Geçici, Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyanlarında Özellikli Durumlar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Geçici, Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyanlarında Özellikli Durumlar"

Transkript

1 ESKİŞEHİR SMMM ODASI Chamber of Certified Public Accountants of Eskişehir Geçici, Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyanlarında Özellikli Durumlar ALİ KARAKUŞ Yeminli Mali Müşavir MUSTAFA UÇKAÇ Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Geçici Vergi Geçici vergi Gelir vergisi mükellefleri; ticari ve mesleki kazancın tespitine ilişkin olarak, geçici vergiye tabi kazançlarının belirlenmesinde GVK hükümlerine uymak zorundadırlar. Kurumlar vergisi mükellefleri; dönem kazançlarının belirlenmesinde GVK hükümleri yanı sıra KV hükümlerini de dikkate alarak safi kurum kazancını tespit edecektir. Tasfiye halindeki sermaye şirketlerinde ve kooperatiflerde geçici vergi beyanı yoktur. Geçici vergiye esas kazançların tespitinde Gelir ve Kurumlar Vergisi Mükellefleri «değerleme işlemleri» için VUK hükümlerine tabidirler. Banka kayıtları Mevduat hesaplarındaki işlem masrafları ile faiz gelirleri ve bunlardan kesilen vergilere ilişkin kayıtlar kontrol edilmelidir. Kredi hesaplarındaki işlem masrafları ile faiz giderlerine ilişkin kayıtlar kontrol edilmelidir. Kredi hesaplarına ilişkin faizlerin «bu dönemle ilgili olup olmadığı» kontrol edilmelidir. Yansıtma sonrası 660 ve 661 hesaplara kaydedilen «finansman giderleri» mutlaka kullanılan kredi faizleri olmalıdır. (Banka işlem masrafı veya komisyon ücreti gibi giderler olmamalıdır.) Banka kayıtları Gerçek kişi mükelleflerin kullanmış olduğu bireysel kredilerin «işi ile ilgili olup olmadığı» kontrol edilmeli, ticari faaliyeti ile ilgili değilse «özellikle faiz ve masrafları» kayda alınmamalıdır. Banka kayıtları Kredi kartlarının kullanımında da şahsi ve ticari kart ayırımı yapılıp yapılmadığı test edilmelidir; KV mükelleflerinde şahsi kartını şirket için kullanan ortak ya da müdürlerin kredi kartı faiz ve masrafları «gider olarak» dikkate alınmamalıdır. Aynı şekilde şirket kartını «şahsi harcamaları için» kullanan ortak ya da müdürlerde de «şahsi harcamalarının maliyetleri» ayıklanmalıdır. GV mükelleflerinde, kredi kartı kullanımında mükellefin «şahsi harcamalarının» ve «bu harcamalara ilişkin faiz ve masraf gibi maliyetlerin» ayıklanmasına dikkat edilmelidir. SMMM M.Uçkaç & YMM A.Karakuş 1

2 Banka kayıtları Gerek kredi kartlarının kullanımından ve gerekse işyerindeki POS kullanımından elde edilen puan ve bonus gibi gelirler «gelir olarak» dikkate alınmalı ve kayda alınmalıdır. Örneğin şirketin POS kullanımından elde ettiği puanların karşılığında 1.000,00 TL harcama hakkı elde ettiği veya doğrudan hesap ekstresine aktarıldığını varsayalım. Elde edilen bu bedel «gelir olarak» dikkate alınacak ve «diğer gelirler» arasında gösterilecektir. Elde edilen «gelirin» faiz benzeri olması nedeniyle fatura düzenlenmesi ve KDV hesaplanması konusunda herhangi bir yükümlülük bulunmamaktadır. Banka kayıtları Maddi duran varlık edimine ilişkin kredilerde; ilk takvim yılı sonuna kadar ödenen faizlerin «maliyet» olarak dikkate alınması gerekir. Kredi Kullanımı Maliyet İlk Takvim Yılı Sonu Maliyet veya Gider Vade Sonu Banka kayıtları Stok edimine ilişkin kredilerde; stokların giriş tarihine kadar olan faizlerin «maliyet» olarak dikkate alınması gerekir. Kredi Kullanımı Fatura Tarihi Vade Sonu Dövizli hesaplar Eğer dövizli hesaplar var ise bunların her geçici vergi öncesi gerekli değerlemeleri yapılmalıdır. Söz konusu değerleme farkları 646 ve 656 hesaplarda gösterilmelidir. Son geçici vergi dönemi dışında «1 gün önceki TCMB döviz kurları» dikkate alınır. 1. dönem için; x değil > x 2. dönem için; x değil > x 3. dönem için; x değil > x Maliyet Maliyet veya Gider Son geçici vergi döneminde; «Maliye Bakanlığı nın yayınladığı» döviz kurları dikkate alınacaktır. (Şayet yayınlanmaz ise TCMB döviz kurları kullanılır.) Dövizli hesaplar Yurtdışı satışlardan doğan kur farkları hasılat olarak değerlendirilir ve «yurtdışı satışlar hesabına» ilave edilir. Oluşacak farklar «kambiyo kârı ya da kambiyo zararı» olarak dikkate alınmaz. Yurtdışından dövizli mal ve MDV alımlarından doğan kur farkları da «maliyet» olarak muhasebeleştirilir. Oluşacak farklar «kambiyo kârları ya da kambiyo zararı» olarak dikkate alınmaz. Reeskont işlemleri Eğer «alacak senetleri» için reeskont uygulanıyorsa «borç senetleri» içinde reeskont hesaplanacaktır. Kısmi reeskont işlemi yapılmaz. Kampanyalı (ön ödemeli) satışlardan alınan senetler, hatır senetleri, yıllara sari inşaatlar için alınan senetler, müflisten alınacak senetler için reeskont uygulanmaz. Vadeli çeklerde reeskont uygulanmaz. (VUK, 41 seri no.lu tebliğ) Reeskont «iç ıskonto formülü» kullanılarak hesaplanır; Senet üzerinde yazılı değilse faiz oranı «T.C.M.B. Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları Hakkındaki Tebliğine» göre belirlenir. Yabancı paralı senetlerde «LİBOR oranları» esas alınır. SMMM M.Uçkaç & YMM A.Karakuş 2

3 Maddi duran varlıklar Maddi duran varlıklara ilişkin kayıtlarda yer alan bilgiler ile fiziki olarak bulunanlar karşılaştırılır ve fiili envantere uygun hale getirilir. Varsa fiili sayım farklarına ilişkin kayıtlar yapılmalıdır. Binek otomobil alışlarında ödenen KDV nin «hesaplanan KDV den indirilmediği» kontrol edilmelidir. (KDVK, m.30b) İndirim konusu yapılamayan KDV, gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınabilir. (23 seri no.lu KDV Genel Tebliği) Aynı şekilde ÖTV de maliyet bedeline ithal edilebilir veya giderler arasında gösterilebilir. (VUK, m.270) Maddi duran varlıklar Maddi duran varlıklara ilişkin kayıtlarda yer alan bilgiler ile fiziki olarak bulunanlar karşılaştırılır ve fiili envantere uygun hale getirilir. Varsa fiili sayım farklarına ilişkin kayıtlar yapılmalıdır. Binek otomobil alışlarında ödenen KDV nin «hesaplanan KDV den indirilmediği» kontrol edilmelidir. (KDVK, m.30b) İndirim konusu yapılamayan KDV, gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınabilir. (23 seri no.lu KDV Genel Tebliği) Aynı şekilde ÖTV de maliyet bedeline ithal edilebilir veya giderler arasında gösterilebilir. (VUK, m.270) Maddi duran varlıklar Finansal kiralama Finansal kiralama yoluyla edinilen maddi duran varlıklarda; Anapara tutarının «maddi olmayan duran varlık» Dönemsel faiz giderlerinin «finansman gideri» Anapara ve faiz borçlarının «kısa ve uzun vadeli borçlar» olarak muhasebeleştirildiğine dikkat edilmelidir. Amortisman kayıtları Amortisman oranları «VUK, 333, 339, 389 vd. seri no.lu Genel Tebliğlerinde» belirlenen «faydalı ömürlerine» göre belirlenir. Bu listelerde yer alan oranlardan daha az oranlarda amortisman ayrılarak «amortisman süresinin» uzatılması mümkün değildir. Amortismanın herhangi bir yılda ayrılmamasından veya ilk uygulanan orandan daha düşük bir oranın ayrılması ile «amortisman süresi» uzatılamaz yılından önce alınan (aktife giren) Maddi Duran Varlıkların amortisman ayırma işlemleri devam ediyorsa eski hükümlere tabidir. Amortisman kayıtları «Normal» yöntemden «azalan bakiyelere» geçiş mümkün değildir. Ancak «azalan bakiyeler» yönteminden «normal» yönteme geçilebilir. (Bu geçiş dipnotlarda açıklanmalıdır.) Azalan bakiyeler yönteminde ayrılacak amortisman oranı «%50 den fazla» olamaz yılı için 770,00 TL nin altındaki maddi duran varlıklar «doğrudan gider» yazılabilir. Binek otomobillerin amortismanları «kıst dönem» olarak uygulanmalıdır. Amortisman kayıtları «Normal» yöntemden «azalan bakiyelere» geçiş mümkün değildir. Ancak «azalan bakiyeler» yönteminden «normal» yönteme geçilebilir. (Bu geçiş dipnotlarda açıklanmalıdır.) Azalan bakiyeler yönteminde ayrılacak amortisman oranı «%50 den fazla» olamaz yılı için 770,00 TL nin altındaki maddi duran varlıklar «doğrudan gider» yazılabilir. Binek otomobillerin amortismanları «kıst dönem» olarak uygulanmalıdır. SMMM M.Uçkaç & YMM A.Karakuş 3

4 Amortisman kayıtları Amortisman kayıtlarında «fonksiyonel giderler» dikkate alınmalıdır; 7A seçeneğinde «amortisman giderleri» duran varlığın «işletmede gördüğü fonksiyon dikkate alınarak» ilgili hesapta muhasebeleştirilecektir. Amortisman kayıtları Amortisman kayıtlarında «fonksiyonel giderler» dikkate alınmalıdır; 7B seçeneğinde 796 hesap kullanılacak, ancak duran varlığın «işletmede gördüğü fonksiyon dikkate alınarak» ilgili alt hesaplar açılarak sonuç hesaplarına yansıtılacaktır. Gider Yeri Maliyet Hs. Yansıtma Hs. Sonuç Hesabı Üretim ( ) 620 Hizmet ( ) 622 Ar ge Pazarlama Yönetim Gider Yeri Maliyet Hs. Yansıtma Hs. Sonuç Hesabı Üretim 79* 799 ( ) 620 Hizmet 79* 799 ( ) 622 Ar ge 79* Pazarlama 79* Yönetim 79* Satışların maliyetleri Aralıklı envanter yöntemini seçenler «mal çeşidinin ve miktarının çok olması nedeniyle» 1., 2. ve 3. geçici vergi dönemlerinde fiili envanter yapmadan «işletmenin ortalama karlılığını» dikkate alarak satışların maliyeti hesaplanabilir. Mal Grupları Satışlar Kâr Oranı Kâr Oranına Göre Satılan Mal [Satışlar (Kâr oranı x Satışlar)] Temel Gıda TL % TL Muhtelif Gıda TL % TL Temizlik TL % TL Özel Matrah TL % TL Toplam TL TL Satışların maliyetleri Üretim işletmelerinde «doğrudan maliyet hesaplarına kayıt yapılmaması» önce stok kaydının yapılması, üretim yapıldıkça stokların maliyete alınması gerekmektedir. Maliyetlerde biriken İlkmadde ve malzeme giderleri Direkt işçilik giderleri Genel üretim giderleri yarımamul veya mamul hesaplarına «yansıtma hesapları» aracılığıyla aktarılmalıdır. Satışların maliyeti Üretimde kullanılmak üzere ilkmadde ve malzeme alımı; Satışların maliyeti Stokların üretime gönderilmesi; 150 İLKMADDE VE MALZEME 5.000, İNDİRİLECEK KDV 900, SATICILAR 5.000,00 İlkmadde ve malzeme alımı. 710 DİREKT İLKMADDE VE MALZEME , İLKMADDE VE MALZEME ,00 İlkmadde ve malzeme giderleri SMMM M.Uçkaç & YMM A.Karakuş 4

5 Satışların maliyeti Giderlerin yarı mamul maliyetlerine alınması; 151 YARI MAMULLER ÜRETİM , İLKMADDE VE MALZ. GİD. YAN , DİREKT İŞÇİLİK GİD. YAN , GENEL ÜRETİM GİDERLERİ YAN ,00 Giderlerin yarı mamullere yansıtılması Satışların maliyeti Yansıtma hesaplarının kapatılması 711 İLKMADDE VE MALZ. GİD. YAN , DİREKT İŞÇİLİK GİD. YAN , GENEL ÜRETİM GİDERLERİ YAN , İLKMADDE VE MALZ. GİDERLERİ , DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ , GENEL ÜRETİM GİDERLERİ 5.500,00 Yansıtma hesaplarının kapatılması Satışların maliyeti Mamul üretimi; Satışların maliyeti Satışların maliyeti; 152 MAMULLER , YARI MAMULLER ÜRETİM ,00 Yarı mamullerin maliyetlere aktarılması 620 SATILAN MAMUL MALİYETLERİ , MAMULLER ,00 Mamullerin satışların maliyetine aktarılması Hizmet maliyetleri Hizmet işletmelerinde de «ilkmadde ve malzemeler» öncelikle «stoklara» alınmalıdır. Hizmet üretim maliyetlerini oluşturan; İlkmadde ve malzeme giderleri Direkt işçilik giderleri Genel üretim giderleri 740 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ hesabında muhasebeleştirilir. Sadece hizmet üreten bir işletme de gibi maliyet hesaplarında herhangi bir kayıt olmamalıdır. Hizmet maliyetleri Hizmet üretimde kullanılmak üzere ilkmadde ve malzeme alımı; 150 İLKMADDE VE MALZEME 5.000, İNDİRİLECEK KDV 900, SATICILAR 5.000,00 İlkmadde ve malzeme alımı. SMMM M.Uçkaç & YMM A.Karakuş 5

6 Hizmet maliyetleri Stokların hizmet üretimine gönderilmesi; 740 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ , İlkmadde ve Malzemeler , İLKMADDE VE MALZEME ,00 İlkmadde ve malzeme giderleri Hizmet maliyetleri Hizmet üretim maliyetlerinin yansıtılması; 621 SATILAN HİZMET MALİYETİ ,00 741HİZMET ÜRETİM MAL. YAN ,00 Hizmet üretim maliyetlerinin yansıtılması İlkmadde ve Malzeme Gid , Direkt İşçilik Giderleri , Hizmet Üretim Giderleri 5.500,00 Hizmet maliyetleri 741 HİZMET ÜRETİM MAL. YAN , İLKMADDE VE MALZ. GİD. YAN , DİREKT İŞÇİLİK GİD. YAN ,00 Hizmet maliyetleri Geçici vergi veya dönem sonu itibariyle «tamamlanmamış hizmet maliyetleri» olabilir. Henüz satışı yapılmayan bu maliyetlerin (stoklar gibi) bilançoda gösterilmesi için 151 YARI MAMULLER ÜRETİM hesabı kullanılır HİZMET ÜRETİM GİDERLERİ YAN , HİZMET ÜRETİM MALİYETLERİ , İLKMADDE VE MALZ. GİDERLERİ , DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ , HİZMET ÜRETİM GİDERLERİ 5.500,00 Yansıtma hesaplarının kapatılması Hizmet maliyetleri İşletmenin dönem sonunda «hizmet üretim maliyetinde» birikmiş tutarı ,00 TL dir. Hizmet henüz tamamlanmamıştır. 151 YARI MAMULLER ÜRETİM , HİZMET ÜRETİM MALİYETİ YAN ,00 Tamamlanmamış hizmet maliyetleri. Gelecek aylara ait giderler (gelirler) Her bir geçici vergi döneminde «gelecek aylara ait giderler gibi» hesaplarda bekleyen giderlerin ve gelirlerin döneminin gelip gelmediği kontrol edilmelidir. Böylece her bir gider ve gelir kaleminin kendi döneminde «gelir tablosuna» alınması sağlanmış olacaktır. Gelecek yıllara ait giderler (ve gelirler) gibi bilanço hesaplarının da kendi döneminin gelip gelmediği kontrol edilmeli ve kendi dönemine isabet edenler aktarılmalıdır. SMMM M.Uçkaç & YMM A.Karakuş 6

7 Gelecek aylara ait giderler (gelirler) İşletmenin mizanı kontrol edildiğinde sigorta giderlerinin aylar itibariyle aşağıdaki gibi olduğu görülmüştür; Ocak 2012; 480,00 TL Şubat 2012; 620,00 TL Mart 2012; 510,00 TL GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 1.610, GELECEK AYLARA AİT GİDERLER 1.610,00 Gelecek aylara ait giderlerin devri Gelecek aylara ait giderler (gelirler) tarihinde yapılan sayımda 920,00 TL lik kırtasiye malzemesinin kullanılmadığı tespit edilmiştir. Kırtasiye malzemeleri alım esnasında gider hesabında muhasebeleştirilmektedir GELECEK AYLARA AİT GİDERLER 920, GENEL YÖNETİMGİDERLERİ 920,00 Gelecek aylara ait giderlerin devri Kanunen kabul edilmeyen giderler Esas olarak Gelir Vergisi Kanunu nun 40. maddesinde «ticari kazancın tespitinde» indirilecek giderler sayılmış ve burada sayılmayan ve bu özellikleri taşımayan giderlerin tümü «kanunen kabul edilmeyen gider» olarak dikkate alınmasının zorunluluğu bulunmaktadır. Ayrıca bazı giderler «kanunen kabul edilmeyen giderler» olarak KURUMLAR VERGİSİ KANUNU nun 11. maddesinde ve GELİR VERGİSİ KANUNU nun 41. maddesinde sayılmıştır. Kanunen kabul edilmeyen giderler Yine KVK ve GVK nun diğer maddelerinde ve diğer kanunlarda da sayılan «kanunen kabul edilmeyen giderler» bulunmaktadır; Yasal sınırları aşan bağış ve yardımlar (KVK, m.10c) KV den istisna edilen kazançlara ait giderler (KVK, m.5 i3) Binek araçlara ait MTV (MTVK, m.14) KKEG için ödenmiş olan KDV (KDVK, m.29) VUK na uygun olmayan ve fazla ayrılan amortismanlar (VUK, m ) VUK na uygun olmayan ve fazla ayrılan karşılıklar (VUK, m ) Alınan vadeli çekler için hesaplanmış olan reeskontlar (VUK, m ) Ödenmemiş olan kıdem tazminatları (GVK, m. 402) Ödenmemiş SGK primleri (GVK, m.402 ve SSK, m.40) Kanunen kabul edilmeyen giderler Elektrik, su, telefon ve doğalgaz bedellerinin geç ödenmesi nedeniyle hesaplanan «gecikme zamları» bir sözleşmeye dayandıklarından «tazminat olarak değerlendirilmeli» ve «safi kazancın tespitinde gider olarak» dikkate alınmalıdır. (GVK, m.41) Aynı kapsamda gecikme zamlarına ilişkin ödenen KDV varsa «indirim konusu» yapılacaktır sayılı Kanunun 87. maddesine göre «kuruma fiilen ödenmeyen prim tutarları KVK ve GVK açısından gider yazılamaz.» Kanunen kabul edilmeyen giderler İşletme cep telefonu faturasını ödemiştir. 770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 73, İNDİRİLECEK KDV 6, KASA 79,00 Cep telefonu faturası. 900 NAZIM HESAP (KKEG) 11, NAZIM HESAP (KKEG BORÇLAR) 11,00 Kanunen kabul edilmeyen gider (ÖİV tutarı) SMMM M.Uçkaç & YMM A.Karakuş 7

8 Kanunen kabul edilmeyen giderler İşletme cep telefonu faturasını ödemiştir. 770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 73, İNDİRİLECEK KDV 6, KASA 79,00 Cep telefonu faturası. 900 NAZIM HESAP (KKEG) 10, NAZIM HESAP (KKEG BORÇLAR) 11,00 Kanunen kabul edilmeyen gider (ÖTV tutarı) Kanunen kabul edilmeyen giderler İşletmenin Temmuz ayı SGK primini ödemediği tespit edilmiştir. 900 NAZIM HESAP (KKEG) 980, NAZIM HESAP (KKEG BORÇLAR) 980,00 Ödenmeyen SGK priminin KKEG e devri 360 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KST. 980, ÖDENECEK SGK VS. 980,00 Ödenmeyen SGK priminin ertelenmesi. Kanunen kabul edilmeyen giderler İşletmenin Temmuz ayı SGK primini ödemediği tespit edilmiştir. Kanunen kabul edilmeyen giderler Kurumlar vergisi mükelleflerinde geçici vergi beyanında KKEG gösterilmesi; 900 NAZIM HESAP (KKEG) 590, NAZIM HESAP (KKEG BORÇLAR) 580,00 Ödenmeyen SGK priminin KKEG e devri 360 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KST. 980, ÖDENECEK SGK VS. 980,00 Ödenmeyen SGK priminin ertelenmesi. Kanunen kabul edilmeyen giderler Gelir vergisi mükelleflerinde geçici vergi beyanında KKEG gösterilmesi; Ticari kazanç «kanunen kabul edilmeyen giderler» dikkate alınarak yazılacak. Mizan çıkarılması Ters bakiye kontrolü; 1 ve 2 ile başlayan hesaplar «alacak bakiyesi» vermemelidir. (Düzenleyici hesaplar hariç) 3 4 ve 5 ile başlayan hesaplar «borç bakiyesi» vermemelidir. (Düzenleyici hesaplar hariç) ve 67 ile başlayan hesapların «borç kayıtları» listelenmeli ve bu kayıtlar sadece «dönem sonu işlemlerinden» (örneğin yansıtma işlemlerinden) veya «düzeltme kayıtlarından» oluştuğu kontrol edilmelidir ve 68 ile başlayan hesapların «alacak kayıtları» listelenmeli ve bu kayıtlar sadece «dönem sonu işlemlerinden» (örneğin yansıtma işlemlerinden) veya «düzeltme kayıtlaırndan» oluştuğu kontrol edilmelidir. SMMM M.Uçkaç & YMM A.Karakuş 8

9 Mizan çıkarılması Ters bakiye kontrolü; 1 ve 2 ile başlayan hesaplar «alacak bakiyesi» vermemelidir. (Düzenleyici hesaplar hariç) 3 4 ve 5 ile başlayan hesaplar «borç bakiyesi» vermemelidir. (Düzenleyici hesaplar hariç) ve 67 ile başlayan hesapların «borç kayıtları» listelenmeli ve bu kayıtlar sadece «dönemsonu işlemlerinden» (örneğin yansıtma işlemlerinden) veya «düzeltme kayıtlarından» oluştuğu kontrol edilmelidir ve 68 ile başlayan hesapların «alacak kayıtları» listelenmeli ve bu kayıtlar sadece «dönemsonu işlemlerinden» (örneğin yansıtma işlemlerinden) veya «düzeltme kayıtlaırndan» oluştuğu kontrol edilmelidir. Mizan çıkarılması Ters bakiyeli hesapların kapatılması; Geçici vergi döneminde «ara dönem bilançosu» düzenlenmeyecek ise «bilanço hesaplarından» ters bakiye veren hesapların düzeltilmesi «dönem sonuna» bırakılabilir. Ancak «gelir tablosu hesaplarından» ters bakiye verenler varsa mutlaka kontrol edilmeli ve gerekli düzeltmeler yapılmalıdır. Geçici vergi haricen düzenlenebilir. Bu durumda ilgili çalışma kağıtlarının da diğer belgelerle birlikte saklanması ve istenildiğinde gösterilmesi gerekmektedir. Mizan çıkarılması Ters bakiye veren 120 ve 320 hesapların düzeltilmesi; ALICILAR 3.550, ALINAN AVANSLAR 3.550,00 Ters bakiyeli hesabın ilgili hesaba virmanı 159 VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI 7.000, SATICILAR 7.000,00 Ters bakiyeli hesabın ilgili hesaba virmanı Mizan çıkarılması İşletmenin bankadaki kredili mevduat hesabı tarihinde ( ) 4.430,00 TL bakiye vermiştir. 102 BANKALAR 4.430, BANKA KREDİLERİ 4.430,00 Ters bakiyeli hesabın ilgili hesaba virmanı Vergi matrahının hesaplanması Gelir tablosundaki gelir hesapları ile maliyet hesapları ve gelir tablosundaki gider hesapları karşılaştırıldığında «vergi matrahı» bulunacaktır. Vergi matrahının bulunmasında «kanunen kabul edilmeyen giderler» dikkate alınmalıdır. KV mükelleflerinde nazım hesaplarında biriken KKEG ler «beyanname üzerinde ilgili satırda gösterilerek» matraha ilave edilir. GV mükelleflerinde ise «ticari kâra ilave edilerek» beyannamede gösterilecektir. Vergi matrahının hesaplanması İşletmenin tarihli mizanından alınan veriler şöyledir; Gelir hesapları (TL) Gider hesapları (TL) , , , , , , , , , , , , , ,00 Gelirler ,00 Giderler 60,000,00 SMMM M.Uçkaç & YMM A.Karakuş 9

10 Vergi matrahının hesaplanması Ticari kârın hesaplanması; Ticari Kâr = Gelirler Giderler Ticari Kâr = ,00 TL ,00 TL = ,00 TL Mali Kârın hesaplanması; Mali Kâr = Ticari Kâr + KKEG Mali Kâr = ,00 TL ,00 TL = ,00 TL Ödenecek verginin hesaplanması; Vergi Matrahı = ,00 TL x %20 = 2.400,00 TL Stopaj Yoluyla Ödenen Vergiler = 400,00 TL Ödenecek Vergi = 2.400,00 TL 400,00 TL = 2.000,00 TL Geçici vergi kayıtları Geçici vergi döneminde yapılacak kayıtlar aşağıdaki gibidir; (Yapılmamışsa) Satışların maliyetinin kaydı Maliyet hesaplarının yansıtılması Yansıtma kayıtlarının kapatılması Gelir tablosunun düzenlenmesi Ödenecek verginin kaydı Geçici vergi kayıtları İşletmenin satışlarının maliyeti ,00 TL olarak hesaplanmıştır; SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ , TİCARİ MALLAR ,00 Satılan ticari malların maliyet devri Geçici vergi kayıtları İşletmenin tarihli mizanı aşağıdaki gibidir; Hesap B A Bakiye Hesap B A Bakiye (1.500) (2.000) (5.000) (2.500) (2.700) (2.200) (40.600) (3.500) Geçici vergi kayıtları Yansıtma işlemleri; PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞ. GİD , GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 2.700, KISA VADELİ BORÇLANMA GİD , PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞ. YAN , GENEL YÖNETİM GİDERLERİ YAN , FİNANSMAN GİDERLERİ YAN ,00 Giderlerin yansıtma kayıtları Geçici vergi kayıtları Yansıtma sonrası mizanın görünümü; Hesap B A Bakiye Hesap B A Bakiye (2.200) (2.000) (1.500) (2.500) (5.000) (40.600) (2.700) (5.000) (2.700) (2.200) (3.500) SMMM M.Uçkaç & YMM A.Karakuş 10

11 Geçici vergi kayıtları Yansıtmaların kapatılması; PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞ. YAN , GENEL YÖNETİM GİDERLERİ YAN , FİNANSMAN GİDERLERİ YAN , PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞ. GİD , GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 2.700, FİNANSMAN GİDERLERİ 2.200,00 Yansıtma hesaplarının kapatılması. Geçici vergi kayıtları Yansıtmaların kapatılması sonrası mizanın görünümü; Hesap B A Bakiye Hesap B A Bakiye (2.200) (2.000) (1.500) (2.500) (40.600) (5.000) (2.700) (3.500) Geçici vergi kayıtları Gelir Tablosu düzenlenmesi; GELİR TABLOSU TL GELİR TABLOSU (Devam) TL Yurtiçi Satışlar Faiz Gelirleri Diğer Gelirler Reeskont Faiz Gelirleri Satıştan İadeler ( ) (2.000) Diğer Olağan KârZarar Satış İskontoları ( ) (2.500) Reeskont Faiz Giderleri ( ) (3.500) Satılan Ticari Mallar Mal. ( ) (40.600) Kısa Vadeli Borçlanma Gid. (2.200) BRÜT SATIŞ KÂRIZARARI OLAĞAN KÂRZARAR Pazarlama, Satış ve Dağ.Gid. (5.000) Diğer O.dışı GelirKârlar Genel Yönetim Giderleri (2.700) Diğer O.dışı GidZararlar ( ) (1.500) FAALİYET KÂRIZARARI DÖNEM KÂRIZARARI Geçici vergi kayıtları Vergi matrahının kaydı; PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR 2.000, ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR 2.000,00 Geçici vergi (1. dönem) tahakkuku. Geçmiş Yıl Zararları ve Ar-Ge İndirimleri Geçici vergi beyannameleri kümülatif matrahtan oluştuğu için «geçmiş yıl zararlarına ilişkin indirimler» her geçici vergi döneminde gösterilmeli ve matrahtan indirilmelidir. Ar Ge indirimleri «zarar olsa dahi indirilecek istisna» kapsamındadır. Dolayısıyla «Ar Ge Harcamaları» beyanname üzerinden matrahtan indirilebilir. Bağkur Primlerinin İndirimi Mükellefler, geçici vergiye tabi kazançlarının tespitinde, söz konusu kazançlarını yıllık beyanname ile beyan etmeleri halinde yararlanabilecekleri tüm indirim ve istisnaları dikkate alabilirler. (GVK, 217 seri no.lu Genel Tebliğ) 5510 sayılı Kanunun 4b maddesinde belirtilen sigorta primlerinin ilgili dönemlere ilişkin olup, ödenmiş olması ve tevsik edilmesi şartıyla, ilgili dönem geçici vergi beyannamesinin 21. satırında yer alan «diğer indirimler» bölümünde gösterilip indirim konusu yapılabilir. Ancak şirket ortaklarının ödemiş oldukları bağkur primleri Kurumlar Geçici Vergi beyanında «indirim» konusu yapılamaz. SMMM M.Uçkaç & YMM A.Karakuş 11

12 Dönemsonu Dönemsellik Kontrolü Mizan üzerinde 180, 280, 300, 400 gibi «gelecek yılları» ilgilendiren hesaplar varsa kontrol edilmeli, gerekiyorsa dönemler arası aktarma işlemleri yapılmalıdır. Yapılmamışsa önceki dönem kapanış fişinden gelen 590 veya 591 hesaplardaki tutarlar 570 veya 580 hesaplara aktarılmalıdır. Varsa 120 ve 320 hesaplardaki ters bakiyeler 159 ve 340 hesaplarda avans olarak gösterilmelidir. Dönemsellik Kontrolü tarihi mizanda 280 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER hesabının ,00 TL bakiyesinin 5.000,00 TL sinin 2013 yılına ait olduğu tespit edilmiştir. Dönemsellik Kontrolü tarihi mizanda 400 BANKA KREDİLERİ hesabının ,00 TL bakiyesinin ,00 TL sinin 2013 yılına ait olduğu tespit edilmiştir. 180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER 5.000, GELECEK YILLARA AİT GİDERLER 5.000,00 Uzun vadeli giderlerin kısa vadeli giderlere aktarılması. 400 BANKA KREDİLERİ , BANKA KREDİLERİ ,00 Uzun vadeli kredilerin kısa vadeli kredilere aktarılması. Dönemsellik Kontrolü tarihi mizanda 590 DÖNEM NET KÂRI hesabında 2011 yılı kârı gözükmektedir. 590 DÖNEM NET KÂRI , GEÇMİŞ YILLAR KÂRLARI , yılı Kârının devri Maliyet Hesaplarının Kapatılması Dönem sonunda maliyet hesaplarının kapatılması için gerekli yansıtma kayıtları yapılmalıdır. MALİYET HESAPLARI YANSITMA HESAPLARI BİLANÇO VE SONUÇ HESAPLARI 7A 7B 7A 7B SMMM M.Uçkaç & YMM A.Karakuş 12

13 Gelir tablosu hesaplarının kapatılması Dönem sonunda gelir tablosu hesaplarının ters işlem ile kapatılması ve 690 DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI hesabına aktarılması gerekir. Gelir tablosu hesaplarının kapatılması X A.Ş. nin tarihi mizanında yer alan GELİR TABLOSU HESAPLARI aşağıdaki gibidir; Hesap B A Bakiye Hesap B A Bakiye (2.700) (2.000) (2.500) (3.500) (2.200) (40.600) (5.000) (1.500) Gelir tablosu hesaplarının kapatılması 600 YURTİÇİ SATIŞLAR , DİĞER GELİRLER 5.000, FAİZ GELİRLERİ 5.000, REESKONT FAİZ GELİRLERİ 3.000, DİĞER OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR 2.500, DİĞER O.DIŞI GELİR VE KÂRLAR 4.500, DÖNEM KÂR VEYA ZARARI ,00 Gelir hesaplarının DÖNEM KZ hesabına devri. Gelir tablosu hesaplarının kapatılması 690 DÖNEM KÂR VEYA ZARARI , SATIŞTAN İADELER 2.000, SATIŞ İSKONTOLARI 2.500, SATILAN TİCARİ MALLAR MAL , PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞ , GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 2.700, REESKONT FAİZ GİDERLERİ 3.500, KISA VADELİ BORÇLANMA GİD , DİĞER O.DIŞI GİDER VE ZARAR ,00 Gider hesaplarının DÖNEM KZ hesabına devri. Gelir tablosu hesaplarının kapatılması 690 DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI 2.000, , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Vergi karşılıklarının ayrılması Kurumlar vergisi mükelleflerinde «hesaplanan kurumlar vergisi» için karşılık ayrılmalıdır. Kurumlar Vergisinin tahakkuk zamanı, izleyen yıldaki NİSAN ayıdır. Dolayısıyla «ödenecek verginin» 360 hesaplarda «vergi borcu olarak gösterilmesi» için gerekli kayıt (tahakkuk kaydı) ancak NİSAN ayında yapılabilecektir. Ancak dönem sonu bilançosunda «ihtiyatlılık» ve «tam açıklama» kavramları gereği hesaplanan kurumlar vergisinin de «gelecekte doğacak bir borç olarak» gösterilmesi gerekmektedir. Bu nedenle «kısa vadeli yabancı kaynak hesapları olan» 370 ve 371 hesaplarda gerekli kayıtlar yapılmalı ve hesaplanan kurumlar vergisi gösterilmelidir. SMMM M.Uçkaç & YMM A.Karakuş 13

14 Vergi karşılıklarının ayrılması tarihinde kurumlar vergisi 2.400,00 TL olarak hesaplanmıştır. Daha önce ödenen geçici vergiler ise 400,00 TL dir. 691 DÖNEM KÂRI YASAL YÜK. KAR , DÖNEM KÂRI YASAL YÜK. KAR ,00 Kurumlar vergisi karşılığı ayrılması. 371 DÖNEM KÂRININ PEŞİN ÖD. VER. 400, PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR 400,00 Geçici verginin karşılıklara alınması. Kalan hesapların kapatılması 690 DÖNEM KÂR VEYA ZARARI , DÖNEM KÂRI YASAL YÜK. KAR , DÖNEM NET KÂR VEYA ZARARI 7.600,00 DÖNEM KZ hesabının DÖNEM NET KZ hesabına devri. 692 DÖNEM KÂRI YASAL YÜK. KAR , DÖNEM NET KÂRI 7.600,00 DÖNEM NET KZ hesabının bilançoya devri. Vergi karşılıklarının ayrılması Gelir vergisi mükelleflerinde dönem kârı üzerinden vergi karşılığı ayrılmaz. Ancak ertesi yıl beyanname verildiğinde «işletme sahibine veya ortağa aktarılacak paradan» mahsup yapılabilir. Ticari Zarardan Mali Kârın Doğması Dönem sonunda ticari zarar varken, bu zarara KKEG ilavesiyle «mali kâr» oluşursa «kurumlar vergisi» ödenecektir. Dolayısıyla «dönem zararının» gösterilmesinin yanı sıra «vergi karşılıklarının da» gösterilmesi söz konusu olacaktır. Ticari Zarardan Mali Kârın Doğması X A.Ş. nin dönem sonu ticari zararı ,00 TL, kanunen kabul edilmeyen giderleri ,00 TL dir. (Daha önce ödenmiş geçici vergi yoktur.) Vergi karşılığının ayrılması; 691 DÖNEM KÂRI YASAL YÜK. KAR , DÖNEM KÂRI YASAL YÜK. KAR ,00 Dönem vergi karşılığının ayrılması. Ticari Zarardan Mali Kârın Doğması X A.Ş. nin dönem sonu ticari zararı ,00 TL, kanunen kabul edilmeyen giderleri ,00 TL dir. (Daha önce ödenmiş geçici vergi yoktur.) Dönem KZ hesabının «dönem net KZ hesabına» devri; 692 DÖNEM NET KÂRI VEYA ZARARI , DÖNEM KÂRI YASAL YÜK. KAR , DÖNEM KÂR VEYA ZARARI ,00 DÖNEM KZ hesabının DÖNEM NET KZ hesabına devri. SMMM M.Uçkaç & YMM A.Karakuş 14

15 Resim şu anda görüntülenemiyor. ESKİŞEHİR SMMM ODASI 29 Ocak 2013 Ticari Zarardan Mali Kârın Doğması X A.Ş. nin dönem sonu ticari zararı ,00 TL, kanunen kabul edilmeyen giderleri ,00 TL dir. (Daha önce ödenmiş geçici vergi yoktur.) Dönem Net KZ hesabının «bilançoya» devri; 591 DÖNEM NET ZARARI , DÖNEM NET KÂR VEYA ZARARI ,00 DÖNEM NET KZ hesabının bilançoya devri. Diğer Konular Örtülü sermaye KVK m.12 gereğince ortak veya ortakla ilişkili kişi veya kurumlardan temin edilen borçlanmalar ilgili hesap döneminin herhangi bir tarihinde öz sermayenin 3 katını geçmesi halinde bu borçlanma «örtülü sermaye» olarak değerlendirilecektir. Örtülü sermaye tespit katsayısı Öz sermayenin 3 katını aşan kısım «örtülü sermaye» olarak hesaplanır. Hesaplanan örtülü sermayenin toplam borç tutarına bölünmesi ile «örtülü sermaye tespit katsayısı» bulunacaktır. Bu katsayı «borçlanma karşılığında varsa eğer faiz veveya kur farkı vade farkı gibi ödemelerde» her bir ödemeye isabet eden örtülü sermayenin tutarını bulmaya yarar. Örtülü sermaye ödemelerinin kaydı Örtülü sermayeyi kullanan (borç alan) açısından; Faiz, kur ve vade farklarının örtülü sermayeye isabet eden kısımları «kanunen kabul edilmeyen gider» olarak dikkate alınacaktır. Örtülü sermayeyi kullandıran (borç veren) açısından; Faiz, kur ve vade farklarının örtülü sermayeye isabet eden kısmı «iştiraklerden temettü gelirleri» olarak kayda alınacaktır. Eğer faizler «faiz gelirlerine», kur farkları «kambiyo kârlarına» veya vade farkları «diğer gelirlere» alınmışsa gerekli düzeltme kayıtları yapılmalıdır. Örtülü sermaye ödemeleri Şirketin sermayesinin TL iken ortak ve ortakla ilişkili kişilerden alınan borçların toplamı TL dir; Örtülü sermaye = TL ( TL x 3) Örtülü sermaye = TL Örtülü sermaye tespit katsayısı = TL TL Örtülü sermaye tespit katsayısı = 0,29 Şirket TL kur farkı ve TL faiz ödemesinde bulunmuştur; Kur farkı gideri = TL x 0,29 = 580 TL Faiz gideri = TL x 0,29 = TL SMMM M.Uçkaç & YMM A.Karakuş 15

16 Örtülü sermaye ödemeleri (Devam) Kur farkı gideri = 580 TL Faiz gideri = TL 780 FİNANSMAN GİDERLERİ , BANKALAR ,00 Ortaklara ödenen faiz ve kur farkı. 900 NAZIM HESAP (KKEG) 3.480, NAZIM HESAP (KKEG BORÇLAR) 3.480,00 Örtülü sermayeye isabet eden faiz ve kur farkı. Örtülü sermaye ödemeleri (Devam) Karşı şirketin yevmiye kayıtları; 102 BANKALAR , FAİZ GELİRLERİ 8.100, KAMBİYO KÂRLARI 1.420, TEMETTÜ GELİRLERİ 2.480,00 Ortaklardan alınan faiz ve kur farkı. Örtülü sermaye ödemeleri (Devam) Karşı şirketin yevmiye kayıtları; 102 BANKALAR , FAİZ GELİRLERİ 8.100, KAMBİYO KÂRLARI 1.420, TEMETTÜ GELİRLERİ 2.480,00 Ortaklardan alınan faiz ve kur farkı. Örtülü kazanç dağıtımı Bir anonim veya limited şirket ortağı şirketten çeşitli şekillerde para çekebilir; Şirketin bir mal alımı ya da yaptıracağı hizmet nedeniyle, ödemede bulunmak için para çekebilir. Avans niteliğindeki bu ödeme, daha sonra alınan mal veya hizmet faturası ile kapatılır. Şirket ortaklarına «kâr dağıtımı» kararı alır. Ortağa, kâr payı (temettü) olarak bir ödeme yapılır. Şirket ortağına, faizsiz olarak ya da çok düşük faizle borç para verir. Örtülü kazanç dağıtımı Örtülü sermaye niteliğindeki alacağı nedeniyle faiz geliri elde etmiş olan kurumların, bu faizleri herhangi bir faiz geliri gibi göz önüne almaları gerekir. Buna göre faiz geliri elde eden; Bir kurum veya ticari işletme ise KDV li fatura kesilmesi gerekir ve faiz de hasılata dahil olur. Faizi elde eden gerçek kişi ise ve faiz menkul sermaye iradı niteliğinde ise (ticari kazanç değilse) alacak faizi olarak gelir vergisi beyannamesinde beyan edilir. Yabancı kurumlarca elde edilen faiz gelirleri genel esaslar çerçevesinde vergilendirilir. Örtülü kazanç dağıtımı Örtülü sermaye niteliğindeki alacağı nedeniyle faiz geliri elde etmiş olan kurumların, bu faizleri herhangi bir faiz geliri gibi göz önüne almaları gerekir. Buna göre faiz geliri elde eden; Bir kurum veya ticari işletme ise KDV li fatura kesilmesi gerekir ve faiz de hasılata dahil olur. Faizi elde eden gerçek kişi ise ve faiz menkul sermaye iradı niteliğinde ise (ticari kazanç değilse) alacak faizi olarak gelir vergisi beyannamesinde beyan edilir. Yabancı kurumlarca elde edilen faiz gelirleri genel esaslar çerçevesinde vergilendirilir. SMMM M.Uçkaç & YMM A.Karakuş 16

17 Örtülü kazanç dağıtımı Bilindiği üzere «öz sermaye üzerinden faiz ödenemeyeceği» esastır. Bu esasın, kuruma borçlanma yolu ile konulmuş «örtülü sermaye» üzerinden de faiz ödenemeyeceği esası ile tamamlanmadıkça geçerliliğini büyük ölçüde kaybeder. Çünkü kurumun ortaklarının «sermaye» olarak koymaları gereken miktarı koymayarak, bu miktarları kuruma borç olarak verip, karşılığında faiz alırlar ise, kurum bünyesinde oluşan «kurum kazancı vergilendirilmeden» ortaklara dağıtılmış olur. Transfer Fiyatlandırması Kurumların ilişkili kişilerle «emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak» tespit ettikleri bedel veya fiyat üzerinden mal veya hizmet alım ya da satımında bulunmaları durumunda, kazanç tamamen veya kısmen «transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılmış» sayılacaktır. Transfer Fiyatlandırması Transfer fiyatlandırması düzenlemeleri ile şirketlere; İlişkili kişilerle Emsallere uygunluk ilkesine göre mal ve hizmet alım satımı yapılması yükümlülüğü getirilmektedir. Aksi halde; Uygulanan fiyatla emsal fiyat arasındaki fark «örtülü kazanç» sayılmakta ve vergilendirilmektedir. Yani; Transfer fiyatı, emsal fiyatına eşit veya eşite yakın olsun, Değilse «haklı gerekçeniz» olsun! Transfer Fiyatlandırması Transfer fiyatı ile emsal bedeli birbirinden farklı ise; Farkı alan yönünden «KKEG» Farkı ödeyen yönünden «kâr dağıtımı» söz konusu olacaktır. X şirketi Z şirketine mal satar; Emsal değeri; TL Transfer fiyatı; TL Örtülü kazanç; 100 TL 100 TL örtülü kazanç «KKEG» olarak matraha ilave edilecektir. Z şirketi X şirketine mal alır; Emsal değeri; TL Transfer fiyatı; TL Örtülü kazanç; 100 TL 100 TL örtülü kazanç «kâr payı» olarak dikkate alınacaktır. Yıl aşıldıktan sonra gelen fatura Kendilerine yapılan teslim ve hizmetler nedeniyle hesaplanarak düzenlenen fatura vb. vesikalarda gösterilen KDV indirim konusu yapılabilir; İndirim hakkı vergiyi doğuran olayın vukuu bulduğu takvim yılı aşılmamak şartıyla, ilgili belgelerin yasal defterlere «kaydedildiği dönemde» kullanılabilir. (KDVK, m.29) İndirimin fatura ve benzeri vesikalarda ayrıca gösterilerek belgelendirilmesi ve bu vesikaların kanuni defterlere kaydedilmesi şartıyla indirilebilir. (KDVK, m.34) Dolayısıyla takvim yılı aşıldıktan sonra gelen faturada yer alan KDV nin indirim konusu yapılması mümkün değildir yılında düzenlenen faturadaki KDV; 2013 ve izleyen yıllarda «indirim konusu» yapılamaz. Grup şirketlerinde yansıtma Grup şirketi tarafından alınan banka kredisinin taksitlerinin (faiz ve kur farkı vs. dahil) diğer grup şirketine «aynen yansıtılması halinde» işlem KDV ye tabi olmayacaktır. Aynı şekilde taraflardan birinin ödediği damga vergisini diğer tarafa fatura ile yansıtılmasında KDV uygulanmayacaktır. Finansal kiralama şirketlerinin, kiracılarına yansıttıkları «motorlu taşıtlar vergisi» ve «emlak vergisi» finansal kiralama sözleşmesinde geçerli olan oran üzerinden KDV ye tabi tutulacaktır. SMMM M.Uçkaç & YMM A.Karakuş 17

18 Şüpheli alacaklar Bir alacağın şüpheli alacak olarak değerlendirilmesi için; Bilanço usulüne göre defter tutulması, Alacağın ticari veya zirai kazanç ile ilgili olması, Alacağın değerleme günü itibariyle teminatsız olması, Dava veya icra safhasında olması, Yapılan protestoya veya yazı ile birden fazla istenilmesine rağmen borçlu tarafından ödenmemiş dava ve icra takibine değmeyecek kadar küçük bir alacak olması Şüpheli alacak olarak değerlendirilen bir alacak için (yukarıdaki şartların varlığı halinde) «karşılık ayrılarak» gider yazılması mümkündür. (VUK, m.323) Şüpheli alacaklar Bir alacağın şüpheli alacak olarak değerlendirilmesi için; Bilanço usulüne göre defter tutulması, Alacağın ticari veya zirai kazanç ile ilgili olması, Alacağın değerleme günü itibariyle teminatsız olması, Dava veya icra safhasında olması, Yapılan protestoya veya yazı ile birden fazla istenilmesine rağmen borçlu tarafından ödenmemiş dava ve icra takibine değmeyecek kadar küçük bir alacak olması Şüpheli alacak olarak değerlendirilen bir alacak için (yukarıdaki şartların varlığı halinde) «karşılık ayrılarak» gider yazılması mümkündür. (VUK, m.323) Değersiz alacaklar Yargı kararına veya kanaat getirici bir vesikaya göre tahsiline imkan olmayan alacaklar «değersiz alacaklardır.» Bir alacağın «değersiz alacak» sayılarak «gider kaydedilmesinin» şartları şunlardır; Bilanço ve işletme hesabı usulüne göre defter tutulması, Alacağın ticari veya zirai kazanç ile ilgili olması, Alacağın tahsili, yargı kararı (kazai hüküm) veya kanaat getirici bir vesikaya göre imkansız olması. Değersiz alacakların KDV tutarı içeriyorsa, KDV tutarı da «değersiz alacak» olarak kabul edilecektir. (KDV beyannamesinde gösterilmiş olası şartıyla) Kaybolan faturalar Kaybolan faturanın yerine kayıtlara uygun «noterden tasdikli» bir örneğinin kullanılması mümkün bulunmaktadır. (Büyük Mükellefler Vergi Dairesi, tarih ve sayılı müktezası) Faturanın üzerine «zayi olan aynı tarih ve sayıyı taşıyan fatura aslı yerine kullanılmak amacıyla tasdik edilmiştir» şeklinde noterce şerh düşülmesi gerekir. Kaybolan faturanın yerine geçen noter onaylı örneğinin yasal defterlere kaydedilmesi şartıyla söz konusu faturada bulunan KDV indirim konusu yapılabilir. Firma yetkilileri tarafından onaylanan fatura örnekleri «şirket kayıtlarına intikal ettirilmemeli ve KDV indirim konusu yapılmamalıdır.» Arsa karşılığı inşaat işlerinde KDV Arsa karşılığı inşaat işlerinde iki ayrı teslim söz konusudur; Birincisi; arsa sahibi tarafından müteahhide arsa teslimi, İkincisi; müteahhit tarafından arsaya karşılık olarak arsa sahibine bağımsız birim teslimi. Arsa karşılığı inşaat işlerinde «vergiyi doğuran olay» müteahhidin arsa karşılığı konut işyeri gibi bağımsız birimleri arsa sahibine teslimiyle gerçekleşmektedir. Taşınmazda teslim kural olarak «tapuya tescil ile gerçekleşmekle» birlikte, tapuya tescilden önce bağımsız birimlerin «alıcının tasarrufuna terk edilmesi» durumunda da vergiyi doğuran olay gerçekleşmektedir. Arsa karşılığı inşaat işlerinde KDV Arsa sahibinin arsa tesliminin «ticari nitelikli olması durumunda» eş zamanlı olarak; Arsa sahibi «arsa teslimi nedeniyle» müteahhide fatura düzenleyecek ve KDV uygulanacaktır, Müteahhit «bağımsız birimlerin teslimi nedeniyle» fatura düzenleyecek ve KDV hesaplanacaktır. Arsa sahibinin, gerçek usulde mükellefiyetini gerektirmeyecek şekilde arızi faaliyet olarak arsasını bağımsız birimler karşılığında müteahhide tesliminde; Arsa için fatura düzenlenmeyecek ve KDV uygulanmayacaktır, Bağımsız birimler için müteahhit tarafından fatura düzenlenecek ve KDV hesaplanacaktır. SMMM M.Uçkaç & YMM A.Karakuş 18

Geçici, Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyanlarında Özellikli Durumlar

Geçici, Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyanlarında Özellikli Durumlar ESKİŞEHİR SMMM ODASI Chamber of Certified Public Accountants of Eskişehir Geçici, Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyanlarında Özellikli Durumlar ALİ KARAKUŞ Yeminli Mali Müşavir MUSTAFA UÇKAÇ Serbest Muhasebeci

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

USUL İNCELEMELERİ KİTABI (TEK DÜZEN HESAP PLANI ÇERCEVESİNDE) Doç. Dr. Özgür ÇATIKKAŞ 12.10.2015 1

USUL İNCELEMELERİ KİTABI (TEK DÜZEN HESAP PLANI ÇERCEVESİNDE) Doç. Dr. Özgür ÇATIKKAŞ 12.10.2015 1 USUL İNCELEMELERİ KİTABI (TEK DÜZEN HESAP PLANI ÇERCEVESİNDE) Doç. Dr. Özgür ÇATIKKAŞ 12.10.2015 1 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR, UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR VE ÖZKAYNAKLAR 12.10.2015 2 Örnek 1 ABC Ltd

Detaylı

KASA SATICILAR ALINAN ÇEKLER ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR BANKALAR DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL

KASA SATICILAR ALINAN ÇEKLER ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR BANKALAR DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL 2017 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORUSU 26 MART 2017 PAZAR 09:00-12:00 Kamyon parçası üreten KUZEY A.Ş. nin 31.12.2015 yılı kapanış bilançosu aşağıda verilmektedir.

Detaylı

Sayı : 2014/199 2 Tarih : 24.04.2014 Ö Z E L B Ü L T E N KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE GÖSTERİLECEK KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER

Sayı : 2014/199 2 Tarih : 24.04.2014 Ö Z E L B Ü L T E N KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE GÖSTERİLECEK KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER Sayı : 2014/199 2 Tarih : 24.04.2014 Ö Z E L B Ü L T E N KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE GÖSTERİLECEK KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER 1 Değerli Müşterimiz, Kurumlar vergisi beyannamesinin ekler bölümüne

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNİN SON VERSİYONUNDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNİN SON VERSİYONUNDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNİN SON VERSİYONUNDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Beyanname düzenleme programının yeni versiyonu 01.04.2014 tarihinde güncellenmiştir. Kurumlar vergisi beyannamesi doldurmadan

Detaylı

2017/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSA MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 30 Temmuz 2017 Pazar

2017/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSA MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 30 Temmuz 2017 Pazar 2017/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSA MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 30 Temmuz 2017 Pazar 01.02.2016 da kurulmuş olan, ŞİMAL Ofis Mobilyaları Ticaret Limited Şirketi nin

Detaylı

G.M.K. Bulvarı No: 71 Maltepe / Ankara

G.M.K. Bulvarı No: 71 Maltepe / Ankara 2016/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBESİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SORULARI 28 Ağustos 2016 Cumartesi Soru: X A.Ş. nin 2015/3. Geçici vergi dönemi hesaplarının bakiyeleri aşağıdaki gibidir. HESAPLAR

Detaylı

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III 1.1. MUHASEBENİN TANIMI... 1 1.2. MUHASEBENİN KURAMSAL YAPISI... 4 1.3. MUHASEBE UYGULAMASINI ZORUNLU KILAN NEDENLER... 5 1.3.1. Yasal Nedenler... 5 1.3.2. İlgili

Detaylı

2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00)

2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) SORU - 1 : PARS Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık

Detaylı

2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12.

2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12. 2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12.00 AKTİF (X) ANONİM ŞİRKETİ nin 31.12.2013 BİLANÇOSU PASİF 100 KASA

Detaylı

(Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 11)

(Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 11) (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 11) Faaliyetine devam eden ve giyim eşyası alım satımı ile uğraşan Hüsnü BAYRAM (tek şahıs) İşletmesi'nin 01.12.2016 tarihi itibariyle bilânço verileri aşağıdaki gibidir.

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Bir işletmenin 2006 yılı genel geçici mizanında yer alan bilgilerden bazıları aşağıdadır: Borç Tutarı (Bin YTL) A MUHASEBE Alacak Tutarı Kasa 6.770 6.762 Ticari Mallar

Detaylı

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 104 105 106 107 108 DİĞER HAZIR DEĞERLER 109 11 MENKUL KIYMETLER 110 HİSSE

Detaylı

SİRKÜLER: 2014/021 BURSA, Konu: E-Beyanname Sistemindeki 2013 Yılı Kurumlar Vergisi Bildirimindeki Yenilikler Hakkında

SİRKÜLER: 2014/021 BURSA, Konu: E-Beyanname Sistemindeki 2013 Yılı Kurumlar Vergisi Bildirimindeki Yenilikler Hakkında SİRKÜLER: 2014/021 BURSA, 07.04.2014 Konu: E-Beyanname Sistemindeki 2013 Yılı Kurumlar Vergisi Bildirimindeki Yenilikler Hakkında Sayın Mükellefimiz, Gelir İdaresi Başkanlığı nın www.gib.gov.tr internet

Detaylı

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI www.isvesosyalguvenlik.com Mevzuat Bilgi Kültür - Haber Platformu TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ

Detaylı

2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00

2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00 2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00 SORU: ABC Ticaret işletmesinin 31.12.2009 Tarihli Bilançosu ile 01.01.2010-31.12.2010 hesap döneminde

Detaylı

2013/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI. 17/Mart/2013- Pazar 09:00-12:00

2013/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI. 17/Mart/2013- Pazar 09:00-12:00 2013/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 17/Mart/2013- Pazar 09:00-12:00 Ortadoğu Ticaret İşletmesi nin 31.12.2011 tarihli bilançosu aşağıdaki gibidir.

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE 1.1. Muhasebenin Sorumluluk Alanı...3 1.2. Muhasebenin Ülke ve Dünya Ekonomisindeki Yeri...4 1.3. Muhasebe Verilerinin İlgi Çevreleri...7 1.4. Muhasebenin

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KÜÇÜKKÖY VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2010 Onay Zamanı : 25.04.2011-21:23:15 Vergi Kimlik Numarası 6410238712 info@olgunmetal.com Ticaret Sicil No

Detaylı

2017/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARU 30 TEMMUZ 2017-PAZAR 09:00-12:00

2017/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARU 30 TEMMUZ 2017-PAZAR 09:00-12:00 2017/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARU 30 TEMMUZ 2017-PAZAR 09:00-12:00 01.02.2016 da kurulmuş olan. ŞİMAL Ofis Mobilyaları Ticaret Limited Şirketi nin

Detaylı

yapılmasına karar verilmiştir. (Kar dağıtımında GV Stopaj Oranı %15 dir.)

yapılmasına karar verilmiştir. (Kar dağıtımında GV Stopaj Oranı %15 dir.) 2016 / 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SORULARI 20 MART 2016 PAZAR 09.00 Sınav Süresi: 3 Saat Soru: AKTİF (X) ANONİM ŞİRKETİ 31.12.2014 BİLANÇOSU PASİF 100 KASA 95.00,00

Detaylı

2013/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE

2013/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 2013/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 17 Mart 2013-Pazar 09:00-12:00 SORULAR Orta Doğu Ticaret İşletmesi nin 31/12/2011 tarihli bilançosu aşağıdaki gibidir: AKTİF

Detaylı

2012/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE

2012/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 2012/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 2 Aralık 2012-Pazar 09:00-12:00 SORULAR SORU 1: AHMETLER A.Ş., ticari mal alış satış faaliyeti ile iştigal etmektedir. İşletmenin

Detaylı

VAKA (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 2)

VAKA (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 2) VAKA (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 2) Faaliyetine devam eden ve gıda maddeleri alım satımı ile uğraşan Hüsnü BAYRAMOĞLU (tek şahıs) İşletmesi'nin 01.12.2015 tarihi itibariyle bilânço verileri aşağıdaki

Detaylı

MUHASEBE SÜRECİ. Açılış Bilgileri Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire de kaydedilir. Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire kaydedilir

MUHASEBE SÜRECİ. Açılış Bilgileri Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire de kaydedilir. Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire kaydedilir MUHASEBE SÜRECİ Açılış Bilançosu Düzenlenir Açılış Bilgileri Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire de kaydedilir Günlük İşlemler Kaydedilir Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire kaydedilir KDV Hesapları (191-391)

Detaylı

GÜNLÜK DEFTER (YEVMİYE) KAYITLARI 100 KASA HESABI 15.900,- 101 ALINAN ÇEKLER 33.000,- 102 BANKALAR HESABI 100.500,- 120 ALICILAR 90.700,- 121 ALACAK SENETLERİ HESABI 132.600,- 128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR

Detaylı

ŞİRKET AKTİFİNDE KAYITLI ARSANIN KAT KARŞILIĞI MÜTEAHHİDE VERİLMESİ

ŞİRKET AKTİFİNDE KAYITLI ARSANIN KAT KARŞILIĞI MÜTEAHHİDE VERİLMESİ ŞİRKET AKTİFİNDE KAYITLI ARSANIN KAT KARŞILIĞI MÜTEAHHİDE VERİLMESİ ŞİRKET AKTİFİNDE KAYITLI ARASANIN KAT KARŞILIĞI MÜTEAHHİDE VERİLMESİ Güray ÖĞREDİK Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mazars&Denge Denetim

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KOCAMUSTAFAPAŞA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2011 Onay Zamanı : 21.04.2012-16:08:04 Vergi Kimlik Numarası 6430208499 Ticaret Sicil No İrtibat Tel No Soyadı

Detaylı

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ ( Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin ) 1032 MİMARSİNAN VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem) Yılı Dönem 2017 2. Dönem Onay Zamanı : 14.08.2017-18:41:38

Detaylı

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ ( Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin ) 1032 MİMARSİNAN VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem) Yılı Dönem 2017 1. Dönem Onay Zamanı : 15.05.2017-12:42:07

Detaylı

2014 / 2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 29 Haziran 2014-Pazar 09.00-12.00

2014 / 2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 29 Haziran 2014-Pazar 09.00-12.00 2014 / 2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 29 Haziran 2014-Pazar 09.00-12.00 SORU 1: PARS Ticaret A.Ş. nin 30.11.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 19 MAYIS VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2010 Onay Zamanı : 13.04.2011-13:08:53 Vergi Kimlik Numarası 1050027525 E-Posta Adresi sengul-oner@hotmail.com

Detaylı

2016 / 3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 4 Aralık 2016-Pazar

2016 / 3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 4 Aralık 2016-Pazar 2016 / 3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 4 Aralık 2016-Pazar - 09.00-12.00 Soru : (X) Anonim Şirketimin 01.01.2015 tarihli açılış yevmiye maddesi aşağıdaki

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103.

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) 108. Diğer Hazır Değerler 11. Menkul

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 ANADOLU KURUMLAR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2007 Onay Zamanı : 10.04.2008-11:04:00 Vergi Kimlik Numarası 3850003845 E-Posta Adresi Ticaret Sicil No

Detaylı

2014/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE

2014/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 2014/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 29 Haziran 2014-Pazar 09:00-12:00 SORULAR SORU 1: PARS Ticaret A.Ş. nin 30.11.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık ayında

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 ŞEHİTKERİM VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2012 Onay Zamanı : 16.04.2013-19:01:26 Vergi Kimlik Numarası 8250003458 Ticaret Sicil İrtibat Tel Soyadı (Unvanı)

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 ERTUĞRULGAZİ VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 19.04.2014-12:13:22 Vergi Kimlik Numarası E-Posta Adresi 7850012115 bursalihavlu@bursalihavlu.com

Detaylı

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI 2015 / 1 DÖNEM AKTİF X ANONİM ŞİRKETİ(01.01.2013-31.12.2013)BİLANÇOSU I DÖNEN VARLIKLAR I KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HAZIR DEĞERLER MALİ BORÇLAR PASİF 100 KASA 30.000,00 300 BANKA KREDİLERİ 65.000,00

Detaylı

2013 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 30 HAZİRAN 2013

2013 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 30 HAZİRAN 2013 2013 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 30 HAZİRAN 2013 SORULAR Kuzey Batı Ticaret İşletmesi'nin 31/11/2012 tarihli mizanı aşağıdaki gibidir: No Hesabın

Detaylı

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ ( Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin ) 1032 MİMARSİNAN VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem) Yılı Dönem 2015 1. Dönem Onay Zamanı : 12.05.2015-14:38:15

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 ANADOLU KURUMLAR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2008 Onay Zamanı : 25.04.2009-12:05:10 Vergi Kimlik Numarası 3850003845 Ticaret Sicil No 216 6223978 Soyadı

Detaylı

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL)

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) AKTİF (VARLIKLAR) 31/12/2007 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) I- DÖNEN VARLIKLAR A- Hazır Değerler 403.030,45 725.183,53 1- Kasa 12.368,77 2.498,62 2- Alınan Çekler 0,00 0,00 3- Bankalar 390.661,68

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KOCAMUSTAFAPAŞA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2012 Onay Zamanı : 29.04.2013-10:08:52 Vergi Kimlik Numarası 8370536813 Ticaret Sicil No Soyadı (Unvanı)

Detaylı

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ ( Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin ) 1032 MİMARSİNAN VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem) Yılı Dönem 2016 3. Dönem Onay Zamanı : 14.11.2016-14:39:03

Detaylı

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin)

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin) ÇANKAYA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 21.04.2014-14:59:22 Vergi Kimlik Numarası 7750066708 E-Posta Adresi banubingol@hotmail.com Ticaret Sicil No İrtibat Tel No Soyadı

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 TUZLA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2011 Onay Zamanı : 24.04.2014-18:23:47 Vergi Kimlik Numarası 0080096849 Ticaret Sicil No Soyadı (Unvanı) ADMARİN

Detaylı

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ ( Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin ) 1032 MİMARSİNAN VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem) Yılı Dönem 2016 2. Dönem Onay Zamanı : 15.08.2016-13:08:33

Detaylı

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması MUHASEBE 1. I. Amortisman ayrılması II. Özel fon ayrılması III. Karşılık ayrılması IV. Reeskont ayrılması Yukarıdaki muhasebe işlemlerinden hangileri ihtiyatlılık kavramı gereği yapılır? A) Yalnız I B)

Detaylı

2012/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 18 Mart 2012-Pazar 09:00-12:00 SORULAR

2012/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 18 Mart 2012-Pazar 09:00-12:00 SORULAR 2012/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 18 Mart 2012-Pazar 09:00-12:00 SORULAR SORU 1: Örnek Ticaret işletmesinin 31.12.2010 Tarihli Bilançosu, 2011 yılında gerçekleştirdiği

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KAĞITHANE VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 29.04.2014-16:23:41 Vergi Kimlik Numarası 4620279443 Ticaret Sicil No 522224 İrtibat Tel

Detaylı

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin)

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin) FIRAT VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 30.04.2014-18:35:38 Vergi Kimlik Numarası 6130693067 Ticaret Sicil No 14232 İrtibat Tel No 422 2128322 Soyadı (Unvanı) Adı (Unvanın

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 SULTANBEYLİ VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2012 Onay Zamanı : 19.04.2013-15:49:01 Vergi Kimlik Numarası 3850003845 E-Posta Adresi Ticaret Sicil No İrtibat

Detaylı

AKTİF Güney Batı Ticaret İşletmesi 31/12/2011 Tarihli Bilançosu PASİF

AKTİF Güney Batı Ticaret İşletmesi 31/12/2011 Tarihli Bilançosu PASİF 2013/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 1 Aralık 2013-Pazar 09:00-12:00 SORULAR Güney Batı Ticaret İşletmesi nin 31/12/2011 tarihli bilançosu aşağıdaki gibidir: AKTİF

Detaylı

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ ( Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin ) 1032 BÜYÜK MÜK. VD. B VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem) Yılı Dönem 2015 1. Dönem Onay Zamanı : 14.05.2015-09:05:11

Detaylı

AKTİF AKADEMİ EĞİTİM MERKEZİ /3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI

AKTİF AKADEMİ EĞİTİM MERKEZİ /3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 2016/3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 4 ARALIK 2016 PAZAR Soru : (X) Anonim Şirketimin 01.01.2015 tarihli açılış yevmiye maddesi aşağıdaki gibi yapılmış,

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 SULTANBEYLİ VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2016 Onay Zamanı : 20.04.2017-14:11:07 Vergi Kimlik Numarası 3850003845 Ticaret Sicil No İrtibat Tel No Soyadı

Detaylı

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ ( Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin ) 1032 MİMARSİNAN VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem) Yılı Dönem 2016 1. Dönem Onay Zamanı : 16.05.2016-09:42:01

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 SULTANBEYLİ VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2015 Onay Zamanı : 27.04.2016-12:01:06 Vergi Kimlik 3850003845 Ticaret Sicil No İrtibat Tel No Soyadı (Unvanı)

Detaylı

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ ( Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin ) 1032 BÜYÜK MÜK. VD. B VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem) Yılı Dönem 2014 4. Dönem Onay Zamanı : 16.02.2015-15:40:02

Detaylı

1. DB BİLANÇOSU 2. AÇILIŞ KAYDI 3. GÜNLÜK İŞLEMLER

1. DB BİLANÇOSU 2. AÇILIŞ KAYDI 3. GÜNLÜK İŞLEMLER 7 nolu grup 6 nolulara, 6 nolu grup ise 5 lere devredilir. 1 2 3 4 5 6 7 1. DB BİLANÇOSU 2. AÇILIŞ KAYDI 3. GÜNLÜK İŞLEMLER 620 622 152 151 710 720 730 740 750 760 770 780 Gider hesaplarının devri yapılır

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008 1. İşletmede kasa hesabının kalanı 79.600 YTL, kasa sayımında belirlenen tutar ise 76.900 YTL dir. Farkın nedeni belirlenememiştir. A MUHASEBE KPSS-AB-PS 2008 3. VE 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Buna

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 HOCAPAŞA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 21.04.2014-14:40:48 Vergi Kimlik Numarası E-Posta Adresi 4730010448 huseyinkorkmaz76@hotmail.com

Detaylı

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ ( Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin ) 1032 MİMARSİNAN VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem) Yılı Dönem 2014 1. Dönem Onay Zamanı : 25.04.2014-10:21:55

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 URAY VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2014 Onay Zamanı : 23.04.2015-20:03:42 Vergi Kimlik 0860460178 E-Posta Adresi askaro33@gmail.com Ticaret Sicil No

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 OSTİM VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2015 Onay Zamanı : 21.04.2016-11:29:23 Vergi Kimlik Numarası 4380316445 Ticaret Sicil 193049 İrtibat Tel 312 3545790

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU Mali Tablolar 15 31.12.2014 TARİHLİ BİLANÇOSU AKTİF(VARLIKLAR) PASİF ( KAYNAKLAR) 31.12.2014 31.12.2014 I -DÖNEN VARLIKLAR 1.282.406,66 III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 1.033.073,38

Detaylı

DEHA EĞİTİM KURUMLARI

DEHA EĞİTİM KURUMLARI SORU Güney Batı Ticaret İşletmesi nin 31/12/2011 tarihli bilançosu aşağıdaki gibidir: AKTİF GÜNEY BATI TİCARET İŞLETMESİ 31/12/2011 TARİHLİ BİLANÇOSU PASİF I. DÖNEN VARLIKLAR I. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 SARIGAZİ VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2009 Onay Zamanı : 18.04.2010-17:52:44 Vergi Kimlik Numarası 3850003845 Ticaret Sicil No İrtibat Tel No Soyadı

Detaylı

Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri. Monografi Çözümü

Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri. Monografi Çözümü Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri Monografi Çözümü Teknik A.Ş. nin 31.12.2016 tarihli genel geçici mizanı aşağıdaki gibidir. Dönem sonu işlemlerine ait bilgiler şöyledir; KDV mahsup kaydı yapılmıştır. Yapılan

Detaylı

2015.3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE 29 KASIM 2015 Pazar 09.00 12.00

2015.3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE 29 KASIM 2015 Pazar 09.00 12.00 2015.3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE 29 KASIM 2015 Pazar 09.00 12.00 SORU:. Anonim Şirketi nin 01.01.2015 Tarihli Açılış Bilançosu aşağıda verilmiştir. AKTİF (X) ANONİM

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 URAY VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2011 Onay Zamanı : 28.04.2012-09:21:21 Vergi Kimlik Numarası 0860460178 Ticaret Sicil No İrtibat Tel No Soyadı (Unvanı)

Detaylı

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ ( Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin ) 1032 BÜYÜK MÜK. VD. B VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem) Yılı Dönem 2012 4. Dönem Onay Zamanı : 18.02.2013-16:08:37

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 04.04.2014 Sayı: 2014/073 Ref: 4/073

SİRKÜLER İstanbul, 04.04.2014 Sayı: 2014/073 Ref: 4/073 SİRKÜLER İstanbul, 04.04.2014 Sayı: 2014/073 Ref: 4/073 Konu: E-BEYANNAME SİSTEMİNDE 2013 YILI KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ İLE İLGİLİ YAPILAN YENİLİKLER Gelir İdaresi Başkanlığı nın www.gib.gov.tr internet

Detaylı

2010/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI SORU VE CEVAPLARI FİNANSAL MUHASEBE 5 Aralık 2010-Pazar 09:00-12:00 SORULAR

2010/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI SORU VE CEVAPLARI FİNANSAL MUHASEBE 5 Aralık 2010-Pazar 09:00-12:00 SORULAR 2010/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI SORU VE CEVAPLARI FİNANSAL MUHASEBE 5 Aralık 2010-Pazar 09:00-12:00 SORULAR SORU 1: Aşağıdaki soruları cevap kâğıdınızın 11. sayfasına kısaca cevaplandırınız.

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 ERENKÖY VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2014 Onay Zamanı : 17.04.2015-12:27:33 Vergi Kimlik 8790101024 E-Posta Adresi Ticaret Sicil No İrtibat Tel No

Detaylı

FİNANSAL MUHASEBE SORU 1: MEMLEKET Ticaret A.Ş Tarihli Geçici Mizanı (TL) BT AT BK AK

FİNANSAL MUHASEBE SORU 1: MEMLEKET Ticaret A.Ş Tarihli Geçici Mizanı (TL) BT AT BK AK SORU 1: MEMLEKET Ticaret A.Ş. nin 30.11.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık ayında gerçekleşen ekonomik işlemler ile 2013 mali yılına ait dönem sonu envanter işlemlerine ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir:

Detaylı

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ ( Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin ) 1032 MİMARSİNAN VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem) Yılı Dönem 2015 3. Dönem Onay Zamanı : 31.10.2015-14:23:42

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 SULTANBEYLİ VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 25.04.2014-12:53:31 Vergi Kimlik Numarası 3850003845 E-Posta Adresi Ticaret Sicil No İrtibat

Detaylı

2011/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 3 Temmuz 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR

2011/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 3 Temmuz 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR 2011/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 3 Temmuz 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR SORU 1: Muhasebe ve Finansal Raporlamada Tahakkuk Esası ne demektir? Kısaca açıklayınız.

Detaylı

DEHA EĞİTİM KURUMLARI

DEHA EĞİTİM KURUMLARI 1 AHMETLER AŞ,, ticari mal alış satış faaliyeti ile iştigal etmektedir. İşletmenin 31.12.212 tarihinde aldığı mizan, bu tarih itibariyle gerçekleştirilen ekonomik faaliyetler ve dönem sonu envanter işlemleri

Detaylı

ÖZEL İNŞAATLAR MUHASEBESİ Dursun GÖKTAŞ Oda Başkanı

ÖZEL İNŞAATLAR MUHASEBESİ Dursun GÖKTAŞ Oda Başkanı ÖZEL İNŞAATLAR MUHASEBESİ Dursun GÖKTAŞ Oda Başkanı VERGİ HUKUKU YÖNÜNDEN İNŞAATLAR Özel İnşaatlar - Satmak Amacıyla Yapılan Daire, Kat ve Dükkânlar - Kendi Gereksinimi İçin, Satma Amacı Gütmeksizin Yapılanlar

Detaylı

6. GELİR TABLOSU HESAPLARI İşletmenin faaliyet dönemine ilişkin brüt satışları, satış-indirimleri satışların maliyeti, faaliyet giderleri, diğer

6. GELİR TABLOSU HESAPLARI İşletmenin faaliyet dönemine ilişkin brüt satışları, satış-indirimleri satışların maliyeti, faaliyet giderleri, diğer 6. GELİR TABLOSU HESAPLARI İşletmenin faaliyet dönemine ilişkin brüt satışları, satışindirimleri satışların maliyeti, faaliyet giderleri, diğer faaliyetlerden gelir ve kârlar, diğer faaliyetlerden gider

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 MECİDİYEKÖY VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2010 Onay Zamanı : 15.04.2011-09:32:18 Vergi Kimlik Numarası 1880006507 E-Posta Adresi Ticaret Sicil No İrtibat

Detaylı

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ ( Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin ) 1032 MİMARSİNAN VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem) Yılı Dönem 2013 4. Dönem Onay Zamanı : 14.02.2014-17:25:56

Detaylı

-Satış konusunun taşınmaz, iştirak hissesi, kurucu senetleri,intifa senetleri, rüçhan hakkı olması,

-Satış konusunun taşınmaz, iştirak hissesi, kurucu senetleri,intifa senetleri, rüçhan hakkı olması, KURUMLARIN AKTİFİNDE EN AZ İKİ TAM YIL SÜREYLE BULUNAN TAŞINMAZLAR İLE İŞTİRAK HİSSELERİNİN SATIŞLARININ KURUMLAR VERGİSİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ YÖNÜNDEN İSTİSNAYA KONU EDİLMESİNİN ŞARTLARI VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

Detaylı

2014/3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 02 KASIM 2014 PAZAR (09.0-12.0)

2014/3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 02 KASIM 2014 PAZAR (09.0-12.0) 2014/3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 02 KASIM 2014 PAZAR (09.0-12.0) SORU 1: MEMLEKET Ticaret A.ġ. nin 30.1.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık ayında

Detaylı

( Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin ) DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem)

( Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin ) DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem) "AŞAĞIDAKİ TABLO GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ EKİNDE VERGİ DAİRESİNE SUNULMUŞ OLUP SERMAYE PİYASASI MEVZUATINA GÖRE DÜZENLENMEMİŞTİR." GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ ( Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin ) 1032 ERTUĞRULGAZİ

Detaylı

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ ( Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin ) 1032 ANADOLU KURUMLAR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem) Yılı Dönem 2013 4. Dönem Onay Zamanı : 17.02.2014-13:13:24

Detaylı

2006 Dönem Sonuna İlişkin Uyarılar*

2006 Dönem Sonuna İlişkin Uyarılar* PwC Türkiye V. Çözüm Ortaklığı Platformu 2006 Dönem Sonuna İlişkin Uyarılar* Yüksel Toparlak, Ortak, Vergi Hizmetleri Murat Çolakoğlu,, Ortak, Vergi Hizmetleri *connectedthinking PwC Beyanname Kurumlar

Detaylı

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU (AKTİF) VARLIKLAR I-DÖNEN VARLIKLAR 5.152.015,44 A-Hazır Değerler 752.741,38 1-Kasa 6.784,43 2-Alınan Çekler 3-Bankalar 504.207,55 4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 5-Diğer Hazır Değerler 241.749,40

Detaylı

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU (AKTİF) VARLIKLAR I-DÖNEN VARLIKLAR 4.193.254,70 A-Hazır Değerler 552.452,37 1-Kasa 1.545,75 2-Alınan Çekler 3-Bankalar 107.005,38 4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 5-Diğer Hazır Değerler 443.901,24

Detaylı

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ ( Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin ) 1032 MİMARSİNAN VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem) Yılı Dönem 2016 4. Dönem Onay Zamanı : 15.02.2017-18:50:00

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 ERENKÖY VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2012 Onay Zamanı : 22.04.2013-18:49:50 Vergi Kimlik Numarası 7810285527 Ticaret Sicil No İrtibat Tel No Soyadı

Detaylı

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ ( Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin ) 1032 MİMARSİNAN VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem) Yılı Dönem 2016 3. Dönem Onay Zamanı : 14.11.2016-19:11:04

Detaylı

2013/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE

2013/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 2013/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 30 Haziran 2013-Pazar 09:00-12:00 SORULAR Kuzey Batı Ticaret İşletmesi nin 31/11/2012 tarihli mizanı aşağıdaki gibidir: No Hesabın

Detaylı

Muhasebe Müdürlüğü ne

Muhasebe Müdürlüğü ne Muhasebe Müdürlüğü ne Tarih : 26.04.1999 SĠRKÜ 99.04 Üçer Aylık Geçici Vergi Dönemi Çalışmaları Hk. Bilindiği gibi, 4369 sayılı kanunla yeniden düzenlenen Geçici Vergi uygulaması, 01.01.1999 tarihinde

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR 1.1.ENVANTER İŞLEMLERİ KAVRAMI... 2 1.2.ENVANTER KAVRAMI... 3 1.2.1.Envanter İşlemleri... 4 1.2.1.1.Muhasebe Dışı Envanter... 4 1.2.1.2.Muhasebe

Detaylı