mustafa GÜNİNDİ Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Proje sorumlusu 1 PROJE ORGANİZASYONU Proje Sahibi : Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Proje Yürütücüsü : TÜBİTAK MAM Enerji Enstitüsü Paydaş : Meteoroloji

Detaylı

17 EKİM 2005 SIĞACIK (İZMİR) DEPREMLERİ ÖN DEĞERLENDİRME RAPORU

17 EKİM 2005 SIĞACIK (İZMİR) DEPREMLERİ ÖN DEĞERLENDİRME RAPORU MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 17 EKİM 2005 SIĞACIK (İZMİR) DEPREMLERİ ÖN DEĞERLENDİRME RAPORU Rapor No: 10756 JEOLOJİ ETÜTLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 17 EKİM 2005

Detaylı

25 NİSAN 2015 NEPAL-KATMANDU DEPREMİ (M=7.8)

25 NİSAN 2015 NEPAL-KATMANDU DEPREMİ (M=7.8) 25 NİSAN 2015 NEPAL-KATMANDU DEPREMİ (M=7.8) 25 Nisan 2015 te (saat 06:11, UT) Nepal de M: 7,8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir (USGS). Depremin kaynağı, Türkiye nin de üzerinde bulunduğu dünyanın

Detaylı

Harita 12 - Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası

Harita 12 - Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası AFET YÖNETİMİ Kütahya ve çevresi illeri yoğun deprem kuşağında olan illerdir. Bu çevrede tarih boyunca büyük depremler görülmüştür. Kütahya ve çevre iller doğal afet riski taşıyan jeolojik ve topografik

Detaylı

BURSA ĠLĠ ĠÇĠN ZEMĠN SINIFLAMASI VE SĠSMĠK TEHLĠKE DEĞERLENDĠRMESĠ PROJESĠ

BURSA ĠLĠ ĠÇĠN ZEMĠN SINIFLAMASI VE SĠSMĠK TEHLĠKE DEĞERLENDĠRMESĠ PROJESĠ BURSA ĠLĠ ĠÇĠN ZEMĠN SINIFLAMASI VE SĠSMĠK TEHLĠKE DEĞERLENDĠRMESĠ PROJESĠ AMAÇ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ile TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (TÜBİTAK-MAM) arasında protokol imzalanmıştır. Projede, Bursa

Detaylı

Doğal Gaz Akıllı Şebeke Uygulamaları & Sayaç Kalibrasyon Kazanımları. Dr. Cevat ÖZARPA Teknik İşler ve Onarım Müdürü cozarpa@igdas.com.

Doğal Gaz Akıllı Şebeke Uygulamaları & Sayaç Kalibrasyon Kazanımları. Dr. Cevat ÖZARPA Teknik İşler ve Onarım Müdürü cozarpa@igdas.com. Doğal Gaz Akıllı Şebeke Uygulamaları & Sayaç Kalibrasyon Kazanımları Dr. Cevat ÖZARPA Teknik İşler ve Onarım Müdürü cozarpa@igdas.com.tr 1 İÇERİK KISACA İGDAŞ SCADA UYGULAMAMIZ GAZ KONTROL VE SEVKİYAT

Detaylı

KONU: KOMİTE RAPORU TAKDİMİ SUNUM YAPAN: SALİH BİLGİN AKMAN, İNŞ. YÜK. MÜH. ESPROJE GENEL MÜDÜRÜ

KONU: KOMİTE RAPORU TAKDİMİ SUNUM YAPAN: SALİH BİLGİN AKMAN, İNŞ. YÜK. MÜH. ESPROJE GENEL MÜDÜRÜ KONU: KOMİTE RAPORU TAKDİMİ SUNUM YAPAN: SALİH BİLGİN AKMAN, İNŞ. YÜK. MÜH. ESPROJE GENEL MÜDÜRÜ Sismik Tasarımda Gelişmeler Deprem mühendisliği yaklaşık 50 yıllık bir geçmişe sahiptir. Bu yeni alanda

Detaylı

K.K.T.C. Meteoroloji Dairesi. Konu :Bulutları Anlamak.

K.K.T.C. Meteoroloji Dairesi. Konu :Bulutları Anlamak. K.K.T.C. Meteoroloji Dairesi Konu :Bulutları Anlamak. K.K.T.C. Meteoroloji Dairesi ekim 1974 tarihinde Enerji Ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı na Bağlı olarak kurulmuş ve daha sonra sırası ile : 1974-86 Tarihleri

Detaylı

İNM Ders 2.2 YER HAREKETİ PARAMETRELERİNİN HESAPLANMASI. Yrd. Doç. Dr. Pelin ÖZENER İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı

İNM Ders 2.2 YER HAREKETİ PARAMETRELERİNİN HESAPLANMASI. Yrd. Doç. Dr. Pelin ÖZENER İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı İNM 424112 Ders 2.2 YER HAREKETİ PARAMETRELERİNİN HESAPLANMASI Yrd. Doç. Dr. Pelin ÖZENER İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı YER HAREKETİ PARAMETRELERİNİN HESAPLANMASI Yapıların Depreme

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI DEPREM DAİRESİ BAŞKANLIĞI AYLIK DEPREM RAPORU

T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI DEPREM DAİRESİ BAŞKANLIĞI AYLIK DEPREM RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI DEPREM DAİRESİ BAŞKANLIĞI AYLIK DEPREM RAPORU OCAK 2010 İÇİNDEKİLER 2010 OCAK AYINDA TÜRKİYE DE ÖNE ÇIKAN DEPREM AKTİVİTELERİ... 1 17 OCAK 2010 HELENİK

Detaylı

11 MART 2011 BÜYÜK TOHOKU (KUZEYDOĞU HONSHU, JAPONYA) DEPREMİ (Mw: 9,0) BİLGİ NOTU

11 MART 2011 BÜYÜK TOHOKU (KUZEYDOĞU HONSHU, JAPONYA) DEPREMİ (Mw: 9,0) BİLGİ NOTU MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 11 MART 2011 BÜYÜK TOHOKU (KUZEYDOĞU HONSHU, JAPONYA) DEPREMİ (Mw: 9,0) BİLGİ NOTU JEOLOJİ ETÜTLERİ DAİRESİ Yer Dinamikleri Araştırma ve Değerlendirme Koordinatörlüğü

Detaylı

05 AĞUSTOS 2012 ORTABAĞ-ULUDERE (ŞIRNAK) DEPREMİ BİLGİ NOTU

05 AĞUSTOS 2012 ORTABAĞ-ULUDERE (ŞIRNAK) DEPREMİ BİLGİ NOTU MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 05 AĞUSTOS 2012 ORTABAĞ-ULUDERE (ŞIRNAK) DEPREMİ BİLGİ NOTU JEOLOJİ ETÜTLERİ DAİRESİ Yer Dinamikleri Araştırma ve Değerlendirme Koordinatörlüğü Aktif Tektonik Araştırmaları

Detaylı

SINIR GÜVENLİĞİNDE JEOFİZİK KONTROL

SINIR GÜVENLİĞİNDE JEOFİZİK KONTROL SINIR GÜVENLİĞİNDE JEOFİZİK KONTROL 18.01.2013 İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Bilimleri Bölümü Prof.Dr. Ali Osman Öncel Bölüm Başkanı Bilim Danışmanı Prof. Ali Osman Öncel İstanbul

Detaylı

Bursa İl Sınırları İçerisinde Kalan Alanların Zemin Sınıflaması ve Sismik Değerlendirme Projesi

Bursa İl Sınırları İçerisinde Kalan Alanların Zemin Sınıflaması ve Sismik Değerlendirme Projesi Bursa İl Sınırları İçerisinde Kalan Alanların Zemin Sınıflaması ve Sismik Değerlendirme Projesi 17 Ağustos 1999, Mw=7.4 büyüklüğündeki Kocaeli depremi, Marmara Denizi içine uzanan Kuzey Anadolu Fayı nın

Detaylı

12.02.2013 tarihli Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti Nükleer Denemesinin Değerlendirilmesi

12.02.2013 tarihli Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti Nükleer Denemesinin Değerlendirilmesi 12.02.2013 tarihli Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti Nükleer Denemesinin Değerlendirilmesi Nurcan M. Özel, K.U. Şemin, Ö. Necmioğlu, S.Koçak, C.Destici, U.,Teoman, Nükleer Denemelerin Kapsamlı Yasaklanması

Detaylı

Deprem Mühendisliğine Giriş. Onur ONAT

Deprem Mühendisliğine Giriş. Onur ONAT Deprem Mühendisliğine Giriş Onur ONAT İşlenecek Konular Deprem ve depremin tanımı Deprem dalgaları Depremin tanımlanması; zaman, yer büyüklük ve şiddet Dünya ve Türkiye nin sismisitesi Deprem açısından

Detaylı

Afet Sonrası İyileştirme Planı

Afet Sonrası İyileştirme Planı Afet Sonrası İyileştirme Planı 13 Ocak 2015 Türkiye'nin Afet Risk Yönetimi 17. Yuvarlak Masa Toplantısı ODTÜ hasan.coban@kalkinma.gov.tr 1 2 Rapor Edilen Afetlerin Sayısı Dünyada 1900-2011 yılları arasında

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ DEPREM KAYIT İSTASYONUNUNA AİT SÜREYE BAĞLI BÜYÜKLÜK HESABI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ DEPREM KAYIT İSTASYONUNUNA AİT SÜREYE BAĞLI BÜYÜKLÜK HESABI ÖZET: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ DEPREM KAYIT İSTASYONUNUNA AİT SÜREYE BAĞLI BÜYÜKLÜK HESABI E. Yavuz 1, G. Altun 2, G. Horasan 3 1 Araştırma Görevlisi, Jeofizik Müh. Bölümü, Sakarya Üniversitesi Mühendislik

Detaylı

Akıllı Şebekeler Türkiye Elektrik Şebekesinin Geleceği. Barış Sanlı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü

Akıllı Şebekeler Türkiye Elektrik Şebekesinin Geleceği. Barış Sanlı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü Akıllı Şebekeler Türkiye Elektrik Şebekesinin Geleceği Barış Sanlı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü 1 2 Elektriğe ihtiyaç? Why nations fail? Daron Acemoğlu & James Robinson Rail roads - 1870 ENTSO-E Map 2012

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı Sayı : B.100.APK.000000/ASOD - 1355 21 Mart 2005 Konu: Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi.VALİLİĞİ (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/48 Yurdumuzda ve yurtdışında başta deprem olmak üzere olası afetlerde

Detaylı

TÜRKİYE DE İLKYARDIMIN SAĞLIK VE AFET ORGANİZASYONUNA ENTEGRASYONU. Dr. Yavuz Üçkuyu Konya İl Ambulans Servisi

TÜRKİYE DE İLKYARDIMIN SAĞLIK VE AFET ORGANİZASYONUNA ENTEGRASYONU. Dr. Yavuz Üçkuyu Konya İl Ambulans Servisi TÜRKİYE DE İLKYARDIMIN SAĞLIK VE AFET ORGANİZASYONUNA ENTEGRASYONU Dr. Yavuz Üçkuyu Konya İl Ambulans Servisi AFET (Olağan Dışı Durum) l Toplumun tamamı veya belli kesimleri için fiziksel, ekonomik ve

Detaylı

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi & DAE

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi & DAE Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi & DAE Ulusal Deprem İzleme Merkezi DALYAN - MUĞLA UYDU İLETİŞİMLİ TÜRKİYE NİN İLK GENİŞBANTLI DEPREM İSTASYONU KURULUŞ RAPORU 17 Ağustos 2004 DALYAN İSTASYONUN

Detaylı

ECE-581 E-Devlet ve e-dönüşüm. Türk Hava Kurumu Üniversitesi 17/01/2014

ECE-581 E-Devlet ve e-dönüşüm. Türk Hava Kurumu Üniversitesi 17/01/2014 ECE-581 E-Devlet ve e- 17/01/2014 MOBIL DEVLET SAMET SALIH ILICA sametilica@hotmail.com ECE 581 1 M-Devlet Nedir? M-Devleti Gerektiren Nedenler M-Devletin Yararları M-Devletin Uygulama Alanları ECE 581

Detaylı

TÜRKİYE DE ÇEŞİTLİ TAŞ OCAĞI PATLATMA ALANLARININ SPEKTRUM ÖZELLİKLERİ SPECTRUM CHARACTERISTICS OF SEVERAL QUARRY BLAST AREAS IN TURKEY

TÜRKİYE DE ÇEŞİTLİ TAŞ OCAĞI PATLATMA ALANLARININ SPEKTRUM ÖZELLİKLERİ SPECTRUM CHARACTERISTICS OF SEVERAL QUARRY BLAST AREAS IN TURKEY TÜRKİYE DE ÇEŞİTLİ TAŞ OCAĞI PATLATMA ALANLARININ SPEKTRUM ÖZELLİKLERİ SPECTRUM CHARACTERISTICS OF SEVERAL QUARRY BLAST AREAS IN TURKEY DENİZ, P 1., HORASAN, G. 2, KALAFAT, D 1. Posta Adresi: 1 Boğaziçi

Detaylı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Yıldırım Tespit ve Takip Sistemi (YTTS)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Yıldırım Tespit ve Takip Sistemi (YTTS) 1 Meteoroloji Genel Müdürlüğü Yıldırım Tespit ve Takip Sistemi (YTTS) Orman ve Su İşleri Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ülkemiz için yeni bir yatırım olan Yıldırım Tespit ve Takip Sistemi projesinin

Detaylı

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ VE İL ÖZEL İDARELERİ TARAFINDAN AFET VE ACİL DURUMLAR İLE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARA AYRILAN BÜTÇEDEN YAPILACAK HARCAMALARA

Detaylı

Bursa Yakın Çevresi Deprem Tehlikesi ve Kentsel Dönüşüm

Bursa Yakın Çevresi Deprem Tehlikesi ve Kentsel Dönüşüm Bursa Yakın Çevresi Deprem Tehlikesi ve Kentsel Dönüşüm Oğuz Gündoğdu ACİL DURUMLAR PANELİ KalDer Bursa Şubesi Çevre ve İş Güvenliği Kalite Uzmanlık Grubu 27 Mayıs 2015 Ülkemizde çağdaş anlamda Afet Yönetimi

Detaylı

Data Merkezi. Tunç Tibet AKBAŞ Arup-İstanbul Hüseyin DARAMA Arup- Los Angeles. Tunç Tibet AKBAŞ

Data Merkezi. Tunç Tibet AKBAŞ Arup-İstanbul Hüseyin DARAMA Arup- Los Angeles. Tunç Tibet AKBAŞ Data Merkezi Tunç Tibet AKBAŞ Arup-İstanbul Hüseyin DARAMA Arup- Los Angeles Tunç Tibet AKBAŞ Projenin Tanımı Tasarım Kavramı Performans Hedefleri Sahanın Sismik Durumu Taban İzolasyonu Analiz Performans

Detaylı

İSTANBUL İÇİN TASARIM ESASLI KUVVETLİ YER HAREKETİ DALGA FORMLARININ ZAMAN ORTAMINDA TÜRETİLMESİ

İSTANBUL İÇİN TASARIM ESASLI KUVVETLİ YER HAREKETİ DALGA FORMLARININ ZAMAN ORTAMINDA TÜRETİLMESİ 11-14 Ekim 211 ODTÜ ANKARA İSTANBUL İÇİN TASARIM ESASLI KUVVETLİ YER HAREKETİ DALGA FORMLARININ ZAMAN ORTAMINDA TÜRETİLMESİ ÖZET Aydın Mert 1, Yasin Fahjan 2, Ali Pınar 3, Larry Hutchings 4 1 Doktor, Deprem

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYESİ KENTSEL ARAMA KURTARMA TAKIMI YILLIK FAALİYET RAPORU

KADIKÖY BELEDİYESİ KENTSEL ARAMA KURTARMA TAKIMI YILLIK FAALİYET RAPORU KADIKÖY BELEDİYESİ KENTSEL ARAMA KURTARMA TAKIMI YILLIK FAALİYET RAPORU 2011 1. GİRİŞ Kadıköy Belediyesi Kentsel Arama Kurtarma Takımı ( BAK-Kadıköy ) 2005 yılında tamamı belediye çalışanlarından olan

Detaylı

T.C. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü

T.C. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü T.C. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü MERNİS Nedir? Nüfus kayıtlarının elektronik ortamda tutulmasına, toplanan bilgilerin kamu hizmetleri ve vatandaşlar için çok yönlü olarak

Detaylı

1. Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı 11-14 Ekim 2011 ODTÜ ANKARA

1. Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı 11-14 Ekim 2011 ODTÜ ANKARA TÜRKİYE DE SON YILLARDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ DEPREMLERE TOPLU BİR BAKIŞ Doğan KALAFAT (*), Ethem GÖRGÜN (*), Kıvanç KEKOVALI (*), Yavuz GÜNEŞ (*) Özet (*) B.Ü. Kandilli Rasathanesi ve DAE., Ulusal Deprem

Detaylı

Makul bütçelerle, maksimum verim sağlamak bizim işimiz değil, hobimiz.

Makul bütçelerle, maksimum verim sağlamak bizim işimiz değil, hobimiz. TANITIM DOSYASI Makul bütçelerle, maksimum verim sağlamak bizim işimiz değil, hobimiz. TANITIM DOSYASI BİZ KİMİZ? Başarı Bilişim, web sitesi tasarımı ve dijital pazarlama konularında 18 yılı aşan tecrübe

Detaylı

Enerji Verimliliğinde Akıllı Şebekelerin Rolü ULUSLARARASI İSTANBUL AKILLI ŞEBEKELER KONGRE VE SERGİSİ

Enerji Verimliliğinde Akıllı Şebekelerin Rolü ULUSLARARASI İSTANBUL AKILLI ŞEBEKELER KONGRE VE SERGİSİ Enerji Verimliliğinde Akıllı Şebekelerin Rolü ULUSLARARASI İSTANBUL AKILLI ŞEBEKELER KONGRE VE SERGİSİ 10.05.2013 EnerjiSA & Başkent Elektrik Dağıtım AŞ Türkiye nin en büyük sanayi ve finans topluluklarından

Detaylı

Entegre Acil Durum Yönetimi Sistemine Giriş

Entegre Acil Durum Yönetimi Sistemine Giriş İstanbul Teknik Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü CBS & UA ile Afet Yönetimi Entegre Acil Durum Yönetimi Sistemine Giriş Amaçlar (1) Kriz yönetimi kavramının tartışılması Tehlike, acil durum ve

Detaylı