İÇİNDEKİLER / CONTENTS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İÇİNDEKİLER / CONTENTS"

Transkript

1 İÇİNDEKİLER / CONTENTS AVRUPA BİRLİĞİ DİL POLİTİKALARI VE TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE UYUM SÜRECİ BAĞLAMINDA TÜRKÇE NİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİLMESİ TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE IN THE CONTEXT OF EUROPEAN UNION S LANGUAGE POLICIES AND TURKEY S INTEGRATION PROCESS TO EUROPEAN UNION Yrd.Doç.Dr. Hüsnü CEYLAN, Murat YORULMAZ TRAKYA ÜNİVERSİTESİNDEKİ ALMANCA ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ALMANCADAKİ ES KELİMESİNİN ANLAM ÖZELLİKLERİNİ FARK EDEBİLME SEVİYELERİ TRAKYA UNIVERSITY GERMAN LANGUAGE TEACHING DEPARTMENT TEACHER CANDIDATES AWARENESS LEVELS ON SEMANTIC FEATURES OF THE WORD ES IN GERMAN LANGUAGE Prof.Dr. Sevinç SAKARYA MADEN, Arş.Gör. Selma AKOL, Recep BALTAŞ, Fatma ÇAĞIRGAN, Aylin ÖZTÜRK TARİHSEL ROMAN VE AMİN MAALOUF UN SEMERKANT I HISTORICAL FICTION AND AMĠN MAALOUF S SEMERKANT Yrd.Doç.Dr. İrfan ATALAY ERNEST GELLNER İN ULUSÇULUK KURAMI ÜZERİNE BAZI DİKKATLER SOME SPOTLIGHTS ON ERNEST GELLNER S THEORY OF NATIONALISM Hasan AKSAKAL KÜLTÜR BAĞLAMINDA KENT VE MEKÂNSAL ÖRGÜTLENME URBAN AND SPATIAL ORGANIZATION IN THE CONTEXT OF CULTURE Arş.Gör. Ürün Anıl ÖZDEMİR E-DÖNÜŞÜM VE E-BELEDİYECİLİK: KATILMA VE YÖNETİŞİM SORUNUNDA YOKSULLAR E-TRANSITION AND E-MUNICIPALITY: THE POOR AT THE PARTICIPATION AND GOVERNANCE ISSUE Yrd.Doç.Dr. Bedrettin KESGİN YEREL YÖNETİMLER ARASI İŞBİRLİĞİ MODELLERİ: TÜRKİYE VE AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDEKİ YEREL YÖNETİM BİRLİKLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME INTER LOCAL GOVERNMENTS COOPERATION MODELS: AN INVESTIGATION UPON THE LOCAL GOVERNMENT UNIONS IN TURKEY AND EUROPEAN UNION COUNTRIES Arş.Gör.Dr. Gökhan ZENGİN HAKİKAT-I MUHAMMEDÎ DÜŞÜNCESİ VE BU DÜŞÜNCENİN REFERANSLARINI AKTARAN İKİ KAYNAK VE MÜELLİFLERİ HAKĠKAT-I MUHAMMEDĠ THINKING, TWO SOURCES AND THEIR WRITERS PASSING ON THE REFERANCES OF IT Mustafa AKMAN REKLAMLARDA TOPLUMSAL CİNSİYET KAVRAMI VE KADIN İMGESİNİN KULLANIMI; BİR İÇERİK ANALİZİ THE GENDER CONCEPT AND USAGE OF WOMAN IMAGE IN ADVERTISEMENTS; A CONTENT ANALYSIS Arş.Gör. Duygu DUMANLI SİNEMADA ÜRÜN YERLEŞTİRME VE ASMALI KONAK HAYAT FİLMİ EXAMPLE OF PRODUCT PLACEMENT IN CINEMA ASMALI HAYAT KONAK Okutman Dr. S. Bora ÇAVUŞOĞLU, Yrd.Doç.Dr. Ece BABAN, Arş.Gör. Ürün Anıl ÖZDEMİR SOYUT SANATTA IŞIK-RENK OLGUSU "LIGHT-COLOUR" PHENOMENON IN ABSTRACT ART Arş.Gör. Ayhan ÇETİN KURUMSAL BAKIM ELEMANLARININ GENEL ÖZELLİKLERİ ve YAŞADIKLARI SORUNLAR THE GENERAL FEATURES OF CAREGIVERS IN INSTITUTIONAL SETTINGS AND THE PROBLEMS THEY CONFRONT Yrd.Doç.Dr. Mehmet Zafer DANIŞ, Yrd.Doç.Dr. Yusuf GENÇ TÜRK SOSYOLOJİSİNDE YENİ ARAYIŞLAR: BEDEN SOSYOLOJİSİ ÜZERİNE İLK KİTAP DENEMELERİ NEW SEARCHINGS AT TURKIC SOCIOLOGY: THE EARLY BOOKS ON SOCIOLOGY OF BODY Yrd.Doç.Dr. Fahri ÇAKI

2 BU SAYININ HAKEMLERİ THE REFEREES OF THIS ISSUE Prof.Dr. Ali SEYYAR (Sakarya Üniversitesi ĠĠBF. ÇalıĢma Ekonomisi ve Endüstri ĠliĢkileri) Prof.Dr. Engin YILDIRIM (Sakarya Üniversitesi Fen-Edebiyat F. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü) Prof.Dr. Hidayet AYDAR (Ġstanbul Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi Tefsir Bölümü) Prof.Dr. Ġbrahim SARMIġ (Selçuk Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi Arap Dili Bölümü, Emekli) Prof.Dr. Mehmet SOYSALDI (Fırat Üniversitesi Ġlahiyat F. Temel Ġslam Bilimleri Bölümü) Prof.Dr. Mustafa S. KAÇALĠN (Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim F. Türkçe Eğitimi Bölümü) Prof.Dr. Ufuk TAVKUL (Ankara Üniv. Dil Tarih ve Coğrafya F. Türk Dili ve Edebiyatı Böl.) Doç.Dr. Kadir CANATAN (Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat F. Sosyoloji Bölümü) Doç.Dr. Kenan DAĞCI (Yalova Üniversitesi Yalova MYO Müdürü) Doç.Dr. Lütfi ġeyban (Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü) Doç.Dr. Murat SÜLÜN (Marmara Üniversitesi Ġlahiyat F. Temel Ġslam Bilimleri Bölümü) Doç.Dr. Mustafa Kemal ġan (Sakarya Üniversitesi Fen-Edebiyat F. Sosyoloji Bölümü) Doç.Dr. Yılmaz DAġÇIOĞLU (Sakarya Üniv. Fen-Edebiyat F. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü) Yrd.Doç.Dr. Abdullah URAL (Yalova Üniversitesi Yalova MYO Pazarlama Bölümü BĢk.) Yrd.Doç.Dr. Ali YILDIZ (Ġstanbul Teknik Üniv., Fen-Edebiyat F., Türk Dili ve Edebiyatı Böl.) Yrd.Doç.Dr. Edip A. BEKAROĞLU (Ġstanbul Üniversitesi Fen-Edebiyat F. Sosyoloji Bölümü) Yrd.Doç.Dr. Fethi GÜNGÖR (Yalova Üniversitesi ĠĠBF. Sosyal Hizmet Bölümü) Yrd.Doç.Dr. M. Murat ÖZKUL (Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat F. Sosyoloji Bölümü) Yrd.Doç.Dr. Recep YILDIZ (Yalova Üniversitesi ĠĠBF. Sosyal Hizmet Bölümü) Yrd.Doç.Dr. Selami ÖZCAN (Yalova Üniversitesi ĠĠBF. ĠĢletme Bölümü) Yrd.Doç.Dr. A. Muhsin YILMAZÇOBAN Dr. Mahmut ÇINAR (Ġstanbul Müftülüğü) Dr. Fatma BÖLÜKBAġ (Ġstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Okulu) ArĢ.Gör. Güler GÜNEġ (Yalova Üniversitesi ĠĠBF. Sosyal Hizmet Bölümü) Ġhsan KABĠL (MA, ĠBB Kültür ĠĢleri Daire BaĢkanlığı, sanat eleģtirmeni) Mehmet DĠNÇ (MA, Klinik Psikolog, Fatih Üniversitesi Öğretim Görevlisi)

3 Takdim İ stanbul, Bursa ve Kocaeli gibi büyük şehirlerin kesişim noktasında yer alan Yalova ilimizde kurulan Yalova Üniversitesi, çok az üniversitede bulunan özgün programlarıyla toplumumuza somut katkılar yapmayı hedeflemektedir. Üniversitenin sanayi, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte toplumun sosyo-ekonomik refah seviyesini yükseltmeye hizmet etmesi gerektiği bilinciyle eğitim-öğretim faaliyetlerine Güz döneminde başlayan Yalova Üniversitesi, şimdiden akademisyenlerin ve öğrencilerin olağanüstü rağbetiyle karşılaşmıştır. 22 Mayıs 2008 tarih ve 5765 sayılı kanun ile üst düzeyde bilimsel çalışma yapmak, bilgi üretmek, ulusal gelişme ve kalkınmaya destek olmak, kamu kuruluşlarında, işletmelerde çeşitli bilimsel kuruluşlarda görevli fakülte mezunlarını yüksek lisans ve doktora seviyesinde yetiştirmek amacıyla kurulmuş olan Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü nde Nisan 2011 itibarıyla 5 anabilim dalında 8 ayrı programda 300 e yakın bilim adamı adayı tezli ve tezsiz yüksek lisans eğitimi görmektedir. Teorik ve uygulamalı lisansüstü eğitim faaliyetleri yanında akademik camianın entelektüel ürünlerini toplumla paylaşmak amacıyla yayımlamaya başladığımız Yalova Sosyal Bilimler Dergisi nin toplumumuz için yararlı olmasını umut ediyoruz. Prof.Dr. Ali Rıza ABAY Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü

4 Editörden Değerli okuyucu, Y alova Sosyal Bilimler Dergisi, sosyoloji, iktisat, sosyal hizmet, çalışma ekonomisi, uluslararası ilişkiler, dil, edebiyat, tarih, coğrafya, eğitim, ilahiyat, psikoloji, felsefe, arkeoloji, sanat tarihi vb. tüm sosyal bilimlere ait araştırmaları destekleyerek toplumumuzun gelişmesine katkı yapmak amacıyla, sahasına katkı sağlayacak nitelikte bilimsel makaleleri yayınlanmaktadır. Adı geçen alanlarda hazırlanan bilimsel kitaplara ait değerlendirme yazıları da derginin yayın kapsamı içindedir. Dergimiz Türkiye de sosyal bilimlerin gelişmesine katkıda bulunmayı ve bu alanda yapılmış orijinal çalışmaların yayımlanmasına fırsat vererek bilim camiasında üretilen bilgileri toplumun istifadesine sunmayı amaçlamaktadır. Yalova Sosyal Bilimler Dergisi, Yalova Üniversitesi Senatosu nun gün ve 25/3 nolu kararı ile yayın hayatına başlamıştır. Altı aylık periyotlar halinde yayınlanan dergimize gönderilecek yazılar yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösteren çeşitli üniversitelerinden farklı hakemler tarafından değerlendirilecektir. Dergimize gönderilen yazılar iade edilmeyecektir. Hakemlerden ve Yayın Kurulu ndan olumlu değerlendirme alarak yayınlanan yazıların sorumluluğu yazarlarına, telif hakkı ise Enstitümüze aittir. Dergide, üniversitemiz öğretim elemanlarının çalışmaları öncelikli olmak üzere ülke içinden ve dışından yazı kabul edilmektedir. Üniversite kütüphaneleri başta olmak üzere önemli kütüphanelerde araştırmacıların hizmetine rahatlıkla sunulabilmesi için bin adet kâğıt baskısını yaptığımız dergimizin elektronik nüshasını da internet sitemizde yayınlıyoruz. adresinde yayın yapan internet sitemizde dergimizin pdf nüshasının yanı sıra misyonumuz, vizyonumuz, yönetim ve eğitim kadromuz, duyurular, haberler, programlar, etkinlikler vb. bilgi ve belgeler yer almaktadır. Yalova Sosyal Bilimler Dergisi nin 2. sayısında emeği geçen yöneticilerimize, yazarlarımıza, hakem heyetimize, yayın kurulu üyelerine ve çalışma arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Yazılarınızın yer almasını istediğimiz Ekim 2011 tarihinde basılacak olan 3. sayımızda buluşmak ümidiyle Yrd.Doç.Dr. Fethi GÜNGÖR Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yrd.

5 Y a l o v a S o s y a l B i l i m l e r D e r g i s i 5 AVRUPA BĠRLĠĞĠ DĠL POLĠTĠKALARI ve TÜRKĠYE NĠN AVRUPA BĠRLĠĞĠ NE UYUM SÜRECĠ BAĞLAMINDA TÜRKÇE NĠN YABANCI DĠL OLARAK ÖĞRETĠLMESĠ TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE IN THE CONTEXT OF EUROPEAN UNION S LANGUAGE POLICIES AND TURKEY S INTEGRATION PROCESS TO EUROPEAN UNION Yrd.Doç.Dr. Hüsnü CEYLAN Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngiliz Dili Eğitimi A.B.D. Murat YORULMAZ Trakya Üniversitesi İİBF. Uluslararası İlişkiler ABD. Doktora Öğrencisi ÖZET T ürkiye de ilköğretim ve ortaöğretim kademelerindeki öğrencilerin ana dilini yeterince öğrenememeleri, bu öğrencilerin yabancı dil öğrenmelerinde kültürel kimlik problemi yaratacağı gibi o dilin kolay öğrenilmesine de engel olacaktır. Birçok millet kendi diline sahip çıkmakla birlikte, her bir vatandaşının da en az bir veya iki yabancı dil bilmesini amaçlarken, Türkiye de öğrencilerin hem Türkçeyi, hem de yıllarca eğitimini aldıkları yabancı dili iyi öğrenememeleri, eğitimimizin genel problemlerinden biridir. Bu bağlamda, Türkçe nin bir yabancı dil olarak uluslararası bir kimlik kazanmasında ana dili ve özellikle de yabancı dil olarak öğretilmesine ayrı bir önem verilmeli ve konuya ilişkin dil politikalarının uygulanmasında tutarlı ve kararlı bir yol izlenmelidir. Anahtar kelimeler: Avrupa Birliği, dil öğretimi, çok dillilik, Türkçe, teknoloji, kültür. ABSTRACT In Turkey, students in primary and secondary levels failure at their mother tongue will create a cultural identity problem in learning a foreign language and it will also disrupt to the easy learning of this foreign language. While a lot of nations try to protect their languages and support each individual s learning at least one or two foreign languages, in Turkey it is one of the main educational problems that the students cannot learn their mother tongue, Turkish and the foreign language that they have been tought for years. In this context, at the gaining an international identity of Turkish, a particular importance should be given to teaching Turkish as a mother tongue and especially as a foreign language and a stable and consistent road should be followed in the implementation of language policies related to the subject. Keywords: European Union, language teaching, multilingualism, Turkish language, technology, culture.

6 6 A v r u p a B i r l i ğ i D i l P o l i t i k a l a r ı GiriĢ B ilgi çağı hızlı değişimleri ile toplumlar ve insanlar arasındaki ilişkileri günden güne arttırmakta ve yarattığı olanaklarla toplumları birbirlerine yakınlaştırmaktadır. Yaşanılan bu süreç, yabancı dil öğretimini ve öğrenimini önemli kılmakta ve aynı zamanda ülkelerin yabancı dil eğitimi politikalarına da yön vermektedir. Yabancı dil öğretme ve öğrenme, bilgi çağının getirisi günümüz çokdilli ve çokkültürlü dünyasında etkin bir role sahip olmanın önkoşuludur. 19. yüzyılda politik, askerî ve ekonomik yönden güçlü olan Büyük Britanya, İkinci Dünya Savaşı na kadar etkinliğini sürdürmüş, İkinci Dünya Savaşı sonrası devreye giren ve ekonomik olarak çok güçlü olan Amerika Birleşik Devletleri nin dilinin İngilizce olması, İngilizceyi dünya dilleri arasında farklı bir yere getirmiştir. İngilizcenin doğru bir zamanlama ile dünyaya yayılması, bütün milletler tarafından kabul edilmesi, onu küresel dil olma yolunda hızla ön plana çıkarmıştır. Crystal ın (1997: 38) belirttiğine göre Endüstri Devriminin İngiltere de olması, 19. Yüzyılda İngiltere yi dünyanın en çok gelişmiş ülkesi yapmış, İngiltere 1800 lü yıllarda madencilik alanında dünyaya hükmetmiş, İngiliz firmaları dünyaya açılarak İngiliz ürünlerinin bütün dünya tarafından kullanılmasını sağlamıştır. Aynı yüzyılda İngiltere nin dünyanın atölyesi hâline gelmesiyle teknolojik ve bilimsel gelişmeler yeni sözcüklerle ifade edilmiştir. Bu ürünlerin ihracıyla birlikte İngilizce sözcükler de komsu ülkelerin diline yerleşmiş ve bu gelişimi takip etmek isteyen insanlar İngilizce öğrenme mecburiyetinde kalmıştır. Yine Crystal ın belirttiğine göre, İngilizcenin 400 yıldır basında kullanılıyor olması, Reuter in 1851 yılında Londra da bir uluslar arası ajans kurup tüm dünyanın haber kaynağı olması, Amerika da reklâmcılık, radyo ve diğer basın organlarının yayılması, dünya üzerinde üretilen filmlerin %80 inin İngilizce olması insanların İngilizceyi öğrenmelerini kaçınılmaz kılmıştır (Crystal 1997: 57). Gemalmaz ın (1982: 73) diller için belirttiği: ekonomiklik veya kolaylık ve anlaşılabilirlik kanunları, milletlerin birbirleri ile anlaşmalarında kullandıkları müşterek dil için de geçerlidir. Gemalmaz, mümkün olduğu kadar az enerji ve madde sarfıyla birim zamanda, mümkün olduğu kadar çok eksiksiz mesaj kodlayıp iletmenin bütün tabii ve sunî dillerin temayülü olduğunu, yine mesajı taşıyan kodun, alıcısı tarafından mümkün olduğu kadar kolay ve mümkün olduğu kadar az enformasyon kaybıyla çözülmesinin dilin anlaşılabilirlik kanununu içerdiğini belirtmektedir. Dünya üzerinde İngilizceyi gerek ana dil ve gerekse ikinci dil olarak kullananların sayısı iki milyarı asmaktadır. Bugün dünya üzerinde üç bine yakın dil olduğunu hesaba katarsak, anlaşılabilirlik ve ekonomiklik kanununun vermiş olduğu hız, İngilizcenin yayılmasına zemin hazırlamıştır diyebiliriz. İngilizcenin küresel dil olma yolunda bu kadar hızlı ilerlemesinin ve diğer ülkelerin İngilizcenin bu hâkimiyetini kabul etmelerinin yanında yine de bu ülkeler, dillerinin dünya üzerinde varlığını hatta etkisini sürdürmesi için özel çaba sarf etmektedirler. Özcan Demirel in (2004: 63) belirttiği gibi, Türkiye nin de üyesi olduğu, basta Birleşmiş Milletler (United Nation) örgütü olmak üzere, Avrupa Konseyi (Council of Europe) Nato, OECD ve daha birçok uluslar arası kuruluşta ortak iletişim

7 Y a l o v a S o s y a l B i l i m l e r D e r g i s i 7 aracı olarak birkaç ulusun dili kullanılmaktadır. Örneğin, Birleşmiş Milletlerin resmî dilleri Çince, Fransızca, İngilizce, İspanyolca ve Rusça dır. Bu örgütte Fransızca ve İngilizce çalışma dili olarak; İspanyolca genel kurul ile ekonomik ve sosyal konsey çalışma dili olarak kullanılmaktadır. Avrupa Birliği, Avrupa eğitim programlarını devreye sokarak Avrupa da eğitim alanında yeniliği ve kaliteyi artırmayı hedeflemektedir. Avrupa topluluğu ülkeleri, Avrupa komisyonu anlaşmasının 149 ve 150. maddeleri, Avrupa Parlamentosu Konseyinin 24 Ocak 2000 tarih ve 253/EC kararı, Türkiye nin programa hazırlanmasına yönelik kararlar, ilgili taraflarca 27 Aralık 2002 tarihinde imzalanmıştır. (www.ua.gov.tr) Bu anlaşma ile Avrupa Birliği katılımcı ülkeler arasındaki işbirliğini tevsik ederek eğitim alanında kalitenin artırılması, Avrupa boyutunun geliştirilmesini hedeflemiştir. AB Genel Eğitim Programının temel olarak beş hedefi bulunduğu ulusal ajans sitesinde verilmiştir. Avrupa da tüm eğitim seviyelerini güçlendirmek, Avrupa dillerine yönelik bilgilerin geliştirmek, Eğitim vasıtası ile katılımcı ülkeler arasındaki is birliğini ve hareketliliği artırmak, Eğitim alanında yetenekli kişileri bulup onları teşvik ederek eğitimin kalitesini artırmak, Eğitim alanında yer alan tüm kamu veya özel kuruluşlar içinde fırsat eşitliğini desteklemek Bu programa Avrupa genelinde 31 ülke katılmaktadır. Bunlar: Avrupa birliği üyesi 25 devlet (Almanya, Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya Finlandiya Fransa, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, Lüksemburg Letonya, Litvanya, Macaristan, Malta, Portekiz, Polonya, Slovak Cumhuriyeti Slovenya, Türkiye ve Yunanistan,) 3 Avrupa Serbest Ticaret Birliği (Avrupa Ekonomik alanı ASTB / AEA) ülkesi, (İzlanda, Lihtenstayn ve Norveç) Avrupa Birliğine katılım sürecinde olan 3 devlet (Bulgaristan, Romanya ve Türkiye) (www.ua.gov.tr) Avrupa Topluluğu, ilk ve orta öğretim düzeyinde teknik ve meslekî eğitimi geliştirmeyi hedefleyen Okul Ortaklığı Programını (Comenius); yüksek öğretim düzeyinde işbirliğini ve kaliteyi artırmak, Avrupa da farklı ülkelerde uygulanmakta olan kaliteli eğitim niteliklerini Avrupa nın farklı ülkelerine yaymak için Yüksek Öğretim Programını (Erasmus); hayatın her hangi bir döneminde eğitimine ara vermiş ya da kendini yeterince yetiştirememiş kişileri eğitmek için Yetişkin Eğitimi Programını (Grundving); eğitimde öğrenme ortamlarını yeniden yapılandırarak bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımını artırmak, eğitim mühendisliğini ortaya çıkarmak için Eğitimde Yeni Teknolojiler Programını (Minevra); AB ye üye ya da aday ülkelerin meslekî eğitimine yönelik politikaları desteklemek ve geliştirmek için Meslekî Eğitim Programını (Leonardo da Vinci); eğitim sistem ve politikalarında gözlem ve yenilikleri, eğitim alanında oluşan yeni fikir, politika ve uygulamalarının sadece bir bölge ile sınırlı kalmasını önlemek ve

8 8 A v r u p a B i r l i ğ i D i l P o l i t i k a l a r ı yenilikleri bütün Avrupa ya yaymak için Gözlem ve Yenilik Programını (Observation ve İnnovation); çalışmaların hedefine ulaşması için Destek Faaliyetleri Programını (Accompaying Measures); Avrupa vatandaşlarının birçok dili öğrenebilmeleri için Dil Öğretimi Programlarını (Lingua) geliştirmiştir. Bu programlardan anaokulundan yüksek öğretime kadar tüm öğrenciler, öğretmenler, öğretim görevlileri, yönetici ve eğitim alanındaki diğer personel, kamu veya özel statüdeki her çeşit eğitim kurum ve kuruluş, kamu ile ilgili diğer uzman kişiler, devlet memurları, yerel ve bölgesel yetkililer, veliler, dernek ve vakıflar, sosyal ortaklar, eğitim alanı ile ilgili is dünyası ve sivil toplum kuruluşları yararlanabilmektedir. Avrupa Birliği Komisyonu Eğitim ve Kültür Genel Müdürlüğü programı yürütmekle görevlidir. Kendisine bir komisyon temsilcisi ile programa katılımcı ülkelerin birer temsilcisi tarafından oluşturulmuş Socrates Komitesi yardım etmektedir. Türkiye de bu programı yürütmeye T.C Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı sorumludur. Bu merkez genel olarak Ulusal Ajans olarak bilinmektedir. Ulusal Ajans ülke genelinde programlarla ilgili yürütülen uygulamalardan sorumludur. Avrupa eğitim programları ile ilgili bir açıklama yapan Devlet Bakanı ve Başbakan yardımcısı Doç. Dr. Abdüllatif Şener (2004: 3), Avrupa da yılda öğrencinin Erasmus öğrenci değişim programından yararlandırıldığını, Türkiye nin bu programlar çerçevesinde 2006 yılında öğrenci gönderebileceğini, Avrupa Komisyonun 2010 yılı hedefinin yıllık olarak öğrenci sayısını yakalamak olduğunu, bunun da Türkiye de öğrencinin bu programdan yararlanacağı anlamına geleceğini vurgulamıştır Lingua ve Türkçe Öğretimi Lingua AB Genel Eğitim Programı olan Socrates in sekiz alt basamağından birisidir. Fakat diğer yedi program da dil öğretimi ve kültürel etkileşim üzerine kurulmuştur. Avrupa Topluluğu Lingua Programı vasıtasıyla, dilin kültür, eğitim iletişim, istihdam, anlaşma boyutlarından yararlanarak milletlerin kültürel gelişimini sağlamayı ve dilin zenginleşmesine zemin hazırlamayı amaçlamaktadır. Globallesen dünyada işverenlerin is alanında öncelik tanıdıkları çok dilli (multilingua) kişiler, bilgilerinin kendilerine getirmiş olduğu ayrıcalıktan değil, diğer kurumlarla rahat iletişim kurmaları yönüyle tercih edilmektedir. Avrupa Birliği, üye ülkelerde dil çeşitliliğinin ve zenginliğinin korunması için, insanların ana dillerinden ayrı ikinci bir dili öğrenmelerini teşvik etmekte ve Lingua dil programını da bu amaçla ekonomik olarak desteklemektedir. Lingua iki ana alt gruptan oluşmaktadır: Lingua I : Dil Öğretiminin Geliştirilmesi, Lingua II: Dil Öğrenim Materyallerinin Geliştirilmesi, Lingua I: Avrupa Topluluğunun dil çeşitliliğini artırarak dil öğretim sistem ve yapılarındaki gelişimi desteklemektedir. Bu yüzden, bireylere direkt yabancı dili öğretmekten ziyade, bireyleri yabancı dil öğ-

9 Y a l o v a S o s y a l B i l i m l e r D e r g i s i 9 renmeye tevsik etmekte ve onların yabancı dil öğrenmelerine kolaylık sağlamaktadır. Aynı zamanda dil öğreniminde amaç, strateji ve didaktik araştırma gibi anahtar konular ve yenilikçi yaklaşımlar hakkında bilginin politikalarını belirleyenler ve karar verenler arasında yayım ve değişimi sağlamayı, öğrenmenin faydaları hususunda insanları bilinçlendirmeyi amaçlamaktadır. Lingua II: Dil öğrenim süreçlerinin ve kazanılan dil becerilerinin değerlendirilmesine yönelik yüksek kalitede araçların hazır bulunmasını hedefler. Aynı zamanda: Yeni teknolojiler aracılığıyla yabancı dil öğrenilmesini, Az kullanılan dillerde on-line kurslarının verilmesini, Evde çalışmak üzere çok dilli öğrenim seti geliştirilmesini, Dinle ve dokun (Görmeyenler için temel İngilizce kursu) sis- teminin yaygınlaştırılmasını, Avrupa seyyahları için kültürler arası iletişimin sağlanmasını, Dili eğlenerek nette öğrenilmesini (www.ua.gov.tr. amaçlamaktadır. Lingua programı bireylerden ziyade kurumları muhatap almakta, bu kurumların dil öğretimi üzerine projelerine destek vermektedir. Avrupa Komisyonu, Almanca, Bulgarca, Çekçe, Danca, Estonca Fince, Flamanca, Fransızca, İngilizce, İrlandaca İspanyolca, İtalyanca, İzlandaca, Lehçe, Letonca, Litvanca, Lüksemburgca Macarca, Matlaca, Norveççe, Portekizce, Romence, Slovakça, Slovence, Türkçe ve Yunanca, dillerini desteklemektedir. Genel kural olarak bir ülkenin kendi sınırları içindeki kişilere kendi resmî dilini öğretmeyi içeren projelere destek vermemektedir. Avrupa komisyonu dil öğrenme ve dil çeşitliliğini desteklemek üzere bir takım kararlar almış ve bu kararlar tarihli Avrupa Komisyonunun resmî gazetesinde yayımlanmıştır. Öğrenen Topluma Doğru sloganıyla yola çakarak hayat boyu öğrenmek için, yaygın ve tutarlı stratejiler uygulanması gerektiği vurgulanmış ve Avrupa bilgi toplumunda yer almak için her bir vatandasın diğer bir dili öğrenmesi amacıyla, gerekli olan temel yetenekleri öğrenmek zorunda olduğu bildirilerek, hayat boyu öğrenme sürecinde ana dile ek olarak iki ya da daha fazla dili öğrenme ve bu dilleri öğrenmek isteyenlere eşit erişim imkânı sunmayı vurgulamıştır. Konsey, Avrupa dillerinin eşit değer ve itibarda olduğunu dile getirmiş, bu dillerin Avrupa kültürünün ve uygarlığının içsel kısmını oluşturduğunu belirtmiştir. Ayrıca konsey, bireylerin küçük yastan itibaren diğer topluluk ülkelerinin kültür ve dillerine karsı olumlu tutum geliştirmelerinin gerekliliğini vurgulamış ve Avrupa Topluğu ülkelerini, topluluk içindeki dil çeşitliliğinin ve zenginliğinin resmî merkezler ve diğer kültürel kurumlar arasındaki işbirliğini teşvik etmekle mümkün olabileceği şeklinde uyarmıştır. (http//europa.eu int/eur-lex/pri/en- dat2002) Dillerin bilinmesiyle kültürel yaklaşımın artacağı ve milletlerin birbirleri ile daha iyi anlaşabileceği fikrinden hareketle Avrupa birliği ülkeleri eğitim bakanla-

10 10 A v r u p a B i r l i ğ i D i l P o l i t i k a l a r ı rı, Polonya nın Cracow kentinde yaptıkları toplantıda ülkelerinde dil gelişim dosyasına geçilmesine karar vermişlerdir. Bu proje ile her Avrupa vatandaşının bir dil pasaportuna sahip olarak çok dilli yetişmesi amaçlanmıştır. Bu vesileyle Avrupa da yasayan birisi, birinci yabancı dili ilköğretimde; ikinci yabancı dili ortaöğretimde; üçüncü yabancı dili de üniversitede öğrenmiş olacaktır. Bu durumdaki kişilere, Dil pasaportu, Dil öğrenim geçmişi (biyografisi), Dil dosyasını içeren dokümanlar verilecek, bunlar dil pasaportu seklinde uygulanacak ve her Avrupa ülkesinde standart hâle getirilecektir. Pasaportta bir dili ileri düzeyde bilenlere CI, C2; orta düzeyde bilenlere B1, B2; başlangıç düzeyinde bilenlere de A1, A2 notları verilecekti (Dobson, 1981: 17). Türkiye de ise Ankara Üniversitesi TÖMER Dil Öğretme Merkezi Avrupa Dil Pasaportu vermeye hak kazanmıştır. (http://www tomer.ankara.edu.tr/) Bugün birçok Avrupa ülkesinde halkın üç dil bilmesi oldukça normal karşılanmaktadır. İşverenler eleman alımında birden fazla dil bilen kişileri tercih etmektedirler. Avrupa vatandaşlarının yabancı bir dili öğrenmeye ve yabancı dile karsı tutumlarını belirlemeye yönelik bir araştırmada: Ailelerin % 93 ü çocuklarının diğer bir Avrupa dilinin öğrenmesinin önemli olduğunu, Avrupalıların % 72 si yabancı bir dili bilmenin, kendileri için faydalı olacağını, % 71 i Avrupa topluluğunda her birey, ana diline ilâveten bir dil konuşmanın gerekli olduğunu, % 26 sı ana diline ilâveten, iki Avrupa dili bilmenin gerekliliğini ortaya koymuştur. (http//europa.eu.int/comn) Avrupa Birliği vatandaşlarının % 47 si İngilizceyi konuşmaktadır. Yine % 24 ü Almancayı ana dili olarak, %8 i ikinci dil olarak kullanmaktadır. Avrupa Birliği vatandaşlarının % 28 inin yarısı Fransızcayı anadili olarak; yarısı da ikinci dil olarak kullanmaktadır. İtalyanca Avrupa Birliği ülkelerinde en yaygın olarak kullanılmasına rağmen, İtalyancayı ana diline ilâveten yabancı dil olarak kullananların oranı % 2 dir. Avrupa topluluğu vatandaşlarının % 11 i ana dili; % 4 ü yabancı dil olmak üzere % 15 düzeyinde İspanyolcayı kullanmaktadır. (www.europa.eu.int/comm/ education/poticies) Günümüzde ana dili haricinde bir dili öğrenmek, genellikle ekonomik kaygıdan kaynaklanmaktadır. Zengin tarihî geçmişi, gramer yapısının sağlamlılığı ya da çok kişi tarafından kullanılıyor olması, o dilin dünya dilleri arasında ön sıralarda bulunmasını sağlamamaktadır. İspanyolca bugün dünya üzerinde 500 milyon kişi tarafından kullanılmasına rağmen, Avrupa Birliği ülkeleri arasında İspanyolcayı ana dili haricinde kullananların oranı % 4 tür. Fransızca 19. yüzyılda dünya edebiyatının sanat dili olmasına rağmen, Avrupa Topluluğu içinde ana dili haricinde bu dili bilenlerin oranı % 14 tür. Kur an dili olmasına ve dünya üzerinde 20 devletin Arapçayı resmî dil olarak kullanmasına rağmen, ekonomik, siyasî ve ticarî sebeplerden dolayı, Arapça dünya dilleri arasında hak ettiği yerde değildir. Çincenin çok karmaşık yapısına rağmen, son ekonomik gelişmelerden dolayı dünya dilleri arasında hızla yayılacağı kesindir. Türkçe için de aynı durum söz

11 Y a l o v a S o s y a l B i l i m l e r D e r g i s i 11 konusudur. Batıya gittikçe Türkçe öğrenmek isteyenlerin sayısında azalma görülmektedir. Doğu ülkeleri vatandaşları Türkçeyi, Türkiye de daha rahat is bulabilmek için öğrenmektedirler. Sibirya da 25 üniversite, 4 kolej, 7 devlet lisesinde Türkçe öğrenmekte olan öğrenci üzerinde yapılan araştırmada öğrencilerin Türkçeyi öğrenme amaçları söyle sıralanmaktadır. Türk firmalarında (Ticarî) çalışma isteği; Türkiye ye yerleşme veya orada çalışma isteği; Arkadaş-dost ilişkileri; İhtisas yapma isteği (Türkolojiler için); Yeni bir dil öğrenme isteği; Fantezi olarak (Aydın, 2000, Röportaj) 1.2. Türkçe nin Yabancı Dil Olarak Öğretilmesi Dünya üzerinde artan uluslar arası ilişkiler, ulusların kendi anadilleriyle iletişim kurmalarında yetersiz kalmış bu durum milletlerin birbirlerinin dillerini öğrenme mecburiyetini getirmiştir. Bir ülkenin dilinin yabancılarca öğrenilmesini gerekli kılan unsurlar, o ülkenin yürütmüş olduğu politik, ekonomik, ticarî ve kültürel ilişkileri içinde barındırır. Globallesen dünyada, devletler birbirleri ile her an iletişim içerisindedir. Bir milletin dilinin diğer milletler tarafından öğrenilmesi o ülkenin prestiji olmuş, ülkeler dillerinin ikinci plana atılmasından rahatsızlık duymuşlardır. Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesi on birinci yüzyıla dayanmaktadır. Kaşgarlı Mahmud Türkçenin Arapça ve diğer dillerden aşağı olmadığını ispat etmek, Türkçeyi bilmeyenlerin daha rahat öğrenmeleri için Divanü Lügati t- Türk adlı eseri yazmıştır. Daha sonraları, Türkçeyi kullananlar dillerine gereken önemi göstermemiş, egemenliği altına aldıkları millete kendi dillerini ihraç etmek yerine, onların dil ve kültürlerini almışlardır. Tokatlıoğlunun (2000: ) belirttiği gibi 16 yüzyılda iki büyük imparatorluk olan Osmanlı ve İspanya imparatorlukları arasında en ciddî ve somut farklılık dil ve kültür yaklaşımlarından kaynaklanmaktadır. İspanyollar Amerika yı keşfettikten sonra ilk tasarrufları, dil, din ve kültürlerini işgal ettikleri ülkeye ihraç etmek olmuştur. Bu sayede anadili İspanyolca olan, Katolik mezhebini benimseyen 23 Latin Amerika ülkesi doğmuştur. Türkiye, dünyaya açılan, dış ticaret hacmini gün geçtikçe artıran ve her yıl ülkesine milyonlarca turist çeken görüntüsüyle her vatandaşına ikinci bir dili öğretme mecburiyetindedir. Türkiye yabancılara Türkçe öğretimi hususunda bazı konularda oldukça geri kalmıştır. Bu gün üniversitelerin Türkoloji Bölümleri ve hatta Eğitim Fakültelerinin Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Anabilim Dalları, Türkçe Bölümleri, Türk dilinin öğretilmesi hususunda değil, tarihî ve kültürel çalışmalara ve eski edebî örneklere yoğunlaşmışlardır. Türk Dilinin standart bir gramer yapısının belirlenmesinde geç kalınmıştır. Türkçenin iyi öğretilmesi için, iyi yetişmiş öğretmenlere ihtiyaç vardır. Öğrencilerin zihin ve ruh gelişimlerinde iyi bir ana dil eğitimi ve öğretiminin rolü hiçbir dersle ölçülmeyecek kadar büyüktür (Sağır, 2002: 46). Ana dili, eğitiminde görülen eksikliklerin genellikle öğretmenlerden kaynaklandığı fikrinden hareketle, Türkçe öğretmeni adaylarının Türkçe sevgisi ve kültür bilinciyle yoğrulmuş olarak mezun olmaları

12 12 A v r u p a B i r l i ğ i D i l P o l i t i k a l a r ı Sonuç gerekmektedir. Bir yabancı dili bilmek, temel dil becerilerini kazanmış olmak demektir. Bu yüzden dil eğitimi verilirken, okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerilerine ağırlık verilmelidir. Eğitim sistemimizdeki okumaya dayalı yabancı dil eğitimi anlayışından hızla uzaklaşılmalıdır. Birinci ve İkinci Dünya Savaşları, insanlığın büyük trajediler yaşamasına neden oldu. Haritalar değişti, pek çok yeni devletler kuruldu. Soğuk savaşın sona ermesiyle Sovyetler Birliği dağıldı. Türk Cumhuriyetleri bağımsızlıklarını elde ettiler. Bütün dünyada ulus bilinci yaygınlaştı. Uluslararası ilişkiler siyasî, sosyal ve ekonomik alanda yeni boyutlar kazandı. Dünyada aynı değerleri paylaşan ülkeler arasında, kültürel entegrasyon çalışmaları hızlandı. Kültürel entegrasyonun en önemli vasıtalarından dil öğrenimi daha cazip hâle geldi. Türkiye de, beklenmedik bir şekilde kendini bu gelişmenin içinde buldu. Bugün Türkçe bir dünya dili hâline gelmiştir. Bu bir iddia değil, tarihî bir hakikattir. Bu amaçladır ki, üniversitelerin uluslararası ilişkiler bölümünde okuyan tarih ve kültürle ilgilenen pek çok araştırmacı, Türkçe öğrenmenin gerekliliğini kavramışlardır. Son yıllarda Türk Üniversiteleri, ikili kültürel anlaşmalar çerçevesinde öğrenci ve öğretim elemanı değişimi projesini uygulamaya başlamışlardır. Ayrıca T.C. Başbakanlık Türk İş Birliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA), yurt dışında yirmi üç üniversite ile Türkoloji bölümlerinin geliştirilmesi hususunda işbirliği yapmaktadır. Türkiye nin Avrupa Birliği ne katılım programı kapsamında, üniversitelerimizin büyük çoğunluğu Erasmus öğrenci ve öğretim üyeleri değişim projesine dâhil edilmiştir. Bütün bu değişimlerde, küreselleşmenin de önemli rolü vardır. Türkçe, dünyada ilgi duyulan bir dil hâline gelmiştir. Türkçe öğrenimini daha cazip hale getirmek için devlet kurumları arasında bürokrasiyi azaltmak gerekiyor. Büyük Öğrenci Projesi kapsamında Türkiye ye getirilen öğrenciler için merkezî sınav sistemi yaygınlaştırılmalıdır. Gerek bizim öğrencilerimizin, gerekse yurt dışından getirilen öğrencilerin barınma, burs ve ulaşım gibi problemleri henüz tam anlamıyla çözümlenmiş değildir. Bu konuda yeni bir yapılanma gerekmektedir. Türkçenin yabancılara öğretilmesi meselesine, bir devlet politikası olarak bakmak gerekiyor. TÖMER ler Türkiye nin bir vitrini konumundalar. Yabancı öğrenciler, Türk insanı ve Türk kültürü ile ilgili ilk izlenimleri buradan ediniyorlar. Olay sadece Türkçe öğretmekle bitmiyor. Yabancı öğrencide doğru ve sağlıklı, ön yargılardan arınmış bir Türkiye imajı yaratmak gerekiyor. Türk Üniversitelerinde öğrenim görmek isteyen yabancı öğrenciler için TÖMER, sadece bir dil öğretim merkezi değil, aynı zamanda bir oryantasyon merkezidir. Bilimin baş döndürücü bir hızla ilerlediği bir çağda, yenilik getirmenin süratli bir şekilde gerçekleşmesi gerekmektedir. Bu durumda yenilikler, zamanla ve giderek denenip değerlendirilemeden birbiri peşi sıra gelebilir. Bu sebeple, yanlış hesaplardan ve isabetsiz uygulamalardan kaçınmanın önemini ve bu gibi faaliyetlerin

13 Y a l o v a S o s y a l B i l i m l e r D e r g i s i 13 büyük sorumluluk isteyeceğini bir an bile unutmamak gerekir. Böyle bir sorumluluk ise, iyi bir uzmanlık bilgisinin yanı sıra, geniş ve yüksek düzeyde bir düşünce tabanı üzerine oturtulabildiği ölçüde anlam kazanabilir. Türk toplumunun gelişmiş ülkeler seviyesinde atılım yapabilmesi için eğitim öğretimin yeniden yapılandırılması gerekmektedir. Bugün ülkemizde Türkçeyi iyi öğretememenin sıkıntılarını yaşıyoruz. Bu durumdan bir an önce kurtulmamız gerekiyor. Marifet iltifata bağlıdır sözü uyarınca başarılı olan kurumları desteklemeliyiz. KAYNAKÇA Aydın, A. (2000). Röportaj, Uluslararası Dünyada Türkçe Öğretimi Sempozyumu, Ankara Üniversitesi Basımevi. Crystal, D. (1997). English as a Global Language, CUP. Demirel, Ö. (2004). Yabancı Dil Öğretimi, Ankara, Pegem. Dobson, Julia M.(1981). Effective Techniques for English Conversation Groups: Washington, U.S. Information Agency. Gemalmaz, E. (1982). Standart Türkiye Türkçesi (STT) nin Formanlarının Enformatik Değerleri, Erzurum (Teksir/ Fotokopi); Ġdris, K. (2000). Türkçe Türk Dili ve Edebiyatı Öğretimi, Ankara, Anıttepe. Sağır, M. (2002). İlköğretim Okullarında Türkçe Dil Bilgisi Öğretimi, Ankara, Nobel. ġener, A. (2004). Erasmus Üniversite Beyannamesi, Eğitimde Diyalog 2: 3. Tokatlıoğlu, L. (2000). İspanyolca Konuşulan Ülkelerde Türkçe Öğretimi Uluslararası Dünyada Türkçe Öğretimi Sempozyumu, Ankara Üniversitesi Basımevi, ss: ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

14 14 A l m a n c a d a k i " E s " K e l i m e s i n i n A n l a m Ö z e l l i k l e r i TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠNDEKĠ ALMANCA ÖĞRETMENĠ ADAYLARININ ALMANCADAKĠ ES KELĠMESĠNĠN ANLAM ÖZELLĠKLERĠNĠ FARK EDEBĠLME SEVĠYELERĠ TRAKYA UNIVERSITY GERMAN LANGUAGE TEACHING DEPARTMENT TEACHER CANDIDATES AWARENESS LEVELS ON SEMANTIC FEATURES OF THE WORD ES IN GERMAN LANGUAGE Prof.Dr. Sevinç SAKARYA MADEN Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi AraĢ.Gör. Selma AKOL T.Ü. Eğitim Fakültesi Recep BALTAġ - Fatma ÇAĞIRGAN - Aylin ÖZTÜRK T.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Özet B u çalışmada eğitim-öğretim yılı Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Bölümü Almanca öğretmenliği Ana Bilim Dalı 4. sınıf ve yüksek lisans öğrencilerine es kelimesinin yer aldığı 15 adet Almanca cümle verilmiş, bu cümleleri Türkçeye çevirmeleri ve her bir cümlede yer alan es kelimesinin görevinin ne olduğunu belirtmeleri istenmiş, elde edilen veriler ile Almanca öğretmen adaylarında bir yıllık Almanca zorunlu hazırlık ve 4 yıllık lisans eğitimi sonunda es sözcüğünün semantik özelliklerine ilişkin istenilen düzeyde bir farkındalığın sağlanıp sağlanmadığı ortaya konmaya çalışılmıştır. Anahtar Kelimeler: Almanca öğretmen adayı, es kelimesi, semantik özellik, farkındalık Abstract In this study, 15 sentences in German Language including the word es were given to the fourth year and master students in Faculty of Education German Language Teaching Department at Trakya University for the Academic Years The students were asked to translate these sentences into Turkish and indicate the function of the word es in each sentence. As a result, via obtained data, at the end of one-year compulsory German Language preparatory education and four-years undergraduate education, whether awareness was provided for the German Language Teaching Department Teacher Candidates about semantic features was displayed. Key Words: German Language Teaching Department Teacher Candidates, the word es, semantic features, awareness

15 Y a l o v a S o s y a l B i l i m l e r D e r g i s i 15 GiriĢ F lischikowski (2011) çok dilli bir Avrupa için yabancı dil öğretmenlerinin nasıl yetiştirilmesi gerektiği konusunu tartıştığı bir yazısında 1, bir yabancı dil öğretmeninin öğreteceği yabancı dil düzeyinin yabancı dili orta öğretim kurumlarında birinci yabancı dil olarak öğretmesi durumunda, Avrupa Ortak Başvuru Metnine (GER 2001) göre en az C1 düzeyinde olması gerektiğini, orta öğretim kurumlarında ikinci yabancı dil olarak öğretecek ise ilgili dili B2 düzeyinde bilmesi gerektiğini belirtmiş, ancak buna karşılık bir yabancı dilin okul öncesi veya ilkokul sınıflarında öğretilmesi durumunda B1 düzeyindeki bir yabancı dil bilgisinin dahi Avrupa Komisyonunca yeterli görüldüğünü vurgulamıştır. Oysa Türkiye de yabancı dil öğretmeni yetiştirim sürecinde öğretmen adaylarının çalışacakları kurumlar göz önünde bulundurulmaksızın, öğretmenler tüm kademelerde çalışacaklarmış gibi yabancı dil öğretmenlerine genel bir eğitim verilmekte, bir yabancı dil öğretmen adayının mezun olurken yabancı dil düzeyinin en az C1 düzeyinde olması hedeflenmektedir. Bu bağlamda lisans eğitimini Türkiye de tamamlayan yabancı dil öğretmen adaylarının da uluslararası standartlarca belirlenen öğretmenlik mesleği yeterliklerini edinebilmeleri için, 1997 yılında Türk eğitim sisteminde gerçekleştirilen reformlara paralel olarak öğretmen yetiştirim sürecinde de yeni bir yapılanmaya gidilmiş, Yükseköğretim Kurumu tarafından her alan için ayrı ayrı ancak tüm Eğitim Fakültelerinde ortak uygulanacak olan lisans programları geliştirilmiş ve eğitim-öğretim yılında yürürlüğe konmuştur. Eski programlar ile kıyaslandığında yeni 4 yıllık öğretmenlik lisans programlarına, yabancı dil öğretmeni olarak yetişecek olan bir kişinin öğreteceği dilin dil bilgisi kurallarını ve söz dizim yapılarını çok iyi bilmesini ve bunları başkasıyla iletişim kurarken hızlı ve ustalıkla kullanmasını, akıcı ve net bir biçimde aksansız konuşmasını sağlayacak türde dersler eklenmiş, bazı dersler birleştirilmiş, bazıları ayrıştırılmış ve bazı dersler programdan tamamen kaldırılmıştır. Daha sonra, 2007 yılında 4 yıllık öğretmenlik lisans programları çağın gereksinimlerine cevap verebilecek şekilde yeniden revize edilmiş, öte yandan Bologna sürecine uyum çalışmaları kapsamında Türkiye de yükseköğretimde ulusal yeterlilikler çerçevesinde 2 genel ve özel öğretmenlik mesleği alan yeterlikleri belirlenmiştir (bk. M.E.B 2008). Ancak öğretmen yetiştirme sürecini Avrupa standartlarına uyumlu hale getirme çalışmalarında daima İngiliz dili ve İngilizce öğretmenliği esas alınmış, İngiliz dili ve İngilizce öğretmenliği için geliştirilen programlar daha sonra Alman dilinin kendisine has yapısı ve Almanca öğretmenlik programına yerleşen öğrencilerin özellikleri yeterince göz 1 2 Flischikowski Fremdsprachenleherausbildung für das vielsprachige Europa başlıklı yazısında Avurapa Komisyonu ile aynı görüşte olmadığını belirtmiştir (bk. Flischikowski 2011). ikowskide.pdf Daha fazla bilgi için bkz. Türkiye Yükseköğretim Kurulu. Türkiye Yükseköğretim Yeterlikler Çerçevesi (TYYÇ).

16 16 A l m a n c a d a k i " E s " K e l i m e s i n i n A n l a m Ö z e l l i k l e r i önünde bulundurulmadan, olduğu gibi Almanca öğretmenlik lisans programlarına uyarlanmıştır. İngilizce öğretmenlik programlarına yerleşen öğrencilerin belli bir düzeyde İngilizce bilgileri olduğu halde, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezinin düzenlemiş olduğu Yabancı Dil Sınavına sadece Almancadan değil aynı zamanda İngilizce ve Fransızca dillerinden de sınava girip Almanca öğretmenlik programlarına yerleşen ve Almanca bilmeyen Almanca öğretmen adaylarının olabileceğinin göz ardı edildiği bir sistemde İngilizce programı esas alınarak oluşturulan Almanca öğretmenliği lisans eğitimi her ne kadar dili yetersiz olan Almanca öğretmen adaylarına bir yıl mecburi Almanca yabancı dil hazırlık eğitimi verilse dahi (bk. Tablo 1), bazı yeterlikleri kazandırmakta yetersiz kalmaktadır. Tablo 1: T.Ü. Yabancı Dil Hazırlık Eğitimi Sürecinde Hedeflenen Kazanımlar - İş, okul, boş zaman vb. ortamlarda sürekli karşılaşılan bildik konulardaki net, standart Almanca konuşmanın ana hatlarını anlayabilme. - Meslekle ilgili ya da günlük dilde en sık kullanılan sözcükleri içeren Almanca metinleri anlayabilme. - Soyut ve somut konulara dayalı karmaşık Almanca metinlerin ana fikrini anlayabilme. - Düşünce ve planlara ilişkin açıklamaları ve nedenleri hedef dilde kısaca sıralayabilme; ilgi alanına giren çeşitli konularda görüşlerini Almanca aktarabilme. - Bildik ya da ilgi alanına giren mesleki konularda Almanca bütünlüklü bir kompozisyon yazabilme. - Almanca konuşulan ülkelerde seyahat ederken ortaya çıkabilecek birçok durumla başa çıkabilme. - Aile ve diğer insanları, yaşam koşullarını, eğitim geçmişini ve işini betimlemek için Almanca bir dizi kalıp ve tümceyi kullanabilme. Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikler yanında İngilizce öğretmenlik mesleği için belirlenen Öğretim Süreçlerini Planlama ve Düzenleme, Dil Becerilerini Geliştirme, Dil Gelişimini İzleme ve Değerlendirme, Okul, Aile ve Toplumla İş Birliği Yapma ve Alanında Mesleki Gelişimini Sağlama 5 adet İngilizce öğretmenliği mesleği özel alan yeterliğinin ve bunların altında sıralanan 26 adet alt yeterliğin 3 4 yıllık Almanca öğretmen yetiştirim sürecinin sonunda da kazandırılıp kazandırılmadığına bakmak çok geniş kapsamlı bir çalışma gerektirdiğinden, bu çalışmada sadece Almancadaki es kelimesinin semantik özelliklerinin 4 yıllık lisans eğitimi süresince Almanca öğretmen adaylarına ve mezunlarına yeterince öğretilip öğretilmediğine, dolayısıyla ileride öğrencilerin es kelimesini anlama ve kullanmada karşılaşacakları sorunları aşmada Trakya Üniversitesi Almanca Öğretmenliği mezunlarının yeterince yardımcı olup olamayacaklarına bakılmıştır. 3 Daha fazla bilgi için bk.: M.E.B. (2008). Öğretmen Yeterlikleri. s

17 Y a l o v a S o s y a l B i l i m l e r D e r g i s i Yöntem Bu çalışmada eğitim-öğretim yılı Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Almanca Öğretmenliği son sınıf (17'si kız, 3'ü erkek toplam 20 öğrenci) ve Yüksek Lisans öğrencilerine (üç kız) es kelimesinin yer aldığı 15 adet Almanca cümle verilmiş (bk. Zengin 2007: ) ve bu cümleleri Türkçeye çevirerek, her bir cümlede es kelimesinin görevinin ne olduğunu belirtmeleri istenmiştir. Elde edilen veriler ile bir yıl Almanca mecburi hazırlık ve 4 yıl lisans eğitimi alan 4. sınıf Almanca öğretmen adaylarında ve aynı üniversitenin lisans mezunlarında es kelimesinin semantik özelliklerine ilişkin yeterli düzeyde farkındalık sağlanıp sağlanmadığı ortaya konmaya çalışılmıştır. Araştırma sadece es kelimesinin semantik özellikleri ile sınırlandırılmış olduğundan elde edilen sonuçlar Trakya Üniversitesi Almanca öğretmen adaylarının es sözcüğü dışındaki kelimelere ve dilbilgisel yapılara ilişkin genel bilgi düzeylerini yansıtmadığı gibi öğrenci özelliklerinin, kullanılan izlence ve yöntemlerin farklılık arz ettiği üniversitelerde uygulamanın tekrarlanması durumunda farklı sonuçların çıkması olasıdır. Bu çalışmada cümle çözümlemelerinde tümevarım yöntemi uygulanmıştır. İlk önce Almanca cümle çözümlenmiş, daha sonra es kelimesinin türü, es öğesinin cümledeki işlevi ve kullanım alanları belirlenmeye çalışılarak, sözcük çözümlemesine geçilmiş ve Almanca cümlelerdeki es kelimesinin denekler tarafından doğru anlaşılıp anlaşılmadığı ve Türkçeye aktarımın doğru yapılıp yapılmadığı tartışılmıştır. 2. Almancadaki es Kelimesinin Semantik Özellikleri Almancadaki es kelimesinin ne anlama geldiğini veya bir cümlede es öğesinin görevinin ne olduğunu öğrenmek isteyen Almancayı yeni öğrenen bir kimse Almanca-Türkçe sözlüklere başvurduğunda bazı sözlüklerde (bk. Wahrig 1988: 458; Wahrig Burfeind 2000: 335) es kelimesinin semantik özelliklerinin sayıları 16'ya kadar ulaşan örnekler ile ayrıntılı bir biçimde açıklanmaya çalışıldığını görebilir, ancak PONS (Hecht 1999:108) ve Langenscheidt Taschenwörterbuch (1986) gibi sözlüklerde ise ich bins (benim), es gibt (var/mevcuttur) ve es klopft (kapı çalıyor) gibi birkaç örnek ile kısıtlı bir izahatın yapıldığını da tespit edebilir, dolayısıyla Almanca ve Türkçenin birbirinden oldukça farklı iki dil 4 olmasından kaynaklanan sorunların üstesinden gelmede büyük zorluklar yaşayabilir. Temel düzeyde Almanca dil bilgisi kitaplarına bakıldığında ise, bazı dil bilgisi kitaplarında es 'in sadece şahıs zamiri olarak tanıtıldığı (bk. Werner 2001: 17), 4 Daha fazla bilgi için bkz. MADEN (SAKARYA) Sevinç (2009). Sprachunsicherheitsgründe Türkischer Deutschlernenden im Gebrauch der Präpositionen im Deutschen. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. Cilt 11. Sayı 2. Aralık Edirne: Trakya Üniversitesi Matbaası. ISSN

18 18 A l m a n c a d a k i " E s " K e l i m e s i n i n A n l a m Ö z e l l i k l e r i bazı kaynaklarda es kelimesinin özne veya nesne yerine kullanılan şahıs zamiri yanı sıra edilgen yapılarda man 'ın yerine geçen öğe olarak gösterildiği (bk. Rusch/Schmitz 2007: S. 45, S. 94, S. 105), bazı kitaplarda ise es kelimesinin hemen hemen tüm özelliklerine geniş yer verildiği görülmektedir (bk. Schulz/Sundermayer 1988). Bu kaynakta S. 5'de es adılı 3. tekil şahıs zamiri olarak tanıtılırken, S. 8, S. 17, S. 24 ve S. 28'de şahıs zamirlerine göre fiillerin çekiminde es yeniden ele alınmaktadır. Es gibt, es freut mich, es ärgert mich, es langweilt mich, es wundert mich ve es betrübt mich gibi yansız fiillere yer verilen 79. sayfadan sonra sayfa 81-84'de es 'in bir cümlede nasıl öznenin veya nesnenin yerine geçebileceği izah edilmekte, ilerleyen sayfalarda -dass'lı cümleler ile birlikte kullanımına değinilmektedir. Aynı kitabın 127. sayfasında bir cümlede ismin i- ve e- hallerinin ne şekilde sıralanacağı konusunda yeniden ele alınan es adılı en son olarak sayfa 214'de fiilin mastar hali ile ilintili olarak ortaya çıkmaktadır. T.Ü. Almanca hazırlık sınıflarında kullanılan yabancı dil kurs kitabı Optimal 5 (Müller/Rusch/Scherling/Wertenschlag/Schmidt/Schmitz 2004) yanında dil bilgisi derslerinde yararlanılan Grundstufen Grammatik (Rheinman 2004) adlı dil bilgisi kitabı analiz edildiğinde ise, es adılına ilk olarak sayfa 27'de, Şahıs Zamirlerinin Çekimi başlıklı ünitede yer verildiği, daha sonra sayfa 70'de Rektion der Verben başlıklı konuda es 'in belli fiiller ile birlikte nasıl kullanıldığına ilişkin örneklerin sıralandığı görülmüştür. Aynı kaynakta sayfa 84-85'de es kelimesinin -dass'lı cümleler veya -dass cümlesi ile aynı anlama gelen nesnenin yerine geçen fiilin master hali (um...zu kalıbı) ile birlikte kullanıldığı vurgulanmış, bu gruba ait olan fiillerin dilek, duygu gibi kişisel durumları ifade eden veya amaç bildiren fiiller olduğu belirtilmiş, aynı zamanda 148. ve 149. sayfalarda Das Wort es başlığı altında es kelimesinin üç işlevinin bulunduğu, bazı durumlarda es kelimesinin bir adıl (Pronomen) olduğu, bazı durumlarda fiilleri tamamladığı (formale Ergänzung bei einigen Verben) ve bazı durumlarda da cümle öğelerinin yerini tuttuğu (Platzhalter auf Position) belirtilmiştir. T.Ü. Almanca hazırlık sınıflarında ikinci dilbilgisi kitabı olarak kullanılan Übungen zur Deutschen Grammatik (Zengin 2006) adlı kitapta ise es kelimesi sırasıyla Şahıs zamirleri (bk. S. 7), İsmin i-hali (bk. S. 10) ve Edilgenlik (bk. S. 192) başlıkları altında yeni baştan ele alınmaktadır. 4 yıllık lisans süresince Dil bilgisi I, Dil bilgisi II, Dil bilgisi III derslerinde kullanılan Lehr-und Übungsbuch der deutschen Grammatik (Dreyer/Schmitt 2000) başlıklı dilbilgisi kitabı incelendiğinde ise, es kelimesinin ilk olarak şahıs zamirleri, daha sonra yansız fiiller, -dass'lı ve zu infinitif mastar cümleler ve edilgen yapıda birbirinden bağımsız ünitelerde ele alındığı görülmektedir. Karşılaştırmalı Dil Bilgisi dersinde kullanılan Übungsgrammatik für Fortgeschrittene (Hall/Schneider 2000) adlı kitapta ise dersin amacına uygun es kelimesinin tüm semantik özelliklerinin bir arada ele alındığı ve Almanca 5 Optimalde ilk olarak es adılı şahıs zamirlerinin öğretildiği ünitede öğrencinin karşısına çıkarken, daha sonra es 'in edilgen cümlelerde aktif cümlelerdeki man 'ın yerini tuttuğu belirtilmektedir. Bu kitabın A2 düzeyindeki cildinde es 'in bazı semantik özelliklerinin 9. ünitede ayrıca yeniden örnekler ile bir bütün olarak ele alındığı görülmektedir.

19 Y a l o v a S o s y a l B i l i m l e r D e r g i s i 19 ile Türkçenin karşılaştırıldığı etkinliklere yer verilmediği ve es kelimesinin cümlede ne gibi görevler üstlendiğinin tartışılmadığı ve dolayısıyla bu konuda bir farkındalık yaratmaya yönelik pekiştirici alıştırmaların yer almadığı görülmüştür. Kitap analizlerinden elde edilen veriler Almanca öğretmen adaylarının almış oldukları bir yıllık hazırlık ve 4 yıllık lisans eğitimi süresince aslında belli aralıklar ile es kelimesi ile karşılaştıklarını, ancak es kelimesinin tüm semantik özelliklerinin yan yana hep bir arada verilmediğini göstermiştir. Oysa es kelimesinin semantik özelliklerinin ayrıntılı bir biçimde açıklandığı Textgrammatik der deutschen Sprache (Weinrich 2003) gibi kaynaklar da vardır. Metin dilbilim kurallarına dayalı, bir anlam bütünlüğü içinde doğru Almanca konuşabilme ve yazabilme yetisinin geliştirilmesini hedefleyen bu kitabın derslerde kullanımı Almanca öğretmen adaylarında ileri düzeyde bir Almanca bilgisi gerektirdiğinden her öğrenci grubunda kullanımı olası değildir. Ancak Almanca ve Türkçe dil yapılarının fonoloji, morfoloji, sentaks ve anlatım bakımından benzerliklerinin ve farklılıklarının üzerinde durulabilmesi için karşılaştırma etkinliklerine imkân veren benzer kaynak ve materyallerin geliştirilmesini gerektirmektedir. Nitekim es kelimesi bu kaynakta sayfalarda ilk önce öznenin yerini tutan bir öğe olarak tanıtılmakta (Subjektrolle durch das Horizont Pronomen es), daha sonra sayfa 375 ila 377 arasında yer alan bir metin yardımı ile es kelimesinin bir metinde daha önce sözü edilen ve das tanımlığı gerektiren bir isme gönderme yapabileceği gösterilmektedir. Aynı kitabın sayfalarında ise bir metnin belli bir bölümü veya bir durum için kullanılan es (Horizont Pronomen) ile das tanımlığı gerektiren bir isme gönderme yapan es (Referenz Pronomen) arasındaki fark gözler önüne serilmiş, çeşitli durumlara ilişkin kullanılan es kelimesinin ne tür çeşitli durumlarda ortaya çıktığına ilişkin çok sayıda örneğe yer verilmiştir (Natur Horizont, Zeit-Horizont, Leiblich-seelischer Horizont, Sinnes Horizont, Gesellschafts-Horizont). Bu kitabın ilerleyen sayfalarında es kelimesinin - dass'lı yan cümleler ile bağlantıları örnekler ile izah edilirken, aynı zamanda cümlede özne veya nesne yerine kullanılan es kelimesi ve es gibt, es..., dass ve es, wenn gibi kalıplara yer verilmiştir. Son olarak sayfa 763'de es kelimesinin karşıtlık ifade eden bağlaçlar ile kullanımına değinilmiştir (bk. örnek S. 763: es sei denn...). 3. Bulgular 3.1. Türkçeye ÇevrilmiĢ Cümlelere ĠliĢkin Bulgular Örnek cümle 1: Üç öğeden oluşan Es liegt auf dem Tisch. cümlesinde es kelimesi kelime türü olarak şahıs zamiri olup, cümlenin öznesi konumundadır ve önceden sözü edilen ve das tanımlığı gerektiren yalın haldeki (Nominativ=Referenz Pronomen) bir ismin yerine kullanılmıştır. Öğrencilerin % 45'i bu cümleyi Türkçeye gizli özne ile "Masanın üzerinde duruyor." şeklinde aktarmış, %35'i ise es kelimesi karşılığında Türkçedeki 3. tekil şahıs o kelimesini kullanarak bu cümleyi Türkçede "O masanın üzerinde duruyor." şeklinde vermiştir. Aynı cümleyi "Masanın üzerinde." şeklinde çeviren öğrencilerin oranı %15 iken öğrencilerin %5'i Türkçede "masada yatılı şekilde duruyor" ifadesini kullanmıştır.

20 20 A l m a n c a d a k i " E s " K e l i m e s i n i n A n l a m Ö z e l l i k l e r i Tablo 2: Es liegt auf dem Tisch. cümlesinin Türkçeye çevrilmiş örnekleri Örnek Almanca Cümle 1: Es liegt auf dem Tisch. T.Ü Eğitim-Öğretim Yılı T.Ü Eğitim-Öğretim Almanca Öğretmenliği Yüksek Lisans Yılı Almanca Öğretmenliği 4. Öğrencileri Sınıf Öğrencileri Türkçeye ÇevrilmiĢ Cümle Öğrenc i sayısı Türkçeye ÇevrilmiĢ Cümle Öğrenci Sayısı- Oran 9 (%45) Masanın üzerinde duruyor. 2 a. Masanın üzerinde duruyor. O masanın üzerinde duruyor. 1 b. O masanın üzerinde 7 (%35) duruyor. c. Masanın üzerinde. 3 (%15) d. Masada yatılı 1 (%05) şekilde duruyor. Bu cümledeki es kelimesinin Türkçe karşılığı o 'dur. Ancak Türkçede gizli özne kullanımı çok yaygın olduğundan 4. sınıf öğrencilerinin % 80'inin bu cümleyi doğru anlayıp, Türkçeye olması gerektiği şeklinde çevirmiş olduğu söylenebilir. c şıkkındaki Türkçe cümlenin doğru bir çeviri olarak değerlendirilebilmesi için Almancadaki cümlenin Auf dem Tisch olması gerekirdi. (d) şıkkında verilen cümle ise yatılı sözcüğünden dolayı doğru bir cümle olarak değerlendirilemez. Ancak liegen fiilinin bir nesnenin yatay durması anlamını yüklediğine de dikkat etmek gerekmektedir. Ancak Türkçede bir nesnenin dikey veya yatay durması hususunda Almancadaki liegen ve stehen fiillerinde olduğu gibi ayrı ayrı fiiller kullanılmazken, illa ne şekilde durduğu ifade edilmek isteniyor ise bir şeyin dikey ya da yatay durduğu söylenebilir. Almancada Wo liegt das Buch? sorusuna örneğin Das Buch (es) liegt auf dem Tisch veya en azından auf dem Tisch örneğinde olduğu gibi öğelerin eksiksiz yer alması gerekir. Oysa Türkçede bu soruya kısaca masada şeklinde de cevap verilebilir. Böyle bir durumda özellikle Türkçeden Almancaya aktarımda, birden fazla işlevi olan -da ve de ekini öğrencilerin Almancaya aktarmada daha çok zorlanacağı sonucu ortaya çıkmaktadır. Örnek cümle 2: Ich habe es im Park gesehen. cümlesi bağlamından kopuk, tek başına karşılaşılması olası olan bir cümle değildir. Bu cümlede yer alan es adılı daha önce sözü edilen das tanımlığını gerektiren bir nesneye işaret eder (Referenz Pronomen). Bu cümle yüksek lisans öğrencilerinin tümü ve lisans öğrencilerinin % 95'i tarafından Türkçeye "Onu parkta gördüm." şeklinde çevrilmiştir. 4. Sınıf öğrencilerinden biri (%5) ise aynı cümleyi "Ben onu parkta gördüm." ifadesini kullanarak, diğerlerinin gizli öznesine karşın ich sözcüğünü ben sözcüğü ile vermiştir. Her iki çeviri de doğru olmakla birlikte Türkçede görmek fiilinin gör köküne birinci tekil şahıs çekim ekinin eklenmiş olması nedeniyle ayrıca öznenin kullanılmasını gerektirmemektedir. Ancak Almanca cümlede vurgu özellikle ich sözcüğünde ise, o zaman ben sözcüğünün Türkçe cümlede de yer alması mecburidir, zira Türkçede Onu parkta gördüm ve Onu ben parkta gördüm. cümleleri öğelerin vurgulanışı bakımından farklılık arz edebilir.

Suat UNGAN * The Attitude of European Union Towards Language Teaching and Teaching Turkish as a Foreign Language

Suat UNGAN * The Attitude of European Union Towards Language Teaching and Teaching Turkish as a Foreign Language Avrupa Birliğinin Dil Öğretimine Karşı Tutumu ve Türkçe nin Yabancı Dil Olarak Öğretilmesi Avrupa Birliğinin Dil Öğretimine Karşı Tutumu ve Türkçe nin Yabancı Dil Olarak Öğretilmesi Suat UNGAN * Özet:Đlköğretim

Detaylı

GENEL ANLAMDA ERASMUS+ NEDİR?

GENEL ANLAMDA ERASMUS+ NEDİR? GENEL ANLAMDA ERASMUS+ NEDİR? Erasmus+ Yükseköğretim için Yeni Başlayanlar Toplantısı Yükseköğretim Koordinatörlüğü 22 Mayıs 2017 KAYSERİ SUNUM İÇERİĞİ Türkiye Ulusal Ajansının kimliği Erasmus+ Nedir?

Detaylı

Prof.Dr. Sevinç SAKARYA MADEN Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi madensevinc@hotmail.com

Prof.Dr. Sevinç SAKARYA MADEN Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi madensevinc@hotmail.com 14 A l m a n c a d a k i " E s " K e l i m e s i n i n A n l a m Ö z e l l i k l e r i TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠNDEKĠ ALMANCA ÖĞRETMENĠ ADAYLARININ ALMANCADAKĠ ES KELĠMESĠNĠN ANLAM ÖZELLĠKLERĠNĠ FARK EDEBĠLME

Detaylı

Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler / Erasmus Ofisi

Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler / Erasmus Ofisi 1 2 Erasmus+ Programı, Avrupa Birliği tarafından 2007-2013 yılları arasında uygulanmış olan «Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik» programı yerine, 2014-2020 yıllarında uygulanacak olan yeni programdır. 3 4 Ana

Detaylı

Erasmus+ Programı Avrupa Birliğinin yılları arasında eğitim, gençlik ve spor alanlarında uyguladığı hibe destek programıdır.

Erasmus+ Programı Avrupa Birliğinin yılları arasında eğitim, gençlik ve spor alanlarında uyguladığı hibe destek programıdır. Erasmus+ Programı Avrupa Birliğinin 2014-2020 yılları arasında eğitim, gençlik ve spor alanlarında uyguladığı hibe destek programıdır. İZÜ ve Erasmus+ Yükseköğretim Hareketlilik KA-103 Projesi Personel

Detaylı

ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ 13 MART 2015

ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ 13 MART 2015 ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ 13 MART 2015 2014-2015 ÖĞRETİM YILI ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU KILAVUZU SON BAŞVURU TARİHİ 30 MART 2015 1 Erasmus Stajı Nedir? Staj, bir yararlanıcının programa katılan

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÖMER TÜRKÇE VE YABANCI DİL ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ DİL KURSLARIMIZ BAŞLIYOR

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÖMER TÜRKÇE VE YABANCI DİL ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ DİL KURSLARIMIZ BAŞLIYOR HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÖMER TÜRKÇE VE YABANCI DİL ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ DİL KURSLARIMIZ BAŞLIYOR - MESLEKİ ALMANCA: ARKEOLOJİ OTOMOTİV VE MAKİNE TIP - MESLEKİ RUSÇA: DIŞ TİCARET - YDS

Detaylı

Bölümümüzün Vizyonu: Bölümümüzün Misyonu:

Bölümümüzün Vizyonu: Bölümümüzün Misyonu: Bölümümüzün Vizyonu: Uluslararası düzeyde ilişkiler kuran, üniversitemizin akademik, kültürel, kültürlerarası gelişim ve ilişkilerine katkı sağlayan bir bölüm olmak. Bölümümüzün Misyonu: Ulusal ve uluslararası

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANI GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ 2007 2010 STRATEJİK PLANI 1. GİRİŞ 1982 yılında kurulan İlişkiler Bölümümüzün 2007 2010 yılları stratejik plan ve hedeflerini ortaya koymayı amaçlayan bu

Detaylı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları. Bilgilendirme Toplantıları

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları. Bilgilendirme Toplantıları Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Bilgilendirme Toplantıları Ulusal Ajans olarak da bilinen AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, Avrupa Komisyonu tarafından yürütülen Eğitim

Detaylı

Erasmus+ OKUL DEĞERİNİ BİLİN! www.happykids.com.tr

Erasmus+ OKUL DEĞERİNİ BİLİN! www.happykids.com.tr Erasmus+ OKUL DEĞERİNİ BİLİN! Erasmus+ Okul Okul Eğitimi Programı AMAÇLARI Eğitimde kaliteyi artırmak, Program ülkeleri okullar ve eğitim personeli arasında işbirliğini güçlendirmek Erasmus+ Okul Hedef

Detaylı

bilgi@ua.gov.tr EĞİTİM, HAYATBOYU SÜREN BİR ETKİLEŞİMDİR! Sorularınız İçin www.ua.gov.tr Ülke Merkezli Faaliyetler http://ua.gov.

bilgi@ua.gov.tr EĞİTİM, HAYATBOYU SÜREN BİR ETKİLEŞİMDİR! Sorularınız İçin www.ua.gov.tr Ülke Merkezli Faaliyetler http://ua.gov. TC AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI TC AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI Ülke Merkezli Faaliyetler http://uagovtr

Detaylı

2014-2015 AKADEMİK YILI ERASMUS ARTI (+) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

2014-2015 AKADEMİK YILI ERASMUS ARTI (+) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 2014-2015 AKADEMİK YILI ERASMUS ARTI (+) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI SUNUM PLANI Erasmus artı( +) Programı Nedir? Erasmus artı (+) Programının Amacı? Programa Kapsamındaki Ülkeler Program Kapsamında

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ

Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm no. 2.0 Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Tekirdağ, Ocak 2010 1. SunuĢ Bu

Detaylı

AKADEMİK YILI ERASMUS+ ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ-I DUYURUSU

AKADEMİK YILI ERASMUS+ ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ-I DUYURUSU 2016 2017 AKADEMİK YILI ERASMUS+ ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ-I DUYURUSU Erasmus+ Programı Öğrenci Staj Hareketliliği çerçevesinde 2016 2017 Akademik Yılında programdan yararlanmak isteyen Hitit Üniversitesi

Detaylı

2014-2015 ERASMUS+ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ BAŞVURUSU

2014-2015 ERASMUS+ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ BAŞVURUSU 2014-2015 ERASMUS+ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ BAŞVURUSU Değerli Öğretim Elemanlarımız ve İdari Personelimiz, Cumhuriyet Üniversitesi Dış İlişkiler Birimi ERASMUS+ Kurum Koordinatörlüğü 2014-2015 akademik yılında

Detaylı

ERASMUS+ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI. Erasmus Bölüm Koordinatörleri Toplantısı 18 Kasım 2016

ERASMUS+ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI. Erasmus Bölüm Koordinatörleri Toplantısı 18 Kasım 2016 ERASMUS+ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI Erasmus Bölüm Koordinatörleri Toplantısı 18 Kasım 2016 1 Değişim hayatınızdaki bir yıl değil, bir yıl içerisindeki hayattır. -Anonim 2 Hareketlilikler ÖĞRENCİ PERSONEL 1.

Detaylı

YABANCI DİL ULUSLAR ARASI MIDIR? BAŞARILI BİR HAREKETLİLİK İÇİN ÖN ŞART MIDIR?

YABANCI DİL ULUSLAR ARASI MIDIR? BAŞARILI BİR HAREKETLİLİK İÇİN ÖN ŞART MIDIR? YABANCI DİL ULUSLAR ARASI HAREKETLİLİKTE OLMAZSA OLMAZ MIDIR? BAŞARILI BİR HAREKETLİLİK İÇİN ÖN ŞART MIDIR? DOÇ.DR.DİLEK KARAASLAN Süleyman Demirel Üniversitesi it i Erasmus Kurum Koordinatörü 05 Kasım

Detaylı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ Erasmus Koordinatörlüğü ERASMUS+ ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ BAŞVURULARI BAŞLIYOR!

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ Erasmus Koordinatörlüğü ERASMUS+ ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ BAŞVURULARI BAŞLIYOR! T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ Erasmus Koordinatörlüğü ERASMUS+ ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ 015-016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ BAŞVURULARI BAŞLIYOR! Başvuru Tarihleri : 10 7 NİSAN 015 Yabancı Dil Sınavı : 8 Nisan

Detaylı

Erzincan Üniversitesi. Erasmus+ Akademik ve İdari Personel Hareketliliği Başvuru Duyurusu

Erzincan Üniversitesi. Erasmus+ Akademik ve İdari Personel Hareketliliği Başvuru Duyurusu 2016-2017 Erzincan Üniversitesi Erasmus+ Akademik ve İdari Personel Hareketliliği Başvuru Duyurusu Başvuru Tarihi ve Yeri; 20 Şubat 2017 10 Mart 2017 Uluslararası İlişkiler Ofisi (üst yazı ile) 1) Ders

Detaylı

ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ. Bölüm Staj Hareketliliği Koordinatörü Dr. Yeliz Demir

ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ. Bölüm Staj Hareketliliği Koordinatörü Dr. Yeliz Demir ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ Bölüm Staj Hareketliliği Koordinatörü Dr. Yeliz Demir Staj Staj, öğrencinin, öğrenim gördüğü alanda uygulamalı iş deneyimi elde etmesi sürecidir. Kimler Başvurabilir? Staj hareketliliğine

Detaylı

ERASMUS PLUS ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ PROGRAMI (STUDENT MOBILITY) 2014-2015 AKADEMİK DÖNEMİ 1 Haziran 2014-30 Eylül 2015

ERASMUS PLUS ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ PROGRAMI (STUDENT MOBILITY) 2014-2015 AKADEMİK DÖNEMİ 1 Haziran 2014-30 Eylül 2015 ERASMUS PLUS ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ PROGRAMI (STUDENT MOBILITY) 2014-2015 AKADEMİK DÖNEMİ 1 Haziran 2014-30 Eylül 2015 Erasmus plus programı nedir? Nereden bilgi alabilirim? Başvuru tarihleri nedir? Kimler

Detaylı

Öğrenim Hareketliliği Nedir?

Öğrenim Hareketliliği Nedir? Öğrenim Hareketliliği Nedir? Faaliyet, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin öğreniminin bir bölümünü kurumlararası anlaşma ile ortak olunan yurtdışındaki yükseköğretim kurumunda gerçekleştirmesidir.

Detaylı

AVRUPA DA HİBE DESTEKLİ STAJ DUYURUSU

AVRUPA DA HİBE DESTEKLİ STAJ DUYURUSU AVRUPA DA HİBE DESTEKLİ STAJ DUYURUSU Erasmus+ Programı dâhilinde, Ankara Ticaret Odası Koordinatörlüğünde 12 Üniversitenin katılımıyla oluşan Yeni İş Tecrübeleri için Ankara Konsorsiyumu (YİTAK) Projesi,

Detaylı

KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA ARAŞTIRMALARI MERKEZİ

KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA ARAŞTIRMALARI MERKEZİ Yükseköğretim Sisteminin Uluslararasılaşması Çerçevesinde Türk Üniversitelerinin Uluslararası Öğrenciler İçin Çekim Merkezi Haline Getirilmesi Araştırma Projesi KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA ARAŞTIRMALARI

Detaylı

TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM

TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM Uzman Melisa KORKMAZ TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM Eğitimde Genel Görünüm Günümüz küresel rekabet ortamında bilgi ve bilgi teknolojileri giderek önem kazanmakta, ülkeler her geçen gün hızla gelişen teknoloji

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi. Erasmus+ KA1 Personel Hareketliliği Bilgilendirme Toplantısı 13 Mart 2014

Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi. Erasmus+ KA1 Personel Hareketliliği Bilgilendirme Toplantısı 13 Mart 2014 Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi Erasmus+ KA1 Personel Hareketliliği Bilgilendirme Toplantısı 13 Mart 2014 Erasmus+ Personel (Ders Verme ve Eğitim Alma) Hareketliliği Nedir? Bireylerin

Detaylı

ERASMUS PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ. Avrupa Birliği Birimi 31 Ocak 1 Şubat 2013

ERASMUS PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ. Avrupa Birliği Birimi 31 Ocak 1 Şubat 2013 ERASMUS PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ Avrupa Birliği Birimi 31 Ocak 1 Şubat 2013 Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları İki programdan oluşmaktadır: Hayatboyu Öğrenme Programı Gençlik Programı

Detaylı

ANA DİL Mİ, ANA DİLİ Mİ? IS IT PARENT LANGUAGE OR OR MOTHER TONGUE?

ANA DİL Mİ, ANA DİLİ Mİ? IS IT PARENT LANGUAGE OR OR MOTHER TONGUE? ANA DİL Mİ, ANA DİLİ Mİ? Prof. Dr. Mukim SAĞIR ÖZET Bu makalede ana dil ve ana dili terimlerinin kullanımları üzerinde durulacaktır. Aralarında nüans olan bu iki terimin Türkçe ve Türk Dili öğretiminde

Detaylı

Fakültemiz; Fakültemiz yeni kurulmasına rağmen hızla büyümekte ve kadrolarını genişletmektedir.

Fakültemiz; Fakültemiz yeni kurulmasına rağmen hızla büyümekte ve kadrolarını genişletmektedir. HOŞGELDİNİZ Fakültemiz; Bilimsel tutum ve becerileri kazanmış, mesleki donanım sahibi, içinde bulunduğu eğitimsel süreçlerle ilgili, toplumsal meselelere duyarlı, hür düşünen, demokratik ilkelere bağlı,

Detaylı

Değişim Programları Bilgilendirme Sunumu (Hukuk Fakültesi) Aralık 2012, Altunizade

Değişim Programları Bilgilendirme Sunumu (Hukuk Fakültesi) Aralık 2012, Altunizade Değişim Programları Bilgilendirme Sunumu (Hukuk Fakültesi) Aralık 2012, Altunizade Bugünün Gündemi 1. Erasmus Öğrenim Hareketliliği 2. Erasmus Staj Hareketliliği 3. Diğer Değişim Programları Neden Değişim?

Detaylı

Prof.Dr. Veli Ortaçeşme, Arş.Gör. Pınar Kınıklı, Dr. Emrah Yıldırım. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Antalya

Prof.Dr. Veli Ortaçeşme, Arş.Gör. Pınar Kınıklı, Dr. Emrah Yıldırım. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Antalya . Peyzaj Mimarlığı Eğitim-Öğretim Çalıştayı, - Nisan / Antalya Türkiye deki Peyzaj Mimarlığı Bölümleri ve Eğitim-Öğretime İlişkin Mevcut Durum Prof.Dr. Veli Ortaçeşme, Arş.Gör. Pınar Kınıklı, Dr. Emrah

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Fakültemiz 2809 sayılı Kanunun Ek 30. maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunun 02.06.2000 tarih ve 2000-854 sayılı kararnamesiyle kurulmuş, 2001-2002 Eğitim

Detaylı

Dış İlişkiler Ofisi Erasmus+ Programı Koordinatörlüğü

Dış İlişkiler Ofisi Erasmus+ Programı Koordinatörlüğü Dış İlişkiler Ofisi Erasmus+ Programı Koordinatörlüğü Avrupa Komisyonu (ec.europa.eu) Ulusal Ajanslar (www.ua.gov.tr) Ulusal Erasmus + ofisleri (erasmus.beun.edu.tr) Yerleştirildiğin üniversitenin web

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ 2014-2015 Erasmus+ Personel Hareketliliği Duyurusu 2014-2015 akademik yılında Erasmus+ Personel Hareketliliğinden yararlanmak isteyen personelimiz

Detaylı

25 ŞUBAT2015 MESAİ SAATİ BİTİMİNE KADAR

25 ŞUBAT2015 MESAİ SAATİ BİTİMİNE KADAR ERASMUS + 2015-2016 ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ İLANI (Öğrenim/Staj) SON BAŞVURU TARİHİ: 25 ŞUBAT2015 MESAİ SAATİ BİTİMİNE KADAR Erasmus + Programı kapsamında 2015-2016 akademik yılı Öğrenci Öğrenim Hareketliliği

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kırklareli Üniversitesine bağlı

Detaylı

2012-2013 Akademik Yılı Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği ve 2011-2012 Akademik Yılı Staj Hareketliliği Başvuru Duyurusu

2012-2013 Akademik Yılı Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği ve 2011-2012 Akademik Yılı Staj Hareketliliği Başvuru Duyurusu 2012-2013 Akademik Yılı Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği ve 2011-2012 Akademik Yılı Staj Hareketliliği Başvuru Duyurusu Öğrenci Seçim Takvimi 20 Şubat 8 Mart 2012: Adayların online başvuru sürecini

Detaylı

Bülent Ecevit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Bülent Ecevit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Bülent Ecevit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Dili ve Edebiyatı bölümü hem geçmiş dönemlerdeki hem de günümüzdeki durumu açısından Türk dilini ve Türk edebiyatını

Detaylı

DEĞİŞEN DÜNYA-DEĞİŞEN ÜNİVERSİTE:YÜKSEKÖĞRETİMİN GELECEĞİ TÜRKİYE İÇİN BİR ÖNERİ

DEĞİŞEN DÜNYA-DEĞİŞEN ÜNİVERSİTE:YÜKSEKÖĞRETİMİN GELECEĞİ TÜRKİYE İÇİN BİR ÖNERİ DEĞİŞEN DÜNYA-DEĞİŞEN ÜNİVERSİTE:YÜKSEKÖĞRETİMİN GELECEĞİ TÜRKİYE İÇİN BİR ÖNERİ Kemal Gürüz Atılım Üniversitesi 12 Mart 2012 Yirmi beş yaş üstü nüfus içinde ortaöğrenim görmüş olanların oranı, %. 2007.

Detaylı

DÜNYADA DİN EĞİTİMİ UYGULAMALARI

DÜNYADA DİN EĞİTİMİ UYGULAMALARI HOŞGELDİNİZ DÜNYADA DİN EĞİTİMİ UYGULAMALARI Prof. Dr. Mehmet Zeki AYDIN Marmara Üniversitesi EMAİL:mza@mehmetzekiaydin.com TEL:0506.3446620 Problem Türkiye de din eğitimi sorunu, yaygın olarak tartışılmakta

Detaylı

18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK

18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK 18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK Göçmen İşçi Çocuklarının Eğitimine İlişkin Yönetmelik, 14 Kasım 2002 tarih ve 24936 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik kapsamında yapılan

Detaylı

LÜTFEN KAYNAK GÖSTEREREK KULLANINIZ 2013

LÜTFEN KAYNAK GÖSTEREREK KULLANINIZ 2013 OECD 2013 EĞİTİM GÖSTERGELERİ RAPORU: NE EKERSEN ONU BİÇERSİN (4) Prof. Dr. Hasan Şimşek İstanbul Kültür Üniversitesi (www.hasansimsek.net) 5 Ocak 2014 Geçtiğimiz üç hafta boyunca 2013 OECD Eğitim Göstergeleri

Detaylı

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ Amaç: Programımız, kalite kültürüne verilen önem bağlamında, öğretim üyelerinin öğrencilerle birebir iletişim kurabilmesini, Bilgi ve İletişim Teknolojilerini yetkin

Detaylı

KARİYER SENİN, KARAR SENİN

KARİYER SENİN, KARAR SENİN KARİYER SENİN, KARAR SENİN Değerli Gençler, Uludağ Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Tekstil Mühendisliği Bölümü sizleri bekliyor; Türkiye nin ihracat ve istihdam açısından önde gelen sektörlerinden

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ. Erasmus+ 2015-2016 Öğrenci Staj Hareketliliği Başvuruları

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ. Erasmus+ 2015-2016 Öğrenci Staj Hareketliliği Başvuruları Başvuru Yöntemi ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Erasmus+ 2015-2016 Öğrenci Staj Hareketliliği Başvuruları 21 Mart 2016 15 Nisan 2016 tarihleri arasında online alınacaktır. http://www.kimoerasmus.com/erzincan/default.aspx?id=1

Detaylı

Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi

Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 19 (2012) 269-273 269 KİTAP İNCELEMESİ Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi Prof. Dr. Murat ALTUN Dilek SEZGİN

Detaylı

Ülkelere göre öğretmen yetiştirme modelleri

Ülkelere göre öğretmen yetiştirme modelleri On5yirmi5.com Ülkelere göre öğretmen yetiştirme modelleri Öğretmenlerin yetiştirilmesi kapsamında üniversitelerin kabul koşulları, alınan eğitimin niteliği, değerlendirilme sistemleri her ülkede farklılıklar

Detaylı

Türk-Alman Üniversitesi. Ders Bilgi Formu

Türk-Alman Üniversitesi. Ders Bilgi Formu Türk-Alman Üniversitesi Ders Bilgi Formu Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Yarıyılı TUR001 Türkçe 1 5 ECTS Ders Kredisi (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) 2 2 - - Ön Koşullar Dersin Dili Dersin Seviyesi

Detaylı

Uluslararası Öğrencilerin Ülke ve Üniversite Seçimlerini Etkileyen Faktörler

Uluslararası Öğrencilerin Ülke ve Üniversite Seçimlerini Etkileyen Faktörler Uluslararası Öğrencilerin Ülke ve Üniversite Seçimlerini Etkileyen Faktörler İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Yüksek Öğretim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim Fakültesi 2 Giriş Dünyadaki hızlı

Detaylı

ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ 27 ŞUBAT 2015

ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ 27 ŞUBAT 2015 ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ 27 ŞUBAT 2015 2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ ERASMUS+ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU KILAVUZU 1 Erasmus+ Programı Erasmus öğrenci öğrenim hareketliliği, Standart veya Genişletilmiş

Detaylı

Öğrenci Öğrenim Hareketliliği nden Yararlanma Süresi: En az 3 ay En fazla 12 ay

Öğrenci Öğrenim Hareketliliği nden Yararlanma Süresi: En az 3 ay En fazla 12 ay 2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ ERASMUS+ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ 1 Erasmus+ Programı Erasmus programı, yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile işbirliği yapmalarını tevsik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği

Detaylı

ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER & LLP/ ERASMUS / FARABİ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ

ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER & LLP/ ERASMUS / FARABİ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER OFİSİ TANITIM SUNUSU ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER & LLP/ ERASMUS / FARABİ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ Karabük Üniversitesi kurulduğu andan itibaren uluslararası tanınırlığa

Detaylı

EYD 536 Öğretmen Eğitimi Yaklaşımları. Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu

EYD 536 Öğretmen Eğitimi Yaklaşımları. Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu EYD 536 Öğretmen Eğitimi Yaklaşımları Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu ali.gurbetoglu@izu.edu.tr Sunu İçeriği: A. Programın İçeriği B. Derslerin İşlenişi C. Değerlendirme Esasları D. Kaynaklar E. Beklentiler

Detaylı

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2011/2012 Ekim)

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2011/2012 Ekim) Rapor No: 212/23 Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (211/212 Ekim) Kasım 212 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA 1. Otomobil Pazarı AB (27) ve EFTA Ülkeleri nde otomobil pazarı 211 yılı

Detaylı

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM BAYBURT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bayburt Üniversitesine bağlı olarak

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE ÖZEL OKULLAR Murat YALÇIN > muratmetueds@yahoo.com

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE ÖZEL OKULLAR Murat YALÇIN > muratmetueds@yahoo.com AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE ÖZEL OKULLAR Murat YALÇIN > muratmetueds@yahoo.com Özel okul anlayışı, tüm dünyada olduğu gibi Avrupa Birliği ülkelerinde de farklı uygulamalar olmakla birlikte vardır ve yaygınlık

Detaylı

Arnavutça (DİL-2) Boşnakça (DİL-2)

Arnavutça (DİL-2) Boşnakça (DİL-2) Arnavutça () Programın amacı, Arnavut dili, kültürü, tarihi ve edebiyatını tanıyan bu alanda çalışma yapacak nitelikte bireyler yetiştirmektir Metinlerinden yola çıkarak Arnavut dilinde metin okur ve yazar,

Detaylı

Sn. M. Cüneyd DÜZYOL, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Açılış Konuşması, 13 Mayıs 2015

Sn. M. Cüneyd DÜZYOL, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Açılış Konuşması, 13 Mayıs 2015 Sayın YÖK Başkanı, Üniversitelerimizin Saygıdeğer Rektörleri, Kıymetli Bürokratlar ve Değerli Konuklar, Kalkınma Araştırmaları Merkezi tarafından hazırlanan Yükseköğretimin Uluslararasılaşması Çerçevesinde

Detaylı

TEST REHBER İLKELERİ PROGRAMI ULUSAL KOORDİNATÖRLER ÇALIŞMA GRUBU 26. TOPLANTISI (8-11 Nisan 2014, Paris)

TEST REHBER İLKELERİ PROGRAMI ULUSAL KOORDİNATÖRLER ÇALIŞMA GRUBU 26. TOPLANTISI (8-11 Nisan 2014, Paris) TEST REHBER İLKELERİ PROGRAMI ULUSAL KOORDİNATÖRLER ÇALIŞMA GRUBU 26. TOPLANTISI (8-11 Nisan 2014, Paris) Dr. A. Alev BURÇAK Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Sunu Planı OECD Hakkında

Detaylı

2 0 15-2016 Eğitim-Öğretim Yılında

2 0 15-2016 Eğitim-Öğretim Yılında 2 0 15-2016 Eğitim-Öğretim Yılında TÜRKİYE'DEKİ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI İÇİN YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİ KONTENJANLARI Yükseköğretim Genel Kurulunun 19.03.2015 tarihli toplantısında kabul edilen;

Detaylı

Avrupa Birliği ve Türkiye Yerel Yönetimler Analizi

Avrupa Birliği ve Türkiye Yerel Yönetimler Analizi Büyükdere Cad. No. 106 34394 Esentepe - İstanbul AçıkDeniz Telefon Bankacılığı: 444 0 800 www.denizbank.com Avrupa Birliği ve Türkiye Yerel Yönetimler Analizi 2013 Mali Verileri DenizBank bir Sberbank

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Uluslararası İlişkiler Birimi. Erasmus + Bilgilendirme Toplantısı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Uluslararası İlişkiler Birimi. Erasmus + Bilgilendirme Toplantısı Erasmus + 06 Şubat 2014 ESOGÜ ve ERASMUS? Programı Nedir? Programının Amacı Programı Kapsamında Yürütülen Faaliyetler Programı Neleri Destekler? Programından Kimler Yararlanır? Programının Getirdiği Değişiklikler

Detaylı

İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ AKADEMİK YILI ERASMUS+ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARI

İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ AKADEMİK YILI ERASMUS+ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARI İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ 2016-2017 AKADEMİK YILI ERASMUS+ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARI Erasmus+ Personel Hareketliliği faaliyetine başvurmak isteyen akademik

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMü BİLGİ FORMU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMü BİLGİ FORMU TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMü BİLGİ FORMU Bölüm Bölüm Başkanı TARİH PROF.DR. AYGÜN ATTAR Bölümün amacı Tarih Bölümünün amacı; tarih bilimi ile ilgili meslek

Detaylı

İngilizce Hazırlık Programında Gruplar ve Tanımları

İngilizce Hazırlık Programında Gruplar ve Tanımları İngilizce Hazırlık Programında Gruplar ve Tanımları Yüksekokulumuz İngilizce Hazırlık Biriminde yabancı dil hazırlık eğitimine alınan öğrencilere, Üniversitede kayıtlı oldukları programların akademik hedefleri

Detaylı

İLAN TARİHİ 3 Mart 2014. SON BAŞVURU TARİHİ: 25 Mart 2014

İLAN TARİHİ 3 Mart 2014. SON BAŞVURU TARİHİ: 25 Mart 2014 2013-2014 ÖĞRETİM YILI ERASMUS ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU DUYURUSU İLAN TARİHİ 3 Mart 2014 SON BAŞVURU TARİHİ: 25 Mart 2014 Erasmus Stajı Nedir? Staj (yerleştirme), bir yararlanıcının programa

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH A.B.D. BİLGİ FORMU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH A.B.D. BİLGİ FORMU TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH A.B.D. BİLGİ FORMU Bölüm TARİH ANA BİLİM DALI Bölüm Başkanı PROF.DR. AYGÜN ATTAR Bölümün amacı Tarih Anabilim Dalının amacı yüksek

Detaylı

Avrupa'da Okullarda Sanat. ve Kültür Eğitimi

Avrupa'da Okullarda Sanat. ve Kültür Eğitimi Avrupa'da Okullarda Sanat ve Kültür Eğitimi Bu çalışma Eurydice ağı tarafından hazırlanılmış ve 30 Avrupa ülkesinde uygulanan sanat eğitimi politikaları ve çalışmaları hakkında güncel, detaylı ve karşılaştırmalı

Detaylı

MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ % 30 İngilizce Program İngilizce Program Bünyesinde barındırdığı diş hastaneleriyle Türkiye nin en modern eğitim kurumları içerisinde yer alan fakültemiz, lisans

Detaylı

PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ

PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ Adı ve Soyadı : Cengiz ALYILMAZ : Prof. Dr. Bölüm/ Anabilim Dalı : Türkçe Eğitimi Bölümü Doğum Tarihi : 11.4.1966 Doğum Yeri : Kars Çalışma Konusu : Eski Türk Dili, Türkçe Eğitimi,

Detaylı

BAYBURT ÜNĐVERSĐTESĐ

BAYBURT ÜNĐVERSĐTESĐ BAYBURT ÜNĐVERSĐTESĐ 2015-2016 ERASMUS+ PERSONEL HAREKETLĐLĐĞĐ DUYURUSU Erasmus+ Programı Personel Ders Verme Hareketliliği (Staff Mobility for Teaching Assignments) ve Eğitim alma hareketliliği (Staff

Detaylı

En az 8 saat ders vermek şartı ile en az 2 iş günü ve en fazla 2 ay (seyahat süresi hariç).

En az 8 saat ders vermek şartı ile en az 2 iş günü ve en fazla 2 ay (seyahat süresi hariç). 2016 / 2017 DÖNEMİ ERASMUS+ DERS VERME HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA Erasmus+ Ders Verme Hareketliliği Faaliyetine başvurmak isteyen AKADEMİK personelin; 05 Haziran 2017 25 Haziran 2017

Detaylı

ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ İLAN TARİHİ 19 ARALIK 2016 SON BAŞVURU TARİHİ

ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ İLAN TARİHİ 19 ARALIK 2016 SON BAŞVURU TARİHİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ 2016-2017 ÖĞRETİM YILI ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU KILAVUZU İLAN TARİHİ 19 ARALIK 2016 SON BAŞVURU TARİHİ 31 OCAK 2017 1 Erasmus+ Stajı Nedir? Staj, bir yararlanıcının

Detaylı

ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ İLAN TARİHİ 20 OCAK 2017

ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ İLAN TARİHİ 20 OCAK 2017 ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ 2016-2017 ÖĞRETİM YILI ERASMUS+ DERS VERME HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU KILAVUZU İLAN TARİHİ 20 OCAK 2017 SON BAŞVURU TARİHİ 25 ŞUBAT 2017 Üniversitemiz, ERASMUS+ Hareketlilik Faaliyetleri

Detaylı

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ 2012-2013 AKADEMİK YILI ERASMUS ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU DUYURUSU

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ 2012-2013 AKADEMİK YILI ERASMUS ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU DUYURUSU FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ 2012-2013 AKADEMİK YILI ERASMUS ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU DUYURUSU Erasmus Staj Hareketliliği çerçevesinde 2012-2013 Yaz Döneminde Avrupa daki bir işletme

Detaylı

Öğrencilerimize bu ortamı hazırlamak bölüm olarak temel görevimizdir.

Öğrencilerimize bu ortamı hazırlamak bölüm olarak temel görevimizdir. Genel Bilgiler Bölümümüz, 2009 yılında Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi bünyesinde kurulmuştur. Henüz yeterli sayıda öğretim elemanı bulunmadığı için bölümümüze öğrenci alımı yapılmamaktadır. Bölümümüzde

Detaylı

2011-2012 ÖĞRETİM YILI ERASMUS ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ 3. EK HİBE DUYURUSU İLAN TARİHİ: 11 MAYIS 2012 SON BAŞVURU TARİHİ: 17 MAYIS 2012

2011-2012 ÖĞRETİM YILI ERASMUS ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ 3. EK HİBE DUYURUSU İLAN TARİHİ: 11 MAYIS 2012 SON BAŞVURU TARİHİ: 17 MAYIS 2012 2011-2012 ÖĞRETİM YILI ERASMUS ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ 3. EK HİBE DUYURUSU İLAN TARİHİ: 11 MAYIS 2012 SON BAŞVURU TARİHİ: 17 MAYIS 2012 Üniversitemizin 2011-2012 öğretim yılında Erasmus Hareketlilik

Detaylı

ALES PUAN TÜRÜ. Türkiye Cumhuriyeti. Uyruklu ÜNİP* SÖZEL SÖZEL Y.Lisans. Alan Dışı SÖZEL.

ALES PUAN TÜRÜ. Türkiye Cumhuriyeti. Uyruklu ÜNİP* SÖZEL SÖZEL Y.Lisans. Alan Dışı SÖZEL. EĞİTİM TÜRÜ ALES PUAN TÜRÜ Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu ÜNİP* Yabancı Uyruklu ESRUC** KAMU KURUM YÖNETİCİLERİ (KKY) T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 0506 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı

Detaylı

2016 / 2017 YILI ERASMUS+ EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

2016 / 2017 YILI ERASMUS+ EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA 2016 / 2017 YILI ERASMUS+ EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA Erasmus+ Eğitim Alma Hareketliliği Faaliyetine başvurmak isteyen İDARİ personelin; 05 Haziran 2017 25 Haziran 2017 tarihleri

Detaylı

ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ. Erasmus Personel Hareketliliği Tanıtım Kitapçığı

ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ. Erasmus Personel Hareketliliği Tanıtım Kitapçığı ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ Erasmus Personel Hareketliliği Tanıtım Kitapçığı Erasmus Staff Mobility Erasmus Personel Hareketliliği - Teaching Mobility / Ders Verme Hareketliliği - Staff Training Mobility/

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI DIŞ İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI DIŞ İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI DIŞ İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ STAJ YERİ BULMA Öğrenciler, Easmus+ Erasmus Programı Staj Hareketliliği kapsamında Öğrenim hareketliliğinde olduğu gibi Staj hareketliliğinde

Detaylı

Yüksek Lisans ve Doktora Öğrenci Alımı TÜRKÇE

Yüksek Lisans ve Doktora Öğrenci Alımı TÜRKÇE Yüksek Lisans ve Doktora Öğrenci Alımı TÜRKÇE 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Döneminde, Polis Akademisi Başkanlığı Güvenlik Bilimleri Enstitüsünde faaliyet gösteren Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANS Ü PROGRAMLARA ÖN KAYIT KOŞULLARI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANS Ü PROGRAMLARA ÖN KAYIT KOŞULLARI 1 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANS Ü PROGRAMLARA ÖN KAYIT KOŞULLARI ÇOK ÖNEMLİ Türk uyruklu adaylar aşağıda sayılan belgeleri 07-11 Ocak 2013 tarihleri arasında, şahsen veya noter onaylı

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK PROGRAMI ÖĞRENCĠ EL KĠTAPÇIĞI

ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK PROGRAMI ÖĞRENCĠ EL KĠTAPÇIĞI ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK PROGRAMI ÖĞRENCĠ EL KĠTAPÇIĞI Bir dil bir insan, iki dil iki insan Türk Atasözü With languages, you are at home anywhere. Edward De Waal ''Dil

Detaylı

YÖNETMELİK SİİRT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK SİİRT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 10 Mart 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28937 Siirt Üniversitesinden: YÖNETMELİK SİİRT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

ARTEV ENTELEKTÜEL VARLIK YÖNETİMİ İSTANBUL SANAYİ ODASI SUNUMU 30 MART 2012

ARTEV ENTELEKTÜEL VARLIK YÖNETİMİ İSTANBUL SANAYİ ODASI SUNUMU 30 MART 2012 ARTEV ENTELEKTÜEL VARLIK YÖNETİMİ İSTANBUL SANAYİ ODASI SUNUMU 30 MART 2012 İçerik Entelektüel Varlık Yönetimi Avrupa İnovasyon Değerlemesi İstanbul Sanayi Odası - Genel Bilgiler Avrupa İşletmeler Ağı

Detaylı

NEDEN BOĞAZİÇİ? Özgür düşünceli Araştırmacı Kendine güvenen Önyargısız Topluma saygılı Girişimci. bireyler

NEDEN BOĞAZİÇİ? Özgür düşünceli Araştırmacı Kendine güvenen Önyargısız Topluma saygılı Girişimci. bireyler NEDEN BOĞAZİÇİ? Özgür düşünceli Araştırmacı Kendine güvenen Önyargısız Topluma saygılı Girişimci bireyler NEDEN TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ? TEL: 0 212 359 66 56 E-posta: tkl@boun.edu.tr Web: www.turkishliterature.boun.edu.tr

Detaylı

-T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

-T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ -T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı nda aşağıda belirtilen Ana Bilim Dallarına

Detaylı

YENİ İŞ TECRÜBELERİ İÇİN ANKARA KONSORSİYU MU (YİTAK) NEDİR?

YENİ İŞ TECRÜBELERİ İÇİN ANKARA KONSORSİYU MU (YİTAK) NEDİR? YENİ İŞ TECRÜBELERİ İÇİN ANKARA KONSORSİYU MU (YİTAK) NEDİR? YİTAK, Avrupa Birliği Komisyonu tarafından kabul edilen Erasmus + Programı kapsamında tüm bütçesi Avrupa Birliği fonlarından karşılanmak üzere

Detaylı

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ ERASMUS PROGRAMI 2013-2014 BAHAR DÖNEMİ ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ BAŞVURUSU VE SINAV TAKVİMİ

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ ERASMUS PROGRAMI 2013-2014 BAHAR DÖNEMİ ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ BAŞVURUSU VE SINAV TAKVİMİ KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ ERASMUS PROGRAMI 2013-2014 BAHAR DÖNEMİ ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ BAŞVURUSU VE SINAV TAKVİMİ Erasmus Kapsamında Yurtdışına Öğrenci Gönderilecektir. Erasmus Öğrenim Hareketliliği

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran: Türkiye ile AB arasındaki gelir uçurumu azalmadı arttı Tarih : 14.12.2012 2011 DE HIZLI KALKINMA MASALINA ULUSLARARASI YALANLAMA TÜİK, EUROSTAT ve OECD işbirliğiyle

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ Akademik Yılı. ERASMUS+ NEW HORIZONS Staj Konsorsiyumu. Öğrenci Staj Hareketliliği

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ Akademik Yılı. ERASMUS+ NEW HORIZONS Staj Konsorsiyumu. Öğrenci Staj Hareketliliği DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ 2017-2018 Akademik Yılı ERASMUS+ NEW HORIZONS Staj Konsorsiyumu Öğrenci Staj Hareketliliği Önemli: New Horizons Staj Konsorsiyumu Hareketliliği kapsamında

Detaylı

EĞİTİM VE ÖĞRETİM 2020 BİLGİ NOTU

EĞİTİM VE ÖĞRETİM 2020 BİLGİ NOTU EĞİTİM VE ÖĞRETİM 2020 BİLGİ NOTU Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar Başkanlığı (ŞUBAT 2014) Ankara 0 Avrupa 2020 Stratejisi ve Eğitim de İşbirliğinin Artan Önemi Bilimsel ve teknolojik ilerlemeler

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU HAKKARİ ŞUBAT 2014 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU.... 1 I- GENEL BİLGİLER...... 2 A. MİSYON VE VİZYON..... 2 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR..

Detaylı

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü T.C. Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına aşağıda belirtilen Anabilim Dalları nda 2013-2014 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında

Detaylı

STATEJİK ALAN 1: EĞİTİM ÖĞRETİM STRATEJİLERİ NO FAALİYET PERFORMANS KRİTERİ DÖNEM UYGULAYICI

STATEJİK ALAN 1: EĞİTİM ÖĞRETİM STRATEJİLERİ NO FAALİYET PERFORMANS KRİTERİ DÖNEM UYGULAYICI STATEJİK ALAN 1: EĞİTİM ÖĞRETİM STRATEJİLERİ AMAÇ 1. Hedef 1.1. İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMINI ÜNİVERSİTE ÇAPINDA YAYGINLAŞTIRMAK 2017 yılı sonuna kadar İngilizce hazırlık eğitimi alan öğrenci sayısını

Detaylı

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2013/2014 Şubat)

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2013/2014 Şubat) Rapor No: 1/ Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (13/1 Şubat) Şubat 1 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA 1. Otomobil Pazarı AB (7) ve EFTA ülkelerinde otomobil pazarı 13 yılı Şubat ayında

Detaylı

ANABİLİM DALI ARKEOLOJİ ANABİLİM DALI. Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi. 21 Kredi + 1 Seminer

ANABİLİM DALI ARKEOLOJİ ANABİLİM DALI. Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi. 21 Kredi + 1 Seminer 1 2 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MEZUNİYET İÇİN GEREKLİ ASGARİ TOPLAM KREDİ BİLGİLERİ TABLOSU (29/03/22 tarihli 48/11 sayılı EKK ile 22-13 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılından geçerli olmak üzere kabul edilmiştir)

Detaylı

Başkent Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. Doç. Dr. S. EKER

Başkent Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. Doç. Dr. S. EKER TÜRK DİLİ ÜZERİNE BİRKAÇ NOT Başkent Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Doç. Dr. S. EKER 1 Millî his ile dil arasındaki bağ çok kuvvetlidir Dilin millî ve zengin olması millî

Detaylı