ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Alan Üniversite Yıl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Alan Üniversite Yıl"

Transkript

1 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Nuri ŞİMŞEKLER Doğum Tarihi: Unvanı: Doç.Dr. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Fars Dili ve Edebiyatı Ankara Üniversitesi 1987 Y. Lisans Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Fars Dili ve Edebiyatı Selçuk Üniversitesi 1992 Doktora Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Fars Dili ve Edebiyatı Selçuk Üniversitesi 1998 Akademik Görevler Arş.Gör. Fars Dili ve Edebiyatı Selçuk Üniversitesi Yardımcı Doçent Fars Dili ve Edebiyatı Selçuk Üniversitesi Doçent Eski Türk Edebiyatı Selçuk Üniversitesi İdari Görevler 1) Selçuk Üniversitesi Mevlâna Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü ( ) 2) Selçuk Üniversitesi Mevlâna Araştırmaları Enstitüsü Müdürü (2010-Devam ediyor) 3) Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölüm Başkan Yardımcısı (2009-Devam ediyor) Yaptığı Tezler Yüksek Lisans Nuri Şimşekler, Âbidin Paşa ve Tercüme ve Şerh-i Mesnevî-i Şerîf, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya, 1992, X+101 s., Danışman: Doç.Dr. Adnan Karaismailoğlu 1

2 Doktora Nuri Şimşekler, Şâhidî İbrâhîm Dede nin Gülşen-i Esrâr ı, Tenkitli Metin-Tahlil, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya, 1998, XXVIII+331 s., Danışman: Prof.Dr. Adnan Karaismailoğlu Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 1) Sultanoğlu, Cesur, Mesnevî Sözlüklerinden Müşkilât-ı Mesnevî İnceleme-Tercüme- İndeks, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, ) Büyükkoçak, Vahide, Hasan-ı Zarifî nin Kâşif al-esrâr ve Matla al-envâr Adlı Mesnevî Şerhi (vrk. 1 b -35 b ), Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, ) Topçu, Mürşide, Işknâme, Tırâşnâme, Risâle-i Âfâk u Enfûs (Metin-Çeviri - İnceleme), Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009 Son iki yılda verdiği Lisans ve Lisansüstü dersler: Akademik Yıl Dönem Güz Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Teorik Uygulama Sayısı Türkçe den Farsça ya 4 11 Çeviri I Edebiyat Tarihine Giriş I 2 40 Klasik Mensur Metinler I 4 40 Klasik Manzum Metinler I 4 24 Klasik Dönem Edebiyat Tarihi I 2 24 Klasik Mensur Metinler I 3 1 L Klasik Manzum Metinler I 3 1 Türkçe den Farsça ya 4 13 Çeviri II Edebiyat Tarihine Giriş II 2 40 Klasik Mensur Metinler II 4 40 Akademik Yıl Bahar Dönem Güz YL Klasik Manzum Metinler 4 24 II Klasik Dönem Edebiyat 2 24 Tarihi II Klasik Mensur Metinler II 3 1 Klasik Manzum Metinler 3 1 II Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Teorik Uygulama Sayısı Konuşma I 2 16 Klasik Mensur Metinler I 4 8 2

3 Bahar YL YL Mevlâna Araştırmaları I 2 8 Klasik Dönem Edebiyat 2 40 Tarihi I Klasik Met. ve Met. Şerhi I 4 24 Klasik Mensur Metinler I 2 4 Mevlâna Araştırmaları II 2 8 Klasik Met. ve Met. Şerhi 4 24 II Mezuniyet Çalışması 2 1 Klasik Mensur Metinler II 2 4 YAYINLAR A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler - B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler B1. Nuri Şimşekler, Mesnevî ye Göre Konya da Yaşam: Milletler-Meslekler (Life in Konya According to Mathnawi), III. Uluslar arası Mevlâna Kongresi-Bildiriler, Düzenleyen: Selçuk Üniversitesi, Konya, 5-6 Mayıs 2003, Konya, 2004, ss B2. Nuri Şimşekler, Selçuk Üniversitesi ve Mevlâna Araştırmalarına Katkıları, Uluslararası Düşünce ve Sanatta Mevlâna Sempozyumu (International Symposium on Mawlânâ Jalâladdîn Rumî in Thought and Art) Mayıs 2006, Çanakkale, Düzenleyen: On Sekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, 2006, ss B3. Nuri Şimşekler, Mevlâna İslâm ve Dünya Barışı, Mövlana Celaleddin Ruminin 800 İllik Yubileyine Hesr Olunmuş Beynelxalk Konferansın Materiallları, Düzenleyen: Azerbaycan Milli Elmler Akademiyası Felsefe ve Siyasi-Hüquqi Tedqiqatlar İnstitutu, Bakı 2006, ss B4. Nuri Şimşekler, Mevlâna ve Shakespeare in Hoşgörüye Bakışı (Yrd.Doç.Dr. Nazlı Gündüz ile birlikte), 2007 UNESCO Mevlâna Yılında Uluslararası VII. Dil, Yazın, Deyişbilim Sempozyumu Bildiri Kitabı I, Düzenleyen: S.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi ve Mevlâna Araştırma ve Uygulama Merkezi, Konya, 2-5 Mayıs 2007, Konya, 2007, ss

4 B5. Nuri Şimşekler, Mevlâna ve Şiir, I. Uluslararası Şâirler Buluşması Antolojisi, Buluşma 2, Konya, 9-11 Mayıs 2008, Konya İl Kültür ve Turizm Müd. Yay., Konya, 2009, ss B6. Nuri Şimşekler, Mevlâna nın Öğretileriyle Zıtlarla Yaşamayı Öğrenmek, Uluslararası Mevlânâ Sempozyumu Bildirileri, Düzenleyen: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul-Konya, 8-12 Mayıs 2007, İstanbul, 2010, c.ii, ss C1. Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar C1.1 Nuri Şimşekler, Konularına Göre Mesnevî den Özdeyişler, (Yrd.Doç.Dr. Yakup Şafak ile birlikte), Konya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müd. Yay., Konya, 2004, 189 s. C1.2 Nuri Şimşekler, Tek Nefeste Aşk-Love at single breath, (Reha Bilir in resimleriyle Türkçe-İngilizce), Konya, 2007, 60 s. C1.3 Nuri Şimşekler, Pîr Aşkına, Mevlevî Şeyhi Midhat Bahârî nin Mektupları, Timaş Yay., İstanbul, 2009, 336 s. C1.4 Nuri Şimşekler, Mevlâna yı Anlayabilmek, Rûmî Yay. Konya 2010, 142 s. C1.5 Nuri Şimşekler, Mutfakta Pişen Canlar, Yüzyılların Birikimi Mevlevî Kültürü, Life Pro. Yay., Konya 2011, 76 s. C2. Yazılan ulusal / uluslararası kitaplardaki bölümler Ulusal C2.1 Nuri Şimşekler, Mevlâna nın Eserleri ve Eserlerinden Seçmeler, Konya dan Dünya ya Mevlâna ve Mevlevîlik, Editör: Nuri Şimşekler, Karatay Belediyesi Yay., XIV+379 s., Konya, 2002, ss C2.2 Nuri Şimşekler (Editör), Mevlâna İçin Söylenmiş Şiirler XX. Yüzyıl, Konya dan Dünya ya Mevlâna ve Mevlevîlik, Karatay Belediyesi Yay., Konya, 2002, ss C2.3 Nuri Şimşekler, Mevlâna nın Konya sı, Tarih ve Kültür Başkenti Konya, Genel Yayın Yönetmeni: S. Sedat Ersöz, Kitap Tasarımı: Ahmet Efe, Konya Büyükşehir Belediyesi Yay., 348 s., Konya, 2003, ss C2.4 Nuri Şimşekler, Hz. Mevlânâ da Evlilik, Aile ve Çocuk Eğitimi, Yeni İpek Yolu Konya Kitabı VI, Editör: Caner Arabacı, Konya Ticaret Odası Yay., 528 s., Konya, 2003, ss

5 C2.5 Nuri Şimşekler, Mevlevîliğin Tarihi Seyri, Mevlâna Celâleddîn-i Rûmî- İnsanlığın Aynası, Editör: Ahmet Efe, Konya B. Şehir Belediyesi Yay., 313 s., Konya, 2004, ss C2.6 Nuri Şimşekler, Mevlâna nın Eserleri İle İlgili Yabancı Dillerde Yapılan Çalışmalar ( ), Mevlânâ Araştırmaları-1, Editör: Prof.Dr. Adnan Karaismailoğlu, Akçağ Yay., Ankara, 2007, ss C2.7 Nuri Şimşekler, Mesnevî ye Göre Selçuklu Döneminin Yiyecek Kültürü, Yeni İpek Yolu Konya Kitabı VII, Editörler: Prof.Dr. Haşim Karpuz, Doç.Dr. Osman Eravşar, Konya Ticaret Odası Yay., Konya, 2005, s C2.8 Nuri Şimşekler, Dünden Bugüne Kalan Bir Değerimiz: Mesnevî, Aşk Ocağında Cân Olmak, İnsanlığın Mirası Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî, Hazırlayan: Ekrem Işın, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay., İstanbul, 2007, ss C2.9 Nuri Şimşekler, Başlarım Ulu Tanrı nın Adıyla (Prof.Dr. Feridun Nâfiz Uzluk un özellikle Şems-i Tebrîzî ve Mevlâna ile dostlukları, Şems in öldürülmesi veya kaybolmasına dair ve Osmanlı sultanlarının Mevlâna Dergâhına yaptığı katkıları Osmanlıca Türkçesi ile kaleme alıp yayınlamadığı makalesinin yeni harflere aktarımı) Mevlânâ Araştırmaları-2, Editör: Prof.Dr. Adnan Karaismailoğlu, Akçağ Yay., 324 s., Ankara, 2008, ss Uluslararası C2.10 Nuri Şimşekler, History of Mevlevi Sufism, Rumi & His Sufi Path of Love, Editors: Hüseyin Bingül, M. Fatih Çıtlak, Published by The Ligt, Inc., USA, 64 s., Izmir, November, 2006, ss C2.11 Nuri Şimşekler, The Love That Flows From Eyes to the Heart: The Sama, The Meram Book Mawlana-Qunewî-Meram, (Trans. by Nurullah Koltaş), Edited by: Prof.Dr. Dilaver Gürer, Bekir Şahin, English Text Edited by: Terence J. Demers, MEBKAM Puplications of Meram Municipality Sadraddin Qunawi Research Center: 3, İstanbul, 2008, ss C2.12 Nuri Şimşekler, İki Beden Tek Gölge: Mevlâna Celâleddin-i Rumi ve Şems-i Tebrizi-Two Bodies Under The Same Shade, Şems-Güneşle Aydınlananlar-Enlightened By The Sun, TÜRKKAD İstanbul Yayın Kurulu, TÜRKKAD İstanbul Tasavvuf Serisi Konferansları: 2, Nefes Yay., İstanbul, 2010, ss

6 D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler D.1 Nuri Şimşekler, Devlet Adamı ve Mesnevî Şârihi Âbidin Paşa, Hayatı- İdareciliği-Eserleri, S.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat Dergisi, , Sayı: 9-10, Konya, 1995, ss D.2 Nuri Şimşekler, İran da Yaşayan Türkmenler in Halk Edebiyatı (Farsça dan çeviri), TDK Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, Ankara, Sayı: 5, Bahar, 1998, ss D.3 Nuri Şimşekler, Muallim Nâcî (Salâhî nin Muallim Nâcî adlı eserinin yeni harflere aktarılması), S. Ü. Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Sayı: 6, Konya, 1999, ss D.4 Nuri Şimşekler, Güncel Bir Yorumla Mevlâna ya Göre Yöneticiler (Siyasetçiler) Halk ve Adalet, Ticaret Odası Yeni İpek Yolu Dergisi, Konya IV Özel Sayısı, Konya, 2002, ss D.5 Nuri Şimşekler, Mevlâna nın Doğaya Bakışı, Bilgi Yolu, Türk Kütüphaneciler Derneği Konya Şubesi Yay., Yıl: 5, Sayı: 8, Konya, 2005, ss D.6 Nuri Şimşekler, The Spread of The Mawlawiyya and The Reasons for Its Spread in The Aegean Region in The XVI th Century, Mevlâna Araştırmaları Dergisi-The Journal of Rumi Studies, Selçuk Üniversitesi Mevlâna Araştırma ve Uygulama Merkezi Yay., Yıl: 1, Sayı: 1, Mayıs 2007, ss D.7 Nuri Şimşekler, Mevlâna ve Bilim: Mevlâna ya Bilim Adamı Gözüyle Bakılabilir mi?, Bilim ve Ütopya, Sayı: 162, Yıl: 14, Aralık 2007, ss E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler E.1 Nuri Şimşekler, Hz. Mevlâna ve Selâhaddin-i Zerkûb, S. Ü. Hazret-i Mevlâna ve Çevresi Paneli, 05 Mayıs 1998, Konya; Mevlâna Panellerinde Sunulan Bildiriler I, Konya, 2000, ss E.2 Nuri Şimşekler, Mevlâna ve Konya, S. Ü. Hazret-i Mevlâna ve Fikirleri Paneli, 03 Mayıs 2000, Konya; Mevlâna Panellerinde Sunulan Bildiriler I, Konya, 2000, s E.3 Nuri Şimşekler, Şâhidî Dede'nin Gülşen-i Esrâr'ına Göre Afyon ve Çevresinde Mevlevî Muhitleri, VI. Afyonkarahisar Araştırmaları Sempozyumu, Ekim 2002, Bildiriler, Afyonkarahisar, 2002, ss E.4 Nuri Şimşekler, Midhat Bahari ve Feridun Nâfiz Uzluk a Gönderdiği Mektuplar, X. Millî Mevlâna Kongresi, 2-3 Mayıs 2002, X. Millî Mevlâna Kongresi Tebliğler II, Konya, 2003, ss

7 E.5 Nuri Şimşekler, Mevlâna nın Mesnevî deki Amacı, Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi, Konya da Düşünce ve Edebiyat Sempozyumu, Mayıs 2003, Konya da Düşünce ve Edebiyat, Konya, 2003, ss E.6 Nuri Şimşekler, İran, Pakistan, Hindistan ve Arap Coğrafyasında Mesnevî nin Tercüme ve Şerhleri, Mevlana, Mesnevi, Mevlevihaneler Sempozyumu, Düzenleyen: Manisa Belediyesi ve Mevlânâ Araştırma Kültür Sanat Derneği, Aralık 2005, Manisa, Manisa, 2006, ss E.7 Nuri Şimşekler, Mevlâna ya Göre İnsanların Bir Arada Yaşayabilmesinin Sırları, Mevlânâ ve İnsan Sempozyumu Bildirileri, Düzenleyen: Türk Diyanet Vakfı ve Ege Bölgesi Konyalılar Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, EÜ. AKM, İzmir, 8 Haziran 2007, T. Diyanet Vakfı Yay., Ankara, 2008, ss E.8 Nuri Şimşekler, Bahâriye Mevlevîhânesi nin Son Şâhidi Selman Tüzün, Aşkın Sultanları Son Dönem İstanbul Mevlevîleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yay., İstanbul, 2010, ss F. Diğer yayınlar Türkçe kitap editörlüğü F.1 Nuri Şimşekler, Konya dan Dünya ya Mevlâna ve Mevlevîlik, Karatay Belediyesi Yay., Konya, 2002, XIV+379 s. F.2 Nuri Şimşekler, Mevlâna nın Düşünce Dünyasından, Konya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müd. Yay., Konya, 2004, 237 s. Farsça kitap editörlüğü F.3 Nuri Şimşekler (Mütercim: Saîd Kâsımpûr, Vîrâstâr: Dr. Nuri Şimşekler), Mevlâna Celâleddin-i Rûmî, Konya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müd. Yay., Konya, 1385 hş./2006, 64 s. Türkçe kitap (Yayına Hazırlayan) F.4 Nuri Şimşekler ve Diğerleri, Mevlâna Panellerinde Sunulan Bildiriler-I, S. Ü. Selçuklu Araştırmaları Merkezi Yay., Konya, 2000, 126 s. F.5 Nuri Şimşekler, ve Diğerleri, X. Millî Mevlâna Kongresi Tebliğler-I, Selçuklu Araştırmaları Merkezi Yay., Konya, 2002, Cilt I, 346 s. F.6 Nuri Şimşekler, ve Diğerleri, X. Millî Mevlâna Kongresi Tebliğler-II, Selçuklu Araştırmaları Merkezi Yay., Konya, 2003, Cilt II, 185 s. 7

8 F.7 Nuri Şimşekler, III. Uluslararası Mevlâna Kongresi, Selçuk Üniversitesi Yay., Konya, 2004, 374 s. F.8 Nuri Şimşekler, Aşkın Sultanları Son Dönem İstanbul Mevlevîleri, (Yayın Koordinatörü), İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yay., İstanbul, 2010, 349 s. Makale F.9 Nuri Şimşekler, Mesnevî den: Midedeki Lokma mı, Kalpteki Nur mu?, Meram Elektrik Dağıtım Yayın Organı Medaş, Yıl: 1, Sayı: 1, Eylül 2004, ss F.10 Nuri Şimşekler, Mevlâna Mevlevîlik ve Şeb-i Arûs Törenleri, TSE Standard Dergisi, Yıl: 45, No: 539, Kasım 2006, ss F.11 Nuri Şimşekler, Mevlâna dan Günümüze Kalan: Gül Gibi Kokmak İçin Dikene Katlanmak Gerek, TRT Radyo Televizyon Dergisi, Sayı: 216, Mayıs, 2007, ss F.12 Nuri Şimşekler, Mevlâna Celâleddîn-i Belhî-Konevî-Rumî-Vahşî: 2007 Mevlâna yı Anma yılı Değerlendirmesi, Karatay-2007 Mevlâna Yılı Özel Sayısı-, Sayı: 27, Konya, Aralık 2007, ss F.13 Nuri Şimşekler, Mevlâna ve Çalışmak, Konya Ticaret Borsası, Yıl: 10, Sayı: 27, Ocak 2008, Konya, 2008, ss F.14 Nuri Şimşekler, Mevlâna ya Göre İnsanların Bir arada Yaşayabilmesinin Sırları, Âşinâ, Yıl: X, Sayı: 26-27, İlkbahar-Yaz 2008, ss F.15 Nuri Şimşekler, Hayatı ve Fikirleriyle Standardlara Sığmayan Bir Düşünür: Mevlâna Celâleddin-i Rûmî, TSE Standard, Yıl: 49, Sayı: 583, Aralık 2010, Ankara, ss Ansiklopedi maddeleri F.16 Nuri Şimşekler, Sipehsâlâr, Ferîdûn, T. Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, İstanbul, 2009, c. XXXVII, s. 260 F.17 Nuri Şimşekler, Şehîd-i Belhî, T. Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, İstanbul, 2010, c. XXXVIII, s. 436 F.18 Nuri Şimşekler, Ahmed Eflâkî, Konya Ansiklopedisi, Konya Kültür A.Ş. Yay., Konya, trs. c. I, ss F.19 Nuri Şimşekler, Âriflerin Menkıbeleri, Konya Ansiklopedisi, Konya Kültür A.Ş. Yay., Konya, trs. c. I, ss

9 DÜZENLEDİĞİ BİLİMSEL ETKİNLİKLER A) Ulusal 1) Nuri Şimşekler (Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü Adına Düzenleyen), Hz. Mevlâna nın 730. Vuslat Yıldönümü Münasebetiyle Panel, Mevlâna nın Güncelliği, 17 Aralık 2003, S.Ü. Erol Güngör Konferans Salonu, Konya 2) Nuri Şimşekler (Genel Sekreter), Türk Kültürü Edebiyatı ve Sanatında Mevlâna ve Mevlevîlik Sempozyumu, Düzenleyen: S.Ü. Mevlâna Araştırma ve Uygulama Merkezi, Aralık 2006, S.Ü. SDKM, Konya 3) Nuri Şimşekler (Sempozyum Eşbaşkanı), Aşkın Sultanları Son Dönem İstanbul Mevlevîleri, Düzenleyen: İstanbul Büyükşehir Belediyesi nin destekleriyle Şefik Can Uluslararası Mevlâna Eğitim ve Kültür Derneği, S.Ü. Mevlâna Araştırma ve Uygulama Merkezi,14-15 Mayıs 2010, Bağlarbaşı Kültür Merkezi, Üsküdar, İstanbul B) Uluslararası 1) Nuri Şimşekler (Sempozyum Genel Sekreter Yardımcısı), III. Uluslararası Mevlâna Kongresi, Düzenleyen. Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü ve Selçuklu Araştırmaları Merkezi, 5-6 Mayıs 2003, SDKM, Konya 2) Nuri Şimşekler (Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü Adına Düzenleyen), In memory of the 731 st Anniversary of Mevlana s Reunion International Mevlana Meeting (Hz. Mevlâna nın 731. Vuslat Yıldönümü Anısına Uluslararası Mevlâna Paneli: Mawlana and Today (Mevlâna ve Günümüz), 13 Aralık 2004, S.Ü. S. Demirel Kültür Merkezi, Konya 3) Nuri Şimşekler (S.Ü. Mevlâna Araştırma ve Uygulama Merkezi Adına Düzenleyen), Hz. Mevlâna nın 732. Vuslat Yıldönümü Anısına Uluslararası Mevlâna Sempozyumu: Aşkın İzinde, 15 Aralık 2005, S.Ü. S. Demirel Kültür Merkezi, Konya 4) Nuri Şimşekler (Sempozyum Genel Sekreter Yardımcısı), 2007 UNESCO Mevlâna Yılında Uluslararası VII. Dil, Yazın, Deyişbilim Sempozyumu, Düzenleyen: S.Ü. Fen- Edebiyat Fakültesi ve Mevlâna Araştırma ve Uygulama Merkezi, 2-5 Mayıs 2007, S.Ü. S. Demirel Kültür Merkezi ve Prof.Dr. Halil Cin Konferans Salonları, Konya 5) Nuri Şimşekler (Sempozyum Düzenleme Heyeti Üyesi), Uluslararası Mevlânâ Sempozyumu, Düzenleyen: Başbakanlık Tanıtma Fonu Katkılarıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı, 8-12 Mayıs 2007, The Marmara Otel/İstanbul, Mevlâna Kültür Merkezi/Konya 6) Nuri Şimşekler (Sempozyum Eşbaşkanı), Uluslararası Dünyada Mevlâna İzleri Sempozyumu, (On The Traces of Mawlânâ Jalâl Al-Dîn Rûmî in The World), 2007 UNESCO Mevlâna Yılı anısına düzenleyen: S.Ü. Mevlâna Araştırma ve Uygulama Merkezi. Destek 9

10 verenler: Konya Valiliği, Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya Ticaret Odası, Konya Ticaret Borsası, Aralık 2007, S.Ü. S. Demirel Kültür Merkezi ve Prof.Dr. Halil Cin Konferans Salonları, Konya DÜZENLEDİĞİ SERGİLER A) Düzenleyen 1) Nuri Şimşekler, Hz. Mevlâna ve Eserleriyle İlgili Yayınlar Hz. Mevlâna nın 725. Vuslat Yıldönümü Münasebetiyle S.Ü. Selçuklu Araştırmaları Merkezi nin faaliyetleri çerçevesinde düzenlenen Sergi, Aralık 1998, Yer: Konya Fuar Kültür Merkezi 2) Nuri Şimşekler ve Diğerleri, Fotoğraflarla Uzluk Ailesi, Hz. Mevlâna ve Ailesinin Konya ya Gelişlerinin 774. Yıldönümü ve Prof.Dr. F. Nâfiz Uzluk un 100. Doğum Yıldönümü Münasebetiyle S.Ü. Selçuklu Araştırmaları Merkezi nin faaliyetleri çerçevesinde düzenlenen Sergi, 2-3 Mayıs 2002, Yer: Selçuk Üniversitesi S. Demirel Kültür Merkezi 3) Nuri Şimşekler (Küratör) ve diğerleri, Harflerdeki Mânâ, Hz. Mevlâna nın 737. Uluslararası Şeb-i Arûs Törenleri çerçevesinde Mevlâna eserlerinin yazma nüshalarının fotoğraf sergisi (Türkçe, İngilizce, Farsça açıklamalarıyla), 7-17 Aralık 2009, Yer: Mevlâna Kültür Merkezi ve Selçuk Üniversitesi S. Demirel Kültür Merkezi (Adı geçen Sergi 9-12 Mayıs 2011 tarihleri arası Urumiye Üniversitesi nde de sergilenecektir. B) Katkıda Bulunulan Nuri Şimşekler ve Diğerleri, Aşk Ocağında Cân Olmak-İnsanlığın Mirası: Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî, 2007 UNESCO Mevlâna Yılı nedeniyle Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından 19 Haziran-12 Ağustos 2007 tarihleri arası Ekrem Işın ın Küratörlüğünü yaptığı Ayasofya Müzesi nde açılan özgün sergide Prof.Dr. Mahmud Erol Kılıç, Prof.Dr. Nurhan Atasoy, Prof. Uğur Derman ve Tuğrul İnançer le birlikte Danışma Kurulu Üyeliği. BAZI KONFERANSLARI 1) Nuri Şimşekler, Mevlâna yı Anlamak, Hz. Mevlâna nın 726. Vuslat Yıldönümü Nedeniyle, Düzenleyen: Karaman Belediyesi, Belediye Nikah Salonu, Karaman, 11 Aralık ) Nuri Şimşekler, Mevlâna-Konya ve Mevlâna nın Dönemi Siyasetçileri İle İlişkileri, Mesnevî Geceleri-4, Düzenleyen: Konya Karatay Belediyesi, Mevlâna Gülbahçe Tesisleri, 20 Temmuz

11 3) Nuri Şimşekler, Mevlâna nın Felsefesi, DEİK/ Türk-Gürcü İş Konseyi Kültürel Sempozyumlar Serisi Bilim, Sanat ve Felsefe, Düzenleyen: Intekno Şirketler Topluluğu, TOBB Konferans Salonu, İstanbul, 17 Aralık ) Nuri Şimşekler, Çağlara Damgasını Vuran Klâsiğimiz: Mesnevî, Beyazıt Konuşmaları, Düzenleyen: Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü, Beyazıd Devlet Kütüphanesi, İstanbul, 18 Mayıs ) Nuri Şimşekler, Mevlâna ve Mevlevîliği Doğru Anlayıp, Doğru Anlatmalıyız, Rehberler için konferans-ders, Düzenleyen: Antalya Rehberler Odası, Antalya Arkeoloji Müzesi, 15 Kasım ) Nuri Şimşekler, Mevlâna ve Mevlevîliğin Kültürümüze Katkıları, Düzenleyen: Konya Rotary Kulübü, Rixos Hotel Konya, 10 Aralık ) Nuri Şimşekler, Mesnevî Dersleri, Düzenleyen: Konya Büyükşehir Belediyesi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk Tasavvuf Musikisi Konya Topluluğu, 2006 Yılı boyunca her ayın son Perşembe günü Semâ Töreni öncesi verilen 15 dakikalık Mesnevî Dersi, Mevlâna Kültür Merkezi, Konya 8) Nuri Şimşekler, Gece Gelir Aşk: Mevlâna nın Rubailerinden Günce Denemesi, Düzenleyen: Intekno Şirketler Topluluğu, Selçuk Üniversitesi Mevlâna Araştırma ve Uygulama Merkezi ve Stanford Üniversitesi, Rixos Hotel Konya, 16 Aralık ) Nuri Şimşekler, Zıtlıklarına Rağmen İnsanların Birlikte Olma Gerekliliği Düzenleyen: Intekno Şirketler Topluluğu ve Selçuk Üniversitesi Mevlâna Araştırma ve Uygulama Merkezi, Boğaziçi Üniversitesi Saatli Bina Salonu (Albert Longhall), 19 Aralık, ) Nuri Şimşekler, Mevlâna ve İnsanlığa Mesajı Düzenleyen: Intekno Şirketler Topluluğu ve Selçuk Üniversitesi Mevlâna Araştırma ve Uygulama Merkezi, İTÜ Maçka Kampüsü Yabancı Diller Binası Mustafa Kemal Anfisi, 6 Mart ) Nuri Şimşekler, Mevlâna ve Günümüz İnsanı, Düzenleyen: Marmaris Konyalılar Vakfı, Marmaris, 17 Şubat ) Nuri Şimşekler, Mevlâna da Anne, Çocuk ve Eğitimi, Düzenleyen: Selçuklu Kız Meslek Lisesi Müdürlüğü, Selçuklu Belediyesi Nikah Salonu, 26 Nisan ) Nuri Şimşekler, Mevlâna ya Göre İnsanın Kendini Keşfi ve Değerini Anlaması, Mevlâna Hoşgörüsünde Uluslararası Gençlik Buluşması Etkinlikleri Çerçevesinde, Düzenleyen: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Konya Valiliği, Konya Büyükşehir Belediyesi, Selçuk Üniversitesi ve FOMGED Gençlik Kulübü, S.Ü. SDKM, Konya, 21 Ağustos

12 14) Nuri Şimşekler, Mesnevî Dersleri, TRT GAP Diyarbakır Radyosunun 1 Ocak-31 Aralık 2007 tarihleri arası haftanın her Pazartesi günü saat 11:10 da yayına giren Şeb-i Arûs programında canlı yayın telefon bağlantısı ile 15 dakikalık günümüz insanına Mevlâna nın mesajlarını içeren Mesnevî Dersi (Ocak, 5; Şubat, 1; Nisan, 5; Temmuz, 5; Ağustos, 4 program) (Diğer tarihlerdeki konuşmacılar: Prof.Dr. Adnan Karaismailoğlu, Prof.Dr. Emine Yeniterzi) Projelerde Yaptığı Görevler 1) N. Şimşekler vd., (Proje Yürütücü Başkanı) Mevlâna, Mevlevilik, Nasreddin Hoca, İbn Arabi ve Sadreddin-i Konevî Eserlerinin Türkiye Kütüphanelerinde Bulunan Yazmalarının Bir Kopyasının Konya'da Arşivlenmesi ( ) (S.Ü. Bilimsel Araştırmalar Koordinatörlüğü/BAP) 2) N. Şimşekler, (Proje Yürütücü Başkanı) Mevlâna Kitaplığı ( ) (S.Ü. Bilimsel Araştırmalar Koordinatörlüğü/BAP) 3) N. Şimşekler vd., (Proje Yürütücü Başkanı) Günümüze Kadar Ulaşan Mevlevîhânelerin İncelenmesi ve Rapor Hazırlanması (2012) (Mevlana Kalkınma Ajansı) Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler 1) Türkiye Anıtlar Derneği Konya Şubesi Yönetim Kurulu Üyeliği ( ; ) 2) Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği ( ) 3) Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi Denetleme Kurulu Üyeliği ( ; Devam ediyor) 4) Ankara Mevlâna Araştırmaları Derneği Üyeliği (2004-Devam ediyor) 5) Uluslararası Mevlânâ Vakfı Mütevellisi (2009-Devam ediyor) 6) Uluslararası Mevlânâ Vakfı Konya Şubesi Başkan Yardımcısı (2012- Devam ediyor) Ödüller 1) Konya Gazeteciler Cemiyeti En İyi Kültür Programı Ödülü (2000) (S.Ü. Televizyonu ÜNTV için hazırlayıp sunduğu Mevlâna'nın fikirlerini konu alan 30 Bölümlük Mevlâna'dan Damlalar adlı programından dolayı) 2) MÜSİAD Konya Şubesi Kültür Ödülü (2003) (Hz. Mevlâna ve Konya kültürüne yaptığı katkılardan dolayı) 12

TARİH DANS EDİYOR HÜRREM SULTAN DANS GÖSTERİSİ

TARİH DANS EDİYOR HÜRREM SULTAN DANS GÖSTERİSİ üniversite üniversite üniversite üniversite Bizlerde Bıraktığı Etki ve İlhamlar" (Türk Tasavvufu, Klâsik Türk İslâm Sanatları ve İslâmi Bilimler alanında çalışmalar yapmaktadır. Kur'ân-ı Kerim'i İtalyanca'ya

Detaylı

İletişim Fakültesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü

İletişim Fakültesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: NEJLA POLAT 2. Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. 3. Doğum Tarihi: 01.03.1954 İletişim Bilgileri: Tel. 0216 4002222 / 2976 E-mail : nejla.polat@uskudar.edu.tr 4. Öğrenim Durumu: Derece Lisans

Detaylı

ULUSAL SEMPOZYUM TARİHİ SÜREÇTE MEVLÂNA VE ESERLERİ

ULUSAL SEMPOZYUM TARİHİ SÜREÇTE MEVLÂNA VE ESERLERİ ULUSAL SEMPOZYUM TARİHİ SÜREÇTE MEVLÂNA VE ESERLERİ 08-10 ARALIK 2011 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ALAEDDİN KEYKUBAT YERLEŞKESİ S. DEMİREL KÜLTÜR MERKEZİ KONYA Sempozyum Onursal Başkanı Prof. Dr. Süleyman OKUDAN

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Handan ÖZSIRKINTI KASAP 2. İletişim: 1230 3. Ünvanı: Yrd. Doç. 4. Öğrenim Durumu: Sanatta Yeterlik (Doktora) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Yüksek Lisans Güzel Sanatlar Fakültesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Edebiyat Fakültesi Aİİ- İran 1994 Doçent Edebiyat Fakültesi Aİİ- İran 2001 Profesör Fen, Edebiyat Fakültesi Aİİ- İran 2009

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Edebiyat Fakültesi Aİİ- İran 1994 Doçent Edebiyat Fakültesi Aİİ- İran 2001 Profesör Fen, Edebiyat Fakültesi Aİİ- İran 2009 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ghadir GOLKARIAN(GÜLDİKEN). Doğum Tarihi: 04.04.1964. Ünvanı: Profesör 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fars Dili ve Edebiyatı Azad İslami Üniversitesi 1985

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik İstanbul Üniversitesi 1987

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik İstanbul Üniversitesi 1987 1. Adı Soyadı: NEJLA POLAT 2. Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. 3. Doğum Tarihi: 01.03.1954 ÖZGEÇMİŞ İletişim Bilgileri: Tel.: 0212 4445001/1547 4. Öğrenim Durumu: E mail: nejla.polat@yeniyuzyil.edu.tr Derece Bölüm/Program

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Sanatlar Fakültesi

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Sanatlar Fakültesi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: HASAN KORKMAZ 2. Doğum Tarihi: 1979 3. Unvanı: ÖĞRETİM GÖREVLİSİ 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Geleneksel Türk El Marmara Üniversitesi Güzel 2004 Sanatları

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Selçuk Üniversitesi, Karaman İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. Selçuk Üniversitesi, Karaman İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Sefa USTA 2. Doğum Tarihi : 12/03/1981 3. Ünvanı : Yrd.Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi İnönü Üniversitesi 2003 Y.Lisans Kamu Yönetimi

Detaylı

Feyizler, safâlar ziyâde ola. Tören Programı

Feyizler, safâlar ziyâde ola. Tören Programı Feyizler, safâlar ziyâde ola Tören Programı 07 Aralık 2014 Pazar Kandil Uyandırma Merasimi Sevgi ve Hoşgörü Yürüyüşü Saat: 13.30 Düzenleyen: Konya Büyükşehir Belediyesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Semâ

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Sanatlar Fakültesi Y. Lisans Fotoğraf Mimar Sinan Güzel Sanatlar 2011- Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora

Derece Alan Üniversite Yıl. Sanatlar Fakültesi Y. Lisans Fotoğraf Mimar Sinan Güzel Sanatlar 2011- Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Nevzat Yıldırım 2. Doğum Tarihi: 02.12.1987 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Yüksek Lisans Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fotoğraf ve Grafik Kocaeli Üniversitesi

Detaylı

Y. Lisans Türk Müziği İst. Teknik Üniv. 1989. Sanatta Yeterlilik Türk Müziği İst. Teknik Üniv. 1994

Y. Lisans Türk Müziği İst. Teknik Üniv. 1989. Sanatta Yeterlilik Türk Müziği İst. Teknik Üniv. 1994 Adı Soyadı: Güldeniz EKMEN AGİŞ Doğum Tarihi: 01.08.1958 Unvanı: Yardımcı Doçent Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı İst. Teknik Üniv. 1979 Y. Lisans Türk Müziği İst.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: EROL ÇANKAYA 2. Doğum Tarihi: 15.XI.1953 3. Ünvanı: DR 4. Öğrenim Durumu: DOKTORA Derece Alan Üniversite Yıl Lisans A.Ü. SİYASAL BİLGİLER 1979 İKTİSAT VE MALİYE Y. Lisans SİYASET

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik İstanbul Üniversitesi 1987

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik İstanbul Üniversitesi 1987 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: NEJLA POLAT 2. Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. 3. Doğum Tarihi: 01.03.1954 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik İstanbul Üniversitesi

Detaylı

EK-3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Abdulkuddüs BİNGÖL 2. Doğum Tarihi : 28 Mart Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5.

EK-3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Abdulkuddüs BİNGÖL 2. Doğum Tarihi : 28 Mart Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. EK-3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Abdulkuddüs BİNGÖL 2. Doğum Tarihi : 28 Mart 1952 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. Çalıştığı Kurum : Artvin Çoruh Üniversitesi Derece Alan Üniversite Yıl

Detaylı

Yüksek. Eğitim bilimleri. Eğitim bilimleri

Yüksek. Eğitim bilimleri. Eğitim bilimleri ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Salih Bolat 2. Doğum Tarihi:.7.1956. Ünvanı: Yrd.Doç.Dr 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Lisans Sosyal Politika Yüksek Lisans Eğitim bilimleri Doktora Eğitim bilimleri Üniversite

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Bahar GÜDEK Doğum Tarihi: 30 Ekim 1977 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Güzel Sanatlar Fakültesi Erciyes Üniversitesi 1996-2000 Müzik

Detaylı

ARZU ATİK, Yard. Doç. Dr.

ARZU ATİK, Yard. Doç. Dr. ARZU ATİK, Yard. Doç. Dr. arzuuatik@gmail.com EĞİTİM Doktora 2003-2009: Marmara Üniversitesi, Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Tez konusu:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Naim Demirel Doğum Tarihi: 10.10.1963 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hukuk Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1984 Y. Lisans Hukuk

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. ABDÜLKERİM GÜLHAN 0266 6121000/4508. agulhan@balikesir.edu.tr

YRD. DOÇ. DR. ABDÜLKERİM GÜLHAN 0266 6121000/4508. agulhan@balikesir.edu.tr YRD. DOÇ. DR. ABDÜLKERİM GÜLHAN ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı Abdülkerim Gülhan İletişim Bilgileri Adres Balıkesir Ü. Fen Edebiyat Fakültesi Çağış Yerleşkesi Balıkesir Telefon Mail 0266 6121000/4508 agulhan@balikesir.edu.tr

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tarih Bölümü Ankara Üniversitesi 1997 Yüksek Lisans Tarih (Yakınçağ Tarihi) Ankara Üniversitesi 2000

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tarih Bölümü Ankara Üniversitesi 1997 Yüksek Lisans Tarih (Yakınçağ Tarihi) Ankara Üniversitesi 2000 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Sezai BALCI Doğum Tarihi : 15 Temmuz 1976 Öğrenim Durumu : Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tarih Bölümü Ankara Üniversitesi 1997 Yüksek Lisans Tarih (Yakınçağ Tarihi)

Detaylı

PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ

PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ Adı ve Soyadı : Cengiz ALYILMAZ : Prof. Dr. Bölüm/ Anabilim Dalı : Türkçe Eğitimi Bölümü Doğum Tarihi : 11.4.1966 Doğum Yeri : Kars Çalışma Konusu : Eski Türk Dili, Türkçe Eğitimi,

Detaylı

Danışman: Prof. Dr. H.Ömer KARPUZ

Danışman: Prof. Dr. H.Ömer KARPUZ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ahmet AKÇATAŞ Doğum Tarihi: 22 Şubat 1970 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edeb. Öğr. Selçuk Üniversitesi 1992 Y.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Arşivcilik İstanbul Üniversitesi 1996. Ortadoğu Enstitüsü. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Arşivcilik İstanbul Üniversitesi 1996. Ortadoğu Enstitüsü. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Nurdan Şafak 2. Doğum Tarihi ve Yeri:. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Arşivcilik İstanbul Üniversitesi 1996 Yüksek Siyasi Tarih ve Marmara

Detaylı

İstanbul Üniversitesi. İstanbul Üniversitesi. Marmara Üniversitesi. Yrd. Doç. Yeni Türk Dili Bartın Üniversitesi 2011

İstanbul Üniversitesi. İstanbul Üniversitesi. Marmara Üniversitesi. Yrd. Doç. Yeni Türk Dili Bartın Üniversitesi 2011 1. Adı Soyadı: NEVNİHAL BAYAR 2. Doğum Tarihi: 27. 02. 1970 3. Unvanı: Yrd. Doç. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı İstanbul Üniversitesi 1991 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım İstanbul Ü. 2007

ÖZGEÇMİŞ. İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım İstanbul Ü. 2007 ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı : Gülnur KAPLAN ESEN 2.Doğum Tarihi : 29 Ekim 1968 3.Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4.Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Mimar Sinan

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans (1) Sanatları-SİNEMA Bölümü

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans (1) Sanatları-SİNEMA Bölümü Adı Soyadı: Günseli Pişkin Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans (1) Sahne ve Görüntü DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 1986 Sanatları-SİNEMA Bölümü Lisans () Buca Eğitim Fakültesi DOKUZ EYLÜL

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : İsmail Kıllıoğlu İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 Mail : ikillioglu@fsm.edu.tr 2. Doğum -

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. : :

ÖZGEÇMİŞ. : Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. : : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Feridun TEKİN Adres Telefon E-posta : Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü : 310 54 84 : feridun.tekin@giresun.edu.tr 2. Doğum Tarihi : 30.05. 1964 3. Unvanı :

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : :

ÖZGEÇMİŞ. : : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Ahmet Özdal DEĞİRMENCİOĞLU İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail : : : ahmetdegirmencioglu@beykent.edu.tr ozdald@gmail.com 2. Doğum Tarihi : 3. Unvanı :Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim

Detaylı

Yüksek. Eğitim Bilimleri. Eğitim Bilimleri

Yüksek. Eğitim Bilimleri. Eğitim Bilimleri ÖZGEÇMİŞ T.C.No. 1014884 1. Adı Soyadı: Salih Bolat 2. Doğum Tarihi:.7.1956. Ünvanı: Yrd.Doç..Dr 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Lisans Sosyal Politika Yüksek Lisans Eğitim Bilimleri Doktora Eğitim Bilimleri

Detaylı

7. Yayınlar 7.1 Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

7. Yayınlar 7.1 Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Veli Yılmaz 2. Doğum Tarihi : 25.11.1948 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğretim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Subay Kara Harp Okulu 1969 Y. Lisans Kurmaylık Kara Harp

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans İşletme Atatürk Üniversitesi İşletme (MBA) (Pazarlama Yönetimi ve İşletme Yönetimi)

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans İşletme Atatürk Üniversitesi İşletme (MBA) (Pazarlama Yönetimi ve İşletme Yönetimi) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Burak KÜÇÜK 2. Doğum Tarihi: 06.11.1981 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Lisans İşletme Atatürk Üniversitesi 2003 Y. Lisans İşletme (MBA)

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ : 05306010760. : cuneyt.akin@hotmail.com

ÖZGEÇMİŞ : 05306010760. : cuneyt.akin@hotmail.com ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Cüneyt Akın İletişim Bilgileri Adres : DUMLUPINAR M. MURAT ÇELEBİ C. AYDINALP APT. BİNA NO: 32 K: 4 DAİRE NO: 11 Telefon Mail : 05306010760 : cuneyt.akin@hotmail.com 2. Doğum Tarihi

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ. : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 : abulut@fsm.edu.tr

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ. : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 : abulut@fsm.edu.tr AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Ali Bulut İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (01) 51 81 00 Mail : abulut@fsm.edu.tr. Doğum - Tarihi : 1.0.1973

Detaylı

1. Adı Soyadı: 2. Doğum Tarihi: 3. Unvanı: 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl

1. Adı Soyadı: 2. Doğum Tarihi: 3. Unvanı: 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl 1. Adı Soyadı: Asuman ÖZDEMİR 2. Doğum Tarihi: 22.06.1976 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Yüksek Lisans Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Resim Hacettepe Üniversitesi 2002 Y. Lisans Resim

Detaylı

Güneşle Aydınlananlar Uluslararası Şems i Tebrizi Sempozyumu Programı. 10 Aralık P E R Ş E M B E İstanbul a gelişler

Güneşle Aydınlananlar Uluslararası Şems i Tebrizi Sempozyumu Programı. 10 Aralık P E R Ş E M B E İstanbul a gelişler Güneşle Aydınlananlar Uluslararası Şems i Tebrizi Sempozyumu Programı 10 Aralık P E R Ş E M B E İstanbul a gelişler 11 Aralık C U M A İ S T A N B U L A ç ı l ı ş A ç ı l ı ş T ö r e n I 14:00 18:00 Yer:

Detaylı

1. Adı Soyadı: Selim EMİROĞLU. 2. Doğum Tarihi: 16.03.1979. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr.

1. Adı Soyadı: Selim EMİROĞLU. 2. Doğum Tarihi: 16.03.1979. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. ÖZ GEÇMİŞ-CV 1. Adı Soyadı: Selim EMİROĞLU 2. Doğum Tarihi: 16.03.1979 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 16.03.1979 tarihinde Malatya da doğdu. İlk, orta, lise öğrenimini ve ayrıca üniversite lisans ve yüksek lisans

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans. Yüzüncü Yıl Üniversitesi 1997 Resim-İş Eğitimi

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans. Yüzüncü Yıl Üniversitesi 1997 Resim-İş Eğitimi ÖZ GEÇMİŞ FORMUÖDoç. Dr. Mustafa KAHYAOĞLU Vesikalık resim 1. Adı Soyadı: Muhammed KESKİN Doğum Tarihi: 09.07.1971 2. Unvan: Öğrt. Gör. 3. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Yüzüncü

Detaylı

PROF. DR. HÜLYA SAVRAN. hsavran@balikesir.edu.tr. 4. ÖĞRENİM DURUMU Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

PROF. DR. HÜLYA SAVRAN. hsavran@balikesir.edu.tr. 4. ÖĞRENİM DURUMU Derece Alan Üniversite Yıl Lisans PROF. DR. HÜLYA SAVRAN ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı Hülya SAVRAN İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Bölümü 10145 Çağış Yerleşkesi / BALIKESİR 0 266 612 10 00

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım İstanbul Ü. 2007

ÖZGEÇMİŞ. İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım İstanbul Ü. 2007 ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı : Gülnur KAPLAN ESEN 2.Doğum Tarihi : 29 Ekim 1968 3.Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4.Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Mimar Sinan

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Aylin Çankaya Doğum Tarihi: 23.04.1982 Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Felsefe/Lisans Pamukkale

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Muharrem KESİK İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 Mail : muharremkesik@gmail.com 2. Doğum -

Detaylı

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Bitirme Yılı Lisans. Hacettepe Psikoloji Bölümü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Psikoloji

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Bitirme Yılı Lisans. Hacettepe Psikoloji Bölümü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Psikoloji ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Umut ŞAH Doğum Tarihi: 1984 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Bitirme Yılı Lisans Edebiyat Fakültesi Hacettepe Psikoloji Bölümü Üniversitesi 2002-2006

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Sanat Tarihi Ege Üniversitesi Y. Lisans Sanat Tarihi Ege Üniversitesi 1998

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Sanat Tarihi Ege Üniversitesi Y. Lisans Sanat Tarihi Ege Üniversitesi 1998 1. Adı Soyadı: Sedat Bayrakal 2. Doğum Tarihi: 17.08.1969 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sanat Tarihi Ege Üniversitesi 1995 Y. Lisans Sanat Tarihi Ege

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doç. Dr. Rıza BAĞCI

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doç. Dr. Rıza BAĞCI ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖĞRENİM DURUMU Lisans: 1976-1980 Doç. Dr. Rıza BAĞCI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ Yüksek Lisans: 1984-1987 EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Umut YENİOCAK Doğum Tarihi: 1979 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hukuk Marmara Üniversitesi 2002 Y. Lisans Ekonomi Hukuku İstanbul

Detaylı

Pınar EREN Öğretim Görevlisi T.C. İstanbul Arel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi www.arel.edu.tr

Pınar EREN Öğretim Görevlisi T.C. İstanbul Arel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi www.arel.edu.tr Pınar EREN Öğretim Görevlisi T.C. İstanbul Arel Üniversitesi www.arel.edu.tr 1. Adı Soyadı : Pınar EREN 2. Doğum Tarihi : 30.03.1979 3. Unvanı : Öğretim Görevlisi 4. İletişim : İstanbul Arel Üniversitesi,

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı/Yeniçağ Tarihi Bilim Dalı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı/Yeniçağ Tarihi Bilim Dalı AYŞE DEĞERLİ YARDIMCI DOÇENT E-Posta Adresi : aysedegerli@artvin.edu.tr Telefon (İş) : 4662151043-2342 Adres : AÇÜ Şehir Yerleşkesi, Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitimi ABD, Oda no: 108, Merkez/ARTVİN

Detaylı

1. Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü ( ) 2. Öğretmen (MEB )

1. Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü ( ) 2. Öğretmen (MEB ) ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Aybala ÇAYIR Doğum Tarihi: 05.11.1984 İletişim: Tel: e-posta: aybalacayir@gmail.com Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Sınıf Öğretmenliği

Detaylı

Özgeçmiş ve Eserler Listesi. Mehmet KARAKAŞ

Özgeçmiş ve Eserler Listesi. Mehmet KARAKAŞ Özgeçmiş ve Eserler Listesi Mehmet KARAKAŞ Doğum Tarihi: 28.11.1970 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Maliye İstanbul Üniversitesi 1994 Y. Lisans Bütçe ve Mali Planlama İstanbul Üniversitesi

Detaylı

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı Okt. Hikmet DEGEÇ Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta:hdegec@hotmail.com

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Seyfettin ASLAN Doğum Tarihi: 16.03.1968 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İİBF, Kamu Yönetimi Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1992

Detaylı

Prof. Dr. Ahmet ÖGKE

Prof. Dr. Ahmet ÖGKE Öğrenim Durumu LİSANS Üniversite : Selçuk Üniversitesi Akademik Birim : İlahiyat Fakültesi İl : Konya Mezuniyet Yılı : 99 YÜKSEK LİSANS DOKTORA Prof. Dr. Ahmet ÖGKE Anabilim Dalı : Tasavvuf Doğum Yeri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Gazetecilik ve Halkla Marmara Üniversitesi 1996

ÖZGEÇMİŞ. Gazetecilik ve Halkla Marmara Üniversitesi 1996 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: MİNE DEMİRTAŞ İletişim Bilgileri: Tel: 0216 626 10 50 / 2746 Mail :minedemirtas@maltepe.edu.tr Adres:Marmara Eğitim Köyü İletişim Fakültesi Doğum Tarihi:10.02.1959 Öğrenim Durumu:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Afyonkarahisar Kocatepe

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Afyonkarahisar Kocatepe ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Cüneyt AKIN Doğum Tarihi: 10.03.1982 Öğrenim Durumu: Doktor Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Afyonkarahisar Kocatepe 1998-2002 Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Doğum Tarihi : 29.09.1977 : YARDIMCI DOÇENT DOKTOR Y. MİMAR. Derece Üniversite/Okul Birim-Bölüm Tarih. Görev Üniversite / Birim-Bölüm Tarih

ÖZGEÇMİŞ. Doğum Tarihi : 29.09.1977 : YARDIMCI DOÇENT DOKTOR Y. MİMAR. Derece Üniversite/Okul Birim-Bölüm Tarih. Görev Üniversite / Birim-Bölüm Tarih ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : ÖZGÜR ÖZKAN Doğum Tarihi : 29.09.1977 Unvanı : YARDIMCI DOÇENT DOKTOR Y. MİMAR Öğretim Durumu : Derece Üniversite/Okul Birim-Bölüm Tarih Doktora Yüksek Lisans Lisans İSTANBUL TEKNİK

Detaylı

Dr. Mikail CENGİZ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Ahmet Yesevi Üniversitesi Türkoloji Fakültesi

Dr. Mikail CENGİZ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Ahmet Yesevi Üniversitesi Türkoloji Fakültesi Ö Z G E Ç M İ Ş Dr. Mikail CENGİZ Adı Soyadı: Mikail CENGİZ Unvanı: Araştırma Görevlisi Dr. Yabancı Diller: İngilizce, Rusça E-posta: mikail@hacettepe.edu.tr Telefon: +90 312 780 71 49 ÖĞRENİM DURUMU:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : İsmet Galip Yolcuoğlu Doğum Tarihi : 27 Haziran 1967 Öğrenim Durumu : Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Sosyal Hizmetler Y.O. Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Rıfat ATAY

Yrd. Doç. Dr. Rıfat ATAY Öğrenim Durumu LİSANS Üniversite : Marmara Üniversitesi Akademik Birim : ahiyat Fakültesi : İstanbul Mezuniyet ı : 990 YÜKSEK LİSANS DOKTORA Yrd. Doç. Dr. Rıfat ATAY Doğum Yeri ve Tarihi : Karaman / 0..966

Detaylı

Y. Lisans Kurmaylık Kara Harp Akademisi Doktora İnkılâp Tarihi Ankara Üniversitesi Unvan Alan Üniversite Yıl Doçent Profesör

Y. Lisans Kurmaylık Kara Harp Akademisi Doktora İnkılâp Tarihi Ankara Üniversitesi Unvan Alan Üniversite Yıl Doçent Profesör ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Veli Yılmaz 2. Doğum Tarihi : 25.11.1948 3. Unvanı : Doktor 4. Öğretim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Subay Kara Harp Okulu 1969 Y. Lisans Kurmaylık Kara Harp Akademisi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ DERECE BÖLÜM/PROGRAM ÜNİVERSİTE YIL LİSANS İLAHİYAT FAKÜLTESİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ 1991

ÖZGEÇMİŞ DERECE BÖLÜM/PROGRAM ÜNİVERSİTE YIL LİSANS İLAHİYAT FAKÜLTESİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ 1991 ÖZGEÇMİŞ ADI SOYADI: HALİM GÜL DOĞUM TARİHİ: 09/05/1964 ÖĞRENİM DURUMU: DOKTORA DERECE BÖLÜM/PROGRAM ÜNİVERSİTE YIL LİSANS İLAHİYAT FAKÜLTESİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ 1991 Y. LİSANS SOSYAL BİLİMLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ayten Koç Öğrenim Durumu: Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık Matematik Yıldız Teknik Üniversitesi Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Ordu nun KabataĢ ilçesinde 1 Ocak 1974 tarihinde doğdu. Ailesi ile birlikte 1975 yılında Samsun un Bafra ilçesine taģındı.

ÖZGEÇMİŞ Ordu nun KabataĢ ilçesinde 1 Ocak 1974 tarihinde doğdu. Ailesi ile birlikte 1975 yılında Samsun un Bafra ilçesine taģındı. ÖZGEÇMİŞ Ordu nun KabataĢ ilçesinde 1 Ocak 1974 tarihinde doğdu. Ailesi ile birlikte 1975 yılında Samsun un Bafra ilçesine taģındı. Ġlköğrenimini Bafra Uluağaç Köyü Ġlkokulunda, ortaöğrenimini Sürmeli

Detaylı

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı. Doktora Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2014 Yüksek Lisans

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı. Doktora Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2014 Yüksek Lisans Dr. Esra KARAKUŞ TAYŞİ Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta: Web: esra.karakus@dpu.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ, ESERLER VE FAALİYETLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ, ESERLER VE FAALİYETLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ, ESERLER VE FAALİYETLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: HİLAL KOCAMAZ Doğum Tarihi: 01.06.1981 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İşletme(İng.) Hacettepe Üniversitesi 2006

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Mümine SOYTÜRK 2. Doğum Tarihi : Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : Doktora

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Mümine SOYTÜRK 2. Doğum Tarihi : Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : Doktora ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Mümine SOYTÜRK 2. Doğum Tarihi : 30.03.1974 3. Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Doktora Sosyoloji İstanbul Üniversitesi

Derece Alan Üniversite Yıl. Doktora Sosyoloji İstanbul Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı ve Soyadı: Sabahattin GÜLLÜLÜ 2. Doğum Tarihi: 17.02.1940. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sosyoloji İstanbul Üniversitesi 1962-1967 Doktora Sosyoloji

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 2. Doğum Tarihi: 07/12/ Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 2. Doğum Tarihi: 07/12/ Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Hale Yaylalı 2. Doğum Tarihi: 07/12/1970 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Radyo-Televizyon Bölümü İstanbul Üniversitesi 1992 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ali Ata YĠĞĠT Doğum Tarihi: 17.01.1963 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tarih Bölümü Hacettepe Üniversitesi 1982-1986 Y. Lisans

Detaylı

7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler 1. Adı Soyadı : HALE TORUN 2. Doğum Tarihi : 07.07.1972 3. Ünvanı : Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Marmara Üniversitesi 1994 Y.Lisans Radyo Televizyon ve

Detaylı

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı Yrd. Doç. Dr. Murat TURNA Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (4100) KÜTAHYA Telefon: 468 Faks: E-posta: murat.turna@dpu.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Sanat Tarihi Ege Üniversitesi Y. Lisans Sanat Tarihi Ege Üniversitesi 1998

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Sanat Tarihi Ege Üniversitesi Y. Lisans Sanat Tarihi Ege Üniversitesi 1998 1. Adı Soyadı: Sedat Bayrakal 2. Doğum Tarihi: 17.08.1969 3. Unvanı: Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sanat Tarihi Ege Üniversitesi 1995 Y. Lisans Sanat Tarihi Ege

Detaylı

Derece Alan Üniversite Mezuniyet Yılı RESİM / SANAT Anadolu Üniversitesi Lisans. GÜZEL Anadolu Üniversitesi Doktora (Bütünleşik 2014 Program) EĞİTİMİ

Derece Alan Üniversite Mezuniyet Yılı RESİM / SANAT Anadolu Üniversitesi Lisans. GÜZEL Anadolu Üniversitesi Doktora (Bütünleşik 2014 Program) EĞİTİMİ 1. Adı Soyadı : Evrim ÇAĞLAYAN 2. Doğum Tarihi : 04.02.1984 3. Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Mezuniyet Yılı RESİM / SANAT Anadolu Üniversitesi Lisans 2006 EĞİTİMİ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Arzu EVECEN 2. Doğum Tarihi : 01.01.1982 3. Unvanı : Yrd. Doç. 4. Öğrenim Durumu : Sanatta Yeterlik 5. Çalıştığı Kurum : Çankırı Karatekin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mustafa Kemâl ERVAN 2. Doğum Tarihi: 18.Ağustos Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mustafa Kemâl ERVAN 2. Doğum Tarihi: 18.Ağustos Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: Mustafa Kemâl ERVAN. Doğum Tarihi: 8.Ağustos.98. Unvanı: Yrd. Doç. Dr.. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Mimarlık Selçuk Üniversitesi 98 Y. Lisans Mimarlık Gazi Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : 0216 626 10 50 / 2738 : ademyucel@maltepe.edu.tr

ÖZGEÇMİŞ. : 0216 626 10 50 / 2738 : ademyucel@maltepe.edu.tr ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Adem Yücel İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail : : 0216 626 10 50 / 2738 : ademyucel@maltepe.edu.tr 2. Doğum Tarihi : 2 Ağustos 1981 3. Unvanı : Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: GÜLŞAH YENİER İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 34959 Akfırat-Tuzla / İSTANBUL Telefon: 0 (216) 677 16 30-3856 Mail: gulsah.yenier@okan.edu.tr

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Atatürk Üniversitesi. Araştırma Görevlisi, Atatürk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi.

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Atatürk Üniversitesi. Araştırma Görevlisi, Atatürk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi. Özgeçmiş 1.Adı Soyadı: Lütfi ÖZAV 2. Doğum Tarihi: 1960 3. Unvan: Prof.Dr. 4.Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Doktora - 1991 Coğrafya Atatürk Üniversitesi Doktora - 1991 Yüksek

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Merve Kaya İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 Mail : merve.kaya@fsm.edu.tr 2. Doğum - Tarihi

Detaylı

Doktora İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2000

Doktora İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2000 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı (Unvanı) Sıddık ÇALIK (Yrd. Doç. Dr.) Doktora: İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2000 E-posta: (kurum/özel) scalik@ybu.edu.tr-siddikcalik@gmail.com Web sayfası Santral

Detaylı

PROF. İSMAİL AVCI Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi - Görsel Sanatlar Bölümü Öğretim Üyesi ismail.avci@isikun.edu.tr

PROF. İSMAİL AVCI Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi - Görsel Sanatlar Bölümü Öğretim Üyesi ismail.avci@isikun.edu.tr PROF. İSMAİL AVCI Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi - Görsel Sanatlar Bölümü Öğretim Üyesi ismail.avci@isikun.edu.tr 1. Adı Soyadı : İsmail Avcı. Doğum Tarihi : 19 Mayıs 1939 3. Ünvanı : Profesör

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans İLAHİYAT ERCİYES Üniversitesi Y. Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü ANKARA Üniversitesi 1989

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans İLAHİYAT ERCİYES Üniversitesi Y. Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü ANKARA Üniversitesi 1989 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Nuri ADIGÜZEL Doğum Tarihi: YAHYALI 13 MART 1962 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İLAHİYAT ERCİYES Üniversitesi 1985 Y. Lisans Sosyal Bilimler

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi Yüksek Lisans Özel Hukuk Ankara Üniversitesi 1982

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi Yüksek Lisans Özel Hukuk Ankara Üniversitesi 1982 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Mustafa TİFTİK 2. Doğum Tarihi : 15.10.1953 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Lisans Üstü Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi 1976 Yüksek Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Prof. Dr. MEHMET MESUT ERGİN Doğum Tarihi: 17 MART 1966 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Gazi Eğitim Fakültesi / Yabancı Diller

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ, ESERLER VE FAALİYETLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ, ESERLER VE FAALİYETLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ, ESERLER VE FAALİYETLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: NURİ ERDEM Doğum Tarihi: 10.03.1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Harita Müh. Yıldız Teknik Üniversitesi 1995

Detaylı

Yard.Doç.Ahmet Süreyya KOÇTÜRK Grafik Tasarımı Bölüm Başkanı T.C. İstanbul Arel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi www.arel.edu.

Yard.Doç.Ahmet Süreyya KOÇTÜRK Grafik Tasarımı Bölüm Başkanı T.C. İstanbul Arel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi www.arel.edu. Yard.Doç.Ahmet Süreyya KOÇTÜRK Grafik Tasarımı Bölüm Başkanı T.C. İstanbul Arel Üniversitesi Fakültesi www.arel.edu.tr. Adı Soyadı : Ahmet Süreyya KOÇTÜRK. Doğum Tarihi : 4/06/95 3. Unvanı : Yard.Doç.

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Levent KOŞAN Doğum Tarihi: 13.05.1976 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Y. Lisans Doktora Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Alsu KAMALIEVA Unvanı: Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans (Uzmanlık) Tatar Dili ve Edebiyatı Öğretmeni/Filolog KAZAN DEVLET ÜNIVERSITESI Doktora Yeni Türk

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçentlik Tarihi: 1999 Doçentlik Tarihi: 2012

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçentlik Tarihi: 1999 Doçentlik Tarihi: 2012 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Arzu Araz 2. Doğum Tarihi: 17/ 04/ 1967 3. Ünvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Ege Üniversitesi 1988 Y. Lisans Sosyal Psikoloji

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: E. Görkem KAYAALP ERSOY. 2. Doğum Tarihi: 22.10.1980. 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent Doktor. 4.

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: E. Görkem KAYAALP ERSOY. 2. Doğum Tarihi: 22.10.1980. 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent Doktor. 4. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: E. Görkem KAYAALP ERSOY 2. Doğum Tarihi: 22.10.1980 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 1998-2002

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

ÖZGEÇMİŞ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ ADI SOYADI: ÖMER FARUK HABERGETİREN DOĞUM YERİ VE TARİHİ: ŞANLIURFA/03.04.1968 ÖĞRENİM DURUMU: DOKTORA DERECE ANABİLİM DALI/BİLİM DALI 1 LİSANS SELÇUK İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2 YÜKSEK LİSANS 3 DOKTORA

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yasemin ERTEK MORKOÇ

ÖZGEÇMİŞ. Yasemin ERTEK MORKOÇ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Yasemin ERTEK MORKOÇ Unvanı Görev Yeri Daha Önce Bulunduğu Görevler Anabilim Dalı Yabancı Dili Akademik Aşamaları Yrd. Doç. Dr. Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: MEHMET SAİT ŞAHİNALP Doğum Tarihi: 21. 04. 1973 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Coğrafya Öğretmenliği Marmara Üniversitesi 1992-1996

Detaylı

Kişisel Bilgiler Soyadı Adı : YILDIRIM Mustafa Akademik Unvanı : Yrd. Doç. Dr. Doğum Yeri / Doğum Tarihi : BURSA / 0.0.97 Uyruğu : TC. Yabancı Dil (ler) : İngilizce / Arapça Cinsiyet : Erkek Tel İş : 0

Detaylı

(TÜRKÇE) I. (Ana sayfada görünecektir.)

(TÜRKÇE) I. (Ana sayfada görünecektir.) (TÜRKÇE) I. (Ana sayfada görünecektir.) Adı Soyadı (Unvanı) Akartürk Karahan (Yrd.Doç.Dr.) Doktora: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009 E-posta: (kurum/özel) akartrk@yahoo.com Web sayfası

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : / 2257 : :

ÖZGEÇMİŞ. : / 2257 : : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Erkan ÇAV İletişim Bilgileri Adres Telefon Belgegeçer E-posta : T.C. Maltepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Bölümü Marmara Eğitim Köyü 34857 Başıbüyük/Maltepe-İSTANBUL : 0216

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Derece Alan Üniversite Yıl. Çalışılan Kurum Atanılan Görev Çalışma Tarihleri

ÖZGEÇMİŞ. :  Derece Alan Üniversite Yıl. Çalışılan Kurum Atanılan Görev Çalışma Tarihleri ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Sinem DAĞ İletişim Bilgileri Adres : Mağusa, Telefon : 03926303002 Mail : sinem.dag@emu.edu.tr dag_sinem@hotmail.com 2. Doğum Tarihi : 16.02.1989 3. Ünvanı : Öğretim Görevlisi

Detaylı

Çalışkanlığı ve alçak gönüllülüğü ile bilinen Serpil Şahin tüm hocalarımız ve öğrencilerimiz tarafından sevilen ve takdir edilen biridir.

Çalışkanlığı ve alçak gönüllülüğü ile bilinen Serpil Şahin tüm hocalarımız ve öğrencilerimiz tarafından sevilen ve takdir edilen biridir. SERPİL ŞAHİN Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 1997-1998 akademik yılında Arslanbey Yerleşkesi nde eğitime başlamış ve Ağustos 1999 da İzmit ve çevresinde yaşanan büyük deprem felaketinden

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Besin Hijyeni ve Teknolojisi Ana Bilim Dalı

ÖZGEÇMİŞ. Besin Hijyeni ve Teknolojisi Ana Bilim Dalı 1. Adı Soyadı: Muhsin ÖZTÜRK 2. Doğum Tarihi: 1961 3. Unvanı: Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Veteriner Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1983 Yüksek Lisans Veteriner Fakültesi

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ VE ESERLER LĐSTESĐ

ÖZGEÇMĐŞ VE ESERLER LĐSTESĐ ÖZGEÇMĐŞ VE ESERLER LĐSTESĐ ÖZGEÇMĐŞ Adı Soyadı: Ayla Kapan Ezici E Posta: aylakapanezici@maltepe.edu.tr Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Doktora Rejisörlük Fakültesi/ Rusya Tiyatro

Detaylı