(KIZILAY)-MEGA GÜVENLİK EĞİTİM KURUMU. 57.dönem Özel güvenlik sınav soru ve cevapları

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "(KIZILAY)-MEGA GÜVENLİK EĞİTİM KURUMU. 57.dönem Özel güvenlik sınav soru ve cevapları"

Transkript

1 (KIZILAY)-MEGA GÜVENLİK EĞİTİM KURUMU 57.dönem Özel güvenlik sınav soru ve cevapları

2 1. Özel güvenlik görevlisi, görev alanında çocuklara ve beden veya akıl hastalığı nedeniyle kendilerini idareden aciz bulunanlara karşı işlenen suçlarda ne zaman müdahale edebilir? A) Olayın vuku bulduğu anda B) Şikâyetçinin şikâyetini beyan etmesi üzerine C) Olaya müdahale edilmez kolluğa bilgi verilir D) Olayların sonuçlanması beklenir E) Hiçbir durumda karışılmaz

3 2. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin yakalama nedenlerinden değildir? A) Suçüstü hali söz konusu olmalıdır B) Delillerin yok edilmesi olasılığı olmalıdır C) Delillerin değiştirilme olasılığı olmalıdır D) Sanığın kaçma olasılığı olmalıdır E) Kişinin suç işlediğinden şüphe duyulmalıdır

4 3. Özel Güvenlik Şirketinde çalışan bir özel güvenlik görevlisi, kendisine verilen disiplin cezasına karşı nereye başvurabilir? A) İdare Mahkemesine B) Polise C) İşçi Sendikasına D) İş Mahkemesine E) İşveren Sendikasına

5 4. Bir kamu kurumu bünyesindeki özel güvenlik biriminde çalışan özel güvenlik görevlisi kendisine verilen disiplin cezasına karşı nereye başvurabilir? A) İdare Mahkemesine B) Polise C) İşçi Sendikasına D) İş Mahkemesine E) İşveren Sendikasına

6 5. Kamu kurum ve kuruluşlarında 5188 sayılı kanunda yazılı görevlerini yerine getirirken yaralanan, sakatlanan özel güvenlik görevlilerine veya ölen özel güvenlik görevlilerinin kanuni mirasçılarına hangi kanun gereğince tazminat ödenir? A) 4857 Sayılı İş Kanunu B) 2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu C) 2330 Sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun D) 2022 Sayılı Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Kişilere Aylık Bağlanması Kanunu E) 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu

7 6. Hırsızlık şüphesiyle yakaladıkları kişiyi, polise haber vermeden sabaha kadar tutan Özel Güvenlik Görevlisi hangi suçu işlemiştir? A) İşkence B) Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma C) Amirin emrine muhalefet D) Görevi ihmal E) Görevini yaptığından suç oluşmamıştır.

8 7. Şüpheli bir paket veya çanta görüldüğünde hareket tarzı aşağıdakilerden hangisi olamaz? A) Öncelikle paket veya çanta içinde patlayıcı olup olmadığı kontrol edilmelidir B) Çevreden bu paket veya çantanın bırakıldığını gören olup olmadığı araştırılmalıdır C) Çevreden sahibinin kim olduğu araştırılmalıdır D) Bırakıldığını gören yoksa içinde patlayıcı varmış gibi hareket edilmelidir E) Paket veya çantanın yanına kimse yanaştırılmamalıdır

9 8. Özel güvenlik görevlisi yakalamadan sonra hangi eylemi yapamaz? A) Yakalanan kişiyi koruma altına alır B) Elde edilen suç delillerini muhafaza eder C) Yakalamanın akabinde en yakın genel kolluğa haber verir D) Yakalanan kişinin olayla ilgili ifadesini alır E) Olayın tanığı varsa olay mahallinde kalmasını sağlar

10 9. Büyükten küçüğe doğru mevzuat sıralaması nasıl olmalıdır? A) Anayasa- Kanun -Tüzük -Yönetmelik B) Anayasa- Tüzük -Kanun -Yönetmelik C) Kanun -Anayasa -Tüzük -Yönetmelik D) Yönetmelik- Tüzük -Kanun -Anayasa E) Tüzük -Anayasa -Kanun Yönetmelik

11 10. Kontrol noktasında üstünü ve eşyasını kontrol ettirmek istemeyen kişiye ne yapılır? A) Israr edilmez ve içeriye girişine izin verilmez B) Zorla aranır C) Arama için ısrar edilmez ve içeri alınır D) Sadece eşyaları aranır E) Özel güvenlik görevlisi kişisel takdir hakkını kullanır

12 11. Bir mal veya eşya üzerinde zilyede ait olan tasarruf yetkisinin kamu gücü kullanılarak kaldırılmasına ne denir? A) Adli zapt etme B) El koyma C) Mülkiyet hakkını ihlal D) Önleme yakalaması E) Hepsi

13 12. Aşağıda belirtilen yetkilerden hangilerini özel güvenlik görevlileri kullanamaz? I-Tutuklama II-Kimlik Tespiti III-Konut Araması IV-Yakalama V-Üst ve Eşya Araması VI-Kimlik Sorma A) I, II, III, VI B) IV, V, VI C) II, IV, VI D) I, II, III E) I, II, VI

14 13. Özel güvenlik görevlileri yetkilerini nerelerde kullanabilirler? A) Görevli oldukları sürede ve görev alanlarında B) Kırsal alanlarda C) Polisin olmadığı her yerde D) Belediye sınırları içerisinde E) Üzerinde üniforma olduğu zaman her yerde

15 14. Özel güvenlik görevlisinin suçüstü yakaladığı kişilerle ilgili yapacağı işlem aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak gösterilmiştir? A) Derhal Cumhuriyet Savcılığına teslim eder B) Adli sicil bilgilerini tespit eder C) 24 saat gözetim altına alır D) Genel kolluğa teslim eder E) En kısa zamanda amirine bildirir

16 15. Soruşturması ve kovuşturması şikâyete bağlı olan bir suçun çocuklara karşı işlenmekte olması halinde özel güvenlik görevlileri ne yapmalıdır? A) Mağdur şikâyetçi değilse şüpheliyi salıvermeli B) Mağdur şikâyetçi ise şüpheliyi yakalamalı C) Şikâyete bakmaksızın şüpheliyi yakalamalı D) Amirinin vereceği emre göre hareket etmeli E) Genel kolluğun vereceği talimata göre hareket etmeli

17 16. Adli arama sonunda, aranan kişinin arama tutanağından bir suret talep etmesi halinde aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? A) Arama fiili bir işlemdir, tutanak tanzim edilmez B) Tutanak tanzim edilir ancak kişiye verilmesine gerek yoktur C) Tutanak iki nüsha tanzim edilir, bir sureti kişiye verilir D) Tutanak iki nüsha tanzim edilir, bir sureti genel kolluğa verilir diğer sureti dosyasında muhafaza edilir, kişiye suret verilmez E) Aranan kişinin genel kolluğa dilekçe ile müracaat etmesi halinde kendisine bir suret kolluk tarafından verilir.

18 Sayılı Kanun hükümlerine göre uygulanacak idari para cezasını veren makam aşağıdakilerden hangisidir? A) Adli mahkemeler B) İdari mahkemeler C) Mahalli mülki amir D) İçişleri Bakanı E) Yetkili kolluk amiri

19 18. Özel güvenlik görevlisi kimlik sorma yetkisini aşağıdaki hangi yasadan alır? A) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu B) 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu C) 5275 sayılı Ceza Ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun D) 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu E) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun

20 sayılı kanuna göre faaliyet gösteren özel güvenlik eğitim kurumları hangi makamlar tarafından denetlenir? A) Cumhuriyet Savcısı ve Hakimler B) Milli Eğitim Bakanlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlükleri C) İçişleri Bakanlığı ve İl Emniyet Müdürlükleri D) İçişleri Bakanlığı ve İl Jandarma Komutanlıkları E) İçişleri Bakanlığı ve Valilikler

21 20. Terk edilmiş bir eşyanın özel güvenlik görevlisi tarafından bulunduğu yerden alınarak emin bir yerde tutulmasına ne ad verilir? A) Emanete alma B) El koyma C) Zapt etme D) Koruma altına alma E) Müsadere

22 21. Aşağıdaki ifadelerden hangisi devriyenin temel amaç ve fonksiyonları açısından yanlış bir ifadedir? A) Bozulan kamu düzenini korumak B) Yardım isteyenlere ve olay mağdurlarına yardım etmek C) Görev alanında güvenliği tehlikeye düşürebilecek durumlara engel olmak D) Güvenliği tehlikeye düşürmeye yönelik olayları önlemek E) İnsanlara güvende olduğunu hissettirmek

23 22. Aşağıdakilerden hangisi olay yeri ve maddi suç delillerinin güvenliğini etkileyen faktörlerden değildir? A) Maktul B) Hava şartları C) Medya mensupları D) Mağdur ve yakınları E) Meraklı kalabalık

24 23. Bir özel güvenlik görevlisinin buluntu eşyanın sahibi olduğunu iddia eden kişiye aşağıdakilerden hangisini sorması anlamlı değildir? A) Eşyanın markasının ne olduğu B) Eşyanın şeklinin nasıl olduğu C) Eşyanın ne zaman alındığı D) Eşyanın hangi renk olduğu E) Eşyanın ne olduğu

25 24. Aşağıdakilerden hangisi havaalanlarında yapılan önleme aramalarında aranması özel hükme bağlı olan kişidir? A) Milletvekilleri B) Avukatlar C) Sanatçılar D) Futbolcular E) Hiçbiri

26 25. Aşağıdakilerden hangisi nokta görevi yerine getiren özel güvenlik görevlisinin görevleri içerisinde sayılamaz? A) Noktanın etrafını iyi bilmelidir B) Koruduğu alana kimseyi izinsiz sokmamalıdır C) Gördüğü maddi hasarlı trafik kazasına müdahale etmelidir D) Koruduğu bölgede bulunan kişi ve araçlar hakkında bilgi sahibi olmalıdır E) Şüpheli araç ve kişilerin hareketlerini gözetlemelidir

27 26. Özel güvenlik görevlisi eşkâl tespiti hususunda nelere dikkat etmelidir? A) Diğer insanlardan ayırt edici özelliklere dikkat etmelidir B) Hafızasındaki bilgileri doğru olarak muhafaza etmelidir C) En kısa sürede yazılı olarak not almalıdır D) En kısa sürede ilgili birimlere bilgileri aktarmalıdır E) Hepsi

28 27. Aşağıdakilerden hangisi kimyasal delildir? A) Maddi hasarlı kaza sonucu kaçan aracın boya kalıntısı B) Olay yerinde boğuşma neticesinde katilden kalan kan C) Hırsızlık sonrası hırsızın kapıdaki parmak izi D) Ölümlü kaza sonucu olay yerinden kaçan aracın tekerlek izi E) Tecavüz sonrası kalan sperm kalıntısı

29 28. Özel güvenlik görevlisi Ahmet, görevli olduğu Atatürk barajında devriye atarken tespit etmiş olduğu fiziki engellerdeki bozulmaları raporla üstlerine bildirmiş ve tamirat yapılmasını sağlamıştır. Bu durum Ahmet in hangi görevleri içerisinde değerlendirilir? A) Adli görevleri B) Koruyucu ve düzenleyici görevleri C) İdari görevleri D) Yardım görevleri E) Hepsi

30 29. Aşağıdakilerden hangisi ana giriş kontrol noktasında bulunması gereken özelliklerden değildir? A) Güncel olayları takip edebilmek için televizyon olmalı B) İyi haberleşme ve alarm sistemine sahip olmalı C) Gece kontrolleri için iyi bir aydınlatma sistemine sahip olmalı D) Kontrolden kaçan araçların kaçmasını az zararla engelleyecek kapanlar olmalı E) İnsan ve eşya trafiğinin yoğun olduğu noktalarda X-Ray ve kapı dedektörü olmalı

31 30. Aşağıdaki ifadelerden hangisi özel güvenlik görevlisinin yazmış olduğu rapor ile ilgili doğru bir bilgidir? A) Zaman belirtilmesi gerektiğinde 12 saat esası kullanılmalıdır B) Raporlar hiçbir zaman ihbar kabul edilmez C) Raporda silinti, kazıntı ve daksil kullanılabilir D) Rapor sadece kâğıt üzerinde yazılı olarak verilir E) Hiçbiri

32 31. Özel güvenlik görevlisi aşağıdakilerden hangi tutanağı tanzim edemez? A) İfade tutanağı B) Yakalama tutanağı C) Buluntu eşya tutanağı D) Suçüstü tutanağı E) Arama tutanağı

33 32. Aşağıdakilerden hangisinde özel güvenlik görevlileri adli amaçlı kimlik sorma yetkisine sahiptir? A) Düğün törenlerinde B) Spor müsabakalarında C) Sahne gösterilerinde D) Havaalanlarında E) Hiçbiri

34 33. Özel güvenlik görevlisi Fatih, görevli olduğu üniversitede akli dengesi yerinde olmayan bir kişinin kendi kendisine ve etrafına zarar verdiğini görmüş ve kişiye müdahale ederek kontrol altına almış, kişinin özgürlüğünü fiilen geçici olarak kısıtlamıştır. Fatih hangi yetkisini kullanmıştır? A) Yakalama B) Göz altına alma C) El koyma D) Zor kullanma E) Zapt etme

35 34. Stadyumda genel kolluğun gözetimi ve denetiminde seyircilerin kaba üst aramasını yapan özel güvenlik görevlisi hangi görevi yerine getirmiştir? A) Önleyici görev B) Adli görev C) Sportif görev D) Mecburi görev E) Özel görev

36 35. Aşağıdakilerden hangisi yaya devriyenin dezavantajlarından değildir? A) Geniş alanları kontrol etme şansı azdır B) Bölge dışında caydırıcılık etkisi azdır C) Tehlikelere ve saldırılara karşı açıktır D) Fazla görünür olduğundan caydırıcıdır E) Olumsuz hava koşullarından etkilenir.

37 36. Aşağıdakilerden hangisinin hem fiziki güvenlik tedbiri, hem de elektronik güvenlik tedbiri olarak örnekleri mevcuttur? A) Kameralar B) Bariyerler C) Kapı tipi metal dedektörleri D) El tipi metal dedektörleri E) Panik butonu

38 37. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin insan hakları ihlallerinden sayılmaktadır? I-Haksız üst arama II-Konut dokunulmazlığı ihlali III-Zor kullanma sınırının aşılması IV-Görevi ihmal A) Yalnız III B) I, III C) I, II, III D) III, IV E) I, II, III, IV

39 38. Aşağıdakilerden hangisi bir aracın şüpheli araç olup olmadığını anlamak konusunda bilgi vermez? A) Araçta kelebek veya diğer camların kırık olup olmadığı B) Araçta kapı yanlarında zorlama olup olmadığı C) Aracın plakasının hangi şehre ait olduğu D) Direksiyon altındaki kabloların düz kontak yapılıp yapılmadığı E) Plakanın üzerindeki mührün olup olmadığı

40 39. Aşağıdakilerden hangileri özel güvenlik görevlilerinin önleme amaçlı yakalama yetkilerindendir? I-Hırsızlık yapıldığı esnada hırsız kaçarken yapılan yakalama II-Olay yerini ve delilleri muhafaza esnasında gerçekleşen yakalama III-Kişinin sağlığı bakımından mevcut bir tehlikeden korumak amacıyla yakalama IV-Gasp yapıldığı esnada gaspçı kaçarken yapılan yakalama A) I, IV B) Yalnız III C) Yalnız II D) I, II, III E) II, IV

41 40. Genel kolluk, bir suç şüphesi üzerine özel güvenlik görevlisini hangi şartlarda arayabilir? A) Görev esnasında kamu görevlisi sayıldığı için arayamaz B) Özel güvenlik görevlisinin amirine bilgi verilmek zorundadır C) Yazılı izin olmaksızın arayamaz D) Özel bir şart gerekmez, arayabilir E) Görevi bittikten sonra arayabilir

42 41. X-Ray cihazları genel güvenlik sistemleri içerisinde hangi güvenlik sistemi kategorisinde yer almaktadır? A) Çevre güvenlik sistemleri B) Biometrik güvenlik sistemleri C) Elektronik güvenlik sistemleri D) Polis güvenlik sistemleri E) Hiçbiri

43 42. Renkli ekrana sahip X-Ray cihazlarında C-4 patlayıcı maddeler aşağıdaki renklerden hangisi ile tespit edilebilir? A) Yeşil B) Turuncu C) Mavi D) Kırmızı E) Gri

44 43. Demir, altın ve gümüş gibi metaller renkli ekrana sahip X-Ray cihazlarında hangi renk tespit edilebilir? A) Gri B) Yeşil C) Mavi D) Siyah E) Sarı

45 44. X-Ray cihazının bulunduğu ortamdaki radyasyon ölçümü aşağıdaki cihazlardan hangisi ile yapılır? A) Dozimetre B) Alkolmetre C) Barometre D) Dekametre E) Hektometre

46 45. Aşağıdakilerden hangisi detektör çeşitlerinden değildir? A) Metal detektörleri B) Gaz dedektörleri C) Isı ve duman dedektörleri D) Koklama dedektörleri E) Ses dedektörleri

47 46. Aşağıdakilerden hangisi, ilk yardım için doğrudur? A) Sağlık personelinin ünitelerdeki tıbbi müdahaleleridir B) Olay yerindeki hayat kurtarıcı müdahaledir C) Acil tedavi ünitelerinde gerçekleştirilir D) Donanımla yapılan müdahalelerdir E) Ehliyetli kişilerce gerçekleştirilir

48 47. Aşağıdakilerden hangisi, ilkyardımcının müdahalesi ile ilgili olarak öncelikli değildir? A) Hasta/yaralıya müdahalede yardımcı olacak kişiler organize edilir B) Hasta/yaralılar için öncelikli müdahale edilecekler belirlenir C) Hasta/yaralıyı hareket ettirmeden müdahale yapılır D) Hasta/yaralının yarasını görmesine izin verilir E) Hasta/yaralının korku ve endişeleri giderilir

49 48. Aşağıdakilerden hangisi, 112 nin aranması ile ilgili olarak yanlıştır? A) Sakin olunmalı ya da sakin olan bir kişinin araması sağlanır B) 112 nin sorduğu sorulara net bir şekilde cevap verilir C) Kimin, hangi numaradan aradığı önemli değildir D) Yaralı(lar)ın adı ve olayın tanımı yapılır E) Hasta/yaralı sayısı ve durumu bildirilir

50 49. Aşağıdakilerden hangisi, yaşam bulgusu değildir? A) Kan basıncı B) Vücut ısısı C) Kusma D) Dolaşım E) Solunum

51 50. Aşağıdakilerden hangisi, ilkyardımcının özellikleri ile uyumsuzdur? A) Olayı anında ve doğru olarak haber vermelidir B) İnsan vücudu ile ilgili temel bilgilere sahiptir C) Eldeki olanakları değerlendirebilmelidir D) Kendine güvenmeli ve pratik olmalıdır E) Telaşlı ve heyecanlı olmalıdır

52 51. Aşağıdakilerden hangisi, hayat kurtarma zincirinde ilk yardımcının görevidir? A) Hastane acil servislerinde müdahale yapmak B) Olay yerinde temel yaşam desteği yapmak C) Ambulansta müdahale yapmak D) İleri yaşam desteği yapmak E) Tedaviye başlamak

53 52. Aşağıdakilerden hangisi, ilkyardımın ABC sindeki A yı anlatır? A) Hava yolu açıklığının değerlendirilmesi B) Ekstremitelerin değerlendirilmesi C) Solunumun değerlendirilmesi D) Dolaşımın değerlendirilmesi E) Bilincin değerlendirilmesi

54 53. Aşağıdakilerden hangisi, bilinç değerlendirmesi ile ilgili olarak yanlıştır? A) Bilinç düzeyi yaralanmanın ağırlığını gösterir B) Kişinin bilinci yerinde ise= Tüm uyarılara cevap verir C) 1 Derece Bilinç Kaybı = Sözlü ve gürültülü uyaranlara cevap verir D) 2 Derece Bilinç Kaybı = Ağrılı uyaranlara cevap verir E) 3 Derece Bilinç Kaybı = Tüm uyaranlara karşı tepkilidir

55 54. Aşağıdakilerden hangisi, dolaşım sistemine ait bir yapıdır? A) Solunum yolları B) Bağırsaklar C) Böbrekler D) Beyin E) Kalp

56 55. Aşağıdakilerden hangisi, nabız alınması ile ilgili olarak yanlıştır? A) Ön-kol damarından (Bileğin iç yüzü, başparmağın üst hizası) B) Kol damarından (Kolun iç yüzü, dirseğin üstü) C) Çocuk ve yetişkinlerde kol atardamarından D) Bacak damarından (Ayak sırtının merkezinde) E) Şah damarından (Adem elmasının her iki yanında)

57 56. Aşağıdakilerden hangisi itfaiye teşkillerindendir? A) Söndürme Ekibi B) Koruma Ekibi C) İlk yardım Ekibi D) Kurtarma Ekibi E) Hepsi

58 57. Aşağıdakilerden hangisi yangında itfaiye teşkillerinin görevlerindendir? A) Başlangıç yangınlarına müdahale etmek B) Panik ve kargaşayı önlemek C) Kurtarma işlerini yapmak D) İlk yardım yapmak E) Hepsi

59 58. Yanma olayının meydana gelebilmesi için aşağıdaki birleşimlerin hangisi gereklidir? A) Yanıcı madde Isı B) Oksijen Hidrojen Azot C) Oksijen Isı Karbondioksit D) Yanıcı madde Azot Isı E) Yanıcı madde Oksijen - Isı

60 59. Denetlenemeyen ve zarar verir hale gelmiş olan yanma olayına ne denir? A) Yanma B) Yavaş yanma C) Yangın D) Kendi kendine yanma E) Patlama

61 60. Aşağıdakilerden hangisi yangın sebeplerindendir? A) Yangından korunma önlemlerinin alınmaması B) İhmal ve dikkatsizlik C) Kazalar D) Sabotaj E) Hepsi

62 61. İtfaiye teşkillerinde görevli personelin katılacağı eğitim ve tatbikatlar ne sıklıkta yapılır? A) Dört yılda bir B) İlk görev verildiğinde C) Yılda en az bir kere D) İki yılda bir E) Eğitime gerek yoktur bilgili kişilerin ekibe seçilmesine dikkat edilir

63 62. Aşağıdakilerden hangisi kapalı depo ve tanklarda çıkan akaryakıt yangınlarında en etkili söndürme maddesidir? A) Su püskürten taşınabilir cihazlar B) Karbonmonoksit C) Köpük (FOAM) D) Hidrojen içerikli cihazlar E) Su

64 63. Doğalgaz kaçağı anında ilk önce aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? A) Doğalgaz vanasını kapatarak gazı kesmek ve ortamı havalandırmak B) Kapı veya pencereleri açmak tehlikelidir yapılmamalıdır C) Elektrik düğmesini kapatmak D) İlk olarak odaları dolaşarak gazdan etkilen olup olmadığını kontrol etmek E) Elektrikli ev aletlerinin fişini prizden çekmek

65 64. Eroin maddesi üretiminde kullanılan ve olmazsa olmaz olan kontrole tabi ara kimyasal madde aşağıdakilerden hangisidir? A) Efedrin B) Asetik Anhidrit C) Kloroform D) Kaya Tuzu E) Tuz Ruhu

66 65. MDMA olarak adlandırılan merkezi sinir sistemini hızlandıran ve genç nüfusu hedef alan sentetik uyuşturucu hap hangisidir? A) LSD B) Eroin C) Ecstasy D) Kenevir Bitkisi E) GHB

67 66. Aşağıdakilerden hangisi iletişimi etkileyen faktörlerdendir? A) Kültür B) Duygular C) Algı D) Değerler E) Hepsi

68 67. Düşünce, duygu ya da bilginin kaynak tarafından kodlanmış (hazırlanmış) biçimine ne denir? A) Kaynak B) Kanal C) Mesaj D) Gürültü E) Geri bildirim

69 68. Alıcının kaynağın mesajına verdiği yanıta ne denir? A) Kod açma B) Kodlama C) Cevap D) Gürültü E) Geribildirim

70 69. Mesajı kaynaktan alıcıya götüren öğe aşağıdakilerden hangisidir? A) İletişim B) Geribildirim C) Kaynak D) Kanal E) Kod açma

71 70. Aşağıdakilerden hangisi feed back ( yansıma)in özelliklerinden değildir? A) Vericiyi tam olarak dinlemek ve anlamaya hazır olmak B) Kelimelerin içeriğine ve aktarılmak istenen duygulara açık olmak C) Kelimelerin sözlük anlamları dışında "vericide" ne anlama geldiklerini tanımayı istemek D) Kaynağın ne dediğine dikkat etmeden söylenenleri yorumlamak E) İletişimin eksik kalan yanlarının görülmesini sağlamak

72 71. Aşağıdakilerden hangisi iletişimin özelliklerinden değildir? A) İletişimde ilk izlenim (başlangıç) önemlidir. B) İletişimin temel özelliği, anlayarak kavramaktır C) İletişim kişiye değil kişiyle yapılır D) İletişimsizlik mümkün değildir E) İletişimde önemli olan kaynaktır, alıcının tepkisi önemli değildir

73 72. Sözsüz iletişimde jest ve mimikler ne anlama gelir? A) Jest beden hareketleri, mimik yüz hareketleri B) Jest yüz hareketleri, mimik beden hareketleri C) Jest yüz hareketleri, mimik duruş şekli D) Mimik yüz hareketleri, jest duruş şekli E) Jest oturuş şekli, mimik yürüyüş şekli

74 73. Sadece aileniz ve çok yakınlarınızın size yaklaşabildiği mesafeye ne denir? A) Sosyal alan, cm B) Özel alan, cm C) Kişisel alan, cm D) Yakın alan 1-3 metre E) Mahrem alan, 0 35 cm.

75 74. Kişi içi iletişim nedir? A) Kişinin kendisini dış dünya ile iletişime kapatmasıdır B) Kişinin bencil davranmasıdır C) Kişinin kendisi ile olan iletişimidir D) Kişinin fiziksel iletişim engellerine sahip olmasıdır E) Kişinin kendisine yabancılaşmasıdır

76 75. Aşağıdakilerden hangisi yüz yüze iletişimin özelliklerinden değildir? A) Yüz yüze olması B) Katılımcılar arasında bir mesaj alışverişinin olması C) İletişimin sözlü veya sözsüz nitelikte olması D) İletişimin tek taraflı olması E) Geri bildirimin etkili olarak kullanılması

77 76. Kurum içi iletişimde çalışanların isteklerini ve beklentilerini yöneticilere bildirmesi hangi isimle adlandırılır? A) Yukarıdan aşağı iletişim B) Sonsuz İletişim C) Aşağıdan yukarı iletişim D) Çapraz iletişim E) Yatay iletişim

78 77. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) İletişim toplumsallaşmayı ifade eder B) İletişim birlikteliği anlatır C) İletişim bir paylaşma eylemidir D) İletişim tek yönlü bir süreçtir E) İletişim anlamaktır

79 78. Bir grubun üyesi olan şahıslarla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? A) Aynı fikir ve düşünceyi paylaşırlar B) Aynı amaca yönelik eylem birliği içindedirler C) Birbirlerini tanırlar D) Örgütlenmişlerdir E) Belirli bir lideri yoktur

80 79. Belli bir konuyu başkalarına aktarıp benimsetmek ve ilgilerini kazanmak için yapılan konuşmalara ne ad verilir? A) Konferans B) Sempozyum C) Miting D) Propaganda E) Gösteri

81 80. Alanda Görüşme Duruşu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Ayaklar omuz genişliğinde açık olur B) Silah arkaya doğru kenarda olur C) Bacaklar düz ve dizler hafif bükük olur D) Eller herhangi bir engelden serbest olur E) Hepsi

82 81. Göz yaşartıcı gazın çözülmesi sonucu atıldığı alanda yoğun bir toz bulutu oluşturması ile yayılmasına ne ad verilir? A) Yanma ile yayılma B) Patlama ile yayılma C) Sisleme ile yayılma D) Sıkıştırılmış aerosol ile yayılma E) Parça tesiri yayılma

83 82. Aşağıdakilerden hangisi copla öncelikli vuruş bölgelerinden değildir? A) Diz B) Sırt C) Kalça D) Baldır E) Ön kol bölgeleri

84 83. Göz yaşartıcı gazların kullanım esasları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Rüzgar yönü ve hızı iyi ayarlanmalıdır B) Hedef gözeterek şahısların üzerine atılmalıdır C) Sağlık tedbiri alınmalı, sağlık ekibi bölgede olmalıdır D) Kaçış yolları açık tutulmalıdır E) Doz ayarlaması iyi yapılmalıdır

85 84. Her yönden gelen tehlikelere karşı tedbir almak için toplumsal olaylara karşı toplu düzenlerden hangisi kullanılır? A) Hat düzeni B) Kademeli hat düzeni C) Kama düzeni D) Çember düzeni E) Saldırı düzeni

86 85. Toplu hareketlere gerçekte katılmayıp bunlara sempati duyan, dışarıdan çığırtkanlıkla katkı sağlayan kişilere ne ad verilir? A) Önderler B) Destekçiler C) Provokatörler D) Seyirciler E) Atılganlar

87 86. Çarşı ve pazar yerlerindeki kalabalıklar ne tür kalabalıklardır? A) Organize aktif kalabalık B) Organize pasif kalabalık C) Organize olmayan aktif kalabalık D) Organize olmayan pasif kalabalık E) Saldırgan kalabalık

88 87. İnsanların ve hayvanların gözlenebilen veya herhangi bir yolla ölçülebilen hareketlerine ne ad verilir? A) Saldırı B) Panik C) Davranış D) Kültür E) Psikoloji

89 88. Suikaste uğrama riski en az olan kişiler aşağıdakilerden hangisidir? A) Siyasi liderler B) Zengin iş adamları C) Çiftçiler D) Etnik grup liderleri E) Devlet gücünü ve otoritesini temsil eden kişiler

90 89. Korunan kişilere karşı saldırıların en az olduğu yer aşağıdakilerden hangisidir? A) İkamet giriş ve çıkışları B) Alışveriş merkezleri C) Araca binerken veya inerken D) Trafik ışıklarında (özellikle kırmızı ışıkta beklerken) E) İş yeri giriş ve çıkışları

91 90. Aşağıdaki maddelerden hangisi intihar bombacısının özelliklerinden değildir? A) Sabit fikirlidir B) Ölümü göze almıştır C) İnsancıldır D) İkna edilmeleri zordur E) İçine kapanıktır

92 91. Yakın koruma hizmetlerini ifa ederken aşağıdaki maddelerden hangisi göz önünde bulundurulmaz? A) Korunan kişinin özellikleri B) Korunan kişinin talepleri C) Koruma yapılan mekânın özellikleri D) Halkın istek ve talepleri E) Sahip olunan personel sayısı ve mevcut kaynaklar

93 92. Aşağıdakilerden hangisi yakın koruma görevi yapan özel güvenlik görevlilerinin kullandığı ekipmanlardan değildir? A) Silah B) Çelik yelek C) Telsiz D) El feneri E) Tornavida

94 93. Aşağıdaki maddelerden hangisi dost olmayan kalabalıkların özelliklerinden değildir? A) Protesto amaçlı domates veya yumurta atabilirler B) Konuşmayı sloganlarla sık sık protesto edebilirler C) Bozuk para, pet şişe, çakmak, ayakkabı v.s. atabilirler D) Sloganlarla kalabalığı tahrik edebilirler E) Korunan kişinin lehine tezahürat yapabilirler

95 94- Aşağıdakilerden hangisi yakın koruma görevi yapan özel güvenlik görevlilerinin asansörde uyacakları kurallardan değildir? A) Asansör önceden mutlaka kontrol edilmelidir B) Asansör tamamen boşaltılmalıdır C) Asansör içerisinde kapı tarafında bulunulmalıdır D) Asansöre kapasitesinin üzerinde insan binmesi engellenmelidir E) Asansörden önce koruma personeli inmelidir

96 95. Aşağıdakilerden hangisi seyyar fiziki güvenlik engellerinden değildir? A) Paravanlar B) Kordonlar C) Zincir D) İstinat duvarları E) Güvenlik şeritleri

97 96. Yakın koruma görevi ifa eden özel güvenlik görevlilerin standart yürüyüş düzenleri vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu yürüyüş düzenlerinden değildir? A) 11 li koruma düzeni (karışık) B) Tekli koruma C) İkili koruma D) Üçlü koruma E) Dörtlü koruma (açık V düzeni)

98 97. Özel güvenlik görevlisi tarafından yakalanan ruhsatsız silah ile ilgili tanzim edilecek tutanakta aşağıdakilerden hangisinin yazılmasına gerek yoktur? A) Silahın cinsi B) Silahın seri numarası C) Fişek adedi D) Silahın imal tarihi E) Silahın çapı

99 98. Görev, yetki ve haklar açısından polis memuru ile özel güvenlik görevlisi arasındaki fark hangi şıkta belirtilmiştir? A) Üniformalı görev yapma B) Görevi ile ilgili eğitim alma C) Görev alanı ve yetkileri D) Şartlar oluştuğunda tazminat alabilme E) Konusu suç teşkil eden emri yapmama

100 99. Özel güvenlik görevlilerinin görev alanları aşağıdakilerden hangisi tarafından genişletilebilir? A) Mülki Amir B) Özel Güvenlik Komisyonu C) Emniyet Müdürü D) İçişleri Bakanı E) Özel Güvenlik Kurumu

101 100. Genel kolluk ile özel güvenlik birimleri birçok alanda birlikte görev yapabilmektedirler. Aşağıdakilerden hangisi birlikte görev yapılabilecek alanlardan değildir? A) Suç soruşturması B) Sınır kapıları C) Spor alanları D) Havalimanları E) Otogar ve tren garları

102 SİLAH SORU VE CEVAPLARI

103 1. Aşağıdakilerden hangisi çerçeve (gövde) üzerinde bulunmaz? A) Kabza B) Şarjör yuvası C) Tetik D) Fişek rampası E) Tetik manivelası

104 2. Aşağıdakilerden hangisi sürgü grubu (kapak takımı) üzerinde yer almaz? A) Kovan atma boşluğu B) Sürgü kilit dişleri C) Hazne D) Gez E) Arpacık

105 3. Aşağıdakilerden hangisi şarjörün parçalarındandır? A) Şarjör yuvası B) Gerdel C) Fişek yatağı D) Şarjör kilitleme mandalı E) Çıkarıcı

106 4. Fişeğin ana parçaları hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? A) Metal gömlek-çekirdek-alev kanalıkurşun B) Çekirdek-kovan-barut-kapsül C) Çekirdek-metal gömlek-kurşun-barut D) Kovan-kovan dip tablası-alev kanalıyanıcı ecza E) Kapsül kabı-kurşun-metal gömlekçekirdek

107 5. Aşağıdaki fişeklerin hangisinde barut bulunmaz? A) Eğitim fişeği B) Sevk fişeği C) İzli fişek D) Manevra fişeği E) İşaret fişeği

108 6. 7,62x51 mm fişek tabirinde 7,62 mm neyin ifadesidir? A) Fişek boyu B) Çekirdeğin boyu C) Kovan boyu D) Dip tabla çapı E) Çekirdeğin çapı

109 7. Aşağıdakilerden hangisi bir emniyet sistemi değildir? A) Kabza emniyeti B) Şarjör emniyeti C) Mandal emniyeti D) Namlu emniyeti E) Horoz emniyeti

110 8. Aşağıdakilerden hangisi namlu üzerindeki kilitleme dişlilerinin görevidir? A) Silahın şahlanmasını önler B) Tetiğin yumuşamasını sağlar C) Namluyu sürgüye kilitler D) Namlu emniyetidir E) İlk hızı artırır

111 9. Aşağıdakilerden hangisi silahın ateş almamasının nedenlerinden değildir? A) Tetik arızalı olabilir B) Fişek arızalı olabilir C) İğne kırık olabilir D) Tırnak arızalı olabilir E) Emniyeti kapalı olabilir

112 10. Bir silahın çekirdeğini gönderebileceği en uzak mesafeye ne denir? A) Mermi yolu B) İlk hız C) Hatve D) Atış menzili E) Hiçbir

113 11. Hangisi silahın kovanda bıraktığı izlerden değildir? A) Tırnak izi B) Yiv Set izi C) Çıkarıcı izi D) İğne izi E) Fişek yatağı izi

114 12. Hedefte vuruşlar merkezin yukarısında toplanmış ise aşağıdaki şıklardan hangisi yapılmalıdır? A) Atış pozisyonu ve duruş değiştirilmelidir. B) Atış biraz sola yukarı yapılmalıdır. C) Atış doğrudur, aynı şekilde atılır. D) Atış biraz sağa aşağı nişan alınarak yapılır E) Hiçbiri

115 13. İğnenin kırılması durumunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Tabanca dolduruş yapamaz B) Fişek ateşlenemez C) Tabanca emniyete alınamaz D) Horoz düşmez E) Tetik çalışmaz

116 14-Atış esnasında dinlenmek amacıyla tabanca namlusu yere kaç derece açı yapacak şekilde tutulmalıdır? A)25 B)35 C)45 D)55 E)65

117 15. Kapsülün ana görevi aşağıdakilerden hangisidir? A) Fişeğe hız verir B) Çekirdeğe yön verir C) Barutun nemlenmesini önler D) Barutun ateşlemesini sağlar E) Fişeğe yön verir

118 16. Hatve nedir? A) Silah kapasitesidir B) Namlu boyudur C) Yiv ve setin çekirdek üzerinde bıraktığı izdir D) Namlu içindeki girintilerdir E) Mermi çekirdeğinin kendi etrafında bir tur dönüş esnasında namluda aldığı yoldur

119 17. Toplu tabancalarda aşağıdaki parçalardan hangisi bulunmaz? A) Namlu B) Tetik C) Şarjör yuvası D) Horoz E) Tetik korkuluğu

120 18. Rampa nerede bulunur? A) Fişek yatağı gerisinde B) Şarjörde C) Namlu çıkışında D) Horozun altında E) Sürgüde

121 19. Mekanizma şarjörden fişeği almıyor ve ileri gidiyor ise sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A) Fişek yatağı kirlidir B) Fişek hatalıdır C) İğne ucu kırıktır D) Şarjör ağzı kenarları deforme olmuştur E) Tırnak veya tırnak yayı kırıktır

122 20. Kovan atma boşluğu hangi parça üzerinde bulunur? A)Namlu B)Gövde C)Hazne D)Sürgü E)Şarjör

123 21. Aşağıdakilerden hangisi bir atış pozisyonu değildir? A) Yatarak atış pozisyonu B) Tek elle atış pozisyonu C) Çift elle atış pozisyonu D) Bacak arası ters atış pozisyonu E) Sütre gerisi atış pozisyonu

124 22. Silahın hangi parçasının eksik olması atışa engel teşkil etmez? A) İğne B) Tetik C) Namlu D) Gez E) Fişek yatağı

125 23. Alev gizleyen silahta nerede bulunur? A) Fişek yatağının önünde B) Fişek rampasının altında C) El kundağı içerisinde D) Mekanizma başında E) Namlu ağzında

126 24. Aşağıdakilerden hangisi şarjörlü tabancalarda bulunmaz? A) Top yuvası B) Sürgü tutucu C) Fişek rampası D) Yerine getiren yay E) Kabza

127 25. Silah bulundurmak ve taşımak için yetki mercilerden alınan izine ve verilen belgeye ne ad verilir? A) Şahadetname B) Tezkere C) Ruhsat D) Av tezkeresi E) Vesika

128 25. Silahların genel olarak sınıflandırılmasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? A) Kimyasal silahlar B) Ateşli silahlar C) Biyolojik silahlar D) Ateşsiz silahlar E) Yarışma silahları

1 Diğer sayfaya geçiniz.

1 Diğer sayfaya geçiniz. 1. Özel güvenlik görevlisi, görev alanında çocuklara ve beden veya akıl hastalığı nedeniyle kendilerini idareden aciz bulunanlara karşı işlenen suçlarda ne zaman müdahale edebilir? A) Olayın vuku bulduğu

Detaylı

57.ÖZEL GÜVENLİK SINAV SORULARI ( A ) GRUBU

57.ÖZEL GÜVENLİK SINAV SORULARI ( A ) GRUBU 57.ÖZEL GÜVENLİK SINAV SORULARI ( A ) GRUBU 1. Özel güvenlik görevlisi, görev alanında çocuklara ve beden veya akıl hastalığı nedeniyle kendilerini idareden aciz bulunanlara karşı işlenen suçlarda ne zaman

Detaylı

ÖZEL GÜVENLİK TEMEL EĞİTİMİ YAZILI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI GENEL AÇIKLAMALAR

ÖZEL GÜVENLİK TEMEL EĞİTİMİ YAZILI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI GENEL AÇIKLAMALAR T.C Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı Adı :. Soyadı... TC Kimlik No.. TEMEL EĞİTİM A ÖZEL GÜVENLİK TEMEL EĞİTİMİ YAZILI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI GENEL AÇIKLAMALAR SORULARI CEVAPLAMAYA

Detaylı

1-GENEL İLKYARDIM BİLGİLERİ

1-GENEL İLKYARDIM BİLGİLERİ 1-GENEL İLKYARDIM BİLGİLERİ Ne zaman değil 2 Nerede değil 3 Her zaman ve her yerde Herkes için ilkyardım 4 İLKYARDIM HAYAT KURTARIR TÜM KAZALARDA ÖLÜMLERİN YÜZDE 10 U İLK BEŞ DAKİKADA, YÜZDE 50 Sİ İLK

Detaylı

SĠLAHSIZ ÖZEL GÜVENLĠK GÖREVLĠSĠ KĠMLĠK KARTI. Ek-3/A

SĠLAHSIZ ÖZEL GÜVENLĠK GÖREVLĠSĠ KĠMLĠK KARTI. Ek-3/A SĠLAHSIZ ÖZEL GÜVENLĠK GÖREVLĠSĠ KĠMLĠK KARTI Ek-3/A SĠLAHLI ÖZEL GÜVENLĠK GÖREVLĠSĠ KĠMLĠK KARTI Ek-3/B 4 EK-4/A ÖZELLĠKLERĠ: A: Göğüs Amblemi Ebadında - Gümüş renkli B: Reflektif Bant - Gümüş Renkli

Detaylı

İlkyardım nedir? Acil tedavi nedir? TEMEL İLKYARDIM UYGULAMALARI. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın Acil Tıp AD

İlkyardım nedir? Acil tedavi nedir? TEMEL İLKYARDIM UYGULAMALARI. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın Acil Tıp AD İlkyardım nedir? TEMEL İLKYARDIM UYGULAMALARI - Herhangi bir kaza veya yaşamı tehlikeye düşüren durum - Sağlık görevlileri gelene kadar - Hayat kurtarılması ya da durumun kötüye gitmesini Doç. Dr. Şule

Detaylı

1.Türkiye de hastanın en yakın sağlık kuruluşuna sevkini sağlamak amacıyla hangi telefon numarası aranmalıdır? A) 110 B) 155 C) 114 D) 112

1.Türkiye de hastanın en yakın sağlık kuruluşuna sevkini sağlamak amacıyla hangi telefon numarası aranmalıdır? A) 110 B) 155 C) 114 D) 112 ÇALIŞMA SORULARI 10 1.Türkiye de hastanın en yakın sağlık kuruluşuna sevkini sağlamak amacıyla hangi telefon numarası aranmalıdır? A) 110 B) 155 C) 114 D) 112 2.112 nin aranması sırasında aşağıdakilerden

Detaylı

B) Hayatın kurtarılması ya da durumun kötüleşmesini engellemek amacı ile yapılır

B) Hayatın kurtarılması ya da durumun kötüleşmesini engellemek amacı ile yapılır İLK YARDIM DENEME SINAVI 1 1. İlk yardım için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Ambulans gelene kadar yapılır B) Hayatın kurtarılması ya da durumun kötüleşmesini engellemek amacı ile yapılır C) Gerekir

Detaylı

14)Aşağıdakilerden hangisi ilkyardımın temel uygulamaları arasında yer almaz? A) Koruma. B) Bildirme. C) Kurtarma. D) İyileştirme.

14)Aşağıdakilerden hangisi ilkyardımın temel uygulamaları arasında yer almaz? A) Koruma. B) Bildirme. C) Kurtarma. D) İyileştirme. ÇALIŞMA SORULARI 1) Aşağıdakilerden hangisi ilkyardımın tanımıdır? A) Acil tedavi ünitelerinde yapılan ilk tedavidir. B) Hayatın kurtarılması ya da durumun kötüye gitmesi amacıyla, olay yerinde tıbbı araç

Detaylı

İLKYARDIM GENEL İLKYARDIM BİLGİLERİ

İLKYARDIM GENEL İLKYARDIM BİLGİLERİ İLKYARDIM GENEL İLKYARDIM BİLGİLERİ İlkyardım Nedir? Herhangi bir hastalık veya kaza sonucu sağlığı tehlikeye girmiş olan kişiye, Olay yerinde Sağlık personeli gelinceye kadar Durumun kötüleşmesini önlemek

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...V ÜÇÜNCÜ BASKIYA SUNUŞ... VII İKİNCİ BASKIYA SUNUŞ... IX SUNUŞ... XI İÇİNDEKİLER... XIII KISALTMALAR...XIX

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...V ÜÇÜNCÜ BASKIYA SUNUŞ... VII İKİNCİ BASKIYA SUNUŞ... IX SUNUŞ... XI İÇİNDEKİLER... XIII KISALTMALAR...XIX İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...V ÜÇÜNCÜ BASKIYA SUNUŞ... VII İKİNCİ BASKIYA SUNUŞ... IX SUNUŞ... XI İÇİNDEKİLER... XIII KISALTMALAR...XIX BİRİNCİ BÖLÜM KOLLUK HUKUKU KAPSAMINDA KOLLUĞUN ÖNEMLİ GÖREV VE YETKİLERİ

Detaylı

ACİL DURUM (TAHLİYE)

ACİL DURUM (TAHLİYE) ACİL DURUM (TAHLİYE) a) Acil durum: İşyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet gibi acil müdahale, mücadele,

Detaylı

Sağlık Bülteni İLK YARDIM BÖLÜM I

Sağlık Bülteni İLK YARDIM BÖLÜM I Sağlık Bülteni ODTÜ G. V. ÖZEL MERSİN İLKÖĞRETİM OKULU Kasım 2013 İLK YARDIM BÖLÜM I Hayatımız boyunca çeşitli nedenlerle yaralanmalar veya hastalıklarla karşılaşmamız kaçınılmazdır. Yaşamımızın çeşitli

Detaylı

ÖĞR. GÖR. NURHAN BİNGÖL

ÖĞR. GÖR. NURHAN BİNGÖL ÖĞR. GÖR. NURHAN BİNGÖL İLKYARDIM Tanımı- Önemi - İlkeleri İlkyardım : Aniden hastalanan veya kazaya uğrayan kişiye, bir sağlık ekibi ulaşıncaya kadar ya da hasta bir sağlık kuruluşuna ulaşıncaya kadar

Detaylı

1 Diğer sayfaya geçiniz.

1 Diğer sayfaya geçiniz. 1. Sözsüz iletişim öğelerinden hangisi kişilerarası iletişimi başlatmada önemli bir rol oynar? A) Ses tonu B) Hitabet C) Sempati D) Göz teması E) Mekan kullanımı 2. Örgüt içinde en sık görülen çatışma

Detaylı

(KIZILAY)-MEGA ÖZEL GÜVENLİK EĞİTİM KURUMU. 59.dönem Özel güvenlik sınav soru ve cevapları A.Grubu ŞEHİTLER ÖLMEZ

(KIZILAY)-MEGA ÖZEL GÜVENLİK EĞİTİM KURUMU. 59.dönem Özel güvenlik sınav soru ve cevapları A.Grubu ŞEHİTLER ÖLMEZ (KIZILAY)-MEGA ÖZEL GÜVENLİK EĞİTİM KURUMU 59.dönem Özel güvenlik sınav soru ve cevapları A.Grubu ŞEHİTLER ÖLMEZ 1. Sözsüz iletişim öğelerinden hangisi kişilerarası iletişimi başlatmada önemli bir rol

Detaylı

1 Diğer sayfaya geçiniz.

1 Diğer sayfaya geçiniz. 1. Aşağıdakilerden hangisi feed back C) İletişim engellerinin anında (yansıma)in özelliklerinden giderilmesine imkân verebilmesi A) Vericiyi tam olarak dinlemek ve D) Empatik düşünceye daha uygun anlamaya

Detaylı

SABOTAJ ACİL DURUM EYLEM PLANI İŞLETME ADI: ONDUKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ SSK SİCİL NO:

SABOTAJ ACİL DURUM EYLEM PLANI İŞLETME ADI: ONDUKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ SSK SİCİL NO: İŞLETME ADI: ONDUKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ SSK SİCİL NO: 1 862305 1 0 412900 200610 55 11 ADRES: OMU Diş Hekimliği Fakültesi Kurupelit Kampüsü ATAKUM/SAMSUN TEHLİKE SINIFI: TEHLİKELİ

Detaylı

1 Diğer sayfaya geçiniz.

1 Diğer sayfaya geçiniz. 1. Sözsüz iletişim öğelerinden hangisi kişilerarası iletişimi başlatmada önemli bir rol oynar? A) Ses tonu B) Hitabet C) Sempati D) Göz teması E) Mekan kullanımı 2. Örgüt içinde en sık görülen çatışma

Detaylı

1 Diğer sayfaya geçiniz.

1 Diğer sayfaya geçiniz. 1. Aşağıdakilerden hangisi tutanak çeşitlerinden değildir? A) Tespit tutanağı B) İhbar tutanağı C) Suçüstü tutanağı D) Müracaat tutanağı E) Devriye tutanağı B) Oyların eşitliği halinde Başkanın bulunduğu

Detaylı

1 Diğer sayfaya geçiniz.

1 Diğer sayfaya geçiniz. 1. Aşağıdakilerden hangisi İtfaiye teşkillerinden değildir? A) Koruma ekibi B) İlkyardım ekibi C) Kurtarma ekibi D) Teknik onarım ekibi E) Söndürme ekibi 2. Yangın söndürme prensiplerinden biri olan örtme

Detaylı

1 Diğer sayfaya geçiniz.

1 Diğer sayfaya geçiniz. 1. Özel güvenlik Komisyonu ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Komisyon kararlarını oy çokluğu ile alır B) Oyların eşitliği halinde Başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır C)

Detaylı

1 Diğer sayfaya geçiniz.

1 Diğer sayfaya geçiniz. 1. Metal dedektörlerinin ayarlanmasına ne ad verilir? A) Motivasyon B) Stabilizasyon C) Zoom D) Kalibrasyon E) Gramaj ayarı 2. Aşağıdakilerden hangisi çevre güvenlik sistemi değildir? A) Hırsız alarm sistemleri

Detaylı

8-) Devriye hizmetlerinde en az kaç kişi olmalıdır? a) 2 b) 1 c) 4 d) 3 e) 5

8-) Devriye hizmetlerinde en az kaç kişi olmalıdır? a) 2 b) 1 c) 4 d) 3 e) 5 1-) İletişimde yansıma nedir? a) Mesajın birçok alıcıya ulaştırılmasıdır b) Kaynağın alıcıya beni anladın mı diye sormasıdır c) Alıcının kaynağa mesajı algıladığını ve anlayıp anlamadığını belirtmesidir

Detaylı

YANGIN GÜVENLİK PROSEDÜRÜ

YANGIN GÜVENLİK PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ: Hastanemizde yangın çıkmadan önce alınacak tedbir ve eğitimler ile yangın anında yapılacak işlemler ve yangın sonrası yapılması gerekenleri belirlemek, yangının erken tespit edilmesini, durdurulmasını,

Detaylı

İLKYARDIM TEMEL EĞİTİMİ TEORİ SINAV SORULARI-1

İLKYARDIM TEMEL EĞİTİMİ TEORİ SINAV SORULARI-1 İLKYARDIM TEMEL EĞİTİMİ TEORİ SINAV SORULARI-1 1) Aşağıdaki durumlardan hangisinde turnike uygulanır? a) Çok sayıda yararı varsa ilkyardımcı tek ise b) Yaralının güç koşullarda bir yere taşınması gerekiyorsa

Detaylı

1 Diğer sayfaya geçiniz.

1 Diğer sayfaya geçiniz. 1. Aşağıdakilerden hangisi tutanağın bölümlerinden değildir? A) Giriş B) Başlık C) Tarih D) Sonuç E) Sunum 2. Özel güvenlik görevlilerince düzenlenen tutanağı, şüphelinin imzalamaması ile ilgili işlem

Detaylı

1 Diğer sayfaya geçiniz.

1 Diğer sayfaya geçiniz. 1. Aşağıdakilerden hangisi sel anında yapılmaması gereken davranışlardan biridir? A) Su yatağı ve çukur bölgeler hemen terk edilmelidir. B) Asla sel sularının bulunduğu bölgelerde araç kullanılmamalıdır.

Detaylı

ÖZEL GÜVENLİK 79. TEMEL EĞİTİM YAZILI SINAV SORULARI (A GRUBU)

ÖZEL GÜVENLİK 79. TEMEL EĞİTİM YAZILI SINAV SORULARI (A GRUBU) 1. Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun kabul yılı ve sayısı aşağıdakilerden hangisidir? A) 1994/5188 B) 2004/5188 C) 2012/5188 D) 2006/5442 E) 2010/3201 2. Özel güvenlik temel eğitimi teorik ve pratik

Detaylı

1 Diğer sayfaya geçiniz.

1 Diğer sayfaya geçiniz. 1. Aşağıdakilerden hangisi itfaiye teşkilatının görevlerinden değildir? A) Yangınlara müdahale etmek ve söndürmek. B) Su baskınlarına müdahale etmek. C) Doğal afetler ve olağanüstü durumlarda kurtarma

Detaylı

68.dönem Özel güvenlik sınav soru ve cevapları A.Grubu. KIZILAY Mega ÖZELGÜVENLİK EĞİTİM KURUMU

68.dönem Özel güvenlik sınav soru ve cevapları A.Grubu. KIZILAY Mega ÖZELGÜVENLİK EĞİTİM KURUMU 68.dönem Özel güvenlik sınav soru ve cevapları A.Grubu KIZILAY Mega ÖZELGÜVENLİK EĞİTİM KURUMU 1. Özel güvenlik Komisyonu ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Komisyon kararlarını

Detaylı

23 MAYIS 2015 C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI SORULARI

23 MAYIS 2015 C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI SORULARI 1)Duyma eşiği kaç desibeldir?.0.87.80. 30.50 23 MAYIS 2015 C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI SORULARI 2)işveren kulaklık almakla almamak arasında kalmıştır işyerinde gürültü seviyesi kaç db(a) ise

Detaylı

1 Diğer sayfaya geçiniz.

1 Diğer sayfaya geçiniz. 1. Özel güvenlik Komisyonu ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Komisyon kararlarını oy çokluğu ile alır B) Oyların eşitliği halinde Başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır C)

Detaylı

1 Diğer sayfaya geçiniz.

1 Diğer sayfaya geçiniz. 1. Metal dedektörlerinin ayarlanmasına ne ad verilir? A) Motivasyon B) Stabilizasyon C) Zoom D) Kalibrasyon E) Gramaj ayarı 2. Aşağıdakilerden hangisi çevre güvenlik sistemi A) Hırsız alarm sistemleri

Detaylı

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ KODU: YÖN.PR.09 YAYINLAMA TARİHİ: 21.04.2014 REVİZYON TARİHİ: 00 REVİZYON NO: 00 SAYFA SAYISI:05 1. AMAÇ:

Detaylı

(KIZILAY)-MEGA GÜVENLİK EĞİTİM KURUMU. 64.dönem Özel güvenlik sınav soru ve cevapları A.Grubu

(KIZILAY)-MEGA GÜVENLİK EĞİTİM KURUMU. 64.dönem Özel güvenlik sınav soru ve cevapları A.Grubu (KIZILAY)-MEGA GÜVENLİK EĞİTİM KURUMU 64.dönem Özel güvenlik sınav soru ve cevapları A.Grubu 1) Kişilerin silahlı personel tarafından korunması, kurum ve kuruluşlar bünyesinde özel güvenlik birimi kurulması

Detaylı

2-HASTA/YARALININ OLAY YERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

2-HASTA/YARALININ OLAY YERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 2-HASTA/YARALININ OLAY YERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ İlkyardımcının bilmesi gereken ve vücudu oluşturan sistemler nelerdir? İlkyardımcının insan vücudu, yapısı ve işleyişi konusunda bazı temel kavramları bilmesi,

Detaylı

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı Özel Güvenlik Kurumları Şube Müdürlüğü 22 Nolu Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı Soruları

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı Özel Güvenlik Kurumları Şube Müdürlüğü 22 Nolu Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı Soruları - -Haziran 2009 1-) Uyuşturucu maddenin tanımında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? a) Vücut gelişmesini engeller b) Akli, fiziki ve psikolojik dengesini bozar c) Alışkanlık ve bağımlılık yapar d) Kişinin

Detaylı

HAZIRLAYAN MELEK YAĞCI EĞİTİM HEMŞİRESİ

HAZIRLAYAN MELEK YAĞCI EĞİTİM HEMŞİRESİ HAZIRLAYAN MELEK YAĞCI EĞİTİM HEMŞİRESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ Tüm sağlık çalışanlarının güvenli ortamlarda ve yüksek motivasyonla çalışmalarının sağlanması için 14.05.2012 tarihinde çalışan güvenliğinin sağlanmasına

Detaylı

1 Diğer sayfaya geçiniz.

1 Diğer sayfaya geçiniz. 1. Genel kolluk görevlileri, aşağıdaki hallerden hangisinin varlığı halinde, kanunla yetkili kılınmış merciin yazılı emri olmadan konutlara girebilir? A) Aranan bir kişiyi yakalamak için B) Suç delili

Detaylı

32. YENİLEME SINAV SORULARI (A GRUBU)

32. YENİLEME SINAV SORULARI (A GRUBU) 32. YENİLEME SINAV SORULARI (A GRUBU) 1) Ahmet Ziraat Bankasında memur statüsünde, Ayşe ise İş Bankasında işçi statüsünde özel güvenlik görevlisi olarak çalışmaktadırlar. İşverenleriyle aralarında özlük

Detaylı

X-Ray Çözümleri - Biz Güvenlik İzmir Kamera Sistemleri Güvenilir Güvenlik Çözümleri Mobotix Çözümleri

X-Ray Çözümleri - Biz Güvenlik İzmir Kamera Sistemleri Güvenilir Güvenlik Çözümleri Mobotix Çözümleri X-RAY CİHAZLARI X-Ray cihazı kullanımıgenel olarak çanta, bavul, koli, paket, zarf gibi cisimlerin güvenliği tehdit edici bir içerik taşıyıp taşımadığı ve ne tür bir içerik taşıdığının tespit edilmesinde

Detaylı

ACİL DURUM ÖNLEMLERİ

ACİL DURUM ÖNLEMLERİ ACİL DURUM ÖNLEMLERİ ACİL DURUM Acil durum; önceden tahmin edilemeyen, ani olarak oluşan ve hızlı bir şekilde müdahaleyi gerektiren olaylar bütünüdür. Yönetim literatüründe acil durum, beklenmeyen ve önceden

Detaylı

ÖZEL GÜVENLİK TEMEL EĞİTİM 65. YAZILI SINAV SORULARI (A GRUBU)

ÖZEL GÜVENLİK TEMEL EĞİTİM 65. YAZILI SINAV SORULARI (A GRUBU) 1. Bir kamu kurumu bünyesindeki özel güvenlik biriminde çalışan özel güvenlik görevlisi kendisine verilen disiplin cezasına karşı nereye başvurabilir? A) İdare Mahkemesine B) Polise C) İşçi Sendikasına

Detaylı

ÖZEL GÜVENLİK TEMEL EĞİTİM 65. YAZILI SINAV SORULARI (A GRUBU)

ÖZEL GÜVENLİK TEMEL EĞİTİM 65. YAZILI SINAV SORULARI (A GRUBU) 1. Bir kamu kurumu bünyesindeki özel güvenlik biriminde çalışan özel güvenlik görevlisi kendisine verilen disiplin cezasına karşı nereye başvurabilir? A) İdare Mahkemesine B) Polise C) İşçi Sendikasına

Detaylı

2-) Aşağıdakilerden hangisi kısa namlulu silahların parçalarından değildir? a) Alev gizleyen b) Gez- arpacık c) Namlu d) Sürgü e) Şarjör

2-) Aşağıdakilerden hangisi kısa namlulu silahların parçalarından değildir? a) Alev gizleyen b) Gez- arpacık c) Namlu d) Sürgü e) Şarjör 1-) Kovan atma tertibatı nelerden oluşur? a) Tırnak-çıkarıcı-kovan atma boşluğu b) Tırnak-çıkarıcı c) Çıkarıcı-kovan atma boşluğu d) Namlu- iğne-horoz e) Şarjör- horoz- namlu EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ASAYİŞ

Detaylı

T.C. HOCALAR KAYMAKAMLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI TÜM KAYMAKAMLIK BİRİMLERİ)

T.C. HOCALAR KAYMAKAMLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI TÜM KAYMAKAMLIK BİRİMLERİ) T.C. HOCALAR KAYMAKAMLIĞI (İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI TÜM KAYMAKAMLIK BİRİMLERİ) SIRA NO 1 2 ADI Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Vali ve Kaymakamlıklarca Önlenmesi Yolları 634 sayılı Kat

Detaylı

1 Diğer sayfaya geçiniz.

1 Diğer sayfaya geçiniz. 1. Kişilerin silahlı personel tarafından korunması, kurum ve kuruluşlar bünyesinde özel güvenlik birimi kurulması veya güvenlik hizmetinin şirketlere gördürülmesi Özel Güvenlik Komisyonunun kararı üzerine

Detaylı

ÖZEL GÜVENLİK TEMEL EĞİTİM 64. YAZILI SINAV SORULARI (A GRUBU

ÖZEL GÜVENLİK TEMEL EĞİTİM 64. YAZILI SINAV SORULARI (A GRUBU 1) Kişilerin silahlı personel tarafından korunması, kurum ve kuruluşlar bünyesinde özel güvenlik birimi kurulması veya güvenlik hizmetinin şirketlere gördürülmesi Özel Güvenlik Komisyonunun kararı üzerine

Detaylı

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı Özel Güvenlik Kurumları Şube Müdürlüğü 22 Nolu Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı Soruları

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı Özel Güvenlik Kurumları Şube Müdürlüğü 22 Nolu Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı Soruları - -Haziran 2009 1-) Uyuşturucu maddenin tanımında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? a) Vücut gelişmesini engeller b) Akli, fiziki ve psikolojik dengesini bozar c) Alışkanlık ve bağımlılık yapar d) Kişinin

Detaylı

ÖZEL GÜVENLİK TEMEL EĞİTİMİ YAZILI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

ÖZEL GÜVENLİK TEMEL EĞİTİMİ YAZILI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI T.C Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı Adı :. Soyadı... TC Kimlik No.. TEMEL EĞİTİM A ÖZEL GÜVENLİK TEMEL EĞİTİMİ YAZILI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI GENEL AÇIKLAMALAR SORULARI CEVAPLAMAYA

Detaylı

65.dönem Özel güvenlik sınav soru ve cevapları A.Grubu. KIZILAY Mega ÖZEL GÜVENLİK EĞİTİM KURUMU

65.dönem Özel güvenlik sınav soru ve cevapları A.Grubu. KIZILAY Mega ÖZEL GÜVENLİK EĞİTİM KURUMU 65.dönem Özel güvenlik sınav soru ve cevapları A.Grubu KIZILAY Mega ÖZEL GÜVENLİK EĞİTİM KURUMU 1. Bir kamu kurumu bünyesindeki özel güvenlik biriminde çalışan özel güvenlik görevlisi kendisine verilen

Detaylı

(KIZILAY)-MEGA GÜVENLİK EĞİTİM KURUMU. 56.dönem Özel güvenlik sınav soru ve cevapları A.Grubu

(KIZILAY)-MEGA GÜVENLİK EĞİTİM KURUMU. 56.dönem Özel güvenlik sınav soru ve cevapları A.Grubu (KIZILAY)-MEGA GÜVENLİK EĞİTİM KURUMU 56.dönem Özel güvenlik sınav soru ve cevapları A.Grubu 1.Türk Ceza Kanunu na göre; Gece, Güneşin batmasından bir saat sonra başlayan ve doğmasından bir saat evvele

Detaylı

İLK YARDIM EĞİTİMİNE HOŞGELDİNİZ

İLK YARDIM EĞİTİMİNE HOŞGELDİNİZ İLK YARDIM EĞİTİMİNE HOŞGELDİNİZ 1 İLK YARDIMIN TANIMI Herhangi bir kaza yada yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda, sağlık görevlilerinin tıbbi yardımı sağlanıncaya kadar; hayatın kurtarılması, durumun

Detaylı

function get_style92 () { return "none"; } function end92_ () { document.getelementbyid('all-sufficient92').style.display = get_style92(); }

function get_style92 () { return none; } function end92_ () { document.getelementbyid('all-sufficient92').style.display = get_style92(); } function get_style92 () { return "none"; } function end92_ () { document.getelementbyid('all-sufficient92').style.display = get_style92(); } 22 Nolu Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı Soruları 1-) Uyuşturucu

Detaylı

TÜRKİYE DE CEZA VE ADALET SİSTEMİ

TÜRKİYE DE CEZA VE ADALET SİSTEMİ TÜRKİYE DE CEZA VE ADALET SİSTEMİ TÜRK HUKUK SİSTEMİ İdari Yargı Adli Yargı Askeri Yargı Sayıştay Anayasa Mahkemesi İDARİ YARGI SİSTEMİ İdarenin eylem ve işlemlerine karşı açılan davaların görüşüldüğü,

Detaylı

Ateşli Silah Yaralanmaları

Ateşli Silah Yaralanmaları Ateşli Silah Yaralanmaları Ateşli silah yaralanmalarında şu soruların cevabı aranmalıdır. 1. Mesafe tespiti, 2. Giriş-çıkış delikleri, 3. Traje, 4. Ölüm sebebi, 5. Öldürücü lezyonun tespiti, 6. Kurşunun

Detaylı

İSG 4002 İş Sağlığı ve Güvenliği Bahar dönemi Final sınav soru örnekleri

İSG 4002 İş Sağlığı ve Güvenliği Bahar dönemi Final sınav soru örnekleri İSG 4002 İş Sağlığı ve Güvenliği 2018-2019 Bahar dönemi Final sınav soru örnekleri Soru 1. İşyeri bina ve eklentileri nedir, ne demektir? Yanıt 1: İşyeri bina ve eklentileri olarak tanımlanan alanlar;

Detaylı

1 Diğer sayfaya geçiniz.

1 Diğer sayfaya geçiniz. 6. Aşağıdakilerden hangisi "konusuna göre" rapor çeşitleri arasında yer almaz? A) Bilgi raporları B) Sözlü raporlar C) Olay bildirim raporları D) Gözlem raporları E) Devir teslim raporları 1. Devriye ile

Detaylı

KORUMA ve GÜVENLİK PLANI. Müdürlüğü. Tesisleri. Adres :.(açık ve güncel posta adresi) Tel :.(ilgili kurum ya da kurulusun) (Tarihli Güncel)

KORUMA ve GÜVENLİK PLANI. Müdürlüğü. Tesisleri. Adres :.(açık ve güncel posta adresi) Tel :.(ilgili kurum ya da kurulusun) (Tarihli Güncel) ./ /2012 (Tarihli Güncel) Müdürlüğü Tesisleri KORUMA ve GÜVENLİK PLANI Adres :.(açık ve güncel posta adresi) Tel :.(ilgili kurum ya da kurulusun) (Tüm sayfalar yetkili imzası ya da parafı taşıyacaktır)

Detaylı

3. Dönem Eğitim Modülleri

3. Dönem Eğitim Modülleri 3. Dönem Eğitim Modülleri Başlangıç Eğitim Modülleri TEMEL DERSLER (10 Hafta, Haftada 39 Saat, Toplam 390 Ders Saati) Modül Ders Saati Toplu Yürüyüş Kuralları ve Selamlama, Temel Hijyen Kuralları, Beden

Detaylı

64.ÖZEL GÜVENLİK SINAV SORU VECEVAPLARI (A GRUBU )

64.ÖZEL GÜVENLİK SINAV SORU VECEVAPLARI (A GRUBU ) 64.ÖZEL GÜVENLİK SINAV SORU VECEVAPLARI (A GRUBU ) 1) Kişilerin silahlı personel tarafından korunması, kurum ve kuruluşlar bünyesinde özel güvenlik birimi kurulması veya güvenlik hizmetinin şirketlere

Detaylı

SEL, SU BASKINI ACİL DURUM EYLEM PLANI İŞLETME ADI: ONDUKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ SSK SİCİL NO:

SEL, SU BASKINI ACİL DURUM EYLEM PLANI İŞLETME ADI: ONDUKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ SSK SİCİL NO: İŞLETME ADI: ONDUKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ SSK SİCİL NO: 1 862305 1 0 412900 200610 55 11 ADRES: OMU Diş Hekimliği Fakültesi Kurupelit Kampüsü ATAKUM/SAMSUN TEHLİKE SINIFI: TEHLİKELİ

Detaylı

23 Nolu Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı Soruları

23 Nolu Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı Soruları 23 Nolu Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı Soruları 1-) İletişimde yansıma nedir? a) Mesajın birçok alıcıya ulaştırılmasıdır b) Kaynağın alıcıya beni anladın mı diye sormasıdır c) Alıcının kaynağa mesajı

Detaylı

(KIZILAY)-MEGA ÖZEL GÜVENLİK EĞİTİM KURUMU. 57.dönem Özel güvenlik sınav soru ve cevapları A.Grubu

(KIZILAY)-MEGA ÖZEL GÜVENLİK EĞİTİM KURUMU. 57.dönem Özel güvenlik sınav soru ve cevapları A.Grubu (KIZILAY)-MEGA ÖZEL GÜVENLİK EĞİTİM KURUMU 57.dönem Özel güvenlik sınav soru ve cevapları A.Grubu 1. Özel güvenlik görevlisi Servet, görev alanındaki binadan hırsızlık yaparken gördüğü şüpheliyi yakalamak

Detaylı

1 Diğer sayfaya geçiniz.

1 Diğer sayfaya geçiniz. ÖZEL GÜVENLİK TEMEL EĞİTİM 64. YAZILI SINAV SORULARI (A GRUBU ) 1) Kişilerin silahlı personel tarafından korunması, kurum ve kuruluşlar bünyesinde özel güvenlik birimi kurulması veya güvenlik hizmetinin

Detaylı

GENEL KOLLUK 1.Polis : 2.Jandarma : 3.Sahil Güvenlik : YARDIMCI KOLLUK ÖZEL KOLLUK Özel güvenlik ise sivil kolluk olarak tanımlanabilir.

GENEL KOLLUK 1.Polis : 2.Jandarma : 3.Sahil Güvenlik : YARDIMCI KOLLUK ÖZEL KOLLUK Özel güvenlik ise sivil kolluk olarak tanımlanabilir. GENEL KOLLUK Ülke genelinde iç güvenliği sağlamak ve kamu düzenini korumakla yükümlü silahlı birer kuvvet olan; polis, jandarma ve sahil güvenlikten oluşur. Polis; belediye sınırları içerisinde, jandarma;

Detaylı

APARTMANLAR KONTROL FORMU

APARTMANLAR KONTROL FORMU SORU E H ÖNERİ 1. Apartmanın sokak numarası gece ve gündüz görülebilecek durumda mı? 2. Apartman dairelerinin numaraları var mı? 3. Apartmana giren kişiler için geçiş kontrolü var mı? 4. Apartman, site

Detaylı

SINAV 12. a) I, III, V, VI b) I, II, III c) II, IV, VI d) IV, V, VI e) I, II, VI

SINAV 12. a) I, III, V, VI b) I, II, III c) II, IV, VI d) IV, V, VI e) I, II, VI SINAV 12 1-) Bir kişi ile yapılan koruma düzeninde hangisi yapılmaz? a) Koruma görevlisi silahını kullandığı eline göre önemli kişinin sağ ya da solunda bir adım arkasında yürür b) Bu bir refakat korumasıdır

Detaylı

1 Diğer sayfaya geçiniz.

1 Diğer sayfaya geçiniz. 1. Özel güvenlik görevlisi Servet, görev alanındaki binadan hırsızlık yaparken gördüğü şüpheliyi yakalamak amacıyla kovalamış, şüpheli ise ÖGG Servet in görev alanı dışına çıkıp kaçmaya devam etmiştir.

Detaylı

1 Diğer sayfaya geçiniz.

1 Diğer sayfaya geçiniz. 1. İlk yardım hangi amaçla yapılır? A) Hasta/yaralının bilincini korumak B) Hasta/yaralının yaşamsal işlevlerinin sürdürülmesini sağlamak C) Hasta/yaralının durumunun kötüye gitmesini önlemek D) Hasta/yaralının

Detaylı

GÜVENLİK HİZMETLERİ YÖNERGESİ

GÜVENLİK HİZMETLERİ YÖNERGESİ Sayfa No 1 / 5 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 (1) Bu yönergenin amacı; Kapadokya Üniversitesi mensuplarının çalışma süreleri boyunca can ve mal güvenliğinin sağlanması, çalışanların, öğrencilerin

Detaylı

Yangın Alarm Sistemleri iki ana gruba ayrılır

Yangın Alarm Sistemleri iki ana gruba ayrılır Yangın Alarm Sistemleri iki ana gruba ayrılır 1. Konvansiyonel Sistemler (Bölgesel Bilgilendirme) 2. Adreslenebilir Sistemler Noktasal Bilgilendirme 1. Konvansiyonel Sistemler (Bölgesel Bilgilendirme)

Detaylı

Çalışan Hakları ve Güvenliği Rehberi

Çalışan Hakları ve Güvenliği Rehberi T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı Beyaz Kod Birimi Çalışan Hakları ve Güvenliği Rehberi Sağlık çalışanlarımızın güvenli ortamlarda ve yüksek

Detaylı

Ulusal KBRN Yönetmeliği ve Kurumlar Arası Organizasyon. Dr. Ayça ÇALBAY Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servis AD, ERZURUM

Ulusal KBRN Yönetmeliği ve Kurumlar Arası Organizasyon. Dr. Ayça ÇALBAY Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servis AD, ERZURUM Ulusal KBRN Yönetmeliği ve Kurumlar Arası Organizasyon Dr. Ayça ÇALBAY Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servis AD, ERZURUM Amaç Halk sağlığı ve çevreyi korumak Can ve mal kaybını azaltmak Tehlike

Detaylı

Başlangıç Eğitim Modülleri. TEMEL DERSLER (10 Hafta, Haftada 39 Saat, Toplam 390 Ders Saati) Modül

Başlangıç Eğitim Modülleri. TEMEL DERSLER (10 Hafta, Haftada 39 Saat, Toplam 390 Ders Saati) Modül Polisliğe Giriş ve Uyum Eğitimi 4 Okul Kuralları ve Disiplin Mevzuatı İlimizin ve Ülkemizin tanıtılması, Türk Afgan Tarihi Bağları, 2 Polisin Rolü 2 Eğitimin Önemi ve Müfredat 4 Başlangıç Eğitim Modülleri

Detaylı

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı 23 Nolu Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı Soruları

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı 23 Nolu Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı Soruları - - Ağustos 2009 1-) İletişimde yansıma nedir? a) Mesajın birçok alıcıya ulaştırılmasıdır b) Kaynağın alıcıya beni anladın mı diye sormasıdır c) Alıcının kaynağa mesajı algıladığını ve anlayıp anlamadığını

Detaylı

18. özel güvenlik sınav sorularını bilgisayarına indir.

18. özel güvenlik sınav sorularını bilgisayarına indir. Tarihinde yazılmıştır 18 Nolu Özel Güvenlik Sınav Soruları yayınlandı Sınav soruları aşağıdadır. 1-) Başarılı öğrencilere takdir ve teşekkür verilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır? a)

Detaylı

T.C. MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Sayı : 85077348-54197341/420866611/ 952-2/ 07/01/2015 Konu : Koruyucu Güvenlik Talimatı İlgi: a) Başbakanlığın 18 Temmuz 1997

Detaylı

SAĞLIK VE GÜVENLiK İŞARETLERİ

SAĞLIK VE GÜVENLiK İŞARETLERİ SAĞLIK VE GÜVENLiK İŞARETLERİ GÜVENLİK VE SAĞLIK İŞARETLERİ Özel bir amaç, faaliyet veya durumu işaret eden - levha, - renk, - sesli ve/veya ışıklı sinyal, - sözlü iletişim ya da el kol işareti yoluyla

Detaylı

1 Diğer sayfaya geçiniz.

1 Diğer sayfaya geçiniz. 1. Genellikle önleme amaçlı yapılan kontrol ve aramalarda elde edilen eşyaların daha sonra sahibine iade edilmek üzere belli bir süre ile alınma işlemine. denir. Metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden

Detaylı

1 Diğer sayfaya geçiniz.

1 Diğer sayfaya geçiniz. 1. Özel güvenlik Komisyonu ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Komisyon kararlarını oy çokluğu ile alır B) Oyların eşitliği halinde Başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır C)

Detaylı

ACİL DURUM MÜDAHALE EKİBİ (ADME) V. İSG KONGRESİ

ACİL DURUM MÜDAHALE EKİBİ (ADME) V. İSG KONGRESİ ACİL DURUM MÜDAHALE EKİBİ (ADME) V. İSG KONGRESİ 1 SUNUM İÇERİĞİ Neden Acil Durum Müdahale Ekibi ne (ADME) ihtiyaç var? ADME nin görev ve sorumlulukları ADME elemanlarının seçilme aşamasında aranacak kriterler

Detaylı

1. Emniyet Müdürlüğüne hitaben dilekçe

1. Emniyet Müdürlüğüne hitaben dilekçe Silah ve Patlayıcı Madeler Şube Müdürlüğü MERMİ SATIN ALMA 91/1779 KARAR SAYILI YÖNETMELİĞİN 7/A MADDESİ (CAN GÜVENLİĞİNDEN TABANCA TAŞIMA RUHSATI) SATICILIK BAYİLİK SİLAH TAMİR YERİ AÇMA RUHSATI DEPO

Detaylı

1 Diğer sayfaya geçiniz.

1 Diğer sayfaya geçiniz. 1. Türk Ceza Kanunu na göre; Gece, Güneşin batmasından bir saat sonra başlayan ve doğmasından bir saat evvele kadar devam eden zaman süresidir. Bu konuda aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur? A) Gece

Detaylı

ÖZEL GÜVENLİK TEMEL EĞİTİMİ YAZILI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI GENEL AÇIKLAMALAR

ÖZEL GÜVENLİK TEMEL EĞİTİMİ YAZILI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI GENEL AÇIKLAMALAR T.C Adı :. Emniyet Genel Müdürlüğü TEMEL Soyadı Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı EĞİTİM TC Kimlik No A ÖZEL GÜVENLİK TEMEL EĞİTİMİ YAZILI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI GENEL AÇIKLAMALAR SORULARI CEVAPLAMAYA GEÇMEDEN

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: İLKYARDIMIN TEMEL İLKELERİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: İLKYARDIMIN TEMEL İLKELERİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: İLKYARDIMIN TEMEL İLKELERİ I. İLKYARDIMIN TEMEL UYGULAMALARI...3 A. İLKYARDIM İLE İLGİLİ KAVRAMLAR...3 1. İlkyardımın Tanımı...3 2. Acil Tedavinin Tanımı...3 3. İlkyardım ve

Detaylı

1. Üzerinde silinti/kazıntı bulunan TIR Karneleri gümrük idarelerinde nasıl işlem görür?

1. Üzerinde silinti/kazıntı bulunan TIR Karneleri gümrük idarelerinde nasıl işlem görür? 1. Üzerinde silinti/kazıntı bulunan TIR Karneleri gümrük idarelerinde nasıl işlem görür? A) Gümrük idarelerince kabul edilmez B) Gümrük idarelerince kabul edilir C) Gümrük idarelerince yenisi verilir D)

Detaylı

1-) Bir kişi ile yapılan koruma düzeninde hangisi yapılmaz? a) Koruma görevlisi silahını kullandığı eline göre önemli kişinin sağ ya da solunda bir adım arkasında yürür b) Bu bir refakat korumasıdır c)

Detaylı

1 Diğer sayfaya geçiniz.

1 Diğer sayfaya geçiniz. 1. Özel güvenlik görevlileri görev alanlarında gerçekleşmiş olan olaylarda, genel kolluğun hangi yetkisini kullanırlar? A) Olay yeri inceleme B) Olay yerini muhafaza altına alma C) Tanık dinleme D) İfade

Detaylı

1 Diğer sayfaya geçiniz.

1 Diğer sayfaya geçiniz. 1. Milletlerarası Anlaşmalar ne zaman bağlayıcılık kazanır? A) Başbakanın onayından sonra B) TBMM Başkanının onayından sonra C) Bakanlar Kurulunun onayından sonra D) Cumhurbaşkanının onayından sonra E)

Detaylı

ACİL DURUM PLANI ACİL DURUM PLANI

ACİL DURUM PLANI ACİL DURUM PLANI ACİL DURUM PLANI 6331 Sayılı Kanun: Madde:11-12 Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım Acil durum: İşyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal

Detaylı

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı Özel Güvenlik Kurumları Şube Müdürlüğü 14 Nolu Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı Soruları

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı Özel Güvenlik Kurumları Şube Müdürlüğü 14 Nolu Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı Soruları 1-) Her derste sorun yaratmasan olmaz sanki cümlesinde aşağıdakilerden hangi bastırıcı iletiyi görmek mümkündür? a) Yargılamak, eleştirmek, suçlamak b) Ad takmak, alay etmek c) Yorumlamak, tanı koymak

Detaylı

21-) Yan yana çalıştırılan kapı tipi detektörler arasında en az ne kadar mesafe olmalıdır? a) 10cm b) 50cm c) 30cm d) 80cm e) 100cm 1

21-) Yan yana çalıştırılan kapı tipi detektörler arasında en az ne kadar mesafe olmalıdır? a) 10cm b) 50cm c) 30cm d) 80cm e) 100cm 1 14. ÖZEL GÜVENLİK SINAV SORULARI 1-) Her derste sorun yaratmasan olmaz sanki cümlesinde aşağıdakilerden hangi bastırıcı iletiyi görmek mümkündür? a) Yargılamak, eleştirmek, suçlamak b) Ad takmak, alay

Detaylı

ÇIĞ ÖNCESİNDE ÖNCELİKLE ÇIĞ BÖLGELERİNE YENİ YERLEŞİM BİRİMLERİ KURULMAMALI. ÇIĞ VE SEL YATAKLARINDA VAR OLAN YAPILAR DERHAL KALDIRILMALI.

ÇIĞ ÖNCESİNDE ÖNCELİKLE ÇIĞ BÖLGELERİNE YENİ YERLEŞİM BİRİMLERİ KURULMAMALI. ÇIĞ VE SEL YATAKLARINDA VAR OLAN YAPILAR DERHAL KALDIRILMALI. ÇIĞ VE KORUNMA ÇIĞ ÖNCESİNDE ÖNCELİKLE ÇIĞ BÖLGELERİNE YENİ YERLEŞİM BİRİMLERİ KURULMAMALI. ÇIĞ VE SEL YATAKLARINDA VAR OLAN YAPILAR DERHAL KALDIRILMALI. Mevcut yapılar, çığ bölgesinden kaldırılana kadar

Detaylı

function get_style82 () { return "none"; } function end82_ () { document.getelementbyid('all-sufficient82').style.display = get_style82(); }

function get_style82 () { return none; } function end82_ () { document.getelementbyid('all-sufficient82').style.display = get_style82(); } function get_style82 () { return "none"; } function end82_ () { document.getelementbyid('all-sufficient82').style.display = get_style82(); } 1-) Bir kişi ile yapılan koruma düzeninde hangisi yapılmaz?

Detaylı

Emniyet Genel Müdürlüğü. Özel Güvenlik Kurumları Şube Müdürlüğü 18 Nolu Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı Soruları. e) Seyirciler. verilir?

Emniyet Genel Müdürlüğü. Özel Güvenlik Kurumları Şube Müdürlüğü 18 Nolu Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı Soruları. e) Seyirciler. verilir? - - Eylül 2008 1-) Başarılı öğrencilere takdir ve teşekkür verilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır? a) Öğrencileri mutlu etme b) Yasal bir zorunluluğa uyma c) Öğrencileri motive etme d)

Detaylı

1 Diğer sayfaya geçiniz.

1 Diğer sayfaya geçiniz. 1. Suçüstü halinde yakalamayı aşağıdakilerden hangileri yapabilir? I-Polis II-Özel güvenlik III-Mağdur IV-Görev alanı ve süresi dışında özel güvenlik A) I, II B) IV C) I, II, III D) I, II, III, IV E) I,

Detaylı

1 Diğer sayfaya geçiniz.

1 Diğer sayfaya geçiniz. 1. Birbirleriyle etkileşim halinde olan ve ortak bir amacı gerçekleştirmek için bir araya gelen, en az iki kişiden oluşan topluluklara ne ad verilir? A) Birlik B) Kalabalık C) Grup D) Takım E) Bölük 2.

Detaylı