Feedback sinyal (Geribeslem sinyali): Hitachi inverterlerine analog giriş gerilim(10v max.) ve akım(20ma max) olarak verilir..

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Feedback sinyal (Geribeslem sinyali): Hitachi inverterlerine analog giriş gerilim(10v max.) ve akım(20ma max) olarak verilir.."

Transkript

1 PID KONTROL

2 1 GENEL BAKIŞ Hitachi inverterler standart olarak PID kontrol özelliğine sahiptir. Hava veya sıvı akışkan kontrollü için fan ve pompa uygulamalarında akışkan değerini sabit tutmak PID kontrol kullanılır ve buna ait özellikler aşağıda açıklandığı gibidir. Referans sinyal: Referans değer sadece dijital operatör üzerinden değil aynı zamanda harici dijital sinyal olarak, 16 farklı hız referans değeri için set edilir. Ayrıca, Analog sinyalinden gelen bilgiye göre (0-10V veya 4-20mA) olarak da verilir. Feedback sinyal (Geribeslem sinyali): Hitachi inverterlerine analog giriş gerilim(10v max.) ve akım(20ma max) olarak verilir.. Geri besleme sinyali için, performans aralığı tanımlanabilir. Örneğin, 0-5V, 4-20mA, veya diğerleri Scale conversion(analog metre veya dijital metrenin kullanılması durumunda) özelliğinin kullanılması, referans değerin gerçek değerini ve display üzerinde sıcaklık, suyun akışı, havanın akışı için geri besleme değerini alabilirsiniz. Hitachi serisi inverterlerinde PID uygulamasını etkin ve doğru bir şekilde kullanmak ve herhangi bir sorun yaşamamak için, önerimiz bu kullanım kılavuzunu okumanızdır. ABC ENSER OTOMASYON 1

3 2 HİTACHİ PID KONTROL PID KONTROL PID içinde yeralan P harfi Proportional(oransal), I harfi Integral(integral), D harfi ise Differential(türevsel) anlamını taşımaktadır. PID olarak adlandırılmasının nedeni budur. PID kontrol geniş bir alanda kullanılır, sıcaklık,basınç, su akışı ve hava akışının kontrolü gibi. Referans değer ile geri besleme ile alınan değer arasındaki sapmaya göre PID hesaplaması baz alınarak inverterin çıkış frekansı kontrol edilir. İnvertör sapmaları düzelterek motor çıkış frekansını ayarlamaktadır.bu kontrol blok diyagramı aşağıdaki gösterildiği gibi olacaktır. Referans değeri ve geri besleme sinyalini set ederek, PID kontrolü yapılmaktadır. Bir fan uygulaması için hava akış kontrol devresinin bağlantı şeması aşağıda verilmiştir. ABC ENSER OTOMASYON 2

4 P : ORANSAL CONTROL Bu kontrol şeklinde çıkış frekansı kontrol edildiği için çıkış ve sapma arasında oransal bir bağ vardır. Bu çıkış frekansını kontrol eder ve çıkış frekansı ile sapma arasında oranı düzenler. Sapma katsayısı ve çıkış frekansı (% olarak açıklanmış)arasındaki bağıntıya biz Proportional Gain (Kp) (oransal kazanç) olarak adlandırılır..bu parametre A71 fonksiyonu ile set edilecektir. Aşağıdaki resim bize sapma ile çıkış frekansı arasındaki ilişki göstermektedir.eğer Kp değerini yüksek bir değer girilir ise, sapmanın hızlı değişimleri için cevap hızlı olacaktır, ama Kp değeri aşırı yüksek olursa sistem kararsız olacaktır. Çıkış frekansının 100% ü maksimum çıkış frekansına eşittir.kp değeri 0,2 ila 5.0 arasında A71 parametresi kullanılarak seçilir. ABC ENSER OTOMASYON 3

5 I : Integral Kontrol Bu çıkış frekansını sapmanın integralini alarak düzelten bir kontrol şeklidir. Oransal ayarlanmasında, büyük sapmalar büyük çıkış frekans ayarını, küçük sapmalar daha küçük frekans ayarına neden olacaktır.buna rağmen sapmayı sıfır yapamayız. Integral performansı bu problemi kompanze edecektir. Çıkış frekansının integral olarak düzeltilmesi sapmaların geçen zamana göre hesaplanmasıyla ortaya çıkar. Sonuç olarak sapma sıfırdır. Hitachi inverterlerde Ti integral zamanını set edebilirsiniz. Bu zaman 0,5 sn ila 150sn arasındadır. Eğer 0,0 sn olarak set edilirse integral kontrolden söz edilemeyecektir. D: Türevsel Kontrol Bu kontrolde sapmanın farklılaşmasıyla (differentiating) çıkış frekansının düzeltilmesi şeklinde bir kontroldür. P oransal kontrolde sapmanın gerçek değeri baz alınarak, I kontrolde sapmanın bir önceki değeri baz alındığından dolayı daima bir gecikme ile bir kontrol yapılacaktır. Türevsel kontrol bu problemi kompanze edecektir. Geçen zamana karşı sapma oranındaki değişime göre çıkış frekansının düzeltilir. Bu nedenden dolayı, D türevsel kontrolde sapmada herhangi bir değişik olduğu zaman çıkış frekansı hızlı bir şekilde D ile düzeltilir. Kd değeri 0 ve 100 arasında set edilir. Kazanç (Fmax/10) sapmadaki her saniyede sapmanın değerindeki değişime karşılık A74 ile set edilebilir. PID KONTROL PID kontrol P (Oransal), I (integral), D (türevsel) kontrollün birleştirilmesinden oluşmuştur. Burada P-kazanç, I-kazanç, D-kazançların her birini ayarlanarak en uygun kontrol elde edilebilir. P-kontrol ile düzgün yumuşak bir kontrol elde edilir, I kontrol ile steady-state düzeltebilirisiniz, D kontrol ile geri besleme değerini etkileyen ABC ENSER OTOMASYON 4

6 gürültülere kısa sürede cevap verilecektir. Büyük sapmalar P kontrol ile sindirilir. Küçük sapmalar I kontrol ile düzeltilir. D kontrol sapmanın differentiation baz alınarak performansın göstermektedir. Bu nedenden dolayı gereksiz sinyaller için bir tepki verecektir.örneğin dışarıdan gelen gürültülere. D kontrol normalde sıcaklık, basınç, akış kontrolü için istenmez. PID PARAMETRELERİN AYARLANMASI Sistemden sisteme, şartlardan şarta göre PID kazancı değişir. Bunun anlamı sistemin bireysel kontrol karakteristiği dikkate alınarak şu parametreler set edilmesi gerekmektedir. İyi bir PID kontrolü için aşağıdaki görüşler gerekmektedir; kararlı performans, çabuk cevap, küçük kararlı sapmalar. Kp, Ti, Kd parametreler kararlı bir performans aralığında ayarlanmalıdır. Genellikle, her bir kazanç değeri (Kp, Ki, Kd ) parametreler artırılırsa (= İntegral zamanı :Ti zamanı azaltılmalı), kısa bir zamanda cevap alınacaktır. Ama eğer bu değerleri çok fazla artırırsak, kontrol kararsız olacaktır, çünkü geri besleme değeri sürekli artacak veya azalacaktır. Her bir parametreyi ayarlamak içim aşağıdakiler izlenir: 1-Referans değerin cevap yavaş ise: P-kazanç (Kp) artırılır Değiştirilmesi sonrasında cevap hızlı ama Kararsız ise P-kazanç) azaltılır 2-Referans ve geri besleme eşit olmadığında Ti zamanını azaltınız Kararsız titreşim sonrası Eşit olmaya başladığında Ti zamanının artınız 3-Kp değerinin artırıldıktan cevap hala yavaş ise D-kazanç (Kd) artırınız sonra bile Hala kararsız ise D-kazanç (Kd) azaltınız 3 KULLANIM ŞEKLİ ABC ENSER OTOMASYON 5

7 PARAMETRE & YAPI KONTROL MODU Operatör panelinden : A71 : 00/ 01 DOP, DRW : F43 :PID SW ON/OFF Hitachi serisi inverterler iki kontrol özelliğine sahiptir. Frekans kontrol modu PID kontrol modu PID özelliğinin seçimi için A71 parametresi kullanılır.. Frekans kontrol modu standart frekans inverterlerindeki verilen 4 bit dijital operatör panelinden veya analog gerilim veya akım olarak kontrol terminalinden inverteri bir frekans komutu verilmesine olanak sağlayan genel kontrol modudur. PID kontrol modunda; çıkış frekansı otomatik olarak set edilir böylece geri besleme ile amaçlanan değer arasındaki sapma sıfır olacaktır. Parametreler: Aşağıdaki şekil bizlere her bir parametre ile PID kontrol blok diyagramı arasındaki ilişkiyi gösterir. ABC ENSER OTOMASYON 6

8 Sapmanın Hesaplanması Hitachi hız kontrol ünitesinde PID kontrolündeki her hesaplama % alınarak oluşturulur böylece değişik uygulama ve birimlerde kullanılır. Örneğin, basınç (N/m 2 ), akış (m 3 /min), sıcaklık(derce) ve bunun gibi. Örneğin, Karşılaştırılan referans değer ile geri besleme değeri referansın % ve geri beslemenin % alınarak oluşturulur. A75 parametresi scale conversion function olarak adlandırılmakta. Eğer bu özelliği kullanırsak, bir referans değerini set edebilir veya özel uygulamanın gerçek birimdeki geri besleme ve referans değerlerin gözleyebiliriz. Buna ek olarak, (A11-A14) performing area of PID setting geri besleme sinyali baz alınarak oluşturulan bir alan tanımlanmasına olanak sağlar. Lütfen daha iyi anlamak için aşağıdaki şekilleri takip ediniz. REFERANS GİRİŞ Referans giriş methotlarından yalnızca bir tanesi seçilir aşağıdakilerden, Operatörden(DOP veya DRW veya panel üzerinden) Kontrol terminalinden gelen 4 bit dijital giriş ile Analog giriş terminali (O-L terminali veya OI-L terminali) Giriş Geri Besleme & PID Performans Aralığı Akışkan kontrolünden gelen geri besleme sinyalleri aşağıdaki methodlardan birisi verilir. Analog gerilim giriş terminali (O terminal :10V maksimum) Analog akım giriş terminali (OI terminal :20 ma maksimum) Onlardan bir tanesi seçilmelidir. Geri besleme giriş method seçimi A76 ile yapılır. ABC ENSER OTOMASYON 7

9 Geri besleme sinyali aşağıdaki şekillerdeki gibi tanımlanabilir, böylece sisteminize bağlı olarak en uygun performansı sağlayanı seçebilirsiniz.düşey eksende gösterilen yüzdeler dahili hesaplamalar baz alınan maksimum değerdir. Yukarıdaki şemalarından da görüleceği üzere, Eğer A11 ve A12 parametreleri 0 dan başka bir değer set edilirse düşey eksende geçerli bir alanda referans değeri set edebilirsiniz. Yoksa,geri besleme değerini olmadığı için kararlı bir performans ABC ENSER OTOMASYON 8

10 sağlamak imkansız olacaktır. Bunun anlamı, sürekli eğer set edilir ise inverter hem maksimum çıkış frekansı veya duruş veya düşük seviye frekansı verecektir. SCALE CONVERSION Bu özellik kullanılarak, referans değeri set edilebilir ve gözlemlenebilir ve geri besleme değeri işletme değerinin gerçek bir birimi olarak gözlemlenebilir. Geri besleme değerinin %100 değerine karşılık olarak parametreler bağımsız olarak set edilir. Fabrika ayarları, örneğin giriş ve gözlemleme 0-100% olarak baz alınarak oluşturulmuştur. Örneğin: Yukarıdaki (a) grafiğinde, geri besleme değerinin 20mA değeri PID iç hesaplama değerinin %100 değerine cevap verecektir. Örneğin, eğer geri besleme değerinin 20mA deki gerçek akışkan değeri 60m 3 /min, parametre değerini 0,6ya(=60/100) fonksiyon modundaki A75 i set edebilirsiniz. Ve böylece geri besleme değerinin gerçek değerini monitör üzerinden d04 ile gözlemlemeniz mümkündür., Aynı zamanda kontrol sistemin gerçek değeri olarak referans değeri de set edebilirsiniz. ABC ENSER OTOMASYON 9

11 PID KONTROLÜ İÇİN GEREKLİ PARAMETRELERİN ÖZETİ Hitachi serisi inverterler gerek PID gerekse kontrol modunda aynı fonksiyon numaralamsı kullanılmıştır.her bir fonksiyon için verilen fonksiyon ismi frekans kontrol modu (genellikle genel uygulamalarda kullanılan) baz alınarak oluşturulmuştur.bu nedenden dolayı bazı fonksiyonlar yanıltıcı açıklamalar içermektedir instruction manuelde. Bunu karıştırmamak için, PID kontro modu ve frekans kontrol modu içim fonksiyon isimlerinin açıklamaları yapılan aşağıdaki tabloyu inceleyiniz. Fonksiyon No Fonksiyon ismi Integrated Frekans kontrol modu PID kontrol modu Operator DOP, DRW İçeriği İçeriği d04 Monitör modu - PID Geri besleme izleme F01 Monitör modu Çıkış frekans monitör Referans değer izleme A01 Monitör modu Frekans komut orjinal set Referans değer origin ayarı A11 F31 Harici frekans set START Kabul edilebilir en düşük seviye için (birim: Hz) geribeslem giriş değerinin cevap verme % 'si (birim : %) A12 Harici frekans set END Kabul edilebilir en yüksek seviye için (birim: Hz) geribeslem giriş değerinin cevap verme % 'si (birim : %) A13 Harici frekans set aralığı START Kabul edilebilir en düşük seviye için (birim: Hz) geri besleme değeri (birim : %) A14 Harici frekans set aralığı END Kabul edilebilir en düşük seviye için (birim: Hz) geri besleme değeri (birim : %) A21-A35 F11 Çok kademeli Hız 1-15 arasında Referans Çok -kademeli 1-15 arası ayar A71 F39 PID modunun seçimi ABC ENSER OTOMASYON 10

12 A72 A73 A74 A75 A76 P-kazanç ayarlaması I-kazanç ayarlaması D- kazanç ayarlaması Geri besleme sinyalinin origin noktasının seçimi ABC ENSER OTOMASYON 11

13 Uygulama Örneği Frekenas Kontrol Modundaki Her Bir Parametrenin Set Edilmesi PID modunda sistemi çalıştırmadan önce, frekans kontrol modundaki her bir parametre değerini seçelim. Lütfen aşağıdaki birimlere dikkat ediniz. Hızlanma ve Yavaşlama rampası PID hesaplamasının çıkışı hız kontrol ünitesinin frekans çıkışı kadar hızlı olmayacaktır. Hız kontrol ünitesinin gerçek çıkış frekansı set edilen hızlanma ve yavaşlama rampalarına göre hesaplanan çıkış frekansına göre değiştirilir. Bununla anlatılmak istenen :D-kazanç değerini en yüksek değere göre set etseniz dahi, gerçek çıkış frekansının değişimi hızlanma ve yavaşlama rampaları ile sınırlandırıl, ve bu da stabil olmayan bir kontrol olacaktır. PID kontrolünün karalı performans aralığı her bir kazanç parametre değerinin değiştirilmesi ile sağlanmaktadır(a72, A73, A74 ). Sistemin size izin verdiği ölçüde hızlanma ve yavaşlama rampaları en hızlı olana göre set etmeliyiz. Atlama Frekansı / Aralık Atlama frekansının ayarı için gerekli olan koşulu frekans atlandığı zaman geri besleme değerinde herhangi bir değişme olmamalıdır. Atlama frekans aralığının içinde eğer kararlı bir kontrol noktası mevcut ise, iki son aralığın arasında bir yakalama noktası olacaktır. ABC ENSER OTOMASYON 12

14 MODE AYARI ( REFERANS & GERİ BESLEME) PID kontrol modunda, Referans ve geri besleme origin noktalarının birleşimi aşağıdaki tabloya göre set edilir G.Besleme Orijin Referans Giriş Orijini Operator Çok kademeli Panel üzerinde Analog gerilim Analog akım Paneli referans(terminal) pot-meter girişi(o-l) girişi(oi-l) Gerilim girişi A 01 = 02 A 01 = 00 - A 01 = 01 O-L :0-10V A076 = 01 A076 = 01 A076 = 01 Akım girişi A 01 = 02 A 01 = 00 A 01 = 01 - OI-L : 4-20Ma A076 = 01 A076 = 01 A076 = 00 Analog giriş terminaline her iki origin değeri set edilmesi mümkün değildir. Hız kontrol ünitesi set edilen yavaşlama rampasına göre azalır ve PID kontrolü boyunca bir stop sinyali verildiği zaman hız kontrol ünitesi durdurulur. SCALE CONVERSION ORANSAL AYARI Bu oranı kendi uygulamanıza göre ayarlayınız örneğin; akış, sıcaklık, basınç v.s. Daha fazla bilgi için lütfen SCALE CONVERSION İÇİN STRUCTURE &PARAMETERS kısmına bakınız.(manuel ) ABC ENSER OTOMASYON 13

15 DİJİTAL GİRİŞ SİNYALİ İLE REFERANS DEĞERİ Dijital sinyal ile referans değerinin değiştirilmesi için aşağıdakileri inceleyiniz; Giriş Terminallerinin Atanması Hitachi hız kontrol üniteleri için 5 akıllı terminale sahiptir. Her şeyden, akıllı terminalin değerini CF1, CF2, CF3, CF4 belirlemeliyiz. Bu atama I/O kartındaki 1 ve 5 terminaline cevap veren.co1 ve C05 fonksiyon numaraları ile olmaktadır. Setting each target value Daha sonra (1-15 e kadar maksimum referans) gerekli referans değerleri aşağıdaki tabloya göre set edilir. Bunları A21ile A35 arasındaki fonksiyonlara set ediniz.a20 ve F01 benzeri referans 0 dır. No CF4 CF3 CF2 CF1 Referans Numaraları fonksiyon numarası giriş olacak) Referans 0 (A20 veya F01) Referans 1 (A21) Referans 1 (A22) Referans 1 (A23) Referans 1 (A24) Referans 1 (A25) Referans 1 (A26) Referans 1 (A27) Referans 1 (A28) Referans 1 (A29) Referans 1 (A30) Referans 1 (A31) Referans 1 (A32) Referans 1 (A33) Referans 1 (A34) Referans 1 (A35) ABC ENSER OTOMASYON 14

16 Örnekten de anlaşılacağı üzere eğer 4 referansa ihtiyacımız varsa sadece CF1 ve CF2 kullanacaksınız. Eğer 8 referansa ihtiyaç duyarsanız, CF1 CF2 CF3 kullanmalısınız. PID MOD AYARI PID mod seçimi A71 01 yapılarak olur. HER BİR KAZANCIN AYARLANMASINA ÖRNEK (Kp & Ti) Referans Geri besleme sinyalinin cevap vermesini veya hız kontrol ünitesinin çıkış frekansının çek ediniz Geri besleme değerinin dalga şeklini veya inverterin çıkış frekansını izlemek için diğer ölçüm aletlerini veya osiloskop kullanınız. DI sinyali tarafından değiştirilecek olan 2 referans değerlerini hatırlamak, böylece referansları step change olarak değiştirilir. Çıkışta kontrol sistemi mutlaka stabil olmalı. ORANSAL KAZANCIN AYARLANMASI (Kp:FUNCTION NO: A72) P- kontrol ile işleme başlarsak I-kontrol veya D- kontrol olmaksızın Öncelikle, P-kazanç değerini minimum olarak set edilir ve nasıl çalıştığı gözlemlenir. Sonuçlara göre P-kazanç değeri artırılır. Bu prosedürü tekrarlarsak en iyi performansı yakalayıncaya kadar. ( Alternatif olarak P-kazanç değerini maksimum olarak set edilir ve performansını gözlemlenir) Eğer sistem kararlı değiş ise bu değeri orta düzeye çekebilirsiniz ve bunun sonucunda sistemin çalışması gözlemlenir. Bu şekilde prosedür tekrarlanır.) ABC ENSER OTOMASYON 15

17 Performanstaki kararsızlık durumunda P-kazanç azaltılır. Kararlı sapmalar kabul edilebilir oranda ise P-kazanç ayarını tamamlamışsınızdır. İNTEGRAL ZAMANI Ti AYARLANMASI (Ti: FUNCTION NO. A73) & KP ORANININ AYARLANMASI İntegral zamanını minimum olarak set edilmesiyle işleme başlarsak. Ayarlanması çok zor dahi olsa P-kazanç değerini azaltalım. Bu durumda sapmalar...olmuyorsa İntegral zamanını azaltınız. Bunun sonucunda eğer sistem kontrolü kararsız oluyorsa P-kazanç değerini azaltınız. Bu işlemi uygun parametre değerini bulana kadar devam ediniz. Instruction manual içinde, A73 fonksiyonun tanımı,, Integral Kazanç (Ki). Ama gerçekte bu Integral Zamanıdır. Lütfen bu parametreleri set ederken dikkat ediniz. GENEL ÖNLEMLER AVR fonksiyonunu (A81) DOFF olarak set ettiğinizde, Duruş esnasında PID kontrolü kullanıldığında AVR fonksiyonu geçersiz kılacaktır. Bunun nedeni motor aniden hızlanır veya yavaşlar her bir AVR fonksiyonu kapatıldıktan sonra, buda motorun dönme kararsızlığına neden olabilir. Bu durumda AVR fonksiyonunu OFF yapınız. ABC ENSER OTOMASYON 16

18 Uygulama Örnekleri Sabit Akış Kontrol Referans değerleri 150m 3 / min ve 300m 3 / min olan, aşağadaki şekilde bir örnek Fonksiyon No DOP,DRW PID Kontrol Modunda Fonksiyon Adı Giriş Bilgisi Açıklama Integrated Operator F01 Monitor Referans Doğrudan giriş 150m 3 /min A01 modu Referans giriş orjın değeri 02 Operator Kabul edilebilir en düşük seviye için A11 A12 A13 A14 F31 geribesleme giriş değerinin cevap verme % 'si (birim : %) Kabul edilebilir en düşük seviye için geribesleme değeri (birim : %) Kabul edilebilir en düşük seviye için geribesleme değeri(birim : %) Kabul edilebilir en düşük seviye için geribesleme değeri (birim : %) 0 0% % 20 20% % A21 F11 Referans (m 3 /min) A71 PID mod seçimi 01 PID modu ON durumunda A72 P kazanç ayarı - A73 I kazanç ayarı - A74 F39 D kazanç ayarı - Uygulamalara bağlı A75 PID scale conversion oran ayarı (m 3 /min) de 100% Geribesleme sinyalinin origin OI-L terminallerinden A76 00 noktasının seçimi geribesleme ABC ENSER OTOMASYON 17

19 Sabit Sıcaklık Kontrolu Bir önceki bölümde sabit akış kontrollü olma durumunda, geribesleme değeri referans değerinden daha küçük ise inverterin çıkış frekansı artar,beribesleme değeri referans değerinden daha büyük ise inverterin çıkış frekansı azalır. Buna karşılık sıcaklık kontrol durumunda ise tam tersi geçerlidir.invertör çıkış frekansını artırır geribesleme sinyalinin değeri refernas sıcaklıktan daha fazla olduğu zaman soğutucu fanı daha fazla çalıştıracaktır. Fonksiyon No DOP, DRW Integrated Operator PID Kontrol Modunda Fonksiyon Adı Giriş Bilgisi Açıklama F01 Monitor Referans Doğrudan giriş 20 A01 modu Referans giriş orjın değeri 02 Operator A11 Kabul edilebilir en düşük seviye için geribesleme giriş değerinin cevap verme % 'si (birim : %) % A12 A13 A14 F31 Kabul edilebilir en düşük seviye için geribesleme değeri (birim : %) Kabul edilebilir en düşük seviye için geribesleme değeri(birim : %) Kabul edilebilir en düşük seviye için geribesleme değeri (birim : %) 0 0% 0 0% % A21 F11 Referans A71 F39 PID mod seçimi 01 PID modu ON A72 P kazanç ayarı - Uygulamalara bağlı ABC ENSER OTOMASYON 18

20 A73 I kazanç ayarı - A74 D kazanç ayarı - A75 PID scale conversion oran ayarı de 100% ABC ENSER OTOMASYON 19

L300P GÜÇ BAĞLANTISI BAĞLANTI TERMİNALLERİ

L300P GÜÇ BAĞLANTISI BAĞLANTI TERMİNALLERİ L3P HITACHI HIZ KONTROL ÜNİTESİ KULLANIM KILAVUZU L3P GÜÇ BAĞLANTISI KONTROL DEVRESİ TERMİNAL BAĞLANTISI BAĞLANTI TERMİNALLERİ Terminal Tanımı Açıklama Sembolü L1 L2 L3 Giriş fazları Şebeke gerilimi bağlanacak

Detaylı

SIEMENS MICROMASTER 430 ve FAN UYGULAMA ÖRNEKLERİ

SIEMENS MICROMASTER 430 ve FAN UYGULAMA ÖRNEKLERİ SIEMENS MICROMASTER 430 ve FAN UYGULAMA ÖRNEKLERİ Fan yükleri, uygulama ihtiyaçları ve bu uygulamayı motor hız kontrol cihazları ile çözerken, uygulamanın özel ihtiyaçlarının neler olabileceğine daha yakından

Detaylı

FUJI MICRO HIZLI DEVREYE ALMA KILAVUZU

FUJI MICRO HIZLI DEVREYE ALMA KILAVUZU FUJI MICRO HIZLI DEVREYE ALMA KILAVUZU KONTEK OTOMASYON A.Ş. BEYİT SOK. NO:27 YUKARI DUDULLU ÜMRANİYE / İSTANBUL 0216 466 47 00 (T) 0216 466 21 20 (F) www.kontekotomasyon.com.tr Sayfa 1 / 7 TUŞ FONKSİYONLARI

Detaylı

CHF100A KOLAY DEVREYE ALMA KİTAPÇIĞI

CHF100A KOLAY DEVREYE ALMA KİTAPÇIĞI CHF100A KOLAY DEVREYE ALMA KİTAPÇIĞI LED PANEL LCD PANEL PANEL ÜZERİNDEKİ BUTONLAR VE AÇIKLAMALARI GÜÇ VE KONTROL TERMİNALLERİ BAĞLANTI ŞEMASI Hız kontrol cihazları, panel üzerinden start/stop ve panel

Detaylı

DENEY 3 HAVALI KONUM KONTROL SİSTEMİ DENEY FÖYÜ

DENEY 3 HAVALI KONUM KONTROL SİSTEMİ DENEY FÖYÜ DENEY 3 HAVALI KONUM KONTROL SİSTEMİ DENEY FÖYÜ 1. Deneyin Amacı Bu deneyde, bir fiziksel sistem verildiğinde, bu sistemi kontrol etmek için temelde hangi adımların izlenmesi gerektiğinin kavranması amaçlanmaktadır.

Detaylı

FRENIC MULTİ ÖZET KULLANIM KLAVUZU

FRENIC MULTİ ÖZET KULLANIM KLAVUZU FRENIC MULTİ ÖZET KULLANIM KLAVUZU GENEL BİLGİLER SÜRÜCÜ KONTROL BAĞLANTILARI PLC 24 VDC CM DİJİTAL GİRİŞ COM UCU FWD REV X1 X5 EN DİJİTAL GİRİŞLER ( PNP / NPN SEÇİLEBİLİR ) ENABLE GİRİŞİ SW1 Y1 Y2 DİJİTAL

Detaylı

FRENIC MEGA ÖZET KULLANIM KLAVUZU

FRENIC MEGA ÖZET KULLANIM KLAVUZU FRENIC MEGA ÖZET KULLANIM KLAVUZU GENEL BİLGİLER SÜRÜCÜ KONTROL BAĞLANTILARI PLC 24 VDC CM DİJİTAL GİRİŞ COM UCU FWD REV DİJİTAL GİRİŞLER ( PNP / NPN SEÇİLEBİLİR ) SW1 X1 - X7 EN ENABLE GİRİŞİ Y1 - Y4

Detaylı

FRENIC MEGA ÖZET KULLANIM KLAVUZU

FRENIC MEGA ÖZET KULLANIM KLAVUZU FRENIC MEGA ÖZET KULLANIM KLAVUZU GENEL BİLGİLER SÜRÜCÜ KONTROL BAĞLANTILARI PLC 24 VDC CM DİJİTAL GİRİŞ COM UCU FWD REV X1 - X7 EN DİJİTAL GİRİŞLER ( PNP / NPN SEÇİLEBİLİR ) ENABLE GİRİŞİ SW1 Y1 - Y4

Detaylı

B603 - B603B SERİSİ FREKANS KONTROLLÜ SÜRÜCÜLER KULLANMA KILAVUZU

B603 - B603B SERİSİ FREKANS KONTROLLÜ SÜRÜCÜLER KULLANMA KILAVUZU B603 - B603B SERİSİ FREKNS KONTROLLÜ SÜRÜCÜLER KULLNM KILUZU İÇERİK Sayfa BĞLNTI E KULLNIM BİLGİLERİ... 1 1.0 Elektriksel bağlantılar... 1 1.1 na terminal... 1 1.2 Kontrol devresi bağlantıları... 1 2.0

Detaylı

(Mekanik Sistemlerde PID Kontrol Uygulaması - 3) HAVA KÜTLE AKIŞ SİSTEMLERİNDE PID İLE SICAKLIK KONTROLÜ. DENEY SORUMLUSU Arş.Gör.

(Mekanik Sistemlerde PID Kontrol Uygulaması - 3) HAVA KÜTLE AKIŞ SİSTEMLERİNDE PID İLE SICAKLIK KONTROLÜ. DENEY SORUMLUSU Arş.Gör. T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEKATRONİK LABORATUVARI 1 (Mekanik Sistemlerde PID Kontrol Uygulaması - 3) HAVA KÜTLE AKIŞ SİSTEMLERİNDE PID İLE SICAKLIK

Detaylı

Senkronizasyon Opsiyon Modülü. SV-IS7 Serisi. Kullanıcı Manueli

Senkronizasyon Opsiyon Modülü. SV-IS7 Serisi. Kullanıcı Manueli Senkronizasyon Opsiyon Modülü SV-IS7 Serisi Kullanıcı Manueli Ürün Standartları Madde Nasıl Montaj Yapılır Master Enkoder Girişi Slave Enkoder Girişi Master Enkoder Geridönüş Çıkışı Terminal Bloğu Çıkışı

Detaylı

MEB YÖK MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAM GELĐŞTĐRME PROJESĐ. 1. Endüstride kullanılan Otomatik Kontrolun temel kavramlarını açıklayabilme.

MEB YÖK MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAM GELĐŞTĐRME PROJESĐ. 1. Endüstride kullanılan Otomatik Kontrolun temel kavramlarını açıklayabilme. PROGRAMIN ADI DERSĐN ADI DERSĐN ĐŞLENECEĞĐ YARIYIL HAFTALIK DERS SAATĐ DERSĐN SÜRESĐ ENDÜSTRĐYEL OTOMASYON SÜREÇ KONTROL 2. Yıl III. Yarıyıl 4 (Teori: 3, Uygulama: 1, Kredi:4) 56 Saat AMAÇLAR 1. Endüstride

Detaylı

FRENIC ECO ÖZET KULLANIM KLAVUZU

FRENIC ECO ÖZET KULLANIM KLAVUZU FRENIC ECO ÖZET KULLANIM KLAVUZU GENEL BİLGİLER SÜRÜCÜ KONTROL BAĞLANTILARI PLC 24 VDC CM DİJİTAL GİRİŞ COM UCU FWD REV X1 - X5 Y1 - Y3 DİJİTAL GİRİŞLER ( PNP / NPN SEÇİLEBİLİR ) DİJİTAL ÇIKIŞ SW1 CMY

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ EGE MYO MEKATRONİK PROGRAMI

EGE ÜNİVERSİTESİ EGE MYO MEKATRONİK PROGRAMI EGE ÜNİVERSİTESİ EGE MYO MEKATRONİK PROGRAMI SENSÖRLER VE DÖNÜŞTÜRÜCÜLER SÜREÇ KONTROL Süreç Kontrol Süreç kontrolle ilişkili işlemler her zaman doğada var olmuştur. Doğal süreç kontrolünü yaşayan bir

Detaylı

TOSVERT VF-S11 PARAMETRE LİSTESİ

TOSVERT VF-S11 PARAMETRE LİSTESİ TOSVERT VF-S11 PARAMETRE LİSTESİ 1.KULLANICI PARAMETRELERİ FC KONTROL PANEL ÇALIŞMA FREKANSI Hz LL-UL Arasında. 2.TEMEL PARAMETRELER AUH TARİH FONKSİYONU - En Son değişiklik yapılan 5 parametreyi gösterir

Detaylı

PROSES KONTROL DENEY FÖYÜ

PROSES KONTROL DENEY FÖYÜ T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNA TEORİSİ, SİSTEM DİNAMİĞİ VE KONTROL ANA BİLİM DALI LABORATUARI PROSES KONTROL DENEY FÖYÜ 2016 GÜZ 1 PROSES KONTROL SİSTEMİ

Detaylı

Unidrive M200, M201 (Boy 1-4) Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Unidrive M200, M201 (Boy 1-4) Hızlı Başlangıç Kılavuzu Bu kılavuzun amacı bir motoru çalıştırmak üzere bir sürücünün kurulması için gerekli temel bilgileri sunmaktır. Lütfen www.controltechniques.com/userguides veya www.leroy-somer.com/manuals adresinden indirebileceğiniz

Detaylı

Kontrol Sistemlerinin Analizi

Kontrol Sistemlerinin Analizi Sistemlerin analizi Kontrol Sistemlerinin Analizi Otomatik kontrol mühendisinin görevi sisteme uygun kontrolör tasarlamaktır. Bunun için öncelikle sistemin analiz edilmesi gerekir. Bunun için test sinyalleri

Detaylı

Sinamics G120C Genel Tanımlar & Parametre Açıklamaları

Sinamics G120C Genel Tanımlar & Parametre Açıklamaları Sinamics G120C Genel Tanımlar & Parametre Açıklamaları Siemens Endüstri Sektörü Hareket Kontrol Sistemleri I DT MC Endüstri Sektörü / Hareket Kontrol Sistemleri Ba lıklar * G120C Güç ve Kontrol Terminal

Detaylı

Sinamics V20 Genel Özellikler & Geli mi Fonksiyon Yapısı

Sinamics V20 Genel Özellikler & Geli mi Fonksiyon Yapısı Sinamics V20 Genel Özellikler & Geli mi Fonksiyon Yapısı Siemens Endüstri Sektörü Hareket Kontrol Sistemleri I DT MC Endüstri Sektörü / Hareket Kontrol Sistemleri Ba lıklar * Sinamics V20 Genel Özellikler

Detaylı

SINAMICS G120 CU240B-2 ve CU240E-2 Kontrol Üniteleri Genel Tanımlar & Parametre Açıklamaları (V4.4)

SINAMICS G120 CU240B-2 ve CU240E-2 Kontrol Üniteleri Genel Tanımlar & Parametre Açıklamaları (V4.4) SINAMICS G120 CU240B-2 ve CU240E-2 Kontrol Üniteleri Genel Tanımlar & Parametre Açıklamaları (V4.4) Siemens Endüstri Sektörü Hareket Kontrol Sistemleri I DT MC Endüstri Sektörü / Hareket Kontrol Sistemleri

Detaylı

MX2 İnvertörlerde Frenleme Direnci Bağlantısı

MX2 İnvertörlerde Frenleme Direnci Bağlantısı MX2 İnvertörlerde Frenleme Direnci Bağlantısı İÇİNDEKİLER Giriş Harici Frenleme Direnci(Dinamik) Kullanımı Frenleme Direnci Boyutları ve Seçim Tablosu MX2 de Frenleme Direnci Bağlantıları MX2 de Frenleme

Detaylı

DTB B Serisi Sıcaklık Kontrol Cihazı

DTB B Serisi Sıcaklık Kontrol Cihazı DTB B Serisi Sıcaklık Kontrol Cihazı 1-) GİRİŞ SENSÖR TİPİ SEÇİMİ: DTB de giriş sensör tipi akım, gerilim, PT100 veya Termokupl olabilir. : Çalışma ekranından tuşu ile ulaşılır. B,S,R tipi termokupllar

Detaylı

ELE 301L KONTROL SİSTEMLERİ I LABORATUVARI DENEY 4:ORANSAL, TÜREVSEL VE İNTEGRAL (PID) KONTROL ELEMANLARININ İNCELENMESİ 2

ELE 301L KONTROL SİSTEMLERİ I LABORATUVARI DENEY 4:ORANSAL, TÜREVSEL VE İNTEGRAL (PID) KONTROL ELEMANLARININ İNCELENMESİ 2 ELE 301L KONTROL SİSTEMLERİ I LABORATUVARI DENEY 4:ORANSAL, TÜREVSEL VE İNTEGRAL (PID) KONTROL ELEMANLARININ İNCELENMESİ 2 1. DENEY MALZEMELERİ 33-110 Analog Ünite 33-100 Mekanik Ünite 01-100 Güç Kaynağı

Detaylı

Eşanjör Kontrolü Uygulamaları

Eşanjör Kontrolü Uygulamaları L-ION İçindekiler Giriş...1 Isıtma Eşanjörü Kontrol Senaryosu...2 Analog Giriş Parametreleri...2 Dijital Giriş Parametreleri...3 Analog Oransal ve Yüzer Çıkış Parametreleri...3 Kontrol Tanımı Parametreleri...4

Detaylı

GERGİ DENETİM CİHAZI KULLANIM KLAVUZU

GERGİ DENETİM CİHAZI KULLANIM KLAVUZU GERGİ DENETİM CİHAZI KULLANIM KLAVUZU Cihaz üzerinde görülen tuşların fonksiyonları aşağıda detaylı olarak açıklanmıştır. Programa giriş ve çıkış yapmayı sağlar.5 sn basılı tutmak gerekir Dara alma işlemini

Detaylı

TECO N3 SERİSİ HIZ KONTROL CİHAZLARI

TECO N3 SERİSİ HIZ KONTROL CİHAZLARI 1/55 TECO N3 SERİSİ HIZ 230V 1FAZ 230V 3FAZ 460V 3FAZ 0.4 2.2 KW 0.4 30 KW 0.75 55 KW 2/55 PARÇA NUMARASI TANIMLAMALARI 3/55 TEMEL ÖZELLİKLER 1 FAZ 200-240V MODEL N3-2xx-SC/SCF P5 01 03 Güç (HP) 0.5 1

Detaylı

Altivar 61 Pompa anahtarlama kartı VW 3A 3502

Altivar 61 Pompa anahtarlama kartı VW 3A 3502 Kullanım Klavuzu Altivar 61 Pompa anahtarlama kartı VW 3A 3502 1. Kartın Özellikleri 1. RJ45 konnektör 2. CANopen bağlantısı için dişi, 9 uçlu SUB-D konnektör 3. 4 lojik giriş, bir 24V besleme, bir ortak

Detaylı

Ontrol E110 KONTROL PANELİ MÜHENDİSLİK KILAVUZU KP0048

Ontrol E110 KONTROL PANELİ MÜHENDİSLİK KILAVUZU KP0048 Ontrol E0 KONTROL PANELİ MÜHENDİSLİK KILAVUZU KP0048 GİRİŞ E0 Kontrol Paneli, bir dizi parametre ayarına dayanan basit konfigürasyon olanağıyla, çok geniş bir yelpazede kapsamlı otomatik kontrol çözümleri

Detaylı

ÜÇ-FAZ SENKRON MAKİNANIN SENKRONİZASYON İŞLEMİ VE MOTOR OLARAK ÇALIŞTIRILMASI DENEY 324-06

ÜÇ-FAZ SENKRON MAKİNANIN SENKRONİZASYON İŞLEMİ VE MOTOR OLARAK ÇALIŞTIRILMASI DENEY 324-06 ĐNÖNÜ ÜNĐERSĐTESĐ MÜHENDĐSĐK FAKÜTESĐ EEKTRĐK-EEKTRONĐK MÜH. BÖ. ÜÇ-FAZ SENKRON MAKİNANIN SENKRONİZASYON İŞEMİ E MOTOR OARAK ÇAIŞTIRIMASI DENEY 4-06. AMAÇ: Senkron jeneratörün kaynağa paralel senkronizasyonu

Detaylı

Mentor II DC sürücüler için Pratik Devreye Alma Klavuzu

Mentor II DC sürücüler için Pratik Devreye Alma Klavuzu Mentor II DC sürücüler için Pratik Devreye Alma Klavuzu 1. Adım : Motor & Sürücü Bağlantılarını Yapınız. 2. Adım : Motor Plaka Değerlerine Bakınız Mentor II nin parametrelerini ayarlamak için, önce motor

Detaylı

TOSHIBA TOSVERT VF-NC1S PARAMETRE TABLOSU TEMEL PARAMETRELER

TOSHIBA TOSVERT VF-NC1S PARAMETRE TABLOSU TEMEL PARAMETRELER TOSHIBA TOSVERT VF-NC1S PARAMETRE TABLOSU TEMEL PARAMETRELER AUH Tarih Fonksiyonu En son değiştirilen 5 parametreyi grup olarak gösterir :- 1:Temel ayarlama sihirbazı 2:Preset hız sihirbazı AUF Sihirbaz

Detaylı

VIESMANN VITOCLIMA-S. Kullanma kılavuzu VITOCLIMA 300-S. Grup Kontrol VITOCLIMA VIESMANN 1

VIESMANN VITOCLIMA-S. Kullanma kılavuzu VITOCLIMA 300-S. Grup Kontrol VITOCLIMA VIESMANN 1 VITOCLIMA-S VIESMANN Kullanma kılavuzu VITOCLIMA 300-S Grup Kontrol VITOCLIMA VIESMANN 1 Fonksiyon bilgisi Aynı dış üniteye bağlı 1-16 iç ünite tek tek veya grup olarak kontrol edilebilir. Grup kontrol

Detaylı

E5_C Serisi Hızlı Başlangıç Kılavuzu

E5_C Serisi Hızlı Başlangıç Kılavuzu E5_C Serisi Hızlı Başlangıç Kılavuzu İÇİNDEKİLER 1. Giriş 2. Sensör Bağlantı Şekilleri 3. Sensör Tipi Seçimi 4. Kontrol Metodunun PID Olarak Ayarlanması 5. Auto-Tuning Yapılması 6. Alarm Tipinin Değiştirilmesi

Detaylı

Oransal Kontrol Cihazı RWF 40

Oransal Kontrol Cihazı RWF 40 Oransal Kontrol Cihazı RWF 40 Güç artımı AÇ/2. kademe Güç azaltma KAPAT/1ci kademe Brülör devrede Değer azaltma 2ci kademe çalışma Gerçek değer görünümü (kırmızı) Ayar noktası görünümü (yeşil) El kontrol

Detaylı

PID SÜREKLİ KONTROL ORGANI:

PID SÜREKLİ KONTROL ORGANI: PID SÜREKLİ KONTROL ORGANI: Kontrol edilen değişken sürekli bir şekilde ölçüldükten sonra bir referans değer ile karşılaştırılır. Oluşacak en küçük bir hata durumunda hata sinyalini değerlendirdikten sonra,

Detaylı

İstenmeyen Duruşlara ve Oluşabilecek Hasarlara Karşı Prosesinizi Korur

İstenmeyen Duruşlara ve Oluşabilecek Hasarlara Karşı Prosesinizi Korur İstenmeyen Duruşlara ve Oluşabilecek Hasarlara Karşı Prosesinizi Korur Emotron M20 Shaft Power Monitör Yükünüzü Korur, Emotron M20 güç şaft monitör yükünüzü mükemmel koruyarak işletme sürekliliğini artırır,

Detaylı

WZM-2H090MK İki Faz Step Motor Sürücüsü

WZM-2H090MK İki Faz Step Motor Sürücüsü WZM-2H090MK İki Faz Step Motor Sürücüsü Özet WZM-2H090MK iki faz step motorlar için üretilmiştir. Yüksek frekanslı giriş sinyallerini kabul edebilecek şekilde donatılmıştır. Akım kararlılığı, çok güçlü

Detaylı

Unidrive M400 (Boy 1 ila 4) Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Unidrive M400 (Boy 1 ila 4) Hızlı Başlangıç Kılavuzu Bu kılavuzun amacı bir motoru çalıştırmak üzere bir sürücünün kurulması için gerekli temel bilgileri sunmaktır. Daha ayrıntılı kurulum bilgileri için lütfen www.controltechniques.com/userguides veya www.leroy-somer.com/manuals

Detaylı

MİDEA ISI POMPASI-HAVUZ /SPA SU ISITMA

MİDEA ISI POMPASI-HAVUZ /SPA SU ISITMA MİDEA ISI POMPASI-HAVUZ /SPA SU ISITMA Bireysel ve Ticari Tipler üzme Havuzu için Isıtma ve Soğutma Suyu sağlar. Kapasite Durumu 6 kw: 40m³ 8 kw: 50m³ BİREYSEL HAVUZ/SPA ISI POMPASI 12kW: 60~85m³ 14kW:

Detaylı

Cihazýnýzý kullanmadan önce lütfen DÝKKATLE okuyun!!..

Cihazýnýzý kullanmadan önce lütfen DÝKKATLE okuyun!!.. TOU 01 KULLANMA KLAVUZU EPC (Teknolojik deðiþiklikler nedeniyle deðiþiklik hakký saklýdýr. Üretici Firma deðiþiklikleri önceden haber verilmeksizin yapabilir.) Cihazýnýzý kullanmadan önce lütfen DÝKKATLE

Detaylı

BMBC-L1000 Serisi Kullanma Kılavuzu

BMBC-L1000 Serisi Kullanma Kılavuzu BMBC-L000 Serisi Kullanma Kılavuzu. Önsöz BMBC-L000 serisi yüksek performanslı invertörü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu doküman son kullanıcıya teslim edilmeli ve ürünün kullanım ömrü boyunca saklanmalıdır.

Detaylı

KST Lab. Shake Table Deney Föyü

KST Lab. Shake Table Deney Föyü KST Lab. Shake Table Deney Föyü 1. Shake Table Deney Düzeneği Quanser Shake Table, yapısal dinamikler, titreşim yalıtımı, geri-beslemeli kontrol gibi çeşitli konularda eğitici bir deney düzeneğidir. Üzerine

Detaylı

ACS 350 SÜRÜCÜSÜNÜN YAPISI

ACS 350 SÜRÜCÜSÜNÜN YAPISI ACS 350 SÜRÜCÜSÜNÜN YAPISI ABB genel makine sürücüleri, endüstride bir çok alanda kullanıma yönelik olarak gıda ve meşrubat, malzeme taşıma, tekstil, baskı, kauçuk ve plastik ile ahşap işleri gibi uygulamalarda

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI RÜZGAR ENERJİSİ SİSTEMLERİ Eğitim Merkezi Projesi

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI RÜZGAR ENERJİSİ SİSTEMLERİ Eğitim Merkezi Projesi YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI RÜZGAR ENERJİSİ SİSTEMLERİ Eğitim Merkezi Projesi Konu Başlıkları Enerjide değişim Enerji sistemleri mühendisliği Rüzgar enerjisi Rüzgar enerjisi eğitim müfredatı Eğitim

Detaylı

Hydrokon Pompa Sistemleri İçin Tasarlanmış Hız Kontrol Cihazı Kullanım Kılavuzu

Hydrokon Pompa Sistemleri İçin Tasarlanmış Hız Kontrol Cihazı Kullanım Kılavuzu Hydrokon Pompa Sistemleri İçin Tasarlanmış Hız Kontrol Cihazı Kullanım Kılavuzu İÇİNDEKİLER Sayın Müşterimiz, Ürünümüzü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu ürünü doğru bir şekilde kullanmak için, kullanmaya

Detaylı

PROFİL KONTROL CİHAZI

PROFİL KONTROL CİHAZI Profile Controller ESM-9995 ESM-9995 96 x 96 DIN 1/4 Üniversal Girişli Profil Kontrol Cihazı C Toplam 1000 Adımı Maksimum 100 Program Kullanarak Kontrol Edebilme, 1. Adım 2. Adım 3. Adım 4. Adım PV-1 Her

Detaylı

Makina sürücüleri uygulamaları ACS150- ACS355. LV AC drives RoadShow 2008. ABB Oy - 1 -

Makina sürücüleri uygulamaları ACS150- ACS355. LV AC drives RoadShow 2008. ABB Oy - 1 - ACS150- ACS355 LV AC drives RoadShow 2008 ABB Oy - 1 - Makina Otomatik kapı Otomatik geçiş Mikser Pompa Basit fan konveyör Depo otomasyonu Santrifüj boyama Kablo makinası Yatay kesim Fırça makinası sarıcı

Detaylı

GRAFİK EKRAN STOKERLİ KAZAN KONTROL ÜNİTESİ KULLANIM KILAVUZU V1.0

GRAFİK EKRAN STOKERLİ KAZAN KONTROL ÜNİTESİ KULLANIM KILAVUZU V1.0 GRAFİK EKRAN STOKERLİ KAZAN KONTROL ÜNİTESİ KULLANIM KILAVUZU V1.0 1 1. TUŞLAR : YUKARI/AŞAĞI TUŞLARI: Cihaza yeni değer girişi bu tuşlar ile yapılır. SICAKLIK AYARI: Kazan sıcaklık set değeri bu tuş ile

Detaylı

BİR SOĞUTMA GRUBUNDA KOMPRESÖR HIZININ BULANIK MANTIK ALGORİTMA İLE KONTROLÜ

BİR SOĞUTMA GRUBUNDA KOMPRESÖR HIZININ BULANIK MANTIK ALGORİTMA İLE KONTROLÜ BİR SOĞUTMA GRUBUNDA KOMPRESÖR HIZININ BULANIK MANTIK ALGORİTMA İLE KONTROLÜ Öğr. Gör. Orhan EKREN Ege Üniversitesi Doç. Dr. Serhan KÜÇÜKA Dokuz Eylül Üniversitesi SUNUM İÇERİĞİ ÇALIŞMANIN AMACI DENEY

Detaylı

Deney 21 PID Denetleyici (I)

Deney 21 PID Denetleyici (I) Deney 21 PID Denetleyici (I) DENEYİN AMACI 1. Ziegler ve Nichols ayarlama kuralı I i kullanarak PID enetleyici parametrelerini belirlemek. 2. PID enetleyici parametrelerinin ince ayarını yapmak. GENEL

Detaylı

İNVERTER ENTEGRELİ MOTORLAR

İNVERTER ENTEGRELİ MOTORLAR İNVERTER ENTEGRELİ MOTORLAR ENTEGRE MOTOR ÇÖZÜMLERİ Günümüzde enerji kaynakları hızla tükenirken enerjiye olan talep aynı oranda artmaktadır. Bununla beraber enerji maliyetleri artmakta ve enerjinin optimum

Detaylı

KLİMA UZAKTAN KUMANDA KULLANIM KLAVUZU

KLİMA UZAKTAN KUMANDA KULLANIM KLAVUZU KLİMA UZAKTAN KUMANDA KULLANIM KLAVUZU Ürünümüzü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen cihazı çalıştırmadan önce bu kullanım klavuzunu dikkatlice okuyunuz. İÇİNDEKİLER Uzaktan kumanda tanıtımı

Detaylı

BÖLÜM 5 OTOMATİK KONTROL FORMLARI 5.1 AÇIK KAPALI KONTROL (ON-OFF) BİLGİSAYARLI KONTROL

BÖLÜM 5 OTOMATİK KONTROL FORMLARI 5.1 AÇIK KAPALI KONTROL (ON-OFF) BİLGİSAYARLI KONTROL BÖLÜM 5 OTOMATİK KONTROL FORMLARI Otomatik kontrolda, kontrol edici cihazın, set değeri etrafında gereken hassasiyetle çalışırken, hatayı gereken oranda minimuma indirecek çeşitli kontrol formları vardır.

Detaylı

KULLANIM KLAVUZU DCB-I KRAMER KAPI KONTROL KARTI. Lifkon Elektrik Elektronik DCB-I. D.No: 005 - D.Ver: 104-27.04.2015 - www.lifkon.

KULLANIM KLAVUZU DCB-I KRAMER KAPI KONTROL KARTI. Lifkon Elektrik Elektronik DCB-I. D.No: 005 - D.Ver: 104-27.04.2015 - www.lifkon. KRAMER KAPI KONTROL KARTI KULLANIM KLAVUZU Bütün Hakları Saklıdır. 1 / 11 İÇİNDEKİLER GĠRĠġ... 3 TEKNĠK ÖZELLĠKLER... 4 BAĞLANTI ġemasi... 5 KART ÇALIġMA MODLARI... 6 MENÜ... 7 KAPI HAREKETLERĠ... 10 MONTAJ...

Detaylı

6. Osiloskop. Periyodik ve periyodik olmayan elektriksel işaretlerin gözlenmesi ve ölçülmesini sağlayan elektronik bir cihazdır.

6. Osiloskop. Periyodik ve periyodik olmayan elektriksel işaretlerin gözlenmesi ve ölçülmesini sağlayan elektronik bir cihazdır. 6. Osiloskop Periyodik ve periyodik olmayan elektriksel işaretlerin gözlenmesi ve ölçülmesini sağlayan elektronik bir cihazdır. Osiloskoplar üç gruba ayrılabilir; 1. Analog osiloskoplar 2. Dijital osiloskoplar

Detaylı

MİDEA MARKA ISI POMPASI- TİCARİ TİPLER YALNIZ SICAK SU ISITMA

MİDEA MARKA ISI POMPASI- TİCARİ TİPLER YALNIZ SICAK SU ISITMA MİDEA MARKA ISI POMPASI- TİCARİ TİPLER YALNIZ SICAK SU ISITMA 1ph/50Hz:10kW 3ph/50Hz:20kW 3ph/50Hz:43kW 1. Kapasite: Monofaze 10kW; trifaze 20/43kW. 2. Yüksek Verim; COP= 4 ( Dış Ortam Sıcaklığı: 20/15⁰C,

Detaylı

EK 4 PRİMER FREKANS KONTROLÜ

EK 4 PRİMER FREKANS KONTROLÜ EK 4 PRİMER FREKANS KONTROLÜ E.4.1. Amaç Üretici, primer frekans kontrolü yükümlülüğü kapsamında, Elektrik Enerjisi üretim ve tüketimin birbirine eşit olmaması durumunda sapmaya uğrayan sistem frekansını,

Detaylı

X200 HITACHI HIZ KONTROL ÜNİTESİ KULLANIM KILAVUZU. Tek faz giriş 200 V Sınıfı Üç faz giriş 200 V Sınıfı Üç faz giriş 400 V Sınıfı

X200 HITACHI HIZ KONTROL ÜNİTESİ KULLANIM KILAVUZU. Tek faz giriş 200 V Sınıfı Üç faz giriş 200 V Sınıfı Üç faz giriş 400 V Sınıfı X2 HITACHI HIZ KONTROL ÜNİTESİ KULLANIM KILAVUZU Tek faz giriş 2 V Sınıfı Üç faz giriş 2 V Sınıfı Üç faz giriş 4 V Sınıfı Sistem enerjilendirmeden önce, X2 kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyup, uyarıları

Detaylı

ZM-2H504 İki Faz Step. Motor Sürücüsü. Özet

ZM-2H504 İki Faz Step. Motor Sürücüsü. Özet ZM-2H504 İki Faz Step Motor Sürücüsü Özet ZM-2H504 iki faz, 4,6 ve 8 telli step motorlar için üretilmiştir. Yüksek frekanslı giriş sinyallerini kabul edebilecek şekilde donatılmıştır. Akım kararlılığı,

Detaylı

Dönüş Havası Kontrölü Uygulamaları

Dönüş Havası Kontrölü Uygulamaları L-ION İçindekiler Giriş...1 Dönüş (Mahal) Havasından Kontrol Senaryosu...2 Analog Giriş Parametreleri...3 Dijital Giriş Parametreleri...4 Analog Oransal ve Yüzer Çıkış Parametreleri...4 Kontrol Tanımı

Detaylı

Üfleme Havası Kontrolü Uygulamaları

Üfleme Havası Kontrolü Uygulamaları L-ION İçindekiler Giriş...1 Üfleme Havasından Kontrol Senaryosu...2 Analog Giriş Parametreleri...3 Dijital Giriş Parametreleri...4 Analog Oransal ve Yüzer Çıkış Parametreleri...4 Kontrol Tanımı Parametreleri...5

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Power Electronic Circuits (Güç Elektroniği Devreleri)

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Power Electronic Circuits (Güç Elektroniği Devreleri) KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Power Electronic Circuits (Güç Elektroniği Devreleri) 1. DENEYİN AMACI ÜÇ FAZ EVİRİCİ 3 Faz eviricilerin çalışma

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ DENETİM SİSTEMLERİ LABORATUVARI DENEY RAPORU. Deney No: 3 PID KONTROLÜ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ DENETİM SİSTEMLERİ LABORATUVARI DENEY RAPORU. Deney No: 3 PID KONTROLÜ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ DENETİM SİSTEMLERİ LABORATUVARI DENEY RAPORU Deney No: 3 PID KONTROLÜ Öğr. Gör. Cenk GEZEGİN Arş. Gör. Ayşe AYDIN YURDUSEV Öğrenci: Adı Soyadı Numarası

Detaylı

Mentor II - DC Sürücü

Mentor II - DC Sürücü 1 Mentor II - DC Sürücü un stün Performansı 2 DC sistem sürücüleri içinde dünyadaki en verimli sürücü Mikroişlemci kontrollu, 25 A den 1850 A e kadar 1 & 4 bölgeli Ayrıntılı gösterge, kolay anlaşılır fonksiyon

Detaylı

Tanımıı Bu parametre sürücünün çıkış frekansını komuta eder. Dururken : Frekans Komutu Çalışırken : Çıkış Frekansı Çoklu adım Çalışmada: Çokluadım

Tanımıı Bu parametre sürücünün çıkış frekansını komuta eder. Dururken : Frekans Komutu Çalışırken : Çıkış Frekansı Çoklu adım Çalışmada: Çokluadım 1. Fonksiyon listesi LED Parametre display adı 0.0 [Frekans komutu] Min/Maks değeri 0/400 ACC [Hız.Zamanı] 0/6000 dec [Yvş.Zamanı] [saniye] Drv Frq [Sürme modu] (Run/Stop modu) [Frekans modu] 0/3 Tanımıı

Detaylı

SEESAW 24V DC BARİYER KONTROL KARTI KULLANIM KİTABI V 2.0

SEESAW 24V DC BARİYER KONTROL KARTI KULLANIM KİTABI V 2.0 SEESAW 24V DC BARİYER KONTROL KARTI KULLANIM KİTABI V 2.0 EKİM, 2010 KONTAL ELEKTRONİK :: SEESAW BARİYER KONTROL KARTI KULLANIM KİTABI V2.0 0 SEESAW 24V DC BARİYER KONTROL KARTI KARTI VE KULLANIMI Seesaw

Detaylı

BQ370-02 Modbus Analog Giriş Kartı 6 Kanal 4 20mA. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.0 03.05.2016 BQTEK

BQ370-02 Modbus Analog Giriş Kartı 6 Kanal 4 20mA. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.0 03.05.2016 BQTEK Modbus Analog Giriş Kartı 6 Kanal 4 20mA Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.0 03.05.2016 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 1. Cihaz Özellikleri... 3 2. Genel Bilgi... 3 1. Genel Görünüm... 4 2. Cihaz

Detaylı

DENEY FÖYÜ 4: Alternatif Akım ve Osiloskop

DENEY FÖYÜ 4: Alternatif Akım ve Osiloskop Deneyin Amacı: DENEY FÖYÜ 4: Alternatif Akım ve Osiloskop Osiloskop kullanarak alternatif gerilimlerin incelenmesi Deney Malzemeleri: 5 Adet 1kΩ, 5 adet 10kΩ, 5 Adet 2k2Ω, 1 Adet potansiyometre(1kω), 4

Detaylı

Kaynak Osilatörü Kullanım Kılavuzu

Kaynak Osilatörü Kullanım Kılavuzu İÇİNDEKİLER Genel Özellikler 2 Kontrol Kutusu 3 Tuş Fonksiyonları 4 Ayarların Yapılması 6 Örnek Ayar 7 Açısal Osilatörün Kullanım Programları 7 Osilatör Montaj Şekli 9 Dişli Kutusu Boyutları 10 Osilatör

Detaylı

KULLANIM VE SERVİS KILAVUZU

KULLANIM VE SERVİS KILAVUZU TPX KONTROL PANELİ KULLANIM VE SERVİS KILAVUZU Mayıs 2016 Manisa, Türkiye İçindekiler Kontrol Paneli... 2 Hızlı Başlangıç... 3 Açma ve Kapatma... 3 Durum Göstergesi... 3 Sıcaklığı Ayarlama... 3 Fan Hızını

Detaylı

Serisi Basınç Sensörü Bilgi Dökümanı

Serisi Basınç Sensörü Bilgi Dökümanı Serisi Basınç Sensörü Bilgi Dökümanı Delta DPA serisi basınç sensörlerini seçtiğiniz için teşekkürler. DPA yı kullanmadan önce bu bilgi dökümanını dikkatlice okuyunuz. İhtiyaç olduğunda kullanmak amacıyla

Detaylı

PINAR MÜHENDİSLİK A.Ş. FRENIC LIFT AÇIK/KAPALI ÇEVRİM REDÜKTÖRLÜ MOTOR DEVREYE ALMA KILAVUZU

PINAR MÜHENDİSLİK A.Ş. FRENIC LIFT AÇIK/KAPALI ÇEVRİM REDÜKTÖRLÜ MOTOR DEVREYE ALMA KILAVUZU PINAR MÜHENDİSLİK A.Ş. FRENIC LIFT AÇIK/KAPALI ÇEVRİM REDÜKTÖRLÜ MOTOR DEVREYE ALMA KILAVUZU Bu kullanım kılavuzunun kullanılabilmesi için TP-G1-ELS tuş takımının cihaza takılı olması gereklidir. Burada

Detaylı

TOU-S02 Akıllı Pompa Kontrol Ünitesi

TOU-S02 Akıllı Pompa Kontrol Ünitesi TOU-S02 Akıllı Pompa Kontrol Ünitesi TOU-S02 Akıllı kontrol ünitesi, 0.75-7.5KW (1-10 HP) güç aralığındaki direk kalkışlı üç fazlı ikili derin kuyu pompalarının, hidrofor pompalarının ve drenaj pompalarının

Detaylı

0 Giriş kontağı ile Servo On 1 Giriş kontağı aktif değil Powerda Servo On

0 Giriş kontağı ile Servo On 1 Giriş kontağı aktif değil Powerda Servo On PARAMETRE Cn001 Cn002.0 H000* Cn002.1 H00*0 Cn002.2 H0*00 Cn002.3 H*000 ĐSĐM & FONKSĐYON 0 Tork kontrol 1 Hız Kontrol 2 Pozisyon Kontrol (External) 3 Pozisyon / Hız Kontrol Switch 4 Hız / Tork Kontrol

Detaylı

FOUR - CFHR Yüksek Verimli Karşıt Akışlı Isı Geri Kazanım Cihazı SEASON. Doğu İklimlendirme A.Ş. Markasıdır

FOUR - CFHR Yüksek Verimli Karşıt Akışlı Isı Geri Kazanım Cihazı SEASON. Doğu İklimlendirme A.Ş. Markasıdır FOUR - CFHR Yüksek Verimli Karşıt Akışlı Isı Geri Kazanım Cihazı SEASON Doğu İklimlendirme A.Ş. Markasıdır FOUR - CFHR Yüksek Verimli Karşıt Akışlı Isı Geri Kazanım Cihazı Egzoz hava filtresi Karşıt akışlı

Detaylı

MIDEA TRİ-THERMAL ISI POMPASI TEKNİK KILAVUZ- 2014

MIDEA TRİ-THERMAL ISI POMPASI TEKNİK KILAVUZ- 2014 MIDEA TRİ-THERMAL ISI POMPASI TEKNİK KILAVUZ- 2014 Modern Klima Isı Pompası Teknik Yayınlar 2014/5 MCAC-RTSM-2014-1 Tri-Thermal İçindekiler 1. Bölüm Genel Bilgiler... 1 2. Bölüm Teknik Özellikler ve Performans...

Detaylı

SICAK VE SOĞUK ETĐKET VE BOY KESME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU

SICAK VE SOĞUK ETĐKET VE BOY KESME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ELITE A.G. JM-110LRE SICAK VE SOĞUK ETĐKET VE BOY KESME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ANA EKRAN Makinenin şalteri açıldığında 5 sn boyunca açılış ekranı gelir. Daha sonra ana ekrana geçilir. Bu ekranda yardımcı

Detaylı

KONTROL ORGANI VE SİSTEMLERİ:

KONTROL ORGANI VE SİSTEMLERİ: KONTROL ORGANI VE SİSTEMLERİ: Open and Closed Loop Control(Açık ve kapalı Çevrim) KONTROL SİSTEMLERİ : 1) Açık çevrim Kontrol sistemleri 2) Kapalı Çevrim Kontrol Sistemleri Kontrol Sistemlerin kullanılması

Detaylı

Tanımıı. Bu parametre sürücünün çıkış frekansını komuta eder. Dururken : Frekans Komutu Çalışırken : Çıkış Frekansı Çoklu adım Çalışmada: Çokluadım

Tanımıı. Bu parametre sürücünün çıkış frekansını komuta eder. Dururken : Frekans Komutu Çalışırken : Çıkış Frekansı Çoklu adım Çalışmada: Çokluadım 1. Fonksiyon listesi LED display Parametre adı 0.0 [Frekans komutu] ACC dec Drv Frq [Hız.Zamanı] [Yvş.Zamanı] [Sürme modu] (Run/Stop modu) [Frekans modu] Min/Mak s değeri 0/400 0/6000 [saniye] Tanımıı

Detaylı

DC motorların sürülmesi ve sürücü devreleri

DC motorların sürülmesi ve sürücü devreleri DC motorların sürülmesi ve sürücü devreleri Armatür (endüvi) gerilimini değiştirerek devri ayarlamak mümkündür. Endüvi akımını değiştirerek torku (döndürme momentini) ayarlamak mümkündür. Endüviye uygulanan

Detaylı

ELE 301L KONTROL SİSTEMLERİ I LABORATUVARI DENEY 3: ORANSAL, TÜREVSEL VE İNTEGRAL (PID) KONTROL ELEMANLARININ İNCELENMESİ *

ELE 301L KONTROL SİSTEMLERİ I LABORATUVARI DENEY 3: ORANSAL, TÜREVSEL VE İNTEGRAL (PID) KONTROL ELEMANLARININ İNCELENMESİ * Deneyden sonra bir hafta içerisinde raporunuzu teslim ediniz. Geç teslim edilen raporlar değerlendirmeye alınmaz. ELE 301L KONTROL SİSTEMLERİ I LABORATUVARI DENEY 3: ORANSAL, TÜREVSEL VE İNTEGRAL (PID)

Detaylı

FREKANS KONTROLLÜ PANO SİSTEMLERİ

FREKANS KONTROLLÜ PANO SİSTEMLERİ FREKANS KONTROLLÜ PANO SİSTEMLERİ FREKANS KONTROLLÜ PANO SİSTEMLERİ GENEL ÖZELLİKLER Genel Özellikler Kolay devreye alma Parametre girişleri, tm ayarları ve fonksiyonel testleri yapılmıştır. Tak ve çalıştır

Detaylı

HP SERİSİ POMPA KONTROL PANOLARI

HP SERİSİ POMPA KONTROL PANOLARI HP SERİSİ POMPA KONTROL PANOLARI https://www.facebook.com/kerimelektromotor H-01 / H-01 M TEK POMPALI POMPA KONTROL PANOSU GENEL ÖZELLİKLER H-01/H-01M TEK POMPALI POMPA KONTROL PANOSU Pompa sistemlerinin

Detaylı

Serisi Basınç Sensörü Bilgi Dökümanı

Serisi Basınç Sensörü Bilgi Dökümanı Serisi Basınç Sensörü Bilgi Dökümanı Delta DPB serisi basınç sensörlerini seçtiğiniz için teşekkürler. DPB yı kullanmadan önce bu bilgi dökümanını dikkatlice okuyunuz. İhtiyaç olduğunda kullanmak amacıyla

Detaylı

Sinamics V20 Devreye Alma Dökümanı

Sinamics V20 Devreye Alma Dökümanı Sinamics V20 Devreye Alma Dökümanı Siemens Endüstri Sektörü Hareket Kontrol Sistemleri I DT MC Endüstri Sektörü / Hareket Kontrol Sistemleri Ba lıklar * Sinamics V20 Devreye Alma Dökümanı Genel Özellikler

Detaylı

010 SİSTEMİ. TEKNOSİSTEM MÜHENDİSLİK - Gazcılar Cad. Anafarta Sok. No:1/A BURSA, Tel:(224)272 37 34 Faks:272 40 19

010 SİSTEMİ. TEKNOSİSTEM MÜHENDİSLİK - Gazcılar Cad. Anafarta Sok. No:1/A BURSA, Tel:(224)272 37 34 Faks:272 40 19 010 SİSTEMİ 1 VOLUMETRİK DAĞITICILAR US ve USM Serisi volumetrik yağlama blokları endirek yağlama için tasarlanmıştır. Pompa basıncının düşmesinden sonra yağlama bloklarına gönderilen yağ yaylar vasıtasıyla

Detaylı

TECO 7300PA HIZ KONTROL CİHAZI PARAMETRELERİ. An-xx Frekans Komut Parametreleri

TECO 7300PA HIZ KONTROL CİHAZI PARAMETRELERİ. An-xx Frekans Komut Parametreleri 1/13 PARAMETRE LİSTESİ An-xx Komut Parametreleri An-xx Adı LCD Ekran Değer Aralığı An- Komut 1 An-=000.00Hz Frequency Comand 1 Ayar Birimi Fabrika Ayarı 0.00~180.0 Hz 0.Hz 0.00Hz An-02 Komut 2 An-02=000.00Hz

Detaylı

İNVERTÖRLER HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR

İNVERTÖRLER HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR İNVERTÖRLER HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR S-SERİSİ İNVERTÖR Kullanıcı invertörünü dışardan RUN/STOP ve REV/FWD yapmak istediği takdirde öncelikle eğer çok fazla parametre değişikli yapmamış ya da yapsa

Detaylı

RWF50 ORANSAL KONTROL CİHAZI

RWF50 ORANSAL KONTROL CİHAZI RWF50 ORANSAL KONTROL CİHAZI RWF50 nin arkasında kızaklı sıkıştırma aparatı vardır. Bu aparatı üzerinden çıkardıktan sonra, cihazı yuvanın içindne geçirip aparatı arkadan takarak tırtıklı tırnakları sayesinde

Detaylı

KAÇAK AKIM RÖLESİ. www.ulusanelektrik.com.tr. Sayfa 1

KAÇAK AKIM RÖLESİ. www.ulusanelektrik.com.tr. Sayfa 1 DELAB TM-18C KAÇAK AKIM RÖLESİ İÇERİK GENEL / BUTON FONKSİYONLARI.2 PARAMETRE AYARLARI...2 PARAMETRE AÇIKLAMALARI 3 KAÇAK AKIM AYARLARI...3 AÇMA SÜRESİ AYARLARI.3 AŞIRI AKIM AYARLARI...4 ÇALIŞMA SÜRESİ..4

Detaylı

Auto Tune - Self Tune - Auto Self Tune

Auto Tune - Self Tune - Auto Self Tune Auto Tune - Self Tune - Auto Self Tune EMKO cihazlarýnda Tune seçimi ile PID parametrelerinin tesbit edilmesi için farklý metod uygulanýr. Bunlar Auto Tune (Limit Cycle Tuning) ve Self Tune (Step Response

Detaylı

ve Pompa Kontrolü için Fuji Electric Hız Kontrol Cihazları 0,75 560kW 3-faz 400V IP20/00 & IP54

ve Pompa Kontrolü için Fuji Electric Hız Kontrol Cihazları 0,75 560kW 3-faz 400V IP20/00 & IP54 HVAC ve Kontrolü için Fuji Electric Hız Kontrol Cihazları 0,75 560kW 3faz 400V IP20/00 & IP54 Geniş Haberleşme Seçenekleri Operatör paneli Uzaktan kontrol için uzatma kablosu Uzatma Kablosu ile Uzaktan

Detaylı

ARTOS7F1 ARIZA TESPİT CİHAZI VE PC OSİLOSKOP 7 FONKSİYON 1 CİHAZDA

ARTOS7F1 ARIZA TESPİT CİHAZI VE PC OSİLOSKOP 7 FONKSİYON 1 CİHAZDA ARTOS7F1 ARIZA TESPİT CİHAZI VE PC OSİLOSKOP 7 FONKSİYON 1 CİHAZDA ARTOS7F1 Arıza Tespit Cihazı ve PC Osiloskop her tür elektronik kartın arızasını bulmada çok etkili bir sistemdir. Asıl tasarım amacı

Detaylı

ZM-2H606 İki Faz Step. Motor Sürücüsü. Özet

ZM-2H606 İki Faz Step. Motor Sürücüsü. Özet ZM-2H606 İki Faz Step Motor Sürücüsü Özet ZM-2H606 iki faz, 4,6 ve 8 telli step motorlar için üretilmiştir. Yüksek frekanslı giriş sinyallerini kabul edebilecek şekilde donatılmıştır. Akım kararlılığı,

Detaylı

ETHK-20 MEYVE SEBZE KURUTUCU ISI POMPASI PLC KULLANIM KLAVUZU

ETHK-20 MEYVE SEBZE KURUTUCU ISI POMPASI PLC KULLANIM KLAVUZU ETHK-20 MEYVE SEBZE KURUTUCU ISI POMPASI PLC KULLANIM KLAVUZU 1. Manuel Mod Şekil I Manuel Mod geçmek için Manuel Moda Geç butonuna dokununuz. Karşımıza gelen ekranda ki fonksiyonları değiştirmek için

Detaylı

OTOMATİK KONTROL SİSTEMLERİ İŞARET AKIŞ DİYAGRAMLARI SIGNAL FLOW GRAPH

OTOMATİK KONTROL SİSTEMLERİ İŞARET AKIŞ DİYAGRAMLARI SIGNAL FLOW GRAPH OTOMATİK KONTROL SİSTEMLERİ İŞARET AKIŞ DİYAGRAMLARI SIGNAL FLOW GRAPH İŞARET AKIŞ DİYAGRAMLARI İşaret akış diyagramları blok diyagramlara bir alternatiftir. Fonksiyonel bloklar, işaretler, toplama noktaları

Detaylı

Bölüm 20 FBs-4A2D Analog Giriş/Çıkış Modülü

Bölüm 20 FBs-4A2D Analog Giriş/Çıkış Modülü Bölüm 20 FBs-4A2D Analog Giriş/Çıkış Modülü FBs-4A2D, FATEK FBs'nin PLC serilerinin analog I/O modullerinden biridir. Analog çıkışları için 2 kanallı 14bitlik D/A çıkışı sağlar. Farklı jumper ayarlarına

Detaylı

TECO N3 SERĐSĐ HIZ KONTROL CĐHAZI HIZLI BAŞLAT DÖKÜMANI. ADIM 1: Sürücü beslemesini ve motor uçlarını bağlama

TECO N3 SERĐSĐ HIZ KONTROL CĐHAZI HIZLI BAŞLAT DÖKÜMANI. ADIM 1: Sürücü beslemesini ve motor uçlarını bağlama 1/6 TECO N3 SERĐSĐ HIZLI BAŞLAT DÖKÜMANI ADIM 1 Sürücü beslemesini ve motor uçlarını bağlama Monofaze N3 serisinde 220 volt beslemesi L1 (L) ve L3 (N) girişlerine bağlanarak cihaza enerji verilir. Aşağıdaki

Detaylı

Yumuşak Yolvericiler. Kalkış için kontrollü yol verme fonksiyonları. Duruş için özellikle pompa uygulamalarına yönelik yumuşak duruş fonksiyonları

Yumuşak Yolvericiler. Kalkış için kontrollü yol verme fonksiyonları. Duruş için özellikle pompa uygulamalarına yönelik yumuşak duruş fonksiyonları Yumuşak Yolvericiler Vektör kontrollü AKdem dijital yumuşak yol vericisi, 6-tristör kontrollü olup, 3 fazlı sincap kafesli motorlarda yumuşak kalkış ve duruş prosesleri için tasarlanmıştır. Vektör kontrol,

Detaylı