KONGRE SONUÇ RAPORU Mayıs 2013 İstanbul/TÜRKİYE Uluslararası Ġstanbul Akıllı ġebekeler Kongre ve Sergisi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KONGRE SONUÇ RAPORU. 9-10 Mayıs 2013 İstanbul/TÜRKİYE www.icsgistanbul.com. Uluslararası Ġstanbul Akıllı ġebekeler Kongre ve Sergisi"

Transkript

1 1 KONGRE Uluslararası Ġstanbul Akıllı ġebekeler Kongre ve Sergisi 9-10 Mayıs / Green Park Pendik Hotel & Convention Center 9-10 Mayıs /TÜRKİYE

2 2 İÇİNDEKİLER Kapak... 1 İçerik... 2 Basın Bülteni... 3 Önemli Veriler... 8 Etkinlikler... 9 Konu Başlıkları Katılımcı Profilleri Katılımcı Görüşleri Kongreden Sağlanan Kazanımlar Kongreyi Destekleyen Kuruluşlar Kongreyi Destekleyen Dernekler Stand kuran Firmalar Kongre Sponsorları Teşekkür... 30

3 3 BASIN BÜLTENİ BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANLIĞINCA DÜZENLENEN ULUSLARARASI ĠSTANBUL AKILLI ġebekeler KONGRE VE SERGĠSĠ 9-10 MAYIS TARĠHLERĠNDE ĠSTANBUL DA BAġBAKAN RECEP TAYYĠP ERDOĞAN IN KATILIMIYLA GERÇEKLEġTĠRĠLDĠ. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nca 9-10 Mayıs tarihlerinde Ġstanbul da düzenlenen Uluslararası Ġstanbul Akıllı ġebekeler Kongre ve Sergisi ne ( ) yerli ve yabancı 1200 ün üzerinde katılım sağlandı. Ġki gün süren Kongrede birbirinden önemli oturumlar yapıldı ve sonuçta geniģ kapsamlı bir panel düzenlendi. Büyük ilgi gören Kongreye; kamu kurumları, elektrik, su ve gaz sayacı üretici ve ithalatçı firmaları, elektrik ve doğal gaz dağıtım Ģirketleri, organize sanayi bölgeleri, belediyeler, uygunluk değerlendirme kuruluģları, otomasyon firmaları, muayene deney ve kalibrasyon kuruluģları, Ar-Ge firmaları, enerji üretim/iletim/dağıtım firmaları, GSM operatörleri, yazılım firmaları ile ilgili sektör temsilcileri katılım sağlamıģtır. e katılan BaĢbakan Recep Tayyip Erdoğan, konferansta yaptığı konuģmada; Türkiye'nin artan enerji ihtiyacı ve buna karģılık dıģarıya ödenen kaynak düģünüldüğünde, kurulacak nükleer santraller ile adeta "sessiz devrim" gerçekleģtirileceğini bildirdi. Üçüncü Nükleer Santrali Biz ĠnĢa Edeceğiz Başbakan Erdoğan, Japonya Başbakanının ziyaretinde, çok önemli bir anlaşmaya imza atarak, Sinop'ta nükleer santral inşaatı için anlaşmaya varıldığını bildirdi. Bunun, ikinci nükleer enerji santrali anlaşması olduğunu belirten Erdoğan, Mersin Akkuyu'da kurulacak santralin de Rusya'nın yapacağını açıkladı. Sinop'a kurulacak santralde Türkiye'nin belirli bir payı bulunduğunu dile getiren Erdoğan, 3. santral inşasında, Türkiye'nin payının daha da artırılacağını kaydetti. Başbakan Erdoğan, "Belki de bu santrali kendimiz inşa edeceğiz. Mühendislerimizi bu noktada eğitmeye başladık, kendi kalifiye iş gücümüzü geleceğe hazırlama çalışmalarını başlattık" diye konuştu. Başbakan Erdoğan, nükleer santrallerin inşaatında 10 bin kişinin çalışacağını belirterek, santrallerde 450'si mühendis olmak üzere 2 bin kişinin istihdam edileceğini söyledi. Santrallerin bulunduğu illerin daha da canlanacağını ve büyüyeceğini ifade eden Erdoğan, Türkiye'nin dünyanın 10 büyük ekonomisinden biri olma yolundaki 2023 hedefinin, nükleer santrallerle daha da gerçekçi bir hal alacağını kaydetti.

4 4 BASIN BÜLTENİ Enerjinin Verimli Kullanımı Başbakan Erdoğan, dünyada bilim ve teknolojide ulaşılan seviyenin, tam anlamıyla insanlığın hayrı için kullanılmadığını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü: "İşte böyle bir dünyada, enerjinin paylaşımına, israfın önüne geçilebilmesine, enerji arz güvenliğinin tesis edilmesine yönelik çabaları çok önemli buluyoruz. Çocuklarımız, torunlarımız için, insanlığın ve dünyanın geleceği için, enerjiden ziyade enerjinin verimli kullanımına dikkat etmek durumundayız. Bunun yanında, temiz, tehdit içermeyen, çevre dostu enerji kaynaklarına daha fazla yönelmek zorundayız. Başbakan Erdoğan, Türkiye'nin, enerji üretiminde önemli mesafe kat ederken, enerji iletiminde de kilit bir ülke konumuna yükseldiğini vurgulayarak, Ceyhan'ın, dünyanın en önemli enerji limanlarından biri konumuna geldiğini, artık Ceyhan'a "Enerji Havzası" denilebileceğini belirtti. Enerji Politikaları Dünya Siyasetini Belirliyor Başbakan Erdoğan, enerji politikalarının dünya siyasetinde önemli bir rol oynadığını vurgulayarak şunları söyledi: "Hukukun üstünlüğünün değil, üstünlerin hukukunun egemen olduğu bir zaman diliminden geçiyoruz. Enerji; kullanılan ülkelerde refaha, huzura, demokrasiye hizmet ederken geldiği ülkelerde baskının, zulmün gerekçesi olabiliyor. Günümüzde bunun açıkça yaşandığını görüyoruz. Bu konudaki bedelleri yüzbinlerce insanın ölümüyle ödüyoruz. Bunun önüne geçmek mümkün değil. Kapitalizmin acımasız uygulamalarını görüyor, şahit oluyoruz. Eşitsizlik ve adaletsizliğin gelecekte yaşanabilir bir dünyayı yok ettiğine tanık oluyoruz. Fosil yakıtların tükendiği bir dünyayı düşünmek çok zor. Bu dünya aslında hepimize yeter. Enerji kaynakları herkese yeter. Yeter ki birbirimize yaklaşımda adil olalım." Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün; Uluslararası Ġstanbul Akıllı ġebekeler Kongre ve Sergisi'nin açılıģında, günümüz dünyasının, teknolojik geliģmelerin de etkisiyle çok büyük bir hızla değiģip dönüģtüğünü, bu değiģim ve dönüģümde yeni dönemin ihtiyaçlarını iyi analiz edemeyen ülkelerin, firmaların ve hatta Ģahısların birçok problemle karģı karģıya kalacağının aģikâr olduğunu ifade etti. Özellikle Türkiye gibi büyük hedefleri olan bir ülkenin, teknolojik değiģimin etkilerine maruz kalan bir ülke değil, değiģimi yöneten ülkeler arasında olması gerektiğini vurgulayan Ergün, yeniliklerin bizzat kaynağı olmanın, dünyada yaģanan geliģmeleri kendine adapte edebilme becerisinden çok daha büyük bir değer taģıdığına iģaret etti.

5 5 BASIN BÜLTENİ Enerjideki Kayıp Ve Kaçak Akıllı ġebeke Ġle Önlenecek Bakan Ergün, gelinen bu noktada, yazılım, bilişim ve elektronik gibi alanlarda yaşanan gelişmeleri, şebeke sistemlerine enjekte etme ve hatta yeni şebekeler oluşturulması ihtiyacının ortaya çıktığını kaydetti. Özellikle gelişmiş ülkelerin akıllı şebekeler üzerinde kafa yorduğu, birçok firmanın bu konuya önemli Ar-Ge bütçeleri ayırdığı bir dönem yaşandığına değinen Ergün, gelecek yıllara damga vuracak böyle bir konuda, Türkiye'de bir kongre gerçekleştirmelerini bu açıdan son derece önemli bulduğunu, bu kongrenin, Türkiye'nin artık böyle önemli konularda proaktif bir ülke olduğunu gösterdiğini söyledi. Ergün, enerji arzının güvenliğini sağlamak adına gerçekten çok değerli ve önemli çalışmalar yapıldığını, ancak enerji arzı kadar, üretilen enerjinin ne kadar verimli kullanıldığı hususunun da önemine işaret etti. Nihat Ergün, şöyle devam etti: "Ne yazık ki Türkiye'de ürettiğimiz elektriğin çok önemli bir kısmı iletim ve dağıtım hatlarında kaybolmaktadır. Benzer şekilde su idareleri ve doğal gaz dağıtım şirketleri de kayıp-kaçakla mücadele içindedir. Mesela 2010 yılında, içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılamak üzere kaynaktan temin edilen suyun yaklaşık % 46'sı, çeşitli sebeplerden dolayı nihai kullanıcıya ulaşamadan dağıtım sisteminde kaybolduğu bilinmektedir. Ülkemizde yaklaşık olarak 70 milyon su ve elektrik abonesi ile 10 milyon doğal gaz abonesi bulunmaktadır. Bu abonelerde kullanılan sayaçlarda yıllık yaklaşık 100 milyar liralık ölçüm yapılmaktadır. Bu rakamlar, akıllı şebekelere geçişin ülkemize çok ciddi ekonomik kazanımları olacağını göstermektedir." Siber Güvenlik Sistemleri Kuruyoruz Şebekeler ne kadar akıllı hale getirilirse siber saldırılara da o kadar açık hale geldiğine işaret eden Ergün, dolayısıyla siber güvenlik çalışmalarıyla, siber saldırılara karşı alınacak tedbirlerle akıllı şebekeleri birlikte mütalaa etmek gerektiğini vurguladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın ev sahipliğinde düzenlenen, Uluslararası Ġstanbul Akıllı ġebekeler Kongre ve Sergisi'nin açılıģında, haziran ayının sonunda elektrik dağıtım hizmetlerinin özelleģtirmesinin bitirilmiģ olacağını söyledi. Elektrik Dağıtım Hizmetlerinin ÖzelleĢtirilmesi Tamamlanacak Türkiye'de doğal gaz ve elektrik iletim ve dağıtım hatlarının ciddi bir büyüklüğe ulaştığına işaret eden Bakan Yıldız, vatandaşa bu hizmetlerin iyi bir şekilde verilebilmesi için tüm

6 6 BASIN BÜLTENİ yapının doğru yönetilmesi gerektiğini vurguladı. Elektrik dağıtım hizmetleri özelleştikçe hizmet kalitesinin artacağına inandığını ifade eden Yıldız, şunları kaydetti: Haftalık ve günlük meteorolojik verilerin bir sonraki hafta ne kadar enerji üreteceğini gösteren bir simülasyon projesi yaptıklarını anlatan Yıldız, akıllı şebekeler vasıtası ile bu çalışmada yanılma paylarının yaklaşık yüzde 3'ler civarında olduğunu söyledi. Yıldız, şu anda yaşlarında tesisler bulunduğunu, bunların akıllı şebekelerle yenilenmesinin, Türkiye'nin dünyanın en modern dağıtım hizmetlerinden birine sahip olmasını sağlayacağını da sözlerine ekledi. Konuşmalar tamamlandıktan sonra Kongre kapsamında düzenlenen Akıllı Şebekeler sergisinin açılışı Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilmiştir. İki gün süren kongrede: Düzenleyici Perspektifinden Akıllı Sistemler Akıllı Şebekelerde Telekomünikasyon Sistemlerinin Önemi Neden Akıllı Şebekeler Akıllı Şebekelere Geçişte Karşılaşılabilecek İdari ve Teknik Engeller, Sorunlar ve Çözüm Önerileri Avrupa da Akıllı Sayaç Sistemine Geçişte Edinilen Tecrübeler Akıllı Şebekelerde Örnek Uygulamalar Dağıtım Şebekelerinde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Entegrasyonunda Akıllı Şebekelerin Rolü Geçiş Teknolojileri: Akıllı Şebeke Hizmetlerine ve Akıllı Sayaç Uygulamalarına Işık Tutmak Akıllı Şebekelere Giden Yol Hindistan da Akıllı Şebeke Uygulamaları Sayaçlar ve Akıllı Şebeke Uygulamaları Ülkemizde Akıllı Şebekelerin Geleceği ve Farklı Bir Bakış DOSAB Scada ve Sayaç Otomasyon Sistemleri Türkiye de Smart Meter Uygulamaları Yeni Gelişmekte Olan Elektronik Sayaç Teknolojileri ve Türkiye deki İlerlemesi Türkiye de Elektrik Sayaçları Mevcut Durumu ve Yeni Nesil Akıllı Sayaçlara Bakış Akıllı Şebekelerde Örnek Uygulamalar Piyasa Serbestleşmesinde Akıllı Şebekelerin Rolü AKSA Akıllı Şebeke Çözümleri Akıllı Şebekelerde Örnek Uygulamalar Akıllı Elektrik Şebekeleri: Elektrik Dağıtımında CBS (GIS) Uygulaması-KCETAİ Modeli Akıllı Şebekeler ICT Uygulamalarında Huawei Strateji ve Çözümleri Su Miktarı Ölçüm Sistemleri Elektronik Akıllı Su Sayaçları ve Sistemleri Akıllı Şebekede İletişim Teknolojileri ve Sayaçlar Su Yönetiminde Kayıp Kaçakların Düşürülmesi ve Uzaktan Okumalı Sayaçlar Akıllı Şebekelerde Örnek Uygulamalar Türkiye Elektrik İletim ve Akıllı Şebeke Uygulamaları

7 7 BASIN BÜLTENİ Enerji Verimliliğinde Akıllı Şebekelerin Rolü ve Dünyadan Örnek Uygulamalar Dağıtım Şirketlerinde Varlık Yönetimi nin Önemi Akıllı Sayaç Uygulamalarında Fortum Çözümü (Finlandiya) Enerji Verimliliğinde Akıllı Şebekelerin Rolü Enerji Ağları İçin Yenilikler Doğal Gaz İletim ve Dağıtım Sistemlerinde Güvenli Ölçüm Altyapısının Kurulması ve Önemi Doğal Gaz Akıllı Şebeke Uygulamaları ve Sayaç Kalibrasyon Kazanımları Termal Kütlesel Ölçüm Teknolojisi-Aerius Gaz Sayacı Yeni Teknolojiler ve Örnek Uygulamalar Akıllı Şebekelerde Gaz Sayaçları Akıllı Şebeke Uygulamalarının Doğal Gaz İşletmeciliğine Katkıları konularında sunum yapılmış ve 2 gün boyunca süren görüşmelerin sonucunda bir panel düzenlenerek görüşler paylaşılmıştır. Kongre; Turkcell, Vodafone ve TRT nin ana sponsorluğunda; UGETAM, İGDAŞ, Accenture, Atos, ECA, Elster, Baylan, General Electric, Huawei, Makel, Oracle, Siemens, VHS, Diehl Metering, Elektromed, Entes, IBM, Köhler, Landis Gyr, Luna, Schneider Electric, Viko, Alcatel-Lucent, Netaş, Pfiffner firmalarının desteğiyle gerçekleştirilmiştir. Büyük ilgi gören Kongrenin 2014 yılı Mayıs ayında 2. si düzenlenecektir.

8 8 ÖNEMLİ VERİLER KONGRE TARİHLERİ 9-10 Mayıs KONGRE YERİ Green Park Pendik Hotel & Convention Center TOPLAM ALAN 2500 m 2 KATILIMCI SAYISI ~1500 kişi

9 9 ETKİNLİKLER Etkinlik Tarih & Saat Açılış Perşembe 10:00-11:30 1. Oturum Perşembe 13:30-16:10 2. Oturum Perşembe 16:40-18:25 3. Oturum Perşembe 18:55-20:45 4. Oturum Cuma 09:00-10:50 5. Oturum Cuma 11:20-12:50 6. Oturum Cuma 14:30-16:15 7. Oturum Cuma 16:45-18:10 Panel Cuma 18:10-19:40

10 10 KONU BAŞLIKLARI 1.OTURUM 2.OTURUM DÜZENLEYİCİ PERSPEKTİFİNDN AKILLI SİSTEMLER AKILLI ŞEBEKELERDE TELEKOMÜNİKASYON SİSTEMLERİNİN ÖNEMİ DAĞITIM ŞEBEKELERİNDE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ ENTEGRASYONUNDA AKILLI ŞEBEKELERİN ROLÜ GEÇİŞ TEKNOLOJİLERİ: AKILLI ŞEBEKE HİZMETLERİNE VE AKILLI SAYAÇ UYGULAMALARINA IŞIK TUTMAK NEDEN AKILLI ŞEBEKELER AKILLI ŞEBEKELERE GİDEN YOL AKILLI ŞEBEKELERE GEÇİŞTE KARŞILAŞILACAK İDARİ VE TEKNİK SORUNLAR, SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. HİNDİSTAN DA AKILLI ŞEBEKE UYGULAMALARI AVRUPA' DA AKILLI SAYAÇ SİSTEMİNE GEÇİŞTE ELDE EDİNİLEN TECRÜBELER AKILLI ŞEBEKELERDE ÖRNEK UYGULAMALAR

11 11 KONU BAŞLIKLARI 3.OTURUM 4.OTURUM SAYAÇLAR VE AKILLI ŞEBEKE UYGULAMALARI AKILLI ŞEBEKELERDE ÖRNEK UYGULAMALAR ÜLKEMİZDE AKILLI ŞEBEKELERİN GELECEĞİ VE FARKLI BİR BAKIŞ PİYASA SERBESTLEŞMESİNDE AKILLI ŞEBEKELERİN ROLÜ DOSAB SCADA VE SAYAÇ OTOMASYON SİSTEMLERİ AKSA AKILLI ŞEBEKE ÇÖZÜMLERİ TÜRKİYE DE SMART METER UYGULAMALARI YENİ GELİŞMEKTE OLAN ELEKTRONİK SAYAÇ TEKNOLOJİLERİ VE TÜRKİYE DEKİ İLERLEMESİ AKILLI ELEKTRİK ŞEBEKELERİ: ELEKTRİK DAĞITIMINDA CBS (GIS) UYGULAMASI-KCETAŞ MODELİ AKILLI ŞEBEKELER ICT UYGULAMALARINDA HUAWEİ STRATEJİ VE ÇÖZÜMLERİ TÜRKİYE DE ELEKTRİK SAYAÇLARI MEVCUT DURUMU VE YENİ NESİL AKILLI SAYAÇLARA BAKIŞ

12 12 KONU BAŞLIKLARI 5.OTURUM 6.OTURUM SU MİKTARI ÖLÇÜM SİSTEMLERİ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM VE AKILLI ŞEBEKE UYGULAMALARI ELEKTRONİK AKILLI SU SAYAÇLARI VE SİSTEMLERİ ENERJİ VERİMLİLİĞİNDE AKILLI ŞEBEKELERİN ROLÜ VE DÜNYADAN ÖRNEK UYGULAMALAR AKILLI ŞEBEKEDE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAYAÇLAR DAĞITIM ŞİRKETLERİNDE VARLIK YÖNETİMİ NİN ÖNEMİ SU YÖNETİMİNDE KAYIP KAÇAKLARIN DÜŞÜRÜLMESİ VE UZAKTAN OKUMALI SAYAÇLAR AKILLI SAYAÇ UYGULAMALARINDA FORTUM ÇÖZÜMÜ (FİNLANDİYA) AKILLI ŞEBEKELERDE ÖRNEK UYGULAMALAR ENERJİ VERİMLİLİĞİNDE AKILLI ŞEBEKELERİN ROLÜ ENERJİ AĞLARI İÇİN YENİLİKLER

13 13 KONU BAŞLIKLARI 7.OTURUM DOĞAL GAZ İLETİM VE DAĞITIM SİSTEMLERİNDE GÜVENLİ ÖLÇÜM ALTYAPISININ KURULMASI VE ÖNEMİ DOĞAL GAZ AKILLI ŞEBEKE UYGULAMALARI VE SAYAÇ KALİBRASYON KAZANIMLARI YENİ TEKNOLOJİLER VE ÖRNEK UYGULAMALAR AKILLI ŞEBEKELERDE GAZ SAYAÇLARI AKILLI ŞEBEKE UYGULAMALARININ DOĞAL GAZ İŞLETMECİLİĞİNE KATKILARI AKILLI ŞEBEKELERDE ÖRNEK UYGULAMALAR

14 14 KATILIMCI PROFİLİ Uluslararası Akıllı Şebekeler Kongre ve Sergisine ( ), kamu kurumları, uluslararası metroloji ve standardizasyon kuruluşları, uluslararası akıllı şebeke dernekleri, elektrik, su ve gaz sayacı üretici ve ithalatçı firmaları, elektrik ve doğal gaz dağıtım şirketleri, organize sanayi bölgeleri, belediyeler, uygunluk değerlendirme kuruluşları, otomasyon firmaları, muayene, deney ve kalibrasyon kuruluşları, Ar-Ge firmaları, enerji üretim/iletim/dağıtım firmaları, GSM Üretim/iletim/dağıtım firmaları, GSM operatörleri, akıllı bina firmaları, yazılım firmaları ile ilgili sektör temsilcilerinden oluşan bir katılım sağlanmıştır. e firma ve kurum bazlı, ülkemiz genelinde faaliyet gösteren 153 organize sanayi bölgesinden 97 si, 81 il belediyesinden 55 i, 28 ilçe belediyesi, Elektrik ve gaz dağıtım firmalarının 37 si, 10 kamu kurumu ve 34 tane özel firma katılım sağlamıştır. Ayrıca bu kongreye yurtdışından 11 ülke ve bu ülkelerden gelen 110 kişi katılım sağlamıştır.

15 15 KATILIMCI PROFİLİ

16 16 KATILIMCI PROFİLİ Sektörel Bazlı Katılımcı Profili 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

17 17 KATILIMCI PROFİLİ Gürcistan Ekibi Yurt DıĢından Katılan Ülkeler -Amerika Birleşik Devletleri -Almanya -Azerbaycan -Avusturya -Çin -Fransa -Hindistan -İngiltere -İspanya -Mısır -Romanya - Gürcistan

18 18 KATILIMCI GÖRÜŞLERİ Katılımcı Memnuniyet Anketi %80 Çok İyi %15 İyi %5 Fena Değil Bazı Katılımcı Görüşleri Önder GÜLER VODAFONE Türkiye Kurumsal Satış ve Çözüm Direktörü : - Enerji, üretim, dağıtımı tüketimi ile ilgili hemen hemen tüm paydaşların bir araya geldiği geriye değil ileriye bakarak birçok konuyu masaya yatırıp koştuğumuz Uluslararası Akıllı Şebekeler Kongresi bana öyle geliyor ki bundan birkaç yıl sonra geriye baktığımızda bir milat olarak hatırlanacaktır. Çünkü konu Türkiye için çok öncelikli.

19 19 KATILIMCI GÖRÜŞLERİ Cem AKAY GE Dijital Enerji Grubu Yazılım İşler Satış Müdürü : - Kongreye katılmaktan büyük memnuniyet duymaktayız. Bütün sektör öncülerinin katıldığı, başbakan ve bakanlarımızın bu kadar ilgi gösterdiği bu konferansın Türk sektörünün geleceği açısından büyük önem arz ettiğini düşünmekteyim. Bir sonraki yıllarda artan ilgi ile devam edeceğini düşünüyorum. Burada emeği geçen tüm sanayi bakanlığı yetkililerine teşekkür ederim. Salih TÜREDĠ VHS Elektronik Genel Müdürü : - Ülkemizde akıllı şebekelerin giderek yaygınlaşmaya başladığı bu günlerde gerek elektrik gerekse doğal gaz sektöründe çözümlere katkıda bulunmaktan ve bu kongrede bulunmaktan mutluluk duyuyoruz. Kongreyi çok verimli, faydalı ve sektöre yön vermesi açısından son derece önemli buluyoruz. Yurt dışından da katılımın bu kadar fazla olması bizi çok mutlu etti. Gerek sanayi gerek enerji bakanlığına böyle faydalı bir organizasyondan dolayı teşekkürü bir borç biliriz. Ari TOROSOĞLU KOHLER Elektrik sayaçları Teknik Müdürü : - Başta Sanayi Bakanlığına ve kongrede emeği geçen herkese firma olarak kendimizi ifade etmemiz için böyle bir platform sağladıkları için çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki dönemlerde de bu takım kongrelerin yapılması bizim için önemli. Hasan Ali PAZAR Siemens Akıllı Şebekeler Direktörü : - Akıllı şebekelerin ülkemiz adına da önemli bir atılım ve gelişim sağlayacağını umut ediyorum. Bu kongreyi düzenleyenlere, bundan sonra düzenleyecek kuruluşa başarılar diliyorum. Bakanlığın da buradaki katkısı yadsınamaz. Gerçekten bizi pazarda ileri seviyelere taşıyacağını umut ediyorum.

20 20 KATILIMCI GÖRÜŞLERİ Scott FLATTERS Taran Sayaç & Landis + GYR - It was a great opportunity to visit Turkey and see the growth of smart metering in the Turkish market. We ve found the Show very proffessionally managed and look forward to making a lot of bussiness relationships with Turkish customers. It s been a great opportunity to release good products into the market for both electricity and smart gas metering. Hasan Ali PAZAR Siemens Akıllı Şebekeler Direktörü : - Kongrenin Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılması sektöre ve kongreye verilen önemi gösteriyor. Bu da sektöre hizmet sağlamakta olan kuruluşlar olarak çok mutlu etti. Bu kongreyi düzenleyenlere ve devamını getirecek olanlara çok teşekkür ediyorum. SavaĢ ERUZUN Netaş Enerji Sistemleri Müdürü : - Bu tarz etkinliklerin Türkiye de daha fazla yapılmasını istiyoruz. Sektör açısından çok başarılı bir etkinlik oldu. Katkılarından dolayı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına teşekkür ederiz.

21 21 KONGREDEN SAĞLANAN KAZANIMLAR Ülkemizin 2023 vizyonu çerçevesinde akıllı şebeke stratejisi belirlenmesinde ve yol haritası oluşturulmasında öncülük etmiştir. Tüm paydaşları bir araya getirerek akıllı şebeke konusundaki gelişmeler hakkında bilgi ve görüş alışverişinde bulunma imkânı sunmuştur. Firmalara kendi ürünlerini stant alanında tanıtma fırsatı vermiştir. Dünyada uygulanan akıllı şebeke projeleri hakkında bilgi sahibi olunmasını sağlayarak ülkemizde de benzer projelerin yapılması için fikir vermiştir. Akıllı şebeke sistemlerine geçişte karşılaşılabilecek problemlerin tartışılmasını ve çözüm önerileri getirilmesini sağlamıştır. Enerjideki kayıp ve kaçak oranını düşürmek için dağıtım şirketleri ve idarelere yol göstermiştir. Ülkemizdeki mevcut sayaçların akıllı sayaçlar ile değişimi konusunu gündeme getirmiştir. Enerjinin petrol ve doğal gaz gibi fosil yakıtlar yerine rüzgar ve güneş gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilmesi hususunu gündeme getirmiştir. Üreticilerimizin ilgili alanlarda Ar-Ge çalışması yaparak katma değeri yüksek ürünler üretmelerini teşvik etmiştir. Mevcut şebekelerin akıllı hale getirilmesi için çalışmalara başlanılması konusunda yol gösterici olmuştur. Türkiye yi geleceğin enerji alt yapısına hazırlamıştır.

22 22 KONGREYİ DESTEKLEYEN KURULUŞLAR

23 23 KONGREYİ DESTEKLEYEN DERNEKLER

24 24 STAND KURAN FİRMALAR ACCENTURE ECA ĠGDAġ ADUNOS ELEKTROMED IPSO ALCATEL ENTES KOHLER AKTĠF EUTEK BĠLĠġĠM LUNA ATOS GE MAKEL BAġAR SOFT HUAWEI METLAB BAYLAN IBM METRĠKS DIEHL METERING ĠDEAL TEKNOLOJĠ NATEK NETAġ SIEMENS TÜRKAK ORACLE SU BĠLGĠ TÜRK TELEKOM PFIFNER STATÜGAZ UGETAM SC AEM SA TARAN LANDIS GYR VESTEL SCHNEIDER TUBĠTAK UME VHS SEVAL KABLO TURKCELL VIKO VODAFONE

25 25 KONGRE SPONSORLARI

26 26 KONGRE SPONSORLARI PLATİN SPONSORLAR ALTIN SPONSORLAR

27 27 KONGRE SPONSORLARI GÜMÜŞ SPONSORLAR

28 28 KONGRE SPONSORLARI BRONZ SPONSORLAR GALA YEMEĞİ SPONSORU

29 29 KONGRE SPONSORLARI BASIN SPONSORLARI

30 30 Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Nihat Ergün ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Taner Yıldız ın katılımlarıyla gerçekleştirilen Uluslararası Akıllı şebekeler Kongre ve Sergisi ni ( ) destekleyen ana sponsorlarımız Turkcell, Vodafone ve TRT başta olmak üzere tüm sponsorlarımıza, kamu kurumu ve derneklerimize, konuşmacılarımıza ve kongre katılımcılarımıza Teşekkür ederiz 2.Uluslararası Akıllı Şebekeler Kongre ve Sergisine geri sayım başladı. Mayıs 2014 te görüşmek dileğiyle.

31 31 II. Mayıs Uluslararası Akıllı Şebekeler Kongre ve Sergisi 2 nd International Smart Grid Congress and Exibition

OSTİM bünyesindeki kümelere gerek ulusal

OSTİM bünyesindeki kümelere gerek ulusal EYLÜL 2013 OSTİM ORGANİZE SANAYİ GAZETESİ 1 Avrupa'dan Afrika'ya korhan@ostim.com.tr OSTİM bünyesindeki kümelere gerek ulusal gerekse uluslararası ilgi artarak devam ediyor. 6 farklı sektörde güç birliğine

Detaylı

Türkiye Bilişim Derneği nin (TBD) her yıl düzenlediği

Türkiye Bilişim Derneği nin (TBD) her yıl düzenlediği 14. Kamu BİB te, bilişimle sürdürülebilirlik ele alındı Kamuda Bulut Bilişim, İş Sürekliliği Yönetimi ve Kamuda Bilişim Projeleri Nasıl Hazırlanmalı başlıklı raporların irdelendiği 14. Kamu Bilişim Platformu

Detaylı

AKILLI BINAM. Yapı Teknolojileri ve Akıllı Bina Dergisi. Yıl:1 / Sayı:1 /Aralık 2013 / Fiyatı: 5 TL

AKILLI BINAM. Yapı Teknolojileri ve Akıllı Bina Dergisi. Yıl:1 / Sayı:1 /Aralık 2013 / Fiyatı: 5 TL AKILLI BINAM Yıl:1 / Sayı:1 /Aralık 2013 / Fiyatı: 5 TL Yapı Teknolojileri ve Akıllı Bina Dergisi l Akıllı Şehirler Zirvesi WICS13 l Turkcell makineleri birbirine bağlıyor l Türkiye 2023 e akıllı şehirlerle

Detaylı

EVTEKS. HukukÇulaR. tekstilciler Makine. Yazılarıyla PROF. DR. Şükrü Kızılot ve PROF. DR. Burak Arzova

EVTEKS. HukukÇulaR. tekstilciler Makine. Yazılarıyla PROF. DR. Şükrü Kızılot ve PROF. DR. Burak Arzova TEKSTİL İŞVEREN TürkİYe TekSTİl SANAYİİ İşverenleRİ SendikASI aylık dergisi SAYI: 402 HAZİRAN 2014 Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası aylık dergisi EVTEKS KAPılaRINI 20 NCİ KEZ AÇtı TEKSTİL

Detaylı

Tasarım ve inovasyon. www.bebka.org.tr

Tasarım ve inovasyon. www.bebka.org.tr www.bebka.org.tr Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı Üç Ayda Bir Yayınlanır Yıl 3 Sayı 13 Ocak - Şubat - Mart 2015 Tasarım ve inovasyon BEBKA, yeni fikirlerin ışığıyla aydınlanacak bir geleceğe inanıyor

Detaylı

Nükleer Santral Yerlileştirme Çalıştayı. Sonuç Raporu. Aralık 2012 Gebze, Kocaeli

Nükleer Santral Yerlileştirme Çalıştayı. Sonuç Raporu. Aralık 2012 Gebze, Kocaeli Nükleer Santral Yerlileştirme Çalıştayı Sonuç Raporu Aralık 2012 Gebze, Kocaeli İçindekiler ÖNSÖZ... 3 Çalıştay Programı... 5 Çalıştay Katılımcı Listesi... 6 Kısaltmalar... 7 1.YÖNETİCİ ÖZETİ... 8 1.1.

Detaylı

GÜNDEM TEKNO. Akıllı Teknolojiler. Ne Kadar Akıllı Olacak? Geleceği İyi Okumak Gerekiyor YILDIZ TEKNOPARK GELECEGI TASARLIYOR

GÜNDEM TEKNO. Akıllı Teknolojiler. Ne Kadar Akıllı Olacak? Geleceği İyi Okumak Gerekiyor YILDIZ TEKNOPARK GELECEGI TASARLIYOR TEKNO GÜNDEM Yıldız Teknopark Dergisi Yıl:1 Sayı:4 Kasım-Aralık 2014 Akıllı Teknolojiler Ne Kadar Akıllı Olacak? YILDIZ TEKNOPARK GELECEGI TASARLIYOR ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMLERİ Geleceği İyi Okumak

Detaylı

dünya payımız Kur riskini altı kolay Ttıp 4. Tur müzakereleri yapıldı Euratex, Brüksel de toplandı sözüne tekstil damgası

dünya payımız Kur riskini altı kolay Ttıp 4. Tur müzakereleri yapıldı Euratex, Brüksel de toplandı sözüne tekstil damgası Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası aylık dergisi SAYI: 400 NİSAN 2014 Ttıp 4. Tur müzakereleri yapıldı Euratex, Brüksel de toplandı Yatırım sözüne tekstil damgası Yaşar Küçükçalık: EV TEKSTİLİnde

Detaylı

gündem özel sayı 2012 Kasım

gündem özel sayı 2012 Kasım gündem özel sayı 2012 Kasım özel sayı Türkiye Müteahhitler Birliği'ni 60. yılına taşıyan tüm eski Başkanlarımıza, Yönetim Kurulu Üyelerimize, üye firmalarımıza ve çalışanlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Detaylı

2014-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı (Taslak)

2014-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı (Taslak) 2014-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı (Taslak) Mayıs 2014 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...1 ŞEKİLLER LİSTESİ...2 TABLOLAR LİSTESİ...2 KUTULAR LİSTESİ...3 KISALTMALAR...4 I. GİRİŞ...9 II. BİLGİ TOPLUMU

Detaylı

Özgün ürün ve çözümlere ihtiyacımız var

Özgün ürün ve çözümlere ihtiyacımız var ÖZEL EK Mayıs 2015 Özgün ürün ve çözümlere ihtiyacımız var l Milli Savunmada veri analizi l Türk Savunma Sanayinin bölgede tanıtımına katkı önsöz 2 1915 barış balonu gökyüzündeyken Sedef Özkan ]Savunma

Detaylı

HEDEF 2023: AR-GE OLMADAN ASLA!

HEDEF 2023: AR-GE OLMADAN ASLA! 38 EKONOMİK FORUM HEDEF 2023: AR-GE OLMADAN ASLA! CUMHURİYETİN 100. YILINA RASTLAYAN 2023 İÇİN TÜRKİYE NİN BÜYÜK HEDEFLERİ VAR: DÜNYANIN İLK EN BÜYÜK 10 EKONOMİSİ ARASINA GİRMEK, 500 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT

Detaylı

2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ BAŞKANLIĞI Aralık 2014 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI Aralık 2014 Ankara İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...1

Detaylı

[IRAK TA YATIRIM OLANAKLARI KONFERANSI SONUÇ RAPORU 10 NISAN 2015]

[IRAK TA YATIRIM OLANAKLARI KONFERANSI SONUÇ RAPORU 10 NISAN 2015] 13.05.2015 [IRAK TA YATIRIM OLANAKLARI KONFERANSI SONUÇ RAPORU 10 NISAN 2015] Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanı Sayın Nihat Zeybekci nin iştirakleriyle, DEİK/Türkiye-Irak İş Konseyi ev sahipliğinde Çalık

Detaylı

TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ KONGRESİ

TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ KONGRESİ 7-8 KASIM 2012 TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ KONGRESİ SONUÇ BİLDİRGESİ SONUÇ BİLDİRGESİ 7-8 KASIM 2012 İsmet Danyeli Leyla Emektar Emel Sezer SONUÇ BİLDİRGESİ ÖNSÖZ Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) olarak

Detaylı

ZİRVE SONUÇ kitabı. www.balkanekonomizirvesi.com

ZİRVE SONUÇ kitabı. www.balkanekonomizirvesi.com ZİRVE SONUÇ kitabı www.balkanekonomizirvesi.com www.balkanekonomizirvesi.com / 3 1. RUMELİSİAD ULUSLARARASI BALKAN EKONOMİ ZİRVESİ 01-02 ARALIK 2012 PROJE SAHİBİ DESTEKLEYEN KURUMLAR I. RUMELİSİAD ULUSLARARASI

Detaylı

Ayın röportajı bölümümüzü ise bu ay, aynı zamanda Samsunlu olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Fatih Acar a ayırdık.

Ayın röportajı bölümümüzü ise bu ay, aynı zamanda Samsunlu olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Fatih Acar a ayırdık. STSO AÇILIM Ekim - Kasım 2013 Yıl 5 Sayı 33 Yerel Süreli Yayın İmtiyaz Sahibi Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Adına Salih Zeki MURZİOĞLU Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Necmi ALIÇ Yayın Kurulu Haluk AKYÜZ Mustafa

Detaylı

WOW Hotels & Convention Center

WOW Hotels & Convention Center WOW Hotels & Convention Center Ayrıntılı bilgi ve kayıt için: www.udhb.gov.tr T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Yayınları - 17 Akıllı Ulaşım Sistemleri Çalıştayı Bildiriler Kitabı Editörler:

Detaylı

Cumhurbaşkanı Aliyev, SOCAR Türkiye nin yatırım projelerine tam destek verdi

Cumhurbaşkanı Aliyev, SOCAR Türkiye nin yatırım projelerine tam destek verdi AĞUSTOS 2012 SAYI:7 Cumhurbaşkanı Aliyev, SOCAR Türkiye nin yatırım projelerine tam destek verdi KAYA GAZI, DOĞALGAZA BAĞIMLILIĞI BİTİREBİLİR Mİ? ALİAĞALI MUHTARLAR, ALMANYA DAKİ TERMİK SANTRALLERİ İNCELEDİ

Detaylı

TüRKiYE Yi UCURACAK ANLASMA

TüRKiYE Yi UCURACAK ANLASMA TüRKiYE Yi UCURACAK ANLASMA Kazakistan Yatırım ve Kalkınma Bakanlığı, Türkiye ve Kazakistan arasında toplam bedeli 800 milyon dolar tutan 19 ortak proje için anlaşma sağlandığını ayrıca 2,8 milyar dolarlık

Detaylı

Başkent OSB de toplu açılış. Başkan dan. Türkiye de sanayileşme. Başkent OSB yatırımcılarına enerji desteği. OSB lerin önemi

Başkent OSB de toplu açılış. Başkan dan. Türkiye de sanayileşme. Başkent OSB yatırımcılarına enerji desteği. OSB lerin önemi l Yıl:8 l Sayı: 30 l Ağustos 2012 l ÜCRETSİZDİR Başkent OSB de toplu açılış Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, Başkent OSB de katıldığı 20 fabrikanın toplu açılış töreninde, Ankara ciddi bir

Detaylı

Çaycuma nın 3 bin yıllık tarihi hayranlık uyandırıyor. TSO Konsey toplantısı Ankara da yapıldı. Ergün: Şimdi reformları hayata geçirme zamanı

Çaycuma nın 3 bin yıllık tarihi hayranlık uyandırıyor. TSO Konsey toplantısı Ankara da yapıldı. Ergün: Şimdi reformları hayata geçirme zamanı Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası Ekonomi Dergisi u Yıl: 2 Sayı: 5 u Sahibi Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası Adına Yönetim Kurulu Başkanı Rıfat SARSIK u Sorumlu Müdür Önder ALKAN u Yayın Kurulu Rıfat SARSIK

Detaylı

ÜNİVERSİTEMİZ ABD DE AKADEMİK İŞ BİRLİKLERİNE İMZA ATTI

ÜNİVERSİTEMİZ ABD DE AKADEMİK İŞ BİRLİKLERİNE İMZA ATTI ERASMUS+ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI REKTÖRÜMÜZDEN AKADEMİK BİRİMLERİMİZE ZİYARET TIP FAKÜLTESİ NDE YANIK VE YANIĞA YAKLAŞIM KONFERANSI VERİLDİ Sayfa 4 Sayfa 9 Sayfa 11 www.hitit.edu.tr HİTİT ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Sayfa ii İÇİNDEKİLER ŞEKİLLER LİSTESİ... vi KISALTMALAR... ix ÖN SÖZ... xi YÖNETİCİ ÖZETİ... xiii 1. ULUSLARARASI PİYASALAR... 1 1.1 Dünyada Elektrik Sektörü... 1 1.1.1

Detaylı

Tasarım ve Dizgi Kırmızı Tasarım

Tasarım ve Dizgi Kırmızı Tasarım EKOSKOP TTGV, 2014 Çalışma Grubu ve Editöryal Tasarım Evren Bükülmez, Kemal Işıtan, Yücel Telçeken, Ferda Ulutaş Deniz Can Tanık, Diren Kocakuşak (TTGV Yeşil Başarı Öyküleri) Tasarım ve Dizgi Kırmızı

Detaylı

Vodafone Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu

Vodafone Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu Vodafone Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu 2011-2012 Rapor Hakkında Vodafone Türkiye olarak ikinci kez yayımladığımız bu Sürdürülebilirlik Raporu aracılığıyla 2011/12 mali yılına ait sürdürülebilirlik

Detaylı

Anemon Otel de düzenlenen panele, Denizli Valisi Abdülkadir

Anemon Otel de düzenlenen panele, Denizli Valisi Abdülkadir Hisarcıklıoğlu: Yeni Anayasa nın temeli; ifade hürriyeti, din ve vicdan hürriyeti ile teşebbüs hürriyeti olsun Sayfa 4 te Bu yıl 60 ıncı yaşını kutlayan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nin (TOBB) 67.

Detaylı

ODALARI 14 MAYIS DÜNYA ÇİFTÇİLER GÜNÜ'NDE. Türk Çiftçisinin Sesi BAYRAKTAR, BUĞDAY HASADINI BAŞLATTI, BUĞDAY BİÇTİ DEVLETİN ZİRVESİ BİR ARAYA GELDİ

ODALARI 14 MAYIS DÜNYA ÇİFTÇİLER GÜNÜ'NDE. Türk Çiftçisinin Sesi BAYRAKTAR, BUĞDAY HASADINI BAŞLATTI, BUĞDAY BİÇTİ DEVLETİN ZİRVESİ BİR ARAYA GELDİ Ziraat ODALARI BAYRAKTAR, BUĞDAY HASADINI BAŞLATTI, BUĞDAY BİÇTİ TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Adana Ceyhan'da ilk buğday hasadı için düzenlenen törene katılarak, biçerdöverle buğday hasat etti.

Detaylı

GARANTİ HER YERDE her yerde G A R A N T İ B A N K A S I 2 0 1 3 F A A L İ Y E T R A P O R U

GARANTİ HER YERDE her yerde G A R A N T İ B A N K A S I 2 0 1 3 F A A L İ Y E T R A P O R U GARANTİ her HER YERDE yerde 2013 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 - Sunuş 4. Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü 5. Olağan Genel Kurul Gündemi Garantİ Hakkında 8. Kurumsal Profil, Ortaklık Yapısı

Detaylı

Hisarcıklıoğlu yeniden TOBB Başkanı BAŞKAN ÖZER, TOBB YÖNETİM KURULU NDA

Hisarcıklıoğlu yeniden TOBB Başkanı BAŞKAN ÖZER, TOBB YÖNETİM KURULU NDA Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 69. Genel Kurul öncesinde TOBB delegelerine hitap etti. Birlik merkezinde düzenlenen iftar yemeği öncesinde konuşan Başbakan Erdoğan, istikrarın ve güven ortamının önemine

Detaylı