Geçici, Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyanlarında Özellikli Durumlar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Geçici, Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyanlarında Özellikli Durumlar"

Transkript

1 ESKİŞEHİR SMMM ODASI Chamber of Certified Public Accountants of Eskişehir Geçici, Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyanlarında Özellikli Durumlar ALİ KARAKUŞ Yeminli Mali Müşavir MUSTAFA UÇKAÇ Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Geçici Vergi Geçici vergi Gelir vergisi mükellefleri; ticari ve mesleki kazancın tespitine ilişkin olarak, geçici vergiye tabi kazançlarının belirlenmesinde GVK hükümlerine uymak zorundadırlar. Kurumlar vergisi mükellefleri; dönem kazançlarının belirlenmesinde GVK hükümleri yanı sıra KV hükümlerini de dikkate alarak safi kurum kazancını tespit edecektir. Tasfiye halindeki sermaye şirketlerinde ve kooperatiflerde geçici vergi beyanı yoktur. Geçici vergiye esas kazançların tespitinde Gelir ve Kurumlar Vergisi Mükellefleri «değerleme işlemleri» için VUK hükümlerine tabidirler. Banka kayıtları Mevduat hesaplarındaki işlem masrafları ile faiz gelirleri ve bunlardan kesilen vergilere ilişkin kayıtlar kontrol edilmelidir. Kredi hesaplarındaki işlem masrafları ile faiz giderlerine ilişkin kayıtlar kontrol edilmelidir. Kredi hesaplarına ilişkin faizlerin «bu dönemle ilgili olup olmadığı» kontrol edilmelidir. Yansıtma sonrası 660 ve 661 hesaplara kaydedilen «finansman giderleri» mutlaka kullanılan kredi faizleri olmalıdır. (Banka işlem masrafı veya komisyon ücreti gibi giderler olmamalıdır.) Banka kayıtları Gerçek kişi mükelleflerin kullanmış olduğu bireysel kredilerin «işi ile ilgili olup olmadığı» kontrol edilmeli, ticari faaliyeti ile ilgili değilse «özellikle faiz ve masrafları» kayda alınmamalıdır. Banka kayıtları Kredi kartlarının kullanımında da şahsi ve ticari kart ayırımı yapılıp yapılmadığı test edilmelidir; KV mükelleflerinde şahsi kartını şirket için kullanan ortak ya da müdürlerin kredi kartı faiz ve masrafları «gider olarak» dikkate alınmamalıdır. Aynı şekilde şirket kartını «şahsi harcamaları için» kullanan ortak ya da müdürlerde de «şahsi harcamalarının maliyetleri» ayıklanmalıdır. GV mükelleflerinde, kredi kartı kullanımında mükellefin «şahsi harcamalarının» ve «bu harcamalara ilişkin faiz ve masraf gibi maliyetlerin» ayıklanmasına dikkat edilmelidir. SMMM M.Uçkaç & YMM A.Karakuş 1

2 Banka kayıtları Gerek kredi kartlarının kullanımından ve gerekse işyerindeki POS kullanımından elde edilen puan ve bonus gibi gelirler «gelir olarak» dikkate alınmalı ve kayda alınmalıdır. Örneğin şirketin POS kullanımından elde ettiği puanların karşılığında 1.000,00 TL harcama hakkı elde ettiği veya doğrudan hesap ekstresine aktarıldığını varsayalım. Elde edilen bu bedel «gelir olarak» dikkate alınacak ve «diğer gelirler» arasında gösterilecektir. Elde edilen «gelirin» faiz benzeri olması nedeniyle fatura düzenlenmesi ve KDV hesaplanması konusunda herhangi bir yükümlülük bulunmamaktadır. Banka kayıtları Maddi duran varlık edimine ilişkin kredilerde; ilk takvim yılı sonuna kadar ödenen faizlerin «maliyet» olarak dikkate alınması gerekir. Kredi Kullanımı Maliyet İlk Takvim Yılı Sonu Maliyet veya Gider Vade Sonu Banka kayıtları Stok edimine ilişkin kredilerde; stokların giriş tarihine kadar olan faizlerin «maliyet» olarak dikkate alınması gerekir. Kredi Kullanımı Fatura Tarihi Vade Sonu Dövizli hesaplar Eğer dövizli hesaplar var ise bunların her geçici vergi öncesi gerekli değerlemeleri yapılmalıdır. Söz konusu değerleme farkları 646 ve 656 hesaplarda gösterilmelidir. Son geçici vergi dönemi dışında «1 gün önceki TCMB döviz kurları» dikkate alınır. 1. dönem için; x değil > x 2. dönem için; x değil > x 3. dönem için; x değil > x Maliyet Maliyet veya Gider Son geçici vergi döneminde; «Maliye Bakanlığı nın yayınladığı» döviz kurları dikkate alınacaktır. (Şayet yayınlanmaz ise TCMB döviz kurları kullanılır.) Dövizli hesaplar Yurtdışı satışlardan doğan kur farkları hasılat olarak değerlendirilir ve «yurtdışı satışlar hesabına» ilave edilir. Oluşacak farklar «kambiyo kârı ya da kambiyo zararı» olarak dikkate alınmaz. Yurtdışından dövizli mal ve MDV alımlarından doğan kur farkları da «maliyet» olarak muhasebeleştirilir. Oluşacak farklar «kambiyo kârları ya da kambiyo zararı» olarak dikkate alınmaz. Reeskont işlemleri Eğer «alacak senetleri» için reeskont uygulanıyorsa «borç senetleri» içinde reeskont hesaplanacaktır. Kısmi reeskont işlemi yapılmaz. Kampanyalı (ön ödemeli) satışlardan alınan senetler, hatır senetleri, yıllara sari inşaatlar için alınan senetler, müflisten alınacak senetler için reeskont uygulanmaz. Vadeli çeklerde reeskont uygulanmaz. (VUK, 41 seri no.lu tebliğ) Reeskont «iç ıskonto formülü» kullanılarak hesaplanır; Senet üzerinde yazılı değilse faiz oranı «T.C.M.B. Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları Hakkındaki Tebliğine» göre belirlenir. Yabancı paralı senetlerde «LİBOR oranları» esas alınır. SMMM M.Uçkaç & YMM A.Karakuş 2

3 Maddi duran varlıklar Maddi duran varlıklara ilişkin kayıtlarda yer alan bilgiler ile fiziki olarak bulunanlar karşılaştırılır ve fiili envantere uygun hale getirilir. Varsa fiili sayım farklarına ilişkin kayıtlar yapılmalıdır. Binek otomobil alışlarında ödenen KDV nin «hesaplanan KDV den indirilmediği» kontrol edilmelidir. (KDVK, m.30b) İndirim konusu yapılamayan KDV, gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınabilir. (23 seri no.lu KDV Genel Tebliği) Aynı şekilde ÖTV de maliyet bedeline ithal edilebilir veya giderler arasında gösterilebilir. (VUK, m.270) Maddi duran varlıklar Maddi duran varlıklara ilişkin kayıtlarda yer alan bilgiler ile fiziki olarak bulunanlar karşılaştırılır ve fiili envantere uygun hale getirilir. Varsa fiili sayım farklarına ilişkin kayıtlar yapılmalıdır. Binek otomobil alışlarında ödenen KDV nin «hesaplanan KDV den indirilmediği» kontrol edilmelidir. (KDVK, m.30b) İndirim konusu yapılamayan KDV, gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınabilir. (23 seri no.lu KDV Genel Tebliği) Aynı şekilde ÖTV de maliyet bedeline ithal edilebilir veya giderler arasında gösterilebilir. (VUK, m.270) Maddi duran varlıklar Finansal kiralama Finansal kiralama yoluyla edinilen maddi duran varlıklarda; Anapara tutarının «maddi olmayan duran varlık» Dönemsel faiz giderlerinin «finansman gideri» Anapara ve faiz borçlarının «kısa ve uzun vadeli borçlar» olarak muhasebeleştirildiğine dikkat edilmelidir. Amortisman kayıtları Amortisman oranları «VUK, 333, 339, 389 vd. seri no.lu Genel Tebliğlerinde» belirlenen «faydalı ömürlerine» göre belirlenir. Bu listelerde yer alan oranlardan daha az oranlarda amortisman ayrılarak «amortisman süresinin» uzatılması mümkün değildir. Amortismanın herhangi bir yılda ayrılmamasından veya ilk uygulanan orandan daha düşük bir oranın ayrılması ile «amortisman süresi» uzatılamaz yılından önce alınan (aktife giren) Maddi Duran Varlıkların amortisman ayırma işlemleri devam ediyorsa eski hükümlere tabidir. Amortisman kayıtları «Normal» yöntemden «azalan bakiyelere» geçiş mümkün değildir. Ancak «azalan bakiyeler» yönteminden «normal» yönteme geçilebilir. (Bu geçiş dipnotlarda açıklanmalıdır.) Azalan bakiyeler yönteminde ayrılacak amortisman oranı «%50 den fazla» olamaz yılı için 770,00 TL nin altındaki maddi duran varlıklar «doğrudan gider» yazılabilir. Binek otomobillerin amortismanları «kıst dönem» olarak uygulanmalıdır. Amortisman kayıtları «Normal» yöntemden «azalan bakiyelere» geçiş mümkün değildir. Ancak «azalan bakiyeler» yönteminden «normal» yönteme geçilebilir. (Bu geçiş dipnotlarda açıklanmalıdır.) Azalan bakiyeler yönteminde ayrılacak amortisman oranı «%50 den fazla» olamaz yılı için 770,00 TL nin altındaki maddi duran varlıklar «doğrudan gider» yazılabilir. Binek otomobillerin amortismanları «kıst dönem» olarak uygulanmalıdır. SMMM M.Uçkaç & YMM A.Karakuş 3

4 Amortisman kayıtları Amortisman kayıtlarında «fonksiyonel giderler» dikkate alınmalıdır; 7A seçeneğinde «amortisman giderleri» duran varlığın «işletmede gördüğü fonksiyon dikkate alınarak» ilgili hesapta muhasebeleştirilecektir. Amortisman kayıtları Amortisman kayıtlarında «fonksiyonel giderler» dikkate alınmalıdır; 7B seçeneğinde 796 hesap kullanılacak, ancak duran varlığın «işletmede gördüğü fonksiyon dikkate alınarak» ilgili alt hesaplar açılarak sonuç hesaplarına yansıtılacaktır. Gider Yeri Maliyet Hs. Yansıtma Hs. Sonuç Hesabı Üretim ( ) 620 Hizmet ( ) 622 Ar ge Pazarlama Yönetim Gider Yeri Maliyet Hs. Yansıtma Hs. Sonuç Hesabı Üretim 79* 799 ( ) 620 Hizmet 79* 799 ( ) 622 Ar ge 79* Pazarlama 79* Yönetim 79* Satışların maliyetleri Aralıklı envanter yöntemini seçenler «mal çeşidinin ve miktarının çok olması nedeniyle» 1., 2. ve 3. geçici vergi dönemlerinde fiili envanter yapmadan «işletmenin ortalama karlılığını» dikkate alarak satışların maliyeti hesaplanabilir. Mal Grupları Satışlar Kâr Oranı Kâr Oranına Göre Satılan Mal [Satışlar (Kâr oranı x Satışlar)] Temel Gıda TL % TL Muhtelif Gıda TL % TL Temizlik TL % TL Özel Matrah TL % TL Toplam TL TL Satışların maliyetleri Üretim işletmelerinde «doğrudan maliyet hesaplarına kayıt yapılmaması» önce stok kaydının yapılması, üretim yapıldıkça stokların maliyete alınması gerekmektedir. Maliyetlerde biriken İlkmadde ve malzeme giderleri Direkt işçilik giderleri Genel üretim giderleri yarımamul veya mamul hesaplarına «yansıtma hesapları» aracılığıyla aktarılmalıdır. Satışların maliyeti Üretimde kullanılmak üzere ilkmadde ve malzeme alımı; Satışların maliyeti Stokların üretime gönderilmesi; 150 İLKMADDE VE MALZEME 5.000, İNDİRİLECEK KDV 900, SATICILAR 5.000,00 İlkmadde ve malzeme alımı. 710 DİREKT İLKMADDE VE MALZEME , İLKMADDE VE MALZEME ,00 İlkmadde ve malzeme giderleri SMMM M.Uçkaç & YMM A.Karakuş 4

5 Satışların maliyeti Giderlerin yarı mamul maliyetlerine alınması; 151 YARI MAMULLER ÜRETİM , İLKMADDE VE MALZ. GİD. YAN , DİREKT İŞÇİLİK GİD. YAN , GENEL ÜRETİM GİDERLERİ YAN ,00 Giderlerin yarı mamullere yansıtılması Satışların maliyeti Yansıtma hesaplarının kapatılması 711 İLKMADDE VE MALZ. GİD. YAN , DİREKT İŞÇİLİK GİD. YAN , GENEL ÜRETİM GİDERLERİ YAN , İLKMADDE VE MALZ. GİDERLERİ , DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ , GENEL ÜRETİM GİDERLERİ 5.500,00 Yansıtma hesaplarının kapatılması Satışların maliyeti Mamul üretimi; Satışların maliyeti Satışların maliyeti; 152 MAMULLER , YARI MAMULLER ÜRETİM ,00 Yarı mamullerin maliyetlere aktarılması 620 SATILAN MAMUL MALİYETLERİ , MAMULLER ,00 Mamullerin satışların maliyetine aktarılması Hizmet maliyetleri Hizmet işletmelerinde de «ilkmadde ve malzemeler» öncelikle «stoklara» alınmalıdır. Hizmet üretim maliyetlerini oluşturan; İlkmadde ve malzeme giderleri Direkt işçilik giderleri Genel üretim giderleri 740 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ hesabında muhasebeleştirilir. Sadece hizmet üreten bir işletme de gibi maliyet hesaplarında herhangi bir kayıt olmamalıdır. Hizmet maliyetleri Hizmet üretimde kullanılmak üzere ilkmadde ve malzeme alımı; 150 İLKMADDE VE MALZEME 5.000, İNDİRİLECEK KDV 900, SATICILAR 5.000,00 İlkmadde ve malzeme alımı. SMMM M.Uçkaç & YMM A.Karakuş 5

6 Hizmet maliyetleri Stokların hizmet üretimine gönderilmesi; 740 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ , İlkmadde ve Malzemeler , İLKMADDE VE MALZEME ,00 İlkmadde ve malzeme giderleri Hizmet maliyetleri Hizmet üretim maliyetlerinin yansıtılması; 621 SATILAN HİZMET MALİYETİ ,00 741HİZMET ÜRETİM MAL. YAN ,00 Hizmet üretim maliyetlerinin yansıtılması İlkmadde ve Malzeme Gid , Direkt İşçilik Giderleri , Hizmet Üretim Giderleri 5.500,00 Hizmet maliyetleri 741 HİZMET ÜRETİM MAL. YAN , İLKMADDE VE MALZ. GİD. YAN , DİREKT İŞÇİLİK GİD. YAN ,00 Hizmet maliyetleri Geçici vergi veya dönem sonu itibariyle «tamamlanmamış hizmet maliyetleri» olabilir. Henüz satışı yapılmayan bu maliyetlerin (stoklar gibi) bilançoda gösterilmesi için 151 YARI MAMULLER ÜRETİM hesabı kullanılır HİZMET ÜRETİM GİDERLERİ YAN , HİZMET ÜRETİM MALİYETLERİ , İLKMADDE VE MALZ. GİDERLERİ , DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ , HİZMET ÜRETİM GİDERLERİ 5.500,00 Yansıtma hesaplarının kapatılması Hizmet maliyetleri İşletmenin dönem sonunda «hizmet üretim maliyetinde» birikmiş tutarı ,00 TL dir. Hizmet henüz tamamlanmamıştır. 151 YARI MAMULLER ÜRETİM , HİZMET ÜRETİM MALİYETİ YAN ,00 Tamamlanmamış hizmet maliyetleri. Gelecek aylara ait giderler (gelirler) Her bir geçici vergi döneminde «gelecek aylara ait giderler gibi» hesaplarda bekleyen giderlerin ve gelirlerin döneminin gelip gelmediği kontrol edilmelidir. Böylece her bir gider ve gelir kaleminin kendi döneminde «gelir tablosuna» alınması sağlanmış olacaktır. Gelecek yıllara ait giderler (ve gelirler) gibi bilanço hesaplarının da kendi döneminin gelip gelmediği kontrol edilmeli ve kendi dönemine isabet edenler aktarılmalıdır. SMMM M.Uçkaç & YMM A.Karakuş 6

7 Gelecek aylara ait giderler (gelirler) İşletmenin mizanı kontrol edildiğinde sigorta giderlerinin aylar itibariyle aşağıdaki gibi olduğu görülmüştür; Ocak 2012; 480,00 TL Şubat 2012; 620,00 TL Mart 2012; 510,00 TL GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 1.610, GELECEK AYLARA AİT GİDERLER 1.610,00 Gelecek aylara ait giderlerin devri Gelecek aylara ait giderler (gelirler) tarihinde yapılan sayımda 920,00 TL lik kırtasiye malzemesinin kullanılmadığı tespit edilmiştir. Kırtasiye malzemeleri alım esnasında gider hesabında muhasebeleştirilmektedir GELECEK AYLARA AİT GİDERLER 920, GENEL YÖNETİMGİDERLERİ 920,00 Gelecek aylara ait giderlerin devri Kanunen kabul edilmeyen giderler Esas olarak Gelir Vergisi Kanunu nun 40. maddesinde «ticari kazancın tespitinde» indirilecek giderler sayılmış ve burada sayılmayan ve bu özellikleri taşımayan giderlerin tümü «kanunen kabul edilmeyen gider» olarak dikkate alınmasının zorunluluğu bulunmaktadır. Ayrıca bazı giderler «kanunen kabul edilmeyen giderler» olarak KURUMLAR VERGİSİ KANUNU nun 11. maddesinde ve GELİR VERGİSİ KANUNU nun 41. maddesinde sayılmıştır. Kanunen kabul edilmeyen giderler Yine KVK ve GVK nun diğer maddelerinde ve diğer kanunlarda da sayılan «kanunen kabul edilmeyen giderler» bulunmaktadır; Yasal sınırları aşan bağış ve yardımlar (KVK, m.10c) KV den istisna edilen kazançlara ait giderler (KVK, m.5 i3) Binek araçlara ait MTV (MTVK, m.14) KKEG için ödenmiş olan KDV (KDVK, m.29) VUK na uygun olmayan ve fazla ayrılan amortismanlar (VUK, m ) VUK na uygun olmayan ve fazla ayrılan karşılıklar (VUK, m ) Alınan vadeli çekler için hesaplanmış olan reeskontlar (VUK, m ) Ödenmemiş olan kıdem tazminatları (GVK, m. 402) Ödenmemiş SGK primleri (GVK, m.402 ve SSK, m.40) Kanunen kabul edilmeyen giderler Elektrik, su, telefon ve doğalgaz bedellerinin geç ödenmesi nedeniyle hesaplanan «gecikme zamları» bir sözleşmeye dayandıklarından «tazminat olarak değerlendirilmeli» ve «safi kazancın tespitinde gider olarak» dikkate alınmalıdır. (GVK, m.41) Aynı kapsamda gecikme zamlarına ilişkin ödenen KDV varsa «indirim konusu» yapılacaktır sayılı Kanunun 87. maddesine göre «kuruma fiilen ödenmeyen prim tutarları KVK ve GVK açısından gider yazılamaz.» Kanunen kabul edilmeyen giderler İşletme cep telefonu faturasını ödemiştir. 770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 73, İNDİRİLECEK KDV 6, KASA 79,00 Cep telefonu faturası. 900 NAZIM HESAP (KKEG) 11, NAZIM HESAP (KKEG BORÇLAR) 11,00 Kanunen kabul edilmeyen gider (ÖİV tutarı) SMMM M.Uçkaç & YMM A.Karakuş 7

8 Kanunen kabul edilmeyen giderler İşletme cep telefonu faturasını ödemiştir. 770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 73, İNDİRİLECEK KDV 6, KASA 79,00 Cep telefonu faturası. 900 NAZIM HESAP (KKEG) 10, NAZIM HESAP (KKEG BORÇLAR) 11,00 Kanunen kabul edilmeyen gider (ÖTV tutarı) Kanunen kabul edilmeyen giderler İşletmenin Temmuz ayı SGK primini ödemediği tespit edilmiştir. 900 NAZIM HESAP (KKEG) 980, NAZIM HESAP (KKEG BORÇLAR) 980,00 Ödenmeyen SGK priminin KKEG e devri 360 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KST. 980, ÖDENECEK SGK VS. 980,00 Ödenmeyen SGK priminin ertelenmesi. Kanunen kabul edilmeyen giderler İşletmenin Temmuz ayı SGK primini ödemediği tespit edilmiştir. Kanunen kabul edilmeyen giderler Kurumlar vergisi mükelleflerinde geçici vergi beyanında KKEG gösterilmesi; 900 NAZIM HESAP (KKEG) 590, NAZIM HESAP (KKEG BORÇLAR) 580,00 Ödenmeyen SGK priminin KKEG e devri 360 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KST. 980, ÖDENECEK SGK VS. 980,00 Ödenmeyen SGK priminin ertelenmesi. Kanunen kabul edilmeyen giderler Gelir vergisi mükelleflerinde geçici vergi beyanında KKEG gösterilmesi; Ticari kazanç «kanunen kabul edilmeyen giderler» dikkate alınarak yazılacak. Mizan çıkarılması Ters bakiye kontrolü; 1 ve 2 ile başlayan hesaplar «alacak bakiyesi» vermemelidir. (Düzenleyici hesaplar hariç) 3 4 ve 5 ile başlayan hesaplar «borç bakiyesi» vermemelidir. (Düzenleyici hesaplar hariç) ve 67 ile başlayan hesapların «borç kayıtları» listelenmeli ve bu kayıtlar sadece «dönem sonu işlemlerinden» (örneğin yansıtma işlemlerinden) veya «düzeltme kayıtlarından» oluştuğu kontrol edilmelidir ve 68 ile başlayan hesapların «alacak kayıtları» listelenmeli ve bu kayıtlar sadece «dönem sonu işlemlerinden» (örneğin yansıtma işlemlerinden) veya «düzeltme kayıtlaırndan» oluştuğu kontrol edilmelidir. SMMM M.Uçkaç & YMM A.Karakuş 8

9 Mizan çıkarılması Ters bakiye kontrolü; 1 ve 2 ile başlayan hesaplar «alacak bakiyesi» vermemelidir. (Düzenleyici hesaplar hariç) 3 4 ve 5 ile başlayan hesaplar «borç bakiyesi» vermemelidir. (Düzenleyici hesaplar hariç) ve 67 ile başlayan hesapların «borç kayıtları» listelenmeli ve bu kayıtlar sadece «dönemsonu işlemlerinden» (örneğin yansıtma işlemlerinden) veya «düzeltme kayıtlarından» oluştuğu kontrol edilmelidir ve 68 ile başlayan hesapların «alacak kayıtları» listelenmeli ve bu kayıtlar sadece «dönemsonu işlemlerinden» (örneğin yansıtma işlemlerinden) veya «düzeltme kayıtlaırndan» oluştuğu kontrol edilmelidir. Mizan çıkarılması Ters bakiyeli hesapların kapatılması; Geçici vergi döneminde «ara dönem bilançosu» düzenlenmeyecek ise «bilanço hesaplarından» ters bakiye veren hesapların düzeltilmesi «dönem sonuna» bırakılabilir. Ancak «gelir tablosu hesaplarından» ters bakiye verenler varsa mutlaka kontrol edilmeli ve gerekli düzeltmeler yapılmalıdır. Geçici vergi haricen düzenlenebilir. Bu durumda ilgili çalışma kağıtlarının da diğer belgelerle birlikte saklanması ve istenildiğinde gösterilmesi gerekmektedir. Mizan çıkarılması Ters bakiye veren 120 ve 320 hesapların düzeltilmesi; ALICILAR 3.550, ALINAN AVANSLAR 3.550,00 Ters bakiyeli hesabın ilgili hesaba virmanı 159 VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI 7.000, SATICILAR 7.000,00 Ters bakiyeli hesabın ilgili hesaba virmanı Mizan çıkarılması İşletmenin bankadaki kredili mevduat hesabı tarihinde ( ) 4.430,00 TL bakiye vermiştir. 102 BANKALAR 4.430, BANKA KREDİLERİ 4.430,00 Ters bakiyeli hesabın ilgili hesaba virmanı Vergi matrahının hesaplanması Gelir tablosundaki gelir hesapları ile maliyet hesapları ve gelir tablosundaki gider hesapları karşılaştırıldığında «vergi matrahı» bulunacaktır. Vergi matrahının bulunmasında «kanunen kabul edilmeyen giderler» dikkate alınmalıdır. KV mükelleflerinde nazım hesaplarında biriken KKEG ler «beyanname üzerinde ilgili satırda gösterilerek» matraha ilave edilir. GV mükelleflerinde ise «ticari kâra ilave edilerek» beyannamede gösterilecektir. Vergi matrahının hesaplanması İşletmenin tarihli mizanından alınan veriler şöyledir; Gelir hesapları (TL) Gider hesapları (TL) , , , , , , , , , , , , , ,00 Gelirler ,00 Giderler 60,000,00 SMMM M.Uçkaç & YMM A.Karakuş 9

10 Vergi matrahının hesaplanması Ticari kârın hesaplanması; Ticari Kâr = Gelirler Giderler Ticari Kâr = ,00 TL ,00 TL = ,00 TL Mali Kârın hesaplanması; Mali Kâr = Ticari Kâr + KKEG Mali Kâr = ,00 TL ,00 TL = ,00 TL Ödenecek verginin hesaplanması; Vergi Matrahı = ,00 TL x %20 = 2.400,00 TL Stopaj Yoluyla Ödenen Vergiler = 400,00 TL Ödenecek Vergi = 2.400,00 TL 400,00 TL = 2.000,00 TL Geçici vergi kayıtları Geçici vergi döneminde yapılacak kayıtlar aşağıdaki gibidir; (Yapılmamışsa) Satışların maliyetinin kaydı Maliyet hesaplarının yansıtılması Yansıtma kayıtlarının kapatılması Gelir tablosunun düzenlenmesi Ödenecek verginin kaydı Geçici vergi kayıtları İşletmenin satışlarının maliyeti ,00 TL olarak hesaplanmıştır; SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ , TİCARİ MALLAR ,00 Satılan ticari malların maliyet devri Geçici vergi kayıtları İşletmenin tarihli mizanı aşağıdaki gibidir; Hesap B A Bakiye Hesap B A Bakiye (1.500) (2.000) (5.000) (2.500) (2.700) (2.200) (40.600) (3.500) Geçici vergi kayıtları Yansıtma işlemleri; PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞ. GİD , GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 2.700, KISA VADELİ BORÇLANMA GİD , PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞ. YAN , GENEL YÖNETİM GİDERLERİ YAN , FİNANSMAN GİDERLERİ YAN ,00 Giderlerin yansıtma kayıtları Geçici vergi kayıtları Yansıtma sonrası mizanın görünümü; Hesap B A Bakiye Hesap B A Bakiye (2.200) (2.000) (1.500) (2.500) (5.000) (40.600) (2.700) (5.000) (2.700) (2.200) (3.500) SMMM M.Uçkaç & YMM A.Karakuş 10

11 Geçici vergi kayıtları Yansıtmaların kapatılması; PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞ. YAN , GENEL YÖNETİM GİDERLERİ YAN , FİNANSMAN GİDERLERİ YAN , PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞ. GİD , GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 2.700, FİNANSMAN GİDERLERİ 2.200,00 Yansıtma hesaplarının kapatılması. Geçici vergi kayıtları Yansıtmaların kapatılması sonrası mizanın görünümü; Hesap B A Bakiye Hesap B A Bakiye (2.200) (2.000) (1.500) (2.500) (40.600) (5.000) (2.700) (3.500) Geçici vergi kayıtları Gelir Tablosu düzenlenmesi; GELİR TABLOSU TL GELİR TABLOSU (Devam) TL Yurtiçi Satışlar Faiz Gelirleri Diğer Gelirler Reeskont Faiz Gelirleri Satıştan İadeler ( ) (2.000) Diğer Olağan KârZarar Satış İskontoları ( ) (2.500) Reeskont Faiz Giderleri ( ) (3.500) Satılan Ticari Mallar Mal. ( ) (40.600) Kısa Vadeli Borçlanma Gid. (2.200) BRÜT SATIŞ KÂRIZARARI OLAĞAN KÂRZARAR Pazarlama, Satış ve Dağ.Gid. (5.000) Diğer O.dışı GelirKârlar Genel Yönetim Giderleri (2.700) Diğer O.dışı GidZararlar ( ) (1.500) FAALİYET KÂRIZARARI DÖNEM KÂRIZARARI Geçici vergi kayıtları Vergi matrahının kaydı; PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR 2.000, ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR 2.000,00 Geçici vergi (1. dönem) tahakkuku. Geçmiş Yıl Zararları ve Ar-Ge İndirimleri Geçici vergi beyannameleri kümülatif matrahtan oluştuğu için «geçmiş yıl zararlarına ilişkin indirimler» her geçici vergi döneminde gösterilmeli ve matrahtan indirilmelidir. Ar Ge indirimleri «zarar olsa dahi indirilecek istisna» kapsamındadır. Dolayısıyla «Ar Ge Harcamaları» beyanname üzerinden matrahtan indirilebilir. Bağkur Primlerinin İndirimi Mükellefler, geçici vergiye tabi kazançlarının tespitinde, söz konusu kazançlarını yıllık beyanname ile beyan etmeleri halinde yararlanabilecekleri tüm indirim ve istisnaları dikkate alabilirler. (GVK, 217 seri no.lu Genel Tebliğ) 5510 sayılı Kanunun 4b maddesinde belirtilen sigorta primlerinin ilgili dönemlere ilişkin olup, ödenmiş olması ve tevsik edilmesi şartıyla, ilgili dönem geçici vergi beyannamesinin 21. satırında yer alan «diğer indirimler» bölümünde gösterilip indirim konusu yapılabilir. Ancak şirket ortaklarının ödemiş oldukları bağkur primleri Kurumlar Geçici Vergi beyanında «indirim» konusu yapılamaz. SMMM M.Uçkaç & YMM A.Karakuş 11

12 Dönemsonu Dönemsellik Kontrolü Mizan üzerinde 180, 280, 300, 400 gibi «gelecek yılları» ilgilendiren hesaplar varsa kontrol edilmeli, gerekiyorsa dönemler arası aktarma işlemleri yapılmalıdır. Yapılmamışsa önceki dönem kapanış fişinden gelen 590 veya 591 hesaplardaki tutarlar 570 veya 580 hesaplara aktarılmalıdır. Varsa 120 ve 320 hesaplardaki ters bakiyeler 159 ve 340 hesaplarda avans olarak gösterilmelidir. Dönemsellik Kontrolü tarihi mizanda 280 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER hesabının ,00 TL bakiyesinin 5.000,00 TL sinin 2013 yılına ait olduğu tespit edilmiştir. Dönemsellik Kontrolü tarihi mizanda 400 BANKA KREDİLERİ hesabının ,00 TL bakiyesinin ,00 TL sinin 2013 yılına ait olduğu tespit edilmiştir. 180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER 5.000, GELECEK YILLARA AİT GİDERLER 5.000,00 Uzun vadeli giderlerin kısa vadeli giderlere aktarılması. 400 BANKA KREDİLERİ , BANKA KREDİLERİ ,00 Uzun vadeli kredilerin kısa vadeli kredilere aktarılması. Dönemsellik Kontrolü tarihi mizanda 590 DÖNEM NET KÂRI hesabında 2011 yılı kârı gözükmektedir. 590 DÖNEM NET KÂRI , GEÇMİŞ YILLAR KÂRLARI , yılı Kârının devri Maliyet Hesaplarının Kapatılması Dönem sonunda maliyet hesaplarının kapatılması için gerekli yansıtma kayıtları yapılmalıdır. MALİYET HESAPLARI YANSITMA HESAPLARI BİLANÇO VE SONUÇ HESAPLARI 7A 7B 7A 7B SMMM M.Uçkaç & YMM A.Karakuş 12

13 Gelir tablosu hesaplarının kapatılması Dönem sonunda gelir tablosu hesaplarının ters işlem ile kapatılması ve 690 DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI hesabına aktarılması gerekir. Gelir tablosu hesaplarının kapatılması X A.Ş. nin tarihi mizanında yer alan GELİR TABLOSU HESAPLARI aşağıdaki gibidir; Hesap B A Bakiye Hesap B A Bakiye (2.700) (2.000) (2.500) (3.500) (2.200) (40.600) (5.000) (1.500) Gelir tablosu hesaplarının kapatılması 600 YURTİÇİ SATIŞLAR , DİĞER GELİRLER 5.000, FAİZ GELİRLERİ 5.000, REESKONT FAİZ GELİRLERİ 3.000, DİĞER OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR 2.500, DİĞER O.DIŞI GELİR VE KÂRLAR 4.500, DÖNEM KÂR VEYA ZARARI ,00 Gelir hesaplarının DÖNEM KZ hesabına devri. Gelir tablosu hesaplarının kapatılması 690 DÖNEM KÂR VEYA ZARARI , SATIŞTAN İADELER 2.000, SATIŞ İSKONTOLARI 2.500, SATILAN TİCARİ MALLAR MAL , PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞ , GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 2.700, REESKONT FAİZ GİDERLERİ 3.500, KISA VADELİ BORÇLANMA GİD , DİĞER O.DIŞI GİDER VE ZARAR ,00 Gider hesaplarının DÖNEM KZ hesabına devri. Gelir tablosu hesaplarının kapatılması 690 DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI 2.000, , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Vergi karşılıklarının ayrılması Kurumlar vergisi mükelleflerinde «hesaplanan kurumlar vergisi» için karşılık ayrılmalıdır. Kurumlar Vergisinin tahakkuk zamanı, izleyen yıldaki NİSAN ayıdır. Dolayısıyla «ödenecek verginin» 360 hesaplarda «vergi borcu olarak gösterilmesi» için gerekli kayıt (tahakkuk kaydı) ancak NİSAN ayında yapılabilecektir. Ancak dönem sonu bilançosunda «ihtiyatlılık» ve «tam açıklama» kavramları gereği hesaplanan kurumlar vergisinin de «gelecekte doğacak bir borç olarak» gösterilmesi gerekmektedir. Bu nedenle «kısa vadeli yabancı kaynak hesapları olan» 370 ve 371 hesaplarda gerekli kayıtlar yapılmalı ve hesaplanan kurumlar vergisi gösterilmelidir. SMMM M.Uçkaç & YMM A.Karakuş 13

14 Vergi karşılıklarının ayrılması tarihinde kurumlar vergisi 2.400,00 TL olarak hesaplanmıştır. Daha önce ödenen geçici vergiler ise 400,00 TL dir. 691 DÖNEM KÂRI YASAL YÜK. KAR , DÖNEM KÂRI YASAL YÜK. KAR ,00 Kurumlar vergisi karşılığı ayrılması. 371 DÖNEM KÂRININ PEŞİN ÖD. VER. 400, PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR 400,00 Geçici verginin karşılıklara alınması. Kalan hesapların kapatılması 690 DÖNEM KÂR VEYA ZARARI , DÖNEM KÂRI YASAL YÜK. KAR , DÖNEM NET KÂR VEYA ZARARI 7.600,00 DÖNEM KZ hesabının DÖNEM NET KZ hesabına devri. 692 DÖNEM KÂRI YASAL YÜK. KAR , DÖNEM NET KÂRI 7.600,00 DÖNEM NET KZ hesabının bilançoya devri. Vergi karşılıklarının ayrılması Gelir vergisi mükelleflerinde dönem kârı üzerinden vergi karşılığı ayrılmaz. Ancak ertesi yıl beyanname verildiğinde «işletme sahibine veya ortağa aktarılacak paradan» mahsup yapılabilir. Ticari Zarardan Mali Kârın Doğması Dönem sonunda ticari zarar varken, bu zarara KKEG ilavesiyle «mali kâr» oluşursa «kurumlar vergisi» ödenecektir. Dolayısıyla «dönem zararının» gösterilmesinin yanı sıra «vergi karşılıklarının da» gösterilmesi söz konusu olacaktır. Ticari Zarardan Mali Kârın Doğması X A.Ş. nin dönem sonu ticari zararı ,00 TL, kanunen kabul edilmeyen giderleri ,00 TL dir. (Daha önce ödenmiş geçici vergi yoktur.) Vergi karşılığının ayrılması; 691 DÖNEM KÂRI YASAL YÜK. KAR , DÖNEM KÂRI YASAL YÜK. KAR ,00 Dönem vergi karşılığının ayrılması. Ticari Zarardan Mali Kârın Doğması X A.Ş. nin dönem sonu ticari zararı ,00 TL, kanunen kabul edilmeyen giderleri ,00 TL dir. (Daha önce ödenmiş geçici vergi yoktur.) Dönem KZ hesabının «dönem net KZ hesabına» devri; 692 DÖNEM NET KÂRI VEYA ZARARI , DÖNEM KÂRI YASAL YÜK. KAR , DÖNEM KÂR VEYA ZARARI ,00 DÖNEM KZ hesabının DÖNEM NET KZ hesabına devri. SMMM M.Uçkaç & YMM A.Karakuş 14

15 Resim şu anda görüntülenemiyor. ESKİŞEHİR SMMM ODASI 29 Ocak 2013 Ticari Zarardan Mali Kârın Doğması X A.Ş. nin dönem sonu ticari zararı ,00 TL, kanunen kabul edilmeyen giderleri ,00 TL dir. (Daha önce ödenmiş geçici vergi yoktur.) Dönem Net KZ hesabının «bilançoya» devri; 591 DÖNEM NET ZARARI , DÖNEM NET KÂR VEYA ZARARI ,00 DÖNEM NET KZ hesabının bilançoya devri. Diğer Konular Örtülü sermaye KVK m.12 gereğince ortak veya ortakla ilişkili kişi veya kurumlardan temin edilen borçlanmalar ilgili hesap döneminin herhangi bir tarihinde öz sermayenin 3 katını geçmesi halinde bu borçlanma «örtülü sermaye» olarak değerlendirilecektir. Örtülü sermaye tespit katsayısı Öz sermayenin 3 katını aşan kısım «örtülü sermaye» olarak hesaplanır. Hesaplanan örtülü sermayenin toplam borç tutarına bölünmesi ile «örtülü sermaye tespit katsayısı» bulunacaktır. Bu katsayı «borçlanma karşılığında varsa eğer faiz veveya kur farkı vade farkı gibi ödemelerde» her bir ödemeye isabet eden örtülü sermayenin tutarını bulmaya yarar. Örtülü sermaye ödemelerinin kaydı Örtülü sermayeyi kullanan (borç alan) açısından; Faiz, kur ve vade farklarının örtülü sermayeye isabet eden kısımları «kanunen kabul edilmeyen gider» olarak dikkate alınacaktır. Örtülü sermayeyi kullandıran (borç veren) açısından; Faiz, kur ve vade farklarının örtülü sermayeye isabet eden kısmı «iştiraklerden temettü gelirleri» olarak kayda alınacaktır. Eğer faizler «faiz gelirlerine», kur farkları «kambiyo kârlarına» veya vade farkları «diğer gelirlere» alınmışsa gerekli düzeltme kayıtları yapılmalıdır. Örtülü sermaye ödemeleri Şirketin sermayesinin TL iken ortak ve ortakla ilişkili kişilerden alınan borçların toplamı TL dir; Örtülü sermaye = TL ( TL x 3) Örtülü sermaye = TL Örtülü sermaye tespit katsayısı = TL TL Örtülü sermaye tespit katsayısı = 0,29 Şirket TL kur farkı ve TL faiz ödemesinde bulunmuştur; Kur farkı gideri = TL x 0,29 = 580 TL Faiz gideri = TL x 0,29 = TL SMMM M.Uçkaç & YMM A.Karakuş 15

16 Örtülü sermaye ödemeleri (Devam) Kur farkı gideri = 580 TL Faiz gideri = TL 780 FİNANSMAN GİDERLERİ , BANKALAR ,00 Ortaklara ödenen faiz ve kur farkı. 900 NAZIM HESAP (KKEG) 3.480, NAZIM HESAP (KKEG BORÇLAR) 3.480,00 Örtülü sermayeye isabet eden faiz ve kur farkı. Örtülü sermaye ödemeleri (Devam) Karşı şirketin yevmiye kayıtları; 102 BANKALAR , FAİZ GELİRLERİ 8.100, KAMBİYO KÂRLARI 1.420, TEMETTÜ GELİRLERİ 2.480,00 Ortaklardan alınan faiz ve kur farkı. Örtülü sermaye ödemeleri (Devam) Karşı şirketin yevmiye kayıtları; 102 BANKALAR , FAİZ GELİRLERİ 8.100, KAMBİYO KÂRLARI 1.420, TEMETTÜ GELİRLERİ 2.480,00 Ortaklardan alınan faiz ve kur farkı. Örtülü kazanç dağıtımı Bir anonim veya limited şirket ortağı şirketten çeşitli şekillerde para çekebilir; Şirketin bir mal alımı ya da yaptıracağı hizmet nedeniyle, ödemede bulunmak için para çekebilir. Avans niteliğindeki bu ödeme, daha sonra alınan mal veya hizmet faturası ile kapatılır. Şirket ortaklarına «kâr dağıtımı» kararı alır. Ortağa, kâr payı (temettü) olarak bir ödeme yapılır. Şirket ortağına, faizsiz olarak ya da çok düşük faizle borç para verir. Örtülü kazanç dağıtımı Örtülü sermaye niteliğindeki alacağı nedeniyle faiz geliri elde etmiş olan kurumların, bu faizleri herhangi bir faiz geliri gibi göz önüne almaları gerekir. Buna göre faiz geliri elde eden; Bir kurum veya ticari işletme ise KDV li fatura kesilmesi gerekir ve faiz de hasılata dahil olur. Faizi elde eden gerçek kişi ise ve faiz menkul sermaye iradı niteliğinde ise (ticari kazanç değilse) alacak faizi olarak gelir vergisi beyannamesinde beyan edilir. Yabancı kurumlarca elde edilen faiz gelirleri genel esaslar çerçevesinde vergilendirilir. Örtülü kazanç dağıtımı Örtülü sermaye niteliğindeki alacağı nedeniyle faiz geliri elde etmiş olan kurumların, bu faizleri herhangi bir faiz geliri gibi göz önüne almaları gerekir. Buna göre faiz geliri elde eden; Bir kurum veya ticari işletme ise KDV li fatura kesilmesi gerekir ve faiz de hasılata dahil olur. Faizi elde eden gerçek kişi ise ve faiz menkul sermaye iradı niteliğinde ise (ticari kazanç değilse) alacak faizi olarak gelir vergisi beyannamesinde beyan edilir. Yabancı kurumlarca elde edilen faiz gelirleri genel esaslar çerçevesinde vergilendirilir. SMMM M.Uçkaç & YMM A.Karakuş 16

17 Örtülü kazanç dağıtımı Bilindiği üzere «öz sermaye üzerinden faiz ödenemeyeceği» esastır. Bu esasın, kuruma borçlanma yolu ile konulmuş «örtülü sermaye» üzerinden de faiz ödenemeyeceği esası ile tamamlanmadıkça geçerliliğini büyük ölçüde kaybeder. Çünkü kurumun ortaklarının «sermaye» olarak koymaları gereken miktarı koymayarak, bu miktarları kuruma borç olarak verip, karşılığında faiz alırlar ise, kurum bünyesinde oluşan «kurum kazancı vergilendirilmeden» ortaklara dağıtılmış olur. Transfer Fiyatlandırması Kurumların ilişkili kişilerle «emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak» tespit ettikleri bedel veya fiyat üzerinden mal veya hizmet alım ya da satımında bulunmaları durumunda, kazanç tamamen veya kısmen «transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılmış» sayılacaktır. Transfer Fiyatlandırması Transfer fiyatlandırması düzenlemeleri ile şirketlere; İlişkili kişilerle Emsallere uygunluk ilkesine göre mal ve hizmet alım satımı yapılması yükümlülüğü getirilmektedir. Aksi halde; Uygulanan fiyatla emsal fiyat arasındaki fark «örtülü kazanç» sayılmakta ve vergilendirilmektedir. Yani; Transfer fiyatı, emsal fiyatına eşit veya eşite yakın olsun, Değilse «haklı gerekçeniz» olsun! Transfer Fiyatlandırması Transfer fiyatı ile emsal bedeli birbirinden farklı ise; Farkı alan yönünden «KKEG» Farkı ödeyen yönünden «kâr dağıtımı» söz konusu olacaktır. X şirketi Z şirketine mal satar; Emsal değeri; TL Transfer fiyatı; TL Örtülü kazanç; 100 TL 100 TL örtülü kazanç «KKEG» olarak matraha ilave edilecektir. Z şirketi X şirketine mal alır; Emsal değeri; TL Transfer fiyatı; TL Örtülü kazanç; 100 TL 100 TL örtülü kazanç «kâr payı» olarak dikkate alınacaktır. Yıl aşıldıktan sonra gelen fatura Kendilerine yapılan teslim ve hizmetler nedeniyle hesaplanarak düzenlenen fatura vb. vesikalarda gösterilen KDV indirim konusu yapılabilir; İndirim hakkı vergiyi doğuran olayın vukuu bulduğu takvim yılı aşılmamak şartıyla, ilgili belgelerin yasal defterlere «kaydedildiği dönemde» kullanılabilir. (KDVK, m.29) İndirimin fatura ve benzeri vesikalarda ayrıca gösterilerek belgelendirilmesi ve bu vesikaların kanuni defterlere kaydedilmesi şartıyla indirilebilir. (KDVK, m.34) Dolayısıyla takvim yılı aşıldıktan sonra gelen faturada yer alan KDV nin indirim konusu yapılması mümkün değildir yılında düzenlenen faturadaki KDV; 2013 ve izleyen yıllarda «indirim konusu» yapılamaz. Grup şirketlerinde yansıtma Grup şirketi tarafından alınan banka kredisinin taksitlerinin (faiz ve kur farkı vs. dahil) diğer grup şirketine «aynen yansıtılması halinde» işlem KDV ye tabi olmayacaktır. Aynı şekilde taraflardan birinin ödediği damga vergisini diğer tarafa fatura ile yansıtılmasında KDV uygulanmayacaktır. Finansal kiralama şirketlerinin, kiracılarına yansıttıkları «motorlu taşıtlar vergisi» ve «emlak vergisi» finansal kiralama sözleşmesinde geçerli olan oran üzerinden KDV ye tabi tutulacaktır. SMMM M.Uçkaç & YMM A.Karakuş 17

18 Şüpheli alacaklar Bir alacağın şüpheli alacak olarak değerlendirilmesi için; Bilanço usulüne göre defter tutulması, Alacağın ticari veya zirai kazanç ile ilgili olması, Alacağın değerleme günü itibariyle teminatsız olması, Dava veya icra safhasında olması, Yapılan protestoya veya yazı ile birden fazla istenilmesine rağmen borçlu tarafından ödenmemiş dava ve icra takibine değmeyecek kadar küçük bir alacak olması Şüpheli alacak olarak değerlendirilen bir alacak için (yukarıdaki şartların varlığı halinde) «karşılık ayrılarak» gider yazılması mümkündür. (VUK, m.323) Şüpheli alacaklar Bir alacağın şüpheli alacak olarak değerlendirilmesi için; Bilanço usulüne göre defter tutulması, Alacağın ticari veya zirai kazanç ile ilgili olması, Alacağın değerleme günü itibariyle teminatsız olması, Dava veya icra safhasında olması, Yapılan protestoya veya yazı ile birden fazla istenilmesine rağmen borçlu tarafından ödenmemiş dava ve icra takibine değmeyecek kadar küçük bir alacak olması Şüpheli alacak olarak değerlendirilen bir alacak için (yukarıdaki şartların varlığı halinde) «karşılık ayrılarak» gider yazılması mümkündür. (VUK, m.323) Değersiz alacaklar Yargı kararına veya kanaat getirici bir vesikaya göre tahsiline imkan olmayan alacaklar «değersiz alacaklardır.» Bir alacağın «değersiz alacak» sayılarak «gider kaydedilmesinin» şartları şunlardır; Bilanço ve işletme hesabı usulüne göre defter tutulması, Alacağın ticari veya zirai kazanç ile ilgili olması, Alacağın tahsili, yargı kararı (kazai hüküm) veya kanaat getirici bir vesikaya göre imkansız olması. Değersiz alacakların KDV tutarı içeriyorsa, KDV tutarı da «değersiz alacak» olarak kabul edilecektir. (KDV beyannamesinde gösterilmiş olası şartıyla) Kaybolan faturalar Kaybolan faturanın yerine kayıtlara uygun «noterden tasdikli» bir örneğinin kullanılması mümkün bulunmaktadır. (Büyük Mükellefler Vergi Dairesi, tarih ve sayılı müktezası) Faturanın üzerine «zayi olan aynı tarih ve sayıyı taşıyan fatura aslı yerine kullanılmak amacıyla tasdik edilmiştir» şeklinde noterce şerh düşülmesi gerekir. Kaybolan faturanın yerine geçen noter onaylı örneğinin yasal defterlere kaydedilmesi şartıyla söz konusu faturada bulunan KDV indirim konusu yapılabilir. Firma yetkilileri tarafından onaylanan fatura örnekleri «şirket kayıtlarına intikal ettirilmemeli ve KDV indirim konusu yapılmamalıdır.» Arsa karşılığı inşaat işlerinde KDV Arsa karşılığı inşaat işlerinde iki ayrı teslim söz konusudur; Birincisi; arsa sahibi tarafından müteahhide arsa teslimi, İkincisi; müteahhit tarafından arsaya karşılık olarak arsa sahibine bağımsız birim teslimi. Arsa karşılığı inşaat işlerinde «vergiyi doğuran olay» müteahhidin arsa karşılığı konut işyeri gibi bağımsız birimleri arsa sahibine teslimiyle gerçekleşmektedir. Taşınmazda teslim kural olarak «tapuya tescil ile gerçekleşmekle» birlikte, tapuya tescilden önce bağımsız birimlerin «alıcının tasarrufuna terk edilmesi» durumunda da vergiyi doğuran olay gerçekleşmektedir. Arsa karşılığı inşaat işlerinde KDV Arsa sahibinin arsa tesliminin «ticari nitelikli olması durumunda» eş zamanlı olarak; Arsa sahibi «arsa teslimi nedeniyle» müteahhide fatura düzenleyecek ve KDV uygulanacaktır, Müteahhit «bağımsız birimlerin teslimi nedeniyle» fatura düzenleyecek ve KDV hesaplanacaktır. Arsa sahibinin, gerçek usulde mükellefiyetini gerektirmeyecek şekilde arızi faaliyet olarak arsasını bağımsız birimler karşılığında müteahhide tesliminde; Arsa için fatura düzenlenmeyecek ve KDV uygulanmayacaktır, Bağımsız birimler için müteahhit tarafından fatura düzenlenecek ve KDV hesaplanacaktır. SMMM M.Uçkaç & YMM A.Karakuş 18

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ. Tekdüzen Hes.Planı Vergi Mevzuatı Eski TTK Yeni TTK

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ. Tekdüzen Hes.Planı Vergi Mevzuatı Eski TTK Yeni TTK DÖNEM SONU İŞLEMLERİ Tekdüzen Hes.Planı Vergi Mevzuatı Eski TTK Yeni TTK MESLEKİ VİZYONUMUZ İşletmelerin değer yaratmasına katkı, İşletme organizasyonuna katkı ve işletme verimliliğini artırma, Teknolojiyi

Detaylı

Tekdüzen Muhasebe Sisteminde Özellikli Konular

Tekdüzen Muhasebe Sisteminde Özellikli Konular Tekdüzen Muhasebe Sisteminde Özellikli Konular Vergi Usul Kanunu na göre belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar

Detaylı

2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar

2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar KPMG TÜRKİYE 2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar Ocak 2013 kpmg.com.tr kpmgvergi.com 1 Investment in Turkey İçindekiler Birinci Bölüm 8 1. İşletme Varlıklarına (aktif) İlişkin Değerleme

Detaylı

Kurumlarda Dönem Sonu İşlemleri

Kurumlarda Dönem Sonu İşlemleri Kurumlarda Dönem Sonu İşlemleri 16 Ocak 2012 Ankara HiltonSa Ajanda 13:30-13:45 Kayıt ve Kahve 13:45-13:50 Açılış Konuşması Niyazi Çömez, Vergi Hizmetleri Sorumlu Ortağı, Deloitte 13:50-14:40 Dönem Sonu

Detaylı

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU İŞBİRLİĞİ İLE Ocak 2008

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU İŞBİRLİĞİ İLE Ocak 2008 DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU İŞBİRLİĞİ İLE Ocak 2008 DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU GİRİŞ İşletmelerin süresiz olarak varsayılan ömrü, faaliyet sonuçlarının tespiti

Detaylı

DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU

DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir Ocak 2013 DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU& A. MURAT YILDIZ- YMM 1 ÖNSÖZ: Meslek mensupları olarak oldukça hareketli

Detaylı

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ VERGİ MUHASEBE UYGULAMALARI EĞİTİMİNE HOŞ GELDİNİZ RECEP SELİMOĞLU YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ VERGİ MUHASEBE UYGULAMALARI EĞİTİMİNE HOŞ GELDİNİZ RECEP SELİMOĞLU YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR DÖNEM SONU İŞLEMLERİ VERGİ MUHASEBE UYGULAMALARI EĞİTİMİNE HOŞ GELDİNİZ RECEP SELİMOĞLU YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR VUK DEĞERLEME HÜKÜMLERİ(MD/258-330) DEĞERLEME: VERGİ MATRAHLARININ HESAPLANMASIYLA İLGİLİ İKTİSADİ

Detaylı

BURSA YMM ODASI DÖNEM SONU İŞLEMLERİ SEMİNERİ. SAKIP ŞEKER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR Bursa, 31 Ocak 2014

BURSA YMM ODASI DÖNEM SONU İŞLEMLERİ SEMİNERİ. SAKIP ŞEKER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR Bursa, 31 Ocak 2014 BURSA YMM ODASI DÖNEM SONU İŞLEMLERİ SEMİNERİ SAKIP ŞEKER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR Bursa, 31 Ocak 2014 Konular-1 1. Dönem Sonu Muhasebe İşlemlerinin Kapsamı 2. Dönem Ayırıcı Hesaplar ve Dönemsellik Kavramı

Detaylı

İNŞAAT İŞLETMELERİNDE MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI

İNŞAAT İŞLETMELERİNDE MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI İNŞAAT İŞLETMELERİNDE MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI 1 Sunum Planı Temal Kavramlar Özel İnşaat İşletmelerinde Muhasebe ve Vergi Uygulamaları İnşaat-Taahhüt İşletmelerinde Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Detaylı

KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDER. qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöç KAVRAMININ VERGİ MEVZUATI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDER. qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöç KAVRAMININ VERGİ MEVZUATI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöç qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöç qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöç qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöç qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöç qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöç KANUNEN

Detaylı

VERGİDE GÜNDEMDEN DÜŞMEYEN 100 SORU 100 CEVAP

VERGİDE GÜNDEMDEN DÜŞMEYEN 100 SORU 100 CEVAP VERGİDE GÜNDEMDEN DÜŞMEYEN 100 SORU 100 CEVAP A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir NİSAN 2008 1 SUNUŞ : VERGİDE GÜNDEMDEN DÜŞMEYEN 100 SORU 100 CEVAP ismini verdiğim bu kitabı yazma fikri TESMER tarafından

Detaylı

DÖNEM SONU MUHASEBE İŞLEMLERİ

DÖNEM SONU MUHASEBE İŞLEMLERİ TC. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DÖNEM SONU MUHASEBE İŞLEMLERİ (DERS NOTU) Yard. Doç.Dr. Alaettin İMAMOĞLU Öğr.Gör.Dr. Nuri Sait ALTUN Öğr.Gör. Aydın BAĞDAT MART-2013 0 KISALTMALAR

Detaylı

Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım İşleri İle Özel İnşaat Ayrımı ve Muhasebeleştirme Boyutunun Analizinin Örnekli Anlatımı. Yasin DEMİR.

Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım İşleri İle Özel İnşaat Ayrımı ve Muhasebeleştirme Boyutunun Analizinin Örnekli Anlatımı. Yasin DEMİR. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım İşleri İle Özel İnşaat Ayrımı ve Muhasebeleştirme Boyutunun Analizinin Örnekli Anlatımı Yasin DEMİR İnşaat Bina, karayolu, demiryolu, otoyol, havalimanı, rıhtım, liman,

Detaylı

(örnek) Ad./Soyad.. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) Adres : Tel :. Fax : e-mail: @... 2014 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI

(örnek) Ad./Soyad.. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) Adres : Tel :. Fax : e-mail: @... 2014 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI 2014 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI İÇİNDEKİLER PRATİK BİLGİLER... 5 DEMİRBAŞLARDA GİDER YAZMA SINIRI NEDİR?... 5 DEMİRBAŞLARDA AMORTİSMAN AYRILABİLİR Mİ?... 5 FATURA DÜZENLEMEDE DE

Detaylı

Sirkeci, Ankara Cd. Kastel İş Mrk. Kat:3 No:94-95 34112 Eminönü Fatih / İSTANBUL (Avr.) T:+90 212 520 73 21 +90 212 514 52 61 F: +90 212 514 04 61

Sirkeci, Ankara Cd. Kastel İş Mrk. Kat:3 No:94-95 34112 Eminönü Fatih / İSTANBUL (Avr.) T:+90 212 520 73 21 +90 212 514 52 61 F: +90 212 514 04 61 2014 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI İÇİNDEKİLER PRATİK BİLGİLER... 5 DEMİRBAŞLARDA GİDER YAZMA SINIRI NEDİR?... 5 DEMİRBAŞLARDA AMORTİSMAN AYRILABİLİR Mİ?... 5 FATURA DÜZENLEMEDE DE

Detaylı

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri Enflasyon düzeltmesi hesapları dahil TÜRMOB YAYINLARI- 234 Dizgi - Düzenleme

Detaylı

Gelir, Kurumlar ve Katma Değer Vergisi nde Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler

Gelir, Kurumlar ve Katma Değer Vergisi nde Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler Gelir, Kurumlar ve Katma Değer Vergisi nde Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler Celal ÇELİK Hesap Uzmanı (Vergi Dünyası - Aralık 2000) Giriş Bu yazıda gelir (ticari kazanç) ve kurumlar vergisi mükellefleri

Detaylı

2013 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI

2013 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI 2013 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI SG DENETİM EĞİTİM VE DANIŞMANLIK LTD ŞTİ İÇİNDEKİLER PRATİK BİLGİLER... 4 DEMİRBAŞLARDA GİDER YAZMA SINIRI NEDİR?... 4 DEMİRBAŞLARDA AMORTİSMAN AYRILABİLİR

Detaylı

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi. Bağımsız Denetim Raporu

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi. Bağımsız Denetim Raporu 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi Bağımsız Denetim Raporu Yönetim Kurulu na Giriş ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. nin ( Şirket ) 30 Eylül 2014 tarihli ilişikteki finansal durum tablosunun

Detaylı

Ali KAYTAN Gelir İdaresi Gelir Uzmanları ve Yardımcıları Derneği Başkanı

Ali KAYTAN Gelir İdaresi Gelir Uzmanları ve Yardımcıları Derneği Başkanı Bir başvuru kitabı olarak hazırlanmış Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi ni hazırlayan değerli üstadımız eski Baş Hesap Uzmanı Sayın Mehmet ALTINDAĞ a, kitabın basımında hiçbir desteği bizlerden

Detaylı

ÖZEL HESAP ve KIST HESAP DÖNEMLERİNDE VERGİ UYGULAMALARI

ÖZEL HESAP ve KIST HESAP DÖNEMLERİNDE VERGİ UYGULAMALARI ÖZEL HESAP ve KIST HESAP DÖNEMLERİNDE VERGİ UYGULAMALARI Hazırlayan: Nedim Bayraktaroğlu Bu metnin tüm hakları mahfuzdur. Yazarın izni olmaksızın iktibas hükümleri dışında alıntı yapılamaz, kısmen veya

Detaylı

ENFLASYON MUHASEBESİ

ENFLASYON MUHASEBESİ ENFLASYON MUHASEBESİ 2005 İhtiyarilikten Yararlanan İşletmeler İçin Enflasyon Düzeltmesi (Muhasebesi) Rehberi Uygulamalı Örnek Çözümü 2004 2003 DSMMMO AR-GE Ali İhsan BAYIR Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Detaylı

SUNUŞ. Mustafa DÜNDAR Gelirler Başkontrolörü

SUNUŞ. Mustafa DÜNDAR Gelirler Başkontrolörü SUNUŞ Ülkemizde yasaların çok hızlı değiştiği bir dönemi yaşamaktayız. Aynı zamanda, bu dönemde Maliye Bakanlığı nca yapılan düzenlemeler de dikkate alındığında mevzuatı izlemek, değişiklikleri anlamak,

Detaylı

Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları

Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları Tarihli Konsolide Mali Tablolar ve Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları

Detaylı

BİNEK OTO KİRALAMALARINDA VERGİ UYGULAMALARI

BİNEK OTO KİRALAMALARINDA VERGİ UYGULAMALARI BİNEK OTO KİRALAMALARINDA VERGİ UYGULAMALARI Ömer GEZER * Bilgehan ÇİÇEK ** A. GİRİŞ: İşletmeler binek otomobil ihtiyaçlarını satın alma ya da kiralama yoluyla karşılayabilmektedirler. Şirkete alınıp,

Detaylı

Gelir İdaresi Özelgeleri

Gelir İdaresi Özelgeleri Gelir İdaresi Özelgeleri (2011-2014) Son Güncelleme: 14.10.2014 Vergi uygulamalarıyla ilgili olarak 2011-2014 dönemde verilen bazı özelgeler. Vergi Usul Kanunu nun 413. maddesi çerçevesinde, vergi durumları

Detaylı

2014 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ

2014 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ 2014 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ Ankara, Şubat 2015 2014 YILI GELİR VERGİSİ REHBERİ Ymm. A. MURAT YILDIZ 1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 17 1. GELİR VERGİSİNDE MÜKELLEFİYET VE ŞEKİLLERİ... 26

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/54

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/54 DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN GELİR TABLOSU 344MV0027 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

Muhafaza ve denetime ibraz süreleri

Muhafaza ve denetime ibraz süreleri Sosyal Güvenlik Kurumu na 4/a (Eski SSK) ile ilgili defter ve belge Muhafaza ve denetime ibraz süreleri I. GİRİŞ Kurumlar Vergisi Kanununa göre, Kurumlar vergisi, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde

Detaylı