UFRS Haberleri. Küçük ve Orta Boy İşletmeler için UFRS

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "UFRS Haberleri. Küçük ve Orta Boy İşletmeler için UFRS"

Transkript

1 UFRS Haberleri Özel Baskı Eylül 2009 Yeni standardın potansiyeli bundan sonra borç verenlerin ve yatırımcıların şirketlerin performanslarını mali tablolardan değerlendirilmesi. Söz konusu mali tablolar bu durumda doğrudan karşılaştırabilir olur, geçerlilik olur, bulunduğu ülke fark etmeden uluslar arası tanımlanan prensiplerde olur. Alex MacBeath Aile İşletmeleri Global Lideri Grant Thornton International Servisleri Küçük ve Orta Boy İşletmeler için UFRS Küçük ve Orta Boy İşletmeler (KOBİ) için düzenlenen yeni UFRS normal kapsamlı kapsamlı UFRS kolaylaştırılmış bir versiyonudur. 9 Temmuz 2009 tarihinde Uluslar arası Muhasebe Standartları Kurumu (UMSK) tarafından yayınlanan KOBİ ler için UFRS de dünya çapında finansal raporlama da devrim ve uyum sağlama potansiyeli bulunmaktadır. UFRS niye bu standardı yayınlamıştır? Kısacası, var olan talebi karşılamak için. Kapsamlı UFRS seti halka açık şirketler için düşünülmüştür. Şu anda 100 ün üzerinde ülkede bu standardın bu tarz şirketlerde uygulanması gerekmektedir. Ancak halka açık şirketin sayısı halka açık olmayan şirketin sayısından azdır. Bu halka açık olmayan şirketlerin çoğu dünyanın birçok yerinde mali tablo hzırlamaktadır. Bu mali tablolar yerel gerekliliklere göre hazırlanmaktadır. İlk olarak halka açık olmayan şirketler için uluslararası kabul görmüş bir çerçeve oluşturulmuştur. Bu çerçeve bu şirketlere finansmanlarında yardımcı olmak, performanslarını değerlendirebilmek ve benzer şekillerde kararlar alabilmek amacını taşımaktadır. Buna ilaveten KOBİ ler için oluşturulan UFRS için mali yararı olan bir yaklaşım kullanılmıştır ve ağırlık olarak halka kapalı şirketlerin finansal raporlama deki zorluğunu kolaylaştırmak hedeflenmektedir. Bu UFRS Haberleri Özel yayını bu standart ile ilgili daha detaylı açıklamalarda bulunmak amacı 1

2 KOBĐ LER için UFRS YĐ ile hazırlanmaktadır. kimler kullanabilir? Küçük ve Orta boy işletmeler tanımlaması bazen yanıltıcı olabilir. KOBİ ler için UFRS nin uygulana birliği kesin olarak ebat kriteri gibi bir fiile dayanmaz. Hangi kurumların KOBİ ler için UFRS yi kullanacağını her ülke kendisi karar verecektir. KOBİ ler şöyle tanımlanabilir: KOBİ lerin genel amaçlı mali tabloları dışarıdaki mali tablo kullanıcıları açıklama için çıkarılır ve bu kurumların kamuya sorumluluğu yoktur. Bir kurumun kamuya herhangi bir sorumluluğu şöyle olur: Mali tablolarını menkul değerler komisyonu ya da başka bir düzenleyici kurum sunmaktadır veya sunmak niyetindedir Başkaları için emaneten varlık tutmaktadır (örneğin; bankalar, sigorta şirketleri ve ortak fonlar). Ana işi yanında ek olarak emanet varlık tutan kurumların (örneğin; seyahat acenteleri, okullar ve kamu hizmeti şirketi) kamuya açıklama yapma zorunluluğu bulunmamaktadır ve bu kurumlar KOBİ ler için UFRS yi kullanabilir. Hisse senetleri halk arz edilmemiş şirketler artan bir oranda uluslararası arenada ticaret yapmaya ve uluslar arası kaynaklardan gelir elde etmeye başlamışlardır. Uluslararası standartların uygulaması durumunda halihazırda birçok işletme için kritik önem taşıyan yurtdışı kaynaklara daha ulaşmak kolaylaşabilir. Brian Shearer Grant Thornton İngiltere Finansal Raporlama Direktörü KOBİ ler için UFRS yayım tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Ancak kullanımve uygulama her ülkenin kendi yetkisine bırakılmıştır. KOBİ ler için UFRS kapsamlı UFRS den farklı olup, kapsamlı UFRS uygulanıyor olsa bile kullanım her ülkenin ihtiyatına bırakılmıştır. Dünyadaki tüm aile işletmelerinin %99 unun KOBİ ler için UFRS kapsamına girmesi beklenmektedir. 2

3 Yeni Standart hakkında KOBİ ler için UFRS neler içeriyor? KOBİ ler için UFRS kendi içinde bir bütün olan, 230 sayfadan oluşan ve kapsamlı UFRS nin temeli üzerine kurulmuş olan bir standart setidir. Varlıkların ve borçların, gelirler ve giderlerin tanımlanması ve ölçümü ilkelerinin birçoğu basitleştirilmiştir. Buna ilaveten KOBİ ler ile bir bağlantısı olmayan konular dahil edilmemiştir, ve yapılan gerekli finansal tablo açıklamaları ciddi anlamda azaltılmıştır. İleride yapılacak değişikliklerin üç senede bir defaya sınırlandırılması planlanmaktadır. Böylelikle hem hazırlayıcılar hem de mali tabloların kullanıcıları için istikrarlı bir platform oluşturulmuş olacaktır. KOBİ ler için UFRS ve kapsamlı UFRS UFRS Standart olarak numaralandırılır KOBİ ler için UFRS konu bazında düzenlenmiş. 3,000 civarında olabilecek finansal 300 civarında olabilecek Tablo açıklamaları finansal tablo açıklamaları 2,800 sayfa uzunluğunda 230 sayfadan az KOBİ ler için UFRS mali tabloların hazırlanışında maddi olarak ciddi bir azalmaya yol acacak normal UFRS yi kullanmaya karşılık Keith Reilly Grant Thornton Australia Profesyonel Standartlar Başkanı 3

4 Aşağıdaki tablo KOBİ LER için UFRS DE bulunmayan fakat ful UFRS DE bulunan seçenek örnekleri içermektedir: Kapsamlı UFRS ye hangi konularda basitleştirme getirilmiştir? Kapsamlı UFRS ye göre KOBİ LER için UFRS birçok basitleştirmeler içermektedir. Bunlar içinde standartların yazılımını basitleştirilmesi böylelikle esastır. Dokümanın daha kolay takibi mümkün olup, aynı zamanda mali tabloların hazırlanışında daha az sayıda açıklamalar azaltılmıştır. KOBİ LER için UFRS aynı zamanda kapsamlı UFRS de bulunan ve küçük orta boy işletmelerin önemli olmayan birçok konuyu dışarıda bırakır. KOBİ LER için UFRS DE dışarıda bırakılanlar: Bölüm raporlaması Ara dönem raporlaması Hisse başı gelir Sigorta Satış için elde tutulan varlıklar Ful UFRS DE bulunan fakat KOBİ LER için UFRS DE bulunmayan seçenekler İş Ortaklıklarındaki Paylar - Oranlı konsolidasyon yoktur - Tüm ortak girişiler için aşağıdaki seçenekler tanımlanmıştır. >maliyet esası veya >öz sermaye yönetimi veya >gerçeğe uygun değer (borsada kote fiyatı mevcudiyet durumunda bu yöntemi kullanmak zorunludur) Maddi duran varlıklar Yatırım amaçlı gayrimenkuller Emeklilik fonları Maddi olmayan duran varlıklar - Yeniden değerleme seçeneği yoktur - Maliyet yada gerçeğe uygun değer yönteminin kullanılması seçenek yerine duruma göre değerlendirilir - Gerçeğe uygun değer yöntemi gereğinden fazla masrafa girmeden tespit edilebiliyorsa bu yöntem kullanılmalıdır aksi durumda maliyet yöntemi kullanılmalıdır. - Kazanç yada kayıpları tamamlamak için kullanılan Koridör yaklaşimina izin verilmemektedir Yeniden değerleme seçeneği yoktur Kapsamlı UFRS nin alternatif uygulama seçeneği sunduğu bir takım konularda daha basit seçenek imkanları sağlayacak KOBİ ler için UFRS daha da basitleştirilmiştir. 4

5 Ayrıca, KOBİ LER için UFRS gerçeğe uygun değer muhasebesinin uygulanmasında maliyet/fayda prensibine daha çok önem vermektedir. Örneğin hisseye bağlı ödemelerin gerçeğe uygun değer tespiti için fazladan bir maliyet veya efor gerekiyorsa başka bir yöntem kullanılabilir, örneğin hisse senedine bağlı ödemelerin değer tespitinde yönetim kurularınca karara bağlanan tahminler kabul edilebilir veya biyolojik varlıklar için maliyet yöntemi kabul edilebilir. Kapsamlı UFRS ile aynı bölüm başlıklarına göre sıralanmış KOBİ ler için UFRS ye ilişkin kısa bir kılavuz bu haber bültenine ek olarak verilmiştir. Örnek mali tablolar ve açıklamaları içeren kontrol listesi Kapsamlı UFRS nin aksine KOBİ LER için UFRS örnek mali tablolar ve açıklamalar kontrol listesi içermektedir. Kapsamlı UFRS de sayısı 3000 olan yorumlu açıklama maddeleri KOBİ ler için UFRS de 300 civarındadır. Böylelikle mali tablo hazırlaması için harcanan zaman açısından KOBİ ler için UFRS nin ne kadar avantaj sağladığı gayet açıktır. KOBİ ler için UFRS ye ilişkin olarak IFAC tarafından hazırlanmış olan mali tablolar 17 sayfadan oluşmaktadır. Kapsamlı UFRS de ise 100 sayfanın üstündedir. Bu husus UMSK tarafından standarda ek olarak yayımlanan Örnek Mali tablolarda belirtilmiştir. 17 sayfa ile kapsamlı UFRS nin 100 sayfası ile karşılaştırıldığından tercih edilir hale gelecektir. KOBİ LER için UFRS DE aynı zamanda önemli basitleştirmeler bulunmaktadır tanımak ve ölçmek ile ilgili ful UFRS YE göre. Tanıma ve ölçme basitleştirmeleri- örnekler Konu Ful UFRS KOBİ LER için UFRS Şerefiye -Şerefiye amorti -Şerefiye amorti edilir (tahmini ömür 10 senelik edilmemiştir ama senelik güvenilir bir tahminin yapılamadığı yerde değer kaybının test edilmesi -Değer kaybı testi sadece değer kaybının olduğu yerde gerekmektedir Araştırma - 6 kriter sağlandığında - Bütün araştırma ve geliştirme maliyetleri ve geliştirme maliyetleri giderleştirilir geliştirme kapitalize edilir Finansal - Finansal araçların 4-2 kategori (itfa edilmiş maliyet veya kar Araçlar kategorisi ve zarardan geçen gerçeğe uygun değer - Korunma muhasebesi sadece - Basitleştirilmiş (gerçi sınırlanmıştır) korunma gerekli dokümanların ve muhasebesi ile ilgili kurallar etkinlik gereklilikleri geçerli olduğu zaman uygulanır sayfanın üzerinde uygulama Talimatı Borçlanma - Borçlanma maliyetleri direk - Tüm borçlanma maliyetleri giderleştirilir Maliyeti olarak devralmaya altfonulabilir, hak kazanan yapı veya üretim aktifleştirilir. - Genel borçlanma maliyeti ve Özel borçlanma maliyeti arasında fark tespit edilmiştir - Genel borçlanmalar için, kapitalizasyon tarifesi geçerlidir genel açıkta kalan borçlanmalarda uygulanır böylelikle kapitelize edilecek miktar belirlenir 5

6 Ülkeler neden KOBĐ LER için UFRS yi uygulamayı düşünmeli? KOBİ LER için UFRS nin kapsamlı UFRS nin halka açık olan ve olmayan şirketlerde uygulama zorunluluğu olan ülkelerde bilhassa sıcak karşılanacağına inanıyoruz. Şu anda halka açık olmayan şirketlerde kapsamlı FRS yi zorunlu tutan aşağıdaki 30 ülke bulunmaktadır. Ermenistan, Bahreyn, Kosta Rika, Kıbrıs, Dominik Cumhuriyeti, Gana, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Jamaika, Kazakistan, Kenya, Kuveyt, Krygyzstan, Moğolistan, Karadağ, Nepal, Nikaragua, Panama, Sırbistan, Sierra Leone, Slovakya, Tacikistan, Trinidad ve Tobago, Ukrayna, Venezuela. Ayrıca birçok ülkede halka açık olmayan şirketlerin kapsamlı UFRS yi kullanmalarına izin verilmektedir. Bu ülkelerde basitleştirilmiş çerçeve içerisinde hazırlanmış olan KOBİ LER için UFRS den faydalanılması muhtemeldir. Halka açık olmayan şirketler için eş değerli kullanan ülkeler örneğin Avustralya ve Yeni Zelanda da muhtemelen KOBİ LER için UFRS den faydalanacaklardır. Güney Afrika deneyimi Kuzey Afrika bütün şirketlerin UFRS uygulama zorunluluğu olduğu ülkelerden bir örnektir ve KOBİ LER için UFRS gelişimden faydalanmaya hazırlanıyor. Hatta KOBİ LER için UFRS NİN pratik faydaları o kadar önemseniyor ki Güney Afrika KOBİ ler için UFRS taslağı Ekim 2007 de yayınlandığında, KOBİ ler için Genel Kabul görmüş Muhasebe KOBİ LER için uygulamaya alınmıştır. Bu olanakla KOBİ LER üzerinde olan raporlama ağırlığı hafifletilmiştir ve anlaması ve uygulaması ful UFRS DEN daha kolay. Aynı zamanda şirketler ful UFRS de bulunan birçok açıklamadan kurtaran bir çerçeve geliştirilmiştir. Bu hareket o kadar popüler oldu ki Ekim 2007 den sonra Kuzey Afrika KOBİ LER için UFRS NİN final versiyonunu (yazılarda herhangi bir değişiklik yapmadan) yayınlamış ve Genel Kabul görmüş Muhasebe prensipleri olarak kullanıma sunulmuştur. KOBİ ler için UFRS kapsamında olan kurumların 13 Ağustos 2009 dan sonra yayınlanması onaylanan mali tablolar için KOBİ lerin UFRS uygulamasına izin verilmiştir. Frank Timmins, Grant Thornton un Güney Afrika Risk Yönetimi ve Profesyonel Standartlar Müdürü ve UMSK dan bir üyesi yayınla ilgili şu yorumu yapmışlardır: Eylül 2008 tarihine kadar %70 lik bir orandan fazla halka açık olmayan müşterimiz kuruluşlar taslağı uygulamaya almıştı. Uygulamayanların çoğu standardın gerçekleşmesini beklediler KOBİ ler için UFRS nin yayınlanması son şekli ile Güney Afrika da oluşan birçok cevap verecek şekilde iyileştirildiğini memnuniyetle görmüş bulunuyoruz ve yayınlanmasını menuniyet ile kabul ediyoruz. Uygulama kapsamına giren tüm müşteri kuruluşlar KOBİ ler için UFRS ye geçmelerini teşvik ediyoruz. 6

7 Özel şirketlere ( hissesi halka açık olmayan) ilişkin kapsamlı UFRS yi kullanmayan ülkeler içinde KOBİ LER için UFRS yerel GAAP e göreceli avantajlar sağlayabilir veya yurtdışı kaynaklardan şirketlerin finansman teminini mümkün kılabilir. Bu durumdan faydalanacak sadece özel şirketler değildir. Halka açık birçok şirketin bağlı ortaklıkları vardır ve bunların mali tablo oluşturma zorunluluğu bulunmaktadır. Bu halka açık şirketler grup seviyesinde kapsamlı UFRS yi uyguluyor, ancak bağlı ortaklık seviyesinde bulundukları ülkelerin gereklerini uygulamak zorunda olmaktadır. KOBİ LER için UFRS bağlı ortaklıkların, kapsamlı UFRS ile aynı kavramsal çerçeve üzerine kurulmuş, ancak daha basit olan bir muhasebe ve raporlama seti ile uyumlu olma imkanını yaratabilir. Standard ın Güney Afrikada kullanımı onaylanmıştır. Kritere uygun olan bütün müşterilerimizin KOBİ LER için UFRS YE geçmelerini öneriyoruz. Frank Timmins Grant Thornton Kuzey Afrika Risk Yönetimi ve Profesyonel Standartlar Başkanı KOBİ LER için UFRS uygulamasının sağlayacağı muhtemel avantajlar: Finansman sermayesine daha iyi ulaşım Raporlamada geliştirilmiş kalite ve karşılaştırabilirlik Sınır ötesi ticareti kolaylaştırır KOBİ lerin mali tablo kullanıcıların gerekliliklerine odaklıdır Denetim ve verimlilik Uygulamada istikrar- Standard ilk iki yıl sonunda kapsamlı bir şekilde bir gözden geçirilecek ve bunun akabinde her üç yılda bir güncellemeye tabi tutulacaktır. Ful UFRS nin uygulandığı yerde işin ağırlığını hafifleştirir Amaç gelecekte halka açılmayı hedefleyen şirketler için kapsamlı UFRS ye geçişin ilk adımını oluşturmaktır. 7

8 KOBİ LER için UFRS seçimindeki zorluluklar Yukarıda belirtildiği gibi UMSK KOBİ LER için UFRS yi geliştirirken maliyet-fayda yaklaşımını benimsemiştir. Yeni muhasebe uygulamasına girmek her zaman bir miktar finansal ve maliyeti küçük olsa da kaynağı gerektirir ve bu durum, bazen şirketler için daha zordur. KOBİ ler için UFRS ye geçişi düşünen şirketlerin bu maliyetleri dikkate almaları gerekir. Geçişte karşılaşabilecek zorluklar şöyle olabilir: Yeni terimleri ve muhasebe teknikleri öğrenmek İşletmeler ve müşavirlerin yeni terim ve teknikleri öğrenmeleri ve aynı zamanda bilgi sistemlerinde ve muhasebe programlarında gerekli değişiklik yapmaları gerekir Yönetime raporlama sürecinin gözden geçirilmesi gerekebilir İşletmeler bazı işlemleri ile ilgili olarak ek bilgi toplaması gerekebilir Yeni kavramlar UFRS ye esas olmayan yerel GAAP leri kullanan şirketlere KOBİ ler için UFRS deki terimler ve kavramlar yabancı gelebilir. Örneğin gerçeğe uygun değer muhasebesinin bazı işlemeler için uygulanması gerekebilir, örneğin nakit akımı tablosu veya bağlı ortaklıklarının konsolidasyonu gibi. KOBİ ler için UFRS halka açık olmayan özel şirketlere ilişkin mali tablo hazırlamada dünya çapında bir devrim potansiyelini taşımaktadır, etkisi son derece büyük olabilir. Gary Illiano Grant Thornton ABD Muhasebe Prensipleri Bölüm Başkanı ABD de KOBİ LER için UFRS NİN kullanım engelini kaldırdı ABD de halka açık olmayan özel şirketler mali tablolarını hazırlarken uygulamaları zorunlu muhasebe kuralları yoktur bu şirketler hangi finansal muhasebe ve raporlama yöntemini kullanacaklarını kendi hedeflerine ve mali tablolarını kullanacak kişilerin ihtiyacına göre seçebilirler. Mayıs 2008 de ABD nin muhasebe standartlarını tespit eden yetkili kuruluş AICPA uluslar arası finansal muhasebe ve raporlama prensiplerinin tespit etmesi amacıyla IASB isimli kuruluşu tanımaya karar vermiştir. Bu yaklaşım ile ABD kilit bir profesyonel engeli kaldırıp UFRS ve aynı zamanda KOBİ LER için UFRS NİN kullanımını açmıştır. Pratik olarak anlatmak gerekirse bu hareket ile birçok halka açık olmayan özel şirketin mali tablolarını KOBİ LER için UFRS YE göre hazırlayabilme seçeneğini açmıştır. Değişiklikler her zaman para ve zaman gerektirir, ancak harcanacak para ve zamana karşı yeni standardın getireceği faydaları da dikkate alınma ihtiyacı vardır. Bazı halka açık olmayan özel ABD şirketlerinin bilhassa yurtdışında işletmeleri olanların daha kapsamlı ve detaylı olan US-GAAP basitleştirilmiş KOBİ ler için UFRS alternatifini seçmeleri kuvvetle muhtemeldir. Değerleme sorunları KOBİ LER için UFRS gerçeğe uygun değer kullanımını elde edilecek faydanın maliyeti aştığı durumlar ile sınırlandırmaya çalışmış ise de, gerçeğe uygun değer yerel GAAP ye göre daha yaygın bir şekilde kullanılabilir. Örneğin, finansal aracın (hisse senedi vs) gerçeğe uygun değerine dayanılarak hisseye dayalı işlemlerin giderleştirme zorunluluğu birçok ülke için yeni bir kavram olacaktır. Gerçeğe uygun değerin belirlenmesi için bazı durumlarda değerleme uzmanına gerek duyulabilir. 8

9 KOBĐ LER için UFRS işletmemi ne zaman ve nasıl etkileyecektir? Nerede bulunduğunuza bağlı olarak hangi muhasebe kurallarının uygulanacağına karar verilir. Önümüzdeki aylarda farklı ülkelerdeki regülatörler yeni standardı inceleyip yerel olarak danıştıktan sonra KOBİ LER için UFRS NİN nasıl ve ne zaman, kendi ülkelerinde kullanımının başlayacağını belirleyecektir. Eğer ülkenizde KOBİ LER için UFRS uygulamaya alınırsa o zaman yeni terimlerin öğrenilmesi ve bilgi sistemlerinin yeni kuralları içerecek şekilde adapte edilmesi gerekir. Ayrıca, yerel GAAP den KOBİ LER için UFRS YE geçilmesi durumunda işletmenizin asıl faaliyetleri etkilenebilir. Etkilenecek alanlar muhtemelen şöyle olur: Dağıtılabilen kar Dağıtılabilen karın hesaplaması ticari kar ile ilişkilendirildiği durumda KOBİ ler için UFRS nin hesaplanmasında yaratcağı etkiler olabilir Örneğin, şirket emeklilik fonlarındaki mali açıkların tanınması veya gerçeğe uygun değer uygulanmasında kar ve zarar yansıtılacak kalemler Vergi Bazı ülkelerde yerel GAAP den bir ayrılma durumunda muhasebeleştirilen vergi gider ile aktif ve pasifleri etkileyebilir. Böyle bir nakit durumunda vergi ödemeleri ve vergi planlaması ile ilgili hususların dikkate alınması gerekir. Kredi sözleşmelerindeki etki KOBİ LER için UFRS Yİ uygulamaya alırken bu standardın kredi sözleşmelerinin ve diğer anlaşmaları nasıl etkileneceği (örneğin kaldıraç oranları gibi) göz önünde bulundurulmalıdır. KOBİ LER için UFRS NİN uygulanmasına karar verilen yerde bu standarda geçiş için üzerinde daha yoğun bir şekilde düşünülmesi gerekir. Örneğin, finansal tablolarda gösterilmesi zorunlu olan önceki dönemlerle ilişkin (karşılaştırmalı) rakamlar ve geçiş döneminin açılış bilançosunu oluşturan rakamların tespit edilebilmesi için önceden plan yapılması gerekebilir. Bir sonraki adım nedir? Şimdi ne yapabilirim? KOBİ ler için UFRS nin ülkenizde uygulanıp uygulanmaması konusunda açılacak yerel tartışmada sesinizi muhakkak duyurmaya özen göstermelisiniz. Ülkenizdeki Grant Thornton ofisi gelişmeleri takip edecek ve nasıl hareket edeceğiniz konusunda bilgi verecektir. Eğer sizce KOBİ LER için UFRS NİN sizin için faydalı olabileceğini düşünüyorsanız lütfen bizimle irtibata geçin. Grant Thornton International yorumu KOBİ ler için UFRS nin dünya çapındaki tüm halka açık olmayan özel kuruluşlar çerçevesi oluşturmak niyetiyle eşsiz bir imkan yaratacak ve finansal tablo hazırlama olayını temelden değiştireceğine inanıyoruz. Doğal olarak bir finansal raporlama çerçevesinden diğerine geçişte katlanılması gereken zorunlu maliyetler daima olacaktır. Ancak KOBİ ler için UFRS nin getireceği faydalar açıktır ve bu faydalar geçiş dolayısıyla oluşacak kısa süreli rahatsızlık maliyetini rahat bir şekilde aşacaktır. Grant Thornton olarak dünya çapındaki tüm halka açık olmayan özel işletmeleri kendi ülkelerinde bu konuda yapılacak tartışmalarda yer almaya bir görev olarak kabul etmelerini önem ile tavsiye ederiz. 9

10 KOBĐ LER için UFRS NĐN ÖZETĐ Aşağıda belirtilenler KOBİ LER için UFRS standardının kısa bir özetidir, başlıklar standarttakilerin aynısıdır. Bu özetin temel amacı gerekliliklerin genel olarak açıklamaktır ve standardın gerekliliklerini uygulayacak kadar detay içermemektedir. Numara Başlık Açıklaması 1 Küçük ve Orta Boy İşletmeler (KOBİ) (a) kamuya açıklama sorumluluğu olmayan ve (b) dış kullanıcılar için genel amaçlı finansal tablolar hazırlayan kurumlardan 2 Kavramlar ve prensipler KOBİ lerin mali tablolarının hazırlanışında koşullar ve temel prensipler, örneğin, varlıkların tanımlaması, gelirin ve giderin tanımlamaları. 3 Mali Tablo Sunumu Mali tablolar şunlardan oluşur: (a) Finansal durum tablosu (b) kapsamlı gelir tablosu veya ayrı bir gelir tablosu ve ayrı bir kapsamlı gelir tablosu (c) Öz kaynak değişikliği tablosu (d) Nakit akımı tablosu (e) Dipnotlar (muhasebe poliçelerini içeren bir özet, diğer açıklayıcı bilgiler ve karşılaştırmalar) 4 Finansal Durum tablosu Finansal durum tablosu belirli kalemlerden oluşur. Bu kalemler ve kısa vadelidir ya da kısa vadeli değildir. Eğer daha geçerli ve güvenilir bilgi gerekli ise bu tablo kalemleri nakde dönüşebilme esnasında hazırlanabilir. 5 Kapsamlı gelir tablosu ve gelir tablosu 6 Öz kaynak değişim tablosu veya gelir ve birikmiş kazanç tablosu Toplam kapsamlı gelir ya tek kapsamlı gelir tablosu olarak ya da iki tablo olarak sunulur (bir gelir tablosu ve bir kapsamlı gelir tablosu). Bir kurumun dönem içinde bir öz kaynak değişikliği ya öz kaynak değişim tablosunda ya da gerekliliklere uyulur ve kurum tercih ederse gelir ve birikmiş kazançlar tablosu gelir tablosu olarak sunulabilir. Gelir ve birimiş kazançlar tablosu dönem içindeki öz kaynak değişikliği yalnızca kar ve zarardan temettü ödemesi, önceki dönemlerin hatasının düzeltilmesinden ve muhasebe politikası değişikliklerden dolayı ortaya çıkar. 7 Nakit akımı tablosu Nakit ve nakit eş değerlerindeki değişiklikler raporlanır ve işletme faaliyeti, yatırım faaliyeti ve finans faaliyet değişimleri ayrı gösterilir. 8 Mali tablo dipnotları Önemli muhasebe politikaları ve yönetimce yapılan tahminler ve bu tahminlere ilişkin belirsizliklerin kilit kaynakları açıklamalara dâhil edilir 9 Konsolide ve ayrı mali tablolar Muhasebe politikaları, tahminler ve hatalar Temel Finansal Araçlar Ana şirket bütün bağlı ortaklıkları içeren konsolide mali tablolar sunması gerekir. Bu kurala ait bazı sınırlı istisnalar vardır. Geçmiş deki hatalar geçmiş sınırlı şamil olarak muhasebeliştirilir. Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler cari dönemde muhasebeleştirilir. Muhasebe politikalarında değişiklikler geçmiş şamil olarak muhasebeleştirilir (spesifik kural yok ise). Amorti edilmiş maliyet veya maliyet eksi değer kaybı modeli temel finansal araçlar için kullanılır örneğin nakit varlıklar, krediler, ticari alacaklar ve ticari borçlar. 10

11 Numara Başlık 12 Diğer Finansal Araçlara ilişkin konular Açıklaması Diğer finansal araçlar genel olarak kar/zarara yansıtılan gerçeğe uygun değer esasından futures, forward sözleşmeli ölçülür. Örneğin; varlık ile desteklenen menkul değerler, opsiyonlar ve faiz oranı swapları. Korunma muhasebesinin uygulanması sadece belirli risk durumlarında kullanılabilir. Korunma muhasebesinden faydalanmak için bazı koşulların yerine getirilmesi gerekir. *Kurumlar KOBİ ler için UFRS nin 11inci ve 12inci bölümlerinde bulunan maddelerini baştan başa uygulayabilir veya UMS 39 un tanıma ve ölçme maddelerini seçip uygulayabilir. 13 Envanter Envanterler maliyet daha düşük olanı ile ölçülür ve net gerçekleşebilen değerin. İştiraklere yatırımlar aşağıda belirtilen yöntemlerin birini kullanarak ölçülür; Maliyet yöntemi- maliyet eksi değer düşüklüğü, veya 14 İlişkili kuruluşlar Öz sermaye yöntemi, (ilk tanıma maliyet de olur, sonradan gerçekleşen değişiklikler yatırımcının kar veya zararını ya da ilişkili kuruluşların diğer kapsamlı gelirinin bir yansımasıdır) Gerçeğe uygun değer yöntemi (yatırım için yayınlanmış bir fiyat olması durumunda zorunludur) Ortak girişim yatırımları İşletmelere uygulanan muhasebe kurallarının benzerleri ortak girişimlere 15 uygulanır. Orantılı konsolidasyona izin verilmemektedir. 16 Yatırım amaçlı gayrimenkul Yatırım orantısız maliyet veya efor olmadan ölçülebilmesi durumunda kar ve zarar yansıtılan gerçeğe uygun değer esasından muhasebeleştirilir. Aksi durumda maliyet eksi amortisman ve değer düşüklüğü esasından muhasebeleştirilir. 17 Gayrimenkul, makine ve ekipman Gayrimenkul, makine ve ekipman maliyet eksi amortisman ve değer kaybı ile ölçülür Goodwill (Şerefiye) haricinde maddi olmayan varlık Business combinations ve goodwill (Şerefiye) 20 Finansal Kiralamalar (Leases) İşletme dahilinde geliştirilen tüm gayri maddi varlıklar araştırma ve geliştirme dahil olmak üzere masraf yapıldığı dönemde giderleştirilir. Tanınma kriterine uygun olup gayri maddi varlıklar aktifleştirilir ve maliyet eksi amortisman ve değer kaybı esasından ölçülür. Bütün maddi olmayan varlıkların sınırlı faydalı bir ömrü olmadığı kabul edilir. Maddi olmayan varlıkların yeniden değerlendirilmesine izin verilmez. Şerefiye maliyet eksi amortisman ve değer kaybı olarak ölçülmektedir. Kurumun şerefiyenin kullanılır ömrü ile ilgili bir tahminde bulunamadığı yerde, bu süreç 10 sene olarak sayılır ve bu sure içerisinde amortize edilir. Finansal kiralamaları kiralayan tarafından varlık olarak tanımlanır. Operative lease ödemeleri kiracı tarafından gider olarak tanımlanır. Kiralamaların sınıflandırılması sözleşmenin şeklinden ziyade işlemin özüne bakılarak yapılır. 21 Karşılıklar ve şarta bağlı mükellefiyet 22 Borç ve öz sermaye (öz varlık) 23 Gelirler 24 Devlet yardımları Olası bir ekonomik avantaj akımı olduğu zaman ve zorunluluğun miktarının güvenilir bir şekilde hesaplanabilmesi durumunda mevcut zorunluluklar karşılık olarak tanınır. Şarta bağlı yükümlülükler ve varlıklar mali tablolara alınmaz, ancak mali tablo dipnotlarında açıklanır. Özsermaye borçların tamamı ödendikten sonra kalan bakiyedir. Finansal borç işletmenin geçmişteki faaliyetlerinden kaynaklanan yükümlülüğüdür ve bundan dolayı ekonomik faydaların işletme dışına akması beklenir. Bileşik finansal araçların içerdiği özkaynak ve yükümlülük bileşenleri ayırmak için bölme muhasebesinin uygulanması gerekir. Mal satışından kaynaklanan gelirler riskin ve mülkiyetin alıcıya geçtiği zaman kaydedilir. Bu çoğunlukl,a mülkiyetin geçmesi veya teslimat ile gerçekleşir. Uzun vadeli hizmet ve inşaat sözleşmeleri için, gelir raporlama tarihindeki tamamlama derecesine göre ölçülür. Faiz ve telif hakları tahakkuk esasına göre tanınır. Temettüler ise ödemeyi alma hakkı oluştuğu zaman gelir kaydedilir. Devlet yardımları belirtilmiş olan kurallar yerine getirilirse gelir olarak sayılır. Kuralların olmadığı yerde yardımlar tahsil edildiği dönemde gelir olarak tanımlanır. 25 Borçlanma maliyetleri Borçlanma maliyetleri gerçekleştikçe giderleştirilir. 11

12 Numara Başlık Açıklaması 26 Paylaşıma (hisse senedine) dayanan ödeme Çalışanların hisse ödülleri ve hisse seçenekleri kar ve zararda gider olarak tanımlanır. Bunların karşılığı öz kaynaklara yansıtılır. Bu meblalar hisse olarak verilen araçların gerçeğe uygun değeri ile ölçülür. 27 Varlıkların değer kaybı Bir varlığın defter değeri geri kazanılabilir tutarını aştığı zaman değer kaybı ortaya çıkar. 28 Çalışanlara sağlanan faydalar Yatırım esaslı emeklilik planı içerisinde ödenecek primler vadesi geldiği dönemde giderlere atılır. Maaş esaslı emeklilik planları hususunda planın net varlıklar için, bir kurum sorumluluklarını tanımlar. Dönem içinde maliyet te olan değişiklik dönem içinde planın maliyeti olarak sayılır. Kurumlar aktuaryal kazanç veya kayıplar kar ve zararda veya diğer kapsamlı gelireyansıtılabilir. 29 Gelir Vergisi Ertelenmiş vergi varlığın taşıma tutarı ve vergi temeli arasındaki geçici zamanlama farklılıkları dikkate alınacak. 30 Yabancı para çevirimi 31 Yüksek enflasyonlu dönemlerde raporlama Raporlama Döneminden Sonraki Olaylar İlişkili taraf açıklamaları Yabancı döviz işlemleri raporlayan kurumun fonksiyonel kuruna çevrilir. Gerçeğe uygun değerde ölçülen bütün parasal ve parasal olmayan maddeler bilahare her raporlama gününde yeniden çevrilir. Yüksek enflasyona tabi olan kurumlar mali raporlamaları raporlama döneminin sonunda fiyat seviyesine göre belirtmeleri gerekir. Raporlama döneminden sonraki olaylar a) Raporlama döneminden (bilanço tarihinden) sonraki düzeltme gerektiren olaylar; ( raporlama dönemi sonu (bilanço tarihi) itibarıyla ilgili olayların var olduğuna ilişkin kanıtları gösteren koşulların bulunduğu durumlar) ve b) Raporlama döneminden (bilanço tarihinden) sonra düzeltme gerektirmeyen olaylar; (ilgili olayların raporlama döneminden (bilanço tarihinden) sonra ortaya çıktığını gösteren koşulların bulunduğu durumlar) olarak ikiye ayrılır. Düzeltme gerektirmeyen hususlar ile ilgili dipnotlarda açıklama verilir. Dipnor açıklamaları ilişkin tarafların mevcudiyetine ve bu taraflarla olan işlem ve bakiyelere dikkat çeker. 34 Uzmanlaşmış aktiviteler Üç farklı uzmanlık konusu faaliyet için yol gösterilmektedir: tarım, madencilik ve servis imtiyazları. 35 KOBİ LER için UFRS YE geçiş Kapsamlı UFRS Ye göre zorunlu ve seçimli muafiyetler bu standardı ilk uygulayacak kurumlara önemli kolaylıklar sağlayacaktır. 12

VI. Çözüm Ortaklığı Platformu

VI. Çözüm Ortaklığı Platformu VI Çözüm Ortaklığı Platformu Geleceği Hazırlayan Bir Düzenleme: Yeni TTK Tasarısı ve UFRS Uyumlu KOBĐ Muhasebe Standartları Aralık 2007 Burak Özpoyraz, Ortak, Denetim Hizmetleri PwC Slide 2 KAPSAMLI UFRS

Detaylı

2005 e Doğru Uluslararası Finansal Raporlama Standartları

2005 e Doğru Uluslararası Finansal Raporlama Standartları 2005 e Doğru Uluslararası Finansal PwC Raporlama Standartları Program UFRS ilerleme projesi ( improvements project ) Yeni standartlar (UFRS 1,2,3,4,5) UMS 32, UMS 36, UMS 38 ve UMS 39 daki değişiklikler

Detaylı

TMS - 29 YÜKSEK ENFLASYONLU EKONOMİLERDE FİNANSAL RAPORLAMA

TMS - 29 YÜKSEK ENFLASYONLU EKONOMİLERDE FİNANSAL RAPORLAMA YÜKSEK ENFLASYONLU EKONOMİLERDE FİNANSAL RAPORLAMA GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama Standardı 31/12/2005 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri

Detaylı

TMS 29 YÜKSEK ENFLASYONLU EKONOMİLERDE FİNANSAL RAPORLAMA. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ

TMS 29 YÜKSEK ENFLASYONLU EKONOMİLERDE FİNANSAL RAPORLAMA. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 29 YÜKSEK ENFLASYONLU EKONOMİLERDE FİNANSAL RAPORLAMA GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama Standardı 31/12/2005 tarihinden sonra başlayan hesap

Detaylı

ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor 216 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 1 Ocak 3 Haziran 216 ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal tablolar Bağımsız

Detaylı

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31 Aralık 2016 Konsolide Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması

Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması UFRS 1 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) UFRS 1.20A UFRS 1.25B Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması Kontrol listesinin bu kısmı, bir işletmenin

Detaylı

Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim

Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Detaylı

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Sunum Para Birimi

Detaylı

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31.12.2016 FİNANSAL RAPORLAR VE DİPNOT

Detaylı

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜPRAŞTÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2009 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO. Dipnot Referansları.

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2009 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO. Dipnot Referansları. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR Dipnot Referansları Dönen Varlıklar 145.295.381 119.421.368 Nakit ve nakit benzerleri 6 116.183.344 86.203.958 Finansal yatırımlar

Detaylı

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 30.06.2016 Finansal Tablolar Bağımsız

Detaylı

Tüm işletmeler UMS 7 kapsamında, UFRS lere göre hazırlanan mali tablolarının bir parçası olarak nakit akım tablosu hazırlamak zorundadırlar.

Tüm işletmeler UMS 7 kapsamında, UFRS lere göre hazırlanan mali tablolarının bir parçası olarak nakit akım tablosu hazırlamak zorundadırlar. UMS 7 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) Nakit Akım Tablosu Kontrol listesinin bu kısmı nakit akım tablosunun nasıl hazırlaması gerektiğini açıklayan UMS 7 ye yöneliktir.

Detaylı

KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Denetim

Detaylı

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 Tarihleri İtibariyle Finansal Durum Tabloları Dipnot Referansları 31.12.2014 31.12.2013 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 189.204.447 171.427.777 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 39.215

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu

Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu m. 2015 2014 2013 Faiz ve benzeri gelirler 25,967 25,001 25,601 Faiz giderleri 10,086 10,729 10,767 Net faiz geliri 15,881 14,272 14,834 Kredi zararı karşılıkları

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 1 OCAK 30 HAZİRAN 2016 ARA

Detaylı

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜPRAŞTÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. Finansal Rapor 2017-1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 1 ocak - 31 mart 2017 ara hesap dönemine ait özet konsolide

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu

Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ref. Sermaye Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları Hisse Senedi İhraç Primi kardan ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar

Detaylı

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü

Detaylı

Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim

Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Finansal Durum Tablosu

Detaylı

İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 VARLIKLAR

İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 VARLIKLAR Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilanço VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31 Aralık Dönen Varlıklar 147.230.613 145.295.381 Nakit ve nakit benzerleri 6 123.560.598 116.183.344 Finansal yatırımlar

Detaylı

Finansal Rapor. Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

Finansal Rapor. Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU UYUM GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. Finansal Rapor 216-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 3.6.216 Mali Tablo ve Dipnotları Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

AÇIKLAMA VE ÖRNEKLERLE KOBİ TFRS UYGULAMASI İÇİNDEKİLER

AÇIKLAMA VE ÖRNEKLERLE KOBİ TFRS UYGULAMASI İÇİNDEKİLER AÇIKLAMA VE ÖRNEKLERLE KOBİ TFRS UYGULAMASI İÇİNDEKİLER 1. KOBİLER İÇİN TFRS... 1 1.1. KOBİ UFRS ve KOBİ UFRS'nin Oluşum Süreci... 1 1.2. KOBİ UFRS'nin Amacı... 4 1.3. KOBİ TFRS'nin Ortaya Çıkışı ve Gelişim

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş)

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu(denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) m. 31 Mart 2012 31 Mart 2011 Faiz ve benzeri gelirler 8,375 8,369 Faiz giderleri 4,182 4,202 Net faiz geliri 4,193 4,167 Kredi

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş)

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Sona eren 3 aylık dönem m. 31-Mar-16 31-Mar-15 Faiz ve benzeri gelirler Faiz giderleri 6,032 6,457-2,108-2,247 Net faiz geliri 3,924 4,210 Kredi zararı karşılıkları

Detaylı

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş. Finansal Rapor 2016 3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 30.09.2016 Finansal Tablo ve Dipnotları Finansal Durum

Detaylı

TMS 27 BİREYSEL FİNANSAL TABLOLAR

TMS 27 BİREYSEL FİNANSAL TABLOLAR TMS 27 BİREYSEL FİNANSAL TABLOLAR GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 27 Bireysel Finansal Tablolar Standardı 31/12/2012 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için uygulanmak üzere ilk olarak 28/10/2011

Detaylı

YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 30.06.2016 ara dönem finansal

Detaylı

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Raporlar Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu

Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu m. Dipnotlar 2011 2010 2009 Faiz ve benzeri gelirler 6 34,878 28,779 26,953 Faiz giderleri 6 17,433 13,196 14,494 Net faiz geliri 6 17,445 15,583 12,459

Detaylı

ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

KUR DEĞİŞİMİNİN ETKİLERİ. Bülent KAYIKÇI

KUR DEĞİŞİMİNİN ETKİLERİ. Bülent KAYIKÇI KUR DEĞİŞİMİNİN ETKİLERİ Bülent KAYIKÇI Standart, yabancı para cinsinden işlemlerin ve yurtdışındaki işletmelerin finansal tablolara nasıl dahil edileceğini ve finansal tablolarda kullanılan para birimine

Detaylı

FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 2016 2.Çeyrek Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

SODA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

SODA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU SODA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama SODA SANAYİİ A.Ş. EYLÜL 2016 MALİ TABLOLAR VE DİPNOAR Finansal Durum Tablosu

Detaylı

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 30.06.2016 Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilançolar CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim

Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Detaylı

Kontrol listesinin bu kısmı gelir vergilerinin muhasebeleştirilmesini düzenleyen UMS 12 ye yöneliktir.

Kontrol listesinin bu kısmı gelir vergilerinin muhasebeleştirilmesini düzenleyen UMS 12 ye yöneliktir. UMS 12 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) Gelir Vergisi Kontrol listesinin bu kısmı gelir vergilerinin muhasebeleştirilmesini düzenleyen UMS 12 ye yöneliktir. UMS 12, ertelenmiş

Detaylı

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden BİLANÇO XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden Cari Dönem Önceki Dönem Notlar 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.511.010 7.756.064 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6 804.012 4.228.916

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) KLBMO VARLIKLAR

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) KLBMO VARLIKLAR KLBMO BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) Geçmiş VARLIKLAR Geçmiş Dipnot Referansları 30.06.2009 31.12.2008 Dönen Varlıklar 28,839,659 28,730,807 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 4,148,637 2,181,600

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir) Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir) Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden Cari Dönem Önceki Dönem Bağımsız Denetimde Bağımsız Denetimden Dipnot Referansları 31.03.2015 31.12.2014 VARLIKLAR Dönen Varlıklar

Detaylı

YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama FİNANSAL TABLOLAR Finansal Durum Tablosu (Bilanço) 30.06.2016

Detaylı

İlişkili taraf tanımı ile bu standardın kapsamının ayrıntıları için UMS 24 standardına bakınız.

İlişkili taraf tanımı ile bu standardın kapsamının ayrıntıları için UMS 24 standardına bakınız. UMS 24 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) İlişkili Taraflar İle İlgili Açıklamalar Kontrol listesinin bu kısmı ilişkili taraflar ve söz konusu taraflarla olan işlemlerin

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş)

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu(denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) m. 31 Mart 2011 31 Mart 2010 Faiz ve benzeri gelirler 8,369 6,541 Faiz giderleri 4,202 2,870 Net faiz geliri 4,167 3,671 Kredi

Detaylı

qωêâáóéûçé=rcop ìóöìä~ã~ë¼=ó~óö¼åä~ş¼óçê

qωêâáóéûçé=rcop ìóöìä~ã~ë¼=ó~óö¼åä~ş¼óçê Deloitte Academy qωêâáóéûçé=rcop ìóöìä~ã~ë¼=ó~óö¼åä~ş¼óçê Siz hazır mısınız? aéåéíáãkséêöáka~å¼şã~åä¼âkhìêìãë~ä=cáå~åëã~åk kéçéå=rcopi=kéçéå=şáãçá\ Avrupa ve Asya kıtasında binlerce şirket 2005 yılında

Detaylı

ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 01/01/2016 30/06/2016 Dönemine ait Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilançolar Bağımsız Denetimden Geçmiş CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablolar Finansal Durum Tablosu (Bilanço) 31.12.2015

Detaylı

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2007) ( 31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 13.795 25.923 39.718 11.080 16.987

Detaylı

UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Durum Tablosu (Bilanço) 30.06.2016 31.12.2015

Detaylı

UFRS Bülten. 31 Mart 2016 Tarihli Finansal Tabloları Hazırlarken Dikkat Edilecek Yeni Standartlar, Değişiklikler ve Yorumlar

UFRS Bülten. 31 Mart 2016 Tarihli Finansal Tabloları Hazırlarken Dikkat Edilecek Yeni Standartlar, Değişiklikler ve Yorumlar www.pwc.com.tr UFRS Bülten 31 Mart 2016 Tarihli Finansal Tabloları Hazırlarken Dikkat Edilecek Yeni Standartlar, Değişiklikler ve Yorumlar Mart 2016 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Bülteni

Detaylı

İncelemeden Geçmiş. İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İncelemeden Geçmiş. İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 2011 Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilanço Bağımsız Denetimden Notlar 2011 31 Aralık VARLIKLAR Dönen Varlıklar 96.667.513 90.237.745 Nakit ve nakit benzerleri 5 77.834.622 73.198.883 Finansal yatırımlar

Detaylı

Finansal Raporlamaya Bir Bakış

Finansal Raporlamaya Bir Bakış Finansal Raporlamaya Bir Bakış www.pwc.com.tr 15. Çözüm Ortaklığı Platformu UFRS Dünyasındaki değişiklikler Harekete geç Finansal raporlamaya bir bakış Regülasyondaki gelişmeler ve diğer sıcak konular

Detaylı

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmemiş Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem Notlar 30.09.2013 31.12.2012

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

UFRS 16 Kiralama işlemleri

UFRS 16 Kiralama işlemleri Ocak 2017 UFRS 16 işlemleri Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (UMSK) tarafından Ocak 2016 da UFRS 16 İşlemleri standardı yayınlanmıştır. UMS 17 ve UMS 17 ile ilgili yorumların yerine geçecek olan

Detaylı

Bağımsız İncelemeden Geçmemiş. Denetimden Geçmiş Notlar 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR

Bağımsız İncelemeden Geçmemiş. Denetimden Geçmiş Notlar 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Özet Finansal Durum Tablosu (Bilanço) VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 Dönen Varlıklar 201.482.506 251.625.938 Nakit ve nakit benzerleri

Detaylı

KOMBASSAN HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

KOMBASSAN HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KOMBASSAN HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetimden Geçmiş 2016 yılı 2. 3 Aylık Finansal Tablolar Bağımsız

Detaylı

İnceleme Raporu. Deutsche Bank Aktiengesellschaft a, Frankfurt am Main

İnceleme Raporu. Deutsche Bank Aktiengesellschaft a, Frankfurt am Main İnceleme Raporu Deutsche Bank Aktiengesellschaft a, Frankfurt am Main Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main in, WpHG (Alman Menkul Kıymetler Ticareti Kanunu) Madde 37w Par. 3 uyarınca üç

Detaylı

NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO (TL)

NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO (TL) NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31.12.2011TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO (TL) Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem Finansal Tablo Türü Dönem 31/12/2011 31/12/2010 Raporlama Birimi TL TL V A

Detaylı

VARLIKLAR Dönen Varlıklar 10,844,336 3,671,355

VARLIKLAR Dönen Varlıklar 10,844,336 3,671,355 31 MART 2013 TARİHLİ BİLANÇO İncelemeden Denetim'den Dipnot Geçmemiş Geçmiş Referansları 31.03.2013 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 10,844,336 3,671,355 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 10,565,860 3,475,052

Detaylı

ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Denetim

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ 0 - FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 50.855.716 42.572.981 Nakit ve Nakit Benzerleri

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 Tarihleri İtibariyle Finansal Durum Tabloları Sınırlı Bağımsız Dipnot Geçmiş Geçmiş Referansları 31.12.2013 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 183.586.792 171.427.777 Nakit ve

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2011 Tarihleri İtibariyle Konsolide Finansal Durum Tabloları (Bilançolar) Bağımsız Denetim den Geçmiş Geçmiş 31.12.2012 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 209.417.001 164.268.072

Detaylı

NET TURİZM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

NET TURİZM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU NET TURİZM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları ekte "pdf" dosya olarak

Detaylı

ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. / CEMAS, 2015/3 Aylık [] 08.05.2015 18:21:35 Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. / CEMAS, 2015/3 Aylık [] 08.05.2015 18:21:35 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. / CEMAS, 2015/3 Aylık [] 08.05.2015 18:21:35 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) 1 RIZA KUTLU IŞIK YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. 08.05.2015 18:17:45 Finansal Durum

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu. Özsermaye Değişim Tablosu. Raporlama Birimi

Özsermaye Değişim Tablosu. Özsermaye Değişim Tablosu. Raporlama Birimi Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ödenmiş Sermaye Dipnot:27 Sermaye Düzeltmesi Farkları Dipnot:27 Hisse Senedi İhraç Primi Dipnot:27

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31 Aralık Aralık Bağımsız Denetimden Geçmiş VARLIKLAR

Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31 Aralık Aralık Bağımsız Denetimden Geçmiş VARLIKLAR 31 Aralık 2012 Tarihi İtibarıyla Finansal Durum Tablosu VARLIKLAR Notlar 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 Dönen Varlıklar 240.045.239 134.570.092 Nakit ve nakit benzerleri 5 85.194.100 106.690.380 Finansal

Detaylı

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Brisa 2016 2.Dönem Finansal Tablolar

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 Tarihleri İtibariyle Konsolide Finansal Durum Tabloları (Bilançolar) Bağımsız Denetim den ı Geçmiş Geçmiş 31.12.2010 31.12.2009 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 171.350.532 174.909.288

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 Tarihleri İtibariyle Konsolide Finansal Durum Tabloları Sınıflandırılmış) Referansları 31.12.2013 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 171.427.777 209.417.001 Nakit ve

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 1 31 MART 2017 ve 31 ARALIK 2016 TARİHLİ ÖZET KONSOLİDE BİLANÇOLAR (Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) Dipnot Referansları 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 VARLIKLAR Dönen

Detaylı

Finansal Araçlar. UMS 39 Jale Akkaş. 12 Ekim, 2011. Grant Thornton Türkiye

Finansal Araçlar. UMS 39 Jale Akkaş. 12 Ekim, 2011. Grant Thornton Türkiye Finansal Araçlar UMS 39 Jale Akkaş 12 Ekim, 2011 Grant Thornton Türkiye 2011 Grant Thornton Türkiye.Tüm Tüm hakları saklıdır. UMS 39 Finansal Araçlar UMS 39 genel olarak finansal araçlar ile finansal nitelikte

Detaylı

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden BİLANÇO XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31.03.2013 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.536.376 1.551.638 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6 7.695 2.755 Finansal Yatırımlar

Detaylı

Tebliğ. İlişkili Taraf Açıklamalarına İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 24) Hakkında Tebliğ Sıra No: 17

Tebliğ. İlişkili Taraf Açıklamalarına İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 24) Hakkında Tebliğ Sıra No: 17 Tebliğ Türkiye Muhasebe Standartları Kurulundan: İlişkili Taraf Açıklamalarına İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 24) Hakkında Tebliğ Sıra No: 17 Amaç Madde 1- Bu Tebliğin amacı; ilişkili taraf açıklamalarına

Detaylı

FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2015 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

Dönem Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide Dönem 30.09.2015 31.12.2014 Raporlama Birimi TL TL

Dönem Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide Dönem 30.09.2015 31.12.2014 Raporlama Birimi TL TL ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. / CEMAS, 2015/9 Aylık [] 05.11.2015 17:53:58 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) 1 RIZA KUTLU IŞIK YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. 05.11.2015 16:47:37 Finansal Durum

Detaylı

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI HAKKINDA TEBLİĞLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (SIRA NO: 11) MADDE

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI HAKKINDA TEBLİĞLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (SIRA NO: 11) MADDE 17 Temmuz 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28710 TEBLİĞ Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI HAKKINDA TEBLİĞLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu. Özsermaye Değişim Tablosu

Özsermaye Değişim Tablosu. Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Dipnotlar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltmesi Farkları Hisse Senedi İhraç Primi Kardan Ayrılan

Detaylı

Konsolide ve Bireysel Mali Tablolar

Konsolide ve Bireysel Mali Tablolar Konsolide ve Bireysel Mali Tablolar UMS 27-28 UFRS 3 Jale Akkaş 12 Ekim, 2011 Grant Thornton Türkiye 2011 Grant Thornton Türkiye.Tüm Tüm hakları saklıdır. Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar Konsolide

Detaylı

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. DUYURU 2015/07

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. DUYURU 2015/07 07.01.2015 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. DUYURU 2015/07 Sayın Müşterimiz, Bağımsız denetim kapsamında olup T.M.S.(Türkiye Muhasebe Standarları) uygulamayan şirketlerce 1/1/2014

Detaylı

Kontrol listesinin bu kısmı gelir vergilerinin muhasebeleştirilmesini düzenleyen UMS 12 ye yöneliktir.

Kontrol listesinin bu kısmı gelir vergilerinin muhasebeleştirilmesini düzenleyen UMS 12 ye yöneliktir. UMS 12 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) Gelir Vergisi Kontrol listesinin bu kısmı gelir vergilerinin muhasebeleştirilmesini düzenleyen UMS 12 ye yöneliktir. UMS 12, ertelenmiş

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

Taslak Yerel Finansal Raporlama Çerçevesi

Taslak Yerel Finansal Raporlama Çerçevesi www.pwc.com Taslak Yerel Finansal Raporlama Çerçevesi Dijital dönüşümü anlamak Giriş Kimler uygulayacak? Borsaya kote olmayan, bağımsız denetime tabi olup, Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) uygulamayan

Detaylı

78.352.528 Diğer dönen varlıklar 16 16.381.898 9.804.221

78.352.528 Diğer dönen varlıklar 16 16.381.898 9.804.221 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Finansal Durum Tablosu (Bilanço) VARLIKLAR Notlar 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 Dönen Varlıklar 251.625.938 233.029.758 Nakit ve nakit benzerleri 5 123.909.277 101.043.123

Detaylı

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL)

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Dipnot 30.09.2007 31.12.2006 I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 686.426 548.065 1- Kasa 1.119 772 2- Alınan Çekler 0 0 3- Bankalar 685.307 547.293 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

İlişikteki dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2010 ve 31 ARALIK 2009 TARİHLERİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOLARI (BİLANÇOLAR) Denetim de n Denetim den ı Geçmemiş Geçmiş 31.03.2010 31.12.2009 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 174.443.959

Detaylı

SELKİM SELÜLOZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

SELKİM SELÜLOZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SELKİM SELÜLOZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Dipnot Cari Dönem Referansları Önceki Dönem Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Dönem 31.12.2012 31.12.2011 Raporlama Birimi TL TL V A R

Detaylı